Huyền Huyễn

Liên Hoa Bảo Giám

Nhân vật chính là Đỗ Trần – một tên trộm có kỹ thuật cực cao. Không may cho hắn trộm ai không trộm lại trộm nhầm sư phụ của Tôn Ngộ Không. Cuối cùng bị lão bắt chuyển thế tu hành (hơi giống Đường Tăng) và gắn cho hắn hoa sen lên “mông”. Chỉ khi nào tu thành Bát Quái Liên Hoa mới có thể thân cận nữ sắc…


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Du Tạc Bao Tử
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sự Sỉ Nhục Của Gia Tộc St. Kain
 • #2: Vì Mông Đít Nở Hoa Mà Nỗ Lực
 • #3: Thế Giới Đấu Thần
 • #4: Thánh Khí
 • #5: Cưỡng Gian Thánh Khí
 • #6: Vô Tỏa Bất Khai
 • #7: Ai Đả
 • #8: Liên Hoa Nội Kình (1)
 • #9: Liên Hoa Nội Kình (2)
 • #10: Công Chúa, Đừng Bắt Ta Hôn Nàng
 • #11: Dạ Tập
 • #12: Thí Nghiệm
 • #13: Giá Trị
 • #14: Kim Tệ
 • #15: Xung Đột
 • #16: Án Mạng Tại Giáo Đường
 • #17: Diệt Môn
 • #18: Vì Ngươi Mà Bọn Họ Bị Lột Da
 • #19: Ba Phần Lễ Vật
 • #20: Tài Sản Của Tài Chính Đại Thần
 • #21: Cái Bánh Lớn
 • #22: Báo Đáp
 • #23: Giao Dịch Và Tìm Cừu
 • #24: Khảo Thí Chết Người
 • #25: Tiểu Thư, Xin Tự Trọng
 • #26: Dây Chuyền
 • #27: Đấu Thần Khảo Thí (1)
 • #28: Đấu Thần Khảo Thí (2)
 • #29: Quá Quan Trảm Tướng (1)
 • #30: Quá Quan Trảm Tướng (2)
 • #31: Nhập Bọn
 • #32: Tống Biệt
 • #33: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (1)
 • #34: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (2)
 • #35: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (3)
 • #36: Lão Thần Côn (1)
 • #37: Lão Thần Côn (2)
 • #38: Lão Thần Côn (3)
 • #39: Người Đẹp Trong Tượng (1)
 • #40: Người Đẹp Trong Tượng (2)
 • #41: Chẩn Tai (1)
 • #42: Chẩn Tai (2)
 • #43: Chẩn Tai (3)
 • #44: Thí Cổ Sanh Hoa
 • #45: Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (1)
 • #46: Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (2)
 • #47: Nhà tù thánh khí? Cưỡng gian không thương lượng! (3)
 • #48: Bán Thân Làm Nô, Không Cần!
 • #49: Thiên Sứ Thuỷ Thân (1)
 • #50: Thiên Sứ Thủy Thân (2)
 • #51: Tinh Linh, Mỹ Nữ, Gián Điệp?
 • #52: Nhất Định Sẽ Tìm Nhiệm Vụ Cấp Trên
 • #53: Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (1)
 • #54: Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (2)
 • #55: Đứa Nhỏ Và Tên Điên (hạ)
 • #56: Bảo bối trên mông đít
 • #57: Con mắt màu Thiên Lam (thượng)
 • #58: Con Mắt Màu Thiên Lam (trung)
 • #59: Con Mắt Màu Thiên Lam (hạ)
 • #60: Phế Vật Arthur (thượng)
 • #61: Phế Vật Arthur (trung)
 • #62: Phế Vật Arthur (hạ)
 • #63: Phế Vật Arthur
 • #64: Thánh Khí Biến Hình
 • #65: Mẫu Thân Đích Đạo Sư (thượng)
 • #66: Mẫu Thân Đích Đạo Sư (hạ)
 • #67: Tai Nạn
 • #68: Thí Nghiệm Của Phillip
 • #69: Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (thượng)
 • #70: Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (hạ)
 • #71: Cố Sự Của Helen (thượng)
 • #72: Cố Sự Của Helen (hạ)
 • #73: Trừ Dâm Đả Gian
 • #74: Bốn Bước
 • #75: Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (1)
 • #76: Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (2)
 • #77: Phòng Thí Nghiệm Của Phillip
 • #78: Phòng Thí Nghiệm Của Phillip
 • #79: Giao Dịch Của Helen
 • #80: Giao Dịch Của Helen (2)
 • #81: Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ
 • #82: Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ (2)
 • #83: Đánh Bạc (1)
 • #84: Đánh Bạc (2)
 • #85: Da Tát Giáo Hội
 • #86: Mùng 3 Tháng 3
 • #87: Người Đến Từ Thánh Giáo
 • #88: Mượn Đao
 • #89: Bác Bì (1)
 • #90: Bác Bì (2)
 • #91: Lão Tứ
 • #92: Kế hoạch
 • #93: Thiên Vương Sơn (1)
 • #94: Thiên Vương Sơn (2)
 • #95: Phản Linh Loại
 • #96: Thấm Thủy Thánh Quang
 • #97: Baba
 • #98: Nữ Nhi?
 • #99: Ngẫu Biến, Ngẫu Biến, Ngẫu Biến Biến Biến
 • #100: Khỏa Đản
 • #101: Họa Tượng
 • #102: Khế Ứớc
 • #103: Thỉnh cầu của Christina
 • #104: Đổ Cục
 • #105: Thuyền của ngoại công
 • #106: Bi minh chi lệ
 • #107: Bị người chú ý
 • #108: Hoang Ngôn Thiện Ý
 • #109: Giám Thị
 • #110: Việc làm bất lợi của Bác Bì
 • #111: Đấu thần tụ hội
 • #112: Poster
 • #113: Tiếng đàn
 • #114: Ma nữ đã trở lại
 • #115: Tiến bộ của Athur
 • #116: Ký ức mơ hồ của Anny
 • #117: Chiêm tinh thuật
 • #118: Âm mưu của L'G
 • #119: Tuyến tác cân trứ
 • #120: Bác Bì trở về
 • #121: Ngạc ngư - biến dị - lời nói thật
 • #122: Hung tập chú ý
 • #123: Ba trăm chín mươi bảy nhân mạng
 • #124: Tác dụng bí ẩn của Lão Ngũ
 • #125: Thiếu nữ u hồn
 • #126: Poster đồng học, chúng ta cùng ngủ
 • #127: Cởi quần áo! Giặt giũ! Tắm rửa!
 • #128: Càng xinh, càng đẹp, càng là rác rưởi
 • #129: Các Lão Tổ Mẫu
 • #130: Tưởng ngươi muốn nói
 • #131: Các Lão Tổ Mẫu, Lên xe của ta!
 • #132: Phóng tiểu ngư, điếu đại ngư. (1) PI
 • #133: Tổ lăng
 • #134: Francis “Đáng thương”
 • #135: Huân tước Francis vĩ đại mà nhân từ!
 • #136: Huynh đệ, đàn em ngươi đã tốt nghiệp chưa?
 • #137: Nháo kịch
 • #138: Đàn em, lão sư đến dạy cho ngươi đây
 • #139: Người tốt Francis
 • #140: Thiên ngoại hữu thiên
 • #141: Ta không chê nhiều tiền
 • #142: Phải cẩn thận
 • #143: Ngươi rất cường đại phải không, tặng cho ngươi 1 cái
 • #144: Nhất bản nhân chuyên
 • #145: Tam điều mẫu bạo long
 • #146: Thị Tẩm (*)
 • #147: Đạo tặc không cần trộm - PI
 • #148: Đạo tặc không cần trộm - PII
 • #149: Vẻ ngoài vong linh bị loại bỏ
 • #150: Tù nhân là nô bộc
 • #151: Đại gia ăn trộm bỏ trốn
 • #152: Người yêu của Francis, người cũng yêu Francis
 • #153: Sủng nhân của thần, bạch y đại giáo chủ các hạ!
 • #154: Một câu nói dẫn tới đại loạn
 • #155: Ta là người có nơi có chốn, không muốn lấy ai
 • #156: Thế giới Hồng Môn Yến - PI
 • #157: Thế giới Hồng Môn Yến - PII
 • #158: Thế giới Hồng Môn Yến - PIII
 • #159: Ta thông báo cho ngươi 1 điều
 • #160: Kỳ tài, lão Fuye.
 • #161: Thẩm phán - P1
 • #162: Thẩm phán - P2
 • #163: Thẩm phán – P3
 • #164: Quái khí” của lão lục
 • #165: Andy bị lộ
 • #166: Angius đại công tước đại nhân, ta cảnh cáo ngươi!
 • #167: Di chúc của Mayfair
 • #168: Ta không nhận ra hắn!
 • #169: Phá khí huyền
 • #170: Phát thệ sẽ không ly khai nữa!
 • #171: Đêm tối, thảo nguyên, thảm sát toàn dân
 • #172: Mục tiêu đại hạp cốc Auerbach
 • #173: Thập Tam
 • #174: Công chúa! Diện thủ
 • #175: Tổ phần của hồ ly tinh
 • #176: Miệng nhổ Liên Hoa
 • #177: Số 4” cùng “Ngoại lai hộ”
 • #178: Bí mật của lăng mộ
 • #179: Chiến thần đại hội chi chàng xa liễu!
 • #180: Bảo bối, đi lấy đồ tốt
 • #181: Tư niệm của đại địa nữ thần
 • #182: Tinh thần lực của Andy
 • #183: Bên trong thông đạo của mộ thất.
 • #184: Cho ngươi cơ hội gọi ta là chủ nhân!
 • #185: Liên Hoa nguyên thần “Nhất hoa nhất thế giới....”
 • #186: Tuyển người sơ sài
 • #187: Sáu tháng sau
 • #188: Khất cái? Trớ chú!
 • #189: Quyển hải
 • #190: Đứa Ngốc
 • #191: Vạn lưu ngũ tuyệt phong
 • #192: St. Darke
 • #193: Dì của Anne tới
 • #194: Dì của Anne thật sự tới rồi
 • #195: Lánh loại (*)
 • #196: Dì của Anny lợi hại!
 • #197: Hôn sự, Trớ chú của Thú Hoàng Tỷ?
 • #198: Trớ chú nhị trọng tấu
 • #199: Vẫn Thần ngũ gia tộc
 • #200: Đại công tượng Alex
 • #201: Quyền Lợi!
 • #202: Thật sự là đứa bé tốt, rất quen mắt - PI
 • #203: Quả nhiên là một đứa trẻ “Tốt”, ta đã nói sao quen mắt như vậy!
 • #204: Tiểu sư đệ ngươi còn quá non
 • #205: Một việc thiện thật lớn, làm cho mông đít ngươi nở hoa tới sáng!
 • #206: Liên Hoa
 • #207: Đến đi, lấy trộm của ta đi.
 • #208: Huynh đệ chúng ta mông đít đều nở hoa
 • #209: Kẻ truy tung huấn luyện tinh anh!
 • #210: Người của gia tộc St. Barton đã tới!
 • #211: Bất kể ngươi nói gì? Ta sẽ thâu Thú Hoàng Tỷ!
 • #212: Đánh cho bọn ngươi chảy máu!
 • #213: Liên Hoa tụ
 • #214: Lão bằng hữu, nguyên lai là ngươi a!
 • #215: Các hạ, ta bị gian nhân hãm hại!
 • #216: Thư thú tuy nhược, vi mẫu tắc cường!
 • #217: Ý niệm đột nhiên nảy sinh
 • #218: Đấu khí tụ sớm
 • #219: Ngũ cá nữ nhi
 • #220: Thẩn sủng của Helen, Susan.
 • #221: Hạt giống tà ác
 • #222: Trước giờ Ngọ
 • #223: Tâm thượng nhân
 • #224: Thiên hạ đệ nhất sát thủ
 • #225: Da Tát, Đỗ Trần, thần!
 • #226: Dĩ thiện danh, ca ngợi Đỗ Trần
 • #227: Nàng”
 • #228: Tát ân chi quang
 • #229: Thị kim tử, tổng hữu phát quang đích thì hậu
 • #230: Thịnh yến của các thiếu gia.
 • #231: Táng hoa.
 • #232: Tiếng đàn trong Đồ Thư quán!
 • #233: Thay mặt bọn nhỏ cám ơn ngươi
 • #234: Hiệp nghị của Mayfair và St. Darke
 • #235: Vân Tiêu Kinh
 • #236: Vân hải dạ thoại
 • #237: Nàng
 • #238: Đôi khi, hiểu lầm thật là mỹ diệu
 • #239: Bác Bì và Tuyết Ny
 • #240: Việc thiện lớn bị cắt đứt.
 • #241: Goethe hải đồ
 • #242: Lão bằng hữu
 • #243: Hiềm nghi, thất ức
 • #244: Brockman cùng Brockman
 • #245: Điều giáo! Chesini
 • #246: Porter xuất sắc
 • #247: Ngươi học cái này ở đâu?
 • #248: Mồi dụ
 • #249: Tam gia sắp đến
 • #250: Người xấu, thật sự có người xấu
 • #251: Huynh đệ tương tàn – Thâu nhân đắc lợi!
 • #252: Nam nhân vô uy bất lập
 • #253: Sinh ly tử biệt
 • #254: Bạo (Nổ)
 • #255: Việc thiện to lớn
 • #256: Bọn cướp? Kẻ hầu?
 • #257: Phụ và tử
 • #258: Duerkesi thành
 • #259: Sự cẩn thận của Constantine
 • #260: Tam gia?
 • #261: Thổ lão mạo...(*)
 • #262: Cầm long (thượng)
 • #263: Cầm long (hạ)
 • #264: Song trọng chiếu lệnh
 • #265: Cột cờ, mây trắng, Mặt hóa xanh!
 • #266: Ác nữ! Đoạt nữ
 • #267: Nghe Đại giáo hoàng nói
 • #268: Lưu môn khiêu tỏa cực phẩm
 • #269: Đản sanh! Đỗ Trần thần!
 • #270: Vì nể mặt Long thần, lưu lại nàng một mạng
 • #271: Ngũ chiến chi ước, thuyết thư nhân Thomas
 • #272: Lão tiểu tử, ta tiễn ngươi!
 • #273: Tiểu lễ vật, Đỗ Trần thần đưa lên
 • #274: Long thần, Samuel
 • #275: Quyết định của Long Thần, quá khứ của Francis
 • #276: Ngọn nguồn của hết thảy mọi thứ đều do tài năng xuất chúng của Franciss
 • #277: Nguồn gốc của tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ 17 năm trước
 • #278: Thomas nói chuyện quá khứ - căn nguyên mọi chuyện.
 • #279: Thần thâu đại đối quyết, thực lực chênh lệch một trăm năm
 • #280: Cuộc gặp gỡ của các đệ nhất ưu nhã nghệ thuật gia
 • #281: Thần thâu đối quyết, bí pháp cự mạnh đản sanh
 • #282: Ta xin lỗi, ta lại ức hiếp ngươi
 • #283: Tang vật
 • #284: Ấu nữ tịch dương đồ
 • #285: Truyền thuyết họa thần
 • #286: Liên hệ thần bí
 • #287: Thomas giảng cố sự
 • #288: Kết thúc cố sự của Thomas
 • #289: Ván bài lớn
 • #290: Phục hợp thánh khí
 • #291: Bức bí đồ thứ chín của họa thần
 • #292: Ước định ba chiêu vì ta không muốn đả thương ngươi
 • #293: Tam chiêu chi ước, ta bắt đầu nghĩ tới chuyện xưa...
 • #294: Tam chiêu ước, dĩ nguyệt chi danh
 • #295: Kết cục của tam chiêu chi ước? Sự khởi đầu mới
 • #296: Tân thánh khí
 • #297: Một người diệt ba trăm Ám Ảnh quân, thần cũng vị tất có thực lực đó
 • #298: Ta thật sự chỉ muốn trộm một kiện thánh khí nhỏ mà thôi
 • #299: Song tỏa đồng tâm
 • #300: Thật sự, ta trộm một kiện thánh khí nhỏ là đủ rồi!
 • #301: Trò đùa của nữ thần vận mệnh
 • #302: Người bên trong thánh khí
 • #303: Nguyện mượn ba ngàn hổ bi (tinh binh)
 • #304: Mũ giáp nhà binh!
 • #305: Hắc bào y
 • #306: Nan Đề
 • #307: Kẽ hở lớn của hung án
 • #308: Tam phong tín
 • #309: Lựa chọn của Baergena
 • #310: Hiểu lầm ngoài ý muốn
 • #311: Là ta giết
 • #312: Ân nhân
 • #313: Green đã chết!
 • #314: Tử lao dạ yến, nghi vấn của hung án
 • #315: Tử lao dạ yến, tân khách tề tụ
 • #316: Tử lao dạ yến, ai biết ngươi là ai
 • #317: Tử lao dạ yến, vô ảnh vô tung
 • #318: Bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau?
 • #319: Chiến tranh.
 • #320: Một trong bốn mảnh địa đồ
 • #321: Tinh binh
 • #322: Thực sự là … chiến tranh.
 • #323: Khởi nguồn của chiến tranh thánh khí cùng thánh khí
 • #324: Ba ngàn vs mười vạn? (I)
 • #325: Ba ngàn vs mươi vạn (II)
 • #326: Tương lai thành Duerkesi.
 • #327: Mười bốn tháng...
 • #328: Ban thưởng
 • #329: Phát hiện mới!
 • #330: Tế điện
 • #331: Thần mộ A Mulang.
 • #332: Thủ mộ nhân
 • #333: Bác Bì chân thân, thiên
 • #334: Bác Bì chân thân, tất cả cùng chạy quanh
 • #335: Bác Bì chân thân, tiểu di
 • #336: Bác Bì chân thân, Bác Bì đã chết
 • #337: Bác Bì chân thân, Steven cùng Green
 • #338: Đấu khí truyền thừa
 • #339: Vân Tiêu chi lộ
 • #340: Mê cung, trung tâm của thế giới.
 • #341: Chúng ta là sâu hại
 • #342: Tử Huyết Nhân
 • #343: Duhon và Constantine
 • #344: Tử lộ
 • #345: Ba món di vật
 • #346: Hồng huyết, Tử huyết đại sử ký.
 • #347: Làm người tốt thật sự rất khó a
 • #348: Sinh nhật Auerbach
 • #349: Hồ ly phóng đãng
 • #350: Truyền thuyết xưa
 • #351: Tách ra nha!
 • #352: Một vạn tám ngàn nữ nô.
 • #353: Một trong năm lựa chọn
 • #354: Phải làm lớn rồi
 • #355: Tế điện khai mạc
 • #356: Yêu cầu của Hồ Ly phóng đãng
 • #357: Tế điện thần lực truyền thừa
 • #358: Đánh bạc ở tế điện
 • #359: Pháp bảo bị mất tích (thượng)
 • #360: Pháp bảo bị mất tích (hạ)
 • #361: Phục sinh? Hay là chưa chết?
 • #362: Cốt Lâu thú vương
 • #363: Cái ôm đầu tiên của Francis
 • #364: Chiếc khóa nhỏ!
 • #365: Thánh khí mất linh hồn
 • #366: Hảo thương nhân
 • #367: Liên Hoa tâm ma
 • #368: Chạy đằng trời?
 • #369: Ngũ nguyên lực
 • #370: Chôn sống mỹ nhân
 • #371: Pháp tắc duy nhất – sống sót!
 • #372: Lang nhập dương quần
 • #373: Ma tộc mật quyển
 • #374: Đại thiện sự, đại thí nghiệm
 • #375: Cừu và Sói
 • #376: Biết nàng là nữ nhân của ai không?
 • #377: Ta có thể chờ chàng một ngàn năm
 • #378: Dị biến JuJu thú
 • #379: Pháp bảo mất tích trở lại?
 • #380: Đường ra, chỉ dẫn thú JuJu
 • #381: Thủy thổ, Điều kiện để thoát ra
 • #382: Nhược điểm
 • #383: Quân cờ
 • #384: Sát cơ, thực lực bạo tăng
 • #385: Sát cơ, đội trưởng
 • #386: Sát cơ, hứng thú
 • #387: Cửu Thần Huyền
 • #388: Ta kêu tám vạn mười vạn huynh đệ cắn nát hắn
 • #389: Thiện hữu thiện báo
 • #390: Bí mật của thi thể
 • #391: Sắc dụ của Anji
 • #392: Đây là nam nhân của ta
 • #393: Hồng Loan
 • #394: Âm mưu của Mười Ba cùng cái mũi của Steven
 • #395: Đoạt bảo
 • #396: Thanh Biều tiến hóa, thần tử hàng lâm
 • #397: Cảnh báo của Tuyết Cơ, tác dụng của đệ tứ pháp bảo
 • #398: Mười Ba tự sát
 • #399: Chỉ Giản Sa
 • #400: Thuỷ lai Thổ yểm
 • #401: Ngực cao vun đầy, nội y màu hồng
 • #402: Đỉnh cấp lưu manh thành thiên tài hãn thế, cố sự quá khứ của Wolfe
 • #403: Snoopy
 • #404: Đại thanh tẩy
 • #405: Manh mối
 • #406: Bái kiến công chúa!
 • #407: Việc thiện lớn ba trăm vạn mạng người
 • #408: Angius! Ta chính là đang chỉnh ngươi đó!
 • #409: Khi chúng thần tiêu tán...
 • #410: Đi đến vùng đất trung tâm
 • #411: Sư phụ, hãy thu nhận ta đi.
 • #412: Lời mời của Anne
 • #413: Cô bé ngày nào.....
 • #414: Phát hiện lớn ở trên đảo
 • #415: Tinh thần lực đại đối quyết (Thượng) - Đại Địa Tinh Hoa
 • #416: Tinh Thần lực đại đối quyết (Hạ) - Lịch sử của Hải tộc
 • #417: Nối tiếp câu chuyện của Wolfe
 • #418: Kế hoạch ăn trộm không thể hoàn thành!
 • #419: Vụ trộm ở đảo Borg - Lời mời khánh điển
 • #420: Cuộc chiến vì đảo Borg - Người trên tháp Linh Lung
 • #421: Trận chiến vì đảo Borg - Gặp lại Arthur
 • #422: Trận chiến vì đảo Borg - Cơ hội phục quốc (Thượng) Junker lão gia tử
 • #423: Trận chiến vì đảo Borg - Lễ vật đặc thù
 • #424: Trận chiến vì đảo Borg - Ngoan ngoãn giao lại cho ta đi!
 • #425: Snoopy sắc dụ .
 • #426: Gặp nhau trong số mệnh - Sư Tâm vương
 • #427: Cừu nhân tụ tập.
 • #428: Cọng cỏ cứu mạng
 • #429: Tơ tình
 • #430: Tụ tán - Đoạt mệnh.
 • #431: Ấu nữ tịch dương đồ.
 • #432: Hỏa hệ dị thú.
 • #433: Giao dịch của Demis
 • #434: Porter? Liya? Kinh hỉ đã tới
 • #435: Đại đổ cục
 • #436: Chí tôn Đổ Thần chân chính!
 • #437: Chí tôn Đổ Thần chính thức là “đổ mà không đổ”
 • #438: Con bài cuối cùng của chính thức chí tôn Đổ Thần!
 • #439: Chí tôn Đổ Thần không cách nào trốn tránh trừng phạt
 • #440: Trừng phạt
 • #441: Đại bí mật
 • #442: Cứu thế chủ đản sinh
 • #443: Bàn cờ cùng ô mai của Liya
 • #444: Đầu hoài tống bão
 • #445: Lỵ nhi, nàng có khỏe không?
 • #446: Lục diện thần thú, Vân Vụ Long Lang vương, Chris Andy tiến hóa thể
 • #447: Bầu trời mới là cực hạn
 • #448: Không biết? Không sợ? Thực lực?
 • #449: Ma khí
 • #450: Uy lực của Lôi hỏa
 • #451: Hàm nghĩa của đại tai nạn
 • #452: Toàn bộ chân tướng?
 • #453: Tuyết Cơ trở về
 • #454: Liya - hậu di chứng
 • #455: Thật giả
 • #456: Ngày chiêu sinh
 • #457: Ai bảo vệ ai
 • #458: Kinh Ức
 • #459: Ánh mắt kinh tâm động phách
 • #460: Băng độc
 • #461: Tranh giành “Thiên hạ đệ nhất sát thủ”
 • #462: Tuyết, hoa
 • #463: Thiên Vương sơn chúc phúc
 • #464: Bạo Lực Nữ Tới
 • #465: Vô năng giả dừng bước!
 • #466: Bán giới
 • #467: Tiền chiến lôi vân
 • #468: Đỗ Đức VS Ted
 • #469: Tù binh chiến tranh
 • #470: Ba câu hỏi của Womar
 • #471: Ta chính là người quét rác!
 • #472: Huyết Mạch Song Sinh
 • #473: Đầu danh trạng
 • #474: Nữ vương nói tục
 • #475: Vụ mua bán lớn
 • #476: Cứng đấu cứng
 • #477: Ta là ông chủ của mẹ ngươi!
 • #478: Tóc trắng
 • #479: Con người của Ted
 • #480: Ước hẹn tam chiến
 • #481: Sinh Tử chiến, phong vân khởi, diệt thế tự mạc
 • #482: Tác chiến cướp người
 • #483: Quẻ thứ sáu đột nhiên nở
 • #484: Cái nôi của đấu thần
 • #485: Nữ nhân kia..
 • #486: Ngươi cũng có hạng đấy
 • #487: Ilan, gián điệp ba mặt
 • #488: Quyết định của Đỗ Đức
 • #489: Cổ điển quý tộc
 • #490: Không thể vô sỉ tới bước này
 • #491: Mayfair hiểm ký
 • #492: Miếng bánh lớn!
 • #493: Điệp huyết diêu lam - Bóng dáng Xích Quân
 • #494: Điệp huyết diêu lam - Di vật của Thần Hoàng
 • #495: Diệp huyết diêu lam - Auerbach
 • #496: Auerbach thứ hai và thứ ba
 • #497: Đằng sau bức màn Xích Quân
 • #498: Ngoài ý muốn
 • #499: Di chiếu của Thần Hoàng
 • #500: Đại kế hoạch hắc dát dát
 • #501: Lệ Nguyên
 • #502: Hoa Deborah
 • #503: Nữ nhân đó
 • #504: Trừ bỏ trở ngại
 • #505: Gian nhân chớ quấy rồi
 • #506: Thỉnh cầu của Brockman
 • #507: Vụ trộm trong Thiên Tai Cổ Bảo
 • #508: Phệ
 • #509: Liên hợp
 • #510: Đại kết cục - Hôn biến
 • #511: Đại kết cục - Nhân, khí, nhân
 • #512: Đại kết cục - Nguyệt Thần
 • #513: Đại kết cục - Cái gì mới gọi là bất diệt kim thân
 • #514: Đại Kết Cục
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Đấu La: Uống Rượu Liền Có Thể Mạnh Lên

TiKay

Đồ Đệ Quá Chăm Chỉ Có Vẻ Sư Phụ Có ChúT Lười

TiKay

Vạn Giới Chi Ta Có Thể Save Load Thời Gian

TiKay

Ma Thiên Ký

TiKay

Tối Cường Bạo Thần Hệ Thống

TiKay

Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú

TiKay

Leave a Reply