Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnLinh Dị

Không Tin Tà

Đương mười mấy năm cao phú soái Ngô Bất Lạc, một sớm bị cho biết không phải người, mà là một mặt chỉ có thể chiếu thấy người xấu linh hồn gương, thích hắn không một cái người tốt.

Không tin tà Ngô Bất Lạc, rốt cuộc tìm được rồi một cái bắt đầu liền đối hắn nói “Lăn xa một chút” Sở Nhạc.

Sau đó. . .

“Ngươi là Tần Quảng Vương dưới tòa Nghiệt Kính Đài, đời này chú định chỉ có thể hấp dẫn ác nhân. Mà ta, vừa lúc chính là cái kia nhất hư người xấu.”

Không tin tà không được.

Mỗi ngày muốn tìm người tốt đương đối tượng thụ VS nỗ lực làm chính mình không như vậy thích thụ công

———————

Tag: Linh hồn thay đổi thiên chi kiêu tử dị năng sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc ┃ vai phụ: Mộc Sơ Nhất, A La, Tạ Bán Loan ┃ cái khác: Thập điện Diêm La, đầu trâu mặt ngựa

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Khâu Thiên Dạ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • khong-tin-ta-chuong-0001.mp32019-11-16 05:38
 • khong-tin-ta-chuong-0002.mp32019-11-16 05:39
 • khong-tin-ta-chuong-0003.mp32019-11-16 05:39
 • khong-tin-ta-chuong-0004.mp32019-11-16 05:39
 • khong-tin-ta-chuong-0005.mp32019-11-16 05:39
 • khong-tin-ta-chuong-0006.mp32019-11-16 05:39
 • khong-tin-ta-chuong-0007.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0008.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0009.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0010.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0011.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0012.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0013.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0014.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0015.mp32019-11-16 05:40
 • khong-tin-ta-chuong-0016.mp32019-11-16 05:41
 • khong-tin-ta-chuong-0017.mp32019-11-16 05:41
 • khong-tin-ta-chuong-0018.mp32019-11-16 05:41
 • khong-tin-ta-chuong-0019.mp32019-11-16 05:41
 • khong-tin-ta-chuong-0020.mp32019-11-16 05:41
 • khong-tin-ta-chuong-0021.mp32019-11-16 05:41
 • khong-tin-ta-chuong-0022.mp32019-11-16 05:41
 • khong-tin-ta-chuong-0023.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0024.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0025.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0026.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0027.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0028.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0029.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0030.mp32019-11-16 05:42
 • khong-tin-ta-chuong-0031.mp32019-11-16 05:43
 • khong-tin-ta-chuong-0032.mp32019-11-16 05:43
 • khong-tin-ta-chuong-0033.mp32019-11-16 05:43
 • khong-tin-ta-chuong-0034.mp32019-11-16 05:43
 • khong-tin-ta-chuong-0035.mp32019-11-16 05:43
 • khong-tin-ta-chuong-0036.mp32019-11-16 05:43
 • khong-tin-ta-chuong-0037.mp32019-11-16 05:43
 • khong-tin-ta-chuong-0038.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0039.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0040.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0041.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0042.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0043.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0044.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0045.mp32019-11-16 05:44
 • khong-tin-ta-chuong-0046.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0047.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0048.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0049.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0050.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0051.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0052.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0053.mp32019-11-16 05:45
 • khong-tin-ta-chuong-0054.mp32019-11-16 05:46
 • khong-tin-ta-chuong-0055.mp32019-11-16 05:46
 • khong-tin-ta-chuong-0056.mp32019-11-16 05:46
 • khong-tin-ta-chuong-0057.mp32019-11-16 05:46
 • khong-tin-ta-chuong-0058.mp32019-11-16 05:46
 • khong-tin-ta-chuong-0059.mp32019-11-16 05:46
 • khong-tin-ta-chuong-0060.mp32019-11-16 05:47
 • khong-tin-ta-chuong-0061.mp32019-11-16 05:47
 • khong-tin-ta-chuong-0062.mp32019-11-16 05:47
 • khong-tin-ta-chuong-0063.mp32019-11-16 05:47
 • khong-tin-ta-chuong-0064.mp32019-11-16 05:47
 • khong-tin-ta-chuong-0065.mp32019-11-16 05:47
 • khong-tin-ta-chuong-0066.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0067.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0068.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0069.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0070.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0071.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0072.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0073.mp32019-11-16 05:48
 • khong-tin-ta-chuong-0074.mp32019-11-16 05:49
 • khong-tin-ta-chuong-0075.mp32019-11-16 05:49
 • khong-tin-ta-chuong-0076.mp32019-11-16 05:49
 • khong-tin-ta-chuong-0077.mp32019-11-16 05:49
 • khong-tin-ta-chuong-0078.mp32019-11-16 05:49
 • khong-tin-ta-chuong-0079.mp32019-11-16 05:49
 • khong-tin-ta-chuong-0080.mp32019-11-16 05:49
 • khong-tin-ta-chuong-0081.mp32019-11-16 05:50
 • khong-tin-ta-chuong-0082.mp32019-11-16 05:50
 • khong-tin-ta-chuong-0083.mp32019-11-16 05:50
 • khong-tin-ta-chuong-0084.mp32019-11-16 05:50
 • khong-tin-ta-chuong-0085.mp32019-11-16 05:50
 • khong-tin-ta-chuong-0086.mp32019-11-16 05:50
 • khong-tin-ta-chuong-0087.mp32019-11-16 05:51
 • khong-tin-ta-chuong-0088.mp32019-11-16 05:51
 • khong-tin-ta-chuong-0089.mp32019-11-16 05:51
 • khong-tin-ta-chuong-0090.mp32019-11-16 05:51
 • khong-tin-ta-chuong-0091.mp32019-11-16 05:51
 • khong-tin-ta-chuong-0092.mp32019-11-16 05:51
 • khong-tin-ta-chuong-0093.mp32019-11-16 05:51
 • khong-tin-ta-chuong-0094.mp32019-11-16 05:52
 • khong-tin-ta-chuong-0095.mp32019-11-16 05:52
 • khong-tin-ta-chuong-0096.mp32019-11-16 05:52
 • khong-tin-ta-chuong-0097.mp32019-11-16 05:52
 • khong-tin-ta-chuong-0098.mp32019-11-16 05:52
 • khong-tin-ta-chuong-0099.mp32019-11-16 05:52
 • khong-tin-ta-chuong-0100.mp32019-11-16 05:56
 • khong-tin-ta-chuong-0101.mp32019-11-16 05:56
 • khong-tin-ta-chuong-0102.mp32019-11-16 05:56
 • khong-tin-ta-chuong-0103.mp32019-11-16 05:56
 • khong-tin-ta-chuong-0104.mp32019-11-16 05:56
 • khong-tin-ta-chuong-0105.mp32019-11-16 05:57
 • khong-tin-ta-chuong-0106.mp32019-11-16 05:57
 • khong-tin-ta-chuong-0107.mp32019-11-16 05:57
 • khong-tin-ta-chuong-0108.mp32019-11-16 05:57
 • khong-tin-ta-chuong-0109.mp32019-11-16 05:57
 • khong-tin-ta-chuong-0110.mp32019-11-16 05:57
 • khong-tin-ta-chuong-0111.mp32019-11-16 05:58
 • khong-tin-ta-chuong-0112.mp32019-11-16 05:58
 • khong-tin-ta-chuong-0113.mp32019-11-16 05:58
 • khong-tin-ta-chuong-0114.mp32019-11-16 05:58
 • khong-tin-ta-chuong-0115.mp32019-11-16 05:58
 • khong-tin-ta-chuong-0116.mp32019-11-16 05:59
 • khong-tin-ta-chuong-0117.mp32019-11-16 05:59
 • khong-tin-ta-chuong-0118.mp32019-11-16 05:59
 • khong-tin-ta-chuong-0119.mp32019-11-16 05:59
 • khong-tin-ta-chuong-0120.mp32019-11-16 05:59
 • khong-tin-ta-chuong-0121.mp32019-11-16 05:59
 • khong-tin-ta-chuong-0122.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0123.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0124.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0125.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0126.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0127.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0128.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0129.mp32019-11-16 06:00
 • khong-tin-ta-chuong-0130.mp32019-11-16 06:01
 • khong-tin-ta-chuong-0131.mp32019-11-16 06:01
 • khong-tin-ta-chuong-0132.mp32019-11-16 06:01
 • khong-tin-ta-chuong-0133.mp32019-11-16 06:01
 • khong-tin-ta-chuong-0134.mp32019-11-16 06:01
 • khong-tin-ta-chuong-0135.mp32019-11-16 06:01
 • khong-tin-ta-chuong-0136.mp32019-11-16 06:01
 • khong-tin-ta-chuong-0137.mp32019-11-16 06:02
 • khong-tin-ta-chuong-0138.mp32019-11-16 06:02
 • khong-tin-ta-chuong-0139.mp32019-11-16 06:02
 • khong-tin-ta-chuong-0140.mp32019-11-16 06:02
 • khong-tin-ta-chuong-0141.mp32019-11-16 06:02
 • khong-tin-ta-chuong-0142.mp32019-11-16 06:02
 • khong-tin-ta-chuong-0143.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0144.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0145.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0146.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0147.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0148.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0149.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0150.mp32019-11-16 06:03
 • khong-tin-ta-chuong-0151.mp32019-11-16 06:04
 • khong-tin-ta-chuong-0152.mp32019-11-16 06:04
 • khong-tin-ta-chuong-0153.mp32019-11-16 06:04
 • khong-tin-ta-chuong-0154.mp32019-11-16 06:04
 • khong-tin-ta-chuong-0155.mp32019-11-16 06:04
 • khong-tin-ta-chuong-0156.mp32019-11-16 06:04
 • khong-tin-ta-chuong-0157.mp32019-11-16 06:05
 • khong-tin-ta-chuong-0158.mp32019-11-16 06:05
 • khong-tin-ta-chuong-0159.mp32019-11-16 06:05
 • khong-tin-ta-chuong-0160.mp32019-11-16 06:05
 • khong-tin-ta-chuong-0161.mp32019-11-16 06:05
 • khong-tin-ta-chuong-0162.mp32019-11-16 06:05
 • khong-tin-ta-chuong-0163.mp32019-11-16 06:05
 • khong-tin-ta-chuong-0164.mp32019-11-16 06:06
 • khong-tin-ta-chuong-0165.mp32019-11-16 06:06
 • khong-tin-ta-chuong-0166.mp32019-11-16 06:06
 • khong-tin-ta-chuong-0167.mp32019-11-16 06:06
 • khong-tin-ta-chuong-0168.mp32019-11-16 06:06
 • khong-tin-ta-chuong-0169.mp32019-11-16 06:07
 • khong-tin-ta-chuong-0170.mp32019-11-16 06:07
 • khong-tin-ta-chuong-0171.mp32019-11-16 06:07
 • khong-tin-ta-chuong-0172.mp32019-11-16 06:07
 • khong-tin-ta-chuong-0173.mp32019-11-16 06:07
 • khong-tin-ta-chuong-0174.mp32019-11-16 06:07
 • khong-tin-ta-chuong-0175.mp32019-11-16 06:07
 • khong-tin-ta-chuong-0176.mp32019-11-16 06:08
 • khong-tin-ta-chuong-0177.mp32019-11-16 06:08
 • khong-tin-ta-chuong-0178.mp32019-11-16 06:08
 • khong-tin-ta-chuong-0179.mp32019-11-16 06:08
 • khong-tin-ta-chuong-0180.mp32019-11-16 06:08
 • khong-tin-ta-chuong-0181.mp32019-11-16 06:08
 • khong-tin-ta-chuong-0182.mp32019-11-16 06:09
 • khong-tin-ta-chuong-0183.mp32019-11-16 06:09
 • khong-tin-ta-chuong-0184.mp32019-11-16 06:09
 • khong-tin-ta-chuong-0185.mp32019-11-16 06:09
 • khong-tin-ta-chuong-0186.mp32019-11-16 06:09
 • khong-tin-ta-chuong-0187.mp32019-11-16 06:09
 • khong-tin-ta-chuong-0188.mp32019-11-16 06:10
 • khong-tin-ta-chuong-0189.mp32019-11-16 06:10
 • khong-tin-ta-chuong-0190.mp32019-11-16 06:10
 • khong-tin-ta-chuong-0191.mp32019-11-16 06:10
 • khong-tin-ta-chuong-0192.mp32019-11-16 06:10
 • khong-tin-ta-chuong-0193.mp32019-11-16 06:11
 • khong-tin-ta-chuong-0194.mp32019-11-16 06:11
 • khong-tin-ta-chuong-0195.mp32019-11-16 06:11
 • khong-tin-ta-chuong-0196.mp32019-11-16 06:11
 • khong-tin-ta-chuong-0197.mp32019-11-16 06:11
 • khong-tin-ta-chuong-0198.mp32019-11-16 06:11
 • khong-tin-ta-chuong-0199.mp32019-11-16 06:12
 • khong-tin-ta-chuong-0200.mp32019-11-16 06:12
 • khong-tin-ta-chuong-0201.mp32019-11-16 06:12
 • khong-tin-ta-chuong-0202.mp32019-11-16 06:12
 • khong-tin-ta-chuong-0203.mp32019-11-16 06:12
 • khong-tin-ta-chuong-0204.mp32019-11-16 06:13
 • khong-tin-ta-chuong-0205.mp32019-11-16 06:13
 • khong-tin-ta-chuong-0206.mp32019-11-16 06:13
 • khong-tin-ta-chuong-0207.mp32019-11-16 06:13
 • khong-tin-ta-chuong-0208.mp32019-11-16 06:13
 • khong-tin-ta-chuong-0209.mp32019-11-16 06:13
 • khong-tin-ta-chuong-0210.mp32019-11-16 06:14
 • khong-tin-ta-chuong-0211.mp32019-11-16 06:14
 • khong-tin-ta-chuong-0212.mp32019-11-16 06:14
 • khong-tin-ta-chuong-0213.mp32019-11-16 06:14
 • khong-tin-ta-chuong-0214.mp32019-11-16 06:14
 • khong-tin-ta-chuong-0215.mp32019-11-16 06:15
 • khong-tin-ta-chuong-0216.mp32019-11-16 06:15
 • khong-tin-ta-chuong-0217.mp32019-11-16 06:15
 • khong-tin-ta-chuong-0218.mp32019-11-16 06:15
 • khong-tin-ta-chuong-0219.mp32019-11-16 06:15
 • khong-tin-ta-chuong-0220.mp32019-11-16 06:15
 • khong-tin-ta-chuong-0221.mp32019-11-16 06:16
 • khong-tin-ta-chuong-0222.mp32019-11-16 06:16
 • khong-tin-ta-chuong-0223.mp32019-11-16 06:16
 • khong-tin-ta-chuong-0224.mp32019-11-16 06:16
 • khong-tin-ta-chuong-0225.mp32019-11-16 06:16
 • khong-tin-ta-chuong-0226.mp32019-11-16 06:16
 • khong-tin-ta-chuong-0227.mp32019-11-16 06:16
 • khong-tin-ta-chuong-0228.mp32019-11-16 06:17
 • khong-tin-ta-chuong-0229.mp32019-11-16 06:17
 • khong-tin-ta-chuong-0230.mp32019-11-16 06:17
 • khong-tin-ta-chuong-0231.mp32019-11-16 06:17
 • khong-tin-ta-chuong-0232.mp32019-11-16 06:18
 • khong-tin-ta-chuong-0233.mp32019-12-24 15:35
 • khong-tin-ta-chuong-0234.mp32019-12-24 15:36
 • khong-tin-ta-chuong-0235.mp32019-12-24 15:36
 • khong-tin-ta-chuong-0236.mp32019-12-24 15:40
 • khong-tin-ta-chuong-0237.mp32019-12-24 15:40
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Related posts

Xuyên Thành Thần Côn Sau

THUYS♥️

Phía Trước Năng Lượng Cao

TiKay

Điêu Cốt Sư

THUYS♥️

Pháo Hôi “Công” Dưỡng Thành Hệ Thống

TiKay

Mỹ Học Công Thức

TiKay

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

TiKay

Leave a Reply