Tiên Hiệp

Tối Ngưu Chí Tôn Đế Hoàng Hệ Thống

Tối Ngưu Chí Tôn Đế Hoàng Hệ Thống

Đây là một cái liên quan tới Hoàng Đế cố sự, một cái từng bước một chiếm cứ chư thiên cố sự. Yêu ma quỷ quái thì thế nào, đầy trời Thần Phật lại sao như thế nào, Chí Tôn Đế Hoàng hệ thống nơi tay, vẫy tay một cái hết thảy biến thành tro bụi! Đại Hoàng Đế Lạc Dương cười khằng khặc quái dị: “Cái thế giới này, do ta chinh phục!”

Ps: Truyện bên trung đã ra gần 1k2c ….

Ps: Cảnh giới:
Hậu Thiên,Tiên Thiên ,Thoát Thai,Long Hổ ,Kim Cương ,Đạo Đài ,Đạo Quả,Niết Bàn,Thông Thiên

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Quỷ Thần Tiếu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Uống độc dược Hoàng Đế2024-02-19 09:44
 • #2: Chương 2: Sáng mù mắt hệ thống2024-02-19 09:45
 • #3: Chương 3: Đánh quái, thăng cấp, nhẹ nhàng lỏng2024-02-19 09:45
 • #4: Chương 4: Tê liệt Hán Vệ, Đặc Vụ Quy Nhất2024-02-19 09:45
 • #5: Chương 05: Tăng vọt thực lực2024-02-19 09:45
 • #6: Chương 6: Săn giết Tào Thái Khâm2024-02-19 09:45
 • #7: Chương 7: Không phá chi thân2024-02-19 09:45
 • #8: Chương 8: Trấn áp2024-02-19 09:45
 • #9: Chương 9: Giải phong Thánh chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận2024-02-19 09:45
 • #10: Chương 10: Thu Phục Cẩm Y Vệ2024-02-19 09:45
 • #11: Chương 11: Trường Nhạc công chúa2024-02-19 09:46
 • #12: Chương 12: Tiểu nương bì, phản ngươi2024-02-19 09:46
 • #13: Chương 13: Hùng khởi Hoàng Đế2024-02-19 09:46
 • #14: Chương 14: Trấn Quốc Vương giám quốc2024-02-19 09:46
 • #15: Chương 15: Bạch Vũ Hầu, Thiết Kiếm Hầu2024-02-19 09:46
 • #16: Chương 16: Tăng vọt Đế công2024-02-19 09:46
 • #17: Chương 17: Kim Lý Chi Đế2024-02-19 09:46
 • #18: Chương 18: Xoát phân2024-02-19 09:46
 • #19: Chương 19: Mua mua mua2024-02-19 09:46
 • #20: Chương 20: Thành Tiên Thiên, chiến Thủy Viên2024-02-19 09:46
 • #21: Chương 21: Huyền Dương tông2024-02-19 09:46
 • #22: Chương 22: Như tinh linh thiếu nữ2024-02-19 09:46
 • #23: Chương 23: Truy binh đến2024-02-19 09:47
 • #24: Chương 24: Long Hổ cường giả, Phí Sơn Hà2024-02-19 09:47
 • #25: Chương 25: Thiết kế để ngươi chui2024-02-19 09:47
 • #26: Chương 26: Lạc Vũ trúng độc, Lạc Dương điên cuồng2024-02-19 09:47
 • #27: Chương 27: Giải độc, quét sạch hậu cung2024-02-19 09:47
 • #28: Chương 28: Giết Thục Phi2024-02-19 09:47
 • #29: Chương 29: tung lưới, khai yến2024-02-19 09:47
 • #30: Chương 30: Tất cả đều là người xấu2024-02-19 09:47
 • #31: Chương 31: Hậu cung chi chiến2024-02-19 09:47
 • #32: Chương 32: Tấn công Hoàng hậu2024-02-19 09:48
 • #33: Chương 33: Phong chính Quách Tuyền, chưởng khống cấm quân2024-02-19 09:48
 • #34: Chương 34: Cùng Hoàng Đế đoạt chó2024-02-19 09:48
 • #35: Chương 35: Thì đánh ngươi tính sao2024-02-19 09:48
 • #36: Chương 36: Xuân Tiêu lâu, các loại hoa khôi2024-02-19 09:48
 • #37: Chương 37: Mỹ nhân dưới trướng xem chiến tranh2024-02-19 09:48
 • #38: Chương 38: Kim Cương đại chiến2024-02-19 09:48
 • #39: Chương 39: Trấn Quốc Vương cái chết2024-02-19 09:48
 • #40: Chương 40: Ta vì ngư ông2024-02-19 09:48
 • #41: Chương 41: Loạn quyền đánh chết lão sư phụ2024-02-19 09:49
 • #42: Chương 42: Tụ Tinh tháp mở ra2024-02-19 09:49
 • #43: Chương 43: Thiên tài tụ tập, bắt đầu trèo lên tháp2024-02-19 09:49
 • #44: Chương 44: Thiên tài tranh phong2024-02-19 09:49
 • #45: Chương 45: Kiếm chỉ tầng chín2024-02-19 09:49
 • #46: Chương 46: kịch chiến tầng chín2024-02-19 09:49
 • #47: Chương 47: Đẫm máu mà chiến2024-02-19 09:49
 • #48: Chương 48: Liên bại cường địch2024-02-19 09:49
 • #49: Chương 49: Trích Tinh Thủ, Vương giả đao2024-02-19 09:49
 • #50: Chương 50: Chớ có thể tranh phong2024-02-19 09:50
 • #51: Chương 51: Ngô Hoàng vô địch, Thủy Trầm Hồ2024-02-19 09:50
 • #52: Chương 52: khổ cực Lý Tung2024-02-19 09:50
 • #53: Chương 53: Đế Châu Thập Tông2024-02-19 09:50
 • #54: Chương 54: Từng cái đánh tan, nuốt chửng từng bước xâm chiếm2024-02-19 09:50
 • #55: Chương 55: Thông đồng với địch Thiết Thành Vương2024-02-19 09:50
 • #56: Chương 56: Ta có thể thay các ngươi xuất chiến2024-02-19 09:50
 • #57: Chương 57: Ta muốn cưới ngươi2024-02-19 09:50
 • #58: Chương 58: Thi đấu bắt đầu2024-02-19 09:50
 • #59: Chương 59: Liên thắng2024-02-19 09:51
 • #60: Chương 60: Tiến vào mười vị trí đầu2024-02-19 09:51
 • #61: Chương 61: Tê liệt phù huyễn, liền hạ hai thành2024-02-19 09:51
 • #62: Chương 62: Tam Dương Hỏa thể, trận pháp quát tháo2024-02-19 09:51
 • #63: Chương 63: Minh Nguyệt Tam Huy Thủ2024-02-19 09:51
 • #64: Chương 64: Lạc Dương kiếm2024-02-19 09:51
 • #65: Chương 65: Giết hạc2024-02-19 09:51
 • #66: Chương 66: Đao kiếm chi tranh2024-02-19 09:51
 • #67: Chương 67: Đỉnh phong chi chiến2024-02-19 09:51
 • #68: Chương 68: Lạc Dương vô địch2024-02-19 09:52
 • #69: Chương 69: Thoát Thai cảnh giới2024-02-19 09:52
 • #70: Chương 70: Kẻ này không thể lưu2024-02-19 09:52
 • #71: Chương 71: Mỏ quặng bí ẩn, bạch cốt như sơn2024-02-19 09:52
 • #72: Chương 72: Quỷ hỏa điểm điểm, Cốt thú kết quần2024-02-19 09:52
 • #73: Chương 73: Xác thối việc lớn, hắc bạch song hung2024-02-19 09:52
 • #74: Chương 74: hỗn chiến cương thi, cường đại Huyết Cương2024-02-19 09:52
 • #75: Chương 75: Du Hồn chi sâm, thôn hồn sinh linh2024-02-19 09:52
 • #76: Chương 76: Cổ Thuyền qua sông, vô hạn khủng bố2024-02-19 09:52
 • #77: Chương 77: tình chỗ lên, Trấn Quan Đăng sáng2024-02-19 09:53
 • #78: Chương 78: Long Hổ chi mộ, Đế Kiếm đinh quan tài2024-02-19 09:53
 • #79: Chương 79: năm đó đại chiến, Huyết tộc ra quan tài2024-02-19 09:53
 • #80: Chương 80: Nữ Đế lại hiện ra, bạch mi hòa thượng2024-02-19 09:53
 • #81: Chương 81: Huyết mạch rung động, thẳng thắn gặp nhau2024-02-19 09:53
 • #82: Chương 82: lộ ra kế hoạch, lật đến bên ngoài2024-02-19 09:53
 • #83: Chương 83: An Quốc phản loạn, lấy trứng chọi đá2024-02-19 09:53
 • #84: Chương 84: Hoàn thành nhiệm vụ, phong chính An Quốc2024-02-19 09:53
 • #85: Chương 85: Mộc Nguyên lĩnh, Thần thú động thiên2024-02-19 09:53
 • #86: Chương 86: Xem Toan Nghê, muốn Bệ Ngạn2024-02-19 09:53
 • #87: Chương 87: Tăng thực lực lên, trước khi ly biệt tịch2024-02-19 09:54
 • #88: Chương 88: Lên đường, Trấn Hải thành2024-02-19 09:54
 • #89: Chương 89: Đáy biển thế giới2024-02-19 09:54
 • #90: Chương 90: Con tin doanh, hạ mã uy2024-02-19 09:54
 • #91: Chương 91: Vũ Quốc hoàng tử Vũ Phi Hoa2024-02-19 09:54
 • #92: Chương 92: Hối lộ, xử phạt, đào quáng2024-02-19 09:54
 • #93: Chương 93: Huyết Nhiễm hầm mỏ2024-02-19 09:54
 • #94: Chương 94: Thần thú cốt cách, Đế công 100 triệu2024-02-19 09:54
 • #95: Chương 95: Giết Vũ Phi Hoa2024-02-19 09:54
 • #96: Chương 96: Thập thất công chúa, Tử Uyển Oánh2024-02-19 09:55
 • #97: Chương 97: Trở thành hộ vệ2024-02-19 09:55
 • #98: Chương 98: Quét ngang vô địch2024-02-19 09:55
 • #99: Chương 99: Trấn áp thô bạo Đa Mục Quái2024-02-19 09:55
 • #100: Chương 100: Khôi phục sự tự do2024-02-19 09:55
 • #101: Chương 101: Ăn hàng công chúa, âm mưu phục sát2024-02-19 09:55
 • #102: Chương 102: Trung tâm Lạc Dương, Cửu thái tử2024-02-19 09:55
 • #103: Chương 103: Lạc thần y2024-02-19 09:55
 • #104: Chương 104: Tử Lân Vương chi nộ2024-02-19 09:55
 • #105: Chương 105: Thập Niên Chi Khánh, Ngư Long trời cao2024-02-19 09:56
 • #106: Chương 106: Lễ mừng, tế tự, mở điện2024-02-19 09:56
 • #107: Chương 107: Thanh danh vang dội, đột phá như nước thủy triều2024-02-19 09:56
 • #108: Chương 108: Thoát Thai tầng mười2024-02-19 09:56
 • #109: Chương 109: Trà Đạo Hội, tài tuấn tụ2024-02-19 09:56
 • #110: Chương 110: Ngư Long không thể lừa gạt2024-02-19 09:56
 • #111: Chương 111: Bại Long Hổ lục trọng thiên2024-02-19 09:56
 • #112: Chương 112: Làm cả đời khinh cuồng (thượng)2024-02-19 09:56
 • #113: Chương 113: Làm cả đời khinh cuồng (hạ)2024-02-19 09:56
 • #114: Chương 114: Tiềm Long bí cảnh, mở ra2024-02-19 09:57
 • #115: Chương 115: Long Huyết Thú, Thập Vạn Trảm2024-02-19 09:57
 • #116: Chương 116: Giao Long chi Đế, Lang Huyết thảo2024-02-19 09:57
 • #117: Chương 117: Bi thảm Lam Lân tộc2024-02-19 09:57
 • #118: Chương 118: Ngũ Hành Thụ, Ngũ Hành quả2024-02-19 09:57
 • #119: Chương 119: Tám tộc chi tranh2024-02-19 09:57
 • #120: Chương 120: Nhân tộc chi lực, Lạc Dương phát uy2024-02-19 09:57
 • #121: Chương 121: Ngũ Hành Bạch Ngọc Thú2024-02-19 09:57
 • #122: Chương 122: Công thành Long Hổ, Long Hổ đại kiếp2024-02-19 09:57
 • #123: Chương 123: Bức bách2024-02-19 09:57
 • #124: Chương 124: Tử Uyển Oánh phẫn nộ2024-02-19 09:58
 • #125: Chương 125: Săn giết Tử Uyển Oánh2024-02-19 09:58
 • #126: Chương 126: Tai hoạ sát nách, gà nhà bôi mặt đá nhau2024-02-19 09:58
 • #127: Chương 127: Thủ túc tương tàn2024-02-19 09:58
 • #128: Chương 128: Tiến vào Long Quật, Huyết Hà kinh hồn2024-02-19 09:58
 • #129: Chương 129: Long Huyết Thảo, Kim Sí Yêu Văn2024-02-19 09:58
 • #130: Chương 130: Ngõ hẹp gặp nhau, Long Huyết Thạch2024-02-19 09:58
 • #131: Chương 131: Ngộ nhập Bàn Ti Động2024-02-19 09:58
 • #132: Chương 132: Đạo Đài Tri Chu, Kình Thiên Vượn Cổ2024-02-19 09:58
 • #133: Chương 133: Ngân Lân, cả đời tình duyên2024-02-19 09:59
 • #134: Chương 134: Làm mập mờ, đại năng đoạt xá2024-02-19 09:59
 • #135: Chương 135: Thần niệm tiểu nhân, khủng bố Thần Noãn2024-02-19 09:59
 • #136: Chương 136: Thu hoạch, trở về, giao dịch2024-02-19 09:59
 • #137: Chương 137: Nuốt chửng Lâm Hải Thành2024-02-19 09:59
 • #138: Chương 138: Rời đi Đông Hải2024-02-19 09:59
 • #139: Chương 139: Hắc Vân Hội Võ, Ngũ Long Tam Phượng2024-02-19 09:59
 • #140: Chương 140: Đảo loạn hội võ, lần lượt khiêu chiến2024-02-19 09:59
 • #141: Chương 141: Một đường quét ngang2024-02-19 09:59
 • #142: Chương 142: Có ta vô địch2024-02-19 10:00
 • #143: Chương 143: Ngũ Huyền Cầm, Trầm Hồ Kích2024-02-19 10:00
 • #144: Chương 144: Hiện trường đột phá, trẫm chính là Lạc Dương2024-02-19 10:00
 • #145: Chương 145: Triệu Trọng Dương2024-02-19 10:00
 • #146: Chương 146: Đào Hắc Vân Đế Quốc tổ phần2024-02-19 10:00
 • #147: Chương 147: Chặn Long Mạch, hút quốc vận2024-02-19 10:00
 • #148: Chương 148: Trong hồ cánh tay, trong lâu giai nhân2024-02-19 10:00
 • #149: Chương 149: Hồng Nhan Bạch Cốt, Nhiếp Hồn Linh2024-02-19 10:00
 • #150: Chương 150: Nổ rớt mộ viên, trở về Đại Hán2024-02-19 10:00
 • #151: Chương 151: Gặp Nhan Tinh Ngữ, Tiêu Tương mời2024-02-19 10:00
 • #152: Chương 152: Có nữ Ân Hà, lẫn nhau thăm dò2024-02-19 10:01
 • #153: Chương 153: Cùng có lợi hợp tác, phố dài ám sát2024-02-19 10:01
 • #154: Chương 154: Cùng đường mạt lộ Cửu Châu Vương2024-02-19 10:01
 • #155: Chương 155: Hoàng gặp Vương2024-02-19 10:01
 • #156: Chương 156: Vũ Tông sứ giả, quỳ cách đọc chỉ2024-02-19 10:01
 • #157: Chương 157: Thiên hạ Võ Đạo Hội2024-02-19 10:01
 • #158: Chương 158: Nhan Tinh Ngữ phong mang2024-02-19 10:01
 • #159: Chương 159: Kim sắc Mã Câu2024-02-19 10:01
 • #160: Chương 160: Hấp Huyết Đằng, Sát Nhân Thụ2024-02-19 10:01
 • #161: Chương 161: Hải tộc giết tới, hùng hổ dọa người2024-02-19 10:02
 • #162: Chương 162: Sơn Trung Hỏa Hồ, Hỏa Diễm Bồ Đề2024-02-19 10:02
 • #163: Chương 163: Giết Võ Loạn Tinh2024-02-19 10:02
 • #164: Chương 164: Phòng đổ máu, quỷ đi đêm2024-02-19 10:02
 • #165: Chương 165: Một tấm da người, mười cái tính mạng2024-02-19 10:02
 • #166: Chương 166: Đại nạn không chết tất có hậu phúc2024-02-19 10:02
 • #167: Chương 167: Chiến Hải tộc thiên tài2024-02-19 10:02
 • #168: Chương 168: Liên bại sáu đại Vương tộc Kim Cương (thượng)2024-02-19 10:02
 • #169: Chương 169: Liên bại sáu đại Vương tộc Kim Cương (hạ)2024-02-19 10:02
 • #170: Chương 170: Long Hổ bát trọng, Bàn Xà điện2024-02-19 10:03
 • #171: Chương 171: Liền muốn ngươi chơi với ta2024-02-19 10:03
 • #172: Chương 172: Đến từ pho tượng sát cơ2024-02-19 10:03
 • #173: Chương 173: Nhục bích, Huyết Đồng2024-02-19 10:03
 • #174: Chương 174: Điện hạ càn khôn, Thành Sơn Xà Đản2024-02-19 10:03
 • #175: Chương 175: Thanh Xà Nguyên Soái, Thanh Xà Châu2024-02-19 10:03
 • #176: Chương 176: Liên bại Tứ Kiệt2024-02-19 10:03
 • #177: Chương 177: Yêu Tộc ác ý2024-02-19 10:03
 • #178: Chương 178: Bại Kim Cương tam trọng Giao Long2024-02-19 10:03
 • #179: Chương 179: Đáy hồ cổ chiến trường, Tử Giao Đồ hiện thân2024-02-19 10:03
 • #180: Chương 180: Long Vương Trấn Hãn Hải2024-02-19 10:03
 • #181: Chương 181: Anh vợ cũng giống vậy đánh2024-02-19 10:04
 • #182: Chương 182: Các cường giả tụ tập, cung điện trùng điệp2024-02-19 10:04
 • #183: Chương 183: Lão tổ tông? Gọi nương!2024-02-19 10:04
 • #184: Chương 184: Đại hán nguyên do, mẹ con nhận nhau2024-02-19 10:04
 • #185: Chương 185: Tất cả đều là âm mưu, Nữ Đế niết bàn2024-02-19 10:04
 • #186: Chương 186: Nữ Đế Thánh chỉ, mượn lực đả lực2024-02-19 10:04
 • #187: Chương 187: Nữ Đế tru Pháp Vương2024-02-19 10:04
 • #188: Chương 188: Tà Linh sát cơ, lại đâm Lạc Dương2024-02-19 10:04
 • #189: Chương 189: Nhổ tận gốc2024-02-19 10:04
 • #190: Chương 190: Tà Thần cổ pháp2024-02-19 10:05
 • #191: Chương 191: Long Hổ tầng mười2024-02-19 10:05
 • #192: Chương 192: Trực diện Đạo Đài2024-02-19 10:05
 • #193: Chương 193: Một mặt Huyết2024-02-19 10:05
 • #194: Chương 194: Man tộc dị động2024-02-19 10:05
 • #195: Chương 195: Đổ máu ngàn dặm2024-02-19 10:05
 • #196: Chương 196: Giết Man (thượng)2024-02-19 10:05
 • #197: Chương 197: Giết Man (hạ)2024-02-19 10:05
 • #198: Chương 198: Tận diệt2024-02-19 10:05
 • #199: Chương 199: Nhập Tuyết Sơn, Phá Thần khôi2024-02-19 10:06
 • #200: Chương 200: Hệ thống thăng cấp!2024-02-19 10:06
 • #201: Chương 201: Đế Hoàng Thánh thể, Đế Hoàng Thánh Quyết2024-02-19 10:06
 • #202: Chương 202: Công thành Kim Cương2024-02-19 10:06
 • #203: Chương 203: Độ kiếp2024-02-19 10:06
 • #204: Chương 204: Truy sát cùng săn giết2024-02-19 10:06
 • #205: Chương 205: Đại chiến mở ra2024-02-19 10:06
 • #206: Chương 206: Huyết chiến, Đế Quốc mọt2024-02-19 10:06
 • #207: Chương 207: Trở về, đón đầu thống kích2024-02-19 10:07
 • #208: Chương 208: Chiến Man tộc thiên tài2024-02-19 10:07
 • #209: Chương 209: Tái chiến ngạo kiều thị nữ2024-02-19 10:07
 • #210: Chương 210: Ngân Mâu thiếu nữ, đỉnh phong quyết đấu2024-02-19 10:07
 • #211: Chương 211: Phân Thu Sắc, Đạo Đài lâm2024-02-19 10:07
 • #212: Chương 212: Đại Hán đại thắng, Hỏa Minh quốc diệt2024-02-19 10:07
 • #213: Chương 213: Man tộc lập quốc, thu được về tính sổ sách2024-02-19 10:07
 • #214: Chương 214: Kim Cương nhị trọng thiên2024-02-19 10:07
 • #215: Chương 215: Bản thân diệt bốn bảo2024-02-19 10:07
 • #216: Chương 216: Điệp Song Song mưu đồ2024-02-19 10:08
 • #217: Chương 217: Gạt bỏ vũ dực2024-02-19 10:08
 • #218: Chương 218: Băng Tuyết Cự Nhân Huyết Mạch2024-02-19 10:08
 • #219: Chương 219: Kịch đấu, Thần Nữ Chiến Thần tử2024-02-19 10:08
 • #220: Chương 220: Song hùng liều Tiêu Chiến2024-02-19 10:08
 • #221: Chương 221: Diệt linh thân, đại thu hoạch2024-02-19 10:08
 • #222: Chương 222: Lại đến tầng lầu, huyết mạch giác tỉnh2024-02-19 10:08
 • #223: Chương 223: Kim Sí Đại Bằng2024-02-19 10:08
 • #224: Chương 224: Đạo Đài Thiên kiếp, nguy cơ thầm nằm2024-02-19 10:08
 • #225: Chương 225: Sự việc đã bại lộ, nhân tâm hiểm ác2024-02-19 10:09
 • #226: Chương 226: Động nàng người, chết2024-02-19 10:09
 • #227: Chương 227: Làm một người, chiến một tòa giang hồ2024-02-19 10:09
 • #228: Chương 228: Huyết bộc, Huyết tộc hiện!2024-02-19 10:09
 • #229: Chương 229: Chiến lực toàn bộ khai hỏa Lạc Dương2024-02-19 10:09
 • #230: Chương 230: Bại thất đại tông môn (thượng)2024-02-19 10:09
 • #231: Chương 231: Bại thất đại tông môn (hạ)2024-02-19 10:09
 • #232: Chương 232: Cách đỉnh Đế Châu, Huyết tộc dư nghiệt2024-02-19 10:09
 • #233: Chương 233: Trẫm vị trí, ngươi chi phần mộ2024-02-19 10:09
 • #234: Chương 234: Đế Kiếm tru Tà, mang theo mỹ nữ hồi cung2024-02-19 10:10
 • #235: Chương 235: Bát Hoang Hỏa Thần, thầm mưu nuốt Hán2024-02-19 10:10
 • #236: Chương 236: Biên cương đốt chiến tranh2024-02-19 10:10
 • #237: Chương 237: Quốc chiến2024-02-19 10:10
 • #238: Chương 238: Kim Cương mười tầng? Một chưởng vỗ chết2024-02-19 10:10
 • #239: Chương 239: Táng rơi Hắc Vân cơ nghiệp2024-02-19 10:10
 • #240: Chương 240: Sát hắc Vân Hoàng Đế2024-02-19 10:10
 • #241: Chương 241: Truy kích tàn quân, phá trên kinh thành2024-02-19 10:10
 • #242: Chương 242: Đại Yêu đồ thành, hòa thượng xuống núi2024-02-19 10:11
 • #243: Chương 243: Vũ Thánh Nhân? Ngụy quân tử2024-02-19 10:11
 • #244: Chương 244: Lạc Dương chiến Yêu Vương2024-02-19 10:11
 • #245: Chương 245: Liên tục diệt Yêu Vương2024-02-19 10:11
 • #246: Chương 246: Yêu Vương bại lui2024-02-19 10:11
 • #247: Chương 247: Vênh vang đắc ý Tà Linh giáo2024-02-19 10:11
 • #248: Chương 248: Khổng Tước Đại Tôn2024-02-19 10:11
 • #249: Chương 249: Chiến Tiên Thiên bảo thể2024-02-19 10:11
 • #250: Chương 250: Tam Thiên Lôi Thần Giới2024-02-19 10:11
 • #251: Chương 251: Gặp bản tôn, Thất Tinh Khổng Tước2024-02-19 10:12
 • #252: Chương 252: Tiêu diệt tông môn (thượng)2024-02-19 10:12
 • #253: Chương 253: Tiêu diệt tông môn (hạ)2024-02-19 10:12
 • #254: Chương 254: Tái chiến Hắc Vân, mở rộng đất đai biên giới2024-02-19 10:12
 • #255: Chương 255: Ngưng quốc vận, Khai Đại Hán học phủ2024-02-19 10:12
 • #256: Chương 256: Tế Thiên, tập thể tấn thăng2024-02-19 10:12
 • #257: Chương 257: Quốc vận chi chiến, Nghê Đại Gia2024-02-19 10:12
 • #258: Chương 258: Bị rất khinh bỉ, bị tập kích2024-02-19 10:12
 • #259: Chương 259: Bị ném bỏ, bị đuổi giết2024-02-19 10:12
 • #260: Chương 260: Giết lấy tiến lên2024-02-19 10:13
 • #261: Chương 261: Diệt nhóm phỉ2024-02-19 10:13
 • #262: Chương 262: Ngân Hổ xuất hiện2024-02-19 10:13
 • #263: Chương 263: Thánh quang Đế Đô, Vạn Tượng ngũ hùng2024-02-19 10:13
 • #264: Chương 264: Xung đột2024-02-19 10:13
 • #265: Chương 265: Thiên tài tụ, luận anh hùng2024-02-19 10:13
 • #266: Chương 266: Nhận nhiệm vụ, trợ thủ thành2024-02-19 10:13
 • #267: Chương 267: Ác chiến Thủy tộc2024-02-19 10:13
 • #268: Chương 268: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2024-02-19 10:13
 • #269: Chương 269: Dung Linh Huyền đan, buổi đấu giá2024-02-19 10:13
 • #270: Chương 270: Trân phẩm không ngừng, khác loại đọ sức2024-02-19 10:14
 • #271: Chương 271: Trộn Cứt Côn, Hàng Ma Xử2024-02-19 10:14
 • #272: Chương 272: Một cái quan tài2024-02-19 10:14
 • #273: Chương 273: Không hợp thói thường giá cả2024-02-19 10:14
 • #274: Chương 274: Thổ huyết Triệu Huyền Phong2024-02-19 10:14
 • #275: Chương 275: Hạo Nhiên Chung, toàn thân trở ra2024-02-19 10:14
 • #276: Chương 276: Thất trọng thiên, Táng Tiên Quan2024-02-19 10:14
 • #277: Chương 277: Đấu vòng loại bắt đầu2024-02-19 10:14
 • #278: Chương 278: Thoải mái nhàn nhã, người nguyện mắc câu2024-02-19 10:14
 • #279: Chương 279: Lưu huyết chi dạ2024-02-19 10:14
 • #280: Chương 280: Cuộc đi săn bắt đầu2024-02-19 10:15
 • #281: Chương 281: Hung mãnh vô địch2024-02-19 10:15
 • #282: Chương 282: Địa Mạch chi khí2024-02-19 10:15
 • #283: Chương 283: Tầm Mạch, tính kế Lạc Dương2024-02-19 10:15
 • #284: Chương 284: Chiến Triệu Huyền Phong2024-02-19 10:15
 • #285: Chương 285: Long Tượng hợp kích2024-02-19 10:15
 • #286: Chương 286: Một chết một bị thương2024-02-19 10:15
 • #287: Chương 287: Vượt khu tác chiến2024-02-19 10:15
 • #288: Chương 288: Thiên tài tranh phong, Diệu Tăng Tuệ Giác2024-02-19 10:15
 • #289: Chương 289: Quần hùng Chiến Quỷ2024-02-19 10:15
 • #290: Chương 290: Bắt được, song song đột phá2024-02-19 10:16
 • #291: Chương 291: Khu thứ chín chi chiến2024-02-19 10:16
 • #292: Chương 292: Trấn áp Chư Hùng2024-02-19 10:16
 • #293: Chương 293: Quyết chiến Đệ Thập Khu2024-02-19 10:16
 • #294: Chương 294: Lạc Dương Chiến Quỷ Cương2024-02-19 10:16
 • #295: Chương 295: Thánh Quang Độ Chu2024-02-19 10:16
 • #296: Chương 296: Đấu vòng loại kết thúc2024-02-19 10:16
 • #297: Chương 297: Tất sát Lạc Dương2024-02-19 10:16
 • #298: Chương 298: Thiên Phẩm nhiệm vụ, Lạc Dương mưu đồ2024-02-19 10:16
 • #299: Chương 299: Chó cắn chó, ngư ông thu2024-02-19 10:16
 • #300: Chương 300: Một đường hướng Tây2024-02-19 10:17
 • #301: Chương 301: Ma Vân Hoàng Triều, bát đại phản tặc2024-02-19 10:17
 • #302: Chương 302: Ngạo Hoàng Triều, Vũ Vương phủ2024-02-19 10:17
 • #303: Chương 303: Áp bách!2024-02-19 10:17
 • #304: Chương 304: Không cúi đầu, quân phục Hầu2024-02-19 10:17
 • #305: Chương 305: Bắt đầu quyết chiến, Long Mạch Chi Khí2024-02-19 10:17
 • #306: Chương 306: Long khí gia thân, oan gia ngõ hẹp2024-02-19 10:17
 • #307: Chương 307: Kim Lý Ngư, manh mối lóe2024-02-19 10:17
 • #308: Chương 308: Thiên tài phong thái, lại Chiến Quỷ Cương2024-02-19 10:18
 • #309: Chương 309: Ngông cuồng Nộ Kình Đế Quốc2024-02-19 10:18
 • #310: Chương 310: Trận đánh ác liệt, chiến Tôn Duy Nhân2024-02-19 10:18
 • #311: Chương 311: Mười vị trí đầu chi vị2024-02-19 10:18
 • #312: Chương 312: Chiến Hàn Cô Tùng, hiện trường đột phá2024-02-19 10:18
 • #313: Chương 313: Trấn áp thô bạo, Mã Nghĩ cuồng triều2024-02-19 10:18
 • #314: Chương 314: Lạc Dương chiến Tam Sơn2024-02-19 10:18
 • #315: Chương 315: Rực rỡ loạn cục, Kim Sí già thiên2024-02-19 10:18
 • #316: Chương 316: Tranh đoạt Long khí, loạn chiến bắt đầu2024-02-19 10:18
 • #317: Chương 317: Vũ Tẩy Thương Thiên, Trấn Địa Thần Tượng2024-02-19 10:19
 • #318: Chương 318: Một cái Thanh Đằng, Hỗn Độn Liên Hoa2024-02-19 10:19
 • #319: Chương 319: Chiến Thạch Hạo, Yêu Long động chủ2024-02-19 10:19
 • #320: Chương 320: Thắng, câu Kim Long2024-02-19 10:19
 • #321: Chương 321: Bị phản tặc bắt2024-02-19 10:19
 • #322: Chương 322: Nghiệm minh chính thân, Thái Tử Gia2024-02-19 10:19
 • #323: Chương 323: Kim Cương tầng mười2024-02-19 10:19
 • #324: Chương 324: Ta muốn chơi một trận lớn2024-02-19 10:19
 • #325: Chương 325: Chuyển không Hoàng Triều bảo khố!2024-02-19 10:19
 • #326: Chương 326: Vận chuyển công tu luyện sổ tay2024-02-19 10:20
 • #327: Chương 327: Ấp trứng Kim Sí Đại Bằng phương pháp2024-02-19 10:20
 • #328: Chương 328: Lạn Hỏa Vực, Trọng Lâu Hỏa2024-02-19 10:20
 • #329: Chương 329: Nhịn ngươi rất lâu!2024-02-19 10:20
 • #330: Chương 330: Ấp trứng bắt đầu, đột phá bắt đầu2024-02-19 10:20
 • #331: Chương 331: Vừa vào Đạo Đài nhị trọng thiên2024-02-19 10:20
 • #332: Chương 332: Đại Bằng, Nhị Nha!2024-02-19 10:20
 • #333: Chương 333: Đúng là âm hồn bất tán Đại Hắc Cẩu2024-02-19 10:20
 • #334: Chương 334: Giết chim, ăn đồ nướng!2024-02-19 10:20
 • #335: Chương 335: Lôi đình xuất kích, báo thù rửa hận2024-02-19 10:21
 • #336: Chương 336: Hùng quá thay Đại Hán!2024-02-19 10:21
 • #337: Chương 337: Thánh chỉ tiến hóa, cầm Man tộc khai đao2024-02-19 10:21
 • #338: Chương 338: Bát đại Cận Vệ Quân dương oai2024-02-19 10:21
 • #339: Chương 339: Nhất chiến Bình Man tộc2024-02-19 10:21
 • #340: Chương 340: Tiên phẩm nhiệm vụ! Đế Triều quật khởi2024-02-19 10:21
 • #341: Chương 341: Khắp nơi nở hoa, chớ có thể tranh phong2024-02-19 10:21
 • #342: Chương 342: Bách Quốc liên minh, Hợp Tung Liên Hoành2024-02-19 10:21
 • #343: Chương 343: Hải tộc đột kích2024-02-19 10:22
 • #344: Chương 344: Yêu tà vào thành, chính khí Phật quang2024-02-19 10:22
 • #345: Chương 345: Giết địch trảm tướng, kỳ hoa tổ hợp2024-02-19 10:22
 • #346: Chương 346: Tru 5 Đại Quốc Chủ!2024-02-19 10:22
 • #347: Chương 347: Bất Tử Giả đều là trẫm chi thần2024-02-19 10:22
 • #348: Chương 348: Nhất niệm Bình Hải, huyết bộc lại nổi lên2024-02-19 10:22
 • #349: Chương 349: Lão hồ ly cùng bật hack tiểu hồ ly2024-02-19 10:22
 • #350: Chương 350: Luyện Huyết tộc2024-02-19 10:22
 • #351: Chương 351: Vương giả đường cùng2024-02-19 10:22
 • #352: Chương 352: Lạc Dương trảm Hải Vương2024-02-19 10:23
 • #353: Chương 353: Toàn diệt, Đạo Đài tam trọng thiên2024-02-19 10:23
 • #354: Chương 354: Tiến hóa Tử Uyển Oánh2024-02-19 10:23
 • #355: Chương 355: Thượng vị đế quốc giết tới2024-02-19 10:23
 • #356: Ngươi muốn biết là cái gì? Thượng vị đế quốc khổ cực2024-02-19 10:23
 • #357: Chương 357: Thượng vị đế quốc xong2024-02-19 10:23
 • #358: Chương 358: Quỷ Hành Vô Cương2024-02-19 10:23
 • #359: Chương 359: Nộ Kình Phiên Hải2024-02-19 10:23
 • #360: Chương 360: Cảm ngộ lôi đình2024-02-19 10:23
 • #361: Chương 361: Nạp phi phong ba2024-02-19 10:24
 • #362: Chương 362: Tình ý nồng, gặp Viên Hầu2024-02-19 10:24
 • #363: Chương 363: Thu phục Viên Hầu2024-02-19 10:24
 • #364: Chương 364: Đạo Đài tứ trọng thiên, Thiên Nguyên bí cảnh2024-02-19 10:24
 • #365: Chương 365: Lạc Vũ chi biến, gần Thiên Nguyên thành2024-02-19 10:24
 • #366: Chương 366: Long Hổ tụ, Thiên Kiêu hiện2024-02-19 10:24
 • #367: Chương 367: Nhập bí cảnh, Bảo Dược khắp nơi trên đất2024-02-19 10:24
 • #368: Chương 368: Dân bản địa, một nồi nấu2024-02-19 10:24
 • #369: Chương 369: Phân Đạo, Bách Quật Sơn2024-02-19 10:24
 • #370: Chương 370: Tìm kiếm đạo lý, tầm bảo2024-02-19 10:25
 • #371: Chương 371: Ăn cướp con thỏ2024-02-19 10:25
 • #372: Chương 372: Nhị Nha cơ duyên2024-02-19 10:25
 • #373: Chương 373: Trong sơn động Biên Bức2024-02-19 10:25
 • #374: Chương 374: Tìm ra một đám cương thi2024-02-19 10:25
 • #375: Chương 375: Đêm khuya chó gào2024-02-19 10:25
 • #376: Chương 376: Nữ tử khuê phòng, Mỹ Nhân Đồ Quyển2024-02-19 10:25
 • #377: Chương 377: Thỏ phản kích2024-02-19 10:26
 • #378: Chương 378: Cao chót vót Lạc Dương2024-02-19 10:26
 • #379: Chương 379: Nhiệt huyết ác chiến2024-02-19 10:26
 • #380: Chương 380: Quyền đánh Yêu Long động, chân đá Tượng Vương phủ2024-02-19 10:26
 • #381: Chương 381: Huyết mạch áp chế, Nhị Nha chi uy2024-02-19 10:26
 • #382: Chương 382: Tin tức, Tam Bia Tuyền2024-02-19 10:26
 • #383: Chương 383: Dương mi thổ khí đại cẩu2024-02-19 10:26
 • #384: Chương 384: Bách Tinh Lượng, Tam Hồn Thất Phách Trảm2024-02-19 10:26
 • #385: Chương 385: Niết Bàn tinh huyết2024-02-19 10:26
 • #386: Chương 386: Tham ghen ghét chi hỏa, Lạc Sát Thần2024-02-19 10:26
 • #387: Chương 387: Đào vong2024-02-19 10:27
 • #388: Chương 388: Hoàng Kim Long Tham, kết thúc2024-02-19 10:27
 • #389: Chương 389: Bế quan, Đạo Đài ngũ trọng thiên2024-02-19 10:27
 • #390: Chương 390: Đoạn 5 trọng huyết mạch gông xiềng2024-02-19 10:27
 • #391: Chương 391: Trảm Hồn diệt phách2024-02-19 10:27
 • #392: Chương 392: Toàn diệt, trọng thương Thiên Nữ2024-02-19 10:27
 • #393: Chương 393: Trời đưa đất đẩy làm sao mà2024-02-19 10:27
 • #394: Chương 394: Phát điên Thiên Nữ2024-02-19 10:27
 • #395: Chương 395: Ta đến bảo hộ ngươi2024-02-19 10:27
 • #396: Chương 396: Thiên Luyện Thiết Giáp Thi2024-02-19 10:27
 • #397: Chương 397: Thiên Nữ xuất thủ2024-02-19 10:28
 • #398: Chương 398: Không bỏ xuống được, gặp lại Cổ Y Y2024-02-19 10:28
 • #399: Chương 399: Huyết Ban Trúc2024-02-19 10:28
 • #400: Chương 400: Huyết Ban Xà, Trúc Liêm Dứu2024-02-19 10:28
 • #401: Chương 401: Tấu một khúc Bích Hải Triều Sinh2024-02-19 10:28
 • #402: Chương 402: Giết địch2024-02-19 10:28
 • #403: Chương 403: Thối luyện, Cổ Y Y thuế biến2024-02-19 10:28
 • #404: Chương 404: Liên tục nhiệm vụ, Đoạn Tội Giả2024-02-19 10:28
 • #405: Chương 405: Huyết Vũ Lâu, Trúc Cẩu Tăng phá quan2024-02-19 10:28
 • #406: Chương 406: Một thanh bóp chết, Lạc Dương Trảm Đạo quả2024-02-19 10:29
 • #407: Chương 407: Cổ Ma Sơn, vượt quan bắt đầu2024-02-19 10:29
 • #408: Chương 408: Cùng thiên kiêu tranh phong2024-02-19 10:29
 • #409: Chương 409: Lực áp Thiên Kiêu, đột phá2024-02-19 10:29
 • #410: Chương 410: Trèo lên đỉnh, Thác Cốc Ma Chủ2024-02-19 10:29
 • #411: Chương 411: Hố chết2024-02-19 10:29
 • #412: Chương 412: Thiên Nguyên Nhất Kích2024-02-19 10:29
 • #413: Chương 413: Lần đầu giao phong, Chiến Huyết sôi trào2024-02-19 10:29
 • #414: Chương 414: Có thần tiên ẩn hiện vách đá2024-02-19 10:29
 • #415: Chương 415: Thần tiên ban thưởng trải qua? Con thỏ!2024-02-19 10:30
 • #416: Chương 416: Oan gia ngõ hẹp, trực diện Tiểu Hổ Vương2024-02-19 10:30
 • #417: Chương 417: Đồ Xà trảm hộc, Sát Hổ diệt Hùng2024-02-19 10:30
 • #418: Chương 418: Lạc Dương chiến song Tiểu Vương2024-02-19 10:30
 • #419: Chương 419: Đều hiện thần thông, huyết chiến2024-02-19 10:30
 • #420: Chương 420: Đồ2024-02-19 10:30
 • #421: Chương 421: Tiệc2024-02-19 10:30
 • #422: Chương 422: Lồng lộng Cổ Điện2024-02-19 10:30
 • #423: Chương 423: Ba chén trà, một tiếng thở dài2024-02-19 10:31
 • #424: Chương 424: Tàng Binh Các bên trong yêu ma nhiều2024-02-19 10:31
 • #425: Chương 425: Huyết Nhãn Ma Kính2024-02-19 10:31
 • #426: Chương 426: Khí Luyện Giả, trăm vạn năm không tắt lò lửa2024-02-19 10:31
 • #427: Chương 427: Hoa Văn Uyển, thu được Văn tiên sinh2024-02-19 10:31
 • #428: Chương 428: Tẩy Bia Điện2024-02-19 10:31
 • #429: Chương 429: Một ngày đánh khắp tam thiên bia2024-02-19 10:31
 • #430: Chương 430: Phòng luyện đan huyết án2024-02-19 10:31
 • #431: Chương 431: Đình viện thật sâu sâu mấy phần2024-02-19 10:31
 • #432: Chương 432: Từ xưa nữ tử đa tình si2024-02-19 10:32
 • #433: Chương 433: Một nắm cát vàng táng người ấy2024-02-19 10:32
 • #434: Chương 434: Bách Thảo Đường bên trong có dược viên2024-02-19 10:32
 • #435: Chương 435: Bị bắt đại cẩu, ăn người quả đào2024-02-19 10:32
 • #436: Chương 436: Biết nói chuyện củ cải2024-02-19 10:32
 • #437: Chương 437: Ba cây bát phẩm Bảo Dược2024-02-19 10:32
 • #438: Chương 438: Cửu Âm hội tụ sinh liệt diễm2024-02-19 10:32
 • #439: Chương 439: Liệt diễm Đoán Nhục thân thể2024-02-19 10:32
 • #440: Chương 440: Ăn cướp còn đánh người2024-02-19 10:32
 • #441: Chương 441: Cũng là phách lối như vậy2024-02-19 10:32
 • #442: Chương 442: Người thần bí, Bàn Đào câu chuyện2024-02-19 10:33
 • #443: Chương 443: Tương Sinh tương Khắc, một cái hột đào2024-02-19 10:33
 • #444: Chương 444: Hỏa hạch hóa đào, cực phẩm Bảo Dược2024-02-19 10:33
 • #445: Chương 445: Cầm Tiêu lại hiện ra, tranh đoạt Tiên Đào2024-02-19 10:33
 • #446: Chương 446: Chiến Vạn Âm Các Song Bích2024-02-19 10:33
 • #447: Chương 447: Thân vô thất khiếu, thảo mộc Thành Yêu2024-02-19 10:33
 • #448: Chương 448: Hung tàn2024-02-19 10:33
 • #449: Chương 449: Cơ quan tính toán tường tận công dã tràng2024-02-19 10:33
 • #450: Chương 450: Truyền pháp trong nội đường hàng ghế lần2024-02-19 10:34
 • #451: Chương 451: Vương giả truyền kinh, cảm ngộ sinh tử2024-02-19 10:34
 • #452: Chương 452: Sinh tử chuyển luân2024-02-19 10:34
 • #453: Chương 453: Ra cửa điện, Tam Hổ nghênh2024-02-19 10:34
 • #454: Chương 454: Ngang nhiên làm khó dễ, Vương phủ tuyệt học2024-02-19 10:34
 • #455: Chương 455: Nhiệt huyết cuồng chiến2024-02-19 10:34
 • #456: Chương 456: Hào tình vạn trượng cao, nhất niệm trảm Thiên Kiêu2024-02-19 10:34
 • #457: Chương 457: Toàn giết, Thi Ngục Tông tạo hóa2024-02-19 10:34
 • #458: Chương 458: Đại đột phá2024-02-19 10:34
 • #459: Chương 459: Luyện Thi quát tháo, săn giết Lạc Dương2024-02-19 10:35
 • #460: Chương 460: Phần mộ lớn chấn động, thi thể sông dài2024-02-19 10:35
 • #461: Chương 461: Lôi Hỏa một kiếm đoạn Thi Hà2024-02-19 10:35
 • #462: Chương 462: Hoàng thất người tới, Thiên Nguyên trì hiện2024-02-19 10:35
 • #463: Chương 463: Thiên Kiêu thịnh yến2024-02-19 10:35
 • #464: Chương 464: Khủng bố áp lực, bôn ba, khảo nghiệm2024-02-19 10:35
 • #465: Chương 465: Đều hiện thần thông2024-02-19 10:35
 • #466: Chương 466: Trân bảo Thiên Nguyên dịch, kịch liệt tranh đoạt2024-02-19 10:35
 • #467: Chương 467: Hai lần mắt trợn tròn Thiên Kiêu nhóm2024-02-19 10:35
 • #468: Chương 468: Người thu hoạch2024-02-19 10:35
 • #469: Chương 469: Đại chiến khai mạc2024-02-19 10:36
 • #470: Chương 470: Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến2024-02-19 10:36
 • #471: Chương 471: Liên bại cường địch2024-02-19 10:36
 • #472: Chương 472: Tru Kim Triển2024-02-19 10:36
 • #473: Chương 473: Tiến vào tổ địa, dụ hoặc con thỏ2024-02-19 10:36
 • #474: Chương 474: Phản bội con thỏ, Thất Thải Kinh Nghê Quả2024-02-19 10:36
 • #475: Chương 475: Bảo Dược thành thục, mưa gió hội tụ2024-02-19 10:36
 • #476: Chương 476: Ngầm xuất thủ, ba vân quỷ quyệt2024-02-19 10:37
 • #477: Chương 477: Trái cây thai nghén sinh ra linh! Thiên Nguyên chân nhân?2024-02-19 10:37
 • #478: Chương 478: Ngây thơ2024-02-19 10:37
 • #479: Chương 479: Liên thủ Xích Thành cùng Lục Nghiễm Hạ2024-02-19 10:37
 • #480: Chương 480: Đỉnh phong nhất chiến2024-02-19 10:37
 • #481: Chương 481: Xích Giao trúc tế đàn, Đế Vương lay động Cửu U2024-02-19 10:37
 • #482: Chương 482: Kết thúc2024-02-19 10:37
 • #483: Chương 483: Ra ngoài liền chạy2024-02-19 10:37
 • #484: Chương 484: Cải tạo Đại Hán2024-02-19 10:37
 • #485: Chương 485: Đại quân tiếp cận, bất ngờ làm phản phản nghịch2024-02-19 10:37
 • #486: Chương 486: Đại Hán lợi kiếm Cẩm Y Vệ2024-02-19 10:37
 • #487: Chương 487: Đại Hán quân uy2024-02-19 10:38
 • #488: Chương 488: Ác khách đến cửa2024-02-19 10:38
 • #489: Chương 489: Răng nanh2024-02-19 10:38
 • #490: Chương 490: Phù không cung điện2024-02-19 10:38
 • #491: Chương 491: Sân thượng Ngộ Đạo Quả2024-02-19 10:38
 • #492: Chương 492: Uống rượu chán nản thư sinh2024-02-19 10:38
 • #493: Chương 493: Vào tràng tư cách, ăn thịt tư cách2024-02-19 10:38
 • #494: Chương 494: Thiên Thai Tông phía dưới Trúc Cao Tháp2024-02-19 10:38
 • #495: Chương 495: Đại náo một trận2024-02-19 10:38
 • #496: Chương 496: Quân phục Hầu tùy tùng2024-02-19 10:39
 • #497: Chương 497: Nói đối kháng2024-02-19 10:39
 • #498: Chương 498: Ngươi nói, đường của ta2024-02-19 10:39
 • #499: Chương 499: Lạc Dương phát uy2024-02-19 10:39
 • #500: Chương 500: Chân chính Đế Vương2024-02-19 10:39
 • #501: Chương 501: Ta đến ngộ đạo thập tam đỉnh2024-02-19 10:39
 • #502: Chương 502: Thái Tử cầu hôn, lần nữa cự tuyệt2024-02-19 10:39
 • #503: Chương 503: Đạo lữ Lạc Dương, Tiêu Chiến niết bàn2024-02-19 10:40
 • #504: Chương 504: Cõng quan tài người từ phương xa đến2024-02-19 10:40
 • #505: Chương 505: Vô Thủy Hà, Thần Tiên Kiều2024-02-19 10:40
 • #506: Chương 506: Triệu Trọng Dương lại hiện ra2024-02-19 10:40
 • #507: Chương 507: Một cái điêu khắc, một cái chiến trường2024-02-19 10:40
 • #508: Chương 508: Xông Thần tộc thông đạo, cường hãn Thần tộc2024-02-19 10:40
 • #509: Chương 509: Trận chiến mở màn, song Dực Thần tộc2024-02-19 10:40
 • #510: Chương 510: Tuyệt vọng2024-02-19 10:40
 • #511: Chương 511: Triệu Trọng Dương tính kế2024-02-19 10:40
 • #512: Chương 512: Đoạn Tội Thần Thương, Thiên Đường Thần Quyền2024-02-19 10:40
 • #513: Chương 513: Lạc Dương quát tháo uy2024-02-19 10:41
 • #514: Chương 514: Huyết tế2024-02-19 10:41
 • #515: Chương 515: Chín bức bích hoạ, xảo trá2024-02-19 10:41
 • #516: Chương 516: Giết xuyên2024-02-19 10:41
 • #517: Chương 517: Viên mãn, Tà Linh giáo làm khó dễ2024-02-19 10:41
 • #518: Chương 518: Trong sông Ma Long, khủng bố cõng quan tài2024-02-19 10:41
 • #519: Chương 519: Chỗ sâu bí mật, một ngón tay2024-02-19 10:41
 • #520: Chương 520: Huyết tộc chiến binh đường mở!2024-02-19 10:41
 • #521: Chương 521: Bại một lần lại bại2024-02-19 10:41
 • #522: Chương 522: Lao tới chiến trường, chặn đánh Huyết tộc2024-02-19 10:42
 • #523: Chương 523: Trận đầu đại hội chiến, cừu nhân gặp mặt2024-02-19 10:42
 • #524: Chương 524: Năm đó ân oán2024-02-19 10:42
 • #525: Chương 525: Vô Tình Đế Vương2024-02-19 10:42
 • #526: Chương 526: Chiến trận đối kháng, nương tử quân2024-02-19 10:42
 • #527: Chương 527: Huyết Vân đại trận, binh bại thành phá2024-02-19 10:42
 • #528: Chương 528: Cường giả chi chiến, Huyết Nhiễm sơn hà2024-02-19 10:42
 • #529: Chương 529: Hoàn toàn tỉnh ngộ, nhiệt huyết khẳng khái2024-02-19 10:42
 • #530: Chương 530: Nhấc tay mời Thiên Lôi, nhất niệm táng ngàn vạn2024-02-19 10:43
 • #531: Chương 531: Công thành Đạo Quả2024-02-19 10:43
 • #532: Chương 532: Đoán Thế Hồng Lô, Thiên Nguyên Bảo Tháp2024-02-19 10:43
 • #533: Chương 533: Đế Phẩm nhiệm vụ, Thái Canh Hoàng Triều2024-02-19 10:43
 • #534: Chương 534: Liệp Ma đoàn2024-02-19 10:43
 • #535: Chương 535: Thiên Túc Ma Tích, thương vong2024-02-19 10:43
 • #536: Chương 536: Phân liệt, Hắc Tinh Ma Tàm2024-02-19 10:43
 • #537: Chương 537: Phụ nhân tâm, tính kế người nào?2024-02-19 10:43
 • #538: Chương 538: Trắng trợn giết hại2024-02-19 10:43
 • #539: Chương 539: Bạch Tô chi mưu, khô lâu Thiếu chủ2024-02-19 10:44
 • #540: Chương 540: Nam nhi bản sắc, chẳng sợ hãi2024-02-19 10:44
 • #541: Chương 541: Chiến Thiên Túc Tích Dịch2024-02-19 10:44
 • #542: Chương 542: Bố cục, quấy mưa gió2024-02-19 10:44
 • #543: Chương 543: Đến nhà, Ngô Sư Thiên Diện lão tổ!2024-02-19 10:44
 • #544: Chương 544: Hợp Tung Liên Hoành, binh phát Trụy Ma2024-02-19 10:44
 • #545: Chương 545: Mượn lực đả lực, ngư ông đắc lợi2024-02-19 10:44
 • #546: Chương 546: Lưỡng bại câu thương, Bát Tí Ma Viên2024-02-19 10:44
 • #547: Chương 547: Đắc ý2024-02-19 10:44
 • #548: Chương 548: Nhiệm vụ hoàn thành, tấn thăng nhị trọng2024-02-19 10:44
 • #549: Chương 549: Kim Luân thành, phú gia ông2024-02-19 10:45
 • #550: Chương 550: Nện luyện Thần Thông2024-02-19 10:45
 • #551: Chương 551: Kim Luân Vương, địa vị to lớn2024-02-19 10:45
 • #552: Chương 552: Niết Bàn đội ngũ, lại vào Trụy Ma2024-02-19 10:45
 • #553: Chương 553: Thập Tam Sơn Vương nhóm2024-02-19 10:45
 • #554: Chương 554: Tiến vào khu vực trung tâm, Hắc Ma Hải2024-02-19 10:45
 • #555: Chương 555: Mặt biển trở xuống, linh hồn chi tranh2024-02-19 10:45
 • #556: Chương 556: Một cái toái phiến, một cái không gian2024-02-19 10:45
 • #557: Chương 557: Nho, Đạo2024-02-19 10:45
 • #558: Chương 558: Ma, Huyết2024-02-19 10:46
 • #559: Chương 559: Sóng quyệt treo quỷ (thượng)2024-02-19 10:46
 • #560: Chương 560: Sóng quyệt treo quỷ (hạ)2024-02-19 10:46
 • #561: Chương 561: Một bộ xác chết, một khoả trái tim2024-02-19 10:46
 • #562: Chương 562: Mười đạo Ma đồ, Cái Thế Ma Uy2024-02-19 10:46
 • #563: Chương 563: Trái tim nhập thể, sau cùng bên thắng2024-02-19 10:46
 • #564: Chương 564: Nguy nga thân thể, luyện chế khôi lỗ2024-02-19 10:46
 • #565: Chương 565: Áp bách trái tim, Đạo Quả tam trọng2024-02-19 10:46
 • #566: Chương 566: Rối loạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2024-02-19 10:46
 • #567: Chương 567: Ngóc đầu trở lại, vây giết Lạc Dương2024-02-19 10:46
 • #568: Chương 568: Trảm sát ngũ đại cao thủ2024-02-19 10:47
 • #569: Chương 569: Bạch Tô cái chết, làm tổng kết2024-02-19 10:47
 • #570: Chương 570: Diệt quốc, trở về2024-02-19 10:47
 • #571: Chương 571: Đại Hán mới diện mạo, chủ động xuất kích2024-02-19 10:47
 • #572: Chương 572: Luyện binh2024-02-19 10:47
 • #573: Chương 573: Kết minh, canh gác2024-02-19 10:47
 • #574: Chương 574: Chấn nhiếp2024-02-19 10:47
 • #575: Chương 575: Huyết tộc tiên phong, đại binh tiếp cận2024-02-19 10:47
 • #576: Chương 576: Phát uy, thất bại2024-02-19 10:48
 • #577: Chương 577: Truy kích tàn quân ba trăm triệu dặm2024-02-19 10:48
 • #578: Chương 578: Bảy đại Tướng Bộ, Huyết Thần Thiếu chủ2024-02-19 10:48
 • #579: Chương 579: Trù hoạch bố cục, ngang ngược đông tiến2024-02-19 10:48
 • #580: Chương 580: Giao phong, mồi nhử, hi sinh2024-02-19 10:48
 • #581: Chương 581: Kiêu Binh Tất Bại, trận pháp hung uy2024-02-19 10:48
 • #582: Chương 582: Địa Mạch Chi Lực, Tống táng chi lực2024-02-19 10:48
 • #583: Chương 583: Thẹn quá hoá giận, trảm thủ hành động2024-02-19 10:48
 • #584: Chương 584: Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu2024-02-19 10:48
 • #585: Chương 585: Giết tới mềm tay, Đạo Quả tứ trọng2024-02-19 10:49
 • #586: Chương 586: Giao dịch, phản bội2024-02-19 10:49
 • #587: Chương 587: Bán Lạc Dương, Huyết tộc bẫy rập2024-02-19 10:49
 • #588: Chương 588: Nghịch tập, Tinh Quang Đồ2024-02-19 10:49
 • #589: Chương 589: Vạn thế cơ nghiệp, nhất triều đất băng2024-02-19 10:49
 • #590: Chương 590: Đồ Huyết Thành, giai nhân xin vào2024-02-19 10:49
 • #591: Chương 591: Ngang ngược tiến công, trận pháp va chạm2024-02-19 10:49
 • #592: Chương 592: Sa trường điểm tướng2024-02-19 10:49
 • #593: Chương 593: Thần thông tranh phong2024-02-19 10:49
 • #594: Chương 594: Đạo pháp cùng nguyền rủa va chạm2024-02-19 10:50
 • #595: Chương 595: Vương giả giao phong, cường đại Mặc Uyên2024-02-19 10:50
 • #596: Chương 596: Có nữ chân trời đến, Huyết Mục gần Đại Hán2024-02-19 10:50
 • #597: Chương 597: Khu Huyết Mục Pháp Vương, Tướng Bộ thần thông2024-02-19 10:50
 • #598: Chương 598: Chiến thắng2024-02-19 10:50
 • #599: Chương 599: Huyết tộc binh bại, lại mưu Long Mạch2024-02-19 10:50
 • #600: Chương 600: Cầm mấy cái đầu long mạch về nhà2024-02-19 10:50
 • #601: Chương 601: Đầu một cái quốc khố trợ hứng2024-02-19 10:50
 • #602: Chương 602: Bại Ma Vân Hoàng Đế, Trấn ngũ đại thân vương2024-02-19 10:50
 • #603: Chương 603: Lạc Dương Lạc, Đạo Quả ngũ trọng2024-02-19 10:51
 • #604: Chương 604: Huyết sắc bên trong buông xuống Thiếu chủ nhóm2024-02-19 10:51
 • #605: Chương 605: Huyết tộc áp Sơn Băng, Đại Hán run sợ mà mạnh2024-02-19 10:51
 • #606: Chương 606: Thả pháo hoa, táng đại địch2024-02-19 10:51
 • #607: Chương 607: Đại La chưởng trung sát2024-02-19 10:51
 • #608: Chương 608: Khổng Tước trở về, luyện đan bắt đầu2024-02-19 10:51
 • #609: Chương 609: Dẫn dắt Hỗn Độn, đan thành kiếp đến2024-02-19 10:51
 • #610: Chương 610: Luân Hồi Giả vật chứa2024-02-19 10:51
 • #611: Chương 611: Hai chưởng định càn khôn2024-02-19 10:51
 • #612: Chương 612: Hướng toàn thế giới phát ra tiếng2024-02-19 10:52
 • #613: Chương 613: Ngự giá Tây Chinh, các phương phản ứng2024-02-19 10:52
 • #614: Chương 614: Thế như chẻ tre, hãm thành2024-02-19 10:52
 • #615: Chương 615: Chúng bạn xa lánh, tam đế chi chiến2024-02-19 10:52
 • #616: Chương 616: Võ Tướng trảm quốc vận2024-02-19 10:52
 • #617: Chương 617: Nhất chiến bình Ma Vân2024-02-19 10:52
 • #618: Chương 618: Đại Hán Hoàng Triều!2024-02-19 10:52
 • #619: Chương 619: Lập triều chi kiếp2024-02-19 10:52
 • #620: Chương 620: Bát phương vân dũng, cường địch buông xuống2024-02-19 10:52
 • #621: Chương 621: Vây công Đại Hán, hết thảy giết chết2024-02-19 10:53
 • #622: Chương 622: Tông môn lão quái vật nhóm2024-02-19 10:53
 • #623: Chương 623: Yêu tộc nội tình2024-02-19 10:53
 • #624: Chương 624: Thế gia Đại Phiệt, Hoàng Triều u ác tính2024-02-19 10:53
 • #625: Chương 625: Chiến say sưa2024-02-19 10:53
 • #626: Chương 626: Ác chiến quần hùng2024-02-19 10:53
 • #627: Chương 627: Lưỡng bại câu thương2024-02-19 10:53
 • #628: Chương 628: Khí thôn sơn hà Lạc Dương2024-02-19 10:53
 • #629: Chương 629: Biên Bức thôn nhật nguyệt, Huyết Mục làm mưa gió2024-02-19 10:53
 • #630: Chương 630: Đâm mù mắt của ngươi!2024-02-19 10:53
 • #631: Chương 631: Thích khách thủ đoạn, vòng vòng đan xen2024-02-19 10:54
 • #632: Chương 632: Trong tuyệt cảnh phản sát2024-02-19 10:54
 • #633: Chương 633: Thanh tẩy2024-02-19 10:54
 • #634: Chương 634: Đại Giác Tự, Thanh Ngưu Quan2024-02-19 10:54
 • #635: Chương 635: Quyền trấn Bồ Đề, kiếm trảm Thanh Ngưu2024-02-19 10:54
 • #636: Chương 636: Có khách Hoàng Triều đến2024-02-19 10:54
 • #637: Chương 637: Mưu mẹo nham hiểm, người mất lại hiện ra2024-02-19 10:54
 • #638: Chương 638: Táng thệ giả, diệt cường địch2024-02-19 10:54
 • #639: Chương 639: Lục gia phản kích, Niết Bàn cuối cùng hiện2024-02-19 10:55
 • #640: Chương 640: Cô Hồng Ảnh, Liên Ba Duệ2024-02-19 10:55
 • #641: Chương 641: Nữ Hoàng lại hiện ra!2024-02-19 10:55
 • #642: Chương 642: Có mẫu làm như Lạc Trưởng Dạ, bá khí!2024-02-19 10:55
 • #643: Chương 643: Song Nhật Tề Thiên, Quân Lâm Đại Hán2024-02-19 10:55
 • #644: Chương 644: Đi Hoàng Triều đòi nợ, lần lượt đánh phục2024-02-19 10:55
 • #645: Chương 645: Tại hạnh phúc thời khắc phá cảnh2024-02-19 10:55
 • #646: Chương 646: Dị bảo xuất thế, cừu nhân gặp mặt2024-02-19 10:55
 • #647: Chương 647: Tái chiến Tiêu Chiến, toàn thân trở ra2024-02-19 10:55
 • #648: Chương 648: Thanh Đồng Cung Điện2024-02-19 10:55
 • #649: Chương 649: Tứ hải thăng bình, phong Đông Hải Vương2024-02-19 10:56
 • #650: Chương 650: Tính sổ sách, tông môn thế giới thần phục2024-02-19 10:56
 • #651: Chương 651: Lại nổi lên đại động tác2024-02-19 10:56
 • #652: Chương 652: Ám sát, Long Vũ vệ2024-02-19 10:56
 • #653: Chương 653: Cái thứ hai Đế Phẩm nhiệm vụ2024-02-19 10:56
 • #654: Chương 654: Giương buồm, xuất phát2024-02-19 10:56
 • #655: Chương 655: Trầm Vũ Hồ, chiến Thủy Quái2024-02-19 10:56
 • #656: Chương 656: Liệt Phong Điểu thi hài2024-02-19 10:56
 • #657: Chương 657: Lớn mật thí nghiệm, phá cảnh như uống nước2024-02-19 10:57
 • #658: Chương 658: Huyết Pháp Tế Thiên2024-02-19 10:57
 • #659: Chương 659: Ngũ kỵ sĩ, săn huyết mạch2024-02-19 10:57
 • #660: Chương 660: Bị để mắt tới, Thanh Đường tiểu trấn2024-02-19 10:57
 • #661: Chương 661: Quái gở thụ thương thiếu nữ2024-02-19 10:57
 • #662: Chương 662: Có người truy sát, Ôn Dịch Nguyên Thể2024-02-19 10:57
 • #663: Chương 663: Thiên hạ khắp nơi thương tâm nhân2024-02-19 10:57
 • #664: Chương 664: Vẫn không thể giết nàng2024-02-19 10:57
 • #665: Chương 665: Cấm Thần Ti, đoạn đệ cửu gia tỏa2024-02-19 10:57
 • #666: Chương 666: Khủng bố ôn dịch, hành tung bại lộ2024-02-19 10:58
 • #667: Chương 667: Thỉnh thần Quan đại nhân làm chủ!2024-02-19 10:58
 • #668: Chương 668: Gặp lại Điệp Song Song2024-02-19 10:58
 • #669: Chương 669: Rốt cục đến nhất chiến2024-02-19 10:58
 • #670: Chương 670: Rực rỡ, Hồng Hoang Yêu Điệp2024-02-19 10:58
 • #671: Chương 671: Bạch ngân Cự Nhân Vương tộc2024-02-19 10:58
 • #672: Chương 672: Tiêu Chiến cái chết2024-02-19 10:58
 • #673: Chương 673: Hành tẩu ở trong thiên địa bọn2024-02-19 10:58
 • #674: Chương 674: Mẫu thân cùng chọn rể tin tức2024-02-19 10:59
 • #675: Chương 675: Muôn hoa đua thắm khoe hồng2024-02-19 10:59
 • #676: Chương 676: Ta là Đại Nhật bảo thể2024-02-19 10:59
 • #677: Chương 677: Cổ Nhân Nghĩa, đêm giết người2024-02-19 10:59
 • #678: Chương 678: Cái cọc cái cọc huyết án2024-02-19 10:59
 • #679: Chương 679: Thiên tài tụ hội, nhằm vào Lạc Dương2024-02-19 10:59
 • #680: Chương 680: Đánh nằm người không phục!2024-02-19 10:59
 • #681: Chương 681: Mất trộm sự kiện2024-02-19 10:59
 • #682: Chương 682: Không Không Diệu Thể, cách không lấy vật2024-02-19 10:59
 • #683: Chương 683: Ninh Ba Nhi2024-02-19 11:00
 • #684: Chương 684: Hoang nguyên Liệp Yêu thú2024-02-19 11:00
 • #685: Chương 685: Tam Thủ Long Mãng2024-02-19 11:00
 • #686: Chương 686: Ngươi vậy mà muốn ăn cướp!2024-02-19 11:00
 • #687: Chương 687: Nguyên lai đây chính là tiền của phi nghĩa a!2024-02-19 11:00
 • #688: Chương 688: Chân chính giết tới mềm tay2024-02-19 11:00
 • #689: Chương 689: Đạo Quả bát trọng thiên!2024-02-19 11:00
 • #690: Chương 690: Thi triển thủ đoạn2024-02-19 11:00
 • #691: Chương 691: Thời gian đến2024-02-19 11:01
 • #692: Chương 692: Thật xin lỗi, đầu danh là ta2024-02-19 11:01
 • #693: Chương 693: Cửa thứ hai, thuần thú2024-02-19 11:01
 • #694: Chương 694: Gian lận thuần thú tiểu Bá Vương2024-02-19 11:01
 • #695: Chương 695: Vang dội đổ thạch2024-02-19 11:01
 • #696: Chương 696: Cắt a, ngươi ngược lại là cắt a!2024-02-19 11:01
 • #697: Chương 697: Một tấm vảy2024-02-19 11:01
 • #698: Chương 698: Mỹ nhân nở nụ cười, mỹ nhân không cười2024-02-19 11:01
 • #699: Chương 699: Chỉ vì một người nở rộ rực rỡ2024-02-19 11:02
 • #700: Chương 700: Khách tới thăm, bí mật2024-02-19 11:02
 • #701: Chương 701: Giết! Giết! Giết!2024-02-19 11:02
 • #702: Chương 702: Lộ ra kế hoạch, tất cả đều là âm mưu2024-02-19 11:02
 • #703: Chương 703: Máu chảy thành sông, không bằng cầm thú2024-02-19 11:02
 • #704: Chương 704: Cây bên trong chi chiến2024-02-19 11:02
 • #705: Chương 705: Cuồng chiến2024-02-19 11:02
 • #706: Chương 706: Phệ Linh Tử Thể2024-02-19 11:02
 • #707: Chương 707: Thụ Họa, tai nạn2024-02-19 11:03
 • #708: Chương 708: Át chủ bài xuất hiện nhiều lần diệt Phệ Linh (thượng)2024-02-19 11:03
 • #709: Chương 709: Át chủ bài xuất hiện nhiều lần diệt Phệ Linh (hạ)2024-02-19 11:03
 • #710: Chương 710: Lòng đất không gian, bảo tàng Uẩn Linh2024-02-19 11:03
 • #711: Chương 711: Nguy cơ tứ phía, Yêu thú hoành hành2024-02-19 11:03
 • #712: Chương 712: Ra vẻ Đại Yêu2024-02-19 11:03
 • #713: Chương 713: Thi Tộc, khô lâu2024-02-19 11:03
 • #714: Chương 714: Cực phẩm Linh thạch mỏ quặng2024-02-19 11:03
 • #715: Chương 715: Trảm Tử Tinh Thái Tử2024-02-19 11:04
 • #716: Chương 716: Chín tòa trên núi có Tiên Đào2024-02-19 11:04
 • #717: Chương 717: Đạo Quả tầng mười!2024-02-19 11:04
 • #718: Chương 718: Tam Giáo miếu2024-02-19 11:04
 • #719: Chương 719: Xua tan trong lòng hoảng sợ2024-02-19 11:04
 • #720: Chương 720: Bị cầm tù Tri Chu Pháp Vương2024-02-19 11:04
 • #721: Chương 721: Lại một tòa Thần Tiên Kiều2024-02-19 11:04
 • #722: Chương 722: Không phục? Đánh chết ngươi!2024-02-19 11:04
 • #723: Chương 723: Bích hoạ, một bước một tấm bia to!2024-02-19 11:05
 • #724: Chương 724: Trường Minh Đăng trung luyện kim khôi2024-02-19 11:05
 • #725: Chương 725: Thi Tộc đại năng2024-02-19 11:05
 • #726: Chương 726: Tiểu quái vật phản kích2024-02-19 11:05
 • #727: Chương 727: Tam Thiên Quan, Tam Thiên Kiếm!2024-02-19 11:05
 • #728: Chương 728: Kiếm Vương một kiếm trảm tàn niệm2024-02-19 11:05
 • #729: Chương 729: Vương giả bản nguyên, đại năng chi chiến2024-02-19 11:05
 • #730: Chương 730: Lạc Trưởng Dạ lại hiện ra2024-02-19 11:05
 • #731: Chương 731: Mở bữa ăn2024-02-19 11:06
 • #732: Chương 732: Đoạn thứ mười huyết mạch Gia Tỏa2024-02-19 11:06
 • #733: Chương 733: Địa Ngục huấn luyện bắt đầu2024-02-19 11:06
 • #734: Chương 734: Không ngừng nghỉ chiến đấu2024-02-19 11:06
 • #735: Chương 735: Yên Chi Sơn bên trong Chiến Thiên thú2024-02-19 11:06
 • #736: Chương 736: Đi ra con đường của mình2024-02-19 11:06
 • #737: Chương 737: Thuần huyết Ngư Long Tử Uyển Oánh!2024-02-19 11:06
 • #738: Chương 738: Cùng đường mạt lộ Huyết tộc2024-02-19 11:07
 • #739: Chương 739: Xung quan giận dữ2024-02-19 11:07
 • #740: Chương 740: Bích Nguyên Ích Thủy Thú2024-02-19 11:07
 • #741: Chương 741: Bước ra bước thứ hai2024-02-19 11:07
 • #742: Chương 742: Khi dễ ngươi đều đáng chết!2024-02-19 11:07
 • #743: Chương 743: Một bước giết mười người2024-02-19 11:07
 • #744: Chương 744: Bích Nguyên lão tổ, tái chiến Thiên Thú2024-02-19 11:08
 • #745: Chương 745: Công thành Niết Bàn! Tru sát Thiên Thú2024-02-19 11:08
 • #746: Chương 746: Bá đạo! Đồ đảo!2024-02-19 11:08
 • #747: Chương 747: Cúi đầu cam vì trẻ con trâu2024-02-19 11:08
 • #748: Chương 748: Sáng cùng tối, tiên nữ cùng Tử Thần2024-02-19 11:08
 • #749: Chương 749: Văn Viễn rời núi, mưu diệt bốn hướng2024-02-19 11:08
 • #750: Chương 750: Lôi Đình Vạn Quân, di diệt tứ phương2024-02-19 11:08
 • #751: Chương 751: Trương Văn Viễn năng lực2024-02-19 11:08
 • #752: Chương 752: Không đánh mà thắng chi binh2024-02-19 11:09
 • #753: Chương 753: Ngọc Linh Lung cầu viện2024-02-19 11:09
 • #754: Chương 754: Chiến Thương Thiên Linh Thể2024-02-19 11:09
 • #755: Chương 755: Thương Thiên Hữu Nhãn2024-02-19 11:09
 • #756: Chương 756: Gặp lại Kim Hỏa, Khô Cốt Tà Quân2024-02-19 11:09
 • #757: Chương 757: Chiến Bách Triều liên minh2024-02-19 11:09
 • #758: Chương 758: Rượu say thời điểm trảm đầu người2024-02-19 11:09
 • #759: Chương 759: Dẫn vào Thần Tiên Kiều, đại năng táng chúng sinh2024-02-19 11:09
 • #760: Chương 760: Cổ Thiên Hành ra tay đại năng chiến, Huyết ngút trời2024-02-19 11:09
 • #761: Chương 761: Đồ!2024-02-19 11:10
 • #762: Chương 762: Phá phong! Xà nữ2024-02-19 11:10
 • #763: Chương 763: Phong!2024-02-19 11:10
 • #764: Chương 764: Giăng đèn kết hoa, Minh Tịnh hàng phục2024-02-19 11:10
 • #765: Chương 765: Thần Châu khách đến thăm, tạm thời tách rời2024-02-19 11:10
 • #766: Chương 766: Mượn đao giết người, mưu đồ bí mật giao dịch2024-02-19 11:10
 • #767: Chương 767: Phi kiếm trảm khô lâu2024-02-19 11:10
 • #768: Chương 768: Phá tam bia, lại một đầu chiến binh đường2024-02-19 11:10
 • #769: Chương 769: Giết vào Huyết Giới2024-02-19 11:10
 • #770: Chương 770: Kim Lân Thiếu chủ, lần lượt khiêu chiến2024-02-19 11:11
 • #771: Chương 771: Đánh tới các ngươi phục mới thôi2024-02-19 11:11
 • #772: Chương 772: Bảy đại Tướng Bộ không đối thủ (thượng)2024-02-19 11:11
 • #773: Chương 773: Bảy đại Tướng Bộ không đối thủ (hạ)2024-02-19 11:11
 • #774: Chương 774: Kim Nhật Vương Bộ sứ giả2024-02-19 11:12
 • #775: Chương 775: Đẫm máu Đồ Long2024-02-19 11:12
 • #776: Chương 776: Lạc Trưởng Dạ cuối cùng xuất thủ2024-02-19 11:12
 • #777: Chương 777: Tướng Bộ xoá tên! Một đêm chợt giàu2024-02-19 11:12
 • #778: Chương 778: Niết Bàn nhị trọng thiên!2024-02-19 11:12
 • #779: Chương 779: Yên Chi Sơn phía trên lập đại kỳ!2024-02-19 11:12
 • #780: Chương 780: Yên Chi Sơn Yêu Tộc nước mắt2024-02-19 11:12
 • #781: Chương 781: Liên bại Thiên Thú (thượng)2024-02-19 11:12
 • #782: Chương 782: Liên bại Thiên Thú (trung)2024-02-19 11:13
 • #783: Chương 783: Liên bại Thiên Thú (hạ)2024-02-19 11:13
 • #784: Chương 784: Lấy tiền chuộc người2024-02-19 11:13
 • #785: Chương 785: Phong Vân cửu trọng thiên!2024-02-19 11:13
 • #786: Chương 786: Cửu Vương điện, thần kỳ Thiên Địa2024-02-19 11:13
 • #787: Chương 787: Đánh lão tử đều là chó!2024-02-19 11:13
 • #788: Chương 788: Song bảng đứng đầu, mời chào đến cửa2024-02-19 11:13
 • #789: Chương 789: Làm sự tình!2024-02-19 11:13
 • #790: Chương 790: Liên chiến không nghỉ!2024-02-19 11:13
 • #791: Chương 791: Sào phơi đồ Tử treo thiên tài!2024-02-19 11:14
 • #792: Chương 792: Phá cảnh2024-02-19 11:14
 • #793: Chương 793: Đệ nhất điện, thuần huyết Giao Long!2024-02-19 11:14
 • #794: Chương 794: Thứ hai điện, Lê Thiên Ngưu2024-02-19 11:14
 • #795: Chương 795: Đằng Yêu2024-02-19 11:14
 • #796: Chương 796: Cửu Trọng thiên trung phong vân động2024-02-19 11:14
 • #797: Chương 797: Sương Đao Ngân Hạt, Minh Tâm Cổ Đăng2024-02-19 11:14
 • #798: Chương 798: Thầm lộ răng nanh2024-02-19 11:14
 • #799: Chương 799: Thần thú! Bạch Viên tự ý múa kiếm2024-02-19 11:15
 • #800: Chương 800: Nhiệt huyết cuồng chiến2024-02-19 11:15
 • #801: Chương 801: Bại Thần thú, Thành Nguyên Thần2024-02-19 11:15
 • #802: Chương 802: Quan Luân bị bắt, chinh chiến tám ngày2024-02-19 11:15
 • #803: Chương 803: Phong Vân Đài phía trên tranh phong Vân (thượng)2024-02-19 11:15
 • #804: Chương 804: Phong Vân Đài phía trên tranh phong Vân (trung)2024-02-19 11:15
 • #805: Chương 805: Phong Vân Đài phía trên tranh phong Vân (hạ)2024-02-19 11:15
 • #806: Chương 806: Sinh tử chiến bên trong quyết sinh tử (thượng)2024-02-19 11:15
 • #807: Chương 807: Sinh tử chiến bên trong quyết sinh tử (hạ)2024-02-19 11:15
 • #808: Chương 808: Kim Cương Tự bên trong có Kim Cương (thượng)2024-02-19 11:15
 • #809: Chương 809: Kim Cương Tự bên trong có Kim Cương (hạ)2024-02-19 11:16
 • #810: Chương 810: Xao động bá khí, Thính Phong Kim Thiền2024-02-19 11:16
 • #811: Chương 811: Tam Yêu chủ, Trụy Nhật cốc2024-02-19 11:16
 • #812: Chương 812: Đoàn diệt sự kiện2024-02-19 11:16
 • #813: Chương 813: Sau cùng một tấm bia đá2024-02-19 11:16
 • #814: Chương 814: Tai họa cửu trọng thiên!2024-02-19 11:16
 • #815: Chương 815: Niết Bàn tứ trọng2024-02-19 11:16
 • #816: Chương 816: Dụ sát Khô Cốt Tà Quân!2024-02-19 11:16
 • #817: Chương 817: Khóc không được Khô Cốt Tà Quân2024-02-19 11:16
 • #818: Chương 818: Tà Linh Thần lựa chọn nhục thân2024-02-19 11:16
 • #819: Chương 819: Sâm La Thập Ấn, Xà Nữ phá phong2024-02-19 11:17
 • #820: Chương 820: Tỷ tỷ ngươi không nhìn lầm2024-02-19 11:17
 • #821: Chương 821: Nhập Trụy Nhật cốc, Dương khí dòng sông2024-02-19 11:17
 • #822: Chương 822: Trục Nhật Cự Nhân, Phù Tang Thần nhánh2024-02-19 11:17
 • #823: Chương 823: Kim Mao Cương2024-02-19 11:17
 • #824: Chương 824: Chia của, trở mặt2024-02-19 11:17
 • #825: Chương 825: Một miệng nuốt2024-02-19 11:17
 • #826: Chương 826: Liền phá năm môn!2024-02-19 11:17
 • #827: Chương 827: Tai hoạ ngập đầu!2024-02-19 11:17
 • #828: Chương 828: Nhan Tinh Ngữ chi thương2024-02-19 11:17
 • #829: Chương 829: Lạc Dương chi nộ, lại lần nữa nuốt2024-02-19 11:18
 • #830: Chương 830: Phong ba, đánh cược, Dị biến2024-02-19 11:18
 • #831: Chương 831: Đi hướng Đế Triều, vượt biển Cự Thuyền2024-02-19 11:18
 • #832: Chương 832: Vượt biển, muốn phục vụ sao?2024-02-19 11:18
 • #833: Chương 833: Ân, đầu của ngươi ta muốn!2024-02-19 11:18
 • #834: Chương 834: Hải tặc đến rồi!2024-02-19 11:18
 • #835: Chương 835: Tù nhân, Bàn Long đảo!2024-02-19 11:18
 • #836: Chương 836: Nơi này lão tử định đoạt!2024-02-19 11:18
 • #837: Chương 837: Độc Giác Thiên Xà2024-02-19 11:18
 • #838: Chương 838: Xà Vương nha, nhập sào huyệt2024-02-19 11:19
 • #839: Chương 839: Lột xác, phá quan2024-02-19 11:19
 • #840: Chương 840: Trảm đại năng, tru tiểu nhân2024-02-19 11:19
 • #841: Chương 841: Là Cao Ngọc Đường giết!2024-02-19 11:19
 • #842: Chương 842: Vinh thăng hải tặc, Vạn Phu Mạc Đáng2024-02-19 11:19
 • #843: Chương 843: Oan gia ngõ hẹp, trảm thảo trừ căn2024-02-19 11:19
 • #844: Chương 844: Mới Cửu đương gia!2024-02-19 11:19
 • #845: Chương 845: Nghiệp vụ đệ nhất, không chỗ không đoạt2024-02-19 11:19
 • #846: Chương 846: Dốc toàn bộ lực lượng, Kiếp Hải sư cấp2024-02-19 11:19
 • #847: Chương 847: Quần Phong Đạo, hắc ăn hắc2024-02-19 11:20
 • #848: Chương 848: Có nội gián!2024-02-19 11:20
 • #849: Chương 849: Đoạt Bàn Long lão tổ!2024-02-19 11:20
 • #850: Chương 850: Lo liệu việc nhà biến nam sủng2024-02-19 11:20
 • #851: Chương 851: Tranh sủng? Tranh mệnh!2024-02-19 11:20
 • #852: Chương 852: Sủng hạnh, lộ ra kế hoạch!2024-02-19 11:20
 • #853: Chương 853: Cuồn cuộn bên trong cổ đồng Cự Thi2024-02-19 11:20
 • #854: Chương 854: Xà Nữ tỉnh lại2024-02-19 11:20
 • #855: Chương 855: Triêu Thiên Quan2024-02-19 11:20
 • #856: Chương 856: Thanh Vân Tử2024-02-19 11:20
 • #857: Chương 857: Điên cuồng muốn chỗ tốt2024-02-19 11:21
 • #858: Chương 858: Hỏa Pháp viên mãn, Niết Bàn sáu tầng2024-02-19 11:21
 • #859: Chương 859: Lại phá quan, thấy lai lịch2024-02-19 11:21
 • #860: Chương 860: Gặp Quan Tự Tại2024-02-19 11:21
 • #861: Chương 861: Diễn Pháp, truyền pháp2024-02-19 11:21
 • #862: Chương 862: Hộ Đạo Giả, chướng Ma Lộ2024-02-19 11:21
 • #863: Chương 863: Đủ loại niệm lên, đủ loại Ma sinh2024-02-19 11:21
 • #864: Chương 864: Hư thực không phân2024-02-19 11:21
 • #865: Chương 865: Khó phân thật giả2024-02-19 11:21
 • #866: Chương 866: Qua chướng Ma Lộ, nhập mộ Vương tháp2024-02-19 11:22
 • #867: Chương 867: Thiên Nguyên chân nhân cứu rỗi2024-02-19 11:22
 • #868: Chương 868: Trường Phong Tiêu Cục2024-02-19 11:22
 • #869: Chương 869: Tam Sơn Ngũ Nhạc ra bọn trộm cướp2024-02-19 11:22
 • #870: Chương 870: Một đường sát cơ2024-02-19 11:22
 • #871: Chương 871: Một đường đổ máu2024-02-19 11:22
 • #872: Chương 872: Võ gia, Võ Đương Không!2024-02-19 11:22
 • #873: Chương 873: Mượn ngươi luyện công!2024-02-19 11:22
 • #874: Chương 874: Phá thứ tám môn hộ!2024-02-19 11:22
 • #875: Chương 875: Kim Thử Tử Diên, Yêu tộc song tướng2024-02-19 11:23
 • #876: Chương 876: Phượng Hoàng huyết mạch!2024-02-19 11:23
 • #877: Chương 877: Đào vong một tháng!2024-02-19 11:23
 • #878: Chương 878: Sau cùng sát cơ, Độ Nguyệt Phi Phượng2024-02-19 11:23
 • #879: Chương 879: Trong hoàng cung Phượng Hoàng2024-02-19 11:23
 • #880: Chương 880: Âm độc, dao sắc không tướng tha cho!2024-02-19 11:23
 • #881: Chương 881: Cướp đường trốn như điên, Dạ nhập khuê phòng2024-02-19 11:23
 • #882: Chương 882: Thân nữ nhi Hà Tiểu Hà2024-02-19 11:24
 • #883: Chương 883: Thoát ra Hoàng Thành, lưu lạc hoang dã2024-02-19 11:24
 • #884: Chương 884: Đại quân lên núi2024-02-19 11:24
 • #885: Chương 885: Tiến thoái lưỡng nan2024-02-19 11:24
 • #886: Chương 886: Bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không?2024-02-19 11:24
 • #887: Chương 887: Cứu Hầu Vương, Sát Toan Ngưu2024-02-19 11:24
 • #888: Chương 888: Hầu Nhi Tửu, cửu trọng thiên!2024-02-19 11:24
 • #889: Chương 889: Cổ miếu táng sinh linh, Toái Hồn Chung2024-02-19 11:24
 • #890: Chương 890: Hà Tiểu Hà tâm ý2024-02-19 11:24
 • #891: Chương 891: Bạch Hổ ra, Liệt Phong Vân!2024-02-19 11:25
 • #892: Chương 892: Huyết Khê Nữ Yêu2024-02-19 11:25
 • #893: Chương 893: Bạch Cốt Sơn, Khô Lâu Động2024-02-19 11:25
 • #894: Chương 894: Phá thứ chín môn hộ!2024-02-19 11:25
 • #895: Chương 895: Bà lão đánh giết2024-02-19 11:25
 • #896: Chương 896: Tiến đến ngồi một chút đi2024-02-19 11:25
 • #897: Chương 897: Anh tài? Một chiêu thì bại2024-02-19 11:25
 • #898: Chương 898: Triêu Thiên Quan pháp chỉ!2024-02-19 11:25
 • #899: Chương 899: Cùng đánh nhi tử một dạng nhẹ nhõm2024-02-19 11:26
 • #900: Chương 900: Thắng được rất qua loa!2024-02-19 11:26
 • #901: Chương 901: Đỉnh phong chi chiến, đối Võ Đương Không2024-02-19 11:26
 • #902: Chương 902: Bá đạo quyền pháp, bá đạo nữ tử2024-02-19 11:26
 • #903: Chương 903: Phượng Vũ Cửu Thiên! Sinh tử mịt mờ!2024-02-19 11:26
 • #904: Chương 904: Mới Hà vương!2024-02-19 11:26
 • #905: Chương 905: Lão Hà Vương chi chết2024-02-19 11:26
 • #906: Chương 906: Trưởng Tôn Ngư Long đề thân2024-02-19 11:26
 • #907: Chương 907: Thái Tử Gia mở tiệc chiêu đãi2024-02-19 11:26
 • #908: Chương 908: Phố dài ám sát2024-02-19 11:27
 • #909: Chương 909: Đoàn Sơn ngũ lão, đoàn diệt ngũ lão2024-02-19 11:27
 • #910: Chương 910: Trưởng Tôn gia bộc sự kiện2024-02-19 11:27
 • #911: Chương 911: Vật tay!2024-02-19 11:27
 • #912: Chương 912: Vô tội phóng thích2024-02-19 11:27
 • #913: Chương 913: Cái thứ tám đứng đầu bảng, Cuồng Đồ!2024-02-19 11:27
 • #914: Chương 914: Lạc Dương tham quân! Đi Tây Bắc2024-02-19 11:27
 • #915: Chương 915: Đãng Quỷ Quân Thống Lĩnh2024-02-19 11:28
 • #916: Chương 916: Đại thống lĩnh thăng trướng2024-02-19 11:28
 • #917: Chương 917: Binh phát Trường Nhạc Sơn!2024-02-19 11:28
 • #918: Chương 918: Phá vây, phản kích, đột phá2024-02-19 11:28
 • #919: Chương 919: Hưng sư vấn tội, một chưởng vỗ chết2024-02-19 11:28
 • #920: Chương 920: Tấn thăng Đại thống lĩnh!2024-02-19 11:28
 • #921: Chương 921: Nhất Ấn Thiết Giáp Thiên Binh!2024-02-19 11:28
 • #922: Chương 922: Trường Nhạc Sơn hủy diệt2024-02-19 11:28
 • #923: Chương 923: Thượng Tướng Trình Anh Vũ, Lạc Dương thăng thành chủ2024-02-19 11:29
 • #924: Chương 924: Thu lưu dân, xoắn giặc cỏ, mở ruộng đất2024-02-19 11:29
 • #925: Chương 925: Quỷ Nha bát bộ, Quỷ tộc đánh tới2024-02-19 11:29
 • #926: Chương 926: Chiến Quỷ tộc, Trảm Quỷ tộc2024-02-19 11:29
 • #927: Chương 927: Lạc Dương gian lận, Kim Vận Đan2024-02-19 11:29
 • #928: Chương 928: Chui vào Thiết Nha, Thập Bảo Thiên Bộc2024-02-19 11:29
 • #929: Chương 929: Không tranh nổi cũng đánh không lại2024-02-19 11:29
 • #930: Chương 930: Độc chiếm mười cái thác nước2024-02-19 11:30
 • #931: Chương 931: Hỗn Độn viên mãn2024-02-19 11:30
 • #932: Chương 932: Tộc trưởng thu đồ đệ2024-02-19 11:30
 • #933: Chương 933: Trên sông thuyền hoa, trong bóng tối đấu sức2024-02-19 11:30
 • #934: Chương 934: Mỹ nhân ca một khúc, Ngư Điểu Hàng Kỳ Vũ2024-02-19 11:30
 • #935: Chương 935: Rượu say trảm Ác Giao2024-02-19 11:30
 • #936: Chương 936: Mỹ nhân lại một khúc, ác khách đến nhà đến2024-02-19 11:30
 • #937: Chương 937: Kim Nha Thiếu chủ? Trực tiếp đánh ngã2024-02-19 11:30
 • #938: Chương 938: Bao che cho con Thiết Nha chi chủ2024-02-19 11:30
 • #939: Chương 939: Khai chiến!2024-02-19 11:31
 • #940: Chương 940: Chặn giết! Lạc Dương tính kế!2024-02-19 11:31
 • #941: Chương 941: ngươi là ai rút củi dưới đáy nồi!2024-02-19 11:31
 • #942: Chương 942: Chưởng khống đại quân2024-02-19 11:31
 • #943: Chương 943: Tướng Tinh quật khởi!2024-02-19 11:31
 • #944: Chương 944: Chuyển không đại lao2024-02-19 11:31
 • #945: Chương 945: Cùng đường mạt lộ Bạch Lạc Phượng2024-02-19 11:31
 • #946: Chương 946: Chém giết2024-02-19 11:31
 • #947: Chương 947: Trợ giúp2024-02-19 11:32
 • #948: Chương 948: Quyết chiến khai hỏa, Anh Vũ át chủ bài2024-02-19 11:32
 • #949: Chương 949: Thần Ma Thái Huyền trận2024-02-19 11:32
 • #950: Chương 950: Tấn thăng đại năng (thượng)2024-02-19 11:32
 • #951: Chương 951: Tấn thăng đại năng (hạ)2024-02-19 11:32
 • #952: Chương 952: Tạo Hóa Thánh Quyết2024-02-19 11:32
 • #953: Chương 953: Lau mắt mà nhìn, tấn thăng tướng quân2024-02-19 11:32
 • #954: Chương 954: Quỷ Vực Minh Châu, Vọng Nguyệt Thành2024-02-19 11:32
 • #955: Chương 955: Đòi hỏi trận pháp, cuồn cuộn2024-02-19 11:32
 • #956: Chương 956: Thanh tẩy phủ đệ, tổ kiến Ám Vệ2024-02-19 11:33
 • #957: Chương 957: Thành chủ đại nhân bảo bối mất đi!2024-02-19 11:33
 • #958: Chương 958: Cao chót vót2024-02-19 11:33
 • #959: Chương 959: Một tên cũng không để lại, giết gà dọa khỉ2024-02-19 11:33
 • #960: Chương 960: Ám sát, thu thuế2024-02-19 11:33
 • #961: Chương 961: Dám cự giao nộp? Bắt lại!2024-02-19 11:33
 • #962: Chương 962: Lạc Dương xuất thủ2024-02-19 11:33
 • #963: Chương 963: Họ Trưởng Tôn, họ Vũ một dạng chết2024-02-19 11:33
 • #964: Chương 964: Không làm gì được hắn!2024-02-19 11:34
 • #965: Chương 965: Lạc Trưởng Dạ Thành Vương!2024-02-19 11:34
 • #966: Chương 966: Diệu võ dương oai2024-02-19 11:34
 • #967: Chương 967: Bị hạnh phúc nhận thầu Trình Anh Vũ2024-02-19 11:34
 • #968: Chương 968: Đánh ngã thì mang đi2024-02-19 11:34
 • #969: Chương 969: Kinh hiện cổ lão thành trì2024-02-19 11:34
 • #970: Chương 970: Nhất phiến thụ diệp trảm Thông Thiên2024-02-19 11:34
 • #971: Chương 971: Khủng bố2024-02-19 11:34
 • #972: Chương 972: Lột da lấp thảo, tiểu nữ hài2024-02-19 11:34
 • #973: Chương 973: Tố trò chơi, Vẫn Thạch Khanh2024-02-19 11:34
 • #974: Chương 974: Âm Binh quá cảnh!2024-02-19 11:35
 • #975: Chương 975: Vương Vẫn!2024-02-19 11:35
 • #976: Chương 976: Địa Long thăng thiên chi cục2024-02-19 11:35
 • #977: Chương 977: Lông đều thành tinh!2024-02-19 11:35
 • #978: Chương 978: Gà bay chó chạy, quần ma loạn vũ2024-02-19 11:35
 • #979: Chương 979: Yếu ớt Vương giả!2024-02-19 11:35
 • #980: Chương 980: Hỏa Pháp tầng thứ ba!2024-02-19 11:35
 • #981: Chương 981: Ta chính là vô địch2024-02-19 11:36
 • #982: Chương 982: Trấn Vương!2024-02-19 11:36
 • #983: Chương 983: Huyết Nguyệt hạ Lăng Ba Tiên Tử2024-02-19 11:36
 • #984: Chương 984: Nhất niệm Hoang Cổ2024-02-19 11:36
 • #985: Chương 985: Tầng tầng lớp lớp cao thủ2024-02-19 11:36
 • #986: Chương 986: Thiên Đế tàng bảo đồ!2024-02-19 11:36
 • #987: Chương 987: Thông Thiên nhị trọng thiên!2024-02-19 11:36
 • #988: Chương 988: Trảm Vương, một mẻ hốt gọn!2024-02-19 11:37
 • #989: Chương 989: Đến một món lớn!2024-02-19 11:37
 • #990: Chương 990: Diệt Quỷ Nha bát bộ (thượng)2024-02-19 11:37
 • #991: Chương 991: Diệt Quỷ Nha bát bộ (trung)2024-02-19 11:37
 • #992: Chương 992: Diệt Quỷ Nha bát bộ (hạ)2024-02-19 11:37
 • #993: Chương 993: Công lao quá lớn2024-02-19 11:37
 • #994: Chương 994: Tính kế Trưởng Tôn Câu Dung2024-02-19 11:37
 • #995: Chương 995: Đều là tính kế2024-02-19 11:37
 • #996: Chương 996: Cái gọi là sư xuất đồng môn2024-02-19 11:37
 • #997: Chương 997: Lạc Dương Thượng Tướng Quân2024-02-19 11:37
 • #998: Chương 998: Các ngươi muốn mưu phản?2024-02-19 11:38
 • #999: Chương 999: Quét sạch Trấn Giáp đường, tính sổ sách2024-02-19 11:38
 • #1000: Chương 1000: Tiểu thế giới!2024-02-19 11:38
 • #1001: Chương 1001: Đơn giản thô bạo2024-02-19 11:38
 • #1002: Chương 1002: Hắc hóa Lạc Dương2024-02-19 11:38
 • #1003: Chương 1003: Hành tẩu trong bóng đêm2024-02-19 11:38
 • #1004: Chương 1004: Hoàng hậu mặc sức tưởng tượng2024-02-19 11:38
 • #1005: Chương 1005: Mưu phản đại án (thượng)2024-02-19 11:38
 • #1006: Chương 1006: Mưu phản đại án (hạ)2024-02-19 11:38
 • #1007: Chương 1007: Đi săn2024-02-19 11:39
 • #1008: Chương 1008: Cửu Môn Đề Đốc2024-02-19 11:39
 • #1009: Chương 1009: Nam Cương đốt chiến tranh2024-02-19 11:39
 • #1010: Chương 1010: Ôn Hành Nam Cương2024-02-19 11:39
 • #1011: Chương 1011: Đại thắng, phong Vương, khập khiễng2024-02-19 11:39
 • #1012: Chương 1012: Tế Thiên đại điển, Lạc Y xưng Đế2024-02-19 11:39
 • #1013: Chương 1013: Bình định, thay đổi rất nhanh2024-02-19 11:40
 • #1014: Chương 1014: Chân Long Thiên Tử, Thanh Đồng Thược Thi2024-02-19 11:40
 • #1015: Chương 1015: Tức giận gió lớn nổi lên này!2024-02-19 11:40
 • #1016: Chương 1016: Chiến Sĩ quân nửa trước Tử Sinh2024-02-19 11:40
 • #1017: Chương 1017: Cũng là làm!2024-02-19 11:40
 • #1018: Chương 1018: Đập Tứ Hải thương hội2024-02-19 11:40
 • #1019: Chương 1019: Anh Vũ Hầu!2024-02-19 11:40
 • #1020: Chương 1020: Kiếm bảo bối2024-02-19 11:41
 • #1021: Chương 1021: Ngũ Phong lão tổ, Kim Ngô Thượng Nhân2024-02-19 11:41
 • #1022: Chương 1022: Kim Cương Tự Vương giả2024-02-19 11:41
 • #1023: Chương 1023: Sư Hống Sơn tiểu công chúa2024-02-19 11:41
 • #1024: Chương 1024: Bá khí Sư Vương2024-02-19 11:41
 • #1025: Chương 1025: Người tình? Vô lại sư2024-02-19 11:41
 • #1026: Chương 1026: Cứ ra tay2024-02-19 11:41
 • #1027: Chương 1027: Sư Tử lăn Tú Cầu2024-02-19 11:41
 • #1028: Chương 1028: Thì hỏi các ngươi có phục hay không2024-02-19 11:41
 • #1029: Chương 1029: Sở Hoài bái sơn môn, Sư Hổ đấu2024-02-19 11:42
 • #1030: Chương 1030: Ta muốn đánh mười cái!2024-02-19 11:42
 • #1031: Chương 1031: Nhất niệm nhập chín tầng2024-02-19 11:42
 • #1032: Chương 1032: Du lịch, Khinh Chu đã qua vạn trượng Sơn2024-02-19 11:42
 • #1033: Chương 1033: Hồ Tam tỷ, trộm tâm tặc2024-02-19 11:42
 • #1034: Chương 1034: Địa Hỏa Thần Liên2024-02-19 11:42
 • #1035: Chương 1035: Tứ Tượng Địa Hỏa trận2024-02-19 11:42
 • #1036: Chương 1036: Ra tay đánh nhau, không phải tạp ngư!2024-02-19 11:42
 • #1037: Chương 1037: Ma Hổ Giản sát thủ2024-02-19 11:43
 • #1038: Chương 1038: Cướp lấy chỗ tốt, mở đệ nhất phong cấm2024-02-19 11:43
 • #1039: Chương 1039: Một đạo Lan Giang, Nhất Phù Tê Thiên2024-02-19 11:43
 • #1040: Chương 1040: Giang Hồ Truy Huyết Lệnh2024-02-19 11:43
 • #1041: Chương 1041: Tiếp lệnh cuồng nhân2024-02-19 11:43
 • #1042: Chương 1042: Vạn Dục công tử, Vạn Dục Diệu Pháp2024-02-19 11:43
 • #1043: Chương 1043: Tâm Nhược Lưu Ly Thân Tự Hỏa2024-02-19 11:43
 • #1044: Chương 1044: Chiếu Thần trà2024-02-19 11:43
 • #1045: Chương 1045: Thiên Kiêu Nhã hội2024-02-19 11:43
 • #1046: Chương 1046: Độc chiếm vị trí đầu2024-02-19 11:43
 • #1047: Chương 1047: Pha trà trảm độc kiêu2024-02-19 11:44
 • #1048: Chương 1048: Văn Tâm Rừng Hóa Thần!2024-02-19 11:44
 • #1049: Chương 1049: Lão Trà Thụ thỉnh cầu2024-02-19 11:44
 • #1050: Chương 1050: Săn giết Độc Nữ, tha hương trùng phùng2024-02-19 11:44
 • #1051: Chương 1051: Đi săn2024-02-19 11:44
 • #1052: Chương 1052: Song song đột phá, liều chết nhất chiến2024-02-19 11:44
 • #1053: Chương 1053: Huyết tinh thịnh yến, Ôn Hành vô cương2024-02-19 11:44
 • #1054: Chương 1054: Ác chiến thăng cấp2024-02-19 11:44
 • #1055: Chương 1055: Tuyệt cảnh, sơn cùng thủy tận2024-02-19 11:45
 • #1056: Chương 1056: Cường viện, song vương, đạo lý2024-02-19 11:45
 • #1057: Chương 1057: Giá lâm Ma Hổ Giản2024-02-19 11:45
 • #1058: Chương 1058: Cường thế quét ngang, toàn bộ quỳ xuống2024-02-19 11:45
 • #1059: Chương 1059: Huyết Trì Yêu tộc đỉnh phong Thiên Kiêu chiến2024-02-19 11:45
 • #1060: Chương 1060: Trên đường2024-02-19 11:45
 • #1061: Chương 1061: Nhặt được cái lão đầu2024-02-19 11:45
 • #1062: Chương 1062: Rước họa vào thân!2024-02-19 11:46
 • #1063: Chương 1063: Đao Phong Tử, Kiếm Tâm Sinh2024-02-19 11:46
 • #1064: Chương 1064: Từng bước huyết sát, có kình Lan Giang2024-02-19 11:46
 • #1065: Chương 1065: Hóa Huyết Vi Đao, Đông Tuyết Sương Thiên2024-02-19 11:46
 • #1066: Chương 1066: Độc Tí Đao, đao đối đao2024-02-19 11:46
 • #1067: Chương 1067: Nghỉ đêm Hoang Thành, Kim Cương Vương Tôn2024-02-19 11:46
 • #1068: Chương 1068: Tuyệt không sợ, cũng là làm!2024-02-19 11:46
 • #1069: Chương 1069: Lạc Dương thập liên sát2024-02-19 11:46
 • #1070: Chương 1070: Sát thủ tiểu trấn2024-02-19 11:46
 • #1071: Chương 1071: Duy giết mà thôi2024-02-19 11:47
 • #1072: Chương 1072: Liều mạng2024-02-19 11:47
 • #1073: Chương 1073: Trong nháy mắt kiếm, Kiếm Kiển2024-02-19 11:47
 • #1074: Chương 1074: Đan Thanh Tử, Hoạt Diêm La2024-02-19 11:47
 • #1075: Chương 1075: Vương giả xuất thủ, Hồng Trần Tam Khách2024-02-19 11:47
 • #1076: Chương 1076: Sơn động kinh hồn2024-02-19 11:47
 • #1077: Chương 1077: Cấm khu, Ác Nhân Vương2024-02-19 11:47
 • #1078: Chương 1078: Đao Phong Tử xuất đao2024-02-19 11:47
 • #1079: Chương 1079: Thanh lý môn hộ, dục hỏa trọng sinh2024-02-19 11:48
 • #1080: Chương 1080: Tàn Sơn chi đỉnh, đao kiếm Phi Tiên2024-02-19 11:48
 • #1081: Chương 1081: Vương! Vương! Vương!2024-02-19 11:48
 • #1082: Chương 1082: Man Thần điện2024-02-19 11:48
 • #1083: Chương 1083: Tru sát Đại trưởng lão2024-02-19 11:48
 • #1084: Chương 1084: Man Thần điện hủy diệt2024-02-19 11:48
 • #1085: Chương 1085: Thịnh hội2024-02-19 11:48
 • #1086: Chương 1086: Phong vân tụ hội2024-02-19 11:48
 • #1087: Chương 1087: Mỹ nhân như ngọc khí như hồng2024-02-19 11:49
 • #1088: Chương 1088: Tồi đao chiết kiếm toái tinh thần2024-02-19 11:49
 • #1089: Chương 1089: Trăm loại người, trăm loại binh2024-02-19 11:49
 • #1090: Chương 1090: Thiếu niên khí phách một bầu rượu2024-02-19 11:49
 • #1091: Chương 1911: Sáng chói Tinh Thần, loá mắt Thiên Kiêu2024-02-19 11:49
 • #1092: Chương 1092: Cuồng đao Hùng Kiếm, ta vì chính tông2024-02-19 11:49
 • #1093: Chương 1093: Cuồng nhân Lạc Dương, lại bại bầy yêu2024-02-19 11:49
 • #1094: Chương 1094: Đánh tới ngươi khóc!2024-02-19 11:50
 • #1095: Chương 1095: Trấn Vương thể, tà ma ra2024-02-19 11:50
 • #1096: Chương 1096: Khí Lăng bách tộc, Lạc Dương vô địch2024-02-19 11:50
 • #1097: Chương 1097: Thu hoạch ngoài ý muốn, tạo hóa Thần Nhãn2024-02-19 11:50
 • #1098: Chương 1098: Đại khai sát giới, huynh muội trùng phùng2024-02-19 11:50
 • #1099: Chương 1099: Thái Tử hôn sự, phong ba rung chuyển2024-02-19 11:50
 • #1100: Chương 1100: Mưa gió chuyển Kinh Sư2024-02-19 11:50
 • #1101: Chương 1101: Phong Ba Ác2024-02-19 11:50
 • #1102: Chương 1102: Nhân thần chi chiến2024-02-19 11:50
 • #1103: Chương 1103: Giết vào Vương giả đường2024-02-19 11:51
 • #1104: Chương 1104: Đại Đường khí phách2024-02-19 11:51
 • #1105: Chương 1105: Lại bại Võ Đương Không2024-02-19 11:51
 • #1106: Chương 1106: Đột nhiên tăng mạnh thực lực2024-02-19 11:51
 • #1107: Chương 1107: Báo thù nhất chiến, nợ máu trả bằng máu2024-02-19 11:51
 • #1108: Chương 1108: Tiêu diệt Độc Cô gia tộc2024-02-19 11:51
 • #1109: Chương 1109: Anh Võ Vương2024-02-19 11:51
 • #1110: Chương 1110: Hành tẩu thiên hạ, Vạn Quỷ Đan2024-02-19 11:51
 • #1111: Chương 1111: Tứ Tượng Đế Triều, Tứ Tượng Triều Nguyên2024-02-19 11:52
 • #1112: Chương 1112: Dương danh lập vạn2024-02-19 11:52
 • #1113: Chương 1113: Địa Hỏa luyện thể, Liệt Diễm Thần Thai2024-02-19 11:52
 • #1114: Chương 1114: Bạch Lộc Thư Viện, Chu Mai2024-02-19 11:52
 • #1115: Chương 1115: Bước vào Chuẩn Vương2024-02-19 11:52
 • #1116: Chương 1116: Thiên Cổ phần mộ lớn một con chó2024-02-19 11:52
 • #1117: Chương 1117: Lên đường tầm bảo2024-02-19 11:52
 • #1118: Chương 1118: Tân Hỏa đại điện2024-02-19 11:52
 • #1119: Chương 1119: Dị tộc quảng trường, vô tận Linh thú2024-02-19 11:53
 • #1120: Chương 1120: Đại hỏa cũng, khống vạn thú2024-02-19 11:53
 • #1121: Chương 1121: Đấu chiến hành lang2024-02-19 11:53
 • #1122: Chương 1122: Loang lổ huyết lệ sử2024-02-19 11:53
 • #1123: Chương 1123: Bạch Phát Tam Thiên, trân bảo vô lượng2024-02-19 11:53
 • #1124: Chương 1124: Vừa vào Vương giả tam trọng thiên2024-02-19 11:53
 • #1125: Chương 1125: Khủng bố Già Đỉnh2024-02-19 11:53
 • #1126: Chương 1126: Viện Viện, loạn cục2024-02-19 11:53
 • #1127: Chương 1127: Trong nháy mắt giết địch2024-02-19 11:54
 • #1128: Chương 1128: Ăn cướp trắng trợn, phá cấm2024-02-19 11:54
 • #1129: Chương 1129: Song tộc đấu, Phá Thi Hoạn2024-02-19 11:54
 • #1130: Chương 1130: Chinh chiến Thần giới2024-02-19 11:54
 • #1131: Chương 1131: Chui vào Hoàng Bộ tổ địa2024-02-19 11:54
 • #1132: Chương 1132: Ngàn vạn Hoàng thi dục Thần Dược2024-02-19 11:54
 • #1133: Chương 1133: Chiếm tạo hóa2024-02-19 11:54
 • #1134: Chương 1134: Chiến tranh lên Huyền U2024-02-19 11:54
 • #1135: Chương 1135: Huyền U bị chiếm đóng, Long Mạch đạo tặc2024-02-19 11:55
 • #1136: Chương 1136: Báo thù, thức tỉnh, Ni Cô2024-02-19 11:55
 • #1137: Chương 1137: Lật tung Kim Cương Tự2024-02-19 11:55
 • #1138: Chương 1138: Tà Linh giáo lập quốc2024-02-19 11:55
 • #1139: Chương 1139: Đại Hán danh tiếng, Đại Hán hùng phong2024-02-19 11:55
 • #1140: Chương 1140: Đại Hán Đế Triều!2024-02-19 11:55
 • #1141: Chương 1141: Ức vạn dị tộc Chú Thần thành2024-02-19 11:55
 • #1142: Chương 1142: Thần vẫn!2024-02-19 11:55
 • #1143: Chương 1143: Kim Cương! Bồ Tát! Luân Hồi Giả!2024-02-19 11:56
 • #1144: Chương 1144: Quét dọn họa lớn, tiến về Thần Châu2024-02-19 11:56
 • #1145: Chương 1145: Âm Dương Thần Vực, Thần Tông đệ tử2024-02-19 11:56
 • #1146: Chương 1146: Âm Dương Thần Tuyền2024-02-19 11:56
 • #1147: Chương 1147: Công thành Hoàng giả2024-02-19 11:56
 • #1148: Chương 1148: Thần huyết quả2024-02-19 11:56
 • #1149: Chương 1149: Tiến hóa, Dược Vương!2024-02-19 11:56
 • #1150: Chương 1150: Bổn công tử nữ nhân!2024-02-19 11:56
 • #1151: Chương 1151: Âm Dương Thần Tủy, đoạt thức ăn trước miệng cọp2024-02-19 11:57
 • #1152: Chương 1152: Đến từ Thần Tử, Thần Nữ truy sát2024-02-19 11:57
 • #1153: Chương 1153: Địa Phủ! Một tầng Địa Ngục2024-02-19 11:57
 • #1154: Chương 1154: Ác quỷ, La Sát, Minh Hà2024-02-19 11:57
 • #1155: Chương 1155: Quỷ Thuyền, La Sát Quân Chủ2024-02-19 11:57
 • #1156: Chương 1156: Kim thân Đại Phật, U Minh hoa2024-02-19 11:57
 • #1157: Chương 1157: Giết vào tầng thứ hai, Thôn Quỷ Ma2024-02-19 11:57
 • #1158: Chương 1158: Vọng Hương mất quê nhà2024-02-19 11:57
 • #1159: Chương 1159: 10 ngàn dặm Đằng Xà, Hồng Nho di hài2024-02-19 11:58
 • #1160: Chương 1160: Bại Thần Tử, Thần Nữ2024-02-19 11:58
 • #1161: Chương 1161: Thánh Địa Kiêu Tử, Địa cấp bảo tàng2024-02-19 11:58
 • #1162: Chương 1162: Tiến quân thần tốc, tầng năm Địa Ngục2024-02-19 11:58
 • #1163: Chương 1163: Thiên Đế bảo kiếm, Sâm La truyền thừa2024-02-19 11:58
 • #1164: Chương 1164: Ba năm2024-02-19 11:58
 • #1165: Chương 1165: Khoái ý ân cừu, giá lâm Thiên Đài2024-02-19 11:58
 • #1166: Chương 1166: Đàm phán không thành, làm khó dễ2024-02-19 11:58
 • #1167: Chương 1167: Đế Kiếm ra khỏi vỏ, cái thế hung uy2024-02-19 11:59
 • #1168: Chương 1168: Hoài Bích chi tội, sát cơ lộn xộn đến2024-02-19 11:59
 • #1169: Chương 1169: Thượng Thanh Tông mời2024-02-19 11:59
 • #1170: Chương 1170: Thiên Đình Di Mạch2024-02-19 11:59
 • #1171: Chương 1171: Binh lâm Thượng Thanh Tông, cường thế phản kích2024-02-19 11:59
 • #1172: Chương 1172: Miếu Sơn Thần, Phượng Hoàng tổ2024-02-19 11:59
 • #1173: Chương 1173: Gặp lại Khổng Tước Đại Tôn2024-02-19 11:59
 • #1174: Chương 1174: Đại Hạ Hoàng tộc2024-02-19 11:59
 • #1175: Chương 1175: Khoáng mạch Bách Thần Mộ2024-02-19 12:00
 • #1176: Chương 1176: Thần Thi, Thần Nghiệt2024-02-19 12:00
 • #1177: Chương 1177: Từ thi mà thành Thánh2024-02-19 12:00
 • #1178: Chương 1178: Mượn Thánh mà xông quan2024-02-19 12:00
 • #1179: Chương 1179: Đế Binh động, nhập tổ địa2024-02-19 12:00
 • #1180: Chương 1180: Cha cùng con, bí mật2024-02-19 12:00
 • #1181: Chương 1181: Lần này đi Luân Thai chiêu bộ hạ cũ2024-02-19 12:00
 • #1182: Chương 1182: Thiên Mạch nối lại, loạn thế đã tới2024-02-19 12:00
 • #1183: Chương 1183: Thần Minh xuất thế, bách tộc xâm lấn2024-02-19 12:01
 • #1184: Chương 1184: Lạc Dương chi lực, Đế Binh chi uy2024-02-19 12:01
 • #1185: Chương 1185: Đương đại Thánh Nhân Hạ Vô Ưu2024-02-19 12:01
 • #1186: Chương 1186: Luân Hồi Vương Bồ Tát2024-02-19 12:01
 • #1187: Chương 1187: Tinh không du lịch2024-02-19 12:01
 • #1188: Chương 1188: Thang Cốc có Kim Ô2024-02-19 12:01
 • #1189: Chương 1189: Thần Vương đại mộ xuất thế2024-02-19 12:01
 • #1190: Chương 1190: Hỏa Tang Thần Thụ, trên cây có quan tài2024-02-19 12:01
 • #1191: Chương 1191: Mở quan tài, một miếng da2024-02-19 12:01
 • #1192: Chương 1192: Bại Kim Ô, trấn Viêm Long2024-02-19 12:02
 • #1193: Chương 1193: Tinh Không Cự Thú, Tinh Hà Ba Xà2024-02-19 12:02
 • #1194: Chương 1194: Truy đuổi Âm Binh2024-02-19 12:02
 • #1195: Chương 1195: Phù Quang Lược Ảnh2024-02-19 12:02
 • #1196: Chương 1196: Thành Thần2024-02-19 12:02
 • #1197: Chương 1197: Vạn Cổ trước gặp gỡ2024-02-19 12:02
 • #1198: Chương 1198: Thiếu nữ Táng Tiên2024-02-19 12:02
 • #1199: Chương 1199: Cùng Hoang Cổ quái thai luận đạo2024-02-19 12:02
 • #1200: Chương 1200: Trăm năm2024-02-19 12:03
 • #1201: Chương 1201: Hoang Cổ Địa Ngục tầng mười bảy2024-02-19 12:03
 • #1202: Chương 1202: Huyền Vũ Cung2024-02-19 12:03
 • #1203: Chương 1203: Đồ Thánh!2024-02-19 12:03
 • #1204: Chương 1204: Đồ cổ tham vọng2024-02-19 12:03
 • #1205: Chương 1205: Hỗn Loạn Đại Đế2024-02-19 12:03
 • #1206: Chương 1206: Siêu phàm nhập thánh2024-02-19 12:03
 • #1207: Chương 1207: Đế Huyết, Thánh thể đại thành2024-02-19 12:03
 • #1208: Chương 1208: Tinh không Thánh Linh tổ2024-02-19 12:03
 • #1209: Chương 1209: Đạo nhân, Đoạt Đạo2024-02-19 12:04
 • #1210: Chương 1210: Kim Bằng Đế ảnh, tối tăm trùng điệp2024-02-19 12:04
 • #1211: Chương 1211: Hoàng kim đại thế2024-02-19 12:04
 • #1212: Chương 1212: Đế Nữ Nhị Nha2024-02-19 12:04
 • #1213: Chương 1213: Tây Thổ Phật Quốc2024-02-19 12:04
 • #1214: Chương 1214: Nhiên Đăng Cổ Phật2024-02-19 12:04
 • #1215: Chương 1215: Ma Phật!2024-02-19 12:04
 • #1216: Chương 1216: Chí Tôn cổ chiến trường2024-02-19 12:04
 • #1217: Chương 1217: Vạn giới cao thủ2024-02-19 12:05
 • #1218: Chương 1218: Một con đường máu2024-02-19 12:05
 • #1219: Chương 1219: Cổ thành trước tàn binh2024-02-19 12:05
 • #1220: Chương 1220: Tinh khí cuồn cuộn, ngồi phía trên Thánh Nhân2024-02-19 12:05
 • #1221: Chương 1221: Khắp nơi trên đất Thần Vương thi2024-02-19 12:05
 • #1222: Chương 1222: Đen nhánh trên biển huyết sắc Long Thuyền2024-02-19 12:06
 • #1223: Chương 1223: Khí chi kiêu dương2024-02-19 12:06
 • #1224: Chương 1224: Tạo hóa Tụ Linh Trận2024-02-19 12:06
 • #1225: Chương 1225: Chí Tôn Thần Hải, linh hồn thuế biến2024-02-19 12:06
 • #1226: Chương 1226: Nửa bước Tiên dược bố cục2024-02-19 12:06
 • #1227: Chương 1227: Khủng bố sát trận, gió tanh mưa máu2024-02-19 12:06
 • #1228: Chương 1228: Thần Vương Lạc Dương!2024-02-19 12:06
 • #1229: Chương 1229: Thương thiên sứ giả, Táng Tiên hậu thủ2024-02-19 12:07
 • #1230: Chương 1230: Tầng thứ bốn Đế bảo giấu2024-02-19 12:07
 • #1231: Chương 1231: Qua thư viện, nhập Đạo Đình2024-02-19 12:07
 • #1232: Chương 1232: Bát Cửu Thiên Mạch Tục Tiếp!2024-02-19 12:07
 • #1233: Chương 1233: Thần Vương chiến!2024-02-19 12:07
 • #1234: Chương 1234: Thiên Địa nhiễm huyết2024-02-19 12:07
 • #1235: Chương 1235: Ta hoa nở lúc Bách Hoa sát!2024-02-19 12:07
 • #1236: Chương 1236: Đại hôn!2024-02-19 12:07
 • #1237: Chương 1237: Giết vào tàn phá vũ trụ2024-02-19 12:08
 • #1238: Chương 1238: Trọng kiến Thiên Đình2024-02-19 12:08
 • #1239: Chương 1239: Vô tận sát kiếp, lão quái vật xuất thế2024-02-19 12:08
 • #1240: Chương 1240: Thiên Đình lực lượng2024-02-19 12:08
 • #1241: Chương 1241: Đế Hoàng Thánh thể viên mãn2024-02-19 12:08
 • #1242: Chương 1242: Thành Đế cơ duyên2024-02-19 12:08
 • #1243: Chương 1243: Sát Đế!2024-02-19 12:08
 • #1244: Chương 1244: Lạc Dương thành Đế!2024-02-19 12:08
 • #1245: Chương 1245: Bách Đế chi chiến2024-02-19 12:08
 • #1246: Chương 1246: Cường thịnh Thiên Đình, quét ngang bách giới2024-02-19 12:09
 • #1247: Chương 1247: Táng Tiên trở về, tuế nguyệt bất triêm2024-02-19 12:09
 • #1248: Chương 1248: Đại Đế lúc tuổi già nguyền rủa2024-02-19 12:09
 • #1249: Chương 1249: Thương Thiên Chi Đế2024-02-19 12:09
 • #1250: Chương 1250: Thành Tiên Chi Lộ, nhân hình phong ấn2024-02-19 12:09
 • #1251: Chương 1251: Hết thảy chân tướng, Chân Tiên xuất thế!2024-02-19 12:09
 • #1252: Chương 1252: Phi thăng thành Tiên!2024-02-19 12:09
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Trương Tam Phong Dị Giới Du

THUYS♥️

Vạn Tôn Kiếm Đế

TiKay

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

TiKay

Thánh Võ Thời Đại

TiKay

Chư Thiên Võ Mệnh

TiKay

Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Ta (Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Liễu Ngã)

TiKay

Leave a Reply