Huyền Huyễn

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

Xuyên qua rồi, cũng có một cái hệ thống, nhưng Lâm Phong áp lực lớn như núi.

Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến: Lâm Phong khai sơn lập phái, thành lập trong lịch sử đệ nhất đại tông môn, Lâm Phong bản thân trở thành đệ nhất tổ sư.

Liền vì trở thành trong lịch sử đệ nhất tổ sư gia, Lâm Phong bắt đầu phấn đấu.

“Ngươi gọi Thạch Thiên Hạo? Trời sinh chí tôn, lại bị tộc huynh mưu đoạt, hiện tại bị cha đẻ gởi nuôi ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để những người kia biết một thoáng, ghi nợ công đạo, nhất định phải trả!”

“Ngươi gọi Tiêu Diễm? Ngày xưa thiên tài, hiện tại vô dụng, vị hôn thê của ngươi trả lại môn làm mất mặt từ hôn? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để nha đầu kia biết một thoáng, cái gì gọi là chớ khinh thiếu niên nghèo!”

“Ngươi gọi Chu Dịch? Hầu phủ con thứ, bị phụ thân áp chế, mẫu thân là ngày xưa thánh nữ lại bị người hại chết? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để cha ngươi biết một thoáng, cái gì gọi là trời đất bao la, nắm đấm tối… Không đúng, là đạo lý to lớn nhất!”

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Bát Nguyệt Phi Ưng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lừa bố mày hệ thống
 • #2: Làm vú em cho người
 • #3: Địch tấn công!
 • #4: Cây thụ có vấn đề!
 • #5: Lần thứ nhất nhận thưởng
 • #6: Chơi điểu ngươi không thương lượng
 • #7: Lưu quang chiến hoa đào
 • #8: Ta nhớ kỹ ngươi rồi!
 • #9: Sắp tới sư phụ trong bát đến
 • #10: Lần thứ hai nhận thưởng
 • #11: Làm sư phụ phải tự cường
 • #12: Gặp gỡ đào góc tường rồi!
 • #13: Thiên tài vẫn lạc
 • #14: Hai chiếc nhẫn
 • #15: Bảo mẫu không dễ làm
 • #16: Cạnh tranh làm vú em
 • #17: Bà lão
 • #18: Đệ nhất Thánh địa thì lại làm sao?
 • #19: Trợ giúp cùng thử thách
 • #20: Bất ngờ bọc phát
 • #21: Kẻ địch tu sĩ Kim Đan kỳ!
 • #22: Khởi động hệ thống tân công cụ!
 • #23: Thằng nhóc con ngươi la lối đủ rồi?
 • #24: Ngươi nghĩ quá nhiều
 • #25: Thứ hai! Người thứ ba?
 • #26: Bi thảm thánh nữ
 • #27: Ẩn giấu phúc lợi
 • #28: Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ
 • #29: Ly biệt
 • #30: Hầu phủ con thứ hạo nhiên chính khí
 • #31: Phúc duyên max uy lực
 • #32: Sư phụ chơi đểu đồ đệ
 • #33: Nợ cha con trả
 • #34: Phật giáo môn đồ
 • #35: Truy binh giết tới
 • #36: Hòa thượng hung mãnh Nhị Thập Tứ Chư Thiên La Hán trận!
 • #37: Hai đứa nhỏ chém xà
 • #38: Bắt giữ đối thủ chính xác phương thức
 • #39: Hộ pháp Phật binh Kinh Lôi thiền
 • #40: Vô Danh địa cung
 • #41: Tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ!
 • #42: Mới ra hổ khẩu lại nhập hang sói
 • #43: Thục sơn kiếm tu
 • #44: Đánh kẻ sa cơ
 • #45: Liền chờ ngươi đấy tặc ngốc!
 • #46: Huyết hà đầu nguồn
 • #47: Xem ngươi chết như thế nào!
 • #48: Ngươi là người tốt
 • #49: Chúng ta là Vu gia người
 • #50: Giữ yên lặng
 • #51: Nhiều người bắt nạt ít người?
 • #52: Ba hợp gói quà lớn!
 • #53: Đều không phải kẻ tầm thường
 • #54: Sóng gió khắp nơi
 • #55: Tới trễ một bước!
 • #56: Kỳ phong đột khởi
 • #57: Luyện khí đại viên mãn!
 • #58: Tiểu muội muội cao lương câu cá
 • #59: Giao lưu tỷ thí sớm
 • #60: Không chỉ có một người
 • #61: Đoạt mối làm ăn
 • #62: Kịch bản không đúng vậy!
 • #63: Cách bản tọa đệ tử xa một chút!
 • #64: Nói nghiền ép ngươi liền nghiền ép ngươi!
 • #65: Sư phụ không ở nhà
 • #66: Sư phụ không ở nhà chi phiền phức tới cửa
 • #67: Hoàng tuyền chân thủy
 • #68: Bên trong Hoàng Tuyền châu
 • #69: Sư phụ không ở nhà chi sư môn tuyệt học
 • #70: Sư phụ không ở nhà chi không đường có thể trốn
 • #71: Đỉnh đầu chư thiên chân đạp hoàng tuyền!
 • #72: Cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành!
 • #73: Sư phụ không ở nhà chi quần địch hoàn tý
 • #74: Sư phụ không ở nhà chi tuyệt không khuất phục!
 • #75: Toàn bộ đánh ngã!
 • #76: Đừng mong thoát đi một ai!
 • #77: Tân nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố!
 • #78: Lưu Phong phù ấn Phong Lôi Hóa Sinh Phù trận!
 • #79: Đùa chết người không đền mạng
 • #80: Nhân phẩm đại bạo phát
 • #81: Sư phụ có việc đệ tử làm thay
 • #82: Cổ vực đầm lớn
 • #83: Đánh rắn không chết
 • #84: Không muốn lấy lớn ép nhỏ
 • #85: Dùng Kim đan kỳ sức mạnh tính bản tọa bắt nạt các ngươi
 • #86: Liệt diễm hồng nhan
 • #87: Tà tướng quân
 • #88: Tuyết phong di dân
 • #89: Dưới nền đất kỳ nhân
 • #90: Thừa người một nặc tất thủ một đời
 • #91: Còi đá bí cảnh
 • #92: Nguy cấp
 • #93: Thượng cổ truyền thừa Nghịch Thiên Tuyệt kiếm!
 • #94: Khủng bố thần võ Tru Tiên trận
 • #95: Cao cấp loại cỡ lớn trận pháp gian quyết đấu
 • #96: Tin ta người chưa bao giờ thất vọng
 • #97: Nghịch chuyển sinh tử trời đất xoay vần!
 • #98: Cao nguy hiểm cao báo lại
 • #99: Yêu nghiệt con đường chính là muốn vượt mọi chông gai
 • #100: Thành tựu Trúc Cơ hệ thống thăng cấp!
 • #101: Rút thăm hệ thống lần đầu tiếp xúc
 • #102: Lôi Xà tiến hóa
 • #103: Phong Lôi Hóa Sinh vô cùng vô tận
 • #104: Lưỡng Giới Hư Không Diệu Thuật
 • #105: Tuyệt đại song kiều từng người mưu tính
 • #106: Một tổ yêu nghiệt
 • #107: Niềm vui bất ngờ
 • #108: Lần thứ nhất đồng môn luận bàn!
 • #109: Mỗi người có lĩnh ngộ
 • #110: Kiến thiết cùng phá hoại
 • #111: Đạo tâm của Chu Dịch
 • #112: Kết thúc mỹ mãn
 • #113: Núi Côn Luân trên bạch ngọc kinh
 • #114: Liên hợp tiêu diệt Hỏa nha đội ngũ
 • #115: Cái gọi là vừa đại gia vừa đập chai
 • #116: Xung khắc như nước với lửa
 • #117: Thương Sinh Hồng Lô quyết
 • #118: Ta thật không phải cố ý
 • #119: Chân thủy đi chỗ nào
 • #120: Ngươi này công đạo không đủ phân lượng
 • #121: Đây mới gọi là làm công đạo!
 • #122: Nhất định là ảo giác!
 • #123: Hỏa nha yêu soái
 • #124: Thẩm vấn
 • #125: Thái Dương Chân Hỏa hạt giống
 • #126: Nói cẩn thận nhục nhã vì đâu?
 • #127: Đám mây bên trên
 • #128: Chu thiên tử khí
 • #129: Vạn tượng mới bắt đầu tạo hóa chúng sinh
 • #130: Trung Ương Mậu Thổ thần quang
 • #131: Một đời mới Đạo môn hành tẩu thiên hạ
 • #132: Kiếm lợi
 • #133: Sơn Thần ngọc
 • #134: Đang tìm cái này sao?
 • #135: Chư thiên giới chướng!
 • #136: Vô gian cương sát
 • #137: Lại lên ngọc kinh trên đỉnh ngọn núi bảo thụ
 • #138: Em bé mập nữ đeo kiếm người chơi cờ
 • #139: Hệ thống tái hiện lừa đảo bản sắc
 • #140: Nơi đây chủ nhân không đơn giản
 • #141: Thái thượng phá trận cổ
 • #142: Một viên Kim đan nuối vào bụng đạp phá sinh tử vô vọng môn!
 • #143: Hợp tác nghênh chiến
 • #144: Xuất quan!
 • #145: Chỉ tay bên dưới chết không toàn thây!
 • #146: Một cái nuốt một cước giẫm đánh
 • #147: Lại đấu một lần đến cùng ai phá ai?
 • #148: Bởi vì bản tọa không cho!
 • #149: Nơi có người thì có đấu tranh
 • #150: Thiên Cát linh nhưỡng
 • #151: Tông môn tên gọi
 • #152: Bầu trời một tiếng vang thật lớn nào đó nào đó lóe sáng lên sàn!
 • #153: Hậu cung trong truyền thuyết hậu cung
 • #154: Đào hầm cho người nhảy vào
 • #155: Bách Thảo Dược tông
 • #156: Trên Trường Xuân phong
 • #157: Bí mật đan thất
 • #158: Nhân Nguyên linh đan
 • #159: Ta vừa vặn khuyết một cái đánh xe
 • #160: Viện binh
 • #161: Thiên Hổ Khiếu sơn
 • #162: Đến cùng là ai trúng kế?
 • #163: Đến cùng ai hơn hội diễn?
 • #164: Hoang nguyên chín luyện thần lôi võng
 • #165: Ai so với ai khác phong cách?
 • #166: Thiếu niên ngươi quá tuổi trẻ
 • #167: Trường Xuân phong phá nát
 • #168: Đạo hữu xin dừng bước
 • #169: Đạo hữu mượn ngươi thân thể dùng chút
 • #170: Thu hoạch to lớn
 • #171: Thắng lợi trở về
 • #172: Bàn cờ thế giới
 • #173: Bản thân trong mắt người khác trong mắt người khác chính mình
 • #174: Không đi tầm thường con đường
 • #175: Hãn Hải pháp hội
 • #176: Lại là một gốc cây tốt cải trắng cũng còn tốt trư quá ngu
 • #177: Kim đan trung kỳ biết Thông Thiên
 • #178: Lần đầu phân bảo
 • #179: Hồng Viêm hung mãnh
 • #180: Chu Dịch chứng thực tất là tinh phẩm!
 • #181: Xinh đẹp quyến rũ Thế Hào ca
 • #182: Thiếu hụt diễn viên
 • #183: Chúng ta nhưng là nhân vật chính diện a!
 • #184: Ngang ngược không biết lý lẽ nha!
 • #185: Huyền Môn chi chủ
 • #186: Hoa trong gương trăng trong nước
 • #187: Liền giảng một cái công bằng
 • #188: Tiến một bước hoàn thiện kế hoạch
 • #189: Quân chia thành hai con đường
 • #190: Chính thức mở màn
 • #191: Vô lượng quang minh
 • #192: Tao ngộ vây quét
 • #193: Người mình đánh người mình
 • #194: Phong thuỷ thay phiên chuyển
 • #195: Đếm tiền đến bong gân
 • #196: Đồng tử nghênh môn
 • #197: Thời cơ đến vận chuyển!
 • #198: Sóng ngầm mãnh liệt
 • #199: Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển
 • #200: Thiên Sát Cô Tinh
 • #201: Đồ đệ như vậy sư phụ như thế nào?
 • #202: Vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội
 • #203: Thiên đạo đức kinh thiên thứ hai chương
 • #204: Nửa năm kỳ hạn mở cửa nạp đồ
 • #205: Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí
 • #206: Tứ tượng khai thiên thư
 • #207: Đến Sa châu
 • #208: Có người tiệt hồ
 • #209: Có người không phục đứng ra!
 • #210: Hùng hổ Tiêu Diễm
 • #211: Chính là vô địch!
 • #212: Đối đầu càng ngày càng nhiều
 • #213: Một đám quái vật
 • #214: Thế không thể đỡ
 • #215: Thần sơn! Thần sơn!
 • #216: Vô địch! Vô địch!
 • #217: Trong nháy mắt sụp đổ
 • #218: Quà tặng
 • #219: Khai sơn
 • #220: Đại điển bái sư
 • #221: Viên mãn kết thúc
 • #222: Mới nhất nhiệm vụ chính tuyến
 • #223: Lưu Quang kiếm tông xoắn xuýt
 • #224: Đan phòng ảo diệu
 • #225: Ba tầng Tàng Kinh lâu
 • #226: Thiên Linh Bổ Khuyết đan
 • #227: Đạo pháp quá tinh diệu cũng sẽ gặp sự cố
 • #228: Hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nhìn
 • #229: Tân nương bõ trốn
 • #230: Kẻ tham ăn đại náo Ngọc Kinh sơn
 • #231: Vây bắt tiểu Thao Thiết
 • #232: Cường thì có cường hơn kẻ tham ăn cũng có vương trong vương
 • #233: Đừng sợ không có chút nào đau
 • #234: Lâm Phong luyện bảo
 • #235: Chuẩn bị xong chưa?
 • #236: Đến nhà thực hiện ước định
 • #237: Thanh Sương lão tổ khóc không ra nước mắt
 • #238: Ngươi nhận lầm người rồi!
 • #239: Ác miệng tiểu bất điểm
 • #240: Chuyện thú vị
 • #241: Áo gấm về nhà
 • #242: Khó bề phân biệt
 • #243: Lưu quang Kiếm Tôn
 • #244: Tìm việc nhi đã đến
 • #245: Nội tâm độc thoại
 • #246: Ném đá dò đường
 • #247: Bá đạo Hồng Viêm
 • #248: Trực diện Nguyên thần đại năng
 • #249: Mặc ngươi gió táp mưa sa mặc ngươi thiên địa tịch diệt
 • #250: Cuối cùng cũng có một trận chiến
 • #251: Ba bước kế hoạch
 • #252: Mỗi người có mưu tính
 • #253: Dẫn sói vào nhà
 • #254: Cấp bách nhất sự
 • #255: Sư phụ yêu quý ngươi
 • #256: Chưa từng gặp mặt người quen cũ
 • #257: Giở lại trò cũ
 • #258: Còn sót lại dòng độc đinh
 • #259: Thu hoạch phong phú
 • #260: Mang một thoáng con đường đi
 • #261: Cần ngoại lực
 • #262: Trước sau hướng về phía trước
 • #263: Nghi vấn tử vong
 • #264: Thiết thụ ra hoa
 • #265: Tin tức tốt cùng tin tức xấu
 • #266: Vòng ngọc cùng thảo châu chấu
 • #267: Quỷ dị danh sách khách mời
 • #268: Đi trước hợp mặt
 • #269: Tu La Đạo tôn Hoắc Tu
 • #270: Không vui gặp lại
 • #271: Nợ ân tình khó trả
 • #272: Có mưu đồ khác
 • #273: Vu oan giá họa
 • #274: Hoang Hải pháp hội
 • #275: Đối thủ ba cái bán
 • #276: Pháp hội chính thức bắt đầu
 • #277: Oan gia ngõ hẹp
 • #278: Thua đến thế chấp cả quần!
 • #279: Cùng ai đồng thời hai đối với hai?
 • #280: Hoa thủy cũng phải giảng kỹ thuật
 • #281: Sặc sỡ loá mắt
 • #282: Danh tiếng nhất thời có một không hai!
 • #283: Không thể tốt hơn rút thăm
 • #284: Gà nhà bôi mặt đá nhau
 • #285: Nghe nói ngươi đến từ Địa ngục?
 • #286: Văn nhân tương khinh
 • #287: Tứ cường rút thăm
 • #288: Hóa ra là cái lừa so với!
 • #289: Tính toán cùng phản tính toán
 • #290: Ý đồ khó hiểu
 • #291: Thêm vào tiền đặt cược
 • #292: Uông Lâm đệ tam chỉ
 • #293: Đầu voi đuôi chuột
 • #294: Đánh cược vận may cắt đá
 • #295: Tâm lý đánh cờ
 • #296: Manh món chính tiểu bất điểm
 • #297: Một cái cùng một cái
 • #298: Người ám sát
 • #299: Bản tọa cần một câu trả lời
 • #300: Oan ức ai tới gánh vác?
 • #301: Có sư tất có danh đồ
 • #302: Pháp hội lại mở ra
 • #303: Võ đài coi như sân khấu dùng
 • #304: Thân phận xoay ngược lại
 • #305: Cường cường quyết đấu
 • #306: Phi thường đáng tiếc
 • #307: Cảnh giới càng cao chênh lệch càng lớn
 • #308: Ngọa hổ tàng long
 • #309: Đến từ Tiêu Diễm thông tin
 • #310: Kình địch
 • #311: Tiểu bất điểm ra trận
 • #312: Nguy hiểm
 • #313: Hài tử của người khác
 • #314: Thời gian sử dụng ngắn nhất
 • #315: Bát cường rút thăm
 • #316: Hữu giáo vô loại
 • #317: Trận này giao cho ngươi
 • #318: Hùng hài tử
 • #319: Phá giải song kiếm hợp bích
 • #320: Đặc sắc cùng nặng nề
 • #321: Sớm triển khai trận chung kết
 • #322: Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc
 • #323: Tinh thần lột xác
 • #324: Nhân đạo đại thế của Chu Dịch
 • #325: Ai thấy đều muốn đi đường vòng đi trốn!
 • #326: Trỏ giỏi hơn thầy
 • #327: Tào Vĩ chân thật ý đồ
 • #328: Điên cuồng đánh cuộc
 • #329: Đòn sát thủ
 • #330: Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết
 • #331: Nói độ kiếp liền độ kiếp
 • #332: Sư huynh đệ quyết đấu
 • #333: Đỉnh phong quyết đấu
 • #334: Nói vô địch đó là vô địch
 • #335: Vi sư cũng muốn hạ phó bản!
 • #336: Nhân sinh tịch mịch như tuyết
 • #337: Tự làm tự chịu
 • #338: Cửu Diệu Băng Thiên Trận
 • #339: Chung mục
 • #340: Tam quang chính sách
 • #341: Danh dương thiên hạ chiến thắng trở về
 • #342: Toàn bộ trêu chọc Tiêu Diễm
 • #343: 3 điều kiện
 • #344: Toàn lực xuất thủ xoay xu hướng suy tàn
 • #345: 3 năm yên lặng bỗng nhiên nổi tiếng
 • #346: Nhặt về phiền phức
 • #347: Tuyệt thế hung kiếm
 • #348: Tiểu dạng ta còn trị không ngươi?
 • #349: Huyền Thiên Kiếp Diễm
 • #350: Trăm hoa đua nở cạnh tranh tươi đẹp
 • #351: Làm việc tốt thường gian nan
 • #352: Khổ tận cam lai
 • #353: Khai chi tán diệp
 • #354: Đệ tử mở phủ
 • #355: Từng người tổ chức động phủ
 • #356: Hoàn cảnh dần thành không thể ngăn trở
 • #357: Có người trộn lẫn
 • #358: Lâm Phong khảo đề
 • #359: Tử khí mê cung
 • #360: Còn có một cái ẩn núp người
 • #361: Có được có mất
 • #362: Kỳ dị thiếu niên
 • #363: Là mộng hay hay chân thực tương lai?
 • #364: Bản năng chống cự
 • #365: Cổ giới tới khách
 • #366: Trực tiếp xé rách
 • #367: Ai quản giáo ai?
 • #368: Ta đã thấy Huyền Môn chi chủ
 • #369: Đưa tới cửa
 • #370: Bội tình bạc nghĩa Loly khống
 • #371: Biện pháp giải quyết
 • #372: Luân Hồi Tông khách tới
 • #373: Có người giả mạo
 • #374: Người quen cũ
 • #375: Bẫy rập
 • #376: Nên tính sổ
 • #377: Thời cơ đã đến
 • #378: Chiến cuộc liên tục biến hóa
 • #379: Đấu Nguyên Thần Đạo Tôn
 • #380: Ngọc Kinh Sơn ở nơi nào?
 • #381: Muốn lấy Kim Đan chém Nguyên Anh
 • #382: Sơn môn đụng sơn môn
 • #383: Từ nay trở đi Côn Lôn Sơn chỉ có một thanh âm!
 • #384: Trấn áp đại thánh
 • #385: Thiên Thận Kim Châu
 • #386: Một phương bá chủ nổi danh thiên hạ
 • #387: Ảnh hưởng sâu xa
 • #388: Tiêu hóa chiến quả
 • #389: Luyện hóa Giả Thần
 • #390: Đông đi xuân tới Chu Dịch đi thi
 • #391: Đi trước Đại Chu hoàng triều
 • #392: Đại Lôi Âm Tự di chỉ
 • #393: Đại Tần sứ đoàn
 • #394: Đều đi bản tọa chỗ đó ngồi một chút đi
 • #395: Thực hi vọng ngươi là nội gián
 • #396: Côn Bằng bí tàng
 • #397: Giản đơn sự tình không muốn làm phức tạp
 • #398: Gặp trước mộ
 • #399: Thái Hư Quan bố cục
 • #400: Một câu tiêu diệt ngươi kiêu ngạo
 • #401: Tiêu Diễm băng hỏa lưỡng trọng thiên
 • #402: Thôn Thôn độ kiếp
 • #403: Một người đắc đạo gà chó lên trời
 • #404: Hại người không lợi mình
 • #405: Không được hoan nghênh đáng ghét quỷ
 • #406: Nghi binh chi kế
 • #407: Toàn bộ bắt
 • #408: Ai dạy ai quy củ?
 • #409: Vô lại chí cực
 • #410: Nguyên Thần đại năng tề tụ
 • #411: Đảo khách thành chủ
 • #412: Bí tàng chính thưc mở ra
 • #413: Cùng Kỳ Yêu Tộc Cửu Diệu Băng Thiên Trận
 • #414: Hiện trường trực tiếp
 • #415: Có người muốn không may
 • #416: Hắc hải phong bạo bí tàng hạch tâm
 • #417: Phía sau tiếp trước quần Long đoạt bảo
 • #418: Chuẩn bị công tác làm tốt thành đoàn phó bản không phiền não
 • #419: Côn Bằng huyết tế
 • #420: Đến từ Yêu tộc xâm nhập
 • #421: Đại yêu hoàn hồn
 • #422: Hung uy ngập trời
 • #423: Cho ngươi nhiều thêm một thanh hỏa
 • #424: Kịch chiến Côn Bằng
 • #425: Người thắng quyền lợi
 • #426: Triệt để phát
 • #427: Mẫu Long thượng môn
 • #428: Phu cương không phấn chấn
 • #429: Người nghe thương tâm người nghe rơi lệ
 • #430: Nguyên Phương ngươi thấy thế nào?
 • #431: Ngô Đồng Mộc Tâm
 • #432: Nhằm vào Lâm Phong ước định
 • #433: Nhà nhà đều khó nói
 • #434: Nhảy vảo biển rộng cũng rửa không sạch
 • #435: Tùy thân mang theo chân mệnh thiên tử
 • #436: Bá đạo Thục Sơn
 • #437: Đánh tới phục mới thôi
 • #438: Ngươi thiếu tư cách
 • #439: Không kém gì người
 • #440: Hướng gió có chút không đúng
 • #441: Thế cục không khống chế được
 • #442: Săn bắn bắt đầu
 • #443: Hôm nay vận khí không tệ
 • #444: Ngươi chỗ đó Xá Lợi Tử cầm đến đây đi
 • #445: Không rõ dự cảm
 • #446: Tuyệt đại song kiêu
 • #447: Thánh Hoàng thần thông U Đô Minh Hoa
 • #448: Tán Tiên Cô Tiên Linh Tuyết Lộ
 • #449: Chuẩn bị nhổ răng cọp
 • #450: Lần lượt bị bắt
 • #451: Tế lễ bắt đầu
 • #452: Động thủ!
 • #453: Thiên Mị Đại Thánh phủ xuống
 • #454: Tiên hạ thủ vi cường
 • #455: Chớp mắt chi biến
 • #456: Tiên Thiên Kiếm Khí
 • #457: Cửu diệu nghiền nát
 • #458: Đứng bất động chờ ngươi tới!
 • #459: Lực ảnh hưởng của Huyền Môn Thiên Tông
 • #460: Kiếm trở mình
 • #461: Toàn bộ là đồ tốt
 • #462: Thiên kim mua mã cốt
 • #463: Nguyên Thần chi mật
 • #464: Nguyên Thần bí mật
 • #465: Có tiền khó mua vui ta
 • #466: Có tiền khó mua ta hài lòng
 • #467: Không sợ như thần đối thủ chỉ sợ như heo đội hữu!
 • #468: Không sợ Thần đối thủ chỉ sợ Trư đồng đội
 • #469: Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc lớn
 • #470: Bắt đầu rút thưởng!
 • #471: Thành đạo pháp bảo
 • #472: Kịch bản không phải như vậy viết!
 • #473: Ngay hôm nay!
 • #474: Thỉnh giáo Kiếm Đạo
 • #475: Cửu Thiên Kiếm Minh
 • #476: Trấn áp một nước số mệnh bảo vật
 • #477: Phong phú tạ lễ
 • #478: Khách không mời mà tới
 • #479: Thiên hạ vạn kiếm xuất Thục Sơn
 • #480: Thần thông quảng đại!
 • #481: Pháp lực vô biên!
 • #482: Nguyên Thủy Khai Thiên Diệu Thuật
 • #483: Ta kiếm tại Thiên chi ngoại
 • #484: Một ngày kia thượng Thục Sơn
 • #485: Vĩnh hằng tinh thần hoặc giả chớp mắt lưu tinh?
 • #486: Đạo diễn cùng biên kịch tự mình tu dưỡng
 • #487: Trấn áp hai kiếm
 • #488: Uông Lâm thất tung
 • #489: Phát sinh sai lầm chân mệnh thiên tử đường
 • #490: Phấn chấn nhân tâm
 • #491: Trù tính đã lâu
 • #492: Mục tiêu gần ngay trước mắt
 • #493: Xử lý Hoàng Long thi thể
 • #494: Lạc Khinh Vũ dự định
 • #495: Không có lửa làm sao có khói
 • #496: Nhộn nhịp đề thăng
 • #497: Lưu Quang Kiếm Tông thượng môn
 • #498: Đến thời gian
 • #499: Đâm lao phải theo lao
 • #500: Tâm duyệt thần phục!
 • #501: Gõ thu phục
 • #502: Tác động khắp nơi thần kinh
 • #503: Bị cải biến số phận quỹ tích
 • #504: Phượng Hoàng thượng môn
 • #505: Song phương đều tự tin
 • #506: Kết quả là còn muốn cầu người
 • #507: Sức mạnh ở đâu
 • #508: To gan lớn mật
 • #509: Nguyên Anh tu sĩ hai đại pháp bảo
 • #510: Trong truyền thuyết địch cũ
 • #511: Ngủ đông sau khi bạo phát
 • #512: Có một số việc tuyệt không nhượng bộ
 • #513: Huyền Thiên Kiếp Diễm quỷ dị chỗ
 • #514: Tuyệt thế Yêu tăng Tứ phương Như Lai
 • #515: Thập đại Pháp ấn
 • #516: Kinh văn tin dữ
 • #517: Trực tiếp đánh tới cửa
 • #518: Chỉ làm một chuyện san bằng ngươi Vu gia!
 • #519: Lúc này mới chỉ là bắt đầu!
 • #520: Vu gia Tổ địa
 • #521: Phá hủy Vu thị gia tộc
 • #522: Thái Hư Quan nhúng tay!
 • #523: Ai mới là tà ma ngoại đạo?
 • #524: Có dám đánh một trận?
 • #525: Cùng cảnh giới giao thủ tính ta khi dễ ngươi!
 • #526: Có vài người có thể đi có vài người không thể đi
 • #527: Nữa triển thủ đoạn lôi đình!
 • #528: Vạn chúng chú mục
 • #529: Thông suốt Lâm Phong
 • #530: Hư Không Chiến Trường phần nhiều là không
 • #531: Giết liền giết
 • #532: Lần thứ hai sát người mà qua
 • #533: Nâng cao một bước
 • #534: Hối đoái hệ thống công năng mới
 • #535: Sát nhập Hư Không Chiến Trường
 • #536: Ngươi càng mạnhđánh ngã ngươi thu hoạch mới càng lớn
 • #537: Có kinh hỉ chờ ngươi ah
 • #538: Đánh chết ngươi cái gì đều giải quyết
 • #539: Đòn sát thủ
 • #540: Vật nhỏ lăn qua một bên bản thân chơi
 • #541: Ngón tay một chỉ đó là người chết
 • #542: 5 cái hô hấp 5 cái nhân mạng!
 • #543: Uông Lâm vs Trọng đồng người
 • #544: Hung hãn Uông Lâm
 • #545: Ánh mắt! Ánh mắt
 • #546: Đây là nhà ai không sợ chết!
 • #547: Sư phụ đệ tử trở về!
 • #548: Minh Điện sứ giả
 • #549: Chí tôn bí mật Tạo Hóa Thần Quang
 • #550: Pháp bảo không đáng lo
 • #551: Có người có thể đi đầu một bước
 • #552: Các đệ tử phát triển
 • #553: Đệ tử kết anh thông truyền thiên hạ
 • #554: Thanh thế tăng cao căn cơ phong phú
 • #555: Chu Dịch cuộc thi bách thánh tề minh!
 • #556: Chỉ kém một bước cuối cùng
 • #557: Bạch Vân Sơn trong hai phái đối lập
 • #558: Lâm Phong luyện kiếm
 • #559: Thời gian đã đến đi trước Tây Lăng thành
 • #560: Sóng ngầm mãnh liệt tiềm tàng sóng gió
 • #561: Có ngườin ghĩ đào góc tường
 • #562: Mục tiêu của tiểu Loli
 • #563: Không phải Huyền Môn Thiên Tông đệ tử xuất cái gì đầu?
 • #564: Muội giấy môn một cái so một cái hung mãnh
 • #565: Hành vi võ giả người kém đến còn xa đây!
 • #566: Đem ngươi treo ở giữa không trung!
 • #567: Tiểu bất điểm trở lại Thạch gia
 • #568: Hình người hung thú Thạch Thiên Hạo
 • #569: Tốt nhất đem ngươi cha mang tại lưng quần
 • #570: Bị mai phục ám kỳ
 • #571: Quyết chiến ngày
 • #572: Nhiều cho ngươi vài phần cũng làm theo nghiền bằng ngươi
 • #573: Long đấu trường trong
 • #574: Long thạch môn hiện trận chiến này không chết không ngớt!
 • #575: Số mệnh quyết chiến!
 • #576: Nhân họa đắc phúc Thạch Thiên Nghị
 • #577: Thạch Thiên Nghị ngươi tự tin đây?
 • #578: Mạnh nhất quyết đấu!
 • #579: Chân chính niết bàn sống lại thiên chi kiêu tử!
 • #580: Thiếu công đạo nên còn!
 • #581: Ai dám nhúng tay liền chặt đứt hắn móng vuốt!
 • #582: Lâm Phong bản mạng Chứng Đạo pháp bảo chi uy!
 • #583: Thái Cực Đạo binh áp chế Đại Thừa!
 • #584: Thái thượng hư không Tạo Hóa dưới mạnh nhất pháp bảo!
 • #585: Thục Sơn rốt cục đến
 • #586: Lâm Phong Tạo Hóa Thần Quang
 • #587: Tiên Thiên Kiếm ra Tạo Hóa chi uy!
 • #588: Nguyên Thần dung nạp Ngọc Kinh Sơn!
 • #589: Hai đại Tạo Hóa pháp bảo vây công!
 • #590: Mạt pháp cục Thiên Địa tịch diệt!
 • #591: Đánh đâu thắng đó ai tới chưa từng dùng!
 • #592: Huyền Môn Chi Chủ chỉ có thể là hữu không thể làm địch
 • #593: Thiên Trì Tông số mệnh đã hết!
 • #594: Lâm Phong danh tác
 • #595: Cởi ra trên người cũ gông xiềng hôm nay mới biết ta là ta!
 • #596: Hệ thống lại đào hầm
 • #597: Hạ Hoàng di bảo Thần Châu Đỉnh
 • #598: Thái Hư Quan điều thứ ba con đường
 • #599: Cường đại tông môn khí độ
 • #600: Lần thứ hai khai sơn đại điển!
 • #601: Rục rịch
 • #602: Di sơn đảo hải
 • #603: Đất bằng dựng hùng thành
 • #604: Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu
 • #605: Toàn bộ phương vị kiểm tra
 • #606: Thất tình lục dục ảo giác mọc thành bụi
 • #607: Mỗi người một vấn đề
 • #608: Nhanh chân đến trước giờ tý đến
 • #609: Khảo hạch kết quả cuối cùng
 • #610: Đồ đệ tuyển chọn sư phụ
 • #611: Âm thịnh dương suy vạn sơn hồng trong một điểm xanh biếc!
 • #612: Đưa hạ lễ Chử Dương
 • #613: Thạch Thiên Hạo đại nhân không còn là nhỏ nhất cái đó rồi!
 • #614: Nhưng ta biết ta là tốt cô nương!
 • #615: Sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Anh
 • #616: Nhất cử được nhiều
 • #617: Chưa khai phá qua Trung Thiên thế giới
 • #618: Chiếm trước tân thế giới
 • #619: Khí phách Thạch lão gia tử
 • #620: Tổ tôn gặp lại!
 • #621: Nguyên Anh chặn đường Nguyên Thần
 • #622: Phân điện Điện chủ Tần Nghiễm Vương
 • #623: Đóng cửa đánh chó
 • #624: Gần đi hướng khô kiệt thế giới
 • #625: Không còn là quang can tư lệnh
 • #626: Không ngờ thu hoạch
 • #627: Cá cùng hùng chưởng có thể không kiêm được?
 • #628: Sử thượng nhất không đáng tin cậy Yêu tộc Đại Thánh
 • #629: Trên đời không có không ra Phong tường
 • #630: Bản thân ăn thịt người khác ăn canh
 • #631: Đỉnh đầu trọng lượng sung túc thanh âm nói chuyện liền đại
 • #632: Chỉ chưởng trong lúc đó chia rẽ
 • #633: Thay đổi như chong chóng phúc tay là mưa
 • #634: Lưỡng toàn mỹ
 • #635: Tan vỡ Huyền Thiên Giới
 • #636: Ngọc Kinh Sơn Âm Dương Hải
 • #637: Thời đại mới khởi đầu
 • #638: Để phòng Lolicon
 • #639: Cải tạo đệ tử tinh xá
 • #640: Lượng sản Thiên Linh Bổ Khuyết Đan
 • #641: Trước bão táp sau cùng yên tĩnh
 • #642: Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại
 • #643: Hậu bối đệ tử có thể không kế thừa uy danh?
 • #644: Còn nhỏ bối phận đại
 • #645: Huyền Môn Thiên Tông vãn bối đệ tử
 • #646: Ngươi thu đệ tử ta pháp khí ta liền thu ngươi pháp khí
 • #647: Huyền Môn Thiên Tông tai hoạ ngầm
 • #648: Chu Hồng Vũ tới
 • #649: Phụ tử nữa gặp lại
 • #650: Thái Hư Quan cũng đến
 • #651: Nhập Huyền Môn thì có công đạo
 • #652: Vào ta Huyền Môn liền có công đạo
 • #653: Hai cái không đơn giản thiếu niên
 • #654: Đối chọi gay gắt
 • #655: Đệ tử chân truyền cùng thủ tọa đệ tử
 • #656: Đại điển ngày đến!
 • #657: Đến ngày khai điển!
 • #658: Nhập môn khảo hạch đệ nhất nhân
 • #659: 5 năm đã ngoài tất cả đều là Trúc Cơ
 • #660: 8 đại đệ tử thiếu một người
 • #661: Gấu hài tử lớn lên
 • #662: Tông môn thi đấu bắt đầu
 • #663: Có một việc rất chuyện trọng yếu vừa mới quên nói
 • #664: Sư phụ hố đồ đệ hố hố khỏe mạnh hơn
 • #665: Khảo nghiệm cũng không đơn thuần
 • #666: Xưa đâu bằng nay
 • #667: Chênh lệch cực lớn
 • #668: Không có nhất hố chỉ càng hố!
 • #669: Pháp hội thưởng cho
 • #670: Lập tức liền có nội bộ ma sát
 • #671: Trứng trứng ưu thương
 • #672: Lâm Phong giáo dục lý niệm
 • #673: Cản trở?
 • #674: Mỗi đời đều có Sát Thần ra!
 • #675: Giai đoạn thứ 2
 • #676: Chuyên nghiệp góp đủ số đánh xì dầu
 • #677: Huyền Môn Thiên Tông đệ tử muốn bại?
 • #678: Lệnh cấm giải trừ hung thú sổng chuồng!
 • #679: Sinh tử không phải do chính ngươi!
 • #680: Chử Dương phấn đấu
 • #681: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau
 • #682: Ai thua ai thắng?
 • #683: Hắc mã hắc mã!
 • #684: Người cuối cùng tấn cấp danh ngạch
 • #685: Nô lệ
 • #686: Mờ ám rất nhiều
 • #687: Tư cách khiêu chiến
 • #688: Chử Dương dự định
 • #689: Cái nào cũng không phải đèn cạn dầu
 • #690: Thiên Nguyên 7 biển 3 sơn xuất thế
 • #691: Có 1 khỏa Một vòng bơi tâm!
 • #692: Đệ tử có tội
 • #693: Hai lựa chọn
 • #694: Trăm năm khổ thủ không bằng bộ dạng quên giang hồ
 • #695: Đích truyền lần nữa quyết đấu Huyền Môn Thiên Tông đối Thái Hư Quan!
 • #696: Phần Dương Tuyệt Âm!
 • #697: Cái này hố đào
 • #698: Phòng cháy bảo vệ phòng ngự Lolicon!
 • #699: Thiếu niên ngươi kịch bản mở ra phương thức không đúng
 • #700: Lệ rơi đầy mặt Chử Dương
 • #701: Pháp hội kết thúc mỹ mãn
 • #702: Hoang dại chân mệnh thiên tử
 • #703: Nội bộ đạo hiệu truyền thừa
 • #704: Thủ tọa đệ tử
 • #705: Chỉ cho ngươi một con đường sáng
 • #706: Chịu tiếng xấu thay cho người khác
 • #707: Nhìn ngươi còn thế nào chạy ra tay ta lòng bàn tay!
 • #708: Điểm binh xuất phát
 • #709: Quang minh chính đại thượng môn
 • #710: Nói rõ xe ngựa muốn người
 • #711: Tâm như gương sáng thấy rõ vật nhỏ
 • #712: Tổ tiên cũng từng rộng rãi qua
 • #713: Nghịch thiên cử chỉ
 • #714: Có người phản khách vi chủ
 • #715: Lấy oán báo ân
 • #716: Thiên Địa sỉ nhục
 • #717: Pháp Thiên Tướng Địa trấn Nguyên Thần!
 • #718: Con đường thông hướng nơi nào?
 • #719: Nhân tâm một tấc vuông thiên tâm Phương Trượng
 • #720: Thượng Thiên không đường xuống đất không cửa
 • #721: Nói đi ta đã đi
 • #722: Ngươi bố cục ta phá cuộc
 • #723: Càng nhiều phát hiện
 • #724: Không thích hợp với vốn có phán định tiêu chuẩn
 • #725: Cầm Yêu lấy đan
 • #726: Nổi lên gợn sóng Tiên sơn sớm xuất thế!
 • #727: Mài đao không lầm đốn củi công
 • #728: Cảnh Hoàn Hầu tuyệt sắc bảng
 • #729: Thình lình xảy ra biến hóa
 • #730: Bị nuôi dâng lên heo!
 • #731: Cướp sạch heo!
 • #732: Âm Dương Phần Thiên bốn màu Hỏa Liên!
 • #733: Phần Thiên nấu biển không chừa mảnh giáp!
 • #734: Chiến lợi phẩm phong phú
 • #735: Lớn nhất biến số
 • #736: Mưa gió buông xuống
 • #737: Sống lại!
 • #738: Có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng một cái chìa khóa
 • #739: Nửa sư
 • #740: Doanh Châu Tiên Sơn Thanh Ly Ngọc Kỷ
 • #741: Oan gia ngõ hẹp
 • #742: Chủ động khiêu chiến
 • #743: Đại Chư Thiên Cửu Diệu Chân Pháp
 • #744: Gặp mặt trực tiếp phóng đại chiêu!
 • #745: Không làm chết sẽ không phải chết
 • #746: Kinh sợ
 • #747: Tứ Tượng Đại Chu Thiên Trận
 • #748: Nguyên Thần thiếu chút nữa bị tức nổ
 • #749: Chu Thiên Hồi Hoàn Chư Thánh Thiên Chương
 • #750: Tốt nhất đạp cước thạch
 • #751: Thật lớn khẩu vị
 • #752: Miệng pháo vô song
 • #753: Chủ động tiến nhập ảo cảnh
 • #754: Lâm Phong sâu trong tâm linh đau buồn âm thầm
 • #755: Thái Hoàng Cung tới
 • #756: Tạo Hóa pháp bảo trong lúc đó va chạm!
 • #757: Tính trước kỹ càng
 • #758: Giữ nguyên kế hoạch hành sự
 • #759: Lừa dối chi kế
 • #760: Điềm lành ngự miễn
 • #761: Tiên sơn hạch tâm ảo cảnh
 • #762: Tinh Quang làm thể người chết ký ức
 • #763: Tinh Không hỗn chiến
 • #764: Đưa tận người trong thiên hạ đến Bỉ Ngạn!
 • #765: Địch hữu khó phân biệt
 • #766: Gay cấn tranh đoạt
 • #767: Đối diện gặp nhau không nhận thức
 • #768: Hại người không lợi mình chuyện thất đức
 • #769: Thương Khung Chi Thủ nhỏ bụi chi quang
 • #770: Đánh cho chính là ngươi!
 • #771: Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng
 • #772: Gặp lại Đại Không hòa thượng
 • #773: Hạo Dương Kim thân Cực Nhạc phi thăng (đại gia tân xuân vui sướng! )
 • #774: Tiên sơn bên trong có khác Động thiên
 • #775: Tiếng ve kêu trong vạn vật điêu linh
 • #776: Bầy yêu loạn vũ
 • #777: Đại Chư Thiên Luân
 • #778: Leo lên Bồng Lai!
 • #779: Trợn mắt hốc mồm Kim Thiền Đại sư
 • #780: Bồng Lai quyết đấu Phương Trượng!
 • #781: Phiền muộn cực kỳ Đại Chu quân thần
 • #782: Tự hủy tường thành Lâm Phong?
 • #783: Lần nữa dẫn động Huyễn Hải Mê Triều
 • #784: Ngọc Kinh Sơn chi lực Thiên Cực Trụ Quang!
 • #785: Thạch Vũ mưu đồ
 • #786: Binh đi hiểm chiêu!
 • #787: Bạch Ngọc trụ tới tay!
 • #788: Không cách nào cự tuyệt điều kiện
 • #789: Rớt lại phía sau Chu Hồng Vũ
 • #790: Thu hoạch vượt qua tưởng tượng
 • #791: Trở về Côn Lôn
 • #792: Luyện chế Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Tiên đan
 • #793: Còn có sầu lo quan tâm đầu
 • #794: Kết bạn du lịch
 • #795: Thái Hư Quan động tác
 • #796: Trọng thứ 10 Thiên cung Thiên Thượng Thiên Cảnh!
 • #797: Lâm Phong cũng muốn tiến Thiên Thượng Thiên Cảnh
 • #798: Lúc này thật chơi lớn!
 • #799: Ngọc Kinh Sơn lại có thể hiện hình?
 • #800: Không chỉ một nhà tại nhớ thương
 • #801: Minh Điện trong người quen cũ cùng quan mới tiền nhiệm
 • #802: Tuyệt vọng gặp lại
 • #803: Ai có thể ngăn ta?
 • #804: Độc Quỷ
 • #805: Cái gọi là nguyên tắc không đáng một đồng!
 • #806: Trương Liệt
 • #807: Uông Lâm biến hóa thật là giả!
 • #808: Thiên Quỷ Trịch Tiễn Ấn Thần Kính Thạch
 • #809: Khang Nam Hoa tuyển chọn
 • #810: Không thể quay về từ trước
 • #811: Hóa cát
 • #812: Thái Âm Độc Miên Cửu Dương Câu Diệt!
 • #813: Dương Thanh kết anh!
 • #814: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau
 • #815: Chim sẻ tại sau có người ở càng sau
 • #816: Tội ác chồng chất
 • #817: Dương Thanh nghĩ cách
 • #818: Trương Liệt cùng đường bí lối!
 • #819: Kim Thiền Tử đột nhiên xuất thủ
 • #820: Hư thực bại lộ!
 • #821: Cùng Miêu Thế Hào giống nhau như đúc nam tử
 • #822: Giải cứu Lưu Ba thu được Kim ấn
 • #823: Thiên Đạo Đức Kinh Lưỡng Nghi Thiên
 • #824: Thiên Ngoại Sơn biến cố
 • #825: Kéo cung không quay đầu lại mũi tên
 • #826: Kịch chiến trời cao
 • #827: Tứ Tượng Thiên Hà phá Thái Âm!
 • #828: Trước sau như một cường ngạnh
 • #829: Tin tức mọi người đều biết đại mạc từ từ giật lại
 • #830: Diệt Huyền liên quân
 • #831: Bị đuổi kịp!
 • #832: Ta khiến hắn đi ngươi đãi như nào?
 • #833: Tiêu Diễm dũng liệt vô song!
 • #834: Huyền Môn Thiên Tông Đại đệ tử!
 • #835: Huyền Môn Hỏa Liên Chứng Chân Ngã Mệnh Đương Vạn Giới Diễm Trung Tiên!
 • #836: Một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể - khai thông!
 • #837: Sư phụ không ở nhà thứ 2 đạn!
 • #838: Binh gặp Ngọc Kinh Sơn
 • #839: Tách rời Huyền Môn Thiên Tông
 • #840: Xông núi! Xông núi!
 • #841: Phá trận! Phá trận!
 • #842: Linh Hải trong lên gợn sóng
 • #843: Loại cục diện này không cách nào dễ dàng tha thứ
 • #844: Các ngươi thưởng cho giúp ta Phản Hư!
 • #845: Thạch Thiên Hạo trở về!
 • #846: Ngăn trở ta trở về núi người chết!
 • #847: Khởi nguyên cuối cùng đâu hai đại thần quang!
 • #848: Quá ngũ quan trảm lục tướng nghìn dặm đi đơn cưỡi!
 • #849: Sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Thần!
 • #850: Thiên Địa Huyền Hoàng nuốt vào bụng Vũ Trụ Hồng Hoang Đại Ma Thần!
 • #851: Chống đỡ Tru Thiên Kiếm phương pháp
 • #852: Thề giết Uông Lâm người
 • #853: Lục Đạo Luân Hồi nghiệp lực Hồng Liên!
 • #854: Thiên Địa Hữu Nan Như Tuyền Dũng Vạn Kiếp Bất Phục Ngã Độc Hành!
 • #855: Phòng tuyến cuối cùng đột phá
 • #856: Gió nổi mây phun rút giây động rừng
 • #857: Ngọc Kinh Sơn hoan nghênh ngươi
 • #858: Luyện thần Phản Hư!
 • #859: Tạo Hóa Chi Chung trọng thứ 2 biến hóa
 • #860: Trở về Đại Thiên thế giới!
 • #861: Giáo Hóa Thương Sinh Minh Dịch Đạo Kim Kiều Độ Tận Giới Tam Thiên!
 • #862: Sinh Tử Bộ đấu Bỉ Ngạn Kim Kiều!
 • #863: Huyền Môn tứ kiệt!
 • #864: Có người muốn bị xét nhà!
 • #865: Sấm chớp quét ngang!
 • #866: Trở về Ngọc Kinh đóng cửa đánh chó!
 • #867: Ngươi Đạo lộ mò đường một cái
 • #868: Một kiếm bêu đầu!
 • #869: 1 cái cũng đừng nghĩ đi!
 • #870: Cho hết ta thượng Huyền Thiên Phong Thần Kỳ đợi!
 • #871: Cùng nhau bắt!
 • #872: Thượng Thục Sơn!
 • #873: Chủ động thượng ngươi sơn môn!
 • #874: Ngọc Kinh áp Thục Sơn!
 • #875: Cho ngươi đánh một trận cơ hội
 • #876: Tùy ngươi thay đổi người đánh khắp ngươi Thục Sơn Kiếm tu!
 • #877: Lần nữa đối mặt mạt pháp hạo kiếp!
 • #878: Nhất ẩm nhất trác từ lâu đã định trước
 • #879: Kiếm Tâm nát đầy đất
 • #880: Tru Thiên thành tựu Tiên Thiên nhập diệt!
 • #881: Từ nay về sau sẽ không cùng
 • #882: Chuộc người đến
 • #883: Bát phương tới chúc mừng thượng môn nhận
 • #884: Sau khi chiến đấu xử trí
 • #885: Cắt đất bồi thường!
 • #886: Xuất phát đi trước Thiên Hoang rộng lục
 • #887: Kim thiền thoát xác
 • #888: Kim Thiền Tử bí ẩn
 • #889: Chịu sâu đả kích Cảnh Hoàn Hầu
 • #890: Toàn bộ Thiên Hoang rộng lục đều biết ngươi đã đến rồi
 • #891: Ngươi yêu sách ta cũng yêu sách
 • #892: Bị Nhiệt liệt hoan nghênh Lâm Phong
 • #893: Kiếm Đạo ở ngoài
 • #894: Trăm xích can đầu tiến hơn một bước
 • #895: Kéo tơ bóc kén phân tích Huyền Môn
 • #896: Thái Hư Quan mưu đồ
 • #897: Giấu đầu hở đuôi chỗ kỳ quặc
 • #898: Đại Cửu Thiên Thần Kiếm
 • #899: Dịch Tử cùng Hoang Thiên Tôn
 • #900: Heo! Heo! Heo!
 • #901: Đi thông bẫy rập con đường
 • #902: Cứu người
 • #903: Kim Thiền Tử giúp đỡ
 • #904: Đại sư huynh sư phụ bị Nhân tộc bắt đi!
 • #905: Hầu tử
 • #906: Không nói gì nhìn trời Lâm Phong
 • #907: Thật Đại Thánh chiến Thiên đấu Địa (thượng)
 • #908: Thật Đại Thánh chiến Thiên đấu Địa (hạ)
 • #909: Tổ sư gia định trụ tâm vượn (thượng)
 • #910: Tổ sư gia định trụ tâm vượn (hạ)
 • #911: Một hồi cơ duyên
 • #912: Quấn quýt Đại Tần Hoàng Triều
 • #913: Tu đạo cho tới bây giờ không đường bằng phẳng thế gian kia được lưỡng toàn sự
 • #914: Muốn nghịch đẩy Thôn Thôn
 • #915: Huyền Môn đệ nhất lệch khoa sinh
 • #916: Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa liền đem ngươi ăn tươi!
 • #917: Phiền muộn Thôn Thôn
 • #918: Tất cả mọi người nghĩ ngưỡng vọng Thương Thiên đón gió rơi lệ
 • #919: Tâm lý vệ sinh khỏe mạnh giáo dục muốn thích đáng an bài
 • #920: Bị đuôi đi
 • #921: Khi ngươi không tồn tại
 • #922: Cành dày lá rậm Huyền Môn Thiên Tông
 • #923: Thiên tài nhi đồng vấn đề nhiều
 • #924: Môn phái cũng là tiểu xã hội
 • #925: Tông môn nội bộ ngọn núi nhỏ
 • #926: Từng cậu em vợ đều ở đây đề phòng những thứ kia nhớ thương nhà mình mỹ lệ tỷ tỷ tặc
 • #927: Đưa lưng về nhau mục tiêu khổng tước xòe đuôi
 • #928: Con gái phú dưỡng chân mệnh thiên tử cũng không dùng
 • #929: Ngồi cầu âm nhân
 • #930: Hàng này thật không là điện từ pháo!
 • #931: 1 đạo Lôi quang trực tiếp thanh tràng
 • #932: Ở đây đồ vật thật không thiếu
 • #933: Thân thể lực lượng mạnh nhất Yêu tộc
 • #934: Đã chín muồi trái cây
 • #935: Ai so với ai khác hung tàn hơn?
 • #936: Đồng thời đối mặt tam đại Yêu
 • #937: Bị chỉ số thông minh nghiền ép Lô Nguyên Đại Thánh
 • #938: Lại có nhất phương nhân mã đến!
 • #939: Cửu Thiên Kiếm cùng Thương Thiên Đạo Kiếm
 • #940: Nhất mạch tương thừa có kỳ sư tất có kỳ đồ
 • #941: Thiết Thụ Kình Thiên kinh sợ bầy yêu
 • #942: Toàn bộ lưu lại!
 • #943: Tiến thoái lưỡng nan Đại yêu môn
 • #944: Hiện tại chúng ta trở lại đấu qua!
 • #945: Khôn Long Vương!
 • #946: Bản thân tìm chết chớ trách người ngoài
 • #947: Huyền Môn Chi Chủ cuồng không giới hạn?
 • #948: Một nửa đệ tử Chứng Đạo Nguyên Thần thưởng cho!
 • #949: Thân thủ chặt đứt bản thân số mệnh
 • #950: Kim Thiền Tử trong lòng không ổn dự cảm
 • #951: Không ở lại ít đồ nói đi là đi khả năng sao?
 • #952: Không được mạt pháp người thiếu tư cách
 • #953: Chớ nóng vội khách khí với ta
 • #954: Trong lòng hối hận Thiên Mị Đại Thánh
 • #955: Xuất huyết nhiều
 • #956: Thương pháo vừa vang lên Hoàng Kim vạn lượng
 • #957: Ngô Đồng Lâm
 • #958: Năm đó bí văn
 • #959: Lâm Phong nghiệm chứng trong lòng suy đoán
 • #960: Chu Dịch Kính Hồ Học Cung
 • #961: Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh
 • #962: Đại Yêu lịch Trung Kiếp đất bằng phẳng lên gợn sóng
 • #963: Không ổn định thế lực Huyền Môn Thiên Tông!
 • #964: Mưa gió muốn tới thế cục vi diệu
 • #965: Minh Hải vết nứt Tà Hoàng Bá Kiếm
 • #966: Huyền Môn Thiên Tông không đám hỏi
 • #967: Tùy hứng Lâm Phong
 • #968: Sau cùng một đầu thuần huyết Bạch Hổ
 • #969: Bị Lôi được không nhẹ Lâm Phong
 • #970: Ngồi xuống thân truyền toàn thể kết Anh
 • #971: Hậu tích bạc phát Kim Đan giếng phun!
 • #972: Đầu mối chính nhiệm vụ mới suy đoán
 • #973: Kém một bước khác biệt một trời một vực
 • #974: Kém một bước cách biệt một trời
 • #975: Tinh Hải trong nhiệt liệt hoan nghênh
 • #976: Nghe ngóng rồi chuồn
 • #977: Lần nữa bày cuộc vây giết!
 • #978: Phong tỏa Tinh Hải chi môn!
 • #979: Thiên Mị Đại Thánh thành quả
 • #980: Vây công tiểu Thần Châu thế giới
 • #981: Lô đỉnh?
 • #982: Miệng tiện hạ tràng!
 • #983: Thái Hư Quan xuất hiện!
 • #984: Mấu chốt thắng bại tại bản thân
 • #985: Bắt nạt chính là ngươi
 • #986: Ảnh hưởng sâu xa tranh đoạt
 • #987: Không biết ngoài ý muốn
 • #988: Cứu hay là không cứu?
 • #989: Thái Hư Quan không còn là đệ nhất tuyển chọn
 • #990: Ai cũng có sở trường riêng
 • #991: Phòng ngự người chi tâm không thể không
 • #992: Phản kích chưa bao giờ nương tay!
 • #993: Đáng chết sống không được!
 • #994: Ngươi có kiếm ta cũng có kiếm thỉnh đánh một trận!
 • #995: Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?
 • #996: Bản tọa có thể cùng Hạo Thiên Kính quen thuộc được không sai
 • #997: Thượng Cổ đại chiến
 • #998: Đặc sắc một màn
 • #999: Có trợ giúp cùng không trợ giúp chênh lệch
 • #1000: Va chạm lần nữa
 • #1001: Huyền Môn Thiên Tông đệ tử sợ qua ai tới?
 • #1002: Thổ hào Huyền Môn Thiên Tông
 • #1003: Lưới bẫy rập
 • #1004: Chờ chính là ngươi!
 • #1005: Thần Châu Hạo Thổ trung tâm Hạo Thiên Kính lai lịch
 • #1006: Đoạt lên
 • #1007: Tranh cửa vào!
 • #1008: Thù cũ khó báo ngược thêm hận mới
 • #1009: Đánh như thế nào ngươi đều đánh không lại!
 • #1010: Thái Hư Quan bị cạy động căn cơ
 • #1011: Tuyệt vọng Thái Hư Quan truyền nhân
 • #1012: Tan vỡ liên hoàn
 • #1013: Cần bản tọa bản tôn tới đây sao?
 • #1014: Đem ngươi đụng vỡ vụn!
 • #1015: Duy nhất chế ước Huyền Môn Thiên Tông nhân tố
 • #1016: Năm xưa đối thủ hôm nay mây khói
 • #1017: Tinh mộ mở ra!
 • #1018: Một cách không ngờ mục tiêu tuyển chọn
 • #1019: Cướp đoạt Tinh Hải chi môn!
 • #1020: Bản tôn không cách nào hàng lâm?
 • #1021: Lâm Phong lần thứ nhất thất bại?
 • #1022: Ai nói bản tọa phải đi? Toàn bộ vừa mới bắt đầu!
 • #1023: Người tài giỏi làm không thể Huyền Môn Chi Chủ!
 • #1024: Bại Thông Thiên chém Cùng Kỳ!
 • #1025: Phú chống đỡ chết nghèo chết đói!
 • #1026: Tiêu Diễm nền tảng xuất thân
 • #1027: Có thể suy tính một chút hôn sự
 • #1028: Lâm Phong truyền pháp
 • #1029: Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tăng tiến thực lực
 • #1030: Đề thăng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận
 • #1031: Thái Hư Quan ám kỳ
 • #1032: Đầu mối khởi nguồn
 • #1033: Không ngừng hướng về phía trước động lực
 • #1034: Huyền Môn đạo pháp đầu đề nghiên cứu và thảo luận tiểu tổ?
 • #1035: Uông Lâm môn hạ thủ tọa đệ tử
 • #1036: Dự thính
 • #1037: Kẻ thù thông thường sư đồ
 • #1038: Vào Huyền Môn sẽ không cùng
 • #1039: Uông Lâm Tam Sinh Thạch
 • #1040: Từng người con đường
 • #1041: Mỗi người đều có cảm giác cấp bách
 • #1042: Chu Hồng Vũ tự tin
 • #1043: Thái Hư Quan thất lạc
 • #1044: Đại Đức Thiền Sư không rõ dự cảm
 • #1045: Đạo Tâm chi thương khó khăn tu bổ
 • #1046: Huyền Môn Thiên Tông tà ma ngoại đạo?
 • #1047: Thật lớn tranh luận sôi sùng sục
 • #1048: Đàn tăng đi Côn Lôn!
 • #1049: Đạo Tâm hủy diệt người
 • #1050: Không tin Tà người có rất nhiều liên tiếp đụng nam tường
 • #1051: Côn Lôn Sơn thượng đại phóng quang minh!
 • #1052: Phá sau rồi lập!
 • #1053: Ta bối có thể chịu thiên hạ sư
 • #1054: Chu Hồng Vũ cũng muốn nếm thử
 • #1055: Trong lúc vô tình đào hố to
 • #1056: Vô hạn kỳ ngộ tại Huyền Môn
 • #1057: Chiếm trước lô cốt đầu cầu?
 • #1058: Cao tốc phát triển lần nữa giếng phun!
 • #1059: Thần Châu Hạo Thổ biến hóa
 • #1060: Phong cách tọa kỵ
 • #1061: Minh Hải giới trong giới
 • #1062: Long trọng viễn nghênh
 • #1063: Không gì thích hợp hơn chúc mừng khách
 • #1064: Quấn quýt Cổ thị nhất tộc
 • #1065: Minh Hoàng nghĩ muốn đồ vật
 • #1066: Kịch bản đã viết xong diễn viên ở nơi nào?
 • #1067: Bởi vì chúng ta sư môn là Huyền Môn Thiên Tông!
 • #1068: Tam gia hội đàm
 • #1069: Trái lại thành lập tương phản hiệu quả
 • #1070: Luyện đan tỷ thí
 • #1071: Trợn to ánh mắt ngươi hảo hảo học một chút ah
 • #1072: Các ngươi đi trên sông băng ta thì một mảnh đường bằng phẳng
 • #1073: Cậy già lên mặt
 • #1074: Đánh nét mặt già nua!
 • #1075: Tỷ thí tặng vật
 • #1076: Phùng má giả làm người mập
 • #1077: Đỉnh phong quyết đấu
 • #1078: Chơi được chính là tim đập
 • #1079: Góp đủ số cùng làm nền
 • #1080: Huyền Môn Thiên Tông thế giới chúng ta không hiểu
 • #1081: Đương thời đệ nhất!
 • #1082: Cái khác trên chiến trường kết ân oán
 • #1083: Trường Sinh Liên Tọa
 • #1084: Tặng lễ thượng môn?
 • #1085: Sát nhập Minh Hải
 • #1086: Trước thắng không tính là thắng
 • #1087: Người phản bội
 • #1088: Vô tình chưa chắc chân hào kiệt
 • #1089: Liên tử làm sao không trượng phu
 • #1090: Vì Thần Châu chảy hết một giọt máu cuối cùng
 • #1091: Minh Hải chỗ cốt lõi
 • #1092: Thái Hư Quan Thượng Cổ niên đại bất đồng
 • #1093: Bi kịch kết cục
 • #1094: 1 giọng hết sức chân thành toàn bộ đút cẩu
 • #1095: Minh Hoàng cái thứ 2 Tà Hồn
 • #1096: Chiến Hạ Hoàng!
 • #1097: Chiến Minh Hoàng!
 • #1098: Tà Hồn tàn sát bừa bãi!
 • #1099: Thiếu còn không thanh
 • #1100: 1 đạo Tạo Hóa Thần Quang?
 • #1101: Truy kích và tiêu diệt Minh Hoàng nhất mạch
 • #1102: Cố tình bày nghi trận
 • #1103: Cảnh giác cử động khác thường
 • #1104: Ngoại giới gió mạnh mưa rào trong núi đâu vào đấy
 • #1105: Bị người chỉ trích khảo hạch
 • #1106: Bởi vì các ngươi quá mạnh mẽ
 • #1107: Mở lại Linh Hải?
 • #1108: Thái Hư Quan kế hoạch triển khai
 • #1109: Miêu Thế Hào xuất quan
 • #1110: Như thế nào không ổn định thế lực?
 • #1111: Đệ nhất Thánh địa
 • #1112: Đi bước một chuyển biến
 • #1113: Nhìn thấu hư thực
 • #1114: Dấu đầu lộ đuôi
 • #1115: Tử khí cuồn cuộn
 • #1116: 1 cái cũng đừng nghĩ đi
 • #1117: Nghĩ muốn chiến tranh kia bản tọa liền cho các ngươi chiến tranh!
 • #1118: Thái Hư Quan quẫn cảnh
 • #1119: Tiêu điểm Huyền Môn Thiên Tông!
 • #1120: Hai giới chiến tranh bắt đầu!
 • #1121: Người nhà đoàn tụ
 • #1122: Kiếm chỉ phương nào?
 • #1123: Pháp giá Linh Uyên Sơn!
 • #1124: Ngọc Kinh Sơn áp Linh Uyên Sơn
 • #1125: Thái Hư Quan kính Huyền Môn Thiên Tông kiếm
 • #1126: Di chỉ cũ địa mới gợn sóng
 • #1127: Bản tôn trong nháy mắt hàng lâm
 • #1128: Cuối cùng là cái vật chết
 • #1129: Phiến ngói không lưu mạt pháp thời đại
 • #1130: Là ai nhanh chân mới leo?
 • #1131: 3 cái chỗ ngồi sau cùng thuộc ai?
 • #1132: Thông Thiên Phù Đồ
 • #1133: Phật Tổ chuẩn bị ở sau
 • #1134: Tương lai Lưu Ly Quang Minh Dược Sư Phật tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật
 • #1135: Tồn tại tức nghiệp Nhân Quả trong tương lai
 • #1136: Tương lai thuộc ai?
 • #1137: Có người thất ý có người đắc ý
 • #1138: Sư địch tức ta địch không cần lý do nào khác!
 • #1139: Đông Hải chiến sự
 • #1140: Huyền Môn Thiên Tông cũng nội bộ mâu thuẫn?
 • #1141: Thần bí áo bào trắng người
 • #1142: Mê cục
 • #1143: Thế sự một hồi đại mộng
 • #1144: Dương Thanh mất tích
 • #1145: Tựa như ảo mộng
 • #1146: Khó phân thiệt giả
 • #1147: Tranh đoạt tiêu điểm
 • #1148: Không tiếc khai chiến tình thế bắt buộc
 • #1149: Trong nháy mắt thế cục cải biến
 • #1150: Thị phi thành bại quay đầu không
 • #1151: Thập Nhị Thánh Thiên Diệu Hoa La Trận
 • #1152: Chiến cuộc trơn hướng vực sâu
 • #1153: Không biết xấu hổ mặt chỉ nhìn kết quả
 • #1154: Đồ vật ngươi lấy không được
 • #1155: Ta nói không trúng!
 • #1156: Ta nói ngươi chết!
 • #1157: Uông Lâm thứ nhất
 • #1158: Nhân tộc tình thế một mảnh thật tốt
 • #1159: Trong hư không pháp đàn
 • #1160: Cách không giao thủ
 • #1161: Luân phiên đấu pháp
 • #1162: U Đô trọng lâm
 • #1163: Thiên Nguyên rung động
 • #1164: Mới 1 đời
 • #1165: Nhận được tin tức
 • #1166: Dương Thiết phiền não
 • #1167: Thiên Long rời bến!
 • #1168: Mạc danh kỳ diệu băng bàn
 • #1169: Long uy
 • #1170: Tử Tiêu chi thương
 • #1171: Máu tanh giết chóc
 • #1172: Dịch Tử cầm Long!
 • #1173: Tàn sát Viêm Long
 • #1174: Long Hồn tế lễ
 • #1175: Long tộc Tu La tràng
 • #1176: Hồng Viêm lửa mạnh!
 • #1177: Không có phần cuối cường công!
 • #1178: Bị bắt!
 • #1179: Liên hoàn xoay ngược lại sai lầm tuyệt luân
 • #1180: Thục Sơn quyết tuyệt
 • #1181: Quy thiên!
 • #1182: Chưa bao giờ là cô gái yếu đuối
 • #1183: Thiên Lôi Địa Hỏa luyện này thân thẳng tiến không lùi ta dẫn đầu!
 • #1184: Rút gân lột da!
 • #1185: Thăng hoa
 • #1186: Bích Không Long Vương ngươi đi không xong!
 • #1187: Chu Dịch chém Long!
 • #1188: Bản tọa đi được các ngươi đi không được!
 • #1189: Đổi bị động làm chủ động
 • #1190: Tự bạo!
 • #1191: Không thể ngăn trở!
 • #1192: Trở về Thần Châu Hạo Thổ!
 • #1193: Thích hợp nhất ngụy trang
 • #1194: Đại Tần quyết sách
 • #1195: Bạch Vân Sơn chi chiến
 • #1196: U Đô chiến Thái Hư!
 • #1197: Long mạch dị biến
 • #1198: Lưỡng nan cục diện
 • #1199: Cửu Thiên Thái Sơ Kiếm Trận
 • #1200: Đúc lại Tiên Thiên Kiếm
 • #1201: Phát hiện dị thường
 • #1202: Thục Sơn chi biến
 • #1203: Muốn lấy Cửu thiên đúc Tiên Thiên!
 • #1204: Kiếm phá Thục Sơn!
 • #1205: Tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực đánh hắn!
 • #1206: Một kiếm phân Âm Dương
 • #1207: Côn Lôn Sơn giữa bay Tử khí trường kiếm thiên hạ bất kể năm
 • #1208: Tru Thiên ở ngoài Huyền Môn Kiếm Đạo
 • #1209: Mấu chốt thắng bại
 • #1210: Tiên Thiên tái hiện?
 • #1211: Thương hải tang điền Thổ cùng bụi thay đổi khôn lường trong mộng thật
 • #1212: Ngươi mới vừa nói ngươi muốn chém ai?
 • #1213: Mắng Thương Minh!
 • #1214: Hỏa thiêu Thục Sơn
 • #1215: Lửa mạnh đốt Thương Minh!
 • #1216: Đốt trời diệt địa!
 • #1217: Đại chiến Bạch Vân Sơn
 • #1218: Lâm Phong chiến U Đô!
 • #1219: Món thứ 2 đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho
 • #1220: Cướp đoạt Hạo Thiên Kính!
 • #1221: Minh Hoàng cái thứ 3 Tà Hồn
 • #1222: Liều mạng đột phá vòng vây
 • #1223: Tây Lăng thành bảo vệ chiến
 • #1224: Thập Nhị Thiên Thần Tướng
 • #1225: Thiên Không Chi Thành!
 • #1226: 12 kim nhân!
 • #1227: Chặn đánh U Đô
 • #1228: Yên tâm đuổi theo?
 • #1229: Ăn trước cái nào đây?
 • #1230: Không đường có thể trốn!
 • #1231: Tên đã trên dây không phát không được
 • #1232: Mạo hiểm đánh bất ngờ
 • #1233: Đại chiến Minh Điện
 • #1234: Thái Cổ đạo thống
 • #1235: Phung phí của trời!
 • #1236: 4 môn đều mở!
 • #1237: Tứ Tượng Bát Quái mở Thiên Địa kỳ môn độn giáp định Càn Khôn!
 • #1238: Nữa tỏa ánh sáng màu!
 • #1239: Thương Bạch Chi Nguyệt
 • #1240: Duy nhất sợ hãi
 • #1241: Lão ma thằng hề không gì hơn cái này!
 • #1242: Ngân Hà trọng quang Âm Dương định Thiên Địa giao thái Nhật Nguyệt rõ!
 • #1243: Đối thủ chỉ có bản thân
 • #1244: Pháp nghi phát động!
 • #1245: Tan vỡ! Tiếp xúc đáy!
 • #1246: Ngươi còn chưa đủ tư cách đây
 • #1247: Rung động toàn bộ Thiên Nguyên Đại thế giới!
 • #1248: Thiên hạ chư bảo ai có thể địch!
 • #1249: Bản tọa nói qua thời đại này không thuộc về ngươi
 • #1250: Ngươi muốn nhẫn vẫn nhịn cho ta
 • #1251: Quét ngang! Quét ngang!
 • #1252: Huyền Môn chi kiếm định số mệnh!
 • #1253: Đương thời đệ nhất tông môn Thánh địa!
 • #1254: Hậu tích bạc phát nghiền ép đầu mối chính nhiệm vụ!
 • #1255: Duy nhất cơ hội
 • #1256: Xấu hổ Đại Chu Hoàng Triều
 • #1257: Tề tụ Côn Lôn Sơn!
 • #1258: Thiên hạ tới chúc mừng!
 • #1259: Khắp trời đồng đạo toàn vì chứng kiến!
 • #1260: Gia trì tôn hào! Thuộc về Huyền Môn Thiên Tông thanh âm!
 • #1261: Xưa đâu bằng nay
 • #1262: Huyền Môn Chi Chủ ngồi xuống toàn gia anh kiệt!
 • #1263: Tái hiện thần diệu thủ đoạn
 • #1264: Huyền Môn Thiên Tông khủng bố Đại Thừa pháp bảo quần thể!
 • #1265: Đến Thiên Kinh thành đi mở học cung!
 • #1266: Tính sổ thời khắc đến rồi
 • #1267: Rốt cục chạm mặt
 • #1268: Hiện tại ngươi nắm chắc khí không tránh?
 • #1269: Không sợ Võ giả gần người Pháp tu
 • #1270: Phụ tử chi chiến!
 • #1271: Giáo huấn Chu Hồng Vũ
 • #1272: Gậy ông đập lưng ông!
 • #1273: Mơ tưởng lật bàn!
 • #1274: Chu Hồng Vũ ngươi không phải là đối thủ của ta!
 • #1275: Chu Hồng Vũ ngươi trốn còn là không trốn?
 • #1276: Phế ngươi Võ Đạo!
 • #1277: Thay trời đổi đất!
 • #1278: Cho tới nay chờ mong sự tình
 • #1279: Có người kế tục cuộc đời này đầy đủ
 • #1280: Tập sát Tuyết Phong
 • #1281: Có khác mưu đồ
 • #1282: Mục tiêu Huyền Môn Thiên Tông đích truyền đạo pháp!
 • #1283: Thái sơn áp noãn thế không thể đỡ!
 • #1284: Tái chiến Doanh Hải
 • #1285: Chỉ thiếu chút nữa Lương Bàn
 • #1286: Đóng cửa đánh chó!
 • #1287: Thâm tàng bất lộ
 • #1288: Buông tay đi đánh hắn liều không qua ngươi
 • #1289: 3 núi tập hợp!
 • #1290: Trấn áp Phương Trượng
 • #1291: Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đường cùng!
 • #1292: Đã định trước bị diệt
 • #1293: Bắt ngươi thủ mộ bia!
 • #1294: 3 núi tận vào trong tay!
 • #1295: Kinh sợ chư cường không dám vọng động!
 • #1296: Đại Chu Hoàng Triều tích súc
 • #1297: Mối hận cũ
 • #1298: Thất bại phẩm cùng thành công phẩm
 • #1299: Có ta may mắn mất cũng không sao bất động không rung đi ta đường
 • #1300: Cho ngươi 1 cái công bình
 • #1301: Mở ra bí ẩn
 • #1302: Điên cuồng tiên phong
 • #1303: Có thối tha
 • #1304: Thế Hào ca muốn ra núi thu đồ đệ
 • #1305: 10 vạn cái vì sao
 • #1306: Lẫn nhau ma luyện
 • #1307: Cổ Hoàng nhất mạch trở lại Thần Châu
 • #1308: Viêm Đế Lô
 • #1309: Nam Hoang Trường Sinh thành
 • #1310: Huyền Thiên Chúng Diệu Kim Đan
 • #1311: Đương thời Đan Đạo đệ nhất
 • #1312: Hắc bạch màu lông gấu?
 • #1313: Bản thân trang bức hàm chứa lệ cũng muốn gắn xong!
 • #1314: Phát hiện mới
 • #1315: Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc
 • #1316: Ta sinh tại đây
 • #1317: Xảy ra ngoài ý muốn người thi hành
 • #1318: Chuyện cũ khó truy
 • #1319: Huyền Môn Thiên Tông cùng U Đô liên hợp?
 • #1320: Đen nhánh Ma môn
 • #1321: Đen đỏ thế giới hài cốt tế đàn
 • #1322: Ma Đạo độc hành
 • #1323: Vạn Ma đứng đầu
 • #1324: Đại La cùng U Đô
 • #1325: Kiên trì không lùi
 • #1326: U Đô chiến U Đô!
 • #1327: Cuồng bạo hài cốt
 • #1328: Uông Lâm Phản Hư!
 • #1329: Ma Vực Tịnh thổ ngôn xuất pháp tùy!
 • #1330: Nghịch thiên cải mệnh!
 • #1331: Còn muốn chạy đều khó khăn
 • #1332: Hư không nghiền nát vô tận phong bạo
 • #1333: Nàng không phải là ta ta cũng không là nàng
 • #1334: Thiên Mị Đại Thánh nền tảng
 • #1335: Vỗ tay giải tán
 • #1336: Hậu viên chạy tới
 • #1337: Bất Hủ Long Thành tung tích
 • #1338: Tiền vô cổ nhân
 • #1339: Đại La quyết định
 • #1340: Tạo Hóa trêu người
 • #1341: Huyền Môn 2 đời Nguyên Thần!
 • #1342: Tiếng chuông tiếp tục minh vang
 • #1343: Bởi vì nghĩ cho nên làm
 • #1344: Ly kỳ trầm mặc Thái Hư Quan
 • #1345: Đảo loạn thế cục
 • #1346: Tìm kiếm Bất Hủ Long Thành
 • #1347: Không ngờ biến hóa
 • #1348: Long tộc giết
 • #1349: Nghĩ thế nào đánh liền đánh như thế nào
 • #1350: Nhân Hồn sống lại
 • #1351: Móng vuốt cũng không thể đưa ra tới!
 • #1352: Không nói điều kiện
 • #1353: Yêu so với Yêu tức chết Yêu
 • #1354: Ăn một cái!
 • #1355: Hơn 10 năm sau
 • #1356: Trăm năm trở về
 • #1357: Đưa tận Thương Hải tình nghĩa tại
 • #1358: Thiếu ngươi một câu trả lời thỏa đáng
 • #1359: Ngươi đã vô tình ta liền thôi
 • #1360: Đồ vật phải chăng dùng chung?
 • #1361: Cha mẹ con cái
 • #1362: Sư môn
 • #1363: Luyện Minh Hải
 • #1364: Rõ ràng chỉ là rất đơn giản tinh khiết sự tình
 • #1365: Có chuyện buồn phiền
 • #1366: Muộn
 • #1367: Phong cách lên sân khấu
 • #1368: Huyền Môn sính lễ
 • #1369: Danh mục quà tặng vẫn chưa xong
 • #1370: Đại thủ bút
 • #1371: Ông trời tác hợp cho
 • #1372: Linh Hải gần mở lại
 • #1373: Phòng ngừa chu đáo sớm làm chuẩn bị
 • #1374: Mới tinh cục diện
 • #1375: Trở về núi chuẩn bị
 • #1376: Lâm Phong an bài
 • #1377: Đều biết có ai?
 • #1378: Khởi hành đi trước Linh Hải!
 • #1379: Tu bổ Linh Hải
 • #1380: 3 phương chia làm
 • #1381: Bão tố đã tới!
 • #1382: Kim hầu vung lên thiên quân bổng!
 • #1383: Lâm Phong xuất thủ
 • #1384: Mới thần thông Vĩnh Hằng Kiếp Quang!
 • #1385: Lấy quả địch chúng!
 • #1386: Chiến Thái Nhất!
 • #1387: Chân chính Già Thiên Tán
 • #1388: 1 dù che trời hỗn độn che trời
 • #1389: Hạo Thiên Kính trở lại Đỉnh phong?
 • #1390: Thay đổi bất ngờ
 • #1391: Yêu loạn Viêm Đế thành
 • #1392: Liên hợp phá trận
 • #1393: Thất bại thăm dò
 • #1394: Sơn thành để thư lại pháp tồn Thiên Địa!
 • #1395: Sự ra khác thường tất có Yêu
 • #1396: Thần Châu Hạo Thổ ngày đông giá rét
 • #1397: Yêu tộc kết minh
 • #1398: Thục Sơn hội chiến
 • #1399: Khai Thiên chi kiếm
 • #1400: Chiến vô tận
 • #1401: Hung mãnh bá đạo Thạch Thiên Hạo!
 • #1402: Tứ phương đại chiến
 • #1403: Đột nhiên bạo phát một kích trí mạng!
 • #1404: Ngạo thị tứ phương Hoang Thiên Đế!
 • #1405: Hung uy khó ngăn cản đánh đâu thắng đó!
 • #1406: Cụt tay!
 • #1407: Hết sức căng thẳng!
 • #1408: Minh Hải đại chiến
 • #1409: Tiêu Diễm Minh Hải sân nhà
 • #1410: Thay nhạc phụ nói tiếng cảm tạ
 • #1411: Ai là Thần Châu đệ nhất?
 • #1412: Minh Hoàng xuất thủ
 • #1413: Minh Hải chi chủ chiến Minh Đạo chi Hoàng!
 • #1414: Đánh vỡ cục diện bế tắc ngoài ý muốn
 • #1415: Nghi đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường!
 • #1416: Không hợp khác biệt lò
 • #1417: Sau cùng đánh một trận!
 • #1418: Lục trọng Thương Khung Hỏa Liên!
 • #1419: Tề tụ Linh Hải
 • #1420: Nên tới đều tới
 • #1421: Hạo Thiên Kính chân chính tư thế!
 • #1422: Lâm Phong Hợp Đạo!
 • #1423: Một kiếm có thể sinh nghìn vạn pháp một kiếm có thể phá nghìn vạn pháp!
 • #1424: Tạo Hóa Chi Chung trọng thứ 3 hóa tượng!
 • #1425: Hai đại pháp bảo đồng chúc một người!
 • #1426: Quét ngang tứ phương!
 • #1427: Một người vây đánh nhiều người!
 • #1428: Ngang dọc bễ nghễ!
 • #1429: Liên thủ móc hố to
 • #1430: Thiên Sinh Đạo Nhân
 • #1431: Thái Hư nội đấu
 • #1432: Sai xử tình thế
 • #1433: Cửu thiên cùng Cửu thiên
 • #1434: Chí dương chí nhiệt đệ nhất!
 • #1435: Khó có thể lý giải cử động
 • #1436: Tử Hải chảy ngược!
 • #1437: Thanh tràng! Thanh tràng!
 • #1438: 6 tòa Tinh Hải Chi Môn!
 • #1439: Không còn một mống!
 • #1440: Trấn áp tứ phương!
 • #1441: Sát Phá Lang
 • #1442: Chấm dứt ân oán
 • #1443: Thái Hư thế hệ trẻ đệ nhất nhân!
 • #1444: Nham hiểm Tạo Hóa Thần Quang
 • #1445: Vật quy nguyên chủ!
 • #1446: Ai chủ sinh tử Luân Hồi?
 • #1447: Phá vỡ đã qua ấn tượng
 • #1448: Nguyên Thủy Giác Ma Tâm Ấn
 • #1449: Hoàn toàn mới sinh tử đấu
 • #1450: Phong Đô thành Chúa tể sinh tử!
 • #1451: Quyết chiến Linh Hải!
 • #1452: Tử Hải người trong
 • #1453: Huyền Môn Chi Chủ chiến Phật môn chi chủ!
 • #1454: Thiên Đạo Đức Kinh thiên thứ tư chương
 • #1455: Bất Hủ bên trên
 • #1456: Giới này vĩnh hằng bất tử bất diệt
 • #1457: 3 tế Tru Thiên Kiếm!
 • #1458: Hai đại Yêu Hoàng!
 • #1459: Long! Long! Long!
 • #1460: Hầu! Hầu! Hầu!
 • #1461: Động thiên trong Huyền Thiên Cục!
 • #1462: Trấn áp Cực Hoàng!
 • #1463: Có thể có hứng thú vào ta ván cờ bơi một cái?
 • #1464: Đạo hữu dừng chân
 • #1465: 1 Tổ chiến Nhị Hoàng!
 • #1466: Phóng nhãn thiên hạ ai cùng tranh phong!
 • #1467: Không đâu địch nổi!
 • #1468: Kết quả chưa từng cải biến đi tới thế không thể đỡ!
 • #1469: Chư thiên chí cao!
 • #1470: Cơ duyên sắp tới
 • #1471: Huyền Môn Thiên Tông tiếp được tới làm sao hành sự?
 • #1472: Truyền kỳ!
 • #1473: Năm tháng như nước
 • #1474: Huyền Môn đại thế
 • #1475: Không muốn gặp người đã định trước không thấy được
 • #1476: Tiểu đồ đám đã đưa nó nhập diệt
 • #1477: Chỉ chưởng trong lúc đó Càn Khôn biến hóa!
 • #1478: Mới tinh thời đại
 • #1479: Thiên hạ chi sư
 • #1480: Sử thượng đệ nhất tổ sư gia! (đại kết cục! )
 • #1481: 6hhuu,
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Cực Đạo Cổ Ma

TiKay

Vạn Thiên Chi Tâm

TiKay

Ở Thế Giới Ác Mộng Mở Cửa Hàng

THUYS♥️

Yêu Thần Ký

TiKay

Cực Đạo Đan Hoàng

TiKay

Tinh Ngục Tù Võ

TiKay

Leave a Reply