Huyền Huyễn

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Ta có một tòa Chư Thiên Vạn Giới ngục giam , bất kỳ người nào bị giam đi vào, hết thảy năng lực đều là về ta sở hữu.

Tiêu Diệp bật hack nhân sinh như vậy mở ra.

Nguồn: metruyenchu.com


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

 •  Cô Đơn Địa Phi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam
 • #2: Giam giữ
 • #3: Hung hiểm vạn phần
 • #4: Cầu phú quý trong nguy hiểm ( phấn nộn sách mới cầu cất giữ cầu đề cử )
 • #5: Não bổ
 • #6: Một mẻ hốt gọn
 • #7: Tu chân giới!
 • #8: Bí văn
 • #9: Đi ra Vạn Ác thành
 • #10: Lại trở về
 • #11: Thân gia kinh người Hạ Thiên Âm
 • #12: Thân mật
 • #13: Tinh Thần Thần Thể
 • #14: Ta thật sự là cha ngươi
 • #15: Thi ngữ giả
 • #16: Thử ngữ tìm người
 • #17: Trảm hồn
 • #18: Độc giải
 • #19: Nổ ra đến
 • #20: Cửa đá
 • #21: Im ỉm phát tài
 • #22: Không đáng chú ý nhánh cây
 • #23: Không đi đường thường
 • #24: Trước cửa
 • #25: Không hiểu gõ cửa sao?
 • #26: Xích Hoàng tinh huyết
 • #27: Tỷ muội song. . . Phi!
 • #28: Phù Thạch Lộ
 • #29: Rơi xuống
 • #30: Pháp phù chi uy
 • #31: Đến truyền thừa
 • #32: Tổ Vu Luyện Thể Thuật
 • #33: Tạm rời
 • #34: Về Hỏa Hầu thành
 • #35: Người nhà
 • #36: Ta thành Tiên Thiên cảnh rồi?
 • #37: Lại hiểu lầm
 • #38: Thật thành đại cao thủ
 • #39: Danh chấn Hỏa Hầu thành
 • #40: Lần nữa xác định
 • #41: Xuất phát Mộc Ngưu thành
 • #42: Thiêu Hỏa Côn
 • #43: Cảm động tỷ lệ
 • #44: Đại cữu tử?
 • #45: Tiêu Diệp đến rồi!
 • #46: Phản hố một tay
 • #47: Một côn giây
 • #48: Trần Bách chịu thua
 • #49: Mười hai thành hội nghị, thăm dò
 • #50: Làm lão thân cháu rể đi
 • #51: Giương cung bạt kiếm
 • #52: Ba chữ quát lui
 • #53: Hào môn sụp đổ
 • #54: Diệt Hàn Côn
 • #55: Đại cữu tử đuổi tới
 • #56: Thu!
 • #57: Đại thu hoạch
 • #58: Rời đi Đại Hoang
 • #59: Ba quả trứng
 • #60: Bái nhập Tử Linh tông
 • #61: Chó ngáp phải ruồi
 • #62: Nhân vật thiết lập
 • #63: Thật sự là ngoài ý muốn a
 • #64: Ta làm gì?
 • #65: Đạt Ba sơn
 • #66: Hạ Thiên Phàm?
 • #67: Thu hoạch điểm chư thiên
 • #68: Tiêu Diệp xuất thủ
 • #69: Chỉ điểm
 • #70: Lừa đảo
 • #71: Trứng ấp ra tới
 • #72: Ngàn năm khánh điển
 • #73: Xin mời Tiêu sư thúc chỉ giáo
 • #74: Giấu thật sâu
 • #75: Lưỡng liên kích
 • #76: Khác tìm chỗ đi
 • #77: Không làm việc đàng hoàng viện trưởng
 • #78: Từ Dân
 • #79: Dung hợp bí văn
 • #80: Kiếm
 • #81: Tay gãy quấy phá
 • #82: Yêu nghiệt
 • #83: Râm đãng vị
 • #84: Hung phạm tìm được
 • #85: Ngăn cửa
 • #86: Luyện Khí tầng chín
 • #87: Khiêu chiến
 • #88: Đòi người
 • #89: Thiên Đạo tam vấn
 • #90: Ba lần tới Phước Long trấn
 • #91: Lấy chiến dưỡng chiến
 • #92: Bị lừa bịp lên
 • #93: Nguyền rủa
 • #94: Kết thúc

Related posts

Thế Gả Cho Từ Hôn Lưu Nam Chủ

TiKay

Thiên Phú Võ Thần

TiKay

Lão Tăng Quét Rác , Max Cấp Liền Xuống Núi

TiKay

Nhân Đạo Chí Tôn

TiKay

Võ Lâm Thần Thoại Hệ Thống

TiKay

Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank

TiKay

Leave a Reply