Dị NăngHiện ĐạiMạt ThếNgôn Tình

Mạt Thế Lâm Mãn

Tấn Giang kim bài đề cử VIP2018-11-04 kết thúc

Tổng điểm đánh số: 474396 tổng số bình luận: 2323 số lần bị cất chứa cho đến nay: 11296 số lần nhận dinh dưỡng dịch: 5735 văn chương tích phân: 113,352,264

– Văn án –

Mạt thế mười bảy năm, đồng ruộng không thu hoạch, Lâm Mãn cùng mụ mụ mỗi ngày đều ở bị đói chết cùng khát chết bên cạnh giãy giụa, thẳng đến có một ngày, nàng được đến một cái không gian.

Tag: Tùy thân không gian, Làm ruộng văn, Dị năng, Mạt thế

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Mãn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tây Đại Tần
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-lam-man-chuong-0001.mp32020-04-03 20:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0002.mp32020-04-03 20:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0003.mp32020-04-03 20:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0004.mp32020-04-03 20:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0005.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0006.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0007.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0008.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0009.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0010.mp32020-04-03 20:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0011.mp32020-04-03 20:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0012.mp32020-04-03 20:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0013.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0014.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0015.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0016.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0017.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0018.mp32020-04-03 20:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0019.mp32020-04-04 12:16
 • mat-the-lam-man-chuong-0020.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0021.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0022.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0023.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0024.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0025.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0026.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0027.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0028.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0029.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0030.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0031.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0032.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0033.mp32020-04-04 12:20
 • mat-the-lam-man-chuong-0034.mp32020-04-04 12:20
 • mat-the-lam-man-chuong-0035.mp32020-04-04 12:20
 • mat-the-lam-man-chuong-0036.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0037.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0038.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0039.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0040.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0041.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0042.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0043.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0044.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0045.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0046.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0047.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0048.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0049.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0050.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0051.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0052.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0053.mp32020-04-04 12:25
 • mat-the-lam-man-chuong-0054.mp32020-04-04 12:25
 • mat-the-lam-man-chuong-0055.mp32020-04-04 12:25
 • mat-the-lam-man-chuong-0056.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0057.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0058.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0059.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0060.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0061.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0062.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0063.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0064.mp32020-04-04 12:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0065.mp32020-04-04 12:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0066.mp32020-04-04 12:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0067.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0068.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0069.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0070.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0071.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0072.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0073.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0074.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0075.mp32020-04-04 12:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0076.mp32020-04-04 12:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0077.mp32020-04-04 12:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0078.mp32020-04-04 12:32
 • mat-the-lam-man-chuong-0079.mp32020-04-04 12:32
 • mat-the-lam-man-chuong-0080.mp32020-04-04 12:32
 • mat-the-lam-man-chuong-0081.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0082.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0083.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0084.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0085.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0086.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0087.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0088.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0089.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0090.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0091.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0092.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0093.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0094.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0095.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0096.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0097.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0098.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0099.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0100.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0101.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0102.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0103.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0104.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0105.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0106.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0107.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0108.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0109.mp32020-04-04 12:39
 • mat-the-lam-man-chuong-0110.mp32020-04-04 12:39
 • mat-the-lam-man-chuong-0111.mp32020-04-04 12:39
 • mat-the-lam-man-chuong-0112.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0113.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0114.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0115.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0116.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0117.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0118.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0119.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0120.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0121.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0122.mp32020-04-04 12:42
 • mat-the-lam-man-chuong-0123.mp32020-04-04 12:42
 • mat-the-lam-man-chuong-0124.mp32020-04-04 12:42
 • mat-the-lam-man-chuong-0125.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0126.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0127.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0128.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0129.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0130.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0131.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0132.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0133.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0134.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0135.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0136.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0137.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0138.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0139.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0140.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0141.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0142.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0143.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0144.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0145.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0146.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0147.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0148.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0149.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0150.mp32020-04-04 12:49
 • mat-the-lam-man-chuong-0151.mp32020-04-04 12:49
 • mat-the-lam-man-chuong-0152.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0153.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0154.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0155.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0156.mp32020-04-04 12:51
 • mat-the-lam-man-chuong-0157.mp32020-04-04 12:51
 • mat-the-lam-man-chuong-0158.mp32020-04-04 12:51
 • mat-the-lam-man-chuong-0159.mp32020-04-04 12:52
 • mat-the-lam-man-chuong-0160.mp32020-04-04 12:52
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Tiểu Nguyệt Nha

THUYS♥️

Liêu Thần [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Ta Ở Tương Lai Mở Bệnh Viện Tâm Thần / Ta Ở Mạt Thế Khai Bệnh Viện Tâm Thần

TiKay

Vô Hạn Du Lịch Đoàn

TiKay

Satan Tối Nay Nhớ Ngươi

THUYS♥️

Manh Sủng Y Phi: Quỷ Vương Đừng Quá Mãnh

THUYS♥️

Leave a Reply