Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Thương Nguyên Đồ

Ta gọi Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là Đông Ninh phủ “Kính Hồ đạo viện” đương đại đại sư huynh.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mạnh Xuyên cùng Vân Thanh Bình
 • #2: Học cái đó thượng, chỉ được cái đó trung
 • #3: Thợ thủ công cùng Tông Sư
 • #4: Đây là chuyện tốt
 • #5: Lão tổ tông trở về
 • #6: Dốc sức tài bồi
 • #7: Kính Hồ đạo viện quyết tuyển
 • #8: Bí kỹ 'Tam Thu Diệp '
 • #9: Thần Ma thể
 • #10: Gia tộc hi vọng
 • #11: Bái phỏng Ngọc Dương cung chủ
 • #12: Trảm Yêu thịnh hội
 • #13: Nhân tộc cùng Yêu tộc
 • #14: Mạnh Xuyên đăng tràng
 • #15: Che dấu Yêu Vương huyết mạch
 • #16: Yến Tẫn cùng Mai Nguyên Tri
 • #17: Trảm Yêu thịnh hội chấm dứt
 • #18: Mới gặp gỡ cô tổ mẫu
 • #19: Con đường tu hành của Mạnh Xuyên
 • #20: Cha cùng con
 • #21: Tẩy Tủy cảnh viên mãn
 • #22: Mạnh Đại Giang che dấu kỳ trân
 • #23: Những người kia những sự tình kia (bản tập cuối cùng)
 • #24: Tên là Hồng Vũ cô nương
 • #25: Yến Tẫn ra tay
 • #26: Nhàn Thạch Uyển bọn nữ tử
 • #27: Yêu khí phóng ra ngoài
 • #28: Cầu cứu
 • #29: Điều tra rõ ràng
 • #30: Chu gia vận mệnh
 • #31: Mỗi người một vẻ ( thượng)
 • #32: Mỗi người một vẻ (hạ)
 • #33: Lột xác
 • #34: Bái phỏng cô tổ mẫu
 • #35: Huyết Vân Đạo
 • #36: Tâm hồn chi lực
 • #37: Thế
 • #38: Bích Vân lâu
 • #39: Huyết Vân Đạo Nhị đương gia
 • #40: Đao trảm Huyết Vân Đạo
 • #41: Truyền khắp toàn thành
 • #42: 《 Lôi Đình Diệt Thế đao 》
 • #43: Hắc Thiết Thiên Thư tàn phiến
 • #44: Trong màn đêm chặn giết
 • #45: Quái vật gì! ! !
 • #46: Mạnh Xuyên đao thứ ba
 • #47: Mộ Dung Du kết cục
 • #48: Chuyện thiên hạ (bản tập cuối cùng)
 • #49: Mười tám tuổi
 • #50: Kết Đan
 • #51: Ba vị Thần Ma
 • #52: Bộc phát
 • #53: Một người, một quân
 • #54: Dễ như trở bàn tay
 • #55: Hắc Hùng yêu Đại thống lĩnh
 • #56: Liệt Dương đạo viện
 • #57: Liễu Thất Nguyệt
 • #58: A Xuyên đến rồi!
 • #59: Sĩ khí tan rã
 • #60: Còn có Thần Ma?
 • #61: Mạnh Xuyên cùng Yêu Vương
 • #62: Như thế nào cam tâm?
 • #63: Phụ thân đã đến
 • #64: Tổ trạch tin tức
 • #65: Yến Tẫn
 • #66: An Hải Vương kiếm
 • #67: Chiến hậu Đông Ninh phủ
 • #68: Tiếp liền rời đi
 • #69: Vân Vạn Hải an bài
 • #70: Đến Nguyên Sơ Thành
 • #71: Hướng Trước Triều Dương ( thượng)
 • #72: Hướng Trước Triều Dương (hạ)
 • #73: Đã đến (bản tập cuối cùng)
 • #74: Khảo hạch ngày
 • #75: Vương đô Sở Ung
 • #76: Mạnh Xuyên sơ đăng tràng
 • #77: Thủy Tích Đồng Lậu
 • #78: Mạnh Xuyên tốc độ
 • #79: Bông tuyết lạnh buốt
 • #80: Hạng thứ ba khảo hạch
 • #81: Tiềm lực
 • #82: Trời sinh Linh giác
 • #83: Sơ tuyển kết thúc
 • #84: Bài danh
 • #85: Lên Nguyên Sơ sơn
 • #86: Cuối cùng tuyển hạng thứ nhất khảo hạch
 • #87: Đếm ngược thứ chín
 • #88: Thế nào lại là ta?
 • #89: Danh ngạch
 • #90: Mạnh Đại Giang phản hương
 • #91: Nhập môn đại điển
 • #92: Mất đi
 • #93: Công lao
 • #94: Riêng phần mình vận mệnh (bản tập cuối cùng)
 • #95: Bái sư
 • #96: Giải thích nghi hoặc
 • #97: Ba môn khoái đao
 • #98: Sát khí luyện thể
 • #99: Luyện đao trong Thiên Đao quật
 • #100: Tu hành bình cảnh
 • #101: Đao Ý sơ thành
 • #102: Tiến triển cực nhanh
 • #103: Thất luyện
 • #104: Trong thống khổ tu luyện
 • #105: Cả đời này cùng đi
 • #106: Lại một năm nữa tháng chạp
 • #107: Chói mắt
 • #108: Hoặc Tâm động
 • #109: Kinh hỉ ( thượng)
 • #110: Kinh hỉ (hạ)
 • #111: Sát khí không đủ?
 • #112: Chín luyện viên mãn
 • #113: Thần Ma Huyết Trì
 • #114: Cải tạo thân thể
 • #115: Đan Vân cảnh Thần Ma
 • #116: 20 tháng 8 (bản tập cuối cùng)
 • #117: Luận đạo hội
 • #118: Xuất chinh
 • #119: Chín năm sau
 • #120: Cửu Huyền động khảo nghiệm
 • #121: Sơn yêu
 • #122: Liễu Thất Nguyệt bí mật
 • #123: Ba tháng
 • #124: Tên khắc Xích Huyết nhai
 • #125: Yến Tẫn cố chấp
 • #126: Đột phá, Đại Nhật cảnh
 • #127: Nguyên thần bí thuật
 • #128: Nguyên thần chín tầng
 • #129: Thần Binh động quật
 • #130: Thần Binh nhận chủ
 • #131: Anh hùng chinh tứ phương
 • #132: Nguyên thần tầng thứ hai
 • #133: Hai vị Tôn Giả tương kiến
 • #134: Thương Nguyên Động Thiên
 • #135: Thông Thiên trụ
 • #136: Xuống núi (bản tập cuối cùng)
 • #137: Một cái khác chức vị
 • #138: Lẫn nhau ma hợp
 • #139: Trời mưa
 • #140: Sơ lâm chiến trường
 • #141: Tân thủ Mạnh Xuyên
 • #142: Cối xay thịt
 • #143: Rút lui!
 • #144: Tổn thất
 • #145: Nguyên Sơ sơn bên trên
 • #146: Kim Cương chi thân
 • #147: Mạnh Xuyên cứu viện
 • #148: Hoan hô
 • #149: Trảm
 • #150: Ba vạn tòa băng điêu
 • #151: Địa Võng
 • #152: Một năm thời gian
 • #153: Sư Yêu Vương
 • #154: Yêu tộc thần thông
 • #155: Sư Yêu Vương bị mất mạng
 • #156: Cô tổ mẫu lời khuyên, cảnh báo
 • #157: Bắc Hà quan đệ nhất nhân
 • #158: Công lao không ngại nhiều
 • #159: Kết hôn
 • #160: Quyết định (bản tập cuối cùng)
 • #161: Lấy máu
 • #162: Một năm sau
 • #163: An bài
 • #164: Điều nhiệm Giang Châu thành
 • #165: Bộc phát
 • #166: Hư thật
 • #167: Thiên Yêu môn tăm hơi
 • #168: Tông môn truyền tin
 • #169: Yêu hóa
 • #170: Giang Ngô thục, thiên hạ đủ.
 • #171: Khói báo động cuồn cuộn
 • #172: Lạnh như băng vũ
 • #173: Hội tụ Đông Thành
 • #174: Tứ trọng thiên Thiên Yêu đuổi giết
 • #175: Trốn chạy để khỏi chết
 • #176: Hiện hình
 • #177: Giao phong
 • #178: Vây giết
 • #179: Đao Hồn đỉnh phong
 • #180: Hóa thành tro
 • #181: Đại Chu tình thế
 • #182: Cứu viện Trường Phong phủ
 • #183: Bẫy rập
 • #184: Trang Phu Đại Yêu Vương
 • #185: Thần thông!
 • #186: Bảy tháng
 • #187: Hồi Nguyên Sơ sơn
 • #188: Phong Bá
 • #189: Xích Huyết nhai bái tế
 • #190: Định cư Cố Sơn phủ (bản tập cuối cùng)
 • #191: Yêu Vương tụ
 • #192: Bát Tí Yêu Vương Xiển Đỗ
 • #193: Cứu viện
 • #194: Thanh Ngọc Yêu Vương cùng Bạch Hồ Yêu Vương
 • #195: Thần thông mị hoặc
 • #196: Ngô Châu cảnh nội Đại Yêu Vương
 • #197: Họa quyển
 • #198: Vợ chồng liên thủ
 • #199: Trận chiến mở màn
 • #200: Đi ngang qua
 • #201: Nguyên Sơ sơn Thần Ma
 • #202: Diệt Yêu hội
 • #203: Phục Giác Đại Yêu Vương
 • #204: 《 Lộ 》
 • #205: Muốn làm cha!
 • #206: Song hỷ lâm môn
 • #207: Nguyên thần ba tầng
 • #208: Toàn bộ phương vị tăng lên
 • #209: Bẫy rập
 • #210: Vận mệnh ban ân
 • #211: Cường cường va chạm!
 • #212: Đuổi giết
 • #213: Trảm Yêu đao lột xác
 • #214: Chỉ có một khả năng
 • #215: Đêm về Nguyên Sơ sơn
 • #216: Sinh ra! (bản tập cuối cùng)
 • #217: Lạp tử không gian
 • #218: Bạch Niệm Vân bí mật
 • #219: Thần Thông cảnh
 • #220: Lôi Đình Thần Nhãn
 • #221: Địa lao
 • #222: Ta là Mạnh Xuyên
 • #223: Nhà tù lời nói trong đêm
 • #224: Thứ cho sư điệt vô lễ!
 • #225: Rửa sạch oan khuất
 • #226: Hắc Sa Động Thiên
 • #227: Bạch Dao Nguyệt phẫn nộ
 • #228: Đời này mục tiêu
 • #229: Lạp Tháp lão giả
 • #230: Bộc phát
 • #231: Cùng Yến Tẫn gặp nhau
 • #232: Một năm ( thượng)
 • #233: Một năm (hạ)
 • #234: Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt
 • #235: Gian nan sinh tồn
 • #236: Phượng Hoàng Niết Bàn
 • #237: Ngộ
 • #238: Đạo Chi Cảnh
 • #239: Biện pháp duy nhất
 • #240: Phong Hầu
 • #241: Có một không hai thiên hạ
 • #242: Hắc Nham Đại Yêu Vương vận mệnh
 • #243: Ta có bảo vệ tánh mạng bảo vật?
 • #244: Đương trọng dụng
 • #245: Vợ chồng song Phong Hầu (bổn thiên cuối cùng)
 • #246: Ba mươi tám hơi thời gian
 • #247: Ám sát
 • #248: Mười năm
 • #249: Đưa đến ta cái kia đi
 • #250: Vân Châu Vương gia cùng Giang Châu Tiêu gia
 • #251: Giữ lại lễ mừng năm mới sao?
 • #252: Bắt
 • #253: Mười năm họa
 • #254: Nguyên thần bốn tầng
 • #255: Trắng trợn bắt
 • #256: Động Thiên pháp châu
 • #257: Yến Sơn Vương
 • #258: Bất Tử cảnh
 • #259: Tam đại thần thông
 • #260: Bạch Ngọc Vương cùng Mạnh Xuyên
 • #261: Thượng Thiên rủ xuống thương
 • #262: Thạch Phù
 • #263: Lòng đất
 • #264: Dưới mặt đất dò xét ngày đầu tiên
 • #265: Ba tháng sau
 • #266: Chân thật thế giới
 • #267: Sa Tùng Đại Yêu Vương
 • #268: Nhi tử là tuyệt thế kỳ tài
 • #269: Vận mệnh cùng vinh quang (bản tập cuối cùng)
 • #270: Luân Hồi Thần Thể
 • #271: Thiên hạ rung chuyển
 • #272: Xây thành trì
 • #273: Sát khí luyện thành
 • #274: Đông lạnh thành hư vô
 • #275: Đế Quân
 • #276: Nghiệm chứng
 • #277: Mạnh Xuyên chiến Nguyên Sơ sơn chủ
 • #278: Tạo Hóa cảnh thi thể
 • #279: Yêu Vương 'Ma Nam' đã đến
 • #280: Còn có một loại Yêu tộc, dựa vào hứa hẹn mà sống?
 • #281: Yêu tộc đại quân
 • #282: Cỡ lớn thành quan 'Quảng Ngự quan '
 • #283: Nguyên Sơ sơn lực lượng
 • #284: Thức tỉnh a, chư vị!
 • #285: Tứ phương điều lệnh
 • #286: Ngũ trọng thiên
 • #287: Vận sức chờ phát động
 • #288: Lúc đầu
 • #289: So sánh ngũ trọng thiên
 • #290: Đau lòng
 • #291: Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, ngươi không đường có thể trốn!
 • #292: Tây Hải Hầu
 • #293: Đuổi tới
 • #294: Đại chiến
 • #295: Mười tám đoạn
 • #296: Chết thương
 • #297: Hi vọng
 • #298: Thế giới khoảng cách (bản tập cuối cùng)
 • #299: Ly Thủy đạo viện Văn viện trưởng
 • #300: Lẻn vào
 • #301: Người chọn lựa
 • #302: Tiến vào thế giới khoảng cách
 • #303: Thiên địa đứt gãy
 • #304: Tu hành
 • #305: Ta mang bọn ngươi phi
 • #306: Thời không hình ảnh
 • #307: Phân bảo
 • #308: Tiết Phong thỉnh cầu
 • #309: Trấn tông tuyệt học
 • #310: Phóng túng
 • #311: Họa 'Lôi Đình '
 • #312: Cái gì là thiên phú?
 • #313: Đại động tĩnh
 • #314: Bổn nguyên bảo vật
 • #315: Ân cứu mạng
 • #316: Thập Tuyệt diệt thế
 • #317: Tranh đoạt
 • #318: Kiềm chế
 • #319: Trở về Nhân tộc thế giới
 • #320: Tại trên núi
 • #321: Xem tuyệt học
 • #322: Đền bù (bản tập cuối cùng)
 • #323: Thiêu đốt tuổi thọ
 • #324: Ban đêm luyện đao
 • #325: Thành trì mới
 • #326: Thân phận Thần Ma
 • #327: Ban đêm đánh lén
 • #328: Trăm vạn Yêu Vương uy hiếp
 • #329: Luân Hồi thí luyện
 • #330: Luân Hồi thí luyện (hạ)
 • #331: Yến Tẫn phong hầu
 • #332: Liễu Thất Nguyệt phân công
 • #333: Cấu kết
 • #334: Đang lúc tuần thú tại sơn dã
 • #335: Tiết Phong yêu cầu
 • #336: Vạn Kiếm Tông
 • #337: An Hải Vương hồi âm
 • #338: Ngũ trọng thiên Hoàng Dao lão tổ
 • #339: Chết trận
 • #340: Vĩnh viễn là anh ta
 • #341: Khắp nơi
 • #342: Ánh sáng xé rách màn đêm
 • #343: Pháp Vực cảnh
 • #344: Cuối cùng thành Phong Vương (bản tập cuối cùng)
 • #345: Thí chiêu
 • #346: Bảo khố tùy chọn
 • #347: Kiếp cảnh đại năng
 • #348: Lựa chọn
 • #349: Phù văn
 • #350: Liễu Thất Nguyệt đột phá
 • #351: Mặt nạ
 • #352: Thời Không Cương Vực Đồ
 • #353: Tam Tuyệt Trận
 • #354: Khẩn cấp cứu viện
 • #355: Thập Tam Kiếm Sát?
 • #356: Vân Vụ Long Xà thân pháp
 • #357: Người tới thế gian này
 • #358: Lòng đất mai phục
 • #359: Tuyệt thiên địa, tuyệt thời không, tuyệt số mệnh
 • #360: Chém giết
 • #361: Sư tôn đến rồi
 • #362: Hoàng Dao lão tổ chi tử
 • #363: Yêu tộc dấu tay
 • #364: Khắp nơi động tác (bản tập cuối cùng)
 • #365: Thần bí Thần Ma
 • #366: Hóa Long Trì
 • #367: Trốn hướng Hải Dương
 • #368: Thiên Khúc
 • #369: Liễu Thất Nguyệt Phong Vương
 • #370: Nguyên thần năm tầng
 • #371: Tích Huyết cảnh ( thượng)
 • #372: Tích Huyết cảnh (hạ)
 • #373: Thần thông 'Lưu Sa '
 • #374: Bắc Hải ở chỗ sâu trong
 • #375: Ngũ trọng thiên 'Thiên Khúc '
 • #376: Ta chờ quá lâu rồi
 • #377: Thương Hải phái
 • #378: Tâm Hải Điện cùng Chiến Thần Tháp
 • #379: Du Tâm Hải
 • #380: Lịch sử bài danh
 • #381: Nguyên thần truyền thừa
 • #382: Phí Vũ đại năng
 • #383: Tu luyện
 • #384: Trong tháp
 • #385: Một tầng tầng
 • #386: Cẩn thận
 • #387: Bộc phát Mạnh Xuyên
 • #388: Ra Chiến Thần Tháp
 • #389: Thương Hải phái bảo tàng
 • #390: Thương Hải Tổ Sư (bản tập cuối cùng)
 • #391: Chưởng lệnh
 • #392: Bí mật
 • #393: Vì tông phái che gió che mưa
 • #394: Mười hai trấn tông bảo vật
 • #395: Đọc qua tuyệt học
 • #396: Bẩm báo
 • #397: Bái chín ngày
 • #398: Chú giết
 • #399: Nhân quả sát chiêu
 • #400: Hàng lâm
 • #401: Khắp nơi chú ý
 • #402: Lao ngục thu nhỏ lại
 • #403: Chuyện không thể làm
 • #404: Liễu Thất Nguyệt tuổi thọ
 • #405: Bước ngoặt
 • #406: Hi vọng
 • #407: Yêu cầu
 • #408: Vợ chồng song Phong Vương
 • #409: Thuần Vu gia trả thù
 • #410: Xử trí Võ Dương Hầu
 • #411: Mạnh An xuất quan
 • #412: Một nhà đoàn tụ
 • #413: Tảo thanh thiên hạ
 • #414: Các ngươi cần phải cảm tạ Mạnh Xuyên
 • #415: Thượng bộ tuyệt học
 • #416: Chủ động tiến công
 • #417: Xuất chinh thế giới khoảng cách
 • #418: Lần đầu gặp Yêu Vương
 • #419: Mơ mơ màng màng
 • #420: Khiên Ti Thánh Chủ
 • #421: Một đối năm
 • #422: Phản kích
 • #423: Thợ săn cùng con mồi
 • #424: Hộ đạo nhân ra tay
 • #425: Chiến hậu
 • #426: Triệu tập
 • #427: Uy hiếp lớn nhất ba vị Thần Ma
 • #428: Bắt đầu tu hành
 • #429: Hai họa 'Lôi Đình '
 • #430: Ba năm
 • #431: Liên tiếp nếm thử
 • #432: Thân pháp cực hạn
 • #433: Trở về Nguyên Sơ sơn
 • #434: Sự kiện
 • #435: Thần bí hung thủ
 • #436: Chân tướng
 • #437: An Hải Vương trí nhớ
 • #438: Tánh mạng cải tạo
 • #439: Tám năm
 • #440: Phụ tử giao thủ
 • #441: Cửu thế Luân Hồi luyện tâm
 • #442: Yêu tộc đội ngũ
 • #443: Bình cảnh
 • #444: Luyện Hỏa Tinh Thần Lô
 • #445: Nguyên Sơ sơn Thần Ma đến rồi!
 • #446: Đuổi giết
 • #447: Đỉnh phong cuộc chiến
 • #448: Thảm thiết
 • #449: Khốn cảnh
 • #450: Động Thiên cảnh ( thượng)
 • #451: Động Thiên cảnh (hạ)
 • #452: Phá trận
 • #453: Dừng tay
 • #454: Bẩm báo
 • #455: Mở Động Thiên?
 • #456: Bút vẽ dung ý cảnh
 • #457: Nguyên thần sáu tầng
 • #458: Trước khi chiến đấu chuẩn bị
 • #459: Oanh! Oanh!
 • #460: Trong thế giới khoảng cách
 • #461: Sóng vai mà chiến
 • #462: Nhân tộc công kích
 • #463: Cuối cùng tập sát ( thượng)
 • #464: Cuối cùng tập sát (hạ)
 • #465: Mới thời đại (bản tập cuối cùng)
 • #466: Hai mươi hai năm sau
 • #467: Mạnh Xuyên cùng Diêm Xích Đồng
 • #468: Mạnh gia
 • #469: Mạnh Xuyên hành động
 • #470: Uy hiếp
 • #471: Nhập thu
 • #472: Mạnh Xuyên chiến Khổng Tước Quân Chủ
 • #473: Khổng Tước Quân Chủ lựa chọn
 • #474: Khe hở
 • #475: Cứu viện
 • #476: Độc Long lão tổ ra tay
 • #477: Lựa chọn
 • #478: Bạch đầu giai lão
 • #479: Một năm
 • #480: Ngàn năm
 • #481: Họa quyển
 • #482: Dưới ánh trăng múa đao
 • #483: Nguyên thần bảy tầng
 • #484: Nhân tộc thế giới quật khởi ánh rạng đông
 • #485: Tu hành đột biến
 • #486: Đột phá thành Tôn Giả?
 • #487: Một năm linh hai tháng
 • #488: Tôn Giả cấp
 • #489: Quyết định
 • #490: Xuất phát, Ngoại Vực! (bản tập cuối cùng)
 • #491: Thời không loạn lưu
 • #492: Mới đến
 • #493: Tha ngươi tính mệnh
 • #494: Toàn lực ra tay
 • #495: Huyết Dương giới Phương Sưởng
 • #496: Thủy Thanh giới
 • #497: Thăm dò động phủ
 • #498: Động phủ chủ nhân
 • #499: Lựa chọn
 • #500: Cái kia một khối huyết nhục
 • #501: Ẩn núp ( thượng)
 • #502: Ẩn núp (hạ)
 • #503: Mới vào Hắc Long Tinh
 • #504: Khôi Tẫn Tháp
 • #505: Dùng tiền
 • #506: Hắc Long lão tổ
 • #507: Tù Ma Lao Ngục chi chủ
 • #508: Phù lục
 • #509: 《 Vô Ngã Vô Tướng kiếm 》
 • #510: Tranh Bảo Hội
 • #511: Mua đủ
 • #512: Nguyên Sơ Chi Thạch, lột xác
 • #513: Lại để cho Yêu tộc nhiều chuẩn bị một chút
 • #514: Trấn thủ bát phương
 • #515: Tận diệt
 • #516: Tuế nguyệt (bản tập cuối cùng)
 • #517: Bóng mờ
 • #518: Hắc Ma Điện
 • #519: Hơn vạn người tu hành trốn chết
 • #520: Trốn chạy để khỏi chết
 • #521: Săn bắt kết thúc
 • #522: Hỗn Động trong tu hành ( thượng)
 • #523: Hỗn Động trong tu hành (hạ)
 • #524: Hai cái thế giới người mạnh nhất
 • #525: Luyện xá
 • #526: Động Thiên các giảng pháp
 • #527: Bằng Hoàng cùng Mạnh Xuyên
 • #528: Khốn thủ
 • #529: Độ kiếp cùng thông đạo
 • #530: Yêu Thánh thông đạo
 • #531: Mời Kiếp cảnh đại năng
 • #532: Trở nên mạnh mẽ một cái giá lớn
 • #533: Rốt cục đã đến
 • #534: Chiến tranh chương cuối ( thượng)
 • #535: Chiến tranh chương cuối (hạ)
 • #536: Thắng!
 • #537: Sợ run
 • #538: Nguyên thần tám tầng
 • #539: Thiên Yêu môn cầu xin
 • #540: Thế giới bên ngoài lộ ra
 • #541: Đế Quân cấp cực hạn tuyệt học
 • #542: Đế Quân (bản tập cuối cùng)
 • #543: Truyền tống
 • #544: Mạnh Xuyên thực lực
 • #545: Tuổi thọ
 • #546: Ly biệt
 • #547: Nguyên Thần Chi Kiếp
 • #548: Tu hành tuế nguyệt
 • #549: Diên thọ kéo dài
 • #550: Đế Quân viên mãn cực hạn tuyệt học
 • #551: Mạnh Xuyên chạy đi
 • #552: Thu đồ đệ
 • #553: Triệu Hồng Tụ
 • #554: Về đến cố hương
 • #555: Lần thứ năm Nguyên Thần Chi Kiếp
 • #556: Truy tung Bằng Hoàng
 • #557: Sơ thám động phủ
 • #558: Bằng Hoàng thu hoạch
 • #559: Bằng Hoàng cùng Mạnh Xuyên lại tương kiến
 • #560: Tinh Ha Đế Quân cùng Huyền Nguyệt nương nương kết cục
 • #561: Sào huyệt cuối cùng
 • #562: Cấm kị sinh vật
 • #563: Tịch Diệt chi đao
 • #564: Hắc Phong lão ma
 • #565: Mạnh Xuyên cùng Tuyết Ngọc cung chủ
 • #566: Tuổi của Mạnh Xuyên
 • #567: 《 Hư Không Đồ Lục 》
 • #568: Thương Minh?
 • #569: Mời (bản tập chương cuối)
 • #570: Xích Xà Tinh Chủ
 • #571: Vĩnh Hằng Chi Nhãn
 • #572: Tảo thanh Tam Loan hà hệ
 • #573: Tiềm tu
 • #574: Cướp bóc thế lực
 • #575: Đông Ninh thành chủ danh sách
 • #576: Hồng Cù động chủ
 • #577: Tảo thanh
 • #578: Tam Loan hà hệ chấn động
 • #579: Dị bảo
 • #580: Nguyện vi thành chủ cống hiến
 • #581: Hàng lâm Xà Ma Tinh
 • #582: Mạnh Xuyên chiến Cảnh Vân động chủ!
 • #583: Xà Ma Tinh bên trên chém giết
 • #584: Làm sao tới được và bày trận?
 • #585: Cảnh Vân động chủ lựa chọn
 • #586: Danh truyền Thần Nữ hà vực
 • #587: Ung dung tám trăm năm
 • #588: Bí Cảnh trong Mạnh An
 • #589: Phục Toại cùng Hắc Phong lão ma
 • #590: Tới gần (bản tập cuối cùng)
 • #591: Tiến về di tích
 • #592: Cấm kị sinh vật
 • #593: Hư vô
 • #594: Lên núi
 • #595: Lựa chọn
 • #596: Riêng phần mình con đường
 • #597: Mười năm thời gian
 • #598: Một cái giá lớn
 • #599: Đây là một tòa Ma Sơn
 • #600: Phục Toại mục đích
 • #601: Một mực tại trên núi
 • #602: Ma Sơn danh tiếng
 • #603: Đột phá, Lục kiếp cảnh quy tắc!
 • #604: Nguyên thần thế giới
 • #605: Thế giới bí bảo
 • #606: Bát kiếp cảnh bí bảo
 • #607: Quỷ Mặc Chi Chủ
 • #608: Tuyết Ngọc cung chủ kết cục
 • #609: Mạnh An những năm này
 • #610: Xuất phát, Khôn Vân Bí Cảnh (bản tập cuối cùng)
 • #611: Hai ông cháu
 • #612: Có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy rồi
 • #613: Tam Thạch lão nhân mệnh lệnh
 • #614: Cứu Long Hạm
 • #615: Mạnh Xuyên cùng Tam Thạch lão nhân
 • #616: Lục kiếp cảnh cuộc chiến ( thượng)
 • #617: Lục kiếp cảnh cuộc chiến (trung)
 • #618: Lục kiếp cảnh cuộc chiến (hạ)
 • #619: Khống chế Bí Cảnh ( thượng)
 • #620: Khống chế Bí Cảnh (hạ)
 • #621: Diên thọ kéo dài kỳ trân
 • #622: Điên Bằng Hoàng
 • #623: Liễu Thất Nguyệt thức tỉnh
 • #624: Viên mãn ( thượng)
 • #625: Viên mãn (hạ)
 • #626: Lại tiến Ma Sơn
 • #627: Tin tức
 • #628: Thả câu
 • #629: Giới Tổ nói Ma Sơn
 • #630: Cơ duyên cùng mệnh lệnh
 • #631: Thời Không Chi Hải
 • #632: An Hải Vương kết thúc
 • #633: Lần thứ sáu thiên kiếp
 • #634: Pháp môn hình thức ban đầu
 • #635: Lão chủ nhân một nửa bảo tàng (bản tập cuối cùng)
 • #636: Đại ấn
 • #637: Bảo tàng tổng giá trị
 • #638: Xích Xà Tinh Chủ cùng Mạnh Xuyên
 • #639: Vĩnh Hằng Lâu Thời Không Trường Hà tổng bộ
 • #640: Thời Không Chi Cốc
 • #641: Bạch Điểu quán chủ
 • #642: Giới Tổ cùng Bạch Điểu quán chủ
 • #643: Xếp hạng thứ tám
 • #644: Mạc Da sơn chủ
 • #645: Thương Nguyên giới phát triển
 • #646: Tộc đàn ảnh hưởng
 • #647: Viết thư
 • #648: Ma Sơn năm vạn dặm
 • #649: Ma Sơn thành viên trung tâm
 • #650: Mạnh được yếu thua
 • #651: Nhìn trộm tương lai
 • #652: Kiếp?
 • #653: Thương Nguyên giới những Tôn Giả kia
 • #654: Thanh Tuyền đảo bên trên
 • #655: Tinh Vân Cung sơ tụ
 • #656: Không Gian quy tắc
 • #657: Vô Tận Hoàn Phong Đái
 • #658: Một bước một hà hệ
 • #659: Bạch Điểu quán, Đông Ninh thành chủ
 • #660: Diệt cỏ tận gốc
 • #661: Họa Thánh sơn tu hành
 • #662: Hội họa
 • #663: Một loại khác Lục kiếp cảnh quy tắc
 • #664: Tinh Vân bên trong cái kia Băng Hà
 • #665: Một bút mua bán
 • #666: Cự tuyệt cùng tiếp nhận
 • #667: Trường Bạc động chủ
 • #668: Tinh Hồng Chi Chủ
 • #669: Tinh Hồng Chi Chủ cùng Mạnh Xuyên
 • #670: Tránh đi hắn
 • #671: Chiến lợi phẩm
 • #672: Long tổ Cửu Luyện Tháp
 • #673: Đan Lô trước
 • #674: Sinh ra đời Hư Không Tam Diệp Hoa
 • #675: Nắm giữ không gian
 • #676: Hỗn Động Đại Lực
 • #677: Long tổ tặng cùng
 • #678: Thời Không Lệnh
 • #679: Ám Tinh hội tập sát
 • #680: Khinh người quá đáng!
 • #681: Thời khắc mấu chốt ra tay!
 • #682: Thời Không Trường Hà khắp nơi chú ý
 • #683: Hết thảy đều kết thúc
 • #684: Mới gặp gỡ Bạch Điểu quán chủ
 • #685: Xem quá khứ tương lai
 • #686: Bằng Hoàng chi tử (bản tập cuối cùng)
 • #687: Bát kiếp cảnh trợn mắt
 • #688: Khai Thiên
 • #689: Tiến về Hỗn Độn Trọc Hà
 • #690: Trọc hà bên trên
 • #691: Chú ý
 • #692: Bạch Điểu quán tàng thư
 • #693: Ngàn năm tuế nguyệt
 • #694: Hỗn Động quy tắc
 • #695: Luyện hóa một tòa Hỗn Động
 • #696: Đám con cháu
 • #697: Đồ ăn
 • #698: Chiến Phệ Ngữ
 • #699: Hỗn Động Khai Thiên
 • #700: Chim sẻ núp đằng sau
 • #701: Tự nghĩ ra nguyên thần pháp môn
 • #702: Họa thế giới
 • #703: Tổ tôn lại lần nữa gặp
 • #704: Hắc Ma điện chủ
 • #705: Đông Ninh thành chủ cùng Hắc Ma điện chủ
 • #706: Ngắn ngủi giao thủ
 • #707: Chọn sai đối thủ
 • #708: Lại đi Ma Sơn chi lộ
 • #709: Độ kiếp (bản tập cuối cùng)
 • #710: Phân tranh
 • #711: Vũ Trụ Chi Sào
 • #712: Gặp lại Giới Tổ
 • #713: Hắc Ngọc Tinh
 • #714: Nuốt luôn trung đẳng tánh mạng thế giới
 • #715: Cự tuyệt
 • #716: Lại đến Họa Thánh sơn
 • #717: Sáu bút chi họa
 • #718: Sơn Ngô Đạo Quân
 • #719: Vũ trụ bên ngoài
 • #720: Bát kiếp cảnh tuổi thọ
 • #721: Càn Nguyên sơn bên trên độc nhất người
 • #722: Hắc Ma Điện địch nhân
 • #723: Lòng tham không đáy
 • #724: Thời đại này tụ hội
 • #725: Hiến tế
 • #726: Hấp dẫn cùng đột phá
 • #727: Hỗn Động Khai Thiên đại trận
 • #728: Hàm Vĩ Chi Xà, Thời Không Chi Hoàn
 • #729: Chém giết
 • #730: Thôn phệ đến thiên phú
 • #731: Động thủ!
 • #732: Tranh đoạt
 • #733: Bảo tàng thuộc sở hữu
 • #734: Ứng đối
 • #735: Quyết đoán
 • #736: Bát kiếp cảnh đại năng 'Xích Ninh Chân Quân '
 • #737: Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn
 • #738: Thương thế
 • #739: Bình cảnh
 • #740: Hoang mang
 • #741: Hành tẩu ba ngàn năm
 • #742: Đốn ngộ
 • #743: Nửa bước Bát kiếp cảnh 'Mạnh Xuyên '
 • #744: Vận mệnh
 • #745: Đỉnh núi thanh âm
 • #746: Mới gặp gỡ Ma Sơn chủ nhân
 • #747: Vạn Tinh Thiên Đế vận mệnh (bản tập cuối cùng)
 • #748: Tánh mạng tính bền dẻo
 • #749: Hơn một vạn năm sau
 • #750: Nước chảy thành sông
 • #751: Nguyên thần Bát kiếp cảnh sinh mạng thể
 • #752: Chữa thương
 • #753: Trong lịch sử ba vị nguyên thần Bát kiếp cảnh
 • #754: Long tổ ngăn trở
 • #755: Nguyên Thần Chi Kiếp tình báo
 • #756: Thư Sơn
 • #757: Mạnh Xuyên mục tiêu
 • #758: Họa đạo
 • #759: Thông qua khảo nghiệm
 • #760: Mạnh Xuyên cùng Mạnh Ngự
 • #761: Kiếp khởi, Khu Ma Nhân
 • #762: Tân Hải Khu Ma giới
 • #763: Phương Thiên Sư
 • #764: Thế giới mạnh nhất tánh mạng
 • #765: Công thành (đại kết cục)
 • #766: Hoàn tất cảm nghĩ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Hồng Hoang Thần Tôn

TiKay

404 Tra Vô Này Thành

THUYS♥️

Tuyệt Thế Linh Thần

TiKay

Mạnh Nhất Hùng Hài Tử

THUYS♥️

Vạn Kiếm Chúa Tể

TiKay

Bấm Tay Tính Toán Ngươi Ắt Gặp Đại Nạn

THUYS♥️

Leave a Reply