Đô Thị

Vạn Tộc Chi Kiếp

Ta là này chư thiên vạn tộc kiếp!

Đã có hoàn thành tác phẩm 《 Toàn Cầu Cao Võ 》

-Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân…

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Lão Ưng Cật Tiểu Kê
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phụ tử2021-03-20 18:36
 • #2: Tứ đại học phủ hệ thống2021-03-20 18:37
 • #3: Vạn Tộc sách vẽ2021-03-20 18:37
 • #4: Khai Nguyên gia tốc pháp2021-03-20 18:37
 • #5: Mộng cảnh2021-03-20 18:37
 • #6: Thiết Dực điểu tái hiện2021-03-20 18:37
 • #7: Sách mở ra2021-03-20 18:38
 • #8: Văn Minh Chi Hỏa2021-03-20 18:38
 • #9: Văn Minh học phủ thủ đoạn2021-03-20 18:38
 • #10: Khai Nguyên tứ trọng2021-03-20 18:38
 • #11: Gió êm sóng lặng2021-03-20 18:38
 • #12: Dẫn xà xuất động2021-03-20 18:39
 • #13: Không giống nhau Đại Hạ phủ2021-03-20 18:39
 • #14: Hành động2021-03-20 18:39
 • #15: Hạ Long Võ2021-03-20 18:39
 • #16: Chiến lên2021-03-20 18:40
 • #17: Trận chiến mở màn2021-03-20 18:40
 • #18: Toàn quân bị diệt2021-03-20 18:40
 • #19: Thu hoạch2021-03-20 18:40
 • #20: Lĩnh công2021-03-20 18:41
 • #21: Tràn đầy ác ý2021-03-20 18:41
 • #22: Đằng Không phía trên2021-03-20 18:41
 • #23: Ngươi là của ta!2021-03-20 18:41
 • #24: Ngươi quá bình thường!2021-03-20 18:42
 • #25: Khai Nguyên ngũ trọng2021-03-20 18:42
 • #26: Học bá đang cố gắng2021-03-20 18:42
 • #27: Trấn định!2021-03-20 18:42
 • #28: Nỗ lực a thiếu niên!2021-03-20 18:43
 • #29: Suy một ra ba2021-03-20 18:43
 • #30: Tâm nhãn lớn một chút2021-03-20 18:43
 • #31: Ba cái mục tiêu2021-03-20 18:43
 • #32: Người chưa đến tên trước truyền2021-03-20 18:43
 • #33: Lớn phụ ông2021-03-20 18:44
 • #34: Khai Nguyên bát trọng2021-03-20 18:44
 • #35: Màn lớn một góc2021-03-20 18:44
 • #36: Phong vân khuấy động lúc2021-03-20 18:44
 • #37: Lôi Nguyên đao2021-03-20 18:45
 • #38: Nhanh không kềm được!2021-03-20 18:45
 • #39: Biến hóa thời điểm2021-03-20 18:45
 • #40: Hạ Hầu gia nồi2021-03-20 18:45
 • #41: Lại giết Thiên Quân2021-03-20 18:46
 • #42: Đồng bào2021-03-20 18:46
 • #43: Ngươi không biết xấu hổ dáng vẻ thật là dễ nhìn2021-03-20 18:46
 • #44: Vô lại đương gia2021-03-20 18:46
 • #45: Sát hạch sắp đến2021-03-20 18:47
 • #46: Ý ta đã quyết!2021-03-20 18:47
 • #47: Khắp nơi đều là hố2021-03-20 18:47
 • #48: Không giống nhau sát hạch2021-03-20 18:47
 • #49: Thượng trung hạ chờ2021-03-20 18:48
 • #50: Mọi người chân thành một điểm2021-03-20 18:48
 • #51: Mãn phân!2021-03-20 18:48
 • #52: Không thể nói lý2021-03-20 18:49
 • #53: Địch nhân đến!2021-03-20 18:49
 • #54: Quân tử động khẩu không động thủ2021-03-20 18:49
 • #55: Người thiện lương đáng yêu nhất2021-03-20 18:49
 • #56: Hoài nghi nhân sinh2021-03-20 18:50
 • #57: Nhặt được không nhất định chính là ngươi2021-03-20 18:50
 • #58: Đều có lựa chọn (1)2021-03-20 18:50
 • #59: Đều có lựa chọn (2)2021-03-20 18:50
 • #60: Sát hạch kết thúc2021-03-20 18:51
 • #61: Mới quen Văn Minh học phủ (1)2021-03-20 18:51
 • #62: Mới quen Văn Minh học phủ (2)2021-03-20 18:51
 • #63: Thiên Quân tu luyện công pháp (1)2021-03-20 18:51
 • #64: Thiên Quân tu luyện công pháp (2)2021-03-20 18:51
 • #65: Vạn tộc nhập cảnh2021-03-20 18:51
 • #66: Long Tiềm tại uyên (1)2021-03-20 18:52
 • #67: Long Tiềm tại uyên (2)2021-03-20 18:52
 • #68: Nắm nát tâm (1)2021-03-20 18:52
 • #69: Nắm nát tâm (2)2021-03-20 18:52
 • #70: Ly hương2021-03-20 18:52
 • #71: Ai mà tin a!2021-03-20 18:53
 • #72: Tập kích, giết ngược lại (1)2021-03-20 18:53
 • #73: Tập kích, giết ngược lại (2)2021-03-20 18:53
 • #74: Ta có tiền, rất mạnh! (1)2021-03-20 18:53
 • #75: Ta có tiền, rất mạnh! (2)2021-03-20 18:53
 • #76: Đối xử lạnh nhạt xem thế giới2021-03-20 18:54
 • #77: Giết hết bên trong (1)2021-03-20 18:54
 • #78: Giết hết bên trong (2)2021-03-20 18:54
 • #79: Đại Hạ Văn Minh học phủ2021-03-20 18:54
 • #80: Học phủ sơ ấn tượng2021-03-20 18:54
 • #81: Nữ nhân đều là chướng ngại vật2021-03-20 18:55
 • #82: Duyên phận để cho chúng ta gặp nhau2021-03-20 18:55
 • #83: Tự lực cánh sinh2021-03-20 18:55
 • #84: Đạt thành hiệp nghị2021-03-20 18:56
 • #85: Phụ tu2021-03-20 18:56
 • #86: Đến từ sư bá ác ý2021-03-20 18:56
 • #87: Bái sư2021-03-20 18:56
 • #88: Đa thần văn dung hợp2021-03-20 18:57
 • #89: Mới vào trung tâm nghiên cứu2021-03-20 18:57
 • #90: Cực hạn của ta ở đâu?2021-03-20 18:57
 • #91: Ngươi phiền phức lớn rồi!2021-03-20 18:58
 • #92: Đệ nhất phía dưới đều phế vật2021-03-20 18:58
 • #93: Kết thù2021-03-20 18:58
 • #94: Thiên tài thế giới ngươi không hiểu2021-03-20 18:58
 • #95: Mới quen Lưu Hồng2021-03-20 18:59
 • #96: Ta không có khả năng ngưu như vậy! (cầu đặt mua)2021-03-20 18:59
 • #97: Truyền thừa tiếp (ba canh cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 18:59
 • #98: Làm cái tốt lớp trưởng2021-03-20 18:59
 • #99: Khi dễ người thành thật!2021-03-20 19:00
 • #100: Thần bí ý chí hải (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:00
 • #101: Đúc binh (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:00
 • #102: Ta tâm dần dần biến thành đen!2021-03-20 19:01
 • #103: Thiên Quân2021-03-20 19:01
 • #104: Sách họa trang thứ hai2021-03-20 19:01
 • #105: Giống như ta ưu tú! (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:02
 • #106: Vận khí thật tốt?2021-03-20 19:02
 • #107: Chữ Sát thần văn (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)2021-03-20 19:02
 • #108: Tháng kiểm tra, dưỡng tính (hai vạn càng cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:02
 • #109: Sóng gió (cầu đặt mua)2021-03-20 19:03
 • #110: Thiên đầu vạn tự (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:03
 • #111: Một đòn giết chết!2021-03-20 19:03
 • #112: Đồ đần quá nhiều2021-03-20 19:04
 • #113: Cho các ngươi học một khóa2021-03-20 19:04
 • #114: Công sát chi đạo! (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:04
 • #115: Thần văn chiến kỹ (cầu đặt mua)2021-03-20 19:04
 • #116: Hai cái 9!2021-03-20 19:05
 • #117: Không thể truy đến cùng2021-03-20 19:05
 • #118: Thần văn gạt bỏ (cầu đặt mua)2021-03-20 19:05
 • #119: Giam giữ khu (cầu đặt mua)2021-03-20 19:06
 • #120: Lớp cao cấp kiến thức ghi chép (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:06
 • #121: Ta khả năng điệu thấp không nổi nữa (cầu đặt mua)2021-03-20 19:07
 • #122: Thiên Quân tứ trọng2021-03-20 19:07
 • #123: Văn Minh học phủ sung sướng nhiều (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:07
 • #124: Đều là có kế hoạch người (cầu đặt mua)2021-03-20 19:08
 • #125: Người thành thật Tô Vũ (cảm tạ cuồng dã bé trai bạch ngân minh khen thưởng)2021-03-20 19:08
 • #126: Đại trí giả ngu (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:08
 • #127: Diễn kịch muốn làm thật (cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua)2021-03-20 19:08
 • #128: Cẩn thận vì vương (cầu nguyệt phiếu, đánh mười vị trí đầu)2021-03-20 19:09
 • #129: Lão sư, chùy ta! (cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:09
 • #130: Đến cùng nhiều ít điểm? (cầu nguyệt phiếu, mười vị trí đầu không đi vào)2021-03-20 19:09
 • #131: Giao chiến (cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua)2021-03-20 19:10
 • #132: Khán giả đau lòng, người nghe rơi lệ (hai vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:10
 • #133: Giao dịch (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:10
 • #134: Hố quá nhiều (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:11
 • #135: Người thắng đều biệt khuất (hai vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:11
 • #136: Đấu trí đấu dũng (cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua)2021-03-20 19:11
 • #137: Lão sư chết rất thảm!2021-03-20 19:12
 • #138: Dễ quên Tô Vũ2021-03-20 19:12
 • #139: Thiên giai võ kỹ (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:12
 • #140: Ba người bí cảnh (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:13
 • #141: Hao học phủ lông dê2021-03-20 19:13
 • #142: Xuất quan (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:13
 • #143: Hốt hoảng (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:13
 • #144: Thật Vạn Thạch giả Vạn Thạch2021-03-20 19:14
 • #145: Thật là thơm! (cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:14
 • #146: Châm ngòi thổi gió (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:14
 • #147: Sinh vật khủng bố!2021-03-20 19:14
 • #148: Vở kịch khai mạc2021-03-20 19:15
 • #149: Thần văn giải thi đấu (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:15
 • #150: Phong hỏa rừng núi2021-03-20 19:15
 • #151: Mười vị trí đầu2021-03-20 19:16
 • #152: Cùng tồn tại đệ nhị (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:16
 • #153: Võ kỹ tới tay (cầu đặt mua)2021-03-20 19:16
 • #154: Tô Vũ dự định (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:16
 • #155: Phá sơn biển, trấn Nhật Nguyệt, chiến vô địch (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:17
 • #156: Gió lốc trước giờ2021-03-20 19:17
 • #157: Bí cảnh chấm dứt môn2021-03-20 19:17
 • #158: Ngũ Hành văn quyết2021-03-20 19:17
 • #159: Trăm cường lôi đài2021-03-20 19:18
 • #160: Trăm cường nổi phong vân2021-03-20 19:18
 • #161: Đánh tan!2021-03-20 19:18
 • #162: 350 giới yêu nghiệt nhóm2021-03-20 19:19
 • #163: Tương lai một góc (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)2021-03-20 19:19
 • #164: Sư phụ thật lợi hại!2021-03-20 19:19
 • #165: Thiên phú thần văn2021-03-20 19:19
 • #166: Hồng nhân (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)2021-03-20 19:20
 • #167: Trong sách tự có muôn vàn tính toán (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:20
 • #168: Ta muốn khoác bí danh2021-03-20 19:20
 • #169: Vở kịch khai mạc (đại chương cầu đặt mua)2021-03-20 19:21
 • #170: Quy tắc là cái thứ tốt (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:21
 • #171: Đánh võ mồm cũng có thể giết người (cầu đặt mua)2021-03-20 19:21
 • #172: Biết đến càng nhiều, chết càng nhanh (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:21
 • #173: Hồi trở lại trên đường về2021-03-20 19:22
 • #174: Phiền toái ngấm dần đến2021-03-20 19:22
 • #175: Sư tổ trên đường2021-03-20 19:22
 • #176: Lớn mạnh hội giúp nhau2021-03-20 19:22
 • #177: Liền cứng rắn muốn!2021-03-20 19:23
 • #178: Cường hãn Khoách Thần quyết2021-03-20 19:23
 • #179: Liễu Văn Ngạn trở về2021-03-20 19:23
 • #180: Bạch Phong chạy (cầu đặt mua)2021-03-20 19:24
 • #181: Nhiều người bằng hữu nhiều con đường (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:24
 • #182: Đều là gây chuyện chủ2021-03-20 19:24
 • #183: Mạnh mẽ Tô Vũ! (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:24
 • #184: Sơ kiến Hạ Ngọc Văn (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:25
 • #185: Ta Tô Vũ, thua được!2021-03-20 19:25
 • #186: Cơ thể người khiếu huyệt2021-03-20 19:25
 • #187: Quang minh chính đại tư địch2021-03-20 19:26
 • #188: Chỉ cần gan lớn, Văn Minh học phủ chính là ta2021-03-20 19:26
 • #189: Thiên tài Bạch Phong2021-03-20 19:26
 • #190: Ta kiếm rất nhiều!2021-03-20 19:27
 • #191: Lần lượt trở về2021-03-20 19:27
 • #192: Biến cố mọc thành bụi2021-03-20 19:27
 • #193: Đục nước béo cò2021-03-20 19:28
 • #194: Không phải thánh đã ngụy2021-03-20 19:28
 • #195: Sư đồ2021-03-20 19:28
 • #196: Có hắn sư tất có danh đồ2021-03-20 19:28
 • #197: Hạ liễu lời đàm2021-03-20 19:29
 • #198: Đa thần văn hệ nhỏ lớp học2021-03-20 19:29
 • #199: Các lão hội nghị2021-03-20 19:29
 • #200: Tô Vũ thấy Tiểu Nhị2021-03-20 19:29
 • #201: Truyền công2021-03-20 19:30
 • #202: Tin nhảm động nhân tâm2021-03-20 19:30
 • #203: Sư bá2021-03-20 19:30
 • #204: Tâm muốn tàn nhẫn2021-03-20 19:31
 • #205: Xuất quan, xảo ngộ, lẫn nhau ác tâm2021-03-20 19:31
 • #206: Người cuối cùng2021-03-20 19:31
 • #207: Thật thảm!2021-03-20 19:31
 • #208: Tổ đội thành công2021-03-20 19:32
 • #209: Đáng tin cậy Lưu Hồng2021-03-20 19:32
 • #210: Điên cuồng Tô Vũ2021-03-20 19:32
 • #211: Cường thế đánh tan!2021-03-20 19:33
 • #212: Đoạt giải quán quân2021-03-20 19:33
 • #213: Một đời càng so một đời đen2021-03-20 19:33
 • #214: Sơ kiến Vạn Thiên Thánh2021-03-20 19:33
 • #215: Ta đã hiểu!2021-03-20 19:34
 • #216: Ngu xuẩn tiểu bằng hữu2021-03-20 19:34
 • #217: Ta đồ có vô địch chi tư2021-03-20 19:34
 • #218: Ngu ngơ vào phủ )2021-03-20 19:35
 • #219: Trí nhớ không tốt2021-03-20 19:35
 • #220: Vào bí cảnh2021-03-20 19:35
 • #221: Đánh một thương đổi một pháo2021-03-20 19:35
 • #222: Vô xảo bất thành thư2021-03-20 19:36
 • #223: Sư tổ ta cản cản cản!2021-03-20 19:36
 • #224: Bí cảnh nổ2021-03-20 19:36
 • #225: Gánh nặng tại thân2021-03-20 19:36
 • #226: Ly biệt2021-03-20 19:37
 • #227: Người vô thương hổ ý, hổ có hại lòng người2021-03-20 19:37
 • #228: Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi2021-03-20 19:37
 • #229: Nguyên Thần khiếu (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:37
 • #230: Mắc nợ đầy rẫy2021-03-20 19:38
 • #231: Ta không hố bằng hữu2021-03-20 19:38
 • #232: Quang minh chính đại rời đi2021-03-20 19:38
 • #233: Thu phục2021-03-20 19:39
 • #234: Thiên tài làm cho người ta mắt2021-03-20 19:39
 • #235: Mảnh vỡ kí ức2021-03-20 19:39
 • #236: Trảm Đằng Không2021-03-20 19:39
 • #237: Kiếm tiền rất đơn giản2021-03-20 19:40
 • #238: 《 Song Ngô Hợp Khiếu Pháp 》2021-03-20 19:40
 • #239: Một bộ lại một bộ2021-03-20 19:40
 • #240: Công pháp thành2021-03-20 19:40
 • #241: Thiên tài nghiên cứu viên2021-03-20 19:41
 • #242: Ta biết bí mật của ngươi2021-03-20 19:41
 • #243: Sóng gió2021-03-20 19:41
 • #244: Văn Minh học phủ biến hóa2021-03-20 19:42
 • #245: Xuất quan, ám chỉ2021-03-20 19:42
 • #246: Thăm dò2021-03-20 19:42
 • #247: Khánh điển ngày trăm cường yến (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-03-20 19:42
 • #248: Ý ta đã quyết, giết Địch Phong!2021-03-20 19:43
 • #249: Đoạn ngươi sống lưng!2021-03-20 19:43
 • #250: Đêm quá lạnh2021-03-20 19:43
 • #251: Coi trọng2021-03-20 19:44
 • #252: Cá ướp muối Đại Minh phủ2021-03-20 19:44
 • #253: Văn Minh Chi Hỏa2021-03-20 19:44
 • #254: Đếm ngược2021-03-20 19:44
 • #255: Không thơm!2021-03-20 19:45
 • #256: Nhiệm vụ2021-03-20 19:45
 • #257: Tạm biệt2021-03-20 19:45
 • #258: Xuôi nam2021-03-20 19:46
 • #259: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường2021-03-20 19:46
 • #260: Kéo dài câu cá2021-03-20 19:46
 • #261: Sơn Hải hiện tung ảnh2021-03-20 19:46
 • #262: Cuối cùng đến Tinh Lạc sơn2021-03-20 19:47
 • #263: Một tầng lại một tầng2021-03-20 19:47
 • #264: Sơn Hải vẫn2021-03-20 19:47
 • #265: Trảm Lăng Vân, Nhật Nguyệt hiện2021-03-20 19:48
 • #266: Trảm Chu Bình Thăng2021-03-20 19:48
 • #267: Lão Chu ra tay2021-03-20 19:48
 • #268: Cuối cùng cách Đại Hạ phủ2021-03-20 19:48
 • #269: Đại Hạ phong vân2021-03-20 19:49
 • #270: Phụ tử2021-03-20 19:49
 • #271: Tô Vũ vào phủ2021-03-20 19:49
 • #272: Thần kỳ Đại Minh phủ2021-03-20 19:50
 • #273: Siêu cấp phú ông2021-03-20 19:50
 • #274: Mua sắm sở nghiên cứu2021-03-20 19:50
 • #275: Mới vào Đại Minh Văn Minh học phủ2021-03-20 19:50
 • #276: Tha hương tới bạn cố tri (cầu đặt mua)2021-03-20 19:51
 • #277: Cố nhân, thăm dò (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:51
 • #278: Loạn tượng ngấm dần lộ ra2021-03-20 19:51
 • #279: Trí Tuệ Chi Thành2021-03-20 19:51
 • #280: Dư ba2021-03-20 19:52
 • #281: Ngưu phủ trưởng, thật trâu!2021-03-20 19:52
 • #282: Khiếu huyệt chi bí2021-03-20 19:52
 • #283: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!2021-03-20 19:53
 • #284: Dư luận2021-03-20 19:53
 • #285: Uy hiếp2021-03-20 19:53
 • #286: Cách không đả ngưu2021-03-20 19:53
 • #287: Mời chào, mật nghị2021-03-20 19:54
 • #288: Ngày ngày câu cá2021-03-20 19:54
 • #289: 360 nguyên khiếu2021-03-20 19:54
 • #290: Sử thượng tối cường Vạn Thạch2021-03-20 19:54
 • #291: Lần nữa cảm tạ Ngưu phủ trưởng2021-03-20 19:55
 • #292: Thực Thiết thú, Bách Đạo các2021-03-20 19:55
 • #293: Kẹt quan2021-03-20 19:55
 • #294: 180 thần khiếu, Mao Cầu tấn cấp2021-03-20 19:56
 • #295: Lần sau lại đến2021-03-20 19:56
 • #296: Thiên Nguyên khí rút ra2021-03-20 19:56
 • #297: Thực Thiết Thất Thập Nhị Chú2021-03-20 19:56
 • #298: Đằng Không sắp đến2021-03-20 19:57
 • #299: Siêu Cấp Cảm Ứng Ngọc2021-03-20 19:57
 • #300: Thật cũng giả lúc giả cũng thật2021-03-20 19:57
 • #301: Vở kịch ngấm dần khai mạc2021-03-20 19:58
 • #302: Dị tượng sơ hiển2021-03-20 19:58
 • #303: Đằng Không2021-03-20 19:58
 • #304: Một mẻ hốt gọn ngại không đủ2021-03-20 19:59
 • #305: Thăng Long cổ bốn vang2021-03-20 19:59
 • #306: Dựa vào lí lẽ biện luận lão Chu2021-03-20 19:59
 • #307: Cha ta nói. . .2021-03-20 19:59
 • #308: An Bình ban đầu2021-03-20 20:00
 • #309: Thiên hạ tiêu điểm chỉ ở hạ2021-03-20 20:00
 • #310: Để tiếng xấu muôn đời2021-03-20 20:00
 • #311: Nơi trút giận2021-03-20 20:01
 • #312: Hồng Đàm xuất quan2021-03-20 20:01
 • #313: Thiên tài đều là tùy tiện chơi đùa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:01
 • #314: Âm Dương Song Khiếu2021-03-20 20:01
 • #315: Tiên tộc trường thọ chi bí2021-03-20 20:02
 • #316: Chư thiên chi biến2021-03-20 20:02
 • #317: Biến hóa bắt đầu2021-03-20 20:02
 • #318: Bạch Phong trở về2021-03-20 20:03
 • #319: Đan Hùng2021-03-20 20:03
 • #320: Thần văn chiến kỹ bia, truyền thừa tam giai hỏa2021-03-20 20:03
 • #321: Quần anh tụ Đại Minh (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-03-20 20:03
 • #322: Trở về lễ2021-03-20 20:04
 • #323: Thảm bại2021-03-20 20:04
 • #324: Tru tâm ngữ điệu2021-03-20 20:04
 • #325: Nháo lớn rồi! (vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 20:05
 • #326: Mạch nước ngầm, mưu tính2021-03-20 20:05
 • #327: Huyền giai Đúc Binh sư2021-03-20 20:05
 • #328: Trạch nam muốn ra ngoài2021-03-20 20:06
 • #329: Dương Khiếu2021-03-20 20:06
 • #330: Vạn sự sẵn sàng, không nợ gió đông (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-03-20 20:06
 • #331: Rời phủ2021-03-20 20:07
 • #332: Ám sát2021-03-20 20:07
 • #333: Không định phân rõ phải trái2021-03-20 20:07
 • #334: Án mạng2021-03-20 20:08
 • #335: Xong chuyện phất áo đi2021-03-20 20:08
 • #336: Tội nhân2021-03-20 20:08
 • #337: Tương lai một góc2021-03-20 20:09
 • #338: Ta muốn đúc binh2021-03-20 20:09
 • #339: Hồi trở lại đúc văn binh2021-03-20 20:09
 • #340: Thân thể chín đúc2021-03-20 20:10
 • #341: Thiên địa ban thưởng, ba chùy cuộc chiến2021-03-20 20:10
 • #342: Loại dưa đến dưa loại đậu đến đậu2021-03-20 20:10
 • #343: Xâm nhập vào đại lão vòng2021-03-20 20:11
 • #344: Thẩm vấn2021-03-20 20:11
 • #345: E sợ cho thiên hạ bất loạn2021-03-20 20:11
 • #346: Bỏ phiếu Huyền Cơ2021-03-20 20:12
 • #347: Cốt chỉ hướng gió2021-03-20 20:12
 • #348: Ưu tú người không gạt được2021-03-20 20:12
 • #349: Hạ Hổ Vưu thỉnh cầu2021-03-20 20:13
 • #350: Thật có lỗi2021-03-20 20:13
 • #351: Nhật Nguyệt cũng phải lăn2021-03-20 20:13
 • #352: Thôi Lãng chi sóng2021-03-20 20:14
 • #353: Đi đường bên trong2021-03-20 20:14
 • #354: Xe đến trước núi ắt có đường2021-03-20 20:15
 • #355: Lần thứ nhất rời đi Nhân Cảnh2021-03-20 20:15
 • #356: Đông Ly thành2021-03-20 20:15
 • #357: Phụ tử lại gặp lại2021-03-20 20:16
 • #358: Phụ từ tử hiếu2021-03-20 20:16
 • #359: Lại biệt ly2021-03-20 20:16
 • #360: Khởi đầu tốt đẹp2021-03-20 20:16
 • #361: Sói vào miệng cọp (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:17
 • #362: Quân tiên phong2021-03-20 20:17
 • #363: Cảnh còn người mất2021-03-20 20:17
 • #364: Lòng dạ hẹp hòi2021-03-20 20:18
 • #365: Đại Minh phủ Thôi Lãng2021-03-20 20:18
 • #366: Quần hùng tụ Thiên đoạn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:18
 • #367: Gậy quấy phân heo2021-03-20 20:18
 • #368: Giết Hồng Khải kinh bốn phương (cầu đặt mua)2021-03-20 20:19
 • #369: Đúc cái thân lại nói2021-03-20 20:19
 • #370: Ta đang nhớ ngươi2021-03-20 20:19
 • #371: Xông bảng Tiểu Năng Thủ2021-03-20 20:20
 • #372: Sóng đến Địa bảng2021-03-20 20:20
 • #373: Thần văn tấn cấp, Sơn Hải lực lượng (cầu đặt mua)2021-03-20 20:20
 • #374: Giết Lôi Tuyệt, tiếp tục chạy2021-03-20 20:21
 • #375: Tô Vũ tên2021-03-20 20:21
 • #376: Cổ trước cửa thành vào Thiên bảng (cầu đặt mua)2021-03-20 20:21
 • #377: Tùy tiện giết cái Sơn Hải chơi đùa2021-03-20 20:21
 • #378: Cường giả quật khởi2021-03-20 20:22
 • #379: Cổ thành kinh hồn2021-03-20 20:22
 • #380: Tiên tung Ma Ảnh2021-03-20 20:22
 • #381: Đều có mưu tính (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:23
 • #382: Sát lục bắt đầu2021-03-20 20:23
 • #383: Phong Tử2021-03-20 20:24
 • #384: Thiên bảng 11, Tô Vũ!2021-03-20 20:24
 • #385: Cuối cùng bị ngăn chặn2021-03-20 20:24
 • #386: Tô Vũ đòn sát thủ (cầu đặt mua)2021-03-20 20:24
 • #387: Tự cứu chi pháp, kiếm ra cổ ốc (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:25
 • #388: Chết không rõ ràng2021-03-20 20:25
 • #389: Tô Vũ muốn ngươi ba canh chết2021-03-20 20:25
 • #390: Tử thành (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:26
 • #391: Nhảy vọt thời không trao đổi2021-03-20 20:26
 • #392: Lông mày của ngươi có chút gấp2021-03-20 20:26
 • #393: Ta hiểu rõ!2021-03-20 20:27
 • #394: Cá trong chậu (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 20:27
 • #395: Ra khỏi thành tìm lão sư2021-03-20 20:27
 • #396: Thần văn đều dựa vào đánh2021-03-20 20:28
 • #397: Phản săn giết kế hoạch2021-03-20 20:28
 • #398: Đại Minh phủ đứng lên!2021-03-20 20:28
 • #399: Lần nữa vào thành2021-03-20 20:28
 • #400: Đại loạn2021-03-20 20:29
 • #401: Thù này vô hạn2021-03-20 20:29
 • #402: Nhân tộc thà bằng ngày2021-03-20 20:29
 • #403: Cổ thành chi biến kết thúc2021-03-20 20:30
 • #404: Thực lực tăng lên2021-03-20 20:30
 • #405: Cửu tinh sóng gió nổi lên (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:30
 • #406: Bước vào Tinh Thần hải2021-03-20 20:31
 • #407: Thiên Hà đảo, Minh Quang thành (cầu đặt mua)2021-03-20 20:31
 • #408: Ta nghề cũ không phải giết người2021-03-20 20:31
 • #409: Kế hoạch tiến hành lúc, Chu gia người tới2021-03-20 20:31
 • #410: Sống hết sức tưới nhuần2021-03-20 20:32
 • #411: Nguyên khí cửu biến, lớp bụi phủ vào nước2021-03-20 20:32
 • #412: Ta để mắt tới ngươi!2021-03-20 20:33
 • #413: Cửu Tinh thành, ta đến!2021-03-20 20:33
 • #414: Câu cá2021-03-20 20:33
 • #415: Bên trên Cổ Vô Địch thi thể xuất hiện! (cầu đặt mua)2021-03-20 20:33
 • #416: Tìm kiếm Phù Thổ Linh2021-03-20 20:34
 • #417: Vạn sự sẵn sàng, chuẩn bị đấu giá (khôi phục thay mới, cảm ơn mọi người)2021-03-20 20:34
 • #418: Chỗ tránh nạn2021-03-20 20:34
 • #419: Giả đến ngươi làm thật2021-03-20 20:35
 • #420: Giao dịch kết thúc2021-03-20 20:35
 • #421: Chấn động bốn phương2021-03-20 20:35
 • #422: Gặp chuyện đừng hốt hoảng2021-03-20 20:36
 • #423: Vô Địch tụ2021-03-20 20:36
 • #424: Tăng lên điên cuồng2021-03-20 20:36
 • #425: Tô Vũ chết rồi?2021-03-20 20:36
 • #426: Loạn bắt đầu2021-03-20 20:37
 • #427: Quá khứ tương lai thân (cầu đặt mua)2021-03-20 20:37
 • #428: Hoạt Tử nhân cũng là tiêu điểm!2021-03-20 20:37
 • #429: Ngưu phủ trưởng giá lâm2021-03-20 20:38
 • #430: Ta vẫn là có thể cứu giúp2021-03-20 20:38
 • #431: Cổ thành phong vân rơi2021-03-20 20:38
 • #432: Liệp Thiên các Huyền Cửu2021-03-20 20:38
 • #433: Gia nhập Liệp Thiên các2021-03-20 20:39
 • #434: Hắc Ma ngã xuống (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:39
 • #435: Thành chủ chi tranh2021-03-20 20:39
 • #436: Cường sát Nhật Nguyệt2021-03-20 20:40
 • #437: Chính thức kế vị2021-03-20 20:40
 • #438: Đại Hạ chi mưu, lớp bụi phủ xuất quan (cầu đặt mua)2021-03-20 20:40
 • #439: Chó cùng rứt giậu Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 20:41
 • #440: Tinh Hoành rất hài lòng! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:41
 • #441: Đại Tần vương2021-03-20 20:41
 • #442: Tượng đá ra khỏi thành! (cầu đặt mua)2021-03-20 20:41
 • #443: Long Tằm vẫn, loạn thế lên2021-03-20 20:42
 • #444: Ta lại hiểu rõ! (cầu đặt mua)2021-03-20 20:42
 • #445: Ra khỏi thành2021-03-20 20:42
 • #446: Truyền thâu nhập cảnh2021-03-20 20:43
 • #447: Trở về Nhân Cảnh2021-03-20 20:43
 • #448: Ta muốn giấy tính tiền2021-03-20 20:43
 • #449: Lão Bạch, đã lâu không gặp!2021-03-20 20:44
 • #450: Tiêu điểm hội tụ2021-03-20 20:44
 • #451: Ta thật là sợ!2021-03-20 20:44
 • #452: Sư đồ gặp nhau2021-03-20 20:44
 • #453: Hai đầu đường2021-03-20 20:45
 • #454: Trước dương danh2021-03-20 20:45
 • #455: Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn2021-03-20 20:45
 • #456: Ta có một bí mật lớn2021-03-20 20:46
 • #457: Huyền Cửu dương danh2021-03-20 20:46
 • #458: Ta có lớn chỗ dựa2021-03-20 20:46
 • #459: Tượng đá lão đại thủ đoạn nhỏ2021-03-20 20:47
 • #460: Vạn tộc hợp thành Nhân Cảnh2021-03-20 20:47
 • #461: Tô Vũ đương gia2021-03-20 20:47
 • #462: Làm giả ta là chuyên nghiệp2021-03-20 20:47
 • #463: Nam Nguyên di tích2021-03-20 20:48
 • #464: Thiên không sinh ta Tô Vũ2021-03-20 20:48
 • #465: Tài giỏi Huyền Cửu2021-03-20 20:48
 • #466: Văn Mộ bia (cầu đặt mua)2021-03-20 20:49
 • #467: Mặt gặp trưởng lão (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:49
 • #468: Tề tụ Nam Nguyên2021-03-20 20:49
 • #469: Vạn Tộc giáo đại lão2021-03-20 20:49
 • #470: Nói thật ra không ai tin2021-03-20 20:50
 • #471: Tô Vũ mạng lưới quan hệ (cầu đặt mua)2021-03-20 20:50
 • #472: Nam mô cương2021-03-20 20:50
 • #473: Làm việc trượng nghĩa2021-03-20 20:51
 • #474: Kỷ Hồng bị tập kích2021-03-20 20:51
 • #475: Trở về2021-03-20 20:51
 • #476: Sát lục mở ra, Nhật Nguyệt như chó2021-03-20 20:51
 • #477: Đại sát phôi2021-03-20 20:52
 • #478: Gõ?2021-03-20 20:52
 • #479: Hoàng Giáp cùng Hoàng Cửu2021-03-20 20:52
 • #480: Xung đột2021-03-20 20:53
 • #481: Tô Vũ siêu cấp đại sát khí2021-03-20 20:53
 • #482: Huyền Cửu uy phong2021-03-20 20:53
 • #483: Đại Mao cầu cùng Tinh Hoành2021-03-20 20:54
 • #484: Chiến tranh bạo phát2021-03-20 20:54
 • #485: Huyền Giáp, Nguyên Thủy2021-03-20 20:54
 • #486: Một núi càng so một núi cao2021-03-20 20:55
 • #487: Vô Địch vẫn, phản đồ ra2021-03-20 20:55
 • #488: Chư thiên trong ngoài2021-03-20 20:55
 • #489: Bản tôn buông xuống2021-03-20 20:55
 • #490: Phần Hải vẫn2021-03-20 20:56
 • #491: Đảo ngược thời gian2021-03-20 20:56
 • #492: Lão nhị đáng tin cậy!2021-03-20 20:56
 • #493: Nhân Cảnh bại bất bại, vẫn phải xem Tô Vũ2021-03-20 20:57
 • #494: Ta, Chu Thiên Đạo, sập!2021-03-20 20:57
 • #495: Vạn Thiên Vô Thánh2021-03-20 20:57
 • #496: Bắt nguồn từ Đại Hạ, cuối cùng Đại Hạ2021-03-20 20:58
 • #497: Đệ nhất mỹ nam tử2021-03-20 20:58
 • #498: Huyết mạch đổi thành2021-03-20 20:58
 • #499: Hút hút hút2021-03-20 20:58
 • #500: Mối nguy, xem bóng2021-03-20 20:59
 • #501: Ăn ngươi2021-03-20 20:59
 • #502: Đại chiến kết thúc2021-03-20 20:59
 • #503: Sau đó2021-03-20 21:00
 • #504: Liên minh sắp đến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:00
 • #505: Chư phương tiêu điểm2021-03-20 21:00
 • #506: Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ2021-03-20 21:01
 • #507: Nữ nhân không thể trêu vào2021-03-20 21:01
 • #508: Làm cái công cụ người (1)2021-03-20 21:01
 • #509: Làm cái công cụ người (2)2021-03-20 21:01
 • #510: Thượng cổ chuyện cũ2021-03-20 21:02
 • #511: Làm người phải có lương tâm2021-03-20 21:02
 • #512: Có việc hô phụ huynh (cầu đặt mua)2021-03-20 21:02
 • #513: Liên minh thành, Tinh Vũ khải2021-03-20 21:03
 • #514: Cửu Diệp thiên liên (cầu đặt mua)2021-03-20 21:03
 • #515: Khói mù (cầu đặt mua)2021-03-20 21:03
 • #516: Tô Vũ truyền thừa2021-03-20 21:04
 • #517: Người trong đồng đạo2021-03-20 21:04
 • #518: Liễu Thành2021-03-20 21:04
 • #519: Tề tụ một đường2021-03-20 21:04
 • #520: Mỗi người đi một ngả2021-03-20 21:05
 • #521: Mời2021-03-20 21:05
 • #522: Ta nếu vì vương2021-03-20 21:05
 • #523: Danh ngạch chi điểm (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:06
 • #524: Một trận nháo kịch2021-03-20 21:06
 • #525: Thôn phệ tinh huyết (cầu đặt mua)2021-03-20 21:06
 • #526: Ma tính mười phần2021-03-20 21:07
 • #527: Danh ngạch phân phối kết thúc2021-03-20 21:07
 • #528: Sinh Tử quả2021-03-20 21:07
 • #529: Văn minh2021-03-20 21:08
 • #530: Nhặt xác người2021-03-20 21:08
 • #531: Rộng mời giúp đỡ (cầu đặt mua)2021-03-20 21:08
 • #532: Đúc binh bắt đầu2021-03-20 21:09
 • #533: Bên ngoài thánh nội ma (cầu đặt mua)2021-03-20 21:09
 • #534: Dung Thần văn (cầu đặt mua)2021-03-20 21:09
 • #535: Đúc binh thất bại? Trọng thương ngã gục? (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:09
 • #536: Văn Minh Chí2021-03-20 21:10
 • #537: Nhà có một lão2021-03-20 21:10
 • #538: Cảm giác nguy hiểm2021-03-20 21:10
 • #539: Nữ nhân ngươi không thể trêu vào!2021-03-20 21:11
 • #540: Một ngụm thơm ngào ngạt máu (cầu đặt mua)2021-03-20 21:11
 • #541: Là người hay quỷ đều tại Tú, chỉ có Đạo Vương tại bị đánh2021-03-20 21:11
 • #542: Đặc thù lối đi (cầu đặt mua)2021-03-20 21:12
 • #543: Tô Vũ kinh người phát hiện2021-03-20 21:12
 • #544: Học bá mị lực (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:12
 • #545: Tầng thứ nhất, mặt người giới (cầu đặt mua)2021-03-20 21:13
 • #546: Tròng mắt đánh người (cầu đặt mua)2021-03-20 21:13
 • #547: Thần văn vào Nhật Nguyệt, sách tấn Thiên Binh2021-03-20 21:13
 • #548: Thu hoạch2021-03-20 21:14
 • #549: Thái Sơn là ai?2021-03-20 21:14
 • #550: Đại biến thái đến rồi! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:14
 • #551: Hà Đồ cùng ngốc ngốc2021-03-20 21:15
 • #552: Đi đâu chết thế nào (cầu đặt mua)2021-03-20 21:15
 • #553: Hà Đồ tới, chạy! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:15
 • #554: Tử Linh xâm lấn!2021-03-20 21:15
 • #555: Liệp Thiên bảng (cầu đặt mua)2021-03-20 21:16
 • #556: Thu hoạch to lớn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:16
 • #557: Nhặt xác tên ghi (cầu đặt mua)2021-03-20 21:16
 • #558: Tầng tầng tiến lên2021-03-20 21:17
 • #559: Chu Thiên chi pháp hiện!2021-03-20 21:17
 • #560: Lăng Vân nhất biến2021-03-20 21:17
 • #561: Đều không bớt lo (cầu đặt mua)2021-03-20 21:18
 • #562: Đến chỗ nào đều bị người nhớ thương (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:18
 • #563: Tử Linh giá lâm (cầu đặt mua)2021-03-20 21:18
 • #564: Tìm tới ngươi!2021-03-20 21:19
 • #565: Thiên tài cùng Phong Tử!2021-03-20 21:19
 • #566: Đại chiến! (đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2021-03-20 21:19
 • #567: Kinh dị Ma Đa Na! (cầu đặt mua)2021-03-20 21:20
 • #568: Ngoan nhân Tô Vũ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:20
 • #569: Lăng Vân nhị biến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:20
 • #570: Ta tốt ủy khuất!2021-03-20 21:21
 • #571: Ngươi biết ta biết Tần Trấn không biết (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:21
 • #572: Giang hồ đều là ta truyền thuyết2021-03-20 21:21
 • #573: Đều có tính toán (cầu đặt mua)2021-03-20 21:22
 • #574: Người nào khờ người nào ngốc?2021-03-20 21:22
 • #575: Tử Linh lối đi mở2021-03-20 21:22
 • #576: Loạn chiến hợp thành vương phủ (cầu đặt mua)2021-03-20 21:23
 • #577: Tần Thương!2021-03-20 21:23
 • #578: Giết Vô Địch! (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 21:23
 • #579: Thế cục phức tạp2021-03-20 21:24
 • #580: Cửu Diệp thiên liên mở2021-03-20 21:24
 • #581: Thái Sơn!2021-03-20 21:24
 • #582: Giải quyết tốt hậu quả2021-03-20 21:25
 • #583: Quá biến thái mà như thường2021-03-20 21:25
 • #584: Tám tầng2021-03-20 21:25
 • #585: Tìm tới ngươi!2021-03-20 21:26
 • #586: Huyết Hỏa vẫn, thuỷ triều biến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:26
 • #587: Lăng Vân cửu biến2021-03-20 21:26
 • #588: Vào Tử Linh giới2021-03-20 21:27
 • #589: Người tốt Hà Đồ2021-03-20 21:27
 • #590: Ngốc Ngốc!2021-03-20 21:27
 • #591: Mở Chu Thiên thần khiếu!2021-03-20 21:28
 • #592: Trở về!2021-03-20 21:28
 • #593: Đều cho ta kinh ngạc!2021-03-20 21:28
 • #594: Trấn Linh tướng quân!2021-03-20 21:29
 • #595: Phủ đệ phong bế, truyền tống mà về2021-03-20 21:29
 • #596: Giết Vô Địch, trấn chư thiên!2021-03-20 21:29
 • #597: Chiến lên!2021-03-20 21:30
 • #598: Tổ hợp Vô Địch2021-03-20 21:30
 • #599: Đại Âm vương!2021-03-20 21:30
 • #600: Đừng đến, ta muốn dao động người!2021-03-20 21:31
 • #601: Hô người cũng không dùng!2021-03-20 21:31
 • #602: Trấn vạn tộc!2021-03-20 21:32
 • #603: Thiên không thay đổi2021-03-20 21:32
 • #604: Cùng Hạ Thần lần thứ nhất tiếp xúc thân mật2021-03-20 21:32
 • #605: Thu hoạch tràn đầy!2021-03-20 21:32
 • #606: Trang mục lục2021-03-20 21:33
 • #607: Đều có một bí mật lớn2021-03-20 21:33
 • #608: Ta lại hiểu rõ!2021-03-20 21:33
 • #609: Tần chu đáo chặt chẽ nghị, phong vân tái khởi! (cầu đặt mua)2021-03-20 21:34
 • #610: Nhiều người mới hương!2021-03-20 21:34
 • #611: Mao Cầu nhất tộc2021-03-20 21:34
 • #612: Rộng mời bốn phương2021-03-20 21:35
 • #613: Về Nhân Cảnh2021-03-20 21:35
 • #614: Tô Vũ diễn kỹ2021-03-20 21:35
 • #615: Mọi nhà có nỗi khó xử riêng2021-03-20 21:36
 • #616: Thiên Mệnh cháu!2021-03-20 21:36
 • #617: Tô Vũ phong thánh!2021-03-20 21:36
 • #618: Võ Vương hậu duệ?2021-03-20 21:36
 • #619: Tự đại cuồng Tô Vũ!2021-03-20 21:37
 • #620: Trẻ tuổi nóng tính!2021-03-20 21:37
 • #621: Vận khí thật tốt!2021-03-20 21:38
 • #622: Phẫn nộ ra tay!2021-03-20 21:38
 • #623: Tạp huyết!2021-03-20 21:38
 • #624: Đừng cười, nhịn xuống!2021-03-20 21:39
 • #625: Sách cùng bút2021-03-20 21:39
 • #626: Ta yêu lớp bụi phủ2021-03-20 21:39
 • #627: Thánh địa thành lập2021-03-20 21:40
 • #628: Thánh Chủ Tô Vũ2021-03-20 21:40
 • #629: Vũ Hoàng phủ2021-03-20 21:40
 • #630: Thu hoạch ngoài ý muốn2021-03-20 21:41
 • #631: Hôm nay không có chuyện gì!2021-03-20 21:41
 • #632: Tô Vũ lên ngôi, Thiên Uyên bị đánh lén2021-03-20 21:41
 • #633: Diệt giới cuộc chiến!2021-03-20 21:42
 • #634: Trời đất sụp đổ2021-03-20 21:42
 • #635: Sát lục khôn cùng!2021-03-20 21:42
 • #636: Hợp Đạo ngã xuống!2021-03-20 21:43
 • #637: Đồ bốn phương!2021-03-20 21:43
 • #638: Làm tương lai mưu2021-03-20 21:43
 • #639: Văn Vương nhà cũ2021-03-20 21:44
 • #640: Nhân, Cẩu, Thụ, Thư, Cầu2021-03-20 21:44
 • #641: Song Sơn Hải2021-03-20 21:44
 • #642: Sát hầu2021-03-20 21:45
 • #643: Giết cái Hợp Đạo tấn Nhật Nguyệt2021-03-20 21:45
 • #644: Cẩu có cẩu đạo2021-03-20 21:45
 • #645: Đại chiến kết thúc2021-03-20 21:46
 • #646: Giết gà dọa khỉ2021-03-20 21:46
 • #647: Vui đến quên cả trời đất2021-03-20 21:46
 • #648: Họ Chu rất nhiều2021-03-20 21:47
 • #649: Ta đang chờ ngươi!2021-03-20 21:47
 • #650: Chuyện cũ2021-03-20 21:47
 • #651: Thực Thiết chi biến2021-03-20 21:48
 • #652: Bá đạo vô song2021-03-20 21:48
 • #653: Sinh tử lưỡng giới ta vi tôn2021-03-20 21:49
 • #654: Lại vào Tử Linh giới2021-03-20 21:49
 • #655: Lam Sơn cuộc chiến!2021-03-20 21:49
 • #656: Lại vào Tinh Vũ phủ đệ2021-03-20 21:50
 • #657: Tính toán cuối cùng thành không, đại chiến Đông Thiên vương (cầu đặt mua)2021-03-20 21:50
 • #658: Quyết chiến đến cùng (cầu đặt mua)2021-03-20 21:50
 • #659: Ta thắng!2021-03-20 21:51
 • #660: Dồn dập tấn cấp2021-03-20 21:51
 • #661: Tám tầng2021-03-20 21:51
 • #662: Mở cửa đoạt bảo (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:52
 • #663: Chu Thiên Hợp Nhất Khiếu! (cầu đặt mua)2021-03-20 21:52
 • #664: Rời đi Tinh Vũ phủ đệ2021-03-20 21:52
 • #665: Biến hóa2021-03-20 21:53
 • #666: Thần phục2021-03-20 21:53
 • #667: Cùng ta trộn lẫn có thịt ăn2021-03-20 21:53
 • #668: Song song vào Hợp Đạo2021-03-20 21:54
 • #669: Tây Vương phi (cầu đặt mua)2021-03-20 21:54
 • #670: Sinh tử khai chiến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:54
 • #671: Quân vương động khẩu không động thủ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:55
 • #672: Âm hiểm Tô Vũ! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:55
 • #673: Buông xuống Ngũ Hành giới (cầu đặt mua)2021-03-20 21:55
 • #674: Ngũ hành thần phục2021-03-20 21:56
 • #675: 99 thần văn thành!2021-03-20 21:56
 • #676: Hạ giới (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:56
 • #677: Dung đạo thành công2021-03-20 21:57
 • #678: Tô Vũ kế hoạch2021-03-20 21:57
 • #679: Thay thế trấn thủ2021-03-20 21:57
 • #680: Hồng Mông Quy (cầu đặt mua)2021-03-20 21:58
 • #681: Thu phục Nam Vương quá đơn giản2021-03-20 21:58
 • #682: Biến thái sao mà nhiều2021-03-20 21:58
 • #683: Thức tỉnh, tấn cấp2021-03-20 21:59
 • #684: Đánh liền là không nghe lời2021-03-20 21:59
 • #685: Quyết chiến (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:00
 • #686: Đều đang hành động2021-03-20 22:00
 • #687: Vẫn là lão Vạn tốt2021-03-20 22:00
 • #688: Lão Vạn mở đường (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:01
 • #689: Mệnh Giới2021-03-20 22:01
 • #690: Đại bảo bối!2021-03-20 22:01
 • #691: Công Mệnh Giới, Thiên Cổ cười2021-03-20 22:02
 • #692: Ba hầu vẫn2021-03-20 22:02
 • #693: Giết cái úp sấp2021-03-20 22:02
 • #694: Vạn giới ta độc tôn2021-03-20 22:03
 • #695: Hòa ái Tô Vũ2021-03-20 22:03
 • #696: Quy Khư Chi Địa2021-03-20 22:03
 • #697: Thiên Mệnh con trai xuất hiện2021-03-20 22:04
 • #698: Bình định Phượng giới2021-03-20 22:04
 • #699: Tứ Giới bình định2021-03-20 22:05
 • #700: Tân Vũ đến2021-03-20 22:05
 • #701: Văn nhân khinh bỉ dây xích2021-03-20 22:05
 • #702: Bốn đạo đều hiện2021-03-20 22:06
 • #703: Mở kinh thế chi đạo! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:06
 • #704: Thương Sinh đạo mở!2021-03-20 22:06
 • #705: Người đọc sách liền là tiến bộ nhanh (cầu đặt mua)2021-03-20 22:07
 • #706: Muốn đi thượng giới2021-03-20 22:07
 • #707: Vào thượng giới2021-03-20 22:07
 • #708: Định Quân hầu (cầu đặt mua)2021-03-20 22:08
 • #709: Khiêm tốn một chút, ít giết điểm2021-03-20 22:08
 • #710: Quan Thiên ngộ đạo2021-03-20 22:08
 • #711: Định cư Hỗn Độn sơn2021-03-20 22:09
 • #712: Ngục Vương nhất mạch2021-03-20 22:09
 • #713: Trọng thao cựu nghiệp2021-03-20 22:09
 • #714: Hỗn độn lực lượng2021-03-20 22:10
 • #715: Chuẩn bị chém người2021-03-20 22:10
 • #716: Bài binh bố trận giết Hợp Đạo2021-03-20 22:10
 • #717: Hỗn độn nhất tộc2021-03-20 22:11
 • #718: Phản ứng dây chuyền2021-03-20 22:11
 • #719: Thượng giới Thực Thiết tộc (cầu đặt mua)2021-03-20 22:11
 • #720: Cự Trúc hầu điều kiện2021-03-20 22:12
 • #721: Anh Vũ tướng quân2021-03-20 22:12
 • #722: Không giống nhau kết quả2021-03-20 22:13
 • #723: Lục đại Hợp Đạo đủ vào cuộc2021-03-20 22:13
 • #724: Đây là địa bàn của ta!2021-03-20 22:13
 • #725: Nhân Hoàng thật hiếm thấy! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:14
 • #726: Đại đạo trường hà bên trong kiến thức2021-03-20 22:14
 • #727: Triệu tập thuộc cấp giết Thiên Vương2021-03-20 22:14
 • #728: Đại chiến sắp nổi2021-03-20 22:15
 • #729: Tập kích, chém giết, vây kín2021-03-20 22:15
 • #730: Thả pháo hoa chơi đùa2021-03-20 22:15
 • #731: Chạy trốn2021-03-20 22:16
 • #732: Đại Đạo đồ2021-03-20 22:16
 • #733: Chín tầng thu hoạch2021-03-20 22:16
 • #734: Thánh tộc2021-03-20 22:17
 • #735: Cùng Võ Hoàng ôn ôn chuyện2021-03-20 22:17
 • #736: Luận công ban thưởng2021-03-20 22:17
 • #737: Nhân tài đông đúc2021-03-20 22:18
 • #738: Lần nữa thượng giới2021-03-20 22:18
 • #739: Đạt thành nhất trí2021-03-20 22:18
 • #740: Chuẩn bị xuất binh2021-03-20 22:19
 • #741: Hỗn độn vs truyền hỏa (cầu đặt mua)2021-03-20 22:19
 • #742: Đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm2021-03-20 22:19
 • #743: Không Gian Cổ Thú (cầu đặt mua)2021-03-20 22:20
 • #744: Vạn sự sẵn sàng2021-03-20 22:20
 • #745: Nhặt được cái xương cốt (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:20
 • #746: Tự bạo đệ nhất đánh2021-03-20 22:21
 • #747: Cơ hội2021-03-20 22:21
 • #748: Hợp tác không tốt sao?2021-03-20 22:21
 • #749: Thi ân báo đáp2021-03-20 22:22
 • #750: Nhân tộc xong2021-03-20 22:22
 • #751: Nhân Sơn chi nghị2021-03-20 22:22
 • #752: Hợp tác đạt thành2021-03-20 22:23
 • #753: Giao tiếp, dò xét2021-03-20 22:23
 • #754: Tô Vũ dự định2021-03-20 22:23
 • #755: Truyền Hỏa nhất mạch cương mãnh!2021-03-20 22:24
 • #756: Ngã xuống như mưa2021-03-20 22:24
 • #757: Dốc hết hết thảy2021-03-20 22:25
 • #758: Thì tính sao?2021-03-20 22:25
 • #759: Rút lui2021-03-20 22:25
 • #760: Lại gặp nhau (cầu đặt mua)2021-03-20 22:26
 • #761: Tâm tính sập2021-03-20 22:26
 • #762: Ta muốn khai đạo! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:26
 • #763: Thượng giới loạn lên2021-03-20 22:27
 • #764: Đại Đạo Chi Hữu2021-03-20 22:27
 • #765: Nhân Cảnh lớn rút lui2021-03-20 22:27
 • #766: Di chuyển, đào hang2021-03-20 22:28
 • #767: Đục cái lỗ hổng hết sức thoải mái (cầu đặt mua)2021-03-20 22:28
 • #768: Không rét mà run2021-03-20 22:28
 • #769: Không thể tưởng tượng nổi thắng lợi2021-03-20 22:29
 • #770: Vạn sự sẵn sàng2021-03-20 22:29
 • #771: Đều cho mình thêm trò vui2021-03-20 22:29
 • #772: Khai đạo bắt đầu2021-03-20 22:30
 • #773: Phản ứng dây chuyền2021-03-20 22:30
 • #774: Người đọc sách liền là khó dây dưa2021-03-20 22:30
 • #775: Đều tại trả giá2021-03-20 22:31
 • #776: Tới giết ta2021-03-20 22:31
 • #777: Đạo Thành2021-03-20 22:31
 • #778: Bách Chiến trở về2021-03-20 22:32
 • #779: Cảnh còn người mất2021-03-20 22:32
 • #780: Vương không thấy vương2021-03-20 22:32
 • #781: Hao thời gian Trường Hà lông dê2021-03-20 22:33
 • #782: Hết thảy cũng là vì đại nhân2021-03-20 22:33
 • #783: Tam Nguyệt cùng Cự Phủ2021-03-20 22:33
 • #784: Thật đáng thương2021-03-20 22:34
 • #785: Sống lại bắt đầu, Tử Linh ý chí2021-03-20 22:34
 • #786: Dị biến nhiều lần ra2021-03-20 22:34
 • #787: Tô Vũ nội tình2021-03-20 22:35
 • #788: Vị thứ nhất sống lại người (cầu đặt mua)2021-03-20 22:35
 • #789: Võ Hoàng lại chết2021-03-20 22:35
 • #790: Toàn viên thức tỉnh2021-03-20 22:36
 • #791: Chiến lực đỉnh phong2021-03-20 22:36
 • #792: Tô Vũ kế hoạch lớn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:36
 • #793: Bắt Giam Thiên, sinh đạo tấn cấp2021-03-20 22:37
 • #794: Huynh muội cuối cùng gặp nhau2021-03-20 22:37
 • #795: Gặp lại Độc Thư Hổ, thu phục Thiên Mệnh2021-03-20 22:38
 • #796: Tới thượng giới!2021-03-20 22:38
 • #797: Tam tộc chi biến2021-03-20 22:38
 • #798: Điên cuồng bên trong bình tĩnh2021-03-20 22:39
 • #799: Tước đoạt vương vị2021-03-20 22:39
 • #800: Xuất kỳ bất ý2021-03-20 22:39
 • #801: Vở kịch khai mạc!2021-03-20 22:40
 • #802: Xuất chinh (cầu đặt mua)2021-03-20 22:40
 • #803: Đại chiến bùng nổ!2021-03-20 22:40
 • #804: Thế cục biến hóa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:41
 • #805: Thiên Tôn ngã xuống2021-03-20 22:41
 • #806: Loạn chiến giết lung tung (cầu đặt mua)2021-03-20 22:41
 • #807: Ngục Thanh phá cửa2021-03-20 22:42
 • #808: Biến cố mọc thành bụi2021-03-20 22:42
 • #809: Khí vận bạo rạp (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:42
 • #810: Gặp lại Võ Hoàng2021-03-20 22:42
 • #811: Giải phong Thượng Hạ Giới2021-03-20 22:43
 • #812: Dựa vào người không bằng dựa vào mình2021-03-20 22:43
 • #813: Tô Vũ nổi giận2021-03-20 22:43
 • #814: Võ Hoàng phá phong2021-03-20 22:44
 • #815: Vương Kiến Vương, toàn thắng! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:44
 • #816: Lòng dạ hiểm độc Tô Vũ2021-03-20 22:44
 • #817: Xuất chinh! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:45
 • #818: Đấu tướng cuộc chiến2021-03-20 22:45
 • #819: Tan Thời Gian sách (cầu đặt mua)2021-03-20 22:45
 • #820: Chơi hỏng(cầu đặt mua)2021-03-20 22:45
 • #821: Giết người tru tâm! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:46
 • #822: Âm mưu2021-03-20 22:46
 • #823: Tô Vũ chiến Bách Chiến2021-03-20 22:46
 • #824: Thói quen bị hố (cầu đặt mua)2021-03-20 22:47
 • #825: Phá phong, Quy Tắc Chi Chủ2021-03-20 22:47
 • #826: Giết, trốn! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:47
 • #827: Không xứng!2021-03-20 22:48
 • #828: Vạn tộc độn, Bách Chiến vẫn2021-03-20 22:48
 • #829: Kẻ điên đáng sợ nhất2021-03-20 22:49
 • #830: Vũ phu!2021-03-20 22:49
 • #831: Ta, phải tin!2021-03-20 22:49
 • #832: Giết mấy cái cổ thú chơi đùa2021-03-20 22:50
 • #833: Danh sách2021-03-20 22:50
 • #834: Không chịu cô đơn một đám người (cầu đặt mua)2021-03-20 22:50
 • #835: Kinh không kinh hỉ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #836: Chuẩn bị (cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #837: Thiên Đạo tốt luân hồi (cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #838: Tam Thân pháp chi huyền bí (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #839: 6 tuổi trí nhớ2021-03-20 22:52
 • #840: Quá Khứ thân (cầu đặt mua)2021-03-20 22:52
 • #841: Dồn dập đột phá (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:52
 • #842: Binh hùng tướng mạnh, xuất phát! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:53
 • #843: Hắn đến rồi!2021-03-20 22:53
 • #844: Bạch Bào không dễ chọc a! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:53
 • #845: Tô Vũ gặp Nhân Hoàng (cầu đặt mua)2021-03-20 22:54
 • #846: Dối trá cười (cầu đặt mua)2021-03-20 22:54
 • #847: Hắc Vân áp đỉnh (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:54
 • #848: Lựa chọn2021-03-20 22:55
 • #849: Thiên Môn phía sau (cầu đặt mua)2021-03-20 22:55
 • #850: Đại chiến bắt đầu (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:55
 • #851: Sợ hãi (cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #852: Đồ sát! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #853: Tiểu thí ngưu đao (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #854: Tìm thiên địa (cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #855: Ta lại trở về(cầu đặt mua)2021-03-20 22:57
 • #856: Quân sinh ta đã già (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:57
 • #857: Ma quỷ Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 22:57
 • #858: Ăn ý2021-03-20 22:58
 • #859: Văn Vương thiên địa2021-03-20 22:58
 • #860: Kinh khủng tăng lên2021-03-20 22:58
 • #861: Văn Vương cũng muốn mặt2021-03-20 22:59
 • #862: Lại tăng cường người2021-03-20 22:59
 • #863: Sống ở trong trí nhớ2021-03-20 22:59
 • #864: Tô Vũ đương gia (cầu đặt mua)2021-03-20 23:00
 • #865: Đoàn chiến2021-03-20 23:00
 • #866: Thiên tại trợ người nào? (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:00
 • #867: Sát Hoàng! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:01
 • #868: Vĩnh không thần phục! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:01
 • #869: Trở về2021-03-20 23:01
 • #870: Tam môn2021-03-20 23:01
 • #871: Đáng sợ! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:02
 • #872: Đón thêm Thiên Môn cường giả (cầu đặt mua)2021-03-20 23:02
 • #873: Tăng lên, rời đi (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:02
 • #874: Vào Thiên Môn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:03
 • #875: Quy Vân sơn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:03
 • #876: Kế hoạch bắt đầu(vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:03
 • #877: Lục Phương sơn, Đại thống lĩnh (cầu đặt mua)2021-03-20 23:04
 • #878: Thiên Môn loạn lên (cầu đặt mua)2021-03-20 23:04
 • #879: Nghề cũ tiếp tục (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:05
 • #880: Ta muốn Khai Thiên! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:05
 • #881: Dùng thân đúc Thiên (cầu đặt mua)2021-03-20 23:06
 • #882: Ta muốn ăn sạch! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:06
 • #883: Giao dịch (cầu đặt mua)2021-03-20 23:06
 • #884: Quần hùng tụ sáu phương (cầu đặt mua)2021-03-20 23:07
 • #885: Trấn áp bốn phương (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:07
 • #886: Mạnh mẽ Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 23:07
 • #887: Cấm Đoạn hạp cốc chi loạn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:08
 • #888: Trên đời vẫn là nhiều người tốt (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:08
 • #889: Điều binh khiển tướng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:08
 • #890: Khó lường bí mật (cầu đặt mua)2021-03-20 23:09
 • #891: Hành động (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:09
 • #892: Môn lai lịch (cầu đặt mua)2021-03-20 23:09
 • #893: Tử Linh địa ngục2021-03-20 23:10
 • #894: Văn Vương, Võ Vương, Tô Vũ, Tử Linh Chi Chủ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:10
 • #895: Luận đạo (cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2021-03-20 23:10
 • #896: Mưu đồ bí mật việc lớn2021-03-20 23:10
 • #897: Bát quái đảng thắng lợi (cầu đặt mua)2021-03-20 23:11
 • #898: Lạc Hồn cốc (cầu đặt mua)2021-03-20 23:11
 • #899: Đánh giết (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:11
 • #900: Hồn vực băng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:12
 • #901: Ngươi là tín ngưỡng! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:12
 • #902: Ta tôn, thức tỉnh đi! (vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 23:12
 • #903: Cuồng vọng khôn cùng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:13
 • #904: Vạn Kiếp sơn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:13
 • #905: Tuế nguyệt thúc giục người lão (vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 23:13
 • #906: Lẫn vào (cầu đặt mua)2021-03-20 23:13
 • #907: Đến chỗ nào đều hung hăng càn quấy (cầu đặt mua)2021-03-20 23:14
 • #908: Sơ kiến Thời Gian sư (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:14
 • #909: Thủ đoạn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:14
 • #910: Không phải loại lương thiện (cầu đặt mua)2021-03-20 23:15
 • #911: Chiến đấu khai hỏa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:15
 • #912: Tam trọng thiên (cầu đặt mua)2021-03-20 23:15
 • #913: Có việc nên làm có việc không nên làm (cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #914: Đều không nhàn rỗi (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #915: Thời Gian sư đại thắng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #916: Nhân môn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #917: Các lãnh tụ ăn ý (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:17
 • #918: Cấm địa chi hội (cầu đặt mua)2021-03-20 23:17
 • #919: Hỗn loạn tràng diện (cầu đặt mua)2021-03-20 23:17
 • #920: Phân hoá (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:18
 • #921: Còn kém một tay (cầu đặt mua)2021-03-20 23:18
 • #922: Chư thiên mạnh nhất (cầu đặt mua)2021-03-20 23:18
 • #923: Điên cuồng cuộc chiến (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:19
 • #924: Trở về vạn giới (cầu đặt mua)2021-03-20 23:19
 • #925: Tiêu hóa thu hoạch (cầu đặt mua)2021-03-20 23:19
 • #926: Nhân môn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #927: Cuối cùng gặp ngươi (cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #928: Gặp mặt (cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #929: Truy cầu (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #930: Bận rộn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:21
 • #931: Xuống địa môn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:21
 • #932: Địa Môn bên trong phản ứng (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:21
 • #933: Kéo đầu người (cầu đặt mua)2021-03-20 23:22
 • #934: Loạn hay không, ta quyết định (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:22
 • #935: Chỉ đến như thế! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:22
 • #936: Giết chết! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:23
 • #937: Chúng ta tin tưởng ngươi! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:23
 • #938: Giết nhị thánh (cầu đặt mua)2021-03-20 23:23
 • #939: Ma tộc! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:24
 • #940: Nhân Môn Tắc Thiên (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:24
 • #941: Kinh Thiên chi biến! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:24
 • #942: Không nghe ta đều là người xấu (cầu đặt mua)2021-03-20 23:25
 • #943: Đồ tể Tô Vũ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:25
 • #944: Ta chính là Doanh gia (cầu đặt mua)2021-03-20 23:25
 • #945: Chia của kết thúc (cầu đặt mua)2021-03-20 23:26
 • #946: Tam tộc chi bí (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:26
 • #947: Biện pháp so khó khăn nhiều (cầu đặt mua)2021-03-20 23:26
 • #948: Đưa tới cửa (cầu đặt mua)2021-03-20 23:27
 • #949: Thành toàn ngươi! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:27
 • #950: Thiên Cổ vẫn! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:27
 • #951: Vạn tộc cuộc chiến kết thúc (cầu đặt mua)2021-03-20 23:28
 • #952: Nhân Hoàng ấn bên trong (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:28
 • #953: Tân Vũ chi hoàng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:28
 • #954: Đi một lần tương lai (cầu đặt mua)2021-03-20 23:29
 • #955: Quanh đi quẩn lại vẫn là ngươi (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:29
 • #956: Chuẩn bị sẵn sàng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:29
 • #957: Lựa chọn (chủ nhật liền hai chương)2021-03-20 23:29
 • #958: Trảm Nhân Tổ! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:30
 • #959: Tru tâm cuộc chiến! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:30
 • #960: Ma cao một trượng (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:30
 • #961: Tam môn buông xuống (cầu đặt mua)2021-03-20 23:31
 • #962: Thiên địa hợp nhất (cầu đặt mua)2021-03-20 23:31
 • #963: Đánh không lại liền gia nhập (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:31
 • #964: Càng thống khổ càng chân thực (cầu đặt mua)2021-03-20 23:32
 • #965: Nhân Môn Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 23:32
 • #966: Nhân Hoàng mới là nhân vật chính (cầu đặt mua)2021-03-20 23:32
 • #967: Dục hỏa trùng sinh (cầu đặt mua)2021-03-20 23:33
 • #968: Thiên biến vạn hóa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:33
 • #969: Chủ, bộc, tù phạm, ác khách (cầu đặt mua)2021-03-20 23:33
 • #970: Một cái không thể thiếu (liền hai canh)2021-03-20 23:34
 • #971: Lại không Thương Khung kiếm (cầu đặt mua)2021-03-20 23:34
 • #972: Ngắm nhìn bầu trời (vẫn như cũ hai canh, cầu an ủi)2021-03-20 23:34
 • #973: Quân hỏi ngày về không có kỳ (Đại Kết Cục)2021-03-20 23:35
 • #974: Bản hoàn tất cảm nghĩ2021-03-20 23:35

Related posts

Điên Cuồng Thần Hào Chơi Khoa Kỹ

TiKay

Trọng Sinh Chi 2006

TiKay

Hằng Năm Có Ngày Này

TiKay

Ta Có Thể Tùy Cơ Hội Lựa Chọn

TiKay

Đô Thị Y Tiên

TiKay

All in love

THUYS♥️

Leave a Reply