Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Ba Ta Cùng Bạn Trai Ta Đều Trùng Sinh

Thi đại học kết thúc ngày hôm sau.
Nguyễn Đường đột nhiên phát hiện, nhà mình lão ba cùng bạn trai đồng thời thay đổi phong cách…

Trầm mê công tác, lấy công ty vì gia Nguyễn ba ba, buông đỉnh đầu sở hữu sự vụ, toàn tâm toàn ý đương nổi lên gia đình nấu phu, dưỡng sinh cao nhân.

Sinh hoạt vô ưu, hướng tới tự do bạn trai, đột nhiên quyết tâm lưu tại quốc nội, cũng dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn dĩ vãng chưa bao giờ suy xét một khác chuyên nghiệp.

……

Nguyễn ba ba: Đời này, cố gia, ái lão bà, ái khuê nữ. Gia đình công tác hai tay trảo, tuyệt không phá sản!
Bạn trai: Trước tiên gây dựng sự nghiệp, nhân lúc còn sớm nắm giữ kinh tế quyền to! Sủng bạn gái, ái nữ hữu, thuận tiện thế nàng cái kia không đáng tin cậy cha thu thập tàn cục…

Nguyễn ba ba:????
Tiểu tử thúi, ly ta khuê nữ xa một chút!
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nguyễn Đường, Tống Thư Du, Nguyễn Kinh Hải ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mộ Thất Thất
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0001.mp32019-05-28 12:54
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0002.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0003.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0004.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0005.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0006.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0007.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0008.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0009.mp32019-05-28 12:55
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0010.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0011.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0012.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0013.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0014.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0015.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0016.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0017.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0018.mp32019-05-28 12:56
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0019.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0020.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0021.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0022.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0023.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0024.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0025.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0026.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0027.mp32019-05-28 12:57
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0028.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0029.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0030.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0031.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0032.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0033.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0034.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0035.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0036.mp32019-05-28 12:58
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0037.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0038.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0039.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0040.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0041.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0042.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0043.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0044.mp32019-05-28 12:59
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0045.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0046.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0047.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0048.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0049.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0050.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0051.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0052.mp32019-05-28 13:00
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0053.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0054.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0055.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0056.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0057.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0058.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0059.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0060.mp32019-05-28 13:01
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0061.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0062.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0063.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0064.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0065.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0066.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0067.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0068.mp32019-05-28 13:02
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0069.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0070.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0071.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0072.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0073.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0074.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0075.mp32019-05-28 13:03
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0076.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0077.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0078.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0079.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0080.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0081.mp32019-05-28 13:04
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0082.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0083.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0084.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0085.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0086.mp32019-05-28 13:05
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0087.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0088.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0089.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0090.mp32019-05-28 13:06
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0091.mp32019-05-28 13:07
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0092.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0093.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0094.mp32019-05-28 13:08
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0095.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0096.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0097.mp32019-05-28 13:09
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0098.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0099.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0100.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0101.mp32019-05-28 13:10
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0102.mp32019-05-28 13:11
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0103.mp32019-05-28 13:11
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0104.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0105.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0106.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0107.mp32019-05-28 13:12
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0108.mp32019-05-28 13:13
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0109.mp32019-05-28 13:13
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0110.mp32019-05-28 13:15
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0111.mp32019-05-28 13:15
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0112.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0113.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0114.mp32019-05-28 13:16
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0115.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0116.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0117.mp32019-05-28 13:17
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0118.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0119.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0120.mp32019-05-28 13:18
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0121.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0122.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0123.mp32019-05-28 13:19
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0124.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0125.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0126.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0127.mp32019-05-28 13:20
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0128.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0129.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0130.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0131.mp32019-05-28 13:21
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0132.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0133.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0134.mp32019-05-28 13:22
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0135.mp32019-05-28 13:23
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0136.mp32019-05-28 13:23
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0137.mp32019-05-28 13:25
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0138.mp32019-05-28 13:26
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0139.mp32019-05-28 13:26
 • ba-ta-cung-ban-trai-ta-deu-trung-sinh-chuong-0140.mp32019-05-28 13:26
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Tiệm Cơm Nhỏ

THUYS♥️

Em Lại Gặp Anh

THUYS♥️

Sư Phụ Như Phu

TiKay

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

TiKay

Trùng Sinh Chi Tỷ Tỷ Có Bảo

THUYS♥️

Leave a Reply