Huyền Huyễn

Ngoại Môn Đại Sư Huynh

Một cái oa tại ngoại môn cẩu vương!
Một con sói giấu ở trong đàn dê!
Từng bước một bị buộc đi hướng thế giới này sân khấu.
Từ đây, thế nhân phát ra điên cuồng hét lên,
“Ngưu phê!”
( vô địch văn! )

✍✍Cảnh giới phân chia

Linh tu cảnh giới:

Đệ nhất cảnh: Khí Hải cảnh – cửu giai

Đệ nhị cảnh: Thông Mạch cảnh – cửu giai

Đệ tam cảnh: Ngưng Đan cảnh – cửu giai (1-3 Hư Đan, 4-6 Thực Đan, 7-9 Kim Đan)

Đệ tứ cảnh: Thần Kiều cảnh – cửu giai (1-3 Trùng Khiếu, 4-6 Thiên Kiều, 7-9 Thông Huyền)

Đệ ngũ cảnh: Nguyên Thần cảnh – cửu giai (1-4 Hóa Thần, 5-8 Pháp Tướng, cửu giai đại viên mãn)

Đệ lục cảnh: Sinh Tử cảnh – cửu giai (1-8 linh kiếp, 9 lôi kiếp, dung hợp đại viên mãn)

Đệ thất cảnh: Niết Bàn cảnh – cửu chuyển

Đệ bát cảnh: Tạo Hóa tam cảnh (Văn Đạo Cảnh, Tạo Vật Cảnh, Thiên Tượng cảnh)

Đệ cửu cảnh: Chân Tiên cảnh (cửu giai)

Đệ thập cảnh: Tiên Vương cảnh (cửu giai, phong hào Tiên Vương)

Đệ thập nhất cảnh: Đại Đế cảnh (Đại Đế, phong hào Đại Đế, Vô Địch Đại Đế)

Đệ thập nhị cảnh: Thần Ma cảnh (hạ vị, trung vị, thượng vị Thần Ma)

Đệ thập tam cảnh: Thần Ma Vương

Đệ thập tứ cảnh: Chí Tôn

Đệ thập ngũ cảnh: ?

. . .

Võ tu cảnh giới:

1, Luyện Thể cảnh (cửu trọng)

2, Luyện Tạng cảnh (cửu trọng)

3, Kim Thân cảnh (cửu chuyển)

4, Thần Phách cảnh (cửu trọng)

5, Võ Hồn cảnh (cửu trọng)

6, Độ Kiếp cảnh (cửu kiếp)

7, Trường Sinh cảnh (lược)

8, Bất Tử cảnh (lược)

9, Toái Hư cảnh. . .

10, Thần Vũ cảnh. . .

11, Đại Đế

12, Thần Ma cảnh

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Tựu Thị Bất Cật Ngư
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Vọng Hồ phong hạ câu cá lang (cầu cất giữ đề cử)2021-03-16 10:27
 • #2: Tu luyện là không có khả năng tu luyện2021-03-16 10:27
 • #3: Hắc Thạch bí cảnh (cầu cất giữ phiếu đề cử)2021-03-16 10:27
 • #4: Cuộc sống của người có tiền2021-03-16 10:27
 • #5: Tiên Đỉnh phong2021-03-16 10:28
 • #6: Cẩu đạo2021-03-16 10:28
 • #7: Hàng năm khảo hạch2021-03-16 10:28
 • #8: Chốn trở về2021-03-16 10:28
 • #9: Vớ va vớ vẩn linh khí2021-03-16 10:28
 • #10: Hầu bao đại co lại2021-03-16 10:28
 • #11: Tông môn nhiệm vụ2021-03-16 10:28
 • #12: Kỳ Sơn2021-03-16 10:28
 • #13: Năm mắt bốn tay quái dị thạch tượng2021-03-16 10:28
 • #14: Bại cục2021-03-16 10:28
 • #15: Bị phạt Lạc Lôi phong2021-03-16 10:29
 • #16: Đầu voi đuôi chuột đào quần2021-03-16 10:29
 • #17: Đêm trước2021-03-16 10:29
 • #18: Hội Minh sơn2021-03-16 10:29
 • #19: Bí cảnh mở ra2021-03-16 10:29
 • #20: Quỷ dị trầm thấp tiếng cười2021-03-16 10:29
 • #21: Tuế nguyệt tàn ngân2021-03-16 10:29
 • #22: Huyết dịch kéo thành đường thẳng2021-03-16 10:29
 • #23: Thật hài lòng (cầu cái cất giữ + phiếu đề cử)2021-03-16 10:29
 • #24: Luyện hóa2021-03-16 10:29
 • #25: Bảo bối, ta đến2021-03-16 10:30
 • #26: Chính kinh khôi lỗi2021-03-16 10:30
 • #27: Một kiện có giá trị cất giữ đồ vật2021-03-16 10:30
 • #28: Mộ sư tỷ (cầu cất giữ đề cử)2021-03-16 10:30
 • #29: Táo bạo nữ Husky2021-03-16 10:30
 • #30: Truyền thừa lối vào (cầu cất giữ đề cử)2021-03-16 10:30
 • #31: Thương hắc cự trụ2021-03-16 10:30
 • #32: Chí bảo2021-03-16 10:30
 • #33: Danh ngạch (cầu đề cử cất giữ)2021-03-16 10:30
 • #34: Rốt cuộc ta nhóm được ngươi (cầu cất giữ đề cử)2021-03-16 10:30
 • #35: Số liệu tiến hóa (cầu, ngươi hiểu)2021-03-16 10:31
 • #36: Chiến Long Đài (cầu cất giữ đề cử)2021-03-16 10:31
 • #37: Lại một cái hố (cầu! )2021-03-16 10:31
 • #38: Tiểu Hỏa Tước (cầu duy trì)2021-03-16 10:31
 • #39: Pháp tương đối pháp tướng2021-03-16 10:31
 • #40: Lĩnh vực (các loại cầu)2021-03-16 10:31
 • #41: Vùng đất bằng phẳng (cầu hết thảy)2021-03-16 10:31
 • #42: Miểu sát (cầu duy trì)2021-03-16 10:31
 • #43: Giang lên (van cầu cầu)2021-03-16 10:31
 • #44: Thứ ba (cầu phiếu)2021-03-16 10:31
 • #45: Liền cho ta nhìn cái này (cầu)2021-03-16 10:32
 • #46: Pháp tắc thêm điểm (cầu)2021-03-16 10:32
 • #47: Cẩm Châu thành (cầu)2021-03-16 10:32
 • #48: Tranh Thiên giáo2021-03-16 10:32
 • #49: Phàm nhân cùng tu sĩ2021-03-16 10:32
 • #50: Sâu kiến2021-03-16 10:32
 • #51: Hắc bào sứ giả2021-03-16 10:32
 • #52: Huyết hải2021-03-16 10:32
 • #53: Nổ2021-03-16 10:33
 • #54: Ta nguyện ý2021-03-16 10:33
 • #55: Tập tranh (cầu duy trì)2021-03-16 10:33
 • #56: Tiểu trúc (cầu duy trì)2021-03-16 10:33
 • #57: Bày quầy bán hàng (nước mắt cầu)2021-03-16 10:33
 • #58: Giao dịch2021-03-16 10:33
 • #59: Linh Minh Thạch Thai2021-03-16 10:33
 • #60: Phân thân (cầu duy trì)2021-03-16 10:33
 • #61: Truyền Công điện2021-03-16 10:33
 • #62: Đông Hải (rảnh đến dạo chơi)2021-03-16 10:33
 • #63: Yêu triều2021-03-16 10:34
 • #64: Cho ta giết chết bọn chúng2021-03-16 10:34
 • #65: Tái chiến (cảm tạ)2021-03-16 10:34
 • #66: Cái này là đệ đệ ta2021-03-16 10:34
 • #67: Ta đến giúp ngươi2021-03-16 10:34
 • #68: Không nghe lời hài tử2021-03-16 10:34
 • #69: Vận khí ta không có kia kém (cầu)2021-03-16 10:34
 • #70: Đồ sinh biến cố (tân một vòng cầu duy trì)2021-03-16 10:34
 • #71: Ăn phân đi ngươi2021-03-16 10:34
 • #72: Đáng tin cậy người khó tìm2021-03-16 10:35
 • #73: Chiến Yêu Hoàng2021-03-16 10:35
 • #74: Đầu thiết?2021-03-16 10:35
 • #75: Làm phi tiêu sao2021-03-16 10:35
 • #76: Ta cự tuyệt2021-03-16 10:35
 • #77: Thành giao2021-03-16 10:35
 • #78: Đi tới2021-03-16 10:35
 • #79: Đầu bên trong đều là thảo2021-03-16 10:35
 • #80: Có điểm cứng2021-03-16 10:35
 • #81: Chiến2021-03-16 10:35
 • #82: Không hội trùng hợp như vậy chứ2021-03-16 10:36
 • #83: Một nửa2021-03-16 10:36
 • #84: Tỉnh lại2021-03-16 10:36
 • #85: Âm Ma đảo2021-03-16 10:36
 • #86: Tạm thời đào thoát2021-03-16 10:36
 • #87: Ngăn chặn2021-03-16 10:36
 • #88: Sơ bộ2021-03-16 10:36
 • #89: Phong Bạo hải (cầu phiếu đề cử)2021-03-16 10:36
 • #90: Giày vò (nói cái sự tình)2021-03-16 10:36
 • #91: Lôi kiếp2021-03-16 10:36
 • #92: Độ kiếp (cầu thủ đặt)2021-03-16 10:37
 • #93: Hung thú khu (cầu thủ đặt)2021-03-16 10:37
 • #94: Định hồn bí thuật (cầu thủ đặt)2021-03-16 10:37
 • #95: Dự khuyết thánh tử (cầu đặt mua)2021-03-16 10:37
 • #96: Chiến thiếp (cầu thủ đặt, thời gian nhanh đến)2021-03-16 10:37
 • #97: Lễ vật cùng nghịch chuyển tình thế2021-03-16 10:37
 • #98: Ngươi được không?2021-03-16 10:37
 • #99: Kinh long vừa hiện2021-03-16 10:37
 • #100: Thận Long (cầu phiếu)2021-03-16 10:37
 • #101: Leo cây (cầu phiếu)2021-03-16 10:38
 • #102: Sư đệ xin dừng bước (cầu đặt mua)2021-03-16 10:38
 • #103: Muốn hết(cầu đặt mua)2021-03-16 10:38
 • #104: Chờ ngươi lông dài đủ(cầu đặt mua)2021-03-16 10:38
 • #105: Ăn bao nhiêu cân thạch tín (cầu đặt mua)2021-03-16 10:38
 • #106: Cảnh Thiên Chung bảy vang (cầu đặt mua)2021-03-16 10:38
 • #107: Đại lão toàn bộ vũ trang (cầu đặt mua)2021-03-16 10:38
 • #108: Theo kế hoạch hành sự? (cầu duy trì)2021-03-16 10:38
 • #109: Non nớt tiếng cuồng tiếu (cầu đặt mua)2021-03-16 10:38
 • #110: Lưu Bình An khẽ nhíu mày (cầu)2021-03-16 10:38
 • #111: Thuấn sát (các loại cầu)2021-03-16 10:39
 • #112: Ngươi làm hư ta linh giáp (cầu)2021-03-16 10:39
 • #113: Đều là lão âm bỉ (cầu)2021-03-16 10:39
 • #114: Một cái bàn tay (cầu)2021-03-16 10:39
 • #115: Quái dị lại gặp lại (cầu)2021-03-16 10:39
 • #116: Liền để phân thân gặp quỷ đi thôi (cầu)2021-03-16 10:39
 • #117: Phân thân bị người bày trò2021-03-16 10:39
 • #118: Đế binh thần khí (cầu hết thảy)2021-03-16 10:39
 • #119: Vận khí của ta rất tốt (cầu đặt mua)2021-03-16 10:40
 • #120: Hình Ngục sơn (cầu)2021-03-16 10:40
 • #121: Ta tuyển cái trứng (cầu đặt mua)2021-03-16 10:40
 • #122: Chư tộc hiệp nghị2021-03-16 10:40
 • #123: Trường sinh bất tử2021-03-16 10:40
 • #124: Tâm bên trong không lảm nhảm lảm nhảm (cầu đặt mua)2021-03-16 10:40
 • #125: Độc thân cẩu ngôn ngữ nghệ thuật2021-03-16 10:40
 • #126: Tiên Linh phong tiểu tổ tông2021-03-16 10:40
 • #127: Ngươi qua loa dáng vẻ quá soái2021-03-16 10:40
 • #128: Đông Hải ma tung (cầu duy trì)2021-03-16 10:41
 • #129: Kiếm thuật áo nghĩa2021-03-16 10:41
 • #130: Huyết hà2021-03-16 10:41
 • #131: Sư huynh uy vũ2021-03-16 10:41
 • #132: Sư huynh cứu mạng a2021-03-16 10:41
 • #133: Xát, bổ ta đao2021-03-16 10:41
 • #134: Thánh tử liền cái này bức dạng?2021-03-16 10:41
 • #135: Đừng mù ồn ào2021-03-16 10:41
 • #136: Mạng ta xong rồi2021-03-16 10:41
 • #137: Ma Thần chi cốt2021-03-16 10:42
 • #138: Chân ma2021-03-16 10:42
 • #139: Thiên địa giam cầm2021-03-16 10:42
 • #140: Có lỗi, ngươi không có trứng trứng2021-03-16 10:42
 • #141: Cái này thật lạnh2021-03-16 10:42
 • #142: Họa phúc tương y2021-03-16 10:42
 • #143: Không thể diễn tả đồ vật2021-03-16 10:42
 • #144: Nhớ rõ hoá vàng mã (cầu đặt mua)2021-03-16 10:42
 • #145: Tuyệt đối không phải người2021-03-16 10:43
 • #146: Ca không nói2021-03-16 10:43
 • #147: Chân Tiên yến2021-03-16 10:43
 • #148: Linh Thiền Tử2021-03-16 10:43
 • #149: Cơ trí như ta lại bị đánh mặt2021-03-16 10:43
 • #150: Thần Mạch Châu (cầu)2021-03-16 10:43
 • #151: Cùng ta quyền đầu giảng đạo lý2021-03-16 10:43
 • #152: Tan học sau ai cũng không cho phép đi2021-03-16 10:43
 • #153: Đầu thiết đúng không (thảm cầu)2021-03-16 10:43
 • #154: Thế mà phá phòng2021-03-16 10:43
 • #155: Ta còn là hảo hảo học tập2021-03-16 10:44
 • #156: Bất Tử cảnh biến thành Đoản Mệnh cảnh2021-03-16 10:44
 • #157: Giống như là nói chuyện hoang đường một dạng2021-03-16 10:44
 • #158: Thâm tàng bất lộ Thanh Vân tông2021-03-16 10:44
 • #159: Ta Lưu Bình An nhất có lương tâm2021-03-16 10:44
 • #160: Không biết dây dẫn nổ2021-03-16 10:44
 • #161: Chiến sự2021-03-16 10:44
 • #162: Chuyển thế chi thân2021-03-16 10:44
 • #163: Không có kiểu nữ tiên giáp2021-03-16 10:44
 • #164: Tập sát2021-03-16 10:44
 • #165: Vô Sinh môn2021-03-16 10:45
 • #166: Trương Chi Duy2021-03-16 10:45
 • #167: Hội tụ hắc sa2021-03-16 10:45
 • #168: Một lúc táo bạo2021-03-16 10:45
 • #169: Vĩnh tịch chi địa2021-03-16 10:45
 • #170: Quét ngang2021-03-16 10:45
 • #171: Ngươi cho ta trói thành làm như vậy cái gì2021-03-16 10:45
 • #172: Hôi thạch2021-03-16 10:45
 • #173: Khóc chít chít2021-03-16 10:45
 • #174: Hôi vụ bên trong cái bóng2021-03-16 10:46
 • #175: Đạm Tử Yên Vân2021-03-16 10:46
 • #176: Lù lù bất động2021-03-16 10:46
 • #177: Cho cái kia chết điểu làm bạn2021-03-16 10:46
 • #178: Ngươi nhặt về đi thôi2021-03-16 10:46
 • #179: Tam Muội Thần Hỏa2021-03-16 10:46
 • #180: Kém điểm chết cười2021-03-16 10:46
 • #181: Trí thông minh nghiền ép2021-03-16 10:46
 • #182: Trò hay vừa mới bắt đầu2021-03-16 10:47
 • #183: Gạt chết người không đền mạng2021-03-16 10:47
 • #184: Có không ít2021-03-16 10:47
 • #185: Hồi đáp ta vấn đề2021-03-16 10:47
 • #186: U Minh · Thần Hồn Bạo Táng2021-03-16 10:47
 • #187: Cơ hội duy nhất2021-03-16 10:47
 • #188: Pho tượng2021-03-16 10:47
 • #189: Vân Hi2021-03-16 10:47
 • #190: Vân Hi Nữ Đế2021-03-16 10:47
 • #191: Tiêu thất dị biến2021-03-16 10:47
 • #192: Hoàng tuyền2021-03-16 10:48
 • #193: Tra hỏi ngươi đây2021-03-16 10:48
 • #194: Gặp lại tà ma2021-03-16 10:48
 • #195: Tay lớn2021-03-16 10:48
 • #196: Tài đại khí thô2021-03-16 10:48
 • #197: Hình Thiên cánh tay trái (ba ngàn chữ)2021-03-16 10:48
 • #198: Thu2021-03-16 10:48
 • #199: Huyết Đỉnh2021-03-16 10:48
 • #200: Sát ý2021-03-16 10:49
 • #201: Thương Lan Thần Châu2021-03-16 10:49
 • #202: Ác mộng vừa mới bắt đầu2021-03-16 10:49
 • #203: Xuất thủ2021-03-16 10:49
 • #204: Phong cấm2021-03-16 10:49
 • #205: Thương Thiên2021-03-16 10:49
 • #206: Một điểm vui đùa đều mở không lên2021-03-16 10:49
 • #207: Trở về2021-03-16 10:49
 • #208: Kỳ vật cùng bắt đầu2021-03-16 10:49
 • #209: Cờ2021-03-16 10:49
 • #210: Buôn bán tiên khí2021-03-16 10:50
 • #211: Kỳ vật2021-03-16 10:50
 • #212: Ban thưởng cùng tin2021-03-16 10:50
 • #213: Cũng là thời điểm2021-03-16 10:50
 • #214: Đại trận thế2021-03-16 10:50
 • #215: Hắc Uyên2021-03-16 10:50
 • #216: Làm thật2021-03-16 10:50
 • #217: Đại phát2021-03-16 10:50
 • #218: Hắc dịch nhân ảnh2021-03-16 10:50
 • #219: Mở miệng2021-03-16 10:50
 • #220: Nghèo cùng đi cùng thành kiến2021-03-16 10:51
 • #221: Phát phát phát2021-03-16 10:51
 • #222: Hư không cùng tuyển trạch2021-03-16 10:51
 • #223: Cuối cùng trở về2021-03-16 10:51
 • #224: Mộ tử2021-03-16 10:51
 • #225: Trước trận chiến2021-03-16 10:51
 • #226: Ta Lưu Bình An thành tín người2021-03-16 10:51
 • #227: Đại lễ cùng vạn pháp bất xâm2021-03-16 10:51
 • #228: Từ ái lão phu chi cười2021-03-16 10:52
 • #229: Cường đại2021-03-16 10:52
 • #230: Hội nghị2021-03-16 10:52
 • #231: Duyên phận2021-03-16 10:52
 • #232: Vô lậu2021-03-16 10:52
 • #233: Trường Sinh Quả Thụ2021-03-16 10:52
 • #234: Ngộ đạo nhà cỏ2021-03-16 10:52
 • #235: Thế giới xếp hạng2021-03-16 10:52
 • #236: Vô danh hắc bổng2021-03-16 10:52
 • #237: Thần bí chi đồng2021-03-16 10:53
 • #238: Nợ nhân tình2021-03-16 10:53
 • #239: Gặp phải biến thái2021-03-16 10:53
 • #240: Thu hoạch rất tốt2021-03-16 10:53
 • #241: Quá buồn nôn2021-03-16 10:53
 • #242: Thần Hi2021-03-16 10:53
 • #243: Lại gặp nghèo bức2021-03-16 10:53
 • #244: Nộ2021-03-16 10:53
 • #245: Thể diện2021-03-16 10:54
 • #246: Gà chó lên trời2021-03-16 10:54
 • #247: Đợt thứ nhất2021-03-16 10:54
 • #248: Xuất động2021-03-16 10:54
 • #249: Bất lực2021-03-16 10:54
 • #250: Ban thưởng ngươi tử vong2021-03-16 10:54
 • #251: Thương hương tiếc ngọc2021-03-16 10:54
 • #252: Rời sân2021-03-16 10:54
 • #253: Tâm thái nổ tung2021-03-16 10:54
 • #254: Ba năm2021-03-16 10:54
 • #255: Các đại sự kiện cùng bạo động2021-03-16 10:55
 • #256: Yên hà2021-03-16 10:55
 • #257: Tiểu gia hỏa2021-03-16 10:55
 • #258: Chế tạo cơ2021-03-16 10:55
 • #259: Tạ lễ2021-03-16 10:55
 • #260: Siêu cấp đại thu hoạch2021-03-16 10:55
 • #261: Xích kim2021-03-16 10:55
 • #262: Răng rắc răng rắc2021-03-16 10:55
 • #263: Liền là ngươi2021-03-16 10:55
 • #264: Tà khôi2021-03-16 10:56
 • #265: Trung quyển2021-03-16 10:56
 • #266: Nội quyển2021-03-16 10:56
 • #267: Thần thi2021-03-16 10:56
 • #268: Chán sống nên làm cái gì2021-03-16 10:56
 • #269: Lôi Thôi đạo nhân cùng huynh đệ2021-03-16 10:56
 • #270: Tàn khuyết Sát Lục Chi Nhãn2021-03-16 10:56
 • #271: Mị mị nhãn2021-03-16 10:56
 • #272: 1332021-03-16 10:56
 • #273: Phạm quy tính vô địch2021-03-16 10:56
 • #274: Bốn khối thạch bi cùng bảo tọa2021-03-16 10:57
 • #275: Chơi bóng2021-03-16 10:57
 • #276: Cho ngươi mặt mũi2021-03-16 10:57
 • #277: Vì sao muốn bức ta đây2021-03-16 10:57
 • #278: Thần Ma bốn yếu tố2021-03-16 10:57
 • #279: Thần Ma bất tử2021-03-16 10:57
 • #280: Vô pháp tới gần Thần Ma Vương2021-03-16 10:57
 • #281: Lão cẩu2021-03-16 10:57
 • #282: Lại tiến hóa2021-03-16 10:57
 • #283: Ly khai không cần bi thương2021-03-16 10:58
 • #284: Côn Ngô2021-03-16 10:58
 • #285: Bắn ra sát ý2021-03-16 10:58
 • #286: Thánh Thành2021-03-16 10:58
 • #287: Không huyền niệm chi chiến2021-03-16 10:58
 • #288: Gừng càng già càng cay2021-03-16 10:58
 • #289: Lăng Tiêu giới2021-03-16 10:58
 • #290: Càn Lục Tinh Quân2021-03-16 10:58
 • #291: Cộng sinh cùng tự mình hại mình2021-03-16 10:58
 • #292: Thần vẫn2021-03-16 10:59
 • #293: Văn Nguyệt Trục Ảnh2021-03-16 10:59
 • #294: Ta đối ngươi hữu dụng2021-03-16 10:59
 • #295: Tiền đặt cược kiếm lớn2021-03-16 10:59
 • #296: Uy hiếp nhân tố2021-03-16 10:59
 • #297: An Khang2021-03-16 10:59
 • #298: Mưu định2021-03-16 10:59
 • #299: Chân Nguyên2021-03-16 10:59
 • #300: Nghịch Tiên thành2021-03-16 10:59
 • #301: Không nghĩ đến là cái này chủng người2021-03-16 11:00
 • #302: Bàn Long cùng Thiên Hỏa (canh ba)2021-03-16 11:00
 • #303: Giá trị (bốn canh cầu toàn đặt)2021-03-16 11:00
 • #304: Ngũ cấp nhiệm vụ2021-03-16 11:00
 • #305: Sơn Hải2021-03-16 11:00
 • #306: Kim Ô đại vương2021-03-16 11:00
 • #307: Vĩnh Hằng Liệt Dương2021-03-16 11:00
 • #308: Cầu xin tha thứ không dùng2021-03-16 11:00
 • #309: Huyết hải thâm cừu2021-03-16 11:00
 • #310: Lập tức phân cao thấp2021-03-16 11:01
 • #311: Một chân bổ đắp2021-03-16 11:01
 • #312: Mắt2021-03-16 11:01
 • #313: Thêm điểm cùng người tới2021-03-16 11:01
 • #314: Thân Nhị Thân Ngũ chết2021-03-16 11:01
 • #315: Lần này thật vô địch2021-03-16 11:01
 • #316: Vượt qua tưởng tượng nước sâu2021-03-16 11:01
 • #317: Tìm kiếm2021-03-16 11:01
 • #318: Thu hoạch chỉnh lý2021-03-16 11:01
 • #319: Sáo lộ kịch bản2021-03-16 11:02
 • #320: Có khổ khó nói2021-03-16 11:02
 • #321: Giết cùng lưu2021-03-16 11:02
 • #322: Vô pháp lý giải2021-03-16 11:02
 • #323: Vô pháp lý giải tồn tại2021-03-16 11:02
 • #324: Thật là phiền phức2021-03-16 11:02
 • #325: Nghịch Huyễn2021-03-16 11:02
 • #326: Bí ẩn cùng tìm tới2021-03-16 11:02
 • #327: Chấn động2021-03-16 11:03
 • #328: Phiền phức sắp thượng môn2021-03-16 11:03
 • #329: Là đến khôi hài sao2021-03-16 11:03
 • #330: Tất cả mọi người mắt trợn tròn2021-03-16 11:03
 • #331: Nghiền ép2021-03-16 11:03
 • #332: Bất Tử Ấn cùng Hắc Luân2021-03-16 11:03
 • #333: Quá thái quá2021-03-16 11:03
 • #334: Bái kiến tôn thượng2021-03-16 11:03
 • #335: Bài xích cùng sát thần2021-03-16 11:03
 • #336: Vài cái tin tức2021-03-16 11:04
 • #337: Yêu cầu cùng quyết định2021-03-16 11:04
 • #338: Hỗn Độn tinh hải2021-03-16 11:04
 • #339: Thật không phải là người làm sự tình2021-03-16 11:04
 • #340: Dựng dục2021-03-16 11:04
 • #341: Siêu cấp thế giới cường giả2021-03-16 11:04
 • #342: Truy đuổi2021-03-16 11:04
 • #343: Âm cẩu2021-03-16 11:04
 • #344: Lấy ánh mắt2021-03-16 11:04
 • #345: Phượng Linh cùng Vũ Phiến2021-03-16 11:05
 • #346: Bàn Đào2021-03-16 11:05
 • #347: Giỏ trúc múc nước2021-03-16 11:05
 • #348: Càn La2021-03-16 11:05
 • #349: Thiên Vũ Bi2021-03-16 11:05
 • #350: Cực hạn thần bí chi đồng2021-03-16 11:05
 • #351: Công thành Chí Tôn2021-03-16 11:05
 • #352: Vào Hóa Đạo tràng2021-03-16 11:05
 • #353: Thành đại thúc2021-03-16 11:05
 • #354: Hắc giáp cùng tóc bạc2021-03-16 11:05
 • #355: Thái Nhất Thánh Thạch2021-03-16 11:06
 • #356: Quỷ nghèo cùng ta có duyên2021-03-16 11:06
 • #357: Thế cuộc2021-03-16 11:06
 • #358: Thiên Thuẫn Hào2021-03-16 11:06
 • #359: Ngươi nhóm liền là tiện2021-03-16 11:06
 • #360: Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp2021-03-16 11:06
 • #361: Thiên Trần động2021-03-16 11:06
 • #362: Chung mạt chi nhãn2021-03-16 11:06
 • #363: Tâm thích người cuối cùng thành đệ đệ thê tử2021-03-16 11:07
 • #364: Vì người khác mặc niệm2021-03-16 11:07
 • #365: Không phải là điên2021-03-16 11:07
 • #366: Đem con mắt của ngươi lưu lại2021-03-16 11:07
 • #367: Thần phục với ta2021-03-16 11:07
 • #368: Dung luyện cùng không biết2021-03-16 11:07
 • #369: Biến đến quá mạnh2021-03-16 11:07
 • #370: Nhớ nhà2021-03-16 11:08
 • #371: Cực lớn biến hóa2021-03-16 11:08
 • #372: Vô pháp cải biến sự tình2021-03-16 11:08
 • #373: Cân nhắc2021-03-16 11:08
 • #374: Yêu Nguyệt Tử Vi2021-03-16 11:08
 • #375: Tốc độ cùng lực lượng2021-03-16 11:09
 • #376: Ngươi quá không cẩn thận2021-03-16 11:09
 • #377: Không vừa mắt đều chết2021-03-16 11:09
 • #378: Còn là làm bằng hữu đi2021-03-16 11:09
 • #379: Rốt cuộc có hi vọng2021-03-16 11:09
 • #380: Tháp lục tầng2021-03-16 11:09
 • #381: Bị khốn trụ tâm2021-03-16 11:10
 • #382: Phí đầu óc đồ chơi2021-03-16 11:10
 • #383: Các hạ người nào2021-03-16 11:10
 • #384: Lại đến Hình Ngục sơn2021-03-16 11:10
 • #385: Ngụy biến2021-03-16 11:10
 • #386: Quỷ vật nghiên cứu2021-03-16 11:10
 • #387: Tinh tù2021-03-16 11:10
 • #388: Thiên Hương2021-03-16 11:11
 • #389: Phục vụ chu đáo2021-03-16 11:11
 • #390: Thiên Kiêu Bảng2021-03-16 11:11
 • #391: Gặp mặt thành đồ vô sỉ2021-03-16 11:11
 • #392: Thanh Vân cung2021-03-16 11:11
 • #393: Mười sáu năm2021-03-16 11:11
 • #394: Cái này không hợp thói thường2021-03-16 11:12
 • #395: Mặt khác hai khối Tam Sinh Thạch2021-03-16 11:12
 • #396: Vật quy nguyên chủ2021-03-16 11:12
 • #397: Thêm cái bữa ăn đi2021-03-16 11:12
 • #398: Hắn không phải Chân Tiên2021-03-16 11:12
 • #399: Thần Ma đại bạo phát2021-03-16 11:12
 • #400: Để ta chết đi2021-03-16 11:13
 • #401: Nghiền ép thức kế hoạch tác chiến2021-03-16 11:13
 • #402: Chư Thần Hoàng Hôn2021-03-16 11:13
 • #403: Hoang2021-03-16 11:13
 • #404: Bất Trụy uyên cùng Đế Hồi thủ2021-03-16 11:13
 • #405: Tiên thiên tử vong quy tắc2021-03-16 11:13
 • #406: Bí ẩn bí ẩn2021-03-16 11:14
 • #407: Thì ra như vậy liền là khoai lang bỏng tay2021-03-16 11:14
 • #408: Kết duyên tiệc cưới2021-03-16 11:14
 • #409: Cẩu huyết cẩu huyết2021-03-16 11:14
 • #410: Chưa xuất sư đã chết2021-03-16 11:14
 • #411: Khư2021-03-16 11:15
 • #412: Quỷ vật thí nghiệm dị biến2021-03-16 11:15
 • #413: Tiền đặt cược dung hợp2021-03-16 11:15
 • #414: Còn lại ba cái tài liệu2021-03-16 11:15
 • #415: Chiến đấu thực nghiệm2021-03-16 11:15
 • #416: Lăng Tiêu giới tình thế hỗn loạn2021-03-16 11:15
 • #417: Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú2021-03-16 11:15
 • #418: Được biết2021-03-16 11:16
 • #419: Có người tiêu thất có người về2021-03-16 11:16
 • #420: Yến Xu tuyển trạch cùng tiểu thí hài2021-03-16 11:16
 • #421: Ma Tôn2021-03-16 11:16
 • ngoai-mon-dai-su-huynh-chuong-0422.mp32021-03-16 11:16
 • #423: Lục Nguyên Chi Trận2021-03-16 11:16
 • #424: Biến chuyển biến chuyển2021-03-16 11:17
 • #425: Liên kích2021-03-16 11:17
 • #426: Cái này khó chịu nga2021-03-16 11:17
 • #427: Bản nguyên trở về2021-03-16 11:17
 • #428: Khí vận2021-03-16 11:17
 • #429: Yêu Tinh Chi Chủ2021-03-16 11:17
 • #430: Thương Thiên Đại Đạo Tôn2021-03-16 11:18
 • #431: Ba con đường2021-03-16 11:18
 • #432: Đi sáu2021-03-16 11:18
 • #433: Tuần Thiên Nghi2021-03-16 11:18
 • #434: Liên hợp cùng phản liên hợp2021-03-16 11:18
 • #435: Lão đạo chi ngôn2021-03-16 11:18
 • #436: Thế gian chủng chủng diệu không thể nói2021-03-16 11:19
 • #437: Vô lực2021-03-16 11:19
 • #438: Tấn thăng2021-03-16 11:19
 • #439: Tưởng niệm đệ đệ2021-03-16 11:19
 • #440: Sát Lục thánh khư chi giao dịch2021-03-16 11:19
 • #441: Vô Củ2021-03-16 11:19
 • #442: Bản nguyên hiến tế2021-03-16 11:20
 • #443: Ngoài ý muốn phát hiện2021-03-16 11:20
 • #444: Phá hủy2021-03-16 11:20
 • #445: Siêu giới2021-03-16 11:20
 • #446: Điểm số chi nghi2021-03-16 11:20
 • #447: Tấn thăng Chí Tôn2021-03-16 11:20
 • #448: Lựa chọn2021-03-16 11:21
 • #449: Chuẩn bị2021-03-16 11:21
 • #450: Ác chiến sắp đến2021-03-16 11:21
 • #451: Nghiên cứu2021-03-16 11:21
 • #452: Hoàn chỉnh (đại kết cục)2021-03-16 11:21

Related posts

Linh Môi

THUYS♥️

Cầm Âm Tiên Lộ

TiKay

Khai Quải Sấm Dị Giới

TiKay

Ta Có Một Cái Tiến Hóa Điểm

TiKay

Thùy Điếu Chư Thiên

TiKay

Chí Tôn Đồng Thuật Sư

TiKay

Leave a Reply