Cổ ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Vương Phủ Sủng Thiếp

Tấn Giang cổ ngôn tổ tổng kết 2017 – Mười đại tác phẩm xuất sắc

—————

Thể loại truyện: Nguyên sang – ngôn tình – giả tưởng lịch sử – tình yêu

Thị giác tác phẩm: Nữ chủ

Phong cách tác phẩm: Chính kịch

Hệ liệt tương ứng: Cường đẩy mới vừa kết thúc ngọt sủng cổ ngôn

Tiến độ truyện: Đã hoàn thành

Số lượng từ toàn truyện: 923982 từ

=====================

Đời trước Dao Nương thân là Tấn Vương sủng thiếp, còn chưa đã chịu mấy ngày sủng ái, liền một mạng về tây.

Sống lại một đời, nàng quyết định bảo toàn mạng nhỏ, làm tốt chính mình bà vú sai sự, không bao giờ mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ. Lại trăm triệu không nghĩ tới đời trước cái kia đối nàng chỉ làm không nói mặt lạnh Tấn Vương thế nhưng chính mình thấu đi lên.

Thế nhân đều hiểu Tấn An Đế có một sủng thiếp, sớm tại tiềm để là lúc liền vinh sủng có thêm, lúc sau sủng quan hậu cung. Đối này sủng thiếp, dân gian hương dã nghe đồn đông đảo, duy nhất làm người mọi người đều biết đó là này thiếp ở chưa đi đến vương phủ phía trước là cái quả phụ, nghe nói còn mang theo đứa con trai.

Tấn An Đế nội chính có kỷ cương, chăm lo việc nước, chính là một thế hệ minh quân, duy độc tại đây sủng thiếp thân thượng liên tiếp hôn đầu, làm thế nhân rất nhiều chỉ trích. Mà này làm nhất hoang đường một sự kiện đó là, đem kia sủng thiếp đằng trước nhi tử nhận ở chính mình danh nghĩa.

Đối này, Tấn An Đế ra tới bác bỏ tin đồn: “Là thân sinh.”

Đọc chỉ nam:

① đừng hỏi tác giả có phải hay không song xử, xem đi xuống ngươi sẽ biết. Kinh hỉ luôn là giấu ở lơ đãng chi gian.

=================================

Tag: Cung đình hầu tước duyên trời tác hợp trọng sinh ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dao Nương, Tấn Vương ┃ vai phụ: Tấn Vương phi, Hồ Trắc Phi, Tô Tuệ Nương, Diêu Thành chờ ┃ cái khác: Ngọt sủng, nghịch tập, trọng sinh, làm ruộng

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Giả Diện Đích Thịnh Yến
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0001.mp32019-04-30 06:07
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0002.mp32019-04-30 06:07
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0003.mp32019-04-30 06:07
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0004.mp32019-04-30 06:07
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0005.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0006.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0007.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0008.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0009.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0010.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0011.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0012.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0013.mp32019-04-30 06:08
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0014.mp32019-04-30 06:09
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0015.mp32019-04-30 06:09
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0016.mp32019-04-30 06:09
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0017.mp32019-04-30 06:09
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0018.mp32019-04-30 06:09
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0019.mp32019-04-30 06:09
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0020.mp32019-04-30 06:09
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0021.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0022.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0023.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0024.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0025.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0026.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0027.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0028.mp32019-04-30 06:10
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0029.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0030.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0031.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0032.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0033.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0034.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0035.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0036.mp32019-04-30 06:11
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0037.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0038.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0039.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0040.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0041.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0042.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0043.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0044.mp32019-04-30 06:12
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0045.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0046.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0047.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0048.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0049.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0050.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0051.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0052.mp32019-04-30 06:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0053.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0054.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0055.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0056.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0057.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0058.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0059.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0060.mp32019-04-30 06:14
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0061.mp32019-04-30 06:15
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0062.mp32019-04-30 06:15
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0063.mp32019-04-30 06:15
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0064.mp32019-04-30 06:16
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0065.mp32019-04-30 06:16
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0066.mp32019-04-30 06:16
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0067.mp32019-04-30 06:16
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0068.mp32019-04-30 06:16
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0069.mp32019-04-30 06:16
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0070.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0071.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0072.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0073.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0074.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0075.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0076.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0077.mp32019-04-30 06:17
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0078.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0079.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0080.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0081.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0082.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0083.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0084.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0085.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0086.mp32019-04-30 06:18
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0087.mp32019-04-30 06:19
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0088.mp32019-04-30 06:19
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0089.mp32019-04-30 06:19
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0090.mp32019-04-30 06:19
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0091.mp32019-04-30 06:19
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0092.mp32019-04-30 06:19
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0093.mp32019-04-30 06:19
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0094.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0095.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0096.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0097.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0098.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0099.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0100.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0101.mp32019-04-30 06:20
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0102.mp32019-04-30 06:21
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0103.mp32019-04-30 06:21
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0104.mp32019-04-30 06:21
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0105.mp32019-04-30 06:21
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0106.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0107.mp32019-04-30 06:23
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0108.mp32019-04-30 06:23
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0109.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0110.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0111.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0112.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0113.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0114.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0115.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0116.mp32019-04-30 06:24
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0117.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0118.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0119.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0120.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0121.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0122.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0123.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0124.mp32019-04-30 06:25
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0125.mp32019-04-30 06:26
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0126.mp32019-04-30 06:26
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0127.mp32019-04-30 06:26
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0128.mp32019-04-30 06:26
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0129.mp32019-04-30 06:26
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0130.mp32019-04-30 06:26
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0131.mp32019-04-30 06:27
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0132.mp32019-04-30 06:27
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0133.mp32019-04-30 06:27
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0134.mp32019-04-30 06:27
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0135.mp32019-04-30 06:27
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0136.mp32019-04-30 06:27
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0137.mp32019-04-30 06:27
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0138.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0139.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0140.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0141.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0142.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0143.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0144.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0145.mp32019-04-30 06:28
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0146.mp32019-04-30 06:29
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0147.mp32019-04-30 06:29
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0148.mp32019-04-30 06:29
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0149.mp32019-04-30 06:29
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0150.mp32019-04-30 06:29
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0151.mp32019-04-30 06:29
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0152.mp32019-04-30 06:29
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0153.mp32019-04-30 06:30
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0154.mp32019-04-30 06:30
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0155.mp32019-04-30 06:30
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0156.mp32019-04-30 06:30
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0157.mp32019-04-30 06:30
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0158.mp32019-04-30 06:30
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0159.mp32019-04-30 06:30
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0160.mp32019-04-30 06:31
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0161.mp32019-04-30 06:31
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0162.mp32019-04-30 06:31
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0163.mp32019-04-30 06:31
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0164.mp32019-04-30 06:31
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0165.mp32019-04-30 06:31
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0166.mp32019-04-30 06:31
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0167.mp32019-04-30 06:32
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0168.mp32019-04-30 06:32
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0169.mp32019-04-30 06:32
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0170.mp32019-04-30 06:32
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0171.mp32019-04-30 06:32
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0172.mp32019-04-30 06:32
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0173.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0174.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0175.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0176.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0177.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0178.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0179.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0180.mp32019-04-30 06:33
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0181.mp32019-04-30 06:34
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0182.mp32019-04-30 06:34
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0183.mp32019-04-30 06:34
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0184.mp32019-04-30 06:34
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0185.mp32019-04-30 06:34
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0186.mp32019-04-30 06:34
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0187.mp32019-04-30 06:34
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0188.mp32019-04-30 06:35
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0189.mp32019-04-30 06:35
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0190.mp32019-04-30 06:35
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0191.mp32019-04-30 06:35
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0192.mp32019-04-30 06:35
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0193.mp32019-04-30 06:35
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0194.mp32019-04-30 06:35
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0195.mp32019-04-30 06:36
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0196.mp32019-04-30 06:36
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0197.mp32019-04-30 06:36
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0198.mp32019-04-30 06:36
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0199.mp32019-04-30 06:36
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0200.mp32019-04-30 06:36
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0201.mp32019-04-30 06:36
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0202.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0203.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0204.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0205.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0206.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0207.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0208.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0209.mp32019-04-30 06:37
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0210.mp32019-04-30 06:42
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0211.mp32019-04-30 06:40
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0212.mp32019-04-30 06:40
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0213.mp32019-04-30 06:40
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0214.mp32019-04-30 06:40
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0215.mp32019-04-30 06:40
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0216.mp32019-04-30 06:41
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0217.mp32019-04-30 06:41
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0218.mp32019-04-30 06:41
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0219.mp32019-04-30 06:41
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0220.mp32019-04-30 06:41
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0221.mp32019-04-30 06:41
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0222.mp32019-04-30 06:41
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0223.mp32019-04-30 07:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0224.mp32019-04-30 07:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0225.mp32019-04-30 07:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0226.mp32019-04-30 07:13
 • vuong-phu-sung-thiep-chuong-0227.mp32019-04-30 07:13
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.9]

Related posts

Nương Tử Có Tiền

THUYS♥️

Mau Xuyên: Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

TiKay

Mạt Thế Chi Từ Mộ Huyệt Của Hắn Mà Đến

THUYS♥️

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi

TiKay

Ta Là Đại Vai Ác [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Kẻ Hai Mặt

TiKay

Leave a Reply