Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

Tiêu Nhược Tình, hiện đại trung y thế gia thiên tài, từ nhỏ đi theo gia gia bên người học tập trung y, chờ nàng 27 tuổi thời gian đã trò giỏi hơn thầy mà thắng với lam, chẳng qua là khi sự nghiệp của nàng vừa mới khởi bước thời gian, lại vì một lần ngoài ý muốn xuyên đến một nàng không biết thế giới!

Tiêu Nhược Tình, từ nhỏ cùng mẫu thân cùng ca ca Tiêu Vân sống nương tựa lẫn nhau, là một cổ võ thiên tài, lại ở một lần luyện võ thời gian tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn!

Đương hiện đại y học thiên tài cùng cổ đại thiên tài võ học gặp nhau thời gian sẽ biến thành thế nào tồn tại đâu? Thả nhìn Tiểu Tiểu vì thân môn chế tạo một không đồng dạng như vậy nữ chủ!

Tiểu Tiểu không biết viết giản giới, thế nhưng nội dung nhất định đặc sắc, thân môn ngàn vạn không nên trể nga

Văn văn là sủng văn, mỹ nam, YY, đô hội có, thân môn có thể yên tâm nhảy hố, tuyệt đối không khí hố

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tiểu Tiểu Tiêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0001.mp32019-06-21 10:28
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0002.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0003.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0004.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0005.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0006.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0007.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0008.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0009.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0010.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0011.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0012.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0013.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0014.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0015.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0016.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0017.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0018.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0019.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0020.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0021.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0022.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0023.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0024.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0025.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0026.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0027.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0028.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0029.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0030.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0031.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0032.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0033.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0034.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0035.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0036.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0037.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0038.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0039.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0040.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0041.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0042.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0043.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0044.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0045.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0046.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0047.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0048.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0049.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0050.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0051.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0052.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0053.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0054.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0055.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0056.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0057.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0058.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0059.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0060.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0061.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0062.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0063.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0064.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0065.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0066.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0067.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0068.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0069.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0070.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0071.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0072.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0073.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0074.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0075.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0076.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0077.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0078.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0079.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0080.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0081.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0082.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0083.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0084.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0085.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0086.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0087.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0088.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0089.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0090.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0091.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0092.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0093.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0094.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0095.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0096.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0097.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0098.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0099.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0100.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0101.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0102.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0103.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0104.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0105.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0106.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0107.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0108.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0109.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0110.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0111.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0112.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0113.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0114.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0115.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0116.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0117.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0118.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0119.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0120.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0121.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0122.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0123.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0124.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0125.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0126.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0127.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0128.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0129.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0130.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0131.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0132.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0133.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0134.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0135.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0136.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0137.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0138.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0139.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0140.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0141.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0142.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0143.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0144.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0145.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0146.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0147.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0148.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0149.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0150.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0151.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0152.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0153.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0154.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0155.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0156.mp32019-06-21 15:53
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.7]

Related posts

Luận Như Thế Nào Chăn Nuôi Một Con Hắc Hóa Trung Khuyển

TiKay

Toàn Cầu Võ Thần

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tô Tần

THUYS♥️

Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm ( Giới Giải Trí )

THUYS♥️

[Abo] Ở Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp Dưỡng Long

TiKay

Vượng Môn Tiểu Nông Nữ

TiKay

Leave a Reply