Huyền HuyễnTiên Hiệp

Băng Hỏa Ma Trù

Trong thế giới tiên hiệp sắc màu đầy rẫy, những tưởng chỉ đến thất chủng nguyên tố ma pháp đã là kỳ ảo hết mức, không ngờ lại xuất hiện một nét văn hóa cổ kính ngày xưa: Trù nghệ (nấu ăn), khiến cho người ta không khỏi vỗ bàn mà khen một tiếng tuyệt diệu!

Trù nghệ Trung Hoa vốn bát đại tinh thâm, nổi tiếng từ mấy ngàn năm trước, nay lại được tái hiện trong tiểu thuyết kỳ ảo của Đường Gia Tam Thiếu: Băng Hỏa Ma Trù.

Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai: Ma trù ma pháp.

Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua, một cực phẩm chuyển ngữ của Tàng Thư viện. Mời các bạn cùng thưởng thức và du ngoạn trong thế giới của Băng Hỏa Ma Trù với Dung Niệm Băng.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đường Gia Tam Thiếu
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Băng tuyết tế tự đích truy sát (Thượng)
 • #2: Băng Tuyết tế tự (Trung)
 • #3: Băng tuyết tế tự đích truy sát (Hạ)
 • #4: Quỷ Trù Tra Cực (Thượng )
 • #5: Quỷ Trù Tra Cực (Trung)
 • #6: Quỷ Trù Tra Cực (Hạ)
 • #7: Trù sư tu luyện (Thượng)
 • #8: Trù sư tu luyện (Trung)
 • #9: Trù sư tu luyện ( Hạ )
 • #10: Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn ( Thượng )
 • #11: Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn ( Trung )
 • #12: Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn ( Hạ )
 • #13: Lam điền nhật noãn ngọc thăng yên ( Thượng )
 • #14: Lam điền nhật noãn ngọc thăng yên ( Trung )
 • #15: Lam điền nhật noãn ngọc thăng yên ( Hạ )
 • #16: Băng Tuyết nữ thần đích thán tức ( Thượng )
 • #17: Băng Tuyết nữ thần đích thán tức ( Trung )
 • #18: Băng Tuyết nữ thần đích thán tức ( Hạ )
 • #19: Băng hỏa đồng nguyên ( Thượng )
 • #20: Băng hỏa đồng nguyên ( Trung )
 • #21: Băng hỏa đồng nguyên ( Hạ )
 • #22: Chính Dương đao ( Thượng )
 • #23: Chính Dương đao ( Trung )
 • #24: Chính Dương đao ( Hạ )
 • #25: Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Thượng )
 • #26: Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Trung )
 • #27: Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Hạ )
 • #28: Thanh Phong Trai ( Thượng )
 • #29: Thanh Phong Trai ( Trung )
 • #30: Thanh Phong Trai ( Hạ )
 • #31: - Băng Tuyết Phong Bạo biến dị ( Thượng )
 • #32: - Băng Tuyết Phong Bạo biến dị ( Trung )
 • #33: - Băng Tuyết Phong Bạo biến dị ( Hạ )
 • #34: Ma Sát Sứ ( Thượng )
 • #35: Ma Sát Sứ ( Trung )
 • #36: Ma Sát Sứ ( Hạ )
 • #37: Chế tác Kim Hương Khuyên ( Thượng )
 • #38: Chế tác Kim Hương Khuyên ( Trung )
 • #39: Chế tác Kim Hương Khuyên ( Hạ )
 • #40: Uy hiếp nữ thần tế tự ( Thượng )
 • #41: Uy hiếp nữ thần tế tự ( Trung )
 • #42: Uy hiếp nữ thần tế tự ( Hạ )
 • #43: Gia nhập ma pháp sư công hội ( Thượng )
 • #44: Gia nhập ma pháp sư công hội ( Trung )
 • #45: Gia nhập ma pháp sư công hội ( Hạ )
 • #46: Nam hữu mạo sung kế hoạch (Kế hoạch bạn trai giả mạo) (Thượng)
 • #47: Nam hữu mạo sung kế hoạch ( Kế hoạch bạn trai giả mạo ) ( Trung )
 • #48: Nam hữu mạo sung kế hoạch ( Kế hoạch bạn trai giả mạo ) ( Hạ )
 • #49: Thử thách của ma pháp sư công hội ( Thượng )
 • #50: Thử thách của ma pháp sư công hội ( Trung )
 • #51: Thử thách của ma pháp sư công hội ( Hạ )
 • #52: Sinh nhật yến hội ( Thượng )
 • #53: Sinh nhật yến hội ( Trung )
 • #54: Sinh nhật yến hội ( Hạ )
 • #55: Trí nữ Lạc Nhu ( Thượng )
 • #56: Trí nữ Lạc Nhu ( Trung )
 • #57: Trí nữ Lạc Nhu ( Hạ )
 • #58: Đặc thù của Yến Phong là tốt ( Thượng )
 • #59: Yến Phong đích đặc thù thị hảo ( Trung )
 • #60: Yến Phong đích đặc thù thị hảo ( Hạ )
 • #61: Hỏa Thần Đích Tả Thủ ( Thượng )
 • #62: Hỏa Thần Đích Tả Thủ ( Trung )
 • #63: Hỏa Thần Đích Tả Thủ ( Hạ )
 • #64: Quyển trục cùng ma pháp trận)
 • #65: Quyển trục dữ ma pháp trận ( Hạ )
 • #66: Dung hợp ma pháp đích quyển trục ( Thượng )
 • #67: Dung hợp ma pháp đích quyển trục ( Hạ )
 • #68: Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn ( Thượng )
 • #69: Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn ( Hạ )
 • #70: Nghệ chấn Thanh Phong Trai ( Thượng )
 • #71: Nghệ chấn Thanh Phong Trai ( Hạ )
 • #72: Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm (Thượng)
 • #73: Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm (Hạ)
 • #74: Xúc Phát Ma Pháp Trận (Thượng)
 • #75: Xúc Phát Ma Pháp Trận (Hạ)
 • #76: - Hào đổ Quang Minh Thánh Diệu thạch (Thượng)
 • #77: - Hào đổ Quang Minh Thánh Diệu thạch (Hạ)
 • #78: Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên (Thượng)
 • #79: Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên (Hạ)
 • #80: Xảo chiến Ma đạo sư (thượng)
 • #81: Xảo chiến Ma đạo sư (hạ)
 • #82: Đệ nhị vị sư phó (Thượng)
 • #83: Đệ nhị vị sư phó (Hạ)
 • #84: Lạc Nhu đích khẩn cầu (Thượng)
 • #85: Lạc Nhu đích khẩn cầu (Hạ)
 • #86: Triệu hoán pháp sư Miêu Miêu (thượng)
 • #87: Triệu hoán pháp sư Miêu Miêu (Hạ)
 • #88: Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao (Thượng) (ND : Tiếng thét của Hỏa Diễm thần)
 • #89: Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao (Hạ)
 • #90: Hỏa khảo hương chương (Thượng)
 • #91: Hỏa khảo hương chương (Hạ)
 • #92: Kim Bối Địa Long Vương (Thượng)
 • #93: Kim Bối Địa Long Vương (Hạ)
 • #94: Long Thần đích cố sự (Thượng)
 • #95: Long Thần đích cố sự (Hạ)
 • #96: Dong binh công hội (Thượng)
 • #97: Dong binh công hội (Hạ)
 • #98: Giao dịch ma pháp quyển trục (Thượng)
 • #99: Ma pháp quyển trục đích giao dịch (hạ)
 • #100: Nhất phẩm diện thực (Thượng) (Điểm tâm số một)
 • #101: Nhất phẩm diện thực (Hạ)
 • #102: Chấn diện pháp (thượng)
 • #103: Chấn diện pháp (Hạ)
 • #104: Thất đại cấm thủ dữ ngũ đại thần đao (Thượng)
 • #105: Thất đại cấm thủ dữ ngũ đại thần đao (Hạ)
 • #106: Kỹ nữ đích bí mật (Thượng)
 • #107: Kỹ nữ đích bí mật (Hạ)
 • #108: Ma Sát sứ tái hiện (Thượng)
 • #109: Ma Sát sứ tái hiện (Hạ)
 • #110: Đối bất khởi, Tuyết Tĩnh (Thượng)
 • #111: Đối bất khởi, Tuyết Tĩnh (Hạ)
 • #112: Chiến tranh đích khai đoạn (thượng)
 • #113: Chiến tranh đích khai đoạn (hạ)
 • #114: Lan Mộng học viện (thượng)
 • #115: Lan Mộng học viện (hạ)
 • #116: Trù Thần Tử Tu (thượng)
 • #117: Trù Thần Tử Tu (hạ)
 • #118: Đao chấn khóa đường chi Cẩm Tự Hư Dũ (Thượng)
 • #119: Đao chấn khóa đường chi Cẩm Tự Hư Dũ (Hạ)
 • #120: Hỏa Thổ song hệ ma pháp sư (thượng)
 • #121: Hỏa Thổ song hệ ma pháp sư (Hạ)
 • #122: Vũ Thánh chi gian đích chiến đấu (Thượng)
 • #123: Vũ Thánh chi gian đích chiến đấu (Hạ)
 • #124: Tiếp cận Vũ thánh đích Phượng Nữ (Thượng)
 • #125: Tiếp cận Vũ thánh đích Phượng Nữ (Hạ)
 • #126: Băng Hỏa Ma Trù VS Đà Trù Thần (Thượng)
 • #127: Băng Hỏa Ma Trù VS Đà Trù Thần (Hạ)
 • #128: Băng hỏa cửu trọng thiên chi cửu long chí tôn đỉnh (Thượng)
 • #129: Băng hỏa cửu trọng thiên chi cửu long chí tôn đỉnh (Hạ)
 • #130: Thần bí bảo tàng (Thượng)
 • #131: Thần bí bảo tàng (Hạ)
 • #132: Mã bối thượng đích hương diễm chi lữ (Thượng)
 • #133: Mã bối thượng đích hương diễm chi lữ (Hạ)
 • #134: Tái kiến Long Linh (Thượng)
 • #135: Tái kiến Long Linh (Hạ)
 • #136: Thiên Đãng sơn mạch (Thượng)
 • #137: Thiên Đãng sơn mạch (Hạ)
 • #138: Thần bí đích địch nhân (Thượng)
 • #139: Thần bí đích địch nhân (Hạ)
 • #140: Giảo sát địa long quân đoàn (Thượng)
 • #141: Giảo sát địa long quân đoàn (Hạ)
 • #142: Hỏa long nhân tộc (Thượng)
 • #143: Hỏa long nhân tộc (Hạ)
 • #144: Hỏa phượng hoàng chi dực (Thượng)
 • #145: Hỏa phượng hoàng chi dực (Hạ)
 • #146: Phượng tộc đích bí mật (Thượng)
 • #147: Phượng tộc đích bí mật (Hạ)
 • #148: Hỏa long vương Gia Lạp Mạn Địch Tư (Thượng)
 • #149: Hỏa long vương Gia Lạp Mạn Địch Tư (Hạ)
 • #150: Long vương đích nhược điểm (Thượng)
 • #151: Long vương đích nhược điểm (Hạ)
 • #152: Long vương đích chuyên thự trù sư (Thượng)
 • #153: Long vương đích chuyên thự trù sư (Hạ)
 • #154: Quán Xuyên Thiên Địa Đích Thự Quang (Thượng)
 • #155: Quán Xuyên Thiên Địa Đích Thự Quang (Hạ)
 • #156: Băng Hỏa đồng nguyên tiến hóa (Thượng)
 • #157: Băng Hỏa đồng nguyên tiến hóa (Hạ)
 • #158: Dung hợp Thánh Diệu đao (thượng)
 • #159: Dung hợp Thánh Diệu đao (Hạ)
 • #160: Tiếp cận Vũ Thánh đích Quang minh kỵ sĩ (Thượng)
 • #161: Tiếp cận Vũ Thánh đích Quang minh kỵ sĩ (Hạ)
 • #162: Thiên Hoa bài đích tác dụng (Thượng)
 • #163: Thiên Hoa bài đích tác dụng (Hạ)
 • #164: Tái kiến Ngọc Như Yên (Thượng)
 • #165: Tái kiến Ngọc Như Yên (Hạ)
 • #166: Lam Tầm - Như Ý đích ái nhân (Thượng)
 • #167: Lam Tầm - Như Ý đích ái nhân (Hạ)
 • #168: Phượng tộc tứ đại cao thủ (Thượng)
 • #169: Phượng tộc tứ đại cao thủ (Hạ)
 • #170: Lôi long chi thể cùng phượng hoàng đệ ngũ biến (thượng)
 • #171: Lôi long chi thể cùng phượng hoàng đệ ngũ biến (hạ)
 • #172: Tái hiện Cửu Thanh Thần Long (thượng)
 • #173: Tái hiện Cửu Thanh Thần Long(hạ)
 • #174: Tương Quỷ Vương và Dấm Hồng Hổn (Thượng)
 • #175: Tương Quỷ Vương và dấm Hồng Hồn (Hạ)
 • #176: Ngọc Như Yên – Niềm kiêu hãnh một thời của Phượng Tộc (Thượng)
 • #177: Ngọc Như Yên – Niềm kiêu hãnh một thời của Phượng Tộc (Hạ)
 • #178: Thực lực ma đạo sĩ của Niệm Băng (Thượng)
 • #179: Thực lực ma đạo sĩ của Niệm Băng (Hạ)
 • #180: Thân thế của Phượng Nữ (thượng)
 • #181: Thân thế của Phượng Nữ (hạ)
 • #182: Thân thế của Phượng nữ (tiếp theo)
 • #183: Thân thế của Phượng nữ (tiếp theo)
 • #184: Thần cơ bách biến lục mang — Tuyền Ki đao ( thượng)
 • #185: Thần cơ bách biến Lục mang — Tuyền Ki đao ( Hạ )
 • #186: Linh Trù Thần Na Nghiêm ( Thượng )
 • #187: Linh Trù Thần Na Nghiêm ( Hạ )
 • #188: Nữ vu U U ( Thượng )
 • #189: Nữ vu U U ( Hạ )
 • #190: Lục ti bàn toàn tiêu (thượng)
 • #191: Lục ti bàn toàn tiêu (hạ)
 • #192: Ngũ đại long vương (Thượng)
 • #193: Ngũ đại long vương (Hạ)
 • #194: Hỏa Long Vương đã từng yêu (Thượng)
 • #195: Hỏa Long Vương đã từng yêu (Thượng)
 • #196: Phượng hoàng huyết dịch trấp ( Thượng )
 • #197: Phượng hoàng huyết dịch trấp ( Hạ )
 • #198: Âm dương điều hòa thái cực thủ ( Thượng )
 • #199: Âm dương điều hòa thái cực thủ ( Thượng )
 • #200: Long triệu hoán sư đích sát ky ( Thượng )
 • #201: Long triệu hoán sư đích sát ky ( Hạ )
 • #202: Cổ ma pháp trận Vĩnh Hằng Đích Thụy Miên ( Thượng )
 • #203: Cổ ma pháp trận Vĩnh Hằng Đích Thụy Miên ( Hạ )
 • #204: Thiên niên Minh Vu dữ thánh sư ( Thượng )
 • #205: Thiên niên Minh Vu dữ thánh sư ( Hạ )
 • #206: Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Trớ Chú ( Thượng )
 • #207: Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Trớ Chú ( Hạ )
 • #208: Phượng nữ từ tuyệt vọng đến kinh hỉ ( Thượng )
 • #209: Phượng nữ từ tuyệt vọng đến kinh hỉ ( Hạ )
 • #210: Trở lại Đô Thiên thành ( Thượng )
 • #211: Trở lại Đô Thiên thành ( Hạ )
 • #212: Thiên niên Vu yêu (thượng)
 • #213: Thiên niên Vu yêu (hạ)
 • #214: Huynh trưởng dung mạo tương tự ( Thượng )
 • #215: Huynh trưởng dung mạo tương tự ( Hạ )
 • #216: Niệm Băng cùng Dung thân vương đối quyết (thượng)
 • #217: Niệm Băng cùng Dung thân vương đối quyết (hạ)
 • #218: Huyết nùng vu thủy (Thượng)
 • #219: Huyết nùng vu thủy (Hạ)
 • #220: Cực Tiên tửu điếm ( Thượng )
 • #221: Cực Tiên tửu điếm ( Hạ )
 • #222: Phượng Nữ, Niệm Băng cùng trải lòng ( Thượng )
 • #223: Phượng Nữ, Niệm Băng cùng trải lòng ( Hạ )
 • #224: Phượng tộc truy bắt ( Thượng )
 • #225: Phượng tộc truy bắt ( Hạ )
 • #226: Tự nhiên ma pháp sư ( Thượng )
 • #227: Tự nhiên ma pháp sư ( Hạ )
 • #228: Đại Địa Tô Tỉnh Đích Toàn Luật ( Thượng )
 • #229: Đại Địa Tô Tỉnh Đích Toàn Luật ( Hạ )
 • #230: Lạt thủ diệt địch ( Thượng )
 • #231: Lạt thủ diệt địch ( Hạ )
 • #232: Ma pháp cường đại - Thiên Huyễn Lĩnh Vực (Thượng)
 • #233: Ma pháp cường đại - Thiên Huyễn Lĩnh Vực (hạ)
 • #234: Nhị thập tam thứ xí sở (Thượng)
 • #235: Nhị thập tam thứ xí sở (Hạ)
 • #236: Đại địa nữ thần lĩnh vực (thượng)
 • #237: Đại địa nữ thần lĩnh vực (hạ)
 • #238: Ý nghĩa của Tiên thiên lĩnh vực(Thượng)
 • #239: Ý nghĩa của Tiên thiên lĩnh vực(Hạ)
 • #240: Niệm Băng cùng Băng Vân giao đàm (Thượng)
 • #241: Niệm Băng cùng Băng Vân giao đàm (Hạ)
 • #242: Lại một người có tiên thiên lĩnh vực (thượng)
 • #243: Lại một người có tiên thiên lĩnh vực (hạ)
 • #244: Giấc Ngủ Vĩnh Hằng (Thượng)
 • #245: Giấc Ngủ Vĩnh Hằng (Hạ)
 • #246: băng hỏa đồng nguyên chi thất đao dung hợp đích tiến hóa (thượng)
 • #247: Băng hỏa đồng nguyên chi thất đao dung hợp đích tiến hóa (hạ)
 • #248: Tham cật quái dị đích Bàn Tử(Thượng)
 • #249: Tham cật quái dị đích Bàn Tử(Hạ)
 • #250: Khai thông Thiên nhãn huyệt (thượng)
 • #251: Khai thông Thiên nhãn huyệt (hạ)
 • #252: Long phượng hợp minh (Thượng)
 • #253: Long phượng hợp minh(hạ)
 • #254: Hỏa diễm ma long (thượng)
 • #255: Hỏa diễm ma long (hạ)
 • #256: Tiên thiên lĩnh vực (thượng)
 • #257: Tiên thiên lĩnh vực (hạ)
 • #258: Thất Long vương tụ hợp (thượng)
 • #259: Thất Long vương tụ hợp (hạ)
 • #260: Phượng Nữ tích huyết nhận thân (thượng)
 • #261: Phượng Nữ tích huyết nhận thân (hạ)
 • #262: Quang Minh long vương nan sản (Quang Minh long vương khó sinh) (thượng)
 • #263: Quang Minh long vương nan sản (Quang Minh long vương khó sinh) (hạ)
 • #264: Nhiệt huyết ngã thế nhĩ môn nghênh chiến (thượng)
 • #265: Nhiệt huyết ngã thế nhĩ môn nghênh chiến (hạ)
 • #266: Hấp huyết quỷ nữ vương (thượng)
 • #267: Hấp huyết quỷ nữ vương (hạ)
 • #268: Sanh mệnh trớ chú (thượng)
 • #269: Sanh mệnh trớ chú (hạ)
 • #270: Lấy sinh mệnh mà ngăn chặn (thượng)
 • #271: Lấy sinh mệnh mà ngăn chặn (hạ)
 • #272: Kêu gọi đến Long thần nơi phương xa (thượng)
 • #273: Kêu gọi đến Long thần nơi phương xa (hạ)
 • #274: Lựa chọn của Hắc ám Long vương (thượng)
 • #275: Lựa chọn của Hắc ám Long vương (hạ)
 • #276: Tiến hóa của Tiểu long vương (thượng)
 • #277: Tiến hóa của Tiểu long vương (hạ)
 • #278: Thức tỉnh linh hồn Niệm Băng (thượng)
 • #279: Thức tỉnh linh hồn Niệm Băng (hạ)
 • #280: Bí mật của Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình (thượng)
 • #281: Bí mật của Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình (hạ)
 • #282: Hoả Long Vương yêu ai? (thượng)
 • #283: Hoả Long Vương yêu ai? (hạ)
 • #284: Băng Nguyệt đế quốc ngũ hoàng tử (thượng)
 • #285: Băng Nguyệt đế quốc ngũ hoàng tử (hạ)
 • #286: Trù Thần đại tái đích danh ngạch ( Thượng )
 • #287: Trù Thần đại tái đích danh ngạch ( Hạ )
 • #288: Vì Linh nhi ( Thượng )
 • #289: Vì Linh nhi ( Hạ )
 • #290: Thiên Nhãn phá Phong Thần ( Thượng )
 • #291: Thiên Nhãn phá Phong Thần ( Hạ )
 • #292: Huyết Sư giáo ( Thượng )
 • #293: Huyết Sư giáo ( Hạ )
 • #294: Long vương thu đồ ( Thượng )
 • #295: Long vương thu đồ ( Hạ )
 • #296: Ám ảnh khôi lỗi dữ ám ma thử ( Thượng )
 • #297: Ám ảnh khôi lỗi dữ ám ma thử ( Hạ )
 • #298: Phệ Huyết Diệt Hồn ( Thượng )
 • #299: Phệ Huyết Diệt Hồn ( Hạ )
 • #300: Đầu bếp của Nguyên Soái phủ (Thượng)
 • #301: Đầu bếp của Nguyên Soái phủ (Hạ)
 • #302: Huyết sư thất lão (Hạ)
 • #303: Ám ảnh khôi lỗi cường hãn (thượng)
 • #304: Ám ảnh khôi lỗi cường hãn (hạ)
 • #305: Di hồn Áo Tư Tạp xuất kích (thượng)
 • #306: Di hồn Áo Tư Tạp xuất kích (Hạ)
 • #307: Huyết Sư Đường dự bị trưởng lão (thượng)
 • #308: Huyết Sư Đường dự bị trưởng lão (Hạ)
 • #309: Yến Phong đích bi ai (Thượng)
 • #310: Yến Phong đích bi ai (Hạ)
 • #311: Nhị hoàng tử chi tử (thượng)
 • #312: Nhị hoàng tử chi tử (Hạ)
 • #313: Quốc vương đích kế hoa(thượng)
 • #314: Quốc vương đích kế hoa(hạ)
 • #315: Mâu thuẫn của Thiên Huyễn Băng Vân (thượng)
 • #316: Thiên Huyễn Băng Vân đích mâu thuẫn (Hạ)
 • #317: Lĩnh ngộ tinh nguyệt tinh hoa (Lĩnh hội tinh hoa của trăng sao) (thượng)
 • #318: Lĩnh ngộ tinh nguyệt tinh hoa (Lĩnh hội tinh hoa của trăng sao) (hạ)
 • #319: Thất đại khiếu huyệt chi nhị (Thượng)
 • #320: Thất đại khiếu huyệt chi nhị (Hạ)
 • #321: Mật mưu (Thượng)
 • #322: Mật mưu (Hạ)
 • #323: Băng Tuyết nữ thần tế tự lai lâm (Hạ)
 • #324: Băng Tuyết nữ thần tế tự lai lâm (Hạ)
 • #325: Thần Hàng Thuật- Tuyết Bộc (Thác Tuyết rơi) (Thượng)
 • #326: Thần Hàng Thuật- Tuyết Bộc (Thác Tuyết rơi) (Hạ)
 • #327: Hoàng cung địa hạ đích Ám Ma Thử (Thượng)
 • #328: Hoàng cung địa hạ đích Ám Ma Thử (Hạ)
 • #329: Công thành - Biến Thiên hành động (Thượng)
 • #330: Công thành - Biến Thiên hành động (Hạ)
 • #331: Ép hỏi, cưỡng gian- Đều không thành (Thượng)
 • #332: Ép hỏi, cưỡng gian- Đều không thành (Hạ)
 • #333: Phụ mẫu đích tình huống (Thượng)
 • #334: Phụ mẫu đích tình huống (Thượng)
 • #335: Dược vật khiến tâm linh cùng dục vọng hợp nhất
 • #336: Thần Hàng Thuật – Thiên Sư chi lệ (Giọt nước mắt của Thiên sứ) (Thượng)
 • #337: Thần Hàng Thuật – Thiên Sư chi lệ (Giọt nước mắt của Thiên sứ) (Hạ)
 • #338: Đào bào đích Băng Tuyết nữ thần tế tự (Thượng)
 • #339: Đào bào đích Băng Tuyết nữ thần tế tự (Hạ)
 • #340: Trở về Hàn Lĩnh (Thượng)
 • #341: Trở về Hàn Lĩnh (Hạ)
 • #342: Biện pháp của Long Thần (Thượng)
 • #343: Biện pháp của Long Thần (Hạ)
 • #344: Phục sinh Cương thi Vương Niệm Băng (thượng)
 • #345: Phục sinh Cương thi Vương Niệm Băng (hạ)
 • #346: Phong cuồn ma pháp truyện tống trận trung đích tu luyện (thượng)
 • #347: Phong cuồng ma pháp truyện tống trận trung đích tu luyện (Hạ)
 • #348: Thần chi đại lục (Thượng)
 • #349: Thần chi đại lục (Hạ)
 • #350: Sinh Mệnh chi thần Tạp Áo (thượng )
 • #351: Sinh Mệnh chi thần Tạp Áo (Hạ)
 • #352: Bánh ngọt trong truyền thuyết (Thượng)
 • #353: Bánh ngọt trong truyền thuyết (Hạ)
 • #354: Di lưu đích ải nhân tộc anh hùng chi hậu
 • #355: Tứ đại ma thú Triết Biệt (thượng)
 • #356: Tứ đại ma thú Triết Biệt (hạ)
 • #357: Tứ đại ma thú - Chi Bích mục thương cầu
 • #358: Lĩnh vực của tử thần (thượng)
 • #359: Lĩnh vực của tử thần (Hạ)
 • #360: Phi Thiên Thần Trư (Thượng)
 • #361: Phi Thiên Thần Trư (Hạ)
 • #362: Hắc Ám Thiên Hương (thượng)
 • #363: Hắc Ám Thiên Hương (hạ)
 • #364: Bí mật của Chân thần
 • #365: Hứa hẹn trước thác nước Tử Thần
 • #366: Tử vong trung đích trọng sinh (Thượng)
 • #367: Tử vong trung đích trọng sinh (Hạ)
 • #368: Thánh Sư (Thượng)
 • #369: Thánh Sư( Hạ)
 • #370: Thần nhân đích tự tư (Thượng) (Sự ích kỷ của thần nhân)
 • #371: Thần nhân đích tự tư (Hạ)(Sự ích kỷ của thần nhân)
 • #372: Lục đại siêu thần khí đích sản sinh (Thượng)
 • #373: Lục đại siêu thần khí đích sản sinh (hạ)
 • #374: Trật Tự chi thần (thượng)
 • #375: Trật Tự chi thần (hạ)
 • #376: Băng Hỏa lưu ly châu ki
 • #377: Băng Hỏa lưu ly châu ki (Hạ)
 • #378: Siêu cấp tiến hoá Thiên Nhãn huyệt (Thượng)
 • #379: Siêu cấp tiến hoá Thiên Nhãn huyệt (hạ)
 • #380: Sinh Mệnh Chi Thần kết hợp (full)
 • #381: Ma Trù quy lai (thượng)
 • #382: Ma Trù quy lai (hạ)
 • #383: Quán quân của Trù Thần đại tái (Thượng)
 • #384: Quán quân của Trù Thần đại tái (hạ)
 • #385: Áo Lan tể tướng quả nhiên là nàng? (Thượng)
 • #386: Áo Lan tể tướng quả nhiên là nàng? (Hạ)
 • #387: Ngã hữu tọa hạ đích tư cách (Ta có tư cách ngồi xuống) (Thượng)
 • #388: Ngã hữu tọa hạ đích tư cách (Ta có tư cách ngồi xuống) (Hạ)
 • #389: Hoàng Cực huyệt của Niệm Băng
 • #390: Phân loạn đích cục thế (Thượng)
 • #391: Phân loạn đích cục thế (Hạ)
 • #392: Chúc điếm đích ám chiến (Thượng)
 • #393: Chúc điếm đích ám chiến (Hạ)
 • #394: Trí nữ trao tâm và sự uy hiếp của thập tam giai (Thượng)
 • #395: Trí nữ trao tâm và sự uy hiếp của thập tam giai (Hạ)
 • #396: Lĩnh vực giao thác chi huyễn tượng
 • #397: Nỗi lo lắng của Niệm Băng
 • #398: Đại bị đồng miên đích khai thủy
 • #399: Bí mật của Phượng hoàng niết bàn
 • #400: Tứ quốc công luận đại hội
 • #401: Tác dụng của bảy đại khiếu huyệt
 • #402: Dục hỏa thiêu động
 • #403: Long ma pháp sư
 • #404: Sức mạnh hủy diệt của Khiếu huyệt
 • #405: Thần Nhân chi tử
 • #406: Tao ngộ ở Hỏa Mộc Lâm
 • #407: Phượng Hoàng Triển dực đại trận
 • #408: Thất Cấm Thất Tuyệt Chú
 • #409: Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Điển
 • #410: Phượng Hoàng bát biến xuất hiện
 • #411: Trước băng thần tháp
 • #412: Băng hỏa đồng nguyên - Song thần hàng triệu hoán
 • #413: Kích động – Cha mẹ trở về
 • #414: Bí mật của Băng tuyết nữ thần tế tự
 • #415: Quyết định của Niệm Băng
 • #416: Bạch Nhân Tộc bị diệt
 • #417: Tập huấn – Hành động Diệt Sơn
 • #418: Thống khổ của U U
 • #419: Bổ dược khổ sáp
 • #420: Tru Thần Nỗ (Nỏ Tru Thần)
 • #421: Đạp thượng tranh trình
 • #422: Chí Tà chi địa
 • #423: U U – Người chính thức mở ra phong ấn
 • #424: Tru Thần Tiễn trở kích
 • #425: Hồ Ly sủng vật chân chính vương giả
 • #426: Hậu thuẫn kiên cố của Niệm Băng
 • #427: Miểu Sát Chủ Thần
 • #428: Tà Chủ tỉnh ngộ
 • #429: Di Thất Nữ vương tô tỉnh
 • #430: Thỉnh cầu của U U
 • #431: Biến hóa của Di Thất Đại Lục
 • #432: Di dân của Di thất đại lục
 • #433: Di tích cuối cùng
 • #434: Chuẩn bị của tứ đại đế quốc
 • #435: Dự cảm của Thời Gian chi thần
 • #436: Bế quan ba ngày
 • #437: Thiên nhãn đoán Đao Hồn
 • #438: Quỷ trù tái hiện
 • #439: Dung thiên quy đội
 • #440: Khô mộc phùng xuân (cành khô gặp mùa xuân)
 • #441: Liên quân tứ quốc
 • #442: Ngưỡng Thần đại chiến bắt đầu
 • #443: Chủ Thần mạnh nhất
 • #444: Công kích của Long Tộc
 • #445: Lưỡng bại câu thương
 • #446: Long Thần chi tử (cái chết của Long Thần)
 • #447: Các Chủ thần tự hỏi
 • #448: Chủ thần đánh lén
 • #449: Phượng Hoàng cửu biến
 • #450: Lần đầu tiên của Long Linh
 • #451: Uy áp
 • #452: Huyết trớ thần thạch
 • #453: Diệt Thất Diệu Chi Giác Tỉnh
 • #454: Chân Thần tiến đến
 • #455: Dung hợp tính mạng và tử vong
 • #456: Tâm Tình chi thần hoàn mỹ
 • #457: Đỉnh cao của tình yêu là gì?
 • #458: Tuyệt đối Thần
 • #459: Trù Thần Đại Tái
 • #460: Đỉnh cao của trù nghệ
 • #461: Kết
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Tu Tiên Khó A

TiKay

Dị Thế Giới Mỹ Thực Gia

TiKay

Võ Động Càn Khôn Chi Võ Tổ Lại Tới

TiKay

Phế Tài Nghịch Thế: Phúc Hắc Tà Phi Quá Kiêu Ngạo

THUYS♥️

Mắt Trái Của Ta Có Yêu Khí

TiKay

Ta Có Vô Địch Sao Chép Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply