Huyền Huyễn

Thần Môn

Thần Môn

Thiên địa vạn vật đều là lực lượng nơi phát ra. Nơi này có kiếp trước tất cả kinh điển có tên, nhưng lại có một cái tên mới ( Đạo Điển )! ……………

Lấy ( Đạo Điển ) làm căn cơ, làm chủ vạn vật chi đạo, mở ra thành thần chi môn!

Người thường chỉ một đạo, ta lấy trăm đạo đối người. Bình thường vô sỉ, bất cần đời nhưng bên trong lại ẩn chứa đa mưu túc trí chưởng khống toàn cục.

Hãy xem thiếu niên Phương Chính Trực xuất thân nông thôn đạp vào tu luyện chi lộ.

Thiên Kiêu Chi Nữ, Ma Tộc nữ thiếu chủ, Nam Vực công chúa, tông chủ tông môn.. Rắc rối rắc rối a…

P/s: Bạn đã đọc Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của lão Phong Lăng chưa?. main truyện này tính cách gần như Sở Dương trong Ngạo Thế ^^

P/s: Truyện HAY!. cầu đánh giá TỐT, vote 10 sao, thanks fb và thanks từng chương để ủng hộ converter nhé ^^

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tân Ý
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Hỏa Linh Kê2023-08-31 23:01
 • #2: Chương 2: Hợp mưu2023-08-31 23:01
 • #3: Chương 3: 《 Đạo Điển 》2023-08-31 23:01
 • #4: Chương 4: ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh2023-08-31 23:02
 • #5: Chương 5: Tịch mịch như tuyết2023-08-31 23:02
 • #6: Chương 6: Phát huy thất thường2023-08-31 23:02
 • #7: Chương 7: Vạn Vật Chi Đạo2023-08-31 23:02
 • #8: Chương 8: Vạn Vật Đồ2023-08-31 23:02
 • #9: Chương 9: Bụi đất (vì Minh Chủ 'Đại khái đầu nhập' )2023-08-31 23:02
 • #10: Chương 10: Trời cao biển rộng2023-08-31 23:02
 • #11: Chương 11: Yên lặng nhìn biến2023-08-31 23:02
 • #12: Chương 12: Không sống2023-08-31 23:02
 • #13: Chương 13: Tấm màn đen2023-08-31 23:03
 • #14: Chương 14: Cũng là tự tin như vậy2023-08-31 23:03
 • #15: Chương 15: Liều2023-08-31 23:03
 • #16: Chương 16: Việc vui2023-08-31 23:03
 • #17: Chương 17: Tâm thái mệt mỏi2023-08-31 23:03
 • #18: Chương 18: Vận mệnh2023-08-31 23:03
 • #19: Chương 19: Hạt giống2023-08-31 23:03
 • #20: Chương 20: Một nhánh hồng hạnh xuất tường đến2023-08-31 23:04
 • #21: Chương 21: lấy dân làm gốc2023-08-31 23:04
 • #22: Chương 22: Sinh nhật2023-08-31 23:04
 • #23: Chương 23: Xảy ra chuyện2023-08-31 23:04
 • #24: Chương 24: Kinh ngạc2023-08-31 23:04
 • #25: Chương 25: Đi săn đội2023-08-31 23:04
 • #26: Chương 26: Khinh người quá đáng2023-08-31 23:04
 • #27: Chương 27: Lần thứ nhất2023-08-31 23:04
 • #28: Chương 28: Con mồi2023-08-31 23:05
 • #29: Chương 29: thương lượng làm việc nhỏ2023-08-31 23:05
 • #30: Chương 30: Ám khí2023-08-31 23:05
 • #31: Chương 31: Nằm thương2023-08-31 23:05
 • #32: Chương 32: Đại thu hoạch2023-08-31 23:05
 • #33: Chương 33: Về thôn2023-08-31 23:05
 • #34: Chương 34: Thiên tài2023-08-31 23:05
 • #35: Chương 35: Lòng tham không đáy2023-08-31 23:05
 • #36: Chương 36: Một túm lông2023-08-31 23:06
 • #37: Chương 37: Mượn đao giết người2023-08-31 23:06
 • #38: Chương 38: Có lửa2023-08-31 23:06
 • #39: Chương 39: Tên là Thanh Hỏa2023-08-31 23:06
 • #40: Chương 40: Tốc độ2023-08-31 23:06
 • #41: Chương 41: Biến mất thế giới2023-08-31 23:06
 • #42: Chương 42: Mở ra2023-08-31 23:06
 • #43: Chương 43: Vương giả tôn trọng :2023-08-31 23:06
 • #44: Chương 44 giải mã :2023-08-31 23:07
 • #45: Chương 45: Đối chất nhau2023-08-31 23:07
 • #46: Chương 46: phụ thân2023-08-31 23:07
 • #47: Chương 47: Ngu xuẩn nhất quyết định2023-08-31 23:07
 • #48: Chương 48: Phong cảnh2023-08-31 23:07
 • #49: Chương 49: Thần Hậu Phủ chỉ lệnh2023-08-31 23:07
 • #50: Chương 50: Tám năm2023-08-31 23:08
 • #51: Chương 51: Tín Hà bờ sông2023-08-31 23:08
 • #52: Chương 52: Vân Khinh Vũ2023-08-31 23:08
 • #53: Chương 53: Tố chất2023-08-31 23:08
 • #54: Chương 54: Đơn giản trực tiếp2023-08-31 23:08
 • #55: Chương 55: Bất thiện giao lưu2023-08-31 23:08
 • #56: Chương 56: Song long đứng đầu bảng2023-08-31 23:08
 • #57: Chương 57: Thiên Đạo2023-08-31 23:09
 • #58: Chương 58: Báo danh tư cách2023-08-31 23:09
 • #59: Chương 59: Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn2023-08-31 23:09
 • #60: Chương 60: Tiếng chiêng vang2023-08-31 23:09
 • #61: Chương 61: Đùa kiểu này2023-08-31 23:09
 • #62: Chương 62: Liền nhau mà ngồi2023-08-31 23:09
 • #63: Chương 63: Báo cáo2023-08-31 23:10
 • #64: Chương 64: Yết bảng2023-08-31 23:10
 • #65: Chương 65: Cũng thủ 202023-08-31 23:10
 • #66: Chương 66: Ba không trèo lên giáp2023-08-31 23:10
 • #67: Chương 67: Vui vẻ nhận2023-08-31 23:10
 • #68: Chương 68: Mực đậm một khoản2023-08-31 23:10
 • #69: Chương 69: Chữ chữ châu ngọc2023-08-31 23:10
 • #70: Chương 70: Trăng sáng giữa trời2023-08-31 23:10
 • #71: Chương 71: Khiêu chiến Phương Chính Trực2023-08-31 23:11
 • #72: Chương 72: Dạng này cũng được?2023-08-31 23:11
 • #73: Chương 73: Vận khí dùng hết2023-08-31 23:11
 • #74: Chương 74: vội vàng từ biệt2023-08-31 23:11
 • #75: Chương 75: Quan Ấn2023-08-31 23:11
 • #76: Chương 76: Ma Nhãn2023-08-31 23:11
 • #77: Chương 77: Thiên Đạo Các2023-08-31 23:11
 • #78: Chương 78: nam bắc chi dị2023-08-31 23:11
 • #79: Chương 79: có chí khí2023-08-31 23:12
 • #80: Chương 80: Mặc U Đàm2023-08-31 23:12
 • #81: Chương 81: Lênh truy nã2023-08-31 23:12
 • #82: Chương 82: một ngụm trà thơm2023-08-31 23:12
 • #83: Chương 83: Kim phê thánh ngôn2023-08-31 23:12
 • #84: Chương 84: Thảo Tặc Hịch Văn2023-08-31 23:12
 • #85: Chương 85: Châm ngòi ly gián2023-08-31 23:12
 • #86: Chương 86: Bão táp2023-08-31 23:13
 • #87: Chương 87: Ám lưu2023-08-31 23:13
 • #88: Chương 88: Sớm ra tay2023-08-31 23:13
 • #89: Chương 89: Soát người2023-08-31 23:13
 • #90: Chương 90: Quả thực2023-08-31 23:13
 • #91: Chương 91: Nan đề2023-08-31 23:13
 • #92: Chương 92: Chứng minh trong sạch2023-08-31 23:13
 • #93: Chương 93: Ba ngày2023-08-31 23:13
 • #94: Chương 94: Rất hào phóng2023-08-31 23:14
 • #95: Chương 95: Ba vị trí đầu2023-08-31 23:14
 • #96: Chương 96: Bí mật công khai2023-08-31 23:14
 • #97: Chương 97: Nơi đầu sóng ngọn gió2023-08-31 23:14
 • #98: Chương 98: Cả hai cùng có lợi2023-08-31 23:14
 • #99: Chương 99: Thi võ kỳ hạn2023-08-31 23:14
 • #100: Chương 100: Tiểu thế giới2023-08-31 23:14
 • #101: Chương 101: A Lực không góp sức2023-08-31 23:15
 • #102: Chương 102: Yến Tu chân thành2023-08-31 23:15
 • #103: Chương 103: Cây quạt quá xấu2023-08-31 23:15
 • #104: Chương 104: Dáng dấp quá xấu2023-08-31 23:15
 • #105: Chương 105: Mau vào2023-08-31 23:15
 • #106: Chương 106: Có thể nói cho ngươi2023-08-31 23:15
 • #107: Chương 107: Hoàn toàn khống chế2023-08-31 23:15
 • #108: Chương 108: Không phải cố ý2023-08-31 23:15
 • #109: Chương 109: Cao đoan đại khí cao cấp2023-08-31 23:16
 • #110: Chương 110: Bích Hải Giáp2023-08-31 23:16
 • #111: Chương 111: Đừng nghĩ quẩn2023-08-31 23:16
 • #112: Chương 112: Bao nhiêu khỏa tinh2023-08-31 23:16
 • #113: Chương 113: Tiến vào trận chung kết2023-08-31 23:16
 • #114: Chương 114: Bạo Vũ Lê Hoa2023-08-31 23:16
 • #115: Chương 115: Kinh điển trích lời2023-08-31 23:16
 • #116: Chương 116: Yêu nghiệt như vậy2023-08-31 23:16
 • #117: Chương 117: Đầy đủ sợ chết2023-08-31 23:17
 • #118: Chương 118: Sơn Hà2023-08-31 23:17
 • #119: Chương 119: Dày nặng như núi2023-08-31 23:17
 • #120: Chương 120: Sơn Hà Đồ bí mật2023-08-31 23:17
 • #121: Chương 121: Chiến thuật phụ trợ tính vũ khí2023-08-31 23:17
 • #122: Chương 122: Chân chính đáp án2023-08-31 23:17
 • #123: Chương 123: Phong vân2023-08-31 23:17
 • #124: Chương 123: Mời bóc2023-08-31 23:18
 • #125: Chương 125: Hai tay đều muốn cứng rắn2023-08-31 23:18
 • #126: Chương 126: Cá trong chậu cũng thăng thiên2023-08-31 23:18
 • #127: Chương 127: Thư sinh giấu Thiên Đạo2023-08-31 23:18
 • #128: Chương 128: Ôn lại2023-08-31 23:18
 • #129: Chương 129: Món thập cẩm2023-08-31 23:18
 • #130: Chương 130: Thần Hậu Phủ đại yến2023-08-31 23:18
 • #131: Chương 131: Điêu Giác2023-08-31 23:18
 • #132: Chương 132: Trì Cô Yên tâm tư2023-08-31 23:19
 • #133: Chương 133: Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh2023-08-31 23:19
 • #134: Chương 134: Phong Tiêu Tiêu này Dịch Thủy Hàn2023-08-31 23:19
 • #135: Chương 135: Tìm đường sống trong chỗ chết2023-08-31 23:19
 • #136: Chương 136: Lại bại một lần2023-08-31 23:19
 • #137: Chương 137: Đồng dạng tự tin2023-08-31 23:19
 • #138: Chương 138: Tuyệt đại phương hoa2023-08-31 23:20
 • #139: Chương 139: Trăng như lưỡi câu2023-08-31 23:20
 • #140: Chương 140: Vạn Bảo Thiên Lâu2023-08-31 23:20
 • #141: Chương 141: Vạn vật cộng minh2023-08-31 23:20
 • #142: Chương 142: Đáng sợ nhất một màn2023-08-31 23:20
 • #143: Chương 143: Cao thủ tôn trọng2023-08-31 23:20
 • #144: Chương 144: Khác biệt thế giới2023-08-31 23:20
 • #145: Chương 145: Trăng sáng có bóng động2023-08-31 23:20
 • #146: Chương 146: Bảo các2023-08-31 23:21
 • #147: Chương 147: Tuyết hoa tung bay a tung bay2023-08-31 23:21
 • #148: Chương 148: Tốt mất mặt2023-08-31 23:21
 • #149: Chương 149: Tin tức truyền ra2023-08-31 23:21
 • #150: Chương 150: Băng Bích2023-08-31 23:21
 • #151: Chương 151: Thăm dò2023-08-31 23:21
 • #152: Chương 152: Lật thuyền trong mương2023-08-31 23:21
 • #153: Chương 153: Tranh đoạt2023-08-31 23:22
 • #154: Chương 154: Mục tiêu đế đô2023-08-31 23:22
 • #155: Chương 155: Không hợp nhau2023-08-31 23:22
 • #156: Chương 156: Kinh thành nhiều mưa gió2023-08-31 23:22
 • #157: Chương 157: Làm xinh đẹp2023-08-31 23:22
 • #158: Chương 158: Hình nhân thế mạng2023-08-31 23:22
 • #159: Chương 159: Chủ bút chi tranh2023-08-31 23:22
 • #160: Chương 160: Xé toang2023-08-31 23:23
 • #161: Chương 161: Viêm Kinh chấn động2023-08-31 23:23
 • #162: Chương 162: Trăm phần trăm nhất kích tất sát2023-08-31 23:23
 • #163: Chương 163: Tâm lý2023-08-31 23:23
 • #164: Chương 164: Lầu các kinh hồn2023-08-31 23:23
 • #165: Chương 165: Tiểu viện sát cơ2023-08-31 23:23
 • #166: Chương 166: Tư cách2023-08-31 23:23
 • #167: Chương 167: Thánh giá2023-08-31 23:24
 • #168: Chương 168: Hỏa Lân2023-08-31 23:24
 • #169: Chương 169: Thi Triều bắt đầu thi2023-08-31 23:24
 • #170: Chương 170: Vạn tức sang sông2023-08-31 23:24
 • #171: Chương 171: Thi văn độ khó khăn2023-08-31 23:24
 • #172: Chương 172: Rốt cục viết xong2023-08-31 23:24
 • #173: Chương 173: Đại sự kiện2023-08-31 23:24
 • #174: Chương 174: Lục bộ bài thi2023-08-31 23:25
 • #175: Chương 175: Phong ba2023-08-31 23:25
 • #176: Chương 176: Ham hố không bằng chuyên tinh2023-08-31 23:25
 • #177: Chương 177: Thi văn yết bảng2023-08-31 23:25
 • #178: Chương 178: Cuồng vọng2023-08-31 23:25
 • #179: Chương 179: Sướng vui đau buồn2023-08-31 23:25
 • #180: Chương 180: Thiếu một người2023-08-31 23:25
 • #181: Chương 181: Văn bảng đứng đầu bảng2023-08-31 23:26
 • #182: Chương 182: Thánh Thiên Thế Giới2023-08-31 23:26
 • #183: Chương 183: Thực lực rất kém cỏi2023-08-31 23:26
 • #184: Chương 184: Bình Dương ỷ vào2023-08-31 23:26
 • #185: Chương 185: Người nào trước xéo đi2023-08-31 23:26
 • #186: Chương 186: Yến Tu nguy cơ2023-08-31 23:26
 • #187: Chương 187: Cái thứ ba Thiên Chiếu2023-08-31 23:27
 • #188: Chương 188: Cao sơn lưu thủy2023-08-31 23:27
 • #189: Chương 189: Nhiều bắt một cái2023-08-31 23:27
 • #190: Chương 190: Gánh điểm mạo hiểm2023-08-31 23:27
 • #191: Chương 191: Giống như đoạn không phải đoạn2023-08-31 23:27
 • #192: Chương 192: Nhảy núi đang tiến hành2023-08-31 23:27
 • #193: Chương 193: Tiến vào vòng thứ hai2023-08-31 23:27
 • #194: Chương 194: Đi ngang qua2023-08-31 23:27
 • #195: Chương 195: Song Sinh Bia Đá2023-08-31 23:28
 • #196: Chương 196: Bạo Vũ Hỏa Diễm2023-08-31 23:28
 • #197: Chương 197: Sụp đổ2023-08-31 23:28
 • #198: Chương 198: Mông Thiên Kiếm2023-08-31 23:28
 • #199: Chương 199: Tình hình chiến đấu kịch liệt2023-08-31 23:28
 • #200: Chương 200: Chiến ý2023-08-31 23:28
 • #201: Chương 201: Yếu không trải qua gió nam tử2023-08-31 23:28
 • #202: Chương 202: Phía sau đâm vào kiếm2023-08-31 23:29
 • #203: Chương 203: Rất khó sinh tồn2023-08-31 23:29
 • #204: Chương 204: Hồi Quang Cảnh2023-08-31 23:29
 • #205: Chương 205: Biến số2023-08-31 23:29
 • #206: Chương 206: Nhục nhã2023-08-31 23:29
 • #207: Chương 207: Vô ảnh2023-08-31 23:29
 • #208: Chương 208: Chính diện đối mặt2023-08-31 23:29
 • #209: Chương 209: Kiếm xuất thạch phá2023-08-31 23:30
 • #210: Chương 210: Thật cùng giả2023-08-31 23:30
 • #211: Chương 211: Rút kiếm2023-08-31 23:30
 • #212: Chương 212: Hộ Long Vệ2023-08-31 23:30
 • #213: Chương 213: Một kích mạnh nhất2023-08-31 23:30
 • #214: Chương 214: Ba lần2023-08-31 23:30
 • #215: Chương 215: Một mảnh hồ nước2023-08-31 23:30
 • #216: Chương 216: Thổ lộ2023-08-31 23:31
 • #217: Chương 217: Tôn nghiêm2023-08-31 23:31
 • #218: Chương 218: Thiên Đạo Thánh Bia2023-08-31 23:31
 • #219: Chương 219: Kiếm thuộc về2023-08-31 23:31
 • #220: Chương 220: Cuồn cuộn sóng ngầm2023-08-31 23:31
 • #221: Chương 221: Thánh chỉ2023-08-31 23:31
 • #222: Chương 222: Quyền lợi khiêu chiến2023-08-31 23:31
 • #223: Chương 223: Nhất tiễn song điêu lại song điêu2023-08-31 23:32
 • #224: Chương 224: Không nỡ2023-08-31 23:32
 • #225: Chương 225: Trên Kim Loan điện đâm cái đại lỗ thủng2023-08-31 23:32
 • #226: Chương 226: Nhẹ nhàng nhổ một cái2023-08-31 23:32
 • #227: Chương 227: Kiếm linh nhận chủ2023-08-31 23:32
 • #228: Chương 228: Hiến kiếm? Đoạt kiếm?2023-08-31 23:32
 • #229: Chương 229: Ban kiếm2023-08-31 23:32
 • #230: Chương 230: Kiếm này tên là Vô Ngân2023-08-31 23:33
 • #231: Chương 231: Chấp Kiếm Sứ2023-08-31 23:33
 • #232: Chương 232: Phong sơn2023-08-31 23:33
 • #233: Chương 233: Xảy ra chuyện2023-08-31 23:33
 • #234: Chương 234: Theo luật đáng chém2023-08-31 23:33
 • #235: Chương 235: Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân2023-08-31 23:33
 • #236: Chương 236: Giận dữ mà giết2023-08-31 23:33
 • #237: Chương 237: Thương Lĩnh Sơn chỗ sâu tắm rửa2023-08-31 23:33
 • #238: Chương 238: Trì Cô Yên thực lực2023-08-31 23:34
 • #239: Chương 239: Vượt qua qua2023-08-31 23:34
 • #240: Chương 240: Nhất cử thành thánh2023-08-31 23:34
 • #241: Chương 241: Thanh thế to lớn2023-08-31 23:34
 • #242: Chương 242: Thương Hải Nhất Giới2023-08-31 23:34
 • #243: Chương 243: Tế đàn2023-08-31 23:34
 • #244: Chương 244: Hồng sắc Ma Nhãn2023-08-31 23:34
 • #245: Chương 245: Quỳ xuống tạ ơn2023-08-31 23:35
 • #246: Chương 246: Sơn Già2023-08-31 23:35
 • #247: Chương 247: Tình thế nghịch chuyển2023-08-31 23:35
 • #248: Chương 248: Thương Hải Nhất Giới bộ mặt thật sự2023-08-31 23:35
 • #249: Chương 249: Trong điện trong cửa điện môn2023-08-31 23:35
 • #250: Chương 250: Ngươi muốn làm gì2023-08-31 23:35
 • #251: Chương 251: Người tiện có ngày thu2023-08-31 23:36
 • #252: Chương 252: Vạn vật sinh trưởng2023-08-31 23:36
 • #253: Chương 253: Phá giới2023-08-31 23:36
 • #254: Chương 254: Máu tím lan tràn2023-08-31 23:36
 • #255: Chương 255: Một kiếm xuống ngựa2023-08-31 23:36
 • #256: Chương 256: Sát ý ngút trời2023-08-31 23:36
 • #257: Chương 257: Sát Lục Chi Đạo2023-08-31 23:36
 • #258: Chương 258: Toàn bộ giết chết đi2023-08-31 23:37
 • #259: Chương 259: Vẫn là như vậy vô sỉ2023-08-31 23:37
 • #260: Chương 260: Phương Chính Trực vấn đề2023-08-31 23:37
 • #261: Chương 261: Thiên hạ đệ nhất tài tử2023-08-31 23:37
 • #262: Chương 262: Mới đại môn2023-08-31 23:37
 • #263: Chương 263: Trí mạng sát chiêu2023-08-31 23:37
 • #264: Chương 264: Bốn thánh tiên đoán2023-08-31 23:38
 • #265: Chương 265: Xếp vào mười vị trí đầu2023-08-31 23:38
 • #266: Chương 266: Nhất cử bốn đến2023-08-31 23:38
 • #267: Chương 267: Thi Đình bắt đầu2023-08-31 23:38
 • #268: Chương 268: Yến Tu thực lực2023-08-31 23:38
 • #269: Chương 269: Bộc phát Phương Chính Trực2023-08-31 23:38
 • #270: Chương 270: Huyền bí2023-08-31 23:38
 • #271: Chương 271: Vạn Kiếm Đồ2023-08-31 23:39
 • #272: Chương 272: Khiêu chiến Nam Cung Hạo2023-08-31 23:39
 • #273: Chương 273: Đánh lén cảnh giới2023-08-31 23:39
 • #274: Chương 274: Phi Thiên Giới2023-08-31 23:39
 • #275: Chương 275: Thật lớn một cái hố2023-08-31 23:39
 • #276: Chương 276: Tu La2023-08-31 23:39
 • #277: Chương 277: Thiện Ác Chi Luân2023-08-31 23:40
 • #278: Chương 278: Thế2023-08-31 23:40
 • #279: Chương 279: Phải bay cùng một chỗ bay2023-08-31 23:40
 • #280: Chương 280: Đứng đầu bảng chi tranh2023-08-31 23:40
 • #281: Chương 281: Xạ Nhật Cung2023-08-31 23:40
 • #282: Chương 282: Tiểu Ô Long2023-08-31 23:40
 • #283: Chương 283: Đầu bị cửa kẹp2023-08-31 23:40
 • #284: Chương 284: Bác đại tinh thâm2023-08-31 23:41
 • #285: Chương 285: Một ngựa phá ngựa đạp bụi đến2023-08-31 23:41
 • #286: Chương 286: Ngươi mẹ nó đang đùa ta2023-08-31 23:41
 • #287: Chương 287: Bia đá phía trên nhất tên2023-08-31 23:41
 • #288: Chương 288: Đến điểm cuối2023-08-31 23:41
 • #289: Chương 289: Nắm lấy số một người2023-08-31 23:41
 • #290: Chương 290: Một tiễn định càn khôn2023-08-31 23:42
 • #291: Chương 291: Còn ta đệ nhất2023-08-31 23:42
 • #292: Chương 292: Miểu sát2023-08-31 23:42
 • #293: Chương 293: Phát sinh kỳ tích2023-08-31 23:42
 • #294: Chương 294: Ai là thứ nhất2023-08-31 23:42
 • #295: Chương 295: Cuối cùng thắng bại2023-08-31 23:42
 • #296: Chương 296: Nhất định phải phong sát2023-08-31 23:43
 • #297: Chương 297: Vận mệnh quyết định2023-08-31 23:43
 • #298: Chương 298: Mới cách cục2023-08-31 23:43
 • #299: Chương 299: Thi Triều tuyên bảng2023-08-31 23:43
 • #300: Chương 300: Thi Triều kết quả2023-08-31 23:43
 • #301: Chương 301: Thi Đình2023-08-31 23:43
 • #302: Chương 302: Thạch Lăng2023-08-31 23:43
 • #303: Chương 303: Được thêm kiến thức2023-08-31 23:44
 • #304: Chương 304: Hoàng Thượng, ăn cướp!2023-08-31 23:44
 • #305: Chương 305: Thi Đình bắt đầu thi2023-08-31 23:44
 • #306: Chương 306: Thi văn Sách Luận2023-08-31 23:44
 • #307: Chương 307: Bắt đầu thi2023-08-31 23:44
 • #308: Chương 308: Ngoài dự liệu khảo đề2023-08-31 23:44
 • #309: Chương 309: Ta Sách Luận ta làm chủ2023-08-31 23:45
 • #310: Chương 310: Nộp bài thi2023-08-31 23:45
 • #311: Chương 311: Người nào trước người nào sau là một môn kỹ thuật sinh hoạt2023-08-31 23:45
 • #312: Chương 312: Có thể đột phá2023-08-31 23:45
 • #313: Chương 313: Tám dặm khói lửa2023-08-31 23:45
 • #314: Chương 314: Tứ Tượng bát quái2023-08-31 23:45
 • #315: Chương 315: Có thể xưng song tuyệt2023-08-31 23:46
 • #316: Chương 316: Tuyệt đối không nên mắc lừa2023-08-31 23:46
 • #317: Chương 317: Chỉ nghe khúc nhi không bồi ngủ2023-08-31 23:46
 • #318: Chương 318: Tên đề bảng vàng lúc2023-08-31 23:46
 • #319: Chương 319: Mọi người cùng nhau đến rơi bảng2023-08-31 23:46
 • #320: Chương 320: Thiếu tên hoàng bảng2023-08-31 23:46
 • #321: Chương 321: Canh giờ đã đến2023-08-31 23:47
 • #322: Chương 322: Thi Đình tuyên bảng (một)2023-08-31 23:47
 • #323: Chương 323: Thi Đình tuyên bảng (hai)2023-08-31 23:47
 • #324: Chương 324: Lạnh lẽo địa ngục2023-08-31 23:47
 • #325: Chương 325: Ác Tu La2023-08-31 23:47
 • #326: Chương 326: Không hôn môi có thể để thân2023-08-31 23:47
 • #327: Chương 327: Thất tinh2023-08-31 23:48
 • #328: Chương 328: Thi võ chân chính mục đích2023-08-31 23:48
 • #329: Chương 329: Dị vực phong tình2023-08-31 23:48
 • #330: Chương 330: Tuyệt cảnh chi nữ ở trên ta tại hạ2023-08-31 23:48
 • #331: Chương 231: Ngươi ở phía trên ngươi nói tính toán2023-08-31 23:48
 • #332: Chương 332: Hai người các ngươi mù a2023-08-31 23:48
 • #333: Chương 333: Ngươi thua2023-08-31 23:48
 • #334: Chương 334: Thiên hạ vô song2023-08-31 23:49
 • #335: Chương 335: Ta gọi Phương Chính Trực2023-08-31 23:49
 • #336: Chương 336: Nội dung cốt truyện đại đảo ngược2023-08-31 23:49
 • #337: Chương 337: Triển ép2023-08-31 23:49
 • #338: Chương 338: To lớn kế hoạch2023-08-31 23:49
 • #339: Chương 339: Huyết mạch bộc phát2023-08-31 23:50
 • #340: Chương 340: Quân lâm thiên hạ2023-08-31 23:50
 • #341: Chương 341: Tử Sắc Bán Nguyệt2023-08-31 23:50
 • #342: Chương 342: Tử khí trùng thiên, chân đạp thất tinh2023-08-31 23:50
 • #343: Chương 343: Toàn dân giai binh2023-08-31 23:50
 • #344: Chương 344: Ta là văn thi thứ nhất Phương Chính Trực2023-08-31 23:50
 • #345: Chương 345: Phản quốc?2023-08-31 23:50
 • #346: Chương 346: Đại bố cục kế hoạch2023-08-31 23:51
 • #347: Chương 347: Nghịch tập cùng nhặt bảo bối2023-08-31 23:51
 • #348: Chương 348: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc2023-08-31 23:51
 • #349: Chương 349: Ra đại sự2023-08-31 23:51
 • #350: Chương 350: Đáng tiếc ngươi gặp được là ta2023-08-31 23:51
 • #351: Chương 351: Cái kia một mặt mộng bức2023-08-31 23:51
 • #352: Chương 352: Tâm lý diện tích lớn bao nhiêu2023-08-31 23:52
 • #353: Chương 353: Đào thải2023-08-31 23:52
 • #354: Chương 354: Dám đánh Nam Cung Hạo2023-08-31 23:52
 • #355: Chương 355: Chuẩn bị kỹ càng thì mở làm2023-08-31 23:52
 • #356: Chương 356: Phá phong2023-08-31 23:52
 • #357: Chương 357: Nếu có một đài máy xúc2023-08-31 23:52
 • #358: Chương 358: Chuyển thế thần linh2023-08-31 23:53
 • #359: Chương 359: Vì sao lại như thế điêu2023-08-31 23:53
 • #360: Chương 360: Tình thế không có cách giải2023-08-31 23:53
 • #361: Chương 361: Quyết đấu2023-08-31 23:53
 • #362: Chương 362: Vô sỉ đối sách2023-08-31 23:53
 • #363: Chương 363: Ngươi nha có bệnh a2023-08-31 23:53
 • #364: Chương 364: Kinh thiên biến cố2023-08-31 23:53
 • #365: Chương 365: Nổi lên mặt nước kế hoạch2023-08-31 23:54
 • #366: Chương 366: Cái gì thù, cái gì oán niệm2023-08-31 23:54
 • #367: Chương 367: Luân Hồi ám sát2023-08-31 23:54
 • #368: Chương 368: Trong kiếm chi kiếm2023-08-31 23:54
 • #369: Chương 369: Không tiếc bất cứ giá nào2023-08-31 23:54
 • #370: Chương 370: Rốt cục gặp mặt2023-08-31 23:54
 • #371: Chương 371: Long Vũ Kỳ2023-08-31 23:55
 • #372: Chương 372: Không cách nào nhìn thấy một kiếm2023-08-31 23:55
 • #373: Chương 373: Ba tội2023-08-31 23:55
 • #374: Chương 374: Người ẩn dấu2023-08-31 23:55
 • #375: Chương 375: Chân tướng rõ ràng, vậy liền làm!2023-08-31 23:55
 • #376: Chương 376: Phương Chính Trực công bằng chiến họ Nam Cung2023-08-31 23:55
 • #377: Chương 377: Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật2023-08-31 23:56
 • #378: Chương 378: Treo đầy một cây đại thụ đường2023-08-31 23:56
 • #379: Chương 379: Đương thời đệ nhất nhân2023-08-31 23:56
 • #380: Chương 380: Một kiếm cũng đỡ không nổi?2023-08-31 23:56
 • #381: Chương 381: Trước khi chết dậm chân2023-08-31 23:56
 • #382: Chương 382: Vô chiêu thắng hữu chiêu2023-08-31 23:56
 • #383: Chương 383: Giúp ngươi thành thánh2023-08-31 23:56
 • #384: Chương 384: Cũng là Tu La2023-08-31 23:57
 • #385: Chương 385: Giết Phương Chính Trực?2023-08-31 23:57
 • #386: Chương 386: Chỉ là cỏ rác2023-08-31 23:57
 • #387: Chương 387: Máu một dạng đỏ, sơn hà không tại2023-08-31 23:57
 • #388: Chương 388: Sau cùng quân cờ2023-08-31 23:57
 • #389: Chương 389: Thức tỉnh Đằng Long2023-08-31 23:58
 • #390: Chương 390: Long Hồi Thủ2023-08-31 23:58
 • #391: Chương 391: Nhảy cái nhảy thoát y đến xem2023-08-31 23:58
 • #392: Chương 392: Sợ hãi sợ2023-08-31 23:58
 • #393: Chương 393: Đại quân khai chiến2023-08-31 23:58
 • #394: Chương 394: Chân chính bài2023-08-31 23:58
 • #395: Chương 395: Bạo tẩu đi, thiếu niên2023-08-31 23:58
 • #396: Chương 396: Vì cái gì mạnh như vậy2023-08-31 23:59
 • #397: Chương 397: Trời ban cơ hội2023-08-31 23:59
 • #398: Chương 398: Tĩnh cùng Tịnh, Hồi Quang Cảnh đột phá2023-08-31 23:59
 • #399: Chương 399: Tác nghiệt a2023-08-31 23:59
 • #400: Chương 400: Hồi Quang Cảnh, hồi quang phản chiếu2023-08-31 23:59
 • #401: Chương 401: Song long đứng đầu bảng, kinh thế quỷ tài2023-08-31 23:59
 • #402: Chương 402: Dựa vào là thực lực2023-09-01 00:00
 • #403: Chương 403: Huyền Thiên Đạo Thể2023-09-01 00:00
 • #404: Chương 404: Ta chung quy là một cái ma2023-09-01 00:00
 • #405: Chương 405: Rửa mắt mà đợi2023-09-01 00:00
 • #406: Chương 406: Thiên quân hệ tại một phát2023-09-01 00:00
 • #407: Chương 407: Bẩm sinh cao ngạo2023-09-01 00:01
 • #408: Chương 408: Thu cái nam sủng2023-09-01 00:01
 • #409: Chương 409: Ma tộc kế hoạch, vạn cốt khô2023-09-01 00:01
 • #410: Chương 410: Thiên cổ đế vị2023-09-01 00:01
 • #411: Chương 411: Không thể do dự2023-09-01 00:01
 • #412: Chương 412: Không thể đáp ứng gả cho hắn2023-09-01 00:01
 • #413: Chương 413: Ma tộc chân chính mục đích2023-09-01 00:02
 • #414: Chương 414: Trí kế vô song2023-09-01 00:02
 • #415: Chương 415: Tuyệt đối quá mức điều kiện2023-09-01 00:02
 • #416: Chương 416: Một cọng lông đều không có2023-09-01 00:02
 • #417: Chương 417: Mạnh mẽ đâm tới2023-09-01 00:02
 • #418: Chương 418: Dã tính luật động2023-09-01 00:02
 • #419: Chương 419: Khiến lòng run sợ mạnh2023-09-01 00:02
 • #420: Chương 420: Trong thánh chỉ đáp án2023-09-01 00:03
 • #421: Chương 421: Được thế nhanh quay ngược trở lại2023-09-01 00:03
 • #422: Chương 422: Chuyển cơ2023-09-01 00:03
 • #423: Chương 423: Tử thần khẽ kêu2023-09-01 00:03
 • #424: Chương 424: Giả truyền thánh lệnh2023-09-01 00:03
 • #425: Chương 425: Cổ áo thấp cùng cổ quan hệ2023-09-01 00:03
 • #426: Chương 426: Mất lý trí2023-09-01 00:04
 • #427: Chương 427: Khai chiến, lập công thời cơ tốt2023-09-01 00:04
 • #428: Chương 428: Tính toán tường tận Thiên Cơ Vân Khinh Vũ2023-09-01 00:04
 • #429: Chương 429: Lục đạo đứng đầu, Luân Hồi Thiên Đạo2023-09-01 00:04
 • #430: Chương 430: Đổi trắng thay đen2023-09-01 00:04
 • #431: Chương 431: Nam nhân nhảy đi nhảy đi không phải tội2023-09-01 00:04
 • #432: Chương 432: Bán thánh2023-09-01 00:04
 • #433: Chương 433: Cứu vãn thế giới Phương Chính Trực2023-09-01 00:05
 • #434: Chương 434: Thiên Đạo chi lực2023-09-01 00:05
 • #435: Chương 435: Ta đang chờ ngươi2023-09-01 00:05
 • #436: Chương 436: Đến muốn hay không cứu ta2023-09-01 00:05
 • #437: Chương 437: Lăn lộn đi, đại điểu!2023-09-01 00:05
 • #438: Chương 438: Trời muốn cản ta, ta thì phá thiên2023-09-01 00:05
 • #439: Chương 439: Mẹ nó là muốn thượng thiên a2023-09-01 00:05
 • #440: Chương 440: Ta chính là Thiên2023-09-01 00:05
 • #441: Chương 441: Qua mẹ nó Luân Hồi Thiên Đạo2023-09-01 00:06
 • #442: Chương 442: Ngoài ý liệu kết quả2023-09-01 00:06
 • #443: Chương 443: Phẫn nộ phát tiết2023-09-01 00:06
 • #444: Chương 444: Đến a, lẫn nhau tổn thương a2023-09-01 00:06
 • #445: Chương 445: Ta nếu là mạng ngươi2023-09-01 00:06
 • #446: Chương 446: Nam nhân nên làm sự tình2023-09-01 00:06
 • #447: Chương 447: Xác định không phải đang diễn 《 Tây Du Ký 》?2023-09-01 00:06
 • #448: Chương 448: Chân chính quỷ tài2023-09-01 00:07
 • #449: Chương 449: Qua gia gia ngươi2023-09-01 00:07
 • #450: Chương 450: Sinh hay là chết2023-09-01 00:07
 • #451: Chương 451: Thật xin lỗi, Bán Thánh2023-09-01 00:07
 • #452: Chương 452: Ý niệm chỗ đến, đều là một hạt2023-09-01 00:07
 • #453: Chương 453: Một trận mưa đen2023-09-01 00:07
 • #454: Chương 454: Tân sinh2023-09-01 00:08
 • #455: Chương 455: Mẹ nó2023-09-01 00:08
 • #456: Chương 456: Điên cuồng2023-09-01 00:08
 • #457: Chương 457: Trong hư không đi tới bóng người2023-09-01 00:08
 • #458: Chương 458: Một viên cuối cùng đạo quả2023-09-01 00:08
 • #459: Chương 459: Tuyệt đối khác loại kiểu chết2023-09-01 00:08
 • #460: Chương 460: Hạng gì khó coi2023-09-01 00:09
 • #461: Chương 461: Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức2023-09-01 00:09
 • #462: Chương 462: Sinh tử đánh cược một lần2023-09-01 00:09
 • #463: Chương 463: Sinh hay là chết2023-09-01 00:09
 • #464: Chương 464: Thánh, vẫn là cái kia Thánh2023-09-01 00:09
 • #465: Chương 465: Khoáng Thế Kỳ Công2023-09-01 00:09
 • #466: Chương 466: Cải Thiên Hoán Mệnh2023-09-01 00:09
 • #467: Chương 467: Ba ba ba2023-09-01 00:10
 • #468: Chương 468: Giữa người và người tín nhiệm ở nơi nào2023-09-01 00:10
 • #469: Chương 469: Luận diễn viên tự ta tu dưỡng2023-09-01 00:10
 • #470: Chương 470: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau2023-09-01 00:10
 • #471: Chương 471: Quần đều thoát2023-09-01 00:10
 • #472: Chương 472: Thượng hạ Tề tay, toàn thân nổ tung2023-09-01 00:10
 • #473: Chương 473: Ngươi không xứng!2023-09-01 00:11
 • #474: Chương 474: Giơ tay chém xuống2023-09-01 00:11
 • #475: Chương 475: Ngoài ý muốn, lại gặp ngoài ý muốn!2023-09-01 00:11
 • #476: Chương 476: Chết, phải chết2023-09-01 00:11
 • #477: Chương 477: Thi Đình Kim Bảng, tuyên!2023-09-01 00:11
 • #478: Chương 478: Thần tích, tử sắc Ma Nhãn2023-09-01 00:11
 • #479: Chương 479: Không có khả năng trúng chiêu thuật2023-09-01 00:12
 • #480: Chương 480: Hắn quay lại!2023-09-01 00:12
 • #481: Chương 481: Nay không phải Tịch Bỉ2023-09-01 00:12
 • #482: Chương 482: Đăng tràng, ta chính là Phương Chính Trực2023-09-01 00:12
 • #483: Chương 483: Có bản lĩnh, các ngươi liền đến a2023-09-01 00:12
 • #484: Chương 484: Hoa trong nước, trăng trong gương2023-09-01 00:13
 • #485: Chương 485: Tiến đến2023-09-01 00:13
 • #486: Chương 486: Thần kỳ bạo loạn2023-09-01 00:13
 • #487: Chương 487: Duy nhất lựa chọn2023-09-01 00:13
 • #488: Chương 488: Trì Cô Yên muốn làm nha đầu ấm giường?2023-09-01 00:13
 • #489: Chương 489: Yến Vân Kỵ2023-09-01 00:13
 • #490: Chương 490: Chánh thức kiêu hùng2023-09-01 00:13
 • #491: Chương 491: Đế Vương bá nghiệp2023-09-01 00:14
 • #492: Chương 492: Bước ra một bước không có đường lui nữa2023-09-01 00:14
 • #493: Chương 493: Đẩy ngươi tiến hố2023-09-01 00:14
 • #494: Chương 494: Khi người khắp thiên hạ đều là kẻ ngu2023-09-01 00:14
 • #495: Chương 495: Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt2023-09-01 00:14
 • #496: Chương 496: Một điểm Chu Sa nhất điểm hồng2023-09-01 00:14
 • #497: Chương 497: Là lớn một chút2023-09-01 00:15
 • #498: Chương 498: Khoảng chừng Thánh Tâm2023-09-01 00:15
 • #499: Chương 499: Cũng là cay a tùy hứng2023-09-01 00:15
 • #500: Chương 500: Sắp đến ước định2023-09-01 00:15
 • #501: Chương 501: Phát dục đến có chút nhanh2023-09-01 00:15
 • #502: Chương 502: Thất tinh quy luật2023-09-01 00:15
 • #503: Chương 503: Nước lên thì thuyền lên, làm sao còn đụng đá ngầm san hô2023-09-01 00:16
 • #504: Chương 504: Điểu Phủ2023-09-01 00:16
 • #505: Chương 505: Duy nhất khả năng2023-09-01 00:16
 • #506: Chương 506: Người trong thiên hạ có thể phụ, Độc Nhất người không phụ2023-09-01 00:16
 • #507: Chương 507: Một năm sau Yến Tu2023-09-01 00:16
 • #508: Chương 508: Xuyên tim, tâm phấn khởi2023-09-01 00:16
 • #509: Chương 509: Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào2023-09-01 00:17
 • #510: Chương 510: Toàn bộ giết chết2023-09-01 00:17
 • #511: Chương 511: Đến trận cứng đối cứng đi2023-09-01 00:17
 • #512: Chương 512: Quân tiên phong gặp nhau, hết sức căng thẳng2023-09-01 00:17
 • #513: Chương 513: Cưỡng ép đâm vào2023-09-01 00:17
 • #514: chương 514: Trong truyền thuyết phản vu oan2023-09-01 00:17
 • #515: Chương 515: Nhất kích trí mệnh2023-09-01 00:18
 • #516: chương 516: Thiên hạ đại loạn2023-09-01 00:18
 • #517: Chương 517: Yến Vương đến2023-09-01 00:18
 • #518: Chương 518: Yến Vân chỗ qua, không ai có thể ngăn cản2023-09-01 00:18
 • #519: Chương 519: Cô nam quả nữ2023-09-01 00:18
 • #520: Chương 520: Lật lại bản án, không cần đợi thêm2023-09-01 00:18
 • #521: Chương 521: Lễ mừng bên trong đi tới thanh niên2023-09-01 00:18
 • #522: Chương 522: Khinh bạc ra cảm tình?2023-09-01 00:19
 • #523: Chương 523: Oa dựa vào, dạng này cũng được!2023-09-01 00:19
 • #524: Chương 524: Gia hỏa này điên2023-09-01 00:19
 • #525: Chương 525: Sau cùng sơ hở2023-09-01 00:19
 • #526: Chương 526: Ta cũng chờ hơn một năm2023-09-01 00:19
 • #527: Chương 527: Thái Tử hạ độc?2023-09-01 00:19
 • #528: Chương 528: Không hạn cuối tìm đường chết hành vi (ở trong chứa tăng thêm kế hoạch)2023-09-01 00:19
 • #529: Chương 529: Loạn loạn toàn loạn2023-09-01 00:20
 • #530: Chương 530: Thánh Bảng thứ mười bảy2023-09-01 00:20
 • #531: Chương 531: Mời bệ hạ là thảo dân rửa oan2023-09-01 00:20
 • #532: Chương 532: Lăn xuống qua2023-09-01 00:20
 • #533: Chương 533: Kính Giám2023-09-01 00:20
 • #534: Chương 534: Khó có thể tin kết quả2023-09-01 00:20
 • #535: Chương 535: Nhắc lại Kim Bảng, bãi giá Chiếu Tuyên Điện2023-09-01 00:20
 • #536: Chương 536: Thiên hạ phải sợ hãi, Tô Thanh âm mưu2023-09-01 00:21
 • #537: Chương 537: Quỷ dị không khỏi, lấy giả làm giả2023-09-01 00:21
 • #538: Chương 538: Tô Thanh vào kinh chân tướng2023-09-01 00:21
 • #539: Chương 539: Huỷ bỏ Thái Tử2023-09-01 00:21
 • #540: Chương 540: Vĩnh viễn núp trong bóng tối nữ nhân2023-09-01 00:21
 • #541: Chương 541: Một nam một nữ, cháy lên đi!2023-09-01 00:21
 • #542: Chương 542: Vật giống như mà người lại không phải không2023-09-01 00:22
 • #543: Chương 543: Một mồi lửa điểm Đông Cung Thái Tử phủ2023-09-01 00:22
 • #544: Chương 544: Còn có thể càng thêm kích thích một điểm2023-09-01 00:22
 • #545: Chương 545: Luận phóng hỏa cảnh giới tối cao2023-09-01 00:22
 • #546: Chương 546: Minh hỏa , tử vong chi hỏa2023-09-01 00:22
 • #547: Chương 547: Thiên Đạo , hắn là Phương Chính Trực2023-09-01 00:22
 • #548: Chương 548: Huyết2023-09-01 00:23
 • #549: Chương 549: Biến thiên2023-09-01 00:23
 • #550: Chương 550: Ô nhục , đối chọi gay gắt2023-09-01 00:23
 • #551: Chương 551: Không thể chịu đựng kịch liệt2023-09-01 00:23
 • #552: Chương 552: Thay đổi vận mệnh nữ nhân2023-09-01 00:23
 • #553: Chương 553: Có muốn hay không như thế giả a!2023-09-01 00:23
 • #554: Chương 554: Thiên nộ2023-09-01 00:24
 • #555: Chương 555: Kế hoạch bắt đầu2023-09-01 00:24
 • #556: Chương 556: Hí kịch tính thân phận biến hóa2023-09-01 00:24
 • #557: Chương 557: Lúc này không giống ngày xưa2023-09-01 00:24
 • #558: Chương 558: Thời gian , màn đêm , bắt đầu buông xuống!2023-09-01 00:24
 • #559: Chương 559: Ta tính toán người, chính là Thiên Hạ!2023-09-01 00:24
 • #560: Chương 560: Sát lục , phá không được kế hoạch2023-09-01 00:25
 • #561: Chương 561: Soán nghịch cùng người qua đường2023-09-01 00:25
 • #562: Chương 562: Thương Long Chi Nhãn2023-09-01 00:25
 • #563: Chương 563: Bàng Sinh môn2023-09-01 00:25
 • #564: Chương 564: Người qua đường long trọng lên sàn2023-09-01 00:25
 • #565: Chương 565: Phong ấn, mở ra!2023-09-01 00:26
 • #566: Chương 566: Sinh Tử Luân Hồi, số mệnh an bài2023-09-01 00:26
 • #567: Chương 567: Kim Vụ2023-09-01 00:26
 • #568: Chương 568: Mưu quốc kế sách, mở ra!2023-09-01 00:26
 • #569: Chương 569: Không chút nào úy đều bóng lưng2023-09-01 00:26
 • #570: Chương 570: Yêu vẫn là cái kia yêu, lên sàn!2023-09-01 00:26
 • #571: Chương 571: Yêu Vương, Tứ Tượng cổ trận2023-09-01 00:27
 • #572: Chương 572: Tín nhiệm đã không ở, người A qua đường lên sàn2023-09-01 00:27
 • #573: Chương 573: Phong vương bái tướng vẫn là làm Hoàng Đế?2023-09-01 00:27
 • #574: Chương 574: Lầm đối tượng2023-09-01 00:27
 • #575: Chương 575: Chạy, trở về, phản chiến!2023-09-01 00:27
 • #576: Chương 576: Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành2023-09-01 00:27
 • #577: Chương 577: Phương Chính Trực thân phận thực sự2023-09-01 00:28
 • #578: Chương 578: Này xem như là kiểu mới chiến thuật?2023-09-01 00:28
 • #579: Chương 579: Thâm uyên, lực lượng kinh khủng2023-09-01 00:28
 • #580: Chương 580: Tu vị không có bị phế!2023-09-01 00:28
 • #581: Chương 581: Mở làm, Phương Chính Trực cảnh giới2023-09-01 00:28
 • #582: Chương 582: Phóng túng bay lên2023-09-01 00:28
 • #583: Chương 583: Đồng thời đến đánh Yêu Vương à2023-09-01 00:29
 • #584: Chương 584: Già thiên cái địa, đại phá hoàng cung2023-09-01 00:29
 • #585: Chương 585: Cuối cùng xung kích, phá thành2023-09-01 00:29
 • #586: Chương 586: Phương đại nhân, làm được đẹp đẽ!2023-09-01 00:29
 • #587: Chương 587: Cái này trang bức có chút không đúng2023-09-01 00:29
 • #588: Chương 588: Biến lớn thu nhỏ, thật thần kỳ2023-09-01 00:29
 • #589: Thần Môn chương 589: Chí cường chi chiến2023-09-01 00:29
 • #590: Chương 590: Đừng giả bộ, xảy ra chuyện!2023-09-01 00:30
 • #591: Chương 591: Thiên Khai, Địa Táng2023-09-01 00:30
 • #592: Chương 592: Buông ra nữ hài kia2023-09-01 00:30
 • #593: Chương 593: Mụ mụ2023-09-01 00:30
 • #594: Chương 594: Lửa giận, bạo tẩu đi!2023-09-01 00:30
 • #595: Chương 595: Nhất kiếm, chém!2023-09-01 00:30
 • #596: Chương 596: Yêu nghiệt, hắn là chân chính yêu nghiệt2023-09-01 00:31
 • #597: Chương 597: Yêu Đan, Tam Mục Tinh Tinh2023-09-01 00:31
 • #598: Chương 598: Bí mật vũ khí bạo phát2023-09-01 00:31
 • #599: Chương 599: Trở về Vương Giả2023-09-01 00:31
 • #600: Chương 600: Các ngươi có phục hay không ?2023-09-01 00:32
 • #601: Chương 601: Tại chỗ bạo tạc, lừa đảo đều không có kết cục tốt!2023-09-01 00:32
 • #602: Chương 602: Long Tuyệt Trảm2023-09-01 00:32
 • #603: Chương 603: Thiên địa chi kiều2023-09-01 00:32
 • #604: Chương 604: Nằm ngoài dự tính kết quả2023-09-01 00:32
 • #605: Chương 605: Quản ngươi Lăng Vân không Lăng Vân (Chúc Tân Niên Khoái Nhạc!)2023-09-01 00:32
 • #606: Chương 606: Ta cứu người, há cho phép ngươi đến xoá bỏ2023-09-01 00:32
 • #607: Chương 607: Mới cửa lớn2023-09-01 00:33
 • #608: Chương 608: Tôn nghiêm, ngươi không xứng!2023-09-01 00:33
 • #609: Chương 609: Hình ảnh thực sự quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng2023-09-01 00:33
 • #610: Chương 610: Nghịch Thiên Cải Mệnh2023-09-01 00:33
 • #611: Chương 611: Đột phá, thiên địa thánh âm2023-09-01 00:33
 • #612: Chương 612: Thánh Vũ Trì2023-09-01 00:33
 • #613: Chương 613: Thăng cấp thăng cấp lại tăng cấp2023-09-01 00:34
 • #614: Chương 614: Phương Chính Trực quyết định2023-09-01 00:34
 • #615: Chương 615: Thiên Đạo Thánh Ngôn hàm nghĩa chân chính2023-09-01 00:34
 • #616: Chương 616: Giải Thiên Đạo Thánh Ngôn2023-09-01 00:34
 • #617: Chương 617: Giải thoát, không mảnh vải che thân2023-09-01 00:34
 • #618: Chương 618: Một đêm xuân tiêu, cô nam quả nữ2023-09-01 00:34
 • #619: Chương 619: Xúc động là ma quỷ, bên trong!2023-09-01 00:34
 • #620: Chương 620: Kiệu lớn tám người khiêng cưới vào cửa2023-09-01 00:34
 • #621: Chương 621: Tuyệt đối không thể có thể phá tử cục2023-09-01 00:35
 • #622: Chương 622: Độc chiến Tam Thánh, bá tuyệt vô song2023-09-01 00:35
 • #623: Chương 623: Cao ngạo, Trì Cô Yên kiếm2023-09-01 00:35
 • #624: Chương 624: Trì Cô Yên điên cuồng2023-09-01 00:35
 • #625: Chương 625: Quan sát chúng sinh, bạo phát thứ nhất huyết mạch2023-09-01 00:35
 • #626: Chương 626: Buông lỏng, Thiên Đạo Thánh Bi run rẩy2023-09-01 00:35
 • #627: Chương 627: Đột phá, vạn vật luân hồi2023-09-01 00:36
 • #628: Chương 628: Dị biến, mở ra Luân Hồi Chi Bàn2023-09-01 00:36
 • #629: Chương 629: Nhục ta thanh bạch2023-09-01 00:36
 • #630: Chương 630: Trước bức hôn, lại động phòng2023-09-01 00:37
 • #631: Chương 631: Làm người lưu một đường,2023-09-01 00:37
 • #632: Chương 632: Trang bức, theo đánh lén bắt đầu2023-09-01 00:37
 • #633: Chương 633: Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần2023-09-01 00:37
 • #634: Chương 634: Đào thải cũng có thể kiếm xảy ra ngoài ý muốn?2023-09-01 00:37
 • #635: Chương 635: Thiên Tháp2023-09-01 00:37
 • #636: Chương 636: Dị Thế Giới thám tử lừng danh2023-09-01 00:37
 • #637: Chương 637: Đánh đi, có gì chỗ sợ2023-09-01 00:38
 • #638: Chương 638: Thực lực tuyệt đối2023-09-01 00:38
 • #639: Chương 639: Thử một lần cũng sẽ không mang thai2023-09-01 00:38
 • #640: Chương 640: Thần Nhân chuyển thế, đột phá bình cảnh2023-09-01 00:38
 • #641: Chương 641: Chạy đi, nghịch tập con cừu non2023-09-01 00:38
 • #642: Chương 642: Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn2023-09-01 00:38
 • #643: Chương 643: Ngọc thô cùng chuột ở giữa quan hệ vi diệu2023-09-01 00:38
 • #644: Chương 644: Trăm năm nhập Thánh2023-09-01 00:39
 • #645: Chương 645: Giữa ban ngày nhìn thấy một cái quỷ2023-09-01 00:39
 • #646: Chương 646: Ai thắng ai thua, hai cái Khổng Thanh!2023-09-01 00:39
 • #647: Chương 647: Vận khí nghịch thiên, nguyên địa nổ tung2023-09-01 00:39
 • #648: Chương 648: Lấy một địch ngàn, người nào mới có thể cường giả2023-09-01 00:39
 • #649: Chương 649: Đến a, lẫn nhau thương tổn a2023-09-01 00:40
 • #650: Chương 650: Nội uẩn mà không lộ ra ngoài2023-09-01 00:40
 • #651: Chương 651: Quỷ Biến bạo phát, Thiên Đạo chân nghĩa2023-09-01 00:40
 • #652: Chương 652: Người, dù sao cũng nên vẫn là muốn có một chút phòng tuyến cuối cùng đi2023-09-01 00:40
 • #653: Chương 653: Nghịch chuyển bạo liệt, không cách nào nói rõ nhói nhói2023-09-01 00:40
 • #654: Chương 654: Trên trời rơi xuống, bước vào Bán Thánh2023-09-01 00:40
 • #655: Chương 655: Càn Khôn Bát Hoang2023-09-01 00:40
 • #656: Chương 656: Đáy biển mò kim, lưỡng bại câu thương2023-09-01 00:40
 • #657: Chương 657: Xuất hiện đi, trong truyền thuyết chiêu thứ sáu2023-09-01 00:41
 • #658: Chương 658: Phế bỏ2023-09-01 00:41
 • #659: Chương 659: Cường giả vi tôn2023-09-01 00:41
 • #660: Chương 660: Nổ tung, phóng lên tận trời màu tím2023-09-01 00:41
 • #661: Chương 661: Thanh Kinh Táng Diệt2023-09-01 00:41
 • #662: Chương 662: Địa Ngục bên cạnh sinh khóa2023-09-01 00:41
 • #663: Chương 663: Yêu nghiệt, quái vật, sinh tử chi chiến2023-09-01 00:41
 • #664: Chương 664: Lăn, hoặc là, chết2023-09-01 00:42
 • #665: Chương 665: Vô cùng vô cùng tàn khốc2023-09-01 00:42
 • #666: Chương 666: Đạo Bản Chi Nguyên2023-09-01 00:42
 • #667: Chương 667: Hủy diệt, Tử Long bay lượn2023-09-01 00:42
 • #668: Chương 668: Long Vũ khắp nơi2023-09-01 00:42
 • #669: Chương 669: Phong, tuyệt thế phương hoa2023-09-01 00:42
 • #670: Chương 670: Thiên Hành2023-09-01 00:43
 • #671: Chương 671: Trong chốc lát một vẻ ôn nhu2023-09-01 00:43
 • #672: Chương 672: Hắc Ngọc thạch tượng, thiên hạ đệ nhất2023-09-01 00:43
 • #673: Chương 673: Bị làm ấm giường nha đầu mạnh2023-09-01 00:43
 • #674: Chương 674: Còn muốn đến mấy lần?2023-09-01 00:43
 • #675: Chương 675: Hạt giống, Âm Dương Lưỡng Cực2023-09-01 00:43
 • #676: Chương 676: Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ2023-09-01 00:44
 • #677: Chương 677: Ám toán, thật không có có áp lực2023-09-01 00:44
 • #678: Chương 678: Sinh Tử Chi Cảnh, Tử Vong Liên Thai2023-09-01 00:44
 • #679: Chương 679: Nếu như vô sỉ có thể trở thành một loại nói2023-09-01 00:44
 • #680: Chương 680: Thiên Nộ, chí cường nhất chiến2023-09-01 00:44
 • #681: Chương 681: Bành trướng, nỏ mạnh hết đà2023-09-01 00:44
 • #682: Chương 682: Sống sờ sờ đánh chết2023-09-01 00:44
 • #683: Chương 683: Điên cuồng nổ tung, át chủ bài toàn ra2023-09-01 00:45
 • #684: Chương 684: Thánh Ngôn buông xuống, thiên địa dị biến2023-09-01 00:45
 • #685: Chương 685: Điên cuồng đi, Luân Hồi Chi Bàn2023-09-01 00:45
 • #686: Chương 686: Thánh Ngôn, hoàn toàn giác tỉnh2023-09-01 00:45
 • #687: Chương 687: Tẩy lễ, vũ trụ mênh mông2023-09-01 00:45
 • #688: Chương 688: Thiên Lôi chỗ đến, đều là thành hài cốt2023-09-01 00:45
 • #689: Chương 689: Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh2023-09-01 00:46
 • #690: Chương 690: Cửa mở, dị biến hình tròn trận đồ2023-09-01 00:46
 • #691: Chương 691: Huyết tế2023-09-01 00:46
 • #692: Chương 692: Lựa chọn, nghiêng lạc hồng sắc thác nước2023-09-01 00:46
 • #693: Chương 693: Bằng vào ta huyết mạch, Khai Thiên chi môn2023-09-01 00:46
 • #694: Chương 694: Có một câu, không biết có nên nói hay không2023-09-01 00:47
 • #695: Chương 695: Hữu nghị thuyền nhỏ, lật2023-09-01 00:47
 • #696: Chương 696: Ước định, Cửu Thiên Thánh Đồ2023-09-01 00:47
 • #697: Chương 697: Rõ ràng như vậy gian lận, các ngươi nhìn không thấy sao?2023-09-01 00:48
 • #698: Chương 698: Ngoài ý muốn, Thánh Vũ Trì kịch biến2023-09-01 00:48
 • #699: Chương 699: Tấm màn đen, sửa vận mệnh2023-09-01 00:48
 • #700: Chương 700: Nổ tung, bật hack nhân sinh2023-09-01 00:48
 • #701: Chương 701: Cất cánh, một đường bão tố đến ngươi sợ hãi2023-09-01 00:48
 • #702: Chương 702: Muốn đừng như vậy đả kích người a2023-09-01 00:48
 • #703: Chương 703: Trở ngại, chánh thức yêu nghiệt2023-09-01 00:49
 • #704: Chương 704: Đạo Hồn2023-09-01 00:49
 • #705: Chương 705: Ngoài ý muốn xuất hiện2023-09-01 00:49
 • #706: Chương 706: Trong số mệnh kết cục2023-09-01 00:49
 • #707: Chương 707: Cởi ra, một cái thế giới khác2023-09-01 00:49
 • #708: Chương 708: Bay đi, hoàn toàn không dừng được2023-09-01 00:49
 • #709: Chương 709: Làm ấm giường nha đầu tiểu đội trưởng giác ngộ2023-09-01 00:50
 • #710: Chương 710: Như thần nghịch tập chuyển hướng2023-09-01 00:50
 • #711: Chương 711: Bay đi bay đi, khác chuồn eo!2023-09-01 00:50
 • #712: Chương 712: Ít một chút thói quen, nhiều một chút chân thành2023-09-01 00:50
 • #713: Chương 713: Mở ra Đệ Cửu Trọng Thiên chính xác tư thế2023-09-01 00:50
 • #714: Chương 714: Đệ Cửu Trọng Thiên chân tướng2023-09-01 00:51
 • #715: Chương 715: Một khoản hóa Long, cắn2023-09-01 00:51
 • #716: Chương 716: Tiến vào Đệ Cửu Trọng Thiên2023-09-01 00:51
 • #717: Chương 717: Ta tại bên lề đường nhặt được một khối bia2023-09-01 00:51
 • #718: Chương 718: Ta cũng rất tuyệt vọng a2023-09-01 00:52
 • #719: Chương 719: Thông Linh Bảo Ngọc2023-09-01 00:52
 • #720: Chương 720: Chết đạo hữu, bất tử bần đạo2023-09-01 00:52
 • #721: Chương 721: Không có đường sống2023-09-01 00:52
 • #722: Chương 722: Giẫm người muốn đánh mặt2023-09-01 00:52
 • #723: Chương 723: Yến Tu trong lòng bằng hữu chọn2023-09-01 00:53
 • #724: Chương 724: Bạo tẩu đi, máu tươi hiến tế2023-09-01 00:53
 • #725: Chương 725: Lui một chút, ta muốn bắt đầu giết người2023-09-01 00:53
 • #726: Chương 726: Dung hợp huyết mạch, một quyền diệt thánh2023-09-01 00:53
 • #727: Chương 727: Bá khí toàn bộ khai hỏa, ai cản ta thì phải chết!2023-09-01 00:53
 • #728: Chương 728: Địa ngục nhân gian, Lục đạo nhập Thánh2023-09-01 00:53
 • #729: Chương 729: Dị biến, lửa đốt người2023-09-01 00:54
 • #730: Chương 730: Luân Hồi Chi Bàn, mở ra Địa Ngục Đạo2023-09-01 00:54
 • #731: Chương 731: Giết, tuyệt đối yêu nghiệt2023-09-01 00:54
 • #732: Chương 732: Quả thực thì là tiểu nhân2023-09-01 00:54
 • #733: Chương 733: Cực hạn đảo ngược2023-09-01 00:54
 • #734: Chương 734: Quyết chiến2023-09-01 00:54
 • #735: Chương 735: Âm Dương Kính mặt, thiên địa tuần hoàn2023-09-01 00:55
 • #736: Chương 736: Dung hợp, ba đạo cùng vang lên2023-09-01 00:55
 • #737: Chương 737: Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn2023-09-01 00:55
 • #738: Chương 738: Bạo phát, một quyền đánh mặt2023-09-01 00:55
 • #739: Chương 739: Đem đánh mặt tiến hành tới cùng2023-09-01 00:55
 • #740: Chương 740: Thanh Chước2023-09-01 00:55
 • #741: Chương 741: Kinh biến, Môn Khải2023-09-01 00:56
 • #742: Chương 742: Cửu Kiếm quy nhất, Tinh Thần Chi Quang2023-09-01 00:56
 • #743: Chương 743: Luân Hồi Chi Bàn, đạo thứ tư mở ra!2023-09-01 00:56
 • #744: Chương 744: Bốn đạo cùng minh, hy vọng cuối cùng2023-09-01 00:56
 • #745: Chương 745: Bách yêu2023-09-01 00:56
 • #746: Chương 746: Vân Khinh Vũ thân thế chân tướng2023-09-01 00:56
 • #747: Chương 747: Nhã nhặn ăn cướp, đơn độc xông Âm Dương Điện2023-09-01 00:57
 • #748: Chương 748: Nhục cái trong sạch chơi một chút2023-09-01 00:57
 • #749: Chương 749: Chí cường sát ý, toàn bộ cho Yến Tu chôn cùng2023-09-01 00:57
 • #750: Chương 750: Âm Dương Nhãn, dị biến2023-09-01 00:57
 • #751: Chương 751: Đạo Hồn, ngươi thứ cặn bã cặn bã2023-09-01 00:57
 • #752: Chương 752: Nổ lò, đánh lén hoàn mỹ nghệ thuật2023-09-01 00:57
 • #753: Chương 753: Thần cản giết thần, cực hạn bạo phát!2023-09-01 00:57
 • #754: Chương 754: Chém xuống một kiếm, chính là vạn kiếm2023-09-01 00:58
 • #755: Chương 755: Nổi giận chém, Phương Chính Trực cường thế bạo phát2023-09-01 00:58
 • #756: Chương 756: Vô Tận Hải Vực, Đại trưởng lão Mặc Vũ2023-09-01 00:58
 • #757: Chương 757: Bách Long trảm2023-09-01 00:58
 • #758: Chương 758: Phương Chính Trực trưởng thành đại giới2023-09-01 00:58
 • #759: Chương 759: Chúng sinh chi chủ2023-09-01 00:59
 • #760: Chương 760: Lầu các nữ tử thân phận2023-09-01 00:59
 • #761: Chương 761: Có sống, thì có chết2023-09-01 00:59
 • #762: Chương 762: Hư Tĩnh Quan2023-09-01 00:59
 • #763: Chương 763: Nổi lên mặt nước ám lưu2023-09-01 00:59
 • #764: Chương 764: Nam Cung sứ mệnh, Cửu Đỉnh luyện đan2023-09-01 00:59
 • #765: Chương 765: Ngoài ý muốn, phán đoán sai lầm!2023-09-01 00:59
 • #766: Chương 766: Bão nguyên thủ nhất, chơi trứng!2023-09-01 01:00
 • #767: Chương 767: Biến số, Hồng Hà chiếu Thiên2023-09-01 01:00
 • #768: Chương 768: Thiên địa dị biến, Đan Thành2023-09-01 01:00
 • #769: Chương 769: Đỉnh mở2023-09-01 01:00
 • #770: Chương 770: Thiên Đạo tề tụ, tiến nhập thánh cảnh!2023-09-01 01:00
 • #771: Chương 771: Bạo tẩu đi, Thập Trượng Thiên Thần2023-09-01 01:00
 • #772: Chương 772: Thánh Vực ngàn năm đệ nhất nhân2023-09-01 01:00
 • #773: Chương 773: Bạo lực toàn bộ khai hỏa, điên cuồng phát ra2023-09-01 01:01
 • #774: Chương 774: Cả nhà chôn cùng2023-09-01 01:01
 • #775: Chương 775: Lăng Vân Lâu, có mưa đến!2023-09-01 01:01
 • #776: Chương 776: Buộc Thương Nguyệt, liều mạng tra tấn2023-09-01 01:01
 • #777: Chương 777: Một đêm tư lăn lộn, càng thêm vô sỉ2023-09-01 01:01
 • #778: Chương 778: Rốt cuộc mạnh cỡ nào!2023-09-01 01:01
 • #779: Chương 779: Bất kể hắn là cái gì Lăng Vân, một quyền oanh mở2023-09-01 01:01
 • #780: Chương 780: Lăn xuống đến tự mình dâng trà2023-09-01 01:02
 • #781: Chương 781: Đi mẹ nó quy cách2023-09-01 01:02
 • #782: Chương 782: Một quyền đánh nổ Lăng Vân Lâu2023-09-01 01:02
 • #783: Chương 783: Một khi đắc thủ, tuyệt không buông tha2023-09-01 01:02
 • #784: Chương 784: Ngu Nhi thân phận chân thật?2023-09-01 01:02
 • #785: Chương 785: Ba hậu sinh tình2023-09-01 01:02
 • #786: Chương 786: Chánh thức dũng sĩ có can đảm trực diện kích thích2023-09-01 01:03
 • #787: Chương 787: Lăn lộn đi, lại xảy ra vấn đề2023-09-01 01:03
 • #788: Chương 788: Quỷ Đạo cùng trêu chọc!2023-09-01 01:03
 • #789: Chương 789: Đằng sau, gấp dính chặt vào nhau2023-09-01 01:03
 • #790: Chương 790: Lăng Vân Lâu lâu chủ2023-09-01 01:03
 • #791: Chương 791: Ngu Nhi2023-09-01 01:03
 • #792: Chương 792: Vì Lăng Vân Lâu chuyển vận một sợi Dương Cương chi khí2023-09-01 01:04
 • #793: Chương 793: Bá khí toàn bộ khai hỏa, muốn làm?2023-09-01 01:04
 • #794: Chương 794: Không tốt rồi, ra đại sự á!2023-09-01 01:04
 • #795: Chương 795: Chèo thuyền không dựa vào mái chèo, toàn bộ nhờ sóng2023-09-01 01:04
 • #796: Chương 796: Nghịch chuyển, Lăng Vân Lâu bí mật2023-09-01 01:04
 • #797: Chương 797: Chân tướng nổi lên mặt nước2023-09-01 01:04
 • #798: Chương 798: Người, Ma, yêu, Tam Tộc Chi Chiến2023-09-01 01:04
 • #799: Chương 799: Thời khắc sống còn, xuân cùng đông2023-09-01 01:05
 • #800: Chương 800: Phong ấn2023-09-01 01:05
 • #801: Chương 801: Sờ lấy2023-09-01 01:05
 • #802: Chương 802: Yến Tu Sơn Hà Đồ?2023-09-01 01:05
 • #803: Chương 803: Dung hợp, thay đổi yên tĩnh vì động2023-09-01 01:05
 • #804: Chương 804: Đạo pháp tự nhiên, tranh luận kịch liệt2023-09-01 01:05
 • #805: Chương 805: Dù chết không tiếc, phong ấn giải trừ2023-09-01 01:05
 • #806: Chương 806: Xuất hiện đi, Ngu Nhi2023-09-01 01:05
 • #807: Chương 807: Trứng, vĩnh viễn sẽ chỉ bị bóp nát một lần2023-09-01 01:06
 • #808: Chương 808: Còn có hay không một chút xíu phòng tuyến cuối cùng2023-09-01 01:06
 • #809: Chương 809: Nổ đi, trước bán cái đồng đội2023-09-01 01:06
 • #810: Chương 810: Kinh biến, Tiếp Thiên Môn bí mật2023-09-01 01:06
 • #811: Chương 811: Theo trong môn đi tới người2023-09-01 01:06
 • #812: Chương 812: Nam Cung Thế Gia thân phận chân chính2023-09-01 01:06
 • #813: Chương 813: Viêm Hoàng2023-09-01 01:07
 • #814: Chương 814: Bắt đầu cũng là kết thúc2023-09-01 01:07
 • #815: Chương 815: Bá mẫu nói ta nếu là ngươi người2023-09-01 01:07
 • #816: Chương 816: Thiên Hạ Minh hội2023-09-01 01:07
 • #817: Chương 817: Lăng Vân cảnh, Phương Chính Trực quyết định2023-09-01 01:07
 • #818: Chương 818: Băng hỏa lưỡng trọng thiên, quy nhất2023-09-01 01:07
 • #819: Chương 819: Thượng Cổ thần tích2023-09-01 01:08
 • #820: Chương 820: Thần Môn2023-09-01 01:08
 • #821: Chương 821: Người trẻ tuổi, đến lượt các ngươi biểu hiện2023-09-01 01:08
 • #822: Chương 822: Cái nào đồ vô sỉ hiến kế2023-09-01 01:08
 • #823: Chương 823: Một chiêu phế bỏ2023-09-01 01:08
 • #824: Chương 824: Mười tám tuổi Thánh cảnh2023-09-01 01:09
 • #825: Chương 825: Không giống nhau Tu La2023-09-01 01:09
 • #826: Chương 826: Bình Dương nói ta có chút nhi sợ2023-09-01 01:09
 • #827: Chương 827: Nhất chiến thành danh, mười sáu tuổi Thánh cảnh2023-09-01 01:09
 • #828: Chương 828: Quái vật ẩn hiện, người bên ngoài cẩn thận2023-09-01 01:09
 • #829: Chương 829: Ngoài ý muốn đến người2023-09-01 01:09
 • #830: Chương 830: Chọn chiến Thiên Đạo các2023-09-01 01:10
 • #831: Chương 831: Ta gọi Nam Cung Mộc2023-09-01 01:10
 • #832: Chương 832: Thiên Mệnh2023-09-01 01:10
 • #833: Chương 833: Hoa nở, cây mọc, kinh thế chi chiến2023-09-01 01:10
 • #834: Chương 834: Thần Thụ, Tam Giới chi môn2023-09-01 01:10
 • #835: Chương 835: Viêm Hoàng sứ mệnh, hạt giống, nở hoa2023-09-01 01:10
 • #836: Chương 836: Ngoài ý muốn xuất hiện người2023-09-01 01:10
 • #837: Chương 837: Tại sao muốn từ bỏ trị liệu2023-09-01 01:11
 • #838: Chương 838: Trong lịch sử bá đạo nhất đánh lén công phu2023-09-01 01:11
 • #839: Chương 839: Thôn phệ Huyết Mạch Thiên Phú2023-09-01 01:11
 • #840: Chương 840: Người nào mẹ nó dám đánh ta nữ nhân2023-09-01 01:11
 • #841: Chương 841: Ngươi đến cùng là thế nào sống đến bây giờ2023-09-01 01:11
 • #842: Chương 842: Ngươi thật rất yếu a2023-09-01 01:12
 • #843: Chương 843: Hợp nhất, băng tuyết, Tử Tinh, địa ngục2023-09-01 01:12
 • #844: Chương 844: Trời, sập không được!2023-09-01 01:12
 • #845: Chương 845: Mạnh nhất trong lịch sử chiêu thức2023-09-01 01:12
 • #846: Chương 846: Ngươi phía trên nàng, vẫn là nàng phía trên ngươi2023-09-01 01:12
 • #847: Chương 847: Dị biến, vận mệnh an bài2023-09-01 01:12
 • #848: Chương 848: Thời thế thay đổi!2023-09-01 01:13
 • #849: Chương 849: Tuyệt đối không nên sợ2023-09-01 01:13
 • #850: Chương 850: Vô sỉ thực là một môn nghệ thuật2023-09-01 01:13
 • #851: Chương 851: Thích xen vào chuyện của người khác cẩu đản2023-09-01 01:13
 • #852: Chương 852: Bảy màu cầu vồng, thiên địa đụng vào nhau2023-09-01 01:13
 • #853: Chương 853: Viêm Hoàng hậu nhân2023-09-01 01:13
 • #854: Chương 854: Nhìn xem đứng tại sau lưng ta người lại nói2023-09-01 01:14
 • #855: Chương 855: Biến đổi lớn, Bạch Phi cái chết?2023-09-01 01:14
 • #856: Chương 856: Nhân sinh thay đổi rất nhanh tới quá nhanh2023-09-01 01:14
 • #857: Chương 857: Sĩ có thể giết, không thể nhục2023-09-01 01:14
 • #858: Chương 858: Cục diện bế tắc đánh vỡ, sau cùng chi chiến2023-09-01 01:14
 • #859: Chương 859: Viêm Đế hậu nhân, Thần Thụ chi linh2023-09-01 01:14
 • #860: Chương 860: Nhân thụ hợp nhất, buông xuống đi!2023-09-01 01:15
 • #861: Chương 861: Tam Giới Thần Môn2023-09-01 01:15
 • #862: Chương 862: Tốt một cái thích hợp thân cận mỹ nữ2023-09-01 01:15
 • #863: Chương 863: Nghiệt chướng, nhìn ta thu ngươi2023-09-01 01:15
 • #864: Chương 864: Thần quỷ khó dò2023-09-01 01:15
 • #865: Chương 865: Liều mạng,2023-09-01 01:15
 • #866: Chương 866: Tên này thành anh hùng2023-09-01 01:16
 • #867: Chương 867: Qua 《 Kim Bình Mai 》 nam nhân2023-09-01 01:16
 • #868: Chương 868: Ngoài ý muốn mang thai?2023-09-01 01:16
 • #869: Chương 869: Mẹ nó còn là nam nhân sao?2023-09-01 01:16
 • #870: Chương 870: Mối hận cũ, Thánh Vực đệ nhất mỹ nhân2023-09-01 01:16
 • #871: Chương 871: Phương Chính Trực, đáng tin?2023-09-01 01:16
 • #872: Chương 872: Chính mình muốn chết2023-09-01 01:16
 • #873: Chương 873: Làm sao chịu nổi, tân thế giới2023-09-01 01:16
 • #874: Chương 874: Bản nguyên huyền ảo, hoàn chỉnh thế giới2023-09-01 01:17
 • #875: Chương 875: Phản ứng dây chuyền, năm cái lão bà?2023-09-01 01:17
 • #876: Chương 876: Rất tối, không mảnh vải che thân2023-09-01 01:17
 • #877: Chương 877: Lăn lộn đi, thịnh yến mở ra2023-09-01 01:17
 • #878: Chương 878: Người nào mẹ nó đào y phục của ta2023-09-01 01:17
 • #879: Chương 879: Mắc lừa cùng như thấy quỷ cố sự2023-09-01 01:17
 • #880: Chương 880: Thiên Đạo Thánh Bi chánh thức bí mật2023-09-01 01:18
 • #881: Chương 881: Phương Chính Trực nguyên tắc2023-09-01 01:18
 • #882: Chương 882: Nghịch tập, theo tất bại đến tất thắng2023-09-01 01:18
 • #883: Chương 883: Thần Môn, mở ra!2023-09-01 01:18
 • #884: Chương 884: Hết thảy chân tướng, nổi lên mặt nước2023-09-01 01:18
 • #885: Chương 885: Một cái dưỡng dục lớn lên đại địa phương2023-09-01 01:18
 • #886: Chương 886: Trong tinh không màu đen cự thạch2023-09-01 01:18
 • #887: Chương 887: Đưa mắt thiên hạ, ai dám không phục2023-09-01 01:19
 • #888: Chương 888: Quỷ dị sai lầm2023-09-01 01:19
 • #889: Chương 889: Liệt Không Ma Thần2023-09-01 01:19
 • #890: Chương 890: Hoàng Đế chuyển thế, lại là anh hùng2023-09-01 01:19
 • #891: Chương 891: Ba ba tôn, dám đánh lén!2023-09-01 01:19
 • #892: Chương 892: Ít nhất , có thể đem mệnh cho ngươi2023-09-01 01:19
 • #893: Chương 893: Trứng nát2023-09-01 01:20
 • #894: Chương 894: Bạo tẩu, đối thủ của ngươi là ta2023-09-01 01:20
 • #895: Chương 895: Nên bạo thời điểm thì nhất định muốn bạo2023-09-01 01:20
 • #896: Chương 896: Thắng cùng bại, cuộc đời thăng trầm2023-09-01 01:20
 • #897: Chương 897: Nhất kích mất mạng, thời cơ tốt nhất2023-09-01 01:20
 • #898: Chương 898: Cửu Vĩ Bạch Hồ là hỗn huyết?2023-09-01 01:21
 • #899: Chương 899: Đánh giết, nhất kích trí mệnh2023-09-01 01:21
 • #900: Chương 900: Cá chết rách lưới, kiếm như rồng gầm2023-09-01 01:21
 • #901: Chương 901: Tấn công Tiểu La Bặc2023-09-01 01:21
 • #902: Chương 902: Chôn sống, Mặc Thành, dũng khí2023-09-01 01:21
 • #903: Chương 903: Phương Chính Trực thôn làng!2023-09-01 01:21
 • #904: Chương 904: Xin đem ta chôn ở cửa thôn2023-09-01 01:21
 • #905: Chương 905: Thủ hộ2023-09-01 01:22
 • #906: Chương 906: Trở về đi, căm giận ngút trời2023-09-01 01:22
 • #907: Chương 907: Rồng có vảy ngược2023-09-01 01:22
 • #908: Chương 908: Một cái tay bóp chết ngươi2023-09-01 01:22
 • #909: Chương 909: Trắng cùng đen, tầm nhìn mới! :2023-09-01 01:22
 • #910: Chương 910: Dị biến, linh hồn biến hóa2023-09-01 01:22
 • #911: Chương 911: Tỉnh lại2023-09-01 01:23
 • #912: Chương 912: Bước chân bước lớn, dễ dàng đau trứng!2023-09-01 01:23
 • #913: Chương 913: Luân Hồi đạo thứ năm chi tiên làm nàng một pháo2023-09-01 01:23
 • #914: Chương 914: Một pháo, theo ngươi bắt đầu!2023-09-01 01:23
 • #915: Chương 915: Đánh ta a, đối với ta trương này hoa nhường nguyệt thẹn mặt2023-09-01 01:23
 • #916: Chương 916: Trong truyền thuyết2023-09-01 01:23
 • #917: Chương 917: Hiện tại ngươi có thể biết tên của ta2023-09-01 01:24
 • #918: Chương 918: Một pháo, tất có tiếng vọng!2023-09-01 01:24
 • #919: Chương 919: Thần Nguyên2023-09-01 01:24
 • #920: Chương 920: Nợ máu trả bằng máu, Huyết Ảnh Thành, ta tới!2023-09-01 01:24
 • #921: Chương 921: Đoạt Đế, giết tiến Huyết Ảnh Thành2023-09-01 01:24
 • #922: Chương 922: Giết! Ngân Long Phi Vũ!2023-09-01 01:24
 • #923: Chương 923: Chiến Thần một kiếm, ta nói tay run ngươi tin không?2023-09-01 01:25
 • #924: Chương 924: Giác tỉnh, huyết mạch cộng sinh2023-09-01 01:25
 • #925: Chương 925: Kinh thiên đại bí mật!2023-09-01 01:25
 • #926: Chương 926: Ngươi muốn lên ta?2023-09-01 01:25
 • #927: Chương 927: Nhất định phải phía trên đến giường2023-09-01 01:25
 • #928: Chương 928: Nếm thử Phương Chính Trực thủ... đoạn!2023-09-01 01:25
 • #929: Chương 929: Bại lộ đi, Mông Thiên cũng là Phương Chính Trực? !2023-09-01 01:26
 • #930: Chương 930: Hi sinh bản thân, thành tựu tập thể2023-09-01 01:26
 • #931: Chương 931: Quái vật, quật khởi!2023-09-01 01:26
 • #932: Chương 932: Ngoài dự liệu chiến cục bắt đầu2023-09-01 01:26
 • #933: Chương 933: Cái thứ ba Mông Thiên!2023-09-01 01:26
 • #934: Chương 934: Tên ta Yến Tu2023-09-01 01:26
 • #935: Chương 935: Vô sỉ lão thất phu, hảo kiếm!2023-09-01 01:26
 • #936: Chương 936: Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh2023-09-01 01:27
 • #937: Chương 937: Gây nghiệt a canh hai đưa lên2023-09-01 01:27
 • #938: Chương 938: Vặn vẹo, điên cuồng vặn vẹo!2023-09-01 01:27
 • #939: Chương 939: Tìm sơn động, đem cô nàng xử lý2023-09-01 01:27
 • #940: Chương 940: Ta còn nhỏ, nhưng là ngươi muốn ta có thể cho ngươi2023-09-01 01:27
 • #941: Chương 941: Cháy lên đi, táo động thanh xuân2023-09-01 01:28
 • #942: Chương 942: Mụ mụ nha, còn chờ cái gì!2023-09-01 01:28
 • #943: Chương 943: Lớn lớn lớn đại đại... Cái bẫy!2023-09-01 01:28
 • #944: Chương 944: Xông lên a, Đại Mông Thiên Quân đoàn!2023-09-01 01:28
 • #945: Chương 945: Đọc2023-09-01 01:28
 • #946: Chương 946: Cuồng chảnh khốc đẹp trai điêu tạc thiên2023-09-01 01:28
 • #947: Chương 947: Cái búa cái búa, ngươi mau ra cây kéo a!2023-09-01 01:29
 • #948: Chương 948: Thông đồng, câu dẫn, bị phát hiện?2023-09-01 01:29
 • #949: Chương 949: Hàng đêm2023-09-01 01:29
 • #950: Chương 950: Triển ép hết thảy cường đại2023-09-01 01:29
 • #951: Chương 951: Hai người đi, một người2023-09-01 01:29
 • #952: Chương 952: Quá mức!2023-09-01 01:29
 • #953: Chương 953: Mặt chạm đất2023-09-01 01:30
 • #954: Chương 954: Kiếm nơi tay, trảm chó săn!2023-09-01 01:30
 • #955: Chương 955: Luân Hồi năm đạo, đều mở!2023-09-01 01:30
 • #956: Chương 956: Tu La hợp nhất, Thiên Đạo Luân Hồi!2023-09-01 01:30
 • #957: Chương 957:2023-09-01 01:30
 • #958: Chương 958: Thần mẹ nó giống nhau diện mục2023-09-01 01:30
 • #959: Chương 959: Luyện hóa, chưởng khống vạn vật!2023-09-01 01:30
 • #960: Chương 960: Mở lại, một cái thế giới khác!2023-09-01 01:30
 • #961: Chương 961: Ta không chờ được nữa, nhanh lên!2023-09-01 01:31
 • #962: Chương 962: Thúc có thể nhẫn, thẩm thím không thể nhịn2023-09-01 01:31
 • #963: Chương 963: Cái này X. . . Có độc!2023-09-01 01:31
 • #964: Chương 964: Chết đuối ba ngàn, ta đi cửa sau. . .2023-09-01 01:31
 • #965: Chương 965: Mông Thiên cũng là Phương Chính Trực!2023-09-01 01:31
 • #966: Chương 966: Một lần thành bại, dung hợp Đại Đạo2023-09-01 01:32
 • #967: Chương 967: Quỷ Thần chi tài, hoàn toàn xứng đáng2023-09-01 01:32
 • #968: Chương 968: Rút củi dưới đáy nồi, kinh thiên nghịch chuyển2023-09-01 01:32
 • #969: Chương 969: Bỉ ổi phát dục, nhanh lên sóng!2023-09-01 01:32
 • #970: Chương 970: Dị Đoan, Khai Thiên 36 đồ2023-09-01 01:32
 • #971: Chương 971: Chậm một chút, nhanh một chút, chậm một chút, nhanh. . .2023-09-01 01:32
 • #972: Chương 972: Hắc Thạch cung điện chân tướng2023-09-01 01:32
 • #973: Chương 973: Cái này một đợt2023-09-01 01:33
 • #974: Chương 974: Thượng cổ thủ trát, Thần Nguyên phần mộ2023-09-01 01:33
 • #975: Chương 975: Liền hỏi ngươi khiêng không khiêng điện2023-09-01 01:33
 • #976: Chương 976: Điên đảo thế giới2023-09-01 01:33
 • #977: Chương 977: Trước hết giết Đạo Hồn, lại tru đạo tâm2023-09-01 01:33
 • #978: Chương 978: Yến Tu trí nhớ2023-09-01 01:33
 • #979: Chương 79: Đạo Hồn chết chi chân tướng2023-09-01 01:34
 • #980: Chương 980: Tru tâm, lão tử thiếu các ngươi? !2023-09-01 01:34
 • #981: Chương 981: Sinh cùng tử, huyết sắc sơn hà chi hồn2023-09-01 01:34
 • #982: Chương 982: Đường Tam Tạng Tây Thiên lấy2023-09-01 01:34
 • #983: Chương 983: Trái tim nhỏ, không chịu nổi!2023-09-01 01:34
 • #984: Chương 984: Đạo tâm cái chết, bia đá chân tướng2023-09-01 01:34
 • #985: Chương 985: Thần a, cứu cứu ta đi, yêu quái đến!2023-09-01 01:34
 • #986: Chương 986: Thần Nguyên Đồ, thượng cổ bí mật2023-09-01 01:35
 • #987: Chương 987: Ngũ trọng linh hồn hình bóng2023-09-01 01:35
 • #988: Chương 988: Quy tắc mới, nổi loạn!2023-09-01 01:35
 • #989: Chương 989: Đảo ngược tiến hóa, Cửu Vĩ biến Bát vĩ2023-09-01 01:35
 • #990: Chương 990: Oa, mau đến xem yêu quái!2023-09-01 01:35
 • #991: Chương 991: Một máu nhục trước2023-09-01 01:35
 • #992: Chương 992: Oa lạp lạp, biến thân biến thân nhanh biến thân2023-09-01 01:36
 • #993: Chương 993: Không tìm đường chết, sẽ không phải chết2023-09-01 01:36
 • #994: Chương 994: Luận vô sỉ độ cao mới2023-09-01 01:36
 • #995: Chương 995: Vô sỉ ba trận an bài2023-09-01 01:36
 • #996: Chương 996: Một trận định thắng thua2023-09-01 01:36
 • #997: Chương 997: Hoa loa kèn đan giọt cái kia hoa nở nha!2023-09-01 01:36
 • #998: Chương 998: Cóc ghẻ cùng Nữ Yêu cố sự2023-09-01 01:36
 • #999: Chương 999: Thiên Cổ Lưu Danh, Vạn Cổ dư âm2023-09-01 01:37
 • #1000: Chương 1000: Năm đạo cùng vang lên, Sát Giới mở rộng2023-09-01 01:37
 • #1001: Chương 1001: Đơn giản cũng là một người điên!2023-09-01 01:37
 • #1002: Chương 1002: Nam nhân ở giữa tin cùng nghĩa2023-09-01 01:37
 • #1003: Chương 1003: Đại Hồng Đăng Lung treo thật cao2023-09-01 01:37
 • #1004: Chương 1004: Nam Cung Mộc cuối cùng quyết định2023-09-01 01:38
 • #1005: Chương 1005: Bằng hữu, sinh tử tương giao2023-09-01 01:38
 • #1006: Chương 1006: Thần thoại2023-09-01 01:38
 • #1007: Chương 1007: Kịch biến, dung hợp, Lân Vũ cái chết2023-09-01 01:38
 • #1008: Chương 1008: Thập diện mai phục, Ngu Cơ?2023-09-01 01:38
 • #1009: Chương 1009: Thân mật2023-09-01 01:38
 • #1010: Chương 1010: Hoàn chỉnh Khai Thiên tam thập lục đồ2023-09-01 01:38
 • #1011: Chương 1011: Sát nhập, Khai Thiên tam thập lục đồ2023-09-01 01:39
 • #1012: Chương 1012: Cho dù tóc xanh nhiễm tóc trắng2023-09-01 01:39
 • #1013: Chương 1013: Nghiễm Lăng Đồ2023-09-01 01:39
 • #1014: Chương 1014: Trong tuyệt vọng điên cuồng2023-09-01 01:39
 • #1015: Chương 1015: Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác2023-09-01 01:39
 • #1016: Chương 1016: Hắc Thạch cung điện bí mật2023-09-01 01:40
 • #1017: Chương 1017: Đản Đản2023-09-01 01:40
 • #1018: Chương 1018: Xốc nổi cùng cao minh, lằn ranh diễn kỹ2023-09-01 01:40
 • #1019: Chương 1019: Chúng ta mạch suy nghĩ là cái gì? Quanh co!2023-09-01 01:40
 • #1020: Chương 1020: Cường thế đảo ngược, nghịch thế mà lên2023-09-01 01:40
 • #1021: Chương 1021: Thẳng vào Thiên Nguyên, quỷ dị chi cảnh2023-09-01 01:40
 • #1022: Chương 1022: Chân tướng, cũng là cay a bóng loáng thủy nộn2023-09-01 01:40
 • #1023: Chương 1023: Hố cha2023-09-01 01:41
 • #1024: Chương 1024: Tốt một đôi2023-09-01 01:41
 • #1025: Chương 1025: Mở ra Hí Tinh hình thức, triệu hoán Long Châu2023-09-01 01:41
 • #1026: Chương 1026: Thượng Cổ bí văn, chân tướng toàn kỷ thực2023-09-01 01:41
 • #1027: Chương 1027: đến chính mình động2023-09-01 01:41
 • #1028: Chương 1028: Ngươi là đầu Mẫu Long?2023-09-01 01:41
 • #1029: Chương 1029:2023-09-01 01:42
 • #1030: Chương 1030: Buông xuống, chánh thức Thần2023-09-01 01:42
 • #1031: Chương 1031: Ngươi bất quá là một cái Nghiệt Súc mà thôi2023-09-01 01:42
 • #1032: Chương 1032: Nghịch cảnh, tuyệt sinh2023-09-01 01:42
 • #1033: Chương 1033: Đăng tràng, Thần chi nam nhân!2023-09-01 01:42
 • #1034: Chương 1034: Nói Trảm Long, liền Trảm Long2023-09-01 01:42
 • #1035: Chương 1035: Nghe nói có một chiêu từ trên trời giáng xuống2023-09-01 01:43
 • #1036: Chương 1036: Ta giọt nương đấy, đại sự kiện!2023-09-01 01:43
 • #1037: Chương 1037: Siêu cấp khủng bố đại sát khí, mới mở miệng liền quỳ!2023-09-01 01:43
 • #1038: Chương 1038: Nhã nhặn cùng bại loại2023-09-01 01:43
 • #1039: Chương 1039: Muốn hay không một điểm Bích Liên cùng phòng tuyến cuối cùng!2023-09-01 01:43
 • #1040: Chương 1040: Trong thần thoại thượng cổ Chí Bảo2023-09-01 01:43
 • #1041: Chương 1041: Thái Ất Huyền Văn2023-09-01 01:43
 • #1042: Chương 1042: Tốt kích thích, thượng cổ Tứ Hung bá khí ngoái nhìn!2023-09-01 01:44
 • #1043: Chương 1043: Nhân Kiếm Hợp Nhất, có thể xưng tiện nhân!2023-09-01 01:44
 • #1044: Chương 1044: Vô Ngân Kiếm chánh thức chủ nhân2023-09-01 01:44
 • #1045: Chương 1045: Co lại, này là không thể nào co lại!2023-09-01 01:44
 • #1046: Chương 1046: Khai quái, Khai Sơn Quái, chuyển vận, chuyển vận quái!2023-09-01 01:44
 • #1047: Chương 1047: Bật hết hỏa lực, một trận chiến kinh thế2023-09-01 01:44
 • #1048: Chương 1048: Lạp lạp lạp2023-09-01 01:44
 • #1049: Chương 1049: Chơi hỏng, thượng cổ mười hai vu buông xuống!2023-09-01 01:44
 • #1050: Chương 1050: Chúng Thần tề tụ, Thượng Cổ thời đại tái nhập2023-09-01 01:45
 • #1051: Chương 1051: Thao Thiết đáng sợ năng lực2023-09-01 01:45
 • #1052: Chương 1052: Mạnh nhất trong lịch sử một chiêu, lại hiện ra giang hồ2023-09-01 01:45
 • #1053: Chương 1053: Dị biến tái sinh, Yêu Ma thay lòng đổi dạ2023-09-01 01:45
 • #1054: Chương 1054: Hủy diệt thời đại, tiến đến2023-09-01 01:45
 • #1055: Chương 1055: Tế tự, Thần Giới chi môn!2023-09-01 01:46
 • #1056: Chương 1056: Quỷ Thần khó lường kế sách2023-09-01 01:46
 • #1057: Chương 1057: Tới lui như gió, cuồng chảnh khốc đẹp trai2023-09-01 01:46
 • #1058: Chương 1058: Ngoài ý liệu một cái bức!2023-09-01 01:46
 • #1059: Chương 1059: Biến cố, Phương Chính Trực kinh thiên động địa cử động2023-09-01 01:46
 • #1060: Chương 1060: Mệnh, trung cùng hiếu!2023-09-01 01:46
 • #1061: Chương 1061: Lần nữa dị biến, sau cùng thời đại tiến đến2023-09-01 01:47
 • #1062: Chương 1062: Đột phá, Thần Nguyên chi địa!2023-09-01 01:47
 • #1063: Chương 1063: Oa lạp lạp, y nha y chi uy2023-09-01 01:47
 • #1064: Chương 1064: Vân Văn chi thụ, Thần Nguyên chi nhãn2023-09-01 01:47
 • #1065: Chương 1065: Chân tướng, cấm địa chi mê!2023-09-01 01:47
 • #1066: Chương 1066: Đại La Thần Tiên ngũ hành chuyển thế vạn vật diệt tuyệt trận2023-09-01 01:48
 • #1067: Chương 1067: Hòa thượng gội đầu dùng. . .2023-09-01 01:48
 • #1068: Chương 1068: Điên cuồng đột phá, Thần Cảnh ta đến!2023-09-01 01:48
 • #1069: Chương 1069: Thực lực kinh khủng, đại sát tứ phương2023-09-01 01:48
 • #1070: Chương 1070: Lấy ta làm vợ, không oán không hối2023-09-01 01:48
 • #1071: Chương 1071: Giết giết giết, quá tàn nhẫn!2023-09-01 01:48
 • #1072: Chương 1072: Ôi, có chỉ Chim đầu đàn nhi nha!2023-09-01 01:49
 • #1073: Chương 1073: Quần phẫn? Không muốn phương, chỉ cần tiểu Phương!2023-09-01 01:49
 • #1074: Chương 1074: Cơ trí Như Phong, bạn ta cả đời2023-09-01 01:49
 • #1075: Chương 1075: Luận tiện, vẫn là ngươi tiện!2023-09-01 01:49
 • #1076: Chương 1076: Liều mạng đánh xuống giang sơn2023-09-01 01:49
 • #1077: Chương 1077: Đột phá Thần Cảnh chân tướng2023-09-01 01:49
 • #1078: Chương 1078: Đến vui sướng2023-09-01 01:50
 • #1079: Chương 1079: Tiến hóa đi, mê đoàn để lộ!2023-09-01 01:50
 • #1080: Chương 1080: Tao đứng lên liền thật tao!2023-09-01 01:50
 • #1081: Chương 1081: Biến cố, sau cùng cơ duyên!2023-09-01 01:50
 • #1082: Chương 1082: Xuất thế đi, Khai Thiên Phủ!2023-09-01 01:50
 • #1083: Chương 1083: Không hề có đạo lý, lên liền làm!2023-09-01 01:50
 • #1084: Chương 1084: Thượng Cổ bí văn Thường Dương Sơn mê2023-09-01 01:51
 • #1085: Chương 1085: Kế hoạch chính là muốn đủ tao mới hăng hái!2023-09-01 01:51
 • #1086: Chương 1086: Người điên, tiểu tử này là người điên!2023-09-01 01:51
 • #1087: Chương 1087: Kế hoạch bí mật, chính thức khai chiến!2023-09-01 01:51
 • #1088: Chương 1088: Cầu XXX tâm lý diện tích2023-09-01 01:52
 • #1089: Chương 1089: Bạo phát, Thường Dương Sơn bí mật!2023-09-01 01:52
 • #1090: Chương 1090: Chỗ chết tuyệt sinh, phá cảnh một khắc!2023-09-01 01:52
 • #1091: Chương 1911: Thần Cảnh, tân sinh!2023-09-01 01:52
 • #1092: Chương 1092: Thần Cảnh đệ nhất nhân, tên là: Phương Chính Trực!2023-09-01 01:52
 • #1093: Chương 1093: Hai thanh kiếm mới là thật tiện2023-09-01 01:52
 • #1094: Chương 1094: Thường Dương Sơn bí mật2023-09-01 01:53
 • #1095: Chương 1095: Hiện thế, cuối cùng chiến2023-09-01 01:53
 • #1096: Chương 1096: Tiếp Thiên bậc thang, Hình Thiên thủ2023-09-01 01:53
 • #1097: Chương 1097: Thượng cổ thứ nhất Sát Thần2023-09-01 01:53
 • #1098: Chương 1098: Huyết Dương hiện, vạn vật vong2023-09-01 01:53
 • #1099: Chương 1099: Thiên Mệnh, siêu việt Thần Minh2023-09-01 01:53
 • #1100: Chương 1100: Xi Vưu trí nhớ, Thượng Cổ bí văn2023-09-01 01:53
 • #1101: Chương 1101: Vạch ra ngày này2023-09-01 01:54
 • #1102: Chương 1102: Vạn vật hủy diệt2023-09-01 01:54
 • #1103: Chương 1103: Đại Địa Mẫu, giác tỉnh2023-09-01 01:54
 • #1104: Chương 1104: Vô cùng kỳ quặc đấu pháp, tầng tầng lớp lớp2023-09-01 01:54
 • #1105: Chương 1105: Trần Châu, nữ tử váy trắng thân phận chân chính2023-09-01 01:54
 • #1106: Chương 1106: Chân tướng, sinh đứa bé!2023-09-01 01:54
 • #1107: Chương 1107: Sau cùng quyết chiến2023-09-01 01:55
 • #1108: Chương 1108: Ngũ Hành Trận còn có thể dạng này thao tác?2023-09-01 01:55
 • #1109: Chương 1109: Khai Thiên tam thập lục đồ sát nhập!2023-09-01 01:55
 • #1110: Chương 1110: Chung cực đánh cược một lần!2023-09-01 01:55
 • #1111: Chương 1111: Tử vong hàng lâm, luân hồi lục đạo2023-09-01 01:56
 • #1112: Chương 1112: Lục đạo dung hợp, chung cực đường2023-09-01 01:56
 • #1113: Chương 1113: Sáng tạo vạn vật2023-09-01 01:56
 • #1114: Chương 1114: Quy tắc, không thể địch nổi2023-09-01 01:56
 • #1115: Chương 1115: Thần Nguyên xuất hiện, sinh sôi không ngừng2023-09-01 01:56
 • #1116: Chương 1116: Bổ Thiên2023-09-01 01:56
 • #1117: Chương 1117: Mới hành trình Đại Kết Cục2023-09-01 01:56
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Đạo Quân

TiKay

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

Vũ Thần Không Gian

TiKay

Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi

TiKay

Ta ! Tửu Kiếm Tiên, Thục Sơn Đánh Dấu Năm Trăm Năm

TiKay

Sát Võ Kiếm Đế

TiKay

Leave a Reply