Huyền Huyễn

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Ta có một tòa Chư Thiên Vạn Giới ngục giam , bất kỳ người nào bị giam đi vào, hết thảy năng lực đều là về ta sở hữu.

Tiêu Diệp bật hack nhân sinh như vậy mở ra.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cô Đơn Địa Phi
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam2020-08-25 04:02
 • #2: Giam giữ2020-08-25 04:03
 • #3: Hung hiểm vạn phần2020-08-25 04:03
 • #4: Cầu phú quý trong nguy hiểm ( phấn nộn sách mới cầu cất giữ cầu đề cử )2020-08-25 04:03
 • #5: Não bổ2020-08-25 04:03
 • #6: Một mẻ hốt gọn2020-08-25 04:03
 • #7: Tu chân giới!2020-08-25 04:03
 • #8: Bí văn2020-08-25 04:03
 • #9: Đi ra Vạn Ác thành2020-08-25 04:03
 • #10: Lại trở về2020-08-25 04:04
 • #11: Thân gia kinh người Hạ Thiên Âm2020-08-25 04:04
 • #12: Thân mật2020-08-25 04:04
 • #13: Tinh Thần Thần Thể2020-08-25 04:04
 • #14: Ta thật sự là cha ngươi2020-08-25 04:04
 • #15: Thi ngữ giả2020-08-25 04:04
 • #16: Thử ngữ tìm người2020-08-25 04:04
 • #17: Trảm hồn2020-08-25 04:04
 • #18: Độc giải2020-08-25 04:04
 • #19: Nổ ra đến2020-08-25 04:04
 • #20: Cửa đá2020-08-25 04:04
 • #21: Im ỉm phát tài2020-08-25 04:04
 • #22: Không đáng chú ý nhánh cây2020-08-25 04:04
 • #23: Không đi đường thường2020-08-25 04:04
 • #24: Trước cửa2020-08-25 04:04
 • #25: Không hiểu gõ cửa sao?2020-08-25 04:05
 • #26: Xích Hoàng tinh huyết2020-08-25 04:05
 • #27: Tỷ muội song. . . Phi!2020-08-25 04:05
 • #28: Phù Thạch Lộ2020-08-25 04:05
 • #29: Rơi xuống2020-08-25 04:05
 • #30: Pháp phù chi uy2020-08-25 04:05
 • #31: Đến truyền thừa2020-08-25 04:05
 • #32: Tổ Vu Luyện Thể Thuật2020-08-25 04:05
 • #33: Tạm rời2020-08-25 04:05
 • #34: Về Hỏa Hầu thành2020-08-25 04:05
 • #35: Người nhà2020-08-25 04:06
 • #36: Ta thành Tiên Thiên cảnh rồi?2020-08-25 04:06
 • #37: Lại hiểu lầm2020-08-25 04:06
 • #38: Thật thành đại cao thủ2020-08-25 04:06
 • #39: Danh chấn Hỏa Hầu thành2020-08-25 04:06
 • #40: Lần nữa xác định2020-08-25 04:06
 • #41: Xuất phát Mộc Ngưu thành2020-08-25 04:06
 • #42: Thiêu Hỏa Côn2020-08-25 04:06
 • #43: Cảm động tỷ lệ2020-08-25 04:06
 • #44: Đại cữu tử?2020-08-25 04:06
 • #45: Tiêu Diệp đến rồi!2020-08-25 04:06
 • #46: Phản hố một tay2020-08-25 04:06
 • #47: Một côn giây2020-08-25 04:07
 • #48: Trần Bách chịu thua2020-08-25 04:07
 • #49: Mười hai thành hội nghị, thăm dò2020-08-25 04:07
 • #50: Làm lão thân cháu rể đi2020-08-25 04:07
 • #51: Giương cung bạt kiếm2020-08-25 04:07
 • #52: Ba chữ quát lui2020-08-25 04:07
 • #53: Hào môn sụp đổ2020-08-25 04:07
 • #54: Diệt Hàn Côn2020-08-25 04:07
 • #55: Đại cữu tử đuổi tới2020-08-25 04:07
 • #56: Thu!2020-08-25 04:07
 • #57: Đại thu hoạch2020-08-25 04:07
 • #58: Rời đi Đại Hoang2020-08-25 04:07
 • #59: Ba quả trứng2020-08-25 04:07
 • #60: Bái nhập Tử Linh tông2020-08-25 04:08
 • #61: Chó ngáp phải ruồi2020-08-25 04:08
 • #62: Nhân vật thiết lập2020-08-25 04:08
 • #63: Thật sự là ngoài ý muốn a2020-08-25 04:08
 • #64: Ta làm gì?2020-08-25 04:08
 • #65: Đạt Ba sơn2020-08-25 04:08
 • #66: Hạ Thiên Phàm?2020-08-25 04:08
 • #67: Thu hoạch điểm chư thiên2020-08-25 04:08
 • #68: Tiêu Diệp xuất thủ2020-08-25 04:08
 • #69: Chỉ điểm2020-08-25 04:08
 • #70: Lừa đảo2020-08-25 04:09
 • #71: Trứng ấp ra tới2020-08-25 04:09
 • #72: Ngàn năm khánh điển2020-08-25 04:09
 • #73: Xin mời Tiêu sư thúc chỉ giáo2020-08-25 04:09
 • #74: Giấu thật sâu2020-08-25 04:09
 • #75: Lưỡng liên kích2020-08-25 04:09
 • #76: Khác tìm chỗ đi2020-08-25 04:09
 • #77: Không làm việc đàng hoàng viện trưởng2020-08-25 04:09
 • #78: Từ Dân2020-08-25 04:09
 • #79: Dung hợp bí văn2020-08-25 04:09
 • #80: Kiếm2020-08-25 04:09
 • #81: Tay gãy quấy phá2020-08-25 04:09
 • #82: Yêu nghiệt2020-08-25 04:10
 • #83: Râm đãng vị2020-08-25 04:10
 • #84: Hung phạm tìm được2020-08-25 04:10
 • #85: Ngăn cửa2020-08-25 04:10
 • #86: Luyện Khí tầng chín2020-08-25 04:10
 • #87: Khiêu chiến2020-08-25 04:10
 • #88: Đòi người2020-08-25 04:10
 • #89: Thiên Đạo tam vấn2020-08-25 04:10
 • #90: Ba lần tới Phước Long trấn2020-08-25 04:10
 • #91: Lấy chiến dưỡng chiến2020-08-25 04:10
 • #92: Bị lừa bịp lên2020-08-25 04:10
 • #93: Nguyền rủa2020-08-25 04:11
 • #94: Kết thúc2020-08-25 04:11

Related posts

Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương

THUYS♥️

Đế Võ Đan Tôn

TiKay

Ở Thế Giới Ác Mộng Mở Cửa Hàng

THUYS♥️

Siêu Cấp Danh Vọng Hệ Thống

THUYS♥️

Sát Thần

TiKay

Vạn Đạo Kiếm Tôn

TiKay

Leave a Reply