Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnLinh Dị

Thông Linh Sư Làm Nuôi Dưỡng Nhật Tử

Tấn Giang kim bài đề cử siêu cao cất chứa siêu cao tích phân VIP2017-10-17 kết thúc, trước mặt bị cất chứa số: 40425, văn chương tích phân: 513,837,728

【 văn án một 】

Khác thông linh sư bắt quỷ bắt yêu, Nguyễn lão bản cố tình làm nổi lên nuôi dưỡng, khai shop online.

Làm người mua bán, cũng làm phi nhân loại mua bán.

Khách hàng A: Ta muốn phì phì mềm miêu, cho ta gửi tới chỉ ngạnh bang bang điểu, hiện tại đứng ở nhà ta ban công phun hỏa, nói tốt bán sau phục vụ đâu?!

Mỹ thực bác chủ đói chết quỷ: Mua một cái định chế dạ dày, lần đầu tiên có no cảm giác ai. Lương tâm đề cử, năm phần khen ngợi!

Mỹ trang bác chủ hoạ bì quỷ: Ta da mặt đều là từ nhà này cửa hàng mua, trương trương đều thực mỹ! Cùng với, lão bản siêu soái, có thể thêm cái WeChat bạn tốt sao?

Cửu vĩ hồ: # tu thành trăm năm không bằng dạo cái đào bảo cửa hàng # thứ chín điều cái đuôi như thế nào đều tu luyện không ra, đặt hàng cái đuôi lông xù xù thực mô phỏng, hiện tại đã thuận lợi bắt được thành tinh cho phép chứng lạp! ╭(╯3╰)

【 văn án nhị 】

Xem tài hiệu sách Nguyễn lão bản ngày nọ đi chiêu quỷ, quỷ không tìm đưa tới, nhặt khối xà phòng.

Sau lại Nguyễn lão bản được cái quái bệnh ——

Trên đầu của hắn dài quá thụ, xanh non mầm, mảnh khảnh hành. Một tả một hữu, đối xứng phân bố.

Đọc chỉ nam:

1, nhẹ nhàng manh.

2, xin miễn dung ngạnh, mượn ngạnh.

3, hoan nghênh tương thân tương ái, bỏ văn không cần phải nói.

=================================

Kim bài biên tập đề cử:

Khác thông linh sư bắt quỷ bắt yêu, Nguyễn lão bản cố tình làm nổi lên nuôi dưỡng, khai shop online. Làm người mua bán, cũng làm phi nhân loại mua bán.

Mỹ thực bác chủ đói chết quỷ: Mua một cái định chế dạ dày, lần đầu tiên có no cảm giác ai. Lương tâm đề cử, năm phần khen ngợi!

Cửu vĩ hồ: # tu thành trăm năm không bằng dạo cái đào bảo cửa hàng # thứ chín điều cái đuôi như thế nào đều tu luyện không ra, đặt hàng cái đuôi lông xù xù thực mô phỏng, hiện tại đã thuận lợi bắt được thành tinh cho phép chứng lạp!

Bổn văn giảng thuật xem tài hiệu sách Nguyễn lão bản khai cửa hàng vì nhân loại cùng với phi nhân loại cung cấp nhân tính hóa phục vụ chuyện xưa.

Tác giả hành văn khôi hài hài hước, dùng thú vị văn tự giảng thuật khác loại thần quái chuyện xưa. Tại đây gia cửa hàng, ngươi có thể định chế phục vụ, cũng có thể thu hoạch ấm áp.

Chỉnh thiên văn nhạc dạo nhẹ nhàng, hành văn lưu sướng, văn chương giả thiết rất là mới mẻ độc đáo thả thiết nhập điểm làm người trước mắt sáng ngời, là thiên khó gặp kỳ ảo loại văn chương.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Kim Phỉ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0001.mp32020-03-04 12:47
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0002.mp32020-03-04 12:48
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0003.mp32020-03-04 12:48
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0004.mp32020-03-04 12:50
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0005.mp32020-03-04 12:50
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0006.mp32020-03-04 12:50
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0007.mp32020-03-04 12:52
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0008.mp32020-03-04 12:53
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0009.mp32020-03-04 12:54
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0010.mp32020-03-04 12:56
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0011.mp32020-03-04 12:56
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0012.mp32020-03-04 12:57
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0013.mp32020-03-04 12:57
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0014.mp32020-03-04 12:58
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0015.mp32020-03-04 12:59
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0016.mp32020-03-04 12:59
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0017.mp32020-03-04 13:00
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0018.mp32020-03-04 13:00
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0019.mp32020-03-04 13:00
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0020.mp32020-03-04 13:01
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0021.mp32020-03-04 13:02
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0022.mp32020-03-04 13:09
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0023.mp32020-03-04 13:09
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0024.mp32020-03-04 13:10
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0025.mp32020-03-04 13:10
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0026.mp32020-03-04 13:12
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0027.mp32020-03-04 13:12
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0028.mp32020-03-04 13:14
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0029.mp32020-03-04 13:15
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0030.mp32020-03-04 13:15
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0031.mp32020-03-04 13:17
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0032.mp32020-03-04 13:17
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0033.mp32020-03-04 13:17
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0034.mp32020-03-04 13:20
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0035.mp32020-03-04 13:21
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0036.mp32020-03-04 13:22
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0037.mp32020-03-04 13:23
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0038.mp32020-03-04 13:24
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0039.mp32020-03-04 13:24
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0040.mp32020-03-04 13:24
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0041.mp32020-03-04 13:25
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0042.mp32020-03-04 13:25
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0043.mp32020-03-04 13:26
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0044.mp32020-03-04 13:26
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0045.mp32020-03-04 13:27
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0046.mp32020-03-04 13:27
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0047.mp32020-03-04 13:28
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0048.mp32020-03-04 13:29
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0049.mp32020-03-04 13:29
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0050.mp32020-03-04 13:30
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0051.mp32020-03-04 13:30
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0052.mp32020-03-04 13:30
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0053.mp32020-03-04 13:31
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0054.mp32020-03-04 13:31
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0055.mp32020-03-04 13:32
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0056.mp32020-03-04 13:32
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0057.mp32020-03-04 13:33
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0058.mp32020-03-04 13:34
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0059.mp32020-03-04 13:34
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0060.mp32020-03-04 13:35
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0061.mp32020-03-04 13:35
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0062.mp32020-03-04 13:35
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0063.mp32020-03-04 13:36
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0064.mp32020-03-04 13:37
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0065.mp32020-03-04 13:38
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0066.mp32020-03-04 13:40
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0067.mp32020-03-04 13:40
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0068.mp32020-03-04 13:41
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0069.mp32020-03-04 13:41
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0070.mp32020-03-04 13:41
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0071.mp32020-03-04 13:41
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0072.mp32020-03-04 13:42
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0073.mp32020-03-04 13:42
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0074.mp32020-03-04 13:43
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0075.mp32020-03-04 13:43
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0076.mp32020-03-04 13:44
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0077.mp32020-03-04 13:44
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0078.mp32020-03-04 13:44
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0079.mp32020-03-04 13:45
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0080.mp32020-03-04 13:45
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0081.mp32020-03-04 13:45
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0082.mp32020-03-04 13:46
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0083.mp32020-03-04 13:46
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0084.mp32020-03-04 13:47
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0085.mp32020-03-04 13:47
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0086.mp32020-03-04 13:48
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0087.mp32020-03-04 13:48
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0088.mp32020-03-04 13:49
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0089.mp32020-03-04 13:50
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0090.mp32020-03-04 13:51
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0091.mp32020-03-04 13:53
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0092.mp32020-03-04 13:54
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0093.mp32020-03-04 13:58
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0094.mp32020-03-04 14:00
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0095.mp32020-03-04 14:00
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0096.mp32020-03-04 14:02
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0097.mp32020-03-04 14:03
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0098.mp32020-03-04 14:03
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0099.mp32020-03-04 14:04
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0100.mp32020-03-04 14:04
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0101.mp32020-03-04 14:04
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0102.mp32020-03-04 14:05
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0103.mp32020-03-04 14:05
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0104.mp32020-03-04 14:05
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0105.mp32020-03-04 14:06
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0106.mp32020-03-04 14:06
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0107.mp32020-03-04 14:06
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0108.mp32020-03-04 14:06
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0109.mp32020-03-04 14:07
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0110.mp32020-03-04 14:07
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0111.mp32020-03-04 14:08
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0112.mp32020-03-04 14:08
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0113.mp32020-03-04 14:08
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0114.mp32020-03-04 14:09
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0115.mp32020-03-04 14:09
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0116.mp32020-03-04 14:09
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0117.mp32020-03-04 14:10
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0118.mp32020-03-04 14:10
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0119.mp32020-03-04 14:10
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0120.mp32020-03-04 14:11
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0121.mp32020-03-04 14:13
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0122.mp32020-03-04 14:14
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0123.mp32020-03-04 14:14
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0124.mp32020-03-04 14:15
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0125.mp32020-03-04 14:15
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0126.mp32020-03-04 14:16
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0127.mp32020-03-04 14:17
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0128.mp32020-03-04 14:17
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0129.mp32020-03-04 14:18
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0130.mp32020-03-04 14:19
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0131.mp32020-03-04 14:20
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0132.mp32020-03-04 14:20
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0133.mp32020-03-04 14:21
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0134.mp32020-03-04 14:21
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0135.mp32020-03-04 14:21
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0136.mp32020-03-04 14:21
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0137.mp32020-03-04 14:21
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0138.mp32020-03-04 14:22
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0139.mp32020-03-04 14:22
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0140.mp32020-03-04 14:22
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0141.mp32020-03-04 14:23
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0142.mp32020-03-04 14:23
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0143.mp32020-03-04 14:23
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0144.mp32020-03-04 14:24
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0145.mp32020-03-04 14:24
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0146.mp32020-03-04 14:24
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0147.mp32020-03-04 14:25
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0148.mp32020-03-04 14:25
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0149.mp32020-03-04 14:25
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0150.mp32020-03-04 14:26
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0151.mp32020-03-04 14:27
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0152.mp32020-03-04 14:27
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0153.mp32020-03-04 14:27
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0154.mp32020-03-04 14:28
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0155.mp32020-03-04 14:28
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0156.mp32020-03-04 14:28
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0157.mp32020-03-04 14:28
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0158.mp32020-03-04 14:29
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0159.mp32020-03-04 14:29
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0160.mp32020-03-04 14:29
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0161.mp32020-03-04 14:30
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0162.mp32020-03-04 14:30
 • thong-linh-su-lam-nuoi-duong-nhat-tu-chuong-0163.mp32020-03-04 14:30
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Luận Từ Thiên Tài Đến Đại Năng

TiKay

Minh Thê Ở Thượng

THUYS♥️

Có Yêu Khí Khách Sạn

TiKay

Địa Phủ Nhân Viên Công Vụ Phật Hệ Hàng Ngày

THUYS♥️

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

THUYS♥️

Kiếm Trung Tiên

TiKay

Leave a Reply