Đô Thị

Vạn Tộc Chi Kiếp

Ta là này chư thiên vạn tộc kiếp!

Đã có hoàn thành tác phẩm 《 Toàn Cầu Cao Võ 》

-Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân…

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Lão Ưng Cật Tiểu Kê
 •  Chương: /974
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phụ tử2021-03-20 18:36
 • #2: Tứ đại học phủ hệ thống2021-03-20 18:37
 • #3: Vạn Tộc sách vẽ2021-03-20 18:37
 • #4: Khai Nguyên gia tốc pháp2021-03-20 18:37
 • #5: Mộng cảnh2021-03-20 18:37
 • #6: Thiết Dực điểu tái hiện2021-03-20 18:37
 • #7: Sách mở ra2021-03-20 18:38
 • #8: Văn Minh Chi Hỏa2021-03-20 18:38
 • #9: Văn Minh học phủ thủ đoạn2021-03-20 18:38
 • #10: Khai Nguyên tứ trọng2021-03-20 18:38
 • #11: Gió êm sóng lặng2021-03-20 18:38
 • #12: Dẫn xà xuất động2021-03-20 18:39
 • #13: Không giống nhau Đại Hạ phủ2021-03-20 18:39
 • #14: Hành động2021-03-20 18:39
 • #15: Hạ Long Võ2021-03-20 18:39
 • #16: Chiến lên2021-03-20 18:40
 • #17: Trận chiến mở màn2021-03-20 18:40
 • #18: Toàn quân bị diệt2021-03-20 18:40
 • #19: Thu hoạch2021-03-20 18:40
 • #20: Lĩnh công2021-03-20 18:41
 • #21: Tràn đầy ác ý2021-03-20 18:41
 • #22: Đằng Không phía trên2021-03-20 18:41
 • #23: Ngươi là của ta!2021-03-20 18:41
 • #24: Ngươi quá bình thường!2021-03-20 18:42
 • #25: Khai Nguyên ngũ trọng2021-03-20 18:42
 • #26: Học bá đang cố gắng2021-03-20 18:42
 • #27: Trấn định!2021-03-20 18:42
 • #28: Nỗ lực a thiếu niên!2021-03-20 18:43
 • #29: Suy một ra ba2021-03-20 18:43
 • #30: Tâm nhãn lớn một chút2021-03-20 18:43
 • #31: Ba cái mục tiêu2021-03-20 18:43
 • #32: Người chưa đến tên trước truyền2021-03-20 18:43
 • #33: Lớn phụ ông2021-03-20 18:44
 • #34: Khai Nguyên bát trọng2021-03-20 18:44
 • #35: Màn lớn một góc2021-03-20 18:44
 • #36: Phong vân khuấy động lúc2021-03-20 18:44
 • #37: Lôi Nguyên đao2021-03-20 18:45
 • #38: Nhanh không kềm được!2021-03-20 18:45
 • #39: Biến hóa thời điểm2021-03-20 18:45
 • #40: Hạ Hầu gia nồi2021-03-20 18:45
 • #41: Lại giết Thiên Quân2021-03-20 18:46
 • #42: Đồng bào2021-03-20 18:46
 • #43: Ngươi không biết xấu hổ dáng vẻ thật là dễ nhìn2021-03-20 18:46
 • #44: Vô lại đương gia2021-03-20 18:46
 • #45: Sát hạch sắp đến2021-03-20 18:47
 • #46: Ý ta đã quyết!2021-03-20 18:47
 • #47: Khắp nơi đều là hố2021-03-20 18:47
 • #48: Không giống nhau sát hạch2021-03-20 18:47
 • #49: Thượng trung hạ chờ2021-03-20 18:48
 • #50: Mọi người chân thành một điểm2021-03-20 18:48
 • #51: Mãn phân!2021-03-20 18:48
 • #52: Không thể nói lý2021-03-20 18:49
 • #53: Địch nhân đến!2021-03-20 18:49
 • #54: Quân tử động khẩu không động thủ2021-03-20 18:49
 • #55: Người thiện lương đáng yêu nhất2021-03-20 18:49
 • #56: Hoài nghi nhân sinh2021-03-20 18:50
 • #57: Nhặt được không nhất định chính là ngươi2021-03-20 18:50
 • #58: Đều có lựa chọn (1)2021-03-20 18:50
 • #59: Đều có lựa chọn (2)2021-03-20 18:50
 • #60: Sát hạch kết thúc2021-03-20 18:51
 • #61: Mới quen Văn Minh học phủ (1)2021-03-20 18:51
 • #62: Mới quen Văn Minh học phủ (2)2021-03-20 18:51
 • #63: Thiên Quân tu luyện công pháp (1)2021-03-20 18:51
 • #64: Thiên Quân tu luyện công pháp (2)2021-03-20 18:51
 • #65: Vạn tộc nhập cảnh2021-03-20 18:51
 • #66: Long Tiềm tại uyên (1)2021-03-20 18:52
 • #67: Long Tiềm tại uyên (2)2021-03-20 18:52
 • #68: Nắm nát tâm (1)2021-03-20 18:52
 • #69: Nắm nát tâm (2)2021-03-20 18:52
 • #70: Ly hương2021-03-20 18:52
 • #71: Ai mà tin a!2021-03-20 18:53
 • #72: Tập kích, giết ngược lại (1)2021-03-20 18:53
 • #73: Tập kích, giết ngược lại (2)2021-03-20 18:53
 • #74: Ta có tiền, rất mạnh! (1)2021-03-20 18:53
 • #75: Ta có tiền, rất mạnh! (2)2021-03-20 18:53
 • #76: Đối xử lạnh nhạt xem thế giới2021-03-20 18:54
 • #77: Giết hết bên trong (1)2021-03-20 18:54
 • #78: Giết hết bên trong (2)2021-03-20 18:54
 • #79: Đại Hạ Văn Minh học phủ2021-03-20 18:54
 • #80: Học phủ sơ ấn tượng2021-03-20 18:54
 • #81: Nữ nhân đều là chướng ngại vật2021-03-20 18:55
 • #82: Duyên phận để cho chúng ta gặp nhau2021-03-20 18:55
 • #83: Tự lực cánh sinh2021-03-20 18:55
 • #84: Đạt thành hiệp nghị2021-03-20 18:56
 • #85: Phụ tu2021-03-20 18:56
 • #86: Đến từ sư bá ác ý2021-03-20 18:56
 • #87: Bái sư2021-03-20 18:56
 • #88: Đa thần văn dung hợp2021-03-20 18:57
 • #89: Mới vào trung tâm nghiên cứu2021-03-20 18:57
 • #90: Cực hạn của ta ở đâu?2021-03-20 18:57
 • #91: Ngươi phiền phức lớn rồi!2021-03-20 18:58
 • #92: Đệ nhất phía dưới đều phế vật2021-03-20 18:58
 • #93: Kết thù2021-03-20 18:58
 • #94: Thiên tài thế giới ngươi không hiểu2021-03-20 18:58
 • #95: Mới quen Lưu Hồng2021-03-20 18:59
 • #96: Ta không có khả năng ngưu như vậy! (cầu đặt mua)2021-03-20 18:59
 • #97: Truyền thừa tiếp (ba canh cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 18:59
 • #98: Làm cái tốt lớp trưởng2021-03-20 18:59
 • #99: Khi dễ người thành thật!2021-03-20 19:00
 • #100: Thần bí ý chí hải (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:00
 • #101: Đúc binh (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:00
 • #102: Ta tâm dần dần biến thành đen!2021-03-20 19:01
 • #103: Thiên Quân2021-03-20 19:01
 • #104: Sách họa trang thứ hai2021-03-20 19:01
 • #105: Giống như ta ưu tú! (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:02
 • #106: Vận khí thật tốt?2021-03-20 19:02
 • #107: Chữ Sát thần văn (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)2021-03-20 19:02
 • #108: Tháng kiểm tra, dưỡng tính (hai vạn càng cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:02
 • #109: Sóng gió (cầu đặt mua)2021-03-20 19:03
 • #110: Thiên đầu vạn tự (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:03
 • #111: Một đòn giết chết!2021-03-20 19:03
 • #112: Đồ đần quá nhiều2021-03-20 19:04
 • #113: Cho các ngươi học một khóa2021-03-20 19:04
 • #114: Công sát chi đạo! (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:04
 • #115: Thần văn chiến kỹ (cầu đặt mua)2021-03-20 19:04
 • #116: Hai cái 9!2021-03-20 19:05
 • #117: Không thể truy đến cùng2021-03-20 19:05
 • #118: Thần văn gạt bỏ (cầu đặt mua)2021-03-20 19:05
 • #119: Giam giữ khu (cầu đặt mua)2021-03-20 19:06
 • #120: Lớp cao cấp kiến thức ghi chép (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:06
 • #121: Ta khả năng điệu thấp không nổi nữa (cầu đặt mua)2021-03-20 19:07
 • #122: Thiên Quân tứ trọng2021-03-20 19:07
 • #123: Văn Minh học phủ sung sướng nhiều (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:07
 • #124: Đều là có kế hoạch người (cầu đặt mua)2021-03-20 19:08
 • #125: Người thành thật Tô Vũ (cảm tạ cuồng dã bé trai bạch ngân minh khen thưởng)2021-03-20 19:08
 • #126: Đại trí giả ngu (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:08
 • #127: Diễn kịch muốn làm thật (cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua)2021-03-20 19:08
 • #128: Cẩn thận vì vương (cầu nguyệt phiếu, đánh mười vị trí đầu)2021-03-20 19:09
 • #129: Lão sư, chùy ta! (cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:09
 • #130: Đến cùng nhiều ít điểm? (cầu nguyệt phiếu, mười vị trí đầu không đi vào)2021-03-20 19:09
 • #131: Giao chiến (cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua)2021-03-20 19:10
 • #132: Khán giả đau lòng, người nghe rơi lệ (hai vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:10
 • #133: Giao dịch (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:10
 • #134: Hố quá nhiều (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:11
 • #135: Người thắng đều biệt khuất (hai vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:11
 • #136: Đấu trí đấu dũng (cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua)2021-03-20 19:11
 • #137: Lão sư chết rất thảm!2021-03-20 19:12
 • #138: Dễ quên Tô Vũ2021-03-20 19:12
 • #139: Thiên giai võ kỹ (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:12
 • #140: Ba người bí cảnh (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:13
 • #141: Hao học phủ lông dê2021-03-20 19:13
 • #142: Xuất quan (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:13
 • #143: Hốt hoảng (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:13
 • #144: Thật Vạn Thạch giả Vạn Thạch2021-03-20 19:14
 • #145: Thật là thơm! (cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:14
 • #146: Châm ngòi thổi gió (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:14
 • #147: Sinh vật khủng bố!2021-03-20 19:14
 • #148: Vở kịch khai mạc2021-03-20 19:15
 • #149: Thần văn giải thi đấu (vạn càng cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:15
 • #150: Phong hỏa rừng núi2021-03-20 19:15
 • #151: Mười vị trí đầu2021-03-20 19:16
 • #152: Cùng tồn tại đệ nhị (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:16
 • #153: Võ kỹ tới tay (cầu đặt mua)2021-03-20 19:16
 • #154: Tô Vũ dự định (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:16
 • #155: Phá sơn biển, trấn Nhật Nguyệt, chiến vô địch (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:17
 • #156: Gió lốc trước giờ2021-03-20 19:17
 • #157: Bí cảnh chấm dứt môn2021-03-20 19:17
 • #158: Ngũ Hành văn quyết2021-03-20 19:17
 • #159: Trăm cường lôi đài2021-03-20 19:18
 • #160: Trăm cường nổi phong vân2021-03-20 19:18
 • #161: Đánh tan!2021-03-20 19:18
 • #162: 350 giới yêu nghiệt nhóm2021-03-20 19:19
 • #163: Tương lai một góc (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)2021-03-20 19:19
 • #164: Sư phụ thật lợi hại!2021-03-20 19:19
 • #165: Thiên phú thần văn2021-03-20 19:19
 • #166: Hồng nhân (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)2021-03-20 19:20
 • #167: Trong sách tự có muôn vàn tính toán (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:20
 • #168: Ta muốn khoác bí danh2021-03-20 19:20
 • #169: Vở kịch khai mạc (đại chương cầu đặt mua)2021-03-20 19:21
 • #170: Quy tắc là cái thứ tốt (hai vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:21
 • #171: Đánh võ mồm cũng có thể giết người (cầu đặt mua)2021-03-20 19:21
 • #172: Biết đến càng nhiều, chết càng nhanh (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:21
 • #173: Hồi trở lại trên đường về2021-03-20 19:22
 • #174: Phiền toái ngấm dần đến2021-03-20 19:22
 • #175: Sư tổ trên đường2021-03-20 19:22
 • #176: Lớn mạnh hội giúp nhau2021-03-20 19:22
 • #177: Liền cứng rắn muốn!2021-03-20 19:23
 • #178: Cường hãn Khoách Thần quyết2021-03-20 19:23
 • #179: Liễu Văn Ngạn trở về2021-03-20 19:23
 • #180: Bạch Phong chạy (cầu đặt mua)2021-03-20 19:24
 • #181: Nhiều người bằng hữu nhiều con đường (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 19:24
 • #182: Đều là gây chuyện chủ2021-03-20 19:24
 • #183: Mạnh mẽ Tô Vũ! (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:24
 • #184: Sơ kiến Hạ Ngọc Văn (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:25
 • #185: Ta Tô Vũ, thua được!2021-03-20 19:25
 • #186: Cơ thể người khiếu huyệt2021-03-20 19:25
 • #187: Quang minh chính đại tư địch2021-03-20 19:26
 • #188: Chỉ cần gan lớn, Văn Minh học phủ chính là ta2021-03-20 19:26
 • #189: Thiên tài Bạch Phong2021-03-20 19:26
 • #190: Ta kiếm rất nhiều!2021-03-20 19:27
 • #191: Lần lượt trở về2021-03-20 19:27
 • #192: Biến cố mọc thành bụi2021-03-20 19:27
 • #193: Đục nước béo cò2021-03-20 19:28
 • #194: Không phải thánh đã ngụy2021-03-20 19:28
 • #195: Sư đồ2021-03-20 19:28
 • #196: Có hắn sư tất có danh đồ2021-03-20 19:28
 • #197: Hạ liễu lời đàm2021-03-20 19:29
 • #198: Đa thần văn hệ nhỏ lớp học2021-03-20 19:29
 • #199: Các lão hội nghị2021-03-20 19:29
 • #200: Tô Vũ thấy Tiểu Nhị2021-03-20 19:29
 • #201: Truyền công2021-03-20 19:30
 • #202: Tin nhảm động nhân tâm2021-03-20 19:30
 • #203: Sư bá2021-03-20 19:30
 • #204: Tâm muốn tàn nhẫn2021-03-20 19:31
 • #205: Xuất quan, xảo ngộ, lẫn nhau ác tâm2021-03-20 19:31
 • #206: Người cuối cùng2021-03-20 19:31
 • #207: Thật thảm!2021-03-20 19:31
 • #208: Tổ đội thành công2021-03-20 19:32
 • #209: Đáng tin cậy Lưu Hồng2021-03-20 19:32
 • #210: Điên cuồng Tô Vũ2021-03-20 19:32
 • #211: Cường thế đánh tan!2021-03-20 19:33
 • #212: Đoạt giải quán quân2021-03-20 19:33
 • #213: Một đời càng so một đời đen2021-03-20 19:33
 • #214: Sơ kiến Vạn Thiên Thánh2021-03-20 19:33
 • #215: Ta đã hiểu!2021-03-20 19:34
 • #216: Ngu xuẩn tiểu bằng hữu2021-03-20 19:34
 • #217: Ta đồ có vô địch chi tư2021-03-20 19:34
 • #218: Ngu ngơ vào phủ )2021-03-20 19:35
 • #219: Trí nhớ không tốt2021-03-20 19:35
 • #220: Vào bí cảnh2021-03-20 19:35
 • #221: Đánh một thương đổi một pháo2021-03-20 19:35
 • #222: Vô xảo bất thành thư2021-03-20 19:36
 • #223: Sư tổ ta cản cản cản!2021-03-20 19:36
 • #224: Bí cảnh nổ2021-03-20 19:36
 • #225: Gánh nặng tại thân2021-03-20 19:36
 • #226: Ly biệt2021-03-20 19:37
 • #227: Người vô thương hổ ý, hổ có hại lòng người2021-03-20 19:37
 • #228: Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi2021-03-20 19:37
 • #229: Nguyên Thần khiếu (cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 19:37
 • #230: Mắc nợ đầy rẫy2021-03-20 19:38
 • #231: Ta không hố bằng hữu2021-03-20 19:38
 • #232: Quang minh chính đại rời đi2021-03-20 19:38
 • #233: Thu phục2021-03-20 19:39
 • #234: Thiên tài làm cho người ta mắt2021-03-20 19:39
 • #235: Mảnh vỡ kí ức2021-03-20 19:39
 • #236: Trảm Đằng Không2021-03-20 19:39
 • #237: Kiếm tiền rất đơn giản2021-03-20 19:40
 • #238: 《 Song Ngô Hợp Khiếu Pháp 》2021-03-20 19:40
 • #239: Một bộ lại một bộ2021-03-20 19:40
 • #240: Công pháp thành2021-03-20 19:40
 • #241: Thiên tài nghiên cứu viên2021-03-20 19:41
 • #242: Ta biết bí mật của ngươi2021-03-20 19:41
 • #243: Sóng gió2021-03-20 19:41
 • #244: Văn Minh học phủ biến hóa2021-03-20 19:42
 • #245: Xuất quan, ám chỉ2021-03-20 19:42
 • #246: Thăm dò2021-03-20 19:42
 • #247: Khánh điển ngày trăm cường yến (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-03-20 19:42
 • #248: Ý ta đã quyết, giết Địch Phong!2021-03-20 19:43
 • #249: Đoạn ngươi sống lưng!2021-03-20 19:43
 • #250: Đêm quá lạnh2021-03-20 19:43
 • #251: Coi trọng2021-03-20 19:44
 • #252: Cá ướp muối Đại Minh phủ2021-03-20 19:44
 • #253: Văn Minh Chi Hỏa2021-03-20 19:44
 • #254: Đếm ngược2021-03-20 19:44
 • #255: Không thơm!2021-03-20 19:45
 • #256: Nhiệm vụ2021-03-20 19:45
 • #257: Tạm biệt2021-03-20 19:45
 • #258: Xuôi nam2021-03-20 19:46
 • #259: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường2021-03-20 19:46
 • #260: Kéo dài câu cá2021-03-20 19:46
 • #261: Sơn Hải hiện tung ảnh2021-03-20 19:46
 • #262: Cuối cùng đến Tinh Lạc sơn2021-03-20 19:47
 • #263: Một tầng lại một tầng2021-03-20 19:47
 • #264: Sơn Hải vẫn2021-03-20 19:47
 • #265: Trảm Lăng Vân, Nhật Nguyệt hiện2021-03-20 19:48
 • #266: Trảm Chu Bình Thăng2021-03-20 19:48
 • #267: Lão Chu ra tay2021-03-20 19:48
 • #268: Cuối cùng cách Đại Hạ phủ2021-03-20 19:48
 • #269: Đại Hạ phong vân2021-03-20 19:49
 • #270: Phụ tử2021-03-20 19:49
 • #271: Tô Vũ vào phủ2021-03-20 19:49
 • #272: Thần kỳ Đại Minh phủ2021-03-20 19:50
 • #273: Siêu cấp phú ông2021-03-20 19:50
 • #274: Mua sắm sở nghiên cứu2021-03-20 19:50
 • #275: Mới vào Đại Minh Văn Minh học phủ2021-03-20 19:50
 • #276: Tha hương tới bạn cố tri (cầu đặt mua)2021-03-20 19:51
 • #277: Cố nhân, thăm dò (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 19:51
 • #278: Loạn tượng ngấm dần lộ ra2021-03-20 19:51
 • #279: Trí Tuệ Chi Thành2021-03-20 19:51
 • #280: Dư ba2021-03-20 19:52
 • #281: Ngưu phủ trưởng, thật trâu!2021-03-20 19:52
 • #282: Khiếu huyệt chi bí2021-03-20 19:52
 • #283: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!2021-03-20 19:53
 • #284: Dư luận2021-03-20 19:53
 • #285: Uy hiếp2021-03-20 19:53
 • #286: Cách không đả ngưu2021-03-20 19:53
 • #287: Mời chào, mật nghị2021-03-20 19:54
 • #288: Ngày ngày câu cá2021-03-20 19:54
 • #289: 360 nguyên khiếu2021-03-20 19:54
 • #290: Sử thượng tối cường Vạn Thạch2021-03-20 19:54
 • #291: Lần nữa cảm tạ Ngưu phủ trưởng2021-03-20 19:55
 • #292: Thực Thiết thú, Bách Đạo các2021-03-20 19:55
 • #293: Kẹt quan2021-03-20 19:55
 • #294: 180 thần khiếu, Mao Cầu tấn cấp2021-03-20 19:56
 • #295: Lần sau lại đến2021-03-20 19:56
 • #296: Thiên Nguyên khí rút ra2021-03-20 19:56
 • #297: Thực Thiết Thất Thập Nhị Chú2021-03-20 19:56
 • #298: Đằng Không sắp đến2021-03-20 19:57
 • #299: Siêu Cấp Cảm Ứng Ngọc2021-03-20 19:57
 • #300: Thật cũng giả lúc giả cũng thật2021-03-20 19:57
 • #301: Vở kịch ngấm dần khai mạc2021-03-20 19:58
 • #302: Dị tượng sơ hiển2021-03-20 19:58
 • #303: Đằng Không2021-03-20 19:58
 • #304: Một mẻ hốt gọn ngại không đủ2021-03-20 19:59
 • #305: Thăng Long cổ bốn vang2021-03-20 19:59
 • #306: Dựa vào lí lẽ biện luận lão Chu2021-03-20 19:59
 • #307: Cha ta nói. . .2021-03-20 19:59
 • #308: An Bình ban đầu2021-03-20 20:00
 • #309: Thiên hạ tiêu điểm chỉ ở hạ2021-03-20 20:00
 • #310: Để tiếng xấu muôn đời2021-03-20 20:00
 • #311: Nơi trút giận2021-03-20 20:01
 • #312: Hồng Đàm xuất quan2021-03-20 20:01
 • #313: Thiên tài đều là tùy tiện chơi đùa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:01
 • #314: Âm Dương Song Khiếu2021-03-20 20:01
 • #315: Tiên tộc trường thọ chi bí2021-03-20 20:02
 • #316: Chư thiên chi biến2021-03-20 20:02
 • #317: Biến hóa bắt đầu2021-03-20 20:02
 • #318: Bạch Phong trở về2021-03-20 20:03
 • #319: Đan Hùng2021-03-20 20:03
 • #320: Thần văn chiến kỹ bia, truyền thừa tam giai hỏa2021-03-20 20:03
 • #321: Quần anh tụ Đại Minh (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-03-20 20:03
 • #322: Trở về lễ2021-03-20 20:04
 • #323: Thảm bại2021-03-20 20:04
 • #324: Tru tâm ngữ điệu2021-03-20 20:04
 • #325: Nháo lớn rồi! (vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 20:05
 • #326: Mạch nước ngầm, mưu tính2021-03-20 20:05
 • #327: Huyền giai Đúc Binh sư2021-03-20 20:05
 • #328: Trạch nam muốn ra ngoài2021-03-20 20:06
 • #329: Dương Khiếu2021-03-20 20:06
 • #330: Vạn sự sẵn sàng, không nợ gió đông (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-03-20 20:06
 • #331: Rời phủ2021-03-20 20:07
 • #332: Ám sát2021-03-20 20:07
 • #333: Không định phân rõ phải trái2021-03-20 20:07
 • #334: Án mạng2021-03-20 20:08
 • #335: Xong chuyện phất áo đi2021-03-20 20:08
 • #336: Tội nhân2021-03-20 20:08
 • #337: Tương lai một góc2021-03-20 20:09
 • #338: Ta muốn đúc binh2021-03-20 20:09
 • #339: Hồi trở lại đúc văn binh2021-03-20 20:09
 • #340: Thân thể chín đúc2021-03-20 20:10
 • #341: Thiên địa ban thưởng, ba chùy cuộc chiến2021-03-20 20:10
 • #342: Loại dưa đến dưa loại đậu đến đậu2021-03-20 20:10
 • #343: Xâm nhập vào đại lão vòng2021-03-20 20:11
 • #344: Thẩm vấn2021-03-20 20:11
 • #345: E sợ cho thiên hạ bất loạn2021-03-20 20:11
 • #346: Bỏ phiếu Huyền Cơ2021-03-20 20:12
 • #347: Cốt chỉ hướng gió2021-03-20 20:12
 • #348: Ưu tú người không gạt được2021-03-20 20:12
 • #349: Hạ Hổ Vưu thỉnh cầu2021-03-20 20:13
 • #350: Thật có lỗi2021-03-20 20:13
 • #351: Nhật Nguyệt cũng phải lăn2021-03-20 20:13
 • #352: Thôi Lãng chi sóng2021-03-20 20:14
 • #353: Đi đường bên trong2021-03-20 20:14
 • #354: Xe đến trước núi ắt có đường2021-03-20 20:15
 • #355: Lần thứ nhất rời đi Nhân Cảnh2021-03-20 20:15
 • #356: Đông Ly thành2021-03-20 20:15
 • #357: Phụ tử lại gặp lại2021-03-20 20:16
 • #358: Phụ từ tử hiếu2021-03-20 20:16
 • #359: Lại biệt ly2021-03-20 20:16
 • #360: Khởi đầu tốt đẹp2021-03-20 20:16
 • #361: Sói vào miệng cọp (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:17
 • #362: Quân tiên phong2021-03-20 20:17
 • #363: Cảnh còn người mất2021-03-20 20:17
 • #364: Lòng dạ hẹp hòi2021-03-20 20:18
 • #365: Đại Minh phủ Thôi Lãng2021-03-20 20:18
 • #366: Quần hùng tụ Thiên đoạn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:18
 • #367: Gậy quấy phân heo2021-03-20 20:18
 • #368: Giết Hồng Khải kinh bốn phương (cầu đặt mua)2021-03-20 20:19
 • #369: Đúc cái thân lại nói2021-03-20 20:19
 • #370: Ta đang nhớ ngươi2021-03-20 20:19
 • #371: Xông bảng Tiểu Năng Thủ2021-03-20 20:20
 • #372: Sóng đến Địa bảng2021-03-20 20:20
 • #373: Thần văn tấn cấp, Sơn Hải lực lượng (cầu đặt mua)2021-03-20 20:20
 • #374: Giết Lôi Tuyệt, tiếp tục chạy2021-03-20 20:21
 • #375: Tô Vũ tên2021-03-20 20:21
 • #376: Cổ trước cửa thành vào Thiên bảng (cầu đặt mua)2021-03-20 20:21
 • #377: Tùy tiện giết cái Sơn Hải chơi đùa2021-03-20 20:21
 • #378: Cường giả quật khởi2021-03-20 20:22
 • #379: Cổ thành kinh hồn2021-03-20 20:22
 • #380: Tiên tung Ma Ảnh2021-03-20 20:22
 • #381: Đều có mưu tính (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:23
 • #382: Sát lục bắt đầu2021-03-20 20:23
 • #383: Phong Tử2021-03-20 20:24
 • #384: Thiên bảng 11, Tô Vũ!2021-03-20 20:24
 • #385: Cuối cùng bị ngăn chặn2021-03-20 20:24
 • #386: Tô Vũ đòn sát thủ (cầu đặt mua)2021-03-20 20:24
 • #387: Tự cứu chi pháp, kiếm ra cổ ốc (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:25
 • #388: Chết không rõ ràng2021-03-20 20:25
 • #389: Tô Vũ muốn ngươi ba canh chết2021-03-20 20:25
 • #390: Tử thành (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:26
 • #391: Nhảy vọt thời không trao đổi2021-03-20 20:26
 • #392: Lông mày của ngươi có chút gấp2021-03-20 20:26
 • #393: Ta hiểu rõ!2021-03-20 20:27
 • #394: Cá trong chậu (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 20:27
 • #395: Ra khỏi thành tìm lão sư2021-03-20 20:27
 • #396: Thần văn đều dựa vào đánh2021-03-20 20:28
 • #397: Phản săn giết kế hoạch2021-03-20 20:28
 • #398: Đại Minh phủ đứng lên!2021-03-20 20:28
 • #399: Lần nữa vào thành2021-03-20 20:28
 • #400: Đại loạn2021-03-20 20:29
 • #401: Thù này vô hạn2021-03-20 20:29
 • #402: Nhân tộc thà bằng ngày2021-03-20 20:29
 • #403: Cổ thành chi biến kết thúc2021-03-20 20:30
 • #404: Thực lực tăng lên2021-03-20 20:30
 • #405: Cửu tinh sóng gió nổi lên (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:30
 • #406: Bước vào Tinh Thần hải2021-03-20 20:31
 • #407: Thiên Hà đảo, Minh Quang thành (cầu đặt mua)2021-03-20 20:31
 • #408: Ta nghề cũ không phải giết người2021-03-20 20:31
 • #409: Kế hoạch tiến hành lúc, Chu gia người tới2021-03-20 20:31
 • #410: Sống hết sức tưới nhuần2021-03-20 20:32
 • #411: Nguyên khí cửu biến, lớp bụi phủ vào nước2021-03-20 20:32
 • #412: Ta để mắt tới ngươi!2021-03-20 20:33
 • #413: Cửu Tinh thành, ta đến!2021-03-20 20:33
 • #414: Câu cá2021-03-20 20:33
 • #415: Bên trên Cổ Vô Địch thi thể xuất hiện! (cầu đặt mua)2021-03-20 20:33
 • #416: Tìm kiếm Phù Thổ Linh2021-03-20 20:34
 • #417: Vạn sự sẵn sàng, chuẩn bị đấu giá (khôi phục thay mới, cảm ơn mọi người)2021-03-20 20:34
 • #418: Chỗ tránh nạn2021-03-20 20:34
 • #419: Giả đến ngươi làm thật2021-03-20 20:35
 • #420: Giao dịch kết thúc2021-03-20 20:35
 • #421: Chấn động bốn phương2021-03-20 20:35
 • #422: Gặp chuyện đừng hốt hoảng2021-03-20 20:36
 • #423: Vô Địch tụ2021-03-20 20:36
 • #424: Tăng lên điên cuồng2021-03-20 20:36
 • #425: Tô Vũ chết rồi?2021-03-20 20:36
 • #426: Loạn bắt đầu2021-03-20 20:37
 • #427: Quá khứ tương lai thân (cầu đặt mua)2021-03-20 20:37
 • #428: Hoạt Tử nhân cũng là tiêu điểm!2021-03-20 20:37
 • #429: Ngưu phủ trưởng giá lâm2021-03-20 20:38
 • #430: Ta vẫn là có thể cứu giúp2021-03-20 20:38
 • #431: Cổ thành phong vân rơi2021-03-20 20:38
 • #432: Liệp Thiên các Huyền Cửu2021-03-20 20:38
 • #433: Gia nhập Liệp Thiên các2021-03-20 20:39
 • #434: Hắc Ma ngã xuống (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:39
 • #435: Thành chủ chi tranh2021-03-20 20:39
 • #436: Cường sát Nhật Nguyệt2021-03-20 20:40
 • #437: Chính thức kế vị2021-03-20 20:40
 • #438: Đại Hạ chi mưu, lớp bụi phủ xuất quan (cầu đặt mua)2021-03-20 20:40
 • #439: Chó cùng rứt giậu Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 20:41
 • #440: Tinh Hoành rất hài lòng! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:41
 • #441: Đại Tần vương2021-03-20 20:41
 • #442: Tượng đá ra khỏi thành! (cầu đặt mua)2021-03-20 20:41
 • #443: Long Tằm vẫn, loạn thế lên2021-03-20 20:42
 • #444: Ta lại hiểu rõ! (cầu đặt mua)2021-03-20 20:42
 • #445: Ra khỏi thành2021-03-20 20:42
 • #446: Truyền thâu nhập cảnh2021-03-20 20:43
 • #447: Trở về Nhân Cảnh2021-03-20 20:43
 • #448: Ta muốn giấy tính tiền2021-03-20 20:43
 • #449: Lão Bạch, đã lâu không gặp!2021-03-20 20:44
 • #450: Tiêu điểm hội tụ2021-03-20 20:44
 • #451: Ta thật là sợ!2021-03-20 20:44
 • #452: Sư đồ gặp nhau2021-03-20 20:44
 • #453: Hai đầu đường2021-03-20 20:45
 • #454: Trước dương danh2021-03-20 20:45
 • #455: Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn2021-03-20 20:45
 • #456: Ta có một bí mật lớn2021-03-20 20:46
 • #457: Huyền Cửu dương danh2021-03-20 20:46
 • #458: Ta có lớn chỗ dựa2021-03-20 20:46
 • #459: Tượng đá lão đại thủ đoạn nhỏ2021-03-20 20:47
 • #460: Vạn tộc hợp thành Nhân Cảnh2021-03-20 20:47
 • #461: Tô Vũ đương gia2021-03-20 20:47
 • #462: Làm giả ta là chuyên nghiệp2021-03-20 20:47
 • #463: Nam Nguyên di tích2021-03-20 20:48
 • #464: Thiên không sinh ta Tô Vũ2021-03-20 20:48
 • #465: Tài giỏi Huyền Cửu2021-03-20 20:48
 • #466: Văn Mộ bia (cầu đặt mua)2021-03-20 20:49
 • #467: Mặt gặp trưởng lão (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 20:49
 • #468: Tề tụ Nam Nguyên2021-03-20 20:49
 • #469: Vạn Tộc giáo đại lão2021-03-20 20:49
 • #470: Nói thật ra không ai tin2021-03-20 20:50
 • #471: Tô Vũ mạng lưới quan hệ (cầu đặt mua)2021-03-20 20:50
 • #472: Nam mô cương2021-03-20 20:50
 • #473: Làm việc trượng nghĩa2021-03-20 20:51
 • #474: Kỷ Hồng bị tập kích2021-03-20 20:51
 • #475: Trở về2021-03-20 20:51
 • #476: Sát lục mở ra, Nhật Nguyệt như chó2021-03-20 20:51
 • #477: Đại sát phôi2021-03-20 20:52
 • #478: Gõ?2021-03-20 20:52
 • #479: Hoàng Giáp cùng Hoàng Cửu2021-03-20 20:52
 • #480: Xung đột2021-03-20 20:53
 • #481: Tô Vũ siêu cấp đại sát khí2021-03-20 20:53
 • #482: Huyền Cửu uy phong2021-03-20 20:53
 • #483: Đại Mao cầu cùng Tinh Hoành2021-03-20 20:54
 • #484: Chiến tranh bạo phát2021-03-20 20:54
 • #485: Huyền Giáp, Nguyên Thủy2021-03-20 20:54
 • #486: Một núi càng so một núi cao2021-03-20 20:55
 • #487: Vô Địch vẫn, phản đồ ra2021-03-20 20:55
 • #488: Chư thiên trong ngoài2021-03-20 20:55
 • #489: Bản tôn buông xuống2021-03-20 20:55
 • #490: Phần Hải vẫn2021-03-20 20:56
 • #491: Đảo ngược thời gian2021-03-20 20:56
 • #492: Lão nhị đáng tin cậy!2021-03-20 20:56
 • #493: Nhân Cảnh bại bất bại, vẫn phải xem Tô Vũ2021-03-20 20:57
 • #494: Ta, Chu Thiên Đạo, sập!2021-03-20 20:57
 • #495: Vạn Thiên Vô Thánh2021-03-20 20:57
 • #496: Bắt nguồn từ Đại Hạ, cuối cùng Đại Hạ2021-03-20 20:58
 • #497: Đệ nhất mỹ nam tử2021-03-20 20:58
 • #498: Huyết mạch đổi thành2021-03-20 20:58
 • #499: Hút hút hút2021-03-20 20:58
 • #500: Mối nguy, xem bóng2021-03-20 20:59
 • #501: Ăn ngươi2021-03-20 20:59
 • #502: Đại chiến kết thúc2021-03-20 20:59
 • #503: Sau đó2021-03-20 21:00
 • #504: Liên minh sắp đến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:00
 • #505: Chư phương tiêu điểm2021-03-20 21:00
 • #506: Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ2021-03-20 21:01
 • #507: Nữ nhân không thể trêu vào2021-03-20 21:01
 • #508: Làm cái công cụ người (1)2021-03-20 21:01
 • #509: Làm cái công cụ người (2)2021-03-20 21:01
 • #510: Thượng cổ chuyện cũ2021-03-20 21:02
 • #511: Làm người phải có lương tâm2021-03-20 21:02
 • #512: Có việc hô phụ huynh (cầu đặt mua)2021-03-20 21:02
 • #513: Liên minh thành, Tinh Vũ khải2021-03-20 21:03
 • #514: Cửu Diệp thiên liên (cầu đặt mua)2021-03-20 21:03
 • #515: Khói mù (cầu đặt mua)2021-03-20 21:03
 • #516: Tô Vũ truyền thừa2021-03-20 21:04
 • #517: Người trong đồng đạo2021-03-20 21:04
 • #518: Liễu Thành2021-03-20 21:04
 • #519: Tề tụ một đường2021-03-20 21:04
 • #520: Mỗi người đi một ngả2021-03-20 21:05
 • #521: Mời2021-03-20 21:05
 • #522: Ta nếu vì vương2021-03-20 21:05
 • #523: Danh ngạch chi điểm (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:06
 • #524: Một trận nháo kịch2021-03-20 21:06
 • #525: Thôn phệ tinh huyết (cầu đặt mua)2021-03-20 21:06
 • #526: Ma tính mười phần2021-03-20 21:07
 • #527: Danh ngạch phân phối kết thúc2021-03-20 21:07
 • #528: Sinh Tử quả2021-03-20 21:07
 • #529: Văn minh2021-03-20 21:08
 • #530: Nhặt xác người2021-03-20 21:08
 • #531: Rộng mời giúp đỡ (cầu đặt mua)2021-03-20 21:08
 • #532: Đúc binh bắt đầu2021-03-20 21:09
 • #533: Bên ngoài thánh nội ma (cầu đặt mua)2021-03-20 21:09
 • #534: Dung Thần văn (cầu đặt mua)2021-03-20 21:09
 • #535: Đúc binh thất bại? Trọng thương ngã gục? (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:09
 • #536: Văn Minh Chí2021-03-20 21:10
 • #537: Nhà có một lão2021-03-20 21:10
 • #538: Cảm giác nguy hiểm2021-03-20 21:10
 • #539: Nữ nhân ngươi không thể trêu vào!2021-03-20 21:11
 • #540: Một ngụm thơm ngào ngạt máu (cầu đặt mua)2021-03-20 21:11
 • #541: Là người hay quỷ đều tại Tú, chỉ có Đạo Vương tại bị đánh2021-03-20 21:11
 • #542: Đặc thù lối đi (cầu đặt mua)2021-03-20 21:12
 • #543: Tô Vũ kinh người phát hiện2021-03-20 21:12
 • #544: Học bá mị lực (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:12
 • #545: Tầng thứ nhất, mặt người giới (cầu đặt mua)2021-03-20 21:13
 • #546: Tròng mắt đánh người (cầu đặt mua)2021-03-20 21:13
 • #547: Thần văn vào Nhật Nguyệt, sách tấn Thiên Binh2021-03-20 21:13
 • #548: Thu hoạch2021-03-20 21:14
 • #549: Thái Sơn là ai?2021-03-20 21:14
 • #550: Đại biến thái đến rồi! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:14
 • #551: Hà Đồ cùng ngốc ngốc2021-03-20 21:15
 • #552: Đi đâu chết thế nào (cầu đặt mua)2021-03-20 21:15
 • #553: Hà Đồ tới, chạy! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:15
 • #554: Tử Linh xâm lấn!2021-03-20 21:15
 • #555: Liệp Thiên bảng (cầu đặt mua)2021-03-20 21:16
 • #556: Thu hoạch to lớn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:16
 • #557: Nhặt xác tên ghi (cầu đặt mua)2021-03-20 21:16
 • #558: Tầng tầng tiến lên2021-03-20 21:17
 • #559: Chu Thiên chi pháp hiện!2021-03-20 21:17
 • #560: Lăng Vân nhất biến2021-03-20 21:17
 • #561: Đều không bớt lo (cầu đặt mua)2021-03-20 21:18
 • #562: Đến chỗ nào đều bị người nhớ thương (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:18
 • #563: Tử Linh giá lâm (cầu đặt mua)2021-03-20 21:18
 • #564: Tìm tới ngươi!2021-03-20 21:19
 • #565: Thiên tài cùng Phong Tử!2021-03-20 21:19
 • #566: Đại chiến! (đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2021-03-20 21:19
 • #567: Kinh dị Ma Đa Na! (cầu đặt mua)2021-03-20 21:20
 • #568: Ngoan nhân Tô Vũ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:20
 • #569: Lăng Vân nhị biến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:20
 • #570: Ta tốt ủy khuất!2021-03-20 21:21
 • #571: Ngươi biết ta biết Tần Trấn không biết (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:21
 • #572: Giang hồ đều là ta truyền thuyết2021-03-20 21:21
 • #573: Đều có tính toán (cầu đặt mua)2021-03-20 21:22
 • #574: Người nào khờ người nào ngốc?2021-03-20 21:22
 • #575: Tử Linh lối đi mở2021-03-20 21:22
 • #576: Loạn chiến hợp thành vương phủ (cầu đặt mua)2021-03-20 21:23
 • #577: Tần Thương!2021-03-20 21:23
 • #578: Giết Vô Địch! (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-03-20 21:23
 • #579: Thế cục phức tạp2021-03-20 21:24
 • #580: Cửu Diệp thiên liên mở2021-03-20 21:24
 • #581: Thái Sơn!2021-03-20 21:24
 • #582: Giải quyết tốt hậu quả2021-03-20 21:25
 • #583: Quá biến thái mà như thường2021-03-20 21:25
 • #584: Tám tầng2021-03-20 21:25
 • #585: Tìm tới ngươi!2021-03-20 21:26
 • #586: Huyết Hỏa vẫn, thuỷ triều biến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:26
 • #587: Lăng Vân cửu biến2021-03-20 21:26
 • #588: Vào Tử Linh giới2021-03-20 21:27
 • #589: Người tốt Hà Đồ2021-03-20 21:27
 • #590: Ngốc Ngốc!2021-03-20 21:27
 • #591: Mở Chu Thiên thần khiếu!2021-03-20 21:28
 • #592: Trở về!2021-03-20 21:28
 • #593: Đều cho ta kinh ngạc!2021-03-20 21:28
 • #594: Trấn Linh tướng quân!2021-03-20 21:29
 • #595: Phủ đệ phong bế, truyền tống mà về2021-03-20 21:29
 • #596: Giết Vô Địch, trấn chư thiên!2021-03-20 21:29
 • #597: Chiến lên!2021-03-20 21:30
 • #598: Tổ hợp Vô Địch2021-03-20 21:30
 • #599: Đại Âm vương!2021-03-20 21:30
 • #600: Đừng đến, ta muốn dao động người!2021-03-20 21:31
 • #601: Hô người cũng không dùng!2021-03-20 21:31
 • #602: Trấn vạn tộc!2021-03-20 21:32
 • #603: Thiên không thay đổi2021-03-20 21:32
 • #604: Cùng Hạ Thần lần thứ nhất tiếp xúc thân mật2021-03-20 21:32
 • #605: Thu hoạch tràn đầy!2021-03-20 21:32
 • #606: Trang mục lục2021-03-20 21:33
 • #607: Đều có một bí mật lớn2021-03-20 21:33
 • #608: Ta lại hiểu rõ!2021-03-20 21:33
 • #609: Tần chu đáo chặt chẽ nghị, phong vân tái khởi! (cầu đặt mua)2021-03-20 21:34
 • #610: Nhiều người mới hương!2021-03-20 21:34
 • #611: Mao Cầu nhất tộc2021-03-20 21:34
 • #612: Rộng mời bốn phương2021-03-20 21:35
 • #613: Về Nhân Cảnh2021-03-20 21:35
 • #614: Tô Vũ diễn kỹ2021-03-20 21:35
 • #615: Mọi nhà có nỗi khó xử riêng2021-03-20 21:36
 • #616: Thiên Mệnh cháu!2021-03-20 21:36
 • #617: Tô Vũ phong thánh!2021-03-20 21:36
 • #618: Võ Vương hậu duệ?2021-03-20 21:36
 • #619: Tự đại cuồng Tô Vũ!2021-03-20 21:37
 • #620: Trẻ tuổi nóng tính!2021-03-20 21:37
 • #621: Vận khí thật tốt!2021-03-20 21:38
 • #622: Phẫn nộ ra tay!2021-03-20 21:38
 • #623: Tạp huyết!2021-03-20 21:38
 • #624: Đừng cười, nhịn xuống!2021-03-20 21:39
 • #625: Sách cùng bút2021-03-20 21:39
 • #626: Ta yêu lớp bụi phủ2021-03-20 21:39
 • #627: Thánh địa thành lập2021-03-20 21:40
 • #628: Thánh Chủ Tô Vũ2021-03-20 21:40
 • #629: Vũ Hoàng phủ2021-03-20 21:40
 • #630: Thu hoạch ngoài ý muốn2021-03-20 21:41
 • #631: Hôm nay không có chuyện gì!2021-03-20 21:41
 • #632: Tô Vũ lên ngôi, Thiên Uyên bị đánh lén2021-03-20 21:41
 • #633: Diệt giới cuộc chiến!2021-03-20 21:42
 • #634: Trời đất sụp đổ2021-03-20 21:42
 • #635: Sát lục khôn cùng!2021-03-20 21:42
 • #636: Hợp Đạo ngã xuống!2021-03-20 21:43
 • #637: Đồ bốn phương!2021-03-20 21:43
 • #638: Làm tương lai mưu2021-03-20 21:43
 • #639: Văn Vương nhà cũ2021-03-20 21:44
 • #640: Nhân, Cẩu, Thụ, Thư, Cầu2021-03-20 21:44
 • #641: Song Sơn Hải2021-03-20 21:44
 • #642: Sát hầu2021-03-20 21:45
 • #643: Giết cái Hợp Đạo tấn Nhật Nguyệt2021-03-20 21:45
 • #644: Cẩu có cẩu đạo2021-03-20 21:45
 • #645: Đại chiến kết thúc2021-03-20 21:46
 • #646: Giết gà dọa khỉ2021-03-20 21:46
 • #647: Vui đến quên cả trời đất2021-03-20 21:46
 • #648: Họ Chu rất nhiều2021-03-20 21:47
 • #649: Ta đang chờ ngươi!2021-03-20 21:47
 • #650: Chuyện cũ2021-03-20 21:47
 • #651: Thực Thiết chi biến2021-03-20 21:48
 • #652: Bá đạo vô song2021-03-20 21:48
 • #653: Sinh tử lưỡng giới ta vi tôn2021-03-20 21:49
 • #654: Lại vào Tử Linh giới2021-03-20 21:49
 • #655: Lam Sơn cuộc chiến!2021-03-20 21:49
 • #656: Lại vào Tinh Vũ phủ đệ2021-03-20 21:50
 • #657: Tính toán cuối cùng thành không, đại chiến Đông Thiên vương (cầu đặt mua)2021-03-20 21:50
 • #658: Quyết chiến đến cùng (cầu đặt mua)2021-03-20 21:50
 • #659: Ta thắng!2021-03-20 21:51
 • #660: Dồn dập tấn cấp2021-03-20 21:51
 • #661: Tám tầng2021-03-20 21:51
 • #662: Mở cửa đoạt bảo (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:52
 • #663: Chu Thiên Hợp Nhất Khiếu! (cầu đặt mua)2021-03-20 21:52
 • #664: Rời đi Tinh Vũ phủ đệ2021-03-20 21:52
 • #665: Biến hóa2021-03-20 21:53
 • #666: Thần phục2021-03-20 21:53
 • #667: Cùng ta trộn lẫn có thịt ăn2021-03-20 21:53
 • #668: Song song vào Hợp Đạo2021-03-20 21:54
 • #669: Tây Vương phi (cầu đặt mua)2021-03-20 21:54
 • #670: Sinh tử khai chiến (cầu đặt mua)2021-03-20 21:54
 • #671: Quân vương động khẩu không động thủ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:55
 • #672: Âm hiểm Tô Vũ! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:55
 • #673: Buông xuống Ngũ Hành giới (cầu đặt mua)2021-03-20 21:55
 • #674: Ngũ hành thần phục2021-03-20 21:56
 • #675: 99 thần văn thành!2021-03-20 21:56
 • #676: Hạ giới (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 21:56
 • #677: Dung đạo thành công2021-03-20 21:57
 • #678: Tô Vũ kế hoạch2021-03-20 21:57
 • #679: Thay thế trấn thủ2021-03-20 21:57
 • #680: Hồng Mông Quy (cầu đặt mua)2021-03-20 21:58
 • #681: Thu phục Nam Vương quá đơn giản2021-03-20 21:58
 • #682: Biến thái sao mà nhiều2021-03-20 21:58
 • #683: Thức tỉnh, tấn cấp2021-03-20 21:59
 • #684: Đánh liền là không nghe lời2021-03-20 21:59
 • #685: Quyết chiến (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:00
 • #686: Đều đang hành động2021-03-20 22:00
 • #687: Vẫn là lão Vạn tốt2021-03-20 22:00
 • #688: Lão Vạn mở đường (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:01
 • #689: Mệnh Giới2021-03-20 22:01
 • #690: Đại bảo bối!2021-03-20 22:01
 • #691: Công Mệnh Giới, Thiên Cổ cười2021-03-20 22:02
 • #692: Ba hầu vẫn2021-03-20 22:02
 • #693: Giết cái úp sấp2021-03-20 22:02
 • #694: Vạn giới ta độc tôn2021-03-20 22:03
 • #695: Hòa ái Tô Vũ2021-03-20 22:03
 • #696: Quy Khư Chi Địa2021-03-20 22:03
 • #697: Thiên Mệnh con trai xuất hiện2021-03-20 22:04
 • #698: Bình định Phượng giới2021-03-20 22:04
 • #699: Tứ Giới bình định2021-03-20 22:05
 • #700: Tân Vũ đến2021-03-20 22:05
 • #701: Văn nhân khinh bỉ dây xích2021-03-20 22:05
 • #702: Bốn đạo đều hiện2021-03-20 22:06
 • #703: Mở kinh thế chi đạo! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:06
 • #704: Thương Sinh đạo mở!2021-03-20 22:06
 • #705: Người đọc sách liền là tiến bộ nhanh (cầu đặt mua)2021-03-20 22:07
 • #706: Muốn đi thượng giới2021-03-20 22:07
 • #707: Vào thượng giới2021-03-20 22:07
 • #708: Định Quân hầu (cầu đặt mua)2021-03-20 22:08
 • #709: Khiêm tốn một chút, ít giết điểm2021-03-20 22:08
 • #710: Quan Thiên ngộ đạo2021-03-20 22:08
 • #711: Định cư Hỗn Độn sơn2021-03-20 22:09
 • #712: Ngục Vương nhất mạch2021-03-20 22:09
 • #713: Trọng thao cựu nghiệp2021-03-20 22:09
 • #714: Hỗn độn lực lượng2021-03-20 22:10
 • #715: Chuẩn bị chém người2021-03-20 22:10
 • #716: Bài binh bố trận giết Hợp Đạo2021-03-20 22:10
 • #717: Hỗn độn nhất tộc2021-03-20 22:11
 • #718: Phản ứng dây chuyền2021-03-20 22:11
 • #719: Thượng giới Thực Thiết tộc (cầu đặt mua)2021-03-20 22:11
 • #720: Cự Trúc hầu điều kiện2021-03-20 22:12
 • #721: Anh Vũ tướng quân2021-03-20 22:12
 • #722: Không giống nhau kết quả2021-03-20 22:13
 • #723: Lục đại Hợp Đạo đủ vào cuộc2021-03-20 22:13
 • #724: Đây là địa bàn của ta!2021-03-20 22:13
 • #725: Nhân Hoàng thật hiếm thấy! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:14
 • #726: Đại đạo trường hà bên trong kiến thức2021-03-20 22:14
 • #727: Triệu tập thuộc cấp giết Thiên Vương2021-03-20 22:14
 • #728: Đại chiến sắp nổi2021-03-20 22:15
 • #729: Tập kích, chém giết, vây kín2021-03-20 22:15
 • #730: Thả pháo hoa chơi đùa2021-03-20 22:15
 • #731: Chạy trốn2021-03-20 22:16
 • #732: Đại Đạo đồ2021-03-20 22:16
 • #733: Chín tầng thu hoạch2021-03-20 22:16
 • #734: Thánh tộc2021-03-20 22:17
 • #735: Cùng Võ Hoàng ôn ôn chuyện2021-03-20 22:17
 • #736: Luận công ban thưởng2021-03-20 22:17
 • #737: Nhân tài đông đúc2021-03-20 22:18
 • #738: Lần nữa thượng giới2021-03-20 22:18
 • #739: Đạt thành nhất trí2021-03-20 22:18
 • #740: Chuẩn bị xuất binh2021-03-20 22:19
 • #741: Hỗn độn vs truyền hỏa (cầu đặt mua)2021-03-20 22:19
 • #742: Đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm2021-03-20 22:19
 • #743: Không Gian Cổ Thú (cầu đặt mua)2021-03-20 22:20
 • #744: Vạn sự sẵn sàng2021-03-20 22:20
 • #745: Nhặt được cái xương cốt (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:20
 • #746: Tự bạo đệ nhất đánh2021-03-20 22:21
 • #747: Cơ hội2021-03-20 22:21
 • #748: Hợp tác không tốt sao?2021-03-20 22:21
 • #749: Thi ân báo đáp2021-03-20 22:22
 • #750: Nhân tộc xong2021-03-20 22:22
 • #751: Nhân Sơn chi nghị2021-03-20 22:22
 • #752: Hợp tác đạt thành2021-03-20 22:23
 • #753: Giao tiếp, dò xét2021-03-20 22:23
 • #754: Tô Vũ dự định2021-03-20 22:23
 • #755: Truyền Hỏa nhất mạch cương mãnh!2021-03-20 22:24
 • #756: Ngã xuống như mưa2021-03-20 22:24
 • #757: Dốc hết hết thảy2021-03-20 22:25
 • #758: Thì tính sao?2021-03-20 22:25
 • #759: Rút lui2021-03-20 22:25
 • #760: Lại gặp nhau (cầu đặt mua)2021-03-20 22:26
 • #761: Tâm tính sập2021-03-20 22:26
 • #762: Ta muốn khai đạo! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:26
 • #763: Thượng giới loạn lên2021-03-20 22:27
 • #764: Đại Đạo Chi Hữu2021-03-20 22:27
 • #765: Nhân Cảnh lớn rút lui2021-03-20 22:27
 • #766: Di chuyển, đào hang2021-03-20 22:28
 • #767: Đục cái lỗ hổng hết sức thoải mái (cầu đặt mua)2021-03-20 22:28
 • #768: Không rét mà run2021-03-20 22:28
 • #769: Không thể tưởng tượng nổi thắng lợi2021-03-20 22:29
 • #770: Vạn sự sẵn sàng2021-03-20 22:29
 • #771: Đều cho mình thêm trò vui2021-03-20 22:29
 • #772: Khai đạo bắt đầu2021-03-20 22:30
 • #773: Phản ứng dây chuyền2021-03-20 22:30
 • #774: Người đọc sách liền là khó dây dưa2021-03-20 22:30
 • #775: Đều tại trả giá2021-03-20 22:31
 • #776: Tới giết ta2021-03-20 22:31
 • #777: Đạo Thành2021-03-20 22:31
 • #778: Bách Chiến trở về2021-03-20 22:32
 • #779: Cảnh còn người mất2021-03-20 22:32
 • #780: Vương không thấy vương2021-03-20 22:32
 • #781: Hao thời gian Trường Hà lông dê2021-03-20 22:33
 • #782: Hết thảy cũng là vì đại nhân2021-03-20 22:33
 • #783: Tam Nguyệt cùng Cự Phủ2021-03-20 22:33
 • #784: Thật đáng thương2021-03-20 22:34
 • #785: Sống lại bắt đầu, Tử Linh ý chí2021-03-20 22:34
 • #786: Dị biến nhiều lần ra2021-03-20 22:34
 • #787: Tô Vũ nội tình2021-03-20 22:35
 • #788: Vị thứ nhất sống lại người (cầu đặt mua)2021-03-20 22:35
 • #789: Võ Hoàng lại chết2021-03-20 22:35
 • #790: Toàn viên thức tỉnh2021-03-20 22:36
 • #791: Chiến lực đỉnh phong2021-03-20 22:36
 • #792: Tô Vũ kế hoạch lớn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:36
 • #793: Bắt Giam Thiên, sinh đạo tấn cấp2021-03-20 22:37
 • #794: Huynh muội cuối cùng gặp nhau2021-03-20 22:37
 • #795: Gặp lại Độc Thư Hổ, thu phục Thiên Mệnh2021-03-20 22:38
 • #796: Tới thượng giới!2021-03-20 22:38
 • #797: Tam tộc chi biến2021-03-20 22:38
 • #798: Điên cuồng bên trong bình tĩnh2021-03-20 22:39
 • #799: Tước đoạt vương vị2021-03-20 22:39
 • #800: Xuất kỳ bất ý2021-03-20 22:39
 • #801: Vở kịch khai mạc!2021-03-20 22:40
 • #802: Xuất chinh (cầu đặt mua)2021-03-20 22:40
 • #803: Đại chiến bùng nổ!2021-03-20 22:40
 • #804: Thế cục biến hóa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:41
 • #805: Thiên Tôn ngã xuống2021-03-20 22:41
 • #806: Loạn chiến giết lung tung (cầu đặt mua)2021-03-20 22:41
 • #807: Ngục Thanh phá cửa2021-03-20 22:42
 • #808: Biến cố mọc thành bụi2021-03-20 22:42
 • #809: Khí vận bạo rạp (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:42
 • #810: Gặp lại Võ Hoàng2021-03-20 22:42
 • #811: Giải phong Thượng Hạ Giới2021-03-20 22:43
 • #812: Dựa vào người không bằng dựa vào mình2021-03-20 22:43
 • #813: Tô Vũ nổi giận2021-03-20 22:43
 • #814: Võ Hoàng phá phong2021-03-20 22:44
 • #815: Vương Kiến Vương, toàn thắng! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:44
 • #816: Lòng dạ hiểm độc Tô Vũ2021-03-20 22:44
 • #817: Xuất chinh! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:45
 • #818: Đấu tướng cuộc chiến2021-03-20 22:45
 • #819: Tan Thời Gian sách (cầu đặt mua)2021-03-20 22:45
 • #820: Chơi hỏng(cầu đặt mua)2021-03-20 22:45
 • #821: Giết người tru tâm! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:46
 • #822: Âm mưu2021-03-20 22:46
 • #823: Tô Vũ chiến Bách Chiến2021-03-20 22:46
 • #824: Thói quen bị hố (cầu đặt mua)2021-03-20 22:47
 • #825: Phá phong, Quy Tắc Chi Chủ2021-03-20 22:47
 • #826: Giết, trốn! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:47
 • #827: Không xứng!2021-03-20 22:48
 • #828: Vạn tộc độn, Bách Chiến vẫn2021-03-20 22:48
 • #829: Kẻ điên đáng sợ nhất2021-03-20 22:49
 • #830: Vũ phu!2021-03-20 22:49
 • #831: Ta, phải tin!2021-03-20 22:49
 • #832: Giết mấy cái cổ thú chơi đùa2021-03-20 22:50
 • #833: Danh sách2021-03-20 22:50
 • #834: Không chịu cô đơn một đám người (cầu đặt mua)2021-03-20 22:50
 • #835: Kinh không kinh hỉ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #836: Chuẩn bị (cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #837: Thiên Đạo tốt luân hồi (cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #838: Tam Thân pháp chi huyền bí (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:51
 • #839: 6 tuổi trí nhớ2021-03-20 22:52
 • #840: Quá Khứ thân (cầu đặt mua)2021-03-20 22:52
 • #841: Dồn dập đột phá (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:52
 • #842: Binh hùng tướng mạnh, xuất phát! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:53
 • #843: Hắn đến rồi!2021-03-20 22:53
 • #844: Bạch Bào không dễ chọc a! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:53
 • #845: Tô Vũ gặp Nhân Hoàng (cầu đặt mua)2021-03-20 22:54
 • #846: Dối trá cười (cầu đặt mua)2021-03-20 22:54
 • #847: Hắc Vân áp đỉnh (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:54
 • #848: Lựa chọn2021-03-20 22:55
 • #849: Thiên Môn phía sau (cầu đặt mua)2021-03-20 22:55
 • #850: Đại chiến bắt đầu (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:55
 • #851: Sợ hãi (cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #852: Đồ sát! (cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #853: Tiểu thí ngưu đao (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #854: Tìm thiên địa (cầu đặt mua)2021-03-20 22:56
 • #855: Ta lại trở về(cầu đặt mua)2021-03-20 22:57
 • #856: Quân sinh ta đã già (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 22:57
 • #857: Ma quỷ Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 22:57
 • #858: Ăn ý2021-03-20 22:58
 • #859: Văn Vương thiên địa2021-03-20 22:58
 • #860: Kinh khủng tăng lên2021-03-20 22:58
 • #861: Văn Vương cũng muốn mặt2021-03-20 22:59
 • #862: Lại tăng cường người2021-03-20 22:59
 • #863: Sống ở trong trí nhớ2021-03-20 22:59
 • #864: Tô Vũ đương gia (cầu đặt mua)2021-03-20 23:00
 • #865: Đoàn chiến2021-03-20 23:00
 • #866: Thiên tại trợ người nào? (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:00
 • #867: Sát Hoàng! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:01
 • #868: Vĩnh không thần phục! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:01
 • #869: Trở về2021-03-20 23:01
 • #870: Tam môn2021-03-20 23:01
 • #871: Đáng sợ! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:02
 • #872: Đón thêm Thiên Môn cường giả (cầu đặt mua)2021-03-20 23:02
 • #873: Tăng lên, rời đi (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:02
 • #874: Vào Thiên Môn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:03
 • #875: Quy Vân sơn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:03
 • #876: Kế hoạch bắt đầu(vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:03
 • #877: Lục Phương sơn, Đại thống lĩnh (cầu đặt mua)2021-03-20 23:04
 • #878: Thiên Môn loạn lên (cầu đặt mua)2021-03-20 23:04
 • #879: Nghề cũ tiếp tục (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:05
 • #880: Ta muốn Khai Thiên! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:05
 • #881: Dùng thân đúc Thiên (cầu đặt mua)2021-03-20 23:06
 • #882: Ta muốn ăn sạch! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:06
 • #883: Giao dịch (cầu đặt mua)2021-03-20 23:06
 • #884: Quần hùng tụ sáu phương (cầu đặt mua)2021-03-20 23:07
 • #885: Trấn áp bốn phương (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:07
 • #886: Mạnh mẽ Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 23:07
 • #887: Cấm Đoạn hạp cốc chi loạn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:08
 • #888: Trên đời vẫn là nhiều người tốt (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:08
 • #889: Điều binh khiển tướng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:08
 • #890: Khó lường bí mật (cầu đặt mua)2021-03-20 23:09
 • #891: Hành động (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:09
 • #892: Môn lai lịch (cầu đặt mua)2021-03-20 23:09
 • #893: Tử Linh địa ngục2021-03-20 23:10
 • #894: Văn Vương, Võ Vương, Tô Vũ, Tử Linh Chi Chủ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:10
 • #895: Luận đạo (cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2021-03-20 23:10
 • #896: Mưu đồ bí mật việc lớn2021-03-20 23:10
 • #897: Bát quái đảng thắng lợi (cầu đặt mua)2021-03-20 23:11
 • #898: Lạc Hồn cốc (cầu đặt mua)2021-03-20 23:11
 • #899: Đánh giết (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:11
 • #900: Hồn vực băng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:12
 • #901: Ngươi là tín ngưỡng! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:12
 • #902: Ta tôn, thức tỉnh đi! (vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 23:12
 • #903: Cuồng vọng khôn cùng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:13
 • #904: Vạn Kiếp sơn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:13
 • #905: Tuế nguyệt thúc giục người lão (vạn càng cầu nguyệt phiếu)2021-03-20 23:13
 • #906: Lẫn vào (cầu đặt mua)2021-03-20 23:13
 • #907: Đến chỗ nào đều hung hăng càn quấy (cầu đặt mua)2021-03-20 23:14
 • #908: Sơ kiến Thời Gian sư (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:14
 • #909: Thủ đoạn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:14
 • #910: Không phải loại lương thiện (cầu đặt mua)2021-03-20 23:15
 • #911: Chiến đấu khai hỏa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:15
 • #912: Tam trọng thiên (cầu đặt mua)2021-03-20 23:15
 • #913: Có việc nên làm có việc không nên làm (cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #914: Đều không nhàn rỗi (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #915: Thời Gian sư đại thắng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #916: Nhân môn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:16
 • #917: Các lãnh tụ ăn ý (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:17
 • #918: Cấm địa chi hội (cầu đặt mua)2021-03-20 23:17
 • #919: Hỗn loạn tràng diện (cầu đặt mua)2021-03-20 23:17
 • #920: Phân hoá (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:18
 • #921: Còn kém một tay (cầu đặt mua)2021-03-20 23:18
 • #922: Chư thiên mạnh nhất (cầu đặt mua)2021-03-20 23:18
 • #923: Điên cuồng cuộc chiến (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:19
 • #924: Trở về vạn giới (cầu đặt mua)2021-03-20 23:19
 • #925: Tiêu hóa thu hoạch (cầu đặt mua)2021-03-20 23:19
 • #926: Nhân môn (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #927: Cuối cùng gặp ngươi (cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #928: Gặp mặt (cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #929: Truy cầu (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:20
 • #930: Bận rộn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:21
 • #931: Xuống địa môn (cầu đặt mua)2021-03-20 23:21
 • #932: Địa Môn bên trong phản ứng (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:21
 • #933: Kéo đầu người (cầu đặt mua)2021-03-20 23:22
 • #934: Loạn hay không, ta quyết định (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:22
 • #935: Chỉ đến như thế! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:22
 • #936: Giết chết! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:23
 • #937: Chúng ta tin tưởng ngươi! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:23
 • #938: Giết nhị thánh (cầu đặt mua)2021-03-20 23:23
 • #939: Ma tộc! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:24
 • #940: Nhân Môn Tắc Thiên (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:24
 • #941: Kinh Thiên chi biến! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:24
 • #942: Không nghe ta đều là người xấu (cầu đặt mua)2021-03-20 23:25
 • #943: Đồ tể Tô Vũ (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:25
 • #944: Ta chính là Doanh gia (cầu đặt mua)2021-03-20 23:25
 • #945: Chia của kết thúc (cầu đặt mua)2021-03-20 23:26
 • #946: Tam tộc chi bí (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:26
 • #947: Biện pháp so khó khăn nhiều (cầu đặt mua)2021-03-20 23:26
 • #948: Đưa tới cửa (cầu đặt mua)2021-03-20 23:27
 • #949: Thành toàn ngươi! (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:27
 • #950: Thiên Cổ vẫn! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:27
 • #951: Vạn tộc cuộc chiến kết thúc (cầu đặt mua)2021-03-20 23:28
 • #952: Nhân Hoàng ấn bên trong (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:28
 • #953: Tân Vũ chi hoàng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:28
 • #954: Đi một lần tương lai (cầu đặt mua)2021-03-20 23:29
 • #955: Quanh đi quẩn lại vẫn là ngươi (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:29
 • #956: Chuẩn bị sẵn sàng (cầu đặt mua)2021-03-20 23:29
 • #957: Lựa chọn (chủ nhật liền hai chương)2021-03-20 23:29
 • #958: Trảm Nhân Tổ! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:30
 • #959: Tru tâm cuộc chiến! (cầu đặt mua)2021-03-20 23:30
 • #960: Ma cao một trượng (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:30
 • #961: Tam môn buông xuống (cầu đặt mua)2021-03-20 23:31
 • #962: Thiên địa hợp nhất (cầu đặt mua)2021-03-20 23:31
 • #963: Đánh không lại liền gia nhập (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:31
 • #964: Càng thống khổ càng chân thực (cầu đặt mua)2021-03-20 23:32
 • #965: Nhân Môn Tô Vũ (cầu đặt mua)2021-03-20 23:32
 • #966: Nhân Hoàng mới là nhân vật chính (cầu đặt mua)2021-03-20 23:32
 • #967: Dục hỏa trùng sinh (cầu đặt mua)2021-03-20 23:33
 • #968: Thiên biến vạn hóa (vạn càng cầu đặt mua)2021-03-20 23:33
 • #969: Chủ, bộc, tù phạm, ác khách (cầu đặt mua)2021-03-20 23:33
 • #970: Một cái không thể thiếu (liền hai canh)2021-03-20 23:34
 • #971: Lại không Thương Khung kiếm (cầu đặt mua)2021-03-20 23:34
 • #972: Ngắm nhìn bầu trời (vẫn như cũ hai canh, cầu an ủi)2021-03-20 23:34
 • #973: Quân hỏi ngày về không có kỳ (Đại Kết Cục)2021-03-20 23:35
 • #974: Bản hoàn tất cảm nghĩ2021-03-20 23:35

Related posts

Thái Thái Thỉnh Tự Trọng

TiKay

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

TiKay

Nhân Sinh Hung Hãn

TiKay

Leave a Reply