Tiên Hiệp Xuyên Không

Thần Cấp Thiên Đạo Trong Nháy Mắt Mãn Cấp

Là người bình thường Lâm Mẫu trong lúc bất chợt đạt được một cái Thiên Đạo hệ thống, chính là thay thế giới chọn lựa một vị Thiên Đạo. Từ nay, Lâm Mẫu liền bắt đầu hắn giáo dục người, a không, là giáo dục tương lai Thiên Đạo vĩ nhiệm vụ lớn tới.

* Map 1 Cảnh Giới : Nhập Vi, Nhập Cảnh, Tử Phủ, Nguyên Thần, Chân Nhân,Hóa Linh…

* Cảnh Giới Tu Chân : Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, xuất khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp…

Converter: ๖ACE✪ℓý♕тιêυ♕∂ασ♕

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Phong Dữ Mộng
 •  Chương: /1276
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lâm Mẫu2020-06-04 21:55
 • #2: Dư Ninh2020-06-04 21:55
 • #3: Dư Ninh bái sư2020-06-04 21:56
 • #4: ba năm2020-06-04 21:56
 • #5: Xuất thế2020-06-04 21:56
 • #6: Đại hôn2020-06-04 21:56
 • #7: Chiến đấu2020-06-04 21:56
 • #8: Chấm dứt2020-06-04 21:56
 • #9: Bóp chết2020-06-04 21:56
 • #10: Thăm lại chốn xưa2020-06-04 21:56
 • #11: Lâm Lâm Linh2020-06-04 21:57
 • #12: Thám hiểm2020-06-04 21:57
 • #13: Mâu thuẫn2020-06-04 21:57
 • #14: Trần Ngọc2020-06-04 21:57
 • #15: Chấm dứt2020-06-04 21:57
 • #16: Lý Võ2020-06-04 21:57
 • #17: An Dương đại lục2020-06-04 21:57
 • #18: Trung đường hoàng đế mời2020-06-04 21:57
 • #19: Trung đường hoàng đế2020-06-04 21:58
 • #20: Lần nữa thống nhất2020-06-04 21:58
 • #21: Tùy ý một đạo khí tức2020-06-04 21:58
 • #22: Hóa Linh2020-06-04 21:58
 • #23: Hoa Thuận2020-06-04 21:58
 • #24: Đạo bào lão giả2020-06-04 21:58
 • #25: Nhập thế2020-06-04 21:58
 • #26: Hoàng hậu2020-06-04 21:58
 • #27: Đối kháng2020-06-04 21:59
 • #28: Hoa Thuận bái sư2020-06-04 21:59
 • #29: Nửa năm sau2020-06-04 21:59
 • #30: Hoa Thuận người trong lòng2020-06-04 21:59
 • #31: Thịnh yến bắt đầu2020-06-04 21:59
 • #32: Đồng ý2020-06-04 21:59
 • #33: Cuối cùng an bài2020-06-04 21:59
 • #34: Bị ngăn lại2020-06-04 21:59
 • #35: Lý Vân Hề2020-06-04 22:00
 • #36: Lý Vân Hề 22020-06-04 22:00
 • #37: Chen chúc tới2020-06-04 22:00
 • #38: Khiêu khích2020-06-04 22:00
 • #39: Khiêu khích 22020-06-04 22:00
 • #40: Khiêu khích 32020-06-04 22:00
 • #41: Chiến đấu2020-06-04 22:00
 • #42: Kết thúc chiến đấu2020-06-04 22:00
 • #43: Càn rỡ2020-06-04 22:00
 • #44: Lâm Mẫu xuất hiện2020-06-04 22:01
 • #45: Chỉ giáo2020-06-04 22:01
 • #46: Đính hôn 12020-06-04 22:01
 • #47: Đính hôn 22020-06-04 22:01
 • #48: Đến An Ninh đại lục2020-06-04 22:01
 • #49: Thầy trò ở thấy2020-06-04 22:01
 • #50: Dư Ninh cùng Hoa Thuận lần đầu tiên gặp mặt2020-06-04 22:02
 • #51: Thẳng thắn thân phận2020-06-04 22:02
 • #52: Thẳng thắn thân phận 22020-06-04 22:02
 • #53: Thống nhất2020-06-04 22:02
 • #54: Thống nhất2020-06-04 22:02
 • #55: Thống nhất2020-06-04 22:02
 • #56: Thống nhất hoàn thành2020-06-04 22:02
 • #57: Kế thừa thiên đạo2020-06-04 22:02
 • #58: Rời đi2020-06-04 22:02
 • #59: Độ Kiếp thành công2020-06-04 22:02
 • #60: Cái nhiệm vụ kế tiếp2020-06-04 22:03
 • #61: Thiên Vũ liên bang2020-06-04 22:03
 • #62: Thành Môn Tinh2020-06-04 22:03
 • #63: nam hài nữ hài2020-06-04 22:03
 • #64: Ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao2020-06-04 22:03
 • #65: Xuyên Việt Giả2020-06-04 22:03
 • #66: Giải tán2020-06-04 22:03
 • #67: Hư ảo2020-06-04 22:03
 • #68: Đoán được2020-06-04 22:03
 • #69: Tu chân2020-06-04 22:04
 • #70: Bóp vỡ2020-06-04 22:04
 • #71: Bái sư2020-06-04 22:04
 • #72: Tắm thuốc2020-06-04 22:04
 • #73: Tắm thuốc chấm dứt2020-06-04 22:04
 • #74: An gia2020-06-04 22:04
 • #75: Lưu gia đại thiếu2020-06-04 22:04
 • #76: Lưu Đông Nguyên lửa giận2020-06-04 22:04
 • #77: Nhất Hào2020-06-04 22:04
 • #78: Bắt đầu tiếp xúc tu luyện2020-06-04 22:04
 • #79: Đột phá2020-06-04 22:05
 • #80: Trúc Cơ hoàn thành2020-06-04 22:05
 • #81: Ám sát đến2020-06-04 22:05
 • #82: Chạy trốn2020-06-04 22:05
 • #83: Tiếp tục chạy trốn2020-06-04 22:05
 • #84: Bắt2020-06-04 22:05
 • #85: Ám sát nguyên nhân2020-06-04 22:05
 • #86: Tỉnh ngộ Lưu Đông Nguyên2020-06-04 22:06
 • #87: Gia2020-06-04 22:06
 • #88: Dị Năng Giả2020-06-04 22:06
 • #89: Lâm Mẫu xuất thủ2020-06-04 22:06
 • #90: Người hầu 12020-06-04 22:06
 • #91: Người hầu 22020-06-04 22:06
 • #92: Thiệp mời2020-06-04 22:06
 • #93: Đột phá2020-06-04 22:06
 • #94: Lên đường2020-06-04 22:06
 • #95: Tinh đạo 12020-06-04 22:07
 • #96: Tinh đạo 22020-06-04 22:07
 • #97: Giải quyết 12020-06-04 22:07
 • #98: Giải quyết 22020-06-04 22:07
 • #99: Cướp cô dâu 12020-06-04 22:07
 • #100: Thương hôn 22020-06-04 22:07
 • #101: Cướp cô dâu 32020-06-04 22:07
 • #102: Cướp cô dâu 42020-06-04 22:07
 • #103: Cướp cô dâu 52020-06-04 22:07
 • #104: Cướp cô dâu 62020-06-04 22:08
 • #105: Cướp cô dâu 72020-06-04 22:08
 • #106: Cướp cô dâu 82020-06-04 22:08
 • #107: Cướp cô dâu 92020-06-04 22:08
 • #108: Dị Năng Giả2020-06-04 22:08
 • #109: Vu Lão2020-06-04 22:08
 • #110: Nạp mễ hạch tâm2020-06-04 22:08
 • #111: Biến cố2020-06-04 22:08
 • #112: Bản tọa chính là sư phụ hắn2020-06-04 22:08
 • #113: Đồng ý2020-06-04 22:09
 • #114: An gia lão gia tử2020-06-04 22:09
 • #115: Điên cuồng Lưu Đông Nguyên 12020-06-04 22:09
 • #116: Điên cuồng Lưu Đông Nguyên 22020-06-04 22:09
 • #117: Lưu Đông Nguyên chết2020-06-04 22:09
 • #118: Liên bang biến hóa2020-06-04 22:09
 • #119: Lục Tuyền lựa chọn2020-06-04 22:09
 • #120: Phản đồ2020-06-04 22:10
 • #121: Lục Khôn2020-06-04 22:10
 • #122: Dị Năng Giả tổ chức lựa chọn2020-06-04 22:10
 • #123: Dị Năng Giả tổ chức lựa chọn2020-06-04 22:10
 • #124: Bộ áp quốc2020-06-04 22:10
 • #125: Cứu người2020-06-04 22:10
 • #126: Chạy ra khỏi2020-06-04 22:10
 • #127: Chạy ra khỏi 22020-06-04 22:10
 • #128: Lục Tuyền băn khoăn2020-06-04 22:10
 • #129: Liên lạc Lý Giác2020-06-04 22:11
 • #130: Ta chờ ngươi2020-06-04 22:11
 • #131: Tìm tới 12020-06-04 22:11
 • #132: Tìm tới 22020-06-04 22:11
 • #133: Tìm tới 32020-06-04 22:11
 • #134: Tìm tới 42020-06-04 22:11
 • #135: Đến2020-06-04 22:12
 • #136: Cùng nghị trưởng nói chuyện điện thoại2020-06-04 22:12
 • #137: Tiêm Tinh Pháo 12020-06-04 22:12
 • #138: Tiêm Tinh Pháo 22020-06-04 22:12
 • #139: Tiêm Tinh Pháo 32020-06-04 22:12
 • #140: Ngăn trở2020-06-04 22:12
 • #141: Hợp tác2020-06-04 22:12
 • #142: Hợp tác 22020-06-04 22:12
 • #143: Phản kích2020-06-04 22:12
 • #144: Hậu thủ2020-06-04 22:12
 • #145: Tâm linh cảm ứng dụng cụ2020-06-04 22:13
 • #146: Phát hiện2020-06-04 22:13
 • #147: ngả nhân tiểu đội xuất thủ 12020-06-04 22:13
 • #148: Ngả nhân tiểu đội xuất thủ 22020-06-04 22:13
 • #149: Ngả nhân tiểu đội xuất thủ 32020-06-04 22:13
 • #150: Ngả nhân tiểu đội xuất thủ 42020-06-04 22:13
 • #151: Xuất hiện 12020-06-04 22:13
 • #152: Xuất hiện 22020-06-04 22:14
 • #153: Cướp người 12020-06-04 22:14
 • #154: Cướp người 22020-06-04 22:14
 • #155: Cướp người 32020-06-04 22:14
 • #156: Chấm dứt2020-06-04 22:14
 • #157: Chấm dứt 22020-06-04 22:14
 • #158: Ở thấy Lục Tuyền2020-06-04 22:14
 • #159: Đưa nhà ngươi 12020-06-04 22:15
 • #160: Đưa nhà ngươi 22020-06-04 22:15
 • #161: Nhân quả 12020-06-04 22:15
 • #162: Nhân quả 22020-06-04 22:15
 • #163: Nhân quả 32020-06-04 22:15
 • #164: Nhân quả 42020-06-04 22:15
 • #165: Gia 12020-06-04 22:15
 • #166: Gia 22020-06-04 22:16
 • #167: Đại hôn2020-06-04 22:16
 • #168: Cáo2020-06-04 22:16
 • #169: Rời đi2020-06-04 22:16
 • #170: Nhiệm vụ mới2020-06-04 22:16
 • #171: Tân Thế Giới2020-06-04 22:16
 • #172: Thiên Đế2020-06-04 22:16
 • #173: Hứa An 12020-06-04 22:16
 • #174: Hứa An 22020-06-04 22:16
 • #175: Thế Giới Chi Tử 12020-06-04 22:17
 • #176: Đàn ông trẻ tuổi2020-06-04 22:17
 • #177: Bắt đi2020-06-04 22:17
 • #178: Chấp Pháp Giả2020-06-04 22:17
 • #179: Tìm tới2020-06-04 22:17
 • #180: Truy kích2020-06-04 22:17
 • #181: Đuổi tới2020-06-04 22:17
 • #182: Đối kháng2020-06-04 22:17
 • #183: Đối kháng 22020-06-04 22:18
 • #184: Đối kháng 32020-06-04 22:18
 • #185: Đối kháng 42020-06-04 22:18
 • #186: Lâm Mẫu xuất thủ 12020-06-04 22:18
 • #187: Lâm Mẫu xuất thủ 22020-06-04 22:18
 • #188: Kêu gọi Minh Vương2020-06-04 22:18
 • #189: Minh Vương xuất hiện2020-06-04 22:18
 • #190: Động thủ2020-06-04 22:18
 • #191: Trong nháy mắt giết chết2020-06-04 22:18
 • #192: Mời chào2020-06-04 22:19
 • #193: Diêm Quân khiếp sợ2020-06-04 22:19
 • #194: Đại Tôn cùng Thiên Đế2020-06-04 22:19
 • #195: Lý Lạc Tinh2020-06-04 22:19
 • #196: Không thể tin được2020-06-04 22:19
 • #197: Giải thích2020-06-04 22:19
 • #198: Không nghĩ2020-06-04 22:19
 • #199: Rời đi2020-06-04 22:19
 • #200: Trong nhà có người2020-06-04 22:20
 • #201: Vô Diện nữ2020-06-04 22:20
 • #202: Xuất thủ2020-06-04 22:20
 • #203: Xuất thủ 22020-06-04 22:20
 • #204: Động thủ 12020-06-04 22:20
 • #205: Động thủ 22020-06-04 22:20
 • #206: Đối phó phương pháp2020-06-04 22:20
 • #207: Vô Diện nữ chết2020-06-04 22:20
 • #208: Nhằm vào2020-06-04 22:20
 • #209: Tỉnh lại2020-06-04 22:21
 • #210: Tiếp tục nhằm vào 12020-06-04 22:21
 • #211: Tiếp tục nhằm vào 22020-06-04 22:21
 • #212: Bất an2020-06-04 22:21
 • #213: Hắc bào nam tử2020-06-04 22:21
 • #214: Lâm Mẫu xuất thủ2020-06-04 22:21
 • #215: Lão Thiên Gia2020-06-04 22:21
 • #216: Thiên Phạt2020-06-04 22:22
 • #217: Hứa An cùng nghi vấn2020-06-04 22:22
 • #218: Một lần nữa hỏi 12020-06-04 22:22
 • #219: Một lần nữa hỏi 22020-06-04 22:22
 • #220: Một lần nữa cự tuyệt2020-06-04 22:22
 • #221: Thần bí nhân2020-06-04 22:23
 • #222: Minh Vương ý tưởng2020-06-04 22:23
 • #223: Đại Tôn2020-06-04 22:23
 • #224: Đại Năng quốc hội2020-06-04 22:23
 • #225: Đại Năng quốc hội 22020-06-04 22:23
 • #226: Bị nhìn chăm chú cảm giác2020-06-04 22:23
 • #227: Tiểu cô nương2020-06-04 22:23
 • #228: Tiểu cô nương 22020-06-04 22:24
 • #229: Nghi ngờ2020-06-04 22:24
 • #230: Trò chơi2020-06-04 22:24
 • #231: Chạy2020-06-04 22:24
 • #232: Chạy 22020-06-04 22:24
 • #233: Hứa An xuất thủ2020-06-04 22:24
 • #234: Hứa An xuất thủ 22020-06-04 22:24
 • #235: Lựa chọn2020-06-04 22:25
 • #236: Bái sư 12020-06-04 22:25
 • #237: Bái sư 22020-06-04 22:25
 • #238: Tắm thuốc 12020-06-04 22:25
 • #239: Tắm thuốc 22020-06-04 22:25
 • #240: Tắm thuốc 32020-06-04 22:25
 • #241: Quái nói2020-06-04 22:25
 • #242: Quái nói 22020-06-04 22:26
 • #243: Thứ chín tòa nhà trọ2020-06-04 22:26
 • #244: Thứ chín tòa nhà trọ 22020-06-04 22:26
 • #245: Quỷ2020-06-04 22:26
 • #246: Nữ quỷ xuất hiện2020-06-04 22:26
 • #247: Giải quyết2020-06-04 22:26
 • #248: Chân chính chủ nhân2020-06-04 22:26
 • #249: Thần bí tồn tại2020-06-04 22:27
 • #250: Cảm giác quen thuộc2020-06-04 22:27
 • #251: Có chuyện hỏi sư phụ2020-06-04 22:27
 • #252: Bí mật quan sát Lâm Mẫu2020-06-04 22:27
 • #253: Minh Vương quyết định2020-06-04 22:27
 • #254: Ở thấy Minh Vương2020-06-04 22:27
 • #255: Cãi vã2020-06-04 22:27
 • #256: Hắn là tọa đồ đệ2020-06-04 22:27
 • #257: Vực Ngoại Lai Khách2020-06-04 22:27
 • #258: Chí Tiêu2020-06-04 22:28
 • #259: Chư Thiên Vạn Giới cơ2020-06-04 22:28
 • #260: Chư Thiên Vạn Giới cơ 22020-06-04 22:28
 • #261: Cáo từ2020-06-04 22:28
 • #262: Cáo từ 22020-06-04 22:28
 • #263: Hướng tới2020-06-04 22:28
 • #264: Đại Năng một lần nữa tề tụ2020-06-04 22:28
 • #265: Tân truyện văn2020-06-04 22:28
 • #266: Tân truyện văn 22020-06-04 22:28
 • #267: Tân truyện văn 32020-06-04 22:29
 • #268: Tân truyện văn 42020-06-04 22:29
 • #269: Tân truyện văn 52020-06-04 22:29
 • #270: Tân truyện văn 62020-06-04 22:29
 • #271: Vạn người hãm hại 12020-06-04 22:29
 • #272: Vạn người hãm hại 22020-06-04 22:29
 • #273: Vạn người hãm hại 32020-06-04 22:29
 • #274: Quỷ xuất hiện2020-06-04 22:29
 • #275: Quỷ xuất hiện 22020-06-04 22:29
 • #276: Mời2020-06-04 22:29
 • #277: Trò chơi2020-06-04 22:30
 • #278: Thỉnh bút tiên2020-06-04 22:30
 • #279: Bút tiên tới2020-06-04 22:30
 • #280: Động thủ2020-06-04 22:30
 • #281: Động thủ 22020-06-04 22:30
 • #282: Tra hỏi2020-06-04 22:31
 • #283: Đạo nhân2020-06-04 22:31
 • #284: Đạo nhân 22020-06-04 22:31
 • #285: Kết vĩ2020-06-04 22:31
 • #286: Kết vĩ2020-06-04 22:31
 • #287: Bẩm2020-06-04 22:31
 • #288: Thứ chín tòa nhà trọ khách mới2020-06-04 22:31
 • #289: Thứ chín tòa nhà trọ khách mới 22020-06-04 22:31
 • #290: Tìm cái gì2020-06-04 22:31
 • #291: Một khối nhỏ Thiên Đạo nguyên2020-06-04 22:32
 • #292: Động thủ2020-06-04 22:32
 • #293: Giải quyết2020-06-04 22:32
 • #294: Rời đi2020-06-04 22:32
 • #295: Thuộc về2020-06-04 22:32
 • #296: Giận dữ Diêm Quân2020-06-04 22:32
 • #297: Giận dữ Diêm Quân 22020-06-04 22:32
 • #298: Không tìm được ngươi còn không tìm được ngươi tử2020-06-04 22:32
 • #299: Cùng ta đi một chuyến đi2020-06-04 22:33
 • #300: Xuất hiện2020-06-04 22:33
 • #301: Động thủ 12020-06-04 22:33
 • #302: Động thủ 22020-06-04 22:33
 • #303: Động thủ 32020-06-04 22:33
 • #304: Động thủ 42020-06-04 22:33
 • #305: Nói chuyện với nhau2020-06-04 22:33
 • #306: Chết đã đến nơi2020-06-04 22:33
 • #307: Chống cự2020-06-04 22:34
 • #308: Có chút kinh sợ2020-06-04 22:34
 • #309: Cầu xin tha thứ2020-06-04 22:34
 • #310: Tự bạo2020-06-04 22:34
 • #311: Bởi vì ta chính là Lão Thiên Gia a2020-06-04 22:34
 • #312: Khiếp sợ2020-06-04 22:34
 • #313: Hỗn loạn phủ2020-06-04 22:34
 • #314: Hỗn loạn phủ 22020-06-04 22:34
 • #315: Một lần nữa tề tụ2020-06-04 22:35
 • #316: Ta đi2020-06-04 22:35
 • #317: Một cái cự đại âm mưu 12020-06-04 22:35
 • #318: Một cái cự đại âm mưu 22020-06-04 22:35
 • #319: Một cái cự đại âm mưu 32020-06-04 22:35
 • #320: Hiện lên mặt nước2020-06-04 22:35
 • #321: Báo cho biết2020-06-04 22:35
 • #322: Đại Tôn lời nói2020-06-04 22:36
 • #323: Yên lòng2020-06-04 22:36
 • #324: Thần bí Đại Tôn2020-06-04 22:36
 • #325: La Lỗi2020-06-04 22:36
 • #326: Mưu đồ2020-06-04 22:36
 • #327: Mưu đồ 22020-06-04 22:36
 • #328: Phát hiện2020-06-04 22:36
 • #329: Ngày2020-06-04 22:36
 • #330: Sắc mặt biến hóa2020-06-04 22:37
 • #331: Dò xét2020-06-04 22:37
 • #332: Lựa chọn2020-06-04 22:37
 • #333: Rời đi2020-06-04 22:37
 • #334: Ti Hồ gặp khó giải quyết sự tình2020-06-04 22:37
 • #335: Cổ di tích 12020-06-04 22:37
 • #336: Cổ di tích 22020-06-04 22:37
 • #337: Mâu thuẫn 12020-06-04 22:38
 • #338: Mâu thuẫn 22020-06-04 22:38
 • #339: Lỗ Tư Thành2020-06-04 22:38
 • #340: Lửa giận2020-06-04 22:38
 • #341: Khuyên can2020-06-04 22:38
 • #342: Chân tướng2020-06-04 22:38
 • #343: Thất vọng2020-06-04 22:38
 • #344: Sắp mở2020-06-04 22:39
 • #345: Mở ra2020-06-04 22:39
 • #346: Mất mạng2020-06-04 22:39
 • #347: Lỗ dương2020-06-04 22:39
 • #348: Xảy ra chuyện2020-06-04 22:39
 • #349: Nghi hoặc2020-06-04 22:39
 • #350: Đưa tới cửa2020-06-04 22:39
 • #351: Đầu độc2020-06-04 22:39
 • #352: Đồng ý2020-06-04 22:39
 • #353: Do dự2020-06-04 22:39
 • #354: Bị ăn2020-06-04 22:40
 • #355: Phệ Thi2020-06-04 22:40
 • #356: Cảm giác quen thuộc2020-06-04 22:40
 • #357: Sẽ không ném xuống2020-06-04 22:40
 • #358: Quân Tiên Phong2020-06-04 22:41
 • #359: Giải quyết2020-06-04 22:41
 • #360: Đại bộ đội2020-06-04 22:41
 • #361: Quỷ Vực2020-06-04 22:41
 • #362: Phệ Hồn2020-06-04 22:41
 • #363: Phệ Hồn 22020-06-04 22:41
 • #364: Giải quyết2020-06-04 22:42
 • #365: Tiếp tục đi tới2020-06-04 22:42
 • #366: Ngài rốt cuộc tới2020-06-04 22:42
 • #367: Thần bí ánh sáng2020-06-04 22:42
 • #368: Ta thật là nơi này chủ nhân2020-06-04 22:42
 • #369: Không dám tin2020-06-04 22:42
 • #370: Hậu thủ2020-06-04 22:42
 • #371: Tìm tới hắc thủ sau màn2020-06-04 22:43
 • #372: Bất an2020-06-04 22:43
 • #373: Cửu nhi2020-06-04 22:43
 • #374: Cảm giác quen thuộc2020-06-04 22:43
 • #375: Bí mật quan sát Lâm Mẫu2020-06-04 22:43
 • #376: Thanh âm quen thuộc2020-06-04 22:44
 • #377: Chân tướng2020-06-04 22:44
 • #378: Ngươi lưu lại hậu thủ2020-06-04 22:44
 • #379: Mấy vạn năm trước đối thoại 12020-06-04 22:44
 • #380: Mấy vạn năm trước đối thoại 22020-06-04 22:44
 • #381: Mấy vạn năm trước đối thoại 32020-06-04 22:44
 • #382: Mấy vạn năm trước đối thoại 42020-06-04 22:44
 • #383: Mấy vạn năm trước đối thoại 52020-06-04 22:45
 • #384: Mấy vạn năm trước đối thoại 62020-06-04 22:45
 • #385: Bất an2020-06-04 22:45
 • #386: Khôi phục2020-06-04 22:45
 • #387: Mấy vạn năm trước quyết định2020-06-04 22:45
 • #388: Tỉnh lại2020-06-04 22:45
 • #389: Mất đi quyền chủ động2020-06-04 22:45
 • #390: Thẳng thắn thân phận2020-06-04 22:45
 • #391: Tin tưởng2020-06-04 22:46
 • #392: Ta sẽ không đích thân động thủ2020-06-04 22:46
 • #393: Kế thừa thiên đạo 12020-06-04 22:46
 • #394: Kế thừa thiên đạo 22020-06-04 22:46
 • #395: Không tin2020-06-04 22:46
 • #396: Đặc huấn2020-06-04 22:46
 • #397: Đột phá2020-06-04 22:46
 • #398: Đột phá 22020-06-04 22:47
 • #399: Trăm năm biến hóa2020-06-04 22:47
 • #400: Bố trí2020-06-04 22:47
 • #401: Bây giờ còn chưa phải lúc2020-06-04 22:47
 • #402: Kinh hỉ La Lỗi2020-06-04 22:47
 • #403: Mười ba năm sau2020-06-04 22:47
 • #404: Đêm trước2020-06-04 22:47
 • #405: Ha ha ha2020-06-04 22:47
 • #406: Đắc ý2020-06-04 22:47
 • #407: Là ngươi2020-06-04 22:48
 • #408: Ức2020-06-04 22:48
 • #409: Hưng phấn2020-06-04 22:48
 • #410: Chiến đấu 12020-06-04 22:48
 • #411: Chiến đấu 22020-06-04 22:48
 • #412: Chiến đấu 32020-06-04 22:48
 • #413: Tùy ý giải quyết2020-06-04 22:48
 • #414: Cửu Thiên loạn2020-06-04 22:49
 • #415: Nhất cử lưỡng tiện2020-06-04 22:49
 • #416: Thiên Kiếm2020-06-04 22:49
 • #417: Không thể tin được La Lỗi2020-06-04 22:49
 • #418: Không dám tưởng tượng2020-06-04 22:49
 • #419: Thiêu đốt tinh huyết2020-06-04 22:49
 • #420: Ta thế giới còn không cho phép như thế càn rỡ2020-06-04 22:49
 • #421: La Lỗi chết2020-06-04 22:49
 • #422: Chấm dứt2020-06-04 22:49
 • #423: Trước khi chia tay2020-06-04 22:50
 • #424: Hoàn thành nhiệm vụ2020-06-04 22:50
 • #425: Đạo2020-06-04 22:50
 • #426: Khách không mời mà đến2020-06-04 22:50
 • #427: An Văn2020-06-04 22:50
 • #428: Tầm bảo đội ngũ2020-06-04 22:50
 • #429: Bất an2020-06-04 22:51
 • #430: Thuyết phục2020-06-04 22:51
 • #431: Thuyết phục 22020-06-04 22:51
 • #432: Hấp thu xong thành2020-06-04 22:51
 • #433: Nghi ngờ2020-06-04 22:51
 • #434: Giọng chính giữa khinh bỉ2020-06-04 22:51
 • #435: Ngược lại cũng không phải là nói mình2020-06-04 22:51
 • #436: Căm tức2020-06-04 22:51
 • #437: Điên cuồng đại thành2020-06-04 22:52
 • #438: Tức giận2020-06-04 22:52
 • #439: Buồn cười2020-06-04 22:52
 • #440: Giải thích2020-06-04 22:52
 • #441: Nguyện một người gánh vác2020-06-04 22:52
 • #442: Ngươi rất tốt2020-06-04 22:52
 • #443: Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha2020-06-04 22:52
 • #444: Tiếp tục không đi2020-06-04 22:52
 • #445: Ngươi được lưu lại2020-06-04 22:53
 • #446: Ngươi là đang uy hiếp bản tọa sao2020-06-04 22:53
 • #447: Không có chân khí2020-06-04 22:53
 • #448: Nội tâm suy nghĩ2020-06-04 22:53
 • #449: Không tin2020-06-04 22:53
 • #450: Vượt qua nhận thức2020-06-04 22:54
 • #451: Đã qua2020-06-04 22:54
 • #452: Đã qua 22020-06-04 22:54
 • #453: Đã qua 32020-06-04 22:54
 • #454: Định cư2020-06-04 22:54
 • #455: Cuộc đời phù du2020-06-04 22:55
 • #456: Khách khí chưởng quỹ2020-06-04 22:55
 • #457: Mừng rỡ chưởng quỹ2020-06-04 22:55
 • #458: Cực phẩm2020-06-04 22:55
 • #459: 500 triệu2020-06-04 22:55
 • #460: Giao dịch hoàn thành2020-06-04 22:55
 • #461: Mua nhà2020-06-04 22:56
 • #462: Phú hào khu2020-06-04 22:56
 • #463: Trần Ngô2020-06-04 22:56
 • #464: Mạc Hưu2020-06-04 22:56
 • #465: Đồng ý2020-06-04 22:56
 • #466: Lại đến, cần gì phải nhanh như vậy đi2020-06-04 22:56
 • #467: Vực Ngoại Lai Khách2020-06-04 22:56
 • #468: Cảnh cáo2020-06-04 22:57
 • #469: Vấn đề2020-06-04 22:57
 • #470: Giải đáp2020-06-04 22:57
 • #471: Nghi ngờ2020-06-04 22:57
 • #472: Hồ nghi2020-06-04 22:57
 • #473: Lưu lại An Văn2020-06-04 22:58
 • #474: Lau đi trí nhớ2020-06-04 22:58
 • #475: Ngăn lại2020-06-04 22:58
 • #476: Ăn chơi thiếu gia 12020-06-04 22:58
 • #477: Ăn chơi thiếu gia 22020-06-04 22:58
 • #478: Lửa giận2020-06-04 22:58
 • #479: Não tàn2020-06-04 22:59
 • #480: Hắc Kim Tạp2020-06-04 22:59
 • #481: Bên trong quầy rượu2020-06-04 22:59
 • #482: Lầu hai2020-06-04 22:59
 • #483: Kỳ quái khí tức2020-06-04 22:59
 • #484: Cố nhân2020-06-04 22:59
 • #485: Cho hắn nói xin lỗi2020-06-04 22:59
 • #486: Thật xin lỗi2020-06-04 22:59
 • #487: Ngàn vạn luân2020-06-04 23:00
 • #488: Tức giận2020-06-04 23:00
 • #489: Lựa chọn2020-06-04 23:00
 • #490: Có chuyện hỏi hệ thống2020-06-04 23:00
 • #491: Có2020-06-04 23:00
 • #492: Rời đi2020-06-04 23:00
 • #493: Đại lão bản2020-06-04 23:00
 • #494: Phiền toái2020-06-04 23:01
 • #495: Giải quyết2020-06-04 23:01
 • #496: Đoán ra2020-06-04 23:01
 • #497: Tán thưởng2020-06-04 23:01
 • #498: Rời đi2020-06-04 23:01
 • #499: An Văn nghi ngờ2020-06-04 23:01
 • #500: Cản đường2020-06-04 23:01
 • #501: Uy hiếp2020-06-04 23:02
 • #502: Chết2020-06-04 23:02
 • #503: Tha mạng2020-06-04 23:02
 • #504: Trương Cố chết2020-06-04 23:02
 • #505: Khách tới ngoài ý muốn2020-06-04 23:02
 • #506: Ngoại Tinh Nhân xâm phạm2020-06-04 23:02
 • #507: Kinh hãi2020-06-04 23:02
 • #508: Không tin sự tình2020-06-04 23:02
 • #509: Đại sự2020-06-04 23:02
 • #510: Không tưởng tượng nổi2020-06-04 23:02
 • #511: Nhạc viên2020-06-04 23:02
 • #512: Khách quý lối đi2020-06-04 23:03
 • #513: Bị để mắt tới2020-06-04 23:03
 • #514: Bị để mắt tới 22020-06-04 23:03
 • #515: Tìm tới cửa2020-06-04 23:03
 • #516: Cắt đứt2020-06-04 23:03
 • #517: Khai chiến2020-06-04 23:03
 • #518: Báo động2020-06-04 23:03
 • #519: Quyết định2020-06-04 23:03
 • #520: Chiến huống2020-06-04 23:03
 • #521: Không thể nào thành công2020-06-04 23:04
 • #522: Giải thích2020-06-04 23:04
 • #523: Thánh vật2020-06-04 23:04
 • #524: Cố hương2020-06-04 23:04
 • #525: Do trùng hợp trùng hợp2020-06-04 23:04
 • #526: Thứ tốt2020-06-04 23:04
 • #527: Cãi vã2020-06-04 23:04
 • #528: Hai cái lựa chọn2020-06-04 23:05
 • #529: Tập kích2020-06-04 23:05
 • #530: Đồng sinh cộng tử2020-06-04 23:05
 • #531: Xuất hiện2020-06-04 23:05
 • #532: Bản tọa đảm bảo các ngươi vô sự2020-06-04 23:05
 • #533: Tay chân luống cuống2020-06-04 23:07
 • #534: Chờ2020-06-04 23:09
 • #535: Đạo bình2020-06-04 23:09
 • #536: Năng thủ sơn dụ2020-06-04 23:11
 • #537: Thay đổi2020-06-04 23:11
 • #538: Rời đi2020-06-04 23:11
 • #539: Rời đi2020-06-04 23:13
 • #540: Tha mạng2020-06-04 23:14
 • #541: Đạo nhân2020-06-04 23:15
 • #542: Hồng y nữ tử2020-06-04 23:16
 • #543: Chính sự2020-06-04 23:16
 • #544: Tông Chủ2020-06-04 23:16
 • #545: Tỉnh lại2020-06-04 23:16
 • #546: Tới tiêu đạo nhân2020-06-04 23:17
 • #547: Đến cùng phải hay không cố nhân2020-06-04 23:17
 • #548: Cố nhân2020-06-04 23:17
 • than-cap-thien-dao-trong-nhay-mat-man-cap-chuong-0549.mp32020-06-04 23:17
 • #550: Hưng phấn tới tiêu đạo nhân2020-06-04 23:17
 • #551: Nữ quỷ quần áo đỏ2020-06-04 23:17
 • #552: Dựa vào cái gì2020-06-04 23:17
 • #553: Giữ lại cũng là gieo họa2020-06-04 23:17
 • #554: Cần gì phải2020-06-04 23:18
 • #555: Thế gian lớn được bao nhiêu ta ngươi người2020-06-04 23:18
 • #556: Quỷ dị phương2020-06-04 23:18
 • #557: Mặt nạ nam2020-06-04 23:18
 • #558: Ký kết khế ước2020-06-04 23:18
 • #559: Hắc bào2020-06-04 23:20
 • #560: Muốn kiện đồ vật2020-06-04 23:22
 • #561: Đây không phải là thỉnh cầu, là mệnh lệnh2020-06-04 23:22
 • #562: Đáp ứng2020-06-04 23:22
 • #563: Đồng giá trao đổi2020-06-04 23:23
 • #564: Quyết đoán2020-06-04 23:25
 • #565: Không tưởng tượng nổi2020-06-04 23:25
 • #566: Hiếu kỳ2020-06-04 23:25
 • #567: Đối với thực lực khát vọng2020-06-04 23:25
 • #568: Rời đi2020-06-04 23:25
 • #569: Cầu xin tha thứ2020-06-04 23:25
 • #570: Thở dài2020-06-04 23:25
 • #571: Hiếu kỳ2020-06-04 23:25
 • #572: Thế giới không đơn giản2020-06-04 23:26
 • #573: An Côn Sơn2020-06-04 23:26
 • #574: An Côn Sơn thượng Yêu Ma2020-06-04 23:26
 • #575: Đỉnh núi2020-06-04 23:26
 • #576: Nghi ngờ2020-06-04 23:26
 • #577: Mâu thuẫn2020-06-04 23:26
 • #578: Mâu thuẫn thăng cấp2020-06-04 23:26
 • #579: Rời đi2020-06-04 23:27
 • #580: Duyên phận2020-06-04 23:27
 • #581: Gặp mặt2020-06-04 23:27
 • #582: Nói chuyện với nhau2020-06-04 23:27
 • #583: Người tu chân2020-06-04 23:27
 • #584: Chúng ta sỉ nhục2020-06-04 23:27
 • #585: Lợi dụng người nhược điểm2020-06-04 23:27
 • #586: Tới2020-06-04 23:27
 • #587: Đột biến2020-06-04 23:28
 • #588: Đột biến 22020-06-04 23:28
 • #589: Xuất hiện2020-06-04 23:28
 • #590: Tức giận2020-06-04 23:28
 • #591: Kiêng kỵ2020-06-04 23:28
 • #592: Giễu cợt2020-06-04 23:28
 • #593: Nhận túng2020-06-04 23:28
 • #594: Còn phải một kiện đồ vật2020-06-04 23:29
 • #595: Mạng ngươi2020-06-04 23:29
 • #596: Uy hiếp2020-06-04 23:29
 • #597: Bản tọa ghét nhất chính là uy hiếp2020-06-04 23:29
 • #598: Đi chết2020-06-04 23:29
 • #599: Ngươi chính là đi chết đi2020-06-04 23:29
 • #600: Cùng đi với ta chết đi2020-06-04 23:29
 • #601: Chết2020-06-04 23:29
 • #602: Tỉnh lại2020-06-04 23:30
 • #603: Mạnh hơn ta quá nhiều người2020-06-04 23:30
 • #604: Ta ngươi giữa còn có một phần nhân quả2020-06-04 23:30
 • #605: Tới tay2020-06-04 23:30
 • #606: Dục vọng2020-06-04 23:30
 • #607: Vật quy nguyên chủ2020-06-04 23:30
 • #608: Hai vị đạo nhân2020-06-04 23:30
 • #609: Tức giận2020-06-04 23:31
 • #610: Uy hiếp2020-06-04 23:31
 • #611: Thỉnh cầu2020-06-04 23:31
 • #612: Đáp ứng2020-06-04 23:31
 • #613: Nghi ngờ2020-06-04 23:31
 • #614: Dừng bước2020-06-04 23:31
 • #615: Nhìn quen mắt2020-06-04 23:32
 • #616: Tỉnh lại2020-06-04 23:32
 • #617: Nhớ tới2020-06-04 23:32
 • #618: Đa tạ2020-06-04 23:32
 • #619: Nghi ngờ2020-06-04 23:32
 • #620: Sau khi từ biệt2020-06-04 23:32
 • #621: Khôi phục2020-06-04 23:32
 • #622: Giảng thuật2020-06-04 23:32
 • #623: Ngươi là ai2020-06-04 23:33
 • #624: Năm ngàn năm, đảo mắt liền qua2020-06-04 23:33
 • #625: Tiếp tục tu dưỡng2020-06-04 23:33
 • #626: Đuổi giết2020-06-04 23:33
 • #627: Uy hiếp2020-06-04 23:33
 • #628: Các ngươi muốn chết sao2020-06-04 23:33
 • #629: Đi ra cho ta2020-06-04 23:33
 • #630: Tha mạng2020-06-04 23:33
 • #631: Tức giận2020-06-04 23:34
 • #632: Kết giới chủ nhân2020-06-04 23:34
 • #633: Căm tức2020-06-04 23:34
 • #634: Ta nguyện đem chí bảo giao cho tiền bối2020-06-04 23:34
 • #635: Luân lệnh2020-06-04 23:34
 • #636: Luân lệnh tác dụng2020-06-04 23:34
 • #637: Bất an2020-06-04 23:34
 • #638: Đi thôi2020-06-04 23:34
 • #639: Lần kế nhiệm vụ2020-06-04 23:34
 • #640: Ở thấy cố nhân2020-06-04 23:34
 • #641: Lấy đạo tâm thề2020-06-04 23:35
 • #642: Cáo biệt2020-06-04 23:35
 • #643: Biến hóa2020-06-04 23:35
 • #644: Nội loạn2020-06-04 23:35
 • #645: Thượng phong2020-06-04 23:35
 • #646: Bạo nổ thô tục2020-06-04 23:35
 • #647: A Nặc2020-06-04 23:35
 • #648: Thật đúng là một trận trò hay a2020-06-04 23:35
 • #649: Ngươi là người phương nào2020-06-04 23:35
 • #650: Đánh tơi bời bắt đầu2020-06-04 23:35
 • #651: Kêu thảm thiết2020-06-04 23:36
 • #652: Mềm lòng2020-06-04 23:36
 • #653: Gặp qua sư tôn2020-06-04 23:36
 • #654: Căm tức2020-06-04 23:36
 • #655: Ngọc bội2020-06-04 23:36
 • #656: Đi2020-06-04 23:36
 • #657: Một lời vạch trần2020-06-04 23:36
 • #658: Một mực một mực ở đồng thời2020-06-04 23:36
 • #659: Làm trưởng bối khổ não2020-06-04 23:36
 • #660: Lâm Mẫu lo lắng2020-06-04 23:36
 • #661: Thế giới quy củ2020-06-04 23:37
 • #662: Thế giới quy củ 22020-06-04 23:37
 • #663: Thế giới quy củ 32020-06-04 23:37
 • #664: Thế giới quy củ 42020-06-04 23:37
 • #665: Ngây thơ ý tưởng2020-06-04 23:37
 • #666: Ta còn sẽ2020-06-04 23:37
 • #667: Khảo nghiệm2020-06-04 23:37
 • #668: Khảo nghiệm 22020-06-04 23:37
 • #669: Khảo nghiệm thông qua2020-06-04 23:38
 • #670: Giao cho luân lệnh2020-06-04 23:38
 • #671: Mong đợi bóp biểu hiện2020-06-04 23:38
 • #672: Năm mươi năm biến hóa2020-06-04 23:38
 • #673: Nhiệm vụ đến2020-06-04 23:38
 • #674: Kỳ quái thế giới2020-06-04 23:38
 • #675: Cao đẳng thế giới2020-06-04 23:38
 • #676: Hệ thống cường đại2020-06-04 23:39
 • #677: Nghi ngờ2020-06-04 23:39
 • #678: Mật đàm2020-06-04 23:39
 • #679: Mật đàm 22020-06-04 23:39
 • #680: Lòng cảnh giác2020-06-04 23:39
 • #681: Thương nhân nói chuyện với nhau2020-06-04 23:39
 • #682: Hứa Như An2020-06-04 23:40
 • #683: Trực giác2020-06-04 23:40
 • #684: Trước khi vào thành2020-06-04 23:40
 • #685: Tức giận2020-06-04 23:40
 • #686: Tức giận 22020-06-04 23:40
 • #687: Lưỡng nan2020-06-04 23:40
 • #688: Thanh âm già nua2020-06-04 23:40
 • #689: Hữu Tướng2020-06-04 23:40
 • #690: Gặp qua tiên sinh2020-06-04 23:41
 • #691: Dò xét2020-06-04 23:41
 • #692: Suy đoán2020-06-04 23:41
 • #693: Lửa giận2020-06-04 23:41
 • #694: Đạo tội2020-06-04 23:41
 • #695: Mời2020-06-04 23:41
 • #696: Đáp ứng2020-06-04 23:41
 • #697: Càng cảnh giác2020-06-04 23:41
 • #698: Gần đây biến hóa2020-06-04 23:42
 • #699: Hạ Vương2020-06-04 23:42
 • #700: Hạ Vương 22020-06-04 23:42
 • #701: Muốn khống chế2020-06-04 23:42
 • #702: Hứa Như An2020-06-04 23:42
 • #703: Tiểu nữ nhân Hạ Vương2020-06-04 23:42
 • #704: Ta muốn tìm một cái kêu Hứa Như An người2020-06-04 23:42
 • #705: Đáp ứng2020-06-04 23:42
 • #706: Đồng ý2020-06-04 23:42
 • #707: Hùng hài tử2020-06-04 23:43
 • #708: Không việc gì2020-06-04 23:43
 • #709: Vị diện này nguyên nhân2020-06-04 23:43
 • #710: Huyết kiếm không thua thiệt2020-06-04 23:43
 • #711: Thế giới Chưởng Khống Giả2020-06-04 23:43
 • #712: Không tưởng được2020-06-04 23:43
 • #713: Bảo tháp lưu ly2020-06-04 23:43
 • #714: Thứ tốt2020-06-04 23:44
 • #715: Nhiệm vụ mới2020-06-04 23:44
 • #716: Thần bí nhân2020-06-04 23:44
 • #717: Bạch Y công tử2020-06-04 23:44
 • #718: Phế nhân2020-06-04 23:44
 • #719: Lâm Mẫu ý tưởng2020-06-04 23:44
 • #720: Kỳ lạ vận mệnh2020-06-04 23:44
 • #721: Tâm sự, tại sao tâm sự2020-06-04 23:44
 • #722: Nói ra2020-06-04 23:45
 • #723: Không đề2020-06-04 23:45
 • #724: Không đề2020-06-04 23:45
 • #725: Không đề2020-06-04 23:45
 • #726: Địa phương thần bí2020-06-04 23:45
 • #727: Tẩy tủy2020-06-04 23:45
 • #728: Thống khổ2020-06-04 23:45
 • #729: Thống khổ chấm dứt2020-06-04 23:46
 • #730: Thống khổ chấm dứt 22020-06-04 23:46
 • #731: Ngày mai tiếp tục tới2020-06-04 23:46
 • #732: Nửa tháng sau2020-06-04 23:46
 • #733: Tẩy tủy thành công2020-06-04 23:46
 • #734: Ngũ An Tông2020-06-04 23:46
 • #735: Tam Trưởng Lão2020-06-04 23:46
 • #736: Lộ ra chân tướng2020-06-04 23:46
 • #737: Ngươi nên minh bạch làm gì đi2020-06-04 23:46
 • #738: Sợ hãi2020-06-04 23:47
 • #739: Sắp bắt đầu2020-06-04 23:47
 • #740: Giao phó2020-06-04 23:47
 • #741: Thần bí nhân2020-06-04 23:47
 • #742: Cũng cho ta đi vào2020-06-04 23:47
 • #743: Cân nhắc2020-06-04 23:47
 • than-cap-thien-dao-trong-nhay-mat-man-cap-chuong-0744.mp32020-06-04 23:47
 • #745: Hoàn thành2020-06-04 23:47
 • #746: Tố2020-06-04 23:47
 • #747: An tâm2020-06-04 23:48
 • #748: Giải quyết2020-06-04 23:48
 • #749: Chuyện gì2020-06-04 23:48
 • #750: Ngươi không cần biết quá nhiều2020-06-04 23:48
 • #751: Không thể nào2020-06-04 23:48
 • #752: Phải giết quyết tâm2020-06-04 23:48
 • #753: Tha mạng2020-06-04 23:48
 • #754: Chết2020-06-04 23:49
 • #755: Lão giả áo bào trắng2020-06-04 23:49
 • #756: Nghi hoặc2020-06-04 23:49
 • #757: Hậu thủ2020-06-04 23:49
 • #758: Tức giận2020-06-04 23:49
 • #759: Bên đáy giải quyết2020-06-04 23:49
 • #760: Tùy ý bóp chết2020-06-04 23:49
 • #761: Cầu tha thứ2020-06-04 23:49
 • #762: Thần bí chi địa2020-06-04 23:49
 • #763: Tìm2020-06-04 23:50
 • #764: Đoàn người2020-06-04 23:50
 • #765: Ngươi lá gan thật lớn a2020-06-04 23:50
 • #766: Không cần vội vã đi mà2020-06-04 23:50
 • #767: Không cần khẩn trương2020-06-04 23:50
 • #768: Đồng ý2020-06-04 23:50
 • #769: Lập tức tới ngay2020-06-04 23:50
 • #770: Không biết hạm đội2020-06-04 23:50
 • #771: Vũ trụ Dong Binh2020-06-04 23:50
 • #772: Vũ trụ Dong Binh tức giận2020-06-04 23:51
 • #773: Không biết tự lượng sức mình2020-06-04 23:51
 • #774: Quả quyết nhận túng2020-06-04 23:51
 • #775: Bản tọa sẽ để ý những thứ kia rác rưới2020-06-04 23:51
 • #776: Hy vọng2020-06-04 23:51
 • #777: Thần bí chi địa chìa khóa2020-06-04 23:51
 • #778: Ngươi quá đề cao chính ngươi2020-06-04 23:51
 • #779: Buồn cười món đồ chơi2020-06-04 23:52
 • #780: Ta sẽ nhượng cho ngươi hối tiếc2020-06-04 23:52
 • #781: Lấy được chìa khóa2020-06-04 23:52
 • #782: Giải quyết2020-06-04 23:52
 • #783: Giải quyết 22020-06-04 23:52
 • #784: Tìm tới2020-06-04 23:52
 • #785: Tìm tới 22020-06-04 23:52
 • #786: Hỏi2020-06-04 23:52
 • #787: Trình hạo đám người quyết định2020-06-04 23:52
 • #788: Táng thiên địa2020-06-04 23:53
 • #789: Táng thiên địa 22020-06-04 23:53
 • #790: Khí tức tử vong2020-06-04 23:53
 • #791: Thần bí tồn tại2020-06-04 23:53
 • #792: Có thể dùng đạo bình2020-06-04 23:53
 • #793: Kinh hỉ2020-06-04 23:53
 • #794: Kinh hỉ 22020-06-04 23:53
 • #795: Cảnh cáo2020-06-04 23:53
 • #796: Một giờ2020-06-04 23:53
 • #797: Thần bí tồn tại2020-06-04 23:53
 • #798: Xuất thủ2020-06-04 23:54
 • #799: Ngũ Hành thí Hồn lại xuất hiện2020-06-04 23:54
 • #800: Sợ hãi2020-06-04 23:54
 • #801: Động2020-06-04 23:54
 • #802: Tìm tới2020-06-04 23:54
 • #803: Tới tay 12020-06-04 23:54
 • #804: Tới tay 22020-06-04 23:54
 • #805: Hấp thu2020-06-04 23:55
 • #806: Thanh âm thần bí2020-06-04 23:55
 • #807: Đạo bình2020-06-04 23:55
 • #808: Sáng Thế2020-06-04 23:55
 • #809: Sáng Thế, diệt thế2020-06-04 23:55
 • #810: Lựa chọn2020-06-04 23:55
 • #811: Đã đến giờ2020-06-04 23:56
 • #812: Tiến nhập thánh nhóm người thượng, không tồn tại2020-06-04 23:56
 • #813: Thánh Nhân trên xuất thủ2020-06-04 23:56
 • #814: Thánh Nhân trên lực lượng 12020-06-04 23:56
 • #815: Thánh Nhân trên lực lượng 22020-06-04 23:56
 • #816: Rời đi 12020-06-04 23:56
 • #817: Rời đi 22020-06-04 23:56
 • #818: Ngươi muốn chết sao2020-06-04 23:56
 • #819: Ta là ai2020-06-04 23:57
 • #820: Hình ảnh2020-06-04 23:57
 • #821: Cám ơn2020-06-04 23:57
 • #822: Nổi tiếng Vân Chu2020-06-04 23:57
 • #823: Đi bên ngoài2020-06-04 23:57
 • #824: Đi bên ngoài 22020-06-04 23:57
 • #825: Nhờ cậy2020-06-04 23:57
 • #826: Đáp ứng2020-06-04 23:58
 • #827: Dịch trạm2020-06-04 23:58
 • #828: Hắc điếm2020-06-04 23:58
 • #829: Bắt đầu2020-06-04 23:58
 • #830: Chuẩn bị, dị biến2020-06-04 23:58
 • #831: Động thủ2020-06-04 23:58
 • #832: Giải quyết2020-06-04 23:58
 • #833: Giải quyết 22020-06-04 23:58
 • #834: Giải quyết 32020-06-04 23:58
 • #835: Ma Vương con gái2020-06-04 23:59
 • #836: Ma Vương con gái 22020-06-04 23:59
 • #837: Đốt chết2020-06-04 23:59
 • #838: Khinh thường2020-06-04 23:59
 • #839: Đây chính là Thiên Tiên công nhận2020-06-04 23:59
 • #840: Một con đường khác2020-06-04 23:59
 • #841: Ta ủng hộ ngươi2020-06-04 23:59
 • #842: Động thủ2020-06-05 00:00
 • #843: Cướp người2020-06-05 00:00
 • #844: Rời đi2020-06-05 00:00
 • #845: Thôn2020-06-05 00:00
 • #846: Thôn 22020-06-05 00:00
 • #847: Tiên Môn lửa giận2020-06-05 00:01
 • #848: Phong thành2020-06-05 00:01
 • #849: An lão gia tử mộng ép2020-06-05 00:01
 • #850: Không có việc gì2020-06-05 00:01
 • #851: Căm tức Thiên Tiên 12020-06-05 00:01
 • #852: Căm tức Thiên Tiên 22020-06-05 00:01
 • #853: Thiên Tiên tức giận2020-06-05 00:01
 • #854: Cái thôn đó2020-06-05 00:02
 • #855: Cho một giải thích đi2020-06-05 00:02
 • #856: Nói chuyện với nhau2020-06-05 00:02
 • #857: Không thể thiện2020-06-05 00:02
 • #858: Lựa chọn2020-06-05 00:02
 • #859: Không đến lúc đó sau khi2020-06-05 00:02
 • #860: Thật ra thì, ta chính là Ma Vương con gái2020-06-05 00:02
 • #861: Càn rỡ2020-06-05 00:02
 • #862: Xuất thủ2020-06-05 00:03
 • #863: Cút2020-06-05 00:03
 • #864: Chạy trốn2020-06-05 00:03
 • #865: Lại xuất hiện trí nhớ hình ảnh2020-06-05 00:03
 • #866: Mệt ngã2020-06-05 00:03
 • #867: Mệt ngã 22020-06-05 00:03
 • #868: Tỉnh lại2020-06-05 00:03
 • #869: Giải thích2020-06-05 00:04
 • #870: Tin tưởng chính mình2020-06-05 00:04
 • #871: Điên cuồng2020-06-05 00:04
 • #872: Ma Vương cấm thuật2020-06-05 00:04
 • #873: Bế quan Thiên Tiên2020-06-05 00:04
 • #874: Xuất quan2020-06-05 00:04
 • #875: Chúc mừng2020-06-05 00:04
 • #876: Tố khổ2020-06-05 00:05
 • #877: Tức giận2020-06-05 00:05
 • #878: Tiên minh2020-06-05 00:05
 • #879: Bức bách2020-06-05 00:05
 • #880: Hỏi dò tin tức2020-06-05 00:05
 • #881: Người trong ma đạo2020-06-05 00:05
 • #882: Thống Nhất Thiên Hạ2020-06-05 00:05
 • #883: Thành công hỏi dò2020-06-05 00:06
 • #884: Thống khổ, vô cùng thống khổ2020-06-05 00:06
 • #885: Rốt cuộc tìm được2020-06-05 00:06
 • #886: Như vậy thời gian cũng không tệ2020-06-05 00:06
 • #887: Thiên Tiên lại xuất hiện2020-06-05 00:06
 • #888: Đi ra2020-06-05 00:06
 • #889: Đi ra ngoài2020-06-05 00:06
 • #890: Không nên đi2020-06-05 00:06
 • #891: Bên đáy tức giận2020-06-05 00:07
 • #892: Công kích2020-06-05 00:07
 • #893: Tìm chết2020-06-05 00:07
 • #894: Bên đáy Nhập Ma2020-06-05 00:07
 • #895: Kiếp2020-06-05 00:07
 • #896: Ninh Ngôn lại xuất hiện2020-06-05 00:07
 • #897: Đi chết đi2020-06-05 00:08
 • #898: Đi mau2020-06-05 00:08
 • #899: Suy đoán2020-06-05 00:08
 • #900: Ta không đi2020-06-05 00:08
 • #901: Cưỡng ép mang đi2020-06-05 00:08
 • #902: Kiên quyết2020-06-05 00:08
 • #903: Ngã xuống2020-06-05 00:08
 • #904: Lực lượng lại xuất hiện2020-06-05 00:08
 • #905: Vô dụng2020-06-05 00:09
 • #906: Người điên2020-06-05 00:09
 • #907: Đồng quy vu tận2020-06-05 00:09
 • #908: Thiên Tiên ngã xuống2020-06-05 00:09
 • #909: Hy vọng2020-06-05 00:09
 • #910: Rời đi2020-06-05 00:09
 • #911: Nữ Ma Đầu2020-06-05 00:09
 • #912: Nữ Ma Đầu 22020-06-05 00:09
 • #913: Chờ ta2020-06-05 00:09
 • #914: Thương nghị 12020-06-05 00:10
 • #915: Thương nghị 22020-06-05 00:10
 • #916: Bố trí2020-06-05 00:10
 • #917: Ma Vương di tích2020-06-05 00:10
 • #918: Gặp lại sau cố nhân2020-06-05 00:10
 • #919: Cố nhân nói chuyện với nhau2020-06-05 00:10
 • #920: Tiên Môn người đánh tới2020-06-05 00:10
 • #921: Còn có mấy người nhớ ta Thiên Tiên2020-06-05 00:10
 • #922: Thiên Tiên ý tưởng2020-06-05 00:11
 • #923: Tọa sơn quan hổ đấu2020-06-05 00:11
 • #924: Cầu xin tha thứ2020-06-05 00:11
 • #925: Khoảng cách nửa bước2020-06-05 00:11
 • #926: Ngươi là ai2020-06-05 00:11
 • #927: Quá khứ bản thân2020-06-05 00:11
 • #928: Giảng thuật2020-06-05 00:11
 • #929: Bản tọa Lâm Mẫu2020-06-05 00:12
 • #930: Tìm trí nhớ2020-06-05 00:12
 • #931: Chắc chắn cảm tình 12020-06-05 00:12
 • #932: Chắc chắn cảm tình2020-06-05 00:12
 • #933: A cũng, đã lâu không gặp a2020-06-05 00:12
 • #934: Không thể nào2020-06-05 00:12
 • #935: Thiên Tiên, bên đáy tử vong2020-06-05 00:12
 • #936: Ta đã tìm trí nhớ2020-06-05 00:12
 • #937: Chắc chắn2020-06-05 00:12
 • #938: Không cam lòng2020-06-05 00:12
 • #939: Vạn Linh Các2020-06-05 00:13
 • #940: Giao phó2020-06-05 00:13
 • #941: Vạn linh thể2020-06-05 00:13
 • #942: Đột biến2020-06-05 00:13
 • #943: Các hạ người nào2020-06-05 00:13
 • #944: Ý đồ2020-06-05 00:13
 • #945: Ý nguyện2020-06-05 00:14
 • #946: Đồng ý2020-06-05 00:14
 • #947: Thỉnh cầu2020-06-05 00:14
 • #948: Vạn Linh Các vị trí nơi2020-06-05 00:14
 • #949: Nói chuyện với nhau2020-06-05 00:14
 • #950: Gặp mặt2020-06-05 00:14
 • #951: Có thể nguyện bái ta làm thầy2020-06-05 00:14
 • #952: Ta nguyện ý2020-06-05 00:15
 • #953: Bái kiến sư tôn2020-06-05 00:15
 • #954: Thảo luận2020-06-05 00:15
 • #955: Ầm ầm đại ba2020-06-05 00:15
 • #956: Chuẩn bị một chút2020-06-05 00:16
 • #957: Lên đường2020-06-05 00:16
 • #958: Khí tức quen thuộc2020-06-05 00:16
 • #959: Thầy trò gặp nhau2020-06-05 00:16
 • #960: Lần đầu gặp Hoa Lan2020-06-05 00:16
 • #961: Tố khổ2020-06-05 00:16
 • #962: Tức giận2020-06-05 00:16
 • #963: Bàn Tử2020-06-05 00:16
 • #964: Linh minh2020-06-05 00:17
 • #965: Sắc mặt biến hóa2020-06-05 00:17
 • #966: Hỏi2020-06-05 00:17
 • #967: Sát khí2020-06-05 00:17
 • #968: Báo cho biết2020-06-05 00:17
 • #969: Chư Thiên chi ngoại2020-06-05 00:17
 • #970: Suy đoán2020-06-05 00:17
 • #971: Kinh ngạc2020-06-05 00:18
 • #972: Chư thiên ẩn núp sự tình2020-06-05 00:18
 • #973: Ta đỡ lấy2020-06-05 00:18
 • #974: Gặp mặt2020-06-05 00:18
 • #975: Hắc bào nam tử2020-06-05 00:18
 • #976: Sát khí2020-06-05 00:18
 • #977: Trêu chọc2020-06-05 00:18
 • #978: Gặp mặt nói chuyện với nhau2020-06-05 00:19
 • #979: Chư thiên cường giả suy đoán2020-06-05 00:19
 • #980: Giới thiệu2020-06-05 00:19
 • #981: Lễ bái sư bước đầu tiên2020-06-05 00:19
 • #982: Tặng quà2020-06-05 00:19
 • #983: Tặng quà 22020-06-05 00:19
 • #984: Đại Thế Giới Thiên Đạo nguyên2020-06-05 00:20
 • #985: Vô cùng kinh ngạc2020-06-05 00:20
 • #986: Khí tức quen thuộc2020-06-05 00:20
 • #987: Trên đỉnh2020-06-05 00:20
 • #988: Chất vấn2020-06-05 00:20
 • #989: Hậu tri hậu giác2020-06-05 00:20
 • #990: Mồ hôi lạnh2020-06-05 00:21
 • #991: Coi như ngươi thức thời2020-06-05 00:21
 • #992: Không cần để ý2020-06-05 00:21
 • #993: Sau này lưu tưởng tượng2020-06-05 00:21
 • #994: Bái kiến sư mẫu2020-06-05 00:21
 • #995: Rời đi2020-06-05 00:21
 • #996: Thế giới tọa độ2020-06-05 00:21
 • #997: Đủ2020-06-05 00:21
 • #998: Rốt cuộc tìm được ngươi2020-06-05 00:22
 • #999: Lão tăng cùng kiếm khách2020-06-05 00:22
 • #1000: Xuất hiện2020-06-05 00:22
 • #1001: Đột nhiên biến mất 22020-06-05 00:22
 • #1002: Đột nhiên biến mất 22020-06-05 00:22
 • #1003: Lưu lam2020-06-05 00:22
 • #1004: Diễn đàn game2020-06-05 00:22
 • #1005: Ngươi là NPC2020-06-05 00:23
 • #1006: Tìm tới2020-06-05 00:23
 • #1007: NPC tới2020-06-05 00:23
 • #1008: NPC xuất hiện 22020-06-05 00:23
 • #1009: NPC xuất hiện 32020-06-05 00:23
 • #1010: Nguyên lai là cái này tiểu chơi đùa dạng2020-06-05 00:23
 • #1011: Cảnh cáo2020-06-05 00:23
 • #1012: Ngươi muốn làm gì2020-06-05 00:24
 • #1013: Ma Long công ty game2020-06-05 00:24
 • #1014: Đánh cược2020-06-05 00:24
 • #1015: Bắt đầu âm điệu xét2020-06-05 00:24
 • #1016: Bắt đầu âm điệu xét 22020-06-05 00:24
 • #1017: Bắt đầu âm điệu xét 32020-06-05 00:25
 • #1018: Rời đi2020-06-05 00:25
 • #1019: Thời không ba động2020-06-05 00:25
 • #1020: Thời gian quản lý cục2020-06-05 00:25
 • #1021: Đuổi theo2020-06-05 00:25
 • #1022: Phát hiện2020-06-05 00:25
 • #1023: Sắp đột phá Trung Thế Giới2020-06-05 00:25
 • #1024: Trực giác2020-06-05 00:26
 • #1025: Chỗ bất đồng2020-06-05 00:26
 • #1026: Phá toái nguyên Pháp Tắc2020-06-05 00:26
 • #1027: Thành là cái thế giới này Chưởng Khống Giả2020-06-05 00:26
 • #1028: Nhất định phải được2020-06-05 00:26
 • #1029: Tìm tới mấu chốt vật2020-06-05 00:26
 • #1030: Phát hiện2020-06-05 00:26
 • #1031: Giao phó2020-06-05 00:26
 • #1032: Giao phó 22020-06-05 00:26
 • #1033: Tìm tới nguyên nhân2020-06-05 00:27
 • #1034: Giải quyết2020-06-05 00:27
 • #1035: Nổi lên mặt nước2020-06-05 00:27
 • #1036: Lần nữa trấn áp2020-06-05 00:27
 • #1037: Cướp đoạt2020-06-05 00:27
 • #1038: Cướp đoạt hoàn thành2020-06-05 00:27
 • #1039: Trấn áp hoàn thành2020-06-05 00:27
 • #1040: Rời đi2020-06-05 00:28
 • #1041: Lộ ra chân tướng2020-06-05 00:28
 • #1042: Báo cho biết2020-06-05 00:28
 • #1043: Hứa hẹn2020-06-05 00:28
 • #1044: Đến lúc đó lại nói2020-06-05 00:28
 • #1045: Tiến triển2020-06-05 00:28
 • #1046: Lên đường2020-06-05 00:29
 • #1047: Còn phải lưu lại một cái hậu thủ2020-06-05 00:29
 • #1048: Lại lần gặp gỡ2020-06-05 00:29
 • #1049: Lại lần gặp gỡ 22020-06-05 00:29
 • #1050: Lại lần gặp gỡ 32020-06-05 00:29
 • #1051: Giao phó2020-06-05 00:29
 • #1052: Giao phó 22020-06-05 00:30
 • #1053: Phát hiện không đúng2020-06-05 00:30
 • #1054: Lưu lại cơ duyên2020-06-05 00:30
 • #1055: Không bình thường2020-06-05 00:30
 • #1056: Cộng sinh thể2020-06-05 00:30
 • #1057: Lớn nhất chỗ sơ hở2020-06-05 00:30
 • #1058: Kế hoạch2020-06-05 00:30
 • #1059: Vương Diêu tâm mệt mỏi2020-06-05 00:30
 • #1060: Thời gian không nhiều2020-06-05 00:31
 • #1061: Bắt đầu hành động2020-06-05 00:31
 • #1062: Trò chơi player tức giận2020-06-05 00:31
 • #1063: Báo cho biết2020-06-05 00:31
 • #1064: Tiền nhân hậu quả2020-06-05 00:31
 • #1065: Rốt cuộc tới2020-06-05 00:32
 • #1066: Hoàn thành ám thủ2020-06-05 00:32
 • #1067: Hoàn thành ám thủ 22020-06-05 00:32
 • #1068: Mỗi ngày đạo nguyên Pháp Tắc2020-06-05 00:32
 • #1069: Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào2020-06-05 00:32
 • #1070: Nói một chút2020-06-05 00:32
 • #1071: Giao dịch thành công2020-06-05 00:32
 • #1072: Thời gian không nhiều2020-06-05 00:33
 • #1073: Ở tạm thời không quản lý cục2020-06-05 00:33
 • #1074: Khiếp sợ2020-06-05 00:33
 • #1075: Thời Không Chi Luân2020-06-05 00:33
 • #1076: Hàng bắt chước2020-06-05 00:33
 • #1077: Cân nhắc2020-06-05 00:33
 • #1078: Ảo giác2020-06-05 00:33
 • #1079: Bố trí bắt đầu2020-06-05 00:33
 • #1080: Phát hiện2020-06-05 00:34
 • #1081: Bắt2020-06-05 00:34
 • #1082: Thúc thủ chịu trói2020-06-05 00:34
 • #1083: Lưu lén ra tay2020-06-05 00:34
 • #1084: Gần đây chuyện phát sinh2020-06-05 00:34
 • #1085: Người cuối cùng2020-06-05 00:34
 • #1086: Một người khác đối thủ2020-06-05 00:34
 • #1087: Bên đáy thành công2020-06-05 00:34
 • #1088: Chờ đợi2020-06-05 00:35
 • #1089: Đến2020-06-05 00:35
 • #1090: Quản chẳng phải liền2020-06-05 00:35
 • #1091: Thủ đoạn cuối cùng2020-06-05 00:35
 • #1092: Hỏi qua ta sao2020-06-05 00:35
 • #1093: Tức giận2020-06-05 00:35
 • #1094: Khiếp sợ2020-06-05 00:35
 • #1095: Báo cho biết2020-06-05 00:35
 • #1096: Ta thối lui ra2020-06-05 00:36
 • #1097: Ta thối lui ra2020-06-05 00:36
 • #1098: Mong đợi2020-06-05 00:36
 • #1099: Đã đến giờ2020-06-05 00:36
 • #1100: Hai người gặp mặt2020-06-05 00:36
 • #1101: Vậy thì đánh một trận2020-06-05 00:36
 • #1102: Giao thủ2020-06-05 00:36
 • #1103: Giao thủ 22020-06-05 00:36
 • #1104: Giao thủ 32020-06-05 00:36
 • #1105: Giao thủ 42020-06-05 00:37
 • #1106: Giao thủ 52020-06-05 00:37
 • #1107: Chấm dứt, Mạc Sâm ngã xuống2020-06-05 00:37
 • #1108: Tới tay2020-06-05 00:37
 • #1109: Đột phá2020-06-05 00:37
 • #1110: Chư thiên cường giả cảm thụ2020-06-05 00:37
 • #1111: Thực hiện ước định2020-06-05 00:37
 • #1112: Thực hiện ước định 22020-06-05 00:37
 • #1113: Rời đi2020-06-05 00:37
 • #1114: Cố hương2020-06-05 00:37
 • #1115: Cố hương 22020-06-05 00:38
 • #1116: Cố nhân2020-06-05 00:38
 • #1117: Cố nhân 22020-06-05 00:38
 • #1118: Đồng ý2020-06-05 00:38
 • #1119: Đồng học tụ họp2020-06-05 00:38
 • #1120: Văn Như Mộng2020-06-05 00:38
 • #1121: Tổ địa2020-06-05 00:38
 • #1122: Chư thiên Bảo Đồ2020-06-05 00:38
 • #1123: Đi tới tổ địa2020-06-05 00:39
 • #1124: Nghi ngờ2020-06-05 00:39
 • #1125: Hai vị cường giả2020-06-05 00:39
 • #1126: Động thủ 12020-06-05 00:39
 • #1127: Động thủ 22020-06-05 00:39
 • #1128: Động thủ 32020-06-05 00:39
 • #1129: Động thủ 42020-06-05 00:39
 • #1130: Động thủ 52020-06-05 00:40
 • #1131: Lâm Mục xuất thủ2020-06-05 00:40
 • #1132: Cảnh cáo2020-06-05 00:40
 • #1133: Cảnh cáo 22020-06-05 00:40
 • #1134: Ta đóng2020-06-05 00:40
 • #1135: Đi thôi2020-06-05 00:40
 • #1136: Rời đi2020-06-05 00:40
 • #1137: Ngu xuẩn2020-06-05 00:41
 • #1138: Đây chính là Đạo Giới2020-06-05 00:41
 • #1139: Cơ hội chỉ có một lần2020-06-05 00:41
 • #1140: Đệ Nhất Quan, thành công2020-06-05 00:41
 • #1141: Đệ Nhị Quan, thành công2020-06-05 00:41
 • #1142: Đệ Bát Tầng2020-06-05 00:41
 • #1143: Giao thủ2020-06-05 00:41
 • #1144: Giao thủ 22020-06-05 00:41
 • #1145: Giao thủ 32020-06-05 00:42
 • #1146: Giao thủ 42020-06-05 00:42
 • #1147: Giao thủ 52020-06-05 00:42
 • #1148: Giao thủ 62020-06-05 00:42
 • #1149: Không chịu nổi một kích2020-06-05 00:42
 • #1150: Đệ Cửu Tầng2020-06-05 00:42
 • #1151: Tế đàn2020-06-05 00:42
 • #1152: Phong Ấn2020-06-05 00:43
 • #1153: Phá toái2020-06-05 00:43
 • #1154: Đại Ấn2020-06-05 00:43
 • #1155: Ngươi đã bị nhằm vào2020-06-05 00:43
 • #1156: Đệ Cửu Tầng chân chính khảo nghiệm2020-06-05 00:43
 • #1157: Do dự2020-06-05 00:43
 • #1158: Ngươi thật cảm giác không kỳ quái sao2020-06-05 00:43
 • #1159: Hệ thống nói như vậy2020-06-05 00:43
 • #1160: Ngươi sẽ xuất thủ2020-06-05 00:44
 • #1161: Trễ một bước2020-06-05 00:44
 • #1162: Phong tỏa2020-06-05 00:44
 • #1163: Chư Thiên chi ngoại tình huống2020-06-05 00:44
 • #1164: Cho các ngươi mười hơi thở cân nhắc2020-06-05 00:44
 • #1165: Đồng ý2020-06-05 00:44
 • #1166: Nói chuyện với nhau2020-06-05 00:44
 • #1167: Giận dữ2020-06-05 00:44
 • #1168: Đồng ý2020-06-05 00:45
 • #1169: Căm tức2020-06-05 00:45
 • #1170: Ba ngày2020-06-05 00:45
 • #1171: Ba ngày 22020-06-05 00:45
 • #1172: Kế hoạch2020-06-05 00:45
 • #1173: Lo âu2020-06-05 00:46
 • #1174: Thuộc về2020-06-05 00:46
 • #1175: Nhức đầu Lâm Mục2020-06-05 00:46
 • #1176: Liên lạc2020-06-05 00:46
 • #1177: Liên lạc 22020-06-05 00:46
 • #1178: Đạo tâm thề2020-06-05 00:46
 • #1179: Đánh cược2020-06-05 00:47
 • #1180: Đi được tới đâu hay tới đó2020-06-05 00:47
 • #1181: Đi được tới đâu hay tới đó 22020-06-05 00:47
 • #1182: Nhắc nhở2020-06-05 00:47
 • #1183: Niết Bàn2020-06-05 00:47
 • #1184: Lần nữa liên lạc2020-06-05 00:47
 • #1185: Không tin tức tốt2020-06-05 00:47
 • #1186: Tức giận vạn linh lão tổ2020-06-05 00:48
 • #1187: Tức giận vạn linh lão tổ 22020-06-05 00:48
 • #1188: Chạy tới2020-06-05 00:48
 • #1189: Chạy tới 22020-06-05 00:48
 • #1190: Đột nhiên2020-06-05 00:48
 • #1191: Đột nhiên 22020-06-05 00:48
 • #1192: Không có đầu mối chút nào2020-06-05 00:49
 • #1193: Địa điểm xảy ra chuyện2020-06-05 00:49
 • #1194: Phát hiện2020-06-05 00:49
 • #1195: Cổ hiên dự định2020-06-05 00:49
 • #1196: Thất vọng2020-06-05 00:49
 • #1197: Đi xảy ra chuyện nơi2020-06-05 00:49
 • #1198: Đột biến2020-06-05 00:49
 • #1199: Đột biến 22020-06-05 00:50
 • #1200: Đột biến 32020-06-05 00:50
 • #1201: Suy diễn ra2020-06-05 00:50
 • #1202: Suy diễn ra 22020-06-05 00:50
 • #1203: Biết được thân phận2020-06-05 00:50
 • #1204: Nội tâm suy nghĩ2020-06-05 00:51
 • #1205: Nội tâm suy nghĩ 22020-06-05 00:51
 • #1206: Vạn linh lão tổ lập trường2020-06-05 00:51
 • #1207: Cổ hiên không tín nhiệm2020-06-05 00:51
 • #1208: Cuống cuồng2020-06-05 00:51
 • #1209: Tìm tới2020-06-05 00:51
 • #1210: Tìm tới Lâm Mục tung tích2020-06-05 00:51
 • #1211: Chạy tới2020-06-05 00:52
 • #1212: Chạy tới 22020-06-05 00:52
 • #1213: Phiền não2020-06-05 00:52
 • #1214: Không tốt2020-06-05 00:52
 • #1215: Không tốt 22020-06-05 00:52
 • #1216: Tới2020-06-05 00:52
 • #1217: Khách khí cùng không khách khí2020-06-05 00:52
 • #1218: Khuyên can2020-06-05 00:53
 • #1219: Thần Thương khẩu chiến 12020-06-05 00:53
 • #1220: Thần Thương khẩu chiến 22020-06-05 00:53
 • #1221: Vậy cũng đừng trách chúng ta2020-06-05 00:53
 • #1222: Giao thủ2020-06-05 00:53
 • #1223: Giao thủ 22020-06-05 00:53
 • #1224: Giao thủ 32020-06-05 00:53
 • #1225: Giao thủ 42020-06-05 00:54
 • #1226: Vận dụng cấm kỵ2020-06-05 00:54
 • #1227: Vận dụng cấm kỵ 22020-06-05 00:54
 • #1228: Một đĩa đồ ăn2020-06-05 00:54
 • #1229: Động thủ 12020-06-05 00:54
 • #1230: Động thủ 22020-06-05 00:54
 • #1231: Thạch Đầu2020-06-05 00:54
 • #1232: Trong một sát na2020-06-05 00:55
 • #1233: Chờ2020-06-05 00:55
 • #1234: Niết Bàn nơi2020-06-05 00:55
 • #1235: Nhân họa đắc phúc2020-06-05 00:55
 • #1236: Thánh Nữ2020-06-05 00:55
 • #1237: Niết Bàn nơi lai lịch2020-06-05 00:56
 • #1238: Hoàng Thành2020-06-05 00:56
 • #1239: Đăng Thánh Vị2020-06-05 00:56
 • #1240: Giảng thuật2020-06-05 00:56
 • #1241: Giảng thuật 22020-06-05 00:56
 • #1242: Giảng thuật 32020-06-05 00:57
 • #1243: Giảng thuật 42020-06-05 00:57
 • #1244: Nguyền rủa2020-06-05 00:57
 • #1245: Nguyền rủa 22020-06-05 00:57
 • #1246: Tiên tri2020-06-05 00:57
 • #1247: Thỉnh thánh tọa2020-06-05 00:57
 • #1248: Thỉnh thánh tọa 22020-06-05 00:58
 • #1249: Mời Thánh Nữ2020-06-05 00:58
 • #1250: Đăng vị2020-06-05 00:58
 • #1251: Đây tuyệt đối không thể nào2020-06-05 00:58
 • #1252: Không có thương lượng2020-06-05 00:58
 • #1253: Không có thương lượng 22020-06-05 00:58
 • #1254: Thánh Tử2020-06-05 00:59
 • #1255: Thánh Tử 22020-06-05 00:59
 • #1256: Lâm Mục xuất hiện2020-06-05 00:59
 • #1257: Niết Bàn cảnh2020-06-05 00:59
 • #1258: Không biết tự lượng sức mình2020-06-05 00:59
 • #1259: Tùy ý giải quyết2020-06-05 00:59
 • #1260: Ta nhất định phải được2020-06-05 00:59
 • #1261: Tới tay2020-06-05 00:59
 • #1262: Tới tay 22020-06-05 01:00
 • #1263: Cuối cùng biến hóa2020-06-05 01:00
 • #1264: Kẽ hở2020-06-05 01:00
 • #1265: Phượng Hoàng2020-06-05 01:00
 • #1266: Giao thủ2020-06-05 01:00
 • #1267: Nghiêm túc2020-06-05 01:00
 • #1268: Trấn2020-06-05 01:00
 • #1269: Ngươi qua2020-06-05 01:01
 • #1270: Đạo Giới chi chủ2020-06-05 01:01
 • #1271: Chờ ta tới2020-06-05 01:01
 • #1272: Chờ đợi2020-06-05 01:01
 • #1273: Hồi lâu không thấy2020-06-05 01:01
 • #1274: Tùy ý giải quyết2020-06-05 01:01
 • #1275: Đại kết cục 12020-06-05 01:01
 • #1276: Đại kết cục 22020-06-05 01:01

Related posts

Điền Viên Hỉ Gả Chi Nương Tử Quá Khó Truy

TiKay

Tinh Tế Dược Sư

THUYS♥️

Ta Có Vô Địch Sao Chép Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply