Đam MỹHuyền HuyễnKhoa HuyễnTiên Hiệp

C Ngôn Ngữ Tu Tiên

Lâm tầm là một cái trình tự viên, suốt đêm biên số hiệu sau phát hiện chính mình trong cơ thể nhiều một cái trình tự đưa vào cửa sổ.

Hắn nếm thử biên một cái tuần hoàn trình tự.

Ngày hôm sau, hàng xóm gia lão nhân tìm tới môn tới: Tiểu tầm, ngươi còn tuổi nhỏ, thế nhưng bước vào Luyện Khí kỳ, làm ta môn hạ đệ tử như thế nào?

Ngày thứ ba, ở trên phố bị người chụp bả vai: Thiếu niên, ngươi cốt cách ngạc nhiên, gia nhập ta tông môn như thế nào?

Lâm tầm:???

Sau lại, hắn phát hiện hiện đại xã hội thật sự có người tu tiên. Mà người khác tu tiên dựa linh lực, chính mình tu tiên dựa biên trình, còn có thể thấy khác người tu tiên trong cơ thể trình tự.

Mỗ Nguyên Anh đại lão: Nhãi ranh! Ngươi có thể nào khuy phá ta kiếm chiêu sơ hở?

Lâm tầm bình tĩnh thu kiếm: Ngươi trình tự có bug.

Mỗ độ kiếp đại thần:…… Ta không cam lòng! Ngươi chiêu này gọi là gì?

Lâm tầm đỡ mắt kính: Mông đặc Carlo phép tính.

—— sau đó, hắn cứ như vậy dần dần thành Tu Chân giới truyền thuyết.

[ Dùng ăn chỉ nam ]

1. Toàn hư cấu chớ khảo chứng.

2. Không có biên trình tri thức không ảnh hưởng đọc.

3. Cơ bản ngày càng.

Vai phụ lan đừng tin, giả.

Tag: Cường cườngĐô thị tình duyênTiên hiệp tu chânThăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm tầm, đông quân ┃ vai phụ: C, C++, Python, Java ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Nhất Thập Tứ Châu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0001.mp32020-01-21 17:59
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0002.mp32020-01-21 18:00
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0003.mp32020-01-21 18:00
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0004.mp32020-01-21 18:01
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0005.mp32020-01-21 18:01
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0006.mp32020-01-21 18:01
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0007.mp32020-01-21 18:01
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0008.mp32020-01-21 18:02
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0009.mp32020-01-21 18:02
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0010.mp32020-01-21 18:02
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0011.mp32020-01-21 18:02
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0012.mp32020-01-21 18:02
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0013.mp32020-01-21 18:03
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0014.mp32020-01-21 18:03
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0015.mp32020-01-21 18:03
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0016.mp32020-01-21 18:04
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0017.mp32020-01-21 18:04
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0018.mp32020-01-21 18:04
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0019.mp32020-01-21 18:04
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0020.mp32020-01-21 18:05
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0021.mp32020-01-21 18:05
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0022.mp32020-01-21 18:05
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0023.mp32020-01-21 18:05
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0024.mp32020-01-21 18:05
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0025.mp32020-01-21 18:06
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0026.mp32020-01-21 18:06
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0027.mp32020-01-21 18:06
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0028.mp32020-01-21 18:06
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0029.mp32020-01-21 18:07
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0030.mp32020-01-21 18:07
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0031.mp32020-01-21 18:07
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0032.mp32020-01-21 18:08
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0033.mp32020-01-21 18:08
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0034.mp32020-01-21 18:08
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0035.mp32020-01-21 18:09
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0036.mp32020-01-21 18:09
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0037.mp32020-01-21 18:09
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0038.mp32020-01-21 18:09
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0039.mp32020-01-21 18:09
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0040.mp32020-01-21 18:09
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0041.mp32020-01-21 18:10
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0042.mp32020-01-21 18:10
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0043.mp32020-01-21 18:10
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0044.mp32020-01-21 18:10
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0045.mp32020-01-21 18:11
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0046.mp32020-01-21 18:11
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0047.mp32020-01-21 18:11
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0048.mp32020-01-21 18:11
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0049.mp32020-01-21 18:12
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0050.mp32020-01-21 18:12
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0051.mp32020-01-21 18:12
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0052.mp32020-01-21 18:13
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0053.mp32020-01-21 18:13
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0054.mp32020-01-21 18:13
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0055.mp32020-01-21 18:13
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0056.mp32020-01-21 18:14
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0057.mp32020-01-21 18:14
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0058.mp32020-01-21 18:14
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0059.mp32020-01-21 18:14
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0060.mp32020-01-21 18:15
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0061.mp32020-01-21 18:15
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0062.mp32020-01-21 18:15
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0063.mp32020-01-21 18:16
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0064.mp32020-01-21 18:16
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0065.mp32020-01-21 18:16
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0066.mp32020-01-21 18:16
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0067.mp32020-01-21 18:17
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0068.mp32020-01-21 18:17
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0069.mp32020-01-21 18:17
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0070.mp32020-01-21 18:18
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0071.mp32020-01-21 18:18
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0072.mp32020-01-21 18:19
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0073.mp32020-01-21 18:19
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0074.mp32020-01-21 18:20
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0075.mp32020-01-21 18:20
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0076.mp32020-01-21 18:20
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0077.mp32020-01-21 18:21
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0078.mp32020-01-21 18:21
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0079.mp32020-01-21 18:21
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0080.mp32020-01-21 18:21
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0081.mp32020-01-21 18:22
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0082.mp32020-01-21 18:22
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0083.mp32020-01-21 18:22
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0084.mp32020-01-21 18:22
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0085.mp32020-01-21 18:23
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0086.mp32020-01-21 18:23
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0087.mp32020-01-21 18:23
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0088.mp32020-01-21 18:23
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0089.mp32020-01-21 18:24
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0090.mp32020-01-21 18:24
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0091.mp32020-01-21 18:24
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0092.mp32020-01-21 18:24
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0093.mp32020-01-21 18:25
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0094.mp32020-01-21 18:25
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0095.mp32020-01-21 18:25
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0096.mp32020-01-21 18:25
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0097.mp32020-01-21 18:26
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0098.mp32020-01-21 18:26
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0099.mp32020-01-21 18:26
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0100.mp32020-01-21 18:26
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0101.mp32020-01-21 18:27
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0102.mp32020-01-21 18:27
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0103.mp32020-01-21 18:27
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0104.mp32020-01-21 18:27
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0105.mp32020-01-21 18:28
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0106.mp32020-01-21 18:28
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0107.mp32020-01-21 18:28
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0108.mp32020-01-21 18:29
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0109.mp32020-01-21 18:29
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0110.mp32020-01-21 18:30
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0111.mp32020-01-21 18:31
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0112.mp32020-01-21 18:31
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0113.mp32020-01-21 18:32
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0114.mp32020-01-21 18:32
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0115.mp32020-01-21 18:32
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0116.mp32020-01-21 18:33
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0117.mp32020-01-21 18:33
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0118.mp32020-01-21 18:34
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0119.mp32020-01-21 18:35
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0120.mp32020-01-21 18:35
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0121.mp32020-01-21 18:35
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0122.mp32020-01-21 18:37
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0123.mp32020-01-21 18:38
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0124.mp32020-01-21 18:38
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0125.mp32020-01-21 18:39
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0126.mp32020-01-21 18:39
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0127.mp32020-01-21 18:40
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0128.mp32020-01-21 18:40
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0129.mp32020-01-21 18:41
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0130.mp32020-01-21 18:41
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0131.mp32020-01-21 18:41
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0132.mp32020-01-21 18:41
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0133.mp32020-01-21 18:42
 • c-ngon-ngu-tu-tien-chuong-0134.mp32020-01-21 18:42
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.6]

Related posts

Vô Địch Huyết Mạch

TiKay

Titan Cùng Long Chi Vương

TiKay

Vĩnh Hằng Chi Tâm

TiKay

Lãnh Cung Đánh Dấu 60 Năm Cẩu Thả Thành Võ Đế

TiKay

Vinh Hoa Phú Quý – Tô Sảng Nhân Sinh

TiKay

Tổng Tài Đầu Quả Tim Sủng: Nhân Ngư Kiều Thê Manh Manh Đát

TiKay

Leave a Reply