Hiện ĐạiHuyền HuyễnNgôn Tình

Xuyên Thành Thần Côn Sau

Tô Dung là Tam Hợp phái chưởng môn nhập thất đệ tử, chính tham gia đại điển kế vị khi, bị đột nhiên nổ mạnh lư hương tạc đi đời nhà ma.

Lại trợn mắt, nàng đã biến thành một người bỏ học bên ngoài cho người ta đoán mệnh cao tam nữ học sinh.

Tô Dung ngửa đầu nhìn trời: Tính không chuẩn đang ở bị tạp sạp làm xao đây?

1V1, ngọt sủng vô ngược, nữ chủ phong thuỷ đại sư, cũng có thể khai thiên mắt biết trước tương lai.

Kim bài biên tập đề cử:

Tô dung là tam hợp phái chưởng môn nhập thất đệ tử, chính tham gia đại điển kế vị khi, bị đột nhiên nổ mạnh lư hương tạc đi đời nhà ma. Lại trợn mắt, nàng đã biến thành một người bỏ học bên ngoài cho người ta đoán mệnh cao tam nữ học sinh, tính không chuẩn, đang ở bị tạp sạp, chân thần côn xuyên thành giả thần côn, lợi dụng chính mình bản lĩnh hỗn hô mưa gọi gió, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp nhân sinh người thắng chuyện xưa.

Bổn văn ngôn ngữ thật thà, nhạc dạo chặt chẽ, sảng văn vô ngược, tác giả hành văn lưu sướng, tình tiết đại khoái nhân tâm, đối nhân vật hình tượng đắp nặn no đủ, chuyện xưa tình tiết hoàn hoàn tương khấu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đáng giá một đọc.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Như Ý Tô
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0001.mp32019-05-18 15:28
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0002.mp32019-05-18 15:28
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0003.mp32019-05-18 15:28
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0004.mp32019-05-18 15:29
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0005.mp32019-05-18 15:29
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0006.mp32019-05-18 15:29
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0007.mp32019-05-18 15:29
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0008.mp32019-05-18 15:29
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0009.mp32019-05-18 15:29
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0010.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0011.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0012.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0013.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0014.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0015.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0016.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0017.mp32019-05-18 15:30
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0018.mp32019-05-18 15:31
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0019.mp32019-05-18 15:31
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0020.mp32019-05-18 15:31
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0021.mp32019-05-18 15:31
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0022.mp32019-05-18 15:31
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0023.mp32019-05-18 15:31
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0024.mp32019-05-18 15:33
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0025.mp32019-05-18 15:33
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0026.mp32019-05-18 15:33
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0027.mp32019-05-18 15:33
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0028.mp32019-05-18 15:33
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0029.mp32019-05-18 15:33
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0030.mp32019-05-18 15:33
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0031.mp32019-05-18 15:34
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0032.mp32019-05-18 15:34
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0033.mp32019-05-18 15:34
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0034.mp32019-05-18 15:34
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0035.mp32019-05-18 15:34
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0036.mp32019-05-18 15:35
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0037.mp32019-05-18 15:35
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0038.mp32019-05-18 15:35
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0039.mp32019-05-18 15:35
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0040.mp32019-05-18 15:35
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0041.mp32019-05-18 15:35
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0042.mp32019-05-18 15:36
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0043.mp32019-05-18 15:36
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0044.mp32019-05-18 15:36
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0045.mp32019-05-18 15:36
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0046.mp32019-05-18 15:36
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0047.mp32019-05-18 15:36
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0048.mp32019-05-18 15:36
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0049.mp32019-05-18 15:37
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0050.mp32019-05-18 15:37
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0051.mp32019-05-18 15:37
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0052.mp32019-05-18 15:37
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0053.mp32019-05-18 15:38
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0054.mp32019-05-18 15:38
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0055.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0056.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0057.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0058.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0059.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0060.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0061.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0062.mp32019-05-18 15:39
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0063.mp32019-05-18 15:40
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0064.mp32019-05-18 15:40
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0065.mp32019-05-18 15:40
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0066.mp32019-05-18 15:40
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0067.mp32019-05-18 15:40
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0068.mp32019-05-18 15:41
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0069.mp32019-05-18 15:41
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0070.mp32019-05-18 15:41
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0071.mp32019-05-18 15:41
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0072.mp32019-05-18 15:41
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0073.mp32019-05-18 15:41
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0074.mp32019-05-18 15:42
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0075.mp32019-05-18 15:42
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0076.mp32019-05-18 15:42
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0077.mp32019-05-18 15:42
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0078.mp32019-05-18 15:43
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0079.mp32019-05-18 15:43
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0080.mp32019-05-18 15:43
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0081.mp32019-05-18 15:43
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0082.mp32019-05-18 15:43
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0083.mp32019-05-18 15:44
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0084.mp32019-05-18 15:44
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0085.mp32019-05-18 15:44
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0086.mp32019-05-18 15:44
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0087.mp32019-05-18 15:45
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0088.mp32019-05-18 15:45
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0089.mp32019-05-18 15:45
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0090.mp32019-05-18 15:46
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0091.mp32019-05-18 15:46
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0092.mp32019-05-18 15:46
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0093.mp32019-05-18 15:46
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0094.mp32019-05-18 15:47
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0095.mp32019-05-18 15:47
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0096.mp32019-05-18 15:47
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0097.mp32019-05-18 15:47
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0098.mp32019-05-18 15:47
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0099.mp32019-05-18 15:47
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0100.mp32019-05-18 15:47
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0101.mp32019-05-18 15:48
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0102.mp32019-05-18 15:48
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0103.mp32019-05-18 15:48
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0104.mp32019-05-18 15:49
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0105.mp32019-05-18 15:49
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0106.mp32019-05-18 15:49
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0107.mp32019-05-18 15:49
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0108.mp32019-05-18 15:49
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0109.mp32019-05-18 15:49
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0110.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0111.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0112.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0113.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0114.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0115.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0116.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0117.mp32019-05-18 15:50
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0118.mp32019-05-18 15:51
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0119.mp32019-05-18 15:51
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0120.mp32019-05-18 15:51
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0121.mp32019-05-18 15:51
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0122.mp32019-05-18 15:52
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0123.mp32019-05-18 15:52
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0124.mp32019-05-18 15:52
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0125.mp32019-05-18 15:52
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0126.mp32019-05-18 15:52
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0127.mp32019-05-18 15:53
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0128.mp32019-05-18 15:53
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0129.mp32019-05-18 15:53
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0130.mp32019-05-18 15:53
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0131.mp32019-05-18 15:53
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0132.mp32019-05-18 15:53
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0133.mp32019-05-18 15:53
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0134.mp32019-05-18 15:54
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0135.mp32019-05-18 15:54
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0136.mp32019-05-18 15:54
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0137.mp32019-05-18 15:54
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0138.mp32019-05-18 15:54
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0139.mp32019-05-18 15:54
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0140.mp32019-05-18 15:55
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0141.mp32019-05-18 15:55
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0142.mp32019-05-18 15:55
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0143.mp32019-05-18 15:55
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0144.mp32019-05-18 15:55
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0145.mp32019-05-18 15:55
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0146.mp32019-05-18 15:56
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0147.mp32019-05-18 15:56
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0148.mp32019-05-18 15:56
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0149.mp32019-05-18 15:56
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0150.mp32019-05-18 15:56
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0151.mp32019-05-18 15:56
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0152.mp32019-05-18 15:57
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0153.mp32019-05-18 15:57
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0154.mp32019-05-18 15:57
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0155.mp32019-05-18 15:57
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0156.mp32019-05-18 15:57
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0157.mp32019-05-18 15:58
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0158.mp32019-05-18 15:58
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0159.mp32019-05-18 15:58
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0160.mp32019-05-18 15:58
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0161.mp32019-05-18 15:58
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0162.mp32019-05-18 15:59
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0163.mp32019-05-18 15:59
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0164.mp32019-05-18 15:59
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0165.mp32019-05-18 15:59
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0166.mp32019-05-18 15:59
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0167.mp32019-05-18 15:59
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0168.mp32019-05-18 15:59
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0169.mp32019-05-18 16:00
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0170.mp32019-05-18 16:00
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0171.mp32019-05-18 16:00
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0172.mp32019-05-18 16:00
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0173.mp32019-05-18 16:00
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0174.mp32019-05-18 16:00
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0175.mp32019-05-18 16:01
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0176.mp32019-05-18 16:01
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0177.mp32019-05-18 16:01
 • xuyen-thanh-than-con-sau-chuong-0178.mp32019-05-18 16:01
Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 3.8]

Related posts

Tu Luyện Cuồng Triều

TiKay

Vô Lại Gia Đinh Tại Hán Tống

TiKay

Nữ Chiến Thần Hắc Bao Group

TiKay

Phong Thần: Ta! Người Quản Lý Đại Thương, Thành Vô Thượng Thần Triều

TiKay

Hào Môn Cực Phẩm Này Ta Không Làm Nữa

THUYS♥️

Yêu Vương Sủng Phi: Thiên Tài Con Trai Tham Tài Mẫu Thân

THUYS♥️

Leave a Reply