Huyền Huyễn

Âm Dương Miện

Quốc tế đỉnh điều rượu đại sư, phẩm rượu đại sư, có rượu thần danh xưng là lý tuyết tan, vì nhấm nháp khai quật hán thay mặt rượu ngon mà túy chết vào mà đứng chi năm.

Khi hắn một Giác Tỉnh đến thời, nhưng lại phát hiện mình đi tới một cái tên là ngũ hành đại lục thế giới, biến thành rồi một người tên là cơ động tiểu khất cái. Ở chỗ này, có một loại cực kỳ đặc thù nghề nghiệp, tên là âm dương ma sư, kỳ dị mười hệ ma kỹ kẻ khác xem thế là đủ rồi. Mỗi một danh âm dương ma sư đều có đỉnh đầu thuộc về mình do vốn thuộc tính ngưng tụ mà thành âm dương miện.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đường Gia Tam Thiếu
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Liệt Diễm Phần Tình [thượng]
 • #2: Liệt Diễm Phần Tình (hạ)
 • #3: Một thế hệ rượu thần (Thượng)
 • #4: Một thế hệ rượu thần (hạ)
 • #5: Ma sư Âm Dương Miện (Thượng)
 • #6: Ma sư Âm Dương Miện (Hạ)
 • #7: Âm Dương Ma Sư (Thượng)
 • #8: Âm Dương Ma Sư (Hạ)
 • #9: Âm Dương cân bằng (Thượng)
 • #10: Âm Dương cân bằng (Hạ)
 • #11: Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Thượng)
 • #12: Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Hạ)
 • #13: Hạ Thiên lão sư (Thượng)
 • #14: Hạ Thiên lão sư (Hạ)
 • #15: Buổi học đầu tiên (Thượng)
 • #16: Buổi học đầu tiên (Hạ)
 • #17: Dương miện và Âm miện (Thượng)
 • #18: Dương miện và Âm miện (Hạ)
 • #19: Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Thượng)
 • #20: Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Hạ)
 • #21: Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Thượng)
 • #22: Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Hạ)
 • #23: Hồng Liên Xuất Hỏa (Thượng)
 • #24: Hồng Liên Xuất Hỏa (Hạ)
 • #25: Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Thượng)
 • #26: Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ)
 • #27: Hồng Liên Trên Ngực (Thượng)
 • #28: Hồng Liên Trên Ngực (Hạ)
 • #29: Ngũ cấp học đồ (Thượng)
 • #30: Ngũ cấp học đồ (Hạ)
 • #31: Song hỏa đồng tu (Thượng)
 • #32: Song hỏa đồng tu (Hạ)
 • #33: Cực hạn song hỏa (Thượng)
 • #34: Cực hạn song hỏa (Hạ)
 • #35: Khảo hạch cuối kỳ (Thượng)
 • #36: Khảo hạch cuối kỳ (Hạ)
 • #37: Sơ ngộ Chúc Thiên (Thượng)
 • #38: Sơ ngộ Chúc Thiên (Hạ)
 • #39: Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Thượng)
 • #40: Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Hạ)
 • #41: Ngưng tụ âm dương miện (Thượng)
 • #42: Ngưng tụ âm dương miện (Hạ)
 • #43: Nhất quan Âm Dương Miện (Toàn)
 • #44: Song sinh quân vương (Thượng)
 • #45: Song sinh quân vương (Hạ)
 • #46: Bỗng nhiên nổi tiếng (Thượng)
 • #47: Bỗng nhiên nổi tiếng (Hạ)
 • #48: Chuẩn khảo chứng (Toàn)
 • #49: Tiểu nhân âm độc (Thượng)
 • #50: Tiểu nhân âm độc (Hạ)
 • #51: Ma kỹ của hai đại quân vương (Thượng)
 • #52: Ma kỹ của hai đại quân vương (Hạ)
 • #53: Cơ hội ngàn lần tiến hóa
 • #54: Chín ngày địa ngục
 • #55: Mục tiêu, Phong Sương sơn mạch
 • #56: Thanh Mộc Lang Vương
 • #57: Bính Đinh Hỏa cầu (Thượng)
 • #58: Bính Đinh Hỏa cầu (Hạ)
 • #59: Đỉnh Băng gặp nạn
 • #60: Băng tuyết cự long (Thượng)
 • #61: Băng tuyết cự long (Hạ)
 • #62: Cởi quần áo (Thượng)
 • #63: Cởi quần áo (Hạ)
 • #64: Trứng Hỏa long (Thượng)
 • #65: Trứng Hỏa long (Hạ)
 • #66: Đến cửa khiêu chiến (Thượng)
 • #67: Đến cửa khiêu chiến (Hạ)
 • #68: Nghệ xạ cửu nhật (Toàn)
 • #69: Kỹ kinh tứ tọa (Toàn)
 • #70: Thiên Can học viện (Thượng)
 • #71: Thiên Can học viện (Hạ)
 • #72: Mậu Thổ Dạ Thương (Thượng)
 • #73: Mậu Thổ Dạ Thương (Hạ)
 • #74: Tân Sinh Khảo Hạch (Toàn)
 • #75: Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan Đại tông sư (Thượng)
 • #76: Ma kỹ tổ hợp của Ngũ Quan Đại tông sư (Hạ)
 • #77: Vô tình bị thương nặng (Thượng)
 • #78: Vô tình bị thương nặng (Hạ)
 • #79: Âm Dương Học Đường(toàn)
 • #80: Quái nhân tóc đỏ(toàn)
 • #81: Vũ khí ma lực(toàn)
 • #82: Thượng phẩm Tinh miện(toàn)
 • #83: Tất Sát Kỹ hấp dẫn (Thượng)
 • #84: Tất Sát Kỹ hấp dẫn (Hạ)
 • #85: Bốn lần Ma kỹ tổ hợp(toàn)
 • #86: Quang - Ám Ngũ hành đại lục(toàn)
 • #87: Lần nữa tăng cấp(toàn)
 • #88: Lôi Đế khiêu chiến(toàn)
 • #89: Vốn đặt cược (thượng)
 • #90: Vốn đặt cược (Hạ)
 • #91: Lôi điện điều rượu, Điện Long hí châu (toàn)
 • #92: Cửu Thiên Huyền Nữ và Lôi Thần Giáng Thế(toàn)
 • #93: Ma lực vũ khí, Nhật Nguyệt Song Huy (toàn)
 • #94: Tấn cấp hai quan (toàn)
 • #95: Ngày thi đấu giao lưu (Thượng)
 • #96: Ngày thi đấu giao lưu (Hạ)
 • #97: Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt (Thượng)
 • #98: Khiêu chiến từ đệ tử thứ năm mươi mốt (Hạ)
 • #99: Liệt Dương Tam Liên Kích (Thượng)
 • #100: Liệt Dương Tam Liên Kích (Hạ)
 • #101: Tử Lôi Diệu Thiên Long (Thượng)
 • #102: Tử Lôi Diệu Thiên Long (Hạ)
 • #103: Vũ khí ma lực” (toàn)
 • #104: Tiến vào Địa Linh Sơn (toàn)
 • #105: Bắt đầu sơ khảo (toàn)
 • #106: Lấy oán báo ơn (thượng)
 • #107: Lấy oán báo ơn (Hạ)
 • #108: Ác giả ác báo (toàn)
 • #109: Phóng lao phải theo lao (toàn)
 • #110: Ám Viêm Ma Vương dị biến (toàn)
 • #111: Bí pháp ma lực thiêu đốt (Toàn)
 • #112: Uy lực bốn quan (Toàn)
 • #113: Tam hệ Ma kỹ tổ hợp - Định hướng truyền tống (Toàn)
 • #114: Nguy cơ truyền tống(Toàn)
 • #115: Biểu tượng Bính Hỏa – Chu Tước(Toàn)
 • #116: Vô tư giúp đỡ - Chu Tước Chi Hỏa (Toàn)
 • #117: Phụng Vũ Châm Cứu - Chu Tước Luyện Thể (Toàn)
 • #118: Phân chia chiến lợi phẩm (Toàn)
 • #119: Nhất Khẩu Hương (Toàn)
 • #120: Thái Ất Âm Chiêu Dung (Toàn)
 • #121: Chu Tước nội giáp (Toàn)
 • #122: Bản mạng Hồng Liên (Toàn)
 • #123: Bố cáo Liên nghị Vũ hội (Toàn)
 • #124: Tam quan, Linh ma hợp nhất (Toàn)
 • #125: Chu Tước Biến (Toàn)
 • #126: Hỗn độn chi hỏa (Toàn)
 • #127: Cảnh giới ba quan (Toàn)
 • #128: Liên nghị vũ hội (Toàn)
 • #129: Ta chính là bạn nhảy của hắn (Toàn)
 • #130: Tối nay ta là bạn gái của ngươi (Toàn)
 • #131: Pha chế rượu và khiêu chiến (Toàn)
 • #132: Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy (Toàn)
 • #133: Thoát ly Học Viện(Toàn)
 • #134: Lục quan Thiên Sĩ truy sát(Toàn)
 • #135: Ngũ Hành Lập Trường (Toàn)
 • #136: Bay lượn đi ! Chu Tước Song Dực (Toàn)
 • #137: Nhật Thực Phượng Hoàng (Toàn)
 • #138: Gặp bất bình, không bỏ qua (Toàn)
 • #139: Vân Thiên Cơ (Toàn)
 • #140: Trợ Trụ làm ác, phải chết! (Toàn)
 • #141: Ma quỷ? Ma Vương (Toàn)
 • #142: Phượng Vũ Diễm Dương Chùy (Toàn)
 • #143: Thần y đòi tiền người chết, tặng người có duyên(Toàn)
 • #144: Thiên Can Thánh Đồ(Toàn)
 • #145: Thiên Cơ chỉ dẫn(Toàn)
 • #146: Thánh Đồ thần trang(Toàn)
 • #147: Ngũ Hành Ma Kỹ Tổ Hợp(Toàn)
 • #148: Đầm lầy sương mù(Toàn)
 • #149: Cực hạn Mộc Hỏa Ma Kỹ Tổ Hợp(Toàn)
 • #150: Cánh cửa đá kỳ dị(Toàn)
 • #151: Bùng cháy đi Hỗn Độn Chi Hỏa!(Toàn)
 • #152: Ngũ Hành Pháp Trận thất truyền(Toàn)
 • #153: Liệt Diễm chỉ dẫn (Toàn)
 • #154: Truyền Tống Pháp Trận(Toàn)
 • #155: Mộc khắc Thổ, Cực Hạn Giáp Mộc Vạn Thiên Mâu(Toàn)
 • #156: Đỉnh cấp Tất Sát Kỹ, Lưu Tinh Giáng Hạ(Toàn)
 • #157: Phỉ Thúy Thanh Long(Toàn)
 • #158: Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể(Toàn)
 • #159: Thân thế? Bình Đẳng Vương?(Toàn)
 • #160: Chí tôn cường giả(Toàn)
 • #161: Tam đại chí tôn(Toàn)
 • #162: Bắt đầu mới(Toàn)
 • #163: Đinh Hỏa thần thú Đằng Xà(Toàn)
 • #164: Âm Dương Hỏa, Ngưng Tụ Pháp Trận(Toàn)
 • #165: Đằng Xà Hóa Lực Thuật(Toàn)
 • #166: Xà Huyết Dẫn, Đằng Xà Luyện Thể(Toàn)
 • #167: Đằng Xà Hóa Lực Thuật(Toàn)
 • #168: Đột phá! Cảnh giới bốn quan! (Toàn)
 • #169: Thực Nhật Phượng Hoàng tăng cấp (Toàn)
 • #170: Tuyệt học Đồ Đằng Hiển Hóa (Toàn)
 • #171: Bạo Quân đấu Lôi Đế (Toàn)
 • #172: Đằng Xà Biến (Toàn)
 • #173: Cấm Bách Thiên U Diễm Băng (Toàn)
 • #174: Ngươi biết Liệt Diễm Nữ Hoàng? (Toàn)
 • #175: Điều kiện của Liệt Diễm (Toàn)
 • #176: Ngũ Hành Thần Lô (Toàn)
 • #177: Dùng máu đúc giáp, Khải giáp thành hình (Toàn)
 • #178: Thứ thần khí, Quân Ma Âm Dương Khải (Toàn)
 • #179: Uy thế của Lôi Đế (Toàn)
 • #180: Lục Long Quang Huy (Toàn)
 • #181: Tiếp nhận thủ tịch (Toàn)
 • #182: Tiến vào Thánh Tà Chiến Trường (Toàn)
 • #183: Cực Hạn Song Hỏa đấu Cực Hạn Ất Mộc(Toàn)
 • #184: Sinh mệnh thiêu đốt, Huyết Liên Pháp Luân(Toàn)
 • #185: Phượng Vũ U Diễm Băng(Toàn)
 • #186: Thực Nhân Cự Ma(Toàn)
 • #187: Thiên Can Thần Thú Ma Kỹ, Đằng Xà Thuấn Di (Toàn)
 • #188: Thất Giai, Bạch Kim Thiên Bằng (Toàn)
 • #189: Dung Hợp Tất Sát Kỹ (Toàn)
 • #190: Siêu Tất Sát Kỹ, Nhật Nguyệt Âm Dương Giới(Toàn)
 • #191: Sau khi trọng thương, so đấu thời gian khôi phục (Toàn)
 • #192: Bất đắc dĩ! Quang Ám ma kỹ tổ hợp (Toàn)
 • #193: Đồng tâm hiệp lực! Ma vương hóa lực(Toàn)
 • #194: Hắc Ám Viện Quân, Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ(Toàn)
 • #195: Huyền Vũ Cực Âm Sát(Toàn)
 • #196: Lôi Đế Hàng Lâm(Toàn)
 • #197: Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ (Toàn)
 • #198: Âm Dương Lốc Xoáy, Âm Dương Ngư (Toàn)
 • #199: Đàn Hỏa Diễm Mãnh Sư(Toàn)
 • #200: Ma Vương, Ma Diễm Toản(Toàn)
 • #201: Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Lục Trọng Chú Sát (Toàn)
 • #202: Thiên Chi Ngọc, Diệt Thần Kích (Toàn)
 • #203: Kim Giáp Nữ Tử bị đóng băng (Toàn)
 • #204: Cửu Giai Đỉnh Cấp, Bá Vương Lôi Hỏa Long(Toàn)
 • #205: Hắc Long Bạch Y, Chung Cực Binh Khí(Toàn)
 • #206: Bạo Quân Hiển Uy(Toàn)
 • #207: Đằng Xà Liên Thiểm(Toàn)
 • #208: Ma Kỹ Tự Sáng Chế, Hỏa Ma Thôn Phệ (Toàn)
 • #209: Mười Hệ Tổ Hợp! Ngũ Hành Âm Dương Giới (Toàn)
 • #210: Thủy Sinh Mộc đấu Mộc Sinh Hỏa (Toàn)
 • #211: Xoay chuyển Càn Khôn, Quang Minh Đại Thắng(Toàn)
 • #212: Siêu Tất Sát Kỹ, Lôi Hỏa Luyện Ngục (Toàn)
 • #213: Siêu Tất Sát Kỹ đấu Siêu Tất Sát Kỹ (Toàn)
 • #214: Ta xin lỗi, ta sai rồi!(Toàn)
 • #215: Thần Khí, Lôi Ngục Thần Phủ! (Toàn)
 • #216: chẳng lẽ là tổ chức trả thù?
 • #217: Thân thế Cơ Động (Toàn)
 • #218: Thần khí dung hợp, Cực Hạn Dương Lôi (Toàn)
 • #219: Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Thượng)
 • #220: Xâm nhập Thánh Tà Đảo (Hạ)
 • #221: Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Thượng)
 • #222: Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Hạ)
 • #223: Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Thượng)
 • #224: Thánh Tà Đảo Tầng mười ba (Hạ)
 • #225: Tử Băng Thiên Ma Giao (Thượng)
 • #226: Tử Băng Thiên Ma Giao (Hạ)
 • #227: Không Gian Tháp Hãm,Lôi Ngục Thần Phủ(Thượng)
 • #228: Không Gian Tháp Hãm,Lôi Ngục Thần Phủ(Hạ)
 • #229: Thánh Tà Thiên Bình (Thượng)
 • #230: Thánh Tà Thiên Bình (Hạ)
 • #231: Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Thượng)
 • #232: Chiến thắng, Khải hoàn trở về! (Hạ)
 • #233: Ngươi là Nữ thần trong lòng ta! (Toàn)
 • #234: Trứng rồng (Toàn)
 • #235: Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Thượng)
 • #236: Thần Chi Trụ Cột, Linh Hồn Chi Hỏa (Hạ)
 • #237: Liệt Diễm đồng hành (Thượng)
 • #238: Liệt Diễm đồng hành (Hạ)
 • #239: Sinh Mệnh Chi Sâm (Thượng)
 • #240: Sinh Mệnh Chi Sâm (Hạ)
 • #241: Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Thượng)
 • #242: Âm Hỏa Diệt Thần Kích (Hạ)
 • #243: Phượng Vũ Long Xà Biến (Thượng)
 • #244: Phượng Vũ Long Xà Biến (Hạ)
 • #245: Chí Dương Diệt thần kích (Thượng)
 • #246: Chí Dương Diệt thần kích (Hạ)
 • #247: Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Thượng)
 • #248: Cúc Hoa Đóa Đóa Khai (Hạ)
 • #249: Bi kịch của Sâm Yêu (Thượng)
 • #250: Bi kịch của Sâm Yêu (Hạ)
 • #251: Bộ lạc Sâm Yêu (Thượng)
 • #252: Bộ lạc Sâm Yêu (Hạ)
 • #253: Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Thượng)
 • #254: Cơ sở chế tạo Ma Kỹ Quyển Trục (Hạ)
 • #255: Rượu đỏ và Rượu trắng (Thượng)
 • #256: Rượu đỏ và Rượu trắng (Hạ)
 • #257: Lục Long Lục Xà (Thượng)
 • #258: Lục Long Lục Xà (Hạ)
 • #259: Kết thúc Tây chinh thế nào đây? (Thượng)
 • #260: Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Thượng)
 • #261: Sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh (Hạ)
 • #262: Kết thúc Tây chinh thế nào đây? (Hạ)
 • #263: Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Thượng)
 • #264: Toàn lực phi hành, Trở về trung thổ (Hạ)
 • #265: Mẹ con gặp lại (Thượng)
 • #266: Mẹ con gặp lại (Hạ)
 • #267: Kim giáp nữ tử còn sống? (Thượng)
 • #268: Kim giáp nữ tử còn sống? (Hạ)
 • #269: Trị liệu Pháo Long(Toàn)
 • #270: Song phi?(Toàn)
 • #271: Tối nay chúng ta ngủ thế nào? (Toàn)
 • #272: Sinh mạng của ngươi là tất cả đối với ta! (Toàn)
 • #273: Cái lều con tội lỗi (Toàn)
 • #274: Khảo nghiệm ma sư (Toàn)
 • #275: Gây sự tại Ma Sư Công Hội? (Toàn)
 • #276: Hai đại Công Hội (Toàn)
 • #277: 365 mảnh vỡ Hỗn Độn (Toàn)
 • #278: Dung hợp thần thuật (Toàn)
 • #279: Bình Đẳng vương phủ(Toàn)
 • #280: Bắc Đẩu Miện Hạ(Toàn)
 • #281: Ta là bạn gái của hắn(Toàn)
 • #282: Kim ưng thương hội trả thù (Toàn)
 • #283: Diệt tuyệt quân đoàn(Toàn)
 • #284: Thiên Nhân Thiên Long Tổ Hợp Kỹ (Toàn)
 • #285: Bạo quân trở về (Toàn)
 • #286: Thanh Long Diệt Tuyệt Kích (Toàn)
 • #287: Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Thượng)
 • #288: Toàn diện khống chế Lục Long Lục Xà (Hạ)
 • #289: Thanh Long Thần Hàng (Thượng)
 • #290: Thanh Long Thần Hàng (Hạ)
 • #291: Viện quân, A Kim băng lãnh (Thượng)
 • #292: Viện quân, A Kim băng lãnh (Hạ)
 • #293: Thương cùng mông (Toàn)
 • #294: Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Thượng)
 • #295: Cơ Động tọa kỵ, Đại diễn thánh hỏa long (Hạ)
 • #296: Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Thượng)
 • #297: Mao Đài và Ngũ Lương Dịch (Hạ)
 • #298: Ma kỹ tửu thành hình (Thượng)
 • #299: Ma kỹ tửu thành hình (Hạ)
 • #300: Kim cương quân đoàn (Thượng)
 • #301: Kim cương quân đoàn (Hạ)
 • #302: Sinh Mệnh Chi Hạch (Thượng)
 • #303: Sinh Mệnh Chi Hạch (Hạ)
 • #304: Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Thượng)
 • #305: Liệt Diễm Phần Tình không thể chống cự (Hạ)
 • #306: Ngũ Hành Không Gian (Thượng)
 • #307: Ngũ Hành Không Gian (Hạ)
 • #308: Thái giám chế tạo giả (Thượng)
 • #309: Thái giám chế tạo giả (Hạ)
 • #310: Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Thượng)
 • #311: Xuất Xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một (Hạ)
 • #312: Siêu Thần Khí? (Thượng)
 • #313: Siêu Thần Khí? (Hạ)
 • #314: Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Thượng)
 • #315: Thiên Thanh Thảo nguyên, công hội chi chiến (Hạ)
 • #316: Đại Cát Miện Hạ (Thượng)
 • #317: Đại Cát Miện Hạ (Hạ)
 • #318: Cục diện rắc rối (Thượng)
 • #319: Cục diện rắc rối (Hạ)
 • #320: Sáu đại chí tôn cường giả (Thượng)
 • #321: Sáu đại chí tôn cường giả (Hạ)
 • #322: Chỉ cần hai người là đủ (Thượng)
 • #323: Chỉ cần hai người là đủ (Hạ)
 • #324: Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Thượng)
 • #325: Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Hạ)
 • #326: Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Thượng)
 • #327: Ai nói ta chỉ có bảy con rồng? (Hạ)
 • #328: Cơ Động xuất chiến (Thượng)
 • #329: Cơ Động xuất chiến (Hạ)
 • #330: Đánh cuộc (Thượng)
 • #331: Đánh cuộc (Hạ)
 • #332: Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hoả Long (Thượng)
 • #333: Quần Long Chi Thủ, Đại Diễn Thánh Hoả Long (Hạ)
 • #334: Liệt, Diễm ra uy (Thượng)
 • #335: Liệt, Diễm ra uy (Hạ)
 • #336: Cuộc chiến hoang phí nhất (Thượng)
 • #337: Cuộc chiến hoang phí nhất (Hạ)
 • #338: Trung cấp Siêu Tất Sát Kỹ Quyển Trục
 • #339: Kết thúc, kết quả đã định
 • #340: Hai người các ngươi cùng lên đi
 • #341: Hồi phục chưa? Tiến lên lần nữa đi!
 • #342: Chỉ trời cắt đất, hỗn độn chi hỏa
 • #343: Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Thượng)
 • #344: Bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc (Hạ)
 • #345: Ước hẹn Hỏa Long Cốc. (Thượng)
 • #346: Ước hẹn Hỏa Long Cốc. (Hạ)
 • #347: Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Thượng)
 • #348: Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu (Hạ)
 • #349: Mục đích Chúc Diễm ở lại (Thượng)
 • #350: Mục đích Chúc Diễm ở lại (Hạ)
 • #351: Nước mắt Lam Bảo Nhi (Thượng)
 • #352: Nước mắt Lam Bảo Nhi (Hạ)
 • #353: Lang Tà.
 • #354: Thiên niên sinh mệnh chi nguyên.
 • #355: Kim Hỏa Tổ Hợp Kỹ?.
 • #356: Tổ hợp kỹ ba thuộc tính: Kim và song hỏa.
 • #357: Thành Thiên Thuỷ!
 • #358: Con Trai Của Tửu Thần!
 • #359: Tài Nghệ Tửu Thần - Tửu Gia Bách Vị!
 • #360: Hoài Nghi Của Đỗ Minh!
 • #361: Ma Minh.
 • #362: Thập đại danh tửu đệ tam - Hãn hải quỳnh tương.
 • #363: Ám sát! Vô cùng chuyên nghiệp
 • #364: Ma Minh.
 • #365: Kim chúc phong bạo ( Cơn bão kim khí)
 • #366: Điên rồi, chờ bọn hắn đuổi theo
 • #367: Song chiến Ma Minh trưởng lão (1)
 • #368: Song chiến Ma Minh trưởng lão (2)
 • #369: Ngũ Hành Đại Trận (
 • #370: Ngũ Hành Đại Trận (2)
 • #371: Thần khí Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng
 • #372: Lực Lượng Mạnh Nhất
 • #373: Song Kiếm Hợp Bích
 • #374: Siêu Tất Sát Kỹ Hỏa Thần Hư Không Trảm
 • #375: Thuê Cả Minh Chủ Ma Minh?
 • #376: Đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm?
 • #377: Trừng phạt hay khen thưởng?
 • #378: Dị biến khi dung hợp Thiên Chi ngọc
 • #379: Linh Hồn Áp Chế! Khống Chế Hỗn Độn
 • #380: Hỗn Độn Châu Thành! Tiến Hóa!
 • #381: Liệt Diễm! Ta Sắp Tiến Hóa!
 • #382: Linh hồn chỉ dẫn, đột phá nội tâm
 • #383: Liệt Diễm! Ta Yêu Nàng!
 • #384: Đỗ Tư Khang Đưa Ra Đổ Ước.
 • #385: Tửu Thần Chi Tranh
 • #386: Cửu Dương Lăng Thiên, Cửu Long Hí Châu!
 • #387:
 • #388: Phân Thân Thác Ảnh Thần Kỳ - Thập Bát La Hán Cũng Tỳ Tỳ Say!
 • #389: Bên Bờ Đông Hải Mênh Mông - Huynh Đệ Một Lòng Gặp Gỡ Vui Sao!
 • #390: Tân Nhất Đại Thiên Cơ
 • #391: Đoàn Tụ Ngoài Ý Muốn!
 • #392: Thần Hỏa Thánh Vương Khải!
 • #393: Cây rụng tiền? Khất cái? *
 • #394: Sẵn sàng xuất phát!
 • #395: Hắc Ám Thiên Cơ!
 • #396: Ngàn năm tích lũy - Thập đại Thần Khí.!
 • #397: Tiến nhập - Quái dị - Bất an!
 • #398: Dò xét, truy tìm - Tung tích địch nhân!
 • #399: Xuyên thấu, miễn dịch, Bạo Quân xuất hiện
 • #400: Không tập, song hỏa, thần kiếm vũ
 • #401: Hắc Ám - Khế ước - Lời tiên đoán hé hộ!
 • #402: Nghi thức - Mục tiêu - Kiếp Ngục Giới!
 • #403: Kết giới - Lôi Đế - Lôi Thần Phủ!
 • #404: Đại Ngũ hành kết giới sụp đổ!
 • #405: Quyết tuyệt - Đột phá - Ngũ Liên Thiểm!
 • #406: Chạy nước rút - A Kim - Hắc Ám tế đàn
 • #407: Siêu tất sát kỹ Kim khí phong bạo
 • #408: Giao tranh - Cực hạn - Chung cực Lôi Đế
 • #409: Bạo quân, Lôi đế và Ma nữ
 • #410: Lôi Thần hàng thế - Hỏa Thần kiếm
 • #411: Thần chi khế ước - Chung cực tất sát kỹ
 • #412: Liệt Diễm, Liệt Diễm
 • #413: Quang Minh sinh cơ! Lực lượng của Liệt Diễm!
 • #414: Chung cực tất sát kỹ của Liệt Diễm
 • #415: Thụ miện - Chân chính Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ
 • #416: Bí mật của Liệt Diễm
 • #417: Sát thần Tư Phổ Nhược Tư
 • #418: Cuộc chiến của Thần
 • #419: Nhiếp Thần Quyết - Tu La Thần Phụ Thể.
 • #420: Địa Tâm dung hợp - Kim sắc thế giới
 • #421: Thiên thần giải thể đại pháp
 • #422: Liệt Diễm bị thương nặng!
 • #423: Thần giới Ủy Viên Hội!
 • #424: Để cho Liệt Diễm vì chàng trọng sinh!
 • #425: Bước ba bước bạc đầu trắng xóa Nàng chết đi, ta thành xác không hồn
 • #426: Học viện Sí Hỏa!
 • #427: Lão sư Cơ Động!
 • #428: Đông Mộc Thánh Nữ!
 • #429: Công Chúa và Cơ Động lão sư gặp mặt!
 • #430: Đây là Cơ Động của ta sao
 • #431: Lần đầu làm lão sư
 • #432: Tửu quỷ lão sư - Phân thân thác ảnh
 • #433: Toàn thể thí luyện chi lữ
 • #434: Cơ Động lão sư là của ta!
 • #435: Tuyền công chúa:
 • #436: Tái kiến Diệt Tuyệt Chiến Thần!
 • #437: Lão sư ngài nhất định không cùng ta tắm sao?
 • #438: Bạo Quân phát uy
 • #439: Ngũ hành tương sinh - Ngũ vị nhất thể!
 • #440: Chúng ta thí luyện ở độ cao
 • #441: Ngũ vị nhất thể - Tương sinh công thủ!
 • #442: Thực chiến, thí luyện, Ngũ Hành biến
 • #443: A Nhĩ Mạn Tư sơn bùng nổ!
 • #444: Thực lực của Cơ Động lão sư!
 • #445: Hồng kiếm xuất thể - Kim Ô hiện thân!
 • #446: Tam Túc Kim Ô
 • #447: Liệt Thần Lục Trọng Chú Sát
 • #448: Kim Ô gãy cánh, hóa thân thành người
 • #449: Linh hồn dung hợp - Kim Dương bạo lệ!
 • #450: Siêu tất sát kỹ Cấm Thiên Vạn - Đại U Diễm Băng!
 • #451: Thần khí trấn quốc Vĩnh Hằng Chi Khải!
 • #452: Ôn tình trong huyệt động
 • #453: Cự tuyệt hay biểu lộ
 • #454:
 • #455: Lão tử có đủ tư cách không?
 • #456: Ngươi định làm gì?
 • #457: Truyền thống bao che khuyết điểm!
 • #458: Đổ cuộc - Năm đấu với hai mươi!
 • #459: Chủ nhiệm Cơ Động!
 • #460: Tửu điếm Sõa Hữu Tiễn
 • #461: Tinh thần dung hợp
 • #462: Chu Bé Nhỏ & Thương hội Ngốc Có Tiền
 • #463: Cấm - Bách - Thiên - Ảm Diệt Vẫn !
 • #464: Cấm - Bách - Thiên - Quân Vương Phệ !
 • #465: Lực lượng Hỗn Độn Kim
 • #466: Người kết thừa thương hội.
 • #467: Viễn cảnh tươi đẹp
 • #468: Ba tháng huấn luyện
 • #469: Tung tích của danh tửu
 • #470: Phó quân đoàn trưởng Lang Thiên Ý
 • #471: Ngũ hành tương sinh - Thực chiến công kích
 • #472: Ói mửa chán rồi cũng quen thôi!
 • #473: Mậu Thổ thánh đồ và Ất Mộc thánh đồ
 • #474: Thái tử điện hạ
 • #475: Ước hẹn quan chiến
 • #476: Trở mặt - Bạo Quân cao ngạo
 • #477: Tuyền công chúa nổi giận
 • #478: Mùi thơm của cơ thể
 • #479: Tái nhập Thiên Can Học Viện
 • #480: Thánh Vương trở về
 • #481: Cường thế khiêu chiến!
 • #482: Tuyền công chúa truyền âm!
 • #483: Hoán tỉnh Lôi Đế!
 • #484: Trước tỉ thí !
 • #485: Lang Tà dẫn đường
 • #486: Thua chắc rồi?
 • #487: Trận pháp thần kỳ đản sinh
 • #488: Bạo Quân vs Lôi Đế
 • #489: Lôi Đế khủng bố
 • #490: Cuộc chiến Thần khí
 • #491: Ba điều kiện
 • #492: A Kim: Ta không đồng ý để nàng làm Thánh Đồ!
 • #493: A Kim: Ta sai rồi!
 • #494: Đầy đủ Thánh Đồ!
 • #495: Bi kịch của Chu Mập và thương hội Ngốc Có Tiền!
 • #496: Khổ tu Diệt Thần Kích!
 • #497: Vì sư phụ Cơ Động, hết thảy đều đáng giá!
 • #498: Tứ đại danh tửu
 • #499: Giỗ đầu của Liệt Diễm
 • #500: Hỏa diễm của ta sao làm thương tổn chàng chứ?
 • #501: Diệt Thần Dẫn
 • #502: Ma Sư Liên Hiệp Trưởng Lão Hội
 • #503: Ta đi dự hội nghị Đồ Đằng thần thú
 • #504: Tổ hợp Cúc Hoa Trư và Mập Mạp
 • #505: Khống chế cực hạn, xoay chuyển càn khôn
 • #506: Cấm, thiên, vạn, Đại U Diễm băng hoàn chỉnh
 • #507: Chiến thắng - Song hỏa lập uy
 • #508: Càng thêm mãnh liệt
 • #509: Người đẹp ra giá đi
 • #510: Không cần nương tay
 • #511: A Kim kinh khủng
 • #512: Thần khí Tân Kim hệ
 • #513: Nghị trưởng thế tập
 • #514: Diệt cỏ tận gốc
 • #515: Cúc Hoa Trư trả lễ
 • #516: Dung Lôi nhập trận?
 • #517: Đối chiến Quân đoàn Kim Sát
 • #518: Độc chiến ngàn quân
 • #519: Lực khống chế hoàn mỹ
 • #520: Không đánh vẫn phục người
 • #521: Để ta xem thằng khốn nào định làm ta bẽ mặt!
 • #522: Để đó, ta tự xử !
 • #523: Hai bàn tay thần kỳ.
 • #524: Thế nào là nấu gạo thành cơm?
 • #525: Thành lũy dưới lòng đất
 • #526: Nghịch lân Long vương & Địa Tâm tinh nham
 • #527: Em đã nói thì anh nhận!
 • #528: Tổ hợp kỹ ba hệ
 • #529: Tam Hợp sơn mạch
 • #530: Thiết Giáp Long vương
 • #531: Giáp Mộc đặc hữu - Thiêu đốt sinh mệnh.
 • #532: Thiện nhân thiện quả
 • #533: Cụ tổ dòng họ rồng đất
 • #534: Long tộc đệ nhất cường giả
 • #535: Ma vực của Địa Long tổ
 • #536: Long Hoàng
 • #537: Cố sự của Địa Long tổ. (thượng)
 • #538: Ta có cách khiến Địa Long tổ không chết!
 • #539: Thiên Long Tề Vũ
 • #540: Con của Long Hoàng.
 • #541: Thiên phú thứ hai của Đại Diễn Thánh Hỏa Long
 • #542: Long hoàng biến thành ma thú tọa kỵ?
 • #543: Long Hoàng khảo nghiệm
 • #544: Chiến Long Hoàng
 • #545: Long Hoàng thụ thương?
 • #546: Long Hoàng buồn bực.
 • #547: Hôn sự của Trần Tư Tuyền.
 • #548: Cơ Động lão sư, ta muốn thuê ngài làm người yêu của ta
 • #549: Tư Tuyền & Tư Động
 • #550: Khế ước chính phụ
 • #551: Cơ Động động tâm
 • #552: Nửa năm đề thăng
 • #553: Tạm biệt Long cốc
 • #554: Ta chết cho ngươi xem!
 • #555: Chúng ta ở cùng phòng!
 • #556: Ôn tuyền hấp dẫn!
 • #557: Trận chiến hương diễm
 • #558: Cơ Động tự cung
 • #559: Đây là nam nhân của ta
 • #560: Hoàng cung Đông Mộc.
 • #561: Thái tử dò xét
 • #562: Tình địch
 • #563: Giáp mặt từ hôn
 • #564: Không chết không ngừng
 • #565: Thiên Ti Ma Vực
 • #566: Đại Diễn vĩ chuy.
 • #567: Công Tào Miện Hạ.
 • #568: Thiên Diệp Chưởng chân chính
 • #569: Quỷ Hồn Ma Vực vs Phượng Hoàng Nhãn
 • #570: Thực vật ma thú đỉnh cấp
 • #571: Bát quan ma vực
 • #572: Thái Trùng miện hạ
 • #573: Sáng thế lục hợp
 • #574: Tuyệt Luyến Anh Túc
 • #575: Địa Tâm Hồng Liên Cứu Thục
 • #576: Long Hoàng hoàng quan kính tượng!
 • #577: Chàng yêu ta không? Ta hôn mê...
 • #578: Ám chiêu
 • #579: Ma Vực thứ hai
 • #580: Lần thứ hai tế điện Liệt Diễm
 • #581: Tư Tuyền, cô ôm ta đi!
 • #582: Xuyên qua đại lục Hắc Ám
 • #583: Đã ôm ngươi, ta liền không buông tay!
 • #584: Lần nữa ngủ chung giường!
 • #585: A Kim giác tỉnh huyết mạch Long tộc!
 • #586: Con gái của ta thích ngươi!
 • #587: Bồi luyện tốt nhất!
 • #588: Ngươi quả nhiên là âm hiểm!
 • #589: Diệt Thần Bích!
 • #590: Ma vực Nguyên Tố Bác Ly
 • #591: Sáng Thế Thần Kỹ
 • #592: Thủy Tổ Long Huyết
 • #593: Cơ Động tiến hóa
 • #594: Quang Minh và Hắc Ám
 • #595: Đốn ngộ Quang Minh
 • #596: Dung hợp - Thần thức của Liệt Diễm
 • #597: Tư Tuyền hồi phục.
 • #598: Cơ Động! Chàng ngồi xuống đi!
 • #599: Xuất phát đến Địa Tâm thế giới!
 • #600: Tác dụng kỳ diệu khác của Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp
 • #601: Mê Loạn Ma Yên Đồn
 • #602: Diệt Tuyệt Kim Hoàn
 • #603: Trở lại Sí Hỏa học viện
 • #604: Thắng Quan miện hạ ủng hộ!
 • #605: Vô hạn định vị Truyền tống pháp trận!
 • #606: Tư Tuyền!
 • #607: Xuyên qua nham tương nơi cửa vào Địa Tâm thế giới!
 • #608: Hỏa Diễm Lĩnh Chủ và Ám Viêm Lĩnh Chủ!
 • #609: Hỏa Tinh tộc.
 • #610: Tin tức từ tù trưởng tộc Hỏa Tinh.
 • #611: Mười vạn Hỏa Nha.
 • #612: Cơ Động chính là Hỏa Nha Vương
 • #613: Khiêu chiến Hỏa Cự Nhân thống lĩnh
 • #614: Tiến vào tầng thứ hai.
 • #615: Liệt Diễm Thánh giáo.
 • #616: Hỏa Nha tộc bất khuất hiên ngang.
 • #617: Vô ảnh vô hình Diệt Thần Bích.
 • #618: Khánh điển chọn lựa Đại diện Giáo chủ.
 • #619: Thiên Nha trận của Bạo Quân.
 • #620: Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới.
 • #621: Một chiến bốn ngàn.
 • #622: Ma vực thứ ba của Cơ Động
 • #623: Hỏa Kiêu Tộc trả thù.
 • #624: Một mình đối chiến Hỏa Kiêu Vương!
 • #625: Hỏa Nha tộc anh dũng!
 • #626: Một tên cũng không thể thoát!
 • #627: Thắng lợi vĩ đại của Hỏa Nha tộc!
 • #628: Tầng mười lăm! Tam đại Tộc quần!
 • #629: Thánh đồ hàng lâm
 • #630: Hỏa Liên thành!
 • #631: Âm mưu trong trận chiến cuối cùng (Phần 1)
 • #632: Điều kiện của Hồng Diễm!
 • #633: Đáng giá để yêu
 • #634: Hỏa liên vương.
 • #635: Sàm sỡ Hỏa liên vương
 • #636: Bạn sinh tịnh đế liên
 • #637: Khánh điển lựa chọn đại diện giáo chủ
 • #638: Hỏa ma vương
 • #639: Trận chiến đầu tiên - Lôi đế
 • #640: Làm thịt chó ba đầu.
 • #641: Sư huynh
 • #642: A Kim VS Hỏa Yêu Vương
 • #643: Hỏa Điện Thử Vương
 • #644: Ta chính là khắc tinh của ngươi
 • #645: Song trọng Siêu Tất Sát Kỹ
 • #646: Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ. (Phần 1_2)
 • #647: Toàn tộc Hỏa Ma rung động. (Phần 1)
 • #648: Sự chấp nhất xuất chiến của A Kim (1+2)
 • #649: Thánh cấp thứ tư của Địa Tâm thế giới (Phần 1)
 • #650: Sự chiếu cố của thần may mắn – Chân thực chi nhãn (Phần 2)
 • #651: Tam cường cuối cùng (Phần 1+2)
 • #652: Âm mưu trong trận chiến cuối cùng (Phần 1)
 • #653: Trận chiến cuối cùng quyết định ngôi vị giáo chủ (Phần 1)
 • #654: Cơ Động VS Hỏa Ma Vương (Phần 1)
 • #655: Ngươi có tin không? (2)
 • #656: Đòn sát thủ
 • #657: Một kích mạnh nhất của Bạo Quân
 • #658: Quân vương cuối cùng cũng dung hợp, chinh phục cả Địa Tâm
 • #659: Đại diện giáo chủ
 • #660: Ta muốn đi tầng thứ mười tám
 • #661: Liệt Diễm thân yêu, hãy chờ ta!
 • #662: Quần long chấn Kim thành
 • #663: Lại đến thương hội Ngốc Có Tiền
 • #664: Cục diện đại lục
 • #665: Chiến dịch trảm thủ
 • #666: Chí Tôn cung phụng
 • #667: Thực lực chân chính của thương hội Ngốc Có Tiền
 • #668: Vận Rủi Thạch, Thiên Cơ Nhãn
 • #669: Thần Khí! Kim Sát Thần Kiếm và Hậu Thổ Châu
 • #670: Dẫn sói vào nhà.
 • #671: Dự cảm của Thiên Cơ
 • #672: Thiên Cơ huyết nhãn
 • #673: Đứa con của Hắc Ám Thiên Cơ
 • #674: May mắn còn sống sót
 • #675: Vô Gian Đạo
 • #676: Xuyên qua màn đêm ở độ cao ba ngàn thước
 • #677: Làm mây làm mưa” ở độ cao ba ngàn thước
 • #678: Thẳng tiến! Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục
 • #679: Mục tiêu! Hắc Ám thần miếu
 • #680: Hắc Ám Tế Tự đoàn
 • #681: Hắc Ám Tế Tự phẩm cấp
 • #682: Hai người làm một lần cho ta xem
 • #683: Bạo Quân cao ngạo
 • #684: Tổ chức phản kháng Thiên Cơ
 • #685: Quái đại thúc Cơ Động
 • #686: Không phải là hắn bị bất lực chứ?
 • #687: Chuyện xưa của Vân.
 • #688: Thạch Mặc Chương Ngư
 • #689: Hậu Thổ Châu
 • #690: Hắc Ám tửu quán
 • #691: Người con gái vĩ đại
 • #692: ngân dạng sáp đầu thương?
 • #693: Thanh lý
 • #694: Thâu lương hoán trụ
 • #695: Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận
 • #696: Tiến vào nội bảo
 • #697: Xuyên việt
 • #698: Nhất kiếm chi uy
 • #699: Song Thánh cấp Dung Hợp Kỹ
 • #700: Chiết xạ không cách nào tưởng tượng nổi
 • #701: Hắc Ám Chu Tước
 • #702: Mười Siêu Tất Sát Kỹ đồng thời nở rộ tại Hắc Ám thần miếu
 • #703: Đại thúc yêu quái
 • #704: Diệt Thần Kính
 • #705: Hỏa thần kiếm huyền bí
 • #706: Trong tiến hóa...
 • #707: Hắc Ám Thiên Cơ tạm thời chưa quay về được
 • #708: Bại lộ, giết chóc
 • #709: Hai tòa đại trận
 • #710: lấy chiến nuôi chiến
 • #711: Hỏa Thần hàng lâm
 • #712: Phá trận đoạt ngọc
 • #713: Cướp sạch không còn
 • #714: Lần sau đóng kịch tiếp nhé!
 • #715: Trở về thần miếu Hắc Ám Thiên Cơ
 • #716: Dã tâm của Hắc Ám Thiên Cơ
 • #717: Phó hội trưởng liên minh phản kháng Thiên Cơ
 • #718: phân tích, nghe lén?
 • #719: Hội trưởng tổ chức phản kháng Thiên Cơ không ngờ là hắn
 • #720: Thiên Cơ
 • #721: cũng không ngại nhìn thêm một lần
 • #722: Kế hoạch tiến công chân chính
 • #723: Ngươi yêu ta một chút sẽ chết sao?
 • #724: Ngũ Hành tương sinh xứng Sáng Thế Lục Hợp
 • #725: Hắc ám khủng hoảng
 • #726: Sáng Thế Lục Hợp thành hình
 • #727: Hắc Ám Thiên Cơ rốt cục đã tới
 • #728: Sáng Thế Lục Hợp
 • #729: Bụi cây trên đầu của Hắc Ám Thiên Cơ
 • #730: Vạn dặm Truyền Âm Thạch
 • #731: Hắc Ám Tử Vệ
 • #732: Bạo Quân ẩn núp trên trời cao
 • #733: Hắc Ám Tử Vệ phối hợp hoàn mĩ
 • #734: Hắc Ám Thanh Long, phá bụng chui vào
 • #735: Hút! Tinh hạch của Hắc Ám Thanh Long
 • #736: Tác dụng cường hãn của tinh hạch Hắc Ám Thanh Long
 • #737: Thần mộc khôi lỗi
 • #738: Cơ Động làm mồi nhử
 • #739: Miểu sát Hắc Ám Chu Tước
 • #740: Tiến hóa cuối cùng của Hỏa Thần Kiếm
 • #741: Nhân kiếm hợp nhất, hạt sen thủ hộ bổn mạng
 • #742: Toái! Kim Hoàn Phá Giáp Mộc
 • #743: Đến lúc liều mạng rồi
 • #744: Thánh đồ VS Tử vệ!
 • #745: Đổi thương lấy mạng, A Kim quyết tuyệt.
 • #746:
 • #747: Lưỡng bại câu thương
 • #748: Hình dạng hoàn chỉnh! Hỏa Thần kiếm
 • #749: Sự huyền bí của bản mạng hạt sen
 • #750: Bốn Thánh Đồ gần chết
 • #751: Trước giờ Thánh Chiến
 • #752: Ta chỉ muốn biết thành quả của Cơ Động
 • #753: Không để ý tới sinh tử
 • #754: Quấy rối
 • #755: Gặp mặt Lý Vĩnh Hạo
 • #756: Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất
 • #757: Hắc Ám Long Hoàng
 • #758: Cuộc chiến của Long Hoàng (1)
 • #759: Long Hoàng Diệt Thần Kích (1)
 • #760: Long Hoàng Diệt Thần Kích (2)
 • #761: Thánh Vương trở về
 • #762: Bạo Quân đối đầu tối chung binh khí
 • #763: tối chung binh khí
 • #764: Một ngón tay đoạn thần khí
 • #765: Thiên Can diệt thánh trận
 • #766: Thập Biến Áo Nghĩa
 • #767: không thể vượt qua Cơ Động
 • #768: Cúc Hoa Trư phát uy
 • #769: Hắc Ám Không Quân cường thế
 • #770: Thôn phệ Thánh Thú không dễ dàng
 • #771: Hắc Ám Thiên Cơ âm trầm
 • #772: Tiếp tục đại chiến
 • #773: Hồng vân vô tận
 • #774: Long nữ - chị em sinh đôi
 • #775: Sum họp
 • #776: Nói chàng yêu ta
 • #777: Không muốn xâm lược
 • #778: Quyết chiến bắt đầu
 • #779: Toàn diện áp chế
 • #780: Độc thủ sau lưng Cúc Hoa Trư
 • #781: Hắc Ám Thiên Cơ thật xuất hiện
 • #782: Thần chiến - cuộc chiến của thần
 • #783: Quang Minh (mặt trời)
 • #784: Hắc Ám (Bóng tối)
 • #785: Dương mưu của Cơ Động
 • #786: Liệt Diễm - Ta yêu nàng!
 • #787: Đại kết cục - Ta sẽ là Liệt Diễm của chàng!
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ta Bị Hung Trạch Coi Trọng Lúc Sau

THUYS♥️

Vạn Kiếm Chúa Tể

TiKay

Thiên Kiêu Chiến Kỷ

TiKay

Vũ Khí Bóng Đêm 5 : Linh Hồn Lạc

THUYS♥️

Thành Tinh Yêu Quái Không Được Báo Án

THUYS♥️

Ngược Văn Nữ Xứng Cùng Thô Bạo Ma Tôn He

TiKay

Leave a Reply