Huyền Huyễn

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Ta có một tòa Chư Thiên Vạn Giới ngục giam , bất kỳ người nào bị giam đi vào, hết thảy năng lực đều là về ta sở hữu.

Tiêu Diệp bật hack nhân sinh như vậy mở ra.

Nguồn: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Cô Đơn Địa Phi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam
 • #2: Giam giữ
 • #3: Hung hiểm vạn phần
 • #4: Cầu phú quý trong nguy hiểm ( phấn nộn sách mới cầu cất giữ cầu đề cử )
 • #5: Não bổ
 • #6: Một mẻ hốt gọn
 • #7: Tu chân giới!
 • #8: Bí văn
 • #9: Đi ra Vạn Ác thành
 • #10: Lại trở về
 • #11: Thân gia kinh người Hạ Thiên Âm
 • #12: Thân mật
 • #13: Tinh Thần Thần Thể
 • #14: Ta thật sự là cha ngươi
 • #15: Thi ngữ giả
 • #16: Thử ngữ tìm người
 • #17: Trảm hồn
 • #18: Độc giải
 • #19: Nổ ra đến
 • #20: Cửa đá
 • #21: Im ỉm phát tài
 • #22: Không đáng chú ý nhánh cây
 • #23: Không đi đường thường
 • #24: Trước cửa
 • #25: Không hiểu gõ cửa sao?
 • #26: Xích Hoàng tinh huyết
 • #27: Tỷ muội song. . . Phi!
 • #28: Phù Thạch Lộ
 • #29: Rơi xuống
 • #30: Pháp phù chi uy
 • #31: Đến truyền thừa
 • #32: Tổ Vu Luyện Thể Thuật
 • #33: Tạm rời
 • #34: Về Hỏa Hầu thành
 • #35: Người nhà
 • #36: Ta thành Tiên Thiên cảnh rồi?
 • #37: Lại hiểu lầm
 • #38: Thật thành đại cao thủ
 • #39: Danh chấn Hỏa Hầu thành
 • #40: Lần nữa xác định
 • #41: Xuất phát Mộc Ngưu thành
 • #42: Thiêu Hỏa Côn
 • #43: Cảm động tỷ lệ
 • #44: Đại cữu tử?
 • #45: Tiêu Diệp đến rồi!
 • #46: Phản hố một tay
 • #47: Một côn giây
 • #48: Trần Bách chịu thua
 • #49: Mười hai thành hội nghị, thăm dò
 • #50: Làm lão thân cháu rể đi
 • #51: Giương cung bạt kiếm
 • #52: Ba chữ quát lui
 • #53: Hào môn sụp đổ
 • #54: Diệt Hàn Côn
 • #55: Đại cữu tử đuổi tới
 • #56: Thu!
 • #57: Đại thu hoạch
 • #58: Rời đi Đại Hoang
 • #59: Ba quả trứng
 • #60: Bái nhập Tử Linh tông
 • #61: Chó ngáp phải ruồi
 • #62: Nhân vật thiết lập
 • #63: Thật sự là ngoài ý muốn a
 • #64: Ta làm gì?
 • #65: Đạt Ba sơn
 • #66: Hạ Thiên Phàm?
 • #67: Thu hoạch điểm chư thiên
 • #68: Tiêu Diệp xuất thủ
 • #69: Chỉ điểm
 • #70: Lừa đảo
 • #71: Trứng ấp ra tới
 • #72: Ngàn năm khánh điển
 • #73: Xin mời Tiêu sư thúc chỉ giáo
 • #74: Giấu thật sâu
 • #75: Lưỡng liên kích
 • #76: Khác tìm chỗ đi
 • #77: Không làm việc đàng hoàng viện trưởng
 • #78: Từ Dân
 • #79: Dung hợp bí văn
 • #80: Kiếm
 • #81: Tay gãy quấy phá
 • #82: Yêu nghiệt
 • #83: Râm đãng vị
 • #84: Hung phạm tìm được
 • #85: Ngăn cửa
 • #86: Luyện Khí tầng chín
 • #87: Khiêu chiến
 • #88: Đòi người
 • #89: Thiên Đạo tam vấn
 • #90: Ba lần tới Phước Long trấn
 • #91: Lấy chiến dưỡng chiến
 • #92: Bị lừa bịp lên
 • #93: Nguyền rủa
 • #94: Kết thúc
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Phi Kiếm Vấn Đạo

TiKay

Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Cao Nhân

TiKay

Toàn Chức Pháp Sư

TiKay

Thành Tinh Yêu Quái Không Được Báo Án

THUYS♥️

Mở Đầu Thi Tổ, Bị Nữ Đế Phanh Thây Phong Ấn Vạn Năm

TiKay

Ta Chỉ Nghĩ Ăn Lợi Tức

TiKay

Leave a Reply