Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Ba Ta Cùng Bạn Trai Ta Đều Trùng Sinh

Thi đại học kết thúc ngày hôm sau.
Nguyễn Đường đột nhiên phát hiện, nhà mình lão ba cùng bạn trai đồng thời thay đổi phong cách…

Trầm mê công tác, lấy công ty vì gia Nguyễn ba ba, buông đỉnh đầu sở hữu sự vụ, toàn tâm toàn ý đương nổi lên gia đình nấu phu, dưỡng sinh cao nhân.

Sinh hoạt vô ưu, hướng tới tự do bạn trai, đột nhiên quyết tâm lưu tại quốc nội, cũng dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn dĩ vãng chưa bao giờ suy xét một khác chuyên nghiệp.

……

Nguyễn ba ba: Đời này, cố gia, ái lão bà, ái khuê nữ. Gia đình công tác hai tay trảo, tuyệt không phá sản!
Bạn trai: Trước tiên gây dựng sự nghiệp, nhân lúc còn sớm nắm giữ kinh tế quyền to! Sủng bạn gái, ái nữ hữu, thuận tiện thế nàng cái kia không đáng tin cậy cha thu thập tàn cục…

Nguyễn ba ba:????
Tiểu tử thúi, ly ta khuê nữ xa một chút!
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nguyễn Đường, Tống Thư Du, Nguyễn Kinh Hải ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộ Thất Thất
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0001.mp32019-05-28 12:54
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0002.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0003.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0004.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0005.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0006.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0007.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0008.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0009.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0010.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0011.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0012.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0013.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0014.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0015.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0016.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0017.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0018.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0019.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0020.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0021.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0022.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0023.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0024.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0025.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0026.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0027.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0028.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0029.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0030.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0031.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0032.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0033.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0034.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0035.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0036.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0037.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0038.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0039.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0040.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0041.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0042.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0043.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0044.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0045.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0046.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0047.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0048.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0049.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0050.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0051.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0052.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0053.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0054.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0055.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0056.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0057.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0058.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0059.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0060.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0061.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0062.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0063.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0064.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0065.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0066.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0067.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0068.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0069.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0070.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0071.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0072.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0073.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0074.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0075.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0076.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0077.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0078.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0079.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0080.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0081.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0082.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0083.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0084.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0085.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0086.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0087.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0088.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0089.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0090.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0091.mp32019-05-28 13:07
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0092.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0093.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0094.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0095.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0096.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0097.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0098.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0099.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0100.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0101.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0102.mp32019-05-28 13:11
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0103.mp32019-05-28 13:11
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0104.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0105.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0106.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0107.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0108.mp32019-05-28 13:13
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0109.mp32019-05-28 13:13
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0110.mp32019-05-28 13:15
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0111.mp32019-05-28 13:15
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0112.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0113.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0114.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0115.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0116.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0117.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0118.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0119.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0120.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0121.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0122.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0123.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0124.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0125.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0126.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0127.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0128.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0129.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0130.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0131.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0132.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0133.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0134.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0135.mp32019-05-28 13:23
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0136.mp32019-05-28 13:23
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0137.mp32019-05-28 13:25
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0138.mp32019-05-28 13:26
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0139.mp32019-05-28 13:26
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0140.mp32019-05-28 13:26
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Không Gian Trọng Sinh: Vườn Trường Toàn Năng Thương Nữ

THUYS♥️

Tinh Tế: Nữ Thần Công Lược

THUYS♥️

Npc Như Thế Nào Lại Bị Ta Dọa Nứt Ra [ Vô Hạn Lưu ] / Ta Không Làm Đại Ca Thật Nhiều Năm

TiKay

Biến Thành Bạch Tuộc Sau

TiKay

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Hào Môn Quật Khởi: Trọng Sinh Vườn Trường Thương Nữ

TiKay

Leave a Reply