Huyền Huyễn

Thái Thượng Kiếm Tôn

Thái Thượng Kiếm Tôn

Rõ ràng chỉ là Linh Tê Kiếm Tông một cái nhỏ tạp dịch, nhưng lại bởi vì một cái ngoài ý muốn, đạt được Huyền Môn chí bảo Côn Ngô Kiếm, ngủ Đạo Lăng Thiên Tông Thánh nữ, trở thành thế gian đệ nhất Ma Quân truyền nhân!

Từ đó đi lên nghề nghiệp đánh mặt con đường, nghiền ép hết thảy thiên tài, chuyên trị các loại không phục.

Ta kiếm, ngạo thương khung!

Ta đạo, lăng chúng sinh!

Ba ngàn đại đạo, nhất kiếm độc tôn!

Ta tên Bạch Nhạc, Thái Thượng Kiếm Tôn!

☆☆☆ ♫ ๖ۣۜLucario ♫ ☆☆☆

Cảnh giới tu luyện: Dẫn Linh Cảnh – Linh Phủ Cảnh – Tinh Cung Cảnh – Tinh Hải Cảnh – Hóa Hư Cảnh – Thế Giới Cảnh – Còn tiếp …

Trên Hóa Hư, chính đạo gọi là Tiên… ma đạo xưng là Thần.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phiêu Linh Huyễn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Thông Thiên Ma Quân2024-01-18 17:59
 • #2: Chương 2: Khinh nhờn2024-01-18 17:59
 • #3: Chương 3: Nếu không, ta cưới ngươi2024-01-18 17:59
 • #4: Chương 4: Muốn chết2024-01-18 17:59
 • #5: Chương 5: Hành hạ đến chết2024-01-18 17:59
 • #6: Chương 6: Có tật giật mình2024-01-18 17:59
 • #7: Chương 7: Sai có lỗi chiêu2024-01-18 17:59
 • #8: Chương 8: Đây là số mệnh a2024-01-18 17:59
 • #9: Chương 9: Lừa dối2024-01-18 18:00
 • #10: Chương 10: Linh Tê Kiếm Quyết2024-01-18 18:00
 • #11: Chương 11: Không trọn vẹn công pháp2024-01-18 18:00
 • #12: Chương 12: Vừa ăn cướp vừa la làng2024-01-18 18:00
 • #13: Chương 13: Vào núi gặp ma (thượng)2024-01-18 18:00
 • #14: Chương 14: Vào núi gặp ma (hạ)2024-01-18 18:00
 • #15: Chương 15: Linh Tê Nghênh Khách2024-01-18 18:00
 • #16: Chương 16: Lấy ơn báo oán2024-01-18 18:00
 • #17: Chương 17: Lời nói dối cùng uy hiếp2024-01-18 18:00
 • #18: Chương 18: Thông Thiên Ma Công (thượng)2024-01-18 18:00
 • #19: Chương 19: Thông Thiên Ma Công (hạ)2024-01-18 18:00
 • #20: Chương 20: Lời đồn nổi lên bốn phía (thượng)2024-01-18 18:00
 • #21: Chương 21: Lời đồn nổi lên bốn phía (hạ)2024-01-18 18:00
 • #22: Chương 22: Dạ Nhận2024-01-18 18:00
 • #23: Chương 23: Cầu phú quý trong nguy hiểm2024-01-18 18:00
 • #24: Chương 24: Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc2024-01-18 18:01
 • #25: Chương 25: Lấy thân làm mồi2024-01-18 18:01
 • #26: Chương 26: Nguy cơ bạo phát2024-01-18 18:01
 • #27: Chương 27: Thôn phệ2024-01-18 18:01
 • #28: Chương 28: Yêu ma quỷ quái2024-01-18 18:01
 • #29: Chương 29: Dạ Nhận xuất thủ2024-01-18 18:01
 • #30: Chương 30: Nhân tính độc ác (thượng)2024-01-18 18:01
 • #31: Chương 31: Nhân tính độc ác (hạ)2024-01-18 18:01
 • #32: Chương 32: Kiếm đạo chân ý2024-01-18 18:01
 • #33: Chương 33: Một người nam nhân kiêu ngạo cùng trách nhiệm2024-01-18 18:01
 • #34: Chương 34: Tàn khốc chân tướng2024-01-18 18:01
 • #35: Chương 35: Tinh cung chi uy2024-01-18 18:01
 • #36: Chương 36: Xin cho ta chết tại ngươi phía trước2024-01-18 18:02
 • #37: Chương 37: Tuyệt cảnh2024-01-18 18:02
 • #38: Chương 38: Yếu đuối cân bằng2024-01-18 18:02
 • #39: Chương 39: Mười tức phá cảnh, kiếm kinh tứ phương2024-01-18 18:02
 • #40: Chương 40: Linh Tê tới cứu viện2024-01-18 18:02
 • #41: Chương 41: Đứng hàng chân truyền (thượng)2024-01-18 18:02
 • #42: Chương 42: Đứng hàng chân truyền (hạ)2024-01-18 18:02
 • #43: Chương 43: Nhập chủ Thiên Tâm phong2024-01-18 18:02
 • #44: Chương 44: Bế quan cùng. . . Tránh đánh2024-01-18 18:02
 • #45: Chương 45: Phải bị tội gì2024-01-18 18:02
 • #46: Chương 46: Đánh mặt2024-01-18 18:02
 • #47: Chương 47: Vân Mộng Chân quyết đoán2024-01-18 18:02
 • #48: Chương 48: Luận kiếm, ta sẽ không thua2024-01-18 18:02
 • #49: Chương 49: Linh Tê Nghênh Khách, kiếm kinh tứ tọa2024-01-18 18:03
 • #50: Chương 50: Thản nhiên ý chí2024-01-18 18:03
 • #51: Chương 51: Nghênh chiến Đậu Nghị2024-01-18 18:03
 • #52: Chương 52: Lấy công đối công2024-01-18 18:03
 • #53: Chương 53: Tỉnh ngộ2024-01-18 18:03
 • #54: Chương 54: Linh Tê Nhất Kiếm2024-01-18 18:03
 • #55: Chương 55: Ngươi sẽ không ngậm qua a?2024-01-18 18:03
 • #56: Chương 56: Lần nữa bế quan2024-01-18 18:03
 • #57: Chương 57: Mở linh phủ (thượng)2024-01-18 18:03
 • #58: Chương 58: Tử Dương Chân Nhân2024-01-18 18:03
 • #59: Chương 59: Dị tượng thiên khải, tử khí đông lai2024-01-18 18:03
 • #60: Chương 60: Mở linh phủ (hạ)2024-01-18 18:03
 • #61: Chương 61: Đánh mặt (thượng)2024-01-18 18:03
 • #62: Chương 62: Đánh mặt (hạ)2024-01-18 18:03
 • #63: Chương 63: Đánh lén ban đêm, Hắc Diệu Ma Quân2024-01-18 18:03
 • #64: Chương 64: Thanh y theo kiếm2024-01-18 18:03
 • #65: Chương 65: Ngạnh bính Âm Dương Quỷ Đồng2024-01-18 18:04
 • #66: Chương 66: Bách Quỷ Dạ Đề2024-01-18 18:04
 • #67: Chương 67: Ta thừa nhận, ngươi làm sao không tin đâu?2024-01-18 18:04
 • #68: Chương 68: Thiên ý cân nhắc quyết định2024-01-18 18:04
 • #69: Chương 69: Liều mình cứu giúp2024-01-18 18:04
 • #70: Chương 70: Đau lòng2024-01-18 18:04
 • #71: Chương 71: Cự tuyệt2024-01-18 18:04
 • #72: Chương 72: Tuệ kiếm trảm tơ tình2024-01-18 18:04
 • #73: Chương 73: Lần này đi nhiều năm2024-01-18 18:04
 • #74: Chương 74: Dạ Nhận đến nhà2024-01-18 18:04
 • #75: Chương 75: Tương lai. . . Đặc sắc lộ ra2024-01-18 18:04
 • #76: Chương 76: Áo trắng như tuyết2024-01-18 18:04
 • #77: Chương 77: Tranh cùng không tranh2024-01-18 18:04
 • #78: Chương 78: Khổng Từ trà2024-01-18 18:05
 • #79: Chương 79: Đá đặt chân2024-01-18 18:05
 • #80: Chương 80: Hắc mã2024-01-18 18:05
 • #81: Chương 81: Đến từ nội môn đệ tử khiêu chiến2024-01-18 18:05
 • #82: Chương 82: Ngu kiếm2024-01-18 18:05
 • #83: Chương 83: Ngươi căn bản không biết kiếm2024-01-18 18:05
 • #84: Chương 84: Ngu kiếm bại chân truyền (thượng)2024-01-18 18:05
 • #85: Chương 85: Ngu kiếm bại chân truyền (hạ)2024-01-18 18:05
 • #86: Chương 86: Thiên Diệp Từ Bi Kiếm2024-01-18 18:05
 • #87: Chương 87: Kiếm bại Khổng Từ (thượng)2024-01-18 18:05
 • #88: Chương 88: Kiếm bại Khổng Từ (hạ)2024-01-18 18:05
 • #89: Chương 89: Tiềm long đằng uyên lúc2024-01-18 18:06
 • #90: Chương 90: Rời tông về quê2024-01-18 18:06
 • #91: Chương 91: Thanh châu Bạch phủ2024-01-18 18:06
 • #92: Chương 92: Sát khí2024-01-18 18:06
 • #93: Chương 93: Ta Bạch Nhạc. . . Trở về2024-01-18 18:06
 • #94: Chương 94: Thanh y Bạch Thành2024-01-18 18:06
 • #95: Chương 95: Ngươi là ma tu? !2024-01-18 18:06
 • #96: Chương 96: Cám ơn ngươi nói cho ta biết chân tướng2024-01-18 18:06
 • #97: Chương 97: Kiếm trảm Bạch Thành (thượng)2024-01-18 18:06
 • #98: Chương 98: Kiếm trảm Bạch Thành (hạ)2024-01-18 18:06
 • #99: Chương 99: Chân tướng2024-01-18 18:06
 • #100: Chương 100: Huyết Ảnh Ma Tông2024-01-18 18:06
 • #101: Chương 101: Lấy một địch ba, sơ lộ tài năng2024-01-18 18:06
 • #102: Chương 102: Ai nói ta chỉ hội khoái kiếm?2024-01-18 18:06
 • #103: Chương 103: Liều mạng tranh đấu2024-01-18 18:06
 • #104: Chương 104: Máu mủ tình thâm, có thể ta không tin được ngươi2024-01-18 18:06
 • #105: Chương 105: Thanh Nhã tỷ, chúng ta về nhà2024-01-18 18:07
 • #106: Chương 106: Trọng chưởng Bạch gia2024-01-18 18:07
 • #107: Chương 107: Đẩy vào tuyệt cảnh2024-01-18 18:07
 • #108: Chương 108: Thông Thiên Ma Công tái hiện2024-01-18 18:07
 • #109: Chương 109: Thần thông, Thôn Thiên Quyết2024-01-18 18:07
 • #110: Chương 110: Thông Thiên Ma Thể (thượng)2024-01-18 18:07
 • #111: Chương 111: Thông Thiên Ma Thể (hạ)2024-01-18 18:07
 • #112: Chương 112: Huyễn thuật đại sư2024-01-18 18:07
 • #113: Chương 113: Thân hãm ảo cảnh2024-01-18 18:07
 • #114: Chương 114: Phá huyễn Phản Chân (thượng)2024-01-18 18:07
 • #115: Chương 115: Phá huyễn Phản Chân (hạ)2024-01-18 18:07
 • #116: Chương 116: Thiếu một cái mồi2024-01-18 18:07
 • #117: Chương 117: Pháp bất khinh truyền2024-01-18 18:07
 • #118: Chương 118: Trở về Bạch phủ2024-01-18 18:08
 • #119: Chương 119: Thanh Châu phủ chủ2024-01-18 18:08
 • #120: Chương 120: Thiên Cơ Biến2024-01-18 18:08
 • #121: Chương 121: Tự chui đầu vào lưới2024-01-18 18:08
 • #122: Chương 122: Cực hình ép hỏi2024-01-18 18:08
 • #123: Chương 123: Lắc lư đi, Bạch Nhạc2024-01-18 18:08
 • #124: Chương 124: Hư cấu thân phận2024-01-18 18:08
 • #125: Chương 125: Dựa thế phản kích2024-01-18 18:08
 • #126: Chương 126: Ai là cá?2024-01-18 18:08
 • #127: Chương 127: Các ngươi, đánh đủ?2024-01-18 18:08
 • #128: Chương 128: Một quyền đánh bể2024-01-18 18:08
 • #129: Chương 129: Ngươi phải cùng ta kết giao bằng hữu?2024-01-18 18:08
 • #130: Chương 130: Chúng ta không phải địch nhân2024-01-18 18:08
 • #131: Chương 131: Theo dõi2024-01-18 18:08
 • #132: Chương 132: Ma nữ Tô Nhan2024-01-18 18:09
 • #133: Chương 133: Ta chịu thua2024-01-18 18:09
 • #134: Chương 134: Hư Tắc Thực Chi2024-01-18 18:09
 • #135: Chương 135: Tô Nhan tâm tư2024-01-18 18:09
 • #136: Chương 136: Huyết tế chân tướng2024-01-18 18:09
 • #137: Chương 137: Huyết cấm cùng keo kiệt quỷ2024-01-18 18:09
 • #138: Chương 138: Gặp lại Thanh Vân Kỵ2024-01-18 18:09
 • #139: Chương 139: Trấn nhỏ sát khí2024-01-18 18:09
 • #140: Chương 140: Mồi mà thôi, bỏ qua chính là2024-01-18 18:09
 • #141: Chương 141: Quân tử hứa một lời, bách tử không hối hận2024-01-18 18:09
 • #142: Chương 142: Huyết sắc tổ khúc2024-01-18 18:09
 • #143: Chương 143: Tinh hà kiếm khí2024-01-18 18:10
 • #144: Chương 144: Chết không nhắm mắt2024-01-18 18:10
 • #145: Chương 145: Bằng hữu có thông tài chi nghĩa2024-01-18 18:10
 • #146: Chương 146: Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu2024-01-18 18:10
 • #147: Chương 147: Huyết tế mở ra2024-01-18 18:10
 • #148: Chương 148: Hàn ý cửu trọng sơn2024-01-18 18:10
 • #149: Chương 149: Mị hoặc2024-01-18 18:10
 • #150: Chương 150: Thân phận bại lộ2024-01-18 18:10
 • #151: Chương 151: Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ2024-01-18 18:10
 • #152: Chương 152: Ma Quân truyền nhân2024-01-18 18:10
 • #153: Chương 153: Huyết sắc bao phủ Thanh Châu thành2024-01-18 18:10
 • #154: Chương 154: Quý khách nghênh môn2024-01-18 18:10
 • #155: Chương 155: Oan ức vứt cho Vân tiên tử2024-01-18 18:10
 • #156: Chương 156: Ta không đồng ý2024-01-18 18:10
 • #157: Chương 157: Huyết tế Thanh châu2024-01-18 18:10
 • #158: Chương 158: Vồ hụt cùng. . . Khủng bố Tô Nhan2024-01-18 18:11
 • #159: Chương 159: Anh hùng khó qua ải nữ nhân2024-01-18 18:11
 • #160: Chương 160: Bạch Nhạc, ngươi cũng có hôm nay2024-01-18 18:11
 • #161: Chương 161: Giết đi2024-01-18 18:11
 • #162: Chương 162: Trời giáng huyết hà2024-01-18 18:11
 • #163: Chương 163: Cuốn vào huyết hà2024-01-18 18:11
 • #164: Chương 164: Thôn phệ huyết hà chi lực2024-01-18 18:11
 • #165: Chương 165: Một trận chiến này, có thắng không bại2024-01-18 18:11
 • #166: Chương 166: Vậy cũng thực sự là quá tốt!2024-01-18 18:11
 • #167: Chương 167: Đạo ma song tu2024-01-18 18:11
 • #168: Chương 168: Bất tử chi thân2024-01-18 18:11
 • #169: Chương 169: Một kiếm này, kiếm xuất vô hối2024-01-18 18:11
 • #170: Chương 170: Thần kiếm nhận chủ2024-01-18 18:11
 • #171: Chương 171: Huyết sắc băng sơn2024-01-18 18:11
 • #172: Chương 172: Huyết tế thất bại, ta có thể chưa bại2024-01-18 18:12
 • #173: Chương 173: Kẽ hở cùng. . . Hiểu sai2024-01-18 18:12
 • #174: Chương 174: Biết trước nhưng giả hồ đồ2024-01-18 18:12
 • #175: Chương 175: Ta muốn vừa mới nữ nhân kia2024-01-18 18:12
 • #176: Chương 176: Hỗn đản, ta với ngươi liều mạng!2024-01-18 18:12
 • #177: Chương 177: Ta rốt cuộc có bao nhiêu muốn giết ngươi2024-01-18 18:12
 • #178: Chương 178: Cầm kiếm Côn Ngô2024-01-18 18:12
 • #179: Chương 179: Chiến tinh cung2024-01-18 18:12
 • #180: Chương 180: Thắng thảm cùng tuyệt vọng vẫn lạc2024-01-18 18:12
 • #181: Chương 181: Tất không phụ bạc2024-01-18 18:13
 • #182: Chương 182: Lau một cái kiếm quang2024-01-18 18:13
 • #183: Chương 183: Mượn đao giết người2024-01-18 18:13
 • #184: Chương 184: Thiên y vô phùng2024-01-18 18:13
 • #185: Chương 185: Trở về Thanh Châu thành2024-01-18 18:13
 • #186: Chương 186: Ngươi yếu điểm ai gian nhà?2024-01-18 18:13
 • #187: Chương 187: Tai hoạ ngầm cùng. . . Thất Tinh Tháp2024-01-18 18:13
 • #188: Chương 188: Làm người tuyệt vọng chênh lệch2024-01-18 18:13
 • #189: Chương 189: Ta ước ao ngươi?2024-01-18 18:13
 • #190: Chương 190: Gặp lại Mộng Thiên Thu2024-01-18 18:13
 • #191: Chương 191: Tiểu bạch kiểm Mạc Vân Tô2024-01-18 18:14
 • #192: Chương 192: Đây là coi thường ta?2024-01-18 18:14
 • #193: Chương 193: Loạn Ly Tiên2024-01-18 18:14
 • #194: Chương 194: Danh chấn Thất Tinh Tông2024-01-18 18:14
 • #195: Chương 195: Hà Tương Tư mời2024-01-18 18:14
 • #196: Chương 196: Mạc Vô Tình2024-01-18 18:14
 • #197: Chương 197: Tuyệt vọng2024-01-18 18:14
 • #198: Chương 198: Ta có thể chưa bại2024-01-18 18:14
 • #199: Chương 199: Ngu kiếm chấn tứ phương2024-01-18 18:14
 • #200: Chương 200: Ngươi xác định, ngươi đánh qua ta?2024-01-18 18:14
 • #201: Chương 201: Tu Pháp điện2024-01-18 18:14
 • #202: Chương 202: Sẽ không như thế đúng dịp a?2024-01-18 18:14
 • #203: Chương 203: Đột phá, linh phủ trung kỳ2024-01-18 18:14
 • #204: Chương 204: Thanh châu đệ nhất thiên kiêu2024-01-18 18:15
 • #205: Chương 205: Ngưu bức quá độ2024-01-18 18:15
 • #206: Chương 206: Họ Mạc không có một người tốt2024-01-18 18:15
 • #207: Chương 207: Thất Tinh Tháp mở ra2024-01-18 18:15
 • #208: Chương 208: Đánh cuộc2024-01-18 18:15
 • #209: Chương 209: Dẫn linh pháp môn2024-01-18 18:15
 • #210: Chương 210: Có đạo lý, ta có thể không nói đạo lý2024-01-18 18:15
 • #211: Chương 211: Thâm trầm nhất tuyệt vọng!2024-01-18 18:15
 • #212: Chương 212: Ta tất phải giết!2024-01-18 18:15
 • #213: Chương 213: Thừa cơ chém giết2024-01-18 18:15
 • #214: Chương 214: Xông nhanh, chưa chắc là chuyện tốt2024-01-18 18:15
 • #215: Chương 215: Một kiếm vô địch2024-01-18 18:15
 • #216: Chương 216: Bội bạc ( canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu! )2024-01-18 18:15
 • #217: Chương 217: Đây mới là ma ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:15
 • #218: Chương 218: Ai có thể chứng minh? ( canh thứ ba )2024-01-18 18:15
 • #219: Chương 219: Thánh nữ kiếm phù ( canh thứ tư )2024-01-18 18:16
 • #220: Chương 220: Oan ức hộ chuyên nghiệp ( canh thứ năm )2024-01-18 18:16
 • #221: Chương 221: Tinh cung phía dưới, dùng cái gì nói ( canh thứ sáu )2024-01-18 18:16
 • #222: Chương 222: Hèn hạ mà hữu hiệu uy hiếp ( canh thứ bảy )2024-01-18 18:16
 • #223: Chương 223: Nhập vi cảnh giới ( đệ bát càng )2024-01-18 18:16
 • #224: Chương 224: Đa tạ Mạc huynh thủ hạ lưu tình ( đệ cửu càng )2024-01-18 18:16
 • #225: Chương 225: Đầy trời mưa kiếm2024-01-18 18:16
 • #226: Chương 226: Mạc huynh, ngươi là tới ăn xin sao? ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:16
 • #227: Chương 227: Bị đánh giá thấp Mạc Vô Tình ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:16
 • #228: Chương 228: Đó là. . . Tinh cung lực lượng ( canh thứ ba )2024-01-18 18:16
 • #229: Chương 229: Tỉnh ngộ, mở ra truyền thừa ( canh thứ tư )2024-01-18 18:16
 • #230: Chương 230: Lộ ra kế hoạch ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:17
 • #231: Chương 231: Kiếm Linh Vũ ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:17
 • #232: Chương 232: Kiếm trảm thiên kiêu ( canh thứ ba )2024-01-18 18:17
 • #233: Chương 233: Còn có một cái. . . Bạch Nhạc ( canh thứ tư )2024-01-18 18:17
 • #234: Chương 234: Thất Tinh Đồ ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:17
 • #235: Chương 235: Tinh quang đường ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:17
 • #236: Chương 236: Chỉ là. . . Đổi chủ sừng ( canh thứ ba )2024-01-18 18:17
 • #237: Chương 237: Mạc Vân Tô, ngươi lăn ra đây cho ta! ( canh thứ tư )2024-01-18 18:17
 • #238: Chương 238: Ô ngôn uế ngữ ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:17
 • #239: Chương 239: Có cừu oán hà tất cách đêm ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:17
 • #240: Chương 240: Áo trắng như tuyết, thiếu niên theo kiếm ( canh thứ ba )2024-01-18 18:17
 • #241: Chương 241: Giết ngươi, thì như thế nào? ( canh thứ tư )2024-01-18 18:17
 • #242: Chương 242: Kết cuộc như thế nào? ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:17
 • #243: Chương 243: Xử phạt ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:17
 • #244: Chương 244: Thất phu vô tội, hoài bích tội ( canh thứ ba )2024-01-18 18:17
 • #245: Chương 245: Cửu Chỉ Thanh Bạch ( canh thứ tư )2024-01-18 18:18
 • #246: Chương 246: Phố xá sầm uất thoát thân ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:18
 • #247: Chương 247: Mỗ gia, Yến Bắc Thần ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:18
 • #248: Chương 248: Yến huynh xin dừng bước ( canh thứ ba )2024-01-18 18:18
 • #249: Chương 249: Mừng rỡ ( canh thứ tư )2024-01-18 18:18
 • #250: Chương 250: Dọa người danh sách2024-01-18 18:18
 • #251: Chương 251: Yến huynh, có thể nguyện đi Thanh Châu thành một chuyến?2024-01-18 18:18
 • #252: Chương 252: Cái gì gọi là ma? !2024-01-18 18:18
 • #253: Chương 253: Mộ Dung thế gia2024-01-18 18:18
 • #254: Chương 254: Báo ân cùng bái phỏng Bạch phủ2024-01-18 18:18
 • #255: Chương 255: Bạch tiểu thư, đây chính là ngươi lá bài sao?2024-01-18 18:18
 • #256: Chương 256: Tô Nhan lựa chọn2024-01-18 18:18
 • #257: Chương 257: Cường giả ăn khớp2024-01-18 18:18
 • #258: Chương 258: Ngô Tuyết Tùng ánh mắt2024-01-18 18:18
 • #259: Chương 259: Chu trưởng lão, ngươi dám đánh cuộc không?2024-01-18 18:18
 • #260: Chương 260: Ba chiêu ước hẹn2024-01-18 18:19
 • #261: Chương 261: Tràn đầy tất cả đều là phương pháp2024-01-18 18:19
 • #262: Chương 262: Không phải do hắn2024-01-18 18:19
 • #263: Chương 263: Thực lực tìm đường chết ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:19
 • #264: Chương 264: Lấy cái chết chống đỡ ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:19
 • #265: Chương 265: Không phải cố ý phối hợp ( canh thứ ba )2024-01-18 18:19
 • #266: Chương 266: Đêm khuya kinh biến ( canh thứ tư )2024-01-18 18:19
 • #267: Chương 267: Là ai tự cho là thông minh? ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:19
 • #268: Chương 268: Một kiếm này, có thể lay động tinh cung ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:19
 • #269: Chương 269: Ngạnh hám thần thông, kiếm trảm thiên kiêu ( canh thứ ba )2024-01-18 18:19
 • #270: Chương 270: Trúng mùa lớn cùng bế quan ( canh thứ tư )2024-01-18 18:19
 • #271: Chương 271: Đột phá, linh phủ hậu kỳ2024-01-18 18:19
 • #272: Chương 272: Gặp lại Thanh Bạch2024-01-18 18:19
 • #273: Chương 273: Lực hám tinh cung, thân ngoại hóa thân2024-01-18 18:19
 • #274: Chương 274: Là thời điểm đến tính sổ sách2024-01-18 18:20
 • #275: Chương 275: Yến Bắc Thần ở đây, ai dám tới chiến?2024-01-18 18:20
 • #276: Chương 276: Không chịu nổi một kích2024-01-18 18:20
 • #277: Chương 277: Chân chính Loạn Ly Tiên2024-01-18 18:20
 • #278: Chương 278: Bại tinh cung (thượng)2024-01-18 18:20
 • #279: Chương 279: Bại tinh cung (hạ)2024-01-18 18:20
 • #280: Chương 280: Thông Thiên Ma Quân che chở2024-01-18 18:20
 • #281: Chương 281: Hi vọng2024-01-18 18:20
 • #282: Chương 282: Bạch Nhạc trở về2024-01-18 18:20
 • #283: Chương 283: Hiện tại, ngươi còn muốn hồi Thất Tinh Tông sao?2024-01-18 18:20
 • #284: Chương 284: Thanh Vương bí tàng ( canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu )2024-01-18 18:20
 • #285: Chương 285: Tình này, Bạch Nhạc khắc trong tâm khảm ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:20
 • #286: Chương 286: Địa Cung cửa vào ( canh thứ ba )2024-01-18 18:21
 • #287: Chương 287: Bước vào Địa Cung, lợi dụng lẫn nhau ( canh thứ tư )2024-01-18 18:21
 • #288: Chương 288: Khủng bố ảo trận cùng. . . Thận Thạch2024-01-18 18:21
 • #289: Chương 289: Thanh Vương bí tàng giá trị2024-01-18 18:21
 • #290: Chương 290: Xông Đan Các (thượng)2024-01-18 18:21
 • #291: Chương 291: Xông Đan Các (hạ)2024-01-18 18:21
 • #292: Chương 292: Sát khí hiển hiện ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:21
 • #293: Chương 293: Hóa đá ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:21
 • #294: Chương 294: Một kiếm phá thiên quân ( canh thứ ba )2024-01-18 18:21
 • #295: Chương 295: Bước vào Thanh Vương điện ( canh thứ tư )2024-01-18 18:21
 • #296: Chương 296: Gần trong gang tấc. . . Tuyệt vọng2024-01-18 18:21
 • #297: Chương 297: Sát trận mở ra2024-01-18 18:22
 • #298: Chương 298: Đạt thành ăn ý2024-01-18 18:22
 • #299: Chương 299: Thanh Vương quan mộ cùng Kiếm Linh2024-01-18 18:22
 • #300: Chương 300: Bị nhốt mộ thất2024-01-18 18:22
 • #301: Chương 301: Bạch Nhạc suy đoán2024-01-18 18:22
 • #302: Chương 302: Bất Tử Thanh Vương ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:22
 • #303: Chương 303: Thần hồn khế ước ( canh thứ ba )2024-01-18 18:22
 • #304: Chương 304: Sơ ngộ Triệu Thụy ( canh thứ tư )2024-01-18 18:22
 • #305: Chương 305: Thì nhìn ngươi. . . Có hay không chịu2024-01-18 18:22
 • #306: Chương 306: Tam sinh tam thế, đến chết cũng không đổi2024-01-18 18:22
 • #307: Chương 307: Bảy ngày làm hạn định2024-01-18 18:22
 • #308: Chương 308: Ngươi lừa ta gạt, có tâm cơ2024-01-18 18:22
 • #309: Chương 309: Trở về Thanh Vương điện (thượng)2024-01-18 18:22
 • #310: Chương 310: Trở về Thanh Vương điện (hạ)2024-01-18 18:22
 • #311: Chương 311: Huyết mạch chi lực2024-01-18 18:22
 • #312: Chương 312: U Minh Tông, Dạ Thần Hi2024-01-18 18:23
 • #313: Chương 313: Một kiếm này, đến tột cùng trảm ai?2024-01-18 18:23
 • #314: Chương 314: Tán công chi kiếp2024-01-18 18:23
 • #315: Chương 315: Sụp đổ2024-01-18 18:23
 • #316: Chương 316: Tan vỡ Thanh Vương2024-01-18 18:23
 • #317: Chương 317: Ngươi tại uy hiếp bản vương?2024-01-18 18:23
 • #318: Chương 318: Ác đập một khoản (thượng)2024-01-18 18:23
 • #319: Chương 319: Ác đập một khoản (hạ)2024-01-18 18:23
 • #320: Chương 320: Sát trận phá2024-01-18 18:23
 • #321: Chương 321: Khủng bố Bất Tử Thanh Vương2024-01-18 18:23
 • #322: Chương 322: Nhập chủ Thanh châu (thượng)2024-01-18 18:23
 • #323: Chương 323: Nhập chủ Thanh châu (hạ)2024-01-18 18:23
 • #324: Chương 324: Nên đến, tóm lại sẽ đến2024-01-18 18:23
 • #325: Chương 325: Người giết ngươi, yêu đao Dương Đào!2024-01-18 18:23
 • #326: Chương 326: Tâm kiếm phá yêu đao2024-01-18 18:24
 • #327: Chương 327: Ngoài ý muốn cường viện2024-01-18 18:24
 • #328: Chương 328: Cái này đến, chỉ vì sát nhân2024-01-18 18:24
 • #329: Chương 329: Sát nhân tru tâm2024-01-18 18:24
 • #330: Chương 330: Tắm máu mà đi, Ngọc Sát Tu La ( cầu phiếu, cầu nguyệt phiếu )2024-01-18 18:24
 • #331: Chương 331: Một mực không chịu giác ngộ người, giết không tha2024-01-18 18:24
 • #332: Chương 332: Thật ta còn biết huyễn thuật2024-01-18 18:24
 • #333: Chương 333: Mở ra bảo khố2024-01-18 18:24
 • #334: Chương 334: Đột phá cùng đạo kiếp2024-01-18 18:24
 • #335: Chương 335: Đạo Môn đại hội2024-01-18 18:24
 • #336: Chương 336: Uẩn Tinh Đan2024-01-18 18:24
 • #337: Chương 337: Áo gấm về nhà2024-01-18 18:25
 • #338: Chương 338: Công tử có thể nghe qua Linh Tê Kiếm Tông? ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:25
 • #339: Chương 339: Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:25
 • #340: Chương 340: Ngươi chính là Tiêu Hành Nhất tên phế vật kia sao? ( canh thứ ba )2024-01-18 18:25
 • #341: Chương 341: Lục Hi Nhi kiếm ( canh thứ tư )2024-01-18 18:25
 • #342: Chương 342: Vậy ngươi còn có gì hữu dụng đâu?2024-01-18 18:25
 • #343: Chương 343: Phản hồi Tông2024-01-18 18:25
 • #344: Chương 344: Là Bạch sư huynh dạy ngươi?2024-01-18 18:25
 • #345: Chương 345: Thu đồ đệ?2024-01-18 18:25
 • #346: Chương 346: Bái sư Thiên Tâm phong2024-01-18 18:25
 • #347: Chương 347: Bạch Nhạc, có dám đánh với ta một trận2024-01-18 18:25
 • #348: Chương 348: Trong nháy mắt mà phá2024-01-18 18:25
 • #349: Chương 349: Vì sao cầm kiếm, nói gì hiểu kiếm2024-01-18 18:25
 • #350: Chương 350: Tới cửa báo thù2024-01-18 18:25
 • #351: Chương 351: Đến từ Đông Hải2024-01-18 18:26
 • #352: Chương 352: Thủy trạch quốc độ (thượng)2024-01-18 18:26
 • #353: Chương 353: Thủy trạch quốc độ (hạ)2024-01-18 18:26
 • #354: Chương 354: Không ai yêu cầu chân tướng ( canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu )2024-01-18 18:26
 • #355: Chương 355: Vi diệu thế cục ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:26
 • #356: Chương 356: Bạch phủ chủ ( canh thứ ba )2024-01-18 18:26
 • #357: Chương 357: Bi thảm Linh Tê Kiếm Tông ( canh thứ tư )2024-01-18 18:26
 • #358: Chương 358: Bạch Cốt Hóa Thân ( canh thứ năm )2024-01-18 18:26
 • #359: Chương 359: Lục Yên Nhiên kiêu ngạo ( canh thứ sáu )2024-01-18 18:26
 • #360: Chương 360: Rửa không sạch háo sắc tên ( canh thứ bảy )2024-01-18 18:26
 • #361: Chương 361: Ngươi cảm thấy hắn không đáng chết sao? ( đệ bát càng )2024-01-18 18:26
 • #362: Chương 362: Thiên kiêu vô song ( đệ cửu càng )2024-01-18 18:26
 • #363: Chương 363: Tuyệt cảnh ( đệ thập càng )2024-01-18 18:26
 • #364: Chương 364: Mâu Kình Thần uy hiếp ( mười một càng )2024-01-18 18:26
 • #365: Chương 365: Không người nào có thể tin ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:27
 • #366: Chương 366: Bắc Đẩu Tinh Điện ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:27
 • #367: Chương 367: Càng giống như một cây đao ( canh thứ ba )2024-01-18 18:27
 • #368: Chương 368: Ban đêm xông vào Bắc Đẩu Tinh Điện ( canh thứ tư )2024-01-18 18:27
 • #369: Chương 369: Bắc Đẩu Kiếm Trận ( canh thứ năm )2024-01-18 18:27
 • #370: Chương 370: Đánh cướp2024-01-18 18:27
 • #371: Chương 371: Có tính toán2024-01-18 18:27
 • #372: Chương 372: Lại làm một trận hoành tráng2024-01-18 18:27
 • #373: Chương 373: Thâm tàng bất lộ2024-01-18 18:27
 • #374: Chương 374: Đêm khuya đến thăm2024-01-18 18:27
 • #375: Chương 375: Đêm chưa chợp mắt2024-01-18 18:27
 • #376: Chương 376: Chu Đông Dương thần suy đoán2024-01-18 18:27
 • #377: Chương 377: Châm ngòi2024-01-18 18:27
 • #378: Chương 378: Nghị định kế hoạch2024-01-18 18:28
 • #379: Chương 379: Rắc rối phức tạp, mưa gió sắp đến2024-01-18 18:28
 • #380: Chương 380: Bạch Cốt Thần Giáo ( tăng thêm, cầu nguyệt phiếu )2024-01-18 18:28
 • #381: Chương 381: Dưới bóng đêm tiểu khô lâu2024-01-18 18:28
 • #382: Chương 382: Trẻ tuổi nóng tính2024-01-18 18:28
 • #383: Chương 383: Buổi đấu giá bắt đầu2024-01-18 18:28
 • #384: Chương 384: Bỏ tiền mua mạng2024-01-18 18:28
 • #385: Chương 385: Hắn, sống quá đêm nay sao?2024-01-18 18:28
 • #386: Chương 386: Không theo lẽ thường xuất bài2024-01-18 18:28
 • #387: Chương 387: Bạch Cốt Thần Giáo xuất thủ2024-01-18 18:28
 • #388: Chương 388: Đạo kiếp phủ xuống, vu oan giá họa2024-01-18 18:28
 • #389: Chương 389: Theo đuổi không bỏ, Bạch Cốt Hóa Thân2024-01-18 18:28
 • #390: Chương 390: Bá đạo thôn phệ, Địa Hỏa nung khô2024-01-18 18:28
 • #391: Chương 391: Ma từ tâm sinh, trọn đời trầm luân2024-01-18 18:29
 • #392: Chương 392: Đột phá, hoàn mỹ tinh cung2024-01-18 18:29
 • #393: Chương 393: Kiếm Cung cùng. . . Khủng bố Kiếm Linh Vũ2024-01-18 18:29
 • #394: Chương 394: Ngươi là muốn cái này sao?2024-01-18 18:29
 • #395: Chương 395: Tuyệt cảnh giết ngược2024-01-18 18:29
 • #396: Chương 396: Hoành áp một phương, Duyện châu lập uy2024-01-18 18:29
 • #397: Chương 397: Bắc Đẩu Tinh Cung triệu kiến2024-01-18 18:29
 • #398: Chương 398: Sinh nghi2024-01-18 18:29
 • #399: Chương 399: Bất an đầu nguồn2024-01-18 18:29
 • #400: Chương 400: Bạch Nhạc phản kích2024-01-18 18:29
 • #401: Chương 401: Nghiền ép, thân ngoại hóa thân2024-01-18 18:29
 • #402: Chương 402: Ngươi thì tính là cái gì?2024-01-18 18:29
 • #403: Chương 403: Đứng ở sau đèn thì tối2024-01-18 18:29
 • #404: Chương 404: Tránh không thoát Bạch Cốt Thần Giáo2024-01-18 18:29
 • #405: Chương 405: Thần đạo cùng. . . Nhập giáo?2024-01-18 18:29
 • #406: Chương 406: Ngộ đạo, Phi Kiếm Thuật2024-01-18 18:30
 • #407: Chương 407: Hoàn mỹ tinh cung, đại khai sát giới2024-01-18 18:30
 • #408: Chương 408: Ngươi thần, cứu không được ngươi!2024-01-18 18:30
 • #409: Chương 409: Giả sử còn có Côn Ngô Kiếm đâu?2024-01-18 18:30
 • #410: Chương 410: Đối chọi gay gắt2024-01-18 18:30
 • #411: Chương 411: Thăm dò2024-01-18 18:30
 • #412: Chương 412: Duy nhất giải thích2024-01-18 18:30
 • #413: Chương 413: Đại đạo hào quang, Vân Mộng Chân xuất quan2024-01-18 18:30
 • #414: Chương 414: Thái độ cùng lựa chọn2024-01-18 18:30
 • #415: Chương 415: Bắc Đẩu Tinh Cung thái độ2024-01-18 18:30
 • #416: Chương 416: Phản hồi Tông2024-01-18 18:30
 • #417: Chương 417: Xin thay ta đi một chuyến Thanh châu2024-01-18 18:30
 • #418: Chương 418: Thân phận nguy cơ, sát khí ẩn hiện2024-01-18 18:30
 • #419: Chương 419: Ta tất tự tay giết chết2024-01-18 18:30
 • #420: Chương 420: Giương cung bạt kiếm2024-01-18 18:31
 • #421: Chương 421: Đêm trăng sát khí, hàn ý đến xương2024-01-18 18:31
 • #422: Chương 422: Mồi2024-01-18 18:31
 • #423: Chương 423: Ngươi hát thôi ta gặt hái (thượng)2024-01-18 18:31
 • #424: Chương 424: Ngươi hát ta gặt hái (hạ)2024-01-18 18:31
 • #425: Chương 425: Đạp nguyệt mà đến, tuyệt đại phong hoa2024-01-18 18:31
 • #426: Chương 426: Tội không đáng chết2024-01-18 18:31
 • #427: Chương 427: Ta giúp ngươi giết2024-01-18 18:31
 • #428: Chương 428: Tối nay minh nguyệt người tận nhìn2024-01-18 18:31
 • #429: Chương 429: Chờ ngươi có thể đánh thắng ta lại nói2024-01-18 18:31
 • #430: Chương 430: Nhiễu không ra phiền phức2024-01-18 18:31
 • #431: Chương 431: Nhưng ta không phải là tiểu nữ nhân2024-01-18 18:31
 • #432: Chương 432: Xuất phát Đông Hải2024-01-18 18:31
 • #433: Chương 433: Mềm nhất cái kia cây hồng2024-01-18 18:31
 • #434: Chương 434: Không giống nhau Linh Tê Kiếm Tông2024-01-18 18:31
 • #435: Chương 435: Tắm máu trọng sinh2024-01-18 18:32
 • #436: Chương 436: Lai giả bất thiện2024-01-18 18:32
 • #437: Chương 437: Đông Hải, ta Bạch Nhạc. . . Tới!2024-01-18 18:32
 • #438: Chương 438: Ngươi là Thanh Châu phủ chủ Bạch Nhạc? !2024-01-18 18:32
 • #439: Chương 439: Vu oan giá họa ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:32
 • #440: Chương 440: Lấy lực phá cuộc ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:32
 • #441: Chương 441: Ngươi mới là người đến2024-01-18 18:32
 • #442: Chương 442: Kiếm trong tay, chính là đạo lý ( canh thứ tư )2024-01-18 18:32
 • #443: Chương 443: Bắc Đẩu Kiếm Trận? ( canh thứ năm )2024-01-18 18:32
 • #444: Chương 444: Điều kiện mặc cho ngươi mở2024-01-18 18:32
 • #445: Chương 445: Lên thuyền, ra biển2024-01-18 18:32
 • #446: Chương 446: Vượt biển mà đến2024-01-18 18:32
 • #447: Chương 447: Hải thiên nhất tuyến, Khống thủy vi ma2024-01-18 18:32
 • #448: Chương 448: Một đời cương liệt, đỉnh phong một kiếm!2024-01-18 18:33
 • #449: Chương 449: Đông Hải có biến2024-01-18 18:33
 • #450: Chương 450: Biển máu ngập trời2024-01-18 18:33
 • #451: Chương 451: Bạch Cốt phu nhân2024-01-18 18:33
 • #452: Chương 452: Sát nhập biển máu2024-01-18 18:33
 • #453: Chương 453: Huyền Nguyệt Biến2024-01-18 18:33
 • #454: Chương 454: Một cá nhân Bắc Đẩu Kiếm Trận2024-01-18 18:33
 • #455: Chương 455: Một phân thành hai Bạch Cốt Kiếm2024-01-18 18:33
 • #456: Chương 456: Khủng bố Nguyệt Lâm Tiên2024-01-18 18:33
 • #457: Chương 457: Huyết Hải Vô Nhai xương làm thuyền2024-01-18 18:33
 • #458: Chương 458: Huyết Hải Vô Nhai xương làm thuyền (hạ)2024-01-18 18:33
 • #459: Chương 459: Kiều diễm sát khí2024-01-18 18:33
 • #460: Chương 460: Phản chế2024-01-18 18:34
 • #461: Chương 461: Cho ta một cái không giết ngươi lý do2024-01-18 18:34
 • #462: Chương 462: Bây giờ nói hối hận, tới còn kịp sao?2024-01-18 18:34
 • #463: Chương 463: Tông môn khảo hạch bắt đầu2024-01-18 18:34
 • #464: Chương 464: Bị nhằm vào Linh Tê Kiếm Tông2024-01-18 18:34
 • #465: Chương 465: Thiên vị cùng thắng thảm2024-01-18 18:34
 • #466: Chương 466: Linh Tê. . . Bất bại2024-01-18 18:34
 • #467: Chương 467: Quý Lương Xuyên2024-01-18 18:34
 • #468: Chương 468: Thắng ngươi một viên Uẩn Tinh Đan2024-01-18 18:34
 • #469: Chương 469: Dùng một cái mạng, đoạn ngươi con đường tu hành2024-01-18 18:34
 • #470: Chương 470: Cường thế trở về2024-01-18 18:34
 • #471: Chương 471: Một người chống một tông2024-01-18 18:34
 • #472: Chương 472: Chính là bắt nạt ngươi, thì như thế nào?2024-01-18 18:35
 • #473: Chương 473: Ngạnh hám, tắm máu mà chiến2024-01-18 18:35
 • #474: Chương 474: Còn có một cái danh ngạch2024-01-18 18:35
 • #475: Chương 475: Ai dám ứng chiến?2024-01-18 18:35
 • #476: Chương 476: Bắc Đẩu Tinh Cung điều kiện2024-01-18 18:35
 • #477: Chương 477: Bái kiến thánh nữ2024-01-18 18:35
 • #478: Chương 478: Đệ nhất cùng Mâu Kình Thần khiêu chiến ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:36
 • #479: Chương 479: Tái chiến Mâu Kình Thần ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:36
 • #480: Chương 480: Chân chính thủy trạch quốc độ ( canh thứ ba )2024-01-18 18:36
 • #481: Chương 481: Tỉnh ngộ, hoàn mỹ hạ màn ( canh thứ tư )2024-01-18 18:36
 • #482: Chương 482: Ngươi nguyện ý tu ma sao?2024-01-18 18:36
 • #483: Chương 483: Không quên bản tâm2024-01-18 18:36
 • #484: Chương 484: Phản hồi Tông ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:36
 • #485: Chương 485: Bế quan cùng lui Tông ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:36
 • #486: Chương 486: Cô đọng thần hồn ( canh thứ ba )2024-01-18 18:36
 • #487: Chương 487: Phản hồi Thanh châu? ( canh thứ tư )2024-01-18 18:36
 • #488: Chương 488: Sơn đạo chặn giết2024-01-18 18:36
 • #489: Chương 489: Toàn phương vị nghiền ép (thượng)2024-01-18 18:36
 • #490: Chương 490: Toàn phương vị nghiền ép (hạ)2024-01-18 18:36
 • #491: Chương 491: Hèn hạ uy hiếp2024-01-18 18:37
 • #492: Chương 492: Cầm kiếm Côn Ngô, cường thế chém giết2024-01-18 18:37
 • #493: Chương 493: Thần bí lệnh bài2024-01-18 18:37
 • #494: Chương 494: Kẻ giết người, Yến Bắc Thần2024-01-18 18:37
 • #495: Chương 495: E sợ cho thiên hạ bất loạn2024-01-18 18:37
 • #496: Chương 496: Khuấy động phong vân ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:37
 • #497: Chương 497: Nguyệt Lâm Tiên phản kích ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:37
 • #498: Chương 498: Quảng Hàn Thiên Cung ( canh thứ ba )2024-01-18 18:37
 • #499: Chương 499: Lại đến Đông Hải ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:37
 • #500: Chương 500: Ba cái thú vị người ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:37
 • #501: Chương 501: Trong bão táp đánh cướp ( canh thứ ba )2024-01-18 18:37
 • #502: Chương 502: Biết bay không tầm thường sao? ( canh thứ tư )2024-01-18 18:37
 • #503: Chương 503: Cả thế gian đều là kẻ địch2024-01-18 18:37
 • #504: Chương 504: Lực chiến quần hùng2024-01-18 18:38
 • #505: Chương 505: Quảng Hàn Thiên Cung khảo nghiệm2024-01-18 18:38
 • #506: Chương 506: Cấm Linh Chi Địa2024-01-18 18:38
 • #507: Chương 507: Hoành hành vô kỵ, trấn áp thiên kiêu2024-01-18 18:38
 • #508: Chương 508: Một vòng trăng tròn, vui quá hóa buồn2024-01-18 18:38
 • #509: Chương 509: Nguyệt Hoa Chi Lực2024-01-18 18:38
 • #510: Chương 510: Mạnh mẽ đột phá (thượng)2024-01-18 18:38
 • #511: Chương 511: Mạnh mẽ đột phá (hạ)2024-01-18 18:38
 • #512: Chương 512: Mười phần chết chắc?2024-01-18 18:38
 • #513: Chương 513: Thân thể lay động tinh cung2024-01-18 18:38
 • #514: Chương 514: Cường sát Nhậm Bách Đào2024-01-18 18:38
 • #515: Chương 515: Yến Bắc Thần đối Vân Mộng Chân2024-01-18 18:38
 • #516: Chương 516: Đêm trăng tròn, hồ huyền cơ2024-01-18 18:38
 • #517: Chương 517: Hàn Đàm luyện hồn2024-01-18 18:38
 • #518: Chương 518: Thần hồn xuất khiếu2024-01-18 18:38
 • #519: Chương 519: Thời gian sẽ chứng minh, ai mới là đúng2024-01-18 18:39
 • #520: Chương 520: Mảnh hồ này, họ Yến2024-01-18 18:39
 • #521: Chương 521: Cừu hận giá trị đầy cách2024-01-18 18:39
 • #522: Chương 522: Lật không qua núi2024-01-18 18:39
 • #523: Chương 523: Hết biện pháp, vòng sáng tiêu tán2024-01-18 18:39
 • #524: Chương 524: Trốn về Vệ Phạn Dạ2024-01-18 18:39
 • #525: Chương 525: Xem núi như kiếm, trăm hơi thở trèo núi2024-01-18 18:39
 • #526: Chương 526: Có bẫy2024-01-18 18:39
 • #527: Chương 527: Sát khí hiển hiện2024-01-18 18:39
 • #528: Chương 528: Ta nói rồi, ta không tin mệnh2024-01-18 18:39
 • #529: Chương 529: Tuyệt cảnh hạ kinh diễm2024-01-18 18:39
 • #530: Chương 530: Đột phá cùng phản kích2024-01-18 18:39
 • #531: Chương 531: Ngạnh hám Vệ Phạn Dạ2024-01-18 18:39
 • #532: Chương 532: Cực hạn chém giết2024-01-18 18:39
 • #533: Chương 533: Đổ mệnh cùng. . . Thất Tinh Tỏa Hồn Trận2024-01-18 18:40
 • #534: Chương 534: Chân long chi hồn2024-01-18 18:40
 • #535: Chương 535: Hàn Nguyệt Tinh Biến2024-01-18 18:40
 • #536: Chương 536: Ngươi rốt cuộc ai? (thượng)2024-01-18 18:40
 • #537: Chương 537: Ngươi rốt cuộc ai? (hạ)2024-01-18 18:40
 • #538: Chương 538: Vân Hải Tiên Kiều2024-01-18 18:40
 • #539: Chương 539: Đàm Băng Hoa2024-01-18 18:40
 • #540: Chương 540: Chúng sinh đều có linh2024-01-18 18:40
 • #541: Chương 541: Cực Hàn Băng Hoa2024-01-18 18:40
 • #542: Chương 542: Đột phá, tinh cung trung kỳ2024-01-18 18:40
 • #543: Chương 543: Tiểu Bạch Long2024-01-18 18:40
 • #544: Chương 544: Tên này không cát tường2024-01-18 18:40
 • #545: Chương 545: Có bát quái? !2024-01-18 18:41
 • #546: Chương 546: Đêm trăng tròn, thu lưới lúc2024-01-18 18:41
 • #547: Chương 547: Biến cố nảy sanh2024-01-18 18:41
 • #548: Chương 548: Một cái rơi sai2024-01-18 18:41
 • #549: Chương 549: Một bước sai, từng bước sai2024-01-18 18:41
 • #550: Chương 550: Thánh nữ nhận lầm người2024-01-18 18:41
 • #551: Chương 551: Cái này đến, chỉ vì sát nhân2024-01-18 18:41
 • #552: Chương 552: Hai con đường, chính ngươi chọn2024-01-18 18:41
 • #553: Chương 553: Hoán huyết2024-01-18 18:41
 • #554: Chương 554: Ngươi có thể đoán, nhưng ta không thể nhận thức2024-01-18 18:41
 • #555: Chương 555: Khủng bố ánh trăng2024-01-18 18:41
 • #556: Chương 556: Vân Mộng Chân, biệt lai vô dạng a2024-01-18 18:41
 • #557: Chương 557: Người si nói mộng2024-01-18 18:41
 • #558: Chương 558: Máu nhuộm Đông Hải2024-01-18 18:41
 • #559: Chương 559: Hắc ám phủ xuống2024-01-18 18:42
 • #560: Chương 560: Khủng bố Nguyệt Lâm Tiên2024-01-18 18:42
 • #561: Chương 561: Vì sao?2024-01-18 18:42
 • #562: Chương 562: Ta biết ngươi là ai!2024-01-18 18:42
 • #563: Chương 563: Ngày cuối cùng thời gian2024-01-18 18:42
 • #564: Chương 564: Ngươi không tin, ta liền không tin2024-01-18 18:42
 • #565: Chương 565: Ta nghĩ ta. . . Nghĩ đến biện pháp2024-01-18 18:42
 • #566: Chương 566: Tát một cái nói dối như cuội (thượng)2024-01-18 18:42
 • #567: Chương 567: Tát một cái nói dối như cuội (trung)2024-01-18 18:42
 • #568: Chương 568: Tát một cái nói dối như cuội (hạ)2024-01-18 18:42
 • #569: Chương 569: Vây giết Nguyệt Lâm Tiên (thượng)2024-01-18 18:42
 • #570: Chương 570: Vây giết Nguyệt Lâm Tiên (hạ)2024-01-18 18:43
 • #571: Chương 571: Quân lâm Đông Hải, thật giả biện ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:43
 • #572: Chương 572: Phân ly ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:43
 • #573: Chương 573: Phản hồi Thanh châu ( canh thứ ba )2024-01-18 18:43
 • #574: Chương 574: Yến Bắc Thần, khả năng chính là Bạch Nhạc ( canh thứ tư )2024-01-18 18:43
 • #575: Chương 575: Giá lâm Thất Tinh Tông ( canh thứ năm )2024-01-18 18:43
 • #576: Chương 576: Đối chọi gay gắt ( canh thứ sáu )2024-01-18 18:43
 • #577: Chương 577: Đây là có nhiều tự tin? ( canh thứ bảy )2024-01-18 18:43
 • #578: Chương 578: Ngươi tao bao, thật là vậy thì thế nào đâu? ( đệ bát càng )2024-01-18 18:43
 • #579: Chương 579: Tra rõ ràng ( đệ cửu càng )2024-01-18 18:43
 • #580: Chương 580: Sinh nghi2024-01-18 18:43
 • #581: Chương 581: Ngược lại cũng chưa chắc2024-01-18 18:43
 • #582: Chương 582: Ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã đáp ứng ta cái gì không?2024-01-18 18:44
 • #583: Chương 583: Đánh vỡ2024-01-18 18:44
 • #584: Chương 584: Mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuận thế phản kích (thượng)2024-01-18 18:44
 • #585: Chương 585: Mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuận thế phản kích (hạ)2024-01-18 18:44
 • #586: Chương 586: Dương Bằng trưởng thành2024-01-18 18:44
 • #587: Chương 587: Hai loại thanh âm, một loại vô lại2024-01-18 18:44
 • #588: Chương 588: Khắp nơi phản ứng2024-01-18 18:44
 • #589: Chương 589: Càn Khôn thương hội2024-01-18 18:44
 • #590: Chương 590: Chỗ tốt cùng thăm dò2024-01-18 18:44
 • #591: Chương 591: Đêm vào Huyết Ảnh Ma Tông2024-01-18 18:44
 • #592: Chương 592: Tái chiến yêu đao2024-01-18 18:44
 • #593: Chương 593: Huyết Ảnh Ma Quân hiện thân2024-01-18 18:44
 • #594: Chương 594: Trong tay Thiên Cung, Bạch Giao sính uy2024-01-18 18:45
 • #595: Chương 595: Lạc tử vô hối2024-01-18 18:45
 • #596: Chương 596: Một mũi tên trúng ba con chim buổi đấu giá2024-01-18 18:45
 • #597: Chương 597: Mượn đao2024-01-18 18:45
 • #598: Chương 598: Có tâm cơ2024-01-18 18:45
 • #599: Chương 599: Áp trục món đồ đấu giá điên cuồng2024-01-18 18:45
 • #600: Chương 600: Ngoài ý muốn cùng vây công2024-01-18 18:45
 • #601: Chương 601: Một đóa tiên liên mở2024-01-18 18:45
 • #602: Chương 602: Thủ đoạn ra hết, thắng hiểm một bậc2024-01-18 18:45
 • #603: Chương 603: Bạch lột da2024-01-18 18:45
 • #604: Chương 604: Diệp Huyền đại sư rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?2024-01-18 18:45
 • #605: Chương 605: Dũng giả không sợ2024-01-18 18:45
 • #606: Chương 606: Diệp Huyền đại sư2024-01-18 18:45
 • #607: Chương 607: Thông Thiên Ma Quân tâm nguyện2024-01-18 18:46
 • #608: Chương 608: Thuộc về mình con đường tu hành2024-01-18 18:46
 • #609: Chương 609: Thu sơn chi tác2024-01-18 18:46
 • #610: Chương 610: Chất vấn thánh nữ2024-01-18 18:46
 • #611: Chương 611: Nói dối như cuội2024-01-18 18:46
 • #612: Chương 612: Quân lâm Thanh châu2024-01-18 18:46
 • #613: Chương 613: Nửa đường gặp ma2024-01-18 18:46
 • #614: Chương 614: Thận Lâu Vương2024-01-18 18:46
 • #615: Chương 615: Liên thủ đối địch2024-01-18 18:46
 • #616: Chương 616: Lãnh khốc lựa chọn2024-01-18 18:46
 • #617: Chương 617: Ngươi rốt cuộc ai?2024-01-18 18:46
 • #618: Chương 618: Khinh thường cùng. . . Ngu xuẩn2024-01-18 18:46
 • #619: Chương 619: Đại Mộng Thiên Thu (thượng)2024-01-18 18:46
 • #620: Chương 620: Đại Mộng Thiên Thu (hạ)2024-01-18 18:47
 • #621: Chương 621: To gan lớn mật2024-01-18 18:47
 • #622: Chương 622: Tìm tòi2024-01-18 18:47
 • #623: Chương 623: Bá đạo Thận Lâu Vương2024-01-18 18:47
 • #624: Chương 624: Từ hắn trước càn rỡ mấy ngày2024-01-18 18:47
 • #625: Chương 625: Ma vào Kinh châu2024-01-18 18:47
 • #626: Chương 626: Ước chiến2024-01-18 18:47
 • #627: Chương 627: Nguyệt mãn đại giang2024-01-18 18:47
 • #628: Chương 628: Đại mộng. . . Nghìn thu!2024-01-18 18:47
 • #629: Chương 629: Đây không phải là ngươi thần thông2024-01-18 18:47
 • #630: Chương 630: Đại La Ma Quân2024-01-18 18:47
 • #631: Chương 631: Thời cơ không đúng2024-01-18 18:48
 • #632: Chương 632: Truyền pháp (thượng)2024-01-18 18:48
 • #633: Chương 633: Truyền pháp (hạ)2024-01-18 18:48
 • #634: Chương 634: La Tiêu cầu thân2024-01-18 18:48
 • #635: Chương 635: Ngươi muốn đi với ta?2024-01-18 18:48
 • #636: Chương 636: Quần ma tụ tập2024-01-18 18:48
 • #637: Chương 637: Đánh lén ban đêm Giang Lăng2024-01-18 18:48
 • #638: Chương 638: Phía sau một đao2024-01-18 18:48
 • #639: Chương 639: Lẫn nhau cản trở ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:48
 • #640: Chương 640: Đoạt một bước tiên cơ ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:48
 • #641: Chương 641: Súc sinh ( canh thứ ba )2024-01-18 18:48
 • #642: Chương 642: Một tiếng rồng gầm ( canh thứ tư )2024-01-18 18:48
 • #643: Chương 643: Thận Lâu Vương, ngươi dám giết ta?2024-01-18 18:48
 • #644: Chương 644: Một ngày làm thầy, cả đời vi sư2024-01-18 18:48
 • #645: Chương 645: Lại bị tiểu tử kia bán2024-01-18 18:48
 • #646: Chương 646: Trở về Giang Lăng thành2024-01-18 18:49
 • #647: Chương 647: Gặp lại Ngô Văn Uyên2024-01-18 18:49
 • #648: Chương 648: Lần đầu gặp gỡ Thư Khánh Dương2024-01-18 18:49
 • #649: Chương 649: Ai so với ai khác kiêu ngạo?2024-01-18 18:49
 • #650: Chương 650: Đánh thức Vân Mộng Chân2024-01-18 18:49
 • #651: Chương 651: Thượng cổ cấm địa2024-01-18 18:49
 • #652: Chương 652: Đạo Lăng sơn2024-01-18 18:49
 • #653: Chương 653: Giao phong Thái Cực Đạo2024-01-18 18:49
 • #654: Chương 654: Thái Cực Đạo, Tiêu Dật Phong2024-01-18 18:49
 • #655: Chương 655: Văn Trạch giải vây2024-01-18 18:49
 • #656: Chương 656: Thánh Nữ phong nổi sóng2024-01-18 18:49
 • #657: Chương 657: Yêu không phải làm càn, mà là thu liễm2024-01-18 18:49
 • #658: Chương 658: Chỉ lấy Top 1002024-01-18 18:49
 • #659: Chương 659: Thất Tinh Tông chịu nhục2024-01-18 18:49
 • #660: Chương 660: Hà Tương Tư cương liệt2024-01-18 18:49
 • #661: Chương 661: Thần hồn tan vỡ2024-01-18 18:50
 • #662: Chương 662: Ngươi muốn ta cứu nàng?2024-01-18 18:50
 • #663: Chương 663: Mười năm khổ tu không người hỏi, một buổi sáng thành danh thiên hạ biết!2024-01-18 18:50
 • #664: Chương 664: Nữ nhân đều là hội gạt người2024-01-18 18:50
 • #665: Chương 665: Đáng tiếc2024-01-18 18:50
 • #666: Chương 666: Đổ mệnh2024-01-18 18:50
 • #667: Chương 667: Một kiếm này, danh chấn tứ phương2024-01-18 18:50
 • #668: Chương 668: Đêm không chợp mắt2024-01-18 18:50
 • #669: Chương 669: Buộc hắn đánh cuộc tiếp2024-01-18 18:50
 • #670: Chương 670: Hải vân ở giữa, Đạo Môn đại hội2024-01-18 18:50
 • #671: Chương 671: Kiếm đạo chi tranh2024-01-18 18:50
 • #672: Chương 672: Kiếm Linh Vũ dương oai2024-01-18 18:50
 • #673: Chương 673: Quan chiến cùng ma luyện2024-01-18 18:50
 • #674: Chương 674: Năm trận năm thắng2024-01-18 18:50
 • #675: Chương 675: Tính làm như kiếm2024-01-18 18:51
 • #676: Chương 676: Thái Cực Đồ2024-01-18 18:51
 • #677: Chương 677: Ai thắng ai thua?2024-01-18 18:51
 • #678: Chương 678: Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn2024-01-18 18:51
 • #679: Chương 679: Phiền phức tới cửa2024-01-18 18:51
 • #680: Chương 680: Ngươi dám không?2024-01-18 18:51
 • #681: Chương 681: Tình thế chắc chắn phải chết2024-01-18 18:51
 • #682: Chương 682: Trang bức, còn muốn chạy?2024-01-18 18:51
 • #683: Chương 683: Đến chậm Nghịch Ma Kiếm2024-01-18 18:51
 • #684: Chương 684: Tội đồng mưu nghịch, chém đầu cả nhà2024-01-18 18:51
 • #685: Chương 685: Nguyên lai là ngươi2024-01-18 18:51
 • #686: Chương 686: Giao phó cùng bồi thường (thượng)2024-01-18 18:51
 • #687: Chương 687: Giao phó cùng bồi thường (hạ)2024-01-18 18:51
 • #688: Chương 688: Cái này kiếm tên gọi là gì?2024-01-18 18:52
 • #689: Chương 689: Thần binh quá nhiều phiền não2024-01-18 18:52
 • #690: Chương 690: Thánh nữ muốn gặp ngươi2024-01-18 18:52
 • #691: Chương 691: Thượng cổ cấm địa mở ra2024-01-18 18:52
 • #692: Chương 692: Chung kết một cái thời đại2024-01-18 18:52
 • #693: Chương 693: Chiều hướng phát triển2024-01-18 18:52
 • #694: Chương 694: Loạn nhận phong bạo2024-01-18 18:52
 • #695: Chương 695: Chăm chỉ đáng tiếc2024-01-18 18:52
 • #696: Chương 696: Tái chiến Vệ Phạn Dạ2024-01-18 18:52
 • #697: Chương 697: Sát cục đã thành2024-01-18 18:52
 • #698: Chương 698: Thân phận bại lộ, sát khí chợt hiện2024-01-18 18:52
 • #699: Chương 699: Nghiền ép2024-01-18 18:52
 • #700: Chương 700: Giết chết2024-01-18 18:52
 • #701: Chương 701: Ngoài ý muốn một kiếm đứt cổ2024-01-18 18:52
 • #702: Chương 702: Một kiếm bêu đầu2024-01-18 18:52
 • #703: Chương 703: Yến huynh, biệt lai vô dạng2024-01-18 18:53
 • #704: Chương 704: Trong gió lốc2024-01-18 18:53
 • #705: Chương 705: Tru tâm nói như vậy2024-01-18 18:53
 • #706: Chương 706: Đạo Lăng Thánh Nữ2024-01-18 18:53
 • #707: Chương 707: Loạn đấu lớn2024-01-18 18:53
 • #708: Chương 708: Tiểu Bạch Giao (thượng)2024-01-18 18:53
 • #709: Chương 709: Tiểu Bạch Giao (hạ)2024-01-18 18:53
 • #710: Chương 710: Ta và các ngươi không giống nhau2024-01-18 18:53
 • #711: Chương 711: Mạnh mẽ xông tới2024-01-18 18:53
 • #712: Chương 712: Luyện hóa, một bước tiên cơ2024-01-18 18:53
 • #713: Chương 713: Ngộ đạo, kiếm nhận phong bạo2024-01-18 18:53
 • #714: Chương 714: Nguy cơ phủ xuống2024-01-18 18:53
 • #715: Chương 715: Sinh lộ2024-01-18 18:53
 • #716: Chương 716: Tư Đồ Lăng Phong uy hiếp2024-01-18 18:53
 • #717: Chương 717: Đốn ngộ2024-01-18 18:54
 • #718: Chương 718: Vân Mộng Chân quyết tuyệt2024-01-18 18:54
 • #719: Chương 719: Cái này nữ nhân ngu xuẩn2024-01-18 18:54
 • #720: Chương 720: Gắn bó đến già, không rời không bỏ2024-01-18 18:54
 • #721: Chương 721: Ta không tin mệnh2024-01-18 18:54
 • #722: Chương 722: Thôn phệ2024-01-18 18:54
 • #723: Chương 723: Hai con sâu mọt2024-01-18 18:54
 • #724: Chương 724: Thái Cực Chi Luận2024-01-18 18:54
 • #725: Chương 725: Người đương thời không biết Lăng Vân Mộc ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:54
 • #726: Chương 726: Nguy cơ ( canh thứ ba )2024-01-18 18:54
 • #727: Chương 727: Thức tỉnh2024-01-18 18:54
 • #728: Chương 728: Ngạnh bính ( canh thứ năm )2024-01-18 18:54
 • #729: Chương 729: Tuyệt sát bố cục ( canh thứ sáu )2024-01-18 18:54
 • #730: Chương 730: Cuồng vọng ( canh thứ bảy )2024-01-18 18:54
 • #731: Chương 731: Kiếm Nhận Phong Bạo2024-01-18 18:55
 • #732: Chương 732: Giao Long Nhập Hải ( đệ cửu càng )2024-01-18 18:55
 • #733: Chương 733: Nhất Nguyên Trọng Thủy, thiên kiếp phủ xuống ( đệ thập càng )2024-01-18 18:55
 • #734: Chương 734: Phúc họa hai người theo2024-01-18 18:55
 • #735: Chương 735: Chủ động xuất kích ( thứ mười hai càng )2024-01-18 18:55
 • #736: Chương 736: Tái chiến Tư Đồ Lăng Phong ( thứ mười ba càng )2024-01-18 18:55
 • #737: Chương 737: Sao băng2024-01-18 18:55
 • #738: Chương 738: Bại cục đã định2024-01-18 18:55
 • #739: Chương 739: Tuyệt sát2024-01-18 18:55
 • #740: Chương 740: Thư Khánh Dương2024-01-18 18:55
 • #741: Chương 741: Thiên Hỏa Chi Kiếp ( thứ mười tám càng )2024-01-18 18:55
 • #742: Chương 742: Hóa giao thành rồng ( thứ 19 càng )2024-01-18 18:55
 • #743: Chương 743: Một đao kia kinh diễm2024-01-18 18:55
 • #744: Chương 744: Không ai có thể gạt ta hai lần2024-01-18 18:56
 • #745: Chương 745: Ung dung thoát thân2024-01-18 18:56
 • #746: Chương 746: Núi lửa phun trào2024-01-18 18:56
 • #747: Chương 747: Địa Hỏa Chi Tâm2024-01-18 18:56
 • #748: Chương 748: Khủng bố bạch sắc thổ nhưỡng2024-01-18 18:56
 • #749: Chương 749: Tàn khốc nhất biện pháp2024-01-18 18:56
 • #750: Chương 750: U Minh Tông, Dạ Thần Hi2024-01-18 18:56
 • #751: Chương 751: Bả cục diện đảo loạn2024-01-18 18:56
 • #752: Chương 752: Vân Mộng Chân cường thế ( canh thứ tư )2024-01-18 18:56
 • #753: Chương 753: Vô lại làm rối ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:56
 • #754: Chương 754: Bạch Nhạc tín niệm ( canh thứ 2 )2024-01-18 18:56
 • #755: Chương 755: Còn có ta như thế nào? ( canh thứ ba )2024-01-18 18:56
 • #756: Chương 756: Thuận cùng nghịch khác biệt ( canh thứ tư )2024-01-18 18:56
 • #757: Chương 757: Một cái đổ cùng. . . Đại thế ( canh thứ năm, cầu nguyệt phiếu )2024-01-18 18:56
 • #758: Chương 758: Thu cùng luyện hóa ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:57
 • #759: Chương 759: Ai nhanh ai chậm, còn có lo lắng sao?2024-01-18 18:57
 • #760: Chương 760: Loại thiện nhân, được thiện quả ( canh thứ ba )2024-01-18 18:57
 • #761: Chương 761: Ta biết còn không chỉ là Kiếm Linh Vũ ( canh thứ tư )2024-01-18 18:57
 • #762: Chương 762: Thiên hà cuốn ngược ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:57
 • #763: Chương 763: Địa Hỏa phun trào, mười phần chết chắc2024-01-18 18:57
 • #764: Chương 764: Trong biển lửa nở rộ băng hoa2024-01-18 18:57
 • #765: Chương 765: Nếu như chỉ có thể sống một cá nhân2024-01-18 18:57
 • #766: Chương 766: Chó cùng rứt giậu, tắm máu mà chiến2024-01-18 18:57
 • #767: Chương 767: Đồng quy vu tận, thì như thế nào?2024-01-18 18:57
 • #768: Chương 768: Ta! Không! Nhận! Mệnh! ( canh thứ tư )2024-01-18 18:57
 • #769: Chương 769: Thôn phệ huyết nhục, ma tính lộ2024-01-18 18:57
 • #770: Chương 770: Ta có thể. . . Không tin được các ngươi!2024-01-18 18:57
 • #771: Chương 771: Đột phá, tinh cung hậu kỳ ( canh thứ nhất )2024-01-18 18:57
 • #772: Chương 772: Lay động thiên kiếp2024-01-18 18:57
 • #773: Chương 773: Lay động thiên kiếp (hai)2024-01-18 18:58
 • #774: Chương 774: Tuyệt vọng một đao ( canh thứ tư )2024-01-18 18:58
 • #775: Chương 775: Lay động thiên kiếp (ba)2024-01-18 18:58
 • #776: Chương 776: Đó là ta từng đối ngươi ưng thuận hứa hẹn2024-01-18 18:58
 • #777: Chương 777: Hóa hư phía trên, gọi là tiên!2024-01-18 18:58
 • #778: Chương 778: Tuyệt tình tuyệt tính, gọi là tiên!2024-01-18 18:58
 • #779: Chương 779: Cấm chế mở ra cùng. . . Vây giết2024-01-18 18:58
 • #780: Chương 780: Thắng làm vua thua làm giặc, bất quá cũng chỉ như vậy2024-01-18 18:58
 • #781: Chương 781: So với ai khác bảo vật nhiều?2024-01-18 18:58
 • #782: Chương 782: Ta liền không có thần binh lợi khí sao?2024-01-18 18:58
 • #783: Chương 783: Kiếm tên, nghịch ma! ( canh thứ tư, tiếp tục tu bổ thiếu )2024-01-18 18:58
 • #784: Chương 784: Tự cho là thông minh2024-01-18 18:58
 • #785: Chương 785: Bạch Nhạc ở đây, người nào đến chiến?2024-01-18 18:58
 • #786: Chương 786: Chiến tinh hải2024-01-18 18:59
 • #787: Chương 787: Vĩnh viễn không nhận thua2024-01-18 18:59
 • #788: Chương 788: Kiếm trảm tinh hải2024-01-18 18:59
 • #789: Chương 789: Còn có lão phu, có đủ hay không phân lượng2024-01-18 18:59
 • #790: Chương 790: Thiên hạ đại thế2024-01-18 18:59
 • #791: Chương 791: Dùng pháp bảo đập chết ngươi2024-01-18 18:59
 • #792: Chương 792: Thiên hạ đại thế, ai có thể tính hết?2024-01-18 18:59
 • #793: Chương 793: Vạn năm súc tích, đỉnh phong chi chiến2024-01-18 19:00
 • #794: Chương 794: Ngươi rốt cuộc ai?2024-01-18 19:00
 • #795: Chương 795: Ký ức cùng. . . Chân tướng2024-01-18 19:00
 • #796: Chương 796: Áo trắng như tuyết, nhanh nhẹn như tiên2024-01-18 19:00
 • #797: Chương 797: Loạn chiến nổi lên2024-01-18 19:00
 • #798: Chương 798: Giết gà dọa khỉ2024-01-18 19:00
 • #799: Chương 799: Tuyệt mệnh một kích2024-01-18 19:00
 • #800: Chương 800: Lần thứ hai đoạt xá ( canh thứ nhất )2024-01-18 19:00
 • #801: Chương 801: Bất Tử Thanh Vương giá lâm ( canh thứ 2 )2024-01-18 19:00
 • #802: Chương 802: Thức tỉnh ( canh thứ ba )2024-01-18 19:00
 • #803: Chương 803: Ngươi là người, ta là tiên ( canh thứ tư )2024-01-18 19:00
 • #804: Chương 804: Nghịch thiên vì ma ( canh thứ năm )2024-01-18 19:01
 • #805: Chương 805: Vậy liền. . . Đánh đi!2024-01-18 19:01
 • #806: Chương 806: Kẽ hở2024-01-18 19:01
 • #807: Chương 807: Giả làm thật thì thật cũng giả2024-01-18 19:01
 • #808: Chương 808: Kết thúc2024-01-18 19:01
 • #809: Chương 809: Thanh châu là ai Thanh châu?2024-01-18 19:01
 • #810: Chương 810: Bạch Nhạc dã tâm2024-01-18 19:01
 • #811: Chương 811: Thiên Thu đại sư, Bạch Nhạc tiễn ngươi về nhà ( canh thứ ba )2024-01-18 19:01
 • #812: Chương 812: Ma đạo thủ đoạn ( canh thứ tư )2024-01-18 19:01
 • #813: Chương 813: Sử dụng kiếm thảo một cái công đạo ( canh thứ nhất )2024-01-18 19:01
 • #814: Chương 814: Bá đạo Thôn Thiên Quyết2024-01-18 19:01
 • #815: Chương 815: Tiểu tử, tiễn ngài về nhà2024-01-18 19:02
 • #816: Chương 816: Trọng chưởng Thanh châu ( canh thứ nhất )2024-01-18 19:02
 • #817: Chương 817: Diệp Huyền giá lâm ( canh thứ 2 )2024-01-18 19:02
 • #818: Chương 818: Một năm chi mệnh ( canh thứ ba )2024-01-18 19:02
 • #819: Chương 819: Đoạt xá chi luận cùng. . . Bố cục ( canh thứ tư )2024-01-18 19:02
 • #820: Chương 820: Thích hợp nhất người thừa kế2024-01-18 19:02
 • #821: Chương 821: Duyện châu tới tin2024-01-18 19:02
 • #822: Chương 822: Sôi trào Linh Tê Kiếm Tông2024-01-18 19:02
 • #823: Chương 823: Lục Hi Nhi lựa chọn (thượng)2024-01-18 19:02
 • #824: Chương 824: Lục Hi Nhi lựa chọn (hạ)2024-01-18 19:03
 • #825: Chương 825: Bắc Đẩu Tinh Cung người đến2024-01-18 19:03
 • #826: Chương 826: Bạch Cốt Thần Giáo2024-01-18 19:03
 • #827: Chương 827: Nhất định phải liều một phát2024-01-18 19:03
 • #828: Chương 828: Thư Khánh Dương độ kiếp2024-01-18 19:03
 • #829: Chương 829: Không quan trọng đúng sai, chỉ có mạnh yếu2024-01-18 19:03
 • #830: Chương 830: Có tâm cơ2024-01-18 19:03
 • #831: Chương 831: Đại Càn Huyết Vệ2024-01-18 19:04
 • #832: Chương 832: Bạch Nhạc lựa chọn2024-01-18 19:04
 • #833: Chương 833: Xông trận2024-01-18 19:04
 • #834: Chương 834: Phá trận cùng. . . Kinh biến [ cầu nguyệt phiếu ]2024-01-18 19:04
 • #835: Chương 835: Bạch cốt tế đàn, giết chóc thịnh yến2024-01-18 19:04
 • #836: Chương 836: Thần hàng cùng. . . Huyết chiến2024-01-18 19:04
 • #837: Chương 837: U lục sắc hỏa diễm2024-01-18 19:05
 • #838: Chương 838: Thôn phệ quỷ hỏa2024-01-18 19:05
 • #839: Chương 839: Rơi vào hư không2024-01-18 19:05
 • #840: Chương 840: Bán Thần Lĩnh Vực2024-01-18 19:05
 • #841: Chương 841: Lành ít dữ nhiều2024-01-18 19:05
 • #842: Chương 842: Nam Hải, Phổ Đà sơn2024-01-18 19:05
 • #843: Chương 843: Ta! Không! Tốt! Sắc!2024-01-18 19:05
 • #844: Chương 844: Chúng ta là muốn thí thần a2024-01-18 19:05
 • #845: Chương 845: Thời gian quay lại, Từ Hàng hiển thánh2024-01-18 19:06
 • #846: Chương 846: Mai Cốt Chi Địa, Bạch Cốt Hóa Thân2024-01-18 19:06
 • #847: Chương 847: Phật quang chiếu khắp nơi chôn xương2024-01-18 19:06
 • #848: Chương 848: Bạch Cốt Thần lửa giận2024-01-18 19:06
 • #849: Chương 849: Từ Hàng chiến bạch cốt2024-01-18 19:06
 • #850: Chương 850: Bán Thần Lĩnh Vực tan vỡ2024-01-18 19:06
 • #851: Chương 851: Thí thần (thượng)2024-01-18 19:06
 • #852: Chương 852: Thí thần (hạ)2024-01-18 19:06
 • #853: Chương 853: Thần chi bản nguyên2024-01-18 19:06
 • #854: Chương 854: Thức tỉnh2024-01-18 19:07
 • #855: Chương 855: Ta có tên2024-01-18 19:07
 • #856: Chương 856: Thiên kiếp cùng. . . Thiên kiêu vô song2024-01-18 19:07
 • #857: Chương 857: Thiên phạt2024-01-18 19:07
 • #858: Chương 858: Cửu cửu thiên phạt2024-01-18 19:07
 • #859: Chương 859: Quảng Hàn Thiên Cung2024-01-18 19:07
 • #860: Chương 860: Tâm Kiếp khó khăn2024-01-18 19:07
 • #861: Chương 861: Đối nhân xử thế nha, phải hiểu nhận mệnh!2024-01-18 19:07
 • #862: Chương 862: Nghịch thiên vì ma2024-01-18 19:07
 • #863: Chương 863: Kiếm khí thành biển ba nghìn trượng2024-01-18 19:08
 • #864: Chương 864: Đi Đông Hải2024-01-18 19:08
 • #865: Chương 865: Kiêm dung tịnh súc, bách hoa tranh diễm2024-01-18 19:08
 • #866: Chương 866: Phổ Độ Chúng Sinh2024-01-18 19:08
 • #867: Chương 867: Diệp gia2024-01-18 19:08
 • #868: Chương 868: Diệp Thất2024-01-18 19:08
 • #869: Chương 869: Đám hỏi2024-01-18 19:08
 • #870: Chương 870: Nhân quả2024-01-18 19:08
 • #871: Chương 871: Nuốt mồi2024-01-18 19:08
 • #872: Chương 872: Đại Mộng Thiên Thu diệu dụng2024-01-18 19:08
 • #873: Chương 873: Nóng ruột2024-01-18 19:08
 • #874: Chương 874: Nguy nga Vương thành2024-01-18 19:09
 • #875: Chương 875: Gặp lại Diệp Huyền đại sư2024-01-18 19:09
 • #876: Chương 876: Diệp Huyền đại sư thái độ2024-01-18 19:09
 • #877: Chương 877: Hoàng gia cung phụng2024-01-18 19:09
 • #878: Chương 878: Xung quanh2024-01-18 19:09
 • #879: Chương 879: Vương thành đại trận2024-01-18 19:09
 • #880: Chương 880: Định Viễn Hầu2024-01-18 19:09
 • #881: Chương 881: Cô thần2024-01-18 19:10
 • #882: Chương 882: Đại Từ Ân Tự2024-01-18 19:10
 • #883: Chương 883: Thủy Lục Đại Hội2024-01-18 19:10
 • #884: Chương 884: Từ Hàng luận pháp2024-01-18 19:10
 • #885: Chương 885: Đạo Lăng gặt hái2024-01-18 19:10
 • #886: Chương 886: Một cái lỗ tai2024-01-18 19:10
 • #887: Chương 887: Răng nanh2024-01-18 19:10
 • #888: Chương 888: Vấn đề duy nhất2024-01-18 19:10
 • #889: Chương 889: Đạo Lăng vô địch!2024-01-18 19:10
 • #890: Chương 890: Tuyệt tình vì tiên2024-01-18 19:11
 • #891: Chương 891: Một đời hứa hẹn2024-01-18 19:11
 • #892: Chương 892: Không có quan hệ gì với ngươi2024-01-18 19:11
 • #893: Chương 893: Nghiền ép, cường sát!2024-01-18 19:11
 • #894: Chương 894: Cấm chế chi lực2024-01-18 19:11
 • #895: Chương 895: Bí tàng không gian (thượng)2024-01-18 19:12
 • #896: Chương 896: Bí tàng không gian (hạ)2024-01-18 19:12
 • #897: Chương 897: Phản bội2024-01-18 19:12
 • #898: Chương 898: Ngươi chuẩn bị xong sao?2024-01-18 19:12
 • #899: Chương 899: Nhất niệm thông thần2024-01-18 19:12
 • #900: Chương 900: Diệp Huyền kế hoạch2024-01-18 19:12
 • #901: Chương 901: Vở kịch muốn khai mạc2024-01-18 19:12
 • #902: Chương 902: May mắn không làm nhục mệnh2024-01-18 19:12
 • #903: Chương 903: Ngăn được2024-01-18 19:12
 • #904: Chương 904: Bỏ đá xuống giếng2024-01-18 19:12
 • #905: Chương 905: Quân cờ giá trị [ canh thứ nhất ]2024-01-18 19:13
 • #906: Chương 906: Lão tổ hắn bị hại chết a [ canh thứ 2 ]2024-01-18 19:13
 • #907: Chương 907: Nhân sinh như kịch, toàn dựa vào kỹ xảo [ canh thứ ba ]2024-01-18 19:13
 • #908: Chương 908: Giấu giếm tin tức người chết [ canh thứ tư ]2024-01-18 19:13
 • #909: Chương 909: Tam đại thiên tông giá lâm2024-01-18 19:13
 • #910: Chương 910: Bá đạo Đạo Lăng Thiên Tông2024-01-18 19:13
 • #911: Chương 911: Cường ngạnh2024-01-18 19:13
 • #912: Chương 912: Hư giả thực chi?2024-01-18 19:13
 • #913: Chương 913: Ngạnh hám vương thành đại trận2024-01-18 19:13
 • #914: Chương 914: Ma đạo nhúng tay2024-01-18 19:13
 • #915: Chương 915: Loạn tượng lộ ra2024-01-18 19:13
 • #916: Chương 916: Một tiếng thở dài2024-01-18 19:14
 • #917: Chương 917: Diệp Huyền gặt hái, lật tay thành mây2024-01-18 19:14
 • #918: Chương 918: Thế Giới Cảnh2024-01-18 19:14
 • #919: Chương 919: Thế gian không Hóa Hư2024-01-18 19:14
 • #920: Chương 920: Một bí mật2024-01-18 19:14
 • #921: Chương 921: Giết chết2024-01-18 19:14
 • #922: Chương 922: Một cái thời đại kết thúc (thượng)2024-01-18 19:14
 • #923: Chương 923: Một thời đại kết thúc (hạ)2024-01-18 19:14
 • #924: Chương 924: Phong hậu?2024-01-18 19:14
 • #925: Chương 925: Lễ lên ngôi2024-01-18 19:14
 • #926: Chương 926: Hành thích vua2024-01-18 19:14
 • #927: Chương 927: Thế không Hóa Hư, nhân gian vô địch2024-01-18 19:14
 • #928: Chương 928: Nam nhân, đều là giống nhau mặt hàng!2024-01-18 19:15
 • #929: Chương 929: Bóc trần2024-01-18 19:15
 • #930: Chương 930: Lập quy củ2024-01-18 19:15
 • #931: Chương 931: Muốn là cái gì2024-01-18 19:15
 • #932: Chương 932: Cự tuyệt phong vương2024-01-18 19:15
 • #933: Chương 933: Ly khai vương thành2024-01-18 19:15
 • #934: Chương 934: Mang sơn gặp bạn cũ2024-01-18 19:15
 • #935: Chương 935: Đã nói không thể thổi ngưu bức a2024-01-18 19:15
 • #936: Chương 936: Đãng Mang nhai2024-01-18 19:15
 • #937: Chương 937: Tử Linh Cô2024-01-18 19:15
 • #938: Chương 938: Người chết2024-01-18 19:15
 • #939: Chương 939: Phiền phức tới cửa2024-01-18 19:16
 • #940: Chương 940: Bị bắt2024-01-18 19:16
 • #941: Chương 941: Ma Thi2024-01-18 19:16
 • #942: Chương 942: Bản mạng ma thi2024-01-18 19:16
 • #943: Chương 943: Bái kiến chủ nhân2024-01-18 19:16
 • #944: Chương 944: Tử Linh tông2024-01-18 19:16
 • #945: Chương 945: Phản kích Hắc Ám Thiên2024-01-18 19:16
 • #946: Chương 946: Vây giết2024-01-18 19:16
 • #947: Chương 947: Tan tác2024-01-18 19:16
 • #948: Chương 948: Y Xuyên lão tổ2024-01-18 19:16
 • #949: Chương 949: Hắc Ám Thiên người đến2024-01-18 19:16
 • #950: Chương 950: Ta chờ hắn2024-01-18 19:16
 • #951: Chương 951: Hắc Ám Thiên sát cục2024-01-18 19:17
 • #952: Chương 952: Liên quan gì ta2024-01-18 19:17
 • #953: Chương 953: Mùng chín tháng tư2024-01-18 19:17
 • #954: Chương 954: Vong Ưu lão yêu2024-01-18 19:17
 • #955: Chương 955: Sát khí lên [ canh thứ nhất ]2024-01-18 19:17
 • #956: Chương 956: Cực Lạc, ngươi đúng là ngu xuẩn [ canh thứ 2 ]2024-01-18 19:17
 • #957: Chương 957: Liên thủ vây giết [ canh thứ ba ]2024-01-18 19:17
 • #958: Chương 958: Quá yếu [ canh thứ tư ]2024-01-18 19:17
 • #959: Chương 959: Giết chết [ canh thứ năm ]2024-01-18 19:17
 • #960: Chương 960: Truy tìm Vong Ưu lão yêu [ canh thứ sáu ]2024-01-18 19:17
 • #961: Chương 961: Thanh châu!2024-01-18 19:17
 • #962: Chương 962: Cái này kịch bản dường như không đúng2024-01-18 19:17
 • #963: Chương 963: Vong Ưu lão yêu ác mộng2024-01-18 19:17
 • #964: Chương 964: Một tòa thành trọng lượng2024-01-18 19:17
 • #965: Chương 965: Tuyệt sát2024-01-18 19:18
 • #966: Chương 966: Phe thứ tư thế lực2024-01-18 19:18
 • #967: Chương 967: Bạch Nhạc thái độ2024-01-18 19:18
 • #968: Chương 968: Một người, một kiếm, một áo trắng2024-01-18 19:18
 • #969: Chương 969: Đại lễ2024-01-18 19:18
 • #970: Chương 970: Làm cậy già lên mặt đụng phải đơn giản thô bạo [ canh thứ nhất ]2024-01-18 19:18
 • #971: Chương 971: Ai mới là lớn nhất uy hiếp? [ canh thứ 2 ]2024-01-18 19:18
 • #972: Chương 972: Khương tông chủ cần phải thử xem? [ canh thứ ba ]2024-01-18 19:18
 • #973: Chương 973: Hắc Ám Thiên chặn giết [ canh thứ tư ]2024-01-18 19:18
 • #974: Chương 974: Mỹ Nhiêm đạo trưởng2024-01-18 19:18
 • #975: Chương 975: Tiêu Dật Phong khiêu chiến2024-01-18 19:18
 • #976: Chương 976: Thái Cực Đồ2024-01-18 19:18
 • #977: Chương 977: Kiếm như xé vải2024-01-18 19:18
 • #978: Chương 978: Có dám đánh một trận?2024-01-18 19:19
 • #979: Chương 979: Giết gà dọa khỉ2024-01-18 19:19
 • #980: Chương 980: Một cái lý do2024-01-18 19:19
 • #981: Chương 981: Thế không Hóa Hư, nhân gian vô địch [ hai hợp một ]2024-01-18 19:19
 • #982: Chương 982: Chưa chắc giết không chết2024-01-18 19:19
 • #983: Chương 983: Đại thế khó nghịch a2024-01-18 19:19
 • #984: Chương 984: Hàn Sơn báo nguy2024-01-18 19:19
 • #985: Chương 985: Tới cứu viện2024-01-18 19:19
 • #986: Chương 986: Ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta giết người2024-01-18 19:19
 • #987: Chương 987: Sát khí lên2024-01-18 19:19
 • #988: Chương 988: Không gì hơn cái này2024-01-18 19:19
 • #989: Chương 989: Khinh thường2024-01-18 19:19
 • #990: Chương 990: Ngươi hát xong ta gặt hái2024-01-18 19:20
 • #991: Chương 991: Sát ý đã quyết2024-01-18 19:20
 • #992: Chương 992: Tuyệt cảnh cùng. . . Trốn chết2024-01-18 19:20
 • #993: Chương 993: Máu nhuộm Hàn Sơn2024-01-18 19:20
 • #994: Chương 994: Phía sau một đao, Tử Dương vẫn lạc2024-01-18 19:20
 • #995: Chương 995: Vạn dặm truy sát2024-01-18 19:20
 • #996: Chương 996: Tiểu Bạch, dừng tay2024-01-18 19:20
 • #997: Chương 997: Có mất công bằng hợp lý2024-01-18 19:20
 • #998: Chương 998: Bức vua thoái vị2024-01-18 19:20
 • #999: Chương 999: Dùng cái gì dựng thân2024-01-18 19:20
 • #1000: Chương 1000: Phản bội Tông2024-01-18 19:20
 • #1001: Chương 1001: Suy đoán ra chân tướng2024-01-18 19:21
 • #1002: Chương 1002: Hoặc là không làm2024-01-18 19:21
 • #1003: Chương 1003: Đạo Lăng Thập Nhị Kim Tiên2024-01-18 19:21
 • #1004: Chương 1004: Sợ hãi đột kích2024-01-18 19:21
 • #1005: Chương 1005: Duy dồn vào tử địa, mới có thể hậu sinh2024-01-18 19:21
 • #1006: Chương 1006: Triều Bằng Phi sát khí2024-01-18 19:21
 • #1007: Chương 1007: Binh phát Đạo Lăng sơn2024-01-18 19:21
 • #1008: Chương 1008: Tiêu thất cung điện2024-01-18 19:21
 • #1009: Chương 1009: Bẩy rập cùng. . . Phản bội2024-01-18 19:21
 • #1010: Chương 1010: Bước đường cùng cùng. . . Hứa hẹn2024-01-18 19:21
 • #1011: Chương 1011: Chúng ta. . . Còn có thể chiến!2024-01-18 19:21
 • #1012: Chương 1012: Một đường rạng đông2024-01-18 19:21
 • #1013: Chương 1013: Bằng ngươi cũng xứng!2024-01-18 19:22
 • #1014: Chương 1014: Dầu sôi lửa bỏng, hoa tươi lấy cẩm2024-01-18 19:22
 • #1015: Chương 1015: Thanh Vân Thiết Kỵ chấn thiên hạ2024-01-18 19:22
 • #1016: Chương 1016: Không dám đánh cược2024-01-18 19:22
 • #1017: Chương 1017: Duy nhất sơ sẩy2024-01-18 19:22
 • #1018: Chương 1018: Đàm phán2024-01-18 19:22
 • #1019: Chương 1019: Ngươi lừa ta gạt2024-01-18 19:22
 • #1020: Chương 1020: Thần Chi Bản Nguyên2024-01-18 19:22
 • #1021: Chương 1021: Ngạnh hám2024-01-18 19:22
 • #1022: Chương 1022: Ma Thi Vương (thượng)2024-01-18 19:22
 • #1023: Chương 1023: Ma Thi Vương (trung)2024-01-18 19:22
 • #1024: Chương 1024: Ma Thi Vương (hạ)2024-01-18 19:22
 • #1025: Chương 1025: Bất Tử Chi Thân?2024-01-18 19:22
 • #1026: Chương 1026: Tử Linh Thần thức tỉnh2024-01-18 19:23
 • #1027: Chương 1027: Thí thần (thượng)2024-01-18 19:23
 • #1028: Chương 1028: Thí thần (trung)2024-01-18 19:23
 • #1029: Chương 1029: Thí thần (hạ)2024-01-18 19:23
 • #1030: Chương 1030: Tuyệt sát cùng tan vỡ2024-01-18 19:23
 • #1031: Chương 1031: Tin tức người chết2024-01-18 19:23
 • #1032: Chương 1032: Trọng tố Tinh Hải2024-01-18 19:23
 • #1033: Chương 1033: Không kịp2024-01-18 19:23
 • #1034: Chương 1034: Hai chúng ta sạch2024-01-18 19:23
 • #1035: Chương 1035: Ma lâm Đạo Lăng sơn2024-01-18 19:23
 • #1036: Chương 1036: Đạo Lăng bất bại2024-01-18 19:23
 • #1037: Chương 1037: Tới chiến2024-01-18 19:23
 • #1038: Chương 1038: Tinh Hải chiến Hóa Hư2024-01-18 19:23
 • #1039: Chương 1039: Ma thi xuất thế, giết chóc thịnh yến2024-01-18 19:24
 • #1040: Chương 1040: Nội gian2024-01-18 19:24
 • #1041: Chương 1041: Một cá nhân Đạo Lăng thiên hạ2024-01-18 19:24
 • #1042: Chương 1042: Là ai nói nàng nam nhân chết? !2024-01-18 19:24
 • #1043: Chương 1043: Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ2024-01-18 19:24
 • #1044: Chương 1044: Điên cuồng giết chóc2024-01-18 19:24
 • #1045: Chương 1045: Băng lãnh bạch cốt2024-01-18 19:24
 • #1046: Chương 1046: Ma, không nên là cái dạng này2024-01-18 19:24
 • #1047: Chương 1047: Bát phương tới cứu viện2024-01-18 19:24
 • #1048: Chương 1048: Thịnh cực mà suy, giết người tru tâm2024-01-18 19:24
 • #1049: Chương 1049: Bạch Nhạc ở đây, ai dám tới chiến? !2024-01-18 19:24
 • #1050: Chương 1050: Hoàn mỹ nhất phương thức chiến đấu2024-01-18 19:24
 • #1051: Chương 1051: Sát chiêu cùng. . . Ngạnh hám2024-01-18 19:24
 • #1052: Chương 1052: Chém giết cùng. . . Dung hợp2024-01-18 19:24
 • #1053: Chương 1053: Khủng bố Ma Thi Vương2024-01-18 19:25
 • #1054: Chương 1054: Bạch cốt hoa nở2024-01-18 19:25
 • #1055: Chương 1055: Yêu một người cảm giác2024-01-18 19:25
 • #1056: Chương 1056: Vậy thì chiến!2024-01-18 19:25
 • #1057: Chương 1057: Xanh bạo2024-01-18 19:25
 • #1058: Chương 1058: Thông Thiên Đạo Thể2024-01-18 19:25
 • #1059: Chương 1059: Dạ Nhận gặt hái2024-01-18 19:25
 • #1060: Chương 1060: Kết thúc2024-01-18 19:25
 • #1061: Chương 1061: Lục Âm sơn2024-01-18 19:25
 • #1062: Chương 1062: Trở về vương thành, quyền hành ngập trời2024-01-18 19:25
 • #1063: Chương 1063: Đêm trăng tròn, trên đỉnh vương thành2024-01-18 19:25
 • #1064: Chương 1064: Phá rồi lại lập, vô thượng đạo thể (thượng)2024-01-18 19:25
 • #1065: Chương 1065: Phá rồi lại lập, vô thượng đạo thể (hạ)2024-01-18 19:25
 • #1066: Chương 1066: Đem tin tức truyền đi2024-01-18 19:25
 • #1067: Chương 1067: Phản hồi Thanh châu2024-01-18 19:25
 • #1068: Chương 1068: Bất Tử Thanh Vương giá lâm2024-01-18 19:26
 • #1069: Chương 1069: Lục Âm sơn bí mật2024-01-18 19:26
 • #1070: Chương 1070: Hoa Gian cư sĩ2024-01-18 19:26
 • #1071: Chương 1071: U Minh Thiên Công2024-01-18 19:26
 • #1072: Chương 1072: Ngạnh hám2024-01-18 19:26
 • #1073: Chương 1073: Không gian vặn vẹo2024-01-18 19:26
 • #1074: Chương 1074: Sinh tử, một đường ở giữa2024-01-18 19:26
 • #1075: Chương 1075: Cửa vào2024-01-18 19:26
 • #1076: Chương 1076: Thần Điện2024-01-18 19:26
 • #1077: Chương 1077: Chém giết2024-01-18 19:26
 • #1078: Chương 1078: Xông vào2024-01-18 19:26
 • #1079: Chương 1079: Hai tòa pho tượng khảo nghiệm2024-01-18 19:26
 • #1080: Chương 1080: Ăn thống khoái2024-01-18 19:26
 • #1081: Chương 1081: Đột phá, Tinh Hải trung kỳ2024-01-18 19:26
 • #1082: Chương 1082: Đây là lưu cho Tiểu Bạch Long2024-01-18 19:26
 • #1083: Chương 1083: Bước vào Thần Điện2024-01-18 19:27
 • #1084: Chương 1084: Biết rõ không thể làm mà thôi2024-01-18 19:27
 • #1085: Chương 1085: Hải Thần2024-01-18 19:27
 • #1086: Chương 1086: Gặp lại2024-01-18 19:27
 • #1087: Chương 1087: Thần lực cùng luyện hóa2024-01-18 19:27
 • #1088: Chương 1088: Bước vào bên trong điện2024-01-18 19:27
 • #1089: Chương 1089: Dạ Nhận khí2024-01-18 19:27
 • #1090: Chương 1090: Thượng cổ tân bí2024-01-18 19:27
 • #1091: Chương 1091: Quá trễ2024-01-18 19:27
 • #1092: Chương 1092: Sát thần truyền thừa2024-01-18 19:27
 • #1093: Chương 1093: Thần uy như biển2024-01-18 19:27
 • #1094: Chương 1094: Định Hải Thần Quang2024-01-18 19:27
 • #1095: Chương 1095: Nên tin ai? (thượng)2024-01-18 19:27
 • #1096: Chương 1096: Nên tin ai? (hạ)2024-01-18 19:27
 • #1097: Chương 1097: Sát thủ cho tới bây giờ vô tình2024-01-18 19:28
 • #1098: Chương 1098: Bị nhốt2024-01-18 19:28
 • #1099: Chương 1099: Đại đạo đoạn tuyệt2024-01-18 19:28
 • #1100: Chương 1100: Chúng Tinh Tiểu Thế Giới2024-01-18 19:28
 • #1101: Chương 1101: Điều kiện2024-01-18 19:28
 • #1102: Chương 1102: Trợ thủ2024-01-18 19:28
 • #1103: Chương 1103: Tính toán được lợi Thanh Vương2024-01-18 19:28
 • #1104: Chương 1104: Dạ Nhận sứ mệnh2024-01-18 19:28
 • #1105: Chương 1105: Chúng thần pho tượng2024-01-18 19:28
 • #1106: Chương 1106: Tử Vi Tinh hàng2024-01-18 19:28
 • #1107: Chương 1107: Ta tên, Bạch Nhạc2024-01-18 19:29
 • #1108: Chương 1108: Hù dọa2024-01-18 19:29
 • #1109: Chương 1109: Ta là thiên tài a2024-01-18 19:29
 • #1110: Chương 1110: Ghét nhất tiểu bạch kiểm2024-01-18 19:29
 • #1111: Chương 1111: Ta muốn nàng2024-01-18 19:29
 • #1112: Chương 1112: Thăm dò, dương danh2024-01-18 19:29
 • #1113: Chương 1113: Chúng Tinh Thần Vực2024-01-18 19:29
 • #1114: Chương 1114: Vân thành, Thiên Tinh tháp2024-01-18 19:29
 • #1115: Chương 1115: Đánh cuộc2024-01-18 19:29
 • #1116: Chương 1116: Sinh Tử đài2024-01-18 19:29
 • #1117: Chương 1117: Linh Tê lại xuất hiện2024-01-18 19:29
 • #1118: Chương 1118: Nghiền ép2024-01-18 19:29
 • #1119: Chương 1119: Độc tòa tiểu lâu2024-01-18 19:29
 • #1120: Chương 1120: Bước vào Thiên Tinh tháp2024-01-18 19:29
 • #1121: Chương 1121: Tinh biến2024-01-18 19:30
 • #1122: Chương 1122: Hoài nghi2024-01-18 19:30
 • #1123: Chương 1123: Bá đạo Bạch Nhạc2024-01-18 19:30
 • #1124: Chương 1124: Cho ngươi cưỡi2024-01-18 19:30
 • #1125: Chương 1125: Người sắp chết2024-01-18 19:30
 • #1126: Chương 1126: Chính là bắt nạt ngươi, thì như thế nào?2024-01-18 19:30
 • #1127: Chương 1127: Liên phá tam trọng thiên2024-01-18 19:30
 • #1128: Chương 1128: Bước vào bẩy rập2024-01-18 19:30
 • #1129: Chương 1129: Vây công2024-01-18 19:30
 • #1130: Chương 1130: Uy chấn Thiên Tinh tháp2024-01-18 19:30
 • #1131: Chương 1131: Hàn Tinh2024-01-18 19:30
 • #1132: Chương 1132: Giang Nhược Hư2024-01-18 19:30
 • #1133: Chương 1133: Tử Vi Đế Tinh2024-01-18 19:30
 • #1134: Chương 1134: Gặp lại Đinh Hạo2024-01-18 19:31
 • #1135: Chương 1135: Tái chiến Đinh Hạo2024-01-18 19:31
 • #1136: Chương 1136: Một kiếm2024-01-18 19:31
 • #1137: Chương 1137: Lấy công đối công [ chúc mừng năm mới ]2024-01-18 19:31
 • #1138: Chương 1138: Chỉ tu một kiếm, chỉ điểm một kiếm2024-01-18 19:31
 • #1139: Chương 1139: Nhìn không thấu2024-01-18 19:31
 • #1140: Chương 1140: Bờ sông ngộ kiếm2024-01-18 19:31
 • #1141: Chương 1141: Thiên Tinh tháp tầng thứ năm2024-01-18 19:31
 • #1142: Chương 1142: Ngạnh hám, Thông Thiên Đạo Thể2024-01-18 19:31
 • #1143: Chương 1143: Ép hỏi cùng kéo dài2024-01-18 19:31
 • #1144: Chương 1144: Quận trưởng con trai độc nhất2024-01-18 19:31
 • #1145: Chương 1145: Nghiền ép2024-01-18 19:31
 • #1146: Chương 1146: Kỷ Linh xuất thủ2024-01-18 19:31
 • #1147: Chương 1147: Không may Đái Chấn2024-01-18 19:31
 • #1148: Chương 1148: Nhẫn không dưới cái này một hơi thở2024-01-18 19:32
 • #1149: Chương 1149: Lần nữa vây giết2024-01-18 19:32
 • #1150: Chương 1150: Thiên Huyễn Sát Trận, giết chóc thịnh yến2024-01-18 19:32
 • #1151: Chương 1151: Lưỡng bại câu thương2024-01-18 19:32
 • #1152: Chương 1152: Tiểu Bạch Long nghịch tập2024-01-18 19:32
 • #1153: Chương 1153: Ngủ say2024-01-18 19:32
 • #1154: Chương 1154: Hàn Tinh phán đoán2024-01-18 19:32
 • #1155: Chương 1155: Cảnh lưỡng nan2024-01-18 19:32
 • #1156: Chương 1156: Đái gia2024-01-18 19:32
 • #1157: Chương 1157: Giết người diệt khẩu2024-01-18 19:32
 • #1158: Chương 1158: Tự chui đầu vào lưới2024-01-18 19:32
 • #1159: Chương 1159: Ngươi rốt cuộc ai?2024-01-18 19:32
 • #1160: Chương 1160: Hoàn mỹ ngụy trang2024-01-18 19:32
 • #1161: Chương 1161: Lừa dối2024-01-18 19:32
 • #1162: Chương 1162: Thiên Ưng Đấu Thể đại thành?2024-01-18 19:33
 • #1163: Chương 1163: Tiểu Nhã2024-01-18 19:33
 • #1164: Chương 1164: Cá mè một lứa2024-01-18 19:33
 • #1165: Chương 1165: Gần người2024-01-18 19:33
 • #1166: Chương 1166: Bị nhục2024-01-18 19:33
 • #1167: Chương 1167: Thất Tinh tháp bí mật2024-01-18 19:33
 • #1168: Chương 1168: Cự tuyệt2024-01-18 19:33
 • #1169: Chương 1169: Nói gì nắm chặt, không chịu nhận mệnh thôi2024-01-18 19:33
 • #1170: Chương 1170: Cả đời này của ta, chưa từng thất bại2024-01-18 19:33
 • #1171: Chương 1171: Liên chiến liên thắng, tung hoành bất bại2024-01-18 19:33
 • #1172: Chương 1172: Vây công? Tới chiến!2024-01-18 19:33
 • #1173: Chương 1173: Giang Nhược Hư, ngươi dám ngăn trở ta?2024-01-18 19:33
 • #1174: Chương 1174: Không kịp2024-01-18 19:33
 • #1175: Chương 1175: Thiên tinh2024-01-18 19:33
 • #1176: Chương 1176: Ta đem đi đầu2024-01-18 19:33
 • #1177: Chương 1177: Mưa gió sắp đến2024-01-18 19:33
 • #1178: Chương 1178: Khung Tinh Hải (thượng)2024-01-18 19:34
 • #1179: Chương 1179: Khung Tinh Hải (hạ)2024-01-18 19:34
 • #1180: Chương 1180: Thiên kiếp, hoàn mỹ đột phá (thượng)2024-01-18 19:34
 • #1181: Chương 1181: Thiên kiếp, hoàn mỹ đột phá (hạ)2024-01-18 19:34
 • #1182: Chương 1182: Vạn Tượng Sát Trận2024-01-18 19:34
 • #1183: Chương 1183: Ngạnh hám Kỷ Thần2024-01-18 19:34
 • #1184: Chương 1184: Giang Nhược Hư nhúng tay2024-01-18 19:34
 • #1185: Chương 1185: Chúng Tinh điện ý chí2024-01-18 19:34
 • #1186: Chương 1186: Thiên hạ cùng địch2024-01-18 19:34
 • #1187: Chương 1187: Tướng Tinh, Yêu Tinh2024-01-18 19:34
 • #1188: Chương 1188: Duy nhất nơi đi2024-01-18 19:34
 • #1189: Chương 1189: Kinh thế hãi tục2024-01-18 19:34
 • #1190: Chương 1190: Xem người tự tin2024-01-18 19:35
 • #1191: Chương 1191: Bước vào Chúng Tinh Thần Vực2024-01-18 19:35
 • #1192: Chương 1192: Hắc ám phủ xuống2024-01-18 19:35
 • #1193: Chương 1193: Giao phong2024-01-18 19:35
 • #1194: Chương 1194: Thần linh pho tượng2024-01-18 19:35
 • #1195: Chương 1195: Đột phá, Đại Mộng Thiên Thu2024-01-18 19:35
 • #1196: Chương 1196: Khủng bố kiếm ý2024-01-18 19:35
 • #1197: Chương 1197: Bất công2024-01-18 19:35
 • #1198: Chương 1198: Tìm hiểu2024-01-18 19:35
 • #1199: Chương 1199: Ngộ kiếm, kiếm đạo thông thần2024-01-18 19:35
 • #1200: Chương 1200: Kim sắc tinh thần2024-01-18 19:35
 • #1201: Chương 1201: Cướp đoạt2024-01-18 19:35
 • #1202: Chương 1202: Mộ địa2024-01-18 19:36
 • #1203: Chương 1203: Kiếm Lâm Thiên Hạ2024-01-18 19:36
 • #1204: Chương 1204: Chúng thần phần mộ2024-01-18 19:36
 • #1205: Chương 1205: Vẫn lạc, phong hóa2024-01-18 19:36
 • #1206: Chương 1206: Tử cực mà sinh2024-01-18 19:36
 • #1207: Chương 1207: Tử cực mà sinh (hạ)2024-01-18 19:36
 • #1208: Chương 1208: Để cho ta rất thất vọng2024-01-18 19:36
 • #1209: Chương 1209: Thỉnh giáo2024-01-18 19:37
 • #1210: Chương 1210: Âm dương điên đảo, sinh tử hỗn loạn2024-01-18 19:37
 • #1211: Chương 1211: Ưu thế cùng. . . Sát khí2024-01-18 19:37
 • #1212: Chương 1212: Bạo cho ta2024-01-18 19:37
 • #1213: Chương 1213: Chém giết, trọng thương2024-01-18 19:37
 • #1214: Chương 1214: Thôn phệ tử khí2024-01-18 19:37
 • #1215: Chương 1215: Đồng quan2024-01-18 19:37
 • #1216: Chương 1216: Đụng vào chân tướng2024-01-18 19:37
 • #1217: Chương 1217: Tội dân2024-01-18 19:37
 • #1218: Chương 1218: Bẩy rập, Phong Trấn2024-01-18 19:38
 • #1219: Chương 1219: Người phàm kiên trì2024-01-18 19:38
 • #1220: Chương 1220: Phong Trấn2024-01-18 19:38
 • #1221: Chương 1221: Thần Tôn, Tạo Hóa Thông Thiên Quyết2024-01-18 19:38
 • #1222: Chương 1222: Một vạn năm2024-01-18 19:38
 • #1223: Chương 1223: Kham phá chân tướng2024-01-18 19:38
 • #1224: Chương 1224: Tử cục2024-01-18 19:38
 • #1225: Chương 1225: Tới gần Chúng Tinh điện2024-01-18 19:38
 • #1226: Chương 1226: Bán Thần Lĩnh Vực2024-01-18 19:38
 • #1227: Chương 1227: Đồng quan2024-01-18 19:39
 • #1228: Chương 1228: Một mạng, đổi một mạng2024-01-18 19:39
 • #1229: Chương 1229: Bức lui2024-01-18 19:39
 • #1230: Chương 1230: Bi thảm Kỷ Thần2024-01-18 19:39
 • #1231: Chương 1231: Vây giết Bạch Nhạc2024-01-18 19:39
 • #1232: Chương 1232: Vào cốc2024-01-18 19:39
 • #1233: Chương 1233: Chiến đấu kịch liệt2024-01-18 19:39
 • #1234: Chương 1234: Kiếm tới2024-01-18 19:39
 • #1235: Chương 1235: Liên thủ2024-01-18 19:39
 • #1236: Chương 1236: Bạch Nhạc kế hoạch2024-01-18 19:39
 • #1237: Chương 1237: Gặp lại quốc sư [ chúc mừng năm mới ]2024-01-18 19:39
 • #1238: Chương 1238: Cố Vong Tình xuất quan2024-01-18 19:39
 • #1239: Chương 1239: Kiêu ngạo, phản kích2024-01-18 19:40
 • #1240: Chương 1240: Thiên kiêu vô song2024-01-18 19:40
 • #1241: Chương 1241: Vong Tình Thiên Công2024-01-18 19:40
 • #1242: Chương 1242: Quyền chủ động2024-01-18 19:40
 • #1243: Chương 1243: Thần Nữ tung tích2024-01-18 19:40
 • #1244: Chương 1244: Tích Vân sơn2024-01-18 19:40
 • #1245: Chương 1245: Thần phục, hoặc là chết2024-01-18 19:41
 • #1246: Chương 1246: Hai tay chuẩn bị2024-01-18 19:41
 • #1247: Chương 1247: Cầm xuống2024-01-18 19:41
 • #1248: Chương 1248: Trúng kế2024-01-18 19:41
 • #1249: Chương 1249: Khó giải sát cục2024-01-18 19:41
 • #1250: Chương 1250: Bỏ chạy2024-01-18 19:41
 • #1251: Chương 1251: Thiên hạ cùng địch (thượng)2024-01-18 19:41
 • #1252: Chương 1252: Thiên hạ cùng địch (hạ)2024-01-18 19:41
 • #1253: Chương 1253: Rút củi dưới đáy nồi2024-01-18 19:41
 • #1254: Chương 1254: Được ăn cả ngã về không2024-01-18 19:41
 • #1255: Chương 1255: Quá vô sỉ2024-01-18 19:41
 • #1256: Chương 1256: Bất Tử Thanh Vương2024-01-18 19:42
 • #1257: Chương 1257: Tái chiến Cố Vong Tình2024-01-18 19:42
 • #1258: Chương 1258: Chúng Tinh Thần Kiếm2024-01-18 19:42
 • #1259: Chương 1259: Kiếm liên2024-01-18 19:42
 • #1260: Chương 1260: Hoàn mỹ đánh lén2024-01-18 19:42
 • #1261: Chương 1261: Chống lại2024-01-18 19:42
 • #1262: Chương 1262: Hoàng tước tại hậu2024-01-18 19:42
 • #1263: Chương 1263: Cược một trận2024-01-18 19:42
 • #1264: Chương 1264: Mở ra, Chúng Tinh Thần Vực2024-01-18 19:42
 • #1265: Chương 1265: Lại vào Chúng Tinh Thần Vực2024-01-18 19:42
 • #1266: Chương 1266: Vẫn lạc2024-01-18 19:42
 • #1267: Chương 1267: Mở quan tài, chân tướng2024-01-18 19:42
 • #1268: Chương 1268: Tự chui đầu vào rọ2024-01-18 19:42
 • #1269: Chương 1269: Khuyên bảo2024-01-18 19:42
 • #1270: Chương 1270: Biến cố nảy sinh2024-01-18 19:43
 • #1271: Chương 1271: Giang Nhược Hư2024-01-18 19:43
 • #1272: Chương 1272: Khủng bố Giang Nhược Hư2024-01-18 19:43
 • #1273: Chương 1273: Vẫn lạc, cuối cùng quà tặng2024-01-18 19:43
 • #1274: Chương 1274: Thí sư2024-01-18 19:43
 • #1275: Chương 1275: Cuối cùng rồi sẽ hủy diệt2024-01-18 19:43
 • #1276: Chương 1276: Có chiến mà thôi2024-01-18 19:43
 • #1277: Chương 1277: Lại vào quan tài đồng2024-01-18 19:43
 • #1278: Chương 1278: Đồng quy vu tận2024-01-18 19:43
 • #1279: Chương 1279: Thỏa hiệp2024-01-18 19:43
 • #1280: Chương 1280: Đạo không thể nói2024-01-18 19:43
 • #1281: Chương 1281: Tu hành2024-01-18 19:43
 • #1282: Chương 1282: Bán thần (thượng)2024-01-18 19:43
 • #1283: Chương 1283: Bán thần (hạ)2024-01-18 19:44
 • #1284: Chương 1284: Hội làm gặp tuyệt đỉnh2024-01-18 19:44
 • #1285: Chương 1285: Ly khai kỳ hạn2024-01-18 19:44
 • #1286: Chương 1286: Ngươi có khỏe không?2024-01-18 19:44
 • #1287: Chương 1287: Trăm hơi thở, bắn vọt2024-01-18 19:44
 • #1288: Chương 1288: Ly khai2024-01-18 19:44
 • #1289: Chương 1289: Thần uy như biển2024-01-18 19:44
 • #1290: Chương 1290: Một kích2024-01-18 19:44
 • #1291: Chương 1291: Dữ tợn2024-01-18 19:44
 • #1292: Chương 1292: Thiên Đạo Gia Tỏa2024-01-18 19:44
 • #1293: Chương 1293: Chống đỡ xuống dưới2024-01-18 19:44
 • #1294: Chương 1294: Sao băng2024-01-18 19:45
 • #1295: Chương 1295: Thức tỉnh2024-01-18 19:45
 • #1296: Chương 1296: Đạo Lăng thay đổi (thượng)2024-01-18 19:45
 • #1297: Chương 1297: Đạo Lăng thay đổi (trung)2024-01-18 19:45
 • #1298: Chương 1298: Đạo Lăng thay đổi (hạ)2024-01-18 19:45
 • #1299: Chương 1299: Đằng đằng sát khí2024-01-18 19:45
 • #1300: Chương 1300: Nhường đường2024-01-18 19:45
 • #1301: Chương 1301: Ngạnh hám Lăng Tiên2024-01-18 19:45
 • #1302: Chương 1302: Một chiêu2024-01-18 19:45
 • #1303: Chương 1303: Lại gặp Vong Tình Thiên Công2024-01-18 19:45
 • #1304: Chương 1304: Đạo Lăng Thánh Nữ2024-01-18 19:45
 • #1305: Chương 1305: Luyện hóa cùng. . . Đại giới2024-01-18 19:45
 • #1306: Chương 1306: Thức tỉnh2024-01-18 19:45
 • #1307: Chương 1307: Ta nên làm thế nào?2024-01-18 19:45
 • #1308: Chương 1308: Trợ thủ2024-01-18 19:45
 • #1309: Chương 1309: Lại đến Đạo Lăng sơn2024-01-18 19:46
 • #1310: Chương 1310: Cảnh báo2024-01-18 19:46
 • #1311: Chương 1311: Một kiếm2024-01-18 19:46
 • #1312: Chương 1312: Lay động Lăng Tiên2024-01-18 19:46
 • #1313: Chương 1313: Đối chọi gay gắt2024-01-18 19:46
 • #1314: Chương 1314: Lệ rơi đầy mặt2024-01-18 19:46
 • #1315: Chương 1315: Thần linh thời đại2024-01-18 19:46
 • #1316: Chương 1316: Đông Hải2024-01-18 19:46
 • #1317: Chương 1317: Quảng Hàn Thiên Cung2024-01-18 19:46
 • #1318: Chương 1318: Thanh Nhan2024-01-18 19:46
 • #1319: Chương 1319: Thiên Địa Đại Kiếp2024-01-18 19:46
 • #1320: Chương 1320: Về nhà2024-01-18 19:46
 • #1321: Chương 1321: Thương nghị2024-01-18 19:46
 • #1322: Chương 1322: Tâm huyết dâng trào2024-01-18 19:46
 • #1323: Chương 1323: Nhân quả (thượng)2024-01-18 19:46
 • #1324: Chương 1324: Nhân quả (trung)2024-01-18 19:47
 • #1325: Chương 1325: Nhân quả (hạ)2024-01-18 19:47
 • #1326: Chương 1326: Cố Vong Tình phản kích2024-01-18 19:47
 • #1327: Chương 1327: Cuối cùng cũng còn không có ngu quá mức2024-01-18 19:47
 • #1328: Chương 1328: Từng chữ đâm thẳng vào tim gan2024-01-18 19:47
 • #1329: Chương 1329: Lòng dạ đàn bà2024-01-18 19:47
 • #1330: Chương 1330: Sáng lập thông đạo2024-01-18 19:47
 • #1331: Chương 1331: Không ai nợ ai2024-01-18 19:47
 • #1332: Chương 1332: Một tháng2024-01-18 19:47
 • #1333: Chương 1333: Gặp mặt Càn Đế (thượng)2024-01-18 19:47
 • #1334: Chương 1334: Gặp mặt Càn Đế (hạ)2024-01-18 19:47
 • #1335: Chương 1335: Trong tay đao2024-01-18 19:47
 • #1336: Chương 1336: Phong cảnh trưởng nghi phóng nhãn suy tính2024-01-18 19:47
 • #1337: Chương 1337: Lương châu gặp cố sự2024-01-18 19:47
 • #1338: Chương 1338: Kỳ Phong động2024-01-18 19:47
 • #1339: Chương 1339: Mụ nội ngươi lừa ta2024-01-18 19:48
 • #1340: Chương 1340: Mặc Quân2024-01-18 19:48
 • #1341: Chương 1341: Trực giác2024-01-18 19:48
 • #1342: Chương 1342: Một dạng con đường2024-01-18 19:48
 • #1343: Chương 1343: Đại thanh tẩy mở màn2024-01-18 19:48
 • #1344: Chương 1344: Ta quy củ2024-01-18 19:48
 • #1345: Chương 1345: Thành lập Ma tông2024-01-18 19:48
 • #1346: Chương 1346: Phật môn2024-01-18 19:48
 • #1347: Chương 1347: Đùa lửa2024-01-18 19:48
 • #1348: Chương 1348: Nhiên Cổ Phật2024-01-18 19:48
 • #1349: Chương 1349: Tiến thối lưỡng nan2024-01-18 19:49
 • #1350: Chương 1350: Yên lặng nhìn thay đổi2024-01-18 19:49
 • #1351: Chương 1351: Càn Đế giá lâm2024-01-18 19:49
 • #1352: Chương 1352: Đế Kiếm2024-01-18 19:49
 • #1353: Chương 1353: Thắng bại tay2024-01-18 19:49
 • #1354: Chương 1354: Phật vào Thanh châu2024-01-18 19:49
 • #1355: Chương 1355: Bành trướng2024-01-18 19:49
 • #1356: Chương 1356: Lập trường2024-01-18 19:50
 • #1357: Chương 1357: Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra2024-01-18 19:50
 • #1358: Chương 1358: Tuyệt Tiên2024-01-18 19:50
 • #1359: Chương 1359: Cắm rễ Lương châu2024-01-18 19:50
 • #1360: Chương 1360: Từng thiếu ngươi một cái ân huệ2024-01-18 19:50
 • #1361: Chương 1361: Lại đến Đông Hải2024-01-18 19:50
 • #1362: Chương 1362: Ra biển2024-01-18 19:50
 • #1363: Chương 1363: Bắc Minh hữu ngư2024-01-18 19:50
 • #1364: Chương 1364: Hải Để chi thành2024-01-18 19:50
 • #1365: Chương 1365: Đại Tế Tư2024-01-18 19:51
 • #1366: Chương 1366: Khủng bố trớ chú2024-01-18 19:51
 • #1367: Chương 1367: Thăm dò2024-01-18 19:51
 • #1368: Chương 1368: Vận mệnh như là gông xiềng2024-01-18 19:51
 • #1369: Chương 1369: Đụng vào hắc ám (thượng)2024-01-18 19:51
 • #1370: Chương 1370: Đụng vào hắc ám (hạ)2024-01-18 19:51
 • #1371: Chương 1371: Mở rõ ràng bản thân thân phận2024-01-18 19:51
 • #1372: Chương 1372: Một loại khác phỏng đoán2024-01-18 19:51
 • #1373: Chương 1373: Đâm rách chân tướng2024-01-18 19:51
 • #1374: Chương 1374: Người như thế, sẽ không nói dối2024-01-18 19:51
 • #1375: Chương 1375: Ta từ trước tới giờ không tin số mệnh2024-01-18 19:51
 • #1376: Chương 1376: Nghiền ép2024-01-18 19:51
 • #1377: Chương 1377: Ngươi chạy không được xuống2024-01-18 19:51
 • #1378: Chương 1378: Tẩy trừ cùng. . . Bế quan2024-01-18 19:51
 • #1379: Chương 1379: Mười năm khổ tu2024-01-18 19:51
 • #1380: Chương 1380: Đột phá cùng. . . Hủy diệt2024-01-18 19:52
 • #1381: Chương 1381: Thôn thiên2024-01-18 19:52
 • #1382: Chương 1382: Côn2024-01-18 19:52
 • #1383: Chương 1383: Chân tướng2024-01-18 19:52
 • #1384: Chương 1384: Huyết mạch chi lực2024-01-18 19:52
 • #1385: Chương 1385: Tới chiến2024-01-18 19:52
 • #1386: Chương 1386: Kiếm trảm thần linh2024-01-18 19:52
 • #1387: Chương 1387: Giải thích2024-01-18 19:52
 • #1388: Chương 1388: Luyện hóa huyết mạch, Côn hóa thành Bằng2024-01-18 19:52
 • #1389: Chương 1389: Kinh biến2024-01-18 19:52
 • #1390: Chương 1390: Trở về2024-01-18 19:52
 • #1391: Chương 1391: Tứ phương yêu thần2024-01-18 19:52
 • #1392: Chương 1392: Chuẩn bị phản công2024-01-18 19:52
 • #1393: Chương 1393: Bạch tiểu hữu2024-01-18 19:52
 • #1394: Chương 1394: Ta Đạo Lăng. . . Bất bại!2024-01-18 19:53
 • #1395: Chương 1395: Nguyện phụng tông chủ điều khiển2024-01-18 19:53
 • #1396: Chương 1396: Mưu đồ toàn cục2024-01-18 19:53
 • #1397: Chương 1397: Lạnh lùng2024-01-18 19:53
 • #1398: Chương 1398: Ngươi hối hận không?2024-01-18 19:53
 • #1399: Chương 1399: Phản công Thanh châu2024-01-18 19:53
 • #1400: Chương 1400: Đế nhập đạo lăng2024-01-18 19:53
 • #1401: Chương 1401: Đánh cuộc2024-01-18 19:53
 • #1402: Chương 1402: Lục Tự Đại Minh Chú2024-01-18 19:53
 • #1403: Chương 1403: Vào thành2024-01-18 19:53
 • #1404: Chương 1404: Trẫm chờ ngươi2024-01-18 19:53
 • #1405: Chương 1405: Phân mà đánh chi2024-01-18 19:54
 • #1406: Chương 1406: Các ty chức2024-01-18 19:54
 • #1407: Chương 1407: Gặp lại Mặc Quân2024-01-18 19:54
 • #1408: Chương 1408: Thuyết phục Mặc Quân, bố cục thiên hạ2024-01-18 19:54
 • #1409: Chương 1409: Lăng Tiên tang lễ2024-01-18 19:54
 • #1410: Chương 1410: Hết sức căng thẳng2024-01-18 19:54
 • #1411: Chương 1411: Kiếm điển (thượng)2024-01-18 19:54
 • #1412: Chương 1412: Kiếm điển (hạ)2024-01-18 19:55
 • #1413: Chương 1413: Thường thế nào?2024-01-18 19:55
 • #1414: Chương 1414: Giá lâm Thanh châu2024-01-18 19:55
 • #1415: Chương 1415: Nhất Kiếm Hoành Không2024-01-18 19:55
 • #1416: Chương 1416: Nam Hải lễ Phật2024-01-18 19:55
 • #1417: Chương 1417: Hai mươi ba tố, tố tham kiến phật (thượng)2024-01-18 19:55
 • #1418: Chương 1418: Sinh tử một đường2024-01-18 19:56
 • #1419: Chương 1419: Hai mươi ba tố, tố tham kiến phật (hạ)2024-01-18 19:56
 • #1420: Chương 1420: Ra điều kiện a2024-01-18 19:56
 • #1421: Chương 1421: Diệt phật2024-01-18 19:56
 • #1422: Chương 1422: Ngộ đạo bồ đề2024-01-18 19:56
 • #1423: Chương 1423: Đạo môn phân tách2024-01-18 19:56
 • #1424: Chương 1424: Kỳ quặc2024-01-18 19:56
 • #1425: Chương 1425: Sơ hiện mánh khóe2024-01-18 19:57
 • #1426: Chương 1426: Yêu Phong, Hoàng Phong lão tổ2024-01-18 19:57
 • #1427: Chương 1427: Gậy ông đập lưng ông2024-01-18 19:57
 • #1428: Chương 1428: Không có lựa chọn khác2024-01-18 19:57
 • #1429: Chương 1429: Đối mặt Tứ Phương Yêu Thần2024-01-18 19:57
 • #1430: Chương 1430: Bí Phong Yêu Thần2024-01-18 19:57
 • #1431: Chương 1431: Đẩy vào tuyệt cảnh2024-01-18 19:57
 • #1432: Chương 1432: Đột phá, thần long2024-01-18 19:58
 • #1433: Chương 1433: Cực Đạo Chi Kiếm2024-01-18 19:58
 • #1434: Chương 1434: Thức tỉnh2024-01-18 19:58
 • #1435: Chương 1435: Cực Đạo Kiếm Tiên2024-01-18 19:58
 • #1436: Chương 1436: Tứ Phương Yêu Thần2024-01-18 19:58
 • #1437: Chương 1437: Gông xiềng2024-01-18 19:58
 • #1438: Chương 1438: Trước khác nay khác2024-01-18 19:58
 • #1439: Chương 1439: Thái Cực Đồ2024-01-18 19:59
 • #1440: Chương 1440: Vừa tìm thấy đường2024-01-18 19:59
 • #1441: Chương 1441: Tổng yếu có chỗ lấy hay bỏ2024-01-18 19:59
 • #1442: Chương 1442: Binh phát Đạo Lăng2024-01-18 19:59
 • #1443: Chương 1443: A Nan tới cứu viện2024-01-18 19:59
 • #1444: Chương 1444: Đến Đạo Lăng sơn2024-01-18 19:59
 • #1445: Chương 1445: Rơi vào cục diện bế tắc2024-01-18 19:59
 • #1446: Chương 1446: Nhất kiếm phi tiên2024-01-18 19:59
 • #1447: Chương 1447: Dạng này ngươi, không xứng với hắn2024-01-18 20:00
 • #1448: Chương 1448: Công chưa chuẩn bị2024-01-18 20:00
 • #1449: Chương 1449: Nội ứng ngoại hợp2024-01-18 20:00
 • #1450: Chương 1450: Ngươi ẩn giấu thực lực? !2024-01-18 20:00
 • #1451: Chương 1451: Ngươi sinh ra, liền nên bất phàm2024-01-18 20:00
 • #1452: Chương 1452: Dùng mạng đổi chân tướng2024-01-18 20:00
 • #1453: Chương 1453: Tông môn xoá tên2024-01-18 20:01
 • #1454: Chương 1454: Giao phó2024-01-18 20:01
 • #1455: Chương 1455: Bế quan2024-01-18 20:01
 • #1456: Chương 1456: Cửu Thiên Chi Lộ2024-01-18 20:01
 • #1457: Chương 1457: Tầng cương phong2024-01-18 20:02
 • #1458: Chương 1458: Xảy ra sự cố2024-01-18 20:02
 • #1459: Chương 1459: Tái chiến Bí Phong Yêu Thần2024-01-18 20:02
 • #1460: Chương 1460: Phong Chi Kiếm Ý2024-01-18 20:02
 • #1461: Chương 1461: Ngạnh hám2024-01-18 20:02
 • #1462: Chương 1462: Chém yêu thần2024-01-18 20:02
 • #1463: Chương 1463: Ngươi làm thật muốn tốt muốn nhúng tay sao?2024-01-18 20:02
 • #1464: Chương 1464: Mặc Quân kiến nghị2024-01-18 20:03
 • #1465: Chương 1465: Không muốn để cho tặc trộm biện pháp2024-01-18 20:03
 • #1466: Chương 1466: Hy vọng2024-01-18 20:03
 • #1467: Chương 1467: Vây khốn Càn Đế2024-01-18 20:03
 • #1468: Chương 1468: Vào trận2024-01-18 20:03
 • #1469: Chương 1469: Âm Hỏa Yêu Thần2024-01-18 20:03
 • #1470: Chương 1470: Bạo phát, Tứ Phương Yêu Trận2024-01-18 20:04
 • #1471: Chương 1471: Duy nhất kẽ hở2024-01-18 20:04
 • #1472: Chương 1472: Ngưng huyết hóa thân, đập nồi dìm thuyền (thượng)2024-01-18 20:04
 • #1473: Chương 1473: Ngưng huyết hóa thân, đập nồi dìm thuyền (hạ)2024-01-18 20:04
 • #1474: Chương 1474: Giao ra Thế Giới Chi Tâm điều kiện2024-01-18 20:04
 • #1475: Chương 1475: Bảy ngày làm hạn định2024-01-18 20:04
 • #1476: Chương 1476: Tham dục2024-01-18 20:05
 • #1477: Chương 1477: Tầng tử quang2024-01-18 20:05
 • #1478: Chương 1478: Cục diện bế tắc2024-01-18 20:05
 • #1479: Chương 1479: Hợp túng liên hoành2024-01-18 20:05
 • #1480: Chương 1480: Nhúng tay2024-01-18 20:05
 • #1481: Chương 1481: Thiên lôi tự bạo2024-01-18 20:05
 • #1482: Chương 1482: Chém giết2024-01-18 20:05
 • #1483: Chương 1483: Tứ Phương Yêu Thần trở về2024-01-18 20:05
 • #1484: Chương 1484: Gặp lại Thần Nữ2024-01-18 20:06
 • #1485: Chương 1485: Xin lỗi, ta làm không được2024-01-18 20:06
 • #1486: Chương 1486: Đập nồi dìm thuyền2024-01-18 20:06
 • #1487: Chương 1487: Nhao nhao vào trận (thượng)2024-01-18 20:06
 • #1488: Chương 1488: Nhao nhao vào trận (hạ)2024-01-18 20:06
 • #1489: Chương 1489: Ta tới thử kiếm [ canh thứ nhất ]2024-01-18 20:06
 • #1490: Chương 1490: Núi không đến theo ta, ta liền đi liền núi2024-01-18 20:06
 • #1491: Chương 1491: Chém tận giết tuyệt2024-01-18 20:07
 • #1492: Chương 1492: Côn Bằng2024-01-18 20:07
 • #1493: Chương 1493: Thần Nữ chiến Côn Bằng2024-01-18 20:07
 • #1494: Chương 1494: Phần thắng thật nhiều2024-01-18 20:07
 • #1495: Chương 1495: Thần Tôn ở đâu?2024-01-18 20:07
 • #1496: Chương 1496: Tuyệt vọng đáp án2024-01-18 20:07
 • #1497: Chương 1497: Ta là Bạch Nhạc2024-01-18 20:08
 • #1498: Chương 1498: Bắt đầu tại Đạo Lăng, cuối cùng Đạo Lăng2024-01-18 20:08
 • #1499: Chương 1499: Lại đến Đạo Lăng sơn2024-01-18 20:08
 • #1500: Chương 1500: Linh Tê Kiếm Quyết2024-01-18 20:08
 • #1501: Chương 1501: Thần kiếm thông linh2024-01-18 20:08
 • #1502: Chương 1502: Đối công2024-01-18 20:08
 • #1503: Chương 1503: Huyết chiến, thôn phệ huyết nhục2024-01-18 20:08
 • #1504: Chương 1504: Nhiều kiến, có thể nuốt voi2024-01-18 20:09
 • #1505: Chương 1505: Thái Thượng Vong Tình2024-01-18 20:09
 • #1506: Chương 1506: Không được ra khỏi phạm vi quy định2024-01-18 20:09
 • #1507: Chương 1507: Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết2024-01-18 20:09
 • #1508: Chương 1508: Phủ đầy bụi phong ấn!2024-01-18 20:09
 • #1509: Chương 1509: Thần Tôn2024-01-18 20:09
 • #1510: Chương 1510: Truyền thừa, chính là hy vọng2024-01-18 20:09
 • #1511: Chương 1511: Hai cái người điên2024-01-18 20:10
 • #1512: Chương 1512: Trảm Côn Bằng2024-01-18 20:10
 • #1513: Chương 1513: Không có gì là nhất định2024-01-18 20:10
 • #1514: Chương 1514: Bất an dự cảm2024-01-18 20:10
 • #1515: Chương 1515: Hoàng tước tại hậu2024-01-18 20:10
 • #1516: Chương 1516: Vạn Phật Đại Trận2024-01-18 20:10
 • #1517: Chương 1517: Ngươi phải cùng ta phân sinh tử?2024-01-18 20:10
 • #1518: Chương 1518: Khó phân thật giả2024-01-18 20:10
 • #1519: Chương 1519: Phật chủ2024-01-18 20:11
 • #1520: Chương 1520: Liều mình vong tình2024-01-18 20:11
 • #1521: Chương 1521: Hồng Liên Nghiệp Hỏa, niết bàn trọng sinh2024-01-18 20:11
 • #1522: Chương 1522: Máu nhuộm Đạo Lăng sơn2024-01-18 20:11
 • #1523: Chương 1523: Chân phật lâm thế2024-01-18 20:11
 • #1524: Chương 1524: Ai nói thế không hồn núi?2024-01-18 20:11
 • #1525: Chương 1525: Nói dối như cuội2024-01-18 20:11
 • #1526: Chương 1526: Buộc ngươi liều mạng2024-01-18 20:11
 • #1527: Chương 1527: Thí Phật2024-01-18 20:11
 • #1528: Chương 1528: Biện pháp duy nhất?2024-01-18 20:12
 • #1529: Chương 1529: Hôn lễ, cũng là tang lễ2024-01-18 20:12
 • #1530: Chương 1530: Hy vọng cùng. . . Đại giới (thượng)2024-01-18 20:12
 • #1531: Chương 1531: Hy vọng cùng. . . Đại giới (hạ)2024-01-18 20:12
 • #1532: Chương 1532: Có một số việc, tổng yếu có người đi làm2024-01-18 20:12
 • #1533: Chương 1533: Thông thiên, đại đạo thông thiên thông thiên2024-01-18 20:12
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Quật Khởi Chư Thiên

TiKay

Sư Tôn Nàng Nhìn Ta Ánh Mắt Không Thích Hợp

TiKay

Phản Kịch Bản Chạy Trốn Trò Chơi

THUYS♥️

Vu Sư Abe

TiKay

Nguyện Vọng Thiên Thư

TiKay

Nhà Ai Còn Không Có Vài Toà Quặng

THUYS♥️

Leave a Reply