Tiên Hiệp

Tổ Tông Trên Cao

“Đây là hệ thống? Ta bàn tay vàng? Ta con mẹ nó đều đã chết mới cho ta?”

Lục Thanh xuyên qua Tu Chân Thế Giới, bỏ ra hai trăm năm, đã trở thành Kim Đan kỳ tu sĩ, lấy vợ sinh con, đã thành lập nên một cái gia tộc. Ngoài ý muốn trọng thương sau khi chết, mới kích hoạt ‘Gia tộc quật khởi hệ thống’ .

( tăng lên linh căn ), ( thăm dò tài nguyên ), ( Thuần Dương thể ). . .

Muốn cái gì? Đều cho ngươi!

Ta thật là các ngươi tổ tông, nghe lời, tổ tông mang các ngươi bay!

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhị Mộc Thất
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Không thể hố con cháu2021-01-17 01:42
 • #2: Chết thật, không phải giả2021-01-17 01:43
 • #3: Tăng lên linh căn2021-01-17 01:43
 • #4: Trao đổi2021-01-17 01:43
 • #5: Cha!2021-01-17 01:43
 • #6: Mất con2021-01-17 01:44
 • #7: Tài nguyên thăm dò2021-01-17 01:44
 • #8: Tổ tông phù hộ2021-01-17 01:44
 • #9: Huynh muội2021-01-17 01:44
 • #10: Bắt ngựa2021-01-17 01:44
 • #11: Địa đồ điểm đỏ2021-01-17 01:45
 • #12: Quỷ nước hồ nước2021-01-17 01:45
 • #13: Âm Tủy Thủy Ngọc2021-01-17 01:45
 • #14: 100 linh thạch bán hay không ?2021-01-17 01:45
 • #15: Bán ngựa2021-01-17 01:45
 • #16: Anh dũng hành vi2021-01-17 01:46
 • #17: Đại Động Hồ bầy2021-01-17 01:46
 • #18: Thời hạn trao đổi2021-01-17 01:46
 • #19: Hòn ngọc quý trên tay2021-01-17 01:46
 • #20: Bế quan quyết định2021-01-17 01:46
 • #21: Sợ nhất trong nhà có ngu xuẩn2021-01-17 01:47
 • #22: Tấm lòng bảo hộ con2021-01-17 01:47
 • #23: Càng ngày càng tốt2021-01-17 01:47
 • #24: Hi sinh2021-01-17 01:47
 • #25: Chuẩn bị tình huống2021-01-17 01:47
 • #26: Khôi phục thọ nguyên cùng kế hoạch hoá gia đình2021-01-17 01:48
 • #27: Trúc Cơ Đan phối phương2021-01-17 01:48
 • #28: Thạch mẫu2021-01-17 01:49
 • #29: Huyền Dẫn Dương Lôi Chú2021-01-17 01:49
 • #30: Quỷ nghèo2021-01-17 01:49
 • #31: Huy Năng Thạch tinh túy2021-01-17 01:49
 • #32: Luyện khí sư2021-01-17 01:49
 • #33: Bồi dưỡng2021-01-17 01:50
 • #34: Đặc thù kiến trúc2021-01-17 01:50
 • #35: Thằng ranh con nói đùa ta ?2021-01-17 01:50
 • #36: Rót độc2021-01-17 01:50
 • #37: Bảo hộ gia tộc tất cả2021-01-17 01:50
 • #38: Truyền thừa2021-01-17 01:51
 • #39: Hổ Vương2021-01-17 01:51
 • #40: Giết hổ2021-01-17 01:51
 • #41: Tam Thanh Hoa2021-01-17 01:51
 • #42: Trúc Cơ Đan2021-01-17 01:51
 • #43: Giao dịch2021-01-17 01:52
 • #44: Dự tính trước2021-01-17 01:52
 • #45: Tiên hạ thủ vi cường2021-01-17 01:52
 • #46: Tận giết tới!2021-01-17 01:52
 • #47: Gỡ xuống đầu lâu2021-01-17 01:53
 • #48: Thiêu chết hoàng tước2021-01-17 01:53
 • #49: Báo án2021-01-17 01:53
 • #50: Thức tỉnh2021-01-17 01:53
 • #51: Cha ngươi không cho phép ngươi chết2021-01-17 01:53
 • #52: Ai dùng Trúc Cơ Đan?2021-01-17 01:54
 • #53: Luyện Đan Sư liền cao quý 1 điểm?2021-01-17 01:54
 • #54: Nguyệt Hoa Tán2021-01-17 01:54
 • #55: Khải Minh lực lượng2021-01-17 01:54
 • #56: Không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đã Trúc Cơ2021-01-17 01:54
 • #57: Tiến đánh quỷ nước2021-01-17 01:55
 • #58: Cự quỷ2021-01-17 01:55
 • #59: Thuấn thân chém quỷ2021-01-17 01:55
 • #60: Linh Khê2021-01-17 01:55
 • #61: Mở căn cứ phụ!2021-01-17 01:55
 • #62: Làm đại ca có cái gì không dám?2021-01-17 01:55
 • #63: Linh Tỉnh Mạch2021-01-17 01:56
 • #64: Bồi dưỡng hậu nhân2021-01-17 01:56
 • #65: Tiểu học đường nhập học rồi2021-01-17 01:56
 • #66: Thọ hết chết già2021-01-17 01:56
 • #67: Chuyển thế2021-01-17 01:56
 • #68: Chinh phạt hình thức2021-01-17 01:57
 • #69: Vi Văn muốn thắng2021-01-17 01:57
 • #70: Thứ 1 tên2021-01-17 01:57
 • #71: Đường đi hẹp vẫn là đi rộng?2021-01-17 01:57
 • #72: Văn Ân ý chí2021-01-17 01:57
 • #73: Giúp ngươi thành đạo2021-01-17 01:57
 • #74: Bạch Quỷ đi về phía nam2021-01-17 01:58
 • #75: Muốn chết, sẽ đưa ngươi đi chết2021-01-17 01:58
 • #76: Đơn linh căn2021-01-17 01:58
 • #77: Bê bối2021-01-17 01:58
 • #78: Ngưỡng mộ Lục thị thiếu niên2021-01-17 01:58
 • #79: Trận đầu báo cáo thắng lợi2021-01-17 01:58
 • #80: Phục sinh tuyển hạng2021-01-17 01:59
 • #81: Xoát đầu người2021-01-17 01:59
 • #82: Diễm hỏa cự nhân2021-01-17 01:59
 • #83: Chuyện ra sao? Ta thế nào Khải Minh rồi?2021-01-17 01:59
 • #84: Nắm chắc thắng lợi trong tay ổn điểm tốt2021-01-17 02:00
 • #85: Tam Tinh hiếm có2021-01-17 02:00
 • #86: Hậu sinh khả uý2021-01-17 02:00
 • #87: Triều Hi Khải Minh2021-01-17 02:00
 • #88: Sắp biến thiên2021-01-17 02:01
 • #89: Ta có thể tu luyện?2021-01-17 02:01
 • #90: Phản đồ2021-01-17 02:01
 • #91: Tu luyện cảm giác, thật tốt2021-01-17 02:01
 • #92: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết2021-01-17 02:01
 • #93: Vân Thủy Mã (tăng thêm)2021-01-17 02:02
 • #94: Chế tạo Lục gia nhãn hiệu (tăng thêm)2021-01-17 02:02
 • #95: Bạch Tham Lâm trận chiến (vì minh chủ ( hóa thành Tình Ngư ) tăng thêm)2021-01-17 02:02
 • #96: Văn Ân Cầu Sinh Ký (tăng thêm)2021-01-17 02:02
 • #97: Nhặt thi thể2021-01-17 02:03
 • #98: Còn không phải muốn dập đầu? (tăng thêm)2021-01-17 02:03
 • #99: Nhặt thi thu hoạch2021-01-17 02:03
 • #100: Liêu quận chiến sự (tăng thêm)2021-01-17 02:03
 • #101: Tẩy Tủy Thoát Phàm Pháp2021-01-17 02:03
 • #102: Ngài thật sự là ta cha ruột (hai hợp một)2021-01-17 02:04
 • #103: Huy hoàng thiên uy (minh chủ tăng thêm, cảm tạ ( phù ◇ khen ) đại lão khen thưởng)2021-01-17 02:04
 • #104: Có chút cấp trên2021-01-17 02:04
 • #105: Biết sai rồi?2021-01-17 02:04
 • #106: Chiến sự hồi cuối (2 hợp 1)2021-01-17 02:05
 • #107: Đại cữu ca?2021-01-17 02:05
 • #108: 1 cái đỏ 1 cái ngốc2021-01-17 02:05
 • #109: Ngũ Hành Linh Thụ2021-01-17 02:05
 • #110: Dùng tiền khiến cho ta khoái hoạt2021-01-17 02:06
 • #111: Thổ Đức Linh Thân2021-01-17 02:06
 • #112: Mở tiệc chiêu đãi2021-01-17 02:06
 • #113: Xoắn xuýt sự tình2021-01-17 02:06
 • #114: Xài tiền như nước2021-01-17 02:06
 • #115: Thu tô2021-01-17 02:07
 • #116: Cứ như vậy muốn hôm nay chết?2021-01-17 02:07
 • #117: Trúc Cơ đỉnh phong2021-01-17 02:07
 • #118: Toàn giết2021-01-17 02:07
 • #119: Huyết dạ (3 hợp 1)2021-01-17 02:08
 • #120: Phong tỏa Bình Diêu huyện2021-01-17 02:08
 • #121: Mai phục phản mai phục lại phản mai phục2021-01-17 02:08
 • #122: Mã thị vong2021-01-17 02:08
 • #123: Cửa xe hàn chết (2 hợp 1)2021-01-17 02:09
 • #124: Chư hầu của ta2021-01-17 02:09
 • #125: Đầu của ngươi là tốt nhất tế phẩm2021-01-17 02:09
 • #126: Ta chính là Ngọc Yên Lục Thanh!2021-01-17 02:09
 • #127: Ta tất cả đều muốn!2021-01-17 02:10
 • #128: Triệu Tử Đan cái chết2021-01-17 02:10
 • #129: Ta cho nhi tử tìm vợ2021-01-17 02:10
 • #130: Định ra hôn kỳ2021-01-17 02:10
 • #131: Kết toán ban thưởng2021-01-17 02:11
 • #132: Mục tiêu: Tiêu hết sáu ngàn nghiệp lực! (3 hợp 1)2021-01-17 02:11
 • #133: Trời ban điềm lành, Linh Phong Thánh Tháp2021-01-17 02:11
 • #134: Hoang Cổ bích hoạ2021-01-17 02:12
 • #135: Hàn thị cùng Mục thị2021-01-17 02:12
 • #136: Tứ tinh điều kiện2021-01-17 02:12
 • #137: Đây là Lục gia trật tự2021-01-17 02:12
 • #138: Lục gia ta2021-01-17 02:12
 • #139: Cha ta nói ai có lá gan ai thử một chút (2 hợp 1)2021-01-17 02:13
 • #140: Trúc Cơ cái chết2021-01-17 02:13
 • #141: Ta đi phía trước tìm kiếm đường (2 hợp 1)2021-01-17 02:13
 • #142: Tiểu thế giới2021-01-17 02:13
 • #143: Có tiến triển2021-01-17 02:14
 • #144: Tuổi còn nhỏ tàn nhẫn như vậy2021-01-17 02:14
 • #145: Bí khố2021-01-17 02:14
 • #146: Trường Sinh Kinh2021-01-17 02:14
 • #147: Kéo dài tuổi thọ2021-01-17 02:15
 • #148: Phá giải cấm pháp2021-01-17 02:15
 • #149: Ngoài ý muốn Trúc Cơ2021-01-17 02:15
 • #150: Khống chế tiểu thế giới2021-01-17 02:15
 • #151: Cẩm Triều tiếng lòng2021-01-17 02:15
 • #152: Trở về nhà2021-01-17 02:16
 • #153: Trường Sinh Kinh2021-01-17 02:16
 • #154: Cho lão bà chỗ dựa (2 hợp 1)2021-01-17 02:16
 • #155: Về sau vẫn phải là gọi sư công2021-01-17 02:16
 • #156: Ta liền hù dọa một chút người2021-01-17 02:16
 • #157: Khách khanh trưởng lão2021-01-17 02:17
 • #158: Lục Thanh sao lại tới đây?2021-01-17 02:17
 • #159: Cùng ta về nhà2021-01-17 02:17
 • #160: Văn Ân Trúc Cơ2021-01-17 02:17
 • #161: Mới chiêu2021-01-17 02:17
 • #162: Bố cục nhỏ, không bên trong mùi vị2021-01-17 02:17
 • #163: Ngày mai sẽ Khải Minh2021-01-17 02:18
 • #164: Còn có thể đem ta 1 lưới đánh tan đi?2021-01-17 02:18
 • #165: Nữ hiệp tha mạng (2 hợp 1)2021-01-17 02:18
 • #166: Cấp 3 trận pháp sư2021-01-17 02:18
 • #167: Hư Linh Căn2021-01-17 02:19
 • #168: Cha, thanh xuất vu lam thắng vu lam (2 hợp 1)2021-01-17 02:19
 • #169: Lục gia ghê gớm2021-01-17 02:19
 • #170: Có thể hay không đi ra thả cái gió?2021-01-17 02:19
 • #171: Đừng cản trở ta cưới lão bà là được2021-01-17 02:20
 • #172: Lục Hải liên minh2021-01-17 02:20
 • #173: Lại còn sống 1 chút2021-01-17 02:20
 • #174: Sản nghiệp hình thức (2 hợp 1)2021-01-17 02:20
 • #175: Lục thị thương hội2021-01-17 02:20
 • #176: 3 năm2021-01-17 02:21
 • #177: Phát triển không ngừng (2 hợp 1)2021-01-17 02:21
 • #178: Cảnh cáo2021-01-17 02:21
 • #179: Thời gian gia tốc2021-01-17 02:21
 • #180: Một ngày = 10 năm2021-01-17 02:22
 • #181: Hư Không Hành Tẩu (2 hợp 1)2021-01-17 02:22
 • #182: Thuật thuấn sát (3 hợp 1)2021-01-17 02:22
 • #183: Truy hung2021-01-17 02:23
 • #184: Quyền trượng cùng vương miện2021-01-17 02:23
 • #185: Thánh Vật2021-01-17 02:23
 • #186: Chạy án2021-01-17 02:23
 • #187: Mê Linh Chú2021-01-17 02:23
 • #188: Mộc Thần Thiên2021-01-17 02:24
 • #189: Thổ hào đấu pháp2021-01-17 02:24
 • #190: Ma khí2021-01-17 02:24
 • #191: Phục sinh hạng mục trao đổi2021-01-17 02:24
 • #192: Thành đạo chi tranh2021-01-17 02:24
 • #193: Trùng kích Kim Đan2021-01-17 02:25
 • #194: Ta thật đúng là cái người xấu2021-01-17 02:25
 • #195: Trung thành phần tử2021-01-17 02:25
 • #196: Chuẩn bị xem kịch2021-01-17 02:25
 • #197: Thái Thượng trưởng lão2021-01-17 02:26
 • #198: Liều chết can gián2021-01-17 02:26
 • #199: Lục lão tổ mưu đồ2021-01-17 02:26
 • #200: Hướng khoáng mạch ra tay2021-01-17 02:26
 • #201: Cự Thạch Chi Tâm2021-01-17 02:26
 • #202: Thạch Quốc2021-01-17 02:27
 • #203: Thần bí vương tọa (2 hợp 1)2021-01-17 02:27
 • #204: Vật có thể đụng vào2021-01-17 02:27
 • #205: Hám Sơn Chi Tâm2021-01-17 02:28
 • #206: Ngươi đã trở về2021-01-17 02:28
 • #207: Thái Cổ Thăng Tinh Quyết2021-01-17 02:28
 • #208: Tứ tinh bí cảnh, tinh không bên ngoài2021-01-17 02:28
 • #209: Làm cho người sợ hãi2021-01-17 02:28
 • #210: Nhịn xuống đừng bành trướng (2 hợp 1)2021-01-17 02:29
 • #211: Gánh nặng đường xa2021-01-17 02:29
 • #212: Ngân Long2021-01-17 02:29
 • #213: Mắt trợn trắng2021-01-17 02:29
 • #214: 50 gốc kim liên2021-01-17 02:30
 • #215: Thần điêu 3 huynh đệ2021-01-17 02:30
 • #216: Hèn mọn phát dục2021-01-17 02:30
 • #217: Hậu bối bồi dưỡng2021-01-17 02:30
 • #218: Nghề phụ phát triển, Triều Hòa Khải Minh2021-01-17 02:30
 • #219: Nặng Lực Thần thông, tinh huy vũ khí2021-01-17 02:31
 • #220: Cực Ý Càn Khôn Công2021-01-17 02:31
 • #221: Khai hoang tiến độ2021-01-17 02:31
 • #222: Khiêu khích2021-01-17 02:31
 • #223: Làm chén rượu này, ngươi chính là cha ta!2021-01-17 02:31
 • #224: Vậy liền không có nói đi2021-01-17 02:32
 • #225: Đánh cho hồ đồ2021-01-17 02:32
 • #226: Kim Cương Chiến Thần, Trầm Mặc Gai (2 hợp 1)2021-01-17 02:32
 • #227: Ép thành thịt nát, trả hết nhân mạng (2 hợp 1)2021-01-17 02:33
 • #228: Tối hậu thư (2 hợp 1)2021-01-17 02:33
 • #229: Kéo liền xong việc2021-01-17 02:33
 • #230: 4 rồng kéo cung2021-01-17 02:34
 • #231: Hoàng thái tử2021-01-17 02:34
 • #232: Hỏa Luyện Thất nổ2021-01-17 02:34
 • #233: Kéo người đại chiến2021-01-17 02:34
 • #234: Thắng ngay từ trận đầu2021-01-17 02:35
 • #235: Chinh phạt hình thức lại khởi hành!2021-01-17 02:35
 • #236: Vân Kỵ đội2021-01-17 02:35
 • #237: Công kích! Công kích!2021-01-17 02:35
 • #238: Thần Lộc Lâm2021-01-17 02:36
 • #239: Mây đỉnh Xà Long2021-01-17 02:36
 • #240: Giết hươu2021-01-17 02:37
 • #241: Đâm đến 1 đầu bao2021-01-17 02:37
 • #242: Đầu hàng2021-01-17 02:37
 • #243: Thần Lộc chuyện cũ2021-01-17 02:37
 • #244: Mua 1 tặng 1 Thiên Linh Căn2021-01-17 02:38
 • #245: Tam Tinh phục sinh hạng2021-01-17 02:38
 • #246: Khắp nơi chúc phúc2021-01-17 02:39
 • #247: Tân sinh bí cảnh2021-01-17 02:39
 • #248: Trước lắc lư lại nói2021-01-17 02:39
 • #249: Gạo sống thành cơm đã chín2021-01-17 02:39
 • #250: Vây công ưng cốc2021-01-17 02:39
 • #251: Kim liên tới tay2021-01-17 02:40
 • #252: Yêu Vương sắp tới2021-01-17 02:40
 • #253: Cha ta không gì làm không được2021-01-17 02:40
 • #254: Kỳ quan kiến trúc: Tụ Linh Thánh Điện2021-01-17 02:41
 • #255: Không Đồng không tin2021-01-17 02:41
 • #256: Ta thật ngốc, thật sự2021-01-17 02:42
 • #257: Tây Lộ quân đại sụp đổ2021-01-17 02:42
 • #258: Kim Đan cái chết2021-01-17 02:42
 • #259: Lục Thanh giáng lâm, truyền tống online!2021-01-17 02:42
 • #260: Đây là cái gì thần tiên công pháp2021-01-17 02:43
 • #261: Mộc Long · Thiên Thủ Mệnh Thuật!2021-01-17 02:43
 • #262: Cha ta khiến cho ta kiêu ngạo2021-01-17 02:44
 • #263: Phi Vân Châu duy nhất ba ba2021-01-17 02:44
 • #264: Mây Đỉnh Tiên Tư, Càn Thiên Chân Thân2021-01-17 02:44
 • #265: Lông dê ai lấy không phải lấy?2021-01-17 02:45
 • #266: Liền cứng rắn diễn!2021-01-17 02:45
 • #267: Lục Thanh luyện đan2021-01-17 02:46
 • #268: Nội tình2021-01-17 02:46
 • #269: Truyền thừa2021-01-17 02:46
 • #270: Lão tử muốn Nguyên Anh!2021-01-17 02:46
 • #271: Không Đồng2021-01-17 02:47
 • #272: Nhập đội2021-01-17 02:47
 • #273: Yến đô Triệu thị2021-01-17 02:47
 • #274: Lão bà của ta là chưởng môn nhân2021-01-17 02:47
 • #275: Tông môn hệ thống2021-01-17 02:48
 • #276: Tiên cung cái bóng2021-01-17 02:48
 • #277: Thiên tài tụ tập2021-01-17 02:48
 • #278: Tiên cung tàn viên2021-01-17 02:49
 • #279: Hình khuyên tầng mây2021-01-17 02:49
 • #280: Hoàng kim giáp2021-01-17 02:49
 • #281: Thái Cổ thăng cấp2021-01-17 02:50
 • #282: Xen lẫn pháp bảo2021-01-17 02:50
 • #283: Chỉ muốn cá ướp muối kiếm tiên2021-01-17 02:50
 • #284: Cùng tiên nhân đối thoại2021-01-17 02:51
 • #285: Tranh thủ thời gian làm việc mà đi2021-01-17 02:51
 • #286: Tiên nhân thân thể2021-01-17 02:52
 • #287: Rõ ràng là cửu tinh kỳ ngộ!2021-01-17 02:52
 • #288: Bạch Kim Thánh Kiếm2021-01-17 02:52
 • #289: Nguyên anh trước chuẩn bị2021-01-17 02:53
 • #290: Tài nguyên lỗ hổng2021-01-17 02:53
 • #291: Bất Phôi Kiếm Thể2021-01-17 02:53
 • #292: Băng đơn linh căn2021-01-17 02:54
 • #293: Triều Hi kim đan2021-01-17 02:54
 • #294: Xuôi nam hành thương2021-01-17 02:54
 • #295: Giặc cướp?2021-01-17 02:55
 • #296: Lão tổ tông nhìn xem sợ cái gì?2021-01-17 02:55
 • #297: Linh mạch khuếch trương trận pháp2021-01-17 02:55
 • #298: Chẳng phân biệt được người hay ta2021-01-17 02:56
 • #299: Vân Tiêu Tông tư thái2021-01-17 02:56
 • #300: Triều đình2021-01-17 02:56
 • #301: Minh Triều kim đan2021-01-17 02:56
 • #302: Ngũ tinh gia tộc, lão tổ rời núi2021-01-17 02:57
 • #303: Phục sinh tiến độ2021-01-17 02:57
 • #304: Nguyên anh trước đó2021-01-17 02:57
 • #305: Lão tử nguyên anh!2021-01-17 02:57
 • #306: Thái Tinh Lò Luyện2021-01-17 02:58
 • #307: Phá thiên 1 kiếm2021-01-17 02:58
 • #308: Tràng diện hơi không khống chế được2021-01-17 02:58
 • #309: Ngân Không Hành Lang2021-01-17 02:59
 • #310: Linh thân cùng thần thông thăng tinh2021-01-17 02:59
 • #311: Đạp cửa mà vào2021-01-17 02:59
 • #312: Đình Úy Tả Giám Lục Văn Ân2021-01-17 02:59
 • #313: Vô Diện Hội2021-01-17 03:00
 • #314: Chỉ có thể dựa vào lão tổ tông cứu mạng2021-01-17 03:00
 • #315: Cách không xuất thủ2021-01-17 03:00
 • #316: An tâm ở lại, cái khác có ta2021-01-17 03:01
 • #317: Tìm kiếm Hoàng đế bệ hạ2021-01-17 03:01
 • #318: Chỗ đứng vấn đề2021-01-17 03:01
 • #319: Cân nhắc2021-01-17 03:01
 • #320: Đại Ngụy bắc phạt2021-01-17 03:02
 • #321: Gió đông2021-01-17 03:02
 • #322: Ngươi nguyên anh?2021-01-17 03:02
 • #323: Cảm giác bất lực2021-01-17 03:02
 • #324: Đạp Vân Kiếm Tiên2021-01-17 03:03
 • #325: Nguyên anh trận chiến2021-01-17 03:03
 • #326: Lục Thanh cùng ngươi nhìn mưa sao băng2021-01-17 03:03
 • #327: Huấn luyện viên, ta muốn học cái này2021-01-17 03:03
 • #328: Cổ đại hoàng đế2021-01-17 03:04
 • #329: Tổ tông đối (với) tổ tông2021-01-17 03:04
 • #330: Đều là lão tử chiến lợi phẩm!2021-01-17 03:04
 • #331: Ta phản chính ta?2021-01-17 03:04
 • #332: Lão chó liếm2021-01-17 03:05
 • #333: Ngươi tới làm hoàng đế2021-01-17 03:05
 • #334: Gác ở trên lửa nướng2021-01-17 03:05
 • #335: Nhường ngôi2021-01-17 03:05
 • #336: Lời đồn đại người khống chế2021-01-17 03:06
 • #337: Bí mật chiến tuyến2021-01-17 03:06
 • #338: Bảo Hoàng Đảng2021-01-17 03:06
 • #339: Trộm đi2021-01-17 03:07
 • #340: Cho mượn Triệu lão đầu sọ dùng một lát2021-01-17 03:07
 • #341: Nhổ nước miếng2021-01-17 03:07
 • #342: Gió nổi mây phun2021-01-17 03:07
 • #343: Lục thị hoàng triều2021-01-17 03:07
 • #344: Thành lập Cẩm Y Vệ2021-01-17 03:08
 • #345: Triều Hòa kim đan2021-01-17 03:08
 • #346: Tuyết Châu quy tâm2021-01-17 03:08
 • #347: Bạch Quỷ lại đi về phía nam2021-01-17 03:08
 • #348: Hai mặt gián điệp2021-01-17 03:09
 • #349: Lão ngàn tầng bánh2021-01-17 03:09
 • #350: Hắc Nha đạo nhân2021-01-17 03:09
 • #351: Suy diễn công pháp2021-01-17 03:09
 • #352: Cực Bắc Băng Nguyên2021-01-17 03:10
 • #353: Mẫu sào2021-01-17 03:10
 • #354: Thái cổ bí sự, Băng Tiên Nữ2021-01-17 03:10
 • #355: Thái Cổ Băng Thần Pháp Điển2021-01-17 03:10
 • #356: Nguyên anh tầng hai2021-01-17 03:11
 • #357: Tiếp tục đánh, chắc thắng2021-01-17 03:11
 • #358: Mặt Quỷ Thần hóa thân2021-01-17 03:11
 • #359: Lâm chung thoải mái2021-01-17 03:11
 • #360: Lôi Đình Chân Thân2021-01-17 03:11
 • #361: Lục thị thái tử, Hỏa Thiên Linh Căn2021-01-17 03:12
 • #362: Tinh vương2021-01-17 03:12
 • #363: Ánh sao dập tắt2021-01-17 03:12
 • #364: Vô hạn mana2021-01-17 03:12
 • #365: Mỏ linh thạch2021-01-17 03:13
 • #366: Đối (với) yêu chính sách2021-01-17 03:13
 • #367: Đi theo Lục gia có thịt ăn2021-01-17 03:13
 • #368: Trung ương tập quyền2021-01-17 03:14
 • #369: Dưới mặt đất Linh Hà cuối cùng2021-01-17 03:14
 • #370: Đáy biển bí cảnh2021-01-17 03:14
 • #371: Hủ Hủ Long (Rồng mục nát)2021-01-17 03:14
 • #372: Long vương truyền thừa2021-01-17 03:14
 • #373: Thái Thượng Kinh2021-01-17 03:15
 • #374: Cứu vớt thế giới? Ta bị buộc a2021-01-17 03:15
 • #375: Thế giới đại biến2021-01-17 03:15
 • #376: Trấn Phủ Sứ Lục Minh Hằng2021-01-17 03:16
 • #377: Hư Linh Khí2021-01-17 03:16
 • #378: Nhập ma2021-01-17 03:16
 • #379: Thức tỉnh thần thông2021-01-17 03:16
 • #380: Hư Không Thánh Nhân2021-01-17 03:17
 • #381: Sông lớn phòng tuyến2021-01-17 03:17
 • #382: Thế cục sụp đổ2021-01-17 03:17
 • #383: Phục sinh 3 tháng2021-01-17 03:17
 • #384: Lục Thanh phân thân2021-01-17 03:18
 • #385: Mạnh miệng2021-01-17 03:18
 • #386: Cho cái lối thoát2021-01-17 03:18
 • #387: Pháp Tướng cái chết2021-01-17 03:18
 • #388: Yến Ngụy hợp lưu2021-01-17 03:19
 • #389: Tà ma đại trận2021-01-17 03:19
 • #390: Pháp Tướng? A...2021-01-17 03:19
 • #391: Hôi Khải Thần Long2021-01-17 03:19
 • #392: Nghiền ép thức thắng lợi2021-01-17 03:20
 • #393: Thịt mỡ2021-01-17 03:20
 • #394: Chiến hậu ích lợi2021-01-17 03:20
 • #395: 6 tinh gia tộc2021-01-17 03:20
 • #396: Pháp Tướng trước đó2021-01-17 03:20
 • #397: Đào hố, chôn mây xanh2021-01-17 03:21
 • #398: Chính diện bên trên Pháp Tướng2021-01-17 03:21
 • #399: Tù binh2021-01-17 03:21
 • #400: Pháp Tướng đột phá nơi2021-01-17 03:21
 • #401: Trước thành Pháp Tướng lại nói!2021-01-17 03:22
 • #402: 3 đầu tà hồn2021-01-17 03:22
 • #403: Mau mời Lục Thanh!2021-01-17 03:22
 • #404: Vô địch thiên hạ2021-01-17 03:22
 • #405: Duy Vân đi theo2021-01-17 03:22
 • #406: Đưa tay ngươi để lên đến2021-01-17 03:23
 • #407: Lĩnh vực khuếch trương2021-01-17 03:23
 • #408: 3 cổ tiên2021-01-17 03:23
 • #409: Không nhìn2021-01-17 03:23
 • #410: Không chết được quái vật2021-01-17 03:24
 • #411: Băng hải2021-01-17 03:24
 • #412: 3 đại truyền thừa2021-01-17 03:24
 • #413: Tà ma cố hương, không đáy vực sâu2021-01-17 03:24
 • #414: Thế Giới Khóa2021-01-17 03:25
 • #415: Dành trước thời gian2021-01-17 03:25
 • #416: Thật đúng là muốn thống nhất thế giới2021-01-17 03:25
 • #417: Ngươi có thể quy thuận ta?2021-01-17 03:25
 • #418: Song Hoàng Hình Thức2021-01-17 03:26
 • #419: Lục gia thứ 2 vị Hoàng đế2021-01-17 03:26
 • #420: Đạo thứ hai Thế Giới Khóa2021-01-17 03:26
 • #421: Chấp niệm2021-01-17 03:27
 • #422: Ta cũng không tin nện không chết ngươi2021-01-17 03:27
 • #423: Kéo về nhà cung cấp2021-01-17 03:27
 • #424: Nghiền ép Pháp Tướng Bạch Quỷ2021-01-17 03:27
 • #425: Kẻ xui xẻo không ai có thể cứu2021-01-17 03:27
 • #426: Gặp lại Bạch Kiếm Tiên2021-01-17 03:28
 • #427: Đa tạ tiền bối cứu giúp!2021-01-17 03:28
 • #428: Tiền bối gọi ta tiền bối?2021-01-17 03:28
 • #429: Máy Đột Phá Hình Người2021-01-17 03:28
 • #430: Tu sĩ học viện2021-01-17 03:29
 • #431: Kế hoạch2021-01-17 03:29
 • #432: Xuất công không xuất lực thế gia2021-01-17 03:29
 • #433: Diệt ngô trận chiến2021-01-17 03:29
 • #434: Đại Ngô diệt vong2021-01-17 03:29
 • #435: Thời gian chiến tranh thanh tẩy2021-01-17 03:30
 • #436: Sở Ngụy dị động2021-01-17 03:30
 • #437: Chủ động tiến công2021-01-17 03:30
 • #438: Không cho cơ hội2021-01-17 03:30
 • #439: Đại Ngụy đầu hàng2021-01-17 03:31
 • #440: Người thức thời2021-01-17 03:31
 • #441: Lục tinh mảnh vỡ2021-01-17 03:31
 • #442: Thần Hải Kỳ khe cửa2021-01-17 03:31
 • #443: 2 cái mục đích2021-01-17 03:32
 • #444: Bám đuôi truy sát2021-01-17 03:32
 • #445: Ngô Ngụy chính sự2021-01-17 03:32
 • #446: Pháp lực2021-01-17 03:32
 • #447: Lão tử vô địch thiên hạ!2021-01-17 03:32
 • #448: Tần Thục liên minh2021-01-17 03:33
 • #449: Trước tạm chờ một chút2021-01-17 03:33
 • #450: Tình báo2021-01-17 03:33
 • #451: Mê cung chân tướng2021-01-17 03:33
 • #452: phản bội đồ2021-01-17 03:33
 • #453: Thần Hải trận đầu2021-01-17 03:34
 • #454: Đã định trước sự tình2021-01-17 03:34
 • #455: Địa Mẫu truyền thừa2021-01-17 03:34
 • #456: Mới Pháp Tướng2021-01-17 03:34
 • #457: Đáy biển công lược2021-01-17 03:35
 • #458: Sắt thép chiến hạm2021-01-17 03:35
 • #459: Thứ 2 vị Hải Thân Vương2021-01-17 03:35
 • #460: Minh Triều đột phá2021-01-17 03:35
 • #461: Thiên hạ chủ nhân2021-01-17 03:36
 • #462: Đại Tần quốc giáo2021-01-17 03:36
 • #463: Thần vương2021-01-17 03:36
 • #464: Thất tinh gia tộc2021-01-17 03:36
 • #465: Phục sinh ***2021-01-17 03:37
 • #466: Đại chiến mở màn2021-01-17 03:37
 • #467: Quang giáp cự nhân2021-01-17 03:37
 • #468: Hư vô Pháp Tướng2021-01-17 03:38
 • #469: Kém cỏi2021-01-17 03:38
 • #470: Tác động đến thế giới chiến hỏa2021-01-17 03:38
 • #471: To gan ý nghĩ2021-01-17 03:39
 • #472: Nghiệm chứng2021-01-17 03:39
 • #473: Lão tổ đại luyện2021-01-17 03:39
 • #474: Vây công2021-01-17 03:39
 • #475: Đại chiến biến cố2021-01-17 03:40
 • #476: Thần vương hàng thế2021-01-17 03:40
 • #477: Thông suốt2021-01-17 03:40
 • #478: Phá trận2021-01-17 03:40
 • #479: Ước chiến2021-01-17 03:41
 • #480: Ai hơn vô địch?2021-01-17 03:41
 • #481: Ác chiến nửa tháng2021-01-17 03:41
 • #482: Chân chính thần vương2021-01-17 03:41
 • #483: Chữa trị2021-01-17 03:42
 • #484: Tiên triều2021-01-17 03:42
 • #485: Lục Thanh Động Hư!2021-01-17 03:42
 • #486: Thành Trường An phá2021-01-17 03:43
 • #487: Thành Trường An phá Tần quốc diệt2021-01-17 03:43
 • #488: Chân chính phục sinh (đại kết cục 1)2021-01-17 03:43
 • #489: Vạn năm một trận chiến (đại kết cục 2)2021-01-17 03:43
 • #490: Đa nguyên thần giới (đại kết cục 3)2021-01-17 03:43
 • #491: Chính văn bản hoàn tất cảm nghĩ2021-01-17 03:43
 • #492: Sách mới 《 lão bà của ta trở thành tùy thân linh thể 》 đã phát!2021-01-17 03:43

Related posts

Công Tử Điên Khùng

TiKay

Thiên Hạ Nam Tu Toàn Lô Đỉnh

TiKay

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

TiKay

Thiên Hạ Đệ Cửu

TiKay

Hoàng Đình Đạo Chủ

TiKay

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

Leave a Reply