Tiên Hiệp

Vô Địch Thiên Tôn

Thiên Kiêu mọc như rừng, yêu nghiệt như mưa, sáng chói thịnh thế, có ta Tần Xuyên… Đủ rồi!

*Cảnh Giới : Khai Khiếu Cảnh, Tụ Khí Cảnh, Dung Linh cảnh,Chân Vũ Cảnh, Chân Nguyên cảnh, Chân Huyền Cảnh!

*Truyện sát phạt.mấy chương đầu đã đồ sát cả đám.đảm bảo chất

Converter: ๖ACE✪ℓý♕тιêυ♕∂ασ♕

Nguồn: truyencv


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Tam Đại Thế Giới
 •  Chương: /1042
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tần Xuyên!2019-09-02 02:04
 • #2: Đấu Chiến Thánh Thể!2019-09-02 02:04
 • #3: Một quyền mà thôi!2019-09-02 02:04
 • #4: sung sướng!2019-09-02 02:04
 • #5: Tội nhân Tần Xuyên!2019-09-02 02:04
 • #6: Một chiêu!2019-09-02 02:05
 • #7: Thiếu binh khí, mượn ngươi dùng một chút!2019-09-02 02:05
 • #8: Võ học2019-09-02 02:05
 • #9: Tổ từ giết người!2019-09-02 02:05
 • #10: Ngươi, còn có di ngôn gì!2019-09-02 02:05
 • #11: Mờ mịt Triệu gia mọi người!2019-09-02 02:05
 • #12: Tàn sát Tần Dương trấn!2019-09-02 02:05
 • #13: Dương thành!2019-09-02 02:05
 • #14: Nhất định phải được!2019-09-02 02:05
 • #15: Ba vào ba ra!2019-09-02 02:06
 • #16: Ai là số một?2019-09-02 02:06
 • #17: Vào Vô Cực học phủ!2019-09-02 02:06
 • #18: Vô Cực quyền!2019-09-02 02:06
 • #19: Treo lên đánh Lâm Phàm!2019-09-02 02:06
 • #20: Tiền tam?2019-09-02 02:06
 • #21: Yêu cầu vận dụng thực lực?2019-09-02 02:06
 • #22: Hai thành!2019-09-02 02:07
 • #23: Trương Dương!2019-09-02 02:07
 • #24: Tần Dương trấn không!2019-09-02 02:07
 • #25: Cao Quang Vũ!2019-09-02 02:07
 • #26: Cầu xin tha thứ!2019-09-02 02:07
 • #27: Trắc Thí Tháp2019-09-02 02:07
 • #28: Một hơi thở một tầng!2019-09-02 02:08
 • #29: Tân nhân Tần Xuyên, gặp qua sư huynh!2019-09-02 02:08
 • #30: Chân Vũ Cảnh!2019-09-02 02:08
 • #31: Đệ Nhất Quan!2019-09-02 02:08
 • #32: Hôn mê cũng có thể đột phá?2019-09-02 02:08
 • #33: Ta không nghe được!2019-09-02 02:08
 • #34: Quan tài chuẩn bị xong sao?2019-09-02 02:08
 • #35: Ngăn cửa!2019-09-02 02:09
 • #36: Giết Lâm Mục!2019-09-02 02:09
 • #37: Kiếm bạt nỗ trương!2019-09-02 02:09
 • #38: Trước trận chiến đột phá!2019-09-02 02:09
 • #39: Tự phụ Lâm Phong!2019-09-02 02:09
 • #40: Áp chế Lâm Phong!2019-09-02 02:09
 • #41: Cầu hòa!2019-09-02 02:09
 • #42: Kiếm Trần!2019-09-02 02:10
 • #43: Đột phá Dung Linh cảnh!2019-09-02 02:10
 • #44: Chặn đánh!2019-09-02 02:10
 • #45: Luyện kiếm!2019-09-02 02:10
 • #46: Tiểu tụ!2019-09-02 02:10
 • #47: Luyện quyền!2019-09-02 02:10
 • #48: Giang phủ người đâu !2019-09-02 02:11
 • #49: Trở về Triệu gia trấn!2019-09-02 02:11
 • #50: Này cảnh giới vô địch!2019-09-02 02:11
 • #51: Chém hai người!2019-09-02 02:11
 • #52: Ngăn cửa (thượng)2019-09-02 02:11
 • #53: Ngăn cửa (bên trong)2019-09-02 02:11
 • #54: Ngăn cửa (trung hạ)2019-09-02 02:11
 • #55: Ngăn cửa (tiếp theo)2019-09-02 02:12
 • #56: Ngăn cửa (xuống hai)2019-09-02 02:12
 • #57: Ngăn cửa (xuống ba)2019-09-02 02:12
 • #58: Ngăn cửa (xuống hoàn)2019-09-02 02:12
 • #59: Ngăn cửa (không xong là chó nhỏ! )2019-09-02 02:12
 • #60: Ngăn cửa (Tiểu Cẩu liền Tiểu Cẩu! )2019-09-02 02:12
 • #61: Ngăn cửa (không xong ngươi đánh ta! )2019-09-02 02:12
 • #62: Ngăn cửa (ngươi còn muốn động thủ! )2019-09-02 02:12
 • #63: (bái sư! )2019-09-02 02:13
 • #64: Hãm hại sư phó học trò!2019-09-02 02:13
 • #65: Ước sao?2019-09-02 02:13
 • #66: Ước hẹn!2019-09-02 02:13
 • #67: Nói yêu thương quá trình!2019-09-02 02:13
 • #68: Bàn tay dắt tay nhỏ!2019-09-02 02:13
 • #69: Lại không tránh ra, chết!2019-09-02 02:13
 • #70: Tần Xuyên ở chỗ này!2019-09-02 02:13
 • #71: Người giết người, người hằng giết chết!2019-09-02 02:13
 • #72: Vạch rõ giới hạn!2019-09-02 02:14
 • #73: Trở về Vô Cực học phủ!2019-09-02 02:14
 • #74: Bá đạo Tần Xuyên!2019-09-02 02:14
 • #75: Tình Thánh!2019-09-02 02:14
 • #76: Thanh Sơn học phủ!2019-09-02 02:14
 • #77: Chưởng quặc!2019-09-02 02:14
 • #78: (là dương ánh sáng nam hài 7fc 6 tăng thêm! )2019-09-02 02:14
 • #79: Đường xa mà tới là khách!2019-09-02 02:15
 • #80: Phách lối!2019-09-02 02:15
 • #81: Vô địch liền tịch mịch!2019-09-02 02:15
 • #82: Thần thoại bất bại2019-09-02 02:15
 • #83: Khiêu chiến Kiếm Trần!2019-09-02 02:15
 • #84: Chân Vũ cũng có thể tới!2019-09-02 02:15
 • #85: Tự yêu mình Tần Xuyên!2019-09-02 02:15
 • #86: Trở về!2019-09-02 02:15
 • #87: Giang châu Liễu thị, chỉ thường thôi!2019-09-02 02:15
 • #88: Võ học hết sức!2019-09-02 02:16
 • #89: Chém chết!2019-09-02 02:16
 • #90: Không người nghênh chiến!2019-09-02 02:16
 • #91: Hai nữ tranh sủng!2019-09-02 02:16
 • #92: Một cái đầu, hai cái đại!2019-09-02 02:16
 • #93: Bị buộc đột phá!2019-09-02 02:16
 • #94: Chắc chắn quan hệ!2019-09-02 02:16
 • #95: Bị quất ngốc?2019-09-02 02:16
 • #96: Dung Linh đỉnh phong!2019-09-02 02:16
 • #97: Một Mâu đinh giết!2019-09-02 02:17
 • #98: Bị áp chế!2019-09-02 02:17
 • #99: Kịch chiến!2019-09-02 02:17
 • #100: Một côn đánh bể!2019-09-02 02:17
 • #101: Phong Lâm Cương!2019-09-02 02:17
 • #102: Kết ân oán!2019-09-02 02:17
 • #103: Liễu Quận!2019-09-02 02:17
 • #104: Ước chiến!2019-09-02 02:17
 • #105: Đạp hồ!2019-09-02 02:17
 • #106: Cao trăm trượng!2019-09-02 02:18
 • #107: 30!2019-09-02 02:18
 • #108: Thứ nhất chấm dứt!2019-09-02 02:18
 • #109: Một môn song kiệt!2019-09-02 02:18
 • #110: Vô tình gặp được Linh Tiêu!2019-09-02 02:18
 • #111: Theo ta lên lầu, phế Vương Mộc!2019-09-02 02:18
 • #112: Đan Phàm!2019-09-02 02:18
 • #113: Kình Thiên một côn!2019-09-02 02:18
 • #114: Vào Top 100 danh sách!2019-09-02 02:18
 • #115: Lấy Chiến dạy người!2019-09-02 02:19
 • #116: Kinh khủng kịch chiến!2019-09-02 02:19
 • #117: Thư sinh cuồng dã!2019-09-02 02:19
 • #118: Tấm màn rơi xuống!2019-09-02 02:19
 • #119: Hắc mã!2019-09-02 02:19
 • #120: Ám sát Kiếm Trần!2019-09-02 02:19
 • #121: Bá đạo Tử Lăng!2019-09-02 02:19
 • #122: Tự sát mà chết!2019-09-02 02:19
 • #123: Nhất Kiếm trong nháy mắt giết!2019-09-02 02:20
 • #124: Tử Oánh Oánh thực lực2019-09-02 02:20
 • #125: Tự nghĩ ra võ học!2019-09-02 02:20
 • #126: Đại khối đầu!2019-09-02 02:20
 • #127: Lại phá Nhất Trọng Thiên!2019-09-02 02:20
 • #128: Vào trước 10!2019-09-02 02:20
 • #129: Tứ Cường!2019-09-02 02:20
 • #130: Bán kết!2019-09-02 02:20
 • #131: Thiên Hành chín côn!2019-09-02 02:20
 • #132: Kiếm Trần bồi luyện!2019-09-02 02:21
 • #133: Trận chung kết!2019-09-02 02:21
 • #134: Tần Xuyên Chiến Độc Cô Tuyệt!2019-09-02 02:21
 • #135: Ta, Tần Xuyên, là hạng nhất!2019-09-02 02:21
 • #136: Tiềm long thí luyện!2019-09-02 02:21
 • #137: Liên tục đột phá!2019-09-02 02:21
 • #138: Cơ duyên tạo hóa!2019-09-02 02:21
 • #139: Mâu thuẫn!2019-09-02 02:21
 • #140: Xin ngươi bị chết!2019-09-02 02:21
 • #141: Đánh bể!2019-09-02 02:22
 • #142: Lên cao nhìn xuống!2019-09-02 02:22
 • #143: Đánh cướp!2019-09-02 02:22
 • #144: Lưu hành đánh cướp?2019-09-02 02:22
 • #145: Trương Thụy Sĩ trong mắt kẻ ngu!2019-09-02 02:22
 • #146: Thiên Cấp võ học!2019-09-02 02:22
 • #147: Tới tay!2019-09-02 02:22
 • #148: Thần quyền!2019-09-02 02:22
 • #149: Ta danh Tần Xuyên!2019-09-02 02:23
 • #150: Cùng lên đi!2019-09-02 02:23
 • #151: Lấy một địch ba!2019-09-02 02:23
 • #152: Vây công!2019-09-02 02:23
 • #153: Một quyền giết chết!2019-09-02 02:23
 • #154: Giết Thanh Minh Nguyệt!2019-09-02 02:23
 • #155: Vô địch!2019-09-02 02:23
 • #156: Thí luyện chấm dứt!2019-09-02 02:23
 • #157: Khiếp sợ danh túc!2019-09-02 02:23
 • #158: Trở về Dương thành!2019-09-02 02:24
 • #159: Phách lối Thạch Phiền!2019-09-02 02:24
 • #160: Bị dọa sợ đến không dám về nhà!2019-09-02 02:24
 • #161: Triệu gia chuyện phiền toái!2019-09-02 02:24
 • #162: Tần Xuyên tức giận!2019-09-02 02:24
 • #163: Tao ngộ chặn đánh!2019-09-02 02:24
 • #164: Mồi nhử!2019-09-02 02:24
 • #165: Nhất Kiếm Chiến danh túc!2019-09-02 02:24
 • #166: Giết liền danh túc!2019-09-02 02:24
 • #167: Chém bốn Tôn danh túc!2019-09-02 02:25
 • #168: Bình cảnh!2019-09-02 02:25
 • #169: Điệu hổ ly sơn2019-09-02 02:25
 • #170: Bạch Diệp Vẫn, Liễu Quận loạn!2019-09-02 02:25
 • #171: Hệ phái!2019-09-02 02:25
 • #172: Đỗ sâm cường đại!2019-09-02 02:25
 • #173: Chiến Chân Huyền (thượng)2019-09-02 02:25
 • #174: Chiến Chân Huyền (Hạ)2019-09-02 02:25
 • #175: Một tháng!2019-09-02 02:25
 • #176: Một luồng Đao Ý!2019-09-02 02:26
 • #177: Viện binh!2019-09-02 02:26
 • #178: Đại Năng động phủ!2019-09-02 02:26
 • #179: Đẩy ngã!2019-09-02 02:26
 • #180: Hù dọa đi tiểu!2019-09-02 02:26
 • #181: Khách khanh trưởng lão!2019-09-02 02:26
 • #182: Bị ngăn cản ngại!2019-09-02 02:26
 • #183: Diệp Lẫm Nhiên!2019-09-02 02:26
 • #184: Giết Diệp Lẫm Nhiên!2019-09-02 02:26
 • #185: Vương Âm!2019-09-02 02:27
 • #186: Lão dược tới tay!2019-09-02 02:27
 • #187: Danh túc đến!2019-09-02 02:27
 • #188: Bị đuổi giết!2019-09-02 02:27
 • #189: Ngộ Đạo Thụ!2019-09-02 02:27
 • #190: Đốn ngộ!2019-09-02 02:27
 • #191: Một Mâu bắn chết!2019-09-02 02:27
 • #192: Chiến Trương Lâm!2019-09-02 02:27
 • #193: Chém Trương Lâm!2019-09-02 02:28
 • #194: Tự miếu chính giữa sa mạc!2019-09-02 02:28
 • #195: Cổ Thi!2019-09-02 02:28
 • #196: Đại Năng!2019-09-02 02:28
 • #197: Cường vào!2019-09-02 02:28
 • #198: Kinh khủng Đại Năng!2019-09-02 02:28
 • #199: Chết 1 phần 3!2019-09-02 02:28
 • #200: Rút đi!2019-09-02 02:28
 • #201: Hắn đã bị ta giết!2019-09-02 02:28
 • #202: Rời đi động phủ!2019-09-02 02:29
 • #203: Đột phá thất bại!2019-09-02 02:29
 • #204: Chân Huyền Cảnh!2019-09-02 02:29
 • #205: Chiến Thanh Y trung niên!2019-09-02 02:29
 • #206: Đánh lén!2019-09-02 02:29
 • #207: Liễu thị người đâu !2019-09-02 02:29
 • #208: Liễu thị tiêu diệt!2019-09-02 02:29
 • #209: Liễu Quận hỗn loạn!2019-09-02 02:29
 • #210: Chưởng quặc!2019-09-02 02:29
 • #211: Chiến Đỗ Sâm!2019-09-02 02:30
 • #212: Tử Lăng chém Đỗ Sâm!2019-09-02 02:30
 • #213: Mất đi!2019-09-02 02:30
 • #214: Tần Xuyên sư huynh!2019-09-02 02:30
 • #215: Khảo sát!2019-09-02 02:30
 • #216: Nói phách lối thiếu nữ!2019-09-02 02:30
 • #217: Dễ dàng chiến thắng!2019-09-02 02:30
 • #218: Thu học trò!2019-09-02 02:30
 • #219: Chỉ điểm!2019-09-02 02:30
 • #220: Sư phụ Chiến Đồ Đệ!2019-09-02 02:31
 • #221: Chu Hạo!2019-09-02 02:31
 • #222: Đại bại!2019-09-02 02:31
 • #223: Lưỡng bại câu thương!2019-09-02 02:31
 • #224: Bất tỉnh đi!2019-09-02 02:31
 • #225: Tỉnh lại!2019-09-02 02:31
 • #226: Nam phong Quận!2019-09-02 02:31
 • #227: Vào Vương gia!2019-09-02 02:31
 • #228: Tiêu An yếu thế!2019-09-02 02:31
 • #229: Trư đồng đội!2019-09-02 02:32
 • #230: Nhìn, hắn là sư phụ ta!2019-09-02 02:32
 • #231: Hung danh dần dần thành!2019-09-02 02:32
 • #232: Tần Xuyên huynh, cứu ta!2019-09-02 02:32
 • #233: Phá cảnh!2019-09-02 02:32
 • #234: Một côn đánh bay!2019-09-02 02:32
 • #235: Đại Năng binh khí!2019-09-02 02:32
 • #236: Chiến bốn người!2019-09-02 02:32
 • #237: Chém một người!2019-09-02 02:32
 • #238: Thần thông!2019-09-02 02:33
 • #239: Giết sợ!2019-09-02 02:33
 • #240: Trốn hướng động phủ!2019-09-02 02:33
 • #241: Chu Thông Vẫn!2019-09-02 02:33
 • #242: Động phủ Phá Toái!2019-09-02 02:33
 • #243: Trích Tinh, cầm nguyệt, Xạ Dương!2019-09-02 02:33
 • #244: Đốt sinh2019-09-02 02:33
 • #245: Là cặn bã nam nha tăng thêm!2019-09-02 02:33
 • #246: Chất không được, vậy thì tới đo!2019-09-02 02:33
 • #247: Đại Năng Vẫn!2019-09-02 02:34
 • #248: Nhất dịch, sợ Cửu Châu!2019-09-02 02:34
 • #249: Tần Xuyên uy danh!2019-09-02 02:34
 • #250: Một năm!2019-09-02 02:34
 • #251: Ta... Tỉnh!2019-09-02 02:34
 • #252: Ngươi đánh thức ta!2019-09-02 02:34
 • #253: Như khi dễ học sinh tiểu học!2019-09-02 02:34
 • #254: Nghĩ tưởng bái sư?2019-09-02 02:34
 • #255: Cứu Kiếm Trần!2019-09-02 02:34
 • #256: Thanh Vân hậu nhân!2019-09-02 02:35
 • #257: Tự đại Xích Phàm!2019-09-02 02:35
 • #258: Tự áp cảnh giới?2019-09-02 02:35
 • #259: Dễ dàng nghiền ép!2019-09-02 02:35
 • #260: Trở lại Tần Dương trấn!2019-09-02 02:35
 • #261: Thanh Vân cảnh giới!2019-09-02 02:35
 • #262: Ly biệt!2019-09-02 02:35
 • #263: Đông Thần Châu!2019-09-02 02:35
 • #264: Kiếm Tháp!2019-09-02 02:35
 • #265: 50 Tầng!2019-09-02 02:36
 • #266: Đột bay vào!2019-09-02 02:36
 • #267: Thu Tần Xuyên làm đồ đệ?2019-09-02 02:36
 • #268: Bị không để ý tới Vương Vũ!2019-09-02 02:36
 • #269: Nhìn là được!2019-09-02 02:36
 • #270: Tầng 882019-09-02 02:36
 • #271: Chiến Đại Năng!2019-09-02 02:36
 • #272: Tàn sát Đại Năng!2019-09-02 02:36
 • #273: Xuất giá2019-09-02 02:36
 • #274: Mời!2019-09-02 02:37
 • #275: Lần nữa mời2019-09-02 02:37
 • #276: Ta chính là Tần Xuyên2019-09-02 02:37
 • #277: Cưỡi rồng tới!2019-09-02 02:37
 • #278: Ngươi đi cái thử một chút2019-09-02 02:37
 • #279: Luận đạo2019-09-02 02:37
 • #280: Trấn áp hai người!2019-09-02 02:37
 • #281: Phòng ấm trong đóa hoa!2019-09-02 02:37
 • #282: To lớn cá!2019-09-02 02:38
 • #283: Thu hoạch ngoài ý muốn!2019-09-02 02:38
 • #284: Thánh viện2019-09-02 02:38
 • #285: Tự phụ mà mê người địa phương!2019-09-02 02:38
 • #286: Tự biết mình!2019-09-02 02:38
 • #287: Trộm!2019-09-02 02:38
 • #288: Nhập thánh viện!2019-09-02 02:38
 • #289: Ngươi có phải hay không hổ?2019-09-02 02:38
 • #290: Sư huynh Kiếm Trần!2019-09-02 02:38
 • #291: Có cái gì không giống nhau?2019-09-02 02:39
 • #292: Là nhiệt độ bình quân của năm ngày uyển tăng thêm!2019-09-02 02:39
 • #293: Là Hầu Ôn Uyển tăng thêm!2019-09-02 02:39
 • #294: Thẳng thắn cương nghị Phiền Vũ Sinh!2019-09-02 02:39
 • #295: Oanh động!2019-09-02 02:39
 • #296: Thôi Nam!2019-09-02 02:39
 • #297: Ba chiêu!2019-09-02 02:39
 • #298: Kỳ lạ Thanh Vân Môn!2019-09-02 02:39
 • #299: Đuổi Kiếm Trần!2019-09-02 02:40
 • #300: Thánh Nhân Lâm2019-09-02 02:40
 • #301: Kiếm Trần xuất quan!2019-09-02 02:40
 • #302: Ngươi không được!2019-09-02 02:40
 • #303: Hối hận2019-09-02 02:40
 • #304: Thánh Nhân động phủ!2019-09-02 02:40
 • #305: Niếp gia!2019-09-02 02:40
 • #306: Phi!2019-09-02 02:40
 • #307: Quái dị nơi!2019-09-02 02:40
 • #308: Thanh Tiểu Ngữ gặp nạn2019-09-02 02:41
 • #309: Lửa giận ngút trời2019-09-02 02:41
 • #310: Trấn áp mấy người!2019-09-02 02:41
 • #311: Niếp Vân huynh đệ!2019-09-02 02:41
 • #312: Thánh Nhân kiếm pháp!2019-09-02 02:41
 • #313: Gặp lại Hoang Ma Vương!2019-09-02 02:41
 • #314: Tiểu Ngộ!2019-09-02 02:41
 • #315: Có ta nơi, vô người nhà họ Niếp!2019-09-02 02:41
 • #316: Bát Cấp Kiếm Trận!2019-09-02 02:41
 • #317: Đoạt bảo!2019-09-02 02:42
 • #318: Phương Thiên Họa Kích!2019-09-02 02:42
 • #319: Chém Niếp Nghị!2019-09-02 02:42
 • #320: Danh tiếng vang dội!2019-09-02 02:42
 • #321: Tức giận!2019-09-02 02:42
 • #322: Đạn chỉ gian tiêu diệt!2019-09-02 02:42
 • #323: Tù binh một đám!2019-09-02 02:43
 • #324: Treo giải thưởng!2019-09-02 02:43
 • #325: Liếc mắt dọa lui mười mấy dặm!2019-09-02 02:43
 • #326: Sa mạc cổ tự!2019-09-02 02:43
 • #327: Chiến Niếp Tử!2019-09-02 02:43
 • #328: Chiến Niếp Tử (Hạ)2019-09-02 02:43
 • #329: Thánh Mẫu kỹ nữ!2019-09-02 02:43
 • #330: Có thể ngươi, có thể làm khó dễ được ta?2019-09-02 02:43
 • #331: Muốn chết cũng không thể!2019-09-02 02:43
 • #332: Ta nghĩ rằng nhìn ngươi quỳ xuống!2019-09-02 02:44
 • #333: Nhất niệm... Đại Năng!2019-09-02 02:44
 • #334: Cố chấp Thanh Tiểu Ngữ!2019-09-02 02:44
 • #335: Không thể địch nổi!2019-09-02 02:44
 • #336: Đao Tông đại sư huynh!2019-09-02 02:44
 • #337: Ta cũng có đồng đội sao?2019-09-02 02:44
 • #338: Đan Phàm Chiến Đao Thánh!2019-09-02 02:44
 • #339: Vô danh tiểu tốt, bại Đao Thánh!2019-09-02 02:45
 • #340: Đao Nhị!2019-09-02 02:45
 • #341: Cường thế Đao Nhị!2019-09-02 02:45
 • #342: Sự phân chia mạnh yếu!2019-09-02 02:45
 • #343: Tức giận!2019-09-02 02:45
 • #344: Đàm phán!2019-09-02 02:45
 • #345: Lấy một địch bốn!2019-09-02 02:46
 • #346: Kiêu ngạo Nghiêu Hoàng!2019-09-02 02:46
 • #347: Đan Phàm bị bại!2019-09-02 02:46
 • #348: Trao đổi!2019-09-02 02:46
 • #349: Trận Pháp!2019-09-02 02:46
 • #350: Trận Pháp oai!2019-09-02 02:46
 • #351: Phá trận!2019-09-02 02:46
 • #352: Cường thế đáng sợ!2019-09-02 02:46
 • #353: Là trong ao rượu tăng thêm!2019-09-02 02:47
 • #354: Chư cường phá Đại Năng!2019-09-02 02:47
 • vo-dich-thien-ton-chuong-0355.mp32019-09-02 02:47
 • #356: Ai, mới là Kiếm Tông người!2019-09-02 02:47
 • #357: Đau nhói!2019-09-02 02:47
 • #358: Đuổi theo cùng không đuổi theo!2019-09-02 02:47
 • #359: Hạ Hầu Ý!2019-09-02 02:48
 • #360: Là cặn bã nam nha tăng thêm!2019-09-02 02:48
 • #361: Thánh Khí!2019-09-02 02:48
 • #362: Không có chữ bia đá!2019-09-02 02:48
 • #363: Ngươi cướp ta truyền thừa!2019-09-02 02:48
 • #364: Truyền thụ!2019-09-02 02:48
 • #365: Phong vân động!2019-09-02 02:48
 • #366: Tứ Phương tụ!2019-09-02 02:48
 • #367: Chiến!2019-09-02 02:48
 • #368: Một thuật tiêu diệt!2019-09-02 02:49
 • #369: Tần Xuyên xuất thủ!2019-09-02 02:49
 • #370: Nhất Kiếm Đại Năng!2019-09-02 02:49
 • #371: Lôi Đình!2019-09-02 02:49
 • #372: Suy yếu!2019-09-02 02:49
 • #373: Hỗn chiến!2019-09-02 02:49
 • #374: Một thuật, một Liên Hoa!2019-09-02 02:49
 • #375: Ta hết sức!2019-09-02 02:49
 • #376: Thư Viện, liều mạng!2019-09-02 02:50
 • #377: Là cặn bã nam nha tăng thêm!2019-09-02 02:50
 • #378: Đánh một trận một đám!2019-09-02 02:50
 • #379: Niếp gia, tự bên trong động phủ xoá tên!2019-09-02 02:50
 • #380: Là cặn bã nam nha tăng thêm!2019-09-02 02:50
 • #381: Giết Trương Thạc!2019-09-02 02:50
 • #382: Lôi kéo!2019-09-02 02:50
 • #383: Có ta nơi, giết!2019-09-02 02:50
 • #384: Hôi bào lão giả!2019-09-02 02:51
 • #385: Yếu, chính là Nguyên Tội!2019-09-02 02:51
 • #386: Ai là Kiếm Tông người!2019-09-02 02:51
 • #387: Tới tay!2019-09-02 02:51
 • #388: Nhất Kiếm chém Cơ Dương!2019-09-02 02:51
 • #389: Xuất động Phủ!2019-09-02 02:51
 • #390: Danh truyền Cửu Châu!2019-09-02 02:51
 • #391: Là dương ánh sáng nam hài tăng thêm!2019-09-02 02:51
 • #392: Đùa cợt!2019-09-02 02:52
 • #393: Mười thái dương!2019-09-02 02:52
 • #394: Thư Viện bao che cho con!2019-09-02 02:52
 • #395: Thánh Nhân Chiến!2019-09-02 02:52
 • #396: Bại!2019-09-02 02:52
 • #397: Vương Vĩnh Nhạc2019-09-02 02:52
 • #398: Cùng cảnh, ngươi có dám đánh một trận!2019-09-02 02:52
 • #399: Giết ngươi như giết chó!2019-09-02 02:52
 • #400: Tần Xuyên Chiến Thánh người!2019-09-02 02:53
 • #401: Sư huynh!2019-09-02 02:53
 • #402: Có chút yếu!2019-09-02 02:53
 • #403: Sư huynh hay lại là sư huynh!2019-09-02 02:53
 • #404: Rút đi!2019-09-02 02:53
 • #405: Đột phá!2019-09-02 02:53
 • #406: Thiên Kiêu bảng!2019-09-02 02:53
 • #407: Biểu muội nói yêu thương!2019-09-02 02:53
 • #408: Thấy em rể!2019-09-02 02:54
 • #409: Điều tra!2019-09-02 02:54
 • #410: Muội khống!2019-09-02 02:54
 • #411: Kết quả điều tra!2019-09-02 02:54
 • vo-dich-thien-ton-chuong-0412.mp32019-09-02 02:54
 • #413: Giết người tru tâm!2019-09-02 02:54
 • #414: Đại Năng, rất mạnh sao?2019-09-02 02:54
 • #415: Một đầu ngón tay bóp chết!2019-09-02 02:54
 • #416: Thấy học trò!2019-09-02 02:54
 • #417: Bia đỡ đạn!2019-09-02 02:55
 • #418: Ôn nhu hương2019-09-02 02:55
 • #419: Ta là Thánh Nhân, chúng sinh làm quỳ lạy!2019-09-02 02:55
 • #420: Ngươi lấy cái gì đấu với ta?2019-09-02 02:55
 • #421: Một vẽ trấn Thánh!2019-09-02 02:55
 • #422: Lá bài tẩy đều dùng!2019-09-02 02:55
 • #423: Ba Đại Sát Trận!2019-09-02 02:55
 • #424: Là dương ánh sáng nam hài tăng thêm!2019-09-02 02:56
 • #425: Thánh Nhân Vẫn!2019-09-02 02:56
 • #426: Trở về đông Thần Châu!2019-09-02 02:56
 • #427: Vạn Tinh điện điện chủ!2019-09-02 02:56
 • #428: Vạn Dịch!2019-09-02 02:56
 • #429: Thượng một thời đại người!2019-09-02 02:56
 • #430: Muốn tiêu diệt Thanh Vân Môn!2019-09-02 02:56
 • #431: Ôn Kiếm Thập Tái!2019-09-02 02:56
 • #432: Nộ phát trùng quan!2019-09-02 02:56
 • #433: Đại Năng đỉnh phong!2019-09-02 02:57
 • #434: Cường thế mà kinh khủng!2019-09-02 02:57
 • #435: Thời gian con sông!2019-09-02 02:57
 • #436: Chém Niếp Phàm!2019-09-02 02:57
 • #437: Thanh Vân Môn nên bị diệt!2019-09-02 02:57
 • #438: Quái vật!2019-09-02 02:57
 • #439: Một năm!2019-09-02 02:57
 • #440: Đại Năng Ngũ Trọng Thiên!2019-09-02 02:57
 • #441: Cầu hôn!2019-09-02 02:57
 • #442: Ngươi nếu bình yên, liền là trời nắng!2019-09-02 02:58
 • #443: Đất cằn ngàn dặm!2019-09-02 02:58
 • #444: Giá họa!2019-09-02 02:58
 • #445: Gặp thần diễm nam tử!2019-09-02 02:58
 • #446: Chênh lệch quá lớn2019-09-02 02:58
 • #447: Sửng sờ!2019-09-02 02:58
 • #448: Chạy trốn!2019-09-02 02:58
 • #449: Chém tiểu điện chủ2019-09-02 02:58
 • #450: Chôn giết Vạn Tinh điện!2019-09-02 02:59
 • #451: Ai săn thú ai!2019-09-02 02:59
 • #452: Đại Yêu nghiệt, Tiểu Yêu nghiệt!2019-09-02 02:59
 • #453: Đạn chỉ tiêu diệt!2019-09-02 02:59
 • #454: Niết Bàn dịch!2019-09-02 02:59
 • #455: Trước bão táp yên lặng2019-09-02 02:59
 • #456: Chạm một cái liền bùng nổ!2019-09-02 02:59
 • #457: Đại Năng Thất Trọng Thiên!2019-09-02 02:59
 • #458: Hắn... Là ai!2019-09-02 02:59
 • #459: Liền tài nghệ này?2019-09-02 03:00
 • #460: Một kiếm đứt cổ!2019-09-02 03:00
 • #461: Tát bạt tai!2019-09-02 03:00
 • #462: Là dương ánh sáng nam hài tăng thêm!2019-09-02 03:00
 • #463: Sát Thần diễm nam tử!2019-09-02 03:00
 • #464: Đại chiến tấm màn rơi xuống!2019-09-02 03:00
 • #465: Hác Dục phá Thánh!2019-09-02 03:00
 • #466: Trở lại Thư Viện2019-09-02 03:00
 • #467: Săn thú Thư Viện!2019-09-02 03:00
 • #468: Thư Viện, dám Chiến, có thể Chiến!2019-09-02 03:01
 • #469: Hai trận chiến hai thắng2019-09-02 03:01
 • #470: Cường!2019-09-02 03:01
 • #471: Dũng Giả, vô địch!2019-09-02 03:01
 • #472: Đại sát tứ phương!2019-09-02 03:01
 • #473: Thánh Nhân động thủ!2019-09-02 03:01
 • #474: Nội tình!2019-09-02 03:01
 • #475: Dọa hỏng Cửu Châu!2019-09-02 03:01
 • #476: Tạm thời ngưng chiến!2019-09-02 03:01
 • #477: Muốn chết Giới Vương người!2019-09-02 03:02
 • #478: Mặt đều là xanh!2019-09-02 03:02
 • #479: Hạ mã uy!2019-09-02 03:02
 • #480: Ôn Diệp!2019-09-02 03:02
 • #481: Thư Viện một vô danh tiểu tốt!2019-09-02 03:02
 • #482: Không sợ, không sợ!2019-09-02 03:02
 • #483: Trăm vị Thánh Nhân!2019-09-02 03:02
 • #484: Đại thủ bút!2019-09-02 03:02
 • #485: Tô Khanh cường thế!2019-09-02 03:02
 • #486: Ngày mai, Hậu Thiên, ngày kia!2019-09-02 03:03
 • #487: Du ngoạn!2019-09-02 03:03
 • #488: Năm sau!2019-09-02 03:03
 • #489: Thư Viện đợi!2019-09-02 03:03
 • #490: Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông!2019-09-02 03:03
 • #491: Tên người, bóng cây!2019-09-02 03:03
 • #492: Dò xét!2019-09-02 03:03
 • #493: Chiến Hứa Thánh Triết!2019-09-02 03:03
 • #494: Lực lượng tương đương!2019-09-02 03:03
 • #495: Thư Viện Tần Xuyên, không gì hơn cái này!2019-09-02 03:04
 • #496: Thượng Thương chi đao!2019-09-02 03:04
 • #497: Thắng liên tiếp!2019-09-02 03:04
 • #498: Tông môn như vậy, thẹn thùng không thể nói2019-09-02 03:04
 • #499: Bách chiến bách thắng!2019-09-02 03:04
 • #500: Thánh Nhân cảnh loại kém nhất!2019-09-02 03:04
 • #501: Thu nhận học sinh!2019-09-02 03:04
 • #502: Thư Viện đã mất, mất cùng trong lòng!2019-09-02 03:05
 • #503: Không người vấn tân!2019-09-02 03:05
 • #504: Người nào không biết ta sợ chết!2019-09-02 03:05
 • #505: Ai còn không có một Mộng!2019-09-02 03:05
 • #506: Thu nhận học sinh chấm dứt!2019-09-02 03:05
 • #507: Đại Năng Cửu Trọng Thiên!2019-09-02 03:05
 • #508: Hồi thư viện!2019-09-02 03:06
 • #509: Hưởng phúc các ngươi hiểu không?2019-09-02 03:06
 • #510: Có chút thù, không quên!2019-09-02 03:06
 • #511: Lại vào chiến trường!2019-09-02 03:06
 • #512: Đầu rạp xuống đất!2019-09-02 03:06
 • #513: Giết Nhạc công tử!2019-09-02 03:06
 • #514: Đại Thế buông xuống!2019-09-02 03:07
 • #515: Hòa thượng áo trắng!2019-09-02 03:07
 • #516: Ám Ảnh Các!2019-09-02 03:07
 • #517: Tử Vi Viên Lâm!2019-09-02 03:07
 • #518: Chư cường!2019-09-02 03:07
 • #519: Luận đạo!2019-09-02 03:08
 • #520: Không mời mà tới!2019-09-02 03:08
 • #521: Phật Đạo tranh!2019-09-02 03:08
 • #522: Tần Xuyên động thủ!2019-09-02 03:08
 • #523: Tranh đoạt!2019-09-02 03:08
 • #524: Dọa lui chư cường!2019-09-02 03:08
 • #525: Nhất Kiếm lưu!2019-09-02 03:09
 • #526: Thiên Hạ Đệ Nhất quyền!2019-09-02 03:09
 • #527: Chuyên tâm luận đạo!2019-09-02 03:09
 • #528: Luận đạo chấm dứt!2019-09-02 03:09
 • #529: Phá Bán Thánh!2019-09-02 03:09
 • #530: Lôi Kiếp!2019-09-02 03:09
 • #531: Viên mãn!2019-09-02 03:10
 • #532: Một phong Chiến Thư!2019-09-02 03:10
 • #533: Đủ Lâm Thanh Vân Môn!2019-09-02 03:10
 • #534: Thanh Vân Môn, Tần Xuyên!2019-09-02 03:10
 • #535: Vực Ngoại!2019-09-02 03:10
 • #536: Vô địch pháp!2019-09-02 03:10
 • #537: Pháp tướng!2019-09-02 03:10
 • #538: Phá phân thân!2019-09-02 03:11
 • #539: Quỳ xuống, sám hối!2019-09-02 03:11
 • #540: Kiếm Trần xuống núi!2019-09-02 03:11
 • #541: Kiếm Trần báo ân!2019-09-02 03:11
 • #542: Nhất Kiếm che Niếp gia!2019-09-02 03:11
 • #543: Xây lại Thanh Vân Môn!2019-09-02 03:11
 • #544: Thiên Hành tửu lầu!2019-09-02 03:12
 • #545: Ngươi xứng sao kêu Tần Xuyên?2019-09-02 03:12
 • #546: Dọa sợ!2019-09-02 03:12
 • #547: Không thể giả được!2019-09-02 03:12
 • #548: Chận ngoài cửa!2019-09-02 03:12
 • #549: Ngắm trăng!2019-09-02 03:12
 • #550: Sư phụ, ta ngồi?2019-09-02 03:12
 • #551: Tần Xuyên bị phạt đứng!2019-09-02 03:13
 • #552: Dư luận xôn xao!2019-09-02 03:13
 • #553: Nhu tình như nước!2019-09-02 03:13
 • #554: Đạn chỉ che nắng!2019-09-02 03:13
 • #555: Nói một không hai!2019-09-02 03:13
 • #556: Giải thích!2019-09-02 03:13
 • #557: Chỉ điểm!2019-09-02 03:13
 • #558: Ai mới là hạng nhất!2019-09-02 03:14
 • #559: Ban cho cơ duyên!2019-09-02 03:14
 • #560: Chết đạo hữu, Bất Tử bần đạo!2019-09-02 03:14
 • #561: Thanh lý môn hộ!2019-09-02 03:14
 • #562: Đại thắng, tới!2019-09-02 03:14
 • #563: Phá Thánh!2019-09-02 03:15
 • #564: Tứ Tượng Lôi Kiếp!2019-09-02 03:15
 • #565: Lôi Đình bên trong điện đường!2019-09-02 03:15
 • #566: Lục Đạo Luân Hồi quyền!2019-09-02 03:15
 • #567: Cửu Tôn Thánh Hiền!2019-09-02 03:15
 • #568: Hết sức nguy cơ!2019-09-02 03:15
 • #569: Tình thế chắc chắn phải chết!2019-09-02 03:16
 • #570: Trộm!2019-09-02 03:16
 • #571: Đạo Môn nhúng tay!2019-09-02 03:16
 • #572: Tần Xuyên, lăn tới nhận lấy cái chết!2019-09-02 03:16
 • #573: Đạn chỉ tiêu diệt!2019-09-02 03:16
 • #574: Đại chiến thảm thiết!2019-09-02 03:16
 • #575: Tần Vương triều!2019-09-02 03:17
 • #576: Liên phá hai cảnh!2019-09-02 03:17
 • #577: Truyền thụ Đế Vương quyền!2019-09-02 03:17
 • #578: Ta họ Tần!2019-09-02 03:17
 • #579: Lấy thân làm mồi câu!2019-09-02 03:17
 • #580: Giết trong chớp mắt!2019-09-02 03:17
 • #581: Người giết người, Tần Xuyên!2019-09-02 03:18
 • #582: Thần quyền hiện tại Uy!2019-09-02 03:18
 • #583: Tần Xuyên Chiến bầy Thánh!2019-09-02 03:18
 • #584: Ma Viên!2019-09-02 03:18
 • #585: Tần Dương!2019-09-02 03:18
 • #586: Không cha tạp chủng!2019-09-02 03:18
 • #587: Băm cho chó ăn, thì phải làm thế nào đây?2019-09-02 03:19
 • #588: Phu nhân!2019-09-02 03:19
 • #589: Tự bế!2019-09-02 03:19
 • #590: Ta muốn học kiếm!2019-09-02 03:19
 • #591: Xây căn cơ!2019-09-02 03:19
 • #592: Cha!2019-09-02 03:19
 • #593: Trọng lâm Thanh Vân Môn!2019-09-02 03:20
 • #594: Lâm Đạo Môn!2019-09-02 03:20
 • #595: Một mực tổn thương người!2019-09-02 03:20
 • #596: Ta là, Đế họ!2019-09-02 03:20
 • #597: Tần Xuyên, phế!2019-09-02 03:20
 • #598: Xuống núi, cách Thư Viện!2019-09-02 03:20
 • #599: Đế Thị nguồn!2019-09-02 03:21
 • #600: Tần Xuyên biểu muội!2019-09-02 03:21
 • #601: Đại cữu ca!2019-09-02 03:21
 • #602: Đạn chỉ chém chết!2019-09-02 03:21
 • #603: Nửa bước Thiên Tôn đánh tới!2019-09-02 03:21
 • #604: Phá nửa bước Thiên Tôn!2019-09-02 03:21
 • #605: Ngộ đạo!2019-09-02 03:22
 • #606: Thế nào... Khả năng!2019-09-02 03:22
 • #607: Tắm Lôi Đình!2019-09-02 03:22
 • #608: Tần Xuyên người tốt!2019-09-02 03:22
 • #609: Điên Thánh Nhân động phủ!2019-09-02 03:22
 • #610: Thánh Nhân Thất Trọng Thiên!2019-09-02 03:22
 • #611: Bảo vệ!2019-09-02 03:22
 • #612: Đi ra nhận lấy cái chết!2019-09-02 03:23
 • #613: Ta là sư phụ hắn!2019-09-02 03:23
 • #614: Đạo binh!2019-09-02 03:23
 • #615: Này côn không tệ, ta muốn!2019-09-02 03:23
 • #616: Chết cùng Tinh Không!2019-09-02 03:23
 • #617: Cường thế!2019-09-02 03:24
 • #618: Giải tán Bạch Thần Cung!2019-09-02 03:24
 • #619: Ngươi là tu vi gì!2019-09-02 03:24
 • vo-dich-thien-ton-chuong-0620.mp32019-09-02 03:24
 • #621: Tần Xuyên hiện thân!2019-09-02 03:24
 • #622: Phá Nhi Hậu Lập!2019-09-02 03:24
 • #623: Cường giả động thủ!2019-09-02 03:25
 • #624: Phía sau có người!2019-09-02 03:25
 • #625: Giết liền!2019-09-02 03:25
 • #626: Chiến Thánh người đỉnh cao nhất!2019-09-02 03:25
 • #627: Chém Cơ Vinh!2019-09-02 03:25
 • #628: Hắn làm được!2019-09-02 03:26
 • #629: Trộm rượu!2019-09-02 03:26
 • #630: Uống rượu luận đạo!2019-09-02 03:26
 • #631: Phách lối!2019-09-02 03:26
 • #632: Một nhà đoàn tụ!2019-09-02 03:26
 • #633: Con kiến hôi!2019-09-02 03:26
 • #634: Phế nhân?2019-09-02 03:27
 • #635: Hổ phụ vô khuyển tử!2019-09-02 03:27
 • #636: Thánh Nhân Bát Trọng Thiên!2019-09-02 03:27
 • #637: Kinh động Cửu Châu!2019-09-02 03:27
 • #638: Vào động phủ!2019-09-02 03:27
 • #639: Không hỗ là hung danh!2019-09-02 03:28
 • #640: Hãm hại!2019-09-02 03:28
 • #641: Hắn sợ!2019-09-02 03:28
 • #642: Giết!2019-09-02 03:28
 • #643: Đỉnh!2019-09-02 03:28
 • #644: Giơ Đỉnh!2019-09-02 03:28
 • #645: Thiên Kiêu nhấc Đỉnh!2019-09-02 03:28
 • #646: Các ngươi đoán a!2019-09-02 03:29
 • #647: Khiêu chiến!2019-09-02 03:29
 • #648: Một ánh mắt!2019-09-02 03:29
 • #649: Tuyết Sơn!2019-09-02 03:29
 • #650: Thiên muốn tuyệt ta!2019-09-02 03:30
 • #651: Một chút hi vọng sống!2019-09-02 03:30
 • #652: Leo núi đỉnh!2019-09-02 03:30
 • #653: Bắt chước!2019-09-02 03:30
 • #654: Ngươi muốn giết ta?2019-09-02 03:30
 • #655: Cửa thứ bảy!2019-09-02 03:31
 • #656: Chiến Đao Tông Tông Chủ!2019-09-02 03:31
 • #657: Thiên Hạ Đệ Nhất Đao pháp!2019-09-02 03:31
 • #658: Tần Xuyên, thắng sao?2019-09-02 03:31
 • #659: Tấn cấp!2019-09-02 03:31
 • #660: Khiêu chiến!2019-09-02 03:31
 • #661: Sơ hở!2019-09-02 03:32
 • #662: Hết sức!2019-09-02 03:32
 • #663: Hoa bay!2019-09-02 03:32
 • #664: Vượt qua kiểm tra!2019-09-02 03:32
 • #665: Thứ tám quan!2019-09-02 03:32
 • #666: Chia cắt cơ duyên!2019-09-02 03:33
 • #667: Ba tháng!2019-09-02 03:33
 • #668: Thánh Nhân Cửu Trọng Thiên!2019-09-02 03:33
 • #669: Người già yếu bệnh hoạn!2019-09-02 03:33
 • #670: Trong nháy mắt giết!2019-09-02 03:33
 • #671: Thánh Nhân cảnh trận chiến đầu tiên!2019-09-02 03:34
 • #672: Thánh Nhân cảnh đệ nhất nhân!2019-09-02 03:34
 • #673: Chư thánh phá cảnh!2019-09-02 03:34
 • #674: Ta nếu bất tử, hắn cuối cùng làm kiến hôi!2019-09-02 03:34
 • #675: Ta Cơ Không, dựa vào cái gì không được!2019-09-02 03:35
 • #676: Cửa thứ chín!2019-09-02 03:35
 • #677: Đạo chung!2019-09-02 03:35
 • #678: Gõ chuông!2019-09-02 03:35
 • #679: Vô tiếng chuông?2019-09-02 03:35
 • #680: Rất nhiều bảo vật!2019-09-02 03:36
 • #681: Phật Đạo luận đạo!2019-09-02 03:36
 • #682: Khí tràng giằng co!2019-09-02 03:36
 • #683: Giao thủ!2019-09-02 03:36
 • #684: Xá Lợi Tử!2019-09-02 03:36
 • #685: Nhận chủ!2019-09-02 03:37
 • #686: Cường thế đoạt được!2019-09-02 03:37
 • #687: Còn có thể như vậy?2019-09-02 03:37
 • #688: Đuổi theo hy vọng!2019-09-02 03:37
 • #689: Mười môn vô địch pháp!2019-09-02 03:37
 • #690: Một trăm ngàn sách vở!2019-09-02 03:38
 • #691: Cuối cùng được!2019-09-02 03:38
 • #692: Điên Chỉ Pháp!2019-09-02 03:38
 • #693: Cuối cùng cơ duyên!2019-09-02 03:38
 • #694: Đao Tông Tông Chủ phá cảnh!2019-09-02 03:38
 • #695: Cường đại!2019-09-02 03:39
 • #696: Phát điên!2019-09-02 03:39
 • #697: Đạo Môn môn chủ phá cảnh!2019-09-02 03:39
 • #698: Xuất động Phủ!2019-09-02 03:39
 • #699: Mượn đao giết người!2019-09-02 03:39
 • #700: Quyết chiến muốn tới!2019-09-02 03:40
 • #701: Ta muốn đánh ba cái!2019-09-02 03:40
 • #702: Kinh khủng viện trưởng!2019-09-02 03:40
 • #703: Ngươi nói Binh đây?2019-09-02 03:40
 • #704: Không chịu nổi một kích!2019-09-02 03:40
 • #705: Kỳ Thánh!2019-09-02 03:41
 • #706: Sư huynh liên thủ!2019-09-02 03:41
 • #707: Tam anh Chiến Cơ thanh âm!2019-09-02 03:41
 • #708: Ăn quả đắng Cơ Âm!2019-09-02 03:41
 • #709: Thánh Nhân đỉnh cao nhất Vẫn!2019-09-02 03:41
 • #710: Nghiêu Vân bị bại!2019-09-02 03:42
 • #711: Nửa bước Thiên Tôn vẫn!2019-09-02 03:42
 • #712: Nghiêu Vân bỏ mình!2019-09-02 03:42
 • #713: Trận doanh cuộc chiến!2019-09-02 03:42
 • #714: Tái nhập sử sách một ngày!2019-09-02 03:42
 • #715: Tiểu Chiến tràng chấm dứt!2019-09-02 03:43
 • #716: Muốn thắng!2019-09-02 03:43
 • #717: Đạo Môn nội tình hiển uy!2019-09-02 03:43
 • #718: Lão âm bức!2019-09-02 03:43
 • #719: Bí thư!2019-09-02 03:43
 • #720: Liên tiếp chết đi!2019-09-02 03:43
 • #721: Hứa hẹn!2019-09-02 03:44
 • #722: Hiệp nghị!2019-09-02 03:44
 • #723: Yên lặng Tuế Nguyệt!2019-09-02 03:44
 • #724: Môn đồ khắp thiên hạ!2019-09-02 03:44
 • #725: Tần Dương vào Đông Thần Châu!2019-09-02 03:45
 • #726: Môn đăng hộ đối!2019-09-02 03:45
 • #727: Nam Vân Thánh Địa, không gì hơn cái này!2019-09-02 03:45
 • #728: Chỉ điểm Ngạo Vân!2019-09-02 03:45
 • #729: Nghiền ép Tần Dương!2019-09-02 03:46
 • #730: Ngươi, cưới nổi sao?2019-09-02 03:46
 • #731: Cha ta Tần Xuyên!2019-09-02 03:46
 • #732: Đặt sính lễ!2019-09-02 03:46
 • #733: Hồi thứ 9 Châu!2019-09-02 03:46
 • #734: Hạ mã uy!2019-09-02 03:46
 • #735: Linh Vân Sơn!2019-09-02 03:47
 • #736: Thánh Nhân đỉnh cao nhất!2019-09-02 03:47
 • #737: Một người giằng co nhất tông!2019-09-02 03:47
 • #738: Kiếm Trần xuống núi, Tần Xuyên lên núi!2019-09-02 03:47
 • #739: Tiên điện!2019-09-02 03:47
 • #740: Tiên điện, không kém a!2019-09-02 03:47
 • #741: Minh tự thân!2019-09-02 03:48
 • #742: Tiên điện nội tình!2019-09-02 03:48
 • #743: Quan côn!2019-09-02 03:48
 • #744: Thần Đồng đính hôn!2019-09-02 03:48
 • #745: Không đồng ý!2019-09-02 03:48
 • #746: Thói đời nóng lạnh!2019-09-02 03:48
 • #747: Ôn Nộ!2019-09-02 03:49
 • #748: Ân gia tình cảnh!2019-09-02 03:49
 • #749: Chín côn!2019-09-02 03:49
 • #750: Hàng Lâm Ân gia!2019-09-02 03:49
 • #751: Cự tuyệt!2019-09-02 03:49
 • #752: Xem không hiểu Ân Khuynh Thành!2019-09-02 03:49
 • #753: Không phải người thường Đan Phàm!2019-09-02 03:50
 • #754: Đan Phàm kinh khủng!2019-09-02 03:50
 • #755: Viếng thăm Tiểu Thế Lực!2019-09-02 03:50
 • #756: Lĩnh ngộ!2019-09-02 03:50
 • #757: Quái Thánh Nhân!2019-09-02 03:50
 • #758: Động thủ!2019-09-02 03:51
 • #759: Chết!2019-09-02 03:51
 • #760: Quỳ xuống!2019-09-02 03:51
 • #761: Một chưởng trấn áp!2019-09-02 03:51
 • #762: Cẩu?2019-09-02 03:51
 • #763: Kiếm Trần muốn phá nửa bước Thiên Tôn?2019-09-02 03:51
 • #764: Tuyệt sát!2019-09-02 03:52
 • #765: Buông tha!2019-09-02 03:52
 • #766: Không có động tĩnh!2019-09-02 03:52
 • #767: Viện trưởng đến!2019-09-02 03:52
 • #768: Kiếm Trần vô duyên quyết chiến!2019-09-02 03:52
 • #769: Tốt... Cường!2019-09-02 03:53
 • #770: Thanh toán Ám Ảnh Các!2019-09-02 03:53
 • #771: Giết!2019-09-02 03:53
 • #772: Không giết, ta đọc không thông!2019-09-02 03:53
 • #773: Cường thế chém chết!2019-09-02 03:53
 • #774: Cửu Châu chấn động!2019-09-02 03:53
 • #775: Giải tán Thư Viện!2019-09-02 03:54
 • #776: Đỉnh phong lúc giải tán!2019-09-02 03:54
 • #777: Chúng ta Thiên Kiêu, Chiến!2019-09-02 03:54
 • #778: Thế hệ trẻ!2019-09-02 03:54
 • #779: Liên bại!2019-09-02 03:54
 • #780: Tiếng đàn!2019-09-02 03:54
 • #781: Chúng ta, chính là nhân vật chính!2019-09-02 03:55
 • #782: Thiếu chút nữa!2019-09-02 03:55
 • #783: Những thứ này, ta liền giết!2019-09-02 03:55
 • #784: Tiểu bối cuộc chiến, tấm màn rơi xuống!2019-09-02 03:55
 • #785: Đại chiến... Bắt đầu!2019-09-02 03:55
 • #786: Chiến khởi!2019-09-02 03:55
 • #787: Trận trung Trận!2019-09-02 03:56
 • #788: Đánh ba cái!2019-09-02 03:56
 • #789: Tử trận!2019-09-02 03:56
 • #790: Toàn diện khai chiến!2019-09-02 03:56
 • #791: Giằng co!2019-09-02 03:56
 • #792: Hắc bào nhân Lâm Thiên Hành Quận!2019-09-02 03:56
 • #793: Đánh bại!2019-09-02 03:57
 • #794: Kiếm Trần cường đại!2019-09-02 03:57
 • #795: Bỏ mình!2019-09-02 03:57
 • #796: Thì ra là như vậy!2019-09-02 03:57
 • #797: Tần Xuyên phá nửa bước Thiên Tôn!2019-09-02 03:57
 • #798: Ai tới ngăn cơn sóng dữ!2019-09-02 03:57
 • #799: Ta tới ngăn cơn sóng dữ!2019-09-02 03:58
 • #800: Dọa lui trăm dặm!2019-09-02 03:58
 • #801: Một quyền trong nháy mắt giết!2019-09-02 03:58
 • #802: Thật rất yếu!2019-09-02 03:58
 • #803: Lấy một địch năm!2019-09-02 03:58
 • #804: Vô địch phong thái!2019-09-02 03:59
 • #805: Cường để cho người tuyệt vọng!2019-09-02 03:59
 • #806: Đao Tông Tông Chủ chết!2019-09-02 03:59
 • #807: Cuối cùng chém chết!2019-09-02 03:59
 • #808: Đại chiến tấm màn rơi xuống!2019-09-02 03:59
 • #809: Một côn oai!2019-09-02 03:59
 • #810: Chiến Thiên Tôn!2019-09-02 03:59
 • #811: Một người diệt nhất tông!2019-09-02 04:00
 • #812: Thành tựu Thiên Tôn!2019-09-02 04:00
 • #813: Lưỡng bại câu thương?2019-09-02 04:00
 • #814: Thiên Lý chịu chết!2019-09-02 04:00
 • #815: Kiếm đạo Thiên Tôn!2019-09-02 04:00
 • #816: San bằng bốn thế lực lớn!2019-09-02 04:00
 • #817: Tần Xuyên Phá Thiên Tôn!2019-09-02 04:01
 • #818: Vô địch Thiên Tôn!2019-09-02 04:01
 • #819: Sư đệ!2019-09-02 04:01
 • #820: Giảng đạo!2019-09-02 04:01
 • #821: Truyền thụ!2019-09-02 04:01
 • #822: Đã vô địch với Cửu Châu!2019-09-02 04:01
 • #823: Yêu Thuật?2019-09-02 04:02
 • #824: Dễ dàng chém chết!2019-09-02 04:02
 • #825: Ngươi là... Thiên Tôn!2019-09-02 04:02
 • #826: Kiếm Trần rời đi!2019-09-02 04:02
 • #827: Ngoại lai cường giả Hàng Lâm!2019-09-02 04:02
 • #828: Quy tắc vận dụng!2019-09-02 04:02
 • #829: Không phải là đối thủ?2019-09-02 04:02
 • #830: Đánh tơi bời!2019-09-02 04:03
 • #831: Giận dữ!2019-09-02 04:03
 • #832: Ngươi đi, ngươi lên a...!2019-09-02 04:03
 • #833: Áo gai trung niên!2019-09-02 04:03
 • #834: Nhất Tiếu Khuynh Thành!2019-09-02 04:03
 • #835: Đồng môn sư huynh!2019-09-02 04:03
 • #836: Trung Ương Chi Thành!2019-09-02 04:03
 • #837: Ngự Long tới!2019-09-02 04:04
 • #838: Nguyên do!2019-09-02 04:04
 • #839: Tu luyện!2019-09-02 04:04
 • #840: Đoán Thể!2019-09-02 04:04
 • #841: Nhị Sư Huynh!2019-09-02 04:04
 • #842: Tam Sư Tỷ!2019-09-02 04:04
 • #843: Chuẩn bị xuống núi!2019-09-02 04:05
 • #844: Xuống núi!2019-09-02 04:05
 • #845: Giận mà động thủ!2019-09-02 04:05
 • #846: Ngu xuẩn!2019-09-02 04:05
 • #847: Vừa có thể làm khó dễ được ta?2019-09-02 04:05
 • #848: Vô danh tiểu tốt!2019-09-02 04:05
 • #849: Chịu nhục!2019-09-02 04:06
 • #850: Nhốt!2019-09-02 04:06
 • #851: Thịnh yến!2019-09-02 04:06
 • #852: Sư đệ đi đâu?2019-09-02 04:06
 • #853: Cướp ngục!2019-09-02 04:06
 • #854: Để lại cho ta!2019-09-02 04:06
 • #855: Đánh ta một côn, muốn ngươi một côn!2019-09-02 04:06
 • #856: Phế!2019-09-02 04:06
 • #857: Tránh đánh!2019-09-02 04:07
 • #858: Lên đài!2019-09-02 04:07
 • #859: Treo lên đánh Đế Thủy!2019-09-02 04:07
 • #860: Chiến phó?2019-09-02 04:07
 • #861: Giáo huấn người này!2019-09-02 04:07
 • #862: Người này Bất Phàm!2019-09-02 04:07
 • #863: Mạc Vô Song!2019-09-02 04:07
 • #864: Ai chỉ điểm ai!2019-09-02 04:08
 • #865: Học được sao?2019-09-02 04:08
 • #866: Có tiếng không có miếng?2019-09-02 04:08
 • #867: Cút ra đây!2019-09-02 04:08
 • #868: Ảo giác!2019-09-02 04:08
 • #869: Nói xin lỗi!2019-09-02 04:08
 • #870: Mượn côn!2019-09-02 04:09
 • #871: Chưởng côn!2019-09-02 04:09
 • #872: Côn Uy!2019-09-02 04:09
 • #873: Người thợ săn!2019-09-02 04:09
 • #874: Bảo Quang!2019-09-02 04:09
 • #875: Tinh Không... Trước 10!2019-09-02 04:09
 • #876: Thử Đạo Cổ địa!2019-09-02 04:09
 • #877: Ảnh Vô Cực!2019-09-02 04:10
 • #878: Thấy sư huynh!2019-09-02 04:10
 • #879: Tri Thiên Âm!2019-09-02 04:10
 • #880: Một mực giết người!2019-09-02 04:10
 • #881: Phá Hiểu oai!2019-09-02 04:10
 • #882: Lần nữa ngăn cửa!2019-09-02 04:10
 • #883: Để cho hắn đánh với ta một trận!2019-09-02 04:11
 • #884: Ai là ô hợp chi chúng?2019-09-02 04:11
 • #885: Thần binh hữu dụng không?2019-09-02 04:11
 • #886: Nhất Kiếm mặt hàng?2019-09-02 04:11
 • #887: Dĩ bỉ chi đạo, Hoàn Chi Bỉ Thân!2019-09-02 04:11
 • #888: Ai dám cầm?2019-09-02 04:11
 • #889: Vứt tới ngoài cửa!2019-09-02 04:12
 • #890: Dã man bá đạo!2019-09-02 04:12
 • #891: Sư thừa Vô Danh đạo trưởng!2019-09-02 04:12
 • #892: Có chút quái dị!2019-09-02 04:12
 • #893: Chỉ bằng ta gọi là Tần Xuyên!2019-09-02 04:12
 • #894: Tần Hoàng động phủ!2019-09-02 04:12
 • #895: Liên phá trận!2019-09-02 04:12
 • #896: Nhóm ba người!2019-09-02 04:13
 • #897: Người nhà họ Tô!2019-09-02 04:13
 • #898: Tiến lên một bước, Sát Vô Xá!2019-09-02 04:13
 • #899: Không phải là đối thủ!2019-09-02 04:13
 • #900: Hắn sư huynh là ai ?2019-09-02 04:13
 • #901: Kinh ngạc mọi người!2019-09-02 04:14
 • #902: Tần Hoàng!2019-09-02 04:14
 • #903: Chín ngôi mộ!2019-09-02 04:14
 • #904: Tra hỏi!2019-09-02 04:14
 • #905: Thiên Tôn hậu kỳ!2019-09-02 04:14
 • #906: Kiếm Trận!2019-09-02 04:14
 • #907: Ra mộ người, giết!2019-09-02 04:14
 • #908: Chưởng Khống!2019-09-02 04:15
 • #909: Cướp đoạt!2019-09-02 04:15
 • #910: Ngươi chết ta mất mạng!2019-09-02 04:15
 • #911: Chém chết Đại Thiên Tôn!2019-09-02 04:15
 • #912: Để cho Tần Hoàng quỳ sát?2019-09-02 04:15
 • #913: Đứng dậy, liền giết ngươi!2019-09-02 04:16
 • #914: Trẫm, trở lại!2019-09-02 04:16
 • #915: Ban cho ngươi chết!2019-09-02 04:16
 • #916: Ỷ lớn hiếp nhỏ!2019-09-02 04:16
 • #917: Bổn Tọa đích thân tới, có thể hay không!2019-09-02 04:16
 • #918: Cự đầu không bằng Thiên Tôn?2019-09-02 04:16
 • #919: Kiếm gảy!2019-09-02 04:16
 • #920: Sư phó có chuyện, đệ tử phục kỳ lao!2019-09-02 04:17
 • #921: Đại sư huynh!2019-09-02 04:17
 • #922: Kinh khủng cuộc chiến!2019-09-02 04:17
 • #923: Không địch lại sư phó một chiêu nửa thức!2019-09-02 04:17
 • #924: Đại sư huynh lễ ra mắt!2019-09-02 04:17
 • #925: Thông gia!2019-09-02 04:17
 • #926: Tinh Không vô địch?2019-09-02 04:18
 • #927: Cổ chiến trường!2019-09-02 04:18
 • #928: Lần đầu gặp sư phó!2019-09-02 04:18
 • #929: Thói đời nóng lạnh!2019-09-02 04:18
 • #930: Hổ xuống đồng bằng!2019-09-02 04:18
 • #931: Người giết người, Tô Dạ!2019-09-02 04:18
 • #932: Nàng, không xứng!2019-09-02 04:19
 • #933: Không xứng là ta Thiếp!2019-09-02 04:19
 • #934: Một bước 100 tầng! !2019-09-02 04:19
 • #935: Mủi tên như vậy tốc độ!2019-09-02 04:19
 • #936: Nguyên cấm!2019-09-02 04:19
 • #937: Ngàn tầng!2019-09-02 04:19
 • #938: Thất bại?2019-09-02 04:19
 • #939: Cùng ngàn tầng!2019-09-02 04:20
 • #940: Đánh thủng!2019-09-02 04:20
 • #941: Buồn cười!2019-09-02 04:20
 • #942: Tinh Không chặn đánh!2019-09-02 04:20
 • #943: Ai chặn đánh ai?2019-09-02 04:20
 • #944: Mỗi người triển Uy!2019-09-02 04:21
 • #945: Cá quá lớn!2019-09-02 04:21
 • #946: Thạch Đạo Nhân!2019-09-02 04:21
 • #947: Yêu ma quỷ quái Tầng ra!2019-09-02 04:21
 • #948: Dù sao phải thử một lần!2019-09-02 04:21
 • #949: Thỏa hiệp!2019-09-02 04:21
 • #950: Tinh Không cự đầu!2019-09-02 04:22
 • #951: Diệt Ảnh Kiếm Tông!2019-09-02 04:22
 • #952: Nhục nhã!2019-09-02 04:22
 • #953: Ban cho ngươi một quyền!2019-09-02 04:22
 • #954: Đạp bằng!2019-09-02 04:22
 • #955: Ngăn trở!2019-09-02 04:22
 • #956: Trở về trăm trượng đỉnh núi!2019-09-02 04:22
 • #957: Thiên Tôn viên mãn!2019-09-02 04:23
 • #958: Pho tượng!2019-09-02 04:23
 • #959: Làm trái quy tắc!2019-09-02 04:23
 • #960: Trở lại!2019-09-02 04:23
 • #961: Chư thánh triều bái!2019-09-02 04:23
 • #962: Yêu nghiệt!2019-09-02 04:23
 • #963: Trước khi cưới!2019-09-02 04:23
 • #964: Trượng chương giao phó!2019-09-02 04:23
 • #965: Thái Nhất mời!2019-09-02 04:23
 • #966: Cuồng ngạo!2019-09-02 04:24
 • #967: Thư sinh thanh niên!2019-09-02 04:24
 • #968: Bất chiến!2019-09-02 04:24
 • #969: Cường cường tỷ thí!2019-09-02 04:24
 • #970: Đạo Môn pháp!2019-09-02 04:24
 • #971: Ta lại không như, ngươi làm sao như?2019-09-02 04:24
 • #972: Biến hình giao phó!2019-09-02 04:24
 • #973: Lần nữa động thủ!2019-09-02 04:24
 • #974: Kiếm chém Thạch Đạo Nhân!2019-09-02 04:24
 • #975: Thử nắm giữ Trận Pháp!2019-09-02 04:25
 • #976: Thạch Đạo Nhân, chết!2019-09-02 04:25
 • #977: Hỗn chiến, tranh đoạt!2019-09-02 04:25
 • #978: Thành tựu Đại Thiên Tôn!2019-09-02 04:25
 • #979: Đại sư huynh lấy chi!2019-09-02 04:25
 • #980: Lấy đi!2019-09-02 04:25
 • #981: Uy hiếp!2019-09-02 04:25
 • #982: Nghiệp hỏa đốt người!2019-09-02 04:25
 • #983: Cộng tru chi!2019-09-02 04:25
 • #984: Cự đầu xuống, đệ nhất cường giả!2019-09-02 04:26
 • #985: Bi phẫn!2019-09-02 04:26
 • #986: Cổ chiến trường, dị biến!2019-09-02 04:26
 • #987: Vô Danh đạo trưởng!2019-09-02 04:26
 • #988: Tinh Không cự đầu, kinh khủng như vậy!2019-09-02 04:26
 • #989: Chênh lệch!2019-09-02 04:26
 • #990: Phong gia người đâu !2019-09-02 04:26
 • #991: Thật xin lỗi!2019-09-02 04:26
 • #992: Tri Thiên Âm lập gia đình!2019-09-02 04:26
 • #993: Ngươi chán ghét ta, ta liền chán ghét ngươi!2019-09-02 04:27
 • #994: Cầu hôn!2019-09-02 04:27
 • #995: Ta không đồng ý!2019-09-02 04:27
 • #996: Kiếm Trần khác thường!2019-09-02 04:27
 • #997: Nhất Kiếm!2019-09-02 04:27
 • #998: Dễ như bỡn!2019-09-02 04:27
 • #999: Nghiệp hỏa Thối Thể!2019-09-02 04:27
 • #1000: Trên đầu một mảnh xanh!2019-09-02 04:27
 • #1001: Giận lên!2019-09-02 04:28
 • #1002: Sinh cơ bừng bừng!2019-09-02 04:28
 • #1003: Học giả?2019-09-02 04:28
 • #1004: Kết cục đã định!2019-09-02 04:28
 • #1005: Giả bộ!2019-09-02 04:28
 • #1006: Người, nên biết chân!2019-09-02 04:28
 • #1007: Lại đến Cổ chiến trường!2019-09-02 04:28
 • #1008: Tinh Không cự đầu liên thủ!2019-09-02 04:28
 • #1009: Bài diện!2019-09-02 04:28
 • #1010: Đại sư huynh trở lại!2019-09-02 04:29
 • #1011: Đoạt lại!2019-09-02 04:29
 • #1012: Ngắn ngủi An Ninh!2019-09-02 04:29
 • #1013: Học trò, Vương Vân!2019-09-02 04:29
 • #1014: Lưu Chân Nhân... Chết!2019-09-02 04:29
 • #1015: Ta Tần Xuyên, vô địch!2019-09-02 04:29
 • #1016: Hắn không mạnh!2019-09-02 04:29
 • #1017: Thánh Nhân Lâm!2019-09-02 04:29
 • #1018: Hắn ở... Sợ!2019-09-02 04:29
 • #1019: Vô Song môn... Diệt!2019-09-02 04:30
 • #1020: Triều bái!2019-09-02 04:30
 • #1021: Đổi vận!2019-09-02 04:30
 • #1022: Tinh Không Top 100, ta cũng chém qua!2019-09-02 04:30
 • #1023: Cự đầu hiệu triệu!2019-09-02 04:30
 • #1024: Khác sinh vật ngọn nguồn!2019-09-02 04:30
 • #1025: Ba năm!2019-09-02 04:30
 • #1026: Ba năm!2019-09-02 04:30
 • #1027: Liên thủ!2019-09-02 04:30
 • #1028: Mời cường giả!2019-09-02 04:31
 • #1029: Tinh Không thứ 2!2019-09-02 04:31
 • #1030: Lấy trộm!2019-09-02 04:31
 • #1031: Nhất pháp thông, vạn pháp thông!2019-09-02 04:31
 • #1032: Tinh Không cự đầu làm người ở!2019-09-02 04:31
 • #1033: Đến chết bất khuất!2019-09-02 04:31
 • #1034: Bá đạo vô cùng!2019-09-02 04:31
 • #1035: Chém!2019-09-02 04:31
 • #1036: Không ở một cái cấp bậc!2019-09-02 04:31
 • #1037: Cho ta một bộ mặt!2019-09-02 04:32
 • #1038: Nhân Đạo tinh thần!2019-09-02 04:32
 • #1039: Đột phá Tinh Không cự đầu!2019-09-02 04:32
 • #1040: Trẻ tuổi nóng tính!2019-09-02 04:32
 • #1041: Quyết đấu đỉnh cao!2019-09-02 04:32
 • #1042: Đại kết cục!2019-09-02 04:32

Related posts

Tu Chân Thế Giới Lão Hổ

TiKay

Ta Hiếu Tâm Biến Chất

TiKay

Cân Cả Thiên Hạ

TiKay

Leave a Reply