Huyền Huyễn

Tinh Môn

Tinh Môn

Truyền thuyết, tại sâu trong tinh không cổ lão kia, đứng lặng lấy một đạo máu và lửa xâm nhiễm cánh cửa màu đỏ.

Truyền kỳ cùng thần thoại, hắc ám cùng quang minh, vô tận truyền thuyết đều là tại trong môn hộ cổ lão này chảy xuôi.

Quan sát tinh môn, nhiệt huyết chiếu rọi thiên địa, hắc ám cuối cùng rồi sẽ rời đi!

Nguồn: metruyenchu.com


Tình hình là tháng trước ta có update cái theme mà quên mất tiêu không có bỏ cái code cho phần rating vào hèn chi bữa giờ không thấy ⭐⭐⭐⭐⭐ đâu. Ấy thế mà không có đạo hữu nào phát hiện ra hết nhỉ? Bây giờ tiếp tục cho rating thôi chư vị đồng đạo ơi. Đa tạ!

 •  Lão Ưng Cật Tiểu Kê
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tuần Kiểm ti
 • #2: Hồng ảnh
 • #3: Kiếm của Lý gia
 • #4: Mê vụ dần dần tán ( cầu cất giữ đề cử )
 • #5: Một cái tác động đến nhiều cái
 • #6: Hắc Báo ( cầu cất giữ đề cử )
 • #7: « Ngũ Cầm Tân Thư »
 • #8: Hội diễn mới là ngạnh thực lực
 • #9: Sư đồ ( cầu cất giữ đề cử )
 • #10: Ngân Thành đội chấp pháp ( cầu cất giữ cầu đề cử )
 • #11: Điên cuồng Lưu Long
 • #12: Quyết định ( cầu đề cử cất giữ nguyệt phiếu )
 • #13: Liệp Ma tiểu đội
 • #14: Ta cảm giác ta rất mạnh!
 • #15: Siêu năng lĩnh vực
 • #16: Nhà giáo ( cầu cất giữ đề cử nguyệt phiếu )
 • #17: Hai lần vào xem ( cầu cất giữ cầu đề cử )
 • #18: Tinh Quang sư, thần bí năng ( cầu nguyệt phiếu đề cử cất giữ )
 • #19: Người không bằng chó
 • #20: Phát hiện đại lục mới! ( cầu cất giữ đề cử nguyệt phiếu )
 • #21: Viên Thạc cuồng
 • #22: Đấu Thiên võ sư! ( cầu nguyệt phiếu )
 • #23: Sư đồ cùng tấn cấp ( cầu nguyệt phiếu )
 • #24: Siêu năng phân cấp, sư đồ lập kế hoạch ( cầu nguyệt phiếu )
 • #25: Vừa lòng thỏa ý ( cầu nguyệt phiếu )
 • #26: Thạch đao, săn ma ( cầu điểm nguyệt phiếu bảo đảm Top 10 )
 • #27: Chủ động thăm dò ( cầu giữ gốc nguyệt phiếu )
 • #28: Sơ thí dao mổ trâu ( cầu nguyệt phiếu tranh Top 10 )
 • #29: Thần bí năng có thuộc tính cổ quái ( cầu nguyệt phiếu a! )
 • #30: Mưa gió đêm trước
 • #31: Nhiệt tâm tiểu tuần kiểm ( cầu nguyệt phiếu )
 • #32: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi ( cầu nguyệt phiếu )
 • #33: Người thiện lương vận khí tốt ( cầu nguyệt phiếu )
 • #34: Điệp kình tu luyện, hắc ám đột kích ( cầu nguyệt phiếu )
 • #35: Trời mưa
 • #36: Liệp ma trận đầu ( cầu nguyệt phiếu )
 • #37: Phản sát!
 • #38: Ngân Thành Tuần Kiểm ti ( cầu nguyệt phiếu )
 • #39: Đánh giết hồng ảnh
 • #40: Nhật Diệu ( cầu nguyệt phiếu )
 • #41: Sư đồ thương ly biệt
 • #42: Viên lão ma khôi phục ( cầu nguyệt phiếu )
 • #43: Song tu ( cầu nguyệt phiếu )
 • #44: Chiến lợi phẩm ( cầu nguyệt phiếu )
 • #45: Trải đường
 • #46: Phá Bách ( cầu nguyệt phiếu )
 • #47: Tiểu đội tin vui ( cầu nguyệt phiếu )
 • #48: Long tiềm tại uyên ( cầu nguyệt phiếu )
 • #49: Ngân Thành phân bộ ( cầu nguyệt phiếu )
 • #50: Quan mới đến đốt ba đống lửa
 • #51: Nguyên Thần Binh ( cầu nguyệt phiếu )
 • #52: Ngân Thành sóng ngầm ( cầu nguyệt phiếu )
 • #53: Kiều thị ( cầu nguyệt phiếu )
 • #54: Sư đồ lại lập kế hoạch
 • #55: Võ sư điểm giống nhau ( cầu nguyệt phiếu )
 • #56: Ngộ thế ( cầu nguyệt phiếu )
 • #57: Lý Hạo thế ( cầu nguyệt phiếu )
 • #58: Tìm lốp xe dự phòng ( cầu nguyệt phiếu )
 • #59: Đuổi tới chịu chết ( cầu nguyệt phiếu )
 • #60: Xuất phát
 • #61: Đại chiến ( cầu nguyệt phiếu )
 • #62: Chém Tam Dương, diệt Nhật Diệu ( cầu nguyệt phiếu )
 • #63: Ăn cơm ( cầu nguyệt phiếu )
 • #64: Hầu Tiêu Trần ( cầu đặt trước lần đầu! )
 • #65: Bát Quái chi bí ( cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu )
 • #66: Tấn cấp ( canh ba cầu đặt mua )
 • #67: Toàn viên tấn cấp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #68: Có đi hay không? ( cầu đặt mua )
 • #69: Đánh nhau thoải mái ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #70: Phá Bách viên mãn ( chủ nhật liền một canh, thật có lỗi )
 • #71: Vô Ảnh Kiếm ( cầu đặt mua )
 • #72: Đánh vỡ khóa siêu năng ( cầu đặt mua )
 • #73: Ngân Nguyệt võ lâm ( canh ba cầu đặt mua )
 • #74: Tâm Hỏa Viên, Uẩn Thần ( cầu đặt mua )
 • #75: Cửu ti cộng trị ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #76: Chiến thư ( canh ba cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #77: Cuồng của điệu thấp
 • #78: Lão bằng hữu gặp mặt ( cầu đặt mua )
 • #79: Sinh tử đấu ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #80: Tề Mi Côn, Tâm Hỏa Viên ( cầu đặt mua )
 • #81: Tề Mi Côn, thắng! ( cầu đặt mua )
 • #82: Loạn thế thêm chút lửa ( canh ba cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #83: Lóe mù mắt ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #84: Hồ Định Phương ( cầu nguyệt phiếu )
 • #85: Tiến vào di tích ( cầu đặt mua )
 • #86: Thần bí cổ thành ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #87: Tam Nhân Hành ( cầu đặt mua )
 • #88: Chém Nhật Diệu ( cầu đặt mua )
 • #89: Điệu thấp quấy rối ( cầu đặt mua )
 • #90: Hách bộ thuần thuần dạy bảo ( cầu nguyệt phiếu )
 • #91: Thông đạo thứ hai ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #92: Tấn cấp Đấu Thiên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #93: Thuần phác Tiểu Lý Hạo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #94: Khủng bố bóng lưng ( cầu nguyệt phiếu )
 • #95: Khôi phục ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #96: Cửa thành mở ( cầu giữ gốc nguyệt phiếu )
 • #97: Tam Anh chém Tam Dương ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #98: Đáng sợ cổ thành ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #99: Thu hoạch ( cầu đặt mua )
 • #100: Ngộ kiếm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #101: Đáng sợ Hầu Tiêu Trần ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #102: Ngân Nguyệt phản ứng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #103: Trở về ( cầu đặt mua )
 • #104: Tu luyện, tạm biệt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #105: Sơ lâm Bạch Nguyệt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #106: Làm người thiện lương
 • #107: Liều mình câu cá ( cầu đặt mua )
 • #108: Lý Hạo thật là thành thật ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #109: Lòng có mãnh hổ ( cầu đặt mua )
 • #110: Gió nổi lên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #111: Ác chiến! ( cầu đặt mua )
 • #112: Tứ phương vân động ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #113: Đất bằng lên kinh lôi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #114: Con mắt mù ( cầu đặt mua )
 • #115: Định sách ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #116: Nam Quyền ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #117: Sư đồ đồng lòng ( cầu đặt mua )
 • #118: Võ Vệ quân ( cầu đặt mua )
 • #119: Gia nhập Võ Vệ quân ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #120: Hỏa Phượng Thương ( cầu đặt mua )
 • #121: Chương 122 Phúc lợi đãi ngộ ( cầu đặt mua )
 • #122: Phi Điểu Thuật, Địa Phúc Kiếm ( cầu đặt mua )
 • #123: Vận khí thật tốt ( hôm nay canh một, ngày mai canh ba )
 • #124: Minh bạch ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #125: Tề tụ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #126: Ngân Nguyệt Đệ Bát Kiếm ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #127: Thống khổ mặt nạ ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #128: Ngũ Cầm vọt biển ( cầu đặt mua )
 • #129: Liệp Ma đoàn thành lập ( cầu đặt mua )
 • #130: Mãnh hổ rời núi ( cầu đặt mua )
 • #131: Trận đầu báo cáo thắng lợi ( cầu đặt mua )
 • #132: Dẫn xà xuất động ( cầu đặt mua )
 • #133: Tam Sát! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #134: Dương danh thiên hạ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #135: Ngũ thế cơ duyên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #136: Náo nhiệt Thương Sơn ( cầu đặt mua )
 • #137: Một cái tiếp một cái ( cầu đặt mua )
 • #138: Nhìn vở kịch lớn ( cầu đặt mua )
 • #139: Ngoài ý muốn ( cầu đặt mua )
 • #140: Một bước Thiên Đường một bước Địa Ngục ( cầu đặt mua )
 • #141: Các phương cùng đăng tràng ( ngày mai thứ bảy xin phép nghỉ )
 • #142: Nam hạ bắc thượng ( cầu đặt mua )
 • #143: Lại về Hoành Đoạn hạp cốc ( cầu đặt mua )
 • #144: Bí mật ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #145: Di tích lại mở ( cầu đặt mua )
 • #146: Khách nhân tới có rượu ngon ( cầu đặt mua )
 • #147: Đi đường nhặt tiền ( cầu đặt mua )
 • #148: Cổ thành kiến thức ( Trung thu khoái hoạt )
 • #149: Tân biên đoàn 12 ( cầu đặt mua )
 • #150: Đoàn 12 xuất chiến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #151: Bàng bạc ( cầu đặt mua )
 • #152: Thuế biến ( cầu đặt mua )
 • #153: Thủ thành chiến ( cầu đặt mua )
 • #154: Xuất kiếm ( cầu đặt mua )
 • #155: Sau khi chiến đấu ( cầu đặt mua )
 • #156: Sách hối đoái quân công ( cầu đặt mua )
 • #157: Thu hoạch to lớn ( cầu đặt mua )
 • #158: Lời bình ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #159: Động thủ ( thứ bảy một canh )
 • #160: Rời đi ( cầu đặt mua )
 • #161: Mượn sách ( cầu đặt mua )
 • #162: Tin tức truyền tứ phương ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #163: Thời đại mới ( cầu đặt mua )
 • #164: Tu luyện, thăng quan, ly biệt ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #165: Trời cao mặc chim bay ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #166: Hải tặc ( cầu gấp đôi nguyệt phiếu )
 • #167: Ra biển ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #168: Liệp ma! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #169: Giết chóc ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #170: Dương danh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #171: Viên Thạc oán niệm ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #172: Ngân Nguyệt tứ thủ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #173: Yên lặng ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #174: Quang Minh Kiếm ( cầu đặt mua )
 • #175: Thụ yêu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #176: Hợp tác ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #177: Nhập Bắc Hải ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #178: Xuất kiếm! ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #179: Mộc Kiếm Thế ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #180: Ngân Nguyệt kiếm khách ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #181: Nhao nhao hiện thân ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #182: Truy Phong Ngoa ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #183: Ta muốn làm cái người khiêm tốn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #184: Hối đoái ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #185: Đi ra Ngân Nguyệt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #186: Kiến thức ( ngày mai canh một )
 • #187: Gan to bằng trời ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #188: Nhanh thổi phá ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #189: Tế điển ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #190: Ma Kiếm giết tứ phương ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #191: Viện binh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #192: Tứ phương vân động ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #193: Đến từ phương bắc dã man nhân ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #194: Ngũ Cầm lão ma tái hiện ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #195: Giết Từ Khánh ( cầu đặt mua )
 • #196: Thần Thông ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #197: Tiềm tu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #198: Đường ai nấy đi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #199: Ta sẽ đến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #200: Đến Thiên Tinh thành ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #201: Cuối cùng gặp Hầu ca ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #202: Cửu Long các ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #203: Ăn bữa cơm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #204: Làm người tốt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #205: Trong đêm chạy trốn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #206: Dạ hắc phong cao ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #207: Tập kích ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #208: Hết thảy đều là hổ giấy ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #209: Trước giương kỳ danh ( cầu đặt mua )
 • #210: Võ sư tu tâm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #211: Người kia, quá điên cuồng! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #212: Không màng cái gì ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #213: Thần Thông ra! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #214: Lý Hạo trở về ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #215: Canh giờ đến ( cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu )
 • #216: Cường giả như mây ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #217: Chém giết ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #218: Siêu năng đều là phế vật ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #219: Không đi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #220: Súp gà cho tâm hồn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu ) (1 / 2 )
 • #221: Biến hóa ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #222: Thu hoạch, báo cáo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #223: Ăn một miếng thành cái đại mập mạp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #224: Trở về ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #225: Lại vào Chiến Thiên thành ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #226: Khách hàng lớn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #227: Đồ đần ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #228: Đào chân tường ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #229: Kiếm lợi lớn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #230: Về Thiên Tinh ( thứ bảy liền một canh )
 • #231: Thủ hạ ngươi có người xấu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #232: Con rận quá nhiều rồi không lo cắn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #233: Dục hỏa trùng sinh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #234: Thần thông văn tự ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #235: Lý Hạo ngây thơ ( cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu )
 • #236: Lấy lý phục người, lấy lực phục người ( cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu )
 • #237: Rung chuyển
 • #238: Lòng dạ biết rõ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #239: Tập thể tiềm tu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #240: Đơn giản thô bạo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #241: Cấp hai di tích ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #242: Không thể tưởng tượng nổi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #243: Đại khủng bố ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #244: Khảo hạch ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #245: Học viên chính thức ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #246: Một quyển sách ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #247: Tứ phương chấn động ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #248: Liệp Ma quân ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #249: Thăm dò hợp tác ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #250: Thực lực giếng phun lớn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #251: Chơi nó! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #252: Khai phủ biến cố ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #253: Chỉ hươu bảo ngựa ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #254: Lý Hạo tốc độ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #255: Làm sao ngu như vậy ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #256: Vạn sự sẵn sàng ( cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu )
 • #257: Giết phân thân, tụ thần thông ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #258: Ngụy bảy hệ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #259: Đánh giết Bất Hủ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #260: Thu hoạch, bảng danh sách ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #261: Vô địch thiên hạ! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #262: Tình báo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #263: Lĩnh vực ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #264: Gan lớn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #265: Có cừu báo cừu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #266: Lại lên chức ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #267: Xa hoa phối trí ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #268: Lại xem Chiến Thiên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #269: Ngưu quỷ xà thần ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #270: Kế hoạch ( cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua )
 • #271: Hợp tác ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #272: Gan to bằng trời ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #273: Đồ sát ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #274: Không ngừng đánh giết ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #275: Lý Hạo tính toán nhỏ nhặt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #276: Ta đầu tư ngươi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #277: Vạn sự sẵn sàng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #278: Gió đông đã tới ( ngày mai xin phép nghỉ, gánh không được )
 • #279: Nhập di tích ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #280: Giao chiến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #281: Tru cường địch, độn hư không ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #282: Nhị trọng không gian ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #283: Công nhân bốc vác ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #284: Xin mời Đại Thần ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #285: Lý Hạo bá đạo ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #286: Tín nhiệm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #287: Hồng ảnh chi chiến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #288: Nơi nào không giang hồ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #289: Thiên Tinh kết thúc ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #290: Kết thúc công việc ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #291: Giang sơn đổi chủ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #292: Giải quyết tốt hậu quả ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #293: Không đánh mà thắng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #294: Thuận gió mà lên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #295: Mùa mưa cuối cùng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #296: Thời đại mới thiên địa mới ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #297: Khoái hoạt tu luyện ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #298: Con đường phía trước ngay tại dưới chân ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #299: Ôm thời đại mới ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #300: Đại mạc kéo ra ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #301: Thần Linh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #302: Cùng chung chí hướng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #303: Tạo ra con người thành công ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #304: Tân đạo trận đầu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #305: Công khai Võ Đạo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #306: Tinh tinh chi hỏa ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #307: Thương Sơn chi biến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #308: Đại Ly xâm lấn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #309: Bình bốn tỉnh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #310: Nhân đạo quật khởi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #311: Bài binh bố trận ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #312: Trận đầu cáo thắng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #313: Đại Ly Vương ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #314: Đáng sợ Lý Hạo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #315: Chiến lực vô song ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #316: Suy nghĩ nhiều ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #317: Một tờ văn thư ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #318: Nhục thân đạo mạch ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #319: Phép khích tướng! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #320: Xuất binh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #321: Thần Linh không thể sợ ( cầu đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu )
 • #322: Thắng bại khó phân ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #323: Đạo Chủ chi lộ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #324: Vạn cổ lưu kỳ danh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #325: Lại đến Thần Quốc ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #326: Lựa chọn gian nan ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #327: Thủy Vân ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #328: Khôi phục, thần thông vạn biến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #329: Chuẩn bị ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #330: Giành giật từng giây ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #331: Càn Vô Lượng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #332: Hồng Nguyệt chi lực ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #333: Hao lông dê ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #334: Kiếm Đạo thần thông ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #335: Chém Địa Diệu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #336: Buông tay một trận chiến! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #337: Mở ra
 • #338: Tử chiến! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #339: Tàn sát ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #340: Trời đã sáng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #341: An bài ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #342: Toàn viên tăng lên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #343: Đại biến đổi thời đại ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #344:
 • #345:
 • #346: Trấn Tinh thành di tích ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #347:
 • #348:
 • #349: Đã có tính toán hết
 • #350:
 • #351:
 • #352: Đạt thành nhất trí ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #353:
 • #354:
 • #355: Yêu tộc trí tuệ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #356:
 • #357:
 • #358: Thu nạp các phương ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #359:
 • #360:
 • #361: Tính toán ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #362:
 • #363:
 • #364: Đấu pháp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #365:
 • #366:
 • #367: Sợ hãi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #368:
 • #369:
 • #370: Gió đông đã tới ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #371:
 • #372:
 • #373: Hợp mưu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #374:
 • #375:
 • #376: Vạn sự đại cát ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #377:
 • #378:
 • #379: Đại chiến bộc phát ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #380:
 • #381:
 • #382: Thiên Vương vẫn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #383:
 • #384:
 • #385:
 • #386: Tấn cấp Hợp Đạo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #387:
 • #388:
 • #389: Ở trước mặt báo thù ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #390:
 • #391:
 • #392: Trấn Tinh di tích ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #393:
 • #394:
 • #395: Còn sót lại ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #396:
 • #397:
 • #398: Không trung Ngân Nguyệt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #399:
 • #400:
 • #401: Ngân Nguyệt chi mưu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #402:
 • #403:
 • #404:
 • #405: Hai phần thiên địa ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #406:
 • #407:
 • #408: Thắng nhỏ một trận ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #409:
 • #410:
 • #411: Không có gì không thể đối với người nói ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #412:
 • #413:
 • #414: Luận đạo, ngộ thế ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #415:
 • #416:
 • #417: Sáng tỏ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #418:
 • #419:
 • #420: Các phương đấu sức ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #421:
 • #422:
 • #423:
 • #424: Thiên ý chi chiến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #425:
 • #426:
 • #427:
 • #428: Tru thánh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #429:
 • #430:
 • #431: Ai so với ai khác hung ác ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #432:
 • #433:
 • #434: Trông mà thèm ta thân thể ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #435:
 • #436:
 • #437: Hời hợt giải phân tranh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #438:
 • #439:
 • #440: Lấy thân dung đạo ( chúc mừng năm mới! )
 • #441:
 • #442:
 • #443: Đại Đạo Chi Hà ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #444:
 • #445:
 • #446: Tinh hà thành, lại vào Hợp Đạo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #447:
 • #448:
 • #449: Nhiều đầu óc ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #450:
 • #451:
 • #452: Ép gắt gao ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #453:
 • #454: Kỳ nhạc vô tận ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #455:
 • #456:
 • #457: Gan to bằng trời ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #458:
 • #459:
 • #460: Thiên đại thu hoạch ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #461:
 • #462:
 • #463: Đạo của ta vô địch! ( cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu )
 • #464:
 • #465:
 • #466: Bước kế tiếp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #467:
 • #468: Nhập Kiếm Thành ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #469:
 • #470: Kiếm Thành vật sống ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #471:
 • #472:
 • #473: Trường Sinh Kiếm Ý ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #474:
 • #475: Ngân Nguyệt chi bí ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #476:
 • #477: Tự sát ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #478:
 • #479: Thời Quang Kiếm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #480:
 • #481:
 • #482: Trong ngoài chi biến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #483:
 • #484:
 • #485: Lạc tử ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #486:
 • #487: Thương Khung Kiếm, tinh thần hải ( cảm tạ trong ấm nhật nguyệt đại lão lần nữa ức minh )
 • #488:
 • #489: Xuất quan, tấn cấp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #490:
 • #491: Rộng thoáng Lý Hạo ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #492:
 • #493: Dương mưu! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #494:
 • #495:
 • #496: Thời gian tái hiện ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #497:
 • #498:
 • #499: Một đào giết ba sĩ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #500:
 • #501:
 • #502: Chém giết Ánh Hồng Nguyệt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #503:
 • #504:
 • #505: Sau khi chiến đấu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #506:
 • #507:
 • #508: Đại ái vô cương! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #509:
 • #510: Đều rất tự tin ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #511:
 • #512: Hiệp Khách Hành ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #513:
 • #514:
 • #515: Ngộ đạo ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #516:
 • #517: Chuẩn bị cuối cùng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #518:
 • #519: Nhảy ra một cái ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #520:
 • #521:
 • #522: Đại trí nhược ngu? ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #523:
 • #524:
 • #525: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #526:
 • #527:
 • #528: Kế hoạch không bằng biến hóa ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #529:
 • #530:
 • #531: Cản trở ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #532:
 • #533:
 • #534: Ngân Nguyệt bên ngoài ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #535:
 • #536:
 • #537: Cùng đi chơi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #538:
 • #539:
 • #540: Hạo kiếp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #541:
 • #542:
 • #543: Người vô tình ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #544:
 • #545: Mở tân thiên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #546:
 • #547:
 • #548: So kiếm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #549:
 • #550: Một lời mà quyết ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #551:
 • #552: Phục sinh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #553:
 • #554: Thịnh thế đại xương! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #555:
 • #556: Thương lượng ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #557:
 • #558: Hỗn Độn, quá khứ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #559:
 • #560: Ký ức quá khứ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #561:
 • #562:
 • #563: Ngươi tốt, Hỗn Độn! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #564:
 • #565: Mở tinh môn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #566:
 • #567:
 • #568: Tru cự thú ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #569:
 • #570:
 • #571: Pháo hoa sáng chói ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #572:
 • #573:
 • #574: Kiếp tán ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #575:
 • #576:
 • #577: Chứng đạo Đế Tôn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #578:
 • #579:
 • #580: Xuất phát ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #581:
 • #582: Ngựa hoang mất cương ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #583:
 • #584:
 • #585: Thiên Phương đại thế giới ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #586:
 • #587:
 • #588: Không lo không sợ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #589:
 • #590: Cảm ngộ, uy hiếp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #591:
 • #592: Điệu thấp cũng không được ( chúc mừng năm mới )
 • #593:
 • #594:
 • #595: Đạo hữu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #596:
 • #597: Hi vọng người không có việc gì ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #598:
 • #599: Chém tận giết tuyệt! ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #600:
 • #601:
 • #602: Bước vào nhị giai ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #603:
 • #604: Xuất quan ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #605:
 • #606: Hai cuồng đồ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #607:
 • #608:
 • #609: Ám Ma lĩnh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #610:
 • #611: Đã có tính toán hết ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #612:
 • #613:
 • #614: Cấp tốc tiến giai ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #615:
 • #616:
 • #617: Hắc Ám Thần Điện ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #618:
 • #619:
 • #620: Quang can tư lệnh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #621:
 • #622:
 • #623: Đại Đạo Kỳ Bàn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #624:
 • #625: Thuấn sát ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #626:
 • #627:
 • #628: Ra Ám Ma lĩnh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #629:
 • #630:
 • #631: Đều an tâm! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #632:
 • #633:
 • #634: Quy tắc ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #635:
 • #636:
 • #637: Người có văn hóa giết người ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #638:
 • #639:
 • #640: Giết chóc vô song ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #641:
 • #642:
 • #643: Đáng sợ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #644:
 • #645:
 • #646: Ngân Nguyệt Vương ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #647:
 • #648:
 • #649: Quay lại ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #650:
 • #651:
 • #652: Lại vào Thiên Phương ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #653:
 • #654:
 • #655: Vừa vặn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #656:
 • #657:
 • #658: Sát phôi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #659:
 • #660:
 • #661: Tạm biệt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #662:
 • #663:
 • #664: Hai tên điên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #665:
 • #666:
 • #667: Có bỏ có được ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #668:
 • #669:
 • #670: Vụ Sơn ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #671:
 • #672:
 • #673: Tấn cấp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #674:
 • #675:
 • #676: Xảo ngộ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #677:
 • #678:
 • #679: Giao thủ! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #680:
 • #681:
 • #682: Chúng ta không giống với ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #683:
 • #684:
 • #685: Tan thành mây khói ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #686:
 • #687:
 • #688: Giang hồ hiểm ác ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #689:
 • #690:
 • #691: Đào hang kỹ thuật ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #692:
 • #693:
 • #694: Tiêu điểm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #695:
 • #696:
 • #697: Vạn giới hình thức ban đầu ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #698:
 • #699:
 • #700: Khốn cùng khiến cho ta phấn khởi ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #701:
 • #702:
 • #703: Vì Sâm Lan mà chiến ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #704:
 • #705:
 • #706: Tiểu thí ngưu đao ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #707:
 • #708:
 • #709: Muốn ăn cá ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #710:
 • #711:
 • #712: Giết chết bất luận tội! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #713:
 • #714:
 • #715: Chiến lợi phẩm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #716:
 • #717:
 • #718: Chuyện lãng mạn nhất ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #719:
 • #720:
 • #721: Mưa gió nổi lên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #722:
 • #723:
 • #724: Ý kiến nhất trí ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #725:
 • #726:
 • #727: Càn rỡ đến khi nào ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #728:
 • #729: Tổn thất nặng nề ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #730:
 • #731:
 • #732: Cuối cùng bắt lấy ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #733:
 • #734:
 • #735: Bắt rùa trong hũ! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #736:
 • #737:
 • #738: Giết lục giai ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #739:
 • #740:
 • #741: Kế hoạch hoàn thành ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #742:
 • #743:
 • #744: Lại về Thiên Phương
 • #745:
 • #746:
 • #747: Đạo kỳ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #748:
 • #749:
 • #750: Chỉ còn chờ cơ hội! ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #751:
 • #752:
 • #753: Xuất quan ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #754:
 • #755:
 • #756: Phương đông đã tới ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #757:
 • #758:
 • #759: Phương đông không sáng phương tây sáng ( cầu nguyệt phiếu đặt mua )
 • #760:
 • #761:
 • #762: Phát đại tài ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #763:
 • #764:
 • #765: Thế giới rất đặc sắc!
 • #766:
 • #767:
 • #768: Thu hoạch to lớn!
 • #769:
 • #770:
 • #771: Chương 487: Chia của, tấn cấp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #772: Chương 487:
 • #773: Chương 487:
 • #774: Chương 488: Định vị mục tiêu nhỏ
 • #775: Chương 488:
 • #776: Chương 488:
 • #777: Chương 489: Mạnh biến thái
 • #778: Chương 489:
 • #779: Chương 489:
 • #780: Chương 490: Thiên Phương tân chủ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #781: Chương 490:
 • #782: Chương 490:
 • #783: Chương 491: Lại về Ngân Nguyệt ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #784: Chương 491:
 • #785: Chương 491:
 • #786: Chương 491: Phú quý về quê ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #787: Chương 491:
 • #788: Chương 491:
 • #789: Chương 492: Ngân Nguyệt bay vọt lớn
 • #790: Chương 492:
 • #791: Chương 492:
 • #792: Chương 493: Toàn viên tấn cấp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #793: Chương 493:
 • #794: Chương 493:
 • #795: Chương 494: An tĩnh ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #796: Chương 494:
 • #797: Chương 494:
 • #798: Chương 495: Dục vọng ( ngày mai xin phép nghỉ )
 • #799: Chương 495:
 • #800: Chương 495:
 • #801: Chương 496: Thế Giới Chi Nguyên ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #802: Chương 496:
 • #803: Chương 496:
 • #804: Chương 497: Bỏ qua cơ hội
 • #805: Chương 497:
 • #806: Chương 497:
 • #807: Chương 498: Thế giới khôi phục
 • #808: Chương 498:
 • #809: Chương 498:
 • #810: Chương 499: Thu hoạch
 • #811: Chương 499:
 • #812: Chương 499:
 • #813: Chương 500: Ly biệt
 • #814: Chương 500:
 • #815: Chương 500:
 • #816: Chương 501: Lòng có gợn sóng
 • #817: Chương 501:
 • #818: Chương 501:
 • #819: Chương 502: Lại gặp nhau
 • #820: Chương 502:
 • #821: Chương 502:
 • #822: Chương 503: Thời Quang Trường Hà!
 • #823: Chương 503:
 • #824: Chương 503:
 • #825: Chương 504: Thiên biến vạn hóa
 • #826: Chương 504:
 • #827: Chương 504:
 • #828: Chương 505: Phối hợp ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #829: Chương 505:
 • #830: Chương 505:
 • #831: Chương 506: Dã tâm ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #832: Chương 506:
 • #833: Chương 506:
 • #834: Chương 507: Chúng ta ký kết đi
 • #835: Chương 507:
 • #836: Chương 507:
 • #837: Chương 508: Khách quý
 • #838: Chương 508:
 • #839: Chương 508:
 • #840: Chương 519: Thành sự tại thiên
 • #841: Chương 519:
 • #842: Chương 519:
 • #843: Chương 510: Ăn ý
 • #844: Chương 510:
 • #845: Chương 510:
 • #846: Chương 511: Người người đều có phiền não ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #847: Chương 511:
 • #848: Chương 511:
 • #849: Chương 512: Đại oán chủng tới
 • #850: Chương 512:
 • #851: Chương 512:
 • #852: Chương 513: Động cơ vĩnh cửu!
 • #853: Chương 513:
 • #854: Chương 513:
 • #855: Chương 514: Các hiển thần thông!
 • #856: Chương 514:
 • #857: Chương 514:
 • #858: Chương 515: Hôi chua ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #859: Chương 515:
 • #860: Chương 515:
 • #861: Chương 516: Tao ngộ chiến
 • #862: Chương 516:
 • #863: Chương 516:
 • #864: Chương 517: Ước định, khiêu chiến
 • #865: Chương 517:
 • #866: Chương 517:
 • #867: Chương 518: Giết thất giai
 • #868: Chương 518:
 • #869: Chương 518:
 • #870: Chương 519: Thất giai vũ trụ ( cầu đặt mua nguyệt phiếu )
 • #871: Chương 519:
 • #872: Chương 519:
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3.6]

Related posts

Gien Tối Cường

TiKay

Linh Vực

TiKay

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

TiKay

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

TiKay

Hồng Hoang Chi Lôi Đình Đế Quân

TiKay

Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển

TiKay

Leave a Reply