Dị GiớiHuyền HuyễnQuân SựTrọng SinhXuyên Không

Buông Ra Em Phù Thủy Kia

Trình Nham – chó máy móc (cách giễu cợt dân cơ giới), vì trong 3 ngày không ngủ nghỉ đuổi tiến độ dự án mà kiệt sức ra đi (cùng chia buồn nào).

Khi tỉnh lại thì mơ mơ hồ hồ trở thành tứ hoàng tử Laurent Wimbledon của vương quốc Greycastle, và đang chuẩn bị xử tử hình một bé bị cho phù thủy thời Trung Cổ đáng thương. Cu cậu tạm hoãn vụ tử hình và nghiên cứu cuộc đời tên hoàng tử xấu số. Cu cậu nhận ra, mình đang trong một cuộc tranh giành ngôi báu. Rồi càng bất ngờ hơn, cu cậu biết được rằng phù thủy là có thật.

Vậy hắn phải làm sao để tồn tại và phát triển ở thời đại Trung Cổ tối tăm này đây!?!?

Converter: ⊹⊱ Vô♓Vô ⊰⊹

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhị Mục
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bắt đầu từ hôm nay làm vương tử
 • #2: Nữ phù thủy Anna (trên)
 • #3: Nữ phù thủy Anna (dưới)
 • #4: Ngọn lửa
 • #5: Lý do
 • #6: Huấn luyện (trên)
 • #7: Huấn luyện (dưới)
 • #8: Tà Nguyệt (trên)
 • #9: Tà Nguyệt (dưới)
 • #10: Thợ đá
 • #11: Tam vương nữ
 • #12: Thiêu nướng
 • #13: Tường thành
 • #14: Năng lực
 • #15: Tự cho là
 • #16: Con đường phía trước
 • #17: Sứ giả (trên)
 • #18: Sứ giả (dưới)
 • #19: Giảng bài
 • #20: Dạ Oanh
 • #21: Ngươi hy vọng
 • #22: Tuyên ngôn
 • #23: Ngọn nguồn động lực
 • #24: Phát triển kế hoạch
 • #25: Dân binh đội
 • #26: Lịch sử kinh nghiệm
 • #27: Qua lại
 • #28: Hung Ba
 • #29: Lửa giận
 • #30: Đến từ sương mù
 • #31:
 • #32: Kỵ sĩ
 • #33: Thuốc nổ
 • #34: Thí nổ
 • #35: Quy túc
 • #36: Đàm phán
 • #37: Gia tộc sử
 • #38: Vũ khí nóng thời đại
 • #39: Vãn đông
 • #40: Thư nhà
 • #41: Tà thú lần đầu xuất hiện
 • #42: Tai nạn lao động sự cố
 • #43: Kiên cường
 • #44: Ẩn giấu đáp án
 • #45: Âm mưu (trên)
 • #46: Âm mưu (dưới)
 • #47: Thị trường cùng tuần hoàn
 • #48: Tập Kết Hào
 • #49: Hỗn hợp loại
 • #50: Ngọn lửa tường
 • #51: Nữ vương bệ hạ
 • #52: Tâm chi hỏa (trên)
 • #53: Tâm chi hỏa (dưới)
 • #54:
 • #55: Cơ hội ngàn năm một thuở
 • #56: Dãy núi chính giữa
 • #57: Xà Ma Hakala
 • #58: Bỏ chạy
 • #59: Nhà thám hiểm
 • #60: Bố cục
 • #61: Trở về
 • #62: Thề ước
 • #63: Năm xưa chuyện xưa
 • #64: Hiếu kỳ
 • #65: Không rõ dấu hiệu
 • #66: Hermes cuộc chiến (trên)
 • #67: Hermes cuộc chiến (dưới)
 • #68: Lễ tang
 • #69: Chế pháo
 • #70: Gián điệp (trên)
 • #71: Gián điệp (dưới)
 • #72: Vương đô Đình Nghị
 • #73: Pháo thí bắn
 • #74: Tạo thuyền đại nghiệp
 • #75: Thánh Sơn (trên)
 • #76: Thánh Sơn (bên trong)
 • #77: Thánh Sơn (dưới)
 • #78: Làm bạn
 • #79: Đáp án
 • #80: Pháo binh đội
 • #81: Làm pháo huấn luyện
 • #82: Tiểu Trấn Hào sơ hàng
 • #83: Đất Bắc người đánh xe
 • #84: Hermes cơ quan
 • #85: Kinh Cức Lộ
 • #86: Nữ phù thủy lựa chọn
 • #87: Đông mộ (trên)
 • #88: Đông mộ (dưới)
 • #89: Lễ mừng (trên)
 • #90: Lễ mừng (dưới)
 • #91: Tâm lao
 • #92: Đội ngũ cải biên
 • #93: Quân đội dàn giáo
 • #94: Cường sách không cần lý do
 • #95: Gặp phải
 • #96: Diệp Tử
 • #97: Mới nữ phù thủy, năng lực mới (trên)
 • #98: Mới nữ phù thủy, năng lực mới (dưới)
 • #99: Dạ đàm
 • #100: Sách cổ cùng di tích (trên)
 • #101: Sách cổ cùng di tích (dưới)
 • #102: Kim Ngân Hoa cùng Mi Lộc (trên)
 • #103: Kim Ngân Hoa cùng Mi Lộc (dưới)
 • #104: Quy hoạch cùng giải trí
 • #105: Quân Nhạc
 • #106: Không giống nhau lý do
 • #107: Vấn tâm
 • #108: Hồi Âm (trên)
 • #109: Hồi Âm (dưới)
 • #110: Hùng Ưng Thành cuộc chiến (trên)
 • #111: Hùng Ưng Thành cuộc chiến (bên trong)
 • #112: Hùng Ưng Thành cuộc chiến (dưới)
 • #113: Báo động trước
 • #114: Tiếng sấm
 • #115: Biên Cương Trấn phòng ngự chiến (trên)
 • #116: Biên Cương Trấn phòng ngự chiến (dưới)
 • #117: Truy kích (trên)
 • #118: Truy kích (dưới)
 • #119: Tiền chuộc (trên)
 • #120: Tiền chuộc (dưới)
 • #121: Cướp đoạt
 • #122: Cha và con
 • #123: Giáo hội mời
 • #124: Phản hồi trấn nhỏ
 • #125: Thị chính xây dựng
 • #126: Tiểu mạch cải tạo
 • #127: Wendy
 • #128: Viên thuốc thí nghiệm
 • #129: Chương trình học lại mở
 • #130: Tiến hóa năng lực
 • #131: Ma lực biểu hiện hình thức
 • #132: Mi Lộc kỵ sĩ (trên)
 • #133: Mi Lộc kỵ sĩ (dưới)
 • #134: Phất Hiểu Thần Quang
 • #135: Từ cơ sở làm lên
 • #136: Cảnh khốn khó
 • #137: Mật đàm
 • #138: Thành lập nông nghiệp bộ
 • #139: Ma quỷ quyền lực
 • #140: Hạt giống
 • #141: Hôn
 • #142: Đường ray quáng xa
 • #143: Di chuyển giả
 • #144: Chân chính tâm tình
 • #145: Tìm tung tìm ảnh (trên)
 • #146: Tìm tung tìm ảnh (dưới)
 • #147: Sứ giả đoàn
 • #148: Vương đô thương nhân (trên)
 • #149: Vương đô thương nhân (dưới)
 • #150: Tháp đá
 • #151: Đàm phán (trên)
 • #152: Đàm phán (dưới)
 • #153: Luyện kim (trên)
 • #154: Luyện kim (dưới)
 • #155: Mới thăm viếng
 • #156: Liều
 • #157: Hôi Tẫn (trên)
 • #158: Hôi Tẫn (dưới)
 • #159: Mạnh mẽ nhất thuyết phục
 • #160: Giao chiến
 • #161: Luyện kim cùng hóa học
 • #162: Súng ống luyện tập
 • #163: Nữ phù thủy Mạch Thiến
 • #164: Chế chua
 • #165: Truy đuổi
 • #166: Quyết chiến đêm trước
 • #167: Thắng bại
 • #168: Hồi ức
 • #169: Cáo biệt
 • #170: Báo thù lễ vật (trên)
 • #171: Báo thù lễ vật (dưới)
 • #172: Hí kịch mới
 • #173: Irene tâm nguyện
 • #174: Công nghiệp vườn
 • #175: Nhiệt khí cầu hành trình
 • #176: Đáy lòng đáp án
 • #177: Giáo hội ý chí
 • #178: Xu Bí Thánh Điện
 • #179: Chuyển hóa nghi thức
 • #180: Nhân khẩu thống kê
 • #181: Soloa
 • #182: Dựng thẳng bếp lò
 • #183: Trấn nhỏ xây dựng kế hoạch
 • #184: Bản thân
 • #185: Rạp hát ngôi sao (trên)
 • #186: Rạp hát ngôi sao (dưới)
 • #187: Mới thương đoàn
 • #188:
 • #189: Tinh cùng hoa
 • #190: Thắng và thua
 • #191: Tân vương răng
 • #192: Màn đêm bên dưới
 • #193: Thành bảo phòng tắm
 • #194: Lilly
 • #195: Trả lời
 • #196: Giáo đường tai ương
 • #197: Nghênh địch chuẩn bị
 • #198: Đột nhiên tới mở màn
 • #199: Hỗn Loạn cuộc chiến
 • #200: Thợ săn cùng con mồi
 • #201: Trở lại cứ điểm tiểu thuyết: Buông ra cái kia nữ phù thủy tác giả: Hai mục
 • #202: Khai phá con đường
 • #203: Gia viên
 • #204: Tillie. Wimbledon
 • #205: Kính hiển vi
 • #206:
 • #207: Cơ thể mẹ cùng phục chế thể
 • #208:
 • #209: Tiện cho dân thị trường
 • #210: Đi cùng lưu
 • #211: Công nghiệp nhẹ
 • #212: Thương đội cùng tình báo mới
 • #213: Minh Luân Thuyền phương án
 • #214: Vương đô hành
 • #215: Khô Lâu Thủ Chỉ
 • #216: Tà dịch
 • #217: Bệnh nguyên
 • #218: Lucia
 • #219: Tỷ tỷ cùng muội muội
 • #220: Phân giải cùng hoàn nguyên
 • #221: Kế hoạch cứu viện
 • #222: Chờ mong đã lâu thắng lợi!
 • #223: Dự mưu
 • #224: Triển khai cứu viện
 • #225: kẻ báo thù
 • #226: Trong thành hành động
 • #227: Người mật báo
 • #228: Vô Diện người
 • #229: Đường về đêm trước
 • #230: Ám sát (trên)
 • #231: Ám sát (dưới)
 • #232: U Ảnh Quần Đảo
 • #233: Di tích viễn cổ
 • #234:
 • #235: Ngoài ý muốn gởi thư
 • #236: Hóa học sự cố
 • #237: Mời
 • #238: Làm sao có khả năng sẽ hối hận
 • #239: Bữa ăn khuya
 • #240: Thụ huân lễ
 • #241: Giải phóng
 • #242: Kiến trúc mới lĩnh vực
 • #243: Tổ chức tình báo thành lập
 • #244: Thân phận đăng ký
 • #245: Công cụ thay đi bộ
 • #246: Mới thuốc nổ kế hoạch
 • #247: Tốt nghiệp lễ
 • #248: Đột biến
 • #249: Mới Bích Thủy
 • #250: Giữa mùa hạ chót
 • #251: Lại phi hành
 • #252: Một thứ mới mẻ chọn mua
 • #253: Nhiệt khí cầu mậu dịch
 • #254: Đồng minh
 • #255: Nghênh tiếp phương thức
 • #256: Cuộc sống mới mở màn
 • #257: Bí ẩn
 • #258: Tới tự ngủ say đảo nữ phù thủy (trên)
 • #259: Tới tự ngủ say đảo nữ phù thủy (dưới)
 • #260: Xà phòng thơm cùng rượu
 • #261: Lễ vật
 • #262: Xích Thủy Hà trên cầu
 • #263:
 • #264: Mùa thu hoạch
 • #265: Cuối cùng kẻ địch
 • #266: Quyết ý
 • #267: Chú định kết cục
 • #268: Lần thứ toàn thể hội nghị (trên)
 • #269: Lần thứ toàn thể hội nghị (dưới)
 • #270: Cao áp khí bình
 • #271: Nguyên tố
 • #272: Bắc Pha quặng mỏ
 • #273: Thần Phạt Chi Thạch
 • #274: Cuộc thi
 • #275: Lucia cùng Dạ Oanh
 • #276: Mới pháo nghiên cứu phát minh
 • #277: Rạp hát xung đột
 • #278: Kế hoạch tác chiến
 • #279: Chiến liệt tuyến
 • #280: Xích Thủy Hà phục kích chiến (trên)
 • #281: Xích Thủy Hà phục kích chiến (dưới)
 • #282:
 • #283: Khinh khí cầu giao phó
 • #284: Làm bạn
 • #285: Đáp án
 • #286:
 • #287: Trù bị xà phòng xưởng
 • #288: Đạo sư cùng đệ tử
 • #289: Tây Cảnh phía tây
 • #290: Điều tra phương án
 • #291: Báo trước
 • #292: Chính xác chỉ đạo bom
 • #293: Đêm trước
 • #294: Ma quỷ kéo tới
 • #295: Giương cánh
 • #296: Tà ma
 • #297: Nóng cháy tâm
 • #298: Dư mộng
 • #299: Tình báo cùng người đưa tin
 • #300: Nữ phù thủy nhà lớn
 • #301: Bom cùng rượu
 • #302: Quyết chiến kèn
 • #303: Không kích chuẩn bị
 • #304: Vui mừng ngoài ý muốn
 • #305: Hóa chất đột phá
 • #306: Trong hoa viên
 • #307: Chết từ trên trời hạ xuống
 • #308: Sợ hãi
 • #309: Học thức tìm kiếm
 • #310: Thuần khiết giả
 • #311: Phàm nhân chiến tranh (trên)
 • #312: Phàm nhân chiến tranh (dưới)
 • #313: Linh hồn cuộc chiến
 • #314: Dập tắt
 • #315: Khánh công yến
 • #316: Lại tham tháp đá
 • #317:
 • #318: Không biết
 • #319: Thu tuyết
 • #320:
 • #321: Biên Cương Trấn luật pháp
 • #322: Tây Cảnh cục an ninh
 • #323: Công an đội
 • #324: Hải dương dấu hiệu
 • #325: Ánh sáng mũi tên
 • #326: Tiếp xúc
 • #327: Nguyên do
 • #328: Chính thức hội đàm
 • #329: Kèn
 • #330: Tống biệt
 • #331:
 • #332: Hiểu biết
 • #333: Tường thành mới phòng ngự chiến
 • #334: Nghẹn lòng
 • #335: Kịch biến
 • #336: Trùng bụng
 • #337: Cứu viện
 • #338:
 • #339: Thích khách
 • #340: Lựa chọn lý do
 • #341: Vận chuyển thông đạo
 • #342: Đối sách
 • #343: Bố trí lại trật tự
 • #344: Chuyện cũ trên
 • #345: Chuyện cũ bên trong
 • #346: Chuyện cũ (dưới)
 • #347: Nghi hoặc
 • #348: Người phàm cùng người bất phàm
 • #349: Truyền thừa (trên)
 • #350: Truyền thừa (dưới)
 • #351: Ảo giác (trên)
 • #352: Ảo giác (dưới)
 • #353: Tham Bí Hội
 • #354: Ma Thạch
 • #355: Kỳ tích
 • #356:
 • #357: Chưa thành phẩm
 • #358: Cự tuyệt
 • #359: Bất đồng lựa chọn
 • #360: Hàn băng
 • #361: Mở rộng
 • #362: Cảnh khốn khó
 • #363: Mới thương lộ
 • #364: Bóng chồng
 • #365: Đi về phía tây
 • #366: Bạch Chỉ
 • #367: Xây thành bước thứ nhất
 • #368: Tra lậu bổ khuyết
 • #369: Biến hóa
 • #370: Nhịp nhàng
 • #371: Rừng rậm chi tâm
 • #372: Nhàn hạ
 • #373: Chợ cùng manh mối
 • #374: Nặng về quê cũ
 • #375: Nguyện vọng
 • #376: Thành bảo mới phương tiện
 • #377: Nhiệt độ thấp bên dưới
 • #378: Oxy cùng Nitơ
 • #379: Xâm công
 • #380: Thân thể máu thịt
 • #381: Evelyn quyết tâm
 • #382: Cuối kỳ kiểm nghiệm
 • #383: Phản phệ
 • #384: Tội cùng chuộc
 • #385: Nhân cùng quả
 • #386: Cố sự khác nhau
 • #387: Di sản
 • #388: Thần Ý Phù Ấn
 • #389: Giao phó
 • #390: Đông
 • #391: Phù ấn bí mật
 • #392: Quyết tâm
 • #393: Thuyền mới xuống nước
 • #394: Đội tàu hạt giống
 • #395: Rừng tuyết chỗ sâu
 • #396: Kịch chiến
 • #397: Kiểm tra
 • #398: Sự nghi ngờ
 • #399: Liên hệ
 • #400: Kết minh hiệp nghị
 • #401: Hạp Loan mùa đông
 • #402: Tổ chức khung
 • #403: Học sinh cùng lão sư
 • #404: Từ điện con đường
 • #405: Phối hợp
 • #406: Ma lực chướng ngại
 • #407: Nghi vấn
 • #408: Vấn đề khó
 • #409: Tin cậy minh hữu
 • #410: Chờ mong
 • #411: Ước định
 • #412: Lẻn vào
 • #413: Biến cố
 • #414: Mưu tính
 • #415: Giao thủ
 • #416: Rút lui khỏi
 • #417: Phản kích
 • #418: Chấm dứt
 • #419: Niềm tin
 • #420: Lãnh chúa trả lời
 • #421: Thẩm vấn
 • #422: Công khai xét xử
 • #423:
 • #424: Thự Quang Số 1
 • #425: Nguồn năng lượng vận dụng
 • #426: Lóng lánh tinh mang
 • #427: Dư âm
 • #428: Ma lực tìm kiếm
 • #429: Nguyên tố chia ly
 • #430:
 • #431: Đến từ Thần Hi
 • #432: Gặp ngẫu nhiên
 • #433: Chôn dấu tâm ý
 • #434: Quà sinh nhật
 • #435: Bị bắt
 • #436: Chưa biết ước hẹn
 • #437: Không nói gì cáo biệt
 • #438:
 • #439: Hiện trường phạm tội
 • #440: Mở phiên toà xét xử
 • #441: Mây đen
 • #442: Thần mỉm cười
 • #443: Mạch nước ngầm
 • #444: Tặng lại
 • #445: Tiến công
 • #446: Trời giáng cự thú
 • #447: Kẻ thu gặt
 • #448: Màn đạn
 • #449: Chiến cuộc
 • #450: Đã từng bằng hữu
 • #451: Tiếng lòng
 • #452: Nhất thống
 • #453: Sau đó xử trí (cầu vé tháng! )
 • #454: Trợ cấp cùng trừng phạt
 • #455: Xây thành bước thứ hai
 • #456: Chỗ bất đồng
 • #457: Huyễn Âm
 • #458: Cộng hưởng ca
 • #459: Xà Nha (trên)
 • #460: Xà Nha (dưới)
 • #461: Từng người niềm tin
 • #462: Cố ý
 • #463: Quét sạch
 • #464: Thay đổi
 • #465: Bình tĩnh cùng gợn sóng
 • #466: Tái hiện
 • #467: Không thể lật đổ địa vị người
 • #468: Trở về
 • #469: rung động
 • #470: Mới thuyền
 • #471: Gặp lại
 • #472: Tình định Biên Cương Trấn
 • #473: Thành Xây thành bước thứ ba
 • #474: Giết Cỗ máy giết chóc
 • #475: Quang huy
 • #476: Ngày Thắng Lợi
 • #477: Yêu cùng tình
 • #478: Chứng kiến
 • #479: Tâm chi sở hướng
 • #480: Tân hôn lễ
 • #481: Nowinter thành
 • #482: Jelor ý chí
 • #483: Thần linh khoảng cách (trên)
 • #484: Thần linh khoảng cách (dưới)
 • #485: Ly biệt ngày
 • #486: Cầu viện tin
 • #487: Bảo hộ khiên
 • #488: Tội ác nảy sinh chỗ
 • #489: Phạm tội truy kích
 • #490: Mục tiêu thực sự
 • #491: Ám sát từ đầu đến cuối
 • #492: Chân thật cùng hư ảo
 • #493: Đá quý mỏ quặng
 • #494: Mới tài nguyên
 • #495:
 • #496: Biển sâu bên dưới
 • #497: Hỗn loạn khởi hành
 • #498: Laurent Hào pháo hạm
 • #499: Chiến tranh khúc nhạc dạo
 • #500: Sắt thép thân thể (trên)
 • #501: Sắt thép thân thể (bên trong)
 • #502: Sắt thép thân thể (dưới)
 • #503: Chiến vương đô (trên)
 • #504: Chiến vương đô (bên trong)
 • #505: Chiến vương đô (dưới)
 • #506: Thiên La Địa Võng
 • #507: Thanh toán
 • #508:
 • #509: Vương con đường
 • #510: Báo thù hoa
 • #511: Màn đêm nhỏ tiếng
 • #512: Bạn mới cùng bạn cũ
 • #513:
 • #514:
 • #515: Ma lực bức tranh
 • #516: Phục hồi thanh âm
 • #517: Chân chính luyện kim thuật
 • #518: Ma Thủ mới hành trình
 • #519: Ngôi sao bí mật
 • #520: Diệt thế ngôi sao
 • #521: Người Canh Gác
 • #522: Phân dũng Bắc Cảnh
 • #523: Nhuốm máu minh châu
 • #524: Huyết Dạ
 • #525: Trở về vương đô
 • #526: Luyện kim hiệp hội
 • #527: Luyện kim chung cực
 • #528: Biến đá thành vàng
 • #529: Trở về nữ phù thủy
 • #530: Liên lo lắng
 • #531: Triền miên
 • #532: Mê người ý nghĩ
 • #533: Không tưởng tượng nổi biến cố
 • #534: Nữ phù thủy giá trị
 • #535: Người bảo hộ thương
 • #536: Mơ mộng (trên)
 • #537: Mơ mộng (dưới)
 • #538: Thời đại bánh xe
 • #539: Hòa tan băng
 • #540: Bất đồng tâm tư
 • #541: Huyết Nha Hội sương mù
 • #542: Mệnh đồ thăng trầm lữ trình
 • #543: Điểm cong
 • #544: Mới nguyên động lực
 • #545: Chiến trước diễn luyện
 • #546: Thần thạch bí mật
 • #547:
 • #548: Dụ địch
 • #549: Agatha quyết đoán
 • #550: Cắn giết
 • #551: Cấp cao ma quỷ
 • #552: Trảm Ma Giả
 • #553: Chiến công
 • #554: Đến Thành Nowinter
 • #555: Đàm phán bắt đầu
 • #556: Điểm mấu chốt
 • #557: Thương tổn kiểm tra
 • #558:
 • #559: Chế độ chi luận
 • #560: Vạch trần
 • #561: Ma lực máu
 • #562: Chứng kiến
 • #563: Quỳ
 • #564: Graycastle đại sứ
 • #565: Mắc cạn
 • #566: Ước định cùng sứ mạng
 • #567: Lựu đạn!
 • #568: Chưng khô tháp
 • #569: Quyền lực uy hiếp
 • #570: Edith lý do
 • #571: Công tước cùng phụ thân
 • #572: Tán tụng khúc
 • #573: Trụy Long Lĩnh cuộc chiến
 • #574: Giáo dục mở rộng
 • #575: Wendy kỳ vọng
 • #576: Vương cung bên trong
 • #577: Yên lặng giết chóc
 • #578: Liên quan đến tồn vong tình báo
 • #579: Hai lá thư
 • #580: Nhổ răng hành động
 • #581: Nữ phù thủy dạ đàm
 • #582: Chiến lược phương châm
 • #583: Anna bí mật
 • #584: Ra hải cảng
 • #585: Khởi hành ngày
 • #586: Xích Thủy Thành cuộc chiến
 • #587: Vô danh người chết
 • #588: Kỵ sĩ cùng ngươi
 • #589: Hạp Loan bão táp
 • #590: Nữ phù thủy cuộc chiến
 • #591: Mới hành trình
 • #592: Bất ngờ việc
 • #593: Hắc Thạch Chi Lâm
 • #594: Chỗ nước cạn cùng gặp lại
 • #595: Nảy sinh
 • #596: Tự do quê hương
 • #597: Máu cùng răng
 • #598: Mai táng
 • #599: Ma lực hồi tưởng
 • #600: Một màn kinh người
 • #601: Ngắm nhìn bầu trời
 • #602: Tinh tượng dấu hiệu
 • #603: Chiến tranh khúc dạo đầu
 • #604: Chấp niệm
 • #605: Trao đổi ước định
 • #606: Phụ cùng nữ
 • #607: Khói lửa lên
 • #608: Hàn Phong Lĩnh
 • #609: Đi vào trận địa
 • #610: Người thợ săn
 • #611: Bảo hộ người
 • #612: Chiến công
 • #613: Thẩm vấn
 • #614: Agatha phán đoán
 • #615: Dao động tín ngưỡng
 • #616: Cuồng triều buông xuống
 • #617: Hàn Phong Lĩnh hoa hồng
 • #618: Di lưu chứng minh
 • #619: Không thể ngăn cản con đường (trên)
 • #620: Không thể ngăn cản con đường (dưới)
 • #621: Khó ngủ đêm
 • #622: Ngọn lửa Thunder
 • #623: Sinh tử đấu
 • #624: Nổ tung
 • #625: Quyết chiến
 • #626: Mệnh Vận đan dệt cuộc chiến (trên)
 • #627: Mệnh Vận đan dệt cuộc chiến (bên trong)
 • #628: Mệnh Vận đan dệt cuộc chiến (dưới)
 • #629: Quyết chiến sau khi
 • #630: Bị bắt làm tù binh thuần khiết giả
 • #631: Quá khứ cùng hiện tại chấp thuận
 • #632: Từ trong giấc ngủ say tỉnh lại
 • #633:
 • #634: Đã không có cái gì tốt sợ hãi
 • #635: Linh hồn lâu
 • #636: Hư ảo hiện thực
 • #637: Phát triển điểm chính
 • #638: Bảng Nguyên Tố Tuần Hoàn mê hoặc
 • #639: Isabella
 • #640: Mộng cảnh phán đoán
 • #641: Liên tiếp đoạn ngắn cánh cửa
 • #642: Sơ tham
 • #643: Phát tài chi đạo
 • #644: Thời đại mới ngoại giao
 • #645: Chào từ biệt cùng ước định
 • #646: Tiệc lẩu
 • #647: Thẳng thắn
 • #648: Otto ủy thác
 • #649:
 • #650: Đặc thù nô lệ
 • #651: Bán đấu giá
 • #652: Nữ phù thủy cùng bất ngờ
 • #653: Khách không mời mà đến
 • #654:
 • #655: Động đá chỗ sâu
 • #656: Thần sứ cùng Thiên Tuyển Giả
 • #657: 2 người bí mật
 • #658: Thép cùng mộng
 • #659: Thế giới Logic
 • #660: Dị tượng
 • #661: Tinh toàn
 • #662: Tuyệt cảnh phòng tuyến
 • #663: Kỳ quan
 • #664: Mê Nguyệt trinh thám đoàn
 • #665: Hỗn độn
 • #666: Tin tức tốt cùng tin tức xấu
 • #667: Hỗn Độn Đồ Uống
 • #668: Di Tán Tinh học sĩ
 • #669: Ngoại giao phong vân
 • #670: Ưu thương đại sứ
 • #671: Rung chuyển tư thế
 • #672: Anh Hùng tên
 • #673: Người hy sinh
 • #674: Số 76
 • #675: Còn sót lại hi vọng
 • #676: Truy tìm con đường
 • #677: Ước định gặp lại
 • #678: Hạp Loan mới đơn đặt hàng
 • #679: Phong phú báo lại
 • #680: Liên Hợp Thương Hội
 • #681: Trầm Thụy Đảo chuẩn bị
 • #682: Không lại cô độc đường
 • #683: Sa mạc kế hoạch
 • #684: Đầu mùa đông tuyết
 • #685: Tai họa ngập đầu
 • #686: Thần di vật
 • #687: Di vật bí mật
 • #688: Đi vào Tây Cảnh
 • #689: Lần đầu tiếp xúc
 • #690: Nữ phù thủy cùng nữ phù thủy
 • #691: Vào thành con đường
 • #692: Mới hiện ra hi vọng
 • #693: Lý Tưởng Hương
 • #694:
 • #695: Gặp nơi đường hẹp
 • #696: Trí giả thắng
 • #697: Dạ Hội Grazia
 • #698: Dạ Oanh hoài nghi
 • #699: Khó có thể bình tĩnh tâm tình
 • #700: Người thứ nhất cấp cao nữ phù thủy
 • #701: Trăm năm diễn biến
 • #702: Không thể gặp phải người
 • #703: Đến từ quá khứ
 • #704: Vượt qua thời đại nói chuyện
 • #705: Duỗi ra tay
 • #706: Chính thức hội kiến, phân tranh từ đầu đến cuối
 • #707: Tinh Vẫn Nữ Vương con đường
 • #708: Cột sáng kiểm tra
 • #709: Bất đồng chìa khoá
 • #710: Đào thải cùng cách tân
 • #711: Loã lồ cánh cửa lòng
 • #712: Duyệt binh kế hoạch
 • #713: Càng tốt hơn hí kịch
 • #714: Mới sinh mạng
 • #715: Chiến đấu nữ phù thủy tâm tình
 • #716: Gặp lại Annie
 • #717: Săn bắt thi đua
 • #718: Trung với niềm tin
 • #719:
 • #720: Thi đấu kết quả, ra trận nghi thức
 • #721: Pháo thẳng đánh
 • #722: Lộng lẫy quang huy
 • #723: Hám Thiên lực lượng
 • #724: Tầng thứ càng cao hơn lực lượng
 • #725: Cá cược cùng hứa hẹn
 • #726: Tà thú triều
 • #727: Thiên Khiển Nghi Khí
 • #728: Bất ngờ liên lạc
 • #729: Đoạn Kiếm đúc lại ngày
 • #730: Đến từ dãy núi tin tức
 • #731: Lần đầu bàn bạc
 • #732: Lý tưởng bắt đầu
 • #733: Quá khứ đã trôi đi
 • #734: Phân kỳ Căn Nguyên
 • #735: Văn minh di sản
 • #736: Tranh khổng lồ cùng thần ý
 • #737: Người lãnh đạo
 • #738: Chỉ có một người
 • #739: Bắt tay ước hẹn
 • #740: Tốt đẹp đêm
 • #741: Truyền âm thuật
 • #742: Tình hệ bến bờ
 • #743: Sa mạc hành động
 • #744: Báo thù người
 • #745: Nộ lôi!
 • #746: Bốc cháy đêm
 • #747: Tay bắn tỉa
 • #748: Mới Ngạo Sa Thị Tộc
 • #749: Ngạo Sa lễ vật
 • #750: Thiên Lôi vô vọng
 • #751:
 • #752: Trinh thám đoàn, lại xuất kích!
 • #753: Chân tướng tái hiện
 • #754: Bầy côn trùng chủ nhân
 • #755: Xung đột xử trí
 • #756: Thủy triều ma lực
 • #757: Sharon
 • #758: Kế thừa niềm tin
 • #759: Hai lần tiến hóa năng lực
 • #760: Chước Hỏa Chi Địa
 • #761: Thần thánh quyết đấu
 • #762: Huyễn Âm, tốc xạ cùng lực lượng!
 • #763: Lang hình chi nữ
 • #764: Kỳ tích con đường
 • #765: Trận chiến cuối cùng
 • #766: Hôi Tẫn đối với Logia!
 • #767: Siêu phàm phương pháp huấn luyện
 • #768: cuộc chiến máu lửa
 • #769: Bất khuất ý chí
 • #770: Hồi Âm cùng Drow Ngân Nguyệt
 • #771: Sa mạc thề ước
 • #772: Di vật đến
 • #773: Thứ ba Biên Cương Thành
 • #774:
 • #775: Chào ngươi, thế giới
 • #776: Lật đổ thường thức
 • #777: Hỏi cùng đáp
 • #778: Chủ đạo hội nghị
 • #779: Quốc vương mệnh lệnh
 • #780: Edith lý do
 • #781: Cát con đường, sói chi tâm
 • #782: Nói lời từ biệt
 • #783: Nơi trở về của ta
 • #784: Cùng trùng cùng ở tại
 • #785: Kẻ xâm nhập
 • #786: Mộng sơ thể nghiệm
 • #787: Xuất phát, tân thế giới!
 • #788: Đồ ăn ngon hành trình
 • #789: Linh hồn phán đoán
 • #790: Ăn mòn địch
 • #791: Mộng cảnh nguy cơ
 • #792: Sau lưng lý do
 • #793: Người lữ hành lý luận
 • #794: Mơ đẹp
 • #795: Thiện lương tâm
 • #796: Khai phá đoàn lần đầu hành động
 • #797: Ma lực thân thể
 • #798: Thế giới ý chí
 • #799: Biến hóa
 • #800: Phục hồi bến cảng
 • #801: Vô Tận Chi Thành
 • #802: Thiết Tiên kỷ luật
 • #803:
 • #804: Núi tuyết bất ngờ
 • #805: Tiến vào vực sâu
 • #806:
 • #807: Di tích bên trong
 • #808: Đánh giáp lá cà
 • #809: Thời khắc nguy cấp
 • #810: Cảnh lưỡng nan
 • #811: Sương mù quyết đấu
 • #812: Chia lìa
 • #813:
 • #814: Công chính người
 • #815: Thu hoạch cùng lựa chọn
 • #816:
 • #817: Gặp lại Hôi Tẫn
 • #818: Nowinter chiến lực bảng
 • #819: Tao nhã người
 • #820: Hành trình bên trong
 • #821: Họp hội ý
 • #822: Kẻ phản bội
 • #823: Hermes mây đen
 • #824: Ngã xuống tượng trưng
 • #825: Xế chiều cầu giờ
 • #826: Nông nghiệp động viên đại hội
 • #827: Chuẩn bị chiến tranh lương thực
 • #828: Dạ Oanh kế vặt
 • #829: Núi tuyết thu hoạch
 • #830: Dị trùng tác dụng
 • #831: Không hối hận quyết định
 • #832: Cùng vương gặp mặt
 • #833: Ngoài ý muốn đối đáp
 • #834: Tới trước chén rượu chúc mừng dưới đi
 • #835: Hỗn Độn Đồ Uống hỗn độn cách bán
 • #836: Biến cách tín hiệu
 • #837: Gửi hướng Trầm Thụy Đảo tin
 • #838: Đặc thù quãng ngày
 • #839: Anh Hùng lệ
 • #840: Dòng máu màu đen
 • #841: Hắc Thủy cách dùng
 • #842:
 • #843: Trung thần làm việc chuẩn tắc
 • #844: Đồng thời đưa đến tình báo
 • #845: Phân Sào Chi Nhãn
 • #846: Phái tranh giành
 • #847: Thời cơ đã đến
 • #848: Thuần Khiết Giả nhiệm vụ
 • #849: Quốc vương lệnh
 • #850: Độc hành Lang võ giả
 • #851: Thám hiểm đoàn mời
 • #852: Tương tự người
 • #853: Laurent chuẩn bị chiến đấu phương thức
 • #854: Mộng Cảnh Thế Giới bên trong đột phát sự kiện
 • #855: Lực lượng cùng trách nhiệm
 • #856: Lăng kính thành
 • #857: Ăn mòn bản chất
 • #858: Chồng chất màng
 • #859: 2 sườn thế công
 • #860: Riêng phần mình hành trình
 • #861: Xích Thủy Thành chi mưu
 • #862: Lực cản
 • #863: Đại mạc
 • #864: Tuyên cáo
 • #865: Lòng người
 • #866: Quẳng chén
 • #867: Nụ cười hàm nghĩa
 • #868: Trân châu đen
 • #869: Đông tuyến thế công
 • #870: Công thành chiến
 • #871: Vượt qua lẽ thường
 • #872: Cuối cùng công kích
 • #873: Quý tộc cùng tù phạm
 • #874: Tội ác người
 • #875: Khách quan lịch sử
 • #876: Ngân Quang chi thành
 • #877: Xa cách từ lâu chi thôn quê
 • #878: Dạ Oanh điều tra
 • #879: Phản bội lý do
 • #880: Không có gì cả
 • #881: 100 cái trả lời
 • #882: Vương giả trở về
 • #883: Thời đại mới quan viên
 • #884: Chiến tranh vết tích
 • #885: Xui xẻo thương nhân
 • #886: Vũ khí cùng nghệ thuật
 • #887: Máy bay ném bom hành động
 • #888: Từ trên trời giáng xuống
 • #889: Then chốt người
 • #890: Isabella... Miện hạ
 • #891: Tu đạo viện tổn thương
 • #892: Bị cảm tạ người
 • #893: Vận mệnh giao tiếp người
 • #894: Cứu thế tư cách
 • #895: Phản chiếu đi qua
 • #896: Phủ bụi chi mê
 • #897: Chiến đấu hoang dã
 • #898: Hắc triều
 • #899: Tới từ phương xa nữ phù thuỷ (thượng)
 • #900: Tới từ phương xa nữ phù thuỷ (trung)
 • #901: Tới từ phương xa nữ phù thuỷ (hạ)
 • #902: Báo hiệu
 • #903: "ma quỷ tới"
 • #904: Lâm chiến phản ứng (thượng)
 • #905: Lâm chiến phản ứng (hạ)
 • #906: Công bố sương mù (thượng)
 • #907: Công bố sương mù (hạ)
 • #908: Máu tươi khảm đồ
 • #909: Mộng cảnh hoang mang (thượng)
 • #910: Mộng cảnh hoang mang (hạ)
 • #911: Lấp lánh Tử Triệu Tinh
 • #912: Người chủ nghĩa lý tưởng (thượng)
 • #913: Người chủ nghĩa lý tưởng (hạ)
 • #914: Anna tưởng tượng
 • #915: Mãi đến tận cùng thế giới
 • #916: Lại vào thủ phủ
 • #917: Ashes kế hoạch
 • #918: Chỉ 1 xác định sự tình
 • #919: Báo cùng thường
 • #920: Chiến tranh chi mưu
 • #921: Xe lửa thời đại (thượng)
 • #922: Xe lửa thời đại (hạ)
 • #923: Màu máu tuyên cáo
 • #924: Ma quỷ thủ đoạn
 • #925: Phòng không phương án
 • #926: Theo nhập môn đến từ bỏ
 • #927: Biên cảnh phòng không chiến (thượng)
 • #928: Biên cảnh phòng không chiến (trung)
 • #929: Biên cảnh phòng không chiến (hạ)
 • #930: Toà thị chính gửi thư
 • #931: Tên của ngươi
 • #932: Không có khả năng gặp nhau người
 • #933: Vương ủy thác
 • #934: Gió nổi lên Huy Quang Thành
 • #935: Trong bóng tối hy vọng
 • #936: Đánh sáp lá cà
 • #937: Ly gián gai độc
 • #938: Phát súng đầu tiên
 • #939: Thần xạ thủ Andrea
 • #940: Biến mất đi qua (quá khứ)
 • #941: Biểu lộ cõi lòng
 • #942: Chỉ là phàm nhân
 • #943: Bày hắc tuyến
 • #944: Mới nữ phù thuỷ tập đoàn (Thượng)
 • #945: Mới nữ phù thuỷ tập đoàn (Hạ)
 • #946: Thù lao vấn đề
 • #947: Đông tuyến quân trở về
 • #948: Không tưởng được xử trí
 • #949: Nữ phù thuỷ tương lai
 • #950: Thuyết phục nghệ thuật
 • #951: Đỏ và trắng (Thượng)
 • #952: Đỏ và trắng (Hạ)
 • #953: Được mời mà đến nhà thám hiểm
 • #954: Mới cự luân
 • #955: Không biết chuyện gặp lại
 • #956: Sấm sét cùng Lightning
 • #957: Đến từ mê tháng khiêu chiến
 • #958: Tan nát cõi lòng hữu tình
 • #959: Làm chứng lịch sử
 • #960: Mới địch tình
 • #961: 2 phần phương án
 • #962: Biến mất đường tiếp tế
 • #963: Súng cực hạn
 • #964: Giáng sinh
 • #965: Rừng rậm bí mật
 • #966: Đỉnh phong hành động
 • #967: Mộng cảnh chi sách
 • #968: Vạch trần 1 sừng
 • #969: Bước vào thâm uyên
 • #970: Ma quỷ thành
 • #971: Không rét mà run ký ức
 • #972: Tiếp địch
 • #973: Siêu thị cách ám sát (Thượng)
 • #974: Siêu thị cách ám sát (Hạ)
 • #975: Man hoang đêm
 • #976: Siêu phàm con đường
 • #977: Bay lượn chi dực
 • #978: Phi hành
 • #979: Khác 1 loại thiên tài
 • #980: Người bình thường
 • #981: Không tưởng được mở đầu
 • #982: Không hẹn mà hợp chiến tranh
 • #983: Cường tập
 • #984: Giận vang
 • #985: Long chi quỷ
 • #986: Hồng Liên Trục Hỏa
 • #987: Tỷ thí
 • #988: Trên bình nguyên đầu thắng
 • #989: Sau cuộc chiến
 • #990: Linh hồn phía sau
 • #991: Lưng đeo vận mệnh
 • #992: Tương lai phương hướng
 • #993: Linh hồn thẩm vấn (Thượng)
 • #994: Linh hồn xét xử (Trung)
 • #995: Linh hồn xét xử (Hạ)
 • #996: Cùng đau khổ đồng hành
 • #997: Áp chế
 • #998: Cường giả chân chính
 • #999: Làm chứng huy hoàng
 • #1000: Đồng bạn
 • #1001: Quá mức bình thường mảnh đá
 • #1002: Thời gian tranh giành
 • #1003: Nấc thang mới
 • #1004: Thế giới trong mắt
 • #1005: Cát chi âm
 • #1006:
 • #1007: Thời gian phù ấn
 • #1008: Chó sói tâm kỳ duyên
 • #1009: Cam kết
 • #1010: Miệng khơi thông
 • #1011: Khuếch tán vòng xoáy
 • #1012: Livia
 • #1013: Bắc Cảnh con đường phía trước
 • #1014: Trưởng thành ngày
 • #1015: Bay lượn (Thượng)
 • #1016: Bay lượn (Hạ)
 • #1017: Chi nhánh năng lực
 • #1018: Tuyên truyền trận địa
 • #1019: Nữ phù thuỷ bí văn
 • #1020: Phát hành ngày
 • #1021: Áo bào xám tuần san
 • #1022: Ly tâm
 • #1023: Lối rẽ
 • #1024: Lý niệm tranh (Thượng)
 • #1025: Lý niệm tranh (Hạ)
 • #1026: Tác phẩm mới kịch, lên sàn!
 • #1027: Lật đổ lẽ thường xem phim thể nghiệm (Thượng)
 • #1028: Lật đổ lẽ thường xem phim thể nghiệm (Hạ)
 • #1029: Trở về chi nhân
 • #1030: Lễ lên ngôi
 • #1031: Áo bào xám chi vương (Thượng)
 • #1032: Áo bào xám chi vương (Trung)
 • #1033: Áo bào xám chi vương (Hạ)
 • #1034: Đại điển trên dị tượng
 • #1035: Mông lung mà tốt đẹp đêm
 • #1036: Tân vương chính quyền
 • #1037: Tuyết nguyên trên chém giết
 • #1038: Đến từ vực sâu địch nhân
 • #1039: Yêu cầu định đoạt tin tới
 • #1040: Kế hoạch của Victor
 • #1041: Vết thương
 • #1042: Ma lực nguyền rủa
 • #1043: Mới khiêu chiến
 • #1044: Dao động tâm
 • #1045: Trên bình nguyên Hắc Hà
 • #1046: Mới lệnh chiêu mộ
 • #1047: Khảo hạch
 • #1048: Ngoài ý liệu chủ thẩm quan
 • #1049: Công chúa khen thưởng
 • #1050: Nan giải câu đố
 • #1051: AkiMary phát hiện
 • #1052: Các biện pháp đề phòng
 • #1053: Huy hoàng chi nguyên
 • #1054: Hiến tế chi địa
 • #1055: Làm người ta khiếp sợ đồ cảnh
 • #1056: Bị bắt người
 • #1057: Viễn cổ bảo vật
 • #1058: Không muốn lại hối hận
 • #1059: Bí ẩn cùng chiến tranh
 • #1060: Chào từ biệt
 • #1061: Vận động hội
 • #1062: Cuồng Diễm kiến thức
 • #1063: Trận đấu bắt đầu!
 • #1064: 10 năm kỳ hạn
 • #1065: Hạng nhất
 • #1066: Chiến tranh tuyên ngôn
 • #1067: Người truy đuổi kỳ tích
 • #1068: Cây đuốc hành động
 • #1069: Không kỵ sĩ chi danh
 • #1070: Bay lượn chi dực (Thượng)
 • #1071: Bay lượn chi dực (Hạ)
 • #1072: Dưới đất trại chăn nuôi
 • #1073: Đông đặc chi diễm
 • #1074: Không có đoán trúng kết cục
 • #1075: Trẻ tuổi tâm
 • #1076:
 • #1077: Ốc thổ tiền tuyến
 • #1078: Bình nguyên tiếng súng
 • #1079: Ma quỷ ý đồ
 • #1080: Mới nơi đóng quân
 • #1081: Yên tĩnh đêm
 • #1082: Trong màn đêm hỗn chiến
 • #1083: Màu đen u linh
 • #1084: Mùi thuốc súng
 • #1085: Công cùng phòng
 • #1086: Giao phong ngắn ngủi
 • #1087: Thắng bại phân chia
 • #1088: Mới vừa bắt đầu
 • #1089: Thần tạo chi thần
 • #1090: Bất ngờ người đến chơi
 • #1091: Tuyệt lộ tình yêu
 • #1092: Dẫn độ làm
 • #1093: Đi Tân Thế Giới
 • #1094: Chuyển giao khế ước
 • #1095: Bụng dạ
 • #1096: Am hiểu chủ đề
 • #1097: Bạn cũ cùng cố nhân
 • #1098: Thủ Hộ Giả
 • #1099: Ta thích ngươi, còn có mọi người
 • #1100: Trong rừng trà chiều
 • #1101: Rừng rậm người điều khiển
 • #1102: Ma quỷ chi nhận (Thượng)
 • #1103: Ma quỷ chi nhận (Trung)
 • #1104: Ma quỷ chi nhận (Hạ)
 • #1105: Diệp Tử tâm
 • #1106: Vạn năng ứng đối pháp
 • #1107: Yes! RPG
 • #1108: Dư dả đối thủ
 • #1109: Đã từng trải qua cố sự
 • #1110: Thần Phạt Võ Sĩ hoàn toàn thể
 • #1111: Đến chết đi theo
 • #1112: Lật đổ
 • #1113: Không bị yêu cầu người
 • #1114: Hồi báo
 • #1115: Vượt thời đại bắn thử
 • #1116: Lòng đất phòng thí nghiệm
 • #1117: Nguyền rủa ánh sáng
 • #1118: Thí nghiệm ghi chép
 • #1119: Chân chính dò tìm bí mật người
 • #1120: Góc Biển Chi Thành
 • #1121: Góc Biển Chi Thành
 • #1122: Góc Biển Chi Thành
 • #1123: Kiệt xuất nhất tác phẩm
 • #1124: Bước lên biển khơi
 • #1125: Lòng đất chi quan tài
 • #1126: Sào huyệt
 • #1127: Trốn con đường sống
 • #1128: Chiến tranh thế cục
 • #1129: Quyết chiến chuẩn bị
 • #1130: Kỳ Lân hào
 • #1131:
 • #1132: Lịch sử suy đoán
 • #1133: Thứ 3 hiền học
 • #1134: Khen thưởng tác dụng
 • #1135: U Ảnh chi triều
 • #1136: Rơi vào biển sâu
 • #1137: Đột nhiên xảy ra dị biến
 • #1138: Thiên hải
 • #1139: Bị trục xuất cao cấp địch
 • #1140: Chặn đánh cách
 • #1141: Celine thỉnh cầu
 • #1142: Trong cảnh trong mơ thế giới
 • #1143: Tín nhiệm cùng hiểu lầm
 • #1144: Trăm sông đổ về một bể
 • #1145: Võ đạo gia khác nhau
 • #1146: Người mạnh hơn
 • #1147: Giao dịch cùng dị tượng
 • #1148: Tường vi chi danh
 • #1149: Che không có ở cát xuống đồ cảnh
 • #1150: Trở về Đại quản gia
 • #1151: Dưới bầu trời người khiêu chiến
 • #1152: Phục kích phương án (Thượng)
 • #1153: Phục kích phương án (Hạ)
 • #1154: Phương pháp thuyết phục
 • #1155: Chân chính quái vật
 • #1156: Vận mệnh luân hồi
 • #1157: Cuộc chiến Tajira (Thượng)
 • #1158: Cuộc chiến Tajira (Trung)
 • #1159: Cuộc chiến Tajira (Hạ)
 • #1160: Bị bại
 • #1161: Ám sát
 • #1162: Bẫy rập
 • #1163: Nhỏ bé hy vọng
 • #1164: Tuyệt cảnh
 • #1165: Bên trên siêu phàm
 • #1166: Vận mệnh không có lựa chọn
 • #1167: Gió bão mắt
 • #1168: Thắng lợi thuộc về người nào
 • #1169: Ai tiếc
 • #1170: Trọng chấn
 • #1171: Thánh tọa quốc hội
 • #1172: Kinh người chi ngữ
 • #1173: Song tuyến kế hoạch
 • #1174: Nhân khẩu tân chính
 • #1175: Ta tất cả đều muốn
 • #1176: 1 lao vĩnh dật tiền tệ phương án
 • #1177: Ursrook tin
 • #1178:
 • #1179: Vân dũng
 • #1180: Trưởng thành
 • #1181: 3 vại ma phương động lực
 • #1182: Quán cà phê Sắc Vi
 • #1183: Minh tinh chi đội
 • #1184: Bí mật lẻn vào
 • #1185: Hiến tế
 • #1186: Đến từ ăn mòn
 • #1187: Hủy diệt cảnh cáo
 • #1188: Quyết chiến tái hiện
 • #1189: Cái gọi là truyền thừa
 • #1190: Chiến tranh tổng kết
 • #1191:
 • #1192:
 • #1193: Nguyên tố hiếm
 • #1194: Truy Phong chi nhân (Thượng)
 • #1195: Truy Phong chi nhân (Hạ)
 • #1196: Duy 1 thỉnh cầu
 • #1197: Nghĩ muốn đi làm chuyện
 • #1198: Phi hành lý do
 • #1199: Ngọn lửa văn minh
 • #1200: Xứ lạ khách tới
 • #1201: Lang Tâm chi loạn
 • #1202: Ý chí của vua Graycastle
 • #1203: Chứng minh
 • #1204: Cuộc chiến Sấm Sét
 • #1205: Đen nhánh lễ vật
 • #1206: Đại lục chi tích
 • #1207: Tín hiệu nguy hiểm
 • #1208: Gần trong gang tấc
 • #1209: Chủ ý mới
 • #1210: Fernando chi thương
 • #1211: Thành quả lần đầu gặp
 • #1212: Ma phương chi xe
 • #1213: Nông nghiệp trang giáp
 • #1214:
 • #1215: Công ty hình thức ban đầu
 • #1216: Bộ thứ 2 Ma Ảnh
 • #1217: Truyền thuyết hiện thế
 • #1218: Dây xích thay đổi
 • #1219: Ngày cuối cùng (Thượng)
 • #1220: Ngày cuối cùng (Hạ)
 • #1221: Dị tượng điều tra
 • #1222: Tai nạn chi nguyên
 • #1223: Không tồn tại Hồng Nguyệt
 • #1224: Thần Ý ước hẹn
 • #1225: Lam
 • #1226: Cứu vớt cách
 • #1227: Cứu vớt cách (Thượng)
 • #1228: Cứu vớt cách (Hạ)
 • #1229: Bị giam cầm tâm
 • #1230: Lăng Kính thành tai ương
 • #1231: Thần minh địch ý
 • #1232: Sương ĐỏRed Mist
 • #1233: Hội nghị khẩn cấp
 • #1234: Tương lai khao khát
 • #1235: Ca ca
 • #1236: Bị kẹt
 • #1237: Thế giới xa lạ
 • #1238: Tận trời học phái
 • #1239: Tương tự kinh người
 • #1240: Bí mật quan sát
 • #1241: 1 người quân đội
 • #1242: 2 cái lựa chọn
 • #1243: Mộng cảnh cuộc chiến
 • #1244: Thần minh chi nhãn
 • #1245: Rút lui cực bắc cảng
 • #1246: Hỏa tuyến cứu viện
 • #1247: Biến đổi ngầm thay đổi
 • #1248: Đại di chuyển
 • #1249: Xuôi nam chi thuyền
 • #1250: Kỵ sĩ chi tâm
 • #1251: Nồng cốt tác dụng
 • #1252: Văn minh chi cảnh
 • #1253: Anna ý nghĩ
 • #1254: Người hợp tác
 • #1255: Cục thiết kế Graycastle
 • #1256: Không thuộc về thời đại đồ vật
 • #1257: Tiền tệ cải cách
 • #1258: Graycastle
 • #1259: Phản hưởng cùng mới kế hoạch
 • #1260: Cơ quan quốc gia
 • #1261: Mô phỏng không chiến
 • #1262: Tỷ thí trên không trung
 • #1263: Nhiệt tình đồ vật
 • #1264: Lý giải ở ngoài thành phố
 • #1265: Thành mới mâu thuẫn
 • #1266: Tương lai công tác
 • #1267: Giữ lại
 • #1268: Nữ phù thuỷ sinh hoạt
 • #1269: Đi qua
 • #1270: Mời
 • #1271: Gặp nhau một khắc
 • #1272: Thời gian chi nhãn
 • #1273: Tiền tuyến chặn đánh
 • #1274: Phần Thiên chi hỏa
 • #1275: Hỏa diễm bên dưới
 • #1276: Ma quỷ kế sách
 • #1277: Dã tâm
 • #1278: Nowinter dược nghiệp
 • #1279: Năng lực bị bỏ qua
 • #1280: Quang minh
 • #1281: Lịch sử tính chất một màn
 • #1282: Mưu động
 • #1283: Ngụy trang
 • #1284: Giằng co
 • #1285: Không thể buông tha dũng giả thắng
 • #1286: Tình báo khởi nguồn
 • #1287: Gián điệp kế hoạch
 • #1288: Năm đối với mang nặng vòng
 • #1289: Một cái thế giới khác
 • #1290: Phát từ đáy lòng bất an
 • #1291: Lẫn nhau bánh răng
 • #1292: Sáng tạo chi nguyên
 • #1293: Thành quả tích góp hiện
 • #1294: Chưa từng có biệt ly
 • #1295: Yêu cầu cùng bị yêu cầu chi nhân
 • #1296: Không thể đoán trước con đường phía trước
 • #1297: Qua đời đảo
 • #1298: Watchmen
 • #1299: Chân trời khách phỏng vấn
 • #1300: Đến được tiền tuyến!
 • #1301: Đông chí
 • #1302: Điện quang tập kích bất ngờ
 • #1303: Mạnh mẽ đánh
 • #1304: Màn tuyết xuống giao phong
 • #1305: Mưu tâm chi nhân
 • #1306: Tỏa ra đầu mối (Thượng)
 • #1307: Tỏa ra đầu mối (Hạ)
 • #1308: Ẩn núp
 • #1309: Nhuộm máu tình báo
 • #1310: Sơ hở
 • #1311: Đại công đảo lớn rút lui
 • #1312: Sấm sét
 • #1313: Thú bị nhốt
 • #1314: Mất đi
 • #1315: Cách đối phó
 • #1316:
 • #1317: Phá cuộc
 • #1318: Lần đầu tiên chính diện tiếp tiếp xúc
 • #1319: Lịch sử
 • #1320: Truyền thừa cuộc chiến
 • #1321: Linh thành cùng nửa thành lựa chọn
 • #1322: Tự do ý chí
 • #1323: Năng lượng cao thí nghiệm (Thượng)
 • #1324: Năng lượng cao thí nghiệm (Hạ)
 • #1325: Phá ám chi quang
 • #1326: Thiếu sót
 • #1327: Mộng mới
 • #1328: Lĩnh vực
 • #1329: Thỉnh cầu
 • #1330: Thư Quyển trang bị mới
 • #1331: Nhân loại truyền thừa
 • #1332: Đại chiến khai mạc
 • #1333: Đấu ý chí
 • #1334: Biến mất chi nhân
 • #1335: Sự nghiệp của toàn bộ nhân loại
 • #1336: Hậu phương
 • #1337: Duy nhất bồi thường
 • #1338: Tinh thần tán ca
 • #1339: Phản kích bắt đầu
 • #1340: Đại động mạch vận chuyển tuyến
 • #1341: Đa tuyến đánh ra
 • #1342: Phản kích Nộ Diễm
 • #1343: Người thợ săn ở phía sau
 • #1344: Kiêu ngạo
 • #1345: Kéo dài thế
 • #1346: Đại quân quyết ý
 • #1347: Vận mệnh lựa chọn
 • #1348: Lực vãn
 • #1349: Tillie tin tới
 • #1350: Tân sinh hót vang
 • #1351: Hôn mê
 • #1352: Thời gian
 • #1353: Người mới
 • #1354: Nát bấy
 • #1355: Ta sẽ bảo vệ ngươi
 • #1356: Thế giới địch nhân
 • #1357:
 • #1358: Thứ 2 màn
 • #1359:
 • #1360: Liên hiệp cứu viện
 • #1361: Người sáng lập chứng minh
 • #1362: Thuyết phục
 • #1363: Thuyết phục (Thượng)
 • #1364: Thuyết phục (Hạ)
 • #1365: Thay đổi chủ ý
 • #1366: Nghịch biến
 • #1367: Mãi mãi trước
 • #1368: Hợp tác
 • #1369: Mới cục thiết kế
 • #1370: Phân nhánh điểm
 • #1371: Tăng lên cơ điểm
 • #1372: Kề vai sát cánh
 • #1373: Bầu trời bá chủ
 • #1374: Trở về nhà
 • #1375: Thế giới chi hình
 • #1376: Ngược sát người
 • #1377: Mùi máu
 • #1378: Người mạnh mẽ
 • #1379: Một đòn
 • #1380: Làm chứng thần tích
 • #1381: Hội tụ phong bạo
 • #1382: Thưởng cùng trừng phạt
 • #1383: Đặc biệt hàng hóa
 • #1384: Phượng Hoàng chi dực
 • #1385: Cực hạn mạnh mẽ tốc độ
 • #1386: Thấy
 • #1387: Ngàn dặm đưa tin
 • #1388: Cất bước về phía trước
 • #1389: Đạt thành nhất trí cơ sở
 • #1390: Đột phá khẩu
 • #1391: Điện đài vô tuyến
 • #1392: Mâu thuẫn
 • #1393: Bí ẩn
 • #1394: Cách làm chính xác
 • #1395: Chặn đánh thần tích
 • #1396: Hợp tác tác chiến
 • #1397: Vương bài
 • #1398: Trong dãy núi tinh mang
 • #1399: Khoảng cách ngắn chạm súng
 • #1400: Yên Lặng Tai Ương
 • #1401: Huyết chiến quần sơn (Thượng)
 • #1402: Huyết chiến quần sơn (Trung)
 • #1403: Huyết chiến quần sơn (Hạ)
 • #1404: Trở nên chuyện
 • #1405: Vô Để Chi Cảnh
 • #1406: Dao Lam
 • #1407: Mới chiến trường
 • #1408: Không bị phát giác năng lực
 • #1409: Phương án hai: Đến từ bầu trời
 • #1410: Nắng ban mai đêm
 • #1411: Mở trình
 • #1412: Người bất đồng
 • #1413: Ném bom (Thượng)
 • #1414: Ném bom (Hạ)
 • #1415: Bất ngờ bao bọc
 • #1416: Thứ ba màn
 • #1417: Ở ngoài Tây Cảnh
 • #1418: Người vô dụng
 • #1419: Đột nhiên xuất hiện người tập kích
 • #1420: Thân vùi lấp hiểm cảnh
 • #1421: Không xấu
 • #1422: Dung hợp Vương
 • #1423: Hai cái thân phận
 • #1424: Mới Tấn Thăng Giả
 • #1425: Trở lại
 • #1426: Phương án thứ hai
 • #1427: Dò xét
 • #1428: Valkries suy đoán
 • #1429:
 • #1430: Tụ hợp
 • #1431: Đi ở
 • #1432: Cân nhắc tiêu chuẩn
 • #1433: Vượt qua cực hạn
 • #1434: Không cách nào vãn hồi kết cục
 • #1435: Vì chiến tranh mà sống
 • #1436: Hình người lửa điều khiển hệ thống
 • #1437: Tây tuyến Tam bá chủ
 • #1438: Destiny chi đánh cược
 • #1439: Cướp lấy Thần Tạo Chi Thần
 • #1440: Siêu ta
 • #1441: Trong bóng tối quang
 • #1442: Cũng không phải là một người
 • #1443: Sau cùng tam tịch
 • #1444: Từng người chức trách
 • #1445: Nhận thức chung
 • #1446: Dòng lũ
 • #1447: Eleanor
 • #1448: Ý thức bí ẩn
 • #1449: Không rơi đảo
 • #1450: Không thiên mẫu hạm
 • #1451: Không cách nào thực hiện cam kết
 • #1452: Màu đen chim khổng lồ
 • #1453: Đồng hành
 • #1454: Tajira chiến đấu trên đường phố
 • #1455: Tất trúng bí quyết
 • #1456: Đi ngược Thiên Hải giới
 • #1457: Hắc Thạch vực hình bóng
 • #1458: Khởi hành
 • #1459: Người dẫn đường
 • #1460: Cùng tương lai của ngươi
 • #1461: Phù đảo trận đầu!
 • #1462: Một người phòng tuyến
 • #1463: Không thiên mẫu hạm hoàn toàn hình thái
 • #1464: Dưới mặt nạ
 • #1465: Trước ánh bình minh
 • #1466: Trăn trở mà dài lâu đêm
 • #1467: Trời cao ném
 • #1468: Tờ mờ sáng
 • #1469: Liều mạng chi chiến
 • #1470: Loạn cục
 • #1471: Bất đồng vận mệnh
 • #1472: Đốt cháy
 • #1473: Ngã xuống chi thành
 • #1474: Tan vỡ
 • #1475: Huyết Sắc Thần Hi
 • #1476: Vui mừng cùng dị biến
 • #1477: Cách ly
 • #1478: Đại Hành Giả
 • #1479: Vân Tiêu tận trời thành thay đổi
 • #1480: Thẳng đến hạch tâm
 • #1481: Kỳ hạn chót
 • #1482: Đèn đuốc sắp tắt
 • #1483: Kỳ cảnh
 • #1484: Chung chiến kèn lệnh
 • #1485: Lên đảo tác chiến, bắt đầu
 • #1486: Thiên địa giáp công
 • #1487: Không hẹn mà gặp
 • #1488: Gợi ý
 • #1489:
 • #1490: Cửa kế hoạch
 • #1491: Vạn Trí Giám Hộ Giả
 • #1492: Khởi nguyên
 • #1493: Một lần nữa, linh hồn chi chiến
 • #1494: Cùng thần minh tỷ thí
 • #1495: Ý nghĩa tồn tại
 • #1496: Định cục
 • #1497: Đến từ phương nào
 • #1498: Đi đến nơi nào
 • #1499: Con đường khác nhau
 • #1500: Thời khắc gặp lại
 • #1501: Hoàn toàn bất đồng phong cảnh
 • #1502: Con đường hoản toàn mới
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.3]

Related posts

Siêu Thần Chế Tạp Sư

TiKay

Cân Cả Thiên Hạ

TiKay

Tiên Cung

TiKay

Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

THUYS♥️

Nhân Hoàng Kỷ

TiKay

Vũ Thần Chúa Tể

TiKay

Leave a Reply