Huyền Huyễn

Nghịch Thiên

Cơ thể người là thiên địa lớn nhất một tòa bảo tàng, tu chân là đánh vỡ nhục thân gông cùm xiềng xích, từng bước một mở ra bảo tàng chìa khoá.

Gió mây vì ta kiêu, thiên địa vì ta ngạo, nhìn Dương Chân mở ra Thần Tàng giác tỉnh Bạch Hổ, Thanh Long hai đại huyết mạch, trái đạp Bạch Hổ, phải ngự Thanh Long diễn biến trời xanh, cuối cùng trở thành tuyệt thế Thiên Tôn chúa tể thiên hạ.

Converter: ๖ۣۜJet ๖ۣۜBlack

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đỗ Xán
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thần Tàng thế giới
 • #2: Mẹ con tình thâm
 • #3: Quỷ dị Thiên Thư
 • #4: Vương gia đánh tới
 • #5: Anh dũng hiện thân
 • #6: Đánh lui cao thủ
 • #7: Tìm Hàn Tinh thảo
 • #8: Người thần bí hiện
 • #9: Không nguyện ý
 • #10: Ta cũng có điều kiện
 • #11: Đánh cược
 • #12: Nhân tính chí độc
 • #13: Dương Thiến thực lực
 • #14: Cao thủ cứu giúp
 • #15: Sư cùng đồ
 • #16: Nòng nọc dị biến
 • #17: Thực lực tinh thâm
 • #18: Đột phá nhị huyền biến
 • #19: Độc thân chui vào Vương gia
 • #20: Đơn đấu Vương gia lão tổ
 • #21: Quyền bạo Vương Phác
 • #22: Quyết định về tông
 • #23: Gặp mặt Vô Cực Tông cao thủ
 • #24: Địa Ma Giác Long
 • #25: Đại yêu cùng cao thủ
 • #26: Sinh tử biến
 • #27: Lần nữa đột phá
 • #28: Đạp Tuyết Phong
 • #29: Cường thế xông trận, liên tục đánh mặt
 • #30: Trở lại Vô Cực Tông
 • #31: Học được ẩn nhẫn
 • #32: Quan Thiên Thương Lan quyết
 • #33: Trước mặt mọi người phát uy
 • #34: Tinh Lạc sơn mạch
 • #35: Con khỉ cũng khi dễ người
 • #36: Long hổ uy lực
 • #37: Nước bên dưới bảo thạch
 • #38: Linh văn linh kiếm
 • #39: Đấu Huyết Độc Hoa
 • #40: Tiền của phi nghĩa một bút
 • #41: Đoạt tham ngộ
 • #42: Linh Tham Vương
 • #43: Linh Tham Vương chạy trốn
 • #44: Hoàn Nhan Thiếu địch ý
 • #45: Cao tầng lạnh lùng
 • #46: Vĩnh Vương Thành
 • #47: Sát thủ trắc thí
 • #48: Tinh Ngân
 • #49: Ngang nhiên sát ý
 • #50: Thây ngã chuồng ngựa
 • #51: Trả thù
 • #52: Giết Vương Lâm Đống
 • #53: Lần thứ nhất nhiệm vụ
 • #54: Hoàn thành giết người nhiệm vụ
 • #55: Tăng lên gia tộc thực lực
 • #56: Hóa nguyên ngũ huyền biến
 • #57: Vạn Vân Lâm
 • #58: Vạn Vân Lâm chỗ sâu xương trắng động huyệt
 • #59: Đập đầu
 • #60: Ba vạn năm trước huy hoàng Vô Cực Tông
 • #61: Tâm lớn bao nhiêu thế giới lớn bao nhiêu
 • #62: Nịnh nọt cao tầng
 • #63: Vô Cực khí mạch
 • #64: Tông hội bắt đầu
 • #65: Bốn đời đệ tử
 • #66: Sơ Triển thực lực
 • #67: Liên tục phế nhân
 • #68: Giết lang yêu
 • #69: Quần anh tranh bảo
 • #70: Lại gặp Hoàn Nhan Thiếu
 • #71: Chiến thắng hóa nguyên bát huyền biến cao thủ
 • #72: Củ sen con rối
 • #73: Càng đánh càng hăng
 • #74: Dũng đoạt hạng hai
 • #75: Luyện Vân Tiên
 • #76: Luyện Vân Tiên khâm điểm đệ tử
 • #77: Địa vị tăng lên
 • #78: Hai năm kỳ hạn
 • #79: Chấp hành lần thứ hai sát thủ nhiệm vụ
 • #80: Lại tiếp nhiệm vụ
 • #81: Chính thức sát thủ
 • #82: Vô Cực khí mạch đại thành
 • #83: Đột phá thất huyền biến
 • #84: Lần thứ nhất Chiến Huyền mệnh cảnh cường giả
 • #85: Hút nguyên khí
 • #86: Thôn phệ đoạt công đột phá bát huyền biến
 • #87: Tái chiến cường giả
 • #88: Cường thế bước vào hóa nguyên cửu huyền biến
 • #89: Trùng kích Huyền Mệnh cảnh
 • #90: Kim Huyền Ngọc mê tung
 • #91: Đánh cắp Bát Dực kim tàm
 • #92: Dung hợp kim tàm
 • #93: Chăng tơ thành kén trọng sinh
 • #94: Lo được lo mất
 • #95: Lăng Vũ, Lô Vũ sát cơ
 • #96: Giết Kim Minh Huyền Mệnh cảnh cường giả
 • #97: Đoạt quả
 • #98: Bốn khỏa Linh Lung quả tới tay
 • #99: Trùng kích Huyền Mệnh cảnh
 • #100: Nghịch mệnh tai phong
 • #101: Bước vào Huyền Mệnh, khai ích Địa Tàng
 • #102: Gặp lại Ly Thủy Vương
 • #103: Ly Thủy Vương đại chiến sống mái thanh bạch yêu mãng
 • #104: Lần nữa dị biến
 • #105: Huyền Mệnh nhị huyền biến
 • #106: Liên tiếp bước vào huyền mệnh tam biến
 • #107: Tam đại tuyệt địa Hắc Ám Mãng Nguyên
 • #108: Hắc Sơn Ma môn
 • #109: Bỉ Ngạn Ma trận
 • #110: Thôn phệ ma lực
 • #111: Liên tục đột phá huyền mệnh lục huyền biến
 • #112: Kim Huyền Ngọc đuổi theo
 • #113: Cùng Cửu Thiện cùng nhau đào mệnh
 • #114: Trốn vào vực sâu
 • #115: Tứ trảo kim dịch
 • #116: Đoạt Thiên Huyền Yêu Biến
 • #117: Ngũ Chỉ Thiên Lôi thuật
 • #118: Thanh Phù yêu sào
 • #119: Bước vào huyền mệnh thất biến
 • #120: Tuyệt cảnh phùng sinh
 • #121: Nguyên lai là ngươi
 • #122: Cửu Thiện Tà Tôn cũng đánh tới
 • #123: Kim Huyền Ngọc một kiếm
 • #124: Huyền mệnh cửu huyền biến
 • #125: Lại gặp Địa Ma Giác Long
 • #126: Khổ chiến
 • #127: Thần kỳ ngọc thạch
 • #128: Dung hợp Ngọc Long
 • #129: Trùng kích Thiên Tàng
 • #130: Đánh vỡ thiên kiếp, thành tựu thông thiên
 • #131: Kim Huyền Ngọc tìm tới
 • #132: Kim Minh công nhiên vây giết
 • #133: Phế ngươi tu vi
 • #134: Vẫn là một chiêu
 • #135: Kim Minh tính cái gì
 • #136: Kỹ kinh bốn tòa
 • #137: Như thế nào công đạo
 • #138: Hướng Kim Huyền Ngọc phát ra khiêu chiến
 • #139: Kim Huyền Ngọc bối cảnh
 • #140: Cửu Thiện Tà Tôn đối với gia tộc uy hiếp
 • #141: Lượn vòng
 • #142: Đến từ Dương Thiến vô pháp tưởng tượng lực rung động lượng
 • #143: Thôn phệ huyết mạch mở ra thiên phú âm hỏa
 • #144: Đột phá thông thiên nhị huyền biến
 • #145: Thông thiên tam huyền biến
 • #146: Nghiên cứu trận đạo
 • #147: Hóa Tiên Tông người tới
 • #148: Lý Thiên Sư
 • #149: Vì Cửu Thiện Tà Tôn mà đến
 • #150: Ngàn vạn chú mục khiêu chiến Kim Huyền Ngọc
 • #151: Thiên tài cùng thiên tài tuyệt thế giao phong
 • #152: Là ta lại như thế nào
 • #153: Kim Huyền Ngọc lợi hại
 • #154: Nghịch thiên ba ngón
 • #155: Càng đánh càng hăng
 • #156: Vô Cực Trích Tinh Thủ tranh phong
 • #157: Chó cùng rứt giậu Kim Huyền Ngọc
 • #158: Tế ra Chân Bảo
 • #159: Chó điên
 • #160: Thảm liệt đoạt thắng
 • #161: Xét xử công khai Kim Huyền Ngọc
 • #162: Vô Cực Tông thập đại năm đời đệ tử
 • #163: Chạy án
 • #164: Tấn thăng sáu đời đệ tử
 • #165: Lần thứ nhất tế tự
 • #166: Mai phục cao thủ
 • #167: Hỏa Chu quả
 • #168: Đánh lén Hóa Tiên Tông hai đại đệ tử
 • #169: Chân Bảo Tử Quân kiếm
 • #170: Thần quỷ nhục thân huyết phù
 • #171: Đột phá Thông Thiên cảnh lục huyền biến
 • #172: Cửu Luyện Chân Hỏa
 • #173: Tấn thăng nghi thức
 • #174: Thanh Ngọc Phong
 • #175: Vô Cực Tông chủ
 • #176: Vô Cực Tông trăm năm qua cái thứ nhất bốn đời đệ tử
 • #177: Người sau lưng
 • #178: Tác Thiên Nguyên cùng Kim Huyền Ngọc bắt đầu hành động
 • #179: Chính thức tiến vào Vô Cực Hư Giới
 • #180: Nội biến
 • #181: Trúng phục kích
 • #182: Vô Cực Tông đổi chủ bên trên
 • #183: Vô Cực Tông đổi chủ bên dưới
 • #184: Mới Vô Cực Tông chủ
 • #185: Huyết tẩy
 • #186: Bỏ đá xuống giếng
 • #187: Mang theo Vô Cực Tông chủ chạy trốn
 • #188: Giết ra một đường máu
 • #189: Đột phá thông thiên thất huyền biến
 • #190: Công địch
 • #191: Không Cấm Thành
 • #192: Lại gặp Luyện Vân Tiên
 • #193: Luyện Vân Tiên cùng Độc Vương Ngột Thuật
 • #194: Thứ nhất thế lực Hóa Tiên Tông
 • #195: Năm năm ước hẹn thành trò cười
 • #196: Vô Cực Tông mặt khác một cái đại nhân vật
 • #197: Dưới mặt đất khoáng nguyên
 • #198: Thuyết phục Hóa Túc
 • #199: Truy sát mà tới
 • #200: Lâm vào khoáng mạch vực sâu không gian
 • #201: Ngàn năm trước tử vong khí tức
 • #202: Tiếp cận bí mật
 • #203: Ngọc Kim Huyền lại truy đến mà đến
 • #204: Hóa Tiên Tông phong ấn cổ lão địa cung
 • #205: Xúc động Thiềm Tôn, Hóa Tiên Tông cao thủ truy sát
 • #206: Theo đuổi không bỏ
 • #207: Bức đến phù lực không gian
 • #208: Mất tích dị không gian
 • #209: Săn giết Hóa Tiên Tông đệ tử
 • #210: Đột phá thông thiên bát huyền biến
 • #211: Cự đầu làm khó dễ được ta
 • #212: Dung hợp bảo ngọc lực lượng
 • #213: Săn giết Thần Quỷ cảnh đệ tử
 • #214: Liên sát Hóa Tiên Tông hai đại Thần Quỷ cảnh đệ tử
 • #215: Đột phá Thông Thiên cảnh cửu huyền biến
 • #216: Kinh động Thiên Mộ Tuyết
 • #217: Sát tướng mà đến
 • #218: Tam đại năm đời đệ tử đau khổ truy sát
 • #219: Hắc Nguyên Yêu Cung
 • #220: Không biết dị vực
 • #221: Hoa bà bà
 • #222: Hắc Ma Sơn cường giả xuất hiện
 • #223: Một đường chuyển cơ
 • #224: Cường đại Hắc Sơn Môn chủ
 • #225: Mang ra lớn chỗ dựa lão gia tử
 • #226: Hắc Sơn vợ chồng
 • #227: Tiếp tục tê liệt cường giả
 • #228: Nữ tỳ Nhược Ly Thủy
 • #229: Kỳ diệu cánh chim
 • #230: Huyết tế
 • #231: Muốn ta làm lão tam
 • #232: Như thế nào huyết tế, tàn nhẫn ma đạo
 • #233: Địa cung bí văn
 • #234: Quan Thiên Thương Lan quyết Xích Sa chưởng
 • #235: Lòng nghi ngờ
 • #236: Truyền thụ ma công
 • #237: Cấm Huyết Ma Kinh
 • #238: Nhạc Kinh Phong
 • #239: Hắc Nguyên Cung chủ
 • #240: Sụp đổ
 • #241: Vương giả Tử Nhãn Viên Vương giá lâm
 • #242: Hắc Sơn Môn xong
 • #243: Hắc Sơn vợ chồng lực kháng Hắc Nguyên Cung chủ
 • #244: Hắc Sơn vợ chồng liều chết đánh cược một lần
 • #245: Đại địa ngọc phách khí tức lại hiện
 • #246: Đại địa ngọc phách hình thành kỳ diệu thế giới
 • #247: Thần Quỷ cảnh đại kiếp bên trên
 • #248: Thần Quỷ cảnh đại kiếp bên dưới
 • #249: Lực áp thiên kiếp
 • #250: Diệt thần phong bạo
 • #251: Thần Tàng giác tỉnh
 • #252: Hóa vũ
 • #253: Thần quỷ biến
 • #254: Đường ra ở phương nào
 • #255: Lại gặp Hắc Sơn Môn cường giả
 • #256: Hợp nhất Nhạc Kinh Phong, Khổng Kiếm bát đại cao thủ
 • #257: Nòng nọc huyết phù mới năng lực giác tỉnh
 • #258: Hắc Sơn vợ chồng tin tức
 • #259: Kế hoạch cứu người
 • #260: Hai mặt
 • #261: Thận trọng từng bước
 • #262: Tử Nhãn Viên Vương theo đuổi không bỏ
 • #263: Xuất thủ đánh lén Hắc Sơn vợ chồng
 • #264: Cưỡng chế cự đầu
 • #265: Liên thủ đánh cược một lần
 • #266: Khủng bố Giới Thiên vết nứt thời không
 • #267: Vượt qua xé rách không gian
 • #268: Phản cốt
 • #269: Lần nữa thần phục
 • #270: Chạy ra dị không gian
 • #271: Hải ngoại thế lực
 • #272: Đổi trắng thay đen
 • #273: Ngoài ý muốn bị bắt
 • #274: Ngũ đại thế lực đệ tử
 • #275: Công nhiên giết
 • #276: Hóa Tiên Tông tấn công Vô Cực Tông
 • #277: Nghĩa phụ
 • #278: Thiên Hồ Bang
 • #279: Hóa giải gia tộc nguy cơ
 • #280: Gặp lại Hóa Túc
 • #281: Lòng tham không đủ
 • #282: Ngả bài
 • #283: Độc thân chui vào Hóa Tiên Tông doanh địa
 • #284: Phát giác
 • #285: Hóa Tiên Tông tức giận
 • #286: Tranh giành tình nhân
 • #287: Truyền thụ công pháp
 • #288: Phá hủy Thiên Hồ Bang
 • #289: Âm thầm dung hợp Vô Cực Hư Giới
 • #290: Liên thủ bày trận
 • #291: Vận sức chờ phát động
 • #292: Đối phó Ninh Tương Huyền
 • #293: Thu thập càng nhiều cao thủ
 • #294: Từng cái thu nạp
 • #295: Khống chế cục diện
 • #296: Trưởng Tôn Vô Cực lưu lại lực lượng
 • #297: Sát cơ nổi lên
 • #298: Ngọc Kim Huyền cùng Dương Chân
 • #299: Ba đại cao thủ không cách nào rung chuyển Vô Cực Hư Giới
 • #300: Ta làm bá chủ
 • #301: Hóa Tiên Tông tam đại thiên tài
 • #302: Hải ngoại Đảo chủ
 • #303: Tam Sát Cửu Kiếm trận
 • #304: Tế tự biến
 • #305: Trong mộng nghĩa trang
 • #306: Ngoài ý muốn tao ngộ tán tu cường giả
 • #307: Thực lực bạo phát
 • #308: Địa Ma Giác Long công lực bất phàm
 • #309: Nghịch thế đánh giết
 • #310: Làm ngươi chứ làm quỷ cũng khó khăn
 • #311: Bảo ngọc tung tích
 • #312: Bẫy rập
 • #313: Hóa Đức chân nhân xảo trá
 • #314: Lâm vào kiếm trận
 • #315: Một người chiến tam đại thiên tài
 • #316: Nghịch cảnh chạy trốn
 • #317: Huyết mạch giác tỉnh
 • #318: Giọt máu biến hóa
 • #319: Một giọt tinh huyết hóa thần thông
 • #320: Mi tâm hổ ấn
 • #321: Luyện phù khắc phù
 • #322: Nếm thử luyện đan
 • #323: Ngọc Kim Huyền, Tác Thiên Nguyên lại lật sóng lớn
 • #324: Vô Cực Tông cùng Hóa Tiên Tông giao dịch
 • #325: Chắp cánh cho hổ
 • #326: Đột phá thần quỷ nhị huyền biến
 • #327: Cường cường đánh tới
 • #328: Không nhìn ngũ đại thế lực
 • #329: Ly gián
 • #330: Hóa Tiên Tông công kích Vô Cực Hư Giới
 • #331: Ngọc gia huynh đệ
 • #332: Đệ nhất thế lực lợi hại
 • #333: Ăn miếng trả miếng
 • #334: Đồ sát Đông Lăng Tiên Môn, Thần Võ Thiên Môn đệ tử
 • #335: Thật thật giả giả
 • #336: Giận mà khó tả
 • #337: Dung hợp bảo ngọc
 • #338: Đại địa ngọc phách nội bí mật
 • #339: Tình thế bắt buộc
 • #340: Đột phá Thần Quỷ cảnh tam huyền biến
 • #341: Mười một đầu huyết hổ
 • #342: Quen thuộc ma khí
 • #343: Cửu Thiện Tà Tôn tung tích
 • #344: Thứu Ma chân nhân
 • #345: Cao thủ thần bí
 • #346: Hóa Tiên Tông đệ nhất đệ tử Vương Thần Thông
 • #347: Hàng hổ chi lực
 • #348: Lại được một khỏa hổ yêu linh châu
 • #349: Đánh tới
 • #350: Dương Chân, Thiên Mộ Tuyết, Vương Thần Thông
 • #351: Ngũ đại thế lực mãnh liệt tấn công Vô Cực Hư Giới
 • #352: Vô Phong Đảo cường giả
 • #353: Hạ Nam Yên
 • #354: Đột nhiên xuất hiện nghĩa phụ đệ tử Thượng Quan Ngu
 • #355: Cự tuyệt
 • #356: Mẫu thân theo Thượng Quan Ngu rời đi đại lục
 • #357: Tưởng niệm
 • #358: Nhanh chóng đột phá thần quỷ tứ huyền biến
 • #359: Mấy thế lực lớn rút lui Vô Cực Tông
 • #360: Lần nữa đánh tới
 • #361: Hải ngoại, tán tu thế lực giết vào Vô Cực Tông
 • #362: Vô Cực Tông tan rã
 • #363: Mập mạp Mạc Tà
 • #364: Ngươi ta hữu duyên
 • #365: Hắc Sơn vợ chồng lần nữa phản bội
 • #366: Cùng chống chọi với ma đầu
 • #367: Thế lực ngang nhau
 • #368: Hạ Nam Yên mạnh mẽ
 • #369: Tuyệt địa phản kích, giật mình thế cường hãn
 • #370: Cuối cùng giết Hắc Sơn vợ chồng
 • #371: Đem Huyết Ma Tôn ban cho Nhạc Kinh Phong, Khổng Kiếm
 • #372: Dùng Hắc Sơn vợ chồng máu tươi vì mọi người tẩy tủy
 • #373: Thứ ba phần bảo ngọc
 • #374: Thổ lộ tâm tình
 • #375: Hướng mập mạp truyền thụ Hấp Nguyên đại pháp
 • #376: Đột phá thần quỷ ngũ huyền biến
 • #377: Trở lại khoáng mạch địa cung
 • #378: Lại là ma tôn
 • #379: Bắc Mạc chân nhân liên thủ Cửu Thiện Tà Tôn
 • #380: Thoát thân
 • #381: Đại lục tình thế
 • #382: Tế tự giác tỉnh huyết mạch
 • #383: Hải yêu cũng tới tham gia náo nhiệt
 • #384: Nguy cơ lại đến
 • #385: Cửu Thiện Tà Tôn, hải yêu Hồng Kinh hiện thân
 • #386: Đàm điều kiện
 • #387: Hai đại cự đầu Vân Phù Kiếm Quân, Tuyệt Lãng Đảo chủ
 • #388: Ai hợp tác với các ngươi
 • #389: Chân chính thực lực
 • #390: Uy hiếp
 • #391: Phá thần quỷ lục huyền biến
 • #392: Tấn thăng mang tới thu hoạch
 • #393: Ôn dịch
 • #394: Độc nhân đại quân
 • #395: Yêu sào cuồng bạo
 • #396: Đứng ép Ma Long
 • #397: Lần nữa một khối ngọc linh
 • #398: Huyết long giác tỉnh
 • #399: Ôn dịch bạo phát
 • #400: Độc Vương Ngột Thuật
 • #401: Đàm phán
 • #402: Bố cục
 • #403: Liên thủ mở ra
 • #404: Lật thuyền trong mương
 • #405: Hồn đoạn địa cung
 • #406: Địa cung bảo tàng
 • #407: Giáng lâm dị không gian
 • #408: Nguyên lai là nơi này
 • #409: Trấn áp ba bên thế lực đại lượng thần quỷ đệ tử
 • #410: Hình rồng dị không gian
 • #411: Phá Toái cảnh cự đầu lẫn nhau chém giết
 • #412: Kẻ đến sau thời đại
 • #413: Siêu việt Vương Thần Thông
 • #414: Địa Ma Giác Long sào huyệt
 • #415: Ngọc tượng
 • #416: Mục Chân Nguyên di thể Thiên Lôi Tam Phương Kích
 • #417: Tinh nguyên không gian
 • #418: Thần bí long phù
 • #419: Đại lục tinh nguyên linh sơn
 • #420: Chiếm lấy ngọc mạch
 • #421: Cự đầu đánh tới
 • #422: Long trời lở đất
 • #423: Cường đại Cửu Thiện Tà Tôn
 • #424: Giết ra trùng vây
 • #425: Khải hoàn mà về
 • #426: Nghịch thiên suy nghĩ
 • #427: Đột phá thần quỷ thất huyền biến
 • #428: Long phù cùng huyết long
 • #429: Tạo ra tế tự đại trận
 • #430: Đẫm máu tế phẩm
 • #431: Địa cung sụp đổ
 • #432: Hấp Nguyên đại pháp bất phàm
 • #433: Một phương phương cự đầu đánh tới Vô Cực Hư Giới
 • #434: Cố ý bị thua
 • #435: Dê nhập hổ khẩu
 • #436: Khởi động tế tự
 • #437: Tươi sống tế luyện bảy ngàn đại lục tu sĩ cường giả
 • #438: Giết làm một đoàn
 • #439: Tế tự thần uy đánh giết phá toái cự đầu
 • #440: Hung biển
 • #441: Phá toái cự đầu tế tự thần uy bạo phát
 • #442: Vương Thần Thông lại đánh tới
 • #443: Chính diện giao phong lại như thế nào
 • #444: Đột phá thần quỷ bát huyền biến
 • #445: Mập mạp kiên trì
 • #446: Tứ đại Tông chủ giáng lâm
 • #447: Kinh thiên khả năng
 • #448: Sinh sinh đồ sát
 • #449: Oanh sát mấy ngàn tu sĩ
 • #450: Bích Thiên Hóa Vũ Phiến
 • #451: Đánh giết Hồng Kinh, Bắc Mạc chân nhân
 • #452: Lại giết Thứu Ma chân nhân, Thiên Phong tán nhân
 • #453: Trấn áp Thứu Ma chân nhân
 • #454: Thỏ tử hồ bi
 • #455: Đánh giết Tác Thiên Nguyên, Ngọc Kim Huyền
 • #456: Đánh giết Hóa Thánh chân nhân
 • #457: Đánh tới Hóa Tiên Tông chủ cùng tuyệt thế cường giả
 • #458: Cường giả chi uy
 • #459: Đến từ Hóa Vũ đại lục tuyệt thế cao thủ
 • #460: Đối kháng người áo xanh
 • #461: Thê thảm đau đớn thương vong, may mắn chạy trốn
 • #462: Cửu Thiện Tà Tôn mất mạng
 • #463: Hóa Tiên Tông lại thống nhất thiên hạ
 • #464: Mới tới Tuyệt Lãng Đảo
 • #465: Vùng biển thế giới
 • #466: Hóa Tiên Tông đánh tới
 • #467: Tao ngộ biển sương mù
 • #468: Đại dương mênh mông kinh hồn
 • #469: Xâm nhập hung biển
 • #470: Hải Xà tộc
 • #471: Nguyệt Nha Loan bên trong Nguyệt Nha Vương
 • #472: Nguyệt Nha Vương
 • #473: Khô Lâu Ngư triều
 • #474: Hung biển lưu vong
 • #475: Bất phàm con suối
 • #476: Mạc Tà ngoài ý muốn đạt được một cây gậy đen
 • #477: Long Xà biến
 • #478: Cá chình điện ngư triều
 • #479: Bị hút vào cự quái thể nội
 • #480: Bị nhốt huyết nhục không gian
 • #481: Ngẫu nhiên gặp bạch quy
 • #482: Bạch quy kỳ diệu năng lực
 • #483: Kẹt tại răng lớn bên trong miếng vảy
 • #484: Một khối vảy rồng mang tới thuế biến
 • #485: Đột phá thần quỷ cửu huyền biến
 • #486: Tao ngộ cường địch
 • #487: Huyết chiến đến từ Hạo Thiên đại lục cường giả
 • #488: Bắc Nguyệt Đế quốc
 • #489: Mạn Đà công tử
 • #490: Ta cho các ngươi một con đường sống
 • #491: Nhân nghĩa chi đạo
 • #492: Người trước công tử, người sau độc bụng
 • #493: Mới vào Bắc Cố Thành
 • #494: Ngoài ý muốn gặp được Hóa Tiên Tông chủ, Vương Thần Thông, Thiên Mộ Tuyết
 • #495: Sư phụ lai lịch
 • #496: Bạch quy cầu cứu
 • #497: Liều chết xuất thủ
 • #498: Bảo đỉnh chi uy
 • #499: Kinh chấn thiên hạ
 • #500: Bạch quy Huyền Chân
 • #501: Đường ra xa vời
 • #502: Độ kiếp Phá Toái cảnh
 • #503: Huyết long, huyết hổ tăng lên
 • #504: Thượng Quan Ngu tiên tung
 • #505: Nghiền ép rắn biển
 • #506: Lợi dụng đại hải xà xuyên toa bát ngát đại dương mênh mông
 • #507: Hiểm cứu nữ tử
 • #508: Yến Linh Yên
 • #509: Ngoài ý muốn biết được sư phụ tin tức
 • #510: Tiến về Hoàng Cực đại lục
 • #511: Đông Vực Quân Thiên Đô phủ
 • #512: Thương Tà Môn cao thủ Phó Vũ Mị
 • #513: Cường giả Đằng Kinh
 • #514: Ngày xưa Thương Tà Môn
 • #515: Trở thành Thần Dị Môn đệ tử
 • #516: Thần Dị Cửu Thiên Kinh
 • #517: Không gây chuyện cũng không sợ sự tình
 • #518: Phá toái nhị huyền biến
 • #519: Vây giết ngày xưa Thương Tà Môn đệ tử
 • #520: Đoạn Nguyệt sâm lâm
 • #521: Bắt sống
 • #522: Tam đại đệ tử
 • #523: Quả quyết vạch trần
 • #524: Tạo Hóa cảnh chi uy
 • #525: Giang Nhược Hàn
 • #526: Thiên Trọng Hỗn Hạo Sơn lợi hại
 • #527: Tương kế tựu kế
 • #528: Thương vong thảm trọng
 • #529: Nịnh nọt Hướng Siêu
 • #530: Cùng Lâm Mạt tạo mối quan hệ
 • #531: Phá toái tam huyền biến
 • #532: Ra tay độc ác
 • #533: Giết Hướng Siêu
 • #534: Tế tự lần đầu mang tới dị biến
 • #535: Thần bí long ấn
 • #536: Bước vào phá toái tứ huyền biến
 • #537: Vạn Cổ Phệ Hồn Thảo
 • #538: Phi Tiên Kiếm tông
 • #539: Vạn năm Hỏa Đào Mộc linh quả
 • #540: Đổi bảo lấy kính
 • #541: Đạo lữ nghi thức
 • #542: Môn chủ Tinh Hoàn Không
 • #543: Đổi tên Thần Dị
 • #544: Thành công gia nhập luyện khí đạo tràng
 • #545: Bí bảo động thiên
 • #546: Động Thiên Tam Trọng Tháp
 • #547: Phá toái ngũ huyền biến
 • #548: Thiên Một Nhai đấu trường chém giết
 • #549: Lòng tin mười phần
 • #550: Thiên tài địa bảo
 • #551: Hai Đại đạo sư lôi kéo
 • #552: Phá toái lục huyền biến
 • #553: Thanh Kiến động phủ
 • #554: Cao tầng chiếu cố
 • #555: Cấm Huyết Ma Kinh lai lịch
 • #556: Lần đầu luyện khí
 • #557: Cái thứ nhất Chân Bảo phi kiếm
 • #558: Bội kiếm đệ tử
 • #559: Vân Tiêu Đại Khí Tông
 • #560: Địa La Ma Gian lịch luyện
 • #561: Lục đục với nhau
 • #562: Phá toái thất huyền biến
 • #563: Thần Dị Môn luyện khí thiên tài đại đại sư Tông Ngạo
 • #564: Cửu Ô Tây Vực Quốc
 • #565: Tay phải bàn tay đứt
 • #566: Hóa Vũ đại lục tài nữ Phương Thanh Tuyết
 • #567: Trợ giúp Phó Nhu Nhu
 • #568: Diệt trừ Chu Hạo
 • #569: Huyết luyện bàn tay đứt
 • #570: Thanh âm thần bí
 • #571: Không gì không biết ma đạo khí linh
 • #572: Đề phòng khí linh
 • #573: Xảo ngộ Yến Linh Yên
 • #574: Mạo hiểm tương trợ
 • #575: Không buông tha
 • #576: Hỏa diễm hiểm địa đào mệnh
 • #577: Hỏa Độc Cổ Trùng
 • #578: Trúng cổ
 • #579: Cổ trùng chi đạo
 • #580: Mộc Vương Tiên đảo cao thủ
 • #581: Giang Nhược Hàn tương trợ
 • #582: Hỏa hệ Địa Ma Giác Long
 • #583: Ngũ Sắc Linh Huyền Thạch
 • #584: Ngọn lửa năm màu thối luyện
 • #585: Vạn năm dị hỏa Thạch Lục
 • #586: Dị hỏa lợi hại
 • #587: Cường đại hồng y nữ tử
 • #588: Nữ tử đấu dị hỏa
 • #589: Hóa Vũ đại lục tài nữ Phương Thanh Tuyết
 • #590: Rơi vào ác ma chi thủ
 • #591: Phương Thanh Tuyết phẫn nộ
 • #592: Đem ta biến thành mèo
 • #593: Không có cái nào lớn hơn sỉ nhục
 • #594: Che đậy cao thủ
 • #595: Hưởng hết may mắn được thấy
 • #596: Chạy trốn cơ hội
 • #597: Phương Thanh Tuyết tức giận
 • #598: Đánh nát phong ấn
 • #599: Tái tạo chân thân
 • #600: Kỳ thạch diệu dụng
 • #601: Huyết tế
 • #602: Tiêu Tiêu công tử
 • #603: Cao tầng đề ra nghi vấn
 • #604: Phương Thanh Tuyết giết tới cửa
 • #605: Trêu đùa thiên chi kiêu nữ
 • #606: Thị Huyết Đại Pháp
 • #607: Ma công chi diệu
 • #608: Trùng kích Niết Bàn cảnh
 • #609: Đại kiếp
 • #610: Thành tựu niết bàn
 • #611: Anh Ma Chủng Thai Đại Pháp
 • #612: Cưỡng ép khống chế Hàn Lân Điêu
 • #613: Thần bí ma đạo đồ đằng
 • #614: Cao tầng tán thành
 • #615: Treo giải thưởng bảng
 • #616: Đầu của ta cũng không phải dễ cầm
 • #617: Săn giết người nuôi cổ
 • #618: Lục Chỉ Ma Vực
 • #619: Vũ Ma Tông
 • #620: Lại được mảnh vỡ
 • #621: Viêm Ma đại lục Tâm Ma Tông thiên tài Tâm Ngọc Tật
 • #622: Xảo diệu hóa khó
 • #623: Hai mặt
 • #624: Đông Đô phủ
 • #625: Thiên hàng hoành tài
 • #626: Cổ Tiên thương hội
 • #627: Đông Đô phủ thiên tài Đông Thiếu Hậu
 • #628: Tranh đập bảo bối
 • #629: Huyết Hạch Ma Châu
 • #630: Tranh đoạt Băng Hỏa Song Huyền Đỉnh
 • #631: Lại đắc tội một phương cường hào ác bá
 • #632: Ngẫu nhiên mập mạp tung tích
 • #633: Vận rủi bên trên đầu
 • #634: Cự tuyệt hảo ý
 • #635: Cản Thi Giáo gặp Mạc Tà
 • #636: Cơ hội lúc ẩn lúc hiện
 • #637: Khốn người chi tâm
 • #638: Trúng cổ
 • #639: Cản Thi Giáo chủ
 • #640: Hướng Âm Trần chân nhân tối hạ sát thủ
 • #641: Từng bước kiếm sống
 • #642: Huyết long, huyết hổ lần nữa dị biến
 • #643: Niết bàn nhị huyền biến
 • #644: Giang Nhược Hàn chợt hiện
 • #645: Phân thân
 • #646: Địa Tàng loại dị hỏa
 • #647: Hiến vật quý
 • #648: Đột phá niết bàn tam huyền biến
 • #649: Khí linh trở về
 • #650: Lão tham nhân tinh
 • #651: Bích Kim lão yêu
 • #652: Trấn áp tham ngộ quái
 • #653: Quái vật vây giết
 • #654: Kim Mi Vương
 • #655: Làm thịt Kim Mi Vương
 • #656: Bị ép lần nữa tách rời
 • #657: Họa thủy dẫn cho Thái Cổ giáo phái
 • #658: Áo lục đại yêu
 • #659: Xích Ảnh Yêu Vương
 • #660: Cược
 • #661: Ta liền thả ngươi rời đi
 • #662: Giảo hoạt Bích Kim lão yêu
 • #663: Cầm xuống Kỳ Khôi Vương
 • #664: Tiên tử nhất định phải đi theo ta
 • #665: Huyền Chân hóa hình người
 • #666: Hoá hình đại kiếp
 • #667: Đột phá niết bàn ngũ huyền biến
 • #668: Thông Thiện Trưởng lão
 • #669: Nịnh nọt
 • #670: Luyện chế ngũ phẩm Chân Bảo
 • #671: Tứ phương chú ý
 • #672: Tấn thăng Phó đạo sư
 • #673: Đại trưởng lão Tinh Hoàn Không
 • #674: Chân Kiến Phong
 • #675: Đoạt xá Kim Mi Vương năng lực
 • #676: Đồng lực hỏa diễm
 • #677: Dụ hoặc
 • #678: Mọi việc đều thuận lợi
 • #679: Lại gặp Giang Nhược Hàn
 • #680: Niết bàn thất huyền biến
 • #681: Chiếm lấy thi thể, trấn áp cường giả
 • #682: Trấn áp Độc Hỏa Môn đệ tử
 • #683: Đông Cổ Giáo phái thiên tài Niếp Nguyên
 • #684: Tiên phù
 • #685: Địa La Tiên Khư bí văn
 • #686: Khí linh đoạt xá Đông Đô phủ chủ
 • #687: Ta vì Phục Ma Đại Đế
 • #688: Đột phá niết bàn bát huyền biến
 • #689: Ngẫu nhiên gặp Dạ Ma Hà Quái
 • #690: Lại gặp Xích Ảnh Yêu Vương
 • #691: Niết bàn cửu huyền biến
 • #692: Trùng kích Thần Cương cảnh
 • #693: Thần cương bất diệt
 • #694: Thối luyện nguyên thần
 • #695: Thông thiên nguyên thần diệu dụng
 • #696: Quy Tức đại pháp
 • #697: Giang Nhược Hàn bị bắt
 • #698: Bức bách
 • #699: Tiễn Thế Bằng phản bội
 • #700: Nghĩ cách cứu viện Giang Nhược Hàn
 • #701: Kế khích tướng
 • #702: Tần Siêu Phong
 • #703: Anh ma thôn phệ
 • #704: Liên thủ cứu người
 • #705: Hoa Điêu Hoàng tử
 • #706: Hiện tượng nguy hiểm liên tục
 • #707: Đến bao nhiêu đều là chết
 • #708: Tinh Hoàn Không vs Dương Chân
 • #709: Thần bí Thánh Giáo
 • #710: Cường đại hắc y nhân
 • #711: Cổ độc phát tác
 • #712: Lộ ra thân phận
 • #713: Xin giúp đỡ Thượng Quan Ngu
 • #714: Đột phá thần cương nhị huyền biến
 • #715: Thanh lý uy hiếp
 • #716: Sát ý
 • #717: Thôn phệ Tiễn Thế Bằng
 • #718: Thần cương tam huyền biến
 • #719: Tiên tích xuất thế
 • #720: Mới vào Thần Dị Môn tổng đàn
 • #721: Ngang nhiên luyện khí
 • #722: Tổng đàn Đạo sư
 • #723: Tiên khư tin tức
 • #724: Tinh Hoàn Không triệu kiến
 • #725: Bốn người tụ họp
 • #726: Thần Cương cảnh ngũ huyền biến
 • #727: Xuất phát
 • #728: Đại yêu đánh lén
 • #729: Cường cường đột phá
 • #730: Vong linh truyền thuyết
 • #731: Vũ Ma Tông cao thủ Thác Đồ
 • #732: Tà ác rừng rậm
 • #733: Người kén
 • #734: Vong linh thụ quái
 • #735: Khổ đấu thụ quái
 • #736: Hợp lực trấn áp
 • #737: Sống sót sau tai nạn
 • #738: Cùng nhau tấn thăng
 • #739: Kinh người chất dinh dưỡng
 • #740: Tấn thăng thần cương cửu huyền biến
 • #741: Vô Cực Thái Âm Tông cao thủ
 • #742: Thánh Giáo xuất hiện
 • #743: Đại lục tinh nguyên dung hợp Thiên Trọng Hỗn Hạo Sơn
 • #744: Tu sĩ tụ tập
 • #745: Tiến vào tiên tích
 • #746: Khiêu lương tiểu sửu
 • #747: Áp chế Liễu Kiếm
 • #748: Vô tình trấn áp
 • #749: Thượng thanh phúc địa tu sĩ
 • #750: Phần Thiên Ma Tông cường giả
 • #751: Nguyên Hận Ma Quân
 • #752: Tiên tích sóng xung kích
 • #753: Đông Lai Tiên Viện vô thượng tu tiên giả Lệ Âm Dương
 • #754: Tu tiên giả
 • #755: Lệ Âm Dương lợi hại
 • #756: Gặp lại Mạn Đà công tử
 • #757: Thiên Cơ phúc địa An Dung Tiên
 • #758: Thanh Liên phúc địa tài nữ Thanh Thanh Huyền
 • #759: Hảo ý tương trợ
 • #760: Cổ Trận
 • #761: Người thần bí xương
 • #762: Tiên duyên
 • #763: Ẩn chứa Cấm Huyết Ma Kinh ma cốt
 • #764: Tiên tích khó tìm
 • #765: Gặp lại Thác Đồ
 • #766: Độc Nhật Ma Quân
 • #767: Huyền diệu cơ quan
 • #768: Niếp Nguyên giết Đông Cổ Giáo phái cao thủ
 • #769: Vân Trọng Sơn Hải Kiếm
 • #770: Quỷ dị tiên tích
 • #771: Cấm Huyết Ma Kinh khí tức
 • #772: Gặp lại Bích Kim lão yêu
 • #773: Dũng đấu lão yêu
 • #774: Lực áp Yêu Vương
 • #775: Phấn giết
 • #776: Mười tám thi trụ
 • #777: Cái thanh âm kia
 • #778: Cổ lão quan tài đá
 • #779: Mạnh thu quan tài đá
 • #780: Không có chữ nòng nọc lần thứ nhất hiện thân
 • #781: Ngươi đến tột cùng là ai
 • #782: Chân chính bí mật
 • #783: Dương Chân cùng Phục Ma Đại Đế
 • #784: Phục Ma Đại Đế mời
 • #785: Bản đế đồ vật trả lại
 • #786: Vạn Bảo thương hội truy sát
 • #787: Chuẩn bị trùng kích Tạo Hóa cảnh
 • #788: Thôn phệ Bích Kim Yêu Vương
 • #789: Tạo hóa thiên kiếp
 • #790: Thiên Đạo ý chí
 • #791: Kiếp đạo cường thế
 • #792: Thiên Cơ chi tượng, Thiên Đạo hạt giống
 • #793: Thành tựu Tạo Hóa cảnh
 • #794: Tạo hóa thân thể
 • #795: Lĩnh vực lạc ấn
 • #796: Thực lực tăng nhiều
 • #797: Thần bí cường đại tu sĩ
 • #798: Tam đại Tiên Viện thiên tài đệ tử Lịch Âm Dương
 • #799: Thương nghị cứu người
 • #800: Phương xa sát ý
 • #801: Nữ sắc mị thuật
 • #802: Dị biến Thượng Giới chi lực
 • #803: Đến từ Thượng Giới thần bí tế tự lực lượng
 • #804: Lĩnh vực năng lực sơ hiện
 • #805: Đối phó phản đồ chỉ có giết
 • #806: Thực lực sơ triển
 • #807: Lấn trên lừa dưới
 • #808: Tổng đàn không gian
 • #809: Tinh Hoàn Kinh Vũ kiếm
 • #810: Tùy thời
 • #811: Yêu Vương viện thủ
 • #812: Đột phá tạo hóa nhị huyền biến
 • #813: Lợi kiếm tại treo
 • #814: Phục sát Tông Ngạo
 • #815: Năng lực tương bác
 • #816: Tông Ngạo thần phục
 • #817: Gần trong gang tấc
 • #818: Trăm năm về sau, Tinh Lang Môn chủ
 • #819: Sư đồ gặp mặt, thận trọng từng bước
 • #820: Sư đồ đoàn tụ
 • #821: Trong bóng tối thăm dò
 • #822: Phục Ma Đại Đế lui bước
 • #823: Trong mộng nữ nhân
 • #824: Lấy kiếm
 • #825: Tiến vào Hình Phạt Trì
 • #826: Thành công cứu người
 • #827: Sư phụ Tinh Nguyên Lãng
 • #828: Phát hiện
 • #829: Trùng điệp bốn phía
 • #830: Phù lục chi uy
 • #831: Giết giết giết giết
 • #832: Thiên Trọng Hỗn Hạo Sơn giết ra
 • #833: Hơn ngàn phù lục uy lực
 • #834: Sư đồ liên thủ
 • #835: Hợp lực
 • #836: Xích Ảnh Yêu Vương chiến Thần Dị Môn chủ
 • #837: Quyết đoán
 • #838: Một người lực chiến Thần Dị Môn
 • #839: Bỏ mạng
 • #840: Quỷ Ảnh
 • #841: Uy của đỉnh
 • #842: Phương Thanh Tuyết lại là ngươi
 • #843: Tiểu Điêu quyết ý
 • #844: Đùa giỡn nữ thần
 • #845: tinh không thôn phệ
 • #846: Hiểm khốn tinh không
 • #847: Mạn Đà công tử hiện thân Thần Dị Môn
 • #848: Thần Dị Môn nguy cơ
 • #849: Hoắc Viêm tìm tới
 • #850: Phương Thanh Tuyết hận ý
 • #851: Tinh hà phiêu bạt
 • #852: Tinh không đại phong bạo
 • #853: Sinh mệnh mịt mù
 • #854: Cái này là cơ duyên ?
 • #855: Thiên Trọng Hỗn Hạo Sơn không có
 • #856: Mắc cạn trong tinh không một chiếc thuyền lớn
 • #857: Kình Thiên Đế Quốc
 • #858: Phương Thanh Tuyết, cái này là duyên phân
 • #859: Cùng với ngươi, ta thành lưu manh
 • #860: Người xuyên việt tồn tại
 • #861: Lại gặp bẫy rập
 • #862: Lưỡng bại câu thương
 • #863: Nhiếp Hồn Âm Dương Đinh
 • #864: Tà ác độc tình vong linh
 • #865: Cường đại vong linh cùng cổ trùng
 • #866: Thuế biến mà đến Thanh Long Kim Hổ huyết mạch âm hỏa
 • #867: Ngươi rốt cục rơi trong tay ta
 • #868: Đánh ngươi cái mông có phục hay không ?
 • #869: Nòng nọc huyết phù lại hiển lộ thần uy
 • #870: Trên một sợi thừng
 • #871: Tiên tử muốn cùng ta hợp tác
 • #872: Bát phương cao thủ chiếm lấy Vô Cực Đỉnh
 • #873: Vân Phàm Giới bên ngoài
 • #874: Mộng cảnh trở thành sự thật
 • #875: Bị tính kế
 • #876: Hợp lực đánh vỡ tinh thể hàng rào
 • #877: Vạn Đảo đại lục
 • #878:
 • #879: Chính Hoàng Quân Giáp cùng Nhiếp Hồn Âm Dương Đinh
 • #880: Nguyên thần chân hỏa
 • #881: Vô Cực bí cảnh
 • #882: Hải tặc tìm tới
 • #883: Trưởng thành
 • #884: Diệt đi thương hội phân đàn
 • #885: Lưu Kim Tinh Thạch
 • #886: Trên Thiên bảng tuyệt thế thiên tài.
 • #887: Không kính danh truyền thiên hạ
 • #888: Huyết Uyên lão tổ truy sát
 • #889: Hơn ngàn tạo hóa cường giả truy sát
 • #890: Huyền Chân phát uy
 • #891: Vân Trì Thành
 • #892: Tạo hóa tứ huyền biến
 • #893: Huyết Mị truy tung thuật
 • #894: Mười dặm mai phục
 • #895: Muốn làm thì phải làm lớn chút
 • #896: Lưỡng bại câu thương cũng không ngớt
 • #897: Vân Khinh Trần cha con
 • #898: Tiên thuật bí văn
 • #899: Ngẫu nhiên gặp Thần Dị Môn đệ tử
 • #900: Thần Dị Môn giải tán
 • #901: Quen thuộc Vô Cực Hấp Tinh quyết
 • #902: Vô Cực liên minh, Ô Đầu bà bà
 • #903: Quả quyết từ chối
 • #904: Bát phương Vô Cực cao thủ
 • #905: Đột ngột tới sát cơ
 • #906: Cũng không phải hỗ trợ
 • #907: Vận khí gia trì
 • #908: Sư đồ lại tụ họp
 • #909: Tinh Nguyên Lãng quyết định
 • #910: Người đá truyền công Tiểu Thiên Thiên Mệnh Thuật
 • #911: Tín ngưỡng
 • #912: Bí thuật mang tới thuế biến
 • #913: Đột phá tạo hóa ngũ huyền biến
 • #914: Thụ công
 • #915: Gặp lại Lệ Âm Dương
 • #916: Tiến về Tiên Thần đại lục
 • #917: Ma Si Đảo
 • #918: Ma Si thành gặp Niếp Nguyên
 • #919: Thật đúng là đụng phải Vô Cực Lão Quân
 • #920: Chiến Vô Cực cảnh
 • #921: Vô Thiên Viêm Luân
 • #922: Nhiếp Hồn Âm Dương Đinh đại triển thần uy
 • #923: Lão Quân nhận sợ
 • #924: Lão Quân nhập bọn
 • #925: Suy nghĩ
 • #926: Hóa độc
 • #927: Vô Cực Thiên Môn truy sát
 • #928: Cao thủ sử dụng kiếm Lăng Trường Hoán
 • #929: Tiến về
 • #930: Cốt Ma Vong Xà
 • #931: Không phải đối thủ
 • #932: Giết vào vong linh hải dương
 • #933: Vong Xà nguyên thần không gian ác chiến vong linh
 • #934: Phù lục tàn ảnh
 • #935: Tạo Hóa cảnh lục huyền biến
 • #936: Ngũ đại thế lực vây giết mà đến
 • #937: Địa cung tà ác cường giả
 • #938: Kim Quang Thần Lực Tháp
 • #939: Ma Si Tà Quân
 • #940: Ngũ đại cự đầu
 • #941: Đảo ngươi hang ổ
 • #942: Vạn Cổ Xà Thai thảo
 • #943: Lại là một khối đại lục tinh nguyên
 • #944: Quái kiếm
 • #945: Xây trận
 • #946: Bí thuật phát uy
 • #947: Liên thủ công thành
 • #948: Lại được bất phàm huyết đan
 • #949: Tình thế chuyển biến
 • #950: Trêu đùa Đồ Thiên Vương
 • #951: Cự đầu bất hoà
 • #952: Cùng hai vạn tu sĩ giao phong
 • #953: Các hiển thần thông
 • #954: Bái Nguyệt công chúa, Lệ Âm Dương
 • #955: Thừa thắng chế địch
 • #956: Sát thần nhập vào thân
 • #957: Âm Dương Đinh đại phát thần uy
 • #958: Lão hoạt đầu Vô Cực Lão Quân
 • #959: Hoàn thiện đại trận
 • #960: Vong linh hiểm địa
 • #961: Đến từ Hóa Vũ phúc địa vong linh lão giả
 • #962: Pháp bảo lại hiển lộ thần uy
 • #963: Kiếm Tinh Thiên Lôi quyết
 • #964: Lại là một đạo hư vô ấn phù
 • #965: Tử Vân Tiên Viện Vân Không chân quân
 • #966: Không Ngân Đạo kiếm
 • #967: Thiên mệnh chiếm lấy lôi quyết
 • #968: Tạo hóa thất huyền biến
 • #969: Thiên tài Đường Tử Hào, Phục Ngọc
 • #970: Thiên Bảng tranh phong
 • #971: Ba người hợp tác
 • #972: Thí Quân liên minh
 • #973: Tạo ra thi độc
 • #974: Tìm trợ
 • #975: Hiến kiếm
 • #976: Kiếm đạo cao thủ nhập bọn
 • #977: Tuyệt Lôi Kiếm pháp
 • #978: Khẩu phật tâm xà
 • #979: Hậu hạ thủ gặp nạn
 • #980: Thế công hung mãnh
 • #981: Thủ tín cự đầu
 • #982: Tiểu Thiên Thiên Mệnh Thuật lại hiển lộ rõ ràng bất phàm
 • #983: Kịch liệt giao phong
 • #984: Liên thủ uy thế
 • #985: Vương giả chi khí
 • #986: Lại đưa nguy cảnh
 • #987: Mập mạp đánh tới
 • #988: Mập mạp cùng Vô Cực cảnh cự đầu Thân Trung Báo
 • #989: Vô Cực Kiếm chủ bức giết
 • #990: Giết Thương Bắc Hoang Nhân
 • #991: Bại lui
 • #992: Minh Đao lão quỷ cầm đi
 • #993: Tứ Tí Kim Miết
 • #994: Một kiếm
 • #995: Sinh sinh bóc ra Chính Hoàng Quân Giáp
 • #996: Dị thể
 • #997: Thần bí ấn phù chuyển hóa chú ấn
 • #998: Dấu ấn chi bí
 • #999: Trấn áp Tứ Tí Kim Miết
 • #1000: Khúc mắc
 • #1001: Thu thập tàn cục
 • #1002: Kim miết hóa độc
 • #1003: Áo đen nữ tử bí bóng
 • #1004: Đột phá tạo hóa bát huyền biến
 • #1005: Tu luyện Không Liệt thuật
 • #1006: Thiên Hỏa Hỗn Hải
 • #1007: Tìm kiếm lôi hệ bí cảnh
 • #1008: Dẫn lôi phù lục
 • #1009: Thiên địa lôi tai
 • #1010: Lôi tai tẩy tủy
 • #1011: Ba lần tôi thể
 • #1012: Lôi kiếp trùng kích 108 đầu khí mạch
 • #1013: Quỷ bí khói đen
 • #1014: Thành công tôi thể
 • #1015: Không gian chi năng
 • #1016: Hóa Vũ phúc địa chi bí
 • #1017: Man Hoang Ngưu Quái
 • #1018: Bát Hoang Tỏa
 • #1019: Phích Lôi Châu
 • #1020: Gió thổi báo giông bão sắp đến
 • #1021: Cường đại Ngưu Đầu Quái
 • #1022: Trưởng lão cấp cường giả
 • #1023: Phản sát Hóa Vũ phúc địa ba đại cự đầu
 • #1024: Lấy một địch năm
 • #1025: Đánh giết Chân Hóa Thượng Sư
 • #1026: Một quyền
 • #1027: Bảo đỉnh đối với ngưu quái
 • #1028: Huyết mạch chi lực lần nữa thuế biến
 • #1029: Thần bí lão tiên sinh
 • #1030: Chấp Pháp liên minh lệnh bài
 • #1031: Thu phục ngưu quái
 • #1032: Vạn năm trứng vàng
 • #1033: Địa Uyên Cức Thủy
 • #1034: Vảy đen thiếu niên
 • #1035: Ô Thiện thiếu chủ
 • #1036: Triển vọng tương lai
 • #1037: Đồ Thiên Vương cùng Trường Bào Quái
 • #1038: Trường Bào Quái bảo khố
 • #1039: Kế hoạch đại nhảy vọt hướng tứ đại thế lực động thủ
 • #1040: Càn Khôn Vô Cực Tông
 • #1041: Chui vào đạo tràng
 • #1042: Chiếm đoạt bảo vật, giết phá đạo tràng
 • #1043: Tuyệt đối áp chế
 • #1044: Càn Khôn Tông chủ thần phục
 • #1045: Đối với Vô Cực Thiên Môn ra tay
 • #1046: Không có lựa chọn
 • #1047: Lại trấn áp Vô Cực Môn chủ
 • #1048: Gậy ông đập lưng ông
 • #1049: Ngang nhiên tế giết Vô Cực Ma Tôn, Vô Cực Kiếm chủ
 • #1050: Chỉ có thần phục
 • #1051: Đoạt xuống tứ đại thế lực
 • #1052: Đột phá tạo hóa cửu huyền biến
 • #1053: Kẻ không theo hết thảy giết chết
 • #1054: Tạo ra căn cơ
 • #1055: Muốn xây đạo tràng
 • #1056: Phế tích bên dưới bí mật
 • #1057: Thanh lý vong linh, đại yêu
 • #1058: Đạo tràng sơ thành
 • #1059: Lo trước khỏi hoạ
 • #1060: Quỷ dị vong linh cốt ma
 • #1061: Xảo ngộ Huyết Uyên lão tổ
 • #1062: Huyết Uyên lão tổ số con rệp
 • #1063: Hiện nay cục thế
 • #1064: Thiên địa kỳ thạch
 • #1065: Thiên Khung Đại Đạo Kiếm Trận
 • #1066: Huyền Các Tiên Viện
 • #1067: Tai họa lâm đầu
 • #1068: Phục Ngọc cứu giúp
 • #1069: Linh Cơ Thành
 • #1070: Báo danh phong ba
 • #1071: Vạn cổ để lại tượng người
 • #1072: Người đá chi bí
 • #1073: Thần Tuyền Tu Di Sơn
 • #1074: Trọng thưởng
 • #1075: Vạn Tượng Các Bách Hiểu Quân
 • #1076: Giải thi đấu bắt đầu
 • #1077: Trấn Hồn Lâm
 • #1078: Vớt chỗ tốt
 • #1079: Chiếm lấy tinh mang
 • #1080: Lại gặp Yến Linh Yên
 • #1081: Lưu Ly tiên tử
 • #1082: Mập mạp cùng Yến Linh Yên
 • #1083: Phương Thanh Tuyết uy hiếp
 • #1084: Thiên hạ tinh anh
 • #1085: Hoàng giả chi đạo
 • #1086: Tinh anh hội tụ
 • #1087: Đối thủ Chu Lịch
 • #1088: Nhẹ nhõm chiến thắng
 • #1089: Lăng Trường Hoán cùng Tiêu Diêu Tam Tử
 • #1090: Da La Duẫn Hạo
 • #1091: Pháp tướng
 • #1092: Cường cường giao thủ
 • #1093: Đánh bại Da La Duẫn Hạo
 • #1094: Chiến Chu Hạc
 • #1095: Phong mang tiệm thịnh
 • #1096: Ba chiêu bại Chu Hạc
 • #1097: Hoàng thất huyết mạch
 • #1098: Pháp tướng sinh ra
 • #1099: Nghịch thiên một côn
 • #1100: Đối thủ là Lưu Ly tiên tử
 • #1101: Ép tiên tử
 • #1102: Hoắc Viêm bá đạo
 • #1103: Chiến Tần Lan
 • #1104: Như thế nào lĩnh vực
 • #1105: Mập mạp xảy ra chuyện
 • #1106: Nhẫn
 • #1107: Ta muốn để ngươi chết
 • #1108: Giao thủ Thục Viễn
 • #1109: Đưa đến cửa đến ta không tiếp khách khí
 • #1110: Ngang nhiên giết chết Huyền Các Tiên Viện thiên tài
 • #1111: Hướng Chấp Pháp liên minh muốn một cái thuyết pháp
 • #1112: Sau cùng đối thủ
 • #1113: Quyết chiến Hoắc Viêm
 • #1114: Cường cường giao phong
 • #1115: Chân hỏa thần thông quyết đấu
 • #1116: Thắng bại
 • #1117: Vân Phàm Giới trăm vị thiên tài
 • #1118: Địch ý
 • #1119: Phó Viên khí tức
 • #1120: Bái Nguyệt công chúa
 • #1121: Khổ tu giả
 • #1122: Ngạo cốt
 • #1123: Ngươi lệ khí quá nặng
 • #1124: Tinh tiến không cửa
 • #1125: Đại đạo hạt giống bất phàm
 • #1126: Âm Dương kính
 • #1127: Kỳ ngọc thần uy không chỗ che thân
 • #1128: Trời lật địa chấn
 • #1129: Liên thủ
 • #1130: Xông xáo
 • #1131: Khổ tu giả từng bước truy sát
 • #1132: Lưỡng giới loạn lưu
 • #1133: Thập đại khổ tu giả truy sát
 • #1134: Bất diệt đạo tâm
 • #1135: Sơn cùng Thủy tận
 • #1136: Thượng Quan Ngu đánh tới
 • #1137: Là ngươi !!
 • #1138: Cường đại
 • #1139: Thượng Quan Ngu hiến thân
 • #1140: Bảo đỉnh song tu
 • #1141: Lai lịch thần bí
 • #1142: Thẳng thắn bề ngoài đối với
 • #1143: Nòng nọc chi lực lần nữa song tu
 • #1144: Hứa ngươi Bỉ Ngạn Hoa
 • #1145: Ba người chém không đứt nhân quả
 • #1146: Hai nữ tranh phong
 • #1147: Bỏ chạy
 • #1148: Pháp tướng chi uy
 • #1149: Đặc thù linh khí
 • #1150: Vực sâu linh mạch
 • #1151: Một khối siêu việt đại lục tinh nguyên không gian bảo thạch mảnh vỡ
 • #1152: Thiên lao dị vực
 • #1153: Cao thủ hiện
 • #1154: Dị vực bí văn
 • #1155: Lại là một khối kỳ thạch
 • #1156: Lại gặp Khung Vân tôn giả
 • #1157: Thiếu Thiên Thừa
 • #1158: Đều là nhân vật lợi hại
 • #1159: Địa Uyên Cức Thủy hải dương
 • #1160: Đáy nước cấm giới
 • #1161: Thứ hai tôn ngủ ở Địa Uyên Cức Thủy bên trong thạch tượng
 • #1162: Ma đạo cao thủ đánh tới
 • #1163: Ma đạo tuyệt thế cường giả Niếp Nguyên
 • #1164: Tuấn kiệt tranh phong
 • #1165: Cao thủ thăm dò
 • #1166: Viễn cổ người đá chi bí
 • #1167: Đến từ cao nhân đồ chơi
 • #1168: Cùng tiền bối đối thoại
 • #1169: Thạch tượng thức tỉnh
 • #1170: Tiến vào thiên lao
 • #1171: Ba vạn năm trước Vô Cực Tông cự đầu
 • #1172: Đám cự đầu
 • #1173: Nghĩ cách cứu viện từng tôn cường giả
 • #1174: Trước mặt mọi người lộ ra thần uy
 • #1175: Thu phục nhân tâm
 • #1176: Đồng Ngưu Xích Ngạc
 • #1177: Hôm nay không giống ngày xưa
 • #1178: Không có đường lui
 • #1179: Tượng đá kinh lôi
 • #1180: Tiểu thạch tượng đồ sát chấp pháp người
 • #1181: Từng bước tranh phong
 • #1182: Thanh Phù Yêu Vương
 • #1183: Thánh Giáo Giáo chủ
 • #1184: Cứu ra mập mạp, Lăng Trường Hoán
 • #1185: Thánh Giáo đánh tới chỗ tốt
 • #1186: Bị buộc trốn vào Địa Uyên Cức Thủy
 • #1187: Chính là không ra làm khó dễ được ta
 • #1188: Quen thuộc ma kinh huyết khí
 • #1189: Niếp Nguyên cùng Đại Đế
 • #1190: Giết ra dị vực
 • #1191: Đông Thắng Thần Châu cự quái Thanh Phù vương
 • #1192: Liên thủ chặt đứt Thanh Phù vương cánh tay phải
 • #1193: Thần bí Thánh Chủ
 • #1194: Xảo diệu ngụy trang
 • #1195: Mưu tính đường ra
 • #1196: Trùng kích Đoạt Thiên cảnh
 • #1197: Thiên kiếp dị tượng
 • #1198: Tử hà thiên địa dị hỏa
 • #1199: Lấy Đoạt Thiên cảnh
 • #1200: Hỏa hệ chi uy
 • #1201: Tam Muội Hỏa Sát chân thân
 • #1202: Bốn trăm năm sau lại về Tiềm Long đại lục
 • #1203: Độc Vương Ngột Thuật cùng Luyện Vân Tiên
 • #1204: Thu thập Độc Vương Ngột Thuật
 • #1205: Mục tiêu Hóa Vũ Tông
 • #1206: Cùng đường mạt lộ Hóa Tiên Tông chủ
 • #1207: Hủy diệt Hóa Tiên Tông
 • #1208: Chặt đứt nhân quả
 • #1209: Công pháp thuế biến
 • #1210: Đoạt thiên thuế biến
 • #1211: Tín ngưỡng lực
 • #1212: Thiết Cát đại lục
 • #1213: Mười năm cục thế
 • #1214: Thần bí các cường giả
 • #1215: Ta chính là Vĩnh Thích Hoàng tử
 • #1216: Mưa gió sắp đến
 • #1217: Chuẩn bị tẩy tủy
 • #1218: Thành công tẩy tủy
 • #1219: Vạn Đảo Linh Vực giết tới
 • #1220: Thi triển chân thân
 • #1221: Huyết nhục chân thân uy lực
 • #1222: Phương Thanh Tuyết cùng Thanh Hỏa
 • #1223: Đều đánh tới
 • #1224: Bái Nguyệt công chúa chiến thượng vị giới cường giả
 • #1225: Hoàng tử cùng công chúa
 • #1226: Không đường có thể trốn
 • #1227: Đều thành chất dinh dưỡng
 • #1228: Lại gặp Mạn Đà công tử
 • #1229: Đột phá Đoạt Thiên cảnh nhị huyền biến
 • #1230: Nguyên Thiên Thánh Quân, Vương Thần Thông, Thiên Mộ Tuyết
 • #1231: Đồ đệ giết sư
 • #1232: Nguyên Thiên Thánh Quân cái chết
 • #1233: Ăn trộm gà không thành thực gạo
 • #1234: Đánh bại Thanh Hỏa
 • #1235: Lại thôn phệ một cái dị hỏa
 • #1236: Tứ Muội Hỏa Sát chân thân
 • #1237: Rốt cục phát hiện Vô Cực Tông di tích
 • #1238: Ba vạn năm trước Vô Cực Tông lưu lại tài phú
 • #1239: Vương phẩm đạo khí
 • #1240: Phong Liệt Huyền Băng Phiến
 • #1241: Hiểm địa gặp nhau
 • #1242: Giang Nhược Hàn cái chết
 • #1243: Thị thị phi phi
 • #1244: Thật thật giả giả
 • #1245: Sư đồ, huynh đệ bất hoà
 • #1246: Tước cốt tình tuyệt, cắt bào nghĩa đoạn
 • #1247: Lưu lại Vô Cực Đỉnh
 • #1248: Quyết liệt
 • #1249: Hoa Vân Kiếm Tôn bao vây
 • #1250: Khung Vân tôn giả đánh tới
 • #1251: Lệnh bài diệu dụng
 • #1252: Gặp lại A Lạt Đồ
 • #1253: Thánh Giáo khai thác biển sâu linh mạch
 • #1254: Ngăn cản Thánh Giáo
 • #1255: Thâm Hải Hoàng tộc
 • #1256: Ô Thiện Ô Vũ
 • #1257: Đuổi theo không thả
 • #1258: Hải quái cùng liên minh liên thủ
 • #1259: Biển sâu ngăn nước, địa tâm sụp đổ
 • #1260: Hủy diệt biển động
 • #1261: Biển sâu hạo kiếp
 • #1262: Ô Thiện cứu giúp
 • #1263: Trợ giúp lão giả khôi phục
 • #1264: Gặp nhau Tiềm Long đại lục
 • #1265: Khai tông lập phái, Nghịch Thiên Đạo tông
 • #1266: Đi ở
 • #1267: Tách ra hành động
 • #1268: Bách Hoang đại lục
 • #1269: Toái thạch chi biến
 • #1270: Thần kỳ đá vụn
 • #1271: Vô Phong Đảo tự
 • #1272: Nghĩa phụ Vân Ma Thiên
 • #1273: Đã lâu
 • #1274: Đạo pháp giao lưu
 • #1275: Đột phá Đoạt Thiên cảnh tứ huyền biến
 • #1276: Hạnh phúc một nhà
 • #1277: Thành hôn
 • #1278: Ta là ai
 • #1279: Mộng vẫn là hiện thực
 • #1280: Không phải là ngươi
 • #1281: Cuối cùng Hoàng Lương Nhất Mộng
 • #1282: Nguyên lai là Thánh Giáo
 • #1283: Cùng truy
 • #1284: Gặp lại Song Đầu Kình Yêu
 • #1285: Biển sâu linh mạch
 • #1286: Cùng Kình vương liên thủ
 • #1287: Thánh Giáo chi chủ
 • #1288: Những người
 • #1289: Biển sâu đứt gãy
 • #1290: Địa tâm sụp đổ
 • #1291: Tiên Nguyệt Cốc
 • #1292: Nửa đường cứu người
 • #1293: Oán bà
 • #1294: Cự đầu xuất hiện
 • #1295: Bách Vô hoang quật
 • #1296: Cánh đồng hoang vu người đá
 • #1297: Lại là các ngươi đám người này
 • #1298: Lăng mộ nguy cảm giác
 • #1299: Phục sinh vong linh đại yêu
 • #1300: Giao thủ Di Thiên Hóa
 • #1301: Niêm Hoa Kiếm Quyết
 • #1302: Lực lay Phái Chân Lão Tôn
 • #1303: Huyết phù đối địch
 • #1304: Cát Cổ vong linh giết ra
 • #1305: Sẽ không bỏ qua ngươi
 • #1306: Cầm xuống Phái Chân Lão Tôn
 • #1307: Trấn áp vong linh
 • #1308: Quen thuộc vong linh khí tức
 • #1309: Phù Vương lại đến
 • #1310: Độc nhãn vong linh
 • #1311: Nhục thân năng lực đại hiển thần uy
 • #1312: Lưu Ly tiên tử, Lưu Tinh tiên tử
 • #1313: Viện trợ tiên tử
 • #1314: Tam đại Tiên Viện bí mật
 • #1315: Oán bà xuất thủ
 • #1316: Linh Tộc chi trưởng
 • #1317: A La Ma Thiên cường đại
 • #1318: Thập Nhị Quân Linh Kiếm không có
 • #1319: Thâm Hải Vương giả chi nộ
 • #1320: Lôi Bạo chi vương
 • #1321: Cùng Thâm Hải Vương giả hợp tác
 • #1322: Đoạt thiên ngũ huyền biến
 • #1323: Trở về đại lục
 • #1324: Thanh Thanh Huyền
 • #1325: Dọc đường Mộc Vương Tiên đảo
 • #1326: Niếp Nguyên cùng Đông Cổ Giáo phái
 • #1327: Tu luyện tam đại Tiên Viện công pháp
 • #1328: Công pháp chi diệu
 • #1329: Đột phá Đoạt Thiên cảnh lục huyền biến
 • #1330: Chui vào Vạn Bảo thương hội
 • #1331: Toàn diệt
 • #1332: Thiên Bảo tâm kinh cùng Thất Tinh Già Thiên Đăng
 • #1333: Tiên bảo mảnh vỡ
 • #1334: Thần uy cũng lộ ra
 • #1335: Nhục thân khủng bố
 • #1336: Diệt đi Vạn Bảo thương hội
 • #1337: Đoạt Thiên cảnh thất huyền biến
 • #1338: Thôn phệ đại yêu linh châu
 • #1339: Đoạt Thiên cảnh bát huyền biến
 • #1340: Gặp nhau hai mênh mông
 • #1341: Nay lúc không giống ngày xưa
 • #1342: Thượng vị giả lợi hại
 • #1343: Mạnh mẽ viện thủ
 • #1344: Ngoài ý muốn gặp được Bái Nguyệt công chúa
 • #1345: Tuyển Nguyệt công chúa cùng Mạn Đà công tử
 • #1346: Chấp Pháp liên minh dời đi tượng đá
 • #1347: Lại vào dị vực
 • #1348: Lưỡng giới loạn lưu bên trong vong linh cốt triều
 • #1349: Vong linh cốt ma tràn vào dị vực
 • #1350: Xuyên phá thiên thủ đoạn
 • #1351: Tai nạn
 • #1352: Hỏa thiêu vong linh
 • #1353: Bảo tàng bí cảnh
 • #1354: Cường thế công kích địa cung
 • #1355: Cường cường chặn đường
 • #1356: Thứ hai tôn cự nhân tượng
 • #1357: Hai đại trấn thủ người ôm cây đợi thỏ
 • #1358: Siêu cấp sát chiêu
 • #1359: Vạn Ma Quyển bá đạo
 • #1360: Tiên bảo Hoàng Bì Hồ Lô
 • #1361: Dung hợp hồ lô lô
 • #1362: Thất Tinh Già Thiên Đăng lộ ra thần uy
 • #1363: Cướp đi Vạn Ma Quyển
 • #1364: Bất phàm tiên mang khí tức
 • #1365: Tiên bảo xuất thế
 • #1366: Kinh động bát phương
 • #1367: Thượng vị những người
 • #1368: Tranh đoạt tiên bảo
 • #1369: Phục Ma Đại Đế đánh tới
 • #1370: Đều tới
 • #1371: Ngũ đại cao thủ
 • #1372: Giao thủ hai đại cự đầu
 • #1373: Rung chuyển cự đầu
 • #1374: Đánh giết Tự Chân Tử, Tây Bá Uẩn
 • #1375: Mảnh vỡ kỳ diệu tác dụng
 • #1376: Tiên Thi
 • #1377: Tam Thanh tiên môn lệnh bài
 • #1378: Lại là người quen
 • #1379: Quả quyết cự tuyệt
 • #1380: Cùng Bái Nguyệt công chúa hợp tác
 • #1381: Lợi hại ma linh
 • #1382: Phù Vương bức tới
 • #1383: Thần Châu đại lục thứ hai tôn đại yêu
 • #1384: Phục sinh huyết nhân
 • #1385: Phương Thanh Tuyết thần phục
 • #1386: Tiên bảo nhận chủ
 • #1387: Nó lại xuất hiện
 • #1388: Cờ cao nhất chiêu nghiền ép cự đầu
 • #1389: Tử Vân Tiên Viện lãnh tụ
 • #1390: Trăm năm ẩn núp
 • #1391: Thôn phệ Tự Chân Tử
 • #1392: Đột phá Đoạt Thiên cảnh cửu huyền biến
 • #1393: Vô Cực cảnh đại kiếp
 • #1394: Đăng phong vô cực
 • #1395: Tiên bảo mảnh vụn bên trên thế giới
 • #1396: Chúc Mông Tiên Kiếm, Xích Bạc Viêm Kiếm
 • #1397: May mắn còn sống
 • #1398: Liên tục cúi đầu
 • #1399: Tam đại thượng vị thế lực đánh tới Thần Châu
 • #1400: Thần Châu tai nạn
 • #1401: Cùng nhau cường đại
 • #1402: Không có chữ vi tôn
 • #1403: Phàm nhân nhục thai lớn thuế biến
 • #1404: Đột phá Vô Cực cảnh nhị huyền biến
 • #1405: Tín ngưỡng không phá
 • #1406: Kình vương đến cửa
 • #1407: Trăm năm sau khi
 • #1408: Ô Vũ chiến Vĩnh Thích Hoàng tử
 • #1409: Oán bà đánh tới
 • #1410: Đến từ thượng vị giới hủy diệt
 • #1411: Vân Phàm Giới tai nạn
 • #1412: Hạ Giới mà đến cường giả
 • #1413: Thạch hóa hải dương
 • #1414: Cùng đại yêu liên thủ
 • #1415: Nghiên cứu thạch độc
 • #1416: Ngăn chặn thạch độc
 • #1417: Chấp Pháp liên minh cũng sẽ cúi đầu
 • #1418: Gặp lại Ma Si Đảo chủ
 • #1419: Lăng Trường Hoán hiện ra bất phàm thực lực
 • #1420: Mấy người há có thể vào ta pháp nhãn
 • #1421: Như thế nào hùng tâm
 • #1422: Vô Cực Tông lão giả giết ra
 • #1423: Vô Cực Bất Diệt
 • #1424: Đủ lộ ra thủ đoạn
 • #1425: Giao thủ Linh Tuệ
 • #1426: Thượng vị giả cường đại
 • #1427: Linh Tuệ lợi hại
 • #1428: Thiên địa lãnh tụ vẫn lạc
 • #1429: Vĩnh Thích Hoàng tử
 • #1430: Cường giả giáng lâm
 • #1431: Nhược Thủy cùng cổ địa
 • #1432: Ma linh cùng tiên nhân
 • #1433: Nhân ma mê tung
 • #1434: Liên minh Minh chủ
 • #1435: Tiên nhân giáng lâm
 • #1436: Đều chuồn đi
 • #1437: Hướng tiên nhân thần phục
 • #1438: Bị ép rời đi
 • #1439: Tiên duyên tới
 • #1440: Thoát đi Vân Phàm Giới
 • #1441: Đối phó tiên thú
 • #1442: Mục tiêu Thiên Tâm Giới
 • #1443: Vô cực ngũ huyền biến
 • #1444: Tiên nhân diện mục
 • #1445: Phi tiên ?
 • #1446: Thiên Tâm Giới hiện
 • #1447: Vô Cực cảnh lục huyền biến
 • #1448: Thiên Tâm đại lục
 • #1449: Phá tiên đại kiếp
 • #1450: Vân Thường Tiên Các
 • #1451: Tiểu Bá Vương Vân Linh Nhi
 • #1452: Vân gia tình huống
 • #1453: Vô Cực cảnh thất huyền biến
 • #1454: Vân gia tộc địa
 • #1455: Âm thầm chui vào
 • #1456: Hình Phạt Động
 • #1457: Vân Như Tiên
 • #1458: Vân gia đi qua
 • #1459: Cổ lão huyết trì
 • #1460: Huyết mạch tẩy tủy
 • #1461: Huyết mạch chi lực đột phá cửu huyền biến
 • #1462: Màu vàng kim hổ phù
 • #1463: Thạch phù xuất thế
 • #1464: Nộ chiến Vân gia
 • #1465: Ly phu nhân, Vân Tuyệt Phong
 • #1466: Đánh thì đánh a
 • #1467: Vân gia Tộc trưởng Vân Trung Thiên
 • #1468: Tuỳ tiện trảm cự đầu
 • #1469: Chiến Thần Thất Sát Trận
 • #1470: Bảy đại cao thủ một
 • #1471: Giao thủ Vân Trung Thiên
 • #1472: Thánh Hổ Tỏa Liên
 • #1473: Thú Vương hiện thân
 • #1474: Tiên bảo lực lượng
 • #1475: Nguyên lai là người trong nhà
 • #1476: Huyết mạch tranh chấp
 • #1477: Vân Ma Thiên, Dương Chân, Thượng Quan Ngu
 • #1478: Đánh đi Vân Ma Thiên
 • #1479: Huyết mạch chân thân
 • #1480: Đi qua bí văn
 • #1481: Chân tướng
 • #1482: Một kiếm giải ngàn lo
 • #1483: Vương giả không thể khinh nhờn
 • #1484: Quỳ xuống a
 • #1485: Từ đó thế gian lại không Vân Ma Thiên
 • #1486: Tuế nguyệt chảy hết chân tướng vĩnh tồn
 • #1487: Tự vận kết thúc
 • #1488: Thú Vương tới gặp
 • #1489: Vạn cổ Tam Hoàng truyền thuyết
 • #1490: Tộc trưởng ta không cần
 • #1491: Tiên nhân tìm tới
 • #1492: Trốn hướng Vĩnh Nhạc Giới
 • #1493: Vĩnh Lạc Hoàng Đế
 • #1494: Vĩnh Nhạc Giới sóng gió ngập trời
 • #1495: Mười vạn mai phục
 • #1496: Vĩnh Nhạc đế quốc lại như thế nào
 • #1497: Vương giả tín ngưỡng
 • #1498: Không điên không phải ta
 • #1499: Thế gian nhất khoảng cách xa
 • #1500: Tiên nhân đến
 • #1501: Tiên nhân đối kháng
 • #1502: Vu tộc cao thủ
 • #1503: Gặp lại Bái Nguyệt công chúa
 • #1504: Phệ Không Thử truy sát
 • #1505: Thú Vương năng lực
 • #1506: Thần Vệ kim giáp
 • #1507: Xâm nhập tinh hà vực sâu
 • #1508: Kim bào Phệ Không Thử
 • #1509: Cường đại Phệ Không Thử
 • #1510: Thủ đoạn thông thiên không ngừng hiển lộ rõ ràng
 • #1511: Đổ máu tới cùng
 • #1512: Thu thập Phệ Không Thử
 • #1513: Tiên thú cũng nhận chủ
 • #1514: Thần linh cùng ngọc hốt
 • #1515: Cường giả mộ địa
 • #1516: Huyết Mãng tôn giả cùng Hồng Lại Yêu Hoàng
 • #1517: Tiên đồ không tịch mịch
 • #1518: Độc Hậu Phong
 • #1519: Thất thải thiên lôi
 • #1520: Phương Thanh Tuyết lại hiện ra
 • #1521: Dương Chân cùng vong linh nam tử
 • #1522: Ta gọi Hình Thiên
 • #1523: Thất thải Tiên Giới thông đạo
 • #1524: Lôi lực luyện pháp bảo
 • #1525: Bảy lần thiên lôi tẩy tủy
 • #1526: Niết bàn thành tiên
 • #1527: Từ từ đạp tiên lộ
 • #1528: Cuối cùng nhập Tiên Giới
 • #1529: Thần Mạch tuyệt địa
 • #1530: Đám người độ kiếp
 • #1531: Phàm nhân tố tiên thể
 • #1532: Thần Vệ dấu ấn
 • #1533: Tiên Giới gặp tiên nhân
 • #1534: Tinh Vân thương hội
 • #1535: Rơi vào ma đầu khống chế
 • #1536: Hợp chiến ma đầu
 • #1537: Ngọc Sấu Tiên Cung chi lâm Yên Nhi
 • #1538: Bóp chết tiên nhân
 • #1539: Thân phận lộ ra ngoài
 • #1540: Quỳ xuống
 • #1541: Ngọc Sấu Tiên Cung
 • #1542: Tạp dịch
 • #1543: Tấn thăng Địa Tiên cảnh hai lần niết bàn
 • #1544: Hồ lô không gian đối luyện
 • #1545: Chân Vũ Chu Thiên Thần Quyền
 • #1546: Thấp kém tiên đan
 • #1547: Tiềm hành tiềm tu
 • #1548: Đột phá địa tiên ba lần niết bàn
 • #1549: Thiên Xuyên sơn mạch
 • #1550: Hóa vũ đăng tiên
 • #1551: Không có chữ nòng nọc lưỡng hóa Âm Dương Ngư
 • #1552: Luyện chế độc tình con rối
 • #1553: Không xong
 • #1554: Dưỡng Linh Hồ
 • #1555: Ký danh đệ tử Bái Nguyệt
 • #1556: Tấn thăng địa tiên nhị huyền thiên
 • #1557: Tam huyền thiên địa tiên
 • #1558: Ngươi có tiên đan ta cũng có
 • #1559: Giác Kiếm
 • #1560: Liên tiếp tấn thăng
 • #1561: Khó chơi
 • #1562: Đưa kiếm đồ
 • #1563: Tứ Tượng Tiểu Kiếm
 • #1564: Bái Nguyệt tấn thiên tiên
 • #1565: Cửu huyền thiên địa tiên
 • #1566: Đuổi đi Võ Nhạc
 • #1567: Thiên tiên đại kiếp
 • #1568: Tấn thiên tiên
 • #1569: Thần thông trở về
 • #1570: Phó Thần cùng Vân Tuyệt Phong hiến vật quý
 • #1571: Phó Thần cùng Phiên Thiên Lôi Ấn
 • #1572: Máu mặt cường giả
 • #1573: Bảo bối Nhân Sâm Quả
 • #1574: Tạp dịch không dễ chọc
 • #1575: Ký danh tinh anh đệ tử
 • #1576: Cho ngươi một bàn tay
 • #1577: Bái Nguyệt tấn thăng tinh anh đệ tử
 • #1578: Vân Càn Tiên Thành
 • #1579: Trương Nguyên Đống
 • #1580: Núi cao còn có núi cao hơn
 • #1581: Ta nhận
 • #1582: Từng bước một gài bẫy
 • #1583: Đều là chân tiên
 • #1584: Giả heo ăn thịt hổ không phải của ta sở trường
 • #1585: Miểu sát
 • #1586: Đi vào Tiên Giới món lời đầu tiên
 • #1587: Võ Nhạc lại tìm phiền toái tới
 • #1588: Thiên tiên nhị huyền thiên
 • #1589: Chuột thành mèo
 • #1590: Hoàn mỹ phục kích
 • #1591: Địa Phách Kiếm
 • #1592: Trảm Võ Nhạc
 • #1593: Thần Công Đồ truyền thuyết
 • #1594: Dự cảm bên trong Vô Cực Đồ
 • #1595: Võ Liệt Không phẫn nộ
 • #1596: Vân Quật Không Thành
 • #1597: Bán thú tiểu cô nương
 • #1598: Mua xuống bán thú thiếu nữ
 • #1599: Thần bí nữ tử
 • #1600: Duyên đến tự nhiên gặp
 • #1601: Cực Địa Tiên Thành
 • #1602: Lại gặp Võ Liệt Không
 • #1603: Bảo dược xuất thế
 • #1604: Tranh đoạt bảo dược
 • #1605: Tiên Hoang Thánh Môn cường giả
 • #1606: Phá hư chuyện tốt
 • #1607: Vương giả bên dưới Hoắc Lâm
 • #1608: Cự tuyệt cường giả mời
 • #1609: Hắc Ám chi uyên
 • #1610: Lại gặp Thái Chân Kiếm Môn đệ tử
 • #1611: Nhân sâm bảo thụ
 • #1612: Lần thứ ba xảo ngộ
 • #1613: Ngươi cái này muội tử ta nhận
 • #1614: Hạ Tiên Hoàng
 • #1615: Ta cũng không có cách nào
 • #1616: Hắc Sơn bộ lạc
 • #1617: Tuyết Hải ma lâm
 • #1618: Ma linh thụ quái
 • #1619: Oa Thụ tộc vô thượng Oa tổ
 • #1620: Địa nhũ tinh bột
 • #1621: Bị nhốt hốc cây
 • #1622: Không dùng được
 • #1623: Viên thịt quái vật
 • #1624: Lui vào vực sâu
 • #1625: Cổ Kiếm Quốc tướng quân Tần Đại Quý
 • #1626: Tướng Quân Phủ
 • #1627: Rung chuyển kim tiên thi thể
 • #1628: Độc tình hóa người
 • #1629: Kim tiên Nghiêm Thông
 • #1630: Tướng quân lôi kéo
 • #1631: Cùng đường tiến về
 • #1632: Nhục ta người chết
 • #1633: Trảm Viên Thuật
 • #1634: Khoa Y tộc phục kích
 • #1635: Đại yêu chặn đánh
 • #1636: Xương trắng vực sâu
 • #1637: Thức tỉnh huyết cốt nhân
 • #1638: Huyết cốt nhân rung chuyển tượng người
 • #1639: Một kiếm chi uy
 • #1640: Đều là bảo bối a
 • #1641: Liên tục đột phá thiên tiên cửu huyền thiên
 • #1642: Khí trùng chân tiên
 • #1643: Chân tiên đại kiếp
 • #1644: Thiên Địa Âm Dương Ấn
 • #1645: Hoàng Tuyền Phù Đồ Hồ
 • #1646: Trấn Ngục
 • #1647: Lại gặp Tiên Hoang Thánh Môn
 • #1648: Lại gặp Hoắc Lâm
 • #1649: Cường giả tán thành
 • #1650: Khó xử
 • #1651: Ta chỉ là cái tiểu nhân vật
 • #1652: Nghiêm Thông lộ ra bất phàm
 • #1653: Chân tiên nhị huyền thiên
 • #1654: Tiên đình to lớn
 • #1655: Tiên Dị Sơn
 • #1656: Phong Mã Nghĩ cùng độc hạt
 • #1657: Xà quái khó chơi
 • #1658: Đằng Cách Tháp vương
 • #1659: Lại cùng Tiên Hoang Thánh Môn cường giả tranh đoạt bảo dược
 • #1660: Giết ngươi lại như thế nào
 • #1661: Chân tiên tam huyền thiên
 • #1662: Hiểm địa hội hợp
 • #1663: Chân tiên ép kim tiên
 • #1664: Tương trợ Hạ Tiên Hoàng
 • #1665: Liên tục đánh bại U Lâm Thành cường giả
 • #1666: Tiên tử thất thần
 • #1667: Dung nham quái vật
 • #1668: Đến từ hắc ám thế giới lực lượng
 • #1669: Rất nhiều lai lịch
 • #1670: Mạo hiểm lấy dược
 • #1671: Hắc ám thế giới cường giả
 • #1672: Đằng Cách Tháp vương đánh tới
 • #1673: Hắc ám chi lực
 • #1674: Năng lực hợp kích
 • #1675: Phần Thiên Tông Hàn Chấn Tử
 • #1676: Lớn mật
 • #1677: Đáp ứng
 • #1678: Lại gặp Tần gia huynh muội
 • #1679: Địa Phách kiếm hiển uy
 • #1680: Cùng đường mạt lộ
 • #1681: Đánh giết Võ Liệt Không
 • #1682: Lại gặp Hoắc Lâm
 • #1683: Hồng Thần, Ba Đồ Nhĩ
 • #1684: Cướp đoạt dị thạch
 • #1685: Thiên địa nhân chi bảo
 • #1686: Đạo Thai Nguyên Thạch
 • #1687: Oa tổ đoạt nhục thân
 • #1688: Bí tộc cường giả
 • #1689: Địa Phế Ô Tinh
 • #1690: Song song đột phá
 • #1691: Cổ Kiếm Quốc biến
 • #1692: Oa tổ đoạt xá Cổ Kiếm Quốc Hoàng tử
 • #1693: Thông Thiên Oa tổ
 • #1694: Đột phá chân tiên thất huyền thiên
 • #1695: Lưỡng đại thế lực chi tranh
 • #1696: Dám khi dễ ta người
 • #1697: Chân tiên tám huyền thiên
 • #1698: Giết chính là
 • #1699: Tạp dịch đệ tử cũng nghịch thiên
 • #1700: Tiên Lão đệ tử Trần Thiện Nhu
 • #1701: Chân tiên cửu huyền thiên
 • #1702: Đạp vào đảo nhỏ
 • #1703: Song Ngạc Cổ Thú
 • #1704: Không biết uy hiếp
 • #1705: Giảo hoạt cự ngạc
 • #1706: Nguyền rủa chi mê
 • #1707: Hắc ám chi thụ cùng Địa Hoàng Thiên Đằng truyền thuyết
 • #1708: Muốn nuốt viễn cổ xà thụ
 • #1709: Thôn phệ Tiên Thánh đại yêu nội đan
 • #1710: Trăm năm luyện phân thân
 • #1711: Bóc ra tà ác huyết nhục
 • #1712: Phân thân tiểu thành
 • #1713: Đến từ hắc ám tồn tại
 • #1714: Huyết mạch đối với hắc ám xà thụ
 • #1715: Hắc ám vô biên
 • #1716: Tâm ma cùng phân thân
 • #1717: Phân thân siêu phàm
 • #1718: Kim tiên đại kiếp
 • #1719: Vạn cổ kim tiên
 • #1720: Tam Hoàng Tôn Thiên Ấn
 • #1721: Huyền Hoàng Môn
 • #1722: Đại Thiên Thời Không Thuật cùng Vu tộc
 • #1723: Tam đại Thánh Nhân Ý Chí truyền thuyết
 • #1724: Sử dụng phù lục
 • #1725: Phân thân đại thành
 • #1726: Hắc Thủy Môn hiện
 • #1727: Đều là phân thân đồ ăn
 • #1728: Gian cự nhiệm vụ
 • #1729: Nghịch thiên tín ngưỡng khả năng
 • #1730: Kim tiên nhị huyền thiên
 • #1731: Cùng tiên lão đệ tử đồng hành
 • #1732: Ăn thiệt thòi ở trước mắt
 • #1733: Ngàn thi đun nấu
 • #1734: Ma Quật cứu người (ngày mồng một tháng năm vui sướng canh một đưa lên )
 • #1735: Tiên lão đệ tử vẫn lạc (canh hai )
 • #1736: Kỳ Nguyên Bạo Quân (ba canh )
 • #1737: Phân thân cường thế (bốn canh )
 • #1738: Thái cổ trầm luân (canh năm )
 • #1739: Thần bí mà đến cường giả (sáu chương )
 • #1740: Đến từ Địa Quỷ vực sâu (bảy chương )
 • #1741: Phân thân vô địch (tám càng )
 • #1742: Thần Tộc Cường Giả hiện (chín càng )
 • #1743: Kim Lôn (mười chương )
 • #1744: Hắc ám cùng Thần tộc (mười một càng )
 • #1745: Ngọc Mộng Tâm Thuật
 • #1746: Kim tiên thất huyền thiên
 • #1747: Trùng kích tiên thánh trước chuẩn bị
 • #1748: Thiên lộ cùng thần vực truyền thuyết
 • #1749: Kim tiên tám huyền thiên
 • #1750: Lại một cái quái mộng
 • #1751: đại tiên
 • #1752: Hồng Bảo Thương Hội cường giả Bàng Liêu
 • #1753: Bồng Lai Tiên Đình thế lực lớn cường giả
 • #1754: Mọi người mới
 • #1755: Hạ Thái Tử
 • #1756: Dưỡng đồng
 • #1757: Đấu giả cùng đấu bảng
 • #1758: quỷ anh
 • #1759: Vực ngoại hư vô
 • #1760: Tinh thần chi lực
 • #1761: Bảo dược bẫy rập
 • #1762: Ma Đà lão nhân
 • #1763: Đánh lén không quả
 • #1764: Đưa ngươi biến thành chó
 • #1765: Bồng Lai Thiên Các cao thủ hiện
 • #1766: Thiên Các thiên tài thực lực
 • #1767: Đại nạn không chết
 • #1768: Phân thân đánh tới
 • #1769: Phân thân Đấu Ma đà lão nhân
 • #1770: Thanh Đế Luân Hồi Đăng lai lịch
 • #1771: Kim tiên cửu huyền thiên
 • #1772: Gặp lại Cửu Mệnh phủ cường giả
 • #1773: Cổ Kiếm Quốc biến cố
 • #1774: Bà Sa Ma Môn cường giả
 • #1775: Độc Duyên chân nhân
 • #1776: Ngạc Huyết Xà yêu
 • #1777: Địa cung Ngân Xà Vương
 • #1778: Giấu vào bảo hồ lô
 • #1779: Hai đại thần vật
 • #1780: Bí bảo không gian
 • #1781: Thượng cổ Long Xà thi thể
 • #1782: Long Vệ pháp tướng
 • #1783: Thanh Long truyền thừa
 • #1784: Ngạc Huyết Xà vương
 • #1785: Lực chiến bầy rắn
 • #1786: Long Xà đánh cờ
 • #1787: Tín ngưỡng vượt biên
 • #1788: Phân thân đánh tới
 • #1789: Liên thủ phân thân
 • #1790: Phân thân giải hiểm
 • #1791: Thần vật miếng vảy
 • #1792: Tiên thánh đại kiếp
 • #1793: Thôn phệ thần dược
 • #1794: Tấn thăng tiên thánh
 • #1795: Lớn thuế biến
 • #1796: Vực ngoại Thái Âm Chi Lực
 • #1797: Kỳ thạch truyền thuyết
 • #1798: Thần vật tung tích
 • #1799: Trần Bất Hối
 • #1800: Thái Ất Chân Đạo
 • #1801: Đông Hoàng Tiên Đình cường giả
 • #1802: Thiên Các thiên tài Mệnh Ương
 • #1803: Hoàng Bì Bán Thú đại yêu
 • #1804: Thạch huyệt
 • #1805: Trường Không Khiếu
 • #1806: Nguyệt Như Đồng
 • #1807: Đoạt Đoạt Đạo Thai Nguyên đá
 • #1808: Nửa đường đoạn bảo
 • #1809: Lại một lần bụi đất chạy đi
 • #1810: Tín ngưỡng gia trì
 • #1811: Lại trảm đại tiên
 • #1812: Lại được Đạo Thai Nguyên Thạch
 • #1813: Viễn cổ băng nguyên
 • #1814: tiểu điêu hiển uy
 • #1815: tiểu điêu trảm sói tuyết
 • #1816: Rừng tuyết chạm mặt
 • #1817: Cá tinh
 • #1818: Cổ quái băng nguyên
 • #1819: Sinh tử đột kích
 • #1820: Đáng sợ ma trùng
 • #1821: Ma tộc sáu đại Ma Hoàng cổ gì
 • #1822: Ma Hoàng ý thức thực lực
 • #1823: Diệt Đạo Cuồng Tiên
 • #1824: Băng nguyên huyền bí
 • #1825: Gặp lại Tinh Vân thương hội
 • #1826: Lại gặp thần vật xuất thế
 • #1827: Băng đàn thần thạch
 • #1828: Tru Tiên Kiếm có động tĩnh
 • #1829: Thần bí nữ tử âm thanh
 • #1830: Đồng hành mạo hiểm
 • #1831: Gặp lại Oa tổ
 • #1832: Hắc Sơn bộ lạc vây giết Oa tổ
 • #1833: Đại chủ ti cùng tứ đại bộ lạc thủ lĩnh
 • #1834: Thần Mộc sợi rễ
 • #1835: Đến từ Mị Đế Ý Thức Truyền Thừa
 • #1836: Phân thân dung hợp thần vật
 • #1837: Oa tổ đoạt thần vật
 • #1838: Cơ duyên đến cửa
 • #1839: U Lâm Thành chủ
 • #1840: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
 • #1841: Mê hoặc Oa tổ
 • #1842: Diệu dụng Thanh Đế Luân Hồi Đăng
 • #1843: Cao thủ liên tục đánh tới
 • #1844: Anh em nhà họ Tần hiện thân
 • #1845: Phân thân đoạt xá Oa tổ
 • #1846: Ngoại vực cường giả
 • #1847: Tu Di Cổ Động Thiên người thừa kế Di Cổ
 • #1848: Chân chính Ngạc Huyết Xà yêu
 • #1849: Chiếm lấy Oa tổ thi thể
 • #1850: Đều đến cướp đoạt Huyền Hoàng Phù Đồ Hồ
 • #1851: Phân thân Thanh Miên Thần Thể
 • #1852: Đông Hoàng tiên giới tới áo bào màu bạc thiếu niên
 • #1853: Bắt Phệ Không Thử khí tức
 • #1854: Đột phá tiên thánh nhị huyền thiên
 • #1855: Tinh Vân thương hội truy sát
 • #1856: Di Cổ tìm đến
 • #1857: Ngươi là ai
 • #1858: Nguyên lai cũng là phi thăng giả
 • #1859: Thượng Quan Ngu nghỉ ngơi chân thân
 • #1860: Cổ Hà Ma Hoàng lại tới
 • #1861: Xảo ngộ Thái Chân Kiếm Môn
 • #1862: Cao thủ tọa trấn
 • #1863: Ngọc Tốc Cung Chủ
 • #1864: Tự do đệ tử
 • #1865: Phục kích Thái Chân Kiếm Môn
 • #1866: Bảy tôn đại tiên
 • #1867: Hai đại lãnh tụ
 • #1868: Cung chủ thực lực
 • #1869: Đánh lén Thái Chân Kiếm Chủ
 • #1870: Huyền Thông Hàn Băng Tháp
 • #1871: Cường đại ngọc kính (hôm nay bắt đầu mỗi ngày canh năm )
 • #1872: Toàn diệt
 • #1873: Chia sẻ bảo bối
 • #1874: Chín cái Huyết Quỷ
 • #1875: Ma thai
 • #1876: Hắc thủy cóc
 • #1877: Ma thai chiến hắc thủy cóc
 • #1878: Vực sâu hắc thủy
 • #1879: Vực sâu cổ trận
 • #1880: Hẳn là đá trong truyền thuyết tiên trận
 • #1881: Đánh bậy đánh bạ liền tiến đến
 • #1882: Khốn tại tiên trận
 • #1883: Đột nhiên tới tai nạn
 • #1884: Người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong
 • #1885: Thần thạch
 • #1886: Tam Hoàng Tôn Thiên Ấn nuốt đá
 • #1887: Tiên trận chỗ sâu
 • #1888: Cường giả hài cốt
 • #1889: Ô bào ma đạo cường giả
 • #1890: Hợp lực tru ma
 • #1891: Dung hợp hàn hệ pháp cốt
 • #1892: Thái Ất tiên giới Hồng Lăng Tiên Tử
 • #1893: Khối thứ hai hàn hệ pháp cốt
 • #1894: Thần thạch mở Thần Hoa
 • #1895: Quần hùng đoạt đá
 • #1896: Lợi hại tiểu hài tử cùng lão đầu tử
 • #1897: Bách Thi Băng Đạo
 • #1898: Đều là cường giả thi hài
 • #1899: Vì pháp cốt nghèo cầu chủy hiện
 • #1900: Lão giả hàn ý
 • #1901: Tuyệt mệnh phản kích
 • #1902: Tam Hoàng Tôn Thiên Ấn lộ ra năng lực
 • #1903: Hàn khí cự vật
 • #1904: Một trương Cổ Đồ
 • #1905: Huyền Nhãn Băng Tàm
 • #1906: Thập Nhị Huyễn Thần Đồ
 • #1907: Rung động xuất thế
 • #1908: Đại động tĩnh
 • #1909: Thoát đi tiên trận
 • #1910: Nghiêm Thông tấn thăng đại tiên
 • #1911: Tiên thánh tứ huyền thiên
 • #1912: Thần đồ
 • #1913: Năm mai hỏa sát chân thân
 • #1914: Tiên thánh năm huyền thiên
 • #1915: Thiên Xuyên sơn mạch Thái Chân Kiếm Môn
 • #1916: Tế ra Kiếm Chủ
 • #1917: Năng lực thông thiên
 • #1918: Năm mai hỏa sát chân thân năng lực
 • #1919: Trấn Ngục chi uy
 • #1920: Hắc thủy mật động
 • #1921: Đến từ hắc ám Thánh tộc Nhị công tử
 • #1922: Đến từ Nhược Thủy Chi Giới Tru Tiên Kiếm
 • #1923: Tiên thánh sáu huyền thiên
 • #1924: Tiên tử phục sinh
 • #1925: Cường giả mai phục
 • #1926: Cướp đi Hàn Lân Điêu
 • #1927: Hồng Lăng cường thế
 • #1928: Thần thông đối với bí thuật
 • #1929: Thần thông đối với bí thuật
 • #1930: Tiên tử lại khí tái rồi
 • #1931: Tiểu tử ta sẽ bỏ qua ngươi
 • #1932: Bí thuật hộ chủ
 • #1933: Thần Lộc chi thành
 • #1934: Vốn liếng phong phú
 • #1935: Địa Diêm Vạn Trượng Tháp
 • #1936: Ngẫu nhiên gặp Hoắc Lâm
 • #1937: Bồng Lai Thiên Các
 • #1938: Lại gặp Tần Triệu
 • #1939: Thiên Các khen thưởng
 • #1940: Đệ Nhất Đạo Tràng quà tặng
 • #1941: Tiên thánh tám huyền thiên
 • #1942: Rời đi Thiên Các
 • #1943: Ô Nguyên Thành
 • #1944: Đông Hoàng Cung cường giả Dực Đông
 • #1945: Con rối phục kích
 • #1946: Lại gặp Phục Ngọc
 • #1947: Viện thủ Phục Ngọc
 • #1948: Lực áp Đông Hoàng Cung
 • #1949: Tượng người Trảm Huyền tiên
 • #1950: Hạ giới cố nhân tin tức
 • #1951: Sự tình lên có nguyên nhân
 • #1952: Ẩn ẩn thân phần nhập cốc
 • #1953: Vô Cực Bất Diệt cùng Lăng Trường Hoán
 • #1954: Hạ giới tình huống
 • #1955: Tình hình gần đây không ổn
 • #1956: Thanh Thanh Huyền, Lưu Ly tiên tử
 • #1957: Lại là Da La Duẫn Tứ
 • #1958: Ngươi vẫn không thay đổi
 • #1959: Tiểu Thí Thân Thủ
 • #1960: Khuất nhục đại tiên
 • #1961: Tiên Cốc lập uy
 • #1962: Da La Tiên Cực
 • #1963: Huyền Tiên lại như thế nào
 • #1964: Pháp tướng chi tranh
 • #1965: Không địch lại Da La Tiên Cực
 • #1966: Thiên Tâm Giới Vân gia cự đầu Vân Thành Tấn
 • #1967: Lưu lại tư nguyên
 • #1968: Bị phát hiện
 • #1969: Còn không hết hi vọng
 • #1970: Âm thầm nữ tử
 • #1971: Đánh giết Da La Tiên Cực
 • #1972: Viễn cổ pháp cốt
 • #1973: Pháp cốt cùng Kim Luân
 • #1974: Hỗn Độn Đạo Luân
 • #1975: Tiên thánh cửu huyền thiên
 • #1976: Nữ tử xuất thủ
 • #1977: Đây mới là phân thân
 • #1978: Phương Lộ Cẩn
 • #1979: Cúi đầu chịu thua
 • #1980: Giao ra hồ lô
 • #1981: Pháp bảo bên trong cường giả
 • #1982: Mông Sơn Ma Vương, Trình Tinh Cương, Dực Xà
 • #1983: Cùng băng nguyên có quan hệ
 • #1984: Cáo hổ bề ngoài cầu
 • #1985: Giả ý hợp tác
 • #1986: Thiên quân một kích
 • #1987: Mông Sơn Ma Vương tự bạo
 • #1988: Hồng Lăng Tiên Tử phục kích
 • #1989: Mi Hầu lão nhân
 • #1990: Trùng kích đại tiên
 • #1991: Trong truyền thuyết cảnh giới
 • #1992: Đại tiên tu sĩ
 • #1993: Thiên tai lực lượng
 • #1994: Theo dõi Phương Lộ Cẩn
 • #1995: Lâm Giới Sơn
 • #1996: Vực ngoại địa phương
 • #1997: Đến lượt ta
 • #1998: Đánh lén Phương Lộ Cẩn
 • #1999: Thua chạy
 • #2000: Trấn áp Phương Lộ Cẩn bản tôn
 • #2001: Vu tộc cao thủ
 • #2002: Phục kích Vu tộc cao thủ
 • #2003: Kim Cốt Man Quái
 • #2004: Lớn yêu dị động
 • #2005: Bầy yêu đoạt linh
 • #2006: Kỳ Thạch Sinh linh dịch
 • #2007: Vu tộc cao thủ thăm dò linh dịch
 • #2008: Phía sau một tay
 • #2009: Chương 2010 kỳ thạch bố linh tơ
 • #2010: Kỳ thạch ý chí
 • #2011: Cùng pháp cốt đồng dạng khí tức
 • #2012: Làm một lần Đường Lang
 • #2013: Sâu kín bí địa
 • #2014: Tiên Hoàng thực lực
 • #2015: Cường cường bức giết
 • #2016: Thần bí con rối
 • #2017: Cửu Kiếm con rối
 • #2018: Ta sợ
 • #2019: Cổ Lão Phong ấn địa phương
 • #2020: Đánh lén Lãnh Thư Dư
 • #2021: Trảm ngươi phân thân
 • #2022: Lãnh Thư Dư chạy trốn
 • #2023: Càng phát ra gần sát bí mật
 • #2024: Nhân tộc người ma
 • #2025: Đều là cùng Nhân tộc có quan hệ
 • #2026: Nhân Hoàng Hình Hoặc
 • #2027: Tu bổ lớn mộ
 • #2028: Lãnh Thư Dư thăm dò
 • #2029: lẻn về
 • #2030: Trộm cốt
 • #2031: Băng nguyên bí văn
 • #2032: Đại tiên nhị huyền thiên
 • #2033: Hợp Tiên Thành
 • #2034: Gặp phải Độc Duyên chân nhân
 • #2035: Hắc Thi Thánh Thạch
 • #2036: Ma môn dị động
 • #2037: Vũ Trung Hành khí tức
 • #2038: Cao thủ mưu đồ bí mật
 • #2039: Đánh lén Hợp Hoan Ma Tông bí địa
 • #2040: Đồ Tiên Tông thiên tài Vũ Phương
 • #2041: Hắc Sơn tôn giả
 • #2042: Hắc Sơn tôn giả cùng Bà Sa Ma Môn
 • #2043: Bát Tí ma tôn Pháp Tượng
 • #2044: Tiên Hoàng tranh phong
 • #2045: Ma hóa hổ quái
 • #2046: Hắc ám tu sĩ tập kích
 • #2047: Hắc ám mật đàn
 • #2048: Hắc ám bí văn
 • #2049: Quyết định cứu người
 • #2050: Động thân nghĩ cách cứu viện (thượng)
 • #2051: Động thân nghĩ cách cứu viện (Hạ)
 • #2052: Người nào ngăn ta giết giết giết
 • #2053: Bị nhốt dưới mặt đất
 • #2054: Nghèo giết mà đến
 • #2055: Thần Vệ lực lượng Thiên Cương Kim Đồng (thượng)
 • #2056: Thần Vệ lực lượng Thiên Cương Kim Đồng (Hạ)
 • #2057: Ngẫu nhiên gặp đoạt bảo
 • #2058: Hắc Sơn tôn giả cường thế
 • #2059: Độc Duyên chân nhân đoạt kiếm thể (thượng)
 • #2060: Độc Duyên chân nhân đoạt kiếm thể (Hạ)
 • #2061: Nguy cơ tới gần
 • #2062: Cung chủ ứng đối với
 • #2063: U Lâm Thành chủ cùng đại chủ ti giết vào phân đàn
 • #2064: Thiếu niên tóc bạc cùng Ngọc Tốc Cung Chủ (thượng)
 • #2065: Thiếu niên tóc bạc cùng Ngọc Tốc Cung Chủ (Hạ)
 • #2066: Vứt bỏ cung
 • #2067: Hợp Hoan Ma Tông bí địa
 • #2068: Ma hóa về sau Hắc Thủy Cáp Mô
 • #2069: Nhân sâm bảo thụ hiện
 • #2070: Không mời mà tới
 • #2071: Đoạt thụ
 • #2072: Ngang nhiên tế ra Huyền Hoàng Phù Đồ Hồ
 • #2073: Đắc thủ (thượng)
 • #2074: Đắc thủ (Hạ)
 • #2075: Ma sào lại hiện
 • #2076: Đối phó hắc ám chi môn
 • #2077: Gặp lại Vũ Trung Hành
 • #2078: Tiên cung bị tiêu diệt tin tức
 • #2079: Lại là Độc Duyên chân nhân
 • #2080: Thề phải giết tuyệt
 • #2081: Khắp nơi bị quản chế
 • #2082: Huyền Tiên Nghiêm Thông
 • #2083: Trọng thương Độc Duyên chân nhân (thượng)
 • #2084: Trọng thương Độc Duyên chân nhân (Hạ)
 • #2085: Lui địch
 • #2086: Đại tiên năm huyền thiên
 • #2087: Nghiên cứu hắc ám chi môn
 • #2088: Về tiên cung
 • #2089: Hết thảy trở thành tu luyện con mồi
 • #2090: Thiếu niên tóc bạc Nguyên Dịch Tiên Quân
 • #2091: Thề giết
 • #2092: Hồng Lăng khí tức
 • #2093: Áo xanh tu sĩ truy sát
 • #2094: Vân Xiêm xuất thủ
 • #2095: Vân Xiêm huyết mạch thực lực
 • #2096: Thành toàn ngươi
 • #2097: Đế tử nghe đồn
 • #2098: Lần thứ nhất đốn ngộ
 • #2099: Đại tiên tám huyền thiên
 • #2100: Lại vào băng nguyên
 • #2101: Băng uyên cấm địa (thượng)
 • #2102: Băng uyên cấm địa (Hạ)
 • #2103: Thất Sát Băng Trận
 • #2104: Hợp lực phá trận
 • #2105: Liên bại sói tuyết
 • #2106: Thất sát tuyệt sát
 • #2107: Đế Vương như vậy tồn tại sói tuyết vương
 • #2108: Ai có thể phóng ra một bước
 • #2109: Bởi vì Tiêu Đế
 • #2110: Trăm bước địa ngục
 • #2111: Thần bí nữ cường giả ý thức
 • #2112: Đến từ Tiêu Đế thiên tai lực lượng
 • #2113: Tuế Nguyệt
 • #2114: Thời gian pháp bảo
 • #2115: Ma thai sào huyệt
 • #2116: Quen thuộc ma tượng
 • #2117: Cổ Hà Ma Hoàng dưới trướng ma sào
 • #2118: Mạnh mẽ thực lực
 • #2119: Tinh Vân thương hội Trưởng lão Duyên Khánh
 • #2120: Thương hội thiên tài Duyên Cát
 • #2121: Có bối cảnh đồng dạng giết ngươi
 • #2122: Chém giết Duyên Cát (thượng)
 • #2123: Chém giết Duyên Cát (Hạ)
 • #2124: Phân thân cứu hiểm
 • #2125: Duyên Đình Khiếu tức giận
 • #2126: Cường thắng một bậc
 • #2127: Huyền Tiên đại kiếp
 • #2128: Huyền Tiên
 • #2129: Tuế Nguyệt Liên Ấn chi mê
 • #2130: Nợ máu trả bằng máu
 • #2131: Duyên gia cường giả Duyên Liệt
 • #2132: Trấn áp Thanh Vân Hồng Thành Tiên Hoàng đệ tử
 • #2133: Lư Cửu Thiên
 • #2134: Thiên Cơ môn bí văn
 • #2135: Ta muốn tất cả phân đàn địa chỉ
 • #2136: Lại đến Vân Càn Tiên Thành
 • #2137: Nuốt sống phân đàn (thượng)
 • #2138: Nuốt sống phân đàn (Hạ)
 • #2139: Trước phát bút hoành tài
 • #2140: Vàng sam cường giả cùng Hồng Lăng Tiên Tử
 • #2141: Lại đến Vân Quật Không Thành
 • #2142: Ngươi nếu có khả năng chịu đựng ta làm như không nhìn thấy (thượng)
 • #2143: Ngươi nếu có khả năng chịu đựng ta làm như không nhìn thấy (Hạ)
 • #2144: Chuẩn bị huyết chiến
 • #2145: Trọng thương tứ huyền thiên Tiên Hoàng
 • #2146: Liên tục mạnh trảm Tiên Hoàng (thượng)
 • #2147: Liên tục mạnh trảm Tiên Hoàng (Hạ)
 • #2148: Hợp lực đánh bại (thượng)
 • #2149: Hợp lực đánh bại (Hạ)
 • #2150: Thu lấy thành quả
 • #2151: Thôn phệ năm huyền thiên Tiên Hoàng tinh huyết
 • #2152: Tinh Vân thương hội người tới
 • #2153: Hầu Nhất Phàm cùng Cốc Chủ
 • #2154: Con kiến lay voi lớn (thượng)
 • #2155: Con kiến lay voi lớn (Hạ)
 • #2156: Tiên Hoàng như Con Rối
 • #2157: Đột phá ! Đột phá
 • #2158: Tiên Hoàng lực lượng diệu dụng (thượng)
 • #2159: Tiên Hoàng lực lượng diệu dụng (Hạ)
 • #2160: Mạc Hậu Chi Thủ
 • #2161: Tiến vào túi cũng đừng đi (thượng)
 • #2162: Tiến vào túi cũng đừng đi (Hạ)
 • #2163: Một nồi quái (thượng)
 • #2164: Một nồi quái (trung)
 • #2165: Một nồi quái (Hạ)
 • #2166: Năm huyền thiên ngươi còn dám phách lối (thượng)
 • #2167: Năm huyền thiên ngươi còn dám phách lối (Hạ)
 • #2168: Tam huyền thiên Huyền Tiên
 • #2169: Hoang Vũ Thành mai phục
 • #2170: Tinh Vân công tử cùng Hoang Vũ Thành chủ
 • #2171: Tinh Vân thương hội trùng điệp vây giết
 • #2172: Tiên Hoang Thánh Môn cùng Thiên Vũ Thần Tông
 • #2173: Đều tới giết ta
 • #2174: Mở ra hắc ám chi môn
 • #2175: Phi Thăng Cốc động tĩnh
 • #2176: Bán
 • #2177: Nguyên lai là Lãnh Thư Dư
 • #2178: Đột phá Huyền Tiên tứ huyền thiên
 • #2179: Lại gặp Tứ Dực Mãng Điêu
 • #2180: Khí tức quen thuộc
 • #2181: Đại lượng ma thai
 • #2182: Bị nhốt Cửu Mệnh Vương giả (thượng)
 • #2183: Bị nhốt Cửu Mệnh Vương giả (Hạ)
 • #2184: Giết Lộc Vương (thượng)
 • #2185: Giết Lộc Vương (Hạ)
 • #2186: Cùng Vương giả hợp tác
 • #2187: Liều chết cứu người
 • #2188: Bát Tí ma tôn lôi kéo (thượng)
 • #2189: Bát Tí ma tôn lôi kéo (Hạ)
 • #2190: Lần nữa lợi dụng hắc ám chi môn truyền tống
 • #2191: Đề phòng Vương giả
 • #2192: Nghiêm Thông đột phá tám huyền thiên Huyền Tiên
 • #2193: Truy sát Hồng Lăng
 • #2194: Tiên tử chúng ta lại gặp mặt (thượng)
 • #2195: Tiên tử chúng ta lại gặp mặt (Hạ)
 • #2196: Hai bại bôi địa
 • #2197: Đoạt lại Tiểu Điêu
 • #2198: Huyền Tiên năm huyền thiên
 • #2199: Hoang Vũ Thành ta lại tới (thượng)
 • #2200: Hoang Vũ Thành ta lại tới (Hạ)
 • #2201: Chém giết trước mặt mọi người chém Hầu Hải đầu
 • #2202: Ta sẽ trở lại
 • #2203: Lại vào Tiên Dị Sơn
 • #2204: Cự đầu đều là đánh tới
 • #2205: Lãnh Thư Dư còn không hết hi vọng
 • #2206: Tiêu dao rời đi
 • #2207: Thánh Vũ Tiên Giới
 • #2208: Năm huyền thiên Huyền Tiên
 • #2209: Rất nhiều bí văn
 • #2210: Cường giả đồng hành
 • #2211: Thần Tiêu Tiên Giới
 • #2212: Sáu huyền thiên Huyền Tiên
 • #2213: Vực ngoại Thử Triều
 • #2214: Hứa Quan
 • #2215: Gặp lại tinh khư
 • #2216: Lại một tòa giấu vào tinh khư ma sào
 • #2217: Quen thuộc hắc ám long khí
 • #2218: Đệ nhất ma tướng áo bào đen pháp tượng (thượng)
 • #2219: Đệ nhất ma tướng áo bào đen pháp tượng (Hạ)
 • #2220: Xem ai có thể hao tổn qua ai
 • #2221: Tín ngưỡng thủ trượng
 • #2222: Đột nhiên xuất hiện Hắc Súc
 • #2223: Ngươi quá non
 • #2224: Minh Thú
 • #2225: Phong ấn tử vong lực lượng
 • #2226: Khống chế vong linh lực lượng
 • #2227: Tam Thanh Tiên Giới
 • #2228: Nghiêm Thông độ Tiên Hoàng (thượng)
 • #2229: Nghiêm Thông độ Tiên Hoàng (Hạ)
 • #2230: Thừa dịp cướp mà đến
 • #2231: Thất huyền thiên Huyền Tiên
 • #2232: Xem các ngươi bao nhiêu lợi hại
 • #2233: Thanh Sư (thượng)
 • #2234: Thanh Sư (Hạ)
 • #2235: Mở ra thạch thất
 • #2236: Đoạt Thạch Liên
 • #2237: Phản sát Tiên Hoàng
 • #2238: Hồ lô họa lên
 • #2239: Bốn yêu vây giết (thượng)
 • #2240: Bốn yêu vây giết (Hạ)
 • #2241: Tuế Nguyệt khổ tu (thượng)
 • #2242: Tuế Nguyệt khổ tu (Hạ)
 • #2243: Đột phá tám huyền thiên
 • #2244: Cự Ma Vương Giả dưới trướng cường giả
 • #2245: Cự ma binh lợi hại
 • #2246: Cường giả tương trợ
 • #2247: Tam Thanh Tiên Môn người thừa kế Hàn Chân Quân
 • #2248: Tam Thanh lệnh bài
 • #2249: Tam Thanh Tiên Môn khí tức
 • #2250: Kiếm Linh Các di tích
 • #2251: Đoạt kiếm linh (thượng)
 • #2252: Đoạt kiếm linh (Hạ)
 • #2253: Niên Khinh Kiếm Tiên
 • #2254: Đế Phẩm đại dược
 • #2255: Kiếm tiên thực lực
 • #2256: Hỏa Nhãn Bảo Bảo
 • #2257: Cắt chém Đế Phẩm đại dược (thượng)
 • #2258: Cắt chém Đế Phẩm đại dược (Hạ)
 • #2259: Huyền Tiên cửu huyền thiên
 • #2260: Đoạt hoàng đại kiếp (thượng)
 • #2261: Đoạt hoàng đại kiếp (Hạ)
 • #2262: Nhất niệm vì hoàng (thượng)
 • #2263: Nhất niệm vì hoàng (trung)
 • #2264: Nhất niệm vì hoàng (Hạ)
 • #2265: Ta vì hoàng giả
 • #2266: Tiên Hoàng khả năng bên trên
 • #2267: Tiên Hoàng khả năng bên dưới
 • #2268: Vô tận thần thông
 • #2269: Bá đạo lôi lực
 • #2270: Tiểu Vực Thiên
 • #2271: Dương Lực Đại Tiên (thượng)
 • #2272: Dương Lực Đại Tiên (Hạ)
 • #2273: Chọc phiền phức
 • #2274: Hỏa Đồn Thảo
 • #2275: Thần bí kiếm khắc
 • #2276: Cổ lão di địa
 • #2277: Trọng lực bảo thạch
 • #2278: Thần dương cờ
 • #2279: Thần dương cờ tặng Hỏa Nhãn Bảo Bảo
 • #2280: Dung hợp Hỏa Đồn Thảo
 • #2281: Ngộ nhập cổ liên minh
 • #2282: Lại gặp phi thăng giả
 • #2283: Cổ những người thừa kế (thượng)
 • #2284: Cổ những người thừa kế (Hạ)
 • #2285: Nội đấu
 • #2286: Nhâm Phong Thanh
 • #2287: Kiếm Linh Các đuổi theo
 • #2288: Vương Luật phục sát
 • #2289: Kiếm Linh Các mất mạng tới (thượng)
 • #2290: Kiếm Linh Các mất mạng tới (Hạ)
 • #2291: Bàn Long Tiên Giới
 • #2292: Tàn khốc tranh phong (thượng)
 • #2293: Tàn khốc tranh phong (Hạ)
 • #2294: Gọi ta tiền bối
 • #2295: Quan Kinh cùng Nam Dung Lăng
 • #2296: Hàn Phỉ
 • #2297: Tiên tử tìm tới
 • #2298: Vũ Phỉ Nhiên
 • #2299: Tạo Hóa Tiên Giới
 • #2300: Tạo Hóa Tiên Môn
 • #2301: Trăm năm trùng kích Tiên Hoàng nhị huyền thiên
 • #2302: Hóa Huyền thành
 • #2303: Gặp lại Phi Thăng Cốc chúng cường giả
 • #2304: Bát phương bao vây (thượng)
 • #2305: Bát phương bao vây (Hạ)
 • #2306: Xem thường chúng cường
 • #2307: Ta cũng có trợ thủ
 • #2308: Hỏa Nhãn Bảo Bảo ngang nhiên giết người rồi
 • #2309: Tạo Hóa Tiên Môn cường giả Chuyên Tôn Hành Vân
 • #2310: Diệt Đạo Cuồng Tiên Trần Bất Hối
 • #2311: Tượng Thần truyền thuyết
 • #2312: Hai ngàn năm sau Bái Nguyệt công chúa
 • #2313: Lục Hạo cùng Hoàng Tu Nhi
 • #2314: Bảo Bảo trở về
 • #2315: Bái Nguyệt đăng môn
 • #2316: Cốc chủ giáng lâm
 • #2317: Hạng Yến
 • #2318: Đấu giả trăm vạn
 • #2319: Trèo lên bắc kiêu cùng trương Đô Úy
 • #2320: Thiên lộ mở ra (thượng)
 • #2321: Thiên lộ mở ra (Hạ)
 • #2322: Thiên lộ thời không
 • #2323: Vì bảo điên cuồng
 • #2324: Huyền Hoàng Hồ Lô đưa tới mưa máu
 • #2325: Lão quái sào huyệt
 • #2326: Hoàng Tu Nhi giết Hoàng Bồi
 • #2327: Giết đấu giả
 • #2328: Quần Đấu da xanh lão quái (thượng)
 • #2329: Quần Đấu da xanh lão quái (Hạ)
 • #2330: Bị nhốt mười năm
 • #2331: Chạy ra thụ tổ (thượng)
 • #2332: Chạy ra thụ tổ (Hạ)
 • #2333: Địa yêu hiện
 • #2334: Ngân Nguyệt cùng Phương Thừa Nguyên
 • #2335: Bắc Minh Tiên Giới Chu Chính Dương
 • #2336: Hạng Yến khiêu chiến
 • #2337: Đông Hoàng Cung cường giả hiện
 • #2338: Chờ các ngươi rất lâu
 • #2339: Thiên Cơ bí thuật
 • #2340: Dùng độc hoan nghênh các ngươi (thượng)
 • #2341: Dùng độc hoan nghênh các ngươi (Hạ)
 • #2342: Khổ chiến
 • #2343: Công Tôn Kỷ
 • #2344: Tín ngưỡng trảm Công Tôn Kỷ (thượng)
 • #2345: Tín ngưỡng trảm Công Tôn Kỷ (trung)
 • #2346: Tín ngưỡng trảm Công Tôn Kỷ (Hạ)
 • #2347: Ma sát cường giả
 • #2348: Bị cầm tù Thiên Ma Thần Cốc cường giả
 • #2349: Cùng lão giả hợp tác
 • #2350: Trấn thủ pháp bảo Hắc Lang yêu
 • #2351: Tuyệt Hỏa Phần Đao
 • #2352: Bách Châu kiếm tiên
 • #2353: Công Tôn Ngạo
 • #2354: Ước chiến Công Tôn Ngạo
 • #2355: Hạng Yến trảm Phương Thừa Nguyên (thượng)
 • #2356: Hạng Yến trảm Phương Thừa Nguyên (Hạ)
 • #2357: Tam huyền thiên Tiên Hoàng
 • #2358: Động Hư Càn Khôn Quyết
 • #2359: Chúng cường chú ý
 • #2360: Hạ vị chiến thượng vị
 • #2361: Bái Nguyệt trợ trận
 • #2362: Ba chiêu hám thế
 • #2363: Phi thăng phong thái
 • #2364: Thái cổ Thần sơn động
 • #2365: Trước mặt mọi người nhục nhã
 • #2366: Đập nồi dìm thuyền một kích
 • #2367: Trảm Công Tôn Ngạo
 • #2368: Mới ghi chép
 • #2369: Lược Đoạt Giả
 • #2370: Chân thân diệu dụng
 • #2371: Giết Chân Ma Tán Nhân
 • #2372: Đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt (thượng)
 • #2373: Đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt (Hạ)
 • #2374: Trảm Lý Thiên Phù
 • #2375: Lại trảm Trường Không Khiếu, Niệm Vô Tuyết
 • #2376: Tinh Vân công tử cầu xin tha thứ (thượng)
 • #2377: Tinh Vân công tử cầu xin tha thứ (Hạ)
 • #2378: Nói được thì làm được
 • #2379: Hỏa thạch Lược Đoạt Giả
 • #2380: Thái Cổ Băng Viên
 • #2381: Cướp đoạt kiện thứ hai pháp bảo
 • #2382: Bốn phía tấn công ma đầu
 • #2383: Lực chiến trấn thủ người
 • #2384: Giết trấn thủ người
 • #2385: Tiến vào cát địa
 • #2386: Lại hãm khổ chiến
 • #2387: Chém giết cướp bóc
 • #2388: Cho Vân Xiêm một cái tạo hóa
 • #2389: Tứ huyền thiên Tiên Hoàng
 • #2390: Địa Hoàng cự yêu
 • #2391: Huyết hải Cát Cổ cự yêu
 • #2392: Quỷ dị huyết hải
 • #2393: Huyết hải chỗ sâu khí tức quen thuộc
 • #2394: Cường đại yêu viên
 • #2395: Yêu nam
 • #2396: Đấu biên bức cự yêu
 • #2397: Huyết chiến yêu nam (thượng)
 • #2398: Huyết chiến yêu nam (trung)
 • #2399: Huyết chiến yêu nam (Hạ)
 • #2400: Tín ngưỡng ép yêu viên
 • #2401: Chém giết yêu viên
 • #2402: Máu tươi đổi lấy tài phú
 • #2403: Yêu viên thể nội bí bảo
 • #2404: Tam Hoàng Tôn Thiên Ấn lần nữa tu bổ
 • #2405: Huyết Phách dung nhập lớn xương sống
 • #2406: Tiên Hoàng năm huyền thiên
 • #2407: Địa Yêu Sơn
 • #2408: Hạng Yến xông Địa Yêu Sơn
 • #2409: Nghịch cảnh phản kích (thượng)
 • #2410: Nghịch cảnh phản kích (Hạ)
 • #2411: Ta từ cầm kiếm đạp máu đi (thượng)
 • #2412: Ta từ cầm kiếm đạp máu đi (Hạ)
 • #2413: Rung động thủ đoạn
 • #2414: Cường thế đoạt kiếm
 • #2415: Chung Hành đánh tới
 • #2416: Tiếp ngươi ba kiếm
 • #2417: Ngươi có pháp bảo ta càng nhiều
 • #2418: Dương Chân chiến Chung Hành
 • #2419: Ba kiếm trảm Chung Hành
 • #2420: Hạng Yến trèo lên đỉnh
 • #2421: Tám thanh phi kiếm
 • #2422: Huyết Yêu Nghiêm Thông
 • #2423: Hoàng kim hẻm núi
 • #2424: Một đám chó săn
 • #2425: Uy chấn thiên hạ
 • #2426: Huyền Hoàng Tiên Giới đệ nhất Tiên Hoàng thiên tài ?
 • #2427: Không người rung chuyển cổ kiếm
 • #2428: Sinh tử sườn núi
 • #2429: Bên dưới biển lửa
 • #2430: Biển lửa chỗ sâu thần bí trái tim
 • #2431: Không biết liên hệ
 • #2432: Thái Cổ Luân Hồi Quyết
 • #2433: Thái Hoang Linh Tôn
 • #2434: Luân hồi chân khí
 • #2435: Luân Hồi Đạo cung
 • #2436: Vũ Văn Yên
 • #2437: Cùng Tiêu Đế tương tự lực lượng
 • #2438: Thần Y Giáo lửa giận
 • #2439: Vân Tiêu Cốc Phi Tuyết Cung cùng Tiêu Đế liên quan
 • #2440: Khiêu chiến Đổng Sơn Nhạc
 • #2441: Đột phá sáu huyền thiên Tiên Hoàng
 • #2442: Trong đồn đãi Kim Lôn
 • #2443: Gặp lại Vũ Trung Hành, Hứa Quan
 • #2444: Lâm Cô Mệnh, Long Huyết áo
 • #2445: Cường đại Đổng Sơn Nhạc
 • #2446: Hắn có thể hay không tiếp được thứ Nhị Kiếm
 • #2447: Không phải đã nói chỉ có ba miệng tiên kiếm sao
 • #2448: Trảm Đổng Sơn Nhạc (thượng)
 • #2449: Trảm Đổng Sơn Nhạc (Hạ)
 • #2450: Thiên lộ chấn động
 • #2451: Thiên lộ tận đầu
 • #2452: Thiên Các cường giả Kiếm Vô Vũ
 • #2453: Hư vô nữ tử
 • #2454: Gặp lại Kim Lôn
 • #2455: Dương Tình Thiên
 • #2456: Xông trận
 • #2457: Lại sáng tạo ghi chép (thượng)
 • #2458: Lại sáng tạo ghi chép (Hạ)
 • #2459: Liên tục xông qua
 • #2460: Xông qua Thập Tứ Tầng
 • #2461: Thập Ngũ Tầng đại trận
 • #2462: Thần bí Ngọc Châu
 • #2463: Cường giả khảo nghiệm (thượng)
 • #2464: Cường giả khảo nghiệm (Hạ)
 • #2465: Phá ghi chép
 • #2466: Mở tiệc chiêu đãi thiên hạ
 • #2467: Chu Thiên môn chủ
 • #2468: Xi Đồ Ma Thiếu bá đạo
 • #2469: Vạn chúng chú mục (thượng)
 • #2470: Vạn chúng chú mục (Hạ)
 • #2471: Tối cao sân khấu
 • #2472: Tiên đạo chèn ép
 • #2473: Nuốt Đế Phẩm đại dược
 • #2474: Nghiêm Thông tấn thăng thất huyền thiên
 • #2475: Lôi Phạt Chi Nhãn (thượng)
 • #2476: Lôi Phạt Chi Nhãn (Hạ)
 • #2477: Thông Tiên Đạo xuất hiện dị biến
 • #2478: Tập kích thiên lộ
 • #2479: Huyết hải đi ra cường giả
 • #2480: Tiên giới chấn động
 • #2481: Phương Thanh Tuyết tới gặp
 • #2482: Bồng Lai Thiếu Đế
 • #2483: Các phương lôi kéo
 • #2484: Bắt chẹt Đế Phẩm đại dược (thượng)
 • #2485: Bắt chẹt Đế Phẩm đại dược (Hạ)
 • #2486: Lại gặp Phương Thanh Tuyết
 • #2487: Là ngươi ?
 • #2488: Chui vào Hoa Thiên Đế Đạo trận
 • #2489: Mấy ngàn năm sau
 • #2490: Ta không phải người ngươi muốn tìm
 • #2491: Ta Lãnh Thư Dư muốn làm ngươi nữ nhân
 • #2492: Vì ngươi ta nguyện ý bổ ra ngày này
 • #2493: Các ngươi không đi
 • #2494: Hoàng Tu Nhi trọng thương
 • #2495: Hai đại thiên tài chiến Dương Chân
 • #2496: Hoa Thiên Đế tức giận
 • #2497: Tuyệt Thế Đế Tử
 • #2498: Đế Vương Hỏa Nhãn Bảo Bảo
 • #2499: Hỏa Nhãn Bảo Bảo dị biến
 • #2500: Cự đầu đến giúp
 • #2501: Dương Chân chiến Hoa Thiên Đế
 • #2502: Tiếc thế một trận chiến (thượng)
 • #2503: Tiếc thế một trận chiến (Hạ) hôm nay bắt đầu mỗi ngày 3 càng
 • #2504: Bại
 • #2505: Ta thật không giết ngươi
 • #2506: Trước mặt mọi người bị phế
 • #2507: Kẻ thù sung sướng
 • #2508: Đánh vào địa lao
 • #2509: Mặc người ức hiếp
 • #2510: Ta muốn đốt trời
 • #2511: Chí tôn xuất đầu
 • #2512: Ngang nhiên phán quyết
 • #2513: Vĩnh viễn không có khả năng ?
 • #2514: Liễu Ngư truy đến
 • #2515: Trí mạng một kiếm
 • #2516: Tội Ác Chi Uyên
 • #2517: Chiến đêm khuê cùng cường giả (thượng)
 • #2518: Chiến đêm khuê cùng cường giả (Hạ)
 • #2519: Thương Đế Vương bại Dạ Khuê
 • #2520: Một mạng đổi một mạng (thượng)
 • #2521: Một mạng đổi một mạng (Hạ)
 • #2522: Đế Vương tẩy tủy (thượng)
 • #2523: Đế Vương tẩy tủy (Hạ)
 • #2524: Sinh tử chi kiếp
 • #2525: Xuyên Thiên Đằng Huyết Nha
 • #2526: Vô tội cùng Tàn Thành
 • #2527: Dung hợp thần tàng tam khiếu
 • #2528: Tam Thập Tam Thiên dây leo khí mạch (thượng)
 • #2529: Tam Thập Tam Thiên dây leo khí mạch (Hạ)
 • #2530: Xuyên Thiên Đế Thể
 • #2531: Không Danh Thành trại
 • #2532: Thành chủ Lý Tiêu Phong
 • #2533: Tội Ác Chi Uyên là thế giới như vậy
 • #2534: Tám huyền thiên Tiên Hoàng
 • #2535: Tao ngộ Địa Hùng
 • #2536: Đỏ liễn bôn lôi thú
 • #2537: Bắt được Vương Uyên
 • #2538: Ngạnh kháng Thú Vương
 • #2539: Thu phục Xích Liễn Bôn Lôi Thú Vương
 • #2540: Tàn Thành
 • #2541: Miêu Phủ
 • #2542: Miêu Lập Hải
 • #2543: Chỉ cần một chiêu
 • #2544: Đặt chân Miêu Phủ
 • #2545: Ngươi còn chưa có chết
 • #2546: Lại gặp Ngụy Nhất Hùng
 • #2547: Tiên kỷ cốc tồn tại
 • #2548: Bằng ngươi giết không được ta
 • #2549: Giết Trương Thanh Tung
 • #2550: Sinh tử chi kiếp
 • #2551: Vương Uyên chết thảm
 • #2552: Gặp lại Lý Tiêu Phong
 • #2553: Tác Lệ xuất thủ
 • #2554: Trảm Đại Đế cảnh giới Tác Lệ (Lục càng )
 • #2555: Rút chính là ngươi
 • #2556: Trêu chọc đại phiền toái
 • #2557: Thông Huyền Đạo Thể Đồng Nhi
 • #2558: Đòi uống rượu lão ăn mày
 • #2559: Lão hồ ly Cuồng Phong Tiên Quân
 • #2560: Toàn lực oanh sát
 • #2561: Giết hai Huyền Thiên tiên đế
 • #2562: Không có lớn trí nhớ
 • #2563: Ngươi lại dám đánh ta ?
 • #2564: Đông Phương động chủ
 • #2565: Nhỏ Tiểu Tiên hoàng ?
 • #2566: Tần Lan che chở
 • #2567: Khiêu chiến
 • #2568: Triển lộ Tiên Đế thực lực
 • #2569: Không phải đối thủ
 • #2570: Liên bại Tiên Hoàng Tiên Đế
 • #2571: Nghĩa tử ?
 • #2572: Cự tuyệt làm nghĩa tử
 • #2573: Phu nhân Lý Tâm Nhu
 • #2574: Tiên Kỷ Cốc tin tức
 • #2575: Bại ngươi chỉ cần một chiêu
 • #2576: Thu lưu Vương Bá
 • #2577: Tiên Hoàng cửu huyền thiên
 • #2578: Tứ đại quái vật đều thành Tiên Đế
 • #2579: Hai Huyền Thiên tiên đế ?
 • #2580: Đoạn ngươi khí mạch (thượng)
 • #2581: Đoạn ngươi khí mạch (Hạ)
 • #2582: Bố bên dưới sát cơ
 • #2583: Tần La tập sát (thượng)
 • #2584: Tần La tập sát (Hạ)
 • #2585: Tứ đại quái vật cùng Hoàng Tu Nhi (thượng)
 • #2586: Tứ đại quái vật cùng Hoàng Tu Nhi (Hạ)
 • #2587: Huyễn Thần Đồ uy lực
 • #2588: Liên thủ trảm Tần La
 • #2589: Tứ huyền thiên là đại bổ dược
 • #2590: Vương Bá thành Tiên Đế
 • #2591: Tiên Đế thiên kiếp
 • #2592: Tấn Tiên Đế (thượng)
 • #2593: Tấn Tiên Đế (Hạ)
 • #2594: Thái Hạo Thần Thạch (thượng)
 • #2595: Thái Hạo Thần Thạch (Hạ)
 • #2596: Dương Phủ bị người chiếm
 • #2597: Mười bước một giết
 • #2598: Liên sát năm đại tiên Đế
 • #2599: Hướng hộ pháp
 • #2600: Tần Lan ý tứ
 • #2601: Không phạt phản thưởng
 • #2602: Thượng Quan Ngu dung hợp Huyền Hoàng Đằng
 • #2603: Tuế Nguyệt Hồng Trần
 • #2604: Hai đại mới thần uy bá đạo (thượng)
 • #2605: Hai đại mới thần uy bá đạo (Hạ)
 • #2606: Đối thủ là tam huyền thiên Tiên Đế
 • #2607: Liên bại tam huyền thiên Tiên Đế (thượng)
 • #2608: Liên bại tam huyền thiên Tiên Đế (Hạ)
 • #2609: Vì Thượng Quan thực thần tàng
 • #2610: Thất thiếu chủ
 • #2611: Ẩn sĩ thế lực
 • #2612: Ẩn sĩ thiên tài
 • #2613: Cự yêu giáng lâm (thượng)
 • #2614: Cự yêu giáng lâm (Hạ)
 • #2615: Tiêu Tâm Cốc
 • #2616: Nhập Tiên Kỷ Cốc
 • #2617: Giết ẩn sĩ Tiết Bách
 • #2618: Là người hay quỷ
 • #2619: Hỏa Văn Lão Sâm
 • #2620: Địa dây leo hoa
 • #2621: Địa quỷ quái tu
 • #2622: Tóc trắng ma đầu (thượng)
 • #2623: Tóc trắng ma đầu (Hạ)
 • #2624: Ngăn cơn sóng dữ
 • #2625: Lại là hắc ám chi môn (thượng)
 • #2626: Lại là hắc ám chi môn (Hạ)
 • #2627: Cướp đoạt linh châu
 • #2628: Trảm Phan Dương
 • #2629: Ta giết chính là các ngươi
 • #2630: Tiên Kỷ Cốc mở ra bí văn
 • #2631: Tiểu Kim cùng Đại Mao Nhị Mao
 • #2632: Tiểu Kim
 • #2633: Di tích cổ hiện
 • #2634: Thất Tinh đại trận (thượng)
 • #2635: Thất Tinh đại trận (Hạ)
 • #2636: Dao Quang động phủ
 • #2637: Khó chơi người đá (thượng)
 • #2638: Khó chơi người đá (Hạ)
 • #2639: Vạn Cổ Hồng Trần Tông phù lục
 • #2640: Một cái Cổ Giới
 • #2641: Bị nhốt (thượng)
 • #2642: Bị nhốt (Hạ)
 • #2643: Tề lực phá trận (thượng)
 • #2644: Tề lực phá trận (Hạ)
 • #2645: Sau cùng trận pháp khảo nghiệm
 • #2646: Cổ giới cùng người đá
 • #2647: Ẩn núp ma đạo cường giả
 • #2648: Bảy đại cường giả
 • #2649: Mở tháp trước chém giết
 • #2650: Bắc Đẩu Thần Tháp
 • #2651: Từng cái chết thảm
 • #2652: Ta là Đồng Nhi đại ca
 • #2653: Đối phó Đồng Sơn Tiên Tôn
 • #2654: Sinh mệnh lực khô kiệt
 • #2655: Nguyên lai là Tru Tiên Kiếm (thượng)
 • #2656: Nguyên lai là Tru Tiên Kiếm (Hạ)
 • #2657: Ngươi ta đều có Tru Tiên Kiếm
 • #2658: Địa đồ có hi vọng
 • #2659: Gặp lại lão ăn mày
 • #2660: Da thú địa
 • #2661: Tiên Minh người tới
 • #2662: Bất phàm Thần Thạch
 • #2663: Rốt cuộc tìm được ngươi
 • #2664: Thần Thạch mở Thần Hoa
 • #2665: Xuyên Thiên Đằng cùng Thần Hoa
 • #2666: Ẩn sĩ cự đầu Lãnh Y Hành
 • #2667: Hắn không có tư cách làm ngươi sư phụ
 • #2668: Ba Đại Ẩn Sĩ cự đầu xuất thủ
 • #2669: Chính là cái kia tiểu tử
 • #2670: Lui vào tiên trận
 • #2671: Dương Chân ở nơi nào
 • #2672: Cốc Chủ Kim Càn Cực
 • #2673: Rốt cục vẫn là tìm tới
 • #2674: Thụ phục
 • #2675: Lại gặp Tư Không Kim Lực
 • #2676: Tả Kiếm Phong xuất hiện
 • #2677: Tư Không Kim Lực lửa giận
 • #2678: Thượng vị giả bá khí
 • #2679: Sáu đại cự đầu thảm bại
 • #2680: Thập phương Kim Luân
 • #2681: Tàn Chủ cái chết (thượng)
 • #2682: Tàn Chủ cái chết (Hạ)
 • #2683: Không Thánh Lão Quái địa
 • #2684: Nhị huyền thiên Tiên Đế
 • #2685: Tao ngộ Tiêu Tâm Cốc cường giả
 • #2686: Cường giả Mạnh Thanh
 • #2687: Lại là một tòa di tích cổ
 • #2688: Ngẫu nhiên gặp Hình Vô Tội
 • #2689: Khí vận thiên quyết định
 • #2690: Thập phương Đại Đế
 • #2691: Thập Phương Diệt Tuyệt Ấn
 • #2692: Lão ăn mày xuất hiện
 • #2693: Thân phận của hắn
 • #2694: Lần nữa bắt đầu hắc ám chi môn (thượng)
 • #2695: Lần nữa bắt đầu hắc ám chi môn (Hạ)
 • #2696: Huyết nhãn ma tướng Huyết Côn Lôn
 • #2697: Ma tộc Đông Phương Huân
 • #2698: Loạn tinh lưu
 • #2699: Đoạt trận
 • #2700: Thông hướng Tinh Di Tuyệt Địa
 • #2701: Ba ngàn năm sau
 • #2702: Nhân tộc quật khởi
 • #2703: Thái Ất Chân Đạo tài nữ
 • #2704: Ngọc Tiêu tiên tử
 • #2705: Tứ Đại Mỹ Nữ
 • #2706: Trở về Bồng Lai Tiên Giới
 • #2707: Lỗ mãng
 • #2708: Trử Mục giao thủ Hạ Trảm Phong
 • #2709: Lời nói là không thể tùy tiện nói (thượng)
 • #2710: Lời nói là không thể tùy tiện nói (Hạ)
 • #2711: Các chủ hiện
 • #2712: Ngọc Tốc Cung trùng phùng
 • #2713: Ngọc Tốc Cung Chủ thân phận
 • #2714: Sư đệ Bồng Lai Thiếu Đế
 • #2715: Lại đến Phi Thăng Cốc
 • #2716: Tân túc chết
 • #2717: Ba ngàn năm sau gặp nhau
 • #2718: Như đồ heo chó
 • #2719: Phi thăng giả Kỷ Phong
 • #2720: Nghịch Thiên Đạo tông các cường giả (thượng)
 • #2721: Nghịch Thiên Đạo tông các cường giả (Hạ)
 • #2722: Tam huyền thiên Tiên Đế
 • #2723: Triệu hoán linh hồn (thượng)
 • #2724: Triệu hoán linh hồn (Hạ)
 • #2725: Ta không biết ngươi
 • #2726: Vì thập đại cao thủ tẩy tủy
 • #2727: Hết thảy tấn Tiên Đế (thượng)
 • #2728: Hết thảy tấn Tiên Đế (Hạ)
 • #2729: Hoang Vũ Thành gặp lại (thượng)
 • #2730: Hoang Vũ Thành gặp lại (Hạ)
 • #2731: Hắn chính là Kỷ Phong
 • #2732: Ngươi người không đủ giết (thượng)
 • #2733: Ngươi người không đủ giết (Hạ)
 • #2734: Giây lát trảm năm huyền thiên Tiên Đế
 • #2735: Cường đại Hoang Vũ Thành chủ
 • #2736: Hoang Vũ Thành chủ không gì hơn cái này
 • #2737: Lão quái trảm Hoang Vũ Thành chủ
 • #2738: Ngô Đao giết chó dám (thượng)
 • #2739: Ngô Đao giết chó dám (Hạ)
 • #2740: Duyên Đình Khiếu chết
 • #2741: Tuyệt thế lôi thuật (thượng)
 • #2742: Tuyệt thế lôi thuật (Hạ)
 • #2743: Cửu Mệnh Vương giả gia nhập
 • #2744: Lại gặp áo bào đen ma đầu
 • #2745: Đột nhiên tới ma trận
 • #2746: Âm Dương Ma binh
 • #2747: Lại đến Ưng Sơn
 • #2748: Huyền Khung Thượng Nhân tin tức
 • #2749: Quy Nguyên Tiên Tông đuổi theo
 • #2750: Sông bên dưới đại yêu (thượng)
 • #2751: Sông bên dưới đại yêu (thượng)
 • #2752: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 • #2753: Một bụi khác Bàn Long quả
 • #2754: Nhược Minh một
 • #2755: Minh Vương con trai
 • #2756: Nhược Minh một đuổi theo
 • #2757: Nước đọng giới hạn
 • #2758: Gặp lại Thần Thạch
 • #2759: Lại một cái tuổi trẻ ma đầu
 • #2760: Truy kích Thần Thạch
 • #2761: Ba đóa Thần Hoa
 • #2762: Cố Kinh
 • #2763: Liên tục tru ma (thượng)
 • #2764: Liên tục tru ma (Hạ)
 • #2765: Giận thiên chiến ý (thượng)
 • #2766: Giận thiên chiến ý (Hạ)
 • #2767: Nguyên lai ngươi là Dương Chân
 • #2768: Âm Dương Ma Binh khủng bố
 • #2769: Ô Bố Tư
 • #2770: Mấy ngàn năm sau phân thân
 • #2771: Phân thân mượn lực
 • #2772: Hôm nay Lãnh Thư Dư (thượng)
 • #2773: Hôm nay Lãnh Thư Dư (Hạ)
 • #2774: Đoạt xá Vu nữ truyền thừa
 • #2775: Vu Tộc Thánh Địa
 • #2776: Vu tộc cầu nguyện
 • #2777: Ta vì Thái Nhất
 • #2778: Bành trướng dã tâm
 • #2779: Cự đầu lấy thiên tai độ kiếp
 • #2780: Thẳng hướng Địa Hạ Vương Thành
 • #2781: Trảm U Lâm Thành chủ
 • #2782: Ma sào dốc sức xuất động
 • #2783: Thân phận truyền ra (thượng)
 • #2784: Thân phận truyền ra (Hạ)
 • #2785: Dê tiên thành góc Lực Vương
 • #2786: Quy Nguyên Tiên Tông hướng Phi Thăng Cốc muốn người
 • #2787: Quy Nhất Kiếm Trủng
 • #2788: Thuấn sát Hầu Nhất Phàm
 • #2789: Cốc Chủ truyền thừa
 • #2790: Trảm Chân Vị Trưởng lão (thượng)
 • #2791: Trảm Chân Vị Trưởng lão (Hạ)
 • #2792: Bản nguyên chi lực huyết tế (thượng)
 • #2793: Bản nguyên chi lực huyết tế (Hạ)
 • #2794: Gia Cát cảnh viện thủ
 • #2795: Lại đi tiên đình
 • #2796: Thanh danh xa dần
 • #2797: Nữ nhân trực giác
 • #2798: Gặp lại Hạng Yến
 • #2799: Giết ra ngoài
 • #2800: Thần Y Giáo lại như thế nào
 • #2801: Tập thể vì phi thăng giả tẩy tủy tấn Tiên Đế (thượng)
 • #2802: Tập thể vì phi thăng giả tẩy tủy tấn Tiên Đế (Hạ)
 • #2803: Vô Cực Ngọc động tác (thượng)
 • #2804: Vô Cực Ngọc động tác (Hạ)
 • #2805: Thất huyền thiên Tiên Đế
 • #2806: Hỏa Nhãn Bảo Bảo, Tiêu Nguyên đến tụ (thượng)
 • #2807: Hỏa Nhãn Bảo Bảo, Tiêu Nguyên đến tụ (Hạ)
 • #2808: Bắc Đẩu Thần Tháp năng lực
 • #2809: Huyền hoàng lãnh tụ
 • #2810: Huyền Hoàng Linh Trì
 • #2811: Tam Hoàng Tôn Thiên Ấn thuế biến
 • #2812: Cửu huyền thiên Tiên Đế (thượng)
 • #2813: Cửu huyền thiên Tiên Đế (Hạ)
 • #2814: Lôi Phạt Chi Nhãn năng lực
 • #2815: Giá lâm Tát Cổ Giáo
 • #2816: Ta có ý kiến
 • #2817: Không nhìn trúng tán tu a
 • #2818: Giết Hóa Thánh cảnh lão giả
 • #2819: Hắn không phải Tiên Đế
 • #2820: Trảm Công Tôn Duyên
 • #2821: Các ngươi đều tới đi (thượng)
 • #2822: Các ngươi đều tới đi (Hạ)
 • #2823: Lực trảm mười người
 • #2824: Tối tăm tín ngưỡng (thượng)
 • #2825: Tối tăm tín ngưỡng (Hạ)
 • #2826: Thủy Thái Nhất
 • #2827: Huyền Hoàng Lĩnh Tụ chiến chúng cường (thượng)
 • #2828: Huyền Hoàng Lĩnh Tụ chiến chúng cường (Hạ)
 • #2829: Tinh không bên trong đánh cờ
 • #2830: Thái Nhất Đạo tổ đoạt bản tinh nguyên hạch (thượng)
 • #2831: Thái Nhất Đạo tổ đoạt bản tinh nguyên hạch (Hạ)
 • #2832: Tấn thăng Hóa Thánh Cảnh
 • #2833: Mi Hầu lão nhân tới gặp (thượng)
 • #2834: Mi Hầu lão nhân tới gặp (Hạ)
 • #2835: Đệ tử Diệp Quân ?
 • #2836: Sư cùng đồ
 • #2837: Âm dương ngư thuế biến
 • #2838: Thần tàng hóa tinh thần
 • #2839: Không gian hóa tinh thần
 • #2840: Tru Tiên Kiếm nội thần thông
 • #2841: Cường đại hợp kích chi uy
 • #2842: Đây là Tuế Nguyệt Hồng Trần (thượng)
 • #2843: Đây là Tuế Nguyệt Hồng Trần (Hạ)
 • #2844: Tín ngưỡng mới thuế biến
 • #2845: Huyền Hoàng Hồ Lô đại sát tứ phương
 • #2846: Diệt Đạo Cuồng Tiên, Nghiêm Thông
 • #2847: Nhục thân hóa huyết biển
 • #2848: Giết hai đại Thánh Đạo Cảnh (thượng)
 • #2849: Giết hai đại Thánh Đạo Cảnh (Hạ)
 • #2850: Huyền Hoàng Tiên Giới bản tinh nguyên hạch
 • #2851: Kiếm quang cướp giết
 • #2852: Thánh Đạo Cảnh tính cái gì (thượng)
 • #2853: Thánh Đạo Cảnh tính cái gì (Hạ)
 • #2854: Dẫn vào không gian (thượng)
 • #2855: Dẫn vào không gian (Hạ)
 • #2856: Trong không gian ta vi tôn
 • #2857: Giết Dạ Phong Hành (thượng)
 • #2858: Giết Dạ Phong Hành (Hạ)
 • #2859: Đẩy lui chúng cường
 • #2860: Nhị kiếp biến hóa thánh cảnh
 • #2861: Huyết Kinh Thiên (thượng)
 • #2862: Huyết Kinh Thiên (Hạ)
 • #2863: Liên trảm Ma Giới Thánh Đạo Cảnh cường giả (thượng)
 • #2864: Liên trảm Ma Giới Thánh Đạo Cảnh cường giả (Hạ)
 • #2865: Thanh Huyền Tông
 • #2866: Thần tộc sứ giả Phó Trảm Thiên
 • #2867: Ai nói tiên giới không người
 • #2868: Hắn là cái kia Dương Chân
 • #2869: Độc thân chiến thần (thượng)
 • #2870: Độc thân chiến thần (Hạ)
 • #2871: Vô lực hồi thiên
 • #2872: Ma Giới (thượng)
 • #2873: Ma Giới (Hạ)
 • #2874: Lãnh Thư Dư cường thế
 • #2875: Nhân tộc Thánh Cô Phương Thanh Tuyết
 • #2876: Tiểu chu thiên Thiếu Tông Chủ Mạc Tà
 • #2877: Huyết Kinh Thiên đỉnh cấp ma thai
 • #2878: Bỉ Ngạn Hoa ?
 • #2879: Chiến Thiên Thánh Ma (thượng)
 • #2880: Chiến Thiên Thánh Ma (Hạ)
 • #2881: Thần bí Thánh Mẫu đại nhân
 • #2882: Thú Vương thôn phệ Chiến Thiên Thánh Ma
 • #2883: Thánh Đạo Cảnh
 • #2884: Tìm chính là ngươi Huyết Kinh Thiên (thượng)
 • #2885: Tìm chính là ngươi Huyết Kinh Thiên (Hạ)
 • #2886: Thái Cổ Kỳ Lân Kiếm
 • #2887: Bị nhốt Hắc Thủy Cáp Mô thể nội
 • #2888: Không biết Ma Vực
 • #2889: Thần bí phi dực cự yêu
 • #2890: Trầm luân thần thú
 • #2891: Lục Đạo Tôn Giả
 • #2892: Ngươi đứng ở thái cổ phía trên
 • #2893: Lục đạo truyền thừa
 • #2894: Lục đạo Thánh Thể
 • #2895: Cảnh giới biến mất
 • #2896: Cái này là Thánh Tôn Cảnh lực lượng sao?
 • #2897: Huyết tộc không tử năng lực
 • #2898: Hỏa diễm đại điểu
 • #2899: Sạch Hóa Ma lệ
 • #2900: Dục hỏa trọng sinh Phượng Hậu
 • #2901: Dung hợp Bất Tử Thần Hỏa
 • #2902: Luân Hồi Chi Lực (thượng)
 • #2903: Luân Hồi Chi Lực (Hạ)
 • #2904: Âm Dương Ma tộc Huyết tộc lực lượng (thượng)
 • #2905: Âm Dương Ma tộc Huyết tộc lực lượng (Hạ)
 • #2906: Lục Đạo Phong Ấn Thuật
 • #2907: Huyết tộc đáng sợ năng lực
 • #2908: Tứ Phương Tiên Tông (thượng)
 • #2909: Tứ Phương Tiên Tông (Hạ)
 • #2910: Hào phóng trở về Huyền Hoàng Giới
 • #2911: Thiên lộ về sau Vô Cực Ngọc (thượng)
 • #2912: Thiên lộ về sau Vô Cực Ngọc (Hạ)
 • #2913: Huyền Hoàng Giới nhất thống (thượng)
 • #2914: Huyền Hoàng Giới nhất thống (Hạ)
 • #2915: Cho Huyền Hoàng Môn một cái Thiên Đại Tạo Hóa
 • #2916: Thái Nhất Đạo tổ lực lượng (thượng)
 • #2917: Thái Nhất Đạo tổ lực lượng (Hạ)
 • #2918: Thánh Ma Đại Đế thần phục
 • #2919: Cầm hai cái hồ lô đến thay người
 • #2920: Phi Tuyết Cung bí mật (thượng)
 • #2921: Phi Tuyết Cung bí mật (Hạ)
 • #2922: Lại đến Tạo Hóa Tiên Môn
 • #2923: Lớn mật
 • #2924: Làm sao có thể là ngươi
 • #2925: Cùng Đại Thánh Cảnh chống lại (thượng)
 • #2926: Cùng Đại Thánh Cảnh chống lại (Hạ)
 • #2927: Chấn kinh tru ma đại hội
 • #2928: Hủy Hoa Thiên Đế tu vi (thượng)
 • #2929: Hủy Hoa Thiên Đế tu vi (Hạ)
 • #2930: Ngươi ta là huynh đệ
 • #2931: Phi thăng giả thiên tài Tứ Nhân Tổ
 • #2932: Kẻ đến sau phong thái
 • #2933: Ta chính là Vô Cực Tà Tôn
 • #2934: Bị nhốt Tạo Hóa Tiên Môn
 • #2935: Ngươi siêu việt ta
 • #2936: Vực ngoại sụp đổ (thượng)
 • #2937: Vực ngoại sụp đổ (Hạ)
 • #2938: Nhân ma bí mật
 • #2939: Ta muốn cùng Hoa Thiên Đế đoạn tuyệt quan hệ
 • #2940: Không cần hướng ngươi giải thích
 • #2941: Lãnh Thư Dư năng lực
 • #2942: Để hắc ám tới càng mau hơn
 • #2943: Nhược Thủy Chi Giới
 • #2944: Liên thủ hóa trận (thượng)
 • #2945: Liên thủ hóa trận (Hạ)
 • #2946: Sinh Tử kiếp biến (thượng)
 • #2947: Sinh Tử kiếp biến (Hạ)
 • #2948: Âm Dương Thú
 • #2949: Hỗn Nguyên Âm Dương Thể (thượng)
 • #2950: Hỗn Nguyên Âm Dương Thể (Hạ)
 • #2951: Nhược Thủy Nhân Ma
 • #2952: Lực áp Xà Long (thượng)
 • #2953: Lực áp Xà Long (Hạ)
 • #2954: Hắc Ám Thánh Mẫu (thượng)
 • #2955: Hắc Ám Thánh Mẫu (Hạ)
 • #2956: Như thế nào thế giới
 • #2957: Mạnh mẽ xông tới Vu tộc đạo tràng (thượng)
 • #2958: Mạnh mẽ xông tới Vu tộc đạo tràng (Hạ)
 • #2959: Phái ra người mạnh hơn đến
 • #2960: Lãnh Thư Dư cường thế đánh tới (thượng)
 • #2961: Thư Dư cường thế đánh tới (Hạ)
 • #2962: Giết hai tôn Đại Thánh Cảnh ma đầu
 • #2963: Đánh bại Lãnh Thư Dư
 • #2964: Thái Nhất Đạo Tôn pháp tướng nguyên bóng
 • #2965: Tương lai chí tôn
 • #2966: Long Đế cùng Nhân Hoàng một kích
 • #2967: Ti tiện Thần tộc (thượng)
 • #2968: Ti tiện Thần tộc (Hạ)
 • #2969: Ứng Long căn dặn
 • #2970: Diệp Quân cùng Tinh Tiêu Diêu (thượng)
 • #2971: Diệp Quân cùng Tinh Tiêu Diêu (Hạ)
 • #2972: Bức ta giết người
 • #2973: Một cái so một cái cuồng
 • #2974: Giá lâm thần vực
 • #2975: Thần tộc chấn động
 • #2976: Tam Thanh Tiên Giới bản tinh nguyên hạch
 • #2977: Thái cổ các cường giả (thượng)
 • #2978: Thái cổ các cường giả (Hạ)
 • #2979: Bảy đại tuyệt địa
 • #2980: Gặp lại Bồng Lai Các chủ
 • #2981: Lại nhập Thần Mạch tuyệt địa
 • #2982: Diệt Ma tổ
 • #2983: Tuyệt địa bằng yêu (thượng)
 • #2984: Tuyệt địa bằng yêu (Hạ)
 • #2985: Bầu trời phía trên song đồng
 • #2986: Ngươi biết Tiêu Đế
 • #2987: Thiên nhãn đại trận
 • #2988: Thần hỏa đốt trời
 • #2989: Nguyên lai là Thần Tộc Cường Giả
 • #2990: Chém giết Kim Lôn
 • #2991: Sư đồ liên thủ
 • #2992: Thánh nhân lăng mộ
 • #2993: Dung hợp Thất Tinh thế giới đại trận
 • #2994: Thái Nhất Đạo tổ giết vào tiên giới
 • #2995: Quy Nguyên Tiên Giới diệt
 • #2996: Quy Nguyên Giới Chủ một
 • #2997: Thế giới hình thức ban đầu
 • #2998: Tiên giới liên thủ
 • #2999: Đại Trạch tuyệt địa
 • #3000: Kình Thiên Yêu Hoàng (thượng)
 • #3001: Kình Thiên Yêu Hoàng (Hạ)
 • #3002: Cửu Kiếp biến Đại Thánh Cảnh
 • #3003: Kim quang cầu người sở hữu
 • #3004: Tam Thập Tam Đại Đạo Thần Quyết
 • #3005: Cổ Thần Tộc đánh lén (thượng)
 • #3006: Cổ Thần Tộc đánh lén (Hạ)
 • #3007: Ta vì Long Đế
 • #3008: Thất Tinh đại trận
 • #3009: Thần tộc mai phục
 • #3010: Thái Hư Tiên Giới
 • #3011: Chương 3,011 chương lăng mộ biến mất
 • #3012: Tái nhập thái cổ
 • #3013: Cường đại ma trận (thượng)
 • #3014: Cường đại ma trận (Hạ)
 • #3015: Man Ma
 • #3016: Khuất nhục Man Ma
 • #3017: bại hoàn toàn Ma Giới chúng cự
 • #3018: đến tự đại bên ngoài hỗn độn Hắc Ám Thánh Mẫu
 • #3019: viễn cổ con rối
 • #3020: Phục sinh thái cổ cự đầu
 • #3021: Tĩnh thiên chiến thần
 • #3022: Xi Huyết Ma Tôn
 • #3023: Kim Động tôn giả, Long Vệ Ngao Thiên
 • #3024: Minh thi quân đoàn
 • #3025: Thái cổ bên trong đại chiến (thượng)
 • #3026: Thái cổ bên trong đại chiến (trung)
 • #3027: Thái cổ bên trong đại chiến (Hạ)
 • #3028: Thua chạy Hắc Ám Thánh Mẫu
 • #3029: Bị nhốt thái cổ
 • #3030: Tế luyện
 • #3031: Tiêu Đế rung động
 • #3032: Nhân Hoàng trợ giúp Thái Huyền tiên giới
 • #3033: Vực ngoại tình thế
 • #3034: Nước đọng chìm thái cổ (thượng)
 • #3035: Nước đọng chìm thái cổ (Hạ)
 • #3036: Lấy đi thái cổ
 • #3037: Hỗn độn sinh mệnh cường đại (thượng)
 • #3038: Hỗn độn sinh mệnh cường đại (Hạ)
 • #3039: Tứ đại huyết mạch giác tỉnh
 • #3040: Thái Nhất Hỗn Độn Chân Kinh (thượng)
 • #3041: Thái Nhất Hỗn Độn Chân Kinh (Hạ)
 • #3042: Thánh Tổ Dương Chân
 • #3043: Tam Thánh Thái Cổ Thần Sơn
 • #3044: Thiên Quân Tiên Giới (thượng)
 • #3045: Thiên Quân Tiên Giới (Hạ)
 • #3046: Ta đến từ phàm giới
 • #3047: Sát cục (thượng)
 • #3048: Sát cục (Hạ)
 • #3049: Chiến Liễu Ngư
 • #3050: Giết Hoa Vấn Thiên
 • #3051: Đạp nát sát cục
 • #3052: Mười bước một giết người (thượng)
 • #3053: Mười bước một giết người (Hạ)
 • #3054: Mục tiêu thần vực
 • #3055: Gặp lại Mi Hầu lão nhân
 • #3056: Đệ nhất thánh địa
 • #3057: Thần vực chỗ sâu
 • #3058: Thánh nhân pho tượng
 • #3059: Ở trước mặt ta các ngươi chẳng là cái thá gì (thượng)
 • #3060: Ở trước mặt ta các ngươi chẳng là cái thá gì (Hạ)
 • #3061: Như thế nào chí tôn (thượng)
 • #3062: Như thế nào chí tôn (Hạ)
 • #3063: Một người bại tiên giới (thượng)
 • #3064: Một người bại tiên giới (Hạ)
 • #3065: Phân thân nhận nói
 • #3066: Trở lại Bồng Lai Tiên Giới
 • #3067: Thánh Tổ thiên uy (thượng)
 • #3068: Thánh Tổ thiên uy (Hạ)
 • #3069: Tấn Thánh Tổ (thượng)
 • #3070: Tấn Thánh Tổ (Hạ)
 • #3071: Mới liên minh
 • #3072: Thôn Thiên Đạo Chủ cùng Tiêu Huyền
 • #3073: Năm Đại Giới chủ gia nhập (thượng)
 • #3074: Năm Đại Giới chủ gia nhập (Hạ)
 • #3075: Mau mau chạy đến
 • #3076: Tứ Tượng Thần Thể
 • #3077: Vực Ngoại Chiến lửa
 • #3078: Hỗn độn Chân Kinh
 • #3079: Đều thành con rối
 • #3080: Lại đến Tam Thanh Tiên Môn
 • #3081: Nói nhận cơ duyên
 • #3082: Nhâm Thiên Hành tạo hóa
 • #3083: Trọng lực nguyên thạch
 • #3084: Trợ giúp Tuyết Vực
 • #3085: Diệu Hỏa Đại Đế chính là Bạch Diệu Thiện
 • #3086: Trả lại Tuế Nguyệt
 • #3087: Chúng tiên tận thế
 • #3088: Bẻ gãy nghiền nát (thượng)
 • #3089: Bẻ gãy nghiền nát (Hạ)
 • #3090: Tạo Hóa Tiên Giới phá diệt
 • #3091: Chúng ta đến từ tương lai
 • #3092: Tề lâm Càn Khôn Tiên giới (thượng)
 • #3093: Tề lâm Càn Khôn Tiên giới (Hạ)
 • #3094: Phá Càn Khôn Tiên giới
 • #3095: Lãnh Thư Dư chiến Dương Chân
 • #3096: Bại Lãnh Thư Dư (thượng)
 • #3097: Bại Lãnh Thư Dư (Hạ)
 • #3098: Tại thế gian vô địch
 • #3099: Thần tộc đến giúp
 • #3100: Đều là không phải đối thủ (thượng)
 • #3101: Đều là không phải đối thủ (Hạ)
 • #3102: Tan tác như nước thủy triều
 • #3103: Đi qua cùng tương lai (thượng)
 • #3104: Đi qua cùng tương lai (Hạ)
 • #3105: Thái Thủy Chân Kinh thuật
 • #3106: Đỉnh phong chi chiến
 • #3107: Thứ ba bản đạo thư
 • #3108: Thần sơn cùng đạo thư đánh cờ (thượng)
 • #3109: Thần sơn cùng đạo thư đánh cờ (Hạ)
 • #3110: Lưỡng bại câu thương
 • #3111: Chúng ta tại tương lai chờ ngươi (thượng)
 • #3112: Chúng ta tại tương lai chờ ngươi (Hạ)
 • #3113: Hắc Ám Thánh Mẫu đoạt xá Thái Nhất Đạo tổ (thượng)
 • #3114: Hắc Ám Thánh Mẫu đoạt xá Thái Nhất Đạo tổ (Hạ)
 • #3115: Phạt thần chiếu (thượng)
 • #3116: Phạt thần chiếu (Hạ)
 • #3117: Sát uy
 • #3118: Trò hay trình diễn
 • #3119: Đương thời thần thoại (thượng)
 • #3120: Đương thời thần thoại (Hạ)
 • #3121: Giết Càn Khôn Tôn giả (thượng)
 • #3122: Giết Càn Khôn Tôn giả (Hạ)
 • #3123: Dâng ra tu vi của các ngươi
 • #3124: Tấn công thần vực (thượng)
 • #3125: Tấn công thần vực (trung)
 • #3126: Tấn công thần vực (Hạ)
 • #3127: Cửu Tai thần kiếm (thượng)
 • #3128: Cửu Tai thần kiếm (Hạ)
 • #3129: Lại bại
 • #3130: Thần vực lực lượng (thượng)
 • #3131: Thần vực lực lượng (Hạ)
 • #3132: Bất nghĩa thì khó khăn
 • #3133: Đứng tại đỉnh phong (thượng)
 • #3134: Đứng tại đỉnh phong (Hạ)
 • #3135: Ngạo Thế Thần thể
 • #3136: Ngươi siêu việt tất cả mọi người
 • #3137: Biến thái thần thông
 • #3138: Lực lượng một người đánh nát Thần giới (thượng)
 • #3139: Lực lượng một người đánh nát Thần giới (Hạ)
 • #3140: Tổn thất nghiêm trọng
 • #3141: Nội tình Thất Tuyệt sát trận (thượng)
 • #3142: Nội tình Thất Tuyệt sát trận (Hạ)
 • #3143: Thái Cổ Thánh Nhân chi lực
 • #3144: Phân thân cùng bản tôn dung hợp (thượng)
 • #3145: Phân thân cùng bản tôn dung hợp (Hạ)
 • #3146: Một người lay Thần vực
 • #3147: Thiên địa thần phủ (thượng)
 • #3148: Thiên địa thần phủ (Hạ)
 • #3149: Thần phủ thần phục
 • #3150: Đem Thần tộc đạp tại dưới chân (thượng)
 • #3151: Đem Thần tộc đạp tại dưới chân (Hạ)
 • #3152: Chém! Chém! Chém!
 • #3153: Cổ Thần tộc biến mất (thượng)
 • #3154: Cổ Thần tộc biến mất (Hạ)
 • #3155: Thần vực chi lực
 • #3156: Chân chính Thánh Nhân (thượng)
 • #3157: Chân chính Thánh Nhân (Hạ)
 • #3158: Hắc Ám Thánh Mẫu cùng Lãnh Thư Dư
 • #3159: Bỉ Ngạn tận, lớn cực lạc
 • #3160: Bao trùm cái này thiên
 • #3161: Lãnh Thư Dư chết
 • #3162: Thái Nhất Hỗn Độn Chân Kinh tới tay
 • #3163: Bỉ Ngạn bờ phá diệt
 • #3164: Thôn phệ Đại Hỗn Độn sinh mệnh
 • #3165: Siêu việt Thánh Nhân
 • #3166: Thế gian đệ nhất
 • #3167: Di chuyển Ma giới
 • #3168: 33 trọng Thần vực
 • #3169: Xâm nhập Đại Hỗn Độn
 • #3170: Tê giác quái
 • #3171: Đại Hỗn Độn huyết đan
 • #3172: Đại Hỗn Độn cường giả
 • #3173: Huyền Vực bá chủ chúc phúc (thượng)
 • #3174: Huyền Vực bá chủ chúc phúc (hạ)
 • #3175: Trong hỗn độn mất tích
 • #3176: Bắc tôn động phủ
 • #3177: Lão Cửu
 • #3178: Thái Thanh Hồng Mông Thuật
 • #3179: Ngọc Chiếu
 • #3180: Giết ngươi diệt khẩu
 • #3181: Chân chính dung hợp
 • #3182: Đại viên mãn thần
 • #3183: Chí cao thần
 • #3184: Ta đi tới tương lai (thượng)
 • #3185: Ta đi tới tương lai (Hạ)
 • #3186: Linh Dực bá chủ
 • #3187: Diệt thế lôi tai (thượng)
 • #3188: Diệt thế lôi tai (Hạ)
 • #3189: Thôn phệ diệt thế lôi tai
 • #3190: Cái kia chí cao thần (thượng)
 • #3191: Cái kia chí cao thần (trung)
 • #3192: Cái kia chí cao thần (Hạ)
 • #3193: Tấn thăng bá chủ (thượng)
 • #3194: Tấn thăng bá chủ (Hạ)
 • #3195: Thái Nhất Đạo tổ đánh tới
 • #3196: Ngươi ta đứng ở Đại Hỗn Độn đỉnh phong (thượng)
 • #3197: Ngươi ta đứng ở Đại Hỗn Độn đỉnh phong (Hạ)
 • #3198: Bá chủ kiêng kị
 • #3199: Nàng muốn Hồng Mông chi lực
 • #3200: Ô ô đại thần thú
 • #3201: Tiêu Diêu Đại Hỗn Độn
 • #3202: Đỉnh phong bá chủ tẩy tủy
 • #3203: Hồng Mông truyền đạo
 • #3204: Xích Vân Ma Thần
 • #3205: Bá chủ đánh tới
 • #3206: Trung giai đại bá chủ
 • #3207: Không ngừng cường đại
 • #3208: Thối luyện đạo thư
 • #3209: Hồng Mông Đạo Kinh
 • #3210: Hồng Mông dấu ấn
 • #3211: Cao giai bá chủ
 • #3212: Luyện Hồng Mông
 • #3213: Đoạt kim thân
 • #3214: Cửu tôn tuyệt thế đại bá chủ
 • #3215: Vậy liền đánh đi
 • #3216: Bắc Tôn là ta sư phụ
 • #3217: Bá chủ thực lực
 • #3218: Cường đại nhục thân
 • #3219: Huyết mạch long thân
 • #3220: Đặc sắc tuyệt luân một trận chiến (thượng)
 • #3221: Đặc sắc tuyệt luân một trận chiến (trung)
 • #3222: Đặc sắc tuyệt luân một trận chiến (Hạ)
 • #3223: Cướp giết bá chủ
 • #3224: Cuối cùng liên thủ (thượng)
 • #3225: Cuối cùng liên thủ (Hạ)
 • #3226: Tụ thiên địa lực lượng một trận chiến
 • #3227: Mong đợi
 • #3228: Lôi tai diệt thế (thượng)
 • #3229: Mong đợi
 • #3230: Lôi tai diệt thế (thượng)
 • #3231: Lôi tai diệt thế (Hạ)
 • #3232: Bắc Tôn giáng lâm (thượng)
 • #3233: Bắc Tôn giáng lâm (Hạ)
 • #3234: Cuối cùng dung hợp, khởi đầu mới (Đại Kết Cục )
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.4]

Related posts

Thế Gả Cho Từ Hôn Lưu Nam Chủ

TiKay

Mau Xuyên Chi Tra Nữ Công Lược

TiKay

Kiếm Khư

TiKay

Vũ Nghịch Cửu Thiên

TiKay

Nữ Xứng Tu Tiên Trung

TiKay

Hồn Chiến Thánh Đế

TiKay

Leave a Reply