Huyền Huyễn

Vạn Thế Chí Tôn

Một khúc hồng trần, đạo tận vạn thế tang thương. Một bộ Thần Thư, tung hoành Hoang Cổ Hồng Mông thiên địa. Ký ức bị phong thiếu niên thu hoạch được Hoang Cổ Thần Thư, lấy bình thường chi thân, một lần nữa luyện thành chấn thế tư chất. Một tay che trời, ngàn vạn Thần Ma tru diệt, một cước đạp đất, ức vạn sinh linh thần phục…

⚝ ⚝ Đôi lời nhận xét từ converter⚝ ⚝

⚝Truyện hay nhiều chương, không lo đói thuốc, truyện đạt top đầu bảng tiêu thụ bên Trung, tác giả lão luyện lâu năm.

⚝ Main 6 tuổi bị phế kinh thế căn cốt, đế huyết, bị truy đuổi. Kí ức bị phong ấn từ đoạn đó, không biết thần thông thủ đoạn từ ‘phụ thân’ main như thế nào mà từ 6 tuổi hóa thành hài đồng, được nhặt nuôi trong tiểu thành. Vì thức tỉnh biến dị linh căn, main ẩn nhẫn tận 2 năm. 2 năm đó main không cô đơn bởi có ‘bạn chí cốt’ thiên phú cao cực cao bảo vệ main chứ không phản bội main. Thức tỉnh 5 loại biến dị linh căn, main 1 đường vô địch. không ăn hành từ cùng thế hệ. Luyện đan, chơi cầm, bố trận…. vạn đạo không học cũng thông. (lí do: đọc về sau sẽ rõ)… Về sau tình tiếc mở ra càng mở càng bất ngờ.. main không vào tông môn gia nhập thì các tông main tự hiến thân mời main làm chưởng giáo, tông chủ… khí vận nghịch thiên làm người ta hận thiên hận địa…
⚝ Hiện main có 2 em nha.
⚝ Mọi người cùng đọc và thảo luận nào.
⚝ Truyện có hay có dở, có người đọc thấy hay, có người đọc thấy dở, nên nếu mọi người đọc không thấy hợp thì lặng lẽ lui ra. Có chửi thì chửi nhẹ thằng tác rồi lui cũng được, đừng chửi converter, tội converter. Converter chỉ là thằng conver truyện cho mọi người đọc.

⚝⚝ ⚝ Thân ái⚝ ⚝ ⚝
⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝

✍ Cảnh giới : Luyện Thể cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Tiên Thiên cảnh, Kim Đan cảnh, Dung Linh cảnh, Hóa Thần cảnh,Niết Bàn cảnh, Hoàng giả cảnh, Siêu Phàm cảnh, Nhập Thánh cảnh, Địa cảnh, Thiên cảnh, Tôn giả cảnh,
Nhân Hoàng cảnh, Đế cảnh… (update)

✍ Linh phách: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

✍ Biến dị linh phách (Ngũ hành): Duệ Kim, Sinh Cơ, Hàn Băng, Xích Viêm, Hậu Thổ.

✍ Ngoài ra: Kiếm linh phách….

Converter: ๖ۣۜShin๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hóa Thập
 •  Chương: /3107
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • van-the-chi-ton-chuong-0001.mp32019-09-07 03:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0002.mp32019-09-07 03:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0003.mp32019-09-07 03:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0004.mp32019-09-07 03:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0005.mp32019-09-07 03:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0006.mp32019-09-07 03:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0007.mp32019-09-07 03:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0008.mp32019-09-07 03:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0009.mp32019-09-07 03:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0010.mp32019-09-07 03:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0011.mp32019-09-07 03:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0012.mp32019-09-07 03:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0013.mp32019-09-07 03:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0014.mp32019-09-07 03:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0015.mp32019-09-07 03:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0016.mp32019-09-07 03:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0017.mp32019-09-07 03:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0018.mp32019-09-07 03:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0019.mp32019-09-07 03:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0020.mp32019-09-07 03:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0021.mp32019-09-07 03:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0022.mp32019-09-07 03:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0023.mp32019-09-07 03:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0024.mp32019-09-07 03:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0025.mp32019-09-07 03:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0026.mp32019-09-07 03:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0027.mp32019-09-07 03:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0028.mp32019-09-07 03:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0029.mp32019-09-07 03:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0030.mp32019-09-07 03:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0031.mp32019-09-07 03:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0032.mp32019-09-07 03:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0033.mp32019-09-07 03:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0034.mp32019-09-07 03:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0035.mp32019-09-07 03:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0036.mp32019-09-07 03:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0037.mp32019-09-07 03:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0038.mp32019-09-07 03:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0039.mp32019-09-07 03:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0040.mp32019-09-07 03:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0041.mp32019-09-07 03:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0042.mp32019-09-07 03:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0043.mp32019-09-07 03:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0044.mp32019-09-07 03:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0045.mp32019-09-07 03:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0046.mp32019-09-07 03:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0047.mp32019-09-07 03:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0048.mp32019-09-07 03:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0049.mp32019-09-07 03:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0050.mp32019-09-07 03:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0051.mp32019-09-07 03:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0052.mp32019-09-07 03:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0053.mp32019-09-07 03:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0054.mp32019-09-07 03:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0055.mp32019-09-07 03:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0056.mp32019-09-07 03:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0057.mp32019-09-07 03:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0058.mp32019-09-07 03:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0059.mp32019-09-07 03:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0060.mp32019-09-07 03:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0061.mp32019-09-07 03:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0062.mp32019-09-07 03:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0063.mp32019-09-07 03:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0064.mp32019-09-07 03:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0065.mp32019-09-07 03:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0066.mp32019-09-07 03:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0067.mp32019-09-07 03:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0068.mp32019-09-07 03:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0069.mp32019-09-07 03:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0070.mp32019-09-07 03:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0071.mp32019-09-07 03:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0072.mp32019-09-07 03:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0073.mp32019-09-07 03:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0074.mp32019-09-07 03:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0075.mp32019-09-07 03:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0076.mp32019-09-07 03:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0077.mp32019-09-07 03:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0078.mp32019-09-07 03:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0079.mp32019-09-07 03:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0080.mp32019-09-07 03:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0081.mp32019-09-07 03:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0082.mp32019-09-07 03:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0083.mp32019-09-07 03:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0084.mp32019-09-07 03:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0085.mp32019-09-07 03:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0086.mp32019-09-07 03:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0087.mp32019-09-07 03:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0088.mp32019-09-07 03:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0089.mp32019-09-07 03:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0090.mp32019-09-07 03:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0091.mp32019-09-07 03:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0092.mp32019-09-07 03:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0093.mp32019-09-07 03:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0094.mp32019-09-07 03:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0095.mp32019-09-07 03:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0096.mp32019-09-07 03:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0097.mp32019-09-07 03:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0098.mp32019-09-07 03:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0099.mp32019-09-07 03:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0100.mp32019-09-07 03:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0101.mp32019-09-07 03:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0102.mp32019-09-07 03:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0103.mp32019-09-07 03:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0104.mp32019-09-07 03:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0105.mp32019-09-07 03:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0106.mp32019-09-07 03:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0107.mp32019-09-07 03:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0108.mp32019-09-07 03:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0109.mp32019-09-07 03:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0110.mp32019-09-07 03:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0111.mp32019-09-07 03:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0112.mp32019-09-07 03:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0113.mp32019-09-07 03:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0114.mp32019-09-07 03:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0115.mp32019-09-07 03:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0116.mp32019-09-07 03:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0117.mp32019-09-07 03:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0118.mp32019-09-07 03:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0119.mp32019-09-07 03:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0120.mp32019-09-07 03:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0121.mp32019-09-07 03:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0122.mp32019-09-07 03:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0123.mp32019-09-07 03:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0124.mp32019-09-07 03:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0125.mp32019-09-07 03:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0126.mp32019-09-07 03:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0127.mp32019-09-07 03:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0128.mp32019-09-07 03:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0129.mp32019-09-07 03:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0130.mp32019-09-07 03:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0131.mp32019-09-07 03:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0132.mp32019-09-07 03:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0133.mp32019-09-07 03:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0134.mp32019-09-07 03:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0135.mp32019-09-07 03:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0136.mp32019-09-07 03:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0137.mp32019-09-07 03:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0138.mp32019-09-07 03:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0139.mp32019-09-07 03:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0140.mp32019-09-07 03:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0141.mp32019-09-07 03:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0142.mp32019-09-07 03:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0143.mp32019-09-07 03:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0144.mp32019-09-07 03:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0145.mp32019-09-07 03:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0146.mp32019-09-07 03:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0147.mp32019-09-07 03:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0148.mp32019-09-07 03:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0149.mp32019-09-07 03:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0150.mp32019-09-07 03:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0151.mp32019-09-07 03:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0152.mp32019-09-07 03:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0153.mp32019-09-07 03:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0154.mp32019-09-07 03:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0155.mp32019-09-07 03:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0156.mp32019-09-07 03:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0157.mp32019-09-07 03:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0158.mp32019-09-07 03:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0159.mp32019-09-07 03:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0160.mp32019-09-07 03:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0161.mp32019-09-07 03:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0162.mp32019-09-07 03:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0163.mp32019-09-07 03:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0164.mp32019-09-07 03:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0165.mp32019-09-07 03:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0166.mp32019-09-07 03:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0167.mp32019-09-07 03:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0168.mp32019-09-07 03:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0169.mp32019-09-07 03:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0170.mp32019-09-07 03:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0171.mp32019-09-07 03:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0172.mp32019-09-07 03:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0173.mp32019-09-07 03:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0174.mp32019-09-07 03:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0175.mp32019-09-07 03:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0176.mp32019-09-07 03:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0177.mp32019-09-07 03:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0178.mp32019-09-07 03:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0179.mp32019-09-07 03:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0180.mp32019-09-07 03:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0181.mp32019-09-07 03:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0182.mp32019-09-07 03:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0183.mp32019-09-07 03:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0184.mp32019-09-07 03:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0185.mp32019-09-07 03:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0186.mp32019-09-07 03:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0187.mp32019-09-07 03:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0188.mp32019-09-07 03:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0189.mp32019-09-07 03:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0190.mp32019-09-07 03:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0191.mp32019-09-07 04:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0192.mp32019-09-07 04:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0193.mp32019-09-07 04:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0194.mp32019-09-07 04:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0195.mp32019-09-07 04:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0196.mp32019-09-07 04:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0197.mp32019-09-07 04:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0198.mp32019-09-07 04:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0199.mp32019-09-07 04:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0200.mp32019-09-07 04:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0201.mp32019-09-07 04:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0202.mp32019-09-07 04:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0203.mp32019-09-07 04:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0204.mp32019-09-07 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0205.mp32019-09-07 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0206.mp32019-09-07 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0207.mp32019-09-07 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0208.mp32019-09-07 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0209.mp32019-09-07 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0210.mp32019-09-07 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0211.mp32019-09-07 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0212.mp32019-09-07 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0213.mp32019-09-07 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0214.mp32019-09-07 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0215.mp32019-09-07 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0216.mp32019-09-07 04:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0217.mp32019-09-07 04:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0218.mp32019-09-07 04:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0219.mp32019-09-07 04:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0220.mp32019-09-07 04:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0221.mp32019-09-07 04:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0222.mp32019-09-07 04:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0223.mp32019-09-07 04:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0224.mp32019-09-07 04:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0225.mp32019-09-07 04:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0226.mp32019-09-07 04:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0227.mp32019-09-07 04:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0228.mp32019-09-07 04:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0229.mp32019-09-07 04:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0230.mp32019-09-07 04:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0231.mp32019-09-07 04:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0232.mp32019-09-07 04:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0233.mp32019-09-07 04:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0234.mp32019-09-07 04:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0235.mp32019-09-07 04:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0236.mp32019-09-07 04:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0237.mp32019-09-07 04:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0238.mp32019-09-07 04:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0239.mp32019-09-07 04:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0240.mp32019-09-07 04:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0241.mp32019-09-07 04:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0242.mp32019-09-07 04:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0243.mp32019-09-07 04:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0244.mp32019-09-07 04:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0245.mp32019-09-07 04:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0246.mp32019-09-07 04:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0247.mp32019-09-07 04:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0248.mp32019-09-07 04:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0249.mp32019-09-07 04:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0250.mp32019-09-07 04:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0251.mp32019-09-07 04:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0252.mp32019-09-07 04:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0253.mp32019-09-07 04:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0254.mp32019-09-07 04:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0255.mp32019-09-07 04:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0256.mp32019-09-07 04:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0257.mp32019-09-07 04:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0258.mp32019-09-07 04:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0259.mp32019-09-07 04:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0260.mp32019-09-07 04:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0261.mp32019-09-07 04:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0262.mp32019-09-07 04:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0263.mp32019-09-07 04:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0264.mp32019-09-07 04:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0265.mp32019-09-07 04:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0266.mp32019-09-07 04:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0267.mp32019-09-07 04:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0268.mp32019-09-07 04:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0269.mp32019-09-07 04:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0270.mp32019-09-07 04:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0271.mp32019-09-07 04:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0272.mp32019-09-07 04:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0273.mp32019-09-07 04:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0274.mp32019-09-07 04:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0275.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0276.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0277.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0278.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0279.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0280.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0281.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0282.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0283.mp32019-09-07 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0284.mp32019-09-07 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0285.mp32019-09-07 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0286.mp32019-09-07 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0287.mp32019-09-07 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0288.mp32019-09-07 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0289.mp32019-09-07 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0290.mp32019-09-07 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0291.mp32019-09-07 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0292.mp32019-09-07 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0293.mp32019-09-07 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0294.mp32019-09-07 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0295.mp32019-09-07 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0296.mp32019-09-07 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0297.mp32019-09-07 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0298.mp32019-09-07 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0299.mp32019-09-07 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0300.mp32019-09-07 04:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0301.mp32019-09-07 04:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0302.mp32019-09-07 04:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0303.mp32019-09-07 04:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0304.mp32019-09-07 04:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0305.mp32019-09-07 04:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0306.mp32019-09-07 04:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0307.mp32019-09-07 04:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0308.mp32019-09-07 04:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0309.mp32019-09-07 04:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0310.mp32019-09-07 04:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0311.mp32019-09-07 04:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0312.mp32019-09-07 04:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0313.mp32019-09-07 04:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0314.mp32019-09-07 04:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0315.mp32019-09-07 04:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0316.mp32019-09-07 04:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0317.mp32019-09-07 04:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0318.mp32019-09-07 04:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0319.mp32019-09-07 04:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0320.mp32019-09-07 04:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0321.mp32019-09-07 04:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0322.mp32019-09-07 04:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0323.mp32019-09-07 04:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0324.mp32019-09-07 04:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0325.mp32019-09-07 04:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0326.mp32019-09-07 04:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0327.mp32019-09-07 04:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0328.mp32019-09-07 04:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0329.mp32019-09-07 04:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0330.mp32019-09-07 04:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0331.mp32019-09-07 04:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0332.mp32019-09-07 04:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0333.mp32019-09-07 04:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0334.mp32019-09-07 04:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0335.mp32019-09-07 04:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0336.mp32019-09-07 04:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0337.mp32019-09-07 04:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0338.mp32019-09-07 04:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0339.mp32019-09-07 04:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0340.mp32019-09-07 04:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0341.mp32019-09-07 04:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0342.mp32019-09-07 04:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0343.mp32019-09-07 04:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0344.mp32019-09-07 04:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0345.mp32019-09-07 04:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0346.mp32019-09-07 04:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0347.mp32019-09-07 04:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0348.mp32019-09-07 04:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0349.mp32019-09-07 04:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0350.mp32019-09-07 04:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0351.mp32019-09-07 04:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0352.mp32019-09-07 04:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0353.mp32019-09-07 04:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0354.mp32019-09-07 04:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0355.mp32019-09-07 04:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0356.mp32019-09-07 04:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0357.mp32019-09-07 04:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0358.mp32019-09-07 04:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0359.mp32019-09-07 04:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0360.mp32019-09-07 04:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0361.mp32019-09-07 04:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0362.mp32019-09-07 04:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0363.mp32019-09-07 04:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0364.mp32019-09-07 04:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0365.mp32019-09-07 04:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0366.mp32019-09-07 04:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0367.mp32019-09-07 04:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0368.mp32019-09-07 04:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0369.mp32019-09-07 04:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0370.mp32019-09-07 04:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0371.mp32019-09-07 04:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0372.mp32019-09-07 04:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0373.mp32019-09-07 04:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0374.mp32019-09-07 04:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0375.mp32019-09-07 04:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0376.mp32019-09-07 04:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0377.mp32019-09-07 04:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0378.mp32019-09-07 04:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0379.mp32019-09-07 04:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0380.mp32019-09-07 04:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0381.mp32019-09-07 04:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0382.mp32019-09-07 04:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0383.mp32019-09-07 04:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0384.mp32019-09-07 04:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0385.mp32019-09-07 04:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0386.mp32019-09-07 04:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0387.mp32019-09-07 04:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0388.mp32019-09-07 04:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0389.mp32019-09-07 04:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0390.mp32019-09-07 04:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0391.mp32019-09-07 04:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0392.mp32019-09-07 04:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0393.mp32019-09-07 04:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0394.mp32019-09-07 04:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0395.mp32019-09-07 04:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0396.mp32019-09-07 04:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0397.mp32019-09-07 04:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0398.mp32019-09-07 04:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0399.mp32019-09-07 04:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0400.mp32019-09-07 04:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0401.mp32019-09-07 04:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0402.mp32019-09-07 04:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0403.mp32019-09-07 04:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0404.mp32019-09-07 04:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0405.mp32019-09-07 04:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0406.mp32019-09-07 04:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0407.mp32019-09-07 04:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0408.mp32019-09-07 04:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0409.mp32019-09-07 04:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0410.mp32019-09-07 04:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0411.mp32019-09-07 04:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0412.mp32019-09-07 04:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0413.mp32019-09-07 04:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0414.mp32019-09-07 04:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0415.mp32019-09-07 04:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0416.mp32019-09-07 04:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0417.mp32019-09-07 04:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0418.mp32019-09-07 04:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0419.mp32019-09-07 04:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0420.mp32019-09-07 04:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0421.mp32019-09-07 04:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0422.mp32019-09-07 04:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0423.mp32019-09-07 04:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0424.mp32019-09-07 04:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0425.mp32019-09-07 04:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0426.mp32019-09-07 04:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0427.mp32019-09-07 04:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0428.mp32019-09-07 04:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0429.mp32019-09-07 04:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0430.mp32019-09-07 04:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0431.mp32019-09-07 04:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0432.mp32019-09-07 04:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0433.mp32019-09-07 04:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0434.mp32019-09-07 04:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0435.mp32019-09-07 04:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0436.mp32019-09-07 04:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0437.mp32019-09-07 04:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0438.mp32019-09-07 04:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0439.mp32019-09-07 04:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0440.mp32019-09-07 04:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0441.mp32019-09-07 04:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0442.mp32019-09-07 04:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0443.mp32019-09-07 04:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0444.mp32019-09-07 04:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0445.mp32019-09-07 04:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0446.mp32019-09-07 04:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0447.mp32019-09-07 04:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0448.mp32019-09-07 04:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0449.mp32019-09-07 04:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0450.mp32019-09-07 04:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0451.mp32019-09-07 04:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0452.mp32019-09-07 04:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0453.mp32019-09-07 04:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0454.mp32019-09-07 04:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0455.mp32019-09-07 04:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0456.mp32019-09-07 04:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0457.mp32019-09-07 04:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0458.mp32019-09-07 04:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0459.mp32019-09-07 04:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0460.mp32019-09-07 04:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0461.mp32019-09-07 04:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0462.mp32019-09-07 04:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0463.mp32019-09-07 04:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0464.mp32019-09-07 04:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0465.mp32019-09-07 04:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0466.mp32019-09-07 04:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0467.mp32019-09-07 04:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0468.mp32019-09-07 04:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0469.mp32019-09-07 04:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0470.mp32019-09-07 04:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0471.mp32019-09-07 04:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0472.mp32019-09-07 04:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0473.mp32019-09-07 04:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0474.mp32019-09-07 04:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0475.mp32019-09-07 04:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0476.mp32019-09-07 04:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0477.mp32019-09-07 04:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0478.mp32019-09-07 04:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0479.mp32019-09-07 04:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0480.mp32019-09-07 04:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0481.mp32019-09-07 04:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0482.mp32019-09-07 04:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0483.mp32019-09-07 04:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0484.mp32019-09-07 04:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0485.mp32019-09-07 04:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0486.mp32019-09-07 04:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0487.mp32019-09-07 04:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0488.mp32019-09-07 04:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0489.mp32019-09-07 04:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0490.mp32019-09-07 04:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0491.mp32019-09-07 04:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0492.mp32019-09-07 04:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0493.mp32019-09-07 04:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0494.mp32019-09-07 04:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0495.mp32019-09-07 04:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0496.mp32019-09-07 04:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0497.mp32019-09-07 04:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0498.mp32019-09-07 04:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0499.mp32019-09-07 04:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0500.mp32019-09-07 04:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0501.mp32019-09-07 04:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0502.mp32019-09-07 04:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0503.mp32019-09-07 04:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0504.mp32019-09-07 04:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0505.mp32019-09-07 04:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0506.mp32019-09-07 04:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0507.mp32019-09-07 04:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0508.mp32019-09-07 04:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0509.mp32019-09-07 04:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0510.mp32019-09-07 04:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0511.mp32019-09-07 04:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0512.mp32019-09-07 04:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0513.mp32019-09-07 04:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0514.mp32019-09-07 04:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0515.mp32019-09-07 04:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0516.mp32019-09-07 04:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0517.mp32019-09-07 04:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0518.mp32019-09-07 04:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0519.mp32019-09-07 04:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0520.mp32019-09-07 04:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0521.mp32019-09-07 04:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0522.mp32019-09-07 04:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0523.mp32019-09-07 04:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0524.mp32019-09-07 04:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0525.mp32019-09-07 04:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0526.mp32019-09-07 04:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0527.mp32019-09-07 04:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0528.mp32019-09-07 04:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0529.mp32019-09-07 04:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0530.mp32019-09-07 04:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0531.mp32019-09-07 04:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0532.mp32019-09-07 04:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0533.mp32019-09-07 04:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0534.mp32019-09-07 04:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0535.mp32019-09-07 04:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0536.mp32019-09-07 04:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0537.mp32019-09-07 04:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0538.mp32019-09-07 04:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0539.mp32019-09-07 04:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0540.mp32019-09-07 04:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0541.mp32019-09-07 04:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0542.mp32019-09-07 04:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0543.mp32019-09-07 04:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0544.mp32019-09-07 04:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0545.mp32019-09-07 04:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0546.mp32019-09-07 04:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0547.mp32019-09-07 04:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0548.mp32019-09-07 04:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0549.mp32019-09-07 04:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0550.mp32019-09-07 04:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0551.mp32019-09-07 04:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0552.mp32019-09-07 04:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0553.mp32019-09-07 04:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0554.mp32019-09-07 04:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0555.mp32019-09-07 04:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0556.mp32019-09-07 04:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0557.mp32019-09-07 04:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0558.mp32019-09-07 05:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0559.mp32019-09-07 05:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0560.mp32019-09-07 05:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0561.mp32019-09-07 05:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0562.mp32019-09-07 05:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0563.mp32019-09-07 05:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0564.mp32019-09-07 05:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0565.mp32019-09-07 05:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0566.mp32019-09-07 05:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0567.mp32019-09-07 05:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0568.mp32019-09-07 05:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0569.mp32019-09-07 05:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0570.mp32019-09-07 05:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0571.mp32019-09-07 05:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0572.mp32019-09-07 05:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0573.mp32019-09-07 05:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0574.mp32019-09-07 05:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0575.mp32019-09-07 05:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0576.mp32019-09-07 05:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0577.mp32019-09-07 05:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0578.mp32019-09-07 05:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0579.mp32019-09-07 05:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0580.mp32019-09-07 05:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0581.mp32019-09-07 05:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0582.mp32019-09-07 05:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0583.mp32019-09-07 05:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0584.mp32019-09-07 05:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0585.mp32019-09-07 05:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0586.mp32019-09-07 05:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0587.mp32019-09-07 05:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0588.mp32019-09-07 05:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0589.mp32019-09-07 05:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0590.mp32019-09-07 05:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0591.mp32019-09-07 05:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0592.mp32019-09-07 05:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0593.mp32019-09-07 05:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0594.mp32019-09-07 05:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0595.mp32019-09-07 05:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0596.mp32019-09-07 05:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0597.mp32019-09-07 05:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0598.mp32019-09-07 05:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0599.mp32019-09-07 05:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0600.mp32019-09-07 05:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0601.mp32019-09-07 05:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0602.mp32019-09-07 05:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0603.mp32019-09-07 05:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0604.mp32019-09-07 05:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0605.mp32019-09-07 05:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0606.mp32019-09-07 05:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0607.mp32019-09-07 05:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0608.mp32019-09-07 05:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0609.mp32019-09-07 05:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0610.mp32019-09-07 05:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0611.mp32019-09-07 05:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0612.mp32019-09-07 05:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0613.mp32019-09-07 05:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0614.mp32019-09-07 05:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0615.mp32019-09-07 05:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0616.mp32019-09-07 05:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0617.mp32019-09-07 05:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0618.mp32019-09-07 05:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0619.mp32019-09-07 05:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0620.mp32019-09-07 05:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0621.mp32019-09-07 05:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0622.mp32019-09-07 05:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0623.mp32019-09-07 05:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0624.mp32019-09-07 05:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0625.mp32019-09-07 05:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0626.mp32019-09-07 05:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0627.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0628.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0629.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0630.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0631.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0632.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0633.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0634.mp32019-09-07 05:11
 • van-the-chi-ton-chuong-0635.mp32019-09-07 05:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0636.mp32019-09-07 05:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0637.mp32019-09-07 05:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0638.mp32019-09-07 05:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0639.mp32019-09-07 05:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0640.mp32019-09-07 05:12
 • van-the-chi-ton-chuong-0641.mp32019-09-07 05:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0642.mp32019-09-07 05:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0643.mp32019-09-07 05:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0644.mp32019-09-07 05:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0645.mp32019-09-07 05:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0646.mp32019-09-07 05:13
 • van-the-chi-ton-chuong-0647.mp32019-09-07 05:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0648.mp32019-09-07 05:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0649.mp32019-09-07 05:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0650.mp32019-09-07 05:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0651.mp32019-09-07 05:14
 • van-the-chi-ton-chuong-0652.mp32019-09-07 05:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0653.mp32019-09-07 05:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0654.mp32019-09-07 05:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0655.mp32019-09-07 05:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0656.mp32019-09-07 05:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0657.mp32019-09-07 05:15
 • van-the-chi-ton-chuong-0658.mp32019-09-07 05:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0659.mp32019-09-07 05:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0660.mp32019-09-07 05:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0661.mp32019-09-07 05:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0662.mp32019-09-07 05:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0663.mp32019-09-07 05:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0664.mp32019-09-07 05:16
 • van-the-chi-ton-chuong-0665.mp32019-09-07 05:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0666.mp32019-09-07 05:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0667.mp32019-09-07 05:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0668.mp32019-09-07 05:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0669.mp32019-09-07 05:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0670.mp32019-09-07 05:17
 • van-the-chi-ton-chuong-0671.mp32019-09-07 05:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0672.mp32019-09-07 05:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0673.mp32019-09-07 05:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0674.mp32019-09-07 05:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0675.mp32019-09-07 05:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0676.mp32019-09-07 05:18
 • van-the-chi-ton-chuong-0677.mp32019-09-07 05:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0678.mp32019-09-07 05:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0679.mp32019-09-07 05:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0680.mp32019-09-07 05:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0681.mp32019-09-07 05:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0682.mp32019-09-07 05:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0683.mp32019-09-07 05:19
 • van-the-chi-ton-chuong-0684.mp32019-09-07 05:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0685.mp32019-09-07 05:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0686.mp32019-09-07 05:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0687.mp32019-09-07 05:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0688.mp32019-09-07 05:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0689.mp32019-09-07 05:20
 • van-the-chi-ton-chuong-0690.mp32019-09-07 05:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0691.mp32019-09-07 05:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0692.mp32019-09-07 05:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0693.mp32019-09-07 05:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0694.mp32019-09-07 05:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0695.mp32019-09-07 05:21
 • van-the-chi-ton-chuong-0696.mp32019-09-07 05:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0697.mp32019-09-07 05:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0698.mp32019-09-07 05:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0699.mp32019-09-07 05:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0700.mp32019-09-07 05:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0701.mp32019-09-07 05:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0702.mp32019-09-07 05:22
 • van-the-chi-ton-chuong-0703.mp32019-09-07 05:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0704.mp32019-09-07 05:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0705.mp32019-09-07 05:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0706.mp32019-09-07 05:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0707.mp32019-09-07 05:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0708.mp32019-09-07 05:23
 • van-the-chi-ton-chuong-0709.mp32019-09-07 05:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0710.mp32019-09-07 05:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0711.mp32019-09-07 05:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0712.mp32019-09-07 05:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0713.mp32019-09-07 05:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0714.mp32019-09-07 05:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0715.mp32019-09-07 05:24
 • van-the-chi-ton-chuong-0716.mp32019-09-07 05:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0717.mp32019-09-07 05:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0718.mp32019-09-07 05:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0719.mp32019-09-07 05:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0720.mp32019-09-07 05:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0721.mp32019-09-07 05:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0722.mp32019-09-07 05:25
 • van-the-chi-ton-chuong-0723.mp32019-09-07 05:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0724.mp32019-09-07 05:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0725.mp32019-09-07 05:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0726.mp32019-09-07 05:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0727.mp32019-09-07 05:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0728.mp32019-09-07 05:26
 • van-the-chi-ton-chuong-0729.mp32019-09-07 05:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0730.mp32019-09-07 05:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0731.mp32019-09-07 05:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0732.mp32019-09-07 05:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0733.mp32019-09-07 05:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0734.mp32019-09-07 05:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0735.mp32019-09-07 05:27
 • van-the-chi-ton-chuong-0736.mp32019-09-07 05:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0737.mp32019-09-07 05:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0738.mp32019-09-07 05:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0739.mp32019-09-07 05:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0740.mp32019-09-07 05:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0741.mp32019-09-07 05:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0742.mp32019-09-07 05:28
 • van-the-chi-ton-chuong-0743.mp32019-09-07 05:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0744.mp32019-09-07 05:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0745.mp32019-09-07 05:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0746.mp32019-09-07 05:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0747.mp32019-09-07 05:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0748.mp32019-09-07 05:29
 • van-the-chi-ton-chuong-0749.mp32019-09-07 05:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0750.mp32019-09-07 05:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0751.mp32019-09-07 05:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0752.mp32019-09-07 05:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0753.mp32019-09-07 05:30
 • van-the-chi-ton-chuong-0754.mp32019-09-07 05:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0755.mp32019-09-07 05:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0756.mp32019-09-07 05:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0757.mp32019-09-07 05:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0758.mp32019-09-07 05:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0759.mp32019-09-07 05:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0760.mp32019-09-07 05:31
 • van-the-chi-ton-chuong-0761.mp32019-09-07 05:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0762.mp32019-09-07 05:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0763.mp32019-09-07 05:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0764.mp32019-09-07 05:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0765.mp32019-09-07 05:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0766.mp32019-09-07 05:32
 • van-the-chi-ton-chuong-0767.mp32019-09-07 05:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0768.mp32019-09-07 05:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0769.mp32019-09-07 05:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0770.mp32019-09-07 05:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0771.mp32019-09-07 05:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0772.mp32019-09-07 05:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0773.mp32019-09-07 05:33
 • van-the-chi-ton-chuong-0774.mp32019-09-07 05:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0775.mp32019-09-07 05:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0776.mp32019-09-07 05:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0777.mp32019-09-07 05:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0778.mp32019-09-07 05:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0779.mp32019-09-07 05:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0780.mp32019-09-07 05:34
 • van-the-chi-ton-chuong-0781.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0782.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0783.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0784.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0785.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0786.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0787.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0788.mp32019-09-07 05:35
 • van-the-chi-ton-chuong-0789.mp32019-09-07 05:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0790.mp32019-09-07 05:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0791.mp32019-09-07 05:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0792.mp32019-09-07 05:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0793.mp32019-09-07 05:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0794.mp32019-09-07 05:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0795.mp32019-09-07 05:36
 • van-the-chi-ton-chuong-0796.mp32019-09-07 05:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0797.mp32019-09-07 05:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0798.mp32019-09-07 05:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0799.mp32019-09-07 05:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0800.mp32019-09-07 05:37
 • van-the-chi-ton-chuong-0801.mp32019-09-07 05:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0802.mp32019-09-07 05:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0803.mp32019-09-07 05:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0804.mp32019-09-07 05:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0805.mp32019-09-07 05:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0806.mp32019-09-07 05:38
 • van-the-chi-ton-chuong-0807.mp32019-09-07 05:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0808.mp32019-09-07 05:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0809.mp32019-09-07 05:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0810.mp32019-09-07 05:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0811.mp32019-09-07 05:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0812.mp32019-09-07 05:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0813.mp32019-09-07 05:39
 • van-the-chi-ton-chuong-0814.mp32019-09-07 05:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0815.mp32019-09-07 05:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0816.mp32019-09-07 05:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0817.mp32019-09-07 05:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0818.mp32019-09-07 05:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0819.mp32019-09-07 05:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0820.mp32019-09-07 05:40
 • van-the-chi-ton-chuong-0821.mp32019-09-07 05:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0822.mp32019-09-07 05:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0823.mp32019-09-07 05:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0824.mp32019-09-07 05:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0825.mp32019-09-07 05:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0826.mp32019-09-07 05:41
 • van-the-chi-ton-chuong-0827.mp32019-09-07 05:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0828.mp32019-09-07 05:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0829.mp32019-09-07 05:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0830.mp32019-09-07 05:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0831.mp32019-09-07 05:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0832.mp32019-09-07 05:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0833.mp32019-09-07 05:42
 • van-the-chi-ton-chuong-0834.mp32019-09-07 05:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0835.mp32019-09-07 05:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0836.mp32019-09-07 05:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0837.mp32019-09-07 05:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0838.mp32019-09-07 05:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0839.mp32019-09-07 05:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0840.mp32019-09-07 05:43
 • van-the-chi-ton-chuong-0841.mp32019-09-07 05:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0842.mp32019-09-07 05:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0843.mp32019-09-07 05:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0844.mp32019-09-07 05:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0845.mp32019-09-07 05:44
 • van-the-chi-ton-chuong-0846.mp32019-09-07 05:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0847.mp32019-09-07 05:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0848.mp32019-09-07 05:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0849.mp32019-09-07 05:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0850.mp32019-09-07 05:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0851.mp32019-09-07 05:45
 • van-the-chi-ton-chuong-0852.mp32019-09-07 05:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0853.mp32019-09-07 05:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0854.mp32019-09-07 05:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0855.mp32019-09-07 05:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0856.mp32019-09-07 05:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0857.mp32019-09-07 05:46
 • van-the-chi-ton-chuong-0858.mp32019-09-07 05:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0859.mp32019-09-07 05:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0860.mp32019-09-07 05:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0861.mp32019-09-07 05:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0862.mp32019-09-07 05:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0863.mp32019-09-07 05:47
 • van-the-chi-ton-chuong-0864.mp32019-09-07 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0865.mp32019-09-07 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0866.mp32019-09-07 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0867.mp32019-09-07 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0868.mp32019-09-07 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0869.mp32019-09-07 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-0870.mp32019-09-07 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0871.mp32019-09-07 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0872.mp32019-09-07 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0873.mp32019-09-07 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0874.mp32019-09-07 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0875.mp32019-09-07 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-0876.mp32019-09-07 05:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0877.mp32019-09-07 05:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0878.mp32019-09-07 05:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0879.mp32019-09-07 05:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0880.mp32019-09-07 05:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0881.mp32019-09-07 05:50
 • van-the-chi-ton-chuong-0882.mp32019-09-07 05:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0883.mp32019-09-07 05:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0884.mp32019-09-07 05:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0885.mp32019-09-07 05:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0886.mp32019-09-07 05:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0887.mp32019-09-07 05:51
 • van-the-chi-ton-chuong-0888.mp32019-09-07 05:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0889.mp32019-09-07 05:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0890.mp32019-09-07 05:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0891.mp32019-09-07 05:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0892.mp32019-09-07 05:52
 • van-the-chi-ton-chuong-0893.mp32019-09-07 05:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0894.mp32019-09-07 05:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0895.mp32019-09-07 05:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0896.mp32019-09-07 05:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0897.mp32019-09-07 05:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0898.mp32019-09-07 05:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0899.mp32019-09-07 05:53
 • van-the-chi-ton-chuong-0900.mp32019-09-07 05:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0901.mp32019-09-07 05:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0902.mp32019-09-07 05:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0903.mp32019-09-07 05:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0904.mp32019-09-07 05:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0905.mp32019-09-07 05:54
 • van-the-chi-ton-chuong-0906.mp32019-09-07 05:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0907.mp32019-09-07 05:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0908.mp32019-09-07 05:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0909.mp32019-09-07 05:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0910.mp32019-09-07 05:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0911.mp32019-09-07 05:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0912.mp32019-09-07 05:55
 • van-the-chi-ton-chuong-0913.mp32019-09-07 05:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0914.mp32019-09-07 05:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0915.mp32019-09-07 05:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0916.mp32019-09-07 05:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0917.mp32019-09-07 05:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0918.mp32019-09-07 05:56
 • van-the-chi-ton-chuong-0919.mp32019-09-07 05:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0920.mp32019-09-07 05:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0921.mp32019-09-07 05:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0922.mp32019-09-07 05:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0923.mp32019-09-07 05:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0924.mp32019-09-07 05:57
 • van-the-chi-ton-chuong-0925.mp32019-09-07 05:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0926.mp32019-09-07 05:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0927.mp32019-09-07 05:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0928.mp32019-09-07 05:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0929.mp32019-09-07 05:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0930.mp32019-09-07 05:58
 • van-the-chi-ton-chuong-0931.mp32019-09-07 05:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0932.mp32019-09-07 05:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0933.mp32019-09-07 05:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0934.mp32019-09-07 05:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0935.mp32019-09-07 05:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0936.mp32019-09-07 05:59
 • van-the-chi-ton-chuong-0937.mp32019-09-07 06:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0938.mp32019-09-07 06:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0939.mp32019-09-07 06:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0940.mp32019-09-07 06:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0941.mp32019-09-07 06:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0942.mp32019-09-07 06:00
 • van-the-chi-ton-chuong-0943.mp32019-09-07 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0944.mp32019-09-07 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0945.mp32019-09-07 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0946.mp32019-09-07 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0947.mp32019-09-07 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0948.mp32019-09-07 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-0949.mp32019-09-07 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0950.mp32019-09-07 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0951.mp32019-09-07 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0952.mp32019-09-07 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0953.mp32019-09-07 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0954.mp32019-09-07 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-0955.mp32019-09-07 06:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0956.mp32019-09-07 06:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0957.mp32019-09-07 06:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0958.mp32019-09-07 06:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0959.mp32019-09-07 06:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0960.mp32019-09-07 06:03
 • van-the-chi-ton-chuong-0961.mp32019-09-07 06:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0962.mp32019-09-07 06:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0963.mp32019-09-07 06:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0964.mp32019-09-07 06:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0965.mp32019-09-07 06:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0966.mp32019-09-07 06:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0967.mp32019-09-07 06:04
 • van-the-chi-ton-chuong-0968.mp32019-09-07 06:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0969.mp32019-09-07 06:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0970.mp32019-09-07 06:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0971.mp32019-09-07 06:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0972.mp32019-09-07 06:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0973.mp32019-09-07 06:05
 • van-the-chi-ton-chuong-0974.mp32019-09-07 06:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0975.mp32019-09-07 06:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0976.mp32019-09-07 06:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0977.mp32019-09-07 06:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0978.mp32019-09-07 06:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0979.mp32019-09-07 06:06
 • van-the-chi-ton-chuong-0980.mp32019-09-07 06:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0981.mp32019-09-07 06:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0982.mp32019-09-07 06:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0983.mp32019-09-07 06:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0984.mp32019-09-07 06:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0985.mp32019-09-07 06:07
 • van-the-chi-ton-chuong-0986.mp32019-09-07 06:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0987.mp32019-09-07 06:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0988.mp32019-09-07 06:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0989.mp32019-09-07 06:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0990.mp32019-09-07 06:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0991.mp32019-09-07 06:08
 • van-the-chi-ton-chuong-0992.mp32019-09-07 06:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0993.mp32019-09-07 06:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0994.mp32019-09-07 06:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0995.mp32019-09-07 06:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0996.mp32019-09-07 06:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0997.mp32019-09-07 06:09
 • van-the-chi-ton-chuong-0998.mp32019-09-07 06:10
 • van-the-chi-ton-chuong-0999.mp32019-09-07 06:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1000.mp32019-09-07 06:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1001.mp32019-09-07 06:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1002.mp32019-09-07 06:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1003.mp32019-09-07 06:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1004.mp32019-09-07 06:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1005.mp32019-09-07 06:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1006.mp32019-09-07 06:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1007.mp32019-09-07 06:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1008.mp32019-09-07 06:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1009.mp32019-09-07 06:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1010.mp32019-09-07 06:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1011.mp32019-09-07 06:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1012.mp32019-09-07 06:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1013.mp32019-09-07 06:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1014.mp32019-09-07 06:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1015.mp32019-09-07 06:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1016.mp32019-09-07 06:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1017.mp32019-09-07 06:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1018.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1019.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1020.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1021.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1022.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1023.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1024.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1025.mp32019-09-07 06:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1026.mp32019-09-07 06:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1027.mp32019-09-07 06:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1028.mp32019-09-07 06:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1029.mp32019-09-07 06:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1030.mp32019-09-07 06:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1031.mp32019-09-07 06:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1032.mp32019-09-07 06:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1033.mp32019-09-07 06:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1034.mp32019-09-07 06:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1035.mp32019-09-07 06:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1036.mp32019-09-07 06:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1037.mp32019-09-07 06:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1038.mp32019-09-07 06:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1039.mp32019-09-07 06:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1040.mp32019-09-07 06:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1041.mp32019-09-07 06:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1042.mp32019-09-07 06:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1043.mp32019-09-07 06:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1044.mp32019-09-07 06:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1045.mp32019-09-07 06:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1046.mp32019-09-07 06:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1047.mp32019-09-07 06:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1048.mp32019-09-07 06:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1049.mp32019-09-07 06:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1050.mp32019-09-07 06:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1051.mp32019-09-07 06:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1052.mp32019-09-07 06:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1053.mp32019-09-07 06:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1054.mp32019-09-07 06:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1055.mp32019-09-07 06:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1056.mp32019-09-07 06:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1057.mp32019-09-07 06:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1058.mp32019-09-07 06:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1059.mp32019-09-07 06:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1060.mp32019-09-07 06:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1061.mp32019-09-07 06:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1062.mp32019-09-07 06:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1063.mp32019-09-07 06:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1064.mp32019-09-07 06:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1065.mp32019-09-07 06:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1066.mp32019-09-07 06:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1067.mp32019-09-07 06:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1068.mp32019-09-07 06:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1069.mp32019-09-07 06:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1070.mp32019-09-07 06:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1071.mp32019-09-07 06:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1072.mp32019-09-07 06:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1073.mp32019-09-07 06:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1074.mp32019-09-07 06:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1075.mp32019-09-07 06:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1076.mp32019-09-07 06:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1077.mp32019-09-07 06:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1078.mp32019-09-07 06:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1079.mp32019-09-07 06:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1080.mp32019-09-07 06:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1081.mp32019-09-07 06:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1082.mp32019-09-07 06:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1083.mp32019-09-07 06:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1084.mp32019-09-07 06:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1085.mp32019-09-07 06:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1086.mp32019-09-07 06:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1087.mp32019-09-07 06:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1088.mp32019-09-07 06:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1089.mp32019-09-07 06:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1090.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1091.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1092.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1093.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1094.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1095.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1096.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1097.mp32019-09-07 06:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1098.mp32019-09-07 06:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1099.mp32019-09-07 06:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1100.mp32019-09-07 06:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1101.mp32019-09-07 06:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1102.mp32019-09-07 06:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1103.mp32019-09-07 06:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1104.mp32019-09-07 06:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1105.mp32019-09-07 06:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1106.mp32019-09-07 06:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1107.mp32019-09-07 06:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1108.mp32019-09-07 06:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1109.mp32019-09-07 06:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1110.mp32019-09-07 06:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1111.mp32019-09-07 06:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1112.mp32019-09-07 06:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1113.mp32019-09-07 06:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1114.mp32019-09-07 06:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1115.mp32019-09-07 06:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1116.mp32019-09-07 06:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1117.mp32019-09-07 06:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1118.mp32019-09-07 06:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1119.mp32019-09-07 06:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1120.mp32019-09-07 06:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1121.mp32019-09-07 06:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1122.mp32019-09-07 06:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1123.mp32019-09-07 06:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1124.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1125.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1126.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1127.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1128.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1129.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1130.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1131.mp32019-09-07 06:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1132.mp32019-09-07 06:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1133.mp32019-09-07 06:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1134.mp32019-09-07 06:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1135.mp32019-09-07 06:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1136.mp32019-09-07 06:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1137.mp32019-09-07 06:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1138.mp32019-09-07 06:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1139.mp32019-09-07 06:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1140.mp32019-09-07 06:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1141.mp32019-09-07 06:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1142.mp32019-09-07 06:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1143.mp32019-09-07 06:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1144.mp32019-09-07 06:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1145.mp32019-09-07 06:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1146.mp32019-09-07 06:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1147.mp32019-09-07 06:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1148.mp32019-09-07 06:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1149.mp32019-09-07 06:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1150.mp32019-09-07 06:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1151.mp32019-09-07 06:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1152.mp32019-09-07 06:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1153.mp32019-09-07 06:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1154.mp32019-09-07 06:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1155.mp32019-09-07 06:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1156.mp32019-09-07 06:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1157.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1158.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1159.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1160.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1161.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1162.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1163.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1164.mp32019-09-07 06:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1165.mp32019-09-07 06:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1166.mp32019-09-07 06:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1167.mp32019-09-07 06:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1168.mp32019-09-07 06:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1169.mp32019-09-07 06:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1170.mp32019-09-07 06:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1171.mp32019-09-07 06:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1172.mp32019-09-07 06:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1173.mp32019-09-07 06:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1174.mp32019-09-07 06:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1175.mp32019-09-07 06:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1176.mp32019-09-07 06:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1177.mp32019-09-07 06:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1178.mp32019-09-07 06:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1179.mp32019-09-07 06:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1180.mp32019-09-07 06:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1181.mp32019-09-07 06:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1182.mp32019-09-07 06:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1183.mp32019-09-07 06:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1184.mp32019-09-07 06:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1185.mp32019-09-07 06:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1186.mp32019-09-07 06:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1187.mp32019-09-07 06:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1188.mp32019-09-07 06:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1189.mp32019-09-07 06:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1190.mp32019-09-07 06:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1191.mp32019-09-07 06:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1192.mp32019-09-07 06:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1193.mp32019-09-07 06:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1194.mp32019-09-07 06:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1195.mp32019-09-07 06:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1196.mp32019-09-07 06:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1197.mp32019-09-07 06:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1198.mp32019-09-07 06:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1199.mp32019-09-07 06:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1200.mp32019-09-07 06:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1201.mp32019-09-07 06:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1202.mp32019-09-07 06:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1203.mp32019-09-07 06:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1204.mp32019-09-07 06:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1205.mp32019-09-07 06:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1206.mp32019-09-07 06:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1207.mp32019-09-07 06:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1208.mp32019-09-07 06:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1209.mp32019-09-07 06:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1210.mp32019-09-07 06:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1211.mp32019-09-07 06:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1212.mp32019-09-07 06:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1213.mp32019-09-07 06:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1214.mp32019-09-07 06:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1215.mp32019-09-07 06:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1216.mp32019-09-07 06:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1217.mp32019-09-07 06:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1218.mp32019-09-07 06:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1219.mp32019-09-07 06:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1220.mp32019-09-07 06:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1221.mp32019-09-07 06:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1222.mp32019-09-07 06:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1223.mp32019-09-07 06:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1224.mp32019-09-07 06:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1225.mp32019-09-07 06:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1226.mp32019-09-07 06:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1227.mp32019-09-07 06:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1228.mp32019-09-07 06:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1229.mp32019-09-07 06:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1230.mp32019-09-07 06:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1231.mp32019-09-07 06:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1232.mp32019-09-07 06:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1233.mp32019-09-07 06:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1234.mp32019-09-07 06:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1235.mp32019-09-07 06:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1236.mp32019-09-07 06:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1237.mp32019-09-07 06:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1238.mp32019-09-07 06:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1239.mp32019-09-07 06:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1240.mp32019-09-07 06:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1241.mp32019-09-07 06:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1242.mp32019-09-07 06:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1243.mp32019-09-07 06:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1244.mp32019-09-07 06:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1245.mp32019-09-07 06:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1246.mp32019-09-07 06:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1247.mp32019-09-07 06:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1248.mp32019-09-07 06:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1249.mp32019-09-07 06:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1250.mp32019-09-07 06:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1251.mp32019-09-07 06:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1252.mp32019-09-07 06:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1253.mp32019-09-07 06:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1254.mp32019-09-07 06:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1255.mp32019-09-07 06:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1256.mp32019-09-07 06:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1257.mp32019-09-07 06:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1258.mp32019-09-07 06:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1259.mp32019-09-07 06:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1260.mp32019-09-07 06:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1261.mp32019-09-07 06:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1262.mp32019-09-07 06:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1263.mp32019-09-07 06:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1264.mp32019-09-07 06:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1265.mp32019-09-07 06:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1266.mp32019-09-07 06:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1267.mp32019-09-07 06:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1268.mp32019-09-07 06:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1269.mp32019-09-07 06:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1270.mp32019-09-07 06:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1271.mp32019-09-14 10:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1272.mp32019-09-14 10:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1273.mp32019-09-14 10:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1274.mp32019-09-14 10:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1275.mp32019-09-14 10:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1276.mp32019-09-14 10:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1277.mp32019-09-14 10:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1278.mp32019-09-14 10:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1279.mp32019-09-14 10:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1280.mp32019-09-14 10:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1281.mp32019-09-14 10:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1282.mp32019-09-14 10:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1283.mp32019-09-14 10:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1284.mp32019-09-14 10:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1285.mp32019-09-14 10:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1286.mp32019-09-14 10:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1287.mp32019-09-14 10:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1288.mp32019-09-14 10:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1289.mp32019-09-14 10:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1290.mp32019-09-14 10:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1291.mp32019-09-14 10:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1292.mp32019-09-14 10:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1293.mp32019-09-14 10:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1294.mp32019-09-14 10:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1295.mp32019-09-14 10:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1296.mp32019-09-14 10:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1297.mp32019-09-14 10:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1298.mp32019-09-14 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1299.mp32019-09-14 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1300.mp32019-09-14 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1301.mp32019-09-14 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1302.mp32019-09-14 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1303.mp32019-09-14 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1304.mp32019-09-14 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1305.mp32019-09-14 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1306.mp32019-09-14 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1307.mp32019-09-14 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1308.mp32019-09-14 10:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1309.mp32019-09-14 10:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1310.mp32019-09-14 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1311.mp32019-09-14 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1312.mp32019-09-14 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1313.mp32019-09-14 10:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1314.mp32019-09-14 10:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1315.mp32019-09-14 10:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1316.mp32019-09-14 10:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1317.mp32019-09-14 10:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1318.mp32019-09-14 10:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1319.mp32019-09-14 10:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1320.mp32019-09-14 10:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1321.mp32019-09-14 10:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1322.mp32019-09-14 10:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1323.mp32019-09-14 10:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1324.mp32019-09-14 10:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1325.mp32019-09-14 10:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1326.mp32019-09-14 10:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1327.mp32019-09-14 10:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1328.mp32019-09-14 10:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1329.mp32019-09-14 10:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1330.mp32019-09-14 10:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1331.mp32019-09-14 10:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1332.mp32019-09-14 10:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1333.mp32019-09-14 10:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1334.mp32019-09-14 10:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1335.mp32019-09-14 10:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1336.mp32019-09-14 10:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1337.mp32019-09-14 10:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1338.mp32019-09-14 10:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1339.mp32019-09-14 10:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1340.mp32019-09-14 10:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1341.mp32019-09-14 10:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1342.mp32019-09-14 10:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1343.mp32019-09-14 10:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1344.mp32019-09-14 10:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1345.mp32019-09-14 10:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1346.mp32019-09-14 10:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1347.mp32019-09-14 10:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1348.mp32019-09-14 10:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1349.mp32019-09-14 10:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1350.mp32019-09-14 10:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1351.mp32019-09-14 10:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1352.mp32019-09-14 10:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1353.mp32019-09-14 10:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1354.mp32019-09-14 10:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1355.mp32019-09-14 10:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1356.mp32019-09-14 10:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1357.mp32019-09-14 10:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1358.mp32019-09-14 10:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1359.mp32019-09-14 10:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1360.mp32019-09-14 10:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1361.mp32019-09-14 10:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1362.mp32019-09-14 10:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1363.mp32019-09-14 10:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1364.mp32019-09-14 10:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1365.mp32019-09-14 10:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1366.mp32019-09-14 10:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1367.mp32019-09-14 10:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1368.mp32019-09-14 10:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1369.mp32019-09-14 10:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1370.mp32019-09-14 10:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1371.mp32019-09-14 10:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1372.mp32019-09-14 10:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1373.mp32019-09-14 10:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1374.mp32019-09-14 10:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1375.mp32019-09-14 10:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1376.mp32019-09-14 10:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1377.mp32019-09-14 10:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1378.mp32019-09-14 10:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1379.mp32019-09-14 10:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1380.mp32019-09-14 10:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1381.mp32019-09-14 10:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1382.mp32019-09-14 10:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1383.mp32019-09-14 10:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1384.mp32019-09-14 10:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1385.mp32019-09-14 10:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1386.mp32019-09-14 10:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1387.mp32019-09-14 10:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1388.mp32019-09-14 10:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1389.mp32019-09-14 10:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1390.mp32019-09-14 10:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1391.mp32019-09-14 10:52
 • van-the-chi-ton-chuong-1392.mp32019-09-14 10:52
 • van-the-chi-ton-chuong-1393.mp32019-09-14 10:52
 • van-the-chi-ton-chuong-1394.mp32019-09-14 10:52
 • van-the-chi-ton-chuong-1395.mp32019-09-14 10:53
 • van-the-chi-ton-chuong-1396.mp32019-09-14 10:53
 • van-the-chi-ton-chuong-1397.mp32019-09-14 10:53
 • van-the-chi-ton-chuong-1398.mp32019-09-14 10:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1399.mp32019-09-14 10:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1400.mp32019-09-14 10:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1401.mp32019-09-14 10:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1402.mp32019-09-14 10:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1403.mp32019-09-14 10:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1404.mp32019-09-14 10:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1405.mp32019-09-14 10:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1406.mp32019-09-14 10:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1407.mp32019-09-14 10:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1408.mp32019-09-14 10:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1409.mp32019-09-14 10:58
 • van-the-chi-ton-chuong-1410.mp32019-09-14 10:58
 • van-the-chi-ton-chuong-1411.mp32019-09-14 10:58
 • van-the-chi-ton-chuong-1412.mp32019-09-14 10:59
 • van-the-chi-ton-chuong-1413.mp32019-09-14 10:59
 • van-the-chi-ton-chuong-1414.mp32019-09-14 11:00
 • van-the-chi-ton-chuong-1415.mp32019-09-14 11:00
 • van-the-chi-ton-chuong-1416.mp32019-09-14 11:00
 • van-the-chi-ton-chuong-1417.mp32019-09-14 11:01
 • van-the-chi-ton-chuong-1418.mp32019-09-14 11:01
 • van-the-chi-ton-chuong-1419.mp32019-09-14 11:01
 • van-the-chi-ton-chuong-1420.mp32019-09-14 11:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1421.mp32019-09-14 11:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1422.mp32019-09-14 11:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1423.mp32019-09-14 11:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1424.mp32019-09-14 11:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1425.mp32019-09-14 11:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1426.mp32019-09-14 11:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1427.mp32019-09-14 11:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1428.mp32019-09-14 11:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1429.mp32019-09-14 11:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1430.mp32019-09-14 11:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1431.mp32019-09-14 11:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1432.mp32019-09-14 11:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1433.mp32019-09-14 11:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1434.mp32019-09-14 11:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1435.mp32019-09-14 11:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1436.mp32019-09-14 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1437.mp32019-09-14 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1438.mp32019-09-14 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1439.mp32019-09-14 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1440.mp32019-09-14 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1441.mp32019-09-14 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1442.mp32019-09-14 11:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1443.mp32019-09-14 11:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1444.mp32019-09-14 11:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1445.mp32019-09-14 11:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1446.mp32019-09-14 11:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1447.mp32019-09-14 11:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1448.mp32019-09-14 11:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1449.mp32019-09-14 11:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1450.mp32019-09-14 11:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1451.mp32019-09-14 11:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1452.mp32019-09-14 11:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1453.mp32019-09-14 11:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1454.mp32019-09-14 11:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1455.mp32019-09-14 11:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1456.mp32019-09-14 11:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1457.mp32019-09-14 11:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1458.mp32019-09-14 11:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1459.mp32019-09-14 11:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1460.mp32019-09-14 11:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1461.mp32019-09-14 11:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1462.mp32019-09-14 11:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1463.mp32019-09-14 11:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1464.mp32019-09-14 11:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1465.mp32019-09-14 11:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1466.mp32019-09-14 11:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1467.mp32019-09-14 11:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1468.mp32019-09-14 11:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1469.mp32019-09-14 11:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1470.mp32019-09-14 11:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1471.mp32019-09-14 11:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1472.mp32019-09-14 11:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1473.mp32019-09-14 11:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1474.mp32019-09-14 11:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1475.mp32019-09-14 11:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1476.mp32019-09-14 11:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1477.mp32019-09-14 11:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1478.mp32019-09-14 11:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1479.mp32019-09-14 11:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1480.mp32019-09-14 11:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1481.mp32019-09-14 11:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1482.mp32019-09-14 11:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1483.mp32019-09-14 11:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1484.mp32019-09-14 11:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1485.mp32019-09-14 11:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1486.mp32019-09-14 11:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1487.mp32019-09-14 11:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1488.mp32019-09-14 11:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1489.mp32019-09-14 11:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1490.mp32019-09-14 11:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1491.mp32019-09-14 11:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1492.mp32019-09-14 11:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1493.mp32019-09-14 11:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1494.mp32019-09-14 11:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1495.mp32019-09-14 11:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1496.mp32019-09-14 11:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1497.mp32019-09-14 11:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1498.mp32019-09-14 11:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1499.mp32019-09-14 11:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1500.mp32019-09-14 11:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1501.mp32019-09-14 11:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1502.mp32019-09-14 11:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1503.mp32019-09-14 11:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1504.mp32019-09-14 11:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1505.mp32019-09-14 11:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1506.mp32019-09-14 11:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1507.mp32019-09-14 11:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1508.mp32019-09-14 11:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1509.mp32019-09-14 11:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1510.mp32019-09-14 11:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1511.mp32019-09-14 11:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1512.mp32019-09-14 11:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1513.mp32019-09-14 11:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1514.mp32019-09-14 11:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1515.mp32019-09-14 11:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1516.mp32019-09-14 11:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1517.mp32019-09-14 11:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1518.mp32019-09-14 11:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1519.mp32019-09-14 11:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1520.mp32019-09-14 11:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1521.mp32019-09-14 11:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1522.mp32019-09-14 11:36
 • van-the-chi-ton-chuong-1523.mp32019-09-14 11:37
 • van-the-chi-ton-chuong-1524.mp32019-09-14 11:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1525.mp32019-09-14 11:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1526.mp32019-09-14 11:38
 • van-the-chi-ton-chuong-1527.mp32019-09-14 11:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1528.mp32019-09-14 11:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1529.mp32019-09-14 11:39
 • van-the-chi-ton-chuong-1530.mp32019-09-14 11:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1531.mp32019-09-14 11:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1532.mp32019-09-14 11:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1533.mp32019-09-14 11:40
 • van-the-chi-ton-chuong-1534.mp32019-09-14 11:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1535.mp32019-09-14 11:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1536.mp32019-09-14 11:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1537.mp32019-09-14 11:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1538.mp32019-09-14 11:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1539.mp32019-09-14 11:42
 • van-the-chi-ton-chuong-1540.mp32019-09-14 11:43
 • van-the-chi-ton-chuong-1541.mp32019-09-14 11:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1542.mp32019-09-14 11:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1543.mp32019-09-14 11:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1544.mp32019-09-14 11:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1545.mp32019-09-14 11:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1546.mp32019-09-14 11:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1547.mp32019-09-14 11:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1548.mp32019-09-14 11:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1549.mp32019-09-14 11:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1550.mp32019-09-14 11:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1551.mp32019-09-14 11:46
 • van-the-chi-ton-chuong-1552.mp32019-09-14 11:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1553.mp32019-09-14 11:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1554.mp32019-09-14 11:47
 • van-the-chi-ton-chuong-1555.mp32019-09-14 11:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1556.mp32019-09-14 11:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1557.mp32019-09-14 11:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1558.mp32019-09-14 11:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1559.mp32019-09-14 11:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1560.mp32019-09-14 11:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1561.mp32019-09-14 11:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1562.mp32019-09-14 11:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1563.mp32019-09-14 11:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1564.mp32019-09-14 11:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1565.mp32019-09-14 11:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1566.mp32019-09-14 11:52
 • van-the-chi-ton-chuong-1567.mp32019-09-14 11:52
 • van-the-chi-ton-chuong-1568.mp32019-09-14 11:52
 • van-the-chi-ton-chuong-1569.mp32019-09-14 11:53
 • van-the-chi-ton-chuong-1570.mp32019-09-14 11:53
 • van-the-chi-ton-chuong-1571.mp32019-09-14 11:53
 • van-the-chi-ton-chuong-1572.mp32019-09-14 11:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1573.mp32019-09-14 11:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1574.mp32019-09-14 11:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1575.mp32019-09-14 11:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1576.mp32019-09-14 11:54
 • van-the-chi-ton-chuong-1577.mp32019-09-14 11:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1578.mp32019-09-14 11:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1579.mp32019-09-14 11:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1580.mp32019-09-14 11:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1581.mp32019-09-14 11:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1582.mp32019-09-14 11:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1583.mp32019-09-14 11:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1584.mp32019-09-14 11:59
 • van-the-chi-ton-chuong-1585.mp32019-09-14 11:59
 • van-the-chi-ton-chuong-1586.mp32019-09-14 12:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1587.mp32019-09-14 12:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1588.mp32019-09-14 12:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1589.mp32019-09-14 12:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1590.mp32019-09-14 12:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1591.mp32019-09-14 12:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1592.mp32019-09-14 12:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1593.mp32019-09-14 12:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1594.mp32019-09-14 12:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1595.mp32019-09-14 12:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1596.mp32019-09-14 12:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1597.mp32019-09-14 12:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1598.mp32019-09-14 12:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1599.mp32019-09-14 12:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1600.mp32019-09-14 12:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1601.mp32019-09-14 12:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1602.mp32019-09-14 12:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1603.mp32019-09-14 12:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1604.mp32019-09-14 12:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1605.mp32019-09-14 12:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1606.mp32019-09-14 12:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1607.mp32019-09-14 12:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1608.mp32019-09-14 12:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1609.mp32019-09-14 12:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1610.mp32019-09-14 12:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1611.mp32019-09-14 12:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1612.mp32019-09-14 12:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1613.mp32019-09-14 12:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1614.mp32019-09-14 12:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1615.mp32019-09-14 12:12
 • van-the-chi-ton-chuong-1616.mp32019-09-14 12:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1617.mp32019-09-14 12:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1618.mp32019-09-14 12:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1619.mp32019-09-14 12:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1620.mp32019-09-14 12:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1621.mp32019-09-14 12:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1622.mp32019-09-14 12:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1623.mp32019-09-14 12:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1624.mp32019-09-14 12:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1625.mp32019-09-14 12:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1626.mp32019-09-14 12:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1627.mp32019-09-14 12:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1628.mp32019-09-14 12:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1629.mp32019-09-14 12:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1630.mp32019-09-14 12:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1631.mp32019-09-16 00:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1632.mp32019-09-16 00:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1633.mp32019-09-16 00:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1634.mp32019-09-16 00:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1635.mp32019-09-16 00:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1636.mp32019-09-16 00:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1637.mp32019-09-16 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1638.mp32019-09-16 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1639.mp32019-09-16 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1640.mp32019-09-16 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1641.mp32019-09-16 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1642.mp32019-09-16 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1643.mp32019-09-16 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1644.mp32019-09-16 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1645.mp32019-09-16 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1646.mp32019-09-16 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1647.mp32019-09-16 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1648.mp32019-09-16 00:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1649.mp32019-09-16 00:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1650.mp32019-09-16 00:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1651.mp32019-09-16 00:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1652.mp32019-09-16 00:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1653.mp32019-09-16 00:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1654.mp32019-09-16 00:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1655.mp32019-09-16 00:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1656.mp32019-09-16 00:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1657.mp32019-09-16 00:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1658.mp32019-09-16 00:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1659.mp32019-09-16 00:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1660.mp32019-09-18 03:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1661.mp32019-09-18 03:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1662.mp32019-09-18 03:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1663.mp32019-09-18 03:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1664.mp32019-09-18 03:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1665.mp32019-09-18 03:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1666.mp32019-09-18 03:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1667.mp32019-09-18 03:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1668.mp32019-09-18 03:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1669.mp32019-09-18 03:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1670.mp32019-09-18 03:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1671.mp32019-09-18 03:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1672.mp32019-09-18 03:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1673.mp32019-09-18 03:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1674.mp32019-09-18 03:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1675.mp32019-09-18 03:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1676.mp32019-09-18 03:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1677.mp32019-09-18 03:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1678.mp32019-09-18 03:09
 • van-the-chi-ton-chuong-1679.mp32019-09-18 03:10
 • van-the-chi-ton-chuong-1680.mp32019-09-18 03:11
 • van-the-chi-ton-chuong-1681.mp32019-09-20 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1682.mp32019-09-20 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1683.mp32019-09-20 00:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1684.mp32019-09-20 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1685.mp32019-09-20 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1686.mp32019-09-20 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1687.mp32019-09-20 00:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1688.mp32019-09-20 00:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1689.mp32019-09-20 00:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1690.mp32019-09-20 00:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1691.mp32019-09-20 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1692.mp32019-09-20 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1693.mp32019-09-20 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1694.mp32019-09-20 19:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1695.mp32019-09-20 19:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1696.mp32019-09-20 19:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1697.mp32019-09-20 19:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1698.mp32019-09-20 19:45
 • van-the-chi-ton-chuong-1699.mp32019-09-21 21:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1700.mp32019-09-21 21:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1701.mp32019-09-21 21:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1702.mp32019-09-21 21:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1703.mp32019-09-21 21:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1704.mp32019-09-21 21:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1705.mp32019-09-21 21:33
 • van-the-chi-ton-chuong-1706.mp32019-09-22 21:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1707.mp32019-09-22 21:50
 • van-the-chi-ton-chuong-1708.mp32019-09-22 21:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1709.mp32019-09-22 21:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1710.mp32019-09-22 21:51
 • van-the-chi-ton-chuong-1711.mp32019-09-23 23:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1712.mp32019-09-23 23:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1713.mp32019-09-23 23:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1714.mp32019-09-23 23:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1715.mp32019-09-23 23:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1716.mp32019-09-24 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1717.mp32019-09-24 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1718.mp32019-09-24 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1719.mp32019-09-24 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1720.mp32019-09-24 19:44
 • van-the-chi-ton-chuong-1721.mp32019-09-26 01:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1722.mp32019-09-26 01:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1723.mp32019-09-26 01:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1724.mp32019-09-26 01:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1725.mp32019-09-26 01:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1726.mp32019-09-26 23:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1727.mp32019-09-26 23:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1728.mp32019-09-26 23:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1729.mp32019-09-26 23:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1730.mp32019-09-26 23:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1731.mp32019-09-27 21:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1732.mp32019-09-27 21:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1733.mp32019-09-27 21:18
 • van-the-chi-ton-chuong-1734.mp32019-09-27 21:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1735.mp32019-09-27 21:19
 • van-the-chi-ton-chuong-1736.mp32019-09-29 03:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1737.mp32019-09-29 03:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1738.mp32019-09-29 03:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1739.mp32019-09-29 03:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1740.mp32019-09-29 03:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1741.mp32019-09-30 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1742.mp32019-09-30 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1743.mp32019-09-30 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1744.mp32019-09-30 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1745.mp32019-09-30 11:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1746.mp32019-09-30 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1747.mp32019-09-30 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1748.mp32019-09-30 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1749.mp32019-09-30 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1750.mp32019-09-30 11:08
 • van-the-chi-ton-chuong-1751.mp32019-10-01 20:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1752.mp32019-10-01 20:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1753.mp32019-10-01 20:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1754.mp32019-10-01 20:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1755.mp32019-10-01 20:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1756.mp32019-10-02 23:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1757.mp32019-10-02 23:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1758.mp32019-10-02 23:13
 • van-the-chi-ton-chuong-1759.mp32019-10-02 23:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1760.mp32019-10-02 23:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1761.mp32019-10-09 07:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1762.mp32019-10-09 07:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1763.mp32019-10-09 07:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1764.mp32019-10-09 07:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1765.mp32019-10-09 07:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1766.mp32019-10-09 07:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1767.mp32019-10-09 07:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1768.mp32019-10-09 07:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1769.mp32019-10-09 07:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1770.mp32019-10-09 07:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1771.mp32019-10-09 07:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1772.mp32019-10-09 07:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1773.mp32019-10-09 07:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1774.mp32019-10-09 07:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1775.mp32019-10-09 07:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1776.mp32019-10-09 07:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1777.mp32019-10-09 07:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1778.mp32019-10-09 07:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1779.mp32019-10-09 07:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1780.mp32019-10-09 07:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1781.mp32019-10-09 07:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1782.mp32019-10-09 07:27
 • van-the-chi-ton-chuong-1783.mp32019-10-09 07:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1784.mp32019-10-09 07:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1785.mp32019-10-09 07:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1786.mp32019-10-09 07:28
 • van-the-chi-ton-chuong-1787.mp32019-10-09 07:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1788.mp32019-10-09 07:29
 • van-the-chi-ton-chuong-1789.mp32019-10-09 07:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1790.mp32019-10-09 07:30
 • van-the-chi-ton-chuong-1791.mp32019-10-09 07:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1792.mp32019-10-09 07:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1793.mp32019-10-09 07:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1794.mp32019-10-09 07:31
 • van-the-chi-ton-chuong-1795.mp32019-10-09 07:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1796.mp32019-10-09 07:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1797.mp32019-10-09 07:32
 • van-the-chi-ton-chuong-1798.mp32019-10-11 01:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1799.mp32019-10-11 01:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1800.mp32019-10-11 01:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1801.mp32019-10-11 01:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1802.mp32019-10-11 01:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1803.mp32019-10-11 01:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1804.mp32019-10-11 01:35
 • van-the-chi-ton-chuong-1805.mp32019-10-12 20:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1806.mp32019-10-12 20:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1807.mp32019-10-12 20:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1808.mp32019-10-12 20:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1809.mp32019-10-15 13:55
 • van-the-chi-ton-chuong-1810.mp32019-10-15 13:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1811.mp32019-10-15 13:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1812.mp32019-10-15 13:56
 • van-the-chi-ton-chuong-1813.mp32019-10-15 13:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1814.mp32019-10-15 13:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1815.mp32019-10-15 13:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1816.mp32019-10-15 13:57
 • van-the-chi-ton-chuong-1817.mp32019-10-15 13:58
 • van-the-chi-ton-chuong-1818.mp32019-10-15 13:58
 • van-the-chi-ton-chuong-1819.mp32019-10-15 13:58
 • van-the-chi-ton-chuong-1820.mp32019-10-15 13:59
 • van-the-chi-ton-chuong-1821.mp32019-10-17 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1822.mp32019-10-17 05:48
 • van-the-chi-ton-chuong-1823.mp32019-10-17 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1824.mp32019-10-17 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1825.mp32019-10-17 05:49
 • van-the-chi-ton-chuong-1826.mp32019-10-18 22:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1827.mp32019-10-18 22:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1828.mp32019-10-18 22:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1829.mp32019-10-18 22:41
 • van-the-chi-ton-chuong-1830.mp32019-10-19 22:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1831.mp32019-10-19 22:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1832.mp32019-10-19 22:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1833.mp32019-10-19 22:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1834.mp32019-10-28 10:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1835.mp32019-10-28 10:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1836.mp32019-10-28 10:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1837.mp32019-10-28 10:20
 • van-the-chi-ton-chuong-1838.mp32019-10-28 10:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1839.mp32019-10-28 10:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1840.mp32019-10-28 10:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1841.mp32019-10-28 10:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1842.mp32019-10-28 10:21
 • van-the-chi-ton-chuong-1843.mp32019-10-28 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1844.mp32019-10-28 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1845.mp32019-10-28 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1846.mp32019-10-28 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1847.mp32019-10-28 10:22
 • van-the-chi-ton-chuong-1848.mp32019-10-28 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1849.mp32019-10-28 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1850.mp32019-10-28 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1851.mp32019-10-28 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1852.mp32019-10-28 10:23
 • van-the-chi-ton-chuong-1853.mp32019-10-28 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1854.mp32019-10-28 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1855.mp32019-10-28 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1856.mp32019-10-28 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1857.mp32019-10-28 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1858.mp32019-10-28 10:24
 • van-the-chi-ton-chuong-1859.mp32019-10-28 10:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1860.mp32019-10-28 10:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1861.mp32019-10-28 10:25
 • van-the-chi-ton-chuong-1862.mp32019-10-28 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1863.mp32019-10-28 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1864.mp32019-10-28 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1865.mp32019-10-28 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1866.mp32019-10-28 10:26
 • van-the-chi-ton-chuong-1867.mp32019-10-29 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1868.mp32019-10-29 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1869.mp32019-10-29 04:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1870.mp32019-10-29 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1871.mp32019-10-29 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1872.mp32019-10-29 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1873.mp32019-10-29 04:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1874.mp32019-10-30 20:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1875.mp32019-10-30 20:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1876.mp32019-10-30 20:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1877.mp32019-10-30 20:34
 • van-the-chi-ton-chuong-1878.mp32019-11-04 07:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1879.mp32019-11-04 07:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1880.mp32019-11-04 07:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1881.mp32019-11-04 07:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1882.mp32019-11-04 07:03
 • van-the-chi-ton-chuong-1883.mp32019-11-04 07:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1884.mp32019-11-04 07:04
 • van-the-chi-ton-chuong-1885.mp32019-11-04 07:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1886.mp32019-11-04 07:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1887.mp32019-11-04 07:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1888.mp32019-11-04 07:05
 • van-the-chi-ton-chuong-1889.mp32019-11-04 07:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1890.mp32019-11-04 07:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1891.mp32019-11-04 07:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1892.mp32019-11-04 07:06
 • van-the-chi-ton-chuong-1893.mp32019-11-04 07:07
 • van-the-chi-ton-chuong-1894.mp32019-11-05 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-1895.mp32019-11-05 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-1896.mp32019-11-05 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-1897.mp32019-11-05 06:01
 • van-the-chi-ton-chuong-1898.mp32019-11-05 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1899.mp32019-11-05 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1900.mp32019-11-05 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1901.mp32019-11-05 06:02
 • van-the-chi-ton-chuong-1902.mp32019-11-11 04:14
 • van-the-chi-ton-chuong-1903.mp32019-11-11 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1904.mp32019-11-11 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1905.mp32019-11-11 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1906.mp32019-11-11 04:15
 • van-the-chi-ton-chuong-1907.mp32019-11-11 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1908.mp32019-11-11 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1909.mp32019-11-11 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1910.mp32019-11-11 04:16
 • van-the-chi-ton-chuong-1911.mp32019-11-11 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1912.mp32019-11-11 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1913.mp32019-11-11 04:17
 • van-the-chi-ton-chuong-1914.mp32019-11-11 04:17
 • #1915: Ta sai rồi2019-11-11 04:18
 • #1916: Khiêu chiến Luyện Mông2019-11-11 04:18
 • #1917: Không dễ dàng từ bỏ2019-11-11 04:18
 • #1918: Nếm thử cải biến2019-11-11 04:19
 • #1919: Tất cả đều đổ2019-11-11 04:19
 • #1920: Khảo nghiệm thất bại2019-11-11 04:19
 • #1921: Ta không biết2019-11-11 04:19
 • #1922: Phát sinh ngoài ý muốn2019-11-11 04:19
 • #1923: Đứng hàng Đế Tôn2019-11-11 04:20
 • #1924: Khí luyện2019-11-13 11:52
 • #1925: Năng lực của ngươi2019-11-13 11:52
 • #1926: Phách lối Vũ Vương2019-11-13 11:52
 • #1927: Năm cái danh ngạch2019-11-13 11:52
 • #1928: Rời đi2019-11-13 11:53
 • #1929: An bài2019-11-13 11:53
 • #1930: Thần Thành quân2019-11-13 11:53
 • #1931: Thù cũ2019-11-13 11:54
 • #1932: Định Huyền Châu2019-11-13 11:54
 • #1933: Cố gắng2019-11-13 11:54
 • #1934: Trấn Giới khí văn2019-11-15 06:01
 • #1935: Bắt đầu2019-11-15 06:01
 • #1936: Thay thế2019-11-15 06:02
 • #1937: Gần như tuyệt vọng2019-11-15 06:02
 • #1938: Thật là không may2019-11-15 06:02
 • #1939: Một quyền đánh nổ2019-11-15 06:03
 • #1940: Vận khí không tốt2019-11-15 06:03
 • #1941: Hai nữ liên thủ2019-11-15 06:03
 • #1942: Không đánh nổi a2019-11-17 13:42
 • #1943: Không khí khẩn trương2019-11-17 13:43
 • #1944: Không hiểu bất an2019-11-17 13:43
 • #1945: Không địch lại2019-11-17 13:43
 • #1946: Nguyên thủy lực lượng2019-11-17 13:44
 • #1947: Một tay kình thiên2019-11-17 13:44
 • #1948: Tạm thời kết thúc2019-11-17 13:44
 • #1949: Huyền chủ thức tỉnh2019-11-17 13:45
 • #1950: Đại giới2019-11-17 13:45
 • #1951: Duy nhất người thừa kế2019-11-17 13:45
 • #1952: Cò kè mặc cả2019-11-22 20:40
 • #1953: Cố ý khó xử2019-11-22 20:40
 • #1954: Nghĩ biện pháp khác2019-11-22 20:40
 • #1955: Ngụy trang2019-11-22 20:41
 • #1956: Lấy đi2019-11-22 20:41
 • #1957: Chỉnh thể Đạo Khí2019-11-22 20:41
 • #1958: Gặp lại2019-11-22 20:41
 • #1959: Thần Tôn căn nguyên2019-11-22 20:41
 • #1960: Thẳng thắn2019-11-22 20:42
 • #1961: Ảnh hưởng to lớn tin tức2019-11-22 20:42
 • #1962: Chấn động2019-11-22 20:42
 • #1963: Liên tiếp người tới2019-11-22 20:42
 • #1964: Hai điện chi tranh2019-11-22 20:42
 • #1965: Vạn thú hoang khí2019-11-22 20:43
 • #1966: Để nàng làm cái gì2019-11-22 20:43
 • #1967: Hàn Nguyệt tế tự2019-11-22 20:43
 • #1968: Khiếm khuyết2019-11-22 20:43
 • #1969: Sẽ là hắn a2019-11-22 20:43
 • #1970: Chỗ đặc biệt2019-11-22 20:43
 • #1971: Thanh Điện chi chủ2019-11-22 20:44
 • #1972: Như thế nào cùng ta đấu2019-11-22 20:44
 • #1973: Trợ lực2019-11-22 20:44
 • #1974: Nhận ra2019-11-23 21:41
 • #1975: Tam giới di lưu chi địa2019-11-23 21:41
 • #1976: Hiệu quả như nhau2019-11-26 22:05
 • #1977: Thứ chín tòa tòa tháp Cấm2019-11-26 22:05
 • #1978: U Minh Quỷ Tướng2019-11-26 22:05
 • #1979: Rơi vào2019-11-26 22:05
 • #1980: Suy đoán2019-11-26 22:05
 • #1981: U Minh quỷ tộc2019-11-26 22:06
 • #1982: Thượng đẳng tư tế2019-11-26 22:06
 • #1983: Quỷ Tướng thần khu2019-11-26 22:07
 • #1984: Cửu Luyện Thiên Quả2019-11-26 22:07
 • #1985: Nghìn đạo bản nguyên2019-11-26 22:07
 • #1986: Tiêu hao rất lớn2019-11-27 21:54
 • #1987: Rất nhiều chí bảo2019-11-27 21:54
 • #1988: Trở về2019-11-27 21:55
 • #1989: Xin tiền bối xuất thủ2019-11-27 21:55
 • #1990: Áp chế2019-11-27 21:56
 • #1991: Nàng ở nơi nào2019-11-27 21:56
 • #1992: Lâm Mặc dụng ý2019-11-28 20:57
 • #1993: Ta như thế nào tin tưởng ngươi2019-11-28 20:57
 • #1994: Quay về2019-11-28 20:57
 • #1995: Khuyên bảo2019-11-28 20:58
 • #1996: Thăm dò2019-12-04 19:08
 • #1997: Ăn nhịp với nhau2019-12-04 19:08
 • #1998: Huyễn Thiên Tinh Hà Trận2019-12-04 19:08
 • #1999: Cùng Thần Tôn có quan hệ2019-12-04 19:08
 • #2000: Đấu ma2019-12-04 19:08
 • #2001: Kiếm bộn rồi2019-12-04 19:09
 • #2002: Cung Tây nhắc nhở2019-12-04 19:09
 • #2003: Thu hoạch2019-12-04 19:09
 • #2004: Thêm gấp đôi2019-12-04 19:09
 • #2005: Thật nhiều a2019-12-04 19:10
 • #2006: Liên tục đột phá2019-12-04 19:10
 • #2007: Nguyên hỏa xuất thế2019-12-04 19:10
 • #2008: Chiến Huyền Tôn2019-12-04 19:10
 • #2009: Trước kiếm bộn2019-12-04 19:11
 • #2010: Nàng tới2019-12-04 19:11
 • #2011: Thanh Ly xuất thủ2019-12-04 19:11
 • #2012: Phát hiện2019-12-04 19:11
 • #2013: Hồi ức2019-12-04 19:11
 • #2014: Lựa chọn2019-12-04 19:12
 • #2015: Biến hóa2019-12-04 19:12
 • #2016: Nguyên do2019-12-04 19:12
 • #2017: Hoài nghi là hắn2019-12-04 19:12
 • #2018: Thứ ba cấm kỵ2019-12-05 09:28
 • #2019: Thiếu hụt2019-12-05 09:28
 • #2020: Liều một phát2019-12-05 09:28
 • #2021: Ngày xưa ký ức2019-12-05 09:28
 • #2022: Càng quỷ bí2019-12-05 09:28
 • #2023: Thần hồn tan thể2019-12-05 09:29
 • #2024: Thiên Phạt chi mâu2019-12-06 19:44
 • #2025: Mười sáu đạo nguyên hỏa2019-12-06 19:44
 • #2026: Cơ hội2019-12-06 19:44
 • #2027: Đế Sư đến2019-12-06 19:45
 • #2028: Thần Tôn chi năng2019-12-06 19:45
 • #2029: Thương Vũ2019-12-06 19:45
 • #2030: Có nghịch thiên cơ duyên2019-12-06 19:45
 • #2031: Nếm thử2019-12-06 19:45
 • #2032: Liệt Hồn Thuật2019-12-07 19:47
 • #2033: Thái Sơ thần lực2019-12-07 19:47
 • #2034: Thái Sơ Chí Tôn Thể2019-12-07 19:48
 • #2035: Bá đạo uy lực2019-12-07 19:48
 • #2036: Tin tức2019-12-08 19:12
 • #2037: Mượn dùng mà thôi2019-12-08 19:12
 • #2038: Quay về2019-12-08 19:13
 • #2039: Cái khó ló cái khôn2019-12-08 19:13
 • #2040: U Minh tám tộc2019-12-09 19:09
 • #2041: Mạo hiểm một lần2019-12-09 19:09
 • #2042: Nghiệm chứng nói tới2019-12-09 19:09
 • #2043: Không có độ khó2019-12-09 19:10
 • #2044: Phi phàm chiến tích2019-12-11 18:54
 • #2045: Nguyên Ngư2019-12-11 18:55
 • #2046: Trăm vạn bản nguyên2019-12-11 18:55
 • #2047: Ngoài ý muốn phát sinh2019-12-11 18:55
 • #2048: U Minh chi nữ2019-12-12 19:43
 • #2049: Ngươi không phải là đã chết sao2019-12-12 19:44
 • #2050: Phong tỏa2019-12-12 19:44
 • #2051: Không có biện pháp2019-12-12 19:44
 • #2052: Ngoài ý muốn2019-12-12 19:44
 • #2053: Minh Âm cử động2019-12-12 19:44
 • #2054: Trung ương Hoàng tộc2019-12-12 19:45
 • #2055: Cửu U tộc địa2019-12-12 19:45
 • #2056: Cổ pháp xử trí2019-12-13 19:48
 • #2057: Thật nhiều ngọc giản2019-12-13 19:48
 • #2058: Bắc Diễm biến hóa2019-12-13 19:48
 • #2059: Phá vỡ mà vào Huyền Tôn2019-12-13 19:49
 • #2060: Đã nhận ra2019-12-14 18:57
 • #2061: Không kịp chờ đợi2019-12-14 18:57
 • #2062: Nổi giận như sấm2019-12-14 18:58
 • #2063: Mau chóng rời đi2019-12-14 18:58
 • #2064: Thử một lần2019-12-17 08:35
 • #2065: Thuyết phục2019-12-17 08:35
 • #2066: Đáng tiếc2019-12-17 08:36
 • #2067: Trở về Tu La Vực2019-12-17 08:37
 • #2068: Hề Trạch dụng ý2019-12-17 08:37
 • #2069: Chênh lệch chỗ2019-12-17 08:38
 • #2070: Thương Khung Thần Thi2019-12-20 19:54
 • #2071: Trả nhân tình2019-12-20 19:55
 • #2072: Giáo huấn2019-12-20 19:55
 • #2073: Tân nhiệm Giáo Chủ2019-12-20 19:55
 • #2074: Uy hiếp2019-12-20 19:56
 • #2075: Bây giờ biến hóa2019-12-20 19:56
 • #2076: Nói một chút2019-12-20 19:56
 • #2077: Thương Vũ xuất thủ2019-12-20 19:56
 • #2078: Ký ức ngưng tụ thể2019-12-20 19:57
 • #2079: Thần Tôn bốn cảnh2019-12-20 19:57
 • #2080: Là hắn2019-12-20 19:57
 • #2081: Lại là ngươi2019-12-20 19:58
 • #2082: Càn tộc truyền nhân2019-12-21 20:20
 • #2083: Cửu Thiên thần nữ2019-12-21 20:20
 • #2084: Tự mình lựa chọn2019-12-21 20:20
 • #2085: Không tệ Ma Kiếm Thạch2019-12-22 22:02
 • #2086: Cổ Thần kết tinh2019-12-22 22:03
 • #2087: Ngoài ý muốn chi vật2019-12-22 22:03
 • #2088: Có người tới tìm ngươi2019-12-22 22:04
 • #2089: Bị xem như quân cờ2019-12-22 22:04
 • #2090: Thứ năm Kiếm Đế2019-12-22 22:04
 • #2091: Không giống Lãnh Ngưng Diệc2019-12-27 13:47
 • #2092: Tổn thất to lớn2019-12-27 13:48
 • #2093: Người giật dây2019-12-27 13:48
 • #2094: Kịch biến2019-12-27 18:44
 • #2095: Biết được tin tức2019-12-27 18:45
 • #2096: Thuấn sát Thần Tôn2019-12-27 18:45
 • #2097: Tìm ra2019-12-27 18:45
 • #2098: Cũng thay đổi2019-12-27 18:46
 • #2099: Mặc tộc2019-12-27 18:46
 • #2100: Khôi phục một chút2019-12-27 18:47
 • #2101: Có chút không đúng2019-12-27 18:47
 • #2102: Tiến hành an bài2019-12-27 18:48
 • #2103: Đi đi dạo một vòng2019-12-29 19:58
 • #2104: Vảy ngược2019-12-29 19:58
 • #2105: Vô Thượng lão tổ2019-12-29 19:59
 • #2106: Ngoài ý muốn thu hoạch2019-12-29 19:59
 • #2107: Giảo hoạt2019-12-29 20:00
 • #2108: Cầm nã2019-12-29 20:00
 • #2109: Thiên Hồn di tích2020-01-01 22:08
 • #2110: Rất không thành thật2020-01-01 22:09
 • #2111: Đưa mấy phần hậu lễ2020-01-01 22:09
 • #2112: Khác nhau2020-01-01 22:09
 • #2113: Trước vẫn lạc một vị2020-01-01 22:09
 • #2114: Chấn nhiếp2020-01-01 22:10
 • #2115: Gặp gỡ bọn họ2020-01-01 22:10
 • #2116: Ba trăm thần hồn2020-01-01 22:11
 • #2117: Càn tộc chí chủ2020-01-01 22:11
 • #2118: Nổi giận đến cực điểm2020-01-01 22:11
 • #2119: Không bằng ngươi đi2020-01-01 22:12
 • #2120: Hỗn loạn2020-01-01 22:12
 • #2121: Màu đen tiểu kiếm2020-01-03 19:21
 • #2122: Cửu Huyền Dương2020-01-03 19:22
 • #2123: Ngưng Hồn Thần Châu2020-01-03 19:22
 • #2124: Cướp đoạt2020-01-04 22:22
 • #2125: Thiên Hồn cổ thành2020-01-04 22:22
 • #2126: Ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn2020-01-04 22:22
 • #2127: Tuần hoàn lịch sử2020-01-06 19:52
 • #2128: Tức nổ tung2020-01-06 19:52
 • #2129: Rốt cục trưởng thành2020-01-06 19:53
 • #2130: Mượn cớ2020-01-06 19:53
 • #2131: Thứ tám tử Hồn Tuyệt2020-01-06 19:53
 • #2132: Vạch mặt2020-01-06 19:54
 • #2133: Hồi Tố Thạch2020-01-06 19:54
 • #2134: Huyền Tôn Chí cường giả2020-01-06 19:54
 • #2135: Chủ mẫu2020-01-06 19:54
 • #2136: Đưa tới biến hóa2020-01-07 19:03
 • #2137: Người thừa kế chi tranh2020-01-07 19:03
 • #2138: Lại lần nữa động dung2020-01-07 19:04
 • #2139: Đổi một chút quy tắc2020-01-08 19:14
 • #2140: Hai đạo chi tranh2020-01-08 19:14
 • #2141: Gian tế2020-01-08 19:14
 • #2142: Ta biết hắn2020-01-09 18:55
 • #2143: Thì ra là thế2020-01-09 18:56
 • #2144: Một loại khác hồn pháp2020-01-09 18:56
 • #2145: Phiền phức tới2020-01-11 18:57
 • #2146: Còn có chứng cứ2020-01-11 18:57
 • #2147: Mấy vấn đề2020-01-11 18:57
 • #2148: Đơn độc nói chuyện2020-01-11 18:58
 • #2149: Chủ mẫu yêu cầu2020-01-11 18:58
 • #2150: Ám Hồn Dịch2020-01-11 18:58
 • #2151: Tâm cảnh biến hóa2020-01-12 19:27
 • #2152: Biến dị thần hồn2020-01-12 19:27
 • #2153: Hiện tại cách cục2020-01-12 19:28
 • #2154: Vùng mới giải phóng vực cùng Ma Cung2020-01-13 19:11
 • #2155: Côn Luân thành2020-01-13 19:11
 • #2156: Gặp mặt2020-01-13 19:11
 • #2157: Hoàn toàn tỉnh ngộ2020-01-14 19:13
 • #2158: Cổ Thần hư ảnh2020-01-14 19:13
 • #2159: Bách tộc Thiên Minh2020-01-14 19:13
 • #2160: Nguyên lai là hắn2020-01-19 19:35
 • #2161: Một cái suy đoán2020-01-19 19:35
 • #2162: Tu La2020-01-19 19:35
 • #2163: Thần Thành song hùng2020-01-19 19:35
 • #2164: Lâm Mặc chi danh2020-01-19 19:36
 • #2165: Ân oán cá nhân2020-01-19 19:36
 • #2166: Đến phiên các ngươi2020-01-19 19:36
 • #2167: Giết không chết2020-01-19 19:37
 • #2168: Kính sợ2020-01-19 19:37
 • #2169: Cổ Thần thời đại2020-01-19 19:37
 • #2170: Cổ Thần khu vực2020-01-19 19:37
 • #2171: Ngoài ý muốn phát hiện2020-01-19 19:38
 • #2172: Kinh khủng đệ tứ cảnh2020-01-19 19:38
 • #2173: Trở về2020-01-19 19:38
 • #2174: Giao dịch hội2020-01-19 19:38
 • #2175: Kiếm lời lớn2020-01-19 19:39
 • #2176: Chứa đầy2020-01-19 19:39
 • #2177: Thừa nhận2020-01-19 19:39
 • #2178: Hồng Mông Nhược uy hiếp2020-01-19 19:39
 • #2179: Tìm hiểu tình huống2020-01-19 19:39
 • #2180: Khác nhau2020-01-19 19:40
 • #2181: Một người quen2020-01-19 19:40
 • #2182: Xuất thủ2020-01-19 19:40
 • #2183: Cổ Thần thế giới2020-01-19 19:40
 • #2184: Quẫn bách hoàn cảnh2020-01-19 19:40
 • #2185: Biết rõ2020-01-19 19:41
 • #2186: Nên thay đổi một chút2020-01-19 19:41
 • #2187: Hiểu chi lấy lý2020-01-19 19:41
 • #2188: Chấn kinh2020-01-19 19:41
 • #2189: Thần phục2020-01-19 19:42
 • #2190: Ngươi có bằng lòng hay không2020-01-19 19:42
 • #2191: Một phế vật2020-01-19 19:42
 • #2192: Lấy tiên tổ chi danh2020-01-19 19:42
 • #2193: Huyền Lê đến2020-01-19 19:43
 • #2194: Chấn nhiếp2020-01-19 19:43
 • #2195: Huyền thị truyền thừa2020-01-19 19:43
 • #2196: Hết sức đột phá2020-01-20 19:20
 • #2197: Đứng hàng Thần Tôn2020-01-20 19:20
 • #2198: Phía sau màn sứ giả2020-01-20 19:21
 • #2199: Các ngươi tầm mắt quá nhỏ2020-01-22 18:30
 • #2200: Cổ Thần chiến trường2020-01-22 18:31
 • #2201: Kim Giáp Thành2020-02-10 00:27
 • #2202: Mục đích thật sự2020-02-10 00:28
 • #2203: Tao ngộ Lâm Sát2020-02-10 00:28
 • #2204: Quả nhiên có quỷ2020-02-10 00:29
 • #2205: Uyên Quyết Thiếu chủ2020-02-10 00:29
 • #2206: Hiểu lầm2020-02-10 00:29
 • #2207: Không đánh2020-02-10 00:30
 • #2208: Dương Thần nhất tộc2020-02-10 00:30
 • #2209: Thủ đoạn của bọn hắn2020-02-10 00:31
 • #2210: Tranh hạng2020-02-10 00:31
 • #2211: Hợp tác2020-02-10 00:32
 • #2212: Thật sự là không nghĩ tới2020-02-10 00:32
 • #2213: Ta biết bọn hắn ở nơi nào2020-02-10 00:32
 • #2214: Nếm thử2020-02-10 00:33
 • #2215: Ba tầng đều thành2020-02-10 00:33
 • #2216: Uyên Thái Nhiên2020-02-10 00:34
 • #2217: Khó hiểu2020-02-10 00:34
 • #2218: Chẳng lẽ là người kia2020-02-10 00:35
 • #2219: Chủ động2020-02-10 00:35
 • #2220: Nguy hiểm to lớn2020-02-10 00:36
 • #2221: Trao đổi2020-02-10 00:36
 • #2222: Đoạt Huyết Thánh Pháp2020-02-10 00:37
 • #2223: Truyền thừa tâm hạch2020-02-10 00:37
 • #2224: Bổ đường2020-02-10 00:37
 • #2225: Hư Thần ý thức2020-02-10 00:38
 • #2226: Hồn Thần Tôn hai cảnh2020-02-10 00:38
 • #2227: Hoài nghi2020-02-10 00:39
 • #2228: Thần vệ2020-02-10 00:39
 • #2229: Gia nhập2020-02-10 00:40
 • #2230: Người quen2020-02-10 00:40
 • #2231: Còn muốn giấu diếm ta2020-02-10 00:40
 • #2232: Đồ Sơn Vũ2020-02-10 00:41
 • #2233: Phục kích2020-02-10 00:41
 • #2234: Đều là như thế2020-02-10 00:41
 • #2235: Hắn tất nhiên tại2020-02-10 00:42
 • #2236: Tìm được2020-02-10 00:42
 • #2237: Thần nhãn2020-02-10 00:43
 • #2238: Một cái khác mục tiêu2020-02-10 00:43
 • #2239: Trợ hắn đột phá2020-02-10 00:44
 • #2240: Suy đoán2020-02-10 00:44
 • #2241: Át chủ bài2020-02-10 00:44
 • #2242: Tìm được2020-02-10 00:45
 • #2243: Mũi to lão giả2020-02-10 00:45
 • #2244: Thảm hại hơn2020-02-10 00:46
 • #2245: Đều là tử địch2020-02-10 00:46
 • #2246: Thay thế2020-02-10 00:46
 • #2247: Một sợi ý thức2020-02-10 00:47
 • #2248: Hoàn toàn không thích hợp2020-02-10 00:47
 • #2249: Minh ngoan bất linh2020-02-10 00:48
 • #2250: Khuyên bảo2020-02-10 00:48
 • #2251: Tay trái Hóa Thần2020-02-10 00:48
 • #2252: Bạch Đế nhất tộc2020-02-10 00:49
 • #2253: Giảo diệt2020-02-10 00:49
 • #2254: Quả nhiên có vấn đề2020-02-10 00:49
 • #2255: Bị xóa đi ký ức2020-02-10 00:50
 • #2256: Phát giác2020-02-10 00:50
 • #2257: Chân thực nguyên do2020-02-10 00:51
 • #2258: Tu La2020-02-10 00:51
 • #2259: Dao Trì Thiên thành2020-02-10 20:51
 • #2260: Ma Kích nhiệm vụ2020-02-10 20:52
 • #2261: Hắc Lân Doanh2020-02-10 20:52
 • #2262: Phân công lao2020-02-12 18:20
 • #2263: Bạn tri kỉ2020-02-12 18:20
 • #2264: Ta muốn cùng hắn quyết đấu2020-02-12 18:21
 • #2265: Bá đạo che chở2020-02-12 18:21
 • #2266: Nhìn không thấu hắn2020-02-12 18:21
 • #2267: Tiếp tục hợp tác2020-02-12 18:22
 • #2268: Hóa Thần Châu2020-02-14 07:20
 • #2269: Chưởng Điện đại nhân2020-02-14 07:20
 • #2270: Ngoài ý muốn thu hoạch2020-02-15 22:55
 • #2271: Khác nhau2020-02-15 22:55
 • #2272: Ngoài ý muốn phát hiện2020-02-15 22:56
 • #2273: Xích Luyện Môn2020-02-15 22:56
 • #2274: Ta gọi Thái Hạo Mặc2020-02-15 22:56
 • #2275: Thái Hạo Phong2020-02-18 18:37
 • #2276: Biến cố đột nhiên xuất hiện2020-02-18 18:37
 • #2277: Một bút sổ sách lung tung2020-02-18 18:38
 • #2278: Đạt thành nhất trí2020-02-18 18:38
 • #2279: Có quyết đoán2020-02-18 18:38
 • #2280: Cự tuyệt2020-02-18 18:38
 • #2281: Phó thống lĩnh tuyển chọn2020-02-18 18:39
 • #2282: Choáng váng2020-02-18 18:39
 • #2283: Ngươi có chắc chắn hay không2020-02-18 18:39
 • #2284: Mở ra một nửa2020-02-20 19:28
 • #2285: Điểm tỉnh2020-02-20 19:29
 • #2286: Liên tục đột phá2020-02-20 19:29
 • #2287: Bị cắn ngược lại một cái2020-02-20 19:29
 • #2288: Giúp một cái2020-02-20 19:29
 • #2289: Một lần nữa tuyển chọn2020-02-20 19:30
 • #2290: Vây giết2020-02-21 18:42
 • #2291: Giằng co2020-02-21 18:42
 • #2292: Tấn thăng2020-02-21 18:42
 • #2293: Có chút chậm2020-02-23 10:53
 • #2294: Ngoài ý muốn2020-02-23 10:54
 • #2295: Đáng sợ chiến kích2020-02-23 10:54
 • #2296: Liều một phát2020-02-23 10:54
 • #2297: Đại giới2020-02-23 10:55
 • #2298: Lấy máu là được rồi2020-02-23 10:55
 • #2299: Mở ra phong ấn2020-02-24 19:59
 • #2300: Tìm tới2020-02-24 19:59
 • #2301: Phó thần tướng2020-02-24 20:00
 • #2302: Nữ nhân điên2020-02-27 23:04
 • #2303: Giá họa2020-02-27 23:04
 • #2304: Nghĩ một chút biện pháp2020-02-27 23:04
 • #2305: Tạo hóa con đường2020-02-27 23:05
 • #2306: Tiến vào2020-02-27 23:05
 • #2307: Rèn luyện2020-02-27 23:06
 • #2308: Đặc biệt thiếu nữ2020-02-27 23:06
 • #2309: Lục Phương Thiên Nhật2020-02-27 23:06
 • #2310: Nàng đến cùng là ai2020-02-27 23:07
 • #2311: Vượt cấp tấn thăng phương pháp2020-02-28 07:09
 • #2312: Thanh Minh đại nhân2020-02-28 07:09
 • #2313: Uy lực2020-02-29 18:55
 • #2314: Thánh Nhân lực lượng2020-02-29 18:56
 • #2315: Không thể can thiệp2020-02-29 18:56
 • #2316: Cố ý thiết trí2020-02-29 18:56
 • #2317: Âm Dương Song Cực2020-03-01 18:54
 • #2318: Cái này không công bằng2020-03-01 18:54
 • #2319: Tấn thăng2020-03-01 18:54
 • #2320: Dao Trì nhất tộc2020-03-01 18:54
 • #2321: Ngờ vực vô căn cứ2020-03-01 18:55
 • #2322: Thành thần2020-03-01 18:55
 • #2323: Lựa chọn2020-03-01 18:55
 • #2324: Diệt Thần dòng dõi2020-03-11 19:15
 • #2325: Khiêu khích2020-03-11 19:16
 • #2326: Thần tướng danh ngạch2020-03-11 19:16
 • #2327: Sự tình có chút phức tạp2020-03-11 19:16
 • #2328: Nhằm vào2020-03-11 19:17
 • #2329: Quá suy2020-03-11 19:17
 • #2330: Mạnh hơn2020-03-11 19:18
 • #2331: Tam sinh vạn vật2020-03-11 19:18
 • #2332: Thiên Nhật Kết Tinh2020-03-11 19:19
 • #2333: Tình hình thực tế2020-03-11 19:19
 • #2334: Đưa tặng2020-03-11 19:19
 • #2335: Mở ra2020-03-11 19:20
 • #2336: Huyết mạch hô ứng2020-03-11 19:20
 • #2337: Đại mạch chủ2020-03-11 19:20
 • #2338: Cổ Thần Bán Tướng2020-03-11 19:21
 • #2339: Đánh lại nói2020-03-11 19:21
 • #2340: Phái ra Ảnh Tử2020-03-11 19:22
 • #2341: Bọn hắn tuyệt vọng2020-03-11 19:22
 • #2342: Phân công nhiệm vụ2020-03-11 19:23
 • #2343: Cho là ta không biết2020-03-11 19:23
 • #2344: Không tầm thường Dị Thần tộc2020-03-11 19:24
 • #2345: Ngân Diện chi bí2020-03-11 19:24
 • #2346: Bạch Đế Nhược2020-03-11 19:25
 • #2347: Nói cho hắn biết2020-03-11 19:25
 • #2348: Muốn tranh giành a2020-03-11 19:26
 • #2349: Lực lượng2020-03-11 19:26
 • #2350: Đến2020-03-11 19:26
 • #2351: Hắn đang bố trí cái gì2020-03-12 18:41
 • #2352: Tới2020-03-12 18:41
 • #2353: Tranh chấp2020-03-12 18:42
 • #2354: Ý tứ như thế nào2020-03-12 18:42
 • #2355: Quyết đấu2020-03-12 18:43
 • #2356: Có phải hay không rất tuyệt vọng2020-03-18 12:47
 • #2357: Nghịch phản2020-03-18 12:47
 • #2358: Đại mạch chủ xuất thủ2020-03-18 12:47
 • #2359: Đưa tới động tĩnh2020-03-18 12:48
 • #2360: Ngoài dự liệu2020-03-18 12:48
 • #2361: Đến đây bái kiến2020-03-18 12:48
 • #2362: Trả nhân tình2020-03-18 12:48
 • #2363: Cổ Thần Thông đạo2020-03-18 12:48
 • #2364: Nhớ kỹ2020-03-18 12:49
 • #2365: Muốn hay không cơ duyên2020-03-18 12:49
 • #2366: Có chỗ phát giác2020-03-18 12:49
 • #2367: Tra được2020-03-18 12:49
 • #2368: Bảo địa2020-03-18 12:49
 • #2369: Cổ thần chi địa2020-03-18 12:50
 • #2370: Thần bộc2020-03-18 12:50
 • #2371: Ngươi biết hắn a2020-03-18 12:50
 • #2372: Diệu Thần tàn niệm2020-03-18 12:51
 • #2373: Giải quyết2020-03-18 12:51
 • #2374: Cổ Thần cánh tay2020-03-19 17:45
 • #2375: Lại đột phá tiếp2020-03-19 17:45
 • #2376: Đại mạch chủ bàn giao2020-03-30 07:51
 • #2377: Lại lần nữa chấn nhiếp2020-03-30 07:51
 • #2378: Khác nhau2020-03-30 07:51
 • #2379: Người đến2020-03-30 07:51
 • #2380: Nguyên do2020-03-30 07:52
 • #2381: Dự cảm2020-03-30 07:52
 • #2382: Thiếu tôn chủ2020-03-30 07:52
 • #2383: Lộ ra ngoài thân phận2020-03-30 07:53
 • #2384: Bá đạo nàng2020-03-30 07:53
 • #2385: Chấn kinh tứ tọa2020-03-30 07:53
 • #2386: Mở mắt2020-03-30 07:53
 • #2387: Đã mất hạ phong2020-03-30 07:53
 • #2388: Cò kè mặc cả2020-03-30 07:54
 • #2389: Bọn hắn rất mạnh2020-03-30 07:54
 • #2390: Tu La nô2020-03-30 07:54
 • #2391: Xả thân2020-03-30 07:54
 • #2392: Hắc Tôn vấn đề2020-03-30 07:54
 • #2393: Thức tỉnh2020-03-30 07:55
 • #2394: Đế Sư hạ lạc2020-03-30 07:55
 • #2395: Các loại tin tức2020-03-30 07:55
 • #2396: Phong Thần Chi Địa2020-03-30 07:55
 • #2397: Bọn hắn2020-03-30 07:56
 • #2398: Chúng thần cổ điện2020-03-30 07:56
 • #2399: Chờ rất nhiều năm2020-03-30 07:56
 • #2400: Thái Hạo thân thể hạ lạc2020-03-30 07:56
 • #2401: Đế Sư nhược điểm2020-03-30 07:56
 • #2402: Nàng là Thiên Cẩn2020-03-30 07:57
 • #2403: Cổ Thần chi kiếp2020-03-30 07:57
 • #2404: Xuất thủ2020-03-30 07:57
 • #2405: Mảnh vỡ đại đạo2020-03-30 07:57
 • #2406: Liên trảm2020-03-30 07:58
 • #2407: Công thành2020-03-30 07:58
 • #2408: Buông tay đánh cược một lần2020-03-30 07:58
 • #2409: Huyết vực lực lượng2020-03-30 07:58
 • #2410: Trảm2020-03-30 07:58
 • #2411: Thống hận2020-03-30 23:03
 • #2412: Thần tí chi uy2020-03-30 23:03
 • #2413: Cổ Thần giáng lâm2020-03-30 23:04
 • #2414: Lựa chọn2020-04-06 05:25
 • #2415: Càng lớn dã tâm2020-04-06 05:25
 • #2416: Diệu Thần ý thức2020-04-06 05:25
 • #2417: Ta chính là Bạch Đế2020-04-06 05:26
 • #2418: Nàng vì Lạc Diễm2020-04-06 05:26
 • #2419: Cái khác bố trí2020-04-06 05:26
 • #2420: Cực hạn chuẩn Cổ Thần2020-04-06 05:26
 • #2421: Càng thêm phức tạp2020-04-06 05:27
 • #2422: Bỉ ngạn sinh linh2020-04-06 05:27
 • #2423: Lục đạo chi môn2020-04-06 05:27
 • #2424: Biến hóa2020-04-06 05:27
 • #2425: Đại mạch chủ quyết định2020-04-06 05:27
 • #2426: Rất nhiều bí ẩn2020-04-06 05:28
 • #2427: Chuẩn thú thần2020-04-06 05:28
 • #2428: Trảm thần đi2020-04-06 05:28
 • #2429: Trở thành tọa kỵ của ta a2020-04-06 05:28
 • #2430: Liền hiện tại a2020-04-06 05:29
 • #2431: Trảm thần2020-04-06 05:29
 • #2432: Ngẫu nhiên gặp2020-04-06 17:18
 • #2433: Trùng phùng2020-04-06 17:19
 • #2434: Biến hóa rất lớn2020-04-06 17:19
 • #2435: Băng Vũ Duyên2020-04-24 18:54
 • #2436: Cổ Thần dòng dõi2020-04-24 18:54
 • #2437: Cổ Thần thân thể tàn phế2020-04-24 18:54
 • #2438: Thần hồn đột phá2020-04-24 18:55
 • #2439: Không đồng dạng2020-04-24 18:55
 • #2440: Liệt hồn2020-04-24 18:55
 • #2441: Thần Thư trở về2020-04-24 18:55
 • #2442: Đến lượt ngươi mở đường2020-04-24 18:56
 • #2443: Hỗn độn thời đại hài cốt2020-04-24 18:56
 • #2444: Giằng co2020-04-24 18:57
 • #2445: Liên tiếp xuất hiện2020-04-24 18:57
 • #2446: Trước giải quyết hai cái2020-04-24 18:57
 • #2447: Ngoài ý muốn mê2020-04-24 18:57
 • #2448: Các ngươi đi trước2020-04-24 18:58
 • #2449: Che chở2020-04-24 18:58
 • #2450: Kém chút chết2020-04-24 18:59
 • #2451: Không ngừng thuế biến2020-04-24 18:59
 • #2452: Cung Tây thuế biến2020-04-24 18:59
 • #2453: Cổ Thần vẫn lạc2020-04-24 19:00
 • #2454: Nhập Hoang Cổ thế giới2020-04-24 19:00
 • #2455: Ẩn tàng chí bảo2020-04-24 19:00
 • #2456: Đoạt thời cơ2020-04-24 19:01
 • #2457: Để nó tăng lên2020-04-24 19:01
 • #2458: Thần hồn thời cơ2020-04-24 19:02
 • #2459: Hồn thần2020-04-24 19:02
 • #2460: Thân thể mang tới gia trì2020-04-24 19:02
 • #2461: Giao dịch mà thôi2020-04-24 19:03
 • #2462: Hắn là 1 cái biến số2020-04-24 19:03
 • #2463: Trước thu lợi tức2020-04-24 19:03
 • #2464: Phải bỏ ra đại giới thôi2020-04-24 19:04
 • #2465: Phệ Thần Dịch2020-04-24 19:04
 • #2466: Hồng Mông 1 tộc Cổ Thần2020-04-24 19:04
 • #2467: Cổ quái sinh linh2020-04-24 19:04
 • #2468: Toàn lực ứng phó2020-04-24 19:05
 • #2469: Liên tiếp đột phá2020-04-24 19:05
 • #2470: Vây công2020-04-24 19:05
 • #2471: Biến dị2020-04-24 19:06
 • #2472: Thu hoạch ngoài ý muốn2020-04-24 19:06
 • #2473: Lưỡng giới chi tranh2020-04-24 19:06
 • #2474: Thái Hạo vợ2020-04-24 19:07
 • #2475: Nguyên do2020-04-24 19:07
 • #2476: Rất có thể2020-04-24 19:08
 • #2477: Phát sinh biến hóa2020-04-24 19:09
 • #2478: Tự mình xuất thủ2020-04-24 19:10
 • #2479: Hai lựa chọn2020-04-24 19:10
 • #2480: Áp chế2020-04-24 19:10
 • #2481: Thượng vị Cổ Thần2020-04-24 19:11
 • #2482: Đột phá2020-04-24 19:11
 • #2483: Đặc biệt hiệu quả2020-04-24 19:11
 • #2484: Lãng phí một cách vô ích2020-04-24 19:12
 • #2485: Bán Thánh lực lượng2020-04-24 19:12
 • #2486: Cửu Thiên Thập Hoang Pháp Trận2020-04-24 19:13
 • #2487: Vừa thẹn lại giận2020-04-24 19:13
 • #2488: Đến phiên ngươi2020-04-24 19:14
 • #2489: Cực kỳ âm trầm2020-04-24 19:14
 • #2490: Hắn vì ngoại giới người2020-04-25 19:59
 • #2491: Xuất thủ2020-04-25 19:59
 • #2492: Mười phần ngoài ý muốn2020-04-25 20:00
 • #2493: Duyên cớ2020-04-27 16:33
 • #2494: Thứ nhất cấm kỵ2020-04-27 16:33
 • #2495: Thánh Nhân khôi phục2020-04-27 16:33
 • #2496: Cửu Thiên Giới Chủ2020-04-29 17:18
 • #2497: Bị đưa ra tới2020-04-29 17:19
 • #2498: Cổ Thần Nam Chưởng Điện2020-04-29 17:19
 • #2499: Toàn lực ra tay với ta2020-04-29 17:20
 • #2500: Từ đây cắt ra bắt đầu2020-04-29 17:20
 • #2501: Đã loạn2020-04-29 17:21
 • #2502: Đồ Sơn nhất tộc2020-04-29 17:21
 • #2503: Loại thể chất kia2020-04-30 16:38
 • #2504: Không ngừng đột phá2020-04-30 16:38
 • #2505: An bài2020-04-30 16:38
 • #2506: Bí địa2020-04-30 16:39
 • #2507: Thánh Mẫu đệ tử thứ ba2020-04-30 16:39
 • #2508: Tách ra2020-04-30 16:39
 • #2509: Một nỗi nghi hoặc2020-04-30 16:40
 • #2510: Cùng kiếp trước gặp nhau2020-04-30 16:40
 • #2511: Ngang ngược2020-05-01 16:12
 • #2512: Thiên thành một phương bá chủ2020-05-01 16:12
 • #2513: Đọ sức2020-05-01 16:13
 • #2514: U Thánh đến2020-05-02 16:38
 • #2515: Đọ sức không đọ sức2020-05-02 16:38
 • #2516: Làm ra quyết định2020-05-02 16:38
 • #2517: Đặc biệt chi địa2020-05-05 16:24
 • #2518: Cút ra đây2020-05-05 16:25
 • #2519: Cấp tốc trưởng thành2020-05-05 16:25
 • #2520: Đảo loạn thế cục2020-05-05 16:26
 • #2521: Giải quyết2020-05-05 16:26
 • #2522: Quỷ dị Bán Thánh cấp độ2020-05-05 16:26
 • #2523: Buông tay đánh cược một lần2020-05-06 16:41
 • #2524: Bán Thánh vẫn2020-05-06 16:41
 • #2525: Thật sự là buồn cười2020-05-06 16:42
 • #2526: Nơi này là của ta2020-05-07 16:27
 • #2527: Thật sự là chơi lớn rồi2020-05-07 16:27
 • #2528: Tình huống tương tự2020-05-07 16:27
 • #2529: Ta nhưng có tư cách2020-05-08 16:47
 • #2530: Lạc Diễm hỏi thăm2020-05-08 16:48
 • #2531: Đi theo2020-05-08 16:48
 • #2532: Chặn đường2020-05-08 16:48
 • #2533: Đoạt đạo2020-05-08 16:49
 • #2534: Đả Thần Tiên2020-05-10 16:57
 • #2535: Kinh sợ thối lui Bán Thánh2020-05-10 16:57
 • #2536: Hỗn loạn ban đầu2020-05-10 16:57
 • #2537: Thương nghị2020-05-11 16:35
 • #2538: Mơ hồ trong đó biến hóa2020-05-11 16:35
 • #2539: Bọn hắn đến2020-05-11 16:36
 • #2540: Tính tình đại biến2020-05-14 19:47
 • #2541: Bất an cảm giác2020-05-14 19:47
 • #2542: Hợp tác2020-05-14 19:48
 • #2543: Cốt Bát2020-05-14 19:48
 • #2544: Thánh linh2020-05-14 19:49
 • #2545: Dao Trì chi tuyển2020-05-18 17:28
 • #2546: Bắt đầu2020-05-18 17:28
 • #2547: Rất nhiều Thánh Cốt2020-05-18 17:28
 • #2548: Đồng loạt ra tay2020-05-18 17:28
 • #2549: Thánh lực tinh hoa2020-05-18 17:29
 • #2550: Hề Trạch đột phá2020-05-18 17:29
 • #2551: Tiếp tục a2020-05-18 17:29
 • #2552: Đánh giá2020-05-18 17:29
 • #2553: Không giống Vũ Độc Tôn2020-05-18 17:30
 • #2554: Nhiều năm oán hận chất chứa2020-05-18 17:30
 • #2555: Làm sao có thể2020-05-18 17:30
 • #2556: Thái Sơ lực lượng2020-05-18 17:31
 • #2557: Thứ hai điểm cuối cùng chi địa2020-05-18 17:31
 • #2558: Dao Trì Thánh cung2020-05-18 17:31
 • #2559: Cửa ải cuối cùng2020-05-18 17:31
 • #2560: Sớm đã bố trí2020-05-18 17:32
 • #2561: Một mảnh đạo diệp2020-05-18 17:32
 • #2562: Biến hóa2020-05-18 17:32
 • #2563: Quay về2020-05-19 17:20
 • #2564: Trông mười năm2020-05-19 17:21
 • #2565: Phong Doanh2020-05-20 16:16
 • #2566: Đi mà quay lại2020-05-20 16:16
 • #2567: Giải quyết2020-05-20 16:17
 • #2568: Thượng vị thú thần2020-06-05 07:55
 • #2569: Tiện tay hôi phi yên diệt2020-06-05 07:56
 • #2570: Tại chỗ chịu thua2020-06-05 07:56
 • #2571: Cùng một chỗ hợp tác2020-06-05 07:56
 • #2572: Hàn Nguyệt tế tự2020-06-05 07:56
 • #2573: Dung hợp2020-06-05 07:57
 • #2574: Ta muốn gặp nàng2020-06-05 07:57
 • #2575: Hợp tác vui vẻ2020-06-05 07:57
 • #2576: Nguyên lai là nàng2020-06-05 07:58
 • #2577: Năng lực đặc thù2020-06-05 07:58
 • #2578: Liên tục thổ huyết2020-06-05 07:58
 • #2579: Bình yên rời đi2020-06-05 07:58
 • #2580: Hỗn độn thời đại Bán Thánh2020-06-05 07:59
 • #2581: Nếm thử2020-06-05 07:59
 • #2582: Hắn đặc biệt2020-06-05 07:59
 • #2583: Thứ ba Kiếm Đế2020-06-05 08:00
 • #2584: Lấy nhiều khi ít2020-06-05 08:00
 • #2585: Nghịch hệ sinh linh2020-06-05 08:01
 • #2586: Cùng đi2020-06-05 08:01
 • #2587: Ám thành2020-06-05 08:01
 • #2588: Đấu đan hội2020-06-05 08:02
 • #2589: Đến đều tới2020-06-05 08:02
 • #2590: Chuẩn Thánh cấp2020-06-05 08:03
 • #2591: Thật lớn một khối2020-06-05 08:03
 • #2592: Khó giải quyết2020-06-05 08:03
 • #2593: Cò kè mặc cả2020-06-05 08:04
 • #2594: Chẳng lẽ là Thánh cấp?2020-06-05 08:04
 • #2595: Lâm Mặc trả thù2020-06-05 08:05
 • #2596: Còn như thế ngạo mạn2020-06-05 08:05
 • #2597: Chấn nhiếp2020-06-05 08:05
 • #2598: Vạn Huyễn Thánh Nhân2020-06-05 08:06
 • #2599: Thánh Nhân đạo trường2020-06-05 08:06
 • #2600: Ma Cung Thần Cực2020-06-05 08:06
 • #2601: Giới Chủ đệ tử2020-06-05 08:07
 • #2602: Bọn hắn cấp độ quá thấp2020-06-05 08:07
 • #2603: Đặc biệt Ma Cung2020-06-05 08:07
 • #2604: Đặc biệt phòng2020-06-05 08:08
 • #2605: Trải nghiệm2020-06-05 08:08
 • #2606: Nghênh đón2020-06-05 08:09
 • #2607: Một chút nguyên do2020-06-05 08:09
 • #2608: Hồng Mông Liên2020-06-05 08:09
 • #2609: Huyễn văn2020-06-05 08:10
 • #2610: Dữ tợn2020-06-05 08:10
 • #2611: Thánh Nhân chỗ cư trú2020-06-05 08:10
 • #2612: Thần Cực chi bí2020-06-05 08:10
 • #2613: Suy đoán2020-06-05 08:11
 • #2614: Đánh nhau2020-06-05 08:11
 • #2615: Thần Cực dã tâm2020-06-05 20:27
 • #2616: Thế thân2020-06-05 20:27
 • #2617: Liên thủ2020-06-05 20:27
 • #2618: Các hạ còn rộng lượng hơn2020-06-06 16:18
 • #2619: Chém hết2020-06-06 16:18
 • #2620: Nổi giận nàng2020-06-06 16:18
 • #2621: Quỳ cầu chân tướng2020-06-07 16:14
 • #2622: Thế thân giáng lâm2020-06-07 16:14
 • #2623: Cưỡng ép dung hợp2020-06-07 16:14
 • #2624: Kiêng kỵ lẫn nhau2020-06-07 16:14
 • #2625: Lựa chọn2020-06-07 16:15
 • #2626: Hấp thu2020-06-16 00:50
 • #2627: Vốn nên tự phụ2020-06-16 00:50
 • #2628: Chi tiết cáo tri2020-06-16 00:50
 • #2629: Di chuyển2020-06-16 00:52
 • #2630: Đan tộc2020-06-16 00:52
 • #2631: Hải điện chủ2020-06-16 00:52
 • #2632: Thẩm thấu2020-06-16 00:53
 • #2633: Có chút ngoài ý muốn2020-06-16 00:53
 • #2634: Thủ tịch đệ tử cái chết2020-06-16 00:54
 • #2635: Trực tiếp xuất thủ2020-06-16 00:54
 • #2636: Nhao nhao đến2020-06-16 00:54
 • #2637: Giáng lâm kết tinh2020-06-16 00:54
 • #2638: Khí Vương Phủ để2020-06-16 00:55
 • #2639: Đại giới2020-06-16 00:55
 • #2640: Cố nhân2020-06-16 00:56
 • #2641: Khắc chế2020-06-16 00:57
 • #2642: Thuộc về ta2020-06-16 00:57
 • #2643: Cấm thể2020-06-16 00:59
 • #2644: Điên rồi2020-06-16 00:59
 • #2645: Khí tộc người tới2020-06-16 01:00
 • #2646: Gặp nhau2020-06-16 01:00
 • #2647: Náo sập2020-06-16 18:35
 • #2648: Vạn Khí Tù Lung2020-06-16 18:36
 • #2649: Khí Vương đến2020-06-16 18:36
 • #2650: Yêu tộc khôi phục2020-06-18 16:52
 • #2651: Thánh Nhân Thương Vũ2020-06-18 16:53
 • #2652: Lại lần nữa gặp nhau2020-06-18 16:53
 • #2653: Đáng sợ chiến tích2020-06-18 16:53
 • #2654: Nhiệm vụ2020-06-18 16:54
 • #2655: Kinh ngạc2020-06-18 16:54
 • #2656: Đạo Tổ2020-06-18 16:54
 • #2657: Mời2020-06-18 16:55
 • #2658: Đạo Pháp2020-06-19 16:51
 • #2659: Liên thủ2020-06-19 16:52
 • #2660: Thỉnh khách nhân tiến đến2020-06-19 16:52
 • #2661: Trọng Lê2020-06-20 16:39
 • #2662: Thất Thánh Cầm2020-06-20 16:39
 • #2663: Hóa kiếm2020-06-20 16:40
 • #2664: Mấy vấn đề2020-06-21 16:18
 • #2665: Tao ngộ Phục Hi2020-06-21 16:18
 • #2666: Đến cùng là ai làm2020-06-21 16:19
 • #2667: Dị Thần tộc2020-06-22 16:49
 • #2668: Đoàn tụ2020-06-22 16:50
 • #2669: Tình huống2020-06-22 16:50
 • #2670: Đây chính là hiện thực2020-06-22 16:51
 • #2671: Dương Vô Quyết2020-06-22 16:51
 • #2672: Hỗn loạn chi địa2020-06-24 16:44
 • #2673: Nữ Thánh Nhân2020-06-24 16:44
 • #2674: Tạo hóa chi khí2020-06-24 16:44
 • #2675: Cáo tri2020-06-25 16:43
 • #2676: Bị bắt2020-06-25 16:43
 • #2677: So dĩ vãng thông minh2020-06-25 16:43
 • #2678: Trả lại là không giao2020-06-25 16:43
 • #2679: Nam nhân kia2020-06-25 16:44
 • #2680: Ngân Diện đến2020-06-26 17:15
 • #2681: Hắn đã thành thánh2020-06-26 17:16
 • #2682: Thu hoạch2020-06-26 17:17
 • #2683: Song song tăng lên2020-06-28 17:07
 • #2684: Bắt đầu2020-06-28 17:07
 • #2685: Quyết đấu2020-06-28 17:08
 • #2686: Chưởng khống cực hạn2020-06-28 17:08
 • #2687: Mà tính bút trướng này2020-06-28 17:08
 • #2688: Cực hạn thể phách2020-06-28 17:08
 • #2689: Ngờ vực vô căn cứ2020-06-28 17:09
 • #2690: Vừa mới lĩnh ngộ2020-06-28 17:09
 • #2691: Song cực hạn2020-06-28 17:09
 • #2692: Thứ bảy dây cung2020-06-29 16:28
 • #2693: Kỳ Ngọc lai lịch2020-06-29 16:28
 • #2694: Mạnh mẽ xông tới2020-06-29 16:28
 • #2695: Chỉ bằng các ngươi sao2020-07-01 16:03
 • #2696: Thánh Nhân chi nữ2020-07-01 16:03
 • #2697: Giằng co2020-07-01 16:04
 • #2698: Tính kế lẫn nhau2020-07-02 17:08
 • #2699: Bắt đầu2020-07-02 17:08
 • #2700: Thời cơ2020-07-02 17:09
 • #2701: Xưa đâu bằng nay2020-07-04 16:34
 • #2702: Bị bức lui2020-07-04 16:34
 • #2703: Cực hạn dung hợp2020-07-04 16:35
 • #2704: Trảm thánh2020-07-04 16:35
 • #2705: Đại đạo gông xiềng2020-07-04 16:35
 • #2706: Khiếm khuyết thời cơ2020-07-04 16:36
 • #2707: Cổ Tầm đường2020-07-05 16:05
 • #2708: Biến hóa2020-07-05 16:06
 • #2709: Sắp thành thánh2020-07-05 16:06
 • #2710: Thương Vũ xuất hiện2020-07-06 15:49
 • #2711: Đến2020-07-06 15:50
 • #2712: Rơi xuống hạ phong2020-07-06 15:50
 • #2713: Trăm vạn gông xiềng2020-07-08 16:40
 • #2714: Đạo Tổ đến2020-07-08 16:40
 • #2715: Hắn đến xử lý2020-07-08 16:40
 • #2716: Thương Vũ khuyên bảo2020-07-08 16:41
 • #2717: Ngoài ý muốn biết được2020-07-08 16:41
 • #2718: Vĩnh Hằng Cổ Thành mảnh vỡ2020-07-08 16:41
 • #2719: Lâm Mặc phỏng đoán2020-07-08 16:42
 • #2720: Bay mất2020-07-08 16:42
 • #2721: Nàng còn sống2020-07-08 16:42
 • #2722: Đừng cao hứng quá sớm2020-07-09 16:25
 • #2723: Có phiền toái2020-07-09 16:25
 • #2724: Tự giải quyết cho tốt2020-07-11 19:50
 • #2725: Khó có thể tin2020-07-11 19:50
 • #2726: Chấn nhiếp2020-07-11 19:50
 • #2727: Hai chuyện2020-07-11 19:51
 • #2728: Hắn thức tỉnh2020-07-11 19:52
 • #2729: Rung chuyển2020-07-13 16:44
 • #2730: Ngoài ý muốn2020-07-13 16:44
 • #2731: Rất khó giải quyết2020-07-13 16:44
 • #2732: Thánh Nhân bức chân dung2020-07-14 17:11
 • #2733: Đừng trách ta không khách khí2020-07-16 17:02
 • #2734: Nghịch hệ Thánh Nhân2020-07-16 17:03
 • #2735: Trấn áp2020-07-16 17:04
 • #2736: Dung hợp năng lực2020-07-16 17:04
 • #2737: Dung hợp thành công2020-07-16 17:05
 • #2738: Thánh đình cùng thánh linh2020-07-16 17:05
 • #2739: Thiên địa biến hóa2020-07-16 17:06
 • #2740: Thần hồn thành thánh2020-07-16 17:07
 • #2741: Gặp lại Thần Cực2020-07-17 16:07
 • #2742: Gặp nhau2020-07-17 16:07
 • #2743: Lựa chọn2020-07-17 16:08
 • #2744: Khí tộc đến2020-07-17 16:09
 • #2745: Không có cách nào nói chuyện2020-07-17 16:09
 • #2746: Khó trách2020-07-17 16:10
 • #2747: Khí Tổ đến2020-07-19 17:18
 • #2748: Gừng càng già càng cay2020-07-19 17:18
 • #2749: Đặc biệt Lạc Trần Linh2020-07-19 17:19
 • #2750: Hồng Mông nhất tộc2020-07-21 16:49
 • #2751: Cho dù là địch2020-07-21 16:49
 • #2752: Ma Cung chi chủ mời2020-07-21 16:50
 • #2753: Được coi trọng2020-07-21 16:51
 • #2754: Thất Thánh Cầm thuế biến2020-07-21 16:51
 • #2755: Thần bí Ma Cung chi chủ2020-07-21 16:52
 • #2756: Nhu cầu rất lớn2020-07-21 16:52
 • #2757: Ma Cung chi chủ2020-07-21 16:53
 • #2758: Ba Đại Thánh Tôn2020-07-22 16:08
 • #2759: Bổ Thiên thị2020-07-22 16:09
 • #2760: Lạc Trần Linh biến hóa2020-07-22 16:10
 • #2761: Lộ ra2020-07-23 16:45
 • #2762: Có một chỗ2020-07-23 16:46
 • #2763: Tâm thần căng cứng2020-07-23 16:46
 • #2764: Kinh người nghe nói2020-07-24 16:03
 • #2765: Bị khám phá2020-07-24 16:03
 • #2766: Uy lực kinh khủng như thế2020-07-24 16:03
 • #2767: Thu lấy2020-07-25 16:20
 • #2768: Tao ngộ Thiên Nhã2020-07-25 16:20
 • #2769: Bọn hắn không đáng2020-07-25 16:21
 • #2770: Thiên Nhã tâm tư2020-07-25 16:21
 • #2771: Bàn giao công việc2020-07-25 16:21
 • #2772: Mộc Khuynh Thành năng lực2020-07-26 15:59
 • #2773: Bổ Thiên Thạch2020-07-26 15:59
 • #2774: Tây Vương Mẫu thị2020-07-26 15:59
 • #2775: Phái người tra một chút2020-07-27 16:30
 • #2776: Không nói đạo lý2020-07-27 16:31
 • #2777: Cảm thấy mê hoặc2020-07-27 16:31
 • #2778: Sự tình có chút nghiêm trọng2020-07-28 16:55
 • #2779: Bị chiếu cố người2020-07-28 16:56
 • #2780: Cường thế2020-07-28 16:56
 • #2781: Chớ xen vào việc của người khác2020-08-02 00:14
 • #2782: Hỏa khí lớn2020-08-02 00:14
 • #2783: Hi vọng của nàng2020-08-02 00:15
 • #2784: Thiên cơ lỗ thủng2020-08-02 00:15
 • #2785: Đế Sư xuất thủ2020-08-02 00:16
 • #2786: Hỗn loạn2020-08-02 00:16
 • #2787: Xuất thủ2020-08-02 00:17
 • #2788: Cảm giác bất lực2020-08-02 00:17
 • #2789: Hắn động2020-08-02 00:18
 • #2790: Sắp tái tạo2020-08-02 00:18
 • #2791: Nuốt thiên đạo lực lượng2020-08-02 00:19
 • #2792: Gần như Thiên Thế Chí Tôn2020-08-02 00:20
 • #2793: Ngươi ta chênh lệch2020-08-03 16:19
 • #2794: Trấn áp2020-08-03 16:19
 • #2795: Phổ thông đến cực điểm2020-08-03 16:19
 • #2796: Phổ thông lại đặc thù2020-08-03 16:20
 • #2797: Hối hận phát điên2020-08-03 16:20
 • #2798: Quyết không thỏa hiệp2020-08-03 16:20
 • #2799: Tàn tuyệt hai người2020-08-04 18:24
 • #2800: Đầu óc không đủ dùng2020-08-04 18:25
 • #2801: Cảnh cáo2020-08-04 18:25
 • #2802: Ngày đêm khác biệt2020-08-05 16:35
 • #2803: Mời2020-08-05 16:35
 • #2804: Nàng là khí linh2020-08-05 16:36
 • #2805: Gặp lại lần nữa2020-08-14 21:07
 • #2806: Đều không phải là đèn đã cạn dầu2020-08-14 21:07
 • #2807: Mang ngọc có tội2020-08-14 21:08
 • #2808: Tam phương liên thủ2020-08-14 21:10
 • #2809: Lấy một địch năm2020-08-14 21:10
 • #2810: Toàn bộ trấn áp2020-08-14 21:10
 • #2811: Đều có đồ tốt2020-08-14 21:12
 • #2812: Người đều không thấy2020-08-14 21:12
 • #2813: Giới Chủ Kính Tượng2020-08-14 21:14
 • #2814: Thế lực ngang nhau2020-08-14 21:15
 • #2815: Vĩnh Hằng Cổ Thành chi danh2020-08-14 21:15
 • #2816: Chúng ta nội tình2020-08-14 21:16
 • #2817: Cấm kỵ chi mâu2020-08-14 21:17
 • #2818: Không đạt được cái kia độ cao2020-08-14 21:18
 • #2819: Tam tộc hai thành một cung2020-08-14 21:18
 • #2820: Kiên cường Cửu U nhất tộc2020-08-14 21:19
 • #2821: Tùy tiện liền đánh bại2020-08-14 21:22
 • #2822: Thánh linh chủ2020-08-14 21:23
 • #2823: Có mưu đồ2020-08-14 21:23
 • #2824: Thánh linh chủ Phì Di2020-08-14 21:24
 • #2825: Lấn yếu sợ mạnh2020-08-14 21:24
 • #2826: Thu về2020-08-14 21:25
 • #2827: Đi cứu Ma Kích2020-08-14 21:26
 • #2828: Đông Thánh Linh nhất tộc2020-08-14 21:26
 • #2829: Ngươi ta vẫn như cũ là ngươi ta2020-08-14 21:27
 • #2830: Tím đen ấn ký2020-08-14 21:28
 • #2831: Đông Thánh Linh vương thành2020-08-15 17:19
 • #2832: Nếu như đâu2020-08-15 17:19
 • #2833: Ma Kích ý nghĩ2020-08-15 17:20
 • #2834: Thứ tư người thừa kế Ba Xà2020-08-16 17:02
 • #2835: Đột phá giới hạn2020-08-16 17:02
 • #2836: Bạch Trạch vảy ngược2020-08-16 17:02
 • #2837: Đại đạo đi tới chỗ2020-08-16 17:03
 • #2838: Gặp lại Linh Diên2020-08-17 16:36
 • #2839: Thánh Tôn lai lịch2020-08-17 16:38
 • #2840: Đạo Tổ tên thật2020-08-17 16:38
 • #2841: Cứu cực sinh linh2020-08-18 16:38
 • #2842: Biến hóa to lớn2020-08-18 16:39
 • #2843: Cáo tri2020-08-18 16:40
 • #2844: Cổ lão Thánh Linh chủ Chúc Âm2020-08-19 16:33
 • #2845: Hậu duệ2020-08-19 16:34
 • #2846: Vũ Tuân mời2020-08-19 16:34
 • #2847: Vây giết2020-08-20 16:13
 • #2848: Chân tướng sự tình2020-08-20 16:14
 • #2849: Cứu cực lực lượng2020-08-20 16:14
 • #2850: Vạn lần ngộ tính2020-08-21 16:13
 • #2851: Cái này sao có thể2020-08-21 16:13
 • #2852: Có thù tất báo2020-08-21 16:14
 • #2853: Thu lấy2020-08-24 18:06
 • #2854: Chẳng lẽ2020-08-24 18:06
 • #2855: Đã nhận ra2020-08-24 18:06
 • #2856: Sổ sách còn không có coi xong đâu2020-08-24 18:07
 • #2857: Bọn hắn tới2020-08-24 18:07
 • #2858: Ngươi nên tin tưởng2020-08-24 18:08
 • #2859: Tại chỗ động dung2020-08-24 18:08
 • #2860: Giống như là đang nhìn đồ đần đồng dạng2020-08-24 18:08
 • #2861: Ngoan ngoãn nghe lời2020-08-24 18:09
 • #2862: Phá vỡ giới tuyến2020-08-24 18:09
 • #2863: Khải Tôn2020-08-25 15:59
 • #2864: Ai sợ ai2020-08-25 15:59
 • #2865: Loạn Tôn đánh tới2020-08-25 16:00
 • #2866: Chạy2020-08-26 15:53
 • #2867: Nên tính một chút trương mục2020-08-26 15:53
 • #2868: Đến tra một chút2020-08-26 15:53
 • #2869: Nguyên Thủy Chân Diễm2020-08-28 16:47
 • #2870: Hồn Thiên Thánh Tôn2020-08-28 16:47
 • #2871: Hình rồng còn nhỏ Thánh Linh2020-08-28 16:48
 • #2872: Bất phàm của nó2020-08-28 16:48
 • #2873: Lâm Mặc đề nghị2020-08-28 16:48
 • #2874: Nếm thử2020-08-28 16:49
 • #2875: Thành công một nửa2020-08-29 15:51
 • #2876: Cửu Thiên Giới Chủ tới chơi2020-08-29 15:51
 • #2877: Hợp tác2020-08-29 15:52
 • #2878: Chủ động xuất kích2020-08-31 17:09
 • #2879: Suy đoán2020-08-31 17:09
 • #2880: Ngũ Uẩn đuổi theo2020-08-31 17:10
 • #2881: Thánh Linh chi phách2020-08-31 17:10
 • #2882: Thanh Chước2020-08-31 17:10
 • #2883: Uy hiếp2020-08-31 17:11
 • #2884: Gần như đỉnh tiêm2020-09-01 16:27
 • #2885: Cũng không biết2020-09-01 16:27
 • #2886: Nhiếp Vũ2020-09-01 16:28
 • #2887: Không có đầu mối2020-09-02 16:11
 • #2888: Hạo Không đại nhân2020-09-02 16:12
 • #2889: Nhiếp Vũ đến2020-09-02 16:12
 • #2890: Trở về mà quay về2020-09-03 15:46
 • #2891: Ta cũng là nghĩ như vậy2020-09-03 15:47
 • #2892: Sáu loại tăng lên chi pháp2020-09-03 15:47
 • #2893: Cho truyền thừa2020-09-04 15:50
 • #2894: Phân Biệt Chi Nhãn2020-09-04 15:51
 • #2895: Ngoài ý muốn phát hiện2020-09-04 15:51
 • #2896: Nguyên lai là dạng này2020-09-05 15:54
 • #2897: Trước kia2020-09-05 15:55
 • #2898: Giới Chủ giá lâm2020-09-05 15:55
 • #2899: Tiên tổ tuyệt lộ2020-09-06 15:48
 • #2900: Tin tức truyền đến2020-09-06 15:48
 • #2901: Đi theo thành chủ đi2020-09-06 15:49
 • #2902: Chấn nhiếp2020-09-07 15:50
 • #2903: Lực lượng tầm quan trọng2020-09-07 15:50
 • #2904: Bị cắn ngược lại một cái2020-09-07 15:50
 • #2905: Bạch Trạch xuất thủ2020-09-08 16:06
 • #2906: Phạt tộc2020-09-08 16:06
 • #2907: Cáo tri2020-09-08 16:07
 • #2908: Khó được đối thủ2020-09-09 17:15
 • #2909: Biến cố tái sinh2020-09-09 17:15
 • #2910: Đứng trước tuyệt cảnh2020-09-09 17:15
 • #2911: Cửu Huyền tộc2020-09-10 15:44
 • #2912: Bắt đầu khôi phục2020-09-10 15:44
 • #2913: Một chút biến hóa2020-09-10 15:45
 • #2914: Gặp lại Thần Cực2020-09-11 16:01
 • #2915: Ám Điện2020-09-11 16:02
 • #2916: Xúc động luân hồi2020-09-12 15:41
 • #2917: Lại là nàng2020-09-12 15:42
 • #2918: Nguyên do2020-09-12 15:43
 • #2919: Ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn2020-09-13 18:08
 • #2920: Thứ nhất cấm kỵ ấn ký2020-09-13 18:08
 • #2921: Thu được về tính sổ sách2020-09-14 15:27
 • #2922: Lâm Mặc an bài2020-09-14 15:28
 • #2923: Cổ Thần thế giới biến hóa2020-09-14 15:28
 • #2924: Bắt đầu2020-09-15 15:50
 • #2925: Hắc Vũ tin tức2020-09-15 15:51
 • #2926: Điên cuồng xuất thủ2020-09-15 15:51
 • #2927: Ba Thiên Thế2020-09-16 15:53
 • #2928: Giới Chủ một vị2020-09-16 15:54
 • #2929: Che đậy2020-09-16 15:54
 • #2930: Quyết định2020-09-17 16:00
 • #2931: Hạo Minh chấp chưởng2020-09-17 16:01
 • #2932: Giao dịch2020-09-17 16:02
 • #2933: Bị thua thiệt2020-09-18 15:39
 • #2934: Lùng bắt khiến2020-09-18 15:39
 • #2935: Thấy rõ bản chất2020-09-18 15:40
 • #2936: Biến dị căn nguyên2020-09-19 15:48
 • #2937: Vẫn là có hạn chế2020-09-19 15:48
 • #2938: Quay về Thiên Hồn cổ thành2020-09-19 15:49
 • #2939: Thu phục2020-09-20 15:42
 • #2940: Cố nhân đến thăm2020-09-20 15:42
 • #2941: Hề Trạch bị bắt2020-09-20 15:43