Huyền Huyễn

Thiên Thần Quyết

Thương Khung tinh vực, Vũ Hồn ngàn vạn.

Có phi long tại thiên, có thể một ngày ngàn dặm. Có bá khí vô song, có thể đẩu chuyển tinh di.

Dương Thanh Huyền người mang thập đại chí cường Vũ Hồn một trong “Thiên Hạ Hữu Địch”, từ đây đánh đâu thắng đó, thiên quân ích dịch!


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thái Nhất Sinh Thủy
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiết tử2018-06-25 16:33
 • #2: Ta muốn trở thành chân chính võ giả !2018-06-25 16:33
 • #3: Cảnh giới2018-06-25 16:34
 • #4: Mỹ nhân2018-06-25 16:34
 • #5: Vũ hồn chi quang2018-06-25 16:34
 • #6: Chấn động !!!2018-06-25 16:34
 • #7: Nhất niệm Trấn Sơn Hà2018-06-25 16:34
 • #8: Hổ gầm rồng ngâm2018-06-25 16:34
 • #9: Kiếm khí bích yên hoành2018-06-25 16:35
 • #10: Ta nhất định sẽ đi2018-06-25 16:35
 • #11: Tấn vương2018-06-25 16:35
 • #12: Ước định2018-06-25 16:35
 • #13: Thiên Hạ Hữu Địch2018-06-25 16:35
 • #14: Lục Dương Chưởng2018-06-25 16:35
 • #15: Trần Đình2018-06-25 16:35
 • #16: Bồi thường ( Cầu phiếu )2018-06-25 16:35
 • #17: Tử Hồn Thạch2018-06-25 16:36
 • #18: Tàng thư các2018-06-25 16:36
 • #19: Thanh Dương Võ kinh2018-06-25 16:36
 • #20: Hồng nhan họa thủy2018-06-25 16:36
 • #21: Thú vị ( Cầu phiếu )2018-06-25 16:36
 • #22: Thối thể tam trọng2018-06-25 16:36
 • #23: Thiên Tông Thất lão2018-06-25 16:37
 • #24: Lễ gặp mặt2018-06-25 16:37
 • #25: Cửu Tiêu Hoàn Bội2018-06-25 16:37
 • #26: Nguyên lực2018-06-25 16:37
 • #27: Liễu Thành2018-06-25 16:37
 • #28: Ngươi không thể lui2018-06-25 16:37
 • #29: Nhất Khí Trùng Viêm Dương ( Cầu phiếu , vote)2018-06-25 16:37
 • #30: Kinh thiên bát quái2018-06-25 16:38
 • #31: Thiên tài Vương Hóa2018-06-25 16:38
 • #32: Nhất tiếu mẫn ân cừu2018-06-25 16:38
 • #33: Học Phần điện ( Cầu phiếu , vote )2018-06-25 16:38
 • #34: Nhiệm vụ2018-06-25 16:38
 • #35: Đào quáng2018-06-25 16:38
 • #36: Vũ Hồn cơ sở2018-06-25 16:39
 • #37: Dịch trạm2018-06-25 16:39
 • #38: Hoành Đoạn sơn mạch2018-06-25 16:39
 • #39: Tứ ly tứ tuyệt2018-06-25 16:39
 • #40: Vong Xuyên2018-06-25 16:39
 • #41: Cửu Long Tỏa Nguyên2018-06-25 16:39
 • #42: Trận Pháp Sư2018-06-25 16:39
 • #43: Tam Túc Hỏa Ô2018-06-25 16:40
 • #44: Khu vực trung tâm ( CẦu đề cử)2018-06-25 16:40
 • #45: Trọng lực lĩnh vực2018-06-25 16:40
 • #46: Vạn cổ trường không2018-06-25 16:40
 • #47: Quay về bụi2018-06-25 16:40
 • #48: Tại ai trên thân(Cầu đề cử cho truyện)2018-06-25 16:40
 • #49: Liều chết một trận chiến2018-06-25 16:41
 • #50: Đồng quy vu tận2018-06-25 16:41
 • #51: Sống sót sau tai nạn ( Cầu đề cử mn ơi)2018-06-25 16:41
 • #52: Bí mật chân tướng2018-06-25 16:41
 • #53: Hiện thực tàn khốc2018-06-25 16:41
 • #54: Dưới mặt đất nơi giao dịch2018-06-25 16:41
 • #55: Ô Kim pháp y2018-06-25 16:41
 • #56: Minh Nguyệt sơn trang2018-06-25 16:42
 • #57: Trận chiến mở màn2018-06-25 16:42
 • #58: Hình Ý Quyền2018-06-25 16:42
 • #59: Càn Khôn Châm Bản ( Cầu đề cử )2018-06-25 16:42
 • #60: Không giết2018-06-25 16:42
 • #61: Phục vụ2018-06-25 16:42
 • #62: Ngoại viện rác rưởi2018-06-25 16:42
 • #63: Dây dưa dài dòng2018-06-25 16:43
 • #64: Liền thành một khối2018-06-25 16:43
 • #65: Tam Dương Trục Nhật2018-06-25 16:43
 • #66: Lấy hay bỏ2018-06-25 16:43
 • #67: Lôi kéo2018-06-25 16:43
 • #68: Hạt giống sức mạnh2018-06-25 16:44
 • #69: Hoàng cân lực sĩ2018-06-25 16:44
 • #70: Cú Mang chỉ2018-06-25 16:44
 • #71: Nội viện khảo hạch2018-06-25 16:44
 • #72: Tổ đội (thượng) - Cầu đề cử2018-06-25 16:44
 • #73: Tổ đội (trung)2018-06-25 16:44
 • #74: Tổ đội (hạ)2018-06-25 16:45
 • #75: Khiêu khích2018-06-25 16:45
 • #76: Nghênh chiến2018-06-25 16:45
 • #77: Độc Thủ Tôn Quyền2018-06-25 16:45
 • #78: Thực lực chân chính2018-06-25 16:45
 • #79: Nghìn cân treo sợi tóc2018-06-25 16:45
 • #80: Họa từ miệng mà ra2018-06-25 16:46
 • #81: Nghiền ép Ngô Siêu2018-06-25 16:46
 • #82: Cường giả loạn hiện2018-06-25 16:46
 • #83: U Dạ2018-06-25 16:46
 • #84: Học viện công địch2018-06-25 16:46
 • #85: Một phái thu nhiên2018-06-25 16:46
 • #86: Cô đọng Vũ Hồn2018-06-25 16:46
 • #87: Thái Huyền Kiếm Trủng2018-06-25 16:47
 • #88: Kim Quang Ngư2018-06-25 16:47
 • #89: 4 dương nằm diễm2018-06-25 16:47
 • #90: Cuối cùng 1 người (thượng)2018-06-25 16:47
 • #91: Người cuối cùng (hạ)2018-06-25 16:47
 • #92: Truyền tống trận pháp2018-06-25 16:47
 • #93: Thanh Linh Quả (thượng)2018-06-25 16:48
 • #94: Thanh Linh Quả (hạ)2018-06-25 16:48
 • #95: Đánh lén2018-06-25 16:48
 • #96: Khởi công đào mỏ2018-06-25 16:48
 • #97: Cu li2018-06-25 16:48
 • #98: Thi thể2018-06-25 16:48
 • #99: Hố đất2018-06-25 16:49
 • #100: Yêu thú2018-06-25 16:49
 • #101: Mỗi người đi một ngả2018-06-25 16:49
 • #102: Đá tảng2018-06-25 16:49
 • #103: Toàn giết2018-06-25 16:49
 • #104: Song đao uống máu2018-06-25 16:49
 • #105: Ngũ Dương Diệu Không2018-06-25 16:50
 • #106: Giết ngược lại2018-06-25 16:50
 • #107: Ngàn năm phong vân2018-06-25 16:50
 • #108: Truyền thừa ước số2018-06-25 16:50
 • #109: U Dạ thân phận2018-06-25 16:50
 • #110: Ngô Trung Hải2018-06-25 16:50
 • #111: Xích Yên Hà2018-06-25 16:51
 • #112: Quái lạ Linh Sơn2018-06-25 16:51
 • #113: Cô âm không sinh2018-06-25 16:51
 • #114: Kẻ thù gặp lại (thượng)2018-06-25 16:51
 • #115: Kẻ thù gặp lại (trung)2018-06-25 16:51
 • #116: Kẻ thù gặp lại (hạ)2018-06-25 16:51
 • #117: Về đơn vị2018-06-25 16:52
 • #118: Sáng như Kinh Long2018-06-25 16:52
 • #119: Cổ điện2018-06-25 16:52
 • #120: Mặt mũi gì thả (thượng)2018-06-25 16:52
 • #121: Mặt mũi gì thả (hạ)2018-06-25 16:52
 • #122: Quân tử như rồng (thượng)2018-06-25 16:52
 • #123: Quân tử như rồng (trung)2018-06-25 16:53
 • #124: Quân tử như rồng (hạ)2018-06-25 16:53
 • #125: Các hiển thần thông (thượng)2018-06-25 16:53
 • #126: Các hiển thần thông (hạ)2018-06-25 16:53
 • #127: Thánh Thế Ngân Huy (thượng)2018-06-25 16:53
 • #128: Thánh Thế Ngân Huy (hạ)2018-06-25 16:53
 • #129: Ngự Lôi2018-06-25 16:54
 • #130: Huyền giai võ kỹ2018-06-25 16:54
 • #131: Thi Vũ2018-06-25 16:54
 • #132: Kho cánh gà2018-06-25 16:54
 • #133: Tổ đội2018-06-25 16:54
 • #134: Dung thi địa2018-06-25 16:54
 • #135: Có cảm giác trong lòng2018-06-25 16:54
 • #136: Hồng mang2018-06-25 16:54
 • #137: Dương Thi (thượng)2018-06-25 16:55
 • #138: Dương Thi (trung)2018-06-25 16:55
 • #139: Dương Thi (hạ)2018-06-25 16:55
 • #140: Triệt để đánh chết2018-06-25 16:55
 • #141: Thông đạo2018-06-25 16:55
 • #142: Thanh đồng bích hoạ (thượng)2018-06-25 16:55
 • #143: Thanh đồng bích hoạ (trung)2018-06-25 16:56
 • #144: Thanh đồng bích hoạ (hạ)2018-06-25 16:56
 • #145: Thung lũng dị biến2018-06-25 16:56
 • #146: Kén lớn2018-06-25 16:56
 • #147: Tàn sát2018-06-25 16:56
 • #148: Liên thủ cự địch2018-06-25 16:56
 • #149: Linh Võ trung kỳ2018-06-25 16:56
 • #150: Nhật Nguyệt Tinh Luân2018-06-25 16:57
 • #151: Lục Dương Khai Thiên2018-06-25 16:57
 • #152: Chính tà cuộc chiến (thượng)2018-06-25 16:57
 • #153: Chính tà cuộc chiến (trung)2018-06-25 16:57
 • #154: Chính tà cuộc chiến (hạ)2018-06-25 16:57
 • #155: Hài cốt không còn2018-06-25 16:57
 • #156: Bàng bạc mưa to2018-06-25 16:58
 • #157: Trong mưa hội ngộ2018-06-25 16:58
 • #158: Tam thập tam thiên2018-06-25 16:58
 • #159: Truyền thừa Võ Hồn2018-06-25 16:58
 • #160: Không phân nặng nhẹ2018-06-25 16:58
 • #161: Muôn người chú ý2018-06-25 16:58
 • #162: Hung hăng càn quấy2018-06-25 16:59
 • #163: Thiên Tông Thất lão (1)2018-06-25 16:59
 • #164: Thiên Tông Thất lão (2)2018-06-25 16:59
 • #165: Thiên Tông Thất lão (3)2018-06-25 16:59
 • #166: Thiên Tông Thất lão (4)2018-06-25 16:59
 • #167: Đạo tâm2018-06-25 16:59
 • #168: Đệ tử thân truyền2018-06-25 16:59
 • #169: Hư Vô Hoang Thiên Quyết2018-06-25 17:00
 • #170: Hư Thiên cổ đạo2018-06-25 17:00
 • #171: Quái lạ yêu cầu2018-06-25 17:00
 • #172: Mười đạo hồn quang2018-06-25 17:00
 • #173: Không gian vặn vẹo2018-06-25 17:00
 • #174: Trong thức hải2018-06-25 17:00
 • #175: Cuồng phong gào thét2018-06-25 17:01
 • #176: Thiên kỳ bách quái2018-06-25 17:01
 • #177: Kiếm lâm đại địa2018-06-25 17:01
 • #178: Cổ Hồn truyền thuyết2018-06-25 17:01
 • #179: Hai cái Cổ Hồn2018-06-25 17:01
 • #180: Lôi kiếp2018-06-25 17:01
 • #181: Vui quá hóa buồn2018-06-25 17:01
 • #182: Phù Đồ nhất mộng2018-06-25 17:02
 • #183: Trong nháy mắt tương phản2018-06-25 17:02
 • #184: Chân trượt một hồi2018-06-25 17:02
 • #185: Bảy ngày thời hạn2018-06-25 17:02
 • #186: Đánh cược lần này2018-06-25 17:02
 • #187: Cổ đạo kinh biến2018-06-25 17:02
 • #188: Trời cao bao nhiêu2018-06-25 17:03
 • #189: Vương giả trở về2018-06-25 17:03
 • #190: Không trọn vẹn chỉ pháp2018-06-25 17:03
 • #191: Bát Âm Huyền Chỉ2018-06-25 17:03
 • #192: Luật rừng2018-06-25 17:03
 • #193: Tới liền chặt2018-06-25 17:03
 • #194: Lực áp Chân Võ cảnh2018-06-25 17:03
 • #195: Đánh quét rác2018-06-25 17:04
 • #196: Nửa khuyết công pháp2018-06-25 17:04
 • #197: Thiên phú chênh lệch2018-06-25 17:04
 • #198: Mở ra bốn tầng đầu2018-06-25 17:04
 • #199: Lên cơn giận dữ2018-06-25 17:04
 • #200: Phong Lôi ba thức2018-06-25 17:04
 • #201: Đại phụ ông2018-06-25 17:05
 • #202: Khoan thai đến muộn2018-06-25 17:05
 • #203: Cửu Tiêu Thiên Ba Khúc2018-06-25 17:05
 • #204: Kịch chiến2018-06-25 17:05
 • #205: Nguy cơ đến2018-06-25 17:05
 • #206: Cầu giao du2018-06-25 17:05
 • #207: Tranh phong cuộc chiến2018-06-25 17:06
 • #208: Phương Thần2018-06-25 17:06
 • #209: Đưa vào chỗ chết sau đó sinh2018-06-25 17:06
 • #210: Không thể thua2018-06-25 17:06
 • #211: Cá cược nguyên do2018-06-25 17:06
 • #212: Tĩnh Vân Quốc2018-06-25 17:06
 • #213: Đại La phường2018-06-25 17:06
 • #214: Dương Linh Thạch2018-06-25 17:07
 • #215: Hoa Hâm2018-06-25 17:07
 • #216: Cổ bảo2018-06-25 17:07
 • #217: Ra giá2018-06-25 17:07
 • #218: Tiêu tiền như nước2018-06-25 17:07
 • #219: Như ngươi mong muốn2018-06-25 17:07
 • #220: Một chưởng trấn áp2018-06-25 17:08
 • #221: Trúng độc bị thương2018-06-25 17:08
 • #222: Điệp Củ Trọng Quy2018-06-25 17:08
 • #223: Bản Châu đảo2018-06-25 17:08
 • #224: Ngũ Hành điều khiển dùng đại đầy xâu2018-06-25 17:08
 • #225: Đánh lén Toàn Không Trảm2018-06-25 17:08
 • #226: Hoàng Thế Ấn2018-06-25 17:08
 • #227: Ngũ Hành Hoàn2018-06-25 17:09
 • #228: Chuyển bại thành thắng2018-06-25 17:09
 • #229: Thời gian trục tuyến2018-06-25 17:09
 • #230: Vì là vui mừng bao nhiêu2018-06-25 17:09
 • #231: Ngọc Cốt cảnh2018-06-25 17:09
 • #232: Đội buôn2018-06-25 17:09
 • #233: Xe chở tù2018-06-25 17:09
 • #234: Dẫn tang quỷ2018-06-25 17:10
 • #235: Khô Vinh nhị lão2018-06-25 17:10
 • #236: Tưỏng Dạ bí mật2018-06-25 17:10
 • #237: Xé rách hư không2018-06-25 17:10
 • #238: Thượng Quan Hải Đường2018-06-25 17:10
 • #239: Nhạn Môn Thành2018-06-25 17:10
 • #240: Ảnh Võ Giả2018-06-25 17:11
 • #241: Lực chiến Cao Kiệt2018-06-25 17:11
 • #242: Nguyên võ chi tranh2018-06-25 17:11
 • #243: Ba quyền2018-06-25 17:11
 • #244: Thẻ đánh bạc2018-06-25 17:11
 • #245: Đinh Viễn2018-06-25 17:11
 • #246: Đàm phán2018-06-25 17:11
 • #247: Ba cái chí bảo2018-06-25 17:12
 • #248: Thiên tài2018-06-25 17:12
 • #249: Chân Võ cảnh2018-06-25 17:12
 • #250: Khảo giáo2018-06-25 17:12
 • #251: Ngươi thắng2018-06-25 17:12
 • #252: Ngọc đài2018-06-25 17:13
 • #253: Ngàn dặm sung sướng gió!2018-06-25 17:13
 • #254: Đấu quỷ thần2018-06-25 17:13
 • #255: So kiếm2018-06-25 17:13
 • #256: Sông dài dần lạc hiểu tinh chìm2018-06-25 17:13
 • #257: Khách không mời mà đến2018-06-25 17:13
 • #258: Sợ ném chuột vỡ đồ2018-06-25 17:13
 • #259: Một chút Linh Tê chiếu cõi trần2018-06-25 17:14
 • #260: Nhi nữ tình trường2018-06-25 17:14
 • #261: Kính Địa2018-06-25 17:14
 • #262: Kẻ thù gặp lại2018-06-25 17:14
 • #263: Kiếm khí bão táp2018-06-25 17:14
 • #264: Đánh chạy lão sư2018-06-25 17:14
 • #265: Kiếm áp quần hùng2018-06-25 17:15
 • #266: Bầu trời chi kính2018-06-25 17:15
 • #267: Phi lễ chớ nhìn2018-06-25 17:15
 • #268: Tràn đầy động tác võ thuật2018-06-25 17:15
 • #269: Hoa Mộc2018-06-25 17:15
 • #270: Tình chỗ chuông, không thể vì lẽ đó2018-06-25 17:15
 • #271: Đứa nhỏ2018-06-25 17:15
 • #272: Cao Đạt2018-06-25 17:16
 • #273: Dạ Xoa tộc2018-06-25 17:16
 • #274: Thủ hạ lưu tình2018-06-25 17:16
 • #275: Bên ngoài tô vàng nạm ngọc2018-06-25 17:16
 • #276: Buồn bực mất tập trung2018-06-25 17:16
 • #277: Ba chiêu2018-06-25 17:16
 • #278: Coi trời bằng vung2018-06-25 17:17
 • #279: Chỉ mang2018-06-25 17:17
 • #280: Quyết tâm2018-06-25 17:17
 • #281: Nhân bên trong rác rưởi2018-06-25 17:17
 • #282: Cường giả ý chí2018-06-25 17:17
 • #283: Chiến Thần Đài2018-06-25 17:17
 • #284: Sinh tử đấu2018-06-25 17:17
 • #285: Chân Võ trung kỳ2018-06-25 17:18
 • #286: Võ Hồn trấn áp2018-06-25 17:18
 • #287: Chỉ điểm2018-06-25 17:18
 • #288: Vảy rồng2018-06-25 17:18
 • #289: Nói lời giữ lời2018-06-25 17:18
 • #290: Hình chiếu2018-06-25 17:19
 • #291: Thiên địa song bảng2018-06-25 17:19
 • #292: Bí bảo vị trí2018-06-25 17:19
 • #293: Hỏi tình sách cổ2018-06-25 17:19
 • #294: Không cách nào đáp ứng2018-06-25 17:19
 • #295: Tầng thứ bảy2018-06-25 17:19
 • #296: Bài vị chiến đấu mở ra2018-06-25 17:20
 • #297: Trận đầu2018-06-25 17:20
 • #298: Xử lý không được2018-06-25 17:20
 • #299: Chứng giả2018-06-25 17:20
 • #300: Nắm2018-06-25 17:20
 • #301: Bách cường cuộc chiến2018-06-25 17:20
 • #302: Khiêu khích2018-06-25 17:21
 • #303: Thần Nhạc2018-06-25 17:21
 • #304: Cộng hưởng2018-06-25 17:21
 • #305: Khúc cuối cùng2018-06-25 17:21
 • #306: Tặng đàn2018-06-25 17:21
 • #307: Tranh cướp thẻ số2018-06-25 17:21
 • #308: Một năm trước2018-06-25 17:21
 • #309: Gần người vô địch2018-06-25 17:22
 • #310: Hạ thủ lưu tình2018-06-25 17:22
 • #311: Bốn vương cuộc chiến2018-06-25 17:22
 • #312: Há hốc mồm2018-06-25 17:22
 • #313: Trong mưa tiên tử2018-06-25 17:22
 • #314: Thực lực tuyệt đối2018-06-25 17:22
 • #315: Vô địch phương pháp2018-06-25 17:22
 • #316: Không gian nổ tung2018-06-25 17:23
 • #317: Sở Hà Hán Giới2018-06-25 17:23
 • #318: Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân2018-06-25 17:23
 • #319: Kiếm uy2018-06-25 17:23
 • #320: Bách Quỷ dạ hành2018-06-25 17:23
 • #321: Độc mạn2018-06-25 17:23
 • #322: Độc mạn2018-06-25 17:23
 • #323: Biển lửa2018-06-25 17:24
 • #324: Kinh diễm2018-06-25 17:24
 • #325: Thắng bại2018-06-25 17:24
 • #326: Tả Hành cái chết2018-06-25 17:24
 • #327: Giam cầm nơi2018-06-25 17:24
 • #328: Tế đàn2018-06-25 17:25
 • #329: Thần điện2018-06-25 17:25
 • #330: Nói chuyện tâm tình2018-06-25 17:25
 • #331: Mới bốn vương2018-06-25 17:25
 • thien-than-quyet-chuong-0332.mp32018-06-25 17:25
 • #333: Rách nát vương2018-06-25 17:25
 • #334: Huyền Mộc Kinh Cức2018-06-25 17:25
 • #335: Quy tắc vỡ vụn2018-06-25 17:26
 • #336: Quy tắc vỡ vụn (hạ)2018-06-25 17:26
 • #337: Liên thủ một đòn2018-06-25 17:26
 • #338: Quy tắc vỡ vụn (4)2018-06-25 17:26
 • #339: Quy tắc vỡ vụn (5)2018-06-25 17:26
 • #340: Quy tắc vỡ vụn (6)2018-06-25 17:26
 • #341: Đốt cháy hết thảy Tử Viêm2018-06-25 17:27
 • #342: Tinh giới2018-06-25 17:27
 • #343: Hoa Giải Ngữ2018-06-25 17:27
 • #344: Năm người tụ tập2018-06-25 17:27
 • #345: Đỉnh cấp nguyên khí2018-06-25 17:27
 • #346: Mọi người đánh giá2018-06-25 17:27
 • #347: Địa Khí2018-06-25 17:28
 • #348: Đấu cầm2018-06-25 17:28
 • #349: Giang thượng đỉnh cấp xanh2018-06-25 17:28
 • #350: Tài trợ2018-06-25 17:28
 • #351: Ba tầng biến hóa2018-06-25 17:28
 • #352: Đạo ảnh2018-06-25 17:29
 • #353: Cầm sắt hòa minh2018-06-25 17:29
 • #354: Cộng cùng tiến lùi2018-06-25 17:29
 • #355: Khâm phục2018-06-25 17:29
 • #356: Ngợi khen2018-06-25 17:29
 • #357: Gặp lại sau2018-06-25 17:29
 • #358: Phá Lạn Vương ở đâu2018-06-25 17:30
 • #359: Bốn quốc đều địch2018-06-25 17:30
 • #360: Tự thực ác quả2018-06-25 17:30
 • #361: Cực bắc nhất tuyến thiên2018-06-25 17:30
 • #362: Á long Cổ Thú2018-06-25 17:30
 • #363: Dấu chân, sơn vũ dục lai!2018-06-25 17:30
 • #364: Mê hoặc, đột phá xác suất2018-06-25 17:31
 • #365: Biến cố, có người chết2018-06-25 17:31
 • #366: Nhược điểm trí mạng2018-06-25 17:31
 • #367: Tín nhiệm, đánh cuộc hay không?2018-06-25 17:31
 • #368: Mỗi người đi một ngả, tiêu diệt từng bộ phận2018-06-25 17:31
 • #369: Thế lực ngang nhau, thắng bại thiên bình nghiêng2018-06-25 17:31
 • #370: Vượt qua mọi người sức mạnh2018-06-25 17:32
 • #371: Thiên tài kiêu ngạo, ẩn sâu công và danh2018-06-25 17:32
 • #372: Thắng bại khó liệu, tìm kiếm tung tích2018-06-25 17:32
 • #373: Hồn châu bí mật, rợn cả tóc gáy yêu thú2018-06-25 17:32
 • #374: Vô hạn phục chế, đáng sợ quái ngưu2018-06-25 17:33
 • #375: Ma trận phá nát, to lớn biến cố phát sinh2018-06-25 17:33
 • #376: Thường Vũ cánh tay máy, Tà Phong đoàn lính đánh thuê2018-06-25 17:33
 • #377: Đáng sợ một chiêu, chạy trối chết2018-06-25 17:33
 • #378: Âm Dao đột phá, đại loạn khởi nguồn2018-06-25 17:33
 • #379: Nghi vấn, Từ Đạo Tử đề nghị2018-06-25 17:33
 • #380: Nguy cơ, Thiên Chú Phù phá nát2018-06-25 17:34
 • #381: Ứng đối phương pháp, thú vị Võ Hồn2018-06-25 17:34
 • #382: Phát hiện tung tích, cho các ngươi một lựa chọn2018-06-25 17:34
 • #383: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Thương Nam Quốc bí ẩn2018-06-25 17:34
 • #384: Kinh thiên mưu đồ bí mật, hết đường xoay xở2018-06-25 17:34
 • #385: Đối địch phương pháp, không đau thương khi xa cách2018-06-25 17:35
 • #386: Tiếng đàn dụ địch, phân mà đánh tan2018-06-25 17:35
 • #387: Kế hoạch bước kế tiếp, đi sao?2018-06-25 17:35
 • #388: Tự mình hy sinh quyết tâm2018-06-25 17:35
 • #389: Đồng giá trao đổi, ngọc ấn phá nát2018-06-25 17:35
 • #390: Địa Khí oai2018-06-25 17:36
 • #391: Bất ngờ người, Tam Hoa cảnh ngưu2018-06-25 17:36
 • #392: Thi khống thuật, sinh tử ý nghĩa2018-06-25 17:36
 • #393: Nhìn rõ ràng! Cả đời kình địch2018-06-25 17:36
 • #394: Ba ngàn năm trước sức mạnh, Hoa Giải Ngữ thân phận2018-06-25 17:36
 • #395: Đồng bạn tín nhiệm, một cái quái giếng2018-06-25 17:36
 • #396: Nhiếp hồn đoạt phách, Thiên Tông học viện nguy cơ2018-06-25 17:37
 • #397: Thất Sát Thần Quyền, Bát Âm Huyền Chỉ2018-06-25 17:37
 • #398: Cờ lớp mười, chuyện thú vị2018-06-25 17:37
 • #399: Đột phá bình phong, Mạc gia người2018-06-25 17:37
 • #400: Kinh động thiên địa đồ vật, con đường lựa chọn2018-06-25 17:37
 • #401: Y quan trủng, cường giả tập hợp2018-06-25 17:37
 • #402: Thập Tuyệt Trận, vạn dặm đóng băng2018-06-25 17:38
 • #403: Trận linh hiện, Lạc Hồn Trận2018-06-25 17:38
 • #404: Trận linh số mệnh? Đôi trận hợp nhất2018-06-25 17:38
 • #405: Lôi hỏa kim quang, đáng sợ phá trận2018-06-25 17:38
 • #406: Thiên Tuyệt, nhân phiên, biến thi2018-06-25 17:38
 • #407: Thiên phiên, Chúc Long2018-06-25 17:38
 • #408: Thập Tuyệt Trận phá, gặp gỡ2018-06-25 17:39
 • #409: Tiểu Hoa Quả Sơn, cổ quái di tích2018-06-25 17:39
 • #410: Lớn đỉnh, nội đan chi hỏa2018-06-25 17:39
 • #411: Lực áp thể tu, mọi người tụ hội2018-06-25 17:39
 • #412: Tam hoa tụ đỉnh, đại chiến động một cái liền bùng nổ2018-06-25 17:39
 • #413: Sức mạnh đáng sợ, rồng gầm cửu thiên!2018-06-25 17:39
 • #414: Thanh Long đồ vật, Huyền Tẫn Châu2018-06-25 17:39
 • #415: Mười hai nguyên nhân, Thập Tuyệt Trận đồ2018-06-25 17:40
 • #416: Màu tím ưu thương, khó có thể chịu đựng trả lại2018-06-25 17:40
 • #417: Vô hạn phục chế, Tinh Thần Cổ Ấn2018-06-25 17:40
 • #418: So với hoa Hoa Giải Ngữ, ba ngàn năm địch thủ cũ2018-06-25 17:40
 • #419: Thiên Vị Pháp tướng, thay trời hành đạo2018-06-25 17:40
 • #420: Yêu hầu Kim thân, bất ngờ sức mạnh2018-06-25 17:41
 • #421: Thời không tọa độ, Huyết Khôi Thuật2018-06-25 17:41
 • #422: Đánh nát Tử Viêm một quyền, sinh tử một đường2018-06-25 17:41
 • #423: Vũ Vô Cực, cửu tử cửu sinh2018-06-25 17:41
 • #424: Kẻ đáng thương, cứu Vu Khinh Nguyệt2018-06-25 17:41
 • #425: Ba điều kiện, giết Vũ Vô Cực2018-06-25 17:41
 • #426: Tứ linh Thánh đồ, sơn vũ dục lai2018-06-25 17:42
 • #427: Khâm Thiên Giám, trên dưới tứ phương2018-06-25 17:42
 • #428: Lưu Ly Quang Liên, thân ngoại hóa thân2018-06-25 17:42
 • #429: Hôm Qua Tái Hiện, hắc đao, Ma Thần2018-06-25 17:42
 • #430: Thế giới phá nát, bảy mươi hai biến2018-06-25 17:42
 • #431: Búa lớn, bão táp thời không2018-06-25 17:42
 • #432: Thông minh nghiền ép, xem qua tức quên2018-06-25 17:43
 • #433: Biến Hóa Thần thông, hoang vu nơi2018-06-25 17:43
 • #434: Hư Thiên cổ chiến trường, sát nhân thành nhân!2018-06-25 17:43
 • #435: Vị diện hấp dẫn, rèn luyện nơi2018-06-25 17:43
 • #436: Thâm Hồng Độc Hạt, cường đại bá kiếm2018-06-25 17:43
 • #437: Thiếu thốn tài nguyên, lịch luyện ý nghĩa2018-06-25 17:44
 • #438: Sa Chi Tiềm Phục Giả, Diệt Đạo Long Quyền2018-06-25 17:44
 • #439: Hư Thiên Thành2018-06-25 17:44
 • #440: Khúc Phong thương hội, Vô Nhai Kiếm Phái2018-06-25 17:44
 • #441: Giá trên trời đan dược, năm khu vực lớn2018-06-25 17:44
 • #442: Ba ngàn nghiệp hỏa2018-06-25 17:45
 • #443: Kỳ Lân tinh phách, Nam Minh Ly Hỏa kiếm2018-06-25 17:45
 • #444: Tu luyện kiếm pháp, đáng sợ tiêu hao2018-06-25 17:45
 • #445: Bán ra lò luyện đan, quy tắc ngầm2018-06-25 17:45
 • #446: Thiên Tinh Điện, sáu sao nhiệm vụ2018-06-25 17:45
 • #447: Xuất thủ giá cả2018-06-25 17:45
 • #448: Bát mục Thâm Hồng Độc Hạt2018-06-25 17:46
 • #449: Lùi một bước để tiến hai bước, luyện hóa Hoang Thạch2018-06-25 17:46
 • #450: Kinh trập2018-06-25 17:46
 • #451: Nghiền ép sức mạnh, Sa chi nắm đấm thép2018-06-25 17:46
 • #452: Tiến nhập đất hoang, công tử như ngọc2018-06-25 17:46
 • #453: Nửa đường chặn giết, toàn bộ tính sai2018-06-25 17:46
 • #454: Quỷ dị kiếm pháp, địa đồ2018-06-25 17:47
 • #455: Lớn hẻm núi lớn, lần thứ hai gặp nhau2018-06-25 17:47
 • #456: Thiên Nhãn Thông, bảo tàng bí mật2018-06-25 17:47
 • #457: Khởi tử hoàn sinh, còn dư lại mười một người2018-06-25 17:47
 • #458: Đại chiến quyết tâm, động một cái liền bùng nổ2018-06-25 17:47
 • #459: Lực lượng áp chế, thế cuộc tan vỡ2018-06-25 17:47
 • #460: Sa chi Lục Dương Chưởng, trời long đất lở2018-06-25 17:48
 • #461: Trở về thành, Hoang tộc tin tức2018-06-25 17:48
 • #462: Tuyền tiêu hàng khuyết, người so với hoa cúc gầy2018-06-25 17:48
 • #463: Có thể ta hết lần này tới lần khác không thích, loạn chi tướng lên2018-06-25 17:48
 • #464: Túy Tiêu Lâu2018-06-25 17:48
 • #465: Nhiệm vụ, di tích2018-06-25 17:48
 • #466: Khu thứ bốn, hoang dã dấu vết2018-06-25 17:49
 • #467: Cửu khúc lai long, Hoang tộc tế đàn2018-06-25 17:49
 • #468: Đáng sợ lục trùng, đạo lý làm người2018-06-25 17:49
 • #469: Thực lực kinh sợ, ổn định nhân tâm2018-06-25 17:49
 • #470: Yêu Hỏa chi uy2018-06-25 17:49
 • #471: Cắt cỏ vì là ngựa, Vung đậu thành binh2018-06-25 17:49
 • #472: Tinh tú truyền thuyết2018-06-25 17:49
 • #473: Kí chủ khế ước2018-06-25 17:50
 • #474: Đồng bệnh tương liên, nguy hiểm dị động2018-06-25 17:50
 • #475: Kết giới mất đi hiệu lực, hoang khí bão táp2018-06-25 17:50
 • #476: Tiêu Đại thực lực, cướp giật Hoang Thạch2018-06-25 17:50
 • #477: Hoang tộc bí bảo truyền thuyết2018-06-25 17:50
 • #478: Chí cường Võ Hồn sinh tử mặt mày hốc hác2018-06-25 17:51
 • #479: Toái Niết đỉnh cao, bốn bề thọ địch2018-06-25 17:51
 • #480: Tế đàn dị tượng, hy vọng chạy trốn2018-06-25 17:51
 • #481: Thần thông không gian, thượng cổ khế ước2018-06-25 17:51
 • #482: Song túc xuất hiện, truyền tống nơi2018-06-25 17:51
 • #483: Dưới nền đất không gian, lại thấy hẻm núi2018-06-25 17:51
 • #484: Trùng Tộc xuất thế2018-06-25 17:52
 • #485: Thiên Thần Quyết đệ ngũ Thái Huyền kiếm thiên2018-06-25 17:52
 • #486: Trở lại Hư Thiên Thành, Tiêu Đại tăm tích2018-06-25 17:52
 • #487: Túy Tiêu Lâu Lâu chủ, Trùng Tộc gửi thân thể2018-06-25 17:52
 • #488: Giết người diệt khẩu, định vị la bàn2018-06-25 17:52
 • #489: Tinh tú cảm ứng2018-06-25 17:52
 • #490: Nghiền ép địa cấp2018-06-25 17:53
 • #491: Chín đại siêu cấp thế lực2018-06-25 17:53
 • #492: Quân Thiên Tử Phủ2018-06-25 17:53
 • #493: Cùng tồn tại một phòng, không gian giới chỉ2018-06-25 17:53
 • #494: Tinh tú hành hương, tình huống khác thường đột phát2018-06-25 17:53
 • #495: Tử Diều Hâu đột phá, trọng hiện nhật nguyệt tinh vòng2018-06-25 17:53
 • #496: Gặp lại bạn cũ, giao dịch hội mở ra2018-06-25 17:54
 • #497: Huyền Mộc Kinh Cức, cuộc làm ăn đầu tiên2018-06-25 17:54
 • #498: Thâm Hồng Cổ Hạt giao dịch2018-06-25 17:54
 • #499: Tranh cướp linh đan, màu vàng Tiểu Kỳ2018-06-25 17:54
 • #500: Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ2018-06-25 17:54
 • #501: Thanh Loan tinh huyết2018-06-25 17:54
 • #502: Cầm cố bí kỹ, tình thế bắt buộc2018-06-25 17:55
 • #503: Gian khổ nói giá2018-06-25 17:55
 • #504: Nhân sinh như trò đùa, dựa cả vào hành động2018-06-25 17:55
 • #505: Mạnh mẽ đột phá?2018-06-25 17:55
 • #506: Lên cấp địa cấp, đi tới buổi đấu giá2018-06-25 17:55
 • #507: Cường giả tọa trấn, cuồn cuộn sóng ngầm2018-06-25 17:55
 • #508: Hoang tộc con rối, tranh đoạt tài nguyên2018-06-25 17:56
 • #509: Đại xuân nước mắt, giá trên trời đồ vật2018-06-25 17:56
 • #510: Thanh Loan tinh huyết, đắc thủ2018-06-25 17:56
 • #511: Cuối cùng một vật thiên phàm2018-06-25 17:57
 • #512: Tứ đại công tử2018-06-25 17:57
 • #513: Không đánh mà thắng, bán đấu giá kết thúc2018-06-25 17:57
 • #514: Tu La Luyện Ngục, liều lĩnh thoát thân2018-06-25 17:57
 • #515: Thi rải ngàn dặm, Lục Hạo công tử2018-06-25 17:57
 • #516: Một câu trả lời, quản ngươi treo sự tình?2018-06-25 17:57
 • #517: Kinh sợ thối lui kẻ địch, Lục Hạo hiện thân2018-06-25 17:57
 • #518: Thần thông kết giới, một đòn lùi địch2018-06-25 17:58
 • #519: Thành công luyện hóa, truyền tống trận sự nghi ngờ2018-06-25 17:58
 • #520: Hư Thiên Thành biến đổi lớn, phủ thành chủ mời2018-06-25 17:58
 • #521: Nguy cơ lớn lao, toàn thành chuẩn bị chiến tranh2018-06-25 17:58
 • #522: Tiếp viện tiền tuyến2018-06-25 17:59
 • #523: Ngàn dặm bình nguyên, khói lửa bốc lên2018-06-25 17:59
 • #524: Kiến Mộc nguy cơ, lấy một chống đỡ năm2018-06-25 17:59
 • #525: Cứu viện Kiến Mộc, Vung đậu thành binh2018-06-25 17:59
 • #526: Dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, trên hư không nam tử2018-06-25 17:59
 • #527: Cùng thời đại người, bất ngờ lui lại2018-06-25 17:59
 • #528: Tìm hiểu tin tức, trầm thấp sĩ khí2018-06-25 18:00
 • #529: Kẻ đáng sợ, đại chiến sắp tới2018-06-25 18:00
 • #530: Vu oan giá họa, rung trời trống vang2018-06-25 18:00
 • #531: Côn Na ý chí, 9 khanh2018-06-25 18:00
 • #532: Phượng sào quyết rõ, gặp lại Tiêu Đại2018-06-25 18:00
 • #533: Tinh huyết manh mối, gửi kiểu chữ Võ Hồn2018-06-25 18:01
 • #534: Kế trong kế hai trăm triệu đặt cọc2018-06-25 18:01
 • #535: Mười ba danh địa cảnh, Thiên Vị hiện thân2018-06-25 18:01
 • #536: Một đá năm chim, đại chiến bắt đầu2018-06-25 18:01
 • #537: Vào Phủ Thành chủ, đối chiến Phượng Huy2018-06-25 18:01
 • #538: Lực áp Tam Hoa cảnh, bảo kiếm giải phong2018-06-25 18:01
 • #539: Cấm Thức, bên ngoài ngàn dặm2018-06-25 18:01
 • #540: Đột phá, sự tình có biến2018-06-25 18:02
 • #541: Tinh huyết xuất hiện, bất ngờ người2018-06-25 18:02
 • #542: Lục Hạo thực lực, thủ thắng phương pháp2018-06-25 18:02
 • #543: Lưỡng bại câu thương, đánh cược một lần2018-06-25 18:02
 • #544: Lục Hạo cái chết, giao dịch kết thúc2018-06-25 18:03
 • #545: Cường giả đến, Thiên Vị sức mạnh2018-06-25 18:03
 • #546: Thiên Vị phân chia, gặp nhau lần nữa2018-06-25 18:03
 • #547: Ly khai Hư Thiên Thành2018-06-25 18:03
 • #548: Bất ngờ chia lìa2018-06-25 18:03
 • #549: Vượt vị diện truyền tống trận, sư huynh đột kích2018-06-25 18:03
 • #550: Giàu nứt đố đổ vách, tuyệt vọng cầu xin2018-06-25 18:03
 • #551: Bên trong môn phái mắc, chưởng môn tranh2018-06-25 18:04
 • #552: Truyền tống bão táp, phát hiện Chân Long2018-06-25 18:04
 • #553: Nhân sinh có thể mấy vui cười, nhưng tương phùng2018-06-25 18:04
 • #554: Phược Long Tỏa, Tinh Vẫn Quyết2018-06-25 18:04
 • #555: Sức mạnh đến từ cổ2018-06-25 18:04
 • #556: Tiếp nhận xa xôi quá khứ và tương lai2018-06-25 18:04
 • #557: Ngọc Minh Thành2018-06-25 18:05
 • #558: Ngưng lại dưỡng thương, nhìn thấu nguyên do2018-06-25 18:05
 • #559: Bốn thế lực lớn, Đại La thương hội chống lại2018-06-25 18:05
 • #560: Máu như thủy ngân, bất diệt Kim thân2018-06-25 18:05
 • #561: Cắn giết thần thức2018-06-25 18:05
 • #562: Phân tâm thập dụng, hiểu lầm2018-06-25 18:06
 • #563: Đạo minh thân phận, linh phù ẩn nấp2018-06-25 18:06
 • #564: Nhìn thấu ẩn náu, địa cấp Ngũ Hành Kiếm2018-06-25 18:06
 • #565: Một thân không bán hai chủ, huyết như thủy ngân2018-06-25 18:06
 • #566: Cảnh giới nghiền ép2018-06-25 18:06
 • #567: Cũng vậy kiêng kỵ, vị diện chất lượng2018-06-25 18:06
 • #568: Bảo toàn năng lượng, nhân sinh mà bất bình đẳng2018-06-25 18:07
 • #569: Lục Hạo di vật, một khoản tiền nhỏ2018-06-25 18:07
 • #570: Hoang Khôi oai, bốn phái đàm phán2018-06-25 18:07
 • #571: Cậy mạnh bắt nạt yếu, đàm phán thẻ đánh bạc2018-06-25 18:07
 • #572: Một chưởng đánh bay, Toái Niết cảnh chống lại2018-06-25 18:07
 • #573: Tứ phương đàm phán, Hoang thân thể uy thế2018-06-25 18:07
 • #574: Tụ tán cuối cùng cũng có thời gian2018-06-25 18:08
 • #575: Lại về Huyền Dạ đại lục, Thanh Hạp Cốc khôi lỗi thuật2018-06-25 18:08
 • #576: Bái phỏng Thanh Hạp Cốc, Thái Nhạc người khổng lồ2018-06-25 18:08
 • #577: Võ Hồn mượn dùng, Thiên cấp con rối2018-06-25 18:08
 • #578: Ly khai Thanh Hạp Cốc, quỷ dị Y Khôn2018-06-25 18:08
 • #579: Mất tâm đan, gặp nhau nữa2018-06-25 18:08
 • #580: Không cách nào ức chế lửa giận, tự mình động thủ2018-06-25 18:09
 • #581: Biến thân Huyền Hầu, Thánh thể sức mạnh2018-06-25 18:09
 • #582: Luân Hải hậu kỳ, khôi phục thần trí2018-06-25 18:09
 • #583: Trấn áp Linh Đồ, mọi người quen biết nhau2018-06-25 18:09
 • #584: Vĩnh cửu không khả năng, địa vị cao mặt mê hoặc2018-06-25 18:09
 • #585: Hộp sắt bí mật2018-06-25 18:09
 • #586: Lão hữu tái tụ, ngập trời chiến ý2018-06-25 18:10
 • #587: Không có chút hồi hộp nào, đều gia truyền thừa2018-06-25 18:10
 • #588: Đô gia tổ tàng, thu hoạch bất ngờ2018-06-25 18:10
 • #589: Thanh Đồng Tinh Quỹ, bọ ngựa bắt ve2018-06-25 18:10
 • #590: Luyện chế con rối, lại tới Ngọc Minh Thành2018-06-25 18:10
 • #591: Kháng Long Hữu Xỉ2018-06-25 18:10
 • #592: Tinh chuẩn định vị, tôn nghiêm cùng sinh mệnh2018-06-25 18:11
 • #593: Thiên Vị trấn áp2018-06-25 18:11
 • #594: Dưới ánh trăng tương phùng, khác nhau một trời một vực2018-06-25 18:11
 • #595: Hồng nhan họa thủy, Thiên Vị uy thế2018-06-25 18:11
 • #596: Ý chí bất khuất, quật cường lựa chọn2018-06-25 18:11
 • #597: Không nhìn cừu hận, hạng xoàng xĩnh không người tật2018-06-25 18:12
 • #598: Thần thông ánh sáng, kết bạn bạn tốt2018-06-25 18:12
 • #599: Quân tử không buồn không sợ, dùng võ đồng nghiệp2018-06-25 18:12
 • #600: Thiên la địa võng, xằng bậy người2018-06-25 18:12
 • #601: Huyết mạch uy thế, lời có chút2018-06-25 18:12
 • #602: Lễ vật so đấu, hoàn mỹ cấp thiên đan2018-06-25 18:13
 • #603: Trái tim chảy máu, thích đáng thu xếp2018-06-25 18:13
 • #604: Biển Đen ngọn nguồn, Địa ngục không cửa2018-06-25 18:13
 • #605: Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, vượt qua cảnh giới hồng câu2018-06-25 18:13
 • #606: Ngàn cân treo sợi tóc, nghiền ép Tư Nguyên2018-06-25 18:14
 • #607: Thiên phú thần thông? Tiện nghi chưởng môn2018-06-25 18:14
 • #608: Đến Biển Đen, hậu trường hiện thân2018-06-25 18:14
 • #609: Giống như thần thoại nữ tử, lần đầu gặp gỡ Hải tộc2018-06-25 18:14
 • #610: Thuê hòn đảo, Hắc Diễm Giác2018-06-25 18:14
 • #611: Tai bay vạ gió, huyết Hỏa Thiềm Thừ2018-06-25 18:14
 • #612: Dự cảm không hay, giết người cướp của2018-06-25 18:15
 • #613: Không lưu người sống, xem thường ra tay2018-06-25 18:15
 • #614: Nam Thiên Đảo, sức mạnh quen thuộc2018-06-25 18:15
 • #615: Cổ quái hồ nước, hải yêu đột phát hiện2018-06-25 18:15
 • #616: Hải Hầu Tử, Kính hồ dị tượng2018-06-25 18:15
 • #617: Kim liên vừa hiện, tới cửa đoạt đảo2018-06-25 18:15
 • #618: Thương hải tang điền, bảy Linh Đảo2018-06-25 18:16
 • #619: Ngũ Linh Trường Sinh Quyết2018-06-25 18:16
 • #620: Nuốt chửng tất cả, đáng sợ hắc viêm2018-06-25 18:16
 • #621: Thiên hàng hoành tài, làm người lưu lại một đường2018-06-25 18:16
 • #622: Cường giả động phủ, Kim Ngao Đảo đệ tử2018-06-25 18:16
 • #623: Hắc Diễm Giác ngọn nguồn, bảy Linh Đảo chủ nhân2018-06-25 18:16
 • #624: Chuyện cổ quái, nghi hoặc tầng tầng2018-06-25 18:17
 • #625: Bì Bì Hà, Biển Đen chi nhãn2018-06-25 18:17
 • #626: Bạch Hổ hành cung, cao nhất đãi ngộ2018-06-25 18:17
 • #627: Không có tiền nửa bước khó đi2018-06-25 18:17
 • #628: Tập hợp, ra biển, Ảnh nhi2018-06-25 18:17
 • #629: Ẩn giấu nguy hiểm, lẻn vào đáy biển2018-06-25 18:17
 • #630: To lớn ốc biển2018-06-25 18:18
 • #631: Hồng Thủy Trận, hải mã sét nước2018-06-25 18:18
 • #632: Vô cùng vô tận, Ảo Diệu Đại Hồ Lô2018-06-25 18:18
 • #633: Nước sâu phích lịch, quỳ người sinh, đứng cạnh người chết!2018-06-25 18:18
 • #634: Hồng Thủy Trận oai2018-06-25 18:18
 • #635: Lưu Tinh Vũ2018-06-25 18:18
 • #636: Trận hủy người vong2018-06-25 18:19
 • #637: Phân phối phương án, Kim Xà Cửu Bộ2018-06-25 18:19
 • #638: Cường giả vi tôn, Ảnh nhi chân thân2018-06-25 18:19
 • #639: Địa Bảng cường giả, thuận lợi đắc thủ2018-06-25 18:19
 • #640: Lăng Tiêu phách, động vật biển cuộc chiến2018-06-25 18:19
 • #641: Thiên địch khắc chế, trận địa sẵn sàng đón quân địch2018-06-25 18:19
 • #642: Máu tươi ngàn dặm2018-06-25 18:20
 • #643: Lòng trắc ẩn, chiến công đầy rẫy2018-06-25 18:20
 • #644: Ba món đồ, linh thạch cực phẩm2018-06-25 18:20
 • #645: Cổ chung dòm ngó bờ, gắp lửa bỏ tay người2018-06-25 18:20
 • #646: Không có nhục sứ mệnh, giao dịch đại điện2018-06-25 18:21
 • #647: Ba tấm lệnh bài, một câu trả lời hợp lý2018-06-25 18:21
 • #648: Tiểu Điệp, nói không giữ lời2018-06-25 18:21
 • #649: Bày trận, trấn áp2018-06-25 18:21
 • #650: Một khiếu thông trăm khiếu, tăng lên thiên phú2018-06-25 18:21
 • #651: Sự tình tiết lộ, nảy sinh ý nghĩ bất chợt2018-06-25 18:21
 • #652: Mạnh nhất Bì Bì Hà, lần theo mà đến2018-06-25 18:22
 • #653: Nghèo đến điên rồi, Lưu Công Sơn phủ đệ2018-06-25 18:22
 • #654: Mượn đao giết người, sợ bóng sợ gió một hồi2018-06-25 18:22
 • #655: Nhạn qua nhổ lông, hoàn chỉnh Trường Sinh Quyết2018-06-25 18:22
 • #656: Dạ Hậu lệnh, thịnh hội bắt đầu2018-06-25 18:22
 • #657: Xài tiền như nước, thần bí ghi chú2018-06-25 18:23
 • #658: Ân Vũ Điện truyền thuyết2018-06-25 18:23
 • #659: Mua lại ghi chú, dung hợp chưởng pháp2018-06-25 18:23
 • #660: Chí cương dịch chiết, người của Linh tộc2018-06-25 18:23
 • #661: Liếc mắt nhìn ra, quả đất tròn2018-06-25 18:23
 • #662: Gây nên gây rối, đập xuống Hải Hồn Thạch2018-06-25 18:23
 • #663: Sinh tử chi giao, tiểu Vạn Lôi Từ Quang Bàn2018-06-25 18:24
 • #664: Cái đích cho mọi người chỉ trích, một người đi trước2018-06-25 18:24
 • #665: Hổ lang chi thực, tất cả đều đi chết2018-06-25 18:24
 • #666: Hỗn chiến, xung đột gia tăng2018-06-25 18:24
 • #667: Đầu hàng sỉ nhục, chỉ đùa một chút2018-06-25 18:24
 • #668: Lấy một địch một trăm, thừa dịp cháy nhà hôi của2018-06-25 18:24
 • #669: Thân phận bại lộ, Bì Bì Hà giết người2018-06-25 18:25
 • #670: Song thể song hồn, kế hoãn binh2018-06-25 18:25
 • #671: Chủng tộc khắc chế, bách điểu đến triều2018-06-25 18:25
 • #672: Khí tràng áp chế, hai cái Toái Niết đỉnh cao2018-06-25 18:25
 • #673: Lá bài tẩy xuất hiện nhiều lần dùng mãi không cạn sức mạnh2018-06-25 18:25
 • #674: Một quyền đánh nổ, thanh âm quen thuộc2018-06-25 18:26
 • #675: Phòng ngự tan vỡ, Vũ Ảnh sư tôn2018-06-25 18:26
 • #676: Dạ Hậu giáng lâm, về sức mạnh tuyệt đối chênh lệch2018-06-25 18:26
 • #677: Cố nhân hội ngộ, phá cuộc người2018-06-25 18:26
 • #678: Chân Long chi nhãn, chuyển sinh nơi2018-06-25 18:26
 • #679: Nhất người thắng lớn, tìm hiểu Lôi Quang bàn2018-06-25 18:26
 • #680: Vạn pháp tương thông, hóa địch thành bạn2018-06-25 18:26
 • #681: Mà được mà quý trọng, hoàn chỉnh trận2018-06-25 18:27
 • #682: Hẹn sáu tháng, Cổ Long da2018-06-25 18:27
 • #683: Dạ Hậu tâm tư, thần nỏ sáu tướng2018-06-25 18:27
 • #684: Giá trên trời thần nỏ2018-06-25 18:27
 • #685: Tự mình an ủi, người bán hiện thân2018-06-25 18:27
 • #686: Mạnh nhất người cạnh tranh2018-06-25 18:27
 • #687: Bụi bậm lắng xuống, từ chối hảo ý2018-06-25 18:28
 • #688: Một trong suốt Thu Thủy, làm trò hề cho thiên hạ2018-06-25 18:28
 • #689: Náo loạn khởi nguồn, một chưởng đánh giết2018-06-25 18:28
 • #690: Tuyệt cường phong thái, đao máu uy hiếp2018-06-25 18:28
 • #691: Vị trí bại lộ, cửu kiếp kiếm2018-06-25 18:28
 • #692: Chạy trời không khỏi nắng làm người chết2018-06-25 18:28
 • #693: Thế giới của Kiếm, Thánh khí quyết đấu2018-06-25 18:29
 • #694: Không đánh mà lui, Nghê tiên sinh ra tay2018-06-25 18:29
 • #695: Lập uy, liên tiếp đánh giết2018-06-25 18:29
 • #696: Khủng bố con mực, người yếu số mệnh2018-06-25 18:29
 • #697: Biển Đen giặc cỏ, Nghê Ba ý đồ2018-06-25 18:29
 • #698: Tàn sát đảo, cơ hội tốt nhất2018-06-25 18:29
 • #699: Hiểu ý một đòn, thừa lúc vắng mà vào2018-06-25 18:30
 • #700: Lấy huyết phá cấm, sau này không gặp lại2018-06-25 18:30
 • #701: Tam Hoa hậu kỳ, cất giấu nguy hiểm2018-06-25 18:30
 • #702: Mặc cho người định đoạt, cùng mệnh chống lại2018-06-25 18:30
 • #703: Chủng tộc ràng buộc, đột phá hi vọng2018-06-25 18:30
 • #704: Đảo liên kịch biến, lại bị truy nã2018-06-25 18:30
 • #705: Ăn miếng trả miếng, hiểu chuyện bằng hữu2018-06-25 18:31
 • #706: Lại về Nam Thiên Đảo, Lăng Tiêu phách biến hóa2018-06-25 18:31
 • #707: Tai bay vạ gió, tâm ở ngoài không có gì2018-06-25 18:31
 • #708: Sống còn, đánh nổ nguyên hình2018-06-25 18:31
 • #709: Ngự Phù Thế, nhân vật mạnh mẽ2018-06-25 18:31
 • #710: Cùng đường mạt lộ, Tạo Hóa Thiên Quan2018-06-25 18:31
 • #711: Mười hai nguyên nhân, nổ nát hư không2018-06-25 18:32
 • #712: Linh tuyền tu luyện, sát khí đột nhiên nổi lên2018-06-25 18:32
 • #713: Phong thái như cũ, nửa năm ước hẹn2018-06-25 18:32
 • #714: Thời không thôi diễn, tinh luyện thuật2018-06-25 18:32
 • #715: Vui mừng ngoài ý muốn, Địa Khí Thiên Hoang2018-06-25 18:32
 • #716: Quy tắc lý giải, liên thủ tỷ thí2018-06-25 18:33
 • #717: Hoang Thể truyền thuyết, luyện hóa Hồng Thủy Trận2018-06-25 18:33
 • #718: Vân Hải Giới lai lịch, tứ đại Kiếm Vực2018-06-25 18:33
 • #719: Tam Hoa đại viên mãn nhiệm vụ khởi hành2018-06-25 18:33
 • #720: Bất ngờ đột phá, Địa Long động phủ2018-06-25 18:33
 • #721: Giương cung mà không bắn, trong lòng có quỷ2018-06-25 18:33
 • #722: Không Gian Tù Lao, hoàn mỹ dung hợp2018-06-25 18:34
 • #723: Hám thiên chi lực, nước biển Khô tuyệt2018-06-25 18:34
 • #724: Thấy chết không sờn, tuyệt vọng phản kích2018-06-25 18:34
 • #725: Thần nỏ một đòn, dưới nền đất lần theo2018-06-25 18:34
 • #726: Chết không nhắm mắt, hàn băng dung nham2018-06-25 18:34
 • #727: Ẩn náu trận pháp, Tinh Linh tộc thây khô2018-06-25 18:34
 • #728: Nửa trang sách vàng2018-06-25 18:35
 • #729: Tinh Linh văn phiên dịch, thần bí đồng thau chén2018-06-25 18:35
 • #730: Nữ nhân Tinh Linh tên2018-06-25 18:35
 • #731: Lộ ra kế hoạch, A Đức cơn giận2018-06-25 18:35
 • #732: Uyên Sồ Pháp Thân, dừng lại mục đích2018-06-25 18:35
 • #733: Thế giới của Kiếm, ép thẳng tới Thiên Vị sức mạnh2018-06-25 18:35
 • #734: Dối sai hiện thực, dã man xông tới2018-06-25 18:36
 • #735: Thái Thản cự nhân, vạn ngàn yêu ma2018-06-25 18:36
 • #736: Thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thân Hắc Long2018-06-25 18:36
 • #737: Đại đạo chí giản, khế ước quy tắc2018-06-25 18:36
 • #738: Dứt khoát nhận thua, Bạch Hổ Thánh Linh2018-06-25 18:36
 • #739: Thái Dương Thần Văn, Ân Vũ Điện manh mối2018-06-25 18:36
 • #740: Dày đặc sương mù, Nhân tộc văn tự2018-06-25 18:37
 • #741: Hợp tác điều kiện, uy vũ không khuất phục2018-06-25 18:37
 • #742: Độc Phong chi thuật, trong hồ lô bóng mờ2018-06-25 18:37
 • #743: Mọi người đều có chí khác nhau, đúc lại Kim thân2018-06-25 18:37
 • #744: Lạt mềm buộc chặt, Phù Quang Đảo2018-06-25 18:37
 • #745: Tràng giác đấu, lấy mệnh chém giết2018-06-25 18:38
 • #746: Phải chiếu cố người, giá trên trời thẻ đánh bạc2018-06-25 18:38
 • #747: Oan gia hiện thân, ổn kiếm chuyện làm ăn2018-06-25 18:38
 • #748: Trang gia ra tay, hai viên đan dược2018-06-25 18:38
 • #749: Đối chiến trâu nước, cân sức ngang tài2018-06-25 18:38
 • #750: Đánh nát điểm cuối, sức mạnh cùng tốc độ ác chiến2018-06-25 18:39
 • #751: Lâm trận đột phá, sinh mệnh đếm ngược2018-06-25 18:39
 • #752: Long văn2018-06-25 18:39
 • #753: Quả đất tròn2018-06-25 18:39
 • #754: Động tâm nhẫn tính, tăng thêm không thể2018-06-25 18:39
 • #755: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2018-06-25 18:39
 • #756: Tàn sát ban đêm, sinh tồn chuẩn tắc2018-06-25 18:40
 • #757: Biết điều làm việc, người đưa đò2018-06-25 18:40
 • #758: Lén qua, không biết xấu hổ2018-06-25 18:40
 • #759: Rước họa vào thân2018-06-25 18:40
 • #760: Nghênh địch, quyết không thỏa hiệp2018-06-25 18:40
 • #761: Dễ dàng đánh giết, binh tới tướng đỡ2018-06-25 18:40
 • #762: Mẩu ký ức, thời không hình chiếu2018-06-25 18:41
 • #763: Tinh Linh văn tự, vĩnh cửu không biến mất2018-06-25 18:41
 • #764: Trăm lần hiểu ra, học tập cho giỏi2018-06-25 18:41
 • #765: Chung Đại quyết định, màu xanh Lôi điểu2018-06-25 18:41
 • #766: Oan hồn hoá hình, năm cầm đều hiện2018-06-25 18:41
 • #767: Nghênh chiến, Lôi thú thực lực2018-06-25 18:41
 • #768: Chu Hư Thánh Điển, vạn đạo lôi đình2018-06-25 18:42
 • #769: Muôn hoa đua sắc, duy nhất sinh môn2018-06-25 18:42
 • #770: Trong lôi ngộ đạo, chớp mắt vạn dặm2018-06-25 18:42
 • #771: Hăng hái lưu vong, lao ra Bạo Lôi Hải2018-06-25 18:42
 • #772: Lần thứ hai nghênh chiến, dùng thiên đan2018-06-25 18:42
 • #773: Cảnh giới tăng lên dữ dội, mũi tên phá trời cao2018-06-25 18:43
 • #774: Chính diện chống lại, đại quang minh kết giới đổ nát2018-06-25 18:43
 • #775: Kiếm chém Lôi thú, vương giả chấp niệm2018-06-25 18:43
 • #776: Vững chắc căn cơ, siêu cường khống lôi2018-06-25 18:43
 • #777: Vận mệnh lựa chọn, Thánh Linh khế ước2018-06-25 18:43
 • #778: Tử Diều Hâu khí tức2018-06-25 18:43
 • #779: Đào tạo Thánh Linh , ta nghĩ sống tiếp2018-06-25 18:44
 • #780: Khởi tử hoàn sinh, thế thân bí thuật2018-06-25 18:44
 • #781: Thẹn quá thành giận, oan ức đến rồi2018-06-25 18:44
 • #782: Không có gì để nói nhiều, trực tiếp đánh nổ2018-06-25 18:44
 • #783: Đúng và sai lựa chọn2018-06-25 18:44
 • #784: Tuyệt độ gặp thuyền, mới minh hữu2018-06-25 18:45
 • #785: Hợp lực trấn áp, triệt để tan tác2018-06-25 18:45
 • #786: Người đưa đò quy củ2018-06-25 18:45
 • #787: Hải Thiên Nhai thí luyện, từ ra bắc môn2018-06-25 18:45
 • #788: Số mệnh, đến nội hải2018-06-25 18:45
 • #789: Vô cùng chiến ý, hải ốc sên2018-06-25 18:45
 • #790: Thần thức tranh tài, không chút khách khí phản kích2018-06-25 18:46
 • #791: Mạc Đình, xem qua tức quên2018-06-25 18:46
 • #792: Hỗn loạn, một chiêu thuấn sát2018-06-25 18:46
 • #793: Kỳ phùng địch thủ, cường hãn Võ Hồn2018-06-25 18:46
 • #794: Bị phạt, nào dám ngỗ nghịch2018-06-25 18:46
 • #795: Không có công không nhận lộc, bán mạng điều kiện2018-06-25 18:47
 • #796: Người được chọn tốt nhất, tiền tài cùng tự do2018-06-25 18:47
 • #797: Cường giả hằng cường, thổ hào thế giới2018-06-25 18:47
 • #798: Tìm kiếm mục tiêu, Pháp Quang Loa huyền bí2018-06-25 18:47
 • #799: Đại đạo hoa văn, nghịch chuyển Thiên Vận tác phẩm2018-06-25 18:47
 • #800: Ám dạ bí thuật, không thể theo dõi sức mạnh2018-06-25 18:47
 • #801: Tăng cao tu vi, cường nhớ bốn mùa sách2018-06-25 18:48
 • #802: Hình ảnh thật giả, băng sơn một góc2018-06-25 18:48
 • #803: Ám dạ bí pháp, trời đất ngập tràn băng tuyết2018-06-25 18:48
 • #804: Tiếp Vũ Ảnh, sợ không thôi2018-06-25 18:48
 • #805: Tìm kiếm Dương Thanh Huyền, chính diện giao phong2018-06-25 18:48
 • #806: Tiểu Thiên Vị thử tay nghề, ngươi có muốn ăn đòn?2018-06-25 18:48
 • #807: Âm mưu hiện ra, người đưa đò nội chiến2018-06-25 18:49
 • #808: Bị người nắm cán, bước đầu thử thách2018-06-25 18:49
 • #809: Mạc Đình mục đích, quang chi quy tắc2018-06-25 18:49
 • #810: Một triệu dặm hải vực, nhưng tìm một người2018-06-25 18:49
 • #811: Tu luyện bí pháp, hào quang thế giới2018-06-25 18:49
 • #812: Biến thân, Cổ Diệu lực lượng liên kích2018-06-25 18:50
 • #813: Mật đàm, Thiên Khí Phất Quang Kính2018-06-25 18:50
 • #814: Cảm ngộ Thiên Vị, đánh vỡ nhất giới ràng buộc2018-06-25 18:50
 • #815: Hiện trường nhục nhã, tranh cướp tiêu chuẩn2018-06-25 18:50
 • #816: Lại chờ một người, như ước mà tới2018-06-25 18:51
 • #817: Quản việc không đâu, lập tức phân cao thấp2018-06-25 18:51
 • #818: Sau cùng thử thách, tích cát thành tháp2018-06-25 18:51
 • #819: Thiên Khí, đánh vỡ quy tắc kịch đấu2018-06-25 18:51
 • #820: Mới Lục Dương Chưởng, trưởng lão can thiệp2018-06-25 18:51
 • #821: Không cách nào ngăn trở quyết tâm, cuối cùng chắc chắn2018-06-25 18:51
 • #822: Bí pháp cảm ứng, phiền phức cùng tử cục2018-06-25 18:52
 • #823: Hôm Qua Tái Hiện, vương giả trở về2018-06-25 18:52
 • #824: Liên thủ phong ấn, nhất là kính phục người2018-06-25 18:52
 • #825: Dạ Hậu chân thân, thứ năm tiêu chuẩn2018-06-25 18:52
 • #826: Năm người đứng đầu, tái ngộ La Nghiệp2018-06-25 18:52
 • #827: Tình cờ gặp gỡ mà qua, bói toán tiên đoán thuật2018-06-25 18:53
 • #828: Sinh tử nhất niệm, vô hạn hoảng sợ2018-06-25 18:53
 • #829: Huyền Nguyên Thủy Thân, mấy người phong lưu2018-06-25 18:53
 • #830: Quang huy thế giới, gấp bội xin trả2018-06-25 18:53
 • #831: Thiên La Địa Võng, thời khắc sống còn2018-06-25 18:53
 • #832: Ta đã tới chậm, ta Tử Diều Hâu2018-06-25 18:54
 • #833: Nhất ác kiếm, giết giận nhất người2018-06-25 18:54
 • #834: Phong trần quá khứ, ngọn nguồn mở đầu2018-06-25 18:54
 • #835: Thân nhân duy nhất, mộng nhập thần huy2018-06-25 18:54
 • #836: Cường độ Võ Hồn, cũng chưa tách ra2018-06-25 18:54
 • #837: Mời ôn lại, Huyền Nguyên Thủy Kỳ tranh2018-06-25 18:54
 • #838: Tiên lễ hậu binh, một chiêu bên dưới2018-06-25 18:54
 • #839: Toàn lực ứng phó, làm nổ núi lửa2018-06-25 18:55
 • #840: Một kiếm uy thế, nhìn theo hạng cõng2018-06-25 18:55
 • #841: Cường giả kính ý, chiến thắng đi2018-06-25 18:55
 • #842: Vượt xa quá khứ, trong bóng tối người2018-06-25 18:55
 • #843: Thần bí Võ Hồn, chính thức là địch2018-06-25 18:55
 • #844: Phá Thiên Đan, Lôi Hầu Tử2018-06-25 18:56
 • #845: Đại địa Lôi Động, đạp sét mà đến2018-06-25 18:56
 • #846: Lôi Vân công tử, ngập đầu một đòn2018-06-25 18:56
 • #847: Đảo ngược Tinh Hà, cùng thế hệ đỉnh cao2018-06-25 18:56
 • #848: Linh Long Huyễn Thế, thần phục hoặc hủy diệt2018-06-25 18:56
 • #849: Đại Diệt Đạo Long Quyền, lưỡng bại câu thương2018-06-25 18:56
 • #850: Hiền giả từ trên trời đến2018-06-25 18:57
 • #851: Huyết Nhận Ngũ Sát, Thiên Vũ Lưu Vân2018-06-25 18:57
 • #852: Vô thượng đại đạo, đánh vỡ nhất giới ràng buộc2018-06-25 18:57
 • #853: Bạch Hổ Thánh Linh, cảnh giới lý giải2018-06-25 18:57
 • #854: Bảo hộ, phải giết danh sách2018-06-25 18:57
 • #855: Ác chiến, có đến không về2018-06-25 18:57
 • #856: Hóa giải can qua, Huyết Nhận phản nước2018-06-25 18:58
 • #857: Chờ đợi người, Thần chi tồn tại?2018-06-25 18:58
 • #858: Tìm kiếm Bỉ Ngạn phương pháp, gặp người không quen2018-06-25 18:58
 • #859: Nửa bước Thái Thiên Vị, áo giáp chi Võ Hồn2018-06-25 18:58
 • #860: Cổ Long da bí mật, phiên dịch phương pháp2018-06-25 18:58
 • #861: Cuộc chiến của cường giả, không có một ngọn cỏ2018-06-25 18:59
 • #862: Thiên Vị con rối, đi tới Hải Thiên Nhai2018-06-25 18:59
 • #863: Quang một trong chương, thực tập nguy hiểm2018-06-25 18:59
 • #864: Đệ nhất đảo liên, Ám Dạ lực lượng2018-06-25 18:59
 • #865: Chân trời góc biển, dò xét Vân Tụ Cung2018-06-25 18:59
 • #866: Thí luyện chi địa mở ra, nhằm phía đám mây2018-06-25 18:59
 • #867: Trăm thân thể lưu hình, duy diệt động tâm2018-06-25 19:00
 • #868: Hắc Sát Hóa Ảnh2018-06-25 19:00
 • #869: Cá lớn nuốt cá bé, hai cái lựa chọn2018-06-25 19:00
 • #870: Lại là một chiêu, lục địa tận đầu2018-06-25 19:00
 • #871: Hắc Kỳ Long Mã, Tụ Lý Càn Khôn2018-06-25 19:00
 • #872: Phỉ thú truyền thừa, trên đảo người2018-06-25 19:00
 • #873: Nháy mắt đột phá, dập tắt Man Hoang2018-06-25 19:01
 • #874: Thực lực nghiền ép, xem thường giết ngươi2018-06-25 19:01
 • #875: Làm cái lựa chọn2018-06-25 19:01
 • #876: Vân Tụ Cung bố trí2018-06-25 19:01
 • #877: Thuật hợp kích , tương tự cái chết2018-06-25 19:01
 • #878: Mượn xác hoàn hồn, hút huyết nhục2018-06-25 19:01
 • #879: Tà Linh Ác Thể, liều chết đuổi trốn2018-06-25 19:02
 • #880: Tím đen song diễm, là địch là bạn2018-06-25 19:02
 • #881: Tận lực, có chút phát hiện2018-06-25 19:02
 • #882: Bị người lần theo, kẻ ngu si sống không lâu2018-06-25 19:02
 • #883: Lựa chọn của người thông minh, tiếp tới cùng2018-06-25 19:02
 • #884: Ban ngày đêm, gặp mặt Vũ Ảnh2018-06-25 19:03
 • #885: Bảo vật xuất thế, nuốt chửng tinh mang2018-06-25 19:03
 • #886: Thông Thiên trụ đá, Bạch Hổ lực lượng2018-06-25 19:03
 • #887: Nguy cơ lớn lao, một quyền thị uy2018-06-25 19:03
 • #888: Quang Chi Bạch Hổ, ngoan cố chống cự2018-06-25 19:03
 • #889: Bằng nhanh nhất kiếm, chém Bất Tử Chi Thân2018-06-25 19:03
 • #890: Thần bí bóng đen, lúc này ngày xưa2018-06-25 19:04
 • #891: Tay xé Bạch Hổ, nhốt lại nhất thời2018-06-25 19:04
 • #892: Triệt để giết chết, phá trận phương pháp2018-06-25 19:04
 • #893: Thiên Khí trấn áp, hoảng hốt trong đó2018-06-25 19:04
 • #894: Hắn là ai? Kinh sợ toàn trường2018-06-25 19:04
 • #895: Tam Hoa cảnh giá trị2018-06-25 19:04
 • #896: Đại đạo quyền ý thẳng tới Bỉ Ngạn2018-06-25 19:05
 • #897: Chuyện năm đó, tiến nhập truyền tống trận2018-06-25 19:05
 • #898: Cho thấy thân phận, thần bí di chỉ2018-06-25 19:05
 • #899: Ly kỳ tử vong, sa mạc hành thi2018-06-25 19:05
 • #900: Lấy trận cự địch, hoạ ngoại xâm nội ưu2018-06-25 19:05
 • #901: Độc thân mà hướng về2018-06-25 19:05
 • #902: Biến Hóa Thần thông, một người đối địch2018-06-25 19:06
 • #903: Bão táp mất khống chế, bó tay chịu trói2018-06-25 19:06
 • #904: Tách ra thẩm vấn, nam tử thần bí2018-06-25 19:06
 • #905: Nghịch Thiên Trận, giết người sưu hồn2018-06-25 19:06
 • #906: Ngụy đạo văn hiện, bó tay toàn tập2018-06-25 19:06
 • #907: Phá giải vòng sáng, ngụy đạo văn cộng hưởng2018-06-25 19:07
 • #908: Bạch Hổ hành cung, quyết định thanh tràng2018-06-25 19:07
 • #909: Công nhiên phản bội, quay giáo một đòn2018-06-25 19:07
 • #910: Tình thế nguy cấp, một người khác2018-06-25 19:07
 • #911: Mạc Đình hiện thân, cũng vậy kiềm chế2018-06-25 19:07
 • #912: Thánh khí hàng nhái, hình thức nhanh quay ngược trở lại2018-06-25 19:08
 • #913: Lôi gia tổ tiên2018-06-25 19:08
 • #914: Phá tan cấm chế2018-06-25 19:08
 • #915: Mèo khóc chuột, dứt khoát đi tới2018-06-25 19:08
 • #916: Thiên địa dị biến, phong vân dũng động2018-06-25 19:08
 • #917: Người vì tiền mà chết, đánh cược một đem2018-06-25 19:08
 • #918: Kinh thiên đại chiến2018-06-25 19:09
 • #919: Đạo Ảnh chi chiến, hồng nhạn chiếu ảnh2018-06-25 19:09
 • #920: Đời đầu Vũ Giả, dã tràng xe cát2018-06-25 19:09
 • #921: Khai sáng thế giới, Ám Dạ tộc khởi nguyên2018-06-25 19:09
 • #922: Giải cứu Vi Lạp, dị thể cùng căn2018-06-25 19:10
 • #923: Tìm về tự mình, Hồng Mông linh khí2018-06-25 19:10
 • #924: Mãi mãi không là địch, dập đầu đầu nhận sai2018-06-25 19:10
 • #925: Nghịch thiên chi mệnh, Dạ Hậu đến2018-06-25 19:10
 • #926: Cổ Diệu chi kiếp, mượn lực của ngươi2018-06-25 19:11
 • #927: Cường giả tụ hội, giun dế vẫn như cũ2018-06-25 19:11
 • #928: Đoạn đi tạp niệm, nghi là kinh hồng chiếu ảnh đến2018-06-25 19:11
 • #929: Lấy ba địch một, thời không Cự Linh2018-06-25 19:11
 • #930: Không gian áp chế, hai đại quy tắc2018-06-25 19:11
 • #931: Không đội trời chung, Hỏa chi bản nguyên2018-06-25 19:11
 • #932: Bản nguyên chi hỏa, trấn áp Cự Linh2018-06-25 19:11
 • #933: Thời gian chảy trở về, không gian nổ tung2018-06-25 19:12
 • #934: Cự Linh thân thể, bất ngờ đoạt được2018-06-25 19:12
 • #935: Tạo Vật quy tắc, tinh không vũ trụ2018-06-25 19:12
 • #936: Quan hệ rắc rối, khi sư diệt tổ2018-06-25 19:12
 • #937: Lục Đạo Luân Hồi, Tu La không gian2018-06-25 19:12
 • #938: Thiên Vị Thánh dược, quay giáo đối mặt2018-06-25 19:13
 • #939: Dạy ngươi làm người, hiếm thấy nhiều quái2018-06-25 19:13
 • #940: Hài cốt không còn, tương sinh tương khắc2018-06-25 19:13
 • #941: Trong kết giới khu, ngàn tỉ phi trùng2018-06-25 19:13
 • #942: Viễn cổ dị chủng, hồng thủy cuồn cuộn ngất trời2018-06-25 19:13
 • #943: Biến thành của mình, kết giới đường nối2018-06-25 19:14
 • #944: Hủy người danh dự, đồng môn tuyệt giao2018-06-25 19:14
 • #945: Rùa khổng lồ hiện ra, Tiên Thiên trận pháp2018-06-25 19:14
 • #946: Tiên Thiên giáp sư, Võ Hồn mất khống chế2018-06-25 19:14
 • #947: Vạn Cổ Trường Không, dẫn ta đi đi2018-06-25 19:14
 • #948: Tử Viêm Hư Không chủ nhân, Ân Vũ Vương chuyển thế2018-06-25 19:14
 • #949: Suốt đời tuyệt học, cường địch xâm lấn2018-06-25 19:15
 • #950: Dốc hết toàn lực, liều mạng đánh giết2018-06-25 19:15
 • #951: Địa Ngục Liệt Hỏa, vô tận hạo kiếp2018-06-25 19:15
 • #952: Nhân quả số mệnh, suốt đời làm bạn2018-06-25 19:15
 • #953: Mộ kiếm thế giới, hỏa diễm dung hợp2018-06-25 19:15
 • #954: Hiểu thấu đáo sinh tử, hoa quỳnh mới nở2018-06-25 19:16
 • #955: Lăng Sương phiêu hoa, tiểu Diêm La Điện2018-06-25 19:16
 • #956: Chém giết Cự Tích, gột rửa ô uế2018-06-25 19:16
 • #957: Độc nhãn Quỷ Tướng, giết không hết2018-06-25 19:16
 • #958: Một thức Hóa Thân Thuật, ý kiến phân kỳ2018-06-25 19:16
 • #959: Quỷ Vương chân thân, đánh giết thất bại2018-06-25 19:17
 • #960: Quỷ Vương trọng thương, song kỳ cộng hưởng2018-06-25 19:17
 • #961: Lòng mơ ước, biện pháp cuối cùng2018-06-25 19:17
 • #962: Mỹ nhân như Ngọc Kiếm như cầu vồng2018-06-25 19:17
 • #963: Hắc Lam bị giết, một quả cuối cùng thiên đan2018-06-25 19:17
 • #964: Áp chế Quỷ Vương, tất cả quy vô2018-06-25 19:17
 • #965: Bất tử bất diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh2018-06-25 19:18
 • #966: Nung hóa kiếm hồn, quỷ tôn2018-06-25 19:18
 • #967: Ngưng hồn là thật, mất khống chế2018-06-25 19:18
 • #968: Hồn Ấn áp chế, đã từng đế vương2018-06-25 19:18
 • #969: Thiên giới chi chủ, Hạo Nhiên Kiếm ý2018-06-25 19:18
 • #970: Lục Đạo hủy diệt, Ân Võ Điện hiện2018-06-25 19:18
 • #971: Hận, Sinh không gặp thời2018-06-25 19:19
 • #972: Ta muốn hỏi bụi bên trong khách, phù du có thể có mấy năm?2018-06-25 19:19
 • #973: Bút đi Long Xà, thần du thái hư2018-06-25 19:19
 • #974: Thẳng tới vân phong, Biển Đen đệ nhất trộm2018-06-25 19:19
 • #975: Biển mây đột phá, khó trái mệnh trời2018-06-25 19:19
 • #976: Âm ty và trần gian đạo, đạo ảnh xuất hiện2018-06-25 19:19
 • #977: Long chập vu thiên, doanh liệt cuộc chiến2018-06-25 19:20
 • #978: Hồ Hải làm khó dễ, vô tận con đường2018-06-25 19:20
 • #979: Biển mây di chuyển quan tài, Huyền Tinh khí2018-06-25 19:20
 • #980: Mạnh mẽ vượt qua, như băng mỏng trên giày2018-06-25 19:20
 • #981: Khuê Xà Hóa Hình, Huyền Tinh khí vào cơ thể2018-06-25 19:20
 • #982: Một hồn song sinh, chạy ra thăng thiên2018-06-25 19:21
 • #983: Hộ cung đại trận2018-06-25 19:21
 • #984: Ghen tuông nảy sinh, diệu pháp liên hoa2018-06-25 19:21
 • #985: Dạ Hậu nổi giận, phá trận phương pháp2018-06-25 19:21
 • #986: Phá huỷ chìa khoá, bi phẫn cuộc chiến2018-06-25 19:21
 • #987: Yên lặng xem biến đổi, sự tình có khả năng chuyển biến tốt2018-06-25 19:22
 • #988: Cả đời kẻ địch2018-06-25 19:22
 • #989: Hổ xuống đồng bằng, hiền giả đại nhân2018-06-25 19:22
 • #990: Hải tộc bạo động, đoạt về Biển Đen2018-06-25 19:22
 • #991: Không cách nào chống đối, Hồng Thủy Trận phá2018-06-25 19:22
 • #992: Không gian gảy chấn động, thần dũng người2018-06-25 19:23
 • #993: Xanh, cũng là mắt trắng, cũng là mắt.2018-06-25 19:23
 • #994: Chư quân chi nặc, phá trận2018-06-25 19:23
 • #995: Cường giả dấu ấn, mênh mông vũ nội2018-06-25 19:23
 • #996: Mật Luân không gian, thân hóa thiên địa2018-06-25 19:23
 • #997: Thời không xoay chuyển, các lấy một vật2018-06-25 19:23
 • #998: Bức tranh khác thường, thiên trảm thất thức2018-06-25 19:24
 • #999: Nhất Khí Chấn Cửu Tiêu, hắn là Ân Vũ Vương2018-06-25 19:24
 • #1000: Từng người rời đi, bó tay toàn tập2018-06-25 19:24
 • #1001: Ngoan cố chống cự, trong động phương bảy ngày2018-06-25 19:24
 • #1002: Nuốt binh vào cơ thể, hải vực biến đổi lớn2018-06-25 19:24
 • #1003: To lớn bình phong, chặn giết2018-06-25 19:24
 • #1004: Biển sâu cự thú, phá địch2018-06-25 19:25
 • #1005: Không nên hỏi vấn đề, sứ mệnh2018-06-25 19:25
 • #1006: Thứ mười lăm to lớn bình phong, Sâu Ngủ Đông2018-06-25 19:25
 • #1007: Trời cao mặc chim bay, Chỉ Xích Thiên Nhai2018-06-25 19:25
 • #1008: Như ngươi mong muốn, sinh tử một đường2018-06-25 19:25
 • #1009: Hơi cao hơn một bậc, may mắn thắng được2018-06-25 19:26
 • #1010: Thiên Lang đảo hải vực, cự thú truy kích2018-06-25 19:26
 • #1011: Vô cùng không lạc quan, trên đảo ác chiến2018-06-25 19:26
 • #1012: Trấn áp động vật biển, lấy nhanh phá pháp2018-06-25 19:26
 • #1013: Ngăn cơn sóng dữ, quét sạch chiến trường2018-06-25 19:26
 • #1014: Tình thế trước mặt, Vân Tụ Cung người đến2018-06-25 19:26
 • #1015: Tìm kiếm hạt nhân, sơn vũ dục lai2018-06-25 19:27
 • #1016: Không cũng biết tương lai, tự mình bại lộ2018-06-25 19:27
 • #1017: Bày mưu nghĩ kế, để lại dấu vết2018-06-25 19:27
 • #1018: Hoảng như trong mộng, ngưu đao giết gà2018-06-25 19:27
 • #1019: Lần thứ hai ngã xuống, thay đổi sách lược2018-06-25 19:27
 • #1020: Khiêu khích thành công, đại chiến trường2018-06-25 19:27
 • #1021: Địa Tướng hậu kỳ, khác nhau một trời một vực2018-06-25 19:28
 • #1022: Gian nan một trận chiến2018-06-25 19:28
 • #1023: Lưỡng bại câu thương, kỳ diệu địa phương2018-06-25 19:28
 • #1024: Năng lượng trận tuyến, lẻn vào Mặc Tinh Đảo2018-06-25 19:28
 • #1025: Ta không là người xấu2018-06-25 19:28
 • #1026: Vạn niệm toàn diệt, Hải Vương thần niệm2018-06-25 19:28
 • #1027: Đâm lao phải theo lao, thuận lợi đắc thủ2018-06-25 19:29
 • #1028: Tham lam chi niệm, con đường lựa chọn2018-06-25 19:29
 • #1029: Phá pháp hư quang, chủ ty Lý Nam2018-06-25 19:29
 • #1030: Chiến tuyến tập kết, Thiên Lang Đảo tin tức2018-06-25 19:29
 • #1031: Tan rã trong không vui, Bác Duyên mục đích2018-06-25 19:29
 • #1032: Bất ngờ người, tiến thoái lưỡng nan2018-06-25 19:30
 • #1033: Phá diệt hồng lôi, đồng giá trao đổi2018-06-25 19:30
 • #1034: Xích Sắc Cự Thành, Hồng Máng bộ tộc2018-06-25 19:30
 • #1035: Họa địa vi lao, thoát vây ra2018-06-25 19:30
 • #1036: Luyện hóa tinh huyết, trước hướng về Hải Thiên Nhai2018-06-25 19:30
 • #1037: Xúc động Địa hỏa, giải cứu nguy cơ2018-06-25 19:31
 • #1038: Lâu la giác ngộ, người yếu từ nhỏ là bia đỡ đạn2018-06-25 19:31
 • #1039: Điệu hổ ly sơn2018-06-25 19:31
 • #1040: Lực chiến Tướng Võ2018-06-25 19:31
 • #1041: Nửa bước đạo thân, phá hủy trận pháp2018-06-25 19:32
 • #1042: Nằm trong kế hoạch2018-06-25 19:32
 • #1043: Tình thế nhanh quay ngược trở lại2018-06-25 19:32
 • #1044: Thức thứ hai Cứu Cánh Niết Bàn2018-06-25 19:32
 • #1045: Lĩnh ngộ thức thứ hai, vô tâm lỡ lời2018-06-25 19:33
 • #1046: Tăm tích không rõ, cảm giác kỳ diệu2018-06-25 19:33
 • #1047: Gặp lại Tử Dạ, vạn cổ danh tiếng2018-06-25 19:33
 • #1048: Một trăm đời phồn hoa quá, vĩnh dạ trường minh2018-06-25 19:34
 • #1049: Bỉ Ngạn bên trên2018-06-25 19:35
 • #1050: Biển Đen vực sâu, viễn cổ bộ tộc2018-06-25 19:35
 • #1051: Trao đổi tâm đắc, nuốt chửng bạch hỏa2018-06-25 19:36
 • #1052: Biến thân năm phượng, chiến sự khẩn cấp2018-06-25 19:36
 • #1053: Gặp lại Á Hằng2018-06-25 19:36
 • #1054: Đến chiến trường2018-06-25 19:37
 • #1055: Thiếu niên kia2018-06-25 19:37
 • #1056: Bại lộ mục tiêu2018-06-25 19:37
 • #1057: Đạo Thân ra tay, mầm họa2018-06-25 19:38
 • #1058: Ám Dạ Chi Đồng, màu đỏ sấm sét2018-06-25 19:38
 • #1059: Trả nhân tình, áp lực2018-06-25 19:39
 • #1060: Lo lắng, khí vận2018-06-25 19:39
 • #1061: Biết khó mà lui, sơn vũ dục lai2018-06-25 19:40
 • #1062: Cổ Diệu xuất thế2018-06-25 19:40
 • #1063: Hồn Vũ, Ngục Đấu2018-06-25 19:40
 • #1064: Gặp mặt, Đạo Ảnh2018-06-25 19:41
 • #1065: Nguyệt Hồn, ăn canh2018-06-25 19:41
 • #1066: Lo lắng, Toái Không Tiễn2018-06-25 19:41
 • #1067: Chấn động, Thánh khí bảng2018-06-25 19:42
 • #1068: Đệ nhất Thánh khí, Thiên Mệnh Tối Cao2018-06-25 19:42
 • #1069: Tiên Thiên linh bảo2018-06-25 19:43
 • #1070: Bão táp, Cổ Diệu bất an2018-06-25 19:43
 • #1071: Tu luyện, bán ra Thánh khí dự định2018-06-25 19:43
 • #1072: Cuối cùng quyết chiến, Yên Ba Điếu Đồ2018-06-25 19:44
 • #1073: Vạn vật lữ quán, đệ nhất trận pháp sư2018-06-25 19:44
 • #1074: Vấn đề thiếu niên, tình thế mất khống chế2018-06-25 19:45
 • #1075: Toàn bộ xuất chiến, Thiên Đô vị trí2018-06-25 19:45
 • #1076: Cửu Tiêu Thiên Ba Khúc, đại đạo di âm2018-06-25 19:46
 • #1077: Lại xuất hiện cõi trần, Cổ Diệu xuất thế2018-06-25 19:46
 • #1078: Cổ Diệu chiến ( Yêu Đế Cổ Châu2018-06-25 19:47
 • #1079: Cổ Diệu chiến ( Hỏa bản nguyên, Sơ Dương2018-06-25 19:47
 • #1080: Cổ Diệu chiến ( Đại Thừa Vô Lượng Kinh2018-06-25 19:48
 • #1081: Cổ Diệu chiến ( Vân Khí Áp Hư Lan2018-06-25 19:48
 • #1082: Cổ Diệu chiến ( Ba đại nguyên hỏa cân bằng2018-06-25 19:49
 • #1083: Cổ Diệu chiến ( Thập Diệt Thập Tuyệt, rơi vào Thiên phạt2018-06-25 19:49
 • #1084: Cổ Diệu chiến ( Thiên Đạo huyết kiếm, tam tiên nhị lão2018-06-25 19:50
 • #1085: Cổ Diệu cuộc chiến ( Khó bề phân biệt2018-06-25 19:50
 • #1086: Cổ Diệu cuộc chiến ( Lấy một địch ba2018-06-25 19:50
 • #1087: Cổ Diệu cuộc chiến ( Pháp Thiên Tượng Địa2018-06-25 19:51
 • #1088: Cổ Diệu cuộc chiến ( Rơi vào tuyệt cảnh2018-06-25 19:52
 • #1089: Cổ Diệu cuộc chiến ( Trúng tà2018-06-25 19:52
 • #1090: Cổ Diệu cuộc chiến ( Mèo khóc chuột, phô trương thanh thế2018-06-25 19:52
 • #1091: Cổ Diệu cuộc chiến ( Tự mình chiến đấu2018-06-25 19:52
 • #1092: Cổ Diệu cuộc chiến ( Mình tăng đối phương giảm2018-06-25 19:52
 • #1093: Cổ Diệu cuộc chiến ( Toàn bộ luân hãm2018-06-25 19:53
 • #1094: Cổ Diệu cuộc chiến ( Luận đạo2018-06-25 19:53
 • #1095: Cổ Diệu cuộc chiến ( Ba triệu năm tử cục2018-06-25 19:53
 • #1096: Cổ Diệu cuộc chiến ( Binh giải, thời không dòng lũ2018-06-25 19:53
 • #1097: Cổ Diệu cuộc chiến ( Lễ vật2018-06-25 19:54
 • #1098: Cổ Diệu cuộc chiến ( Lưu Vân Tàng Lân Vũ2018-06-25 19:54
 • #1099: Cổ Diệu cuộc chiến ( Diệt thế sống lại2018-06-25 19:54
 • #1100: Cổ Diệu cuộc chiến ( Tử Vi chập chờn, đã là năm ánh sáng2018-06-25 19:54
 • #1101: Cổ Diệu cuộc chiến ( Thiên thu nghiệp, vạn cổ tên2018-06-25 19:55
 • #1102: Bất hủ ban đầu tâm, Thánh khí lảng tránh2018-06-25 19:55
 • #1103: Vương giả vinh quang2018-06-25 19:55
 • #1104: Cái thứ hai đại sự2018-06-25 19:55
 • #1105: Bụi bặm lắng xuống, trừ ta ra2018-06-25 19:56
 • #1106: Hai mươi viên Linh Đàn Đan2018-06-25 19:56
 • #1107: Rơi vào đêm đen, phong ấn phương pháp2018-06-25 19:56
 • #1108: Diễm Vân Tông, quỷ đầu phiên2018-06-25 19:56
 • #1109: Pháp Thiên Tượng Địa, hoàn mỹ ngọc bội2018-06-25 19:57
 • #1110: Thức tỉnh, khó bề phân biệt2018-06-25 19:57
 • #1111: Kinh động thiên hạ2018-06-25 19:57
 • #1112: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2018-06-25 19:57
 • #1113: Phong Tuyết Thành, Thiên Phong Điện2018-06-25 19:57
 • #1114: Vị diện phong tỏa, Tứ Hải thương hội2018-06-25 19:58
 • #1115: Định Cực la bàn2018-06-25 19:58
 • #1116: Đỉnh cấp buổi đấu giá2018-06-25 19:58
 • #1117: Hai mươi bốn cầu Minh Nguyệt Dạ2018-06-25 19:58
 • #1118: Tứ Hải Bát Phương Điện2018-06-25 19:58
 • #1119: Hội viên quý khách, Thánh khí thanh âm2018-06-25 19:59
 • #1120: Kiêm thính vạn lại, đêm đen tuần không2018-06-25 19:59
 • #1121: Hắn đến từ Biển Đen2018-06-25 19:59
 • #1122: Trên đời chuyện bi thảm nhất2018-06-25 19:59
 • #1123: Đại sư, ngươi mặt cũng không muốn rồi?2018-06-25 19:59
 • #1124: Khống giết toàn trường2018-06-25 20:00
 • #1125: Chấn động bát phương2018-06-25 20:00
 • #1126: Sao chép đồ2018-06-25 20:00
 • #1127: Hoa Thiên Cổ Lục, Diệt Đế Ấn2018-06-25 20:00
 • #1128: Người đời Khổ hải, thân thế thành câu đố2018-06-25 20:01
 • #1129: Nhất định phải đồ vật2018-06-25 20:01
 • #1130: Diệt Họa Đan, giải giáp Công Thâu2018-06-25 20:01
 • #1131: Đạo cảnh con rối2018-06-25 20:01
 • #1132: Cao cấp khế ước, Tịnh Uẩn Dịch bán đấu giá2018-06-25 20:02
 • #1133: Vạn Kiếp Tháp hàng nhái2018-06-25 20:02
 • #1134: Mộc Dương Trấn, hoa nở Bỉ Ngạn2018-06-25 20:02
 • #1135: Biến thân giết người2018-06-25 20:02
 • #1136: Trao đổi vật phẩm, lần theo mà đến2018-06-25 20:02
 • #1137: Lạch trời chu vi2018-06-25 20:03
 • #1138: Bạch Ngự Tiên Quyết2018-06-25 20:03
 • #1139: Tiện nhân chính là lập dị, Toản Thạch Tinh Trần2018-06-25 20:03
 • #1140: Kinh khủng suy đoán, Tử Viêm · phá giáp2018-06-25 20:03
 • #1141: Một chiêu miểu sát, gặp lại Diệp Thịnh2018-06-25 20:03
 • #1142: Thiên địa dị biến, chạy ra đường sống2018-06-25 20:04
 • #1143: Ba đại bí thuật2018-06-25 20:04
 • #1144: Mộng Linh Thành2018-06-25 20:04
 • #1145: Thiên Tông võ quán, Bát Âm Huyền Chỉ2018-06-25 20:04
 • #1146: Gặp lại cố nhân2018-06-25 20:04
 • #1147: Khai sơn võ quán, Hoàng Thuyên2018-06-25 20:05
 • #1148: Cùng sinh tử, cùng chết sống2018-06-25 20:05
 • #1149: Pháp Thiên Tượng Địa2018-06-25 20:05
 • #1150: Học sinh Dương Thanh Huyền, gặp chư vị2018-06-25 20:05
 • #1151: Thiên Tông võ quán hi vọng2018-06-25 20:05
 • #1152: Tâm huyết hủy diệt sạch, đòi hỏi bàn giao2018-06-25 20:06
 • #1153: Trấn áp toàn trường2018-06-25 20:06
 • #1154: Người là dao thớt, cắt đất đền tiền2018-06-25 20:06
 • #1155: Khiếp sợ tin tức2018-06-25 20:06
 • #1156: Thương Khung luận võ, trời cao bao nhiêu?2018-06-25 20:07
 • #1157: Linh tâm sáng rực2018-06-25 20:07
 • #1158: Ngũ Uẩn Thụ, Thánh khí phản phệ2018-06-25 20:07
 • #1159: Tử đồng bên trong thanh âm, Minh Thần Nhai2018-06-25 20:07
 • #1160: Phong nguyệt chi sách, tử khí di chuyển quan2018-06-25 20:07
 • #1161: Ngũ Sắc Lôi Đan, bế quan tu luyện2018-06-25 20:08
 • #1162: Bách tộc hội tụ, trấn điếm chi bảo2018-06-25 20:08
 • #1163: Thanh Nha Quỷ Phương, đấu loại bắt đầu2018-06-25 20:08
 • #1164: Hư Không Hoành độ2018-06-25 20:08
 • #1165: Đến nơi Vĩnh Phong Thành2018-06-25 20:09
 • #1166: Lĩnh ngộ trận pháp, linh tâm thông minh2018-06-25 20:09
 • #1167: Thông Thiên Tháp, mười vạn lần trọng lực2018-06-25 20:09
 • #1168: Đại La thương hội, triều âm ý ở trong lời2018-06-25 20:09
 • #1169: Tình vị trí chung, hỗn chiến tin tức2018-06-25 20:09
 • #1170: Tận thế hẻm núi2018-06-25 20:09
 • #1171: Quần anh tụ tập2018-06-25 20:10
 • #1172: Ngọc Diện Nhân, Toàn Long Đan2018-06-25 20:10
 • #1173: Hỗn chiến bắt đầu, Kim Lũ Yêu Liên2018-06-25 20:10
 • #1174: Xích Vĩ Huyễn Đồng2018-06-25 20:10
 • #1175: Cự xà bóng mờ, Pháp Thiên Tượng Địa2018-06-25 20:11
 • #1176: Đánh giết Diêu sư huynh2018-06-25 20:11
 • #1177: Thu phục huyễn đồng, âm thực nơi2018-06-25 20:11
 • #1178: Khống thi Mao gia2018-06-25 20:12
 • #1179: Lục Thần Hợp Thể, một chưởng trấn áp2018-06-25 20:12
 • #1180: Thi bạo, liều mình cứu giúp2018-06-25 20:12
 • #1181: Cốt thuẫn thuật, nhảy dù Toàn Long Đan2018-06-25 20:12
 • #1182: Lôi Vân dự tính, Mao gia chấn động2018-06-25 20:13
 • #1183: Giải khai tâm kết2018-06-25 20:13
 • #1184: Toàn Long Đan oai, bị người lần theo2018-06-25 20:13
 • #1185: Dạ Xoa tộc, đáng sợ biến thân2018-06-25 20:13
 • #1186: Từ Cực Chân Quang, Thôn Tinh Phong Bạo2018-06-25 20:14
 • #1187: Máy thiên kinh địa vĩ, thực lực nói chuyện2018-06-25 20:14
 • #1188: Con đường phát tài2018-06-25 20:14
 • #1189: Hỏa chi tinh linh, Tam Nguyệt Phiêu Hỏa2018-06-25 20:14
 • #1190: Tàn sát, nhảy dù Thiên khí2018-06-25 20:15
 • #1191: Cầu chùy được chùy, sát tinh2018-06-25 20:15
 • #1192: Năm xưa cùng trường, binh qua đối mặt2018-06-25 20:15
 • #1193: Thôn Phệ Tinh Không, không trở về được nữa rồi2018-06-25 20:15
 • #1194: Lưỡng bại câu thương, Nguyên Khôi xuất hiện2018-06-25 20:16
 • #1195: Dạ Xoa Lan Tư, liền ngươi giết được?2018-06-25 20:16
 • #1196: Tổ điện, Dạ Ma Thiên2018-06-25 20:16
 • #1197: Thân ngoại hóa thân, người thứ ba2018-06-25 20:17
 • #1198: Thực lực nghiền ép, ngươi dựa vào cái gì?2018-06-25 20:17
 • #1199: Làm rối, Bá Đao Nhất Trảm2018-06-25 20:17
 • #1200: Tuyệt đối áp chế, kiếm lâm đại địa2018-06-25 20:17
 • #1201: Tổ tiên lực lượng, trung cổ bí văn2018-06-25 20:17
 • #1202: Ba cái hộp ngọc, gặp lại người ấy2018-06-25 20:18
 • #1203: Tình này đáng đợi thành hồi ức2018-06-25 20:18
 • #1204: Bỗng nhiên sóng lên, hất múa cõi trần2018-06-25 20:18
 • #1205: Khôn Ha Thần Điện, Hạo Nhiên Kiếm ý2018-06-25 20:19
 • #1206: Thiên Quyết Thành, mười hai Thiên Quân2018-06-25 20:19
 • #1207: Không thua nổi, như vậy túc danh2018-06-25 20:19
 • #1208: Gặp lại Hoa Hâm2018-06-25 20:19
 • #1209: Giao dịch dưới đất2018-06-25 20:19
 • #1210: Hành gia, chủ hàng là ai2018-06-25 20:20
 • #1211: Ngân bài giấy thông hành, thực lực đột phá2018-06-25 20:20
 • #1212: Thần Hoang Cổ Tinh Thể, kế hoạch của ngươi2018-06-25 20:20
 • #1213: Hộp ngọc tác dụng, hai việc2018-06-25 20:21
 • #1214: Chữa trị A Bảo2018-06-25 20:21
 • #1215: Tính mạng giá cả2018-06-25 20:21
 • #1216: Cơ quan khôi lỗi thuật2018-06-25 20:21
 • #1217: Quy tắc tranh tài, bảo vệ ta phương Thủy Tinh2018-06-25 20:21
 • #1218: Cơ quan khu trục, Đạo cảnh lực lượng2018-06-25 20:22
 • #1219: Đột phá ràng buộc, hóa thân làm rồng2018-06-25 20:22
 • #1220: Lan Tư họp thành đội, Dạ Xoa tộc quyết định2018-06-25 20:23
 • #1221: Mao gia thủ đoạn2018-06-25 20:24
 • #1222: Bất quá bọn chuột nhắt, nào dám càn rỡ2018-06-25 20:24
 • #1223: Lợn đồng đội, ngươi có phải là muốn chết hay không2018-06-25 20:24
 • #1224: Khí bao hàm áp chế, đẩy bạo nổ Thủy Tinh2018-06-25 20:25
 • #1225: Một vùng bốn, toàn trường tốt nhất2018-06-25 20:25
 • #1226: Đại đạo quy tắc, các đời Nhân Hoàng2018-06-25 20:26
 • #1227: Lòng có mãnh hổ, thần cản giết thần2018-06-25 20:26
 • #1228: Thuấn sát, ba tôn Đạo cảnh con rối2018-06-25 20:27
 • #1229: Ẩn thế Dương gia, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ2018-06-25 20:27
 • #1230: Ta phương thủy tinh đang bị công kích2018-06-25 20:27
 • #1231: Địa Ngục Hỏa, săn giết thời khắc2018-06-25 20:27
 • #1232: Thanh Tôn Đồng Ngư, Trương Cơ Thiết Tịnh2018-06-25 20:27
 • #1233: Quân địch đột kích, thổ hào tác phẩm2018-06-25 20:28
 • #1234: Không Pháp trung kỳ, Địa ngục chó ba đầu2018-06-25 20:28
 • #1235: Xuân Lôi Kinh Chập, A Bảo phản bội2018-06-25 20:29
 • #1236: Sống sót thẻ đánh bạc, ba mươi sáu pháp môn2018-06-25 20:29
 • #1237: Doạ dẫm vơ vét, tiễn ngươi lên đường2018-06-25 20:29
 • #1238: Hoạn lộ thênh thang, nhân sinh đỉnh cao2018-06-25 20:29
 • #1239: Huyền khí kết cửu tiêu, thiên chuy bách luyện2018-06-25 20:30
 • #1240: Toàn quân đột kích, linh tâm cổ thụ2018-06-25 20:30
 • #1241: Một trang sách vàng, Tinh Linh Vương2018-06-25 20:30
 • #1242: Hư cảnh đổ nát, cực hàn chân khí2018-06-25 20:31
 • #1243: Thánh khí trục trặc, Đạo cảnh bình cảnh2018-06-25 20:31
 • #1244: Nếu vì vô tình, thiên địa ngũ suy2018-06-25 20:31
 • #1245: Quyền tượng hoá hình, trộm tháp2018-06-25 20:31
 • #1246: Thương Sinh tâm đầu ý hợp, phong nguyệt vô tình2018-06-25 20:32
 • #1247: Thiên hạ tranh đấu, người mạnh nhất2018-06-25 20:32
 • #1248: Hồi phong vũ tuyết, binh qua đối mặt2018-06-25 20:32
 • #1249: Không nói gì tương chiến, Võ Hồn làm mối2018-06-25 20:32
 • #1250: Tuyệt sát độc chướng, bạo quân2018-06-25 20:33
 • #1251: Hắc ám bạo quân, chúa tể giáng lâm2018-06-25 20:33
 • #1252: Cứu Cánh Niết Bàn, đánh giết Chúa Tể2018-06-25 20:33
 • #1253: Không Pháp Đạo cảnh, Không Gian Hàng Duy2018-06-25 20:34
 • #1254: Hổ Chiến Huyền Hoàng, chỉ đến như thế2018-06-25 20:34
 • #1255: Bất đắc dĩ sát thần, lâm trận biến pháp2018-06-25 20:34
 • #1256: Kinh mạch hướng về hủy, đột phá Đạo cảnh2018-06-25 20:34
 • #1257: Pháp thể song tu, tiến nhập ngàn cường2018-06-25 20:35
 • #1258: Phi Điểu Thành, Thanh Khâu cổ chiến trường2018-06-25 20:35
 • #1259: Xin hỏi các hạ, có không hôn phối?2018-06-25 20:35
 • #1260: Đục khoét nền tảng, nhất quán lựa chọn2018-06-25 20:35
 • #1261: Đồ vô liêm sỉ, Lam Ngưng Hư2018-06-25 20:36
 • #1262: Cửu tử cửu sinh, đương thời vô song2018-06-25 20:36
 • #1263: Xuất Vân Sở gia, Ẩn Lân Tàng Thải2018-06-25 20:36
 • #1264: Mật thất tu luyện, thiên tài muốn phú dưỡng2018-06-25 20:36
 • #1265: Thái Sơ có hỏa, chín ngàn phong hoa2018-06-25 20:37
 • #1266: Gió thế giới, tan hỏa thuật2018-06-25 20:37
 • #1267: Quy tắc tranh tài, cổ chiến trường ác linh2018-06-25 20:37
 • #1268: Dương Chiếu manh mối, huynh đệ không lời nào cám ơn hết được2018-06-25 20:37
 • #1269: Hắc Thạch lai lịch, nữ nhân đáng sợ2018-06-25 20:38
 • #1270: Năm năm ước hẹn, đội chấp pháp2018-06-25 20:38
 • #1271: Cho đòi Âm Chi Phiên, nắm đến luyện tập2018-06-25 20:38
 • #1272: Tự tìm đường chết, Quy Nhất Đoạn Sinh2018-06-25 20:38
 • #1273: Thiên địa mênh mông, tự mình châm trà2018-06-25 20:39
 • #1274: Thái Huyền Kiếm Thiên, Dạ Xoa tộc trưởng2018-06-25 20:39
 • #1275: Khách không mời mà đến, còn sống thật là tốt2018-06-25 20:39
 • #1276: Mập mạp thân phận, trong tông môn đấu2018-06-25 20:40
 • #1277: Thiên địa mênh mông, vật khô không sinh2018-06-25 20:40
 • #1278: Còn lại người là vua, Phệ Hồn Kim Yêu2018-06-25 20:41
 • #1279: Di tích hài cốt, Cổ Ma Vực2018-06-25 20:41
 • #1280: Nuốt chửng hồn thạch, họp thành đội đánh quái2018-06-25 20:41
 • #1281: Cấp bốn khu vực, giảng đạo lý2018-06-25 20:42
 • #1282: Tuyệt đối đừng chết, không có một bóng người2018-06-25 20:42
 • #1283: Phân chia vùng cấm, Già Ma Thánh điện2018-06-25 20:42
 • #1284: Tàng long ngọa hổ, âm sát đại trận2018-06-25 20:43
 • #1285: Cùng công chi, làm người lưu lại một đường2018-06-25 20:43
 • #1286: Liền như vậy dừng tổn hại, Bạch Uyên phá trận2018-06-25 20:43
 • #1287: Danh chấn thiên hạ, nhất định có một trận chiến2018-06-25 20:44
 • #1288: Thánh Điện mở ra, người của Ma tộc2018-06-25 20:44
 • #1289: Nuốt chửng Ma Linh, Ma Điện nội viện2018-06-25 20:44
 • #1290: Quỷ Tôn giao dịch, nửa bước giới vương2018-06-25 20:45
 • #1291: Trẻ tuổi nhất thiên tài, Diêm Quân mới tỉnh2018-06-25 20:45
 • #1292: Mất khống chế biên giới, giết ngươi là đủ2018-06-25 20:45
 • #1293: Tín dự, không chút kiêng kỵ nào2018-06-25 20:45
 • #1294: Hỗn Nguyên lực lượng, khát máu Ma Tượng2018-06-25 20:46
 • #1295: Địa Sát Ma Tinh, Trấn Thiên Ma Khúc2018-06-25 20:46
 • #1296: Đại điện phong tỏa, hóa lân ma cốt2018-06-25 20:46
 • #1297: Chân ma Pháp tướng, Miểu Nhiên Vân Chiếu2018-06-25 20:46
 • #1298: Mênh mông uy năng, nát tan Ma Tượng2018-06-25 20:47
 • #1299: Biển mây bên trên, màu vàng gợn sóng2018-06-25 20:47
 • #1300: Sâu không lường được, chín bích mực yển giáp2018-06-25 20:47
 • #1301: Lần theo Nghiêm Giang, nhục nhã2018-06-25 20:48
 • #1302: Top 100 con đường, liền như vậy ngưng hẳn đi2018-06-25 20:48
 • #1303: Lực áp toàn trường, Thần Biến trung kỳ2018-06-25 20:48
 • #1304: Phá pháp diệt thế, phóng túng đại dương2018-06-25 20:49
 • #1305: Trên bầu trời, đạo tâm cao nhất2018-06-25 20:49
 • #1306: Tan tác mà chạy, nợ máu mệnh thường2018-06-25 20:49
 • #1307: Giết người bị loại, đợi ngươi quân lâm thiên hạ2018-06-25 20:50
 • #1308: Công pháp mới, Hóa Ma Trì2018-06-25 20:50
 • #1309: Có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn2018-06-25 20:51
 • #1310: Đồng thau điện to, con đường đi tới2018-06-25 20:51
 • #1311: Ba chiêu ước hẹn, hôm qua ngày không thể lưu2018-06-25 20:52
 • #1312: Tinh hỏa niết bàn, phá diệt Tu Di2018-06-25 20:52
 • #1313: Nguyên khí cộng hưởng, có năng lực người chiếm được2018-06-25 20:52
 • #1314: Dạy ngươi làm người, Thái Huyền kiếm ý2018-06-25 20:53
 • #1315: Quyết đấu đỉnh cao, mãi mãi không có tận đầu2018-06-25 20:53
 • #1316: Đại chiêu mất khống chế, uy thế của một kiếm2018-06-25 20:53
 • #1317: Truyền thừa vạn năm, Thánh Ma bất diệt2018-06-25 20:53
 • #1318: Lập trường của ta, thứ hai Diêm Quân2018-06-25 20:53
 • #1319: Vô hạn phục chế, kiếm cương bị phá2018-06-25 20:54
 • #1320: Thánh Ma giáng lâm, truyền thừa không chết2018-06-25 20:54
 • #1321: Quân tử sinh sự dị, thiện giả ở vật2018-06-25 20:54
 • #1322: Phù Đồ một đời, chớp mắt sinh diệt2018-06-25 20:54
 • #1323: Phong ấn đại chiêu, lá bài tẩy xuất hiện nhiều lần2018-06-25 20:54
 • #1324: Thiên Đạo con rơi, đưa mạng đề2018-06-25 20:54
 • #1325: Vạn ma gào thét, nuốt chửng Diêm Quân2018-06-25 20:55
 • #1326: Ma Thạch, một không cẩn thận2018-06-25 20:55
 • #1327: Nhập ma, hôm qua tái hiện2018-06-25 20:55
 • #1328: Danh sách tan vỡ, có ý sự tình2018-06-25 20:55
 • #1329: Ma tộc di bảo2018-06-25 20:56
 • #1330: Lòng đất vực sâu, Thiên Ma Đồ2018-06-25 20:56
 • #1331: Đánh với ta một trận, lần nữa bại ngươi2018-06-25 20:56
 • #1332: Ma nô mất khống chế, đưa vào chỗ chết2018-06-25 20:56
 • #1333: Tự mình phong ấn, tế luyện Thiên Ma Đồ2018-06-25 20:56
 • #1334: Thu nhận thiên địa, kẻ đáng sợ2018-06-25 20:56
 • #1335: Vân Hư cổ chiến đài, như ngươi mong muốn2018-06-25 20:57
 • #1336: Thập cường thủ lôi, sát nhân thành nhân2018-06-25 20:57
 • #1337: Phong mang giấu diếm, thiên hạ bá chủ2018-06-25 20:57
 • #1338: Chuyện năm đó, mượn đao giết người2018-06-25 20:57
 • #1339: Thiên địa thuỷ triều, Thanh Hồ ngọc nhị2018-06-25 20:57
 • #1340: Tịnh Nghiệp Đoán Cốt2018-06-25 20:58
 • #1341: Điêu khắc Thập Tuyệt Trận, ai cùng so tài2018-06-25 20:58
 • #1342: Hình Ý Quyền, năm cụ thi sát2018-06-25 20:58
 • #1343: Kêu trời trời không biết, gặp lại Thi Diễn2018-06-25 20:58
 • #1344: Cha mẹ chi mệnh, thiên hạ bá chủ2018-06-25 20:58
 • #1345: Muôn người chú ý, Top 100 lên sàn2018-06-25 20:59
 • #1346: Thập cường thủ lôi, không giới hạn cung cấp2018-06-25 20:59
 • #1347: Cự đầu hội ngộ, hai mươi năm trước hố đen2018-06-25 20:59
 • #1348: Sóng ngầm phun trào, thiên tài tập hợp2018-06-25 20:59
 • #1349: Hào khí ngút trời, không nhìn thẳng2018-06-25 20:59
 • #1350: Thiên thu vạn tái, có xảy ra chuyện2018-06-25 21:00
 • #1351: Truyền thừa qua lại, cứ như vậy đi2018-06-25 21:00
 • #1352: Không phục liền lên, trận chiến đầu tiên2018-06-25 21:00
 • #1353: Mưa tên, vân dũng, Phù Sinh2018-06-25 21:00
 • #1354: Hoa đào tạ thịnh thế, Nhất Khí Chấn Cửu Tiêu2018-06-25 21:00
 • #1355: Cửu Long hiện, càn khôn diệt2018-06-25 21:01
 • #1356: Lăng Sương Phiêu Hoa Chưởng, ngươi là ai?2018-06-25 21:01
 • #1357: Lọ sành không cách miệng giếng phá, Bạch Uyên chết trận2018-06-25 21:01
 • #1358: Hối tiếc không kịp, chín viên đạo văn đan2018-06-25 21:01
 • #1359: Phép khích tướng, đều là diễn viên2018-06-25 21:01
 • #1360: Thiên hạ rung động, Biển Đen người đến2018-06-25 21:01
 • #1361: Sớm sớm chiều chiều, Vân Tụ Cung thái độ2018-06-25 21:02
 • #1362: Thiên Trảm thất thức, Thương Sinh chìm nổi2018-06-25 21:02
 • #1363: Truyền nghiệp thụ đạo, không ai không dám chiến2018-06-25 21:02
 • #1364: Dự phán thời gian thuấn, chỉ có thể giết ngươi2018-06-25 21:02
 • #1365: Có tiền tùy hứng, thân phận thực sự2018-06-25 21:02
 • #1366: Sóng lên sóng xuống, nghịch thiên cải mệnh2018-06-25 21:03
 • #1367: Vạn vật lữ quán, mạnh nhất mắt xanh2018-06-25 21:03
 • #1368: Lục Đinh Lục Giáp, Lôi Thần cơn giận2018-06-25 21:03
 • #1369: Bốn vị Giới Vương, sáng chiều tối trong đó2018-06-25 21:03
 • #1370: Tiếp thu xét xử, Trấn Vân Ấn2018-06-25 21:03
 • #1371: Sinh cơ xa vời, không còn cách xoay chuyển đất trời2018-06-25 21:04
 • #1372: Mà nhìn thiên ý, có một người khác2018-06-25 21:04
 • #1373: Hồi quang phản chiếu, chết chi xét xử2018-06-25 21:04
 • #1374: Nói quy tắc, không phục cũng được phục2018-06-25 21:04
 • #1375: Đạo văn khắc họa, huyết dịch cảm ứng2018-06-25 21:04
 • #1376: Đại Ma Thiên Thủ, Thánh thể ràng buộc2018-06-25 21:04
 • #1377: Mạnh mẽ đột phá, nội dung vở kịch tái diễn2018-06-25 21:05
 • #1378: Không có đường lui nữa, thập cường sinh ra2018-06-25 21:05
 • #1379: Thần tích Thiên Nhai, tồn tại ở trong truyền thuyết2018-06-25 21:05
 • #1380: Công kích phản đạn, Thiên Nhai cư dân2018-06-25 21:05
 • #1381: Mãi mãi không có tận đầu, ban đầu đời Nhân Hoàng2018-06-25 21:05
 • #1382: Tìm hiểu đạo pháp, trở về đỉnh cao2018-06-25 21:06
 • #1383: Khống chế tâm diễm, Thái Hư Cổ Kính2018-06-25 21:06
 • #1384: Khước từ ý tốt, Đại Uy Thiên Long2018-06-25 21:06
 • #1385: Hắc bào nhân thân phận, nhất định không dám vi2018-06-25 21:06
 • #1386: Quân tử xem xét thời thế, cướp giật Thiên Địa song bảng2018-06-25 21:07
 • #1387: Tiềm lực vô cùng, thập cường cuộc chiến2018-06-25 21:07
 • #1388: Bảng tử thần, cuối cùng có một trận chiến2018-06-25 21:08
 • #1389: Đánh nát vòm trời, Ma Ngục không kẽ hở2018-06-25 21:08
 • #1390: Đại sự linh cảm, Địa Hỏa Minh Di2018-06-25 21:08
 • #1391: Thắng bại đã định, không cam lòng kết cục2018-06-25 21:08
 • #1392: Võ đạo phía trước, lôi đình chi giới2018-06-25 21:09
 • #1393: Ngũ Sắc Lôi Cức, thay thế trọng tài2018-06-25 21:09
 • #1394: Thiên hạ buôn bán, Xuân Chủ tâm ý2018-06-25 21:09
 • #1395: Đạo Huyền Phù Không Bộ, thời gian qua nhanh2018-06-25 21:09
 • #1396: Thực lực chênh lệch, bừng tỉnh như mộng2018-06-25 21:10
 • #1397: Thời gian Võ Hồn, trước mặt mọi người làm mất mặt2018-06-25 21:10
 • #1398: Lôi gia cấm thuật, hữu nghị đệ nhất2018-06-25 21:10
 • #1399: Rồng có vảy ngược, không chết không thôi2018-06-25 21:10
 • #1400: Thời Không Lôi Tỏa, che kín bầu trời2018-06-25 21:10
 • #1401: Không phải chiến đấu một mình2018-06-25 21:11
 • #1402: Liều chết liều mạng, vị trí tốt nhất2018-06-25 21:11
 • #1403: Kỳ thực giết ngươi, không cần ba chiêu2018-06-25 21:11
 • #1404: Trần quy trần, cũng bức hiện thân2018-06-25 21:11
 • #1405: Công bằng phán quyết, ý kiến của ta2018-06-25 21:11
 • #1406: Đánh cho tàn phế Nhân Hoàng, ngươi có thể nguyện?2018-06-25 21:12
 • #1407: Lấy lại công đạo, năm viên Đạo Văn Đan2018-06-25 21:12
 • #1408: Tốt nhất phòng ngự, chính là tiến công2018-06-25 21:12
 • #1409: Thánh khí chi nô, không cách nào khống chế2018-06-25 21:13
 • #1410: Kiếm ý chống lại, sắp thay người lãnh đạo rồi2018-06-25 21:13
 • #1411: Muốn về kiếm ý, người chủ sự2018-06-25 21:13
 • #1412: Bát Môn Kiếm Trận, bốn cái Thánh khí2018-06-25 21:14
 • #1413: Tiểu nhân vật, đánh rơi bụi trần2018-06-25 21:14
 • #1414: Thái Huyền mộ kiếm hàm nghĩa2018-06-25 21:14
 • #1415: Thị phi thành bại chuyển đầu không2018-06-25 21:14
 • #1416: Cổ quái sức mạnh, trận chiến cuối cùng2018-06-25 21:15
 • #1417: Dạy ngươi làm người, một chiêu bại ba thi2018-06-25 21:15
 • #1418: Vạn Lưu Quy Tông, thủ thắng phương pháp2018-06-25 21:15
 • #1419: Lấy mạng đổi mạng, trăm năm khổ tu2018-06-25 21:16
 • #1420: Dồn vào tử địa, cuối cùng một chiêu2018-06-25 21:16
 • #1421: Đường dưới chân, không thể ngăn cản!2018-06-25 21:16
 • #1422: Không có gì lo sợ, vô thượng vinh quang2018-06-25 21:16
 • #1423: Tương lai thiên hạ? Lương duyên vĩnh kết2018-06-25 21:17
 • #1424: Thiên hạ đều tu2018-06-25 21:17
 • #1425: Trở về với cát bụi, nghịch chuyển nhân tâm2018-06-25 21:17
 • #1426: Tinh đài giáng lâm, đại đạo diễn sinh2018-06-25 21:17
 • #1427: Câu thông Thiên Thánh khí, Chân Long hiện2018-06-25 21:17
 • #1428: Ba cái Chân Long, tiếp ngay cả ra tay2018-06-25 21:18
 • #1429: Đại họa tâm phúc, chờ chờ thời cơ2018-06-25 21:18
 • #1430: Dị Thứ Nguyên Không Gian Tỏa2018-06-25 21:18
 • #1431: Ba con đường, Tư Thủy Hữu Cầm2018-06-25 21:18
 • #1432: Gân rồng, lại xuất hiện vị diện sức hút2018-06-25 21:18
 • #1433: Tử Vi Tinh hạ, tinh không rộng lớn2018-06-25 21:19
 • #1434: Quang chi vòng xoáy2018-06-25 21:19
 • #1435: Giảng đạo lý, Đại Lực Ma Ngưu Vương2018-06-25 21:19
 • #1436: Chờ đợi một người2018-06-25 21:19
 • #1437: Ngọc đế sinh sen, từng người hứa hẹn2018-06-25 21:19
 • #1438: Khác nhau một trời một vực, cuối cùng bỏ đi kiếm2018-06-25 21:20
 • #1439: Thiên hạ đệ nhất nhân, bất hủ chân thân2018-06-25 21:20
 • #1440: Thời gian tận đầu, Nhân hoàng Võ Hồn2018-06-25 21:20
 • #1441: Tìm giúp đỡ2018-06-25 21:20
 • #1442: Hưng thịnh chi đạo, bỏ phiếu quyết định2018-06-25 21:20
 • #1443: Kim cổ đại sự, đồng sinh cộng tử2018-06-25 21:20
 • #1444: Tinh Cung cuộc chiến ( Liều mình thủ nghĩa, đệ nhất đối với đệ nhất2018-06-25 21:21
 • #1445: Tinh Cung cuộc chiến ( Thiên Đạo biến số2018-06-25 21:21
 • #1446: Tinh Cung cuộc chiến ( Tam Thiên Tịnh Phong, diệt trừ khác loại2018-06-25 21:21
 • #1447: Tinh Cung cuộc chiến ( Kéo dài một trận chiến, không có vô địch phương pháp2018-06-25 21:21
 • #1448: Tinh Cung cuộc chiến ( Rực Trời Lôi Ấn, tặng ngươi Thiên phạt2018-06-25 21:21
 • #1449: Tinh Cung cuộc chiến ( Đòi mệnh2018-06-25 21:21
 • #1450: Tinh Cung cuộc chiến ( Phi Long Tại Thiên2018-06-25 21:22
 • #1451: Tinh Cung cuộc chiến ( Nhân Hoàng Lệnh2018-06-25 21:22
 • #1452: Tinh Cung cuộc chiến ( Phá trận2018-06-25 21:22
 • #1453: Tinh Cung cuộc chiến ( Hỗn chiến2018-06-25 21:22
 • #1454: Tinh Cung cuộc chiến ( Ý nghĩa tồn tại2018-06-25 21:22
 • #1455: Tinh Cung cuộc chiến ( Mệnh số2018-06-25 21:23
 • #1456: Tinh Cung cuộc chiến ( Không khác biệt công kích2018-06-25 21:23
 • #1457: Tinh Cung cuộc chiến ( Trắc Quỹ2018-06-25 21:23
 • #1458: Tinh Cung cuộc chiến ( Bất Hủ Sơ Tâm2018-06-25 21:23
 • #1459: Tinh Cung cuộc chiến ( Giống nhau mệnh trời2018-06-25 21:23
 • #1460: Tinh Cung cuộc chiến ( Diệt pháp2018-06-25 21:24
 • #1461: Tinh Cung cuộc chiến ( Đời thứ 20 Nhân Hoàng2018-06-25 21:24
 • #1462: Tinh Cung cuộc chiến ( Hiệu lệnh thiên hạ2018-06-25 21:24
 • #1463: Tinh Cung cuộc chiến ( Thiên Đạo ý chí2018-06-25 21:24
 • #1464: Tinh Cung cuộc chiến ( Nghịch thiên cải mệnh2018-06-25 21:24
 • #1465: Tinh Cung cuộc chiến ( Nhân Hoàng thân phận2018-06-25 21:25
 • #1466: Tinh Cung cuộc chiến ( Trắng trợn không kiêng dè2018-06-25 21:25
 • #1467: Tinh Cung cuộc chiến ( Hoa Khai Bồ Đề, Sát Na Sinh Diệt2018-06-25 21:25
 • #1468: Tinh Cung cuộc chiến ( Hoang đường quá khứ2018-06-25 21:25
 • #1469: Tinh Cung cuộc chiến ( Vô ngôn kết cục2018-06-25 21:25
 • #1470: Đảo ngược thời gian, di chuyển mộng một hồi2018-06-25 21:25
 • #1471: Một nửa công lao, Quỷ Tôn tiến hóa2018-06-25 21:26
 • #1472: Chân tướng, bảy tông tội (thượng)2018-06-25 21:26
 • #1473: Chân tướng, bảy tông tội (trung)2018-06-25 21:26
 • #1474: Chân tướng, bảy tông tội (hạ)2018-06-25 21:26
 • #1475: Ninh gia gia chủ2018-06-25 21:26
 • #1476: Ninh Thanh Dao bí ẩn2018-06-25 21:27
 • #1477: Ngày khác lại nói2018-06-25 21:27
 • #1478: Ngũ Uẩn Quả, kinh thiên vĩ địa2018-06-25 21:27
 • #1479: Tu luyện phản phệ, nuốt binh vào cơ thể2018-06-25 21:27
 • #1480: Xa xỉ đột phá, dung hợp tứ hỏa2018-06-25 21:27
 • #1481: Gió nổi mây vần, thiên hạ đại biến2018-06-25 21:28
 • #1482: Tiến về phía trước Thiên Hà, chân không loạn lưu2018-06-25 21:28
 • #1483: Thiên Hà nhánh sông, Phệ Tinh Thiết Giáp Trùng2018-06-25 21:28
 • #1484: Thuấn sát, Xuân Thu Đảo2018-06-25 21:28
 • #1485: Bách tộc hỗn tạp, tìm hiểu tin tức2018-06-25 21:28
 • #1486: Người phải bảo vệ, huyết mạch xung đột2018-06-25 21:28
 • #1487: Thua được, bệnh trạng nguyên do2018-06-25 21:29
 • #1488: Phụng ta làm chủ, ký kết Thánh Linh2018-06-25 21:29
 • #1489: Thần bí thiết phiến, Cổ Long da2018-06-25 21:29
 • #1490: Nặc Hi gặp nạn, Xuân Thu Đảo chủ2018-06-25 21:29
 • #1491: Xông vào phủ đệ, thời không quy tắc2018-06-25 21:29
 • #1492: Quét ngang phủ đệ, vọng đoạt Thánh khí2018-06-25 21:29
 • #1493: Trọng thương suy tàn, lấy mạng áp chế2018-06-25 21:30
 • #1494: Thiên Kình tộc người đến, Bắc Minh có cá2018-06-25 21:30
 • #1495: Không muốn rời đi, tự đào hố chôn2018-06-25 21:30
 • #1496: Ngàn làn sóng mênh mông, Phần Diệt Thế Ngữ2018-06-25 21:30
 • #1497: Côn tộc huyết mạch, mê người điều kiện2018-06-25 21:30
 • #1498: Huyễn ảnh lai lịch, gần biển nghe triều2018-06-25 21:31
 • #1499: Làm tròn lời hứa, giữa được và mất2018-06-25 21:31
 • #1500: Hợp tác vui vẻ, ngầm hiểu ý2018-06-25 21:31
 • #1501: Tiên ngọc, chìa khoá2018-06-25 21:31
 • #1502: Vô Ngân Đảo, thứ tám mạch Thủy vực2018-06-25 21:31
 • #1503: Gặp phải người quen, Chính Tinh Minh2018-06-25 21:32
 • #1504: Lựa chọn chính xác, chìa khoá lai lịch2018-06-25 21:32
 • #1505: Hỏa Chi Cốt Tượng, gặp Thánh Chủ2018-06-25 21:32
 • #1506: Động tác võ thuật cùng phản động tác võ thuật, buổi đấu giá2018-06-25 21:32
 • #1507: Thối Hỏa Tiên Đằng, tất cả đều muốn mua2018-06-25 21:32
 • #1508: Phá gia chi tử, yêu thích vô giá2018-06-25 21:32
 • #1509: Đều là món tiền nhỏ, chìa khóa vị trí2018-06-25 21:33
 • #1510: Tùy ý hắn đi, huyết tế phương pháp2018-06-25 21:33
 • #1511: Tử vong lan tràn2018-06-25 21:33
 • #1512: Vĩnh sinh bí mật, giết ra đường máu2018-06-25 21:33
 • #1513: Vô tận đầm lầy, tranh bá thời đại2018-06-25 21:33
 • #1514: Đánh lâu vô công, Đại Huyết Bạo Chi Quyền2018-06-25 21:34
 • #1515: Thuận lợi chạy trốn, đến nơi Lạc Thần Thành2018-06-25 21:34
 • #1516: Toàn thành đề phòng, Dự Trắc Chi Môn2018-06-25 21:34
 • #1517: Thần cung chủ nhân, ngoại viện khả năng2018-06-25 21:34
 • #1518: Kết làm minh hữu, tử thủ một thành2018-06-25 21:35
 • #1519: Đế Diễm Quyết, chơi với lửa có ngày chết cháy2018-06-25 21:35
 • #1520: Vạn pháp thù đồ, Tu La Vương tử2018-06-25 21:35
 • #1521: Nhất thống Thiên Hà, lại thống thiên hạ2018-06-25 21:35
 • #1522: Biến thủ thành công, chiến tuyến tan vỡ2018-06-25 21:35
 • #1523: Đại chiến thắng trở về, thân phận thực sự2018-06-25 21:36
 • #1524: Cầu sinh kỳ vọng, đại quân áp cảnh2018-06-25 21:36
 • #1525: Công thành bắt đầu, Tu La huyết ngục2018-06-25 21:36
 • #1526: Không có đường lui nữa, một trận chiến ước hẹn2018-06-25 21:36
 • #1527: Phần thắng bao nhiêu, Giới Vương bên dưới người số một2018-06-25 21:36
 • #1528: Ba chiêu câu chuyện, Thiên Hồng Chi Sát2018-06-25 21:37
 • #1529: Tự mình linh tính, Thánh khí rung động2018-06-25 21:37
 • #1530: Toàn lực ứng phó, Ngân Mâu không gian2018-06-25 21:37
 • #1531: Không đường về, vô tận kiếm hải2018-06-25 22:26
 • #1532: Thánh khí nứt toác, ngân đồng nổ hủy2018-06-25 22:26
 • #1533: Bị thua hủy hẹn, viện quân đến2018-06-25 22:26
 • #1534: Lại là Thánh khí, hơn một chút2018-06-25 22:27
 • #1535: Lui binh trăm dặm, sống sót sau tai nạn2018-06-25 22:27
 • #1536: Tập hợp lại, lập xuống huyết thệ2018-06-25 22:27
 • #1537: Kề vai chiến đấu, Minh chủ hiệu lệnh2018-06-25 22:27
 • #1538: Nở nụ cười mà qua, huyết mạch tinh luyện2018-06-25 22:28
 • #1539: Chìa khoá đồ án, Tiên Côn chi mộ2018-06-25 22:28
 • #1540: Đi đường bình an, đại trận mở ra2018-06-25 22:28
 • #1541: Màu máu dấu ấn, mạnh mẽ công thành2018-06-25 22:28
 • #1542: Ba mắt tương đối, Hãn Lan Đảo2018-06-25 22:29
 • #1543: Hư Quang Mạch Trùng, không biết Thủy vực2018-06-25 22:29
 • #1544: Đỡ lấy nhiệm vụ, A Ma tộc dã tâm2018-06-25 22:30
 • #1545: Thiên tượng nguyên do, nghi ngờ tầng tầng2018-06-25 22:30
 • #1546: Không hề tin tức, ngân chi song tuyệt2018-06-25 22:30
 • #1547: Lựa chọn chính xác, lẫn nhau thăm dò2018-06-25 22:30
 • #1548: Chân thành giao lưu, thượng cổ bảo địa2018-06-25 22:30
 • #1549: Trùng hợp như thế, thứ hai mấu chốt2018-06-25 22:31
 • #1550: Không biết Thủy vực, cổ thời đại2018-06-25 22:31
 • #1551: Thiên phú trí mưu, bố trí kết giới2018-06-25 22:31
 • #1552: Thánh khí tự chủ, vạn đóa hoàng kỳ2018-06-25 22:32
 • #1553: Mạnh mẽ ý thức, không thể ngăn cản2018-06-25 22:32
 • #1554: Bước vào Bất Hủ, một chiêu chém giết2018-06-25 22:32
 • #1555: Thuận lợi phá vòng vây, không gian thuật2018-06-25 22:32
 • #1556: Tiên Côn phần mộ, núi to sụp đổ2018-06-25 22:33
 • #1557: Xa xôi gào thét, tổ tiên triệu hoán2018-06-25 22:33
 • #1558: Tiên Côn nơi, quỷ dị cấm chế2018-06-25 22:33
 • #1559: Không có đường lui, Từ Cực Chân Quang2018-06-25 22:33
 • #1560: Khôi phục thực lực, lấy lực phá trận2018-06-25 22:33
 • #1561: Lớn bức tranh vũ trụ, vương thất chỗ ở2018-06-25 22:34
 • #1562: Thu phục chân quang, ngũ hành lực lượng2018-06-25 22:34
 • #1563: Nâng cao một bước, đạo pháp tự nhiên2018-06-25 22:34
 • #1564: Đại Càn Thương Lãng, phá phong mà ra2018-06-25 22:34
 • #1565: Không hề có thứ gì, Phong Thiết phệ hồn2018-06-25 22:34
 • #1566: Khôi phục sức mạnh, Tiên Côn bốn tộc2018-06-25 22:35
 • #1567: Không chiến mà đi, giá trị vị trí2018-06-25 22:35
 • #1568: Ông trời tác hợp cho, vạn dặm truy sát2018-06-25 22:35
 • #1569: Thiên Đô mảnh vỡ, Tiên ngọc bại hoại2018-06-25 22:35
 • #1570: Phong Chi Nhận, Giới Vương chiến đấu2018-06-25 22:35
 • #1571: Quan tài đồng thau cổ, sau cùng vương2018-06-25 22:36
 • #1572: Giao ra hồn phách, chấm dứt ở đây2018-06-25 22:36
 • #1573: Chân quang diễn biến, to lớn hoảng sợ2018-06-25 22:36
 • #1574: Phá quan tài mà ra, biến dị Huyền Vũ2018-06-25 22:36
 • #1575: Huyền Vũ lực lượng, Thần Sát Liệt Biến2018-06-25 22:37
 • #1576: Giới hố, vương giả đường cùng2018-06-25 22:37
 • #1577: Tiên Côn truyền thừa, chân tướng mê ly2018-06-25 22:37
 • #1578: Giúp cái việc nhỏ, tương kế tựu kế2018-06-25 22:37
 • #1579: Trọng thương mà chạy, cục diện phức tạp2018-06-25 22:38
 • #1580: Tinh trần bình phong, Hàm Quang Thượng nhân2018-06-25 22:38
 • #1581: Giao dịch điều kiện, sửa cách cục2018-06-25 22:38
 • #1582: Thiên Đô quái vật, A Ma tộc dị tâm2018-06-25 22:38
 • #1583: Trở mặt mặt, thiên tài tập hợp2018-06-25 22:38
 • #1584: Thù mới hận cũ, khống chế Từ Cực Chân Quang2018-06-25 22:39
 • #1585: Đại Man Hoang Ấn, đường nối mở ra2018-06-25 22:39
 • #1586: Bảo vệ thiên tượng, chìa khoá có vấn đề2018-06-25 22:39
 • #1587: Vu oan giá hoạ, tiến nhập Thiên Đô2018-06-25 22:39
 • #1588: Sỉ nhục lớn lao, kề vai chiến đấu2018-06-25 22:39
 • #1589: Đại Cầm Quy Nguyên, ai chiến trường chính2018-06-25 22:39
 • #1590: Mới Long Quyền, Giới Vương cường giả2018-06-25 22:40
 • #1591: Dựa thế mà trốn, quỷ dị Tiên ngọc2018-06-25 22:40
 • #1592: Giết tộc nhân ta, hộ pháp thủ lĩnh2018-06-25 22:40
 • #1593: Ngàn dặm truy sát, to lớn kẽ băng nứt2018-06-25 22:40
 • #1594: Huyền Hư Hàn Băng Phách, cướp giật Thánh khí2018-06-25 22:40
 • #1595: Bí thuật truyền thừa, băng nguyên thế giới2018-06-25 22:41
 • #1596: Băng Phách Chi Linh, người truyền thừa2018-06-25 22:41
 • #1597: Có ai dễ dàng, toàn bộ kết thúc2018-06-25 22:41
 • #1598: Truy hồn minh tiễn, không có lần sau2018-06-25 22:41
 • #1599: Chiến đấu dấu vết, bảo vệ Thánh địa2018-06-25 22:42
 • #1600: Rồng khí tức, thế giới bên ngoài2018-06-25 22:42
 • #1601: Thanh Long Thánh tượng, có đi không về2018-06-25 22:42
 • #1602: Không đội trời chung, duy nhất Giới Vương2018-06-25 22:42
 • #1603: Quyết đấu sinh tử, Thanh Long kết giới2018-06-25 22:42
 • #1604: Bốn Thánh Linh, sau cùng bí pháp2018-06-25 22:43
 • #1605: Nghe theo mệnh trời, Thánh Linh truyền thừa2018-06-25 22:43
 • #1606: Chết có ý nghĩa, Long Quyền va chạm2018-06-25 22:43
 • #1607: Hoàn chỉnh Võ Kinh, vật thí nghiệm2018-06-25 22:44
 • #1608: Thân bất do kỷ, thật giả cuộc chiến2018-06-25 22:44
 • #1609: Tinh chế Thánh quang2018-06-25 22:44
 • #1610: Vận mệnh liên kết, mới Tinh Túc2018-06-25 22:45
 • #1611: Đã từng hứa hẹn, mạnh mẽ hóa long2018-06-25 22:45
 • #1612: Thanh Long lại xuất hiện, thề chết theo2018-06-25 22:45
 • #1613: Làm hết sức, Thiên Đô hạt nhân2018-06-25 22:45
 • #1614: Triệt để mở ra, phế tích cùng Tiên ngọc2018-06-25 22:46
 • #1615: Vùi lấp dưới đất cung điện2018-06-25 22:46
 • #1616: Gì dám mạo phạm, người gặp có phần2018-06-25 22:46
 • #1617: Đan Khuyết, chế tạo Tiên ngọc phương pháp xử lý2018-06-25 22:46
 • #1618: Tiên ngọc thành, phong ấn đại trận2018-06-25 22:46
 • #1619: Hấp thu hồn phách, liên thủ phá trận2018-06-25 22:47
 • #1620: Hãi đời chi cảnh, viễn cổ thanh âm2018-06-25 22:47
 • #1621: Đặc biệt đánh một trận tử chiến, vĩnh viễn người yếu2018-06-25 22:47
 • #1622: Khuynh lực vây quét, Đế Diễm Quyết2018-06-25 22:47
 • #1623: Lưỡng bại câu thương, không biết tên nguy hiểm2018-06-25 22:48
 • #1624: Kiềm chế lẫn nhau2018-06-25 22:48
 • #1625: Đoạt xác, cao cấp Giới Vương2018-06-25 22:48
 • #1626: Không cách nào đánh bại, chắc chắn phải chết2018-06-25 22:48
 • #1627: Thế lực ngang nhau, kinh thiên một trận chiến2018-06-25 22:49
 • #1628: Lưu lại hậu chiêu2018-06-25 22:49
 • #1629: Chiến thắng, một đòn cuối cùng2018-06-25 22:49
 • #1630: Tự tại kẽ hở2018-06-25 22:49
 • #1631: Thiên Đô hủy diệt, dị bảo hiện thế2018-06-25 22:50
 • #1632: Đạo Đế Ngọc, bế quan tu luyện2018-06-25 22:50
 • #1633: Xóa đi vết máu, bách tộc hỗn loạn2018-06-25 22:50
 • #1634: Quyết chí tiến lên, hành trình mới2018-06-25 22:50
 • #1635: Càn Thiên Phủ, thay thế hình phạt2018-06-25 22:50
 • #1636: Ngũ Uẩn Thụ tin tức, yên lặng xem biến đổi2018-06-25 22:51
 • #1637: Bấp bênh, biến mất cường giả2018-06-25 22:51
 • #1638: Giao dịch hội, thiên tài số mệnh2018-06-25 22:51
 • #1639: Thật tin tức giả, kịch liệt xung đột2018-06-25 22:51
 • #1640: Hơi thắng một chiêu, lẫn nhau thử thách2018-06-25 22:51
 • #1641: Bốn bề thọ địch, mặc người chém giết2018-06-25 22:52
 • #1642: Hoàn thủ vô lực, ai dám bước vào2018-06-25 22:52
 • #1643: Kinh sợ toàn trường, giết một người răn trăm người2018-06-25 22:52
 • #1644: Hai phái tranh (thượng)2018-06-25 22:52
 • #1645: Hai phái tranh (hạ)2018-06-25 22:53
 • #1646: Thế gia người đến, phân tranh ngừng lại2018-06-25 22:53
 • #1647: Bảy căn dây đàn, lần này đi kinh niên2018-06-25 22:54
 • #1648: Võ hồn tiến hóa, chìm nổi tâm sự2018-06-25 22:54
 • #1649: Bị người thiết kế, tự dưng lên ân oán2018-06-25 22:54
 • #1650: Khó phần sàn sàn, cửu huyền cầm thanh âm2018-06-25 22:55
 • #1651: Thiên Đô người, Tần Chấn võ hồn2018-06-25 22:55
 • #1652: Ngũ Uẩn Thụ xuất thế, Mao gia người đến2018-06-25 22:55
 • #1653: Thiên hạ xao động, thề sống chết bảo vệ2018-06-25 22:56
 • #1654: A Tị Quỷ Vực, ba mươi sáu pháp2018-06-25 22:56
 • #1655: Ngũ Uẩn Thụ phản phệ, người đàn bà của ta2018-06-25 22:56
 • #1656: Cuộc chiến của các thiên tài (thượng)2018-06-25 22:56
 • #1657: Cuộc chiến của các thiên tài (trung)2018-06-25 22:57
 • #1658: Cuộc chiến của các thiên tài (hạ)2018-06-25 22:57
 • #1659: Vĩnh Nhiên thân thể, bụi bặm lắng xuống2018-06-25 22:57
 • #1660: Thánh Nhân bất nhân, cường giả đồng tình2018-06-25 22:58
 • #1661: Tiến về phía trước tổng bộ, lúc này không giống ngày xưa2018-06-25 22:58
 • #1662: Mới thời đại, thiên hạ anh hào2018-06-25 22:58
 • #1663: Thiên hạ thế cuộc (thượng)2018-06-25 22:59
 • #1664: Thiên hạ thế cuộc (hạ)2018-06-25 22:59
 • #1665: Dưới tàng cây tìm hiểu, tái tạo cốt tượng2018-06-25 23:00
 • #1666: Hỏa chi hàm nghĩa, nam bộ sơn mạch2018-06-25 23:00
 • #1667: Thề đánh một trận tử chiến, Linh tộc người2018-06-25 23:00
 • #1668: Linh tộc di bảo, to lớn bí mật2018-06-25 23:01
 • #1669: Hư không thành2018-06-25 23:01
 • #1670: Thực lực cách xa2018-06-25 23:01
 • #1671: Ba bên thế chân vạc2018-06-25 23:02
 • #1672: Chấn động phách lôi, đàm phán không gian2018-06-25 23:02
 • #1673: Hợp tác điều kiện2018-06-25 23:02
 • #1674: Ngự hồn phương pháp, đạt thành liên thủ2018-06-25 23:03
 • #1675: Đại Nhật Bảo Luân, thề đánh một trận tử chiến2018-06-25 23:03
 • #1676: Các có dự định, Quan Thiên Kính2018-06-25 23:03
 • #1677: Căn cơ bị hủy, nhân quả đã định trước2018-06-25 23:03
 • #1678: Không phải địch không phải hữu, chuyện đùa địa phương2018-06-25 23:04
 • #1679: Vạn cổ tinh quỹ, sóng âm dò đường2018-06-25 23:04
 • #1680: Chết tử tế không bằng kém sống sót2018-06-25 23:04
 • #1681: Thời Không Cự Linh, Tinh Vũ Bàn2018-06-25 23:05
 • #1682: Tuyệt mệnh như sinh, tham sân si mê2018-06-25 23:05
 • #1683: Quả đất tròn2018-06-25 23:06
 • #1684: Đáng là gì, cùng cấp vô địch2018-06-25 23:06
 • #1685: Linh Tâm Thông Minh, phá toái Tinh Luân2018-06-25 23:06
 • #1686: Nam tử thân phận, Địa Giả ràng buộc2018-06-25 23:06
 • #1687: Như không vô tướng, ngôi sao chi hải2018-06-25 23:07
 • #1688: Thời Không Đạo Ấn, sao băng2018-06-25 23:07
 • #1689: Thác loạn trật tự, Tử Viêm Cự Thú2018-06-25 23:07
 • #1690: Tru diệt kẻ phản bội, bỏ phiếu biểu quyết2018-06-25 23:08
 • #1691: Tất cả mệnh số, nhật nguyệt lực lượng2018-06-25 23:08
 • #1692: Tử Viêm Hư Không, thời gian không một2018-06-25 23:08
 • #1693: Thực lực lên cấp, Tiên ngọc cuồng triều2018-06-25 23:08
 • #1694: Thời gian ba năm, thiên hạ đại biến2018-06-25 23:08
 • #1695: Vây quét Mao gia (thượng)2018-06-25 23:09
 • #1696: Vây quét Mao gia (hạ)2018-06-25 23:10
 • #1697: Cử thế khiếp sợ, lôi kéo thế lực2018-06-25 23:10
 • #1698: Tinh La Thánh Hồ, mỗi đóa hoa là một thế giới2018-06-25 23:11
 • #1699: Ninh gia, gặp lại Chỉ Đình2018-06-25 23:12
 • #1700: Bị kéo xuống nước, Sinh Tử Đài2018-06-25 23:12
 • #1701: Tinh Thần Diệu Quang, một chiêu miểu sát2018-06-25 23:12
 • #1702: Tiếc động ngân hà, tự rước lấy nhục2018-06-25 23:12
 • #1703: Ninh Thanh Dao tin tức, tìm hi vọng2018-06-25 23:12
 • #1704: Tư cách kiểm tra, gây khó khăn đủ đường2018-06-25 23:13
 • #1705: Tế bái tổ miếu, khôn sống mống chết2018-06-25 23:13
 • #1706: Vạn Vật Kết Cấu Tháp, trời sinh mê võ nghệ2018-06-25 23:13
 • #1707: Kinh khủng thiên phú, tháp hỏng rồi?2018-06-25 23:14
 • #1708: Cuối cùng điểm, không tiền khoáng hậu2018-06-25 23:14
 • #1709: Vĩnh Kiếp con đường, độc thi cùng biển lửa2018-06-25 23:14
 • #1710: Siêu thoát kiếp nạn, đi tới tận đầu2018-06-25 23:14
 • #1711: Châm đốt toàn trường, Vu Sơn chi mây2018-06-25 23:15
 • #1712: Gia nhập điều kiện, sau cùng kiểm tra2018-06-25 23:15
 • #1713: Biến nặng thành nhẹ nhàng, sát tâm nổi lên2018-06-25 23:15
 • #1714: hương Tuyệt đối sức chiến đấu2018-06-25 23:16
 • #1715: Tuyệt không hai đường, Chỉ Xích Thiên Nhai2018-06-25 23:16
 • #1716: Quỷ Tôn đột phá, nghe điều không nghe tuyên2018-06-25 23:16
 • #1717: Tiên ngọc quản đủ, giải quyết phương pháp2018-06-25 23:16
 • #1718: Thật tin tức giả, không tiếc bất kỳ giá nào2018-06-25 23:17
 • #1719: Chính Tinh Minh đại hội, Thánh Độc Tông2018-06-25 23:17
 • #1720: Vong Xuyên chi nước, vách đá cự xà2018-06-25 23:17
 • #1721: Tiến nhập Vong Xuyên, cổ quái người cá2018-06-25 23:17
 • #1722: Không thể trả lời, mờ ảo tiếng ca2018-06-25 23:18
 • #1723: Chém giết thủy quái, Diêm Ma Châu2018-06-25 23:18
 • #1724: Viễn cổ Thủy tộc, đuổi tận giết tuyệt2018-06-25 23:19
 • #1725: Ngũ sắc thần hỏa, lẻn vào Bạch Cốt Thành2018-06-25 23:19
 • #1726: Cự Xuyên thương hội, Đạo Văn Châu2018-06-25 23:19
 • #1727: Thương hội tiến cống, tai họa ngập đầu2018-06-25 23:19
 • #1728: Âm mưu to lớn, đổ ước2018-06-25 23:20
 • #1729: Mở Ngọc trai! Tiếp tới cùng2018-06-25 23:20
 • #1730: Mắt sáng thức châu, chỉ thường thôi2018-06-25 23:20
 • #1731: Kinh biến, hiệu lực cơ hội2018-06-25 23:21
 • #1732: Bạch Cốt phu nhân, không gian tọa độ2018-06-25 23:21
 • #1733: Thân phận bại lộ, giết người đền mạng2018-06-25 23:21
 • #1734: Huyền Âm Sát Cốt Công, kỳ dị xương lao2018-06-25 23:21
 • #1735: Mệnh số, Huyền Âm Châu2018-06-25 23:22
 • #1736: Chí dương bảo vật, Nhân tộc người tới2018-06-25 23:22
 • #1737: Diêm Ma tiếng, thế lực ngang nhau2018-06-25 23:22
 • #1738: To lớn ác mộng, cùng chung tọa độ2018-06-25 23:22
 • #1739: Vạn kiếp bất phục, tu luyện2018-06-25 23:23
 • #1740: Đột phá, cửu tinh Giới Vương2018-06-25 23:23
 • #1741: Lưu ly tượng, liền như vậy cáo từ2018-06-25 23:23
 • #1742: Chuyện làm ăn hợp tác, toàn thành rung chuyển2018-06-25 23:23
 • #1743: Cường viện đã tìm đến, thiên hạ tương lai2018-06-25 23:24
 • #1744: Không gian hố đen, phong vân biến sắc2018-06-25 23:24
 • #1745: Bốn đại danh tộc, chủng tộc xung đột2018-06-25 23:24
 • #1746: Nghiền ép tính sức mạnh, giáo huấn2018-06-25 23:24
 • #1747: Liên thủ tác chiến, không gian dị biến2018-06-25 23:24
 • #1748: Biển cát, đại đạo lĩnh ngộ2018-06-25 23:25
 • #1749: Lưu Sa Hà, máu tươi trời cao2018-06-25 23:25
 • #1750: Cự đại thủ ấn, võ ý hiển ảnh2018-06-25 23:25
 • #1751: Tự có cơ duyên, hóa linh một đòn2018-06-25 23:25
 • #1752: Không gian đổ nát, nuốt chửng vạn pháp2018-06-25 23:26
 • #1753: Dị thú Cùng Kỳ, hoá hình2018-06-25 23:26
 • #1754: Hắc Kim Minh Diễm Vũ, lòng dạ đáng chém2018-06-25 23:26
 • #1755: Ngày xưa nhân quả, hôm nay xin trả2018-06-25 23:27
 • #1756: Cơ hội tuyệt hảo, một đòn cuối cùng2018-06-25 23:27
 • #1757: Trên biển sinh minh nguyệt, thời gian quy tắc2018-06-25 23:27
 • #1758: Tình thế bắt buộc, chắc chắn phải chết2018-06-25 23:27
 • #1759: Tu vi không mạnh yếu, đạo tâm có cao thấp2018-06-25 23:28
 • #1760: Cầu nhân được nhân, Vu gia tổ tiên2018-06-25 23:28
 • #1761: Năm xưa Nguyệt Đế, chim sẻ ở đằng sau2018-06-25 23:28
 • #1762: Toàn tức Phong Ấn thuật, Vong Xuyên ngăn nước2018-06-25 23:28
 • #1763: Mới Ma Chủ, ba điều kiện2018-09-25 05:06
 • #1764: Lại đến thiên hạ, Thiên Ma Đồ2018-09-25 05:07
 • #1765: Ma đạo cản trở, thà làm ngọc vỡ2018-09-25 05:07
 • #1766: Lựa chọn, nửa đường cướp đi2018-09-25 05:07
 • #1767: Bốn đại yêu tộc, phóng thông minh một ít2018-09-25 05:08
 • #1768: Đại đạo di âm, mới một đời Yêu Đế2018-09-25 05:08
 • #1769: Cầu xin2018-09-25 05:08
 • #1770: Thiên Hà định đáy Thần trân, tiếp tới cùng2018-09-25 05:08
 • #1771: Thiên Địa vi lô, tạo hóa vì là công phu2018-09-25 05:09
 • #1772: Ngự hồn mảnh vỡ, địa thế còn mạnh hơn người2018-09-25 05:09
 • #1773: Kỳ quái thời đại, đầu đuôi câu chuyện2018-09-25 05:09
 • #1774: Ngự hồn phương pháp, đỉnh cao thái độ2018-09-25 05:10
 • #1775: Tu luyện thành công, sức mạnh mất khống chế2018-09-25 05:10
 • #1776: Dùng hết tất cả, thời không hồi tưởng2018-09-25 05:11
 • #1777: Trần thế việc, Tinh Luân lai lịch2018-09-25 05:11
 • #1778: Truyền thừa ý chí, kinh thiên động địa2018-09-25 05:11
 • #1779: Độ Thiên Chi Phiệt, Tinh Cung bảy quỷ sát2018-09-25 05:12
 • #1780: Thiên thạch vũ trụ, tiễn ngươi lên đường2018-09-25 05:13
 • #1781: Trói buộc thần chú, lại tới Thiên Hà2018-06-25 23:31
 • #1782: Mực nước trấn áp, đem ai xoá bỏ?2018-06-25 23:32
 • #1783: Tình nghĩa không lại, khinh người quá đáng2018-06-25 23:32
 • #1784: Địa thế còn mạnh hơn người, Thủy Thần Cung2018-06-25 23:32
 • #1785: Tinh Diệu đảo, thượng sứ hình chiếu2018-06-25 23:33
 • #1786: 13500 thế giới, ngươi là ai?2018-06-25 23:33
 • #1787: Thiên Vô Tình, cởi mở đường nối2018-06-25 23:33
 • #1788: Tạm biệt Ma Ngưu vương2018-06-25 23:33
 • #1789: Tư Thủy Tứ Thánh, đường nối mở ra2018-06-25 23:33
 • #1790: Thủy Thần Cung bí ẩn, rơi xuống đất lực hút2018-06-25 23:33
 • #1791: Thủy Liêm động thiên2018-06-25 23:34
 • #1792: Linh hầu chặn đường, thề sống chết cuộc chiến2018-06-25 23:34
 • #1793: Vung đậu thành binh, thế giới lực lượng2018-06-25 23:34
 • #1794: Thần trân sắt dấu ấn, trời quang Vãn Chiếu2018-06-25 23:34
 • #1795: Chúng sinh đồ thán, thiên hạ cắt cứ2018-06-25 23:34
 • #1796: Nhất thời hình ảnh, đại chiến sắp tới2018-06-25 23:34
 • #1797: Đỉnh cao cuộc chiến ( Lại tới Phi Điểu Thành2018-06-25 23:35
 • #1798: Đỉnh cao cuộc chiến ( Lưỡng Nghi Vi Trần Trận2018-06-25 23:35
 • #1799: Đỉnh cao cuộc chiến ( Mười căn đồng thau cổ trụ2018-06-25 23:35
 • #1800: Đỉnh cao cuộc chiến ( Phá trận2018-06-25 23:35
 • #1801: Đỉnh cao cuộc chiến ( Thập phương băng nguyên2018-06-25 23:35
 • #1802: Đỉnh cao cuộc chiến ( Liên thủ một đòn2018-06-25 23:36
 • #1803: Đỉnh cao cuộc chiến ( Trắng xám thế giới2018-06-25 23:36
 • #1804: Đỉnh cao cuộc chiến ( Đại Uy Thiên Phượng2018-06-25 23:36
 • #1805: Đỉnh cao cuộc chiến ( Không ai có thể ngăn cản2018-06-25 23:36
 • #1806: Đỉnh cao cuộc chiến ( Ngươi chết ta mất mạng2018-06-25 23:36
 • #1807: Đỉnh cao cuộc chiến ( Đột nhiên sinh ra dị biến2018-06-25 23:36
 • #1808: Đỉnh cao cuộc chiến ( Huyết Thao Thiết2018-06-26 20:02
 • #1809: Đỉnh cao cuộc chiến ( Sinh sôi liên tục2018-06-26 20:04
 • #1810: Đỉnh cao cuộc chiến ( Tìm đường sống trong chỗ chết2018-06-26 20:07
 • #1811: Đỉnh cao cuộc chiến ( Đại đạo cảm ứng2018-06-26 20:10
 • #1812: Đỉnh cao cuộc chiến ( Thời gian chỗ trống2018-06-26 20:12
 • #1813: Đỉnh cao cuộc chiến ( Bách tộc dị động2018-06-26 20:14
 • #1814: Đỉnh cao cuộc chiến ( Nửa bước thiên giới2018-06-26 20:16
 • #1815: Đỉnh cao cuộc chiến ( Kiếm lâm đại địa2018-06-26 20:18
 • #1816: Đỉnh cao cuộc chiến ( Vu Hiền cái chết2018-06-26 20:20
 • #1817: Đỉnh cao cuộc chiến ( Thiên Đạo mịt mờ2018-06-26 20:23
 • #1818: Đỉnh cao cuộc chiến ( Nhân Quả Tứ Đế2018-06-26 20:26
 • #1819: Đỉnh cao cuộc chiến ( Hôm qua tái hiện2018-06-28 00:29
 • #1820: Đỉnh cao cuộc chiến ( Vạn vật hồi tưởng2018-06-28 00:30
 • #1821: Đỉnh cao cuộc chiến ( Đạo chi khởi nguyên2018-06-28 00:32
 • #1822: Đỉnh cao cuộc chiến ( Thiên hạ thay đổi2018-06-28 19:00
 • #1823: Đỉnh cao cuộc chiến ( Năm đó bàn giao2018-07-02 18:18
 • #1824: Đỉnh cao cuộc chiến ( Mang đi Dương Thanh Huyền2018-07-02 18:18
 • #1825: Đỉnh cao cuộc chiến ( Mạng ta do ta2018-07-02 18:19
 • #1826: Đỉnh cao cuộc chiến ( Chương cuối2018-07-02 18:19
 • #1827: Không tên việc, nó năm nhân quả2018-07-02 18:19
 • #1828: Thiên Địa Phú Linh, hai cái võ hồn2018-07-02 18:19
 • #1829: Không hợp tính, không sống không chết2018-07-02 18:19
 • #1830: Không thể lật đổ địa vị vị trí, thực lực chí thượng2018-07-02 18:20
 • #1831: Vu gia cấm địa, Huyễn Thế Chi Nhãn2018-07-02 18:20
 • #1832: Hoàn mỹ cấp mắt xanh, câu thông Thận thú2018-07-02 18:20
 • #1833: Đồng thuật chống lại, ngày xưa thiếu niên2018-07-02 18:20
 • #1834: Sát Sinh Hải, Thận thú xuất thế2018-07-02 18:21
 • #1835: Thật giả khó phân rõ, không có cuối chiến đấu2018-07-03 22:28
 • #1836: Linh lung bản tâm, chết hay là bảo vệ2018-07-03 22:28
 • #1837: Xoay chuyển đại trận, tử sĩ chi múa2018-07-03 22:28
 • #1838: Binh tới tướng đỡ, chúng ta phong độ2018-07-03 22:28
 • #1839: Một mình gánh chịu, Linh Sơn chi đỉnh2018-07-05 18:46
 • #1840: Trí mạng phản bội, không thể phụ lòng2018-07-05 18:46
 • #1841: Xé tan bóng đêm ánh sáng, bất diệt linh thể2018-07-05 18:46
 • #1842: Sơ Dương chói lọi, không phải không thể không giết2018-07-05 18:47
 • #1843: Trấn áp Cổ Diệu, không đáng kể sinh tử2018-07-05 18:47
 • #1844: Sơ Dương rơi rụng, vô tận hào quang2018-07-07 22:09
 • #1845: Hồng Mông đại đạo, như thế nào bản nguyên?2018-07-07 22:10
 • #1846: Rọi sáng vạn vật quang diễm, mênh mông Tinh Đồ2018-07-07 22:11
 • #1847: Hoàn toàn trấn áp, ma tướng tiêu tan2018-07-07 22:12
 • #1848: Đổi một cái Ma Chủ, xem xét thời thế2018-07-09 20:59
 • #1849: Khai thác ranh giới, nhiều năm không gặp2018-07-10 19:22
 • #1850: Hai cái lựa chọn, lui ra vẫn là xoá bỏ2018-07-10 19:23
 • #1851: Phân phong thiên hạ, Lôi Đình Cổ Vực2018-07-10 19:24
 • #1852: Đại chưởng môn, tụ tập hàng đầu sức mạnh2018-07-11 22:07
 • #1853: Vân Hải Lôi Trì, Yêu tộc đại hội2018-07-11 22:08
 • #1854: Tuần sơn tiểu yêu, hồi lâu không gặp2018-07-11 22:09
 • #1855: Thay trời hành đạo, có việc thương lượng2018-07-12 19:09
 • #1856: Sắc tức thị không, Vụ Nguyệt Sơn2018-07-12 19:10
 • #1857: Lạc lối, đột nhiên nổi lên ngụy Thánh Linh2018-07-12 19:10
 • #1858: Trong động bí ẩn, Tứ Thánh Linh Đồ2018-07-13 16:01
 • #1859: Gặp lại Bạch Cốt phu nhân, khoảng cách rất xa2018-07-13 16:02
 • #1860: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Mười sáu toà bia đá2018-07-13 16:03
 • #1861: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Tụ sao hoá hình2018-07-13 16:03
 • #1862: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Mạnh nhất Nhân Hoàng2018-07-16 19:08
 • #1863: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Lĩnh vực chi luân2018-07-16 19:09
 • #1864: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Chớp mắt vạn pháp2018-07-16 19:10
 • #1865: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Nguyên Thủy Cổ ma2018-07-16 19:12
 • #1866: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Vạn cổ như đêm trường2018-07-16 19:13
 • #1867: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Tinh không hạ quá khứ2018-07-16 19:14
 • #1868: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Hết thảy thủy nguyên cùng kéo dài2018-07-16 19:15
 • #1869: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Các thời kỳ truyền thừa ý chí2018-07-17 19:16
 • #1870: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Cùng mệnh tranh chấp2018-07-17 19:17
 • #1871: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Phù Văn Chi Hải2018-07-17 19:21
 • #1872: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Trấn áp Nguyên Thủy2018-07-17 19:23
 • #1873: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Kết thúc rồi à?2018-07-18 19:25
 • #1874: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Thiên Đạo một chỉ2018-07-19 21:44
 • #1875: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Trụ Nguyên thân phận2018-07-19 21:46
 • #1876: Đạo Ảnh cuộc chiến ( Đột phá, Thiên Giới chi chủ!2018-07-19 21:47
 • #1877: Đạo Ảnh cuộc chiến (18) Thập Phương Phạn Âm Hải2018-07-20 18:40
 • #1878: Thuộc về, ngoài ta còn ai2018-07-20 18:41
 • #1879: Phụ tử gặp lại, khởi đầu mới2018-07-20 18:43
 • #1880: Tinh không hoang nguyên, đàm luận dưới cây2018-07-23 07:32
 • #1881: Nhân quả nghiệp lực, thất lạc tinh vực2018-07-23 07:32
 • #1882: Xuất quan, Ninh gia nguy nan2018-07-23 07:33
 • #1883: Mục hải vực giới cường giả, ba chiêu ước hẹn2018-07-23 07:34
 • #1884: Mục Hải Vực Giới cường giả, ba chiêu ước hẹn2018-07-23 07:35
 • #1885: Mười ba thức Tinh Thần Quyết, bị thua cùng phản bội2018-07-23 07:36
 • #1886: Một lời không hợp liền giết người, xoay chuyển thế cuộc2018-07-23 07:37
 • #1887: Đánh thành lợn đầu, họa loạn lắng lại2018-07-23 15:33
 • #1888: Càng cao hơn phân tranh, siêu thoát tinh vực vị diện2018-07-23 15:34
 • #1889: Ninh Thanh Dao tăm tích, đi tới phương pháp xử lý2018-07-23 15:35
 • #1890: Chết được rõ ràng, Thời Không Toa2018-07-24 20:51
 • #1891: Mất khống chế sức mạnh, Ninh Tạ Phong ký ức2018-07-24 20:52
 • #1892: Tinh La Thiên Thể, bước kế tiếp dự định2018-07-24 20:53
 • #1893: Song thể song linh, lôi trì tán thành2018-07-25 19:35
 • #1894: Xưa nay chưa từng có đánh cuộc, Hoán Niết Lôi Phách2018-07-25 19:36
 • #1895: Bất Tử Bất Diệt, hỏa chi Pháp Thiên Tượng Địa2018-07-25 19:37
 • #1896: Lôi trì hóa thân, phát động nguy cơ2018-07-26 21:19
 • #1897: Khó có thể chống lại sức mạnh, trong ao dị biến2018-07-26 21:20
 • #1898: Liều mạng! Lôi trì hoảng sợ2018-07-27 19:29
 • #1899: Luyện hóa lôi trì, thua trận đổ ước2018-07-27 19:30
 • #1900: Thần lôi tôi thể, bá đạo linh thức2018-07-27 19:31
 • #1901: Mệnh trời cơ khu, tứ thánh thú hoá hình2018-07-27 19:32
 • #1902: Thủy Thần Cung cung chủ, giết người đoạt bảo2018-07-28 16:35
 • #1903: Tín ngưỡng đổ nát, lôi thế giới2018-07-28 16:37
 • #1904: Lại ra tay nữa, chín vị Pháp Thiên Tượng Địa2018-07-28 16:38
 • #1905: Tiếp tục đột phá, Thủy Thần Cung chủ mục đích2018-07-29 16:52
 • #1906: Hoán Niết Lôi Phách, một lần nữa thắp sáng ngôi sao2018-07-29 16:53
 • #1907: Tinh vũ, ngăn được biện pháp2018-07-29 16:54
 • #1908: Mở đại trận ra, dục vọng cầu sinh2018-07-30 19:18
 • #1909: Không biết thế giới, Thích Tá2018-07-31 20:41
 • #1910: Phá niết đại địa, đi ra biện pháp2018-07-31 20:43
 • #1911: Sát Nguyệt Chi Nhận, Tinh Hạo Thạch2018-07-31 20:45
 • #1912: Hi vọng, tự mình phấn đấu vận mệnh2018-07-31 20:46
 • #1913: Nguyên tố suy biến, trời cao bao nhiêu2018-07-31 20:47
 • #1914: Trảm Thức, thiên địa một kiếm2018-08-02 17:03
 • #1915: Suốt đời mới thấy da mặt2018-08-03 18:36
 • #1916: Nguyên tố suy biến vòng, ngũ suy cái chết2018-08-03 22:48
 • #1917: Chống đỡ suy biến khả năng, vật trân quý2018-08-04 16:22
 • #1918: Biến ảo không tướng, Thích chi lực2018-08-06 19:55
 • #1919: Chống đỡ suy biến, Nguyên Tố Chu Kỳ Bàn2018-08-06 19:56
 • #1920: Chiêu thức không mạnh yếu, cảnh giới có cao thấp2018-08-06 19:57
 • #1921: Chân thật ảo giác, không cách nào nhìn thấu2018-08-06 19:58
 • #1922: Xa lạ cường giả, Tá Đà di tích cổ2018-08-06 19:58
 • #1923: Anh hùng thiên hạ, Toàn Vân Quy Nhất Trảm2018-08-06 20:00
 • #1924: Về nhà hi vọng, cổ lão bích hoạ2018-08-07 16:13
 • #1925: Cô gái bí ẩn, nguy cơ tứ phía2018-08-07 16:14
 • #1926: Bảo tàng khổng lồ, Thích Tá luân hồi2018-08-07 16:15
 • #1927: Đạo pháp tuyệt diệu, há có thể biết rõ?2018-08-08 17:23
 • #1928: Tống gia trả thù, thần binh chống đỡ2018-08-08 17:24
 • #1929: Điên cuồng chém giết, luyện tập mà thôi2018-08-08 17:25
 • #1930: Hung danh truyền xa, trọc long về phủ2018-08-10 21:24
 • #1931: Tứ Đế Ngọc phản ứng2018-08-10 21:25
 • #1932: Không phải sống không phải chết, quỷ dị đồ đằng2018-08-10 21:26
 • #1933: Vong ân phụ nghĩa, sát tinh2018-08-11 18:02
 • #1934: Đạo pháp ba ngàn, dị tượng xuất hiện nhiều lần2018-08-11 18:03
 • #1935: Vô xử bất tương phùng, đột phá2018-08-11 18:04
 • #1936: Một mình chiến đấu, một người là đủ2018-08-11 18:05
 • #1937: Thiên địa biển lửa, vỡ nát Điềm Điềm Quyển2018-08-11 18:06
 • #1938: Tránh được một kiếp, bỏ đi tôn nghiêm liên thủ2018-08-12 18:13
 • #1939: Thích Tá thợ săn, Thần Điện xuất hiện2018-08-12 18:14
 • #1940: Ai đi thử nghiệm, Đại Ngũ Hành Thiên Chiếu2018-08-12 18:15
 • #1941: Sát tâm lên, chống lại Từ Cực Chân Quang2018-08-12 18:16
 • #1942: Thu nạp cùng phá giải, vườn hoa thần bí2018-08-13 18:50
 • #1943: Tồn trữ phương pháp, tùy cơ không gian2018-08-13 18:51
 • #1944: Viễn cổ tượng đá, ảm đạm linh hồn2018-08-13 18:52
 • #1945: Vô Tướng Trùng Quật, không có đường lui2018-08-14 16:40
 • #1946: Sinh tử đại kiếp nạn? Thu phục2018-08-14 16:41
 • #1947: Cứu trị Trác Việt Nhiên, không có tiền không bàn nữa2018-08-14 16:42
 • #1948: Trước khác nay khác, năm lần giá cả2018-08-15 19:39
 • #1949: Thoát vây mà ra, Thích Minh Thạch Lưu Tinh Vũ2018-08-15 19:40
 • #1950: Bí tàng không gian, không gì sánh nổi của cải2018-08-15 19:42
 • #1951: Phân phối phương án, nhấc chân chạy2018-08-16 16:43
 • #1952: Ích lợi thật lớn, đầy chi Sát Nguyệt Chi Nhận2018-08-16 16:44
 • #1953: Cao nhất rèn luyện phương thức, có một không hai2018-08-16 16:45
 • #1954: Luyện thành thứ hai đan điền, tiến về phía trước bí tàng không gian2018-08-17 21:14
 • #1955: Khinh thường thiên hạ hào kiệt, huyền diệu trận2018-08-18 18:40
 • #1956: Lại xuất hiện nguyên tố suy biến vòng, biện pháp cũ2018-08-18 18:41
 • #1957: Cửu tinh Thích Tá, thời gian gia tốc2018-08-19 16:41
 • #1958: Một chết hai tổn thương, cho điểm khổ cực phí2018-08-19 16:42
 • #1959: Thích ứng nguyên tố suy biến vòng, chống lại cửu tinh2018-08-19 16:43
 • #1960: Dục hải chi nham, quỷ muốn với ngươi làm bạn2018-08-19 16:44
 • #1961: Tất cả có ta, lấy một địch mười2018-08-19 16:45
 • #1962: Quát tháo tinh vực Thiên Thánh khí, thân phận của ngươi2018-08-19 16:46
 • #1963: Nhất lực phá vạn pháp, ta không phải hắn2018-08-20 16:37
 • #1964: Cuồng bạo Quỷ Tàng, kinh sợ thối lui Hàn Phi Vân2018-08-20 16:39
 • #1965: Núi to rung động, vô cùng bảo tàng2018-08-20 16:40
 • #1966: Thanh lý bảo vật, hơn hai ngàn Sát Nguyệt Chi Nhận2018-08-21 18:13
 • #1967: Vũ trụ tối mặt, kinh thiên động địa đồ vật2018-08-21 18:14
 • #1968: Vạn ngàn người ta tới rồi, tuyệt đại thiên kiêu2018-08-21 18:15
 • #1969: Thời khắc sống còn, cứu một mạng biện pháp?2018-08-22 15:41
 • #1970: Đến mà không phải đến, đi cũng không đi2018-08-22 15:43
 • #1971: Sinh tử bí ẩn, hư không biến đổi lớn2018-08-23 18:44
 • #1972: Các cường giả chấn động, Ninh gia ngọc bài2018-08-23 18:45
 • #1973: Không phụ tứ đệ ý chí, năm tháng không cần quay đầu lại2018-08-23 18:46
 • #1974: Mới Thiên Khư, buồn bực2018-08-23 21:25
 • #1975: Bừng tỉnh suy đoán, gặp lại cửu tinh Thích Tá2018-08-24 17:05
 • #1976: Đứng đầu vòng tròn, cường đại thần trí2018-08-24 17:06
 • #1977: Kinh động thiên địa chém một cái, cửu tinh Thích Tá lần thứ hai liên thủ2018-08-24 17:07
 • #1978: Siêu cấp bánh rán, hung hăng phản kích2018-08-25 17:36
 • #1979: Còn xin nhiều chỉ giáo, trọc long về phủ2018-08-25 17:38
 • #1980: Rốt cục tiến vào, được tìm cái lý do2018-08-25 17:39
 • #1981: Sinh động bài học, sống sót cơ hội2018-08-26 17:57
 • #1982: Thô bạo đao quyết, thất tinh đỉnh cao2018-08-26 17:58
 • #1983: Thu phục Cơ Bắc Dã, bị người lần theo2018-08-26 17:59
 • #1984: Ba người trò chuyện, Cơ Bắc Dã quá khứ2018-08-26 18:00
 • #1985: Thế gia đẳng cấp, thứ hai đan điền biến hóa2018-08-28 05:28
 • #1986: Giấu không chỗ nào giấu, nửa bước Thiên Giới2018-08-28 05:29
 • #1987: Khổ chiến Lý Công Lân, tam đao đủ ra2018-08-28 05:30
 • #1988: Lần theo mà tới, khó có thể ngang hàng2018-08-28 05:31
 • #1989: Đi trước một bước, cuối cùng liều mạng2018-08-28 05:32
 • #1990: Chém giết Thiên Giới chi chủ, hỗn loạn cảnh giới2018-08-28 05:33
 • #1991: Thịt muỗi cũng là thịt2018-08-29 05:35
 • #1992: Nguyên thần thứ hai, Sơn Tiêu ngươi là ai?2018-08-29 05:36
 • #1993: Không cách nào hóa giải cừu hận, đánh giá cao ngươi?2018-08-29 05:37
 • #1994: Tỏa Hồn Hạp, đều ở trong kế hoạch của2018-08-29 05:38
 • #1995: Truy đuổi bên dưới, Quỷ Tàng ra tay2018-08-30 05:13
 • #1996: Ngoan cố chống cự, quạ xám trên người2018-08-30 05:14
 • #1997: Lấy một chọi hai, quạ xám cái chết2018-08-30 05:15
 • #1998: Toàn bộ đến đông đủ, cảm giác hổ thẹn một ngày2018-08-30 05:15
 • #1999: Thương Vân Ông cái chết, Thích Tá chủ nhân2018-08-30 13:33
 • #2000: Dung nhan chân tướng, đời đời kiếp kiếp tên béo2018-08-31 05:08
 • #2001: Ngươi nhẫn tâm giết ta sao? Thế sự như cờ2018-08-31 05:09
 • #2002: Tạm chưa vĩnh quyết, bổ ra đường sống2018-08-31 05:10
 • #2003: Đuổi tận cùng không buông, cuối cùng mỹ cảnh2018-09-01 06:46
 • #2004: Không chi hóa thân, Đại Thánh gia gia2018-09-01 06:47
 • #2005: Bi phẫn mà đi, vũ trụ kết cấu2018-09-01 06:48
 • #2006: Tinh vực truyền tống đại trận, vượt qua hạn mức2018-09-01 06:48
 • #2007: La Phù cảnh giới, Huyết Nhãn nhòm ngó2018-09-02 22:54
 • #2008: Lệnh truy nã, Thần tộc2018-09-02 22:55
 • #2009: Nghiêm ngặt kiểm tra, có gì khác biệt?2018-09-02 22:57
 • #2010: Thiếu niên anh hùng, dũng sĩ dũng cảm2018-09-02 22:58
 • #2011: Trấn áp toàn trường, phiến thành lợn đầu2018-09-02 22:59
 • #2012: Lấy mạng đổi mạng, kỳ quái áo bào đen người2018-09-02 23:01
 • #2013: Từ hôm nay dĩ vãng, lại không Thần tộc2018-09-03 17:11
 • #2014: Nhật nguyệt giữa trời, thất lễ quý khách trừng phạt2018-09-03 17:13
 • #2015: Vạch trần thân phận, biếu tặng kim bài2018-09-03 17:15
 • #2016: Nhật Nguyệt Thần thân thể, yên hà tiểu uyển2018-09-05 06:45
 • #2017: Một chuyện hiểu lầm, cường địch sắp tới2018-09-05 06:47
 • #2018: Kỳ Hoa Tông, vĩnh viễn không trêu chọc nổi2018-09-05 06:49
 • #2019: Lại ăn hai người, toàn quân bị diệt2018-09-05 06:52
 • #2020: Song tử không gian, vạn cổ chí tôn2018-09-05 06:54
 • #2021: Tinh huy, mạnh nhất tên gọi2018-09-05 15:41
 • #2022: Quý giá phần thưởng, Đức Phong Cổ Lâu2018-09-05 15:43
 • #2023: Manh manh đát, giá cả có chút hố2018-09-05 15:46
 • #2024: Mua tin tức (thượng)2018-09-07 07:22
 • #2025: Mua tin tức (hạ)2018-09-07 07:23
 • #2026: Hồng Mông cổ ấn, chỉ điểm đường ra2018-09-07 07:25
 • #2027: Thần Vương Thiết, mưu tính phương án2018-09-07 07:26
 • #2028: Phượng Tủy Quả, Vô Dục Trai2018-09-07 07:28
 • #2029: Tăng giá đi tồn kho, linh khí lượng cung ứng2018-09-07 17:13
 • #2030: Chỗ tu luyện, Thần Vương phủ2018-09-07 17:15
 • #2031: Gây nên chú ý, đáng sợ linh khí tiêu hao2018-09-09 02:45
 • #2032: Toàn bộ đột phá, kỳ dị chi mắt2018-09-09 02:46
 • #2033: Buổi đấu giá bắt đầu, Minh gia địa vị2018-09-09 02:47
 • #2034: Nhan Sư Cổ, Quang Linh, Canh Kim2018-09-09 02:48
 • #2035: Cổ bảo, bị hoài nghi2018-09-09 02:49
 • #2036: Ảnh Thần Đao, Tôn Hồn Thạch2018-09-09 02:50
 • #2037: Luân Hồi Đại Trận, Quỷ Giới việc2018-09-10 04:41
 • #2038: Tranh đoạt Hồn Tôn Thạch, Thần Vương con trai2018-09-10 04:42
 • #2039: Trục xuất rời sân, hãnh diện2018-09-10 04:43
 • #2040: Ép xuống Lam Phong, song tu bạn lữ2018-09-10 04:44
 • #2041: Đỉnh lô thuộc về, tranh đoạt Thần Vương Thiết2018-09-10 14:41
 • #2042: Ác ý tranh cãi, sát tâm nổi lên2018-09-10 14:42
 • #2043: Thập Phương Câu Diệt, Đạo Luật Bảo Giám2018-09-11 04:53
 • #2044: Nhan Sư Cổ mục đích, Vô Tướng Thiên vương2018-09-11 04:55
 • #2045: Bố cục, ba nguồn sức mạnh2018-09-12 15:36
 • #2046: Bên trong có huyền cơ, Hỗn Độn Huyền Kim2018-09-12 15:37
 • #2047: Đáng sợ uy năng, sau lưng ý đồ2018-09-12 15:38
 • #2048: Hoàn chỉnh suy lý, Thiên Y vị diện2018-09-12 15:39
 • #2049: Tinh thần thiên thạch, trong bóng tối người2018-09-12 15:41
 • #2050: Đàm phán vỡ tan, tiêu diệt cuộc chiến2018-09-14 03:22
 • #2051: Đèn cạn dầu, xuất thủ cứu người2018-09-14 03:23
 • #2052: Nhân sự nơi cao tầng, theo như nhu cầu mỗi bên2018-09-14 03:24
 • #2053: Dễ dàng xoá bỏ, của người nào bằng hữu?2018-09-14 03:26
 • #2054: Hoàn toàn thắng lợi, yêu cầu quá đáng2018-09-14 03:27
 • #2055: Đáng giá kết giao cường giả, biết được tất cả2018-09-14 03:28
 • #2056: Lần thứ hai xuất hàng, doạ dẫm một bút2018-09-14 03:29
 • #2057: Cơ hội phát tài, Đồ Sầu chuyện cũ2018-09-15 06:19
 • #2058: Bốn Thánh Linh khế ước, đặc biệt giãy chết2018-09-15 06:22
 • #2059: Thu phục Đồ Sầu, sắp xếp tin tức2018-09-15 06:27
 • #2060: Vô Dục Giới mở ra, cá diếc sang sông2018-09-15 06:28
 • #2061: Thần Vương ai mạnh? Kỳ lạ không gian2018-09-15 19:03
 • #2062: Ninh gia người, kỳ quái nam tử2018-09-16 22:04
 • #2063: Đại tiên tử, tiến nhập đường nối2018-09-16 22:07
 • #2064: Càn Khôn Bảo Kính, đường nối sự kiện2018-09-16 22:09
 • #2065: Chặn đường cướp đoạt, áp chế Quỷ Tàng sức mạnh2018-09-16 22:11
 • #2066: Thu gặt rau hẹ, đột phá cảm ứng2018-09-16 22:14
 • #2067: Cốt Chi Tâm, Đại Thiên Xà2018-09-25 05:13
 • #2068: Mượn lực tu luyện, hẳn phải chết cảnh giới2018-09-25 14:05
 • #2069: Từng cái đánh nổ, gặp lại quái nhân2018-09-18 04:56
 • #2070: Mở ra phong ấn, Huyền Thiên Cơ2018-09-19 07:53
 • #2071: Gặp lại Phạm gia, Luân Hồi Quả ảo diệu2018-09-19 07:55
 • #2072: Quá cực khổ, linh khí chi trụ2018-09-19 07:57
 • #2073: Núi to hiện ra, Thần Võ Cung người đến2018-09-19 07:59
 • #2074: Thần bí tin tức, viễn cổ phong ấn2018-09-19 16:38
 • #2075: Hoàng triều ấn linh kiện, mua Luân Hồi Quả2018-09-20 03:10
 • #2076: Huyễn Thế Chi Nhãn, thuận lợi chạy trốn2018-09-20 03:13
 • #2077: Quái ngư trong bụng, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt2018-09-20 03:15
 • #2078: Linh Sơn lại xuất hiện, việc rất nhỏ2018-09-20 15:16
 • #2079: Màu đỏ địa giới, quỷ dị cung điện2018-09-20 15:19
 • #2080: Nhân sự nơi Tàng Phong, tà thành Xích Tiêu Tử2018-09-21 18:11
 • #2081: Vô Dục Chủ, cô gái áo đỏ2018-09-21 18:13
 • #2082: Đồng thau cổ môn, Bát Bộ Thiên Long2018-09-21 18:15
 • #2083: Không gian kỳ dị, Kim Bạc Ngọc Hoàn2018-09-21 18:16
 • #2084: Minh minh thiên ý, Bát Bộ Nhất Thừa Độ2018-09-22 17:08
 • #2085: Cô gái áo đỏ thân phận, chạy trốn thăng thiên2018-09-22 17:10
 • #2086: Màu đỏ khu vực, tái ngộ Bạch Lạc2018-09-22 17:11
 • #2087: Thực lực cách xa, một tia hi vọng2018-09-23 19:12
 • #2088: Lực áp Bạch Lạc, Thập Phương Câu Diệt2018-09-23 19:14
 • #2089: Khống chế toàn trường, bại lộ tin tức2018-09-23 19:17
 • #2090: Luyện chế cổ bảo, động không đáy2018-09-23 19:18
 • #2091: Linh Sơn đều hiện, thân thể khó chịu2018-09-23 19:19
 • #2092: Cường giả giáng lâm, bốn Thánh Chủ2018-09-23 19:21
 • #2093: Dù sao cũng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi2018-09-25 07:22
 • #2094: Trời sinh ta tài tất hữu dụng, tiến nhập Linh Sơn2018-09-25 07:24
 • #2095: Không người bí động, không có chữ Ngọc Bia2018-09-25 07:26
 • #2096: Không cách nào lay động, trong bia thế giới2018-09-25 07:28
 • #2097: Khám phá ảo giác, thu lấy Ngọc Bia2018-09-25 15:27
 • #2098: Ta chờ ngươi, rất lâu rồi2018-09-25 15:29
 • #2099: Tử Hà thân phận, Vô Dục Chủ2018-09-26 14:50
 • #2100: Ngươi là ai? Cải lương không bằng bạo lực2018-09-26 14:53
 • #2101: Núi to bên trên, mọi người tụ hội2018-09-26 14:55
 • #2102: Đưa nữ nhân, kịp thời quyết đoán2018-09-26 14:56
 • #2103: Sai lầm trả nợ, kiếm đãng bát phương2018-09-28 06:13
 • #2104: Danh tộc thần thông hàm nghĩa, Thủ Hộ Cự Linh2018-09-28 06:14
 • #2105: Lại lộ thần thông, cổ bảo oai2018-09-28 06:16
 • #2106: Tám sao hậu kỳ, ta đã không phải2018-09-28 06:17
 • #2107: Nguyên thần thứ hai, ai không biết phân biệt?2018-09-28 14:53
 • #2108: Đàm thoại vỡ tan, vậy thì chết đi!2018-09-28 14:55
 • #2109: Doạ lui Bạch Lạc, khống chế toàn trường2018-09-28 14:57
 • #2110: Bắt đầu làm ăn, Thần Vương suy đoán2018-10-01 10:29
 • #2111: Biến số người, ai chống đỡ giết ai!2018-10-01 10:31
 • #2112: Tiến nhập Tiên cung, giao dịch2018-10-01 10:33
 • #2113: Ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch2018-10-01 10:35
 • #2114: Quỷ Tàng đột phá, trong tháp Kim Nhiêu2018-10-01 10:37
 • #2115: Thay hình đổi vị, cướp đoạt Kim Nhiêu2018-10-01 10:39
 • #2116: Tìm kiếm Ngọc Bia, Thái Cực Hoàn2018-10-01 10:40
 • #2117: Tiên cung biến đổi lớn2018-10-01 10:44
 • #2118: Luân Hồi đại trận, mười pháp giới hư không2018-10-01 10:46
 • #2119: Cùng trường tình nghĩa, kiếp trước ý thức lưu2018-10-01 10:48
 • #2120: Cùng trường tình nghĩa, kiếp trước ý thức lưu2018-10-02 05:37
 • #2121: Đại trận biến đổi lớn, một tia hi vọng2018-10-02 05:39
 • #2122: Thật đã chết rồi? Nguy hiểm giáng lâm2018-10-02 05:42
 • #2123: Quái ta sao? Phải cẩn thận!2018-10-02 14:41
 • #2124: Dẫn độ vị diện, khắc chế phương pháp2018-10-02 15:08
 • #2125: Luân Hồi sáu thú, như toàn canô2018-10-03 03:09
 • #2126: Niềm tin phá diệt, hi vọng chi quang2018-10-03 03:11
 • #2127: Thiên Chi Thần Dụ Hạo Nhiên Chính Pháp Bát Bộ Nhất Thừa Độ2018-10-03 14:13
 • #2128: Ở đỉnh cao chờ ngươi, chính xác đường2018-10-03 14:15
 • #2129: Chạy ra đường sống, ôm cây đợi thỏ2018-10-04 14:58
 • #2130: Kỳ diệu cảnh giới, lần thứ hai đột phá2018-10-04 15:00
 • #2131: Tầm long vẽ rồng điểm mắt, ứng phó được đến2018-10-04 15:02
 • #2132: Trực tiếp chịu thua, trắng bị đánh một trận2018-10-04 15:04
 • #2133: Chúng ta yêu thích người thông minh, Hỏa Diễm Sơn2018-10-05 15:28
 • #2134: Tinh tướng thất bại, một người là đủ2018-10-05 15:31
 • #2135: Không có hứng thú cưới ngươi, Bản Nguyên Hỏa cuộc chiến2018-10-05 15:32
 • #2136: Trấn áp mồi lửa ý thức, Hỗn Linh Thần Thiết2018-10-06 16:36
 • #2137: Tứ Kỳ kết giới, gian nan một trận chiến2018-10-06 16:39
 • #2138: Hoàn toàn thắng lợi, trước khi đi ra chiều tối2018-10-06 16:43
 • #2139: Chém vỡ vũ trụ một đao, vì sao không thể bổ khuyết?2018-10-06 19:57
 • #2140: Biết khó mà lui, oanh khai thông đạo2018-10-06 20:01
 • #2141: Đường nối gặp gỡ, nghiêm ngặt kiểm tra2018-10-07 15:37
 • #2142: Có tin mừng số một, không biết làm sao2018-10-07 15:38
 • #2143: Chạy thoát sao? Toàn thành phong tỏa2018-10-07 15:40
 • #2144: Tiến về phía trước Thần Vương phủ2018-10-07 15:41
 • #2145: Tìm hiểu thần thông, kiếp trước và kiếp này2018-10-08 15:39
 • #2146: Hội kiến Tử Tâm2018-10-08 15:41
 • #2147: Bức hôn, tùy ý chọn2018-10-09 02:53
 • #2148: Làm người khác khó chịu, gặp lại Phạm gia2018-10-09 02:57
 • #2149: Một điểm chút ý tứ, lỗ tai ta bất hảo2018-10-10 03:32
 • #2150: Giúp đỡ người, chỉ một con đường2018-10-10 03:33
 • #2151: Rơi vào cạm bẫy, chỗ chôn xương2018-10-10 03:35
 • #2152: Trấn áp toàn trường, bổ thân thể2018-10-10 03:37
 • #2153: Thu hoạch rau hẹ, thái độ chuyển hướng2018-10-10 18:15
 • #2154: Cổ Tinh Giới, tụ long tư thế2018-10-10 18:16
 • #2155: Đại phóng vô lý, hệ Thổ Cự Linh2018-10-11 02:10
 • #2156: Nuốt nội đan, làm người như thế nào?2018-10-11 02:11
 • #2157: Kinh sợ mọi người, hệ Thổ linh lực2018-10-11 15:16
 • #2158: Ba cánh muỗi vằn, Chu gia chiến hạm2018-10-11 15:18
 • #2159: Mười vị Giới Vương, hai vị Thiên Giới2018-10-12 14:57
 • #2160: Đùa giỡn ngươi chơi, lực chiến Thiên Giới2018-10-12 14:58
 • #2161: Đánh rơi bụi trần2018-10-12 15:00
 • #2162: Hoang cổ nơi, thứ hai ngăn hồ sơ!2018-10-12 15:03
 • #2163: Một lần nữa nhận thức kỳ quái dòng sông2018-10-12 15:05
 • #2164: Hoang Hà, hệ Thổ chí bảo2018-10-13 17:06
 • #2165: Hậu đức tái vật, giội rửa cảnh giới2018-10-13 17:07
 • #2166: Không tên mất tích, hung phạm hiện được2018-10-13 17:09
 • #2167: Tâm như ở, không ai có thể ngăn cản2018-10-13 17:10
 • #2168: Đi trước đột phá, mới Thần Hoang Cổ Tinh Thể!2018-10-14 17:37
 • #2169: Cức Hằng Cổ Diễm, bốn đại thần thông2018-10-14 17:39
 • #2170: Kim Thập Nhất Lang đột phá, dừng can qua2018-10-14 17:42
 • #2171: Vô Tướng Thiên vương binh khí, Liên Hoa Nhân Đà La2018-10-14 17:45
 • #2172: Sen bên trong thế giới, Nhân Đà La bản thể2018-10-15 15:09
 • #2173: Ra mắt tương ái người một nhà2018-10-15 15:11
 • #2174: Kiếm chém giun dế, nảy sinh ý nghĩ2018-10-15 15:13
 • #2175: Hoang vu nơi, tượng đá là ai?2018-10-15 15:14
 • #2176: Nhớ tới thay đổi người, cô gái tuyệt sắc2018-10-15 15:16
 • #2177: Viễn cổ chiến trường, lệnh người bất an đại điện2018-10-16 14:59
 • #2178: Chính tà hợp nhất, Ma Tủy Toản2018-10-16 15:02
 • #2179: Năm trăm tế đàn, Lưu Kim Ma Cung2018-10-16 15:05
 • #2180: Ai là chủ nhân? Có nhục cùng nhục2018-10-17 06:31
 • #2181: Lấy một địch một trăm, Thập Đãng Thập Quyết2018-10-17 06:32
 • #2182: Đại điện thuộc về quyền2018-10-17 06:33
 • #2183: 64 điểm, phá trận, Chu Hồn2018-10-17 14:50
 • #2184: Đột nhiên sinh ra dị biến, định một chữ này2018-10-18 15:35
 • #2185: Tà ác nơi, trong quan là ai?2018-10-18 15:37
 • #2186: Là địch là bạn? Vô Tướng Như Lai Bản Nguyện Kinh2018-10-18 15:40
 • #2187: Kẻ sĩ cách ba ngày, trong quan người2018-10-18 15:42
 • #2188: 84,000 pháp, duy nhất niệm có tội2018-10-18 15:44
 • #2189: Vết máu ma đao, chém tội2018-10-19 16:02
 • #2190: Vô Tướng Ma Tuần, chân long kiếm2018-10-19 16:03
 • #2191: Ta gọi Lý Hồng Tụ2018-10-19 16:04
 • #2192: Là bằng hữu! Rời đi2018-10-19 16:05
 • #2193: Tương lai đường2018-10-20 19:15
 • #2194: Khôi phục đỉnh cao, đáng sợ Nhân Đà La lực lượng2018-10-20 19:16
 • #2195: Hỗn loạn tin tức2018-10-20 19:17
 • #2196: Ba cái vấn đề, sinh thời series2018-10-21 17:34
 • #2197: Không chịu nổi đánh đổi, Tội Ác Thành2018-10-21 17:36
 • #2198: Nhập ma nam tử2018-10-21 17:39
 • #2199: Tiểu yêu trà lâu, ai nắm dải lụa màu giữa trời múa2018-10-21 17:42
 • #2200: Một chiêu chi lễ, bất thành kính ý2018-10-21 17:45
 • #2201: Nhàn đến phát chán, có thể đi chết a!2018-10-23 02:55
 • #2202: Tiểu Thiên Mã chòm sao trận, tự bạo nguy cơ2018-10-23 02:56
 • #2203: Quyết tâm chỉ dẫn2018-10-23 02:58
 • #2204: Minh gia lệnh bài, số tiền lớn tương thác2018-10-23 02:59
 • #2205: Vô Cực Thành thành chủ, khối thứ ba hoàng triều ấn2018-10-24 04:15
 • #2206: Lẫn nhau thăm dò ngọn nguồn, giao dịch vui vẻ2018-10-24 04:17
 • #2207: Mạnh mẽ viện trợ, cuối cùng thỏa hiệp2018-10-24 04:18
 • #2208: Gặp phải người quen, ăn nhà ngươi gạo?2018-10-24 04:20
 • #2209: Lẫn nhau hứa hẹn, giải trừ phong ấn2018-10-25 02:55
 • #2210: Thánh Quyền Binh Giới, Ninh gia người2018-10-25 02:59
 • #2211: Kỳ diệu cảnh giới, chém giết Thiên Giới2018-10-25 03:03
 • #2212: Bốn sao Thiên Giới, kinh khủng một trận chiến2018-10-25 03:05
 • #2213: Dã tràng xe cát, ở đây cung nghênh2018-10-26 05:03
 • #2214: Vực giới, Thiên Chân đại nhân2018-10-26 05:05
 • #2215: Long Lực Đan, điện xông lên đột2018-10-26 05:07
 • #2216: Thiên Chân cân nhắc, Địa Hỏa Linh Thiên2018-10-26 05:10
 • #2217: Tiến nhập bị nghẹt, lão giả làm khó dễ2018-10-26 14:51
 • #2218: Trò chuyện, năm người số lượng2018-10-27 02:05
 • #2219: Câu tâm đấu giác, lẫn nhau tính toán2018-10-27 02:11
 • #2220: Trăm tâm như một, bản tướng không phải tướng2018-10-27 02:15
 • #2221: Năm vị trí đầu thiên tài, một chiêu đập vụn2018-10-27 16:03
 • #2222: Cửu Long ngâm, Khương Tử Như đột phá2018-10-27 16:06
 • #2223: Ta cũng đột phá, ai là thiên tài?2018-10-28 19:11
 • #2224: Đúng lúc cứu tràng, tranh đấu tương đối2018-10-29 16:48
 • #2225: Đổi một tia cơ hội, công pháp lĩnh ngộ2018-10-29 16:50
 • #2226: Cảm giác kỳ dị, Hỏa Tủy Toản2018-10-29 16:51
 • #2227: Truyền thụ tiên quyết, chị em gái2018-10-29 16:52
 • #2228: Nhưng hắn có thể sao? Khương Cổ Âm linh cảm2018-10-29 16:54
 • #2229: Tầng cao nhất đại hội2018-10-29 16:55
 • #2230: Thượng cổ phong cấm, mâu thuẫn xung đột2018-10-29 16:56
 • #2231: Các có hậu thủ, Lăng Diễm lão nhân2018-10-29 16:57
 • #2232: Kinh thiên tiền đặt cược, bị điên rồi?2018-10-30 15:54
 • #2233: Thiên Đạo đạo quả2018-10-30 15:55
 • #2234: Không thể thua cuộc chiến (1)2018-10-30 15:56
 • #2235: Không thể thua cuộc chiến (2)2018-11-01 02:25
 • #2236: Không thể thua cuộc chiến (3)2018-11-01 02:26
 • #2237: Không thể thua cuộc chiến (4)2018-11-01 02:27
 • #2238: Không thể thua cuộc chiến (5)2018-11-01 02:28
 • #2239: Không thể thua cuộc chiến (6)2018-11-01 15:16
 • #2240: Không thể thua cuộc chiến (7)2018-11-01 15:19
 • #2241: Vi diệu cân bằng, thế cuộc biến hóa2018-11-01 15:22
 • #2242: Mỗi người có tâm tư riêng, cộng đồng tham tu2018-11-02 15:07
 • #2243: Vạn vật vốn không, thế gian vô tướng2018-11-02 15:09
 • #2244: Trong trăng hội ngộ2018-11-02 15:10
 • #2245: Quán rượu, mò trăng đáy nước2018-11-02 15:11
 • #2246: Dễ dàng đột phá, vĩnh cửu đốt tường lửa2018-11-03 03:16
 • #2247: Phong ấn hỏa văn, chớp mắt kinh sợ2018-11-04 17:19
 • #2248: Bách Diễm Phù Lưu Hoa, Bản Nguyên Hỏa thứ ba ngăn!2018-11-04 17:21
 • #2249: Phá cấm, phong ma lĩnh vực2018-11-04 17:23
 • #2250: Ba đại cao thủ2018-11-04 17:25
 • #2251: Khôi phục thần thức, Khương Vô Diễm di vật2018-11-04 17:26
 • #2252: Kim Cương Bàn Nhược bất hủ thân2018-11-04 17:27
 • #2253: Khiến người khiếp sợ qua lại, Tịnh Nghiệp Thiên Hỏa2018-11-05 16:33
 • #2254: Cường hành lưu lại2018-11-05 16:34
 • #2255: Nửa bước Thiên Giới ước hẹn, mạnh nhất pháp thân2018-11-06 16:08
 • #2256: Có việc muốn nhờ2018-11-06 16:10
 • #2257: Không cách nào cự tuyệt điều kiện2018-11-06 16:12
 • #2258: Phép khích tướng, tu luyện dị tượng2018-11-06 16:14
 • #2259: Có chuẩn bị mà đến2018-11-07 16:44
 • #2260: Đem ngươi đánh rơi bụi trần2018-11-07 16:45
 • #2261: Thiên tài tranh, bá chủ thiên hạ2018-11-07 16:46
 • #2262: Mười chuyển Thông Bối Quyền, Hoán Niết Lôi Phách2018-11-07 16:47
 • #2263: Nửa bước Giới Vương, còn chưa kết thúc!2018-11-09 05:18
 • #2264: To lớn hoảng sợ, không có tận đầu2018-11-09 05:19
 • #2265: Thực hiện lời hứa của ta, đời sau muốn đổi tật xấu2018-11-09 05:21
 • #2266: Diệt thế tai ương, thứ ba ngăn hạt giống2018-11-09 05:22
 • #2267: Bản Nguyên Hỏa cuộc chiến2018-11-09 15:46
 • #2268: Khuôn mặt dữ tợn, hỏa chi chủ nhân2018-11-09 15:49
 • #2269: Khống chế hỏa thế, khôi phục đỉnh cao2018-11-10 16:05
 • #2270: Đột phá dị tượng, không cách nào lý giải2018-11-10 16:07
 • #2271: Vận mệnh lựa chọn2018-11-10 16:09
 • #2272: Thiên Giới chi chủ, không dám tưởng tượng tương lai2018-11-10 16:11
 • #2273: Vân Hải tế hội, xuyên qua thời không gặp mặt2018-11-11 19:34
 • #2274: Khương gia chi chủ, cùng bàn đối sách2018-11-11 19:35
 • #2275: Quyết chí tiến lên, nhân sinh như thế2018-11-12 17:47
 • #2276: Thú vị tháng ngày, không giải thích được người2018-11-12 17:49
 • #2277: Quần anh tụ hợp, cá đầu canh2018-11-12 17:52
 • #2278: Ngươi rất giống ta một vị bằng hữu2018-11-12 17:54
 • #2279: Đỉnh cao cuộc chiến2018-11-12 17:57
 • #2280: Đỉnh cao cuộc chiến (trung)2018-11-12 18:00
 • #2281: Đỉnh cao cuộc chiến (hạ)2018-11-13 17:04
 • #2282: Ai đi đường nấy, đi ở từ ta2018-11-15 17:49
 • #2283: Người thú vị, thú vị tương lai2018-11-15 17:51
 • #2284: Mọi người thân thế, các loại nhân duyên2018-11-15 17:52
 • #2285: Ba người thân phận, đại thế dấu hiệu2018-11-15 17:53
 • #2286: Ta tâm hướng dương, sâu kiến không phải kiến2018-11-16 17:00
 • #2287: Tam Thiên Hữu Pháp, Luyện Tinh người2018-11-16 17:03
 • #2288: Chiêu này hàm nghĩa, lấy dòm ngó đại đạo2018-11-17 17:42
 • #2289: Người thứ bảy Tinh Túc, Võ Kinh đại thành2018-11-17 17:43
 • #2290: Cổ ma huyết mạch, thôn thiên phệ địa2018-11-19 18:25
 • #2291: Thực hiện Thần Vương Thiết, tan rã trong không vui2018-11-19 18:26
 • #2292: Mất khống chế, tinh hài2018-11-19 18:27
 • #2293: Chưởng giáo, tự mình phong ấn2018-11-19 18:28
 • #2294: Đạo Ảnh không gian, Thiên Thần Quyết bí mật2018-11-19 18:29
 • #2295: Tương lai không nghênh, lưu thủy vô tình2018-11-19 18:31
 • #2296: Ba điều kiện2018-11-19 18:32
 • #2297: Về vực giới, Vân Trung Thành nguy hiểm2018-11-19 18:34
 • #2298: Sợ gì một chết, truyền thuyết người2018-11-19 18:35
 • #2299: Quét ngang vũ nội đãng càn khôn2018-11-21 05:47
 • #2300: Thiên hạ mất thăng bằng, Nhân tộc biến đổi lớn2018-11-21 05:49
 • #2301: Thiên cổ hứng thú thay, thất phu hữu trách2018-11-21 05:50
 • #2302: Bất ngờ, diệt tuyệt hi vọng2018-11-21 05:51
 • #2303: Thiên địa không chỗ nương tựa, thức cuối cùng2018-11-21 05:54
 • #2304: Năm tháng không tiếc, một chiêu thu mệnh2018-11-21 05:55
 • #2305: Vô địch, ngươi không phải sĩ2018-11-21 15:47
 • #2306: Năm đại võ hồn, lần thứ hai đột phá2018-11-21 15:48
 • #2307: Tinh khí thần hồn ý, trí nhớ đoạn ngắn2018-11-21 15:49
 • #2308: Đệ nhất võ hồn, Lôi Cù ý chí2018-11-22 18:32
 • #2309: Lục soát tinh phương pháp, việc nghĩa chẳng từ2018-11-22 18:33
 • #2310: Nguyên nhân tính không, Võ vương bí tàng2018-11-22 18:34
 • #2311: Vật đến thuận theo, đều hữu duyên pháp2018-11-22 18:36
 • #2312: Thiên ngoại hữu thiên, tìm kiếm Ân Võ Điện2018-11-22 18:38
 • #2313: Cảnh còn người mất, quái dị thi thể2018-11-23 17:51
 • #2314: Ba mươi bảy đạo phẩm, lấy là nhân duyên2018-11-23 17:55
 • #2315: Tống gia người, ý thức thác lưu2018-11-23 18:01
 • #2316: Lĩnh ngộ Thiên Đạo lực lượng, đầu đuôi câu chuyện2018-11-24 19:43
 • #2317: Kế sách ứng đối, Già Tinh đại trận2018-11-24 19:44
 • #2318: Thương Huyền Tông, chưởng môn2018-11-24 19:45
 • #2319: Thiên tài phân chia, viễn cổ truyền tống đại trận2018-11-25 02:03
 • #2320: Thiên Sương phủ, cố ý gây ra2018-11-25 02:04
 • #2321: Khai tông lập phái, cường địch tới cửa2018-11-25 18:04
 • #2322: Không thể làm gì, buổi đấu giá lớn2018-11-25 18:07
 • #2323: Một lần nữa bố trí, chế tác thiên luân2018-11-25 18:10
 • #2324: Tiến về phía trước Vũ Lăng nguyên, một phen trò chuyện2018-11-26 15:22
 • #2325: Thu mua đan dược, theo bóc tiền trả2018-11-26 15:23
 • #2326: Mặt mũi giá trị2018-11-26 15:24
 • #2327: Nằm trên đất giả chết2018-11-26 15:25
 • #2328: Vô vọng phong ba2018-11-27 18:06
 • #2329: Gây nên náo động2018-11-27 18:08
 • #2330: Quản việc không đâu, Đông Phương Gia Mộc2018-11-27 18:09
 • #2331: Thanh Trạch lửa giận2018-11-27 18:11
 • #2332: Thanh Trạch lửa giận (hạ)2018-11-28 17:07
 • #2333: Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người2018-11-28 17:08
 • #2334: Năm vị Thần Vương2018-11-28 17:09
 • #2335: Buổi đấu giá lớn bắt đầu2018-11-28 17:10
 • #2336: Hỗn Độn Huyền Kim2018-11-28 17:11
 • #2337: Vương giả Vũ Văn Chiến, cố ý tăng giá2018-11-29 16:18
 • #2338: Gặp rồng ở ruộng2018-11-29 16:19
 • #2339: Luyện hóa Huyền Kim, xấu hổ cùng đồng liệt2018-11-29 16:20
 • #2340: Vừa ra trò hay, bất đồng khách nhân2018-11-30 16:35
 • #2341: Bán đấu giá Nhật Luân, Nam Đấu Thiên đan2018-11-30 16:37
 • #2342: Cuối cùng một vật, Hỗn Độn linh bảo2018-11-30 16:38
 • #2343: Bốn đại cường giả, thần bí người2018-11-30 16:39
 • #2344: Đặt cọc đồ vật, Hồng Lâm lại xuất hiện2018-11-30 16:40
 • #2345: Tử Hà ra tay, Thiên Vũ thế giới2018-11-30 16:42
 • #2346: Từ bỏ truy kích, Hồng Lâm giao phó2018-11-30 16:43
 • #2347: Thiên Đạo mịt mờ, Nhân đạo mênh mông2018-12-01 19:07
 • #2348: Cố ý ẩn giấu, đàm tiếu gió sinh2018-12-01 19:08
 • #2349: Con của cừu nhân, giở lại trò cũ2018-12-01 19:10
 • #2350: Người nguyện mắc câu, mới động tác võ thuật2018-12-01 19:11
 • #2351: Khiêng đá đập chân, thẹn quá thành giận2018-12-02 17:41
 • #2352: Lấy vật đổi vật, ba cái kỳ trân2018-12-02 17:42
 • #2353: Cò kè mặc cả, theo như nhu cầu mỗi bên2018-12-02 17:43
 • #2354: Bán đấu giá kết thúc, Thiên Thu ảo cảnh2018-12-02 17:44
 • #2355: Vạn dặm sơn hà, đẳng cấp huy chương2018-12-04 05:06
 • #2356: Kỳ dị kiểm tra, ngồi chờ kết quả2018-12-04 05:08
 • #2357: Cấm ma pháp lĩnh vực, song toàn phương pháp2018-12-04 05:09
 • #2358: Bạo lực giải đáp, kiếm một vố lớn2018-12-04 05:11
 • #2359: Thành công thăng cấp, Bát Mị Chu Tiên2018-12-04 05:12
 • #2360: Công kích linh hồn, thiên thu thất tử2018-12-04 17:00
 • #2361: Một hồi đánh cược (thượng)2018-12-04 17:03
 • #2362: Một hồi đánh cược (trung)2018-12-05 16:54
 • #2363: Một hồi đánh cược (hạ)2018-12-05 16:56
 • #2364: Trăm kiếp rèn hồn, mượn lực đột phá2018-12-05 16:58
 • #2365: Mộng tưởng vĩnh cửu không phai màu2018-12-05 17:00
 • #2366: Đạo văn cộng hưởng, quyết chí tiến lên2018-12-06 16:41
 • #2367: Kim cương bài vị, cùng cấp năm ảnh2018-12-06 16:42
 • #2368: Thiên thu huyễn thế, lấy một địch năm2018-12-06 16:44
 • #2369: Thô bạo trấn áp, chấn động toàn trường2018-12-07 17:42
 • #2370: Lên vương giả, Thái Vũ không có chữ tấm bia cổ2018-12-07 17:45
 • #2371: Vô ngã cảnh giới, đạo pháp tự nhiên2018-12-07 17:47
 • #2372: Quái dị thức mở đầu, không phản ứng chút nào2018-12-07 17:49
 • #2373: Vinh quang vương giả, Hóa Đạo Đồng Thiên Tam Thiên Ấn2018-12-07 17:51
 • #2374: Thiên Thu người số một, chí tôn ảnh lưu niệm2018-12-08 17:18
 • #2375: Đại đạo ngưỡng mộ, Ninh gia động tác2018-12-08 17:19
 • #2376: Tử Hà lễ vật, chấn động các nơi2018-12-08 17:20
 • #2377: Minh gia thái độ, sáu vương giả (thượng)2018-12-08 17:21
 • #2378: Sáu vương giả (hạ)2018-12-08 17:22
 • #2379: Minh giúp ám trợ, khai nguyên nạp tiền2018-12-09 17:41
 • #2380: Luyện hóa Đạo xử, Cửu Diệu Tinh Thần Ấn2018-12-09 17:43
 • #2381: Ngọc Hư Nguyên Thần Quyết, người sau lưng2018-12-09 17:46
 • #2382: Thần bí người áo bào tro, gặp lại Huyền Thiên Cơ2018-12-09 17:48
 • #2383: Luyện Tinh một chuyện, thương lượng đối sách2018-12-11 19:27
 • #2384: Luyện Tinh sư hiệp hội, trong bóng tối thành2018-12-11 19:28
 • #2385: Thiên địa bất nhân, oan gia ngõ hẹp2018-12-11 19:29
 • #2386: Hồn lực áp chế, gây nên hoài nghi2018-12-11 19:30
 • #2387: Nhìn thấu chân thân, nắm đấm chí thượng2018-12-11 19:31
 • #2388: Đồng ý hợp tác, đi dạo phố chợ2018-12-11 19:32
 • #2389: Khéo được khối thứ bốn, đại sư tập hợp2018-12-11 19:33
 • #2390: Vẫn Lôi Thiên2018-12-12 16:08
 • #2391: Lôi đình tôi thể, người thành đạt là trước tiên2018-12-12 16:09
 • #2392: Di Đạo Đan, đột phá phương pháp2018-12-13 16:27
 • #2393: Chí cường pháp thân, tu sửa cổ bảo2018-12-13 16:28
 • #2394: Đỉnh cấp Luyện Tinh thuật, sắp chết đột phá2018-12-13 16:29
 • #2395: Linh tinh phàm trần một điểm tê2018-12-14 17:04
 • #2396: Chuẩn bị ổn thỏa, đỉnh cao luyện chế2018-12-16 21:17
 • #2397: Tinh huy hóa linh, luyện chế nguy cơ2018-12-16 21:20
 • #2398: Lực áp Tinh Linh, liên thủ trấn áp2018-12-16 21:22
 • #2399: Đại công cáo thành, giao tiếp hứa hẹn2018-12-16 21:25
 • #2400: Thẩm vấn Mạc Tang Tử, tình thế nghiêm trọng2018-12-16 21:27
 • #2401: Bằng sắt huy chương, bất ngờ người2018-12-17 16:54
 • #2402: Tử Hà gia nhập, huyễn Đấu Tinh bàn2018-12-18 17:14
 • #2403: Đưa tin đồng bạn, nhúng tay cứu người2018-12-18 17:16
 • #2404: Đầu đuôi câu chuyện, chém tận giết tuyệt2018-12-18 17:19
 • #2405: Thức thần, đáng sợ đồ vật2018-12-18 17:21
 • #2406: Nịnh nọt, hung hăng xông vào2018-12-18 17:24
 • #2407: Bùa chú, không có chứng cứ2018-12-19 17:35
 • #2408: Sáu sao cuộc chiến, sát sinh một đao2018-12-19 17:37
 • #2409: Khủng bố một đòn, càn quét chiến trường2018-12-19 17:38
 • #2410: Người ngăn cản tan tác tơi bời, đại chiến lại lên2018-12-20 17:38
 • #2411: Liên tiếp thuấn sát, tình thế không ổn2018-12-20 17:42
 • #2412: Lấy mạng đổi mạng, công tâm quấy nhiễu địch2018-12-20 17:47
 • #2413: Giang sơn như thử đa kiều2018-12-21 16:23
 • #2414: Toàn diện tan tác, cách không sưu hồn2018-12-21 16:25
 • #2415: Đại Nhiếp Hồn Thuật, kéo người xuống nước2018-12-21 16:26
 • #2416: Tâm sinh nhất kế, chiêu cáo thiên hạ2018-12-21 16:28
 • #2417: Ninh gia phản ứng2018-12-21 16:29
 • #2418: Người sau lưng, liên minh hội thẩm2018-12-23 00:21
 • #2419: Thời không hội trường, bên nào cũng cho là mình phải2018-12-23 19:41
 • #2420: Liên minh cơ cấu, lấy vạch trần mặt2018-12-23 19:42
 • #2421: Kiểm kê nhân thủ, quái lạ tinh cầu2018-12-23 19:44
 • #2422: Bạo lực Luyện Tinh thuật, siêu mười độ trọng thủy2018-12-23 19:46
 • #2423: Tặng đan tình, cảnh giới buông lỏng2018-12-24 17:31
 • #2424: Thuận lợi đột phá, đề ra nghi vấn căn do2018-12-24 17:33
 • #2425: Thúc sinh Mộc Nguyên Quả2018-12-24 17:36
 • #2426: Tử Hà bị nhốt, vừa đánh tan trận2018-12-24 17:39
 • #2427: Nhân tâm nổi loạn, Đại Huyết Kiếm Thuật2018-12-24 17:42
 • #2428: Toàn diện áp chế, tình thế nhanh quay ngược trở lại2018-12-25 18:23
 • #2429: Mạt Thế Phương Viên bản thể2018-12-25 18:24
 • #2430: Lượng lớn tiêu hao, liên tiếp không ngừng2018-12-25 18:26
 • #2431: Cường viện đến nơi, tinh không truy kích2018-12-26 03:57
 • #2432: Thân phận bại lộ, thực lực chân thật2018-12-26 03:59
 • #2433: Nắm đầu làm cầu để đá2018-12-26 16:17
 • #2434: Lần thứ hai bị áp chế, giằng co tiêu hao2018-12-26 16:18
 • #2435: Phá Thế Chi Phủ, đến nơi hẹn mà đến2018-12-26 16:19
 • #2436: Ba ngàn thế giới nha giết, hoàn toàn thắng lợi2018-12-26 16:21
 • #2437: Chính thức đột phá, nhất niệm chi nhân2018-12-27 17:02
 • #2438: Thăm dò, ám chiến2018-12-27 17:05
 • #2439: Không biết sức mạnh, lật bài2018-12-29 18:07
 • #2440: Ép buộc đi vào khuôn phép, mặt người dạ thú2018-12-29 18:09
 • #2441: Cho rằng cản tay, bố trí chiến trường2018-12-29 18:10
 • #2442: Quỷ Tàng lột xác, luyện hóa xá lợi2018-12-29 18:11
 • #2443: Vào cuộc, mượn đao giết người2018-12-29 18:12
 • #2444: Thiêu thân lao đầu vào lửa, giết đến tận cửa2018-12-29 18:13
 • #2445: Khủng bố nghiền ép, nhiều lần làm mất mặt2018-12-29 18:14
 • #2446: Kính xin cho chút mặt mũi2018-12-30 21:30
 • #2447: Lấy yếu gặp người2018-12-30 21:31
 • #2448: Ước chiến trời cao, Ngân Long Kiếm Ca2018-12-30 21:32
 • #2449: Giằng co không hạ, tròng mắt màu đỏ ngòm2018-12-30 21:33
 • #2450: Khuy Thiên, Thần Diệt, một chiêu thắng bại2018-12-30 21:34
 • #2451: Hồng Tụ đột phá, giải trừ nguy cơ2018-12-31 16:13
 • #2452: Thanh Lam Tinh cuộc chiến (1)2019-01-01 18:06
 • #2453: Thanh Lam Tinh cuộc chiến (2)2019-01-01 18:08
 • #2454: Thanh Lam Tinh cuộc chiến (3)2019-01-01 18:09
 • #2455: Thanh Lam Tinh cuộc chiến (4)2019-01-02 16:57
 • #2456: Thanh Lam Tinh cuộc chiến (5)2019-01-02 16:59
 • #2457: Vương giả cuộc chiến (1)2019-01-02 17:03
 • #2458: Vương giả cuộc chiến (2)2019-01-02 17:07
 • #2459: Vương giả cuộc chiến (3)2019-01-02 17:10
 • #2460: Vương giả cuộc chiến (4)2019-01-03 16:34
 • #2461: Vương giả cuộc chiến (5)2019-01-03 16:35
 • #2462: Vương giả cuộc chiến (6)2019-01-03 16:36
 • #2463: Vương giả cuộc chiến (7)2019-01-03 16:37
 • #2464: Vương giả cuộc chiến (8)2019-01-04 16:52
 • #2465: Không phải sinh không phải chết, hạ màn kết thúc2019-01-05 19:22
 • #2466: Sóng lớn mênh mông2019-01-05 19:23
 • #2467: Bó tay toàn tập2019-01-05 19:24
 • #2468: Quái tượng mê rời, đồng hương tình2019-01-05 19:25
 • #2469: Đầy vườn sắc xuân, giống như trên thanh lâu2019-01-06 18:41
 • #2470: Tìm kiếm Hồng Hạnh, kỳ quái tỳ nữ2019-01-06 18:42
 • #2471: Phá cuộc người, xúc động Thiên hỏa2019-01-06 18:43
 • #2472: Thiên chi sủng nhi, Tham Dịch Tinh Đan2019-01-06 18:44
 • #2473: Thái Dịch lực lượng, đan dược phí dụng2019-01-08 17:52
 • #2474: Mất trí nhớ quá lâu, liên tiếp đột phá2019-01-08 17:53
 • #2475: Vạn cổ thiên tư, quy tắc chi hải2019-01-08 17:55
 • #2476: Thế cuộc không ổn, kế sách ứng đối2019-01-08 17:57
 • #2477: Trọng đại hội nghị2019-01-09 15:57
 • #2478: Cuối cùng quyết định, đại chiến bắt đầu2019-01-09 15:58
 • #2479: Khống chế luyện hóa, năm đó nguyên nhân2019-01-10 06:08
 • #2480: Đáng sợ người, bố trí chiến khu2019-01-10 06:10
 • #2481: Đã sớm chuẩn bị, nhân tạo lục địa2019-01-10 06:12
 • #2482: Cuối cùng rồi sẽ gặp lại, vô vị tiêu hao2019-01-11 16:50
 • #2483: Đánh phá phòng ngự, quay giáo một đòn2019-01-11 16:51
 • #2484: Một chiêu sợ địch, chiến khu căng thẳng2019-01-11 16:53
 • #2485: Không xác định không gian thân thể, vực giới chi linh2019-01-11 16:55
 • #2486: Ý chí nghiền ép, nữ quỷ là ai?2019-01-11 16:56
 • #2487: Hoạn nạn gặp chân tình, Ninh Thánh Hạo lo lắng2019-01-12 15:07
 • #2488: Vây Nguỵ cứu Triệu, Thiên U Tinh2019-01-12 15:08
 • #2489: Giành chi tâm, tăm tích không rõ2019-01-14 00:02
 • #2490: Mười phân vẹn mười, mài giũa thạch2019-01-14 00:04
 • #2491: Năm đại trận pháp, liên tiếp ám sát2019-01-14 00:05
 • #2492: Thiên diễn thuật, cách không đánh nhau2019-01-14 00:06
 • #2493: Huyễn Trần Hải cuộc chiến, Thái Tố Thiên Cơ Ngọc2019-01-14 00:07
 • #2494: Thu nạp tinh quáng, kẻ địch tới cửa2019-01-14 00:08
 • #2495: Kẻ thù gặp lại, ẩn giấu thực lực2019-01-14 16:09
 • #2496: Điên cuồng đuổi giết, ẩn náu không còn hình bóng2019-01-15 17:37
 • #2497: Trong ứng ngoài hợp, tách ra chạy trốn2019-01-15 17:39
 • #2498: Hợp lực giết ngược lại, tiến công trận nguyên2019-01-15 17:41
 • #2499: Phá hủy đại trận, mãi mãi không là địch2019-01-16 17:20
 • #2500: Dời đấu đổi tinh, ánh sáng chi phân thân2019-01-16 17:22
 • #2501: Kẻ địch đáng sợ nhất, không thể quay đầu lại2019-01-16 17:24
 • #2502: Giết chóc tâm, nguyền rủa thuật2019-01-17 16:09
 • #2503: Vạn tà bất xâm, quyết chiến bắt đầu2019-01-17 16:11
 • #2504: Cực hạn đột phá, gian nan một trận chiến2019-01-18 17:29
 • #2505: Phá vỡ một trận, thỉnh cầu trợ giúp2019-01-18 17:31
 • #2506: Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, to lớn bóng tối2019-01-18 17:33
 • #2507: Tuyệt vọng chi hải, toàn tuyến hỏng mất2019-01-19 16:26
 • #2508: Rơi vào nguy cơ, Thần Vương đến2019-01-19 16:28
 • #2509: Chuyển pháp Diêu Quang, thái cổ Thần khí2019-01-19 16:29
 • #2510: Danh tộc sỉ nhục, sắc dụ thuật2019-01-19 16:30
 • #2511: Các ngươi chết rồi, hắn cũng sẽ không chết2019-01-21 22:33
 • #2512: Lưỡng bại câu thương, bất ngờ người2019-01-21 22:34
 • #2513: Tuân Ngự lựa chọn, biểu đạt thành ý2019-01-21 22:36
 • #2514: Trước sau giáng lâm, đỉnh cao đối lập2019-01-21 22:37
 • #2515: Cường giả tập hợp, lợi ích được mất2019-01-21 22:38
 • #2516: Có một không hai cuộc chiến2019-01-21 22:39
 • #2517: Có một không hai cuộc chiến (2)2019-01-21 22:40
 • #2518: Có một không hai cuộc chiến (3)2019-01-21 22:41
 • #2519: Có một không hai cuộc chiến (4)2019-01-21 22:42
 • #2520: Có một không hai cuộc chiến (5)2019-01-21 22:43
 • #2521: Có một không hai cuộc chiến (6)2019-01-21 22:44
 • #2522: Có một không hai cuộc chiến (7)2019-01-23 17:49
 • #2523: Có một không hai cuộc chiến (8)2019-01-23 17:50
 • #2524: Có một không hai cuộc chiến (9)2019-01-23 17:51
 • #2525: Có một không hai cuộc chiến (10)2019-01-24 16:19
 • #2526: Có một không hai cuộc chiến (11)2019-01-24 16:20
 • #2527: Có một không hai cuộc chiến (12)2019-01-25 16:08
 • #2528: Cổ vượt mười ngàn người nện, tương lai không nghênh2019-01-26 21:26
 • #2529: Đột phá thất bại, mọi người tụ hội2019-01-26 21:28
 • #2530: Phù đạo truyền thuyết, phát điên2019-01-27 19:11
 • #2531: Mọi người dự tính2019-01-27 19:16
 • #2532: Đại đạo ngân tích, ai là mạnh nhất?2019-01-27 19:21
 • #2533: Phân hồn thuật, bất ngờ đột phá2019-01-27 19:26
 • #2534: Đưa một hồi tạo hóa, hố đen bão táp2019-01-27 19:31
 • #2535: Chỗ tọa hóa2019-01-28 15:57
 • #2536: Thánh Tông tụ hội, thỏa thuận ngưỡng cửa2019-01-28 15:58
 • #2537: Vương giả địch ý, danh tộc Tô gia2019-01-29 16:59
 • #2538: Đạo quả chi thụ, hết lòng quan tâm giúp đỡ2019-01-30 17:18
 • #2539: Năm xưa từ biệt, tiến nhập Thiên Vương mộ2019-01-30 17:19
 • #2540: Kết thù kết oán không cần gặp lại? Táng Huyết Thần đao2019-01-30 17:21
 • #2541: Cùng thế hệ đỉnh cao, binh bất yếm trá2019-01-31 16:15
 • #2542: Đao ý hợp nhất, Đại Địa Thần Chưởng2019-02-01 16:40
 • #2543: Vạn vật một đao, thiên địa đều là kiếm2019-02-01 16:42
 • #2544: Cực hạn hàm nghĩa, đạo ấn như mưa2019-02-01 16:44
 • #2545: Tiêu hao chiến, ngàn chiêu thắng bại2019-02-01 16:47
 • #2546: Điều kiện trao đổi, không cách nào làm chủ2019-02-02 17:12
 • #2547: Phách khí vương giả, như mặt trời giữa trưa2019-02-02 17:13
 • #2548: Ba pháp cùng tồn tại, đao linh đột ngột hiện2019-02-03 17:01
 • #2549: Hư không sụp xuống, quỷ dị tồn tại2019-02-03 17:02
 • #2550: Viễn cổ chiến trường, Mạt Nhật Chi Chùy2019-02-04 16:56
 • #2551: Lôi hải ác chiến, ám độ trần thương2019-02-04 16:58
 • #2552: Quỷ dị nơi, không ai dám trái2019-02-04 17:01
 • #2553: Thánh khí cộng hưởng, viễn cổ sát ý2019-02-04 17:04
 • #2554: Điều khiển hết thảy ý chí2019-02-05 16:01
 • #2555: Vong ân phụ nghĩa, thất phẩm đạo quả2019-02-05 16:03
 • #2556: Màu vàng ánh quyền, đáng sợ một trận chiến2019-02-06 16:18
 • #2557: Tiêu hóa đạo quả, còn sót lại ý chí2019-02-06 16:21
 • #2558: Tô gia tung tích, phân phối phương án2019-02-07 16:57
 • #2559: Dung hợp hạt giống, đại đạo văn tự2019-02-08 15:54
 • #2560: Cửu phẩm đạo quả, vĩnh sinh điện2019-02-08 15:55
 • #2561: Hỗn Nguyên Giáp tử, vô tận biển cát2019-02-08 15:56
 • #2562: Truy tra thuật, Hư không phệ giả2019-02-09 17:15
 • #2563: Hỗn Độn khí2019-02-09 17:16
 • #2564: Cơ thể mẹ phệ người, nguồn năng lượng2019-02-11 03:58
 • #2565: Kim Giáp Cự Linh, Pháp Thiên Tượng Địa2019-02-11 03:59
 • #2566: Nuốt phục đạo quả, thế đạo hiểm ác2019-02-11 04:00
 • #2567: Tinh thần phân liệt, tự tìm đường chết?2019-02-11 04:02
 • #2568: Đột phá, lôi kiếp2019-02-11 15:48
 • #2569: Sau khi phá rồi dựng lại, nghịch thiên phong thái2019-02-11 15:49
 • #2570: Hỗn Độn Đan, không phải thật không phải là giả2019-02-11 15:50
 • #2571: Đạo quả cơ duyên, thời không đóng băng2019-02-11 15:51
 • #2572: Bất Hủ Phong Bia, gặp lại thần lôi2019-02-14 10:00
 • #2573: Bất diệt tàn niệm, năm đó cố nhân2019-02-14 10:00
 • #2574: Tặng ta Thu Thủy ý, trả ngươi Thiên Đế chỉ2019-02-14 10:00
 • #2575: Đỉnh cao chiến ý, ân oán tình cừu2019-02-14 10:01
 • #2576: Duy nhất hi vọng, lừa dối2019-02-14 10:01
 • #2577: Sợ ném chuột vỡ đồ, điều kiện trao đổi2019-02-14 10:01
 • #2578: Đỉnh cao một chiêu2019-02-14 10:01
 • #2579: Về Vô Dục Thành, Đông Quân bí ẩn2019-02-14 10:01
 • #2580: Thực lực chí thượng, Vũ Thiên Chi Thương2019-02-14 10:01
 • #2581: Phù tộc người, chí tôn kiếm khí2019-02-15 05:25
 • #2582: Nam nhi khí phách, vô tận mong đợi2019-02-15 05:26
 • #2583: Tham tu bảo vật, tin tức cùng cơ duyên2019-02-15 05:26
 • #2584: Ninh gia tinh trì, chuyện phiền toái2019-02-15 05:26
 • #2585: Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, khua môi múa mép ứng đối2019-02-15 05:26
 • #2586: Tiến về phía trước tinh trì2019-02-16 17:59
 • #2587: Quần hùng tập hợp2019-02-16 17:59
 • #2588: Lòng cường giả, thuộc về vấn đề2019-02-16 18:00
 • #2589: Vạn vật nhân duyên, không thể thương nghị2019-02-16 18:00
 • #2590: Vạn lưu Ngũ Tuyệt phong2019-02-16 18:00
 • #2591: Chủ động xin đi giết giặc, vạn kiếm treo ngược2019-02-17 19:57
 • #2592: Giúp tỷ tỷ một lần2019-02-17 19:57
 • #2593: Thay đổi trong nháy mắt, quỷ dị thân pháp2019-02-17 19:58
 • #2594: Mình không tức pháp thân, cổ bảo chống đỡ2019-02-17 19:58
 • #2595: Chiến kích đồ long, lấy lớn ép nhỏ2019-02-17 19:58
 • #2596: Không dễ khi dễ người trẻ tuổi2019-02-17 19:58
 • #2597: Thoả mãn trả lời chắc chắn, thiên hạ võ giả là một nhà2019-02-18 16:52
 • #2598: Vào trì tu luyện, ánh sao như biển2019-02-18 16:52
 • #2599: Tinh trì dị biến, thuận thế đột phá2019-02-18 16:52
 • #2600: Gặp lại huy chương, tinh trì nổ tung2019-02-19 02:49
 • #2601: Hư không truy đuổi, bất an linh cảm2019-02-19 19:09
 • #2602: Không có chữ chi sách, Thiên Thần Quyết quy tắc chung2019-02-20 18:49
 • #2603: Vũ quá khứ, Thiên Dụ chân thân2019-02-20 18:50
 • #2604: Thiện giả bất lai2019-02-20 18:50
 • #2605: Hư chi hàm nghĩa, Tân Nguyệt vũ giả2019-02-20 18:50
 • #2606: Thiên Thần lực lượng, liên thủ chống lại2019-02-20 18:50
 • #2607: Hai một bên thế cuộc, trấn áp Thiên Dụ2019-02-21 19:53
 • #2608: Thái Dịch lực lượng, xoay chuyển xu hướng suy tàn2019-02-23 18:43
 • #2609: Đáng sợ ký ức2019-02-23 18:43
 • #2610: Cố nhân gặp lại, cảnh còn người mất2019-02-23 18:43
 • #2611: Liên minh thương hội, phong tỏa truyền tống2019-02-24 17:30
 • #2612: Luyện hóa Long Quyền2019-02-25 03:04
 • #2613: Tiến nhập Chân Ma Giới2019-02-25 03:05
 • #2614: Đuôi cáo, xoay tay trấn áp2019-02-25 17:16
 • #2615: Tiến vào ma cung2019-02-27 04:45
 • #2616: Xâm lấn người, tuyệt hảo cơ hội2019-02-27 04:45
 • #2617: Không thể buông tha, vô vọng một trận chiến2019-02-27 04:46
 • #2618: Vô tâm ham chiến, hoành nhúng một tay2019-02-27 04:46
 • #2619: Thanh y cường giả, đệ tử thân truyền2019-02-27 04:46
 • #2620: Trước sói sau hổ, nguy tường bên dưới2019-02-27 04:46
 • #2621: Chính tà chi niệm, liễu ám hoa minh2019-02-27 04:46
 • #2622: Ưu Đàm Bà La, trong tranh cơ quan2019-02-28 08:04
 • #2623: Kim hoa hướng đi, lớn phiền toái lớn2019-02-28 08:04
 • #2624: Sự do người làm, Hoa Thượng đại lục2019-03-05 23:35
 • #2625: Thứ hai mươi mốt khu, Chúc Long thương hội2019-03-05 23:35
 • #2626: Hệ Kim lôi thạch, thu mua kỳ vật2019-03-05 23:36
 • #2627: Lòng tham không đủ2019-03-05 23:36
 • #2628: Mẩu ký ức, quả thứ hai Xá Lợi Tử2019-03-05 23:36
 • #2629: Đại Thừa đan hàng nhái, thiếu nữ thần bí2019-03-05 23:36
 • #2630: Đỉnh cấp giao dịch đại hội, Ất tiên sinh2019-03-05 23:36
 • #2631: Thay thế thu mua, Thế Ngân chi thi2019-03-05 23:36
 • #2632: Công Đức Kim Liên, Dạ Chi Đế Giáp2019-03-05 23:37
 • #2633: Không có lương tâm đồ vật, Xá Lợi Tử lai lịch2019-03-05 23:37
 • #2634: Nói không bất tận, từ nơi sâu xa2019-03-05 23:37
 • #2635: La Phù khởi nguyên, dẫn ngươi gặp gặp các mặt của xã hội2019-03-05 23:37
 • #2636: Địa vị cao cả, nhìn thấu thân phận2019-03-05 23:37
 • #2637: Kiếm về ba năm, Cơ gia mời gặp2019-03-05 23:37
 • #2638: Bất ngờ hòa giải2019-03-05 23:38
 • #2639: Thông Thiên cổ chiến trường2019-03-05 23:38
 • #2640: Tiêu chuẩn bán đấu giá, Huyễn Trần Hải gặp gỡ2019-03-05 23:38
 • #2641: Thượng cổ di tộc, bất biến ứng vạn biến2019-03-05 23:38
 • #2642: Ba cái tiêu chuẩn, ảm đạm phai mờ2019-03-05 23:38
 • #2643: Bị chiêu cừu hận, ếch ngồi đáy giếng2019-03-05 23:38
 • #2644: Tâm phục khẩu phục, chiến trường mở ra2019-03-05 23:39
 • #2645: Môn nội cảnh tượng, chân thật con đường2019-03-05 23:39
 • #2646: Chỗ tương tự, chiến hồn phụ thể2019-03-05 23:39
 • #2647: Không tìm đường chết thì sẽ không chết2019-03-05 23:39
 • #2648: Độ hóa chiến hồn, nguy hiểm khu vực2019-03-06 18:20
 • #2649: Bạo động chu kỳ, cầu Nại Hà2019-03-06 18:20
 • #2650: Thánh Huyết Tông2019-03-09 06:21
 • #2651: Siêu độ quần ma, huyền diệu trạng thái2019-03-09 06:21
 • #2652: Tử khí vòng xoáy, màu vàng người khổng lồ2019-03-09 06:21
 • #2653: Đột phá thành công, đại nhân vật ý chí2019-03-09 06:22
 • #2654: Tinh quân truyền thừa, không lưu nhân chứng sống2019-03-09 17:36
 • #2655: Kỳ địch lấy yếu, thần thông áp chế2019-03-10 16:48
 • #2656: Hỏa khắc Kim, cùng vào bên trong2019-03-10 16:48
 • #2657: Quang chi đại lục, ý chí công kích2019-03-10 16:48
 • #2658: Phần thưởng thật lớn, quyết chí tiến lên2019-03-10 16:48
 • #2659: Bất ngờ chiến hồn, cường giả cái thế2019-03-10 16:49
 • #2660: Nghiền ép cổ tâm ý chí, hài lòng đỉnh lô2019-03-10 16:49
 • #2661: Không cần bàn giao, Thần tộc phản ứng2019-03-10 16:49
 • #2662: Hai đại thiên tài tuyệt thế2019-03-11 05:17
 • #2663: Song toàn phương pháp, phong ấn Kim Đan2019-03-11 05:18
 • #2664: Chạy ra đường sống, cường viện đến2019-03-11 05:18
 • #2665: Nàng lại hoảng rồi, nghèo chim đầu người2019-03-11 16:16
 • #2666: Bát phương đến triều2019-03-11 16:16
 • #2667: Vũ trụ đỉnh, Tần Tiểu Vũ đến thăm2019-03-13 11:31
 • #2668: Ta nên tín nhiệm ngươi sao?2019-03-13 11:31
 • #2669: Bạn cũ gặp lại, đạo pháp cao thâm2019-03-13 11:31
 • #2670: Thời hạn đánh cược chiến, Phì Di huyết mạch2019-03-13 11:31
 • #2671: Hai cái đều là quái vật2019-03-13 11:32
 • #2672: Đáp lễ một chiêu, kéo dài thời gian2019-03-13 11:32
 • #2673: Hung quẻ, Phù tộc chi chủ2019-03-13 11:32
 • #2674: Hồng Lâm chi thương2019-03-13 11:32
 • #2675: Màu bạc quan tài, mèo mun2019-03-13 11:32
 • #2676: Chiến đấu dấu vết, các loại dự tính2019-03-14 07:56
 • #2677: Nhân Quả Luân Chuyển đại trận2019-03-14 07:56
 • #2678: Bất Tử tộc di tích2019-03-14 17:19
 • #2679: Tàn tạ tế đàn2019-03-14 17:20
 • #2680: Một giọt máu2019-03-15 18:44
 • #2681: Rất ngu hết sức ngây thơ2019-03-15 18:45
 • #2682: Đại Hoang Chi Địa, dị chủng Tổ Nha2019-03-15 18:45
 • #2683: Thao túng vạn thú, Thiên Ba Thành2019-03-15 18:45
 • #2684: Sắp xếp thành phòng, trong đó qua lại2019-03-15 18:45
 • #2685: Còn sót lại Phù tộc, bằng hữu đồ vật2019-03-16 17:13
 • #2686: Ta còn là làm người ngu đi2019-03-16 17:13
 • #2687: Ếch ngồi đáy giếng, tộc truyền bảo vật2019-03-16 17:13
 • #2688: Toàn hệ thần phù, phụ gia điều kiện2019-03-16 17:14
 • #2689: Hỏa Lân Sơn, Tam Túc Kim Ô2019-03-18 19:33
 • #2690: Rèn luyện hỏa chủng, không tên kinh sợ thối lui2019-03-18 19:33
 • #2691: La Phù sách cổ2019-03-18 19:33
 • #2692: Tất cả bí mật nguyên2019-03-18 19:34
 • #2693: Uy hiếp, ngươi tên cầm thú này2019-03-18 19:34
 • #2694: Loạn thế giai nhân, gấu qua lại2019-03-19 18:51
 • #2695: Đánh lâu không địch lại, phối hợp tinh diệu2019-03-19 18:51
 • #2696: Đại Địa Bảo Thể, gửi người ly hạ2019-03-19 18:51
 • #2697: Thiên Ba Thành cuộc chiến (1)2019-03-19 18:51
 • #2698: Thiên Ba Thành cuộc chiến (2)2019-03-20 17:42
 • #2699: Thiên Ba Thành cuộc chiến (3)2019-03-20 17:42
 • #2700: Thiên Ba Thành cuộc chiến (4)2019-03-20 17:42
 • #2701: Thiên Ba Thành cuộc chiến (5)2019-03-20 17:42
 • #2702: Thần tộc tinh huyết, thú triều thối lui2019-03-22 17:14
 • #2703: Thiên địa vì là cờ, hung sát địa giới2019-03-22 17:15
 • #2704: Địa Thủy Hỏa Phong2019-03-22 17:15
 • #2705: Nguyên tố mất thăng bằng, đại địa tế đàn2019-03-26 11:40
 • #2706: Toàn phương vị trấn áp2019-03-26 11:41
 • #2707: Nguyên thần đột phá, huyết mạch cùng thiên phú2019-03-26 11:41
 • #2708: Màu bạc quan tài, quá khứ ký ức2019-03-26 11:41
 • #2709: Thần tộc truyền thừa, lưu lạc đồ vật2019-03-26 11:41
 • #2710: Vạn Hoa Đồng, tám vực Thiên Vương2019-03-26 11:41
 • #2711: Tử cực Thần dụ, đoạt huyết chi tâm2019-03-26 11:42
 • #2712: Hồng Vũ, huyết lệ2019-03-26 11:42
 • #2713: Một dạng tròng mắt, Đông Quân suy ngẫm2019-03-26 11:42
 • #2714: Tâm kết, đôi thân hợp nhất2019-03-26 11:42
 • #2715: Thâm Chủ ra tay, Hoang Giả biến hóa2019-03-26 11:42
 • #2716: Đồng tộc tình cảm, liên quan gì đến ta?2019-03-26 11:42
 • #2717: Lục Đạo Huyễn Diễm, tình cảnh quái quỷ2019-03-26 11:42
 • #2718: Không chỗ nào từ trước đến nay, cũng không chỗ đi2019-03-26 11:43
 • #2719: Giết tám vực Thiên Vương2019-03-26 11:43
 • #2720: Thiên địa toàn diệt2019-03-27 05:12
 • #2721: Luân phiên doạ dẫm2019-03-27 05:12
 • #2722: Bi thương không kịp một phần, khiếp sợ thiên hạ2019-03-27 05:12
 • #2723: Nội ưu ngoại hoạn, Vị Lai Thân2019-03-27 05:13
 • #2724: Liên minh hội nghị, một nhà độc đại2019-03-27 16:26
 • #2725: Hoàn toàn không có tin tức, Huyết Trì2019-03-27 16:26
 • #2726: Tiến nhập Huyết Trì, truyền thừa bí pháp2019-03-27 16:26
 • #2727: Huyết nhộng, Thiên Thần Quyết2019-03-28 17:18
 • #2728: Phù Đồ huyết thân, tượng đá thủ ấn2019-03-28 17:18
 • #2729: Huyết Thần Kinh, thiên tài chân chính2019-03-28 17:19
 • #2730: Vương giả trở về2019-03-28 17:19
 • #2731: A Ma La Thức, Thần tộc nguyên nhân2019-03-28 17:19
 • #2732: Vũ trụ quy tắc, thiện ác chi thưởng thức2019-03-28 17:19
 • #2733: Hỗn Độn thời đại chung kết, trực tiếp điểm danh2019-03-29 16:37
 • #2734: Trọng yếu tin tức, siêu huyền không2019-03-30 20:33
 • #2735: Thiên Thần lực lượng, toàn thiên hiện2019-03-30 20:33
 • #2736: Công pháp sự nghi ngờ, không phải hắn địch thủ2019-03-30 20:33
 • #2737: Ám độ trần thương, hợp thành quái vật2019-04-01 18:16
 • #2738: Huyết chi hồ nước, thí nghiệm hàng mẫu2019-04-01 18:17
 • #2739: Thỏ tử hồ bi, nghiêm cẩn thái độ2019-04-01 18:17
 • #2740: Lạc Hồn Chung, tự cầu phúc2019-04-01 18:17
 • #2741: Chuông luyện nguyên thần, trấn áp đạo chích2019-04-01 18:17
 • #2742: Lửa giận ngút trời, giết không tha2019-04-01 18:17
 • #2743: Ngoài ý muốn địch nhân, cảm nhân trí thông minh2019-04-03 18:04
 • #2744: Đại chiến ma tu, hỏa chi lồng giam2019-04-03 18:04
 • #2745: Huyết Hải Đại Thủ Ấn, cẩu thả hạng người2019-04-03 18:04
 • #2746: Nhân quả báo ứng, cứu ra phụ mẫu2019-04-03 18:04
 • #2747: Địch nhân đáng sợ, ngực có hạo nhiên khí2019-04-03 18:04
 • #2748: Không địch lại, lấy quỷ luyện khí2019-04-03 18:05
 • #2749: Thiên địa chúa tể, trấn áp vạn vật2019-04-04 17:38
 • #2750: Ý chí chi tranh, võ hồn lại xuất hiện2019-04-05 19:38
 • #2751: Nói mà không tin, thay trời hành đạo2019-04-05 19:38
 • #2752: Phù đạo thần thông, võ hồn Hóa Linh2019-04-06 16:41
 • #2753: Phá không mà đi, một ngày ngàn dặm2019-04-06 16:41
 • #2754: Thăm dò thực lực, Thần tộc đại hội2019-04-09 07:20
 • #2755: Người kế nhiệm, cơ duyên thứ nhất2019-04-09 07:21
 • #2756: Mẹ con gặp nhau, cho tới bây giờ hoàn khố ít vĩ nam2019-04-09 07:21
 • #2757: Tới lui tự nhiên, tiến về Tịch Diệt Thời Không Hải2019-04-09 07:21
 • #2758: Trận pháp càn khôn, phân cao thấp2019-04-09 07:21
 • #2759: Xuất kỳ bất ý, Tuyệt Đối Ma Vực2019-04-09 07:21
 • #2760: Điểm đến là dừng, vũ trụ trung tâm2019-04-09 07:21
 • #2761: Hỗn Độn đại lục, tam hại khôi thủ2019-04-09 18:03
 • #2762: Tương kế tựu kế, vậy ngươi trang cái gì bức?2019-04-09 18:03
 • #2763: Kẻ xướng người hoạ, khổ không thể tả2019-04-09 18:04
 • #2764: Trảm hồn chi lực, giết chóc cực chiêu2019-04-12 09:08
 • #2765: Huyết Thần Đệ Nhất Chưởng, thượng cổ đạo binh2019-04-12 09:08
 • #2766: Binh khí đua tiếng, nợ tiền được còn2019-04-12 09:08
 • #2767: Rưng rưng cũng muốn trang xong2019-04-12 09:09
 • #2768: Là kẻ hung hãn, thiên tài tụ tập2019-04-12 09:10
 • #2769: Long tranh hổ đấu, Thương gia thiên tài2019-04-12 09:10
 • #2770: Đế Ất triệu kiến, kim ấn sự tình2019-04-12 09:10
 • #2771: Tới cửa đến thăm, Thanh Lôi Điện Thần2019-04-12 09:10
 • #2772: Lần đầu triệu tập, quy củ đệ nhất2019-04-12 09:11
 • #2773: Nhỏ lấy trừng trị, khu động bảo kính2019-04-12 09:11
 • #2774: Phong Vân hạp cốc, hạn chế toàn bộ triển khai2019-04-13 17:54
 • #2775: Trò hay mở màn, khác nhau một trời một vực2019-04-13 17:54
 • #2776: Hỗn Độn Thạch, thú vị gặp gỡ bất ngờ2019-04-13 17:54
 • #2777: Lấy nhất sát năm (thượng)2019-04-13 17:54
 • #2778: Lấy một giết năm (hạ)2019-04-13 17:54
 • #2779: Chấn nhiếp đạo chích, sáu ẩn danh lưu2019-04-13 23:52
 • #2780: Phạm Vô thức, kỳ dị Hắc Sơn2019-04-14 18:36
 • #2781: Thô ráp địa đồ, chết giới chi vật2019-04-14 18:36
 • #2782: Có động thiên khác2019-04-15 16:57
 • #2783: Vẫn thi2019-04-15 16:57
 • #2784: Tạo hóa lộng thi, trạng thái đỉnh phong2019-04-15 16:57
 • #2785: Phá cảnh chém thi, danh chấn nhất thời2019-04-15 16:57
 • #2786: Không thức thời người, gà đất chó sành2019-04-15 16:58
 • #2787: Kiếm thế giới mới, kim sắc hoa vũ2019-04-15 16:58
 • #2788: Kiếm quân rút đi, Cơ Dạ Phong chết2019-04-15 16:58
 • #2789: Nơi chôn xương, tử linh phụ thể2019-04-16 18:36
 • #2790: Tử linh chi hải, bán tôn hài cốt2019-04-16 18:36
 • #2791: Điều khiển tử linh, Thiên Thi Đại Trận2019-04-17 17:47
 • #2792: Đánh đâu thắng đó, duy nhất hi vọng2019-04-17 17:47
 • #2793: Thắng bại một chiêu, Củ Thái Tổ2019-04-22 09:05
 • #2794: Vĩnh trấn huyết hà2019-04-22 09:05
 • #2795: Cản đường cướp bóc, dẫn phát nhiều người tức giận2019-04-22 09:06
 • #2796: Tham Nguyên Bàn Đạo Đan, luyện hóa Âm Dương Kính2019-04-22 09:06
 • #2797: Thiên Hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên2019-04-22 09:06
 • #2798: Côn Khư bên ngoài, biến dị quái vật2019-04-22 09:07
 • #2799: Vạn vật đầu nguồn, Tứ Bất Tượng Thú2019-04-22 09:07
 • #2800: Kỳ dị phóng xạ, thải sắc hạt2019-04-22 09:07
 • #2801: Cự sơn linh mạch, phượng vũ cửu thiên2019-04-22 09:07
 • #2802: Đại chiến Yêu Long, cướp đoạt động phủ2019-04-22 09:07
 • #2803: Ước thúc thủ hạ, hỏa chi kinh văn2019-04-22 09:08
 • #2804: Long Thần Hỏa Vũ2019-04-22 09:08
 • #2805: Bị ép trốn cách, ngoài ý muốn liên thủ2019-04-22 09:08
 • #2806: Mượn đao giết người, chậm đợi thời cơ chiến đấu2019-04-22 09:09
 • #2807: Dốc sức một kích, xuất thủ điều kiện2019-04-22 09:09
 • #2808: Bỏ lỡ cơ hội tốt, châm ngòi ly gián2019-04-22 16:43
 • #2809: Bàn Nhược bộ tộc thánh địa2019-04-22 16:44
 • #2810: Chí Tôn Xá Lợi2019-04-22 16:44
 • #2811: Bàn Nhược Đại Niết Bàn2019-04-23 18:45
 • #2812: Sống chết mặc bây, quần ma xuất thế2019-04-25 18:44
 • #2813: Trong tháp kim quang2019-04-25 18:45
 • #2814: Trảm Tội Niệm Châu, thế nhân đều có thể giết2019-04-25 18:45
 • #2815: Bàn Nhược Thần Chưởng, vạn cổ chí tôn2019-04-26 17:32
 • #2816: Đại thành chân quyết, nhất niệm thành ma2019-04-26 17:33
 • #2817: Quay đầu là bờ, duyên rơi thì diệt2019-04-26 17:33
 • #2818: Thức thứ ba đạo pháp, không rơi vào hạ phong2019-04-27 21:42
 • #2819: Tầng thứ hai Vực Giới, Thích tộc tổ địa2019-04-27 21:42
 • #2820: Thần hồ, bảy sao Thiên Giới Thích Tá2019-04-27 21:42
 • #2821: Bắt giặc bắt vua, đã lâu không gặp2019-04-27 21:43
 • #2822: Vũ trụ phôi thai, một hoa nở năm lá2019-04-27 21:44
 • #2823: Ân tình không thể thụ, tiến vào Thần Hồ2019-04-29 18:53
 • #2824: Phá vỡ pháp tắc đột phá, kết tinh chỗ2019-04-29 18:53
 • #2825: Kẻ giết người, mượn thể giáng lâm2019-04-29 18:54
 • #2826: Liên thủ bức lui, biết bay tay2019-04-29 18:55
 • #2827: Thấy chết không cứu, đào quáng2019-04-29 18:55
 • #2828: Tay lai lịch, tiến vào Âm Sơn2019-04-29 18:55
 • #2829: Cửa ải cuối cùng, sát na đột phá2019-04-29 18:55
 • #2830: Không sợ chết đút lót, sẽ khi lên đỉnh cao nhất2019-04-29 18:55
 • #2831: Đế Ất triệu đến, lại đến sáu Vực Giới2019-04-30 19:17
 • #2832: Từ không sinh có, tầng thứ sáu2019-04-30 19:17
 • #2833: Thiên đạo thôi diễn, tuyên cổ thiên tài2019-04-30 19:18
 • #2834: Tình thế nghiêm trọng, tương lai không có hi vọng2019-04-30 19:18
 • #2835: Liên hợp tác chiến, hữu tình Vực Giới2019-04-30 19:19
 • #2836: Thiên Giới Huyết Long Đại Trận2019-05-01 18:56
 • #2837: Cường đại nội tình, mặt kính thánh địa2019-05-01 18:56
 • #2838: Riêng phần mình cơ duyên, hòa mình huyết hải2019-05-01 18:57
 • #2839: Chân tướng khó phân biệt, ngàn lưỡi đao Phi Lai Phong2019-05-01 18:57
 • #2840: Thế thân thuật, huyết sát cộng minh2019-05-01 18:57
 • #2841: Huyết Ảnh Phân Thân Thuật2019-05-01 18:57
 • #2842: Là ai ngu xuẩn?2019-05-01 18:57
 • #2843: Hoa vàng ngày mai, đạo tâm duy hơi2019-05-02 17:20
 • #2844: Đại phá Huyết Long Cung2019-05-04 06:10
 • #2845: Huyết long hiện, Như Ý chân thân2019-05-04 06:10
 • #2846: Tan rã ý chí, giết người trật tự2019-05-04 06:11
 • #2847: Tình thế khó xử, song toàn chi pháp2019-05-04 06:11
 • #2848: Hình thái thứ hai, đỉnh phong một chiêu2019-05-04 06:11
 • #2849: Ba thất bại cục, cáo mượn oai hùm2019-05-04 06:11
 • #2850: Lai giả bất thiện, cùng chung mối thù2019-05-04 06:12
 • #2851: Hôm nay chi ân, một tiếng quát lui2019-05-04 06:12
 • #2852: Cảnh giới chênh lệch, cùng giai vô địch2019-05-04 06:12
 • #2853: Tiếp ta một chiêu2019-05-04 17:54
 • #2854: Chưởng khống toàn trường2019-05-04 17:55
 • #2855: Tấm thứ hai Thế Thân Phù, thù mới hận cũ2019-05-04 17:55
 • #2856: Kiếm quân chi thương, cùng đồ mạt lộ2019-05-05 19:38
 • #2857: Pháp môn tương dung, hợp hai làm một2019-05-05 19:39
 • #2858: Dương Huyền Tàng, hoàn toàn trấn áp2019-05-05 19:39
 • #2859: Đảo ngược âm dương, thiên địa làm lô2019-05-05 19:39
 • #2860: Phế vật lợi dụng, song song đột phá2019-05-10 05:25
 • #2861: Cường giả giáng lâm, nửa năm ước hẹn2019-05-10 05:25
 • #2862: Thiên hạ chấn kinh, chính diện đánh mặt2019-05-10 05:26
 • #2863: Giết hết về nhà ăn cơm2019-05-10 05:26
 • #2864: Ánh tà dương đỏ quạch như máu, giải quyết phương pháp2019-05-10 05:26
 • #2865: Công lúc bất ngờ, hảo hảo nói chuyện2019-05-10 05:26
 • #2866: Toàn thân trở ra, mua tin tức2019-05-10 05:27
 • #2867: Thông minh nữ nhân, không thể biết tương lai2019-05-10 05:27
 • #2868: Có đi không về2019-05-10 05:27
 • #2869: Làm trò hề cho thiên hạ, hợp thể thoát khốn2019-05-10 05:27
 • #2870: Hỗn loạn thời không mang, thề không làm người2019-05-10 05:28
 • #2871: Thái Thanh Thánh Điện, vì đạo pháp tổ2019-05-10 05:28
 • #2872: Ứng kiếp người2019-05-10 05:28
 • #2873: Ứng kiếp chiến (1)2019-05-10 05:28
 • #2874: Ứng kiếp chiến (2)2019-05-10 05:28
 • #2875: Ứng kiếp chiến (3)2019-05-10 05:29
 • #2876: Ứng kiếp chiến (4)2019-05-10 05:29
 • #2877: Ứng kiếp chiến (5)2019-05-10 05:29
 • #2878: Ứng kiếp chiến (6)2019-05-10 05:30
 • #2879: Lục Đạo Huyễn Diễm, tiễn hắn lên đường2019-05-10 05:30
 • #2880: Liều chết quyết tâm, đạo pháp thứ hai ngăn2019-05-10 05:30
 • #2881: Tuyệt vọng, binh giải2019-05-12 03:17
 • #2882: Tiên thiên quỷ, năm trăm năm2019-05-12 03:17
 • #2883: Ba quỷ câu chuyện, chết không nhắm mắt2019-05-12 03:18
 • #2884: Danh chấn đông bộ, dẹp đường hồi phủ2019-05-12 03:18
 • #2885: Cổ Toản dị thú2019-05-12 03:18
 • #2886: Lòng đất dị tượng, năm đó khế ước2019-05-12 18:08
 • #2887: Nếu không ăn nắm đấm?2019-05-14 20:15
 • #2888: Mạn Châu Sa Hoa, gặp lại người quen2019-05-14 20:16
 • #2889: Xà Tàng Phong Liên, xin từ biệt2019-05-14 20:16
 • #2890: Tham Cật Xà, lạc đường người2019-05-14 20:16
 • #2891: Giương đông kích tây Thần cung kinh biến2019-05-14 20:16
 • #2892: Ta muốn vậy, thân ngoại hóa thân2019-05-14 20:16
 • #2893: Thần cung chiến ( Chênh lệch thật lớn2019-05-14 20:16
 • #2894: Thần cung chiến (2)2019-05-14 20:17
 • #2895: Thần cung chiến ( Cực phú thần huy2019-05-15 17:41
 • #2896: Thần cung chiến ( Một chiêu2019-05-15 17:41
 • #2897: Thần cung chiến ( Giá trị2019-05-15 17:42
 • #2898: Thần cung chiến ( Thiên Cương2019-05-16 01:57
 • #2899: Thần cung chiến ( Tiến vào2019-05-16 01:57
 • #2900: Thần cung chiến ( Ba ba2019-05-16 17:01
 • #2901: Thần cung chiến ( Tế thiên2019-05-17 20:18
 • #2902: Thần cung chiến (10)2019-05-17 20:18
 • #2903: Thần cung chiến ( Tử kỳ2019-05-17 20:18
 • #2904: Thần cung chiến ( Thất Sát2019-05-17 20:18
 • #2905: Thần cung chiến ( Diệt hồn2019-05-18 17:57
 • #2906: Thần cung chiến ( Viện tử2019-05-18 17:57
 • #2907: Thần cung chiến ( Vạn pháp giai không2019-05-18 17:57
 • #2908: Thần cung chiến ( Sơ tâm2019-05-18 17:58
 • #2909: Thần cung chiến ( Đêm dài chậm rãi2019-05-18 17:58
 • #2910: Thần cung chiến ( Tà dị2019-05-19 19:12
 • #2911: Thần cung chiến ( Khổ chiến2019-05-19 19:12
 • #2912: Thần cung chiến ( Xa nhau2019-05-19 19:12
 • #2913: Thần cung chiến ( Ái biệt ly2019-05-19 19:12
 • #2914: Thần cung chiến ( Đại trận2019-05-20 17:11
 • #2915: Thần cung chiến ( Tự cho là đúng2019-05-20 17:11
 • #2916: Thần cung chiến ( Hư không đánh cờ2019-05-20 17:11
 • #2917: Thần cung chiến ( Luân hồi vãng sinh2019-05-20 17:12
 • #2918: Thần cung chiến ( Thái Cực Lưỡng Nghi Phù2019-05-22 06:31
 • #2919: Thần cung chiến (27)2019-05-22 06:31
 • #2920: Thần cung chiến ( Vô Song Sư2019-05-22 06:31
 • #2921: Thần cung chiến ( Đạo cao một thước2019-05-22 06:31
 • #2922: Thần cung chiến ( Vượt qua chín sao lực lượng2019-05-22 06:31
 • #2923: Thần cung chiến ( Thập tinh2019-05-22 06:32
 • #2924: Thần cung chiến ( Hoa sen hóa thân2019-05-22 18:22
 • #2925: Thần cung chiến ( Thế cục biến hóa2019-05-22 18:22
 • #2926: Thần cung chiến ( Phạm Vô2019-05-23 16:34
 • #2927: Thần cung chiến ( Đế Lộc cái chết2019-05-23 16:34
 • #2928: Thần cung chiến ( Sang Thế Tiên Liên2019-05-23 16:34
 • #2929: Thần cung chiến ( Nhân duyên tụ hợp2019-05-23 16:34
 • #2930: Thần cung chiến ( Kẻ nghịch ta chết2019-05-23 16:34
 • #2931: Thần cung chiến ( Phạn Âm Hải2019-05-24 18:13
 • #2932: Thần cung chiến ( Thái Huyền Thiên2019-05-24 18:13
 • #2933: Thần cung chiến ( Chương cuối2019-05-24 18:13
 • #2934: Ý thức chiến, xa lạ ý thức lưu2019-05-25 16:47
 • #2935: Thái Nhất Huyền Đan, tổn thất thảm liệt2019-05-25 16:47
 • #2936: Ba năm đã qua, La Thanh Vân2019-05-25 16:48
 • #2937: Thái Huyền Thiên mất liên lạc, lại vào Lục Vực Giới2019-05-25 16:48
 • #2938: Nhân quỷ tình chưa hết, về nhà ăn cơm2019-05-25 16:48
 • #2939: Giá trị đỉnh phong, đạp sen mà đến2019-05-26 17:24
 • #2940: Tiến về Côn Khư, pháp giới duy thức luận2019-05-26 17:24
 • #2941: Tách ra làm việc, Thổ hệ sinh vật2019-05-26 17:24
 • #2942: Chiến trường thời viễn cổ, to lớn tín nhiệm2019-05-27 16:39
 • #2943: Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, diệt trừ kình địch2019-05-27 16:39
 • #2944: Cực Lạc Tịnh Thổ, tha hương ngộ cố tri2019-05-27 16:39
 • #2945: Thổ chi cự nhân, chưởng khống thứ tư ngăn2019-05-29 04:10
 • #2946: Làm người quy củ, kính hoa thế giới2019-05-29 04:11
 • #2947: Tín hiệu cầu cứu, bản nguyên hóa linh2019-05-29 04:11
 • #2948: Lẫn nhau so đấu, phía sau màn thao túng2019-05-29 04:11
 • #2949: To lớn thống khổ, quy tắc áp chế2019-05-29 04:11
 • #2950: Nghi Thần Nghi Quỷ, so đấu tiêu hao2019-05-29 04:11
 • #2951: Thần thức quyết đấu, thắng bại một sát2019-05-29 04:11
 • #2952: Lăng thần chiếu kim, hợp thể một trận chiến2019-05-29 04:12
 • #2953: Trấn áp thủ cấp, nguyên tố đối kháng2019-05-29 04:12
 • #2954: Tương sinh tương khắc, ý chí cùng đan dược2019-05-29 17:39
 • #2955: Lần nữa đột phá, ảo ảnh trong mơ2019-05-29 17:39
 • #2956: Thế giới thực tướng, luyện khí chi địa2019-05-29 17:39
 • #2957: Thiên địa làm lô, đạo nghĩa cánh cửa2019-05-31 02:22
 • #2958: Một thương mà đến, kinh thiên động địa2019-05-31 02:22
 • #2959: Võ ý bạo động, Hoành Tảo Thiên Quân2019-05-31 02:22
 • #2960: Chờ ngươi một thời đại!2019-05-31 02:22
 • #2961: Thiên Cổ Phong Lưu Vũ Trường Không2019-05-31 02:22
 • #2962: Sáng Thế Tiên Liên2019-05-31 17:41
 • #2963: Khải hoàn trở về, Thần cung đại hội2019-05-31 17:41
 • #2964: Tru thiên ngũ ma, hạ giới mục đích2019-06-01 16:39
 • #2965: Gác lại tranh luận, ma tuần hiện thân2019-06-01 16:39
 • #2966: Giai đoạn thuộc về, Vạn Ma Hải2019-06-01 16:39
 • #2967: Vực sâu, tỉnh lại2019-06-01 16:39
 • #2968: Trao đổi ích lợi, mở ra phong ấn2019-06-01 16:39
 • #2969: Ai cũng không giúp, Ma Luân thực lực2019-06-04 05:28
 • #2970: Vạn Ma Hải vỡ vụn, Chân Ma Thánh Tướng2019-06-04 05:28
 • #2971: Nhảy lên lực lượng, mười phần khó giải quyết2019-06-04 05:29
 • #2972: Bọ ngựa đấu xe, thời khắc sinh tử2019-06-04 05:29
 • #2973: Tình thế nghịch chuyển, pháp tướng nhất niệm2019-06-04 05:29
 • #2974: Ba người đối kháng, tuần hoàn không thôi2019-06-04 05:29
 • #2975: Cảnh giới buông lỏng, phá không mà đi2019-06-04 05:29
 • #2976: Song song đột phá, phong ấn A Ma La Thức2019-06-04 05:30
 • #2977: Kiếp trước ân oán, tha thiết kỳ vọng2019-06-04 05:30
 • #2978: Huyết Trân Quả, vô tận tội nghiệt2019-06-04 05:30
 • #2979: Tàn sát chiến trường, đơn hướng nghiền ép2019-06-04 05:30
 • #2980: Người sau lưng, Huyết Thánh lão tổ2019-06-06 19:56
 • #2981: Không thức thời, Bỉ Khắc Lỗ2019-06-06 19:57
 • #2982: Trước phải tự cung, biết làm người2019-06-06 19:57
 • #2983: Bất Tử tộc thiên tài, trực tiếp trở mặt2019-06-06 19:57
 • #2984: Lòng mơ ước, tin miệng nhặt ra2019-06-06 19:57
 • #2985: Lừa gạt tín nhiệm, cướp đi chí tôn máu2019-06-06 19:57
 • #2986: Tinh huyết phát tác, sôi trào trạng thái2019-06-06 19:57
 • #2987: Liên sát hai người, hỏi tại địch2019-06-06 19:58
 • #2988: Chính là gia gia ngươi ta, chạy ra Huyết Ngục2019-06-06 19:58
 • #2989: Chiến đấu bôn ba, cực hạn giết ngược lại2019-06-06 19:58
 • #2990: Huyền Thiên Cơ thân phận2019-06-06 19:58
 • #2991: Trở lại Thiên Cung (thượng)2019-06-06 19:58
 • #2992: Trở lại Thiên Cung (hạ)2019-06-06 19:58
 • #2993: Tiết tấu vận luật, ngươi lừa ta2019-06-08 16:38
 • #2994: Lần nữa triệu hoán, vị đại nhân kia2019-06-08 16:38
 • #2995: Mười thành thành chủ, đi cùng không đi?2019-06-08 16:39
 • #2996: Đột phá bảy sao, đại đạo giáng lâm2019-06-08 16:39
 • #2997: Chấn diệu cổ kim, hoàn toàn mới con đường2019-06-08 16:39
 • thien-than-quyet-chuong-2998.mp32019-06-10 00:15
 • thien-than-quyet-chuong-2999.mp32019-06-10 00:15
 • thien-than-quyet-chuong-3000.mp32019-06-10 00:15
 • thien-than-quyet-chuong-3001.mp32019-06-10 00:16
 • thien-than-quyet-chuong-3002.mp32019-06-10 00:16
 • thien-than-quyet-chuong-3003.mp32019-06-10 00:16
 • #3004: Được ăn cả ngã về không, như rơi vào hầm băng2019-06-10 17:14
 • #3005: Tuyệt vọng đến cùng, bốn sao Quỷ Đế2019-06-10 17:14
 • #3006: Gọi không dậy vờ ngủ người2019-06-10 17:14
 • #3007: Đều qua rồi, số phong lưu nhân vật2019-06-10 17:15
 • #3008: Toàn trường trấn áp, vốn gốc cầu xin tha thứ2019-06-10 17:15
 • #3009: Tuân thủ quy tắc, ngày khác lại tụ họp2019-06-10 17:15
 • #3010: Một hỏi một đáp, vô pháp minh bạch2019-06-11 17:33
 • #3011: Cổ tháp hồn mỏ, năng lượng bích2019-06-11 17:33
 • #3012: Tiên Thiên Quỷ Môn, Âm Hà tứ quỷ2019-06-11 17:33
 • #3013: Lấy một địch bốn, chiến lược sai lầm2019-06-11 17:33
 • #3014: Kim quang khắc địch, bại lộ thân phận2019-06-11 17:34
 • #3015: Sát Sinh Trảm, đại đạo năng lượng2019-06-11 17:34
 • thien-than-quyet-chuong-3016.mp32019-06-13 07:04
 • thien-than-quyet-chuong-3017.mp32019-06-13 07:04
 • thien-than-quyet-chuong-3018.mp32019-06-13 07:04
 • thien-than-quyet-chuong-3019.mp32019-06-14 06:34
 • thien-than-quyet-chuong-3020.mp32019-06-14 06:34
 • thien-than-quyet-chuong-3021.mp32019-06-14 06:34
 • #3022: Chín sao Quỷ Đế, Ám Môn Chi Chủ2019-06-15 02:04
 • #3023: Lặp lại bí cảnh, trọng bảo chỗ2019-06-15 02:04
 • #3024: Tiên thiên động phủ, cung điện dị thường2019-06-15 16:18
 • #3025: Thăm dò tu vi, đánh bại phải giới2019-06-15 16:18
 • #3026: Sư môn truyền thừa, trâu đất xuống biển2019-06-19 06:07
 • #3027: Tiến thối lưỡng nan, giương đông kích tây2019-06-19 06:07
 • #3028: Bị ép nhập điện, cơ trí phá cục2019-06-19 06:07
 • #3029: Gian nan luyện hóa, tình thế nguy cấp2019-06-19 06:07
 • #3030: Chí tôn Hồn thạch, xé rách bình cảnh2019-06-19 06:08
 • #3031: Hồn thạch hóa linh, đều có định số2019-06-19 06:08
 • #3032: Thế sự khó liệu, truy sát Sư Quỷ2019-06-19 06:08
 • #3033: Cường thế chém giết, bày ra lấy tốt2019-06-19 06:08
 • #3034: Nghe ngóng tin tức, còn sống thật là tốt2019-06-19 06:08
 • #3035: Trở về chi pháp, đạt thành hiệp nghị2019-06-19 06:08
 • #3036: Dốc túi tương trợ, trong bóng tối mưu đồ bí mật2019-06-19 06:09
 • #3037: Thành vực truyền tống, tu luyện phong ba2019-06-19 06:09
 • #3038: Quỷ Hỏa Thánh Thành, bày mưu rồi hành động2019-06-19 06:11
 • #3039: Vậy liền hảo hảo nói chuyện2019-06-19 06:11
 • #3040: Bị lôi xuống nước, xông phủ thành chủ2019-06-19 06:11
 • #3041: Xung đột bộc phát, buông tay một trận chiến2019-06-19 06:11
 • #3042: Thủ đoạn tàn nhẫn, uy hiếp chất vấn2019-06-19 06:12
 • #3043: Sáng tỏ trúng kế, Thiên Sửu xuất quan2019-06-19 06:12
 • #3044: Truy sát Điền Uyên, huyết sắc luyện ngục2019-06-19 06:12
 • #3045: Tuyệt Sát Dẫn Quy, một chiêu cuối cùng2019-06-19 16:33
 • #3046: Toàn thành luyện hóa, phân ra thắng bại2019-06-19 16:33
 • #3047: Lẫn nhau chờ đợi, bắt đầu thăm dò2019-06-19 16:34
 • #3048: Tà Vương bí thuật, Tam Thiên Ngũ Hành Kiếm Ấn2019-06-19 16:34
 • #3049: Huyết mạch tương liên, đồng sinh cộng tử2019-06-20 17:38
 • #3050: Ngươi là ai? Trả giá đắt2019-06-20 17:38
 • #3051: Cơ hội thật tốt, dài dằng dặc bế quan2019-06-20 17:39
 • #3052: Đạo thể truyền thuyết, Quỷ Phách Chi Tinh Không2019-06-20 17:39
 • #3053: Dấu vết để lại, đình chỉ truyền tống2019-06-20 17:39
 • #3054: Nghìn cân treo sợi tóc, thông đạo tin tức2019-06-20 17:39
 • #3055: Người kia là ai? Thông đạo mở ra2019-06-21 16:40
 • #3056: Hỗn loạn ý chí, đáng sợ hài cốt2019-06-21 16:40
 • #3057: Vị diện giao hội, sáng thế hạt sen2019-06-21 16:41
 • #3058: Thẳng tiến không lùi, có thể chém vạn vật2019-06-21 16:41
 • #3059: Gặp lại Phạm Vô, Thiên Cung không người2019-06-21 16:41
 • #3060: Trằn trọc trở về, lòng người bàng hoàng2019-06-21 16:41
 • #3061: Cái gì gọi là cùng giai vô địch2019-06-21 16:41
 • #3062: Một trận chiến liền biết2019-06-21 16:41
 • #3063: Chỉnh đốn tông môn, một điểm cuối cùng thể diện2019-06-21 16:42
 • #3064: Côn Khư phòng tuyến, trân quý người trước mắt2019-06-22 16:54
 • #3065: Ba tháng thời hạn, thôi diễn thiên cơ2019-06-26 08:42
 • #3066: Đập nồi dìm thuyền, không phụ kiếp này2019-06-26 08:43
 • #3067: Tử chiến đến cùng ( Trước trận gọi chiến2019-06-26 08:43
 • #3068: Tử chiến đến cùng (2)2019-06-26 08:43
 • #3069: Tử chiến đến cùng (3)2019-06-26 08:43
 • #3070: Tử chiến đến cùng ( Trước giết một người2019-06-26 08:43
 • #3071: Tử chiến đến cùng ( Ngũ nhãn thập tinh2019-06-26 08:43
 • #3072: Tử chiến đến cùng (6)2019-06-26 08:44
 • #3073: Tử chiến đến cùng (7)2019-06-26 08:44
 • #3074: Tử chiến đến cùng ( Xua hổ nuốt sói2019-06-26 08:44
 • #3075: Tử chiến đến cùng ( Khôi phục chân thân2019-06-26 08:44
 • #3076: Tử chiến đến cùng ( Đạo thứ mười ý thức2019-06-26 08:44
 • #3077: Tử chiến đến cùng (2019-06-26 08:44
 • #3078: Tử chiến đến cùng ( Không lời kết cục2019-06-26 16:10
 • #3079: Nửa năm sau, tầng cao nhất đại hội2019-06-28 16:27
 • #3080: Hỗn Độn Chi Môn2019-06-28 16:28
 • #3081: Vô Cực Chân Kinh2019-06-28 16:28
 • #3082: Quay về Côn Khư2019-06-28 16:28
 • #3083: Thiên đạo văn tự2019-06-30 07:57
 • thien-than-quyet-chuong-3084.mp32019-06-30 07:57
 • #3085: Đổi lấy tính mạng2019-06-30 07:57
 • #3086: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng2019-06-30 07:57
 • #3087: Đổ chiến2019-06-30 17:28
 • #3088: Vĩnh không ngoại lệ2019-06-30 17:28
 • #3089: Vĩnh Sinh Thành2019-07-02 16:27
 • #3090: Phong ba chưa định, sinh tồn không dễ2019-07-02 16:27
 • #3091: Mua tư liệu, thay ngươi đảm bảo2019-07-03 18:45
 • #3092: Đạo châu dị biến2019-07-03 18:46
 • thien-than-quyet-chuong-3093.mp32019-07-04 18:13
 • #3094: Thẳng thắn2019-07-04 18:13
 • thien-than-quyet-chuong-3095.mp32019-07-05 16:59
 • thien-than-quyet-chuong-3096.mp32019-07-05 16:59
 • thien-than-quyet-chuong-3097.mp32019-07-06 16:42
 • thien-than-quyet-chuong-3098.mp32019-07-08 08:47
 • thien-than-quyet-chuong-3099.mp32019-07-09 17:15
 • thien-than-quyet-chuong-3100.mp32019-07-10 18:01
 • thien-than-quyet-chuong-3101.mp32019-07-11 17:13
 • thien-than-quyet-chuong-3102.mp32019-07-12 16:27
 • #3103: Phạm Cao Tháp2019-07-13 18:24
 • #3104: Đa chiều độ ma trận2019-07-13 18:24
 • #3105: Đạo thể thành hình, đột phá tám sao2019-07-15 19:14
 • thien-than-quyet-chuong-3106.mp32019-07-15 19:15
 • #3107: Thôn phệ tháp linh (thượng)2019-07-15 19:15
 • #3108: Thôn phệ Linh Tháp (hạ)2019-07-15 19:15
 • #3109: Phong ấn lỗ hổng2019-07-17 20:02
 • #3110: Trọng Anh truyền thuyết2019-07-17 20:02
 • #3111: Mật thất nói chuyện, sơ bộ hiệp nghị2019-07-17 20:02
 • #3112: Đấu giá hội mở ra, âm hiểm ác độc2019-07-17 20:02
 • #3113: Danh ngạch tranh đoạt2019-07-17 20:02
 • #3114: Hunger marketing2019-07-19 17:28
 • #3115: Người áo đen thân phận2019-07-23 15:37
 • #3116: Cứu trở về Tử Tâm2019-07-23 15:37
 • #3117: Đồ Đằng Thú Hồn Ấn2019-07-23 15:37
 • #3118: Tất cả mọi người được ăn cơm2019-07-23 15:37
 • #3119: Lợi ích phân phối2019-07-23 15:37
 • #3120: Trọng Anh uy áp2019-07-23 15:38
 • #3121: Sinh tử một đường2019-07-26 09:12
 • #3122: Âm dương giao hợp.2019-07-27 07:28
 • #3123: Chín sao Thiên Giới2019-07-27 18:52
 • #3124: Thông đạo sơ hiện2019-07-29 22:08
 • #3125: Người sau lưng2019-07-29 22:08
 • #3126: Tiến vào Chân Giới2019-08-01 21:48
 • #3127: Tiến hóa cực điểm2019-08-01 21:48
 • #3128: Chỗ hổng2019-08-03 08:36
 • #3129: Mê cung2019-08-03 17:40
 • #3130: Vầng sáng2019-08-03 17:40
 • #3131: Đáp án2019-08-06 03:34
 • #3132: Phạm Cao di bảo2019-08-06 03:35
 • #3133: Giao chiến2019-08-06 03:35
 • thien-than-quyet-chuong-3134.mp32019-08-07 06:34
 • thien-than-quyet-chuong-3135.mp32019-08-08 18:13
 • #3136: Nuôi cổ trường2019-08-08 18:13
 • #3137: Thứ nhất thai2019-08-08 18:13
 • #3138: Phụ thể2019-08-10 18:57
 • #3139: Lần nữa mất khống chế2019-08-10 18:57
 • #3140: Phạm Cao ý chí2019-08-10 18:58
 • #3141: Nghênh chiến2019-08-10 18:58
 • #3142: Trọng Anh2019-08-13 17:59
 • #3143: Nửa bước chí tôn2019-08-14 17:49
 • #3144: Xảy ra chuyện2019-08-16 17:31
 • #3145: Bản thể2019-08-17 20:53
 • #3146: Tiến vào chỗ hổng2019-08-17 20:54
 • #3147: Trang Thiên Quán2019-08-19 18:24
 • #3148: Cho ăn2019-08-20 03:20
 • #3149: Bình bên trong thế giới2019-08-20 03:20
 • #3150: Kỳ dị thanh âm2019-08-22 02:50
 • #3151: Không người có thể địch2019-08-26 10:39
 • #3152: Đau lòng giao dịch2019-08-26 10:39
 • #3153: Bóng người chi bí2019-08-26 10:40
 • #3154: Đều lừa gạt một lần2019-08-26 10:40
 • thien-than-quyet-chuong-3155.mp32019-08-27 01:56
 • thien-than-quyet-chuong-3156.mp32019-08-27 01:56
 • thien-than-quyet-chuong-3157.mp32019-08-28 20:59
 • #3158: Hai canh giờ2019-08-29 20:52
 • #3159: Dần dần thu phục2019-09-02 07:38
 • #3160: Cảm ứng2019-09-02 07:38
 • #3161: Nghênh chiến2019-09-02 07:38
 • #3162: Khát vọng lực lượng2019-09-02 07:39
 • #3163: Trăng non giữa trời2019-09-02 07:39
 • #3164: Cơ duyên đối kháng2019-09-03 20:34
 • thien-than-quyet-chuong-3165.mp32019-09-03 20:34
 • thien-than-quyet-chuong-3166.mp32019-09-03 20:34
 • thien-than-quyet-chuong-3167.mp32019-09-03 20:34
 • #3168: Lại đường về, ta trở về2019-09-05 05:28
 • #3169: Ai chi mộ!2019-09-05 05:28
 • #3170: Thế lực ngang nhau2019-09-05 05:28
 • #3171: Chính tà một thể2019-09-05 05:28
 • #3172: Sao là tự tin2019-09-05 18:00
 • #3173: Thập tinh rau cải trắng2019-09-05 18:00
 • #3174: Chuyển bại thành thắng2019-09-07 19:29
 • #3175: Ngươi chính mình tin sao?2019-09-07 19:29
 • #3176: Đại Bàn Nhược Niết Bàn Kinh2019-09-07 19:30
 • #3177: Chứng được niết bàn2019-09-09 11:04
 • #3178: Phó minh chủ2019-09-09 11:05
 • #3179: Chỉ ra địch lấy mạnh2019-09-09 11:05
 • thien-than-quyet-chuong-3180.mp32019-09-11 05:05
 • thien-than-quyet-chuong-3181.mp32019-09-11 05:05
 • #3182: Lễ vật2019-09-11 05:05
 • #3183: Không cần phải lý do2019-09-11 05:05
 • #3184: Trí thông minh đáng lo2019-09-12 19:41
 • thien-than-quyet-chuong-3185.mp32019-09-12 19:41
 • thien-than-quyet-chuong-3186.mp32019-09-12 19:41
 • thien-than-quyet-chuong-3187.mp32019-09-13 19:05
 • thien-than-quyet-chuong-3188.mp32019-09-13 19:06
 • #3189: Một vòng trăng tròn2019-09-13 19:06
 • #3190: Thu thập tàn cuộc?2019-09-15 20:39
 • #3191: Toàn diện đối kháng2019-09-15 20:39
 • #3192: Thực lực chân chính2019-09-15 20:39
 • #3193: Toàn bộ thỏa hiệp2019-09-15 20:40
 • #3194: Bế quan trước bái phỏng2019-09-17 21:23
 • #3195: Thượng giới nguy cơ2019-09-17 21:23
 • #3196: Thời không ta đợi, niết bàn Xá Lợi2019-09-18 19:00
 • #3197: Cảm giác kỳ diệu, Thái Thủy Vạn Vật Đỉnh2019-09-18 19:01
 • #3198: Vượt quá ngoài ý muốn một kiếm2019-09-18 19:01
 • #3199: Đế Võ Thần Phù, Đại Diệt Tuyệt Trận2019-09-18 19:01
 • #3200: Đỉnh tộc2019-09-19 21:27
 • #3201: Linh bảo thông đạo, mạnh nhất tập hợp2019-09-19 21:27
 • #3202: Thành ở xấu không2019-09-20 17:58
 • #3203: Trong trận thế giới2019-09-20 17:58
 • #3204: Đỉnh tộc tiên tổ, sáng tạo người2019-09-23 19:10
 • #3205: Mục đích cuối cùng nhất2019-09-23 19:10
 • #3206: Tộc trưởng phân thân2019-09-25 22:26
 • #3207: Phiêu miểu chi cảnh, linh bảo mất khống chế2019-09-25 22:27
 • #3208: Đỉnh tộc chân chính thân phận2019-09-27 19:57
 • #3209: Mấu chốt phản bội2019-09-29 00:20
 • #3210: Mười tám Trấn Ngục Phù2019-09-29 00:20
 • #3211: Lẫn nhau chân tướng2019-09-30 06:18
 • #3212: Phạm Đỉnh cái chết2019-09-30 19:12
 • #3213: Ngươi là ai?2019-10-01 19:36
 • #3214: Phạm Y mục đích2019-10-03 19:25
 • #3215: Nháy mắt thời gian ba năm2019-10-04 19:14
 • #3216: Kim cổ mấy luân hồi, Phạm Y mê hoặc2019-10-05 19:51
 • #3217: Đáng sợ không gian, giết chóc tiến đến2019-10-06 19:01
 • #3218: Liên thủ trấn áp, thực lực nói chuyện2019-10-07 19:39
 • #3219: Thần điện truyền thuyết2019-10-09 21:04
 • #3220: Kỳ diệu cảm ứng2019-10-09 21:04
 • #3221: Gặp lại Ân Võ Điện2019-10-09 21:05
 • #3222: Trong điện tiếng đàn, nhỏ bé cống hiến2019-10-10 23:56
 • #3223: Ngồi đầy thần phục, Trác Văn Quân2019-10-15 05:00
 • #3224: Thiên Trảm Thất Thức, cao hơn lĩnh ngộ2019-10-15 05:00
 • #3225: Đến thần điện, lại xuất hiện tiểu hài2019-10-15 05:01
 • #3226: Vĩnh hằng con đường, không có phía trước2019-10-15 05:01
 • #3227: Đạo khởi nguyên, đổi thần đường, được vĩnh sinh2019-10-15 05:02
 • #3228: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết2019-10-15 05:02
 • #3229: Địa Ngục Hỏa, bách thú gào thét2019-10-15 05:03
 • #3230: Lục đạo đại trận, tượng thần là ai?2019-10-17 02:06
 • #3231: Lục Đạo Bất Phôi Tướng2019-10-17 02:06
 • #3232: Số phong lưu nhân vật2019-10-17 21:13
 • #3233: Tượng thần sụp đổ, truyền thừa hiện2019-10-17 21:13
 • #3234: Ai đáng chết? Quá khứ thân2019-10-18 20:31
 • #3235: Tiểu hài thân phận, tiên liên nhân quả2019-10-18 20:31
 • #3236: Màng không gian, nhận gánh trách nhiệm2019-10-26 08:14
 • #3237: Lợi ích bố trí, các vì chính mình2019-10-26 08:15
 • #3238: Cùng đồ mạt lộ, sau cùng giãy dụa2019-10-26 08:15
 • #3239: Nháy mắt đảo ngược, nhân sinh như mộng2019-10-26 08:15
 • #3240: Sau cùng nếm thử, Thái Thanh Thánh Điện2019-10-26 08:15
 • #3241: Nhân tộc đại sự, Diệu Pháp Liên Hoa2019-10-26 08:15
 • #3242: Cuối cùng hình thái, chân chính đỉnh phong2019-10-26 08:15
 • #3243: Ngàn năm một mắt, đỉnh phong trở về2019-10-26 08:16
 • #3244: Thế lực cực lớn, lo nghĩ trùng điệp2019-10-26 08:16
 • #3245: Càng mạnh thôi diễn thuật, đại đạo uy áp2019-10-26 08:16
 • #3246: Năng lượng bảo toàn, vũ trụ bí mật2019-10-26 08:16
 • #3247: Đã không có đường lui, mạnh nhất một trận chiến2019-10-28 05:46
 • #3248: Ổn định, chúng ta có thể thắng!2019-10-28 05:46
 • #3249: Mặt khác đời thứ nhất, tái chiến cường địch2019-10-28 05:46
 • #3250: Thiện một trong niệm2019-10-29 01:53
 • #3251: Cá mè một lứa, nhìn xem thành ý2019-10-30 19:59
 • #3252: Ngươi lừa ta gạt, khó phân thật giả2019-10-30 19:59
 • #3253: Đại đạo phân biệt, pháp thân chi tranh2019-10-30 19:59
 • #3254: Cuối cùng ba người2019-10-30 19:59
 • #3255: Tuỳ tiện áp chế, cảm mến trò chuyện với nhau2019-11-02 17:44
 • #3256: Tiểu thần kiếp, pháp tắc mảnh vỡ2019-11-02 17:44
 • #3257: Ước hẹn ba năm, chuyện chưa dứt2019-11-05 02:35
 • #3258: Quỷ Nhãn Hồ, mèo hoang2019-11-05 02:36
 • #3259: Trong hồ dị tượng, ta nhớ ra rồi2019-11-05 02:36
 • #3260: Hôm nay thời tiết thật tốt2019-11-05 02:36
 • #3261: Không tiện tham dự, vậy liền động cước đi2019-11-05 02:36
 • #3262: Thập tinh phía dưới vô địch thủ2019-11-05 02:36
 • #3263: Truyền thụ Quỷ Quyết2019-11-06 19:23
 • #3264: Triệt để quyết liệt, đầu của ai2019-11-06 19:23
 • #3265: Chuyển Luân Hóa Sinh Diệu Pháp Đại Trận2019-11-10 20:37
 • #3266: Thế lực ngang nhau, cưỡng ép phá trận2019-11-10 20:37
 • #3267: Là thời điểm phản kích2019-11-10 20:37
 • #3268: Tuỳ tiện nghiền ép2019-11-10 20:37
 • #3269: Giang hà lưu chuyển, vạn cổ không thôi2019-11-10 20:37
 • #3270: Lại cược một lần2019-11-10 20:38
 • #3271: Một cái danh ngạch2019-11-10 20:38
 • #3272: To lớn sự kiện2019-11-10 20:38
 • #3273: Mượn đao giết người2019-11-13 07:53
 • #3274: Dẫn bạo linh mạch, không gì so sánh nổi bạo tạc2019-11-13 07:54
 • #3275: Vây quét Cung Vô Quân, người sau lưng?2019-11-13 07:54
 • #3276: Truy sát vạn dặm, chân tướng sự tình2019-11-13 07:54
 • #3277: Chém cửu long, một chiêu cuối cùng2019-11-13 07:54
 • #3278: Hết thảy tiền căn hậu quả2019-11-15 03:19
 • #3279: Sau cùng kết cục2019-11-15 03:20
 • #3280: Tiến về Quỷ Tinh Thiên đường2019-11-15 03:20
 • #3281: Bổ ra thông đạo2019-11-17 11:22
 • #3282: Đạo pháp thôi diễn, cự phách Quỷ Sơn2019-11-17 11:22
 • #3283: Núi bên trong thế giới, Huyễn Diễm Quả thực2019-11-18 19:30
 • #3284: Nguyên quả hóa linh, một trận sinh tử2019-11-18 19:30
 • #3285: Thiên địa nhất thể, dựa thế trấn áp2019-11-19 19:22
 • #3286: Hoàn toàn hấp thu, ba năm về sau2019-11-19 19:22
 • #3287: Nói đùa2019-11-19 19:22
 • #3288: Trở về phương pháp2019-11-19 19:23
 • #3289: La Phong Sơn2019-11-21 18:59
 • #3290: Chúng Diệu Chi Môn2019-11-21 18:59
 • #3291: Uy hiếp ta?2019-11-21 19:00
 • #3292: Đại đạo văn tự2019-11-21 19:00
 • #3293: Lần này thảm rồi2019-11-24 19:23
 • #3294: Thánh sứ2019-11-24 19:24
 • #3295: Quá khứ tâm không thể được2019-11-24 19:24
 • #3296: Quay về Nhân Gian Giới2019-11-24 19:24
 • #3297: Thương Nam Quốc hồi tưởng (1)2019-11-25 19:10
 • #3298: Thương Nam Quốc hồi tưởng (2)2019-11-25 19:10
 • #3299: Thương Nam Quốc hồi tưởng (3)2019-11-25 19:10
 • #3300: Thương Nam Quốc hồi tưởng (4)2019-11-25 19:10
 • #3301: Thương Nam Quốc hồi tưởng (5)2019-11-27 20:46
 • #3302: Thương Nam Quốc hồi tưởng (6)2019-11-27 20:47
 • #3303: Thương Nam Quốc hồi tưởng (7)2019-11-28 20:01
 • #3304: Thương Nam Quốc hồi tưởng (8)2019-11-28 20:01
 • #3305: Thương Nam Quốc hồi tưởng (9)2019-12-04 11:40
 • #3306: Tiếp dẫn sự tình2019-12-04 11:41
 • #3307: Sáu độ thời không2019-12-04 11:41
 • #3308: Nguy cơ to lớn2019-12-04 11:41
 • #3309: Vị diện bình chướng2019-12-04 11:41
 • #3310: Một cái cũng không thể ít2019-12-04 11:41
 • #3311: Nhân tộc cách cục2019-12-04 11:41
 • #3312: Hai tộc nguồn gốc, Cự Khuyết Thành2019-12-04 11:41
 • #3313: Đại nghĩa trước mắt, cúc cung tận tụy2019-12-04 11:42
 • #3314: Chờ đợi kết quả2019-12-04 11:42
 • #3315: Nhân Hoàng chân thân2019-12-04 11:42
 • #3316: Thanh đồng cái rương2019-12-04 11:42
 • #3317: Phá rương lấy vật2019-12-05 08:43
 • #3318: Lĩnh giáo một hai2019-12-06 18:24
 • #3319: Hỏa quyền, một chiêu miểu2019-12-06 18:24
 • #3320: Không phục đến chiến2019-12-07 18:44
 • #3321: Đồ vật toàn lưu lại2019-12-07 18:45
 • #3322: Mưa gió sắp đến2019-12-08 17:57
 • #3323: Bị tập kích2019-12-08 17:57
 • #3324: Phát huy một chút nhiệt lượng thừa2019-12-09 18:15
 • #3325: Chọn lựa danh sách, khôi lỗi quân đoàn2019-12-09 18:15
 • #3326: Tiên liên chi chủ2019-12-10 18:16
 • #3327: Kiếp ba xuất hiện2019-12-10 18:16
 • #3328: Linh Hầu bộ tộc, Khúc Hồng Nhan2019-12-11 18:03
 • #3329: Gặp được phiền phức, kéo cừu hận2019-12-11 18:03
 • #3330: Thành chủ đừng làm nữa, mặt ta mù2019-12-12 18:54
 • #3331: Chiếu cố Nhân tộc, chính quả suy tính2019-12-12 18:54
 • #3332: Những dị tộc khác2019-12-12 18:54
 • #3333: Điên cuồng chạy thoát thân, xin lỗi2019-12-12 18:55
 • #3334: Lục Giáp Huyễn Chân Bàn2019-12-14 17:56
 • #3335: Lấy yếu thắng mạnh2019-12-14 17:56
 • #3336: Tập thể chữa thương2019-12-17 06:50
 • #3337: Nguy cơ trùng trùng2019-12-17 06:50
 • #3338: Tương kế tựu kế2019-12-17 06:50
 • #3339: Gậy ông đập lưng ông2019-12-17 06:50
 • #3340: Vạn dặm truy sát2019-12-17 06:51
 • #3341: Song kích 6662019-12-17 06:51
 • #3342: Khách khí một cái, một nhóm yếu gà2019-12-18 19:04
 • #3343: Kiếm đài, lĩnh hội2019-12-18 19:04
 • #3344: Chân khí biến hóa2019-12-19 18:26
 • #3345: Kiếm khí đột phá2019-12-20 18:37
 • #3346: Huyết tế thành công2019-12-21 19:56
 • #3347: Mang ngọc có tội2019-12-21 19:56
 • #3348: Một trăm nghìn phân thân, tìm ra vết tích2019-12-22 19:52
 • #3349: Chặt đầu tái sinh2019-12-23 18:43
 • #3350: Thiên Địa Dung Lô, Quỷ Điệp tộc2019-12-27 11:41
 • #3351: Binh khí đối kháng2019-12-27 11:41
 • #3352: Đánh nát pháp khí, vô năng đến2019-12-27 11:42
 • #3353: Hồn Chủng tranh đoạt, gặp phải người quen2019-12-27 11:42
 • #3354: Đám ô hợp, Xích Dung tộc2019-12-27 11:42
 • #3355: Ba thành tỉ lệ, mượn đao giết người2019-12-27 11:43
 • #3356: Hồn lực bổ dưỡng, giương cung bạt kiếm2019-12-28 18:33
 • #3357: Đám người gặp nhau, nghiền ép chi thế2019-12-29 18:51
 • #3358: Kéo dài một chút2020-01-02 18:52
 • #3359: Chờ không chờ?2020-01-02 18:52
 • #3360: Hữu kinh vô hiểm, chân tiểu nhân2020-01-02 18:52
 • #3361: Dò xét kiếm phù2020-01-02 18:53
 • #3362: Kiếp trước tâm pháp, đại đạo cảm ứng2020-01-02 18:53
 • #3363: Khí chất biến hóa2020-01-02 18:53
 • #3364: Phong tuyết đại trận, Băng Phách Tinh Linh2020-01-02 18:53
 • #3365: Khủng bố khí tức, diệt thế một kích2020-01-02 18:54
 • #3366: Chém ra thế giới, tử thương thảm trọng2020-01-03 18:19
 • #3367: Tiên Côn, giao dịch điều kiện2020-01-03 18:19
 • #3368: Thứ sáu ngăn2020-01-03 18:19
 • #3369: Băng thế giới, dị biến2020-01-03 18:20
 • #3370: Nổ lớn, sinh tử chống cự2020-01-05 18:45
 • #3371: Kiếp sau thế giới2020-01-05 18:45
 • #3372: Đáng sợ cảm ứng, đạo quả Băng Long2020-01-06 18:57
 • #3373: Cách xa vạn dặm2020-01-06 18:57
 • #3374: Không có thương lượng2020-01-07 18:20
 • #3375: Điên đảo vị diện đại trận2020-01-07 18:20
 • #3376: Đoạt mệnh mà chạy2020-01-08 18:25
 • #3377: Bố trí chuẩn bị ở sau2020-01-08 18:25
 • #3378: Gặp nhau lần nữa, đại chiến bộc phát2020-01-09 18:12
 • #3379: Lần nữa không chết, tìm kiếm sơ hở2020-01-09 18:12
 • #3380: Dần dần đánh giết, cách không một quyền2020-01-10 18:47
 • #3381: Băng Long nhược điểm, truyền tống đại trận2020-01-10 18:48
 • #3382: Bốn người chết hết2020-01-10 18:48
 • #3383: Phỏng đoán2020-01-10 18:48
 • #3384: Vỡ vụn tiết điểm2020-01-12 18:44
 • #3385: Bất Tử Thiên Trì2020-01-12 18:44
 • #3386: Thần thú chi tranh2020-01-12 18:44
 • #3387: Ngư ông đắc lợi2020-01-12 18:45
 • #3388: Liều chết một trận chiến2020-01-14 18:27
 • #3389: Giả thần giả quỷ2020-01-17 18:55
 • #3390: Này ân đã còn2020-01-17 18:55
 • #3391: Hoàng Minh đồ vật2020-01-17 18:55
 • #3392: Tự hành rời đi2020-01-17 18:55
 • #3393: Bình nguyên gặp nhau2020-01-17 18:56
 • #3394: Gặp lại Nhân tộc2020-01-19 17:33
 • #3395: Lấy một địch hai2020-01-19 17:34
 • #3396: Năm sao trân quả2020-01-20 18:25
 • #3397: Cũng không dám động2020-01-20 18:25
 • #3398: Mượn cơ hội mà đi2020-01-21 18:50
 • #3399: Đại đồ sát2020-02-09 18:54
 • #3400: Phá cấm mà đi2020-02-09 18:54
 • #3401: Ngươi lừa ta gạt2020-02-09 18:54
 • #3402: Toàn lực một trận chiến2020-02-09 18:54
 • #3403: Tự cho là đúng2020-02-09 18:55
 • #3404: Bị trấn áp2020-02-09 18:55
 • #3405: Thanh Nguyên Thành2020-02-09 18:55
 • #3406: Cấm túc chi địa2020-02-09 18:55
 • #3407: Thu phục hai người2020-02-09 18:56
 • #3408: Kỳ Sâm Quả thuộc về2020-02-09 18:56
 • #3409: Không ổn dự cảm2020-02-09 18:56
 • #3410: Nháy mắt bắt lại2020-02-09 18:57
 • #3411: Chưởng khống hết thảy2020-02-09 18:57
 • #3412: Trong phủ thành chủ2020-02-09 18:57
 • #3413: Phó thành chủ2020-02-09 18:57
 • #3414: Chứng thực2020-02-09 18:58
 • #3415: Nội loạn2020-02-09 18:58
 • #3416: Liên thủ áp chế2020-02-09 18:58
 • #3417: Kiếm phù ra2020-02-09 18:58
 • #3418: Nhiếp Tâm Thuật2020-02-09 18:58
 • #3419: To lớn thẻ đánh bạc2020-02-09 18:59
 • #3420: Thủ thành chiến (1)2020-02-09 18:59
 • #3421: Thủ thành chiến (2)2020-02-09 18:59
 • #3422: Thủ thành chiến (3)2020-02-09 18:59
 • #3423: Thủ thành chiến (4)2020-02-10 18:05
 • #3424: Thủ thành chiến (5)2020-02-10 18:05
 • #3425: Thủ thành chiến (6)2020-02-12 02:05
 • #3426: Ngàn dặm truy tập2020-02-12 02:05
 • #3427: Số năm cứ điểm2020-02-12 02:05
 • #3428: Bốn môn đại trận2020-02-12 02:06
 • #3429: Đào tẩu mai phục2020-02-14 04:59
 • #3430: Vị diện chợ giao dịch2020-02-14 05:00
 • #3431: Tuyên bố tin tức2020-02-14 05:00
 • #3432: Giao dịch trân quả2020-02-15 22:16
 • #3433: Đấu giá tử sĩ2020-02-15 22:16
 • #3434: Đầu cơ kiếm lợi2020-02-17 19:10
 • #3435: Tâm chi nguyệt ngân2020-02-17 19:10
 • #3436: Ra sân đấu giá2020-02-17 19:10
 • #3437: Thanh sam mặt quỷ nam tử2020-02-17 19:11
 • #3438: Sinh tử chiến trận2020-02-17 19:11
 • #3439: Hỏi mặt đất bao la2020-02-17 19:11
 • #3440: Lãi to (thượng)2020-02-18 17:51
 • #3441: Lãi to (hạ)2020-02-18 17:51
 • #3442: Giao dịch kết thúc2020-02-20 18:16
 • #3443: Phùng Cửu, rời đi2020-02-20 18:16
 • #3444: Hoang dã nơi2020-02-20 18:17
 • #3445: Thần bí sơn cốc2020-02-20 18:17
 • #3446: Kiếm khí như sương2020-02-21 18:05
 • #3447: Quỷ dị kiếm linh2020-02-21 18:06
 • #3448: Cố nhân gặp nhau2020-02-23 09:34
 • #3449: Đánh về nguyên hình2020-02-23 09:34
 • #3450: Phân phối phong ba2020-02-24 19:09
 • #3451: Hoàn mỹ kết thúc2020-02-24 19:10
 • #3452: Năm năm về sau2020-02-24 19:10
 • #3453: Song song đột phá2020-02-26 19:40
 • #3454: Bùi Đại tiên sinh2020-02-26 19:40
 • #3455: Trở mặt2020-02-26 19:41
 • #3456: Không làm sao thần phục2020-02-27 19:44
 • #3457: Bôn tập hậu phương2020-02-27 19:45
 • #3458: Đại Hư Không Lôi2020-02-28 17:54
 • #3459: Tứ trụ tộc2020-02-28 17:54
 • #3460: Được ăn cả ngã về không2020-02-29 17:54
 • #3461: Vây đánh2020-02-29 17:54
 • #3462: Lôi bên trong tu luyện2020-03-01 18:01
 • #3463: Giáng lâm cuộc chiến (1)2020-03-01 18:02
 • #3464: Giáng lâm cuộc chiến (2)2020-03-03 19:12
 • #3465: Giáng lâm cuộc chiến (3)2020-03-03 19:13
 • #3466: Giáng lâm cuộc chiến (4)2020-03-03 19:13
 • #3467: Giáng lâm cuộc chiến (5)2020-03-03 19:13
 • #3468: Giáng lâm cuộc chiến (6)2020-03-03 19:13
 • #3469: Giáng lâm cuộc chiến (7)2020-03-03 19:14
 • #3470: Giáng lâm cuộc chiến (8)2020-03-08 18:28
 • #3471: Giáng lâm cuộc chiến (9)2020-03-08 18:28
 • #3472: Giáng lâm cuộc chiến (10)2020-03-08 18:28
 • #3473: Ăn bữa cơm2020-03-08 18:28
 • #3474: Ai đi đường nấy2020-03-08 18:29
 • #3475: Nhận nhiệm vụ2020-03-08 18:29
 • #3476: Lỵ Lỵ tiểu thư2020-03-08 18:29
 • #3477: Khủng bố tiêu hao2020-03-08 18:30
 • #3478: Bị khóa định2020-03-09 18:18
 • #3479: Một quyền siêu nhân2020-03-09 18:20
 • #3480: Phi cầm chân huyết2020-03-10 17:44
 • #3481: Tiến vào Thiên Lộ tộc2020-03-10 17:45
 • #3482: Cửu Linh chân huyết2020-03-10 17:45
 • #3483: Tổ Giới2020-03-10 17:46
 • #3484: Tầng thứ năm2020-03-11 17:11
 • #3485: Băng Phượng hình bóng2020-03-11 17:11
 • #3486: Dung hợp phượng ảnh2020-03-12 17:30
 • #3487: Ai là rác rưởi2020-03-12 17:31
 • #3488: Tầng thứ chín2020-03-18 09:48
 • #3489: Đột phá người2020-03-18 09:48
 • #3490: Cầu cứu2020-03-18 09:48
 • #3491: Ngày Phượng Cửu biến2020-03-18 09:48
 • #3492: Kiêng kị người2020-03-18 09:48
 • #3493: Lần nữa đột phá2020-03-18 09:48
 • #3494: Cách không bắt người2020-03-18 09:49
 • #3495: Truy tung2020-03-18 09:49
 • #3496: Tuyệt sát chi địa2020-03-18 09:49
 • #3497: Thần miếu2020-03-19 16:55
 • #3498: Tuyệt địa cuộc chiến (1)2020-03-30 02:14
 • #3499: Tuyệt địa cuộc chiến (2)2020-03-30 02:14
 • #3500: Tuyệt địa cuộc chiến (3)2020-03-30 02:15
 • #3501: Tuyệt địa cuộc chiến (4)2020-03-30 02:15
 • #3502: Tuyệt địa cuộc chiến (5)2020-03-30 02:15
 • #3503: Chí tôn chết2020-03-30 02:15
 • #3504: Chú pháp hợp nhất2020-03-30 02:15
 • #3505: Tuế Nguyệt Lưu Quang Tháp2020-03-30 02:16
 • #3506: Bảy ngàn năm2020-03-30 02:16
 • #3507: Rời đi Cầm tộc2020-03-30 02:16
 • #3508: Bắt được liên lạc2020-03-30 02:16
 • #3509: Phái người tương trợ2020-03-30 02:16
 • #3510: Cấm địa2020-03-30 02:17
 • #3511: Giao dịch2020-03-30 02:17
 • #3512: Nhiên Hải Thạch2020-03-30 02:17
 • #3513: Mười cái bảo vật2020-03-30 02:18
 • #3514: Tổ linh trứng2020-03-30 02:18
 • #3515: Trở mặt2020-03-30 22:32
 • #3516: Chân thân2020-03-30 22:32
 • #3517: Ảm Diệt không gian2020-04-06 01:20
 • #3518: Nguyên thủy vòng xoáy2020-04-06 01:20
 • #3519: Lớn lớp bình phong2020-04-06 01:21
 • #3520: Phá trận2020-04-06 01:21
 • #3521: Đào mệnh2020-04-06 01:21
 • #3522: Bóng đen2020-04-06 01:21
 • #3523: Viễn cổ lãnh tụ2020-04-06 01:22
 • #3524: Đào tẩu2020-04-09 19:44
 • #3525: Thiên Hành Giả2020-04-09 19:45
 • #3526: Gặp lại Già Lâm2020-04-09 19:46
 • #3527: Truyền công giao dịch2020-04-09 19:46
 • #3528: Lần lượt đột phá2020-04-09 19:46
 • #3529: Thiết lập cấm địa2020-04-09 19:47
 • #3530: Tứ Bất Tượng, hồi linh thần quang2020-04-22 20:57
 • #3531: Ngoài ý muốn người2020-04-22 20:57
 • #3532: Viễn cổ Bồ Đề thần thụ2020-04-22 20:57
 • #3533: Chân Huyết Dị Hỏa Trì2020-04-22 20:58
 • #3534: Hai người đột phá2020-04-22 20:58
 • #3535: Gặp lại cố nhân2020-04-22 20:58
 • #3536: Chí tôn cuộc chiến2020-04-22 20:58
 • #3537: Trang Thiên Quán2020-04-22 20:59
 • #3538: Khe hở2020-04-22 20:59
 • #3539: Khổ chiến2020-04-22 20:59
 • #3540: Chờ đợi2020-04-22 20:59
 • #3541: Thu bình2020-04-22 21:00
 • #3542: Thiên Chi Chiến Y2020-04-22 21:00
 • #3543: Trở về2020-04-22 21:00
 • #3544: Phong Vân Thành2020-04-22 21:00
 • #3545: Lập tức thế cục2020-04-22 21:01
 • #3546: Tứ Phong Cốc2020-04-22 21:01
 • #3547: Thật đúng là không để vào mắt2020-04-22 21:01
 • #3548: Ngũ Hoa tộc mục đích2020-04-22 21:01
 • #3549: Sáu sao trân quả2020-04-22 21:02
 • #3550: Ôm cây đợi thỏ2020-04-23 17:05
 • #3551: Lấy một địch hai2020-04-23 17:05
 • #3552: Hội nghị bàn tròn2020-04-24 16:59
 • #3553: Đột phá cơ duyên2020-04-24 17:00
 • #3554: Tìm kiếm chênh lệch2020-04-24 17:00
 • #3555: Vấn thiên muốn cảnh giới2020-04-24 17:00
 • #3556: Thân cùng ảnh2020-04-26 15:30
 • #3557: Kiếm cùng quang2020-04-26 15:31
 • #3558: Ma cùng đạo2020-04-27 16:11
 • #3559: Chiến hay không2020-04-27 16:12
 • #3560: Kiếm ý cảm ứng2020-04-27 16:12
 • #3561: Vũ trụ dị tượng, tiến vào Thái Huyền Thiên2020-04-27 16:12
 • #3562: Vũ trụ thứ nhất kim2020-04-29 16:38
 • #3563: Vạn người tu luyện2020-04-29 16:38
 • #3564: Mồi nhử2020-04-30 16:01
 • #3565: Chặn đường2020-04-30 16:02
 • #3566: Vạn Cổ Trường Không2020-05-01 15:53
 • #3567: Cái thế cuộc chiến (thượng)2020-05-02 16:12
 • #3568: Cái thế cuộc chiến (trung)2020-05-02 16:12
 • #3569: Cái thế cuộc chiến (hạ)2020-05-04 17:25
 • #3570: Trùng luyện chiến kích2020-05-04 17:25
 • #3571: Gặp lại Huyền Thiên Cơ2020-05-05 15:56
 • #3572: Đại đạo trường hà2020-05-05 15:57
 • #3573: Bồ Đề cổ thụ2020-05-06 16:10
 • #3574: Cây dưới có người2020-05-06 16:10
 • #3575: Bồ Đề tử2020-05-07 16:02
 • #3576: Hỗn loạn2020-05-08 16:14
 • #3577: Đế Ất cái chết2020-05-08 16:15
 • #3578: Phá trước rồi lập2020-05-09 15:39
 • #3579: Tuyệt không thể chết2020-05-09 15:40
 • #3580: Võ đạo đỉnh điểm (thượng)2020-05-10 16:26
 • #3581: Võ đạo đỉnh điểm (hạ)2020-05-10 16:26
 • #3582: Chuyển hướng điểm2020-05-11 16:16
 • #3583: Trở về2020-05-12 16:08
 • #3584: Hiệp nghị2020-05-14 18:59
 • #3585: Qua lại ký ức2020-05-14 18:59
 • #3586: Dời sông lấp biển2020-05-16 16:37
 • #3587: Hạ giới sự tình (1)2020-05-17 16:21
 • #3588: Hạ giới sự tình (2)2020-05-17 16:21
 • #3589: Hạ giới sự tình (3)2020-05-17 16:21
 • #3590: Hạ giới sự tình (4)2020-05-19 16:10
 • #3591: Nhìn thấy bản nguyên chi địa2020-05-20 15:59
 • #3592: Tiếp dẫn sứ người2020-05-21 15:36
 • #3593: Ăn không nói có2020-05-22 16:05
 • #3594: Mười hai nguyên nhân2020-06-05 03:50
 • #3595: Duy nhất người2020-06-05 03:50
 • #3596: Tâm thần có chút không tập trung2020-06-05 03:51
 • #3597: An ủi một câu2020-06-05 03:51
 • #3598: Lựa chọn lần nữa2020-06-05 03:51
 • #3599: Vô địch chi tư2020-06-05 03:52
 • #3600: Trước nay chưa từng có biến hóa2020-06-05 03:52
 • #3601: Không đến từ đâu, cũng không đi nơi nào (đại kết cục)2020-06-05 03:52