Huyền Huyễn

Phục Thiên Thị

Đông Phương Thần Châu, có Nhân Hoàng lập đạo thống, có Thánh Hiền tông môn truyền đạo, có chư hầu hùng cứ một phương vương quốc, chư cường san sát, Thần Châu náo động ngàn vạn năm, chấp này thời điểm, một đời thiên kiêu Diệp Thanh Đế cùng Đông Hoàng Đại Đế hoành không xuất thế, chém Nhân Hoàng, ngự Thánh Hiền, chư hầu thần phục, Đông Phương Thần Châu nhất thống!

Nhưng, Diệp Thanh Đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thế gian pho tượng tất cả đều bị hủy, tại thế gian xoá tên, biến thành cấm kỵ; từ đây Thần Châu duy Đông Hoàng Đại Đế độc tôn!

Mười lăm năm về sau, Đông Hải Thanh Châu thành, một cái tên là Diệp Phục Thiên thiếu niên, mở ra hắn truyền kỳ chi lộ. . .


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tịnh Vô Ngân
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phuc-thien-thi-chuong-0001.mp32018-06-23 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0002.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0003.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0004.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0005.mp32018-06-23 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0006.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0007.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0008.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0009.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0010.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0011.mp32018-06-23 18:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0012.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0013.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0014.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0015.mp32018-06-23 18:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0016.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0017.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0018.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0019.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0020.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0021.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0022.mp32018-06-23 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0023.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0024.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0025.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0026.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0027.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0028.mp32018-06-23 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0029.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0030.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0031.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0032.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0033.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0034.mp32018-06-23 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0035.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0036.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0037.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0038.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0039.mp32018-06-23 18:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0040.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0041.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0042.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0043.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0044.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0045.mp32018-06-23 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0046.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0047.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0048.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0049.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0050.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0051.mp32018-06-23 18:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0052.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0053.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0054.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0055.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0056.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0057.mp32018-06-23 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0058.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0059.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0060.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0061.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0062.mp32018-06-23 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0063.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0064.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0065.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0066.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0067.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0068.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0069.mp32018-06-23 18:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0070.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0071.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0072.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0073.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0074.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0075.mp32018-06-23 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0076.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0077.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0078.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0079.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0080.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0081.mp32018-06-23 18:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0082.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0083.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0084.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0085.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0086.mp32018-06-23 18:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0087.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0088.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0089.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0090.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0091.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0092.mp32018-06-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0093.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0094.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0095.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0096.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0097.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0098.mp32018-06-23 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0099.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0100.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0101.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0102.mp32018-06-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0103.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0104.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0105.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0106.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0107.mp32018-06-23 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0108.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0109.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0110.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0111.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0112.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0113.mp32018-06-23 18:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0114.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0115.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0116.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0117.mp32018-06-23 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0118.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0119.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0120.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0121.mp32018-06-23 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0122.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0123.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0124.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0125.mp32018-06-23 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0126.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0127.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0128.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0129.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0130.mp32018-06-23 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0131.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0132.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0133.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0134.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0135.mp32018-06-23 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0136.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0137.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0138.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0139.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0140.mp32018-06-23 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0141.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0142.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0143.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0144.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0145.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0146.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0147.mp32018-06-23 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0148.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0149.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0150.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0151.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0152.mp32018-06-23 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0153.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0154.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0155.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0156.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0157.mp32018-06-23 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0158.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0159.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0160.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0161.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0162.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0163.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0164.mp32018-06-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0165.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0166.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0167.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0168.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0169.mp32018-06-23 19:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0170.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0171.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0172.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0173.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0174.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0175.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0176.mp32018-06-23 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0177.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0178.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0179.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0180.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0181.mp32018-06-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0182.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0183.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0184.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0185.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0186.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0187.mp32018-06-23 19:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0188.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0189.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0190.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0191.mp32018-06-23 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0192.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0193.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0194.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0195.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0196.mp32018-06-23 19:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0197.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0198.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0199.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0200.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0201.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0202.mp32018-06-23 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0203.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0204.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0205.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0206.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0207.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0208.mp32018-06-23 19:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0209.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0210.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0211.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0212.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0213.mp32018-06-23 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0214.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0215.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0216.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0217.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0218.mp32018-06-23 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0219.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0220.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0221.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0222.mp32018-06-23 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0223.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0224.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0225.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0226.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0227.mp32018-06-23 19:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0228.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0229.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0230.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0231.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0232.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0233.mp32018-06-23 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0234.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0235.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0236.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0237.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0238.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0239.mp32018-06-23 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0240.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0241.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0242.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0243.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0244.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0245.mp32018-06-23 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0246.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0247.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0248.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0249.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0250.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0251.mp32018-06-23 19:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0252.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0253.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0254.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0255.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0256.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0257.mp32018-06-23 19:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0258.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0259.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0260.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0261.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0262.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0263.mp32018-06-23 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0264.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0265.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0266.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0267.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0268.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0269.mp32018-06-23 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0270.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0271.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0272.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0273.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0274.mp32018-06-23 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0275.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0276.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0277.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0278.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0279.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0280.mp32018-06-23 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0281.mp32018-06-23 19:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0282.mp32018-06-23 19:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0283.mp32018-06-23 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0284.mp32018-06-23 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0285.mp32018-06-23 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0286.mp32018-06-23 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0287.mp32018-06-23 19:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0288.mp32018-06-23 19:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0289.mp32018-06-23 19:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0290.mp32018-06-23 19:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0291.mp32018-06-23 19:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0292.mp32018-06-23 20:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0293.mp32018-06-23 20:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0294.mp32018-06-23 20:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0295.mp32018-06-23 21:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0296.mp32018-06-23 21:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0297.mp32018-06-23 21:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0298.mp32018-06-23 21:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0299.mp32018-06-23 22:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0300.mp32018-06-23 22:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0301.mp32018-06-23 23:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0302.mp32018-06-23 23:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0303.mp32018-06-23 23:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0304.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0305.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0306.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0307.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0308.mp32018-06-23 23:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0309.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0310.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0311.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0312.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0313.mp32018-06-23 23:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0314.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0315.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0316.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0317.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0318.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0319.mp32018-06-23 23:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0320.mp32018-06-23 23:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0321.mp32018-06-23 23:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0322.mp32018-06-23 23:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0323.mp32018-06-23 23:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0324.mp32018-06-23 23:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0325.mp32018-06-23 23:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0326.mp32018-06-23 23:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0327.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0328.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0329.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0330.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0331.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0332.mp32018-06-23 23:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0333.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0334.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0335.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0336.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0337.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0338.mp32018-06-23 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0339.mp32018-06-23 23:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0340.mp32018-06-23 23:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0341.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0342.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0343.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0344.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0345.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0346.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0347.mp32018-06-23 23:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0348.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0349.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0350.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0351.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0352.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0353.mp32018-06-24 00:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0354.mp32018-06-24 00:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0355.mp32018-06-24 00:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0356.mp32018-06-24 00:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0357.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0358.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0359.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0360.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0361.mp32018-06-24 00:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0362.mp32018-06-24 00:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0363.mp32018-06-24 00:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0364.mp32018-06-25 22:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0365.mp32018-06-25 22:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0366.mp32018-06-25 22:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0367.mp32018-06-25 22:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0368.mp32018-06-25 22:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0369.mp32018-06-25 22:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0370.mp32018-06-25 22:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0371.mp32018-06-26 19:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0372.mp32018-06-26 20:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0373.mp32018-06-28 00:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0374.mp32018-06-28 00:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0375.mp32018-06-28 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0376.mp32018-06-28 18:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0377.mp32018-07-02 18:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0378.mp32018-07-02 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0379.mp32018-07-02 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0380.mp32018-07-02 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0381.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0382.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0383.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0384.mp32018-07-02 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0385.mp32018-07-03 22:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0386.mp32018-07-03 22:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0387.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0388.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0389.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0390.mp32018-07-05 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0391.mp32018-07-06 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0392.mp32018-07-06 18:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0393.mp32018-07-07 21:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0394.mp32018-07-07 21:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0395.mp32018-07-08 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0396.mp32018-07-08 19:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0397.mp32018-07-09 19:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0398.mp32018-07-10 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0399.mp32018-07-10 17:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0400.mp32018-07-10 17:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0401.mp32018-07-11 21:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0402.mp32018-07-11 21:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0403.mp32018-07-12 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0404.mp32018-07-12 18:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0405.mp32018-07-13 15:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0406.mp32018-07-13 15:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0407.mp32018-07-14 19:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0408.mp32018-07-14 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0409.mp32018-07-16 17:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0410.mp32018-07-16 17:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0411.mp32018-07-16 17:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0412.mp32018-07-16 17:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0413.mp32018-07-17 18:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0414.mp32018-07-17 18:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0415.mp32018-07-18 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0416.mp32018-07-18 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0417.mp32018-07-19 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0418.mp32018-07-19 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0419.mp32018-07-20 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0420.mp32018-07-21 07:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0421.mp32018-07-22 04:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0422.mp32018-07-23 06:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0423.mp32018-07-23 06:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0424.mp32018-07-23 06:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0425.mp32018-07-23 14:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0426.mp32018-07-24 05:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0427.mp32018-07-24 19:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0428.mp32018-07-24 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0429.mp32018-07-25 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0430.mp32018-07-25 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0431.mp32018-07-26 19:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0432.mp32018-07-26 19:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0433.mp32018-07-27 19:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0434.mp32018-07-27 19:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0435.mp32018-07-28 16:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0436.mp32018-07-28 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0437.mp32018-07-29 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0438.mp32018-07-29 16:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0439.mp32018-07-30 18:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0440.mp32018-07-30 18:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0441.mp32018-07-31 19:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0442.mp32018-07-31 19:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0443.mp32018-08-01 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0444.mp32018-08-01 18:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0445.mp32018-08-01 18:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0446.mp32018-08-02 16:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0447.mp32018-08-02 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0448.mp32018-08-03 18:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0449.mp32018-08-03 18:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0450.mp32018-08-04 15:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0451.mp32018-08-04 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0452.mp32018-08-06 18:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0453.mp32018-08-06 18:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0454.mp32018-08-06 18:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0455.mp32018-08-07 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0456.mp32018-08-07 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0457.mp32018-08-07 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0458.mp32018-08-08 16:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0459.mp32018-08-08 17:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0460.mp32018-08-10 18:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0461.mp32018-08-10 18:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0462.mp32018-08-10 18:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0463.mp32018-08-10 18:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0464.mp32018-08-11 17:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0465.mp32018-08-11 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0466.mp32018-08-12 17:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0467.mp32018-08-12 18:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0468.mp32018-08-13 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0469.mp32018-08-13 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0470.mp32018-08-14 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0471.mp32018-08-14 16:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0472.mp32018-08-15 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0473.mp32018-08-15 19:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0474.mp32018-08-16 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0475.mp32018-08-16 15:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0476.mp32018-08-17 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0477.mp32018-08-17 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0478.mp32018-08-18 18:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0479.mp32018-08-18 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0480.mp32018-08-19 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0481.mp32018-08-19 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0482.mp32018-08-20 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0483.mp32018-08-20 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0484.mp32018-08-21 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0485.mp32018-08-22 15:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0486.mp32018-08-22 15:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0487.mp32018-08-23 18:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0488.mp32018-08-23 18:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0489.mp32018-08-23 18:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0490.mp32018-08-24 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0491.mp32018-08-24 16:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0492.mp32018-08-25 17:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0493.mp32018-08-25 17:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0494.mp32018-08-26 17:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0495.mp32018-08-26 17:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0496.mp32018-08-28 05:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0497.mp32018-08-28 05:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0498.mp32018-08-28 05:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0499.mp32018-08-29 05:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0500.mp32018-08-30 04:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0501.mp32018-08-30 04:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0502.mp32018-08-30 13:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0503.mp32018-08-31 04:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0504.mp32018-09-01 06:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0505.mp32018-09-01 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0506.mp32018-09-01 06:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0507.mp32018-09-02 22:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0508.mp32018-09-02 22:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0509.mp32018-09-02 22:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0510.mp32018-09-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0511.mp32018-09-03 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0512.mp32018-09-04 15:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0513.mp32018-09-04 15:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0514.mp32018-09-05 06:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0515.mp32018-09-05 15:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0516.mp32018-09-07 07:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0517.mp32018-09-07 07:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0518.mp32018-09-07 07:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0519.mp32018-09-07 16:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0520.mp32018-09-07 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0521.mp32018-09-09 02:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0522.mp32018-09-09 02:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0523.mp32018-09-10 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0524.mp32018-09-10 04:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0525.mp32018-09-10 14:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0526.mp32018-09-11 04:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0527.mp32018-09-12 15:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0528.mp32018-09-12 15:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0529.mp32018-09-12 15:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0530.mp32018-09-14 03:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0531.mp32018-09-14 03:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0532.mp32018-09-14 03:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0533.mp32018-09-15 05:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0534.mp32018-09-15 05:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0535.mp32018-09-15 05:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0536.mp32018-09-15 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0537.mp32018-09-16 20:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0538.mp32018-09-16 20:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0539.mp32018-09-24 13:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0540.mp32018-09-24 13:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0541.mp32018-09-19 07:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0542.mp32018-09-19 07:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0543.mp32018-09-19 07:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0544.mp32018-09-19 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0545.mp32018-09-20 14:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0546.mp32018-09-21 17:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0547.mp32018-09-21 17:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0548.mp32018-09-21 17:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0549.mp32018-09-22 16:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0550.mp32018-09-22 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0551.mp32018-09-23 18:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0552.mp32018-09-23 18:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0553.mp32018-09-25 06:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0554.mp32018-09-25 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0555.mp32018-09-25 06:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0556.mp32018-09-25 15:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0557.mp32018-09-26 14:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0558.mp32018-09-26 14:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0559.mp32018-09-28 05:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0560.mp32018-09-28 05:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0561.mp32018-09-28 05:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0562.mp32018-09-28 14:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0563.mp32018-10-01 08:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0564.mp32018-10-01 08:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0565.mp32018-10-01 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0566.mp32018-10-01 08:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0567.mp32018-10-01 09:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0568.mp32018-10-01 09:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0569.mp32018-10-02 05:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0570.mp32018-10-02 05:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0571.mp32018-10-02 05:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0572.mp32018-10-03 03:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0573.mp32018-10-03 13:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0574.mp32018-10-04 14:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0575.mp32018-10-04 14:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0576.mp32018-10-05 15:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0577.mp32018-10-05 15:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0578.mp32018-10-05 15:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0579.mp32018-10-06 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0580.mp32018-10-06 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0581.mp32018-10-07 15:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0582.mp32018-10-07 15:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0583.mp32018-10-08 15:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0584.mp32018-10-08 15:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0585.mp32018-10-10 03:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0586.mp32018-10-10 03:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0587.mp32018-10-10 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0588.mp32018-10-11 14:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0589.mp32018-10-11 14:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0590.mp32018-10-12 14:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0591.mp32018-10-12 14:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0592.mp32018-10-13 16:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0593.mp32018-10-13 16:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0594.mp32018-10-14 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0595.mp32018-10-14 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0596.mp32018-10-15 14:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0597.mp32018-10-16 14:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0598.mp32018-10-16 14:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0599.mp32018-10-17 06:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0600.mp32018-10-17 14:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0601.mp32018-10-17 14:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0602.mp32018-10-18 15:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0603.mp32018-10-18 15:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0604.mp32018-10-19 15:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0605.mp32018-10-19 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0606.mp32018-10-20 16:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0607.mp32018-10-20 16:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0608.mp32018-10-21 16:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0609.mp32018-10-21 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0610.mp32018-10-23 02:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0611.mp32018-10-23 02:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0612.mp32018-10-24 03:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0613.mp32018-10-24 03:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0614.mp32018-10-24 14:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0615.mp32018-10-24 14:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0616.mp32018-10-26 03:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0617.mp32018-10-26 04:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0618.mp32018-10-26 05:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0619.mp32018-10-26 14:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0620.mp32018-10-27 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0621.mp32018-10-27 15:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0622.mp32018-10-28 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0623.mp32018-10-28 18:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0624.mp32018-10-29 15:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0625.mp32018-10-29 15:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0626.mp32018-10-30 15:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0627.mp32018-10-30 15:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0628.mp32018-11-01 01:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0629.mp32018-11-01 01:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0630.mp32018-11-01 14:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0631.mp32018-11-01 14:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0632.mp32018-11-02 14:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0633.mp32018-11-02 14:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0634.mp32018-11-03 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0635.mp32018-11-03 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0636.mp32018-11-04 16:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0637.mp32018-11-04 16:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0638.mp32018-11-05 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0639.mp32018-11-05 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0640.mp32018-11-06 15:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0641.mp32018-11-06 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0642.mp32018-11-07 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0643.mp32018-11-07 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0644.mp32018-11-09 04:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0645.mp32018-11-09 04:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0646.mp32018-11-09 04:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0647.mp32018-11-09 15:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0648.mp32018-11-10 15:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0649.mp32018-11-10 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0650.mp32018-11-11 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0651.mp32018-11-11 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0652.mp32018-11-11 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0653.mp32018-11-11 19:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0654.mp32018-11-11 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0655.mp32018-11-11 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0656.mp32018-11-11 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0657.mp32018-11-11 19:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0658.mp32018-11-11 19:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0659.mp32018-11-11 19:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0660.mp32018-11-12 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0661.mp32018-11-12 17:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0662.mp32018-11-12 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0663.mp32018-11-13 16:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0664.mp32018-11-13 16:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0665.mp32018-11-15 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0666.mp32018-11-15 17:00
 • phuc-thien-thi-chuong-0667.mp32018-11-15 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0668.mp32018-11-15 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0669.mp32018-11-16 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0670.mp32018-11-16 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0671.mp32018-11-17 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0672.mp32018-11-17 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0673.mp32018-11-17 17:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0674.mp32018-11-19 01:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0675.mp32018-11-19 01:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0676.mp32018-11-19 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0677.mp32018-11-19 16:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0678.mp32018-11-21 05:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0679.mp32018-11-21 05:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0680.mp32018-11-21 05:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0681.mp32018-11-21 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0682.mp32018-11-22 18:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0683.mp32018-11-22 18:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0684.mp32018-11-23 17:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0685.mp32018-11-23 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0686.mp32018-11-24 19:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0687.mp32018-11-24 19:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0688.mp32018-11-25 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0689.mp32018-11-25 17:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0690.mp32018-11-26 15:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0691.mp32018-11-26 15:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0692.mp32018-11-27 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0693.mp32018-11-27 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0694.mp32018-11-28 16:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0695.mp32018-11-28 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0696.mp32018-11-29 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0697.mp32018-11-29 16:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0698.mp32018-11-30 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0699.mp32018-11-30 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0700.mp32018-12-01 18:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0701.mp32018-12-01 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0702.mp32018-12-02 17:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0703.mp32018-12-02 17:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0704.mp32018-12-04 04:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0705.mp32018-12-04 04:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0706.mp32018-12-04 04:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0707.mp32018-12-04 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0708.mp32018-12-05 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0709.mp32018-12-05 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0710.mp32018-12-06 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0711.mp32018-12-06 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0712.mp32018-12-07 17:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0713.mp32018-12-07 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0714.mp32018-12-08 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0715.mp32018-12-08 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0716.mp32018-12-09 17:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0717.mp32018-12-09 17:26
 • phuc-thien-thi-chuong-0718.mp32018-12-09 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0719.mp32018-12-11 18:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0720.mp32018-12-11 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0721.mp32018-12-11 18:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0722.mp32018-12-11 18:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0723.mp32018-12-11 18:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0724.mp32018-12-12 05:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0725.mp32018-12-12 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0726.mp32018-12-13 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0727.mp32018-12-13 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0728.mp32018-12-14 16:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0729.mp32018-12-14 16:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0730.mp32018-12-16 20:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0731.mp32018-12-16 20:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0732.mp32018-12-16 20:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0733.mp32018-12-16 20:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0734.mp32018-12-17 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0735.mp32018-12-17 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0736.mp32018-12-17 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0737.mp32018-12-18 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0738.mp32018-12-18 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0739.mp32018-12-18 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0740.mp32018-12-19 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0741.mp32018-12-19 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0742.mp32018-12-20 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0743.mp32018-12-20 17:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0744.mp32018-12-21 16:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0745.mp32018-12-21 16:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0746.mp32018-12-23 00:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0747.mp32018-12-23 00:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0748.mp32018-12-23 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0749.mp32018-12-23 19:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0750.mp32018-12-24 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0751.mp32018-12-24 16:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0752.mp32018-12-25 17:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0753.mp32018-12-25 17:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0754.mp32018-12-26 16:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0755.mp32018-12-26 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0756.mp32018-12-27 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0757.mp32018-12-27 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0758.mp32018-12-29 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0759.mp32018-12-29 17:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0760.mp32018-12-29 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0761.mp32018-12-29 17:45
 • phuc-thien-thi-chuong-0762.mp32018-12-30 19:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0763.mp32018-12-30 19:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0764.mp32018-12-31 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0765.mp32018-12-31 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0766.mp32018-12-31 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0767.mp32019-01-01 17:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0768.mp32019-01-01 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0769.mp32019-01-01 17:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0770.mp32019-01-01 17:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0771.mp32019-01-02 16:28
 • phuc-thien-thi-chuong-0772.mp32019-01-02 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0773.mp32019-01-03 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0774.mp32019-01-03 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0775.mp32019-01-04 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0776.mp32019-01-04 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0777.mp32019-01-05 19:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0778.mp32019-01-05 19:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0779.mp32019-01-06 18:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0780.mp32019-01-08 17:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0781.mp32019-01-08 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0782.mp32019-01-08 17:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0783.mp32019-01-08 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0784.mp32019-01-09 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0785.mp32019-01-09 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0786.mp32019-01-10 06:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0787.mp32019-01-11 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0788.mp32019-01-11 16:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0789.mp32019-01-11 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0790.mp32019-01-12 14:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0791.mp32019-01-13 23:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0792.mp32019-01-13 23:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0793.mp32019-01-13 23:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0794.mp32019-01-14 15:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0795.mp32019-01-14 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0796.mp32019-01-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0797.mp32019-01-15 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0798.mp32019-01-16 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-0799.mp32019-01-16 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-0800.mp32019-01-17 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0801.mp32019-01-17 15:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0802.mp32019-01-18 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0803.mp32019-01-18 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0804.mp32019-01-19 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0805.mp32019-01-19 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0806.mp32019-01-21 22:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0807.mp32019-01-21 22:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0808.mp32019-01-21 22:13
 • phuc-thien-thi-chuong-0809.mp32019-01-21 22:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0810.mp32019-01-23 17:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0811.mp32019-01-23 17:27
 • phuc-thien-thi-chuong-0812.mp32019-01-23 17:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0813.mp32019-01-23 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0814.mp32019-01-24 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0815.mp32019-01-24 16:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0816.mp32019-01-25 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0817.mp32019-01-25 16:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0818.mp32019-01-26 19:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0819.mp32019-01-26 20:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0820.mp32019-01-27 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0821.mp32019-01-27 17:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0822.mp32019-01-28 15:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0823.mp32019-01-28 15:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0824.mp32019-01-29 15:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0825.mp32019-01-29 15:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0826.mp32019-01-30 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0827.mp32019-01-30 17:11
 • phuc-thien-thi-chuong-0828.mp32019-01-31 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0829.mp32019-02-01 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0830.mp32019-02-01 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0831.mp32019-02-01 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-0832.mp32019-02-02 17:03
 • phuc-thien-thi-chuong-0833.mp32019-02-02 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-0834.mp32019-02-03 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0835.mp32019-02-03 16:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0836.mp32019-02-03 16:57
 • phuc-thien-thi-chuong-0837.mp32019-02-04 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0838.mp32019-02-04 16:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0839.mp32019-02-05 15:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0840.mp32019-02-05 15:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0841.mp32019-02-06 16:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0842.mp32019-02-06 16:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0843.mp32019-02-07 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0844.mp32019-02-07 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0845.mp32019-02-08 15:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0846.mp32019-02-08 15:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0847.mp32019-02-09 16:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0848.mp32019-02-09 16:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0849.mp32019-02-11 03:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0850.mp32019-02-11 03:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0851.mp32019-02-11 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0852.mp32019-02-11 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0853.mp32019-02-14 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0854.mp32019-02-14 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0855.mp32019-02-14 06:34
 • phuc-thien-thi-chuong-0856.mp32019-02-14 06:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0857.mp32019-02-14 06:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0858.mp32019-02-15 03:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0859.mp32019-02-15 08:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0860.mp32019-02-15 15:49
 • phuc-thien-thi-chuong-0861.mp32019-02-16 17:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0862.mp32019-02-16 17:01
 • phuc-thien-thi-chuong-0863.mp32019-02-17 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0864.mp32019-02-17 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0865.mp32019-02-17 18:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0866.mp32019-02-18 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0867.mp32019-02-18 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0868.mp32019-02-19 17:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0869.mp32019-02-19 17:52
 • phuc-thien-thi-chuong-0870.mp32019-02-20 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0871.mp32019-02-20 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0872.mp32019-02-21 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0873.mp32019-02-21 18:56
 • phuc-thien-thi-chuong-0874.mp32019-02-22 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0875.mp32019-02-22 18:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0876.mp32019-02-23 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0877.mp32019-02-23 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-0878.mp32019-02-24 16:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0879.mp32019-02-24 16:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0880.mp32019-02-25 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0881.mp32019-02-25 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-0882.mp32019-02-27 02:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0883.mp32019-02-27 02:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0884.mp32019-02-28 05:50
 • phuc-thien-thi-chuong-0885.mp32019-02-28 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0886.mp32019-02-28 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-0887.mp32019-02-28 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0888.mp32019-02-28 17:44
 • phuc-thien-thi-chuong-0889.mp32019-03-01 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0890.mp32019-03-01 19:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0891.mp32019-03-01 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0892.mp32019-03-01 19:33
 • phuc-thien-thi-chuong-0893.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0894.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0895.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0896.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0897.mp32019-03-03 19:21
 • phuc-thien-thi-chuong-0898.mp32019-03-04 19:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0899.mp32019-03-04 19:35
 • phuc-thien-thi-chuong-0900.mp32019-03-05 18:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0901.mp32019-03-05 18:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0902.mp32019-03-06 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0903.mp32019-03-06 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0904.mp32019-03-06 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0905.mp32019-03-07 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0906.mp32019-03-07 16:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0907.mp32019-03-09 04:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0908.mp32019-03-09 04:36
 • phuc-thien-thi-chuong-0909.mp32019-03-09 16:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0910.mp32019-03-09 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0911.mp32019-03-09 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0912.mp32019-03-10 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0913.mp32019-03-10 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-0914.mp32019-03-11 15:23
 • phuc-thien-thi-chuong-0915.mp32019-03-11 15:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0916.mp32019-03-13 09:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0917.mp32019-03-13 09:24
 • phuc-thien-thi-chuong-0918.mp32019-03-13 09:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0919.mp32019-03-13 09:25
 • phuc-thien-thi-chuong-0920.mp32019-03-14 06:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0921.mp32019-03-14 06:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0922.mp32019-03-14 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0923.mp32019-03-14 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0924.mp32019-03-15 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0925.mp32019-03-15 17:32
 • phuc-thien-thi-chuong-0926.mp32019-03-16 15:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0927.mp32019-03-16 15:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0928.mp32019-03-17 18:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0929.mp32019-03-17 18:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0930.mp32019-03-18 17:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0931.mp32019-03-18 17:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0932.mp32019-03-18 17:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0933.mp32019-03-19 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0934.mp32019-03-19 16:07
 • phuc-thien-thi-chuong-0935.mp32019-03-20 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0936.mp32019-03-20 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0937.mp32019-03-21 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0938.mp32019-03-21 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0939.mp32019-03-21 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0940.mp32019-03-22 16:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0941.mp32019-03-22 16:20
 • phuc-thien-thi-chuong-0942.mp32019-03-26 07:53
 • phuc-thien-thi-chuong-0943.mp32019-03-26 07:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0944.mp32019-03-26 07:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0945.mp32019-03-26 07:54
 • phuc-thien-thi-chuong-0946.mp32019-03-26 07:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0947.mp32019-03-26 07:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0948.mp32019-03-26 07:55
 • phuc-thien-thi-chuong-0949.mp32019-03-27 04:17
 • phuc-thien-thi-chuong-0950.mp32019-03-27 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0951.mp32019-03-27 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0952.mp32019-03-28 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0953.mp32019-03-28 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0954.mp32019-03-28 16:10
 • phuc-thien-thi-chuong-0955.mp32019-03-29 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-0956.mp32019-03-29 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-0957.mp32019-03-30 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0958.mp32019-03-30 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-0959.mp32019-03-31 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0960.mp32019-03-31 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0961.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0962.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0963.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0964.mp32019-04-01 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0965.mp32019-04-01 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-0966.mp32019-04-03 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0967.mp32019-04-03 16:05
 • phuc-thien-thi-chuong-0968.mp32019-04-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0969.mp32019-04-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0970.mp32019-04-03 16:06
 • phuc-thien-thi-chuong-0971.mp32019-04-04 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0972.mp32019-04-04 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0973.mp32019-04-04 16:37
 • phuc-thien-thi-chuong-0974.mp32019-04-05 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0975.mp32019-04-05 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0976.mp32019-04-05 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-0977.mp32019-04-06 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0978.mp32019-04-06 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-0979.mp32019-04-09 02:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0980.mp32019-04-09 02:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0981.mp32019-04-09 02:29
 • phuc-thien-thi-chuong-0982.mp32019-04-09 02:30
 • phuc-thien-thi-chuong-0983.mp32019-04-09 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0984.mp32019-04-09 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-0985.mp32019-04-10 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0986.mp32019-04-10 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0987.mp32019-04-10 18:12
 • phuc-thien-thi-chuong-0988.mp32019-04-12 06:39
 • phuc-thien-thi-chuong-0989.mp32019-04-12 06:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0990.mp32019-04-12 06:40
 • phuc-thien-thi-chuong-0991.mp32019-04-13 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0992.mp32019-04-13 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0993.mp32019-04-13 16:08
 • phuc-thien-thi-chuong-0994.mp32019-04-13 16:09
 • phuc-thien-thi-chuong-0995.mp32019-04-14 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-0996.mp32019-04-14 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-0997.mp32019-04-15 15:59
 • phuc-thien-thi-chuong-0998.mp32019-04-16 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-0999.mp32019-04-16 17:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1000.mp32019-04-16 17:15
 • phuc-thien-thi-chuong-1001.mp32019-04-17 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1002.mp32019-04-17 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1003.mp32019-04-17 16:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1004.mp32019-04-19 18:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1005.mp32019-04-19 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1006.mp32019-04-19 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1007.mp32019-04-19 18:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1008.mp32019-04-20 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-1009.mp32019-04-20 18:59
 • phuc-thien-thi-chuong-1010.mp32019-04-20 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1011.mp32019-04-22 06:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1012.mp32019-04-22 06:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1013.mp32019-04-22 06:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1014.mp32019-04-22 15:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1015.mp32019-04-23 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-1016.mp32019-04-24 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1017.mp32019-04-24 18:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1018.mp32019-04-25 17:19
 • phuc-thien-thi-chuong-1019.mp32019-04-25 17:20
 • phuc-thien-thi-chuong-1020.mp32019-04-25 17:20
 • phuc-thien-thi-chuong-1021.mp32019-04-26 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1022.mp32019-04-26 16:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1023.mp32019-04-28 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1024.mp32019-04-28 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1025.mp32019-04-28 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1026.mp32019-04-28 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1027.mp32019-04-28 16:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1028.mp32019-04-28 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1029.mp32019-04-29 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1030.mp32019-04-29 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1031.mp32019-04-29 17:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1032.mp32019-04-30 17:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1033.mp32019-04-30 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1034.mp32019-04-30 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1035.mp32019-05-01 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1036.mp32019-05-01 17:49
 • phuc-thien-thi-chuong-1037.mp32019-05-02 16:24
 • phuc-thien-thi-chuong-1038.mp32019-05-02 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1039.mp32019-05-02 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1040.mp32019-05-02 16:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1041.mp32019-05-04 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1042.mp32019-05-04 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1043.mp32019-05-04 04:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1044.mp32019-05-04 17:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1045.mp32019-05-04 17:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1046.mp32019-05-05 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1047.mp32019-05-05 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1048.mp32019-05-05 16:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1049.mp32019-05-09 22:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1050.mp32019-05-09 22:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1051.mp32019-05-09 22:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1052.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1053.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1054.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1055.mp32019-05-09 22:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1056.mp32019-05-09 22:23
 • phuc-thien-thi-chuong-1057.mp32019-05-09 22:23
 • phuc-thien-thi-chuong-1058.mp32019-05-12 00:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1059.mp32019-05-12 00:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1060.mp32019-05-12 00:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1061.mp32019-05-12 00:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1062.mp32019-05-12 00:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1063.mp32019-05-12 17:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1064.mp32019-05-12 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1065.mp32019-05-12 17:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1066.mp32019-05-14 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1067.mp32019-05-14 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1068.mp32019-05-14 17:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1069.mp32019-05-14 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1070.mp32019-05-14 17:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1071.mp32019-05-15 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1072.mp32019-05-15 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1073.mp32019-05-16 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1074.mp32019-05-16 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1075.mp32019-05-17 19:05
 • phuc-thien-thi-chuong-1076.mp32019-05-17 19:06
 • phuc-thien-thi-chuong-1077.mp32019-05-18 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1078.mp32019-05-18 16:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1079.mp32019-05-19 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1080.mp32019-05-19 17:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1081.mp32019-05-20 15:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1082.mp32019-05-22 04:24
 • phuc-thien-thi-chuong-1083.mp32019-05-22 04:24
 • phuc-thien-thi-chuong-1084.mp32019-05-22 04:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1085.mp32019-05-22 16:47
 • phuc-thien-thi-chuong-1086.mp32019-05-22 16:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1087.mp32019-05-23 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1088.mp32019-05-23 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1089.mp32019-05-24 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1090.mp32019-05-24 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1091.mp32019-05-24 16:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1092.mp32019-05-25 15:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1093.mp32019-05-25 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1094.mp32019-05-26 15:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1095.mp32019-05-26 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1096.mp32019-05-26 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1097.mp32019-05-26 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1098.mp32019-05-27 15:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1099.mp32019-05-27 15:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1100.mp32019-05-29 02:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1101.mp32019-05-29 02:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1102.mp32019-05-29 02:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1103.mp32019-05-29 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1104.mp32019-05-29 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1105.mp32019-05-29 16:32
 • phuc-thien-thi-chuong-1106.mp32019-05-31 00:59
 • phuc-thien-thi-chuong-1107.mp32019-05-31 01:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1108.mp32019-05-31 01:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1109.mp32019-05-31 16:29
 • phuc-thien-thi-chuong-1110.mp32019-05-31 16:30
 • phuc-thien-thi-chuong-1111.mp32019-06-01 15:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1112.mp32019-06-01 15:53
 • phuc-thien-thi-chuong-1113.mp32019-06-04 02:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1114.mp32019-06-04 02:08
 • phuc-thien-thi-chuong-1115.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1116.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1117.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1118.mp32019-06-04 02:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1119.mp32019-06-04 15:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1120.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1121.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1122.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1123.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1124.mp32019-06-06 17:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1125.mp32019-06-06 17:49
 • phuc-thien-thi-chuong-1126.mp32019-06-07 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1127.mp32019-06-07 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1128.mp32019-06-08 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1129.mp32019-06-08 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1130.mp32019-06-09 22:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1131.mp32019-06-09 22:44
 • phuc-thien-thi-chuong-1132.mp32019-06-10 15:40
 • phuc-thien-thi-chuong-1133.mp32019-06-10 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1134.mp32019-06-10 15:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1135.mp32019-06-11 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1136.mp32019-06-11 16:21
 • phuc-thien-thi-chuong-1137.mp32019-06-11 16:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1138.mp32019-06-13 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1139.mp32019-06-13 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1140.mp32019-06-13 05:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1141.mp32019-06-14 05:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1142.mp32019-06-14 05:22
 • phuc-thien-thi-chuong-1143.mp32019-06-14 15:27
 • phuc-thien-thi-chuong-1144.mp32019-06-15 15:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1145.mp32019-06-15 15:25
 • phuc-thien-thi-chuong-1146.mp32019-06-15 15:26
 • phuc-thien-thi-chuong-1147.mp32019-06-17 17:12
 • phuc-thien-thi-chuong-1148.mp32019-06-17 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-1149.mp32019-06-17 17:13
 • phuc-thien-thi-chuong-1150.mp32019-06-19 04:06
 • phuc-thien-thi-chuong-1151.mp32019-06-19 15:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1152.mp32019-06-19 15:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1153.mp32019-06-20 16:17
 • phuc-thien-thi-chuong-1154.mp32019-06-21 15:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1155.mp32019-06-22 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1156.mp32019-06-23 23:27
 • phuc-thien-thi-chuong-1157.mp32019-06-26 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1158.mp32019-06-26 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1159.mp32019-06-26 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1160.mp32019-06-26 06:12
 • phuc-thien-thi-chuong-1161.mp32019-06-27 19:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1162.mp32019-06-27 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-1163.mp32019-06-27 19:01
 • phuc-thien-thi-chuong-1164.mp32019-06-28 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1165.mp32019-06-28 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1166.mp32019-06-30 06:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1167.mp32019-06-30 06:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1168.mp32019-06-30 06:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1169.mp32019-06-30 06:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1170.mp32019-06-30 15:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1171.mp32019-07-01 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1172.mp32019-07-01 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1173.mp32019-07-01 16:14
 • phuc-thien-thi-chuong-1174.mp32019-07-02 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1175.mp32019-07-02 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1176.mp32019-07-03 17:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1177.mp32019-07-03 17:17
 • phuc-thien-thi-chuong-1178.mp32019-07-03 17:17
 • phuc-thien-thi-chuong-1179.mp32019-07-04 16:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1180.mp32019-07-04 16:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1181.mp32019-07-05 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1182.mp32019-07-05 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1183.mp32019-07-05 15:58
 • phuc-thien-thi-chuong-1184.mp32019-07-06 15:51
 • phuc-thien-thi-chuong-1185.mp32019-07-06 15:52
 • phuc-thien-thi-chuong-1186.mp32019-07-06 15:52
 • phuc-thien-thi-chuong-1187.mp32019-07-08 07:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1188.mp32019-07-08 07:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1189.mp32019-07-08 07:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1190.mp32019-07-08 07:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1191.mp32019-07-08 15:18
 • phuc-thien-thi-chuong-1192.mp32019-07-09 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1193.mp32019-07-09 15:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1194.mp32019-07-10 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1195.mp32019-07-10 16:31
 • phuc-thien-thi-chuong-1196.mp32019-07-11 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1197.mp32019-07-11 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1198.mp32019-07-11 16:03
 • phuc-thien-thi-chuong-1199.mp32019-07-12 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1200.mp32019-07-12 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1201.mp32019-07-12 15:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1202.mp32019-07-13 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1203.mp32019-07-13 16:41
 • phuc-thien-thi-chuong-1204.mp32019-07-15 17:09
 • phuc-thien-thi-chuong-1205.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1206.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1207.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1208.mp32019-07-15 17:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1209.mp32019-07-17 17:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1210.mp32019-07-17 17:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1211.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1212.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1213.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1214.mp32019-07-17 17:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1215.mp32019-07-18 15:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1216.mp32019-07-18 15:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1217.mp32019-07-19 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1218.mp32019-07-19 16:45
 • phuc-thien-thi-chuong-1219.mp32019-07-23 08:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1220.mp32019-07-23 08:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1221.mp32019-07-23 08:55
 • phuc-thien-thi-chuong-1222.mp32019-07-23 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1223.mp32019-07-23 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1224.mp32019-07-23 08:56
 • phuc-thien-thi-chuong-1225.mp32019-07-23 08:57
 • phuc-thien-thi-chuong-1226.mp32019-07-24 03:48
 • phuc-thien-thi-chuong-1227.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1228.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1229.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1230.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1231.mp32019-07-26 07:28
 • phuc-thien-thi-chuong-1232.mp32019-07-27 06:10
 • phuc-thien-thi-chuong-1233.mp32019-07-27 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1234.mp32019-07-27 06:11
 • phuc-thien-thi-chuong-1235.mp32019-07-29 12:53
 • phuc-thien-thi-chuong-1236.mp32019-07-29 12:53
 • phuc-thien-thi-chuong-1237.mp32019-07-29 12:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1238.mp32019-07-29 12:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1239.mp32019-07-29 12:54
 • phuc-thien-thi-chuong-1240.mp32019-07-30 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1241.mp32019-07-30 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1242.mp32019-07-30 18:04
 • phuc-thien-thi-chuong-1243.mp32019-08-01 17:42
 • phuc-thien-thi-chuong-1244.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1245.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1246.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1247.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1248.mp32019-08-01 17:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1249.mp32019-08-03 05:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1250.mp32019-08-03 05:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1251.mp32019-08-03 05:35
 • phuc-thien-thi-chuong-1252.mp32019-08-03 05:36
 • phuc-thien-thi-chuong-1253.mp32019-08-03 16:19
 • phuc-thien-thi-chuong-1254.mp32019-08-04 16:38
 • phuc-thien-thi-chuong-1255.mp32019-08-04 16:39
 • phuc-thien-thi-chuong-1256.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1257.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1258.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1259.mp32019-08-06 00:43
 • phuc-thien-thi-chuong-1260.mp32019-08-07 05:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1261.mp32019-08-07 05:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1262.mp32019-08-07 05:00
 • phuc-thien-thi-chuong-1263.mp32019-08-07 15:46
 • phuc-thien-thi-chuong-1264.mp32019-08-08 16:33
 • phuc-thien-thi-chuong-1265.mp32019-08-08 16:34
 • phuc-thien-thi-chuong-1266.mp32019-08-09 16:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1267.mp32019-08-09 16:16
 • phuc-thien-thi-chuong-1268.mp32019-08-10 17:02
 • phuc-thien-thi-chuong-1269.mp32019-08-10 17:02
 • #1270: Hoa rơi hữu ý2019-08-11 17:14
 • #1271: Đại thủ bút2019-08-11 17:14
 • #1272: Ma cầm2019-08-12 16:07
 • #1273: Lắng nghe2019-08-12 16:08
 • #1274: Ngàn chữ châm ngôn2019-08-13 16:11
 • #1275: Luận bàn2019-08-13 16:11
 • #1276: Công chúa chi chiến2019-08-14 16:33
 • #1277: Cầu vấn Kiếm Đạo2019-08-14 16:33
 • #1278: Chờ mong2019-08-15 16:11
 • #1279: Có hoa không quả2019-08-15 16:12
 • #1280: Ta hi vọng ngươi thắng2019-08-15 16:12
 • #1281: Cùng một chỗ2019-08-16 16:22
 • #1282: Chung cực quyết đấu2019-08-16 16:23
 • #1283: Thảm như vậy sao2019-08-17 15:51
 • #1284: Lĩnh ngộ mạnh nhất2019-08-17 15:52
 • #1285: Trường kích chỉ2019-08-18 16:09
 • #1286: Tuyệt đại2019-08-18 16:09
 • #1287: Thần Võ Lộ2019-08-19 16:59
 • #1288: 12 bước2019-08-19 16:59
 • #1289: Cực hạn?2019-08-20 18:11
 • #1290: Bình lịch sử2019-08-20 18:11
 • #1291: Đào Hoa Yến chân ý2019-08-21 23:58
 • #1292: Sát niệm2019-08-22 17:23
 • #1293: Liên thủ2019-08-23 17:37
 • #1294: Đại chiến Hình Khai2019-08-24 17:11
 • #1295: Đánh lui2019-08-24 17:11
 • #1296: Ý chí tái hiện2019-08-26 06:58
 • #1297: Sát ý2019-08-26 06:59
 • #1298: Lưỡng bại câu thương2019-08-27 16:33
 • #1299: Ngộ đạo2019-08-28 19:04
 • #1300: Chiến thư2019-08-28 19:04
 • #1301: Trên Xích Hà2019-08-28 19:04
 • #1302: Cuồng chiến2019-08-29 17:07
 • #1303: Áp chế2019-08-29 17:07
 • #1304: Đập chết2019-08-30 18:36
 • #1305: Cửu Nô phẫn nộ2019-08-30 18:36
 • #1306: Tất sát chi kiếm2019-08-31 16:45
 • #1307: Thua chạy2019-08-31 16:46
 • #1308: Tâm sự2019-08-31 16:46
 • #1309: Không tha thứ2019-09-02 00:15
 • #1310: Không đứng đắn Hạ Hoàng2019-09-02 00:15
 • #1311: Nhắc nhở2019-09-03 19:36
 • #1312: Hắc thủ phía sau màn2019-09-03 19:36
 • #1313: Phục kích2019-09-03 19:36
 • #1314: Liên thủ2019-09-03 19:36
 • #1315: Bắt sống2019-09-03 19:37
 • #1316: Binh lâm thành hạ2019-09-04 23:38
 • #1317: Bức bách2019-09-04 23:38
 • #1318: Đánh cờ2019-09-05 16:13
 • #1319: Điều kiện2019-09-05 16:13
 • #1320: Quân tử phải tự cường không thôi2019-09-06 17:25
 • #1321: Giết2019-09-06 17:26
 • #1322: Từ đầu đến cuối2019-09-07 17:08
 • #1323: Chấm dứt2019-09-07 17:08
 • #1324: Truyền thuyết2019-09-09 08:18
 • #1325: Cửu Nô đối thủ2019-09-09 08:18
 • #1326: Nghiền ép2019-09-09 08:19
 • #1327: Kết thúc2019-09-09 16:52
 • #1328: Hôn lễ2019-09-11 03:12
 • #1329: Thiên Dụ giới2019-09-11 03:12
 • #1330: Rời đi2019-09-11 16:23
 • #1331: Mới đến2019-09-12 16:50
 • #1332: Nhân Hoàng lãnh địa2019-09-12 16:51
 • #1333: Phạm Tịnh Thiên2019-09-12 16:51
 • #1334: Tả Khâu thị2019-09-13 16:46
 • #1335: Vì gia tộc2019-09-15 19:00
 • #1336: Biến cố mới2019-09-15 19:00
 • #1337: Đi hoàng thành2019-09-15 19:01
 • #1338: Cái gọi là thiên tài2019-09-15 19:01
 • #1339: Cường thế2019-09-15 19:01
 • #1340: Cút ra đây2019-09-16 17:45
 • #1341: Một kích2019-09-16 17:45
 • #1342: Khi dễ người2019-09-17 17:05
 • #1343: Vô tâm trồng liễu2019-09-18 16:54
 • #1344: Tề Hoàng hỗ trợ2019-09-18 16:54
 • #1345: Hạo Thiên Tiên Môn2019-09-19 19:11
 • #1346: Diệt tuyệt Cổ tộc2019-09-19 19:11
 • #1347: Phong vân tế hội2019-09-20 16:20
 • #1348: Thần sơn2019-09-20 16:20
 • #1349: Nhận thiên lôi2019-09-21 17:19
 • #1350: Đánh đâu thắng đó2019-09-21 17:20
 • #1351: Lục U2019-09-21 17:20
 • #1352: Đăng đỉnh ( bổ canh )2019-09-22 18:12
 • #1353: Cực số2019-09-22 18:12
 • #1354: Đãi ngộ2019-09-23 17:05
 • #1355: Thiên Cung người tới2019-09-23 17:06
 • #1356: Thiên Dụ giới đỉnh phong thế lực2019-09-23 17:06
 • #1357: Áp bách2019-09-24 16:42
 • #1358: Cố Thiên Hành2019-09-24 16:42
 • #1359: Thất lạc2019-09-24 16:42
 • #1360: Thiên Dụ phía Tây2019-09-26 17:20
 • #1361: Thanh Dương cung chủ2019-09-26 17:20
 • #1362: Yêu Hoàng thái tử2019-09-26 17:20
 • #1363: Người có chí riêng2019-09-26 17:20
 • #1364: Điêu gia trở về ( bổ canh )2019-09-27 17:43
 • #1365: Yêu trận chi uy2019-09-27 17:43
 • #1366: Côn pháp2019-09-27 17:44
 • #1367: Nội chiến ( bổ canh )2019-09-28 22:03
 • #1368: Ma sát2019-09-28 22:03
 • #1369: Phá trận2019-09-28 22:03
 • #1370: Tử Tiêu Thiên Cung xuất thủ2019-09-29 18:37
 • #1371: Cuồng bạo thái tử2019-09-29 18:37
 • #1372: Đánh bay ( bổ canh )2019-09-30 04:49
 • #1373: Tùy các ngươi chọn2019-09-30 16:28
 • #1374: Bá đạo ma uy2019-09-30 16:28
 • #1375: Trận Đạo chi chiến2019-10-01 17:48
 • #1376: Yêu Đô2019-10-01 17:48
 • #1377: Cố Thiên Hành sinh tử (3k nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-01 17:48
 • #1378: Tiên Tri (6K nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-02 17:58
 • #1379: Tiên Tri tiên đoán2019-10-02 17:58
 • #1380: Thiên cơ bất khả lộ2019-10-02 17:58
 • #1381: Oanh động2019-10-03 17:32
 • #1382: Hồ ly tinh2019-10-03 17:32
 • #1383: Giao dịch2019-10-04 16:50
 • #1384: Một đoạn xương cốt2019-10-04 16:50
 • #1385: Xung đột2019-10-05 18:05
 • #1386: Nhường lại?2019-10-05 18:05
 • #1387: Áp bách (9k nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-06 17:28
 • #1388: Đổ chiến2019-10-06 17:28
 • #1389: Mượn xương2019-10-06 17:28
 • #1390: Tượng Hoàng cốt2019-10-07 18:03
 • #1391: Quần yêu loạn vũ2019-10-07 18:04
 • #1392: Hội tụ ( 12,000 nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-08 18:41
 • #1393: Khởi Nguyên sơn mạch2019-10-08 18:41
 • #1394: Tử Vong hạp cốc2019-10-09 16:59
 • #1395: Ta còn không có nhìn qua đâu2019-10-09 16:59
 • #1396: Thôn phệ2019-10-09 17:00
 • #1397: Đoạt thi2019-10-10 21:05
 • #1398: Nuốt vào trong miệng2019-10-10 21:06
 • #1399: Vui mừng ngoài ý muốn2019-10-11 18:42
 • #1400: Chiến Chí Tôn Đạo Thể2019-10-11 18:43
 • #1401: Các phương cướp đoạt ( 15,000 nguyệt phiếu tăng thêm chương )2019-10-12 18:57
 • #1402: Vây công2019-10-12 18:57
 • #1403: Nhân Hoàng uy hiếp2019-10-12 18:57
 • #1404: Tâm hướng quang minh2019-10-13 17:42
 • #1405: Đáp án2019-10-14 17:06
 • #1406: Lần lượt phá cảnh2019-10-14 17:06
 • #1407: Người thần bí2019-10-14 17:06
 • #1408: Cự đầu đều tới2019-10-15 18:24
 • #1409: Trận đồ2019-10-16 20:45
 • #1410: Muốn tạo tân vương2019-10-16 20:45
 • #1411: Tiên môn tham dự2019-10-16 20:46
 • #1412: Hoàng cốt chi tranh2019-10-17 19:27
 • #1413: Thần Tượng Đạp Thiên Thuật2019-10-17 19:28
 • #1414: Hỏi thăm Nữ Hoàng2019-10-18 18:52
 • #1415: Thần Tượng Hoàng nghi vấn2019-10-18 18:52
 • #1416: Ngoại giới biến hóa2019-10-19 18:29
 • #1417: Tử Tiêu Thiên Cung thịnh sự2019-10-19 18:29
 • #1418: Trên Thiên Cung2019-10-25 19:52
 • #1419: Chỉ điểm2019-10-25 19:52
 • #1420: Thay thế2019-10-25 19:53
 • #1421: Lý Bá2019-10-25 19:53
 • #1422: Có thể ngộ nhưng không thể cầu2019-10-25 19:53
 • #1423: Thưởng thức2019-10-25 19:53
 • #1424: Cự tuyệt2019-10-25 19:53
 • #1425: Thần triều thái tử2019-10-25 19:53
 • #1426: Nơi này không có ngươi vị trí ( bổ canh )2019-10-25 19:54
 • #1427: Có ta một người2019-10-25 19:54
 • #1428: Chỉ như vậy?2019-10-25 19:54
 • #1429: Đạo Thể Chí Tôn ( bổ canh )2019-10-25 19:54
 • #1430: Thiên Đạo Thần Thể2019-10-25 19:54
 • #1431: Mạnh hơn ta2019-10-25 19:54
 • #1432: Bi thảm Tử Tiêu Thiên Cung ( bổ canh )2019-10-28 00:32
 • #1433: Dựa thế2019-10-28 00:32
 • #1434: Tần Hòa2019-10-28 00:32
 • #1435: Tiên môn thị tộc2019-10-28 00:33
 • #1436: Vương Diễn Binh2019-10-28 00:33
 • #1437: Một ngày tu hành, thắng qua một năm2019-10-28 23:56
 • #1438: Nữ nhân chính là phiền phức2019-10-28 23:56
 • #1439: Hẻm Tiên Nhân ( bổ canh )2019-10-29 17:28
 • #1440: Liên thủ2019-10-29 17:28
 • #1441: Tiên môn mở2019-10-29 17:28
 • #1442: Tiên pháp chọn chủ ( bổ canh )2019-10-30 18:14
 • #1443: Tiên Hồn Dẫn2019-10-30 18:15
 • #1444: Xuất quan2019-10-31 18:04
 • #1445: Cố Đông Lưu chiến Vương Diễn Binh2019-10-31 18:04
 • #1446: Không vào tiên môn, không về2019-10-31 18:05
 • #1447: Binh giải2019-11-01 17:44
 • #1448: Rộng rãi2019-11-01 17:44
 • #1449: Thái tử bái phỏng2019-11-02 16:40
 • #1450: Nhắc nhở2019-11-02 16:40
 • #1451: Số mệnh chi địch2019-11-04 23:06
 • #1452: Uy áp2019-11-04 23:06
 • #1453: Độc chiến chín người2019-11-04 23:06
 • #1454: Ngươi muốn chết sao?2019-11-04 23:06
 • #1455: Còn đi2019-11-04 23:07
 • #1456: Số mệnh chi chiến2019-11-05 19:03
 • #1457: Cố Đông Lưu chiến Y Thiên Dụ2019-11-06 17:32
 • #1458: Tiên thần chi tranh2019-11-06 17:32
 • #1459: Cử thành chi lực2019-11-10 17:42
 • #1460: Trung thực ở lại đi2019-11-10 17:43
 • #1461: Hy vọng mới2019-11-10 17:43
 • #1462: Long Chi Uyên2019-11-10 17:43
 • #1463: Khác thường2019-11-10 17:43
 • #1464: Thần cung đệ tử2019-11-10 17:43
 • #1465: Mời2019-11-10 17:44
 • #1466: Huyền Thiên các2019-11-10 17:44
 • #1467: Chật vật2019-11-13 00:00
 • #1468: Huyền Thiên Trận2019-11-13 00:00
 • #1469: Âm luật giao phong2019-11-13 00:00
 • #1470: Trận phá2019-11-13 00:00
 • #1471: Một cái chớp mắt?2019-11-14 22:27
 • #1472: Thượng Tiêu Thần Cung2019-11-14 22:28
 • #1473: Hậu tuyển?2019-11-14 22:28
 • #1474: Nói chuyện2019-11-14 22:28
 • #1475: Vừa ra trò hay2019-11-15 19:39
 • #1476: Hỗn loạn2019-11-15 19:39
 • #1477: Quá thảm rồi2019-11-15 19:39
 • #1478: Mê2019-11-17 09:24
 • #1479: Ai đang chiến đấu2019-11-17 09:24
 • #1480: Quyết tâm2019-11-17 09:24
 • #1481: Y Thiên Dụ thái độ2019-11-18 17:56
 • #1482: Chiến Y Thiên Dụ2019-11-18 17:56
 • #1483: Ai có thể cái thế vô song2019-11-19 17:56
 • #1484: Sư đồ2019-11-19 17:56
 • #1485: Sát niệm mãnh liệt2019-11-20 17:41
 • #1486: Trên Phạm Tịnh Thiên2019-11-20 17:42
 • #1487: Phá cảnh2019-11-20 17:42
 • #1488: Tiên môn khí vận2019-11-21 17:37
 • #1489: Thoải mái2019-11-22 17:39
 • #1490: Tiên môn chi chiến2019-11-22 17:39
 • #1491: Đi ở2019-11-23 18:25
 • #1492: Thành ma2019-11-23 18:25
 • #1493: Không phụ tiên môn2019-11-24 17:42
 • #1494: Nhạc công2019-11-24 17:42
 • #1495: Thí luyện2019-11-25 17:36
 • #1496: Kiếm ấn2019-11-25 17:36
 • #1497: Đoạn Hồn2019-11-26 19:47
 • #1498: Không đơn giản2019-11-26 19:47
 • #1499: Giúp người hoàn thành ước vọng2019-11-27 18:29
 • #1500: Thái Huyền sơn2019-11-27 18:29
 • #1501: Tiểu Phượng Hoàng2019-11-28 18:35
 • #1502: Dặn dò2019-11-28 18:35
 • #1503: Kiếm Uyên2019-11-29 18:07
 • #1504: Trùng hợp?2019-11-29 18:08
 • #1505: Học trộm2019-12-04 07:39
 • #1506: Trong mỹ hảo bi thương2019-12-04 07:39
 • #1507: Đạo Tôn giảng đạo2019-12-04 07:39
 • #1508: Thái Huyền Đạo Tôn2019-12-04 07:39
 • #1509: Có bằng hữu từ phương xa tới2019-12-04 07:40
 • #1510: Nháo sự2019-12-04 07:40
 • #1511: Kiếm của ai2019-12-04 07:40
 • #1512: Thấy rõ ràng2019-12-04 07:40
 • #1513: Phá cảnh?2019-12-04 07:40
 • #1514: Lại bế quan2019-12-04 07:40
 • #1515: Di Thần Khúc2019-12-05 07:36
 • #1516: Danh ngạch2019-12-05 07:36
 • #1517: Xuất phát2019-12-05 18:55
 • #1518: Đạo Hải2019-12-06 17:11
 • #1519: Đã lâu không gặp2019-12-07 17:30
 • #1520: Tiếp dẫn2019-12-07 17:30
 • #1521: Chứng Đạo chi địa2019-12-08 17:08
 • #1522: Chiếu cố tiểu hài2019-12-08 17:09
 • #1523: Ăn cướp2019-12-09 17:06
 • #1524: Cầm Kiếm tương hợp2019-12-09 17:06
 • #1525: Đại Đạo Thần Luân2019-12-09 17:06
 • #1526: Thái Huyền sơn chi kiếm tái hiện2019-12-10 17:28
 • #1527: Sinh Mệnh Chi Tuyền2019-12-10 17:28
 • #1528: Được một tấc lại muốn tiến một thước2019-12-11 17:03
 • #1529: Ngộ Đạo Thần Thụ2019-12-12 18:00
 • #1530: Không người có thể lên2019-12-12 18:00
 • #1531: Một kiếm2019-12-13 17:32
 • #1532: Tặng một khúc, phụ Kiếm Đạo2019-12-13 17:32
 • #1533: Không phải nhằm vào ai2019-12-14 16:49
 • #1534: Một người2019-12-14 16:49
 • #1535: Điên?2019-12-15 18:10
 • #1536: Núi không đủ cao2019-12-15 18:10
 • #1537: Thiên Thần Thán Tức2019-12-15 18:10
 • #1538: Vô song2019-12-17 05:16
 • #1539: Cảm ngộ2019-12-17 05:16
 • #1540: Uy hiếp chư cường2019-12-17 05:16
 • #1541: Giải Kiếm sơn2019-12-18 17:53
 • #1542: Chú mục2019-12-18 17:53
 • #1543: Ngạo khí2019-12-19 17:29
 • #1544: Giải kiếm2019-12-19 17:29
 • #1545: May mắn2019-12-19 17:29
 • #1546: Kiếm Đạo chi chiến2019-12-20 17:36
 • #1547: Nhất kiếm phá vạn pháp2019-12-21 17:40
 • #1548: Dứt khoát2019-12-21 17:40
 • #1549: Quấy rầy2019-12-22 18:20
 • #1550: Vừa sải bước qua?2019-12-23 17:49
 • #1551: Cường thế mà đi2019-12-23 17:49
 • #1552: Không thể không tu hành2019-12-27 08:30
 • #1553: Hoàng Chung2019-12-27 08:31
 • #1554: Thiên địa có thiếu2019-12-27 08:31
 • #1555: Đi ra2019-12-27 08:31
 • #1556: Giải kiếm 812019-12-27 08:31
 • #1557: Sát niệm2019-12-27 08:32
 • #1558: Tái chiến Cái Thập Thế2019-12-27 08:32
 • #1559: Sát phạt2019-12-28 17:34
 • #1560: Đánh lén2019-12-28 17:34
 • #1561: Nghiền ép2019-12-28 17:35
 • #1562: Bạo lực Nữ Hoàng ( bổ canh )2019-12-29 17:26
 • #1563: Huyết ngược2019-12-29 17:26
 • #1564: Chư Hoàng xuất hiện2019-12-29 17:26
 • #1565: Đại đạo là dây ( bổ canh )2020-01-01 18:10
 • #1566: Hiển lộ thân phận2020-01-01 18:10
 • #1567: Bế quan2020-01-01 18:11
 • #1568: Thần Châu lịch năm 10,0342020-01-01 18:11
 • #1569: Tự rước lấy nhục2020-01-01 18:11
 • #1570: Đạo Tôn bạn cũ2020-01-01 18:11
 • #1571: Thiên Hà Đạo Tổ2020-01-01 18:12
 • #1572: Một cái cố sự2020-01-02 17:31
 • #1573: Trở về2020-01-03 17:20
 • #1574: Truyền nhân y bát2020-01-03 17:21
 • #1575: Càn quét2020-01-03 17:21
 • #1576: Sư đệ2020-01-04 18:40
 • #1577: Tiểu sư thúc2020-01-04 18:40
 • #1578: Phản bội2020-01-05 17:28
 • #1579: Từ Bình An2020-01-05 17:29
 • #1580: An tường rời đi2020-01-06 18:06
 • #1581: Thần tộc người tới2020-01-07 17:11
 • #1582: Đòi người2020-01-08 17:32
 • #1583: Hiện thân2020-01-08 17:32
 • #1584: Tru sát2020-01-09 17:26
 • #1585: Sinh tử chi lựa chọn2020-01-09 17:26
 • #1586: Phá cảnh2020-01-10 17:38
 • #1587: 350 năm2020-01-10 17:39
 • #1588: Thần chi di tích2020-01-11 17:11
 • #1589: Cúi đầu2020-01-11 17:11
 • #1590: Di Tích chi thành2020-01-12 17:37
 • #1591: Tụ hợp2020-01-12 17:37
 • #1592: Cửu Giới2020-01-12 17:37
 • #1593: Giao thủ2020-01-13 17:43
 • #1594: Vạn Tượng giới thế lực2020-01-14 17:38
 • #1595: Chủ nhân của ta2020-01-14 17:38
 • #1596: Tiếp về2020-01-14 17:39
 • #1597: Chuẩn bị2020-01-17 08:05
 • #1598: Phải khiêm tốn2020-01-17 08:05
 • #1599: Mới vào di tích thảm kịch2020-01-17 08:06
 • #1600: Khống chế2020-01-17 08:06
 • #1601: Tử Vi cung2020-01-17 08:06
 • #1602: Hỗn chiến2020-01-18 17:23
 • #1603: Chiến ý2020-01-18 17:23
 • #1604: Địa cung chiến đấu2020-01-19 16:45
 • #1605: Chiến Thần phụ thể2020-01-19 16:45
 • #1606: Cực hạn chiến đấu2020-01-20 17:39
 • #1607: Kế thừa2020-01-20 17:39
 • #1608: Kiếm Thành2020-01-21 17:58
 • #1609: Di tích thuộc về2020-01-22 16:50
 • #1610: Lựa chọn2020-01-22 16:51
 • #1611: Phá rồi lại lập2020-01-22 16:51
 • #1612: Trường thương vô địch2020-02-06 04:47
 • #1613: Mục tiêu2020-02-06 04:47
 • #1614: Hội tụ2020-02-06 04:47
 • #1615: Sao mà vô tội2020-02-06 04:47
 • #1616: Không chọn2020-02-06 04:47
 • #1617: Thiên Dụ thần triều đại khí vận2020-02-06 04:48
 • #1618: Có chút khó2020-02-06 04:48
 • #1619: Bại lộ2020-02-06 04:48
 • #1620: Người một nhà2020-02-06 04:48
 • #1621: Nhân Hoàng cái chết2020-02-06 04:48
 • #1622: Xúi giục2020-02-06 04:49
 • #1623: Chiến Nhân Hoàng2020-02-06 04:49
 • #1624: Có thiếu Nhân Hoàng ( bổ canh )2020-02-06 04:49
 • #1625: Tha một mạng2020-02-06 04:49
 • #1626: Toàn thắng2020-02-06 04:50
 • #1627: Cửa2020-02-06 04:50
 • #1628: Lịch sử người sáng tạo2020-02-06 04:50
 • #1629: Thiên Thần thư viện2020-02-06 04:50
 • #1630: Vườn hoa tìm đạo2020-02-06 04:51
 • #1631: Sen trong hồ ( bổ canh )2020-02-06 04:51
 • #1632: Hoa sen chọn chủ2020-02-06 04:51
 • #1633: Hạ Hoàng giới công chúa2020-02-06 04:51
 • #1634: Cửu Giới cường giả tề tụ2020-02-06 04:51
 • #1635: Quyết đoán2020-02-06 04:51
 • #1636: Tuyệt đối áp chế2020-02-06 04:52
 • #1637: Thần Nguyên2020-02-06 04:52
 • #1638: Ngươi chịu đựng nổi một kiếm sao2020-02-06 04:52
 • #1639: Chín người2020-02-06 04:52
 • #1640: Từ bỏ2020-02-06 04:52
 • #1641: Cướp đoạt cùng đại chiến2020-02-06 04:53
 • #1642: Tử vong uy hiếp2020-02-06 16:57
 • #1643: Cấp hoàn mỹ2020-02-06 16:58
 • #1644: Vẫn2020-02-07 16:36
 • #1645: Dị động2020-02-07 16:36
 • #1646: Đế ảnh2020-02-09 17:30
 • #1647: Thần vật ra2020-02-09 17:30
 • #1648: Chư Thần chi mộ2020-02-09 17:30
 • #1649: Đường đường Đấu Thần hậu nhân2020-02-09 17:31
 • #1650: Phiền phức2020-02-10 17:10
 • #1651: Ly gián cùng châm ngòi2020-02-10 17:10
 • #1652: Tham chiến2020-02-12 00:50
 • #1653: Trời sinh dị tượng2020-02-12 00:50
 • #1654: Hạ Hoàng trở mặt2020-02-12 17:28
 • #1655: Bốn bề thọ địch2020-02-12 17:28
 • #1656: Thần côn Diệp Phục Thiên?2020-02-14 03:44
 • #1657: Dựa thế hóa giải2020-02-14 03:44
 • #1658: Ẩn tàng bí mật2020-02-14 16:27
 • #1659: Đặt chân2020-02-14 16:27
 • #1660: Khủng bố dị tượng2020-02-15 17:47
 • #1661: Ý nghĩ cuồng vọng2020-02-17 17:55
 • #1662: Xác minh2020-02-17 17:56
 • #1663: Thay sư thu đồ2020-02-17 17:56
 • #1664: Bái sư bị cự2020-02-17 17:56
 • #1665: Triệu tập2020-02-17 17:56
 • #1666: Diệp Phục Thiên dã tâm2020-02-18 17:07
 • #1667: Nhằm vào?2020-02-20 04:07
 • #1668: Vô Cực Chi Đồng2020-02-20 04:07
 • #1669: Thiếp?2020-02-20 04:07
 • #1670: Đồ vô sỉ kia2020-02-20 16:47
 • #1671: Hãm hại lừa gạt2020-02-20 16:48
 • #1672: Tiêu Mộc Ngư thuế biến2020-02-21 17:12
 • #1673: Như vậy sư tôn2020-02-21 17:12
 • #1674: Gia yến2020-02-23 08:42
 • #1675: Khoảng cách2020-02-23 08:42
 • #1676: Lễ ngộ2020-02-23 08:42
 • #1677: Sắc phong Thần Nữ2020-02-23 16:23
 • #1678: Nhập bọn2020-02-24 18:19
 • #1679: Đường về2020-02-24 18:19
 • #1680: Trở về Thiên Dụ giới2020-02-26 03:07
 • #1681: Mưu đồ2020-02-26 03:07
 • #1682: Xuất phát2020-02-26 17:42
 • #1683: Binh lâm thành hạ2020-02-27 17:29
 • #1684: Vây2020-02-27 17:30
 • #1685: Trận chiến cuối cùng2020-02-28 16:55
 • #1686: Một kích2020-02-28 16:55
 • #1687: Kết thúc2020-02-28 16:55
 • #1688: Mai táng một thời đại2020-02-29 17:01
 • #1689: Kết cục2020-02-29 17:02
 • #1690: Bái phỏng2020-03-01 17:18
 • #1691: Đau nhức, mới sẽ không quên2020-03-01 17:18
 • #1692: Ngươi thắng, ta chính là ngươi2020-03-03 17:50
 • #1693: Thảo Đường bậc cửa2020-03-03 17:50
 • #1694: Phòng bị2020-03-03 17:50
 • #1695: Thư viện thành lập2020-03-03 17:51
 • #1696: Cường thế Thần tộc2020-03-05 21:52
 • #1697: Dũng khí2020-03-05 21:52
 • #1698: Thần tộc nội tình?2020-03-05 21:53
 • #1699: Lai lịch2020-03-05 21:53
 • #1700: Tìm người2020-03-08 00:09
 • #1701: Thần tộc Đại trưởng lão2020-03-08 00:10
 • #1702: Nghịch tu2020-03-08 00:10
 • #1703: Hủy diệt2020-03-08 00:11
 • #1704: Cửu Giới chấn động2020-03-09 17:15
 • #1705: Binh lâm thành hạ2020-03-09 17:15
 • #1706: Gặp qua sư tôn2020-03-09 17:15
 • #1707: Thần nói2020-03-10 16:29
 • #1708: Thời cơ2020-03-10 16:29
 • #1709: Hai người chiến trường2020-03-10 16:30
 • #1710: So trong tưởng tượng yếu2020-03-11 16:20
 • #1711: Thả người2020-03-11 16:21
 • #1712: Thần tộc thỏa hiệp2020-03-12 16:19
 • #1713: Trì hoãn2020-03-12 16:19
 • #1714: Nhìn xem cố nhân2020-03-13 16:26
 • #1715: Không chân thực2020-03-13 16:26
 • #1716: Tra nội tình2020-03-18 05:21
 • #1717: Xử lý2020-03-18 05:21
 • #1718: Có nước mắt2020-03-18 05:22
 • #1719: Niệm Ngữ2020-03-18 05:22
 • #1720: Dáng tươi cười2020-03-18 05:22
 • #1721: Ấm áp2020-03-18 05:22
 • #1722: Ý nghĩ2020-03-18 05:22
 • #1723: Thần Châu lịch năm 0402020-03-18 05:22
 • #1724: Mạch nước ngầm2020-03-18 05:23
 • #1725: Biến mất thế lực2020-03-19 15:56
 • #1726: Địa Ngục Chi Môn2020-03-19 15:56
 • #1727: Cửu U Hoàng Tuyền2020-03-21 17:05
 • #1728: Chỉ điểm2020-03-21 17:05
 • #1729: Bại lộ2020-03-21 17:05
 • #1730: Đế Ô2020-03-21 17:05
 • #1731: Chẳng lành nữ hài2020-03-23 16:55
 • #1732: Diệp Thanh Dao2020-03-23 16:55
 • #1733: Kịch liệt thủ đoạn2020-03-23 16:55
 • #1734: Lĩnh vực áp chế2020-03-23 16:55
 • #1735: Nữ hài thần bí2020-03-23 16:55
 • #1736: Đạo Thể Thần Thai2020-03-29 22:14
 • #1737: Hoàng Tuyền đảo lưu2020-03-29 22:14
 • #1738: Cổ chiến trường2020-03-29 22:14
 • #1739: Cự phật2020-03-29 22:14
 • #1740: Cổ nhân2020-03-29 22:15
 • #1741: Người thần bí2020-03-29 22:15
 • #1742: Thôi động2020-03-29 22:15
 • #1743: Biến thiên2020-03-29 22:15
 • #1744: Hư Giới2020-03-29 22:15
 • #1745: Nguyên Giới2020-03-29 22:16
 • #1746: Lần lượt trở về2020-03-29 22:16
 • #1747: Từ bên ngoài đến thế lực2020-03-30 19:37
 • #1748: Chuyện cũ sẽ bỏ qua?2020-03-30 19:38
 • #1749: Một kiếm2020-04-05 21:59
 • #1750: Sắp loạn2020-04-05 22:00
 • #1751: Hắn là ai?2020-04-05 22:00
 • #1752: Đến đây đòi người2020-04-05 22:00
 • #1753: Sát ý2020-04-05 22:00
 • #1754: Mai Đình2020-04-05 22:00
 • #1755: Dưới hắc ám tửu lâu2020-04-05 22:01
 • #1756: Cường thế2020-04-05 22:01
 • #1757: Các phương đến giúp2020-04-05 22:01
 • #1758: Nhân tính vẻ đẹp2020-04-05 22:01
 • #1759: Tuyên chiến2020-04-05 22:02
 • #1760: Hai đại thánh địa liên thủ2020-04-05 22:02
 • #1761: Loạn cục cùng kỳ ngộ2020-04-06 16:05
 • #1762: Thiên Dụ thư viện chi tranh2020-04-07 15:41
 • #1763: Hạ trùng không thể ngữ băng2020-04-07 15:41
 • #1764: Thần Châu2020-04-22 13:50
 • #1765: Gần như hoàn mỹ2020-04-22 13:50
 • #1766: Áp chế2020-04-22 13:51
 • #1767: Đối thủ cường đại2020-04-22 13:51
 • #1768: Dư Sinh xuất chiến2020-04-22 13:51
 • #1769: Ma giới phản đồ2020-04-22 13:51
 • #1770: Thành danh chi quyền2020-04-22 13:51
 • #1771: Thống trị lực2020-04-22 13:51
 • #1772: Kiếm ra2020-04-22 13:51
 • #1773: Mộc Thanh Kha2020-04-22 13:52
 • #1774: Cực hạn?2020-04-22 13:52
 • #1775: Ai hậu nhân2020-04-22 13:52
 • #1776: Mai Đình đến thăm2020-04-22 13:52
 • #1777: Châm ngòi?2020-04-22 13:53
 • #1778: Kéo ra màn che2020-04-22 13:53
 • #1779: Hoàng Kim Thần Quốc động tác2020-04-22 13:53
 • #1780: Thần cung nguy cơ2020-04-22 13:53
 • #1781: Thái độ2020-04-22 13:53
 • #1782: Có qua có lại2020-04-22 13:53
 • #1783: Đánh cờ2020-04-22 13:54
 • #1784: Đế Ô tự tin2020-04-22 13:54
 • #1785: Truyền lời2020-04-22 13:54
 • #1786: Đại quân giáng lâm2020-04-22 13:54
 • #1787: Thần cung nguy cơ2020-04-22 13:54
 • #1788: Binh phong chỉ2020-04-22 13:55
 • #1789: Thần Kiếm đến2020-04-22 13:55
 • #1790: Đế Ô thuế biến2020-04-22 13:55
 • #1791: Thái Dương Thần Thể2020-04-22 13:55
 • #1792: Tổ địa bia đá2020-04-22 13:55
 • #1793: Thuyền cô độc2020-04-22 13:55
 • #1794: Đạo Tổ giết chóc2020-04-23 15:40
 • #1795: Thần Kiếm phía dưới2020-04-23 15:41
 • #1796: Chiến Thượng Vị Hoàng2020-04-24 15:54
 • #1797: Tuyệt đối khống chế2020-04-24 15:55
 • #1798: Oanh sát2020-04-25 18:51
 • #1799: Người thần bí2020-04-25 18:52
 • #1800: Đối thoại2020-04-26 15:04
 • #1801: Hạ giới2020-04-26 15:04
 • #1802: Triệu tập2020-04-27 15:19
 • #1803: Tam kiến2020-04-28 15:56
 • #1804: Bình định lại trật tự2020-04-28 15:56
 • #1805: Chế định quy tắc2020-04-29 15:48
 • #1806: Dụng tâm lương khổ2020-04-29 15:48
 • #1807: U Minh Thần Tử2020-04-30 15:30
 • #1808: Chủ động mời2020-04-30 15:30
 • #1809: Cố ý hành động2020-05-01 15:26
 • #1810: Đế thị2020-05-01 15:26
 • #1811: Mạch nước ngầm2020-05-02 15:44
 • #1812: Thái Âm tận thế2020-05-02 15:44
 • #1813: Thái Âm giới thần vật2020-05-04 16:13
 • #1814: Lần nữa triệu tập2020-05-04 16:13
 • #1815: Giáng lâm2020-05-04 16:13
 • #1816: Thương Hoàng Độc Du2020-05-04 16:13
 • #1817: Kinh động2020-05-05 15:15
 • #1818: Nguyên Giới chi tranh2020-05-05 15:15
 • #1819: Đại Đạo Thần Thể2020-05-06 15:32
 • #1820: Thần quyền2020-05-06 15:32
 • #1821: Địa tâm2020-05-07 15:24
 • #1822: Bóng người2020-05-07 15:24
 • #1823: Thiên giới truyền nhân2020-05-08 15:39
 • #1824: Nguyên thạch2020-05-08 15:40
 • #1825: Tiêu tán2020-05-09 15:13
 • #1826: Hóa nguyệt2020-05-09 15:13
 • #1827: Dung hợp2020-05-10 15:53
 • #1828: Đàm phán2020-05-10 15:54
 • #1829: Ước chiến2020-05-11 15:18
 • #1830: Xuất chinh2020-05-11 15:18
 • #1831: Chiến trường2020-05-12 15:26
 • #1832: Giao chiến2020-05-12 15:26
 • #1833: Chiến trận2020-05-12 15:28
 • #1834: Chú mục2020-05-14 17:24
 • #1835: Một kiếm giết sáu người2020-05-14 17:24
 • #1836: Xuất thủ cứu giúp ( bổ canh )2020-05-14 17:24
 • #1837: Lòng người2020-05-14 17:25
 • #1838: Đại thế2020-05-16 15:29
 • #1839: Không đường thối lui2020-05-16 15:29
 • #1840: Giết2020-05-16 15:29
 • #1841: Vô địch2020-05-16 15:30
 • #1842: Sát niệm2020-05-16 15:30
 • #1843: Sát chiêu2020-05-17 15:51
 • #1844: Khải hoàn2020-05-17 15:51
 • #1845: Tội lỗi đáng chém?2020-05-18 16:14
 • #1846: Áp bách2020-05-19 15:40
 • #1847: Thưởng phạt2020-05-19 15:40
 • #1848: Hồi thư viện2020-05-20 15:36
 • #1849: Cảm xúc2020-05-20 15:36
 • #1850: Mọc cánh khó thoát2020-05-21 15:13
 • #1851: Binh lâm2020-05-21 15:13
 • #1852: Cuối cùng đoạn đường2020-05-22 15:28
 • #1853: Hủy diệt chi chiến2020-05-22 15:28
 • #1854: Tử kỳ2020-06-04 23:13
 • #1855: Từ bỏ2020-06-04 23:13
 • #1856: Hủy diệt2020-06-04 23:13
 • #1857: Rời đi, trở về2020-06-04 23:13
 • #1858: Thần Châu2020-06-04 23:14
 • #1859: Sư muội2020-06-04 23:14
 • #1860: Mưu đồ2020-06-04 23:14
 • #1861: Đưa tới cửa2020-06-04 23:14
 • #1862: Hạ Thanh Diên bế quan2020-06-04 23:14
 • #1863: Phát hiện2020-06-04 23:14
 • #1864: Sát Thần2020-06-04 23:15
 • #1865: Diệt Sâm La phủ2020-06-04 23:15
 • #1866: Ứng Thanh thỉnh cầu2020-06-04 23:15
 • #1867: Đông Uyên các2020-06-04 23:15
 • #1868: Thần Châu lịch năm 0452020-06-04 23:15
 • #1869: Mạnh mẽ xông tới2020-06-04 23:16
 • #1870: Cường thế2020-06-04 23:16
 • #1871: Hiển thánh2020-06-04 23:16
 • #1872: Thay mặt chưởng?2020-06-04 23:16
 • #1873: Đồng ý thay thế ( bổ canh )2020-06-04 23:16
 • #1874: Bồi tội?2020-06-04 23:17
 • #1875: Một đạo kiếm ý2020-06-04 23:17
 • #1876: Tranh đoạt các chủ vị trí2020-06-04 23:17
 • #1877: Cường thế2020-06-04 23:17
 • #1878: Quyết đoán2020-06-04 23:17
 • #1879: Các chủ mới2020-06-04 23:18
 • #1880: Phỏng đoán2020-06-04 23:18
 • #1881: Gây sự2020-06-05 19:25
 • #1882: Luyện kiếm2020-06-05 19:25
 • #1883: Chuyện lý thú2020-06-06 15:29
 • #1884: Đông Tiên đảo2020-06-06 15:29
 • #1885: Bồng Lai đại lục2020-06-07 15:36
 • #1886: Tử Mẫu Uyên Ương Kính2020-06-07 15:37
 • #1887: Tặng cho?2020-06-15 18:33
 • #1888: Quân Thu Nham2020-06-15 18:33
 • #1889: Lo lắng âm thầm2020-06-15 18:33
 • #1890: Giết không tha2020-06-15 18:33
 • #1891: Cường thế tru sát2020-06-15 18:34
 • #1892: Trêu đùa2020-06-15 18:34
 • #1893: Sống lâu mấy ngày2020-06-15 18:34
 • #1894: Đông Tiên môn2020-06-15 18:34
 • #1895: Phồn Hoa Thụ2020-06-15 18:34
 • #1896: Phồn Hoa Thụ dị động2020-06-15 18:35
 • #1897: Ẩn mà không lộ2020-06-15 18:35
 • #1898: Trong đảo thánh địa2020-06-15 18:35
 • #1899: Tiêu Mộc2020-06-15 18:35
 • #1900: Phá cảnh2020-06-15 18:36
 • #1901: Tử Vong đảo2020-06-15 18:36
 • #1902: Thuần rắn2020-06-15 18:36
 • #1903: Chém Yêu Xà2020-06-16 15:51
 • #1904: Điêu gia có chút tung bay2020-06-16 15:52
 • #1905: Mua dây buộc mình2020-06-16 15:52
 • #1906: Thật là dễ nghe2020-06-17 15:59
 • #1907: Phượng gáy2020-06-18 15:45
 • #1908: Huyễn Không vực2020-06-18 15:45
 • #1909: Ngộ tính2020-06-19 15:56
 • #1910: Không có khả năng2020-06-19 15:56
 • #1911: Hạ sát thủ2020-06-20 15:42
 • #1912: Vì sao tìm chết?2020-06-20 15:42
 • #1913: Chú mục2020-06-21 15:28
 • #1914: Vách núi âm phù2020-06-21 15:29
 • #1915: Kim Cương Phục Ma Luật2020-06-22 15:41
 • #1916: Ngôn xuất pháp tùy2020-06-22 15:41
 • #1917: Xuất thủ2020-06-23 15:44
 • #1918: Phản sát2020-06-23 15:44
 • #1919: Một lần nữa2020-06-24 15:36
 • #1920: Hào tình vạn trượng Bắc Cung Ngạo2020-06-24 15:36
 • #1921: Kiếm pháp Vô Gian2020-06-25 15:33
 • #1922: Thượng Quan Thu Diệp tính toán2020-06-25 15:34
 • #1923: Châm chọc2020-06-26 16:20
 • #1924: Khuất nhục2020-06-26 16:20
 • #1925: Tiến về Hạch Tâm đảo2020-06-27 15:56
 • #1926: Ván cờ2020-06-27 15:56
 • #1927: Nhập ván cờ2020-06-28 15:20
 • #1928: Các ngươi cùng một chỗ đi2020-06-28 15:20
 • #1929: Ngươi cũng vẫn được2020-06-29 15:43
 • #1930: Kết thúc2020-06-29 15:43
 • #1931: Điêu gia địa vị nguy hiểm2020-06-30 15:26
 • #1932: Thần đan2020-07-01 15:28
 • #1933: Mời2020-07-01 15:28
 • #1934: Thụ Thần2020-07-02 15:53
 • #1935: Dung hợp2020-07-02 15:53
 • #1936: Đảo chủ thứ hai2020-07-03 15:31
 • #1937: Sắc phong2020-07-03 15:31
 • #1938: Thần Diễm thuộc về2020-07-04 15:33
 • #1939: Người tốt a2020-07-04 15:33
 • #1940: Ra đảo2020-07-05 15:40
 • #1941: Vây quét2020-07-05 15:40
 • #1942: Khai chiến2020-07-06 15:15
 • #1943: Thần Thụ hiển hiện2020-07-06 15:15
 • #1944: Làm càn giết chóc2020-07-07 15:34
 • #1945: Quân thị tận thế2020-07-07 15:34
 • #1946: Kết thúc2020-07-08 15:46
 • #1947: Giao tiếp2020-07-08 15:47
 • #1948: Bế quan2020-07-09 15:35
 • #1949: Phá cảnh2020-07-11 18:15
 • #1950: Âm Dương Đồ2020-07-11 18:16
 • #1951: Chào từ biệt2020-07-11 18:16
 • #1952: Bắt cóc2020-07-11 18:16
 • #1953: Hứa hẹn2020-07-11 18:17
 • #1954: Đan Hoàng2020-07-12 15:59
 • #1955: Đồng hành2020-07-13 16:02
 • #1956: Vọng Đô2020-07-13 16:02
 • #1957: Hiểu sơ một chút2020-07-14 16:31
 • #1958: Cuồng ngôn2020-07-14 16:32
 • #1959: Trình độ quá thấp2020-07-15 15:23
 • #1960: Bàn giao2020-07-15 15:23
 • #1961: Đánh người không đánh mặt2020-07-16 15:53
 • #1962: Mời2020-07-16 15:55
 • #1963: Tính toán2020-07-17 15:16
 • #1964: Cường thế2020-07-17 15:17
 • #1965: Thần bí người tới2020-07-18 16:02
 • #1966: Bắc Địa cổ hoàng tộc2020-07-18 16:03
 • #1967: Kẻ đến không thiện2020-07-19 16:14
 • #1968: Không nể mặt mũi2020-07-20 16:00
 • #1969: Nghĩa bạc vân thiên Diệp Phục Thiên2020-07-20 16:00
 • #1970: Ý kiến2020-07-21 15:34
 • #1971: Xông trận2020-07-21 15:34
 • #1972: Cách không giao phong2020-07-22 15:31
 • #1973: Giết vào2020-07-22 15:31
 • #1974: Một quyền2020-07-22 15:32
 • #1975: Hỗn loạn chi chiến2020-07-23 16:08
 • #1976: Thất cảnh?2020-07-23 16:09
 • #1977: Càn quét2020-07-24 15:30
 • #1978: Ai dám tranh phong2020-07-24 15:31
 • #1979: Thân phận gì?2020-07-25 15:37
 • #1980: Long Phượng va chạm2020-07-26 15:23
 • #1981: Vọng Thần khuyết2020-07-26 15:23
 • #1982: Đưa hắn bại một lần2020-07-27 15:35
 • #1983: Một kiếm2020-07-27 15:35
 • #1984: Phủ vực chủ2020-07-27 15:36
 • #1985: Thần Khuyết tu hành2020-07-28 15:08
 • #1986: Tông Thiền2020-08-01 20:46
 • #1987: Thần kiếp2020-08-01 20:46
 • #1988: Tiên Hải đại lục2020-08-01 20:46
 • #1989: Cố sự2020-08-01 20:47
 • #1990: Vách đá2020-08-01 20:48
 • #1991: Tranh luận2020-08-01 20:48
 • #1992: Bừng tỉnh2020-08-01 20:48
 • #1993: Phá giải2020-08-01 20:49
 • #1994: Quy Tiên đảo2020-08-01 20:49
 • #1995: Ngoan độc2020-08-02 14:59
 • #1996: Biến thiên2020-08-03 15:31
 • #1997: Các phương cường giả2020-08-03 15:31
 • #1998: Nhân vật phong vân2020-08-04 16:10
 • #1999: Nâng giết2020-08-04 16:10
 • #2000: Ứng kiếp2020-08-05 15:47
 • #2001: Kiếp2020-08-05 15:48
 • #2002: Đòi người2020-08-08 19:58
 • #2003: Nhằm vào2020-08-08 19:58
 • #2004: Phẫn nộ2020-08-08 19:59
 • #2005: Giao thủ2020-08-08 19:59
 • #2006: Tự chui đầu vào lưới2020-08-08 19:59
 • #2007: Ký ức thiếu thốn2020-08-08 19:59
 • #2008: Ẩn tàng chân tướng2020-08-09 15:32
 • #2009: Phủ chủ mời2020-08-09 15:32
 • #2010: Đông Hoa Thiên2020-08-12 17:49
 • #2011: Chỉ điểm2020-08-12 17:49
 • #2012: Đệ nhất thánh địa2020-08-12 17:49
 • #2013: Ngẫu nhiên gặp2020-08-12 17:50
 • #2014: Xa lánh2020-08-12 17:50
 • #2015: Thánh địa phong cảnh2020-08-12 17:51
 • #2016: Thư viện vấn đạo2020-08-12 17:51
 • #2017: Hoang Kiếp Chỉ2020-08-14 16:58
 • #2018: Hoang Luân2020-08-14 16:58
 • #2019: Thần luân phẩm giai2020-08-14 16:59
 • #2020: Kiểm tra đo lường2020-08-15 15:20
 • #2021: Thần luân vô song2020-08-15 15:20
 • #2022: Bội phục2020-08-16 15:22
 • #2023: Thanh danh sơ hiển2020-08-16 15:22
 • #2024: Đông Hoa yến2020-08-17 15:40
 • #2025: Đều tới2020-08-17 15:41
 • #2026: Phong vân tế hội2020-08-17 15:41
 • #2027: Thịnh yến tổ chức2020-08-18 16:03
 • #2028: Trận đầu đạo chiến2020-08-18 16:03
 • #2029: Nhục nhã chi chiến2020-08-19 15:47
 • #2030: Phong Thần Quyết2020-08-19 15:47
 • #2031: Thần Khúc Thái Hoa2020-08-20 15:29
 • #2032: Nhân vật phong vân2020-08-20 15:29
 • #2033: Trần Nhất2020-08-21 15:34
 • #2034: Mạnh nhất đối thủ2020-08-24 16:34
 • #2035: Quyết đấu đỉnh cao2020-08-24 16:34
 • #2036: Không thể địch2020-08-24 16:34
 • #2037: Phong Ma2020-08-24 16:34
 • #2038: Bất Bại Kim Thân2020-08-24 16:34
 • #2039: Thần Khúc Thái Hoa2020-08-24 16:34
 • #2040: Thần khúc va chạm2020-08-25 15:25
 • #2041: Nhằm vào2020-08-25 15:25
 • #2042: Liên thủ2020-08-26 15:12
 • #2043: Quần chiến?2020-08-26 15:12
 • #2044: Phù Diêu bí cảnh2020-08-28 15:14
 • #2045: Yêu sơn2020-08-28 15:14
 • #2046: Rung động2020-08-28 15:14
 • #2047: Nhìn chằm chằm2020-08-29 15:19
 • #2048: Sát tâm2020-08-29 15:19
 • #2049: Không đủ2020-08-31 15:54
 • #2050: Giết chóc2020-08-31 15:55
 • #2051: Người giật dây2020-08-31 15:55
 • #2052: Nguy cơ tứ phía2020-08-31 15:55
 • #2053: Cường thế Ninh Hoa2020-09-01 15:45
 • #2054: Không ai bì nổi2020-09-01 15:45
 • #2055: Trần Nhất lý do2020-09-02 15:43
 • #2056: Phong ấn không gian2020-09-02 15:43
 • #2057: Xông Yêu Thần điện2020-09-03 15:08
 • #2058: Tự tìm đường chết2020-09-03 15:09
 • #2059: Hiểm tượng hoàn sinh2020-09-04 15:20
 • #2060: Phong ấn đồ vật2020-09-04 15:20
 • #2061: Hẳn phải chết không nghi ngờ2020-09-05 15:14
 • #2062: Phủ chủ quyết định2020-09-05 15:15
 • #2063: Cõng khuyết mà đến2020-09-06 15:14
 • #2064: Thay mặt Đại Đế chấp pháp2020-09-06 15:14
 • #2065: Vạch mặt2020-09-07 15:13
 • #2066: Truy sát2020-09-07 15:13
 • #2067: Tuyệt cảnh2020-09-08 15:26
 • #2068: Đại khai sát giới2020-09-08 15:26
 • #2069: Người chịu chết?2020-09-09 16:16
 • #2070: Quang Minh Đạo Thể2020-09-09 16:16
 • #2071: Tông Thiền cái chết2020-09-10 15:13
 • #2072: Mở miệng giúp đỡ2020-09-10 15:13
 • #2073: Người thần bí2020-09-11 15:26
 • #2074: Phong ba kết thúc2020-09-11 15:26
 • #2075: Cựu địa2020-09-11 15:26
 • #2076: Có thể trường sinh hay không?2020-09-12 15:07
 • #2077: Nhân Hoàng như sâu kiến2020-09-13 17:32
 • #2078: Quy Tiên đảo tiềm tu2020-09-13 17:32
 • #2079: Thần Châu lịch năm 0582020-09-14 14:53
 • #2080: Thông gia2020-09-15 15:10
 • #2081: Chặn giết2020-09-15 15:10
 • #2082: Giết chóc2020-09-16 15:06
 • #2083: Thương2020-09-16 15:06
 • #2084: Toàn quân bị diệt2020-09-17 15:31
 • #2085: Dự định2020-09-17 15:31
 • #2086: Tứ Phương thôn2020-09-18 15:12
 • #2087: Kỳ lạ thôn trang2020-09-19 15:11
 • #2088: Linh2020-09-19 15:11
 • #2089: Trùng hợp?2020-09-20 15:13
 • #2090: Thiếu niên tranh chấp2020-09-20 15:13
 • #2091: Phách lối thiếu niên2020-10-14 18:05
 • #2092: Bảy đại thần pháp2020-10-14 18:05
 • #2093: Hỏi thăm2020-10-14 18:05
 • #2094: Tứ Phương thôn truyền thuyết2020-10-14 18:05
 • #2095: Ngày thần tế2020-10-14 18:05
 • #2096: Cổ thần quốc2020-10-14 18:06
 • #2097: Chán ghét2020-10-14 18:06
 • #2098: Tâm ngoan thủ lạt2020-10-14 18:06
 • #2099: Tạ lỗi2020-10-14 18:06
 • #2100: Nhìn một cái không sót gì2020-10-14 18:06
 • #2101: Chân thực cùng hư ảo2020-10-14 18:07
 • #2102: Khu trục2020-10-14 18:07
 • #2103: Tứ đại gia2020-10-14 18:07
 • #2104: Cầu biến2020-10-14 18:07
 • #2105: Phương Cái2020-10-14 18:07
 • #2106: Ngươi muốn chết sao2020-10-14 18:08
 • #2107: Ai bị khu trục?2020-10-14 18:08
 • #2108: Tìm kiếm2020-10-14 18:08
 • #2109: Thu đồ đệ suy nghĩ2020-10-14 18:08
 • #2110: Danh vọng2020-10-14 18:08
 • #2111: Về thôn2020-10-14 18:09
 • #2112: Kiêu căng thái độ2020-10-14 18:09
 • #2113: Bảy đại thần pháp ra mắt2020-10-14 18:09
 • #2114: Bái sư2020-10-14 18:10
 • #2115: Đề cử thôn trưởng2020-10-14 18:10
 • #2116: Khu trục2020-10-14 18:10
 • #2117: Thất bại thảm hại2020-10-14 18:11
 • #2118: Không muốn rời đi2020-10-14 18:11
 • #2119: Trở mặt2020-10-14 18:11
 • #2120: Thừa nhận2020-10-14 18:11
 • #2121: Tiên sinh2020-10-14 18:12
 • #2122: Ra thôn2020-10-14 18:12
 • #2123: Tập kích2020-10-14 18:12
 • #2124: Khóa thành2020-10-14 18:12
 • #2125: Giết chóc2020-10-14 18:12
 • #2126: Rút lui2020-10-14 18:13
 • #2127: Nhập thế2020-10-14 18:13
 • #2128: Phong ba lại nổi lên2020-10-14 18:13
 • #2129: Đối sách2020-10-14 18:13
 • #2130: Luyện Đan tông sư2020-10-14 18:14
 • #2131: Thần bí đại sư2020-10-14 18:14
 • #2132: Đắc tội2020-10-14 18:14
 • #2133: Phản sát2020-10-14 18:14
 • #2134: Cuồng vọng đại sư2020-10-14 18:15
 • #2135: Mắc câu2020-10-14 18:15
 • #2136: Đan thành2020-10-14 18:15
 • #2137: Toàn thắng2020-10-14 18:15
 • #2138: Kết giao2020-10-14 18:16
 • #2139: Mưu đồ2020-10-17 09:12
 • #2140: Xuất thủ2020-10-17 09:13
 • #2141: Đi không nổi2020-10-17 09:13
 • #2142: Không có khả năng hoàn thành sự tình2020-10-17 09:13
 • #2143: Xông cổ hoàng tộc2020-10-17 09:14
 • #2144: Không thể ngăn cản2020-10-18 15:05
 • #2145: Trường thương vô địch2020-10-18 15:05
 • #2146: Nhượng bộ2020-10-19 15:09
 • #2147: Tiêu tan hiềm khích lúc trước2020-10-19 15:09
 • #2148: Tới chơi2020-10-20 14:58
 • #2149: Biến cố lớn2020-10-21 15:12
 • #2150: Thương Nguyên đại lục2020-10-21 15:13
 • #2151: Xung đột2020-10-22 08:56
 • #2152: Thần pháp va chạm2020-10-22 08:57
 • #2153: Hậu Thổ Thần Ấn2020-10-22 15:21
 • #2154: Ngược đãi2020-10-23 15:59
 • #2155: Một chữ một thế giới2020-10-23 15:59
 • #2156: Ghé qua2020-10-26 04:42
 • #2157: Mượn chi thí luyện2020-10-26 04:43
 • #2158: Thế gian vốn không đạo2020-10-26 04:43
 • #2159: Thần quan cổ thi2020-10-26 04:43
 • #2160: Thần Giáp Đại Đế2020-10-26 14:56
 • #2161: Không cam lòng2020-11-07 20:42
 • #2162: Cừu địch2020-11-07 20:42
 • #2163: Ai có thể nhìn thần thi2020-11-07 20:42
 • #2164: Đồng thuật2020-11-07 20:42
 • #2165: Nhìn nhiều mấy lần liền quen thuộc2020-11-07 20:43
 • #2166: Chu Mục Hoàng2020-11-07 20:43
 • #2167: Thân cận2020-11-07 20:43
 • #2168: Thất Huyễn tiên tử2020-11-07 20:43
 • #2169: Bị thương2020-11-07 20:44
 • #2170: Đế cung đáp lại2020-11-07 20:44
 • #2171: Tu kiến thần lăng2020-11-07 20:44
 • #2172: Lần nữa hội tụ2020-11-07 20:45
 • #2173: Hư Giới tin tức2020-11-07 20:45
 • #2174: Phủ chủ ám chỉ2020-11-07 20:45
 • #2175: Thần lăng tu hành2020-11-07 20:46
 • #2176: Thần thi dị động2020-11-07 20:46
 • #2177: Thần lăng sụp đổ2020-11-07 20:46
 • #2178: Nguy cơ2020-11-07 20:46
 • #2179: Uy áp Tứ Phương thôn2020-11-07 20:47
 • #2180: Đòi người2020-11-07 20:47
 • #2181: Thần thi mở mắt2020-11-07 20:47
 • #2182: Lực lượng của thần2020-11-07 20:47
 • #2183: Tu hành2020-11-07 20:48
 • #2184: Đế cung tin tức2020-11-07 20:48
 • #2185: Thiên chi cực2020-11-07 20:48
 • #2186: Trở về2020-11-08 19:51
 • #2187: Thiên Dụ thư viện biến hóa2020-11-08 19:51
 • #2188: Nguyên giới chi biến2020-11-09 16:30
 • #2189: Hỗn loạn Nguyên giới2020-11-10 16:24
 • #2190: Mưu đồ2020-11-10 16:24
 • #2191: Săn giết2020-11-11 16:18
 • #2192: Bái Nhật giáo chủ cái chết2020-11-11 16:18
 • #2193: Người thương Đạo Tôn2020-11-12 17:45
 • #2194: Không bình tĩnh2020-11-12 17:45
 • #2195: Đoàn tụ2020-11-13 16:54
 • #2196: Yên tĩnh tiếng đàn2020-11-13 16:55
 • #2197: Năm đó chân tướng2020-11-14 16:59
 • #2198: Nắm đấm2020-11-14 16:59
 • #2199: Rút đi2020-11-15 19:47
 • #2200: Tử Vi giới chi biến2020-11-16 17:01
 • #2201: Đội hình kinh khủng2020-11-16 17:01
 • #2202: Một khối đá?2020-11-17 16:36
 • #2203: Thần tích2020-11-17 16:37
 • #2204: Phủ bụi thế giới2020-11-19 17:54
 • #2205: Đại Đế thế giới2020-11-19 17:55
 • #2206: Tử Vi Đế Cung2020-11-19 17:56
 • #2207: Uy hiếp2020-11-19 17:56
 • #2208: Đế cung cung chủ2020-11-20 16:44
 • #2209: Đạt thành nhất trí2020-11-20 16:46
 • #2210: Tinh không tu đạo tràng2020-11-21 16:49
 • #2211: Đại Đế di bút2020-11-21 16:51
 • #2212: Tinh vân2020-11-22 16:46
 • #2213: Thôn phệ tinh vân2020-11-22 16:47
 • #2214: Uy hiếp một phương2020-12-21 08:35
 • #2215: Coi như không nhận ra2020-12-21 08:36
 • #2216: Cường thế2020-12-21 08:36
 • #2217: Độc chiến quần hùng2020-12-21 08:36
 • #2218: Tam đại thế giới người tu hành2020-12-21 08:36
 • #2219: Phản phệ2020-12-21 08:36
 • #2220: Thần uy2020-12-21 08:36
 • #2221: Tinh không biến thành?2020-12-21 08:36
 • #2222: Không thu hoạch được gì2020-12-21 08:37
 • #2223: Tinh thần huyền bí2020-12-21 08:37
 • #2224: Không chỉ một vị2020-12-21 08:37
 • #2225: Huyền bí2020-12-21 08:37
 • #2226: Thiết mù lòa cơ hội2020-12-21 08:37
 • #2227: Lại một đế tinh2020-12-21 08:37
 • #2228: Bỏ lỡ2020-12-21 08:37
 • #2229: Tử Vi Đế Cung ý nghĩ2020-12-21 08:37
 • #2230: Lần lượt ra mắt2020-12-21 08:37
 • #2231: Một viên cuối cùng2020-12-21 08:38
 • #2232: Một tia hi vọng2020-12-21 08:38
 • #2233: Tìm được2020-12-21 08:38
 • #2234: Phá giải2020-12-21 08:38
 • #2235: Bá đạo đế cung2020-12-21 08:38
 • #2236: Đại Đế ý chí2020-12-21 08:38
 • #2237: Không thể tiếp nhận chi lực2020-12-21 08:38
 • #2238: Đại Đế thở dài2020-12-21 08:38
 • #2239: Không cam lòng2020-12-21 08:39
 • #2240: Thức tỉnh2020-12-21 08:39
 • #2241: Tồn tại vô địch2020-12-21 08:39
 • #2242: Chấn nhiếp2020-12-21 08:39
 • #2243: Uy hiếp2020-12-21 08:39
 • #2244: Chuyển di2020-12-21 08:39
 • #2245: Giống như đã từng quen biết2020-12-21 08:39
 • #2246: Xếp hàng2020-12-21 08:39
 • #2247: Lên tiếng ủng hộ2020-12-21 08:40
 • #2248: Địch ta2020-12-21 08:40
 • #2249: Giao chiến2020-12-21 08:40
 • #2250: Diệp Phục Thiên lực lượng2020-12-21 08:40
 • #2251: Thần thi chi uy2020-12-21 08:40
 • #2252: Bộc phát2020-12-21 08:40
 • #2253: Liên tục tru sát2020-12-21 08:40
 • #2254: Không thể địch2020-12-21 08:40
 • #2255: Hủy diệt một kiếm2020-12-21 08:41
 • #2256: Nhìn chằm chằm2020-12-21 08:41
 • #2257: Thái Sơ Thánh Hoàng2020-12-21 08:41
 • #2258: Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó2020-12-21 08:41
 • #2259: Đại Đế?2020-12-21 08:41
 • #2260: Địa vị2020-12-21 08:41
 • #2261: Kết thúc2020-12-21 08:41
 • #2262: Chúng sinh tướng2020-12-21 08:41
 • #2263: Hôm nay địa vị2020-12-21 08:41
 • #2264: Thức tỉnh2020-12-21 08:42
 • #2265: Thượng Vị Hoàng2020-12-21 08:42
 • #2266: Chờ lấy2020-12-21 08:42
 • #2267: Cúi đầu2020-12-21 08:42
 • #2268: Chỉnh đốn Nguyên giới2020-12-21 16:03
 • #2269: Tiếp nhận2020-12-22 16:10
 • #2270: Báo thù2020-12-22 16:10
 • #2271: Dưới mặt đất thần lực2020-12-22 16:10
 • #2272: Hủy diệt2020-12-23 16:05
 • #2273: Địa tâm phong bạo2020-12-23 16:05
 • #2274: Thái Dương Thần Thạch2020-12-24 16:03
 • #2275: Thôn phệ2020-12-25 16:06
 • #2276: Che chở2020-12-25 16:06
 • #2277: Mạch nước ngầm2020-12-26 15:59
 • #2278: Tàn nhẫn2020-12-27 15:50
 • #2279: Giết2020-12-27 15:50
 • #2280: Lưu lại2020-12-28 16:02
 • #2281: Trợ giúp2020-12-28 16:02
 • #2282: Luyện Ngục Vương2020-12-29 15:59
 • #2283: Ý nghĩ2020-12-29 15:59
 • #2284: Kết minh2020-12-30 16:03
 • #2285: Tương lai2020-12-30 16:03
 • #2286: Thiết mù lòa phá cảnh2020-12-30 16:03
 • #2287: Báo thù2020-12-31 17:30
 • #2288: Bá đạo2020-12-31 17:30
 • #2289: Suy nghĩ2021-01-01 16:13
 • #2290: Lần lượt bái phỏng2021-01-02 15:54
 • #2291: Vì Thần Châu?2021-01-02 15:54
 • #2292: Di động di tích2021-01-03 15:50
 • #2293: Đại Đế di tích?2021-01-04 16:03
 • #2294: Khôi phục thi thể2021-01-04 16:03
 • #2295: Đường về nhà2021-01-06 21:04
 • #2296: Dừng lại2021-01-06 21:05
 • #2297: Đại Đế còn sống?2021-01-06 21:05
 • #2298: Thi Vương2021-01-07 03:14
 • #2299: Đại Đế?2021-01-07 05:41
 • #2300: Cổ quan màu trắng2021-01-08 17:20
 • #2301: Thần Cầm2021-01-08 17:20
 • #2302: Đại Đế còn tại2021-01-08 17:20
 • #2303: Thần Âm Đại Đế chấp niệm2021-01-09 16:51
 • #2304: Tiễn ta về nhà nhà2021-01-09 16:52
 • #2305: Tiến về Tử Vi tinh vực2021-01-14 18:55
 • #2306: Từ bỏ2021-01-14 18:55
 • #2307: Nguyên giới chi biến2021-01-14 18:56
 • #2308: Biến hóa tăng lên2021-01-14 18:56
 • #2309: Vượt qua dự đoán2021-01-14 18:56
 • #2310: Ma giới người tới2021-01-14 18:56
 • #2311: Ma Đế đệ tử2021-01-14 18:56
 • #2312: Ma Khu cùng Thần Thể2021-01-14 18:57
 • #2313: Đao ý2021-01-14 18:57
 • #2314: Đao cùng côn2021-01-15 15:55
 • #2315: Người thừa kế2021-01-15 15:55
 • #2316: Thắng bại2021-01-15 15:55
 • #2317: Ma giới bí mật2021-01-18 17:55
 • #2318: Giải hoặc2021-01-18 17:55
 • #2319: Người tu hành di tích2021-01-18 17:56
 • #2320: Thần Di đại lục2021-01-18 17:56
 • #2321: Cách không va chạm2021-01-18 17:56
 • #2322: Bội phục2021-01-18 17:56
 • #2323: Di tộc2021-01-19 16:05
 • #2324: Cự tuyệt2021-01-19 16:05
 • #2325: Nhập Di tộc2021-01-26 19:03
 • #2326: Di tộc lịch sử2021-01-26 19:03
 • #2327: Động Thiên2021-01-28 02:35
 • #2328: Di tộc cường đại2021-01-28 02:35
 • #2329: Tiêu Mộc xuất chiến2021-01-28 17:05
 • #2330: Bàn Thạch chiến trận2021-01-28 17:05
 • #2331: Chọn người2021-01-28 17:06
 • #2332: Mời xuất chiến2021-01-30 17:22
 • #2333: Thực hiện2021-01-30 17:22
 • #2334: Trận tại người tại2021-01-30 17:23
 • #2335: Không thỏa hiệp2021-01-31 19:16
 • #2336: Khuyên giải2021-01-31 19:17
 • #2337: Không cam tâm2021-01-31 19:17
 • #2338: Giao phong2021-01-31 19:17
 • #2339: Liều mạng nghiền ép2021-01-31 19:18
 • #2340: Cường thế2021-01-31 19:18
 • #2341: Giương cung bạt kiếm2021-01-31 19:18
 • #2342: Các phương thái độ2021-01-31 19:18
 • #2343: Di tộc nguy cơ2021-01-31 19:19
 • #2344: Di tộc nội tình2021-01-31 19:19
 • #2345: Thu nhận2021-01-31 19:19
 • #2346: Thỏa hiệp cùng tranh đoạt2021-01-31 19:20
 • #2347: Náo động sắp tới2021-01-31 19:20
 • #2348: Phong bạo tạm bình2021-02-01 16:15
 • #2349: Các phương giáng lâm2021-02-01 16:15
 • #2350: Đại lục kết minh2021-02-04 16:52
 • #2351: Điên cuồng tu hành2021-02-04 16:53
 • #2352: Ý nghĩ2021-02-09 17:42
 • #2353: Thực hiện2021-02-09 17:43
 • #2354: Nội tình2021-02-09 17:43
 • #2355: Tây Đế cung2021-02-17 00:51
 • #2356: Tây Dao Trì2021-02-17 00:51
 • #2357: Giọt mưa thành kiếm2021-02-17 00:51
 • #2358: Tây Đế chi nhãn2021-02-17 00:51
 • #2359: Phi phàm gia thế?2021-02-17 00:52
 • #2360: Quan hệ không bình thường?2021-02-17 00:52
 • #2361: Áp bách2021-02-17 00:52
 • #2362: Vây công2021-02-17 00:52
 • #2363: Cường đại đối thủ2021-02-17 00:52
 • #2364: Lấy một địch hai2021-02-17 00:52
 • #2365: Không bình thường2021-02-17 00:53
 • #2366: Chiến ý mãnh liệt2021-02-19 08:00
 • #2367: Cửu cảnh xuất thủ2021-02-19 08:00
 • #2368: Thần Nữ2021-02-19 08:00
 • #2369: Lại gặp lại2021-02-19 08:00
 • #2370: Đã hẹn?2021-02-19 08:00
 • #2371: Lại sánh vai2021-02-19 08:00
 • #2372: Thiên Ma Thần Hàng2021-02-19 08:01
 • #2373: Tay cụt2021-02-19 08:01
 • #2374: Nữ Đế truyền thừa?2021-02-19 08:01
 • #2375: Quyết chiến2021-02-19 08:01
 • #2376: Thiên Diễm thành Vương Miện2021-02-19 08:01
 • #2377: Phối hợp2021-02-19 08:02
 • #2378: Liên thủ2021-02-19 08:02
 • #2379: Trao đổi2021-02-19 08:02
 • #2380: Quyết chiến2021-02-19 08:02
 • #2381: Cường thế quyết đấu2021-02-19 08:02
 • #2382: Luyện Thiên Thần Thuật2021-02-19 08:03
 • #2383: Quyết thắng một kích2021-02-23 18:17
 • #2384: Không chịu bỏ qua2021-02-23 18:17
 • #2385: Trao đổi?2021-02-23 18:17
 • #2386: Ma giới lão giả2021-02-23 18:18
 • #2387: Di tộc tham chiến2021-02-23 18:18
 • #2388: Bá đạo một kích2021-02-23 18:18
 • #2389: Cường thế2021-02-23 18:18
 • #2390: Bi phẫn2021-02-23 18:19
 • #2391: Dư Sinh thân phận?2021-02-26 18:21
 • #2392: Kéo dài công việc2021-02-28 19:29
 • #2393: Bại lộ2021-02-28 19:29
 • #2394: Xử trí như thế nào?2021-02-28 19:30
 • #2395: Đối mặt2021-02-28 19:30
 • #2396: Đi một chuyến?2021-02-28 19:30
 • #2397: Tinh Vực Chúa Tể2021-02-28 19:31
 • #2398: Phương Nho2021-02-28 19:31
 • #2399: Dưới đế đỉnh phong2021-02-28 19:31
 • #2400: Càn Khôn Chỉ2021-02-28 19:31
 • #2401: Các phương cầu tình?2021-02-28 19:32
 • #2402: Đại Đế đối thoại2021-03-01 22:37
 • #2403: Sống sót sau tai nạn2021-03-01 22:37
 • #2404: Từ bỏ2021-03-04 19:52
 • #2405: Bế quan2021-03-04 19:53
 • #2406: Đi xa2021-03-04 19:53
 • #2407: Bốn cái tiểu bối2021-03-04 19:53
 • #2408: Trần Nhất bí mật2021-03-04 19:54
 • #2409: Trần mù lòa2021-03-06 08:40
 • #2410: Mù lòa đón khách2021-03-06 08:41
 • #2411: Quý khách?2021-03-06 08:41
 • #2412: Tử kiếp2021-03-06 08:41
 • #2413: Kiếp hàng2021-03-08 17:11
 • #2414: Người sau lưng2021-03-08 17:11
 • #2415: Thành kính2021-03-08 17:12
 • #2416: Thăm dò2021-03-16 23:35
 • #2417: Không chịu nổi một kích2021-03-16 23:35
 • #2418: Tiến vào2021-03-16 23:35
 • #2419: Trong tiểu thế giới2021-03-16 23:36
 • #2420: Quang Minh Thần Điện2021-03-16 23:36
 • #2421: Sứ đồ2021-03-16 23:36
 • #2422: Nhân Hoàng vô địch2021-03-16 23:37
 • #2423: Dị động2021-03-16 23:37
 • #2424: Mở mắt2021-03-16 23:37
 • #2425: Vì sao mà chết?2021-03-16 23:37
 • #2426: Rời đi2021-03-16 23:37
 • #2427: Bồ Đề Thần Thụ2021-03-16 23:37
 • #2428: Khống chế2021-03-16 23:38
 • #2429: Ma Thiên lão tổ2021-03-16 23:38
 • #2430: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được2021-03-16 23:38
 • #2431: Đấu trí đấu dũng2021-03-16 23:38
 • #2432: Kế giết2021-03-16 23:38
 • #2433: Lục Dục Thiên Tôn2021-03-17 16:29
 • #2434: Được mời2021-03-20 15:41
 • #2435: Vô sỉ?2021-03-28 19:40
 • #2436: Tin tức2021-03-28 19:40
 • #2437: Giáng lâm Lục Dục Thiên Cung2021-04-11 11:39
 • #2438: Thỏa hiệp, cân bằng2021-04-11 11:39
 • #2439: Lĩnh ngộ?2021-04-11 11:39
 • #2440: Tai hoạ2021-04-11 11:39
 • #2441: Đại chiến2021-04-11 11:40
 • #2442: Tính kế lẫn nhau2021-04-11 11:40
 • #2443: Liều chết đánh cược một lần2021-04-11 11:40
 • #2444: Chiến Sơ Thiền2021-04-11 11:40
 • #2445: Sát ý2021-04-11 11:40
 • #2446: Không chịu buông tay2021-04-11 11:40
 • #2447: Tìm kiếm người2021-04-11 11:41
 • #2448: Sư đồ2021-04-11 11:41
 • #2449: Bại lộ2021-04-11 11:41
 • #2450: Vây quét2021-04-12 08:01
 • #2451: Khai sát giới2021-04-12 08:01
 • #2452: Giết ra2021-04-12 08:01
 • #2453: Lên trời không đường2021-04-12 08:01
 • #2454: Xuống đất không cửa2021-04-12 08:01
 • #2455: Không có lựa chọn nào khác2021-04-12 08:01
 • #2456: Hủy diệt đi2021-04-12 08:01
 • #2457: Chí ám thời khắc2021-04-12 08:02
 • #2458: Tụ hợp2021-04-12 08:02
 • #2459: Ngủ say2021-04-12 08:02
 • #2460: Vạn Phật lịch2021-04-12 08:02
 • #2461: Bá đạo tu sĩ2021-04-12 08:02
 • #2462: Thức tỉnh2021-04-12 08:02
 • #2463: Giết chóc2021-04-12 08:02
 • #2464: Đi Tây Thiên2021-04-12 08:02
 • #2465: Tăng nhân áo trắng2021-04-12 08:03
 • #2466: Cùng phật hữu duyên2021-04-12 08:03
 • #2467: Nhìn trộm2021-04-12 08:03
 • #2468: Siêu độ?2021-04-12 08:03
 • #2469: Đại phật2021-04-12 08:03
 • #2470: Ngu Mộc đại sư2021-04-12 08:03
 • #2471: Bắt chước Đông Hoàng2021-04-12 08:03
 • #2472: Phật pháp tu hành2021-04-12 08:03
 • #2473: Hải vực màu vàng2021-04-12 08:03
 • #2474: Linh Sơn Chư Phật2021-04-12 08:04
 • #2475: Bất Động Minh Vương pháp tướng2021-04-12 08:04
 • #2476: Phật môn chú ngôn2021-04-12 08:04
 • #2477: Đại Nhật Như Lai2021-04-12 08:04
 • #2478: Uy hiếp2021-04-12 08:04
 • #2479: Quét ngang2021-04-12 08:04
 • #2480: Không Gian Pháp Thân2021-04-12 08:04
 • #2481: Dĩ bỉ chi đạo2021-04-12 08:04
 • #2482: Trấn áp2021-04-12 17:23
 • #2483: Sau cùng đối thủ2021-04-13 03:59
 • #2484: Mặc cảm2021-04-13 08:16
 • #2485: Vạn Phật Chi Chủ2021-04-13 19:52
 • #2486: Chuyển thế2021-04-14 15:40
 • #2487: Linh Sơn tu hành2021-04-21 22:20
 • #2488: Chân Thiền trở về2021-04-21 22:20
 • #2489: Cầu phật2021-04-21 22:21
 • #2490: Trăm tuổi2021-04-21 22:21
 • #2491: Kiếp2021-04-21 22:21
 • #2492: Không thể phá cảnh?2021-04-22 15:40
 • #2493: Mở ra lối riêng2021-04-22 15:41
 • #2494: Hết thảy Hữu Vi Pháp, như mộng huyễn bọt nước2021-04-23 03:57
 • #2495: Con đường khác nhau2021-04-23 18:43
 • #2496: Gió lấn tới2021-04-23 18:43
 • #2497: Rời đi Linh Sơn2021-04-23 18:44
 • #2498: Cường giả bí ẩn độ kiếp2021-04-23 18:44
 • #2499: Gặp nhau2021-04-23 18:44
 • #2500: Vô Sắc Hải2021-04-23 18:44
 • #2501: Truyền thuyết2021-04-23 18:45
 • #2502: Muốn giết Chân Thiền2021-04-23 18:45
 • #2503: Ngươi vào luân hồi đi2021-04-23 18:45
 • #2504: Tru Chân Thiền2021-04-23 18:45
 • #2505: Trở lại2021-04-24 15:13
 • #2506: Trở về2021-04-25 15:26
 • #2507: Thù mới hận cũ2021-04-25 15:26
 • #2508: Dê vào miệng cọp?2021-04-27 04:06
 • #2509: Ninh Hoa thảm bại2021-04-27 04:06
 • #2510: Cường thế tru sát2021-04-27 04:07
 • #2511: Ba năm Tụ Khí2021-04-27 04:07
 • #2512: Một ngày ba cảnh2021-04-27 04:07
 • #2513: Thái Dương Mệnh Hồn2021-04-27 04:07
 • #2514: Phong Tình Tuyết quyết định2021-04-27 04:07
 • #2515: Có rồng ẩn hiện2021-04-27 04:07
 • #2516: Khắc Lục sư2021-04-27 04:08
 • #2517: Vạn chúng chú mục2021-04-27 04:08
 • #2518: Văn thí2021-04-27 04:08
 • #2519: Một tiếng hót lên làm kinh người2021-04-27 04:08
 • #2520: Yêu tinh hại ta2021-04-27 04:08
 • #2521: Sư huynh đệ2021-04-27 04:08
 • #2522: Một ngày công thành2021-04-27 04:08
 • #2523: Luận chiến2021-04-27 04:09
 • #2524: Quá phách lối2021-04-27 04:09
 • #2525: Tuổi trẻ khinh cuồng2021-04-27 04:09
 • #2526: Ta không phục2021-04-27 04:09
 • #2527: Tần tướng quân2021-04-27 04:09
 • #2528: Dư ba2021-04-27 04:09
 • #2529: Dẫn sói vào nhà2021-04-27 04:10
 • #2530: Hắc Diễm học cung2021-04-27 04:10
 • #2531: Thiếu niên kiêu ngạo2021-04-27 04:10
 • #2532: Cái này rất Diệp Phục Thiên2021-04-27 04:10
 • #2533: Bá đạo2021-04-27 04:10
 • #2534: Tuyệt đại phong hoa2021-04-27 04:10
 • #2535: Thiếu niên quật cường2021-04-27 04:10
 • #2536: Sánh vai2021-04-27 04:11
 • #2537: Tính tình không tốt lắm2021-04-27 04:11
 • #2538: Cầm Hồn2021-04-27 04:11
 • #2539: Cầm Ma Họa Thánh2021-04-27 04:11
 • #2540: Nghĩa phụ2021-04-27 04:11
 • #2541: Mới biết yêu2021-04-27 04:11
 • #2542: Ly biệt2021-04-27 04:11
 • #2543: Thanh Châu thành nguy cơ2021-04-27 04:12
 • #2544: Diệp Thanh Đế2021-04-27 04:12
 • #2545: Loạn trong giặc ngoài2021-04-27 04:12
 • #2546: Pho tượng cùng Bàn Long2021-04-27 04:12
 • #2547: Số mệnh không tốt2021-04-27 04:12
 • #2548: Người của chúng ta không phải ngươi2021-04-27 04:12
 • #2549: Rời núi2021-04-27 04:13
 • #2550: Các ngươi nói đều đúng2021-04-27 04:13
 • #2551: Ta là, Thiên Mệnh Pháp Sư2021-04-27 04:13
 • #2552: Cáo biệt2021-04-27 04:13
 • #2553: Vương hầu thế gia2021-04-27 04:13
 • #2554: Chán nản2021-04-27 04:13
 • #2555: Đang yêu đương thiếu nữ2021-04-27 04:13
 • #2556: Đông Hải học cung2021-04-27 04:14
 • #2557: Ta còn muốn tìm bạn gái của ta2021-04-27 04:14
 • #2558: Bạo lực2021-04-27 04:14
 • #2559: Gặp nhau2021-04-27 04:14
 • #2560: Ngươi sẽ nhớ kỹ tên của hắn2021-04-27 04:14
 • #2561: Chỉ thế thôi2021-04-27 04:14
 • #2562: Lạc Vương phủ2021-04-27 04:15
 • #2563: Vương phủ yến hội2021-04-27 04:15
 • #2564: Nghê Thường Vũ Y2021-04-27 04:15
 • #2565: Xin chỉ giáo2021-04-27 04:15
 • #2566: Cầm Ma Họa Thánh đệ tử chi chiến2021-04-27 04:15
 • #2567: Võ pháp một thể2021-04-27 04:15
 • #2568: Ta ở chỗ này chờ hắn2021-04-27 04:16
 • #2569: Huynh đệ, gông xiềng2021-04-27 04:16
 • #2570: Ngươi không phải nam nhân2021-04-27 04:16
 • #2571: Dư Sinh bái sư2021-04-27 04:16
 • #2572: Châm ngòi2021-04-27 04:16
 • #2573: Lời đồn đại2021-04-27 04:16
 • #2574: Nữ nhân không thể trêu vào2021-04-27 04:17
 • #2575: Hôn ta2021-04-27 04:17
 • #2576: Mục Vân Hiên không xứng2021-04-27 04:17
 • #2577: Sát niệm2021-04-27 04:17
 • #2578: Ta họ Đông Hoàng2021-04-27 04:17
 • #2579: Thiên Hành Cửu Kích2021-04-27 04:17
 • #2580: Chém2021-04-27 04:17
 • #2581: Hoa Giải Ngữ mệnh số2021-04-27 04:18
 • #2582: Dư Sinh bị đánh2021-04-27 04:18
 • #2583: Tử Vi cung trước Tướng Quân Lệnh2021-04-27 04:18
 • #2584: Truyền nhân chi tranh một côn2021-04-27 04:18
 • #2585: Ngăn cửa2021-04-27 04:18
 • #2586: Thanh toán2021-04-27 04:18
 • #2587: Dắt tay đối mặt2021-04-27 04:19
 • #2588: Mệnh của hắn, ta thu2021-04-27 04:19
 • #2589: Kế hoạch2021-04-27 04:19
 • #2590: Sư nương2021-04-27 04:19
 • #2591: Gả2021-04-27 04:19
 • #2592: Có người đến2021-04-27 04:20
 • #2593: Quần hùng hội tụ2021-04-27 04:20
 • #2594: Bảy cung đại hội2021-04-27 04:20
 • #2595: Thù có bao lớn2021-04-27 04:20
 • #2596: Điểm danh2021-04-27 04:20
 • #2597: Một khúc Thiên Hạ2021-04-27 04:20
 • #2598: Thuận thế nghịch thế2021-04-27 04:21
 • #2599: Tú ân ái2021-04-27 04:21
 • #2600: Lạc Thiên Tử2021-04-27 04:21
 • #2601: Sấm sét giữa trời quang2021-04-27 04:21
 • #2602: Ta chính là đế mệnh2021-04-27 04:21
 • #2603: Một đám ngớ ngẩn2021-04-27 04:21
 • #2604: Khởi phong ba2021-04-27 04:22
 • #2605: Dung Bi Chưởng2021-04-27 04:22
 • #2606: Rung động2021-04-27 04:22
 • #2607: Đế Vương ý tái hiện2021-04-27 04:22
 • #2608: Nam Đẩu Thái quyết định2021-04-27 04:22
 • #2609: Cuối cùng một khúc2021-04-27 04:22
 • #2610: Loạn Giang Sơn2021-04-27 04:23
 • #2611: Bi tráng2021-04-27 04:23
 • #2612: Đế quang2021-04-27 04:23
 • #2613: Hành hình2021-04-27 04:23
 • #2614: Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng2021-04-27 04:23
 • #2615: Mục tiêu2021-04-27 04:24
 • #2616: Thương Diệp thư viện2021-04-27 04:24
 • #2617: Cầm Tông Bạch Thu2021-04-27 04:24
 • #2618: Lâm Nguyệt Dao2021-04-27 04:24
 • #2619: Phong Hoa Yến2021-04-27 04:24
 • #2620: Phong mang2021-04-27 04:24
 • #2621: Dắt tay mà chiến2021-04-27 04:25
 • #2622: Dạ yến2021-04-27 04:25
 • #2623: Bạn nhảy2021-04-27 04:25
 • #2624: Ta rất chờ mong2021-04-27 04:25
 • #2625: Lĩnh giáo2021-04-27 04:25
 • #2626: Bị rất khinh bỉ2021-04-27 04:25
 • #2627: Trận chiến đầu tiên2021-04-27 04:26
 • #2628: Giận2021-04-27 04:26
 • #2629: Nhìn bệ hạ thứ tội2021-04-27 04:26
 • #2630: Cả đời đều khó mà quên được2021-04-27 04:27
 • #2631: Từng cái đến2021-04-27 04:27
 • #2632: Trong chiến đấu tu hành2021-04-27 04:27
 • #2633: Thiên Tử điểm danh2021-04-27 04:27
 • #2634: Người không tệ2021-04-27 04:27
 • #2635: Sắc phong2021-04-27 04:27
 • #2636: Quốc sư2021-04-27 04:27
 • #2637: Lạc Thiên Tử cải mệnh2021-04-27 04:28
 • #2638: Dự tiệc2021-04-27 04:28
 • #2639: Cầm xuống Diệp Phục Thiên2021-04-27 04:28
 • #2640: Thính Phong Yến tổ chức2021-04-27 04:28
 • #2641: Đối chọi gay gắt2021-04-27 04:28
 • #2642: Ngươi xem đó mà làm2021-04-27 04:28
 • #2643: Sống không được quá lâu2021-04-27 04:29
 • #2644: Cao lạnh2021-04-27 04:29
 • #2645: Đàng hoàng hơn2021-04-27 04:29
 • #2646: Huyền Vương điện2021-04-27 04:29
 • #2647: Hoang Cổ giới2021-04-27 04:29
 • #2648: Hai cánh sinh2021-04-27 04:29
 • #2649: Ngày quyết chiến2021-04-27 04:29
[Total: 11   Average: 4/5]

Related posts

Lăng Thiên Đế Chủ

TiKay

Hoan Nghênh Đi Vào Mộng Tưởng Thế Giới

THUYS♥️

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng [ Bổn Toạ Đã Hoàn Lương ]

THUYS♥️

Leave a Reply