Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

Tiêu Nhược Tình, hiện đại trung y thế gia thiên tài, từ nhỏ đi theo gia gia bên người học tập trung y, chờ nàng 27 tuổi thời gian đã trò giỏi hơn thầy mà thắng với lam, chẳng qua là khi sự nghiệp của nàng vừa mới khởi bước thời gian, lại vì một lần ngoài ý muốn xuyên đến một nàng không biết thế giới!

Tiêu Nhược Tình, từ nhỏ cùng mẫu thân cùng ca ca Tiêu Vân sống nương tựa lẫn nhau, là một cổ võ thiên tài, lại ở một lần luyện võ thời gian tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn!

Đương hiện đại y học thiên tài cùng cổ đại thiên tài võ học gặp nhau thời gian sẽ biến thành thế nào tồn tại đâu? Thả nhìn Tiểu Tiểu vì thân môn chế tạo một không đồng dạng như vậy nữ chủ!

Tiểu Tiểu không biết viết giản giới, thế nhưng nội dung nhất định đặc sắc, thân môn ngàn vạn không nên trể nga

Văn văn là sủng văn, mỹ nam, YY, đô hội có, thân môn có thể yên tâm nhảy hố, tuyệt đối không khí hố

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiểu Tiểu Tiêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0001.mp32019-06-21 10:28
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0002.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0003.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0004.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0005.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0006.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0007.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0008.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0009.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0010.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0011.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0012.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0013.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0014.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0015.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0016.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0017.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0018.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0019.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0020.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0021.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0022.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0023.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0024.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0025.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0026.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0027.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0028.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0029.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0030.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0031.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0032.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0033.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0034.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0035.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0036.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0037.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0038.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0039.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0040.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0041.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0042.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0043.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0044.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0045.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0046.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0047.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0048.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0049.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0050.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0051.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0052.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0053.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0054.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0055.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0056.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0057.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0058.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0059.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0060.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0061.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0062.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0063.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0064.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0065.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0066.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0067.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0068.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0069.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0070.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0071.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0072.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0073.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0074.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0075.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0076.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0077.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0078.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0079.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0080.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0081.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0082.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0083.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0084.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0085.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0086.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0087.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0088.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0089.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0090.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0091.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0092.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0093.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0094.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0095.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0096.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0097.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0098.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0099.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0100.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0101.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0102.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0103.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0104.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0105.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0106.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0107.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0108.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0109.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0110.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0111.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0112.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0113.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0114.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0115.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0116.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0117.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0118.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0119.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0120.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0121.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0122.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0123.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0124.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0125.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0126.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0127.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0128.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0129.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0130.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0131.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0132.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0133.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0134.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0135.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0136.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0137.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0138.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0139.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0140.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0141.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0142.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0143.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0144.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0145.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0146.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0147.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0148.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0149.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0150.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0151.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0152.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0153.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0154.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0155.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0156.mp32019-06-21 15:53
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.7]

Related posts

Mỹ Thực Điền Viên : Trong Núi Hán Sủng Thê Như Mạng

THUYS♥️

Vũ Khí Bóng Đêm 5 : Linh Hồn Lạc

THUYS♥️

Luận Thức Thần Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Đế Võ Đan Tôn

TiKay

Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Ma Đạo Tổ Sư

THUYS♥️

Leave a Reply