Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

Tiêu Nhược Tình, hiện đại trung y thế gia thiên tài, từ nhỏ đi theo gia gia bên người học tập trung y, chờ nàng 27 tuổi thời gian đã trò giỏi hơn thầy mà thắng với lam, chẳng qua là khi sự nghiệp của nàng vừa mới khởi bước thời gian, lại vì một lần ngoài ý muốn xuyên đến một nàng không biết thế giới!

Tiêu Nhược Tình, từ nhỏ cùng mẫu thân cùng ca ca Tiêu Vân sống nương tựa lẫn nhau, là một cổ võ thiên tài, lại ở một lần luyện võ thời gian tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn!

Đương hiện đại y học thiên tài cùng cổ đại thiên tài võ học gặp nhau thời gian sẽ biến thành thế nào tồn tại đâu? Thả nhìn Tiểu Tiểu vì thân môn chế tạo một không đồng dạng như vậy nữ chủ!

Tiểu Tiểu không biết viết giản giới, thế nhưng nội dung nhất định đặc sắc, thân môn ngàn vạn không nên trể nga

Văn văn là sủng văn, mỹ nam, YY, đô hội có, thân môn có thể yên tâm nhảy hố, tuyệt đối không khí hố

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tiểu Tiểu Tiêu
 •  Chương: /156
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0001.mp32019-06-21 10:28
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0002.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0003.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0004.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0005.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0006.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0007.mp32019-06-21 10:29
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0008.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0009.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0010.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0011.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0012.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0013.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0014.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0015.mp32019-06-21 10:30
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0016.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0017.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0018.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0019.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0020.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0021.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0022.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0023.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0024.mp32019-06-21 10:31
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0025.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0026.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0027.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0028.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0029.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0030.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0031.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0032.mp32019-06-21 10:32
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0033.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0034.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0035.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0036.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0037.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0038.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0039.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0040.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0041.mp32019-06-21 10:33
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0042.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0043.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0044.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0045.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0046.mp32019-06-21 10:34
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0047.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0048.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0049.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0050.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0051.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0052.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0053.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0054.mp32019-06-21 10:35
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0055.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0056.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0057.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0058.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0059.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0060.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0061.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0062.mp32019-06-21 10:36
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0063.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0064.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0065.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0066.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0067.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0068.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0069.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0070.mp32019-06-21 10:37
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0071.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0072.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0073.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0074.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0075.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0076.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0077.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0078.mp32019-06-21 10:38
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0079.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0080.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0081.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0082.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0083.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0084.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0085.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0086.mp32019-06-21 10:39
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0087.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0088.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0089.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0090.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0091.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0092.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0093.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0094.mp32019-06-21 10:40
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0095.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0096.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0097.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0098.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0099.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0100.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0101.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0102.mp32019-06-21 10:41
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0103.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0104.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0105.mp32019-06-21 15:43
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0106.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0107.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0108.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0109.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0110.mp32019-06-21 15:44
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0111.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0112.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0113.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0114.mp32019-06-21 15:45
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0115.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0116.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0117.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0118.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0119.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0120.mp32019-06-21 15:46
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0121.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0122.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0123.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0124.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0125.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0126.mp32019-06-21 15:47
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0127.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0128.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0129.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0130.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0131.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0132.mp32019-06-21 15:48
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0133.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0134.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0135.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0136.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0137.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0138.mp32019-06-21 15:49
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0139.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0140.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0141.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0142.mp32019-06-21 15:50
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0143.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0144.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0145.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0146.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0147.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0148.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0149.mp32019-06-21 15:51
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0150.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0151.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0152.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0153.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0154.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0155.mp32019-06-21 15:52
 • trung-sinh-chi-thien-tai-y-nu-chuong-0156.mp32019-06-21 15:53
[Total: 5   Average: 3.4/5]

Related posts

Siêu Sao Mối Tình Đầu

THUYS♥️

Vợ Mới Cầm Cương, Tổng Tài, Hung Hăng Yêu!

TiKay

Tận Thế Nữ Vương Trọng Sinh

THUYS♥️

Leave a Reply