Huyền HuyễnLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Hoàng Lương Khách Điếm

“Đây là Hoàng Lương Khách Điếm, ngươi muốn giấc mộng Hoàng Lương, vẫn là thuốc hối hận?”

“Trên đời này sẽ có thuốc hối hận?”

“Ngươi nếu là bỏ được đại giới, tự nhiên liền có……”

……

【 Bích Hồ thiên 】: Ta tự nhiên là biết, hắn đãi ta hảo, nhưng hắn là cái hoạn quan, ta bất quá mười mấy tuổi niên hoa, như thế nào sẽ cam tâm đâu? Nhưng hắn vì ta mà chết, ta lại mới phát hiện, ta đã sớm động tâm. Trên đời này, trừ bỏ người này, lại là không ai yêu ta……

【 Phù Âm thiên 】: Hừ, bọn họ đều phải ta chết, ta chính là bất tử! Thuộc về ta, ai đều đoạt không đi! Nói ta ương ngạnh? A, lão nương hoa chính mình tiền, làm chính mình công chúa, e ngại ai? Này thuốc hối hận, ta muốn kia thiếu ta người, toàn bộ hối hận!

…… Kế tiếp càng nhiều xuất sắc chuyện xưa.

Tránh lôi: Một, mỗi cái chuyện xưa nam chủ không phải cùng cá nhân.

Nhị, nữ chủ đạm nhiên, nhưng có thủ đoạn tâm cơ, không hoạt bát không nhuyễn manh không luyến ái não.

Tam, không có hệ thống linh tinh đồ vật.

Bốn, nữ chủ trừ bỏ thông minh, không có mở rộng ra bàn tay vàng, hết thảy đều phải chính mình học mới có thể có được.

Năm, xin miễn bái bảng, xin miễn nhân thân công kích, tam quan không hợp giả thỉnh tốc tốc lui ly!

vip cường đẩy huy hiệu

Hoàng tuyền địa ngục bên cạnh khai một nhà khách điếm, chỉ tiếp đãi người có duyên. Khách điếm đầu vô đồ ăn vô thịt, chỉ bán hai dạng khác biệt đồ vật. Giấc mộng hoàng lương cùng thuốc hối hận. Khách điếm trước thời không đan xen, lui tới quỷ không ít, nàng nhất yêu cầu, chính là si tình quỷ.

Bổn văn hành văn lưu sướng, cốt truyện uyển chuyển, nhân vật đắp nặn tiên hoạt động người. Tác giả lấy nữ chủ trường tức tầm mắt xuất phát, ở bất đồng trong thế giới chứng kiến một đám cảm động sâu vô cùng tốt đẹp chuyện xưa, từ từ kể ra, phảng phất đặt mình trong trong đó, thể hội trong đó vai chính tâm tình phập phồng. Bổn văn dùng thoải mái phập phồng chuyện xưa tình tiết, tô sảng cốt truyện cùng tiên sống nam nữ nhân vật, biểu đạt nhân thế gian đủ loại khiến người tỉnh ngộ đạo lý cùng chính năng lượng.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đậu Đại Vương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0001.mp32019-06-23 13:44
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0002.mp32019-06-23 13:44
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0003.mp32019-06-23 13:44
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0004.mp32019-06-23 13:44
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0005.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0006.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0007.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0008.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0009.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0010.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0011.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0012.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0013.mp32019-06-23 13:45
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0014.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0015.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0016.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0017.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0018.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0019.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0020.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0021.mp32019-06-23 13:46
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0022.mp32019-06-23 13:48
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0023.mp32019-06-23 13:48
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0024.mp32019-06-23 13:48
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0025.mp32019-06-23 13:48
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0026.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0027.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0028.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0029.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0030.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0031.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0032.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0033.mp32019-06-23 13:49
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0034.mp32019-06-23 13:50
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0035.mp32019-06-23 13:50
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0036.mp32019-06-23 13:50
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0037.mp32019-06-23 13:50
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0038.mp32019-06-23 13:50
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0039.mp32019-06-23 13:50
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0040.mp32019-06-23 13:51
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0041.mp32019-06-23 13:51
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0042.mp32019-06-23 13:51
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0043.mp32019-06-23 13:51
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0044.mp32019-06-23 13:51
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0045.mp32019-06-23 13:51
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0046.mp32019-06-23 13:52
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0047.mp32019-06-23 13:52
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0048.mp32019-06-23 13:52
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0049.mp32019-06-23 13:53
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0050.mp32019-06-23 13:53
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0051.mp32019-06-23 13:53
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0052.mp32019-06-23 13:53
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0053.mp32019-06-23 13:53
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0054.mp32019-06-23 13:53
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0055.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0056.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0057.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0058.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0059.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0060.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0061.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0062.mp32019-06-23 13:54
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0063.mp32019-06-23 13:55
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0064.mp32019-06-23 13:55
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0065.mp32019-06-23 13:55
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0066.mp32019-06-23 13:55
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0067.mp32019-06-23 13:55
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0068.mp32019-06-23 13:55
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0069.mp32019-06-23 13:55
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0070.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0071.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0072.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0073.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0074.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0075.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0076.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0077.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0078.mp32019-06-23 13:56
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0079.mp32019-06-23 13:57
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0080.mp32019-06-23 13:57
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0081.mp32019-06-23 13:57
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0082.mp32019-06-23 13:57
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0083.mp32019-06-23 13:57
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0084.mp32019-06-23 13:57
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0085.mp32019-06-23 13:57
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0086.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0087.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0088.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0089.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0090.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0091.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0092.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0093.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0094.mp32019-06-23 13:58
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0095.mp32019-06-23 13:59
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0096.mp32019-06-23 13:59
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0097.mp32019-06-23 13:59
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0098.mp32019-06-23 13:59
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0099.mp32019-06-23 13:59
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0100.mp32019-06-23 13:59
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0101.mp32019-06-23 13:59
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0102.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0103.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0104.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0105.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0106.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0107.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0108.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0109.mp32019-06-23 14:00
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0110.mp32019-06-23 14:01
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0111.mp32019-06-23 14:01
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0112.mp32019-06-23 14:01
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0113.mp32019-06-23 14:01
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0114.mp32019-06-23 14:01
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0115.mp32019-06-23 14:01
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0116.mp32019-06-23 14:01
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0117.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0118.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0119.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0120.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0121.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0122.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0123.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0124.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0125.mp32019-06-23 14:02
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0126.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0127.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0128.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0129.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0130.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0131.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0132.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0133.mp32019-06-23 14:03
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0134.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0135.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0136.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0137.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0138.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0139.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0140.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0141.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0142.mp32019-06-23 14:04
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0143.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0144.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0145.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0146.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0147.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0148.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0149.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0150.mp32019-06-23 14:05
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0151.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0152.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0153.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0154.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0155.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0156.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0157.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0158.mp32019-06-23 14:06
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0159.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0160.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0161.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0162.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0163.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0164.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0165.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0166.mp32019-06-23 14:07
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0167.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0168.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0169.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0170.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0171.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0172.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0173.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0174.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0175.mp32019-06-23 14:08
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0176.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0177.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0178.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0179.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0180.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0181.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0182.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0183.mp32019-06-23 14:09
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0184.mp32019-06-23 14:10
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0185.mp32019-06-23 14:10
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0186.mp32019-06-23 14:10
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0187.mp32019-06-23 14:10
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0188.mp32019-06-23 14:10
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0189.mp32019-06-23 14:10
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0190.mp32019-06-23 14:23
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0191.mp32019-06-23 14:23
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0192.mp32019-06-23 14:23
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0193.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0194.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0195.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0196.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0197.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0198.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0199.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0200.mp32019-06-23 14:24
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0201.mp32019-06-23 14:25
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0202.mp32019-06-23 14:25
 • hoang-luong-khach-diem-chuong-0203.mp32019-06-23 14:25
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Vô Thượng Thần Đế

TiKay

Thiên Thần Quyết

TiKay

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Chư Thiên Lữ Nhân

TiKay

Ngươi Là Ta Lực Vạn Vật Hấp Dẫn

TiKay

Đây Là Một Thiên Huyền Nghi Văn

THUYS♥️

Leave a Reply