Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

Tiêu Nhược Tình, hiện đại trung y thế gia thiên tài, từ nhỏ đi theo gia gia bên người học tập trung y, chờ nàng 27 tuổi thời gian đã trò giỏi hơn thầy mà thắng với lam, chẳng qua là khi sự nghiệp của nàng vừa mới khởi bước thời gian, lại vì một lần ngoài ý muốn xuyên đến một nàng không biết thế giới!

Tiêu Nhược Tình, từ nhỏ cùng mẫu thân cùng ca ca Tiêu Vân sống nương tựa lẫn nhau, là một cổ võ thiên tài, lại ở một lần luyện võ thời gian tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn!

Đương hiện đại y học thiên tài cùng cổ đại thiên tài võ học gặp nhau thời gian sẽ biến thành thế nào tồn tại đâu? Thả nhìn Tiểu Tiểu vì thân môn chế tạo một không đồng dạng như vậy nữ chủ!

Tiểu Tiểu không biết viết giản giới, thế nhưng nội dung nhất định đặc sắc, thân môn ngàn vạn không nên trể nga

Văn văn là sủng văn, mỹ nam, YY, đô hội có, thân môn có thể yên tâm nhảy hố, tuyệt đối không khí hố

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

 •  Tiểu Tiểu Tiêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0001.mp32019-06-21 10:28
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0002.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0003.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0004.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0005.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0006.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0007.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0008.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0009.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0010.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0011.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0012.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0013.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0014.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0015.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0016.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0017.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0018.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0019.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0020.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0021.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0022.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0023.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0024.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0025.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0026.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0027.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0028.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0029.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0030.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0031.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0032.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0033.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0034.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0035.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0036.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0037.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0038.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0039.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0040.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0041.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0042.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0043.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0044.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0045.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0046.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0047.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0048.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0049.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0050.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0051.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0052.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0053.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0054.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0055.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0056.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0057.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0058.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0059.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0060.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0061.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0062.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0063.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0064.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0065.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0066.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0067.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0068.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0069.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0070.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0071.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0072.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0073.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0074.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0075.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0076.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0077.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0078.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0079.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0080.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0081.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0082.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0083.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0084.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0085.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0086.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0087.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0088.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0089.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0090.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0091.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0092.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0093.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0094.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0095.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0096.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0097.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0098.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0099.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0100.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0101.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0102.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0103.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0104.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0105.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0106.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0107.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0108.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0109.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0110.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0111.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0112.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0113.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0114.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0115.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0116.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0117.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0118.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0119.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0120.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0121.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0122.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0123.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0124.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0125.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0126.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0127.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0128.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0129.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0130.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0131.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0132.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0133.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0134.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0135.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0136.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0137.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0138.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0139.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0140.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0141.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0142.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0143.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0144.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0145.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0146.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0147.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0148.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0149.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0150.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0151.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0152.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0153.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0154.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0155.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0156.mp32019-06-21 15:53
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.7]

Related posts

Trọng Sinh Cơ Giáp Thời Đại

THUYS♥️

Mau Xuyên: Xử Lý Boss 99 Loại Phương Thức

TiKay

Luận Như Thế Nào Chăn Nuôi Một Con Hắc Hóa Trung Khuyển

TiKay

Kiều Thê Khó Hống [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương

THUYS♥️

Nhất Phẩm Tu Tiên

TiKay

Leave a Reply