Huyền Huyễn

Vạn Cổ Tà Đế

【 nhiệt huyết Sảng Văn 】 thiếu niên Tà Thiên, vận mệnh nhiều thăng trầm, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, Chư Giới muốn trảm. Xông Cửu Châu, sát phá non sông! Chiến Thất Giới, Tà chữ che trời!

Tiên đến, ta tru!

Phật đến, ta đồ!

Giết hết chín thành chín, lưu một đám, nhìn ta xé trời!

Cảnh giởi : Man Lực– Nội Khí — Pháp Lực — Chân Nguyên — Cương Sát — Đan Kiếp – Thần Thông ( Chân Nhân ) – Hóa Thần ( Đạo Tôn) – Hợp Thể ( Lục Tiên ) – Bất Tử – Khải Đạo (1 – 5), Khải Đạo Chí Tôn ( 6 – 9)( cái cảnh giới khải đạo nó ảo lắm đang nghiên cứu ) – Khuy Nguyên (Tiên Tôn)-Thánh Nhân-Đạo Tổ-Tề Thiên- chuẩn Đế – Đại Đế…

Luyện Thể Sĩ : Hư Cảnh — Niết Cảnh — Thai Cảnh– Đông Thiên — Dung Thiên— Phá Thiên — Hư Thánh — Niết Thánh.. đang update

Converter: ๖ۣۜLand ๖ۣۜVô ๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Manh Nguyên Tử
 •  Chương: /3730
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Nguyên Dương mất hết đường cùng2020-07-20 02:32
 • #2: Tà Thiên xuất thế cơ duyên2020-07-20 02:33
 • #3: Bỏ đá xuống giếng phá cảnh2020-07-20 02:33
 • #4: đột nhiên tăng mạnh rửa nhục2020-07-20 02:33
 • #5: Ảm Lam Sơn phía trên gặp địch2020-07-20 02:33
 • #6: Tà Sát mới sinh bể mật2020-07-20 02:33
 • #7: Giết bên trong lịch luyện tu tâm2020-07-20 02:34
 • #8: Đẫm máu ma luyện công thành2020-07-20 02:34
 • #9: Ngươi chết ta sống ngược sát (thượng)2020-07-20 02:34
 • #10: Ngươi chết ta sống ngược sát (hạ)2020-07-20 02:34
 • #11: Quay về Tạ gia nguyên nhân2020-07-20 02:34
 • #12: Quay về Tạ gia 1 tiễn2020-07-20 02:35
 • #13: Quay về Tạ gia 1 đao2020-07-20 02:35
 • #14: Mưu bên trong chi mưu âm hiểm2020-07-20 02:35
 • #15: Trần gia tính kế hiểm đồ2020-07-20 02:35
 • #16: Một mình lên đường giết tu (thượng)2020-07-20 02:35
 • #17: Một mình lên đường giết tu (trung)2020-07-20 02:35
 • #18: Một mình lên đường giết tu (hạ)2020-07-20 02:35
 • #19: Thời khắc sinh tử đào vong (thượng)2020-07-20 02:36
 • #20: Thời khắc sinh tử đào vong (trung)2020-07-20 02:36
 • #21: thời khắc sinh tử đào vong (hạ)2020-07-20 02:36
 • #22: Thời khắc sinh tử phản sát (thượng)2020-07-20 02:36
 • #23: Thời khắc sinh tử phản sát (trung)2020-07-20 02:36
 • #24: Thời khắc sinh tử phản sát (hạ)2020-07-20 02:36
 • #25: Thời khắc sinh tử được cứu2020-07-20 02:36
 • #26: Nước chảy vô tình phân biệt2020-07-20 02:36
 • #27: 1 phiến 0 Kim thạch bí2020-07-20 02:37
 • #28: Biện Lương gió nổi lên đột phá2020-07-20 02:37
 • #29: võ lâm giải đấu lớn nghe tin bất ngờ2020-07-20 02:37
 • #30: Võ lâm giải đấu lớn Xích Tiêu2020-07-20 02:37
 • #31: Võ lâm giải đấu lớn dự mưu2020-07-20 02:37
 • #32: Võ lâm giải đấu lớn kế ra2020-07-20 02:37
 • #33: Võ lâm giải đấu lớn phốc thương2020-07-20 02:38
 • #34: Võ lâm giải đấu lớn chấn động2020-07-20 02:38
 • #35: Võ lâm giải đấu lớn ta chữ2020-07-20 02:38
 • #36: Võ lâm giải đấu lớn thắng thua2020-07-20 02:38
 • #37: Võ lâm giải đấu lớn mười hai phía trên2020-07-20 02:38
 • #38: Võ lâm giải đấu lớn mười hai phía dưới2020-07-20 02:38
 • #39: Võ lâm giải đấu lớn tầng chín2020-07-20 02:38
 • #40: Võ lâm giải đấu lớn Bồi Nguyên2020-07-20 02:38
 • #41: Lẫn nhau nói tâm sự nói giết (thượng)2020-07-20 02:39
 • #42: Lẫn nhau nói tâm sự nói giết (hạ)2020-07-20 02:39
 • #43: Sinh tử biến ảo Ôn Thủy (thượng)2020-07-20 02:39
 • #44: Sinh tử biến ảo Ôn Thủy (hạ)2020-07-20 02:39
 • #45: Đạo Quả hiển thế 10 tầng! (thượng)2020-07-20 02:39
 • #46: Đạo Quả hiển thế 10 tầng! (trung)2020-07-20 02:39
 • #47: Đạo Quả hiển thế 10 tầng! (hạ)2020-07-20 02:39
 • #48: Quay về Biện Lương Lôi Minh2020-07-20 02:39
 • #49: Quay về Biện Lương gió nổi lên (thượng)2020-07-20 02:39
 • #50: Quay về Biện Lương gió nổi lên (hạ)2020-07-20 02:40
 • #51: 5 chiến định thiên nhất chiến (thượng)2020-07-20 02:40
 • #52: 5 chiến định thiên nhất chiến (hạ)2020-07-20 02:40
 • #53: 5 chiến định thiên 2 chiến2020-07-20 02:40
 • #54: 5 chiến định thiên 3 chiến (thượng)2020-07-20 02:40
 • #55: 5 chiến định thiên 3 chiến (trung)2020-07-20 02:40
 • #56: 5 chiến định thiên 3 chiến (hạ)2020-07-20 02:41
 • #57: 5 chiến định thiên mặt trời rực rỡ (thượng)2020-07-20 02:41
 • #58: 5 chiến định thiên mặt trời rực rỡ (hạ)2020-07-20 02:41
 • #59: 5 chiến định thiên màn đêm2020-07-20 02:41
 • #60: Ngộ đạo so đấu 4 chiến (thượng)2020-07-20 02:41
 • #61: Ngộ đạo so đấu bốn chiến bên trong2020-07-20 02:41
 • #62: Ngộ đạo so đấu 4 chiến (hạ)2020-07-20 02:41
 • #63: Lộ ra kế hoạch tử cảnh2020-07-20 02:41
 • #64: 5 chiến! Định Thiên! (thượng)2020-07-20 02:41
 • #65: 5 chiến! Định Thiên! (trung)2020-07-20 02:41
 • #66: 5 chiến! Định Thiên! (hạ)2020-07-20 02:42
 • #67: Hoa kiểu đánh mặt đau a (thượng)2020-07-20 02:42
 • #68: Hoa kiểu đánh mặt đau a (hạ)2020-07-20 02:42
 • #69: Xem sao lời nói trong đêm trọng sinh (thượng)2020-07-20 02:42
 • #70: Xem sao lời nói trong đêm trọng sinh (hạ)2020-07-20 02:42
 • #71: Danh hiện thiên hạ Tiểu Mã (thượng)2020-07-20 02:42
 • #72: Danh hiện thiên hạ Tiểu Mã (hạ)2020-07-20 02:42
 • #73: Danh phó thực Lạc Vũ2020-07-20 02:43
 • #74: danh phó thực Vô Trần (thượng)2020-07-20 02:43
 • #75: Danh phó thực Vô Trần (hạ)2020-07-20 02:43
 • #76: trước Phật nghe kinh ngộ chi (thượng)2020-07-20 02:43
 • #77: Trước Phật nghe kinh ngộ chi (hạ)2020-07-20 02:43
 • #78: trước Phật nghe kinh lời thề (thượng)2020-07-20 02:43
 • #79: trước Phật nghe kinh lời thề (trung)2020-07-20 02:43
 • #80: trước Phật nghe kinh lời thề (hạ)2020-07-20 02:44
 • #81: Khốn Long ra Thiên niết bàn (thượng)2020-07-20 02:44
 • #82: Khốn Long ra Thiên niết bàn (trung)2020-07-20 02:44
 • #83: Khốn Long ra Thiên niết bàn (hạ)2020-07-20 02:44
 • #84: Khốn Long ra Thiên trọng sinh (thượng)2020-07-20 02:45
 • #85: Khốn Long ra Thiên trọng sinh (hạ)2020-07-20 02:45
 • #86: Tà Sát cả nước đều là địch? (thượng)2020-07-20 02:45
 • #87: Tà Sát cả nước đều là địch? (trung)2020-07-20 02:45
 • #88: Tà Sát cả nước đều là địch? (hạ)2020-07-20 02:45
 • #89: Hung danh hiển hách Dương Sóc (thượng)2020-07-20 02:45
 • #90: Hung danh hiển hách Dương Sóc (trung)2020-07-20 02:46
 • #91: Hung danh hiển hách Dương Sóc (hạ)2020-07-20 02:46
 • #92: Lấy nước là địch giết yến (thượng)2020-07-20 02:46
 • #93: Lấy nước là địch giết yến (trung)2020-07-20 02:46
 • #94: Lấy nước là địch giết yến (hạ)2020-07-20 02:46
 • #95: Nguyệt Ảnh Thiên Hạ tống phu2020-07-20 02:46
 • #96: Lấy nước là địch giết yến (5)2020-07-20 02:47
 • #97: Diệu phá Lão Quyền thương ra2020-07-20 02:47
 • #98: Lấy nước là địch giết yến (thất)2020-07-20 02:47
 • #99: Giết 300 dặm xuất ngoại2020-07-20 02:47
 • #100: Giết ba trăm dặm xuất ngoại (hai)2020-07-20 02:47
 • #101: Gian nan chi chiến chỗ thủng!2020-07-20 02:47
 • #102: Tuyệt diệu phản kích chung chiến!2020-07-20 02:47
 • #103: Tươi sống ngược chết! Chữ2020-07-20 02:48
 • #104: Nội khí hình thức ban đầu! Truy binh?2020-07-20 02:48
 • #105: Thuấn sát kinh thiên kỳ công!2020-07-20 02:48
 • #106: Giết ba trăm dặm xuất ngoại (tám)2020-07-20 02:48
 • #107: Tập được kỳ công! Không giết2020-07-20 02:48
 • #108: Chùn bước! Đồng Lang2020-07-20 02:48
 • #109: Khủng bố Đồng Lang nhân quả2020-07-20 02:49
 • #110: Đồng Lang cái chết quỷ chiến (thượng)2020-07-20 02:49
 • #111: Đồng Lang cái chết quỷ chiến (hạ)2020-07-20 02:49
 • #112: Giết 300 dặm xuất ngoại (cuối cùng)2020-07-20 02:49
 • #113: Đưa quân đoạn đường Mộc Lan2020-07-20 02:49
 • #114: Đại Bạn số mệnh Lam Chuế2020-07-20 02:49
 • #115: Lam Chuế trùng phùng phân biệt (thượng)2020-07-20 02:49
 • #116: Lam Chuế trùng phùng phân biệt (trung)2020-07-20 02:50
 • #117: Lam Chuế trùng phùng phân biệt (hạ)2020-07-20 02:50
 • #118: Bá Kiếm hành trình chịu nhục phía trên2020-07-20 02:50
 • #119: Bá Kiếm hành trình chịu nhục (hạ)2020-07-20 02:50
 • #120: Bá Kiếm hành trình phản nhục (thượng)2020-07-20 02:50
 • #121: Bá Kiếm hành trình phản nhục . . .2020-07-20 02:50
 • #122: Cứu tinh cao chiếu Mục Lượng2020-07-20 02:51
 • #123: Cứu tinh cao chiếu Kiếm Trủng2020-07-20 02:51
 • #124: Kiếm Trủng hành trình Mạc Ngôn phía trên. . .2020-07-20 02:51
 • #125: Miệng mồm mọi người tru phạt Mạc Ngôn dưới. . .2020-07-20 02:51
 • #126: Kiếm Trủng hành trình Kiếm Sơn2020-07-20 02:51
 • #127: Nhập môn tam khảo giật mình phía trên. . .2020-07-20 02:51
 • #128: Nhập môn tam khảo giật mình bên trong. . .2020-07-20 02:52
 • #129: Nhập môn tam khảo giật mình dưới. . .2020-07-20 02:52
 • #130: Nhập môn tam khảo bí văn2020-07-20 02:52
 • #131: Nhập môn tam khảo hai kinh hãi . . .2020-07-20 02:52
 • #132: Nhập môn tam khảo hai kinh hãi . . .2020-07-20 02:52
 • #133: Nhập môn tam khảo hai kinh hãi . . .2020-07-20 02:53
 • #134: Nhập môn tam khảo đỉnh núi2020-07-20 02:53
 • #135: Nhập môn tam khảo ba kinh hãi phía trên. . .2020-07-20 02:53
 • #136: Nhập môn tam khảo ba kinh hãi bên trong. . .2020-07-20 02:53
 • #137: Nhập môn tam khảo ba kinh hãi dưới. . .2020-07-20 02:53
 • #138: Cuối cùng nhập Kiếm Trủng công địch2020-07-20 02:53
 • #139: Vạn kiếm đều nộ tuyển kiếm2020-07-20 02:53
 • #140: Niềm tin chi đấu Tru Dị2020-07-20 02:53
 • #141: Nội khí lại mất nghi ngờ . . .2020-07-20 02:54
 • #142: Nội khí lại mất nghi ngờ . . .2020-07-20 02:54
 • #143: Một đợt lại lên diện bích2020-07-20 02:54
 • #144: Nghịch cảnh tu hành lại tố2020-07-20 02:54
 • #145: Nghịch cảnh tu hành khảo hạch . . .2020-07-20 02:54
 • #146: Nghịch cảnh tu hành khảo hạch . . .2020-07-20 02:54
 • #147: Nghịch cảnh tu hành tử đấu . . .2020-07-20 02:54
 • #148: Nghịch cảnh tu hành tử đấu . . .2020-07-20 02:54
 • #149: Nghịch cảnh tu hành tử đấu . . .2020-07-20 02:55
 • #150: Nghịch cảnh tu hành lật trời . . .2020-07-20 02:55
 • #151: Nghịch cảnh tu hành lật trời . . .2020-07-20 02:55
 • #152: Chưởng môn chi tâm đánh cược2020-07-20 02:55
 • #153: Nổi danh phía dưới thụ kiếm2020-07-20 02:55
 • #154: Nổi danh phía dưới học kiếm . . .2020-07-20 02:55
 • #155: Nổi danh phía dưới học kiếm . . .2020-07-20 02:55
 • #156: Nổi danh phía dưới học kiếm . . .2020-07-20 02:56
 • #157: Uyển Châu biến đổi lớn rời đảo2020-07-20 02:56
 • #158: Đao Phách thảm hoạ kinh văn2020-07-20 02:56
 • #159: Đao Phách thảm hoạ ba quyền . . .2020-07-20 02:56
 • #160: Đao Phách thảm hoạ ba quyền . . .2020-07-20 02:56
 • #161: Đao Phách thảm hoạ hai lòng2020-07-20 02:56
 • #162: Đao Phách thảm hoạ đường về2020-07-20 02:57
 • #163: Đại tướng quân phủ giận xông2020-07-20 02:57
 • #164: Đại tướng quân phủ vô cùng2020-07-20 02:57
 • #165: Đại tướng quân phủ bắt Vương2020-07-20 02:57
 • #166: Người nào so với ai khác bá Đông quy . . .2020-07-20 02:57
 • #167: Người nào so với ai khác bá Đông quy . . .2020-07-20 02:57
 • #168: Người nào so với ai khác bá Đông quy . . .2020-07-20 02:57
 • #169: Đấu trí đấu dũng chạy trốn2020-07-20 02:58
 • #170: Đấu trí đấu dũng sau giết2020-07-20 02:58
 • #171: Quỷ dị túi tiền sơ khuy2020-07-20 02:58
 • #172: Mưa gió bắt đầu động Tạ Uẩn2020-07-20 02:58
 • #173: Nội khí viên mãn nộ sát . . .2020-07-20 02:58
 • #174: Nội khí viên mãn nộ sát . . .2020-07-20 02:58
 • #175: Nội khí viên mãn nộ sát . . .2020-07-20 02:59
 • #176: Báo thù rửa hận diệt phái2020-07-20 02:59
 • #177: Hai lên Vô Trần bại lộ2020-07-20 02:59
 • #178: Hai lên Vô Trần thổ huyết2020-07-20 02:59
 • #179: Màn che một góc Xích Tiêu2020-07-20 02:59
 • #180: Sát ý động thiên bái sơn . . .2020-07-20 03:00
 • #181: Sát ý động thiên bái sơn . . .2020-07-20 03:00
 • #182: Sát ý động thiên bái sơn . . .2020-07-20 03:00
 • #183: Uy Lâm Xích Tiêu sát chủ . . .2020-07-20 03:00
 • #184: Uy Lâm Xích Tiêu sát chủ . . .2020-07-20 03:00
 • #185: Cả nước chấn kinh phù triện2020-07-20 03:00
 • #186: Màn che một góc nhân họa2020-07-20 03:01
 • #187: Khủng bố Đạo Cung mở màn2020-07-20 03:01
 • #188: Khủng bố Đạo Cung ba tạ2020-07-20 03:01
 • #189: Khảo hạch mưa gió mở ra2020-07-20 03:01
 • #190: Âm mưu tầng tầng bảo vật2020-07-20 03:01
 • #191: Tiếp Thiên Liên Diệp cướp đoạt2020-07-20 03:01
 • #192: Khí vận vô địch tuyệt cảnh . . .2020-07-20 03:01
 • #193: Khí vận vô địch tuyệt cảnh . . .2020-07-20 03:02
 • #194: Đạo Quả cơ duyên gặp Quỷ phía trên. . .2020-07-20 03:02
 • #195: Đạo Quả cơ duyên gặp Quỷ dưới. . .2020-07-20 03:02
 • #196: Nghịch thiên cải mệnh ngu xuẩn?2020-07-20 03:02
 • #197: Lập chí trọng sinh Thanh Bình . . .2020-07-20 03:02
 • #198: Lập chí trọng sinh Thanh Bình . . .2020-07-20 03:03
 • #199: Điên cuồng Thập Bát đoạt bảo . . .2020-07-20 03:03
 • #200: Điên cuồng Thập Bát đoạt bảo . . .2020-07-20 03:03
 • #201: Điên cuồng Thập Bát đoạt bảo . . .2020-07-20 03:03
 • #202: Sở Yến đất khách giao phong . . .2020-07-20 03:04
 • #203: Sở Yến đất khách giao phong . . .2020-07-20 03:04
 • #204: Tra ra manh mối minh ngộ . . .2020-07-20 03:04
 • #205: Tra ra manh mối minh ngộ . . .2020-07-20 03:04
 • #206: Sinh tử đào vong Tạ Soái2020-07-20 03:04
 • #207: Sinh tử đào vong ngược sát?2020-07-20 03:04
 • #208: Tử bên trong cầu sinh chìm hồ2020-07-20 03:04
 • #209: Tử bên trong cầu sinh tu luyện2020-07-20 03:04
 • #210: Âm hiểm kế sách đột phá . . .2020-07-20 03:05
 • #211: Âm hiểm kế sách đột phá . . .2020-07-20 03:05
 • #212: Khốn Long Thăng Thiên nhị chiến2020-07-20 03:05
 • #213: Khốn Long Thăng Thiên giết2020-07-20 03:05
 • #214: Lý Kiếm nghịch tập Trảm Thiên2020-07-20 03:05
 • #215: Trận chiến cuối cùng đột phá . . .2020-07-20 03:06
 • #216: Trận chiến cuối cùng đột phá . . .2020-07-20 03:06
 • #217: Trận chiến cuối cùng lấn Thiên!2020-07-20 03:06
 • #218: Trận chiến cuối cùng quyết giết2020-07-20 03:06
 • #219: Thí luyện kết thúc hóa Long?2020-07-20 03:06
 • #220: Tiền căn hậu quả mê mang2020-07-20 03:06
 • #221: Tiền căn hậu quả chính tâm2020-07-20 03:06
 • #222: Tự chịu diệt vong kiến càng2020-07-20 03:07
 • #223: Tự chịu diệt vong tuyết máu . . .2020-07-20 03:07
 • #224: Tự chịu diệt vong tuyết máu . . .2020-07-20 03:07
 • #225: Tự chịu diệt vong tuyết máu . . .2020-07-20 03:07
 • #226: Danh chấn Uyển Châu ly biệt2020-07-20 03:07
 • #227: Bình tĩnh năm tháng gặp nhau2020-07-20 03:07
 • #228: Con đường phía trước gian khổ đoạn2020-07-20 03:07
 • #229: Tiên Thiên Đạo Quả Thiên Ảnh2020-07-20 03:08
 • #230: Sơ lâm Trung Châu Tử Doanh2020-07-20 03:08
 • #231: Khủng bố Tử Doanh hiểm cảnh2020-07-20 03:08
 • #232: Lần đầu xuất chiến sa trường2020-07-20 03:08
 • #233: Gian nan giết bất lực2020-07-20 03:08
 • #234: Gian nan giết điên cuồng2020-07-20 03:08
 • #235: Xông hồn vô vọng Hắc Giáp2020-07-20 03:08
 • #236: Điên cuồng tu luyện Lực Cảnh2020-07-20 03:09
 • #237: Thực lực tăng vọt thuấn sát2020-07-20 03:09
 • #238: Dương mi thổ khí chôn họa2020-07-20 03:09
 • #239: Chơi liều bạo phát ngu lừa dối2020-07-20 03:09
 • #240: Hoa kiểu đánh mặt thoải mái (thượng)2020-07-20 03:10
 • #241: Hoa kiểu đánh mặt thoải mái (hạ)2020-07-20 03:10
 • #242: Âm độc trả thù Bàng Thân2020-07-20 03:10
 • #243: Mê chi đánh mặt uy hiếp (thượng)2020-07-20 03:10
 • #244: Mê chi đánh mặt uy hiếp (hạ)2020-07-20 03:10
 • #245: Có người cáo trạng cấm giết?2020-07-20 03:11
 • #246: Chuyển sang nơi khác lại giết! (thượng)2020-07-20 03:11
 • #247: Chuyển sang nơi khác lại giết! (hạ)2020-07-20 03:11
 • #248: 2 hàng Từ Mãng đào hố2020-07-20 03:11
 • #249: Buồn vui Từ Mãng bảo bối2020-07-20 03:11
 • #250: Trợn mắt líu lưỡi hoảng sợ nước tiểu2020-07-20 03:11
 • #251: Gợn sóng liên tiếp bất động2020-07-20 03:12
 • #252: Đầy doanh đều là địch lửa giận2020-07-20 03:12
 • #253: Lấy giết phá cục tất bại?2020-07-20 03:12
 • #254: Lấy giết phá cục hóa lực2020-07-20 03:12
 • #255: Lấy giết phá cục hung tàn2020-07-20 03:12
 • #256: Lấy giết phá cục Lôi Tiên2020-07-20 03:12
 • #257: Liên tục tuyệt sát Hàn Cốt2020-07-20 03:13
 • #258: Liên tục tuyệt sát chấn kinh (thượng)2020-07-20 03:13
 • #259: Liên tục tuyệt sát chấn kinh (hạ)2020-07-20 03:13
 • #260: Phản kích bắt đầu phúc địa2020-07-20 03:13
 • #261: Phản kích bắt đầu giãy dụa2020-07-20 03:13
 • #262: Phản kích bắt đầu công tâm2020-07-20 03:13
 • #263: Phản kích bắt đầu bỉ ổi2020-07-20 03:14
 • #264: Phản kích bắt đầu tuyệt! Quyết! (thượng)2020-07-20 03:14
 • #265: Phản kích bắt đầu tuyệt! Quyết! (hạ)2020-07-20 03:14
 • #266: Nhất thống 4 doanh dương danh2020-07-20 03:14
 • #267: Lật trời dư âm Tử Mông2020-07-20 03:14
 • #268: Hóa lực bình cảnh tiệc rượu2020-07-20 03:15
 • #269: Vô tâm cắm liễu đau quá2020-07-20 03:15
 • #270: Đột phá con đường? Gây chuyện2020-07-20 03:15
 • #271: Thương miểu khí thịnh xông hồn2020-07-20 03:15
 • #272: Xông hồn dị biến đột phá! (thượng)2020-07-20 03:15
 • #273: Xông hồn dị biến đột phá! (trung)2020-07-20 03:15
 • #274: Xông hồn dị biến đột phá! (hạ)2020-07-20 03:15
 • #275: Âm Hồn Sát Sĩ cục biến2020-07-20 03:16
 • #276: Thứ 2 biển bậc thang lương đắng2020-07-20 03:16
 • #277: Sơ ngộ Hồn Đạo chữ2020-07-20 03:16
 • #278: Thắng lợi trở về thư sinh2020-07-20 03:16
 • #279: Lấy máu trả máu khí phách!2020-07-20 03:16
 • #280: Thân ở xứ lạ đoạt chủ (thượng)2020-07-20 03:16
 • #281: Thân ở xứ lạ đoạt chủ (hạ)2020-07-20 03:17
 • #282: Ất doanh cùng chấn động quỳ phục! (thượng)2020-07-20 03:17
 • #283: Ất doanh cùng chấn động quỳ phục! (trung)2020-07-20 03:17
 • #284: Ất doanh cùng chấn động quỳ phục! (hạ)2020-07-20 03:17
 • #285: Tâm cơ Ma Vương chấn nhiếp2020-07-20 03:17
 • #286: Thu hoạch khổng lồ hi vọng chung2020-07-20 03:18
 • #287: Bay trên trời ý chí vô duyên?2020-07-20 03:18
 • #288: Vũ Thương đưa duyên Vũ Đồ2020-07-20 03:18
 • #289: 1 người phong doanh Bá khí2020-07-20 03:18
 • #290: 1 người ngăn cửa dũng khí?2020-07-20 03:19
 • #291: 1 người ngăn cửa ngớ ngẩn?2020-07-20 03:19
 • #292: 1 người ngăn cửa đẹp trai!2020-07-20 03:19
 • #293: Thu hoạch khổng lồ cứu tinh2020-07-20 03:19
 • #294: Kinh thiên chi biến tuyệt cảnh (thượng)2020-07-20 03:19
 • #295: Kinh thiên chi biến tuyệt cảnh (hạ)2020-07-20 03:19
 • #296: Đại chiến bạo phát tìm Tà2020-07-20 03:19
 • #297: Đại chiến bạo phát Hắc Hồn2020-07-20 03:19
 • #298: Đại chiến bạo phát Hồn Tu2020-07-20 03:20
 • #299: 3 cái chiến trường 9 thế2020-07-20 03:20
 • #300: Tam Sinh Đồng Mệnh kịch liệt đau nhức!2020-07-20 03:20
 • #301: Tuyệt xử vô sinh đồng quy?2020-07-20 03:20
 • #302: Tuyệt địa phản kích thôn hồn2020-07-20 03:20
 • #303: Tuyệt địa phản kích Luân Hồi (thượng)2020-07-20 03:20
 • #304: Tuyệt địa phản kích Luân Hồi (hạ)2020-07-20 03:21
 • #305: Khủng bố Tà Thể nộ quy2020-07-20 03:21
 • #306: Chờ ngươi trang xong lại giết!2020-07-20 03:21
 • #307: Tà khí lẫm liệt báo thù (thượng)2020-07-20 03:21
 • #308: Tà khí lẫm liệt báo thù (hạ)2020-07-20 03:21
 • #309: Vũ Đồ thống khổ quần chiến2020-07-20 03:21
 • #310: Quân Hồn sơ hiển đưa sách2020-07-20 03:21
 • #311: Quân Hồn sơ hiển toàn thắng2020-07-20 03:22
 • #312: Cuồng ôm nhiệm vụ kinh hãi2020-07-20 03:22
 • #313: Xé bức cướp người thịnh hội2020-07-20 03:22
 • #314: Giao lưu đại thế Thiên Khải2020-07-20 03:22
 • #315: Đạo Tử thống khổ hội trước2020-07-20 03:22
 • #316: Nhân sinh sơ gặp ai nha2020-07-20 03:22
 • #317: Một mắt chi uy quỷ dị2020-07-20 03:22
 • #318: Quân Bộ khó khăn trắc trở nghi ngờ2020-07-20 03:23
 • #319: Phụng chỉ Hồn Tu 2 mục đích2020-07-20 03:23
 • #320: Quỷ dị tiểu hội tề tụ2020-07-20 03:23
 • #321: Tiểu hội kết thúc tìm người2020-07-20 03:23
 • #322: Đến cửa sinh ý bồi luyện2020-07-20 03:24
 • #323: Đầy bồn đầy bát học trộm2020-07-20 03:24
 • #324: Quân Hồn chi lo đoạt giết2020-07-20 03:24
 • #325: Phong ba tiến đến đẩy bia2020-07-20 03:24
 • #326: Tà Đế truyền thừa? Quỷ Vân2020-07-20 03:24
 • #327: Lão cha xuất mã vân động2020-07-20 03:24
 • #328: Đoạt tận danh tiếng biến hóa2020-07-20 03:25
 • #329: Sinh tử 9 khảo mở ra2020-07-20 03:25
 • #330: Sinh tử 9 khảo 3 thi2020-07-20 03:25
 • #331: Lưng bụng đều là địch 4 thi2020-07-20 03:25
 • #332: Nguyên Dương Vương Tọa 2 giai2020-07-20 03:25
 • #333: Hồng Dũng ăn quả đắng át chủ bài2020-07-20 03:26
 • #334: Hồng Dũng phạm tiện 2 Tà2020-07-20 03:26
 • #335: Át chủ bài chi chiến hoảng sợ chạy2020-07-20 03:26
 • #336: Đại cục biến hóa kinh biến2020-07-20 03:26
 • #337: Linh căn thất sắc ngộ pháp2020-07-20 03:27
 • #338: Gian khổ đến ngộ chê cười?2020-07-20 03:27
 • #339: Nghịch thiên cải mệnh truy kích!2020-07-20 03:27
 • #340: Đặc sắc bố trí mai phục Vương chết2020-07-20 03:27
 • #341: Mưa gió muốn tới bắt đầu động2020-07-20 03:27
 • #342: Mưa gió lại cử động 2 chạy2020-07-20 03:27
 • #343: Sinh sinh tử tử 9 khảo2020-07-20 03:27
 • #344: Truyền thừa manh mối thạch đầu2020-07-20 03:28
 • #345: Long trời lỡ đất ra hố2020-07-20 03:28
 • #346: Ngũ Hành kinh thiên! Trận đầu2020-07-20 03:28
 • #347: Thần Hoàng kỳ hạn Sát Tăng2020-07-20 03:28
 • #348: Lấn thiên chi mưu không chết!2020-07-20 03:28
 • #349: Rung động thu quan nổi tiếng2020-07-20 03:28
 • #350: Áo giáp màu đen duyên phận căn nguyên2020-07-20 03:29
 • #351: Quân Hồn chi dị trận chung kết2020-07-20 03:29
 • #352: Tạ Uẩn hiện thân bia đá2020-07-20 03:29
 • #353: Thiên địa vòng xoáy Tuyệt Uyên2020-07-20 03:29
 • #354: Tuyệt Uyên chi mưu đi đầu2020-07-20 03:29
 • #355: Quần anh hội tụ Thú Trảo2020-07-20 03:29
 • #356: Mất đi cơ duyên lại gặp2020-07-20 03:29
 • #357: Huyết nhục phá cấm đi theo2020-07-20 03:30
 • #358: Huyết nhục phá cấm thiết lập ván cục (thượng)2020-07-20 03:30
 • #359: Huyết nhục phá cấm thiết lập ván cục (hạ)2020-07-20 03:30
 • #360: Quyết chí thề không đổi cường sát!2020-07-20 03:30
 • #361: Hoạ lớn ngập trời tự cường2020-07-20 03:30
 • #362: Chớp mắt chính là truyền thuyết (thượng)2020-07-20 03:30
 • #363: Chớp mắt chính là truyền thuyết (hạ)2020-07-20 03:30
 • #364: Huyền chi sơ ngộ 10 tầng! (thượng)2020-07-20 03:31
 • #365: Huyền chi sơ ngộ 10 tầng! (hạ)2020-07-20 03:31
 • #366: Dụng ý thực sự bức thoái vị!2020-07-20 03:31
 • #367: Kinh thiên nhất phá Chân Nguyên! (thượng)2020-07-20 03:31
 • #368: Kinh thiên nhất phá Chân Nguyên! (hạ)2020-07-20 03:31
 • #369: Nhiễu loạn bốn phương chú mục2020-07-20 03:31
 • #370: Tỏa Thiên Trận phá đào vong2020-07-20 03:32
 • #371: La Sát sơ hiện cách chức2020-07-20 03:32
 • #372: Cấp 9 nhiệm vụ sinh lộ2020-07-20 03:32
 • #373: Sát cơ đột nhiên hiện diệu độn2020-07-20 03:32
 • #374: 2 tiến Ất doanh truy sát!2020-07-20 03:32
 • #375: Đưa ngươi đi chết Chân Nhân2020-07-20 03:32
 • #376: Nhanh trí chạy trốn giết thật (thượng)2020-07-20 03:33
 • #377: Nhanh trí chạy trốn giết thật (hạ)2020-07-20 03:33
 • #378: Trời đưa Đất đẩy làm sao mà u 32020-07-20 03:33
 • #379: Kỳ phùng địch thủ giả chết2020-07-20 03:33
 • #380: Thượng U tham quân bắt đầu2020-07-20 03:33
 • #381: Tà gia mộng bức ý đồ2020-07-20 03:33
 • #382: Màn che kéo ra uyên động2020-07-20 03:33
 • #383: Cục thế đại biến oan gia2020-07-20 03:33
 • #384: Không như mong muốn xảo biện2020-07-20 03:33
 • #385: Phong mang hơi lộ ra không chết2020-07-20 03:34
 • #386: Kinh văn chuyện xưa Niết Cảnh2020-07-20 03:34
 • #387: Phía trên Phá Sơn Phong xuống lần nữa2020-07-20 03:34
 • #388: Trèo núi tìm đường cơ duyên?2020-07-20 03:34
 • #389: Thiên Khốc Thiên Khấp đường nhỏ2020-07-20 03:34
 • #390: Mạo danh thay thế nhập cổ2020-07-20 03:34
 • #391: Nhập cổ tìm tâm hóa kén2020-07-20 03:34
 • #392: Thông Đạo Tàng tiếng chuông2020-07-20 03:34
 • #393: Vô Chân kinh hãi cung thâm uyên2020-07-20 03:35
 • #394: Nguy cơ tiến đến thuấn sát2020-07-20 03:35
 • #395: Vô sỉ Đạo Quả trả thù2020-07-20 03:35
 • #396: Huyết mang chi chiến đấu trí2020-07-20 03:35
 • #397: Gian nan tiến lên phá cục2020-07-20 03:35
 • #398: Thiên Địa Cương Sát trứng bạc2020-07-20 03:35
 • #399: Thần Hoàng hư ảnh tư cách?2020-07-20 03:35
 • #400: Kiếm bộn phát thần uy2020-07-20 03:36
 • #401: Hậu tích bạc phát tự ngộ2020-07-20 03:36
 • #402: Tự khai con đường phía trước độc tài!2020-07-20 03:36
 • #403: Tiểu Thiền chi thương nhóm lửa2020-07-20 03:36
 • #404: Tiện tay hóa khó gió nổi lên2020-07-20 03:37
 • #405: Cục thế phức tạp Tiềm Long2020-07-20 03:37
 • #406: Làm tiếp đột phá Khắc Liêm2020-07-20 03:37
 • #407: Thần đến Khắc Liêm thật là đau2020-07-20 03:37
 • #408: Tà Thiên báo ân chấn tông2020-07-20 03:37
 • #409: Tiểu Thiền gặp nạn cầu cứu2020-07-20 03:37
 • #410: Ta mang ngươi đi đại thủ2020-07-20 03:37
 • #411: Mang ngươi nghịch thiên song mưu2020-07-20 03:37
 • #412: Hư Niết ở giữa công thành?2020-07-20 03:37
 • #413: Sự tình rũ áo công thành!2020-07-20 03:38
 • #414: Thể Tông xuất chiến phong trì2020-07-20 03:38
 • #415: Thần Hoàng khải hoàn đột phá2020-07-20 03:38
 • #416: 4 cảnh vô địch ra ngọn núi2020-07-20 03:38
 • #417: 1 quyền giết địch nguy cơ2020-07-20 03:38
 • #418: Phương gia Tam thiếu kình địch2020-07-20 03:38
 • #419: 1 đường đi theo tham quân2020-07-20 03:38
 • #420: Tiểu Thiền sinh nghi cầu viện2020-07-20 03:38
 • #421: Tà Thiên truyền pháp gặp lại2020-07-20 03:39
 • #422: Phương U tranh đấu sụp đổ2020-07-20 03:39
 • #423: Hạ Ấp ngồi nhìn chém giết2020-07-20 03:39
 • #424: Hạ Ấp xuất thủ bại lộ?2020-07-20 03:39
 • #425: Mâu thuẫn tăng lên số mệnh2020-07-20 03:39
 • #426: Vận mệnh giao thoa thiếp thân2020-07-20 03:39
 • #427: Phân thân tiến đến gió nổi lên2020-07-20 03:39
 • #428: Mạnh nhất Cương Sát mây tuôn ra2020-07-20 03:39
 • #429: Việt Châu đại nạn trước khi chiến đấu2020-07-20 03:40
 • #430: Toàn diện khai chiến hộ thân2020-07-20 03:40
 • #431: Giết Phương Khổ Nhai kình bạo2020-07-20 03:40
 • #432: Hoàn mỹ phục sát Thiên Khốc2020-07-20 03:40
 • #433: Song song đi ngược chiều động tình2020-07-20 03:40
 • #434: Vô địch chi tư định tình2020-07-20 03:40
 • #435: 1 đường hướng Nam biệt ly?2020-07-20 03:40
 • #436: Số mệnh khó phân Sát Thần!2020-07-20 03:40
 • #437: Thứ nhất Huyền Bảo Thần Kích2020-07-20 03:41
 • #438: Oan gia gặp nhau viện binh đến2020-07-20 03:41
 • #439: Thiên Tâm chi ngạo bại lộ2020-07-20 03:41
 • #440: Ngoài cuộc chi mưu tăng đan2020-07-20 03:41
 • #441: Từ đuổi U gia lần đầu gặp2020-07-20 03:41
 • #442: Vô địch Thiên Tâm Khổ Hải2020-07-20 03:41
 • #443: Đại Đăng Thiên khải thiền tâm2020-07-20 03:42
 • #444: Lần 2 trở về xa xưa kiếp hạ2020-07-20 03:42
 • #445: Thời cổ trăng sáng chiếu nay (thượng)2020-07-20 03:42
 • #446: Thời cổ trăng sáng chiếu nay (hạ)2020-07-20 03:42
 • #447: Vì tình bạo phát phá vỡ!2020-07-20 03:42
 • #448: Chờ ta đi ra tình thế nguy hiểm?2020-07-20 03:42
 • #449: Vì thiền mà cuồng tư cách?2020-07-20 03:42
 • #450: Vì thiền mà cuồng tư cách!2020-07-20 03:42
 • #451: Cấm kỵ làm nền oanh động2020-07-20 03:43
 • #452: Thiên Lam Tam Tổ khí thế to lớn2020-07-20 03:43
 • #453: Đến cửa tìm đánh chấn nhiếp2020-07-20 03:43
 • #454: Đạo Cung thống khổ chủ động2020-07-20 03:43
 • #455: Khó lường Khổ Hải màn che2020-07-20 03:43
 • #456: Vân Châu Thiếu chủ săn thú2020-07-20 03:43
 • #457: Khó bề phân biệt xuất quan!2020-07-20 03:43
 • #458: 3 chiến ước hẹn Thất Sát2020-07-20 03:44
 • #459: Trí dũng song toàn đùa giết2020-07-20 03:44
 • #460: Trí dũng song toàn lực giết!2020-07-20 03:44
 • #461: Giết ra thái bình toàn thắng2020-07-20 03:44
 • #462: Âm mưu dương mưu phác sóc2020-07-20 03:44
 • #463: Thần Thiều huyết mạch quỷ quyệt2020-07-20 03:44
 • #464: Thần Phong vào bẫy đổ ước2020-07-20 03:44
 • #465: Tà gia xuất thủ chém hết2020-07-20 03:45
 • #466: Tiếp tục ra chiêu? Lại trảm2020-07-20 03:45
 • #467: Tà Cầu Bại hiện cục thành2020-07-20 03:45
 • #468: Dụ địch xâm nhập kế thành2020-07-20 03:45
 • #469: Thần Phong phát triển hiến kế2020-07-20 03:45
 • #470: Đường đậu lập công cục biến2020-07-20 03:45
 • #471: Lộ ra kế hoạch độc kế2020-07-20 03:46
 • #472: Thần Phong chọn lựa Tà ra2020-07-20 03:46
 • #473: Ngạo Lang Trung Cẩu ta chết?2020-07-20 03:46
 • #474: Thần Hoàng chi huấn gió nổi lên2020-07-20 03:46
 • #475: Quân thần nhà tù lời nói thổ lộ tâm tình2020-07-20 03:46
 • #476: Kinh động bốn phương triều lên2020-07-20 03:46
 • #477: Vinh hạnh đặc biệt gia thân vô sỉ!2020-07-20 03:46
 • #478: Huynh đệ kết bái trùng phùng2020-07-20 03:47
 • #479: Cổ chiến trường mưu tự thoại2020-07-20 03:47
 • #480: Chiến trường bí văn giết U2020-07-20 03:47
 • #481: Ẩn Vũ Thần Thể Thiên Phạt!2020-07-20 03:47
 • #482: Tà Thiên chọn lựa nụ cười quỷ quyệt2020-07-20 03:47
 • #483: Tạ Uẩn kinh thiên Hồng Mông!2020-07-20 03:47
 • #484: Tạ Uẩn sát tâm tiến giai2020-07-20 03:48
 • #485: Đạo Cung khuất phục? Bí văn2020-07-20 03:48
 • #486: Các phương dị động đan đỉnh2020-07-20 03:48
 • #487: Đan đỉnh thế giới mở ra2020-07-20 03:48
 • #488: Liên tiếp đột phá dược viên2020-07-20 03:48
 • #489: Mở ra dần dần Lâm thảo hiện2020-07-20 03:48
 • #490: Đạo Phỉ bay trên trời điên cuồng2020-07-20 03:48
 • #491: Cổ chiến trường mở đốn ngộ2020-07-20 03:48
 • #492: Giới vận kim tuyến quỷ dị2020-07-20 03:48
 • #493: Vạn trượng kim tuyến kết thúc?2020-07-20 03:49
 • #494: 3 mời Tà Thiên nắm thảo2020-07-20 03:49
 • #495: 9 châu chấn động 2 pháp2020-07-20 03:49
 • #496: Thế gian đều là địch độc kế2020-07-20 03:49
 • #497: Hạ cảnh đài chiến đấu táng Tà!2020-07-20 03:49
 • #498: Túc quyền đại trận quần sát (thượng)2020-07-20 03:49
 • #499: Túc quyền đại trận quần sát (hạ)2020-07-20 03:49
 • #500: Tà Thiên xuất hiện trung cảnh2020-07-20 03:50
 • #501: Đưa Vô Thượng Kinh thứ nhất?2020-07-20 03:50
 • #502: Thông Thiên chi tài thứ nhất!2020-07-20 03:50
 • #503: Thông Thiên sát tài! Giết Diệp (thượng)2020-07-20 03:50
 • #504: Thông Thiên sát tài! Giết Diệp (hạ)2020-07-20 03:50
 • #505: Phá vỡ 1 giết chấn nhiếp2020-07-20 03:50
 • #506: Bản thể nguy hiểm rừng rậm2020-07-20 03:51
 • #507: Thâu Thiên Long Ngạc trên đường2020-07-20 03:51
 • #508: Linh căn thụ mệnh Hư Độn2020-07-20 03:51
 • #509: Linh căn lập công đến! Chiến!2020-07-20 03:51
 • #510: Thiên Tâm 4 cười vô địch?2020-07-20 03:51
 • #511: Vô Chân điểm danh hiểm chết2020-07-20 03:51
 • #512: Hư không bàn cờ sát tâm2020-07-20 03:51
 • #513: Trận Vô Đạo chết miểu sát!2020-07-20 03:52
 • #514: Tà Thiên cứu người chiến lên2020-07-20 03:52
 • #515: Thiên Tâm giết người chết thương2020-07-20 03:52
 • #516: Vô Chân chạy đến tử cục2020-07-20 03:52
 • #517: Bản thể giá lâm ban cho cái chết!2020-07-20 03:52
 • #518: Được truy sát sự tình thượng cảnh2020-07-20 03:52
 • #519: Hữu Vô Thư Viện bí mật2020-07-20 03:52
 • #520: Thiên Thần chi chiến Tế Thần2020-07-20 03:53
 • #521: 4 vách tường 5 đồ lại hiện ra2020-07-20 03:53
 • #522: 4 chữ bản nguyên tuyệt cảnh2020-07-20 03:53
 • #523: Tà Thiên hợp thể chiến lên!2020-07-20 03:53
 • #524: Ngươi đáng chết chết2020-07-20 03:53
 • #525: Khủng bố Tà Thiên 3 giết!2020-07-20 03:53
 • #526: Thứ 2 câu nói lại giết!2020-07-20 03:53
 • #527: 3 cảnh cùng phá Thất Sát!2020-07-20 03:54
 • #528: Thiên Nhất Đỉnh hiện truy sát!2020-07-20 03:54
 • #529: Hữu Vô Thư Viện không sách2020-07-20 03:54
 • #530: Tự sướng trang bức2020-07-20 03:54
 • #531: Thiên Tâm cơ duyên Âm cục2020-07-20 03:54
 • #532: Tà Thiên dị thường kinh cung2020-07-20 03:54
 • #533: Bị đùa nghịch thảm tái chiến!2020-07-20 03:54
 • #534: Để ngươi đỉnh phong trứng dùng!2020-07-20 03:55
 • #535: Thiên Tâm 8 chết nói giết!2020-07-20 03:55
 • #536: Cùng đến cầu tình bệ hạ!2020-07-20 03:55
 • #537: Đạo Cung quy hàng Tru Tà2020-07-20 03:55
 • #538: Đạo Cung 3 kế động tâm2020-07-20 03:55
 • #539: Kế bên trong cất kế sắp thành2020-07-20 03:55
 • #540: Bệnh tâm thần (sự cuồng loạn) tham niệm2020-07-20 03:55
 • #541: Tru Tiên Tru Tà chiến lên2020-07-20 03:56
 • #542: Tru Tiên Tru Tà sống lại (thượng)2020-07-20 03:56
 • #543: Tru Tiên Tru Tà sống lại (hạ)2020-07-20 03:56
 • #544: Tru Tiên Tru Tà sắp chết2020-07-20 03:56
 • #545: Tru Tiên Tru Tà chờ chết?2020-07-20 03:56
 • #546: Tru Tiên Tru Tà rốt cục2020-07-20 03:56
 • #547: Tru Tiên Tru Tà đến2020-07-20 03:56
 • #548: Tru Tiên Tru Tà lật trời!2020-07-20 03:56
 • #549: Tru Tiên Tru Tà song sát!2020-07-20 03:57
 • #550: Sau cùng 1 mưu Tru Tiên!2020-07-20 03:57
 • #551: Tà ý lẫm liệt dư âm2020-07-20 03:57
 • #552: Chữ2020-07-20 03:57
 • #553: Xem mặt trời 3 sự tình vào núi2020-07-20 03:57
 • #554: Bách Vạn Đại Sơn sát cơ2020-07-20 03:57
 • #555: Khủng bố cấm chế Tà nguy2020-07-20 03:57
 • #556: 4 giai Quân Hồn có ta2020-07-20 03:58
 • #557: Đánh đâu thắng đó vô địch!2020-07-20 03:58
 • #558: Tà Thiên chi uy lo lắng2020-07-20 03:58
 • #559: Tình địch xuất hiện tai hoạ ngầm2020-07-20 03:58
 • #560: Tàn thi đầu lâu tóc trắng2020-07-20 03:58
 • #561: Vũ Thương xuất hiện nguy cơ2020-07-20 03:58
 • #562: Lại nổi sóng gió sinh biến2020-07-20 03:58
 • #563: Quỷ quyệt kết quả giết Vũ2020-07-20 03:58
 • #564: Lưu Tuân ám sát Tà2020-07-20 03:58
 • #565: Trước khi chết thu đồ đệ Tà đến2020-07-20 03:58
 • #566: Bốn phương vân động vô vọng2020-07-20 03:59
 • #567: Giết cha Cuồng Ma Quỷ Sát2020-07-20 03:59
 • #568: 1 giết kinh thiên Thần Chỉ2020-07-20 03:59
 • #569: 4 cảnh vô địch tuyệt vọng2020-07-20 03:59
 • #570: Khủng bố Kiếm Tu liên bại2020-07-20 03:59
 • #571: Ngồi mà công tâm kinh thiền2020-07-20 03:59
 • #572: Đồng Mệnh Uyên Ương sinh tử?2020-07-20 03:59
 • #573: Tuyệt địa phản kích! Quỷ quyệt2020-07-20 03:59
 • #574: Tính toán đến cực hạn! Cùng sát2020-07-20 03:59
 • #575: Đạo Tôn xuất thủ giết Tà!2020-07-20 03:59
 • #576: Lấy lớn hiếp nhỏ? Thuấn sát!2020-07-20 04:00
 • #577: Tà Thiên bỏ mình! Kinh biến2020-07-20 04:00
 • #578: Có 1 ngọn núi Phương Thốn2020-07-20 04:00
 • #579: Kim Thiền sống lại diệt sát!2020-07-20 04:00
 • #580: Kim Thiền chi mê đi ngược chiều2020-07-20 04:00
 • #581: Bá đạo Tà Thiên xuất khí (thượng)2020-07-20 04:00
 • #582: Bá đạo Tà Thiên xuất khí (hạ)2020-07-20 04:00
 • #583: Từng bước ngược lại bức thống khoái!2020-07-20 04:00
 • #584: Nhuốm máu mà về chân ý2020-07-20 04:00
 • #585: Cả nước 3 bái vinh quy2020-07-20 04:01
 • #586: Trên đời Vô Tà? Ngây thơ!2020-07-20 04:01
 • #587: 2 bái nhận sai tiệc rượu2020-07-20 04:01
 • #588: Thần Phong con đường 3 mưu2020-07-20 04:01
 • #589: Thần Hoàng khác thường gặp mặt lần đầu2020-07-20 04:01
 • #590: Khí độc chi biến 1 năm (thượng)2020-07-20 04:02
 • #591: Khí độc chi biến 1 năm (hạ)2020-07-20 04:02
 • #592: Quay về Tà Sơn phát uy2020-07-20 04:02
 • #593: Bạch Vong hiện thân đảo ngược2020-07-20 04:02
 • #594: Dễ như trở bàn tay lại chuyển!2020-07-20 04:03
 • #595: Quân Thần Cốc bí tặng lễ2020-07-20 04:03
 • #596: Tặng Phược Thể Cô Thần vật2020-07-20 04:03
 • #597: Vũ Thương bí ẩn tìm Tà2020-07-20 04:03
 • #598: Bí ẩn khó tìm Vũ gia2020-07-20 04:03
 • #599: Đáng hận người muốn chết2020-07-20 04:03
 • #600: Đại Nghĩa diệt Thân? Gặp chuyện2020-07-20 04:03
 • #601: Sinh tử nghi ngờ sưu hồn2020-07-20 04:04
 • #602: Vui lấy được thần công Tàng Thiên2020-07-20 04:04
 • #603: Thiên Kiếm quy thuận vân động2020-07-20 04:04
 • #604: Tương kế tựu kế Hoàng hiện2020-07-20 04:04
 • #605: Quy thuận đại điển âm mưu?2020-07-20 04:04
 • #606: Thiên Kiếm dập đầu nghi ngờ2020-07-20 04:04
 • #607: Kinh thiên phát hiện tuyệt vọng!2020-07-20 04:05
 • #608: Thần triều đổi Thiên Thí Thiên!2020-07-20 04:05
 • van-co-ta-de-chuong-0609.mp32020-07-20 04:05
 • #610: Sóng to gió lớn Thần lao2020-07-20 04:05
 • #611: Thần lao đối thoại chết bức2020-07-20 04:05
 • #612: Không rõ chân tướng sinh tử?2020-07-20 04:06
 • #613: Bỏ đá xuống giếng đồng ngôn2020-07-20 04:06
 • #614: Tình người ấm lạnh chuẩn bị ở sau?2020-07-20 04:06
 • #615: Đồng ngôn kinh thiên chân tướng2020-07-20 04:06
 • #616: Các phương đánh cược cứu? Giết? (thượng)2020-07-20 04:07
 • #617: Các phương đánh cược cứu? Giết? (hạ)2020-07-20 04:07
 • #618: 1 thạch 2 chim trúng kế2020-07-20 04:07
 • #619: Cuồn cuộn sóng ngầm thiền tâm2020-07-20 04:07
 • #620: Công thẩm Tà Thiên cho hấp thụ ánh sáng2020-07-20 04:07
 • #621: Chân tướng rõ ràng đảo ngược?2020-07-20 04:08
 • #622: Tại sao phải khổ như vậy lại bàn?2020-07-20 04:08
 • #623: Lại vào Thần lao phác sóc2020-07-20 04:08
 • #624: Vũ Thương cơ hội pha trà2020-07-20 04:08
 • #625: 2 cái chén trà giao dịch2020-07-20 04:08
 • #626: 2 tiểu loạn tâm gấp phía dưới2020-07-20 04:09
 • #627: Vô sỉ đền thờ táng trước2020-07-20 04:09
 • #628: Khổ nhục bức thoái vị khó lường2020-07-20 04:09
 • #629: Trí giả trăm lo quan tài mở!2020-07-20 04:09
 • #630: Khâm tứ không chết! Giận sống!2020-07-20 04:09
 • #631: Vì Tà xuất khí tận giết!2020-07-20 04:09
 • #632: Cục cuối cùng cũng chưa cuối cùng tâm sự2020-07-20 04:09
 • #633: Lòng sinh đi ý Đế Tâm?2020-07-20 04:10
 • #634: Trời cao biển rộng Tà Tình2020-07-20 04:10
 • #635: Ngoan lệ Đế Tâm thần uy2020-07-20 04:10
 • #636: Thiên Thác Hải một bên kinh hãi đêm2020-07-20 04:10
 • #637: 3 phẩm Hộ Quốc ban hôn2020-07-20 04:10
 • #638: Hồng gia bức hôn nghi ngờ2020-07-20 04:11
 • #639: Người sắp chết Tà Kinh2020-07-20 04:11
 • #640: Tà Nhận chi lo tóc xanh2020-07-20 04:11
 • #641: Thông phòng nha đầu đần độn2020-07-20 04:12
 • #642: Thần lao tu luyện lĩnh ngộ2020-07-20 04:12
 • #643: Lão cha con đường hành trình2020-07-20 04:12
 • #644: Người âm đường hiểm đoạt thịt2020-07-20 04:12
 • #645: Câu Hồn Thiên Nhãn Cự Trận2020-07-20 04:12
 • #646: Có Ly Nhai Tử đổ ước2020-07-20 04:12
 • #647: Tuyệt vọng đánh cược khoét mắt!2020-07-20 04:13
 • #648: Mở ra lối riêng nhận thua2020-07-20 04:13
 • #649: Trời cao đường xa thẳng đến!2020-07-20 04:13
 • #650: Đạo Tôn như chó vào thành2020-07-20 04:13
 • #651: 3000 đấu bảng mục tiêu!2020-07-20 04:13
 • #652: Sơ lâm Thiên Đạo thần thông2020-07-20 04:13
 • #653: Lão cha xuất thủ Linh Tiên2020-07-20 04:14
 • #654: 1 cái đỉnh hai viên mãn2020-07-20 04:14
 • #655: Người ngốc nhiều tiền? Gặp mặt lần đầu2020-07-20 04:14
 • #656: Con đường phía trước ảm đạm Chu gia2020-07-20 04:14
 • #657: Đấu chiến khảo nghiệm giả trang heo2020-07-20 04:14
 • #658: Khổ tìm sơ hở giả trang heo?2020-07-20 04:14
 • #659: Nảy sinh nghi ngờ chúng địch!2020-07-20 04:14
 • #660: Sắp thành lại bại phụng bồi!2020-07-20 04:15
 • #661: Sát ý kiến công! Ngồi vững2020-07-20 04:15
 • #662: May mắn thông quan áp lực to lớn2020-07-20 04:15
 • #663: Đạo cơ tàn khuyết Thiên Đạo2020-07-20 04:15
 • #664: Lại vào chiến tháp bại lộ2020-07-20 04:15
 • #665: Xuất thủ thăm dò ban đầu bại2020-07-20 04:16
 • #666: Đại thông đại ngộ nguy cơ!2020-07-20 04:16
 • #667: Chiến lực bạo phát Thần Vận!2020-07-20 04:16
 • #668: Thánh Tiên chi mê khinh bỉ2020-07-20 04:16
 • #669: Thánh Tiên chi mê thư thái!2020-07-20 04:16
 • #670: Đại chiến kinh Chu 1 quyền2020-07-20 04:16
 • #671: Quyền chi thiên địa thuấn bại!2020-07-20 04:16
 • #672: 1 quyền 2 thắng ban thưởng sợ!2020-07-20 04:16
 • #673: 1 quyền nắp hòm kinh Chu2020-07-20 04:17
 • #674: Toàn lực ứng phó rượu lâu năm2020-07-20 04:17
 • #675: Nhưng đi sát phạt hào hùng2020-07-20 04:17
 • #676: 3000 đấu bảng mở màn2020-07-20 04:17
 • #677: Tà chi 2 chinh đối thủ?2020-07-20 04:17
 • #678: Đấu bảng Thiên Môn Phác Thương!2020-07-20 04:17
 • #679: Phân một chút tất tranh giành! Chờ lấy2020-07-20 04:18
 • #680: 1 bước 1 uẩn lên cao!2020-07-20 04:18
 • #681: 1 bước 1 uẩn nhìn xa!2020-07-20 04:18
 • #682: Thiên Cơ bí mật đứng đầu bảng!2020-07-20 04:18
 • #683: Có dây leo thông thiên an toàn?2020-07-20 04:18
 • #684: Từ bỏ? Đập nồi dìm thuyền!2020-07-20 04:18
 • #685: Lần nữa từ bỏ mở làm!2020-07-20 04:19
 • #686: 1 hơi thở 6 giây lát tuyệt sát!2020-07-20 04:19
 • #687: 9 núi 10 động nhập động2020-07-20 04:19
 • #688: 3 tiến 3 ra có quỷ2020-07-20 04:19
 • #689: Động bảy sinh biến Tà Nhận!2020-07-20 04:19
 • #690: Song tu đồng tiến điên cuồng2020-07-20 04:19
 • #691: Long tranh Hổ đấu so đấu!2020-07-20 04:20
 • #692: Song hùng chói mắt ngươi truy?2020-07-20 04:20
 • #693: Liên tiếp đột phá lại truy?2020-07-20 04:20
 • #694: Truy không thể truy chờ ngươi!2020-07-20 04:20
 • #695: Tà khí trùng thiên! 10 động2020-07-20 04:21
 • #696: Song song tiến giai Tà ra!2020-07-20 04:21
 • #697: Đột nhiên tăng mạnh kinh thiên động địa!2020-07-20 04:21
 • #698: Đấu bảng cả ngày xuất quan!2020-07-20 04:21
 • #699: Sinh tử vận tốc phá không2020-07-20 04:21
 • #700: Sinh tử vận tốc quyền! Trận!2020-07-20 04:21
 • #701: Sinh tử vận tốc hủy diệt!2020-07-20 04:22
 • #702: Sinh tử vận tốc Tu La!2020-07-20 04:22
 • #703: Sinh tử vận tốc lấy bao bọc!2020-07-20 04:22
 • #704: Hạ màn kết thúc nhận thua!2020-07-20 04:22
 • #705: Vừa yêu vừa hận ngủ say2020-07-20 04:22
 • #706: Thu hoạch to lớn mặt nạ2020-07-20 04:23
 • #707: Sát Thần mặt nạ bại lộ!2020-07-20 04:23
 • #708: Huỷ bỏ tư cách Sở Bá!2020-07-20 04:23
 • #709: Huynh đệ tình thâm lẫn nhau giúp2020-07-20 04:23
 • #710: Kỳ hoa Liên Đài Tà Sở2020-07-20 04:23
 • #711: Tà Thiên còn ân Trảm Hồn2020-07-20 04:23
 • #712: Hữu tình người hạ thương2020-07-20 04:24
 • #713: Sơ lâm Thiên Đạo rung động2020-07-20 04:24
 • #714: Minh Hà hoàn khố kỳ quặc2020-07-20 04:24
 • #715: Nghi ngờ mọc thành bụi kết thù2020-07-20 04:24
 • #716: Thần tiên tác chiến gặp nạn2020-07-20 04:24
 • #717: Bạo phát xung đột vỗ tay2020-07-20 04:25
 • #718: Có nữ Thiên Thường tuyệt cảnh2020-07-20 04:25
 • #719: Thiếu chủ tiểu tốt tiến thối2020-07-20 04:25
 • #720: 1 khí Thiên Thường Địa Bảng2020-07-20 04:25
 • #721: Đấu giá so đấu giải dược!2020-07-20 04:25
 • #722: 2 khí Thiên Thường bất hoà?2020-07-20 04:26
 • #723: Tàng Thiên chi mê tỉnh ngộ!2020-07-20 04:26
 • #724: Tiên Thiên Thần Thông tặng lễ2020-07-20 04:26
 • #725: Tứ Diện Sở Ca ngày mai2020-07-20 04:26
 • #726: Chính thức thi đấu mở ra địch hoành2020-07-20 04:27
 • #727: Độn Ảnh Độc Châm đáng sợ2020-07-20 04:27
 • #728: Kéo ngươi một thanh cùng vui2020-07-20 04:27
 • #729: Thiên địa loạn đấu đường cùng?2020-07-20 04:27
 • #730: Cuồng bắt tích phân vô sỉ?2020-07-20 04:28
 • #731: Có nữ tên Điềm? Lưỡi câu thẳng2020-07-20 04:28
 • #732: Quyền kiếm chém giết ban đầu áp chế2020-07-20 04:28
 • #733: Thân thể khóa trường kiếm nghịch chuyển!2020-07-20 04:28
 • #734: Người nào so với ai khác hung ác! Phản bại!2020-07-20 04:28
 • #735: Khủng bố Thiên Thường nhận thua!2020-07-20 04:28
 • #736: Đảm nhiệm nhất chiến đào hố2020-07-20 04:28
 • #737: Thiên Địa Thập Âm! Xảo phá2020-07-20 04:29
 • #738: Hồn Bảo đều xuất hiện sát chiêu!2020-07-20 04:29
 • #739: Có một không hai 1 chuyển đánh đi!2020-07-20 04:29
 • #740: Đánh khóc Thiên Thường kinh biến!2020-07-20 04:29
 • #741: 3 rít gào sát tâm sát lộ2020-07-20 04:29
 • #742: Minh Hà 3 giết đi đường2020-07-20 04:30
 • #743: Đường dừng có chết diệt Chu!2020-07-20 04:30
 • #744: Linh Tiên phát uy phác sóc2020-07-20 04:30
 • #745: 1 sóng gió bình hiểu lầm?2020-07-20 04:31
 • #746: Tra ra manh mối dung hồn2020-07-20 04:31
 • #747: Hi vọng tái sinh? Chi tiết2020-07-20 04:31
 • #748: Chí Tôn ngứa tay mộng bức2020-07-20 04:32
 • #749: Chữ2020-07-20 04:32
 • #750: Nhặt nhạnh chỗ tốt đến sống? Vừa ý2020-07-20 04:32
 • #751: Linh Tiên giả trang heo có kế2020-07-20 04:32
 • #752: Luân Hồi La Bàn tại sao?2020-07-20 04:32
 • #753: Huynh đệ đối chiến vô tư2020-07-20 04:33
 • #754: Nhất chiến 9 ngày xuất quan!2020-07-20 04:33
 • #755: Quỳ cầu làm nô dự hiểm2020-07-20 04:33
 • #756: Vô sỉ lão cha tìm người2020-07-20 04:33
 • #757: Tương hỗ là phong cảnh bảng ra2020-07-20 04:34
 • #758: Huynh đệ tỷ muội chuẩn bị chiến đấu2020-07-20 04:34
 • #759: Sinh tử hai mươi ngày chén trà2020-07-20 04:34
 • #760: Cao ngạo hèn mọn bắt đầu thấy2020-07-20 04:34
 • #761: 50% Thần vận bại lộ!2020-07-20 04:34
 • #762: Khủng bố nhất tộc kinh người!2020-07-20 04:34
 • #763: Thiên Kiêu chuẩn bị chiến đấu nghĩ Tà2020-07-20 04:35
 • #764: Thiên Kiêu chi chiến mở ra!2020-07-20 04:35
 • #765: Công thành hồn diệt Thánh Bi2020-07-20 04:35
 • #766: Yết bia chi gian chén vàng2020-07-20 04:35
 • #767: Thần vận kinh thiên chiến lên!2020-07-20 04:36
 • #768: 100 trượng chi chiến! Tà Ảnh (thượng)2020-07-20 04:36
 • #769: 100 trượng chi chiến! Tà Ảnh (hạ)2020-07-20 04:36
 • #770: Truy trốn chi chiến! Tà Ảnh (thượng)2020-07-20 04:36
 • #771: Truy trốn chi chiến! Tà Ảnh (hạ)2020-07-20 04:37
 • #772: Tuy bại nhưng vinh Tà Hồn!2020-07-20 04:37
 • #773: Huynh đệ đồng lòng Tà ra!2020-07-20 04:37
 • #774: Vân Đằng Tà bạo! Chuẩn bị chiến đấu2020-07-20 04:37
 • #775: 5 trượng kinh thiên khai chiến!2020-07-20 04:38
 • #776: Rung động lòng người chuyển dời?2020-07-20 04:38
 • #777: Có Tà khinh thường! Chuyển dời! (thượng)2020-07-20 04:38
 • #778: Có Tà khinh thường! Chuyển dời! (hạ)2020-07-20 04:38
 • #779: Cấm Linh khiêu khích luyện thể!2020-07-20 04:38
 • #780: Trước tu lại chiến! 2 đấu!2020-07-20 04:38
 • #781: Mời ngươi vào cuộc Tà giảo hoạt!2020-07-20 04:39
 • #782: Thiên Khốc lấn mỹ dị biến!2020-07-20 04:39
 • #783: Rút củi dưới đáy nồi chiến tu!2020-07-20 04:39
 • #784: 3 bái 3 cung 3 chiến (thượng)2020-07-20 04:39
 • #785: 3 bái 3 cung 3 chiến (hạ)2020-07-20 04:40
 • #786: Hiển linh hiện thân chung chiến (thượng)2020-07-20 04:40
 • #787: hiển linh hiện thân chung chiến (hạ)2020-07-20 04:40
 • #788: Gặp gở chi chiến nhận thua2020-07-20 04:40
 • #789: Nữ nhân chi tâm chiến hết2020-07-20 04:41
 • #790: Thiên Y cự hôn toại nguyện2020-07-20 04:41
 • #791: Duyên sinh duyên diệt xem bia2020-07-20 04:41
 • #792: Xem bia vô vọng điểm đen2020-07-20 04:41
 • #793: Thiên Đạo Bia trốn Kim Bôi2020-07-20 04:41
 • #794: Huynh đệ tỷ muội quỷ quyệt2020-07-20 04:42
 • #795: Quay về ở nhờ bảo Chu2020-07-20 04:42
 • #796: 2 gặp Chí Tôn diệt Chu!2020-07-20 04:42
 • #797: Chí Tôn tặng lễ biệt ly2020-07-20 04:42
 • #798: Khủng bố Thần thị bí mật2020-07-20 04:42
 • #799: Tà Nhận xuất hiện đỏ mắt!2020-07-20 04:42
 • #800: Thu hoạch khổng lồ! Điên cuồng2020-07-20 04:42
 • #801: 9 châu chi loạn tin dữ2020-07-20 04:43
 • #802: Thiên Kiếm chi nghi phó ước2020-07-20 04:43
 • #803: 3 nhập đại sơn sinh biến2020-07-20 04:43
 • #804: Bạch Vong hiện thân ứng chiến2020-07-20 04:43
 • #805: Tự rước nhục thuấn bại!2020-07-20 04:43
 • #806: Đi bộ nhàn nhã chỉ điểm2020-07-20 04:44
 • #807: Tà Thiên không biết làm người!2020-07-20 04:44
 • #808: Bạch Vong hoảng sợ quỳ! Lạnh nhạt2020-07-20 04:44
 • #809: Hiên Viên Chiến Bi thành quân2020-07-20 04:44
 • #810: 5 giai Quân Hồn cúi đầu!2020-07-20 04:44
 • #811: 1 đường lão đại mộ phần2020-07-20 04:44
 • #812: Có mộ phần như núi để tang2020-07-20 04:45
 • #813: 2 tử quy tông chờ ta!2020-07-20 04:45
 • #814: Lại gặp Thần Hoàng quỷ nghi2020-07-20 04:45
 • #815: Luận phẩm đại hội dương mưu?2020-07-20 04:45
 • #816: Có nữ cao vút lòng kinh hãi2020-07-20 04:46
 • #817: Thần Tà im lặng nổi giận!2020-07-20 04:46
 • #818: Tà Đạo vô lý! Bá Sát!2020-07-20 04:46
 • #819: Tà không nói đạo lý lại bức!2020-07-20 04:46
 • #820: Tà không nói đạo lý 3 bức!2020-07-20 04:46
 • #821: Nhập thần thông ao đến giúp2020-07-20 04:47
 • #822: Lại vạch trần vết sẹo ao biến2020-07-20 04:47
 • #823: Mọi người kinh hãi đến ngộ2020-07-20 04:47
 • #824: Hủy thần thông ao lại bá!2020-07-20 04:47
 • #825: Nghịch thiên cải mệnh khống kiếp!2020-07-20 04:48
 • #826: Kiếp bên trong trọng sinh vạn kiếp!2020-07-20 04:48
 • #827: Bá bắt đầu bá cuối cùng đổi họ2020-07-20 04:48
 • #828: Mấy cái nhiều tâm tư yên tâm2020-07-20 04:48
 • #829: Quốc vận bí ẩn đón tiếp2020-07-20 04:49
 • #830: Cổ kim 2 anh quỷ yến2020-07-20 04:49
 • #831: Mang theo mỹ nữ dự tiệc giật mình sự tình2020-07-20 04:49
 • #832: Quỷ yến nghi ngờ phá cục?2020-07-20 04:49
 • #833: Quỷ yến nghi ngờ quỷ quyệt2020-07-20 04:49
 • #834: Sơ lộ manh mối dấm đấu2020-07-20 04:49
 • #835: Không chỗ không Tà tâm võng2020-07-20 04:50
 • #836: Tà chi bản tâm? Xuất thủ2020-07-20 04:50
 • #837: Xuất thủ kinh thiên! Gây nên2020-07-20 04:50
 • #838: Tự ngộ thần thông! Yến bắt đầu2020-07-20 04:51
 • #839: Gió êm sóng lặng bia ra!2020-07-20 04:51
 • #840: Đi tại hắc ám lên đường2020-07-20 04:51
 • #841: Chạy theo như vịt dụng ý?2020-07-20 04:51
 • #842: Khí Linh trang bức sinh dị2020-07-20 04:51
 • #843: Đao Tổ hư ảnh năm tháng2020-07-20 04:52
 • #844: Có Thiên tên Tà đều có thể2020-07-20 04:52
 • #845: Trong điện kinh ngữ Tà mưu2020-07-20 04:52
 • #846: Trong điện kinh ngữ phong tâm2020-07-20 04:52
 • #847: Mượn đao cho người mượn ám đấu2020-07-20 04:52
 • #848: Thần Thông đường bắt đầu mang theo mỹ nữ2020-07-20 04:52
 • #849: Tra ra manh mối hoa múa2020-07-20 04:53
 • #850: Tra ra manh mối sợ gà2020-07-20 04:53
 • #851: Du lịch thiên hạ xuất ngoại2020-07-20 04:53
 • #852: 2 nhập Ninh Châu đi ngang qua2020-07-20 04:53
 • #853: Bách thái thiên địa Khúc Dương2020-07-20 04:54
 • #854: Tà chi mua bán bá đi!2020-07-20 04:54
 • #855: Trà cửa hàng đánh cờ không khổ?2020-07-20 04:54
 • #856: Trời đưa Đất đẩy làm sao mà thiên địa2020-07-20 04:54
 • #857: 3000 thiên địa khốn Tà?2020-07-20 04:54
 • #858: Đường tại dưới chân 10 mặt trời!2020-07-20 04:55
 • #859: Tôm tép nhãi nhép thật khổ2020-07-20 04:55
 • #860: Ngươi đi ta dừng trúc nhà2020-07-20 04:55
 • #861: Nhà trúc chòi hóng mát Yêu Cơ2020-07-20 04:55
 • #862: Khắp nơi có Tà màn che2020-07-20 04:56
 • #863: Màn che kéo ra có hay không?2020-07-20 04:56
 • #864: Thần Uy Như Ngục! Viết Tà!2020-07-20 04:56
 • #865: Khủng bố đội hình hoảng sợ2020-07-20 04:56
 • #866: Phải giết trái an ủi chiến lên!2020-07-20 04:57
 • #867: Nghe ngóng rồi chuồn hệ tia2020-07-20 04:57
 • #868: Lại ném 1 mồi Đạo Phỉ2020-07-20 04:57
 • #869: 3 châu quả quyết 2 đem!2020-07-20 04:57
 • #870: Hung hoài thiên địa điểm Tiên!2020-07-20 04:57
 • #871: Pháp Tướng Thiên Địa chiếc nhẫn2020-07-20 04:58
 • #872: Cam chịu bỉ ổi!2020-07-20 04:58
 • #873: Vô sỉ phối đôi ngày mai!2020-07-20 04:58
 • #874: Âm mưu cuồn cuộn cục khó2020-07-20 04:58
 • #875: 9 đóa pháo hoa cách hồ2020-07-20 04:59
 • #876: Thần Thông đường về sớm chiều2020-07-20 04:59
 • #877: Mỹ nhân như nước điềm báo2020-07-20 04:59
 • #878: 4 giết kinh sơn hư bộ!2020-07-20 04:59
 • #879: Đạo Cung đánh cược 1 khí!2020-07-20 04:59
 • #880: Còn có 5 người! Bỉ ổi2020-07-20 04:59
 • #881: Tà Vân che trời kiếp đến!2020-07-20 05:00
 • #882: Kiếp sau lại kiếp! Long Phượng!2020-07-20 05:00
 • #883: Thiên Tâm 2 thế Bá Tuyệt!2020-07-20 05:00
 • #884: Thiên Tâm 1 chiêu Tà Kiếp!2020-07-20 05:00
 • #885: Một trời một vực chi kiếp tự tại2020-07-20 05:01
 • #886: Tay xé Thiên kiếp! Thiên cuồng!2020-07-20 05:01
 • #887: 9 kiếp cũng ra! 10 ngày!2020-07-20 05:01
 • #888: Tự ngộ Thần Thông thiên địa2020-07-20 05:01
 • #889: Thiên Địa Thần Thông! Bá Tuyệt!2020-07-20 05:01
 • #890: Quân tử khô khô 39!2020-07-20 05:02
 • #891: Song Tà lấn Thiên Ngôn Sấm!2020-07-20 05:02
 • #892: Thần thông 2 mưu Đông Lai!2020-07-20 05:02
 • #893: Có Tà Lăng Tuyệt! 6 hơi thở!2020-07-20 05:03
 • #894: Quỳ hiển thế kết thúc2020-07-20 05:03
 • #895: Đơn giản thô bạo! Chúc Tà!2020-07-20 05:03
 • #896: Kinh thiên 3 mưu! Khoáng Cổ!2020-07-20 05:04
 • #897: 6 hơi thở dư âm La Tiếu2020-07-20 05:04
 • #898: Đào hố từ chôn Tiếu Thiên!2020-07-20 05:04
 • #899: Thần thông chi uy thu hoạch!2020-07-20 05:05
 • #900: Tặng Cơ thiên địa mưu cuối cùng2020-07-20 05:05
 • #901: Tiểu Thiền lo xa keo kiệt cười2020-07-20 05:05
 • #902: Lấy lân cận làm gương may mắn2020-07-20 05:05
 • #903: Cả nước nghênh Tà Tà tế2020-07-20 05:06
 • #904: Cừu hận chưa thanh Tà thanh!2020-07-20 05:06
 • #905: Thần Thiều nỗi khổ thành bại?2020-07-20 05:06
 • #906: Bởi vì Tà trùng thiên! Hạt giống2020-07-20 05:07
 • #907: Chí Tôn động tâm Táng Thổ2020-07-20 05:07
 • #908: Cổ qua chuyện lạ ám lưu2020-07-20 05:07
 • #909: Đảo Mã Phật Hạt Khổ Hải2020-07-20 05:07
 • #910: Bỉ ổi Vương giả Tà nhập2020-07-20 05:07
 • #911: La Sát lại hiện ra có thể truy2020-07-20 05:07
 • #912: Tà Nhận đào hố xương cốt đất2020-07-20 05:08
 • #913: Có Hỏa Bất Tử song hành2020-07-20 05:08
 • #914: Xương cốt bên trong hạt giống gõ cửa2020-07-20 05:08
 • #915: La Tiếu chi thế nhẫn nhục2020-07-20 05:08
 • #916: Hài cốt Tinh Linh phụ trọng?2020-07-20 05:09
 • #917: Khó lường rắp tâm bại lộ2020-07-20 05:09
 • #918: Khủng bố Lưu Tô khí vận!2020-07-20 05:09
 • #919: Từ bỏ cơ duyên huyết tế!2020-07-20 05:09
 • #920: Trào phúng mặt mo Quỷ Chưởng2020-07-20 05:10
 • #921: Hố nhiều lưỡi đao hiểm ta nhảy!2020-07-20 05:10
 • #922: Trói thể khác thường xảo ngâm!2020-07-20 05:10
 • #923: Tà Nhận mưu thành Thần hoạn2020-07-20 05:10
 • #924: 2 loại bất an Vu biến!2020-07-20 05:11
 • #925: Thượng Cổ có Vu! Trẻ con rống!2020-07-20 05:11
 • #926: Vu chi bí ẩn duyên đến2020-07-20 05:11
 • #927: Bản ngã thần thông Pháp Tướng!2020-07-20 05:11
 • #928: Lưu Phương bại lộ quy tông2020-07-20 05:12
 • #929: Màn che dần dần mở nhập ao2020-07-20 05:12
 • #930: Tuỳ tiện phá hạn linh thân!2020-07-20 05:12
 • #931: Tà quân thần thông U Trác!2020-07-20 05:12
 • #932: Linh Trì lại biến Phần Giới!2020-07-20 05:13
 • #933: Quỷ dị dung hợp Kim Tụng!2020-07-20 05:13
 • #934: Thiên Cương Thần Thông Kinh Thiền2020-07-20 05:13
 • #935: Thiền tâm bi thương xuất quan2020-07-20 05:14
 • #936: Cầu vồng con đường trọng thưởng!2020-07-20 05:14
 • #937: Tà Thiên 9 quyền hậu nguyện!2020-07-20 05:14
 • #938: Cuối cùng cảm ngộ kinh hãi tông!2020-07-20 05:14
 • #939: Bản ngã lay ngọn núi! Pháp Tướng!2020-07-20 05:14
 • #940: Toàn tông hồn thề! Phu quân2020-07-20 05:15
 • #941: Cách 3000 năm Song Tà2020-07-20 05:15
 • #942: Chân tướng dần dẫn rõ ràng song Tiên2020-07-20 05:15
 • #943: Lấy Tà là địch đường lui2020-07-20 05:15
 • #944: Bờ sông tự suy ngẫm màn mở2020-07-20 05:16
 • #945: Vô thượng Thiên kiếp cùng tới!2020-07-20 05:16
 • #946: Yêu ma quỷ quái bại lộ!2020-07-20 05:16
 • #947: Vô sỉ phối hợp nhập cốc2020-07-20 05:16
 • #948: Sơn cốc trong ngoài cục động2020-07-20 05:17
 • #949: Tà Nguyệt phủ đầu nặng nề2020-07-20 05:17
 • #950: Tà Nguyệt đại lục Quyệt Vân2020-07-20 05:18
 • #951: Yến Quốc có nữ Huyết Xích2020-07-20 05:18
 • #952: Yến Anh tự tiến cử tranh bá2020-07-20 05:19
 • #953: Bát Diện Sở Ca Yến ai2020-07-20 05:19
 • #954: Chúng quốc tề tụ Hạ ngạo2020-07-20 05:19
 • #955: Đồng đội chi liều toàn thắng2020-07-20 05:20
 • #956: Hợp Tung Liên Hoành địch bạn2020-07-20 05:20
 • #957: Cục thế đảo ngược Tà! Bắt đầu!2020-07-20 05:20
 • #958: Chớp giật Tà chiến giằng co!2020-07-20 05:20
 • #959: Tới gần tuyệt cảnh Đông Lai!2020-07-20 05:20
 • #960: Tà chi nghịch chuyển toàn thắng!2020-07-20 05:21
 • #961: Phòng ngừa chu đáo uy hiếp2020-07-20 05:21
 • #962: Song Hoàng tương tích mộng bức2020-07-20 05:21
 • #963: Khủng bố Tà Thiên 3 chim2020-07-20 05:21
 • #964: Chữ2020-07-20 05:21
 • #965: Sơ hiện manh mối nghĩ lại2020-07-20 05:22
 • #966: Chân tướng dần dần lộ dị biến!2020-07-20 05:22
 • #967: Khủng bố chân tướng xuất thủ!2020-07-20 05:22
 • #968: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy nhập Tần2020-07-20 05:22
 • #969: Cho nên bày nghi trận Song Tà2020-07-20 05:23
 • #970: Song Tà chi chiến không thú vị2020-07-20 05:23
 • #971: Vô địch chi quỷ mời ngồi2020-07-20 05:23
 • #972: Cục diện rung động nói thật2020-07-20 05:23
 • #973: Không ổn trở thành sự thật vượt cảnh2020-07-20 05:23
 • #974: Vô địch vô địch vấn đáp2020-07-20 05:24
 • #975: Ta thay ngươi đi chân tướng2020-07-20 05:24
 • #976: Song Tà chiến lên! Pháp Tướng!2020-07-20 05:24
 • #977: Song Tà chiến lên nghịch tập!2020-07-20 05:25
 • #978: Tà Thể dị năng lại nghịch!2020-07-20 05:25
 • #979: Cản ta đụng chi! 3 nghịch!2020-07-20 05:25
 • #980: Đấu Chiến Thánh Tiên! Cực hạn!2020-07-20 05:25
 • #981: 18 sát phạt! Giết Tà!2020-07-20 05:25
 • #982: Đấu chiến kinh thiên suy nghĩ2020-07-20 05:26
 • #983: Sát phạt phía sau Tà Đế2020-07-20 05:26
 • #984: Cửu Thiên bí mật Đế tức!2020-07-20 05:26
 • #985: Sau cùng át chủ bài Cửu Thiên!2020-07-20 05:26
 • #986: 10 Đế va chạm! Tuyệt Tử!2020-07-20 05:27
 • #987: 10 Đế tính kế? Nhận mệnh?2020-07-20 05:27
 • #988: 9 chữ thần thông! 45!2020-07-20 05:27
 • #989: Tà Đế quỷ nộ Tà phần2020-07-20 05:27
 • #990: Ma Phong cùng mộ phần độc kế2020-07-20 05:28
 • #991: Vô Địch vô sỉ không mặt mũi nào2020-07-20 05:28
 • #992: Có kế ác độc kinh biến2020-07-20 05:28
 • #993: Kiếm hình Yến Quốc mạc biến!2020-07-20 05:28
 • #994: Tóc xanh chi hoạn liên hợp!2020-07-20 05:28
 • #995: Thiên Âm nói giết! Độc ra2020-07-20 05:29
 • #996: Chết truy Tà trốn tuyệt cảnh2020-07-20 05:29
 • #997: Tà thương! Tà giận! 6 giai!2020-07-20 05:29
 • #998: Một lần nữa lên đường Tà ra!2020-07-20 05:30
 • #999: Chia sẻ thương thế! Kinh biến!2020-07-20 05:30
 • #1000: 4 doanh quang vinh thương! Thành toàn!2020-07-20 05:30
 • #1001: Thần triều vân động xuôi Nam2020-07-20 05:31
 • #1002: 2 mỹ bắt đầu thấy sinh nghi2020-07-20 05:31
 • #1003: Lão phụ lớn mạnh tử độc bắt đầu2020-07-20 05:32
 • #1004: Cuồn cuộn sóng ngầm chưa biết2020-07-20 05:32
 • #1005: Cả nước nghênh Tà buồn ảnh2020-07-20 05:32
 • #1006: Màn che kéo ra Ảnh Đế2020-07-20 05:32
 • #1007: Cơ quan tính toán tường tận cao lớn2020-07-20 05:33
 • #1008: Bất Tử Tiên ra! Bức Tà!2020-07-20 05:33
 • #1009: Luyện thể chi Phong viện binh đến!2020-07-20 05:33
 • #1010: Vì Tà báo ân! Lại bức!2020-07-20 05:34
 • #1011: 3 bức Tà Thiên! Ôn Thủy?2020-07-20 05:34
 • #1012: Song Tà chung chiến Thần Cơ!2020-07-20 05:34
 • #1013: Thần Cơ đậu đỏ! Bất lực2020-07-20 05:34
 • #1014: Chịu chết giải thoát xương đồ trang sức2020-07-20 05:34
 • #1015: Đại ca đại ca cơ thương2020-07-20 05:35
 • #1016: Năm tháng 9 bước! Sống lại!2020-07-20 05:35
 • #1017: Vạn Cổ hồn thề! Chiếc nhẫn!2020-07-20 05:35
 • #1018: Tà Tình kết thúc chờ mong2020-07-20 05:36
 • #1019: Tà Đế truyền nhân hậu sự2020-07-20 05:36
 • #1020: Tà Đế bí ẩn Đế tư2020-07-20 05:36
 • #1021: Thôn Tiên liệu thương tránh đau2020-07-20 05:37
 • #1022: Trọng tu con đường muốn chết?2020-07-20 05:37
 • #1023: Tế Thần phong lộ 9 chữ!2020-07-20 05:38
 • #1024: Thành Đế con đường tạo hóa2020-07-20 05:38
 • #1025: 3 cảnh viên mãn! Hoạ ngoại xâm2020-07-20 05:38
 • #1026: Đế tức kinh giới nhập tông2020-07-20 05:38
 • #1027: Khốn Long tên Nhứ bái sơn2020-07-20 05:39
 • #1028: Sát lộ không ngừng nhanh được2020-07-20 05:39
 • #1029: Tà Thần chi uy khảo Tiên2020-07-20 05:39
 • #1030: Cao tầng chi sợ lại bái2020-07-20 05:39
 • #1031: La Sát chi mưu Tà hung ác2020-07-20 05:40
 • #1032: Tiến quân thần tốc Tà mưu2020-07-20 05:40
 • #1033: 2 chỉ giết thật xuất động2020-07-20 05:40
 • #1034: Vân Châu đổi chủ giết Cừu2020-07-20 05:41
 • #1035: Đế tức dư uy truyền tin2020-07-20 05:41
 • #1036: 1 thạch 3 chim Khốn Long2020-07-20 05:41
 • #1037: Chí Hung Chí Ngoan kiếp ra!2020-07-20 05:41
 • #1038: Ngươi lừa ta gạt cầu cứu2020-07-20 05:42
 • #1039: 3 lần nhập cổ Cổ Quyền2020-07-20 05:42
 • #1040: Thân thể thành Thánh tứ chủ2020-07-20 05:42
 • #1041: Giới Linh đến liếm ban thưởng máu2020-07-20 05:42
 • #1042: Thoát thai hoán cốt biến đổi lớn!2020-07-20 05:43
 • #1043: Uyển Châu biến đổi lớn vân động!2020-07-20 05:43
 • #1044: Thần triều Thần Hoàng giá lâm2020-07-20 05:43
 • #1045: Thiên Kiêu nhập giới chậm đã2020-07-20 05:43
 • #1046: Rục rịch thương thiên2020-07-20 05:44
 • #1047: Đạo Cung làm nô tìm Tà2020-07-20 05:44
 • #1048: Phá Thiên chi nạn Huyền Cơ2020-07-20 05:44
 • #1049: Đều có sở cầu đàn bà2020-07-20 05:44
 • #1050: Mưa gió muốn tới mưu hợp2020-07-20 05:45
 • #1051: Tà cái gì Thiên cái tát2020-07-20 05:45
 • #1052: Binh lâm Uyển Châu xuất quan2020-07-20 05:46
 • #1053: Khủng bố Huyền Cơ cục nguy2020-07-20 05:46
 • #1054: Vô cùng khuất nhục quỳ! Chết!2020-07-20 05:46
 • #1055: Chịu nhục Tà đến!2020-07-20 05:46
 • #1056: Huyền La Cửu Đạo hung hãn phá!2020-07-20 05:47
 • #1057: Việt Châu chi nạn Tù Nguy2020-07-20 05:47
 • #1058: Giận hóa thành giết khai mạc2020-07-20 05:48
 • #1059: Có bảng 8 Tiên bộ đồ mới2020-07-20 05:48
 • #1060: Thiên kiếp gia thân tiếp 22020-07-20 05:48
 • #1061: Tà Thiên hiện thân liền 32020-07-20 05:48
 • #1062: Tà Thiên chi mưu chấn kinh2020-07-20 05:49
 • #1063: Tù Nguy đột kích diệu chuồn!2020-07-20 05:49
 • #1064: Thanh Liên Kiếm Quyết chuyển dời!2020-07-20 05:49
 • #1065: Thanh Liên chợt héo trứng dùng!2020-07-20 05:49
 • #1066: Hồng Mông Vạn Tượng kinh thiên!2020-07-20 05:50
 • #1067: Đan Nghịch hiển thế chạm mặt2020-07-20 05:50
 • #1068: Vô cùng nhục nhã! Cấm võ2020-07-20 05:50
 • #1069: Lẫn nhau thương tổn cổ sự tình2020-07-20 05:51
 • #1070: Đan Nghịch 9 hỏi trang bức2020-07-20 05:51
 • #1071: Bắt chước lời người khác vô sỉ?2020-07-20 05:51
 • #1072: Trang thành đần độn vô sỉ?2020-07-20 05:52
 • #1073: Này bức ta phục đoạt đáp2020-07-20 05:52
 • #1074: Tươi đến khô vạn vật Lôi Động2020-07-20 05:52
 • #1075: Không biết luyện đan? Làm!2020-07-20 05:52
 • #1076: Ngươi không phải liền là? Nói đan!2020-07-20 05:52
 • #1077: Đoạt lại chủ động! Kiếp đến!2020-07-20 05:53
 • #1078: Đan Nghịch run rẩy công thành!2020-07-20 05:53
 • #1079: Quỷ quyệt kết quả mở giết!2020-07-20 05:53
 • #1080: Vượt cảnh nhất chiến! 10 ngày!2020-07-20 05:53
 • #1081: Liên tiếp tránh lui! Tà Uy!2020-07-20 05:54
 • #1082: Vượt cảnh 2 chiến! Giết Tù!2020-07-20 05:54
 • #1083: 2 con đường chết? Thất vọng2020-07-20 05:54
 • #1084: Vượt cảnh 3 chiến tất thua?2020-07-20 05:54
 • #1085: Huyền giết Tù nguy bất ngờ giết!2020-07-20 05:55
 • #1086: Khủng bố bố cục giết Huyền!2020-07-20 05:55
 • #1087: Chữ2020-07-20 05:55
 • #1088: Giận dữ mắng mỏ Chí Tôn! Tà đến!2020-07-20 05:56
 • #1089: Át chủ bài không chịu nổi! Kiếp trận2020-07-20 05:56
 • #1090: Tà chi chưởng khống! Không chịu nổi?2020-07-20 05:56
 • #1091: Chí Tôn vào cuộc! Khốn Long!2020-07-20 05:56
 • #1092: Khốn là ngươi? Bạo phát!2020-07-20 05:56
 • #1093: Ta thỏa mãn ngươi! Ngược Huyền!2020-07-20 05:57
 • #1094: Áp chế Chí Tôn! Sư miệng2020-07-20 05:57
 • #1095: Ngược đến sụp đổ! Tà bá!2020-07-20 05:58
 • #1096: Dư âm chưa thân thế?2020-07-20 05:58
 • #1097: Vui vẻ là được rồi ngày giỗ2020-07-20 05:58
 • #1098: Tà chi song ban thưởng! Nữ Hoàng!2020-07-20 05:58
 • #1099: 9 châu nhất thống! Cục chung?2020-07-20 05:58
 • #1100: Thiên Y chi khuyên Điềm Nhi?2020-07-20 05:59
 • #1101: 1 sóng gió bình chung cuộc2020-07-20 05:59
 • #1102: Vô Trần cái chết Bát Tăng2020-07-20 05:59
 • #1103: Sắc phong thiên hạ độc Tà2020-07-20 05:59
 • #1104: Cuối cùng 1 cục bỏ dở?2020-07-20 06:00
 • #1105: Cuối cùng 1 cục! Kết thúc!2020-07-20 06:00
 • #1106: Bạo sát Huyền Cơ! Vô cùng!2020-07-20 06:01
 • #1107: Tà Thiên tên kinh hãi phía trên!2020-07-20 06:01
 • #1108: Ôn cũ biết mới 3 thân thể2020-07-20 06:01
 • #1109: Tra ra manh mối tâm phần2020-07-20 06:01
 • #1110: Không thể cho ai biết Ly Hồn2020-07-20 06:01
 • #1111: Tự chém trọng tu Tiên khóc!2020-07-20 06:02
 • #1112: Có đài Ly Hồn xa cách2020-07-20 06:02
 • #1113: Điên cuồng tu hành trước khi chiến đấu2020-07-20 06:02
 • #1114: Giới vận đại chiến mở ra2020-07-20 06:02
 • #1115: La Sát Hoàng giả Tà ra!2020-07-20 06:03
 • #1116: Mượn kiếp phong sát! Hoàng tay!2020-07-20 06:03
 • #1117: Tà Nhận bạo phát! Tay gãy!2020-07-20 06:03
 • #1118: 4 đại Hoàng giả diễn xuất!2020-07-20 06:03
 • #1119: Tuyệt cảnh không đành lòng! Nguy cơ!2020-07-20 06:03
 • #1120: Đại chiến bí ẩn thảm liệt2020-07-20 06:04
 • #1121: Thiếu niên Thần triều! Trưởng thành!2020-07-20 06:04
 • #1122: Cạn kiệt dũng trí bức lui!2020-07-20 06:05
 • #1123: Tiên Tôn sát niệm hi vọng?2020-07-20 06:05
 • #1124: La Sát Đế Quân thấy Tà2020-07-20 06:05
 • #1125: 9 châu 2 chiến Huyền Nhạc2020-07-20 06:05
 • #1126: Đùa giỡn Điềm Nhi lo xa2020-07-20 06:06
 • #1127: Lão cha xuất hiện biến số2020-07-20 06:06
 • #1128: Hư không Tuyệt Uyên độc phá!2020-07-20 06:06
 • #1129: Bỉ ổi Huyền Cơ Tiên chết!2020-07-20 06:06
 • #1130: Tuyệt cường 1 quyền quân chết!2020-07-20 06:06
 • #1131: Có kế thông giới mộng bức2020-07-20 06:07
 • #1132: Kinh thiên kế sách! Bại lộ?2020-07-20 06:07
 • #1133: Thiên Đạo kinh hồn tình thế hỗn loạn?2020-07-20 06:07
 • #1134: Xâm nhập hang hổ! Vu quyền!2020-07-20 06:07
 • #1135: Tuyệt địa khò khè! Bầy giáng chức?2020-07-20 06:07
 • #1136: Cách không đánh mặt! Trèo lên đỉnh!2020-07-20 06:08
 • #1137: Trèo lên đỉnh dư âm chấn kinh2020-07-20 06:08
 • #1138: Huyền Nhạc phát cuồng thắng lợi!2020-07-20 06:08
 • #1139: Trèo lên đỉnh chân tướng? Hiểu lầm2020-07-20 06:09
 • #1140: Thứ 2 giai đoạn Phong Hành2020-07-20 06:09
 • #1141: Như thế viện quân! Trốn?2020-07-20 06:09
 • #1142: Phong Hành thổ huyết vô sỉ?2020-07-20 06:09
 • #1143: Khủng bố đậu bỉ! Trận uy2020-07-20 06:09
 • #1144: Ảnh Đế Vũ Thương cười mao!2020-07-20 06:10
 • #1145: Bị nhìn thấu! Mở giết!2020-07-20 06:10
 • #1146: 2 quyền lật trời! Chấn kinh!2020-07-20 06:10
 • #1147: Mê chi trang bức lại chinh!2020-07-20 06:10
 • #1148: La Hầu chi nộ Thiên Duệ2020-07-20 06:11
 • #1149: Ngang dọc Thiên Duệ nằm thương2020-07-20 06:11
 • #1150: Chua thoải mái Huyền Nhạc khổ bức2020-07-20 06:11
 • #1151: Trang bức không được trốn chạy2020-07-20 06:11
 • #1152: 3 ngược Huyền Nhạc quỳ2020-07-20 06:12
 • #1153: Nổi lên mặt nước chấn kinh!2020-07-20 06:12
 • #1154: Dẫn bạo quyết chiến! Hoàng ra!2020-07-20 06:13
 • #1155: 9 châu kinh thiên động địa! Gió nổi lên2020-07-20 06:13
 • #1156: Nhưng có Tà Thiên? Có a2020-07-20 06:13
 • #1157: Địch bạn không phân đều là đánh!2020-07-20 06:14
 • #1158: Ngươi đi ta đến! Thiên Tinh!2020-07-20 06:14
 • #1159: Quân Chủ tự bạo! Tà kế!2020-07-20 06:14
 • #1160: Hiểm kế kiến công phá vỡ khô2020-07-20 06:14
 • #1161: Trực Đảo Hoàng Long kéo hủ!2020-07-20 06:15
 • #1162: Không tự bạo? Trứng dùng!2020-07-20 06:15
 • #1163: Lần đầu đụng vào chuyện xấu?2020-07-20 06:15
 • #1164: Vang dội cái tát! Chuyện xấu!2020-07-20 06:16
 • #1165: Ba ba ba ba sưng!2020-07-20 06:16
 • #1166: 1 khâu chi hạc vu hãm2020-07-20 06:17
 • #1167: Nhập đại bản doanh mời rượu?2020-07-20 06:17
 • #1168: Vô sỉ Chí Tôn cấm túc!2020-07-20 06:18
 • #1169: Âm độc đánh lén nói giết!2020-07-20 06:18
 • #1170: Vô sỉ Tống Húc hiểm sinh2020-07-20 06:18
 • #1171: Huyền Nhạc kế ra cục nguy2020-07-20 06:19
 • #1172: Tà Thiên trúng phục kích tuyệt cảnh?2020-07-20 06:19
 • #1173: 1 thạch 2 chim? Đắc ý!2020-07-20 06:20
 • #1174: Mê đắc ý buồn cười2020-07-20 06:20
 • #1175: Tiền căn hậu quả tim đập nhanh2020-07-20 06:21
 • #1176: Đâm rắc rối quyết chiến!2020-07-20 06:22
 • #1177: Ngươi muốn chiến trận? Cho ngươi!2020-07-20 06:22
 • #1178: Thoát Thiên Khốn Long! Xuất chiến2020-07-20 06:23
 • #1179: Giết kinh hãi bốn phương! Vô địch2020-07-20 06:23
 • #1180: Ngũ Hành lật lọng cướp người2020-07-20 06:23
 • #1181: Chiến trận thông dụng gió nổi lên!2020-07-20 06:23
 • #1182: Minh Châu đom đóm ai sáng?2020-07-20 06:24
 • #1183: Sáng người tự sáng! Tìm đánh2020-07-20 06:24
 • #1184: Giết hại so đấu lại đụng2020-07-20 06:25
 • #1185: Im ắng cái tát nổi giận2020-07-20 06:25
 • #1186: Nước không lọt! Xảo giết!2020-07-20 06:26
 • #1187: Phá cảnh nguy hiểm không mặt2020-07-20 06:26
 • #1188: Chí Tôn dao nhọn! Khó lường2020-07-20 06:27
 • #1189: 99 cực vị buộc ngươi?2020-07-20 06:27
 • #1190: Chiến trận chi uy! Chuyển biến2020-07-20 06:27
 • #1191: Từ không nói có! Bỉ ổi2020-07-20 06:28
 • #1192: 72 trận! Đau không!2020-07-20 06:28
 • #1193: Muốn học? Ta dạy cho ngươi a2020-07-20 06:28
 • #1194: 3 Hoàng tiếp viện cục biến!2020-07-20 06:28
 • #1195: Kế độc như vậy! Bức tử!2020-07-20 06:29
 • #1196: Sau cùng nhất chiến? Dị biến2020-07-20 06:29
 • #1197: Vu Tổ Miếu ra lại biến!2020-07-20 06:29
 • #1198: Thư sinh trung niên thần uy2020-07-20 06:30
 • #1199: Thần Uy Như Ngục như chó2020-07-20 06:30
 • #1200: Cổ Vu che trời! Ép Tà2020-07-20 06:30
 • #1201: Cuồng bạo Cổ Vu so nhẫn?2020-07-20 06:31
 • #1202: Huyền Nhạc trèo lên đỉnh tế đường2020-07-20 06:32
 • #1203: Sinh tử tế đường Thác cảnh!2020-07-20 06:32
 • #1204: 1 đường phi nước đại 2 nữ2020-07-20 06:33
 • #1205: Máu hoán mệnh! Bại lộ2020-07-20 06:33
 • #1206: Đại Vu tinh huyết! Độc Phu!2020-07-20 06:33
 • #1207: Có động thiên khác hố Vu?2020-07-20 06:34
 • #1208: Tà Nhận hiện thân nhập động2020-07-20 06:34
 • #1209: Vu Cốt lệnh phù quyền ra!2020-07-20 06:34
 • #1210: Quyết chiến cao trào! Chiến mở!2020-07-20 06:34
 • #1211: 2 tia chi uy! 4 quyền!2020-07-20 06:35
 • #1212: 1 chỉ thương tổn Tà! Huyền uy2020-07-20 06:35
 • #1213: Tà Thiên chật vật Sát Hoàng!2020-07-20 06:35
 • #1214: Giới vận thủ lĩnh! Quỷ ra!2020-07-20 06:35
 • #1215: Tà chi công bình Tà bá!2020-07-20 06:36
 • #1216: Bá tuyệt thế gian! Thất vọng!2020-07-20 06:36
 • #1217: Chí cao chi uy! Đạo Quả!2020-07-20 06:36
 • #1218: Ý chí hàng lâm! Cuồng chiến2020-07-20 06:36
 • #1219: Huyền Diệp bố cục không cắm?2020-07-20 06:37
 • #1220: Xin lấy trận chiến này! Tụng Tà!2020-07-20 06:37
 • #1221: Song Tà bạo phát! Sát Tôn!2020-07-20 06:38
 • #1222: Giết Huyền! Vì ta mà đến?2020-07-20 06:38
 • #1223: Mặc xác! Sau cùng át chủ bài!2020-07-20 06:39
 • #1224: Có Hải Táng Thần kết thúc2020-07-20 06:39
 • #1225: Màn che kéo ra con đường phía trước2020-07-20 06:39
 • #1226: Có ngục La Sát 2 nô2020-07-20 06:40
 • #1227: Thu hoạch bình cảnh tình thế nguy hiểm2020-07-20 06:40
 • #1228: Nhập La Sát Ngục một mình2020-07-20 06:40
 • #1229: Kinh văn tuyển bạt Huyết Du2020-07-20 06:40
 • #1230: Tinh huyết tối nghĩa bí văn2020-07-20 06:41
 • #1231: La Sa Tử Tước gió nổi lên2020-07-20 06:41
 • #1232: Mây đen liên tục Hung Tinh2020-07-20 06:41
 • #1233: Nguy cơ tiến đến La Nhân2020-07-20 06:42
 • #1234: Hành tung bại lộ rung động2020-07-20 06:42
 • #1235: Lớn mật Tà Thiên! Long Đàm!2020-07-20 06:42
 • #1236: Hang hổ trí dũng nguyên nhân2020-07-20 06:42
 • #1237: Hang hổ trí dũng hậu quả2020-07-20 06:42
 • #1238: Tà Thiên được hiểm mồi nhử2020-07-20 06:43
 • #1239: Tin tức động trời 1 sơ2020-07-20 06:43
 • #1240: Sắp thành lại bại? Nguy cơ!2020-07-20 06:43
 • #1241: Không lùi mà tiến tới! 1 tuyến2020-07-20 06:44
 • #1242: Thời khắc sinh tử tham niệm2020-07-20 06:44
 • #1243: Khác đường cùng trốn thẳng tiến2020-07-20 06:44
 • #1244: Niết Vu Hoang Khâu chạy!2020-07-20 06:45
 • #1245: Chân tướng doạ người! Cùng truy2020-07-20 06:45
 • #1246: La Sa xuất thủ Nhân nguy?2020-07-20 06:46
 • #1247: Tra ra manh mối! Lâm chiến!2020-07-20 06:46
 • #1248: Tinh huyết dị lực 38!2020-07-20 06:46
 • #1249: Phương thức chiến đấu! Quỷ quyệt2020-07-20 06:47
 • #1250: Ý chí so đấu? Thất phu?2020-07-20 06:48
 • #1251: Song song gian lận? So Âm?2020-07-20 06:48
 • #1252: Ý chí so đấu! Thất phu!2020-07-20 06:48
 • #1253: Lưỡng bại câu thương! Chấn kinh!2020-07-20 06:49
 • #1254: Tuyệt lộ ở trước mặt giãy dụa2020-07-20 06:49
 • #1255: La Nhân chi mưu đạt được?2020-07-20 06:49
 • #1256: Vùng đất bị vứt bỏ Tà dẫn2020-07-20 06:49
 • #1257: Ta là Tà Thiên! Nhận mệnh?2020-07-20 06:49
 • #1258: Ta là Tà Thiên! Cơ duyên?2020-07-20 06:50
 • #1259: Nam nhân nữ nhân cùng chó2020-07-20 06:50
 • #1260: Ngược lại đường xa dần2020-07-20 06:50
 • #1261: Mới quen vứt bỏ Tiên Tinh2020-07-20 06:51
 • #1262: Người người tham lam có nghi ngờ2020-07-20 06:51
 • #1263: Có nghi ngờ thì giải dẫn chiến2020-07-20 06:51
 • #1264: Giết bọn hắn đường sống2020-07-20 06:51
 • #1265: Sượt qua người đến giải?2020-07-20 06:52
 • #1266: Nhất Diệp Tri Thu hạch tâm!2020-07-20 06:52
 • #1267: Kháng Thiên 4 bảng trốn đi2020-07-20 06:52
 • #1268: La Kiều sặc người tư cách?2020-07-20 06:52
 • #1269: Cùng tụ hội Chí Phong kháng Thiên2020-07-20 06:53
 • #1270: Tiền mua cơ duyên bại lộ2020-07-20 06:53
 • #1271: Lần đầu nghe thấy Thần Khư đến2020-07-20 06:53
 • #1272: Đến đây chấn kinh khoái hoạt2020-07-20 06:53
 • #1273: Trong nháy mắt hôm nào! Thi đấu2020-07-20 06:53
 • #1274: Bảng số so đấu Cửu Ngũ2020-07-20 06:53
 • #1275: Nữ nhân lại gặp nữ nhân2020-07-20 06:54
 • #1276: Uy áp nhiều lần rơi xuống chấn kinh!2020-07-20 06:54
 • #1277: Tuế Nguyệt lại hiện ra bất công2020-07-20 06:54
 • #1278: Một tiếng tất sát Ô Long2020-07-20 06:55
 • #1279: Chiến đấu ý thức đại thành!2020-07-20 06:55
 • #1280: Phùng Kinh Mã Lương phản kinh2020-07-20 06:55
 • #1281: Nói ra suy nghĩ của mình chân tướng!2020-07-20 06:56
 • #1282: Có cung Kháng Thiên đỉnh ca2020-07-20 06:56
 • #1283: Cuối cùng đến Bắc Vực trước khi thi2020-07-20 06:56
 • #1284: 1 lên giả bộ a bức giới2020-07-20 06:56
 • #1285: Chỉ phục Tà Thiên tìm đường2020-07-20 06:56
 • #1286: Đường ở phương nào? Bãi bình2020-07-20 06:56
 • #1287: 2 Vực so đấu hậu trường2020-07-20 06:57
 • #1288: Thấy Tà sượt qua người?2020-07-20 06:57
 • #1289: Lên sai lôi đài? Không sai!2020-07-20 06:57
 • #1290: 1 quyền 1 cái 182020-07-20 06:58
 • #1291: Thần chi giải thích hố người2020-07-20 06:58
 • #1292: Di khí thần thông rung động phá2020-07-20 06:58
 • #1293: Dã man Tà Thiên! Tĩnh mịch2020-07-20 06:58
 • #1294: Tiên Tôn mở miệng đáng yêu2020-07-20 06:59
 • #1295: 2 Vực cùng thảo phạt! Chân tướng?2020-07-20 06:59
 • #1296: Có người trang bức chưa thoả mãn2020-07-20 06:59
 • #1297: Liên tiếp trang bức toàn lên!2020-07-20 06:59
 • #1298: 38 đối 1 Phá Thiên!2020-07-20 06:59
 • #1299: 1 đánh 38 3 thành!2020-07-20 07:00
 • #1300: Phá Thiên chi vọng La Kỳ2020-07-20 07:00
 • #1301: Khác nữ nhân Minh Quật?2020-07-20 07:01
 • #1302: Nhật Nguyệt Tinh Túc không phải Tà?2020-07-20 07:01
 • #1303: Nước tương sát thủ cho nên đến2020-07-20 07:01
 • #1304: Tiên Khấp bước đầu đào tạo kỳ hỏi2020-07-20 07:01
 • #1305: La Sát sát thủ! Quỷ quyệt2020-07-20 07:01
 • #1306: Có qua có lại đi đường2020-07-20 07:02
 • #1307: Chân dài uy mãnh tiểu kiếm2020-07-20 07:02
 • #1308: Có động Mục Dã thả người2020-07-20 07:02
 • #1309: Sương cấp sát thủ bẩy rập2020-07-20 07:02
 • #1310: Bẩy rập chi uy kêu thảm2020-07-20 07:02
 • #1311: Hung Tài chi kinh hãi liên tục2020-07-20 07:03
 • #1312: Song song xuất động dung hợp2020-07-20 07:03
 • #1313: Chỉ giống như Vân Lai câu dẫn?2020-07-20 07:03
 • #1314: Bài danh chi tranh hội bạo2020-07-20 07:03
 • #1315: Lần đầu nghe thấy chuyên nhiều sư đệ?2020-07-20 07:03
 • #1316: Quật chủ chi nạn nhập động2020-07-20 07:03
 • #1317: Bẩy rập con đường lặng yên2020-07-20 07:04
 • #1318: Không có bẩy rập? Đột kích2020-07-20 07:04
 • #1319: Đại Âm Hi Thanh phát hội2020-07-20 07:04
 • #1320: Khổ tâm bố trí đứng ngoài quan sát2020-07-20 07:04
 • #1321: Tà Thiên khó khăn yên tĩnh2020-07-20 07:05
 • #1322: Thiên Sầu hoảng sợ vận khí?2020-07-20 07:05
 • #1323: Ngộ mà giết chi! Là hắn?2020-07-20 07:05
 • #1324: Có thể thực hiện con đường Tiểu Kiếm2020-07-20 07:05
 • #1325: Thay ngươi giáo đồ quét dọn2020-07-20 07:05
 • #1326: Lộ cấp khiêu chiến xuất quan2020-07-20 07:06
 • #1327: Ta khiêu chiến hắn! Có dám?2020-07-20 07:06
 • #1328: Địch bạn đều là đánh thâm ý2020-07-20 07:06
 • #1329: Thăm dò thành công đáp lại2020-07-20 07:06
 • #1330: Như thế nào bẫy rập? Chấn kinh2020-07-20 07:06
 • #1331: Không làm việc đàng hoàng! Nhiệm vụ2020-07-20 07:06
 • #1332: Hung hiểm nhiệm vụ Kiệt Dung2020-07-20 07:07
 • #1333: Mới lên thanh lâu dụ địch2020-07-20 07:07
 • #1334: Ban đầu đụng Yêu tộc xử tử2020-07-20 07:07
 • #1335: Tinh Hồng Cổ Bảo Yêu Hạch2020-07-20 07:07
 • #1336: Người nào kinh diễm? Hung Tinh!2020-07-20 07:07
 • #1337: Vờ tha để bắt thật đi ngược chiều!2020-07-20 07:08
 • #1338: Cố nhân Tây Lai 2 chiến2020-07-20 07:08
 • #1339: Huyết Trụ Cổ Kinh tru hung!2020-07-20 07:08
 • #1340: Chấn kinh huyết nguyên! Dung Huyết2020-07-20 07:08
 • #1341: Có người trang bức âm mưu?2020-07-20 07:09
 • #1342: Mây tán mặt trời hiện? Hữu duyên2020-07-20 07:09
 • #1343: Tân sinh tử vong xuất thủ!2020-07-20 07:09
 • #1344: Bẻ gãy nghiền nát xem kịch2020-07-20 07:10
 • #1345: Như gặp sét đánh trò vui!2020-07-20 07:10
 • #1346: Huyền gia Tiểu Kiếm ôi2020-07-20 07:10
 • #1347: Nhìn thấu chân thân kim nhọn!2020-07-20 07:11
 • #1348: Mạo danh thay thế Vú em2020-07-20 07:11
 • #1349: Bé gái cơ duyên xuất thủ!2020-07-20 07:11
 • #1350: Mục Dã chi kinh hãi! Kiếm giận2020-07-20 07:11
 • #1351: Tàng Thiên có bóng đến2020-07-20 07:11
 • #1352: Thật lớn cái bức Ly Hồn2020-07-20 07:12
 • #1353: Dũng mãnh tiến lên tìm thân2020-07-20 07:12
 • #1354: Hạ cấp nhiệm vụ Hàn Lang2020-07-20 07:13
 • #1355: Lấy2020-07-20 07:13
 • #1356: Lại gặp đánh mặt vân động2020-07-20 07:13
 • #1357: Tương trợ người quen chuyện tốt2020-07-20 07:14
 • #1358: Đi đầu 1 bước miệng tiện2020-07-20 07:14
 • #1359: Ngươi ngắm phong cảnh ta đến2020-07-20 07:14
 • #1360: Bền bỉ hoảng sợ nghi chiến!2020-07-20 07:14
 • #1361: Song song chấn kinh! Man thiên?2020-07-20 07:15
 • #1362: Giúp người làm niềm vui! Qua biển!2020-07-20 07:15
 • #1363: Lo nghĩ trùng điệp tra tấn2020-07-20 07:15
 • #1364: Như gặp sét đánh làm cha2020-07-20 07:15
 • #1365: Kinh diễm chân tướng! Trưởng thành2020-07-20 07:15
 • #1366: Huyền uy cao chiếu Sửu quật2020-07-20 07:16
 • #1367: Mang sư điệt bay khó khăn2020-07-20 07:16
 • #1368: Không biết Thái Sơn nhập quật2020-07-20 07:16
 • #1369: Nhấc tay cũng là 1 bức2020-07-20 07:16
 • #1370: Sát Kiếm chi mưu Âm a2020-07-20 07:16
 • #1371: Có quật Khuy Đạo sách2020-07-20 07:17
 • #1372: Ly Di Sinh Tử Hồng Mông2020-07-20 07:17
 • #1373: Chủ động thần phục nhập cảnh2020-07-20 07:17
 • #1374: Minh Quật đại loạn đổ ước2020-07-20 07:17
 • #1375: Ly Di Sinh Tử thật giả2020-07-20 07:17
 • #1376: Đạo Tuyền không cửa ngưu bức2020-07-20 07:18
 • #1377: Bá Vương ngưu bức biến đổi lớn2020-07-20 07:18
 • #1378: Chờ ngươi rất lâu mới đến?2020-07-20 07:18
 • #1379: Ngươi lại giẫm ta! Công thành!2020-07-20 07:18
 • #1380: Đại gia ngươi! Quá đầy đủ!2020-07-20 07:18
 • #1381: Di khí lạc ấn vì dân2020-07-20 07:19
 • #1382: Như ngươi mong muốn 1 lên2020-07-20 07:19
 • #1383: Mục Dã quỳ tạ thăm dò2020-07-20 07:19
 • #1384: 1 đường tiến lên! Ca a2020-07-20 07:19
 • #1385: Cũng là không tin! Chờ lấy2020-07-20 07:20
 • #1386: Cái này tin? Tìm tai vạ2020-07-20 07:20
 • #1387: Tiên Tôn chi đồ hàn ý2020-07-20 07:20
 • #1388: Trải qua nhiều năm không thấy nghĩ ngươi2020-07-20 07:20
 • #1389: Tà hiện Thanh Liên vào tay2020-07-20 07:21
 • #1390: Sát Kiếm chi hối hận nghĩ lại2020-07-20 07:21
 • #1391: Ly Di hậu hoạn Sát Tinh2020-07-20 07:21
 • #1392: Toàn lực 1 đọ sức tìm người!2020-07-20 07:21
 • #1393: Thiên Kiêu như chó xuất cốc2020-07-20 07:22
 • #1394: Sát Tinh con đường giết Tù!2020-07-20 07:22
 • #1395: Sát chi tinh không Thái Vi2020-07-20 07:22
 • #1396: Huyền Chí khiến người ta mặt trời2020-07-20 07:22
 • #1397: Cung kính không bằng tòng mệnh2020-07-20 07:23
 • #1398: Khích tướng? Thụ ngươi này kích!2020-07-20 07:23
 • #1399: Giết hết rời đi tiêu sái!2020-07-20 07:23
 • #1400: Đi hoặc không đi? Huyền kinh hãi!2020-07-20 07:23
 • #1401: Đỏ thẫm ván cờ! Giết người!2020-07-20 07:23
 • #1402: Thanh Liên Cổ Quyền! Ngạo giết!2020-07-20 07:24
 • #1403: Phong bạo ấp ủ thần phục2020-07-20 07:24
 • #1404: Tà chi ám lưu bạo phát!2020-07-20 07:24
 • #1405: Lực lay huyết nguyên! Sắc bén2020-07-20 07:24
 • #1406: Tà vượt Long Môn! Mở ra2020-07-20 07:24
 • #1407: Thiên Kiêu vẫn như cũ cười Tà2020-07-20 07:24
 • #1408: Nộ sát kinh hãi địch người tốt2020-07-20 07:25
 • #1409: Ngẩng đầu 3 thước 3 các đại thiên kiêu2020-07-20 07:28
 • #1410: Yêu Tà chi đụng! Huyết tinh2020-07-20 07:30
 • #1411: Người kia là ai? Buồn cười2020-07-20 07:31
 • #1412: Nóng hổi! Băng lãnh! Giết Lâm!2020-07-20 07:31
 • #1413: Phía trước có Lâm? Trảm chi2020-07-20 07:31
 • #1414: Lần nữa ngạo giết! Không Lâm2020-07-20 07:31
 • #1415: Mượn Tà 1 trang nhanh trí2020-07-20 07:31
 • #1416: Có hắn lo lắng cọng lông!2020-07-20 07:32
 • #1417: Xâm nhập! Cùng người khác! Khác biệt!2020-07-20 07:32
 • #1418: Huyền Chí xù lông cười khóc2020-07-20 07:32
 • #1419: Thần Tà lần đầu gặp đường ngắn2020-07-20 07:33
 • #1420: 3 người ngày sau chết sạch2020-07-20 07:33
 • #1421: Tà Thiên gài bẫy chúng kinh hãi!2020-07-20 07:33
 • #1422: Địch bạn khó phân biệt tốt2020-07-20 07:33
 • #1423: Ta đáp ứng ngươi ban đầu đụng2020-07-20 07:33
 • #1424: Mở ra chi pháp như thế nào?2020-07-20 07:34
 • #1425: Mọi người động viên rơi lệ2020-07-20 07:34
 • #1426: Chí Tôn khoái ý không xong?2020-07-20 07:34
 • #1427: Lãnh ý như trước 2 bước2020-07-20 07:35
 • #1428: Chí Tôn độc kế Tà nguy?2020-07-20 07:35
 • #1429: Tương kế tựu kế! Giết Tôn!2020-07-20 07:35
 • #1430: Sấm sét cuồn cuộn 1 lễ2020-07-20 07:36
 • #1431: Thu hoạch liên tục 10 hơi thở!2020-07-20 07:36
 • #1432: Ly Hồn thủ khó chặn giết?2020-07-20 07:36
 • #1433: Kéo chết Tà Thiên! 7 hơi thở2020-07-20 07:36
 • #1434: Trí mạng 1 kích? Nuốt kiếm!2020-07-20 07:37
 • #1435: Sóng kiếm khuấy động tiến lên2020-07-20 07:37
 • #1436: Cao bia gây thù hằn quy củ2020-07-20 07:37
 • #1437: 1 nâng 2 đến Vạn Thú2020-07-20 07:37
 • #1438: 7 màu Cổ Thú dụng ý?2020-07-20 07:38
 • #1439: Quỷ dị bài danh 8 tầng!2020-07-20 07:38
 • #1440: Ly Hồn chi môn hồn bái!2020-07-20 07:38
 • #1441: Kinh dị hồn bái khó khăn2020-07-20 07:38
 • #1442: Thứ nhất? Đếm ngược thứ nhất2020-07-20 07:39
 • #1443: Khoan thai hồn bái sợ xem!2020-07-20 07:39
 • #1444: Ba ba vang lên Tà bái!2020-07-20 07:39
 • #1445: Luận mệnh Thần Minh đáp lại!2020-07-20 07:39
 • #1446: Thần Minh chi uy cười Tà (thượng)2020-07-20 07:40
 • #1447: Thần Minh chi uy cười Tà? (hạ)2020-07-20 07:40
 • #1448: Chân tướng thành mê giấu kín2020-07-20 07:40
 • #1449: Quỳ ở ta mặt cầu ta!2020-07-20 07:40
 • #1450: Đối chọi gay gắt lần 22020-07-20 07:41
 • #1451: Hồn bái khó khăn vượt cảnh!2020-07-20 07:41
 • #1452: Hỏi ngươi! Ngươi quỳ không quỳ!2020-07-20 07:41
 • #1453: Đáng tiếc vẫn là quỳ2020-07-20 07:41
 • #1454: Thần Minh chi ngộ xả hơi?2020-07-20 07:41
 • #1455: Vô sỉ lặp đi lặp lại mở ra!2020-07-20 07:41
 • #1456: Chúng sinh chi tướng yếu thịt2020-07-20 07:42
 • #1457: Chí Tôn đợi giết!2020-07-20 07:42
 • #1458: Kinh thiên chi mưu dẫn địch!2020-07-20 07:42
 • #1459: Tà Thiên hẳn phải chết! Kém chút2020-07-20 07:42
 • #1460: Hư Bộ! Chờ ngươi tiến đến!2020-07-20 07:43
 • #1461: Chín bước ra lại! Duyên đến!2020-07-20 07:43
 • #1462: Hữu duyên? Vô duyên? Cám ơn2020-07-20 07:43
 • #1463: Sinh tử vận tốc! Cơ duyên!2020-07-20 07:43
 • #1464: Hắn còn chưa có chết? Chấn kinh!2020-07-20 07:43
 • #1465: Hối hả trục lợi2020-07-20 07:44
 • #1466: Nhảy nhót tưng bừng nan đề2020-07-20 07:44
 • #1467: 2 tôn giết Tà? Cẩn thận?2020-07-20 07:44
 • #1468: Lại chết! Bỏ mình bại lộ2020-07-20 07:44
 • #1469: Tiên Tôn tay chân? Kiêng kị2020-07-20 07:44
 • #1470: Thần Tử sát ý! Diệt thân2020-07-20 07:45
 • #1471: Không có Chí Tôn? Toàn nhảy!2020-07-20 07:45
 • #1472: 3 người gặp lại tránh Thần2020-07-20 07:45
 • #1473: Con đường phía trước chi mê Thần Tư!2020-07-20 07:45
 • #1474: Con đường phía trước đã đứt? Lại bức!2020-07-20 07:45
 • #1475: Cứ như vậy trượt huynh đệ!2020-07-20 07:46
 • #1476: Tà Thể bị cướp sát trận2020-07-20 07:46
 • #1477: Huyền La chi biến chết bức2020-07-20 07:46
 • #1478: Trận khốn Thần Bá! Muốn giết?2020-07-20 07:46
 • #1479: Bất Tử Hỏa phát hiện cười chi!2020-07-20 07:47
 • #1480: Cũng nên đến! Đến chết?2020-07-20 07:47
 • #1481: Trốn giết chi chiến! Thần Tà (thượng)2020-07-20 07:47
 • #1482: Trốn giết chi chiến! Thần Tà (hạ)2020-07-20 07:47
 • #1483: Mắng ra đánh mặt!2020-07-20 07:47
 • #1484: Thần Tâm chi biến tuyệt cảnh?2020-07-20 07:48
 • #1485: Kinh hãi chiến sau lưng song nghĩ2020-07-20 07:48
 • #1486: Tà Thiên thâm mưu2020-07-20 07:48
 • #1487: Trong mắt không Tà Thần ngạo!2020-07-20 07:48
 • #1488: Đi vào! Nhìn hắn tuyệt vọng!2020-07-20 07:49
 • #1489: Bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy!2020-07-20 07:49
 • #1490: Loại này Tà Thiên cười người nào?2020-07-20 07:49
 • #1491: Bay tới bay lui là hắn!2020-07-20 07:49
 • #1492: Thần Minh tự vượt qua? Mở ra!2020-07-20 07:50
 • #1493: 3 điểm Thánh Nhân! Tự nhục!2020-07-20 07:50
 • #1494: Lật trời Phúc Hải! Đánh mặt?2020-07-20 07:50
 • #1495: Đánh mặt hữu dụng? Không nhìn!2020-07-20 07:50
 • #1496: Không trả? Cám ơn ngươi a2020-07-20 07:50
 • #1497: Giữ kín như bưng đến nguy2020-07-20 07:51
 • #1498: Thần Minh chính tâm hello2020-07-20 07:51
 • #1499: Thú tính chi chiến! Thông minh!2020-07-20 07:51
 • #1500: Giết địch thăng hoa Thái Vi!2020-07-20 07:52
 • #1501: Lần 2 giới thiệu Huyền Thương2020-07-20 07:52
 • #1502: Ly Hồn Tam Thập Tam Thiên!2020-07-20 07:52
 • #1503: Gặp Đế hồng đường cửa khẩu2020-07-20 07:52
 • #1504: Thần Minh 1 mời giả sợ?2020-07-20 07:52
 • #1505: Thần Minh 2 mời ngăn trở ta?2020-07-20 07:52
 • #1506: Hồn tượng thần thông Như Hải2020-07-20 07:53
 • #1507: 3 hùng cùng tồn tại giết Tà?2020-07-20 07:53
 • #1508: Vạn Tượng thần thông như ý!2020-07-20 07:53
 • #1509: Có chút việc tư thay người2020-07-20 07:53
 • #1510: Không có? Ta tự mình tới!2020-07-20 07:54
 • #1511: Kháng Thiên kế sách thắng bại2020-07-20 07:54
 • #1512: Hồn đấu! Đại La Hồn Xích2020-07-20 07:54
 • #1513: Song hồn đồng tiến ấp ủ2020-07-20 07:54
 • #1514: Hủy Lâm kinh hãi hung tụ hợp2020-07-20 07:55
 • #1515: Vương giả hàng lâm trước khi chiến đấu!2020-07-20 07:55
 • #1516: Còn xin chỉ giáo! Chiến mở!2020-07-20 07:55
 • #1517: Nhất chiến cường thế thủ thắng!2020-07-20 07:55
 • #1518: 2 chiến ngươi thắng ta thua?2020-07-20 07:56
 • #1519: 3 Vực 4 người kế bắt đầu!2020-07-20 07:56
 • #1520: 4 đại Tiên Tôn! Vô song!2020-07-20 07:56
 • #1521: Chịu nhục tấn thăng!2020-07-20 07:56
 • #1522: Thánh Nhân pháp kiếp vô song!2020-07-20 07:57
 • #1523: Thần Minh nghịch thiên chờ một chút2020-07-20 07:57
 • #1524: Không nhìn cho cái cơ hội?2020-07-20 07:57
 • #1525: 2 chỗ chiến trường! Đến? Đến!2020-07-20 07:57
 • #1526: Phúc địa lật trời! Nhận thua!2020-07-20 07:57
 • #1527: Không có thể nghi ngờ! Định âm!2020-07-20 07:58
 • #1528: Nguyên lai là ngươi tin phục2020-07-20 07:58
 • #1529: Các Vực chấn kinh gợn sóng!2020-07-20 07:58
 • #1530: Nguyên lai là nhà ta a2020-07-20 07:58
 • #1531: Bát Tiên tiến đến điện hạ2020-07-20 07:58
 • #1532: Cổ Huyết Hung Tinh gió nổi lên2020-07-20 07:58
 • #1533: Độc kế giết người chi địa!2020-07-20 07:59
 • #1534: Huyền La việc quan trọng lao tới2020-07-20 07:59
 • #1535: Thiên Đạo chi ban thưởng! Trò vui2020-07-20 07:59
 • #1536: Nhập đồ! Hắn nói đúng2020-07-20 07:59
 • #1537: Tà chi chủ trì học ta?2020-07-20 07:59
 • #1538: 1 quyền Sát Tinh! Nữ cường nhân2020-07-20 07:59
 • #1539: Mây tán mặt trời hiện! 2 cái?2020-07-20 08:00
 • #1540: Thần thị luận Tà mây mù2020-07-20 08:00
 • #1541: Song song luận Tà buồn cười2020-07-20 08:00
 • #1542: Cổ Long chưa thoả mãn Tú Dương2020-07-20 08:00
 • #1543: Rơi xuống đất trước chết ta thua2020-07-20 08:01
 • #1544: Tà chi chưởng khống Thần Hóa!2020-07-20 08:01
 • #1545: Chơi ta? Chơi không chết ngươi!2020-07-20 08:01
 • #1546: Chí Tôn? Ta trốn a2020-07-20 08:02
 • #1547: Tà chi đột phá! Kinh thiên2020-07-20 08:02
 • #1548: Tà chi Hợp Thể! Khoáng Cổ2020-07-20 08:02
 • #1549: Thần Kiếp buông xuống giết Tôn!2020-07-20 08:03
 • #1550: Nhất chiến lập tên Tà Thiên!2020-07-20 08:03
 • #1551: Tà chi Lục Tiên thể ngộ2020-07-20 08:03
 • #1552: Thiếu chủ? Treo lên đánh Thượng Cổ?2020-07-20 08:03
 • #1553: Huyền Chí nguy hiểm ta phục2020-07-20 08:04
 • #1554: Lập tên dư âm sát thủ2020-07-20 08:04
 • #1555: Kiệt Dung Tiên Vực trói thánh2020-07-20 08:04
 • #1556: Kiệt Dung Phược Thánh Tác chú2020-07-20 08:04
 • #1557: Luyện thể thê lương khu mỏ quặng?2020-07-20 08:05
 • #1558: Chí Tôn hóa thân đi về phía tây2020-07-20 08:05
 • #1559: Yêu Tôn cho mời ăn người2020-07-20 08:05
 • #1560: Hư Thánh Đại Thụ Táng Thổ?2020-07-20 08:05
 • #1561: Đa tạ vô cùng cảm kích2020-07-20 08:05
 • #1562: Hư Thánh chi diệu khó đào2020-07-20 08:06
 • #1563: Yêu Tôn bé gái đánh bay2020-07-20 08:06
 • #1564: Người cùng gia súc phát hiện2020-07-20 08:06
 • #1565: Lần nữa đến nhà dâng lễ2020-07-20 08:06
 • #1566: Tra ra manh mối Đại Vu?2020-07-20 08:07
 • #1567: Chuẩn bị xâm nhập Niết Thánh2020-07-20 08:07
 • #1568: 1 đường trang bức tìm đánh2020-07-20 08:07
 • #1569: Khí huyết Huyễn Linh Yêu mưu2020-07-20 08:07
 • #1570: Tà cao Yêu cao vòng xoáy2020-07-20 08:08
 • #1571: Kiệt Dung gió nổi lên vì sao?2020-07-20 08:08
 • #1572: Nhân sinh đỉnh phong ngu lừa dối2020-07-20 08:08
 • #1573: Chúng sinh chi tướng a a2020-07-20 08:08
 • #1574: Đưa tay xoay chuyển kinh ngữ2020-07-20 08:09
 • #1575: Đầu lâu giao hưởng quỷ quyệt2020-07-20 08:09
 • #1576: Niết Thánh ai là đần độn2020-07-20 08:09
 • #1577: Vô cùng lớn hiểu lầm Yêu Nô2020-07-20 08:09
 • #1578: Tà Tâm cuối cùng ổn định dũng hướng2020-07-20 08:09
 • #1579: Ngạo Hi hiện thân kinh biến!2020-07-20 08:10
 • #1580: Kiệt Dung lật đổ tiến đến!2020-07-20 08:10
 • #1581: Mượn thể mà sống Thiên Tháp2020-07-20 08:10
 • #1582: Kiệt Dung 2 đoạn nhịp tim đập2020-07-20 08:10
 • #1583: Đại Vu Hậu Vũ! Cửu Anh!2020-07-20 08:11
 • #1584: Lại là? Tà Đế truyền nhân2020-07-20 08:11
 • #1585: Nói cho ngươi hắn họ Lục2020-07-20 08:11
 • #1586: Vu đại lục người cũ2020-07-20 08:12
 • #1587: Hình Sát đau khổ Tà sống2020-07-20 08:12
 • #1588: Ta muốn yên tĩnh hố Tà2020-07-20 08:12
 • #1589: Tà Thiên đau đầu Hậu Tập2020-07-20 08:13
 • #1590: Khói lửa khí tức khắc chính mình2020-07-20 08:13
 • #1591: Mặt trời lặn thì nghỉ phạm sai lầm2020-07-20 08:13
 • #1592: Ngươi không thích hợp trận băng2020-07-20 08:13
 • #1593: Tượng đá khó khăn2020-07-20 08:14
 • #1594: Không hổ là Phong bộ lạc2020-07-20 08:14
 • #1595: Vì cuộc sống Tả Khâu2020-07-20 08:14
 • #1596: Tam Kiêu thảm bại nghe nói2020-07-20 08:14
 • #1597: Hóa phàm kéo 1 pha trước2020-07-20 08:15
 • #1598: Khổ tìm Hóa Phàm phụ thuộc2020-07-20 08:15
 • #1599: Dung nhập bộ lạc gầy2020-07-20 08:15
 • #1600: Bộ lạc Tế Tổ cho mời2020-07-20 08:15
 • #1601: Tu hành phá lập dạy bảo2020-07-20 08:16
 • #1602: Hình Sát gây sự tìm đường2020-07-20 08:16
 • #1603: Ta dạy cho ngươi a sơ bộ2020-07-20 08:16
 • #1604: Tu hành sinh hoạt tái tạo2020-07-20 08:16
 • #1605: Cao độ vấn đề Hậu Thạch2020-07-20 08:16
 • #1606: Ta là thợ đá ai nha2020-07-20 08:17
 • #1607: Nói bậy 8 nói đâm nó2020-07-20 08:17
 • #1608: Khủng bố Hóa Phàm ban thưởng lực2020-07-20 08:17
 • #1609: Tượng đá Hóa lực độc làm2020-07-20 08:17
 • #1610: Hóa Phàm 1 kích đau nhức thoải mái2020-07-20 08:18
 • #1611: Tà Thiên mời ngươi dạy ta!2020-07-20 08:18
 • #1612: Tà Thiên ngươi vương bát đản2020-07-20 08:18
 • #1613: Người người oán trách tới gần2020-07-20 08:19
 • #1614: Muốn gái Giáng Trần2020-07-20 08:19
 • #1615: Cho mời Tà Thiên đại sư2020-07-20 08:19
 • #1616: Lão ca! Lão đệ! Tương tư2020-07-20 08:19
 • #1617: Cười trên nỗi đau của người khác ôn chuyện2020-07-20 08:20
 • #1618: Không nói muốn đi tình địch?2020-07-20 08:20
 • #1619: Liền đầu đều không đơn thuần2020-07-20 08:20
 • #1620: Ba ba ba đùng 3 tấc2020-07-20 08:21
 • #1621: Ha ha ha ha nhớ nhà2020-07-20 08:21
 • #1622: Đình chỉ Hóa Phàm lão gian2020-07-20 08:21
 • #1623: Tế bái Tổ Vu mây đen2020-07-20 08:21
 • #1624: Ta không tin Tà Vu tang2020-07-20 08:21
 • #1625: Trời ghét Niết Thánh đồ Vu2020-07-20 08:21
 • #1626: Đừng đánh chết táng Vu2020-07-20 08:22
 • #1627: Pháp Vu chi ngọn nguồn hủy diệt2020-07-20 08:22
 • #1628: Vu Pháp thi hoa miệng lớn2020-07-20 08:22
 • #1629: Dịch Thiên tạm thời lui Thôn Hoang2020-07-20 08:22
 • #1630: Tế bái đột kích năm tháng2020-07-20 08:22
 • #1631: Lấy 1 địch 3 bị phong2020-07-20 08:23
 • #1632: Khống cục đọ sức là ngươi!2020-07-20 08:23
 • #1633: Đô Thiên Thần Ma tuyệt vọng2020-07-20 08:23
 • #1634: Thay đổi càn khôn thành Thánh2020-07-20 08:24
 • #1635: Không khi dễ ngươi 1 quyền2020-07-20 08:24
 • #1636: Ai về nhà nấy biệt ly2020-07-20 08:24
 • #1637: Cửu Châu chốn cũ Thần Trù2020-07-20 08:25
 • #1638: Thần Minh Hóa Phàm cố nhân2020-07-20 08:25
 • #1639: 1 người địch quốc vô tri2020-07-20 08:25
 • #1640: Đại gia ngươi làm ra vẻ2020-07-20 08:25
 • #1641: Ta lừa ngươi giao lưu2020-07-20 08:25
 • #1642: Luận đạo chọn rể sữa đậu nành2020-07-20 08:26
 • #1643: Hắn a đánh không lại ta2020-07-20 08:26
 • #1644: Chờ ta đại thành gặp gở2020-07-20 08:27
 • #1645: Trùng phùng niềm vui thầm dạy2020-07-20 08:27
 • #1646: 1 quyền nâng giới phi thăng2020-07-20 08:27
 • #1647: Tà Thiên khiêng giới mà đến!2020-07-20 08:27
 • #1648: Huyền La cường sát hung hiểm?2020-07-20 08:27
 • #1649: Người nào ngăn trở ta ta giết người đó!2020-07-20 08:28
 • #1650: Người nào tới người đó chết chấn nhiếp2020-07-20 08:28
 • #1651: Chiến lực ma sát kiêng kị2020-07-20 08:29
 • #1652: Đánh bạc một thanh a tốt2020-07-20 08:29
 • #1653: Đùa ngươi chơi diễm chiến2020-07-20 08:29
 • #1654: Cho hắn hi vọng nổ lui2020-07-20 08:29
 • #1655: Ngàn tia vạn sợi biệt ly2020-07-20 08:30
 • #1656: Độc đoán ngàn quân đầu người2020-07-20 08:30
 • #1657: Có lầu Kháng Thiên xưa và ngay2020-07-20 08:30
 • #1658: Sớm biết là ngươi Sát Tinh2020-07-20 08:30
 • #1659: Sát Tinh Sâm Bạch chúng nguyện2020-07-20 08:31
 • #1660: Đùng sự khiếp sợ 3 tầng2020-07-20 08:31
 • #1661: Tiệc cưới? Giết yến? Tà đến2020-07-20 08:31
 • #1662: Đi Tiên Khấp xông Huyền La2020-07-20 08:31
 • #1663: Vui mừng lúc tru Tà bận bịu2020-07-20 08:31
 • #1664: Bại Thần Minh! Đấu tam anh!2020-07-20 08:32
 • #1665: 10 hơi thở đến Tiên Khấp biến2020-07-20 08:32
 • #1666: 10 hơi thở về sau 8 hơi thở2020-07-20 08:32
 • #1667: 2 quan đều xuất hiện quân cờ2020-07-20 08:33
 • #1668: Các ngươi quá chậm quá yếu2020-07-20 08:33
 • #1669: Lấy 1 đối 8 tru hung2020-07-20 08:33
 • #1670: Tà chi tự sát quá ngu2020-07-20 08:34
 • #1671: Đại Chí Tôn ra Huyền Đạo2020-07-20 08:34
 • #1672: Kinh sợ thối lui đánh không lại ngươi2020-07-20 08:34
 • #1673: Muốn giết nhất ngươi là ngươi!2020-07-20 08:34
 • #1674: Cám ơn ngươi Lâm Gia Tiếu2020-07-20 08:34
 • #1675: Huyên tân đoạt chủ thành hôn2020-07-20 08:35
 • #1676: Huyền gia triệt để hết2020-07-20 08:35
 • #1677: Huyền La dị tâm khải hoàn?2020-07-20 08:35
 • #1678: Có Thần Vô Song xuất thủ2020-07-20 08:35
 • #1679: Họa vô đơn chí gần chết2020-07-20 08:36
 • #1680: Sau cùng thủ đoạn Ly Hồn2020-07-20 08:36
 • #1681: Thần Tâm Tà Tâm tân sinh2020-07-20 08:36
 • #1682: Tru Tà dư âm đại thế2020-07-20 08:36
 • #1683: Tà Thiên xuất quan truyền đạo2020-07-20 08:36
 • #1684: Thu đạo 3 vực hạ phàm2020-07-20 08:37
 • #1685: Thượng Quan Vân Y thiên ngoại2020-07-20 08:37
 • #1686: Hắc Y Hồng Quần Vấn Tình2020-07-20 08:37
 • #1687: Không nói Lục Tiên mau trở về2020-07-20 08:37
 • #1688: Tả Khâu chi cảnh khu động2020-07-20 08:38
 • #1689: Đến ngôi sao Tinh Hoàn Tà uy2020-07-20 08:38
 • #1690: Con đường phía trước hung hiểm Sát Nô2020-07-20 08:38
 • #1691: Tới gần ngôi sao nguy đến2020-07-20 08:38
 • #1692: Ngưu bức đầy trời đều là2020-07-20 08:38
 • #1693: Sát khí như tương thông đạo2020-07-20 08:39
 • #1694: Tiên Tôn Sát Nô! Nghĩ mà sợ2020-07-20 08:39
 • #1695: Có không có thiên lý chữ2020-07-20 08:39
 • #1696: Ba người đồng hành? Hắc ảnh2020-07-20 08:39
 • #1697: Chơi liều lại hiện ra Hóa Linh2020-07-20 08:39
 • #1698: Sơn động mũi kiếm đỏ màn2020-07-20 08:40
 • #1699: Tàn cảnh cơ duyên địch ý2020-07-20 08:40
 • #1700: Xương mu bàn chân Sát Đế Vô Mệnh2020-07-20 08:40
 • #1701: Sợ các ngươi đuổi ta đi2020-07-20 08:41
 • #1702: Đưa Tà tiến quân chỗ sâu2020-07-20 08:41
 • #1703: Sát khí địch ý con đường phía trước2020-07-20 08:41
 • #1704: Tiên Tôn vẫn lạc quỷ hiện2020-07-20 08:41
 • #1705: Lần nữa tụ hợp đồng hành2020-07-20 08:41
 • #1706: Bản nguyên con đường duy Tà2020-07-20 08:42
 • #1707: Sát chi bản nguyên Thần hiện2020-07-20 08:42
 • #1708: Cha con bất hoà Thần Toán2020-07-20 08:43
 • #1709: Bại Sát Đế người người nào?2020-07-20 08:43
 • #1710: Tự sáng tạo cơ duyên! Hạo Đế!2020-07-20 08:43
 • #1711: Cực Sát Đồ Lục dung hợp!2020-07-20 08:43
 • #1712: Cơ duyên không ngừng thu nô2020-07-20 08:44
 • #1713: Lớn nhất đại cơ duyên tin dữ2020-07-20 08:44
 • #1714: Ngay cả ta đều đánh không lại2020-07-20 08:44
 • #1715: Thiên Kiêu mưa gió La Phố2020-07-20 08:44
 • #1716: Biến thân nguy hiểm thân vẫn2020-07-20 08:45
 • #1717: Luân Hồi dường như thắng bại2020-07-20 08:45
 • #1718: Kíp nổ Tà chi chân trái2020-07-20 08:45
 • #1719: Hóa Thần không chạy sao2020-07-20 08:45
 • #1720: La Phố chi sợ vào động2020-07-20 08:45
 • #1721: Thôn phệ quy tắc trận chiến mở màn2020-07-20 08:46
 • #1722: Loạn cục hiện không dùng2020-07-20 08:46
 • #1723: Ta có thể giết ngươi bốn chiến2020-07-20 08:46
 • #1724: Lực lượng tương đương doạ người2020-07-20 08:46
 • #1725: Dương mưu như núi vội vã thụ2020-07-20 08:46
 • #1726: 2 cái không được? 3 cái!2020-07-20 08:46
 • #1727: Dây cung rung động Giáng Trần lão 42020-07-20 08:47
 • #1728: Năm hơi tuyệt sát! Thắng? Bại?2020-07-20 08:47
 • #1729: Mạo hiểm sầu lo nữ nô2020-07-20 08:47
 • #1730: La Sát bí ẩn Cổ Tổ2020-07-20 08:47
 • #1731: Mượn song đao xông Hung Điện2020-07-20 08:47
 • #1732: Trảm tình sông máu2020-07-20 08:48
 • #1733: Cái tát dễ chịu nhiều2020-07-20 08:48
 • #1734: Dòm điện trù tính cơ hội2020-07-20 08:48
 • #1735: Không nghĩ tới lại là ngươi2020-07-20 08:48
 • #1736: Một trước một sau cùng đường2020-07-20 08:48
 • #1737: Lụa trắng hồng nhan truy Tà2020-07-20 08:49
 • #1738: Đổi lại là hắn Linh Tê2020-07-20 08:49
 • #1739: Thập Âm Đạo Sát nữ bản2020-07-20 08:49
 • #1740: Bia hiện rất yếu cự thủ2020-07-20 08:49
 • #1741: Cố tình bày nghi cục run sợ2020-07-20 08:50
 • #1742: Giao ra Thiên Y? Đánh cược2020-07-20 08:50
 • #1743: Tìm người không có kết quả Kinh Quật2020-07-20 08:50
 • #1744: Tà Nguyệt chi kinh hãi kính bên ngoài2020-07-20 08:50
 • #1745: Hình chiếu huyết sắc quan tài lớn2020-07-20 08:51
 • #1746: Không thể làm gì quỷ đến?2020-07-20 08:51
 • #1747: Trí nhớ thiếu thốn? Ngộ kinh2020-07-20 08:52
 • #1748: Thần chi cắt cỏ kinh hãi sát2020-07-20 08:52
 • #1749: Tâm đắc không phải ngộ quật vỡ2020-07-20 08:52
 • #1750: La Huyết chi ngộ muốn theo?2020-07-20 08:52
 • #1751: Trong cái được và mất kinh hãi thương2020-07-20 08:52
 • #1752: Nhân tâm khó lường chặn đường2020-07-20 08:53
 • #1753: Ân oán khó lường cha cha2020-07-20 08:53
 • #1754: Chó luận lừa dối giết thân vẫn2020-07-20 08:53
 • #1755: Thương mưu thong dong tự vấn lương tâm2020-07-20 08:53
 • #1756: Át chủ bài tiêu trừ? Chuyện nhỏ2020-07-20 08:54
 • #1757: Tà chi 1 quyền ném chi!2020-07-20 08:54
 • #1758: Phục chi tạ chi trông mong chi2020-07-20 08:54
 • #1759: La Chú nhận sợ không xong2020-07-20 08:54
 • #1760: Có tạ vô lượng Phù Quang2020-07-20 08:54
 • #1761: Thế Tôn Sở Hà Tà quân2020-07-20 08:54
 • #1762: Đấu trí Thần Toán Tà mưu2020-07-20 08:55
 • #1763: Chân tướng Đạo Binh2020-07-20 08:55
 • #1764: Sáng tối song mưu mở ra2020-07-20 08:55
 • #1765: Thần Khư chi dụ tổng hợp2020-07-20 08:55
 • #1766: Đến hoặc không đến đều sợ!2020-07-20 08:55
 • #1767: Chính mình người Thiên Y tỉnh2020-07-20 08:56
 • #1768: Thiên Hồi chi kinh hãi mạc tình2020-07-20 08:56
 • #1769: Mạng che mặt chi mê khiêu chiến2020-07-20 08:56
 • #1770: Gió nổi lên thấy rõ ra mặt2020-07-20 08:56
 • #1771: Vô vi? Tà chi bình tĩnh2020-07-20 08:56
 • #1772: Thần Khư luận đạo xa dòm2020-07-20 08:57
 • #1773: Tru Tà việc nhỏ thú vị2020-07-20 08:57
 • #1774: Ngồi xem thuần phác Hắc Y2020-07-20 08:57
 • #1775: Cái này bức có thể giả bộ Phù Đồ2020-07-20 08:57
 • #1776: Có nô tên đến vũng nước đục2020-07-20 08:57
 • #1777: Thiên Y dòm cục luận kế2020-07-20 08:58
 • #1778: Cha con khắp nơi có Tà2020-07-20 08:58
 • #1779: Tà hoảng sợ chấn tam phương2020-07-20 08:58
 • #1780: Liên hợp thì tính sao?2020-07-20 08:58
 • #1781: Tà chi ứng đối miệng pháo?2020-07-20 08:59
 • #1782: Xuất thủ chỉ cần một chiêu?2020-07-20 08:59
 • #1783: Trào phúng đầy trời xuất chưởng2020-07-20 08:59
 • #1784: Đến khôi hài? Cười a2020-07-20 08:59
 • #1785: Nguyên lai cần cám ơn2020-07-20 08:59
 • #1786: Đào trang giẫm một con rồng2020-07-20 09:00
 • #1787: Chật vật tan cuộc nghĩ Tà2020-07-20 09:00
 • #1788: Tà chi dụng ý cố lên2020-07-20 09:00
 • #1789: 1 thạch 3 chim tốt xấu2020-07-20 09:00
 • #1790: Cùng nhập vò Thần Khư đến2020-07-20 09:00
 • #1791: Không tiếc tiền vốn xa xỉ?2020-07-20 09:00
 • #1792: Lợi hại dạy ngươi khinh bỉ2020-07-20 09:01
 • #1793: Sơn động Thần Cung Kim cầu2020-07-20 09:01
 • #1794: Người nào kinh hãi người nào vui Đại Ái2020-07-20 09:01
 • #1795: Nhập Thần Khư Huyền La biến2020-07-20 09:01
 • #1796: Mạt Huyền đường tại dưới chân2020-07-20 09:01
 • #1797: Tự suy ngẫm Thánh Lộ cũng không phải?2020-07-20 09:02
 • #1798: Có phải hay không ta thử một chút2020-07-20 09:02
 • #1799: Ăn người con đường vào cung2020-07-20 09:02
 • #1800: Người nào đang đào hầm Tiên Quả2020-07-20 09:02
 • #1801: Cổ quái? Tĩnh Tâm Thiền Quả2020-07-20 09:02
 • #1802: Nhìn Thụ ngừng bước Tà tiến?2020-07-20 09:02
 • #1803: Thánh Văn tuyệt không có khả năng2020-07-20 09:03
 • #1804: Tam phương mộng bức Hồng Quần2020-07-20 09:03
 • #1805: Xem cờ đẩy ngươi trở về2020-07-20 09:03
 • #1806: Khắc cờ vô dụng lo lắng2020-07-20 09:04
 • #1807: Giết Huyết hoảng sợ chạy Hồng Quần2020-07-20 09:04
 • #1808: Tâm hỏng khoác lác cung quỷ2020-07-20 09:04
 • #1809: Lại đi đánh lén va chạm2020-07-20 09:05
 • #1810: Một bước một tính chiến Sở2020-07-20 09:05
 • #1811: Dây cung chi chiến Thiên Nhãn Thông2020-07-20 09:05
 • #1812: Hoảng sợ chạy các ngươi giả?2020-07-20 09:05
 • #1813: Thành công làm hư mỉa mai Thánh?2020-07-20 09:06
 • #1814: 2 xông Đồ Cung chửi mẹ2020-07-20 09:06
 • #1815: Ngăn cản hắn! Như mong muốn2020-07-20 09:06
 • #1816: Trấn Đồ Cung người Tà Sát!2020-07-20 09:06
 • #1817: Thiên Kiêu cùng lên nghiệm Tà2020-07-20 09:06
 • #1818: Cho mời Quận Vương nhất chiến!2020-07-20 09:06
 • #1819: Không rảnh sau lưng chi mê2020-07-20 09:07
 • #1820: Thành mê phong cung phát tiết2020-07-20 09:07
 • #1821: Thánh tiêu cảnh còn người mất2020-07-20 09:07
 • #1822: Gió nổi lên cái kia bắt đầu2020-07-20 09:07
 • #1823: Như thế viện quân Huyền chết2020-07-20 09:07
 • #1824: Khải Đạo 6 tầng xuất thủ!2020-07-20 09:08
 • #1825: Biến hoá kỳ lạ kiểu chết Sát Tôn2020-07-20 09:08
 • #1826: Kinh diễm ba hơi thụ thương2020-07-20 09:08
 • #1827: Vô song loạn cục Đạo Tổ?2020-07-20 09:08
 • #1828: Đạo Tổ Thánh Tâm? Song Y2020-07-20 09:08
 • #1829: Tà Thiên ngươi là ngu ngốc?2020-07-20 09:09
 • #1830: Tà chi hỗ trợ nụ hôn đầu tiên2020-07-20 09:09
 • #1831: Đường tình chát chát chát chát hữu duyên2020-07-20 09:09
 • #1832: Đường tình hối hối ôm Y2020-07-20 09:09
 • #1833: Loạn tâm động tình vẻ mặt vui cười2020-07-20 09:10
 • #1834: Tà nói đều là ta à2020-07-20 09:10
 • #1835: Lại điên một cái nói trước2020-07-20 09:10
 • #1836: Đường ngắn đoạn tình đánh tới2020-07-20 09:10
 • #1837: Bốn lượng phá cục bá đạo2020-07-20 09:11
 • #1838: Lần nữa tự giới thiệu2020-07-20 09:11
 • #1839: Cười Tà? Toái Tinh Tà Thiên!2020-07-20 09:11
 • #1840: Toái Tinh Quyền ngoài ý muốn hiện2020-07-20 09:11
 • #1841: Đại cục khai mạc song động2020-07-20 09:12
 • #1842: Huyền Chí: Trên trời rơi xuống chức trách lớn!2020-07-20 09:12
 • #1843: Hung hiểm lúc xuất mã!2020-07-20 09:12
 • #1844: Ta đi a cái này cũng được?2020-07-20 09:12
 • #1845: Núi vây quanh vì quan tài táng Huyền2020-07-20 09:12
 • #1846: Kinh diễm mượn đao đưa giết?2020-07-20 09:13
 • #1847: Lại mượn tinh huyết thiêu đốt!2020-07-20 09:13
 • #1848: Kéo chết thật sự là tiếc nuối2020-07-20 09:13
 • #1849: Ba mượn đáng chết người chết2020-07-20 09:13
 • #1850: Thánh Uy Tà chết? Tâm chết?2020-07-20 09:13
 • #1851: Song Tà tổn thương hỏi ngươi2020-07-20 09:14
 • #1852: Ngươi quên mình ức vì ngươi2020-07-20 09:14
 • #1853: Thiên Y chi tâm nhường một chút2020-07-20 09:14
 • #1854: Hòa thượng nói di ngôn đi2020-07-20 09:14
 • #1855: Tà Phật chi chiến mở ra!2020-07-20 09:15
 • #1856: Đầu trọc tiểu đệ phấn khởi?2020-07-20 09:15
 • #1857: Có tên không họ? Cười to2020-07-20 09:15
 • #1858: Tà hiện khắp thế gian đều kinh ngạc2020-07-20 09:15
 • #1859: Mỹ nữ lại hiện ra đáng giá?2020-07-20 09:15
 • #1860: Cuồng phong bạo vũ bị tính toán2020-07-20 09:16
 • #1861: Nhận hãm nhà tù ra điện2020-07-20 09:16
 • #1862: Nói cho bọn hắn diện Thánh2020-07-20 09:16
 • #1863: Tà chi tự cứu áo máu2020-07-20 09:16
 • #1864: Tà Thiên lại nghĩ như thế2020-07-20 09:17
 • #1865: Vô Song xuất thủ bỉ ổi2020-07-20 09:18
 • #1866: Gió giục mây vần bại lộ!2020-07-20 09:18
 • #1867: Thiếu chủ! Chiến Nô! Quỳ đi!2020-07-20 09:18
 • #1868: Thật giả Tà Thiên thuấn sát!2020-07-20 09:19
 • #1869: Thánh Văn? Vô Song hậu thủ2020-07-20 09:19
 • #1870: Phong độ bị bắt mưu Thánh2020-07-20 09:19
 • #1871: Vô Song phá cục Âm Sát2020-07-20 09:20
 • #1872: Từng bước hố sâu mừng rỡ2020-07-20 09:20
 • #1873: Vô Song! Vô địch! Áp chế!2020-07-20 09:20
 • #1874: Muốn bay thăng? Thần nắm áo2020-07-20 09:21
 • #1875: Y chết sa lưu thần uy2020-07-20 09:21
 • #1876: Tà chi lựa chọn tử chí2020-07-20 09:21
 • #1877: Vô song khen Tà chiến ý2020-07-20 09:22
 • #1878: Bình thường quyền lễ tế hao tổn tinh thần2020-07-20 09:22
 • #1879: Thiên địa vô song tái chiến2020-07-20 09:24
 • #1880: Khống Tinh! Toái Tinh! Tro giết!2020-07-20 09:24
 • #1881: Ngược Thần! Thần chi năm tháng2020-07-20 09:26
 • #1882: Bản nguyên? Vậy liền đến a!2020-07-20 09:28
 • #1883: Khải Đạo tầng chín! Đừng đi2020-07-20 09:28
 • #1884: Tiên Tôn? Ngươi đi không nổi!2020-07-20 09:28
 • #1885: Hắn là ta Tà Nhận2020-07-20 09:28
 • #1886: Sáu viên Đạo Quả! Đứa ngốc!2020-07-20 09:29
 • #1887: Ta là hắn Tà Nhận!2020-07-20 09:29
 • #1888: Có qua có lại! Không đổi!2020-07-20 09:29
 • #1889: 7 khỏa Đạo Quả! Trộm Thiên!2020-07-20 09:29
 • #1890: Huyết mạch kinh thiên Phù Đồ!2020-07-20 09:30
 • #1891: Song Tà kết hợp! Múa cuồng!2020-07-20 09:30
 • #1892: Vô địch! Hoàng Nhị tìm chủ!2020-07-20 09:30
 • #1893: Thần vẫn! Lại tới 1 cái2020-07-20 09:30
 • #1894: Hết thảy đều kết thúc? 2 hỏi2020-07-20 09:31
 • #1895: Ngươi họ Lục ta họ Tà2020-07-20 09:31
 • #1896: Tà Thiên đường trở về2020-07-20 09:32
 • #1897: Huyền Đại Hoàng Nhị chuyên nhất2020-07-20 09:32
 • #1898: Tà chi Khải Đạo Tinh phần2020-07-20 09:32
 • #1899: Chiến lực bình cảnh chỉ điểm2020-07-20 09:32
 • #1900: Tình không luân hồi mưu phản?2020-07-20 09:33
 • #1901: Cứu Vu vào tù hối hận2020-07-20 09:33
 • #1902: Trở về mẹ ngươi kinh hãi Vực!2020-07-20 09:33
 • #1903: Báo thù? Giúp ngươi chuyển cáo2020-07-20 09:33
 • #1904: Không thể thừa nhận! Chi trọng!2020-07-20 09:34
 • #1905: Hương hỏa chi đạo vào điện2020-07-20 09:34
 • #1906: Người nào có tư cách tiếp nhận2020-07-20 09:34
 • #1907: Hoàng Nhị bình Tà cấm đao2020-07-20 09:34
 • #1908: Song Tà hợp mưu mượn đỉnh2020-07-20 09:34
 • #1909: Tà Thiên xuất quan đi một chút2020-07-20 09:34
 • #1910: Đao quyền Hoàng Nhị chửi mẹ2020-07-20 09:35
 • #1911: Sẽ chết sao Tà nói sẽ2020-07-20 09:35
 • #1912: Mới vào Tinh phần con đường ngôi sao2020-07-20 09:36
 • #1913: Vượt cảnh chi chiến Đạo Ấn2020-07-20 09:36
 • #1914: Tà Thiên lần đầu bại Tà sườn núi2020-07-20 09:36
 • #1915: Hỗn Thế Ngưu Ma thảm bại2020-07-20 09:36
 • #1916: Học không được? Lão tử biến!2020-07-20 09:37
 • #1917: Cách không bái tạ tiến mạnh2020-07-20 09:37
 • #1918: 3000 tia kiếm Bạch Đế2020-07-20 09:37
 • #1919: Tà Nhận luận Đế lo Tà2020-07-20 09:37
 • #1920: Thiết Huyết Đại Đế Tà vong2020-07-20 09:37
 • #1921: Hôi xà đơn chưởng gặp lại2020-07-20 09:38
 • #1922: Con đường ngôi sao tận chú thiết huyết!2020-07-20 09:38
 • #1923: Tiên Thiên Đế thuật Đạo Binh2020-07-20 09:38
 • #1924: Vác quan tài chi chiến! Gặp thật!2020-07-20 09:38
 • #1925: Tưởng niệm chiến mở điêu quyền2020-07-20 09:38
 • #1926: Dung Huyết! Chân thân chi chiến!2020-07-20 09:38
 • #1927: Tà Đế cùng nước mắt chiến cuối cùng2020-07-20 09:39
 • #1928: Truyền thừa vào tay nhìn lên trời2020-07-20 09:39
 • #1929: Đại thế trăm năm như trước2020-07-20 09:39
 • #1930: Tái nhập Cửu Châu Táng Thổ!2020-07-20 09:39
 • #1931: Táng Thổ chi sợ tiến vào2020-07-20 09:40
 • #1932: Trăm năm tu thành nhập chân2020-07-20 09:40
 • #1933: Tu vi thật sự chờ một chút2020-07-20 09:40
 • #1934: Táng Thổ mê hồn2020-07-20 09:40
 • #1935: 2 người trưởng thành khinh cuồng?2020-07-20 09:40
 • #1936: Cường đại bởi vì dũng hướng!2020-07-20 09:40
 • #1937: Song Tà cách ta xa một chút2020-07-20 09:40
 • #1938: Xạ Nhật ta rất thông minh!2020-07-20 09:41
 • #1939: 36 năm ma luyện2020-07-20 09:41
 • #1940: Khổ tận cam lai cuối cùng đến2020-07-20 09:41
 • #1941: 2 bộ trận chiến mở màn cám ơn2020-07-20 09:41
 • #1942: Ôm 1 ôm 1 tuyến Thiên2020-07-20 09:41
 • #1943: Chia đường có thành Khuyết Nguyệt2020-07-20 09:41
 • #1944: Tiền bối ngài tốt không tiễn2020-07-20 09:42
 • #1945: Bái bai lại gặp Âm Dương2020-07-20 09:42
 • #1946: Bị nhập tông môn mới đường2020-07-20 09:42
 • #1947: Mới nhìn qua Âm Dương song chọn2020-07-20 09:43
 • #1948: Tả Trang thần trợ mắt trợn tròn2020-07-20 09:43
 • #1949: Tà Thiên mộng đề Thánh Nộ2020-07-20 09:43
 • #1950: Tà chi am hiểu Thánh mộng2020-07-20 09:43
 • #1951: Tình cảnh không ổn? Thánh hoảng2020-07-20 09:43
 • #1952: Môn Trí! Đến lĩnh đáp án!2020-07-20 09:43
 • #1953: Có vách tường Cực Âm ngộ trận2020-07-20 09:44
 • #1954: Hỗn Vũ chi môn phản bái2020-07-20 09:44
 • #1955: Âm Dương Cửu Cực tông khó2020-07-20 09:44
 • #1956: Tà Thiên xuất quan cũ đến2020-07-20 09:44
 • #1957: Hồng Hắc Tà Ảnh trùng điệp2020-07-20 09:45
 • #1958: Hồng Hắc Song Sát Cừu Ngạo2020-07-20 09:45
 • #1959: Cuồng bá Cừu Ngạo kinh hãi tông2020-07-20 09:45
 • #1960: Nhìn ngưu bức mới trâu2020-07-20 09:45
 • #1961: Không theo tới không tốt sao2020-07-20 09:45
 • #1962: Hắn là ai? Tiểu sư tổ2020-07-20 09:45
 • #1963: Khó phân thật giả chạm mặt2020-07-20 09:45
 • #1964: Gọi ta sư tổ là được2020-07-20 09:45
 • #1965: Âm Dương Trủng Đạo Binh xương2020-07-20 09:46
 • #1966: Đi trước một bước dùng sai?2020-07-20 09:46
 • #1967: Nói bậy nói bạ? Đệ tử2020-07-20 09:46
 • #1968: Thời đại chiếu cố mặc niệm2020-07-20 09:46
 • #1969: Lạnh nhạt đến cửa Tiểu Hắc2020-07-20 09:47
 • #1970: Bi thảm đả kích đa tạ2020-07-20 09:47
 • #1971: 2 thành Bá Vương tu hành2020-07-20 09:47
 • #1972: Hồng Hoang toái phiến Cừu nộ2020-07-20 09:47
 • #1973: Danh phó thực Hoắc Mãng2020-07-20 09:48
 • #1974: Tam sư đệ mặt mũi đâu?2020-07-20 09:48
 • #1975: Trên đường không cách nào ngăn cản2020-07-20 09:48
 • #1976: Phúc địa âm hồn bất tán?2020-07-20 09:48
 • #1977: Lưu Viễn xù lông mây đen2020-07-20 09:48
 • #1978: Kết thù kết oán? Thí luyện âm mưu2020-07-20 09:48
 • #1979: Bị ngươi ngược chân truyền2020-07-20 09:49
 • #1980: Tìm đến tự tin? Tiểu hội2020-07-20 09:49
 • #1981: Khủng bố Kiếm Lâm bắt đầu2020-07-20 09:49
 • #1982: Tứ Bảo? Ta không có a2020-07-20 09:49
 • #1983: Nhận thức muộn còn trang2020-07-20 09:50
 • #1984: Thí luyện khen thưởng nghi ngờ2020-07-20 09:50
 • #1985: Người không tại bức chiếu trang2020-07-20 09:50
 • #1986: Vấn Tình Điện đến Bàng Huyền2020-07-20 09:50
 • #1987: Đón chào Hắc Y mộng bức2020-07-20 09:50
 • #1988: Sau này còn gặp lại Ma chú2020-07-20 09:50
 • #1989: Có cá Ngũ Uẩn mắc câu2020-07-20 09:50
 • #1990: Màn che kéo ra hỗn loạn2020-07-20 09:51
 • #1991: Báo thù bắt đầu lại đến?2020-07-20 09:51
 • #1992: Song phương gặp mặt liên tục2020-07-20 09:51
 • #1993: Xoát ghi chép ta bề bộn nhiều việc2020-07-20 09:51
 • #1994: Hết sức nói được thì làm được!2020-07-20 09:51
 • #1995: Ngươi không phải đâu không chịu thua kém2020-07-20 09:51
 • #1996: 1 hơi thở 10 trong nháy mắt lại so2020-07-20 09:52
 • #1997: Hắn cũng là Đạo thắng hiểm2020-07-20 09:52
 • #1998: Hiểu lầm a kẻ hành hương2020-07-20 09:52
 • #1999: Kinh thiên kiêng kỵ Tà bại2020-07-20 09:52
 • #2000: Tính trẻ con chưa phai mờ? Bại lộ2020-07-20 09:52
 • #2001: Vạn lôi vang ngươi là ai a2020-07-20 09:52
 • #2002: Hỏi tên các ngươi không lỗ2020-07-20 09:52
 • #2003: Hô hấp chi chiến đá vụn2020-07-20 09:53
 • #2004: Đạo Tổ hiện chênh lệch lớn?2020-07-20 09:53
 • #2005: Làm sầu không lo loạn cục2020-07-20 09:53
 • #2006: Bỏ gốc lấy ngọn tìm đường chết2020-07-20 09:53
 • #2007: Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ?2020-07-20 09:53
 • #2008: Tiên yến sự tình không quá tam2020-07-20 09:53
 • #2009: Lại gặp hô hấp năm màu2020-07-20 09:54
 • #2010: Bắt chước mà thôi bị chê cười2020-07-20 09:54
 • #2011: Xuất khẩu đả thương người cố ý?2020-07-20 09:54
 • #2012: 3 người đi tất vì lân cận2020-07-20 09:54
 • #2013: Đáp ứng lời mời vì khách gió nổi lên2020-07-20 09:55
 • #2014: Không khách khí mời đi2020-07-20 09:55
 • #2015: Ngươi nói a nện pháp2020-07-20 09:55
 • #2016: Có nạn cùng chịu Thiên Đố!2020-07-20 09:55
 • #2017: Chư Thánh xem lễ phù hộ2020-07-20 09:56
 • #2018: Ợ hơi cám ơn đến2020-07-20 09:56
 • #2019: Nước rất đục a tặng lễ?2020-07-20 09:56
 • #2020: Lễ này ngươi nhất định phải thu!2020-07-20 09:56
 • #2021: Thiên Lôi cuồn cuộn xấu hổ2020-07-20 09:56
 • #2022: Trời đưa đất đẩy làm sao mà lại đi?2020-07-20 09:57
 • #2023: Mượn đao? Ta cũng đang mượn2020-07-20 09:57
 • #2024: Gây thù hằn gót sen cự phật2020-07-20 09:57
 • #2025: Vô Lượng Di Lặc vườn bá2020-07-20 09:57
 • #2026: 9 thế 1 mắt đúng phương pháp2020-07-20 09:57
 • #2027: Xuất quan không người hỏi Tà2020-07-20 09:57
 • #2028: Bị không để ý tới quen thuộc?2020-07-20 09:57
 • #2029: Cải tà quy chính Cừu Thiên2020-07-20 09:58
 • #2030: Cục biến dừng ở đây2020-07-20 09:58
 • #2031: Người cao ngất Tà ngồi xổm2020-07-20 09:58
 • #2032: Trên trời có người giết kiến2020-07-20 09:58
 • #2033: Người đâu lướt sóng mà đi2020-07-20 09:59
 • #2034: Chết bởi một cái chớp mắt đi tốt2020-07-20 09:59
 • #2035: Cơ hội trời cho xui khiến?2020-07-20 09:59
 • #2036: Hoàng Long có hố dùng sức mạnh2020-07-20 09:59
 • #2037: Cảm ứng truy tung gặp gỡ2020-07-20 10:00
 • #2038: Động Thiên chi Niết tụng kinh2020-07-20 10:00
 • #2039: Phật tính phản độ hồn thề2020-07-20 10:00
 • #2040: Sóng dữ đi theo dũng hướng!2020-07-20 10:00
 • #2041: Đoạn Nhật Lực Hạt cơ duyên2020-07-20 10:00
 • #2042: Hạt Đoạn Nhật vừa học?2020-07-20 10:00
 • #2043: Tà chi lật bàn Thiên Thứ!2020-07-20 10:01
 • #2044: Phật độ người ta độ ngươi2020-07-20 10:01
 • #2045: Thiên Thứ nguyên do trong ngoài2020-07-20 10:01
 • #2046: Tụng kinh lui địch cơ duyên2020-07-20 10:01
 • #2047: Xạ Nhật Cung học tập lấy một chút2020-07-20 10:02
 • #2048: Đưa tới cửa vừa vặn2020-07-20 10:02
 • #2049: Thân thể hóa đuôi bọ cạp tuyệt sát!2020-07-20 10:02
 • #2050: Lần nữa tăng lên nguy cơ2020-07-20 10:02
 • #2051: Thao Thiết chân thân nhìn thấy!2020-07-20 10:02
 • #2052: Ta muốn! Cút xa một chút?2020-07-20 10:03
 • #2053: Tà Thiên lăn? Nghịch tập!2020-07-20 10:03
 • #2054: Muốn lăn hỏi qua ta a2020-07-20 10:03
 • #2055: Trận ra phá trận khống trận2020-07-20 10:03
 • #2056: Tà Thiên nuốt người gia súc2020-07-20 10:03
 • #2057: Ngược đến sụp đổ mặc quần áo2020-07-20 10:04
 • #2058: Tiễn khách khách như mây đến2020-07-20 10:04
 • #2059: Sư tổ chi mê cả hai cùng có lợi?2020-07-20 10:04
 • #2060: Chú ý hạng mục luyện Tà2020-07-20 10:04
 • #2061: Nghiệp Hỏa ngập trời tội nghiệt!2020-07-20 10:04
 • #2062: Tuyệt diệu hung ác! Loạn luân hồi!2020-07-20 10:05
 • #2063: Thể Nghiệp Hỏa ngộ Luân Hồi2020-07-20 10:05
 • #2064: Đại chiến Tà chi tiết tấu!2020-07-20 10:05
 • #2065: Đào hố Luân Hồi độ hóa2020-07-20 10:05
 • #2066: Chưa từng lĩnh ngộ? Còn tốt2020-07-20 10:06
 • #2067: Có thể sử dụng là được luận chiến2020-07-20 10:06
 • #2068: Lại giết 1 người chiến cuối cùng2020-07-20 10:06
 • #2069: Hỗn Vũ chi môn Tà đạo2020-07-20 10:06
 • #2070: Bóng đêm vô tận thử một chút2020-07-20 10:06
 • #2071: Cuối cùng thăng hoa Thôn Thiên2020-07-20 10:07
 • #2072: Viên Bá ngạo thế cực tốc2020-07-20 10:07
 • #2073: Ba cầm cơ duyên thăm dò2020-07-20 10:07
 • #2074: Đại Bằng chi cánh Thôn Thiên!2020-07-20 10:07
 • #2075: Không cách nào tấn thăng? Dễ nói2020-07-20 10:07
 • #2076: Tròn Tà lần đầu gặp đoạt thú2020-07-20 10:07
 • #2077: Lời nói sắc bén thăm dò xác minh2020-07-20 10:08
 • #2078: Chín đời còn lại ba cái2020-07-20 10:08
 • #2079: Âm Dương chịu nhục phong biến2020-07-20 10:08
 • #2080: Phật Tử đi đầu Tà đến!2020-07-20 10:09
 • #2081: Nhập nguyên vạch chính mình chi hồn!2020-07-20 10:09
 • #2082: Xảo đoạt trời đánh! Cút đi2020-07-20 10:09
 • #2083: Hắn không chết? Không duyên phận2020-07-20 10:09
 • #2084: Hắn không chết! Bản nguyên niết!2020-07-20 10:09
 • #2085: Quỷ sống không thể trốn đi đâu được2020-07-20 10:09
 • #2086: Muốn nhìn? Vậy liền xem đi2020-07-20 10:10
 • #2087: Nhân Quả Minh Tác hù chết2020-07-20 10:10
 • #2088: Phân hồn nguy hiểm muốn chết2020-07-20 10:10
 • #2089: Đoạt được cơ duyên? Bổ chi!2020-07-20 10:10
 • #2090: Cốt Tiên giống như đã từng quen biết2020-07-20 10:10
 • #2091: Tặng lễ đến cửa lắng lại2020-07-20 10:10
 • #2092: Trường thương ha ha đa tạ2020-07-20 10:11
 • #2093: Tạc Xỉ chi tâm việc nhỏ!2020-07-20 10:11
 • #2094: Không gì làm không được hố bắn!2020-07-20 10:11
 • #2095: Tà chi mưu thất bại?2020-07-20 10:11
 • #2096: Lấy thân thành tâm! Tà đạo!2020-07-20 10:11
 • #2097: Tà Nguyệt xuất thủ năm tháng2020-07-20 10:11
 • #2098: Phản luyện! Ta là Tà Thiên!2020-07-20 10:12
 • #2099: Nghịch thiên Khư Kiếp bất diệt!2020-07-20 10:12
 • #2100: Đụng vào thật chữ Không Thánh!2020-07-20 10:12
 • #2101: Động Yên chi kiếp xuất phát2020-07-20 10:12
 • #2102: Ta đến đa tạ2020-07-20 10:12
 • #2103: Ngươi vừa nói người nào muốn chết?2020-07-20 10:12
 • #2104: Không dám ứng chiến sinh biến2020-07-20 10:13
 • #2105: Cốt Tiên tai họa Long nộ2020-07-20 10:13
 • #2106: Không biết không tội tính toán2020-07-20 10:13
 • #2107: Lưu cho hắn chơi? Liên tục2020-07-20 10:13
 • #2108: 1 người nhà? Mặt mũi đâu!2020-07-20 10:13
 • #2109: Triều Thanh nghịch chuyển Phong bên trong2020-07-20 10:14
 • #2110: Giúp người cái nào nói rõ lí lẽ đi2020-07-20 10:14
 • #2111: Tôi thể càng giúp càng bận bịu?2020-07-20 10:14
 • #2112: Vung cái ngón giữa! Sắc bén2020-07-20 10:14
 • #2113: Vô tận Bắc Hải! Chốn cũ2020-07-20 10:14
 • #2114: Long Đằng Cửu Tiêu con lừa trọc2020-07-20 10:15
 • #2115: Viên Bá bị hố khoa trương chủ2020-07-20 10:15
 • #2116: Rất là đáng yêu ha ha2020-07-20 10:15
 • #2117: Tương kế tựu kế giằng co2020-07-20 10:16
 • #2118: Cừu Thiên giá lâm đầy đủ?2020-07-20 10:16
 • #2119: Sáu phần Tuế Nguyệt nhập Phong2020-07-20 10:16
 • #2120: Khinh miệt là chuyện tốt hiểu?2020-07-20 10:16
 • #2121: Long Đằng tàn khuyết liền tiến2020-07-20 10:16
 • #2122: Đi cửa sau bổ căn cơ2020-07-20 10:17
 • #2123: Trào phúng người ngược lại bị giễu cợt2020-07-20 10:17
 • #2124: Cớ gì? Trời trợ giúp như vậy!2020-07-20 10:17
 • #2125: Chiếu cố chi mê cẩn trọng2020-07-20 10:17
 • #2126: Ma đầu chi tạ hai tiêu2020-07-20 10:18
 • #2127: Nhân Đà La Diêm Minh Dẫn2020-07-20 10:18
 • #2128: Cao thấp trên dưới gặp lại2020-07-20 10:18
 • #2129: Kẻ theo phong trào hai không cô2020-07-20 10:18
 • #2130: Dẫn ngọc nghĩ gạch tiểu châm2020-07-20 10:19
 • #2131: Tiền bối không cần chiếu cố2020-07-20 10:19
 • #2132: Nhạt chút nữa liền không có2020-07-20 10:19
 • #2133: Cải biến nhận biết cường thế2020-07-20 10:19
 • #2134: Có dám nhất chiến! Thể xán!2020-07-20 10:19
 • #2135: Lạnh nhạt bá đạo quét ngang!2020-07-20 10:19
 • #2136: Trở về tái tạo xua tan2020-07-20 10:20
 • #2137: Ngươi cười cái gì có ngươi2020-07-20 10:20
 • #2138: Đả thảo kinh xà cố lên2020-07-20 10:20
 • #2139: Tiểu nhân đắc chí lên đường2020-07-20 10:20
 • #2140: Chìm vào sát biển ngốc nghếch2020-07-20 10:20
 • #2141: Thánh Nhân biện hộ giết Cừu2020-07-20 10:21
 • #2142: Nói nhiều dễ dàng tìm đường chết2020-07-20 10:21
 • #2143: Song kiếp cùng hàng diệt thế2020-07-20 10:21
 • #2144: Ta có một kiếp thỉnh xem2020-07-20 10:21
 • #2145: Không hiểu sinh mà làm Tiên2020-07-20 10:22
 • #2146: Nhất định tác động đến? Tới2020-07-20 10:22
 • #2147: Muốn đối mặt Tà sợ2020-07-20 10:22
 • #2148: Tình a 322020-07-20 10:23
 • #2149: Ức cổ đẫm máu và nước mắt không phải ta2020-07-20 10:23
 • #2150: Khiêu chiến quan chiến khiêu chiến2020-07-20 10:23
 • #2151: Nhưng giả ta cũng có2020-07-20 10:23
 • #2152: Cừu Thiên ngươi không góp sức2020-07-20 10:23
 • #2153: Suy nghĩ mới xuất thần dấu vết2020-07-20 10:24
 • #2154: Gian lận? Ngươi tự tìm!2020-07-20 10:24
 • #2155: Cái kia nghiêm túc? Lại phá!2020-07-20 10:24
 • #2156: Nhắc nhở một chút đống cát!2020-07-20 10:24
 • #2157: 98 quyền! May mà?2020-07-20 10:25
 • #2158: Kiên trì! Ta cảm tạ ngươi!2020-07-20 10:25
 • #2159: Chờ đợi mới là nguyên tội2020-07-20 10:25
 • #2160: Cầu nô cần ngươi làm gì2020-07-20 10:25
 • #2161: Nói ra ngươi có thể tin?2020-07-20 10:26
 • #2162: Toàn quân bị diệt! Là hắn?2020-07-20 10:26
 • #2163: Thù này không báo xông lên a2020-07-20 10:26
 • #2164: Hành hương giả? Hiểm nhưỡng sai?2020-07-20 10:26
 • #2165: Trêu chọc muội trang bức chưa thoả mãn2020-07-20 10:26
 • #2166: Thay ngươi khiêng! Đến!2020-07-20 10:27
 • #2167: Rõ ràng thằng nhóc khốn nạn a2020-07-20 10:27
 • #2168: Thập Diện Sở Ca tử chiến!2020-07-20 10:27
 • #2169: Ngoại môn? Gõ quan không có kết quả2020-07-20 10:28
 • #2170: Chuẩn bị chiến đấu mây máu Tây Lai2020-07-20 10:28
 • #2171: Bi ai ban thưởng ngươi hoàn thủ2020-07-20 10:28
 • #2172: Thánh Thủ bị phá đổi người?2020-07-20 10:28
 • #2173: Dựng thẳng ngón tay! Đạo Tổ xuất thủ2020-07-20 10:29
 • #2174: Tà hiện nguyên bản dựng thẳng ngón tay2020-07-20 10:29
 • #2175: Lần sau nhiều gọi chút người2020-07-20 10:29
 • #2176: Không nói đạo lý bá lui địch2020-07-20 10:29
 • #2177: Gió nổi lên Thái Thượng anh minh!2020-07-20 10:30
 • #2178: Dùng bởi vì tới trang bức2020-07-20 10:30
 • #2179: Khí bay hắn ko dám2020-07-20 10:30
 • #2180: Mấy lời giúp ngươi thành Tổ2020-07-20 10:30
 • #2181: Lai lịch sơ hiện đừng nóng vội2020-07-20 10:31
 • #2182: 2 đến! Đội hình chưa từng có!2020-07-20 10:31
 • #2183: Người không bằng trận rút củi2020-07-20 10:31
 • #2184: Nếm vị như thế đổi người?2020-07-20 10:31
 • #2185: Lấy lớn hiếp nhỏ phá trận2020-07-20 10:31
 • #2186: Không sai biệt lắm đổi lại!2020-07-20 10:32
 • #2187: Tiền bối có ý tứ a2020-07-20 10:32
 • #2188: Phiền phức ngài nghiêm túc điểm2020-07-20 10:32
 • #2189: Chơi không đi xuống dù sao?2020-07-20 10:32
 • #2190: Nguyên bản nha Đạo Binh a2020-07-20 10:33
 • #2191: Đạo Binh chi chiến tuyệt thế!2020-07-20 10:33
 • #2192: Tiền bối quá tam ba bận2020-07-20 10:34
 • #2193: Trang quá mức ta ngày2020-07-20 10:34
 • #2194: Nặng tại tham dự hiểu lầm?2020-07-20 10:34
 • #2195: Không phải đạo lữ? Qua loa2020-07-20 10:35
 • #2196: Lão đại xuất quan mạng che mặt2020-07-20 10:35
 • #2197: Song hỷ thất lạc nhiều năm?2020-07-20 10:36
 • #2198: Tiểu sư tổ? Tiểu sư tổ!2020-07-20 10:36
 • #2199: Thiên lôi cuồn cuộn lại quỳ2020-07-20 10:36
 • #2200: Lần thứ ba cả thế gian nhìn kỹ2020-07-20 10:36
 • #2201: Diệt chủng chi chiến rời tông2020-07-20 10:37
 • #2202: Tìm múa đường khó cùng mắt2020-07-20 10:37
 • #2203: Luận Tà không còn gì khác2020-07-20 10:37
 • #2204: Tẻ ngắt ta bảo ngươi ca2020-07-20 10:37
 • #2205: Ngươi biết? Dạy ta hạn cuối2020-07-20 10:38
 • #2206: Mượn đao giết tăng nôn?2020-07-20 10:38
 • #2207: Có lão đại tại thoải mái a2020-07-20 10:38
 • #2208: Sư tỷ quay đầu chậm2020-07-20 10:39
 • #2209: Mở miệng mới 7 cái a2020-07-20 10:39
 • #2210: Diệt tông! Một con núm vú cao su2020-07-20 10:39
 • #2211: Hành hương chi uy! Không đủ?2020-07-20 10:39
 • #2212: Lục Phong Thiếu chủ sư tổ2020-07-20 10:39
 • #2213: Thế Tôn Đạo? Ở đâu?2020-07-20 10:40
 • #2214: Cổ kim chuyển tiếp xem Tà2020-07-20 10:40
 • #2215: Tà bên ngoài số đúng chỗ2020-07-20 10:40
 • #2216: Mũ xanh sát thủ chiêu tế2020-07-20 10:40
 • #2217: Vô Định chi bí phúc phận!2020-07-20 10:41
 • #2218: Tà lĩnh phong tao tạ2020-07-20 10:41
 • #2219: Vì Tà sửa chi Tô Lâm2020-07-20 10:41
 • #2220: Đông Phương Minh Châu Vô Định2020-07-20 10:41
 • #2221: Tố bản tìm căn Lao Vẫn2020-07-20 10:42
 • #2222: Dọa ngất vắng mặt chúng người2020-07-20 10:42
 • #2223: Đế lộ bẩm sinh?2020-07-20 10:42
 • #2224: Cũng là hắn? Hội thật chứ?2020-07-20 10:42
 • #2225: Quần hùng hội tụ đệ nhất!2020-07-20 10:42
 • #2226: Dao mổ trâu? Không dùng được a2020-07-20 10:42
 • #2227: Lấy trận xưng tổ khôi lỗ2020-07-20 10:43
 • #2228: Thiên Huyền có máu điêu khắc đá2020-07-20 10:43
 • #2229: Thần Ma lại hiện ra chuông tang2020-07-20 10:43
 • #2230: Khác nhau đối đãi? Có thể hay không2020-07-20 10:43
 • #2231: Tự tin? Tự biết? Chúc phúc2020-07-20 10:43
 • #2232: Diệu phá cự chưởng chống trời!2020-07-20 10:44
 • #2233: Mang ta đoạn đường? Tốt2020-07-20 10:44
 • #2234: Thì hỏi ngươi! Giết hay không!2020-07-20 10:44
 • #2235: Chuẩn bị đề thân? Vừa tốt2020-07-20 10:44
 • #2236: Mặt mũi này ta không muốn!2020-07-20 10:45
 • #2237: Cường địch! Nhiều một người2020-07-20 10:45
 • #2238: Treo lên đánh Thiên Tử! Ta phục!2020-07-20 10:45
 • #2239: Cái này không dùng a?2020-07-20 10:45
 • #2240: Đạo hữu không thể coi thường2020-07-20 10:45
 • #2241: Vô Lượng Bản Kinh! Linh Sơn2020-07-20 10:45
 • #2242: Ta đến tụng các ngươi nghe!2020-07-20 10:45
 • #2243: Tà tụng độ hóa sát tài?2020-07-20 10:46
 • #2244: Độ người không thành? Độ Ma!2020-07-20 10:46
 • #2245: Kinh thiên động địa 3 người thành Ma!2020-07-20 10:46
 • #2246: Đoạt đầu người? Biến trở về đến!2020-07-20 10:46
 • #2247: Thí Phật mà thôi Kim Thiền2020-07-20 10:47
 • #2248: Đặc biệt ban thưởng! Ta cũng không phục2020-07-20 10:47
 • #2249: Lấy tiến làm lùi? Đến tấc?2020-07-20 10:47
 • #2250: Trận chiến đầu tiên! Đầu đối đuôi!2020-07-20 10:47
 • #2251: Minh bạch xin đợi một chút2020-07-20 10:47
 • #2252: Ngươi một thành? Ta một phần2020-07-20 10:48
 • #2253: Dù là 1 lần đều tốt2020-07-20 10:48
 • #2254: Không sai biệt lắm cám ơn2020-07-20 10:48
 • #2255: Long tranh Hổ đấu! Được thông qua2020-07-20 10:48
 • #2256: 7 thước! 9 thước! Hỗ kính!2020-07-20 10:48
 • #2257: Nhất chiến kinh thiên động địa! Cao thấp!2020-07-20 10:49
 • #2258: Còn thế nào đánh! Có hi vọng?2020-07-20 10:49
 • #2259: Tà Thiên sơ hở? Lại đổi!2020-07-20 10:49
 • #2260: Còn xin chỉ giáo làm a!2020-07-20 10:49
 • #2261: Đừng sợ! Tại hạ nhận thua2020-07-20 10:50
 • #2262: Ta Cổ Kiếm Phong không phục2020-07-20 10:50
 • #2263: Thật chữ chiến âm cộng minh!2020-07-20 10:50
 • #2264: 1 chiêu 2 chiêu đa tạ2020-07-20 10:50
 • #2265: Trí dũng đúc thành vô địch!2020-07-20 10:51
 • #2266: Thiếu chủ ở rể vượt qua kiểm tra2020-07-20 10:51
 • #2267: Nghĩ thích lướt nhẹ qua ngực ngày tốt2020-07-20 10:51
 • #2268: Ta nữ nhân kêu Thiên Y!2020-07-20 10:51
 • #2269: Lặp lại lần nữa vải mỏng hiện2020-07-20 10:51
 • #2270: Tru sát phản nghịch! Trong nháy mắt chiến!2020-07-20 10:52
 • #2271: Trung niên tu sĩ Chu Đỉnh2020-07-20 10:52
 • #2272: Bại? Quyền chi Tiên Đài!2020-07-20 10:52
 • #2273: Sát phạt! Vô cùng vô tận!2020-07-20 10:53
 • #2274: Lấy thân là mũi tên! Bắn giết!2020-07-20 10:53
 • #2275: Trở lại như cũ! Lục Phong cười2020-07-20 10:53
 • #2276: Trận chiến cuối cùng! Tầng năm phải không?2020-07-20 10:53
 • #2277: Vì sao trắng bệch? Tính toán tường tận!2020-07-20 10:53
 • #2278: Xin lỗi ta gọi Tà Thiên2020-07-20 10:54
 • #2279: Cái này cháu ta bại lộ2020-07-20 10:54
 • #2280: Tà chi loạn Lục chi nộ2020-07-20 10:54
 • #2281: Nhập Táng Thổ ân nhân a2020-07-20 10:54
 • #2282: Giết Tà Thiên! Hộ Thiếu chủ!2020-07-20 10:55
 • #2283: Ta Minh Châu bị long đong a2020-07-20 10:55
 • #2284: Xin lỗi ta mới tới2020-07-20 10:55
 • #2285: Ngộ địch Tà Thiên đường2020-07-20 10:55
 • #2286: 1 tòa thành 1 người2020-07-20 10:55
 • #2287: Dệt áo xảo kém cỏi gặp Thần2020-07-20 10:56
 • #2288: Vơ vét Cửu Châu sát phạt đến2020-07-20 10:56
 • #2289: Không Tông Lục Tử khích tướng?2020-07-20 10:56
 • #2290: Yêu cầu? Đánh xinh đẹp điểm2020-07-20 10:56
 • #2291: Ban cho cái chết pháp thử Thiên Tử2020-07-20 10:56
 • #2292: Giết hắn? Dư xài!2020-07-20 10:57
 • #2293: Giết Tà đã thành kết cục đã định?2020-07-20 10:57
 • #2294: Bọn họ chết như thế nào?2020-07-20 10:57
 • #2295: Hồn Đạo lấy giả làm thật!2020-07-20 10:57
 • #2296: Thắng chính mình phản phá chiến bàn!2020-07-20 10:57
 • #2297: Giết hại đến từ quân đội bạn!2020-07-20 10:58
 • #2298: Thiên Tử xuất chiến! Sinh! Tử!2020-07-20 10:58
 • #2299: Thiên Tử pháp Tà chi sát! (thượng)2020-07-20 10:58
 • #2300: Thiên Tử pháp Tà chi sát! (hạ)2020-07-20 10:59
 • #2301: Sắp chết? Lần đầu giao lưu2020-07-20 10:59
 • #2302: Từ dệt! Chí tình! Cuối cùng sống!2020-07-20 10:59
 • #2303: Phục sinh không phải lúc?2020-07-20 10:59
 • #2304: Tuyệt sát! Ta nam nhân được!2020-07-20 11:00
 • #2305: Thử Thiên Tử nói ta đi2020-07-20 11:00
 • #2306: Nhớ kỹ ngươi nói cho hắn biết2020-07-20 11:00
 • #2307: Tà Nguyệt chi nghĩ Cửu Châu2020-07-20 11:00
 • #2308: Nhóm điên! Còn sống liền tốt2020-07-20 11:00
 • #2309: Xây sào huyệt ân ái ngộ thần thông2020-07-20 11:01
 • #2310: Hồng cấp! Thần tọa! Yêu Đế!2020-07-20 11:01
 • #2311: Tà muốn thành Thánh lên đường2020-07-20 11:01
 • #2312: Trực chỉ vực ngoại hỏi đường2020-07-20 11:01
 • #2313: Hướng thẳng trước giết đi2020-07-20 11:01
 • #2314: Phong hào! Trảm Tà! Tế cờ!2020-07-20 11:02
 • #2315: Vinh quang phục hồi? Tận che!2020-07-20 11:02
 • #2316: Lưu danh hiệu ứng xem quan tài2020-07-20 11:02
 • #2317: Huyết Quan mê phát thông báo2020-07-20 11:02
 • #2318: Dưỡng hồn đoạt công nhanh chậm2020-07-20 11:03
 • #2319: Dưỡng hồn khó khó làm a2020-07-20 11:03
 • #2320: Giao điểm Ma đến lưu quang2020-07-20 11:03
 • #2321: Vô kế thi như thế nào cứu?2020-07-20 11:03
 • #2322: Thuận gió 10 ngàn dặm Tà đến!2020-07-20 11:03
 • #2323: Trên trời dưới chân Ma diễm2020-07-20 11:03
 • #2324: Không biết đốm lửa nhỏ phẩm vị2020-07-20 11:04
 • #2325: Giữ lại? Tự sinh Ma diễm!2020-07-20 11:04
 • #2326: Ngộ Ma yên tâm lui địch2020-07-20 11:04
 • #2327: Băng diệt quân phù bái thần2020-07-20 11:04
 • #2328: Tốt kề vai chiến đấu!2020-07-20 11:05
 • #2329: Cam nguyện bị lừa kinh ngạc nghe2020-07-20 11:05
 • #2330: Tránh Ma Tiên Đài hóa tháp !2020-07-20 11:05
 • #2331: Tiên Đài chi kinh hãi đến bởi vì2020-07-20 11:05
 • #2332: Nghĩa vô phản cố truyền công2020-07-20 11:05
 • #2333: 89 khí huyết nảy sinh!2020-07-20 11:06
 • #2334: An ủi Phong Nhai giải hoặc2020-07-20 11:06
 • #2335: Dục vọng đặt bút thành cục2020-07-20 11:06
 • #2336: Táng Hải Phật Ma nhất niệm2020-07-20 11:06
 • #2337: Hai bên Phật Ma mắt biến2020-07-20 11:06
 • #2338: Tà chi dục vọng làm theo ý mình2020-07-20 11:07
 • #2339: Hậu hoạn tạ quan tài muốn tới2020-07-20 11:07
 • #2340: Thiên Tử Huyết Tử Tà Thiên2020-07-20 11:08
 • #2341: 2 bộ trảm Ma quan sát từ xa2020-07-20 11:08
 • #2342: Tử lộ nghịch chuyển truy Tà2020-07-20 11:08
 • #2343: Ma quỷ ước đoán kinh hãi2020-07-20 11:09
 • #2344: Thử đạt được Ma Hoàng Tước2020-07-20 11:09
 • #2345: Chờ Tà mới chiến có cảm giác2020-07-20 11:09
 • #2346: Bại lộ hỏng bét đường cũ2020-07-20 11:09
 • #2347: Ma trước còn có một người!2020-07-20 11:10
 • #2348: Chiến lên! Tà chi cậy vào!2020-07-20 11:10
 • #2349: Khéo léo dẫn dắt khâu lại2020-07-20 11:10
 • #2350: Trảm Ma! Phải cố gắng lên a2020-07-20 11:10
 • #2351: Loạn chiến kết thúc kinh hãi Ma2020-07-20 11:10
 • #2352: Ban thưởng ngươi sở dục khóa chi2020-07-20 11:10
 • #2353: Nghi hoặc đa tạ tiền bối2020-07-20 11:11
 • #2354: Lo lắng? Xách Ma mà đến!2020-07-20 11:11
 • #2355: Cửu Châu chi lo cha nói2020-07-20 11:12
 • #2356: Sụp đổ chi lo kinh Tà2020-07-20 11:12
 • #2357: Tà nguy hiểm Cảo danh tiếng2020-07-20 11:12
 • #2358: Thử chi dục Huyết Quan hiện2020-07-20 11:12
 • #2359: Cùng ta La Tranh một dạng2020-07-20 11:13
 • #2360: Hai trăm năm Thần kiếp hiện2020-07-20 11:13
 • #2361: Tam Thiên Ngôn hai ba ngữ2020-07-20 11:13
 • #2362: Bởi vì hắn muốn tới2020-07-20 11:14
 • #2363: Đơn giản hình dáng xuất chinh2020-07-20 11:14
 • #2364: Vẽ bức tranh vào trận2020-07-20 11:14
 • #2365: Lời phá Bá Vương giới hạn thấp nhất2020-07-20 11:14
 • #2366: Khám phá người nào cao một trượng?2020-07-20 11:15
 • #2367: Hưng phấn nghi hoặc tiến bộ2020-07-20 11:15
 • #2368: Thiên Tử dị động gió nổi lên2020-07-20 11:15
 • #2369: Cảo chi tâm Ma chi nguyện2020-07-20 11:16
 • #2370: Xem xét lại thất vọng Ma đâu?2020-07-20 11:16
 • #2371: Lẫn nhau ước lượng biến lên lần sau2020-07-20 11:16
 • #2372: Ma đúc chiến trường điên tuôn ra2020-07-20 11:17
 • #2373: Có muốn tên Thử nhìn lấy2020-07-20 11:17
 • #2374: Cho chút thể diện đừng đi2020-07-20 11:17
 • #2375: Trận chiến mở màn Phù Đồ vì tháp2020-07-20 11:17
 • #2376: Trận chiến mở màn Yêu Thần chi tọa2020-07-20 11:18
 • #2377: Nhưng đây là quần ẩu a2020-07-20 11:18
 • #2378: Hắn thật làm đến a2020-07-20 11:18
 • #2379: Sau khi chiến đấu chi ngộ toái phiến2020-07-20 11:19
 • #2380: Quần chiến đơn đấu cục loạn2020-07-20 11:19
 • #2381: Ném? Xuất thủ bất phàm2020-07-20 11:19
 • #2382: Trước báo thù tổng không sai2020-07-20 11:20
 • #2383: Ngộ Ma đồ vậy ta đâu?2020-07-20 11:20
 • #2384: Ra đại sự giết giết!2020-07-20 11:20
 • #2385: Hai trảm từng bước làm đầu!2020-07-20 11:21
 • #2386: Dục vọng dùng cái gì thành lực?2020-07-20 11:21
 • #2387: May mắn trảm Ma? Rắm thối2020-07-20 11:21
 • #2388: Trảm Ma ngọn nguồn từ đám bọn hắn2020-07-20 11:22
 • #2389: Cách sống nhắc nhở tiến lên2020-07-20 11:22
 • #2390: Dẫn bạo nhị chiến biến địch2020-07-20 11:22
 • #2391: Sinh mệnh kỳ tích che chở!2020-07-20 11:22
 • #2392: Cố lên a cám ơn a2020-07-20 11:22
 • #2393: Biết rõ biến Vũ Thương kinh hãi hỏi2020-07-20 11:22
 • #2394: Chỉ đường việc lớn việc nhỏ2020-07-20 11:23
 • #2395: Không có đạo lý còn sống2020-07-20 11:23
 • #2396: Mừng rỡ lo lắng Ma đến2020-07-20 11:23
 • #2397: Thử một chút lời nói có thể2020-07-20 11:23
 • #2398: Song Ma giáp công làm trái mệnh lệnh2020-07-20 11:24
 • #2399: Ba cái thời gian trận đầu2020-07-20 11:24
 • #2400: Hai cái thời gian nhị chiến2020-07-20 11:24
 • #2401: Giống như đã từng quen biết? Nguyên Võng2020-07-20 11:24
 • #2402: Một cái thời gian nhịp tim đập2020-07-20 11:24
 • #2403: Ma Tiêu chi ngộ đáng tiếc2020-07-20 11:25
 • #2404: Tà chi sát! Em gái ngươi a!2020-07-20 11:25
 • #2405: Sát pháp kiểu chết điểm đáng ngờ2020-07-20 11:25
 • #2406: Gương mặt khổng lồ chỗ Tà ở đâu2020-07-20 11:26
 • #2407: Thắp sáng dò xét Thiên nổ2020-07-20 11:26
 • #2408: Chữ cổ La Tranh kiếp đến2020-07-20 11:26
 • #2409: Phúc theo kiếp đến thất bại?2020-07-20 11:27
 • #2410: Lạnh nhạt không màu Thần Cung!2020-07-20 11:27
 • #2411: Nhất chỉ giết một tấc chỗ2020-07-20 11:27
 • #2412: Thần Cung chi uy phá cục!2020-07-20 11:28
 • #2413: Quan phương giải thích bác bỏ tin đồn2020-07-20 11:28
 • #2414: An phận gió giục mây vần2020-07-20 11:28
 • #2415: Làm không khôi hài thăm dò2020-07-20 11:29
 • #2416: Ngươi thử một chút gặp tà2020-07-20 11:29
 • #2417: Cái này làm sao có thể?2020-07-20 11:29
 • #2418: Cảo đại nhân đi chịu chết2020-07-20 11:29
 • #2419: Thử chi nghĩ Thử chi lừa gạt2020-07-20 11:30
 • #2420: Trăm năm sau biến mất một2020-07-20 11:30
 • #2421: Ma chi ngọn nguồn hi vọng?2020-07-20 11:30
 • #2422: Chúng ta được hay không a2020-07-20 11:30
 • #2423: Châm ngòi chi chiến kinh hãi lục2020-07-20 11:31
 • #2424: Quân trận đại thành! Lại kinh hãi2020-07-20 11:31
 • #2425: Hiến Ma tế tự vì sao?2020-07-20 11:31
 • #2426: Tà Nguyệt chi mưu bí ẩn2020-07-20 11:31
 • #2427: Tìm chỗ dựa luận tu đồ2020-07-20 11:32
 • #2428: Tu 3000 chí cao xa2020-07-20 11:32
 • #2429: Nói rõ bản nguyên? Xúc bản nguyên!2020-07-20 11:33
 • #2430: Lại biến một câu kinh hãi Đế2020-07-20 11:33
 • #2431: Thiên Đế ngộ giảng đạo xong2020-07-20 11:34
 • #2432: Muốn tu trước quên! Hóa đất2020-07-20 11:34
 • #2433: Kinh hãi nhanh! Cái này rất đáng giá2020-07-20 11:34
 • #2434: Này thần thông tên là thương!2020-07-20 11:34
 • #2435: Cảm động đến rơi nước mắt hi vọng2020-07-20 11:34
 • #2436: Người nào cứu người nào hai thành sáu2020-07-20 11:34
 • #2437: Cái kia Chủng Ma loại kia Ma2020-07-20 11:35
 • #2438: Chiến lực chi lo gặp nạn2020-07-20 11:36
 • #2439: Kinh hỉ vô thường nhàm chán2020-07-20 11:36
 • #2440: Đoạn Chu thật lớn huyết kính2020-07-20 11:36
 • #2441: Niễn Khôn phá kính buồn bực2020-07-20 11:36
 • #2442: Ngươi phải chết ngươi đừng trốn2020-07-20 11:36
 • #2443: Thế yếu Bất Chu đánh lăn2020-07-20 11:37
 • #2444: Bồi luyện xác thực lại trốn2020-07-20 11:37
 • #2445: Trang xong liền chạy mặt đâu?2020-07-20 11:37
 • #2446: Ép lên ép xuống Tà quấn2020-07-20 11:38
 • #2447: 5 cây côn tự tin?2020-07-20 11:38
 • #2448: Hai nhập Huyết Lam rơi loại2020-07-20 11:38
 • #2449: La Mai nỗi khổ Tà đến2020-07-20 11:39
 • #2450: Thay cái thân phận lại đến2020-07-20 11:39
 • #2451: Não bổ thần phục cái tát2020-07-20 11:39
 • #2452: Nơ con bướm bù một cái2020-07-20 11:39
 • #2453: Sơ huyết nơi phát ra? Nhận chủ2020-07-20 11:39
 • #2454: Thống nhất một chút thương điên2020-07-20 11:40
 • #2455: Có thể thử một chút chạy trốn?2020-07-20 11:40
 • #2456: Hi vọng tuyệt vọng gặp quỷ2020-07-20 11:40
 • #2457: Bận bịu cái gì? Bận bịu cái này2020-07-20 11:41
 • #2458: Bá đạo ôn nhu tức giận2020-07-20 11:41
 • #2459: Ngài muốn ngài hãy nói a2020-07-20 11:42
 • #2460: Chưa kịp may mắn2020-07-20 11:42
 • #2461: Đi liền nhất thống2020-07-20 11:42
 • #2462: Lại đi gặp lại vô sỉ2020-07-20 11:43
 • #2463: Tốt nói được thì làm được2020-07-20 11:43
 • #2464: Có ta không có hắn được không?2020-07-20 11:43
 • #2465: Cảm giác tốt đẹp? Điệp phong2020-07-20 11:44
 • #2466: Khang trang đường nâng giới đến2020-07-20 11:44
 • #2467: Xấu hổ thăm dò cố nhân2020-07-20 11:44
 • #2468: Cái này dễ thôi điệp hóa linh2020-07-20 11:44
 • #2469: Thần phục đại nhân chờ một chút2020-07-20 11:45
 • #2470: Hiệu ứng hồ điệp chủ thượng2020-07-20 11:45
 • #2471: Suýt nữa quên tuyên truyền2020-07-20 11:45
 • #2472: Giúp một cái người nổi danh2020-07-20 11:46
 • #2473: Hoang ngôn suy nghĩ làm ầm ĩ2020-07-20 11:46
 • #2474: Bàn bạc kỹ hơn trông2020-07-20 11:46
 • #2475: Tai nạn La Mai gây sự2020-07-20 11:46
 • #2476: Bọn họ nghĩ như vậy2020-07-20 11:47
 • #2477: Tiểu La Tranh không thể nhẫn2020-07-20 11:47
 • #2478: Dung huyết đổi Thiên nhập bờ sông2020-07-20 11:47
 • #2479: Thoát đi Tà cái lồng thất bại?2020-07-20 11:47
 • #2480: Một cục đá hạ ba con chim thâm mưu!2020-07-20 11:48
 • #2481: Vô lại ngàn người chỉ trỏ2020-07-20 11:48
 • #2482: La Tranh đại nhân? Nô lệ?2020-07-20 11:49
 • #2483: Bay mãnh đồ tổ đại nhân!2020-07-20 11:49
 • #2484: Đưa chiến hữu cổ ao máu2020-07-20 11:49
 • #2485: La Tranh chi chủ Vực biến2020-07-20 11:49
 • #2486: Chủng Ma chi phong lo nghi ngờ2020-07-20 11:49
 • #2487: Quy Điện cười luận trảm Ma2020-07-20 11:50
 • #2488: Giết sứ nghị hội át chủ bài2020-07-20 11:50
 • #2489: Thiên Đế Thiên Tử luận cao2020-07-20 11:51
 • #2490: Cao nhân mẫu nữ nói Tà2020-07-20 11:51
 • #2491: Chuyên nghiệp 13 Tổ Điện2020-07-20 11:52
 • #2492: Nguyên lão ra ngươi đến a2020-07-20 11:52
 • #2493: Huyết thệ bày ra địch phá điệp2020-07-20 11:52
 • #2494: Mới thấy mời tuyển kiểu chết2020-07-20 11:53
 • #2495: Tổ Điện chi uy trầm luân2020-07-20 11:53
 • #2496: Bất quá còn có hi vọng2020-07-20 11:54
 • #2497: Từ không nói có dung hợp2020-07-20 11:54
 • #2498: Linh Đang ra Chủng Ma hiện2020-07-20 11:54
 • #2499: Thận trọng từng bước cuồng nhiệt2020-07-20 11:54
 • #2500: Tự tiêu khiển rời đi thơm quá2020-07-20 11:55
 • #2501: Thù thương cha bằng nữ quý2020-07-20 11:55
 • #2502: Hành động lớn phá chướng tao ngộ2020-07-20 11:55
 • #2503: Ta có diệu kế Thâu Thiên2020-07-20 11:55
 • #2504: Thiêu đốt đồ Ma thiên biến2020-07-20 11:55
 • #2505: Rời đi không thể không đi2020-07-20 11:56
 • #2506: Vân động song hỉ lâm môn2020-07-20 11:56
 • #2507: Cưỡng ép mang đi kinh ngữ2020-07-20 11:56
 • #2508: Ma dục truy Tà sinh nghi2020-07-20 11:56
 • #2509: Dẫn ngươi đi nhìn La Tranh2020-07-20 11:57
 • #2510: Dụng ý ba cái sợ hàng2020-07-20 11:57
 • #2511: Truy trốn chi chiến đứng ngoài quan sát2020-07-20 11:57
 • #2512: Hoàng Tước? Chuyên giết Hoàng Tước!2020-07-20 11:58
 • #2513: Hoàn mỹ quyết đấu phản truy!2020-07-20 11:58
 • #2514: Chưa thực hiện được báo tin xem nhẹ2020-07-20 11:59
 • #2515: Ma an tâm Thử chờ lệnh2020-07-20 11:59
 • #2516: Mưa gió muốn tới mồi tướng2020-07-20 11:59
 • #2517: Gặp lại kinh sợ2020-07-20 11:59
 • #2518: Không mưu mà hợp dẫn Ma2020-07-20 11:59
 • #2519: Hỗn loạn đào vong Thôn Mang2020-07-20 11:59
 • #2520: Cái này đần độn chết chắc2020-07-20 12:00
 • #2521: Nói tụ hợp thì tụ hợp?2020-07-20 12:00
 • #2522: Lực đẩy Mang Sơn quỷ trở lại2020-07-20 12:00
 • #2523: Hư huyễn chi chiến Ma ngừng2020-07-20 12:01
 • #2524: Tất đi ta thật là sợ a2020-07-20 12:01
 • #2525: Run rẩy chỉ cầu không chết2020-07-20 12:01
 • #2526: Đại thế tiểu thế thác thân2020-07-20 12:01
 • #2527: Chém giết toàn diện đều đi!2020-07-20 12:02
 • #2528: Không được lời nói có ta2020-07-20 12:02
 • #2529: Bằng Cử bất lực Tà dụ2020-07-20 12:02
 • #2530: Ước định chiến lực Ma Úy2020-07-20 12:03
 • #2531: Bởi vì là ta đánh2020-07-20 12:03
 • #2532: Băng Diễn khổ tìm trận chiến mở màn2020-07-20 12:03
 • #2533: Một bước tìm tòi kinh hãi phía trên2020-07-20 12:03
 • #2534: Thử bí Tà chạy âm Cảo2020-07-20 12:03
 • #2535: Thương cảm cấp dưới cục khó2020-07-20 12:04
 • #2536: Trời đem sập khó chuyển dịch2020-07-20 12:04
 • #2537: Cơ biến có thừa? Dung hợp2020-07-20 12:04
 • #2538: Muốn không các ngươi liên thủ?2020-07-20 12:05
 • #2539: Thật liên thủ tiểu tràng diện2020-07-20 12:05
 • #2540: Ngươi biết Cửu Thiên a2020-07-20 12:05
 • #2541: Cục lộ ra vô tri ưu việt2020-07-20 12:06
 • #2542: Cửu Thiên a ta cũng sẽ2020-07-20 12:06
 • #2543: Chuẩn bị tốt nói một tiếng2020-07-20 12:06
 • #2544: Toàn lực bạo phát trận chiến cuối cùng!2020-07-20 12:06
 • #2545: Hoàn mỹ chi chiến giết Cảo!2020-07-20 12:07
 • #2546: Bại lộ? Quen biết? Kinh hãi sườn núi!2020-07-20 12:07
 • #2547: Khí thế to lớn ưu thương gặp lại2020-07-20 12:07
 • #2548: Nói rất dài dòng Tàng Thiên?2020-07-20 12:08
 • #2549: Từ nay về sau theo ta2020-07-20 12:08
 • #2550: Đại nhân ô ô đại gia2020-07-20 12:08
 • #2551: Vô cùng lớn hiểu lầm mênh mông2020-07-20 12:09
 • #2552: Cảo tai họa Hỗn Độn phá!2020-07-20 12:09
 • #2553: Các phương phản ứng gió nổi lên2020-07-20 12:09
 • #2554: Nương pháo Tà hố phản tặng2020-07-20 12:09
 • #2555: Ma Thiếp chính là bất tài2020-07-20 12:09
 • #2556: Đều có cần thiết hạ giới2020-07-20 12:10
 • #2557: Phúc họa mưa gió hội tụ2020-07-20 12:10
 • #2558: Ngao Kệ trang bức cứu Tà2020-07-20 12:10
 • #2559: Không rõ Chủng Ma xuất thế2020-07-20 12:11
 • #2560: Mỹ hảo nói Tà nhìn Tà2020-07-20 12:11
 • #2561: Hiểm chết! Đỉnh sóng! Điên cuồng!2020-07-20 12:11
 • #2562: Vô địch La Tranh! Âm mưu?2020-07-20 12:11
 • #2563: Thiên hạ biết quân! Điên cuồng2020-07-20 12:12
 • #2564: Thiên hạ biết quân! Tà chết?2020-07-20 12:12
 • #2565: Sinh tử thành mê sương mù nồng2020-07-20 12:13
 • #2566: Đáng chết là ta à2020-07-20 12:13
 • #2567: La Sát Chủng Ma nhị chiến2020-07-20 12:13
 • #2568: Nghi ngờ châu hiện sợ hãi2020-07-20 12:14
 • #2569: Bởi vì tha thiết ước mơ2020-07-20 12:14
 • #2570: Tham niệm quyết chiến lừa dối2020-07-20 12:14
 • #2571: Quỷ dị sơ hiện ném châu2020-07-20 12:15
 • #2572: La Túc hạ giới quỷ chết2020-07-20 12:15
 • #2573: Chủng Ma hóa khóa sợ hãi?2020-07-20 12:15
 • #2574: Này Long cùng hắn có quan hệ!2020-07-20 12:16
 • #2575: Ma Băng chi chiến dưỡng Ma2020-07-20 12:16
 • #2576: Nghĩa bất dung từ cự quan?2020-07-20 12:16
 • #2577: Cửu Châu giết đi quan tài họa2020-07-20 12:17
 • #2578: Thất Đạo chi phạt châu đến2020-07-20 12:17
 • #2579: Ngao Kệ tự bạo sợ đến2020-07-20 12:18
 • #2580: Lục Phong báo ân chắc chắn chứ?2020-07-20 12:19
 • #2581: Thiên cơ không chịu nổi một kích2020-07-20 12:19
 • #2582: Không phải chết sớm a2020-07-20 12:19
 • #2583: Cửu Châu cái chết ngồi nhìn2020-07-20 12:20
 • #2584: Song song hợp tác quỷ chiến2020-07-20 12:20
 • #2585: Không thể đụng vào? Tỉnh thế!2020-07-20 12:20
 • #2586: Luận châu xem châu đứng ngoài quan sát?2020-07-20 12:21
 • #2587: Tế đường tế tâm tế chiến2020-07-20 12:21
 • #2588: Tiên cấp Đạo Binh trảm châu!2020-07-20 12:21
 • #2589: La Túc ngươi nói cái gì2020-07-20 12:22
 • #2590: Kế trong kế lại nuốt!2020-07-20 12:22
 • #2591: Ba tiếng sấm sét may mắn còn sống sót2020-07-20 12:22
 • #2592: Lấy Tà nhập châu biến lên!2020-07-20 12:23
 • #2593: Xây đường vì đường vui sướng2020-07-20 12:23
 • #2594: Xem mà quen chi tà tính2020-07-20 12:24
 • #2595: Ngừng trào phúng không phải a2020-07-20 12:24
 • #2596: Thử đến tốt khóa châu2020-07-20 12:25
 • #2597: Dệt Đạo vì khóa hai động2020-07-20 12:25
 • #2598: Liên thủ khóa mở vì chiến!2020-07-20 12:25
 • #2599: Che lấp thiên cơ tìm Tà!2020-07-20 12:26
 • #2600: Nhất kích sắp thành hai trảm2020-07-20 12:26
 • #2601: Rốt cục chịu đi ra?2020-07-20 12:27
 • #2602: Thôn phệ tự đại xuân dược2020-07-20 12:27
 • #2603: Ma dùng Tà thuốc kinh thanh2020-07-20 12:27
 • #2604: Nam nữ sự tình bỉ ổi luận2020-07-20 12:28
 • #2605: Ma Tà chi tâm trông mong chết2020-07-20 12:28
 • #2606: Cẩu thả tai họa Tương Dạ2020-07-20 12:28
 • #2607: Quanh co khúc khuỷu tán đi giao lưu2020-07-20 12:28
 • #2608: Song địch đến Tà Thiên động2020-07-20 12:29
 • #2609: Giễu cợt lạnh lẽo nhìn gật đầu2020-07-20 12:29
 • #2610: Lý do bắt Tà đao quyền2020-07-20 12:29
 • #2611: Trước điêu quyền lại điêu đao2020-07-20 12:30
 • #2612: Trảm Đạo điêu chính mình phản kích2020-07-20 12:30
 • #2613: Quyền kinh bốn phía cao thấp2020-07-20 12:30
 • #2614: Rửa nhục? Dựa đạo mà sinh!2020-07-20 12:31
 • #2615: Hai quyền ngừng chiến phi đạo?2020-07-20 12:31
 • #2616: Tà hỏi thăm nhìn lấy làm2020-07-20 12:31
 • #2617: Không nhìn giúp hắn một chút2020-07-20 12:32
 • #2618: Cảm ơn xóa đi trảm thủ2020-07-20 12:32
 • #2619: Lấy Thánh khu đạo? Lại đoán2020-07-20 12:32
 • #2620: Rõ ràng chi! Tạ lầm người2020-07-20 12:32
 • #2621: Gì đối địch? Nhìn lấy làm2020-07-20 12:33
 • #2622: Trời vong! Đạo ngừng! Tà hỏi2020-07-20 12:33
 • #2623: Thật hỏi mộng ngữ hoảng sợ2020-07-20 12:33
 • #2624: Tái chiến làm sao có thể?2020-07-20 12:34
 • #2625: Chiến lúc ngộ đạo dần tối2020-07-20 12:34
 • #2626: Đi ý tự bạo đạo đến2020-07-20 12:34
 • #2627: Huyết nhãn sáng hồi âm kinh hãi2020-07-20 12:34
 • #2628: Nghi vấn? Mượn đường mà chiến!2020-07-20 12:34
 • #2629: Mang ra đạo thành quyền! Lại lẩm bẩm2020-07-20 12:35
 • #2630: Vì cầu giải hoặc tái chiến!2020-07-20 12:35
 • #2631: Lại xem đến chậm chi kinh hãi2020-07-20 12:35
 • #2632: Quý tiện? Sát cơ phế phẩm?2020-07-20 12:35
 • #2633: Ngươi nói quá đúng2020-07-20 12:36
 • #2634: Hận đạo không tàn! Tà mời!2020-07-20 12:36
 • #2635: Cảm khái lễ tế an tĩnh2020-07-20 12:36
 • #2636: Các ngươi lui! Để cho ta tới!2020-07-20 12:37
 • #2637: Lấy lớn hiếp nhỏ được chứ?2020-07-20 12:37
 • #2638: Thật tốt đúng không Tà Thiên?2020-07-20 12:37
 • #2639: Địch tăng ta tiêu tan xuất quyền2020-07-20 12:37
 • #2640: Lấy đạo mê chi xuất thủ!2020-07-20 12:38
 • #2641: Đổi hắn đến cũng giống vậy?2020-07-20 12:38
 • #2642: Các ngươi chưa phát giác hổ thẹn?2020-07-20 12:38
 • #2643: Tà Thử chỉ kém một đạo?2020-07-20 12:38
 • #2644: Bởi vì khống mà thắng! Miệng lớn2020-07-20 12:39
 • #2645: Chủng Ma Thần trợ cái rắm chuyển2020-07-20 12:39
 • #2646: Sinh tử cục ta phục2020-07-20 12:39
 • #2647: Địch bạn đều là nghĩ ta phục2020-07-20 12:39
 • #2648: Mê đạo lại mời đá vụn2020-07-20 12:39
 • #2649: Đoạn Tà ba thành chi có!2020-07-20 12:40
 • #2650: Luyện Thể Sĩ tên Tà Thiên!2020-07-20 12:40
 • #2651: Năm phần? Dừng ở đây!2020-07-20 12:40
 • #2652: Tà Thiên ngươi đáng chết!2020-07-20 12:40
 • #2653: Lại tự bạo? Rất xin lỗi2020-07-20 12:41
 • #2654: Không cần chiều theo tại ta2020-07-20 12:41
 • #2655: Coi là lúc Chủng Ma biến!2020-07-20 12:41
 • #2656: Nuốt đạo đạp bay phản ném2020-07-20 12:41
 • #2657: Thành toàn ước lượng trời giọng mỉa mai2020-07-20 12:42
 • #2658: Ai dám lấn Thiếu chủ của ta!2020-07-20 12:42
 • #2659: Nhóm đến Thiên Mệnh phản phác2020-07-20 12:42
 • #2660: Nuốt Tà Tà nuốt hỏi tên2020-07-20 12:42
 • #2661: Sáng cùng tối nổi danh2020-07-20 12:43
 • #2662: Băng quỳ xấu hổ ray rức Tà nhìn!2020-07-20 12:43
 • #2663: Dạng này a không đúng2020-07-20 12:43
 • #2664: Diệu Đế! Nguyên lai là ngươi!2020-07-20 12:43
 • #2665: Tiếp người chết bởi thói quen2020-07-20 12:44
 • #2666: Bản Đế thuận tiện trảm Tà!2020-07-20 12:44
 • #2667: Tìm kiếm sinh tử đấu pháp2020-07-20 12:44
 • #2668: Tinh không người điên giọng mỉa mai2020-07-20 12:44
 • #2669: Chớ nói lung tung hội bại lộ2020-07-20 12:44
 • #2670: Đưa Thiếu chủ cô nãi nãi2020-07-20 12:45
 • #2671: Khúc đã cuối cùng người chưa tán2020-07-20 12:45
 • #2672: Đường về ngươi nói cái gì?2020-07-20 12:45
 • #2673: Các ngươi đây là làm gì?2020-07-20 12:46
 • #2674: Cha ta hắn gọi Tà Thiên2020-07-20 12:46
 • #2675: Hắn còn có con trai?2020-07-20 12:46
 • #2676: Khải hoàn Tà Nguyệt phản kích2020-07-20 12:46
 • #2677: Hồng nhan lời nói trong phòng2020-07-20 12:47
 • #2678: Huynh đệ lời nói ngoài phòng2020-07-20 12:47
 • #2679: Tà chi giao dịch Tế Thần2020-07-20 12:47
 • #2680: Im ắng chỗ nghe sấm sét2020-07-20 12:47
 • #2681: Kinh Tà đạo bổ căn cơ2020-07-20 12:48
 • #2682: Đợi hơn vạn năm đáng sợ!2020-07-20 12:48
 • #2683: Tự hỏi là thời điểm2020-07-20 12:48
 • #2684: Du xuân gặp sườn núi đại ca2020-07-20 12:48
 • #2685: Gặp lại Tà Thiên chi dục2020-07-20 12:48
 • #2686: Khổ nên kỹ viện chiếu thư2020-07-20 12:49
 • #2687: Muốn thăng Cửu Thiên liêm sỉ2020-07-20 12:49
 • #2688: Tin vui thành khẩn bắt Tà2020-07-20 12:49
 • #2689: Luống cuống giết gà dọa khỉ2020-07-20 12:50
 • #2690: Ngươi thảm! Tuế Nguyệt Pha!2020-07-20 12:50
 • #2691: Cổ thư trường đao như thế nào?2020-07-20 12:50
 • #2692: Thí Đế Phổ! Tà rơi sườn núi!2020-07-20 12:51
 • #2693: Sườn núi hiểm có Đế từng trốn2020-07-20 12:51
 • #2694: Thời không thác loạn sinh hạn!2020-07-20 12:51
 • #2695: Tiểu sơn nhà cỏ đối thoại2020-07-20 12:51
 • #2696: Phi Dương huynh người trẻ tuổi2020-07-20 12:52
 • #2697: Thiếu chủ hiển thế! Nghi ngờ2020-07-20 12:52
 • #2698: Trêu đùa tìm đường mênh mông2020-07-20 12:52
 • #2699: Tiên Hồng phong sơn hai đường2020-07-20 12:52
 • #2700: Vô sỉ sóng sau tận đường2020-07-20 12:52
 • #2701: Phiền phức trước sóng lại sóng2020-07-20 12:53
 • #2702: Song Tà hội Long Xà biến2020-07-20 12:53
 • #2703: Đi cửa sau sông dài biến2020-07-20 12:53
 • #2704: Trăm năm kỳ trảm Tà họa2020-07-20 12:53
 • #2705: Cổ kim xen lẫn tuổi trôi qua2020-07-20 12:54
 • #2706: Tuế nguyệt(năm tháng) đao quyền xuất thần2020-07-20 12:54
 • #2707: Đế lời tốt số nhất2020-07-20 12:54
 • #2708: Hắc ám tìm con ba hỏi2020-07-20 12:54
 • #2709: Vận mệnh luận sợ vạn nhất2020-07-20 12:54
 • #2710: Ám đi chân tướng rõ ràng2020-07-20 12:55
 • #2711: Sóng gió nổi lên trở về chết2020-07-20 12:55
 • #2712: Quyệt Vân Tam Thanh thỉnh tội2020-07-20 12:55
 • #2713: Lấy máu trả máu! Là địch!2020-07-20 12:56
 • #2714: Người đã biến sự tình cũng không phải2020-07-20 12:56
 • #2715: Thiên Nga chí 16 năm2020-07-20 12:56
 • #2716: Diệu Đế thế nào nghĩ2020-07-20 12:56
 • #2717: Chiến mở Tam Thanh lại ra2020-07-20 12:57
 • #2718: Môn chủ chi yêu giúp đỡ2020-07-20 12:57
 • #2719: Có Đế tên Hằng tiếc lúc2020-07-20 12:57
 • #2720: Cầu chú ý? Gần ánh sáng2020-07-20 12:57
 • #2721: Trải qua bên sinh ngộ điểm sáng2020-07-20 12:57
 • #2722: Bệnh thần kinh quỷ hóa Đạo2020-07-20 12:58
 • #2723: Nghiêm túc nhìn thiếu mở miệng2020-07-20 12:58
 • #2724: Như thế to a là ai!2020-07-20 12:58
 • #2725: Nhìn ngươi sư tôn cười2020-07-20 12:58
 • #2726: Chiến tướng tận lục tướng chết?2020-07-20 12:58
 • #2727: Hỏi một chút lực lượng tương đương2020-07-20 12:59
 • #2728: Đầu trang bức cuối cùng rung động2020-07-20 12:59
 • #2729: Cái gì a hắn động2020-07-20 12:59
 • #2730: Ngươi không nên ta tên Hoa2020-07-20 13:00
 • #2731: Cần gì chứ vì muốn tốt cho ngươi2020-07-20 13:00
 • #2732: Không nghe thấy Hoa tên khống chế2020-07-20 13:01
 • #2733: Hoa chi suy nghĩ không dễ2020-07-20 13:01
 • #2734: Hi vọng tới tới đi đi2020-07-20 13:02
 • #2735: Đau cùng nhanh có hi vọng?2020-07-20 13:02
 • #2736: Lục Phong đi tốt? Đi thôi2020-07-20 13:02
 • #2737: Rời đi mơ hồ quyến luyến2020-07-20 13:02
 • #2738: Lần thứ hai hiển thế! Thí Đế!2020-07-20 13:03
 • #2739: Hắn vì sao còn không chết?2020-07-20 13:03
 • #2740: Phong chết thua mờ mịt2020-07-20 13:03
 • #2741: Suối phun Bạch Sơn nén bi thương2020-07-20 13:03
 • #2742: Giá gỗ con rối tỷ tỷ2020-07-20 13:04
 • #2743: Hạo nữ điên Lục gia lo2020-07-20 13:04
 • #2744: Ta đi đây là Đại Đế?2020-07-20 13:04
 • #2745: Gặp mặt lẫn nhau cảm tạ2020-07-20 13:04
 • #2746: Phi Tinh Truyền Hận Hoa sự tình2020-07-20 13:04
 • #2747: Vũ Thương thành Thần Nghiệt Thần2020-07-20 13:05
 • #2748: Tà chi Nghiệt Thần mời về!2020-07-20 13:05
 • #2749: Chừa cho hắn mặt? Ẩn thương?2020-07-20 13:05
 • #2750: Kiếp mê nội bộ chi nộ2020-07-20 13:06
 • #2751: Lục Tùng nhấc lên bài ức cổ2020-07-20 13:06
 • #2752: Từ từ sẽ đến tới chậm2020-07-20 13:07
 • #2753: Nhấc quan tài Hỗn Độn Đạo Thể2020-07-20 13:07
 • #2754: Ba chuyện xin dừng bước2020-07-20 13:07
 • #2755: Lại đến lấy chính mình vì kiếp!2020-07-20 13:07
 • #2756: Chờ ta độ cái kiếp trước2020-07-20 13:08
 • #2757: Chịu không được ta đi!2020-07-20 13:08
 • #2758: Đổi người nhất chiến tiến thối!2020-07-20 13:09
 • #2759: Tà chi khiêu khích dụng ý2020-07-20 13:09
 • #2760: Thất bại quân đội bạn đánh mặt2020-07-20 13:09
 • #2761: Ngàn trượng hỗn chiến! Giãy dụa2020-07-20 13:09
 • #2762: Lục Tùng xuất thủ thành Thần!2020-07-20 13:09
 • #2763: Cái gì kiếp? Thì ra là thế2020-07-20 13:10
 • #2764: Kiếp biến bí mật đến cửa2020-07-20 13:10
 • #2765: Hiểu lầm phán đường hỏi đường2020-07-20 13:10
 • #2766: Rượu nhạt báo ân đến bởi vì2020-07-20 13:10
 • #2767: Khổ tâm kiếp sau lại tu2020-07-20 13:11
 • #2768: Nữ nhân càng nhiều càng tốt?2020-07-20 13:11
 • #2769: Ưu điểm mênh mông chi mệnh2020-07-20 13:11
 • #2770: Tiếp dẫn Đạo Hà kiếp đến!2020-07-20 13:11
 • #2771: Đại Khai Thiên Kiếp nuốt chi!2020-07-20 13:11
 • #2772: Thất vọng cực độ? Xuất phát!2020-07-20 13:12
 • #2773: Nhân Quả Cảnh luận Thánh Nhân2020-07-20 13:12
 • #2774: Trì hoãn cười cự người đâu2020-07-20 13:12
 • #2775: Hoàng Sơn ngươi sớm nói a2020-07-20 13:13
 • #2776: Già trẻ người quen cừu nhân2020-07-20 13:13
 • #2777: Nam nhân nữ nhân trà lời nói2020-07-20 13:13
 • #2778: Thịnh hội mở lặn xuống nước2020-07-20 13:13
 • #2779: Tiểu Tiểu trọng tài hút mắt2020-07-20 13:14
 • #2780: Thổ huyết thắng người xấu2020-07-20 13:14
 • #2781: Hộ chủ chi tâm? Thánh hoa2020-07-20 13:14
 • #2782: Lão cha xuất thủ Thánh Tài!2020-07-20 13:14
 • #2783: Các phương phản ứng đến cửa2020-07-20 13:14
 • #2784: Mở miệng xuyên đài?2020-07-20 13:15
 • #2785: Xuyên đài bại lộ xong đời2020-07-20 13:15
 • #2786: Âm Dương vết chai cái này cũng được?2020-07-20 13:15
 • #2787: Tạo hoá chi kinh hãi xuất thủ2020-07-20 13:16
 • #2788: Vì sao? Chỉ là trang bức2020-07-20 13:16
 • #2789: Thượng chi ngộ tâm nguyện thành2020-07-20 13:16
 • #2790: Lục Đạo Luân Hồi Minh Khâm2020-07-20 13:16
 • #2791: Đạo lữ Đạo thề kỳ quái2020-07-20 13:16
 • #2792: Cửu Kiếp Thánh Nhân cười như điên2020-07-20 13:17
 • #2793: Gia súc chi mê người đâu2020-07-20 13:17
 • #2794: Người ngông cuồng luận đạo luận bàn2020-07-20 13:17
 • #2795: Liên tiếp ba kinh hãi nghi ước lượng2020-07-20 13:17
 • #2796: Cười khổ rất tốt xem gần2020-07-20 13:18
 • #2797: Toàn diện đả kích? Cùng xem2020-07-20 13:18
 • #2798: Loạn cục hội tâm nhất kích2020-07-20 13:18
 • #2799: Cửu Châu chi phong kết thúc2020-07-20 13:18
 • #2800: Dẫn Phi Dương xin chỉ giáo2020-07-20 13:19
 • #2801: Như thế luận bàn! Mộng2020-07-20 13:19
 • #2802: Tà chi phong nhất quyền phân!2020-07-20 13:19
 • #2803: Đoán cục ngươi nói cái gì?2020-07-20 13:20
 • #2804: Minh Khâm chi nộ Thánh chết?2020-07-20 13:20
 • #2805: Tiểu Thụ nghịch ngợm lên sân khấu2020-07-20 13:20
 • #2806: Chịu chết đắc đạo trên trời rơi xuống2020-07-20 13:20
 • #2807: Tam Đế Tứ Tổ Ngũ Lão2020-07-20 13:21
 • #2808: Thượng Minh Khâm Lục Phi Dương2020-07-20 13:21
 • #2809: Cái gì phong cách chiến đấu2020-07-20 13:21
 • #2810: Cần phải là như vậy a?2020-07-20 13:21
 • #2811: Phục khắc? Tà chi mị lực!2020-07-20 13:22
 • #2812: Bạo điểm đến từ sớm!2020-07-20 13:22
 • #2813: Kinh dị suy đoán cười to2020-07-20 13:23
 • #2814: Giải thích khó hiểu cự hôn rời đi2020-07-20 13:23
 • #2815: Tà Thiên ý muốn như thế nào?2020-07-20 13:23
 • #2816: Tà Thiên ý muốn đây là!2020-07-20 13:23
 • #2817: Tỷ muội có khác ghen tỵ2020-07-20 13:24
 • #2818: Cuối cùng tán chấp sự cái chết2020-07-20 13:24
 • #2819: Lên giường? Đây là chuyện tốt!2020-07-20 13:24
 • #2820: Sống Lục tổ đoạt Thiếu chủ2020-07-20 13:24
 • #2821: Mâu thuẫn trưởng giả cứng rắn không2020-07-20 13:24
 • #2822: Quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo2020-07-20 13:25
 • #2823: Đợi gió nổi lên đến cầu thân?2020-07-20 13:25
 • #2824: Hạo nói ôi chao ta đi2020-07-20 13:25
 • #2825: Ta cũng là ý tứ này2020-07-20 13:25
 • #2826: Thắng lại nhân gian vô số2020-07-20 13:26
 • #2827: Không vội? Ta làm ngươi cmn!2020-07-20 13:26
 • #2828: Ủy khuất bền bỉ phu quân2020-07-20 13:26
 • #2829: Hạo nhi cần phải lưu lại2020-07-20 13:26
 • #2830: Thổ lộ tâm tình trọng sinh về nhà2020-07-20 13:26
 • #2831: Lại trèo núi! Tà môn!2020-07-20 13:27
 • #2832: Cút về! Nhìn con rể2020-07-20 13:27
 • #2833: Đế chi nghi ngờ Đế chi lo2020-07-20 13:28
 • #2834: Dẫn bạo toàn trường nhức đầu2020-07-20 13:28
 • #2835: Xem kịch hiểu lầm lớn2020-07-20 13:28
 • #2836: Bạo kích! Bạo kích! Bạo kích!2020-07-20 13:28
 • #2837: Bên trong cùng bên ngoài sáng cùng tối2020-07-20 13:29
 • #2838: Giải thích? Khen ngươi được không?2020-07-20 13:29
 • #2839: Cuối cùng ngộ lẫn nhau thương tổn2020-07-20 13:29
 • #2840: Đế kinh hãi! Lần hai Khai Thiên!2020-07-20 13:30
 • #2841: Cửu Nạn chi kinh hãi căn nguyên2020-07-20 13:30
 • #2842: Hận Đế lực nghèo! Hai tăng!2020-07-20 13:31
 • #2843: Hận trời! Nắm kiếp xuống!2020-07-20 13:31
 • #2844: Tự nặn Đạo Trì! Nhìn lên2020-07-20 13:31
 • #2845: Hạo Đế lên tiếng nói cảm ơn2020-07-20 13:31
 • #2846: Nghỉ ngơi nghỉ ngơi một hồi2020-07-20 13:32
 • #2847: Nhập phòng nghĩ cha nghĩ tu2020-07-20 13:32
 • #2848: Cầu cha tự giúp mình Bồi Nguyên2020-07-20 13:32
 • #2849: Bồi Nguyên chi lo trận trợ2020-07-20 13:32
 • #2850: Dị biến Thiên Ngân lộ ra Tà!2020-07-20 13:32
 • #2851: Bá Vương gặp khó xác minh2020-07-20 13:33
 • #2852: Đã đến nơi này thì xem qua2020-07-20 13:33
 • #2853: Thứ mới môn Lục Tùng chi dị2020-07-20 13:34
 • #2854: Khắc khó khăn Tà Nhận hiện!2020-07-20 13:34
 • #2855: Bạn cũ tới chơi đi tốt2020-07-20 13:34
 • #2856: Bạn cũ chi kinh hãi giấu diếm2020-07-20 13:34
 • #2857: Giải vây Đao Tổ hổ thẹn2020-07-20 13:34
 • #2858: Một bia vì nước Tà khắc!2020-07-20 13:35
 • #2859: Một cha hai nữ xem Tà2020-07-20 13:35
 • #2860: 5 bia dung? Sáu bia đến!2020-07-20 13:35
 • #2861: Ngu xuẩn còn không mau nuốt!2020-07-20 13:35
 • #2862: Cuối cùng sáu bia một lá?2020-07-20 13:35
 • #2863: Kiếp thôi hậu sự thời điểm quan trọng2020-07-20 13:35
 • #2864: Quỷ nói cánh cửa tự vấn lương tâm2020-07-20 13:36
 • #2865: Đầu đuôi hắc ám tay vịn2020-07-20 13:36
 • #2866: Vân động chiến trường đợi cưới2020-07-20 13:36
 • #2867: Xuân thu mộng Hạo Đế giận2020-07-20 13:36
 • #2868: Tiến lên Cổ Thiên Thê2020-07-20 13:37
 • #2869: Thiên Thê bí mật an toàn?2020-07-20 13:37
 • #2870: Ly biệt xuất phát xấu bụng2020-07-20 13:37
 • #2871: Chúng chi lo Hạo nữ về2020-07-20 13:37
 • #2872: Đạo chỉ hàng Mai Bia Nhai2020-07-20 13:38
 • #2873: Thật thấp a thật cao a2020-07-20 13:38
 • #2874: Quá thấp còn có thể cao!2020-07-20 13:38
 • #2875: Bái lão đại hai muốn hỏi2020-07-20 13:38
 • #2876: Cứu mạng ân hai tướng đến2020-07-20 13:38
 • #2877: Mới nhìn qua Nhân Ma nhặt ve chai2020-07-20 13:39
 • #2878: Đường về đáng tiếc Ma Thốn2020-07-20 13:39
 • #2879: Doanh địa Tôn thiếu nhằm vào?2020-07-20 13:39
 • #2880: Mạc Độc còn thiếu một cái?2020-07-20 13:40
 • #2881: Kỳ hoa sát ý Kim Long2020-07-20 13:40
 • #2882: Đoạt pho tượng đi cứu hắn2020-07-20 13:41
 • #2883: Vừa đi vừa nghỉ chờ một chút2020-07-20 13:41
 • #2884: Đến mức? Bất hạnh ta tránh2020-07-20 13:41
 • #2885: May mắn tai họa chiếu rọi chiến đấu!2020-07-20 13:41
 • #2886: Ngươi tốt lại gặp mặt2020-07-20 13:41
 • #2887: Lại đến một bình trùng hợp?2020-07-20 13:42
 • #2888: Ngón tay ngưu bức chi luận2020-07-20 13:42
 • #2889: Không vội tiện tay mà thôi2020-07-20 13:42
 • #2890: Cái này đầy đủ xem đi2020-07-20 13:42
 • #2891: Trận tên Hoặc Tâm phản đấu2020-07-20 13:42
 • #2892: Trận uy! Chiến lên! Cầu sinh!2020-07-20 13:43
 • #2893: Xem mà sinh chi! Cầu thấp hèn?2020-07-20 13:44
 • #2894: Chờ ta đi một chút sẽ trở lại2020-07-20 13:44
 • #2895: Khác nằm đứng lên2020-07-20 13:44
 • #2896: Chỉ là nội tâm cường đại2020-07-20 13:44
 • #2897: Ma chi phẫn uất thảm thắng2020-07-20 13:45
 • #2898: Luận nhặt nhạnh chỗ tốt nhờ có ngươi2020-07-20 13:45
 • #2899: Đào vong chết bởi ngứa tay2020-07-20 13:45
 • #2900: Đúng vậy a lại gặp mặt2020-07-20 13:46
 • #2901: Liều một lần tiếp xúc chiến2020-07-20 13:46
 • #2902: Nghịch cảnh ngươi thật thông minh!2020-07-20 13:46
 • #2903: Mười ba lần Ma đáng tiếc!2020-07-20 13:47
 • #2904: Tái chiến ngu muội dã man2020-07-20 13:47
 • #2905: Đại bổng cứu binh quyền đầu2020-07-20 13:47
 • #2906: Đột biến nhúng tay Đế niệm2020-07-20 13:47
 • #2907: Nghèo cứu cười to không hiểu2020-07-20 13:47
 • #2908: Phong nghi ngờ hỏi ngươi chuyện này2020-07-20 13:48
 • #2909: Ba hoa khoác lác thưởng hắn!2020-07-20 13:48
 • #2910: Chí hướng? Nhặt ve chai chi Vương!2020-07-20 13:48
 • #2911: Tán đồng tu đồ di gian2020-07-20 13:48
 • #2912: Hắn vẫn còn con nít2020-07-20 13:49
 • #2913: Để Phong diệt tộc chi phong2020-07-20 13:49
 • #2914: Ma Ma quả nhiên đáng sợ!2020-07-20 13:49
 • #2915: Tỉnh thế chi uy hỏi trước2020-07-20 13:49
 • #2916: Sau sống có môn Nam Thiên2020-07-20 13:49
 • #2917: Một câu xưng hô như thế nào?2020-07-20 13:50
 • #2918: Tháp cao lão già nát rượu2020-07-20 13:50
 • #2919: Tà thiếu quá phận2020-07-20 13:50
 • #2920: Nâng lên trang bức trách nhiệm2020-07-20 13:50
 • #2921: Ta biết song hùng2020-07-20 13:51
 • #2922: Người nhặt rác thấp hèn hoá đá2020-07-20 13:51
 • #2923: Xem thường tiếp phong yến2020-07-20 13:51
 • #2924: Ngữ xuất kinh nhân xâm nhập2020-07-20 13:52
 • #2925: Kinh hãi đoán thật tốt nắm chắc2020-07-20 13:52
 • #2926: Một người Cổ Chiến nhập não2020-07-20 13:52
 • #2927: Chước Dương chi chiến hồn tán2020-07-20 13:53
 • #2928: Núi ra vì cốc nhập tháp2020-07-20 13:53
 • #2929: Phía Đông trời trong xanh phía Tây mưa2020-07-20 13:53
 • #2930: Nhập động nước đọng dấu chân2020-07-20 13:53
 • #2931: Sư đồ lẫn nhau giúp gặp ma2020-07-20 13:53
 • #2932: Hoa thức giãy dụa? Nhẹ giết2020-07-20 13:54
 • #2933: Chiến lực quỷ tăng đánh thẻ2020-07-20 13:54
 • #2934: Lăn? Xem như không nghe thấy2020-07-20 13:54
 • #2935: Bỗng nhiên quay đầu ta đi!2020-07-20 13:54
 • #2936: Gặp gỡ chỉ bằng các ngươi?2020-07-20 13:54
 • #2937: Lưu lại mới thấy tiểu thảo2020-07-20 13:55
 • #2938: Thay phiên ngưng trọng là ta2020-07-20 13:55
 • #2939: Ha ha hài cốt quân sĩ2020-07-20 13:55
 • #2940: Quá khứ cô tửu gặp ma2020-07-20 13:56
 • #2941: Trang bức? Quỷ dị mới sinh2020-07-20 13:56
 • #2942: Chiến cuối cùng nghi cục ma âm2020-07-20 13:56
 • #2943: Nhớ lại chiến lực chi mê2020-07-20 13:57
 • #2944: Lai lịch chỉ cây dâu mà mắng cây hòe2020-07-20 13:57
 • #2945: Chước Dương gió nổi lên nhập động2020-07-20 13:57
 • #2946: Còn có 1 người? Kinh hiện2020-07-20 13:57
 • #2947: Hô ứng Ma Tướng chi kinh hãi2020-07-20 13:57
 • #2948: Không hiểu chi hải tao ngộ!2020-07-20 13:57
 • #2949: Tà Thiên đi ngược chiều muốn nhìn2020-07-20 13:57
 • #2950: Nhập không biết chỗ! Cử chỉ điên rồ!2020-07-20 13:58
 • #2951: Nhìn lên trời mà giật mình quát chiến!2020-07-20 13:58
 • #2952: Thiên Cực hư vô là Thiên2020-07-20 13:58
 • #2953: Vận mệnh chi thương lâm trận2020-07-20 13:58
 • #2954: Đại chiến công thua thiệt cửa động2020-07-20 13:59
 • #2955: Hư không mở ra? Cười đến kịp thời2020-07-20 13:59
 • #2956: Chạm nổi nén bi thương chuyển biến2020-07-20 13:59
 • #2957: Tiền bối ngài quá lo2020-07-20 14:00
 • #2958: Dẫn đường chỉ đạn bạo tẩu2020-07-20 14:00
 • #2959: Khóc ngộ tin ngươi cái quỷ!2020-07-20 14:00
 • #2960: Tiểu Lam Lam thế nào lăn lộn?2020-07-20 14:00
 • #2961: Giống thật mà là giả cấm ngôn2020-07-20 14:00
 • #2962: Tìm người giả dối không có thật?2020-07-20 14:01
 • #2963: Cùng đi người nhiều Địa Đại2020-07-20 14:01
 • #2964: Kiếm không dấu vết lòng có vết2020-07-20 14:01
 • #2965: Thì ra là thế? Thỉnh giáo2020-07-20 14:02
 • #2966: Bí quyết nhỏ tranh thủ thời gian chạy!2020-07-20 14:02
 • #2967: Tà thiếu a ta tin!2020-07-20 14:02
 • #2968: Tà kinh hai tầng đả kích2020-07-20 14:02
 • #2969: Luận chiến người nào đang đánh lén2020-07-20 14:03
 • #2970: Tiếp tục biên một mực nhìn2020-07-20 14:03
 • #2971: Kịch biến Ma Sao thu kiếm2020-07-20 14:03
 • #2972: Liễu tiền bối đổi quý vị2020-07-20 14:04
 • #2973: Đi hai bước đi ra?2020-07-20 14:04
 • #2974: Đổi một cái nhiều hai cái!2020-07-20 14:04
 • #2975: Chứng minh? Đều muốn nhìn một chút2020-07-20 14:04
 • #2976: Dùng mệnh đến chứng! Tà trốn?2020-07-20 14:04
 • #2977: Ma ngữ điệu Tà chi phốc2020-07-20 14:05
 • #2978: Trí thắng nguyên nhân Tà nghĩ2020-07-20 14:05
 • #2979: Mạnh nhất Kiếm tu cố nhân?2020-07-20 14:05
 • #2980: Nghe ngóng nhao nhao chi thán chi2020-07-20 14:06
 • #2981: Luận bàn ma niệm cái tát2020-07-20 14:06
 • #2982: Huấn đồ nan đề Kiếm Đế2020-07-20 14:06
 • #2983: Tặng Đan đối thoại chân tướng2020-07-20 14:06
 • #2984: Bên ngoài bình tĩnh bên trong động Ma Âm2020-07-20 14:07
 • #2985: Trời đưa đất đẩy làm sao mà chia đường2020-07-20 14:07
 • #2986: Chết bởi trang bức? Kiếm khốn2020-07-20 14:07
 • #2987: Đạo huynh? Đạo Tổ mà thôi2020-07-20 14:07
 • #2988: Ngươi đến tốt tiền bối2020-07-20 14:08
 • #2989: Thanh Liên lại gặp Thanh Liên2020-07-20 14:08
 • #2990: Ngươi không quen tiểu gia quen2020-07-20 14:08
 • #2991: Đổi người té một cái2020-07-20 14:08
 • #2992: Ta mới là quan trọng! A2020-07-20 14:09
 • #2993: Lực lượng đại nhân uy vũ!2020-07-20 14:09
 • #2994: Giúp cái gì không phải giúp2020-07-20 14:10
 • #2995: Thần chi liên hệ thổ huyết2020-07-20 14:10
 • #2996: Cố sự một kiếm góc áo2020-07-20 14:10
 • #2997: Người này là ai? Đạo Tổ?2020-07-20 14:11
 • #2998: Lĩnh ngộ khó khăn chi dễ dàng2020-07-20 14:11
 • #2999: Hôn mê sở liệu phát hiện2020-07-20 14:11
 • #3000: Kiếm uy! Ta là cha hắn!2020-07-20 14:11
 • #3001: Không muốn giết còn phải chết2020-07-20 14:11
 • #3002: Tiền bối ngài có thể hài lòng?2020-07-20 14:11
 • #3003: Hừ cái gì loạn bảy tám. . .2020-07-20 14:12
 • #3004: Còn có hậu thủ Tà nghĩ2020-07-20 14:12
 • #3005: Trong cốc cốc bên ngoài gió nổi lên2020-07-20 14:12
 • #3006: Sư mệnh chết thì mới dừng2020-07-20 14:12
 • #3007: Thay đổi dần muốn chết cũng khó khăn2020-07-20 14:12
 • #3008: Khế ước gọi hắn tới!2020-07-20 14:13
 • #3009: Luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại xấu hổ2020-07-20 14:13
 • #3010: Bí văn sơ hiển Tà sợ?2020-07-20 14:13
 • #3011: Một dạng? Đêm chi sát cơ2020-07-20 14:13
 • #3012: Bá âm Kinh môn im miệng không nói2020-07-20 14:14
 • #3013: Trử Mặc ngươi ngưu bức!2020-07-20 14:14
 • #3014: Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc xuống tràng2020-07-20 14:14
 • #3015: Hắc ám bình minh gặp núi2020-07-20 14:14
 • #3016: Pháo hôi có khác rùng mình2020-07-20 14:14
 • #3017: Linh Hư Đoạt Hồn hắc động2020-07-20 14:15
 • #3018: Đoạt được Thanh Liên Vấn Tâm2020-07-20 14:15
 • #3019: Người kia gọi Chu Hi2020-07-20 14:15
 • #3020: Chu Hi người kia Phong Phách2020-07-20 14:16
 • #3021: Con ngươi bị tập kích bá đến2020-07-20 14:16
 • #3022: Đế Tâm chiến lên cười dài2020-07-20 14:16
 • #3023: Hành động yên lặng nhìn trang bức2020-07-20 14:17
 • #3024: Nhìn kỹ! Tiếng sấm! Cái rắm âm thanh!2020-07-20 14:17
 • #3025: Một hai lần còn có ba2020-07-20 14:17
 • #3026: Cảm giác cái gì tiếp xúc bá cười2020-07-20 14:17
 • #3027: Cải biến Bá Đồ niềm vui2020-07-20 14:17
 • #3028: Bá bái Phật cái rắm không dứt2020-07-20 14:18
 • #3029: Vội vàng vây quanh câu chuyện (thượng)2020-07-20 14:18
 • #3030: Vội vàng vây quanh câu chuyện (hạ)2020-07-20 14:18
 • #3031: Chán nản ánh sáng hướng núi2020-07-20 14:18
 • #3032: Cầu đoạn Bá chết ta đồ!2020-07-20 14:18
 • #3033: Giảng hòa đau lòng đến tin tức2020-07-20 14:19
 • #3034: Rộn ràng ta có nhất pháp2020-07-20 14:19
 • #3035: Phản đấu hoảng sợ diệu hung ác2020-07-20 14:19
 • #3036: Thế mạnh sinh tử làm đồ đệ2020-07-20 14:20
 • #3037: Chưởng giáo theo gót người ngông cuồng2020-07-20 14:20
 • #3038: Điều lệnh quá tam ba bận2020-07-20 14:20
 • #3039: Người người cục khó xuất thủ2020-07-20 14:20
 • #3040: Muốn không vãn bối thử một chút?2020-07-20 14:21
 • #3041: Mọi việc không bằng nhất lôi2020-07-20 14:21
 • #3042: Tà chi thời khắc không có nhục!2020-07-20 14:21
 • #3043: Cục động học trộm vô sỉ?2020-07-20 14:21
 • #3044: Có bản lĩnh liền lại đến!2020-07-20 14:22
 • #3045: Tà cùng mộc chung chú mục2020-07-20 14:22
 • #3046: Ta đồ kinh hãi mà im lặng!2020-07-20 14:22
 • #3047: Thái Ất Tầm Nguyên bắt tay2020-07-20 14:22
 • #3048: Bảy thành Nam viên phá vây?2020-07-20 14:22
 • #3049: Vô kế khả thi nói thẳng2020-07-20 14:23
 • #3050: Nói chuyện viển vông chiến mở2020-07-20 14:23
 • #3051: Khu tà cảm tử nghi hoặc2020-07-20 14:23
 • #3052: Cánh diều vãn bối minh bạch2020-07-20 14:23
 • #3053: Tà đồ nghe đạo Ma mừng2020-07-20 14:24
 • #3054: Xin đi giết giặc ta giết càng dễ!2020-07-20 14:24
 • #3055: Tà hướng phá cục chừa chút2020-07-20 14:24
 • #3056: Tà chi dụng! Tà chi sát!2020-07-20 14:24
 • #3057: Còn chưa đủ rất bình thường2020-07-20 14:24
 • #3058: Cường công nhanh đầy đủ2020-07-20 14:25
 • #3059: Bà Ma Tráo mượn lực giết2020-07-20 14:25
 • #3060: Đấu pháp! Không mượn cũng giết!2020-07-20 14:25
 • #3061: Đại thế giết người cười nhạo2020-07-20 14:25
 • #3062: Nghịch thế sát âm lay trời!2020-07-20 14:25
 • #3063: Tà ý thu hoạch đưa mắt nhìn2020-07-20 14:25
 • #3064: Phất phất ống tay áo cục khó2020-07-20 14:26
 • #3065: Sau khi chiến đấu biến Ma sinh nghi2020-07-20 14:26
 • #3066: Quần ma nhóm viện binh tuyệt cảnh2020-07-20 14:26
 • #3067: Xuất kích! Nghị định! Lợi ích!2020-07-20 14:26
 • #3068: Mỗi người một vẻ! Cự mà phân!2020-07-20 14:26
 • #3069: 1 quyền hôm nào chỉ Lục2020-07-20 14:27
 • #3070: Khắc Thánh chi kinh hãi! Tụ bắt đầu2020-07-20 14:27
 • #3071: Tìm người giúp đỡ giết Tà!2020-07-20 14:27
 • #3072: Chết đúng chỗ! Sen phá2020-07-20 14:28
 • #3073: Liễu Tiêu vong! Tà Thiên giận!2020-07-20 14:28
 • #3074: Kiếm đến! Thế ra! Xanh ngó sen!2020-07-20 14:28
 • #3075: Chúng sinh kinh hãi Bá Vương thán2020-07-20 14:28
 • #3076: Gió chợt nổi lên chúng ma tụ2020-07-20 14:28
 • #3077: Ma Thiếp chi dục gặp2020-07-20 14:28
 • #3078: Quyết lên Ma đến địch nhân vốn có2020-07-20 14:29
 • #3079: Trầm mặc cảm ơn hỏi chiến2020-07-20 14:29
 • #3080: Ta kiếm ngươi quyền2020-07-20 14:29
 • #3081: Lại biến! Đường nát cầu gãy2020-07-20 14:29
 • #3082: Ti Liên lưỡng bại câu thương!2020-07-20 14:30
 • #3083: Kiếm phong cao quang! Ma lên2020-07-20 14:30
 • #3084: Người thân đau đớn! Kẻ thù sung sướng?2020-07-20 14:30
 • #3085: Đáp ứng ngươi nhanh nghìn lần!2020-07-20 14:30
 • #3086: Cái này vừa rơi xuống Tà lật trời!2020-07-20 14:30
 • #3087: Đại Đế xuất thủ? Ha ha2020-07-20 14:31
 • #3088: Để ngươi sống ngươi liền sống!2020-07-20 14:31
 • #3089: Tiền căn hậu quả thần tích2020-07-20 14:31
 • #3090: Sen không phải sen lại lên đường2020-07-20 14:31
 • #3091: Tiền bối thương lượng chuyện này2020-07-20 14:32
 • #3092: Địa Đầu Xà gặp lão đại2020-07-20 14:32
 • #3093: Lệnh phù giống như xấu?2020-07-20 14:32
 • #3094: Ngươi còn sống thật tốt2020-07-20 14:33
 • #3095: Độc hưởng cao quang tránh sư2020-07-20 14:33
 • #3096: Triệu chi tức đến vấn sư2020-07-20 14:33
 • #3097: Sư đồ đoạn tuyệt là hắn?2020-07-20 14:34
 • #3098: Cao nhân bái kiến lão đại2020-07-20 14:35
 • #3099: Lại gặp thương nghiệp lẫn nhau thổi2020-07-20 14:35
 • #3100: Trước bế quan Lục Tùng đau2020-07-20 14:35
 • #3101: Mọi người đẩy sóng xuất quan2020-07-20 14:35
 • #3102: Muôn lần chết không từ sớm?2020-07-20 14:35
 • #3103: Lại bức đại sự có thể thành2020-07-20 14:36
 • #3104: Cự tuyệt mà nhiều đơn giản2020-07-20 14:36
 • #3105: Quỷ dị mới giải giành chỗ2020-07-20 14:36
 • #3106: Mở ra gia trưởng đến2020-07-20 14:36
 • #3107: Ý muốn như thế nào? Sinh nghi2020-07-20 14:36
 • #3108: Luận bàn hi vọng hiện thân2020-07-20 14:37
 • #3109: Hỏi trước trận sau lại phun2020-07-20 14:37
 • #3110: Trử Mặc xin giúp đỡ Mộc lạnh2020-07-20 14:37
 • #3111: Luận bàn đều không coi trọng2020-07-20 14:38
 • #3112: Thảm bại nguyên nhân biết rõ địch2020-07-20 14:38
 • #3113: Lần thứ hai như thế nào luận bàn?2020-07-20 14:38
 • #3114: Lão đại Trử Mặc tin ngươi!2020-07-20 14:38
 • #3115: Truyền công khó khăn nghiêm túc?2020-07-20 14:39
 • #3116: Một chiêu trí thắng! Ngồi đợi2020-07-20 14:39
 • #3117: Vô hình giao phong Phách Trùy2020-07-20 14:39
 • #3118: Đánh mặt? Đổi cái phương thức2020-07-20 14:39
 • #3119: 3 ngày ác đấu lập phán2020-07-20 14:40
 • #3120: Lão đại tư duy tốt2020-07-20 14:40
 • #3121: Tại hạ cam bái hạ phong2020-07-20 14:40
 • #3122: Tà ra tháp biến Trình Phong2020-07-20 14:40
 • #3123: Đả thảo kinh xà hai ống2020-07-20 14:40
 • #3124: Không có ngọc phù có mắt2020-07-20 14:41
 • #3125: Lý Trường Thanh lừa đảo2020-07-20 14:41
 • #3126: Mộc Thủ Già Thiên! Mạc Ngôn!2020-07-20 14:41
 • #3127: Tà nhíu mày Lục Khuynh cười2020-07-20 14:41
 • #3128: Lần này ta giúp ngươi!2020-07-20 14:41
 • #3129: Bốn tiếng? Xảy ra đại sự2020-07-20 14:42
 • #3130: Gặp lại! Cực Sát Đồ Lục2020-07-20 14:42
 • #3131: Đến cửa ánh mắt nhục nhã2020-07-20 14:42
 • #3132: Lật trời Lục Khuynh gõ chuông2020-07-20 14:43
 • #3133: Từng tiếng chậm Đạo Chung gấp2020-07-20 14:43
 • #3134: Chỉnh hợp rời đi hỏi Tà2020-07-20 14:43
 • #3135: Hỏi đáp thật sự là kỳ tích2020-07-20 14:43
 • #3136: Lục Khuynh đào hố thắng chính mình!2020-07-20 14:44
 • #3137: Nhiều hành hạ đoạt giải nhất lôi cuốn2020-07-20 14:44
 • #3138: Tà chi truyền thụ biết rõ Tà!2020-07-20 14:44
 • #3139: Bị bắt cẩn thận thăm dò2020-07-20 14:44
 • #3140: Nguyên Thượng nặng ngữ mời Tà2020-07-20 14:45
 • #3141: Bà Giảo Kim ta đáp ứng2020-07-20 14:45
 • #3142: Xuất thủ! Mười bước chi mê2020-07-20 14:46
 • #3143: Ha ha! 10 bước chi chiến!2020-07-20 14:46
 • #3144: Sát Đế truyền nhân? Nghĩ Tà2020-07-20 14:46
 • #3145: Bị đánh liền có thể lĩnh ngộ2020-07-20 14:47
 • #3146: Trử Mặc cầu cứu quỷ tài2020-07-20 14:47
 • #3147: Gần mở huynh đệ tình bạn bè2020-07-20 14:47
 • #3148: Xin lỗi Trình Phong2020-07-20 14:47
 • #3149: Đoạt giải nhất lôi cuốn mở màn2020-07-20 14:48
 • #3150: Mông ngựa kinh thiên điều khiển?2020-07-20 14:48
 • #3151: Chỉ cần lão đại dám khen!2020-07-20 14:48
 • #3152: Mười bước? Không cho cơ hội!2020-07-20 14:48
 • #3153: Bà Mang xoay người! Đau đầu2020-07-20 14:49
 • #3154: Gia môn bất hạnh ánh mắt2020-07-20 14:49
 • #3155: Bà Mang cáo trạng thổ huyết2020-07-20 14:49
 • #3156: Sát cơ chỉ có thể như thế?2020-07-20 14:49
 • #3157: Tự suy ngẫm không biết xấu hổ2020-07-20 14:50
 • #3158: Mông ngựa Đề Hồ đốn ngộ2020-07-20 14:50
 • #3159: Phá kén huynh hữu đệ cung!2020-07-20 14:50
 • #3160: Bốn bề thọ địch kết thúc công việc?2020-07-20 14:50
 • #3161: Nhân quả người tới tính thành2020-07-20 14:51
 • #3162: Đế sứ chán ghét mông ngựa2020-07-20 14:51
 • #3163: Lục Khuynh hiện thân cáo trạng2020-07-20 14:51
 • #3164: Coi ta Tề Thiên liền thành!2020-07-20 14:52
 • #3165: Làm sao là điều sông nhỏ?2020-07-20 14:52
 • #3166: Tay cầm hư cầu thở dài2020-07-20 14:52
 • #3167: Toàn trường tiếng vang như sấm Trường Thanh2020-07-20 14:52
 • #3168: Có thể bắt đầu đi2020-07-20 14:53
 • #3169: Nhất quyền kinh thiên động địa xin hỏi?2020-07-20 14:53
 • #3170: Đạo hữu quả nhiên cao minh2020-07-20 14:53
 • #3171: Đánh mộng Mộc Tôn khổ2020-07-20 14:54
 • #3172: Lão phu không bỏ qua cho ngươi!2020-07-20 14:54
 • #3173: Khẩn cầu đại nhân bớt giận!2020-07-20 14:54
 • #3174: Nhìn ngươi như thế nào tìm đường chết!2020-07-20 14:55
 • #3175: Phân cao thấp Trình Kiệt điên2020-07-20 14:55
 • #3176: Đến cùng chuyện gì xảy ra?2020-07-20 14:55
 • #3177: Tự cho là đúng mắt động2020-07-20 14:56
 • #3178: Trầm mặc chờ đợi phá tay áo2020-07-20 14:56
 • #3179: Gia sư muốn hỏi công tử2020-07-20 14:56
 • #3180: Tam thúc cầu ngươi Phi Dương2020-07-20 14:57
 • #3181: Chúng đều là quỳ bái Thiếu chủ2020-07-20 14:57
 • #3182: Chân tướng rõ ràng Phật tu?2020-07-20 14:57
 • #3183: Kinh biến! Ám sát! Oán niệm thề!2020-07-20 14:58
 • #3184: Nghịch Đế quỷ hiện cầm đao!2020-07-20 14:58
 • #3185: Mắt uy! Kim Liên số lượng2020-07-20 14:59
 • #3186: Đao rơi! Muốn sét đánh2020-07-20 15:00
 • #3187: Tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ?2020-07-20 15:00
 • #3188: Lại sét đánh! Tề Thiên?2020-07-20 15:00
 • #3189: Thiếu chủ! Mượn cổ ức nay2020-07-20 15:00
 • #3190: Tấn Thể nói nghịch kết thúc?2020-07-20 15:00
 • #3191: Đại thế bởi vì Tà mà biến2020-07-20 15:01
 • #3192: Nam nữ Ngọc Giác không sao2020-07-20 15:01
 • #3193: Cổ Thiên Thê bên trong cung giết2020-07-20 15:01
 • #3194: Ta lừa gạt tiểu hài tử2020-07-20 15:01
 • #3195: Ngoài ý muốn như thế nào là hắn!2020-07-20 15:02
 • #3196: Di ngôn? Hắn là cha ta2020-07-20 15:02
 • #3197: Đầy đủ chắp tay nhường cho2020-07-20 15:02
 • #3198: Hỏi thăm lại lần nữa thay chủ2020-07-20 15:02
 • #3199: Có chút kích động bại lộ2020-07-20 15:02
 • #3200: Tuyệt đối sẽ không khuất phục2020-07-20 15:03
 • #3201: Xin đem chính mình làm người2020-07-20 15:03
 • #3202: Thành sấm Tà Thiên Lưu Ma2020-07-20 15:03
 • #3203: Chân thật không tốt hố Ma2020-07-20 15:03
 • #3204: Mời ngươi chỉ điểm một chút?2020-07-20 15:04
 • #3205: Các phương chấn động sương mù mê2020-07-20 15:04
 • #3206: Đây cũng quá thấp a?2020-07-20 15:05
 • #3207: Làm gì muốn giết bọn hắn?2020-07-20 15:05
 • #3208: Quỷ quyệt hỗn chiến nhặt ve chai2020-07-20 15:05
 • #3209: Gặp quỷ! Gặp quỷ! Gặp quỷ!2020-07-20 15:05
 • #3210: Chỗ chức trách bão nổi2020-07-20 15:06
 • #3211: Đào hố chôn người cửa2020-07-20 15:06
 • #3212: Phân tích quá yếu quá mạnh2020-07-20 15:06
 • #3213: Nhóm ba người đệ nhất nhân2020-07-20 15:06
 • #3214: Sát kiếm treo cao Đế ngữ2020-07-20 15:06
 • #3215: Câu nào câu nấy sắc bén tán cha2020-07-20 15:07
 • #3216: Kinh dị suy đoán hai mươi 5!2020-07-20 15:07
 • #3217: Ta là tới khuyên can2020-07-20 15:07
 • #3218: Dạo chơi cây gậy dùng một lát2020-07-20 15:08
 • #3219: Cây gậy nhị dụng hòa bình2020-07-20 15:08
 • #3220: Suy nghĩ khuyên hết lại giúp2020-07-20 15:09
 • #3221: Trử Mặc điểm danh tìm người2020-07-20 15:09
 • #3222: La Lưu Thiên Thê bí mật2020-07-20 15:09
 • #3223: Hai tộc đại thế lại thán2020-07-20 15:09
 • #3224: Tề tụ Tà Thượng đối lập2020-07-20 15:10
 • #3225: 100 trượng hồ quang chờ mong2020-07-20 15:10
 • #3226: Bị âm? Không gõ cửa2020-07-20 15:10
 • #3227: Lẫn nhau thật Thần cầm côn2020-07-20 15:11
 • #3228: Giấu pháp ta cũng có đâu?2020-07-20 15:11
 • #3229: Tàng Thiên tại bậc thang thu hoạch2020-07-20 15:11
 • #3230: Giấu chính mình với trời loạn lộ ra2020-07-20 15:12
 • #3231: Đế nộ thiên địa người đi đường2020-07-20 15:12
 • #3232: Ma Ny Nhi mù chữ a2020-07-20 15:12
 • #3233: Nữ Hoàng xéo đi Ma Thiếp2020-07-20 15:12
 • #3234: Đã định trước thành Đế? Xâu nướng2020-07-20 15:13
 • #3235: Con ngươi tiến gần rời ghế2020-07-20 15:13
 • #3236: Giằng co dẫn chiến song hàng2020-07-20 15:13
 • #3237: Cố lên khác kéo chân sau2020-07-20 15:13
 • #3238: Tà lên trời Thượng bị thua2020-07-20 15:13
 • #3239: Trong bóng tối ánh sáng2020-07-20 15:14
 • #3240: Bế quan oanh động hảo tâm2020-07-20 15:14
 • #3241: Tỷ muội ăn dấm giam lỏng2020-07-20 15:15
 • #3242: Đế chết Tàng Thiên tại chính mình2020-07-20 15:15
 • #3243: Tàng Thiên chi nghĩ Ma Chỉ?2020-07-20 15:15
 • #3244: Nát vũ trụ tại viết chữ?2020-07-20 15:15
 • #3245: Không phải hắn mặc kệ2020-07-20 15:16
 • #3246: Tầng thứ ba Thượng nguyện đi2020-07-20 15:16
 • #3247: Mông ngựa ngút trời đàm phán?2020-07-20 15:16
 • #3248: Không thèm để ý cùng để ý2020-07-20 15:16
 • #3249: Trí đấu trùng điệp không nghỉ2020-07-20 15:16
 • #3250: Người mù ca hát mượn dùng2020-07-20 15:17
 • #3251: Hoa văn Phượng ca tay áo múa2020-07-20 15:17
 • #3252: Sớm nói còn có múa a2020-07-20 15:17
 • #3253: Đồ háo sắc giao lưu2020-07-20 15:17
 • #3254: Ta trâu bò nhất mở cửa!2020-07-20 15:18
 • #3255: Tắm nắng tự tù chi?2020-07-20 15:18
 • #3256: Tề tụ Cửu Đế bái đàn2020-07-20 15:18
 • #3257: Bái rộng lớn vũ trụ Thiếu chủ hiện2020-07-20 15:19
 • #3258: Vào cửa cảm ơn phá án?2020-07-20 15:19
 • #3259: Nữ nhân quả nhiên đáng sợ2020-07-20 15:19
 • #3260: Thuần Mộng cũng là Tà Thiên2020-07-20 15:19
 • #3261: Ngu ngốc thử lại đóng cửa2020-07-20 15:20
 • #3262: Hỏi như vậy mới đúng a2020-07-20 15:21
 • #3263: Đứng ngoài quan sát huỳnh quang cùng Vương2020-07-20 15:21
 • #3264: Phất tay xem Đế hỏi bậc thang2020-07-20 15:21
 • #3265: Trực quan chính là cơ duyên2020-07-20 15:22
 • #3266: Làm chủ gây nên là hắn?2020-07-20 15:22
 • #3267: Đế chết không thể trách ta2020-07-20 15:22
 • #3268: Thượng muốn trang bức thương2020-07-20 15:22
 • #3269: Đáng chết không chết2020-07-20 15:23
 • #3270: Hỗn Độn Châu Thượng chi nguyện2020-07-20 15:23
 • #3271: Thánh Nữ chi nghĩ có cha2020-07-20 15:23
 • #3272: Ngủ tiếp tiếp tục đi2020-07-20 15:23
 • #3273: Ngươi đây là khen ta a2020-07-20 15:24
 • #3274: Hiểu lầm vô sỉ con rể?2020-07-20 15:24
 • #3275: Hạo Đế ngươi ý gì?2020-07-20 15:24
 • #3276: Cha vợ? Một dạng ấn!2020-07-20 15:24
 • #3277: Cơ duyên cái này có tính hay không?2020-07-20 15:24
 • #3278: Sở dục vì sao chậm đợi2020-07-20 15:25
 • #3279: Nhân Ma kinh biến muốn tới2020-07-20 15:25
 • #3280: Tình địch bị đá Hỗn Độn2020-07-20 15:25
 • #3281: Ngay thẳng là Vương chân lý2020-07-20 15:26
 • #3282: Lần đầu va chạm mỉa mai2020-07-20 15:26
 • #3283: Tứ Đế thư đến tức điên2020-07-20 15:26
 • #3284: Lĩnh ngộ Thiên Thê bí mật2020-07-20 15:27
 • #3285: Hoa không mở liễu thành ấm2020-07-20 15:27
 • #3286: Tây Thiên Môn vong vây quanh2020-07-20 15:27
 • #3287: Lục gia chi khốn quyết tuyệt2020-07-20 15:28
 • #3288: Nhân quả chi trừ dị chết2020-07-20 15:28
 • #3289: Là Kiếm tu? Có điều ngộ ra2020-07-20 15:29
 • #3290: Thượng cùng Thôn Lan ai hung ác?2020-07-20 15:29
 • #3291: Thượng chi đột phá Hoàng tâm2020-07-20 15:29
 • #3292: Hai Đế rút củi dưới đáy nồi2020-07-20 15:30
 • #3293: Liên tưởng Minh Khâm sụp đổ2020-07-20 15:30
 • #3294: Sợ hãi tự do con đường2020-07-20 15:31
 • #3295: Mượn mà ngộ sợ mà chiến2020-07-20 15:31
 • #3296: Mắt mèo liền chiến há một!2020-07-20 15:32
 • #3297: Độc kế cơn xoáy mắt cánh máu2020-07-20 15:32
 • #3298: Thiếu chủ lại mời dừng bước!2020-07-20 15:32
 • #3299: Có thể đi không nếu không chết2020-07-20 15:32
 • #3300: Yên lặng nhìn đàn đứt dây2020-07-20 15:32
 • #3301: Bởi vì ngươi đánh không lại2020-07-20 15:32
 • #3302: Chư vị cảm thụ một chút2020-07-20 15:33
 • #3303: Kiếm ý nghiền ép dự tính ban đầu?2020-07-20 15:33
 • #3304: Tác động đến không thể vắng mặt2020-07-20 15:33
 • #3305: Tiên binh vung tay áo gió nổi lên2020-07-20 15:34
 • #3306: Lục gia động Kiếm Phong vong2020-07-20 15:34
 • #3307: Mừng chết chơi ta đây2020-07-20 15:34
 • #3308: Trang điểm Ma miệng nữ cường nhân2020-07-20 15:35
 • #3309: Tiên binh? Lục Tùng trọng thương2020-07-20 15:35
 • #3310: Chiến lên hét giận dữ châu hiện2020-07-20 15:35
 • #3311: Mới con dâu bái kiến công công2020-07-20 15:35
 • #3312: Tầng thứ sáu từ từ xem2020-07-20 15:35
 • #3313: Hạo nữ lược trận lớn lời nói2020-07-20 15:36
 • #3314: Bỉ ổi? Hồng Y xì Ma!2020-07-20 15:36
 • #3315: Cửu Châu kinh thiên động địa lại xì!2020-07-20 15:37
 • #3316: Hạo nữ hôn Nữ Hoàng giận2020-07-20 15:37
 • #3317: Hạo lệnh Cửu Châu xông trận!2020-07-20 15:37
 • #3318: Quân Hồn ra! Không thể đỡ!2020-07-20 15:37
 • #3319: Thắng thì lùi Hoàng chi nghi ngờ2020-07-20 15:37
 • #3320: Cơ duyên tự lấy Tùng ngã2020-07-20 15:38
 • #3321: Nghi không lường được gọi Tà2020-07-20 15:38
 • #3322: Bá Vương giận nỗ lực luận2020-07-20 15:38
 • #3323: Đao treo gió động trời loạn2020-07-20 15:38
 • #3324: Tình nhân người xấu minh duyên2020-07-20 15:39
 • #3325: Đại Đế phất tay đâm ngươi2020-07-20 15:39
 • #3326: Đao ý Hạo ý nghịch ý2020-07-20 15:39
 • #3327: Hai Đế chuyện phiếm lời nói sắc bén2020-07-20 15:39
 • #3328: Lẫn nhau uy hiếp nguy cơ2020-07-20 15:40
 • #3329: Chết hay không? Tìm dũng khí2020-07-20 15:40
 • #3330: Nữ vì duyệt kỷ giả dung?2020-07-20 15:40
 • #3331: Người quái dị lẫn nhau công tâm2020-07-20 15:41
 • #3332: Chiến mở đuổi theo mắng2020-07-20 15:41
 • #3333: Mắng thôi Ngọc Huyền phá đề2020-07-20 15:41
 • #3334: Khổ tán tán đồng quan tài hiện2020-07-20 15:41
 • #3335: Muốn đi đâu lấy hay bỏ2020-07-20 15:42
 • #3336: Luận Yêu Nghịch Đế tung trời2020-07-20 15:42
 • #3337: Ma biến Lục biến không thay đổi2020-07-20 15:42
 • #3338: Đường lạnh kiếm biến phá vỡ sóng2020-07-20 15:43
 • #3339: Cửu Châu lui Ma nhân tâm2020-07-20 15:43
 • #3340: Hồn sống hám lợi đen lòng2020-07-20 15:43
 • #3341: Tiền bối chính mình người a2020-07-20 15:44
 • #3342: Ngàn năm chi biến gió nổi lên2020-07-20 15:44
 • #3343: Tấu nhân tâm gấp chậm2020-07-20 15:44
 • #3344: Ta nói qua đại thủ bút!2020-07-20 15:44
 • #3345: Ma Vương chết Kiếm Đế biến2020-07-20 15:44
 • #3346: Trước sau cùn sắc nhọn Tiểu Thụ2020-07-20 15:45
 • #3347: Cửu Châu biến mọi người nghi ngờ2020-07-20 15:45
 • #3348: Ý chết ra nhập hang hổ2020-07-20 15:45
 • #3349: Hai mặt giáp công? Ngu xuẩn!2020-07-20 15:46
 • #3350: Huy kiếm phá trận phá cục!2020-07-20 15:46
 • #3351: Kinh hãi chi! Thán chi! Tán chi!2020-07-20 15:46
 • #3352: Thế biến lãnh ý Thụ vong2020-07-20 15:46
 • #3353: Đế tập kích! Danh phó thực2020-07-20 15:47
 • #3354: Chết đầy đủ? Báo thù đi!2020-07-20 15:47
 • #3355: Muốn xuất thủ? Biến hướng!2020-07-20 15:47
 • #3356: Người người đều có thể làm soái!2020-07-20 15:47
 • #3357: Cửu Châu Tiên binh! Chết sống2020-07-20 15:48
 • #3358: Chiến lại nổi lên! Ma lại kinh hãi!2020-07-20 15:48
 • #3359: Đốt hồn này có mưu đồ2020-07-20 15:48
 • #3360: Trợ Lục này quần hùng loạn!2020-07-20 15:48
 • #3361: Viện binh như mây còn đến2020-07-20 15:49
 • #3362: Tình chi mưu yêu chi mộ2020-07-20 15:49
 • #3363: Đốt hồn đường cơ duyên hiện2020-07-20 15:49
 • #3364: Hoàng ngộ! Tà chi phản kích!2020-07-20 15:50
 • #3365: Vô sỉ? Ma chi phản kích!2020-07-20 15:50
 • #3366: Đồ chi! Yêu chi! Ngừng chi!2020-07-20 15:51
 • #3367: Tình Nhi Thượng đáp ứng ngươi2020-07-20 15:51
 • #3368: Tình vẫn thành Đế hiện ra!2020-07-20 15:51
 • #3369: Thượng chi trông mong Hạo chi vỡ2020-07-20 15:51
 • #3370: Đến nhà thăm dò như tại?2020-07-20 15:52
 • #3371: Quân tâm không đường có thể đi?2020-07-20 15:52
 • #3372: Bút chì lông mày chữ thập đẹp mắt2020-07-20 15:53
 • #3373: Nghĩ phản Thượng ra Hỗn Vũ2020-07-20 15:53
 • #3374: Tự tin! Tổng tiến công! Xem ai?2020-07-20 15:54
 • #3375: Ta suy nghĩ ta phục2020-07-20 15:54
 • #3376: Ta có chí tên báo thù2020-07-20 15:54
 • #3377: Lẫn nhau xem mắt kiếm trọng sinh!2020-07-20 15:55
 • #3378: Hắn thiện kiếm! Ta thiện đao!2020-07-20 15:55
 • #3379: Ngươi thắng hắn biến2020-07-20 15:55
 • #3380: Thượng chi tạ Ma chi dục2020-07-20 15:56
 • #3381: Cửu Bí không đường gặp đao2020-07-20 15:56
 • #3382: Khiêu chiến lại biến thoát đi2020-07-20 15:56
 • #3383: Nghĩ mà sợ Tà Nhận con nhện2020-07-20 15:57
 • #3384: Thượng gần bảy tấc người nhiều2020-07-20 15:57
 • #3385: Nghịch Đế tiểu đao lỗ tai2020-07-20 15:57
 • #3386: Đào vong cứu thế Đế hội2020-07-20 15:57
 • #3387: Đại Đế đều rất vô sỉ2020-07-20 15:58
 • #3388: Đấu trí cha ngươi hố ngươi2020-07-20 15:58
 • #3389: Phụ thân huynh đệ sóng vai2020-07-20 15:58
 • #3390: Đến đón lấy là việc tư!2020-07-20 15:58
 • #3391: Vấn đề thành bại?2020-07-20 15:59
 • #3392: Hành hình giết hại chi pháp!2020-07-20 15:59
 • #3393: Như hành hạ người mới Phi Dương huynh?2020-07-20 15:59
 • #3394: Tà bá! Nắm chặt thời gian2020-07-20 15:59
 • #3395: Xưa đâu bằng nay? Ma Phảng2020-07-20 16:00
 • #3396: Buộc chi! Nắm chi! Kinh hãi Vương!2020-07-20 16:00
 • #3397: Quân nghi một cái đi chữ2020-07-20 16:00
 • #3398: Cao thủ ra gặp một lần!2020-07-20 16:01
 • #3399: Chỗ nào gấp thứ hèn nhát a2020-07-20 16:01
 • #3400: Thí Đế! Nhân quả nghịch đoạn!2020-07-20 16:01
 • #3401: Lưỡi sắc! Ta muốn Tề Thiên!2020-07-20 16:01
 • #3402: Lưỡi đao bại? Nhân khí cùng kiếp!2020-07-20 16:02
 • #3403: Tính mệnh giao tu! Ma công2020-07-20 16:02
 • #3404: Là ai? Nguy cấp! Tề Thiên!2020-07-20 16:02
 • #3405: Lực từ đâu đến? Lại biến!2020-07-20 16:02
 • #3406: Biến mất? Thảo gian Ma mệnh!2020-07-20 16:03
 • #3407: Pháo hoa tốt lớn loại kia2020-07-20 16:03
 • #3408: Ma chết! Tà bá! Chúng kinh hãi!2020-07-20 16:03
 • #3409: Tà đi Thượng cười Quân hỏi ý kiến2020-07-20 16:03
 • #3410: Sát niệm trở về gió mát2020-07-20 16:03
 • #3411: Gió mát đối mặt Ma Hoàng2020-07-20 16:03
 • #3412: Đế Lâm? Hạo nữ từ chối khéo2020-07-20 16:03
 • #3413: Hỏi ý kiến Thượng vận mệnh chi đạo?2020-07-20 16:04
 • #3414: Quân Đế huấn đồ khen nữ2020-07-20 16:04
 • #3415: Tiếng lóng lại đi Tiên Hồng2020-07-20 16:04
 • #3416: Khách đến như mây cha nghi2020-07-20 16:04
 • #3417: Song song thăm dò nhẹ kêu2020-07-20 16:05
 • #3418: Thâm ý sắc bén ứng phó!2020-07-20 16:05
 • #3419: Lục Mật bí mật Tà dòm2020-07-20 16:05
 • #3420: Tà chi cầu dựa vào cái gì?2020-07-20 16:05
 • #3421: Bằng cái này được hay không?2020-07-20 16:05
 • #3422: Ra giá Tà Thiên cười2020-07-20 16:06
 • #3423: Làm việc nhưng cầu thống khoái!2020-07-20 16:06
 • #3424: Ta đưa ngươi có dám muốn?2020-07-20 16:06
 • #3425: Chúng cách ban thưởng ngươi dũng cảm2020-07-20 16:06
 • #3426: Giao lưu chân tướng rõ ràng!2020-07-20 16:07
 • #3427: Cha vợ chi nộ nói nhỏ2020-07-20 16:07
 • #3428: Luận dũng cảm thán lòng chua xót2020-07-20 16:08
 • #3429: Ngươi cười cái gì? Hoàng giận2020-07-20 16:08
 • #3430: Gió mát kinh ngữ! Quê hương2020-07-20 16:08
 • #3431: Vì quyến luyến cho nên đối tình2020-07-20 16:09
 • #3432: Đến cửa làm yêu tặng lễ2020-07-20 16:09
 • #3433: Tu đồ nghi ngờ nữ nhi tâm2020-07-20 16:09
 • #3434: Vấn Tâm chạy trốn? Lễ đến!2020-07-20 16:09
 • #3435: Lấy giúp người làm niềm vui Hoàng Nhị2020-07-20 16:10
 • #3436: Giúp ngươi độ kiếp! Thượng hướng2020-07-20 16:10
 • #3437: Thượng huynh mời tới bên này đi2020-07-20 16:10
 • #3438: Giúp người hoàn mỹ tìm thú vui2020-07-20 16:10
 • #3439: Minh thương ám tiễn kinh ngạc nghe2020-07-20 16:10
 • #3440: Tà Thiên cười to Thượng gấp2020-07-20 16:10
 • #3441: Ảnh Đế tên Thượng bép xép2020-07-20 16:11
 • #3442: Truyền thừa lại hiện ra? Không thú vị!2020-07-20 16:11
 • #3443: Ám lưu ấp ủ hỏi Tà2020-07-20 16:11
 • #3444: Lớn nhất không có loại Thiên Đạo Trì?2020-07-20 16:12
 • #3445: Cơ duyên? Bẫy rập? Tà tuyển2020-07-20 16:12
 • #3446: Quỷ dị kết quả Quân mưu2020-07-20 16:12
 • #3447: Hai tổ trở về bái đường?2020-07-20 16:12
 • #3448: Ác độc? Lão già càng hơn!2020-07-20 16:13
 • #3449: Động phòng song toàn độc hành2020-07-20 16:13
 • #3450: Tà chi lựa chọn băng ngữ2020-07-20 16:13
 • #3451: Quyết đoán màu tím Tiên Hồng2020-07-20 16:14
 • #3452: Áp giải nhân quả Hạo kinh hãi2020-07-20 16:14
 • #3453: Lục Khuynh sinh nghi chuyện cũ2020-07-20 16:14
 • #3454: Đến đi một chút thất lạc2020-07-20 16:15
 • #3455: Cừu địch nhiều lòng dạ hẹp hòi2020-07-20 16:15
 • #3456: Tà chi thỉnh cầu Quân ngốc!2020-07-20 16:15
 • #3457: Quân Đế giải vây đưa đi2020-07-20 16:15
 • #3458: Lục Tùng bạo tẩu tốt2020-07-20 16:16
 • #3459: Tín nhiệm thì thế nào2020-07-20 16:16
 • #3460: Có chí người sự tình nhất định thành!2020-07-20 16:17
 • #3461: Thượng chi đại nghĩa chỉ đến!2020-07-20 16:17
 • #3462: Hung hiểm sóng trùng điệp! Nhập Tà2020-07-20 16:17
 • #3463: Thần Đế Miện quan chủ chí2020-07-20 16:17
 • #3464: Bức Lục gia kích Lục Áp2020-07-20 16:17
 • #3465: Mạnh đến không có bằng hữu2020-07-20 16:18
 • #3466: Tà Nguyệt dung hợp phản kháng2020-07-20 16:18
 • #3467: Quân Đế Hạo Đế Sát Đế!2020-07-20 16:18
 • #3468: Tam giới đều động mưa gió!2020-07-20 16:19
 • #3469: Luận vận mệnh xông tâm quan2020-07-20 16:19
 • #3470: Phách lối diệt thân? Cảm ơn2020-07-20 16:19
 • #3471: Ngươi không đến? Vậy ta đi2020-07-20 16:20
 • #3472: Có ta ở đây Cửu Đế loạn2020-07-20 16:20
 • #3473: Giết tỷ phu kém hai bước2020-07-20 16:20
 • #3474: Cũng là chết à không2020-07-20 16:20
 • #3475: Công tử Thượng thực đáng ghét2020-07-20 16:21
 • #3476: Tà cao quang Hạo kết thúc?2020-07-20 16:21
 • #3477: Không nghĩ ra? Đi ra ngoài!2020-07-20 16:21
 • #3478: Cha sống nữ chết Ma đến!2020-07-20 16:21
 • #3479: Bất động bất động bất động2020-07-20 16:22
 • #3480: Đào Nguyên tận thế run sợ2020-07-20 16:22
 • #3481: Thật xin lỗi báo ứng a2020-07-20 16:22
 • #3482: Khổ đợi Linh Đang đổi trời2020-07-20 16:22
 • #3483: Mới Cổ Tổ tam giới động2020-07-20 16:23
 • #3484: Đạo quan có miếu Tàng Kinh2020-07-20 16:23
 • #3485: Khích lệ? Ngươi lớn lên!2020-07-20 16:23
 • #3486: Ngươi đưa ta? Hắn đưa ngươi2020-07-20 16:23
 • #3487: Chấn quần kiêu đáy rút củi2020-07-20 16:23
 • #3488: Cùng Ma cấu kết? Vào miếu2020-07-20 16:24
 • #3489: Ta được ngươi lại không được!2020-07-20 16:24
 • #3490: Tà vào miếu không chào đón2020-07-20 16:24
 • #3491: Trong miếu mười hai canh giờ2020-07-20 16:24
 • #3492: Đạo Tàng đâu? Ở bên tai2020-07-20 16:25
 • #3493: Một bước một Đạo Tàng soái!2020-07-20 16:25
 • #3494: Ngươi nhắc nhở ta sụp đổ!2020-07-20 16:25
 • #3495: Chỉ điểm sai lầm? Thể quỷ2020-07-20 16:25
 • #3496: Tìm phiền toái ngươi cũng xứng?2020-07-20 16:25
 • #3497: Hoảng sợ nước tiểu hi vọng công thả2020-07-20 16:26
 • #3498: Cho ăn bể bụng? Biểu thị kính ngưỡng2020-07-20 16:26
 • #3499: Tội nghiệt dục vọng nhập cơn xoáy2020-07-20 16:26
 • #3500: Chết chắc cha cùng con dâu2020-07-20 16:26
 • #3501: Lục Áp y nguyên ngửi nhi2020-07-20 16:26
 • #3502: Ngươi yên tâm người nào tỷ phu?2020-07-20 16:27
 • #3503: Hư ảo đi thật thiên địa!2020-07-20 16:27
 • #3504: 46 mười Đạo Tàng2020-07-20 16:27
 • #3505: Sừng sững bất động tâm sự2020-07-20 16:27
 • #3506: Ta giết ai người đó nhật định chết!2020-07-20 16:28
 • #3507: Đỉnh phong chiến mở tiến lên2020-07-20 16:28
 • #3508: Tà nghi ngờ thủ đao vận mệnh2020-07-20 16:28
 • #3509: Vận mệnh chi chiến phần cuối2020-07-20 16:28
 • #3510: Tà Thiên ngươi đáng chết2020-07-20 16:29
 • #3511: Sớm nên như thế xuất kiếm2020-07-20 16:29
 • #3512: Chờ một chút không cần chờ2020-07-20 16:29
 • #3513: Mua dây buộc mình đau a2020-07-20 16:29
 • #3514: Tà Thiên khinh người quá đáng!2020-07-20 16:29
 • #3515: Chớ trang bức nhớ lại giết2020-07-20 16:30
 • #3516: Vận mệnh phả áo gai phá2020-07-20 16:30
 • #3517: Hồng thủy tịch diệt vô tình2020-07-20 16:31
 • #3518: Lục Áp đứng dậy thật quan2020-07-20 16:31
 • #3519: Để xuống không tính rất kém cỏi2020-07-20 16:32
 • #3520: Xoắn xuýt phục sinh khai khiếu2020-07-20 16:32
 • #3521: Biến hóa hoảng sợ thành Đế?2020-07-20 16:32
 • #3522: Thật chi hiểm Thượng thống khổ2020-07-20 16:32
 • #3523: Cửa ải cuối cùng đối lập2020-07-20 16:33
 • #3524: Bá Vương chi chiến nhíu mày2020-07-20 16:33
 • #3525: Chỉ điểm sai lầm ngươi đoán2020-07-20 16:33
 • #3526: Thiên tượng hai đưa đại lễ?2020-07-20 16:34
 • #3527: Phi tiêu môn bái Chưởng Sơn2020-07-20 16:34
 • #3528: Nghịch Đế nghi thiên tượng ba2020-07-20 16:34
 • #3529: Lắc lư thổi bức? Nghịch lên2020-07-20 16:34
 • #3530: Lên thuyền tốt tu sinh tử2020-07-20 16:34
 • #3531: Chết trước ta biết2020-07-20 16:35
 • #3532: Mượn đao cùng đi đi2020-07-20 16:35
 • #3533: Nghịch uy Thần miện vì băng ghế!2020-07-20 16:35
 • #3534: Lục uy Ma Hoàng bại trốn!2020-07-20 16:35
 • #3535: Bức Vương chi Vương khuyên cách2020-07-20 16:36
 • #3536: Thời cuộc biến sinh tử ngộ2020-07-20 16:36
 • #3537: Dục vọng luận may mắn a2020-07-20 16:36
 • #3538: Đại sự thỉnh cầu may quần áo2020-07-20 16:36
 • #3539: Tầm bảo các ngươi đến a2020-07-20 16:36
 • #3540: Đay như hoàn áo như vũ2020-07-20 16:37
 • #3541: Giằng co nghịch thức trang bức2020-07-20 16:37
 • #3542: Bi thương ngược dòng thành sông2020-07-20 16:37
 • #3543: Cây cùng đao cảm ơn a2020-07-20 16:37
 • #3544: Đế Đao áo lót nhìn xem2020-07-20 16:38
 • #3545: Nghĩ Tà nghĩ Lục rực rỡ2020-07-20 16:38
 • #3546: Quần ma loạn vũ chân tướng?2020-07-20 16:38
 • #3547: Xuất thủ thành hoạ Hoàng sợ2020-07-20 16:38
 • #3548: Nghịch loạn Cửu Thiên chiến mở!2020-07-20 16:38
 • #3549: Đáng sợ đồ Ma muốn chết?2020-07-20 16:39
 • #3550: Thừa bảy lần Thánh Đấu Trận2020-07-20 16:39
 • #3551: Vòng xoáy hải dương bảy quan2020-07-20 16:39
 • #3552: Không thể cho cha mất mặt2020-07-20 16:40
 • #3553: Cha chi suy đoán nhập Cửu2020-07-20 16:40
 • #3554: Lục thắng Đại Đạo chi huyết!2020-07-20 16:40
 • #3555: Kim Nghĩ đi ngược chiều là theo2020-07-20 16:40
 • #3556: Trời đưa đất đẩy làm sao mà trở về nhà2020-07-20 16:41
 • #3557: Sáu cái tu hú chiếm tổ chim khách?2020-07-20 16:41
 • #3558: Gặp lại rơi mất chi huyết?2020-07-20 16:41
 • #3559: Mâu thuẫn đi ngược chiều muốn gặp2020-07-20 16:41
 • #3560: Chiến bại tay gãy đi2020-07-20 16:42
 • #3561: Xuyên ruột chân con lừa trọc đến2020-07-20 16:42
 • #3562: Quân thất thố tặng đầu người?2020-07-20 16:43
 • #3563: Gãi ngứa ngáy tìm tán đồng2020-07-20 16:43
 • #3564: Tiểu Linh Đang không lỗ mãng2020-07-20 16:43
 • #3565: Bắt chước thanh tú Thiên Y ra2020-07-20 16:43
 • #3566: Có việc nên làm chết sạch?2020-07-20 16:43
 • #3567: Hồng Đế xuất mã thuyết minh2020-07-20 16:44
 • #3568: Tiếp khách không có từ xa tiếp đón2020-07-20 16:44
 • #3569: Một giọt máu chơi lớn2020-07-20 16:44
 • #3570: Hiểu lầm? Đừng hiểu lầm2020-07-20 16:44
 • #3571: Người tới là người nào là hắn2020-07-20 16:44
 • #3572: Ba lần tới cứu ta một mạng2020-07-20 16:45
 • #3573: Tà Dương tình địch gặp nhau2020-07-20 16:45
 • #3574: Định vị càng trọng yếu2020-07-20 16:45
 • #3575: Ỷ vào có chút buồn cười2020-07-20 16:45
 • #3576: Nội tình ngươi sợ nữ nhân?2020-07-20 16:46
 • #3577: Quân chi nghĩ tức giận a2020-07-20 16:46
 • #3578: Hai cái thương bại cùng trốn2020-07-20 16:46
 • #3579: Sau cảm giác tâm hỏng tu hành2020-07-20 16:46
 • #3580: Hai cái nữ bản thể2020-07-20 16:46
 • #3581: Tìm đánh thời cơ không đúng2020-07-20 16:47
 • #3582: Mũ xanh di ngôn đâm Tà2020-07-20 16:47
 • #3583: Tối cường đạo thuật! Hỏi một chút2020-07-20 16:47
 • #3584: Càng nghi chiến đấu ngu ngốc?2020-07-20 16:47
 • #3585: Như là Tà Đế chưa chết2020-07-20 16:47
 • #3586: Mục tiêu rộng lớn tám lần2020-07-20 16:48
 • #3587: Ta còn muốn hay không quỳ?2020-07-20 16:48
 • #3588: Giả vờ phất tay bái bai2020-07-20 16:48
 • #3589: Binh khí ngọc lụa ta đạp2020-07-20 16:48
 • #3590: Lo Cửu Thiên ta thật sự là2020-07-20 16:49
 • #3591: Không quan trọng có cái gọi là2020-07-20 16:49
 • #3592: Trương Lương kế thang leo tường2020-07-20 16:49
 • #3593: Thật Thần phát uy dưỡng thảo2020-07-20 16:49
 • #3594: Ma Hoàng lại đến hợp tác!2020-07-20 16:49
 • #3595: Lấy thân thể truyền giáo cuồng hỉ2020-07-20 16:50
 • #3596: Nhất định phải hữu dụng đều tới!2020-07-20 16:50
 • #3597: Kiếm tu hội buồn cười hay không?2020-07-20 16:50
 • #3598: Đầu! Kiếm Tâm an chỗ2020-07-20 16:51
 • #3599: Đường về khó lường xem qua2020-07-20 16:51
 • #3600: Bạo *** sữa có thể phá2020-07-20 16:51
 • #3601: Không vội để cho nàng thử một chút2020-07-20 16:51
 • #3602: Đồng quy vu tận như thế nào?2020-07-20 16:51
 • #3603: Nhanh phá Ma che trời2020-07-20 16:51
 • #3604: Nuốt Đế cười như điên làm loạn2020-07-20 16:52
 • #3605: Người thế nào sắc khó2020-07-20 16:52
 • #3606: Nhân quả nguy cơ sợ nghe2020-07-20 16:52
 • #3607: Lại dòm Trụ Quan ý vị2020-07-20 16:52
 • #3608: Ma Hoàng nghi ngờ hai bàn tay2020-07-20 16:53
 • #3609: Tiến thủ xui xẻo người2020-07-20 16:53
 • #3610: Mỉa mai khủng bố sau lưng2020-07-20 16:53
 • #3611: Mỗi người một vẻ Tà chưa chết?2020-07-20 16:53
 • #3612: Truyền thừa bởi vì sợ mà phá!2020-07-20 16:54
 • #3613: Không sao rất đẹp mắt2020-07-20 16:54
 • #3614: Bắt đầu ngươi biểu diễn2020-07-20 16:54
 • #3615: Ảnh Đế tiểu gia xử nam2020-07-20 16:54
 • #3616: Đừng nóng vội mau ra đây2020-07-20 16:55
 • #3617: Tề tụ nghe Tà không phải Tà?2020-07-20 16:55
 • #3618: Không phải Tà không giết! Hai ý2020-07-20 16:55
 • #3619: Thương hại một nhà đoàn tụ2020-07-20 16:55
 • #3620: Không thú vị từ hóa kết2020-07-20 16:56
 • #3621: Không muốn nghe đến mà nói2020-07-20 16:56
 • #3622: Ngươi là? Ta gọi Tà Thiên!2020-07-20 16:56
 • #3623: Phân tâm dễ dàng gặp sét đánh2020-07-20 16:56
 • #3624: Lục Áp ra! Lần lượt ấn!2020-07-20 16:57
 • #3625: Liền đấu hai Đế! Là mệnh2020-07-20 16:57
 • #3626: Chùn bước chiến Ma2020-07-20 16:57
 • #3627: Vận rủi vịnh ngâm vòng xoáy2020-07-20 16:58
 • #3628: Hổ thẹn! Chuẩn bị chết mấy cái?2020-07-20 16:58
 • #3629: Ức Thần lui lại miệng pháo2020-07-20 16:58
 • #3630: Nói muốn chết người2020-07-20 16:58
 • #3631: Không kén ăn phụ thân2020-07-20 16:59
 • #3632: Cha con đối thoại hỏi mẫu2020-07-20 16:59
 • #3633: Cướp đến hỏi Trụ Quan2020-07-20 16:59
 • #3634: Tam Bí câu chuyện mộng bức2020-07-20 17:00
 • #3635: Kết nhân quả phong biến2020-07-20 17:00
 • #3636: Cha trước trữ tình một phen2020-07-20 17:01
 • #3637: Thượng khóc Tà cười Ma mỉa mai2020-07-20 17:01
 • #3638: Nguyện vọng giết thống khoái!2020-07-20 17:01
 • #3639: Ẩn dụ lão nhân sẽ chết2020-07-20 17:02
 • #3640: Minh Sát trung niên trước vong2020-07-20 17:02
 • #3641: Ngươi lừa ta gạt đưa nữ2020-07-20 17:02
 • #3642: Suy bụng ta ra bụng người Tà đáy!2020-07-20 17:02
 • #3643: Nhân sinh bất quá ba lượng2020-07-20 17:03
 • #3644: Lòng cao hơn trời Tà dục!2020-07-20 17:03
 • #3645: Nói thật ý gì?2020-07-20 17:03
 • #3646: Quý hiếm đồ ra vị trí2020-07-20 17:03
 • #3647: Chậm đã không hài lòng2020-07-20 17:03
 • #3648: Cha và con gái tự có chừng mực2020-07-20 17:04
 • #3649: Loạn cục Đế hỏi Tiên Hồng2020-07-20 17:04
 • #3650: Bái Tiên Hồng tôn Lục chủ2020-07-20 17:04
 • #3651: Ai nha oa nha nha nha2020-07-20 17:04
 • #3652: Có thể giết người liền giết người2020-07-20 17:04
 • #3653: Tiên Hồng bí mật Miểu nguy2020-07-20 17:05
 • #3654: Vì giết mà đến đi tốt2020-07-20 17:05
 • #3655: Có lẽ có Miểu nhi sống2020-07-20 17:05
 • #3656: Gặp Phật càng nhiều càng tốt2020-07-20 17:05
 • #3657: Con gái ý tấm lòng của cha mẹ2020-07-20 17:06
 • #3658: Đại Đế chi thương phát hiện?2020-07-20 17:06
 • #3659: Giết các ngươi nguyện ý a2020-07-20 17:06
 • #3660: Đem khả năng bỏ đi đi2020-07-20 17:07
 • #3661: Tà truyền thế Tôn truyền tông2020-07-20 17:07
 • #3662: Đại Đế vong Quân biến sắc2020-07-20 17:07
 • #3663: Dị Đế ngửa mặt lên trời im lặng2020-07-20 17:07
 • #3664: Không động Tà dục thành Đế2020-07-20 17:08
 • #3665: Kiếp khởi sau cùng nhất Đế!2020-07-20 17:08
 • #3666: So trẫm còn kém bao nhiêu2020-07-20 17:08
 • #3667: Pháp như tận thế cùng đến2020-07-20 17:09
 • #3668: Đòn thứ nhất bái Kiếm Đế2020-07-20 17:09
 • #3669: Kiếm thương kế tục Ma trợ2020-07-20 17:09
 • #3670: Sóng sau kiếm phong Tà thương!2020-07-20 17:10
 • #3671: Kiếm đạo có hậu khoảng cách2020-07-20 17:10
 • #3672: Người biến thành châu mấy bước?2020-07-20 17:10
 • #3673: Trừ ma giết chó uống rượu2020-07-20 17:10
 • #3674: Tiên Hồng gì mạnh? Lão huyết2020-07-20 17:11
 • #3675: Vây Ngụy cám ơn ngươi cái đầu2020-07-20 17:11
 • #3676: Diệt bia khải hoàn? Hai ngón tay2020-07-20 17:11
 • #3677: Phỉ nhổ Cửu Thiên hi vọng2020-07-20 17:12
 • #3678: Đại giới do dự thần phục2020-07-20 17:12
 • #3679: Gọi ta thúc thúc là được2020-07-20 17:12
 • #3680: Làm liền xong Tà cách2020-07-20 17:13
 • #3681: Ma nghị Tiên Hồng cho mời2020-07-20 17:13
 • #3682: Trật tự sụp đổ kế định2020-07-20 17:13
 • #3683: Cái gì gọi là hi vọng? Độ kiếp2020-07-20 17:13
 • #3684: Đạo lữ bện thành Tề Thiên!2020-07-20 17:14
 • #3685: Xứng đáng lão cha nói2020-07-20 17:14
 • #3686: Đắc ý Hồng Mông bí mật2020-07-20 17:14
 • #3687: Làm tốt Ma Đế số2020-07-20 17:14
 • #3688: Lay động ngươi ngươi có thể thử một lần2020-07-20 17:14
 • #3689: Giao dịch Vu tìm Lục Nhân2020-07-20 17:15
 • #3690: Mẫu nữ không cô Thiên tâm2020-07-20 17:15
 • #3691: Tiếng sóng vẫn như cũ muốn cầm2020-07-20 17:15
 • #3692: Cho nên dù cho phu thê đẩy cửa2020-07-20 17:15
 • #3693: Thuyết phục tay gãy trận thành2020-07-20 17:16
 • #3694: Đều muốn thành Đế Thiên ý!2020-07-20 17:16
 • #3695: Ngón giữa cướp bóc từ độ2020-07-20 17:16
 • #3696: Chờ lấy ta! Ta chờ ngươi!2020-07-20 17:16
 • #3697: Lấy phu thành đạo Tình Đế!2020-07-20 17:17
 • #3698: Trọng nam khinh nữ hố a2020-07-20 17:17
 • #3699: Kiếp đến thì ngươi suy đoán2020-07-20 17:17
 • #3700: Thời gian thấm thoắt tai mở2020-07-20 17:18
 • #3701: Vội cùng không vội hạt sương2020-07-20 17:18
 • #3702: Đưa sen trẫm thành toàn ngươi!2020-07-20 17:18
 • #3703: Tà Đế báo thù sớm chiều2020-07-20 17:18
 • #3704: Khác tiểu thảo Đế thành!2020-07-20 17:19
 • #3705: Tà Đế chi uy! Ma sợ2020-07-20 17:19
 • #3706: Mưa gió quay về La Sát2020-07-20 17:19
 • #3707: La Sát trợ công đáng chết2020-07-20 17:19
 • #3708: Tỷ phu muốn chết như thế nào?2020-07-20 17:19
 • #3709: Hạ thủ được? Lồng giam2020-07-20 17:20
 • #3710: Không chê vào đâu được! Xinh đẹp2020-07-20 17:20
 • #3711: Lục nguy phu phụ thủ sơn2020-07-20 17:20
 • #3712: Đầu bếp róc thịt trâu vào biển2020-07-20 17:21
 • #3713: Bỏ lỡ cơ hội không may2020-07-20 17:21
 • #3714: Hạo Đế chết xiềng xích thoát2020-07-20 17:21
 • #3715: Lục Áp kéo quan tài? Để xuống!2020-07-20 17:22
 • #3716: Dài mũi tên! Thí Đế Phổ!2020-07-20 17:22
 • #3717: Lục Áp vô địch! Tàn sát hết!2020-07-20 17:22
 • #3718: Thí Đế về quan tài Tà kế!2020-07-20 17:23
 • #3719: Đau lòng vô địch chuyển đổi!2020-07-20 17:23
 • #3720: Không cửa? Thực có2020-07-20 17:23
 • #3721: Như thế gia súc? Lao tới2020-07-20 17:23
 • #3722: Quyết chiến! Tai hoạ sát nách!2020-07-20 17:23
 • #3723: Giao dịch là ta giết2020-07-20 17:24
 • #3724: Ma Hoàng chết quan tâm ngươi2020-07-20 17:25
 • #3725: Một bước một mưu dùng người2020-07-20 17:25
 • #3726: Nhập quan tài Tà chi kiêng kị!2020-07-20 17:25
 • #3727: Song vong tịch diệt buông xuống2020-07-20 17:25
 • #3728: Tiểu thảo! Ngồi quan tài trọng sinh!2020-07-20 17:26
 • #3729: Đại kết cục ta con thắng thiên!2020-07-20 17:26
 • #3730: Hoàn tất cảm nghĩ2020-07-20 17:26
[Total: 4   Average: 3.5/5]

Related posts

Bỏ Nô Phiên Thiên: Thiếu Đế Sủng Phi

TiKay

Siêu Thần May Mắn Thăng Cấp Hệ Thống

TiKay

Vạn Giới Đế Chủ

TiKay

Leave a Reply