Đô Thị Sắc Trọng Sinh

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Hắn có biệt danh là Bóng(Shadow), là đệ nhất cao thủ của Long Tổ. Cũng giống như các truyện trọng sanh khác hắn bị chính chiến hữu của mình phản bội -> giết chết. Hắn trọng sanh vào một gã hoàn khố công tử là Tiêu Thu Phong là con trai duy nhất của Phong Chính tập đoàn.

Với một thân phận mới nhưng hắn vẫn còn đầy đủ trí nhớ và võ công của đời trước hắn sẽ làm gì để trả thù??


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cửu Nguyệt Dương Quang
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0001.mp32018-05-09 04:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0002.mp32018-05-09 04:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0003.mp32018-05-09 04:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0004.mp32018-05-09 04:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0005.mp32018-05-09 04:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0006.mp32018-05-09 04:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0007.mp32018-05-09 04:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0008.mp32018-05-09 04:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0009.mp32018-05-09 04:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0010.mp32018-05-09 04:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0011.mp32018-05-09 04:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0012.mp32018-05-09 04:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0013.mp32018-05-09 04:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0014.mp32018-05-09 04:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0015.mp32018-05-09 04:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0016.mp32018-05-09 04:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0017.mp32018-05-09 04:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0018.mp32018-05-09 04:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0019.mp32018-05-09 04:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0020.mp32018-05-09 04:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0021.mp32018-05-09 04:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0022.mp32018-05-09 04:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0023.mp32018-05-09 04:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0024.mp32018-05-09 04:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0025.mp32018-05-09 04:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0026.mp32018-05-09 04:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0027.mp32018-05-09 04:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0028.mp32018-05-09 04:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0029.mp32018-05-09 04:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0030.mp32018-05-09 04:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0031.mp32018-05-09 04:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0032.mp32018-05-09 04:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0033.mp32018-05-09 05:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0034.mp32018-05-09 05:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0035.mp32018-05-09 05:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0036.mp32018-05-09 05:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0037.mp32018-05-09 05:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0038.mp32018-05-09 05:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0039.mp32018-05-09 05:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0040.mp32018-05-09 05:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0041.mp32018-05-09 05:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0042.mp32018-05-09 05:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0043.mp32018-05-09 05:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0044.mp32018-05-09 05:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0045.mp32018-05-09 05:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0046.mp32018-05-09 05:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0047.mp32018-05-09 05:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0048.mp32018-05-09 05:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0049.mp32018-05-09 05:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0050.mp32018-05-09 05:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0051.mp32018-05-09 05:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0052.mp32018-05-09 05:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0053.mp32018-05-09 05:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0054.mp32018-05-09 05:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0055.mp32018-05-09 05:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0056.mp32018-05-09 05:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0057.mp32018-05-09 05:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0058.mp32018-05-09 05:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0059.mp32018-05-09 05:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0060.mp32018-05-09 05:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0061.mp32018-05-09 05:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0062.mp32018-05-09 05:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0063.mp32018-05-09 05:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0064.mp32018-05-09 05:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0065.mp32018-05-09 05:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0066.mp32018-05-09 05:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0067.mp32018-05-09 05:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0068.mp32018-05-09 05:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0069.mp32018-05-09 05:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0070.mp32018-05-09 05:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0071.mp32018-05-09 05:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0072.mp32018-05-09 05:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0073.mp32018-05-09 05:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0074.mp32018-05-09 05:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0075.mp32018-05-09 05:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0076.mp32018-05-09 05:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0077.mp32018-05-09 05:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0078.mp32018-05-09 05:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0079.mp32018-05-09 05:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0080.mp32018-05-09 05:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0081.mp32018-05-09 05:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0082.mp32018-05-09 05:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0083.mp32018-05-09 05:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0084.mp32018-05-09 05:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0085.mp32018-05-09 05:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0086.mp32018-05-09 05:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0087.mp32018-05-09 05:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0088.mp32018-05-09 05:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0089.mp32018-05-09 05:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0090.mp32018-05-09 05:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0091.mp32018-05-09 05:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0092.mp32018-05-09 05:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0093.mp32018-05-09 05:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0094.mp32018-05-09 05:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0095.mp32018-05-09 05:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0096.mp32018-05-09 05:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0097.mp32018-05-09 05:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0098.mp32018-05-09 05:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0099.mp32018-05-09 05:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0100.mp32018-05-09 05:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0101.mp32018-05-09 05:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0102.mp32018-05-09 05:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0103.mp32018-05-09 05:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0104.mp32018-05-09 05:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0105.mp32018-05-09 06:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0106.mp32018-05-09 06:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0107.mp32018-05-09 06:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0108.mp32018-05-09 06:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0109.mp32018-05-09 06:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0110.mp32018-05-09 06:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0111.mp32018-05-09 06:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0112.mp32018-05-09 06:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0113.mp32018-05-09 06:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0114.mp32018-05-09 06:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0115.mp32018-05-09 06:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0116.mp32018-05-09 06:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0117.mp32018-05-09 06:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0118.mp32018-05-09 06:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0119.mp32018-05-09 06:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0120.mp32018-05-09 06:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0121.mp32018-05-09 06:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0122.mp32018-05-09 06:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0123.mp32018-05-09 06:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0124.mp32018-05-09 06:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0125.mp32018-05-09 06:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0126.mp32018-05-09 06:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0127.mp32018-05-09 06:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0128.mp32018-05-09 06:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0129.mp32018-05-09 06:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0130.mp32018-05-09 06:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0131.mp32018-05-09 06:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0132.mp32018-05-09 06:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0133.mp32018-05-09 06:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0134.mp32018-05-09 06:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0135.mp32018-05-09 06:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0136.mp32018-05-09 06:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0137.mp32018-05-09 06:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0138.mp32018-05-09 06:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0139.mp32018-05-09 06:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0140.mp32018-05-09 06:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0141.mp32018-05-09 06:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0142.mp32018-05-09 06:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0143.mp32018-05-09 06:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0144.mp32018-05-09 06:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0145.mp32018-05-09 06:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0146.mp32018-05-09 06:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0147.mp32018-05-09 06:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0148.mp32018-05-09 06:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0149.mp32018-05-09 06:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0150.mp32018-05-09 06:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0151.mp32018-05-09 06:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0152.mp32018-05-09 06:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0153.mp32018-05-09 06:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0154.mp32018-05-09 06:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0155.mp32018-05-09 06:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0156.mp32018-05-09 06:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0157.mp32018-05-09 06:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0158.mp32018-05-09 06:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0159.mp32018-05-09 06:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0160.mp32018-05-09 06:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0161.mp32018-05-09 06:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0162.mp32018-05-09 06:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0163.mp32018-05-09 06:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0164.mp32018-05-09 06:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0165.mp32018-05-09 06:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0166.mp32018-05-09 06:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0167.mp32018-05-09 06:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0168.mp32018-05-09 06:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0169.mp32018-05-09 06:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0170.mp32018-05-09 06:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0171.mp32018-05-09 06:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0172.mp32018-05-09 06:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0173.mp32018-05-09 06:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0174.mp32018-05-09 06:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0175.mp32018-05-09 06:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0176.mp32018-05-09 06:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0177.mp32018-05-09 06:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0178.mp32018-05-09 06:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0179.mp32018-05-09 06:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0180.mp32018-05-09 06:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0181.mp32018-05-09 06:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0182.mp32018-05-09 06:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0183.mp32018-05-09 06:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0184.mp32018-05-09 06:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0185.mp32018-05-09 06:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0186.mp32018-05-09 06:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0187.mp32018-05-09 06:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0188.mp32018-05-09 06:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0189.mp32018-05-09 06:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0190.mp32018-05-09 06:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0191.mp32018-05-09 06:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0192.mp32018-05-09 06:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0193.mp32018-05-09 06:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0194.mp32018-05-09 06:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0195.mp32018-05-09 06:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0196.mp32018-05-09 06:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0197.mp32018-05-09 06:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0198.mp32018-05-09 06:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0199.mp32018-05-09 06:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0200.mp32018-05-09 06:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0201.mp32018-05-09 06:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0202.mp32018-05-09 06:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0203.mp32018-05-09 06:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0204.mp32018-05-09 06:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0205.mp32018-05-09 06:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0206.mp32018-05-09 06:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0207.mp32018-05-09 06:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0208.mp32018-05-09 06:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0209.mp32018-05-09 06:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0210.mp32018-05-09 06:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0211.mp32018-05-09 06:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0212.mp32018-05-09 06:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0213.mp32018-05-09 06:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0214.mp32018-05-09 06:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0215.mp32018-05-09 06:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0216.mp32018-05-09 07:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0217.mp32018-05-09 07:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0218.mp32018-05-09 07:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0219.mp32018-05-09 07:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0220.mp32018-05-09 07:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0221.mp32018-05-09 07:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0222.mp32018-05-09 07:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0223.mp32018-05-09 07:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0224.mp32018-05-09 07:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0225.mp32018-05-09 07:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0226.mp32018-05-09 07:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0227.mp32018-05-09 07:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0228.mp32018-05-09 07:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0229.mp32018-05-09 07:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0230.mp32018-05-09 07:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0231.mp32018-05-09 07:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0232.mp32018-05-09 07:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0233.mp32018-05-09 07:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0234.mp32018-05-09 07:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0235.mp32018-05-09 07:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0236.mp32018-05-09 07:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0237.mp32018-05-09 07:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0238.mp32018-05-09 07:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0239.mp32018-05-09 07:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0240.mp32018-05-09 07:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0241.mp32018-05-09 07:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0242.mp32018-05-09 07:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0243.mp32018-05-09 07:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0244.mp32018-05-09 07:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0245.mp32018-05-09 07:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0246.mp32018-05-09 07:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0247.mp32018-05-09 07:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0248.mp32018-05-09 07:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0249.mp32018-05-09 07:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0250.mp32018-05-09 07:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0251.mp32018-05-09 07:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0252.mp32018-05-09 07:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0253.mp32018-05-09 07:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0254.mp32018-05-09 07:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0255.mp32018-05-09 07:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0256.mp32018-05-09 07:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0257.mp32018-05-09 07:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0258.mp32018-05-09 07:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0259.mp32018-05-09 07:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0260.mp32018-05-09 07:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0261.mp32018-05-09 07:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0262.mp32018-05-09 07:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0263.mp32018-05-09 07:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0264.mp32018-05-09 07:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0265.mp32018-05-09 07:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0266.mp32018-05-09 07:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0267.mp32018-05-09 07:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0268.mp32018-05-09 07:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0269.mp32018-05-09 07:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0270.mp32018-05-09 07:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0271.mp32018-05-09 07:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0272.mp32018-05-09 07:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0273.mp32018-05-09 07:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0274.mp32018-05-09 07:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0275.mp32018-05-09 07:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0276.mp32018-05-09 07:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0277.mp32018-05-09 07:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0278.mp32018-05-09 07:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0279.mp32018-05-09 07:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0280.mp32018-05-09 07:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0281.mp32018-05-09 07:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0282.mp32018-05-09 07:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0283.mp32018-05-09 07:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0284.mp32018-05-09 07:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0285.mp32018-05-09 07:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0286.mp32018-05-09 07:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0287.mp32018-05-09 07:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0288.mp32018-05-09 07:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0289.mp32018-05-09 07:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0290.mp32018-05-09 07:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0291.mp32018-05-09 07:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0292.mp32018-05-09 07:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0293.mp32018-05-09 07:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0294.mp32018-05-09 07:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0295.mp32018-05-09 07:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0296.mp32018-05-09 07:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0297.mp32018-05-09 07:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0298.mp32018-05-09 07:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0299.mp32018-05-09 07:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0300.mp32018-05-09 07:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0301.mp32018-05-09 07:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0302.mp32018-05-09 07:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0303.mp32018-05-09 07:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0304.mp32018-05-09 07:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0305.mp32018-05-09 07:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0306.mp32018-05-09 07:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0307.mp32018-05-09 07:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0308.mp32018-05-09 07:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0309.mp32018-05-09 07:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0310.mp32018-05-09 07:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0311.mp32018-05-09 07:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0312.mp32018-05-09 07:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0313.mp32018-05-09 07:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0314.mp32018-05-09 07:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0315.mp32018-05-09 07:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0316.mp32018-05-09 07:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0317.mp32018-05-09 07:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0318.mp32018-05-09 07:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0319.mp32018-05-09 07:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0320.mp32018-05-09 07:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0321.mp32018-05-09 07:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0322.mp32018-05-09 07:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0323.mp32018-05-09 07:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0324.mp32018-05-09 07:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0325.mp32018-05-09 07:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0326.mp32018-05-09 07:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0327.mp32018-05-09 07:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0328.mp32018-05-09 07:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0329.mp32018-05-09 07:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0330.mp32018-05-09 07:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0331.mp32018-05-09 07:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0332.mp32018-05-09 07:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0333.mp32018-05-09 07:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0334.mp32018-05-09 07:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0335.mp32018-05-09 07:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0336.mp32018-05-09 07:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0337.mp32018-05-09 07:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0338.mp32018-05-09 07:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0339.mp32018-05-09 07:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0340.mp32018-05-09 07:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0341.mp32018-05-09 07:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0342.mp32018-05-09 07:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0343.mp32018-05-09 07:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0344.mp32018-05-09 07:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0345.mp32018-05-09 07:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0346.mp32018-05-09 07:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0347.mp32018-05-09 07:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0348.mp32018-05-09 07:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0349.mp32018-05-09 07:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0350.mp32018-05-09 07:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0351.mp32018-05-09 07:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0352.mp32018-05-09 07:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0353.mp32018-05-09 07:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0354.mp32018-05-09 07:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0355.mp32018-05-09 07:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0356.mp32018-05-09 07:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0357.mp32018-05-09 07:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0358.mp32018-05-09 07:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0359.mp32018-05-09 07:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0360.mp32018-05-09 07:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0361.mp32018-05-09 07:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0362.mp32018-05-09 07:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0363.mp32018-05-09 07:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0364.mp32018-05-09 07:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0365.mp32018-05-09 07:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0366.mp32018-05-09 07:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0367.mp32018-05-09 07:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0368.mp32018-05-09 08:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0369.mp32018-05-09 08:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0370.mp32018-05-09 08:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0371.mp32018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0372.mp32018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0373.mp32018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0374.mp32018-05-09 08:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0375.mp32018-05-09 08:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0376.mp32018-05-09 08:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0377.mp32018-05-09 08:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0378.mp32018-05-09 08:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0379.mp32018-05-09 08:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0380.mp32018-05-09 08:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0381.mp32018-05-09 08:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0382.mp32018-05-09 08:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0383.mp32018-05-09 08:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0384.mp32018-05-09 08:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0385.mp32018-05-09 08:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0386.mp32018-05-09 08:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0387.mp32018-05-09 08:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0388.mp32018-05-09 08:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0389.mp32018-05-09 08:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0390.mp32018-05-09 08:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0391.mp32018-05-09 08:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0392.mp32018-05-09 08:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0393.mp32018-05-09 08:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0394.mp32018-05-09 08:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0395.mp32018-05-09 08:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0396.mp32018-05-09 08:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0397.mp32018-05-09 08:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0398.mp32018-05-09 08:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0399.mp32018-05-09 08:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0400.mp32018-05-09 08:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0401.mp32018-05-09 08:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0402.mp32018-05-09 08:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0403.mp32018-05-09 08:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0404.mp32018-05-09 08:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0405.mp32018-05-09 08:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0406.mp32018-05-09 08:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0407.mp32018-05-09 08:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0408.mp32018-05-09 08:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0409.mp32018-05-09 08:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0410.mp32018-05-09 08:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0411.mp32018-05-09 08:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0412.mp32018-05-09 08:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0413.mp32018-05-09 08:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0414.mp32018-05-09 08:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0415.mp32018-05-09 08:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0416.mp32018-05-09 08:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0417.mp32018-05-09 08:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0418.mp32018-05-09 08:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0419.mp32018-05-09 08:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0420.mp32018-05-09 08:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0421.mp32018-05-09 08:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0422.mp32018-05-09 08:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0423.mp32018-05-09 08:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0424.mp32018-05-09 08:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0425.mp32018-05-09 08:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0426.mp32018-05-09 08:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0427.mp32018-05-09 08:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0428.mp32018-05-09 08:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0429.mp32018-05-09 08:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0430.mp32018-05-09 08:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0431.mp32018-05-09 08:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0432.mp32018-05-09 08:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0433.mp32018-05-09 08:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0434.mp32018-05-09 08:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0435.mp32018-05-09 08:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0436.mp32018-05-09 08:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0437.mp32018-05-09 08:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0438.mp32018-05-09 08:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0439.mp32018-05-09 08:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0440.mp32018-05-09 08:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0441.mp32018-05-09 08:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0442.mp32018-05-09 08:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0443.mp32018-05-09 08:29
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0444.mp32018-05-09 08:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0445.mp32018-05-09 08:30
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0446.mp32018-05-09 08:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0447.mp32018-05-09 08:31
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0448.mp32018-05-09 08:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0449.mp32018-05-09 08:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0450.mp32018-05-09 08:32
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0451.mp32018-05-09 08:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0452.mp32018-05-09 08:33
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0453.mp32018-05-09 08:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0454.mp32018-05-09 08:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0455.mp32018-05-09 08:34
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0456.mp32018-05-09 08:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0457.mp32018-05-09 08:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0458.mp32018-05-09 08:35
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0459.mp32018-05-09 08:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0460.mp32018-05-09 08:36
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0461.mp32018-05-09 08:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0462.mp32018-05-09 08:37
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0463.mp32018-05-09 08:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0464.mp32018-05-09 08:38
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0465.mp32018-05-09 08:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0466.mp32018-05-09 08:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0467.mp32018-05-09 08:39
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0468.mp32018-05-09 08:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0469.mp32018-05-09 08:40
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0470.mp32018-05-09 08:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0471.mp32018-05-09 08:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0472.mp32018-05-09 08:41
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0473.mp32018-05-09 08:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0474.mp32018-05-09 08:42
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0475.mp32018-05-09 08:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0476.mp32018-05-09 08:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0477.mp32018-05-09 08:43
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0478.mp32018-05-09 08:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0479.mp32018-05-09 08:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0480.mp32018-05-09 08:44
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0481.mp32018-05-09 08:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0482.mp32018-05-09 08:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0483.mp32018-05-09 08:45
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0484.mp32018-05-09 08:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0485.mp32018-05-09 08:46
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0486.mp32018-05-09 08:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0487.mp32018-05-09 08:47
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0488.mp32018-05-09 08:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0489.mp32018-05-09 08:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0490.mp32018-05-09 08:48
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0491.mp32018-05-09 08:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0492.mp32018-05-09 08:49
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0493.mp32018-05-09 08:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0494.mp32018-05-09 08:50
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0495.mp32018-05-09 08:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0496.mp32018-05-09 08:51
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0497.mp32018-05-09 08:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0498.mp32018-05-09 08:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0499.mp32018-05-09 08:52
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0500.mp32018-05-09 08:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0501.mp32018-05-09 08:53
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0502.mp32018-05-09 08:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0503.mp32018-05-09 08:54
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0504.mp32018-05-09 08:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0505.mp32018-05-09 08:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0506.mp32018-05-09 08:55
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0507.mp32018-05-09 08:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0508.mp32018-05-09 08:56
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0509.mp32018-05-09 08:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0510.mp32018-05-09 08:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0511.mp32018-05-09 08:57
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0512.mp32018-05-09 08:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0513.mp32018-05-09 08:58
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0514.mp32018-05-09 08:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0515.mp32018-05-09 08:59
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0516.mp32018-05-09 09:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0517.mp32018-05-09 09:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0518.mp32018-05-09 09:00
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0519.mp32018-05-09 09:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0520.mp32018-05-09 09:01
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0521.mp32018-05-09 09:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0522.mp32018-05-09 09:02
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0523.mp32018-05-09 09:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0524.mp32018-05-09 09:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0525.mp32018-05-09 09:03
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0526.mp32018-05-09 09:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0527.mp32018-05-09 09:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0528.mp32018-05-09 09:04
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0529.mp32018-05-09 09:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0530.mp32018-05-09 09:05
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0531.mp32018-05-09 09:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0532.mp32018-05-09 09:06
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0533.mp32018-05-09 09:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0534.mp32018-05-09 09:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0535.mp32018-05-09 09:07
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0536.mp32018-05-09 09:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0537.mp32018-05-09 09:08
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0538.mp32018-05-09 09:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0539.mp32018-05-09 09:09
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0540.mp32018-05-09 09:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0541.mp32018-05-09 09:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0542.mp32018-05-09 09:10
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0543.mp32018-05-09 09:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0544.mp32018-05-09 09:11
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0545.mp32018-05-09 09:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0546.mp32018-05-09 09:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0547.mp32018-05-09 09:12
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0548.mp32018-05-09 09:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0549.mp32018-05-09 09:13
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0550.mp32018-05-09 09:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0551.mp32018-05-09 09:14
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0552.mp32018-05-09 09:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0553.mp32018-05-09 09:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0554.mp32018-05-09 09:15
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0555.mp32018-05-09 09:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0556.mp32018-05-09 09:16
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0557.mp32018-05-09 09:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0558.mp32018-05-09 09:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0559.mp32018-05-09 09:17
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0560.mp32018-05-09 09:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0561.mp32018-05-09 09:18
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0562.mp32018-05-09 09:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0563.mp32018-05-09 09:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0564.mp32018-05-09 09:19
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0565.mp32018-05-09 09:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0566.mp32018-05-09 09:20
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0567.mp32018-05-09 09:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0568.mp32018-05-09 09:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0569.mp32018-05-09 09:21
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0570.mp32018-05-09 09:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0571.mp32018-05-09 09:22
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0572.mp32018-05-09 09:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0573.mp32018-05-09 09:23
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0574.mp32018-05-09 09:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0575.mp32018-05-09 09:24
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0576.mp32018-05-09 09:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0577.mp32018-05-09 09:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0578.mp32018-05-09 09:25
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0579.mp32018-05-09 09:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0580.mp32018-05-09 09:26
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0581.mp32018-05-09 09:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0582.mp32018-05-09 09:27
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0583.mp32018-05-09 09:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0584.mp32018-05-09 09:28
 • trong-sinh-do-thi-cuong-long-chuong-0585.mp32018-05-09 09:28

Related posts

Vô Thượng Sát Thần

TiKay

Tận Thế Biên Giới

TiKay

Trọng Sinh Ở Mạt Thế Làm Ruộng Nhật Tử

TiKay

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

THUYS♥️

Satan Tối Nay Nhớ Ngươi

THUYS♥️

Leave a Reply