Huyền HuyễnTiên Hiệp

Tại Thế Giới Tiên Hiệp Viết Tiểu Thuyết

Tại Thế Giới Tiên Hiệp Viết Tiểu ThuyếtViết một giới thiệu về tiểu thuyết trong thế giới tiên hiệp: www.uukanshu.com xuyên qua, viết một số cuốn tiểu thuyết để hỗ trợ gia đình, không ngờ lại bị người ta coi là sự thật. Không sợ người khác không nghiêm túc, chỉ sợ người khác quá nghiêm túc!

Đại ca! Ta một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, một đám tu chân giả các ngươi không cần cầm bí tịch đi tìm hiểu chứ!

Cửu Châu đại lục đua xe váy chuyên dụng ~ 208792362 https://www.uukanshu.com

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lão Ti Kích
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: cảm thụ từ hôn lưu lễ rửa tội đi2023-04-02 01:44
 • #2: Chương 2: dị giới có nguy hiểm, kể chuyện xưa cần cẩn thận!2023-04-02 01:44
 • #3: Chương 3: nhập diễn giường đông thiếu nữ2023-04-02 01:44
 • #4: Chương 4: định chế tiểu thuyết2023-04-02 01:44
 • #5: Chương 5: viết tiểu thuyết chuẩn bị2023-04-02 01:44
 • #6: Chương 6: dựa theo cốt truyện đi2023-04-02 01:44
 • #7: Chương 7: nhảy ra tới Trình Giảo Kim2023-04-02 01:44
 • #8: Chương 8: manh manh đát chính nghĩa tiểu đồng bọn2023-04-02 01:44
 • #9: Chương 9: nghiệp giới lương tâm2023-04-02 01:44
 • #10: Chương 10: tiểu thuyết có thể viết2023-04-02 01:44
 • #11: Chương 11: tiểu thuyết không đơn giản2023-04-02 01:44
 • #12: Chương 12: đệ 1 vị thường trú khách nhân2023-04-02 01:44
 • #13: Chương 13: sử thượng đệ 1 cái bị người đọc hố tác giả2023-04-02 01:45
 • #14: Chương 14: vận chuyển đại đội2023-04-02 01:45
 • #15: Chương 15: trong truyền thuyết lệ ròng chạy đi2023-04-02 01:45
 • #16: Chương 16: tìm tới môn tới xuất bản2023-04-02 01:45
 • #17: Chương 17: 1 võng đánh tẫn2023-04-02 01:45
 • #18: Chương 18: nhặt được tiểu loli2023-04-02 01:45
 • #19: Chương 19: miễn phí lao động tái cao2023-04-02 01:45
 • #20: Chương 20: Thần Bút Mã Lương2023-04-02 01:45
 • #21: Chương 21: con cháu đều có con cháu phúc2023-04-02 01:45
 • #22: Chương 22: có điểm vựng kiếm2023-04-02 01:45
 • #23: Chương 23: nhồi cho vịt ăn thức đề hải chiến thuật2023-04-02 01:45
 • #24: Chương 24: còn có thể hay không vui sướng chơi đùa2023-04-02 01:45
 • #25: Chương 25: Phong Đăng tiết thêm cơm2023-04-02 01:45
 • #26: Chương 26: quỵt nợ lão nhân2023-04-02 01:45
 • #27: Chương 27: thu phí đọc sách2023-04-02 01:45
 • #28: Chương 28: thế nhưng không lời gì để nói2023-04-02 01:45
 • #29: lớn nhất tán thành2023-04-02 01:46
 • #30: Chương 30: đến tự thân xuất mã2023-04-02 01:46
 • #31: Chương 31: bán thư kế hoạch bắt đầu2023-04-02 01:46
 • #32: Chương 32: thua ở trên vạch xuất phát2023-04-02 01:46
 • #33: Chương 33: Thành Chủ Đại Nhân Trang Bức Hàng Ngày2023-04-02 01:46
 • #34: Chương 34: giá trên trời thư2023-04-02 01:46
 • #35: Chương 35: 2 cấp bán ra thương2023-04-02 01:46
 • #36: Chương 36: phòng ngụy2023-04-02 01:46
 • #37: Chương 37: 1 sợi hố cha hơi thở2023-04-02 01:46
 • #38: Chương 38: an tâm lấy tiền2023-04-02 01:46
 • #39: Chương 39: hảo phúc khí2023-04-02 01:46
 • #40: Chương 40: không quá sẽ viết loại hình2023-04-02 01:46
 • #41: Chương 41: thao túng phàm nhân vận mệnh2023-04-02 01:46
 • #42: Chương 42: đệ 1 thứ lấy Họa Nhập Đạo2023-04-02 01:46
 • #43: Chương 43: nếu2023-04-02 01:46
 • #44: Chương 44: Biên Bức Yêu khống2023-04-02 01:46
 • #45: tiểu loli tiến bộ2023-04-02 01:46
 • #46: Chương 46: 1 kiếm suối nước nóng hiện2023-04-02 01:46
 • #47: Chương 47: nửa thành cổ đau2023-04-02 01:47
 • #48: Chương 48: suối nước nóng quyết nghị2023-04-02 01:47
 • #49: Chương 49: ấp ủ Võ Hiệp2023-04-02 01:47
 • #50: Chương 50: Đoán Thể Kỳ dã vọng2023-04-02 01:47
 • #51: Chương 51: mượn thư2023-04-02 01:47
 • #52: Chương 52: cái này nồi không bối2023-04-02 01:47
 • #53: Chương 53: có mượn có còn2023-04-02 01:47
 • #54: Chương 54: ôn dịch2023-04-02 01:47
 • #55: Chương 55: khuếch tán2023-04-02 01:47
 • #56: Chương 56: cùng nói tốt kịch bản không 1 dạng2023-04-02 01:47
 • #57: Chương 57: chết căng2023-04-02 01:47
 • #58: Chương 58: ngăn chặn không được ôn dịch2023-04-02 01:47
 • #59: Chương 59: Xuân Phong Hóa Vũ Sinh Sinh Vạn Vật2023-04-02 01:47
 • #60: Chương 60: Vô Thủy Thành cứ điểm thành lập2023-04-02 01:47
 • #61: Chương 61: thành danh nhân2023-04-02 01:47
 • #62: Chương 62: cọ thư xem2023-04-02 01:47
 • #63: Chương 63: bị tiểu loli phát đường đường2023-04-02 01:47
 • #64: Chương 64: bắt đầu bài giảng Võ Hiệp2023-04-02 01:47
 • #65: Chương 65: giao hàng2023-04-02 01:48
 • #66: Chương 66: khống chế tiết tấu2023-04-02 01:48
 • #67: Chương 67: huynh quý Hạt Tử Tinh2023-04-02 01:48
 • #68: Chương 68: khảo nghiệm2023-04-02 01:48
 • #69: Chương 69: biên tập đánh giá2023-04-02 01:48
 • #70: Chương 70: thông đồng nữ văn thanh tất sát kĩ2023-04-02 01:48
 • #71: Chương 71: thu phục lão văn thanh vũ khí2023-04-02 01:48
 • #72: Chương 72: lừa dối2023-04-02 01:48
 • #73: Chương 73: vì ném nồi đánh hạ cơ sở2023-04-02 01:48
 • #74: Chương 74: viết cái tiểu thuyết thật khó2023-04-02 01:48
 • #75: Chương 75: người ngốc tiền nhiều tốc tới chủ2023-04-02 01:48
 • #76: Chương 76: không thầy dạy cũng hiểu tiểu loli2023-04-02 01:48
 • #77: Chương 77: Thiên Đạo nghiệm chứng2023-04-02 01:48
 • #78: Chương 78: 1 chiêu nháy mắt hạ gục2023-04-02 01:48
 • #79: Chương 79: không nghĩ tới ngươi là 1 chỉ như vậy Hạt Tử Tinh2023-04-02 01:48
 • #80: Chương 80: lại bị loli hố2023-04-02 01:48
 • #81: Chương 81: hào giả tùy hứng cũng2023-04-02 01:48
 • #82: Chương 82: họa họa liền thăng cấp2023-04-02 01:48
 • #83: Chương 83: bị thói quen hố2023-04-02 01:49
 • #84: Chương 84: trang bức vả mặt chết tuần hoàn2023-04-02 01:49
 • #85: Chương 85: muốn trang cái lóe mù mắt chó X2023-04-02 01:49
 • #86: Quan Công trước mặt chơi đại đao2023-04-02 01:49
 • #87: Chương 87: trang xong X liền chạy2023-04-02 01:49
 • #88: Chương 88: mở ra phương thức không đối2023-04-02 01:49
 • #89: Chương 89: dọa nước tiểu2023-04-02 01:49
 • #90: Chương 90: cứ điểm sơ chiêu sinh2023-04-02 01:49
 • #91: Chương 91: vẫn là có thể cứu vớt 1 hạ2023-04-02 01:49
 • #92: Chương 92: Sư Di Trường Kỹ Dĩ Chế Di2023-04-02 01:49
 • #93: Chương 93: bức tử sách lậu2023-04-02 01:49
 • #94: Chương 94: mở rộng Đoán Thể Kỳ ý nghĩa2023-04-02 01:49
 • #95: Chương 95: danh tác2023-04-02 01:49
 • #96: Chương 96: vô sỉ thừa nhận2023-04-02 01:49
 • #97: Chương 97: tình cảm quần chúng xúc động2023-04-02 01:49
 • #98: Chương 98: hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm2023-04-02 01:49
 • #99: Chương 99: vai ác thức tỉnh rồi2023-04-02 01:49
 • #100: Chương 100: nạp mệnh tới2023-04-02 01:50
 • #101: Chương 101: võ công bí tịch2023-04-02 01:50
 • #102: Chương 102: động họa mang đến lĩnh ngộ2023-04-02 01:50
 • #103: Chương 103: hoàng lương 1 mộng2023-04-02 01:50
 • #104: Chương 104: thô to sự lạp2023-04-02 01:50
 • #105: Chương 105: đầu uy người đọc2023-04-02 01:50
 • #106: khả năng bị cấm2023-04-02 01:50
 • #107: Chương 107: ta cho các ngươi xem cái bảo bối2023-04-02 01:50
 • #108: Chương 108: không hề liêm sỉ đoạn chương2023-04-02 01:50
 • #109: Chương 109: nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì đánh quái thăng cấp2023-04-02 01:50
 • #110: Chương 110: vận khí?2023-04-02 01:50
 • #111: Chương 111: không có nam chính tiểu thuyết2023-04-02 01:50
 • #112: Chương 112: trang bức trang bức lại trang bức2023-04-02 01:50
 • #113: Chương 113: đi theo đi rèn luyện2023-04-02 01:50
 • #114: Chương 114: đắc tội tác giả2023-04-02 01:50
 • #115: Chương 115: quý vòng thật loạn2023-04-02 01:50
 • #116: Chương 116:; ngươi căn bản là không phải tài xế già2023-04-02 01:50
 • #117: Chương 117: toàn thư mục tiêu liêu muội2023-04-02 01:50
 • #118: Chương 118:; hình như là bại lộ cái gì2023-04-02 01:51
 • #119: Chương 119: liêu muội cơ sở2023-04-02 01:51
 • #120: Chương 120: rèn luyện khảo nghiệm2023-04-02 01:51
 • #121: Chương 121: liêu muội đạt thành!2023-04-02 01:51
 • #122: tưởng không đoạt nổi bật cũng không được2023-04-02 01:51
 • #123: Chương 123: nhân sinh ảo giác chi ta có thể đỉnh tháp cường sát2023-04-02 01:51
 • #124: Chương 124: ai nha ngươi té ngã2023-04-02 01:51
 • #125: Chương 125: chẳng lẽ là mở ra phương thức không đúng?2023-04-02 01:51
 • #126: Chương 126: giống như là ăn huyễn mại2023-04-02 01:51
 • #127: Chương 127: bị bắt trang bức2023-04-02 01:51
 • #128: Chương 128: hào giả tùy hứng cũng2023-04-02 01:51
 • #129: Chương 129: hố cha đại bảo kiếm2023-04-02 01:51
 • #130: Chương 130: tỷ tỷ, chúng ta không ước!2023-04-02 01:51
 • #131: Chương 131: hố ra tường cửu châu đại lục2023-04-02 01:51
 • #132: Chương 132: hoa thức ngược cẩu2023-04-02 01:51
 • #133: Chương 133: nhảy lớp tiểu thuyết2023-04-02 01:51
 • #134: Chương 134: có thể viết đồ vật quá nhiều2023-04-02 01:52
 • #135: Chương 135: 1 quyển sách thay đổi nhân sinh quỹ đạo2023-04-02 01:52
 • #136: Chương 136: Thư Bình Khu đầu phiếu2023-04-02 01:52
 • #137: Chương 137: nhân quả quấn thân2023-04-02 01:52
 • #138: Chương 138: càng nghĩ càng thấy ớn2023-04-02 01:52
 • #139: Chương 139: chăn nuôi PLAY2023-04-02 01:52
 • #140: Chương 140: đốt sách chôn nho2023-04-02 01:52
 • #141: Chương 141: văn thanh biến trạch nam2023-04-02 01:52
 • #142: Chương 142: trong truyền thuyết vai chính chuẩn bị2023-04-02 01:52
 • #143: Chương 143: tiềm tàng người đọc2023-04-02 01:52
 • #144: Chương 144: lừa dối người tu chân chắn đao2023-04-02 01:52
 • #145: Chương 145: này quyết đoán lại là bị hố a2023-04-02 01:52
 • #146: Chương 146: đối kháng người là ai2023-04-02 01:52
 • #147: Chương 147: làm bộ tâm hữu linh tê2023-04-02 01:52
 • #148: Chương 148: nghe tới thực tà ác phương pháp2023-04-02 01:52
 • #149: Chương 149: cực cực khổ khổ mấy 10 năm 1 đêm trở lại trước giải phóng2023-04-02 01:52
 • #150: Chương 150: thiên địa dị biến2023-04-02 01:52
 • #151: Chương 151: không trang bức cũng muốn phách2023-04-02 01:53
 • #152: Chương 152: thiên lôi tôi thể2023-04-02 01:53
 • #153: Chương 153: tác giả gia tạc2023-04-02 01:53
 • #154: Chương 154: thực lực đưa ấm áp2023-04-02 01:53
 • #155: Chương 155: làm 1 hồi sao văn công2023-04-02 01:53
 • #156: Chương 156: tân khái niệm2023-04-02 01:53
 • #157: Chương 157: Thiên Đạo khái niệm2023-04-02 01:53
 • #158: Chương 158: Bạch Nương Tử Truyện Kỳ2023-04-02 01:53
 • #159: Chương 159: khác 1 cái loại hình tiểu thuyết2023-04-02 01:53
 • #160: Chương 160: tìm quỷ2023-04-02 01:53
 • #161: Chương 161: Yêu Vương tề tụ2023-04-02 01:53
 • #162: Chương 162: Trúc Cơ kỳ dã vọng2023-04-02 01:53
 • #163: Chương 163: Hồ Lô Oa tập tranh2023-04-02 01:53
 • #164: Chương 164: vở nữ vương2023-04-02 01:53
 • #165: Chương 165: ngươi không thấy Hồ Lô Oa?2023-04-02 01:53
 • #166: Chương 166: lấy đức thu phục người2023-04-02 01:53
 • #167: Chương 167: 4 kiếm đạo2023-04-02 01:54
 • #168: Chương 168:: quân đội đột kích2023-04-02 01:54
 • #169: Chương 169: chuẩn bị công thành2023-04-02 01:54
 • #170: Chương 170: Tinh Quái ra tay2023-04-02 01:54
 • #171: Chương 171: trong truyền thuyết2023-04-02 01:54
 • #172: Chương 172: không ổn chỗ2023-04-02 01:54
 • #173: Chương 173: không có thiết 3 giác như thế nào đánh dã quái2023-04-02 01:54
 • #174: Chương 174: hoàn cảnh xấu đoàn chiến giành trước tay mới là vương đạo2023-04-02 01:54
 • #175: Chương 175: phụ trợ2023-04-02 01:54
 • #176: Chương 176: tự mình thôi miên2023-04-02 01:54
 • #177: Chương 177: tuyệt chiêu quả nhiên là biến thành đồ ăn2023-04-02 01:54
 • #178: Chương 178: thật · heo đồng đội2023-04-02 01:54
 • #179: Chương 179: bị đuổi giết sau lưng2023-04-02 01:54
 • #180: Chương 180: tinh khí thần khái niệm2023-04-02 01:54
 • #181: Chương 181: rút kiếm đi!2023-04-02 01:54
 • #182: Chương 182: bầu trời rớt đại lễ bao2023-04-02 01:54
 • #183: Chương 183: thức tỉnh Cát Thành2023-04-02 01:54
 • #184: Chương 184: sớm nhất thế gian tu chân gia tộc2023-04-02 01:54
 • #185: Chương 185: đã chết còn phải bị phát thẻ người tốt2023-04-02 01:55
 • #186: Chương 186: âm dương tương cách2023-04-02 01:55
 • #187: Chương 187: lại tới nữa Từ Hiền2023-04-02 01:55
 • #188: Chương 188: Ngạ Quỷ Đạo2023-04-02 01:55
 • #189: Chương 189: tâm ma lời thề2023-04-02 01:55
 • #190: Chương 190: Địa Phủ, Thiên Đình2023-04-02 01:55
 • #191: Chương 191: vô chiêu thắng hữu chiêu2023-04-02 01:55
 • #192: Chương 192: đại đại hậu cung2023-04-02 01:55
 • #193: Chương 193: đồng thoại đều là gạt người2023-04-02 01:55
 • #194: Chương 194: tài xế già VS tiểu tài xế2023-04-02 01:55
 • #195: Chương 195: dược! Dược! Dược!2023-04-02 01:55
 • #196: Chương 196: luyến ái rớt chỉ số thông minh2023-04-02 01:55
 • #197: Chương 197: ai nói đông kim nhiệt tới2023-04-02 01:55
 • #198: Chương 198: hoàng gia tàng thư2023-04-02 01:55
 • #199: Chương 199: dẫn người trang bức dẫn người phi thật mệt2023-04-02 01:55
 • #200: Chương 200: sân khấu kịch cuồng tưởng2023-04-02 01:55
 • #201: Chương 201: 5 mao Special Effects2023-04-02 01:55
 • #202: Chương 202: nhạc sư2023-04-02 01:56
 • #203: Chương 203: rớt hố2023-04-02 01:56
 • #204: Chương 204: cha a, ngươi quá hố nhi tử!2023-04-02 01:56
 • #205: Chương 205: ta chính là CCTV2023-04-02 01:56
 • #206: Chương 206: 1 ngôn không hợp liền ném vở2023-04-02 01:56
 • #207: Chương 207: tinh thần so đấu2023-04-02 01:56
 • #208: Chương 208: ta cam đoan không đánh chết ngươi2023-04-02 01:56
 • #209: Chương 209: lẫn nhau tính kế2023-04-02 01:56
 • #210: Chương 210: tìm ngươi làm giao dịch2023-04-02 01:56
 • #211: Chương 211: cách vách lão vương nồi2023-04-02 01:56
 • #212: Chương 212: không 1 dạng người kiếm hợp 12023-04-02 01:56
 • #213: Chương 213: thức tỉnh loli khống cấm kỵ2023-04-02 01:56
 • #214: Chương 214: dung hợp Yêu Khí2023-04-02 01:56
 • #215: Chương 215: mượn lực lượng2023-04-02 01:56
 • #216: Chương 216: Yêu Vương buông xuống2023-04-02 01:56
 • #217: Chương 217: kéo Tinh Quái nhập bọn2023-04-02 01:56
 • #218: Chương 218: Tinh Quái người mở đường2023-04-02 01:56
 • #219: Chương 219: ăn đất lão niên2023-04-02 01:56
 • #220: Chương 220: cây liễu2023-04-02 01:57
 • #221: Chương 221: không nghĩ tới ngươi là loại người này2023-04-02 01:57
 • #222: Chương 222: ta mang ngươi trang bức ngươi dẫn ta phi2023-04-02 01:57
 • #223: Chương 223: Ngự Thú Lưu mới thành lập2023-04-02 01:57
 • #224: Chương 224: phấn mao cắt ra tới đều là hắc2023-04-02 01:57
 • #225: Chương 225: tương tính nhất xứng đôi Tinh Quái2023-04-02 01:57
 • #226: Chương 226: lược hố Ngự Thú2023-04-02 01:57
 • #227: Chương 227: từ trước có tòa sơn2023-04-02 01:57
 • #228: Chương 228: đệ 2 tòa nhịp cầu2023-04-02 01:57
 • #229: Chương 229: đóng cửa làm xe2023-04-02 01:57
 • #230: Chương 230: thiệp mời2023-04-02 01:57
 • #231: Chương 231: Lão Cật Hóa chuyện xưa2023-04-02 01:57
 • #232: Chương 232: cách vách lão vương nồi2023-04-02 01:57
 • #233: Chương 233: man di nơi2023-04-02 01:57
 • #234: Chương 234: trong lúc vô tình đào ra thiên hố2023-04-02 01:57
 • #235: Chương 235: trang bức người ghét nhất sự tình2023-04-02 01:58
 • #236: Chương 236: đây là cái biết chơi vai ác2023-04-02 01:58
 • #237: Chương 237: liền quyết định là ngươi2023-04-02 01:58
 • #238: Chương 238: tòa thượng tân2023-04-02 01:58
 • #239: Chương 240: đầu danh trạng2023-04-02 01:58
 • #240: Chương 239: thẩm phán2023-04-02 01:58
 • #241: Chương 241: tác giả chuyên chúc pháp quyết2023-04-02 01:58
 • #242: Chương 242: tài xế già chuyên chúc pháp quyết2023-04-02 01:58
 • #243: Chương 243: thổ hào chuyên chúc pháp quyết2023-04-02 01:58
 • #244: Chương 244: bị nấu2023-04-02 01:58
 • #245: Chương 245: tiểu thuyết bố cục hương vị2023-04-02 01:58
 • #246: Chương 246: Từ gia truyền nhân Tiên Minh ý tưởng2023-04-02 01:58
 • #247: Chương 247: đồng hành là oan gia?2023-04-02 01:58
 • #248: Chương 248: Đại Minh Quốc cảnh nội người tu chân2023-04-02 01:58
 • #249: Chương 249: thắp nến tâm sự suốt đêm2023-04-02 01:58
 • #250: Chương 250: đây là quảng cáo a2023-04-02 01:58
 • #251: Chương 251: không người hỏi thăm2023-04-02 01:58
 • #252: Chương 252: muốn chính là chấn động2023-04-02 01:58
 • #253: Chương 253:: Mạt Thế Lưu2023-04-02 01:59
 • #254: Chương 254: liền cá mặn đều không bằng2023-04-02 01:59
 • #255: Chương 255: Tụ Linh đại trận2023-04-02 01:59
 • #256: Chương 256: kim bài lừa dối thần câu2023-04-02 01:59
 • #257: Chương 257: hóa thân Hoàng Thế Nhân2023-04-02 01:59
 • #258: Chương 258: hợp tác phương thức khác nhau2023-04-02 01:59
 • #259: Chương 259: lấy Họa Nhập Đạo thủy rất sâu2023-04-02 01:59
 • #260: Chương 260: cấp tiểu loli kéo 1 sóng sinh ý2023-04-02 01:59
 • #261: Chương 261: nói rõ khai tông lập phái lộ2023-04-02 01:59
 • #262: Chương 262: người đọc bạo tăng2023-04-02 01:59
 • #263: Chương 263: chúng nó vẫn là hài tử a2023-04-02 01:59
 • #264: Chương 264: giác đấu tràng2023-04-02 01:59
 • #265: Chương 265: muốn làm ruộng2023-04-02 01:59
 • #266: Chương 266: tính ra tới2023-04-02 01:59
 • #267: Chương 267: sẽ không trang bức Tinh Quái cùng cá mặn có cái gì khác nhau2023-04-02 01:59
 • #268: Chương 268: Đoán Thể Kỳ toàn diện mở rộng2023-04-02 01:59
 • #269: Chương 269: Ngự Thú Lưu diệu dụng2023-04-02 02:00
 • #270: Chương 270: kéo càng nhiều người nhập bọn2023-04-02 02:00
 • #271: Chương 271: Phù Lục 1 mạch người tới2023-04-02 02:00
 • #272: Chương 272: tác giả chuyên chúc kỹ năng 22023-04-02 02:00
 • #273: Chương 273: kéo thấp đối phương dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại2023-04-02 02:00
 • #274: Chương 274: bạo y áo nghĩa2023-04-02 02:00
 • #275: Chương 275: không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Thụ Tinh2023-04-02 02:00
 • #276: Chương 276: phái cấp tiến2023-04-02 02:00
 • #277: Chương 277: 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây2023-04-02 02:00
 • #278: Chương 278: vận may mập mạp2023-04-02 02:00
 • #279: Chương 279: cường vận tiểu mập mạp2023-04-02 02:00
 • #280: Chương 280: Thủ Bạn truyền thừa2023-04-02 02:00
 • #281: Chương 281: lại là 1 cái vai chính chuyên chúc kỹ năng2023-04-02 02:00
 • #282: Chương 283: linh thực2023-04-02 02:00
 • #283: Chương 283: tưởng kỳ quái đồ vật2023-04-02 02:00
 • #284: Chương 284: đồng hành là oan gia2023-04-02 02:00
 • #285: Chương 285: 1 văn tiền thư2023-04-02 02:00
 • #286: Chương 286: tài xế già định chế2023-04-02 02:01
 • #287: Chương 287: làm 1 cái đại tin tức2023-04-02 02:01
 • #288: Chương 288: ngột ngạt2023-04-02 02:01
 • #289: Chương 289: phủng sát2023-04-02 02:01
 • #290: Chương 290: chờ đợi2023-04-02 02:01
 • #291: Chương 291: đệ 1 bước hoàn thành2023-04-02 02:01
 • #292: Chương 292: Vạn Kiếm Quyết2023-04-02 02:01
 • #293: Chương 293: hỏa dược thùng2023-04-02 02:01
 • #294: Chương 294: có tiền tùy hứng2023-04-02 02:01
 • #295: Chương 295: đưa tới cửa kỳ ngộ2023-04-02 02:01
 • #296: Chương 296: tiểu tài xế cấp tài xế già lễ vật2023-04-02 02:01
 • #297: Chương 297: lại nhập hoàng cung2023-04-02 02:01
 • #298: Chương 298: tiên phàm chi gian2023-04-02 02:01
 • #299: Chương 299: hậu cung vương phiền não2023-04-02 02:01
 • #300: Chương 300: Thủy Mạn Kim Sơn2023-04-02 02:01
 • #301: Chương 301: dẫn này nhập hố2023-04-02 02:02
 • #302: Chương 302: người trong tranh2023-04-02 02:02
 • #303: Chương 303: thảm không nỡ nhìn thuộc tính2023-04-02 02:02
 • #304: Chương 304: kịch bản lần đầu2023-04-02 02:02
 • #305: Chương 306: cầu diễn xuất2023-04-02 02:02
 • #306: Chương 306: tới cửa sinh ý2023-04-02 02:02
 • #307: Chương 307: ngăn không được tiểu thuyết2023-04-02 02:02
 • #308: Chương 308: người so người2023-04-02 02:02
 • #309: Chương 309: cao thâm khó đoán cực kỳ trang bức từ2023-04-02 02:02
 • #310: Chương 310: 1 thứ chỉ điểm hai2023-04-02 02:02
 • #311: Chương 311: không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thân sĩ2023-04-02 02:02
 • #312: Chương 312: quái a di2023-04-02 02:02
 • #313: Chương 313: ác ý bán manh2023-04-02 02:02
 • #314: Chương 314: Nguyên Anh phía trên2023-04-02 02:02
 • #315: Chương 315: 1 người đắc đạo gà chó lên trời2023-04-02 02:02
 • #316: Chương 316: đánh thưởng công năng mở ra2023-04-02 02:02
 • #317: Chương 317: phi kiếm2023-04-02 02:03
 • #318: Chương 318: đến từ người đọc chờ mong2023-04-02 02:03
 • #319: Chương 319: lập kỳ2023-04-02 02:03
 • #320: Chương 320: Kiếm Tu tốt nhất bạn lữ2023-04-02 02:03
 • #321: Chương 322: quan hệ2023-04-02 02:03
 • #322: Chương 323: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã2023-04-02 02:03
 • #323: Chương 324: Kiếm Linh2023-04-02 02:03
 • #324: Chương 325: thả ra niết mặt đảng2023-04-02 02:03
 • #325: Chương 325: dài nhất lộ là ngươi kịch bản2023-04-02 02:03
 • #326: Chương 326: có hình có chân tướng2023-04-02 02:03
 • #327: Chương 327: 1 hạ liền tâm lý cân bằng2023-04-02 02:03
 • #328: Chương 328: tốt nhất bạn lữ2023-04-02 02:03
 • #329: Chương 329: xinh đẹp thì tốt rồi2023-04-02 02:03
 • #330: Chương 330: Phi Long Kỵ Kiểm như thế nào thua?2023-04-02 02:03
 • #331: Chương 331: thả ra đại sát khí2023-04-02 02:03
 • #332: Chương 332: 1 lưu doanh tiêu2023-04-02 02:03
 • #333: Chương 333 :hâm mộ ghen ghét hận2023-04-02 02:04
 • #334: Chương 334: định cỡ chuẩn2023-04-02 02:04
 • #335: Chương 336: chính xác tư thế2023-04-02 02:04
 • #336: Chương 337: cấp Ngọc Nữ Môn đào hố2023-04-02 02:04
 • #337: Chương 338: ngươi nói rất có đạo lý2023-04-02 02:04
 • #338: Chương 339: xấu hổ xấu hổ song tu2023-04-02 02:04
 • #339: Chương 340: dẫn đường2023-04-02 02:04
 • #340: Chương 341: bò không ra hố2023-04-02 02:04
 • #341: Chương 342: mùa xuân, lại đến giao phối mùa2023-04-02 02:04
 • #342: Chương 343: đã chịu 1 vạn điểm bạo kích2023-04-02 02:04
 • #343: Chương 344: song tu nguyên lý2023-04-02 02:04
 • #344: Chương 345: số đếm chênh lệch2023-04-02 02:04
 • #345: Chương 345: duy 1 biện pháp2023-04-02 02:04
 • #346: Chương 347: kỳ ba quần ẩu2023-04-02 02:04
 • #347: Chương 348: Kiếm Linh diệu dụng2023-04-02 02:04
 • #348: Chương 349: chân chính chiến tranh2023-04-02 02:05
 • #349: Chương 350: tác giả kiêng kị nhất từ2023-04-02 02:05
 • #350: Chương 351: có thể giết người người2023-04-02 02:05
 • #351: Chương 352: nói bừa gì đại lời nói thật đâu2023-04-02 02:05
 • #352: Chương 353: khống chế thế gian2023-04-02 02:05
 • #353: Chương 354: đại lễ2023-04-02 02:05
 • #354: Chương 355: nguy hiểm ý tưởng2023-04-02 02:05
 • #355: Chương 356: cực hạn2023-04-02 02:05
 • #356: Chương 357: kiếp2023-04-02 02:05
 • #357: Chương 358: tránh không khỏi kiếp2023-04-02 02:05
 • #358: hậu cung vương trào phúng2023-04-02 02:05
 • #359: Chương 360: Hắc Trúc bảo bối2023-04-02 02:05
 • #360: Chương 361: bẻ cong đạo trưởng2023-04-02 02:05
 • #361: Chương 363: 1 giấy 2 họa2023-04-02 02:05
 • #362: Chương 363: đánh quảng cáo2023-04-02 02:05
 • #363: Chương 364: Manh Họa Các2023-04-02 02:05
 • #364: Chương 365: thô to sự2023-04-02 02:06
 • #365: Chương 366: chân chính khảo nghiệm2023-04-02 02:06
 • #366: Chương 367: thi hành tu chân gia tộc2023-04-02 02:06
 • #367: Chương 368: khuyên lui kế hoạch2023-04-02 02:06
 • #368: Chương 369: từ bắt đầu đến bây giờ2023-04-02 02:06
 • #369: Chương 370: ta thực xem trọng ngươi2023-04-02 02:06
 • #370: Chương 371:bách xé không được kỵ tỷ2023-04-02 02:06
 • #371: Chương 372: dám lấy mệnh căn tử nam nhân2023-04-02 02:06
 • #372: Chương 373: dơ bẩn miếng thịt2023-04-02 02:06
 • #373: Chương 374: nửa yêu hình thái2023-04-02 02:06
 • #374: Chương 375: công ích thành công2023-04-02 02:06
 • #375: Chương 376: không tốt nghe đồn2023-04-02 02:06
 • #376: Chương 377: thiệp mời2023-04-02 02:06
 • #377: Chương 378: thanh niên tài tuấn2023-04-02 02:06
 • #378: Chương 379: là biết chơi2023-04-02 02:06
 • #379: Chương 380: phụ phân cút xéo2023-04-02 02:06
 • #380: Chương 381: lão tỷ tỷ2023-04-02 02:07
 • #381: Chương 382: làm lơ ẩn thân2023-04-02 02:07
 • #382: Chương 383: để lại 1 tay2023-04-02 02:07
 • #383: Chương 384: Đỉnh Lô2023-04-02 02:07
 • #384: Chương 385: báo nguy2023-04-02 02:07
 • #385: Chương 386: đào cái hố chính mình nhảy2023-04-02 02:07
 • #386: Chương 387: thượng thiên2023-04-02 02:07
 • #387: Chương 388: phóng đại2023-04-02 02:07
 • #388: Chương 389: lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung chụp2023-04-02 02:07
 • #389: Chương 390: nghĩ muốn cái gì2023-04-02 02:07
 • #390: Chương 391: đi! Ngươi đi!2023-04-02 02:07
 • #391: Chương 392: cái này Nguyên Anh ổn2023-04-02 02:07
 • #392: Chương 393: lừa gạt chuyện xưa2023-04-02 02:07
 • #393: Chương 394: vẫn là quá tuổi trẻ2023-04-02 02:07
 • #394: Chương 395: trang thuần bị người...2023-04-02 02:07
 • #395: Chương 396: thực để ý đồ vật2023-04-02 02:07
 • #396: Chương 397: đại BOSS đảm đương2023-04-02 02:07
 • #397: Chương 398: đỡ nàng công pháp2023-04-02 02:08
 • #398: Chương 399: cáo từ2023-04-02 02:08
 • #399: Chương 400: biên quân2023-04-02 02:08
 • #400: Chương 401: cướp bóc2023-04-02 02:08
 • #401: Chương 402: muốn học sẽ thắng2023-04-02 02:08
 • #402: Chương 403: đản đản ưu thương2023-04-02 02:08
 • #403: Chương 404: bao · dưỡng2023-04-02 02:08
 • #404: Chương 405: có thể hay không 1 khởi vui sướng chơi đùa2023-04-02 02:08
 • #405: Chương 406: người mẫu2023-04-02 02:08
 • #406: Chương 407: từ Nhân Kiếm đến Kiếm Nhân2023-04-02 02:08
 • #407: Chương 408: tân kiến nghị2023-04-02 02:08
 • #408: Chương 409: cảnh giới không xong2023-04-02 02:08
 • #409: Chương 410: Nguyên Thần bí mật2023-04-02 02:08
 • #410: Chương 411: Nhân Kiếm đỉnh2023-04-02 02:08
 • #411: Chương 412: môn phái bình cảnh2023-04-02 02:08
 • #412: Chương 413: cảm giác thân thể bị đào không2023-04-02 02:08
 • #413: yêu nghiệt2023-04-02 02:08
 • #414: Chương 415: đương tà ma gặp gỡ biến · thái2023-04-02 02:09
 • #415: Chương 416: quê người người2023-04-02 02:09
 • #416: Chương 416: quê người người2023-04-02 02:09
 • #417: Chương 417: thư đều bị cấm2023-04-02 02:09
 • #418: Chương 418: tấm mộc2023-04-02 02:09
 • #419: Chương 419: hôm nay là ngày mấy2023-04-02 02:09
 • #420: Chương 420: khác nhau đối đãi2023-04-02 02:09
 • #421: Chương 421: vai chính khuôn mẫu2023-04-02 02:09
 • #422: Chương 422: các ngươi những người này thật dơ2023-04-02 02:09
 • #423: Chương 423: khuyết thiếu chữa khỏi2023-04-02 02:09
 • #424: Chương 424: nhất xem ngươi liền biết không là cái gì hảo thụ2023-04-02 02:09
 • #425: Chương 425: đại lừa dối2023-04-02 02:09
 • #426: Chương 426: tiến bộ2023-04-02 02:09
 • #427: Chương 427: giải trí hóa tu luyện2023-04-02 02:09
 • #428: Chương 428: phong cao nguyệt đêm tối2023-04-02 02:09
 • #429: Chương 429: có gay kéo ra ta khóa quần2023-04-02 02:10
 • #430: Chương 430:Nhân Kiếm hợp nhất2023-04-02 02:10
 • #431: Chương 431: cấp chính mình đào cái hố2023-04-02 02:10
 • #432: Chương 432: Vô Thanh Sát Nhân Kiếm2023-04-02 02:10
 • #433: Chương 433: cấp chính mình lập FLAG2023-04-02 02:10
 • #434: Chương 434: cầm nữ bức thành loli khống2023-04-02 02:10
 • #435: Chương 435: quan lễ2023-04-02 02:10
 • #436: Chương 436: thoái vị2023-04-02 02:10
 • #437: Chương 437: đau cũng vui sướng2023-04-02 02:10
 • #438: Chương 438: Bạch Hổ nữ2023-04-02 02:10
 • #439: Chương 439: Mẫu Lão Hổ tới2023-04-02 02:10
 • #440: Chương 440: Ngự Thú Lưu chân chính hy vọng2023-04-02 02:10
 • #441: Chương 441: đại biến người sống2023-04-02 02:10
 • #442: Chương 442: sẽ Mẫu Lão Hổ2023-04-02 02:10
 • #443: Chương 443: mắt thấy vì thật2023-04-02 02:10
 • #444: Chương 444: nam nữ phối hợp làm việc không mệt2023-04-02 02:10
 • #445: Chương 445: thân tình diễn2023-04-02 02:11
 • #446: Chương 446: không thể sửa đổi lời thề2023-04-02 02:11
 • #447: Chương 447: tuyệt phối2023-04-02 02:11
 • #448: Chương 448: bị trảo2023-04-02 02:11
 • #449: Chương 449: chán ghét giả thiết2023-04-02 02:11
 • #450: Chương 450: ngươi cái này hư héo2023-04-02 02:11
 • #451: Chương 451: trong truyền thuyết mắt trận2023-04-02 02:11
 • #452: Chương 452: đào tẩu2023-04-02 02:11
 • #453: Chương 453: Vận Động Hội2023-04-02 02:11
 • #454: Chương 454: Phương Chu2023-04-02 02:11
 • #455: Chương 455: cá độ2023-04-02 02:11
 • #456: Chương 456: trò đùa2023-04-02 02:11
 • #457: Chương 457:cấp phàm nhân phát phúc lợi2023-04-02 02:11
 • #458: Chương 458: sấn nhiệt tới 1 phát2023-04-02 02:11
 • #459: Chương 459: tu chân nghiên cứu loại hình2023-04-02 02:11
 • #460: Chương 460: đột phá khẩu2023-04-02 02:11
 • #461: Chương 461: bạch nương nương giá lâm2023-04-02 02:12
 • #462: Chương 462: rất có ý tưởng2023-04-02 02:12
 • #463: Chương 463: yêu đặc thù tính2023-04-02 02:12
 • #464: cư nhiên héo2023-04-02 02:12
 • #465: Chương 465: linh thực2023-04-02 02:12
 • #466: Chương 466: thành Kiếm Nhân2023-04-02 02:12
 • #467: Chương 467: cấp bậc giả thiết2023-04-02 02:12
 • #468: Chương 468: cho điểm2023-04-02 02:12
 • #469: Chương 469: diễn kịch tiềm quy tắc2023-04-02 02:12
 • #470: Chương 470: định cư thực vật Tinh Quái2023-04-02 02:12
 • #471: Chương 471: chuỗi thực vật tầng dưới chót2023-04-02 02:12
 • #472: Chương 472: cùng chế tạo thái giám 1 dạng 1 dạng2023-04-02 02:12
 • #473: Chương 473: đào tạo thực vật Tinh Quái2023-04-02 02:12
 • #474: Chương 474: thăng cấp bản Võ Hiệp thế giới2023-04-02 02:12
 • #475: Chương 475: làm tất cả mọi người có tiền kiếm2023-04-02 02:12
 • #476: Chương 476: tưởng thao túng vận mệnh2023-04-02 02:13
 • #477: Chương 477: cấp bậc giả thiết ra tới2023-04-02 02:13
 • #478: Chương 478: hố người kỹ thuật càng ngày càng tinh tiến2023-04-02 02:13
 • #479: Chương 479: xum xoe2023-04-02 02:13
 • #480: Chương 480: tiểu sách vở2023-04-02 02:13
 • #481: Chương 481: mời2023-04-02 02:13
 • #482: Chương 482: giương cung bạt kiếm2023-04-02 02:13
 • #483: Chương 483: ngủ đều phải cười tỉnh2023-04-02 02:13
 • #484: Chương 484: đại nhân thế giới thật dơ2023-04-02 02:13
 • #485: Chương 485: tốt nhất quy túc2023-04-02 02:13
 • #486: Chương 486: hướng XX thế lực cúi đầu2023-04-02 02:13
 • #487: lớn nhất bom2023-04-02 02:13
 • #488: Chương 488: miêu nị2023-04-02 02:13
 • #489: Chương 489: điển hình muội khống2023-04-02 02:13
 • #490: Chương 490: lai khách2023-04-02 02:13
 • #491: Chương 491: nữ văn thanh muốn phản nghịch2023-04-02 02:13
 • #492: Chương 492: đại kiếm2023-04-02 02:14
 • #493: Chương 493: 1 họa 1 thế giới2023-04-02 02:14
 • #494: Chương 494: viết thư ảnh vang thế giới2023-04-02 02:14
 • #495: Chương 495: Tĩnh Tâm Khúc2023-04-02 02:14
 • #496: Chương 496: âm phù2023-04-02 02:14
 • #497: Chương 497: cấp thấp Phù Lục tân sinh2023-04-02 02:14
 • #498: Chương 498: ngự sử chi vật2023-04-02 02:14
 • #499: Chương 499: đổi gia2023-04-02 02:14
 • #500: Chương 500: biến dạng Vô Thủy Thành2023-04-02 02:14
 • #501: Chương 501: cao thủ phong phạm đâu2023-04-02 02:14
 • #502: Chương 502: này sóng ổn2023-04-02 02:14
 • #503: Chương 504: tới cửa2023-04-02 02:14
 • #504: Chương 504: thành ý2023-04-02 02:14
 • #505: Chương 505: bành trướng2023-04-02 02:14
 • #506: Chương 506: xúi giục2023-04-02 02:14
 • #507: Chương 507: Luyện Đan chung cực hình thái2023-04-02 02:14
 • #508: Chương 508: Linh Thổ2023-04-02 02:15
 • #509: Chương 509: thiên địa vì lò2023-04-02 02:15
 • #510: Chương 510: hoàng cung bí mật2023-04-02 02:15
 • #511: Chương 511: ngầm võng2023-04-02 02:15
 • #512: Chương 512: muốn viết bi kịch2023-04-02 02:15
 • #513: Chương 513: anh hùng cứu mỹ nhân2023-04-02 02:15
 • #514: Chương 514: 1 chi xuyên vân mũi tên, 0 quân vạn mã tới gặp nhau!2023-04-02 02:15
 • #515: Chương 515: Đại Tề Quốc bí mật2023-04-02 02:15
 • #516: Chương 516: 0 động phủ2023-04-02 02:15
 • #517: Chương 517: bí cảnh2023-04-02 02:15
 • #518: Chương 518: bí cảnh bí mật2023-04-02 02:15
 • #519: Chương 519: tìm tòi bí mật 0 động phủ2023-04-02 02:15
 • #520: Chương 520: mồi2023-04-02 02:15
 • #521: Chương 521: lấy Họa Nhập Đạo chiến lực2023-04-02 02:15
 • #522: Chương 522: tiến 0 động sơn2023-04-02 02:15
 • #523: Chương 523: vật còn sống2023-04-02 02:15
 • #524: Chương 524: Phi Hà Phái2023-04-02 02:15
 • #525: Chương 525: bản mẫu2023-04-02 02:16
 • #526: Chương 526: nếm thử2023-04-02 02:16
 • #527: Chương 527: đi trước Liên Minh2023-04-02 02:16
 • #528: Chương 528: giựt tiền tới2023-04-02 02:16
 • #529: Chương 529: Đại Tề Quốc thủ đoạn2023-04-02 02:16
 • #530: Chương 530: trở nên nổi bật Thỉ Đản2023-04-02 02:16
 • #531: Chương 531: tán tu mùa xuân2023-04-02 02:16
 • #532: Chương 532: lời đồn xuất xứ2023-04-02 02:16
 • #533: Chương 533: đại trận trượng2023-04-02 02:16
 • #534: Chương 534: muốn đoạn bọn họ căn2023-04-02 02:16
 • #535: Chương 535: toàn lực 1 đánh2023-04-02 02:16
 • #536: Chương 536: bối nồi hiệp2023-04-02 02:16
 • #537: Chương 537: Tử Khí Tu Chân giả2023-04-02 02:16
 • #538: Chương 538: vận khí ở bên này2023-04-02 02:17
 • #539: Chương 539: Cát Thành cốt truyện cải biến2023-04-02 02:17
 • #540: Chương 540: thâm trình tự nguyên nhân2023-04-02 02:17
 • #541: Chương 541: Đại Tề Quốc tình huống2023-04-02 02:17
 • #542: Chương 542: nguy hiểm hành động2023-04-02 02:17
 • #543: Chương 543: cái gì thù cái gì oán2023-04-02 02:17
 • #544: Chương 544: Tinh Quái Hóa Thần kỳ2023-04-02 02:17
 • #545: Chương 545: độc thân cẩu nhu cầu2023-04-02 02:17
 • #546: Chương 546: đáy biển lai khách2023-04-02 02:17
 • #547: Chương 547: đáy biển cung điện2023-04-02 02:17
 • #548: Chương 548: cố hữu ấn tượng2023-04-02 02:17
 • #549: Chương 549: thứ ta cự tuyệt2023-04-02 02:17
 • #550: Chương 550: độc2023-04-02 02:17
 • #551: Chương 551: kỳ ba đáy biển2023-04-02 02:17
 • #552: Chương 552: thọ mệnh vô hạn cảnh giới2023-04-02 02:17
 • #553: Chương 553: bầy yêu bế quan2023-04-02 02:17
 • #554: Chương 554: Pháp Bảo Trận Pháp2023-04-02 02:18
 • #555: Chương 555: 5 hành lý luận2023-04-02 02:18
 • #556: Chương 556: giày xéo tài liệu2023-04-02 02:18
 • #557: Chương 557: tiến hành rốt cuộc phá sản tử2023-04-02 02:18
 • #558: Chương 558: này không Tu Chân2023-04-02 02:18
 • #559: Chương 559: nguyên lai không đủ yêu2023-04-02 02:18
 • #560: Chương 560: nói tốt bảo bảo đâu2023-04-02 02:18
 • #561: Chương 561: may mắn nam nhân2023-04-02 02:18
 • #562: Chương 562: vận khí hình vai chính2023-04-02 02:18
 • #563: Chương 563: nguyên lai Thiên Đạo là đồng hành2023-04-02 02:18
 • #564: Chương 564: suốt ngày đánh nhạn phản bị mổ hạt2023-04-02 02:18
 • #565: Chương 565: Hoàng Đế VS Lý Thông2023-04-02 02:18
 • #566: Chương 566: chạy nhanh kêu thúc thúc2023-04-02 02:18
 • #567: Chương 567: ai ngờ đều không được2023-04-02 02:19
 • #568: Chương 568: tự phế võ công2023-04-02 02:19
 • #569: Chương 569: hoàng cung bí mật2023-04-02 02:19
 • #570: Chương 570: mượn người khác tình tiết2023-04-02 02:19
 • #571: Chương 572: thật là sáu trăm sáu mươi sáu2023-04-02 02:19
 • #572: Chương 573: cái gì gọi là vận khí2023-04-02 02:19
 • #573: Chương 574: trong mật thất bí mật2023-04-02 02:19
 • #574: Chương 575: liên hợp2023-04-02 02:19
 • #575: Chương 576: làm sự2023-04-02 02:19
 • #576: Chương 577: Tâm Ma Thệ Ngôn lực lượng2023-04-02 02:19
 • #577: Chương 578: nghiên cứu 3 khí2023-04-02 02:19
 • #578: Chương 579: tự mang Kiếm Hạp nam nhân2023-04-02 02:19
 • #579: Chương 580: Nguyên Thần xuất khiếu2023-04-02 02:19
 • #580: Chương 581: con đường của mình2023-04-02 02:19
 • #581: Chương 582: thực chất hóa Linh Khí2023-04-02 02:19
 • #582: Chương 583: trời giáng Linh Khí2023-04-02 02:19
 • #583: Chương 584: cường viện2023-04-02 02:19
 • #584: Chương 585: tư sinh tử2023-04-02 02:20
 • #585: Chương 586: lượng biến đổi2023-04-02 02:20
 • #586: Chương 587: ngươi có tội!2023-04-02 02:20
 • #587: Chương 588: tiêu chuẩn Địa Phủ2023-04-02 02:20
 • #588: Chương 589: ác sự2023-04-02 02:20
 • #589: Chương 590: luyện chế sách vở Pháp Bảo2023-04-02 02:20
 • #590: Chương 591: sách này xem như huỷ hoại2023-04-02 02:20
 • #591: Chương 592: lại làm 1 cái đại tin tức2023-04-02 02:20
 • #592: Chương 593: khoa trương trận thế2023-04-02 02:20
 • #593: Chương 594: thiên kiếm2023-04-02 02:20
 • #594: Chương 595: thượng thiên cảnh báo2023-04-02 02:20
 • #595: Chương 596: trong truyền thuyết trang bức bị sét đánh2023-04-02 02:20
 • #596: Chương 597: tội liên đới2023-04-02 02:20
 • #597: Chương 598: chuyên chúc hình Pháp Bảo2023-04-02 02:20
 • #598: Chương 599: gieo gió gặt bão2023-04-02 02:20
 • #599: ám sát2023-04-02 02:20
 • #600: Chương 601: Kim Đan lực lượng2023-04-02 02:21
 • #601: Chương 602: thời gian kém2023-04-02 02:21
 • #602: Chương 603: Tử Khí đoàn2023-04-02 02:21
 • #603: Chương 604: lãng 1 sóng2023-04-02 02:21
 • #604: Chương 605: trang bức là thiên tính2023-04-02 02:21
 • #605: Chương 606: tới a cho nhau thương tổn a!2023-04-02 02:21
 • #606: Chương 607: an tâm đi thôi2023-04-02 02:21
 • #607: Chương 608: chính diện chiến cái đau2023-04-02 02:21
 • #608: Chương 609: muốn làm đại sự2023-04-02 02:21
 • #609: Chương 610: nội đấu2023-04-02 02:21
 • #610: Chương 611: đào tẩu2023-04-02 02:21
 • #611: Chương 612: khó khăn MAX2023-04-02 02:21
 • #612: Chương 613: chợt nhìn qua càng phiền toái2023-04-02 02:21
 • #613: Chương 614: chính bản VS giả tạo bản2023-04-02 02:21
 • #614: Chương 615: ngươi truy ta, nếu ngươi đuổi tới ta...2023-04-02 02:21
 • #615: Chương 616: bừng tỉnh2023-04-02 02:21
 • #616: Chương 617: ngạo2023-04-02 02:22
 • #617: Chương 618: chân chính đi ra ngoài toàn dựa lãng2023-04-02 02:22
 • #618: Chương 619: to lớn phong ấn đồ sách2023-04-02 02:22
 • #619: Chương 620: có liên hệ Pháp Bảo2023-04-02 02:22
 • #620: Chương 621: trấn áp đồ vật2023-04-02 02:22
 • #621: Chương 622: phía sau màn chi vật2023-04-02 02:22
 • #622: Chương 623: mông lung Kiếm Linh2023-04-02 02:22
 • #623: Chương 624: nếu không tôn Thiên Đạo2023-04-02 02:22
 • #624: Chương 625: giả thiết tập cùng bản đồ liên động2023-04-02 02:22
 • #625: Chương 626: chân chính Nhân Kiếm hợp 12023-04-02 02:22
 • #626: Chương 627: lớn hơn nữa uy hiếp2023-04-02 02:22
 • #627: Chương 628: điều tra đối tượng là cái trạch2023-04-02 02:22
 • #628: Chương 629: chân chính tác dụng mới lộ nhòn nhọn2023-04-02 02:22
 • #629: Chương 630: ngoài ý muốn cường đại Quỷ Tu2023-04-02 02:22
 • #630: Chương 631: lúc trước thấy xa2023-04-02 02:22
 • #631: Chương 632: thình lình xảy ra đả kích2023-04-02 02:22
 • #632: Chương 633: chiêu hàng2023-04-02 02:23
 • #633: Chương 634: chất lượng tốt lao động2023-04-02 02:23
 • #634: Chương 635: không thể trang bức cùng cá mặn có cái gì khác nhau2023-04-02 02:23
 • #635: Chương 636: Tử Khí tu muốn đối mặt2023-04-02 02:23
 • #636: Chương 637: Vạn Quỷ Phiên lợi hại2023-04-02 02:23
 • #637: Chương 638: thiết 1 cái cục2023-04-02 02:23
 • #638: Chương 639: lời đồn 4 khởi2023-04-02 02:23
 • #639: Chương 640: ngu xuẩn nhân loại phía trước tân mật2023-04-02 02:23
 • #640: Chương 641: cho nhau bí mật2023-04-02 02:23
 • #641: Chương 642: thiên nhiên vai phụ2023-04-02 02:23
 • #642: Chương 643: vòng khai thư truyền bá2023-04-02 02:23
 • #643: Chương 644: Nhân Kiếm hợp 1 nhược điểm2023-04-02 02:23
 • #644: Chương 645: một bước khó đi2023-04-02 02:23
 • #645: Chương 646: ước ước ước2023-04-02 02:23
 • #646: Chương 647: dao động2023-04-02 02:23
 • #647: Chương 648: cuối cùng nâng lên2023-04-02 02:24
 • #648: Chương 649: đáng tiếc không phải vai chính2023-04-02 02:24
 • #649: Chương 650: vạn toàn trúng chiêu2023-04-02 02:24
 • #650: Chương 651: hoàn toàn khắc chế2023-04-02 02:24
 • #651: Chương 652: thay hình đổi dạng2023-04-02 02:24
 • #652: Chương 653: bị động thăng cấp2023-04-02 02:24
 • #653: Chương 654: không hề tu vi2023-04-02 02:24
 • #654: Chương 655: đan điền cải tạo2023-04-02 02:24
 • #655: Chương 656: tâm quá lớn2023-04-02 02:24
 • #656: Chương 657: Tùy Thân Lưu chung cực hình thái2023-04-02 02:24
 • #657: Chương 658: Độ Kiếp sao2023-04-02 02:24
 • #658: Chương 659: nguy cơ2023-04-02 02:24
 • #659: Chương 660: tiền truyện nhân vật2023-04-02 02:24
 • #660: Chương 661: khai quải gian lận2023-04-02 02:24
 • #661: Chương 662: tính kế Độ Kiếp2023-04-02 02:24
 • #662: Chương 663: Thiên Đạo cơ chế2023-04-02 02:25
 • #663: Chương 664: Nguyên Thần xuất khiếu bí mật2023-04-02 02:25
 • #664: Chương 665: biến mất hắc ảnh2023-04-02 02:25
 • #665: Chương 666: kém hóa bản đồ2023-04-02 02:25
 • #666: Chương 667: thủy thông lý luận2023-04-02 02:25
 • #667: Chương 668: xây dựng công lược2023-04-02 02:25
 • #668: Chương 669: hồng quả quả quảng cáo2023-04-02 02:25
 • #669: Chương 670: lại xằng bậy2023-04-02 02:25
 • #670: Chương 671: quảng cáo kỹ thuật nhà ai cường2023-04-02 02:25
 • #671: Chương 672: thiên đại hiểu lầm2023-04-02 02:25
 • #672: Chương 673: hệ thống trong ngoài2023-04-02 02:25
 • #673: Chương 674: thăng cấp mau · cảm cùng cơ sở2023-04-02 02:25
 • #674: Chương 675: lộ tuyến tầm quan trọng2023-04-02 02:25
 • #675: Chương 676: nguy cơ cảm2023-04-02 02:25
 • #676: Chương 677: nghiên cứu Linh Thực2023-04-02 02:25
 • #677: Chương 678: bất hiếu tử lui tới2023-04-02 02:25
 • #678: Chương 679: quỳ lạy chi lễ2023-04-02 02:26
 • #679: Chương 6 8 0: tiên phàm chi cách2023-04-02 02:26
 • #680: Chương 68 1: phải giết tuyệt chiêu2023-04-02 02:26
 • #681: Chương 6 8 2: chân chính vấn kiếm2023-04-02 02:26
 • #682: Chương Nữ Vương Đại Nhân2023-04-02 02:26
 • #683: Chương 68 4: thân pháp nhanh nhất chi cách vách Lão Vương2023-04-02 02:26
 • #684: Chương 6 8 5: Địa Phủ là cái đại đế quốc2023-04-02 02:26
 • #685: Chương 6 8 6: bị Kiếm Linh chi phối sợ hãi2023-04-02 02:26
 • #686: Chương 6 8 7: phục bút2023-04-02 02:26
 • #687: Chương 688: ấp ủ trung gió lốc2023-04-02 02:26
 • #688: Chương 6 8 9: trốn chạy2023-04-02 02:26
 • #689: Chương 690: làm Điểu Thú tán2023-04-02 02:26
 • #690: Chương 691: Dị Thú xuất quan2023-04-02 02:26
 • #691: Chương 692: nguyên lai Thiên Đạo cũng từng tay mới quá2023-04-02 02:26
 • #692: Chương 693: lo lắng âm thầm2023-04-02 02:26
 • #693: Chương 694: hỏi một đằng trả lời một nẻo2023-04-02 02:26
 • #694: Chương 695: thế giới này lựa chọn2023-04-02 02:27
 • #695: Chương 696: an trí2023-04-02 02:27
 • #696: Chương 697: đi trật2023-04-02 02:27
 • #697: Chương 698: Bạch Cốt Lâm kinh biến2023-04-02 02:27
 • #698: Chương 699: bất đồng chỗ2023-04-02 02:27
 • #699: Chương 700: Lý Thông đệ 1 quyển sách2023-04-02 02:27
 • #700: Chương 701: không ăn cơm người2023-04-02 02:27
 • #701: Chương 702: mặt khác phát hiện2023-04-02 02:27
 • #702: Chương 703: lựa chọn2023-04-02 02:27
 • #703: Chương 704: vấn tâm2023-04-02 02:27
 • #704: Chương 705: Pháp Đàn2023-04-02 02:27
 • #705: Chương 706: chìa khóa2023-04-02 02:27
 • #706: Chương 707: Linh Căn như thế nào sinh thành2023-04-02 02:27
 • #707: Chương 708: Linh Căn chế tác phương pháp2023-04-02 02:27
 • #708: Chương 709: kế hoạch không đuổi kịp biến hóa2023-04-02 02:28
 • #709: Chương 710: trời sinh thần lực người đọc2023-04-02 02:28
 • #710: Chương 711: nhất thể song hồn2023-04-02 02:28
 • #711: Chương 712: thực nghiệm thất bại2023-04-02 02:28
 • #712: Chương 713: non nớt vai chính loại hình2023-04-02 02:28
 • #713: Chương 714: Nhân Tạo Linh Căn2023-04-02 02:28
 • #714: Chương 715: quy hoạch con đường2023-04-02 02:28
 • #715: Chương 716: bách hoa tề phóng2023-04-02 02:28
 • #716: Chương 717: vô pháp phòng ngự Đan Khí2023-04-02 02:28
 • #717: Chương 718: Đan Khí chỗ tốt2023-04-02 02:28
 • #718: Chương 719: Đại Ngụy Quốc nguy hiểm2023-04-02 02:28
 • #719: Chương 720: Dị Thú hướng đi2023-04-02 02:28
 • #720: Chương 721: chính mình đào hố2023-04-02 02:28
 • #721: Chương 722: bồi dưỡng chính mình vai chính2023-04-02 02:28
 • #722: Chương 723: đương mẹ kế2023-04-02 02:28
 • #723: Chương 724: thiên lí tuần hoàn2023-04-02 02:28
 • #724: Chương 725: trang bức lưu2023-04-02 02:29
 • #725: Chương 726: cận chiến pháp sư2023-04-02 02:29
 • #726: Chương 727: thiệp mang đến hiểu ra2023-04-02 02:29
 • #727: Chương 728: phàm nhân Tu Chân truyền2023-04-02 02:29
 • #728: Chương 729: tân họa2023-04-02 02:29
 • #729: Chương 730: thể nghiệm tràng2023-04-02 02:29
 • #730: Chương 731: mầm tai hoạ2023-04-02 02:29
 • #731: Chương 732: Tu Chân bắt chước2023-04-02 02:29
 • #732: Chương 733: phát triển không ngừng2023-04-02 02:29
 • #733: Chương 734: rõ đầu rõ đuôi biến cách2023-04-02 02:29
 • #734: Chương 735: dựa vào cái gì đi tìm chân ái2023-04-02 02:29
 • #735: ai đều hy vọng độc nhất vô nhị2023-04-02 02:29
 • #736: Chương 737: hoài cựu nhiệt triều2023-04-02 02:29
 • #737: Chương 738: tác dụng2023-04-02 02:29
 • #738: Chương 739: môn phái bắt chước2023-04-02 02:29
 • #739: Chương 740: Thiên Sát cô tinh chỗ hỏng2023-04-02 02:29
 • #740: Chương 741: bắt chước ra tới bồi luyện2023-04-02 02:30
 • #741: Chương 742: cực đoan bồi luyện2023-04-02 02:30
 • #742: Chương 743: dưới ngòi bút vai chính chiêu số2023-04-02 02:30
 • #743: Chương 744: ưu tú thiết kế giả2023-04-02 02:30
 • #744: đông tây phương cùng sở hữu sinh vật2023-04-02 02:30
 • #745: Chương 746: định chế nhân vật2023-04-02 02:30
 • #746: Chương 747: sẽ không thủ quy củ Tu Chân giả2023-04-02 02:30
 • #747: Chương 748: tàn nhẫn thủ đoạn2023-04-02 02:30
 • #748: Chương 749: ngụy toàn dân Tu Chân2023-04-02 02:30
 • #749: Tu Chân phúc lợi2023-04-02 02:30
 • #750: Chương 751: toàn dân Tu Chân lo lắng âm thầm2023-04-02 02:30
 • #751: Chương 752: tài xế già hạt giống2023-04-02 02:30
 • #752: Chương 753: nhân tộc rầm rộ2023-04-02 02:30
 • #753: Chương 754: động vật thành tinh2023-04-02 02:30
 • #754: Chương 755: tỏ thái độ2023-04-02 02:30
 • #755: Chương 756: nhân cách hoá hóa hảo cảm2023-04-02 02:30
 • #756: Chương 757: Tinh Quái lựa chọn2023-04-02 02:31
 • #757: Chương 758: tiền có thể giải quyết vấn đề2023-04-02 02:31
 • #758: Chương 759: trường sinh dụ hoặc2023-04-02 02:31
 • #759: Chương 760: trở thành nhân thượng nhân con đường2023-04-02 02:31
 • #760: Chương 761: điên cuồng ích lợi2023-04-02 02:31
 • #761: Chương 762: bình tĩnh2023-04-02 02:31
 • #762: Chương 763: não tàn dã thú2023-04-02 02:31
 • #763: Chương 764: chân chính động lực2023-04-02 02:31
 • #764: Chương 765: đổi bản đồ nguyên nhân2023-04-02 02:31
 • #765: Chương 766: sử sách lưu danh cơ hội2023-04-02 02:31
 • #766: Chương 767: kiếm ý nghĩa2023-04-02 02:31
 • #767: Chương 768: kiếm quyết2023-04-02 02:31
 • #768: Chương 769: kéo ra khoảng cách2023-04-02 02:31
 • #769: Chương 770: đại biểu tính cao thủ2023-04-02 02:31
 • #770: Chương 771: phá vỡ2023-04-02 02:31
 • #771: Chương 772: Thiên Sát cô tinh thuộc tính phát tác2023-04-02 02:32
 • #772: Chương 773: trong hầm hố2023-04-02 02:32
 • #773: Chương 774: truyền thừa tranh đoạt chiến2023-04-02 02:32
 • #774: Chương 775: truyền thừa chính là trang phục2023-04-02 02:32
 • #775: Chương 776: truyền thừa nguyên tự với phương nào2023-04-02 02:32
 • #776: Chương 777: truyền thừa2023-04-02 02:32
 • #777: Chương 778: đại sát khí2023-04-02 02:32
 • #778: Chương 779: hợp 2 vì 1 năng lực2023-04-02 02:32
 • #779: Chương 7 8 0: biến hóa phương pháp2023-04-02 02:32
 • #780: Chương 7 8 1: bách hợp đại pháp hảo!2023-04-02 02:32
 • #781: Chương 78 2: lượng tin tức quá lớn2023-04-02 02:32
 • #782: Chương 78 3: Ngự Thú Lưu khai tông lập phái2023-04-02 02:32
 • #783: Chương 7 84: số mệnh2023-04-02 02:32
 • #784: Chương 7 8 5: ảnh hưởng2023-04-02 02:32
 • #785: Chương 7 8 6: không có hảo ý2023-04-02 02:32
 • #786: Chương 7 8 7: huấn luyện thành quả2023-04-02 02:32
 • #787: Chương 788:2023-04-02 02:32
 • #788: Chương 78 9: quái lực loli2023-04-02 02:33
 • #789: Chương 790: trang bức còn thấp hơn tử hảo2023-04-02 02:33
 • #790: Chương 791: 1 kiếm chi uy2023-04-02 02:33
 • #791: Chương 792: tú 1 sóng thao tác2023-04-02 02:33
 • #792: Chương 793: đại càn quét2023-04-02 02:33
 • #793: Chương 794: người chịu tội thay2023-04-02 02:33
 • #794: Chương 795: đánh bậy đánh bạ2023-04-02 02:33
 • #795: Chương 796: Mạnh Tinh Vân đệ 2 cái Tinh Quái2023-04-02 02:33
 • #796: Chương 797: báo thù loại vai chính tệ đoan2023-04-02 02:33
 • #797: Chương 798: Đại Ngụy Quốc thuốc viên2023-04-02 02:33
 • #798: Chương 799: hướng dẫn tiêu phí2023-04-02 02:33
 • #799: Chương 800: dẫn ra thiên phú2023-04-02 02:33
 • #800: Chương 801: thiên phú thí nghiệm2023-04-02 02:33
 • #801: Chương thiên phú2023-04-02 02:33
 • #802: tác giả lựa chọn2023-04-02 02:34
 • #803: Chương xuống nông thôn phòng gian lận2023-04-02 02:34
 • #804: Chương bị lạc2023-04-02 02:34
 • #805: Linh Căn tục mệnh2023-04-02 02:34
 • #806: Chương 807: cách cục quá lớn2023-04-02 02:34
 • #807: Chương 8 08: ta có bạn cũ điểu tựa nhữ2023-04-02 02:34
 • #808: Chương 809: người không sợ bị lợi dụng, liền sợ vô dụng!2023-04-02 02:34
 • #809: Chương 810: cái gì đối thủ xứng cái gì lực lượng2023-04-02 02:34
 • #810: Chương 810 lăng mộ thành phố ngầm2023-04-02 02:34
 • #811: Chương 812: phương bắc cái chắn2023-04-02 02:34
 • #812: Chương 813: liều mạng lý do2023-04-02 02:34
 • #813: Chương 814: Thiên Đạo gia nhập2023-04-02 02:34
 • #814: Chương 815: tiền nhuận bút tiểu kim khố2023-04-02 02:34
 • #815: Chương 816: tài xế già mang Drag Racing2023-04-02 02:34
 • #816: Chương 817: bạo y kỹ2023-04-02 02:34
 • #817: Chương 818: công khai thí luyện2023-04-02 02:35
 • #818: Chương 8 19: chịu chú ý so đấu2023-04-02 02:35
 • #819: Chương 820: vô ngữ bồi suất2023-04-02 02:35
 • #820: Chương 821: rốt cuộc bắt đầu rồi2023-04-02 02:35
 • #821: Chương 822: 1 sơn còn có 1 núi cao2023-04-02 02:35
 • #822: Chương 8 23: Kình Thiên 1 kiếm2023-04-02 02:35
 • #823: Chương 824: bị nhằm vào2023-04-02 02:35
 • #824: Chương 825: biến mất đối thủ2023-04-02 02:35
 • #825: Chương 826: sinh hoạt kỹ năng chiến đấu hóa2023-04-02 02:35
 • #826: Chương 8 27: mộc đại mộc đại mộc đánh2023-04-02 02:35
 • #827: Chương 828: tuyển chỉ2023-04-02 02:35
 • #828: Chương 829: liên hệ đệ 1 bộ cùng đệ 2 bộ nhịp cầu2023-04-02 02:35
 • #829: Chương 830: loạn đấu mới dễ dàng nhất tăng lên2023-04-02 02:35
 • #830: Chương 831: bất phàm Kiếm Pháp2023-04-02 02:35
 • #831: Chương 832: 2 loại bất đồng phương hướng2023-04-02 02:35
 • #832: Chương 833: nhu tính Kiếm Pháp2023-04-02 02:35
 • #833: Chương 834: thiếu hụt2023-04-02 02:36
 • #834: Chương 835: đối chính mình dùng giả thiết tập2023-04-02 02:36
 • #835: Chương 836: Tu Chân văn hóa2023-04-02 02:36
 • #836: Chương 837: Võ Hiệp tiểu thuyết chiêu số2023-04-02 02:36
 • #837: Chương 838: bí tịch ác ý2023-04-02 02:36
 • #838: Chương 839: Thiên Đạo thúc giục2023-04-02 02:36
 • #839: đệ nhất người truyện ký2023-04-02 02:36
 • #840: Chương 841: Thiên Đạo ý tưởng2023-04-02 02:36
 • #841: Chương 842: cùng tham khảo 1 dạng2023-04-02 02:36
 • #842: Chương 843: nữ văn thanh rốt cuộc là nữ văn thanh2023-04-02 02:36
 • #843: Chương 844: thiếu nữ ngươi khát vọng lực lượng sao2023-04-02 02:36
 • #844: Chương 845: chân ngôn2023-04-02 02:36
 • #845: Chương 846: không có gặp qua văn tự2023-04-02 02:36
 • #846: Chương 847: kinh điển tác dụng2023-04-02 02:36
 • #847: Chương 848: trầm mê học tập2023-04-02 02:36
 • #848: Chương 849: lão văn thanh vẫn là lão phẫn thanh2023-04-02 02:37
 • #849: Chương 850: thiên địa bất nhân2023-04-02 02:37
 • #850: Chương 851: nhất đại khai sơn quái2023-04-02 02:37
 • #851: Chương 852: bất công loli2023-04-02 02:37
 • #852: Chương 853: chung quy là tay mới2023-04-02 02:37
 • #853: Chương 8 54: hút tình2023-04-02 02:37
 • #854: Chương 855: bạch học tiểu thuyết2023-04-02 02:37
 • #855: Chương 856: cửu châu đại lục bạch học giả!2023-04-02 02:37
 • #856: Chương 857: người đọc số đếm gia tăng2023-04-02 02:37
 • #857: Chương 858: tài xế già triết học2023-04-02 02:37
 • #858: Chương 8 59: vượt qua tâm ma sau chỗ tốt2023-04-02 02:37
 • #859: Chương 8 60: 1 phu 1 thê chỗ tốt2023-04-02 02:37
 • #860: Chương 861: đột phá tâm ma mộng toái2023-04-02 02:37
 • #861: tuyên bố Dị Thú tin tức2023-04-02 02:37
 • #862: Chương 863: muốn thúc đẩy cốt truyện2023-04-02 02:37
 • #863: Chương 864: trách nhiệm của chính mình2023-04-02 02:38
 • #864: Chương 865: sử thượng xa hoa nhất ngắm cảnh đoàn2023-04-02 02:38
 • #865: Chương 866: tiến hóa2023-04-02 02:38
 • #866: Chương 867: tác chiến lý do2023-04-02 02:38
 • #867: Chương 867: Lý Thông mạnh nhất pháp thuật2023-04-02 02:38
 • #868: Chương 868: xuất hiện đi, vương tọa!2023-04-02 02:38
 • #869: Chương 869: không có thân thể chỗ hỏng2023-04-02 02:38
 • #870: Chương 870: tiến hóa tác dụng2023-04-02 02:38
 • #871: Chương 872: hệ thống ngoại hệ thống2023-04-02 02:38
 • #872: Chương 873: giả thiết thượng lực lượng2023-04-02 02:38
 • #873: Chương 874: đáng giá cùng không2023-04-02 02:38
 • #874: Chương 875: giận đoạt đầu người2023-04-02 02:38
 • #875: Chương 876: Thiên Đạo áp chế2023-04-02 02:38
 • #876: Chương 877: sinh sôi nẩy nở2023-04-02 02:38
 • #877: Chương 878: Dị Thú biến hóa2023-04-02 02:38
 • #878: Chương 879: tài xế già đau2023-04-02 02:38
 • #879: Chương 880: bức hôn2023-04-02 02:39
 • #880: Chương 881: lộng cái tôn tử chơi2023-04-02 02:39
 • #881: Chương 882: song tu đại tông sư2023-04-02 02:39
 • #882: Chương 883: điển hình hợp tác2023-04-02 02:39
 • #883: Chương 884: tâm ma đột kích2023-04-02 02:39
 • #884: Chương 885: đối tác giả bảo cụ2023-04-02 02:39
 • #885: Chương 886: tượng trưng tính tâm ma2023-04-02 02:39
 • #886: Chương 887: tâm ma đền bù2023-04-02 02:39
 • #887: Chương 888: đến từ bên trong tâm ma2023-04-02 02:39
 • #888: Chương 889: không có khả năng đầu cơ trục lợi vượt qua tâm ma2023-04-02 02:39
 • #889: Chương 890: ma sinh ma diệt2023-04-02 02:39
 • #890: Chương 891: đỏ mắt2023-04-02 02:39
 • #891: Chương 892: hệ thống ngoại lực lượng2023-04-02 02:39
 • #892: Chương 893: dẫn đường mọi người tư duy2023-04-02 02:40
 • #893: Chương 894: thượng thiên2023-04-02 02:40
 • #894: Chương 895: thượng thiên2023-04-02 02:40
 • #895: Chương 896: Thiên Đạo đoản bản2023-04-02 02:40
 • #896: Chương 897: Thiên Đạo thiên hố2023-04-02 02:40
 • #897: Chương 898: bao hàm toàn diện2023-04-02 02:40
 • #898: Chương 899: thiên thạch độn2023-04-02 02:40
 • #899: Chương 900: rốt cuộc có thể hố Thiên Đạo2023-04-02 02:40
 • #900: Chương 901: tan vỡ Thiên Đạo2023-04-02 02:40
 • #901: Chương 902: vật lý học lực lượng2023-04-02 02:40
 • #902: Chương 903: cường đại viện quân2023-04-02 02:40
 • #903: Chương 904: hố Thiên Đạo2023-04-02 02:40
 • #904: Chương 905: Thiên Đạo cưỡng chế tính2023-04-02 02:40
 • #905: Chương 906: tiến hóa khuyết điểm2023-04-02 02:41
 • #906: Chương 907: song thắng mới là vương đạo2023-04-02 02:41
 • #907: Chương 908: xưng bá điều kiện2023-04-02 02:41
 • #908: Chương 909: tập thể tới tâm ma2023-04-02 02:41
 • #909: Chương 910: tác giả bản lĩnh2023-04-02 02:41
 • #910: Chương 911: bị vứt bỏ 9 châu đại lục2023-04-02 02:41
 • #911: Chương 912: tăng lên khả năng2023-04-02 02:41
 • #912: Chương 913: lớn nhất chướng ngại2023-04-02 02:41
 • #913: Chương 914: ngũ hành phá vỡ2023-04-02 02:41
 • #914: Chương 915: dời đi2023-04-02 02:41
 • #915: Chương 916: bản chất khác nhau2023-04-02 02:41
 • #916: Chương 917: Tiên Thiên cảnh giới2023-04-02 02:41
 • #917: Chương 918: tồn tại với giả thiết thượng hố2023-04-02 02:41
 • #918: Chương 919: Thiên Đạo đi rồi giải trừ hạn chế2023-04-02 02:41
 • #919: Chương 920: toàn dân Tu Chân ý nghĩa2023-04-02 02:41
 • #920: Chương 921: quy tắc sát2023-04-02 02:42
 • #921: Chương 922: vui lòng phục tùng2023-04-02 02:42
 • #922: Chương 923: Tu Chân giả nguyên bản bộ dáng2023-04-02 02:42
 • #923: Chương 924: Tu Chân sinh hoạt hóa đẩy mạnh2023-04-02 02:42
 • #924: Chương 925: khảm nhập sinh hoạt Tu Chân2023-04-02 02:42
 • #925: Chương 926: thiên hạ rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi mà đến2023-04-02 02:42
 • #926: Chương 927: Tu Chân huấn luyện2023-04-02 02:42
 • #927: Chương 928: mở rộng Tu Chân giả2023-04-02 02:42
 • #928: Chương 929: mấy 10 lần mấy trăm lần người đọc2023-04-02 02:42
 • #929: Chương 930: Tu Chân thời đại kênh đào ý nghĩa2023-04-02 02:42
 • #930: Chương 931: phụng dưỡng cha mẹ2023-04-02 02:42
 • #931: Chương 932: Nội Vũ Trụ chuyển đi lên2023-04-02 02:42
 • #932: Chương 933: đào hố kỹ thuật không được a2023-04-02 02:43
 • #933: Chương 934: địa mạch tiết điểm2023-04-02 02:43
 • #934: Chương 935: thay đổi địa mạch2023-04-02 02:43
 • #935: Chương 936: phàm nhân chỉ có dựa vào chính mình2023-04-02 02:43
 • #936: Chương 937: thăng cấp chỉ là mang thêm2023-04-02 02:43
 • #937: Chương 938: giáo huấn khái niệm2023-04-02 02:43
 • #938: Chương 939: phong ấn2023-04-02 02:43
 • #939: Chương 940: trắng trợn táo bạo mở bàn tay vàng2023-04-02 02:43
 • #940: Chương 941: nước lửa không xâm2023-04-02 02:43
 • #941: Chương 942: Hợp Thể Kỳ2023-04-02 02:43
 • #942: Chương 943: tiền xoay 1 cái vòng2023-04-02 02:43
 • #943: Chương 944: bầu trời rơi xuống muội tử2023-04-02 02:43
 • #944: Chương 945: đưa tới bàn tay vàng2023-04-02 02:43
 • #945: Chương 946: tinh cầu đều là loli2023-04-02 02:44
 • #946: Chương 947: cục đá nhảy ra tới2023-04-02 02:44
 • #947: Chương 948: ngươi rốt cuộc là người nào2023-04-02 02:44
 • #948: Chương 949: địa mạch tiết điểm khôi phục2023-04-02 02:44
 • #949: Chương 950: vũ trụ di động căn bản2023-04-02 02:44
 • #950: Chương 951: linh thạch phi thuyền2023-04-02 02:44
 • #951: Chương 952: thân phận càng cao thời gian càng ít2023-04-02 02:44
 • #952: Chương 953: chế độ bất đồng2023-04-02 02:44
 • #953: Chương 954: đối thủ bất đồng2023-04-02 02:44
 • #954: Chương 955: đệ 1 thứ2023-04-02 02:44
 • #955: Tinh Quái Hợp Thể Kỳ bí mật2023-04-02 02:44
 • #956: Chương 957: yêu tâm2023-04-02 02:44
 • #957: Chương 958: được đến lực lượng của thần2023-04-02 02:44
 • #958: Chương 959: lại muốn thành lập 1 bộ tân hệ thống2023-04-02 02:44
 • #959: Chương 960: sẽ không bị cướp bóc nguyên nhân2023-04-02 02:45
 • #960: Chương 961: còn không có khai phá ra tới thuộc tính2023-04-02 02:45
 • #961: Chương 962: đột nhiên đột kích tâm ma2023-04-02 02:45
 • #962: Chương 963: Hồ Li Tinh hoàn toàn thể2023-04-02 02:45
 • #963: Chương 964: chung cực lý tưởng địa2023-04-02 02:45
 • #964: Chương 965: mỗi 1 cái tác giả lười biếng phương pháp đều 1 dạng2023-04-02 02:45
 • #965: Chương 966: thượng thiên tốt nhất người được chọn2023-04-02 02:45
 • #966: Chương 967: 1 người đắc đạo gà chó lên trời2023-04-02 02:45
 • #967: Chương 968: ngươi cũng tin2023-04-02 02:45
 • #968: Chương 969: thay đổi một cách vô tri vô giác2023-04-02 02:45
 • #969: Chương 970: đại thời đại hàng hải nhân tính nhược điểm2023-04-02 02:45
 • #970: Chương 971: năng lực chứng minh2023-04-02 02:45
 • #971: Chương 972: sống lại2023-04-02 02:45
 • #972: Chương 973: thiên nhiên minh hữu2023-04-02 02:45
 • #973: Chương 974 toàn chỗ toàn thu2023-04-02 02:45
 • #974: Chương 975: cảm giác thành tựu2023-04-02 02:46
 • #975: Chương 976: chiến Dị Thú lý do2023-04-02 02:46
 • #976: Chương 977: tài liệu tinh luyện2023-04-02 02:46
 • #977: Chương 978: tiền đồ 1 phiến Quang Minh2023-04-02 02:46
 • #978: Chương 979: rơi chậm lại ngạch cửa2023-04-02 02:46
 • #979: Chương 980: đánh quái rớt bảo2023-04-02 02:46
 • #980: Chương 981: Thiên Đạo lực lượng2023-04-02 02:46
 • #981: Chương 982: ích lợi là nguyên động lực2023-04-02 02:46
 • #982: Chương 983: giả thiết thượng hố chết2023-04-02 02:46
 • #983: Chương 984: thế giới này tuần hoàn2023-04-02 02:46
 • #984: Chương 985: Quỷ Tu không có hình thể chỗ tốt2023-04-02 02:46
 • #985: Chương 986: thế giới này hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn2023-04-02 02:46
 • #986: Chương 987: nhân số khác biệt2023-04-02 02:46
 • #987: Chương 988: Đại Vận Hà hoàn công2023-04-02 02:46
 • #988: Chương 989: bức cho nó cùng đường2023-04-02 02:47
 • #989: Chương 990: Đại Vận Hà mặt khác tác dụng2023-04-02 02:47
 • #990: Chương 991: 9 châu đại lục vây công2023-04-02 02:47
 • #991: Chương 992: thẩm thấu thức tiến công2023-04-02 02:47
 • #992: Chương 993: tâm cơ phiếu2023-04-02 02:47
 • #993: Chương 994: tác giả chỉ phụ trách giả thiết2023-04-02 02:47
 • #994: Chương 995: là thời điểm ra ngựa2023-04-02 02:47
 • #995: Chương 996: Kình Thiên chi khu2023-04-02 02:47
 • #996: Chương 997: này 1 sóng ổn2023-04-02 02:47
 • #997: Chương 998: người giáo đương hưng2023-04-02 02:47
 • #998: Chương 999: toàn 9 châu đại lục người nỗ lực thành quả2023-04-02 02:47
 • #999: Chương 1000: đương cái vui sướng tiểu tả thủ2023-04-02 02:47
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Tuyệt Thế Linh Thần

TiKay

Ngạo Kiếm Lăng Vân

TiKay

Tiên Hiệp Thế Giới Internet

TiKay

Sư Phụ Như Phu

TiKay

Ta Gia Tộc Trường Thiên Thiên Suy Nghĩ Làm Phản

TiKay

Hack Kề Bên Người Cỏ Dại

TiKay

Leave a Reply