Tiên Hiệp

Thiên Hạ Đệ Cửu

Trong vũ trụ vô tận có tám đạo Hồng Mông đạo tắc, tám đạo đạo tắc này mỗi một đạo đều bị một cái vô thượng cường giả dung hợp. Không có ai biết, trong vũ trụ còn có đạo tắc thứ chín, đạo tắc này phá vỡ Hồng Mông, không người có thể sờ.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Ta Là Lão Ngũ
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiên Nữ tinh2020-08-22 03:56
 • #2: Tên thiếu niên nào không đa tình2020-08-22 03:56
 • #3: Mau trốn2020-08-22 03:57
 • #4: Hòn đá nhỏ màu xám2020-08-22 03:57
 • #5: Kiếp trước chi thân2020-08-22 03:57
 • #6: Nguyên thủy dãy núi2020-08-22 03:57
 • #7: Thần bí cầu gỗ2020-08-22 03:57
 • #8: Vong Xuyên tự2020-08-22 03:57
 • #9: Ta là ai2020-08-22 03:57
 • #10: Thẩm Tử Ngữ2020-08-22 03:57
 • #11: Thần bí Tiên Nữ tinh2020-08-22 03:57
 • #12: Địch thị Thất Đao2020-08-22 03:57
 • #13: Tại sao muốn kết hôn cùng ngươi2020-08-22 03:57
 • #14: Vẽ một dấu chấm tròn2020-08-22 03:57
 • #15: Bằng hữu2020-08-22 03:58
 • #16: Đại học Lạc Bắc Võ Học viện2020-08-22 03:58
 • #17: Sống thật khỏe ngươi không muốn2020-08-22 03:58
 • #18: Đao thứ nhất2020-08-22 03:58
 • #19: Võ Vương Chi Bí2020-08-22 03:58
 • #20: Hỗ trợ2020-08-22 03:58
 • #21: Đại Hành Môn Lục2020-08-22 03:58
 • #22: Sinh gia2020-08-22 03:58
 • #23: Vây giết2020-08-22 03:58
 • #24: Tô Du cải biến2020-08-22 03:59
 • #25: Rời đi Đàm Hạnh đường2020-08-22 03:59
 • #26: Vụ án phát sinh2020-08-22 03:59
 • #27: An tĩnh công tác mới2020-08-22 03:59
 • #28: Nhà xác đốt giấy2020-08-22 03:59
 • #29: Ngũ Âm Lục Dương Thủ2020-08-22 03:59
 • #30: Gây nên oanh động bệnh viện2020-08-22 03:59
 • #31: Địch thị chế dược người thừa kế2020-08-22 03:59
 • #32: Cầu đến trên đầu2020-08-22 03:59
 • #33: Nguy hiểm Tiên Nữ tinh2020-08-22 03:59
 • #34: Giả Bất Liễu2020-08-22 03:59
 • #35: Đi bắt Địch Cửu2020-08-22 03:59
 • #36: Đêm gặp khách hoá duyên2020-08-22 03:59
 • #37: Hai nữ nhân bị bắt2020-08-22 04:00
 • #38: Thật đụng vào trong tay tới2020-08-22 04:00
 • #39: Ngồi chờ Yến Đại2020-08-22 04:00
 • #40: Yến Đại Võ Học viện2020-08-22 04:00
 • #41: Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy2020-08-22 04:00
 • #42: Người này thật mạnh2020-08-22 04:00
 • #43: Kẻ ám sát2020-08-22 04:00
 • #44: Chửi ầm lên2020-08-22 04:00
 • #45: Hoa Hạ đệ nhất thần y2020-08-22 04:00
 • #46: Đệ nhất thiên kiều Tăng Bắc Tử2020-08-22 04:01
 • #47: Nhân phẩm là cái gì2020-08-22 04:01
 • #48: Lăn chính là thần y2020-08-22 04:01
 • #49: Chân chính đao thứ ba2020-08-22 04:01
 • #50: Thân có bảo sơn không tự biết2020-08-22 04:01
 • #51: Giả Bất Liễu hang ổ2020-08-22 04:01
 • #52: Giả Bất Liễu, ta tới2020-08-22 04:01
 • #53: Hai đao2020-08-22 04:01
 • #54: Cho mọi người đăng ký2020-08-22 04:01
 • #55: Tiền tiến tới2020-08-22 04:01
 • #56: Giả Bất Liễu đồ vật2020-08-22 04:01
 • #57: Tiên Nữ tinh đặc chiêu2020-08-22 04:01
 • #58: Thông qua khảo thí2020-08-22 04:02
 • #59: Mười cái thẻ đánh bạc2020-08-22 04:02
 • #60: Ta là tới thắng tiền2020-08-22 04:02
 • #61: Ngươi gian lận2020-08-22 04:02
 • #62: Đánh cược2020-08-22 04:02
 • #63: Khó mà tốt2020-08-22 04:02
 • #64: Uy hiếp2020-08-22 04:02
 • #65: Đấu giá bắt đầu2020-08-22 04:02
 • #66: Ba viên ngọc giản2020-08-22 04:02
 • #67: Chiếc nhẫn giá cả càng cao2020-08-22 04:02
 • #68: Tri thức là vô giá2020-08-22 04:03
 • #69: Đấu giá hội tên điên2020-08-22 04:03
 • #70: Nhẫn trữ vật2020-08-22 04:03
 • #71: Di ngôn2020-08-22 04:03
 • #72: Tiến về Tiên Nữ tinh2020-08-22 04:03
 • #73: Xin đem ba viên ngọc giản trả lại2020-08-22 04:03
 • #74: Một thanh dao phay dài2020-08-22 04:03
 • #75: Tinh anh ban 52020-08-22 04:03
 • #76: Vô đề2020-08-22 04:03
 • #77: Cùng Tăng Đông Lăng giao dịch2020-08-22 04:03
 • #78: Nguy hiểm Tiên Nữ tinh2020-08-22 04:03
 • #79: Cải biến thí luyện phương thức2020-08-22 04:03
 • #80: Cầu phú quý trong nguy hiểm2020-08-22 04:03
 • #81: Nắm chắc thời cơ2020-08-22 04:04
 • #82: Yêu thú động phủ2020-08-22 04:04
 • #83: Hoa nhỏ màu xanh chỗ tốt2020-08-22 04:04
 • #84: Tín hiệu cầu cứu2020-08-22 04:04
 • #85: Tiểu thụ nhân2020-08-22 04:04
 • #86: Đao của Địch Cửu2020-08-22 04:04
 • #87: Tiểu thụ nhân đồ vật2020-08-22 04:04
 • #88: Ủy khuất tiểu thụ nhân2020-08-22 04:04
 • #89: Dọa sợ tiểu thụ nhân2020-08-22 04:04
 • #90: Tiên Nữ tinh quảng trường nguy cơ2020-08-22 04:04
 • #91: Người cũng như tên2020-08-22 04:05
 • #92: Thiên Cương cung2020-08-22 04:05
 • #93: Tiên Nữ tinh quảng trường tai nạn2020-08-22 04:05
 • #94: Kịch biến2020-08-22 04:05
 • #95: Người ở rể2020-08-22 04:05
 • #96: Đăng tiên môn2020-08-22 04:05
 • #97: Linh căn khảo thí2020-08-22 04:05
 • #98: Đây là linh căn gì2020-08-22 04:05
 • #99: Gia nhập Tinh Hà phái2020-08-22 04:05
 • #100: Tinh Hà Quyết2020-08-22 04:05
 • #101: Mạt Song bị đánh2020-08-22 04:05
 • #102: Bênh vực kẻ yếu sư huynh2020-08-22 04:06
 • #103: Hai con châu chấu nhỏ2020-08-22 04:06
 • #104: Chiểu Hải sâm lâm2020-08-22 04:06
 • #105: Thái điểu tu luyện2020-08-22 04:06
 • #106: Gan to bằng trời2020-08-22 04:06
 • #107: Trốn vào Chiểu Hải sâm lâm2020-08-22 04:06
 • #108: Thích gia Nguyên Hồn lão tổ2020-08-22 04:06
 • #109: Nguyên Hồn cường giả lửa giận2020-08-22 04:06
 • #110: Hai đệ tử thiên tài2020-08-22 04:06
 • #111: Thu hoạch2020-08-22 04:06
 • #112: Núi non như tụ, ba đào như nộ2020-08-22 04:06
 • #113: Thực lực tăng vọt2020-08-22 04:06
 • #114: Ngạnh hám cấp ba Chiểu Trạch Sư2020-08-22 04:06
 • #115: Lại tiến Chiểu Hải trấn2020-08-22 04:06
 • #116: Chiến Kim Đan2020-08-22 04:07
 • #117: Kế hoạch điên cuồng2020-08-22 04:07
 • #118: Nguyên lai là ngươi2020-08-22 04:07
 • #119: Tuyệt đối có vấn đề2020-08-22 04:07
 • #120: Đồ vật người gù muốn2020-08-22 04:07
 • #121: Âm hiểm Đà Tử2020-08-22 04:07
 • #122: Trở lại tông môn2020-08-22 04:07
 • #123: Sinh Cơ Liễm Tức2020-08-22 04:08
 • #124: Bọ hung2020-08-22 04:08
 • #125: Tổ đội2020-08-22 04:08
 • #126: Xảy ra chuyện2020-08-22 04:08
 • #127: Tiên Nhân Khiêu cùng Thiên Đao Tinh Kim2020-08-22 04:08
 • #128: Chuyện này còn vừa mới bắt đầu2020-08-22 04:09
 • #129: Thật thật giả giả2020-08-22 04:09
 • #130: Động thủ địa phương2020-08-22 04:09
 • #131: Địch Cửu sức chiến đấu2020-08-22 04:09
 • #132: Độn thuật2020-08-22 04:09
 • #133: Bom hẹn giờ2020-08-22 04:09
 • #134: Người quen2020-08-22 04:09
 • #135: Phách lối tu sĩ2020-08-22 04:09
 • #136: Thiên Mạc mở ra2020-08-22 04:09
 • #137: Tồn tại đáng sợ2020-08-22 04:09
 • #138: Thế Giới Thư2020-08-22 04:09
 • #139: Nguyên lai đây chính là Tử Sa Sa2020-08-22 04:09
 • #140: Đao thứ sáu2020-08-22 04:10
 • #141: Lam quang phúc thiên2020-08-22 04:10
 • #142: Núi non phía dưới không còn sinh cơ2020-08-22 04:10
 • #143: Ao màu lam2020-08-22 04:10
 • #144: Oanh phá Giảo Sát Trận2020-08-22 04:10
 • #145: Lấy một chiến năm2020-08-22 04:10
 • #146: Mắt đỏ2020-08-22 04:10
 • #147: Hắn không được2020-08-22 04:10
 • #148: Trốn đi2020-08-22 04:10
 • #149: Một cái gọi Địch Cửu tu sĩ2020-08-22 04:10
 • #150: Phụ Cốt2020-08-22 04:10
 • #151: Đỉnh núi ngọn lửa màu xanh2020-08-22 04:11
 • #152: Cứ đi như thế sao2020-08-22 04:11
 • #153: Thượng Cổ tông môn2020-08-22 04:11
 • #154: Vô tâm trồng liễu2020-08-22 04:11
 • #155: Cấp bảy2020-08-22 04:11
 • #156: Thiên Đao tông2020-08-22 04:11
 • #157: Thích gia cường giả trở về2020-08-22 04:11
 • #158: Đạo Hỏa2020-08-22 04:11
 • #159: Quang Minh Tinh Không2020-08-22 04:11
 • #160: Ác Hồn Trì2020-08-22 04:12
 • #161: Lọt vào Ác Hồn Trì2020-08-22 04:12
 • #162: Thanh mang chợt hiện2020-08-22 04:12
 • #163: Địch Cửu phẩm hạnh có vấn đề2020-08-22 04:12
 • #164: Đại Khôn Quyết tổng cương2020-08-22 04:12
 • #165: Người đáy Cực Dạ Thiên Khư2020-08-22 04:12
 • #166: Người đáng thương2020-08-22 04:13
 • #167: Thiên Mạc đóng lại2020-08-22 04:13
 • #168: Biến mất Thế Giới Thư2020-08-22 04:13
 • #169: Cấp năm Đạo Hỏa2020-08-22 04:13
 • #170: Thiên Sa2020-08-22 04:13
 • #171: Chân chính đao ý2020-08-22 04:13
 • #172: Ngũ đại lục2020-08-22 04:13
 • #173: Chữa trị Xá Dạ đại lục2020-08-22 04:14
 • #174: Thẳng hướng Thích gia thương lâu2020-08-22 04:14
 • #175: Không lưu tình2020-08-22 04:14
 • #176: Thích gia thương lâu tận thế2020-08-22 04:14
 • #177: Địch tiền bối2020-08-22 04:14
 • #178: Ám Tinh phế tích2020-08-22 04:14
 • #179: Đại Cước Ấn2020-08-22 04:14
 • #180: Đạo Bảng2020-08-22 04:14
 • #181: Hải Bảng cường giả chi chiến2020-08-22 04:14
 • #182: Không bằng đi vạn dặm đường2020-08-22 04:14
 • #183: Ngũ Lục đạo hội2020-08-22 04:14
 • #184: Ta có Thế Giới Thư tin tức2020-08-22 04:15
 • #185: Chích Thần Thảo là cái gì2020-08-22 04:15
 • #186: Thiên Cơ đảo2020-08-22 04:15
 • #187: Nhất định phải tới tay2020-08-22 04:15
 • #188: Nước Bái Dạ Hồ đáng sợ2020-08-22 04:15
 • #189: Đến cùng là ai muốn chết2020-08-22 04:15
 • #190: Hồng Anh thiếu gia khuyến cáo2020-08-22 04:15
 • #191: Ngũ Lục Đạo Tháp bí mật2020-08-22 04:16
 • #192: Nổi danh2020-08-22 04:16
 • #193: Hào phóng Hổ Nhất Bạn2020-08-22 04:16
 • #194: Kiếm tâm2020-08-22 04:16
 • #195: Ngũ Lục Đạo Bàn2020-08-22 04:16
 • #196: Mọi người mộng2020-08-22 04:16
 • #197: Ngươi có thể hay không chết mất2020-08-22 04:16
 • #198: 90 tầng bí mật2020-08-22 04:16
 • #199: Cơ Hồng Xuyên thực lực2020-08-22 04:16
 • #200: Trực diện ngũ đại tông chủ2020-08-22 04:16
 • #201: Ngụy quân tử2020-08-22 04:16
 • #202: Đại thu hoạch2020-08-22 04:17
 • #203: Hàn Thanh Y2020-08-22 04:17
 • #204: Cảm ngộ Thế Giới Thư2020-08-22 04:17
 • #205: Cái mạng nhỏ của ngươi rất nguy hiểm2020-08-22 04:17
 • #206: Phi thăng Tiên giới thông đạo2020-08-22 04:17
 • #207: Gặp lại Liệt Giới Phù2020-08-22 04:17
 • #208: Cạnh tranh Liệt Giới Phù2020-08-22 04:17
 • #209: Bọn người khi dễ2020-08-22 04:17
 • #210: Thua chiếc nhẫn2020-08-22 04:18
 • #211: Cao không thấy đỉnh núi tuyết2020-08-22 04:18
 • #212: Ngươi có Địch Cửu tin tức?2020-08-22 04:18
 • #213: Chỗ kinh người2020-08-22 04:18
 • #214: Mượn ngươi thức hải dùng một lát2020-08-22 04:18
 • #215: Ly Địa Diễm Quang Kỳ2020-08-22 04:18
 • #216: Cấp bảy đao trận2020-08-22 04:18
 • #217: Đao trận thành2020-08-22 04:18
 • #218: Cấp mười thức hải chi gian nan2020-08-22 04:18
 • #219: Chất biến2020-08-22 04:18
 • #220: Gặp phải tại Bái Dạ Hồ2020-08-22 04:19
 • #221: Khuất nhục2020-08-22 04:19
 • #222: Gặp lại Hàn Thanh Y2020-08-22 04:19
 • #223: Hồng Anh thiếu gia lại khiêu chiến2020-08-22 04:19
 • #224: Chuyện xưa như sương khói2020-08-22 04:19
 • #225: Nguyên nhân chuyện năm đó2020-08-22 04:19
 • #226: Diệt2020-08-22 04:19
 • #227: Xảy ra chuyện lớn2020-08-22 04:19
 • #228: Bản thiếu Địch Cửu2020-08-22 04:20
 • #229: Tinh Hằng công hội hội chủ xin giúp đỡ2020-08-22 04:20
 • #230: Kỵ Thành Địch Viễn quân2020-08-22 04:20
 • #231: Cường giả nói chuyện thế giới2020-08-22 04:20
 • #232: Thúc Hạo Lan là ngươi xử lý a2020-08-22 04:20
 • #233: Danh ngạch2020-08-22 04:20
 • #234: Hoành độ hư không2020-08-22 04:20
 • #235: Thời gian dễ trôi qua người dễ biến2020-08-22 04:20
 • #236: Ân oán2020-08-22 04:20
 • #237: Màu đen luân hồi2020-08-22 04:21
 • #238: Ta cho ngươi lưu một đứa bé2020-08-22 04:21
 • #239: Mạc Giang cấm địa2020-08-22 04:21
 • #240: Nơi này ta có chút quen thuộc2020-08-22 04:21
 • #241: Là ta hại ngươi2020-08-22 04:21
 • #242: Ngươi làm ta bạn tu2020-08-22 04:21
 • #243: Vẫn Đan sơn2020-08-22 04:21
 • #244: Chương 244 đan lô gỗ2020-08-22 04:21
 • #245: Thiên Cơ đảo có biến2020-08-22 04:21
 • #246: Kiến Đỉnh kinh người lai lịch2020-08-22 04:21
 • #247: Đan Đạo có hình thức ban đầu2020-08-22 04:22
 • #248: Mang về ta Côn tông lại nói2020-08-22 04:22
 • #249: Hỏi ngươi sụp đổ2020-08-22 04:22
 • #250: Chân Linh thế giới hiện2020-08-22 04:22
 • #251: Súc sinh2020-08-22 04:22
 • #252: Địch Phi Tuyết bí mật2020-08-22 04:22
 • #253: Gặp mặt2020-08-22 04:22
 • #254: Tiểu Thế Giới tinh mở ra2020-08-22 04:22
 • #255: Vậy thì vì cái gì a2020-08-22 04:22
 • #256: Dưới ẩn trận tự nhiên đồ vật2020-08-22 04:23
 • #257: Chương 257 Chủng Tu sơn2020-08-22 04:23
 • #258: Kiếm ý đáng sợ2020-08-22 04:23
 • #259: Choáng váng Hồng Anh thiếu gia2020-08-22 04:23
 • #260: Đao thứ 1092020-08-22 04:23
 • #261: Tuế nguyệt như đao a2020-08-22 04:23
 • #262: Phóng tới Chủng Tu sơn2020-08-22 04:23
 • #263: Một chết một sống2020-08-22 04:23
 • #264: Cùng Hàn Thanh Y giao dịch2020-08-22 04:23
 • #265: Bị hoài nghi2020-08-22 04:23
 • #266: Dược Vương Mạch2020-08-22 04:23
 • #267: Gây đại phiền toái2020-08-22 04:23
 • #268: Thái Cổ Lôi Văn2020-08-22 04:24
 • #269: Điên cuồng trùng kích Hóa Chân2020-08-22 04:24
 • #270: Tiểu Thế Giới tinh đóng lại2020-08-22 04:24
 • #271: Phá cửa mà vào2020-08-22 04:24
 • #272: Nghiền ép2020-08-22 04:24
 • #273: Đại danh đỉnh đỉnh2020-08-22 04:24
 • #274: Rốt cuộc muốn đắc tội bao nhiêu đại tông2020-08-22 04:24
 • #275: Bắt Cảnh Kích2020-08-22 04:24
 • #276: Tìm tới cửa Hư Kiếm tông2020-08-22 04:24
 • #277: Hóa Chân tầng năm thiếu niên2020-08-22 04:24
 • #278: Ám toán Hư Kiếm tông2020-08-22 04:24
 • #279: Quang lâm Thiên Cơ đảo2020-08-22 04:24
 • #280: Ngạnh hám Nhị các chủ2020-08-22 04:24
 • #281: Ta không có kinh nghiệm đánh nhau gì2020-08-22 04:25
 • #282: Vũ Trụ Thai Mô2020-08-22 04:25
 • #283: Ngũ Lục Ấn2020-08-22 04:25
 • #284: Tinh Hà nguy cơ2020-08-22 04:25
 • #285: Tinh Hà tông hộ trận2020-08-22 04:25
 • #286: Lại là hai cước2020-08-22 04:25
 • #287: Mặc Vũ Xuân2020-08-22 04:25
 • #288: Địa phương nguy hiểm2020-08-22 04:25
 • #289: Vẫn Mệnh thượng nhân Tích Huyết Ngọc Bài2020-08-22 04:25
 • #290: Tiểu Trung Ương thế giới đệ nhất tông2020-08-22 04:25
 • #291: Tiểu Trung Ương thế giới đệ nhất thiên tài2020-08-22 04:25
 • #292: Ai giết Hải Vương cung tông chủ2020-08-22 04:26
 • #293: Tới cửa làm sáng tỏ2020-08-22 04:26
 • #294: Thăng Tiên thành ( chúc 13 minh tin ca 108 )2020-08-22 04:26
 • #295: Chân Vực thi đấu2020-08-22 04:26
 • #296: Khóa chặt đệ nhất thiên tài2020-08-22 04:26
 • #297: Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc2020-08-22 04:26
 • #298: Chết liền dẹp đi2020-08-22 04:26
 • #299: Chúng ta rời xa người này2020-08-22 04:26
 • #300: Nói một chút chuyện xưa của ngươi2020-08-22 04:26
 • #301: Người bi ai2020-08-22 04:27
 • #302: Vòng thứ hai đấu pháp2020-08-22 04:27
 • #303: Ác Thú cốc2020-08-22 04:27
 • #304: Ai dám giết Mai Chí Vân2020-08-22 04:27
 • #305: Ngươi suy nghĩ nhiều quá2020-08-22 04:27
 • #306: Ta đoán ngươi cũng muốn chết2020-08-22 04:27
 • #307: Một cước kia2020-08-22 04:27
 • #308: Một quyền kia2020-08-22 04:27
 • #309: Ân oán2020-08-22 04:27
 • #310: Thiên tài thi đấu kết thúc2020-08-22 04:27
 • #311: Thăng Tiên Trận có vấn đề2020-08-22 04:28
 • #312: Lại vào Thiên Mạc2020-08-22 04:28
 • #313: Giết Địch Cửu duy nhất cơ hội2020-08-22 04:28
 • #314: Tiên hạ thủ vi cường2020-08-22 04:28
 • #315: Mọi người đều bị dọa sợ2020-08-22 04:28
 • #316: Gia hỏa cường đại2020-08-22 04:28
 • #317: Tiến Thăng Tiên Trận2020-08-22 04:28
 • #318: Trăm năm cô độc2020-08-22 04:28
 • #319: Tiên giới hoàng hôn2020-08-22 04:28
 • #320: Thiên Tịnh môn đệ tử2020-08-22 04:29
 • #321: Đứng lặng phế tích Mặc Vũ Xuân2020-08-22 04:29
 • #322: Chiến Chân Tiên2020-08-22 04:29
 • #323: Trấn áp khí vận thủ đoạn2020-08-22 04:29
 • #324: Chân Tiên2020-08-22 04:29
 • #325: Tiên giới chỗ khí vận2020-08-22 04:29
 • #326: Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ2020-08-22 04:29
 • #327: Ai nguyện ý cùng ta cùng đi2020-08-22 04:29
 • #328: Quang Minh Tinh Không2020-08-22 04:29
 • #329: Tiên Nhân chân chính2020-08-22 04:29
 • #330: Chân chính tân sinh2020-08-22 04:30
 • #331: Tái diễn2020-08-22 04:30
 • #332: Dịch Vận Tiên Tông2020-08-22 04:30
 • #333: Thiên Hỏa Chi Linh2020-08-22 04:30
 • #334: Thiên Mạc Khanh2020-08-22 04:30
 • #335: Thiên Tịnh môn tông chủ2020-08-22 04:30
 • #336: Đạo tắc đi2020-08-22 04:30
 • #337: Song song niết bàn2020-08-22 04:31
 • #338: Tiên thành nguy cơ2020-08-22 04:31
 • #339: Hắc Hỏa lay mở không gian2020-08-22 04:31
 • #340: Thành chủ trở về2020-08-22 04:31
 • #341: Bế quan thôi diễn Trận Đạo2020-08-22 04:31
 • #342: Thành chủ không thích giết chóc2020-08-22 04:31
 • #343: Thiên Tịnh môn môn chủ bái phỏng2020-08-22 04:31
 • #344: Ta vì sao phải trốn2020-08-22 04:31
 • #345: Dịch Vận Tiên Tông đại tụ hội2020-08-22 04:31
 • #346: Người dám đỗi Dịch Vận Tiên Tông2020-08-22 04:31
 • #347: Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới2020-08-22 04:31
 • #348: Địch Cửu suy đoán2020-08-22 04:31
 • #349: Trận của Tinh Không Tiên Thành2020-08-22 04:32
 • #350: Bọn hắn xong2020-08-22 04:32
 • #351: Vào hay là không vào2020-08-22 04:32
 • #352: Lục Tây Côn lựa chọn2020-08-22 04:32
 • #353: Lôi Phù đảo2020-08-22 04:32
 • #354: Tiến Lôi Phù đảo2020-08-22 04:32
 • #355: Rèn luyện thân thể2020-08-22 04:32
 • #356: Mặc Vũ Xuân nặng nề2020-08-22 04:32
 • #357: Địch Cửu Đan Đạo2020-08-22 04:32
 • #358: Hư không lang thang2020-08-22 04:32
 • #359: Ngoại Đỉnh Hư Không thành2020-08-22 04:32
 • #360: Trăm vạn phí trưng cầu ý kiến2020-08-22 04:32
 • #361: Nhìn trúng Thụ đệ Tiên Vương2020-08-22 04:32
 • #362: Hư không2020-08-22 04:33
 • #363: Đại Đỉnh Tự Do2020-08-22 04:33
 • #364: Sinh tồn không dễ2020-08-22 04:33
 • #365: Tiên Đan sư khảo hạch2020-08-22 04:33
 • #366: Khảo hạch kết thúc2020-08-22 04:33
 • #367: Đại Tinh đan lâu nhận lời mời2020-08-22 04:33
 • #368: Kiếm lời tiên tinh biện pháp2020-08-22 04:33
 • #369: Thất Khiếu Tụ Hồn Đan2020-08-22 04:34
 • #370: Cuối cùng một đề bẫy rập2020-08-22 04:34
 • #371: Tứ phẩm Đại Tiên Đan sư2020-08-22 04:34
 • #372: Ta đến luyện chế Thất Khiếu Tụ Hồn Đan2020-08-22 04:34
 • #373: Đan dược khó luyện2020-08-22 04:34
 • #374: Tinh Ma cung thiếu cung chủ2020-08-22 04:34
 • #375: Hoắc Thiển Thiên kinh hỉ2020-08-22 04:34
 • #376: Ta không làm đan dược sinh ý2020-08-22 04:34
 • #377: Địch Cửu Trà đạo2020-08-22 04:35
 • #378: Có động mới có tĩnh2020-08-22 04:35
 • #379: Bên đường chém giết2020-08-22 04:35
 • #380: Hoắc Thiển Thiên quyết định2020-08-22 04:35
 • #381: Ngươi chính là ta thân đại ca2020-08-22 04:35
 • #382: Giá Dục2020-08-22 04:35
 • #383: Quyết định xuất thủ2020-08-22 04:35
 • #384: Một lá một thế giới2020-08-22 04:36
 • #385: Lần này có trò hay để nhìn2020-08-22 04:36
 • #386: Ta không có gì bản sự2020-08-22 04:36
 • #387: Tinh Ma cung người thừa kế2020-08-22 04:36
 • #388: Đạo Hỏa lại tấn cấp2020-08-22 04:36
 • #389: Dục độc cũng có linh2020-08-22 04:36
 • #390: Tước đoạt Dục Độc Chi Linh2020-08-22 04:36
 • #391: Tinh Không trà lâu đóng cửa2020-08-22 04:36
 • #392: Rời xa Đại Đỉnh Tiên Thành ( chúc 14 minh Trất Tức Eye )2020-08-22 04:36
 • #393: Ngũ Hành Tỏa Đạo Trận2020-08-22 04:36
 • #394: Đại bổ Hỏa hành vị2020-08-22 04:37
 • #395: Một cái hứa hẹn2020-08-22 04:37
 • #396: Ngươi truy cầu là cái gì2020-08-22 04:37
 • #397: Đạo tắc thứ chín cường đại2020-08-22 04:37
 • #398: Lại một Ngũ Phương Kỳ hạ lạc2020-08-22 04:37
 • #399: Tứ đại tiên lục đệ nhất cường giả2020-08-22 04:37
 • #400: A Hàm Chân Ly Thủy hiện2020-08-22 04:37
 • #401: Đồ tốt quá nhiều2020-08-22 04:37
 • #402: Tử Thiên Lạc2020-08-22 04:37
 • #403: Để Địch Cửu ngạc nhiên đồ vật2020-08-22 04:37
 • #404: Gây nên oanh động bảo vật2020-08-22 04:38
 • #405: Ngươi một tên nho nhỏ Tiên Đế2020-08-22 04:38
 • #406: Bảo vật giá trên trời2020-08-22 04:38
 • #407: Bản đế muốn đi2020-08-22 04:38
 • #408: Điên cuồng trốn2020-08-22 04:38
 • #409: Đại Hòa điện Đan Trận Môn2020-08-22 04:38
 • #410: Đại Hòa điện đại điện thứ hai2020-08-22 04:38
 • #411: Thời gian2020-08-22 04:39
 • #412: Ngươi khẳng định muốn ta mua?2020-08-22 04:39
 • #413: Người đụng chạm đến Không Gian Pháp Tắc2020-08-22 04:39
 • #414: Loạn Tắc không gian2020-08-22 04:39
 • #415: Chỉ có một viên trái cây2020-08-22 04:39
 • #416: Đá văng Tiên Đế lĩnh vực2020-08-22 04:39
 • #417: Đồng Tắc2020-08-22 04:39
 • #418: Đạo Đồng2020-08-22 04:39
 • #419: Đao thứ tư cùng đao thứ năm2020-08-22 04:39
 • #420: Nếu là ngươi muốn chết2020-08-22 04:39
 • #421: Là ngươi cầu ta2020-08-22 04:39
 • #422: Đệ nhất thần bí gia tộc2020-08-22 04:40
 • #423: Tổ đội2020-08-22 04:40
 • #424: Nguyệt Tiên Hải Bạo2020-08-22 04:40
 • #425: Âm Hỏa đảo phế tích2020-08-22 04:40
 • #426: Diêm Quang Thần Thiết2020-08-22 04:40
 • #427: Thánh Âm Châu2020-08-22 04:40
 • #428: Tinh Hỏa thương lâu2020-08-22 04:40
 • #429: Luyện hóa Thánh Âm Châu2020-08-22 04:40
 • #430: Góc phòng Nguyên Thần2020-08-22 04:40
 • #431: Cổ lão Lưu La Tiên Quả Thụ2020-08-22 04:40
 • #432: Bây giờ nhìn đao đi2020-08-22 04:41
 • #433: Nguyệt Tiên mê vụ2020-08-22 04:41
 • #434: Trong trận xương khô2020-08-22 04:41
 • #435: Tiểu Đả2020-08-22 04:41
 • #436: Nhìn ngươi cho ta bao nhiêu kinh hỉ2020-08-22 04:41
 • #437: Đại Hòa điện tầng thứ ba đồ vật2020-08-22 04:41
 • #438: Lại về Đại Đỉnh Tiên Thành2020-08-22 04:42
 • #439: Người dám oanh tiên thành hộ trận2020-08-22 04:42
 • #440: Chỉ có thể đi địa phương khác2020-08-22 04:42
 • #441: Hòa Bình tiệm cơm2020-08-22 04:42
 • #442: Ân Vô Thường lui ra phía sau, sát trận lên2020-08-22 04:42
 • #443: Bỗng nhiên mà thôi2020-08-22 04:42
 • #444: Nhất định phải trước học được nói chuyện2020-08-22 04:42
 • #445: Đi vào một đám đi ra bốn người2020-08-22 04:42
 • #446: Hòa Bình quảng trường2020-08-22 04:42
 • #447: Chán nản đan hội2020-08-22 04:42
 • #448: Dạ Hy mời2020-08-22 04:43
 • #449: Người hủy đi truyền tống trận2020-08-22 04:43
 • #450: Tiên giới đệ nhất đan2020-08-22 04:43
 • #451: Đi hẳn phải chết2020-08-22 04:43
 • #452: Hư Không Pháp Tắc đại trận2020-08-22 04:43
 • #453: Hoàng Hồ cung2020-08-22 04:43
 • #454: Hạ Vi Vi tới2020-08-22 04:43
 • #455: Đại Trụ Đỉnh2020-08-22 04:43
 • #456: Dạ Hy nhịn không nổi nữa2020-08-22 04:43
 • #457: Dạ Hy nổi lên2020-08-22 04:43
 • #458: Lão Chủng, ngươi không được a2020-08-22 04:44
 • #459: Hoàng Hồ cung đáng sợ đại trận2020-08-22 04:44
 • #460: Hoàng Hồ diệt2020-08-22 04:44
 • #461: Hòa Bình quảng trường phách lối Tiên Đế2020-08-22 04:44
 • #462: Có sống mới có chết2020-08-22 04:44
 • #463: Biến cố2020-08-22 04:44
 • #464: Đi nhanh lên2020-08-22 04:44
 • #465: Rác rưởi cũng đừng có luân hồi2020-08-22 04:44
 • #466: Tứ Phương Thần Đỉnh trở về2020-08-22 04:44
 • #467: Tinh Không Tiên Thành bế quan2020-08-22 04:44
 • #468: Kém chút mất mạng lôi kiếp2020-08-22 04:45
 • #469: Là âm mưu hay là thú triều2020-08-22 04:45
 • #470: Một người chiến đấu2020-08-22 04:45
 • #471: Địch Cửu lôi đao2020-08-22 04:45
 • #472: Thái Cổ Lôi Đao2020-08-22 04:45
 • #473: Chiến Tiên Đế bảy tầng2020-08-22 04:45
 • #474: Dung hợp Nguyên Thần nhục thân2020-08-22 04:45
 • #475: Chúng ta đi gặp Lôi Đế2020-08-22 04:45
 • #476: Lôi Đế Lệ Lôi2020-08-22 04:45
 • #477: Nữ nhân kia ta giết2020-08-22 04:46
 • #478: Vậy ngươi liền chết không nhắm mắt đi2020-08-22 04:46
 • #479: Ta muốn trước nhìn thấy hai vị hội chủ2020-08-22 04:46
 • #480: Giống như Tứ Phương tiên lục2020-08-22 04:46
 • #481: Xuất thủ tương trợ2020-08-22 04:46
 • #482: Giết tuyệt2020-08-22 04:46
 • #483: Địch Cửu nghi hoặc2020-08-22 04:46
 • #484: Nay đổi tên Trưởng Tôn Hoang2020-08-22 04:46
 • #485: Bị ám toán2020-08-22 04:46
 • #486: Hậu nhân của cố nhân2020-08-22 04:47
 • #487: Nông Tú Kỳ2020-08-22 04:47
 • #488: Dẫn đường2020-08-22 04:47
 • #489: Ngươi là Địch Cửu?2020-08-22 04:47
 • #490: Chạy ra Đới Trình2020-08-22 04:47
 • #491: Mượt mà đạo tắc2020-08-22 04:47
 • #492: Địch Cửu lửa giận2020-08-22 04:47
 • #493: Lại về Vong Xuyên tự2020-08-22 04:47
 • #494: Đơn Mục Tâm xuất quan2020-08-22 04:47
 • #495: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc2020-08-22 04:48
 • #496: Nam Đan sơn xảy ra chuyện2020-08-22 04:48
 • #497: Tước đoạt Độc Đạo văn2020-08-22 04:48
 • #498: Tin hay không tại ngươi2020-08-22 04:48
 • #499: Ra ngoài thí luyện2020-08-22 04:48
 • #500: Đây không phải Tiên Đế lôi kiếp2020-08-22 04:48
 • #501: Cái này sao có thể?2020-08-22 04:48
 • #502: Quy tắc kén lớn2020-08-22 04:48
 • #503: Thai nghén đại đạo2020-08-22 04:48
 • #504: Vong Xuyên Thu Thủy2020-08-22 04:49
 • #505: Đạo của ta ta làm chủ2020-08-22 04:49
 • #506: Đại đạo chi tranh2020-08-22 04:49
 • #507: Tam bại câu thương2020-08-22 04:49
 • #508: Mẹ ta gọi Địch Thu Thủy2020-08-22 04:49
 • #509: Không ghi hận Hương Nữ2020-08-22 04:49
 • #510: Đệ Cửu thế giới2020-08-22 04:49
 • #511: Thu đồ đệ2020-08-22 04:49
 • #512: Ninh gia2020-08-22 04:49
 • #513: Phân biệt2020-08-22 04:50
 • #514: Luyện hóa Luân Hồi Kiều2020-08-22 04:50
 • #515: Là ai lôi kiếp2020-08-22 04:50
 • #516: Lấy đi Luân Hồi Kiều không luân hồi2020-08-22 04:50
 • #517: Tinh Hà tông chính là ta xây2020-08-22 04:50
 • #518: Tinh Hà tông tông chủ mới2020-08-22 04:50
 • #519: Chữa trị Xá Dạ2020-08-22 04:50
 • #520: Tu vi tăng vọt2020-08-22 04:50
 • #521: Người áo đen thần bí2020-08-22 04:51
 • #522: Một đao một quyền2020-08-22 04:51
 • #523: Cực Tiệm Đạo Quả tác dụng2020-08-22 04:51
 • #524: Người thứ tư là ai2020-08-22 04:51
 • #525: Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ chủ nhân2020-08-22 04:51
 • #526: Đại đạo thế giới2020-08-22 04:51
 • #527: Cảnh Kích tin tức2020-08-22 04:51
 • #528: Lại về Tứ Phương tiên lục2020-08-22 04:51
 • #529: Ngươi một dạng không tệ2020-08-22 04:51
 • #530: Xé rách thiên địa quy tắc2020-08-22 04:51
 • #531: Ánh mắt cực hạn tại thực lực2020-08-22 04:51
 • #532: Cảnh Kích tình yêu2020-08-22 04:51
 • #533: Nộ sâm lâm2020-08-22 04:52
 • #534: Hư Không sơn2020-08-22 04:52
 • #535: Giữa lưỡng giới Hư Không sơn2020-08-22 04:52
 • #536: Hư Không sơn người sống2020-08-22 04:52
 • #537: Hư Bạch Thương2020-08-22 04:52
 • #538: Cùng Hư Bạch Thương giao dịch2020-08-22 04:52
 • #539: Địch Cửu bế quan2020-08-22 04:52
 • #540: Bị nhốt giữa lưỡng giới2020-08-22 04:52
 • #541: Phi thăng Đạo giới2020-08-22 04:52
 • #542: Dược Đạo Môn cùng Trùng Động2020-08-22 04:52
 • #543: Thí Đạo Hồ2020-08-22 04:53
 • #544: Phách lối người mới2020-08-22 04:53
 • #545: Thí Đạo Hồ đạo chủng2020-08-22 04:53
 • #546: Trùng Động2020-08-22 04:53
 • #547: Địch Cửu chiến đấu2020-08-22 04:53
 • #548: Bị đạp tiến Trùng Động nữ nhân2020-08-22 04:53
 • #549: Tiến vào Trùng Động2020-08-22 04:53
 • #550: Trong trùng động tu sĩ2020-08-22 04:53
 • #551: Việc này còn không có kết thúc2020-08-22 04:53
 • #552: Trận bàn lấy ra2020-08-22 04:54
 • #553: Địch Cửu thủ đoạn2020-08-22 04:54
 • #554: Mục Tiệp Tố Đạo2020-08-22 04:55
 • #555: Lại tiến Trùng Động2020-08-22 04:55
 • #556: Chuẩn bị rời đi2020-08-22 04:55
 • #557: Trùng Động cống hiến Top 102020-08-22 04:55
 • #558: Dạng này Dược Đạo Môn Thần Thành2020-08-22 04:55
 • #559: Niết Đạo Chủng Đạo2020-08-22 04:55
 • #560: Chạy ra Dược Đạo Môn Thần Thành2020-08-22 04:55
 • #561: Truy sát Địch Cửu2020-08-22 04:55
 • #562: Cuối cùng là trốn ra được2020-08-22 04:55
 • #563: Vô Quang Hải2020-08-22 04:56
 • #564: Tiến Vô Quang Hải2020-08-22 04:56
 • #565: Phong Oa bãi2020-08-22 04:56
 • #566: Chém giết Tố Đạo2020-08-22 04:56
 • #567: Ngụy Hồng Y kiêng kị2020-08-22 04:56
 • #568: Trác Vô Gia Tố Đạo2020-08-22 04:56
 • #569: Cướp đoạt Diễn Nhất Chân Lộ2020-08-22 04:56
 • #570: Lựa chọn tông môn2020-08-22 04:56
 • #571: Địch Cửu trong mắt cơ hội buôn bán2020-08-22 04:56
 • #572: Đạo chủng khó ngưng2020-08-22 04:56
 • #573: Địch Cửu minh đạo2020-08-22 04:56
 • #574: Hạo Hãn Đại Khư2020-08-22 04:56
 • #575: Ngũ Hành thú2020-08-22 04:56
 • #576: Tố Đạo chi lộ2020-08-22 04:57
 • #577: Địch Cửu Tố Đạo2020-08-22 04:57
 • #578: Người bạn thứ nhất2020-08-22 04:57
 • #579: Ẩn Thánh luận đạo giao lưu hội2020-08-22 04:57
 • #580: Hắn là ai2020-08-22 04:57
 • #581: Bế quan luyện khí2020-08-22 04:57
 • #582: Quảng Tịnh Thánh Môn đệ tử tính toán2020-08-22 04:57
 • #583: Động phủ bị chiếm2020-08-22 04:57
 • #584: Không hiểu thấu dự thi2020-08-22 04:58
 • #585: Đạo giới thập đại thiên tài2020-08-22 04:58
 • #586: Đến từ Trùng Động cố nhân2020-08-22 04:58
 • #587: Như vậy đan bỉ2020-08-22 04:58
 • #588: Địch Cửu thủ đoạn2020-08-22 04:58
 • #589: Bổ cứu2020-08-22 04:58
 • #590: Địch Cửu xếp hạng2020-08-22 04:58
 • #591: Địch Cửu phần thưởng2020-08-22 04:58
 • #592: Có người chờ lấy Địch Cửu2020-08-22 04:58
 • #593: Chém giết Dục Đạo2020-08-22 04:58
 • #594: Đệ nhất độn thuật2020-08-22 04:58
 • #595: Đại hội tông môn2020-08-22 04:59
 • #596: Ép không được tông môn nội đấu2020-08-22 04:59
 • #597: Thoát ly Diễn Nhất Đạo Tông2020-08-22 04:59
 • #598: Đại Đạo lĩnh2020-08-22 04:59
 • #599: Uy hiếp2020-08-22 04:59
 • #600: Biến Hóa Thuật2020-08-22 04:59
 • #601: Thải Dực Thiểm Điện Trùng2020-08-22 04:59
 • #602: Luân hồi! Luân hồi!2020-08-22 04:59
 • #603: Diễn Nhất Đạo Tông chi biến2020-08-22 04:59
 • #604: Lại cắm Kiến Mộc Tâm2020-08-22 04:59
 • #605: Niết Bàn Hắc Canh Thạch2020-08-22 05:00
 • #606: Cực phẩm đạo mạch2020-08-22 05:00
 • #607: Khương Đại tới2020-08-22 05:00
 • #608: Bách Dạ Khí Các đạo dịch hội2020-08-22 05:00
 • #609: Cường giả như mây đạo dịch hội2020-08-22 05:00
 • #610: Tu sĩ giàu có2020-08-22 05:00
 • #611: Đánh lén2020-08-22 05:00
 • #612: Người không biết không sợ2020-08-22 05:00
 • #613: Đại Hòa điện Khương Đại2020-08-22 05:01
 • #614: Lại đến Hạo Hãn Đại Khư2020-08-22 05:01
 • #615: Đạo Hỏa tấn cấp2020-08-22 05:01
 • #616: Thật mạnh2020-08-22 05:01
 • #617: Địch Cửu luận đạo2020-08-22 05:01
 • #618: Cấp bốn Thần Trận Vương2020-08-22 05:01
 • #619: Đạo Quả Viên2020-08-22 05:01
 • #620: Khương Đại cầu hôn2020-08-22 05:01
 • #621: Khương Đại phẫn nộ2020-08-22 05:01
 • #622: Thánh Thể2020-08-22 05:01
 • #623: Tố Đạo Đan Thánh2020-08-22 05:01
 • #624: Dục Đạo viên mãn2020-08-22 05:01
 • #625: Địch Cửu rất khó chịu2020-08-22 05:02
 • #626: Quảng Tịnh Thánh Môn có Hợp Đạo2020-08-22 05:02
 • #627: Địch Cửu thủ đoạn2020-08-22 05:02
 • #628: Giàu có Khương Đại2020-08-22 05:02
 • #629: Chớ chọc lão tử2020-08-22 05:02
 • #630: Tầm Hồ2020-08-22 05:02
 • #631: Nhưng cầu cùng ngày chết2020-08-22 05:02
 • #632: Ai cũng không thể mang đi2020-08-22 05:02
 • #633: Ngươi sao có thể sống tới ngày nay?2020-08-22 05:02
 • #634: Tầm Hồ đường ra2020-08-22 05:03
 • #635: Tầm Hồ đối diện2020-08-22 05:03
 • #636: Hóa Đạo2020-08-22 05:03
 • #637: Hư Không Chi Hải2020-08-22 05:03
 • #638: Đi gọi Khương Đại tới2020-08-22 05:03
 • #639: Doanh Hải đan các2020-08-22 05:03
 • #640: Hủy Doanh Hải đan các2020-08-22 05:03
 • #641: Sinh ý thảm đạm2020-08-22 05:03
 • #642: Sinh ý đầu tiên2020-08-22 05:04
 • #643: Đính Tuyền Cánh đạo quả2020-08-22 05:04
 • #644: Đuổi theo Hư Bạch Thương2020-08-22 05:04
 • #645: Luyện hóa Hư Không sơn2020-08-22 05:04
 • #646: Khương Đại không đi2020-08-22 05:04
 • #647: Tính toán Khương Đại2020-08-22 05:04
 • #648: Đế Tân Nhậm2020-08-22 05:04
 • #649: Xé mở giới vực2020-08-22 05:04
 • #650: Hư không tuế nguyệt như thoi đưa2020-08-22 05:04
 • #651: Hai nữ nhân2020-08-22 05:04
 • #652: Hư Thị phương vị2020-08-22 05:05
 • #653: Hư không đánh nhau đạo lữ2020-08-22 05:05
 • #654: Trùng kích bước thứ hai2020-08-22 05:05
 • #655: Thế giới hoàn thiện2020-08-22 05:05
 • #656: Đi vào Hư Thị2020-08-22 05:05
 • #657: Hư Thị thế lực2020-08-22 05:05
 • #658: Thiểm Điện cường đại lai lịch2020-08-22 05:05
 • #659: Một quyền oanh sát2020-08-22 05:05
 • #660: Chiến Hỗn Nguyên2020-08-22 05:05
 • #661: Lại chém Hỗn Nguyên2020-08-22 05:05
 • #662: Thiên Trúc Hư Đảo2020-08-22 05:05
 • #663: Thiên Trúc Hư Đảo quy củ rất nghiêm2020-08-22 05:06
 • #664: Dung Tinh Kim màu trắng2020-08-22 05:06
 • #665: Thang Tế Đàm đồ vật muốn2020-08-22 05:06
 • #666: Thanh Liên2020-08-22 05:06
 • #667: Ta cam đoan bọn hắn không đi được2020-08-22 05:06
 • #668: Đồ bảo2020-08-22 05:06
 • #669: Thượng Cổ trận văn2020-08-22 05:06
 • #670: Trận Đạo tấn cấp2020-08-22 05:06
 • #671: Thanh Liên đang ở trước mắt2020-08-22 05:06
 • #672: Giao ra Ngũ Phương Kỳ2020-08-22 05:06
 • #673: Phá trận2020-08-22 05:07
 • #674: Chân tướng phơi bày2020-08-22 05:07
 • #675: Hươu chết vào tay ai2020-08-22 05:07
 • #676: Thanh Liên thuộc về2020-08-22 05:07
 • #677: Bất an Thang Tế Đàm2020-08-22 05:07
 • #678: Đại sự2020-08-22 05:07
 • #679: Hắc Liên2020-08-22 05:07
 • #680: Một khối cổ thụ mảnh vỡ2020-08-22 05:07
 • #681: Phách lối Hướng Mẫu2020-08-22 05:07
 • #682: Một giới nguy hiểm2020-08-22 05:07
 • #683: Đấu giá hội vật trân quý nhất2020-08-22 05:07
 • #684: Nhân tộc tồn tại kinh khủng2020-08-22 05:08
 • #685: Địch Cửu tính sổ sách2020-08-22 05:08
 • #686: Tháng sáu nợ trả lại nhanh2020-08-22 05:08
 • #687: Đạo Hỏa tấn cấp điều kiện2020-08-22 05:08
 • #688: Thánh Đạo liên minh minh chủ2020-08-22 05:08
 • #689: Có cái việc nhỏ mời hỗ trợ2020-08-22 05:08
 • #690: Ngươi nói láo2020-08-22 05:08
 • #691: Thái gia gọi Tiêu Đát2020-08-22 05:08
 • #692: Biệt khuất Phiền Viễn2020-08-22 05:08
 • #693: Côn Bằng tộc cường giả2020-08-22 05:08
 • #694: Phong Quyển Tàn Vân đối với Liệt Tắc2020-08-22 05:08
 • #695: Lại một lần nữa bỏ lỡ2020-08-22 05:08
 • #696: Lại về Hư Thị2020-08-22 05:08
 • #697: Rộng lượng2020-08-22 05:08
 • #698: Tính toán Địch Cửu2020-08-22 05:08
 • #699: Phản săn2020-08-22 05:09
 • #700: Ngươi làm sao lại ngu xuẩn như thế đâu2020-08-22 05:09
 • #701: Côn Bằng tộc dự định2020-08-22 05:09
 • #702: Chân Mạn vô thượng cơ duyên2020-08-22 05:09
 • #703: Trùng Vực2020-08-22 05:09
 • #704: Cường đại côn trùng2020-08-22 05:09
 • #705: Cố nhân gặp nhau2020-08-22 05:09
 • #706: Thế mà cự tuyệt2020-08-22 05:09
 • #707: Không đồng ý cũng phải đồng ý2020-08-22 05:09
 • #708: Chỉ cần một đao2020-08-22 05:09
 • #709: Ta không phải thương lượng với ngươi2020-08-22 05:10
 • #710: Thiết lập lại linh nguyên2020-08-22 05:10
 • #711: Oan gia ngõ hẹp2020-08-22 05:10
 • #712: Cần gì phải hỏi ngớ ngẩn vấn đề2020-08-22 05:10
 • #713: Cùng Khương Đại một trận chiến2020-08-22 05:10
 • #714: Lam Như cầu cứu2020-08-22 05:10
 • #715: Mê thất hư không2020-08-22 05:10
 • #716: Thái Cực2020-08-22 05:10
 • #717: Thiên Nguyệt Thánh Đạo thành2020-08-22 05:10
 • #718: Lai lịch2020-08-22 05:10
 • #719: Ngươi nghe ngóng ta mục đích gì2020-08-22 05:10
 • #720: Lốp xe dự phòng bình phương2020-08-22 05:10
 • #721: Tuế Hàn cốc2020-08-22 05:10
 • #722: Nhân dĩ quần phân2020-08-22 05:11
 • #723: Ta họ Lăng2020-08-22 05:11
 • #724: Đan Đạo chi tranh2020-08-22 05:11
 • #725: Kéo xuống ta cấp bậc2020-08-22 05:11
 • #726: Địch Cửu luyện đan2020-08-22 05:11
 • #727: Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm2020-08-22 05:11
 • #728: Nhiệt tình Tuế Hàn cốc2020-08-22 05:11
 • #729: Hỗn Loạn giới2020-08-22 05:11
 • #730: Địch Cửu suy đoán2020-08-22 05:11
 • #731: Ta hiểu được2020-08-22 05:11
 • #732: Khôi phục2020-08-22 05:11
 • #733: Đừng trách ngươi Địch thái gia không khách khí2020-08-22 05:11
 • #734: Thật sự có Lưỡng Giới Hoa2020-08-22 05:11
 • #735: Xé rách Tuế Hàn cốc hộ trận2020-08-22 05:12
 • #736: Thật giả Hợp Đạo2020-08-22 05:12
 • #737: Đây rốt cuộc là tinh cầu gì2020-08-22 05:12
 • #738: Đạo Hỏa uy thế2020-08-22 05:12
 • #739: Cút đi2020-08-22 05:12
 • #740: Duy nhất người sống sót2020-08-22 05:12
 • #741: Nghiệt tinh2020-08-22 05:12
 • #742: Nàng đến từ chỗ nào2020-08-22 05:12
 • #743: Trong trận cơ xương khô2020-08-22 05:12
 • #744: Hắn gọi Địch Cửu2020-08-22 05:12
 • #745: Ngươi có hai lựa chọn2020-08-22 05:12
 • #746: Tiến vào Thiên Ngoại Thiên2020-08-22 05:12
 • #747: Ta đếm tới ba2020-08-22 05:13
 • #748: Hủy phủ Thiên Chủ2020-08-22 05:13
 • #749: Vũ Trụ Chân Tủy2020-08-22 05:13
 • #750: Ngươi tới là vì luân hồi2020-08-22 05:13
 • #751: Luân Hồi Mộc Kiều2020-08-22 05:13
 • #752: Phàm nhân tinh cầu2020-08-22 05:13
 • #753: Điềm tĩnh sơn thôn2020-08-22 05:13
 • #754: Mười khỏa Lạc Nhật Đào2020-08-22 05:13
 • #755: Một chỗ gọi Già Hà Lạc2020-08-22 05:13
 • #756: Ngươi liền không quá sáng suốt2020-08-22 05:13
 • #757: Bình đẳng2020-08-22 05:13
 • #758: Tồn tại chính là đạo2020-08-22 05:13
 • #759: Ta gọi Diệp Ức Mặc2020-08-22 05:13
 • #760: Bất Thương giới Mạch gia2020-08-22 05:14
 • #761: Mạch gia bước thứ ba2020-08-22 05:14
 • #762: Cứu Vu Tương Băng2020-08-22 05:14
 • #763: Lại thăm Mạch thị2020-08-22 05:14
 • #764: Mạch gia Hợp Đạo2020-08-22 05:14
 • #765: Đánh trước lại nói2020-08-22 05:14
 • #766: Cầm lại Thiên Sa Đao2020-08-22 05:14
 • #767: Trong nháy mắt dài bao nhiêu2020-08-22 05:14
 • #768: Còn có Thái Cực Đồ2020-08-22 05:14
 • #769: Địa Ngục tuyền qua2020-08-22 05:14
 • #770: Thất Luân chi địa2020-08-22 05:14
 • #771: Tiến Thất Luân2020-08-22 05:14
 • #772: Thất Luân Vương2020-08-22 05:14
 • #773: Chờ đợi2020-08-22 05:14
 • #774: Một đao vượt qua không gian2020-08-22 05:15
 • #775: Địch Cửu tới2020-08-22 05:15
 • #776: Muốn chết chỉ cần một lần là đủ rồi2020-08-22 05:15
 • #777: Thất Luân Vương lựa chọn2020-08-22 05:15
 • #778: Lăng Hiểu Sương không thấy2020-08-22 05:15
 • #779: Mạch Ca phẫn nộ2020-08-22 05:15
 • #780: Vu Tương Băng cầu tình2020-08-22 05:15
 • #781: Lại về Thiên Ngoại Thiên2020-08-22 05:15
 • #782: Một đao bốn Hợp Đạo2020-08-22 05:15
 • #783: Thiên Ngoại Thiên do ta khống chế2020-08-22 05:16
 • #784: Hỗn Loạn giới tin tức2020-08-22 05:16
 • #785: Võ Đạo đột phá2020-08-22 05:16
 • #786: Thiên Minh Đạo Tháp2020-08-22 05:16
 • #787: Tiến thêm một bước2020-08-22 05:16
 • #788: Biệt khuất Cú Vạn Sinh2020-08-22 05:16
 • #789: Tiển Hải2020-08-22 05:16
 • #790: Nàng gọi cái gì2020-08-22 05:16
 • #791: Hình Hi kiên nhẫn2020-08-22 05:16
 • #792: Hình Hi lễ vật2020-08-22 05:16
 • #793: Sai, ta là một cái Khí Thánh2020-08-22 05:16
 • #794: Không biết sống chết2020-08-22 05:16
 • #795: Cùng Hình Hi một trận chiến2020-08-22 05:17
 • #796: Độn Mộc Cầm2020-08-22 05:17
 • #797: Tiển Thương xin giúp đỡ2020-08-22 05:17
 • #798: Ngươi thì tính là cái gì2020-08-22 05:17
 • #799: Tính tình cổ quái2020-08-22 05:17
 • #800: Tụ đạo2020-08-22 05:17
 • #801: Bị ám toán2020-08-22 05:17
 • #802: Ta gọi Bắc Anh Sơ2020-08-22 05:17
 • #803: Đạo Quân cốc2020-08-22 05:17
 • #804: Cái gì có thể đoạn Ám La Cương2020-08-22 05:17
 • #805: Cấp chín Thần Trận Đế2020-08-22 05:17
 • #806: Bắc Anh Sơ cầu tình2020-08-22 05:17
 • #807: Địch Cửu sẽ cho nàng báo thù2020-08-22 05:18
 • #808: Lòng nóng như lửa đốt2020-08-22 05:18
 • #809: Bắc Anh Sơ lễ vật2020-08-22 05:18
 • #810: Đạo giới cái thứ hai Hợp Đạo2020-08-22 05:18
 • #811: Mẹ ngươi cha ngươi đều biết sao2020-08-22 05:18
 • #812: Ngươi gọi Trọng U?2020-08-22 05:18
 • #813: Nghe nói ngươi có một cái Giang Sơn Hồ2020-08-22 05:18
 • #814: Nàng tên gọi là gì2020-08-22 05:18
 • #815: Sưu hồn2020-08-22 05:18
 • #816: Xin hỏi đây là nơi nào2020-08-22 05:18
 • #817: Thất Đạo giới2020-08-22 05:18
 • #818: Thất Đạo giới tồn tại2020-08-22 05:19
 • #819: Nông Tú Kỳ thế giới2020-08-22 05:19
 • #820: Đáng sợ bụi quy tắc2020-08-22 05:19
 • #821: Ngươi đạo vận tán loạn2020-08-22 05:19
 • #822: Tú Kỳ cố tông2020-08-22 05:19
 • #823: Dám diệt Tiên Trì phái hạ tràng2020-08-22 05:19
 • #824: Kinh khủng sét đánh2020-08-22 05:19
 • #825: Tinh Không Tiên Thành bên ngoài pho tượng2020-08-22 05:19
 • #826: Hỗn Nguyên viên mãn2020-08-22 05:19
 • #827: Một thành trạch nam trạch nữ2020-08-22 05:19
 • #828: Đối chiến một đám Hợp Đạo2020-08-22 05:19
 • #829: Thất Đạo thành thành chủ2020-08-22 05:19
 • #830: Vì sao phách lối thành dạng này2020-08-22 05:19
 • #831: Khai Thiên Bút cùng Sinh Tử Bộ2020-08-22 05:20
 • #832: Khai Thiên Chân Ngôn thần thông2020-08-22 05:20
 • #833: Lục Đạo Tự Luân Hồi2020-08-22 05:20
 • #834: Quỷ dị Thất Đạo thành2020-08-22 05:20
 • #835: Vứt bỏ thận trọng2020-08-22 05:20
 • #836: Tạm thời thôi đấu2020-08-22 05:20
 • #837: Tạo Hóa Thanh Liên2020-08-22 05:20
 • #838: Tịch Hư Vô Âm Dương2020-08-22 05:20
 • #839: Không cần bảo hổ lột da2020-08-22 05:20
 • #840: Địch Cửu Khai Thiên Chân Ngôn2020-08-22 05:20
 • #841: Gặp lại Thương Hội Quyết2020-08-22 05:20
 • #842: Trao đổi pháp bảo2020-08-22 05:21
 • #843: Rời đi Thất Đạo giới2020-08-22 05:21
 • #844: Một viên hạt sen2020-08-22 05:21
 • #845: Kết giao Thanh Liên Thánh Chủ2020-08-22 05:21
 • #846: Truyền thừa văn minh pháp bảo2020-08-22 05:21
 • #847: Biển giữa lưỡng giới2020-08-22 05:21
 • #848: Bất Định Đạo Quân di tích2020-08-22 05:21
 • #849: Thọ hết chết già tu sĩ2020-08-22 05:21
 • #850: Kinh người mảnh vỡ pháp bảo2020-08-22 05:21
 • #851: Đại Tai Nạn Thuật2020-08-22 05:21
 • #852: Ngũ Suy đại thần thông2020-08-22 05:21
 • #853: Vọng Sơn khách sạn2020-08-22 05:21
 • #854: Vọng Sơn cấm địa tồn tại2020-08-22 05:21
 • #855: Sinh ý làm lớn2020-08-22 05:21
 • #856: Cừu nhân tìm tới2020-08-22 05:22
 • #857: Khai Thiên Chân Ngôn đối với Hoang Cổ Chỉ2020-08-22 05:22
 • #858: Phá Hư Đạo Quân2020-08-22 05:22
 • #859: Xin mời Địch Cửu trợ quyền2020-08-22 05:22
 • #860: Ấn Nguyệt Xu cầu cứu2020-08-22 05:22
 • #861: Ta biết đó là ai2020-08-22 05:22
 • #862: Một giới làm cơ sở2020-08-22 05:22
 • #863: Tinh Không Đao Tông2020-08-22 05:22
 • #864: Nhất hô bách ứng2020-08-22 05:22
 • #865: Hắc Ám quy tắc2020-08-22 05:22
 • #866: Quy tắc chi chiến2020-08-22 05:22
 • #867: Thắng bại chỉ ở lằn ranh2020-08-22 05:22
 • #868: Thành lập tông môn2020-08-22 05:22
 • #869: Cực Bối Thiên Hải Bối gia2020-08-22 05:22
 • #870: Chó gà không tha2020-08-22 05:23
 • #871: Thái Cực phong giới2020-08-22 05:23
 • #872: Tiến Vọng Sơn cấm địa2020-08-22 05:23
 • #873: Vọng Sơn Đại Đạo uyên2020-08-22 05:23
 • #874: Cường giả như mây Đại Đạo uyên2020-08-22 05:23
 • #875: Ngươi không nên ở chỗ này Hợp Đạo2020-08-22 05:23
 • #876: Vọng Sơn chi đỉnh2020-08-22 05:23
 • #877: Đạo hữu đi thong thả ta đi trước2020-08-22 05:23
 • #878: Mệt mỏi liền dừng lại2020-08-22 05:23
 • #879: Người dùng Hỗn Nguyên Đạo Quả cất rượu2020-08-22 05:23
 • #880: Địch Cửu Hợp Đạo2020-08-22 05:24
 • #881: Đến đỉnh không lên2020-08-22 05:24
 • #882: Đại Đạo Giao Dịch2020-08-22 05:24
 • #883: Hỗn Nguyên Đạo Quả tất cả mọi người có2020-08-22 05:24
 • #884: Ta muốn hai gốc La Phách Tiên Liên2020-08-22 05:24
 • #885: Khiến người ta thất vọng Tiên Thiên bảo vật2020-08-22 05:24
 • #886: Lại là một đao như vậy2020-08-22 05:24
 • #887: Đại Đạo uyên quy củ2020-08-22 05:24
 • #888: Trước hết giết một cái lại nói2020-08-22 05:24
 • #889: Ngươi rất mạnh2020-08-22 05:24
 • #890: Mập mạp thật thà2020-08-22 05:24
 • #891: Thánh Chủ2020-08-22 05:25
 • #892: Ức Mặc trở về2020-08-22 05:25
 • #893: Cũng dám ở trước mặt ta xưng thánh2020-08-22 05:25
 • #894: Dịch Cơ công pháp tu luyện2020-08-22 05:25
 • #895: Như thế nào rời đi Đại Đạo uyên2020-08-22 05:25
 • #896: Địch Cửu tạo dựng thông đạo2020-08-22 05:25
 • #897: Bối gia ngoan lệ2020-08-22 05:25
 • #898: Địch Cửu lo lắng2020-08-22 05:25
 • #899: Thanh Liên ân oán2020-08-22 05:25
 • #900: Chém giết Hình Hi2020-08-22 05:25
 • #901: Không có tư cách phá Thái Cực hộ trận2020-08-22 05:25
 • #902: Chém giết hầu như không còn2020-08-22 05:26
 • #903: Nông Tú Kỳ tỉnh lại2020-08-22 05:26
 • #904: Tỏa Hồn Tinh Kim2020-08-22 05:26
 • #905: Vợ chồng lời nói trong đêm2020-08-22 05:26
 • #906: Đại Đỉnh đã bị diệt2020-08-22 05:26
 • #907: Đó là bởi vì còn chưa đủ mạnh2020-08-22 05:26
 • #908: Là ngươi. . .2020-08-22 05:26
 • #909: Tỳ lai lịch2020-08-22 05:26
 • #910: Nữ nhân mạnh nhất2020-08-22 05:26
 • #911: Trốn cũng trốn không thoát2020-08-22 05:26
 • #912: Chúng ta không phải người một đường2020-08-22 05:27
 • #913: Bởi vì yêu2020-08-22 05:27
 • #914: Đạo phi đạo, nhân phi nhân2020-08-22 05:27
 • #915: Chờ đợi trở thành tù binh2020-08-22 05:27
 • #916: Thiên Vu giới Thiên Vu Hà2020-08-22 05:27
 • #917: "số một" chạy trốn2020-08-22 05:27
 • #918: Quá ngây thơ rồi2020-08-22 05:27
 • #919: Thiên Vu Hà vỡ đê2020-08-22 05:27
 • #920: Rốt cục có thần niệm2020-08-22 05:27
 • #921: Trảm đạo, trảm đạo, lại trảm đạo2020-08-22 05:27
 • #922: Đạo thành2020-08-22 05:27
 • #923: Độ Bất minh ngộ2020-08-22 05:27
 • #924: Đồng dạng người hư không lạc đường2020-08-22 05:28
 • #925: Đáng sợ Mộ Quang thần thông2020-08-22 05:28
 • #926: Cơ Phong Ngọc tìm kiếm đồ vật2020-08-22 05:28
 • #927: Ngươi lừa ta gạt2020-08-22 05:28
 • #928: Tuế Nguyệt Nhất Trương Cơ2020-08-22 05:28
 • #929: Nơi này Hỗn Độn thế giới2020-08-22 05:28
 • #930: Hợp Đạo hậu kỳ2020-08-22 05:28
 • #931: Tuế nguyệt đối với mộ quang2020-08-22 05:28
 • #932: Ngươi trước được, vì sao không bỏ2020-08-22 05:28
 • #933: Ngươi còn sống làm gì2020-08-22 05:28
 • #934: Hôm qua vừa đi không còn về2020-08-22 05:29
 • #935: Tạo Hóa thế giới đi ra tu sĩ2020-08-22 05:29
 • #936: Vì sao si mị võng lượng nhiều như vậy2020-08-22 05:29
 • #937: Chúc mừng ngươi tìm tới ta2020-08-22 05:29
 • #938: Tú Kỳ xuất quan2020-08-22 05:29
 • #939: Ta có mấy phần thắng2020-08-22 05:29
 • #940: Lại đến Vọng Sơn2020-08-22 05:29
 • #941: Nhớ lấy nhớ lấy2020-08-22 05:29
 • #942: Ngũ Hành Cực Hàn hạp2020-08-22 05:29
 • #943: Ngươi tới rồi2020-08-22 05:29
 • #944: Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ2020-08-22 05:30
 • #945: Địch Bách Y đệ tử2020-08-22 05:30
 • #946: Mời được Địch Cửu2020-08-22 05:30
 • #947: Không có tư cách2020-08-22 05:30
 • #948: Nhận lời mời2020-08-22 05:30
 • #949: Địch Cửu giải độc2020-08-22 05:30
 • #950: Phó y sinh biểu diễn2020-08-22 05:30
 • #951: Trao đổi ích lợi2020-08-22 05:30
 • #952: Nổi danh2020-08-22 05:30
 • #953: Nổi danh chưa chắc là chuyện tốt2020-08-22 05:30
 • #954: Lại là kim châm2020-08-22 05:31
 • #955: Chân tướng bại lộ2020-08-22 05:31
 • #956: Tào Tích2020-08-22 05:31
 • #957: Chênh lệch một đường2020-08-22 05:31
 • #958: Kế hoạch trốn2020-08-22 05:31
 • #959: Trốn hướng Thiên Hoang khu2020-08-22 05:31
 • #960: Thiên Hoang khu nguy cơ2020-08-22 05:31
 • #961: Một người canh giữ cửa ngõ2020-08-22 05:31
 • #962: Cầu hôn2020-08-22 05:31
 • #963: Không tiếp tục để ngươi một người cơ khổ2020-08-22 05:31
 • #964: Ngày cưới2020-08-22 05:32
 • #965: Địch Cửu tu luyện2020-08-22 05:32
 • #966: Hung thú cấm địa2020-08-22 05:32
 • #967: Gặp lại2020-08-22 05:32
 • #968: Rời đi2020-08-22 05:32
 • #969: Gặp lại Thôi Nguyệt Hà2020-08-22 05:32
 • #970: Thôi Nguyệt Hà giải thích2020-08-22 05:32
 • #971: Chân tướng2020-08-22 05:32
 • #972: Toàn bộ đến tìm kiếm Địch Cửu2020-08-22 05:32
 • #973: Rung động2020-08-22 05:32
 • #974: Nghiền ép2020-08-22 05:32
 • #975: Sinh mệnh có kéo dài2020-08-22 05:33
 • #976: Kim Tích2020-08-22 05:33
 • #977: Rời đi2020-08-22 05:33
 • #978: Cuồng Vực2020-08-22 05:33
 • #979: Địch Cửu bản sự2020-08-22 05:33
 • #980: Gặp rắc rối2020-08-22 05:33
 • #981: Kinh đều không kinh2020-08-22 05:33
 • #982: Cầu cứu2020-08-22 05:33
 • #983: Quán Tử Kiếp Sinh2020-08-22 05:33
 • #984: Vực cảnh cũng là sâu kiến2020-08-22 05:33
 • #985: Tinh Không Tiên Thành thành chủ2020-08-22 05:33
 • #986: Ký ức khôi phục2020-08-22 05:33
 • #987: Địch thị huyết mạch2020-08-22 05:33
 • #988: Tông môn mộ địa2020-08-22 05:34
 • #989: Ta Cô Bộ Nhân2020-08-22 05:34
 • #990: Một cái luân hồi2020-08-22 05:34
 • #991: Đừng ở Ngũ Hành vũ trụ chứng đạo2020-08-22 05:34
 • #992: Đại biến Đạo giới2020-08-22 05:34
 • #993: Hình Hi đời thứ ba2020-08-22 05:34
 • #994: Địch Vong Xuyên2020-08-22 05:34
 • #995: Luyện hóa Độ Nhất Hàn Tinh2020-08-22 05:34
 • #996: Tìm tới cửa2020-08-22 05:34
 • #997: Truy sát2020-08-22 05:34
 • #998: Rốt cuộc trốn không thoát2020-08-22 05:35
 • #999: Hành giả mập mạp2020-08-22 05:35
 • #1000: Người truy sát Địch Cửu2020-08-22 05:35
 • #1001: Lại ám toán ngươi Địch thái gia2020-08-22 05:35
 • #1002: Cô Bộ Nhân dẫn đường2020-08-22 05:35
 • #1003: Cô Bộ Nhân lai lịch2020-08-22 05:35
 • #1004: Cô Bộ Nhân ám toán2020-08-22 05:35
 • #1005: Vũ Trụ Thê2020-08-22 05:35
 • #1006: Bị chém tới thế giới2020-08-22 05:35
 • #1007: Có người2020-08-22 05:35
 • #1008: Nơi tốt2020-08-22 05:36
 • #1009: Vũ trụ thứ chín Thánh Chủ2020-08-22 05:36
 • #1010: Đao mạc chín vạn dặm2020-08-22 05:36
 • #1011: Vẫn là bị ám toán2020-08-22 05:36
 • #1012: Cướp đoạt Vũ Trụ Thê Giai2020-08-22 05:36
 • thien-ha-de-cuu-chuong-1013.mp32020-08-22 05:36
 • #1014: Vô tận Hỗn Độn2020-08-22 05:36
 • #1015: Hỗn Độn bất nhân2020-08-22 05:36
 • #1016: Dựa vào cái gì2020-08-22 05:36
 • #1017: Ta chi giới, vì ta mà tại2020-08-22 05:36
 • #1018: Tạo Giới2020-08-22 05:36
 • #1019: Địch Cửu Táng Đao2020-08-22 05:36
 • #1020: Tuyệt đối không nên trảm đạo chứng đạo2020-08-22 05:37
 • #1021: Giết hay không2020-08-22 05:37
 • #1022: Đồng hương2020-08-22 05:37
 • #1023: Trảm giới chứng đạo2020-08-22 05:37
 • #1024: Đường ra2020-08-22 05:37
 • #1025: Đột nhiên xuất hiện nữ tử2020-08-22 05:37
 • #1026: Ngoại vũ trụ cường giả2020-08-22 05:37
 • #1027: Ta tính tình cũng là có một chút2020-08-22 05:37
 • #1028: Trốn tới Vận Mệnh Đạo Quân2020-08-22 05:37
 • #1029: Tam Tuệ vũ trụ Đạo Chủ2020-08-22 05:37
 • #1030: Hôm nay tìm ngươi tính sổ sách2020-08-22 05:37
 • #1031: Thế giới trong tay2020-08-22 05:37
 • #1032: Dọa chạy2020-08-22 05:38
 • #1033: Vong Xuyên chứng đạo2020-08-22 05:38
 • #1034: Lại một cái Vũ Trụ Đạo Chủ2020-08-22 05:38
 • #1035: Lục Áp truyền thừa2020-08-22 05:38
 • #1036: Lộc gia họ Địch thanh niên2020-08-22 05:38
 • #1037: Ta đến nói một chút đạo lý của ta2020-08-22 05:38
 • #1038: Lộc gia lời thề2020-08-22 05:38
 • #1039: Diệt hết2020-08-22 05:38
 • #1040: Đến đòi đồ vật2020-08-22 05:38
 • #1041: Ngũ Hành vũ trụ chi tổn hại2020-08-22 05:38
 • #1042: Lại về Hỗn Độn Môn2020-08-22 05:38
 • #1043: Trao đổi Liệt Đạo Lệnh2020-08-22 05:39
 • #1044: Thích hợp nhất tu luyện đại lục2020-08-22 05:39
 • #1045: Đi mà quay lại2020-08-22 05:39
 • #1046: Đại Đạo Vô Ngân2020-08-22 05:39
 • #1047: Sa Sắt đồ tốt2020-08-22 05:39
 • #1048: Đại đạo đơn giản nhất2020-08-22 05:39
 • #1049: Đạo Chủ hiện2020-08-22 05:39
 • #1050: Địch Cửu xuất thủ2020-08-22 05:39
 • #1051: 500 năm2020-08-22 05:39
 • #1052: Gặp lại Biên Tuyệt2020-08-22 05:39
 • #1053: Nhiều mấy cái bằng hữu2020-08-22 05:40
 • #1054: Quy Ngôn tu vi cảnh giới2020-08-22 05:40
 • #1055: Địch Cửu lấy ra đồ vật2020-08-22 05:40
 • #1056: Đỗ Bình Sán hung ác2020-08-22 05:40
 • #1057: Phách lối người mới2020-08-22 05:40
 • #1058: Không có thi triển ra đao thứ bảy2020-08-22 05:40
 • #1059: Đỗ Bình Sán bồi thường2020-08-22 05:40
 • #1060: Tạo Hóa Thánh Đạo thành2020-08-22 05:40
 • #1061: Vào thành khảo nghiệm thực lực2020-08-22 05:40
 • #1062: Chí Bảo điện người quen2020-08-22 05:40
 • #1063: Bị nhốt Chí Bảo điện2020-08-22 05:40
 • #1064: Trận tâm chỗ2020-08-22 05:40
 • #1065: Đao thứ bảy, giết!2020-08-22 05:41
 • #1066: Câu thương2020-08-22 05:41
 • #1067: Na di2020-08-22 05:41
 • #1068: Nhiều người tức giận2020-08-22 05:41
 • #1069: Luyện hóa Vấn Đạo Đài2020-08-22 05:41
 • #1070: Phá Hỗn Độn Môn2020-08-22 05:41
 • #1071: Muốn từ đây qua2020-08-22 05:41
 • #1072: Nông phu cùng rắn2020-08-22 05:41
 • #1073: Một người canh giữ cửa ngõ2020-08-22 05:41
 • #1074: Ngươi vui vẻ là được rồi2020-08-22 05:42
 • #1075: Ân Thiên Vũ vẫn2020-08-22 05:42
 • #1076: Ngũ Hành vũ trụ bại lộ2020-08-22 05:42
 • #1077: Tràn ngập nguy hiểm2020-08-22 05:42
 • #1078: Sóng đao đáng sợ kia2020-08-22 05:42
 • #1079: Giết không hết côn trùng2020-08-22 05:42
 • #1080: Địch Cửu tạo dựng thiên địa quy tắc2020-08-22 05:42
 • #1081: Vũ Trụ chi vị2020-08-22 05:42
 • #1082: Sinh mệnh kính sợ2020-08-22 05:42
 • #1083: Giận dữ Vũ Trụ Đạo Chủ2020-08-22 05:42
 • #1084: Một chiêu giằng co2020-08-22 05:42
 • #1085: Duy nhất cao cấp vũ trụ2020-08-22 05:42
 • #1086: Đại đạo cường giả cùng khai thiên tu sĩ2020-08-22 05:42
 • #1087: Diệp Mặc cùng Ninh Thành2020-08-22 05:42
 • #1088: Thánh vị chi nghi2020-08-22 05:43
 • #1089: Trong Hỗn Độn mênh mông đồ tốt2020-08-22 05:43
 • #1090: Ngươi quả nhiên lại tới2020-08-22 05:43
 • #1091: Chiến Độ Bất2020-08-22 05:43
 • #1092: Hợp Giới2020-08-22 05:43
 • #1093: Hỗn Độn mênh mông đệ nhất nhân2020-08-22 05:43
 • #1094: Đi tính sổ sách2020-08-22 05:43
 • #1095: Tin tưởng vững chắc đạo của chính mình2020-08-22 05:43
 • #1096: Ninh Thành nước mắt2020-08-22 05:43
 • #1097: Đạo chủng2020-08-22 05:44
 • #1098: Tam Tuệ Huyền2020-08-22 05:44
 • #1099: Tạo Hóa vũ trụ2020-08-22 05:44
 • #1100: Có Tạo Hóa Thanh Liên nữ tử2020-08-22 05:44
 • #1101: Từ bên ngoài đến Hợp Giới sâu kiến2020-08-22 05:44
 • #1102: Tinh thần sa sút Ngũ Hành vũ trụ2020-08-22 05:44
 • #1103: Ngũ Hành vũ trụ đều là pháo hôi2020-08-22 05:44
 • #1104: Đều là kẻ gan to bằng trời2020-08-22 05:44
 • #1105: Cùng phó thành chủ một trận chiến2020-08-22 05:44
 • #1106: Vừa mới bắt đầu2020-08-22 05:44
 • #1107: Tính toán Liệt Vưu2020-08-22 05:45
 • #1108: Đơn lay Liệt Vưu2020-08-22 05:45
 • #1109: Đáng sợ Liệt Vưu2020-08-22 05:45
 • #1110: Cuốn lên ngàn đống tuyết2020-08-22 05:45
 • #1111: Hữu nghị2020-08-22 05:45
 • #1112: Diệp Mặc ngưng đạo2020-08-22 05:45
 • #1113: Nơi này không thể ở2020-08-22 05:45
 • #1114: Vũ Trụ Tâm2020-08-22 05:45
 • #1115: Đồ vật bức thiết muốn2020-08-22 05:45
 • #1116: Vũ Trụ Tinh Thạch giá trị2020-08-22 05:45
 • #1117: Tinh cầu tàn phá2020-08-22 05:46
 • #1118: Địch Cửu ngộ tân đạo2020-08-22 05:46
 • #1119: Trảm Ất Cực2020-08-22 05:46
 • #1120: Hoàn thiện Nhân Thế Gian2020-08-22 05:46
 • #1121: Nhất Thốn nguyên2020-08-22 05:46
 • #1122: Luân hồi2020-08-22 05:46
 • #1123: Nhất Thốn Quang Âm2020-08-22 05:46
 • #1124: Luyện Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ2020-08-22 05:46
 • #1125: Địch Cửu Khí Đạo2020-08-22 05:46
 • #1126: Cung thành! Tiễn thành2020-08-22 05:46
 • #1127: Địch Cửu tế cung2020-08-22 05:46
 • #1128: Nhị trương cơ kiêu ngạo2020-08-22 05:46
 • #1129: Trảm Ất Cực tính là cái rắm gì2020-08-22 05:46
 • #1130: Ếch ngồi đáy giếng bất quá cũng chỉ như vậy2020-08-22 05:46
 • #1131: Ta trước giúp ngươi mở đầu2020-08-22 05:47
 • #1132: Nghỉ ngơi đi2020-08-22 05:47
 • #1133: Có một chỗ có thể sống sót2020-08-22 05:47
 • #1134: Nghiền ép2020-08-22 05:47
 • #1135: Ân cứu mạng2020-08-22 05:47
 • #1136: Trảm Ất Cực tới2020-08-22 05:47
 • #1137: Vũ trụ đại biện luận2020-08-22 05:47
 • #1138: Độ Bất sợ hãi2020-08-22 05:47
 • #1139: Ta gọi Ninh Thành2020-08-22 05:47
 • #1140: Bị nhớ thương Thiên Hương Thể2020-08-22 05:47
 • #1141: Phong Thạch Kỳ2020-08-22 05:47
 • #1142: Phó thành chủ thứ năm2020-08-22 05:47
 • #1143: Vũ Trụ Thánh Vị quảng trường2020-08-22 05:48
 • #1144: Mọi người đều biết2020-08-22 05:48
 • #1145: Lưu danh gian nan2020-08-22 05:48
 • #1146: Thánh vị lưu danh2020-08-22 05:48
 • #1147: Liên thủ2020-08-22 05:48
 • #1148: Ngươi không tệ2020-08-22 05:48
 • #1149: Cho ngươi mười hơi thời gian2020-08-22 05:48
 • #1150: Tìm kiếm Thanh Như2020-08-22 05:48
 • #1151: Bị hù sợ Hòa Vọng2020-08-22 05:48
 • #1152: Ngõ hẹp gặp nhau2020-08-22 05:48
 • #1153: Ninh Thành Thất Kiều2020-08-22 05:48
 • #1154: Trảm Ất Cực cái chết2020-08-22 05:49
 • #1155: Độ Mạch thủ đoạn2020-08-22 05:49
 • #1156: Vô Tắc Sào2020-08-22 05:49
 • #1157: Người giả bị đụng2020-08-22 05:49
 • #1158: Ngấp nghé Vô Tắc Sào sâu kiến2020-08-22 05:49
 • #1159: Đại Nhạc cường đại2020-08-22 05:49
 • #1160: Âm Khấu Dương Khấu2020-08-22 05:49
 • #1161: Địch Cửu biện pháp2020-08-22 05:49
 • #1162: Tề tụ Vô Tắc Sào2020-08-22 05:49
 • #1163: Nhất định là sâu kiến bi ai2020-08-22 05:49
 • #1164: Tạo Hóa cảnh trận chiến đầu tiên2020-08-22 05:49
 • #1165: Giết Ngoại Giang2020-08-22 05:49
 • #1166: Thu giúp đỡ2020-08-22 05:50
 • #1167: Vũ Trụ Đạo Mạch hiện2020-08-22 05:50
 • #1168: Mệnh tại ta tại2020-08-22 05:50
 • #1169: Quy Mại nhắn lại2020-08-22 05:50
 • #1170: Giấu ở trong ngọc giản lời nói2020-08-22 05:50
 • #1171: Địch Cửu lo lắng2020-08-22 05:50
 • #1172: Vô Lượng diệt2020-08-22 05:50
 • #1173: Tiễn ra khóa luân hồi2020-08-22 05:50
 • #1174: Nửa cái dấu chân2020-08-22 05:50
 • #1175: Trong hồ cá con cá2020-08-22 05:50
 • #1176: Lại gặp phi thuyền của Song Song2020-08-22 05:50
 • #1177: Thanh Như tin tức2020-08-22 05:50
 • #1178: Ngũ Hành vũ trụ đệ nhất cường giả2020-08-22 05:51
 • #1179: Bị ám toán2020-08-22 05:51
 • #1180: Gặp phải Hạng Kham Trần2020-08-22 05:51
 • #1181: Bước thứ tư2020-08-22 05:51
 • #1182: Đều như vậy không coi trọng2020-08-22 05:51
 • #1183: Trước có tình lại có đạo2020-08-22 05:51
 • #1184: Ngọc Bích thành đạo bỉ2020-08-22 05:51
 • #1185: Xích Yêu xuất hiện2020-08-22 05:51
 • #1186: Phong Thần Bảng2020-08-22 05:51
 • #1187: Ta tại chờ ngươi2020-08-22 05:51
 • #1188: Có một thứ tình yêu gọi Thanh Như2020-08-22 05:51
 • #1189: Địch Cửu trở về2020-08-22 05:51
 • #1190: Địch Cửu liên thủ với Ninh Thành2020-08-22 05:51
 • #1191: Xích Yêu phẫn nộ2020-08-22 05:52
 • #1192: Xích Yêu sơ hở2020-08-22 05:52
 • #1193: Vương của Hỗn Loạn giới2020-08-22 05:52
 • #1194: Ngươi không tệ2020-08-22 05:52
 • #1195: Ân oán2020-08-22 05:52
 • #1196: Đều muốn đi Hạo Hãn Hỗn Độn2020-08-22 05:52
 • #1197: Địch Địch hạ lạc2020-08-22 05:52
 • #1198: Ngũ Lục Đạo Tháp gây chuyện2020-08-22 05:52
 • #1199: Diệt Đệ Nhất Thánh Chủ vực2020-08-22 05:52
 • #1200: Bước thứ tư khí thế đáng sợ2020-08-22 05:52
 • #1201: Đại Khẩn Đạo Quân yêu cầu2020-08-22 05:52
 • #1202: Vẻn vẹn một quyền2020-08-22 05:52
 • #1203: Ba người tụ họp2020-08-22 05:52
 • #1204: Dựng lại Tạo Hóa Chi Môn2020-08-22 05:52
 • #1205: Mở ra Tạo Hóa Chi Môn2020-08-22 05:53
 • #1206: Đại biện luận giành chỗ2020-08-22 05:53
 • #1207: Trước thu một chút lợi tức2020-08-22 05:53
 • #1208: Vạn Vật, Vô Tắc2020-08-22 05:53
 • #1209: Điên cuồng Vũ Trụ Đạo Mạch2020-08-22 05:53
 • #1210: Vũ Trụ Đạo Mạch khác nhau2020-08-22 05:53
 • #1211: Độc đáng sợ nhất2020-08-22 05:53
 • #1212: Vũ Trụ Cực Mạch2020-08-22 05:53
 • #1213: Vũ Trụ Đạo Mạch tuyết trắng2020-08-22 05:53
 • #1214: Thiên Hoa Loạn Trụy đối với Tam Trương Cơ2020-08-22 05:53
 • #1215: Dọa sợ2020-08-22 05:53
 • #1216: Sát chiêu mới2020-08-22 05:53
 • #1217: Báo Cực đáng sợ thiên phú2020-08-22 05:54
 • #1218: Tranh đoạt Hạo Hãn Thiết Tinh2020-08-22 05:54
 • #1219: Hai cái hung thủ2020-08-22 05:54
 • #1220: Cường hãn như vậy2020-08-22 05:54
 • #1221: Thiên Đạo chỗ2020-08-22 05:54
 • #1222: Chiến Xích Yêu2020-08-22 05:54
 • #1223: Thiên Đạo Luân Hồi Hà2020-08-22 05:54
 • #1224: Một đường cơ hội2020-08-22 05:54
 • #1225: Xích Yêu tổn hao nhiều2020-08-22 05:54
 • #1226: Phụ tử gặp nhau2020-08-22 05:54
 • #1227: Bước thứ tư là bội đạo2020-08-22 05:54
 • #1228: Ngũ Hành Thiên Đạo lại ngưng2020-08-22 05:54
 • #1229: Trả thù tới2020-08-22 05:55
 • #1230: Thánh Vị quảng trường đại chiến2020-08-22 05:55
 • #1231: Xích Yêu xuất thủ2020-08-22 05:55
 • #1232: Người xuất thủ tương trợ2020-08-22 05:55
 • #1233: Toàn đĩa ngọc2020-08-22 05:55
 • #1234: Giết Độ Bất2020-08-22 05:55
 • #1235: Thánh Âm Thánh Dương2020-08-22 05:55
 • #1236: Xích Yêu khó giết2020-08-22 05:55
 • #1237: Lá gan của ngươi cũng không nhỏ2020-08-22 05:55
 • #1238: Bảo bối, xin mời vào chỗ2020-08-22 05:55
 • #1239: Ngươi làm sao dám đến2020-08-22 05:55
 • #1240: Mời bảo bối xoay người2020-08-22 05:55
 • #1241: Bị thu2020-08-22 05:56
 • #1242: Tăng viện nữa mới2020-08-22 05:56
 • #1243: Bước vào bước thứ tư2020-08-22 05:56
 • #1244: Quỷ dị phá hư2020-08-22 05:56
 • #1245: Cửu Trọng Vân2020-08-22 05:56
 • #1246: Trong bồ đoàn ngọc giản tàn phá2020-08-22 05:56
 • #1247: Chúng sinh đều là chó rơm2020-08-22 05:56
 • #1248: Cái gọi là đạo phi đạo2020-08-22 05:56
 • #1249: Vẫn giữ một tiễn bắn Thiên Sơn2020-08-22 05:56
 • #1250: Lo lắng2020-08-22 05:56
 • #1251: Thánh Vị quảng trường thật2020-08-22 05:56
 • #1252: Xa hoa nhất Bạo Liệt Trận2020-08-22 05:56
 • #1253: Từ một bắt đầu2020-08-22 05:56
 • #1254: Mê mang2020-08-22 05:57
 • #1255: Vũ trụ chi quy hóa2020-08-22 05:57
 • #1256: Chúng ta không còn dày vò2020-08-22 05:57
 • #1257: Hỗn Độn tiêu tán2020-08-22 05:57
 • #1258: Thánh vị thức tỉnh2020-08-22 05:57
 • #1259: Đưa nhục thân2020-08-22 05:57
 • #1260: Hỏng quy tắc ngầm Khuê Hà2020-08-22 05:57
 • #1261: Thần cảnh chín tầng2020-08-22 05:57
 • #1262: Nghèo khó sẽ hạn chế tưởng tượng2020-08-22 05:57
 • #1263: Bên ngoài Hỗn Độn2020-08-22 05:57
 • #1264: Tầng thứ cao hơn khả năng2020-08-22 05:57
 • #1265: Tìm kiếm Thần cảnh chân lý2020-08-22 05:57
 • #1266: Thánh Nhân biện luận2020-08-22 05:57
 • #1267: Kích động khó mà thu hoạch2020-08-22 05:57
 • #1268: Lắng đọng2020-08-22 05:58
 • #1269: Tiến vào Hỗn Độn2020-08-22 05:58
 • #1270: Đạo thụ2020-08-22 05:58
 • #1271: Cuồn cuộn sóng ngầm2020-08-22 05:58
 • #1272: Trong Hỗn Độn2020-08-22 05:58
 • #1273: Hỗn Độn phía trên nhiễm bụi bặm2020-08-22 05:58
 • #1274: Trở về2020-08-22 05:58
 • #1275: Nghiền ép2020-08-22 05:58
 • #1276: Xông phá Hỗn Độn2020-08-22 05:58
 • #1277: Dùng đạo mạch tu luyện cao nhân2020-08-22 05:59
 • #1278: Ngươi rời khỏi sao2020-08-22 05:59
 • #1279: Trung đẳng vũ trụ2020-08-22 05:59
 • #1280: Tam Y Thánh Thành2020-08-22 05:59
 • #1281: Tam Y Thánh Thành chủ nhân2020-08-22 05:59
 • #1282: Một tảng đá đưa tới tranh đoạt2020-08-22 05:59
 • #1283: Động thủ đi2020-08-22 05:59
 • #1284: Chiến Lập Ngôn Thánh Nhân2020-08-22 05:59
 • #1285: Bước thứ năm bí mật2020-08-22 05:59
 • #1286: Trời lạnh tốt cái thu2020-08-22 05:59
 • #1287: Ta vẫn còn muốn đi2020-08-22 05:59
 • #1288: Vạn Tộc Thánh Thành giết dị tộc2020-08-22 05:59
 • #1289: Là ngươi thái gia2020-08-22 05:59
 • #1290: Ngang tàng tu sĩ Nhân tộc2020-08-22 06:00
 • #1291: Hôm nay ai cũng cứu không được hắn2020-08-22 06:00
 • #1292: Trước hết giết lại nói2020-08-22 06:00
 • #1293: Tứ trương cơ, cuốn lên ngàn đống tuyết2020-08-22 06:00
 • #1294: Hồng Lâm lão tổ tới2020-08-22 06:00
 • #1295: Mời2020-08-22 06:00
 • #1296: Xuất ra để cho người đỏ mắt đồ vật2020-08-22 06:00
 • #1297: Đạo độ cao thấp2020-08-22 06:00
 • #1298: Vây giết Địch Cửu2020-08-22 06:00
 • #1299: Nghe đạo tức tử2020-08-22 06:00
 • #1300: Địch Cửu thất lạc2020-08-22 06:00
 • #1301: Khải Hoang Nhân Giới2020-08-22 06:00
 • #1302: Nhân Tộc giác2020-08-22 06:01
 • #1303: Đánh đến tận cửa đi2020-08-22 06:01
 • #1304: Giảng đạo lý Thần tộc cường giả2020-08-22 06:01
 • #1305: Địch Cửu tới2020-08-22 06:01
 • #1306: Thiên Thủ Môn2020-08-22 06:01
 • #1307: Như giết gà2020-08-22 06:01
 • #1308: Cưỡng ép chủ trì đại hội2020-08-22 06:01
 • #1309: Tuyển bạt2020-08-22 06:01
 • #1310: Thiên Thủ Bán Hà2020-08-22 06:01
 • #1311: Bước thứ bảy, Thánh Nhân a2020-08-22 06:02
 • #1312: Ai giết ta Hàn Nguyệt tộc nhân2020-08-22 06:02
 • #1313: Tàn đạo buồn nôn2020-08-22 06:02
 • #1314: Quá ngây thơ rồi2020-08-22 06:02
 • #1315: Sinh Tử đại đạo2020-08-22 06:02
 • #1316: Sinh Tử môn tồn tại2020-08-22 06:02
 • #1317: Đại đạo chi tranh2020-08-22 06:02
 • #1318: Đại đạo thứ tư2020-08-22 06:02
 • #1319: Đại Đạo Chi Lộ2020-08-22 06:02
 • #1320: Trân quý Luyện Đạo Kim2020-08-22 06:02
 • #1321: Đại đạo không có đường lui2020-08-22 06:02
 • #1322: Tinh Không thành tu sĩ Nhân tộc2020-08-22 06:03
 • #1323: Tinh Không thành trên không Giảo Sát Trận2020-08-22 06:03
 • #1324: Lại có người ra giá2020-08-22 06:03
 • #1325: Như vậy giao dịch2020-08-22 06:03
 • #1326: Người kia tới2020-08-22 06:03
 • #1327: Không phải con nghé mà là hổ2020-08-22 06:03
 • #1328: Lại về Tinh Không thành2020-08-22 06:03
 • #1329: Hỗn Độn Phi Tinh2020-08-22 06:03
 • #1330: Có chút cổ quái2020-08-22 06:03
 • #1331: Thất Trảo Thần Côn2020-08-22 06:03
 • #1332: Thật sự là sảng khoái2020-08-22 06:03
 • #1333: Hỗn Độn có người2020-08-22 06:03
 • #1334: Ta có thể tìm tới2020-08-22 06:04
 • #1335: Bị tước đoạt đại đạo thằng xui xẻo2020-08-22 06:04
 • #1336: To bằng hành tinh Luyện Đạo Kim2020-08-22 06:04
 • #1337: Đạo chi thứ năm2020-08-22 06:04
 • #1338: Thân Mộc Nguyên thực lực2020-08-22 06:04
 • #1339: Các ngươi những cặn bã này2020-08-22 06:04
 • #1340: Ta dự định trực tiếp xông2020-08-22 06:04
 • #1341: Nghịch Lưu Đại Đạo2020-08-22 06:04
 • #1342: Vượt qua trận môn2020-08-22 06:04
 • #1343: Ta Đinh Tiểu Đinh2020-08-22 06:04
 • #1344: Ta có thể tìm tới Khương Thiên Vương2020-08-22 06:04
 • #1345: Hành tẩu Hỗn Độn2020-08-22 06:04
 • #1346: Cửu cửu chi chiến2020-08-22 06:04
 • #1347: Thất Sát đối với Tứ Trương Cơ2020-08-22 06:05
 • #1348: Phóng Cửu Trọng lai lịch2020-08-22 06:05
 • #1349: Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân2020-08-22 06:05
 • #1350: Lo lắng2020-08-22 06:05
 • #1351: Bước thứ sáu2020-08-22 06:05
 • #1352: Ngươi cũng liền như vậy thôi2020-08-22 06:05
 • #1353: Lá nhập Hỗn Độn hoa làm bụi2020-08-22 06:05
 • #1354: Ngươi xem như bằng hữu của ta2020-08-22 06:05
 • #1355: Địch Cửu Nhất Thốn Quang Âm2020-08-22 06:05
 • #1356: Chúng ta về nhà đi ( đại kết cục )2020-08-22 06:05
 • #1357: Thiên Hạ Đệ Cửu ngoại truyện 12020-08-22 06:05

Related posts

Cửu Chuyển Đạo Kinh

TiKay

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

TiKay

Thánh Võ Thời Đại

TiKay

Thất Giới Truyền Thuyết

TiKay

Đô Thị Linh Kiếm Tiên

TiKay

C Ngôn Ngữ Tu Tiên

THUYS♥️

Leave a Reply