Đam MỹHiện ĐạiTrinh ThámTrọng SinhVô Hạn LưuVõng Du

Huyền Mệnh Trò Chơi

Ván thứ hai trò chơi hiện tại bắt đầu, bổn cục trò chơi đem chọn dùng người sói trò chơi bạch Lang Vương bản quy tắc trò chơi!

5 hào người chơi Thẩm mộc, ngài hôm nay thân phận là “Thủ vệ”!

Trời tối thỉnh nhắm mắt……

Thủ vệ thỉnh trợn mắt, ngài hôm nay muốn bảo hộ người chơi là?

Thẩm mộc: Đương nhiên là bảo hộ ta 10 hào tiểu khả ái!

Hệ thống cảnh cáo! Không thể liên tục hai đêm bảo hộ cùng danh người chơi!

Bạch Lang Vương:…… Bạo rớt 5 hào cái này ân ái cẩu!

Mất đi ký ức đại tam học sinh Thẩm mộc bị không biết tên lực lượng cuốn vào một hồi siêu hiện thực trò chơi —— huyền mệnh trò chơi, chỉ có người thắng mới có thể trở lại thế giới hiện thực, trở lại nguyên bản sinh hoạt, mà kẻ thất bại đem bị vĩnh viễn lau đi!

Ở vòng thứ nhất dự bị tái trung, Thẩm mộc ( lạnh nhạt ) phát hiện 12 danh người chơi trung chỉ có chính mình mất trí nhớ ( Hit*1 ), tiếp theo chẳng những trừu đến khó khăn trọng đại sát thủ bài ( Hit*2), còn bị phân tới rồi thần chí không rõ ngốc đắp đắp ( Tiểu Điềm Điềm ) đồng đội cùng còn ở học tiểu học tiểu nữ hài ( Hit*3 )

Mà dự bị tái sau khi kết thúc, chân chính “Chính thức tái” lại cùng dự bị tái có loại nào bất đồng, cất dấu cái dạng gì nguy cơ đâu?

Nếu qua đi trống rỗng, tương lai sinh tử chưa biết, vậy hưởng thụ lập tức sinh mệnh cùng chiến đấu đi!

Cốt truyện lưu, 1V1, mất trí nhớ có điểm da chỉ số thông minh tại tuyến công * thanh lãnh có điểm ngọt chỉ số thông minh tại tuyến chịu

Tag: Cường cường, Yêu sâu sắc, Vô hạn lưu, Huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Mộc ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Người sói trò chơi, trời tối thỉnh nhắm mắt, vô hạn lưu, người sói sát, giết người trò chơi

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0001.mp32020-03-18 13:31
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0002.mp32020-03-18 13:31
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0003.mp32020-03-18 13:31
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0004.mp32020-03-18 13:32
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0005.mp32020-03-18 13:32
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0006.mp32020-03-18 13:32
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0007.mp32020-03-18 13:32
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0008.mp32020-03-18 13:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0009.mp32020-03-18 13:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0010.mp32020-03-18 13:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0011.mp32020-03-18 13:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0012.mp32020-03-18 13:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0013.mp32020-03-18 13:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0014.mp32020-03-18 13:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0015.mp32020-03-18 13:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0016.mp32020-03-18 13:35
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0017.mp32020-03-18 13:35
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0018.mp32020-03-18 13:36
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0019.mp32020-03-18 13:36
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0020.mp32020-03-18 13:36
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0021.mp32020-03-18 13:37
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0022.mp32020-03-18 13:37
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0023.mp32020-03-18 13:38
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0024.mp32020-03-18 13:38
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0025.mp32020-03-18 13:38
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0026.mp32020-03-18 13:39
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0027.mp32020-03-18 13:39
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0028.mp32020-03-18 13:39
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0029.mp32020-03-18 13:40
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0030.mp32020-03-18 13:40
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0031.mp32020-03-18 13:40
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0032.mp32020-03-18 13:45
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0033.mp32020-03-18 13:45
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0034.mp32020-03-18 13:45
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0035.mp32020-03-18 13:46
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0036.mp32020-03-18 13:46
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0037.mp32020-03-18 13:46
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0038.mp32020-03-18 13:47
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0039.mp32020-03-18 14:18
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0040.mp32020-03-18 14:19
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0041.mp32020-03-18 14:19
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0042.mp32020-03-18 14:19
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0043.mp32020-03-18 14:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0044.mp32020-03-18 14:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0045.mp32020-03-18 14:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0046.mp32020-03-18 14:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0047.mp32020-03-18 14:21
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0048.mp32020-03-18 14:23
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0049.mp32020-03-18 14:23
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0050.mp32020-03-18 14:23
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0051.mp32020-03-18 14:25
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0052.mp32020-03-18 14:25
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0053.mp32020-03-18 14:25
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0054.mp32020-03-18 14:26
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0055.mp32020-03-18 14:31
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0056.mp32020-03-18 14:31
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0057.mp32020-03-18 15:06
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0058.mp32020-03-18 15:06
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0059.mp32020-03-18 15:06
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0060.mp32020-03-18 15:07
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0061.mp32020-03-18 15:07
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0062.mp32020-03-18 15:09
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0063.mp32020-03-18 15:09
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0064.mp32020-03-18 15:09
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0065.mp32020-03-18 15:10
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0066.mp32020-03-18 15:10
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0067.mp32020-03-18 15:10
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0068.mp32020-03-18 15:11
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0069.mp32020-03-18 15:12
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0070.mp32020-03-18 15:12
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0071.mp32020-03-18 15:12
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0072.mp32020-03-18 15:14
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0073.mp32020-03-18 15:14
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0074.mp32020-03-18 15:16
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0075.mp32020-03-18 15:16
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0076.mp32020-03-18 15:17
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0077.mp32020-03-18 15:17
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0078.mp32020-03-18 15:17
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0079.mp32020-03-18 16:57
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0080.mp32020-03-18 16:57
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0081.mp32020-03-18 16:57
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0082.mp32020-03-18 16:57
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0083.mp32020-03-18 16:58
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0084.mp32020-03-18 16:58
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0085.mp32020-03-18 16:58
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0086.mp32020-03-18 16:59
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0087.mp32020-03-18 16:59
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0088.mp32020-03-18 16:59
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0089.mp32020-03-18 16:59
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0090.mp32020-03-18 16:59
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0091.mp32020-03-18 17:00
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0092.mp32020-03-18 17:00
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0093.mp32020-03-18 17:00
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0094.mp32020-03-18 17:00
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0095.mp32020-03-18 17:00
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0096.mp32020-03-18 17:01
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0097.mp32020-03-18 17:01
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0098.mp32020-03-18 17:01
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0099.mp32020-03-18 17:01
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0100.mp32020-03-18 17:02
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0101.mp32020-03-18 17:02
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0102.mp32020-03-18 17:03
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0103.mp32020-03-18 17:03
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0104.mp32020-03-18 17:04
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0105.mp32020-03-18 17:05
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0106.mp32020-03-18 17:05
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0107.mp32020-03-18 17:05
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0108.mp32020-03-18 17:06
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0109.mp32020-03-18 17:06
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0110.mp32020-03-18 17:06
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0111.mp32020-03-18 17:06
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0112.mp32020-03-18 17:07
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0113.mp32020-03-18 17:07
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0114.mp32020-03-18 17:08
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0115.mp32020-03-18 17:09
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0116.mp32020-03-18 17:10
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0117.mp32020-03-18 17:11
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0118.mp32020-03-18 17:11
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0119.mp32020-03-18 17:12
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0120.mp32020-03-18 17:13
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0121.mp32020-03-18 17:13
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0122.mp32020-03-18 17:14
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0123.mp32020-03-18 17:14
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0124.mp32020-03-18 17:14
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0125.mp32020-03-18 17:14
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0126.mp32020-03-18 17:14
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0127.mp32020-03-18 17:15
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0128.mp32020-03-18 17:15
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0129.mp32020-03-18 17:15
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0130.mp32020-03-18 17:15
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0131.mp32020-03-18 17:15
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0132.mp32020-03-18 17:16
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0133.mp32020-03-18 17:16
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0134.mp32020-03-18 17:16
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0135.mp32020-03-20 05:28
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0136.mp32020-03-18 17:49
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0137.mp32020-03-18 17:50
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0138.mp32020-03-18 17:50
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0139.mp32020-03-18 17:50
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0140.mp32020-03-18 17:51
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0141.mp32020-03-18 17:51
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0142.mp32020-03-18 17:51
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0143.mp32020-03-18 17:51
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0144.mp32020-03-18 17:52
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0145.mp32020-03-18 17:52
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0146.mp32020-03-18 17:52
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0147.mp32020-03-18 17:52
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0148.mp32020-03-18 17:53
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0149.mp32020-03-18 17:53
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0150.mp32020-03-18 17:53
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0151.mp32020-03-18 17:53
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0152.mp32020-03-18 17:53
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0153.mp32020-03-18 17:54
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0154.mp32020-03-18 17:54
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0155.mp32020-03-18 17:54
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0156.mp32020-03-18 17:54
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0157.mp32020-03-18 17:55
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0158.mp32020-03-18 17:55
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0159.mp32020-03-18 17:55
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0160.mp32020-03-18 17:55
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0161.mp32020-03-18 17:55
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0162.mp32020-03-18 17:55
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0163.mp32020-03-18 17:56
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0164.mp32020-03-18 17:56
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0165.mp32020-03-18 17:56
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0166.mp32020-03-18 17:56
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0167.mp32020-03-18 17:57
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0168.mp32020-03-18 17:57
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0169.mp32020-03-18 18:17
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0170.mp32020-03-18 18:17
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0171.mp32020-03-18 18:17
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0172.mp32020-03-18 18:17
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0173.mp32020-03-18 18:18
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0174.mp32020-03-18 18:18
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0175.mp32020-03-18 18:18
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0176.mp32020-03-18 18:19
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0177.mp32020-03-18 18:19
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0178.mp32020-03-18 18:19
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0179.mp32020-03-18 18:19
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0180.mp32020-03-18 18:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0181.mp32020-03-18 18:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0182.mp32020-03-18 18:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0183.mp32020-03-18 18:20
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0184.mp32020-03-18 18:21
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0185.mp32020-03-18 18:21
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0186.mp32020-03-18 18:21
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0187.mp32020-03-18 19:32
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0188.mp32020-03-18 19:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0189.mp32020-03-18 19:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0190.mp32020-03-18 19:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0191.mp32020-03-18 19:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0192.mp32020-03-18 19:33
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0193.mp32020-03-18 19:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0194.mp32020-03-18 19:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0195.mp32020-03-18 19:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0196.mp32020-03-18 19:34
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0197.mp32020-03-18 19:35
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0198.mp32020-03-18 19:35
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0199.mp32020-03-18 19:35
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0200.mp32020-03-18 19:35
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0201.mp32020-03-18 19:35
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0202.mp32020-03-18 19:36
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0203.mp32020-03-18 19:36
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0204.mp32020-03-18 19:36
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0205.mp32020-03-18 19:36
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0206.mp32020-03-18 19:37
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0207.mp32020-03-18 19:37
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0208.mp32020-03-18 19:37
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0209.mp32020-03-18 19:38
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0210.mp32020-03-18 19:38
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0211.mp32020-03-18 19:38
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0212.mp32020-03-18 19:38
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0213.mp32020-03-18 19:39
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0214.mp32020-03-18 19:39
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0215.mp32020-03-18 19:39
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0216.mp32020-03-18 19:39
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0217.mp32020-03-18 19:40
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0218.mp32020-03-18 19:40
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0219.mp32020-03-18 19:40
 • huyen-menh-tro-choi-chuong-0220.mp32020-03-18 19:40
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Đừng Thẳng Cẳng , Ngươi Còn Có Thể Cứu Vớt Một Chút

THUYS♥️

Yểu Điệu Trân Tu

THUYS♥️

Ác Linh Ngụy Tập

THUYS♥️

Hắn Ở Khói Thuốc Súng Thông Báo

TiKay

Quốc Vương Trò Chơi

THUYS♥️

Leave a Reply