Huyền Huyễn

Trọng Sinh Chi Độc Bộ Giang Hồ

Ta có một quyền, cử thế vô song!

Ta có một kiếm, độc bộ giang hồ!

Ta là Phương Hưu, đến chết mới thôi, ta vì chính mình đại ngôn!

Nơi này!

Có giang hồ chém giết, cũng có ân oán tình thù!

Nơi này!

Cường giả thượng quyền, một lời không hợp định sinh tử!

Đây là một thế giới Phá Toái Hư Không không phải là cực hạn, đây là một câu chuyện theo đuổi trường sinh siêu thoát.

Review: Main giống như Tô Tín trong Tối Cường Phản Phái Hệ Thống.

Cảnh giới: Bất Nhập Lưu, Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tiểu Tông Sư, Tông Sư

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Bạch Câu Dịch Thệ
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cũ nát Miếu Sơn Thần2020-09-17 09:25
 • #2: Tối Cường Rút Thưởng Hệ Thống2020-09-17 09:25
 • #3: Lên kinh đi thi là không thể nào2020-09-17 09:25
 • #4: Nhị Lưu võ giả2020-09-17 09:25
 • #5: Phi Ưng Bang2020-09-17 09:25
 • #6: Thực lực2020-09-17 09:25
 • #7: 4 đại thế lực2020-09-17 09:26
 • #8: Phó bang chủ2020-09-17 09:26
 • #9: So tài2020-09-17 09:26
 • #10: Nhậm chức2020-09-17 09:26
 • #11: Thành tựu2020-09-17 09:26
 • #12: Rút lấy phần thưởng2020-09-17 09:26
 • #13: Tiên Thiên bí lục2020-09-17 09:26
 • #14: Thừa Bình Tế Vũ2020-09-17 09:26
 • #15: Bạt Kiếm Thuật2020-09-17 09:26
 • #16: Lập uy2020-09-17 09:26
 • #17: 3 chiêu đánh chết2020-09-17 09:27
 • #18: Tuyên bố dần dần nổi lên2020-09-17 09:27
 • #19: Cửu Châu Đại Lục2020-09-17 09:27
 • #20: Tiểu nhân vật2020-09-17 09:27
 • #21: Từ Phi2020-09-17 09:27
 • #22: 1 khí công truyền thụ2020-09-17 09:27
 • #23: Ương ngạnh2020-09-17 09:27
 • #24: Phá Quân Đường Hoàng Bính2020-09-17 09:27
 • #25: Ta gọi Phương Hưu đến chết Phương Hưu2020-09-17 09:27
 • #26: Quả quyết2020-09-17 09:27
 • #27: Trương Húc Lâm2020-09-17 09:27
 • #28: Thịnh nộ Luyện Ngục Không2020-09-17 09:28
 • #29: Tranh phong tương đối2020-09-17 09:28
 • #30: Có lá gan liền hạ xuống trận2020-09-17 09:28
 • #31: Hải Cửu Minh2020-09-17 09:28
 • #32: Thử2020-09-17 09:28
 • #33: Huyễn Kiếm Bạch Nham2020-09-17 09:28
 • #34: Chức năng mới của hệ thống2020-09-17 09:28
 • #35: Lần nữa rút thưởng2020-09-17 09:28
 • #36: Nhiệm vụ hàng ngày2020-09-17 09:28
 • #37: Nắm trong tay2020-09-17 09:28
 • #38: Phẫn nộ Cát Tiêu2020-09-17 09:28
 • #39: Không có tiền không được2020-09-17 09:28
 • #40: Cục diện2020-09-17 09:28
 • #41: Độc Long Môn2020-09-17 09:28
 • #42: Môn chủ Độc Long Môn2020-09-17 09:28
 • #43: Rút thưởng tiến hành lúc2020-09-17 09:29
 • #44: Thất Tinh Phân Thiên Thủ2020-09-17 09:29
 • #45: Đuổi tận giết tuyệt (đã bỏ sót chương tiết)2020-09-17 09:29
 • #46: Linh cảm không lành2020-09-17 09:29
 • #47: Trần Kiếm Sinh2020-09-17 09:29
 • #48: Họa diệt môn2020-09-17 09:29
 • #49: Thanh chước2020-09-17 09:29
 • #50: Luận công hành thưởng2020-09-17 09:29
 • #51: Bách Độc Tâm Kinh2020-09-17 09:29
 • #52: Điên cuồng rút thưởng2020-09-17 09:29
 • #53: Đoán Thể Đan2020-09-17 09:29
 • #54: Thực lực tăng nhiều2020-09-17 09:29
 • #55: Sau đó chấn động2020-09-17 09:30
 • #56: Tới chơi2020-09-17 09:30
 • #57: Triệu Lập2020-09-17 09:30
 • #58: Người sống sót2020-09-17 09:30
 • #59: Sống cho mình2020-09-17 09:30
 • #60: Các phe phản ứng2020-09-17 09:30
 • #61: Hệ thống thăng cấp2020-09-17 09:30
 • #62: Cỏ đầu tường2020-09-17 09:30
 • #63: Thất thế2020-09-17 09:30
 • #64: Mật báo2020-09-17 09:30
 • #65: Cát Giang oán hận2020-09-17 09:30
 • #66: 2 cửa võ học2020-09-17 09:31
 • #67: Tiềm nhập2020-09-17 09:31
 • #68: Xảy ra chuyện2020-09-17 09:31
 • #69: Tống Quy Chân do dự2020-09-17 09:31
 • #70: Sợ chết chỗ tốt2020-09-17 09:31
 • #71: 1 chi Xuyên Vân Tiễn2020-09-17 09:31
 • #72: Đón gió Liễu Kiếm2020-09-17 09:31
 • #73: Chênh lệch2020-09-17 09:31
 • #74: Diễn viên2020-09-17 09:31
 • #75: Có chút luống cuống2020-09-17 09:31
 • #76: Lòng dạ độc ác2020-09-17 09:32
 • #77: Thực lực Phương Hưu2020-09-17 09:32
 • #78: Muốn đi nào có dễ dàng như vậy2020-09-17 09:32
 • #79: Nhưng ta lấy 1 chọn lấy 32020-09-17 09:32
 • #80: Trước trảm 1 người2020-09-17 09:32
 • #81: Tâm tình tuyệt vọng2020-09-17 09:32
 • #82: Kéo dưới người nước2020-09-17 09:32
 • #83: Thất thố Hải Cửu Minh2020-09-17 09:32
 • #84: Kim đao Tống Chấn Đao2020-09-17 09:32
 • #85: Đòi hỏi nhiều2020-09-17 09:32
 • #86: Cãi chày cãi cối2020-09-17 09:32
 • #87: Chưởng đập chết Cát Giang2020-09-17 09:32
 • #88: Yến thỉnh2020-09-17 09:32
 • #89: Lăng Tuyệt Không2020-09-17 09:33
 • #90: Không biết lớn nhỏ2020-09-17 09:33
 • #91: Tạ Húc Bỉnh hảo cảm2020-09-17 09:33
 • #92: Chất vấn2020-09-17 09:33
 • #93: Tranh phong tương đối2020-09-17 09:33
 • #94: 3 ngày hóa công giải tán2020-09-17 09:33
 • #95: Rút kiếm2020-09-17 09:33
 • #96: Chết!2020-09-17 09:33
 • #97: Thượng vị2020-09-17 09:33
 • #98: 7 tinh2020-09-17 09:33
 • #99: Thiệp mời2020-09-17 09:34
 • #100: Mùng tám tháng bảy2020-09-17 09:34
 • #101: Trần Long Trần Hổ2020-09-17 09:34
 • #102: Kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến2020-09-17 09:34
 • #103: Ước chiến2020-09-17 09:34
 • #104: Trong bang sự nghi2020-09-17 09:34
 • #105: Quan phủ uy hiếp2020-09-17 09:34
 • #106: Bá nghiệp sơ thành2020-09-17 09:34
 • #107: Đây là Thượng Cổ dị chủng?2020-09-17 09:34
 • #108: Hỗn Nguyên Thiên Công2020-09-17 09:34
 • #109: Kinh ngạc Phương Hưu2020-09-17 09:34
 • #110: Phong ba2020-09-17 09:35
 • #111: Co đầu rút cổ Hải Giao Bang2020-09-17 09:35
 • #112: Các phe tranh đoạt2020-09-17 09:35
 • #113: Chính là như thế cuồng!2020-09-17 09:35
 • #114: Tiên sơn có thần công, Thái Cực Kiếm vô phong!2020-09-17 09:35
 • #115: Phi Tinh Kiếm Tông2020-09-17 09:35
 • #116: 1 chảy môn phái2020-09-17 09:35
 • #117: Tà giáo dư nghiệt2020-09-17 09:35
 • #118: Chất vấn2020-09-17 09:35
 • #119: Giận quá mà cười2020-09-17 09:35
 • #120: Tà giáo dư nghiệt tung tích2020-09-17 09:35
 • #121: Bạch Nham chân chính thực lực2020-09-17 09:35
 • #122: Dùng kiếm người trong nghề2020-09-17 09:36
 • #123: Bị thương nặng Tiên Thiên Cực Cảnh2020-09-17 09:36
 • #124: Giận chó đánh mèo2020-09-17 09:36
 • #125: Đại thành cấp bậc Du Long Bộ2020-09-17 09:36
 • #126: Tô Tử Dục, chết!2020-09-17 09:36
 • #127: Dự định2020-09-17 09:36
 • #128: Nhân tình2020-09-17 09:36
 • #129: Không cần, rút lui đi!2020-09-17 09:36
 • #130: Cho các ngươi một cơ hội2020-09-17 09:36
 • #131: Toàn bộ ăn2020-09-17 09:37
 • #132: Ý nghĩ của Triệu Hi2020-09-17 09:37
 • #133: Vui mừng tới quá đột nhiên2020-09-17 09:37
 • #134: Tăng vọt cảnh giới2020-09-17 09:37
 • #135: Lời nhắn nhủ một2020-09-17 09:37
 • #136: Lời nhắn nhủ hai2020-09-17 09:37
 • #137: Trấn Nguyên Tiêu Cục2020-09-17 09:37
 • #138: Hung ác hạ sát thủ2020-09-17 09:37
 • #139: Lý Lăng Phong2020-09-17 09:37
 • #140: Đắn đo bất định2020-09-17 09:37
 • #141: Lần đầu nghe thấy Hào Kiệt Bảng2020-09-17 09:37
 • #142: 2001 cái mạng2020-09-17 09:38
 • #143: Tay cụt2020-09-17 09:38
 • #144: Kiến thức2020-09-17 09:38
 • #145: Thiên hạ thứ 12020-09-17 09:38
 • #146: Khai Dương2020-09-17 09:38
 • #147: Đại tiêu sư Vương Mặc Bạch2020-09-17 09:38
 • #148: Âm thầm hạ độc2020-09-17 09:38
 • #149: Bại lộ cùng truy nã2020-09-17 09:38
 • #150: Động thủ2020-09-17 09:38
 • #151: Nhất Lưu hậu kỳ thực lực2020-09-17 09:38
 • #152: Khóa thành2020-09-17 09:38
 • #153: Liễu Nhược Chi2020-09-17 09:38
 • #154: Điều kiện trao đổi2020-09-17 09:39
 • #155: Quyền hành2020-09-17 09:39
 • #156: Kim Hoa Mỗ Mỗ2020-09-17 09:39
 • #157: Chặn lại2020-09-17 09:39
 • #158: Tửu Kiếm Tiên2020-09-17 09:39
 • #159: Kiếm ý2020-09-17 09:39
 • #160: Miếu hoang lại thấy miếu hoang2020-09-17 09:39
 • #161: Bạt Kiếm Thuật2020-09-17 09:39
 • #162: Tuyệt thế võ học!2020-09-17 09:39
 • #163: Chữa thương2020-09-17 09:39
 • #164: Vô công mà quay về2020-09-17 09:39
 • #165: Kim Hoa Môn chỗ2020-09-17 09:39
 • #166: Diệt môn bắt đầu2020-09-17 09:39
 • #167: Thực lực Kim Hoa Môn2020-09-17 09:40
 • #168: Lợi tức2020-09-17 09:40
 • #169: Tàn sát2020-09-17 09:40
 • #170: Dụ dỗ2020-09-17 09:40
 • #171: Thanh chước thu hoạch2020-09-17 09:40
 • #172: Hệ thống lại tăng cấp2020-09-17 09:40
 • #173: Toàn Chân Tâm Pháp2020-09-17 09:40
 • #174: Rút thưởng tiến hành lúc2020-09-17 09:40
 • #175: Kim Hoa Môn hủy diệt2020-09-17 09:40
 • #176: Nên làm như thế nào2020-09-17 09:40
 • #177: Phảng phất thần chi giáng lâm2020-09-17 09:40
 • #178: Chém! Chém! Chém!2020-09-17 09:40
 • #179: 1 chỉ bức lui2020-09-17 09:41
 • #180: Chính Thiên Giáo2020-09-17 09:41
 • #181: Trên Tiên Thiên Bảng Hồng Huyền Không2020-09-17 09:41
 • #182: hỗn nguyên thuộc về vạn pháp2020-09-17 09:41
 • #183: Cái gọi là chính ma 2 nói2020-09-17 09:41
 • #184: 1 3 ngày bắt2020-09-17 09:41
 • #185: Thiên Cương 362020-09-17 09:41
 • #186: Tà giáo truyền thừa2020-09-17 09:41
 • #187: Thứ 2 khâu2020-09-17 09:41
 • #188: Băng Phách2020-09-17 09:41
 • #189: Ngoại công vào 1 chảy2020-09-17 09:41
 • #190: Võ giả a 32020-09-17 09:41
 • #191: Không kém thần chi đồ chúng sinh2020-09-17 09:42
 • #192: Mạc Nam Phủ2020-09-17 09:42
 • #193: Có khách nhân đến2020-09-17 09:42
 • #194: Phương mỗ, tới trước đòi nợ!2020-09-17 09:42
 • #195: 2 hổ tranh chấp2020-09-17 09:42
 • #196: Tịch diệt đao pháp2020-09-17 09:42
 • #197: Người bịt mặt2020-09-17 09:42
 • #198: Chân tiểu nhân cùng ngụy quân tử2020-09-17 09:42
 • #199: Không nên chướng mắt2020-09-17 09:42
 • #200: 1 kiếm bị thua2020-09-17 09:42
 • #201: Thay đổi tâm tính2020-09-17 09:42
 • #202: Thanh toán nợ cũ2020-09-17 09:42
 • #203: Bắc Từ!2020-09-17 09:43
 • #204: Chém tận giết tuyệt2020-09-17 09:43
 • #205: Hắn gọi Phương Hưu đến chết Phương Hưu2020-09-17 09:43
 • #206: Hỏi tội2020-09-17 09:43
 • #207: 8 Phương Chấn động2020-09-17 09:43
 • #208: Đại Ngã Bi Thủ2020-09-17 09:43
 • #209: Tạo thế!2020-09-17 09:43
 • #210: Cắt tỉa!2020-09-17 09:43
 • #211: Sát ý ngút trời phong vân động2020-09-17 09:43
 • #212: Võ Ma2020-09-17 09:43
 • #213: Bảng danh sách ra lò2020-09-17 09:43
 • #214: Hậu tuyển Thánh tử2020-09-17 09:43
 • #215: Dự định của Phi Tinh Kiếm Tông2020-09-17 09:44
 • #216: Kinh người con mắt2020-09-17 09:44
 • #217: Nhân tài mới nổi2020-09-17 09:44
 • #218: Vô Cực Kim Thân2020-09-17 09:44
 • #219: Thực lực tăng lên2020-09-17 09:44
 • #220: Diệt khẩu2020-09-17 09:44
 • #221: Chiến thư2020-09-17 09:44
 • #222: Trên Chú Kiếm Pha quần hùng hội tụ2020-09-17 09:44
 • #223: Võ Đang Ngọc Hư Tử2020-09-17 09:44
 • #224: Cho ngươi cơ hội ra tay trước!2020-09-17 09:44
 • #225: Tưởng tượng cùng thực tế chênh lệch2020-09-17 09:44
 • #226: Phong lôi 13 kiếm2020-09-17 09:44
 • #227: Đại thành phong lôi 13 kiếm2020-09-17 09:44
 • #228: Giết ngươi chỉ cần 1 chiêu2020-09-17 09:44
 • #229: Súc kiếm nửa tháng sơ hiển uy2020-09-17 09:45
 • #230: Hồng Huyền Không nghiền ép2020-09-17 09:45
 • #231: Phi Tinh Kiếm Tông phản ứng2020-09-17 09:45
 • #232: Vạn binh hội tụ2020-09-17 09:45
 • #233: Truyền thừa hiện thế2020-09-17 09:45
 • #234: Đoạn Binh Sơn2020-09-17 09:45
 • #235: Tự thành 1 mới không gian2020-09-17 09:45
 • #236: Truyền thừa mở ra2020-09-17 09:45
 • #237: Oanh sát Tiên Thiên như không2020-09-17 09:45
 • #238: Nga Mi Lăng Độ2020-09-17 09:45
 • #239: Xui xẻo Ma Ha2020-09-17 09:45
 • #240: Cái gọi là cơ duyên2020-09-17 09:45
 • #241: Thần binh !2020-09-17 09:46
 • #242: Thượng cổ thần binh Thiên Tinh2020-09-17 09:46
 • #243: 3 3 ngày2020-09-17 09:46
 • #244: Dưới Thiên Tinh bóng người2020-09-17 09:46
 • #245: Mục đích của La Hạo Thần2020-09-17 09:46
 • #246: Kiếm khôi2020-09-17 09:46
 • #247: Bí cảnh2020-09-17 09:46
 • #248: Kiếm là cái gì?2020-09-17 09:46
 • #249: Truyền thừa xuất hiện2020-09-17 09:46
 • #250: 13 kiếm thị2020-09-17 09:47
 • #251: Cường giả bí ẩn2020-09-17 09:47
 • #252: Võ đạo Tông Sư cấp cường giả2020-09-17 09:47
 • #253: Hợp nhau tấn công2020-09-17 09:47
 • #254: Võ đạo Tông Sư chi uy2020-09-17 09:47
 • #255: Ý niệm hiển hóa2020-09-17 09:47
 • #256: Kiện 1 đoạn2020-09-17 09:47
 • #257: Lần đầu nghe thấy Vũ Châu2020-09-17 09:47
 • #258: Bối hắc oa2020-09-17 09:48
 • #259: Chính Thiên Giáo chỗ2020-09-17 09:48
 • #260: Thiên Uy Đường2020-09-17 09:48
 • #261: Nhiệm vụ hoàn thành2020-09-17 09:48
 • #262: Chân truyền!2020-09-17 09:48
 • #263: Quyền đánh Thẩm Nam Sơn2020-09-17 09:48
 • #264: Kim Chung Ngạnh Khí Công2020-09-17 09:48
 • #265: Đệ tử chân truyền phúc lợi2020-09-17 09:48
 • #266: Chấp sự La Huyên2020-09-17 09:48
 • #267: Địa Sát 722020-09-17 09:48
 • #268: Thôi Tinh Nam2020-09-17 09:48
 • #269: Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến2020-09-17 09:48
 • #270: Phá lại lập2020-09-17 09:49
 • #271: Hồng Huyền Không đề nghị2020-09-17 09:49
 • #272: Nhiệm vụ2020-09-17 09:49
 • #273: Đoạn Chính Hiên2020-09-17 09:49
 • #274: Nam Sơn phủ nhiệm vụ2020-09-17 09:49
 • #275: 9 châu cách cục2020-09-17 09:49
 • #276: Hoằng nông2020-09-17 09:49
 • #277: Giống như đã từng quen biết 1 màn2020-09-17 09:49
 • #278: Thanh gia Thanh Thần2020-09-17 09:49
 • #279: Thực lực Phong gia2020-09-17 09:50
 • #280: Phong Tuyệt Thất Chỉ2020-09-17 09:50
 • #281: Điều kiện trao đổi2020-09-17 09:50
 • #282: Một quyền lui chúng địch Phong Tuyệt cả kinh thất sắc, gấp vội vàng nói:2020-09-17 09:50
 • #283: Gặp lại Tam Thập Tam Thiên2020-09-17 09:50
 • #284: Thái Minh Thiên Chủ2020-09-17 09:50
 • #285: Mỗi người có suy nghĩ riêng2020-09-17 09:50
 • #286: Tới cửa2020-09-17 09:50
 • #287: Nam Cung2020-09-17 09:50
 • #288: Không có lựa chọn khác lựa chọn2020-09-17 09:50
 • #289: Quyết định của Phong Tái Sinh2020-09-17 09:51
 • #290: Dự định của Phong gia2020-09-17 09:51
 • #291: Đoán2020-09-17 09:51
 • #292: Thỉnh cầu2020-09-17 09:51
 • #293: Túy Tiên Lâu2020-09-17 09:51
 • #294: Lai lịch2020-09-17 09:51
 • #295: Đánh mặt Phong gia2020-09-17 09:51
 • #296: A 3 võ công2020-09-17 09:51
 • #297: Kinh sợ Nam Cung Hồng2020-09-17 09:51
 • #298: Nhúng tay2020-09-17 09:52
 • #299: Ám sát2020-09-17 09:52
 • #300: Bễ nghễ thiên hạ2020-09-17 09:52
 • #301: Bá Giả Đạo2020-09-17 09:52
 • #302: Nam Cung Trường Thiên thử2020-09-17 09:52
 • #303: Động tác của Phong gia2020-09-17 09:52
 • #304: Khó khăn cục diện2020-09-17 09:52
 • #305: Loạn tượng dần dần nổi lên2020-09-17 09:52
 • #306: Giấu ở chỗ tối2020-09-17 09:52
 • #307: Nguyệt gia2020-09-17 09:52
 • #308: Đến2020-09-17 09:52
 • #309: Tận lực gây khó khăn2020-09-17 09:53
 • #310: 1 vầng trăng sáng treo không trung2020-09-17 09:53
 • #311: Không ngoài dự liệu2020-09-17 09:53
 • #312: Đường này, không thông!2020-09-17 09:53
 • #313: Sát Quyền2020-09-17 09:53
 • #314: Quy nguyên2020-09-17 09:53
 • #315: Hậu Thiên đỉnh phong2020-09-17 09:53
 • #316: Điên cuồng Nguyệt Quý2020-09-17 09:53
 • #317: Nguyệt gia chi chiến2020-09-17 09:53
 • #318: Nửa bước Tiên Thiên2020-09-17 09:53
 • #319: Lui!2020-09-17 09:54
 • #320: Khắc chế2020-09-17 09:54
 • #321: Giống như đã từng quen biết 1 đao2020-09-17 09:54
 • #322: 6 hôn không nhận2020-09-17 09:54
 • #323: 1 quyền chi uy kinh khủng như vậy2020-09-17 09:54
 • #324: Địa bộ đương đầu2020-09-17 09:54
 • #325: Mục đích của Tiêu Huyền2020-09-17 09:54
 • #326: Võ Ma2020-09-17 09:54
 • #327: Chỗ đáng sợ của Võ Ma2020-09-17 09:54
 • #328: Hủy diệt tính 1 kiếm!2020-09-17 09:54
 • #329: Long Môn Thất Điệp Lãng2020-09-17 09:55
 • #330: Hết thảy đều kết thúc2020-09-17 09:55
 • #331: Đại giới cùng thu hoạch2020-09-17 09:55
 • #332: Cách làm2020-09-17 09:55
 • #333: Hệ thống Ánh Rạng Đông2020-09-17 09:55
 • #334: Thần binh Thái A2020-09-17 09:55
 • #335: Võ công tiến cảnh2020-09-17 09:55
 • #336: Trắng trợn2020-09-17 09:55
 • #337: Nghi ngờ không thôi (2 hợp 1)2020-09-17 09:55
 • #338: Thân phận khác biệt2020-09-17 09:55
 • #339: Dòng chính chi thứ2020-09-17 09:55
 • #340: Nghèo túng con cháu2020-09-17 09:55
 • #341: Cừu hận lựa chọn2020-09-17 09:55
 • #342: Kịch độc2020-09-17 09:56
 • #343: Hạ thủ2020-09-17 09:56
 • #344: Tức giận Phong Tử Tiêu2020-09-17 09:56
 • #345: Loại bỏ2020-09-17 09:56
 • #346: Dê thế tội2020-09-17 09:56
 • #347: Quán đỉnh2020-09-17 09:56
 • #348: Thôi sinh ra tới Hậu Thiên đỉnh phong2020-09-17 09:56
 • #349: 30 năm Hà Đông2020-09-17 09:56
 • #350: Đại Nhật Như Lai2020-09-17 09:56
 • #351: Thiếu Lâm Tuệ Không2020-09-17 09:56
 • #352: Bỏ xuống đồ đao2020-09-17 09:56
 • #353: Niêm Hoa Tịnh Thế Chỉ2020-09-17 09:56
 • #354: Tay cầm đồ đao trảm Kim Liên2020-09-17 09:56
 • #355: Chuẩn bị chiến đấu2020-09-17 09:56
 • #356: Thiết Chưởng Lan Giang2020-09-17 09:57
 • #357: Đoạn Vân Không2020-09-17 09:57
 • #358: Thần phục hoặc chết2020-09-17 09:57
 • #359: Sát lục dần dần nổi lên2020-09-17 09:57
 • #360: Ẩn giấu đi Tiên Thiên2020-09-17 09:57
 • #361: Nam Cung Cẩn2020-09-17 09:57
 • #362: Thần binh tên gì2020-09-17 09:57
 • #363: Kiếm ra2020-09-17 09:57
 • #364: 1 niệm kém thành định cục2020-09-17 09:57
 • #365: Phá vỡ2020-09-17 09:57
 • #366: Hận thấu xương2020-09-17 09:57
 • #367: Còn có người nào ý kiến?2020-09-17 09:57
 • #368: Áp đảo2020-09-17 09:57
 • #369: Khí huyết như nước thủy triều2020-09-17 09:57
 • #370: Trấn Thần Tông Doãn Dương Thành2020-09-17 09:58
 • #371: Đồng minh?2020-09-17 09:58
 • #372: Chỉ bằng ta2020-09-17 09:58
 • #373: Phương Hưu chuẩn bị2020-09-17 09:58
 • #374: Án binh bất động2020-09-17 09:58
 • #375: 7 tuyệt kiếm thánh2020-09-17 09:58
 • #376: Khẩu khí thật lớn2020-09-17 09:58
 • #377: Thất tuyệt kiếm thánh không gì hơn cái này2020-09-17 09:58
 • #378: Thừa lúc vắng mà vào2020-09-17 09:58
 • #379: Truyền thừa lần nữa mở ra2020-09-17 09:59
 • #380: Vào truyền thừa chi địa2020-09-17 09:59
 • #381: Tiểu bối2020-09-17 09:59
 • #382: Thân giống như lưu ly2020-09-17 09:59
 • #383: La Hán Thiên Công2020-09-17 09:59
 • #384: 1 sợi thần niệm2020-09-17 09:59
 • #385: 1 Phương Thiết thước2020-09-17 09:59
 • #386: Dược Sư Như Lai2020-09-17 09:59
 • #387: Hư hư thực thực Thái Minh Thiên Chủ2020-09-17 09:59
 • #388: Phật quốc2020-09-17 09:59
 • #389: Nhật Diệu Tôn Giả2020-09-17 09:59
 • #390: Biến mất Thiết Chưởng Bang2020-09-17 09:59
 • #391: Thỏa hiệp2020-09-17 10:00
 • #392: Trở về2020-09-17 10:00
 • #393: Phế bỏ2020-09-17 10:00
 • #394: Cầm nhẹ để nhẹ2020-09-17 10:00
 • #395: Lựa chọn2020-09-17 10:00
 • #396: Quan tưởng! (2 hợp 1)2020-09-17 10:00
 • #397: Phật Ma lại đến2020-09-17 10:00
 • #398: Oanh động2020-09-17 10:01
 • #399: Thẹn quá thành giận (2 hợp 1)2020-09-17 10:01
 • #400: Lại phế đi 1 cái (2 hợp 1)2020-09-17 10:01
 • #401: Chọn đội2020-09-17 10:01
 • #402: Nhiệm vụ thất bại2020-09-17 10:01
 • #403: Thông Thiên Đan2020-09-17 10:01
 • #404: Thiên Tâm Đường2020-09-17 10:01
 • #405: Bí cảnh2020-09-17 10:01
 • #406: Phá cảnh2020-09-17 10:01
 • #407: Khô Mộc Phá Kiếp Đao Pháp2020-09-17 10:02
 • #408: Bách Chiến Quyền Pháp2020-09-17 10:02
 • #409: Phạm Vân2020-09-17 10:02
 • #410: Sợ hãi than2020-09-17 10:02
 • #411: Vu Minh tức giận2020-09-17 10:02
 • #412: Phủ nha2020-09-17 10:02
 • #413: Dương Đình2020-09-17 10:02
 • #414: Gặp lại2020-09-17 10:02
 • #415: Cứ điểm2020-09-17 10:02
 • #416: Nhất Kiếm Kinh Tiên2020-09-17 10:02
 • #417: Nhàn rỗi2020-09-17 10:02
 • #418: Giám thị2020-09-17 10:02
 • #419: Sâu kiến2020-09-17 10:03
 • #420: Không phải mà nói sửa lại2020-09-17 10:03
 • #421: Giang hồ để ý thực lực2020-09-17 10:03
 • #422: Bất đắc dĩ Dương Đình2020-09-17 10:03
 • #423: Hưng sư vấn tội2020-09-17 10:03
 • #424: Cậy vào2020-09-17 10:03
 • #425: Quen biết cũ2020-09-17 10:03
 • #426: Thánh Quả2020-09-17 10:03
 • #427: Kiếm Tông suy tính2020-09-17 10:03
 • #428: Mạc Vân Hải2020-09-17 10:03
 • #429: Các phe vân động2020-09-17 10:04
 • #430: Chiến2020-09-17 10:04
 • #431: Khó mà nói2020-09-17 10:04
 • #432: Cực kỳ quyền 3 nói2020-09-17 10:04
 • #433: Giống như đã từng quen biết2020-09-17 10:04
 • #434: Ám sát2020-09-17 10:04
 • #435: Phẫn nộ Bình Vương2020-09-17 10:04
 • #436: Dìm nước, đại phật đầu gối2020-09-17 10:04
 • #437: Hàn đàm2020-09-17 10:04
 • #438: Gặp nhau2020-09-17 10:04
 • #439: Cái kia 1 kiếm phương hoa2020-09-17 10:04
 • #440: Tông Sư di cốt2020-09-17 10:05
 • #441: Huyết Bồ Đề2020-09-17 10:05
 • #442: Họa thủy đông dẫn2020-09-17 10:05
 • #443: Thế lực ngang nhau2020-09-17 10:05
 • #444: Thập Trận Quyết2020-09-17 10:05
 • #445: Đao kiếm khó thương!2020-09-17 10:05
 • #446: Hỏa Lân Kiếm2020-09-17 10:05
 • #447: Thực lực trấn áp2020-09-17 10:05
 • #448: Sông núi cỏ cây2020-09-17 10:05
 • #449: Hiên Viên Kiếm2020-09-17 10:05
 • #450: Đưa tay quá dài2020-09-17 10:05
 • #451: Không đủ tư cách2020-09-17 10:06
 • #452: Không về2020-09-17 10:06
 • #453: Các loại2020-09-17 10:06
 • #454: Chiến2020-09-17 10:06
 • #455: Liên thủ2020-09-17 10:06
 • #456: Cơ Hiên Viên2020-09-17 10:06
 • #457: Đánh lén2020-09-17 10:06
 • #458: Sau đó dư âm2020-09-17 10:06
 • #459: Trở về2020-09-17 10:06
 • #460: Tiên Thiên Bảng2020-09-17 10:06
 • #461: Thanh danh vang xa2020-09-17 10:06
 • #462: Làm chuẩn bị2020-09-17 10:07
 • #463: Nhịn 1 lúc gió êm sóng lặng2020-09-17 10:07
 • #464: Vô Cực Kim Thân2020-09-17 10:07
 • #465: Tới cửa2020-09-17 10:07
 • #466: Khảo nghiệm2020-09-17 10:07
 • #467: Trường Giang sóng sau đè sóng trước2020-09-17 10:07
 • #468: Tàng Thư Các 4 tầng2020-09-17 10:07
 • #469: Thiên Sách2020-09-17 10:07
 • #470: Oanh sát2020-09-17 10:07
 • #471: Tôn giả giá lâm2020-09-17 10:07
 • #472: Tước đoạt tư cách2020-09-17 10:07
 • #473: Vô Tướng Thần Công2020-09-17 10:08
 • #474: Có thể ẩn nấp vạn pháp2020-09-17 10:08
 • #475: Có dám 1 chiến2020-09-17 10:08
 • #476: Có chút cứng rắn2020-09-17 10:08
 • #477: Tằng Ôn2020-09-17 10:08
 • #478: Tưởng tượng cùng thực tế chênh lệch2020-09-17 10:08
 • #479: 1 kiếm đả thương nặng2020-09-17 10:08
 • #480: Mắt không thấy trái tim không phải phiền2020-09-17 10:08
 • #481: Hoàn thành2020-09-17 10:09
 • #482: Thần võ2020-09-17 10:09
 • #483: Người thần bí đến2020-09-17 10:09
 • #484: Phương Hưu kia2020-09-17 10:09
 • #485: Là đệ tử ta2020-09-17 10:09
 • #486: Quen thuộc 1 màn2020-09-17 10:09
 • #487: Lên cơn giận dữ2020-09-17 10:09
 • #488: Trốn được sao2020-09-17 10:09
 • #489: Thực tế chênh lệch2020-09-17 10:09
 • #490: Trấn sát2020-09-17 10:09
 • #491: Kim Ngọc Triền Ti Thủ tác dụng2020-09-17 10:10
 • #492: Trấn Ma Tâm Kinh2020-09-17 10:10
 • #493: Động tĩnh không nhỏ2020-09-17 10:10
 • #494: Trấn châu đại phái2020-09-17 10:10
 • #495: Vạn Độc Môn2020-09-17 10:10
 • #496: Tin tức xấu2020-09-17 10:10
 • #497: Biến hóa của Phi Ưng Đường2020-09-17 10:10
 • #498: Nên cúi đầu liền phải cúi đầu2020-09-17 10:10
 • #499: Tẩu vi thượng kế2020-09-17 10:10
 • #500: Có thể hay không buông tha ta2020-09-17 10:10
 • #501: Thần Mộc Vương Đỉnh2020-09-17 10:10
 • #502: Ai muốn cho 7 tinh giúp chôn cùng2020-09-17 10:10
 • #503: Dự định2020-09-17 10:10
 • #504: Đại động tác2020-09-17 10:11
 • #505: Hoặc là thần phục hoặc là chết2020-09-17 10:11
 • #506: Giết gà dọa khỉ2020-09-17 10:11
 • #507: Chấn nhiếp2020-09-17 10:11
 • #508: Đưa các ngươi 1 trình2020-09-17 10:11
 • #509: Không nghĩ quản2020-09-17 10:11
 • #510: Hải vực2020-09-17 10:11
 • #511: Giết 1 người2020-09-17 10:11
 • #512: 6 nói2020-09-17 10:12
 • #513: Ám sát2020-09-17 10:12
 • #514: Ngục Chủ2020-09-17 10:12
 • #515: Vạn Hoa Tông hiểu lầm2020-09-17 10:12
 • #516: Ý nghĩ2020-09-17 10:12
 • #517: Hoàn U Môn2020-09-17 10:12
 • #518: Bắc Vu Tu2020-09-17 10:12
 • #519: Che giấu2020-09-17 10:12
 • #520: Phương thánh tử2020-09-17 10:12
 • #521: Không thể trách ai được2020-09-17 10:12
 • #522: Cấu kết chính đạo2020-09-17 10:12
 • #523: Huyết Thần Chỉ2020-09-17 10:12
 • #524: Mua mạng tiền2020-09-17 10:13
 • #525: Suy tính 1 xuống2020-09-17 10:13
 • #526: Kim Cương Đại Hoàn Đan2020-09-17 10:13
 • #527: Bất Động Minh Vương2020-09-17 10:13
 • #528: Ngày âm2020-09-17 10:13
 • #529: Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ2020-09-17 10:13
 • #530: Vạn Ma Nhập Đạo2020-09-17 10:13
 • #531: Tiên Thiên thứ 12020-09-17 10:13
 • #532: Thúy Vi Các2020-09-17 10:13
 • #533: Diệt đi2020-09-17 10:13
 • #534: Không biết sống chết2020-09-17 10:13
 • #535: Tăng người khác chí khí2020-09-17 10:13
 • #536: Mời Tôn giả định đoạt2020-09-17 10:14
 • #537: Tần Hóa Tiên2020-09-17 10:14
 • #538: Chạy trối chết2020-09-17 10:14
 • #539: Thiên hạ đệ nhất ám khí2020-09-17 10:14
 • #540: Đấu Chuyển Tinh Di2020-09-17 10:14
 • #541: Lấy đạo của người2020-09-17 10:14
 • #542: Tin tức2020-09-17 10:14
 • #543: Đế Thành2020-09-17 10:14
 • #544: Có ý riêng2020-09-17 10:14
 • #545: Thánh tử vốn có đãi ngộ2020-09-17 10:14
 • #546: Yến thỉnh2020-09-17 10:14
 • #547: Hiệu quả như nhau2020-09-17 10:14
 • #548: Muốn đi liền đi đi!2020-09-17 10:14
 • #549: Người sang có tự biết rõ2020-09-17 10:15
 • #550: Ninh Vương2020-09-17 10:15
 • #551: Lại Bộ Thị Lang2020-09-17 10:15
 • #552: Các phe mây tụ2020-09-17 10:15
 • #553: Hoàng Đạo Càn2020-09-17 10:15
 • #554: Muốn theo ta đánh 1 trận2020-09-17 10:15
 • #555: Khí lượng nhỏ hẹp2020-09-17 10:15
 • #556: Ý nghĩ của Ninh Vương2020-09-17 10:15
 • #557: Đề nghị2020-09-17 10:15
 • #558: Tàng đao2020-09-17 10:16
 • #559: Vạn Kiếm Quyết2020-09-17 10:16
 • #560: Thực lực Mạc Vân Hải2020-09-17 10:16
 • #561: Mất thể diện2020-09-17 10:16
 • #562: Thua đương nhiên2020-09-17 10:16
 • #563: Tử Tiêu Cung dã tâm2020-09-17 10:16
 • #564: Ai sẽ thắng2020-09-17 10:16
 • #565: Nghiền ép 1 chiến2020-09-17 10:16
 • #566: Hải ngoại di tộc2020-09-17 10:16
 • #567: Hóa ra Hoa Sơn đệ tử2020-09-17 10:16
 • #568: Phục Sinh Vương Triều2020-09-17 10:17
 • #569: Vương triều sứ giả2020-09-17 10:17
 • #570: Bảng danh sách lại đổi mới2020-09-17 10:17
 • #571: Không phải đen tức trợn nhìn2020-09-17 10:17
 • #572: Ưỡn lên nghèo2020-09-17 10:17
 • #573: Tin tức lưu truyền2020-09-17 10:17
 • #574: Trịnh Lâm Các nội tình2020-09-17 10:17
 • #575: Giá trên trời2020-09-17 10:17
 • #576: Võ đạo bảo điển tàn thiên2020-09-17 10:17
 • #577: Đấu giá Huyết Bồ Đề2020-09-17 10:17
 • #578: Hết thảy đều kết thúc2020-09-17 10:17
 • #579: Quyết định của Từ Hoán2020-09-17 10:18
 • #580: Nhiếp gia hậu nhân2020-09-17 10:18
 • #581: Tiếp cận chân tướng2020-09-17 10:18
 • #582: Ngạo Hàn 6 quyết2020-09-17 10:18
 • #583: Đột phá2020-09-17 10:18
 • #584: Thiên cơ làm lẫn lộn2020-09-17 10:18
 • #585: Phong Thiện Sơn2020-09-17 10:18
 • #586: Sắc phong (1)2020-09-17 10:18
 • #587: Sắc phong (2)2020-09-17 10:18
 • #588: Sắc phong (3)2020-09-17 10:18
 • #589: Liên hạ 76 thành2020-09-17 10:19
 • #590: Đại khai sát giới2020-09-17 10:19
 • #591: Ve sầu thoát xác2020-09-17 10:19
 • #592: Ám sát2020-09-17 10:19
 • #593: Tọa sơn quan hổ đấu2020-09-17 10:19
 • #594: Thánh địa2020-09-17 10:19
 • #595: Hạo Nhật Sơn Trang2020-09-17 10:19
 • #596: Phân hoá thực lực2020-09-17 10:19
 • #597: Thổ khí thành kiếm2020-09-17 10:19
 • #598: Ngươi quả nhiên là người của Nhiếp gia2020-09-17 10:19
 • #599: Thực Nhật Kiếm Pháp2020-09-17 10:20
 • #600: Ngươi đi đi2020-09-17 10:20
 • #601: Tông Sư2020-09-17 10:20
 • #602: Phong Ma Huyết2020-09-17 10:20
 • #603: Giao ra2020-09-17 10:20
 • #604: Đắc thủ2020-09-17 10:20
 • #605: Võ đạo Tông Sư vẫn lạc2020-09-17 10:20
 • #606: Sâm La Kiếm Vực2020-09-17 10:20
 • #607: Ngươi dùng thế nhưng là Thực Nhật Kiếm Pháp2020-09-17 10:20
 • #608: Đại âm hi thanh2020-09-17 10:20
 • #609: Diệt tuyệt2020-09-17 10:20
 • #610: Nga Mi2020-09-17 10:20
 • #611: Áp chế2020-09-17 10:21
 • #612: Đi đường của mình2020-09-17 10:21
 • #613: Hưng binh 0 vạn2020-09-17 10:21
 • #614: Trấn Bắc vương phủ2020-09-17 10:21
 • #615: Cầu viện2020-09-17 10:21
 • #616: Ngộ đạo2020-09-17 10:21
 • #617: Chiến Điển2020-09-17 10:21
 • #618: Truyền triệu2020-09-17 10:21
 • #619: Tông Sư 3 cảnh2020-09-17 10:21
 • #620: Không có hòa hoãn đường sống2020-09-17 10:21
 • #621: Tượng Châu 9 phủ2020-09-17 10:21
 • #622: Thẩm Hồng2020-09-17 10:21
 • #623: Giao cho ta2020-09-17 10:22
 • #624: Tịch Hoa2020-09-17 10:22
 • #625: Ngươi là người của Chính Thiên Giáo!2020-09-17 10:22
 • #626: Thứ 2 cái2020-09-17 10:22
 • #627: Trấn Thần Quân2020-09-17 10:22
 • #628: Diệt Thần Tiễn2020-09-17 10:22
 • #629: Doãn Minh khiếp sợ2020-09-17 10:22
 • #630: Rút lui2020-09-17 10:22
 • #631: Đề nghị2020-09-17 10:22
 • #632: Đến từ Tôn giả thử2020-09-17 10:22
 • #633: Ngăn đường lui2020-09-17 10:22
 • #634: Thánh tử! ! !2020-09-17 10:23
 • #635: Nhưng có lòng tin 1 chiến2020-09-17 10:23
 • #636: Diễn đạo2020-09-17 10:23
 • #637: Khiến hắn trở về đi!2020-09-17 10:23
 • #638: Trọng kiếm không mũi2020-09-17 10:23
 • #639: Không còn che đậy2020-09-17 10:23
 • #640: Xin đi giết giặc2020-09-17 10:23
 • #641: Giang hồ oanh động2020-09-17 10:23
 • #642: Chiến nổi lên2020-09-17 10:23
 • #643: Kiếm khí hóa tơ2020-09-17 10:23
 • #644: Bộ Bộ Sinh Liên2020-09-17 10:23
 • #645: Trong nháy mắt tan vỡ2020-09-17 10:23
 • #646: Hôm nay, ta là Tông Sư2020-09-17 10:24
 • #647: Không cần nhiều lời2020-09-17 10:24
 • #648: Khác loại chiến thư2020-09-17 10:24
 • #649: Tuyệt cảnh tập sát2020-09-17 10:24
 • #650: Trên trời rơi xuống mưa máu2020-09-17 10:24
 • #651: Khổng Tước Linh2020-09-17 10:24
 • #652: Vô thượng kiếm thuật2020-09-17 10:24
 • #653: Tiển giới tật2020-09-17 10:24
 • #654: Hấp thu2020-09-17 10:24
 • #655: Chính Thiên Giáo ngày2020-09-17 10:24
 • #656: Hỏi thăm2020-09-17 10:24
 • #657: Thiên tượng biến hóa2020-09-17 10:24
 • #658: Thân phận thay đổi2020-09-17 10:24
 • #659: Phương Hưu ta không phải người vong ân phụ nghĩa2020-09-17 10:25
 • #660: Vạn pháp thuộc về 12020-09-17 10:25
 • #661: Triệu Huyền Cơ2020-09-17 10:25
 • #662: 0 cửa phi cơ2020-09-17 10:25
 • #663: Ý đồ đến2020-09-17 10:25
 • #664: Cách làm của Thần Vũ2020-09-17 10:25
 • #665: Bại Thần Tông2020-09-17 10:25
 • #666: Thành Châu Phủ2020-09-17 10:25
 • #667: Trấn Vũ tướng quân phủ2020-09-17 10:25
 • #668: Từng từ đâm thẳng vào tim gan2020-09-17 10:25
 • #669: Cho ngươi 1 một cơ hội2020-09-17 10:25
 • #670: Lời đồn đại2020-09-17 10:26
 • #671: Bóc vết sẹo2020-09-17 10:26
 • #672: Sau ngày hôm nay, lại không 6 nói2020-09-17 10:26
 • #673: Run như cầy sấy2020-09-17 10:26
 • #674: Cơ hội2020-09-17 10:26
 • #675: Người Trung Châu đến2020-09-17 10:26
 • #676: Tào Phong2020-09-17 10:26
 • #677: Kháng chỉ bất tuân2020-09-17 10:26
 • #678: Quen thuộc không tên cảm giác2020-09-17 10:26
 • #679: Tỉnh ngộ2020-09-17 10:26
 • #680: Không sai biệt lắm2020-09-17 10:26
 • #681: Đơn giản như vậy2020-09-17 10:26
 • #682: Thân phận bại lộ2020-09-17 10:27
 • #683: Quốc vận phân liệt2020-09-17 10:27
 • #684: Chiến lên, cũng là 1 một cơ hội2020-09-17 10:27
 • #685: Thiên Ý Đao Pháp2020-09-17 10:27
 • #686: Tình hình chiến đấu thăng cấp2020-09-17 10:27
 • #687: Thiên ý như đao2020-09-17 10:27
 • #688: Ngôn Xuất Pháp Tùy2020-09-17 10:27
 • #689: Cách đối phó2020-09-17 10:27
 • #690: Giằng co2020-09-17 10:27
 • #691: Tuyết Ẩm Cuồng Đao rơi xuống2020-09-17 10:27
 • #692: Loạn tượng2020-09-17 10:27
 • #693: Tạm biệt2020-09-17 10:28
 • #694: Võ đạo thệ ước2020-09-17 10:28
 • #695: Ánh sáng mặt trời2020-09-17 10:28
 • #696: Đầu độc2020-09-17 10:28
 • #697: 6 nói mục đích2020-09-17 10:28
 • #698: Tới chơi2020-09-17 10:28
 • #699: Nhắc nhở2020-09-17 10:28
 • #700: Mở ra lớn 02020-09-17 10:28
 • #701: Thiên Cực Môn2020-09-17 10:28
 • #702: Xuất hiện2020-09-17 10:28
 • #703: Dưới một đao, tinh hà quét sạch2020-09-17 10:28
 • #704: Làm Thần Vũ ta không người nào phủ định2020-09-17 10:29
 • #705: Mạng so với mặt mũi càng trọng yếu hơn2020-09-17 10:29
 • #706: Cực Kiếm Thuật2020-09-17 10:29
 • #707: Hư trương thanh thế2020-09-17 10:29
 • #708: Giao hoặc là không giao2020-09-17 10:29
 • #709: Hư không 1 chiến2020-09-17 10:29
 • #710: Lấy 1 địch 32020-09-17 10:29
 • #711: Dưỡng kiếm132 năm2020-09-17 10:29
 • #712: Bản tọa nhớ kỹ2020-09-17 10:29
 • #713: Đã có lĩnh ngộ được cực đạo huyền ảo2020-09-17 10:29
 • #714: Tinh hà2020-09-17 10:30
 • #715: Thức tỉnh2020-09-17 10:30
 • #716: Thú Vương2020-09-17 10:30
 • #717: Nội đan tác dụng2020-09-17 10:30
 • #718: Chu thiên vận chuyển khó khăn2020-09-17 10:30
 • #719: Hoàng giả2020-09-17 10:30
 • #720: Ngươi quả nhiên là truyền nhân của hắn2020-09-17 10:30
 • #721: Thẹn quá thành giận2020-09-17 10:30
 • #722: Đánh không lại liền chạy2020-09-17 10:30
 • #723: Cực hạn2020-09-17 10:30
 • #724: Vạn thú gào thét2020-09-17 10:30
 • #725: Không ở nơi này2020-09-17 10:31
 • #726: Ý niệm lưu lại2020-09-17 10:31
 • #727: Đột phá2020-09-17 10:31
 • #728: Tìm được ngươi2020-09-17 10:31
 • #729: Thay đổi2020-09-17 10:31
 • #730: Thiên địa có đại tặc2020-09-17 10:31
 • #731: Trở về2020-09-17 10:31
 • #732: Diệc Vân Tông2020-09-17 10:31
 • #733: Cao Thánh Nguyên2020-09-17 10:31
 • #734: Xích Viêm tụ mây công2020-09-17 10:32
 • #735: Có phải hay không lời đồn đại không trọng yếu2020-09-17 10:32
 • #736: 1 chưởng2020-09-17 10:32
 • #737: Cần ẩn giấu đi sao2020-09-17 10:32
 • #738: Truy nã treo thưởng2020-09-17 10:32
 • #739: Cố Trấn Nam2020-09-17 10:32
 • #740: Vây giết2020-09-17 10:32
 • #741: Thiên địa nguyên khí vòng xoáy2020-09-17 10:32
 • #742: Thành2020-09-17 10:32
 • #743: Giảng đạo cảm ngộ2020-09-17 10:33
 • #744: 1 tiếng thở dài2020-09-17 10:33
 • #745: Thủ đoạn của Phá Toái Hư Không2020-09-17 10:33
 • #746: Võ đạo chi lộ2020-09-17 10:33
 • #747: Có bao nhiêu người có thể sánh ngang2020-09-17 10:33
 • #748: Lắng đọng2020-09-17 10:33
 • #749: Tình hình chiến đấu thăng cấp2020-09-17 10:33
 • #750: Thiên Cương kế vị2020-09-17 10:33
 • #751: Điều tra2020-09-17 10:33
 • #752: Võ đạo đăng tiên lộ2020-09-17 10:33
 • #753: 1 bước 1 lên trời2020-09-17 10:33
 • #754: Nham tương phía dưới2020-09-17 10:34
 • #755: Hỗn loạn khí tức2020-09-17 10:34
 • #756: Khó mà nói2020-09-17 10:34
 • #757: Không an phận2020-09-17 10:34
 • #758: Uy phong thật to2020-09-17 10:34
 • #759: Bắc lĩnh thượng nhân2020-09-17 10:34
 • #760: Chọn lấy Đại Lương2020-09-17 10:34
 • #761: Tăng cao tu vi quan trọng2020-09-17 10:35
 • #762: Quyết chiến muốn tới2020-09-17 10:35
 • #763: Khắp thế gian đều kinh ngạc2020-09-17 10:35
 • #764: Hộ pháp2020-09-17 10:35
 • #765: Sát Huyết Tu La2020-09-17 10:35
 • #766: Tịch Quân2020-09-17 10:35
 • #767: Bị thua2020-09-17 10:35
 • #768: Dự định của Giang Bán Hạ2020-09-17 10:35
 • #769: Võ Đạo Hiển Hóa2020-09-17 10:36
 • #770: Phương Hưu phải chết2020-09-17 10:36
 • #771: Ngày khác ta tất nhiên trảm ngươi2020-09-17 10:36
 • #772: Rút quân Thần Vũ rút quân2020-09-17 10:36
 • #773: Không thể2020-09-17 10:36
 • #774: Người này ngươi nhận biết2020-09-17 10:36
 • #775: Tin tức2020-09-17 10:36
 • #776: Hải ngoại thế lực2020-09-17 10:36
 • #777: Quy Khư Đại Vực2020-09-17 10:36
 • #778: Thuộc về 1 phái2020-09-17 10:36
 • #779: Dừng lại giết2020-09-17 10:36
 • #780: Thiên hạ Tông Sư2020-09-17 10:37
 • #781: Thiên hạ Tông Sư2020-09-17 10:37
 • #782: Lại rút thưởng2020-09-17 10:37
 • #783: Công Thâu Di Sách2020-09-17 10:37
 • #784: Nát cương tinh thiết2020-09-17 10:37
 • #785: Lại đến Nam Sơn phủ2020-09-17 10:37
 • #786: Ngoại lai thế lực2020-09-17 10:37
 • #787: Phiền toái2020-09-17 10:37
 • #788: Cổ ngọc2020-09-17 10:37
 • #789: Phân đà2020-09-17 10:37
 • #790: Hỏi tội2020-09-17 10:37
 • #791: Không đủ tư cách2020-09-17 10:38
 • #792: Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi2020-09-17 10:38
 • #793: Trở về tiếp thủ đi!2020-09-17 10:38
 • #794: 2 khó khăn lựa chọn2020-09-17 10:38
 • #795: Bắc Sơn 1 địa2020-09-17 10:38
 • #796: Bắc Sơn Hồ2020-09-17 10:38
 • #797: Hàm sa xạ ảnh2020-09-17 10:38
 • #798: Đáy hồ2020-09-17 10:38
 • #799: Quan tài2020-09-17 10:38
 • #800: Đàm phán2020-09-17 10:38
 • #801: Ghê gớm nhúng chàm Bắc Sơn Hồ2020-09-17 10:38
 • #802: Tuân theo2020-09-17 10:39
 • #803: Nghe nói có người muốn gây bất lợi cho ta2020-09-17 10:39
 • #804: Lui về phía sau 1 bước, chuyện cũ sẽ bỏ qua!2020-09-17 10:39
 • #805: Quả quyết!2020-09-17 10:39
 • #806: Hồn đăng dập tắt2020-09-17 10:39
 • #807: Trăm năm mưu tính2020-09-17 10:39
 • #808: Giả trưởng lão Giả tông chủ2020-09-17 10:39
 • #809: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại2020-09-17 10:39
 • #810: Thay đổi địa vị cơ hội2020-09-17 10:39
 • #811: Tuyệt thế phía dưới, đều sâu kiến!2020-09-17 10:39
 • #812: Lấy 1 địch 2 (cảm tạ2020-09-17 10:40
 • #813: Không nhớ lâu2020-09-17 10:40
 • #814: Đại giới cùng thu hoạch2020-09-17 10:40
 • #815: Hạn Bạt2020-09-17 10:40
 • #816: Hoa đào mưa2020-09-17 10:40
 • #817: Quy củ của Đào Hoa Cốc2020-09-17 10:40
 • #818: Con em thế gia2020-09-17 10:40
 • #819: Kích thích vận mệnh dây đàn2020-09-17 10:40
 • #820: Tạm biệt cố nhân2020-09-17 10:40
 • #821: Sở Ngọc Đức2020-09-17 10:40
 • #822: Bí văn2020-09-17 10:41
 • #823: Thuốc tắm2020-09-17 10:41
 • #824: Thú Hoàng tinh huyết2020-09-17 10:41
 • #825: Giống như đã từng (cảm tạ2020-09-17 10:41
 • #826: Ý chí2020-09-17 10:41
 • #827: Đoạt xá2020-09-17 10:41
 • #828: Được an bài tốt vận mệnh2020-09-17 10:41
 • #829: Không phải bạn đường2020-09-17 10:41
 • #830: Vấn Xuyên Phủ lúng túng2020-09-17 10:41
 • #831: Hỗn Nguyên Bất Lậu Thân2020-09-17 10:42
 • #832: Tính sổ2020-09-17 10:42
 • #833: Quỷ Môn Long Vương2020-09-17 10:42
 • #834: Thọ nguyên2020-09-17 10:42
 • #835: Ngươi luyện thành Hỗn Nguyên Bất Lậu Thân2020-09-17 10:42
 • #836: Mồi2020-09-17 10:42
 • #837: Tô Minh Tiên (cảm tạ2020-09-17 10:42
 • #838: Chạy trốn sao2020-09-17 10:42
 • #839: Ngươi không chết lòng ta khó yên2020-09-17 10:42
 • #840: Lấy đan2020-09-17 10:42
 • #841: Còn sống2020-09-17 10:42
 • #842: Tru tuyệt2020-09-17 10:42
 • #843: Thượng cổ lưu truyền xuống võ học2020-09-17 10:43
 • #844: Nghe tin bất ngờ Trường Sinh Quyết2020-09-17 10:43
 • #845: Kinh Nhạn Cung2020-09-17 10:43
 • #846: Diêm Kỷ Hoa2020-09-17 10:43
 • #847: Sát Na Lưu Quang2020-09-17 10:43
 • #848: Tiến cảnh tu vi2020-09-17 10:43
 • #849: Trong bóng tối tập sát2020-09-17 10:43
 • #850: Bạo vũ lê hoa2020-09-17 10:43
 • #851: Kinh Nhạn Cung xuất thế2020-09-17 10:43
 • #852: Các phe vân động2020-09-17 10:43
 • #853: Tân nhiệm Võ Đang đạo tử2020-09-17 10:44
 • #854: Chuẩn bị2020-09-17 10:44
 • #855: Ngươi đang uy hiếp ta2020-09-17 10:44
 • #856: Phải thì như thế nào2020-09-17 10:44
 • #857: Võ học bảo khố2020-09-17 10:44
 • #858: Thánh Lam Hoa2020-09-17 10:44
 • #859: Ra tất thấy máu2020-09-17 10:44
 • #860: Cưỡng ép luyện hóa2020-09-17 10:44
 • #861: Ta tất cả đều muốn2020-09-17 10:44
 • #862: Chạy trối chết2020-09-17 10:44
 • #863: Chạy trốn2020-09-17 10:45
 • #864: Diệt Chân Tiên hóa thân2020-09-17 10:45
 • #865: Kiếm thuật thông thần2020-09-17 10:45
 • #866: Ác chiến2020-09-17 10:45
 • #867: Trảm tiên —— Bạt Kiếm Thuật2020-09-17 10:45
 • #868: Đả thương nặng2020-09-17 10:45
 • #869: Động thủ người2020-09-17 10:45
 • #870: Thanh Đồng Môn2020-09-17 10:45
 • #871: Hội tụ2020-09-17 10:45
 • #872: Thanh Đồng Môn, mở!2020-09-17 10:45
 • #873: Cầu tinh hà2020-09-17 10:46
 • #874: Hung thú tập sát2020-09-17 10:46
 • #875: Thi triển thủ đoạn2020-09-17 10:46
 • #876: Biến mất2020-09-17 10:46
 • #877: Tập sát không ngừng2020-09-17 10:46
 • #878: Thanh trừ tai họa ngầm2020-09-17 10:46
 • #879: Chém giết2020-09-17 10:46
 • #880: Vạn trượng thân thể2020-09-17 10:46
 • #881: Vào Chiến Thần Điện2020-09-17 10:46
 • #882: Là nên đã vượt ra phủ định2020-09-17 10:46
 • #883: Võ đạo hỏng mất2020-09-17 10:46
 • #884: Lâm môn 1 chân2020-09-17 10:47
 • #885: Dị tượng2020-09-17 10:47
 • #886: Bản tọa có 1 kiếm2020-09-17 10:47
 • #887: Dừng tay!2020-09-17 10:47
 • #888: Chiến bại2020-09-17 10:47
 • #889: Giao cho bản quan cũng là2020-09-17 10:47
 • #890: Mân Giang phủ dị tượng2020-09-17 10:47
 • #891: Võ đạo, hóa Kim Đan2020-09-17 10:47
 • #892: Giang hồ phong vân dần dần nổi lên2020-09-17 10:48
 • #893: Cách đối phó2020-09-17 10:48
 • #894: 1 người là đủ2020-09-17 10:48
 • #895: Tiếp cận cường giả Chân Tiên2020-09-17 10:48
 • #896: Nổi danh2020-09-17 10:48
 • #897: Đây không phải thỉnh cầu2020-09-17 10:48
 • #898: Nội tình ra hết2020-09-17 10:48
 • #899: Quân hồn2020-09-17 10:48
 • #900: Thực lực Dương Tuyền2020-09-17 10:48
 • #901: 8 chỉ quy nguyên2020-09-17 10:48
 • #902: Nghịch loạn cả Âm Dương2020-09-17 10:49
 • #903: Tai họa ngầm2020-09-17 10:49
 • #904: Không chỉ 3 vị đỉnh cao nhất Tông Sư2020-09-17 10:49
 • #905: Tù nhân2020-09-17 10:49
 • #906: 3 điểm Quy Nguyên Khí2020-09-17 10:49
 • #907: Hắc y huyền giáp2020-09-17 10:49
 • #908: Vạn binh đạp vỡ 0 núi quyết2020-09-17 10:49
 • #909: Hắc y huyền giáp lục Chân Tiên2020-09-17 10:49
 • #910: Dị động2020-09-17 10:49
 • #911: Liên tiếp ám sát2020-09-17 10:50
 • #912: Kiêng kị người2020-09-17 10:50
 • #913: Lại nổi sóng gió (một / ba)2020-09-17 10:50
 • #914: Mặt trời Băng Phách (hai / ba)2020-09-17 10:50
 • #915: Tim đập nhanh (ba / ba)2020-09-17 10:50
 • #916: Rút quân (một / ba)2020-09-17 10:50
 • #917: Xích Diễm Tôn Giả (hai / ba)2020-09-17 10:50
 • #918: Dưới Chân Tiên người mạnh nhất2020-09-17 10:50
 • #919: Thế lực ngang nhau2020-09-17 10:51
 • #920: Bát Bộ Thiên Long (hai / ba)2020-09-17 10:51
 • #921: Phương pháp ứng đối2020-09-17 10:51
 • #922: Núi non sụp đổ, giang hà khô cạn (một / ba)2020-09-17 10:51
 • #923: Thiên địa bài xích (hai / ba)2020-09-17 10:51
 • #924: Cực Đạo! (ba / ba)2020-09-17 10:51
 • #925: Lục Huyền Chân lo lắng (một / ba)2020-09-17 10:51
 • #926: Điều kiện (hai / ba)2020-09-17 10:51
 • #927: Viên mãn2020-09-17 10:51
 • #928: Ngọc Dương Phủ (một / ba)2020-09-17 10:51
 • #929: Tuỳ tiện trấn sát (hai / ba)2020-09-17 10:52
 • #930: Hỏng mất2020-09-17 10:52
 • #931: 1 tức giận, hóa 3 xong (một / ba)2020-09-17 10:52
 • #932: Điểm tới hạn (hai / ba)2020-09-17 10:52
 • #933: Diễn hóa lớn 02020-09-17 10:52
 • #934: Bước ra thứ 1 bước (một / ba)2020-09-17 10:52
 • #935: Trảm tiên Trảm Thiên (hai / ba)2020-09-17 10:52
 • #936: Thiên địa biến sắc2020-09-17 10:52
 • #937: Chân Tiên! Chân Tiên! (một / ba)2020-09-17 10:52
 • #938: Bỏ đi giả giữ lại thực2020-09-17 10:53
 • #939: Mục tiêu (một / ba)2020-09-17 10:53
 • #940: Lão hủ kiếm 1(hai / ba)2020-09-17 10:53
 • #941: Bí văn2020-09-17 10:53
 • #942: Mời (một / ba)2020-09-17 10:53
 • #943: Đăng phong tạo cực (hai / ba)2020-09-17 10:53
 • #944: Tai họa ngầm2020-09-17 10:53
 • #945: Khách tới2020-09-17 10:53
 • #946: 1 sách ngọc giản2020-09-17 10:53
 • #947: Tham dự chiến cuộc (một / ba)2020-09-17 10:54
 • #948: Bại vậy (một / ba)2020-09-17 10:54
 • #949: Con đường thứ hai (hai / ba)2020-09-17 10:54
 • #950: Bại vậy (hai / ba)2020-09-17 10:54
 • #951: Thứ 2 đầu nói (ba / ba)2020-09-17 10:54
 • #952: Trên trời rơi xuống mưa máu2020-09-17 10:54
 • #953: Kéo ra màn che2020-09-17 10:54
 • #954: Trăng trong nước (một / ba)2020-09-17 10:54
 • #955: Suy nhược (hai / ba)2020-09-17 10:54
 • #956: Đợi ở chỗ này rất tốt2020-09-17 10:54
 • #957: Kinh thế 1 chiến2020-09-17 10:55
 • #958: Thiên địa kinh lôi2020-09-17 10:55
 • #959: Dọa lui (hai / ba)2020-09-17 10:55
 • #960: Kiếm Chủ!2020-09-17 10:55
 • #961: Soán vị2020-09-17 10:55
 • #962: Hoàng Phủ Nguyên Trung2020-09-17 10:55
 • #963: Ngươi là! ! !2020-09-17 10:55
 • #964: Vẫn lạc2020-09-17 10:55
 • #965: Kinh Tiên2020-09-17 10:55
 • #966: Thần Vũ quốc vận2020-09-17 10:55
 • #967: Quốc vận phản phệ2020-09-17 10:56
 • #968: Chu thiên hoàn vũ đại bi thuế2020-09-17 10:56
 • #969: Phá toái hư không2020-09-17 10:56
 • #970: Rời đi2020-09-17 10:56
 • #971: Gặp phải vấn đề2020-09-17 10:56
 • #972: Yến thỉnh 4 mới2020-09-17 10:56
 • #973: 5 Phương Hải vực2020-09-17 10:56
 • #974: Áp chế tự thân2020-09-17 10:56
 • #975: Không phải tử lộ2020-09-17 10:56
 • #976: Hóa dương2020-09-17 10:57
 • #977: Rung chuyển2020-09-17 10:57
 • #978: Từ tối thành sáng2020-09-17 10:57
 • #979: Đổ ước2020-09-17 10:57
 • #980: Dự định2020-09-17 10:57
 • #981: Không có đường lui2020-09-17 10:57
 • #982: Sao còn sẽ có bực này cường giả!2020-09-17 10:57
 • #983: 13 tháng 52020-09-17 10:57
 • #984: Nhục Thân Thành Thánh2020-09-17 10:57
 • #985: Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ2020-09-17 10:57
 • #986: Thần Đao Trảm2020-09-17 10:57
 • #987: 1 vẽ lên trấn Chân Tiên2020-09-17 10:58
 • #988: Chân tướng2020-09-17 10:58
 • #989: Ngóc đầu trở lại2020-09-17 10:58
 • #990: Kiếm Cốc2020-09-17 10:58
 • #991: Muốn đi ra2020-09-17 10:58
 • #992: Hoàn chỉnh Thái A Kiếm2020-09-17 10:58
 • #993: Vào Kiếm Cốc2020-09-17 10:58
 • #994: Thanh Hải Trường Vân Ám Sơn tuyết2020-09-17 10:58
 • #995: Bất diệt2020-09-17 10:58
 • #996: Đè xuống đất ma sát2020-09-17 10:59
 • #997: Giống như đã từng quen biết2020-09-17 10:59
 • #998: Tuân lá 2 nhà2020-09-17 10:59
 • #999: 1 mắt! ! !2020-09-17 10:59
 • #1000: Nhớ kỹ, sư tôn của ngươi là...2020-09-17 10:59
 • #1001: Chân Tiên 3 bước2020-09-17 10:59
 • #1002: 1 chiến2020-09-17 10:59
 • #1003: Kịch chiến2020-09-17 10:59
 • #1004: Chân chính Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật2020-09-17 11:00
 • #1005: Bất Tử Kim Đan2020-09-17 11:00
 • #1006: Mục đích2020-09-17 11:00
 • #1007: Ứng Thế Thiên Tôn2020-09-17 11:00
 • #1008: Hỏi qua bản tôn sao2020-09-17 11:00
 • #1009: Tới gần2020-09-17 11:00
 • #1010: Các phe hội tụ2020-09-17 11:00
 • #1011: Cảnh cáo2020-09-17 11:01
 • #1012: Biến hóa2020-09-17 11:01
 • #1013: Đến thăm2020-09-17 11:01
 • #1014: Ban ngày sao hiện2020-09-17 11:01
 • #1015: Các phe tới chúc2020-09-17 11:01
 • #1016: Quà tặng2020-09-17 11:01
 • #1017: Chính Thiên giáo chủ2020-09-17 11:01
 • #1018: 1 chỉ huy giang hồ, không hề có không theo2020-09-17 11:01
 • #1019: 1 chưởng2020-09-17 11:01
 • #1020: Thái Minh Thiên Chủ ý đồ đến2020-09-17 11:02
 • #1021: Đại tranh chi thế2020-09-17 11:02
 • #1022: Thành ý2020-09-17 11:02
 • #1023: Giao dịch hoàn thành2020-09-17 11:02
 • #1024: Chuyển thế trùng tu2020-09-17 11:02
 • #1025: Đại giới2020-09-17 11:02
 • #1026: Đòi hỏi nhiều2020-09-17 11:02
 • #1027: Khó khăn nhai thịt2020-09-17 11:02
 • #1028: 5 Phương Hải vực cố kỵ2020-09-17 11:02
 • #1029: Khó khăn nhai thịt2020-09-17 11:03
 • #1030: 5 Phương Hải vực cố kỵ2020-09-17 11:03
 • #1031: Luân hồi2020-09-17 11:03
 • #1032: Giang hồ biến hóa2020-09-17 11:03
 • #1033: Đinh gia Đinh Triển2020-09-17 11:03
 • #1034: Ra trở mặt2020-09-17 11:03
 • #1035: Cực Đạo thần vẫn2020-09-17 11:03
 • #1036: Tới2020-09-17 11:03
 • #1037: Giáng lâm2020-09-17 11:03
 • #1038: Chư thiên mạnh nhất2020-09-17 11:03
 • #1039: Đánh chết 2 vị, hoặc là bị 2 vị đánh chết2020-09-17 11:03
 • #1040: Tiên Tôn! ! !2020-09-17 11:04
 • #1041: Truy nã treo thưởng2020-09-17 11:04
 • #1042: Cắn nuốt2020-09-17 11:04
 • #1043: Kinh động đến2020-09-17 11:04
 • #1044: Cửu Giang phủ2020-09-17 11:04
 • #1045: Bán Nguyệt Hạp2020-09-17 11:04
 • #1046: Châu thành2020-09-17 11:04
 • #1047: Cắn nuốt2020-09-17 11:04
 • #1048: Chân Tiên xuất thủ2020-09-17 11:04
 • #1049: Vạn Linh Sinh Diệt Đại Trận2020-09-17 11:04
 • #1050: Giữ không được2020-09-17 11:05
 • #1051: Cái kia thật là Đại La2020-09-17 11:05
 • #1052: Không cần phiền phức như vậy2020-09-17 11:05
 • #1053: Các vị, nghênh chiến đi!2020-09-17 11:05
 • #1054: Hỗn nguyên đường2020-09-17 11:05
 • #1055: Phù Dư Đạo Cung2020-09-17 11:05
 • #1056: Xuất quan2020-09-17 11:05
 • #1057: Tiến cảnh tu vi2020-09-17 11:05
 • #1058: Tiên Đình2020-09-17 11:05
 • #1059: Cắn nuốt 1 cắt2020-09-17 11:05
 • #1060: Hi vọng2020-09-17 11:06
 • #1061: Tiên Đình nội tình2020-09-17 11:06
 • #1062: Lồng giam2020-09-17 11:06
 • #1063: Tinh tướng2020-09-17 11:06
 • #1064: Lại đến Bắc Sơn Hồ2020-09-17 11:06
 • #1065: Trong phong ấn Hạn Bạt2020-09-17 11:06
 • #1066: Ác chiến2020-09-17 11:06
 • #1067: Nuốt2020-09-17 11:06
 • #1068: Tiêu trừ tai họa ngầm2020-09-17 11:06
 • #1069: Chờ đã lâu2020-09-17 11:06
 • #1070: Thanh Hải vô biên2020-09-17 11:06
 • #1071: 9 muốn núi2020-09-17 11:07
 • #1072: Chiến nổi lên (1)(đại chương)2020-09-17 11:07
 • #1073: Chiến nổi lên (2)2020-09-17 11:07
 • #1074: Chương cuối2020-09-17 11:07

Related posts

Cực Đạo Cổ Ma

TiKay

Quét Ngang Đại Thiên

TiKay

Nhà Ta Có Chỉ Tiểu Thao Thiết

THUYS♥️

Tà Vương Đỡ Lên Giường: Nông Nữ Có Điểm Điền

TiKay

Trùng Sinh Chi Tỷ Tỷ Có Bảo

THUYS♥️

Sát Võ Kiếm Đế

TiKay

Leave a Reply