Huyền Huyễn

Thấp Duy Trò Chơi

Thấp Duy Trò Chơi

Lục Chi Ngư tình cờ bên dưới, đã phát hiện một cái đi thông thấp chiều không gian thế giới lối vào, từ nay vén lên một cái không giống nhau thiên chương!

Có thể tự do khống chế một cái thấp chiều không gian thế giới hết thảy, Lục Chi Ngư cảm giác chính mình giống như một trò chơi GM, hay hoặc giả là Thượng Đế

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lịch Sử L Xuy Xuy Phong
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: : Hai chiều không gian tranh2023-09-02 05:08
 • #2: Chương 2:: Thuộc về ta thế giới 2D2023-09-02 05:08
 • #3: Chương 3:: Thiết kế một cái thế giới2023-09-02 05:08
 • #4: Chương 4:: Quan sát ghi chép2023-09-02 05:08
 • #5: Chương 5:: Thế giới Trùng tộc2023-09-02 05:08
 • #6: Chương 6:: Độc Tâm thuật2023-09-02 05:09
 • #7: Chương 7:: Thái Gia Gia2023-09-02 05:09
 • #8: Chương 8:: Thân thể hoàn thiện kế hoạch2023-09-02 05:09
 • #9: Chương 9:: Thân thể và sinh hoạt thay đổi2023-09-02 05:09
 • #10: Chương 10:: Kiểm tra sức khỏe2023-09-02 05:09
 • #11: Chương 11:: Nữ thầy thuốc Lý Vi2023-09-02 05:09
 • #12: Chương 12:: Gene đồ án2023-09-02 05:09
 • #13: Chương 13:: Văn minh hủy diệt2023-09-02 05:10
 • #14: Chương 14:: Thế giới mới ý nghĩ2023-09-02 05:10
 • #15: Chương 15:: Thế giới Maria2023-09-02 05:10
 • #16: Chương 16:: Sinh thái bổ toàn2023-09-02 05:10
 • #17: Chương 17:: Trứng khủng long2023-09-02 05:10
 • #18: Chương 18:: Không gian lâu đài cùng chuột người2023-09-02 05:10
 • #19: Chương 19:: Antman trợ thủ2023-09-02 05:10
 • #20: Chương 20:: Thú nhân tộc2023-09-02 05:10
 • #21: Chương 21:: Thường ngày2023-09-02 05:11
 • #22: Chương 22:: Tân nhân loại chế tạo kế hoạch2023-09-02 05:11
 • #23: Chương 23:: Trí tuệ phó não2023-09-02 05:11
 • #24: Chương 24:: Trường sinh ý nghĩ2023-09-02 05:11
 • #25: Chương 25:: Họp lớp2023-09-02 05:11
 • #26: Chương 26:: Quặng mỏ cùng văn minh2023-09-02 05:11
 • #27: Chương 27:: Thú cùng người2023-09-02 05:11
 • #28: Chương 28:: Văn minh cùng trật tự2023-09-02 05:11
 • #29: Chương 29:: Ahhnaton2023-09-02 05:12
 • #30: Chương 30:: Cây Sinh Mạng2023-09-02 05:12
 • #31: Chương 31:: Không đáng tin cậy2023-09-02 05:12
 • #32: Chương 32:: Trường sinh loại2023-09-02 05:12
 • #33: Chương 33:: Sợ hãi tử vong2023-09-02 05:12
 • #34: Chương 34:: Trường sinh chất thuốc2023-09-02 05:12
 • #35: Chương 35:: Thân phận mới2023-09-02 05:12
 • #36: Chương 36:: Chuẩn bị rời đi2023-09-02 05:13
 • #37: Chương 37:: Điều trị2023-09-02 05:13
 • #38: Chương 38:: Đi một vòng thế giới2023-09-02 05:13
 • #39: Chương 39:: Thần hóa tế bào2023-09-02 05:13
 • #40: Chương 40:: Tinh Linh vương quốc2023-09-02 05:13
 • #41: Chương 41:: Tự Nhiên Trật Tự Chi Chủ2023-09-02 05:13
 • #42: Chương 42:: Kinh khủng thần hóa sinh vật2023-09-02 05:13
 • #43: Chương 43:: An cư2023-09-02 05:13
 • #44: Chương 44:: Sinh vật thương khố2023-09-02 05:14
 • #45: Chương 45:: Tát Côn2023-09-02 05:14
 • #46: Chương 46:: Siêu phàm sức mạnh2023-09-02 05:14
 • #47: Chương 47:: Đại dương kịch biến2023-09-02 05:14
 • #48: Chương 48:: Con của Hải Thần2023-09-02 05:14
 • #49: Chương 49:: Mộng cảnh không gian2023-09-02 05:14
 • #50: Chương 50:: Dòng nước xoáy đại lục2023-09-02 05:14
 • #51: Chương 51:: Nhân ngư2023-09-02 05:15
 • #52: Chương 52:: Trang viên Andrew2023-09-02 05:15
 • #53: Chương 53:: Thần bí lời mời2023-09-02 05:15
 • #54: Chương 54:: Ma võng2023-09-02 05:15
 • #55: Chương 55:: Ahhnaton chi mộ2023-09-02 05:15
 • #56: Chương 56:: Uống Thần huyết người2023-09-02 05:15
 • #57: Chương 57:: Giáo hội2023-09-02 05:15
 • #58: Chương 58:: Gió nổi mây vần2023-09-02 05:15
 • #59: Chương 59:: Thần Linh máu2023-09-02 05:16
 • #60: Chương 60:: Thánh nữ2023-09-02 05:16
 • #61: Chương 61:: Quang Minh Giáo Hội quốc2023-09-02 05:16
 • #62: Chương 62:: Xây dựng tháp cao2023-09-02 05:16
 • #63: Chương 63:: Sinh mạng luyện kim thuyền2023-09-02 05:16
 • #64: Chương 64:: Gió nha2023-09-02 05:16
 • #65: Chương 65:: Đặc thù người phát thơ2023-09-02 05:16
 • #66: Chương 66:: Thư thông báo2023-09-02 05:16
 • #67: Chương 67:: Bức thư của ngươi đến2023-09-02 05:17
 • #68: Chương 68:: Lên thuyền2023-09-02 05:17
 • #69: Chương 69:: Lộ trình2023-09-02 05:17
 • #70: Chương 70:: Kỳ huyễn lữ trình điểm cuối2023-09-02 05:17
 • #71: Chương 71:: Phù thủy tháp cao2023-09-02 05:17
 • #72: Chương 72:: Phù thủy khái niệm2023-09-02 05:17
 • #73: Chương 73:: Thư viện2023-09-02 05:17
 • #74: Chương 74:: Phù thủy2023-09-02 05:17
 • #75: Chương 75:: Cự Long2023-09-02 05:17
 • #76: Chương 76:: Ra biển2023-09-02 05:17
 • #77: Chương 77:: Trời giáng sao chổi2023-09-02 05:18
 • #78: Chương 78:: Thần Quyến giả Rooney2023-09-02 05:18
 • #79: Chương 79:: Thần thoại2023-09-02 05:18
 • #80: Chương 80:: Mộng cảnh người điều khiển2023-09-02 05:18
 • #81: Chương 81:: Mặt nạ của Farrows2023-09-02 05:18
 • #82: Chương 82:: Thần thuật hệ thống2023-09-02 05:18
 • #83: Chương 83:: Thần thuật hệ thống (hai)2023-09-02 05:18
 • #84: Chương 84:: Mới 1 thay mặt phù thủy2023-09-02 05:19
 • #85: Chương 85:: Tốt nghiệp nghi thức2023-09-02 05:19
 • #86: Chương 86:: Thánh đồ lễ rửa tội (1)2023-09-02 05:19
 • #87: Chương 87:: Thánh đồ lễ rửa tội (2)2023-09-02 05:19
 • #88: Chương 88:: Thánh đồ lễ rửa tội (3)2023-09-02 05:19
 • #89: Chương 89:: Thánh đồ lễ rửa tội (4)2023-09-02 05:19
 • #90: Chương 90:: Thánh đồ lễ rửa tội (5)2023-09-02 05:19
 • #91: Chương 91:: Thánh đồ lễ rửa tội (cuối cùng)2023-09-02 05:19
 • #92: Chương 92:: Phù thủy (1)2023-09-02 05:20
 • #93: Chương 93:: Phù thủy (2)2023-09-02 05:20
 • #94: Chương 94:: Phù thủy (3)2023-09-02 05:20
 • #95: Chương 95:: Phù thủy (4)2023-09-02 05:20
 • #96: Chương 96:: Phù thủy (5)2023-09-02 05:20
 • #97: Chương 97:: Phù thủy (6)2023-09-02 05:20
 • #98: Chương 98:: Phù thủy (7)2023-09-02 05:20
 • #99: Chương 99:: Phù Thủy (8)2023-09-02 05:20
 • #100: Chương 100:: Phù Thủy (9)2023-09-02 05:21
 • #101: Chương 101:: Phạt thiêu sống bên trong tấm màn rơi xuống2023-09-02 05:21
 • #102: Chương 102:: Nhàn nhã kỳ nghỉ2023-09-02 05:21
 • #103: Chương 103:: Ventrue giáo hội2023-09-02 05:21
 • #104: Chương 104:: Silic sinh mạng bàn tay2023-09-02 05:21
 • #105: Chương 105:: Nicolas Debye2023-09-02 05:21
 • #106: Chương 106:: Đến từ tinh giới thương nhân2023-09-02 05:21
 • #107: Chương 107:: Thứ 2 giới Phù Thủy học đồ2023-09-02 05:22
 • #108: Chương 108:: Siêu phàm thế giới quá độ2023-09-02 05:22
 • #109: Chương 109:: Huyết mạch vu thuật khai phá2023-09-02 05:22
 • #110: Chương 110:: Huyết mạch phù thủy2023-09-02 05:22
 • #111: Chương 111:: Gaia hai. Số không cải tạo kế hoạch2023-09-02 05:22
 • #112: Chương 112:: Ở tạm thành Al2023-09-02 05:22
 • #113: Chương 113:: Đêm đông2023-09-02 05:22
 • #114: Chương 114:: Âm thầm dâng2023-09-02 05:22
 • #115: Chương 115:: Vương Quyền Chi Kiếm mất trộm2023-09-02 05:23
 • #116: Chương 116:: Âm mưu2023-09-02 05:23
 • #117: Chương 117:: Âm mưu (hai)2023-09-02 05:23
 • #118: Chương 118:: Biên giới tranh chấp2023-09-02 05:23
 • #119: Chương 119:: Chiến tranh phần dẫn2023-09-02 05:23
 • #120: Chương 120:: Vương quốc Menkaure huỷ diệt2023-09-02 05:23
 • #121: Chương 121:: Chúng ta đi chu du thế giới2023-09-02 05:23
 • #122: Chương 122:: Ác long2023-09-02 05:24
 • #123: Chương 123:: Thương đội2023-09-02 05:24
 • #124: Chương 124:: Bạch Long Frost2023-09-02 05:24
 • #125: Chương 125:: Trở thành kỵ sĩ Vilndi2023-09-02 05:24
 • #126: Chương 126: Thần Thụ Vương Quyền2023-09-02 05:24
 • #127: Chương 127:: Bộ lạc cùng tù trưởng2023-09-02 05:24
 • #128: Chương 128:: Đồ long đội ngũ2023-09-02 05:24
 • #129: Chương 129:: Ác long chết (một)2023-09-02 05:24
 • #130: Chương 130:: Ác long chết (hai)2023-09-02 05:25
 • #131: Chương 131:: Ác long chết (ba)2023-09-02 05:25
 • #132: Chương 132:: Đồ long giả2023-09-02 05:25
 • #133: Chương 133:: Tiến quân Primoulos2023-09-02 05:25
 • #134: Chương 134:: Lên ngôi2023-09-02 05:25
 • #135: Chương 135:: Phù thủy vấn đề2023-09-02 05:25
 • #136: Chương 136:: Hiền Giả Chi Thạch2023-09-02 05:25
 • #137: Chương 137:: Tế bào kim loại cùng luyện kim thuyền2023-09-02 05:26
 • #138: Chương 138:: Vĩnh Hằng Số Hiệu Luyện Kim Thuyền 2.02023-09-02 05:26
 • #139: Chương 139:: Đế quốc chinh đồ (một)2023-09-02 05:26
 • #140: Chương 140:: Đế quốc chinh đồ (hai)2023-09-02 05:26
 • #141: Chương 141:: Đế quốc chinh đồ (ba)2023-09-02 05:26
 • #142: Chương 142:: Đế quốc chinh đồ (bốn)2023-09-02 05:26
 • #143: Chương 143:: Đế quốc chinh đồ (năm)2023-09-02 05:26
 • #144: Chương 144:: Đế quốc chinh đồ (cuối cùng)2023-09-02 05:26
 • #145: Chương 145:: Căn cứ2023-09-02 05:27
 • #146: Chương 146:: Phi thuyền chế tạo (thực tế tạm thời kết thúc)2023-09-02 05:27
 • #147: Chương 147:: Công chúa tiệc sinh nhật2023-09-02 05:27
 • #148: Chương 148:: Lễ vật2023-09-02 05:27
 • #149: Chương 149:: Tượng người luyện kim2023-09-02 05:27
 • #150: Chương 150:: Mới phù thủy học viện2023-09-02 05:27
 • #151: Chương 151:: Thần vị2023-09-02 05:27
 • #152: Chương 152:: Mục tiêu vương quốc Mara2023-09-02 05:28
 • #153: Chương 153:: Bắc địa cánh đồng hoang vu2023-09-02 05:28
 • #154: Chương 154:: Thi quỷ2023-09-02 05:28
 • #155: Chương 155:: Tử Linh Chi Não2023-09-02 05:28
 • #156: Chương 156:: Barbas cùng kỳ quái người chết2023-09-02 05:28
 • #157: Chương 157:: Thực nhân quái vật2023-09-02 05:28
 • #158: Chương 158:: Dị hoá2023-09-02 05:28
 • #159: Chương 159:: thực thi quỷ2023-09-02 05:28
 • #160: Chương 160:: Vu thuật ghi chép2023-09-02 05:29
 • #161: Chương 161:: Thực thi quỷ quân đoàn2023-09-02 05:29
 • #162: Chương 162:: Quốc vương chết2023-09-02 05:29
 • #163: Chương 163:: Quốc vương mới2023-09-02 05:29
 • #164: Chương 164:: Tê liệt mây đen2023-09-02 05:29
 • #165: Chương 165:: Lên ngôi nghi thức (Thượng)2023-09-02 05:29
 • #166: Chương 116:: Lên ngôi nghi thức (Trung)2023-09-02 05:30
 • #167: Chương 167:: Lên ngôi nghi thức (Hạ)2023-09-02 05:30
 • #168: Chương 168:: Tử vong hàng lâm2023-09-02 05:30
 • #169: Chương 169:: Thánh đồ chết2023-09-02 05:30
 • #170: Chương 170:: Sống hay chết2023-09-02 05:30
 • #171: Chương 171:: Ngôi sao rơi xuống2023-09-02 05:30
 • #172: Chương 172:: Thần Linh cứu rỗi2023-09-02 05:31
 • #173: Chương 173:: Lĩnh vực2023-09-02 05:31
 • #174: Chương 174:: Đồng hồ báo thức ngừng2023-09-02 05:31
 • #175: Chương 175:: Đế quốc thần thánh Sewell sứ giả2023-09-02 05:31
 • #176: Chương 176:: Trở về ác quỷ2023-09-02 05:31
 • #177: Chương 177:: Vận hà cùng nô lệ2023-09-02 05:31
 • #178: Chương 178:: Lửa giận cùng nhục nhã2023-09-02 05:31
 • #179: Chương 179:: Trời u ám2023-09-02 05:31
 • #180: Chương 179:: Trời u ám2023-09-02 05:32
 • #181: Chương 180:: Mộng cảnh lãnh chúa2023-09-02 05:32
 • #182: Chương 181:: Chiến tranh phong vân2023-09-02 05:32
 • #183: Chương 182:: Thành Phong Diệp mất vào tay giặc2023-09-02 05:32
 • #184: Chương 183:: Người thú chi thương2023-09-02 05:32
 • #185: Chương 184:: Chiến tranh cùng vinh dự2023-09-02 05:32
 • #186: Chương 185:: Sử thi cuộc chiến2023-09-02 05:32
 • #187: Chương 186:: Sử thi cuộc chiến (hai)2023-09-02 05:33
 • #188: Chương 187:: Sử thi cuộc chiến (ba)2023-09-02 05:33
 • #189: Chương 188:: Sử thi cuộc chiến (bốn)2023-09-02 05:33
 • #190: Chương 189:: Sử thi cuộc chiến (năm)2023-09-02 05:33
 • #191: Chương 190:: Sử thi cuộc chiến (cuối cùng)2023-09-02 05:33
 • #192: Chương 191:: Bát cấp thần thoại phù thủy2023-09-02 05:33
 • #193: Chương 192:: Biển Cát Tử Vong2023-09-02 05:33
 • #194: Chương 193:: Một cái khác chi thương đội2023-09-02 05:33
 • #195: Chương 194:: Khởi nguyên2023-09-02 05:34
 • #196: Chương 195:: Thành Pusute bên trong lời đồn đãi2023-09-02 05:34
 • #197: Chương 196:: Sa mạc Thần điện2023-09-02 05:34
 • #198: Chương 197:: Sợ hãi và nghi ngờ2023-09-02 05:34
 • #199: Chương 198:: Bầu trời thần miếu2023-09-02 05:34
 • #200: Chương 199:: Mộng cảnh phù thủy xuất hiện2023-09-02 05:34
 • #201: Chương 200:: Tượng đồng quỷ2023-09-02 05:34
 • #202: Chương 201: Minh giới cùng Địa ngục2023-09-02 05:34
 • #203: Chương 202: Minh giới cúng tế2023-09-02 05:35
 • #204: Chương 203: Minh Nhật nhô lên cao2023-09-02 05:35
 • #205: Chương 204: Phệ Hồn Dê Ma Heim2023-09-02 05:35
 • #206: Chương 205: Trong sa mạc di chuyển lâu đài2023-09-02 05:35
 • #207: Chương 206:: Đến từ tháp cao phong thơ2023-09-02 05:35
 • #208: Chương 207:: Phục sinh vong linh2023-09-02 05:35
 • #209: Chương 208:: Phàm nhân số mệnh2023-09-02 05:35
 • #210: Chương 209:: Tinh Linh vương quốc thay đổi2023-09-02 05:36
 • #211: Chương 210:: Hoa Quan bạch tháp2023-09-02 05:36
 • #212: Chương 211:: Vong linh chi hỏa2023-09-02 05:36
 • #213: Chương 212:: Thi Long2023-09-02 05:36
 • #214: Chương 213:: Silic sinh mạng đầu lâu2023-09-02 05:36
 • #215: Chương 214:: Văn minh ngoài địa cầu2023-09-02 05:36
 • #216: Chương 215:: Nam cực dưới tấm băng phi thuyền2023-09-02 05:36
 • #217: Chương 216:: Tới gần thâm uyên2023-09-02 05:36
 • #218: Chương 217:: Vu Yêu2023-09-02 05:37
 • #219: Chương 218:: Nguyện vọng cùng âm mưu2023-09-02 05:37
 • #220: Chương 219:: Dẫn dụ2023-09-02 05:37
 • #221: Chương 220:: Tử Vong Quân Chủ2023-09-02 05:37
 • #222: Chương 221:: Vong linh tai ương (một)2023-09-02 05:37
 • #223: Chương 222:: Vong linh tai ương (hai)2023-09-02 05:37
 • #224: Chương 223:: Vong linh tai ương (ba)2023-09-02 05:38
 • #225: Chương 224:: Trở về2023-09-02 05:38
 • #226: Chương 225:: Xét xử2023-09-02 05:38
 • #227: Chương 226:: Lâu đài phù không cùng linh hồn nhuyễn trùng2023-09-02 05:38
 • #228: Chương 227:: Thâm uyên thế giới2023-09-02 05:38
 • #229: Chương 228:: Thâm uyên giống loài2023-09-02 05:38
 • #230: Chương 229:: Ác Ma Chủng2023-09-02 05:38
 • #231: Chương 230:: Ác Ma Chi Thư2023-09-02 05:39
 • #232: Chương 231:: Đến từ vực sâu ánh mắt2023-09-02 05:39
 • #233: Chương 232:: Thần thuật danh sách2023-09-02 05:39
 • #234: Chương 233:: Ác ma Sidikuya2023-09-02 05:39
 • #235: Chương 234:: Ác ma thôn trang2023-09-02 05:39
 • #236: Chương 235:: Luyện kim thuật sĩ khởi nguyên2023-09-02 05:39
 • #237: Chương 236:: Người cá tung tích2023-09-02 05:39
 • #238: Chương 237:: Luyện kim học đợt sóng2023-09-02 05:40
 • #239: Chương 238:: Khinh khí cầu cùng chân thần giáo phái2023-09-02 05:40
 • #240: Chương 239:: Hòa bình2023-09-02 05:40
 • #241: Chương 240:: Vương quốc Người Cá2023-09-02 05:40
 • #242: Chương 241:: Truyền kỳ nhà mạo hiểm lữ trình2023-09-02 05:40
 • #243: Chương 242:: Nhà mạo hiểm2023-09-02 05:40
 • #244: Chương 243:: Chung kết2023-09-02 05:40
 • #245: Chương 244:: Nguyên tố Vu thuật2023-09-02 05:41
 • #246: Chương 245:: Tiffies tuần báo2023-09-02 05:41
 • #247: Chương 246:: Nữ thần công tác2023-09-02 05:41
 • #248: Chương 247:: Luyện kim thuật sĩ quật khởi (1)2023-09-02 05:41
 • #249: Chương 248:: Giả luyện kim thuật sĩ (Thượng)2023-09-02 05:41
 • #250: Chương 249:: Giả luyện kim thuật sĩ (Trung)2023-09-02 05:41
 • #251: Chương 250:: Giả luyện kim thuật sĩ (Hạ)2023-09-02 05:41
 • #252: Chương 251:: Tập sự nữ thần2023-09-02 05:42
 • #253: Chương 252:: Thần khải (Thượng)2023-09-02 05:42
 • #254: Chương 253:: Thần khải (Trung)2023-09-02 05:42
 • #255: Chương 254:: Thần khải (Hạ)2023-09-02 05:42
 • #256: Chương 255:: Trung Châu2023-09-02 05:42
 • #257: Chương 256:: Lại đến Tinh Linh vương quốc2023-09-02 05:42
 • #258: Chương 257:: Tinh Linh đế quốc hình thức ban đầu2023-09-02 05:42
 • #259: Chương 258:: Tinh Linh đế quốc hình thức ban đầu (2)2023-09-02 05:43
 • #260: Chương 259:: Tinh Linh đế quốc hình thức ban đầu (3)2023-09-02 05:43
 • #261: Chương 260:: Tinh Linh đế quốc hình thức ban đầu (4)2023-09-02 05:43
 • #262: Chương 261:: Thần linh hạt giống2023-09-02 05:43
 • #263: Chương 262:: Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc2023-09-02 05:43
 • #264: Chương 263:2023-09-02 05:43
 • #265: Chương 264:: Thần chi bí2023-09-02 05:43
 • #266: Chương 265:: Thời đại mới thúc đẩy người2023-09-02 05:44
 • #267: Chương 266:: Người dòm ngó bí mất của thần linh2023-09-02 05:44
 • #268: Chương 267:: Người dòm ngó bí mất của thần linh (2)2023-09-02 05:44
 • #269: Chương 268:: Thành thần bí mật2023-09-02 05:44
 • #270: Chương 269:: Thượng đế tượng thần2023-09-02 05:44
 • #271: Chương 270:: Người ăn cắp thần chi quyền bính2023-09-02 05:44
 • #272: Chương 271:: Rối loạn2023-09-02 05:44
 • #273: Chương 272:: Người chuột da sách cổ2023-09-02 05:45
 • #274: Chương 273:: Hơi nước tượng người luyện kim2023-09-02 05:45
 • #275: Chương 274:: 5 cấp tổ hợp thần thuật2023-09-02 05:45
 • #276: Chương 275:: Tà ác tầm mắt2023-09-02 05:45
 • #277: Chương 276:: Cánh Cửa Thâm Uyên2023-09-02 05:45
 • #278: Chương 277:: Ác ma hàng lâm2023-09-02 05:45
 • #279: Chương 278:: Ác ma chi thương2023-09-02 05:45
 • #280: Chương 279:: Thâm uyên huyết nhật2023-09-02 05:46
 • #281: Chương 280:: Chúng thần khế ước2023-09-02 05:46
 • #282: Chương 281:: Minh giới lữ trình2023-09-02 05:46
 • #283: Chương 282:: Lễ tử thần2023-09-02 05:46
 • #284: Chương 283:: Đốt thần hỏa2023-09-02 05:46
 • #285: Chương 284:: Thần vị tranh đoạt chiến (1)2023-09-02 05:46
 • #286: Chương 285:: Thần vị tranh đoạt chiến (2)2023-09-02 05:46
 • #287: Chương 286:: Thần vị tranh đoạt chiến (3)2023-09-02 05:47
 • #288: Chương 287:: Thần vị tranh đoạt chiến (4)2023-09-02 05:47
 • #289: Chương 288:: Thần vị tranh đoạt chiến (5)2023-09-02 05:47
 • #290: Chương 289:: Chân lý thần cách2023-09-02 05:47
 • #291: Chương 290:: Thần cách rơi xuống2023-09-02 05:47
 • #292: Chương 291:: Bán thần2023-09-02 05:47
 • #293: Chương 292:: Đại dương tranh chấp2023-09-02 05:48
 • #294: Chương 293:: Đại dương chiến tranh2023-09-02 05:48
 • #295: Chương 294:: Hải Thần người dự tuyển2023-09-02 05:48
 • #296: Chương 295:: Lần thứ nhất biển quyền chiến tranh2023-09-02 05:48
 • #297: Chương 296:: Đảo Ballast2023-09-02 05:48
 • #298: Chương 297:: Vương quốc Hải Lỗ Gia2023-09-02 05:48
 • #299: Chương 298:: Hải Chi Đô2023-09-02 05:48
 • #300: Chương 299:: Hải Thần Thần vị2023-09-02 05:49
 • #301: Chương 300:: Được Mùa Nữ Thần Bernis2023-09-02 05:49
 • #302: Chương 301:: Hơi nước thời đại cùng đầu máy hơi nước2023-09-02 05:49
 • #303: Chương 302:: Phù thủy tương lai2023-09-02 05:49
 • #304: Chương 303:: Hài lòng tương lai2023-09-02 05:49
 • #305: Chương 304:: Giương buồm khởi hành2023-09-02 05:49
 • #306: Chương 305:: Minh giới phó quân2023-09-02 05:49
 • #307: Chương 306:: Xây dựng hoàn thành tinh thuyền2023-09-02 05:49
 • #308: Chương 307:: Bỏ bao mang đi phi thuyền2023-09-02 05:49
 • #309: Chương 308:: Không biết thần thoại sinh vật2023-09-02 05:50
 • #310: Chương 309:: Cao duy độ sinh mạng2023-09-02 05:50
 • #311: Chương 310:: Nửa vĩnh viễn động cơ quan2023-09-02 05:50
 • #312: Chương 311:: Thế giới mới2023-09-02 05:50
 • #313: Chương 312:: Tinh linh thế giới cùng địa tinh2023-09-02 05:50
 • #314: Chương 313:: Tinh Linh Thánh đàn2023-09-02 05:50
 • #315: Chương 314:: Chư thần quốc hội2023-09-02 05:50
 • #316: Chương 315:: Đi trước khác 1 cái thế giới2023-09-02 05:51
 • #317: Chương 316:: Long đảo2023-09-02 05:51
 • #318: Chương 317:: Thời gian Long Thần2023-09-02 05:51
 • #319: Chương 318:: Thế giới chân tướng2023-09-02 05:51
 • #320: Chương 319:: Văn minh thế giới mới2023-09-02 05:51
 • #321: Chương 320:: Hơi nước cùng Máy Móc Nữ Thần2023-09-02 05:51
 • #322: Chương 321:: Pháp sư vương quốc2023-09-02 05:51
 • #323: Chương 322:: Chân lý cùng kiến thức chi thần2023-09-02 05:52
 • #324: Chương 323:: Khế ước cùng công chính chi thần2023-09-02 05:52
 • #325: Chương 324:: Thâm uyên thứ 2 vị ác ma đại quân2023-09-02 05:52
 • #326: Chương 325:: Thâm uyên cánh cửa chi chủ2023-09-02 05:52
 • #327: Chương 326:: Chân Lý Hào2023-09-02 05:52
 • #328: Chương 327:: Nhân vật khủng bố2023-09-02 05:52
 • #329: Chương 328:: Tinh thần đại hải2023-09-02 05:52
 • #330: Chương 329:: Thuyền mới viên2023-09-02 05:53
 • #331: Chương 330:: Rời đi Địa cầu2023-09-02 05:53
 • #332: Chương 331:: Tinh tế văn minh kế hoạch2023-09-02 05:53
 • #333: Chương 332:: Thế giới Maria thay đổi2023-09-02 05:53
 • #334: Chương 333:: Minh giới rối loạn2023-09-02 05:53
 • #335: Chương 334:: Cự tượng bảo tai ương2023-09-02 05:53
 • #336: Chương 335:: Tử Thần triệu hoán2023-09-02 05:53
 • #337: Chương 336:: Rớt xuống bán thần2023-09-02 05:54
 • #338: Chương 337:: Địa ngục2023-09-02 05:54
 • #339: Chương 338:: Phù thủy quốc gia2023-09-02 05:54
 • #340: Chương 339:: Không 1 dạng phù thủy văn minh2023-09-02 05:54
 • #341: Chương 340:: Cuối cùng 1 lớp2023-09-02 05:54
 • #342: Chương 341:: Như thế nào trở thành thần thoại phù thủy2023-09-02 05:54
 • #343: Chương 342:: Titan đại lục cùng địa tinh2023-09-02 05:55
 • #344: Chương 343:: Ảo thuật gia2023-09-02 05:55
 • #345: Chương 344:: Vĩnh hằng bất hủ giả2023-09-02 05:55
 • #346: Chương 345:: Hỗn Độn Nhuyễn Trùng2023-09-02 05:55
 • #347: Chương 346:: Thần linh thời đại2023-09-02 05:55
 • #348: Chương 347:: Thay đổi cái thời đại này2023-09-02 05:55
 • #349: Chương 348:: Thời đại mới 3 kiếm khách2023-09-02 05:55
 • #350: Chương 349:: Ma Tinh luyện kim đạo cụ2023-09-02 05:56
 • #351: Chương 350:: Erik mất vào tay giặc2023-09-02 05:56
 • #352: Chương 351:: Tháp cao di tích2023-09-02 05:56
 • #353: Chương 352:: Văn minh 3 thần2023-09-02 05:56
 • #354: Chương 353:: Ma tinh thời đại cùng bầu trời pháo đài2023-09-02 05:56
 • #355: Chương 354:: Tài sản cùng mua bán chi thần2023-09-02 05:56
 • #356: Chương 355:: Văn minh tấm đá2023-09-02 05:57
 • #357: Chương 356:: Bán thần cuộc chiến2023-09-02 05:57
 • #358: Chương 357:: 3 cái đại lục trong lúc đó chiến tranh2023-09-02 05:57
 • #359: Chương 358:: Bắc Hải Băng Lục2023-09-02 05:57
 • #360: Chương 359:: Thần chi chiến2023-09-02 05:57
 • #361: Chương 360:: Hướng thần linh nổ súng2023-09-02 05:57
 • #362: Chương 361: Không gian vu thuật2023-09-02 05:57
 • #363: Chương 362:: Tân nhân loại2023-09-02 05:57
 • #364: Chương 363:: Thần thoại phù thủy Kathleen2023-09-02 05:58
 • #365: Chương 364:: Thần bí tin2023-09-02 05:58
 • #366: Chương 365:: Phù không tháp2023-09-02 05:58
 • #367: Chương 366:: Tinh Linh ảo mộng tiên cảnh2023-09-02 05:58
 • #368: Chương 367:: Fatsal tiên cảnh2023-09-02 05:58
 • #369: Chương 368:: Thần thoại ảo thuật gia2023-09-02 05:58
 • #370: Chương 369:: Trên bầu trời phù không tháp2023-09-02 05:59
 • #371: Chương 370:: Tinh Giới Nhuyễn Trùng chết2023-09-02 05:59
 • #372: Chương 371:: Bán vị diện sinh ra2023-09-02 05:59
 • #373: Chương 372:: Chạy ra khỏi Địa ngục ác linh2023-09-02 05:59
 • #374: Chương 373:: Thiếu nữ giáo hoàng2023-09-02 05:59
 • #375: Chương 374:: Thí thần2023-09-02 05:59
 • #376: Chương 375:: Thí thần (2)2023-09-02 06:00
 • #377: Chương 376:: Tự do thâm uyên?2023-09-02 06:00
 • #378: Chương 377:: Ta là cao cao tại thượng ngôi sao2023-09-02 06:00
 • #379: Chương 378:: Phát hiện thế giới mới?2023-09-02 06:00
 • #380: Chương 379:: Bán vị diện tai ương2023-09-02 06:00
 • #381: Chương 380:: Tìm tòi bán vị diện2023-09-02 06:00
 • #382: Chương 381:: Chết triệu vị diện2023-09-02 06:01
 • #383: Chương 382:: Ngày Thẩm Phán2023-09-02 06:01
 • #384: Chương 383:: Không Gian Cùng Tìm Tòi Chi Thần2023-09-02 06:01
 • #385: Chương 384:: Anh hùng của ta sử thi2023-09-02 06:01
 • #386: Chương 385:: Xét xử tiếng chuông gõ2023-09-02 06:01
 • #387: Chương 386:: Không gian cùng thăm dò thời đại2023-09-02 06:01
 • #388: Chương 387:: Xinh đẹp thế giới2023-09-02 06:02
 • #389: Chương 388:: Vạn năng cầu nguyện bảo châu2023-09-02 06:02
 • #390: Chương 389:: Người đọa lạc2023-09-02 06:02
 • #391: Chương 390:: Ác ma thuật sĩ nguyền rủa2023-09-02 06:02
 • #392: Chương 391:: Ác ma cùng lừa dối2023-09-02 06:02
 • #393: Chương 392:: Dục vọng chi thần (Thượng)2023-09-02 06:02
 • #394: Chương 393:: Dục vọng chi thần (Trung)2023-09-02 06:02
 • #395: Chương 394:: Dục vọng chi thần (cuối cùng)2023-09-02 06:02
 • #396: Chương 395:: Ổn định cửa không gian truyền tống2023-09-02 06:02
 • #397: Chương 396:: Mất mác Titan chi giới2023-09-02 06:03
 • #398: Chương 397:: Phù Thủy liên minh cùng Ảo Thuật đế quốc mâu thuẫn2023-09-02 06:03
 • #399: Chương 398:: Phù không tháp cùng tinh linh tiên cảnh tỷ đấu2023-09-02 06:03
 • #400: Chương 399:: Thông Thiên tháp (minh chủ sách hay đề cử một tăng thêm)2023-09-02 06:03
 • #401: Chương 400:: Người khổng lồ Titan2023-09-02 06:03
 • #402: Chương 401:: Tranh đoạt Titan chi giới2023-09-02 06:03
 • #403: Chương 402:: Thần thoại cuộc chiến2023-09-02 06:04
 • #404: Chương 403:: Vị diện thời đại khúc nhạc dạo2023-09-02 06:04
 • #405: Chương 404:: Vận mệnh chi nữ2023-09-02 06:04
 • #406: Chương 405:: Đánh cuộc cả thế giới2023-09-02 06:04
 • #407: Chương 406:: Nữ thần vận mệnh2023-09-02 06:04
 • #408: Chương 407:: Tạo hóa (Thượng)2023-09-02 06:04
 • #409: Chương 408:: Tạo hóa (Hạ)2023-09-02 06:04
 • #410: Chương 409:: Hoan nghênh trở lại (đại kết cục)2023-09-02 06:05
 • #411: Chương 1: : Bán vị diện mới2023-09-02 06:05
 • #412: Chương 2:: Vượt qua vị diện tác chiến2023-09-02 06:05
 • #413: Chương 3:: Thật lực lượng của thần2023-09-02 06:05
 • #414: Chương 4:: Chiến tranh kết thúc2023-09-02 06:05
 • #415: Chương 5:: Ta tới đón các ngươi2023-09-02 06:05
 • #416: Chương 6:: Thần thoại triệu hoán sư cùng canh giữ phù thủy.2023-09-02 06:05
 • #417: Chương 7:: Kathleen Phù Không thành (Thượng)2023-09-02 06:06
 • #418: Chương 8:: Kathleen Phù Không thành (Hạ)2023-09-02 06:06
 • #419: Chương 9:: Ảo Thuật đế quốc duyệt binh nghi thức2023-09-02 06:06
 • #420: Chương 10:: Cấp tám thần thoại ảo thuật gia2023-09-02 06:06
 • #421: Chương 00: Sách mới ngày mai phát2023-09-02 06:06
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Thông Thiên Đan Y

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay

TiKay

Vạn Vực Linh Thần

TiKay

Tinh Môn

TiKay

Thần Võ Chí Tôn

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Phong Thuỷ Đại Sư

TiKay

Leave a Reply