Huyền Huyễn

Đế Hoàng Triệu Hoán Thiên Cổ Anh Kiệt

Nay có Lữ Bố đạp ngựa mà đến, một kích chém chết tinh thần. Cổ lão chiến xa, một người tay cầm vũ phiến, phất tay bày xuống tuyệt thế đại trận. Vạn cổ Hoàng Triều trước, một người cầm trong tay ngân thương, hét lớn “Triệu Tử Long ở đây, ai dám nhất chiến!” Óng ánh trên tinh không cổ lộ, một thanh niên mặc áo trắng đi chậm rãi, ngâm xướng “Hôm nay có rượu hôm nay say, hảo tửu! Hảo tửu!”

Một vị thiếu niên quật khởi! Một phương thịnh thế Đế Triều thời đại!

Triệu Hoán lưu , Đế hoàng nghịch chiến

Cảnh giới : Hậu Thiên – Huyền Dịch – Thần Du – Phá Hư – Thiên Nhân – Bán Thánh – Thánh Nhân – Cổ Thánh – Đạo Tôn ….

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Minh Nguyệt Thiên Nhai
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có2020-09-18 16:21
 • #2: : Hệ thống nhiệm vụ2020-09-18 16:21
 • #3: : Giết người thăng cấp chính là mạnh2020-09-18 16:21
 • #4: : Hắc Long trại2020-09-18 16:22
 • #5: : Ngươi là đến đưa sát lục điểm à2020-09-18 16:22
 • #6: : 1 chiêu bại ngươi2020-09-18 16:22
 • #7: : Hắc Long trại diệt2020-09-18 16:22
 • #8: : Thiếu niên có người dùng âm mưu tới đối phó ngươi2020-09-18 16:22
 • #9: : Có ác đồ đến cửa2020-09-18 16:22
 • #10: :1 cắt âm mưu rách hết chi2020-09-18 16:22
 • #11: : Kinh hỉ hay không2020-09-18 16:22
 • #12: : Lấy Kỳ Nhân Chi Đạo còn một thân thân2020-09-18 16:22
 • #13: : Tần Kiếm Ca phản kích2020-09-18 16:22
 • #14: : Thiên Nguyên thành nên đổi chủ2020-09-18 16:23
 • #15: : Tàn nhẫn Tào thành chủ2020-09-18 16:23
 • #16: : Tào thành chủ tận thế2020-09-18 16:23
 • #17: : U, chủ ký sinh ngươi còn có cái muội muội2020-09-18 16:23
 • #18: : U, chủ ký sinh không muốn phương2020-09-18 16:23
 • #19: : Dân tâm sở hướng2020-09-18 16:23
 • #20: : Tan hết 0 vạn kim2020-09-18 16:23
 • #21: : Trường Bình Hầu Vệ Thanh2020-09-18 16:24
 • #22: : Cường đại hệ thống2020-09-18 16:24
 • #23: : Tần Kiếm Ca lo lắng2020-09-18 16:24
 • #24: : Luyện binh kế hoạch2020-09-18 16:24
 • #25: :2 Vương Tử phẫn nộ2020-09-18 16:24
 • #26: :2 Vương Tử âm mưu2020-09-18 16:24
 • #27: : Tần Mộng Khinh2020-09-18 16:24
 • #28: : Thiếu niên bắt đầu nỗ lực2020-09-18 16:24
 • #29: : Vạn Bảo Lâu2020-09-18 16:24
 • #30: : Đại thủ bút2020-09-18 16:25
 • #31: :1 trận truy sát đang tại trình diễn2020-09-18 16:25
 • #32: : Thiếu niên muốn rút đao tương trợ2020-09-18 16:25
 • #33: : Thiếu niên, có người xem thường ngươi u2020-09-18 16:25
 • #34: : Thiếu niên, có người muốn đánh ngươi2020-09-18 16:25
 • #35: : Ta có 1 kiếm có thể phá 1 cắt2020-09-18 16:25
 • #36: : Có nữ tên viết Đái Tâm Địch2020-09-18 16:25
 • #37: : Mang theo mỹ nữ đồng du2020-09-18 16:25
 • #38: : Thiếu nữ lo2020-09-18 16:25
 • #39: : Hồi Thiên Nguyên Thành2020-09-18 16:25
 • #40: : Thiếu niên, có người làm sự tình2020-09-18 16:25
 • #41: : Binh vây Thiên Vân thành2020-09-18 16:25
 • #42: : Hãm Trận Doanh khủng bố2020-09-18 16:26
 • #43: : Người phụ nữ đều thật là đáng sợ2020-09-18 16:26
 • #44: : Thiếu niên lại muốn làm việc2020-09-18 16:26
 • #45: : Thiên Đao Môn2020-09-18 16:26
 • #46: : Khoa trương Thiên Đao Môn môn chủ2020-09-18 16:26
 • #47: : Ta nói ngươi quá yếu2020-09-18 16:26
 • #48: : Khiếp sợ người đời2020-09-18 16:26
 • #49: : Trị tội lỗi2020-09-18 16:26
 • #50: : Tội ác tày trời2020-09-18 16:26
 • #51: : Từ xưa thế gia nhiều mối họa2020-09-18 16:26
 • #52: : Uy hiếp, không tồn tại2020-09-18 16:27
 • #53: :1 chưởng câu diệt2020-09-18 16:27
 • #54: : Chưởng khống Thiên Vân thành2020-09-18 16:27
 • #55: : U, thiếu niên, có người đến đây nương nhờ vào2020-09-18 16:27
 • #56: : Thần phục2020-09-18 16:27
 • #57: : Giao cho sự vật2020-09-18 16:27
 • #58: : Thiếu niên, lại có người làm sự tình2020-09-18 16:27
 • #59: : Vạn quân bụi bên trong cùng với 1 chiến2020-09-18 16:27
 • #60: : Sao phải sợ kẻ xấu2020-09-18 16:27
 • #61: : Tâm tính nổ tung!.2020-09-18 16:27
 • #62: : Vậy thì xong!2020-09-18 16:27
 • #63: : Tại sao tất cả mọi người yêu thích uy hiếp .2020-09-18 16:27
 • #64: : Kết thúc, đại thanh tẩy2020-09-18 16:28
 • #65: : Từ Vương Đô mà đến bằng hữu2020-09-18 16:28
 • #66: : Tào công công2020-09-18 16:28
 • #67: : Trước mặt cục thế2020-09-18 16:28
 • #68: : Phẫn nộ Thái tử2020-09-18 16:28
 • #69: : Thái tử quyết tâm2020-09-18 16:28
 • #70: : Mưu đồ2020-09-18 16:28
 • #71: : Dạ tập2020-09-18 16:28
 • #72: : Chính diện cương, không sợ2020-09-18 16:28
 • #73: : Nghịch cảnh bên trong đột phá2020-09-18 16:28
 • #74: : Đột phá, Đế Hoàng chi tượng2020-09-18 16:29
 • #75: : Đại Tần chấn động2020-09-18 16:29
 • #76: : Đến từ Đại Vương Tử ngự lệnh2020-09-18 16:29
 • #77: : Mới anh kiệt, sắp lên sàn2020-09-18 16:29
 • #78: : Độc Sĩ Cổ Hủ2020-09-18 16:29
 • #79: : Cổ Hủ gan lớn2020-09-18 16:29
 • #80: : Hệ thống thần bổ đao2020-09-18 16:29
 • #81: : Thần phục hoặc là chết2020-09-18 16:29
 • #82: : Bản đồ kho báu2020-09-18 16:29
 • #83: : Bí cảnh thế giới2020-09-18 16:29
 • #84: : Khắp nơi bảo vật2020-09-18 16:29
 • #85: : Xích Giáp Hổ2020-09-18 16:29
 • #86: : Kỳ dị sơn cốc2020-09-18 16:29
 • #87: : Giao long2020-09-18 16:29
 • #88: : Không có cái gì không phải là sát lục điểm không thể đủ giải quyết2020-09-18 16:29
 • #89: : Tình cảm2020-09-18 16:30
 • #90: : Tinh tướng phải có phạm2020-09-18 16:30
 • #91: : Thu phục giao long2020-09-18 16:30
 • #92: : Trở về2020-09-18 16:30
 • #93: : Thủ thế chờ đợi2020-09-18 16:30
 • #94: : Đạp Long trở về2020-09-18 16:30
 • #95: : Hắc giáp quá, Vương Triều bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm2020-09-18 16:30
 • #96: : Phong Vương phủ bên trong mưu đồ bí mật2020-09-18 16:30
 • #97: : Vương Đô, bản vương lại trở về2020-09-18 16:30
 • #98: : Dò xét2020-09-18 16:30
 • #99: : Phồn vinh Vương Đô2020-09-18 16:30
 • #100: : Đại thủ bút2020-09-18 16:31
 • #101: : Thiếu nữ ưu sầu2020-09-18 16:31
 • #102: : Đại Vương Tử trấn định2020-09-18 16:31
 • #103: : Đột nhiên tin tức xấu2020-09-18 16:31
 • #104: : Tấm lưới mà đối đãi2020-09-18 16:31
 • #105: : Náo nhiệt Vương Đô, Vương Quân tự thân tới2020-09-18 16:31
 • #106: : Đại hôn bắt đầu2020-09-18 16:31
 • #107: : Hôn sự này, bản vương không đồng ý2020-09-18 16:31
 • #108: : Bản vương đến2020-09-18 16:31
 • #109: : Lần thứ nhất giao chiến2020-09-18 16:32
 • #110: : Đại Tần Vương Quân chất vấn2020-09-18 16:32
 • #111: : Thất vọng2020-09-18 16:32
 • #112: : Ta tướng sĩ ở đâu rồi2020-09-18 16:32
 • #113: : Còn có đòn sát thủ! Không tồn tại2020-09-18 16:32
 • #114: : Chiến!2020-09-18 16:32
 • #115: : U, lại có xem cuộc vui2020-09-18 16:32
 • #116: : Nổ tung tin tức2020-09-18 16:32
 • #117: : U, lại có người đi tìm cái chết2020-09-18 16:32
 • #118: : Trước khi rời đi lập uy2020-09-18 16:33
 • #119: : Đường về2020-09-18 16:33
 • #120: : Vương Triều sôi trào2020-09-18 16:33
 • #121: :9 Long tông2020-09-18 16:33
 • #122: :9 Long tông phản ứng2020-09-18 16:33
 • #123: : Thiên Nguyên thành biến hóa2020-09-18 16:33
 • #124: : Thương Ưởng tài năng2020-09-18 16:33
 • #125: : Tụ Linh Lâu2020-09-18 16:33
 • #126: : Dạ hắc phong cao, vừa vặn sát lục2020-09-18 16:33
 • #127: : Ám sát2020-09-18 16:33
 • #128: : Ám sát, chuyện cười mà thôi2020-09-18 16:33
 • #129: : Ngu xuẩn hạng người, cũng có dũng khí đến ám sát2020-09-18 16:33
 • #130: : U, rõ ràng còn có hậu chiêu2020-09-18 16:34
 • #131: : Tần Kiếm Ca nộ khí2020-09-18 16:34
 • #132: : Vạn Tông chủ kế hoạch2020-09-18 16:34
 • #133: : Toàn dân chấn động2020-09-18 16:34
 • #134: : Vương giả oai, há có thể khiêu khích2020-09-18 16:34
 • #135: : Tùy ý Trương Dương, chỉ vì người trong thiên hạ biết được2020-09-18 16:34
 • #136: : Thực lực tuyệt đối trước, có thể có kết quả gì2020-09-18 16:34
 • #137: : Phong Nguyệt Lâu2020-09-18 16:34
 • #138: : Đạp lâm Vạn Kiếm Tông2020-09-18 16:34
 • #139: : Cao thủ như rừng . Có gì đáng sợ2020-09-18 16:34
 • #140: : Có 1 kiếm có thể trảm Thiên Địa2020-09-18 16:34
 • #141: : Tàn dương như huyết, đang lúc sát lục2020-09-18 16:34
 • #142: : Tan tác2020-09-18 16:34
 • #143: : Vạn Kiếm Tông diệt2020-09-18 16:34
 • #144: :9 Long tông bái phỏng2020-09-18 16:35
 • #145: :9 Long tông thần phục2020-09-18 16:35
 • #146: :0 tông đứng đầu hấp dẫn2020-09-18 16:35
 • #147: : Rút thưởng lúc dị tượng2020-09-18 16:35
 • #148: : Lý Mục chỗ kinh khủng2020-09-18 16:35
 • #149: : Thình lình xảy ra tiến giai2020-09-18 16:35
 • #150: : Văn Vương phủ sứ giả2020-09-18 16:35
 • #151: : Kết minh2020-09-18 16:35
 • #152: : Kết minh, bản vương cần sao?2020-09-18 16:35
 • #153: : Thiên Nhân oai, như Tiềm Long xuất thế2020-09-18 16:35
 • #154: : 4 phương kinh hãi, Thiên Nhân hiện2020-09-18 16:36
 • #155: : Cướp đến2020-09-18 16:36
 • #156: : Đại đạo chi niệm các ngươi, vung kiếm nát chi2020-09-18 16:36
 • #157: : Có người muốn đánh lén!2020-09-18 16:36
 • #158: : Hệ thống biến hóa2020-09-18 16:36
 • #159: : Mới an bài2020-09-18 16:36
 • #160: : Vạn Dược điện2020-09-18 16:36
 • #161: : Thông mạch Uẩn Linh đan2020-09-18 16:36
 • #162: : Thông mạch Uẩn Linh đan (hai )2020-09-18 16:36
 • #163: : Sơn Nhân tự có Diệu Kế cũng2020-09-18 16:36
 • #164: : Dây truyền sản xuất2020-09-18 16:36
 • #165: : Khó có thể tin2020-09-18 16:36
 • #166: : Tín phục2020-09-18 16:36
 • #167: : Lại đến Vạn Bảo Lâu2020-09-18 16:37
 • #168: : Biên cảnh đưa thư, lớn rất tăng binh2020-09-18 16:37
 • #169: : Cứu Ngô nguyên soái, 80 vạn đại quân cũng có thể địch2020-09-18 16:37
 • #170: : Lớn rất tự tin2020-09-18 16:37
 • #171: : Bị phát hiện, làm sao bây giờ .2020-09-18 16:37
 • #172: : Chu Hùng nộ2020-09-18 16:37
 • #173: : Cổ Hủ kế sách, ly gián chi kế2020-09-18 16:37
 • #174: : Phản Gián kế sách, bại địch kế sách2020-09-18 16:37
 • #175: : Nghi kỵ2020-09-18 16:37
 • #176: : Kế hoạch thực thi2020-09-18 16:37
 • #177: : Chu Hùng tận thế2020-09-18 16:37
 • #178: : Đoạn2020-09-18 16:38
 • #179: : Nguy rồi!2020-09-18 16:38
 • #180: : Chu Hùng chết2020-09-18 16:38
 • #181: : Quách Phong phản công!2020-09-18 16:38
 • #182: : 1 điểm cũng không hoảng2020-09-18 16:38
 • #183: : 1 phương pháp bại vạn quân2020-09-18 16:38
 • #184: : Tiên phát chế nhân2020-09-18 16:38
 • #185: : Chiến tranh luôn là đến nhanh như vậy2020-09-18 16:38
 • #186: : Quách Phong sợ2020-09-18 16:38
 • #187: : Cũng chỉ như vậy2020-09-18 16:38
 • #188: : Quách Phong hy vọng cuối cùng2020-09-18 16:39
 • #189: : Quách Phong cuối cùng tuyệt nhiên2020-09-18 16:39
 • #190: : Biên cảnh việc kết thúc2020-09-18 16:39
 • #191: : Nhiệm vụ kết thúc, triệu hoán nhân kiệt2020-09-18 16:39
 • #192: : U, chủ ký sinh ngươi đánh vào đồ tốt2020-09-18 16:39
 • #193: : Có tin mừng Thiên Nhân Tông Sư, Đại Tần rung chuyển2020-09-18 16:39
 • #194: : Bức thoái vị2020-09-18 16:39
 • #195: : Ám Ảnh Vệ2020-09-18 16:39
 • #196: : 1 cắt đều thành khoảng không2020-09-18 16:39
 • #197: : Tử Phủ mở ra, Phá Hư có hi vọng2020-09-18 16:39
 • #198: : Tử Phủ mở, đạp Phá Hư2020-09-18 16:40
 • #199: : Đại Đạo bổn nguyên2020-09-18 16:40
 • #200: : 1 người đắc đạo, ban ơn cho người khác2020-09-18 16:40
 • #201: : Kế hoạch2020-09-18 16:40
 • #202: : Tần Mộng Khinh yêu cầu2020-09-18 16:40
 • #203: : Nợ ngươi 1 cái nhận rõ2020-09-18 16:40
 • #204: : Liên phá 7 quận, trực tiếp Văn Vương phủ2020-09-18 16:40
 • #205: : Đế quyền 1 thức bại Văn Vương2020-09-18 16:40
 • #206: : Vương Thành phía dưới, thụ vương giả vị2020-09-18 16:40
 • #207: : Nếu ngươi đáp ứng, Bản Quân nguyện làm bất cứ chuyện gì ( )2020-09-18 16:40
 • #208: : Cái này )2020-09-18 16:40
 • #209: : Đăng cơ đêm trước ( )2020-09-18 16:40
 • #210: : Lên ngôi làm vương2020-09-18 16:41
 • #211: : Hôm nay, Bản Quân vì là Đại Tần Vương Quân2020-09-18 16:41
 • #212: : Phong Thần Bảng, phân phong bách quan2020-09-18 16:41
 • #213: : Thiết lập Học Phủ, bố võ thiên hạ2020-09-18 16:41
 • #214: : Các ngươi đây là tại nghi vấn Bản Quân2020-09-18 16:41
 • #215: : Đăng cơ đại điển kết thúc2020-09-18 16:41
 • #216: : Hay là Xuân Tiêu 1 khắc giá trị thiên kim2020-09-18 16:41
 • #217: : Lâm triều cái gì, còn có người làm khó dễ2020-09-18 16:41
 • #218: : Vạn dân, tức Vương Triều2020-09-18 16:42
 • #219: : Đế vương nhất nộ, ngã xuống 0 vạn2020-09-18 16:42
 • #220: : Thiên Quân mà thôi, tự nhiên trấn áp2020-09-18 16:42
 • #221: : Điện bên trong luận sự tình2020-09-18 16:42
 • #222: : Trương Nghi chiến!2020-09-18 16:42
 • #223: : Du thuyết các quốc gia2020-09-18 16:42
 • #224: : Đại chiến sắp nổi2020-09-18 16:42
 • #225: :2020-09-18 16:42
 • #226: : Đại Man tiến quân2020-09-18 16:42
 • #227: : Đại Man Vương quân cảm thán2020-09-18 16:42
 • #228: : Trận chiến mở màn thắng hiểm2020-09-18 16:42
 • #229: : 1 mảnh mây đen2020-09-18 16:42
 • #230: : Du thuyết thành công2020-09-18 16:43
 • #231: : Du thuyết thành công hai2020-09-18 16:43
 • #232: : Đại Man Vương quân kiên quyết2020-09-18 16:43
 • #233: : Rung chuyển núi đồi như vào chỗ không người2020-09-18 16:43
 • #234: : Thiên Nhân ra tay, như thiên uy2020-09-18 16:43
 • #235: : 1 đao tịch diệt2020-09-18 16:43
 • #236: : 1 kiếm đãng thiên hạ2020-09-18 16:43
 • #237: : Liêu Vô Song, bại2020-09-18 16:43
 • #238: : Chịu thua Liêu Vô Song2020-09-18 16:43
 • #239: : Không ký, thì lại chết2020-09-18 16:43
 • #240: : Âm 9 u2020-09-18 16:44
 • #241: : Phản công Đại Man Vương Triều2020-09-18 16:44
 • #242: : Sinh linh khủng bố2020-09-18 16:44
 • #243: : Lôi Ma Tông thực lực2020-09-18 16:44
 • #244: : Binh vây Đại Man Vương cũng2020-09-18 16:44
 • #245: : Thất vọng cực độ2020-09-18 16:44
 • #246: : Tan tác đêm trước2020-09-18 16:44
 • #247: : Nữ nhi, kích chiến quần hùng2020-09-18 16:44
 • #248: : 1 người 1 kiếm chiến Đại Man2020-09-18 16:44
 • #249: : Đại chiến mở2020-09-18 16:44
 • #250: : Phá phong mà ra2020-09-18 16:45
 • #251: : Mặt người quỷ Bức2020-09-18 16:45
 • #252: : 4 phương chấn động2020-09-18 16:45
 • #253: : 4 phương đều đến2020-09-18 16:45
 • #254: : 1 tiễn Truy Hồn2020-09-18 16:45
 • #255: : Thần Thức chi hỏa2020-09-18 16:45
 • #256: : Kinh Hồng 1 kiếm2020-09-18 16:45
 • #257: : Cực Viêm Thánh Nhân2020-09-18 16:45
 • #258: : Cực Thánh Vương Đô tai nạn2020-09-18 16:45
 • #259: : Âm thanh Chấn Nam vực2020-09-18 16:45
 • #260: : Hoang vực2020-09-18 16:46
 • #261: : Ngắm cảnh khen người2020-09-18 16:46
 • #262: : Hoang vực hành trình2020-09-18 16:46
 • #263: : Thiếu niên, ngươi cái này vận khí có chút đen nha2020-09-18 16:46
 • #264: : U, thiếu niên, ngươi đây là làm sao .2020-09-18 16:46
 • #265: : Bị Yêu Thú hôn! !2020-09-18 16:46
 • #266: : Đại nạn không chết tất có hậu phúc!2020-09-18 16:46
 • #267: : Yêu Thú tung hoành địa phương, Vương Quân bảo địa2020-09-18 16:46
 • #268: : 4 Tinh Hồn thú2020-09-18 16:46
 • #269: : Hồn Thú điểm tụ tập2020-09-18 16:46
 • #270: : Tiêu diệt2020-09-18 16:46
 • #271: : Người hảo tâm2020-09-18 16:46
 • #272: : Người hảo tâm nhiều tác quái2020-09-18 16:46
 • #273: : Ác nhân tự có ác nhân tướng2020-09-18 16:47
 • #274: : Vô Nhai thành2020-09-18 16:47
 • #275: : Tế Vũ Lâu2020-09-18 16:47
 • #276: : 0 quỷ y phục dạ hành2020-09-18 16:47
 • #277: : Thật mở cửa tiệm bán đan dược2020-09-18 16:47
 • #278: : Phiền phức tìm tới cửa2020-09-18 16:47
 • #279: : Là ngươi gây người thiên kiêu2020-09-18 16:47
 • #280: : 2 phương phản ứng2020-09-18 16:47
 • #281: : Ám sát đột kích2020-09-18 16:47
 • #282: : Tử Y Môn tai ương (thượng)2020-09-18 16:47
 • #283: : Tử Y Môn tai ương (hạ)2020-09-18 16:48
 • #284: : Huyết Y Môn cơn giận2020-09-18 16:48
 • #285: : Đan dược buổi đấu giá2020-09-18 16:48
 • #286: : Khắp nơi tập hợp2020-09-18 16:48
 • #287: : Đấu giá bắt đầu!2020-09-18 16:48
 • #288: : 7 khiếu Thông Mạch Đan2020-09-18 16:48
 • #289: : Cuối cùng áp trục vật phẩm2020-09-18 16:48
 • #290: : Tranh cướp2020-09-18 16:48
 • #291: : Người thắng cuối cùng2020-09-18 16:48
 • #292: : Truy tung2020-09-18 16:48
 • #293: : Sát tâm hiện lên2020-09-18 16:48
 • #294: : Chúng Cường cùng đến2020-09-18 16:48
 • #295: : 1 cắt trong lòng bàn tay2020-09-18 16:49
 • #296: : Cứu viện đến2020-09-18 16:49
 • #297: : Mưu đồ2020-09-18 16:49
 • #298: : Khắp nơi vẫn2020-09-18 16:49
 • #299: : Diệt Hồng gia (thượng)2020-09-18 16:49
 • #300: : Diệt Hồng gia (trung)2020-09-18 16:49
 • #301: : Diệt Hồng gia (hạ)2020-09-18 16:49
 • #302: : Chưởng Vô Nhai2020-09-18 16:49
 • #303: : Đổ Thành2020-09-18 16:49
 • #304: : 5 đại thế lực2020-09-18 16:49
 • #305: : Sát thủ áo đen2020-09-18 16:49
 • #306: : Nhìn thấu2020-09-18 16:50
 • #307: : Truy Hồn ấn2020-09-18 16:50
 • #308: : Thánh Thạch2020-09-18 16:50
 • #309: : Phiền phức tìm tới cửa2020-09-18 16:50
 • #310: : Đánh cuộc2020-09-18 16:50
 • #311: : Túy ông chi ý bất tại tửu, chỉ đợi quân vào cuộc2020-09-18 16:50
 • #312: : Băng tinh cỏ2020-09-18 16:50
 • #313: : Nghịch chuyển2020-09-18 16:50
 • #314: : Lợi nhuận nhỏ 1 bút2020-09-18 16:50
 • #315: : Thạch Khai đế khí2020-09-18 16:50
 • #316: : Đại nhân vật phân đưa2020-09-18 16:51
 • #317: : Oanh cướp2020-09-18 16:51
 • #318: : Thượng Quan Hồng Trạch2020-09-18 16:51
 • #319: : Thiên Hỏa2020-09-18 16:51
 • #320: : Tăng cao thực lực2020-09-18 16:51
 • #321: : Kết toán nhiệm vụ2020-09-18 16:51
 • #322: : Rất được thiếu nữ2020-09-18 16:51
 • #323: : Cổ Mộ hiện2020-09-18 16:51
 • #324: Thiên Hỏa2020-09-18 16:51
 • #325: Tăng cao thực lực2020-09-18 16:51
 • #326: Hoàng Hoa thúc sầu nước mắt y nhân2020-09-18 16:51
 • #327: Ngưng tụ Đế Hoàng ý chí2020-09-18 16:52
 • #328: Tấn giai Thiên Nhân2020-09-18 16:52
 • #329: Kết toán nhiệm vụ (thêm chương một )2020-09-18 16:52
 • #330: Rất được thiếu nữ2020-09-18 16:52
 • #331: Cổ Mộ hiện2020-09-18 16:52
 • #332: Cổ Mộ động khẩu2020-09-18 16:52
 • #333: Trong Cổ Mộ bộ2020-09-18 16:52
 • #334: Đoạn Đầu Đài, Cẩu Đầu Trảm2020-09-18 16:52
 • #335: Cẩu Đầu Trảm, lấy mạng đao2020-09-18 16:52
 • #336: Giáp vàng tướng sĩ (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 16:52
 • #337: Cẩu Đầu Trảm, Đoạn Sinh chết2020-09-18 16:53
 • #338: Huyết Quỷ2020-09-18 16:53
 • #339: Hung Linh hiện2020-09-18 16:53
 • #340: Điểm Tướng Đài2020-09-18 16:53
 • #341: Không gian cửa khẩu2020-09-18 16:53
 • #342: Cự thạch không gian2020-09-18 16:53
 • #343: Hỏa Long Tích2020-09-18 16:53
 • #344: Cực hạn đào mạng2020-09-18 16:53
 • #345: Tầng thứ sáu không gian2020-09-18 16:53
 • #346: Mộc Linh Châu2020-09-18 16:54
 • #347: Rời đi phương pháp2020-09-18 16:54
 • #348: Lôi đình không gian (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 16:54
 • #349: Tái ngộ Mạnh gia2020-09-18 16:54
 • #350: Bóng đêm vô tận2020-09-18 16:54
 • #351: Bát Quái Thai Bát Quái Lô2020-09-18 16:54
 • #352: Long ngạc2020-09-18 16:54
 • #353: Tái ngộ dương hàm quân2020-09-18 16:54
 • #354: Bị nhằm vào2020-09-18 16:54
 • #355: Hỗn chiến2020-09-18 16:54
 • #356: Thất Tinh Đồng Quan2020-09-18 16:55
 • #357: Táo bạo trộm mộ2020-09-18 16:55
 • #358: Thức tỉnh2020-09-18 16:55
 • #359: Tham lam2020-09-18 16:55
 • #360: Không đỡ nổi một đòn2020-09-18 16:55
 • #361: Bắt cóc người2020-09-18 16:55
 • #362: Cướp bóc đại đội2020-09-18 16:55
 • #363: Đa Tình công tử2020-09-18 16:55
 • #364: Hung tướng hiển lộ2020-09-18 16:55
 • #365: Bái Nguyệt Ma Giáo2020-09-18 16:56
 • #366: Bái Nguyệt Lão Ma2020-09-18 16:56
 • #367: Đúng lúc chạy tới2020-09-18 16:56
 • #368: Lại bị truy nã .2020-09-18 16:56
 • #369: Sớm mở ra thiên chi bí cảnh2020-09-18 16:56
 • #370: Kim quang đại đạo2020-09-18 16:56
 • #371: Kim quang đại đạo huyền bí2020-09-18 16:56
 • #372: Huyết hỏa luyện thể2020-09-18 16:56
 • #373: Nguy hiểm biên giới đột phá2020-09-18 16:56
 • #374: Cực hạn2020-09-18 16:56
 • #375: Trèo lên đỉnh2020-09-18 16:57
 • #376: Màu trắng không gian2020-09-18 16:57
 • #377: Thượng Thương Chi Nhãn2020-09-18 16:57
 • #378: Thiên mệnh2020-09-18 16:57
 • #379: Thụ phong (khen thưởng thêm chương )2020-09-18 16:57
 • #380: Thánh Nhân tầng thứ2020-09-18 16:57
 • #381: Gặp lại thời gian nước mắt Thì Vũ2020-09-18 16:57
 • #382: Tam Quốc xâm lấn, Vương Quân cười chi (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 16:57
 • #383: Tam Quốc xuất binh2020-09-18 16:58
 • #384: Chiến, không nghỉ2020-09-18 16:58
 • #385: Thánh Nhân Vẫn Thiên đất khóc2020-09-18 16:58
 • #386: Thánh Nhân Vẫn Thiên đất khóc2020-09-18 16:58
 • #387: Mời (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 16:58
 • #388: Thiên Kiếp2020-09-18 16:58
 • #389: Cường đại khí vận chân long2020-09-18 16:58
 • #390: Sát Kiếp2020-09-18 16:58
 • #391: Một kiếm Diệt Thế2020-09-18 16:59
 • #392: Đại Tần chư tướng2020-09-18 16:59
 • #393: Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận hiển uy2020-09-18 16:59
 • #394: Bách Điểu Triều Phượng2020-09-18 16:59
 • #395: Chém một tay2020-09-18 16:59
 • #396: Trương Lương, Mã Siêu2020-09-18 16:59
 • #397: Hãm trận quân lâm thế2020-09-18 16:59
 • #398: Thiên kiêu đại hội2020-09-18 16:59
 • #399: Thiếu niên Vương Quân không dám đi .2020-09-18 16:59
 • #400: Lại vào Đại Đạo bổn nguyên thế giới2020-09-18 17:00
 • #401: Đế Hoàng đại đạo2020-09-18 17:00
 • #402: Thiên Thương Vương Đô2020-09-18 17:00
 • #403: Giúp người trong nhà tìm tai vạ2020-09-18 17:00
 • #404: Nhất cước2020-09-18 17:00
 • #405: Ngược người, thoải mái (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:00
 • #406: Hoàn mỹ kết cuộc2020-09-18 17:00
 • #407: Thiếu niên, có người nói Đại Tần Vô Thiên kiều2020-09-18 17:00
 • #408: Thiếu niên, có người khiêu khích ngươi2020-09-18 17:00
 • #409: Thiếu niên, nhà ngươi thiên kiêu rất dũng a2020-09-18 17:00
 • #410: U, Vương Quân, cố gắng trắng trợn2020-09-18 17:01
 • #411: Thiếu niên, nhà ngươi học sinh rất khoa trương2020-09-18 17:01
 • #412: Thiếu niên Vương Quân muốn xuất thủ2020-09-18 17:01
 • #413: Quét ngang bắt đầu2020-09-18 17:01
 • #414: Một đường quét ngang2020-09-18 17:01
 • #415: Tiểu Lôi vương, Tiêu Thần2020-09-18 17:01
 • #416: Thương Huyền, Kiếm Đạo thiên kiêu2020-09-18 17:01
 • #417: Ta bên trong quyền có thể vạn thiên2020-09-18 17:02
 • #418: Thiếu niên, đại gia cũng không tin ngươi có thể thắng2020-09-18 17:02
 • #419: Quay lại chỗ trống2020-09-18 17:02
 • #420: Trèo lên lên tuyệt đỉnh, xem thoả thích thiên kiêu2020-09-18 17:02
 • #421: Thiên Thương Vương Quân có2020-09-18 17:02
 • #422: Trực tiếp trở mặt2020-09-18 17:02
 • #423: Cổ Thánh . !2020-09-18 17:02
 • #424: Cổ Thánh . ! (hạ)2020-09-18 17:02
 • #425: Nguy rồi2020-09-18 17:02
 • #426: Lại thấy2020-09-18 17:02
 • #427: Biến cố2020-09-18 17:02
 • #428: Phong tỏa, doãn Trường Thanh2020-09-18 17:03
 • #429: Trăm năm thời gian2020-09-18 17:03
 • #430: Một điểm chân tướng, nhiệm vụ mới2020-09-18 17:03
 • #431: Lôi Ma Tông diệt, bốn mươi năm (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:03
 • #432: Sáu mươi năm về sau, Thông Khiếu huyệt2020-09-18 17:03
 • #433: Thành thánh2020-09-18 17:03
 • #434: Nam Vực chấn động, tu vi tăng vọt2020-09-18 17:03
 • #435: Xuất quan2020-09-18 17:03
 • #436: Tám mươi năm phát triển, khát chiến tướng sĩ2020-09-18 17:03
 • #437: Trương Lương có kế2020-09-18 17:03
 • #438: Tụ tập tới, tư niệm2020-09-18 17:03
 • #439: Đại phong lên2020-09-18 17:04
 • #440: Đại điển đêm trước, thiên kiêu luận bàn đại hội2020-09-18 17:04
 • #441: Đại Tần có thiên kiêu mọi người chấn động2020-09-18 17:04
 • #442: Cường đại Đại Tần thiên kiêu (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:04
 • #443: U cảnh mật đàm2020-09-18 17:04
 • #444: Thiếu niên, tốt một phen đặc sắc ngôn luận2020-09-18 17:04
 • #445: Thánh Nhân đại điển, mở2020-09-18 17:04
 • #446: Đăng cao vung tay, vạn dân chúc chi, ghen ghét2020-09-18 17:04
 • #447: Đăng cao đài yến khách mời, cuối cùng cũng có một hồi mưa gió2020-09-18 17:04
 • #448: Mưa gió nổi lên, xoay ngược lại2020-09-18 17:05
 • #449: Một hồi nháo kịch, Đại Tần gốc gác2020-09-18 17:05
 • #450: Lên ngôi, nhất thống cục thế2020-09-18 17:05
 • #451: Nâng hướng cùng chúc mừng, làm thơ (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:05
 • #452: Làm thơ . Say rượu2020-09-18 17:05
 • #453: Thiếu niên, chúc mừng ngươi thu hoạch hai vị tần phi2020-09-18 17:05
 • #454: Thân thiết, phân phong2020-09-18 17:05
 • #455: Điện bên trong nghị sự2020-09-18 17:05
 • #456: Tức giận, thương thảo2020-09-18 17:06
 • #457: Chinh phạt2020-09-18 17:06
 • #458: Đế Hoàng Kiếm Dị động (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:06
 • #459: Đế Hoàng kiếm thuế biến2020-09-18 17:06
 • #460: Đệ tứ năm, bảy: Thánh Nhân triều bái2020-09-18 17:06
 • #461: Mọi người nghĩ lượng, lựa chọn2020-09-18 17:06
 • #462: Mọi người lựa chọn (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:06
 • #463: Bừng tỉnh, trong đại điện2020-09-18 17:06
 • #464: Trở lại hoang châu2020-09-18 17:06
 • #465: Tàn bại, lửa giận2020-09-18 17:06
 • #466: Còn sót lại, đến từ chính Thượng Quan Hồng Trạch địch ý2020-09-18 17:07
 • #467: Tấn công2020-09-18 17:07
 • #468: Người quen biết, sát phạt2020-09-18 17:07
 • #469: Chém chết!2020-09-18 17:07
 • #470: Nguyên do, Huyết Linh truy tung2020-09-18 17:07
 • #471: Vô song minh diệt, vô song bia2020-09-18 17:07
 • #472: Hoang châu trọng kiến, trực diện Thiên Đao Cổ Thánh2020-09-18 17:07
 • #473: Trao đổi, giao dịch2020-09-18 17:07
 • #474: Bắc Hoang Đại Hoang2020-09-18 17:07
 • #475: Cổ Thánh mộ huyệt2020-09-18 17:07
 • #476: Cổ Thánh bại2020-09-18 17:07
 • #477: Ước định bên trong, đời sau2020-09-18 17:08
 • #478: Quen biết nhau, trọng kiến hoang châu trật tự2020-09-18 17:08
 • #479: Thương Hội, Đan Điện2020-09-18 17:08
 • #480: Hệ thống ưu hóa2020-09-18 17:08
 • #481: Hệ thống ưu hóa, tuyên bố nhiệm vụ2020-09-18 17:08
 • #482: Tập kích2020-09-18 17:08
 • #483: Bắc Tuần kế sách,2020-09-18 17:08
 • #484: Đại Mạc sắp mở (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:08
 • #485: Thiên Phật dạy đột kích2020-09-18 17:08
 • #486: Thánh Khí .2020-09-18 17:09
 • #487: Chính thức Thánh Khí2020-09-18 17:09
 • #488: Bắt, Giám Thiên Ti2020-09-18 17:09
 • #489: Khảo tra2020-09-18 17:09
 • #490: Tuệ ngộ2020-09-18 17:09
 • #491: Ngự Lâm Quân mang đến chấn động2020-09-18 17:09
 • #492: Bắc Tuần2020-09-18 17:09
 • #493: Cảm giác làm mất mặt tổ hai người2020-09-18 17:09
 • #494: Bắc Tuần thiên hạ, vạn dân triều bái2020-09-18 17:09
 • #495: Quỷ dị cử chỉ2020-09-18 17:09
 • #496: Định Thiên Sơn, tế thiên2020-09-18 17:10
 • #497: Long Môn2020-09-18 17:10
 • #498: Hắc ám, vọt Long Môn2020-09-18 17:10
 • #499: Lên cấp Hoàng Triều, đại tạo hóa2020-09-18 17:10
 • #500: Chúng Cường đi tới, lần thứ ba cơ duyên2020-09-18 17:10
 • #501: Lên cấp Cổ Thánh, Sát Kiếp2020-09-18 17:10
 • #502: Linh hồn thả câu người2020-09-18 17:10
 • #503: Thả câu người, Thực Hồn tộc (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:10
 • #504: Bại lui, vẫn tinh2020-09-18 17:10
 • #505: Đổ nát2020-09-18 17:11
 • #506: Lôi đình ra tay2020-09-18 17:11
 • #507: Tuyệt cảnh, sơn hà vạn lý Thiên Địa Hạo Nhiên2020-09-18 17:11
 • #508: Chiến2020-09-18 17:11
 • #509: Biến cố2020-09-18 17:11
 • #510: Ám Thiên, táo bạo hệ thống2020-09-18 17:11
 • #511: Hệ thống bản nguyên2020-09-18 17:11
 • #512: Đại Tần Hoàng Triều, lập! Hắc ám2020-09-18 17:11
 • #513: Triều hội, tuyển tú việc2020-09-18 17:11
 • #514: Chinh triệu, Trầm Vạn Tam2020-09-18 17:11
 • #515: Thiên Hạ Thương Minh cấu cục2020-09-18 17:12
 • #516: Thiên Hạ Thương Minh lập2020-09-18 17:12
 • #517: Thời buổi rối loạn2020-09-18 17:12
 • #518: Tuyển tú2020-09-18 17:12
 • #519: Tử Vân Sứ giả2020-09-18 17:12
 • #520: U, có người coi trọng ngươi muội muội2020-09-18 17:12
 • #521: Hậu trường thế lực2020-09-18 17:12
 • #522: Thăm dò (nguyệt phiếu thêm chương )2020-09-18 17:12
 • #523: Ký ức2020-09-18 17:12
 • #524: Qua lại2020-09-18 17:12
 • #525: Hoàng Triều biến động2020-09-18 17:12
 • #526: Võ Minh2020-09-18 17:13
 • #527: Ôm bắp đùi chẳng phải thoải mái2020-09-18 17:13
 • #528: Kỳ Lân cũng không được2020-09-18 17:13
 • #529: Thiên Lan chấn động2020-09-18 17:13
 • #530: Tử Vân dị động2020-09-18 17:13
 • #531: Giúp hay là không giúp . Phong ấn thất thủ2020-09-18 17:13
 • #532: Mượn binh lực lượng2020-09-18 17:13
 • #533: Thông đạo mở ra2020-09-18 17:13
 • #534: Oan Quỷ tộc2020-09-18 17:13
 • #535: Tử Vân động tĩnh2020-09-18 17:13
 • #536: Ám Huyền2020-09-18 17:13
 • #537: Quan Vũ chi dũng, Cổ Thánh cảnh giới2020-09-18 17:14
 • #538: Giết vào Oan Quỷ Giới, Cửu Khúc Long Hà2020-09-18 17:14
 • #539: Mưu kế, Oan Quỷ Giới2020-09-18 17:14
 • #540: Quỷ dị hình bóng2020-09-18 17:14
 • #541: Vách núi đáy, nhân loại2020-09-18 17:14
 • #542: Nghi thức2020-09-18 17:14
 • #543: Hợp tác2020-09-18 17:14
 • #544: Dị dạng, Dạ hắc phong cao Sát nhân dạ2020-09-18 17:14
 • #545: Di tích mới hiện ra, đêm trăng tròn2020-09-18 17:14
 • #546: Nước ngập tam quân2020-09-18 17:14
 • #547: Hỗn loạn đêm trước2020-09-18 17:15
 • #548: Phong vân dũng động, Thiên Sơn thành2020-09-18 17:15
 • #549: Hạ Long2020-09-18 17:15
 • #550: Ấn Tỷ2020-09-18 17:15
 • #551: Đấu giá2020-09-18 17:15
 • #552: Khôi lỗi2020-09-18 17:15
 • #553: Tranh nhau lại còn đoạt2020-09-18 17:15
 • #554: Tranh cướp2020-09-18 17:15
 • #555: Nóng nảy cạnh tranh2020-09-18 17:15
 • #556: Hoang Thần Điện, sở dĩnh2020-09-18 17:16
 • #557: Hợp tác2020-09-18 17:16
 • #558: Phỏng đoán2020-09-18 17:16
 • #559: Tiến vào di tích2020-09-18 17:16
 • #560: Di tích2020-09-18 17:16
 • #561: Hoang vu không gian, Ấn Tỷ chỉ dẫn2020-09-18 17:16
 • #562: Khô xương cốt, mảnh vỡ ký ức2020-09-18 17:16
 • #563: Dưới vực sâu, hắc sắc Tế Đàn2020-09-18 17:16
 • #564: Giấc mộng kia2020-09-18 17:16
 • #565: Nam tử áo xanh2020-09-18 17:16
 • #566: Ám Minh2020-09-18 17:17
 • #567: Kích chiến2020-09-18 17:17
 • #568: Tối răng chi nhận2020-09-18 17:17
 • #569: Đồ vật tranh chấp2020-09-18 17:17
 • #570: Ám Minh bại2020-09-18 17:17
 • #571: Chủ Điện2020-09-18 17:17
 • #572: Điện bên trong tinh không2020-09-18 17:17
 • #573: Thức tỉnh Viễn Cổ Cường Giả2020-09-18 17:17
 • #574: Điểm Long Trì2020-09-18 17:17
 • #575: Chân Long Tinh Huyết2020-09-18 17:17
 • #576: Bắt được2020-09-18 17:18
 • #577: Sách lược2020-09-18 17:18
 • #578: Thu hoạch khá dồi dào2020-09-18 17:18
 • #579: Sở dĩnh2020-09-18 17:18
 • #580: Tử Minh Pháp thân thể2020-09-18 17:18
 • #581: Di tích sụp đổ2020-09-18 17:18
 • #582: Rời đi di tích, mọi người kinh hãi2020-09-18 17:18
 • #583: Chân long Thối Thể2020-09-18 17:18
 • #584: Đạo Tôn huyết mạch, dung hợp2020-09-18 17:18
 • #585: Hoàng Triều biến cố2020-09-18 17:18
 • #586: Tấn công Oan Quỷ tộc2020-09-18 17:19
 • #587: Ẩn tàng nguy cơ2020-09-18 17:19
 • #588: Phản quân2020-09-18 17:19
 • #589: Hoàng Triều nguy nan2020-09-18 17:19
 • #590: Thời gian trường hà2020-09-18 17:19
 • #591: Phệ hồn ma2020-09-18 17:19
 • #592: Không địch lại2020-09-18 17:19
 • #593: Đại địch đến2020-09-18 17:19
 • #594: Đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ có nhất chiến2020-09-18 17:19
 • #595: Lúc này hoàng ân chờ, không phụ quân nhìn nguyện2020-09-18 17:19
 • #596: Thiên Đao2020-09-18 17:20
 • #597: Hoàng Chủ, ngươi hoàng hậu đang run run2020-09-18 17:20
 • #598: Muốn đạp Cổ Thánh, Đại Tần buồn rồi2020-09-18 17:20
 • #599: Mọi người hi vọng2020-09-18 17:20
 • #600: Có một mũi tên, đoạt mệnh2020-09-18 17:20
 • #601: Cổ Thánh vẫn2020-09-18 17:20
 • #602: Ta, Lữ Phụng Tiên ở đây2020-09-18 17:20
 • #603: Nhất triều có chân long ra2020-09-18 17:20
 • #604: Chân long kiếp Tinh Vũ chấn động2020-09-18 17:20
 • #605: Tử Tiêu Thần Lôi2020-09-18 17:20
 • #606: Càng chiến càng mạnh, vạn thiên lôi đình khó ngăn trở2020-09-18 17:21
 • #607: Thật muốn thất bại . Trẫm không tin2020-09-18 17:21
 • #608: Chân long hiện, kinh hãi lên vô số lão quái vật2020-09-18 17:21
 • #609: La Hầu cơn giận2020-09-18 17:21
 • #610: La Thiên2020-09-18 17:21
 • #611: 1 chưởng nạp Tinh Hà2020-09-18 17:21
 • #612: Ta Hạng Vũ, bá vương2020-09-18 17:21
 • #613: Như trong tay nhật nguyệt, nạp tận càn khôn2020-09-18 17:21
 • #614: Đại chiến kết thúc, thiên u chấn động2020-09-18 17:21
 • #615: Chúng sinh hướng Đại Tần, khắp nơi bái Hoàng Chủ2020-09-18 17:21
 • #616: Thần dược làm củi, đúc vô thượng thân thể2020-09-18 17:21
 • #617: Hệ thống triệu hoán online2020-09-18 17:22
 • #618: Vận may ngập trời . Vận rủi liên tục2020-09-18 17:22
 • #619: Thời cơ đến vận chuyển, Bạch Mã Nghĩa Tòng2020-09-18 17:22
 • #620: Binh Tiên, Hàn Tín2020-09-18 17:22
 • #621: Tuy nhiên, còn chưa đủ2020-09-18 17:22
 • #622: Giải giáp, cột binh, hướng Hoàng Chủ2020-09-18 17:22
 • #623: Bá đạo Đại Tần2020-09-18 17:22
 • #624: Hoàng Chủ ở đây, bọn các ngươi dập đầu2020-09-18 17:22
 • #625: Bá đạo Hoàng Chủ, mạnh Hoàng Chủ2020-09-18 17:22
 • #626: Choáng váng trạng thái Bích Hải thành2020-09-18 17:22
 • #627: Hai chữ, trấn áp2020-09-18 17:22
 • #628: Đại Tần chi bá đạo2020-09-18 17:23
 • #629: Choáng váng trạng thái Bích Hải thành2020-09-18 17:23
 • #630: Hai chữ trấn áp2020-09-18 17:23
 • #631: Đại Tần chi bá đạo2020-09-18 17:23
 • #632: Bích Hải Hoàng Tuyền trận2020-09-18 17:23
 • #633: Hết thảy đều kết thúc2020-09-18 17:23
 • #634: Không biết có chuyện gì thần phục2020-09-18 17:23
 • #635: Thần phục hiến Thánh Nữ2020-09-18 17:23
 • #636: Sắc phong Thần Tướng Nhất Khí hóa Tam Thanh2020-09-18 17:23
 • #637: Hóa thân2020-09-18 17:23
 • #638: Đại Tần ngày xưa huy hoàng2020-09-18 17:24
 • #639: Lại triệu hoán2020-09-18 17:24
 • #640: Xem túc chủ cho ngươi triệu hoán cái Đại Bảo Bối2020-09-18 17:24
 • #641: Quỷ thần khó lường Gia Cát Khổng Minh2020-09-18 17:24
 • #642: Chinh chiến Hạ Vị Diện2020-09-18 17:24
 • #643: Lớn dần kết thúc2020-09-18 17:24
 • #644: Nhất đại hùng chủ bi kịch2020-09-18 17:24
 • #645: Nửa bước Đạo Tôn vẫn lạc đại đạo gào khóc2020-09-18 17:24
 • #646: U đáng yêu túc chủ có người muốn ngươi xem lễ2020-09-18 17:24
 • #647: Lên cấp thượng đẳng Hoàng Triều2020-09-18 17:24
 • #648: Thiên Nan2020-09-18 17:25
 • #649: Ma Nan2020-09-18 17:25
 • #650: Tà ma = tống tài đồng tử2020-09-18 17:25
 • #651: Lại thấy doãn Trường Thanh2020-09-18 17:25
 • #652: Ấm áp một khắc2020-09-18 17:25
 • #653: Xuất phát cố hương2020-09-18 17:25
 • #654: Về nhà đường2020-09-18 17:25
 • #655: Quê hương2020-09-18 17:25
 • #656: Gió lên thiên u loạn2020-09-18 17:25
 • #657: Bấp bênh Đại Tần Hoàng Triều2020-09-18 17:26
 • #658: Xúi giục2020-09-18 17:26
 • #659: Lấy chiến minh giám2020-09-18 17:26
 • #660: Đại Tần Chư Thần thủ đoạn2020-09-18 17:26
 • #661: Ra lệnh một tiếng Đại Tần rung chuyển2020-09-18 17:26
 • #662: Thiếu niên ngươi hoàng hậu đang giúp ngươi duy trì Hoàng Triều2020-09-18 17:26
 • #663: Thiên La Hoàng Triều phản công2020-09-18 17:26
 • #664: Bị trấn áp Hạng Vũ Hàn Tín2020-09-18 17:26
 • #665: Bị trấn áp Hạng Vũ Hàn Tín2020-09-18 17:27
 • #666: Thiếu niên có người ở ngươi hoàng cung khoa trương2020-09-18 17:27
 • #667: Hoàng Chủ đạp phản quay về Đại Tần2020-09-18 17:27
 • #668: Chúng Sinh Tín Ngưỡng trợ Ngô Hoàng chém địch2020-09-18 17:27
 • #669: Chỉ này 1 chiêu phải giết ngươi2020-09-18 17:27
 • #670: Đạp giữa tôn chi thân thể quân lâm thiên hạ2020-09-18 17:27
 • #671: Hoàng Chủ đạp trở lại vạn dân triều bái2020-09-18 17:27
 • #672: Một hồi tạo hóa tặng vạn dân2020-09-18 17:27
 • #673: Hoàng Chủ đem đạp chiến trường2020-09-18 17:27
 • #674: Thiếu niên thủ hạ ngươi thật bị trấn áp lắm2020-09-18 17:27
 • #675: Chinh triệu đỉnh phong nhân kiệt2020-09-18 17:27
 • #676: Cổ Chi Ác Lai Điển Vi2020-09-18 17:27
 • #677: Chân long người quát tháo Thiên Địa2020-09-18 17:28
 • #678: Một lời vạn pháp Đại Tần oai2020-09-18 17:28
 • #679: Các ngươi có thể quên ta2020-09-18 17:28
 • #680: Giảo hoạt con lừa trọc2020-09-18 17:28
 • #681: Lấy mệnh Hộ Thành2020-09-18 17:28
 • #682: Khoa trương bá đạo Thiên Hà Tôn Giả2020-09-18 17:28
 • #683: Ngươi bá đạo chúng ta so với ngươi càng bá đạo2020-09-18 17:28
 • #684: Chín vị Tôn Giả Đại Tần khó khăn2020-09-18 17:28
 • #685: Đại Tần tiếc bại như Tàn Dương Mộ Tuyết2020-09-18 17:28
 • #686: Chỉ là thằng hề cũng ở vận động2020-09-18 17:28
 • #687: Quyền này đãng thiên hạ2020-09-18 17:29
 • #688: 1 quyền làm khoảng không Tôn Giả cũng phải bại2020-09-18 17:29
 • #689: Vô sỉ Tôn Giả quần chen nhau mà lên2020-09-18 17:29
 • #690: Gọi người ai không sẽ2020-09-18 17:29
 • #691: Hoàng Chủ cứu mạng2020-09-18 17:29
 • #692: La Hầu hiện2020-09-18 17:29
 • #693: Lại triệu hoán Quỷ Cốc Tử2020-09-18 17:29
 • #694: Thiên cổ kỳ nhân Quỷ Cốc Tử2020-09-18 17:29
 • #695: Hợp Tung Liên Hoành2020-09-18 17:30
 • #696: Vô địch lập tức2020-09-18 17:30
 • #697: Phong thiên ba trăm năm2020-09-18 17:30
 • #698: Hàng thì lại sinh kháng người chết2020-09-18 17:30
 • #699: Mở ra mười lần triệu hoán2020-09-18 17:30
 • #700: Thiếu niên Hoàng Chủ chớ nên đắc ý nha2020-09-18 17:30
 • #701: Vận may đến Thập Nhị Kim Nhân2020-09-18 17:30
 • #702: Đại Tần chinh phạt phổ thiên chấn động2020-09-18 17:30
 • #703: Sa Tộc sợ hãi2020-09-18 17:30
 • #704: Vinh diệu trở về2020-09-18 17:30
 • #705: Máu nhuộm nửa bầu trời2020-09-18 17:31
 • #706: Thảm bại Sa Tộc thần phục2020-09-18 17:31
 • #707: Viễn cổ đại sát khí2020-09-18 17:31
 • #708: Đại sát khí trục trặc2020-09-18 17:31
 • #709: Mạc châu nhất thống tinh không Cổ Đạo2020-09-18 17:31
 • #710: Lý Bạch xuất thế đệ nhất kiếm2020-09-18 17:31
 • #711: Đại Hà kiếm pháp vs Đại Hà kiếm quyết2020-09-18 17:31
 • #712: Thật Thái Hư2020-09-18 17:31
 • #713: Tung hoành Cửu Thiên Thập Địa bốn duy ta một người làm Kiếm Tiên2020-09-18 17:31
 • #714: Lý Bạch kỳ ngộ2020-09-18 17:31
 • #715: Lý Bạch vào giữa tôn2020-09-18 17:32
 • #716: Linh Vũ Hoàng Triều2020-09-18 17:32
 • #717: Phán Quan Bút2020-09-18 17:32
 • #718: Thiên hạ nửa phần2020-09-18 17:32
 • #719: Nửa bầu trời dưới về Đại Tần2020-09-18 17:32
 • #720: Lên cấp thượng đẳng Hoàng Triều2020-09-18 17:32
 • #721: Đại đạo sáu hỏi2020-09-18 17:32
 • #722: Đại đạo sáu hỏi hai2020-09-18 17:32
 • #723: Mã Giáp Tần Thiên chính thức login2020-09-18 17:32
 • #724: Địa Tiên Giới hành trình liền từ Long Mã bắt đầu2020-09-18 17:32
 • #725: Uy vũ Long Mã tinh tướng lợi khí2020-09-18 17:33
 • #726: Phẫn nộ Long Mã cũng chỉ có thể nhận mệnh2020-09-18 17:33
 • #727: Tân thế giới hành trình chính thức bắt đầu2020-09-18 17:33
 • #728: Rơi vào nguy cảnh nhân loại2020-09-18 17:33
 • #729: Có thiếu niên đạp khoảng không mà đến2020-09-18 17:33
 • #730: Thiếu niên biến tiền bối2020-09-18 17:33
 • #731: Thiếu niên ngươi bị khinh bỉ2020-09-18 17:33
 • #732: Tật xấu này cần phải trị2020-09-18 17:33
 • #733: Phệ hồn trùng2020-09-18 17:34
 • #734: Đêm đã khuya có nữ đến bạn2020-09-18 17:34
 • #735: Hệ thống nói thu chờ nữ2020-09-18 17:34
 • #736: Thiếu niên có người uy hiếp ngươi2020-09-18 17:34
 • #737: Giai nhân yêu cầu2020-09-18 17:34
 • #738: Chảy máu đêm2020-09-18 17:34
 • #739: Vân người nào đó nói ngươi giết không được2020-09-18 17:34
 • #740: Giai nhân trong lòng tình2020-09-18 17:34
 • #741: Lâm gia nguy cơ2020-09-18 17:34
 • #742: Vũ nhục người khác người hằng nhục chi2020-09-18 17:35
 • #743: Nam nhân kia đến2020-09-18 17:35
 • #744: Đạp diệt Vũ Hóa Tiên tông2020-09-18 17:35
 • #745: Xích Đồng thiếu nữ2020-09-18 17:35
 • #746: Tên thiếu nữ này có chút quật cường2020-09-18 17:35
 • #747: Tìm một cái sư phụ2020-09-18 17:35
 • #748: Y Thánh Hoa Đà2020-09-18 17:35
 • #749: Âm Sát chi độc2020-09-18 17:35
 • #750: Phá trước rồi lập2020-09-18 17:35
 • #751: Thiếu nữ chi nguyện làm bạn với vua tả hữu2020-09-18 17:35
 • #752: Tử u Minh Ma công2020-09-18 17:36
 • #753: Thần Mạch bạo phát2020-09-18 17:36
 • #754: Tiên Đế đích thân tới2020-09-18 17:36
 • #755: Thiếu nữ lựa chọn thiếu niên kiên cường2020-09-18 17:36
 • #756: Đại Đường Học Phủ2020-09-18 17:36
 • #757: Muốn vào Đại Đường Học Phủ bị nghẹt2020-09-18 17:36
 • #758: Đánh nhỏ lão đến2020-09-18 17:36
 • #759: Ngoại viện Viện Trưởng2020-09-18 17:36
 • #760: Nội viện2020-09-18 17:37
 • #761: Yến hội2020-09-18 17:37
 • #762: Đại Đường Hoàng Đế Lý Thế Dân2020-09-18 17:37
 • #763: Hoa Hạ kỷ nguyên kiếp nạn2020-09-18 17:37
 • #764: Vào Bổn Nguyên Không Gian2020-09-18 17:37
 • #765: Vạn năm năm tháng dường như một khắc2020-09-18 17:37
 • #766: Lập ngập trời thiên2020-09-18 17:37
 • #767: Thất lạc di tích xuất hiện2020-09-18 17:37
 • #768: Phù Tô2020-09-18 17:38
 • #769: 33 Trọng Thiên người đến Thiên Đình đệ nhất thần tướng2020-09-18 17:38
 • #770: Vào di tích tà2020-09-18 17:38
 • #771: Huyết Hà Huyết Ma2020-09-18 17:38
 • #772: 洐 Thiên Kính2020-09-18 17:38
 • #773: Thanh Thiên Vẫn Lạc Chi Địa2020-09-18 17:38
 • #774: Tranh cướp Đạo Nguyên2020-09-18 17:38
 • #775: Phá phong mà ra Tà Vương2020-09-18 17:38
 • #776: Chúng Cường liên thủ2020-09-18 17:38
 • #777: Nhất Khí hóa Tam Thanh Tam Hợp cảnh2020-09-18 17:38
 • #778: Không địch lại sống lại Thanh Thiên2020-09-18 17:39
 • #779: Thanh Thiên V tà2020-09-18 17:39
 • #780: Tà diệt2020-09-18 17:39
 • #781: Nhất mộng tám trăm năm2020-09-18 17:39
 • #782: Nhiệm vụ hoàn thành Bạch Khởi xuất thế2020-09-18 17:39
 • #783: Đế ẩn giấu mở ra2020-09-18 17:39
 • #784: Thiên cổ nhất Đế bách thế luân hồi2020-09-18 17:39
 • #785: Chuyển thế càn long Quốc hoàng đế2020-09-18 17:39
 • #786: Ngộ tiêu dao Đế Hoàng đạo2020-09-18 17:39
 • #787: Phá phong mà ra La Thiên2020-09-18 17:39
 • #788: Làm người tuyệt vọng thực lực Đạo Tôn2020-09-18 17:39
 • #789: Huyết chiến2020-09-18 17:39
 • #790: Xuất quan2020-09-18 17:40
 • #791: Đế Hoàng Đại Kết Cục2020-09-18 17:40

Related posts

Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan

THUYS♥️

Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên

TiKay

Đào Nguyệt

TiKay

Tạo Hóa Đồ

TiKay

Vạn Giới Đế Chủ

TiKay

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

TiKay

1 comment

NMN April 3, 2021 at 6:53 pm

Ad làm bộ chư thiên vạn giới boss chat group đi

Reply

Leave a Reply