Huyền Huyễn

Thần Tọa

Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu tranh …

Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi.

Câu truyện kể về một thiếu niên quật khởi từ nghịch cảnh, khoái ý ân cừu, kiên quyết tiến thủ, dũng mãnh tinh tiến, câu chuyện về con đường đi đến Thần Tọa!

Đánh giá: Hoàng Phủ Kỳ là một cái tên quá quen thuộc trong làng truyện kỳ huyễn. Sau thành công của Đại Chu Hoàng Tộc, Hoàng Đại đã tiếp tục sự nghiệp của mình bằng tác phẩm mới:Thần Tọa.

Kết cấu truyện logic hợp lý, nhân vật chính tu luyện từng bước một, cách thức miêu tả chiêu thức, trận đấu rất rõ ràng khiến người đọc có thể tưởng tượng và cảm nhận như bản thân như đang “xem phim” vậy.

Võ Đạo Thập Trọng: Hô Hấp Kỳ –> Bàn Vận Kỳ –> Tôi Thể Kỳ –>Thiết Cốt Kỳ –> Nhận Bì Kỳ –> Thần Hành Kỳ –> Cự Linh Kỳ –> Kim Cương Kỳ –> Long Lực Kỳ –> Lôi Minh Kỳ ….


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoàng Phủ Kỳ
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lâm Hi. (1)
 • #2: Lâm Hi. (2)
 • #3: Tai họa. (1)
 • #4: Tai họa. (2)
 • #5: Liệt Dương Thánh Nữ. (1)
 • #6: Liệt Dương Thánh Nữ. (2)
 • #7: Liệt Dương Thánh Nữ. (3)
 • #8: Vẽ tranh cho ngươi. (1)
 • #9: Vẽ tranh cho ngươi. (2)
 • #10: Tông Khố. (1)
 • #11: Tông Khố. (2)
 • #12: Võ đạo thập trọng. (1)
 • #13: Võ đạo thập trọng. (2)
 • #14: Hội nghị trưởng lão. (1)
 • #15: Hội nghị trưởng lão. (2)
 • #16: Buộc tội. (1)
 • #17: Buộc tội. (2)
 • #18: Buộc tội. (3)
 • #19: Phản kích. (1)
 • #20: Phản kích. (2)
 • #21: Kỹ kinh tứ tọa. (1)
 • #22: Kỹ kinh tứ tọa. (2)
 • #23: Lại hiển lộ thần uy. (1)
 • #24: Lại hiển lộ thần uy. (2)
 • #25: Thân tình
 • #26: Bức họa (1)
 • #27: Bức họa (2)
 • #28: Xung đột. (1)
 • #29: Xung đột. (2)
 • #30: Vạn Hoàng Đồ. (1)
 • #31: Vạn Hoàng Đồ. (2)
 • #32: Quân Lâm Thiên Hạ Thể. (1)
 • #33: Quân Lâm Thiên Hạ Thể. (2)
 • #34: Có thù tất báo. (1)
 • #35: Có thù tất báo. (2)
 • #36: Đánh đâu thắng đó. (1)
 • #37: Đánh đâu thắng đó. (2)
 • #38: Mật nghị. (1)
 • #39: Mật nghị. (2)
 • #40: Đại sư tỷ. (1)
 • #41: Đại sư tỷ. (2)
 • #42: Luận bàn. (1)
 • #43: Luận bàn. (2)
 • #44: Xuống núi. (1)
 • #45: Xuống núi. (2)
 • #46: Vùng núi mãnh thú. (1)
 • #47: Vùng núi mãnh thú. (2)
 • #48: Săn thú. (1)
 • #49: Săn thú. (2)
 • #50: Tôi Thể bằng thác nước
 • #51: Tam Thái Tử. (1)
 • #52: Tam Thái Tử. (2)
 • #53: Cắt đứt khớp xương ngươi. (1)
 • #54: Cắt đứt khớp xương ngươi. (2)
 • #55: Giết chết hết thảy. (1)
 • #56: Giết chết hết thảy. (2)
 • #57: Đệ Lục Trọng Thần Hành. (1)
 • #58: Đệ Lục Trọng Thần Hành. (2)
 • #59: Khí Thôn Bát Hoang Quyền. (1)
 • #60: Khí Thôn Bát Hoang Quyền. (2)
 • #61: Âm mưu. (1)
 • #62: Âm mưu. (2)
 • #63: Lần theo dấu vết
 • #64: Mãnh thú Cửu trọng. (1)
 • #65: Mãnh thú Cửu trọng. (2)
 • #66: Thiên Địa Dị Quả. (1)
 • #67: Thiên Địa Dị Quả. (2)
 • #68: Tập sát Cường giả Long Lực. (1)
 • #69: Tập sát Cường giả Long Lực. (2)
 • #70: Lực áp Vi Bất Bình. (1)
 • #71: Lực áp Vi Bất Bình. (2)
 • #72: Chèn ép. (1)
 • #73: Chèn ép. (2)
 • #74: Sấm sét giữa trời quang. (1)
 • #75: Sấm sét giữa trời quang. (2)
 • #76: Thần tốc đêm ngày. (1)
 • #77: Thần tốc đêm ngày. (2)
 • #78: Đại phản loạn. (1)
 • #79: Đại phản loạn. (2)
 • #80: Pháp Kiếm
 • #81: Ngăn cơn sóng dữ. (1)
 • #82: Ngăn cơn sóng dữ. (2)
 • #83: Đại cục đã định. (1)
 • #84: Đại cục đã định. (2)
 • #85: Quyết định. (1)
 • #86: Quyết định. (2)
 • #87: Tông chủ Liệt Dương Tông. (1)
 • #88: Tông chủ Liệt Dương Tông. (2)
 • #89: Đột nhiên tăng mạnh. (1)
 • #90: Đột nhiên tăng mạnh. (2)
 • #91: Khiêu chiến
 • #92: Cuộc quyết đấu cuối cùng. (1)
 • #93: Cuộc quyết đấu cuối cùng. (2)
 • #94: Xích Luyện Tông. (1)
 • #95: Xích Luyện Tông. (2)
 • #96: Long hổ đấu. (1)
 • #97: Long hổ đấu. (2)
 • #98: Giận dữ xông quan. (1)
 • #99: Giận dữ xông quan. (2)
 • #100: Đánh chết Xích Luyện Tông
 • #101: Từ đầu đến cuối. (1)
 • #102: Từ đầu đến cuối. (2)
 • #103: Thu hoạch khổng lồ. (1)
 • #104: Thu hoạch khổng lồ. (2)
 • #105: Đại thế giới tiên đạo. (1)
 • #106: Đại thế giới tiên đạo. (2)
 • #107: Lệnh bài tiên đạo. (1)
 • #108: Lệnh bài tiên đạo. (2)
 • #109: Tin tức chấn động
 • #110: Tiến về Thần Tiêu sơn. (1)
 • #111: Tiến về Thần Tiêu sơn. (2)
 • #112: Long thế gia. (1)
 • #113: Long thế gia. (2)
 • #114: Dò xét
 • #115: Dạ Xoa Quỷ Bào. (1)
 • #116: Dạ Xoa Quỷ Bào. (2)
 • #117: Quỷ Vương Công. (1)
 • #118: Quỷ Vương Công. (2)
 • #119: Võ Đạo thập trọng
 • #120: Thần Tiêu Tông. (1)
 • #121: Thần Tiêu Tông. (2)
 • #122: Long Băng Nhan
 • #123: Khảo hạch tiên đạo. (1)
 • #124: Khảo hạch tiên đạo. (2)
 • #125: Yêu Nữ Hấp Huyết
 • #126: Cường giả Luyện Khí. (1)
 • #127: Cường giả Luyện Khí. (2)
 • #128: Nữ Vương Hấp Huyết
 • #129: Tính toán. (1)
 • #130: Tính toán. (2)
 • #131: Sát thủ áo đen
 • #132: Trốn chết. (1)
 • #133: Trốn chết. (2)
 • #134: Dẫn sói khu hổ
 • #135: Vạn Hoàng Pháp Trận. (1)
 • #136: Vạn Hoàng Pháp Trận. (2)
 • #137: Thần uy đại chấn
 • #138: Đại Lôi chân nhân. (1)
 • #139: Đại Lôi chân nhân. (2)
 • #140: Làm khó dễ
 • #141: Trở thành đệ tử ký danh. (1)
 • #142: Trở thành đệ tử ký danh. (2)
 • #143: Đại điện Phúc Đức
 • #144: Thực lực tăng vọt. (1)
 • #145: Thực lực tăng vọt. (2)
 • #146: Bình cảnh
 • #147: Trưởng lão nhiệm vụ. (1)
 • #148: Trưởng lão nhiệm vụ. (2)
 • #149: Bách Mạch Đan
 • #150: Không gian Hắc Long. (1)
 • #151: Không gian hắc long. (2)
 • #152: Sơn mạch Hắc Hổ
 • #153: Soát giá trị công huân
 • #154: Bắc Đẩu Cung
 • #155: Tuần Thiên Ưng Yêu
 • #156: Đâu Suất, Thái A
 • #157: Lấy một địch ba
 • #158: Đánh chết từng tên
 • #159: Long thú khâu lăng
 • #160: Hắc Long mộ địa
 • #161: Tiên đạo cạnh tranh
 • #162: Ứng biến cường thế
 • #163: Kéo da hổ
 • #164: Bọ ngựa bắt ve
 • #165: Chim sẻ nấp đằng sau
 • #166: Đuổi giết
 • #167: Thiên lôi chân khí
 • #168: Hoàn thành nhiệm vụ. (1)
 • #169: Hoàn thành nhiệm vụ. (2)
 • #170: Đâu Suất pháp phù
 • #171: Nhiệm vụ thu hoạch
 • #172: Thanh Liên thánh nữ
 • #173: Chủ trì công đạo
 • #174: Tặng trứng rồng
 • #175: Đại điện tấn thăng
 • #176: Nội môn Thần Tiêu
 • #177: Bối cảnh của Long Băng Nhan
 • #178: Hộ Pháp trưởng lão
 • #179: Bắt giữ Lâm Hi
 • #180: Bắt giữ Lâm Hi. (2)
 • #181: Dưới tài quyết phong
 • #182: Đối chất với nhau
 • #183: Khinh người quá đáng
 • #184: Tạp Mễ Lạp rống giận.
 • #185: Thái Cổ Chân Long
 • #186: Chấn động môn phái. (1)
 • #187: Chấn động môn phái. (2)
 • #188: Phán quyết cuối cùng
 • #189: Nhiệt huyết của thiếu niên
 • #190: Thái Cổ Chân Long bị nhốt
 • #191: Luyện Khí thập trọng
 • #192: Hỏi thăm sư tỷ
 • #193: Nhiệm vụ truy nã tội phạm. (1)
 • #194: Nhiệm vụ truy nã tội phạm. (2)
 • #195: Dong Lô tiểu địa ngục
 • #196: Địa ngục tiểu ác ma
 • #197: Rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu
 • #198: Nước lũ ác ma
 • #199: Tấn cấp Luyện Khí nhị trọng. (1)
 • #200: Tấn cấp Luyện Khí nhị trọng. (Hạ)
 • #201: Tử sắc tỏa liên. (Xiềng xích màu tím)
 • #202: Như cá gặp nước
 • #203: Đại lĩnh chủ Gia Tắc Mỗ.
 • #204: Nội đan của Ma Long thất trọng
 • #205: Tao ngộ đồng môn
 • #206: Nguy cơ của Lâm Hi. (1)
 • #207: Nguy cơ của Lâm Hi. (2)
 • #208: Dung Nham tiểu ma quân.
 • #209: Liệt Dương đại pháp
 • #210: Địa ngục Cửu Đầu Xà
 • #211: Chân Long săn thức ăn
 • #212: Đánh chết tiểu ma quân. (1)
 • #213: Đánh chết tiểu ma quân. (2)
 • #214: Hàng phục ý chí của Ma Long
 • #215: Liệt Dương đại thành
 • #216: Địa ngục Ma Long.
 • #217: Thu phục Ma Long
 • #218: Ma Long thệ ước
 • #219: Khu Thần cảnh
 • #220: Thanh Dương lão tổ. (1)
 • #221: Thanh Dương lão tổ. (2)
 • #222: Thập Phương Khốn Ma đại trận
 • #223: Lâm Hi phá trận
 • #224: Lục Đức đạo nhân
 • #225: Bách Tuế Đan
 • #226: Chim sẻ núp đằng sau
 • #227: Ngậm bồ hòn
 • #228: Khu hổ thôn lang
 • #229: Đại bại mà trốn
 • #230: Ất Mộc đại pháp
 • #231: Thất Hỏa Đại Chân Khí.
 • #232: Mượn lửa luyện công. (1)
 • #233: Mượn lửa luyện công. (2)
 • #234: Phản hồi Thần Tiêu Sơn.
 • #235: Thu hoạch cự đại
 • #236: Thống kê giá trị công huân
 • #237: Đại trưởng lão thời không
 • #238: Tám trăm vạn giá trị công huân
 • #239: Hối đoái ban thưởng tông phái
 • #240: Linh hỏa chi thạch
 • #241: Hô Hấp đại pháp
 • #242: Chính sách ưu đãi tông phái
 • #243: Liệt Dương chi thể. (1)
 • #244: Liệt Dương chi thể. (2)
 • #245: Sự việc đã bại lộ
 • #246: Bạo lực kháng pháp
 • #247: Thất công chúa
 • #248: Thần Tiêu Tinh Túc Bảng
 • #249: Trưởng lão chi tranh
 • #250: Thanh Đồng tạp phiến
 • #251: Truy căn tố nguyên
 • #252: Giao phong chính diện
 • #253: Gài kế trưởng lão
 • #254: Đối chất nhau
 • #255: Đứng đầu làn gió
 • #256: Hiệp nghị thứ hai
 • #257: Khí Vận Phù Lục
 • #258: Tế luyện pháp khí
 • #259: Cửu Hỏa Chân Long Tráo
 • #260: Thẩm tra tin tức
 • #261: Xuống núi
 • #262: Ma Long nịnh nọt
 • #263: Phát hiện Quỷ vương
 • #264: Đấu Quỷ vương.
 • #265: Thi đấu chân khí.
 • #266: Thi triển thủ đoạn
 • #267: Luyện hóa thành tro
 • #268: Một trảo chụp chết
 • #269: Gặp lại Đại trưởng lão
 • #270: Tuyển nhận thân tín
 • #271: Tiên Đạo Đại Thương Minh
 • #272: Đại phát hoành tài
 • #273: Không Gian Thương Khố tư nhân
 • #274: Nhặt không đại tiện nghi. (1)
 • #275: Nhặt không đại tiện nghi. (2)
 • #276: Lão quản gia
 • #277: Tiểu công chúa
 • #278: Liệt Nhật Quân Vương
 • #279: Lôi Công đại pháp
 • #280: Thái Cổ Lôi Công
 • #281: Mua sắm tài liệu Lôi hệ
 • #282: Ô Thiết Tà Tôn
 • #283: Tự mình chuốc lấy cực khổ
 • #284: Hồng Hồ
 • #285: Lai lịch không nhỏ
 • #286: Thứ nguyên tiểu tiên đại
 • #287: Ma Long tiến hóa
 • #288: Quán Mộng Điệp.
 • #289: Xông quán
 • #290: Hải Long Ngọc Thụ
 • #291: Anh hùng cứu mỹ nhân
 • #292: Bạo tạp. (Nổ thẻ)
 • #293: Tam thái tử phát uy
 • #294: A Na Ma Tổ.
 • #295: Tâm ý mỹ nhân
 • #296: Thiên Tác Đại Tiên Thuật
 • #297: Kình Thiên Tiên Quân
 • #298: Tam Tiên đảo chủ
 • #299: Thấy rõ.
 • #300: Đại Địa Đoán Hỏa Chi Tinh
 • #301: Đại Tiên La Đan.
 • #302: Rời khỏi Đại Thương Minh
 • #303: Đuổi giết
 • #304: Huy động nhân lực
 • #305: Thượng phẩm pháp khí
 • #306: Lôi Thú Đại Pháp
 • #307: Hồng hoang lôi sơn
 • #308: Lôi Đức chết
 • #309: Chính thức khai bảng
 • #310: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi
 • #311: Tinh Vệ Đại Pháp
 • #312: Ngoài ý muốn
 • #313: Khiêu chiến
 • #314: Kình địch
 • #315: Tà thần thượng cổ.
 • #316: Cường giả chi tâm
 • #317: Truyền nhân chính thống đạo nho
 • #318: Không thể hành động
 • #319: Khiêu chiến
 • #320: Lý Phần Đính
 • #321: Huyết thống thượng cổ
 • #322: Tranh giành ‘đệ nhất’
 • #323: Lâm, Sở quyết đấu
 • #324: Một chiêu đánh bại
 • #325: Nô bộc ác ma ngũ trọng
 • #326: Lý Phần Đính quyết đấu Lâm Hi
 • #327: Kịch chiến
 • #328: Chiến thắng
 • #329: Chu Tước đại pháp
 • #330: Linh Lung chi thuật
 • #331: Đan dược hồng lưu
 • #332: Độc chiếm hạng nhất!
 • #333: Cấp ban thưởng
 • #334: Cấp ban thưởng
 • #335: Khí Cấp Kỳ
 • #336: Hộp sắt màu đỏ
 • #337: Nữ Vương trọng sinh
 • #338: Tấn chức nội môn
 • #339: Bái phỏng
 • #340: Chuẩn phò mã?
 • #341: Đế Thánh Vương
 • #342: Tái nhập nội môn
 • #343: Hàn Băng đại pháp
 • #344: Mài đao luyện công
 • #345: Cảm ngộ
 • #346: Du lịch. (Thượng)
 • #347: Du lịch. (Hạ)
 • #348: Biến số
 • #349: Nhiệm Vụ trưởng lão
 • #350: Tụ Nguyên Pháp Trận
 • #351: Phấn Toái Đại Pháp
 • #352: Tường nhiệm vụ đặc thù
 • #353: Bái sư
 • #354: Lực lượng huyết thống
 • #355: Hàng phục
 • #356: Thương Dương Thánh tử
 • #357: Kế Mông Đại Pháp
 • #358: Chấp Pháp Phong
 • #359: Chấp Pháp trưởng lão
 • #360: Quang Lộc Thánh tử
 • #361: Thuyết phục Thánh tử
 • #362: Thông Minh Thú
 • #363: Băng Sương Ma Thiết
 • #364: Đại mua sắm
 • #365: Uy hiếp của Long Băng Nhan
 • #366: Điện mưu
 • #367: Đi xa
 • #368: Tử Vong Hắc Hỏa Sơn
 • #369: Thân phận
 • #370: Giao dịch
 • #371: Tiến vào hỏa sơn
 • #372: Xem như ngươi lợi hại!
 • #373: Hài cốt không còn
 • #374: Siêu cấp Cửu Hỏa Chân Long Tráo
 • #375: Hư Tiên bội phục
 • #376: Thương lượng
 • #377: Ý thức cường hoành!
 • #378: Đại Càn Khôn Chu Thiên Khảm Ly Trận
 • #379: Nửa bước pháp lực
 • #380: Kết bạn khắp thiên hạ
 • #381: Lý Thiếu Quân
 • #382: Tỉnh táo tương tích
 • #383: Thuần Dương Tiên Đan
 • #384: Xích Thiết Nhân Ma
 • #385: Tứ đại Thánh tử
 • #386: Uy vũ
 • #387: Chém giết
 • #388: Nhị liên trảm
 • #389: Vì chiến mà sinh
 • #390: Một tên cuối cùng
 • #391: Huyền Vũ Đại Bích Lũ
 • #392: Mai rùa khó mở
 • #393: Đập nát mai rùa của ngươi
 • #394: Nghịch Loạn Tiểu Thuật
 • #395: Pháp trận cổ xưa
 • #396: Tuyết Nguyên Cự Lang
 • #397: Săn bắn
 • #398: Tiến hóa
 • #399: Đốn ngộ trong tuyết!
 • #400: Mị Hoặc chi thuật
 • #401: Rút đao tương trợ
 • #402: Danh vang rền thiên hạ
 • #403: Tam đại di tích
 • #404: Mục Mã Phong
 • #405: Băng sương chi tinh
 • #406: Tước chiếm cưu sào
 • #407: Tiến vào Băng sương chi tinh
 • #408: Tu luyện trong giếng
 • #409: Tính nhẫn nại khủng bố.
 • #410: Đại yêu Hư tiên
 • #411: Phong ấn của Yêu Hoàng
 • #412: Mật báo
 • #413: Tụ khí thành binh
 • #414: Cự Linh Đại Yêu Thuật
 • #415: Đóng băng
 • #416: Dương chi ngọc bình
 • #417: Ngàn cân treo sợi tóc
 • #418: Xuất thủ tương trợ.
 • #419: Đại sự kiện
 • #420: Tụ hợp
 • #421: Giằng co
 • #422: Đứng lên
 • #423: Phẫn nộ
 • #424: Lâm sư huynh, còn có ta
 • #425: Thái Nguyên pháp phù
 • #426: Uy áp
 • #427: Long uy cắn trả
 • #428: Dùng mạng tương bồi
 • #429: Dừng tay
 • #430: Lời nhắn của Hải Thánh Vương
 • #431: Vạch mặt
 • #432: Không thể lưu lại
 • #433: Thượng cổ tiên đế
 • #434: Hải Hoàng đại pháp
 • #435: Hỗn chiến
 • #436: Tế luyện Sơn Hà Ấn!
 • #437: Phá cục!
 • #438: Kiếm khí hoành không!
 • #439: Thiếu nữ thần bí
 • #440: Áp chế
 • #441: Đây chính là đáp án
 • #442: Viết biên nhận làm bằng chứng
 • #443: Kiếm đáng sợ
 • #444: Thoát đi
 • #445: Bốn mươi ngày!
 • #446: Ăn uống
 • #447: Dung hợp tiến hóa
 • #448: Quái điểu ba chân
 • #449: Chân khí kết tinh
 • #450: Huyết Chúc Long
 • #451: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #452: Động phủ dưới mặt đất
 • #453: Dị biến
 • #454: Băng Hoàng đại pháp
 • #455: Đuổi giết sớm
 • #456: Bắt rùa trong hũ. (1)
 • #457: Bắt rùa trong hũ. (2)
 • #458: Biện pháp cuối cùng
 • #459: Thủ Sơn thú. (1)
 • #460: Thủ Sơn thú. (2)
 • #461: Tình huống sinh biến
 • #462: Chết đi cho ta. (1)
 • #463: Chết đi cho ta. (2)
 • #464: Ta thật ra là Yêu tộc. (1)
 • #465: Ta thật ra là yêu tộc. (Hạ)
 • #466: Chín đại lãnh chúa
 • #467: Trận chiến đầu tiên. (Thượng)
 • #468: Trận chiến đầu tiên. (2)
 • #469: Tài phú cực lớn. (1)
 • #470: Tài phú cực lớn. (2)
 • #471: Phát hiện.
 • #472: Trúng kế. (1)
 • #473: Trúng kế. (2)
 • #474: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
 • #475: Lực lượng tuyệt đối.
 • #476: Tư liệu không biết. (1)
 • #477: Tư liệu không biết. (2)
 • #478: Bẫy Lý Càn Thiên. (1)
 • #479: Bẫy Lý Càn Thiên. (2)
 • #480: Một kích.
 • #481: Tương Liễu chi uy. (1)
 • #482: Tương Liễu chi uy. (2)
 • #483: Thân phận Lý Càn Thiên.
 • #484: Trường Sinh đế tử. (1)
 • #485: Trường Sinh đế tử. (Hạ)
 • #486: Tử khí pháp phù. (Thượng)
 • #487: Tử khí pháp phù. (2)
 • #488: Sinh nghi.
 • #489: Biến nguy thành an. (1)
 • #490: Biến nguy thành an. (Hạ)
 • #491: Mỗi người một ngả. (Thượng)
 • #492: Mỗi người một ngả. (2)
 • #493: Chạy ra tìm đường sống.
 • #494: Gặp lại Lý Thiếu Quân. (1)
 • #495: Gặp lại Lý Thiếu Quân. (2)
 • #496: Kinh ngạc.
 • #497: Hoàng Tuyền Đại Pháp. (1)
 • #498: Hoàng Tuyền Đại Pháp. (2)
 • #499: Vẫn là hảo huynh đệ. (1)
 • #500: Vẫn là hảo huynh đệ. (2)
 • #501: Huyền Hoàng chi tử.
 • #502: Thủy Hỏa đại pháp. (1)
 • #503: Thủy Hỏa đại pháp. (2)
 • #504: Thời Không Ma Môn. (1)
 • #505: Thời Không Ma Môn. (2)
 • #506: Trọng tế Lôi Công đại pháp.
 • #507: Thực lực tăng nhiều! (1)
 • #508: Thực lực tăng nhiều! (2)
 • #509: Phát hiện. (1)
 • #510: Phát hiện. (2)
 • #511: Chân tướng. (1)
 • #512: Chân tướng. (2)
 • #513: Hành tung Long Băng Nhan. (1)
 • #514: Hành tung Long Băng Nhan. (2)
 • #515: Phá toái chi địa.
 • #516: Rèn luyện Phong Ấn đại pháp. (1)
 • #517: Rèn luyện Phong Ấn đại pháp. (2)
 • #518: Đến. (1)
 • #519: Đến. (2)
 • #520: Thập Nhị Thì Thú.
 • #521: Huyễn Ảnh chi hoa. (Thượng)
 • #522: Huyễn Ảnh chi hoa. (Hạ)
 • #523: Cướp đoạt. (Thượng)
 • #524: Cướp đoạt. (Hạ)
 • #525: Kịch chiến. (1)
 • #526: Kịch chiến. (2)
 • #527: Địa Ngục Ma Long nghịch thiên.
 • #528: Tới tay. (1)
 • #529: Tới tay. (2)
 • #530: Khe hở thời gian. (Thượng)
 • #531: Khe hở thời gian. (Hạ)
 • #532: Tấn chức Phù Lục. (Thượng)
 • #533: Tấn chức Phù Lục. (2)
 • #534: Long Băng Nhan, ngươi nên giác ngộ đi.
 • #535: Thế không thể đỡ. (1)
 • #536: Thế không thể đỡ. (2)
 • #537: Chiêu an.
 • #538: Rời khỏi. (1)
 • #539: Rời khỏi. (2)
 • #540: Gặp lại Hải Thánh vương. (Thượng)
 • #541: Gặp lại Hải Thánh vương. (Hạ)
 • #542: Quay về tông môn
 • #543: Diễn thuyết. (Thượng)
 • #544: Diễn thuyết. (2)
 • #545: Lôi kéo thế lực. (Thượng)
 • #546: Lôi kéo thế lực. (Hạ)
 • #547: Thiên Công trưởng lão.
 • #548: Phá Giới Đan. (1)
 • #549: Phá Giới Đan. (2)
 • #550: Báo cáo kết quả. (1)
 • #551: Báo cáo kết quả. (2)
 • #552: Chấp Pháp trưởng lão bày tiệc tẩy trần.
 • #553: Nhiệm vụ thứ hai. (1)
 • #554: Nhiệm vụ thứ hai. (2)
 • #555: Tâm hạch Thông Minh Thú. (1)
 • #556: Tâm hạch Thông Minh Thú. (2)
 • #557: Phấn Toái Đại Pháp tầng thứ hai.
 • #558: Mua bán. (1)
 • #559: Mua bán. (2)
 • #560: Sinh ý.
 • #561: Thời cơ. (1)
 • #562: Thời cơ. (2)
 • #563: Không Thánh Vương. (1)
 • #564: Không Thánh Vương. (2)
 • #565: Ý cảnh mới.
 • #566: Thủy Hỏa Đạo Tôn. (1)
 • #567: Thủy Hỏa Đạo Tôn. (2)
 • #568: Một thước? Một hạt gạo? (1)
 • #569: Một thước? Một hạt gạo? (2)
 • #570: Tranh đấu.
 • #571: Đệ ngũ thần phi. (Thượng)
 • #572: Đệ ngũ thần phi. (Hạ)
 • #573: Tiểu động thiên. (Thượng)
 • #574: Tiểu động thiên. (Hạ)
 • #575: Khiêu khích
 • #576: Thần phi lôi kéo. (1)
 • #577: Thần phi lôi kéo. (2)
 • #578: Thỉnh Tiên Đan. (1)
 • #579: Thỉnh Tiên Đan. (2)
 • #580: Phược Thần Cấm Chế. (Thượng)
 • #581: Phược Thần Cấm Chế. (Hạ)
 • #582: Hiếu kỳ.
 • #583: Thiêu đốt
 • #584: Xem xét tuổi thọ. (1)
 • #585: Xem xét tuổi thọ. (2)
 • #586: Sợ bóng sợ gió một hồi.
 • #587: Khí linh cổ xưa. (1)
 • #588: Khí linh cổ xưa. (2)
 • #589: Hủy diệt chi thệ. (1)
 • #590: Hủy diệt chi thệ. (2)
 • #591: Hiến Tế Đại Tiên Thuật.
 • #592: Dư ba. (1)
 • #593: Dư ba. (2)
 • #594: Trùng kích Đạo Căn Kỳ. (1)
 • #595: Trùng kích Đạo Căn Kỳ. (2)
 • #596: Thứ cấp tiên khí. (1)
 • #597: Thứ cấp tiên khí. (2)
 • #598: Ám Long. (1)
 • #599: Ám Long. (2)
 • #600: Diêm Triêu Ẩn xin giúp đỡ.
 • #601: Nhìn thấu Thiên Cơ. (Thượng)
 • #602: Nhìn thấu Thiên Cơ. (Hạ)
 • #603: Xuất động quy mô. (1)
 • #604: Xuất động quy mô. (2)
 • #605: Ma Long xin giúp đỡ. (1)
 • #606: Ma Long xin giúp đỡ. (2)
 • #607: Mạch nước ngầm.
 • #608: Thái Cổ Long Cương. (1)
 • #609: Thái Cổ Long Cương. (2)
 • #610: Thức tỉnh. (1)
 • #611: Thức tỉnh. (2)
 • #612: Chuyện xấu ngoài ý muốn.
 • #613: Tu luyện trên không trung. (1)
 • #614: Tu luyện trên không trung. (2)
 • #615: Tiên phế.
 • #616: Đại ô long. (1)
 • #617: Đại ô long. (2)
 • #618: Khí Thánh vương. (1)
 • #619: Khí Thánh vương. (2)
 • #620: Ám Long ra tay.
 • #621: Phấn toái chân không. (1)
 • #622: Phấn toái chân không. (2)
 • #623: Băng Hoàng ngủ say.
 • #624: Sinh nghi. (1)
 • #625: Sinh nghi. (2)
 • #626: Đối thoại. (1)
 • #627: Đối thoại. (2)
 • #628: Ỷ thế hiếp người. (1)
 • #629: Ỷ thế hiếp người. (2)
 • #630: Ảnh hưởng. (1)
 • #631: Ảnh hưởng. (2)
 • #632: Mưu tính.
 • #633: Vây quét. (1)
 • #634: Vây quét. (2)
 • #635: Long thế gia hủy diệt. (1)
 • #636: Long thế gia hủy diệt. (2)
 • #637: Sa Quần kiếm trận. (1)
 • #638: Sa Quần kiếm trận. (2)
 • #639: Bày trận. (1)
 • #640: Bày trận. (2)
 • #641: Tái yết Thần phi. (1)
 • #642: Tái yết Thần phi. (2)
 • #643: Tiểu Na Di Pháp.
 • #644: Điên cuồng săn bắn. (1)
 • #645: Điên cuồng săn bắn. (2)
 • #646: Đao Sơn tiểu địa ngục. (1)
 • #647: Đao Sơn tiểu địa ngục. (2)
 • #648: Đệ tam môn tuyệt học đại viên mãn. (1)
 • #649: Đệ tam môn tuyệt học đại viên mãn. (2)
 • #650: A tu la quả thực. (Thượng)
 • #651: A tu la quả thực. (Hạ)
 • #652: Ác Ma chi chủng. (Thượng)
 • #653: Ác Ma chi chủng. (Hạ)
 • #654: Gia Tư Mạn phẫn nộ
 • #655: Âm hiểm tàn nhẫn. (1)
 • #656: Âm hiểm tàn nhẫn. (2)
 • #657: A Tu La ma huyết. (1)
 • #658: A Tu La ma huyết. (2)
 • #659: Ý chí chiến đấu
 • #660: Huyết thống cộng minh. (1)
 • #661: Huyết thống cộng minh. (2)
 • #662: Bồi dưỡng thế lực. (1)
 • #663: Bồi dưỡng thế lực. (2)
 • #664: Hoàn thành nhiệm vụ. (1)
 • #665: Hoàn thành nhiệm vụ. (2)
 • #666: Tây Phương Canh Kim Chi Long. (1)
 • #667: Tây Phương Canh Kim Chi Long. (2)
 • #668: Ác đấu. (1)
 • #669: Ác đấu. (2)
 • #670: Được ăn cả ngã về không. (Thượng)
 • #671: Được ăn cả ngã về không. (Hạ)
 • #672: Chấp Pháp, Hộ Pháp chi tranh. (Thượng)
 • #673: Chấp Pháp, Hộ Pháp chi tranh. (2)
 • #674: Phản đồ của Chấp Pháp Điện. (1)
 • #675: Phản đồ của Chấp Pháp Điện. (2)
 • #676: Không đáng. (1)
 • #677: Không đáng. (2)
 • #678: Chân tướng của ba nhiệm vụ! Vạn Kiếm Đại Pháp! (1)
 • #679: Chân tướng của ba nhiệm vụ! Vạn Kiếm Đại Pháp! (2)
 • #680: Thiên tài kiếm đạo. (Thượng)
 • #681: Thiên tài kiếm đạo. (Hạ)
 • #682: Hỏi. (1)
 • #683: Hỏi. (2)
 • #684: Thần Thiết Mộc kinh người! (1)
 • #685: Thần Thiết Mộc kinh người! (2)
 • #686: Cho hắn một niềm vui bất ngờ! (1)
 • #687: Cho hắn một niềm vui bất ngờ! (2)
 • #688: Khởi binh hỏi tội. (1)
 • #689: Khởi binh hỏi tội. (2)
 • #690: Mưu tính! (1)
 • #691: Mưu tính! (2)
 • #692: Bắt đầu. (1)
 • #693: Bắt đầu. (2)
 • #694: Đối chọi gay gắt. (1)
 • #695: Đối chọi gay gắt. (2)
 • #696: Ngũ Thánh Hộ Pháp. (1)
 • #697: Ngũ Thánh Hộ Pháp. (2)
 • #698: Kỹ kinh toàn trường. (1)
 • #699: Kỹ kinh toàn trường. (2)
 • #700: Ngươi là muốn tìm cái chết sao? (Thượng)
 • #701: Ngươi là muốn tìm cái chết sao? (Trung)
 • #702: Ngươi là muốn tìm cái chết sao? (3)
 • #703: Sóng ngầm dao động.
 • #704: Thế không thể đỡ! (1)
 • #705: Thế không thể đỡ! (2)
 • #706: Sư phụ, hay lắm! (1)
 • #707: Sư phụ, hay lắm! (2)
 • #708: Hình Phạt Đài. (1)
 • #709: Hình Phạt Đài. (2)
 • #710: Dương oai. (1)
 • #711: Dương oai. (2)
 • #712: Bế quan.
 • #713: Chiến thuyền cổ xưa. (1)
 • #714: Chiến thuyền cổ xưa. (2)
 • #715: Chiến thuyền cổ xưa. (3)
 • #716: Nghiên cứu trận pháp.
 • #717: Hắc Ám Lôi Nham. (1)
 • #718: Hắc Ám Lôi Nham. (2)
 • #719: Xuất quan. (1)
 • #720: Xuất quan. (2)
 • #721: Xung đột. (1)
 • #722: Xung đột. (2)
 • #723: Thiệp mời của Tiên La Phái.
 • #724: Sư phụ, ngươi thực sự gian trá a. (1)
 • #725: Sư phụ, ngươi thực sự gian trá a. (2)
 • #726: Ai là Đại sư huynh? (1)
 • #727: Ai là Đại sư huynh? (2)
 • #728: Xuất phát. (1)
 • #729: Xuất phát. (2)
 • #730: Pháp Phù cầu cứu. (1)
 • #731: Pháp Phù cầu cứu. (2)
 • #732: Mờ mịt. (1)
 • #733: Mờ mịt. (2)
 • #734: Nguyên nhân. (1)
 • #735: Nguyên nhân. (2)
 • #736: Điều tra Ly Long Sơn. (1)
 • #737: Điều tra Ly Long Sơn. (2)
 • #738: Tứ Cực Đại Uyển. (1)
 • #739: Tứ Cực Đại Uyển. (2)
 • #740: Thẩm vấn.
 • #741: Tứ Cực Đại Uyển khủng bố. (1)
 • #742: Tứ Cực Đại Uyển khủng bố. (2)
 • #743: Ta không sao. (1)
 • #744: Ta không sao. (2)
 • #745: Lâm Hi bắt ngựa. (1)
 • #746: Lâm Hi bắt ngựa. (2)
 • #747: Lâm Hi bắt ngựa. (3)
 • #748: Lâm Hi bắt ngựa. (4)
 • #749: Lâm Hi bắt ngựa. (5)
 • #750: Lâm Hi bắt ngựa. (6)
 • #751: Phát hiện bí mật. (1)
 • #752: Phát hiện bí mật. (2)
 • #753: Khúc rễ tròn trịa.
 • #754: Hàng phục Tứ Cực Đại Uyển. (1)
 • #755: Hàng phục Tứ Cực Đại Uyển. (2)
 • #756: Biến hóa của thần bí thiết bàn. (1)
 • #757: Biến hóa của thần bí thiết bàn. (2)
 • #758: Thập bát hoàng tử. (1)
 • #759: Thập bát hoàng tử. (2)
 • #760: Thái Bạch kiếm đạo.
 • #761: Kiếm đạo chi tranh. (1)
 • #762: Kiếm đạo chi tranh. (2)
 • #763: Nhân mã hợp nhất. (1)
 • #764: Nhân mã hợp nhất. (2)
 • #765: Đại sát tứ phương.
 • #766: Hết thảy đều kết thúc. (1)
 • #767: Hết thảy đều kết thúc. (2)
 • #768: Kiếm hoàn, kiếm thư. (1)
 • #769: Kiếm hoàn, kiếm thư. (2)
 • #770: Tiên La phái.
 • #771: Lễ ngộ. (1)
 • #772: Lễ ngộ. (2)
 • #773: Gặp lại Tô Tử Huyên.
 • #774: Nhục nhã. (1)
 • #775: Nhục nhã. (2)
 • #776: Khiêu chiến. (1)
 • #777: Khiêu chiến. (2)
 • #778: Đủ tư cách.
 • #779: Tiên Không trưởng lão. (1)
 • #780: Tiên Không trưởng lão. (2)
 • #781: Thiên Diên Điện.
 • #782: Giao phong trong bữa tiệc.
 • #783: Châm ngòi. (1)
 • #784: Châm ngòi. (2)
 • #785: Không phải chỗ đó còn trống sao?
 • #786: Tặng thưởng. (1)
 • #787: Tặng thưởng. (2)
 • #788: Vu độc chân khí.
 • #789: Một chiêu. (1)
 • #790: Muốn khiêu chiến ta? Có thể!
 • #791: Tiên La Phái khẳng khái. (1)
 • #792: Tiên La Phái khẳng khái. (2)
 • #793: Gia tăng tiền đặt cược.
 • #794: Miểu sát! (1)
 • #795: Miểu sát! (2)
 • #796: Dư ba.
 • #797: Tiên lữ của Đại sư tỷ. (1)
 • #798: Tiên lữ của Đại sư tỷ. (2)
 • #799: Đồng môn ôn chuyện. (1)
 • #800: Đồng môn ôn chuyện. (2)
 • #801: Ma Kiếm trưởng lão.
 • #802: Luyện hóa Kiếm Hoàn. (1)
 • #803: Luyện hóa Kiếm Hoàn. (2)
 • #804: Giao dịch Hắc Ám Lôi Nham. (1)
 • #805: Giao dịch Hắc Ám Lôi Nham. (2)
 • #806: Thực lực bạo thăng.
 • #807: Trùng kích Luyện Khí thất trọng. (1)
 • #808: Trùng kích Luyện Khí thất trọng. (2)
 • #809: Tam đại đạo căn.
 • #810: Vào bàn. (1)
 • #811: Vào bàn. (2)
 • #812: Tranh đấu gay gắt.
 • #813: Hương khí tăng trưởng tuổi thọ. (1)
 • #814: Hương khí tăng trưởng tuổi thọ. (2)
 • #815: Trường Sinh Quả.
 • #816: Tỷ thí hội trường. (1)
 • #817: Tỷ thí hội trường. (2)
 • #818: Thái Bạch hoàng triều khiêu chiến.
 • #819: Lập uy. (1)
 • #820: Lập uy. (2)
 • #821: Chấn nhiếp! (1)
 • #822: Chấn nhiếp! (2)
 • #823: Địch ý.
 • #824: Ngươi, không phải đối thủ của ta. (1)
 • #825: Ngươi, không phải đối thủ của ta. (2)
 • #826: Đâu Suất Lục Thanh Thiên. (1)
 • #827: Đâu Suất Lục Thanh Thiên. (2)
 • #828: Hội trường đột biến.
 • #829: Ai là đá đặt chân? (1)
 • #830: Ai là đá đặt chân? (2)
 • #831: Rung động toàn trường.
 • #832: Sỉ nhục vĩnh viễn. (1)
 • #833: Sỉ nhục vĩnh viễn. (2)
 • #834: Thiếu Đế. (1)
 • #835: Thiếu Đế. (2)
 • #836: Khí Vận Lộc Mã.
 • #837: Tụ Đan Đỉnh. (1)
 • #838: Tụ Đan Đỉnh. (2)
 • #839: Thượng Cổ Lôi Long huyết thống!
 • #840: Tiểu Động Thiên Pháp Khí. (1)
 • #841: Tiểu Động Thiên Pháp Khí. (2)
 • #842: Võ vô đệ nhị! (1)
 • #843: Võ vô đệ nhị! (2)
 • #844: Lược Ảnh Đại Pháp.
 • #845: Ta muốn thêm một câu. (1)
 • #846: Ta muốn thêm một câu. (2)
 • #847: Tốc độ chi tranh.
 • #848: Chiến thắng! (1)
 • #849: Chiến thắng! (2)
 • #850: Không thắng không bại? (1)
 • #851: Không thắng không bại? (2)
 • #852: Đệ nhất.
 • #853: Tấn thăng đại điển. (1)
 • #854: Tấn thăng đại điển. (2)
 • #855: Tiên lữ? (1)
 • #856: Tiên lữ? (2)
 • #857: Một lớp vừa xuống, lớp khác lại lên
 • #858: Đối chất!
 • #859: Đối chất! 2
 • #860: Kết thúc. (1)
 • #861: Kết thúc. (2)
 • #862: Đưa tin vào đêm khuya. (1)
 • #863: Đưa tin vào đêm khuya. (2)
 • #864: Dạ đàm.
 • #865: Nước chảy thành sông. (1)
 • #866: Nước chảy thành sông. (2)
 • #867: Luyện Khí thất trọng. (1)
 • #868: Luyện Khí thất trọng. (2)
 • #869: Pháp nhãn.
 • #870: Tiều Tiên La thụ. (1)
 • #871: Tiều Tiên La thụ. (2)
 • #872: Phân phối.
 • #873: Bái phỏng. (1)
 • #874: Bái phỏng. (2)
 • #875: Tri giao khắp thiên hạ, ta không bằng a! (1)
 • #876: Tri giao khắp thiên hạ, ta không bằng a! (2)
 • #877: Tẩy luyện tạng phủ. (1)
 • #878: Tẩy luyện tạng phủ. (2)
 • #879: Lạc Anh tụ hội
 • #880: Ủy thác. (1)
 • #881: Ủy thác. (2)
 • #882: Rung động. (1)
 • #883: Rung động. (2)
 • #884: Tin tức. (1)
 • #885: Tin tức. (2)
 • #886: Thánh Long đại pháp.
 • #887: Kinh biến. (1)
 • #888: Kinh biến. (2)
 • #889: Bình khởi bình tọa! (1)
 • #890: Bình khởi bình tọa! (2)
 • #891: Chân truyền đệ tử kiêng kỵ.
 • #892: Bạch Nguyên khủng bố. (1)
 • #893: Bạch Nguyên khủng bố. (2)
 • #894: Tâm kết của Cự Viên. (1)
 • #895: Tâm kết của Cự Viên. (2)
 • #896: Giải quyết tốt hậu quả.
 • #897: Bí mật của
 • #898: Bí mật của
 • #899: Hồi sơn. (1)
 • #900: Hồi sơn. (2)
 • #901: Đùa giả thành thật
 • #902: Người gặp có phần. (1)
 • #903: Người gặp có phần. (2)
 • #904: Lần thứ tư tiến hóa
 • #905: Có ân báo ân. (1)
 • #906: Có ân báo ân. (2)
 • #907: Sát khí dự phán. (1)
 • #908: Sát khí dự phán. (2)
 • #909: Thần Ma Khổ Công.
 • #910: Thánh tử tông dịch. (1)
 • #911: Thánh tử tông dịch. (2)
 • #912: Tiên Khí Trùng. (1)
 • #913: Tiên Khí Trùng. (2)
 • #914: Biến hóa của Ma Đồ và Tạp Mễ Lạp.
 • #915: Nhiệm vụ truyền đạt. (1)
 • #916: Nhiệm vụ truyền đạt. (2)
 • #917: Đến trước Đan Đỉnh đại điện. (1)
 • #918: Đến trước Đan Đỉnh đại điện. (2)
 • #919: Tiên La thánh thụ chân chính
 • #920: Lý Khí Thuận Khí quyết. (1)
 • #921: Lý Khí Thuận Khí quyết. (2)
 • #922: (1)
 • #923: (2)
 • #924: Biến cố kinh hãi
 • #925: Âm mưu của Hộ Pháp điện. (1)
 • #926: Âm mưu của Hộ Pháp điện. (2)
 • #927: Luyện tay. (1)
 • #928: Luyện tay. (2)
 • #929: Chiến lực siêu cường
 • #930: Đưa tin. (1)
 • #931: Đưa tin. (2)
 • #932: Cường viện tụ tập. (1)
 • #933: Cường viện tụ tập. (2)
 • #934: Đại quân tiễu sát.
 • #935: Biến dị. (1)
 • #936: Biến dị. (2)
 • #937: Biến dị. (3)
 • #938: Biến dị. (4)
 • #939: Tài phú vô tận.
 • #940: Tụ trùng thành đan. (1)
 • #941: Tụ trùng thành đan. (2)
 • #942: Mạch suy nghĩ khác. (1)
 • #943: Mạch suy nghĩ khác. (2)
 • #944: Chân long chi huyết.
 • #945: Thánh Long đại thành. (1)
 • #946: Thánh Long đại thành. (2)
 • #947: Cầu người không bằng cầu mình. (1)
 • #948: Cầu người không bằng cầu mình. (2)
 • #949: Thương lượng cửa sau.
 • #950: Không Thánh Vương hồi sơn. (1)
 • #951: Không Thánh Vương hồi sơn. (2)
 • #952: Oanh động. (1)
 • #953: Oanh động. (2)
 • #954: Xuất động
 • #955: Không phải là sư huynh đệ! (1)
 • #956: Không phải là sư huynh đệ! (2)
 • #957: Nửa năm ước hẹn. (1)
 • #958: Nửa năm ước hẹn. (2)
 • #959: Nửa năm ước hẹn. (3)
 • #960: Lãnh tụ mới. (1)
 • #961: Lãnh tụ mới. (2)
 • #962: Địa Thánh Vương. (1)
 • #963: Địa Thánh Vương. (2)
 • #964: Kết thúc.
 • #965: Lôi Thánh Vương. (1)
 • #966: Lôi Thánh Vương. (2)
 • #967: Hai tin tức. (1)
 • #968: Hai tin tức. (2)
 • #969: Phong ba.
 • #970: Xích sắc Tiên khí trùng. (1)
 • #971: Xích sắc Tiên khí trùng. (2)
 • #972: Dấu hiệu. (1)
 • #973: Dấu hiệu. (2)
 • #974: Thoái hóa.
 • #975: Năng lực mới của Tạp Mễ Lạp. (1)
 • #976: Năng lực mới của Tạp Mễ Lạp. (2)
 • #977: (1)
 • #978: (2)
 • #979: Luyện Khí bát trọng.
 • #980: Giọt tinh huyết thứ hai của Thái cổ chân long. (1)
 • #981: Giọt tinh huyết thứ hai của Thái cổ chân long. (2)
 • #982: Phấn Toái chi thạch. (1)
 • #983: Phấn Toái chi thạch. (2)
 • #984: Đại giao dịch
 • #985: Cò kè mặc cả. (1)
 • #986: Cò kè mặc cả. (2)
 • #987: Tiếng chuông. (1)
 • #988: Tiếng chuông. (2)
 • #989: Tân pháp khí. (1)
 • #990: Tân pháp khí. (2)
 • #991: Xảy ra đại sự!
 • #992: Nhiệm vụ. (1)
 • #993: Nhiệm vụ. (2)
 • #994: Xuất phát
 • #995: Tiến vào vị diện chinh chiến chi địa. (1)
 • #996: Tiến vào vị diện chinh chiến chi địa. (2)
 • #997: Hàng lâm. (1)
 • #998: Hàng lâm. (2)
 • #999: Càn quét.
 • #1000: Trận chiến mở màn. (1)
 • #1001: Trận chiến mở màn. (2)
 • #1002: Chính thức hành động. (1)
 • #1003: Chính thức hành động. (2)
 • #1004: Yêu Huyết vị diện.
 • #1005: Tù binh. (1)
 • #1006: Tù binh. (2)
 • #1007: Nội tình.
 • #1008: Tinh Thần Đoán Luyện Thuật. (1)
 • #1009: Tinh Thần Đoán Luyện Thuật. (2)
 • #1010: Vậy ngươi đi chết đi! ! (1)
 • #1011: Vậy ngươi đi chết đi! ! (2)
 • #1012: Rung động chiến trường.
 • #1013: Cung điện Bạch cốt. (1)
 • #1014: Cung điện Bạch cốt. (2)
 • #1015: Chỉ mành treo chuông. (1)
 • #1016: Chỉ mành treo chuông. (2)
 • #1017: Giúp đỡ kịp thời.
 • #1018: Dũng mãnh vô địch. (1)
 • #1019: Dũng mãnh vô địch. (2)
 • #1020: Hết thảy đều kết thúc
 • #1021: Đạt thành nhất trí. (1)
 • #1022: Đạt thành nhất trí. (2)
 • #1023: Một cuộc đại chiến. (1)
 • #1024: Một cuộc đại chiến. (2)
 • #1025: Để ta đối phó hắn.
 • #1026: Sau khi chiến đấu. (1)
 • #1027: Sau khi chiến đấu. (2)
 • #1028: Sư huynh, ngươi đã tận lực rồi. (1)
 • #1029: Sư huynh, ngươi đã tận lực rồi. (2)
 • #1030: Phân ra. (1)
 • #1031: Phân ra. (2)
 • #1032: Quang Minh đại thế giới.
 • #1033: Thần thánh Quang hoàn. (1)
 • #1034: Thần thánh Quang hoàn. (2)
 • #1035: Cướp đoạt Thánh hoàn.
 • #1036: Nắm giữ chiến cuộc. (1)
 • #1037: Nắm giữ chiến cuộc. (2)
 • #1038: Thiên sứ chi tâm. (1)
 • #1039: Thiên sứ chi tâm. (2)
 • #1040: Ngoài ý muốn.
 • #1041: Nổi giận đùng đùng. (1)
 • #1042: Nổi giận đùng đùng. (2)
 • #1043: Người may mắn sống sót ở địa lao. (1)
 • #1044: Người may mắn sống sót ở địa lao. (2)
 • #1045: Tế luyện tiểu động thiên pháp khí.
 • #1046: Tin tức nặng cân. (1)
 • #1047: Tin tức nặng cân. (2)
 • #1048: Tà Đạo Kim Liên.
 • #1049: Kim liên tử. (1)
 • #1050: Kim liên tử. (2)
 • #1051: Hư không phấn toái. (1)
 • #1052: Hư không phấn toái. (2)
 • #1053: Đắc thắng mà quay về.
 • #1054: Săn bắn. (1)
 • #1055: Săn bắn. (2)
 • #1056: Hành hạ đến chết.
 • #1057: Tà Đạo chân truyền đệ tử. (1)
 • #1058: Tà Đạo chân truyền đệ tử. (2)
 • #1059: Tà Thần Phong bát mỹ nhân. (1)
 • #1060: Tà Thần Phong bát mỹ nhân. (2)
 • #1061: Tà Mị đại pháp.
 • #1062: Tìm được chân truyền đệ tử. (1)
 • #1063: Tìm được chân truyền đệ tử. (2)
 • #1064: Chữa thương. (1)
 • #1065: Chữa thương. (2)
 • #1066: Sư huynh cầu sư đệ.
 • #1067: Tiểu sư đệ, ngươi đây là rất nghiêm túc sao? (1)
 • #1068: Tiểu sư đệ, ngươi đây là rất nghiêm túc sao? (2)
 • #1069: Nhân tình (1)
 • #1070: Nhân tình (2)
 • #1071: Dục Huyết chi hoàng.
 • #1072: Phân giải áp lực. (1)
 • #1073: Phân giải áp lực. (2)
 • #1074: Yêu ma bất đắc dĩ. (1)
 • #1075: Yêu ma bất đắc dĩ. (2)
 • #1076: Đại cục đã định.
 • #1077: Trái tim yêu ma. (1)
 • #1078: Trái tim yêu ma. (2)
 • #1079: Âm thầm lo lắng. (1)
 • #1080: Âm thầm lo lắng. (2)
 • #1081: Đọa lạc giả.
 • #1082: Tham quan căn cứ thời không. (1)
 • #1083: Tham quan căn cứ thời không. (2)
 • #1084: Đệ tử Tiên La phái khốn quẫn. (1)
 • #1085: Đệ tử Tiên La phái khốn quẫn. (2)
 • #1086: Hi vọng. (1)
 • #1087: Hi vọng. (2)
 • #1088: Quả quyết.
 • #1089: Pháp phù của Lạc Anh tiên tử. (1)
 • #1090: Pháp phù của Lạc Anh tiên tử. (2)
 • #1091: Kết quả thương thảo. (1)
 • #1092: Kết quả thương thảo. (2)
 • #1093: Tiến về Tiên La chi nhận.
 • #1094: Đánh chết. (1)
 • #1095: Đánh chết. (2)
 • #1096: Mùi thuốc súng mười phần. (1)
 • #1097: Mùi thuốc súng mười phần. (2)
 • #1098: Dùng sự thật vẽ mặt. (1)
 • #1099: Dùng sự thật vẽ mặt. (2)
 • #1100: Thương tiếc.
 • #1101: Chữa thương. (1)
 • #1102: Chữa thương. (2)
 • #1103: Hắc Ám chi nguyên.
 • #1104: Phương pháp giải quyết. (1)
 • #1105: Phương pháp giải quyết. (2)
 • #1106: Tô Tự giật mình. (1)
 • #1107: Tô Tự giật mình. (2)
 • #1108: Thánh Quang luyện ma.
 • #1109: Lạc Anh Tiên Tử ngượng ngùng. (1)
 • #1110: Lạc Anh Tiên Tử ngượng ngùng. (2)
 • #1111: Lâm Hi quá sợ hãi. (1)
 • #1112: Lâm Hi quá sợ hãi. (2)
 • #1113: Âm Dương song tu. (1)
 • #1114: Âm Dương song tu. (2)
 • #1115: Âm Dương song tu. (3)
 • #1116: Âm Dương song tu. (4)
 • #1117: Âm Dương song tu. (5)
 • #1118: Rời đi
 • #1119: Dị động của đám ác ma. (1)
 • #1120: Dị động của đám ác ma. (2)
 • #1121: Thời Không Chủ Thành báo nguy.
 • #1122: Bắc thượng. (1)
 • #1123: Bắc thượng. (2)
 • #1124: Phát giác. (1)
 • #1125: Phát giác. (2)
 • #1126: Đánh lén.
 • #1127: Nghịch chuyển. (1)
 • #1128: Nghịch chuyển. (2)
 • #1129: Tai họa tới gần. (1)
 • #1130: Tai họa tới gần. (2)
 • #1131: La võng.
 • #1132: Độn tẩu hư không. (1)
 • #1133: Độn tẩu hư không. (2)
 • #1134: Hôn mê.
 • #1135: Kiều diễm. (1)
 • #1136: Kiều diễm. (2)
 • #1137: Thức tỉnh.
 • #1138: Mở phong ấn.
 • #1139: Vết máu.
 • #1140: Khác thường. (1)
 • #1141: Khác thường. (2)
 • #1142: Công thành Đạo Quả.
 • #1143: Lên đường. (1)
 • #1144: Lên đường. (2)
 • #1145: Đã tới Thời không chủ thành.
 • #1146: Tao ngộ.
 • #1147: Chiến đấu.
 • #1148: Tan tác.
 • #1149: Nghỉ ngơi. (1)
 • #1150: Nghỉ ngơi. (2)
 • #1151: Sư huynh đệ. (1)
 • #1152: Sư huynh đệ. (2)
 • #1153: Hiểu Nhật trưởng lão.
 • #1154: Nếm thử.
 • #1155: Vô tình gặp được Cạnh Kỹ trưởng lão.
 • #1156: Huyết nhục của Cửu Đầu Xà. (1)
 • #1157: Huyết nhục của Cửu Đầu Xà. (2)
 • #1158: Tiến vào.
 • #1159: Trị liệu.
 • #1160: Yêu ma khủng bố. (1)
 • #1161: Yêu ma khủng bố. (2)
 • #1162: Thăm dò thời không đoạn tầng.
 • #1163: Cường đại tiên khí phiêu lưu. (1)
 • #1164: Cường đại tiên khí phiêu lưu. (2)
 • #1165: Xuất chiến. (1)
 • #1166: Xuất chiến. (2)
 • #1167: Sức chiến đấu vô cùng cường hoành.
 • #1168: Nguy hiểm. (1)
 • #1169: Nguy hiểm. (2)
 • #1170: Chuẩn Ma Hoàng khủng bố. (1)
 • #1171: Chuẩn Ma Hoàng khủng bố. (2)
 • #1172: Nguy cơ.
 • #1173: Khát vọng lực lượng. (1)
 • #1174: Khát vọng lực lượng. (2)
 • #1175: Thánh Vương pháp bào. (1)
 • #1176: Thánh Vương pháp bào. (2)
 • #1177: Toàn lực chiến đấu.
 • #1178: Nguy như chồng trứng. (1)
 • #1179: Nguy như chồng trứng. (2)
 • #1180: Bạo tử!
 • #1181: Thần Tử hàng lâm. (1)
 • #1182: Thần Tử hàng lâm. (2)
 • #1183: Thần Tử cho mời! (1)
 • #1184: Thần Tử cho mời! (2)
 • #1185: Kế hoạch Đại Liên Minh.
 • #1186: Ngươi nhận mệnh đi. (1)
 • #1187: Ngươi nhận mệnh đi. (2)
 • #1188: Rời khỏi Thời Không Chủ Thành. (1)
 • #1189: Rời khỏi Thời Không Chủ Thành. (2)
 • #1190: Đuổi giết bắt đầu.
 • #1191: Thời Không Phong Bạo không biết.
 • #1192: Tiểu Tước. (1)
 • #1193: Tiểu Tước. (2)
 • #1194: Phong Bạo đại thế giới. (1)
 • #1195: Phong Bạo đại thế giới. (2)
 • #1196: Bí mật thế giới. (1)
 • #1197: Bí mật thế giới. (2)
 • #1198: Che giấu khí tức.
 • #1199: Đuổi giết tới cùng. (1)
 • #1200: Đuổi giết tới cùng. (2)
 • #1201: Thỉnh tiên đan, phản sát!
 • #1202: Di sản của đám người Phần Vũ. (1)
 • #1203: Di sản của đám người Phần Vũ. (2)
 • #1204: Chứng đạo Thuần Dương.
 • #1205: Phong Bạo lão tổ. (1)
 • #1206: Phong Bạo lão tổ. (2)
 • #1207: Tiên thiên phong bạo thánh thai.
 • #1208: Hấp dẫn. (1)
 • #1209: Hấp dẫn. (2)
 • #1210: Xem điển tịch.
 • #1211: Hi vọng về nhà.
 • #1212: Vòng xoáy phong bạo. (1)
 • #1213: Vòng xoáy phong bạo. (2)
 • #1214: Tranh đoạt.
 • #1215: Xích Long đại tiên thuật. (1)
 • #1216: Xích Long đại tiên thuật. (2)
 • #1217: Đắc thủ thánh thai.
 • #1218: Bát diện mai phục.
 • #1219: Tấn thăng Đại Thiên cảnh. (1)
 • #1220: Tấn thăng Đại Thiên cảnh. (2)
 • #1221: Động sát nhập vi.
 • #1222: Giết chết toàn bộ. (1)
 • #1223: Giết chết toàn bộ. (2)
 • #1224: Cường giả Tư Mệnh Cảnh.
 • #1225: Tha hương gặp cố tri.
 • #1226: Cấm ấn chi sơ. (1)
 • #1227: Cấm ấn chi sơ. (2)
 • #1228: Yêu Tộc Đại Thế Giới.
 • #1229: Thong dong ứng đối.
 • #1230: Thăm dò. (1)
 • #1231: Thăm dò. (2)
 • #1232: Bí văn.
 • #1233: Phát hiện ngoài ý muốn.
 • #1234: Mạch nước ngầm mãnh liệt. (1)
 • #1235: Mạch nước ngầm mãnh liệt. (2)
 • #1236: Kịch chiến.
 • #1237: Bí mật lộ ra ngoài. (1)
 • #1238: Bí mật lộ ra ngoài. (2)
 • #1239: Trữ vật không gian của Yêu Vương.
 • #1240: Quay về chinh chiến chi địa.
 • #1241: Tiên Khí vô chủ. (1)
 • #1242: Tiên Khí vô chủ. (2)
 • #1243: Tiên Đạo Âm Binh.
 • #1244: Trở về.
 • #1245: Tương kiến. (1)
 • #1246: Tương kiến. (2)
 • #1247: Tiên Đạo song sủng.
 • #1248: Cố nhân.
 • #1249: Quán đỉnh. (1)
 • #1250: Quán đỉnh. (2)
 • #1251: Thầy trọ tụ hợp.
 • #1252: Quà tặng của Tiên La phái.
 • #1253: Thần Tiêu chưởng giáo.
 • #1254: Một năm! (1)
 • #1255: Một năm! (2)
 • #1256: Chân truyền động phủ.
 • #1257: Đệ ngũ Thần phi thăm dò.
 • #1258: Lục Dương tiên giới. (1)
 • #1259: Lục Dương tiên giới. (2)
 • #1260: Chiến Hỏa.
 • #1261: Nguy cơ.
 • #1262: Lý Thu Bạch.
 • #1263: Chiến đấu ở Lôi Thánh phong.
 • #1264: Thực lực kinh khủng.
 • #1265: Giằng co. (1)
 • #1266: Giằng co. (2)
 • #1267: Yên tĩnh.
 • #1268: Thôn thổ Lục Dương.
 • #1269: Tiên Đạo tam trọng Tư Mệnh cảnh.
 • #1270: Giật mình.
 • #1271: Cường địch. (1)
 • #1272: Cường địch. (2)
 • #1273: Không hề nhúc nhích.
 • #1274: Giao phong.
 • #1275: Khí thịnh.
 • #1276: Lực lượng mới xuất hiện.
 • #1277: Chính phẩm tiên khí.
 • #1278: Ma Kiếm trưởng lão.
 • #1279: Khiêu chiến.
 • #1280: Đường lui.
 • #1281: Điện nghị.
 • #1282: Bồi dưỡng thế lực.
 • #1283: Áp chế hung tính. (1)
 • #1284: Áp chế hung tính. (2)
 • #1285: Bạch Nguyên trọng sinh.
 • #1286: Quyết định trọng đại.
 • #1287: Hắc Sa Tiểu Địa Ngục.
 • #1288: Địa Ngục Đại Thế Giới.
 • #1289: Đại chiến trận đầu.
 • #1290: Đốc chiến.
 • #1291: Bảy ngày.
 • #1292: Phát hiện mục tiêu.
 • #1293: Kế hoạch lẻn vào.
 • #1294: Gây ra hỗn loạn.
 • #1295: Khoang hình tròn.
 • #1296: Tế luyện chiến thuyền.
 • #1297: Đồ sát.
 • #1298: Lạc ấn không gian.
 • #1299: Phát hiện tung tích ba phái.
 • #1300: Thái Mộng trưởng lão.
 • #1301: Ma khí.
 • #1302: Bắt đầu làm khó dễ.
 • #1303: Đoạt được Không gian tinh thể.
 • #1304: Bỏ trốn hư không.
 • #1305: Chiến trường vô hình. (1)
 • #1306: Chiến trường vô hình. (2)
 • #1307: Ẩn nấp.
 • #1308: Đánh chết Thái Mộng trưởng lão.
 • #1309: Phục kích.
 • #1310: Hai cái hồ lô. (1)
 • #1311: Hai cái hồ lô. (2)
 • #1312: Tìm kiếm Tiên Đạo quáng mạch.
 • #1313: Tôi luyện kiếm đạo.
 • #1314: Hai đầu chuẩn Ma Hoàng.
 • #1315: Quân đoàn Ma Vương.
 • #1316: Thiên Thứu. (1)
 • #1317: Thiên Thứu. (2)
 • #1318: Ngọc sắc thánh chỉ.
 • #1319: Tiến triển của Lý Thu Bạch .
 • #1320: Vạn Thú đại đế.
 • #1321: Kiếm đạo đại thành.
 • #1322: Cảm giác kỳ dị.
 • #1323: Thư của Chấp Pháp trưởng lão. (1)
 • #1324: Thư của Chấp Pháp trưởng lão. (2)
 • #1325: Tìm hiểu và kiểm tra.
 • #1326: Ẩn hình đấu.
 • #1327: Phát hiện ngoài ý muốn. (1)
 • #1328: Phát hiện ngoài ý muốn.
 • #1329: An bài. (1)
 • #1330: An bài. (2)
 • #1331: Quân đoàn khổng lồ.
 • #1332: Cường viện đã tới.
 • #1333:
 • #1334: Trùng kích Thời Không Cảnh.
 • #1335: Bảo tàng xuất thế.
 • #1336: Tình huống nghiêm trọng.
 • #1337: Tình thế bắt buộc.
 • #1338: Hung thú chi noãn.
 • #1339: Cơ duyên.
 • #1340: Dùng dũng thắng trí.
 • #1341: Ngàn cân treo sợi tóc.
 • #1342: Xuất sư.
 • #1343: Hài cốt vạn năm.
 • #1344: Cuộc chiến cự phách.
 • #1345: Hỗn độn chi noãn.
 • #1346: Đại đế xuất thế.
 • #1347: Đồ sát.
 • #1348: Thiên chi kiêu tử.
 • #1349: Tai họa sát nách.
 • #1350: Nguyên Thần bỏ chạy.
 • #1351: Bóng ma tử vong.
 • #1352: Đoạt xá.
 • #1353: Phong ấn. (1)
 • #1354: Phong ấn. (2)
 • #1355: Một đường sinh cơ.
 • #1356: Mất mạng.
 • #1357: Thiên Thứu tái hiện.
 • #1358: Thiên Thứu tái hiện
 • #1359: Bất Động Như Sơn, Đại Địa Diêm Ma.
 • #1360: Phong Thần đại giới.
 • #1361: Hóa Thần cảnh.
 • #1362: Lục Phách Phụ Sinh Quyết.
 • #1363: Hỗn Độn Côn Bằng.
 • #1364: A Tu La Ma Tộc.
 • #1365: Kịch chiến.
 • #1366: Thi triển thủ đoạn.
 • #1367: Tâm động.
 • #1368: Chủng tộc mạnh nhất.
 • #1369: Đại Lực Ma Hoàng.
 • #1370: Tranh giành A Tu La Quả Thực. (1)
 • #1371: Tranh giành A Tu La Quả Thực. (2)
 • #1372: Tranh giành A Tu La Quả Thực. (3)
 • #1373: Tử địa.
 • #1374: Rút củi đáy nồi.
 • #1375: Cường giả sợ hãi.
 • #1376: A Tu La Ma Tộc Nguyên Thần Cấp.
 • #1377: Bản thể phá quan. (1)
 • #1378: Bản thể phá quan. (2)
 • #1379: Minh hữu ngoài ý muốn.
 • #1380: Nhân vật cấp Ma Đế.
 • #1381: Tổ chức
 • #1382: Tiếp xúc.
 • #1383: Nội tình của
 • #1384: Thâm ý...
 • #1385: Tông Phái Cơ Địa.
 • #1386: Lửa giận. (1)
 • #1387: Lửa giận. (2)
 • #1388: Đại trận hầu hạ. (1)
 • #1389: Đại trận hầu hạ. (2)
 • #1390: Túc sát. (1)
 • #1391: Túc sát. (2)
 • #1392: Đúng là một nhân vật!
 • #1393: Giác ngộ. (1)
 • #1394: Giác ngộ. (2)
 • #1395: Kích biện. (1)
 • #1396: Kích biện. (2)
 • #1397: Giương cung bạt kiếm. (1)
 • #1398: Giương cung bạt kiếm. (2)
 • #1399: Dạ đàm.
 • #1400: Một mai thần phù. (1)
 • #1401: Một mai thần phù. (2)
 • #1402: Độc dược. (1)
 • #1403: Độc dược. (2)
 • #1404: Trở mặt.
 • #1405: Tờ giấy. (1)
 • #1406: Tờ giấy. (2)
 • #1407: Chưởng giáo giá lâm.
 • #1408: Giống như thiên thần. (1)
 • #1409: Giống như thiên thần. (2)
 • #1410: Tông phái và làm ăn.
 • #1411: Viễn cổ Long Tượng. (1)
 • #1412: Viễn cổ Long Tượng. (2)
 • #1413: Mưu mô cuối cùng hiện ra. (1)
 • #1414: Mưu mô cuối cùng hiện ra. (2)
 • #1415: Lâm trận đột phá.
 • #1416: Sư phụ cùng đồ đệ. (1)
 • #1417: Sư phụ cùng đồ đệ. (2)
 • #1418: Vận mệnh. (1)
 • #1419:
 • #1420:
 • #1421:
 • #1422:
 • #1423:
 • #1424:
 • #1425:
 • #1426:
 • #1427:
 • #1428:
 • #1429: Quyết tâm.
 • #1430: Chân Long hiện thế. (1)
 • #1431: Chân Long hiện thế. (2)
 • #1432: Điên cuồng.
 • #1433: Thượng Quan Thánh Thông. (1)
 • #1434: Thượng Quan Thánh Thông. (2)
 • #1435: Thần Tiêu đại ấn.
 • #1436: Nhiệm Vụ trưởng lão.
 • #1437: Vũ trụ chi thìa. (1)
 • #1438: Vũ trụ chi thìa. (2)
 • #1439: Tức giận.
 • #1440: Long trời lở đất.
 • #1441: Uy lực một đuôi. (1)
 • #1442: Uy lực một đuôi. (2)
 • #1443: Đánh chết.
 • #1444: Sinh Mệnh Chi Môn. (1)
 • #1445: Sinh Mệnh Chi Môn. (2)
 • #1446: Thần Tiêu Truy Sát Lệnh.
 • #1447: Bí mật của Nhiệm Vụ trưởng lão. (1)
 • #1448: Bí mật của Nhiệm Vụ trưởng lão. (2)
 • #1449: Truyền thuyết trung tâm vũ trụ.
 • #1450: Đáy biển. (1)
 • #1451: Đáy biển. (2)
 • #1452: Thần tử kế vị.
 • #1453: Ý cảnh cổ xưa.
 • #1454: Nguyên Thần xuất khiếu. (1)
 • #1455: Nguyên Thần xuất khiếu. (2)
 • #1456: Hải chi phần mộ.
 • #1457: Âm ảnh cự nhân màu trắng.
 • #1458: Phần mộ hải thần. (1)
 • #1459: Phần mộ hải thần. (2)
 • #1460: Tin tức.
 • #1461: Khách từ Lôi Đình Đại Thế Giới tới. (1)
 • #1462: Khách từ Lôi Đình Đại Thế Giới tới. (2)
 • #1463: Cương Lôi Diêu.
 • #1464: Xuất phát. (1)
 • #1465: Xuất phát. (2)
 • #1466: Phát hiện.
 • #1467: Thời không vặn vẹo.
 • #1468: Đi thuyền.
 • #1469: Thẩm vấn.
 • #1470: Truy tung.
 • #1471: Kịch chiến.
 • #1472: Nhìn thấu. (1)
 • #1473: Nhìn thấu. (2)
 • #1474: Đáy biển kịch biến.
 • #1475: Thiết bàn phát uy.
 • #1476: Hải thần xuất hiện. (1)
 • #1477: Hải thần xuất hiện. (2)
 • #1478: Tiến vào Hải thần mộ địa.
 • #1479: Cương Lôi Diêu. (1)
 • #1480: Cương Lôi Diêu. (2)
 • #1481: Cưỡng ép cướp lấy.
 • #1482: Cướp đoạt thần khí.
 • #1483: Giao dịch. (1)
 • #1484: Giao dịch. (2)
 • #1485: Chém giết. (1)
 • #1486: Chém giết. (2)
 • #1487: Chém giết. (3)
 • #1488: Quay về.
 • #1489: Dung luyện.
 • #1490: Truyền thụ tuyệt học. (1)
 • #1491: Truyền thụ tuyệt học. (2)
 • #1492: Quang Minh Đại Thế Giới.
 • #1493: Thánh Quang tuần tra.
 • #1494: Phần Quang Tróc Ảnh Đại Tiên Thuật.
 • #1495: Đại quân Thiên Sứ.
 • #1496: Tiến công! (1)
 • #1497: Tiến công! (2)
 • #1498: Thiên Giới.
 • #1499: Lục Dực Sí Thiên Sứ. (Thiên Sứ sáu cánh)
 • #1500: Hình chiếu quy tắc. (1)
 • #1501: Hình chiếu quy tắc. (2)
 • #1502: Biến cố (1)
 • #1503: Biến cố (2)
 • #1504: Kết minh. (1)
 • #1505: Kết minh. (2)
 • #1506: Đánh chết.
 • #1507: Oán giận. (1)
 • #1508: Oán giận. (2)
 • #1509: Thần phù! (1)
 • #1510: Thần phù! (2)
 • #1511: Chiến tranh u ám. (1)
 • #1512: Chiến tranh u ám. (2)
 • #1513: Nội tình. (1)
 • #1514: Nội tình. (2)
 • #1515: Khai chiến!
 • #1516: Cuộc chiến sinh tử.
 • #1517: Mãnh liệt. (1)
 • #1518: Mãnh liệt. (2)
 • #1519: Mãnh liệt. (3)
 • #1520: Truyền kỳ.
 • #1521: Kinh thiên chi chiến. (1)
 • #1522: Kinh thiên chi chiến. (2)
 • #1523: Kinh thiên chi chiến. (3)
 • #1524: Kinh thiên chi chiến. (4)
 • #1525: Kinh thiên chi chiến. (5)
 • #1526: Kinh thiên chi chiến. (6)
 • #1527: Kinh thiên chi chiến. (7)
 • #1528: Thần tử hiện thân. (1)
 • #1529: Thần tử hiện thân. (2)
 • #1530: Quyết chiến cuối cùng. (1)
 • #1531: Quyết chiến cuối cùng. (2)
 • #1532: Quyết chiến cuối cùng. (3)
 • #1533: Quyết chiến cuối cùng. (4)
 • #1534: Quyết chiến cuối cùng. (5)
 • #1535: Quyết chiến cuối cùng. (6)
 • #1536: Lôi đình chi thần.
 • #1537: Lôi đình đại đế. (1)
 • #1538: Lôi đình đại đế. (2)
 • #1539: Khống chế toàn cục
 • #1540: Ma thần cổ lão. (1)
 • #1541: Ma thần cổ lão. (2)
 • #1542: Đỉnh định càn khôn. (1)
 • #1543: Đỉnh định càn khôn. (2)
 • #1544: Đi tới hạch tâm vũ trụ.
 • #1545: Đến. (1)
 • #1546: Đến. (2)
 • #1547: Bạch Cốt Thần Quân.
 • #1548: Mũi tên cho người ta bắn.
 • #1549: Đuổi giết. (1)
 • #1550: Đuổi giết. (2)
 • #1551: Đuổi giết. (3)
 • #1552: Thái Nguyên tổ sư.
 • #1553: Cơ hội.
 • #1554: Tử vong quốc độ. (1)
 • #1555: Tử vong quốc độ. (2)
 • #1556: Tử vong quốc độ. (3)
 • #1557: Thần tọa cuối cùng. (1)
 • #1558: Thần tọa cuối cùng. (2)
 • #1559: Thần tọa cuối cùng. (3)
 • #1560: Thần tọa cuối cùng. (4)
 • #1561: Thần tọa cuối cùng - Đại kết cục. (5)
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4]

Related posts

Treo Máy Phần Mềm: Ta Không Có Biết Không Phát Hiện Vô Địch

TiKay

Phật Hệ Vai Chính Cứu Thế Hàng Ngày

THUYS♥️

Siêu Cấp Tinh Tế Chiến Sĩ

TiKay

Tiểu Tu Hành

TiKay

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Thần Võ Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply