Dị NăngHiện ĐạiMạt ThếNgôn Tình

Mạt Thế Lâm Mãn

Tấn Giang kim bài đề cử VIP2018-11-04 kết thúc

Tổng điểm đánh số: 474396 tổng số bình luận: 2323 số lần bị cất chứa cho đến nay: 11296 số lần nhận dinh dưỡng dịch: 5735 văn chương tích phân: 113,352,264

– Văn án –

Mạt thế mười bảy năm, đồng ruộng không thu hoạch, Lâm Mãn cùng mụ mụ mỗi ngày đều ở bị đói chết cùng khát chết bên cạnh giãy giụa, thẳng đến có một ngày, nàng được đến một cái không gian.

Tag: Tùy thân không gian, Làm ruộng văn, Dị năng, Mạt thế

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Mãn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tây Đại Tần
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-lam-man-chuong-0001.mp32020-04-03 20:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0002.mp32020-04-03 20:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0003.mp32020-04-03 20:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0004.mp32020-04-03 20:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0005.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0006.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0007.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0008.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0009.mp32020-04-03 20:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0010.mp32020-04-03 20:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0011.mp32020-04-03 20:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0012.mp32020-04-03 20:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0013.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0014.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0015.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0016.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0017.mp32020-04-03 20:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0018.mp32020-04-03 20:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0019.mp32020-04-04 12:16
 • mat-the-lam-man-chuong-0020.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0021.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0022.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0023.mp32020-04-04 12:17
 • mat-the-lam-man-chuong-0024.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0025.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0026.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0027.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0028.mp32020-04-04 12:18
 • mat-the-lam-man-chuong-0029.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0030.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0031.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0032.mp32020-04-04 12:19
 • mat-the-lam-man-chuong-0033.mp32020-04-04 12:20
 • mat-the-lam-man-chuong-0034.mp32020-04-04 12:20
 • mat-the-lam-man-chuong-0035.mp32020-04-04 12:20
 • mat-the-lam-man-chuong-0036.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0037.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0038.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0039.mp32020-04-04 12:21
 • mat-the-lam-man-chuong-0040.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0041.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0042.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0043.mp32020-04-04 12:22
 • mat-the-lam-man-chuong-0044.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0045.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0046.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0047.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0048.mp32020-04-04 12:23
 • mat-the-lam-man-chuong-0049.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0050.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0051.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0052.mp32020-04-04 12:24
 • mat-the-lam-man-chuong-0053.mp32020-04-04 12:25
 • mat-the-lam-man-chuong-0054.mp32020-04-04 12:25
 • mat-the-lam-man-chuong-0055.mp32020-04-04 12:25
 • mat-the-lam-man-chuong-0056.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0057.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0058.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0059.mp32020-04-04 12:26
 • mat-the-lam-man-chuong-0060.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0061.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0062.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0063.mp32020-04-04 12:27
 • mat-the-lam-man-chuong-0064.mp32020-04-04 12:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0065.mp32020-04-04 12:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0066.mp32020-04-04 12:28
 • mat-the-lam-man-chuong-0067.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0068.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0069.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0070.mp32020-04-04 12:29
 • mat-the-lam-man-chuong-0071.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0072.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0073.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0074.mp32020-04-04 12:30
 • mat-the-lam-man-chuong-0075.mp32020-04-04 12:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0076.mp32020-04-04 12:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0077.mp32020-04-04 12:31
 • mat-the-lam-man-chuong-0078.mp32020-04-04 12:32
 • mat-the-lam-man-chuong-0079.mp32020-04-04 12:32
 • mat-the-lam-man-chuong-0080.mp32020-04-04 12:32
 • mat-the-lam-man-chuong-0081.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0082.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0083.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0084.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0085.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0086.mp32020-04-04 12:33
 • mat-the-lam-man-chuong-0087.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0088.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0089.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0090.mp32020-04-04 12:34
 • mat-the-lam-man-chuong-0091.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0092.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0093.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0094.mp32020-04-04 12:35
 • mat-the-lam-man-chuong-0095.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0096.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0097.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0098.mp32020-04-04 12:36
 • mat-the-lam-man-chuong-0099.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0100.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0101.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0102.mp32020-04-04 12:37
 • mat-the-lam-man-chuong-0103.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0104.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0105.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0106.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0107.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0108.mp32020-04-04 12:38
 • mat-the-lam-man-chuong-0109.mp32020-04-04 12:39
 • mat-the-lam-man-chuong-0110.mp32020-04-04 12:39
 • mat-the-lam-man-chuong-0111.mp32020-04-04 12:39
 • mat-the-lam-man-chuong-0112.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0113.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0114.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0115.mp32020-04-04 12:40
 • mat-the-lam-man-chuong-0116.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0117.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0118.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0119.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0120.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0121.mp32020-04-04 12:41
 • mat-the-lam-man-chuong-0122.mp32020-04-04 12:42
 • mat-the-lam-man-chuong-0123.mp32020-04-04 12:42
 • mat-the-lam-man-chuong-0124.mp32020-04-04 12:42
 • mat-the-lam-man-chuong-0125.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0126.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0127.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0128.mp32020-04-04 12:43
 • mat-the-lam-man-chuong-0129.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0130.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0131.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0132.mp32020-04-04 12:44
 • mat-the-lam-man-chuong-0133.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0134.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0135.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0136.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0137.mp32020-04-04 12:45
 • mat-the-lam-man-chuong-0138.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0139.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0140.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0141.mp32020-04-04 12:46
 • mat-the-lam-man-chuong-0142.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0143.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0144.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0145.mp32020-04-04 12:47
 • mat-the-lam-man-chuong-0146.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0147.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0148.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0149.mp32020-04-04 12:48
 • mat-the-lam-man-chuong-0150.mp32020-04-04 12:49
 • mat-the-lam-man-chuong-0151.mp32020-04-04 12:49
 • mat-the-lam-man-chuong-0152.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0153.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0154.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0155.mp32020-04-04 12:50
 • mat-the-lam-man-chuong-0156.mp32020-04-04 12:51
 • mat-the-lam-man-chuong-0157.mp32020-04-04 12:51
 • mat-the-lam-man-chuong-0158.mp32020-04-04 12:51
 • mat-the-lam-man-chuong-0159.mp32020-04-04 12:52
 • mat-the-lam-man-chuong-0160.mp32020-04-04 12:52
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Nông Môn Thần Đoạn

TiKay

Nông Nữ Tú Sắc Điền Viên

TiKay

Vong Giả Hệ Thống

THUYS♥️

Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

THUYS♥️

Xảo Phụ Đương Gia

THUYS♥️

Cực Phẩm Nữ Tiên

TiKay

Leave a Reply