Tiên HiệpTrọng Sinh

Long Vũ Thiên Tôn

Vũ Thần Diệp Phong, sống lại Diệp gia, ngẫu nhiên được Chí Tôn Long Hồn, tàn sát hết kiếp trước cừu địch, đạp phá Long Vũ Tam Vực, tẫn ủng mỹ nữ vô số, chứng đạo Vô Thượng Thiên Tôn. Mạc tu cửu trọng long hồn xuất, nhất tẩy vạn cổ định càn khôn!

*Võ Hồn:
-Thiên
-Địa
-Huyền
-Hoang
-chia thành Cửu Phầm

*Cảnh Giới :…
-Vũ Văn
-Vũ Hồn
-Vũ Hoàn
-Vũ Phách
-Vũ Cương
-Vũ Sát
-Địa Vũ Cảnh
-Càn Vũ Cảnh
-Khôn Vũ Cảnh
-Nguyên Vũ Cảnh
-Quân Vũ Cảnh

Converter: ๖ACE✪ℓý♕тιêυ♕∂ασ♕

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Dật
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: sống lại Diệp gia
 • #2: Vũ Hồn thức tỉnh
 • #3: Ước chiến Diệp Cuồng
 • #4: ai là phế vật
 • #5: Long Hồn Thiên Tôn Quyết
 • #6: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 • #7: Chỉnh đốn Diệp gia
 • #8: Diệp Gia Tập Thị
 • #9: Luyện đan thiên tài
 • #10: Lâm gia từ hôn
 • #11: Mười năm nô bộc
 • #12: Kim Sắc Vũ Văn
 • #13: Chấn nhiếp trưởng lão
 • #14: Lục Đạo Vũ Văn
 • #15: Gia tộc thi đấu
 • #16: Diệp gia phế vật
 • #17: Vũ Hoàn Hiển Uy
 • #18: Có chết không bị thương
 • #19: Đuổi tận giết tuyệt
 • #20: Quỳ xuống cho ta
 • #21: Tùy ý dày xéo
 • #22: Tam tông cướp người
 • #23: Huyền Giai Dị Hỏa
 • #24: Đi tông môn
 • #25: Cửu Tiêu Long Hoàng Đao
 • #26: Thôn Phệ Kim Chúc
 • #27: Cuồng Biển Loạn Tấu
 • #28: Thiên tài hội tụ
 • #29: Tông môn khảo hạch
 • #30: Huyễn tượng khảo hạch
 • #31: Thiên Sinh Thần Lực
 • #32: Vạn Cổ Long Hồn
 • #33: Bất học vô thuật
 • #34: Toái Thạch Đoạn Nhạc
 • #35: Linh Bảo Các
 • #36: Huyết Phách thạch
 • #37: Hành hung Trương Như Long
 • #38: Ta cảm thấy, ngươi rất rác rưới!
 • #39: Đan đấu!
 • #40: Cực phẩm Tụ Văn Đan
 • #41: Đan dược tứ phẩm
 • #42: Xích Hồng Đan Lô
 • #43: Thiên Vũ Bá thể Quyết
 • #44: Thiên Vân Khoáng Sơn
 • #45: Mặc Cương Tinh Thạch
 • #46: Tất Sát Chi Tâm
 • #47: Long hồn vừa ra, thùy dữ tranh phong!
 • #48: Chí Tôn Long Hồn, Long Khiếu Cửu Thiên!
 • #49: Thiên Hỏa tháp
 • #50: Giận xông!
 • #51: Thanh Vân Hạo Thiên Hỏa!
 • #52: Ngoại Tông trước 10!
 • #53: Chỉ một cái nghiền nát!
 • #54: Kim Cương chùy pháp
 • #55: Chinh phục!
 • #56: Băng Diễm Hỏa Phách Quả!
 • #57: Thượng Cổ Long Huyết!
 • #58: Cái này cô nàng, Quy lão tử!
 • #59: Long hồn Hàng Lâm!
 • #60: Bách Niên Hàn Băng Báo!
 • #61: Ác liệt chém chết!
 • #62: Đạt được Dị Quả!
 • #63: Một quyền đánh bay!
 • #64: Giận tím mặt!
 • #65: Mười ngàn cân!
 • #66: Long hồn há là vật trong ao!
 • #67: Đan Đạo đỉnh phong
 • #68: Nhất Đao Nhập Hồn!
 • #69: Lam tinh thẻ hội viên
 • #70: Da thịt tung bay
 • #71: Luyện hóa Dị Hỏa
 • #72: Xích Kim Tinh Thạch
 • #73: Phế vật, là không có tư cách!
 • #74: Mắt chó coi thường người khác
 • #75: Thôn Phệ Thiên Địa, Luyện Hóa Hỗn Độn
 • #76: Thoát Bì Hoán Cốt
 • #77: Ngoại Tông thi đấu
 • #78: Một trăm ngàn tông môn điểm cống hiến!
 • #79: Thanh Lang Thú Quần
 • #80: Thanh Lang vây công
 • #81: Thu phục Thanh Lang
 • #82: Hoàng giai đỉnh cấp dược thảo
 • #83: Ngạnh hám trăm năm cấp bậc Yêu Thú!
 • #84: Bách thú chính giữa, Long là Chí Tôn!
 • #85: Lấy được Vũ Hoàn!
 • #86: Một tia sát cơ
 • #87: Băng Phong Thiên Lý!
 • #88: Trảm Tinh Phách Nguyệt, Phá Toái thương khung!
 • #89: Ngàn người vây công!
 • #90: Năm trăm ngàn tông môn điểm cống hiến!
 • #91: Thu Hậu Mã Trách, nhảy nhót không mấy ngày!
 • #92: Cứng rắn hãn Thạch Phách Hổ!
 • #93: Ta liền hỏi ngươi, có phục hay không?
 • #94: Một con giun dế!
 • #95: Nổi trận lôi đình!
 • #96: Mộ Dung trưởng lão
 • #97: Già Thiên Tế Nhật
 • #98: Uy áp toàn trường, rung động mọi người!
 • #99: Tam phẩm Luyện Đan Sư
 • #100: Chém tận giết tuyệt!
 • #101: Phách lối nhiều năm
 • #102: Vân Huyễn đại trận
 • #103: Rác rưới trưởng lão!
 • #104: Ngoại Tông đệ nhất
 • #105: Song Giao Thôn Vụ
 • #106: Linh Khí Toàn Qua
 • #107: Nhìn xuống thương khung, nắm giữ càn khôn!
 • #108: Luyện chế còn Phách Đan!
 • #109: Khiếp sợ Nhị lão!
 • #110: Luyện chế thành công
 • #111: Vũ Hồn dung hợp
 • #112: Bách Binh Chi Vương
 • #113: Lão Tử không để yên cho ngươi!
 • #114: Hư Linh Thảo
 • #115: Phát tài con đường!
 • #116: Sư Tỷ chọn ta!
 • #117: Chiếm hầm cầu không gảy phân
 • #118: Tỷ đấu giám bảo
 • #119: chất phế thạch, ta đều muốn!
 • #120: Minh Hoàng Tinh Thạch
 • #121: Ngay trước mọi người làm nhục
 • #122: Phá Đồng Lạn Thiết!
 • #123: Trước đánh một trận
 • #124: Trực tiếp chém chết
 • #125: Lại dám mắng ta là con chó?
 • #126: Vùng vẫy giãy chết
 • #127: Bách Thú Sơn Mạch
 • #128: Lục Tí Xích Viên
 • #129: Tam Thải Hùng Kê
 • #130: Độc Vĩ Cự Mãng
 • #131: Câu Hồn Đoạt Phách
 • #132: Cẩn thận Lão Tử đối với ngươi không khách khí!
 • #133: Lăng Tiêu Quyền Pháp
 • #134: Đắc tội ta, còn muốn rời đi?
 • #135: Giám định bảo vật
 • #136: Giáo huấn trưởng lão
 • #137: Cổ Xuyên khiêu khích
 • #138: Song Lưu Đao Cổ Xuyên!
 • #139: Nội tông nhiệm vụ
 • #140: Làm bộ làm tịch
 • #141: Một bộ chiêu thức Mãnh Như Hổ
 • #142: Không thể bỏ qua
 • #143: Ngây thơ vấn đề
 • #144: Nhất Đao bình thù, thiên hạ ta địch!
 • #145: Đá vào trên miếng sắt
 • #146: Chính là cái này tiểu tử
 • #147: Treo lên đánh Diêu Trì
 • #148: Khàn cả giọng
 • #149: Tiên Chi linh thảo
 • #150: Bốn triệu thiên giới!
 • #151: Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết
 • #152: Tinh Hải sâm lâm
 • #153: U Minh Huyền Hổ
 • #154: Lưỡng Thiên Niên Cấp Biệt!
 • #155: Chém chết U Minh Huyền Hổ!
 • #156: Bá đạo vô cùng
 • #157: U Minh Thiên Hổ Trảm!
 • #158: Mảy may sức lực!
 • #159: Bị mất mạng
 • #160: Chống đỡ Thú Triều
 • #161: Thiên Ảnh quyền, Phùng Thiên!
 • #162: Mộ Dung Nhất Đao!
 • #163: Chín mươi phần trăm chắc chắn!
 • #164: Chống đỡ không được
 • #165: Vòng kế tiếp Thú Triều
 • #166: Địa Ngục Tam Đầu Khuyển
 • #167: Kiếm Thập Tam
 • #168: Giao thủ Phùng Thiên
 • #169: Thừa Phong Ngự Kiếm
 • #170: Vinh Diệu Thạch Bi
 • #171: Luyện chế Độc Huyết Đan
 • #172: Cuồng Hổ Thổ Phỉ một dạng
 • #173: Lại nhìn lầm
 • #174: Diệp gia nguy cơ
 • #175: Tiền đồ vô lượng
 • #176: Vô cùng khiếp sợ
 • #177: Huyền Thiết Tinh Thạch
 • #178: Đao Mang Phi Xạ
 • #179: Di tích Cổ Đồ
 • #180: Vô pháp vô thiên
 • #181: Thiên Khung sơn mạch
 • #182: Đoản Thốn Kiếm
 • #183: Cự Long Thân Ảnh
 • #184: Cửu Tiêu Thương Khung Điện
 • #185: Quan tài đồng
 • #186: Ức vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn!
 • #187: Thái Cổ tân mật
 • #188: Rời đi Thương Khung Tông
 • #189: Cửu Tiêu Thần Long Dực
 • #190: Hỏa Viêm Thành
 • #191: Hỏa Viêm Tinh Thạch
 • #192: Thiên Viêm Hỏa Sơn
 • #193: Lục thị Nhị huynh đệ
 • #194: Hỏa Sơn Để Bộ
 • #195: Đáy ao kịch chiến
 • #196: Dung nham thế giới
 • #197: Ta nhất định phải giết ngươi
 • #198: Thiên Viêm Địa Tâm Liên
 • #199: Thiên Viêm Thối Thể quyết
 • #200: Thanh Vân Thiên Viêm Hỏa!
 • #201: Thần Lôi Kình Thiên Trảm
 • #202: Tôi luyện Luyện Nhục Thân
 • #203: Thiên Viêm Tông Tông Chủ
 • #204: Bạo Viêm Hổ
 • #205: Chạy về Thanh Vân Tông
 • #206: Nội tông thi đấu
 • #207: Tinh Văn thạch
 • #208: Phượng Vũ Lan Hoa Chưởng
 • #209: Gây khó khăn Diệp Phong
 • #210: Toàn trường chèn ép
 • #211: Chỉ ra sơ hở
 • #212: Trông khá được mà không dùng được
 • #213: Hàn Băng Liệt Hỏa chưởng
 • #214: Có muốn hay không mạnh như vậy
 • #215: Chỉ điểm trưởng lão
 • #216: Ai còn muốn lên đi thử một chút?
 • #217: Nồng nặc sát cơ
 • #218: Treo lên đánh Vương Kiếm Phong
 • #219: Đánh Chấp Pháp Trưởng Lão
 • #220: Phá Lãng Thôi Nhạc
 • #221: Nhặt được bảo!
 • #222: Nhất Đao nghịch lưu
 • #223: Kiếm ý Đệ Tam Tầng
 • #224: Quyết chiến Kiếm Thập Tam
 • #225: Đao Ý Đệ Tam Tầng
 • #226: Đi bí cảnh
 • #227: Hỗn nguyên bí cảnh
 • #228: Làm nhục Đông Vân Long
 • #229: Nghiền ép thiên tài
 • #230: Bách tông thi đấu vị trí
 • #231: Thôn Thiên Ngạc
 • #232: Dạy dỗ một trận
 • #233: Tìm kiếm bảo vật
 • #234: Châu chấu đá xe
 • #235: Nhất Đao trọng thương
 • #236: Tử Điện Thôn Vân Thú
 • #237: Long hồn đột phá
 • #238: Võ Sát cảnh Sơ Cấp
 • #239: Liên thủ hợp tác
 • #240: Tam Tôn Phong Thần Kiếm
 • #241: Mị Hoặc Thiên Địa
 • #242: Nghiền ép Lệ Vô Hồn
 • #243: Vạn năm cấp bậc Thị Huyết Biên Bức
 • #244: Lẫn nhau thôn phệ
 • #245: Bách Kiếm Ngưng Không
 • #246: Quỷ dị huyết vụ
 • #247: Đột phá! Võ Sát cảnh Sơ Cấp
 • #248: Thần Bí Dược Viên
 • #249: Địa Giai dược thảo
 • #250: Đạo uẩn Thông Thiên quả
 • #251: Đao Ý Đệ Tứ Trọng
 • #252: Lẽ nào lại như vậy
 • #253: Lão huyết cuồng phún
 • #254: Tứ đại gia tộc, Dương gia
 • #255: Đi Dương gia
 • #256: Chớp mắt vạn năm, dường như đã có mấy đời
 • #257: Đi Đan Tháp
 • #258: Khảo hạch Đan Sư
 • #259: Đan Tháp thế lực
 • #260: Khiêu chiến tứ luân!
 • #261: Núi cao còn có núi cao hơn
 • #262: Căn bản không biết luyện đan?
 • #263: Thiên Long Cửu Trọng ấn
 • #264: Cố làm ra vẻ huyền bí
 • #265: Đan Tháp Kỳ Lục
 • #266: Vấn Thiên Thập Tam Thức
 • #267: Cực phẩm Võ Nguyên Đan
 • #268: Đạp bay Đan Lô
 • #269: Ngũ Phẩm linh đan hiện thế!
 • #270: Tam Chuyển Xích Dương Lô
 • #271: Đan Tháp phó tháp chủ!
 • #272: Trở lại Diệp gia
 • #273: Dạy dỗ Mã Viễn
 • #274: Thiên Diệp Phùng Xuân Thủ
 • #275: Long Hình Linh Đan
 • #276: Bách tông thi đấu tới
 • #277: Lên cơn giận dữ
 • #278: Cá lớn nuốt cá bé
 • #279: Nói bóng gió
 • #280: Trong nháy mắt giết Vũ Sát cảnh viên mãn!
 • #281: Không chịu nổi một kích
 • #282: Ma tộc tàn dư!
 • #283: Toái Thiên Nhất Chỉ!
 • #284: Thôn Thiên Song Giao
 • #285: Nhất Đao xóa bỏ!
 • #286: Hạ Vực Đan Tháp phó tháp chủ?
 • #287: Thế cục biến chuyển
 • #288: Nhiệt huyết sôi trào
 • #289: Mục tiêu Tinh Hải bí cảnh!
 • #290: Tinh Thần Chi Lực
 • #291: Một chút Tinh Mang
 • #292: Tinh Hải Giáp Trùng
 • #293: Kiếm ý thả ra
 • #294: Tinh Ẩn Hầu
 • #295: Tinh Hải Vũ Hoàn
 • #296: Mười vạn năm cấp bậc Vũ Hoàn!
 • #297: Luyện hóa mười vạn năm Vũ Hoàn!
 • #298: Tinh Thần Long Lân Biến!
 • #299: Ngươi tới đón ta một quyền thử một chút!
 • #300: Kiếm Thần Các
 • #301: Thiên Lăng Vũ Viện
 • #302: Oan gia hẹp lộ
 • #303: Không thế nào trải qua đánh a!
 • #304: Võ viện khảo hạch
 • #305: Địa Giai Vũ Hồn!
 • #306: Thông Thiên Bi
 • #307: Cũng cho lão phu im miệng!
 • #308: Tử Tiêu Phong
 • #309: Tam Phong cướp người!
 • #310: Chân Truyền Đệ Tử
 • #311: Không chết không thôi
 • #312: Đánh vào Nội Viện Chủ Phong
 • #313: Võ viện tin tức
 • #314: Tinh Thạch Phong
 • #315: Quỷ Dị Khoáng Động
 • #316: Thực Huyết Ma Thạch
 • #317: Tinh Vẫn Nghịch Long Quyền!
 • #318: Đột phá, Địa Vũ cảnh Sơ Cấp!
 • #319: Hạo Nhiên Chi Khí!
 • #320: Nam Tiêu Chùy
 • #321: Cửu Mạch Thôn Thiên Hỏa
 • #322: Đột phá, Chí Tôn Long Hồn!
 • #323: Đột phá, Địa Vũ cảnh đỉnh phong!
 • #324: Huyền Băng U Thổ
 • #325: Trấn Phong Thần Thú, Tử Điện Kỳ Lân!
 • #326: Sát ý đã quyết!
 • #327: Các ngươi tìm chết
 • #328: Thu phục Tử Điện Kỳ Lân!
 • #329: Kim Cương Băng Giáp Quy
 • #330: Thiên Địa Vũ Cốt
 • #331: Cửu Kiếp Thiên Lôi
 • #332: Tử Kim Nội Đan!
 • #333: Thân thể Vũ Cốt
 • #334: Dung hợp, ba mười vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!
 • #335: Phó Vị Dược Thảo
 • #336: Cửu Đỉnh Thái Hư Đan
 • #337: Lưu Đan Phong phong chủ!
 • #338: Đan Sư thi đấu vị trí
 • #339: Thiên phú cường hãn
 • #340: Phân biệt dược thảo!
 • #341: Nửa nén hương thời gian
 • #342: Toàn bộ trả lời chính xác
 • #343: Băng Viêm Minh Hỏa
 • #344: Càn Nguyên Thần Mộc
 • #345: Trong truyền thuyết cách không luyện đan?
 • #346: Thu kỳ vi Đồ
 • #347: Thủ Tịch Trưởng Lão
 • #348: Bảy mươi hai đỉnh thi đấu
 • #349: Lánh đời thế lực, Cửu Tinh tháp!
 • #350: Thương U Tang Hồn Côn
 • #351: Vũ Cốt hiển uy
 • #352: Tình huống gì?
 • #353: Tử Sắc Điện Hồ
 • #354: Luyện đan vấn đề
 • #355: Luyện chế Ngân Sương Đoạt Phách Đan
 • #356: Tử Diễm Hỏa Hải
 • #357: Đi Thiên Diễm Phong
 • #358: Thiên Diễm Cốc
 • #359: Thiên Lý Truy Phong Ưng
 • #360: Vấn Thiên Địch
 • #361: Phần Thiên Nhất Chỉ
 • #362: Thủ tháp trưởng lão
 • #363: Xông qua tầng thứ nhất!
 • #364: Tuyệt thế hiếm thấy
 • #365: Thôn Thiên tháp Đệ Lục Tầng
 • #366: Thử một phen
 • #367: Chiến, Vấn Thiên Địch!
 • #368: Ngũ Dương diệt thế
 • #369: Vấn Thiên Địch, vẫn!
 • #370: Luyện hóa Cửu Mạch Thôn Thiên Hỏa
 • #371: Trong gió cầm đuốc soi
 • #372: Bản Nguyên Hỏa Chủng
 • #373: Hủy diệt bị thương nặng
 • #374: Luyện hóa Đại Chu Thiên
 • #375: Chưởng Khống Thôn Thiên hỏa!
 • #376: Vấn Sư Huynh đi ra!
 • #377: Chiến Thiên kỵ!
 • #378: Tham Nguyệt Yêu Lang
 • #379: Bại ngươi, một chiêu đủ rồi!
 • #380: Thôn Nguyệt Tróc Tinh
 • #381: Phá vỡ kết giới
 • #382: Dị Hỏa dung hợp
 • #383: Tử Kim Thần Long
 • #384: Bát Bộ Long Thần Hỏa
 • #385: Tử sắc vân đóa
 • #386: Tuyết Liên Hồi Xuân Đan
 • #387: Lăng Thiên buổi đấu giá
 • #388: Áp trục bảo bối
 • #389: Hàn Độc oai
 • #390: Tứ Tượng Đan
 • #391: Càn quấy
 • #392: Ngộ Kiếm Phong, Kiếm Linh tử!
 • #393: Tôn Vô Ấn, Ám Ảnh Vũ Hồn!
 • #394: Quyết chiến Tôn Vô Ấn
 • #395: Hỏa Diệc Phần Thiên!
 • #396: Ám Ảnh Già Thiên
 • #397: Phá Nguyên Niết Bàn Đan
 • #398: Hỏa Diễm Tằm Kiển
 • #399: Thải Dược đoàn đội
 • #400: Vạn Khí Chi Hoàng
 • #401: Thanh Liên Kiếm Tửu
 • #402: Thiên Linh Giải Độc Đan
 • #403: Thanh Hoa Văn Ảnh Bình
 • #404: Hốt thuốc đúng bệnh
 • #405: Hàn Độc cắn trả
 • #406: Ba đạo Dị Hỏa!
 • #407: Kịch liệt giao phong
 • #408: Quỷ dị lam vụ
 • #409: Tuyết Liên tới tay!
 • #410: Thời khắc sinh tử
 • #411: Hàn Độc xâm thể
 • #412: Luyện chế, Tuyết Liên Hồi Xuân Đan!
 • #413: Địa Giai tam phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #414: Đột phá Càn Vũ Cảnh đỉnh phong!
 • #415: Cửu Âm Ma Hạt
 • #416: Mở ra kết giới
 • #417: Lực chiến Cửu Âm Ma Hạt!
 • #418: Lấy độc công độc
 • #419: Ma hạt khát máu
 • #420: Liên tiếp lá bài tẩy
 • #421: Lực chém Cửu Âm Ma Hạt!
 • #422: Vũ Hồn tự bạo
 • #423: Huyết Thủ Trần Vạn Hải
 • #424: Địa Giai Khoáng Mạch
 • #425: Huyết Nguyên Ma Thủ!
 • #426: Dung Hóa Khoáng Thạch
 • #427: Huyền Giai Bát Phẩm Long Hoàng đao!
 • #428: Lòng đất Quái Ngư
 • #429: Trăm vạn năm cấp bậc Đại Yêu!
 • #430: Nhất Nhận Hàn Quang Chiếu Cửu Châu!
 • #431: Đột phá Khôn Vũ Cảnh Sơ Cấp!
 • #432: Thành Chủ Phủ Tống gia
 • #433: Chém chết Tống Phi Hổ!
 • #434: Liên tiếp rung động
 • #435: Tiếp ta một chiêu
 • #436: Bát Bộ Long Thần, Hỏa Diệc Phần Thiên
 • #437: Lại không họ Tống Thành Chủ!
 • #438: Thần Đao Môn, Đao Đế Bi
 • #439: Nguyên Sát Đan
 • #440: Địa Giai Tứ Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #441: Tám ngàn mai Càn Linh Đan!
 • #442: Nhiệm vụ Chủ Phong
 • #443: Chém chết nhiệm vụ
 • #444: Năm người họp thành đội
 • #445: Tịch Diệt Sơn Mạch
 • #446: Tịch Diệt Sơn Mạch bản đồ
 • #447: Hỏi dò tình huống
 • #448: Thanh Lôi Yêu Ưng
 • #449: Tiến vào Tịch Diệt Sơn Mạch
 • #450: Đan Hồng Nhất Kiếm
 • #451: Ngàn năm Vân Dương thảo
 • #452: Nhất Thức Lưu Thần!
 • #453: Đột nhiên gặp phải dong binh đoàn
 • #454: Nguyên Thần Nhất Kiếm!
 • #455: Kịch chiến Ma Hồn dong binh đoàn!
 • #456: Phong Lôi Bộ
 • #457: Nê Chiểu Thú Quần
 • #458: Lôi Thần diệt thế
 • #459: Thương Long Nhất Khiếu Phá Vân Quan
 • #460: Chém chết Lôi Minh!
 • #461: Trăm vạn năm cấp bậc Đại Yêu!
 • #462: Vây công Giao Long Vương
 • #463: Băng Cấm Hồn Cố
 • #464: Nội Đan oai
 • #465: Cứu Cố Mộng Vũ
 • #466: Cho Bản vương lưu lại!
 • #467: Khôi phục thương thế
 • #468: Trở lại Giao Long Vương sào huyệt!
 • #469: Kịch chiến Giao Long Vương!
 • #470: Long Chiến Vu Dã
 • #471: Chém chết Giao Long Vương!
 • #472: U Minh Hàn Tinh
 • #473: Địa Giai nhất phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!
 • #474: Dung hợp Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Hoàn!
 • #475: Vũ Hoàn cắn trả!
 • #476: Vũ Hoàn dung hợp
 • #477: Trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ
 • #478: Đột phá Khôn Vũ Cảnh viên mãn
 • #479: Các lão đại của ngươi, bị ta giết!
 • #480: Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng tiến lên!
 • #481: Vũ kỹ hiển uy!
 • #482: Không còn ngọn cỏ!
 • #483: Rung động mọi người
 • #484: Hoàn thành nhiệm vụ
 • #485: Ngươi người này, còn hiểu về được?
 • #486: Đắc tội Nội Viện đệ tử
 • #487: Hào Thiên Cùng
 • #488: Đồng thời thu thập!
 • #489: Thôi Xán Cự Long
 • #490: Thôn phệ Vũ Hồn!
 • #491: Phá Long Tru Thiên Trảm!
 • #492: Chém chết Hào Thiên Cùng
 • #493: Nhất Đao trong nháy mắt giết
 • #494: Giao Long Vương thi thể!
 • #495: Luyện chế Nguyên Sát Đan
 • #496: Nổ lò!
 • #497: Đan Thanh Hiên Mặc Trận
 • #498: Luyện Đan Sư huy chương
 • #499: Vừa ý ngươi mạng chó!
 • #500: Khảo hạch thất phẩm Luyện Đan Sư
 • #501: Càn quấy
 • #502: Khảo hạch cơ hội
 • #503: Tiến hành khảo hạch
 • #504: Ba luân khảo hạch
 • #505: Vạch mặt
 • #506: Lẫn nhau thổi phồng
 • #507: Âu Dương Tinh
 • #508: Đan Tháp danh vọng
 • #509: Phê duyệt bài thi
 • #510: Cơn sóng thần
 • #511: Hành hung trưởng lão
 • #512: Khảo hạch mãn phần
 • #513: Đạt được mãn phần
 • #514: Hoàn Mỹ tinh luyện
 • #515: Thông quan đợt thứ hai khảo hạch
 • #516: Đợt thứ hai khảo hạch
 • #517: Xích Hỏa Nội Nguyên Đan
 • #518: Thanh Phong Hóa Vân
 • #519: Nội Nguyên Hóa Đan
 • #520: Khảo hạch thất bại?
 • #521: Bách Bộ Đan Hương
 • #522: Linh khí vết tích
 • #523: Ký Ức Thủy Tinh
 • #524: Xem thế là đủ rồi!
 • #525: Chân chính lá bài tẩy
 • #526: Ẩn núp thế lực
 • #527: Là ngươi luyện chế?
 • #528: Tháp chủ hiện thân
 • #529: Đan Hồn bí cảnh
 • #530: Bát Phẩm Luyện Đan Sư huy chương
 • #531: Thực hiện quy tắc
 • #532: Dựa theo ta nói làm
 • #533: Mục Phong Nông khiếp sợ
 • #534: Chỉ điểm Âu Dương Phỉ
 • #535: Thiên Diệp Trích Tinh Thủ
 • #536: Sinh Tử Đoạn Tục Đan
 • #537: thi đấu bắt đầu
 • #538: Lục đại ẩn núp thế lực
 • #539: Lần trước giáo huấn
 • #540: Độ khó gia tăng
 • #541: Không chỉ có như thế
 • #542: Luyện chế Định Linh Đan
 • #543: Ẩn giấu thực lực
 • #544: Dập đầu nói xin lỗi
 • #545: Tát bay Phong Tùy Hành!
 • #546: Sửa đổi Định Linh Đan
 • #547: Thi đấu đợt thứ hai
 • #548: Một nhóm bã vụn
 • #549: Liên tục nổ đan
 • #550: Sáng chói ngân mang
 • #551: Đối thủ khó dây dưa
 • #552: Yêu Tộc Luyện Đan Sư!
 • #553: Thi đấu vòng thứ ba!
 • #554: Hoàng Cực Đan Đỉnh ( Canh [3] )
 • #555: Vạn hỏa triều bái ( Canh [4] )
 • #556: Một lòng lưỡng dụng
 • #557: Phá Toái, dung hợp!
 • #558: Cao hơn một bậc!
 • #559: Thực lực chân chính
 • #560: Đan Kiếp Hàng Lâm
 • #561: Vô tình hủy diệt
 • #562: Hổ Văn Địa Nguyên Đan
 • #563: Lòng đầy căm phẫn
 • #564: Liền so với đan dược!
 • #565: Điên cuồng hấp thu
 • #566: Một ấn cấp bậc!
 • #567: Tuyên bố hạng
 • #568: Chanh Sắc Lệnh Bài
 • #569: Nhân diện tri chu hình thái
 • #570: Thiên la địa võng
 • #571: Một món lễ lớn
 • #572: Hoàn toàn hủy diệt
 • #573: Chém chết nơi này
 • #574: Khôi phục thương thế
 • #575: Cuối cùng một món lễ lớn
 • #576: Cửu Vĩ Yêu Hồ
 • #577: Tùy ngươi xử trí
 • #578: Đường đột cử chỉ
 • #579: Đan Hồn bí cảnh mở ra
 • #580: Không biết tự lượng sức mình
 • #581: Cự mãng Yêu Thú
 • #582: Xích Diễm Địa Long thảo
 • #583: Đùa bỡn chúng ta
 • #584: Địa Giai nhất phẩm, Hủ Cốt Thương Ưng
 • #585: Địa Giai cao cấp hi hữu quáng thạch!
 • #586: Thôn phệ Bát Chuyển Tứ Tượng Đan!
 • #587: Địa Giai Ngũ Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #588: Dị Hỏa tăng lên!
 • #589: Lôi Minh Khoáng Sơn
 • #590: Kinh khủng điện hồ
 • #591: Tinh Vẫn oai!
 • #592: Phổ thông sư muội?
 • #593: Địa Giai Nhị Phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!
 • #594: Đại đạo 3000!
 • #595: Cửu U Huyền Băng hỏa!
 • #596: Trăm vạn năm cấp bậc, Băng Viêm Ma Giao!
 • #597: Tru thiên khốn sát trận!
 • #598: Ngạnh hám Băng Viêm Ma Giao!
 • #599: Trấn áp xuống
 • #600: Bị thương nặng Băng Viêm Ma Giao!
 • #601: Ý tưởng cũng không ít a!
 • #602: Đánh nhanh thắng nhanh
 • #603: Băng Viêm Ma Giao, đụng chết?
 • #604: Gọi ta là Khán Nguyệt Lượng?
 • #605: Luyện hóa Cửu U Huyền Băng hỏa
 • #606: Một hồi đánh no đòn
 • #607: Hàn Đàm nổ tung
 • #608: Là Linh Phong Quần
 • #609: Cửu U oai!
 • #610: Dáng vóc to tổ ong
 • #611: Luyện chế Nhuyễn Cốt Tán
 • #612: Luyện chế thành công
 • #613: Ăn khối linh mật giòn!
 • #614: Một cước đạp bay
 • #615: Khẩu vị không tệ!
 • #616: Dược liệu bùng nổ
 • #617: Mặt mũi là nhất định phải!
 • #618: Kiếm ý tăng phúc
 • #619: Trả lại ngươi ân huệ
 • #620: Lan tràn ra
 • #621: Cổ quái sơn mạch
 • #622: Thấu Minh Kết Giới
 • #623: Nhân Hình Quang Ảnh
 • #624: Đột phá, Nguyên Vũ Cảnh Sơ Cấp!
 • #625: Liên Hoa Kiếm Vũ
 • #626: Thần bí cung điện
 • #627: Quân Phách Đan Đan Phương!
 • #628: Thanh phong Hóa Cương, Nguyên Ma Nhất Trảo!
 • #629: Thị Huyết Bạo Linh Đan!
 • #630: Tử Nguyên Bạo Khí Đan!
 • #631: Thu bảo bối
 • #632: Quỷ dị Đan Lô!
 • #633: Ma Hóa Đan Cương!
 • #634: Không chọc nổi Đan Cương
 • #635: Luyện hóa Đan Cương!
 • #636: Âm Dương Hóa Cương Đan
 • #637: Lối đi Phong Cương
 • #638: Thi Hồn Mê Tung Trận
 • #639: Khó đối phó
 • #640: Sơ hở có thể tìm ra
 • #641: Không khác nhau gì cả
 • #642: Cảm ngộ Đan Hồn bia!
 • #643: Đan Hồn bất diệt
 • #644: Không cẩn thận liền cho lĩnh ngộ
 • #645: Cửu Dương Long Viêm Biến
 • #646: Thiên Giai đỉnh cấp thần thông!
 • #647: Nước chảy mây trôi
 • #648: Lại là người này
 • #649: Kết quả đi đâu?
 • #650: Một bàn về cao thấp!
 • #651: Huyền Giai thần thông, Hỗn Nguyên Thiên Kiếm Trận!
 • #652: Ta một trong kiếm!
 • #653: Nhìn với cặp mắt khác xưa
 • #654: Dùng linh mật tới chưng cất rượu?
 • #655: Châm cứu chữa thương
 • #656: Kinh khủng Đan uẩn!
 • #657: Trở lại Võ viện!
 • #658: Địa Giai Ngũ Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #659: Trở lại Lăng Thiên Các!
 • #660: Giận xông Vô Giới Phong!
 • #661: Cuồng Đao nổi giận chém ba nghìn dặm!
 • #662: Quỷ dị Huyết Vệ!
 • #663: Trận Pháp Gia Trì!
 • #664: Cửu Dương Long Viêm Biến: Thôn Thiên Biến!
 • #665: Cửu Dương Long Viêm Biến: Hạo Thiên Biến!
 • #666: Phá Long Tru Thiên Trảm, ngạnh hám Ám Ảnh Vũ Hồn!
 • #667: Lưỡng đạo Địa Giai Dị Hỏa?
 • #668: Bốn hỏa tề tụ, long thần hiển uy!
 • #669: Tường lửa kết giới, đùa bỡn đầu ngón tay!
 • #670: Một đám bụi trần
 • #671: Quỷ dị hang động
 • #672: Liên Hoàn Trận pháp!
 • #673: Trận tâm chỗ
 • #674: Nữ Đế, Thủy Lưu Tâm!
 • #675: Huyền Thiên Tinh Đấu đại trận
 • #676: Thiên Giai công pháp tôi luyện thân thể, Tinh Thối Thiên Dẫn Quyết!
 • #677: Địa Giai tam phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!
 • #678: Mê một loại tồn tại!
 • #679: Thiên Hải Trảm Phách Đao!
 • #680: Ngoại viện đệ nhất Triệu Cô Thành?
 • #681: Ngươi có tiếp không được ta một chiêu?
 • #682: Diệt Hồn Bách Ảnh Kiếm
 • #683: 100 triệu điểm cống hiến!
 • #684: Thiên Tội thành!
 • #685: Đột phá, Cửu Phẩm Luyện Đan Sư!
 • #686: Bàn Long Phong!
 • #687: Địa Giai đỉnh cấp linh thảo, Huyễn Hồn thảo!
 • #688: Vân Hải Phong đệ tử
 • #689: Toàn Lực Nhất Kích
 • #690: Sẽ chờ ngươi đến đưa bảo!
 • #691: Không tư cách biết?
 • #692: Ngoại viện đệ tử
 • #693: Sinh tử từ đâu tới như một đao!
 • #694: Vân Huyễn đại trận!
 • #695: Tụ Tinh Thần Chi Lực!
 • #696: Cửu Tiêu Tỏa Long tháp!
 • #697: Kim Sắc Huyết Châu
 • #698: Đột phá, Nguyên Vũ Cảnh viên mãn!
 • #699: Trọng lực Trận Pháp
 • #700: Trọng lực uy áp!
 • #701: Đột phá, Địa Giai Bát Phẩm thân thể!
 • #702: Điên cuồng nghiền ép!
 • #703: Đột phá, Địa Giai Cửu Phẩm thân thể!
 • #704: Ngạnh hám đại quân yêu thú!
 • #705: Cửu Cung Bát Quái, Ngũ Hành Tứ Tượng!
 • #706: Áp súc hỏa sơn!
 • #707: Huyền Giai Cửu Phẩm, Thanh Vân Hạo Thiên Hỏa!
 • #708: Địa Giai nhất phẩm, Cửu U Huyền Băng hỏa!
 • #709: Tử sắc lôi cầu!
 • #710: Ngạnh hám Thiên Lôi!
 • #711: Lôi Điện Thối Thể!
 • #712: Thực cốt Độc Vụ!
 • #713: Trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn Đằng Mạn!
 • #714: Cửu Dương Long Viêm Biến, Huyền Băng Biến!
 • #715: Long thần hiển uy!
 • #716: Luyện hóa huyết hồn Đằng Mạn Vũ Hoàn!
 • #717: Đao Khí phong bạo!
 • #718: Điều thứ hai Thái Cổ Thần Long!
 • #719: Thiên Địa hạo kiếp!
 • #720: Tăng lên điên cuồng!
 • #721: Vân Hải Phong phong chủ!
 • #722: Đao Khí phong bạo!
 • #723: Cửu Tiêu Thần Long Biến!
 • #724: Trong nháy mắt giết Vân Hải Phong phong chủ!
 • #725: Cực Bắc Chi Địa
 • #726: Hai triệu mai Nguyên Sát Đan!
 • #727: Linh Chiểu Hầu
 • #728: Lòng rung động khí tức!
 • #729: Ao đầm Độc Vụ!
 • #730: Linh Chiểu Hầu Vương!
 • #731: Kéo dài thời gian
 • #732: Ngạnh hám Linh Chiểu Hầu Vương!
 • #733: Ngươi muốn chiến, vậy liền Chiến!
 • #734: Long khí liệu nguyên!
 • #735: Linh Chiểu Hầu Vương Vũ Hoàn!
 • #736: Thượng Cổ Yêu Thú huyết mạch
 • #737: Dung hợp thành công!
 • #738: Cực bắc trấn nhỏ!
 • #739: Bình Nguyên Tứ Hổ!
 • #740: Tứ Tượng tụ linh trận!
 • #741: Ngạnh hám Tứ Tượng tụ linh trận!
 • #742: Cướp đoạt đan dược!
 • #743: Bình nguyên lái buôn
 • #744: Cùng hợp tác
 • #745: Cổ quái Thú Triều
 • #746: Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!
 • #747: Thập bội tiền thưởng, chống đỡ Thú Triều!
 • #748: Tụ lại thương đội
 • #749: Ngạnh hám Thú Triều!
 • #750: Đánh lui đợt thứ nhất Thú Triều!
 • #751: Liệt Thiên Hỏa nha
 • #752: Dị Hỏa tăng lên!
 • #753: Chạy tới trấn nhỏ
 • #754: Đột phá nửa bước Linh Võ Cảnh!
 • #755: Kịch chiến bùng nổ
 • #756: Bị đánh sợ?
 • #757: Tật Phong Quỷ Hổ
 • #758: Đại trận chém yêu
 • #759: Tru diệt Thú Triều!
 • #760: Song Giác Long Giao Yêu Thú!
 • #761: Ngạnh hám Song Đầu Long Giao!
 • #762: Cửu Tiêu Thần Long Biến, ngạnh hám Song Giác Long Giao!
 • #763: Nổi giận chém Long Giao!
 • #764: Đột phá, Linh Võ Cảnh Sơ Cấp!
 • #765: Địa Giai thất phẩm, Cửu Tiêu Long Hoàng Đao!
 • #766: Kinh Long Bạt Đao Trảm
 • #767: Thiên Vũ cảnh lực lượng tuyệt đối!
 • #768: Thiên Lôi trận bàn
 • #769: Chém chết Đoạn Côn!
 • #770: Tinh Thối Thiên Dẫn Quyết Đệ Nhị Tầng!
 • #771: Rời đi bình nguyên
 • #772: Thiên Tội thành
 • #773: Vạn Bảo Các
 • #774: Gửi bán bảo bối
 • #775: 60 triệu mai Nguyên Sát Đan!
 • #776: Ngoài dự liệu
 • #777: Song Giác Long Giao Nội Đan
 • #778: Đao văn thạch
 • #779: Thiên Thú Tông Thiếu Tông Chủ!
 • #780: Cướp đoạt đao văn thạch!
 • #781: Hắc Long Hộ Giáp
 • #782: Thuần Dương Thiên tinh
 • #783: Ngũ Hành Phục Ma trận!
 • #784: Ức vạn thiên giới!
 • #785: Áp trục bảo bối
 • #786: Ức vạn thiên giới!
 • #787: Tiểu tử này đi ra!
 • #788: Thiên Giai Huyền Vũ thạch!
 • #789: Đột phá, Đao Ý Đệ Thất Trọng!
 • #790: Theo dõi Dương Côn!
 • #791: Thương Lam Tông trưởng lão!
 • #792: Thiên Vũ cảnh Đại Năng giao thủ!
 • #793: Thiêu đốt Vũ Hồn
 • #794: Giao thủ Dương Côn
 • #795: Địa Giai thất phẩm hỏa mãng đao!
 • #796: Một quyền, giải quyết hết ngươi!
 • #797: Tặng bảo bối
 • #798: Thôn phệ Thuần Dương Thiên tinh!
 • #799: Dị Hỏa tăng lên
 • #800: Thiên Thú Tông trưởng lão
 • #801: Ngạnh hám Thiên Thú Tông Tông Chủ!
 • #802: Thiên Vũ cảnh đỉnh phong Dương Thần!
 • #803: Địa Giai công pháp tôi luyện thân thể, Thanh Mộc Quyết!
 • #804: Bát Bộ Long Thần Hỏa ngạnh hám Quân Vũ Cảnh Dương Côn!
 • #805: Nộ Hải Thao Thiên
 • #806: Thiên Thú Biến!
 • #807: Thiên Thú Biến vs Cửu Tiêu Thần Long Biến!
 • #808: Không sợ chết!
 • #809: Càn Nguyên Luyện Cốt Đan!
 • #810: Địa Giai Cửu Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #811: Trở lại Võ viện
 • #812: Phá Thương Phong người vừa tới
 • #813: Chém chết một cái phế vật mà thôi!
 • #814: Thiết Thối Tôn Tiếu!
 • #815: Lấy mạng đổi mạng
 • #816: Huyền Nhật Quyết!
 • #817: Nam Vô Kiếm Quyết!
 • #818: Chém chết Tôn Tiếu!
 • #819: Lưu Quang Trùng Hà Đan
 • #820: Tặng Quân Phách Đan
 • #821: Bị thương nặng Hàn Nhất Phong!
 • #822: Nhiệm vụ trưởng lão
 • #823: Ngươi thật là ngoại viện đệ tử?
 • #824: Nổ kết giới
 • #825: Địa Ngục cấp bậc thời hạn nhiệm vụ!
 • #826: Huyền Băng Bá Vương Thương!
 • #827: Sức lực hoành sinh!
 • #828: Ngươi trả thế nào ở lại chỗ này?
 • #829: Chém chết Ma tộc võ giả
 • #830: Chạy tới Khí Hồn Tông
 • #831: Hồn thạch Khoáng Mạch
 • #832: Bách Quỷ Dạ Hành
 • #833: Tà Hồn đại trận
 • #834: Kẻ thù sống còn!
 • #835: Ma Long ngút trời!
 • #836: Huyết Sát độc chưởng
 • #837: Song long cuộc chiến!
 • #838: Thân phận ngươi, không đơn giản như vậy chứ ?
 • #839: Bát Bộ Long Thần Hỏa, bạo nổ!
 • #840: Bò trở lại cho ta!
 • #841: Ma Oán Tế Hồn Đại Trận!
 • #842: Quân Vũ Cảnh cường giả giao thủ!
 • #843: Ta quản định!
 • #844: Huyết Đế tỉnh lại!
 • #845: Thái Thượng Trưởng Lão
 • #846: Trung Vũ Vực tiệc trà!
 • #847: Mười ngàn mai Bát Chuyển Tứ Tượng Đan
 • #848: Thiên Giai nhất phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #849: Phong khởi vân dũng!
 • #850: Các Phong chuẩn bị
 • #851: Nắm trong bàn tay!
 • #852: Thi đấu bắt đầu!
 • #853: Kiếm ý Đệ Bát Trọng, Triệu Cô Thành!
 • #854: Tám luân khảo hạch!
 • #855: Ngủ quên?
 • #856: Đao Ý Đệ Bát Trọng!
 • #857: Tranh đoạt tư cách ngọc bài!
 • #858: Tốc độ kinh khủng!
 • #859: Trọng lực đồ đằng!
 • #860: Diệp sư thúc?
 • #861: Đa tạ Diệp sư thúc chỉ điểm!
 • #862: Để cho Diệp sư thúc chê cười!
 • #863: Vấn đề gì?
 • #864: Trắc Thí Thạch Trụ
 • #865: Hào quang màu đỏ!
 • #866: Dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đánh nát
 • #867: Triệu Cô Thành xuất thủ
 • #868: Nhân vật số má!
 • #869: Trắc Thí Thạch Trụ, bạo nổ?
 • #870: Vòng thứ năm khảo hạch, đào thái chiến!
 • #871: Cơ Huyên Nhi xuất thủ!
 • #872: Không có cơ hội xuất thủ!
 • #873: Chỉ dùng chỉ một cái!
 • #874: Thất Tinh Phong Phùng Phóng!
 • #875: Địa Giai Nhị Phẩm, Bạo Viêm Cung!
 • #876: Khi dễ cô gái yếu đuối!
 • #877: Liệu Hồn ma vũ!
 • #878: Gặp phải đối thủ?
 • #879: Ma Đồ Thiên Địa
 • #880: Bàng Vũ ngã xuống?
 • #881: Vậy phải làm sao bây giờ?
 • #882: Xích Viêm kim Thiền Đan!
 • #883: Bối cảnh quá cứng!
 • #884: Liên tục nhận thua!
 • #885: Thi đấu tua thứ sáu!
 • #886: Tiến vào huyễn tượng đại trận!
 • #887: Nghênh chiến Thiên Lôi Phong đệ tử!
 • #888: Ngọc bài tới tay!
 • #889: Để cho ta đứng lại?
 • #890: Ngươi chớ làm loạn a!
 • #891: Toàn bộ đánh bay!
 • #892: Lạc Tùng Linh xuất hiện!
 • #893: Có phải hay không trước chữa một chút?
 • #894: Thiếu ngươi một cái ân huệ!
 • #895: Quá quê mùa hào chứ ?
 • #896: Chém chết Thiên Sát Cự Viên!
 • #897: Biết được mọi người tin tức!
 • #898: Vây khốn cục diện!
 • #899: Ngụy Nhạc thủ đoạn!
 • #900: Vây công Phiếu Miểu Phong mọi người!
 • #901: Cuồng vọng tự đại?
 • #902: Một chút hi vọng sống!
 • #903: Giao ra đan dược?
 • #904: Giao thủ Triệu Cô Thành!
 • #905: Chỉ có hơn chớ không kém!
 • #906: Còn có ai không phục?
 • #907: Sắp bị tức điên!
 • #908: Tính khí rất cứng rắn!
 • #909: Hỏa lạt lạt đau đớn!
 • #910: Đại quân yêu thú điều động!
 • #911: Một trăm phần trăm tự tin!
 • #912: Bắt đầu bàn điều kiện?
 • #913: Tương phản kết quả!
 • #914: Đây tột cùng là có chuyện như vậy?
 • #915: Cho điểm màu sắc nhìn một chút?
 • #916: Tiếp tục giáo huấn!
 • #917: Tiếp tục treo ngược lên!
 • #918: Mở miệng nói xin lỗi
 • #919: Thống kê hạng!
 • #920: Tuyên bố thành tích
 • #921: Đệ Thất Luân thi tuyển!
 • #922: Các Phong xuất thủ!
 • #923: Phản Khống Hỏa diễm!
 • #924: Cuồng long Đao Pháp!
 • #925: Mau dừng tay a!
 • #926: Bóng người kia, thật giống như có chút quen thuộc?
 • #927: Chỉ điểm Đao Ý!
 • #928: Liên tục chiến thắng!
 • #929: Trận chung kết tới!
 • #930: La Trần tới!
 • #931: Bạo nổ Nguyên Ma tâm Đan!
 • #932: Thuấn Trảm Kiếm Quyết!
 • #933: Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!
 • #934: Đánh cho ta trở về!
 • #935: Nhất Đao Kinh Long, Nhất Trảm Giai Không!
 • #936: Hết thảy cho lão phu im miệng!
 • #937: Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt!
 • #938: Chống đối Thái Thượng Trưởng Lão?
 • #939: Có cái gì mở miệng tư cách?
 • #940: Đánh Ngụy Nhạc!
 • #941: Mau dừng tay!
 • #942: Nhan trưởng lão, làm sao ngươi tới?
 • #943: Kinh khủng bối cảnh!
 • #944: Đá vào trên miếng sắt!
 • #945: Cắn ngược một cái!
 • #946: Hối hận đến nhà bà nội!
 • #947: Diệp Sư Huynh, ta muốn cho ngươi sinh Hầu Tử!
 • #948: Thái Thượng đỉnh!
 • #949: Ngọa Vân Tiên Sinh, Nhạn Sơ Hành!
 • #950: Thu là quan môn đệ tử?
 • #951: Khiêu chiến Phá Thương Phong!
 • #952: Thanh Vĩ Phá Thiên Hổ!
 • #953: Treo lên đánh trương nhưng!
 • #954: Phong lôi kinh thiên!
 • #955: Một đòn, ngã xuống!
 • #956: Ngươi cái gì ngươi?
 • #957: Vẫn lấy làm kiêu ngạo!
 • #958: Thiên Giai nhất phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #959: Toàn trường rung động!
 • #960: Thanh quang chấn Thú Quyền!
 • #961: Địa Linh Tuyệt Hồn Chưởng!
 • #962: Quá kinh khủng chứ ?
 • #963: Cái gì, kết giới lại phá?
 • #964: Ngục Long Đoạn Hồn Thủ!
 • #965: Như thế khó dây dưa!
 • #966: Đánh tan Cổ Trùng Thiên!
 • #967: Thiên tích càn khôn chưởng!
 • #968: Lôi thể, khổ luân!
 • #969: Tâm phục khẩu phục!
 • #970: Mặt đầy mộng ép!
 • #971: Cực Vũ Bá hoàng quyền!
 • #972: Lôi Đế toàn Thiên PHÁ...!
 • #973: Ngươi lại muốn như thế nào?
 • #974: Các Phương trưởng lão xuất thủ!
 • #975: Động thủ cướp người!
 • #976: Thần Đao Môn đao Vô Cực!
 • #977: Thương Long Phách Thiên Quyết!
 • #978: Ngươi cần phải hiểu rõ!
 • #979: Tấn cấp Nội Viện!
 • #980: Một vùng phế tích?
 • #981: Gia nhập Phiếu Miểu Phong?
 • #982: Chủ Phong biến mất?
 • #983: Xây lại Phiếu Miểu Phong!
 • #984: Vô tận tu luyện tháp!
 • #985: Ngũ đại lịch luyện nơi!
 • #986: Xông Vô Tận Tháp!
 • #987: Huyễn tượng phân thân!
 • #988: Nội Viện Chiến Bảng tháp!
 • #989: Cái gì, cũng bại?
 • #990: Đôi bảng số một!
 • #991: Cũ nát xương thú!
 • #992: Nhớ, ta không thiếu tiền!
 • #993: Nhận lầm người?
 • #994: Là huynh đệ sẽ tới đỗi ta?
 • #995: Mười hai Kim Thân La Hán trận!
 • #996: Bố trí Hộ Phong đại trận!
 • #997: Ngũ Hành Phục Ma đại trận!
 • #998: Bố trí thành công!
 • #999: Có người xông trận?
 • #1000: Uy lực tăng vọt!
 • #1001: Trận Pháp Tông Sư!
 • #1002: Thần Ma bí cảnh!
 • #1003: Gia nhập Phiếu Miểu Phong!
 • #1004: Bố trí Thối Thể Các!
 • #1005: Khắc lục ngọc giản!
 • #1006: Quán thâu đao uẩn!
 • #1007: Phong tục thời xưa còn lưu lại điện!
 • #1008: Ba Trăm vạn năm cấp bậc Vũ Cốt!
 • #1009: Dung hợp vũ kỹ, xuyên Thiên phản Giáp!
 • #1010: Tu luyện mười hai Kim Thân La Hán trận!
 • #1011: Thiên Chuy Bách Luyện, kim thân đúc thành!
 • #1012: Tiếp tục tu luyện!
 • #1013: Phiếu Miểu Phong phó phong chủ
 • #1014: Thần Ma bí cảnh!
 • #1015: Đi bí cảnh!
 • #1016: Tinh Vẫn đảo!
 • #1017: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt!
 • #1018: Rối rít xuất thủ, bỏ đá xuống giếng!
 • #1019: Tha cho ngươi một cái mạng!
 • #1020: Cuồn cuộn long uy!
 • #1021: Thần Ma bí cảnh, khải!
 • #1022: Gom dược thảo!
 • #1023: Nướng tri chu hay lại là gián nướng?
 • #1024: Thái Sơ Long Viêm quả!
 • #1025: Giao thủ Minh Nguyên Phi!
 • #1026: Thiên Viêm Tự Bạo Quyết?
 • #1027: Chém chết Minh Nguyên Phi!
 • #1028: Thôn phệ Thái Sơ Long Viêm quả, tăng lên!
 • #1029: Thiên Giai nhất phẩm, Cửu Mạch Thôn Thiên!
 • #1030: Từ Thiên Hạo, vẫn!
 • #1031: Yêu Tộc đệ tử!
 • #1032: Ba chiêu bại ngươi!
 • #1033: Tiểu thụ yêu?
 • #1034: Cửu Thiên Huyền Hồn quả!
 • #1035: Xuất thủ cứu!
 • #1036: Cường giả ở chỗ này!
 • #1037: Mời cái phế vật hỗ trợ?
 • #1038: Sát ý áng nhiên!
 • #1039: Trọng lực trận bàn!
 • #1040: Không Gian Liệt Phùng!
 • #1041: Chỉ điểm con kiến hôi!
 • #1042: Mở miệng cầu xin tha thứ!
 • #1043: Hoàng Tuyền Luân Hồi tán!
 • #1044: Luyện độc Thần Đỉnh!
 • #1045: Xích Lân cự mãng
 • #1046: Bắt đầu phân tranh!
 • #1047: Xuất thủ cướp đoạt!
 • #1048: Tình nguyện phụng bồi!
 • #1049: Kịch chiến Liễu Hi Nhi!
 • #1050: Liễu Hi Nhi nhận thua?
 • #1051: Đến tột cùng là ai!
 • #1052: Cửu Vĩ Yêu Hồ bản thể
 • #1053: Lá bài tẩy cuối cùng!
 • #1054: Kiếm bộn?
 • #1055: Cửu Tiêu nghịch Long quyền!
 • #1056: Thật là bệnh thiếu máu!
 • #1057: Sức một mình!
 • #1058: Đại trận lại khải!
 • #1059: Lực chiến Cửu Đại Thế Lực!
 • #1060: Bát Bộ Long Thần Hỏa, ngưng!
 • #1061: Bốn hỏa tề tụ, Cửu Long liệu nguyên!
 • #1062: Thiên Giai Nhị Phẩm, Chí Tôn Long Hồn!
 • #1063: Đột phá, Thiên Vũ cảnh Sơ Cấp!
 • #1064: Cửu Thiên Cuồng Lan Long Lánh Trảm!
 • #1065: Độc Vụ nơi
 • #1066: Chiến Lý Hạo Nhiên!
 • #1067: U Minh Thiên Hồn chưởng!
 • #1068: Ma Long động càn khôn
 • #1069: Thương Long Phách Thiên Quyết
 • #1070: Cửu Dương Long Viêm Biến VS Đạo Ma Lưỡng Cực Biến!
 • #1071: Xảo trá vô cùng!
 • #1072: Luyện ngục Ma Long Vũ Hoàn!
 • #1073: Thiên Hồn Cảnh Sơ Cấp tu vi!
 • #1074: Thần Ma bí cảnh chấm dứt
 • #1075: Trở lại Hạ Vũ Vực!
 • #1076: Hành trình mới (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 3.9]

Related posts

Nữ Xứng Tu Tiên Trung

TiKay

Tất Cả Mọi Người Trùng Sinh Trừ Nàng

THUYS♥️

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

TiKay

Nhất Kiếm Chưởng Càn Khôn

TiKay

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

TiKay

Thiên Vực Thương Khung

TiKay

Leave a Reply