Huyền Huyễn

Treo Máy Bleach Liền Có Thể Mạnh Lên

Võ giả, nguyên tố sứ, cường hóa người, cải tạo giả. . .

Cái này thế giới mặt ngoài và bình an thà, dưới đáy lại là sóng ngầm mãnh liệt, siêu phàm lực lượng tầng tầng lớp lớp, nguy hiểm trải rộng.

Làm một phổ thông học sinh cấp ba, Lâm Lê Xuyên duy nhất có thể dựa vào chỉ có bàn tay vàng Bleach cất đặt trò chơi nhỏ, mỗi ngày 24 giờ cần cù chăm chỉ tu luyện, cái gì thời điểm có cái mười chuôi tám thanh Zanpakutou, lại tăng thêm mặt nạ, liền có thể đi muốn làm gì thì làm.

Úc, suýt nữa quên mất, còn có Băng Ngọc.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thiết Khai Đích Nịnh Mông
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Game điện thoại2021-01-17 18:42
 • #2: Thăng cấp cùng hối đoái2021-01-17 18:43
 • #3: Bạch đả diễn sinh kỹ năng2021-01-17 18:43
 • #4: Đêm khuya kịch đấu2021-01-17 18:43
 • #5: Đến hay lắm2021-01-17 18:43
 • #6: Cửa hàng mở ra2021-01-17 18:43
 • #7: Giám thị vi khuẩn2021-01-17 18:43
 • #8: Tan học sau Giang Hạm2021-01-17 18:43
 • #9: Thăng cấp kiếm đạo2021-01-17 18:44
 • #10: Trên đường gặp tên xăm mình2021-01-17 18:44
 • #11: Chân chính trận chiến mở màn2021-01-17 18:44
 • #12: Đặc thù nhân khẩu quản chế uỷ ban2021-01-17 18:44
 • #13: Giao dịch tình báo2021-01-17 18:44
 • #14: Kidō giải tỏa2021-01-17 18:44
 • #15: Giao dịch trước đó2021-01-17 18:44
 • #16: Chém giết chi dạ2021-01-17 18:44
 • #17: Biến hình loại dị năng giả2021-01-17 18:44
 • #18: Tình thế đột biến2021-01-17 18:45
 • #19: Hệ thống sức mạnh2021-01-17 18:45
 • #20: Nguyên tố sứ2021-01-17 18:45
 • #21: Chính ta cầm2021-01-17 18:45
 • #22: Tấn thăng VIP22021-01-17 18:45
 • #23: Đụng áo điều tra2021-01-17 18:45
 • #24: Hoài nghi2021-01-17 18:45
 • #25: Dạng đơn giản nghĩa hài2021-01-17 18:45
 • #26: Đặc quản hội người tới2021-01-17 18:45
 • #27: Lại đến người2021-01-17 18:45
 • #28: Hiểm cảnh2021-01-17 18:46
 • #29: Đi ngang qua phổ thông học sinh cấp ba2021-01-17 18:46
 • #30: Hoàng tước2021-01-17 18:46
 • #31: Liệt sát độc2021-01-17 18:46
 • #32: Địa bàn2021-01-17 18:46
 • #33: Điện thoại2021-01-17 18:46
 • #34: Tân nhiệm vụ2021-01-17 18:46
 • #35: Sao băng thạch giao dịch2021-01-17 18:46
 • #36: Muốn là hắn2021-01-17 18:46
 • #37: Gặp chuyện bất bình2021-01-17 18:47
 • #38: Kiêm chức2021-01-17 18:47
 • #39: Sơn Hải võ quán2021-01-17 18:47
 • #40: Phá quán2021-01-17 18:47
 • #41: Chấn điểm2021-01-17 18:47
 • #42: Triệu thị tập đoàn2021-01-17 18:47
 • #43: Hành động2021-01-17 18:47
 • #44: Ẩn thân2021-01-17 18:47
 • #45: Cạm bẫy2021-01-17 18:47
 • #46: Bạch Ngân giai2021-01-17 18:48
 • #47: Oanh minh đi, Tenken2021-01-17 18:48
 • #48: Không chi quyền2021-01-17 18:48
 • #49: Vấn đáp trò chơi2021-01-17 18:48
 • #50: Phát truyền đơn2021-01-17 18:48
 • #51: Linh áp áp bách2021-01-17 18:48
 • #52: Hỏi ít chuyện2021-01-17 18:48
 • #53: Cải tạo giả2021-01-17 18:48
 • #54: Lá bài2021-01-17 18:48
 • #55: Ẩn cư2021-01-17 18:48
 • #56: May mắn nữ hài2021-01-17 18:49
 • #57: Haineko2021-01-17 18:49
 • #58: Bắn nhau phim2021-01-17 18:49
 • #59: Giác đấu trường2021-01-17 18:49
 • #60: Quyết đấu2021-01-17 18:49
 • #61: Đến đánh ta a2021-01-17 18:49
 • #62: Than nhẹ đi, Haineko2021-01-17 18:49
 • #63: Báo thù không qua đêm2021-01-17 18:49
 • #64: Sōkatsui2021-01-17 18:49
 • #65: Mất mạng đề2021-01-17 18:49
 • #66: Nặng giới2021-01-17 18:50
 • #67: Chiến tranh2021-01-17 18:50
 • #68: Sẽ không kinh ngạc2021-01-17 18:50
 • #69: Giới hạn2021-01-17 18:50
 • #70: Cuồn cuộn sóng ngầm2021-01-17 18:50
 • #71: Đến, hành động2021-01-17 18:50
 • #72: Một tổ bưng2021-01-17 18:50
 • #73: To gan ý nghĩ2021-01-17 18:50
 • #74: Lần này dù sao cũng nên không thành vấn đề đi2021-01-17 18:50
 • #75: Thông qua không có2021-01-17 18:51
 • #76: Hắc Kỳ thương hội2021-01-17 18:51
 • #77: Nhiệm vụ2021-01-17 18:51
 • #78: Thuấn bộ2021-01-17 18:51
 • #79: Một đạo khác kẻ tập kích2021-01-17 18:51
 • #80: Nhanh chân đến trước2021-01-17 18:51
 • #81: Vẫn thạch thiên hàng2021-01-17 18:51
 • #82: Thạch sùng quái vật2021-01-17 18:51
 • #83: Thiên thạch bí văn2021-01-17 18:52
 • #84: Nguyền rủa2021-01-17 18:52
 • #85: Âu khí2021-01-17 18:52
 • #86: Cố vấn2021-01-17 18:52
 • #87: Trò hay mở màn2021-01-17 18:52
 • #88: Đoạn trừ2021-01-17 18:52
 • #89: Bọ ngựa bắt ve2021-01-17 18:52
 • #90: Hoàng tước tại hậu2021-01-17 18:52
 • #91: Lại một đầu hoàng tước2021-01-17 18:52
 • #92: Còn có một đầu hoàng tước2021-01-17 18:53
 • #93: Souten ni Zase, Hyorinmaru2021-01-17 18:53
 • #94: Băng long2021-01-17 18:53
 • #95: Khả thi2021-01-17 18:53
 • #96: Tuyên chiến2021-01-17 18:53
 • #97: Kiếm áp2021-01-17 18:53
 • #98: Bắt nhiệm vụ2021-01-17 18:53
 • #99: Mình bắt mình2021-01-17 18:53
 • #100: Bắt cóc2021-01-17 18:53
 • #101: KH-03 thuốc chích2021-01-17 18:54
 • #102: Tử vong hạn chế2021-01-17 18:54
 • #103: Thí nghiệm2021-01-17 18:54
 • #104: Tan tác2021-01-17 18:54
 • #105: Đầu mối duy nhất2021-01-17 18:54
 • #106: Trệ không cùng phi hành2021-01-17 18:54
 • #107: Bốn liên quất2021-01-17 18:54
 • #108: Rõ ràng nhược điểm2021-01-17 18:55
 • #109: Ikorose, Shinsō2021-01-17 18:55
 • #110: Đầu hàng2021-01-17 18:55
 • #111: Biến thiên2021-01-17 18:55
 • #112: Kỳ vọng2021-01-17 18:55
 • #113: Chiến tranh phía sau2021-01-17 18:55
 • #114: Biến cố2021-01-17 18:55
 • #115: Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi biết bay2021-01-17 18:55
 • #116: Phẫn nộ2021-01-17 18:56
 • #117: Chữa trị hình Zanpakuto2021-01-17 18:56
 • #118: Đã giết thì đã giết2021-01-17 18:56
 • #119: Ngả bài2021-01-17 18:56
 • #120: Tinh tai2021-01-17 18:56
 • #121: Thằng hề mặt nạ2021-01-17 18:56
 • #122: Vạn giải thẻ2021-01-17 18:56
 • #123: Quân vụ cục2021-01-17 18:56
 • #124: Đế quốc thiếu tá2021-01-17 18:57
 • #125: Nhiệm vụ2021-01-17 18:57
 • #126: Hắc Viêm đảo2021-01-17 18:57
 • #127: Tâm động2021-01-17 18:57
 • #128: Chuẩn bị2021-01-17 18:57
 • #129: Định vị2021-01-17 18:57
 • #130: Đuổi giết2021-01-17 18:57
 • #131: Phản kỳ đạo đi chi2021-01-17 18:58
 • #132: Cao tầng đấu tranh2021-01-17 18:58
 • #133: Trọng lượng2021-01-17 18:58
 • #134: Vây quanh2021-01-17 18:58
 • #135: Tản mát đi, Senbonzakura2021-01-17 18:58
 • #136: Không thể phá vỡ?2021-01-17 18:58
 • #137: Vũ trang quân đoàn2021-01-17 18:59
 • #138: Kokujō Tengen Myō'ō2021-01-17 18:59
 • #139: Đánh vào cùng hỗn chiến2021-01-17 18:59
 • #140: Nội bộ đấu tranh2021-01-17 18:59
 • #141: Thiểm hoa cùng song xương2021-01-17 18:59
 • #142: Khổ tận cam lai2021-01-17 18:59
 • #143: Chân chính pháo quyền2021-01-17 18:59
 • #144: Quang Lam học viện2021-01-17 19:00
 • #145: Sự kiện khẩn cấp2021-01-17 19:00
 • #146: Kỵ sĩ đẳng cấp2021-01-17 19:00
 • #147: Là ngươi làm2021-01-17 19:00
 • #148: Trói buộc cùng một kích2021-01-17 19:00
 • #149: Tăng vọt2021-01-17 19:00
 • #150: Chuẩn siêu phàm giả2021-01-17 19:00
 • #151: Mất đi liên hệ2021-01-17 19:01
 • #152: Mất tích cùng điều tra2021-01-17 19:01
 • #153: Nhập đảo2021-01-17 19:01
 • #154: Tháp mũ2021-01-17 19:01
 • #155: Mũ quán bar2021-01-17 19:01
 • #156: Giao dịch2021-01-17 19:01
 • #157: Hắc nhai2021-01-17 19:01
 • #158: Hoàng Kim giai cường hóa người2021-01-17 19:02
 • #159: Tinh tai di tích2021-01-17 19:02
 • #160: Trở về2021-01-17 19:02
 • #161: Hạ tràng2021-01-17 19:02
 • #162: Huynh muội2021-01-17 19:02
 • #163: Hợp tác2021-01-17 19:02
 • #164: Gonzalez2021-01-17 19:02
 • #165: Đơn đấu2021-01-17 19:03
 • #166: Dangai Jōe2021-01-17 19:03
 • #167: Lấy mạng đổi mạng kỹ năng2021-01-17 19:03
 • #168: Cổ quái sao băng tinh thạch2021-01-17 19:03
 • #169: Chết đói dị thú2021-01-17 19:03
 • #170: Sao băng tinh thạch chỉ dẫn2021-01-17 19:03
 • #171: Vặn vẹo khu vực2021-01-17 19:03
 • #172: Mở ra móng vuốt đi2021-01-17 19:04
 • #173: Kakushitsuijaku2021-01-17 19:04
 • #174: Kịp thời đuổi đến2021-01-17 19:04
 • #175: Daiguren Hyourinmaru2021-01-17 19:04
 • #176: Vậy thật đúng là chúc mừng ngươi2021-01-17 19:04
 • #177: Tinh thú2021-01-17 19:04
 • #178: Lối ra2021-01-17 19:04
 • #179: Chuyển thần thể cùng linh đao2021-01-17 19:04
 • #180: Bí cảnh2021-01-17 19:05
 • #181: Zanpakuto thực thể hóa2021-01-17 19:05
 • #182: Giật đồ2021-01-17 19:05
 • #183: QH-042021-01-17 19:05
 • #184: Phản kháng thế lực2021-01-17 19:05
 • #185: Thư Tân Các2021-01-17 19:05
 • #186: Ba người đi2021-01-17 19:05
 • #187: Gặp lại cùng rút thẻ2021-01-17 19:05
 • #188: Phần này thiên phú không được2021-01-17 19:05
 • #189: Mời cùng hứa hẹn2021-01-17 19:06
 • #190: Luyện binh2021-01-17 19:06
 • #191: Phân tổ2021-01-17 19:06
 • #192: Vô dụng2021-01-17 19:06
 • #193: Kim loại tiểu cầu2021-01-17 19:06
 • #194: Theo dõi2021-01-17 19:06
 • #195: Khải Minh giáo2021-01-17 19:06
 • #196: Solida2021-01-17 19:07
 • #197: Thuấn hống2021-01-17 19:07
 • #198: Con mồi2021-01-17 19:07
 • #199: Tới không phải thời điểm2021-01-17 19:07
 • #200: Ta sẽ đi tìm hắn tính sổ2021-01-17 19:07
 • #201: Rời đi2021-01-17 19:07
 • #202: Một cái so một cái có cá tính2021-01-17 19:07
 • #203: Cấp 222021-01-17 19:08
 • #204: Cố nhân2021-01-17 19:08
 • #205: Quỷ mâu2021-01-17 19:09
 • #206: Không ai sẽ cứu ngươi2021-01-17 19:09
 • #207: Phí quần áo2021-01-17 19:10
 • #208: Tổ kiến thế lực2021-01-17 19:10
 • #209: Khách tới2021-01-17 19:10
 • #210: Giúp đỡ2021-01-17 19:10
 • #211: Nói đùa2021-01-17 19:10
 • #212: Đền bù2021-01-17 19:10
 • #213: An thỉnh cầu2021-01-17 19:10
 • #214: Linh đao cùng sứ giả2021-01-17 19:11
 • #215: Khu chủ đại hội2021-01-17 19:11
 • #216: Phân phối2021-01-17 19:11
 • #217: Cự tuyệt2021-01-17 19:11
 • #218: Tấn thăng kỵ sĩ2021-01-17 19:11
 • #219: Tên điên2021-01-17 19:11
 • #220: Vạn giải, Senbonzakura Kageyoshi!2021-01-17 19:11
 • #221: Thật đúng là chịu đánh a2021-01-17 19:12
 • #222: Sự thực đã định2021-01-17 19:12
 • #223: Ryūmon Hōzukimaru2021-01-17 19:12
 • #224: Chưa nóng2021-01-17 19:12
 • #225: Ta muốn rời khỏi2021-01-17 19:12
 • #226: Hắc Viêm nghị hội can thiệp2021-01-17 19:12
 • #227: Triệu hoán2021-01-17 19:13
 • #228: Hứa hẹn2021-01-17 19:13
 • #229: Mở rộng2021-01-17 19:13
 • #230: Thần miếu2021-01-17 19:13
 • #231: Hài cốt2021-01-17 19:13
 • #232: Khách không mời mà đến2021-01-17 19:13
 • #233: Đấu giá2021-01-17 19:13
 • #234: Phản bội2021-01-17 19:13
 • #235: Tinh Nguyên2021-01-17 19:14
 • #236: Lại gặp Khải Minh giáo2021-01-17 19:14
 • #237: Phủ trảm2021-01-17 19:14
 • #238: Báo ân2021-01-17 19:14
 • #239: Mời2021-01-17 19:14
 • #240: Hakuteiken2021-01-17 19:14
 • #241: Không cần lo lắng2021-01-17 19:14
 • #242: Đại lễ2021-01-17 19:14
 • #243: Gonryōmaru cùng nội ứng2021-01-17 19:15
 • #244: Hiệp định2021-01-17 19:15
 • #245: Quyết đấu2021-01-17 19:15
 • #246: Thi quỷ2021-01-17 19:15
 • #247: Truy đuổi2021-01-17 19:15
 • #248: Hoàn toàn vạn giải2021-01-17 19:15
 • #249: Hiện thân2021-01-17 19:15
 • #250: Quyết đấu kết thúc2021-01-17 19:16
 • #251: Lai lịch2021-01-17 19:16
 • #252: Tô Ách thỉnh cầu2021-01-17 19:16
 • #253: VIP6 cùng mới thương phẩm2021-01-17 19:16
 • #254: Xâm ảnh thuốc cùng hư hóa2021-01-17 19:16
 • #255: Phản màng chi phỉ2021-01-17 19:16
 • #256: Một cái khác mình2021-01-17 19:16
 • #257: Đột phá cùng cơ hội2021-01-17 19:16
 • #258: Phát triển2021-01-17 19:17
 • #259: Bái Uy thành2021-01-17 19:17
 • #260: Gặp lại Mạnh Tiểu Đồng2021-01-17 19:17
 • #261: Các ngươi cũng tiếp ta một kích2021-01-17 19:17
 • #262: Trung lập2021-01-17 19:17
 • #263: Zangetsu2021-01-17 19:17
 • #264: Tế điển ngày (một)2021-01-17 19:17
 • #265: Tế điển ngày (hai)2021-01-17 19:17
 • #266: Tế điển ngày (ba)2021-01-17 19:18
 • #267: Tế điển ngày (bốn)2021-01-17 19:18
 • #268: Tế điển ngày (năm)2021-01-17 19:18
 • #269: Tế điển ngày (sáu)2021-01-17 19:18
 • #270: Tế điển ngày (bảy)2021-01-17 19:18
 • #271: Tế điển ngày (tám)2021-01-17 19:18
 • #272: Tế điển ngày (chín)2021-01-17 19:18
 • #273: Tế điển ngày (mười)2021-01-17 19:19
 • #274: Tế điển ngày (mười một)2021-01-17 19:19
 • #275: Tế điển ngày (cuối cùng)2021-01-17 19:20
 • #276: Giữ bí mật2021-01-17 19:20
 • #277: Tàu biển chở khách chạy định kỳ2021-01-17 19:20
 • #278: Nhạc đệm2021-01-17 19:20
 • #279: Tranh giành tình nhân2021-01-17 19:20
 • #280: Nằm vùng2021-01-17 19:20
 • #281: Có thể hay không không cần liên luỵ đến ta2021-01-17 19:20
 • #282: Ta vừa vặn không sợ2021-01-17 19:20
 • #283: Tiếp ứng2021-01-17 19:20
 • #284: Xương khó gặm2021-01-17 19:21
 • #285: Ngoài ý liệu tập kích2021-01-17 19:21
 • #286: Tuổi trẻ nữ tử2021-01-17 19:21
 • #287: Thu hoạch cùng viện quân2021-01-17 19:21
 • #288: Có qua có lại2021-01-17 19:21
 • #289: Vật hoa thiên bảo2021-01-17 19:21
 • #290: Lộ Thu hữu nghị2021-01-17 19:21
 • #291: Cõng nồi2021-01-17 19:21
 • #292: Ngụy trang2021-01-17 19:22
 • #293: Tốt thủ đoạn2021-01-17 19:22
 • #294: Hắc Kim thần công2021-01-17 19:22
 • #295: Mục tiêu hoàn thành2021-01-17 19:22
 • #296: Oanh động2021-01-17 19:22
 • #297: Giao dịch đến tiếp sau2021-01-17 19:22
 • #298: Nhường lợi2021-01-17 19:22
 • #299: Thở dài chi hoàn2021-01-17 19:22
 • #300: Hư hóa giai đoạn thứ hai2021-01-17 19:23
 • #301: Lễ vật2021-01-17 19:23
 • #302: Thu hoạch lớn2021-01-17 19:23
 • #303: Thiên tài2021-01-17 19:23
 • #304: Hắc Viêm đảo cải biến2021-01-17 19:23
 • #305: Truyền thụ Kidō2021-01-17 19:23
 • #306: Hai đầu đường tắt2021-01-17 19:24
 • #307: Thần minh2021-01-17 19:24
 • #308: Thành phố Thạch Trạch2021-01-17 19:24
 • #309: Tham niệm2021-01-17 19:24
 • #310: Suy đoán2021-01-17 19:24
 • #311: Khác biệt quá nhiều di tích2021-01-17 19:24
 • #312: Thí luyện tư cách2021-01-17 19:24
 • #313: Không cho truy cứu2021-01-17 19:24
 • #314: Cấm chỉ thông hành2021-01-17 19:25
 • #315: Tinh hạch (hai hợp một)2021-01-17 19:25
 • #316: Nhân tộc phản đồ2021-01-17 19:25
 • #317: Arrancar Zanpakuto2021-01-17 19:25
 • #318: Quy nhận2021-01-17 19:25
 • #319: Phong tỏa đi, Ulquiorra Cifer2021-01-17 19:25
 • #320: Nhị đoạn quy nhận2021-01-17 19:25
 • #321: Trong nháy mắt kết thúc2021-01-17 19:26
 • #322: Không gian loại siêu phàm đạo cụ2021-01-17 19:26
 • #323: Kim loại thiếp phiến2021-01-17 19:26
 • #324: Không giảng đạo lý năng lực2021-01-17 19:26
 • #325: Đẹp nhất Zanpakuto2021-01-17 19:26
 • #326: Đi săn cùng thăng cấp2021-01-17 19:26
 • #327: Đồ tốt2021-01-17 19:26
 • #328: Hư hóa giai đoạn thứ ba2021-01-17 19:26
 • #329: Thanh Không vương triều2021-01-17 19:27
 • #330: Tự tiến cử2021-01-17 19:27
 • #331: Hồng Thạch giác đấu trường2021-01-17 19:27
 • #332: Giác đấu phương thức2021-01-17 19:27
 • #333: Chắc chắn phải có được2021-01-17 19:27
 • #334: Không đặc biệt đánh cược2021-01-17 19:27
 • #335: Thiết lập ván cục hố người2021-01-17 19:27
 • #336: Ếch ngồi đáy giếng2021-01-17 19:27
 • #337: Thua thiệt lớn2021-01-17 19:27
 • #338: Gia hỏa này rất xảo trá2021-01-17 19:28
 • #339: Đông kết2021-01-17 19:28
 • #340: Ta liền không tin2021-01-17 19:28
 • #341: Ngươi cũng phải hạ tràng2021-01-17 19:28
 • #342: Đột phá chặn đường2021-01-17 19:28
 • #343: Bàn bạc kỹ hơn2021-01-17 19:28
 • #344: Mỗi ngày mười liên2021-01-17 19:28
 • #345: Quái vật xâm lấn2021-01-17 19:28
 • #346: Bác Lâm thành xong2021-01-17 19:28
 • #347: Khốn thành2021-01-17 19:29
 • #348: An toàn địa phương2021-01-17 19:29
 • #349: Tự gây nghiệt thì không thể sống2021-01-17 19:29
 • #350: Cãi lộn2021-01-17 19:29
 • #351: Mua đồ ăn2021-01-17 19:29
 • #352: Vận mệnh chuyển hướng2021-01-17 19:29
 • #353: Không gian sụp đổ2021-01-17 19:29
 • #354: Khẩn cầu2021-01-17 19:29
 • #355: Kéo dài bước chân2021-01-17 19:29
 • #356: Doanh địa2021-01-17 19:30
 • #357: Chân chính thiên tài2021-01-17 19:30
 • #358: Tách ra hành động2021-01-17 19:30
 • #359: Biến mất thi thể2021-01-17 19:30
 • #360: Đống xác chết2021-01-17 19:30
 • #361: Mây hình nấm2021-01-17 19:30
 • #362: Tử vong quái vật đáng sợ2021-01-17 19:30
 • #363: Jarvi2021-01-17 19:30
 • #364: Lôi đình chi thương2021-01-17 19:30
 • #365: Thu phục2021-01-17 19:31
 • #366: Mời chào2021-01-17 19:31
 • #367: Xách yêu cầu2021-01-17 19:31
 • #368: Đại ca2021-01-17 19:31
 • #369: Trưởng thành2021-01-17 19:31
 • #370: Tinh tộc pho tượng2021-01-17 19:31
 • #371: Tương trợ2021-01-17 19:31
 • #372: Thiếu thành chủ mời2021-01-17 19:31
 • #373: Lv102021-01-17 19:31
 • #374: Không có sai biệt2021-01-17 19:32
 • #375: Con thứ hai tà vật2021-01-17 19:32
 • #376: Đẳng cấp ở giữa chênh lệch2021-01-17 19:32
 • #377: Hợp lực tập kích2021-01-17 19:32
 • #378: Bị ném bỏ2021-01-17 19:32
 • #379: Hư hóa giai đoạn thứ tư2021-01-17 19:32
 • #380: Đi mà quay lại2021-01-17 19:32
 • #381: Có thể lật bàn sao2021-01-17 19:32
 • #382: Hoài nghi2021-01-17 19:32
 • #383: Giấu diếm2021-01-17 19:33
 • #384: Lên thuyền2021-01-17 19:33
 • #385: Tiếp xúc2021-01-17 19:33
 • #386: Đã lâu giám thị2021-01-17 19:33
 • #387: Vũ đạo2021-01-17 19:33
 • #388: Mạo muội giao lưu2021-01-17 19:33
 • #389: Am hiểu né tránh?2021-01-17 19:33
 • #390: Tấm mộc2021-01-17 19:33
 • #391: Không gian dưới đất2021-01-17 19:34
 • #392: Long Thần2021-01-17 19:34
 • #393: Cố nhân2021-01-17 19:34
 • #394: Tranh tài2021-01-17 19:34
 • #395: Ngoài ý muốn khiêu chiến2021-01-17 19:34
 • #396: Lưu Ngân mật yếu2021-01-17 19:34
 • #397: Một điểm thực lực2021-01-17 19:34
 • #398: Tia sáng chói mắt2021-01-17 19:34
 • #399: Phá giải2021-01-17 19:34
 • #400: Phá huỷ2021-01-17 19:35
 • #401: Hai năm sau tiên đoán2021-01-17 19:35
 • #402: Thánh giả2021-01-17 19:35
 • #403: Rời đi2021-01-17 19:35
 • #404: Liên minh sóng ngầm2021-01-17 19:35
 • #405: Quấy rối2021-01-17 19:35
 • #406: Chèn ép tư thái2021-01-17 19:35
 • #407: Trở về2021-01-17 19:35
 • #408: Kết minh2021-01-17 19:35
 • #409: Chôn vùi2021-01-17 19:36
 • #410: Vì kỷ niệm2021-01-17 19:36
 • #411: Gotei 132021-01-17 19:36
 • #412: Gặp mặt2021-01-17 19:36
 • #413: Mới chương trình học2021-01-17 19:36
 • #414: Bồi thường2021-01-17 19:36
 • #415: Ngoài ý muốn phát hiện2021-01-17 19:36
 • #416: Ngươi là Tinh tộc2021-01-17 19:36
 • #417: Bóp chết thiên tài2021-01-17 19:36
 • #418: Nguy hiểm dự cảnh2021-01-17 19:37
 • #419: Tinh tộc giáng lâm2021-01-17 19:37
 • #420: Kinh khủng địch nhân2021-01-17 19:37
 • #421: Cự tuyệt hậu quả2021-01-17 19:37
 • #422: VIP62021-01-17 19:37
 • #423: Cô độc2021-01-17 19:37
 • #424: Tử thành2021-01-17 19:37
 • #425: Lạm người tốt2021-01-17 19:37
 • #426: Nhiệm vụ2021-01-17 19:38
 • #427: Đồng quy vu tận2021-01-17 19:38
 • #428: Ngạo mạn Tinh tộc2021-01-17 19:38
 • #429: Phòng hộ chỗ cùng quân hàm2021-01-17 19:38
 • #430: Tả Trung Vĩ2021-01-17 19:38
 • #431: Phiền phức lớn rồi2021-01-17 19:38
 • #432: Vây quanh2021-01-17 19:38
 • #433: Tinh tộc quân sĩ2021-01-17 19:38
 • #434: Cuồng vọng2021-01-17 19:39
 • #435: Dự định2021-01-17 19:39
 • #436: Tác chiến thành lũy2021-01-17 19:39
 • #437: Phản công2021-01-17 19:39
 • #438: Nửa năm sau hội nghị2021-01-17 19:39
 • #439: Thành phá2021-01-17 19:39
 • #440: Cứu viện2021-01-17 19:39
 • #441: Vận khí không có tốt đến loại trình độ kia2021-01-17 19:39
 • #442: Benihime2021-01-17 19:40
 • #443: Một cái khác chi lực lượng vũ trang2021-01-17 19:40
 • #444: Triệu hoán vật đội trưởng2021-01-17 19:40
 • #445: Ác thú vị2021-01-17 19:40
 • #446: Cuồng gông dế mèn2021-01-17 19:40
 • #447: Hắn tới2021-01-17 19:40
 • #448: Lấy điểm lợi tức2021-01-17 19:40
 • #449: Tinh kỳ quan2021-01-17 19:41
 • #450: Zanka no Tachi2021-01-17 19:41
 • #451: Arbola bộ đội2021-01-17 19:41
 • #452: Thứ hai tinh kỳ quan2021-01-17 19:41
 • #453: Cực hạn hỏa diễm2021-01-17 19:41
 • #454: Chân chính nhân vật chính2021-01-17 19:41
 • #455: Nửa hoàn toàn hư hóa2021-01-17 19:41
 • #456: Chủ động2021-01-17 19:41
 • #457: Uể oải2021-01-17 19:41
 • #458: Sáu cái Dương Lục thành2021-01-17 19:41
 • #459: Thuấn hống tiến giai2021-01-17 19:42
 • #460: Chiến hình2021-01-17 19:42
 • #461: Phản công2021-01-17 19:42
 • #462: Đồng hành2021-01-17 19:42
 • #463: Chạm mặt2021-01-17 19:42
 • #464: Báo thù2021-01-17 19:42
 • #465: Nóng vội2021-01-17 19:42
 • #466: Hoàn toàn hư hóa2021-01-17 19:42
 • #467: Không giống địa phương2021-01-17 19:42
 • #468: Truy đuổi2021-01-17 19:43
 • #469: Bán Thần mạt lộ2021-01-17 19:43
 • #470: Chột dạ2021-01-17 19:43
 • #471: Dương Lục thành giao dịch2021-01-17 19:43
 • #472: Năng lượng hóa2021-01-17 19:43
 • #473: Chiến tranh khởi động lại2021-01-17 19:43
 • #474: Tướng đấu2021-01-17 19:43
 • #475: Đoạn sừng2021-01-17 19:43
 • #476: Ittō Kasō2021-01-17 19:43
 • #477: Tái chiến2021-01-17 19:43
 • #478: Thắng lợi2021-01-17 19:44
 • #479: Một chỗ khác chiến trường2021-01-17 19:44
 • #480: Đông bộ hành động2021-01-17 19:44
 • #481: Dẫn đường2021-01-17 19:44
 • #482: Cơ hội tốt2021-01-17 19:44
 • #483: Hối đoái Băng Ngọc2021-01-17 19:44
 • #484: Thiết sáo2021-01-17 19:44
 • #485: Gia tốc tiến hóa2021-01-17 19:44
 • #486: Âm mưu2021-01-17 19:45
 • #487: Không thiết thực điên cuồng lời nói2021-01-17 19:45
 • #488: Hoàn mỹ dung hợp2021-01-17 19:45
 • #489: Tất cả đều muốn (đại kết cục)2021-01-17 19:45
 • #490: Hoàn thành cảm nghĩ2021-01-17 19:45

Related posts

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

TiKay

Dược Môn Tiên Y

TiKay

Phật Hệ Vai Chính Cứu Thế Hàng Ngày

THUYS♥️

Thần Kỳ Cửa Hàng Rèn

TiKay

Quỷ Biết Giao Nhân là Cái Gì [Giới giải trí]

THUYS♥️

Hãy Nghe Trò Chơi Nói

THUYS♥️

Leave a Reply