Tiên Hiệp

Sử Thượng Tối Ngưu Bạo Quân

thế gian báng trẫm, lấn trẫm, nhục trẫm, cười trẫm, nhẹ trẫm, tiện trẫm, ác trẫm, lừa gạt trẫm, trẫm chỗ đám người chỗ ác, như thế nào xử phạt ư? Trẫm một kiếm giết chi!

Thiên Địa Bất Nhân, Dĩ Vạn Vật Vi Sô Cẩu; Thánh Nhân Bất Nhân, Dĩ Bách Tính Vi Sô Cẩu.

Cái kia Thiên Địa Bất Nhân lại lại như thế nào, nếu dám khinh mạn tại trẫm, trẫm liền Già Thiên đạp đất.

Trẫm lưỡi đao chỉ, chính là quả nhân chi địa.

Trẫm muốn làm cái kia vạn cổ Tiên Đế

Nguồn: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vô Địch Hoàng Thượng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Thần bí quang mang!
 • #2: : Hán Triều thái tử!
 • #3: : Thần 1 như vậy đãi ngộ!
 • #4: : Võ tướng Chu Thương!
 • #5: : Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!
 • #6: : Độc dược!
 • #7: : Đi! Theo Bản vương giết người đi!
 • #8: : Tây Môn Hoàng Hậu tin tức truyền đến!
 • #9: : Mảng cổ trang phim truyền hình diễn viên quần chúng!
 • #10: : Tiếu Diện Hổ!
 • #11: : Mạnh mẽ đâm tới!
 • #12: : Hắc thị!
 • #13: : Lòng tham không đáy! Giết!
 • #14: : Suất ca! Tròn 10 năm ngày kỷ niệm!
 • #15: : Bạo khởi! Huyết tinh!
 • #16: : Oán niệm! Thật sâu oán niệm!
 • #17: : Uy hiếp!
 • #18: : Ám sát! Lời đồn lên!
 • #19: : Xuân Thu Phường Thị!
 • #20: : 100 vạn Kim Tệ!
 • #21: : Lần đầu hệ thống nhâm vụ!
 • #22: : Vô Hạn Biến Hóa thần thông!
 • #23: : Hoàng Thành săn bắn!
 • #24: : Người tới! Chém xuống hắn 3 ngón tay!
 • #25: : 4 đại gia tộc!
 • #26: : Thái tử phong thái!
 • #27: : Giới chỉ đan dược Lão Gia Gia hình chủ giác!
 • #28: : Bạo khởi! Đánh giết!
 • #29: : Tuyệt thế võ tướng!
 • #30: : Chớ đi a! Ta còn không có giết qua nghiện
 • #31: : Bản vương săn bắn thứ 1 tin tưởng không người nào dám phản đối?
 • #32: : Cầm tù chi địa!
 • #33: : Giết đến tận Tông Nhân Phủ!
 • #34: : Giết! 1 cái cũng không lưu lại!
 • #35: : Trong vạn quân ngang dọc! Nam nhi nên như vậy!
 • #36: : Vạn Nhân Đồ giết!
 • #37: : Tiểu Gia 1 đám người ẩu toàn bộ các ngươi!
 • #38: : Trần Vô Tà!
 • #39: : 1 cái không lưu!
 • #40: : Trần Vô Tà tuyệt vọng!
 • #41: : Biến thân 3 Giác Long!
 • #42: Trước mắt vị trí: > Huyền Huyễn Kỳ Huyễn Tiểu Thuyết > trong lịch sử tối ngưu Bạo Quân ch
 • #43: : Diệt môn!
 • #44: : Phơi thây 3 ngày!
 • #45: : Cổ Chi Ác Lai!
 • #46: : Trầm Gia Phong Vân
 • #47: : Tạp nhạp cung điện!
 • #48: : 1 chưởng quất bay!
 • #49: : Bản vương trước giết chết ngươi!
 • #50: : Thiên tử sát cơ!
 • #51: : Ám sát!
 • #52: : Tỉnh Thành gia tộc ác ý!
 • #53: : Tài Phú Đại Hạ!
 • #54: : Lam Bảo Thạch!
 • #55: : Chậu vàng rửa tay!
 • #56: : Kỳ hoa Vũ Khí!
 • #57: : Đấu giá Lầu Các!
 • #58: : Quỷ dị quá trình giải phẩu!
 • #59: : Giết chóc!
 • #60: : Thí nghiệm Kiếm Thể!
 • #61: : Lại đến hắc thị!
 • #62: : Nam Yến tướng quân hồi triều!
 • #63: : Thiên Nguyên Thành!
 • #64: : Lần đầu giao phong!
 • #65: : Đông Phương Ngữ Yên khóc lóc kể lể!
 • #66: : Vô Sở Úy Cụ!
 • #67: : Há có thể không có quần áo? Cùng tử Đồng Bào!
 • #68: : Đoạt cưới!
 • #69: : Hứa Phong tính kế!
 • #70: : Phóng khoáng!
 • #71: : Ít 10 tên!
 • #72: : Lựa chọn!
 • #73: : Bắt Yến Nam Thiên!
 • #74: : Trầm Gia phản bội!
 • #75: : Thiên Nguyên Thành thế lực!
 • #76: : Thành Chủ Phủ!
 • #77: : Nội tình!
 • #78: : Nội Đan!
 • #79: : Man Di hạng người!
 • #80: : 1 thương xuyên qua yết hầu!
 • #81: : Thiên Nguyên Thành chỉ cần 1 cái thanh âm!
 • #82: : Cuồng Sư rừng rậm!
 • #83: : Ngoại Quải thăng cấp phương thức!
 • #84: : Hắc Phong Sơn 5 vị đương gia!
 • #85: : Kịch đấu!
 • #86: : Cương Khí chi cảnh!
 • #87: : Đao thương bất nhập!
 • #88: : Giết đi!
 • #89: : Cảnh Thế Kiệt cầu kiến!
 • #90: : Cắt cỏ cần trừ tận gốc!
 • #91: : Trừ phi Bản vương chết!
 • #92: : Các đại gia tộc Át Chủ Bài!
 • #93: : Liều mạng!
 • #94: : Tề Quốc xâm lấn!
 • #95: : Tôn nghiêm!
 • #96: : Ai nói Hán Triều đều là một đám ô hợp?
 • #97: : Bản vương muốn làm cái kia Vạn Nhân Đồ!
 • #98: : Tung Hoành Vô Địch!
 • #99: : Kinh Quan!
 • #100: : Thà đồ thành!
 • #101: : Thần Võ tướng quân!
 • #102: : Thái tử uy vũ!
 • #103: : Công chiếm Dương Phong thành!
 • #104: : Phản quân giết!
 • #105: : Muốn bọn hắn làm gì dùng! Giết!
 • #106: : Toàn diệt!
 • #107: : Tảo triều!
 • #108: : Hoàng Thành biến đổi lớn!
 • #109: : Không biết tự lượng sức mình!
 • #110: : Chiến ý trùng thiên!
 • #111: : Ẩn tàng bi ai!
 • #112: : Tăng cường thực lực!
 • #113: : Khủng bố Trường Xà Trận!
 • #114: : Công thành!
 • #115: : Liền chiếm 9 thành!
 • #116: : Đồ sát 30 vạn!
 • #117: : Đồ thành!
 • #118: : Đào Hoàng Lăng!
 • #119: : Bá Vương! Hạng Vũ!
 • #120: : 1 đường huyết tẩy!
 • #121: : Tứ vô kỵ đạn!
 • #122: : Bệ Hạ!
 • #123: : Tông môn lên ngôi!
 • #124: : Trầm Gia!
 • #125: : Đăng cơ!
 • #126: : 4 nước Sứ Thần!
 • #127: : Phân Phong!
 • #128: : Cẩm Y Vệ!
 • #129: : Phản bội!
 • #130: : Ám sát!
 • #131: : Thủy Kiếm các!
 • #132: : Chết bất quá là bắt đầu!
 • #133: : Máu tươi nhiễm Hoàng Thành!
 • #134: : Giang sơn là đánh xuống!
 • #135: : Điểm Phong Hỏa Hí Chư Hầu!
 • #136: : Nhóm lửa Phong Hỏa!
 • #137: : Cút! ( )
 • #138: : Kỳ thực, ta cũng là đại nhân vật! (! )
 • #139: : Bá đạo!
 • #140: : Đấu giá các!
 • #141: : Tiêu U Phương lo lắng!
 • #142: : Muốn chết!
 • #143: : Thiên Giới Lam Bảo Thạch!
 • #144: : Đại nhân vật xuất thủ!
 • #145: : Lý gia! Vì tình thương vì ai minh chủ tăng thêm tám / mười một thứ 16 càng!
 • #146: : Nghiền ép!
 • #147: : Xuất ngoại!
 • #148: : Đến!
 • #149: : Triệu gia!
 • #150: : Giết người ở vô hình!
 • #151: : Thế Gia không thể nhục?
 • #152: : Súng Bắn Tỉa!
 • #153: : Bị tiêu diệt!
 • #154: : Trở về!
 • #155: : Nhiệm vụ lại hiện ra!
 • #156: : Lưu Bang!
 • #157: : Chiến!
 • #158: : 3 triệu cân!
 • #159: : Thôn Thiên đỉnh
 • #160: : Ngươi cao hứng quá sớm!
 • #161: : Hệ Thống Thăng Cấp
 • #162: : Rút thưởng!
 • #163: : Cương thi!
 • #164: : Trẫm chính là thiên lý!
 • #165: : Binh Công Hán!
 • #166: : Cương thi hình thành!
 • #167: : Uy hiếp!
 • #168: : Kiếm Tiên!
 • #169: : Trở về Thần Vũ Đại Lục!
 • #170: : Xuất chinh!
 • #171: : Nghiền ép!
 • #172: : Tề Quốc!
 • #173: : Nhiệm vụ!
 • #174: : Kiếm 3!
 • #175: : Chém tới!
 • #176: Thứ Không có tương lai!
 • #177: : Sở Quốc Hoàng Cung!
 • #178: : 1 kiếm diệt Sở
 • #179: : Tru sát Thủy Kiếm!
 • #180: : Chết!
 • #181: : 2 Tinh Luyện Đan Sư!
 • #182: : Thần phục!
 • #183: : Không tên cường giả
 • #184: : Thanh Long trận pháp
 • #185: : 1 kiếm!
 • #186: : Trẫm muốn tông môn đầu hàng!
 • #187: : Cường thế chém giết!
 • #188: Thứ Quỷ dị lão giả!
 • #189: : Ai phối?
 • #190: : Oanh sát!
 • #191: : 4 Trận lên!
 • #192: : Thôn phệ!
 • #193: : Siêu thoát!
 • #194: : Cường giả tề tụ!
 • #195: : 1 quyền oanh sát
 • #196: : Thanh Y thân ảnh!
 • #197: : Tuyển Phi!
 • #198: : Triêu Dương học viện!
 • #199: : Thần các!
 • #200: : Thần các!
 • #201: : Có vấn đề!
 • #202: : Tuyển Phi cuối cùng!
 • #203: : Bạo Quân chi nộ!
 • #204: : Bởi vì trẫm cường đại!
 • #205: : Chân chính đồ quốc!
 • #206: : Các phương hành động!
 • #207: : Gặp mặt!
 • #208: : Vận trù màn che! (! )
 • #209: : Ngự Không mà đi!
 • #210: : Rung động!
 • #211: : Hiểu rõ ân oán!
 • #212: : Mỗi 1 lần ly biệt chính là vĩnh biệt!
 • #213: : Hắc Ám Giáo Đình!
 • #214: : Chém!
 • #215: : trở về!
 • #216: : Thần Võ Môn!
 • #217: : Phát triển!
 • #218: : 1 chiêu bắt!
 • #219: : Rung động!
 • #220: : Chúng ta là tiến đến chinh phục!
 • #221: : Mai phục!
 • #222: : Sát cơ!
 • #223: : Sát phạt!
 • #224: : Cường thế đạp Thần Võ Môn!
 • #225: : Phường Thị!
 • #226: : Thứ 4 biến!
 • #227: : Khí Vận Chi Tử!
 • #228: : Liên trảm ! )
 • #229: : Rút thưởng!
 • #230: : Linh Tuyền!
 • #231: : Các ngươi 1 lên lên đi!
 • #232: : 9 tên chân truyền chết!
 • #233: : Bí Cảnh bí mật!
 • #234: : May mắn còn sống sót!
 • #235: : Môn chủ quyết định!
 • #236: : Lại hiện ra nhiệm vụ!
 • #237: : Khí đế!
 • #238: : Nửa bước Linh Khí!
 • #239: : Bá đạo!
 • #240: : Thần Võ Môn biến đổi lớn!
 • #241: : Thề sống chết thủ vệ Hoàng Thành!
 • #242: : Địch lâm!
 • #243: : Bất Tử Tượng Binh Mã!
 • #244: : Trở về!
 • #245: : Tuyên chiến!
 • #246: : Khai chiến!
 • #247: : Rút thưởng!
 • #248: : 4 đại tông môn chấn động!
 • #249: : Giằng co!
 • #250: : Nhiều lần chết!
 • #251: : Kết minh!
 • #252: : Thăm dò!
 • #253: : Thập diện mai phục!
 • #254: : Lấn ta Đại Hán không người?
 • #255: : Đánh giết!
 • #256: : Muốn nói lại thôi!
 • #257: : Chặn giết!
 • #258: : Cơ duyên! !
 • #259: : Vây công!
 • #260: : Bất hạnh cùng may mắn!
 • #261: : Rút thưởng!
 • #262: : Tù khốn
 • #263: : Côn Bằng!
 • #264: : Lão giả!
 • #265: : Lưu Húc?
 • #266: : Phạm ta Đại Hán người, giết!
 • #267: : Hung Uy!
 • #268: : Tung Hoành Vô Địch!
 • #269: : Rút thưởng!
 • #270: : Hòa Thân bi kịch! !
 • #271: : Thiên hạ phạt chi!
 • #272: : Nuôi nhốt!
 • #273: : Thảo phạt! !
 • #274: : Tồi khô lạp hủ!
 • #275: : Nửa bước Hiển Thánh!
 • #276: : Ngũ Hành Sơn hiển uy!
 • #277: : Rút thưởng! Ban thưởng!
 • #278: : Lại đến Cuồng Sư sơn mạch!
 • #279: : Cuồng Sư Thánh Quân!
 • #280: : 1 đường nghiền ép!
 • #281: : Quét ngang!
 • #282: : 1 quyền đánh nát!
 • #283: : Không thể ngăn cản!
 • #284: : Tập kích!
 • #285: : Một đám ô hợp!
 • #286: : Trời xui đất khiến!
 • #287: : Ngươi cũng bị cản trẫm?
 • #288: : Oanh sát 1 dừng a!
 • #289: : Có được có thể trấn áp 1 dừng a!
 • #290: : Luyện chế thành công!
 • #291: : 1 cái không lưu!
 • #292: : Rút thưởng! Kinh hỉ!
 • #293: : Thứ 3 cái cái nút!
 • #294: : Tôn gia tính là thứ gì!
 • #295: : Hiếp yếu sợ mạnh hạng người!
 • #296: : Giành giật từng giây!
 • #297: : Biến cố!
 • #298: : Liên sát!
 • #299: : 2 lần rút thưởng!
 • #300: : Đại Hán Thiên Đình!
 • #301: : Trấn áp nhiệm vụ!
 • #302: : Cường thế!
 • #303: : Yêu Vương!
 • #304: : Vô tận bá!
 • #305: : Hành hình!
 • #306: : Triệt để nghiền ép!
 • #307: : Vô tình chưa hẳn Chân Vô tình!
 • #308: : Toàn bộ cắt ngang chân!
 • #309: : Hoàn mỹ như hắn!
 • #310: : Bá khí vẫn như cũ!
 • #311: : Vô địch tại thế!
 • #312: : Thế như chẻ tre!
 • #313: : Rung động Đống Kinh!
 • #314: : 1 người ép nước! 3 Tông Thánh tử!
 • #315: : Rút thưởng!
 • #316: : Lý Sư Sư do dự!
 • #317: : Ngươi thì tính là cái gì?
 • #318: : Giết ngươi là đủ!
 • #319: : Đến ngươi!
 • #320: : Treo lên đánh Huyền Thiên!
 • #321: : Biến cố lan tràn!
 • #322: : Hâm rượu!
 • #323: : 1 môn trấn vạn cổ!
 • #324: : Truy sát!
 • #325: : Mùi rượu 4 tràn!
 • #326: : Thiên Đế!
 • #327: : Thiên Nguyên Thành cấp báo!
 • #328: : Máu không được! Chiến không chỉ!
 • #329: : Hệ thống nhiệm vụ!
 • #330: : Âm mưu hiển hiện!
 • #331: : Thề sống chết bảo vệ Hoàng Thành!
 • #332: : Kim Quang Trận!
 • #333: : Nhiệm vụ hoàn thành!
 • #334: : Hệ thống rút thưởng!
 • #335: : Ngọa Long đảo!
 • #336: : Trẫm vĩnh viễn là đúng!
 • #337: : Trấn áp Ngọa Long tông!
 • #338: : Thần thông! Không gì hơn cái này!
 • #339: : Như thế nào bá!
 • #340: : Thực lực bạo tăng!
 • #341: : Ngây thơ buồn cười!
 • #342: : Cầu xin tha thứ!
 • #343: : Thần phục!
 • #344: : bực nào kiêu ngạo!
 • #345: : Lôi Kiếp!
 • #346: : Thôn phệ Lôi Kiếp
 • #347: : Cự Đại Kinh Hỉ!
 • #348: : Cường thế!
 • #349: : Khuếch trương 3000 bên trong!
 • #350: : 3 đại tông môn bức thoái vị!
 • #351: : Thiên Đế chịu thua?
 • #352: : Càn rỡ!
 • #353: : Tức giận!
 • #354: : Trẫm nói chuyện, há lại cho ngươi xen vào! !
 • #355: : Treo lên đánh chúng nhân! Lôi Kiếp giáng lâm!
 • #356: : Còn chưa đủ!
 • #357: : Lại Thôn Lôi cướp!
 • #358: : Đều cho trẫm cút!
 • #359: : Ngươi dựa vào cái gì không quỳ?
 • #360: : Độc chiến 18 thần thông!
 • #361: : Giảo sát 1 dừng a!
 • #362: : Chỉ hươu bảo ngựa!
 • #363: : Hài tử! Lão nhân! Phụ nữ có thai!
 • #364: : Võ tướng đứng đầu!
 • #365: : Pháp Thiên Tượng Địa!
 • #366: : Xuất chinh!
 • #367: : Trận đầu!
 • #368: : Triệt để nghiền ép!
 • #369: : Đại Hán! Sở Hướng Vô Địch!
 • #370: : Chân Vũ tông bị tiêu diệt!
 • #371: : 8 Phương Vân tập hợp!
 • #372: : 4 chỗ đều là địch!
 • #373: : 1 quyền chi uy!
 • #374: : Quỷ dị biến hóa!
 • #375: : Nhân Tộc5 bảo!
 • #376: : Cược!
 • #377: : Thôn phệ Nhân Tháp!
 • #378: : 1 chiêu miểu sát!
 • #379: : Đế Vương!
 • #380: : Máu nhuộm Quỳnh Châu!
 • #381: : 1 thống Quỳnh Châu!
 • #382: : Người thành đại sự!
 • #383: : Thiên tử? Trời cũng dám xưng trẫm cha!
 • #384: : Cái gọi là nhân từ?
 • #385: : Lưu lại số mạng của các ngươi!
 • #386: : Tích Huyết Trùng Sinh!
 • #387: : Cường thế xuất thủ!
 • #388: : Diệp Thanh xuất hiện!
 • #389: : 1 quyền đánh nát!
 • #390: : Đuổi theo!
 • #391: : Hệ thống âm lại vang lên!
 • #392: : Tử Gián!
 • #393: : Đánh vào Thiên Lao!
 • #394: : Đông Châu ma bệnh!
 • #395: : Chủ giác Quang Hoàn!
 • #396: : Đến Phúc Châu!
 • #397: : Trợ thủ!
 • #398: : Cường địch vờn quanh!
 • #399: : Hệ thống rút thưởng!
 • #400: : Đạo hữu xin dừng bước!
 • #401: : Bất Hủ không thể xuất thủ?
 • #402: : 3 chiêu!
 • #403: : Thần thông!
 • #404: : Thánh Sứ!
 • #405: : Trộm lấy Bổn Nguyên!
 • #406: : Hệ thống âm lại vang lên!
 • #407: : Tử Gián!
 • #408: : Đánh vào Thiên Lao!
 • #409: : Đông Châu ma bệnh!
 • #410: : Chủ giác Quang Hoàn!
 • #411: : Đến Phúc Châu!
 • #412: : Trợ thủ!
 • #413: : Cường địch vờn quanh!
 • #414: : Hệ thống rút thưởng!
 • #415: : Đạo hữu xin dừng bước!
 • #416: : Bất hủ không thể xuất thủ?
 • #417: : 3 chiêu!
 • #418: : Thần thông!
 • #419: : Thánh Sứ!
 • #420: : Trộm lấy Bổn Nguyên!
 • #421: : Tinh Lạc!
 • #422: : Trẫm muốn làm Kỳ Thủ!
 • #423: : Phong trần Trí Nhớ!
 • #424: : Tiến về Địa Tâm!
 • #425: : Thái Hư Tông!
 • #426: : Trung thành!
 • #427: : Quét ngang!
 • #428: : Tinh Không nhanh chóng tình huống!
 • #429: : Vô Hạn Biến Hóa thần thông tiến hóa!
 • #430: : Quét ngang thần võ!
 • #431: : Oai hùng Đại Hán, chung phó Quốc Nạn!
 • #432: : 1 môn trấn áp!
 • #433: : Diệt sát!
 • #434: : Quét ngang!
 • #435: : Toàn diệt!
 • #436: : Hệ thống rút thưởng!
 • #437: : Đột kích!
 • #438: : Phản Cốt Tử!
 • #439: : Ăn ta Lão Tôn 1 bổng!
 • #440: : Nghiền ép toàn trường!
 • #441: : 8 phương thần phục!
 • #442: : 1 chưởng đập bay!
 • #443: : Rung động toàn trường!
 • #444: : Ngẫu nhiên gặp!
 • #445: : Trào phúng!
 • #446: : Giả mạo!
 • #447: : Tiến về Tinh Không
 • #448: : Đánh sư roi
 • #449: : 1 bổng oanh sát!
 • #450: : Đạo Quả đến
 • #451: : Nghịch phạt Đạo Quả
 • #452: : Hảo vận liên tục
 • #453: : Chưởng Thiên Bình
 • #454: : Đầu nhập vào!
 • #455: : Trần gia xuất thủ!
 • #456: : Giết ngươi như giết chó
 • #457: : Trẫm nói chính là nhân quả!
 • #458: : Cho trẫm cút ra đây!
 • #459: : 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây!
 • #460: : 1 chiêu diệt sát!
 • #461: : Trẫm muốn!
 • #462: : Uy hiếp trắng trợn!
 • #463: : Về Thần Vũ Đại Lục
 • #464: : Chúng tướng xin chiến!
 • #465: : Rung động rút thưởng!
 • #466: : Bá đạo vẫn như cũ!
 • #467: : Vả miệng!
 • #468: : Giết chóc
 • #469: : 1 Đao Phách bay
 • #470: : Ngươi có thể lăn
 • #471: : Tính toán tường tận thiên hạ sự
 • #472: : Lưu tiên sinh
 • #473: : Giết bọn hắn
 • #474: : Tứ vô kỵ đạn
 • #475: : Gọi ta Húc Ca!
 • #476: : Đánh cho tàn phế hắn, đoạn hắn hai chân
 • #477: : Trực tiếp ném xuống
 • #478: : Cút ra đây cho ta
 • #479: : Tứ vô kỵ đạn
 • #480: : Hỏi các ngươi lãnh đạo đi
 • #481: Thứ Nhất định thu hoạch lớn
 • #482: : Gặp ta? Ngươi còn không quỳ xuống!
 • #483: : Có gì giết không được!
 • #484: : Toàn bộ đánh giết!
 • #485: : Phân phó
 • #486: : Ai đạt được tâm của ngươi, trẫm liền giết ai!
 • #487: : Long bảng! Địa Bảng!
 • #488: : Chúa tể 1 cắt, trấn áp 1 dừng a!
 • #489: : Tử Khí Đông Lai 3 vạn bên trong!
 • #490: : Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, eo không thể cong
 • #491: : Vô hạn phách lối!
 • #492: : Huyết Hải Chiến Trường!
 • #493: : Quỳ xuống, chinh phục!
 • #494: : Hắn tính là thứ gì?
 • #495: : Tất sát chi cục!
 • #496: : 1 môn trấn vạn cổ Bất Hủ
 • #497: : Thị tẩm
 • #498: : Nhiệm vụ đang tiến hành
 • #499: : Cuồng Sát
 • #500: : Lạc Bảo Kim Tiền Dị Giới Dương Uy!
 • #501: : Tăng lên điên cuồng
 • #502: : Vận Mệnh Trường Hà!
 • #503: : Ăn Vận Mệnh Trường Hà!
 • #504: : Phân Bảo!
 • #505: : Rút thưởng
 • #506: : Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết
 • #507: : Đại Thần Thông!
 • #508: : 1 quyền ai dám địch?
 • #509: : Chưởng Giáo xuất thủ
 • #510: : Bá khí tuyên ngôn
 • #511: : Diệt Chấp Pháp Phong!
 • #512: : Tinh Không chấn động!
 • #513: : Nghiền ép Tôn Anh
 • #514: : Thiên Đế uy vũ!
 • #515: : Lưỡi đao chỉ, đều là Hán Thổ!
 • #516: : So nhiều người?
 • #517: : Ngoài ý liệu sự tình!
 • #518: : Vạn Bảo trường hà!
 • #519: : Lần nữa rút thưởng!
 • #520: : Bức cung
 • #521: : Bảo vật này, về trẫm!
 • #522: : Ngươi dám chiến sao?
 • #523: : Rút thưởng!
 • #524: : Bảo Khố!
 • #525: : Oanh động Y Khoa Đại Học!
 • #526: : Chờ mong
 • #527: : Không cần thiết cho 1 cái tiểu hài tử 1 kiến thức
 • #528: : Trấn Tây vương
 • #529: : Trước trảm nó 1 cánh tay!
 • #530: : Hán Quân chỗ qua, thần quỷ tránh lui!
 • #531: : 1 cái không lưu!
 • #532: : Cường đại oán linh!
 • #533: : Trấn Tây vương xuất thủ!
 • #534: : Ngập trời giận dữ!
 • #535: : Thiên Đế đích thân tới!
 • #536: : Còn dám nói nhảm trẫm ngay cả ngươi 1 lên giết!
 • #537: : Ngươi sở dĩ bị lừa là bởi vì ngươi ngu!
 • #538: : Điểm Tướng Đài!
 • #539: : Trẫm sẽ cho ngươi 1 cái lý do!
 • #540: : Tru sát
 • #541: : Chúng Đạo Quả cường giả khẳng định!
 • #542: : Lý do này đủ sao?
 • #543: : Tụ tướng!
 • #544: : Ngự giá thân chinh!
 • #545: : Đường này không thông vậy liền đả thông!
 • #546: : 1 cái không lưu!
 • #547: : Giao chiến!
 • #548: : Chém giết!
 • #549: : Đánh lén!
 • #550: : Thì sợ gì 1 chiến!
 • #551: : Chờ đợi!
 • #552: : Chúng tướng biệt khuất!
 • #553: : Giận!
 • #554: : Vạn chúng chú mục!
 • #555: : Báo thù bắt đầu!
 • #556: : Rút thưởng!
 • #557: : Các ngươi không có lựa chọn!
 • #558: : Quỳ lập trăm năm chuộc tội!
 • #559: : Trẫm giết người từ không cần lý do
 • #560: : Phong phú rút thưởng!
 • #561: : Thần Vũ Đại Lục xuất thế!
 • #562: : Tôn Ngộ Không chờ mong.
 • #563: : Là hắn! Là cái kia Yêu Hầu!
 • #564: : Ngoài ý liệu đánh lén!
 • #565: : Tinh Không thống 1!
 • #566: : Rèn đúc Thiên Đình!
 • #567: : Hiệu lệnh thiên hạ, Mạc Cảm Bất Tòng!
 • #568: : Giang hồ 0 Hiểu Sinh!
 • #569: : Tạo hóa 3 Trọng Thiên!
 • #570: : Đột phá!
 • #571: : Chiến Tạo Hóa Cảnh!
 • #572: : Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử!
 • #573: : Phân tích!
 • #574: : Hệ thống rút thưởng!
 • #575: : Tảo triều! (tất nhìn! )
 • #576: : Đỉnh phong 1 chiến!
 • #577: : E sợ chiến
 • #578: : Tinh Không chấn động!
 • #579: : Nghiền ép!
 • #580: : Về địa cầu!
 • #581: : Ngươi tốt, Thủy Cầu người!
 • #582: : Ô Long!
 • #583: : Lần nữa xuất chinh!
 • #584: : Kích Chiến!
 • #585: : Tạo Hóa Ngọc Điệp!
 • #586: : Kinh thiên đại vận hệ thống rút thưởng!
 • #587: : Thiên Đạo!
 • #588: : Đại kiếp lên!
 • #589: : Phong tỏa Thiên Cung!
 • #590: : Giảng đạo!
 • #591: : Ngươi dám ra tay sao
 • #592: : Ám toán!
 • #593: : Khó có thể tin!
 • #594: : Thịnh thế tiến đến!
 • #595: : Không biết tự lượng sức mình!
 • #596: : Thiên Hạ Quần Hùng chỉ thường thôi!
 • #597: : Đều cho trẫm cút!
 • #598: : Đều nắm trong tay!
 • #599: : Hố Thiên Nguyên Võ Tổ!
 • #600: : Vũ Tông biệt khuất!
 • #601: : Ra Nguyên Môn, trẫm tất sát ngươi!
 • #602: : Phân Bảo!
 • #603: : Thiên Hương Thần Thụ!
 • #604: : Lần nữa Hồng Mông Tử Khí!
 • #605: : Đông Hoàng Thái Nhất!
 • #606: : Âm mưu sơ hiện!
 • #607: : Đại Hung Chi Triệu!
 • #608: : Hệ thống nhiệm vụ!
 • #609: : Vây công!
 • #610: : Dương mưu!
 • #611: : Toàn thắng!
 • #612: : Thánh Uy!
 • #613: : Hung tàn!
 • #614: : Không cho vậy liền đoạt!
 • #615: : Chấn động Tinh Không!
 • #616: : Đột phá!
 • #617: : Loạn trong giặc ngoài
 • #618: : Thiên Đế Bệ Hạ hồ đồ a!
 • #619: : Tập kích!
 • #620: : Võ Tổ đột phá!
 • #621: : Thay mặt ngày Phạt Hán!
 • #622: : Khai chiến!
 • #623: : Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận!
 • #624: : Thiên Địa Đồng Bi!
 • #625: : Thống 1 Tinh Không!
 • #626: : Thượng Tinh không đỉnh phong!
 • #627: : Ngu xuẩn
 • #628: : Tru Tiên Kiếm Trận!
 • #629: : Đạo Tôn!
 • #630: : Chém giết Võ Tổ!
 • #631: : Huyết Tộc!
 • #632: : Kẻ giết người Thông Thiên
 • #633: : Công tử Như Ngọc!
 • #634: : Ma Quân!
 • #635: : Ma Quân, Kiếm Ma!
 • #636: : Trẫm không là Ma Quân!
 • #637: : Trẫm chính là Thiên Đế!
 • #638: : Ngoại nhân!
 • #639: : Chuyển biến!
 • #640: : Hệ thống rút thưởng!
 • #641: : Truyền kỳ Đại Đế, Nhân Tộc bi ai!
 • #642: : Yến Hội!
 • #643: : Hắn có tư cách gì ngồi ở phía trên!
 • #644: : Trong lúc nói cười!
 • #645: : Đuổi tận giết tuyệt!
 • #646: : 1 quyền vô địch!
 • #647: : Hệ thống rút thưởng!
 • #648: : Kinh thiên đại vận!
 • #649: : Nhân tộc ta nhiệt huyết còn tại không
 • #650: : Thành tại người tại, thành vong người vong!
 • #651: : Không đồ toàn tộc, đã là ân điển!
 • #652: : Thiên Đế Vạn Tuế!
 • #653: : Huyết Tổ Thủy Tổ!
 • #654: : 1 chiêu diệt địch!
 • #655: : Thực lực tăng lên!
 • #656: : Lần nữa rút thưởng!
 • #657: : Tiến về Thánh Đô!
 • #658: : Bắt!
 • #659: : Hàng phục Kim Ưng!
 • #660: : Đến!
 • #661: : Thành môn Phong Vân!
 • #662: : Đem bọn hắn giết đi!
 • #663: : Trần gia Đạo Tôn!
 • #664: : Đơn giản trực tiếp!
 • #665: : Hỗn Độn Linh bảo!
 • #666: : Nhân tình!
 • #667: : 1 chưởng đập bay!
 • #668: : Hoa văn tìm đường chết!
 • #669: : Chấn kinh toàn trường!
 • #670: : Thánh Đô!
 • #671: : Giao đấu bắt đầu!
 • #672: : Nghi vấn!
 • #673: : Thứ 1 lần đối chiến!
 • #674: : Không gian nghịch chuyển!
 • #675: : Tiểu Đạo thôi!!
 • #676: : Sau cùng 1 chiến!
 • #677: : Bại ngươi chỉ cần 3 chiêu!
 • #678: : Uy thế ngập trời!
 • #679: : Ngươi thì tính là cái gì
 • #680: : Trẫm chưa từng đưa ngươi để vào mắt
 • #681: : Bạo phát toàn lực!
 • #682: : Thứ 1 Thiên Kiêu buồn cười!
 • #683: : Mạt sát!
 • #684: : Hệ thống rút thưởng!
 • #685: : Cự tuyệt!
 • #686: : Mặc dù tại, không bằng vong!
 • #687: : Chỉ có 1 người!
 • #688: : Thiên Đế hiện thân!
 • #689: : Trẫm không đồng ý!
 • #690: : Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong!
 • #691: : Bá đạo đánh giết!
 • #692: : Một đám ô hợp hạng người!
 • #693: : Ác Ma ác mộng!
 • #694: : Hệ thống nhiệm vụ!
 • #695: : Hắn không xứng với ta!
 • #696: : Kim Linh tộc!
 • #697: : Kịp thời đuổi tới!
 • #698: : Long Tộc kích động!
 • #699: : Chấn kinh!
 • #700: : Bảo vật xuất thế
 • #701: : 1 chưởng diệt sát!
 • #702: : Nhân Tộc= Nọa Phu
 • #703: : Phượng Hoàng Niết Bàn!
 • #704: : Cuồng vọng tự đại
 • #705: : Nghi hoặc!
 • #706: : Thánh Tôn pháp tắc!
 • #707: : Biệt khuất!
 • #708: : Chẳng phải là thiên hạ vô địch
 • #709: : Tiến về Thủy An thành!
 • #710: : Quần tình phẫn tuôn ra!
 • #711: : Xuất quan!
 • #712: : Thật là Thiên Đế!
 • #713: : Thiên gia xuất thủ!
 • #714: : Hệ thống rút thưởng!
 • #715: : Phượng Huyên đến!
 • #716: : Tự mình hiểu lấy!
 • #717: : Xuất binh!
 • #718: : Binh phát Thiên gia!
 • #719: : Thiên Địa 5 Linh!
 • #720: Tới đúng lúc
 • #721: : Giảo sát!
 • #722: : Triệt để oanh sát!
 • #723: : Lập uy!
 • #724: : Giáng lâm Bỉ Ngạn thành!
 • #725: : Lập Thiên đình!
 • #726: : Chỉ cần Bệ Hạ tại, mặc dù Hồng Giới diệt vong lại như thế nào
 • #727: : Chờ đợi!
 • #728: : Vì sao không quỳ
 • #729: : Tồi khô lạp hủ như vậy chiến đấu!
 • #730: : Oanh động Hồng Giới!
 • #731: : Cầu viện!
 • #732: : Mài đao xoèn xoẹt!
 • #733: : Đến!
 • #734: : Một đám ô hợp!
 • #735: : Thánh Tôn bên trong vô địch!
 • #736: : Thần chọn quân quân chọn Thần!
 • #737: : Đại thế! Nhân thước!
 • #738: : Cho trẫm nát!
 • #739: : Đuổi theo Ác ma tộc!
 • #740: : Diệt tộc!
 • #741: : Thực lực lần nữa bạo tăng!
 • #742: : Kiếm Vực!
 • #743: : Thiên Đế chết
 • #744: : Trở về!
 • #745: : Đến!
 • #746: : Đánh mặt!
 • #747: : Đập bay!
 • #748: : Hiểu lầm!
 • #749: : Trợn mắt hốc mồm!
 • #750: : Lý Báo chạy đến!
 • #751: : Công thành!
 • #752: : Kinh hãi!
 • #753: : Kích chiến!
 • #754: : Mưu đồ!
 • #755: : Đại họa
 • #756: : Quang minh thân phận!
 • #757: : Bá đạo!
 • #758: : Kế sách!
 • #759: : Cử quốc chấn động!
 • #760: : Bạo Loạn!
 • #761: : Đại khai sát giới!
 • #762: : Bạch Khởi xử lý đi!
 • #763: : Ám sát!
 • #764: : Ám Ảnh 1 tộc!
 • #765: : Kích chiến!
 • #766: : Lại Bố Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận!
 • #767: : Kim Hoàng, ta muốn giết ngươi!
 • #768: : Pháp tắc!
 • #769: : Thiên Phạt!
 • #770: : Trẫm chắc chắn đưa ngươi chém giết!
 • #771: : Chấn động Hồng Giới!
 • #772: : 800 năm diệt!
 • #773: : Khiêu chiến!
 • #774: : Đan Linh tử cuồng vọng!
 • #775: : Nổi giận!
 • #776: : Đổ ước!
 • #777: : Liễu Ý Huyên không thấy!
 • #778: : Đường lui đoạn!
 • #779: : Sắp bắt đầu!
 • #780: : Vạn Khí triều bái!
 • #781: : 2 cái điều kiện!
 • #782: : Bắt !
 • #783: : Trẫm nói cho ngươi đáp án!
 • #784: : Rung động!
 • #785: : Thần cấp đan dược!
 • #786: : Thần cấp Cực Phẩm Đan Dược!
 • #787: : Chấn kinh toàn trường!
 • #788: : Lần nữa rút thưởng!
 • #789: : Trăm năm 1 kỳ sắp tới!
 • #790: : Hệ thống lai lịch!
 • #791: : Trăm năm kỳ hạn đã tới!
 • #792: : Biến cố!
 • #793: : Trẫm sẽ không như thế được rồi!
 • #794: : Cướp cô dâu!
 • #795: : Đến!
 • #796: : Trẫm chán ghét uy hiếp!
 • #797: : Tiến vào cầm tù vùng đất!
 • #798: : Lời của trẫm chính là quy tắc!
 • #799: : Thần Tông!
 • #800: : Lệnh Truy Nã!
 • #801: : 1 quyền diệt sát!
 • #802: : Thanh lâu!
 • #803: : Các ngươi cao hứng quá sớm!
 • #804: : Cút!
 • #805: : Đêm tối thăm dò Thần Tông!
 • #806: : Trào phúng!
 • #807: : 1 lên lên đi!
 • #808: : Đánh nát bình chướng!
 • #809: : Thiên Đạo xiềng xích!
 • #810: : Tàn khốc!
 • #811: : Thiên Đạo hiển hiện!
 • #812: : Thiên roi!
 • #813: : Thật giả Thiên Đế!
 • #814: : Thượng Cổ Thiên Đình hậu duệ!
 • #815: : Tiến về!
 • #816: : Thị tẩm!
 • #817: : Tự tìm đường chết!
 • #818: : Ai trẫm không thể giết
 • #819: : Trời sập
 • #820: : Mạnh mẽ!
 • #821: : Thiên Đạo ước định đem đến!
 • #822: : Gió nổi mây phun!
 • #823: : Dị tộc khiêu khích!
 • #824: : Phương pháp!
 • #825: : Thoát đi!
 • #826: : Về Hồng Giới!
 • #827: : Đột phá!
 • #828: : Bắc Vực!
 • #829: : Quỳ xuống!
 • #830: : Đạo Nguyên Linh bảo!
 • #831: : 1 chỉ diệt sát!
 • #832: : Chấn động Bắc Vực!
 • #833: : Nhát gan bọn chuột nhắt!
 • #834: : 9 Đại trưởng lão!
 • #835: : Lựa chọn!
 • #836: : Đường Thanh Trúc rời đi!
 • #837: : Làm càn!
 • #838: : Hợp kích trận pháp!
 • #839: : Oanh động Bắc Vực!
 • #840: : Ưu thế lớn nhất!
 • #841: : Trẫm chán ghét uy hiếp!
 • #842: : Chí Cao tông!
 • #843: : Khiêu khích!
 • #844: : Hoảng sợ!
 • #845: : Tiến vào Bí cảnh!
 • #846: : Tông môn tụ tập!
 • #847: : Động thủ!
 • #848: : Ngọc Khánh công tử!
 • #849: : Bá đạo xuất thủ!
 • #850: : Thôn phệ!
 • #851: : Hoàng Ngang!
 • #852: : Hảo Cẩu không chặn!
 • #853: : 1 chưởng diệt sát!
 • #854: : Quy củ!
 • #855: : Đánh lên đi!
 • #856: : Hung uy!
 • #857: : Thiên Sát Tông Thánh Tử!
 • #858: : Thiên Sát Thần Chưởng!
 • #859: : Kinh hãi!
 • #860: : 1 quyền Phá Trận!
 • #861: : Kinh ngạc!
 • #862: : Lại nhỏ yếu như vậy!
 • #863: : Vạn cổ Bất Hủ bia!
 • #864: : Sở Thánh thân tử!
 • #865: : Trả thù!
 • #866: : Sở Thánh thân tử!
 • #867: : Trả thù!
 • #868: : Trở về!
 • #869: : Xua đuổi!
 • #870: : Hiểu lầm!
 • #871: : Lôi đình diệt sát!
 • #872: : Hối hận!
 • #873: : May mắn!
 • #874: : 1 chưởng diệt tông!
 • #875: : Cường địch đến!
 • #876: : Ta Lôi Kiếp, nhưng táng vạn cổ!
 • #877: : Hắn! Ngươi không thể động!
 • #878: : 1 quyền nát Lôi Kiếp!
 • #879: : Chịu thua!
 • #880: : So nhiều người
 • #881: : Oanh sát!
 • #882: : Đến!
 • #883: : !
 • #884: : Diệt đi!
 • #885: : Rung động!
 • #886: : Buồn cười!
 • #887: : Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!
 • #888: : Dương An thành!
 • #889: : Khinh bỉ!
 • #890: : Sầu lo!
 • #891: : Sư Hống thú!
 • #892: : Cường giả đột kích!
 • #893: : 1 chỉ oanh sát!
 • #894: : Nam Cung Thanh Lăng!
 • #895: : Đuổi tới!
 • #896: : Thú vị!
 • #897: : Tuyệt thế Thần Thông!
 • #898: : 1 quyền!
 • #899: : Hiểu lầm!
 • #900: : Đồng tộc tương tàn!
 • #901: : Chí Cao tông diệt!
 • #902: : Vô địch chân chính!
 • #903: : Về Dương An thành!
 • #904: : Trẫm nói chính là pháp!
 • #905: : Đột nhiên tăng mạnh!
 • #906: : Đầu hàng!
 • #907: : Chung Thần Tú!
 • #908: : Đến!
 • #909: : Hắn là trẫm người!
 • #910: : Ta muốn thành trời!
 • #911: : Trở về!
 • #912: : Chen chúc!
 • #913: : Ngài gọi ta tiểu Dương thuận tiện!
 • #914: : Thân phận của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng
 • #915: : Áo gấm về quê!
 • #916: : Hối hận!
 • #917: : Khiêu khích!
 • #918: : Đánh mặt!
 • #919: : Ngươi dám giết ta?
 • #920: : Em vợ!
 • #921: : Xảo ngộ!
 • #922: : Gọi người!
 • #923: : Dương gia?
 • #924: : Nịnh bợ!
 • #925: : Cãi lộn!
 • #926: : Nghiền ép!
 • #927: : Mua xe!
 • #928: : Lưu gia!
 • #929: : Trào phúng!
 • #930: : Rung động lễ tiền!
 • #931: : Làm khó dễ!
 • #932: : Chứng hôn người!
 • #933: : Nịnh bợ!
 • #934: : Tụ tập mọi người!
 • #935: : Trở về Hồng Giới!
 • #936: : Nhân tộc sỉ nhục!
 • #937: : Đế Quân!
 • #938: : Diệt!
 • #939: : Nha hoàn!
 • #940: : Quất bay!
 • #941: : Lãnh đạm!
 • #942: : Cầu xin tha thứ!
 • #943: : Sát Chiêu!
 • #944: : Trẫm tên Lưu Húc!
 • #945: : Chân tướng!
 • #946: : Thiên Đế Lưu Húc!
 • #947: : Xác định! (Hồng Bao! )
 • #948: : Bao vây!
 • #949: : Ngoại lực!
 • #950: : Mưu kế!
 • #951: : Triêu Dương học viện! (2 chương hợp 1! )
 • #952: : Chiến ý!
 • #953: : Áo đen võ giả!
 • #954: : Nguyên Tâm Thiên Đan!
 • #955: : Thống soái! !
 • #956: : Phục dụng Nguyên Tâm Thiên Đan!
 • #957: : Ngươi là có hay không quá không đem trẫm để vào mắt?
 • #958: : 1 chỉ!
 • #959: : Bắt đầu!
 • #960: : Xem thường!
 • #961: : Tể Tướng xuất thủ!
 • #962: : Xuất thủ!
 • #963: : Chân tướng!
 • #964: : Đoạn Đao lực lượng!
 • #965: : Thương Thiên!
 • #966: : Đối kháng!
 • #967: : Diệt sát!
 • #968: : 1 niệm hóa Thiên Đạo
 • #969: : Thú vị!
 • #970: : Hồng Mông Đại thế giới!
 • #971: : Luân hồi liên minh!
 • #972: : Tráng sĩ, dừng bước!
 • #973: : Nghiền ép!
 • #974: : Người luân hồi!
 • #975: : Luân hồi đồng hồ!
 • #976: : Linh Phù Đại Đế!
 • #977: : Phong Thiên phù!
 • #978: : Tồi khô lạp hủ!
 • #979: : Tiến về Luân Hồi Không Gian!
 • #980: : Huyết Sát bang!
 • #981: : Dương Mi xuất thủ!
 • #982: : Gặp nhau!
 • #983: : Trong nháy mắt đều là diệt!
 • #984: : Hàn gia!
 • #985: : Cầu kiến!
 • #986: : Chờ đợi!
 • #987: : Trao đổi!
 • #988: : Hàn gia phong vân!
 • #989: : Âm mưu!
 • #990: : Thọ yến!
 • #991: : Thần bí thọ từ!
 • #992: : Phách lối vô hạn!
 • #993: : Lục gia bảo!
 • #994: : Thất vọng!
 • #995: : Xua đuổi Lưu Húc?
 • #996: : Vạn Bảo buổi đấu giá!
 • #997: : Lâm Hạo!
 • #998: : Xung đột!
 • #999: : Tranh đoạt!
 • #1000: : Bá!
 • #1001: : Hối hận!
 • #1002: : Đánh mặt Lục gia!
 • #1003: : Linh Bảo đại đế!
 • #1004: : Cải tiến bản Tru Tiên 4 kiếm!
 • #1005: : Không phải 1 cái cấp bậc chiến đấu!
 • #1006: : Hồng Cảnh đế quốc đến cửa!
 • #1007: : Để Lưu Húc cảm giác được tuyệt vọng!
 • #1008: : 1 nói định sinh tử!
 • #1009: : Bản tôn đến!
 • #1010: : Cam Sư Vương!
 • #1011: : Cường thế đăng tràng!
 • #1012: : Gặp luân hồi Chủ Thần!
 • #1013: : 1 chưởng bắt!
 • #1014: : Yêu Tộc dị động .
 • #1015: : Không biết lượng sức Yêu Tộc!
 • #1016: : Hành Cung!
 • #1017: : Đại Kết Cục!
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.5]

Related posts

Trương Tam Phong Dị Giới Du

THUYS♥️

Chân Tiên

TiKay

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Chí Tôn Vô Lại

TiKay

Long Vũ Thiên Tôn

TiKay

Ngạo Kiếm Lăng Vân

TiKay

Leave a Reply