Tiên Hiệp

Thẩm Thị Gia Tộc Quật Khởi

Thẩm Thị Gia Tộc Quật Khởi

Lĩnh Nam chi địa, phong vân tế hội, nho nhỏ gia tộc phổ thông đệ tử, dẫn đầu gia tộc tại cái này hung tàn trong tu tiên giới ẩn nhẫn quật khởi. Phàm nhân, làm ruộng.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thần Mộc Kim Đao
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lĩnh Nam Thẩm thị
 • #2: Thẩm Thụy Lăng
 • #3: Song song đột phá
 • #4: Hậu Giáp thuẫn cùng Xích Luyện kiếm
 • #5: Vội vàng ba năm
 • #6: Thanh Linh quả (nhất)
 • #7: Thanh Linh quả (hai)
 • #8: Thanh Linh quả (tam)
 • #9: Phiên chợ phong ba
 • #10: Nhặt được nhất cái Luyện Khí sư
 • #11: Nhặt được bảo
 • #12: Luyện khí khách khanh
 • #13: Xà Đảm tửu
 • #14: Luyện khí tầng tám
 • #15: Xuất hải
 • #16: Tao ngộ hải tặc
 • #17: Cửu Chuyển Kim chi
 • #18: Ngoại hải tình hình nguy hiểm
 • #19: Lên đảo tìm thuốc
 • #20: Hiểm tượng hoàn sinh
 • #21: U Minh Quỷ liên
 • #22: Trở về tộc địa
 • #23: Vân Bích phong
 • #24: Tộc trưởng Thẩm Hoán Trì (một)
 • #25: Tộc trưởng Thẩm Hoán Trì (hai)
 • #26: Hỏa Mộc Song Linh căn
 • #27: Chỉ điểm Luyện khí
 • #28: Kiểm kê thu hoạch
 • #29: Tàng Kinh các
 • #30: Thú noãn ấp
 • #31: Tìm kiếm Linh Thú đại
 • #32: Lang chu kết kén
 • #33: Nhị giai Thượng phẩm Luyện Đan sư
 • #34: Luyện đan truyền thừa
 • #35: Gia tộc học đường
 • #36: Giáo sư Luyện đan
 • #37: Tứ ca tới cửa
 • #38: Giúp người Luyện đan
 • #39: Lũ lụt sắp nổi
 • #40: Tân Hồ trấn
 • #41: Chấn trạch tam bảo
 • #42: Mưu đồ bí mật
 • #43: Dương Sơn Lư gia
 • #44: Tam Tiệt trận
 • #45: Yêu thú sơ hiện
 • #46: Giao phong
 • #47: Yêu thú tạm lui
 • #48: An bài chiến lược
 • #49: Sự tình xuất khác thường tất có Đại yêu
 • #50: Yêu thú cấp ba hiện thân
 • #51: Huyết chiến yêu cua
 • #52: Tộc trưởng đến
 • #53: Thương vong thảm trọng
 • #54: Phía sau có nhân
 • #55: Ân oán tình cừu
 • #56: Âm mưu dần dần lộ
 • #57: Bạn Yêu thảo
 • #58: Binh lâm Dương Sơn
 • #59: Linh Thạch khoáng
 • #60: Kiêu hùng kết thúc
 • #61: Thương nghị đối sách
 • #62: Bình Châu Vương gia
 • #63: Đáy hồ kịch chiến
 • #64: Hải Thiên Kim Quang trận
 • #65: Dò xét Linh quáng
 • #66: Từ từ bình tĩnh
 • #67: Khen thưởng tương đối khá
 • #68: Luyện Khí Cửu tầng
 • #69: Đạo lí đối nhân xử thế
 • #70: Không hết ân tình
 • #71: Tìm người Luyện khí
 • #72: Xuất huyết nhiều
 • #73: Hết thảy đều kết thúc
 • #74: Cầu người hỗ trợ
 • #75: Song hỉ lâm môn
 • #76: Vương gia bàn tính
 • #77: Vương Nguyên Khánh tới chơi
 • #78: Thẩm Hoán Quần về núi
 • #79: Tộc trưởng xuất quan
 • #80: Dự tiệc
 • #81: Giọng khách át giọng chủ
 • #82: Làm khó dễ
 • #83: Sinh Tử quan
 • #84: Gặp mặt Vương Khải Diên
 • #85: Đả thông thương lộ
 • #86: Xuất thủ thăm dò
 • #87: Bất đắc dĩ Vương gia
 • #88: Hợp tác khai thác mỏ
 • #89: Khôi lỗi đào quáng
 • #90: Bảo vệ quáng nhân tuyển
 • #91: Mới gặp Khôi lỗi
 • #92: Gia tộc hội nghị
 • #93: Nhị giai Lang chu
 • #94: Dựng lại Dục Thú thất
 • #95: Lang chu thiếu hụt
 • #96: Hậu sơn chỗ sâu
 • #97: Linh Tôn hiện thân
 • #98: Lôi Huyền quả
 • #99: Lâm Hải phường hội
 • #100: Lần đầu nghe thấy Phường đấu
 • #101: Xuất phát
 • #102: Dạ tập
 • #103: Lâm Hải Phường thị
 • #104: Gió nổi mây phun (nhất)
 • #105: Gió nổi mây phun (hai)
 • #106: Lưu phỉ tới
 • #107: Thật tới
 • #108: Giao Dịch hội bắt đầu
 • #109: Bạch Kỳ tỗn
 • #110: Tứ gia tranh phong
 • #111: Các hiển thần thông
 • #112: Trăm năm Ngọc tủy
 • #113: Cạnh tranh
 • #114: Dẫn xà xuất động
 • #115: Các gia xuất động
 • #116: Cừu địch hiện thân
 • #117: Sinh tử đào vong
 • #118: Sinh tử chưa biết
 • #119: Trọng thương
 • #120: Chữa thương
 • #121: Tỉnh lại
 • #122: Nhân quả
 • #123: Tâm hướng tới
 • #124: Cuối cùng thành Trúc Cơ
 • #125: Hồi Vân Bích phong
 • #126: Ngẫu nhiên gặp Lưu phỉ
 • #127: Kề đầu gối nói chuyện lâu (nhất)
 • #128: Kề đầu gối nói chuyện lâu (hai)
 • #129: Lựa chọn công pháp
 • #130: Gia tộc tân mật
 • #131: Tam Nguyên Chuyển Lôi quyết
 • #132: Lĩnh hội Công pháp
 • #133: May mắn Thẩm Thụy Lăng
 • #134: Thần thông Pháp thuật
 • #135: Xuất quan
 • #136: Trúc Cơ đan phong ba
 • #137: Trúc Cơ đại điển
 • #138: Lục thúc tặng bảo
 • #139: Đỉnh núi luận đạo
 • #140: Luận phát triển
 • #141: Phát triển bản kế hoạch
 • #142: Di chuyển phong ba
 • #143: Đứng ra Thẩm Hoán Bách
 • #144: Linh điền cải cách
 • #145: Lại đến Dương sơn
 • #146: Dương sơn hiện trạng
 • #147: Sơ bộ khai phát
 • #148: Ngư trường chi biến
 • #149: Cầu y hỏi thuốc
 • #150: Ngộ Đạo trà
 • #151: Thanh Linh tán
 • #152: Đào chân tường
 • #153: Mời chào
 • #154: Trúc Cơ hai tầng
 • #155: Linh Thú đại tin tức
 • #156: Sơ nhập Bình châu
 • #157: Lưu Vân giản
 • #158: Thần Binh các
 • #159: Diễm Ngọc tủy
 • #160: Tai họa bất ngờ
 • #161: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
 • #162: Luyện hóa Diễm Ngọc tủy
 • #163: Lưu Vân yến
 • #164: Giao Dịch hội
 • #165: Tinh thần đại hải
 • #166: Diệu thủ không không
 • #167: Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ
 • #168: Tránh cũng không thể tránh
 • #169: Đường về bị tập kích
 • #170: Ghen tỵ Thường Nguyên Sơ
 • #171: Thập tử vô sinh
 • #172: Bát Trận đồ
 • #173: Đấu Chuyển Tinh Di
 • #174: Di hận thất thôn ngô
 • #175: Sống sót sau tai nạn
 • #176: Sơn động chữa thương
 • #177: Ẩn Linh căn
 • #178: Phong Linh quả
 • #179: Thần bí phiến đá
 • #180: Long tranh hổ đấu
 • #181: Bích U Độc cốc
 • #182: Vạn sự sẵn sàng
 • #183: Nhập cốc
 • #184: Hắc Thủy chiểu trạch
 • #185: Ma khí thức tỉnh
 • #186: Mãng Cổ Mặc giao
 • #187: Giải!
 • #188: Kỳ trận lại xuất hiện
 • #189: Bày trận tru giao
 • #190: Cờ kém một chiêu
 • #191: Tuyệt xử phùng sinh
 • #192: Ngẫu nhiên đạt được đốn ngộ
 • #193: Cuối cùng nhập Dược viên
 • #194: Ngọc Linh tuệ
 • #195: Phúc Địa Long khâu
 • #196: Có động thiên khác
 • #197: Rút thụ
 • #198: Rút linh lấy mạch
 • #199: Xuất cốc
 • #200: Hóa hư làm thật
 • #201: Thẩm Cảnh Hoa tâm tư
 • #202: Quyết định mời chào
 • #203: Cùng trở lại gia tộc
 • #204: Trúc Cơ khách khanh
 • #205: Cấy ghép Linh dược
 • #206: Tiên Nguyên quả
 • #207: Cấy ghép Tiên Nguyên Quả thụ
 • #208: Linh thụ sống được
 • #209: Trúc Cơ nhân tuyển
 • #210: Triệu Kiệt Tiên Nguyên quả
 • #211: Lâm Hải hiện trạng
 • #212: Thăm hỏi Triệu Kiệt
 • #213: Phụ trợ Luyện khí
 • #214: Tặng quả
 • #215: Trở về Dương sơn
 • #216: Linh mạch tiến giai
 • #217: Linh mạch phụng dưỡng
 • #218: Trúc Cơ ba tầng
 • #219: Minh ngộ cùng đề điểm
 • #220: Địa Viêm tuyền
 • #221: Kiến tạo Tam giai Dược viên
 • #222: Phân biệt
 • #223: Luyện hóa Độc đan
 • #224: Luyện chế Hồn Thiên đan
 • #225: Luyện Đan thuật đột phá
 • #226: Tuế nguyệt tĩnh tốt
 • #227: Tuyết địa truy sát
 • #228: Tông môn Chinh Chiêu lệnh
 • #229: Điều nhân thủ
 • #230: Tiễu phỉ
 • #231: Dặn dò cùng an bài
 • #232: Tả Thương Lang
 • #233: Hội sư Tê Hà lĩnh
 • #234: Bạch Cốt lĩnh Lục Sát
 • #235: Trừ bỏ ám khẩu (một)
 • #236: Trừ bỏ ám khẩu (hai)
 • #237: Dấu vết để lại
 • #238: Tìm hiểu địch tình
 • #239: Trí lấy
 • #240: Đơn đao đi gặp
 • #241: Một mẻ hốt gọn
 • #242: Quy giáp
 • #243: Lưu phỉ phản kích
 • #244: Độc kế
 • #245: Cứu viện
 • #246: Đỉnh tiêm thích khách
 • #247: Đồng hành
 • #248: Đuổi tới
 • #249: Đại lão chạm mặt
 • #250: Rút về Tê Hà lĩnh
 • #251: Đại chiến trước yên tĩnh
 • #252: Tái xuất độc kế
 • #253: Đại chiến sắp nổi
 • #254: Kết minh
 • #255: Đại quân lên núi
 • #256: Hổ Khẩu nhai hạ
 • #257: Kịch chiến
 • #258: Nửa bước Kim Đan chi chiến
 • #259: Sàn sàn với nhau
 • #260: Thảm liệt chi chiến
 • #261: Rút lui
 • #262: Kim Đan ước hẹn
 • #263: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
 • #264: Lại phái nhiệm vụ
 • #265: Mượn đao giết người
 • #266: Các phương chuẩn bị
 • #267: Hai đối hai
 • #268: Thiết phiến hiển uy
 • #269: Xích Dực Hỏa công
 • #270: Lang chu thức tỉnh
 • #271: Chém giết song sát
 • #272: Sơn động chỉnh đốn
 • #273: Phong hồi lộ chuyển
 • #274: Theo đồ tác ký
 • #275: Ngộ nhập ổ trộm cướp
 • #276: Vơ vét
 • #277: Họa phúc khó liệu
 • #278: Lấy mệnh tương bác
 • #279: Kết thúc
 • #280: Về núi
 • #281: Dung Hồn quả
 • #282: Chân tướng
 • #283: Vạn Tượng Ma Lân văn
 • #284: Việc vặt
 • #285: Cổ linh tinh quái Thẩm Thụy Văn
 • #286: Đan Dương chi thể
 • #287: Luyện hóa Giao lân
 • #288: Thu đồ
 • #289: Diệu Thủ tọa hóa
 • #290: An trí Tiểu Bảo
 • #291: Hai môn tuyệt học
 • #292: Con đường phía trước gian khổ
 • #293: Thượng Thanh Vân
 • #294: Lại vào Bình Châu
 • #295: Ngẫu nhiên gặp truy sát
 • #296: Vân Bắc thành
 • #297: Thanh Vân các
 • #298: Thúc cháu gặp mặt
 • #299: Ôn tình
 • #300: Thương nghị
 • #301: Tàn phá đan lô
 • #302: Đạt được Đan lô
 • #303: Thân thích tới cửa
 • #304: Hỗ trợ
 • #305: Gõ
 • #306: Trở về gia tộc
 • #307: Phong cửa hàng
 • #308: Gặp mặt Thành chủ
 • #309: Thành chủ thiện ý
 • #310: Trù bị
 • #311: Thu mua Linh dược
 • #312: Luyện đan đại nghiệp
 • #313: Chuẩn bị khai trương
 • #314: Khai trương đại cát
 • #315: Đại lão cổ động
 • #316: Luyện đan sinh ý
 • #317: Dự tiệc
 • #318: Đại lão hội yến
 • #319: Đấu Giá hội tin tức
 • #320: Luyện chế Dưỡng Nguyên đan
 • #321: Đan thành
 • #322: Phát hiện cơ hội buôn bán
 • #323: Tộc trưởng đến
 • #324: Tộc trưởng thân nhân
 • #325: Giúp người Trúc Cơ
 • #326: Lấy vật đổi vật
 • #327: Hợp tác lâu dài
 • #328: Chuyên trường Đấu Giá hội
 • #329: Tông môn nhiệm vụ
 • #330: Yêu xà ẩn hiện
 • #331: Bình Đô sơn Liễu gia
 • #332: Tìm kiếm mãng tung
 • #333: Phát hiện Xà mãng
 • #334: Tiến vào xà huyệt
 • #335: Rút củi dưới đáy nồi
 • #336: Dụ địch xuất thủy
 • #337: Tam giai chi đỉnh
 • #338: Đại chiến yêu mãng
 • #339: Thần phục
 • #340: Thúc đẩy trăm năm
 • #341: Vô danh đan phương
 • #342: Xà Tiên quả
 • #343: Huyền Thủy Hàn ngọc
 • #344: Không thể nào mà vào
 • #345: Liễu gia chi cầu
 • #346: Phân biệt nhắc nhở
 • #347: Trở về Vân Bắc thành
 • #348: Cất rượu
 • #349: Chuẩn bị bế quan
 • #350: Trúc Cơ tầng bốn đỉnh phong
 • #351: Mậu Thổ Bảo giáp
 • #352: Nhập ma
 • #353: Xuất quan
 • #354: Các hạng an bài
 • #355: Nghiên cứu đan phương
 • #356: Tìm kiếm cổ tịch
 • #357: Mới Linh đan
 • #358: Dị tượng
 • #359: Chu Trận Thiên Kết Đan
 • #360: Thiên Lôi cuồn cuộn
 • #361: Tình thầy trò
 • #362: Các phương phản ứng
 • #363: Trúc Cơ thất bại
 • #364: Tạo hóa trêu ngươi
 • #365: Trước khi đi bàn giao
 • #366: Trở về gia tộc
 • #367: Gặp mặt Tộc trưởng
 • #368: Chuẩn bị bế quan
 • #369: Đại diện Tộc trưởng
 • #370: Gia tộc hội nghị (nhất)
 • #371: Gia tộc hội nghị (hai)
 • #372: Gia tộc hội nghị (tam)
 • #373: Tộc trưởng bế quan
 • #374: Gia tộc cải cách
 • #375: Gia tộc cải cách (hai)
 • #376: Một cục đá hạ ba con chim
 • #377: Thẩm Thụy Lăng cân nhắc
 • #378: Tộc bỉ cùng tước khuyến
 • #379: Di chuyển chi pháp
 • #380: Di sơn đảo hải
 • #381: Tìm người thử đan
 • #382: Tạp giao Linh cốc
 • #383: Tang Hồn đinh
 • #384: Có việc cầu người
 • #385: Cố nhân đời sau
 • #386: Hai cái Tam Linh căn
 • #387: Bế quan Trúc Cơ
 • #388: Tộc bỉ
 • #389: Gia tộc nữ tu
 • #390: Trúc Cơ năm tầng
 • #391: Rời đi
 • #392: Di thư
 • #393: Đại trưởng lão suốt đời sở cầu
 • #394: Trời mưa
 • #395: Giao phó di vật
 • #396: Lão giả bái sơn
 • #397: Lời dự đoán dấu hiệu
 • #398: Ứng kiếp kế sách
 • #399: Đỗ gia thiếp mời
 • #400: Hợp tung liên hoành
 • #401: Đỗ gia có cô gái mới lớn
 • #402: Đỗ Minh Tuấn
 • #403: Muốn thông gia
 • #404: Lùi lại mà cầu việc khác
 • #405: Ai tại tính toán ai
 • #406: Tôm tép nhãi nhép
 • #407: Đan lô có linh
 • #408: Thẩm Phong
 • #409: Lý gia người tới
 • #410: Hai nơi khoáng sản
 • #411: Không đánh mà thắng
 • #412: Lợi dụng tán tu
 • #413: Đồng quy vu tận
 • #414: Thẩm gia khổ lực
 • #415: : Địa Tàng Tinh thổ khoáng
 • #416: Thẩm Vĩnh Cam
 • #417: Lại đến Thanh Vân
 • #418: Gặp lại Lục thúc
 • #419: Kim Đan đại điển
 • #420: Kim Đan mưu đồ bí mật
 • #421: Nhập môn
 • #422: Thúc cháu tâm sự
 • #423: Tin dữ truyền đến
 • #424: Đuổi tới Hỗ Thượng phường
 • #425: Tiến về tán tu minh
 • #426: Cao giai Luyện đan khách khanh
 • #427: Bắt đầu bôn ba
 • #428: Quỷ thị
 • #429: Thú noãn
 • #430: Trao Đổi hội
 • #431: Thị Huyết Ma Long mãng Tinh huyết
 • #432: Âu Dương Mộ Tuyết
 • #433: Chờ đợi
 • #434: Đêm khuya đến khách
 • #435: « Đại Diễn Thần Mộng phổ »
 • #436: Không thể làm gì
 • #437: Đoán hồn
 • #438: Lại phó quỷ thị
 • #439: Kim Đan động phủ
 • #440: Lựa chọn
 • #441: Thẩm Hoán Trì xuất quan
 • #442: Tề tụ Hỗ Thượng phường
 • #443: Thần hồn Bí bảo
 • #444: Manh mối
 • #445: Đặt mình vào nguy hiểm
 • #446: Lại vào Ngoại hải
 • #447: Dẫn lửa thiêu thân
 • #448: Sương mù nồng nặc
 • #449: Tiến nhập
 • #450: Chân tướng phơi bày
 • #451: Bọ ngựa bắt ve
 • #452: Thổ Độn chi thuật
 • #453: Vẫn lạc
 • #454: Bổ Thiên thạch
 • #455: Cổ quái thanh đồng môn
 • #456: Hoàng tước tại hậu
 • #457: Chân tướng
 • #458: Ba kiện Pháp bảo
 • #459: Kim Đan Công pháp
 • #460: Lạc Anh Thập Tam thức
 • #461: Kim Đan Ngọc dịch
 • #462: Trở về
 • #463: Ba kiện Linh khí
 • #464: Thẩm Hoán Quần tỉnh lại
 • #465: Đêm tối thăm dò Biên Bức đảo
 • #466: Âm mưu dần dần hiển
 • #467: Ma tung sơ hiển
 • #468: Chuẩn bị chiến trang
 • #469: Tam gia mưu Trần
 • #470: Hợp tung công trần
 • #471: Khoai lang bỏng tay
 • #472: Trúc Cơ Lục tầng
 • #473: Tu luyện Thổ độn
 • #474: Tốn Linh Phong Vân điển
 • #475: Tam giai Trung phẩm Luyện Đan sư
 • #476: Ẩn núp Linh lực
 • #477: Đáy đầm khổ tu
 • #478: Bốn năm
 • #479: Lại tiếp Chinh Triệu lệnh
 • #480: Tình thế nghiêm trọng
 • #481: Động Thiên Khư
 • #482: Đến
 • #483: Ba nhà tề tụ
 • #484: Tiến vào Bí cảnh
 • #485: Phát người chết tài
 • #486: Tuyệt Long lĩnh
 • #487: Đồng quy vu tận
 • #488: Phản sát
 • #489: Đêm giết chóc
 • #490: Mò kim đáy biển
 • #491: Quen thuộc chi cảnh
 • #492: Ngư ông đắc lợi
 • #493: Xuất thủ tương trợ
 • #494: Tiến thối lưỡng nan
 • #495: Hợp tác đồng hành
 • #496: Cùng yêu hợp mưu
 • #497: Nguy hiểm giáng lâm
 • #498: Sa mạc ốc đảo
 • #499: Hắc Giáp Thạch hạt
 • #500: Lên núi
 • #501: Kính hoa thủy nguyệt
 • #502: Cái bóng
 • #503: Thanh Liên bản thể
 • #504: Trúc Cơ hậu kỳ
 • #505: Phân biệt cùng tập hợp
 • #506: Thanh Vân môn mưu đồ
 • #507: Nhiệm vụ an bài
 • #508: Bia đá trấn thú
 • #509: Sinh tử chặn đánh
 • #510: Tượng mộ
 • #511: Tứ giai Yêu đan
 • #512: Bỏ đá xuống giếng
 • #513: Diệp Minh
 • #514: Hai mặt thụ địch
 • #515: Tràn ngập nguy hiểm
 • #516: Chém giết cường địch
 • #517: Tuyệt xử phùng sinh
 • #518: Ngắn ngủi chỉnh đốn
 • #519: Trước thời hạn trở về
 • #520: Tức giận
 • #521: Minh ám đọ sức
 • #522: Tông môn ban thưởng
 • #523: Phòng ngừa chu đáo
 • #524: Kiếm tu
 • #525: Đổi lấy Trúc Cơ đan
 • #526: Tang vật
 • #527: Trở về gia tộc
 • #528: Thú Tâm Thông Minh
 • #529: Đào vong
 • #530: Xuất thủ
 • #531: Tranh đoạt
 • #532: Giải quyết tốt hậu quả
 • #533: Phù đạo Kết Đan
 • #534: Tộc trưởng cơ duyên
 • #535: Chu gia bí tàng
 • #536: Tam giai Khôi lỗi
 • #537: Bảo hổ lột da
 • #538: Mới cũ thay đổi
 • #539: Hỗn loạn sắp bắt đầu
 • #540: Quái bệnh
 • #541: Ôn hoàng
 • #542: Nếm thử trị liệu
 • #543: Sơ bộ phương án
 • #544: Quần liệu chi pháp
 • #545: Phong tỏa cùng lén qua
 • #546: Cầu tới cửa
 • #547: Có mưu đồ
 • #548: Vọng tộc chi tư
 • #549: Hỏa Linh đan
 • #550: Cửu Hoa Lý thị
 • #551: Quận trưởng
 • #552: Điều động cùng khen thưởng
 • #553: Nghị sự
 • #554: Xin đi giết giặc
 • #555: Đánh cờ
 • #556: Tập kích
 • #557: Đồ sát
 • #558: Ngọc thạch câu phần
 • #559: Tuần phòng
 • #560: Truy Phong tiễn thỉ
 • #561: Đánh lui
 • #562: Tam giai Thượng phẩm Luyện Đan sư
 • #563: Nhảy núi
 • #564: Bí ẩn cứ điểm
 • #565: Gặp nạn
 • #566: Thẩm Thụy Chí chiến đấu
 • #567: Thiên Hành Cửu kích
 • #568: Nhiệm vụ tác chiến
 • #569: Kết giới đại trận
 • #570: Không người có thể dùng
 • #571: Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai
 • #572: Xông trận
 • #573: Địa Liệt trận
 • #574: Phá trận chi chiến
 • #575: Ác chiến
 • #576: Trận phá
 • #577: Sau cùng sát chiêu
 • #578: Cá chết lưới rách
 • #579: Phát hiện mới
 • #580: Kim Đan hiện thân
 • #581: Thủ Sơn Khối Lũy trận
 • #582: Điều động nhân thủ
 • #583: Luận công hành thưởng
 • #584: Thẩm Thụy Chí đột phá
 • #585: Diệt tộc
 • #586: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo
 • #587: Hiển linh
 • #588: Chấn nhiếp
 • #589: Chuẩn bị chiến đấu
 • #590: Cuồn cuộn sóng ngầm
 • #591: Phản bội
 • #592: Kim Đan vẫn
 • #593: Trận bàn
 • #594: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
 • #595: Đục nước béo cò
 • #596: Niềm vui ngoài ý muốn
 • #597: Binh phong chỉ
 • #598: Hợp binh một chỗ
 • #599: Binh lâm thành hạ
 • #600: Tràn ngập nguy hiểm
 • #601: Tộc trưởng xuất quan
 • #602: Quần chiến
 • #603: Lôi kiếp tới!
 • #604: Trọng thương độ kiếp
 • #605: Tử Khí Đông Lai
 • #606: Hắc bào Thánh sứ
 • #607: Đại chiến qua đi
 • #608: Thanh Vân môn phản ứng
 • #609: Biến hóa
 • #610: Phù Pháp song tu
 • #611: Nghỉ ngơi lấy lại sức
 • #612: Thẩm Cảnh Hoa về núi
 • #613: Thuyết khách
 • #614: Ngũ Phương Kinh Lôi đại trận
 • #615: Ngũ Hành Linh mạch
 • #616: Bình tĩnh
 • #617: Khe hở chỗ sâu
 • #618: Dẫn dắt Thủy mạch
 • #619: Nhảy vọt hỏa diễm
 • #620: Thiên địa linh hỏa
 • #621: Mở Hỏa nhãn
 • #622: Quỳ Âm Thanh Tiêu điển
 • #623: Khách khanh Trưởng lão
 • #624: Cò kè mặc cả
 • #625: Bồi dưỡng Mộc mạch
 • #626: Luyện chế Trận Nhãn xử
 • #627: Truyền thừa chi địa
 • #628: Luyện hóa linh hỏa
 • #629: Phệ diễm Viêm diễm
 • #630: Lão giả cùng thiếu nữ
 • #631: Lý Ngưng Thường
 • #632: Đặc thù Linh thể
 • #633: Tán tu tìm tới
 • #634: Chiêu con rể
 • #635: Bạch Ngọc Bích La phong
 • #636: Khống chế ong chúa
 • #637: Thắng lợi trở về
 • #638: Thạch Thái Hổ ở rể
 • #639: Chỉ điểm
 • #640: Hải nạn tiến đến
 • #641: Âu Dương tới chơi
 • #642: Quyết định
 • #643: Sơn Bi đảo chi chiến (một)
 • #644: Sơn bi đảo chi chiến (nhị)
 • #645: Sơn Bi đảo chi chiến (tam)
 • #646: Tán tu Vu Chân Mẫn
 • #647: Sơn Bi đảo chi chiến (tứ)
 • #648: Sơn Bi đảo chi chiến (năm)
 • #649: Sơn Bi đảo chi chiến (sáu)
 • #650: Đầu tiên muộn kết thúc
 • #651: Trong bóng tối mưu đồ
 • #652: Yêu Vương hiện thân
 • #653: Sơn Bi đảo chi chiến (bảy)
 • #654: Nhất Niệm Định Hải
 • #655: Quanh co nhiễu hậu
 • #656: Cuối cùng quyết chiến
 • #657: Cấm chế buông lỏng
 • #658: Lý Thương
 • #659: Đảo chìm
 • #660: Kim Đan Pháp tướng
 • #661: Nhất phi trùng thiên
 • #662: Lôi Nguyên chi địa
 • #663: Trận thành
 • #664: Đại chiến khởi
 • #665: Thượng tam tộc
 • #666: Thanh Vân nguy
 • #667: Tử chiến đến cùng
 • #668: Linh bảo Táng Thiên quan
 • #669: Ngàn năm nội tình
 • #670: Mặc sắc tàn kiếm
 • #671: Kiếm tới
 • #672: Tộc trưởng điểm mấu chốt
 • #673: Pháp tướng va chạm
 • #674: Lần lượt vẫn lạc
 • #675: Thanh Dương
 • #676: Nguyên Anh chi chiến
 • #677: Chiến hậu
 • #678: Tam phương mưu
 • #679: Hải nạn lui bước
 • #680: Tông môn phong thưởng
 • #681: Đề phòng
 • #682: Nhập chủ Hỗ Thượng phường
 • #683: Truyền thừa chi địa mở ra
 • #684: Bậc thang bạch ngọc
 • #685: Lão giả cùng ban thưởng
 • #686: Hỏa cùng thủy khảo nghiệm
 • #687: Phong Lôi sí
 • #688: Luyện khí khảo nghiệm
 • #689: Khảo nghiệm thất bại
 • #690: Triệu Kiệt nội tâm
 • #691: Kế thừa truyền thừa
 • #692: Đường về bị tập kích
 • #693: Đã được như nguyện
 • #694: Long Trúc Thanh quay về
 • #695: Hỗ Thượng phường sản nghiệp
 • #696: Tu luyện Khôi Lỗi thuật
 • #697: Nhận tổ quy tông
 • #698: Lúng túng Thẩm Thụy Lăng
 • #699: Làm ngươi trợ thủ
 • #700: Thần bí hạt giống
 • #701: Thương nghị danh sách
 • #702: Linh sơn tiến giai
 • #703: Thực lực tăng vọt
 • #704: Ngũ phương kinh lôi hám thiên địa
 • #705: Tiền trảm hậu tấu
 • #706: Luyện chế Kim Đan Ngọc dịch
 • #707: Tiên Nguyên quả thành thục
 • #708: « Vi Sơn Cửu Nhận quyết »
 • #709: Trù bị vật phẩm đấu giá
 • #710: Túy Tiêu lâu
 • #711: Đập phá quán
 • #712: Đổ thuật siêu quần
 • #713: Giám Bảo sư
 • #714: Sau màn hắc thủ
 • #715: Tề Tam gia
 • #716: Đấu Giá hội bắt đầu
 • #717: Thẩm Phong trọng thương
 • #718: Tử Tủy đan nóng nảy
 • #719: Mạng sống như treo trên sợi tóc
 • #720: Tứ giai bảo phù
 • #721: Thiên Địa Linh thủy tin tức
 • #722: Huyết Hải Luyện Linh đại trận
 • #723: Tai nạn giáng lâm
 • #724: Cứu viện bị ngăn cản
 • #725: Phá cục
 • #726: Linh Tôn sính hung
 • #727: Thu thập tàn cuộc
 • #728: Chiến lợi phẩm
 • #729: Nhất thống chi thế
 • #730: Hoành Đoạn sơn mạch bên trong chiến đấu
 • #731: Ti Đồ Trường Không
 • #732: Hai bút cùng vẽ
 • #733: Đánh đến tận cửa
 • #734: Ném chuột sợ vỡ bình
 • #735: Bỏ chạy
 • #736: Long Trúc Thanh thủ đoạn
 • #737: Phân phó nhiệm vụ
 • #738: Liên thủ xông trận
 • #739: Xâm nhập Thương Lan quận
 • #740: Địa Âm Hàn tuyền
 • #741: Đắc thủ
 • #742: Thiết Trận chi thuật
 • #743: Hỏa công
 • #744: Đánh lén
 • #745: Chống cự
 • #746: « Khô Vinh Trường Thanh quyết »
 • #747: Công tâm vi thượng
 • #748: Lương gia bí mật
 • #749: Trở về doanh địa
 • #750: Phá trận chi chiến
 • #751: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
 • #752: Uỷ thác
 • #753: Giải quyết mối thù truyền kiếp
 • #754: Chém giết Tạp đan
 • #755: Thần bí hạt châu
 • #756: Hạt châu dị biến
 • #757: Khí linh
 • #758: Tử Tiêu động thiên
 • #759: Lôi Đế
 • #760: Các phương mưu
 • #761: Giằng co chiến
 • #762: Đạo phù chi uy
 • #763: Niềm vui ngoài ý muốn
 • #764: Điên cuồng cùng hủy diệt
 • #765: Giáo chủ hiện thân
 • #766: Thiên Cương Lôi Hỏa đại trận
 • #767: Trường không Phi kiếm
 • #768: Lòng đất nhặt bảo
 • #769: Người sống
 • #770: Thiên hàng hoành tài
 • #771: Mượn kiếm ngàn vạn dặm
 • #772: Thắng thảm
 • #773: Phất nhanh
 • #774: Vô Cực bí mật
 • #775: Di tích địa đồ
 • #776: Luyện hóa 【 Địa Âm Hàn tuyền 】
 • #777: Ngoài ý liệu phong thưởng
 • #778: Thẩm Vương hợp nhất
 • #779: Thẩm Cảnh Hoa Kết Đan
 • #780: Kim Đan diệu thế
 • #781: Phản ứng dây chuyền
 • #782: Trù bị đại điển
 • #783: Gia Cát Minh Nguyệt
 • #784: Quay về gia tộc
 • #785: Đề thân
 • #786: Đặt cược
 • #787: Khúc nhạc dạo
 • #788: Kim Đan thịnh điển
 • #789: Song tu đại điển
 • #790: Tam quan viên mãn
 • #791: Chỉ điểm sai lầm
 • #792: Vẫn Tinh hải chi bí
 • #793: Thương nghị
 • #794: Tế tổ
 • #795: Già yếu
 • #796: Lôi cốc tu luyện
 • #797: Tam Dương chi thể
 • #798: Khai phát Ngoại hải
 • #799: Gia tộc biến hóa
 • #800: Chủ thứ phân chia
 • #801: Đồng hành
 • #802: Xuất phát
 • #803: Tiến nhập
 • #804: Trận chiến mở màn
 • #805: Tử Mẫu phù
 • #806: Lần đầu gặp ngoại giới tu sĩ
 • #807: Treo giá
 • #808: Cao hơn một bậc
 • #809: Bí cảnh chấn động
 • #810: Lôi hải
 • #811: Vượt biển
 • #812: Khí linh thức tỉnh
 • #813: Xung đột
 • #814: Ngộ bi
 • #815: Lôi kiếp cuối cùng tới
 • #816: Tứ Tượng Lôi linh
 • #817: Nghịch thiên cải mệnh
 • #818: Bảo thụ cùng khung xương
 • #819: Lôi Bằng vương truyền thừa
 • #820: Quỷ dị hắc trùng
 • #821: Thao Thiết thịnh yến
 • #822: Phù tường
 • #823: Thông Thiên lục
 • #824: Hóa Linh chi đan
 • #825: Cấm chế dòng lũ
 • #826: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
 • #827: Rời đi
 • #828: Chương cuối
 • #829: Tác giả cảm nghĩ
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Tinh Thần Biến

TiKay

Vô Cương

TiKay

Ngã Chích Tưởng An Tâm Tu Tiên

TiKay

Tà Đế Cuồng Hậu: Phế Tài Cửu Tiểu Thư

TiKay

Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên

TiKay

Xích Tâm Tuần Thiên

TiKay

Leave a Reply