Huyền Huyễn

Nghịch Loạn Thiên Cổ

Nghịch Loạn Thiên Cổ

Mạnh nhất thế lực một trong Long gia Thánh tử, cửu đại thể chất một trong Võ Đạo Thánh Thể, được khen là một đời kỳ tài hắn, đi ngược lên trời, gặp Thiên Đạo nguyền rủa.

Vào Long gia cấm địa, loại bỏ nguyền rủa, hắn thoát đi Long gia, dọc theo đường đi, xông cấm địa, vào hiểm địa, đoạt Thiên Địa tạo hóa. Chiến thiên kiêu, đấu thế gian, thành tựu Bất Hủ thần thoại.

Ta đạo, thiên địa không cho? Ha ha, ta đạo không cần bất luận người nào thừa nhận. Ta đạo, là Nghịch Thiên chi đạo? Vậy thì như thế nào!

Trên trời dưới đất ai làm đầu? Một người một chiêu kiếm độc bá Thiên Địa!

Cảnh giới : Đạo Cung, Khai Nguyên, Mệnh Luân, Ly Trần, Tinh Hồn, Khuy Nguyệt, Dược Không, Thông Đạt, Vạn Dương, Vô Hạ

Thập Hung(Đang cập nhật) : Liệt Không Vân Bằng , Bích Hải Tam Hoàng Xà

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Không Nguyệt Ngân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1:: Cổ Võ Thiên Long2023-03-21 09:46
 • #2: Chương 2:: Thiên Đạo nguyền rủa2023-03-21 09:47
 • #3: Chương 3:: Đế Kiếm vs Bá Kiếm2023-03-21 09:47
 • #4: Chương 4:: Chân chính quyết đấu2023-03-21 09:47
 • #5: Chương 5:: Cửu Tiêu Tháp2023-03-21 09:47
 • #6: Chương 6:: Thần bí cổ kiếm2023-03-21 09:47
 • #7: Chương 7:: Hình Long Cốc2023-03-21 09:47
 • #8: Chương 8:: Nguy cơ trùng trùng2023-03-21 09:47
 • #9: Chương 9:: Thần Đế Hoàng2023-03-21 09:47
 • #10: Chương 10:: Cửu Cửu Đăng Thiên Lộ2023-03-21 09:47
 • #11: Chương 11:: Nhất Bộ Nhất Đăng Thiên2023-03-21 09:47
 • #12: Chương 12:: Ngũ Đế Long quyền2023-03-21 09:47
 • #13: Chương 13:: Tiềm long tại điền2023-03-21 09:47
 • #14: Chương 14:: Vạn Hóa Thánh Phong2023-03-21 09:47
 • #15: Chương 15:: Thánh Cấp quyết đấu2023-03-21 09:47
 • #16: Chương 16: Thần uy ngập trời2023-03-21 09:48
 • #17: Chương 17:: Nam tự địa phương2023-03-21 09:48
 • #18: Chương 18:: Rừng rậm bác sát2023-03-21 09:48
 • #19: Chương 19:: Bạo Long Thú2023-03-21 09:48
 • #20: Chương 20:: Huyết Ngục2023-03-21 09:48
 • #21: Chương 21:: Thanh Hồn Thảo2023-03-21 09:48
 • #22: Chương 22:: Sương Nha Thú2023-03-21 09:48
 • #23: Chương 23:: Khổ chiến2023-03-21 09:48
 • #24: Chương 24:: Mạnh lên con đường2023-03-21 09:48
 • #25: Chương 25:: Khai nguyên chi cảnh2023-03-21 09:48
 • #26: Chương 26:: Tao ngộ2023-03-21 09:48
 • #27: Chương 27:: Mạnh mẽ2023-03-21 09:48
 • #28: Chương 28:: Lần nữa xuất thủ2023-03-21 09:48
 • #29: Chương 29:: Đại chiến Mệnh Luân2023-03-21 09:48
 • #30: Chương 30:: Vương tộc thiếu chủ2023-03-21 09:48
 • #31: Chương 31:: Thánh huyết sôi trào2023-03-21 09:48
 • #32: Chương 32:: Sinh tử đào vong2023-03-21 09:48
 • #33: Chương 33:: Trốn hướng chỗ sâu2023-03-21 09:48
 • #34: Chương 34:: Thiên Địa Nguyên Dịch2023-03-21 09:48
 • #35: Chương 35:: Kinh khủng chiến đấu2023-03-21 09:49
 • #36: Chương 36:: Cứu giúp2023-03-21 09:49
 • #37: Chương 37:: Định Bảo Châu2023-03-21 09:49
 • #38: Chương 38:: Hoàng Vũ Phỉ2023-03-21 09:49
 • #39: Chương 39: Côn Bằng lục biến2023-03-21 09:49
 • #40: Chương 40:: Thánh huyết giác tỉnh2023-03-21 09:49
 • #41: Chương 41:: Hóa Nham ngọc dịch2023-03-21 09:49
 • #42: Chương 42:: Linh dược tu luyện2023-03-21 09:49
 • #43: Chương 43:: Ngưng tụ Mệnh Luân2023-03-21 09:49
 • #44: Chương 44:: Quyết đấu Hoàng Vũ Phỉ2023-03-21 09:49
 • #45: Chương 45:: Phân tích2023-03-21 09:49
 • #46: Chương 46:: Rời đi2023-03-21 09:49
 • #47: Chương 47:: Thánh Cốt2023-03-21 09:49
 • #48: Chương 48:: Thiên phú thần thông2023-03-21 09:49
 • #49: Chương 49:: Huyễn Ngân Thần Đế2023-03-21 09:49
 • #50: Chương 50:: Nghiệp Hỏa Hồng Liên2023-03-21 09:49
 • #51: Chương 51:: Bí cảnh tu luyện2023-03-21 09:49
 • #52: Chương 52:: Rời đi bí cảnh2023-03-21 09:49
 • #53: Chương 53:: Xuất thủ cứu giúp2023-03-21 09:49
 • #54: Chương 54:: Nói chuyện với nhau2023-03-21 09:49
 • #55: Chương 55:: Hồi tưởng2023-03-21 09:49
 • #56: Chương 56:: Tử Lôi Thú2023-03-21 09:49
 • #57: Chương 57:: Các hiển thần thông2023-03-21 09:49
 • #58: Chương 58:: Chật vật chiến đấu2023-03-21 09:49
 • #59: Chương 59:: Tử Lôi Thú bạo phát2023-03-21 09:50
 • #60: Chương 60:: Thái Hư Không Kiếm2023-03-21 09:50
 • #61: Chương 61:: Lôi điện thần thông2023-03-21 09:50
 • #62: Chương 62:: Rốt cục đánh giết2023-03-21 09:50
 • #63: Chương 63:: Bằng Trình2023-03-21 09:50
 • #64: Chương 64:: Đám người xuất thủ2023-03-21 09:50
 • #65: Chương 65:: Xuất thủ miểu sát2023-03-21 09:50
 • #66: Chương 66:: Kết thù kết oán Bằng Trình2023-03-21 09:50
 • #67: Chương 67:: Bại Đường Tuân2023-03-21 09:50
 • #68: Chương 68:: Liên thủ2023-03-21 09:50
 • #69: Chương 69:: Chạy ra Thiên Yêu Sâm2023-03-21 09:50
 • #70: Chương 70:: Bá đạo Tinh Trần2023-03-21 09:50
 • #71: Chương 71:: Bích Tinh thương hội2023-03-21 09:50
 • #72: Chương 72:: Diệp Sư Thành2023-03-21 09:50
 • #73: Chương 73:: Mộc Linh Ngọc dịch2023-03-21 09:50
 • #74: Chương 74:: Tử Huyết Linh Chi2023-03-21 09:50
 • #75: Chương 75:: Rời đi2023-03-21 09:50
 • #76: Chương 76:: Lòng xấu xa cuối cùng hiện2023-03-21 09:50
 • #77: Chương 77:: Sư Vương Thành2023-03-21 09:50
 • #78: Chương 78:: Gặp mặt2023-03-21 09:50
 • #79: Chương 79:: Gặp lại Bằng Trình2023-03-21 09:51
 • #80: Chương 80:: Sư Vương Thành chủ2023-03-21 09:51
 • #81: Chương 81:: Thần bí đồ quyển2023-03-21 09:51
 • #82: Chương 82:: Tiệt Mạch thuật2023-03-21 09:51
 • #83: Chương 83:: Ngưng tụ Mệnh Tuyền2023-03-21 09:51
 • #84: Chương 84:: Thiên Yêu Thành2023-03-21 09:51
 • #85: Chương 85:: Quỷ đường phố2023-03-21 09:51
 • #86: Chương 86:: Thanh Liên Tạo Hóa thuật2023-03-21 09:51
 • #87: Chương 87:: Nhật Nguyệt Tinh Thần phán2023-03-21 09:51
 • #88: Chương 88:: Khiếu Thiên phòng đấu giá2023-03-21 09:51
 • #89: Chương 89:: Thần bí đồ quyển2023-03-21 09:51
 • #90: Chương 90:: Luân hồi bóng hình xinh đẹp2023-03-21 09:51
 • #91: Chương 91:: Vạn Yêu đại hội2023-03-21 09:51
 • #92: Chương 92:: Hồng Hoang ngũ hành khí2023-03-21 09:51
 • #93: Chương 93:: Kịch chiến Bằng Trình2023-03-21 09:51
 • #94: Chương 94:: Thần thuật đối với tấn công2023-03-21 09:51
 • #95: Chương 95:: Thiên Bằng Bác Long Thuật2023-03-21 09:51
 • #96: Chương 96:: Công Phạt Chiến Đồng2023-03-21 09:51
 • #97: Chương 97:: Bại Bằng Trình2023-03-21 09:52
 • #98: Chương 98:: Thánh tử hỗn chiến2023-03-21 09:52
 • #99: Chương 99:: Kinh thiên một quyền2023-03-21 09:52
 • #100: Chương 100:: Đại hội kết thúc2023-03-21 09:52
 • #101: Chương 101:: Mưu đồ Mê Tình Hải2023-03-21 09:52
 • #102: Chương 102:: Tu luyện thần thuật2023-03-21 09:52
 • #103: Chương 103:: Đám người chấn kinh2023-03-21 09:52
 • #104: Chương 104:: Thần Quân Các2023-03-21 09:52
 • #105: Chương 105:: Thiết kế2023-03-21 09:52
 • #106: Chương 106:: Chiến Tinh Hồn cảnh giới2023-03-21 09:52
 • #107: Chương 107:: Thái Dương thể2023-03-21 09:52
 • #108: Chương 108:: Suy tàn2023-03-21 09:52
 • #109: Chương 109:: Vũ Phỉ chi nộ2023-03-21 09:52
 • #110: Chương 110:: Tu luyện tạo hóa thuật2023-03-21 09:52
 • #111: Chương 111:: Mộ Dung Tuyết mời2023-03-21 09:52
 • #112: Chương 112:: Tinh Hồn Yêu Long2023-03-21 09:52
 • #113: Chương 113:: Thần thuật diệt Thiên Long2023-03-21 09:53
 • #114: Chương 114:: Thánh tủy2023-03-21 09:53
 • #115: Chương 115:: Lưu ly luyện thể2023-03-21 09:53
 • #116: Chương 116:: Phượng Tê Lâm2023-03-21 09:53
 • #117: Chương 117:: Phong Tà ma tôn2023-03-21 09:53
 • #118: Chương 118:: Mê Tình Hải2023-03-21 09:53
 • #119: Chương 119:: Tiến vào cấm địa2023-03-21 09:53
 • #120: Chương 120:: Mê Hồn sương mù2023-03-21 09:53
 • #121: Chương 121:: Phệ Hồn trùng2023-03-21 09:53
 • #122: Chương 122:: Phong lôi luyện thể2023-03-21 09:53
 • #123: Chương 123:: Thời cổ huyễn ảnh2023-03-21 09:53
 • #124: Chương 124:: Ngũ hành bí cảnh2023-03-21 09:53
 • #125: Chương 125:: Đại chiến Hỏa Linh Nhi2023-03-21 09:53
 • #126: Chương 126:: Kỳ Dạ nguy cơ2023-03-21 09:53
 • #127: Chương 127:: Hàn Băng Đảo đến tạo hóa2023-03-21 09:53
 • #128: Chương 128:: Không tên trợ giúp2023-03-21 09:53
 • #129: Chương 129:: Ngũ Hành Đạo Thụ2023-03-21 09:54
 • #130: Chương 130:: Ngũ Hành tộc âm mưu2023-03-21 09:54
 • #131: Chương 131:: Người thần bí2023-03-21 09:54
 • #132: Chương 132:: Rời đi ngũ hành bí cảnh2023-03-21 09:54
 • #133: Chương 133:: Đối chiến bản thân2023-03-21 09:54
 • #134: Chương 134:: Huyễn Hồn Châu2023-03-21 09:54
 • #135: Chương 135:: Lục Đạo Luân Hồi Bàn2023-03-21 09:54
 • #136: Chương 136:: Luân Hồi Thần Hoàng2023-03-21 09:54
 • #137: Chương 137:: Nghịch Cổ Tru Thần Cương2023-03-21 09:54
 • #138: Chương 138:: Bằng hữu bạn lo lắng2023-03-21 09:54
 • #139: Chương 139:: Các phương phản ứng2023-03-21 09:54
 • #140: Chương 140:: Gian khổ tu luyện2023-03-21 09:54
 • #141: Chương 141:: Bí thuật đột phá2023-03-21 09:54
 • #142: Chương 142:: Ra Mê Tình Hải2023-03-21 09:54
 • #143: Chương 143:: Mưu đồ2023-03-21 09:54
 • #144: Chương 144:: Trị liệu Phượng Tê Ngô Đồng Thụ2023-03-21 09:54
 • #145: Chương 145:: Hoang Phệ Trùng2023-03-21 09:54
 • #146: Chương 146:: Sinh tử giết chóc2023-03-21 09:55
 • #147: Chương 147:: Sinh tử đào vong (thượng)2023-03-21 09:55
 • #148: Chương 148:: Sinh tử đào vong (trung)2023-03-21 09:55
 • #149: Chương 149:: Sinh tử đào vong (Hạ)2023-03-21 09:55
 • #150: Chương 150:: Sư Vương Thành tình hình nguy hiểm2023-03-21 09:55
 • #151: Chương 151:: Càng chiến càng cuồng2023-03-21 09:55
 • #152: Chương 152:: Chiến đấu không ngừng2023-03-21 09:55
 • #153: Chương 153:: Huyết chiến Huyết Sát2023-03-21 09:55
 • #154: Chương 154:: Liên tiếp trọng thương2023-03-21 09:55
 • #155: Chương 155:: Người thần bí trợ giúp2023-03-21 09:55
 • #156: Chương 156:: Chiến đấu kết thúc2023-03-21 09:55
 • #157: Chương 157:: Long Tinh Ngân Đạo2023-03-21 09:55
 • #158: Chương 158:: Lần đầu nghe thấy nhân quả2023-03-21 09:55
 • #159: Chương 159:: Vô Cấu Tông2023-03-21 09:55
 • #160: Chương 160:: Rời đi nam tự2023-03-21 09:55
 • #161: Chương 161:: Băng hỏa lưỡng trọng thiên2023-03-21 09:55
 • #162: Chương 162:: Tiên Hỏa luyện thể2023-03-21 09:56
 • #163: Chương 163:: Tiên Hỏa luyện khí2023-03-21 09:56
 • #164: Chương 164:: Thần Cung xuất thế2023-03-21 09:56
 • #165: Chương 165:: Tiến vào Thần Cung2023-03-21 09:56
 • #166: Chương 166:: Đại chiến thiên thần bóng mờ2023-03-21 09:56
 • #167: Chương 167:: Sát thần2023-03-21 09:56
 • #168: Chương 168:: Huyết chi sát giới2023-03-21 09:56
 • #169: Chương 169:: Lãnh Dạ Thần Chủ2023-03-21 09:56
 • #170: Chương 170:: Đế Hoàng Long Quyền2023-03-21 09:56
 • #171: Chương 171:: Đám người gặp nhau2023-03-21 09:56
 • #172: Chương 172:: Thục Sơn Kiếm Tông2023-03-21 09:56
 • #173: Chương 173:: Hư Vô Tiên Tôn2023-03-21 09:56
 • #174: Chương 174:: Thiên Hoang sơn mạch2023-03-21 09:56
 • #175: Chương 175:: Hoang vu chi lực2023-03-21 09:56
 • #176: Chương 176:: Tà Long2023-03-21 09:56
 • #177: Chương 177:: Thái Hoang thể, tử vong thần tử2023-03-21 09:56
 • #178: Chương 178:: Chí tôn thần thuật2023-03-21 09:56
 • #179: Chương 179:: Hoang vu tiên vách tường2023-03-21 09:56
 • #180: Chương 180:: Hoang Vu nguyệt tuyền, Hoang Vu Quả2023-03-21 09:56
 • #181: Chương 181:: Thiên kiêu Cửu Kiếp2023-03-21 09:56
 • #182: Chương 182:: Công phạt cấm địa2023-03-21 09:57
 • #183: Chương 183:: Cấm địa thỏa hiệp2023-03-21 09:57
 • #184: Chương 184:: Trên đường gặp Cửu Kiếp2023-03-21 09:57
 • #185: Chương 185:: Cửu Tự Chân Ngôn, Cực Đạo Cửu Chú2023-03-21 09:57
 • #186: Chương 186:: Âm dương địa phương2023-03-21 09:57
 • #187: Chương 187:: Vô Cực Đạo Kiếm2023-03-21 09:57
 • #188: Chương 188:: Chiến Khuy Nguyệt cảnh giới2023-03-21 09:57
 • #189: Chương 189:: Giết âm Dương Thiên tử Thiên Nữ2023-03-21 09:57
 • #190: Chương 190:: Thần bí hắc bào nhân2023-03-21 09:57
 • #191: Chương 191:: Âm mưu sơ hiện2023-03-21 09:57
 • #192: Chương 192:: Cường thế hai huynh đệ2023-03-21 09:57
 • #193: Chương 193:: Chân chính âm mưu2023-03-21 09:57
 • #194: Chương 194:: Toàn bộ đánh giết2023-03-21 09:57
 • #195: Chương 195:: Thiên Uyên2023-03-21 09:57
 • #196: Chương 196:: Tạo Hóa Thanh Liên2023-03-21 09:57
 • #197: Chương 197:: Tam Quang Thần Thủy2023-03-21 09:57
 • #198: Chương 198:: Thần bí cầu khắc2023-03-21 09:57
 • #199: Chương 199:: Long tiên say mê rượu2023-03-21 09:57
 • #200: Chương 200:: Hồng Hoang khí2023-03-21 09:58
 • #201: Chương 201:: Người cuồng2023-03-21 09:58
 • #202: Chương 202:: Bị nguyền rủa tinh thần2023-03-21 09:58
 • #203: Chương 203:: Phù kiếm phá nguyền rủa2023-03-21 09:58
 • #204: Chương 204:: Không gian loạn lưu2023-03-21 09:58
 • #205: Chương 205:: Âm Dương tinh vực2023-03-21 09:58
 • #206: Chương 206:: Côn Vân Tinh tụ thiên kiêu2023-03-21 09:58
 • #207: Chương 207:: Liên chiến thiên kiêu2023-03-21 09:58
 • #208: Chương 208:: Ngụy lĩnh vực2023-03-21 09:58
 • #209: Chương 209:: Chiến Lục Dương2023-03-21 09:58
 • #210: Chương 210:: Tam Túc Kim Ô2023-03-21 09:58
 • #211: Chương 211:: Đại Nhật Phần Thiên Trận2023-03-21 09:58
 • #212: Chương 212:: Âm dương bí địa2023-03-21 09:58
 • #213: Chương 213:: Thái Dương Đăng2023-03-21 09:58
 • #214: Chương 214:: Âm Dương Đồ2023-03-21 09:58
 • #215: Chương 215:: Sáu đại thế lực bốn phía tấn công2023-03-21 09:58
 • #216: Chương 216:: Tử Vi Tinh2023-03-21 09:58
 • #217: Chương 217:: Huyết Tộc Huyết Thương2023-03-21 09:59
 • #218: Chương 218:: Phong lôi diệt phân thân2023-03-21 09:59
 • #219: Chương 219:: Chân Ngôn trấn huyết hải2023-03-21 09:59
 • #220: Chương 220:: Bị tiêu diệt Huyết Tộc2023-03-21 09:59
 • #221: Chương 221:: Thu đồ đệ Tử Phong2023-03-21 09:59
 • #222: Chương 222:: Luyện Ngục Tử Uyên2023-03-21 09:59
 • #223: Chương 223:: Tử Vi Thần Hoàng2023-03-21 09:59
 • #224: Chương 224:: Sư đồ tách rời2023-03-21 09:59
 • #225: Chương 225:: Thiên Tội Tinh2023-03-21 09:59
 • #226: Chương 226:: Thiên tư bài danh2023-03-21 09:59
 • #227: Chương 227:: Long gia nguyền rủa2023-03-21 09:59
 • #228: Chương 228:: Ngầm thừa nhận hiệp nghị2023-03-21 09:59
 • #229: Chương 229:: Bồng Lai Tiên Cảnh2023-03-21 09:59
 • #230: Chương 230:: Kỷ nguyên tự sự2023-03-21 09:59
 • #231: Chương 231:: Chiếu Âm Hà2023-03-21 10:00
 • #232: Chương 232:: Tỏa Tiên Tỉnh2023-03-21 10:00
 • #233: Chương 233:: Chư thiên diệt Thần Phù, như ý Thánh Tiên phù2023-03-21 10:00
 • #234: Chương 234:: Về khởi nguyên tinh2023-03-21 10:00
 • #235: Chương 235:: Khương Hinh Nhi2023-03-21 10:00
 • #236: Chương 236:: Hợp Ý Giáo2023-03-21 10:00
 • #237: Chương 237:: Đại chiến Tôn Giả (thượng)2023-03-21 10:00
 • #238: Chương 238:: Đại chiến Tôn Giả (Hạ)2023-03-21 10:00
 • #239: Chương 239:: Nổi giận Tinh Ngân2023-03-21 10:00
 • #240: Chương 240:: Xâm nhập Khương gia2023-03-21 10:00
 • #241: Chương 241:: Chất vấn Khương gia2023-03-21 10:00
 • #242: Chương 242:: Cửu Kiếp tương trợ2023-03-21 10:00
 • #243: Chương 243:: Thần Khí Luyện Viêm Lô2023-03-21 10:00
 • #244: Chương 244:: Khương gia lão tổ2023-03-21 10:00
 • #245: Chương 245:: Hinh nhi bái sư2023-03-21 10:00
 • #246: Chương 246:: Vô Ngân Chung chấn Thần Khí2023-03-21 10:01
 • #247: Chương 247:: Thần chiến trường2023-03-21 10:01
 • #248: Chương 248:: Kinh khủng Cửu Kiếp2023-03-21 10:01
 • #249: Chương 249:: Ánh mắt va chạm2023-03-21 10:01
 • #250: Chương 250:: Thái Hư chi lực2023-03-21 10:01
 • #251: Chương 251:: Tôn Giả, không gì hơn cái này2023-03-21 10:01
 • #252: Chương 252:: Huynh đệ tàn sát2023-03-21 10:01
 • #253: Chương 253:: Cùng lúc cứu viện2023-03-21 10:01
 • #254: Chương 254:: Chuyển Luân Giáo huyền diệu2023-03-21 10:01
 • #255: Chương 255:: Tinh Ngân Thất Thức2023-03-21 10:01
 • #256: Chương 256:: Hoang Thần Sơn2023-03-21 10:01
 • #257: Chương 257:: Chiêu Hồn Thảo2023-03-21 10:01
 • #258: Chương 258:: Lần đầu nghe thấy tam giới2023-03-21 10:01
 • #259: Chương 259:: Quỷ hồn binh nhì, cửu u chiêu hồn2023-03-21 10:01
 • #260: Chương 260:: Cửu U Minh Bi2023-03-21 10:01
 • #261: Chương 261:: Hoang Thần tàn niệm2023-03-21 10:01
 • #262: Chương 262:: Lục đạo khống pháp2023-03-21 10:02
 • #263: Chương 263:: Bỉ Ngạn luân hồi2023-03-21 10:02
 • #264: Chương 264:: Diêm Vương Kính, U Minh Tà Chú2023-03-21 10:02
 • #265: Chương 265:: Hủy diệt2023-03-21 10:02
 • #266: Chương 266:: Long Vũ Thánh?2023-03-21 10:02
 • #267: Chương 267:: Công phạt Hoang Thần Sơn2023-03-21 10:02
 • #268: Chương 268:: Giết vào Minh Giới cửa vào2023-03-21 10:02
 • #269: Chương 269:: Địa Ngục cường giả2023-03-21 10:02
 • #270: Chương 270:: Giết ra Địa Ngục cửa vào2023-03-21 10:02
 • #271: Chương 271:: Tam Vị Nhất Thể2023-03-21 10:02
 • #272: Chương 272:: Thiên Cửu Phong2023-03-21 10:02
 • #273: Chương 273:: Kỳ lạ Tĩnh Tâm Quyết2023-03-21 10:02
 • #274: Chương 274:: Đột phá Tinh Hồn cảnh giới2023-03-21 10:02
 • #275: Chương 275:: Cửu chuyển vô cực2023-03-21 10:02
 • #276: Chương 276:: Thập phương Hồn Thuật2023-03-21 10:03
 • #277: Chương 277:: Khó tìm Tịnh Thế chú2023-03-21 10:03
 • #278: Chương 278:: Tịnh Thế Cửu Trụ2023-03-21 10:03
 • #279: Chương 279:: Thôn Thiên Thú2023-03-21 10:03
 • #280: Chương 280:: Thanh Long Tử Hoàng vòng tay2023-03-21 10:03
 • #281: Chương 281:: Bốn người nguy hiểm2023-03-21 10:03
 • #282: Chương 282:: Cược, giết2023-03-21 10:03
 • #283: Chương 283:: Bạo phát Long Tinh Trần2023-03-21 10:03
 • #284: Chương 284:: Tần Vũ Sinh2023-03-21 10:03
 • #285: Chương 285:: Nhẹ nhõm ngược sát2023-03-21 10:03
 • #286: Chương 286:: Bách Linh Cốc2023-03-21 10:03
 • #287: Chương 287:: Đồng Tâm Hoa2023-03-21 10:03
 • #288: Chương 288:: Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa2023-03-21 10:03
 • #289: Chương 289:: Thực cốt huyết hộp ngọc2023-03-21 10:03
 • #290: Chương 290:: Tam Tinh hồn đồng tử2023-03-21 10:03
 • #291: Chương 291:: Thiên Biến Lưu Kim2023-03-21 10:03
 • #292: Chương 292:: Gặp lại Nhân Cuồng2023-03-21 10:03
 • #293: Chương 292:: Bị tiêu diệt Âm Dương Giáo (thượng)2023-03-21 10:03
 • #294: Chương 294:: Bị tiêu diệt Âm Dương Giáo (Hạ)2023-03-21 10:03
 • #295: Chương 295:: Phong Lôi Điện2023-03-21 10:04
 • #296: Chương 296:: Lôi Phạt kiếm2023-03-21 10:04
 • #297: Chương 297:: Còn sót lại cường giả2023-03-21 10:04
 • #298: Chương 298:: Thần Hoàng tẩm cung2023-03-21 10:04
 • #299: Chương 299:: Phong lôi đài2023-03-21 10:04
 • #300: Chương 300:: Đột phá, Khuy Nguyệt cảnh giới2023-03-21 10:04
 • #301: Chương 301:: Trung Nguyên2023-03-21 10:04
 • #302: Chương 302:: Chí tôn đường2023-03-21 10:04
 • #303: Chương 303:: Nhập Chí Tôn Điện2023-03-21 10:04
 • #304: Chương 304:: Chí Tôn các2023-03-21 10:04
 • #305: Chương 305:: Chí Tôn Điện tình huống2023-03-21 10:04
 • #306: Chương 306:: Đến Tôn Tháp2023-03-21 10:04
 • #307: Chương 307:: Xông tháp2023-03-21 10:04
 • #308: Chương 308:: Mạnh nhất trạng thái Long Tinh Ngân2023-03-21 10:04
 • #309: Chương 309:: Khen thưởng2023-03-21 10:04
 • #310: Chương 310:: Tà Hoàng truyền thuyết2023-03-21 10:04
 • #311: Chương 311:: Ra ngoài lịch luyện2023-03-21 10:04
 • #312: Chương 312:: Thiên Xu Cửu Cực2023-03-21 10:04
 • #313: Chương 313:: Ngũ Đạo Diệt Thiên Chi Thuật2023-03-21 10:04
 • #314: Chương 314:: Đắc thủ Bất Diệt Kim Thân2023-03-21 10:05
 • #315: Chương 315:: Trảm Đạo Cỏ Ba Lá2023-03-21 10:05
 • #316: Chương 316:: Thiên Xu Cửu Cực cơ duyên hiện2023-03-21 10:05
 • #317: Chương 317:: Ám Dạ Minh Văn2023-03-21 10:05
 • #318: Chương 318:: Tàn Ngọc Diệp cái chết2023-03-21 10:05
 • #319: Chương 319:: Thiên Xu động2023-03-21 10:05
 • #320: Chương 320:: Tao ngộ chiến2023-03-21 10:05
 • #321: Chương 321:: Học tập bí thuật2023-03-21 10:05
 • #322: Chương 322:: Chiến thần bí cảnh2023-03-21 10:05
 • #323: Chương 323:: Hấp thu chiến ý2023-03-21 10:05
 • #324: Chương 324:: Đại chiến Bích Hải Tam Hoàng Xà2023-03-21 10:05
 • #325: Chương 325:: Thế Giới Thụ2023-03-21 10:05
 • #326: Chương 326:: Đấu Chiến Tiên Pháp2023-03-21 10:05
 • #327: Chương 327:: Đại chiến Long tộc Thánh nữ2023-03-21 10:05
 • #328: Chương 328:: Thần thuật đại chiến2023-03-21 10:05
 • #329: Chương 329:: Đế Vương Quy Nguyên Huyết2023-03-21 10:05
 • #330: Chương 330:: Chung cực trạng thái hai người2023-03-21 10:06
 • #331: Chương 331:: Năng lượng Thực Thể Hóa2023-03-21 10:06
 • #332: Chương 332:: Ngang tay?2023-03-21 10:06
 • #333: Chương 333:: Mạnh nhất tổ đội2023-03-21 10:06
 • #334: Chương 334:: Huyền nguyên trọng thổ2023-03-21 10:06
 • #335: Chương 335:: Trọng lực luyện thể2023-03-21 10:06
 • #336: Chương 336:: Cửu Chuyển Huyền Hoàng Tinh2023-03-21 10:06
 • #337: Chương 337:: Bồ Đề bí cảnh2023-03-21 10:06
 • #338: Chương 338:: Bát Quái một cái Ly Môn2023-03-21 10:06
 • #339: Chương 339:: Hỏa diễm khải giáp2023-03-21 10:06
 • #340: Chương 340:: Thiên Huyễn Vạn Hóa2023-03-21 10:06
 • #341: Chương 341:: Bồ Đề Thụ2023-03-21 10:06
 • #342: Chương 342:: Thánh cấp con rối2023-03-21 10:06
 • #343: Chương 343:: Tranh đoạt Bồ Đề Tử2023-03-21 10:06
 • #344: Chương 344:: Vô Tâm Hải Vực2023-03-21 10:06
 • #345: Chương 345:: Hải Hàn Uyên2023-03-21 10:06
 • #346: Chương 346:: Ma Uyên Hải Minh Quyết, Bích Hải Hàn2023-03-21 10:06
 • #347: Chương 347:: Hải Hoàng Giao2023-03-21 10:07
 • #348: Chương 348:: Cực Diễm Hỏa Sơn2023-03-21 10:07
 • #349: Chương 349:: Cửu Cực Phần Tâm Quyết, Địa Tâm Liệt Diễm2023-03-21 10:07
 • #350: Chương 350:: Ám Hải Ma giao2023-03-21 10:07
 • #351: Chương 351:: Huyết Sắc Tu La2023-03-21 10:07
 • #352: Chương 352:: Hải Tâm Tuyền2023-03-21 10:07
 • #353: Chương 353:: Tử vong, trọng sinh2023-03-21 10:07
 • #354: Chương 354:: Đột phá Tôn Giả2023-03-21 10:07
 • #355: Chương 355:: Hải Tâm Điện2023-03-21 10:07
 • #356: Chương 356:: Hải Thần Kích2023-03-21 10:07
 • #357: Chương 357:: Vô tâm Hải Thần nước2023-03-21 10:07
 • #358: Chương 358:: Tuyển bạt, tổ đội2023-03-21 10:07
 • #359: Chương 359:: Lại vào Sư Vương Thành2023-03-21 10:07
 • #360: Chương 360:: Thánh giả đường2023-03-21 10:07
 • #361: Chương 361:: Lại vào Thiên Yêu Sâm2023-03-21 10:07
 • #362: Chương 362: Thiên Huyễn Linh Lung2023-03-21 10:07
 • #363: Chương 363:: Hàn sương Ma Long2023-03-21 10:07
 • #364: Chương 364:: Bán Thánh La Sâm Cách2023-03-21 10:07
 • #365: Chương 365:: Tự bạo2023-03-21 10:08
 • #366: Chương 366:: Lừa giết đối thủ2023-03-21 10:08
 • #367: Chương 367:: Lẫn nhau bề ngoài liên hợp2023-03-21 10:08
 • #368: Chương 368:: Sinh linh Ngọc Trúc2023-03-21 10:08
 • #369: Chương 369:: Đối phương mai phục2023-03-21 10:08
 • #370: Chương 370:: Huyết Hồn Thiên ao2023-03-21 10:08
 • #371: Chương 371:: Đám người đột phá2023-03-21 10:08
 • #372: Chương 372:: Cấm tội uyên2023-03-21 10:08
 • #373: Chương 373:: Thất Tông Tội lửa2023-03-21 10:08
 • #374: Chương 374:: Minh Hoàng tàn hồn2023-03-21 10:08
 • #375: Chương 375:: Không minh2023-03-21 10:08
 • #376: Chương 377:: Linh khí tưới tiêu2023-03-21 10:08
 • #377: Chương 378:: Tam đệ đến2023-03-21 10:08
 • #378: Chương 379:: Huynh đệ chiến2023-03-21 10:08
 • #379: Chương 380:: Tịnh Thế Tiên Quang2023-03-21 10:08
 • #380: Chương 381:: Khởi nguyên trải qua2023-03-21 10:08
 • #381: Chương 382:: Tiến vào Vạn Yêu Cung2023-03-21 10:09
 • #382: Chương 383:: Chí tôn thi đấu2023-03-21 10:09
 • #383: Chương 384:: Âm mưu sơ hiện2023-03-21 10:09
 • #384: Chương 385:: Vạn Yêu Sơn mạch2023-03-21 10:09
 • #385: Chương 386:: Vòng thứ hai tuyển bạt2023-03-21 10:09
 • #386: Chương 387:: Huyễn Linh Tông hiện2023-03-21 10:09
 • #387: Chương 388:: Tu luyện Huyễn Linh Quyết2023-03-21 10:09
 • #388: Chương 389:: Trả thù chiến2023-03-21 10:09
 • #389: Chương 390:: Chiến Chí tôn2023-03-21 10:09
 • #390: Chương 391:: Sau cùng thuật2023-03-21 10:09
 • #391: Chương 392:: Buồn bực Bằng Trình2023-03-21 10:09
 • #392: Chương 393:: Cười một tiếng mẫn ân cừu2023-03-21 10:09
 • #393: Chương 394:: Tử Phong đến2023-03-21 10:09
 • #394: Chương 395:: Chủng tộc thần thuật2023-03-21 10:09
 • #395: Chương 396:: Chí tôn thi đấu kết thúc2023-03-21 10:09
 • #396: Chương 397:: Đột phá tới tôn2023-03-21 10:09
 • #397: Chương 398:: Thiên Đạo khe2023-03-21 10:09
 • #398: Chương 399:: Liệt Hồn Ảnh Phong2023-03-21 10:09
 • #399: Chương 400:: Vĩnh Hằng Chi Liên2023-03-21 10:09
 • #400: Chương 401:: Phệ Nguyên Dung Đạo2023-03-21 10:09
 • #401: Chương 402:: Thánh thể thể thuật2023-03-21 10:10
 • #402: Chương 403:: Trấn thế bia2023-03-21 10:10
 • #403: Chương 404:: Vu Cổ thuật2023-03-21 10:10
 • #404: Chương 405:: Vĩnh Hằng Kiếm Hồn2023-03-21 10:10
 • #405: Chương 406:: Thạch quan bí văn2023-03-21 10:10
 • #406: Chương 407:: Vĩnh Hằng luân hồi2023-03-21 10:10
 • #407: Chương 408:: Bất bại chi thuật, ngũ đại liên minh2023-03-21 10:10
 • #408: chương 409:: Nhất Niệm vì thần Nhất Niệm vì ma2023-03-21 10:10
 • #409: Chương 410:: Đối chiến Thánh Nhân2023-03-21 10:10
 • #410: Chương 411:: Đánh giết Thánh Nhân2023-03-21 10:10
 • #411: Chương 412:: Thể chất dung hợp2023-03-21 10:10
 • #412: Chương 413:: Hoàn mỹ dung hợp2023-03-21 10:10
 • #413: Chương 414:: Giằng co Vĩnh Hằng Quốc Độ2023-03-21 10:10
 • #414: Chương 415:: Thần Khí giằng co2023-03-21 10:10
 • #415: Chương 416:: Thiên kiêu phổ thứ nhất2023-03-21 10:10
 • #416: Chương 417:: Thiên kiêu Đại Đạo2023-03-21 10:10
 • #417: Chương 418:: Táng Vương2023-03-21 10:10
 • #418: Chương 419:: Trở lại Long gia2023-03-21 10:10
 • #419: Chương 420:: Chuẩn bị rời đi2023-03-21 10:11
 • #420: Chương 421:: Tinh không Thiên Quan2023-03-21 10:11
 • #421: Chương 422:: Không an tĩnh thứ nhất Thiên Quan2023-03-21 10:11
 • #422: Chương 423:: Thiên Quan thí luyện2023-03-21 10:11
 • #423: Chương 424:: Tam đại thế lực bốn phía tấn công2023-03-21 10:11
 • #424: Chương 425:: Đột phá Thánh Cảnh2023-03-21 10:11
 • #425: Chương 426:: Nghịch Loạn quyết2023-03-21 10:11
 • #426: Chương 426:: Lôi Phạt chỗ sâu2023-03-21 10:11
 • #427: Chương 427:: Tạo hóa bí cảnh2023-03-21 10:11
 • #428: Chương 428:: Huyết sát tam đại thế lực2023-03-21 10:11
 • #429: Chương 429:: Cấm khí uy lực2023-03-21 10:11
 • #430: Chương 430:: U Huyễn Thạch khắc2023-03-21 10:11
 • #431: Chương 431:: Tinh không các nơi phản ứng2023-03-21 10:11
 • #432: Chương 432:: Đến từ tinh không khiêu chiến2023-03-21 10:11
 • #433: Chương 433:: Vô cực dung đạo2023-03-21 10:11
 • #434: Chương 435:: Thần thánh Minh Quang, tà ác Ám Mang2023-03-21 10:11
 • #435: Chương 436:: Đọa Thiên Vương, Ngự Thiên Vương2023-03-21 10:11
 • #436: Chương 437:: Hóa thân chí tôn2023-03-21 10:11
 • #437: Chương 438:: Vạn Kiếm trủng2023-03-21 10:12
 • #438: Chương 439:: Kiếm cảnh giới2023-03-21 10:12
 • #439: Chương 440:: Cướp Hồn Kiếm2023-03-21 10:12
 • #440: Chương 441:: Diệt Ma Kiếm2023-03-21 10:12
 • #441: Chương 442:: Xuống dốc Thánh thể gia tộc2023-03-21 10:12
 • #442: Chương 443:: Lần nữa thu đồ đệ2023-03-21 10:12
 • #443: Chương 444:: Song thể chất2023-03-21 10:12
 • #444: Chương 445:: Thiên Châu Lục Tinh2023-03-21 10:12
 • #445: Chương 446:: Xung đột thăng cấp2023-03-21 10:12
 • #446: Chương 447:: Lôi phạt giết địch2023-03-21 10:12
 • #447: Chương 448:: Đế Tôn2023-03-21 10:12
 • #448: Chương 449:: Cường đại Đế Tôn2023-03-21 10:12
 • #449: Chương 450:: Ngũ Linh thú2023-03-21 10:12
 • #450: Chương 451:: Long Hoàng sư2023-03-21 10:12
 • #451: Chương 452:: Long Hoàng2023-03-21 10:12
 • #452: Chương 453:: Riêng phần mình tọa kỵ2023-03-21 10:12
 • #453: Chương 454:: Huyết Yêu tộc2023-03-21 10:12
 • #454: Chương 455:: Vạn tộc liên minh hiện2023-03-21 10:12
 • #455: Chương 456:: Các tộc chiến loạn2023-03-21 10:12
 • #456: Chương 457:: Thượng Cổ chiến trường2023-03-21 10:12
 • #457: Chương 458:: Huyễn Thánh Thần thần niệm2023-03-21 10:12
 • #458: Chương 459:: Thần Bảo đan2023-03-21 10:12
 • #459: Chương 460:: Gặp lại Long Tử Y2023-03-21 10:12
 • #460: Chương 461:: Cái gọi là Quần Anh Hội2023-03-21 10:12
 • #461: Chương 462:: Mạnh nhất địa thế2023-03-21 10:13
 • #462: Chương 463:: Bia đá tác dụng2023-03-21 10:13
 • #463: Chương 464:: Ba lần dựng dục linh thai2023-03-21 10:13
 • #464: Chương 465:: Cướp lại tạo hóa2023-03-21 10:13
 • #465: Chương 466:: Mạnh nhất khiêu chiến2023-03-21 10:13
 • #466: Chương 467:: Riêng phần mình đối thủ2023-03-21 10:13
 • #467: Chương 468:: Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 12023-03-21 10:13
 • #468: Chương 469:: Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 22023-03-21 10:13
 • #469: Chương 470:: Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 32023-03-21 10:13
 • #470: Chương 471:: Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 42023-03-21 10:13
 • #471: Chương 472:: Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 52023-03-21 10:13
 • #472: Chương 473:: Minh Giới xuất thế2023-03-21 10:13
 • #473: Chương 474:: Trận chiến mở màn quỷ hồn2023-03-21 10:13
 • #474: Chương 475:: Mới đồng bọn2023-03-21 10:13
 • #475: Chương 476:: Vương giả bí cảnh2023-03-21 10:13
 • #476: Chương 477:: Đột phá Thánh Vương2023-03-21 10:13
 • #477: Chương 478:: Thánh Vương kiếp2023-03-21 10:13
 • #478: Chương 479:: Tạo Hóa Thần Cung2023-03-21 10:13
 • #479: Chương 480:: Vạn Cổ Nghịch Thiên Hoa2023-03-21 10:13
 • #480: Chương 480:: Vạn Cổ Nghịch Thiên Hoa2023-03-21 10:13
 • #481: Chương 481:: Thanh Liên ba động2023-03-21 10:13
 • #482: Chương 482:: Kinh tài diễm diễm Tứ Đồ Đệ2023-03-21 10:13
 • #483: Chương 483:: Vẫn Thần khải2023-03-21 10:13
 • #484: Chương 484:: Phệ lúc nuốt không rắn2023-03-21 10:14
 • #485: Chương 485:: Toàn lực chiến đấu 12023-03-21 10:14
 • #486: Chương 486:: Toàn lực chiến đấu 22023-03-21 10:14
 • #487: Chương 487:: Toàn lực chiến đấu 32023-03-21 10:14
 • #488: Chương 498:: Toàn lực chiến đấu 42023-03-21 10:14
 • #489: Chương 489:: Toàn lực chiến đấu 52023-03-21 10:14
 • #490: Chương 490:: Dâm tà khí2023-03-21 10:14
 • #491: Chương 491:: Gặp nhau Huyễn Ngân Thần Đế2023-03-21 10:14
 • #492: Chương 492:: Qua lại tràng cảnh2023-03-21 10:14
 • #493: Chương 493:: Táng nói vực sâu2023-03-21 10:14
 • #494: Chương 494:: Tiến vào Long Vực2023-03-21 10:14
 • #495: Chương 495:: Long tộc Long Mộ2023-03-21 10:14
 • #496: Chương 496:: Táng Đạo Long Uyên2023-03-21 10:14
 • #497: Chương 497:: Táng Đạo Quyết2023-03-21 10:14
 • #498: Chương 498:: Dung hợp Nghiệp Hỏa Hồng Liên2023-03-21 10:14
 • #499: Chương 499:: Long Trì thuế biến2023-03-21 10:14
 • #500: Chương 500:: Thần nữ2023-03-21 10:14
 • #501: Chương 501:: Đắc thủ Diệt Thần Thuật2023-03-21 10:14
 • #502: Chương 502:: Táng Thần Chi Địa2023-03-21 10:14
 • #503: Chương 503:: Thần Mộ xuất thế2023-03-21 10:14
 • #504: Chương 504:: Đao Tiên2023-03-21 10:14
 • #505: Chương 505:: Song Sát Kiếm2023-03-21 10:14
 • #506: Chương 506:: Mạnh nhất phân thân2023-03-21 10:14
 • #507: Chương 507:: Kinh khủng phân thân2023-03-21 10:15
 • #508: Chương 508:: Nhập Thần Mộ2023-03-21 10:15
 • #509: Chương 509:: 99 Tầng bậc thang2023-03-21 10:15
 • #510: Chương 510:: Bậc thang kịch chiến2023-03-21 10:15
 • #511: Chương 511:: Đám người gặp lại2023-03-21 10:15
 • #512: Chương 512:: Càn khôn Bát Quái Trận2023-03-21 10:15
 • #513: Chương 513:: Nhập huyết ngục2023-03-21 10:15
 • #514: Chương 514:: Tàn hồn cản đường2023-03-21 10:15
 • #515: Chương 515:: Diệt Thần Bi2023-03-21 10:15
 • #516: Chương 516:: Huyết khí tưới tiêu2023-03-21 10:15
 • #517: Chương 517:: Tiên Linh thể2023-03-21 10:15
 • #518: Chương 518:: Long gia Cổ Lộ2023-03-21 10:15
 • #519: Chương 519:: Hồng Mông Tử Khí2023-03-21 10:15
 • #520: Chương 520:: Vĩnh Trấn Minh Giới2023-03-21 10:15
 • #521: Chương 521:: Huyết mạch tẩy lễ2023-03-21 10:15
 • #522: Chương 522:: Đột phá Thánh Tổ2023-03-21 10:15
 • #523: Chương 523:: Thánh Tổ cướp2023-03-21 10:15
 • #524: Chương 524:: Thánh Chủ ngũ biến2023-03-21 10:15
 • #525: Chương 525:: Lại đến Bồng Lai Tiên Cảnh2023-03-21 10:15
 • #526: Chương 526:: Thời không động2023-03-21 10:15
 • #527: Chương 527:: Vạn cổ nhất kinh khủng chiến đấu2023-03-21 10:15
 • #528: Chương 228:: Vạn cổ Tân Bí2023-03-21 10:15
 • #529: Chương 529:: Về tinh không Thiên Quan2023-03-21 10:15
 • #530: Chương 530:: Mất Mác Chi Địa2023-03-21 10:16
 • #531: Chương 531:: Giành giật từng giây2023-03-21 10:16
 • #532: Chương 532:: Đế Tôn chấp nhất2023-03-21 10:16
 • #533: Chương 533:: Thần Hoàng thuế biến địa phương2023-03-21 10:16
 • #534: Chương 534:: Luân hồi táng2023-03-21 10:16
 • #535: Chương 535:: Tiên Đế tinh2023-03-21 10:16
 • #536: Chương 536:: Tiên Đế tinh2023-03-21 10:16
 • #537: Chương 537:: Nghịch Thiên Quyền2023-03-21 10:16
 • #538: Chương 538:: Hoành tảo thiên hạ2023-03-21 10:16
 • #539: Chương 539:: Thân thể vấn đề2023-03-21 10:16
 • #540: Chương 540:: Tịch diệt thiên ngân2023-03-21 10:16
 • #541: Chương 541:: Tiên Tử Tiên Nữ2023-03-21 10:16
 • #542: Chương 542:: Hành quyết2023-03-21 10:16
 • #543: Chương 543:: Diệt Thế Cửu Thương Thảo2023-03-21 10:16
 • #544: Chương 544:: Thiên lộ mở ra2023-03-21 10:16
 • #545: Chương 545:: Chí tôn xuất thế2023-03-21 10:16
 • #546: Chương 546:: Chinh chiến thiên lộ2023-03-21 10:16
 • #547: Chương 547:: Oanh mở Tiên Môn2023-03-21 10:16
 • #548: Chương 548:: Thiên lộ chí tôn thương2023-03-21 10:16
 • #549: Chương 549:: Minh Giới xuất thủ2023-03-21 10:16
 • #550: Chương 550:: Huyết táng bạo phát2023-03-21 10:16
 • #551: Chương 551:: Công phạt Long Vực2023-03-21 10:17
 • #552: Chương 552:: Chuẩn bị ở sau2023-03-21 10:17
 • #553: Chương 553:: Vạn cổ bố cục2023-03-21 10:17
 • #554: Chương 554:: Chuẩn bị ở sau không ngừng2023-03-21 10:17
 • #555: Chương 555:: Chiến chí tôn2023-03-21 10:17
 • #556: Chương 556:: Máu tại lưu2023-03-21 10:17
 • #557: Chương 557:: Sau cùng chuẩn bị ở sau2023-03-21 10:17
 • #558: Chương 558:: Tà Hoàng xuất thế2023-03-21 10:17
 • #559: Chương 559:: Huyễn Ngân thân thế2023-03-21 10:17
 • #560: Chương 560:: Kinh khủng Tà Hoàng2023-03-21 10:17
 • #561: Chương 561:: Thiên thần vẫn2023-03-21 10:17
 • #562: Chương 562:: Tà Hoàng vẫn lạc2023-03-21 10:17
 • #563: Chương 563:: Huyết táng kết thúc2023-03-21 10:17
 • #564: Chương 564:: Vạn Tinh vực2023-03-21 10:17
 • #565: Chương 565:: Thân thể dị biến2023-03-21 10:17
 • #566: Chương 566:: Vạn Tinh vực nội2023-03-21 10:17
 • #567: Chương 567:: Hoàng Cực thể2023-03-21 10:17
 • #568: Chương 568:: Ngoại giới không an tĩnh tinh không2023-03-21 10:17
 • #569: Chương 569:: Lúc đầu Thánh Tổ2023-03-21 10:17
 • #570: Chương 570:: Tinh không biến hóa2023-03-21 10:17
 • #571: Chương 571:: Tiểu Đồ Đệ2023-03-21 10:18
 • #572: Chương 572:: Thiên vẫn chiến trường2023-03-21 10:18
 • #573: Chương 573:: Thiên Vẫn Sơn2023-03-21 10:18
 • #574: Chương 574:: Táng binh thung lũng2023-03-21 10:18
 • #575: Chương 575:: Vạn Hồn núi lửa2023-03-21 10:18
 • #576: Chương 576:: Đột phá Bán Thần2023-03-21 10:18
 • #577: Chương 577:: Bán Thần lôi phạt2023-03-21 10:18
 • #578: Chương 578:: Lôi phạt Cửu Cung2023-03-21 10:18
 • #579: Chương 579:: Cướp thành2023-03-21 10:18
 • #580: Chương 580:: Bình định Vạn Tinh vực2023-03-21 10:18
 • #581: Chương 581:: Lúng túng tình huống2023-03-21 10:18
 • #582: Chương 582:: Phi pháp bẫy rập2023-03-21 10:18
 • #583: Chương 583:: Tinh không gặp cố nhân2023-03-21 10:18
 • #584: Chương 584:: Lần nữa xảy ra vấn đề2023-03-21 10:18
 • #585: Chương 585:: Huyết tinh giết chóc2023-03-21 10:18
 • #586: Chương 586:: Đệ tử gặp lại2023-03-21 10:18
 • #587: Chương 587:: Đệ tử chinh chiến2023-03-21 10:18
 • #588: Chương 588:: Cường đại đồ đệ2023-03-21 10:18
 • #589: Chương 589:: Gặp lại gặp nhau vui mừng2023-03-21 10:19
 • #590: Chương 590:: Từng cái đánh giết2023-03-21 10:19
 • #591: Chương 591:: Khó được bình tĩnh2023-03-21 10:19
 • #592: Chương 592:: Phiếu Miểu Phong2023-03-21 10:19
 • #593: Chương 593:: Đệ tử tranh nhau phát sáng2023-03-21 10:19
 • #594: Chương 594:: Không ngừng chạy tới trợ giúp2023-03-21 10:19
 • #595: Chương 595:: Tiến vào Minh Giới2023-03-21 10:19
 • #596: Chương 596:: Lần nữa đột phá2023-03-21 10:19
 • #597: Chương 597:: Khí thôn thiên hạ2023-03-21 10:19
 • #598: Chương 598:: Đối chiến đỉnh phong cường giả2023-03-21 10:19
 • #599: Chương 599:: Uy chấn thiên hạ2023-03-21 10:19
 • #600: Chương 600:: Cửu trọng Thiên Phạt2023-03-21 10:19
 • #601: Chương 601:: Quần Lâm2023-03-21 10:19
 • #602: Chương 602:: Cường giả vẫn lạc2023-03-21 10:19
 • #603: Chương 603:: Cuối cùng Tân Bí2023-03-21 10:19
 • #604: Chương 604:: Bị tiêu diệt Loạn Thế Minh2023-03-21 10:19
 • #605: Chương 605:: Đại chiến Phệ Tình2023-03-21 10:19
 • #606: Chương 606:: Đau buồn bi thương2023-03-21 10:19
 • #607: Chương 607:: Chiến đấu Thiên Yêu Sâm2023-03-21 10:20
 • #608: Chương 608:: Kinh khủng tóc vàng hống2023-03-21 10:20
 • #609: Chương 609:: Bị tiêu diệt Thiên Yêu Sâm2023-03-21 10:20
 • #610: Chương 610:: Chín Cực Thánh sen2023-03-21 10:20
 • #611: Chương 611:: Chúng địch xâm phạm2023-03-21 10:20
 • #612: Chương 612:: Tuyệt vọng lôi phạt2023-03-21 10:20
 • #613: Chương 613:: Không ngừng kết thúc chiến đấu2023-03-21 10:20
 • #614: Chương 614:: Đương thời thiên thần2023-03-21 10:20
 • #615: Chương 615:: Công phạt nhật nguyệt cốc2023-03-21 10:20
 • #616: Chương 616:: Bị tiêu diệt Nhật Nguyệt Cốc2023-03-21 10:20
 • #617: Chương 617:: Tru Tiên Tứ Kiếm2023-03-21 10:20
 • #618: Chương 618:: Phệ Tâm2023-03-21 10:20
 • #619: Chương 619:: Âm mưu phá diệt2023-03-21 10:20
 • #620: Chương 620:: Bị tiêu diệt Vạn Ma Quật2023-03-21 10:20
 • #621: Chương 621:: Đột phá Thần Cảnh2023-03-21 10:20
 • #622: Chương 622:: Thành Thần2023-03-21 10:20
 • #623: Chương 623:: Thiên Đạo ra, Đế Hoàng hiện2023-03-21 10:20
 • #624: Chương 624:: Đế Hoàng chiến Thiên Đạo2023-03-21 10:20
 • #625: Chương 625:: Đế Hoàng lời nói Thiên Đạo2023-03-21 10:21
 • #626: Chương 626:: Phệ Tâm vong, Cấm Địa Diệt2023-03-21 10:21
 • #627: Chương 627:: Hội kiến thiên thần2023-03-21 10:21
 • #628: Chương 628:: Siêu thoát cổ thụ2023-03-21 10:21
 • #629: Chương 629:: Nghịch Cổ Tru Thần Kiếm2023-03-21 10:21
 • #630: Chương 630:: Phong Thần Bảng Phong Thần2023-03-21 10:21
 • #631: Chương 631:: Đột phá Thần Hoàng2023-03-21 10:21
 • #632: Chương 632:: Kiếp trước đương thời2023-03-21 10:21
 • #633: Chương 633:: Thiên Giới thương2023-03-21 10:21
 • #634: Chương 634:: Minh Hoàng, vạn Linh Thú2023-03-21 10:21
 • #635: Chương 635:: Đột phá Thiên Đạo Cảnh2023-03-21 10:21
 • #636: Chương 636:: bình định thiên hạ ( Đại kết cục)2023-03-21 10:21
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Thần Võ Chí Tôn

TiKay

Diệu Thủ Tâm Y

TiKay

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

TiKay

Thần Sủng Tiến Hóa

TiKay

Nhất Nhân Chi Lực

TiKay

Nghịch Thiên Bảo Bảo: Phế Vật Mẫu Thân Ngạo Dị Thế

THUYS♥️

Leave a Reply