Huyền Huyễn

Long Phù

Long Phù

Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, long xà cùng nổi lên, ai là chân long, ai lại là mãng xà? Hoặc là thiên địa chúng sinh, đều có thể thành rồng? Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma Thần, yêu tộc, thượng cổ Vu Đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộng Nhập Thần Cơ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tự Chương
 • #2: Đại Vĩnh Vương Triều
 • #3: Hà Vi Thiên Tử?
 • #4: Hùng lang đại lực
 • #5: Miệng vàng lời ngọc
 • #6: Đại mãng chi lực
 • #7: Hổ lang đan
 • #8: Thiên tử phong thần
 • #9: Nhật Nguyệt Đồng Huy
 • #10: Kênh đào
 • #11: Đại trí giả ngu
 • #12: Sinh Tử Cửu Chuyển
 • #13: Lôi Điện
 • #14: Long Kiếm Đảo
 • #15: Đạo Cảnh nữ tử
 • #16: Môn khách
 • #17: Nhật Nguyệt Biến
 • #18: Cự Linh Thần huyết mạch
 • #19: Trần quốc công
 • #20: Bách Kiếp Kim Đan
 • #21: Đều hiện thần thông
 • #22: Dời sông lấp biển
 • #23: Tà Thần hiến tế
 • #24: Bái Nguyệt đoạt giải nhất
 • #25: Chỉnh đốn phủ đệ
 • #26: Vô Cực Thiên Thư
 • #27: Hóa thành tế đàn
 • #28: Hoàng gia thư khố
 • #29: Ngồi chung một thuyền
 • #30: Qua lại trao đổi
 • #31: Tao ngộ tập kích
 • #32: Hắc Sát Biên Bức
 • #33: Đẩy lùi Ma đầu
 • #34: Cự Thạch Hầu
 • #35: Tam hoàng tử
 • #36: Như trẫm đích thân tới
 • #37: Long Cốt kiếm
 • #38: Nhật Nguyệt Sát
 • #39: Các phe phản ứng
 • #40: Hiến Triều di dân
 • #41: Thâm nhập hang hổ
 • #42: Hàng Ma Chi Nhận
 • #43: Thần miếu nhà kho
 • #44: Cướp hết sạch
 • #45: Cao thủ chân chính
 • #46: Xây dựng thành viên nòng cốt
 • #47: Thiên Long Tụ Linh Kỳ
 • #48: Lực địch thiên quân
 • #49: Võ công tiến nhanh
 • #50: Man tộc nguyên soái
 • #51: Con chuột đùa mèo
 • #52: Công lao
 • #53: Giác Giao Khải
 • #54: Ly Long Khải
 • #55: Gặp lại Trần Kiếm Phong
 • #56: Tha Hóa Tự Tại
 • #57: Lạt mềm buộc chặt
 • #58: Đoạt Tâm Phù
 • #59: Dì nhỏ
 • #60: Li Long biến hóa
 • #61: Liệt Hải chi uy
 • #62: Thất Biến nô bộc
 • #63: Thu vét tài phú
 • #64: Lấy giỏ trúc mà múc nước
 • #65: Trong núi khổ tu
 • #66: Học tập luận đạo
 • #67: Kiếm cùng hài cốt
 • #68: Đại Đồ Thần Pháp
 • #69: Nộ Quyền
 • #70: Thạch Nê
 • #71: Biên quan chợ phiên
 • #72: Bảo Ngọc Quốc
 • #73: Linh sóng bí mật
 • #74: Sừng sững trường thành
 • #75: Phong thưởng cùng chiêu an
 • #76: Tam hương canh năm
 • #77: Thăm dò võ công
 • #78: Năm kiếm chi biến
 • #79: Mời chào cao thủ
 • #80: Đại Long Khải
 • #81: Thiên Địa Huyền Môn
 • #82: Man Hoang bên trong
 • #83: Ảnh tế ti
 • #84: Tiên Thiên Cương Khí
 • #85: 3000 tích
 • #86: Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu
 • #87: Kẻ cắp chuyên nghiệp
 • #88: Bước vào Đạo Cảnh
 • #89: Đại Đạo Tặc
 • #90: Thất Thánh Luyện Tâm Đan
 • #91: Ngọc Phách
 • #92: Xây dựng đất phong
 • #93: Suy nghĩ đáng sợ
 • #94: Thiên Công Viện
 • #95: Huyền Vũ Xuất Hải
 • #96: Đại Lực Quỷ Thần
 • #97: Huyền Vũ chi noãn
 • #98: Khắp nơi phản ứng
 • #99: Nghĩ cách cứu viện
 • #100: Nhật Nguyệt Long
 • #101: Tà Thần huyết nhục
 • #102: Thần Tính
 • #103: Hiến tế huyết nhục
 • #104: Tiêu trừ tai hoạ ngầm
 • #105: Chiêu binh mãi mã
 • #106: Triều đình đại cục
 • #107: Miễn Tử Phù
 • #108: Thiên Phù tâm tư
 • #109: Thái sư
 • #110: Chuyện cũ
 • #111: Ăn trộm gà bất thành
 • #112: Chân Hỏa luyện não
 • #113: Đạo cảnh Nhị biến
 • #114: Hoàng Đế câu hỏi
 • #115: Phụ tử tâm sự
 • #116: Dời đô
 • #117: Huynh đệ tầm đó
 • #118: Chuyết Quyền
 • #119: Chợ phiên cùng thiên hạ
 • #120: Cổ Đạn Kiếm
 • #121: Thiên Vũ Huyền Môn
 • #122: Phạm Phi cùng Lôi Phi
 • #123: Tư chất phân chia
 • #124: Cửu Cung pháp bảo
 • #125: Cổ Độc Tông
 • #126: Mời chào Ma Môn
 • #127: Kiếm khải chi biến
 • #128: Thiên Ma Xá Lợi
 • #129: Vương Long Khải
 • #130: Huyền Vũ trứng rạn nứt
 • #131: Tiên khí
 • #132: Lôi Thiên Huy
 • #133: Trời sinh Thánh Nhân
 • #134: Thẩm phán Tiên Đạo
 • #135: Bắt ra
 • #136: Tổ ba người
 • #137: Cương khí vô cùng
 • #138: Đạo Cảnh ba biến
 • #139: Luận tế
 • #140: Pháp Vô Tiên
 • #141: Phát uy
 • #142: Khổ tâm nghiên cứu
 • #143: Thiên Nhãn Huyền Không
 • #144: Long Môn
 • #145: Dưỡng Long Tâm Pháp
 • #146: Tứ đại Tiên Đạo đệ tử
 • #147: Bảo Minh Nhi
 • #148: Tháp chi thần diệu
 • #149: Bảo Long chủ
 • #150: Luyện Bảo Thuật
 • #151: Cánh chim cường tráng
 • #152: Mai Cốt Chi Địa
 • #153: Bắt khô lâu
 • #154: Hằng Bất Động
 • #155: Tấn chức Tứ biến
 • #156: Lệ Vãng Sinh
 • #157: Cực độ nguy hiểm
 • #158: Cứu vớt Lâu Bái Nguyệt
 • #159: Không tiếp tục nghi kỵ
 • #160: Công lực tiến nhanh
 • #161: Kề vai sát cánh
 • #162: Ngũ Quỷ nuốt hồn
 • #163: Gặp lại Lệ Vãng Sinh
 • #164: Bất Chu Cung
 • #165: Đều có mưu mô
 • #166: Tái chiến
 • #167: Phối hợp
 • #168: Bất Chu chi đạo
 • #169: Ba kiện bảo bối
 • #170: Thăm dò hư thật
 • #171: Yêu tinh đến thế gian
 • #172: Vua và dân bất an
 • #173: Thiên Phù xuất quan
 • #174: Tĩnh Tiên Ti
 • #175: Long Thánh Thiên Binh
 • #176: Thần bí Cổ Đạn Kiếm
 • #177: Xa hơn Mai Cốt Chi Địa
 • #178: Cưỡng ép thu đồ đệ
 • #179: Kim Tùy Ba
 • #180: Ma Sát Thái Tử
 • #181: Hung uy hiển hách
 • #182: Đại chiến Pháp Vô Tiên
 • #183: Liệt Đạo Phân Thần
 • #184: Tu thành Lục biến
 • #185: Tháp hóa thành môn
 • #186: Từ xuất động đến vô địch thủ
 • #187: Một kiếm Quỷ Thần kinh
 • #188: Xích Tiêu Huyền Môn
 • #189: Văn Hồng xuất hiện
 • #190: Mượn bảo
 • #191: Hai bảo kết hợp
 • #192: Một ngày ngàn dặm
 • #193: Nghĩa Chính
 • #194: Nguyện ý nộp thuế
 • #195: Huynh đệ tỷ thí
 • #196: Tiểu Tiên khấu kiến
 • #197: Kiếm Thành Không
 • #198: Yêu Tinh chuyển thế chi nhân
 • #199: Thôn Nhật Ba Xà Đại
 • #200: Thần bí Kim Tùy Ba
 • #201: Cự Linh Thần hạ lạc
 • #202: Huyền Vũ luyện bảo
 • #203: Ngả bài
 • #204: Khua môi múa mép như lò xo
 • #205: Nhật Nguyệt Phù cùng Nhật Nguyệt Tế
 • #206: Ra biển
 • #207: Ma ảnh
 • #208: Định Hải
 • #209: Đại địch
 • #210: Tam Tai Cửu Nan
 • #211: Mưu trí vô song
 • #212: Dự lưu thủ đoạn
 • #213: Đều tại nắm giữ
 • #214: Cái thế kỳ tài
 • #215: Võ gia
 • #216: Võ Đương Không
 • #217: Thái Ất Huyền Môn
 • #218: Bảo Ngọc Quốc cục diện
 • #219: Biển sâu kỳ cảnh
 • #220: Ngọc sơn
 • #221: Thần Châu đệ nhất hung
 • #222: Thái Mang Địch
 • #223: Tinh Giới biến ảo
 • #224: Thái Ất Châu
 • #225: Chiêu an thành công
 • #226: Vũ Khúc tinh
 • #227: Tế tinh
 • #228: Sĩ tử
 • #229: Hổ Báo Minh
 • #230: Thanh Bạch Nhị Xà
 • #231: Phong gia
 • #232: Tú tài cổ miếu yêu tinh
 • #233: Âm thầm trợ lực
 • #234: Thiên Yêu Chi Thư
 • #235: Thương Sinh Bổ Thiên
 • #236: Tinh Thần Yêu Thần biến
 • #237: Thu Xà
 • #238: Bày trận
 • #239: Quốc vận chi báo
 • #240: Võ thị lâm triều
 • #241: Cảnh Phồn Tinh
 • #242: Huyền Môn biến
 • #243: Đại Diệt Tinh Lôi
 • #244: Tinh Quân xuất thế
 • #245: Tranh đoạt gã sai vặt
 • #246: Bố trí xuống quân cờ
 • #247: Thiên Yêu Hỗn Động
 • #248: Yêu hồn thế giới
 • #249: Yêu nữ đột kích
 • #250: Tước Ảnh Nhi
 • #251: Đại Tiểu Như Ý
 • #252: Vũ Trụ Huyền Môn
 • #253: Luyện bảo
 • #254: Gặp lại Văn Hồng
 • #255: Vạn Tinh Phi Tiên
 • #256: Vua và dân giữa
 • #257: Tiên hạ thủ vi cường
 • #258: Thẩm vấn
 • #259: Con rối
 • #260: 360 đầu
 • #261: Ăn trộm gà bất thành
 • #262: Thanh Dao
 • #263: Thanh Long Thần Mộc
 • #264: Phù chiếu bay đi
 • #265: Soán cải thiên đạo
 • #266: Chương 265
 • #267: Gia Cát Nha
 • #268: Ba hỏi
 • #269: Thất Tinh chi chủ
 • #270: Sợ có đại họa
 • #271: Thiên đạo phân một nửa
 • #272: Thần quang
 • #273: Khắp nơi chạm bích
 • #274: Không cách nào lôi kéo
 • #275: Lần nữa phá giải
 • #276: Giả dối chi hồ
 • #277: Không thể làm gì
 • #278: Kế thượng tâm đầu
 • #279: Lừa gạt Tạo Long Đan
 • #280: Trẻ sinh đôi kết hợp
 • #281: Thiên tội địa ác
 • #282: Thương Sinh Cách Thiên
 • #283: Trêu chọc Cổ Đạn Kiếm
 • #284: Lừa gạt tới tay
 • #285: Tâm chi có chín
 • #286: Tạo Long chi biến
 • #287: Thăng cấp kinh người
 • #288: Bồi dưỡng nhân tài
 • #289: Lại lừa gạt
 • #290: Vô cực bí mật
 • #291: Viên tộc
 • #292: Hồng Vận Hội
 • #293: Nhị hoàng tử
 • #294: Chu Tước trứng
 • #295: Viên tộc cao thủ
 • #296: Lưỡng Đỉnh đan
 • #297: Tước Hoàng Nhi
 • #298: Tranh cướp chu tước
 • #299: Vạn long tỏa thần
 • #300: Miễn Tử Phù uy năng
 • #301: Tam bảo hợp nhất
 • #302: Thương Sinh Chi Nguyện
 • #303: Yêu chi thủy tổ
 • #304: Ông tổ nhà họ Vũ
 • #305: Thanh Long
 • #306: Nghiệt Hải
 • #307: Hấp Huyết Ma Đằng
 • #308: Thiên yêu thụ
 • #309: Thất Sắc Yêu Đằng
 • #310: Nhị hoàng tử
 • #311: Phi đao
 • #312: Ma quái tăng nhanh
 • #313: Thấy rõ
 • #314: Thiên Ma Phật
 • #315: Yêu ma quỷ quái
 • #316: Động thiên đại tế
 • #317: Tụ Tán Vô Thường
 • #318: So đấu ý chí
 • #319: Pháp lực
 • #320: Thời không lực lượng
 • #321: Đều ở tính toán
 • #322: Võng ma
 • #323: Ngũ quý thần huyết
 • #324: Tương lai chi bảo
 • #325: Sắc phong Thái tử
 • #326: Ma đầu điều kiện
 • #327: Cò kè mặc cả
 • #328: Động thiên uy năng
 • #329: Chỗ tốt toàn bộ được
 • #330: Nguyên thần hợp đao
 • #331: Triều đình tân cách cục
 • #332: Tam Giang Bá
 • #333: Chung quanh trao đổi
 • #334: Trích Tiên Phù
 • #335: Đánh cắp Thiên Tôn
 • #336: Phi long tại thiên
 • #337: Lại tới Ma Vực
 • #338: Hiến tế Thương Sinh
 • #339: Thần nhân bí mật
 • #340: Dị sổ
 • #341: Tao ngộ ám sát
 • #342: Tứ đại tiên nhân
 • #343: Kiếp số
 • #344: Dao động
 • #345: Huyền Hoàng Tháp
 • #346: Không làm gì được
 • #347: Hung hãn giết ngược lại
 • #348: Náo loạn
 • #349: Táng thế
 • #350: Các loại kế hoạch
 • #351: Cảnh châu
 • #352: Tĩnh Tiên thương hội
 • #353: Tổng đốc
 • #354: Không nể mặt mũi
 • #355: Hung hăng Cảnh gia
 • #356: Tự mình ra tay
 • #357: Khẩu khí thôn thiên
 • #358: Kinh thiên chi mưu
 • #359: Âm mưu phát động
 • #360: Tiên Thiên linh bảo
 • #361: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
 • #362: Thủ đoạn vô dụng
 • #363: Phế bỏ Cảnh Phồn Tinh
 • #364: Thiết Huyết Vệ
 • #365: Tư pháp
 • #366: Thất Tinh kỳ nguyệ
 • #367: Tử Vi đế tinh
 • #368: Truy kích Cảnh Khâu
 • #369: Thành lập văn minh
 • #370: Vạn thế chi tâm
 • #371: Nhất Thiết Pháp giới
 • #372: Hai hổ tranh chấp
 • #373: Tất có một người bị thương
 • #374: Minh Cổ Thủy phủ
 • #375: Nhật Nguyệt Đồng Huy
 • #376: Võ đế huyết
 • #377: Mạnh nhất huyết mạch
 • #378: Võ đế phục sinh
 • #379: Xảo diệu đọ sức
 • #380: Cuối cùng uy hiếp
 • #381: Bá giả dã tâm
 • #382: Huyết thống bí mật
 • #383: Xã Tắc Huyền Môn
 • #384: Tiên chủ (canh ba)
 • #385: Một đường quét ngang
 • #386: Thiên Yêu Thụ mầm
 • #387: Thánh hiền ký ức
 • #388: Nhiều đan
 • #389: Vương tử mầm hoạ
 • #390: Diệt Vĩnh liên minh
 • #391: Liên thủ Thái Ất Huyền Môn
 • #392: Thái Ất châu
 • #393: Bám dai như đỉa
 • #394: Ngũ tâm Kim đan
 • #395: Mười tám
 • #396: Tuyệt đại hung nhân
 • #397: Cùng hung là địch
 • #398: Lần thứ hai tìm hiểu
 • #399: Vạn Vật Trường Hà
 • #400: Một lần nữa hiệp thương
 • #401: Làm khoản giao dịch
 • #402: Liệt Không Tế
 • #403: Hóa Ngọc Sơn
 • #404: Người trẻ tuổi
 • #405: Bách đan
 • #406: Lại tới thần miếu
 • #407: Mở đường
 • #408: Tộc trưởng
 • #409: Nguyền rủa
 • #410: Tứ đại thần viên
 • #411: Âm Dương Quỷ Viên
 • #412: Thương lượng bắt viên
 • #413: Giả dối Cự Linh
 • #414: Vũ Trụ Huyền Môn
 • #415: Thường Vị Ương
 • #416: Du thuyết
 • #417: Vũ Trụ Lôi Trì
 • #418: Trao đổi ích lợi
 • #419: Từng cái ước định
 • #420: Chẳng biết đi đâu
 • #421: Tiểu Tu Di Sơn
 • #422: Yêu chính là yêu
 • #423: Không thể nhẫn nhịn
 • #424: Toái đạo
 • #425: Ly Hận Thuật
 • #426: Nhiều toán một chiêu
 • #427: Vạn yêu hóa nhân
 • #428: Tổn thất nặng nề
 • #429: Đan Khải Kiếm
 • #430: Nhẫn không gian
 • #431: Bí mật động trời
 • #432: Đại Đế thiên binh
 • #433: Trộm binh
 • #434: Hoàng đạo
 • #435: Kiên trì
 • #436: Thăm lại chốn xưa
 • #437: Ẩn núp theo dõi
 • #438: Hối hả ngược xuôi
 • #439: Một ổ rắn chuột
 • #440: Trật tự bí mật
 • #441: Tạo Long Tâm Pháp
 • #442: Xua hổ nuốt sói
 • #443: Ai là ngư ông
 • #444: Phi Đao Trảm mệnh
 • #445: Thiên Đạo Pháp thành
 • #446: Thương Sinh Đại Soái
 • #447: Vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển
 • #448: Thành lập học phủ
 • #449: Rác rưởi lợi dụng
 • #450: Lại tới Võ Châu
 • #451: Võ Đương Hưng
 • #452: Cứng rắn
 • #453: Giỏi về biến hóa
 • #454: Đại triển quyền cước
 • #455: Thiên Hạ Minh
 • #456: Chúng ma tâm ngục
 • #457: Chu Nho Tử Khí
 • #458: Hai mươi mốt biến
 • #459: Tứ tượng tập hợp
 • #460: Giữ lại giá họa
 • #461: Bái phỏng Pháp gia
 • #462: Văn Hán Long
 • #463: Vương pháp như sắt
 • #464: Sáu điện trưởng lão
 • #465: Khác có khách tới
 • #466: Nội tình
 • #467: Thường Vũ Trụ
 • #468: Cứu thánh
 • #469: Vô Tận bí mật
 • #470: Nguyện Vọng Thụ
 • #471: Quan sát Thần Châu
 • #472: Tiên Linh Thiên Nữ
 • #473: Tàn nhẫn thế gia
 • #474: Nhất Thiết Pháp giới
 • #475: Cơ hội tốt
 • #476: Cự Linh Vu Tổ
 • #477: Béo đến chảy mỡ
 • #478: Một đao chém
 • #479: Giá họa
 • #480: Phát triển không ngừng
 • #481: Hư Không Chi Trùng
 • #482: Võ Thánh động thiên
 • #483: Chém lôi
 • #484: Rắc rối phức tạp
 • #485: Yêu cầu chỗ tốt
 • #486: Chuyện giật gân
 • #487: Tuyền Cơ
 • #488: Thần Châu tuyệt sát
 • #489: Nghiệt Châu hiện trạng
 • #490: Nhật Nguyệt Ty
 • #491: Câu đảng chi bộ
 • #492: Gian phi
 • #493: Thần Châu Pháp Thể
 • #494: Thần Châu hợp nhất
 • #495: Nhân Long Hội
 • #496: Tìm hiểu tượng Phật
 • #497: Kim cương hộ pháp
 • #498: Vô hạn ác mộng
 • #499: Chấp pháp chi nhận
 • #500: Chuẩn bị sắp xếp
 • #501: Tam tông cao thủ
 • #502: Giết khỉ dọa gà
 • #503: Cường lực chỉnh hợp
 • #504: Tiểu Thần Châu
 • #505: Bóc trần bí mật
 • #506: Khổ tâm kinh doanh
 • #507: Hình cầu lại biến
 • #508: Thiên Thư xuất hiện
 • #509: Rơi vào tay địch
 • #510: Tiểu nhân đắc chí
 • #511: Tầng bảy mươi hai
 • #512: Tiểu Thiên Lộ
 • #513: Âm mưu lại nổi lên
 • #514: Thánh Long Chi Khí
 • #515: Liên tục bại lui
 • #516: Thủ đoạn tàn nhẫn
 • #517: Huyền An công tử
 • #518: Thiên Địa Thần Tướng
 • #519: Liên tục lừa dối
 • #520: Mưu đồ Thiên Hung
 • #521: Nói chết nói sống
 • #522: Nói hưu nói vượn
 • #523: Bảy kiếm
 • #524: Nghịch thiên Dị số
 • #525: Thôn đan gặp nạn
 • #526: Đại sát cục
 • #527: Vạn hung
 • #528: Tiểu thiên
 • #529: Võ Đế thủ đoạn
 • #530: Thế giới lên cấp
 • #531: Một môn tám thánh
 • #532: Khí vận tăng mạnh
 • #533: Thiên hạ quy thuận
 • #534: Khổ tâm kinh doanh
 • #535: Màu vàng hòn đảo
 • #536: Pháp Thánh du lịch
 • #537: Man Hoang chi chủ
 • #538: Lần thứ hai mưu đồ
 • #539: Bái phỏng Hoán Sa
 • #540: Tỷ đệ
 • #541: Đánh cược
 • #542: Đao bổng
 • #543: Bách Bảo Tiên Hà
 • #544: Thánh Long Tâm Pháp
 • #545: Quang tông diệu tổ
 • #546: Tâm linh bí mật
 • #547: Sắp động thủ
 • #548: Kế hoạch đăng cơ
 • #549: Bảy ngày
 • #550: Tìm hiểu
 • #551: Đêm trước
 • #552: Thuế phàm
 • #553: Thu lưới
 • #554: Độc kế
 • #555: Huyết mạch hạt giống
 • #556: Cùng hung đấu sức
 • #557: Bắt Thiên Hung
 • #558: Không cách nào độ hóa
 • #559: Đấu Chuyển Tinh Di
 • #560: Lừa gạt phù
 • #561: Cụt tay
 • #562: Long Môn ý chí
 • #563: Gấp gáp
 • #564: Đế Ma tộc
 • #565: Ma Ha thế gia
 • #566: Huyết tinh giáng lâm
 • #567: Kiếp số mở ra
 • #568: Thập phương tuyệt sát
 • #569: Táng thế cũng đến
 • #570: Song thất tinh
 • #571: Thay thế phẩm
 • #572: Phủ đầu hai bổng
 • #573: Cục diện vững vàng
 • #574: Vạn thế pháp điển
 • #575: So với tốc độ
 • #576: Bắt lấy Võ Đế
 • #577: Hắc Long Đại Thánh
 • #578: Thật hận
 • #579: Triều đình hội nghị
 • #580: Cự Thạch Thần
 • #581: Bức cung
 • #582: Phản bức cung
 • #583: Vĩnh quỳ
 • #584: Sợ đến gần chết
 • #585: Triệt
 • #586: Toàn cục
 • #587: Dựa vào cái gì
 • #588: Trung thiên hình cầu
 • #589: Thế gia chịu thua
 • #590: Vơ vét bảo bối
 • #591: Nghĩa Công
 • #592: Cung tên đem ra
 • #593: Bình định giang sơn
 • #594: Ngũ Quý bố cục
 • #595: Mười sáu thánh
 • #596: Thiên hạ ngày nay
 • #597: Lòng người bí mật
 • #598: Vạn tiên chi sư
 • #599: Giang Châu
 • #600: Phúc Thọ Thần
 • #601: Vô Lộc
 • #602: Linh Phi
 • #603: Phú Quý Sơn
 • #604: Chân thần đại vị
 • #605: Tranh cướp thần vị
 • #606: Cứu Thế Đại Tế
 • #607: Hỏi
 • #608: Tiểu Thế Giới Thụ
 • #609: Sơn Nhạc Huyền Môn
 • #610: Lão Thanh Long
 • #611: Pháp Thánh ra tay
 • #612: Thanh Trọc Phủ
 • #613: Thu được ký ức
 • #614: Tiểu Cự Linh Thần
 • #615: Ngọc Hoàn Lộ
 • #616: Long cầm
 • #617: Phá hoại quy củ
 • #618: Tuyệt không thỏa hiệp
 • #619: Hai đại cự đầu
 • #620: Liên thủ lật đổ
 • #621: Thâm Hàn Tuyết Vực
 • #622: Tân Thần Châu
 • #623: Vượn đội mũ người
 • #624: Ba tên tiểu gia hỏa
 • #625: Cứu thế công đức
 • #626: Tam đại Huyền Môn
 • #627: Lớn quyết đoán
 • #628: Đồng tâm đồng lực
 • #629: Đấu Nhất Vũ
 • #630: Phúc như sóng lớn
 • #631: Nuôi cổ
 • #632: Pháp Thánh lại mưu
 • #633: Thiên Phù diệu dụng
 • #634: Võ Đế phục sinh
 • #635: Cắt rau hẹ
 • #636: Liên thủ Phật Tông
 • #637: Người và bảo vật hợp lại làm một
 • #638: Sức mạnh căn nguyên
 • #639: Căn bản bí mật
 • #640: Toàn bộ tính sai
 • #641: Thiên Ma liên thủ
 • #642: Kẻ địch như mây
 • #643: Chân Thần Cảnh Khâu
 • #644: Mạc hoang
 • #645: Khí vận chồng chất
 • #646: Triển khai hợp tác
 • #647: Dùng trí
 • #648: Nhất Vũ cùng hồ lô
 • #649: Khó có thể đối phó
 • #650: Tam giới siêu thoát
 • #651: Hồng Mông bí mật
 • #652: Tỷ thí đột phá
 • #653: Nhân phật hợp nhất
 • #654: Nhật nguyệt xuất thế
 • #655: Khiêu chiến
 • #656: Áo cà sa
 • #657: Văn minh truyền thừa
 • #658: Thường Võ Khúc
 • #659: Kinh doanh Đại soái
 • #660: Ba tăng
 • #661: Hàng ma
 • #662: Độ hóa
 • #663: Văn minh khác nhau
 • #664: Muốn hợp tác
 • #665: Từ chối
 • #666: Hình Khung chân thân
 • #667: Vô thượng biện luận
 • #668: Dẫn sói vào nhà
 • #669: Văn Hồng khiêu chiến
 • #670: Mượn hung luyện công
 • #671: Chân chính mài giũa
 • #672: Hai mươi tám biến
 • #673: Ba mươi năm
 • #674: Ba thần vị
 • #675: Theo dõi Phúc Thọ Thần
 • #676: Thu được kỳ ngộ
 • #677: Khí số liên tiếp
 • #678: Ba toàn
 • #679: Nhân tài đông đúc
 • #680: Lần thứ hai mưu đoạt
 • #681: Câu Trần xuất hiện
 • #682: Xé bỏ khế ước
 • #683: Đại mưu lược
 • #684: Kẻ phản bội { canh hai! }
 • #685: Lớn đánh cắp { canh ba! }
 • #686: Án binh bất động
 • #687: Ngũ Hành Thế Giới
 • #688: Thương Sinh Chi Vương
 • #689: Quần hùng tranh cướp
 • #690: Một con Thiên Tôn khôi lỗi
 • #691: Ngũ Hành viên mãn
 • #692: Văn minh xung đột
 • #693: Giải cứu hành động
 • #694: Pháp Thánh ngủ đông
 • #695: Vạn tiên cạm bẫy
 • #696: Phá cục bắt đầu
 • #697: Rất nhiều đại thiên
 • #698: Năm tầng cảnh giới
 • #699: Đầy bàn đều thua
 • #700: Lục đại tiểu thiên
 • #701: Cổ Thiên Sa
 • #702: Khủng bố đối thủ
 • #703: Vương Hàng Thế
 • #704: Tự bạo thế giới
 • #705: Miễn cưỡng vô cùng
 • #706: Phản công Ma tộc
 • #707: Võ Đế phá quan
 • #708: Thời giờ bất lợi
 • #709: Cấu kết với nhau làm việc xấu
 • #710: Tế mà phục sinh
 • #711: Thừa Thiên thừa vận
 • #712: Gừng già thì càng cay
 • #713: Một thù trả một thù
 • #714: Võ Đế lại phế
 • #715: Tái tạo con rối
 • #716: Thương Sinh Hậu
 • #717: Trí tuệ sách
 • #718: Bái phỏng Cự Thạch
 • #719: Vô tận chi bảo
 • #720: Chuyển thế người
 • #721: Phong thổ
 • #722: Nhân Long Quyền
 • #723: Cự Linh tung tích
 • #724: Cấu kết với nhau
 • #725: Võ Thánh đột phá
 • #726: Đại soái độc lập
 • #727: Lặng yên xuất hiện
 • #728: Nghiệt chủng
 • #729: Trường Thành phục sinh
 • #730: Hoán Sa buồn phiền
 • #731: Thiên Địa lão tổ
 • #732: Huyền Tâm
 • #733: Vô Tẫn Chi Tâm
 • #734: Vô Tẫn Chi Tán
 • #735: Mê mẩn tâm trí
 • #736: Đối thủ
 • #737: Sảng khoái
 • #738: Lâm trận đột phá
 • #739: Cự Linh đánh lén
 • #740: Chém đứt bàn tay
 • #741: Đại đạo chi biện
 • #742: Phàm nhân Pháp Vô Tiên
 • #743: Thôn tán
 • #744: Thật giả khó phân biệt
 • #745: Tối đại kiếp số
 • #746: Tinh luyện nhân tâm
 • #747: Giám thị tâm linh
 • #748: Gặp mặt Văn Hồng
 • #749: Lôi đình nhất kích
 • #750: Lập tức bố cục
 • #751: Luyện hóa đầu lâu
 • #752: Thần Châu hồ lô
 • #753: Chém giết Lôi Thần
 • #754: Lại tới Viên tộc
 • #755: Phổ độ hết thảy
 • #756: Quét ngang vô địch
 • #757: Tiên Chủ chưa gả
 • #758: Ngàn cân treo sợi tóc
 • #759: Ô Vân Cái Đỉnh
 • #760: Trực tiếp phong tỏa
 • #761: Tiểu Hồng Mông Thụ
 • #762: Thần cấp đại thành
 • #763: Đại hiển thần uy
 • #764: Đại thế đã thành
 • #765: Giải quyết Thiên Công Viện
 • #766: Trảm vị hôn phu
 • #767: Cưỡng ép gả
 • #768: Cưỡng ép đính hôn
 • #769: Thần bí hệ thống
 • #770: Đều có bàn tính
 • #771: Ba đầu lão cẩu
 • #772: Khôi Tẫn Chi Địa
 • #773: Lại tụ họp Thần Châu hồ lô
 • #774: Sức đấu
 • #775: Đều là cái bẫy
 • #776: Cự đầu liên hợp
 • #777: Ai bị luyện hóa?
 • #778: Hàng phục Hình Khung Thị
 • #779: Năm quý trở về vị trí cũ
 • #780: Phục sinh Thường Vũ Trụ
 • #781: Hồi sinh thường vũ trụ
 • #782: Đi trảm Cự Linh
 • #783: Tội nghiệt về ta
 • #784: Tuyên án vô tội
 • #785: Hồng hoang lão nhân
 • #786: Vu ma hợp nhất
 • #787: Tiến vào Long Môn
 • #788: Cuối cùng gặp chân diện mục
 • #789: Thiên Đế đại vị
 • #790: Thánh tâm ngưng tụ
 • #791: Gian ngoan mất linh
 • #792: Đại Thiên bạo tạc
 • #793: Thánh tâm ngưng tụ
 • #794: Cự Linh bí mật
 • #795: Tụ tập trí tuệ
 • #796: Đao kiếm chuyển thế
 • #797: Nghiệt Châu khí tượng
 • #798: Vô Tẫn Chi Châm
 • #799: Rơi vào bẫy rập
 • #800: Cổ quái tầng ra
 • #801: Tương lai héo rũ
 • #802: Bỏ qua
 • #803: Cổ Hình Khung
 • #804: Lần thứ hai thiết kế
 • #805: Tàn nhẫn thủ đoạn
 • #806: Hồ lô nuốt Cửu Bảo
 • #807: Thiên Đế không phải ngươi
 • #808: Thiên Đế là ai?
 • #809: Tìm kiếm Thiên Đế?
 • #810: Ma tộc phản công
 • #811: Tự nhiên
 • #812: Chín đại Thiên Vương
 • #813: Các phi tử
 • #814: Khổng Tước
 • #815: Thiên mẫu
 • #816: Thiên Đế chi nộ
 • #817: Xui xẻo nhất người
 • #818: Nuôi cho mập
 • #819: Một sét phá đi
 • #820: Cục diện mất khống chế
 • #821: Bốn hoang thay chủ
 • #822: Thần Châu Chi Tâm
 • #823: Vô Long Tâm Pháp
 • #824: Thiên Cơ ẩn giấu
 • #825: Không tin tà
 • #826: Nhi tử là ai?
 • #827: Chưởng Hình Thiên Vương
 • #828: Đưa ngươi dã tâm
 • #829: Tu vi tiến nhanh
 • #830: Cải tạo đế quốc
 • #831: Sớm có sắp xếp
 • #832: Thuyết khách
 • #833: Tất cả Thiên Vương
 • #834: Chân Thần phá phong ấn
 • #835: Bắt lấy lỗ thủng
 • #836: Chế tạo Thần Vị?
 • #837: Liên hoàn kế
 • #838: Hai bên câu thông
 • #839: Sở Phong
 • #840: Gia Cát Thiên Tôn
 • #841: Văn Khúc
 • #842: Dẫn xà xuất động
 • #843: Nhao nhao xuất thế
 • #844: Đông Hoa
 • #845: Sâu xa bố cục
 • #846: Thiên Hậu là ai?
 • #847: Phía sau màn hắc thủ?
 • #848: Thiên địa mẫu tính
 • #849: Đại màn kéo ra
 • #850: Lần thứ hai tăng lên
 • #851: Thần Ma hợp nhất
 • #852: Bốn phía khói lửa
 • #853: Trấn áp tai hoạ
 • #854: Vô địch chi tư
 • #855: Nuốt chửng long môn
 • #856: Giáng thành phàm nhân
 • #857: Địa phủ
 • #858: Tinh luyện thần vị
 • #859: Vô Long hồ lô
 • #860: Đối phó Minh Phi
 • #861: Cướp đoạt phù chiếu
 • #862: Thiên Đế ra tay
 • #863: Chân chính tuyệt vọng
 • #864: Hệ thống uy năng
 • #865: Tiền sử di tích
 • #866: Chế tạo Thiên Tôn
 • #867: Cùng là nghịch thiên người
 • #868: Mười hai chủ
 • #869: Hóa thân tri thức
 • #870: Đều là Thiên Tôn
 • #871: Toàn dân một lòng
 • #872: Ngăn cản tai
 • #873: Kỳ ngộ
 • #874: Kết lưới
 • #875: Toàn bộ Vô Tận
 • #876: Vô Tận Chi Nhãn
 • #877: Nhao nhao hiện thân
 • #878: Ánh mắt
 • #879: Đầu nhập vào
 • #880: Vận mệnh quốc gia rung chuyển
 • #881: Thái tử lập uy
 • #882: Lưỡng hung liên thủ
 • #883: Luyện hóa Nhật Nguyệt
 • #884: Câu thông Thiên Phù
 • #885: Tấn chức Thiên Thọ
 • #886: Một bàn tay
 • #887: Nội tâm bất an
 • #888: Nhân tâm thay đổi
 • #889: Lại đến cự thạch
 • #890: Chúng sinh muôn màu
 • #891: Vô Tận Chi Long
 • #892: Long Tường Thiên
 • #893: Thế giới chi vương
 • #894: Đà đà đà
 • #895: Địa Hoàng xuất hiện
 • #896: Kỳ ngộ liên tục
 • #897: Thiên Mệnh Chi Quang
 • #898: Luyện hóa cự thạch
 • #899: Vô Long dị biến
 • #900: Cuồng được không có bên cạnh
 • #901: Đạt được hạch tâm
 • #902: Liệt Nhật biến mất
 • #903: Nguyệt Lạc Tinh Trầm
 • #904: Tề Thiên
 • #905: Huynh đệ tương tàn
 • #906: Liễu muội
 • #907: Nam nữ
 • #908: Long Phù
 • #909: Ngàn tỷ miệng người
 • #910: Nghị sự
 • #911: Nhao nhao đến đây
 • #912: Diệp Lang Thiên
 • #913: Tĩnh yêu tư
 • #914: Tái hiện
 • #915: Đầu tường thảo
 • #916: Ám toán Lâu Bái Nguyệt
 • #917: Sụp đổ bắt đầu
 • #918: Vận số Nghiệt Long
 • #919: Mới gia tộc
 • #920: Tuyệt thế sát cục
 • #921: Ba mươi sáu tinh chi chủ
 • #922: Bất Hủ đẳng cấp
 • #923: Cướp đoạt bản chất
 • #924: Linh khí biến mất
 • #925: Toàn bộ biến mất
 • #926: Huynh đệ đồng tâm
 • #927: Lĩnh ngộ mới
 • #928: Không cách nào ô nhiễm
 • #929: Nói động Ma Viên
 • #930: Đại tế bắt đầu
 • #931: Rung chuyển bắt đầu
 • #932: Trụ trời uy năng
 • #933: Đại chiến tiến hành
 • #934: Nghịch tu?
 • #935: Gia Cát trước ngộ
 • #936: Trụ trời nhân quả
 • #937: Tình thế nghịch chuyển
 • #938: Thấy rõ ràng
 • #939: Thiên Đế ra tay
 • #940: Gấp trăm lần bổn nguyên
 • #941: Cách cục đóng đô
 • #942: Nhân Gian giới
 • #943: Đều đang tìm kiếm
 • #944: Trộm cướp
 • #945: Bổn nguyên xuất hiện
 • #946: Bốn nữ tử
 • #947: Cơ Ninh Sa
 • #948: Dị Giới
 • #949: Chủ thượng
 • #950: Đáng sợ thứ đồ vật
 • #951: Cổ Đạo Tiên
 • #952: Hùng hổ dọa người
 • #953: Khí đầy nhân gian
 • #954: Một ngụm nuốt chi
 • #955: Chính thức động thủ
 • #956: Bổn nguyên lại rơi nữa
 • #957: Biến pháp
 • #958: Hỗn Nguyên Thiên Bảng
 • #959: Thiên Hậu hạ lạc
 • #960: Hồng Linh Sa
 • #961: Vô Long truyền bá
 • #962: Tam Thi
 • #963: Đạo Tiên tạo phản
 • #964: Nhân gian náo động
 • #965: Tự do hoa
 • #966: Quỷ dị
 • #967: Cuối cùng nhất chi địch
 • #968: Đánh Thiên đình
 • #969: Thiên Ngoại Thiên
 • #970: Mặt đối mặt
 • #971: Qua tự nhiên
 • #972: Đều bị hủ
 • #973: Nội gian hiện ra
 • #974: 19 hoàng tử
 • #975: Nhân tổ
 • #976: Hoa Sa mưu kế
 • #977: Vô Tổ
 • #978: Khu trục
 • #979: Mới Thiên Mệnh
 • #980: Kỳ quốc
 • #981: Trương Dịch Nhân
 • #982: Cải triều
 • #983: Thiên Giới cảnh giới
 • #984: Các loại cảnh giới
 • #985: Chế tạo kỳ ngộ
 • #986: Có cùng nguồn gốc
 • #987: Cho
 • #988: Kỳ ngộ nhảy núi
 • #989: Đệ nhất nhân
 • #990: Bách niên ung dung
 • #991: Thay thế Thiên Đạo
 • #992: Các loại hệ thống
 • #993: Các đại đế quốc
 • #994: Bất hủ mười tầng
 • #995: Thôn Tổ Vô Tiên
 • #996: Bố võng
 • #997: Một cái thế giới
 • #998: Tân khí số
 • #999: Tam Tổ
 • #1000: Long Cốc đại lục
 • #1001: Phép thuật chi tổ
 • #1002: Ngàn năm
 • #1003: Phụ tử
 • #1004: Bị lừa
 • #1005: Một tia Vô Bất Hủ
 • #1006: Nghịch Tổ Mệnh Tổ
 • #1007: Trùng sinh
 • #1008: Tùy ý đùa bỡn
 • #1009: Bắt ngươi khai đao
 • #1010: Gia súc
 • #1011: Thiên Đế thần phục
 • #1012: Cỡ lớn thu hoạch
 • #1013: Mạnh nhất vương triều
 • #1014: Thiên địa đóng đô
 • #1015: Thiên Đạo cấp sức mạnh
 • #1016: Tất cả đều là tư tâm
 • #1017: Triều đình vừa lập
 • #1018: Lạc hậu
 • #1019: Chế tạo Thiên Đạo
 • #1020: Triệu Giang Sơn
 • #1021: Triều đình bức cung
 • #1022: Vạn vật chi cha mẹ
 • #1023: Như thường trấn áp
 • #1024: Làm trâu làm ngựa
 • #1025: Chế tạo Cổ Trần Sa
 • #1026: Kinh biến bắt đầu
 • #1027: Cục diện mất khống chế
 • #1028: Biến thành Đan Dược
 • #1029: Vạn Cổ đại lục
 • #1030: Vô Vô Tiên Sinh
 • #1031: Thủ hằng lý luận
 • #1032: Bảo toàn lý luận
 • #1033: Vô Tâm Tiên Sinh
 • #1034: Khắp nơi u ác tính
 • #1035: Vô Vi Tiên Sinh
 • #1036: Tân Thiên Đạo
 • #1037: Mới cũ va chạm
 • #1038: Trung dung
 • #1039: Hoàn toàn mới sinh hoạt
 • #1040: Tử kỳ đã đến
 • #1041: Giờ chết đến
 • #1042: Người người kêu giết
 • #1043: Điên cuồng phản công
 • #1044: Vũ trụ cùng chuyển động
 • #1045: Đứng thẳng ngọn tháp
 • #1046: Mạnh nhất pháp bảo
 • #1047: Tràn ngập cơ hội
 • #1048: Hoa rơi vào nhà nào
 • #1049: Áo thuật đế quốc
 • #1050: Hồ Lô tung tích
 • #1051: Chầm chậm bố cục
 • #1052: Tức giận tượng thần
 • #1053: Ai là con mồi
 • #1054: Ngư long hỗn tạp
 • #1055: Muôn hình muôn vẻ
 • #1056: Cao tầng lên cấp
 • #1057: Bắt đầu thu võng
 • #1058: Đại thế đã thành
 • #1059: Tuyệt địa phản kích
 • #1060: Thái Địch Lâm Vũ
 • #1061: Liên thủ phát động
 • #1062: Phong vân khuấy động
 • #1063: Vĩnh hằng Nô Dịch
 • #1064: Nô dịch vũ trụ
 • #1065: Thiên chi kiêu tử
 • #1066: Nhân gian quan tâm
 • #1067: Rất nhiều nhân vật chính?
 • #1068: Người ngoại lai
 • #1069: Tứ Giới hợp nhất
 • #1070: Giang sơn trùng ra
 • #1071: Kế trong kế
 • #1072: Tro tàn lại cháy
 • #1073: Nhân vật chính mô hình
 • #1074: Đệ nhị nhân vật chính
 • #1075: Triệt để tử vong
 • #1076: Triệt để tử vong (1069?)
 • #1077: Đều thành bất hủ (1070?)
 • #1078: Phát hiện khí số (1071)
 • #1079: Chu Dương
 • #1080: Mất đi sự khống chế
 • #1081: Hung hăng càn quấy văn
 • #1082: Một đoàn đay rối
 • #1083: Hung ác nội đấu
 • #1084: Phân ra thắng bại
 • #1085: Lần nữa phách lối
 • #1086: Lần nữa bị trấn áp
 • #1087: Đáng ghét
 • #1088: Thiên Đế quy ai
 • #1089: Khí vận chỗ tụ
 • #1090: Thí nghiệm thành công
 • #1091: Bất hủ hòn đá tảng
 • #1092: Úy Lam Tinh
 • #1093: Ngụy Gia
 • #1094: Cựu vương tọa
 • #1095: Một quyền
 • #1096: Cầu không được
 • #1097: Sào huyệt bị đoan
 • #1098: Hai tôn Vô Bất Hủ
 • #1099: Ai là ngư ông
 • #1100: Mới cũ đều phản
 • #1101: Vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi sàn diễn
 • #1102: Cổ tân kiếm
 • #1103: Trương Huyền Công
 • #1104: Vận mệnh nổ tung
 • #1105: Không thiên không Đạo
 • #1106: Anh hùng như mưa
 • #1107: Sáu người tổ
 • #1108: Bốn Tiên Sinh vẫn
 • #1109: Tình thế đại biến
 • #1110: Lục đại vô địch
 • #1111: Không phải Tân Cựu Thế Giới
 • #1112: Ba bên thế lực
 • #1113: Cách cục lại biến
 • #1114: Không người sống mãi
 • #1115: Không người sống mãi (Hạ)
 • #1116: Thiên hạ là địch
 • #1117: Vạn giới lại biến
 • #1118: Khí số ngưng tụ
 • #1119: Vương Đông
 • #1120: Hệ thống cắn trả
 • #1121: Hệ thống đại chiến
 • #1122: Mười vạn năm
 • #1123: Vô Thọ thế giới
 • #1124: Ý chí phân chia
 • #1125: Cố gắng
 • #1126: Cường cường va chạm
 • #1127: Ai là sống mái
 • #1128: Tử chiến
 • #1129: Cùng đến
 • #1130: Tập thể tấn chức
 • #1131: Không thể làm gì
 • #1132: Không có cách nào
 • #1133: Biến chuyển từng ngày
 • #1134: Càng lớn vũ trụ
 • #1135: Tần Quang
 • #1136: Lại một cự đầu
 • #1137: Không ai bì nổi
 • #1138: Chuyển thế
 • #1139: Đột phá gông xiềng
 • #1140: Một núi càng có một núi cao
 • #1141: Chật vật chạy thục mạng
 • #1142: Đối thoại
 • #1143: Trăm vạn năm
 • #1144: Trùng kích ngàn tỷ
 • #1145: Vương đối với vương
 • #1146: Song song kết thúc
 • #1147: Mới Chí Tôn
 • #1148: Mới cựu hợp nhất
 • #1149: Ngàn tỷ tuổi thọ
 • #1150: Muốn chết được sinh
 • #1151: Huyết nhục quả trứng khổng lồ
 • #1152: Ức năm
 • #1153: Biến mất
 • #1154: Ai là mạnh nhất
 • #1155: Chúng sinh không cần
 • #1156: Tâm không thể khống
 • #1157: Lại hiện ra người khiêu chiến
 • #1158: Vĩnh viễn Vô Địch
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Siêu Thần Chế Tạp Sư

TiKay

Xuyên Thư Sau, Ta Bị Bắt Thành Giả Hệ Thống

TiKay

Võ Đạo Tiên Nông

TiKay

Mau Xuyên Chi Tra Nữ Công Lược

TiKay

Sử Thượng Ngưu Nhất Đạo Trưởng

THUYS♥️

Đô Thị Chi Vô Địch Tu Thần

TiKay

Leave a Reply