Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

Tiêu Nhược Tình, hiện đại trung y thế gia thiên tài, từ nhỏ đi theo gia gia bên người học tập trung y, chờ nàng 27 tuổi thời gian đã trò giỏi hơn thầy mà thắng với lam, chẳng qua là khi sự nghiệp của nàng vừa mới khởi bước thời gian, lại vì một lần ngoài ý muốn xuyên đến một nàng không biết thế giới!

Tiêu Nhược Tình, từ nhỏ cùng mẫu thân cùng ca ca Tiêu Vân sống nương tựa lẫn nhau, là một cổ võ thiên tài, lại ở một lần luyện võ thời gian tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn!

Đương hiện đại y học thiên tài cùng cổ đại thiên tài võ học gặp nhau thời gian sẽ biến thành thế nào tồn tại đâu? Thả nhìn Tiểu Tiểu vì thân môn chế tạo một không đồng dạng như vậy nữ chủ!

Tiểu Tiểu không biết viết giản giới, thế nhưng nội dung nhất định đặc sắc, thân môn ngàn vạn không nên trể nga

Văn văn là sủng văn, mỹ nam, YY, đô hội có, thân môn có thể yên tâm nhảy hố, tuyệt đối không khí hố

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tiểu Tiểu Tiêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0001.mp32019-06-21 10:28
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0002.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0003.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0004.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0005.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0006.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0007.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0008.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0009.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0010.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0011.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0012.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0013.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0014.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0015.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0016.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0017.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0018.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0019.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0020.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0021.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0022.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0023.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0024.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0025.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0026.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0027.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0028.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0029.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0030.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0031.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0032.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0033.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0034.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0035.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0036.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0037.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0038.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0039.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0040.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0041.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0042.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0043.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0044.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0045.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0046.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0047.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0048.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0049.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0050.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0051.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0052.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0053.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0054.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0055.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0056.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0057.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0058.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0059.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0060.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0061.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0062.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0063.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0064.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0065.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0066.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0067.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0068.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0069.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0070.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0071.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0072.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0073.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0074.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0075.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0076.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0077.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0078.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0079.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0080.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0081.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0082.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0083.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0084.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0085.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0086.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0087.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0088.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0089.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0090.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0091.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0092.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0093.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0094.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0095.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0096.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0097.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0098.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0099.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0100.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0101.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0102.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0103.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0104.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0105.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0106.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0107.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0108.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0109.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0110.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0111.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0112.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0113.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0114.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0115.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0116.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0117.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0118.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0119.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0120.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0121.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0122.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0123.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0124.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0125.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0126.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0127.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0128.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0129.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0130.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0131.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0132.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0133.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0134.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0135.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0136.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0137.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0138.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0139.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0140.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0141.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0142.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0143.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0144.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0145.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0146.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0147.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0148.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0149.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0150.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0151.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0152.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0153.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0154.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0155.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0156.mp32019-06-21 15:53
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.7]

Related posts

Đỡ Eo

TiKay

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

THUYS♥️

Manh Thê Dưỡng Thành

TiKay

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau

TiKay

Thiên Kim Đại Chiến

THUYS♥️

Thái Hậu, Của Ngươi Tiết Tháo Rơi

THUYS♥️

Leave a Reply