Huyền Huyễn Trọng Sinh

Kiếm Tru Thiên Trần

Từng là Thiên Đình Thập Quân —— Vô Trần Kiếm Quân Nguyên Trần thay hảo hữu báo thù, gặp Thiên Đình truy sát, thân tử đạo tiêu, bởi vì truyền kỳ công pháp 《 Thần Ân điển 》 trọng sinh đến võ đạo chi sơ, cùng hảo hữu đạp vào báo thù huyết lộ, thật tình không biết phía sau ẩn giấu đi nhất đại đại năng âm mưu kinh thiên.

⚝Main chủ tu kiếm đạo + thời gian + không gian. ( Phụ tu: trận pháp )

⚝Tình duyên 2 em, và 1 vài em lẫn quẫn quanh main 🙂

Converter: ✎﹏ܨ๖ۣۜ₷ɦįท⎠

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Đông Phương Táp
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0001.mp32019-01-17 04:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0002.mp32019-01-17 04:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0003.mp32019-01-17 04:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0004.mp32019-01-17 04:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0005.mp32019-01-17 04:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0006.mp32019-01-17 04:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0007.mp32019-01-17 04:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0008.mp32019-01-17 04:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0009.mp32019-01-17 04:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0010.mp32019-01-17 04:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0011.mp32019-01-17 04:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0012.mp32019-01-17 04:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0013.mp32019-01-17 04:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0014.mp32019-01-17 04:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0015.mp32019-01-17 04:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0016.mp32019-01-17 04:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0017.mp32019-01-17 04:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0018.mp32019-01-17 04:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0019.mp32019-01-17 04:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0020.mp32019-01-17 04:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0021.mp32019-01-17 04:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0022.mp32019-01-17 04:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0023.mp32019-01-17 04:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0024.mp32019-01-17 04:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0025.mp32019-01-17 04:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0026.mp32019-01-17 04:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0027.mp32019-01-17 04:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0028.mp32019-01-17 04:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0029.mp32019-01-17 04:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0030.mp32019-01-17 04:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0031.mp32019-01-17 04:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0032.mp32019-01-17 04:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0033.mp32019-01-17 04:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0034.mp32019-01-17 04:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0035.mp32019-01-17 04:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0036.mp32019-01-17 04:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0037.mp32019-01-17 04:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0038.mp32019-01-17 04:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0039.mp32019-01-17 04:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0040.mp32019-01-17 04:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0041.mp32019-01-17 04:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0042.mp32019-01-17 04:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0043.mp32019-01-17 04:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0044.mp32019-01-17 04:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0045.mp32019-01-17 04:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0046.mp32019-01-17 04:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0047.mp32019-01-17 04:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0048.mp32019-01-17 04:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0049.mp32019-01-17 04:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0050.mp32019-01-17 04:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0051.mp32019-01-17 04:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0052.mp32019-01-17 04:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0053.mp32019-01-17 04:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0054.mp32019-01-17 04:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0055.mp32019-01-17 04:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0056.mp32019-01-17 04:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0057.mp32019-01-17 04:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0058.mp32019-01-17 04:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0059.mp32019-01-17 04:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0060.mp32019-01-17 04:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0061.mp32019-01-17 04:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0062.mp32019-01-17 04:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0063.mp32019-01-17 04:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0064.mp32019-01-17 04:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0065.mp32019-01-17 04:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0066.mp32019-01-17 04:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0067.mp32019-01-17 04:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0068.mp32019-01-17 04:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0069.mp32019-01-17 04:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0070.mp32019-01-17 04:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0071.mp32019-01-17 04:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0072.mp32019-01-17 04:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0073.mp32019-01-17 04:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0074.mp32019-01-17 04:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0075.mp32019-01-17 04:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0076.mp32019-01-17 04:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0077.mp32019-01-17 05:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0078.mp32019-01-17 05:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0079.mp32019-01-17 05:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0080.mp32019-01-17 05:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0081.mp32019-01-17 05:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0082.mp32019-01-17 05:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0083.mp32019-01-17 05:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0084.mp32019-01-17 05:03
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0085.mp32019-01-17 05:03
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0086.mp32019-01-17 05:03
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0087.mp32019-01-17 05:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0088.mp32019-01-17 05:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0089.mp32019-01-17 05:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0090.mp32019-01-17 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0091.mp32019-01-17 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0092.mp32019-01-17 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0093.mp32019-01-17 05:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0094.mp32019-01-17 05:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0095.mp32019-01-17 05:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0096.mp32019-01-17 05:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0097.mp32019-01-17 05:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0098.mp32019-01-17 05:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0099.mp32019-01-17 05:08
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0100.mp32019-01-17 05:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0101.mp32019-01-17 05:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0102.mp32019-01-17 05:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0103.mp32019-01-17 05:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0104.mp32019-01-17 05:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0105.mp32019-01-17 05:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0106.mp32019-01-17 05:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0107.mp32019-01-17 05:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0108.mp32019-01-17 05:12
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0109.mp32019-01-17 05:12
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0110.mp32019-01-17 05:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0111.mp32019-01-17 05:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0112.mp32019-01-17 05:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0113.mp32019-01-17 05:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0114.mp32019-01-17 05:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0115.mp32019-01-17 05:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0116.mp32019-01-17 05:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0117.mp32019-01-17 05:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0118.mp32019-01-17 05:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0119.mp32019-01-17 05:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0120.mp32019-01-17 05:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0121.mp32019-01-17 05:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0122.mp32019-01-17 05:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0123.mp32019-01-17 05:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0124.mp32019-01-17 05:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0125.mp32019-01-17 05:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0126.mp32019-01-17 05:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0127.mp32019-01-17 05:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0128.mp32019-01-17 05:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0129.mp32019-01-17 05:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0130.mp32019-01-17 05:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0131.mp32019-01-17 05:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0132.mp32019-01-17 05:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0133.mp32019-01-17 05:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0134.mp32019-01-17 05:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0135.mp32019-01-17 05:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0136.mp32019-01-17 05:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0137.mp32019-01-17 05:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0138.mp32019-01-17 05:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0139.mp32019-01-17 05:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0140.mp32019-01-17 05:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0141.mp32019-01-17 05:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0142.mp32019-01-17 05:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0143.mp32019-01-17 05:25
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0144.mp32019-01-17 05:25
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0145.mp32019-01-17 05:25
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0146.mp32019-01-17 05:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0147.mp32019-01-17 05:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0148.mp32019-01-17 05:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0149.mp32019-01-17 05:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0150.mp32019-01-17 05:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0151.mp32019-01-17 05:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0152.mp32019-01-17 05:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0153.mp32019-01-17 05:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0154.mp32019-01-17 05:29
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0155.mp32019-01-17 05:29
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0156.mp32019-01-17 05:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0157.mp32019-01-17 05:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0158.mp32019-01-17 05:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0159.mp32019-01-17 05:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0160.mp32019-01-17 05:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0161.mp32019-01-17 05:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0162.mp32019-01-17 05:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0163.mp32019-01-17 05:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0164.mp32019-01-17 05:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0165.mp32019-01-17 05:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0166.mp32019-01-17 05:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0167.mp32019-01-17 05:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0168.mp32019-01-17 05:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0169.mp32019-01-17 05:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0170.mp32019-01-17 05:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0171.mp32019-01-17 05:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0172.mp32019-01-17 05:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0173.mp32019-01-17 05:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0174.mp32019-01-17 05:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0175.mp32019-01-17 05:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0176.mp32019-01-17 05:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0177.mp32019-01-17 05:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0178.mp32019-01-17 05:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0179.mp32019-01-17 05:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0180.mp32019-01-17 05:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0181.mp32019-01-17 05:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0182.mp32019-01-17 05:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0183.mp32019-01-17 05:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0184.mp32019-01-17 05:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0185.mp32019-01-17 05:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0186.mp32019-01-17 05:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0187.mp32019-01-17 05:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0188.mp32019-01-17 05:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0189.mp32019-01-17 05:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0190.mp32019-01-17 05:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0191.mp32019-01-17 05:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0192.mp32019-01-17 05:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0193.mp32019-01-17 05:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0194.mp32019-01-17 05:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0195.mp32019-01-17 05:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0196.mp32019-01-17 05:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0197.mp32019-01-17 05:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0198.mp32019-01-17 05:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0199.mp32019-01-17 05:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0200.mp32019-01-17 05:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0201.mp32019-01-17 05:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0202.mp32019-01-17 05:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0203.mp32019-01-17 05:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0204.mp32019-01-17 05:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0205.mp32019-01-17 05:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0206.mp32019-01-17 05:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0207.mp32019-01-17 05:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0208.mp32019-01-17 05:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0209.mp32019-01-17 05:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0210.mp32019-01-17 05:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0211.mp32019-01-17 05:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0212.mp32019-01-17 05:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0213.mp32019-01-17 05:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0214.mp32019-01-17 05:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0215.mp32019-01-17 05:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0216.mp32019-01-17 05:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0217.mp32019-01-17 05:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0218.mp32019-01-17 05:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0219.mp32019-01-17 05:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0220.mp32019-01-17 05:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0221.mp32019-01-17 05:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0222.mp32019-01-17 05:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0223.mp32019-01-17 05:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0224.mp32019-01-17 05:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0225.mp32019-01-17 05:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0226.mp32019-01-17 05:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0227.mp32019-01-17 05:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0228.mp32019-01-17 05:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0229.mp32019-01-17 05:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0230.mp32019-01-17 05:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0231.mp32019-01-17 05:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0232.mp32019-01-17 05:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0233.mp32019-01-17 06:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0234.mp32019-01-17 06:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0235.mp32019-01-17 06:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0236.mp32019-01-17 06:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0237.mp32019-01-17 06:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0238.mp32019-01-17 06:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0239.mp32019-01-17 06:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0240.mp32019-01-17 06:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0241.mp32019-01-17 06:03
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0242.mp32019-01-17 06:03
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0243.mp32019-01-17 06:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0244.mp32019-01-17 06:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0245.mp32019-01-17 06:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0246.mp32019-01-17 06:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0247.mp32019-01-17 06:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0248.mp32019-01-17 06:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0249.mp32019-01-17 06:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0250.mp32019-01-17 06:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0251.mp32019-01-17 06:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0252.mp32019-01-17 06:08
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0253.mp32019-01-17 06:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0254.mp32019-01-17 06:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0255.mp32019-01-17 06:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0256.mp32019-01-17 06:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0257.mp32019-01-17 06:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0258.mp32019-01-17 06:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0259.mp32019-01-17 06:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0260.mp32019-01-17 06:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0261.mp32019-01-17 06:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0262.mp32019-01-17 06:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0263.mp32019-01-17 06:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0264.mp32019-01-17 06:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0265.mp32019-01-17 06:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0266.mp32019-01-17 06:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0267.mp32019-01-17 06:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0268.mp32019-01-17 06:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0269.mp32019-01-17 06:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0270.mp32019-01-17 06:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0271.mp32019-01-17 06:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0272.mp32019-01-17 06:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0273.mp32019-01-17 06:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0274.mp32019-01-17 06:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0275.mp32019-01-17 06:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0276.mp32019-01-17 06:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0277.mp32019-01-17 06:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0278.mp32019-01-17 06:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0279.mp32019-01-17 06:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0280.mp32019-01-17 06:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0281.mp32019-01-17 06:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0282.mp32019-01-17 06:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0283.mp32019-01-17 06:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0284.mp32019-01-17 06:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0285.mp32019-01-17 06:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0286.mp32019-01-17 06:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0287.mp32019-01-17 06:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0288.mp32019-01-17 06:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0289.mp32019-01-17 06:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0290.mp32019-01-17 06:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0291.mp32019-01-17 06:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0292.mp32019-01-17 06:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0293.mp32019-01-17 06:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0294.mp32019-01-17 06:25
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0295.mp32019-01-17 06:25
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0296.mp32019-01-17 06:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0297.mp32019-01-17 06:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0298.mp32019-01-17 06:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0299.mp32019-01-17 06:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0300.mp32019-01-17 06:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0301.mp32019-01-17 06:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0302.mp32019-01-17 06:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0303.mp32019-01-17 06:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0304.mp32019-01-17 06:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0305.mp32019-01-17 06:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0306.mp32019-01-17 06:29
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0307.mp32019-01-17 06:29
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0308.mp32019-01-17 06:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0309.mp32019-01-17 06:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0310.mp32019-01-17 06:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0311.mp32019-01-17 06:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0312.mp32019-01-17 06:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0313.mp32019-01-17 06:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0314.mp32019-01-17 06:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0315.mp32019-01-17 06:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0316.mp32019-01-17 06:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0317.mp32019-01-17 06:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0318.mp32019-01-17 06:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0319.mp32019-01-17 06:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0320.mp32019-01-17 06:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0321.mp32019-01-17 06:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0322.mp32019-01-17 06:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0323.mp32019-01-17 06:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0324.mp32019-01-17 06:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0325.mp32019-01-17 06:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0326.mp32019-01-17 06:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0327.mp32019-01-17 06:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0328.mp32019-01-17 06:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0329.mp32019-01-17 06:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0330.mp32019-01-17 06:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0331.mp32019-01-17 06:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0332.mp32019-01-17 06:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0333.mp32019-01-17 06:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0334.mp32019-01-17 06:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0335.mp32019-01-17 06:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0336.mp32019-01-17 06:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0337.mp32019-01-17 06:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0338.mp32019-01-17 06:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0339.mp32019-01-17 06:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0340.mp32019-01-17 06:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0341.mp32019-01-17 06:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0342.mp32019-01-17 06:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0343.mp32019-01-17 06:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0344.mp32019-01-17 06:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0345.mp32019-01-17 06:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0346.mp32019-01-17 06:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0347.mp32019-01-17 06:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0348.mp32019-01-17 06:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0349.mp32019-01-17 06:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0350.mp32019-01-17 06:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0351.mp32019-01-17 06:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0352.mp32019-01-17 06:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0353.mp32019-01-17 06:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0354.mp32019-01-17 06:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0355.mp32019-01-17 06:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0356.mp32019-01-17 06:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0357.mp32019-01-17 06:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0358.mp32019-01-17 06:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0359.mp32019-01-17 06:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0360.mp32019-01-17 06:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0361.mp32019-01-17 06:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0362.mp32019-01-17 06:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0363.mp32019-01-17 06:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0364.mp32019-01-17 06:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0365.mp32019-01-17 06:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0366.mp32019-01-17 06:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0367.mp32019-01-17 06:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0368.mp32019-01-17 06:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0369.mp32019-01-17 06:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0370.mp32019-01-17 06:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0371.mp32019-01-17 06:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0372.mp32019-01-17 06:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0373.mp32019-01-17 06:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0374.mp32019-01-17 06:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0375.mp32019-01-17 06:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0376.mp32019-01-17 06:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0377.mp32019-01-17 06:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0378.mp32019-01-17 06:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0379.mp32019-01-17 06:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0380.mp32019-01-17 06:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0381.mp32019-01-17 06:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0382.mp32019-01-17 06:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0383.mp32019-01-17 07:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0384.mp32019-01-17 07:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0385.mp32019-01-17 07:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0386.mp32019-01-17 07:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0387.mp32019-01-17 07:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0388.mp32019-01-17 07:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0389.mp32019-01-17 07:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0390.mp32019-01-17 07:03
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0391.mp32019-01-17 07:03
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0392.mp32019-01-17 07:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0393.mp32019-01-17 07:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0394.mp32019-01-17 07:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0395.mp32019-01-17 07:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0396.mp32019-01-17 07:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0397.mp32019-01-17 07:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0398.mp32019-01-17 07:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0399.mp32019-01-17 07:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0400.mp32019-01-17 07:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0401.mp32019-01-17 07:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0402.mp32019-01-17 07:08
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0403.mp32019-01-17 07:08
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0404.mp32019-01-17 07:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0405.mp32019-01-17 07:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0406.mp32019-01-17 07:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0407.mp32019-01-17 07:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0408.mp32019-01-17 07:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0409.mp32019-01-17 07:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0410.mp32019-01-17 07:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0411.mp32019-01-17 07:12
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0412.mp32019-01-17 07:12
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0413.mp32019-01-17 07:12
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0414.mp32019-01-17 07:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0415.mp32019-01-17 07:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0416.mp32019-01-17 07:13
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0417.mp32019-01-17 07:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0418.mp32019-01-17 07:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0419.mp32019-01-17 07:14
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0420.mp32019-01-17 07:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0421.mp32019-01-17 07:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0422.mp32019-01-17 07:15
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0423.mp32019-01-17 07:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0424.mp32019-01-17 07:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0425.mp32019-01-17 07:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0426.mp32019-01-17 07:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0427.mp32019-01-17 07:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0428.mp32019-01-17 07:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0429.mp32019-01-17 07:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0430.mp32019-01-17 07:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0431.mp32019-01-17 07:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0432.mp32019-01-17 07:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0433.mp32019-01-17 07:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0434.mp32019-01-17 07:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0435.mp32019-01-17 07:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0436.mp32019-01-17 07:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0437.mp32019-01-17 07:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0438.mp32019-01-17 07:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0439.mp32019-01-17 07:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0440.mp32019-01-17 07:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0441.mp32019-01-17 08:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0442.mp32019-01-17 08:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0443.mp32019-01-17 08:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0444.mp32019-01-17 08:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0445.mp32019-01-17 08:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0446.mp32019-01-17 08:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0447.mp32019-01-17 08:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0448.mp32019-01-17 08:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0449.mp32019-01-17 08:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0450.mp32019-01-17 08:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0451.mp32019-01-17 08:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0452.mp32019-01-17 08:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0453.mp32019-01-17 08:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0454.mp32019-01-17 08:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0455.mp32019-01-17 08:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0456.mp32019-01-17 08:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0457.mp32019-01-17 08:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0458.mp32019-01-17 08:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0459.mp32019-01-17 08:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0460.mp32019-01-17 08:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0461.mp32019-01-17 08:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0462.mp32019-01-17 08:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0463.mp32019-01-17 08:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0464.mp32019-01-17 08:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0465.mp32019-01-17 08:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0466.mp32019-01-17 08:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0467.mp32019-01-17 08:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0468.mp32019-01-17 08:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0469.mp32019-01-17 08:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0470.mp32019-01-17 08:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0471.mp32019-01-18 20:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0472.mp32019-01-18 20:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0473.mp32019-01-18 20:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0474.mp32019-01-18 20:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0475.mp32019-01-18 20:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0476.mp32019-01-18 20:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0477.mp32019-01-18 20:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0478.mp32019-01-18 20:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0479.mp32019-01-18 20:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0480.mp32019-01-18 20:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0481.mp32019-01-19 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0482.mp32019-01-19 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0483.mp32019-01-19 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0484.mp32019-01-19 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0485.mp32019-01-19 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0486.mp32019-01-19 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0487.mp32019-01-19 20:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0488.mp32019-01-19 20:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0489.mp32019-01-19 20:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0490.mp32019-01-19 20:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0491.mp32019-01-20 20:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0492.mp32019-01-20 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0493.mp32019-01-20 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0494.mp32019-01-20 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0495.mp32019-01-20 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0496.mp32019-01-20 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0497.mp32019-01-20 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0498.mp32019-01-20 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0499.mp32019-01-20 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0500.mp32019-01-20 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0501.mp32019-01-21 20:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0502.mp32019-01-21 20:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0503.mp32019-01-21 20:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0504.mp32019-01-21 20:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0505.mp32019-01-21 20:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0506.mp32019-01-22 20:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0507.mp32019-01-22 20:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0508.mp32019-01-22 20:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0509.mp32019-01-22 20:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0510.mp32019-01-22 20:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0511.mp32019-01-24 20:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0512.mp32019-01-24 20:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0513.mp32019-01-24 20:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0514.mp32019-01-24 20:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0515.mp32019-01-24 20:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0516.mp32019-01-25 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0517.mp32019-01-25 20:44
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0518.mp32019-01-25 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0519.mp32019-01-25 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0520.mp32019-01-25 20:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0521.mp32019-01-26 20:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0522.mp32019-01-26 20:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0523.mp32019-01-26 20:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0524.mp32019-01-27 21:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0525.mp32019-01-27 21:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0526.mp32019-01-30 04:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0527.mp32019-01-30 04:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0528.mp32019-01-30 20:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0529.mp32019-01-31 20:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0530.mp32019-02-01 20:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0531.mp32019-02-02 20:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0532.mp32019-02-03 20:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0533.mp32019-02-04 20:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0534.mp32019-02-04 20:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0535.mp32019-02-05 20:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0536.mp32019-02-05 20:34
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0537.mp32019-02-05 20:35
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0538.mp32019-02-07 20:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0539.mp32019-02-07 20:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0540.mp32019-02-07 20:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0541.mp32019-02-08 20:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0542.mp32019-02-09 21:12
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0543.mp32019-02-10 23:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0544.mp32019-02-14 01:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0545.mp32019-02-14 01:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0546.mp32019-02-14 01:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0547.mp32019-02-15 02:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0548.mp32019-02-15 07:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0549.mp32019-02-16 15:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0550.mp32019-02-17 18:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0551.mp32019-02-18 15:51
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0552.mp32019-02-19 16:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0553.mp32019-02-20 16:25
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0554.mp32019-02-21 17:00
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0555.mp32019-02-22 17:45
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0556.mp32019-02-23 17:08
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0557.mp32019-02-24 16:01
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0558.mp32019-02-25 15:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0559.mp32019-02-27 00:40
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0560.mp32019-02-28 02:04
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0561.mp32019-02-28 02:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0562.mp32019-03-01 18:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0563.mp32019-03-02 18:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0564.mp32019-03-03 17:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0565.mp32019-03-04 18:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0566.mp32019-03-05 17:30
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0567.mp32019-03-06 16:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0568.mp32019-03-07 16:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0569.mp32019-03-09 03:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0570.mp32019-03-09 15:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0571.mp32019-03-10 14:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0572.mp32019-03-11 04:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0573.mp32019-03-13 07:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0574.mp32019-03-13 07:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0575.mp32019-03-14 15:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0576.mp32019-03-15 16:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0577.mp32019-03-16 15:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0578.mp32019-03-17 15:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0579.mp32019-03-18 16:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0580.mp32019-03-19 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0581.mp32019-03-20 15:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0582.mp32019-03-21 15:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0583.mp32019-03-22 15:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0584.mp32019-03-22 15:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0585.mp32019-03-26 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0586.mp32019-03-26 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0587.mp32019-03-26 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0588.mp32019-03-26 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0589.mp32019-03-26 05:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0590.mp32019-03-27 02:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0591.mp32019-03-27 02:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0592.mp32019-03-27 02:54
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0593.mp32019-03-27 14:59
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0594.mp32019-03-28 15:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0595.mp32019-03-28 15:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0596.mp32019-03-29 15:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0597.mp32019-03-29 15:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0598.mp32019-03-30 15:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0599.mp32019-03-30 15:47
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0600.mp32019-03-30 15:48
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0601.mp32019-03-31 02:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0602.mp32019-03-31 02:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0603.mp32019-04-01 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0604.mp32019-04-01 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0605.mp32019-04-02 16:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0606.mp32019-04-02 16:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0607.mp32019-04-02 16:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0608.mp32019-04-03 15:19
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0609.mp32019-04-03 15:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0610.mp32019-04-04 15:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0611.mp32019-04-04 15:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0612.mp32019-04-06 15:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0613.mp32019-04-06 15:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0614.mp32019-04-06 15:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0615.mp32019-04-08 16:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0616.mp32019-04-08 16:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0617.mp32019-04-10 17:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0618.mp32019-04-10 17:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0619.mp32019-04-10 17:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0620.mp32019-04-10 17:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0621.mp32019-04-10 17:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0622.mp32019-04-10 17:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0623.mp32019-04-10 17:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0624.mp32019-04-10 17:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0625.mp32019-04-10 17:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0626.mp32019-04-10 17:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0627.mp32019-04-10 17:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0628.mp32019-04-10 17:24
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0629.mp32019-04-12 05:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0630.mp32019-04-14 15:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0631.mp32019-04-14 15:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0632.mp32019-04-14 15:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0633.mp32019-04-16 15:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0634.mp32019-04-16 15:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0635.mp32019-04-18 15:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0636.mp32019-04-18 15:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0637.mp32019-04-18 15:38
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0638.mp32019-04-19 16:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0639.mp32019-04-20 16:46
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0640.mp32019-04-22 05:05
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0641.mp32019-04-23 16:12
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0642.mp32019-04-25 15:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0643.mp32019-04-25 15:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0644.mp32019-04-25 15:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0645.mp32019-04-27 18:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0646.mp32019-04-27 18:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0647.mp32019-04-28 15:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0648.mp32019-04-29 16:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0649.mp32019-04-30 16:25
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0650.mp32019-05-01 16:31
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0651.mp32019-05-04 02:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0652.mp32019-05-05 15:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0653.mp32019-05-05 15:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0654.mp32019-05-09 18:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0655.mp32019-05-09 18:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0656.mp32019-05-09 18:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0657.mp32019-05-10 18:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0658.mp32019-05-10 18:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0659.mp32019-05-10 18:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0660.mp32019-05-12 15:39
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0661.mp32019-05-13 17:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0662.mp32019-05-13 17:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0663.mp32019-05-20 15:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0664.mp32019-05-20 15:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0665.mp32019-05-20 15:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0666.mp32019-05-20 15:16
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0667.mp32019-05-20 15:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0668.mp32019-05-20 15:17
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0669.mp32019-05-20 15:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0670.mp32019-05-22 16:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0671.mp32019-05-22 16:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0672.mp32019-05-22 16:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0673.mp32019-05-29 01:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0674.mp32019-05-29 01:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0675.mp32019-05-29 01:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0676.mp32019-05-29 01:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0677.mp32019-05-29 01:58
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0678.mp32019-06-06 16:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0679.mp32019-06-06 16:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0680.mp32019-06-06 16:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0681.mp32019-06-06 16:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0682.mp32019-06-06 16:20
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0683.mp32019-06-06 16:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0684.mp32019-06-06 16:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0685.mp32019-06-06 16:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0686.mp32019-06-06 16:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0687.mp32019-06-06 16:21
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0688.mp32019-06-09 21:32
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0689.mp32019-06-09 21:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0690.mp32019-06-09 21:33
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0691.mp32019-06-11 15:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0692.mp32019-06-11 15:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0693.mp32019-06-11 15:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0694.mp32019-06-17 16:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0695.mp32019-06-17 16:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0696.mp32019-06-17 16:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0697.mp32019-06-17 16:02
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0698.mp32019-06-19 15:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0699.mp32019-06-19 15:11
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0700.mp32019-06-22 15:26
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0701.mp32019-06-22 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0702.mp32019-06-22 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0703.mp32019-06-22 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0704.mp32019-06-22 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0705.mp32019-06-22 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0706.mp32019-06-22 15:27
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0707.mp32019-06-22 15:28
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0708.mp32019-06-26 14:52
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0709.mp32019-06-26 14:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0710.mp32019-06-26 14:53
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0711.mp32019-07-03 16:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0712.mp32019-07-03 16:18
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0713.mp32019-07-05 15:22
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0714.mp32019-07-05 15:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0715.mp32019-07-05 15:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0716.mp32019-07-05 15:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0717.mp32019-07-05 15:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0718.mp32019-07-05 15:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0719.mp32019-07-05 15:23
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0720.mp32019-07-08 14:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0721.mp32019-07-08 14:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0722.mp32019-07-08 14:57
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0723.mp32019-07-13 15:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0724.mp32019-07-13 15:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0725.mp32019-07-13 15:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0726.mp32019-07-13 15:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0727.mp32019-07-13 15:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0728.mp32019-07-15 15:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0729.mp32019-07-15 15:55
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0730.mp32019-07-18 15:09
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0731.mp32019-07-18 15:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0732.mp32019-07-18 15:10
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0733.mp32019-07-23 05:41
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0734.mp32019-07-23 05:42
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0735.mp32019-07-23 05:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0736.mp32019-07-23 05:43
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0737.mp32019-07-26 05:36
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0738.mp32019-07-26 05:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0739.mp32019-07-26 05:37
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0740.mp32019-07-29 10:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0741.mp32019-07-29 10:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0742.mp32019-07-29 10:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0743.mp32019-07-29 10:56
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0744.mp32019-08-03 04:06
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0745.mp32019-08-03 04:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0746.mp32019-08-03 04:07
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0747.mp32019-08-07 02:49
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0748.mp32019-08-07 02:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0749.mp32019-08-07 02:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0750.mp32019-08-07 02:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0751.mp32019-08-07 02:50
 • kiem-tru-thien-tran-chuong-0752.mp32019-08-07 02:51
 • #753: Bố trí giới vực truyền tống trận2019-08-16 15:46
 • #754: Thanh Xuyên Thành2019-08-16 15:46
 • #755: Tìm tới Tô Ngọc2019-08-16 15:46
 • #756: Cứu đồ đệ2019-08-16 15:47
 • #757: Một hồn một phách2019-08-16 15:47
 • #758: Diêm Cốt Huyết Quân2019-08-16 15:47
 • #759: Cái thứ hai Thiên Quân ấn tỉ2019-08-16 15:47
 • #760: Bất diệt bất hủ Hoàng Đạo Thần Lôi2019-08-16 15:47
 • #761: Tru Thần Kiếm Ấn2019-08-16 15:47
 • #762: Trảm ba ấn Thiên Quân2019-08-16 15:48
 • #763: Tru tuyệt2019-08-26 04:45
 • #764: Đau đầu sự tình2019-08-26 04:45
 • #765: Rời đi Thanh Xuyên Thành2019-08-26 04:45
 • #766: Cứu chữa2019-08-26 04:45
 • #767: Đúc lại nhục thân2019-08-26 04:46
 • #768: Các loại bảo vật2019-08-26 04:46
 • #769: Chuẩn bị sẵn sàng2019-08-26 04:46
 • #770: Dị Vân trùng sinh2019-08-26 04:46
 • #771: Bất Diệt Ngũ Hành Chi Thể2019-08-26 04:46
 • #772: Cho đệ tử an bài2019-09-01 23:02
 • #773: Chiến hậu tàn địa2019-09-01 23:02
 • #774: Mông Viễn Sơn2019-09-11 02:40
 • #775: Mông thị gia chủ2019-09-11 02:40
 • #776: Thập Quân bí ẩn2019-10-12 17:14
 • #777: Phàm giới bằng hữu cũ2019-10-12 17:14
 • #778: Ba ấn quân vương ta đều giết!2019-10-12 17:14
 • #779: Đế Hoàng ngọc tỉ2019-10-12 17:14
 • #780: Mối thù giết con2019-10-12 17:14
 • #781: Hoàn chỉnh « Vạn Thú Bá Thể »2019-10-12 17:14
 • #782: Đại chiến bắt đầu2019-10-12 17:15
 • #783: Mười hai Thiên Quân2019-10-12 17:15
 • #784: Tuyệt tử chi đường2019-10-12 17:15
 • #785: Phó thác2019-10-12 17:15
 • #786: Thê mỹ pháo hoa2019-10-12 17:15
 • #787: Hoàng tỷ Hi Nga2019-10-12 17:15
 • #788: Tỷ đệ trò chuyện với nhau2019-10-12 17:16
 • #789: Sư nương2019-10-12 17:16
 • #790: Thánh tử đăng lâm2019-10-12 17:16
 • #791: Nguyên Trần tiến đến2019-10-12 17:16
 • #792: Uống trà động tĩnh2019-10-12 17:16
 • #793: Đánh mặt2019-10-12 17:16
 • #794: Lăng Hàn tiên tử rời đi2019-10-12 17:16
 • #795: Thánh chỉ2019-10-12 17:17
 • #796: Đối chiến Thánh tử2019-10-12 17:17
 • #797: Đỉnh phong chi chiến2019-10-12 17:17
 • #798: Kiếm đạo cùng cung đạo2019-10-12 17:17
 • #799: Không gian tu sĩ chạy trốn năng lực2019-10-12 17:17
 • #800: Vô Thượng Ấn Quyết2019-10-12 17:17
 • #801: Mệnh Vô Huyền Hư2019-10-12 17:18
 • #802: Căn nguyên2019-10-12 17:18
 • #803: Pháp thân thức tỉnh2019-10-12 17:18
 • #804: Cho hả giận2019-10-12 17:18
 • #805: Thần vật có linh2019-10-12 17:18
 • #806: Lão trang chủ2019-10-12 17:19
 • #807: Lâm Tâm Duyên2019-10-12 17:19
 • #808: Về Thiên Ngọc Phong2019-10-17 17:27
 • #809: Nguyên Trần lực lượng chỗ2019-10-17 17:27
 • #810: Trận thế doạ người2019-10-17 17:28
 • #811: Thiên cấp trận pháp giao phong2019-10-17 17:28
 • #812: Tam đại thống soái2019-10-17 17:28
 • #813: Chiến vô ngần2019-10-17 17:28
 • #814: Đao kiếm tung hoành2019-10-17 17:28
 • #815: Sĩ khí đại chấn2019-10-17 17:28
 • #816: Phản bội2019-10-17 17:29
 • #817: Một người đã đủ giữ quan ải2019-10-17 17:29
 • #818: Tình thế nghịch chuyển2019-10-17 17:29
 • #819: Tuyệt địa2019-10-17 17:29
 • #820: Liều chết một trận chiến2019-10-17 17:29
 • #821: Viện quân đến2019-10-17 17:29
 • #822: Đại chiến tái khởi2019-10-17 17:29
 • #823: Vẫn Không Chi Lệ2019-10-17 17:30

Related posts

Vũ Thần Không Gian

TiKay

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Cha

TiKay

Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh

TiKay

Vô Địch Bại Gia Tử Hệ Thống

TiKay

Kiếm Phá Tiên Kinh

TiKay

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply