Tiên Hiệp

Vân Tiên Quân

Thiên Ngoại có thần ngục, tù lấy Cửu Thiên Thập Địa, vạn vật ngôi sao.

Mỗi một phe thế giới đều có riêng phần mình quy tắc, nghịch phản người sẽ bị thần bí xoá bỏ.

Một chỗ bờ biển làng chài, thiếu niên mang theo hung ác chi phách lên đường.

Hắn muốn đem thế giới này tìm hiểu ngọn ngành.

Lấy vân chi danh, diệu tận chư thiên.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hắc Huyền
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đầu óc là cái tốt đồ vật2021-04-02 00:01
 • #2: Mục Yêu Nhân2021-04-02 00:01
 • #3: Hung ác Kiếm Phách2021-04-02 00:01
 • #4: Yêu vật dị động2021-04-02 00:01
 • #5: Khí Kình Thuật2021-04-02 00:01
 • #6: Thúy Trúc đang xanh2021-04-02 00:02
 • #7: Bạch cốt Hư Linh2021-04-02 00:02
 • #8: Miêu Trai2021-04-02 00:02
 • #9: Thánh hiền nói2021-04-02 00:02
 • #10: Hung án2021-04-02 00:03
 • #11: Chết đúng chỗ2021-04-02 00:03
 • #12: Mây cùng trời ngang2021-04-02 00:03
 • #13: Đao ra khỏi vỏ2021-04-02 00:03
 • #14: Hắc Trư Vương2021-04-02 00:03
 • #15: Ác mộng2021-04-02 00:03
 • #16: Mầm tai hoạ2021-04-02 00:03
 • #17: Ngôi sao2021-04-02 00:03
 • #18: Cá không linh2021-04-02 00:03
 • #19: Quái sự2021-04-02 00:04
 • #20: Rèn đao2021-04-02 00:04
 • #21: Nửa đêm kinh hồn (thượng)2021-04-02 00:04
 • #22: Nửa đêm kinh hồn (hạ)2021-04-02 00:04
 • #23: Nấu cá2021-04-02 00:04
 • #24: Ở chuồng dê người2021-04-02 00:04
 • #25: Hại người cuối cùng hại mình2021-04-02 00:04
 • #26: Dê cảm xúc2021-04-02 00:04
 • #27: Đăng Lâu2021-04-02 00:04
 • #28: Năm tháng bình an2021-04-02 00:05
 • #29: Trên đời vẫn là nhiều người tốt2021-04-02 00:05
 • #30: Khỉ con trộm đào2021-04-02 00:05
 • #31: Dạo phố nồi sắt2021-04-02 00:05
 • #32: Nấu dê đại hội (thượng)2021-04-02 00:05
 • #33: Nấu dê đại hội (hạ)2021-04-02 00:05
 • #34: Chịu đựng chịu đựng2021-04-02 00:05
 • #35: Không bằng trứng chim2021-04-02 00:05
 • #36: Đáng thương em vợ2021-04-02 00:06
 • #37: Thật sự là cao2021-04-02 00:06
 • #38: Hỏa Diễm Sa từ đâu tới2021-04-02 00:06
 • #39: Tiễn hắn lên đường2021-04-02 00:06
 • #40: Chúc mừng Đao ca2021-04-02 00:06
 • #41: Đậu Hoa cô nương2021-04-02 00:06
 • #42: Cực Vương2021-04-02 00:06
 • #43: Người sống sót2021-04-02 00:06
 • #44: Uống trà là cái thói quen tốt2021-04-02 00:07
 • #45: Thiên hạ đệ nhất Luyện Khí Sĩ2021-04-02 00:07
 • #46: Linh Lung khách sạn (thượng)2021-04-02 00:07
 • #47: Linh Lung khách sạn (trung)2021-04-02 00:07
 • #48: Linh Lung khách sạn (hạ)2021-04-02 00:07
 • #49: Trành Quỷ2021-04-02 00:07
 • #50: Người giấy con rối2021-04-02 00:07
 • #51: Mật đàm2021-04-02 00:07
 • #52: Chia hai tám sổ sách2021-04-02 00:07
 • #53: Đổi đồ2021-04-02 00:08
 • #54: Dê chạy2021-04-02 00:08
 • #55: Huyết thối phương pháp2021-04-02 00:08
 • #56: Thiết quốc chi tặc2021-04-02 00:08
 • #57: Ấn đường biến thành màu đen2021-04-02 00:08
 • #58: Đao qua không dấu vết2021-04-02 00:08
 • #59: Cáo từ2021-04-02 00:08
 • #60: Cái thứ mười2021-04-02 00:08
 • #61: Đao Ma ẩn hiện2021-04-02 00:08
 • #62: Ngươi không nói sớm2021-04-02 00:09
 • #63: Thỏ con chơi vui sao2021-04-02 00:09
 • #64: Hạn Bạt2021-04-02 00:09
 • #65: Thế gian thêm bất bình2021-04-02 00:09
 • #66: Cơm giải tán2021-04-02 00:09
 • #67: Thành tín đi thiên hạ2021-04-02 00:09
 • #68: So đao (thượng)2021-04-02 00:09
 • #69: So đao (hạ)2021-04-02 00:09
 • #70: Mổ trâu2021-04-02 00:09
 • #71: Sâu lông2021-04-02 00:10
 • #72: Đại Mã bộ lạc2021-04-02 00:10
 • #73: Thiên Lang Thành2021-04-02 00:10
 • #74: Lang Nữ2021-04-02 00:10
 • #75: Vân Tiểu Lư2021-04-02 00:10
 • #76: Từ nắm đấm bắt đầu2021-04-02 00:10
 • #77: Về nhà2021-04-02 00:11
 • #78: Lang Kỵ2021-04-02 00:11
 • #79: Chăn ngàn yêu2021-04-02 00:11
 • #80: Cự nhân cùng lôi đình2021-04-02 00:11
 • #81: Khô héo bông hoa2021-04-02 00:11
 • #82: Cũng không gió mưa cũng vô tình2021-04-02 00:11
 • #83: Bến đò2021-04-02 00:12
 • #84: Tuyệt đối2021-04-02 00:12
 • #85: Khoác lác2021-04-02 00:12
 • #86: An ủi bình sinh2021-04-02 00:13
 • #87: Thái Bình Lam2021-04-02 00:13
 • #88: Quỷ Vương triều (thượng)2021-04-02 00:13
 • #89: Quỷ Vương triều (hạ)2021-04-02 00:13
 • #90: Song đao nhiếp vạn yêu2021-04-02 00:13
 • #91: Sinh không gặp thời2021-04-02 00:13
 • #92: Anh hùng tuổi về già2021-04-02 00:14
 • #93: Oan đại đầu2021-04-02 00:14
 • #94: Ta gọi Vân Cực2021-04-02 00:14
 • #95: Duy nhất tâm phúc2021-04-02 00:14
 • #96: Gánh hát2021-04-02 00:14
 • #97: Phò mã2021-04-02 00:15
 • #98: Hí kịch vé2021-04-02 00:15
 • #99: Vở kịch (thượng)2021-04-02 00:15
 • #100: Vở kịch (hạ)2021-04-02 00:15
 • #101: Tam trảm bạc tình lang2021-04-02 00:15
 • #102: Nhân tình vị2021-04-02 00:16
 • #103: Vở kịch hay ở phía sau2021-04-02 00:16
 • #104: Lớn nhất đạo lý2021-04-02 00:16
 • #105: Đại kế đều có thể2021-04-02 00:16
 • #106: Người một nhà2021-04-02 00:16
 • #107: Gả cho Cực Vương tốt rồi2021-04-02 00:17
 • #108: Thăng thiên đại lễ2021-04-02 00:17
 • #109: Cỏ đâu2021-04-02 00:17
 • #110: Tứ hoàng tử2021-04-02 00:17
 • #111: Sát Trảm2021-04-02 00:17
 • #112: Mạnh đến không hợp thói thường2021-04-02 00:18
 • #113: Kiếm Phách chi uy2021-04-02 00:18
 • #114: Dung hợp2021-04-02 00:18
 • #115: Ma cực2021-04-02 00:18
 • #116: Không có chó dám hướng ta gọi2021-04-02 00:18
 • #117: Cực Vương đại lừa gạt2021-04-02 00:19
 • #118: Quân Tử Chi Đạo2021-04-02 00:19
 • #119: Quân Tử Chi Đạo2021-04-02 00:19
 • #120: Làm ăn lớn2021-04-02 00:19
 • #121: Xuất chinh2021-04-02 00:19
 • #122: Xa đâu cũng giết2021-04-02 00:19
 • #123: Phong Địch quận chúa2021-04-02 00:20
 • #124: Quyết định2021-04-02 00:20
 • #125: Xuất trần như Tiên Tử2021-04-02 00:20
 • #126: Thật là lớn kẹo đường2021-04-02 00:20
 • #127: Một đôi Lang Bái Thú2021-04-02 00:21
 • #128: Gánh phân hay là đào mỏ2021-04-02 00:21
 • #129: Bái kiến sư tôn2021-04-02 00:21
 • #130: Thụ khí đồng2021-04-02 00:21
 • #131: Sư muội chờ ta2021-04-02 00:21
 • #132: Ngươi tại trớ chú ta2021-04-02 00:21
 • #133: Sư huynh có thể dạy ngươi2021-04-02 00:22
 • #134: Vẽ vòng đánh cược2021-04-02 00:22
 • #135: Ta gọi Từ Ngạo Cổ2021-04-02 00:22
 • #136: Kiếm Hoàn2021-04-02 00:22
 • #137: Làm sao tính được số trời2021-04-02 00:22
 • #138: Thiện lương Đại sư tỷ2021-04-02 00:22
 • #139: Thượng tông2021-04-02 00:22
 • #140: Sắp điên Nhị sư huynh2021-04-02 00:22
 • #141: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn2021-04-02 00:23
 • #142: Không phải người một đường2021-04-02 00:23
 • #143: Tông môn cấm kỵ2021-04-02 00:23
 • #144: Tiền căn hậu quả2021-04-02 00:23
 • #145: Mãng2021-04-02 00:23
 • #146: Gom góp xuyên a2021-04-02 00:23
 • #147: Thật là lớn uy phong2021-04-02 00:23
 • #148: Giáp tay cùng khôi lỗi2021-04-02 00:23
 • #149: Ta cỏ đâu2021-04-02 00:24
 • #150: Bảy mạch diễn võ2021-04-02 00:24
 • #151: A Hoa là ai2021-04-02 00:24
 • #152: Một chiêu liền bại2021-04-02 00:24
 • #153: Vì sao xui xẻo như vậy2021-04-02 00:24
 • #154: Tặng thuyền giấy2021-04-02 00:24
 • #155: Tiểu trùng mà thôi2021-04-02 00:25
 • #156: Hai ta thử một chút2021-04-02 00:25
 • #157: Huyễn Thú đi đâu rồi2021-04-02 00:25
 • #158: Mọi việc đại cát2021-04-02 00:25
 • #159: Mỗi người dựa vào vận khí2021-04-02 00:25
 • #160: Kiếm Trận2021-04-02 00:25
 • #161: Trong hoa ma ảnh2021-04-02 00:25
 • #162: Hai cỗ thi thể2021-04-02 00:25
 • #163: Ai là hung thủ2021-04-02 00:25
 • #164: Không có nguy hiểm2021-04-02 00:26
 • #165: Xương ngón tay2021-04-02 00:26
 • #166: Đào vong2021-04-02 00:26
 • #167: Trên thi thể giọt nước2021-04-02 00:26
 • #168: Chân chính hung thủ2021-04-02 00:26
 • #169: Không đủ nhét kẽ răng2021-04-02 00:26
 • #170: Yêu Đan2021-04-02 00:26
 • #171: Mai rùa chiến trường2021-04-02 00:26
 • #172: Tù2021-04-02 00:26
 • #173: Ngũ kiếm đấu ma2021-04-02 00:27
 • #174: Ma khí lưu lại2021-04-02 00:27
 • #175: Gặp quỷ2021-04-02 00:27
 • #176: Hội cố nhân2021-04-02 00:27
 • #177: Có gian tế2021-04-02 00:27
 • #178: Một thuật thông, trăm thuật thông2021-04-02 00:27
 • #179: Ít người chỗ tốt2021-04-02 00:27
 • #180: Có chuyện xảy ra2021-04-02 00:27
 • #181: Ngươi sư tôn mang tiền sao2021-04-02 00:27
 • #182: Giấy nợ2021-04-02 00:28
 • #183: Không giảng đạo nghĩa2021-04-02 00:28
 • #184: Trong tháp chuyến đi2021-04-02 00:28
 • #185: Câu cá tên mập2021-04-02 00:28
 • #186: Tháp Tâm Hồ2021-04-02 00:28
 • #187: Đầm lầy bên trong nữ hài2021-04-02 00:28
 • #188: Chân gãy2021-04-02 00:28
 • #189: Đã chết kỳ quặc2021-04-02 00:28
 • #190: Tông chủ lệnh2021-04-02 00:28
 • #191: Chướng Nhãn Pháp2021-04-02 00:29
 • #192: Cứu ngươi đồ nhi2021-04-02 00:29
 • #193: Lừa đảo2021-04-02 00:29
 • #194: Không người làng chài2021-04-02 00:29
 • #195: Thế sự vô thường2021-04-02 00:29
 • #196: Chỉ ăn thịt cá2021-04-02 00:29
 • #197: Hạ lạc2021-04-02 00:29
 • #198: Lão Hà tận lực2021-04-02 00:29
 • #199: Ta chiến trường2021-04-02 00:29
 • #200: Thích khách2021-04-02 00:30
 • #201: Bởi vì ngươi là yêu2021-04-02 00:30
 • #202: Son phấn2021-04-02 00:30
 • #203: Tiểu Nha2021-04-02 00:30
 • #204: Mắt mù ăn xin2021-04-02 00:30
 • #205: Tâm vỡ chân tướng2021-04-02 00:30
 • #206: Đáy biển động phủ2021-04-02 00:30
 • #207: Thiên địa không dung2021-04-02 00:30
 • #208: Văn Cầm người2021-04-02 00:30
 • #209: Ngư Long Kiếm2021-04-02 00:31
 • #210: Nếm thử2021-04-02 00:31
 • #211: Có phần giả2021-04-02 00:31
 • #212: Huyết trám một thanh2021-04-02 00:31
 • #213: Vi sư có chút choáng2021-04-02 00:31
 • #214: Ngạo Cốt huynh đi đâu rồi2021-04-02 00:31
 • #215: Thượng tông chi nhân2021-04-02 00:31
 • #216: Bá Vương Đao2021-04-02 00:32
 • #217: Ý khó bình2021-04-02 00:32
 • #218: Nội chiến2021-04-02 00:32
 • #219: Thất Kiếm gặp nạn2021-04-02 00:32
 • #220: Nhất niệm Trúc Cơ2021-04-02 00:32
 • #221: Ham chơi nhất côn trùng2021-04-02 00:32
 • #222: Linh khí cá lớn2021-04-02 00:32
 • #223: Cuối cùng một thanh hỏa hoạn2021-04-02 00:32
 • #224: Bắt cá giá long2021-04-02 00:32
 • #225: Lôi Hầu2021-04-02 00:32
 • #226: Cảm giác thân thể bị móc sạch2021-04-02 00:33
 • #227: Trấn áp Ma Cực2021-04-02 00:33
 • #228: Nhịn một chút2021-04-02 00:33
 • #229: Chém yêu2021-04-02 00:33
 • #230: Thất Kiếm2021-04-02 00:33
 • #231: Phong Vô Ảnh2021-04-02 00:33
 • #232: Mèo đùa chuột2021-04-02 00:33
 • #233: Tức giận2021-04-02 00:33
 • #234: Ma thân2021-04-02 00:33
 • #235: Ngư Dược Thiên Môn2021-04-02 00:33
 • #236: Người như cỏ rác2021-04-02 00:34
 • #237: Thu quan2021-04-02 00:34
 • #238: Kiếm lưu lại2021-04-02 00:34
 • #239: Hi vọng2021-04-02 00:34
 • #240: Ăn gà2021-04-02 00:34
 • #241: Liệp Thư Giả2021-04-02 00:34
 • #242: Kiệt ngạo người2021-04-02 00:34
 • #243: Tông chủ2021-04-02 00:34
 • #244: Trên đời con đường2021-04-02 00:34
 • #245: Nhất mộng giải ngàn sầu2021-04-02 00:35
 • #246: Ngục Tinh2021-04-02 00:35
 • #247: Ma Cung từ đâu tới2021-04-02 00:35
 • #248: Bạch Ngọc tiên sinh2021-04-02 00:35
 • #249: Phục Yêu Minh chân tướng2021-04-02 00:35
 • #250: Cảm giác mới lạ2021-04-02 00:35
 • #251: Đã từng thiên kiêu2021-04-02 00:35
 • #252: Tiểu hài2021-04-02 00:35
 • #253: Mười năm2021-04-02 00:35
 • #254: Phong Thạch gia chuyện vui2021-04-02 00:35
 • #255: Hạ lễ2021-04-02 00:36
 • #256: Cho chó ăn2021-04-02 00:36
 • #257: Sơn ca2021-04-02 00:36
 • #258: Ta chính là Tông chủ2021-04-02 00:36
 • #259: Nhìn mây2021-04-02 00:36
 • #260: Thiệp mời2021-04-02 00:36
 • #261: Mất tích tu sĩ2021-04-02 00:36
 • #262: Bách ma dạ hành2021-04-02 00:36
 • #263: Ngươi dẫm lên ta chân2021-04-02 00:36
 • #264: Nói sai2021-04-02 00:37
 • #265: Tỷ thí (thượng)2021-04-02 00:37
 • #266: Tỷ thí (hạ)2021-04-02 00:37
 • #267: Cục2021-04-02 00:37
 • #268: Cái bẫy2021-04-02 00:37
 • #269: Lựa chọn2021-04-02 00:37
 • #270: Lần này chư vị hài lòng sao2021-04-02 00:37
 • #271: Tu La Nhãn2021-04-02 00:37
 • #272: Góp nhặt dùng thôi2021-04-02 00:37
 • #273: Luân hồi Tông chủ2021-04-02 00:38
 • #274: Mù quáng2021-04-02 00:38
 • #275: Thất thúc2021-04-02 00:38
 • #276: Ngư Long đối Thiên La2021-04-02 00:38
 • #277: Thiên La Sát Trận2021-04-02 00:38
 • #278: Mắc lừa2021-04-02 00:38
 • #279: Ma Cung2021-04-02 00:38
 • #280: Chấm dứt2021-04-02 00:39
 • #281: Ngư ông2021-04-02 00:39
 • #282: Thôn Hải Thú2021-04-02 00:39
 • #283: Tàn Vũ2021-04-02 00:39
 • #284: Ma Cung chi chủ2021-04-02 00:39
 • #285: Tiểu di2021-04-02 00:39
 • #286: Hai cái cuồng nhân2021-04-02 00:39
 • #287: Biển trong biển2021-04-02 00:39
 • #288: Cố nhân2021-04-02 00:40
 • #289: Khỏa này trái cây là con ta2021-04-02 00:40
 • #290: Nồi sắt chưng ngỗng lớn2021-04-02 00:40
 • #291: Dị nhân nội tình2021-04-02 00:40
 • #292: Biết nói chuyện Kim Nhân Khôi2021-04-02 00:40
 • #293: Vảy ngược2021-04-02 00:40
 • #294: Trên đời sinh linh đều có tội2021-04-02 00:40
 • #295: Tiểu trấn ma tung2021-04-02 00:40
 • #296: Ma hóa Kim Đan2021-04-02 00:41
 • #297: Nhập ma nguyên nhân2021-04-02 00:41
 • #298: Nhất kiếm tây lai2021-04-02 00:41
 • #299: Tông chủ kiếm tốt2021-04-02 00:41
 • #300: Người thành thật2021-04-02 00:41
 • #301: Truyền vị2021-04-02 00:41
 • #302: Ra biển2021-04-02 00:41
 • #303: Xảo ngộ2021-04-02 00:42
 • #304: Tiểu nhân vật2021-04-02 00:42
 • #305: Bộ Đầu2021-04-02 00:42
 • #306: Bảo thuyền (thượng)2021-04-02 00:42
 • #307: Bảo thuyền (hạ)2021-04-02 00:42
 • #308: Giao dịch hội2021-04-02 00:42
 • #309: Bốn cái ngón tay2021-04-02 00:42
 • #310: Ta lui một bước2021-04-02 00:42
 • #311: Mãng phu Từ Ngạo Cổ2021-04-02 00:43
 • #312: Đại giới2021-04-02 00:43
 • #313: Khách không mời mà đến2021-04-02 00:43
 • #314: Đầu thứ nhất sinh hồn2021-04-02 00:43
 • #315: Đề nghị2021-04-02 00:44
 • #316: Không bằng oẳn tù tì2021-04-02 00:44
 • #317: Cố sự2021-04-02 00:44
 • #318: Tru tâm2021-04-02 00:44
 • #319: Nhân chứng cùng vật chứng2021-04-02 00:44
 • #320: Xương ngón tay2021-04-02 00:44
 • #321: Hỗn loạn2021-04-02 00:45
 • #322: Ta thao2021-04-02 00:45
 • #323: Kỳ phùng địch thủ2021-04-02 00:45
 • #324: Trâu đực2021-04-02 00:45
 • #325: Chủ thuyền chân dung2021-04-02 00:45
 • #326: Đặc biệt rồng2021-04-02 00:46
 • #327: Chết không nhắm mắt2021-04-02 00:46
 • #328: Thứ mười bản Kỳ Văn Lục2021-04-02 00:46
 • #329: Liên quan tới độ bền vấn đề2021-04-02 00:46
 • #330: Ngủ say Tiểu Miên Hoa2021-04-02 00:46
 • #331: Trùng2021-04-02 00:47
 • #332: Cạm bẫy2021-04-02 00:47
 • #333: Ba loại điều kiện2021-04-02 00:47
 • #334: Ma Tinh muốn ngã2021-04-02 00:47
 • #335: Kỳ tài2021-04-02 00:47
 • #336: Thú vị sao2021-04-02 00:48
 • #337: Điên cuồng2021-04-02 00:48
 • #338: Văn Cầm mà đến, mang theo hồn về2021-04-02 00:48
 • #339: Vạn ma che trời2021-04-02 00:48
 • #340: Tiểu di tới chậm2021-04-02 00:48
 • #341: Đáng chết ái tình2021-04-02 00:48
 • #342: Minh chủ2021-04-02 00:49
 • #343: Thần Ngục chân tướng2021-04-02 00:49
 • #344: Lần thứ nhất Thần Ngục náo động2021-04-02 00:49
 • #345: Tà Long Vương hóa thân2021-04-02 00:49
 • #346: Nguồn gốc2021-04-02 00:49
 • #347: Tù phạm một đời2021-04-02 00:49
 • #348: Đi theo2021-04-02 00:50
 • #349: Đã đến giờ2021-04-02 00:50
 • #350: Quan tiên phong2021-04-02 00:50
 • #351: Nuôi Công chúa quá khó khăn2021-04-02 00:50
 • #352: Trước giờ đại chiến2021-04-02 00:50
 • #353: Lại trụi2021-04-02 00:51
 • #354: Hắn xứng sao2021-04-02 00:51
 • #355: Chiến thuyền chủ2021-04-02 00:51
 • #356: Huyễn thuật2021-04-02 00:51
 • #357: Bố cục2021-04-02 00:51
 • #358: Phản cốt2021-04-02 00:51
 • #359: Chủ thuyền hậu thủ2021-04-02 00:52
 • #360: Nguyên Thần hạ lạc2021-04-02 00:52
 • #361: Thức ăn của bướm2021-04-02 00:52
 • #362: Một đôi trời sinh2021-04-02 00:52
 • #363: Tuần Thiên Giả2021-04-02 00:52
 • #364: Lan Sơn Quân2021-04-02 00:52
 • #365: Rận rồng2021-04-02 00:52
 • #366: Khí Tinh2021-04-02 00:52
 • #367: Khẳng Tinh Trùng2021-04-02 00:52
 • #368: Chỉ ăn không ngại2021-04-02 00:53
 • #369: Truy binh2021-04-02 00:53
 • #370: Cấp tám tù phạm2021-04-02 00:53
 • #371: Hắc Ngục2021-04-02 00:53
 • #372: Thực Nhân Ma2021-04-02 00:53
 • #373: Một cấp hung phạm2021-04-02 00:53
 • #374: Ăn sạch2021-04-02 00:53
 • #375: Long Câu2021-04-02 00:53
 • #376: Hắc Thủy Hồ2021-04-02 00:53
 • #377: Hóa Thần2021-04-02 00:54
 • #378: Trong đan có độc2021-04-02 00:54
 • #379: Đấu chiến2021-04-02 00:54
 • #380: Kiếm ra2021-04-02 00:54
 • #381: Diệt Thế Ma Viêm2021-04-02 00:54
 • #382: Chặn đường người2021-04-02 00:54
 • #383: Lại Ngư nghi hoặc2021-04-02 00:54
 • #384: Phong Long Tế2021-04-02 00:54
 • #385: Long Vệ2021-04-02 00:54
 • #386: Xung đột2021-04-02 00:55
 • #387: Ngô Vương trở về2021-04-02 00:55
 • #388: Cá nướng2021-04-02 00:55
 • #389: Nghĩ đến hơi nhiều2021-04-02 00:55
 • #390: Ly biệt2021-04-02 00:55
 • #391: Ba năm2021-04-02 00:55
 • #392: Chờ một chút2021-04-02 00:55
 • #393: Nhân Ma2021-04-02 00:55
 • #394: Chiếu thư2021-04-02 00:56
 • #395: Tính toán2021-04-02 00:56
 • #396: Nhất thống Bà Sa Hải2021-04-02 00:56
 • #397: Ma Tủy2021-04-02 00:56
 • #398: Hoang Thiên Thành2021-04-02 00:56
 • #399: Long Lân Mộc2021-04-02 00:56
 • #400: Trùng Vương2021-04-02 00:56
 • #401: Vô Cực Nhân Ma2021-04-02 00:56
 • #402: Gợn sóng2021-04-02 00:56
 • #403: Lần thứ hai Thần Ngục náo động2021-04-02 00:57
 • #404: Đi tương cứu trong lúc hoạn nạn (kết cục)2021-04-02 00:57

Related posts

Sát Thần

TiKay

Bàn Long

TiKay

Dược Thần

TiKay

Thần Đạo Đan Tôn

TiKay

Thần Đạo Đan Tôn (bản dịch)

TiKay

Thôn Phệ Hồn Đế

TiKay

Leave a Reply