Huyền Huyễn

Huyền Thiên Hồn Tôn

Thiên Huyền đại lục!

Uy chấn thiên hạ Tiêu Dao hồn hoàng Diệp Tiêu Dao, bất ngờ ở Huyền vực ngã xuống!

Trăm năm sau, hắn sống lại tại học viên Diệp Huyền trên người Lưu Vân quốc Tinh Huyền học viện bị người bắt nạt , từng bị người trào phúng phế võ hồn, tử mạch đến trong truyền thuyết nghịch thiên tam sinh võ hồn, hắn từ đây bước lên một đoạn lữ trình khiếp sợ đại lục!

Converter: ๖ۣۜLiu

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ám Ma Sư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sống lại (1)
 • #2: Sống lại (2)
 • #3: Lãnh Dĩnh Doanh
 • #4: Vân Ngạo Tuyết
 • #5: Cách chữa hương diễm (1)
 • #6: Cách chữa hương diễm (2)
 • #7: Chợ giao dịch
 • #8: Huyết Lan đảm (1)
 • #9: Huyết Lan đảm
 • #10: Hiệp Hội Luyện Dược Sư
 • #11: Tới cửa khi dễ (1)
 • #12: Tới cửa khi dễ (2)
 • #13: Nát trứng
 • #14: Hội trưởng giật mình (1)
 • #15: Hội trưởng giật mình (2)
 • #16: Ba người cùng lên
 • #17: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (1)
 • #18: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (2)
 • #19: La giáo quan (1)
 • #20: La giáo quan (2)
 • #21: Khảo giáo (1)
 • #22: Khảo giáo (2)
 • #23: Mỹ nữ đối luyện (1)
 • #24: Mỹ nữ đối luyện (2)
 • #25: Có qua có lại (1)
 • #26: Có qua có lại (2)
 • #27: Quỳ xuống xin tha (1)
 • #28: Quỳ xuống xin tha (2)
 • #29: Dạy dỗ Chu Ngạn (1)
 • #30: Dạy dỗ Chu Ngạn (2)
 • #31: Trữ vật giới chỉ (1)
 • #32: Trữ vật giới chỉ (2)
 • #33: Cầu trợ khu (1)
 • #34: Cầu trợ khu (2)
 • #35: Đại sư
 • #36: Đại địa võ hồn (1)
 • #37: Đại địa võ hồn (2)
 • #38: Tam sinh võ hồn (1)
 • #39: Tam sinh võ hồn (2)
 • #40: Trung tâm tu luyện (1)
 • #41: Trung tâm tu luyện (2)
 • #42: Tụ linh trận (1)
 • #43: Tụ linh trận (2)
 • #44: Âm mưu quỷ kế (1)
 • #45: Âm mưu quỷ kế (2)
 • #46: Liên tục đột phá
 • #47: Hãm hại (1)
 • #48: Hãm hại (2)
 • #49: Ni cô cũng điên cuồng (1)
 • #50: Ni cô cũng điên cuồng (2)
 • #51: Ngậm máu phun người (1)
 • #52: Ngậm máu phun người (2)
 • #53: Khẩu vị thật nặng (1)
 • #54: Khẩu vị thật nặng (2)
 • #55: Hồn sư tháp
 • #56: Sinh mệnh võ hồn (1)
 • #57: Sinh mệnh võ hồn (2)
 • #58: Địa võ sư (1)
 • #59: Địa võ sư (2)
 • #60: Nhận ta làm chủ (1)
 • #61: Nhận ta làm chủ (2)
 • #62: Tát mặt thật mạnh (1)
 • #63: Tát mặt thật mạnh (2)
 • #64: Rốt cuộc gặp được đại sư (1)
 • #65: Rốt cuộc gặp được đại sư (2)
 • #66: Thành tâm lĩnh giáo
 • #67: Luyện chế võ hồn (1)
 • #68: Luyện chế võ hồn (2)
 • #69: Thâm sâu khó dò (1)
 • #70: Thâm sâu khó dò (2)
 • #71: Thi cuối học kỳ (1)
 • #72: Thi cuối học kỳ (2)
 • #73: Cùng tới khiêu khích (1)
 • #74: Cùng tới khiêu khích (2)
 • #75: Nữ thần tề tụ (1)
 • #76: Nữ thần tề tụ (2)
 • #77: Hai người cùng lên
 • #78: Tiêu dao du (1)
 • #79: Tiêu dao du (2)
 • #80: Cường thế (1)
 • #81: Cường thế (2)
 • #82: Đột phá linh vũ cảnh (1)
 • #83: Đột phá linh vũ cảnh (2)
 • #84: Lửa giận ngút trời (1)
 • #85: Lửa giận ngút trời (2)
 • #86: Lửa giận ngút trời (3)
 • #87: Khí thế hùng hổ (1)
 • #88: Khí thế hùng hổ (2)
 • #89: Ép buộc giao người (1)
 • #90: Ép buộc giao người (2)
 • #91: Xem náo nhiệt (1)
 • #92: Xem náo nhiệt (2)
 • #93: Bắt hết tất cả lại (1)
 • #94: Bắt hết tất cả lại (2)
 • #95: Bạo khởi nhi kích (1)
 • #96: Bạo khởi nhi kích (2)
 • #97: La Chiến kích động
 • #98: Xuất phát về tộc (1)
 • #99: Xuất phát về tộc (2)
 • #100: Nan đề của Diệp gia (1)
 • #101: Nan đề của Diệp gia (2)
 • #102: So kiêu ngạo (1)
 • #103: So kiêu ngạo (2)
 • #104: Cái gọi là vì gia tộc (1)
 • #105: Cái gọi là vì gia tộc (2)
 • #106: Lão gia tử ra tay (1)
 • #107: Lão gia tử ra tay (2)
 • #108: Lão gia tử ra tay (3)
 • #109: Mặt ủ mày chau (1)
 • #110: Mặt ủ mày chau (2)
 • #111: Lật trời (1)
 • #112: Lật trời (2)
 • #113: Lão gia tử bạo phát (1)
 • #114: Lão gia tử bạo phát (2)
 • #115: Đồ Chết giẫm (1)
 • #116: Đồ Chết giẫm (2)
 • #117: Hành động các bên (1)
 • #118: Hành động các bên (2)
 • #119: Bản mệnh hồn ấn (1)
 • #120: Bản mệnh hồn ấn (2)
 • #121: Kim châm thứ huyệt
 • #122: Huyết Đao trại (1)
 • #123: Huyết Đao trại (2)
 • #124: Ba loại kỳ độc (1)
 • #125: Ba loại kỳ độc (2)
 • #126: Diệp Huyền lập kế (1)
 • #127: Diệp Huyền lập kế (2)
 • #128: Đợi đã lâu (1)
 • #129: Đợi đã lâu (2)
 • #130: La Chiến phát uy (1)
 • #131: Toàn quân bị diệt (1)
 • #132: Toàn quân bị diệt (2)
 • #133: Hồn huyền cương (1)
 • #134: Hồn huyền cương (2)
 • #135: Bi thống nặng nề (1)
 • #136: Bi thống nặng nề (2)
 • #137: Vinh dự gia tộc (1)
 • #138: Vinh dự gia tộc (2)
 • #139: Mời dự yến hội (1)
 • #140: Mời dự yến hội (2)
 • #141: Liễu sở trưởng (1)
 • #142: Liễu sở trưởng (2)
 • #143: Nhiệt tình như lửa
 • #144: Hợp tác luyện chế (1)
 • #145: Hợp tác luyện chế (2)
 • #146: Bắt đầu trị liệu (1)
 • #147: Bắt đầu trị liệu (2)
 • #148: Hồn lực thần bí (1)
 • #149: Hồn lực thần bí (2)
 • #150: Thôn phệ võ hồn phát uy (1)
 • #151: Thôn phệ võ hồn phát uy (2)
 • #152: Song phương hợp tác (1)
 • #153: Song phương hợp tác (2)
 • #154: Cải tiến kỹ thuật (1)
 • #155: Cải tiến kỹ thuật (2)
 • #156: Hắn là chó điên
 • #157: Chó điên sủa bậy (1)
 • #158: Chó điên sủa bậy (2)
 • #159: Mù mắt chó (1)
 • #160: Mù mắt chó (2)
 • #161: Tới dâng lễ vật (1)
 • #162: Tới dâng lễ vật (2)
 • #163: Thiên tâm hoàng quả
 • #164: Ngưng hàn đan (1)
 • #165: Ngưng hàn đan (2)
 • #166: Cấu kết hãm hại (1)
 • #167: Cấu kết hãm hại (2)
 • #168: Nửa đoạn mũi thương (1)
 • #169: Nửa đoạn mũi thương (2)
 • #170: Thái độ của Lãnh Thiên (1)
 • #171: Thái độ của Lãnh Thiên (2)
 • #172: Diệp gia phản kích
 • #173: Đặc hiệu hồi huyết đan (1)
 • #174: Đặc hiệu hồi huyết đan (2)
 • #175: Liên tiếp đưa ra (1)
 • #176: Liên tiếp đưa ra (2)
 • #177: Điên cuồng tranh mua (1)
 • #178: Điên cuồng tranh mua (2)
 • #179: Thủ đoạn của Vương gia
 • #180: Diệt huyền phi đao (1)
 • #181: Diệt huyền phi đao (2)
 • #182: Diệp gia bị tập kích (1)
 • #183: Diệp gia bị tập kích (2)
 • #184: Ngàn dặm tập sát (1)
 • #185: Ngàn dặm tập sát (2)
 • #186: Hồn Binh (1)
 • #187: Hồn Binh (2)
 • #188: Chết không nhắm mắt
 • #189: Hai nhà chấn động (1)
 • #190: Hai nhà chấn động (2)
 • #191: Diệp Huyền chỉ điểm (1)
 • #192: Diệp Huyền chỉ điểm (2)
 • #193: Thi nhau đột phá (1)
 • #194: Thi nhau đột phá (2)
 • #195: Dụ rắn rời hang (1)
 • #196: Dụ rắn rời hang (2)
 • #197: Ảnh Sát Môn
 • #198: Triệt để ngã xuống (1)
 • #199: Triệt để ngã xuống (2)
 • #200: Đi tới vương thành (1)
 • #201: Đi tới vương thành (2)
 • #202: Ngang ngược càn rỡ (1)
 • #203: Ngang ngược càn rỡ (2)
 • #204: Hương Mính quận chúa
 • #205: Giáo uý trong quân (1)
 • #206: Giáo uý trong quân (2)
 • #207: Luyện dược sư cung đình (1)
 • #208: Luyện dược sư cung đình (2)
 • #209: Luyện dược sư khảo hạch (1)
 • #210: Luyện dược sư khảo hạch (2)
 • #211: Chấp pháp đường (1)
 • #212: Chấp pháp đường (2)
 • #213: Ai cho ngươi gan này
 • #214: Một đám dân đen (1)
 • #215: Một đám dân đen (2)
 • #216: Khảo hạch nhập học (1)
 • #217: Khảo hạch nhập học (2)
 • #218: Đánh lén sau lưng (1)
 • #219: Đánh lén sau lưng (2)
 • #220: Gặp lại lần nữa
 • #221: Tranh giành đình viện (1)
 • #222: Tranh giành đình viện (2)
 • #223: Trần Tinh phát uy (1)
 • #224: Trần Tinh phát uy (2)
 • #225: Cút ra khỏi đây (1)
 • #226: Cút ra khỏi đây (2)
 • #227: Khiêu khích lần nữa
 • #228: Diệp Huyền phát uy (1)
 • #229: Diệp Huyền phát uy (2)
 • #230: Chỉ điểm tu luyện (1)
 • #231: Chỉ điểm tu luyện (2)
 • #232: Khóc không ra nước mắt (1)
 • #233: Khóc không ra nước mắt (2)
 • #234: Luyện hồn sư khảo hạch (1)
 • #235: Luyện hồn sư khảo hạch (2)
 • #236: Thần hồ Kỳ kỹ
 • #237: Nhận nhiệm vụ (1)
 • #238: Nhận nhiệm vụ (2)
 • #239: Khô Trần trưởng lão (1)
 • #240: Khô Trần trưởng lão (2)
 • #241: Trận pháp thượng cổ (1)
 • #242: Trận pháp thượng cổ (2)
 • #243: Hoàn toàn tỉnh ngộ (1)
 • #244: Hoàn toàn tỉnh ngộ (2)
 • #245: Ngũ hành chi tinh (1)
 • #246: Ngũ hành chi tinh (2)
 • #247: Tu luyện tháp (1)
 • #248: Tu luyện tháp (2)
 • #249: Tranh giành phòng tu luyện
 • #250: Nhượng bộ lui binh (1)
 • #251: Nhượng bộ lui binh (2)
 • #252: Tầng thứ chín (1)
 • #253: Tầng thứ chín (2)
 • #254: Ta muốn (1)
 • #255: Ta muốn (2)
 • #256: Thái Tử Minh (1)
 • #257: Thái Tử Minh (2)
 • #258: Đều cút hết cho ta (1)
 • #259: Đều cút hết cho ta
 • #260: Học viên phong vân bảng
 • #261: Chấp nhận khiêu chiến (1)
 • #262: Chấp nhận khiêu chiến (2)
 • #263: Đài khiêu chiến (1)
 • #264: Đài khiêu chiến (2)
 • #265: Một chiêu đã thu (1)
 • #266: Một chiêu đã thu (2)
 • #267: Thái tử (1)
 • #268: Thái tử (2)
 • #269: Thứ năm phong vân bảng (1)
 • #270: Thứ năm phong vân bảng (2)
 • #271: Cấm địa vương thất
 • #272: Đột phá võ sư nhị trọng (1)
 • #273: Đột phá võ sư nhị trọng (2)
 • #274: Trấn linh đan (1)
 • #275: Trấn linh đan (2)
 • #276: Khô Trần khiếp sợ (1)
 • #277: Khô Trần khiếp sợ (2)
 • #278: Thiên tài tụ tập (1)
 • #279: Thiên tài tụ tập (2)
 • #280: Thanh Huyền sơn
 • #281: Ước hẹn ba chiêu (1)
 • #282: Ước hẹn ba chiêu (2)
 • #283: Phệ linh đao điểu (1)
 • #284: Phệ linh đao điểu (2)
 • #285: Tìm kiếm che chở (1)
 • #286: Tìm kiếm che chở (2)
 • #287: Noãn hàn đan (1)
 • #288: Noãn hàn đan (2)
 • #289: Phong lôi động quật (1)
 • #290: Phong lôi động quật (2)
 • #291: Hiệp lộ tương phùng
 • #292: Hao binh tổn tướng (1)
 • #293: Hao binh tổn tướng (2)
 • #294: May mắn thoát thân (1)
 • #295: May mắn thoát thân (2)
 • #296: Sưu hồn đại pháp (1)
 • #297: Sưu hồn đại pháp (2)
 • #298: Ổ huyền thú (1)
 • #299: Ổ huyền thú (2)
 • #300: Trai cò tranh nhau (1)
 • #301: Trai cò tranh nhau (2)
 • #302: Người chiến thắng sau cùng (1)
 • #303: Người chiến thắng sau cùng (2)
 • #304: Đột nhiên tăng mạnh
 • #305: Gặp phải ám sát (1)
 • #306: Gặp phải ám sát (2)
 • #307: Giết chết thiên võ sư (1)
 • #308: Giết chết thiên võ sư (2)
 • #309: Mạc danh kỳ diệu (1)
 • #310: Mạc danh kỳ diệu (2)
 • #311: Mộc nhân trận (1)
 • #312: Mộc nhân trận (2)
 • #313: Sở vương (1)
 • #314: Sở vương (2)
 • #315: Phong vân bảng đệ nhất
 • #316: Tranh đoạt đệ nhất (1)
 • #317: Tranh đoạt đệ nhất (2)
 • #318: Thiên tài tuyệt đối (1)
 • #319: Thiên tài tuyệt đối (2)
 • #320: Tìm kiếm khắp nơi (1)
 • #321: Tìm kiếm khắp nơi (2)
 • #322: Đại vương tử Triệu Phong (1)
 • #323: Đại vương tử Triệu Phong (2)
 • #324: Thần linh đồng thị
 • #325: Đấu giá hội (1)
 • #326: Đấu giá hội (2)
 • #327: Ỷ thế hiếp người (1)
 • #328: Ỷ thế hiếp người (2)
 • #329: Làm lớn chuyện (1)
 • #330: Làm lớn chuyện (2)
 • #331: Cạnh tranh điên cuồng (1)
 • #332: Cạnh tranh điên cuồng (2)
 • #333: Gài bẫy (1)
 • #334: Gài bẫy (2)
 • #335: Long cốt tráng dương thảo (1)
 • #336: Long cốt tráng dương thảo (2)
 • #337: Giá trên trời (1)
 • #338: Giá trên trời (2)
 • #339: Tài liệu thần bí
 • #340: Ra tay trên đường (1)
 • #341: Ra tay trên đường (2)
 • #342: Mạch nước ngầm khởi động (1)
 • #343: Mạch nước ngầm khởi động (2)
 • #344: Tra tấn bức cung (1)
 • #345: Tra tấn bức cung (2)
 • #346: Quan hệ phức tạp (1)
 • #347: Quan hệ phức tạp (2)
 • #348: Phó hội trưởng cung đình (1)
 • #349: Phó hội trưởng cung đình (2)
 • #350: Khô Trần tức giận
 • #351: Người của thiết huyết vệ tới (1)
 • #352: Người của thiết huyết vệ tới (2)
 • #353: Không nể mặt (1)
 • #354: Không nể mặt (2)
 • #355: Khắp nơi chấn động (1)
 • #356: Khắp nơi chấn động (2)
 • #357: Sự tình nháo lớn (1)
 • #358: Sự tình nháo lớn (2)
 • #359: Đều là Diệp Huyền
 • #360: Kinh Thiên Cổ vang rền (1)
 • #361: Kinh Thiên Cổ vang rền (2)
 • #362: Lôi đình tức giận (1)
 • #363: Lôi đình tức giận (2)
 • #364: Chân tướng rõ ràng (1)
 • #365: Chân tướng rõ ràng (2)
 • #366: Mặc ngươi xử trí (1)
 • #367: Mặc ngươi xử trí (2)
 • #368: Chấn động vương thành (1)
 • #369: Chấn động vương thành (2)
 • #370: Con chồn tím
 • #371: Huyết chi khế ước (1)
 • #372: Huyết chi khế ước (2)
 • #373: Thỉnh cầu của Khô Trần (1)
 • #374: Thỉnh cầu của Khô Trần (2)
 • #375: Long Văn Kiếm (1)
 • #376: Long Văn Kiếm (2)
 • #377: Triệt để thuyết phục (1)
 • #378: Triệt để thuyết phục (2)
 • #379: Phệ Tâm Trùng (1)
 • #380: Phệ Tâm Trùng (2)
 • #381: Âm Quý Mộc
 • #382: Đột phá địa võ sư (1)
 • #383: Đột phá địa võ sư (2)
 • #384: Trị liệu kinh thán (1)
 • #385: Trị liệu kinh thán (2)
 • #386: Bí văn (1)
 • #387: Bí văn (2)
 • #388: Hạt châu màu tím (1)
 • #389: Hạt châu màu tím (2)
 • #390: Hắc ấn huyền bảo (1)
 • #391: Hắc ấn huyền bảo (2)
 • #392: Gặp phải mai phục (1)
 • #393: Gặp phải mai phục (2)
 • #394: Tức muốn nổ phổi
 • #395: Cứu viện chạy tới (1)
 • #396: Cứu viện chạy tới (2)
 • #397: Cấm chế nhiều tầng (1)
 • #398: Cấm chế nhiều tầng (2)
 • #399: Rời khỏi vương thành (1)
 • #400: Rời khỏi vương thành (2)
 • #401: Bách liên đại trận (1)
 • #402: Bách liên đại trận (2)
 • #403: Thiên Húc Hành tỉnh (1)
 • #404: Thiên Húc Hành tỉnh (2)
 • #405: Là quan làm cướp (1)
 • #406: Là quan làm cướp (2)
 • #407: Đầu đuôi sự việc
 • #408: Lòng động sát khí (1)
 • #409: Lòng động sát khí (2)
 • #410: Diệp gia gặp nguy (1)
 • #411: Diệp gia gặp nguy (2)
 • #412: Diệp Huyền tới rồi (1)
 • #413: Diệp Huyền tới rồi (2)
 • #414: Máu chảy thành sông (1)
 • #415: Máu chảy thành sông (2)
 • #416: Phương Thiên Hồng (1)
 • #417: Phương Thiên Hồng (2)
 • #418: Đánh đâu thắng đó (1)
 • #419: Đánh đâu thắng đó (2)
 • #420: Thẳng tới phủ thành chủ (1)
 • #421: Thẳng tới phủ thành chủ (2)
 • #422: Mê Không Trận (1)
 • #423: Mê Không Trận (2)
 • #424: Cường giả tông môn
 • #425: Bảng linh trùng kỳ dị (1)
 • #426: Bảng linh trùng kỳ dị (2)
 • #427: Hồn phù áp chế (1)
 • #428: Hồn phù áp chế (2)
 • #429: Huyền Cơ Tông (1)
 • #430: Huyền Cơ Tông (2)
 • #431: Bách Thắng tướng quân (1)
 • #432: Bách Thắng tướng quân (2)
 • #433: Giết hết tại chỗ (1)
 • #434: Giết hết tại chỗ (2)
 • #435: Hồn Mệnh quả
 • #436: Cổ trận quỷ dị (1)
 • #437: Cổ trận quỷ dị (2)
 • #438: Hà Từ Đình (1)
 • #439: Hà Từ Đình (2)
 • #440: Đội hình cường đại (1)
 • #441: Đội hình cường đại (2)
 • #442: Dẹp yên sóng gió (1)
 • #443: Dẹp yên sóng gió (2)
 • #444: Huyền Minh Thạch (1)
 • #445: Huyền Minh Thạch (2)
 • #446: Lai lịch bất minh (1)
 • #447: Lai lịch bất minh (2)
 • #448: Cho hắn một quyền
 • #449: Cao thủ tụ tập (1)
 • #450: Cao thủ tụ tập (2)
 • #451: Võ tôn lục giai (1)
 • #452: Võ tôn lục giai (2)
 • #453:  
 • #454:  
 • #455: Đại hội mở ra (1)
 • #456: Đại hội mở ra (2)
 • #457: Hồn lực phong bạo
 • #458: Cười to (1)
 • #459: Cười to (2)
 • #460: Lực lượng mới xuất hiện (1)
 • #461: Lực lượng mới xuất hiện (2)
 • #462: Bỗng nhiên nổi tiếng
 • #463: Điểm tinh thành hồn (1)
 • #464: Điểm tinh thành hồn (2)
 • #465: Rung động toàn trường (1)
 • #466: Rung động toàn trường (2)
 • #467: Cao cư đệ nhất
 • #468: Cửa thứ ba (1)
 • #469: Cửa thứ ba (2)
 • #470: Đều có tư tâm (1)
 • #471: Đều có tư tâm (2)
 • #472: Lam Tinh thảo
 • #473: Thi triển thân thủ (1)
 • #474: Thi triển thân thủ (2)
 • #475: Thành tích kinh người (1)
 • #476: Thành tích kinh người (2)
 • #477: Đáp án sai lầm
 • #478: Ngoài ý muốn (1)
 • #479: Ngoài ý muốn (2)
 • #480: Không phục (1)
 • #481: Không phục (2)
 • #482: Quán quân cuối cùng
 • #483: Diệp Huyền ban cho (1)
 • #484: Diệp Huyền ban cho (2)
 • #485: Địa hỏa (1)
 • #486: Địa hỏa (2)
 • #487: Bí cảnh mở ra
 • #488: La Thiên Phiến Hình Hoa (1)
 • #489: La Thiên Phiến Hình Hoa (2)
 • #490: Vận khí thật tốt (1)
 • #491: Vận khí thật tốt
 • #492: Ngô Húc khiếp sợ
 • #493: Chém giết Thiên Vũ Sư (1)
 • #494: Chém giết Thiên Vũ Sư (2)
 • #495: Tam Nhãn Yêu Lang (1)
 • #496: Tam Nhãn Yêu Lang (2)
 • #497: Ngự Thú Quyết
 • #498: Văn Kiều Muội hấp dẫn (1)
 • #499: Văn Kiều Muội hấp dẫn (2)
 • #500: Huyệt động thần bí (1)
 • #501: Huyệt động thần bí (2)
 • #502: Thất Thải Hoa Liên (1)
 • #503: Thất Thải Hoa Liên (2)
 • #504: Kinh động
 • #505: Nhân tộc tiến công (1)
 • #506: Nhân tộc tiến công (2)
 • #507: Hoa sen thành thục
 • #508: Vô tận dung hỏa (1)
 • #509: Vô tận dung hỏa (2)
 • #510: Cấm chế thần bí (1)
 • #511: Cấm chế thần bí (2)
 • #512: Đột phá ngoài ý muốn
 • #513: Chuyển dời mục tiêu (1)
 • #514: Chuyển dời mục tiêu (2)
 • #515: Vu oan giá họa (1)
 • #516: Vu oan giá họa (2)
 • #517: Mọi người đều có mục đích riêng
 • #518: Cường giả tông môn (1)
 • #519: Cường giả tông môn (2)
 • #520: Thực lực cường hãn (1)
 • #521: Thực lực cường hãn (2)
 • #522: Gặp lại Hạ Thất Tịch
 • #523: Huyền thú chi vương (1)
 • #524: Huyền thú chi vương (2)
 • #525: Thiên La Quyển
 • #526: Chém giết Lý Hạc (1)
 • #527: Chém giết Lý Hạc (2)
 • #528: Kim Lân đại nhân (1)
 • #529: Kim Lân đại nhân (2)
 • #530: Yêu vương
 • #531: Long Tâm Ngọc (1)
 • #532: Long Tâm Ngọc (2)
 • #533: Tự tìm đường chết (1)
 • #534: Tự tìm đường chết (2)
 • #535: Di tích viễn cổ
 • #536: Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp (1)
 • #537: Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp (2)
 • #538: Ta muốn (1)
 • #539: Ta muốn (2)
 • #540: Toàn lực ra tay
 • #541: Có đủ tư cách hay không? (1)
 • #542: Có đủ tư cách hay không? (2)
 • #543: Cút (1)
 • #544: Cút (2)
 • #545: Phong cấm chi địa
 • #546: Nguy cơ tới gần (1)
 • #547: Nguy cơ tới gần (2)
 • #548: Đột phá ngũ phẩm (1)
 • #549: Đột phá ngũ phẩm (2)
 • #550: Sinh tử một đường
 • #551: Điện hạ (1)
 • #552: Điện hạ (2)
 • #553: Huyền thú đóng kịch (1)
 • #554: Huyền thú đóng kịch (2)
 • #555: Thủ hộ thú
 • #556: Bình yên rời đi (1)
 • #557: Bình yên rời đi (2)
 • #558: Các ngươi chớ đi (1)
 • #559: Các ngươi chớ đi (2)
 • #560: Còn muốn chơi
 • #561: Mọi người lo lắng (1)
 • #562: Mọi người lo lắng (2)
 • #563: Khẩu phần lương thực của Kim Lân (1)
 • #564: Khẩu phần lương thực của Kim Lân (2)
 • #565: Rốt cuộc đã tới
 • #566: Diệp Huyền là ai (1)
 • #567: Diệp Huyền là ai (2)
 • #568: Ta chính là Diệp Huyền
 • #569: Đồng tâm hiệp lực (1)
 • #570: Đồng tâm hiệp lực (2)
 • #571: Lão giả Hạ gia (1)
 • #572: Lão giả Hạ gia (2)
 • #573: Lam Quang học viện
 • #574: Nơi phát ra lực lượng (1)
 • #575: Nơi phát ra lực lượng (2)
 • #576: Hành hạ đến chết
 • #577: Lục Toàn Mê Sát Trận (1)
 • #578: Lục Toàn Mê Sát Trận (2)
 • #579: Đại Diệt Sinh Tử Thủ (1)
 • #580: Đại Diệt Sinh Tử Thủ (2)
 • #581: Bạo Nguyên Đan
 • #582: Minh tâm chủng (1)
 • #583: Minh tâm chủng (2)
 • #584: Huyền Cơ Tông tức giận (1)
 • #585: Huyền Cơ Tông tức giận (2)
 • #586: Hắc Thạch thành
 • #587: Tụ Bảo Hiên (1)
 • #588: Tụ Bảo Hiên (2)
 • #589: Quá kém (1)
 • #590: Quá kém (2)
 • #591: Thất Sắc Hỗn Độn Thổ
 • #592: Bảo vật giá trị (1)
 • #593: Bảo vật giá trị (2)
 • #594: Hối hận xanh ruột (1)
 • #595: Hối hận xanh ruột (2)
 • #596: Người làm ăn
 • #597: Còn đáng sợ hơn cái chết (1)
 • #598: Còn đáng sợ hơn cái chết (2)
 • #599: Đá dò đường (1)
 • #600: Đá dò đường (2)
 • #601: Siêu cấp thế gia
 • #602: Thuần phục Diệp Huyền (1)
 • #603: Thuần phục Diệp Huyền (2)
 • #604: Về sau ta bảo kê ngươi (1)
 • #605: Về sau ta bảo kê ngươi (2)
 • #606: Khắp nơi đột kích
 • #607: Mạc gia trung tâm (1)
 • #608: Mạc gia trung tâm (2)
 • #609: Sinh tử hồn phù
 • #610: Khống chế thành Hắc Thạch (1)
 • #611: Khống chế thành Hắc Thạch (2)
 • #612: Lam Quang học viện (1)
 • #613: Lam Quang học viện (2)
 • #614: Hung thủ hiển hiện (1)
 • #615: Hung thủ hiển hiện (2)
 • #616: Đột phá ngũ giai
 • #617: Huyền Cơ Tông? (1)
 • #618: Huyền Cơ Tông? (2)
 • #619: Hạo Thiên đế đô
 • #620: Trương thiếu gia rầu rĩ (1)
 • #621: Trương thiếu gia rầu rĩ (2)
 • #622: Chợ đêm (1)
 • #623: Chợ đêm (2)
 • #624: Thu mua bảo vật
 • #625: Lôi Quang Điện Ưng (1)
 • #626: Lôi Quang Điện Ưng (2)
 • #627: Lừa đảo (1)
 • #628: Lừa đảo (2)
 • #629: Đừng quá tự tin
 • #630: Ép mua ép bán (1)
 • #631: Ép mua ép bán (2)
 • #632: Chịu chết đến
 • #633: Hồn ấn truy tung (1)
 • #634: Hồn ấn truy tung (2)
 • #635: Giải trừ minh tâm chủng (1)
 • #636: Giải trừ minh tâm chủng (2)
 • #637: Lục Ly đại sư
 • #638: Không bán (1)
 • #639: Không bán (2)
 • #640: Tranh phong với nhau (1)
 • #641: Tranh phong với nhau (2)
 • #642: Khinh Vũ Bí Ngân
 • #643: So đấu tài lực (1)
 • #644: So đấu tài lực (2)
 • #645: Chỉ trình độ này?
 • #646: Hiên Hàn Kiếm (1)
 • #647: Hiên Hàn Kiếm (2)
 • #648: Không phải rác rưởi là cái gì? (1)
 • #649: Không phải rác rưởi là cái gì? (2)
 • #650: Ngoài ý muốn
 • #651: Bị nhìn thấu (1)
 • #652: Bị nhìn thấu (2)
 • #653: Bách Chuyển Thối Luyện Thuật
 • #654: Lục Ly khiếp sợ (1)
 • #655: Lục Ly khiếp sợ (2)
 • #656: La gia gặp tai nạn (1)
 • #657: La gia gặp tai nạn (2)
 • #658: Thành Kiến Ti
 • #659: Lật trời (1)
 • #660: Lật trời (2)
 • #661: Thiên Long vệ
 • #662: Liếc mắt nhìn (1)
 • #663: Liếc mắt nhìn (2)
 • #664: Hủ Lịch đại sư (1)
 • #665: Hủ Lịch đại sư (2)
 • #666: Thành Kiến Ti rung chuyển
 • #667: Chỉ điểm sai lầm (1)
 • #668: Chỉ điểm sai lầm (2)
 • #669: Ăn nói khép nép (1)
 • #670: Ăn nói khép nép (2)
 • #671: Lừa đảo
 • #672: Đấu giá hội (1)
 • #673: Đấu giá hội (2)
 • #674: Cuồng Chiến thăm dò (1)
 • #675: Cuồng Chiến thăm dò (2)
 • #676: Đằng Quang Đan
 • #677: Tần gia hèn hạ (1)
 • #678: Tần gia hèn hạ (2)
 • #679: Nổi trận lôi đình
 • #680: Bị tập kích (1)
 • #681: Bị tập kích (2)
 • #682: Hãm hại (1)
 • #683: Hãm hại (2)
 • #684: Bình yên vô sự
 • #685: Đế đô chấn động (1)
 • #686: Đế đô chấn động (2)
 • #687: Ba loại đan dược
 • #688: La Tường đại sư (1)
 • #689: La Tường đại sư (2)
 • #690: Thăng Tôn Đan (1)
 • #691: Thăng Tôn Đan (2)
 • #692: Mọi người kinh ngạc
 • #693: Văn tự bán mình (1)
 • #694: Văn tự bán mình (2)
 • #695: Cũng tạm được
 • #696: Chân Ngôn Đan (1)
 • #697: Chân Ngôn Đan (2)
 • #698: Thu phục Tề lão (1)
 • #699: Thu phục Tề lão
 • #700: Tần gia đối sách
 • #701: Nguồn cung cấp tài liệu (1)
 • #702: Nguồn cung cấp tài liệu (2)
 • #703: Tự mình chuốc lấy cực khổ (1)
 • #704: Tự mình chuốc lấy cực khổ (2)
 • #705: Người phụ trách cao nhất
 • #706: Dạ trưởng lão (1)
 • #707: Dạ trưởng lão (2)
 • #708: Đại sinh ý (1)
 • #709: Đại sinh ý (2)
 • #710: Thông Thiên các
 • #711: Quản sự thất cấp (1)
 • #712: Quản sự thất cấp (2)
 • #713: Thanh Xuân Bất Lão Đan
 • #714: Bao sương thiên cấp (1)
 • #715: Bao sương thiên cấp (2)
 • #716: Cố ý bới móc (1)
 • #717: Cố ý bới móc (2)
 • #718: Ta cũng có
 • #719: Chu Thanh Ngọc (1)
 • #720: Chu Thanh Ngọc (2)
 • #721: Người đố kỵ (1)
 • #722: Người đố kỵ (2)
 • #723: Thánh Hồn Quả
 • #724: Sinh Tức Đằng (1)
 • #725: Sinh Tức Đằng (2)
 • #726: Thanh Cương giáp (1)
 • #727: Thanh Cương giáp (2)
 • #728: Phi Thiên đạo tặc
 • #729: Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết (1)
 • #730: Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết (2)
 • #731: Góp vốn đấu giá (1)
 • #732: Góp vốn đấu giá (2)
 • #733: Giá trên trời
 • #734: Thanh Hỏa Minh Tâm Đan (1)
 • #735: Thanh Hỏa Minh Tâm Đan (2)
 • #736: Tần gia hại người (1)
 • #737: Tần gia hại người (2)
 • #738: Diệp Huyền ra tay
 • #739: Buông tha đấu giá (1)
 • #740: Buông tha đấu giá (2)
 • #741: Dời đá nện chân mình (!)
 • #742: Dời đá nện chân mình (2)
 • #743: Tất cả điên rồi
 • #744: Đan dược giá trên trời (1)
 • #745: Đan dược giá trên trời (2)
 • #746: Thí nghiệm đan dược tại chỗ (1)
 • #747: Thí nghiệm đan dược tại chỗ (2)
 • #748: Kết thúc
 • #749: Viên Chấn (1)
 • #750: Viên Chấn (2)
 • #751: Ba loại biện pháp (1)
 • #752: Ba loại biện pháp (2)
 • #753: Trị liệu nghịch thiên
 • #754: Đan các khai trương (1)
 • #755: Đan các khai trương (2)
 • #756: Tranh phong tương đối
 • #757: Người chết (1)
 • #758: Người chết (2)
 • #759: Lục Ly thô bạo (1)
 • #760: Lục Ly thô bạo (2)
 • #761: Ưu đãi đại hạ giá
 • #762: Đan dược hoàn toàn mới (1)
 • #763: Đan dược hoàn toàn mới
 • #764: Đột phá tập thể
 • #765: Há hốc mồm (1)
 • #766: Há hốc mồm (2)
 • #767: Tất cả điên rồi (1)
 • #768: Tất cả điên rồi (2)
 • #769: Xung đột thăng cấp
 • #770: Thanh danh mất sạch (1)
 • #771: Thanh danh mất sạch (2)
 • #772: Lăng Hư Chi Vũ (1)
 • #773: Lăng Hư Chi Vũ (2)
 • #774: Hoàn thành hoàn mỹ
 • #775: Diệp Huyền ý định (1)
 • #776: Diệp Huyền ý định (2)
 • #777: Tàng bảo thất (1)
 • #778: Tàng bảo thất (2)
 • #779: Độc Tài Chi Kiếm
 • #780: Đối chiến Tần Phong (1)
 • #781: Đối chiến Tần Phong (2)
 • #782: Đối chiến Vũ Vương (1)
 • #783: Đối chiến Vũ Vương (2)
 • #784: Kim Lân ra tay (1)
 • #785: Kim Lân ra tay (2)
 • #786: Giết chết Tần Phong
 • #787: Thân phận bị lộ (1)
 • #788: Thân phận bị lộ (2)
 • #789: Ngọc bài thân phận (1)
 • #790: Ngọc bài thân phận (2)
 • #791: Theo sát đến (1)
 • #792: Theo sát đến (2)
 • #793: Sát hạch nhập học (1)
 • #794: Sát hạch nhập học (2)
 • #795: Cuồng Chiến ra tay (1)
 • #796: Cuồng Chiến ra tay (2)
 • #797: Khí phách ánh sáng màu xanh lam (1)
 • #798: Khí phách ánh sáng màu xanh lam (2)
 • #799: Trốn xa (1)
 • #800: Trốn xa (2)
 • #801: Đứng đầu vòng sát hạch
 • #802: Mỹ nữ cùng ra trận (1)
 • #803: Mỹ nữ cùng ra trận (2)
 • #804: Diệp Huyền ra trận (1)
 • #805: Diệp Huyền ra trận (2)
 • #806: Lam Quang Cảnh (1)
 • #807: Lam Quang Cảnh (2)
 • #808: Hầu Phi khiêu khích (1)
 • #809: Hầu Phi khiêu khích (2)
 • #810: Bia lưu danh (1)
 • #811: Bia lưu danh (2)
 • #812: Một cách không ngờ
 • #813: Thiên tài đấu võ (1)
 • #814: Thiên tài đấu võ (2)
 • #815: Các nàng tranh phong (1)
 • #816: Các nàng tranh phong (2)
 • #817: Quyết đấu đỉnh phong (1)
 • #818: Quyết đấu đỉnh phong (2)
 • #819: Bức tượng thần bí (1)
 • #820: Bức tượng thần bí (2)
 • #821: Dao Nguyệt Vũ Đế (1)
 • #822: Dao Nguyệt Vũ Đế (2)
 • #823: Hoàng Phủ Tú Minh
 • #824: Tìm kiếm chỗ dựa vững chắc (1)
 • #825: Tìm kiếm chỗ dựa vững chắc (2)
 • #826: Ra oai phủ đầu (1)
 • #827: Ra oai phủ đầu (2)
 • #828: Bị giáo huấn (1)
 • #829: Bị giáo huấn (2)
 • #830: Thiên tài về tin tức tình báo (1)
 • #831: Thiên tài về tin tức tình báo (2)
 • #832: Đệ tử nội viện (1)
 • #833: Đệ tử nội viện (2)
 • #834: Tháp thí luyện (1)
 • #835: Tháp thí luyện (2)
 • #836: Tấm bia đá xếp hạng (1)
 • #837: Tấm bia đá xếp hạng (2)
 • #838: Là rồng hay là sâu
 • #839: Diệp Huyền sát hạch (1)
 • #840: Diệp Huyền sát hạch (2)
 • #841: Nhiệt huyết sôi trào (1)
 • #842: Nhiệt huyết sôi trào (2)
 • #843: Liên tiếp thông qua (1)
 • #844: Liên tiếp thông qua (2)
 • #845: Xưa nay chưa từng có (1)
 • #846: Xưa nay chưa từng có (2)
 • #847: Dẫn tới chấn động (1)
 • #848: Dẫn tới chấn động (2)
 • #849: Trung tâm tu luyện (1)
 • #850: Trung tâm tu luyện (2)
 • #851: Phòng huyễn cảnh (1)
 • #852: Phòng huyễn cảnh (2)
 • #853: Sát hạch nội viện (1)
 • #854: Sát hạch nội viện (2)
 • #855: Đề thi nghịch thiên
 • #856: Giám khảo không còn lời nào để nói (1)
 • #857: Giám khảo không còn lời nào để nói (2)
 • #858: Công bố thành tích (1)
 • #859: Công bố thành tích (2)
 • #860: Hỗn chiến bắt đầu (1)
 • #861: Hỗn chiến bắt đầu (2)
 • #862: Một khắc nguy cơ (1)
 • #863: Một khắc nguy cơ (2)
 • #864: Ai là con mồi (1)
 • #865: Ai là con mồi (2)
 • #866: Sát hạch sinh tồn
 • #867: Nguy hiểm hạ xuống (1)
 • #868: Nguy hiểm hạ xuống (2)
 • #869: Mạnh mẽ đòi người (1)
 • #870: Mạnh mẽ đòi người (2)
 • #871: Xé rách da mặt (1)
 • #872: Xé rách da mặt (2)
 • #873: Cuộc chiến của cường giả (1)
 • #874: Cuộc chiến của cường giả (2)
 • #875: Hoàng Giả Chi Binh (1)
 • #876: Hoàng Giả Chi Binh (2)
 • #877: Toàn diện bạo phát (1)
 • #878: Toàn diện bạo phát (2)
 • #879: Hộ viện đại trận (1)
 • #880: Hộ viện đại trận (2)
 • #881: Quét dọn trú điểm (1)
 • #882: Quét dọn trú điểm (2)
 • #883: Học viện quyết định (1)
 • #884: Học viện quyết định (2)
 • #885: Luyện Kim Phi Chu
 • #886: Vô Tận sơn mạch (1)
 • #887: Vô Tận sơn mạch (2)
 • #888: Khảo hạch cuối cùng (1)
 • #889: Khảo hạch cuối cùng (2)
 • #890: Tranh cướp tinh thạch (1)
 • #891: Tranh cướp tinh thạch (2)
 • #892: Mỗi người đi một ngả (1)
 • #893: Mỗi người đi một ngả (2)
 • #894: Bất ngờ phát hiện (1)
 • #895: Bất ngờ phát hiện (2)
 • #896: Lang Hoàng điện (1)
 • #897: Lang Hoàng điện (2)
 • #898: Kiếm khách so đấu (1)
 • #899: Kiếm khách so đấu (2)
 • #900: Ngươi không hiểu kiếm
 • #901: Sát cơ không tên (1)
 • #902: Sát cơ không tên (2)
 • #903: Bình Không Châu (1)
 • #904: Bình Không Châu (2)
 • #905: Thủ đoạn ra hết (1)
 • #906: Thủ đoạn ra hết (2)
 • #907: Tà Nhãn võ hồn (1)
 • #908: Tà Nhãn võ hồn (2)
 • #909: Yêu Vương đến (1)
 • #910: Yêu Vương đến (2)
 • #911: Đối chiến Yêu Vương (1)
 • #912: Đối chiến Yêu Vương (2)
 • #913: Phong hồi lộ chuyển
 • #914: Vị đại nhân này (1)
 • #915: Vị đại nhân này (2)
 • #916: Giá hỏa kẻ khác (1)
 • #917: Giá hỏa kẻ khác (2)
 • #918: Dừng khảo hạch
 • #919: Yêu tộc nổi giận (1)
 • #920: Yêu tộc nổi giận (2)
 • #921: Gia nhập nội viện
 • #922: Tru sát Trần Kim (1)
 • #923: Tru sát Trần Kim (2)
 • #924: Lam Quang bí cảnh
 • #925: Lão sinh phản kích (1)
 • #926: Lão sinh phản kích (2)
 • #927: Diệp Huyền chỉ điểm (1)
 • #928: Diệp Huyền chỉ điểm (2)
 • #929: Công tác chuẩn bị
 • #930: Luyện chế điên cuồng (1)
 • #931: Luyện chế điên cuồng (2)
 • #932: Cô Mạnh Lan Đan
 • #933: Hai lão tức giận (1)
 • #934: Hai lão tức giận (2)
 • #935: Đệ tử viện trưởng
 • #936: Hoài nghi như cũ (1)
 • #937: Hoài nghi như cũ (2)
 • #938:
 • #939: Đột phá lục giai (1)
 • #940: Đột phá lục giai (2)
 • #941: Xung đột
 • #942: Liếc nhìn (1)
 • #943: Liếc nhìn (2)
 • #944: Tầng thứ sáu
 • #945: Chiến đấu đột phá (1)
 • #946: Chiến đấu đột phá (2)
 • #947: Kỷ lục mới (1)
 • #948: Kỷ lục mới (2)
 • #949: Thay đổi bất ngờ
 • #950: Ngọn lửa chiến tranh lan tràn (1)
 • #951: Ngọn lửa chiến tranh lan tràn (2)
 • #952: La gia nguy nan (1)
 • #953: La gia nguy nan (2)
 • #954: Diệp Huyền lập kế hoạch (1)
 • #955: Diệp Huyền lập kế hoạch (2)
 • #956: Bắt đầu hành động
 • #957: Lăn ra đây cho ta (1)
 • #958: Lăn ra đây cho ta (2)
 • #959: Lẫn nhau giao chiến (1)
 • #960: Lẫn nhau giao chiến (2)
 • #961: Ai nấy dùng thủ đoạn
 • #962: Độn Không Châu (1)
 • #963: Độn Không Châu (2)
 • #964: Bạo Huyết Hóa Ma Đan (1)
 • #965: Bạo Huyết Hóa Ma Đan (2)
 • #966: Hỏa diễm oai
 • #967: Sau lưng đánh lén (1)
 • #968: Sau lưng đánh lén (2)
 • #969: Chiến cuộc kết thúc (1)
 • #970: Chiến cuộc kết thúc (2)
 • #971: Võ Hồn tự bạo
 • #972: Bình nguyên chấn động (1)
 • #973: Bình nguyên chấn động (2)
 • #974: Mây gió biến ảo (1)
 • #975: Mây gió biến ảo (2)
 • #976: Thất Sát Ma Đan (1)
 • #977: Thất Sát Ma Đan (2)
 • #978: Kim Khuyết Thiên Tỏa Ấn
 • #979: Chân Long Ấn (1)
 • #980: Chân Long Ấn (2)
 • #981: Cổ Dương Thành (1)
 • #982: Cổ Dương Thành (2)
 • #983: Điều động Yêu tộc (1)
 • #984: Điều động Yêu tộc (2)
 • #985: Cửu Dương Tông (1)
 • #986: Cửu Dương Tông (2)
 • #987: Nghi ngờ tầng tầng (1)
 • #988: Nghi ngờ tầng tầng (2)
 • #989: Điều tra như thế nào (1)
 • #990: Điều tra như thế nào (2)
 • #991: Võ Hoàng bát giai (1)
 • #992: Võ Hoàng bát giai (2)
 • #993: Thất Tinh Khôn Nguyên Trận (1)
 • #994: Thất Tinh Khôn Nguyên Trận (2)
 • #995: Trong bóng tối thay đổi trận pháp (1)
 • #996: Trong bóng tối thay đổi trận pháp (2)
 • #997: Thương nghị kế hoạch (1)
 • #998: Thương nghị kế hoạch (2)
 • #999: Mỗi một người đều ra mặt (1)
 • #1000: Mỗi một người đều ra mặt (2)
 • #1001: Đường Chiêu tông chủ
 • #1002: Trao đổi con tin (1)
 • #1003: Trao đổi con tin (2)
 • #1004: Phương án hòa giải (1)
 • #1005: Phương án hòa giải (2)
 • #1006: Đại trận mở ra (1)
 • #1007: Đại trận mở ra (2)
 • #1008: Ai là kẻ phản bội (1)
 • #1009: Ai là kẻ phản bội (2)
 • #1010: Sát trận giao chiến (1)
 • #1011: Sát trận giao chiến (2)
 • #1012: Ngươi quên (1)
 • #1013: Ngươi quên (2)
 • #1014: Triệt để kíp nổ
 • #1015: Liếc nhìn liền vẫn lạc (1)
 • #1016: Liếc nhìn liền vẫn lạc (2)
 • #1017: Giết chóc vô tận
 • #1018: Át chủ bài ra hết
 • #1019: Hoàng giả giao phong (1)
 • #1020: Hoàng giả giao phong (2)
 • #1021: Huyết chi phù văn
 • #1022: Ban cho ngươi cái chết (1)
 • #1023: Ban cho ngươi cái chết (2)
 • #1024: Phá trận khẩn cấp
 • #1025: Khống chế (1)
 • #1026: Khống chế (2)
 • #1027: Hắc khí thần bí
 • #1028: Đoạt xá quỷ dị
 • #1029: Phệ Hồn tộc (1)
 • #1030: Phệ Hồn tộc (2)
 • #1031: Bị đoạt xá
 • #1032: Kiệt lực đột phá (1)
 • #1033: Kiệt lực đột phá (2)
 • #1034: Đột phá thất giai
 • #1035: Mua dây buộc mình (1)
 • #1036: Mua dây buộc mình (2)
 • #1037: Kiểm nghiệm thực lực
 • #1038: Thê thảm tới cực điểm (1)
 • #1039: Thê thảm tới cực điểm (2)
 • #1040: Học viện thất thủ
 • #1041: Thú triều tập kích (1)
 • #1042: Thú triều tập kích (2)
 • #1043: Càn quét một phen (1)
 • #1044: Càn quét một phen (2)
 • #1045: Xuyên Toa đại trận
 • #1046: Vũ Đế giáng lâm (1)
 • #1047: Vũ Đế giáng lâm (2)
 • #1048: Không nói gì Kim Lân (1)
 • #1049: Không nói gì Kim Lân (2)
 • #1050: Phải đi con đường nào
 • #1051: U Hồn ấn ký (1)
 • #1052: U Hồn ấn ký (2)
 • #1053: Đối chiến song hoàng (1)
 • #1054: Đối chiến song hoàng (2)
 • #1055: Cật lực chống lại
 • #1056: Tránh thoát kết giới (1)
 • #1057: Tránh thoát kết giới (2)
 • #1058: Rơi vào nguy nan (1)
 • #1059: Rơi vào nguy nan (2)
 • #1060: Chém giết Vũ Hoàng (1)
 • #1061: Chém giết Vũ Hoàng (2)
 • #1062: Vi Trần Lưỡng Nghi Trận
 • #1063: Hồn lực quyết đấu (1)
 • #1064: Hồn lực quyết đấu (2)
 • #1065: Thiên Đô Phủ (1)
 • #1066: Thiên Đô Phủ (2)
 • #1067: Lẫn nhau quyết định
 • #1068: Bình nguyên tai nạn (1)
 • #1069: Bình nguyên tai nạn (2)
 • #1070: Hồn phù khế ước (1)
 • #1071: Hồn phù khế ước (2)
 • #1072: Hạo Quang Đại Thiên Kính
 • #1073: Khô Lâu Trại (1)
 • #1074: Khô Lâu Trại (2)
 • #1075: Tú Nhất Các (1)
 • #1076: Tú Nhất Các (2)
 • #1077: Chướng Nguyên Đan
 • #1078: Hồng Đức đại sư (1)
 • #1079: Hồng Đức đại sư (2)
 • #1080: Diệp Huyền ra tay (1)
 • #1081: Diệp Huyền ra tay (2)
 • #1082: Thử độc mà chết (1)
 • #1083: Thử độc mà chết (2)
 • #1084: Hỏa diễm thuộc tính (1)
 • #1085: Hỏa diễm thuộc tính (2)
 • #1086: Lắng nghe giảng giải (1)
 • #1087: Lắng nghe giảng giải (2)
 • #1088: Lạnh lùng hạ sát thủ
 • #1089: Lam Quang các (1)
 • #1090: Lam Quang các (2)
 • #1091: Quản Sự Phủ (1)
 • #1092: Quản Sự Phủ (2)
 • #1093: Song phương tranh giá (1)
 • #1094: Song phương tranh giá (2)
 • #1095: Hộ Tịch Khoa (1)
 • #1096: Hộ Tịch Khoa (2)
 • #1097: Thái độ chuyển biến
 • #1098: Hồn nguyên mất cân đối (1)
 • #1099: Hồn nguyên mất cân đối (2)
 • #1100: Trung tâm giao dịch (1)
 • #1101: Trung tâm giao dịch (2)
 • #1102: Trùng Tôn Đan (1)
 • #1103: Trùng Tôn Đan (2)
 • #1104: Lâm gia thiếu gia
 • #1105: Hi vọng duy nhất (1)
 • #1106: Hi vọng duy nhất (2)
 • #1107: Giao dịch kinh người (1)
 • #1108: Giao dịch kinh người (2)
 • #1109: Lâm gia chấn động (1)
 • #1110: Lâm gia chấn động (2)
 • #1111: Điên cuồng đấu giá
 • #1112: Thiên Tâm Hoàng Quả (1)
 • #1113: Thiên Tâm Hoàng Quả (2)
 • #1114: Tăng võ hồn
 • #1115: Cường độ kinh người
 • #1116: Đan dược thất phẩm
 • #1117: Hoàng Tâm Đan (1)
 • #1118: Hoàng Tâm Đan (2)
 • #1119: Đột phá Vũ Hoàng
 • #1120: Ngoài ý muốn (1)
 • #1121: Ngoài ý muốn (2)
 • #1122: Lâm vào nguy cơ
 • #1123: Liên thủ chém giết (1)
 • #1124: Liên thủ chém giết (2)
 • #1125: Huyền Quang Các khai trương
 • #1126: Gợi ra náo động (1)
 • #1127: Gợi ra náo động (2)
 • #1128: Đỉnh cấp hẹn trước (1)
 • #1129: Đỉnh cấp hẹn trước (2)
 • #1130: Khổ Tâm Đan
 • #1131: Nối liền không dứt (1)
 • #1132: Nối liền không dứt (2)
 • #1133: Từ Chấn trưởng lão (1)
 • #1134: Từ Chấn trưởng lão (2)
 • #1135: Hóa Công Tán
 • #1136: Thương nghị đối sách (1)
 • #1137: Thương nghị đối sách (2)
 • #1138: Đột phát bất ngờ (1)
 • #1139: Đột phát bất ngờ (2)
 • #1140: Quả cầu thủy tinh (1)
 • #1141: Quả cầu thủy tinh (2)
 • #1142: Thẹn quá thành giận
 • #1143: Hết thảy bắt (1)
 • #1144: Hết thảy bắt (2)
 • #1145: Lý gia ra mặt (1)
 • #1146: Lý gia ra mặt (2)
 • #1147: Hồn Sư Tháp
 • #1148: Diệp Huyền nổi giận (1)
 • #1149: Diệp Huyền nổi giận (2)
 • #1150: Luyện Hồn so đấu (1)
 • #1151: Luyện Hồn so đấu (2)
 • #1152: Toàn thành chú ý
 • #1153: Tả Viễn tháp chủ (1)
 • #1154: Tả Viễn tháp chủ (2)
 • #1155: Huyễn Ảnh Phân Tinh Thủ (1)
 • #1156: Huyễn Ảnh Phân Tinh Thủ (2)
 • #1157: Bất Tử Hỏa Điểu
 • #1158: Khó có thể tiếp thu (1)
 • #1159: Khó có thể tiếp thu (2)
 • #1160: Hai đại gia chủ (1)
 • #1161: Hai đại gia chủ (2)
 • #1162: Bất Tử Chân Hỏa
 • #1163: Xoay chuyển tình thế (1)
 • #1164: Xoay chuyển tình thế (2)
 • #1165: Bi kịch Vinh Dương (1)
 • #1166: Bi kịch Vinh Dương (2)
 • #1167: Không chút lưu tình
 • #1168: Tiêu gia ra tay (1)
 • #1169: Tiêu gia ra tay (2)
 • #1170: Đao Trảm Diệt Hồn Quyết (1)
 • #1171: Đao Trảm Diệt Hồn Quyết (2)
 • #1172: Thần Đô cố nhân (1)
 • #1173: Thần Đô cố nhân (2)
 • #1174: Lý gia tận thế
 • #1175: Bán đấu giá Võ Hồn (1)
 • #1176: Bán đấu giá Võ Hồn (2)
 • #1177: Mộc linh thể
 • #1178: Phát triển nhanh (1)
 • #1179: Phát triển nhanh (2)
 • #1180: Thế lực mãnh liệt tăng lên
 • #1181: Thái độ kiên quyết (1)
 • #1182: Thái độ kiên quyết (2)
 • #1183: Xuyên thấu sự thật
 • #1184: Tiêu gia cầu viện (1)
 • #1185: Tiêu gia cầu viện (2)
 • #1186: Tam Huân Hợp Chướng Vụ
 • #1187: Hoàn thành hợp tác
 • #1188: Thân thể đáng sợ (1)
 • #1189: Thân thể đáng sợ (2)
 • #1190: Nơi thần bí
 • #1191: Dấu diếm sát cơ (1)
 • #1192: Dấu diếm sát cơ (2)
 • #1193: Sa Lịch cự nhân
 • #1194: Nguy hiểm tới gần (1)
 • #1195: Nguy hiểm tới gần (2)
 • #1196: Ngậm máu phun người
 • #1197: Sa Lịch Vương
 • #1198: Tử Điêu tham lam (1)
 • #1199: Tử Điêu tham lam (2)
 • #1200: Vụ mai chi địa
 • #1201: Đoạt bảo riêng mình (1)
 • #1202: Đoạt bảo riêng mình (2)
 • #1203: Hủ cốt linh chưởng (2)
 • #1204: Độc phát mà chết (1)
 • #1205: Độc phát mà chết (2)
 • #1206: Chu gia bị đòi giá cao
 • #1207: Không gian thác loạn (1)
 • #1208: Không gian thác loạn (2)
 • #1209: Bảo điện quỷ dị (1)
 • #1210: Bảo điện quỷ dị (2)
 • #1211: Thiên Âm Cốc
 • #1212: Cổ Ma Chi Địa (1)
 • #1213: Cổ Ma Chi Địa (2)
 • #1214: Lạnh lùng hạ sát thủ (1)
 • #1215: Lạnh lùng hạ sát thủ (2)
 • #1216: Đại khai sát giới
 • #1217: Tao ngộ Vũ Hoàng (1)
 • #1218: Tao ngộ Vũ Hoàng (2)
 • #1219: Lại nổi lên xung đột (1)
 • #1220: Lại nổi lên xung đột (2)
 • #1221: Ngươi là Ngự Thú sư (1)
 • #1222: Ngươi là Ngự Thú sư (2)
 • #1223: Màu đen Thiềm Thừ
 • #1224: Lần thứ hai nô dịch (1)
 • #1225: Lần thứ hai nô dịch (2)
 • #1226: Vũ Hoàng tam trọng (1)
 • #1227: Vũ Hoàng tam trọng (2)
 • #1228: Thạch châu dị bảo
 • #1229: Hoảng hốt mà chạy (1)
 • #1230: Hoảng hốt mà chạy (2)
 • #1231: Sơ ngộ người quen (1)
 • #1232: Sơ ngộ người quen (2)
 • #1233: Tái ngộ người quen
 • #1234: Chiến Thương đáng sợ (1)
 • #1235: Chiến Thương đáng sợ (2)
 • #1236: Liên hợp tiến vào (1)
 • #1237: Liên hợp tiến vào (2)
 • #1238: Thi hài Vũ Đế
 • #1239: Huyết Hắc Ma Ảnh (1)
 • #1240: Huyết Hắc Ma Ảnh (2)
 • #1241: Phân phối bảo vật (1)
 • #1242: Phân phối bảo vật (2)
 • #1243: Ra tay khiêu chiến
 • #1244: Có tư cách không (1)
 • #1245: Có tư cách không (2)
 • #1246: Lượng lớn bồi thường
 • #1247: Điên cuồng bảo vật (1)
 • #1248: Điên cuồng bảo vật (2)
 • #1249: Để ngươi chiếm tiện nghi (1)
 • #1250: Để ngươi chiếm tiện nghi (2)
 • #1251: Khi ta là ngớ ngẩn
 • #1252: Vũ Đế đến (1)
 • #1253: Vũ Đế đến (2)
 • #1254: Vũ Đế oai (1)
 • #1255: Vũ Đế oai (2)
 • #1256: Đối chiến Chiến Thương
 • #1257: Cấm Hồn Chi Chưởng (1)
 • #1258: Cấm Hồn Chi Chưởng (2)
 • #1259: Ngươi dám động ta (1)
 • #1260: Ngươi dám động ta (2)
 • #1261: Là tôi tớ của ta (1)
 • #1262: Là tôi tớ của ta (2)
 • #1263: Pho tượng khôi lỗi
 • #1264: Hiên Viên lô (1)
 • #1265: Hiên Viên lô (2)
 • #1266: Quần hùng đến (1)
 • #1267: Quần hùng đến (2)
 • #1268: Ma Sát Khí
 • #1269: Mỗi người đi một ngả (1)
 • #1270: Mỗi người đi một ngả (2)
 • #1271: Đột nhiên tập kích (1)
 • #1272: Đột nhiên tập kích (2)
 • #1273: Luyện hóa Địa Hỏa
 • #1274: Ngũ Tinh Võ Hồn (1)
 • #1275: Ngũ Tinh Võ Hồn (2)
 • #1276: Huyền Thức mỏ quặng (1)
 • #1277: Huyền Thức mỏ quặng (2)
 • #1278: Ý người ngoại lai
 • #1279: Tiến vào mỏ quặng (1)
 • #1280: Tiến vào mỏ quặng (2)
 • #1281: Bạo Âm Châu (1)
 • #1282: Bạo Âm Châu (2)
 • #1283: Lưỡng bại câu thương (1)
 • #1284: Lưỡng bại câu thương (2)
 • #1285: Chim sẻ ở đằng sau
 • #1286: Linh Tủy Tế Đàn (1)
 • #1287: Linh Tủy Tế Đàn (2)
 • #1288: Công Chủ Thanh (1)
 • #1289: Công Chủ Thanh (2)
 • #1290: Linh Tủy Trì thần bí
 • #1291: Đột phá Vũ Hoàng (1)
 • #1292: Đột phá Vũ Hoàng (2)
 • #1293: Khôi lỗi chi trì (1)
 • #1294: Khôi lỗi chi trì (2)
 • #1295: Nguyệt Thần Thể (1)
 • #1296: Nguyệt Thần Thể (2)
 • #1297: Dao Nguyệt tung tích
 • #1298: Điếc không sợ súng (1)
 • #1299: Điếc không sợ súng (2)
 • #1300: Trắng trợn tàn sát (1)
 • #1301: Trắng trợn tàn sát (2)
 • #1302: Vũ Đế ngã xuống
 • #1303: Viễn cổ phong ấn (1)
 • #1304: Viễn cổ phong ấn (2)
 • #1305: Hoảng hốt mà chạy (1)
 • #1306: Hoảng hốt mà chạy (2)
 • #1307: Tự tìm đường chết
 • #1308: Đột hạ sát thủ (1)
 • #1309: Đột hạ sát thủ (2)
 • #1310: Làm sao không trốn (1)
 • #1311: Làm sao không trốn (2)
 • #1312: Bạo Huyết đan
 • #1313: Khó thoát khỏi cái chết (1)
 • #1314: Khó thoát khỏi cái chết (2)
 • #1315: Gắp lửa bỏ tay người (1)
 • #1316: Gắp lửa bỏ tay người (2)
 • #1317: Ma địa phong bế
 • #1318: Một chiêu kiếm mất mạng (1)
 • #1319: Một chiêu kiếm mất mạng (2)
 • #1320: Nợ cũ không toán (1)
 • #1321: Nợ cũ không toán (2)
 • #1322: Huyết Hồ Võ Hồn
 • #1323: Thạch châu tới tay (1)
 • #1324: Thạch châu tới tay (2)
 • #1325: Vũ Đế truy sát (1)
 • #1326: Vũ Đế truy sát (2)
 • #1327: Cấm địa sinh cơ (1)
 • #1328: Cấm địa sinh cơ (2)
 • #1329: Là ngươi buộc ta
 • #1330: Trong động có người (1)
 • #1331: Trong động có người (2)
 • #1332: Tiêu Sở Hà (1)
 • #1333: Tiêu Sở Hà (2)
 • #1334: Không có lòng tốt
 • #1335: Một thân mồ Hôi lạnh (1)
 • #1336: Một thân mồ Hôi lạnh (2)
 • #1337: Phó cung chủ (1)
 • #1338: Phó cung chủ (2)
 • #1339: Linh Hồn Đông Kết (1)
 • #1340: Linh Hồn Đông Kết (2)
 • #1341: Vô Lượng Sơn truy nã
 • #1342: Thính Thiên Các (1)
 • #1343: Thính Thiên Các (2)
 • #1344: Không có tư cách (1)
 • #1345: Không có tư cách (2)
 • #1346: Vui quá hóa buồn
 • #1347: Dẫn xà xuất động (1)
 • #1348: Dẫn xà xuất động (2)
 • #1349: Chờ ngươi đã lâu (1)
 • #1350: Chờ ngươi đã lâu (2)
 • #1351: Tam đại Vũ Hoàng
 • #1352: Lấy một địch ba (1)
 • #1353: Lấy một địch ba (2)
 • #1354: Từng chút vẫn lạc (1)
 • #1355: Từng chút vẫn lạc (2)
 • #1356: Cho ngươi ngợi khen (1)
 • #1357: Cho ngươi ngợi khen
 • #1358: Câm miệng cho ta
 • #1359: Mười năm ước hẹn (1)
 • #1360: Mười năm ước hẹn (2)
 • #1361: Một lưới bắt hết (1)
 • #1362: Một lưới bắt hết (2)
 • #1363: Vô Lượng Sơn tức giận
 • #1364: Lại chịu oan ức (1)
 • #1365: Lại chịu oan ức (2)
 • #1366: Úy Trì hung hăng (1)
 • #1367: Úy Trì hung hăng (2)
 • #1368: Huyền Quang Các nguy cơ (1)
 • #1369: Huyền Quang Các nguy cơ (2)
 • #1370: Bí mật rút đi
 • #1371: Chờ đợi đã lâu (1)
 • #1372: Chờ đợi đã lâu (2)
 • #1373: Liều mạng tranh đấu (1)
 • #1374: Liều mạng tranh đấu (2)
 • #1375: Diệp Huyền trở về (1)
 • #1376: Diệp Huyền trở về (2)
 • #1377: Cũng đừng nghĩ trốn
 • #1378: Trắng trợn tàn sát (1)
 • #1379: Trắng trợn tàn sát (2)
 • #1380: Đồng quy vu tận (1)
 • #1381: Đồng quy vu tận (2)
 • #1382: Trở về Thiên Đô Phủ (1)
 • #1383: Trở về Thiên Đô Phủ (2)
 • #1384: Cải thiên hoán nhật
 • #1385: Gia tộc phụ thuộc (1)
 • #1386: Gia tộc phụ thuộc (2)
 • #1387: Lục Cảm Hàng Lâm (1)
 • #1388: Lục Cảm Hàng Lâm (2)
 • #1389: Toàn diện tăng lên
 • #1390: Trong bóng tối điều tra (1)
 • #1391: Trong bóng tối điều tra (2)
 • #1392: Tập thể đột phá (1)
 • #1393: Tập thể đột phá (2)
 • #1394: Băng Hỏa hai tầng
 • #1395: Đối lập Yêu tộc (1)
 • #1396: Đối lập Yêu tộc (2)
 • #1397: Xích Diễm Yêu Đế (1)
 • #1398: Xích Diễm Yêu Đế (2)
 • #1399: Yêu tộc Huyền thú (1)
 • #1400: Yêu tộc Huyền thú (2)
 • #1401: Kim Lân điện hạ
 • #1402: Hiểu lầm giải trừ (1)
 • #1403: Hiểu lầm giải trừ (2)
 • #1404: Xích Diễm khiếp sợ (1)
 • #1405: Xích Diễm khiếp sợ (2)
 • #1406: Ba thế lực lớn
 • #1407: Trận pháp thế gia (1)
 • #1408: Trận pháp thế gia (2)
 • #1409: Khó bề phân biệt (1)
 • #1410: Khó bề phân biệt (2)
 • #1411: Hành động không tệ
 • #1412: Không tránh khỏi có quan hệ (1)
 • #1413: Không tránh khỏi có quan hệ (2)
 • #1414: Mê Hồn Tán (1)
 • #1415: Mê Hồn Tán (2)
 • #1416: Nhĩ gia
 • #1417: Dưỡng Hồn Thảo (1)
 • #1418: Dưỡng Hồn Thảo (2)
 • #1419: Nhìn thấy hi vọng (1)
 • #1420: Nhìn thấy hi vọng (2)
 • #1421: Đấu Vũ Hội
 • #1422: Thiên Nhĩ Võ Hồn (1)
 • #1423: Thiên Nhĩ Võ Hồn (2)
 • #1424: Vũ đài tái (1)
 • #1425: Vũ đài tái (2)
 • #1426: Tình cảnh hừng hực (1)
 • #1427: Tình cảnh hừng hực (2)
 • #1428: Ma Đao Hoàng
 • #1429: Liên tiếp đánh bại (1)
 • #1430: Liên tiếp đánh bại (2)
 • #1431: Thiểm Điện Kiếm (1)
 • #1432: Thiểm Điện Kiếm (2)
 • #1433: Điện Kiếm Chi Vực
 • #1434: Mười thắng liên tiếp
 • #1435: Lần thứ hai thắng liên tiếp (1)
 • #1436: Lần thứ hai thắng liên tiếp (2)
 • #1437: Tư Không Thành (1)
 • #1438: Tư Không Thành (2)
 • #1439: Ba mươi thắng liên tiếp
 • #1440: Ta từ chối (1)
 • #1441: Ta từ chối (2)
 • #1442: Năm mươi thắng liên tiếp (1)
 • #1443: Năm mươi thắng liên tiếp (2)
 • #1444: Khắp nơi mời chào (1)
 • #1445: Khắp nơi mời chào (2)
 • #1446: Bị chú ý
 • #1447: Thiên kiêu đột kích (1)
 • #1448: Thiên kiêu đột kích (2)
 • #1449: Muôn người chú ý
 • #1450: Tây Môn Vô Tình (1)
 • #1451: Tây Môn Vô Tình (2)
 • #1452: Thiên kiêu cuộc chiến (1)
 • #1453: Thiên kiêu cuộc chiến (2)
 • #1454: Lá bài tẩy ra hết
 • #1455: Giao Long Võ Hồn (1)
 • #1456: Giao Long Võ Hồn (2)
 • #1457: Ẩn nấp hư không (1)
 • #1458: Ẩn nấp hư không (2)
 • #1459: Một chiêu thuấn sát (1)
 • #1460: Một chiêu thuấn sát (2)
 • #1461: Khắp nơi tranh đoạt
 • #1462: Cấu kết với nhau (1)
 • #1463: Cấu kết với nhau (2)
 • #1464: Hỏa Quyền Vũ Đế (1)
 • #1465: Hỏa Quyền Vũ Đế (2)
 • #1466: Rửa sạch nhục nhã (1)
 • #1467: Rửa sạch nhục nhã (2)
 • #1468: Thầy trò gặp lại
 • #1469: Sư tôn không chết (1)
 • #1470: Sư tôn không chết (2)
 • #1471: Cấm Hồn chi ấn (1)
 • #1472: Cấm Hồn chi ấn (2)
 • #1473: Triển lộ thực lực
 • #1474: Quyết đấu đỉnh phong (1)
 • #1475: Quyết đấu đỉnh phong (2)
 • #1476: Võ Hồn phụ thể (1)
 • #1477: Võ Hồn phụ thể (2)
 • #1478: Ngươi thua rồi (1)
 • #1479: Ngươi thua rồi (2)
 • #1480: Thân phận bại lộ
 • #1481: Lộ ra kế hoạch (1)
 • #1482: Lộ ra kế hoạch (2)
 • #1483: Ta đồng ý (1)
 • #1484: Ta đồng ý (2)
 • #1485: Huyết Kiếm ra tay (1)
 • #1486: Huyết Kiếm ra tay (2)
 • #1487: Không nể mặt mũi
 • #1488: Tốc chiến tốc thắng (1)
 • #1489: Tốc chiến tốc thắng (2)
 • #1490: Băng Hỏa Song Bạo (1)
 • #1491: Băng Hỏa Song Bạo (2)
 • #1492: Đàm phán vỡ tan (1)
 • #1493: Đàm phán vỡ tan (2)
 • #1494: Đại khai sát giới
 • #1495: Bình yên rời đi (1)
 • #1496: Bình yên rời đi (2)
 • #1497: Cuồn cuộn sóng ngầm (1)
 • #1498: Cuồn cuộn sóng ngầm (2)
 • #1499: Ta là sư tôn ngươi (1)
 • #1500: Ta là sư tôn ngươi (2)
 • #1501: Thiên Giác Vũ Đế
 • #1502: Dao Nguyệt tung tích (1)
 • #1503: Dao Nguyệt tung tích (2)
 • #1504: Hồn Đế giao chiến (1)
 • #1505: Hồn Đế giao chiến (2)
 • #1506: Người Thánh Thành (1)
 • #1507: Người Thánh Thành (2)
 • #1508: Dịch Bảo Đại Hội
 • #1509: Kim Ly Đạo Nguyên Quả (1)
 • #1510: Kim Ly Đạo Nguyên Quả (2)
 • #1511: Đột phá tam trọng (1)
 • #1512: Đột phá tam trọng (2)
 • #1513: Đại hội bắt đầu
 • #1514: Chiến Vương Huyền Thiết (1)
 • #1515: Chiến Vương Huyền Thiết (2)
 • #1516: Định Hồn Thạch (1)
 • #1517: Định Hồn Thạch (2)
 • #1518: Duy Nhất Vũ Đế (1)
 • #1519: Duy Nhất Vũ Đế (2)
 • #1520: Hóa Đế Đan
 • #1521: Táng gia bại sản (1)
 • #1522: Táng gia bại sản (2)
 • #1523: Thần bí khoáng thạch (1)
 • #1524: Thần bí khoáng thạch (2)
 • #1525: Tranh đấu đối lập (1)
 • #1526: Tranh đấu đối lập (2)
 • #1527: Giao dịch tới tay
 • #1528: Thiên Hỏa thăng cấp (1)
 • #1529: Thiên Hỏa thăng cấp (2)
 • #1530: Công khai (1)
 • #1531: Công khai (2)
 • #1532: Tất phải giết
 • #1533: Dồn dập tới rồi (1)
 • #1534: Dồn dập tới rồi (2)
 • #1535: Vũ Đế vẫn lạc (1)
 • #1536: Vũ Đế vẫn lạc (2)
 • #1537: Tinh hoàn hồn kỹ (1)
 • #1538: Tinh hoàn hồn kỹ (2)
 • #1539: Hai mặt thụ địch
 • #1540: Hư không qua lại (1)
 • #1541: Hư không qua lại (2)
 • #1542: Thần bí phi thuyền (1)
 • #1543: Thần bí phi thuyền (2)
 • #1544: Phân tán hành động
 • #1545: Từng cái đánh tan (1)
 • #1546: Từng cái đánh tan (2)
 • #1547: Cửu U Minh Viêm (1)
 • #1548: Cửu U Minh Viêm (2)
 • #1549: Thu hoạch to lớn
 • #1550: Cự phách giáng lâm (1)
 • #1551: Cự phách giáng lâm (2)
 • #1552: Nhân yêu đối lập (1)
 • #1553: Nhân yêu đối lập (2)
 • #1554: Đột nhiên tập kích (1)
 • #1555: Đột nhiên tập kích (2)
 • #1556: Tử Đao Vũ Đế
 • #1557: Tứ thiếu chủ (1)
 • #1558: Tứ thiếu chủ (2)
 • #1559: Độc Thiềm Yêu Đế (1)
 • #1560: Độc Thiềm Yêu Đế (2)
 • #1561: Tất Lôi Yêu Đế
 • #1562: Cừu Nhiễm đến
 • #1563: Lăn ra đây
 • #1564: Giao ra Diệp Huyền
 • #1565: Ngươi trúng kế
 • #1566: Đã sớm chuẩn bị (1)
 • #1567: Đã sớm chuẩn bị (2)
 • #1568: Tử Vong Đao Ý
 • #1569: Điên cuồng thoát đi
 • #1570: Hư Mạc Võ Hồn
 • #1571: Tử Đao vẫn lạc (1)
 • #1572: Tử Đao vẫn lạc (2)
 • #1573: Hung hăng trở về (1)
 • #1574: Hung hăng trở về (2)
 • #1575: Khắp nơi đều kinh
 • #1576: Sinh Tử Đài (1)
 • #1577: Sinh Tử Đài (2)
 • #1578: Quần tình xúc động
 • #1579: Khắp nơi mà động (1)
 • #1580: Khắp nơi mà động (2)
 • #1581: Hoàn toàn thần phục (1)
 • #1582: Hoàn toàn thần phục (2)
 • #1583: Tươi sống tiêu diệt (1)
 • #1584: Tươi sống tiêu diệt (2)
 • #1585: Trong bóng tối lẻn vào (1)
 • #1586: Trong bóng tối lẻn vào (2)
 • #1587: Phát tài
 • #1588: Long Ma Khải Giáp (1)
 • #1589: Long Ma Khải Giáp (2)
 • #1590: Phách Thương vẫn lạc (1)
 • #1591: Phách Thương vẫn lạc (2)
 • #1592: Tả Đồng giáng lâm
 • #1593: Trắng trợn giết chóc (1)
 • #1594: Trắng trợn giết chóc (2)
 • #1595: Kinh thiên cuộc chiến (1)
 • #1596: Kinh thiên cuộc chiến (2)
 • #1597: Trở về Lam Quang (1)
 • #1598: Trở về Lam Quang (2)
 • #1599: Viện trưởng trở về
 • #1600: Thiên Phương Vũ Đế (1)
 • #1601: Thiên Phương Vũ Đế (2)
 • #1602: Đáng thương nữ tử (1)
 • #1603: Đáng thương nữ tử (2)
 • #1604: Xông Thí Luyện Tháp (1)
 • #1605: Xông Thí Luyện Tháp (2)
 • #1606: Ngụy lĩnh vực
 • #1607: Khống chế lĩnh vực
 • #1608: Hoang Thiên Tháp
 • #1609: Dẫn Đạo Thuật (1)
 • #1610: Dẫn Đạo Thuật (2)
 • #1611: Tả Đồng đến (1)
 • #1612: Tả Đồng đến (2)
 • #1613: Phó sơn chủ
 • #1614: Hoang Cổ Chi Tâm (1)
 • #1615: Hoang Cổ Chi Tâm (2)
 • #1616: Sưu Thần Thuật (1)
 • #1617: Sưu Thần Thuật (2)
 • #1618: Giành giật từng giây
 • #1619: Hồng Vận Vũ Đế (1)
 • #1620: Hồng Vận Vũ Đế (2)
 • #1621: Đối chiến Tả Đồng (1)
 • #1622: Đối chiến Tả Đồng (2)
 • #1623: Đồng thuật quyết đấu (1)
 • #1624: Đồng thuật quyết đấu (2)
 • #1625: Điên cuồng lần theo
 • #1626: Hòa vào thế tục (1)
 • #1627: Hòa vào thế tục (2)
 • #1628: Cường giả bí ẩn (1)
 • #1629: Cường giả bí ẩn (2)
 • #1630: Hạ Vũ Tôn (1)
 • #1631: Hạ Vũ Tôn (2)
 • #1632: Đột phá Vũ Đế
 • #1633: Hung hăng nghiền ép (1)
 • #1634: Hung hăng nghiền ép (2)
 • #1635: Tả Đồng vẫn lạc (1)
 • #1636: Tả Đồng vẫn lạc (2)
 • #1637: Ngưng Chân Bí Thuật (1)
 • #1638: Ngưng Chân Bí Thuật (2)
 • #1639: Kim Lân đến
 • #1640: Gia tộc tin tức (1)
 • #1641: Gia tộc tin tức (2)
 • #1642: Hạ gia bí ẩn (1)
 • #1643: Hạ gia bí ẩn (2)
 • #1644: Mỗi bên một hướng
 • #1645: Mở ra cấm chế (1)
 • #1646: Mở ra cấm chế (2)
 • #1647: Yết Ngữ tộc (1)
 • #1648: Yết Ngữ tộc (2)
 • #1649: Tất Hiên Yêu Đế (1)
 • #1650: Tất Hiên Yêu Đế (2)
 • #1651: Ếch ngồi đáy giếng (1)
 • #1652: Ếch ngồi đáy giếng (2)
 • #1653: Tử Điêu phát uy
 • #1654: Yêu Thần cung (1)
 • #1655: Yêu Thần cung (2)
 • #1656: Yêu tộc quyết định (1)
 • #1657: Yêu tộc quyết định (2)
 • #1658: Khanh Khách Lệnh
 • #1659: Thiên Hải Thành (1)
 • #1660: Thiên Hải Thành (2)
 • #1661: Chuyện cũ bí ẩn (1)
 • #1662: Chuyện cũ bí ẩn (2)
 • #1663: Y Ba Thương Hội
 • #1664: Không nể mặt mũi (1)
 • #1665: Không nể mặt mũi (2)
 • #1666: Cửu Diệu Cấm Không (1)
 • #1667: Cửu Diệu Cấm Không (2)
 • #1668: Ra biển săn giết (1)
 • #1669: Ra biển săn giết (2)
 • #1670: Kinh người chân tướng
 • #1671: Phong Giới đại trận (1)
 • #1672: Phong Giới đại trận (2)
 • #1673: Chấp Pháp điện (1)
 • #1674: Chấp Pháp điện (2)
 • #1675: Ba Đại Điện chủ
 • #1676: Hư Không Pháp Vương (1)
 • #1677: Hư Không Pháp Vương (2)
 • #1678: Toàn diện vây giết (1)
 • #1679: Toàn diện vây giết (2)
 • #1680: Tự chui đầu vào lưới (1)
 • #1681: Tự chui đầu vào lưới (2)
 • #1682: Thân phận bại lộ
 • #1683: Hải Thần chi tuyền (1)
 • #1684: Hải Thần chi tuyền (2)
 • #1685: Nô dịch kế hoạch (1)
 • #1686: Nô dịch kế hoạch (2)
 • #1687: Giương đông kích tây (1)
 • #1688: Giương đông kích tây (2)
 • #1689: Thiên Đạo Vạn Lưu Thủ
 • #1690: Ngươi là Yêu Đế (1)
 • #1691: Ngươi là Yêu Đế (2)
 • #1692: Pháp Vương giáng lâm (1)
 • #1693: Pháp Vương giáng lâm (2)
 • #1694: Giành giật từng giây
 • #1695: Hư Không trận cầu (1)
 • #1696: Hư Không trận cầu (2)
 • #1697: Tế luyện thành công (1)
 • #1698: Tế luyện thành công (2)
 • #1699: Bắt ba ba trong rọ
 • #1700: Tam đại cự phách (1)
 • #1701: Tam đại cự phách (2)
 • #1702: Thiên Đạo thệ ngôn (1)
 • #1703: Thiên Đạo thệ ngôn (2)
 • #1704: Địa ngục U Minh (1)
 • #1705: Địa ngục U Minh (2)
 • #1706: Sinh tử một đường
 • #1707: Ba đế vây công (1)
 • #1708: Ba đế vây công (2)
 • #1709: Tạm biệt Dao Nguyệt (1)
 • #1710: Tạm biệt Dao Nguyệt (2)
 • #1711: Ta là nam nhân của nàng (1)
 • #1712: Ta là nam nhân của nàng (2)
 • #1713: Cái thế nữ đế
 • #1714: Nô dịch U Minh (1)
 • #1715: Nô dịch U Minh (2)
 • #1716: Bạch nhãn lang (1)
 • #1717: Bạch nhãn lang (2)
 • #1718: Hắc Long cung (1)
 • #1719: Hắc Long cung (2)
 • #1720: Nghe ta điều động
 • #1721: Song sinh Võ Hồn (1)
 • #1722: Song sinh Võ Hồn (2)
 • #1723: Trời đất xoay vần (1)
 • #1724: Trời đất xoay vần (2)
 • #1725: Ai là kẻ phản bội (1)
 • #1726: Ai là kẻ phản bội (2)
 • #1727: Chúng bạn xa lánh
 • #1728: Chiếm cứ Thiên Hải (1)
 • #1729: Chiếm cứ Thiên Hải (2)
 • #1730: Hải tộc chấn động (1)
 • #1731: Hải tộc chấn động (2)
 • #1732: Hải Hoàng ra lệnh (1)
 • #1733: Hải Hoàng ra lệnh (2)
 • #1734: Khắp nơi tập hợp
 • #1735: Song phương đại chiến (1)
 • #1736: Song phương đại chiến (2)
 • #1737: Thánh Thành sứ giả (1)
 • #1738: Thánh Thành sứ giả (2)
 • #1739: Mạnh mẽ làm mất mặt
 • #1740: Huyết chiến gột rửa (1)
 • #1741: Huyết chiến gột rửa (2)
 • #1742: Hắc Long Võ Hồn (1)
 • #1743: Hắc Long Võ Hồn (2)
 • #1744: Giết vào biển sâu (1)
 • #1745: Giết vào biển sâu (2)
 • #1746: Hung hăng Thiên Nhãn
 • #1747: Thiên phẩm áo giáp (1)
 • #1748: Thiên phẩm áo giáp (2)
 • #1749: Con mắt thứ ba (1)
 • #1750: Con mắt thứ ba (2)
 • #1751: Hải Thần di chỉ
 • #1752: Bất ngờ gặp gỡ (1)
 • #1753: Bất ngờ gặp gỡ (2)
 • #1754: Đến cùng là ai (1)
 • #1755: Đến cùng là ai (2)
 • #1756: Ma Huyết Hồn Đế
 • #1757: Tứ đại Hải Thần (1)
 • #1758: Tứ đại Hải Thần (2)
 • #1759: Thực sự là biến thái (1)
 • #1760: Thực sự là biến thái (2)
 • #1761: Thái Hoang Độn Thiên Tráo
 • #1762: Chim sẻ ở đằng sau (1)
 • #1763: Chim sẻ ở đằng sau (2)
 • #1764: Quả nhiên là ngươi (1)
 • #1765: Quả nhiên là ngươi (2)
 • #1766: Vô Song Vũ Đế (1)
 • #1767: Vô Song Vũ Đế (2)
 • #1768: Thiên Ma kính
 • #1769: Đối địch với ta (1)
 • #1770: Đối địch với ta (2)
 • #1771: Hồng Lăng suy đoán (1)
 • #1772: Hồng Lăng suy đoán (2)
 • #1773: Tin tức kinh người (1)
 • #1774: Tin tức kinh người (2)
 • #1775: Diệt Thế Lôi Kiếp
 • #1776: Nhị trọng đỉnh phong (1)
 • #1777: Nhị trọng đỉnh phong (2)
 • #1778: Nhân tộc trách nhiệm (1)
 • #1779: Nhân tộc trách nhiệm (2)
 • #1780: Hắc thạch kinh biến
 • #1781: Lưu Vân nguy cơ (1)
 • #1782: Lưu Vân nguy cơ (2)
 • #1783: Diệp Huyền trở về (1)
 • #1784: Diệp Huyền trở về (2)
 • #1785: Mấy cái giun dế
 • #1786: Tin tức mẫu thân (1)
 • #1787: Tin tức mẫu thân (2)
 • #1788: Trở lại Thiên Đô (1)
 • #1789: Trở lại Thiên Đô (2)
 • #1790: Thế lực nhất lưu (1)
 • #1791: Thế lực nhất lưu (2)
 • #1792: Diệp Huyền quyết định
 • #1793: Ta đã trở về (1)
 • #1794: Ta đã trở về (2)
 • #1795: Thiên Vẫn thành (1)
 • #1796: Thiên Vẫn thành (2)
 • #1797: Cửa hàng khai trương (1)
 • #1798: Cửa hàng khai trương (2)
 • #1799: Nóng nảy tình cảnh
 • #1800: Độc Cô Đan Đế (1)
 • #1801: Độc Cô Đan Đế (2)
 • #1802: So đấu luyện hỏa (1)
 • #1803: So đấu luyện hỏa (2)
 • #1804: Chân Dương Hỏa
 • #1805: Khó mà tin nổi (1)
 • #1806: Khó mà tin nổi (2)
 • #1807: Hai loại Địa Hỏa
 • #1808: Có dám cược mệnh
 • #1809: Tinh Trần Vũ Đế (1)
 • #1810: Tinh Trần Vũ Đế (2)
 • #1811: Cái này không thể nào
 • #1812: Cần ngươi làm gì
 • #1813: Hết thảy đều chết (1)
 • #1814: Hết thảy đều chết (2)
 • #1815: Nửa đường chặn giết (1)
 • #1816: Nửa đường chặn giết (2)
 • #1817: Tinh Trần vẫn lạc
 • #1818: Sóng lớn mênh mông
 • #1819: Quỷ Minh lão tổ
 • #1820: Ma Chủ (1)
 • #1821: Ma Chủ (2)
 • #1822: Trợ giúp đến (1)
 • #1823: Trợ giúp đến (2)
 • #1824: Tự tìm đường chết
 • #1825: Chiến Thương oai (1)
 • #1826: Chiến Thương oai (2)
 • #1827: Tuyệt thế thiên kiêu
 • #1828: Nghe ta mệnh lệnh (1)
 • #1829: Nghe ta mệnh lệnh (2)
 • #1830: Cái kế tiếp
 • #1831: Tất cả đều vẫn lạc (1)
 • #1832: Tất cả đều vẫn lạc (2)
 • #1833: Chiến Thương quyết định
 • #1834: Dịch Hàn Vũ Đế (1)
 • #1835: Dịch Hàn Vũ Đế (2)
 • #1836: Tiến công Vô Lượng Sơn
 • #1837: Máu chảy thành sông (1)
 • #1838: Máu chảy thành sông (2)
 • #1839: Đại lục xoá tên
 • #1840: Lăng Hà Đại Trận
 • #1841: Lần thứ hai chạm mặt (1)
 • #1842: Lần thứ hai chạm mặt (2)
 • #1843: Đại lục bí ẩn
 • #1844: Nghiêm Vương Sơn Chủ (1)
 • #1845: Nghiêm Vương Sơn Chủ (2)
 • #1846: Tinh thể áo giáp
 • #1847: Phòng ngự kinh người
 • #1848: Chấp Pháp điện điện chủ (1)
 • #1849: Chấp Pháp điện điện chủ (2)
 • #1850: Thần bí người đến
 • #1851: Đế lão đoàn (1)
 • #1852: Đế lão đoàn (2)
 • #1853: Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp
 • #1854: Vô Song vẫn lạc (1)
 • #1855: Vô Song vẫn lạc (2)
 • #1856: Viễn cổ Ma thánh
 • #1857: Phúc Thiên Ma Thánh (1)
 • #1858: Phúc Thiên Ma Thánh (2)
 • #1859: Đột phá tam trọng
 • #1860: Hoang Thiên Tháp (1)
 • #1861: Hoang Thiên Tháp (2)
 • #1862: Chạy mất dép
 • #1863: Huyền Vực chấn động (1)
 • #1864: Huyền Vực chấn động (2)
 • #1865: Uyên Ma tộc
 • #1866: Hải tộc xâm lấn
 • #1867: Hải tộc xâm lấn
 • #1868: Bắc vực luân hãm (1)
 • #1869: Bắc vực luân hãm (2)
 • #1870: Hải tộc bán Thánh
 • #1871: Thánh Thành mời (1)
 • #1872: Thánh Thành mời (2)
 • #1873: Đối chọi gay gắt
 • #1874: Tao ngộ mai phục
 • #1875: Nhân tộc đại hội (1)
 • #1876: Nhân tộc đại hội (2)
 • #1877: Ai có thể làm chứng
 • #1878: Bộ mặt thật
 • #1879: Diệp Thiên thủ đoạn
 • #1880: Cường giả hội tụ (1)
 • #1881: Cường giả hội tụ (2)
 • #1882: Ba đại cự đầu
 • #1883: Đại chiến mở ra
 • #1884: Cứu viện chạy tới
 • #1885: Ma tộc giáng lâm (1)
 • #1886: Ma tộc giáng lâm (2)
 • #1887: Điên cuồng phá vòng vây
 • #1888: Tin thủ hứa hẹn (1)
 • #1889: Tin thủ hứa hẹn (2)
 • #1890: Diệp Tiêu Dao
 • #1891: Hải tộc tận thế (1)
 • #1892: Hải tộc tận thế (2)
 • #1893: Cổ Minh Ma Tôn
 • #1894: Quy tắc không hoàn toàn (1)
 • #1895: Quy tắc không hoàn toàn (2)
 • #1896: Phải đi con đường nào
 • #1897: Tử Khấu giáo dục
 • #1898: Yêu tộc tức giận
 • #1899: Độc xông Yêu tộc (1)
 • #1900: Độc xông Yêu tộc (2)
 • #1901: Kim Lân bá đạo
 • #1902: Yêu tộc bán Thánh (1)
 • #1903: Yêu tộc bán Thánh (2)
 • #1904: Đột phá bán Thánh
 • #1905: Đại chiến mở ra
 • #1906: Tử thương nặng nề
 • #1907: Thần Đô hủy diệt (1)
 • #1908: Thần Đô hủy diệt (2)
 • #1909: Chiến Thương đột phá (1)
 • #1910: Chiến Thương đột phá (2)
 • #1911: Diệp Huyền chạy tới
 • #1912: Khủng bố Diệp Thiên (1)
 • #1913: Khủng bố Diệp Thiên (2)
 • #1914: Long Ma thân (1)
 • #1915: Long Ma thân (2)
 • #1916: Tân Thánh cảnh (đại kết cục) (1)
 • #1917: Tân Thánh cảnh (đại kết cục) (2)
Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 4.1]

Related posts

Triệu Hoán Vạn Giới Thần Thoại Đế Hoàng

TiKay

Thiên Phú Võ Thần

TiKay

Thanh Việt Quan ( Sư Đồ )

TiKay

404 Tra Vô Này Thành

THUYS♥️

Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!

TiKay

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

THUYS♥️

Leave a Reply