Dị GiớiHuyền HuyễnXuyên Không

Thần Ma Thiên Tôn

Kiếm Các Hầu Phủ con cháu đời thứ tư “Ninh Tiểu Xuyên”, ở thanh lâu cùng người tranh đoạt một vị dung mạo mĩ mạo ngân bài nhạc kỹ, bị người một chưởng đánh chết! Ở thời điểm hắn bị đưa vào mộ địa mai táng, lại bởi vì một vị thiên ngoại lai khách đến, khởi tử hồi sinh, theo bên trong quan tài đi ra!

Vận mệnh từ đây thay đổi. . .

Một giọt thần thủy, hiển hóa vạn tộc thế giới; ma kiếm huy gạt, trảm phá ba ngàn vũ trụ phồn hoa.

Đợi đến lúc thần ma thông thiên, đạp đất ba ngày hóa chí tôn!


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cửu Đương Gia
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Người Chết Sống Dậy Từ Trong Quan Tài
 • #2: Võ Đạo Tâm Cung
 • #3: Thiên Địa Huyền Khí
 • #4: Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung (1)
 • #5: Ma Kiếm Thức Tỉnh
 • #6: Kỳ Lân Tuyết Kiếm
 • #7: Dưỡng Tâm Đỉnh
 • #8: Dưỡng Tâm Sư Đại Nhân
 • #9: Nghị Sự Điện
 • #10: Chửi Cho Hộc Máu
 • #11: Liên Tục Đột Phá Hai Cảnh Giới
 • #12: Tuyệt Thế Thiên Tài
 • #13: Túi Càn Khôn
 • #14: Oan Gia Ngõ Hẹp
 • #15: Mấy Nhà Vui Vẻ Mấy Nhà Sầu
 • #16: Hầu Gia Xuất Quan
 • #17: Quyết Định Của Hầu Gia
 • #18: Lễ Vật Của Vương Vân Trùng
 • #19: Sát Kiếp
 • #20: Một Đường Sinh Tử
 • #21: Ngọc Ngưng Sanh
 • #22: Cứu Người
 • #23: Hứa Hẹn
 • #24: Nam Sơn Tập
 • #25: Huyết Thiềm Mộc Diệp
 • #26: Long Tượng Thần Võ
 • #27: Hắc Ám Đế Thành
 • #28: Hắc Ám Đế Thành
 • #29: Trong Núi Ngộ Địch
 • #30: Huyết Thiềm Mộc Dẫn Phát Huyết Án
 • #31: Huyền Thú Nhị Phẩm
 • #32: Thần Long Trên Mây
 • #33: Âm Thi Thoát Xác
 • #34: Tam Liên Trảm Huyền Khí Kiếm
 • #35: Khách Không Mời Mà Đến
 • #36: Thích Khách
 • #37: Ngờ Vực Vô Căn Cứ
 • #38: Thanh Mai Trúc Mã Đã Kết Thúc
 • #39: Ngân Trì Phu Nhân
 • #40: Phu Nhân, Huyền Dược Của Người!
 • #41: Trả Thù
 • #42: Ba Đại Ẩn Mạch
 • #43: “Thiên Địa Huyền Khí” Tầng Thứ Ba
 • #44: Ba Đại Cao Thủ
 • #45: Đại Quân Vây Trang
 • #46: Hầu Gia Giá Lâm
 • #47: Võ Hồn Pháp Thân
 • #48: Diệt Thế Đạo
 • #49: Thiên Tượng Thần Thể
 • #50: Chuẩn Dưỡng Tâm Sư Trung Cấp
 • #51: Điện Chủ
 • #52: Sáu Viên Huyền Đan
 • #53: Hàn Tằm Đấu Huyết Thiềm
 • #54: Vương Phi Kén Rể
 • #55: Long Đàm Hổ Huyệt
 • #56: Chuyện Xưa Mười Năm Trước
 • #57: Mẹ Vợ Thử Con Rể
 • #58: Đấu Giá Trường Kim Bằng
 • #59: Khiếp Sợ
 • #60: Đấu Giá Hội Huyết Thiềm Đan
 • #61: Kết Thông Gia
 • #62: Ba Tháng Sau, Ta Đến Rồi
 • #63: Dư Luận Xôn Xao
 • #64: Hứa Hẹn Cùng Tánh Mạng
 • #65: Thiên Hạ Đệ Nhất Tình Si
 • #66: Bên Ngoài Thiên Môn
 • #67: Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt
 • #68: Hỏa Ma Sơn Mạch
 • #69: Khảo Hạch Tàn Khố
 • #70: Sinh Tử Đối Đầu
 • #71: Thiên Lôi Hồng Chung
 • #72: Kim Sí Quỷ Vương Hạt
 • #73: Giàu To
 • #74: Ma Cung
 • #75: Ngự Thiên Địch
 • #76: Đầm Lửa
 • #77: Tiểu Long Màu Đỏ
 • #78: Hai Mươi Tư Hắc Y Nhân
 • #79: Tắm Trong Biển Máu
 • #80: Thoát Hiểm
 • #81: Trứng Huyền Thú Nứt Ra
 • #82: Thần Thể Tầng Thứ Ba
 • #83: Vẫn Long Cốc
 • #84: Giết Chóc Bắt Đầu
 • #85: Máu Tươi Nhuộm Đêm Mưa
 • #86: Chấn Nhiếp Chư Hùng
 • #87: Lão Động Ngàn Năm
 • #88: Thủ Sơn Thi Nô
 • #89: Tiến Vào Huyết Sơn
 • #90: Lan Phỉ Công Chúa
 • #91: Bán Thi Nô
 • #92: Danh Dương
 • #93: Tử Địa Ma Cung
 • #94: Tin Dữ
 • #95: Giết
 • #96: Thiên Đỉnh Thần Thông Phổ
 • #97: Giết Người Chôn Cùng
 • #98: Nhất Kiếm Đạo
 • #99: Đại Nạn Không Chết
 • #100: Khảo Hạch Chấm Dứt
 • #101: Khảo Hạch Còn Chưa Kết Thúc
 • #102: Đại Yến Tiệc Mừng Công
 • #103: Thông Linh Huyền Khí
 • #104: Huyền Thú Giám
 • #105: U Linh Sơn Trang
 • #106: Kiếm Các Tháp
 • #107: Hoa Hồ Điêu
 • #108: Đẩu Chuyển Tinh Di
 • #109: Cổ Thành Đổ Nát
 • #110: Ngư Ông Đắc Lợi
 • #111: Liệt Nhật Phần Thiên
 • #112: Tứ Đại Võ Viện
 • #113: Ai Lợi Dụng Ai?
 • #114: Danh Dương Trở Về
 • #115: Thăng Cấp Tiểu Tổ Tứ Cường
 • #116: Thiên Lý Hội
 • #117: Thập Cường
 • #118: Đối Đầu
 • #119: Băng Thi Huyết Nghìn Năm
 • #120: Đẳng Cấp Văn Minh
 • #121: Hỏa Diệm Thiên Đằng
 • #122: Hoàng Quyền, Thần Quyền, Đạo Quyền
 • #123: Trước Giờ Đại Chiến
 • #124: Thủ Đoạn Của Dưỡng Tâm Sư
 • #125: Tái Chiến Lần Nữa
 • #126: Đấu Chiến Thần Long Sứ
 • #127: Nhất Kiếm Đạo, Cũng Có Địch Thủ
 • #128: Thế Hoà Không Phân Thắng Bại?
 • #129: Huyền Thạch Thượng Phẩm
 • #130: Thiên Đế Thành
 • #131: Đứng Giữa Tranh Đấu Của Nữ Nhân
 • #132: Hấp Dẫn
 • #133: Thông Thiên Kiều
 • #134: Tầng Thứ Ba
 • #135: Đẳng Cấp Thiên Phú
 • #136: Khinh Người Quá Đáng
 • #137: Bốn Bề Thụ Địch
 • #138: Sinh Tử Tuyệt Cảnh
 • #139: Thất Thải Na Di
 • #140: Đại Sát Tứ Phương
 • #141: Đánh Cuộc Sinh Tử
 • #142: Tầng Thứ Tư Thông Thiên Kiều
 • #143: Tầng Thứ Năm Thông Thiên Kiều
 • #144: Chấp Pháp Đường
 • #145: Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Công
 • #146: Lệnh Bài Phù Diêu Đại Dưỡng Tâm Sư
 • #147: Ngươi Chính Là Thần Thoại Trong Lòng Ta
 • #148: Đệ Nhất Huyền Thú Cung
 • #149: Gặp Lại Cố Nhân
 • #150: Độc Chiến Bách Thú
 • #151: Bách Quỷ Dạ Hành
 • #152: Chữa Thương
 • #153: Thiên Đế Mộ Lâm
 • #154: Huyết Giới
 • #155: Thần Thể Tầng Thứ Bảy
 • #156: Học Tỷ Hai Trăm Năm Trước
 • #157: Nữ Thi Và Đoản Đao
 • #158: Đầm Nước
 • #159: Huyết Giới Chi Môn
 • #160: Gặp Lại Cơ Hàn Tinh
 • #161: Nguy Cơ Cực Lớn
 • #162: Võ Tôn Bản Thổ
 • #163: Thực Lực Cách Biệt
 • #164: Nữ Thi Mở Miệng Nói Chuyện
 • #165: Âm Dương Lô
 • #166: Minh Hỏa
 • #167: Tuyệt Địa Phản Kích
 • #168: Loạn Thế Vu Vương
 • #169: Niết Bàn Tân Sinh
 • #170: Đại Cơ Duyên
 • #171: Thua Ngay Từ Điểm Xuất Phát
 • #172: Nhân Uân Huyền Khí
 • #173: Sư Tỷ Của Học Cung Chi Chủ
 • #174: Thiên Địa Huyền Khí Tầng Thứ Sáu
 • #175: Tinh Khí Thần
 • #176: Rời Đi
 • #177: Ninh Tiểu Xuyên Trở Về
 • #178: Thông Thiên Kiều Tầng Thứ Bảy
 • #179: Thiên Chung Ngân, Thiên Hạ Sợ
 • #180: Trên Đỉnh Thiên Đế Thành
 • #181: Thoát Tục
 • #182: Cửu Trọng Thần Thông Đại Viên Mãn
 • #183: Trở Về Hầu Phủ
 • #184: Người Ấy Vẫn Như Cũ
 • #185: Bạch Long Thành
 • #186: Ma Môn Lục Đạo
 • #187: Thế Cục Hỗn Loạn
 • #188: Thích Khách
 • #189: Dự Tiệc
 • #190: Vô Tình Quỷ Sứ
 • #191: Lấy Đạo Trị Thiên Hạ
 • #192: Màn Kiều Diễm Trong Miếu Đạo Sĩ
 • #193: Người Vô Sỉ
 • #194: Thần Nguyên Thứ Mười
 • #195: Diệt Thế Thần Bia
 • #196: Tùng Cốt Nhị Lão
 • #197: Trở Lại Bạch Long Thành
 • #198: Độc Nhất Là Lòng Dạ Đàn Bà
 • #199: Hồ Tiên Đạo, Tiểu Ma Nữ
 • #200: Thoát Tục Cảnh Tầng Thứ Nhất
 • #201: Lễ Vật Đại Thọ
 • #202: Mượn Đao Giết Người
 • #203: Thương Đội Thần Bí
 • #204: Quan Tài Sắt Dị Biến
 • #205: Thánh Nữ Ma Môn
 • #206: Cường Địch Đột Kích
 • #207: Vạn Long Tề Phi
 • #208: Ba Ngàn Năm Khó Gặp
 • #209: Âm Sát Linh
 • #210: Trùng Kích Cảnh Giới
 • #211: Thoát Tục Cảnh Tầng Thứ Hai
 • #212: Long Hổ Huyền Khí
 • #213: Đồ Thần Doanh
 • #214: Đồ Thần, Đồ Nhân
 • #215: Ngàn Dặm Đồ Sát
 • #216: Hai Vị Đạo Chủ Ma Đạo
 • #217: Sửu Bà Bà
 • #218: Cửu Tử Nhai
 • #219: Trứng Huyền Thú Nở
 • #220: Ninh Tiểu Xuyên Phiền Muộn
 • #221: Vu Oan Giá Họa
 • #222: Chém Tam Ma
 • #223: Giết Người Lập Uy
 • #224: Đại Nhân Vật Ma Môn
 • #225: Thiết Ngục Tu Luyện
 • #226: Cố Nhân Trong Ngục
 • #227: Chân Tướng Mơ Hồ
 • #228: Tổ Sư Diệt Thế Đạo
 • #229: Ám Thiên Vương Trở Về
 • #230: Cùng Chung Hoạn Nạn
 • #231: Kết Giới Của Đạo Môn
 • #232: Nhỏ Máu Thành Hổ
 • #233: Lại Đến Bạch Long Thành
 • #234: Huyền Thạch Chiến Xa
 • #235: Vây Giết
 • #236: Về Lại Hoàng Thành
 • #237: Trước Khi Sắc Phong
 • #238: Hắc Bào Kim Giáp
 • #239: Kim Bài Sát Thủ (1)
 • #240: Nội Tình Của Kiếm Các Hầu Phủ
 • #241: Thiên Hạ
 • #242: Tế Tự Đại Điển
 • #243: Nông Dân Hái Thuốc
 • #244: Chiến Cổ Ma
 • #245: Dựa Thế Thiên Đế
 • #246: Cùng Thánh Nữ Đánh Cờ
 • #247: Dã Tâm
 • #248: Vân Hổ Tập
 • #249: Ác Nhân Bảng
 • #250: Thái Tử Võ Hồn
 • #251: Đánh Tan Tư Đồ Gia Tộc
 • #252: Thu Phục Tư Đồ Phượng Vũ
 • #253: Ai Bị Kích Động?
 • #254: Binh Khí Bài Danh Phổ
 • #255: Đêm Khuya Tửu Quán
 • #256: Ước Chiến Ba Đại Trưởng Lão Ma Môn
 • #257: Một Kiếm Trảm Ba Đại Trưởng Lão
 • #258: Thân Hãm Trùng Vây
 • #259: Cửu Ngũ Thần Long Khí
 • #260: Xa Giá Của Ngân Trì Phu Nhân
 • #261: Ong Chúa
 • #262: Đại Cục Triều Đình
 • #263: Thị Tẩm
 • #264: Kim Bài Sát Thủ Đệ Nhất Nhân
 • #265: Thánh Nữ Và Sát Thủ
 • #266: U Linh Chi Loạn
 • #267: Thiên Địa Vô Tướng
 • #268: Truyền Thuyết Thần Huyết
 • #269: U Linh Sứ Giả Mới
 • #270: Cổ Ma Họa
 • #271: Về Đế Hư
 • #272: Quận Chúa Cùng Công Chúa Giá Lâm
 • #273: Ánh Thế Kính
 • #274: Kẻ Thua Làm Giặc
 • #275: Kỳ Môn Khí Điển
 • #276: Lông Vũ Phượng Hoàng
 • #277: Lục Đạo Ngũ Thuật
 • #278: Ba Ngàn Năm Khó Gặp
 • #279: Vì Bằng Hữu Có Thể Hai Chân Bị Thương Đâm
 • #280: Cửu Thải Huyền Thủy
 • #281: Huyền Không Sơn
 • #282: Hình Chiếu Thiên Đế
 • #283: Thoát Tục Cảnh Tầng Thứ Bảy
 • #284: Lại Thêm Một U Linh
 • #285: Trời Sinh Thần Nhãn
 • #286: Vương Hầu Mười Ba Tuổi
 • #287: Máu Nhuộm Hoàng Thành
 • #288: Xuyên Công Tử Và Cơ Hàn Tinh
 • #289: Luyện Khí Tông Sư
 • #290: Ngân Trì Phu Nhân Mời
 • #291: Dương Khí Quá Thừa
 • #292: Địa Tâm Nham Tương Huyết
 • #293: Luyện Đan
 • #294: Ba Vị Võ Tôn
 • #295: Thiên Đường Có Lối Lại Không Đi
 • #296: Yên Bình Đáng Quý
 • #297: Ngọc Lam Thủy Cung
 • #298: Võ Tôn Chi Nộ
 • #299: Mượn Đao Giết Người
 • #300: Cố Hương Của Thiên Đế
 • #301: Hóa Long Thành
 • #302: Yêu Nữ Ma Môn
 • #303: Người Của Triều Đình
 • #304: Truyền Nhân Kiếm Thánh
 • #305: Phục Kích Ngoài Thành
 • #306: Đại Thọ Long Vương
 • #307: Triều Đình Ưng Khuyển
 • #308: Động Tình
 • #309: Tiên Nữ Kiếm Thị
 • #310: Thú Độc Xâm Thể
 • #311: Là Người Tốt, Nhưng Không Phải Thánh Nhân
 • #312: Mộng Xuân Không Dấu Vết
 • #313: Long Tử, Long Nữ
 • #314: Phong Vân Hội Tụ
 • #315: Thọ Yến Bắt Đầu
 • #316: Thánh Nữ Tức Giận
 • #317: Huyền Thú Cửu Phẩm
 • #318: Thủy Hỏa Bất Dung
 • #319: Long Vương Linh Tuệ
 • #320: Thông Linh Kỳ Dược
 • #321: Thạch Thú
 • #322: Nghịch Phản
 • #323: Cái Đuôi Phiền Toái
 • #324: ự Nhân.
 • #325: Huyết Thành Thiết Ấn
 • #326: Lấy Được Kỳ Dược
 • #327: Thiếu Khuyết Tâm Nhãn
 • #328: Chín Ngàn Năm Khó Gặp
 • #329: Thiên Đế Thần Cung Xuất Thế
 • #330: Ninh Tiểu Xuyên Xuất Thủ
 • #331: Bạch Ly Thiếu Chủ Giết Trở Về
 • #332: Thần Cung Bảo Địa
 • #333: Thần Huyết Đến Tay
 • #334: Trở Về
 • #335: Vạn Năm Khó Gặp
 • #336: Võ Hồn Pháp Thân
 • #337: Ba Ngàn Diệt Thế Đạo
 • #338: Thất Khiếu Thông Huyền
 • #339: U Linh Sơn Trang Quật Khởi
 • #340: Ma Môn Xuôi Nam Nhập Hoàng Thành
 • #341: Ngưng Sanh Cô Nương Tiến Vào Hầu Môn
 • #342: Oanh Động
 • #343: Luyện Khí Cuồng Ma
 • #344: Thiến Thiến Và Ngưng Sanh
 • #345: Ai Mới Là Thiên Hạ Đệ Nhất?
 • #346: Gặp Vương Phi
 • #347: Cao Thủ Ma Môn
 • #348: Võ Tôn Trẻ Tuổi Nhất
 • #349: Thiết Giáp Tử Thần
 • #350: Giết Võ Tôn
 • #351: Kiếm Các Hầu Phủ Chiến Đấu Cùng Ma Môn
 • #352: Kim Ngân Tu La
 • #353: Hắc Ám Kỵ Sĩ
 • #354: Chiến Đấu Thăng Cấp
 • #355: Sửu Bà Bà Cùng Người Nông Dân Hái Thuốc
 • #356: Sau Cuộc Chiến
 • #357: Bốn Vị Lão Tổ
 • #358: Lấy Trời Bổ Dưỡng Người
 • #359: Có Tài Thao Lược
 • #360: Thiên Tôn Ấn
 • #361: Tiến Cung Diện Thánh
 • #362: Đại Quân Xuất Chinh
 • #363: Tới Nhất Nguyên Tông
 • #364: Thiên Cơ Sơn
 • #365: Tàn Nhẫn
 • #366: Võ Hồn Biến
 • #367: Thân Phận Bại Lộ
 • #368: Song Mỹ
 • #369: Ân Oán Lẫn Lộn
 • #370: Bị Sáu Võ Tôn Vây Khốn
 • #371: Vừa Đánh Vừa Lui
 • #372: Kiếm Của Nhiếp Lan Tâm
 • #373: Đạo Diệt Thế Chi Khí Thứ Tám
 • #374: Bát Phong Luyện Thần Trận
 • #375: Địa Ngục Thủy
 • #376: Thiên Vương Đến
 • #377: Nho Tinh Hà
 • #378: Tứ Chương Kinh, Thiên Đế Sơn
 • #379: Đại Chiến Bộc Phát
 • #380: Lần Đầu Giao Phong Cùng Vân Trung Hầu
 • #381: Câu Chuyện Của Cơ Hàn Tinh
 • #382: Băng Nữ Hữu Tình
 • #383: Duyên Phận
 • #384: Một Đám Dê Trắng
 • #385: Vạn Âm Tiên Hậu
 • #386: Cùng Tiên Hậu Đối Thoại
 • #387: Nhân Tộc Cao Cấp
 • #388: Sau Này Sẽ Không Gặp Lại
 • #389: Ngày Quyết Chiến
 • #390: Một Mình Đấu Toàn Bộ Vân Trung Hầu Phủ
 • #391: Đánh Bại Vương Hầu
 • #392: Lực Lượng Chân Chính Của Thiên Đế Nhận
 • #393: Tiến Cung Diện Thánh
 • #394: Chí Tôn Thể Thức Tỉnh
 • #395: Sinh Tử Chỉ Trong Một Đường
 • #396: Tam Thi Trảm Đạo
 • #397: Thôi Thao
 • #398: Loại Cụ Tượng Thần Thông Thứ Hai
 • #399: Chín Cái Địa Võ Đan
 • #400: Trận Kỳ Ngũ Phẩm
 • #401: Lang Gia Hoàng
 • #402: U Linh Sơn Trang, Thiên Hạ Vô Song
 • #403: Đại Trận Tái Khởi
 • #404: Hoạn Quan
 • #405: Liên Tiếp Chém Giết
 • #406: Đại Quân Về Thành
 • #407: Hoàng Thành Rung Chuyển
 • #408: Thái Tử Bất Đắc Dĩ
 • #409: Ngươi Ở Lại Với Ta Một Đêm
 • #410: Kim Châm Phong Tâm Quyết
 • #411: Một Giấc Mộng
 • #412: Thực Lực Của Vạn Âm Tiên Hậu
 • #413: Giết Vào Hắc Ám Đế Thành
 • #414: Một Chiêu Miểu Sát
 • #415: Ngự Thú
 • #416: Đại Chiến Tiên Hậu
 • #417:
 • #418: Đạo Môn Cửu Tử
 • #419: Chí Tôn Hoàng Khí
 • #420: Đoạt Xá
 • #421: Nữ Nhân Duy Nhất
 • #422: Túi Thiên Cơ
 • #423: Bái Sư
 • #424: Tiểu Hồng Trở Về
 • #425: Đăng Thiên Thê
 • #426: Vạn Cổ Trường Thanh Đằng
 • #427: Mười Năm Ngộ Đạo
 • #428: Tâm Châu
 • #429: Tái Chiến Nhiếp Lan Tâm
 • #430: Giết Ra Hoàng Thành
 • #431: Chính Thức Khống Chế Được Ma Kiếm
 • #432: Ma Đế Xuất Hiện
 • #433: Đóng Thành
 • #434: Thiên Phú Và Thể Chất
 • #435: Diệt Thế Kiếm Quyết Chiêu Thứ Ba
 • #436: Địch Tới Chân Thành
 • #437: Sát Khí Đằng Đằng
 • #438: Tầm Quân Phong Chủ
 • #439: Kiếm Thánh Xuất Hiện
 • #440: Thiên Nhân Luận Đạo
 • #441: Phòng Ngừa Chu Đáo
 • #442: Nguồn Gốc Của Diệt Thế Chi Khí
 • #443: Thánh Cấp Đại Dưỡng Tâm Sư
 • #444: Hoàng Thành Nguy Cấp
 • #445: Quân Lệnh Của Khổng Tước Minh Vương
 • #446: Đại Thống Lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh
 • #447: Xuất Chiến
 • #448: Thế Như Chẻ Tre
 • #449: Phá Vỡ Phòng Tuyến Đầu Tiên
 • #450: Bất Lão Cơ, Bất Tử Bà
 • #451: Thái Huyền Kình
 • #452: Tiên Thiên Huyền Khí Cửu Phẩm
 • #453: Giết Vào Doanh Trướng Phản Quân
 • #454: Đồ Sinh Ma Bàn
 • #455: Huyền Khí Cửu Phẩm Đại Quyết Đấu
 • #456: Đánh Lui
 • #457: Tiệc Mừng Công
 • #458: Chuẩn Bị Rời Đi
 • #459: Ly Biệt
 • #460: Bốn Loại Huyết Mạch
 • #461: Chữa Thương
 • #462: Huyền Thạch Nhân Ngẫu
 • #463: Biên Thành Nam Cương
 • #464: Văn Minh Cao Cấp
 • #465: Tiến Vào Nam Hoang
 • #466: Cổ Động Bí Mật
 • #467: Đại Chiến Bạch Ly Lão Tổ
 • #468: Lưỡng Bại Câu Thương
 • #469: Ngũ Bộ Thiên Thê
 • #470: Luyện Hóa Nhiếp Lan Tâm
 • #471: Tiến Công Sào Huyệt Bạch Ly Lão Tổ
 • #472: Bạch Đầu Thất Trảo Ưng
 • #473: Vạn Thú Đại Trận
 • #474: Chiến Lợi Phẩm
 • #475: Huyết Mạch Chi Linh
 • #476: Thanh Tước Vương
 • #477: Đại Hoang Trong Truyền Thuyết
 • #478: Vách Đá Đen
 • #479: Sinh Linh Thiên Hạ Là Một Nhà
 • #480: Ba Cái Võ Hồn Ấn
 • #481: Cổ Huyết Thổ
 • #482: Huyền Thú Cửu Phẩm
 • #483: Tiểu Hài Tử Không Đầu, Phụ Nhân Huyết Phát
 • #484: Lạc Đà Huyết Sắc Dưới Lòng Đất
 • #485: Rung Động Nhân Tâm
 • #486: Như Dòi Trong Xương
 • #487: U Linh Hà
 • #488: Kim Chúc Phi Chu
 • #489: Đàn Càn Hòa Thượng
 • #490: Dưới Táng Thần Sơn
 • #491: Sóng Gió Lôi Tộc
 • #492: Tâm Khiếu Tạo Tâm Cung
 • #493: Ân Nặng Tựa Thái Sơn
 • #494: Thiên Thạch Thành
 • #495: Thiên Lôi Các
 • #496: Bán Đan
 • #497: Giết Người Đồ Mệnh
 • #498: Ngày Đấu Giá
 • #499: Yến Minh Châu
 • #500: Lão Tổ Tông Tử Tộc
 • #501: Tinh Thần Thiết Ngân Cấp Vực Ngoại
 • #502: Võ Kinh
 • #503: Địa Phẩm Huyền Thạch
 • #504: Có Tiền Thì Tùy Hứng
 • #505: Tàn Đồ Táng Thần Sơn
 • #506: Thánh Ngư Vương
 • #507: Gặp Lại Đàn Càn Hòa Thượng
 • #508: Thiên Lôi Cấm Thế
 • #509: Đánh Bại Lôi Nhất
 • #510: Kim Phật Thông Thiên
 • #511: Phật Tổ Hiển Linh
 • #512: Ma Kiếm Nhập Tiên Thiên
 • #513: Kim Cương Cô
 • #514: Lôi Tộc Lão Tổ
 • #515: Tử Vong Cấm Địa
 • #516: Địa Mạch
 • #517: Huyền Thạch Nhân Ngẫu Cùng Lôi Ngao
 • #518: Chiến Lợi Phẩm Phong Phú
 • #519: Địa Tôn Cảnh Tầng Thứ Tám
 • #520: Một Kích Báo Thù
 • #521: Báo Ứng
 • #522: Đầu Nguồn U Linh Hà
 • #523: Chúng Ta Là Người Của Thanh Tước Vương
 • #524: Đạo Diệt Thế Chi Khí Thứ Mười Ba
 • #525: Đát Nguyệt Công Chúa
 • #526: Sinh Mệnh Chi Lực
 • #527: Đảo Nhỏ Trong Hồ
 • #528: Địa Tôn Cảnh Tầng Thứ Chín
 • #529: Diệt Thế Kinh
 • #530: Dung Hội Quán Nhập
 • #531: Mị Thuật Thần Thông
 • #532: Khó Mà Làm Được
 • #533: Phệ Huyết Hóa Hình Thảo
 • #534: Hài Cốt Của Tử Kim Hoàng Chủ
 • #535: Tu Thân Thể Dưới Chân Thần Linh
 • #536: Tử Vong Kiếm Ý
 • #537: Một Quyền Đánh Chết Huyền Thú Cửu Phẩm
 • #538: Ngư Tịnh Thư Cường Thế
 • #539: Hoàng Kim Thánh Mâu
 • #540: Thanh Tước Vương Giá Lâm
 • #541: Cự Linh Quỷ Vương
 • #542: Văn Minh Khai Hoang
 • #543: Cửu Việt Thiên Thành, Thiên Địa Kinh
 • #544: Vô Nguyệt Công Tử
 • #545: Cướp Đoạt Cống Nữ
 • #546: Củi Khô Và Lửa Cháy Bừng Bừng
 • #547: Thân Hãm Hiểm Cảnh
 • #548: Liên Tục Chém Chết Ba Đại Cường Giả
 • #549: Tộc Vương Tư Đồ Tộc
 • #550: Kiếp Sau Ngươi Vẫn Có Thể Làm Người Tốt (1)
 • #551: Vô Ảnh Châm
 • #552: Đại Khai Sát Giới
 • #553: Thiên Nhân Truyền Đạo
 • #554: Thiên Môn Khảo Thí
 • #555: Nổi Lên Gió Tanh Mưa Máu
 • #556: Tam Bộ Thiên Thê
 • #557: Đại Chiến Thiên Nhân
 • #558: Đánh Mất Đạo Thì Ít Người Trợ Giúp
 • #559: Liêu
 • #560: Xứng Chức Đại Vương
 • #561: Phong Thần Động Phủ
 • #562: Về Lại Hoàng Thành
 • #563: Diệt Thế Vô Kiếm
 • #564: Ngọc Lam Đại Đế Thiên Nhân Cảnh
 • #565: Về Lại Hoàng Thành
 • #566: Đêm Nay Ánh Trăng Thật Đẹp
 • #567: Gặp Lại Ma Đế
 • #568: Cuộc Chiến Báo Thù
 • #569: Chí Tôn Khí
 • #570: Đánh Đến Mệt
 • #571: Cường Giả Đến Từ Thiên Đế Sơn
 • #572: Vẽ Một Dấu Chấm Hết
 • #573: Đến Phong Thần Động Phủ
 • #574: Thiên Quỷ Hồn Sát
 • #575: Thủy Tinh Băng Quan
 • #576: Xem Tạo Hóa Thiên Địa Sơ Khai
 • #577: Khủng Bố Vô Biên
 • #578: Trước Dựng Đại Địa, Sau Này Có Trời
 • #579: Dưỡng Tâm Điện Mặc Gia
 • #580: Nhạc Minh Tùng Xui Xẻo
 • #581: Ba Phong Hiệu
 • #582: Lãnh Địa Của Thiên Đế Sơn
 • #583: Khảo Thí
 • #584: Lại Một Thiên Tài Ba Ngàn Năm Khó Gặp
 • #585: Vũ Tiên Tử
 • #586: Bốn Đại Trưởng Lão
 • #587: Đệ Tử Ngoại Môn Nhị Đẳng
 • #588: Trùng Kích Đại Dưỡng Tâm Sư
 • #589: Thiên Môn Thành
 • #590: Lan Tiên Tử
 • #591: Ba Đại Thế Gia
 • #592: Vương Tôn Phủ
 • #593: Mâu Thuẫn Xung Đột
 • #594: Nữ Quỷ Dị Biến
 • #595: Gặp Lại Nhiếp Lan Tâm
 • #596: Hậu Nhân Tử Kim Hoàng Chủ
 • #597: Huyết Mạch Thức Tỉnh
 • #598: Tác Hợp
 • #599: Tịnh Đế Song Mỹ
 • #600: Sát Cơ Khủng Bố
 • #601: Dưới Thiên Nhân Ai Mạnh Nhất?
 • #602: Linh Cảnh Pháp Tướng
 • #603: Thiên Tôn Ấn Đấu Thần Mục
 • #604: Huyền Dịch Năm Màu, Đại Dưỡng Tâm Sư
 • #605: Trở Về Thiên Môn Thành
 • #606: Trì Hâm
 • #607: Địa Ngục Ma Chủng
 • #608: Giàu Có Nứt Vách
 • #609: Địa Ngục Tam Thủy, Âm Dương Thái Cực
 • #610: Nên Khoa Trương Thì Phải Khoa Trương
 • #611: Lừa Được Tất Cả Mọi Người
 • #612: Ba Vị Cung Chủ
 • #613: Nhân Cấp Đan
 • #614: Ba Ngàn Diệt Thế Pháp Tướng
 • #615: Tổ Đội
 • #616: Thần Nữ Hữu Tâm
 • #617: Thiên Môn Giáng Thế
 • #618: Xếp Hạng Ngộ Tính
 • #619: Đăng Thiên Thế Giới
 • #620: Lục Tí Bạo Long
 • #621: Củ Cải Đỏ
 • #622: Kiếm Cấp Bậc Chí Tôn Khí
 • #623: Quy Nhân Sơn
 • #624: Mưa Gió Nổi Lên
 • #625: Giết Người Lập Uy
 • #626: Đại Địch Đã Đến
 • #627: Hương Tiêu Ngọc Vẫn
 • #628: Trao Đổi Nhân Tình
 • #629: Một Người Đắc Đạo, Chó Gà Không Tha
 • #630: Quan Giám Khảo, Lục Khánh Nguyên
 • #631: Hai Phiến Lá Kim Sâm
 • #632: Viễn Cổ Chân Nhân
 • #633: Nơi Cấm Kỵ
 • #634: Biết Vạn Vật, Biết Quá Khứ Vị Lai
 • #635: Ngưng Luyện Đạo Nguyên, Trùng Kích Thiên Nhân
 • #636: Hư Đạo Nguyên
 • #637: Cửu Hoa Quỳnh Tương
 • #638: Lấy Đi Một Mảnh Thánh Thổ
 • #639: Hắc Bạch Vô Thường
 • #640: Dưỡng Quỷ Thế Gia
 • #641: Sóng Ngầm Bắt Đầu Khởi Động
 • #642: Sống Hay Chết?
 • #643: Khảo Thí Chấm Dứt
 • #644: Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu
 • #645: Mọi Sự Không Nhiễu Tâm
 • #646: Trù Bị Tài Nguyên
 • #647: Cửa Vào Ba Đại Bí Cảnh Tu Luyện
 • #648: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
 • #649: Ba Ngày Không Gặp Đã Phải Nhìn Bằng Ánh Mắt Khác
 • #650: Thần Ma Đồng Thể
 • #651: Thượng Thiên Đố Kỵ
 • #652: Tu Vi Tiến Nhanh
 • #653: Lựa Chọn Gian Nan
 • #654: Quang Minh Thánh Nữ
 • #655: Tiểu Quang Minh Điện
 • #656: Âm Dương Nhãn
 • #657: Bách Thảo Viên
 • #658: Thánh Địa Của Dưỡng Tâm Sư
 • #659: Thủ Tịch Đại Dưỡng Tâm Sư
 • #660: Huynh Trưởng Tộc Vương
 • #661: Tu Vi Bại Lộ
 • #662: Cây Kim So Với Cọng Râu
 • #663: Thành Đan
 • #664: Chấn Động
 • #665: Chuyện Nên Làm
 • #666: Chuyện Nên Làm
 • #667: Nhường Ngươi Ba Chiêu
 • #668: Quỳ Xuống Cho Ta!
 • #669: Phó Tôn Giả Chấp Pháp Điện
 • #670: Thê Thiếp Thành Đàn
 • #671: Diệt Thế Ma Hỏa Đạo
 • #672: Linh Tử, Linh Nữ
 • #673: Lâm Tuyết Nhi
 • #674: Thập Diện Mai Phục
 • #675: Tàn Sát Thiên Nhân
 • #676: Từng Bước Kinh Tâm
 • #677: Trốn Chạy Không Ngừng
 • #678: Công Chúa Hoán Hoa Kiêu Ngạo
 • #679: Ác Nhân Có Ác Báo
 • #680: Quy Tắc Đại Địa
 • #681: Trăm Vạn Tù Phạm
 • #682: Cuộc Chiến Giữa Các Chủng Tộc
 • #683: Giơ Tay Thành Sơn Lĩnh
 • #684: Nam Nhân Hoàn Hảo
 • #685: Đại Mộng Trạch
 • #686: Hủy Diệt Phù Pháp, Ngọc Nát Đá Tan
 • #687: Đài Tế Xương Người
 • #688: Nhị Phẩm Huyền Khí, Bán Nguyệt Đồ Đao
 • #689: Cổ Môn Dưới Lòng Đất
 • #690: Thần Linh Chuyển Thế (1)
 • #691: Tinh Cầu Tím
 • #692: Yêu Tộc Hội Tụ
 • #693: Giết Chết Long Ưng, Quyết Chiến Đại Yêu
 • #694: Tu Vi Lại Tăng Tiến
 • #695: Chí Tôn Hoàng Khí Tàn Khuyết
 • #696: Viễn Cổ Thiết Tháp
 • #697: Hoàng Thiết
 • #698: Người Trong Băng, Thi Trong Tháp
 • #699: Trấn Nhân Tháp
 • #700: Tử Nhân Kinh, Nữ Thần Linh
 • #701: Hai Tiểu Cô Nương
 • #702: Thứ Thần Di Bí
 • #703: Biến Đổi Lớn
 • #704: Thiên Xu Đế Thành
 • #705: Loạn Thế Tạo Anh Hùng
 • #706: Địa Tạng Vương Tông
 • #707: Đàn Đà Địa Tạng
 • #708: Bảo Châu Địa Tạng
 • #709: Cửu Thiên Các
 • #710: Thiên Nhân Mộ Lâm
 • #711: Thế Giới Chân Thực (1)
 • #712: Lục Đạo Luân Hồi
 • #713: Dạ Quy Nhân, Kim Phá Thiên
 • #714: Phật Thủ Ấn
 • #715: Xá Lợi Tử
 • #716: Một Đầu Thần Long Ấu Thú Khác
 • #717: Thái Thượng Thần Long Vương
 • #718: Đế Ốc
 • #719: Cường Giả Hội Tụ
 • #720: Diệt Mông Vương
 • #721: Lấy Trộm Trấn Yêu Tháp
 • #722: Khai Thiên Tích Địa, Hỗn Nguyên Nhất Khí
 • #723: Côn
 • #724: Tương Ngộ
 • #725: Cuộc Chiến Cấp Chân Nhân
 • #726: Đoạt Ngọc Tỷ
 • #727: Giết Phật
 • #728: Thượng Phẩm Chí Tôn Khí
 • #729: Địa Tích Ngọc Tủy, Hiệu Lệnh Đại Địa
 • #730: Tài Phú Của Chân Nhân
 • #731: Cường Địch Đột Kích
 • #732: Kết Minh
 • #733: Nhân Cấp Đan Tam Hồn
 • #734: Hoan Hỉ Thiền Kinh
 • #735: Tin Tức Thảm Thiết
 • #736: Cửu Thiên Linh Nữ
 • #737: Nữ Tử Cửu Thiên Các
 • #738: Đều Mang Ý Đồ Riêng
 • #739: Mưu Lược Của Thiên Hoàng Thái Tử
 • #740: Sát Thần Bảng
 • #741: Bắc Đẩu Thất Tinh Thần
 • #742: Sát Thủ Đắt Đỏ
 • #743: Đại Chiến Bắt Đầu
 • #744: Địa Ngục Kim Hỏa
 • #745: Quy Tắc Của Chân Nhân
 • #746: Đại Địch Trước Mặt
 • #747: Chân Nhân Hiện Thân
 • #748: Cấm Địa Trong Lòng Đất
 • #749: Băng Lôi Quyền
 • #750: Thiên Hỏa Chưởng
 • #751: Một Nửa Chí Tôn Vương Khí
 • #752: Khai Thiên Tích Địa Đao
 • #753: Động Cơ Giết Người
 • #754: Ba Đại Địa Tạng
 • #755: Diêm Hoan Công Tử
 • #756: Sa Mạc Đỏ
 • #757: Viễn Cổ Hỏa Vực
 • #758: Giao Phượng Đại Chiến
 • #759: Phong Nguyệt Hề
 • #760: Trảm Linh Tử
 • #761: Đến Bao Nhiêu, Chôn Xác Bấy Nhiêu
 • #762: Tru Diệt Chân Nhân
 • #763: Chân Lý Thiên Quốc
 • #764: Quang Minh Thánh Thổ
 • #765: Cao Thủ Trẻ Tuổi Trung Thổ
 • #766: Hai Tên Cuồng Đồ
 • #767: Bắt Giữ Thánh Nữ
 • #768: Tố Nữ Động
 • #769: Cuộc Chiến Dưới U Cốc
 • #770: Trưởng Lão Dương Giáo
 • #771: Thần Dục Dương Khí
 • #772: Thân Phận Mới
 • #773: Cóc Ghẻ Đòi Ăn Thịt Thiên Nga
 • #774: Không Gian Thần Thông
 • #775: Quang Minh Thánh Thổ
 • #776: Quang Minh Thần Tử
 • #777: Vân Tiêu Sơn
 • #778: Cuộc Chiến Định Mệnh
 • #779: Chiến Ba Đại Cao Thủ
 • #780: Thần Tử Đời Trước
 • #781: Trốn Chạy
 • #782: Thần Tử Như Mỹ Nhân
 • #783: Mỹ Nữ Vưu Vật
 • #784: Một Đêm Hương Diễm
 • #785: Mau Lên Giường Đi!
 • #786: Một Giường Ba Mỹ Nhân
 • #787: Thiên Nhất Thánh Thủy
 • #788: Huyền Thạch Nhân Ngẫu Thiên Cấp
 • #789: Kim Đồng Phật Tử, Dược Vương Thần Nữ
 • #790: Đánh Cuộc
 • #791: Thánh Nữ Làm Thị Nữ
 • #792: Đây Mới Là Tình Yêu Chân Chính!
 • #793: Đại Quân Yêu Tộc Tràn Tới Thánh Thổ
 • #794: Hoàng Thành Tử
 • #795: Yêu Tộc Thiên Kiêu
 • #796: Phệ Thần Thử
 • #797: Lại Một Hậu Thế Nữa Của Thần Thú Thuần Chủng
 • #798: Tình Cảm Chớm Nở
 • #799: Tốc Độ Luyện Khí Nghịch Thiên
 • #800: Thập Bát Kiếm
 • #801: Luận Anh Hùng, Ai Là Anh Hùng?
 • #802: Chiến Trường Tàn Khốc
 • #803: Ăn Hết Cho Ta
 • #804: Quá Nghịch Thiên
 • #805: Chân Nhân Cốt Tiên
 • #806: Thạch Cơ Yêu Hậu
 • #807: Tái Chiến Phệ Thần Tiểu Thử
 • #808: Một Viên Nhân Cấp Đan Vương Phẩm
 • #809: Ngân Giáp Thần Huyết Long Thái Nhất
 • #810: Thái Thanh Long Hoàng
 • #811: Đại Chiến Bắt Đầu
 • #812: Xác Chất Như Núi
 • #813: Sát Cơ Trùng Điệp, Thập Diện Mai Phục
 • #814: Ngưng Tụ Đạo Thai
 • #815: Giết Ra Lớp Lớp Vòng Vây
 • #816: Đàm Kinh Luận Phật
 • #817: Đều Là Vô Địch Thế Hệ
 • #818: Đại Họa Chuột
 • #819: Chiến Yêu Vương
 • #820: Trở Về Thiên Đế Sơn
 • #821: Dời Đi Trung Thổ
 • #822: Long Mạch Tám Vạn Dặm
 • #823: Cấm Địa Mật Phủ
 • #824: Tao Ngộ Thạch Cơ Yêu Hậu
 • #825: Tình Địch
 • #826: Yêu Tộc Tam Vương
 • #827: Táng Binh Địa
 • #828: Thực Binh Thú
 • #829: Chiến Lực Của Hỏa Giao Vương
 • #830: Ly Thạch Bát Quái
 • #831: Tự Thân Xuất Mã
 • #832: Thần Dịch
 • #833: Chim Sẻ Rình Mồi
 • #834: Quy Hư Cổ Lộ
 • #835: Tiếp Thần Đạo
 • #836: Nửa Tòa Trấn Nhân Tháp Còn Lại
 • #837: Huyết Y Thứ Thần
 • #838: Cướp Lấy Trấn Nhân Tháp
 • #839: Tà Lực Của Huyết Y
 • #840: Tù Binh Của Yêu Hậu
 • #841: Linh Vận Điện Hạ
 • #842: Hai Vị Yêu Hoàng
 • #843: Chạy Vào Đại Hoang
 • #844: Đối Đầu Yêu Hậu
 • #845: Thứ Thần Thể Tầng Thứ Nhất
 • #846: Tử Mẫu Hà Lưu Vực
 • #847: Phân Đà Của Dương Giáo
 • #848: Phàm Nhân Tán
 • #849: Tin Tức Về Sửu Bà Bà
 • #850: Thái Hoa Chân Nhân
 • #851: Xung Đột
 • #852: Đường Thư Dao Kiêu Ngạo
 • #853: Sứ Giả Đến Từ Thiên Đình
 • #854: Ảnh Hưởng
 • #855: Nhân Kiệt Trung Thổ
 • #856: Thế Giới Chi Chủ
 • #857: Bại Thần Tử
 • #858: Không Gian Na Di
 • #859: Thế Nào Gọi Là Vô Sỉ
 • #860: Diệt Diễm Phỉ Thuý Bình
 • #861: Nộ Hỏa Công Tâm
 • #862: Ý Nghĩa Của Diệt Thế
 • #863: Chưởng Giáo Thánh Thổ
 • #864: Thập Đại Chưởng Giáo Thánh Thổ
 • #865: Thập Đại Chưởng Giáo Thánh Thổ
 • #866: Truyền Thụ Hoan Hỷ Thiền
 • #867: Thiên Nhân Hợp Nhất
 • #868: Hỗn Thế Chiến Chùy
 • #869: Năng Lượng Bản Nguyên
 • #870: Vương Giả Chiến Binh
 • #871: Long Nữ Tuyệt Mỹ
 • #872: Cha Nuôi
 • #873: Một Thế Giới
 • #874: Gặp Mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng
 • #875: Diệt Nhân Vương
 • #876: Khiêu Khích
 • #877: Thần Trữ Yêu Tộc
 • #878: Tử Kim Hồng Hồ Lô
 • #879: Thần Lực Đối Quyết
 • #880: Mở Ra Thế Giới Càn Khôn
 • #881: Công Chúa Hồ Tộc
 • #882: Điểm Yếu
 • #883: Ghế Đầu Bên Phải
 • #884: Hồ Ly Tinh Giảo Hoạt
 • #885: Báng Bổ Thần Linh
 • #886: Kiếp Thần Đạo
 • #887: Hợp Thể Và Song Tu
 • #888: Ác Chiến
 • #889: Mãng Cổ Nguyên
 • #890: Thánh Anh
 • #891: Thạch Cơ Trở Về
 • #892: Nhận Quả Báo
 • #893: Bỏ Chạy
 • #894: Bé Trai
 • #895: Yêu Ngục
 • #896: Căn Nguyên Của Sự Hỗn Loạn
 • #897: Trung Tâm Của Sự Chỉ Trích
 • #898: Tâm Nô Truyền Tin
 • #899: Giá Lâm Thần Trữ Cung
 • #900: Đoạn Tuyệt Tình Nghĩa
 • #901: Chí Tôn Tề Tựu
 • #902: Ngươi Không Xứng Đấu Với Ta
 • #903: Tất Cả Là Tại Hồ Ly Tinh
 • #904: Yêu Nữ Và Thần Nữ
 • #905: Tru Thần Đại Trận Bị Phá Vỡ
 • #906: Thứ Thần Khí
 • #907: Tiếp Thần
 • #908: Tinh Túc Lão Tiên
 • #909: Đối Quyết Thiên Mộng Yêu Hoàng
 • #910: Huyết Sắc Hải Đường
 • #911: Thiên Sát Lục Ý
 • #912: Đại Côn Xuất Thế
 • #913: Nguy Cơ Tái Hiện
 • #914: Nói Ra Chân Tướng
 • #915: Trốn Chạy Không Ngừng Nghỉ
 • #916: Không Gian Truyền Tống Trận
 • #917: Đột Phá Cảnh Giới
 • #918: Hồn Linh Dung Hợp, Giành Được Tạo Hoá
 • #919: Trấn Áp Thần Hồn Của Thứ Thần
 • #920: Linh Tiêu Thánh Thổ
 • #921: Quan Hệ Bất Chính
 • #922: Giết
 • #923: Đối Chiến Linh Tiêu Chưởng Giáo
 • #924: Thăng Cấp Chiến Đấu
 • #925: Linh Tiêu Chân Nhân
 • #926: Đại Quân Yêu Tộc Đột Ngột Tấn Công
 • #927: Trở Về Thiên Đế Sơn
 • #928: Hải Vực Yêu Tộc
 • #929: Chúa Tể
 • #930: Con Gái Nuôi Cấp Chí Tôn
 • #931: Diệt Thế Ma Hỏa Và Diệt Thế Đao Đạo
 • #932: Chân Nhân Cảnh Tầng Thứ Sáu
 • #933: Nhân Thần Chi Môn
 • #934: Thập Đại Yêu Thánh
 • #935: Nguy Cơ Tới Gần
 • #936: Ba Phần Sức Mạnh
 • #937: Chúa Tể Tấn Công
 • #938: Diệt Thế Thần Bi Xuất Thế
 • #939: Tâm Trạng Phức Tạp
 • #940: Nguy Cơ Của Hồ Tộc
 • #941: Thánh Quân
 • #942: Thiên Đế Chi Tử
 • #943: Chính Nhân Quân Tử
 • #944: Hồn Linh Đan
 • #945: Phong Thần Thế Giới Tầng Thứ Nhất
 • #946: Chân Nhân Cảnh Tầng Thứ Bảy
 • #947: Tìm Kiếm Bảo Vật
 • #948: Bội Thu
 • #949: Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp
 • #950: Diệt Thế Chưởng Ấn Đạo
 • #951: Uy Lực Của Chí Tôn Giáp
 • #952: Tiến Lên Tầng Thứ Hai Thế Giới Phong Thần
 • #953:
 • #954: Chí Tôn Hồn Sát
 • #955: Đột Phá Cảnh Giới
 • #956: Hồn Sát Quật
 • #957: Chân Nhân Cảnh Tầng Thứ Chín
 • #958: Tiêu Diệt Toàn Bộ
 • #959: Trở Về
 • #960: Hồn Hoàng Châu
 • #961: Chí Tôn Huyết Thạch
 • #962: Tế Đài
 • #963: Vấn Thần Đỉnh
 • #964: Phong Thần Bảng
 • #965: Chí Tôn Huyết Thạch
 • #966: Xung Kích Vạn Cổ Cảnh
 • #967: Tam Sát Trấn Long Kiếp
 • #968: Sống Sót Trong Hiểm Cảnh, Thần Ma Đồng Thể
 • #969: Lại Gặp Yêu Hoàng
 • #970: Thua Cuộc
 • #971: Giải Trừ Phong Ấn
 • #972: Nghênh Chiến
 • #973: Song Đầu Quỷ Báo Yêu Thánh
 • #974: Tuyết Linh Hư, Nhất Tí Độc Long
 • #975: Trận Chiến Giữa Các Đấu Chiến Thần Long Sứ
 • #976: Gặp Kẻ Địch Bên Bờ Ôn Thần Trì
 • #977: Luyện Thể
 • #978: Thiên Tài So Tài
 • #979: Tái Chiến Lương Công Tử
 • #980: Tầng Thứ Tư Thế Giới Phong Thần
 • #981: Tầm Long Sơn Mạch
 • #982: Đại Nhật Trấn Long
 • #983: Mỵ Thần Tử Liên
 • #984: Canh Sư
 • #985: Tù Nhân
 • #986: Cứu Người Như Cứu Hỏa
 • #987: Nguyệt Thần Dính Bụi Trần
 • #988: Tử Kim Hoàng Chủ Hiện Thân
 • #989: Tầng Thứ Năm Thế Giới Phong Thần
 • #990: Vận Khí Quá Tốt
 • #991: Tu Vi Đột Phá
 • #992: Thế Giới Phong Thần Sụp Đổ
 • #993: Xuất Hải
 • #994: Yêu Thú Hải Vực
 • #995: Thanh Vân Đảo
 • #996: Không Cánh Mà Bay
 • #997: Đoạt Lại Bảo Vật
 • #998: Tây Chiêm Đại Lục, Bức Vương Chúa Tể
 • #999: Tới Thiên Đình
 • #1000: Thiên Đình Chi Chủ
 • #1001: Sửu Bà Bà Xuất Hiện
 • #1002: Ba Vị Đấu Chiến Thần Long Sứ
 • #1003: Thần Long Quyết Đấu
 • #1004: Thiên Đình Thần Trữ Cung
 • #1005: Gặp Lại
 • #1006: Khai Chiến Toàn Diện
 • #1007: Thần Viêm Đại Lục
 • #1008: Ảnh Ma Tộc
 • #1009: Diệt Ma
 • #1010: Đại Lục Chi Tâm
 • #1011: Sinh Linh Long Tộc
 • #1012: Tạo Hoá Cảnh Tầng Thứ Ba
 • #1013: Tháo Chạy
 • #1014: Tiêu Diệt
 • #1015: Lấy Đi Đại Lục Chi Tâm
 • #1016: Bảo Vật Mê Hoặc Lòng Người
 • #1017: Tu Vi Đại Tăng
 • #1018: Linh Hồn Song Tu
 • #1019: Tạo hóa lôi kiếp
 • #1020: cường địch vừa tới
 • #1021: lực chiến bốn vị Long tộc chúa tể
 • #1022: Tiểu Linh Nhi xuất thủ
 • #1023: Tạo Hóa Cảnh đệ tam trọng
 • #1024: linh cơ thạch nguyên
 • #1025: Đạm Đài Huyết Trầm
 • #1026: Thần Hà văn minh lịch sử
 • #1027: Đạo của ta thánh vật
 • #1028: trở về Quy Khư
 • #1029: Diệt Thế Ma Kiếm
 • #1030: ma tộc đột kích
 • #1031: Thông Thiên Quân Chủ Ma Thông Thiên
 • #1032: giải trừ nguy cơ
 • #1033: trở về Thiên Đình
 • #1034: Diệt Thế Tinh Vân Đạo
 • #1035: túc địch
 • #1036: Thứ Thần xuất thủ
 • #1037: hai đại long tướng
 • #1038: diệt long luyện đan
 • #1039: đan khí dẫn họa
 • #1040: Tạo Hóa Cảnh đệ tứ trọng
 • #1041: Atula
 • #1042: thần bí cung điện
 • #1043: vùng đất chết người
 • #1044: Tiếp Thần Tháp tầng thứ nhất
 • #1045: Tiếp Thần Châu
 • #1046: Thứ Thần cuộc chiến
 • #1047: Tu La tứ thần tổ
 • #1048: trước khi đại chiến
 • #1049: Hải Đường tiên tử
 • #1050: tu vi lại tăng
 • #1051: Thanh Thần
 • #1052: túc địch gặp gỡ
 • #1053: nhị cường tranh đấu
 • #1054: Diệt Thế trấn hồn
 • #1055: Đạm Đài Huyết Trầm cường thế
 • #1056: Quy Khư biến đổi lớn
 • #1057: địa ngục sứ giả
 • #1058: tà thần hư ảnh
 • #1059: ép buộc tà thần thần hồn
 • #1060: Quy Khư bí mật
 • #1061: Đông Hoàng Kinh
 • #1062: cảnh còn người mất
 • #1063: luyện thần thi
 • #1064: Thượng Quy Khư, Hạ Hoàng Tuyền
 • #1065: lần nữa trấn áp
 • #1066: một đao
 • #1067: Chiến Thi Lục
 • #1068: hư thần chi lực
 • #1069: bại Yêu Hoàng
 • #1070: thế giới hắc ám
 • #1071: Ma Cương Thành
 • #1072: tà tộc ân oán tình cừu
 • #1073: si tình tà nữ
 • #1074: Quy Khư Đồ
 • #1075: Nhân tộc Thứ Thần
 • #1076: Thần Xác
 • #1077: diệt giao
 • #1078: cuộc chiến dưới lòng đất
 • #1079: đốt máu thông thần
 • #1080: Tạo Hóa Cảnh đệ thập tam trọng
 • #1081: thần khí chi nữ
 • #1082: Thần Xác bên trong chín mươi năm
 • #1083: Thứ Thần mang kiệu
 • #1084: Tâm Ma Thánh Thần
 • #1085: ba chén thần huyết
 • #1086: hai điều kiện
 • #1087: bình yên rời đi
 • #1088: đáng sợ đối thủ
 • #1089: Thứ Thần hòa thượng
 • #1090: Không bỏ sót
 • #1091: ở ngoài dự liệu
 • #1092: từng bước tính toán
 • #1093: tiến vào địa ngục
 • #1094: Diệt Thế Tà Ma Đạo
 • #1095: Tiến nhập thành trì
 • #1096: Thân phận bộc lộ
 • #1097: Hài cốt
 • #1098: Còn sống hài cốt
 • #1099: Tốt nhất cộng tác
 • #1100: Đánh bại Thứ Thần
 • #1101: Cảm ngộ mới
 • #1102: Lưu quang
 • #1103: Tìm tới cửa
 • #1104: Địa Ngục nguồn gốc
 • #1105: địa ngục nước xoáy
 • #1106: nguyên giới cao thủ
 • #1107: cũi dưới lòng đất
 • #1108: nước xoáy chỗ sâu
 • #1109: lò luyện đan
 • #1110: điểm cuối
 • #1111: một hơi
 • #1112: nhân quả lực lượng
 • #1113: đánh cuộc thắng
 • #1114: rời đi nước xoáy
 • #1115: bàn cờ
 • #1116: hung ác bức bách
 • #1117: nổi giận
 • #1118: toàn bộ quét dọn
 • #1119: Phong Nguyệt Hề xuất thủ
 • #1120: tiến vào Thần Hà văn minh
 • #1121: giết chóc
 • #1122: Hồng Yêu tinh vực
 • #1123: phong ấn Đạm Đài Huyết Trầm
 • #1124: phá giới chu
 • #1125: mịt mờ tinh không
 • #1126: siêu cấp thiên phú
 • #1127: hắc động
 • #1128: Linh Dược Tinh
 • #1129: tỉnh lại
 • #1130: muốn mời
 • #1131: một chưởng đánh bay
 • #1132: lục đục với nhau
 • #1133: nửa năm
 • #1134: điều kiện
 • #1135: dưa máu
 • #1136: âm thầm hạ thủ
 • #1137: dưỡng tâm sư đại hội
 • #1138: bắt đầu luyện đan
 • #1139: mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
 • #1140: thiên lôi hàng ma
 • #1141: Thiên Thần Cung
 • #1142: thâm hụt tiền mua bán
 • #1143: đánh ra đi
 • #1144: đánh sâu vào Thứ Thần Cảnh
 • #1145: Cửu Nguyên Trọng Thủy
 • #1146: Thần Cách Chi Vương
 • #1147: huyết nhục sống lại
 • #1148: Diệt Thế Thần Cách
 • #1149: thần cách thoái hóa
 • #1150: không có tiền đồ
 • #1151: tiến hóa hình thần cách
 • #1152: tinh không đánh chặn đường
 • #1153: Vạn Pháp Thần Cách
 • #1154: Chân Lý Thiên Quốc
 • #1155: lực lượng ma
 • #1156: tự sát
 • #1157: Cửu U Chi Địa
 • #1158: thiên đường
 • #1159: một giọt máu
 • #1160: Lôi Quang Chủ Thần
 • #1161: mảnh đất tàn khốc
 • #1162: linh chu
 • #1163: không gian chỗ sơ hở
 • #1164: chạy ra
 • #1165: cố nhân gặp lại
 • #1166: Ma Thiên Hương
 • #1167: thần cách tiến hóa
 • #1168: tham lam
 • #1169: sát phạt quyết đoán
 • #1170: Thiên Biến Vạn Hóa Như Ý Thần Công
 • #1171: tâm thần đầy tớ
 • #1172: tinh tế truyền tống pháp trận
 • #1173: Ma Đà Sơn
 • #1174: tố cáo
 • #1175: kiểm tra cấp bậc
 • #1176: tinh anh đệ tử
 • #1177: người mới
 • #1178: Thần Nông giảng bài
 • #1179: thiên tài ca ca
 • #1180: tình thế nguy hiểm
 • #1181: một kích
 • #1182: áp lực
 • #1183: Đa La Đại Đế
 • #1184: thực lực tăng lên
 • #1185: thí luyện bắt đầu
 • #1186: Nguyên giới
 • #1187: Thần Hồn Chi Sa
 • #1188: Ngũ Hành Sơn Thủy Đồ
 • #1189: tống bảo tài tử
 • #1190: Chia lìa
 • #1191: sao băng
 • #1192: Ninh Tiểu Xuyên trở về
 • #1193: chém giết
 • #1194: Toàn bộ bắt
 • #1195: kim bảng
 • #1196: Người quen
 • #1197: lục đại thần khí
 • #1198: chân núi
 • #1199: tu luyện thánh địa
 • #1200: Thần tệ
 • #1201: thiên cơ điện phủ
 • #1202: Tiểu vương tử
 • #1203: Trật tự sứ
 • #1204: Trừng phạt
 • #1205: Dễ dàng vượt qua kiểm tra
 • #1206: Bát vương
 • #1207: Rời đi
 • #1208: Lột xác
 • #1209: Trảm thần
 • #1210: Bị sợ chết một người
 • #1211: Tinh Thần lực lượng
 • #1212: Tiểu Vương Tử lại hiện ra
 • #1213: Pháp Tắc Cự Thú
 • #1214: Nô dịch Tiểu vương tử
 • #1215: Vơ vét
 • #1216: Lĩnh Tụ Chi Ấn
 • #1217: Hình chiếu
 • #1218: Mở lại Nhân Thần Chi Môn
 • #1219: Sư Phó tỷ tỷ
 • #1220: Chém đứt quá khứ
 • #1221: Hàng phục Lạc Đà
 • #1222: Sáng lập đại lục
 • #1223: Giao dịch
 • #1224: Mạnh nhất chiến tranh
 • #1225: Văn minh chiến thuyền
 • #1226: Hỗn Độn
 • #1227: Làm đồ đệ của ta a
 • #1228: Trò chơi
 • #1229: Gặp mặt Mộc Uẩn Vương
 • #1230: Tổ huấn
 • #1231: Một vạn năm
 • #1232: Tổ sư
 • #1233: Diệt Thế
 • #1234: Thời đại mới
 • #1235: Căn nguyên cướp bóc
 • #1236: Hắc Động ở chỗ sâu trong
 • #1237: Thiên Mệnh con trai
 • #1238: Ngưng luyện thân thể
 • #1239: Trở lại Địa Ngục
 • #1240: Cung nữ đồ
 • #1241: Tà Thần tụ tập
 • #1242: Hàng phục Thanh Đế
 • #1243: Điên cuồng thủ đoạn
 • #1244: Chinh Chước Lệnh
 • #1245: Cổ quái khí tức
 • #1246: Long Phượng Hỗn Nguyên Thủy
 • #1247: Luyện hóa Tiếp Thần Tháp
 • #1248: Trận chiến mở màn
 • #1249: Diệt Thế Chi Âm
 • #1250: Tiềm tu
 • #1251: Sứ giả
 • #1252: Nhiếp Thập Tam
 • #1253: Ăn mòn Thần Khí
 • #1254: Một pháo oanh chết
 • #1255: Chủ động xuất kích
 • #1256: Nữ nhân núi
 • #1257: Đại não
 • #1258: Huyết dịch
 • #1259: Bất Diệt Tân Hỏa
 • #1260: Bắt lấy Bất Diệt Tân Hỏa
 • #1261: Ám hại Hoa Thiên Cẩm
 • #1262: Giết không chết
 • #1263: Nội bộ công phá
 • #1264: Giải độc
 • #1265: Bàn cờ
 • #1266: Dựng Linh
 • #1267: Đục khoét nền tảng
 • #1268: Văn Minh Hà
 • #1269: Khí Linh
 • #1270: Tiên kiều
 • #1271: Người sau lưng
 • #1272: Cường đại nhân cách mị lực
 • #1273: Một cái sờ
 • #1274: Sinh đôi
 • #1275: Mộng Thần Hậu
 • #1276: Âm thịnh dương suy
 • #1277: Duy nhất lựa chọn
 • #1278: Bản Nguyên Thần khí
 • #1279: Độ Thần kiếp
 • #1280: Khai thiên tích địa
 • #1281: Đối chọi gay gắt
 • #1282: Chí Cao Thần Khí cường đại
 • #1283: Luyện hóa Đại Diễn thế giới
 • #1284: Lực lượng cùng kỹ xảo
 • #1285: Uế Thổ
 • #1286: Vô giới chi bảo
 • #1287: Vật dẫn
 • #1288: Tiến vào Tiên Kiều
 • #1289: Ác liệt hoàn cảnh
 • #1290: Xảy ra chuyện lớn
 • #1291: Đã lâu không gặp
 • #1292: Chỉ cầu an tâm
 • #1293: Anh hùng cứu mỹ nhân
 • #1294: Cùng nhau xuất hiện
 • #1295: Oa Hậu Cung
 • #1296: Ninh Tiểu Xuyên quyết định
 • #1297: Nhắn lại
 • #1298: Tiên Linh Lực
 • #1299: Ba thế lực lớn
 • #1300: Yêu Thần
 • #1301: Hòa giải
 • #1302: Thạch Bi
 • #1303: Điều kiện
 • #1304: Thiết lập ván cục
 • #1305: Luyện hóa Tiên linh lực
 • #1306: Thế giới quyền
 • #1307: Doạ dẫm trưởng lão
 • #1308: Cứu người
 • #1309: Diệt tộc mối thù
 • #1310: Ninh Tiểu Xuyên ăn người rồi
 • #1311: Long Hành Không
 • #1312: Quyết đấu Long Hành Không
 • #1313: Thần liên
 • #1314: Thẳng hướng Vũ Trụ Liên Minh
 • #1315: Vũ trụ chiến trận
 • #1316: Chủ Thần cấp sức chiến đấu
 • #1317: Đấu Chiến Cự Nhân
 • #1318: Thiên Long Cửu Chuyển
 • #1319: Rừng trúc
 • #1320: Tam đại gia chủ
 • #1321: Không trêu chọc nổi
 • #1322: Đời thứ năm gia chủ
 • #1323: Tiên Linh chi hồn
 • #1324: Nam nhân công địch Ninh Tiểu Xuyên
 • #1325: Thủy Tinh Trường Tiên
 • #1326: Lô đỉnh
 • #1327: Bắt giặc phải bắt vua trước
 • #1328: Cổ quái sinh mệnh
 • #1329: Liên Hoa Thân
 • #1330: Quái lạ đầu rắn
 • #1331: Bất Tử Bất Diệt
 • #1332: Ma Quái
 • #1333: Gặp mặt gia chủ
 • #1334: Chuyện cũ
 • #1335: Tiên Linh chúc phúc
 • #1336: Từ đường
 • #1337: Ám cục
 • #1338: Nhân số
 • #1339: Luận bàn
 • #1340: Ba đối với một
 • #1341: Thế gia bị diệt
 • #1342: Quyết đấu ma quái
 • #1343: Trở lại chốn cũ
 • #1344: Mộ viên
 • #1345: Lực lượng hiện ra
 • #1346: Sưu tầm Ma Quái
 • #1347: Vật dẫn
 • #1348: Thiên Địa suy yếu
 • #1349: Phục sinh Tư Đồ Lãng
 • #1350: Áp chế
 • #1351: Ký sinh
 • #1352: Tiên Kiều nơi sâu xa
 • #1353: Vây công
 • #1354: Ninh Ma Vương
 • #1355: Ninh Tiểu Xuyên thử thách
 • #1356: Bổ sung
 • #1357: Như bẻ cành khô
 • #1358: Thiên Đế tin tức
 • #1359: Ma Vương tinh
 • #1360: Tuyết Linh Hư hạ lạc
 • #1361: Phong Cửu U
 • #1362: Bí văn
 • #1363: Di ngôn
 • #1364: Đi theo
 • #1365: Hiện trạng
 • #1366: Chiến đấu dư ba
 • #1367: Hỗn Độn bản nguyên
 • #1368: Khốn cảnh
 • #1369: Không hoàn mỹ Bản Nguyên Pháp Tắc
 • #1370: Tiến hóa
 • #1371: Tượng đá
 • #1372: Ma viên
 • #1373: Ma Quái Chi Vương
 • #1374: Sắc phong
Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 3.4]

Related posts

Kiếm Đạo Độc Tôn

TiKay

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

TiKay

Thái Thái Thỉnh Tự Trọng

TiKay

Danh Trinh Thám Thế Giới Vận Mệnh Tuyến

TiKay

Siêu Cấp Kinh Tủng Phát Sóng Trực Tiếp

THUYS♥️

Thiên Hạ Đệ Nhất Tông

TiKay

Leave a Reply