Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Ba Ta Cùng Bạn Trai Ta Đều Trùng Sinh

Thi đại học kết thúc ngày hôm sau.
Nguyễn Đường đột nhiên phát hiện, nhà mình lão ba cùng bạn trai đồng thời thay đổi phong cách…

Trầm mê công tác, lấy công ty vì gia Nguyễn ba ba, buông đỉnh đầu sở hữu sự vụ, toàn tâm toàn ý đương nổi lên gia đình nấu phu, dưỡng sinh cao nhân.

Sinh hoạt vô ưu, hướng tới tự do bạn trai, đột nhiên quyết tâm lưu tại quốc nội, cũng dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn dĩ vãng chưa bao giờ suy xét một khác chuyên nghiệp.

……

Nguyễn ba ba: Đời này, cố gia, ái lão bà, ái khuê nữ. Gia đình công tác hai tay trảo, tuyệt không phá sản!
Bạn trai: Trước tiên gây dựng sự nghiệp, nhân lúc còn sớm nắm giữ kinh tế quyền to! Sủng bạn gái, ái nữ hữu, thuận tiện thế nàng cái kia không đáng tin cậy cha thu thập tàn cục…

Nguyễn ba ba:????
Tiểu tử thúi, ly ta khuê nữ xa một chút!
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nguyễn Đường, Tống Thư Du, Nguyễn Kinh Hải ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien.vn


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mộ Thất Thất
 •  Chương: /140
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0001.mp32019-05-28 12:54
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0002.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0003.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0004.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0005.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0006.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0007.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0008.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0009.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0010.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0011.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0012.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0013.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0014.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0015.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0016.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0017.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0018.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0019.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0020.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0021.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0022.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0023.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0024.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0025.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0026.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0027.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0028.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0029.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0030.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0031.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0032.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0033.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0034.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0035.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0036.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0037.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0038.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0039.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0040.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0041.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0042.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0043.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0044.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0045.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0046.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0047.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0048.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0049.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0050.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0051.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0052.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0053.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0054.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0055.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0056.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0057.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0058.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0059.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0060.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0061.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0062.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0063.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0064.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0065.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0066.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0067.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0068.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0069.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0070.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0071.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0072.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0073.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0074.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0075.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0076.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0077.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0078.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0079.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0080.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0081.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0082.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0083.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0084.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0085.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0086.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0087.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0088.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0089.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0090.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0091.mp32019-05-28 13:07
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0092.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0093.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0094.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0095.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0096.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0097.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0098.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0099.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0100.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0101.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0102.mp32019-05-28 13:11
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0103.mp32019-05-28 13:11
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0104.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0105.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0106.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0107.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0108.mp32019-05-28 13:13
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0109.mp32019-05-28 13:13
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0110.mp32019-05-28 13:15
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0111.mp32019-05-28 13:15
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0112.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0113.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0114.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0115.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0116.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0117.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0118.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0119.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0120.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0121.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0122.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0123.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0124.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0125.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0126.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0127.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0128.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0129.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0130.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0131.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0132.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0133.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0134.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0135.mp32019-05-28 13:23
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0136.mp32019-05-28 13:23
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0137.mp32019-05-28 13:25
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0138.mp32019-05-28 13:26
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0139.mp32019-05-28 13:26
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0140.mp32019-05-28 13:26
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Điền Viên Hỉ Gả Chi Nương Tử Quá Khó Truy

TiKay

Vô Hạn Cầu Sinh

THUYS♥️

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Leave a Reply