Huyền Huyễn Tiên Hiệp

Kình Thiên Kiếm Đế

Lâm Bạch là hậu duệ của thị tộc Thôn Phệ, một trong hai chủng tộc có sức mạnh cực kỳ bá đạo xuất hiện cùng lúc thiên địa mới vừa khai sinh.
.
Cây cao đón gió, vì sợ hãi sức mạnh huyết thống của bọn họ, thị tộc Cự Nhân đã bày ra thiên la địa võng, tàn sát cả tộc của Lâm Bạch, sau đó khai báo với toàn bộ 3000 thế giới rằng, Thôn Phệ tộc là ma đạo Võ Hồn, cần phải bị tiêu diệt.
.
Lâm Bạch vừa sinh ra liền gánh trên mình trách nhiệm phục hưng thị tộc. Hắn bái một lão sư phụ huyền bí, tinh thông Đan Đạo, Đao Đạo, Trận Đạo và Kiếm Đạo.
.
Ngoại trừ Kiếm Đạo, tất cả những đạo còn lại ông ta đều đã tìm được truyền nhân. Vì để tìm người kế thừa đại đạo này, lão đi hết 3000 thế giới để tìm kiếm, chờ đợi 100 năm ở Linh Kiếm Tông, cuối cùng cũng bắt gặp Lâm Bạch là người thích hợp nhất.
.
Nhận được truyền thừa, Lâm Bạch chẳng những gánh trên vai trách nhiệm phục hưng thị tộc Thôn Phệ, đồng thời lại có thêm một nhiệm vụ to lớn khác nữa mà hắn chỉ có thể thực hiện khi và chỉ khi vấn đỉnh cả đại lục này.
.
– “Ta chờ ngươi ở Thượng Giới!”
Một ván cờ được thiết lập từ vạn năm trước. Một bí ẩn từ vạn cổ đến nay chưa bao giờ được khám phá. Lâm Bạch vô thanh vô thức trở thành một viên cờ trong đó, nhưng liệu sẽ làm quân tốt thí hay trở thành quân vua tướng trụ đến sau cùng, mời các đồng hữu cùng theo dõi.

—Hệ Thống Tu Luyện—
– Võ đạo cửu trọng
– Chân Võ cảnh
– Huyền Võ cảnh
– Địa Võ cảnh
– Thiên Võ cảnh
– Thần Đan cảnh gồm: Nhân Đan cảnh – Địa Đan cảnh – Thiên Đan cảnh
– Phi Thiên cảnh
– Âm Dương cảnh gồm: Âm Thánh cảnh, Dương Thần cảnh
– Sinh Tử cảnh gồm: Sinh Diệt cảnh, Tử Nghịch cảnh
– Vấn Đỉnh cảnh…

Converter: ♫ ๖ۣۜLucario ♫


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Đế Kiếm Nhất
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0001.mp32018-07-27 23:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0002.mp32018-07-27 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0003.mp32018-07-27 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0004.mp32018-07-27 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0005.mp32018-07-27 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0006.mp32018-07-27 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0007.mp32018-07-27 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0008.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0009.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0010.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0011.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0012.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0013.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0014.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0015.mp32018-07-27 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0016.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0017.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0018.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0019.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0020.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0021.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0022.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0023.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0024.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0025.mp32018-07-27 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0026.mp32018-07-27 23:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0027.mp32018-07-27 23:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0028.mp32018-07-27 23:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0029.mp32018-07-27 23:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0030.mp32018-07-27 23:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0031.mp32018-07-27 23:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0032.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0033.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0034.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0035.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0036.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0037.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0038.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0039.mp32018-07-27 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0040.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0041.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0042.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0043.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0044.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0045.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0046.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0047.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0048.mp32018-07-27 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0049.mp32018-07-27 23:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0050.mp32018-07-27 23:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0051.mp32018-07-27 23:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0052.mp32018-07-27 23:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0053.mp32018-07-27 23:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0054.mp32018-07-27 23:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0055.mp32018-07-27 23:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0056.mp32018-07-27 23:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0057.mp32018-07-27 23:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0058.mp32018-07-27 23:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0059.mp32018-07-27 23:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0060.mp32018-07-27 23:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0061.mp32018-07-27 23:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0062.mp32018-07-27 23:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0063.mp32018-07-27 23:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0064.mp32018-07-27 23:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0065.mp32018-07-27 23:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0066.mp32018-07-27 23:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0067.mp32018-07-27 23:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0068.mp32018-07-27 23:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0069.mp32018-07-27 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0070.mp32018-07-27 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0071.mp32018-07-27 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0072.mp32018-07-27 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0073.mp32018-07-27 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0074.mp32018-07-27 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0075.mp32018-07-27 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0076.mp32018-07-27 23:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0077.mp32018-07-27 23:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0078.mp32018-07-27 23:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0079.mp32018-07-27 23:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0080.mp32018-07-27 23:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0081.mp32018-07-27 23:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0082.mp32018-07-27 23:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0083.mp32018-07-27 23:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0084.mp32018-07-27 23:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0085.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0086.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0087.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0088.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0089.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0090.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0091.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0092.mp32018-07-27 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0093.mp32018-07-27 23:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0094.mp32018-07-27 23:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0095.mp32018-07-27 23:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0096.mp32018-07-27 23:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0097.mp32018-07-28 00:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0098.mp32018-07-28 00:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0099.mp32018-07-28 00:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0100.mp32018-07-28 00:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0101.mp32018-07-28 00:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0102.mp32018-07-28 00:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0103.mp32018-07-28 00:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0104.mp32018-07-28 00:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0105.mp32018-07-28 00:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0106.mp32018-07-28 00:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0107.mp32018-07-28 00:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0108.mp32018-07-28 00:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0109.mp32018-07-28 00:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0110.mp32018-07-28 00:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0111.mp32018-07-28 00:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0112.mp32018-07-28 00:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0113.mp32018-07-28 00:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0114.mp32018-07-28 00:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0115.mp32018-07-28 00:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0116.mp32018-07-28 00:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0117.mp32018-07-28 00:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0118.mp32018-07-28 00:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0119.mp32018-07-28 00:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0120.mp32018-07-28 00:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0121.mp32018-07-28 00:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0122.mp32018-07-28 00:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0123.mp32018-07-28 00:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0124.mp32018-07-28 00:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0125.mp32018-07-28 00:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0126.mp32018-07-28 00:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0127.mp32018-07-28 00:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0128.mp32018-07-28 00:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0129.mp32018-07-28 00:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0130.mp32018-07-28 00:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0131.mp32018-07-28 00:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0132.mp32018-07-28 00:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0133.mp32018-07-28 00:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0134.mp32018-07-28 00:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0135.mp32018-07-28 00:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0136.mp32018-07-28 00:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0137.mp32018-07-28 00:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0138.mp32018-07-28 00:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0139.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0140.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0141.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0142.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0143.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0144.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0145.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0146.mp32018-07-28 00:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0147.mp32018-07-28 00:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0148.mp32018-07-28 00:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0149.mp32018-07-28 00:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0150.mp32018-07-28 00:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0151.mp32018-07-28 00:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0152.mp32018-07-28 00:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0153.mp32018-07-28 00:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0154.mp32018-07-28 02:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0155.mp32018-07-28 02:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0156.mp32018-07-28 02:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0157.mp32018-07-28 02:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0158.mp32018-07-28 03:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0159.mp32018-07-28 03:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0160.mp32018-07-28 03:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0161.mp32018-07-28 03:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0162.mp32018-07-28 03:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0163.mp32018-07-28 03:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0164.mp32018-07-28 03:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0165.mp32018-07-28 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0166.mp32018-07-28 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0167.mp32018-07-28 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0168.mp32018-07-28 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0169.mp32018-07-28 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0170.mp32018-07-28 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0171.mp32018-07-28 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0172.mp32018-07-28 03:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0173.mp32018-07-28 03:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0174.mp32018-07-28 03:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0175.mp32018-07-28 03:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0176.mp32018-07-28 03:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0177.mp32018-07-28 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0178.mp32018-07-28 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0179.mp32018-07-28 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0180.mp32018-07-28 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0181.mp32018-07-28 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0182.mp32018-07-28 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0183.mp32018-07-28 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0184.mp32018-07-28 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0185.mp32018-07-28 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0186.mp32018-07-28 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0187.mp32018-07-28 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0188.mp32018-07-28 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0189.mp32018-07-28 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0190.mp32018-07-28 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0191.mp32018-07-28 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0192.mp32018-07-28 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0193.mp32018-07-28 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0194.mp32018-07-28 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0195.mp32018-07-28 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0196.mp32018-07-28 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0197.mp32018-07-28 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0198.mp32018-07-28 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0199.mp32018-07-28 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0200.mp32018-07-28 03:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0201.mp32018-07-28 03:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0202.mp32018-07-28 03:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0203.mp32018-07-28 03:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0204.mp32018-07-28 03:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0205.mp32018-07-28 03:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0206.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0207.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0208.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0209.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0210.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0211.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0212.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0213.mp32018-07-28 03:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0214.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0215.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0216.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0217.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0218.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0219.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0220.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0221.mp32018-07-28 03:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0222.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0223.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0224.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0225.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0226.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0227.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0228.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0229.mp32018-07-28 03:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0230.mp32018-07-28 03:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0231.mp32018-07-28 03:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0232.mp32018-07-28 03:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0233.mp32018-07-28 03:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0234.mp32018-07-28 03:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0235.mp32018-07-28 03:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0236.mp32018-07-28 03:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0237.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0238.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0239.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0240.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0241.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0242.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0243.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0244.mp32018-07-28 03:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0245.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0246.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0247.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0248.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0249.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0250.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0251.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0252.mp32018-07-28 03:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0253.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0254.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0255.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0256.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0257.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0258.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0259.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0260.mp32018-07-28 03:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0261.mp32018-07-28 03:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0262.mp32018-07-28 03:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0263.mp32018-07-28 03:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0264.mp32018-07-28 03:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0265.mp32018-07-28 03:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0266.mp32018-07-28 03:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0267.mp32018-07-28 03:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0268.mp32018-07-28 03:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0269.mp32018-07-28 03:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0270.mp32018-07-28 03:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0271.mp32018-07-28 03:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0272.mp32018-07-28 03:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0273.mp32018-07-28 03:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0274.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0275.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0276.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0277.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0278.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0279.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0280.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0281.mp32018-07-28 03:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0282.mp32018-07-28 03:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0283.mp32018-07-28 03:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0284.mp32018-07-28 03:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0285.mp32018-07-28 03:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0286.mp32018-07-28 03:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0287.mp32018-07-28 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0288.mp32018-07-28 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0289.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0290.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0291.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0292.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0293.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0294.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0295.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0296.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0297.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0298.mp32018-07-28 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0299.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0300.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0301.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0302.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0303.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0304.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0305.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0306.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0307.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0308.mp32018-07-28 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0309.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0310.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0311.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0312.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0313.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0314.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0315.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0316.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0317.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0318.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0319.mp32018-07-28 05:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0320.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0321.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0322.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0323.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0324.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0325.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0326.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0327.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0328.mp32018-07-28 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0329.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0330.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0331.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0332.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0333.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0334.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0335.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0336.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0337.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0338.mp32018-07-28 05:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0339.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0340.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0341.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0342.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0343.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0344.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0345.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0346.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0347.mp32018-07-28 05:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0348.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0349.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0350.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0351.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0352.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0353.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0354.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0355.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0356.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0357.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0358.mp32018-07-28 05:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0359.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0360.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0361.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0362.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0363.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0364.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0365.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0366.mp32018-07-28 05:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0367.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0368.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0369.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0370.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0371.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0372.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0373.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0374.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0375.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0376.mp32018-07-28 05:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0377.mp32018-07-28 05:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0378.mp32018-07-28 05:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0379.mp32018-07-28 05:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0380.mp32018-07-28 15:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0381.mp32018-07-28 15:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0382.mp32018-07-28 15:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0383.mp32018-07-28 15:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0384.mp32018-07-28 15:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0385.mp32018-07-28 15:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0386.mp32018-07-28 15:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0387.mp32018-07-28 15:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0388.mp32018-07-28 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0389.mp32018-07-28 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0390.mp32018-07-28 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0391.mp32018-07-28 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0392.mp32018-07-28 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0393.mp32018-07-28 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0394.mp32018-07-28 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0395.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0396.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0397.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0398.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0399.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0400.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0401.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0402.mp32018-07-28 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0403.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0404.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0405.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0406.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0407.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0408.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0409.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0410.mp32018-07-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0411.mp32018-07-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0412.mp32018-07-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0413.mp32018-07-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0414.mp32018-07-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0415.mp32018-07-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0416.mp32018-07-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0417.mp32018-07-28 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0418.mp32018-07-28 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0419.mp32018-07-28 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0420.mp32018-07-28 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0421.mp32018-07-28 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0422.mp32018-07-28 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0423.mp32018-07-28 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0424.mp32018-07-28 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0425.mp32018-07-28 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0426.mp32018-07-28 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0427.mp32018-07-28 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0428.mp32018-07-28 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0429.mp32018-07-28 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0430.mp32018-07-28 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0431.mp32018-07-28 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0432.mp32018-07-28 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0433.mp32018-07-28 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0434.mp32018-07-28 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0435.mp32018-07-28 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0436.mp32018-07-28 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0437.mp32018-07-28 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0438.mp32018-07-28 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0439.mp32018-07-28 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0440.mp32018-07-28 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0441.mp32018-07-28 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0442.mp32018-07-28 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0443.mp32018-07-28 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0444.mp32018-07-28 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0445.mp32018-07-28 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0446.mp32018-07-28 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0447.mp32018-07-28 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0448.mp32018-07-28 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0449.mp32018-07-28 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0450.mp32018-07-28 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0451.mp32018-07-28 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0452.mp32018-07-28 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0453.mp32018-07-28 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0454.mp32018-07-28 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0455.mp32018-07-28 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0456.mp32018-07-28 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0457.mp32018-07-28 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0458.mp32018-07-28 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0459.mp32018-07-28 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0460.mp32018-07-28 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0461.mp32018-07-28 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0462.mp32018-07-28 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0463.mp32018-07-28 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0464.mp32018-07-28 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0465.mp32018-07-28 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0466.mp32018-07-28 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0467.mp32018-07-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0468.mp32018-07-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0469.mp32018-07-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0470.mp32018-07-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0471.mp32018-07-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0472.mp32018-07-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0473.mp32018-07-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0474.mp32018-07-28 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0475.mp32018-07-28 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0476.mp32018-07-28 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0477.mp32018-07-28 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0478.mp32018-07-28 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0479.mp32018-07-28 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0480.mp32018-07-28 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0481.mp32018-07-28 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0482.mp32018-07-28 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0483.mp32018-07-28 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0484.mp32018-07-28 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0485.mp32018-07-28 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0486.mp32018-07-28 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0487.mp32018-07-28 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0488.mp32018-07-28 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0489.mp32018-07-28 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0490.mp32018-07-28 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0491.mp32018-07-28 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0492.mp32018-07-28 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0493.mp32018-07-28 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0494.mp32018-07-28 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0495.mp32018-07-28 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0496.mp32018-07-28 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0497.mp32018-07-28 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0498.mp32018-07-28 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0499.mp32018-07-28 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0500.mp32018-07-28 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0501.mp32018-07-28 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0502.mp32018-07-28 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0503.mp32018-07-28 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0504.mp32018-07-28 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0505.mp32018-07-28 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0506.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0507.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0508.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0509.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0510.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0511.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0512.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0513.mp32018-07-28 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0514.mp32018-07-28 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0515.mp32018-07-28 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0516.mp32018-07-28 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0517.mp32018-07-28 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0518.mp32018-07-28 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0519.mp32018-07-28 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0520.mp32018-07-28 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0521.mp32018-07-28 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0522.mp32018-07-28 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0523.mp32018-07-28 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0524.mp32018-07-28 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0525.mp32018-07-28 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0526.mp32018-07-28 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0527.mp32018-07-28 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0528.mp32018-07-28 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0529.mp32018-07-28 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0530.mp32018-07-28 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0531.mp32018-07-28 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0532.mp32018-07-28 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0533.mp32018-07-28 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0534.mp32018-07-28 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0535.mp32018-07-28 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0536.mp32018-07-28 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0537.mp32018-07-28 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0538.mp32018-07-28 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0539.mp32018-07-28 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0540.mp32018-07-28 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0541.mp32018-07-28 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0542.mp32018-07-28 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0543.mp32018-07-28 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0544.mp32018-07-28 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0545.mp32018-07-28 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0546.mp32018-07-28 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0547.mp32018-07-28 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0548.mp32018-07-28 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0549.mp32018-07-28 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0550.mp32018-07-28 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0551.mp32018-07-28 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0552.mp32018-07-28 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0553.mp32018-07-28 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0554.mp32018-07-28 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0555.mp32018-07-28 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0556.mp32018-07-28 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0557.mp32018-07-28 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0558.mp32018-07-28 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0559.mp32018-07-28 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0560.mp32018-07-28 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0561.mp32018-07-28 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0562.mp32018-07-28 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0563.mp32018-07-28 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0564.mp32018-07-28 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0565.mp32018-07-28 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0566.mp32018-07-28 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0567.mp32018-07-28 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0568.mp32018-07-28 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0569.mp32018-07-28 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0570.mp32018-07-28 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0571.mp32018-07-28 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0572.mp32018-07-28 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0573.mp32018-07-28 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0574.mp32018-07-28 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0575.mp32018-07-28 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0576.mp32018-07-28 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0577.mp32018-07-28 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0578.mp32018-07-28 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0579.mp32018-07-28 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0580.mp32018-07-28 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0581.mp32018-07-28 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0582.mp32018-07-28 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0583.mp32018-07-28 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0584.mp32018-07-28 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0585.mp32018-07-28 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0586.mp32018-07-28 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0587.mp32018-07-28 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0588.mp32018-07-28 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0589.mp32018-07-28 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0590.mp32018-07-28 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0591.mp32018-07-28 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0592.mp32018-07-28 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0593.mp32018-07-28 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0594.mp32018-07-28 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0595.mp32018-07-28 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0596.mp32018-07-28 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0597.mp32018-07-28 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0598.mp32018-07-28 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0599.mp32018-07-28 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0600.mp32018-07-28 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0601.mp32018-07-28 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0602.mp32018-07-28 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0603.mp32018-07-28 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0604.mp32018-07-28 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0605.mp32018-07-28 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0606.mp32018-07-28 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0607.mp32018-07-28 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0608.mp32018-07-28 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0609.mp32018-07-28 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0610.mp32018-07-28 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0611.mp32018-07-28 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0612.mp32018-07-28 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0613.mp32018-07-28 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0614.mp32018-07-28 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0615.mp32018-07-28 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0616.mp32018-07-28 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0617.mp32018-07-28 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0618.mp32018-07-28 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0619.mp32018-07-28 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0620.mp32018-07-28 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0621.mp32018-07-28 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0622.mp32018-07-28 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0623.mp32018-07-28 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0624.mp32018-07-28 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0625.mp32018-07-28 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0626.mp32018-07-28 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0627.mp32018-07-28 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0628.mp32018-07-28 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0629.mp32018-07-28 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0630.mp32018-07-28 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0631.mp32018-07-28 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0632.mp32018-07-28 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0633.mp32018-07-28 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0634.mp32018-07-28 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0635.mp32018-07-28 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0636.mp32018-07-28 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0637.mp32018-07-28 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0638.mp32018-07-28 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0639.mp32018-07-28 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0640.mp32018-07-28 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0641.mp32018-07-28 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0642.mp32018-07-28 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0643.mp32018-07-28 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0644.mp32018-07-28 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0645.mp32018-07-28 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0646.mp32018-07-28 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0647.mp32018-07-28 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0648.mp32018-07-28 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0649.mp32018-07-28 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0650.mp32018-07-28 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0651.mp32018-07-28 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0652.mp32018-07-28 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0653.mp32018-07-28 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0654.mp32018-07-28 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0655.mp32018-07-28 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0656.mp32018-07-28 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0657.mp32018-07-28 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0658.mp32018-07-28 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0659.mp32018-07-28 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0660.mp32018-07-28 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0661.mp32018-07-28 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0662.mp32018-07-28 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0663.mp32018-07-28 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0664.mp32018-07-28 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0665.mp32018-07-28 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0666.mp32018-07-28 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0667.mp32018-07-28 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0668.mp32018-07-28 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0669.mp32018-07-28 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0670.mp32018-07-28 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0671.mp32018-07-28 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0672.mp32018-07-28 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0673.mp32018-07-28 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0674.mp32018-07-28 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0675.mp32018-07-28 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0676.mp32018-07-28 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0677.mp32018-07-28 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0678.mp32018-07-28 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0679.mp32018-07-28 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0680.mp32018-07-28 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0681.mp32018-07-28 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0682.mp32018-07-28 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0683.mp32018-07-28 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0684.mp32018-07-28 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0685.mp32018-07-28 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0686.mp32018-07-28 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0687.mp32018-07-28 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0688.mp32018-07-28 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0689.mp32018-07-28 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0690.mp32018-07-28 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0691.mp32018-07-28 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0692.mp32018-07-28 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0693.mp32018-07-28 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0694.mp32018-07-28 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0695.mp32018-07-28 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0696.mp32018-07-28 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0697.mp32018-07-28 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0698.mp32018-07-28 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0699.mp32018-07-28 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0700.mp32018-07-28 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0701.mp32018-07-28 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0702.mp32018-07-28 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0703.mp32018-07-28 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0704.mp32018-07-28 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0705.mp32018-07-28 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0706.mp32018-07-28 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0707.mp32018-07-28 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0708.mp32018-07-28 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0709.mp32018-07-28 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0710.mp32018-07-28 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0711.mp32018-07-28 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0712.mp32018-07-28 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0713.mp32018-07-28 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0714.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0715.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0716.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0717.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0718.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0719.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0720.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0721.mp32018-07-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0722.mp32018-07-28 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0723.mp32018-07-28 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0724.mp32018-07-28 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0725.mp32018-07-28 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0726.mp32018-07-28 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0727.mp32018-07-28 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0728.mp32018-07-28 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0729.mp32018-07-28 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0730.mp32018-07-28 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0731.mp32018-07-28 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0732.mp32018-07-28 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0733.mp32018-07-28 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0734.mp32018-07-28 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0735.mp32018-07-28 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0736.mp32018-07-28 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0737.mp32018-07-28 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0738.mp32018-07-28 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0739.mp32018-07-28 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0740.mp32018-07-28 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0741.mp32018-07-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0742.mp32018-07-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0743.mp32018-07-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0744.mp32018-07-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0745.mp32018-07-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0746.mp32018-07-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0747.mp32018-07-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0748.mp32018-07-28 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0749.mp32018-07-28 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0750.mp32018-07-28 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0751.mp32018-07-28 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0752.mp32018-07-28 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0753.mp32018-07-28 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0754.mp32018-07-28 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0755.mp32018-07-28 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0756.mp32018-07-28 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0757.mp32018-07-28 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0758.mp32018-07-28 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0759.mp32018-07-28 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0760.mp32018-07-28 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0761.mp32018-07-28 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0762.mp32018-07-28 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0763.mp32018-07-28 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0764.mp32018-07-28 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0765.mp32018-07-28 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0766.mp32018-07-28 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0767.mp32018-07-28 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0768.mp32018-07-28 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0769.mp32018-07-28 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0770.mp32018-07-28 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0771.mp32018-07-28 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0772.mp32018-07-28 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0773.mp32018-07-28 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0774.mp32018-07-28 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0775.mp32018-07-28 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0776.mp32018-07-28 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0777.mp32018-07-28 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0778.mp32018-07-28 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0779.mp32018-07-28 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0780.mp32018-07-28 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0781.mp32018-07-28 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0782.mp32018-07-28 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0783.mp32018-07-28 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0784.mp32018-07-28 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0785.mp32018-07-28 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0786.mp32018-07-28 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0787.mp32018-07-28 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0788.mp32018-07-28 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0789.mp32018-07-28 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0790.mp32018-07-28 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0791.mp32018-07-28 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0792.mp32018-07-28 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0793.mp32018-07-28 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0794.mp32018-07-28 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0795.mp32018-07-28 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0796.mp32018-07-28 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0797.mp32018-07-28 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0798.mp32018-07-28 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0799.mp32018-07-28 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0800.mp32018-07-28 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0801.mp32018-07-28 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0802.mp32018-07-28 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0803.mp32018-07-28 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0804.mp32018-07-28 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0805.mp32018-07-28 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0806.mp32018-07-28 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0807.mp32018-07-28 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0808.mp32018-07-28 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0809.mp32018-07-28 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0810.mp32018-07-28 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0811.mp32018-07-28 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0812.mp32018-07-28 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0813.mp32018-07-28 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0814.mp32018-07-28 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0815.mp32018-07-28 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0816.mp32018-07-28 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0817.mp32018-07-28 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0818.mp32018-07-28 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0819.mp32018-07-28 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0820.mp32018-07-28 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0821.mp32018-07-28 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0822.mp32018-07-28 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0823.mp32018-07-28 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0824.mp32018-07-28 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0825.mp32018-07-28 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0826.mp32018-07-28 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0827.mp32018-07-28 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0828.mp32018-07-28 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0829.mp32018-07-28 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0830.mp32018-07-28 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0831.mp32018-07-28 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0832.mp32018-07-28 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0833.mp32018-07-28 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0834.mp32018-07-28 16:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0835.mp32018-07-28 16:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0836.mp32018-07-28 16:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0837.mp32018-07-28 16:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0838.mp32018-07-28 16:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0839.mp32018-07-28 16:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0840.mp32018-07-28 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0841.mp32018-07-28 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0842.mp32018-07-28 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0843.mp32018-07-28 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0844.mp32018-07-28 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0845.mp32018-07-28 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0846.mp32018-07-28 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0847.mp32018-07-28 16:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0848.mp32018-07-28 16:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0849.mp32018-07-28 16:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0850.mp32018-07-28 16:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0851.mp32018-07-28 16:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0852.mp32018-07-28 16:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0853.mp32018-07-28 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0854.mp32018-07-28 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0855.mp32018-07-28 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0856.mp32018-07-28 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0857.mp32018-07-28 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0858.mp32018-07-28 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0859.mp32018-07-28 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0860.mp32018-07-28 16:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0861.mp32018-07-28 16:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0862.mp32018-07-28 16:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0863.mp32018-07-28 16:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0864.mp32018-07-28 16:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0865.mp32018-07-28 16:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0866.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0867.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0868.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0869.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0870.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0871.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0872.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0873.mp32018-07-28 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0874.mp32018-07-28 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0875.mp32018-07-28 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0876.mp32018-07-28 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0877.mp32018-07-28 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0878.mp32018-07-28 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0879.mp32018-07-28 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0880.mp32018-07-28 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0881.mp32018-07-28 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0882.mp32018-07-28 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0883.mp32018-07-28 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0884.mp32018-07-28 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0885.mp32018-07-28 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0886.mp32018-07-28 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0887.mp32018-07-28 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0888.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0889.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0890.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0891.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0892.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0893.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0894.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0895.mp32018-07-28 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0896.mp32018-07-28 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0897.mp32018-07-28 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0898.mp32018-07-28 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0899.mp32018-07-28 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0900.mp32018-07-28 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0901.mp32018-07-28 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0902.mp32018-07-28 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0903.mp32018-07-28 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0904.mp32018-07-28 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0905.mp32018-07-28 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0906.mp32018-07-28 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0907.mp32018-07-28 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0908.mp32018-07-28 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0909.mp32018-07-28 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0910.mp32018-07-28 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0911.mp32018-07-28 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0912.mp32018-07-28 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0913.mp32018-07-28 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0914.mp32018-07-28 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0915.mp32018-07-28 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0916.mp32018-07-28 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0917.mp32018-07-28 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0918.mp32018-07-28 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0919.mp32018-07-28 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0920.mp32018-07-28 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0921.mp32018-07-28 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0922.mp32018-07-28 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0923.mp32018-07-28 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0924.mp32018-07-28 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0925.mp32018-07-28 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0926.mp32018-07-28 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0927.mp32018-07-28 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0928.mp32018-07-28 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0929.mp32018-07-28 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0930.mp32018-07-28 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0931.mp32018-07-28 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0932.mp32018-07-28 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0933.mp32018-07-28 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0934.mp32018-07-28 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0935.mp32018-07-28 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0936.mp32018-07-28 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0937.mp32018-07-28 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0938.mp32018-07-28 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0939.mp32018-07-28 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0940.mp32018-07-28 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0941.mp32018-07-28 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0942.mp32018-07-28 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0943.mp32018-07-28 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0944.mp32018-07-28 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0945.mp32018-07-28 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0946.mp32018-07-28 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0947.mp32018-07-28 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0948.mp32018-07-28 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0949.mp32018-07-28 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0950.mp32018-07-28 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0951.mp32018-07-28 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0952.mp32018-07-28 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0953.mp32018-07-28 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0954.mp32018-07-28 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0955.mp32018-07-28 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0956.mp32018-07-28 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0957.mp32018-07-28 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0958.mp32018-07-28 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0959.mp32018-07-28 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0960.mp32018-07-28 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0961.mp32018-07-28 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0962.mp32018-07-28 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0963.mp32018-07-28 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0964.mp32018-07-28 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0965.mp32018-07-28 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0966.mp32018-07-28 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0967.mp32018-07-28 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0968.mp32018-07-28 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0969.mp32018-07-28 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0970.mp32018-07-28 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0971.mp32018-07-28 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0972.mp32018-07-28 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0973.mp32018-07-28 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0974.mp32018-07-28 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0975.mp32018-07-28 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0976.mp32018-07-28 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0977.mp32018-07-28 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0978.mp32018-07-28 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0979.mp32018-07-28 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0980.mp32018-07-28 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0981.mp32018-07-28 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0982.mp32018-07-28 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0983.mp32018-07-28 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0984.mp32018-07-28 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0985.mp32018-07-28 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0986.mp32018-07-28 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0987.mp32018-07-28 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0988.mp32018-07-28 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0989.mp32018-07-28 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0990.mp32018-07-28 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0991.mp32018-07-28 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0992.mp32018-07-28 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0993.mp32018-07-28 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0994.mp32018-07-28 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0995.mp32018-07-28 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0996.mp32018-07-28 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0997.mp32018-07-28 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0998.mp32018-07-28 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-0999.mp32018-07-28 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1000.mp32018-07-28 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1001.mp32018-07-28 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1002.mp32018-07-28 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1003.mp32018-07-28 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1004.mp32018-07-28 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1005.mp32018-07-28 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1006.mp32018-07-28 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1007.mp32018-07-28 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1008.mp32018-07-28 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1009.mp32018-07-28 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1010.mp32018-07-28 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1011.mp32018-07-28 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1012.mp32018-07-28 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1013.mp32018-07-28 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1014.mp32018-07-28 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1015.mp32018-07-28 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1016.mp32018-07-28 17:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1017.mp32018-07-28 17:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1018.mp32018-07-28 17:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1019.mp32018-07-28 17:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1020.mp32018-07-28 17:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1021.mp32018-07-28 17:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1022.mp32018-07-28 17:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1023.mp32018-07-28 17:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1024.mp32018-07-28 17:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1025.mp32018-07-28 17:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1026.mp32018-07-28 17:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1027.mp32018-07-28 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1028.mp32018-07-28 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1029.mp32018-07-28 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1030.mp32018-07-28 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1031.mp32018-07-28 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1032.mp32018-07-28 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1033.mp32018-07-28 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1034.mp32018-07-28 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1035.mp32018-07-28 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1036.mp32018-07-28 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1037.mp32018-07-28 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1038.mp32018-07-28 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1039.mp32018-07-28 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1040.mp32018-07-28 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1041.mp32018-07-28 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1042.mp32018-07-28 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1043.mp32018-07-28 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1044.mp32018-07-28 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1045.mp32018-07-28 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1046.mp32018-07-28 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1047.mp32018-07-28 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1048.mp32018-07-28 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1049.mp32018-07-28 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1050.mp32018-07-28 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1051.mp32018-07-28 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1052.mp32018-07-28 17:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1053.mp32018-07-28 17:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1054.mp32018-07-28 17:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1055.mp32018-07-28 17:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1056.mp32018-07-28 17:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1057.mp32018-07-28 17:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1058.mp32018-07-28 17:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1059.mp32018-07-28 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1060.mp32018-07-28 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1061.mp32018-07-28 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1062.mp32018-07-28 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1063.mp32018-07-28 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1064.mp32018-07-28 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1065.mp32018-07-28 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1066.mp32018-07-28 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1067.mp32018-07-28 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1068.mp32018-07-28 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1069.mp32018-07-28 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1070.mp32018-07-28 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1071.mp32018-07-28 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1072.mp32018-07-28 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1073.mp32018-07-28 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1074.mp32018-07-28 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1075.mp32018-07-28 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1076.mp32018-07-28 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1077.mp32018-07-28 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1078.mp32018-07-28 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1079.mp32018-07-28 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1080.mp32018-07-28 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1081.mp32018-07-28 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1082.mp32018-07-28 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1083.mp32018-07-28 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1084.mp32018-07-28 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1085.mp32018-07-28 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1086.mp32018-07-28 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1087.mp32018-07-28 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1088.mp32018-07-28 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1089.mp32018-07-28 17:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1090.mp32018-07-28 17:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1091.mp32018-07-28 17:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1092.mp32018-07-28 17:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1093.mp32018-07-28 17:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1094.mp32018-07-28 17:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1095.mp32018-07-28 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1096.mp32018-07-28 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1097.mp32018-07-28 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1098.mp32018-07-28 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1099.mp32018-07-28 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1100.mp32018-07-28 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1101.mp32018-07-28 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1102.mp32018-07-28 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1103.mp32018-07-28 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1104.mp32018-07-28 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1105.mp32018-07-28 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1106.mp32018-07-28 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1107.mp32018-07-28 17:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1108.mp32018-07-28 20:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1109.mp32018-07-28 20:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1110.mp32018-07-28 20:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1111.mp32018-07-28 20:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1112.mp32018-07-28 20:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1113.mp32018-07-28 20:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1114.mp32018-07-28 20:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1115.mp32018-07-28 20:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1116.mp32018-07-28 20:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1117.mp32018-07-28 20:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1118.mp32018-07-28 20:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1119.mp32018-07-28 20:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1120.mp32018-07-28 20:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1121.mp32018-07-28 20:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1122.mp32018-07-28 20:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1123.mp32018-07-28 20:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1124.mp32018-07-28 20:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1125.mp32018-07-28 20:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1126.mp32018-07-28 20:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1127.mp32018-07-28 20:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1128.mp32018-07-28 20:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1129.mp32018-07-28 20:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1130.mp32018-07-28 20:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1131.mp32018-07-28 20:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1132.mp32018-07-28 20:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1133.mp32018-07-28 20:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1134.mp32018-07-28 20:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1135.mp32018-07-28 20:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1136.mp32018-07-28 20:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1137.mp32018-07-28 20:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1138.mp32018-07-28 20:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1139.mp32018-07-28 20:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1140.mp32018-07-28 20:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1141.mp32018-07-28 20:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1142.mp32018-07-28 20:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1143.mp32018-07-28 20:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1144.mp32018-07-28 20:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1145.mp32018-07-28 20:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1146.mp32018-07-28 20:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1147.mp32018-07-28 20:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1148.mp32018-07-28 20:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1149.mp32018-07-28 20:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1150.mp32018-07-28 20:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1151.mp32018-07-28 20:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1152.mp32018-07-28 20:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1153.mp32018-07-28 20:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1154.mp32018-07-28 20:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1155.mp32018-07-28 20:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1156.mp32018-07-28 20:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1157.mp32018-07-28 20:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1158.mp32018-07-28 20:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1159.mp32018-07-28 20:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1160.mp32018-07-28 20:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1161.mp32018-07-28 20:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1162.mp32018-07-28 20:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1163.mp32018-07-28 20:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1164.mp32018-07-28 20:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1165.mp32018-07-28 20:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1166.mp32018-07-28 20:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1167.mp32018-07-28 20:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1168.mp32018-07-28 20:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1169.mp32018-07-28 20:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1170.mp32018-07-28 20:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1171.mp32018-07-28 20:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1172.mp32018-07-28 20:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1173.mp32018-07-28 20:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1174.mp32018-07-28 20:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1175.mp32018-07-28 20:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1176.mp32018-07-28 20:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1177.mp32018-07-28 20:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1178.mp32018-07-28 20:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1179.mp32018-07-28 20:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1180.mp32018-07-28 20:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1181.mp32018-07-28 20:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1182.mp32018-07-28 20:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1183.mp32018-07-28 20:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1184.mp32018-07-28 20:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1185.mp32018-07-28 20:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1186.mp32018-07-28 20:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1187.mp32018-07-28 20:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1188.mp32018-07-28 20:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1189.mp32018-07-28 20:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1190.mp32018-07-28 20:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1191.mp32018-07-28 20:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1192.mp32018-07-28 20:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1193.mp32018-07-28 20:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1194.mp32018-07-28 20:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1195.mp32018-07-28 20:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1196.mp32018-07-28 20:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1197.mp32018-07-28 20:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1198.mp32018-07-28 20:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1199.mp32018-07-28 20:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1200.mp32018-07-28 20:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1201.mp32018-07-28 20:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1202.mp32018-07-28 20:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1203.mp32018-07-28 20:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1204.mp32018-07-28 20:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1205.mp32018-07-28 20:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1206.mp32018-07-28 20:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1207.mp32018-07-28 20:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1208.mp32018-07-28 20:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1209.mp32018-07-28 20:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1210.mp32018-07-28 20:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1211.mp32018-07-28 20:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1212.mp32018-07-28 20:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1213.mp32018-07-28 20:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1214.mp32018-07-28 20:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1215.mp32018-07-28 20:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1216.mp32018-07-28 20:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1217.mp32018-07-28 20:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1218.mp32018-07-28 20:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1219.mp32018-07-28 20:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1220.mp32018-07-28 20:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1221.mp32018-07-28 20:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1222.mp32018-07-28 20:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1223.mp32018-07-28 20:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1224.mp32018-07-28 20:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1225.mp32018-07-28 20:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1226.mp32018-07-28 20:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1227.mp32018-07-28 20:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1228.mp32018-07-28 20:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1229.mp32018-07-28 20:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1230.mp32018-07-28 20:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1231.mp32018-07-28 20:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1232.mp32018-07-28 20:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1233.mp32018-07-28 20:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1234.mp32018-07-28 20:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1235.mp32018-07-28 20:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1236.mp32018-07-28 20:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1237.mp32018-07-28 20:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1238.mp32018-07-28 20:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1239.mp32018-07-28 20:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1240.mp32018-07-28 20:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1241.mp32018-07-28 20:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1242.mp32018-07-28 20:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1243.mp32018-07-28 20:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1244.mp32018-07-28 20:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1245.mp32018-07-28 20:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1246.mp32018-07-28 20:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1247.mp32018-07-28 20:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1248.mp32018-07-28 20:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1249.mp32018-07-28 20:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1250.mp32018-07-28 20:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1251.mp32018-07-28 20:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1252.mp32018-07-28 20:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1253.mp32018-07-28 20:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1254.mp32018-07-28 20:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1255.mp32018-07-28 20:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1256.mp32018-07-28 20:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1257.mp32018-07-28 20:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1258.mp32018-07-28 20:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1259.mp32018-07-28 20:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1260.mp32018-07-28 20:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1261.mp32018-07-28 20:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1262.mp32018-07-28 20:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1263.mp32018-07-28 20:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1264.mp32018-07-28 20:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1265.mp32018-07-28 20:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1266.mp32018-07-28 20:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1267.mp32018-07-28 20:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1268.mp32018-07-28 20:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1269.mp32018-07-28 20:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1270.mp32018-07-28 20:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1271.mp32018-07-28 20:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1272.mp32018-07-28 20:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1273.mp32018-07-28 20:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1274.mp32018-07-28 20:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1275.mp32018-07-28 20:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1276.mp32018-07-28 20:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1277.mp32018-07-28 20:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1278.mp32018-07-28 20:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1279.mp32018-07-28 20:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1280.mp32018-07-28 20:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1281.mp32018-07-28 20:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1282.mp32018-07-28 20:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1283.mp32018-07-28 20:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1284.mp32018-07-28 20:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1285.mp32018-07-28 20:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1286.mp32018-07-28 20:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1287.mp32018-07-28 20:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1288.mp32018-07-28 20:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1289.mp32018-07-28 20:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1290.mp32018-07-28 20:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1291.mp32018-07-28 20:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1292.mp32018-07-28 20:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1293.mp32018-07-28 20:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1294.mp32018-07-28 20:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1295.mp32018-07-28 20:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1296.mp32018-07-28 20:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1297.mp32018-07-28 20:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1298.mp32018-07-28 20:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1299.mp32018-07-28 20:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1300.mp32018-07-28 20:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1301.mp32018-07-28 20:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1302.mp32018-07-28 20:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1303.mp32018-07-28 20:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1304.mp32018-07-28 20:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1305.mp32018-07-28 20:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1306.mp32018-07-28 20:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1307.mp32018-07-28 20:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1308.mp32018-07-28 20:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1309.mp32018-07-28 20:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1310.mp32018-07-28 20:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1311.mp32018-07-28 20:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1312.mp32018-07-28 20:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1313.mp32018-07-28 20:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1314.mp32018-07-28 20:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1315.mp32018-07-28 20:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1316.mp32018-07-28 21:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1317.mp32018-07-28 21:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1318.mp32018-07-28 21:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1319.mp32018-07-28 21:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1320.mp32018-07-28 21:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1321.mp32018-07-28 21:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1322.mp32018-07-28 21:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1323.mp32018-07-28 21:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1324.mp32018-07-28 21:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1325.mp32018-07-28 21:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1326.mp32018-07-28 21:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1327.mp32018-07-28 21:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1328.mp32018-07-28 21:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1329.mp32018-07-28 21:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1330.mp32018-07-28 21:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1331.mp32018-07-28 21:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1332.mp32018-07-28 21:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1333.mp32018-07-28 21:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1334.mp32018-07-28 21:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1335.mp32018-07-28 21:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1336.mp32018-07-28 21:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1337.mp32018-07-28 21:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1338.mp32018-07-28 21:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1339.mp32018-07-28 21:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1340.mp32018-07-28 21:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1341.mp32018-07-28 21:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1342.mp32018-07-28 21:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1343.mp32018-07-28 21:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1344.mp32018-07-28 21:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1345.mp32018-07-28 21:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1346.mp32018-07-28 21:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1347.mp32018-07-28 21:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1348.mp32018-07-28 21:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1349.mp32018-07-28 21:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1350.mp32018-07-30 21:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1351.mp32018-07-30 21:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1352.mp32018-07-30 21:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1353.mp32018-07-30 21:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1354.mp32018-07-30 21:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1355.mp32018-07-30 21:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1356.mp32018-07-30 21:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1357.mp32018-07-30 21:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1358.mp32018-07-30 21:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1359.mp32018-07-30 21:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1360.mp32018-07-30 21:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1361.mp32018-07-30 21:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1362.mp32018-07-30 21:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1363.mp32018-07-30 21:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1364.mp32018-07-30 21:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1365.mp32018-07-30 21:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1366.mp32018-07-30 21:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1367.mp32018-07-30 21:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1368.mp32018-07-30 21:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1369.mp32018-07-30 21:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1370.mp32018-07-30 21:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1371.mp32018-07-30 21:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1372.mp32018-07-30 21:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1373.mp32018-07-30 21:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1374.mp32018-07-30 21:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1375.mp32018-07-30 21:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1376.mp32018-07-30 21:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1377.mp32018-07-30 21:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1378.mp32018-07-30 22:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1379.mp32018-07-30 22:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1380.mp32018-07-30 22:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1381.mp32018-07-30 22:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1382.mp32018-07-30 22:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1383.mp32018-07-30 22:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1384.mp32018-07-30 22:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1385.mp32018-07-30 22:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1386.mp32018-07-30 22:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1387.mp32018-07-30 22:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1388.mp32018-07-30 22:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1389.mp32018-07-30 22:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1390.mp32018-07-30 22:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1391.mp32018-07-30 22:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1392.mp32018-07-30 22:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1393.mp32018-07-30 22:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1394.mp32018-07-30 22:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1395.mp32018-07-30 22:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1396.mp32018-07-30 22:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1397.mp32018-07-30 22:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1398.mp32018-07-30 22:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1399.mp32018-07-30 22:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1400.mp32018-07-30 22:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1401.mp32018-07-30 22:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1402.mp32018-07-30 22:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1403.mp32018-07-30 22:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1404.mp32018-07-30 22:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1405.mp32018-07-30 22:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1406.mp32018-07-30 22:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1407.mp32018-07-30 22:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1408.mp32018-07-30 22:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1409.mp32018-07-30 22:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1410.mp32018-07-30 22:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1411.mp32018-07-30 22:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1412.mp32018-07-30 22:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1413.mp32018-07-30 22:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1414.mp32018-07-30 22:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1415.mp32018-07-30 22:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1416.mp32018-07-30 22:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1417.mp32018-07-30 22:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1418.mp32018-07-30 22:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1419.mp32018-07-30 22:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1420.mp32018-07-30 22:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1421.mp32018-07-30 22:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1422.mp32018-07-30 22:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1423.mp32018-07-30 22:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1424.mp32018-07-30 22:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1425.mp32018-07-30 22:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1426.mp32018-07-30 22:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1427.mp32018-07-30 22:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1428.mp32018-07-30 22:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1429.mp32018-07-30 22:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1430.mp32018-07-30 22:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1431.mp32018-07-30 22:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1432.mp32018-07-30 22:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1433.mp32018-07-30 22:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1434.mp32018-07-30 22:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1435.mp32018-07-30 22:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1436.mp32018-07-30 22:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1437.mp32018-07-30 23:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1438.mp32018-07-30 23:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1439.mp32018-07-30 23:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1440.mp32018-07-30 23:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1441.mp32018-07-30 23:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1442.mp32018-07-30 23:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1443.mp32018-07-30 23:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1444.mp32018-07-30 23:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1445.mp32018-07-30 23:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1446.mp32018-07-30 23:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1447.mp32018-07-30 23:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1448.mp32018-07-30 23:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1449.mp32018-07-31 22:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1450.mp32018-07-31 22:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1451.mp32018-07-31 22:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1452.mp32018-07-31 22:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1453.mp32018-07-31 22:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1454.mp32018-07-31 22:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1455.mp32018-07-31 22:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1456.mp32018-07-31 22:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1457.mp32018-07-31 22:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1458.mp32018-07-31 22:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1459.mp32018-07-31 22:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1460.mp32018-07-31 22:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1461.mp32018-07-31 22:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1462.mp32018-07-31 22:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1463.mp32018-07-31 22:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1464.mp32018-07-31 22:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1465.mp32018-07-31 22:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1466.mp32018-07-31 22:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1467.mp32018-07-31 22:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1468.mp32018-07-31 22:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1469.mp32018-07-31 22:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1470.mp32018-07-31 22:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1471.mp32018-07-31 22:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1472.mp32018-07-31 22:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1473.mp32018-07-31 22:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1474.mp32018-07-31 22:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1475.mp32018-07-31 22:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1476.mp32018-07-31 22:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1477.mp32018-07-31 22:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1478.mp32018-07-31 22:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1479.mp32018-07-31 22:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1480.mp32018-07-31 22:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1481.mp32018-07-31 22:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1482.mp32018-07-31 22:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1483.mp32018-07-31 22:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1484.mp32018-07-31 22:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1485.mp32018-07-31 22:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1486.mp32018-07-31 22:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1487.mp32018-07-31 22:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1488.mp32018-07-31 22:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1489.mp32018-07-31 22:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1490.mp32018-07-31 23:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1491.mp32018-07-31 23:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1492.mp32018-07-31 23:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1493.mp32018-07-31 23:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1494.mp32018-07-31 23:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1495.mp32018-07-31 23:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1496.mp32018-07-31 23:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1497.mp32018-07-31 23:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1498.mp32018-07-31 23:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1499.mp32018-07-31 23:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1500.mp32018-07-31 23:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1501.mp32018-07-31 23:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1502.mp32018-07-31 23:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1503.mp32018-07-31 23:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1504.mp32018-07-31 23:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1505.mp32018-07-31 23:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1506.mp32018-07-31 23:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1507.mp32018-07-31 23:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1508.mp32018-07-31 23:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1509.mp32018-07-31 23:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1510.mp32018-07-31 23:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1511.mp32018-07-31 23:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1512.mp32018-07-31 23:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1513.mp32018-07-31 23:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1514.mp32018-07-31 23:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1515.mp32018-07-31 23:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1516.mp32018-07-31 23:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1517.mp32018-07-31 23:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1518.mp32018-07-31 23:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1519.mp32018-07-31 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1520.mp32018-07-31 23:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1521.mp32018-07-31 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1522.mp32018-07-31 23:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1523.mp32018-07-31 23:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1524.mp32018-07-31 23:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1525.mp32018-07-31 23:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1526.mp32018-07-31 23:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1527.mp32018-07-31 23:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1528.mp32018-07-31 23:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1529.mp32018-07-31 23:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1530.mp32018-07-31 23:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1531.mp32018-07-31 23:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1532.mp32018-07-31 23:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1533.mp32018-07-31 23:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1534.mp32018-07-31 23:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1535.mp32018-07-31 23:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1536.mp32018-07-31 23:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1537.mp32018-07-31 23:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1538.mp32018-07-31 23:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1539.mp32018-07-31 23:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1540.mp32018-07-31 23:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1541.mp32018-07-31 23:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1542.mp32018-07-31 23:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1543.mp32018-07-31 23:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1544.mp32018-07-31 23:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1545.mp32018-07-31 23:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1546.mp32018-07-31 23:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1547.mp32018-07-31 23:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1548.mp32018-08-01 21:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1549.mp32018-08-01 21:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1550.mp32018-08-01 21:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1551.mp32018-08-01 21:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1552.mp32018-08-01 21:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1553.mp32018-08-01 21:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1554.mp32018-08-01 21:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1555.mp32018-08-01 21:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1556.mp32018-08-01 21:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1557.mp32018-08-01 21:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1558.mp32018-08-01 21:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1559.mp32018-08-01 21:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1560.mp32018-08-01 21:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1561.mp32018-08-01 21:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1562.mp32018-08-01 21:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1563.mp32018-08-01 21:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1564.mp32018-08-01 21:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1565.mp32018-08-01 21:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1566.mp32018-08-01 21:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1567.mp32018-08-01 21:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1568.mp32018-08-01 21:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1569.mp32018-08-01 22:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1570.mp32018-08-01 22:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1571.mp32018-08-01 22:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1572.mp32018-08-01 22:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1573.mp32018-08-01 22:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1574.mp32018-08-01 22:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1575.mp32018-08-01 22:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1576.mp32018-08-01 22:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1577.mp32018-08-01 22:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1578.mp32018-08-01 22:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1579.mp32018-08-01 22:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1580.mp32018-08-02 18:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1581.mp32018-08-02 18:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1582.mp32018-08-02 18:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1583.mp32018-08-02 18:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1584.mp32018-08-02 18:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1585.mp32018-08-03 19:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1586.mp32018-08-03 19:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1587.mp32018-08-03 19:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1588.mp32018-08-03 19:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1589.mp32018-08-03 19:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1590.mp32018-08-04 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1591.mp32018-08-04 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1592.mp32018-08-04 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1593.mp32018-08-04 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1594.mp32018-08-04 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1595.mp32018-08-06 18:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1596.mp32018-08-06 18:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1597.mp32018-08-06 18:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1598.mp32018-08-06 18:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1599.mp32018-08-06 18:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1600.mp32018-08-06 18:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1601.mp32018-08-06 18:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1602.mp32018-08-06 18:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1603.mp32018-08-06 18:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1604.mp32018-08-06 18:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1605.mp32018-08-07 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1606.mp32018-08-07 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1607.mp32018-08-07 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1608.mp32018-08-07 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1609.mp32018-08-07 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1610.mp32018-08-08 16:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1611.mp32018-08-08 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1612.mp32018-08-08 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1613.mp32018-08-08 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1614.mp32018-08-08 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1615.mp32018-08-10 17:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1616.mp32018-08-10 17:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1617.mp32018-08-10 17:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1618.mp32018-08-10 17:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1619.mp32018-08-10 17:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1620.mp32018-08-10 17:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1621.mp32018-08-10 17:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1622.mp32018-08-10 17:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1623.mp32018-08-10 18:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1624.mp32018-08-10 18:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1625.mp32018-08-11 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1626.mp32018-08-11 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1627.mp32018-08-11 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1628.mp32018-08-11 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1629.mp32018-08-11 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1630.mp32018-08-12 17:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1631.mp32018-08-12 17:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1632.mp32018-08-12 17:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1633.mp32018-08-12 17:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1634.mp32018-08-12 17:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1635.mp32018-08-13 18:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1636.mp32018-08-13 18:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1637.mp32018-08-13 18:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1638.mp32018-08-13 18:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1639.mp32018-08-13 18:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1640.mp32018-08-14 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1641.mp32018-08-14 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1642.mp32018-08-14 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1643.mp32018-08-14 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1644.mp32018-08-14 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1645.mp32018-08-15 17:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1646.mp32018-08-15 17:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1647.mp32018-08-15 19:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1648.mp32018-08-15 19:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1649.mp32018-08-15 19:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1650.mp32018-08-16 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1651.mp32018-08-16 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1652.mp32018-08-16 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1653.mp32018-08-16 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1654.mp32018-08-16 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1655.mp32018-08-17 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1656.mp32018-08-17 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1657.mp32018-08-17 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1658.mp32018-08-17 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1659.mp32018-08-17 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1660.mp32018-08-18 18:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1661.mp32018-08-18 18:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1662.mp32018-08-18 18:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1663.mp32018-08-18 18:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1664.mp32018-08-18 18:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1665.mp32018-08-19 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1666.mp32018-08-19 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1667.mp32018-08-19 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1668.mp32018-08-19 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1669.mp32018-08-19 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1670.mp32018-08-20 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1671.mp32018-08-20 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1672.mp32018-08-20 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1673.mp32018-08-20 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1674.mp32018-08-20 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1675.mp32018-08-21 17:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1676.mp32018-08-21 17:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1677.mp32018-08-21 17:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1678.mp32018-08-21 17:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1679.mp32018-08-21 17:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1680.mp32018-08-22 15:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1681.mp32018-08-22 15:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1682.mp32018-08-22 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1683.mp32018-08-22 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1684.mp32018-08-22 15:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1685.mp32018-08-23 17:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1686.mp32018-08-23 17:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1687.mp32018-08-23 17:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1688.mp32018-08-23 17:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1689.mp32018-08-23 17:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1690.mp32018-08-24 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1691.mp32018-08-24 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1692.mp32018-08-24 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1693.mp32018-08-24 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1694.mp32018-08-24 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1695.mp32018-08-25 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1696.mp32018-08-25 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1697.mp32018-08-25 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1698.mp32018-08-25 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1699.mp32018-08-25 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1700.mp32018-08-26 17:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1701.mp32018-08-26 17:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1702.mp32018-08-26 17:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1703.mp32018-08-26 17:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1704.mp32018-08-26 17:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1705.mp32018-08-28 05:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1706.mp32018-08-28 05:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1707.mp32018-08-28 05:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1708.mp32018-08-28 05:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1709.mp32018-08-28 05:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1710.mp32018-08-29 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1711.mp32018-08-29 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1712.mp32018-08-29 05:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1713.mp32018-08-29 05:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1714.mp32018-08-29 05:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1715.mp32018-08-30 04:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1716.mp32018-08-30 04:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1717.mp32018-08-30 04:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1718.mp32018-08-30 04:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1719.mp32018-08-30 04:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1720.mp32018-08-31 04:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1721.mp32018-08-31 04:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1722.mp32018-08-31 04:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1723.mp32018-08-31 04:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1724.mp32018-08-31 04:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1725.mp32018-09-01 06:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1726.mp32018-09-01 06:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1727.mp32018-09-01 06:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1728.mp32018-09-01 06:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1729.mp32018-09-01 06:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1730.mp32018-09-02 21:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1731.mp32018-09-02 21:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1732.mp32018-09-02 21:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1733.mp32018-09-02 21:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1734.mp32018-09-02 21:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1735.mp32018-09-02 21:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1736.mp32018-09-02 21:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1737.mp32018-09-02 21:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1738.mp32018-09-02 21:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1739.mp32018-09-02 21:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1740.mp32018-09-03 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1741.mp32018-09-03 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1742.mp32018-09-03 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1743.mp32018-09-03 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1744.mp32018-09-03 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1745.mp32018-09-04 14:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1746.mp32018-09-04 14:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1747.mp32018-09-04 14:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1748.mp32018-09-04 14:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1749.mp32018-09-04 14:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1750.mp32018-09-05 14:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1751.mp32018-09-05 14:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1752.mp32018-09-05 15:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1753.mp32018-09-05 15:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1754.mp32018-09-05 15:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1755.mp32018-09-07 06:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1756.mp32018-09-07 06:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1757.mp32018-09-07 06:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1758.mp32018-09-07 06:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1759.mp32018-09-07 06:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1760.mp32018-09-07 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1761.mp32018-09-07 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1762.mp32018-09-07 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1763.mp32018-09-07 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1764.mp32018-09-07 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1765.mp32018-09-09 02:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1766.mp32018-09-09 02:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1767.mp32018-09-09 02:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1768.mp32018-09-09 02:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1769.mp32018-09-09 02:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1770.mp32018-09-10 03:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1771.mp32018-09-10 03:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1772.mp32018-09-10 03:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1773.mp32018-09-10 03:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1774.mp32018-09-10 03:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1775.mp32018-09-10 14:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1776.mp32018-09-10 14:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1777.mp32018-09-10 14:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1778.mp32018-09-10 14:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1779.mp32018-09-10 14:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1780.mp32018-09-12 14:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1781.mp32018-09-12 14:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1782.mp32018-09-12 14:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1783.mp32018-09-12 14:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1784.mp32018-09-12 14:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1785.mp32018-09-12 14:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1786.mp32018-09-12 14:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1787.mp32018-09-12 14:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1788.mp32018-09-12 14:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1789.mp32018-09-12 14:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1790.mp32018-09-14 02:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1791.mp32018-09-14 02:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1792.mp32018-09-14 02:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1793.mp32018-09-14 02:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1794.mp32018-09-14 02:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1795.mp32018-09-15 05:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1796.mp32018-09-15 05:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1797.mp32018-09-15 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1798.mp32018-09-15 05:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1799.mp32018-09-15 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1800.mp32018-09-15 18:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1801.mp32018-09-15 18:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1802.mp32018-09-15 18:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1803.mp32018-09-15 18:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1804.mp32018-09-15 18:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1805.mp32018-09-16 19:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1806.mp32018-09-16 19:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1807.mp32018-09-16 19:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1808.mp32018-09-16 19:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1809.mp32018-09-16 19:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1810.mp32018-09-24 04:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1811.mp32018-09-24 04:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1812.mp32018-09-24 04:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1813.mp32018-09-24 04:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1814.mp32018-09-24 04:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1815.mp32018-09-19 07:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1816.mp32018-09-19 07:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1817.mp32018-09-19 07:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1818.mp32018-09-19 07:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1819.mp32018-09-19 07:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1820.mp32018-09-19 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1821.mp32018-09-19 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1822.mp32018-09-19 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1823.mp32018-09-19 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1824.mp32018-09-19 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1825.mp32018-09-20 14:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1826.mp32018-09-20 14:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1827.mp32018-09-20 14:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1828.mp32018-09-20 14:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1829.mp32018-09-20 14:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1830.mp32018-09-21 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1831.mp32018-09-21 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1832.mp32018-09-21 17:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1833.mp32018-09-21 17:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1834.mp32018-09-21 17:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1835.mp32018-09-23 18:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1836.mp32018-09-23 18:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1837.mp32018-09-23 18:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1838.mp32018-09-23 18:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1839.mp32018-09-23 18:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1840.mp32018-09-23 18:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1841.mp32018-09-23 18:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1842.mp32018-09-23 18:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1843.mp32018-09-23 18:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1844.mp32018-09-23 18:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1845.mp32018-09-25 05:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1846.mp32018-09-25 06:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1847.mp32018-09-25 14:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1848.mp32018-09-25 14:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1849.mp32018-09-25 14:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1850.mp32018-09-25 14:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1851.mp32018-09-25 14:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1852.mp32018-09-25 14:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1853.mp32018-09-25 14:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1854.mp32018-09-25 14:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1855.mp32018-09-26 13:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1856.mp32018-09-26 14:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1857.mp32018-09-26 14:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1858.mp32018-09-26 14:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1859.mp32018-09-26 14:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1860.mp32018-09-28 05:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1861.mp32018-09-28 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1862.mp32018-09-28 05:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1863.mp32018-09-28 05:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1864.mp32018-09-28 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1865.mp32018-09-28 14:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1866.mp32018-09-28 14:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1867.mp32018-09-28 14:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1868.mp32018-09-28 14:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1869.mp32018-09-28 14:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1870.mp32018-10-01 07:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1871.mp32018-10-01 07:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1872.mp32018-10-01 07:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1873.mp32018-10-01 07:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1874.mp32018-10-01 07:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1875.mp32018-10-01 07:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1876.mp32018-10-01 07:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1877.mp32018-10-01 07:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1878.mp32018-10-01 07:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1879.mp32018-10-01 07:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1880.mp32018-10-02 04:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1881.mp32018-10-02 04:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1882.mp32018-10-02 04:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1883.mp32018-10-02 04:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1884.mp32018-10-02 04:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1885.mp32018-10-02 14:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1886.mp32018-10-02 14:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1887.mp32018-10-02 14:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1888.mp32018-10-02 14:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1889.mp32018-10-02 14:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1890.mp32018-10-03 13:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1891.mp32018-10-03 13:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1892.mp32018-10-03 13:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1893.mp32018-10-03 13:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1894.mp32018-10-03 13:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1895.mp32018-10-05 14:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1896.mp32018-10-05 14:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1897.mp32018-10-05 14:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1898.mp32018-10-05 14:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1899.mp32018-10-05 14:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1900.mp32018-10-05 14:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1901.mp32018-10-05 14:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1902.mp32018-10-05 14:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1903.mp32018-10-05 14:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1904.mp32018-10-05 14:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1905.mp32018-10-06 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1906.mp32018-10-06 15:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1907.mp32018-10-06 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1908.mp32018-10-06 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1909.mp32018-10-06 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1910.mp32018-10-07 15:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1911.mp32018-10-07 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1912.mp32018-10-07 15:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1913.mp32018-10-07 15:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1914.mp32018-10-07 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1915.mp32018-10-09 02:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1916.mp32018-10-09 02:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1917.mp32018-10-09 02:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1918.mp32018-10-09 02:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1919.mp32018-10-09 02:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1920.mp32018-10-10 02:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1921.mp32018-10-10 02:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1922.mp32018-10-10 02:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1923.mp32018-10-10 02:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1924.mp32018-10-10 02:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1925.mp32018-10-10 14:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1926.mp32018-10-10 14:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1927.mp32018-10-10 14:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1928.mp32018-10-10 14:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1929.mp32018-10-10 14:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1930.mp32018-10-11 14:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1931.mp32018-10-11 14:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1932.mp32018-10-11 14:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1933.mp32018-10-11 14:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1934.mp32018-10-11 14:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1935.mp32018-10-13 02:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1936.mp32018-10-13 02:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1937.mp32018-10-13 02:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1938.mp32018-10-13 02:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1939.mp32018-10-13 02:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1940.mp32018-10-13 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1941.mp32018-10-13 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1942.mp32018-10-13 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1943.mp32018-10-13 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1944.mp32018-10-13 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1945.mp32018-10-14 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1946.mp32018-10-14 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1947.mp32018-10-14 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1948.mp32018-10-14 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1949.mp32018-10-14 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1950.mp32018-10-15 14:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1951.mp32018-10-15 14:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1952.mp32018-10-15 14:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1953.mp32018-10-15 14:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1954.mp32018-10-15 14:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1955.mp32018-10-16 14:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1956.mp32018-10-16 14:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1957.mp32018-10-16 14:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1958.mp32018-10-16 14:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1959.mp32018-10-16 14:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1960.mp32018-10-17 14:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1961.mp32018-10-17 14:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1962.mp32018-10-17 14:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1963.mp32018-10-17 14:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1964.mp32018-10-17 14:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1965.mp32018-10-18 14:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1966.mp32018-10-18 14:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1967.mp32018-10-18 14:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1968.mp32018-10-18 14:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1969.mp32018-10-18 14:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1970.mp32018-10-19 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1971.mp32018-10-19 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1972.mp32018-10-19 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1973.mp32018-10-19 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1974.mp32018-10-19 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1975.mp32018-10-20 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1976.mp32018-10-20 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1977.mp32018-10-21 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1978.mp32018-10-21 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1979.mp32018-10-21 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1980.mp32018-10-21 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1981.mp32018-10-21 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1982.mp32018-10-23 02:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1983.mp32018-10-23 02:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1984.mp32018-10-23 02:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1985.mp32018-10-23 02:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1986.mp32018-10-23 02:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1987.mp32018-10-25 05:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1988.mp32018-10-24 02:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1989.mp32018-10-24 02:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1990.mp32018-10-24 02:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1991.mp32018-10-24 02:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1992.mp32018-10-24 14:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1993.mp32018-10-24 14:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1994.mp32018-10-24 14:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1995.mp32018-10-24 14:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1996.mp32018-10-24 14:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1997.mp32018-10-26 02:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1998.mp32018-10-26 02:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-1999.mp32018-10-26 02:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2000.mp32018-10-26 02:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2001.mp32018-10-26 02:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2002.mp32018-10-26 14:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2003.mp32018-10-26 14:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2004.mp32018-10-26 14:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2005.mp32018-10-26 14:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2006.mp32018-10-26 14:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2007.mp32018-10-27 14:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2008.mp32018-10-27 14:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2009.mp32018-10-27 15:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2010.mp32018-10-27 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2011.mp32018-10-27 15:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2012.mp32018-10-28 17:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2013.mp32018-10-28 17:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2014.mp32018-10-28 18:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2015.mp32018-10-28 18:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2016.mp32018-10-28 18:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2017.mp32018-10-29 14:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2018.mp32018-10-29 14:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2019.mp32018-10-29 14:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2020.mp32018-10-29 14:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2021.mp32018-10-29 14:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2022.mp32018-10-30 14:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2023.mp32018-10-30 14:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2024.mp32018-10-30 14:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2025.mp32018-10-30 14:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2026.mp32018-10-30 14:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2027.mp32018-11-01 01:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2028.mp32018-11-01 01:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2029.mp32018-11-01 01:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2030.mp32018-11-01 01:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2031.mp32018-11-01 01:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2032.mp32018-11-01 14:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2033.mp32018-11-01 14:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2034.mp32018-11-01 14:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2035.mp32018-11-01 14:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2036.mp32018-11-01 14:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2037.mp32018-11-02 14:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2038.mp32018-11-02 14:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2039.mp32018-11-02 14:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2040.mp32018-11-02 14:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2041.mp32018-11-02 14:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2042.mp32018-11-03 15:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2043.mp32018-11-03 15:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2044.mp32018-11-03 15:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2045.mp32018-11-03 15:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2046.mp32018-11-03 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2047.mp32018-11-04 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2048.mp32018-11-04 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2049.mp32018-11-04 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2050.mp32018-11-04 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2051.mp32018-11-04 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2052.mp32018-11-05 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2053.mp32018-11-05 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2054.mp32018-11-05 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2055.mp32018-11-05 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2056.mp32018-11-05 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2057.mp32018-11-06 15:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2058.mp32018-11-06 15:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2059.mp32018-11-06 15:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2060.mp32018-11-06 15:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2061.mp32018-11-06 15:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2062.mp32018-11-07 15:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2063.mp32018-11-07 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2064.mp32018-11-07 15:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2065.mp32018-11-07 15:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2066.mp32018-11-07 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2067.mp32018-11-09 03:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2068.mp32018-11-09 03:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2069.mp32018-11-09 04:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2070.mp32018-11-09 04:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2071.mp32018-11-09 04:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2072.mp32018-11-09 14:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2073.mp32018-11-09 15:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2074.mp32018-11-09 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2075.mp32018-11-09 15:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2076.mp32018-11-09 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2077.mp32018-11-11 17:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2078.mp32018-11-11 17:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2079.mp32018-11-11 17:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2080.mp32018-11-11 17:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2081.mp32018-11-11 17:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2082.mp32018-11-11 18:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2083.mp32018-11-11 18:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2084.mp32018-11-11 18:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2085.mp32018-11-11 18:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2086.mp32018-11-12 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2087.mp32018-11-12 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2088.mp32018-11-12 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2089.mp32018-11-12 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2090.mp32018-11-12 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2091.mp32018-11-13 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2092.mp32018-11-13 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2093.mp32018-11-13 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2094.mp32018-11-13 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2095.mp32018-11-13 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2096.mp32018-11-15 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2097.mp32018-11-15 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2098.mp32018-11-15 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2099.mp32018-11-15 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2100.mp32018-11-15 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2101.mp32018-11-15 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2102.mp32018-11-15 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2103.mp32018-11-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2104.mp32018-11-15 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2105.mp32018-11-15 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2106.mp32018-11-16 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2107.mp32018-11-16 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2108.mp32018-11-16 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2109.mp32018-11-16 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2110.mp32018-11-16 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2111.mp32018-11-17 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2112.mp32018-11-17 16:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2113.mp32018-11-17 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2114.mp32018-11-17 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2115.mp32018-11-17 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2116.mp32018-11-18 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2117.mp32018-11-18 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2118.mp32018-11-18 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2119.mp32018-11-18 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2120.mp32018-11-19 00:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2121.mp32018-11-19 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2122.mp32018-11-19 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2123.mp32018-11-19 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2124.mp32018-11-19 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2125.mp32018-11-19 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2126.mp32018-11-21 04:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2127.mp32018-11-21 04:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2128.mp32018-11-21 04:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2129.mp32018-11-21 04:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2130.mp32018-11-21 04:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2131.mp32018-11-21 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2132.mp32018-11-21 15:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2133.mp32018-11-21 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2134.mp32018-11-21 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2135.mp32018-11-21 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2136.mp32018-11-22 17:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2137.mp32018-11-22 17:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2138.mp32018-11-22 17:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2139.mp32018-11-22 17:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2140.mp32018-11-22 17:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2141.mp32018-11-23 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2142.mp32018-11-23 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2143.mp32018-11-23 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2144.mp32018-11-23 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2145.mp32018-11-23 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2146.mp32018-11-24 19:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2147.mp32018-11-24 19:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2148.mp32018-11-24 19:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2149.mp32018-11-24 19:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2150.mp32018-11-24 19:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2151.mp32018-11-25 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2152.mp32018-11-25 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2153.mp32018-11-25 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2154.mp32018-11-25 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2155.mp32018-11-25 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2156.mp32018-11-26 14:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2157.mp32018-11-26 14:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2158.mp32018-11-26 14:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2159.mp32018-11-26 14:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2160.mp32018-11-26 14:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2161.mp32018-11-27 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2162.mp32018-11-27 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2163.mp32018-11-27 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2164.mp32018-11-27 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2165.mp32018-11-27 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2166.mp32018-11-28 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2167.mp32018-11-28 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2168.mp32018-11-28 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2169.mp32018-11-28 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2170.mp32018-11-28 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2171.mp32018-11-29 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2172.mp32018-11-29 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2173.mp32018-11-29 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2174.mp32018-11-29 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2175.mp32018-11-29 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2176.mp32018-11-30 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2177.mp32018-11-30 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2178.mp32018-11-30 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2179.mp32018-11-30 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2180.mp32018-11-30 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2181.mp32018-12-01 17:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2182.mp32018-12-01 17:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2183.mp32018-12-01 18:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2184.mp32018-12-01 18:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2185.mp32018-12-01 18:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2186.mp32018-12-02 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2187.mp32018-12-02 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2188.mp32018-12-02 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2189.mp32018-12-02 17:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2190.mp32018-12-02 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2191.mp32018-12-04 04:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2192.mp32018-12-04 04:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2193.mp32018-12-04 04:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2194.mp32018-12-04 04:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2195.mp32018-12-04 04:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2196.mp32018-12-04 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2197.mp32018-12-04 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2198.mp32018-12-04 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2199.mp32018-12-04 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2200.mp32018-12-04 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2201.mp32018-12-05 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2202.mp32018-12-05 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2203.mp32018-12-05 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2204.mp32018-12-05 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2205.mp32018-12-05 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2206.mp32018-12-06 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2207.mp32018-12-06 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2208.mp32018-12-06 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2209.mp32018-12-06 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2210.mp32018-12-06 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2211.mp32018-12-07 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2212.mp32018-12-07 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2213.mp32018-12-07 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2214.mp32018-12-07 16:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2215.mp32018-12-07 16:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2216.mp32018-12-08 16:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2217.mp32018-12-08 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2218.mp32018-12-08 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2219.mp32018-12-08 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2220.mp32018-12-08 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2221.mp32018-12-09 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2222.mp32018-12-09 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2223.mp32018-12-09 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2224.mp32018-12-09 16:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2225.mp32018-12-09 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2226.mp32018-12-11 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2227.mp32018-12-11 16:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2228.mp32018-12-11 17:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2229.mp32018-12-11 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2230.mp32018-12-11 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2231.mp32018-12-11 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2232.mp32018-12-11 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2233.mp32018-12-11 17:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2234.mp32018-12-11 17:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2235.mp32018-12-11 17:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2236.mp32018-12-12 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2237.mp32018-12-12 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2238.mp32018-12-12 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2239.mp32018-12-12 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2240.mp32018-12-12 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2241.mp32018-12-13 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2242.mp32018-12-13 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2243.mp32018-12-13 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2244.mp32018-12-13 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2245.mp32018-12-13 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2246.mp32018-12-14 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2247.mp32018-12-14 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2248.mp32018-12-14 16:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2249.mp32018-12-14 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2250.mp32018-12-14 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2251.mp32018-12-16 19:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2252.mp32018-12-16 19:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2253.mp32018-12-16 19:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2254.mp32018-12-16 19:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2255.mp32018-12-16 19:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2256.mp32018-12-16 19:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2257.mp32018-12-16 19:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2258.mp32018-12-16 19:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2259.mp32018-12-16 19:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2260.mp32018-12-16 19:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2261.mp32018-12-17 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2262.mp32018-12-17 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2263.mp32018-12-17 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2264.mp32018-12-17 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2265.mp32018-12-17 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2266.mp32018-12-18 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2267.mp32018-12-18 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2268.mp32018-12-18 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2269.mp32018-12-18 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2270.mp32018-12-18 16:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2271.mp32018-12-19 16:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2272.mp32018-12-19 16:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2273.mp32018-12-19 16:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2274.mp32018-12-19 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2275.mp32018-12-19 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2276.mp32018-12-20 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2277.mp32018-12-20 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2278.mp32018-12-20 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2279.mp32018-12-20 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2280.mp32018-12-20 16:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2281.mp32018-12-21 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2282.mp32018-12-21 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2283.mp32018-12-21 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2284.mp32018-12-21 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2285.mp32018-12-21 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2286.mp32018-12-22 23:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2287.mp32018-12-22 23:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2288.mp32018-12-22 23:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2289.mp32018-12-22 23:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2290.mp32018-12-22 23:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2291.mp32018-12-23 18:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2292.mp32018-12-23 18:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2293.mp32018-12-23 18:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2294.mp32018-12-23 18:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2295.mp32018-12-23 18:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2296.mp32018-12-24 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2297.mp32018-12-24 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2298.mp32018-12-24 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2299.mp32018-12-24 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2300.mp32018-12-24 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2301.mp32018-12-25 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2302.mp32018-12-25 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2303.mp32018-12-25 17:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2304.mp32018-12-25 17:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2305.mp32018-12-25 17:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2306.mp32018-12-26 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2307.mp32018-12-26 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2308.mp32018-12-26 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2309.mp32018-12-26 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2310.mp32018-12-26 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2311.mp32018-12-27 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2312.mp32018-12-27 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2313.mp32018-12-27 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2314.mp32018-12-27 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2315.mp32018-12-27 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2316.mp32018-12-29 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2317.mp32018-12-29 17:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2318.mp32018-12-29 17:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2319.mp32018-12-29 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2320.mp32018-12-29 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2321.mp32018-12-29 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2322.mp32018-12-29 17:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2323.mp32018-12-29 17:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2324.mp32018-12-29 17:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2325.mp32018-12-29 17:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2326.mp32018-12-30 19:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2327.mp32018-12-30 19:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2328.mp32018-12-30 19:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2329.mp32018-12-30 19:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2330.mp32018-12-30 19:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2331.mp32018-12-31 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2332.mp32018-12-31 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2333.mp32018-12-31 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2334.mp32018-12-31 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2335.mp32018-12-31 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2336.mp32019-01-01 17:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2337.mp32019-01-01 17:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2338.mp32019-01-01 17:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2339.mp32019-01-01 17:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2340.mp32019-01-01 17:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2341.mp32019-01-02 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2342.mp32019-01-02 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2343.mp32019-01-02 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2344.mp32019-01-02 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2345.mp32019-01-02 16:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2346.mp32019-01-03 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2347.mp32019-01-03 16:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2348.mp32019-01-03 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2349.mp32019-01-03 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2350.mp32019-01-03 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2351.mp32019-01-04 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2352.mp32019-01-04 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2353.mp32019-01-04 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2354.mp32019-01-04 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2355.mp32019-01-04 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2356.mp32019-01-05 17:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2357.mp32019-01-05 17:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2358.mp32019-01-05 18:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2359.mp32019-01-05 18:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2360.mp32019-01-05 18:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2361.mp32019-01-06 18:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2362.mp32019-01-06 18:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2363.mp32019-01-06 18:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2364.mp32019-01-06 18:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2365.mp32019-01-06 18:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2366.mp32019-01-08 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2367.mp32019-01-08 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2368.mp32019-01-08 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2369.mp32019-01-08 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2370.mp32019-01-08 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2371.mp32019-01-08 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2372.mp32019-01-08 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2373.mp32019-01-08 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2374.mp32019-01-08 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2375.mp32019-01-08 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2376.mp32019-01-09 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2377.mp32019-01-09 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2378.mp32019-01-09 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2379.mp32019-01-09 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2380.mp32019-01-09 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2381.mp32019-01-10 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2382.mp32019-01-10 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2383.mp32019-01-10 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2384.mp32019-01-10 17:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2385.mp32019-01-10 17:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2386.mp32019-01-11 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2387.mp32019-01-11 16:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2388.mp32019-01-11 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2389.mp32019-01-11 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2390.mp32019-01-11 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2391.mp32019-01-12 14:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2392.mp32019-01-12 14:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2393.mp32019-01-12 14:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2394.mp32019-01-12 14:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2395.mp32019-01-12 14:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2396.mp32019-01-13 23:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2397.mp32019-01-13 23:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2398.mp32019-01-13 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2399.mp32019-01-13 23:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2400.mp32019-01-13 23:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2401.mp32019-01-14 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2402.mp32019-01-14 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2403.mp32019-01-14 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2404.mp32019-01-14 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2405.mp32019-01-14 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2406.mp32019-01-15 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2407.mp32019-01-15 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2408.mp32019-01-15 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2409.mp32019-01-15 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2410.mp32019-01-15 16:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2411.mp32019-01-16 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2412.mp32019-01-16 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2413.mp32019-01-16 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2414.mp32019-01-16 16:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2415.mp32019-01-16 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2416.mp32019-01-17 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2417.mp32019-01-17 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2418.mp32019-01-18 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2419.mp32019-01-18 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2420.mp32019-01-19 16:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2421.mp32019-01-19 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2422.mp32019-01-21 21:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2423.mp32019-01-21 21:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2424.mp32019-01-21 21:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2425.mp32019-01-21 21:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2426.mp32019-01-23 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2427.mp32019-01-23 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2428.mp32019-01-23 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2429.mp32019-01-23 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2430.mp32019-01-24 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2431.mp32019-01-24 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2432.mp32019-01-25 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2433.mp32019-01-25 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2434.mp32019-01-26 19:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2435.mp32019-01-26 19:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2436.mp32019-01-27 17:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2437.mp32019-01-27 17:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2438.mp32019-01-28 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2439.mp32019-01-28 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2440.mp32019-01-30 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2441.mp32019-01-30 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2442.mp32019-01-30 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2443.mp32019-01-30 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2444.mp32019-02-04 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2445.mp32019-02-04 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2446.mp32019-02-04 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2447.mp32019-02-04 16:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2448.mp32019-02-06 15:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2449.mp32019-02-06 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2450.mp32019-02-07 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2451.mp32019-02-07 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2452.mp32019-02-08 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2453.mp32019-02-08 15:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2454.mp32019-02-09 16:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2455.mp32019-02-09 16:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2456.mp32019-02-11 03:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2457.mp32019-02-11 03:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2458.mp32019-02-11 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2459.mp32019-02-11 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2460.mp32019-02-14 02:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2461.mp32019-02-14 02:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2462.mp32019-02-14 02:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2463.mp32019-02-14 02:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2464.mp32019-02-15 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2465.mp32019-02-15 03:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2466.mp32019-02-16 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2467.mp32019-02-16 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2468.mp32019-02-16 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2469.mp32019-02-16 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2470.mp32019-02-17 18:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2471.mp32019-02-17 18:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2472.mp32019-02-18 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2473.mp32019-02-18 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2474.mp32019-02-19 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2475.mp32019-02-19 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2476.mp32019-02-20 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2477.mp32019-02-20 16:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2478.mp32019-02-21 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2479.mp32019-02-21 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2480.mp32019-02-22 17:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2481.mp32019-02-22 17:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2482.mp32019-02-23 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2483.mp32019-02-23 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2484.mp32019-02-23 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2485.mp32019-02-23 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2486.mp32019-02-23 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2487.mp32019-02-24 16:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2488.mp32019-02-24 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2489.mp32019-02-24 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2490.mp32019-02-24 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2491.mp32019-02-24 16:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2492.mp32019-02-25 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2493.mp32019-02-25 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2494.mp32019-02-25 16:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2495.mp32019-02-25 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2496.mp32019-02-25 16:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2497.mp32019-02-27 00:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2498.mp32019-02-27 00:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2499.mp32019-02-27 00:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2500.mp32019-02-27 00:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2501.mp32019-02-27 00:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2502.mp32019-02-28 02:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2503.mp32019-02-28 02:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2504.mp32019-02-28 02:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2505.mp32019-02-28 02:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2506.mp32019-02-28 02:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2507.mp32019-02-28 16:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2508.mp32019-03-01 18:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2509.mp32019-03-01 18:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2510.mp32019-03-01 18:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2511.mp32019-03-01 18:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2512.mp32019-03-01 18:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2513.mp32019-03-01 18:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2514.mp32019-03-01 18:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2515.mp32019-03-01 18:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2516.mp32019-03-01 18:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2517.mp32019-03-02 19:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2518.mp32019-03-02 19:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2519.mp32019-03-02 19:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2520.mp32019-03-02 19:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2521.mp32019-03-02 19:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2522.mp32019-03-03 17:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2523.mp32019-03-03 17:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2524.mp32019-03-03 17:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2525.mp32019-03-03 17:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2526.mp32019-03-03 17:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2527.mp32019-03-04 18:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2528.mp32019-03-04 18:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2529.mp32019-03-04 18:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2530.mp32019-03-04 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2531.mp32019-03-04 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2532.mp32019-03-05 17:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2533.mp32019-03-05 17:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2534.mp32019-03-05 17:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2535.mp32019-03-05 17:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2536.mp32019-03-05 17:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2537.mp32019-03-07 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2538.mp32019-03-07 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2539.mp32019-03-07 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2540.mp32019-03-07 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2541.mp32019-03-07 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2542.mp32019-03-09 03:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2543.mp32019-03-09 03:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2544.mp32019-03-09 03:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2545.mp32019-03-09 03:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2546.mp32019-03-09 03:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2547.mp32019-03-09 03:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2548.mp32019-03-09 03:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2549.mp32019-03-09 03:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2550.mp32019-03-09 03:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2551.mp32019-03-09 03:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2552.mp32019-03-09 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2553.mp32019-03-09 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2554.mp32019-03-09 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2555.mp32019-03-09 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2556.mp32019-03-09 16:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2557.mp32019-03-11 04:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2558.mp32019-03-11 04:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2559.mp32019-03-11 04:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2560.mp32019-03-11 04:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2561.mp32019-03-11 04:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2562.mp32019-03-13 07:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2563.mp32019-03-13 07:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2564.mp32019-03-13 07:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2565.mp32019-03-13 07:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2566.mp32019-03-13 07:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2567.mp32019-03-13 07:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2568.mp32019-03-13 07:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2569.mp32019-03-13 07:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2570.mp32019-03-13 07:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2571.mp32019-03-13 07:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2572.mp32019-03-14 05:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2573.mp32019-03-14 05:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2574.mp32019-03-14 05:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2575.mp32019-03-14 05:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2576.mp32019-03-14 05:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2577.mp32019-03-14 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2578.mp32019-03-14 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2579.mp32019-03-14 15:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2580.mp32019-03-15 16:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2581.mp32019-03-15 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2582.mp32019-03-15 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2583.mp32019-03-15 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2584.mp32019-03-15 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2585.mp32019-03-15 16:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2586.mp32019-03-15 16:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2587.mp32019-03-18 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2588.mp32019-03-18 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2589.mp32019-03-18 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2590.mp32019-03-18 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2591.mp32019-03-18 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2592.mp32019-03-18 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2593.mp32019-03-18 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2594.mp32019-03-18 17:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2595.mp32019-03-19 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2596.mp32019-03-19 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2597.mp32019-03-19 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2598.mp32019-03-19 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2599.mp32019-03-19 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2600.mp32019-03-20 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2601.mp32019-03-20 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2602.mp32019-03-21 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2603.mp32019-03-21 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2604.mp32019-03-21 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2605.mp32019-03-21 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2606.mp32019-03-21 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2607.mp32019-03-21 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2608.mp32019-03-21 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2609.mp32019-03-21 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2610.mp32019-03-22 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2611.mp32019-03-22 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2612.mp32019-03-26 05:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2613.mp32019-03-26 05:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2614.mp32019-03-26 05:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2615.mp32019-03-26 05:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2616.mp32019-03-26 05:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2617.mp32019-03-26 05:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2618.mp32019-03-26 05:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2619.mp32019-03-26 05:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2620.mp32019-03-26 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2621.mp32019-03-26 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2622.mp32019-03-26 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2623.mp32019-03-26 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2624.mp32019-03-26 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2625.mp32019-03-26 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2626.mp32019-03-26 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2627.mp32019-03-27 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2628.mp32019-03-27 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2629.mp32019-03-27 03:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2630.mp32019-03-27 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2631.mp32019-03-27 03:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2632.mp32019-03-27 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2633.mp32019-03-27 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2634.mp32019-03-27 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2635.mp32019-03-27 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2636.mp32019-03-27 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2637.mp32019-03-27 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2638.mp32019-03-27 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2639.mp32019-03-27 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2640.mp32019-03-27 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2641.mp32019-03-27 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2642.mp32019-03-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2643.mp32019-03-28 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2644.mp32019-03-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2645.mp32019-03-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2646.mp32019-03-28 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2647.mp32019-03-29 00:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2648.mp32019-03-29 00:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2649.mp32019-03-29 00:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2650.mp32019-03-29 00:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2651.mp32019-03-29 00:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2652.mp32019-03-30 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2653.mp32019-03-30 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2654.mp32019-03-30 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2655.mp32019-03-30 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2656.mp32019-03-30 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2657.mp32019-03-30 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2658.mp32019-03-30 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2659.mp32019-03-30 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2660.mp32019-03-30 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2661.mp32019-03-30 15:59
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2662.mp32019-04-01 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2663.mp32019-04-01 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2664.mp32019-04-01 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2665.mp32019-04-01 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2666.mp32019-04-01 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2667.mp32019-04-02 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2668.mp32019-04-02 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2669.mp32019-04-02 16:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2670.mp32019-04-02 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2671.mp32019-04-02 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2672.mp32019-04-02 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2673.mp32019-04-02 16:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2674.mp32019-04-03 15:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2675.mp32019-04-03 15:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2676.mp32019-04-03 15:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2677.mp32019-04-04 15:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2678.mp32019-04-04 15:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2679.mp32019-04-04 15:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2680.mp32019-04-04 15:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2681.mp32019-04-04 15:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2682.mp32019-04-05 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2683.mp32019-04-05 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2684.mp32019-04-05 17:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2685.mp32019-04-05 17:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2686.mp32019-04-05 17:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2687.mp32019-04-06 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2688.mp32019-04-06 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2689.mp32019-04-06 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2690.mp32019-04-06 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2691.mp32019-04-06 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2692.mp32019-04-08 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2693.mp32019-04-08 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2694.mp32019-04-08 16:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2695.mp32019-04-08 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2696.mp32019-04-08 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2697.mp32019-04-08 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2698.mp32019-04-08 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2699.mp32019-04-08 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2700.mp32019-04-08 16:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2701.mp32019-04-08 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2702.mp32019-04-08 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2703.mp32019-04-08 16:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2704.mp32019-04-09 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2705.mp32019-04-09 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2706.mp32019-04-09 16:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2707.mp32019-04-10 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2708.mp32019-04-10 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2709.mp32019-04-10 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2710.mp32019-04-10 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2711.mp32019-04-10 17:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2712.mp32019-04-10 17:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2713.mp32019-04-10 17:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2714.mp32019-04-10 17:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2715.mp32019-04-12 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2716.mp32019-04-12 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2717.mp32019-04-12 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2718.mp32019-04-12 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2719.mp32019-04-12 05:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2720.mp32019-04-12 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2721.mp32019-04-12 05:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2722.mp32019-04-13 15:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2723.mp32019-04-13 15:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2724.mp32019-04-13 15:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2725.mp32019-04-13 15:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2726.mp32019-04-13 15:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2727.mp32019-04-14 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2728.mp32019-04-14 15:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2729.mp32019-04-14 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2730.mp32019-04-14 15:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2731.mp32019-04-14 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2732.mp32019-04-15 15:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2733.mp32019-04-15 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2734.mp32019-04-15 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2735.mp32019-04-15 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2736.mp32019-04-15 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2737.mp32019-04-16 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2738.mp32019-04-16 15:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2739.mp32019-04-16 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2740.mp32019-04-16 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2741.mp32019-04-16 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2742.mp32019-04-16 15:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2743.mp32019-04-16 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2744.mp32019-04-16 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2745.mp32019-04-17 15:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2746.mp32019-04-17 15:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2747.mp32019-04-18 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2748.mp32019-04-18 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2749.mp32019-04-18 15:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2750.mp32019-04-18 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2751.mp32019-04-18 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2752.mp32019-04-18 15:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2753.mp32019-04-18 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2754.mp32019-04-18 15:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2755.mp32019-04-19 01:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2756.mp32019-04-19 01:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2757.mp32019-04-19 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2758.mp32019-04-19 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2759.mp32019-04-19 16:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2760.mp32019-04-20 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2761.mp32019-04-20 17:00
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2762.mp32019-04-20 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2763.mp32019-04-20 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2764.mp32019-04-20 17:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2765.mp32019-04-22 05:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2766.mp32019-04-22 05:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2767.mp32019-04-22 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2768.mp32019-04-22 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2769.mp32019-04-22 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2770.mp32019-04-22 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2771.mp32019-04-22 05:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2772.mp32019-04-23 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2773.mp32019-04-23 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2774.mp32019-04-23 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2775.mp32019-04-23 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2776.mp32019-04-23 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2777.mp32019-04-23 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2778.mp32019-04-23 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2779.mp32019-04-23 16:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2780.mp32019-04-24 17:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2781.mp32019-04-24 17:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2782.mp32019-04-24 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2783.mp32019-04-24 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2784.mp32019-04-24 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2785.mp32019-04-24 17:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2786.mp32019-04-24 17:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2787.mp32019-04-25 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2788.mp32019-04-25 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2789.mp32019-04-25 15:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2790.mp32019-04-26 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2791.mp32019-04-26 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2792.mp32019-04-27 18:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2793.mp32019-04-27 18:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2794.mp32019-04-27 18:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2795.mp32019-04-27 18:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2796.mp32019-04-27 18:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2797.mp32019-05-01 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2798.mp32019-05-01 16:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2799.mp32019-05-01 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2800.mp32019-05-01 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2801.mp32019-05-01 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2802.mp32019-05-01 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2803.mp32019-05-01 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2804.mp32019-05-01 16:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2805.mp32019-05-01 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2806.mp32019-05-01 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2807.mp32019-05-01 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2808.mp32019-05-01 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2809.mp32019-05-01 16:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2810.mp32019-05-01 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2811.mp32019-05-01 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2812.mp32019-05-01 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2813.mp32019-05-01 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2814.mp32019-05-01 16:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2815.mp32019-05-01 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2816.mp32019-05-01 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2817.mp32019-05-01 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2818.mp32019-05-01 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2819.mp32019-05-01 16:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2820.mp32019-05-02 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2821.mp32019-05-02 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2822.mp32019-05-04 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2823.mp32019-05-04 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2824.mp32019-05-04 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2825.mp32019-05-04 03:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2826.mp32019-05-04 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2827.mp32019-05-04 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2828.mp32019-05-04 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2829.mp32019-05-04 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2830.mp32019-05-04 03:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2831.mp32019-05-04 03:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2832.mp32019-05-05 15:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2833.mp32019-05-05 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2834.mp32019-05-05 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2835.mp32019-05-05 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2836.mp32019-05-05 15:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2837.mp32019-05-09 18:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2838.mp32019-05-09 18:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2839.mp32019-05-09 18:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2840.mp32019-05-09 18:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2841.mp32019-05-09 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2842.mp32019-05-09 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2843.mp32019-05-09 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2844.mp32019-05-09 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2845.mp32019-05-09 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2846.mp32019-05-09 18:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2847.mp32019-05-09 18:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2848.mp32019-05-09 18:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2849.mp32019-05-09 18:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2850.mp32019-05-09 18:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2851.mp32019-05-09 18:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2852.mp32019-05-09 18:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2853.mp32019-05-09 18:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2854.mp32019-05-09 18:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2855.mp32019-05-09 18:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2856.mp32019-05-09 18:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2857.mp32019-05-09 18:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2858.mp32019-05-09 18:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2859.mp32019-05-09 18:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2860.mp32019-05-10 18:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2861.mp32019-05-10 18:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2862.mp32019-05-11 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2863.mp32019-05-11 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2864.mp32019-05-11 23:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2865.mp32019-05-11 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2866.mp32019-05-11 23:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2867.mp32019-05-12 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2868.mp32019-05-12 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2869.mp32019-05-12 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2870.mp32019-05-12 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2871.mp32019-05-12 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2872.mp32019-05-13 18:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2873.mp32019-05-13 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2874.mp32019-05-13 18:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2875.mp32019-05-13 18:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2876.mp32019-05-13 18:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2877.mp32019-05-13 18:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2878.mp32019-05-13 18:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2879.mp32019-05-13 18:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2880.mp32019-05-13 18:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2881.mp32019-05-13 18:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2882.mp32019-05-14 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2883.mp32019-05-14 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2884.mp32019-05-14 16:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2885.mp32019-05-15 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2886.mp32019-05-15 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2887.mp32019-05-16 01:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2888.mp32019-05-16 01:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2889.mp32019-05-16 01:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2890.mp32019-05-16 01:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2891.mp32019-05-16 01:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2892.mp32019-05-17 18:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2893.mp32019-05-17 18:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2894.mp32019-05-17 18:01
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2895.mp32019-05-17 18:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2896.mp32019-05-17 18:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2897.mp32019-05-17 18:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2898.mp32019-05-17 18:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2899.mp32019-05-17 18:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2900.mp32019-05-17 18:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2901.mp32019-05-17 18:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2902.mp32019-05-19 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2903.mp32019-05-19 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2904.mp32019-05-19 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2905.mp32019-05-19 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2906.mp32019-05-19 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2907.mp32019-05-19 17:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2908.mp32019-05-19 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2909.mp32019-05-19 17:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2910.mp32019-05-20 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2911.mp32019-05-20 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2912.mp32019-05-22 01:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2913.mp32019-05-22 01:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2914.mp32019-05-22 01:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2915.mp32019-05-22 01:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2916.mp32019-05-22 01:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2917.mp32019-05-22 01:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2918.mp32019-05-22 01:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2919.mp32019-05-22 01:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2920.mp32019-05-22 01:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2921.mp32019-05-22 01:45
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2922.mp32019-05-23 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2923.mp32019-05-23 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2924.mp32019-05-23 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2925.mp32019-05-23 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2926.mp32019-05-23 15:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2927.mp32019-05-23 15:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2928.mp32019-05-23 15:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2929.mp32019-05-23 15:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2930.mp32019-05-31 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2931.mp32019-06-03 18:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2932.mp32019-06-03 18:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2933.mp32019-06-03 18:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2934.mp32019-06-03 18:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2935.mp32019-06-03 18:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2936.mp32019-06-03 18:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2937.mp32019-06-03 18:41
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2938.mp32019-06-03 18:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2939.mp32019-06-03 18:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2940.mp32019-06-03 18:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2941.mp32019-06-03 18:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2942.mp32019-06-03 18:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2943.mp32019-06-03 18:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2944.mp32019-06-03 18:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2945.mp32019-06-03 18:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2946.mp32019-06-04 14:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2947.mp32019-06-04 14:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2948.mp32019-06-04 14:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2949.mp32019-06-06 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2950.mp32019-06-06 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2951.mp32019-06-06 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2952.mp32019-06-06 16:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2953.mp32019-06-06 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2954.mp32019-06-06 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2955.mp32019-06-06 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2956.mp32019-06-06 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2957.mp32019-06-06 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2958.mp32019-06-06 16:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2959.mp32019-06-07 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2960.mp32019-06-07 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2961.mp32019-06-08 15:15
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2962.mp32019-06-08 15:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2963.mp32019-06-08 15:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2964.mp32019-06-08 15:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2965.mp32019-06-08 15:16
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2966.mp32019-06-09 21:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2967.mp32019-06-09 21:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2968.mp32019-06-09 21:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2969.mp32019-06-09 21:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2970.mp32019-06-09 21:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2971.mp32019-06-09 21:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2972.mp32019-06-09 21:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2973.mp32019-06-09 21:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2974.mp32019-06-10 14:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2975.mp32019-06-10 14:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2976.mp32019-06-11 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2977.mp32019-06-11 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2978.mp32019-06-11 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2979.mp32019-06-11 15:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2980.mp32019-06-11 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2981.mp32019-06-13 04:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2982.mp32019-06-13 04:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2983.mp32019-06-13 04:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2984.mp32019-06-13 04:57
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2985.mp32019-06-13 04:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2986.mp32019-06-14 04:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2987.mp32019-06-14 04:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2988.mp32019-06-14 04:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2989.mp32019-06-14 04:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2990.mp32019-06-14 04:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2991.mp32019-06-15 01:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2992.mp32019-06-15 01:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2993.mp32019-06-15 01:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2994.mp32019-06-15 01:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2995.mp32019-06-15 01:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2996.mp32019-06-17 16:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2997.mp32019-06-17 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2998.mp32019-06-17 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-2999.mp32019-06-17 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3000.mp32019-06-17 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3001.mp32019-06-17 16:13
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3002.mp32019-06-17 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3003.mp32019-06-17 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3004.mp32019-06-17 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3005.mp32019-06-17 16:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3006.mp32019-06-18 15:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3007.mp32019-06-18 15:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3008.mp32019-06-18 15:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3009.mp32019-06-18 15:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3010.mp32019-06-18 15:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3011.mp32019-06-18 15:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3012.mp32019-06-18 15:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3013.mp32019-06-18 15:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3014.mp32019-06-19 03:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3015.mp32019-06-19 03:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3016.mp32019-06-20 15:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3017.mp32019-06-20 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3018.mp32019-06-20 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3019.mp32019-06-20 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3020.mp32019-06-20 15:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3021.mp32019-06-22 15:30
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3022.mp32019-06-22 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3023.mp32019-06-22 15:31
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3024.mp32019-06-23 23:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3025.mp32019-06-23 23:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3026.mp32019-06-23 23:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3027.mp32019-06-23 23:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3028.mp32019-06-23 23:02
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3029.mp32019-06-23 23:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3030.mp32019-06-23 23:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3031.mp32019-06-23 23:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3032.mp32019-06-23 23:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3033.mp32019-06-23 23:03
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3034.mp32019-06-26 03:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3035.mp32019-06-26 03:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3036.mp32019-06-26 03:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3037.mp32019-06-26 03:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3038.mp32019-06-26 03:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3039.mp32019-06-26 03:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3040.mp32019-06-26 03:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3041.mp32019-06-26 03:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3042.mp32019-06-26 03:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3043.mp32019-06-26 03:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3044.mp32019-06-27 17:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3045.mp32019-06-27 17:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3046.mp32019-06-27 17:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3047.mp32019-06-27 17:42
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3048.mp32019-06-27 17:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3049.mp32019-06-28 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3050.mp32019-06-28 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3051.mp32019-06-28 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3052.mp32019-06-28 15:06
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3053.mp32019-06-28 15:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3054.mp32019-06-28 15:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3055.mp32019-06-28 15:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3056.mp32019-06-28 15:07
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3057.mp32019-06-30 05:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3058.mp32019-06-30 05:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3059.mp32019-06-30 05:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3060.mp32019-06-30 05:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3061.mp32019-06-30 05:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3062.mp32019-06-30 05:19
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3063.mp32019-06-30 05:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3064.mp32019-07-01 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3065.mp32019-07-01 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3066.mp32019-07-01 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3067.mp32019-07-01 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3068.mp32019-07-01 15:39
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3069.mp32019-07-02 15:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3070.mp32019-07-02 15:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3071.mp32019-07-02 15:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3072.mp32019-07-02 15:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3073.mp32019-07-02 15:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3074.mp32019-07-03 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3075.mp32019-07-03 16:21
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3076.mp32019-07-03 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3077.mp32019-07-04 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3078.mp32019-07-04 15:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3079.mp32019-07-05 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3080.mp32019-07-05 15:28
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3081.mp32019-07-05 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3082.mp32019-07-05 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3083.mp32019-07-05 15:29
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3084.mp32019-07-06 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3085.mp32019-07-06 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3086.mp32019-07-06 15:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3087.mp32019-07-06 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3088.mp32019-07-06 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3089.mp32019-07-08 05:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3090.mp32019-07-08 05:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3091.mp32019-07-08 05:55
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3092.mp32019-07-08 05:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3093.mp32019-07-08 05:56
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3094.mp32019-07-08 15:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3095.mp32019-07-08 15:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3096.mp32019-07-08 15:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3097.mp32019-07-08 15:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3098.mp32019-07-08 15:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3099.mp32019-07-09 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3100.mp32019-07-09 15:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3101.mp32019-07-09 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3102.mp32019-07-09 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3103.mp32019-07-09 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3104.mp32019-07-10 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3105.mp32019-07-10 15:32
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3106.mp32019-07-10 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3107.mp32019-07-10 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3108.mp32019-07-10 15:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3109.mp32019-07-11 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3110.mp32019-07-11 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3111.mp32019-07-11 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3112.mp32019-07-11 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3113.mp32019-07-11 15:14
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3114.mp32019-07-12 15:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3115.mp32019-07-12 15:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3116.mp32019-07-12 15:05
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3117.mp32019-07-13 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3118.mp32019-07-13 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3119.mp32019-07-13 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3120.mp32019-07-13 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3121.mp32019-07-13 15:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3122.mp32019-07-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3123.mp32019-07-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3124.mp32019-07-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3125.mp32019-07-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3126.mp32019-07-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3127.mp32019-07-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3128.mp32019-07-15 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3129.mp32019-07-15 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3130.mp32019-07-15 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3131.mp32019-07-15 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3132.mp32019-07-15 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3133.mp32019-07-15 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3134.mp32019-07-15 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3135.mp32019-07-17 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3136.mp32019-07-17 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3137.mp32019-07-17 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3138.mp32019-07-17 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3139.mp32019-07-17 16:08
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3140.mp32019-07-17 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3141.mp32019-07-17 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3142.mp32019-07-17 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3143.mp32019-07-17 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3144.mp32019-07-17 16:09
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3145.mp32019-07-18 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3146.mp32019-07-18 15:12
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3147.mp32019-07-19 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3148.mp32019-07-19 16:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3149.mp32019-07-19 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3150.mp32019-07-19 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3151.mp32019-07-19 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3152.mp32019-07-19 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3153.mp32019-07-19 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3154.mp32019-07-19 16:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3155.mp32019-07-21 15:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3156.mp32019-07-21 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3157.mp32019-07-21 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3158.mp32019-07-21 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3159.mp32019-07-21 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3160.mp32019-07-21 15:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3161.mp32019-07-21 15:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3162.mp32019-07-23 06:33
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3163.mp32019-07-23 06:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3164.mp32019-07-23 06:34
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3165.mp32019-07-23 06:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3166.mp32019-07-23 06:35
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3167.mp32019-07-23 06:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3168.mp32019-07-23 06:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3169.mp32019-07-23 06:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3170.mp32019-07-23 06:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3171.mp32019-07-23 06:38
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3172.mp32019-07-24 02:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3173.mp32019-07-24 02:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3174.mp32019-07-24 02:04
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3175.mp32019-07-24 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3176.mp32019-07-24 15:25
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3177.mp32019-07-26 05:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3178.mp32019-07-26 05:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3179.mp32019-07-26 05:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3180.mp32019-07-26 05:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3181.mp32019-07-26 05:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3182.mp32019-07-26 05:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3183.mp32019-07-26 05:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3184.mp32019-07-26 05:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3185.mp32019-07-26 05:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3186.mp32019-07-26 05:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3187.mp32019-07-27 04:43
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3188.mp32019-07-27 04:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3189.mp32019-07-27 04:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3190.mp32019-07-27 04:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3191.mp32019-07-27 04:44
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3192.mp32019-07-29 11:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3193.mp32019-07-29 11:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3194.mp32019-07-29 11:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3195.mp32019-07-29 11:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3196.mp32019-07-29 11:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3197.mp32019-07-29 11:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3198.mp32019-07-29 11:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3199.mp32019-07-29 11:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3200.mp32019-07-29 11:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3201.mp32019-07-29 11:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3202.mp32019-07-30 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3203.mp32019-07-30 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3204.mp32019-07-30 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3205.mp32019-07-30 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3206.mp32019-07-30 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3207.mp32019-07-30 17:10
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3208.mp32019-07-30 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3209.mp32019-07-30 17:11
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3210.mp32019-08-01 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3211.mp32019-08-01 16:26
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3212.mp32019-08-01 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3213.mp32019-08-01 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3214.mp32019-08-01 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3215.mp32019-08-01 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3216.mp32019-08-01 16:27
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3217.mp32019-08-03 04:22
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3218.mp32019-08-03 04:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3219.mp32019-08-03 04:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3220.mp32019-08-03 04:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3221.mp32019-08-03 04:23
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3222.mp32019-08-03 04:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3223.mp32019-08-03 04:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3224.mp32019-08-03 04:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3225.mp32019-08-03 04:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3226.mp32019-08-03 04:24
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3227.mp32019-08-03 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3228.mp32019-08-03 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3229.mp32019-08-03 15:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3230.mp32019-08-04 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3231.mp32019-08-04 15:58
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3232.mp32019-08-05 19:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3233.mp32019-08-05 19:36
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3234.mp32019-08-05 19:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3235.mp32019-08-05 19:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3236.mp32019-08-05 19:37
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3237.mp32019-08-07 03:46
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3238.mp32019-08-07 03:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3239.mp32019-08-07 03:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3240.mp32019-08-07 03:47
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3241.mp32019-08-07 03:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3242.mp32019-08-07 03:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3243.mp32019-08-07 03:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3244.mp32019-08-07 03:48
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3245.mp32019-08-07 03:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3246.mp32019-08-07 03:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3247.mp32019-08-07 03:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3248.mp32019-08-07 03:49
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3249.mp32019-08-07 03:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3250.mp32019-08-07 03:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3251.mp32019-08-07 03:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3252.mp32019-08-07 03:50
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3253.mp32019-08-07 03:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3254.mp32019-08-07 03:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3255.mp32019-08-07 03:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3256.mp32019-08-07 03:51
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3257.mp32019-08-07 03:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3258.mp32019-08-07 03:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3259.mp32019-08-07 03:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3260.mp32019-08-07 03:52
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3261.mp32019-08-07 03:53
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3262.mp32019-08-07 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3263.mp32019-08-07 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3264.mp32019-08-07 15:20
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3265.mp32019-08-08 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3266.mp32019-08-08 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3267.mp32019-08-08 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3268.mp32019-08-08 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3269.mp32019-08-08 15:54
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3270.mp32019-08-09 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3271.mp32019-08-09 15:40
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3272.mp32019-08-10 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3273.mp32019-08-10 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3274.mp32019-08-10 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3275.mp32019-08-10 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3276.mp32019-08-10 16:17
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3277.mp32019-08-10 16:18
 • kinh-thien-kiem-de-chuong-3278.mp32019-08-10 16:18
 • #3279: Đào mệnh!2019-08-11 16:35
 • #3280: Không cần lại trốn!2019-08-11 16:35
 • #3281: Kịch chiến!2019-08-12 15:33
 • #3282: Thảm liệt một trận chiến!2019-08-12 15:34
 • #3283: Hoa nở nhị độ!2019-08-14 16:02
 • #3284: Hắn có thể!2019-08-14 16:02
 • #3285: Tóc trắng ma đồ!2019-08-14 16:02
 • #3286: Phá kiếm pháp.2019-08-14 16:02
 • #3287: Cổ quái người!2019-08-14 16:02
 • #3288: Tà Ảnh tông yêu nhân?2019-08-14 16:02
 • #3289: Hà Linh thành! Mã gia!2019-08-14 16:03
 • #3290: Họa sát thân!2019-08-14 16:03
 • #3291: Đòi một lời giải thích?2019-08-15 15:35
 • #3292: Nói láo, nhất định phải bịa chuyện hoàn mỹ không một tì vết!2019-08-15 15:35
 • #3293: Huyền Đồng đại nhân!2019-08-16 15:56
 • #3294: Hung danh mới nổi lên!2019-08-16 15:56
 • #3295: Hà Linh thành chi lệnh!2019-08-16 15:56
 • #3296: Hà Linh thành đại kiếp!2019-08-16 15:56
 • #3297: Tiểu thông minh Mã Hạo!2019-08-16 15:57
 • #3298: Huyền Đồng danh tiếng!2019-08-17 15:28
 • #3299: Huyền Kiếm Ty Chưởng Kiếm Sứ!2019-08-17 15:28
 • #3300: Thanh Tùng thành!2019-08-17 15:28
 • #3301: Ven đường tửu quán!2019-08-17 15:28
 • #3302: Ta vốn là giang hồ người rảnh rỗi!2019-08-17 15:29
 • #3303: Tóc trắng huyết mâu! Huyền Đồng!2019-08-18 15:35
 • #3304: Ngươi đến tột cùng là quái vật gì?2019-08-18 15:35
 • #3305: Kịch chiến Long Hà Thái Thú!2019-08-19 16:00
 • #3306: Ngươi chỗ cầu?2019-08-19 16:00
 • #3307: Huyền Kiếm Ty trở về!2019-08-19 16:00
 • #3308: Lương lão! Chu lão!2019-08-19 16:00
 • #3309: Trảm thảo!2019-08-19 16:00
 • #3310: Giết ra một đường máu!2019-08-19 16:00
 • #3311: Lâm Bạch trở về!2019-08-19 16:01
 • #3312: Kiếm hoàn!2019-08-19 16:01
 • #3313: Trương gia bị diệt!2019-08-20 02:32
 • #3314: Lên đường! Thần đô!2019-08-20 02:32
 • #3315: Thánh Đế bế quan!2019-08-20 17:09
 • #3316: Thần đô nước! Sâu không lường được!2019-08-20 17:09
 • #3317: Hải Xuyên Lý gia!2019-08-20 17:09
 • #3318: Lăng Ba Kiếm Ảnh Khúc!2019-08-21 23:08
 • #3319: Nữ tử áo đỏ!2019-08-21 23:08
 • #3320: Gặp lại cố nhân! Hồng Tố!2019-08-21 23:08
 • #3321: Lý Phi Bạch cái chết!2019-08-21 23:08
 • #3322: Đến thần đô!2019-08-21 23:08
 • #3323: Thiết Kiếm hầu phủ! Thủy Thu Điệp!2019-08-22 16:46
 • #3324: Bất Lương phủ!2019-08-22 16:46
 • #3325: Đông giáp ngõ hẻm!2019-08-22 16:46
 • #3326: Hồng Minh cùng Hắc Minh!2019-08-22 16:46
 • #3327: Mọi người tự quét tuyết trước cửa!2019-08-22 16:46
 • #3328: Tô Tiểu Thiên!2019-08-23 16:07
 • #3329: La Võng!2019-08-23 16:07
 • #3330: Mục Dạ! Mộc Hồng Hoa!2019-08-23 16:07
 • #3331: Thiên Tử phủ! Huyền Kiếm Ty!2019-08-26 05:10
 • #3332: Gặp lại Tô Tiến!2019-08-26 05:10
 • #3333: Long Đình Phượng Các!2019-08-26 05:11
 • #3334: Xuân Phong các!2019-08-26 05:11
 • #3335: Mười bảy nhạc sĩ cùng Hồng Tố!2019-08-26 05:11
 • #3336: Xuân Giang Dạ Khúc!2019-08-26 05:12
 • #3337: Xích Tiêu Lệnh!2019-08-26 15:59
 • #3338: Hoàng Tuyền Quyết!2019-08-26 15:59
 • #3339: Cầm đạo quyết đấu!2019-08-26 15:59
 • #3340: Giải thoát!2019-08-27 15:41
 • #3341: Thần bí kiếm tu!2019-08-27 15:41
 • #3342: Ba mặt gián điệp!2019-08-27 15:42
 • #3343: Tối nay gió lớn!2019-08-29 16:16
 • #3344: Một tên cũng không để lại!2019-08-29 16:16
 • #3345: Sát Tinh tới cửa!2019-08-29 16:16
 • #3346: Lại đến Hồng Minh!2019-08-29 16:16
 • #3347: Phong ba hàng tức!2019-08-29 16:16
 • #3348: Dạ phu nhân!2019-08-29 16:17
 • #3349: Phủ Hữu Tướng! Quyền Quang!2019-08-30 17:21
 • #3350: Kiếm Minh!2019-08-30 17:21
 • #3351: Dạ Đế đại nhân!2019-08-30 17:22
 • #3352: Hồng Tố rời đi!2019-08-31 15:46
 • #3353: Phong mang tất lộ!2019-08-31 15:46
 • #3354: Túy Mộng Các luận võ!2019-08-31 15:46
 • #3355: Liễu Đao!2019-09-03 18:01
 • #3356: Dạ Nha Vũ!2019-09-03 18:01
 • #3357: 20 vị trí đầu!2019-09-03 18:02
 • #3358: Chiêu mộ!2019-09-03 18:02
 • #3359: Bạch Hạc trưởng lão!2019-09-03 18:02
 • #3360: Sáu đường mười hai quạ!2019-09-03 18:02
 • #3361: Hai người này không giết không được!2019-09-05 15:40
 • #3362: Loạn trong!2019-09-05 15:40
 • #3363: Đại cục đã định!2019-09-05 15:40
 • #3364: Tam đường chung thẩm! Buổi trưa đã đến!2019-09-05 15:40
 • #3365: Phủ định thể hiện quyền uy!2019-09-05 15:40
 • #3366: Tân chủ tử?2019-09-05 15:41
 • #3367: Vạn Tinh phủ! Thiết Kiếm hầu phủ!2019-09-06 16:09
 • #3368: Làm khó dễ!2019-09-06 16:09
 • #3369: Cùng ngươi chơi đùa!2019-09-06 16:09
 • #3370: Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn!2019-09-06 16:09
 • #3371: Thiết Kiếm Hầu!2019-09-06 16:10
 • #3372: Tăng lên hộ vệ!2019-09-06 16:10
 • #3373: Hương Sơn!2019-09-07 16:21
 • #3374: Đại quận chúa! Thủy Vân Mộng!2019-09-07 16:21
 • #3375: Tiểu quận chúa chịu nhục!2019-09-07 16:21
 • #3376: Đoàn Long!2019-09-09 05:50
 • #3377: Ba cái điều kiện!2019-09-09 05:50
 • #3378: Phá kén thành bướm!2019-09-09 05:50
 • #3379: Ba loại bản sự!2019-09-09 16:10
 • #3380: Khắc địch chế thắng chi pháp!2019-09-09 16:10
 • #3381: Mộ Dung Băng đạo sư!2019-09-09 16:10
 • #3382: Ghen ghét! Đỏ mắt!2019-09-11 02:47
 • #3383: Hiện tại, ngươi còn muốn ta dạy nàng sao?2019-09-11 02:47
 • #3384: Cổ quái Lâm Bạch!2019-09-11 02:47
 • #3385: Hương Sơn khổ tu!2019-09-11 15:57
 • #3386: Hóa bướm!2019-09-11 15:58
 • #3387: Võ Đức Hầu!2019-09-11 15:58
 • #3388: Trần Viện tiểu bỉ!2019-09-13 16:05
 • #3389: Quyết chiến!2019-09-13 16:05
 • #3390: Vậy thì thắng?2019-09-13 16:05
 • #3391: Ăn mừng!2019-09-13 16:05
 • #3392: Cầm sư! Hồng Cơ!2019-09-13 16:05
 • #3393: Thái phó con trai độc nhất! Bạch Hiểu!2019-09-13 16:06
 • #3394: Hoa Hà chèo thuyền du ngoạn!2019-09-15 17:20
 • #3395: Ám sát!2019-09-15 17:20
 • #3396: Phong nguyệt như kiếm!2019-09-15 17:21
 • #3397: Ám độ trần thương!2019-09-15 17:21
 • #3398: Kiếm Hồ dư nghiệt! Diệp Thanh Tuyết!2019-09-15 17:21
 • #3399: Chiêu Nguyệt mê tung!2019-09-15 17:21
 • #3400: Dương Điện phó điện chủ! Đông Điên!2019-09-16 16:51
 • #3401: Đánh đòn phủ đầu!2019-09-16 16:51
 • #3402: Thanh Trúc Kiếm!2019-09-16 16:51
 • #3403: Hoàn chỉnh Ngũ Hành Thần Lôi Quyết!2019-09-17 16:20
 • #3404: Vân Tiêu Lâu!2019-09-17 16:20
 • #3405: Long Cốt Đan!2019-09-17 16:20
 • #3406: Xông lâu!2019-09-18 16:10
 • #3407: Chúc Kính trình diện!2019-09-18 16:10
 • #3408: Tư Đồ Thanh Mạc!2019-09-18 16:10
 • #3409: Kịch chiến!2019-09-19 18:31
 • #3410: Đánh bại Tư Đồ Thanh Mạc!2019-09-19 18:31
 • #3411: Thu hoạch tương đối khá!2019-09-19 18:31
 • #3412: Dương Điện mệnh lệnh!2019-09-21 16:22
 • #3413: Thiên Bảo Lâu thành!2019-09-21 16:22
 • #3414: Thất công tử! Tiền Đa Đa!2019-09-21 16:22
 • #3415: Đoạt chính! Đoạt quyền!2019-09-22 17:21
 • #3416: Đạo Lâu!2019-09-22 17:21
 • #3417: Gặp lại Kiếm Hồ dư nghiệt!2019-09-22 17:21
 • #3418: Ta có lẽ lâu không giết người!2019-09-22 17:21
 • #3419: Cả đời sở học, đều là giết người!2019-09-22 17:22
 • #3420: Thiên Uy thành!2019-09-22 17:22
 • #3421: Cổ quái linh dược?2019-09-23 16:05
 • #3422: Thế lực khắp nơi cướp giật!2019-09-23 16:05
 • #3423: Thiên địa vì mai táng!2019-09-23 16:05
 • #3424: Tinh Thần Cổ Quyền!2019-09-24 15:55
 • #3425: Tiêu Tông cái chết!2019-09-24 15:55
 • #3426: Tiểu tình lang?2019-09-24 15:56
 • #3427: Thái tử thân vệ! Vương Qua!2019-09-25 19:43
 • #3428: Thái tử điện hạ! Triệu Chi Vũ!2019-09-25 19:43
 • #3429: Thần đô Kiếm Thánh!2019-09-25 19:43
 • #3430: Năm đó ân oán!2019-09-26 16:19
 • #3431: Liên tiếp phá hai cảnh!2019-09-26 16:19
 • #3432: Địa Sát Khôi Lỗi!2019-09-26 16:19
 • #3433: Phá tám mươi tầng!2019-09-27 16:52
 • #3434: Xa Tử Chân!2019-09-27 16:52
 • #3435: Đông Điên truyền đạo!2019-09-27 16:53
 • #3436: Luyện Ngục Thất Thập Nhị Sát!2019-09-28 16:42
 • #3437: Ngự Tiền đại tướng phủ nổi lên!2019-09-28 16:42
 • #3438: Bất Lương phủ phủ thừa!2019-09-28 16:42
 • #3439: Thanh tẩy!2019-09-29 17:06
 • #3440: Ngự Tiền đại tướng!2019-09-29 17:06
 • #3441: Kiếm Minh Thập Nhị Nha, đi theo ta!2019-09-29 17:06
 • #3442: Thiên Tâm đạo trưởng cừu nhân!2019-09-30 15:36
 • #3443: Chiến cuộc quỷ quyệt khó dò!2019-09-30 15:36
 • #3444: Đại hoạch toàn thắng!2019-09-30 15:36
 • #3445: Đồ đao lại xuất hiện!2019-10-01 16:26
 • #3446: Lâm Bạch mưu!2019-10-01 16:26
 • #3447: Việc vui liên tục!2019-10-01 16:27
 • #3448: Lãnh Kiếm thù!2019-10-03 16:57
 • #3449: Đối chọi gay gắt!2019-10-03 16:57
 • #3450: Một kiếm này, thiên hạ vô song!2019-10-03 16:58
 • #3451: Cổ quái!2019-10-04 16:15
 • #3452: Các phương vân động!2019-10-04 16:15
 • #3453: Đại công tử cùng Cơ Ngộ!2019-10-04 16:15
 • #3454: Đấu vòng loại!2019-10-05 17:26
 • #3455: Thiên Sát Khôi Lỗi!2019-10-05 17:26
 • #3456: Một chiêu! Một kiếm!2019-10-05 17:26
 • #3457: Long Đài!2019-10-05 17:26
 • #3458: Năm cái cầu thang!2019-10-05 17:26
 • #3459: Cuồn cuộn sóng ngầm!2019-10-05 17:26
 • #3460: Tam ty Ty Thủ!2019-10-06 16:47
 • #3461: Tứ đại thân vương!2019-10-06 16:47
 • #3462: Thái tử cùng Thập Thất hoàng tử!2019-10-06 16:48
 • #3463: Luận võ bắt đầu!2019-10-07 15:40
 • #3464: Trận đầu!2019-10-07 15:40
 • #3465: Ta là tới tuyên chiến!2019-10-07 15:40
 • #3466: Tiến mười tám người mạnh nhất!2019-10-08 17:58
 • #3467: Quyền Kinh! Phục Thiên Chưởng!2019-10-08 17:58
 • #3468: Kịch chiến! Liễu Ngọc Thanh!2019-10-08 17:58
 • #3469: Bách Quỷ Dạ Hành!2019-10-09 16:13
 • #3470: Thần cấp võ hồn! Bát Tí Diêm La!2019-10-09 16:13
 • #3471: Đại đạo chí giản!2019-10-09 16:13
 • #3472: Thái tử điện hạ tứ hôn!2019-10-11 17:38
 • #3473: Các ngươi đối Lâm Bạch thực lực hoàn toàn không biết gì cả!2019-10-11 17:38
 • #3474: Quận chúa làm thiếp?2019-10-11 17:38
 • #3475: Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên!2019-10-12 17:43
 • #3476: Phù Đồ bị thua!2019-10-12 17:43
 • #3477: Túc địch?2019-10-12 17:44
 • #3478: Quyết chiến!2019-10-12 17:44
 • #3479: Điên dại đồng dạng thế công!2019-10-12 17:44
 • #3480: Bình thường một kiếm!2019-10-12 17:44
 • #3481: Quán Quân Hầu!2019-10-13 16:39
 • #3482: Cự hôn!2019-10-13 16:39
 • #3483: Thần đô Kiếm Thánh!2019-10-13 16:39
 • #3484: Độc Cô Tinh Hà!2019-10-14 15:39
 • #3485: Xử quyết Tô Tiến!2019-10-14 15:39
 • #3486: Thần đô mạch nước ngầm!2019-10-14 15:39
 • #3487: Đạo Lâu hành trình!2019-10-15 17:33
 • #3488: Ngàn tầng Đạo Lâu!2019-10-15 17:33
 • #3489: Kiếm Tiên Hồng Nông!2019-10-15 17:33
 • #3490: Lâm Bạch chi ngộ!2019-10-16 18:36
 • #3491: Trở lại nguyên trạng, đại đạo chí giản!2019-10-16 18:36
 • #3492: Đồ cùng chủy thủ hiện!2019-10-16 18:36
 • #3493: Đã lâu không gặp, nhân gian!2019-10-17 17:42
 • #3494: Máu không đầy sông, kiếm không thu vỏ!2019-10-17 17:42
 • #3495: Đáng sợ ánh mắt!2019-10-17 17:42
 • #3496: Thiên Uy Hầu!2019-10-18 17:14
 • #3497: Đạo Tâm Hoàn!2019-10-18 17:14
 • #3498: Ký danh đệ tử! Tả tướng!2019-10-18 17:14
 • #3499: Dịch Cung!2019-10-20 17:33
 • #3500: Phân rõ chủ thứ!2019-10-20 17:34
 • #3501: Huynh trưởng?2019-10-20 17:34
 • #3502: Một đạo thánh chiếu!2019-10-20 17:34
 • #3503: Trảm Long đài!2019-10-20 17:34
 • #3504: Kiếm Hồ đệ tử đến cũng!2019-10-20 17:34
 • #3505: Hỗn loạn!2019-10-24 22:39
 • #3506: Rút lui!2019-10-24 22:39
 • #3507: Cuối cùng gặp nhau!2019-10-24 22:40
 • #3508: Thành công thoát thân!2019-10-24 22:40
 • #3509: Trảm Long đài bên trên gợn sóng!2019-10-24 22:40
 • #3510: Đổi trắng thay đen!2019-10-24 22:41
 • #3511: Ôn Già vấn đề!2019-10-24 22:41
 • #3512: Chú Tinh biệt viện!2019-10-24 22:41
 • #3513: Đào Sơn Thập Bát Tiên!2019-10-24 22:41
 • #3514: Giam Thiên Ty! Tát Tinh điện!2019-10-24 22:42
 • #3515: Nhân định thắng thiên!2019-10-24 22:42
 • #3516: Chuyện cũ năm đó!2019-10-24 22:42
 • #3517: Huyết hải thâm cừu!2019-10-25 16:30
 • #3518: Trong trầm mặc bộc phát!2019-10-25 16:31
 • #3519: Ôn Già cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên!2019-10-25 16:31
 • #3520: Bảy mươi hai thân vệ!2019-10-27 17:03
 • #3521: Đông Giao Hoang Lâm!2019-10-27 17:04
 • #3522: Bọn hắn tới.2019-10-27 17:04
 • #3523: Thần Hư động thiên thần chu!2019-10-28 22:00
 • #3524: Thiên Ngoại Sơn Trang!2019-10-28 22:00
 • #3525: Ta lựa chọn Lâm Đạc!2019-10-28 22:00
 • #3526: Hoang mang trùng điệp!2019-10-28 22:01
 • #3527: Thất công tử mưu tính sâu xa!2019-10-28 22:01
 • #3528: Hắc Ngục chỗ tồn tại!2019-10-28 22:01
 • #3529: Trời sinh một người, tất có một đường!2019-10-29 16:20
 • #3530: Ký ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt!2019-10-29 16:20
 • #3531: Luân hồi nỗi khổ!2019-10-29 16:20
 • #3532: Gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu!2019-10-30 16:40
 • #3533: A Ninh lai lịch!2019-10-30 16:40
 • #3534: Cùng Thất công tử giao dịch!2019-10-30 16:40
 • #3535: Lại về thần đô!2019-10-31 17:01
 • #3536: Lâm Bạch hứa hẹn!2019-10-31 17:01
 • #3537: Triệu kiến quân hầu!2019-10-31 17:01
 • #3538: Thu phục quân hầu!2019-11-01 16:04
 • #3539: La Võng lai lịch!2019-11-01 16:04
 • #3540: Chỉ hận là gặp nhau quá muộn Bạch Hiểu cùng Lâm Bạch!2019-11-01 16:04
 • #3541: Mang thức ăn lên!2019-11-05 17:18
 • #3542: Ôn Già sắc bén kiếm pháp!2019-11-05 17:18
 • #3543: Ngươi làm ta quá là thất vọng!2019-11-05 17:18
 • #3544: Bản tính không xấu!2019-11-05 17:18
 • #3545: Thân phận bại lộ!2019-11-05 17:18
 • #3546: Giao thủ Mạc Vấn Thần!2019-11-05 17:19
 • #3547: Tức giận Vinh Thân Vương!2019-11-05 17:19
 • #3548: Kiếm Nhược Hàn mê tung!2019-11-05 17:19
 • #3549: Lại về Đông châu!2019-11-05 17:19
 • #3550: Có thích khách?2019-11-05 17:19
 • #3551: Thần Võ quốc nội tình!2019-11-05 17:20
 • #3552: Lý Cửu Ca chi biến!2019-11-05 17:20
 • #3553: Tâm cảnh biến hóa!2019-11-07 17:30
 • #3554: Tư Đồ Phi Dị!2019-11-07 17:30
 • #3555: Vô địch thánh tử!2019-11-07 17:31
 • #3556: Mười cái hô hấp!2019-11-07 17:31
 • #3557: So ta trong tưởng tượng dễ dàng!2019-11-07 17:31
 • #3558: Nhất thống Đông châu!2019-11-07 17:31
 • #3559: Nhân cùng kế sách!2019-11-10 11:57
 • #3560: Hắn trưởng thành!2019-11-10 11:57
 • #3561: Thần Võ quốc dã tâm!2019-11-10 11:57
 • #3562: Tự tìm đường chết?2019-11-10 11:57
 • #3563: Ba ngàn tiểu thế giới!2019-11-10 11:57
 • #3564: Vạn sự sẵn sàng!2019-11-10 11:57
 • #3565: Hàng Thế sơn! Thánh Đế!2019-11-10 18:20
 • #3566: Đại quyền trong tay! Thánh chiếu điều binh!2019-11-10 18:20
 • #3567: Mạc Vấn Thần! Ra chiêu!2019-11-10 18:20
 • #3568: Kế hoạch hoàn mỹ!2019-11-12 20:42
 • #3569: Tận thế khúc nhạc dạo!2019-11-12 20:43
 • #3570: Lòng người bàng hoàng!2019-11-12 20:43
 • #3571: Chém!2019-11-12 20:43
 • #3572: Lâm Bạch, thúc thủ chịu trói đi!2019-11-12 20:43
 • #3573: Kiếm Minh ở đâu!2019-11-12 20:43
 • #3574: Các ngươi thua!2019-11-14 20:03
 • #3575: Ma cao một thước, đạo cao một trượng!2019-11-14 20:03
 • #3576: Thương Sinh đại điện!2019-11-14 20:03
 • #3577: Hắc Ngục!2019-11-14 20:04
 • #3578: Người nào ngăn ta! Chết!2019-11-14 20:04
 • #3579: Không lạy thiên địa, chỉ lạy phụ mẫu!2019-11-14 20:04
 • #3580: Lão hữu trùng phùng!2019-11-15 18:39
 • #3581: Hắc Ngục Chi Chủ!2019-11-15 18:39
 • #3582: Bảy mươi hai đế khí! Khấp Huyết Đao!2019-11-15 18:39
 • #3583: A Tu La Đao!2019-11-17 07:56
 • #3584: Dưới hoàng thành!2019-11-17 07:57
 • #3585: Một môn hai kiếm thần!2019-11-17 07:57
 • #3586: Quân đoàn trùng sát!2019-11-17 16:08
 • #3587: Bắt giặc trước bắt vua!2019-11-17 16:09
 • #3588: Này báo, đại cát đại lợi!2019-11-17 16:09
 • #3589: Trảm Long Ty cường giả!2019-11-18 16:57
 • #3590: Đào Sơn người cũ! Lam Lăng!2019-11-18 16:57
 • #3591: Gọi ca!2019-11-18 16:57
 • #3592: Lâm Bạch hiện thân!2019-11-19 17:09
 • #3593: Chiến Thần!2019-11-19 17:09
 • #3594: Thánh Đế giáng lâm!2019-11-19 17:10
 • #3595: Đạo Cảnh hiện thân! Cửu Tổ!2019-11-20 16:52
 • #3596: Đường hoàng tuyền xa!2019-11-20 16:52
 • #3597: Kịch chiến 16 vị Chuẩn Đạo Cảnh!2019-11-20 16:52
 • #3598: Hồng nhan vẫn như cũ!2019-11-21 16:44
 • #3599: Tứ nữ tâm!2019-11-21 16:45
 • #3600: Cường giả đều xuất hiện!2019-11-21 16:45
 • #3601: Vĩnh Dạ phủ! Hộ Long tộc!2019-11-23 17:19
 • #3602: Cửu Thiên Du Thần Bộ!2019-11-23 17:19
 • #3603: Lão tử, Triệu Bá!2019-11-23 17:19
 • #3604: Một quyền một cái, toàn bộ đánh chết!2019-11-23 17:20
 • #3605: Truyền lệnh! Tam quân đề phòng!2019-11-23 17:20
 • #3606: Giằng co long hà!2019-11-23 17:20
 • #3607: Đại chiến hàng tức!2019-11-24 17:02
 • #3608: Thế cục vi diệu!2019-11-24 17:02
 • #3609: Làm cho người phong thưởng bảo vật!2019-11-24 17:03
 • #3610: Tị nạn chỗ!2019-11-25 16:56
 • #3611: Cậu! Lý Chính Nhất!2019-11-25 16:57
 • #3612: Thiếu niên khinh cuồng, tiên y nộ mã!2019-11-25 16:57
 • #3613: Không vượt Long Môn, cuối cùng là phàm vật!2019-11-26 18:48
 • #3614: Triệu Thiết Đản người yêu!2019-11-26 18:48
 • #3615: Cửu Từ Thánh Cô!2019-11-26 18:48
 • #3616: Tràn ngập nguy hiểm!2019-11-27 17:34
 • #3617: Ba ngàn đại đạo, đạo đạo bất đồng.2019-11-27 17:34
 • #3618: Cái kia một đóa, Băng Tuyết Hoa!2019-11-27 17:35
 • #3619: Trước khi chuẩn bị đi!2019-11-28 17:29
 • #3620: Man Hồn Hội!2019-11-28 17:29
 • #3621: Lâm Bạch át chủ bài!2019-11-28 17:30
 • #3622: Giao dịch đạt thành!2019-11-29 17:19
 • #3623: Cô Chu lão nhân cùng Lâm Đạc!2019-11-29 17:19
 • #3624: Thiên Thần Mộ!2019-11-29 17:19
 • #3625: Thúc Linh Hoàn!2019-11-30 16:47
 • #3626: Hắc La Lâm Hải!2019-11-30 16:48
 • #3627: Đan Ma!2019-11-30 16:48
 • #3628: Tránh thoát!2019-12-04 05:00
 • #3629: Chạy thoát!2019-12-04 05:00
 • #3630: Ngư Long Thảo!2019-12-04 05:00
 • #3631: Giao Long Xà!2019-12-04 05:01
 • #3632: Bị ăn rồi?2019-12-04 05:01
 • #3633: ? Nhân họa đắc phúc!2019-12-04 05:01
 • #3634: Tiến về Thiên Phong Nhai!2019-12-04 05:01
 • #3635: Trong rừng sát cơ!2019-12-04 05:01
 • #3636: Tị lôi kiếp chi bảo!2019-12-04 05:01
 • #3637: Công tử nhà họ Đồng!2019-12-05 06:32
 • #3638: Thiên Phong Nhai, quần ma hội tụ!2019-12-05 06:32
 • #3639: Trong động càn khôn!2019-12-05 06:33
 • #3640: Chém giết bắt đầu!2019-12-05 17:28
 • #3641: Hỗn chiến!2019-12-05 17:28
 • #3642: Trò hay đăng tràng!2019-12-05 17:28
 • #3643: Đoạt phi kiếm!2019-12-06 16:32
 • #3644: Hộ thân phù!2019-12-06 16:32
 • #3645: Chạy!2019-12-06 16:32
 • #3646: Đan Ma bí mật!2019-12-07 16:37
 • #3647: Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng!2019-12-07 16:37
 • #3648: Khổng Lộc mộ phủ!2019-12-07 16:37
 • #3649: Tâm ma đại thệ!2019-12-08 16:36
 • #3650: Đan Ma tiên thăng!2019-12-08 16:36
 • #3651: Ngân Nguyệt thành!2019-12-08 16:36
 • #3652: Vi Tinh điện!2019-12-09 16:41
 • #3653: Độc Cô Húc!2019-12-09 16:41
 • #3654: Chữ thiên năm tổ! Lôi Lâm!2019-12-09 16:41
 • #3655: Chữ thiên năm tổ2019-12-10 16:51
 • #3656: Gia nhập!2019-12-10 16:51
 • #3657: Ma giáo Thiên Cương tông!2019-12-10 16:51
 • #3658: Tiến về tây thành!2019-12-12 17:32
 • #3659: Thiên Cương Nhiên Huyết Công!2019-12-12 17:33
 • #3660: Cực Nhạc tửu quán! Uông Ly!2019-12-12 17:33
 • #3661: Thiên Nhất thành!2019-12-12 17:33
 • #3662: Tinh Nguyệt phủ! Ma Linh!2019-12-12 17:33
 • #3663: Võ Hồ công tử!2019-12-12 17:33
 • #3664: Ma Linh sát ý!2019-12-13 16:57
 • #3665: Hiểm tượng hoàn sinh!2019-12-13 16:57
 • #3666: Không rượu có thể uống!2019-12-13 16:58
 • #3667: Yêu Thần Lĩnh!2019-12-14 16:17
 • #3668: Tu hành, bắt đầu rồi!2019-12-14 16:17
 • #3669: Tiêu gia thí luyện!2019-12-14 16:17
 • #3670: Đột phá Vấn Đỉnh cảnh đỉnh phong!2019-12-15 16:57
 • #3671: Tiện tay một kiếm!2019-12-15 16:58
 • #3672: Tiêu Cửu Sơn cùng Thiên Túng minh!2019-12-15 16:58
 • #3673: Huyền Vân sơn mạch!2019-12-17 04:05
 • #3674: Đêm gặp.2019-12-17 04:05
 • #3675: Con quạ.2019-12-17 04:06
 • #3676: Thần dược tin tức!2019-12-17 16:18
 • #3677: Chia ba bảy!2019-12-17 16:19
 • #3678: Long Vương sơn!2019-12-17 16:19
 • #3679: Trai cò tranh chấp!2019-12-18 17:11
 • #3680: Dữ dội vô cùng!2019-12-18 17:11
 • #3681: Cửu U Chi Giới!2019-12-18 17:11
 • #3682: Trốn!2019-12-19 16:37
 • #3683: Thiền Nhi2019-12-19 16:37
 • #3684: Mắc nợ từng đống Lâm Bạch!2019-12-19 16:37
 • #3685: Muốn hay không một kiếm giết hắn!2019-12-20 16:55
 • #3686: Trả thù tới cửa!2019-12-20 16:56
 • #3687: Lôi kiếp khó khăn!2019-12-20 16:56
 • #3688: Mê Hồn Uyên!2019-12-21 16:53
 • #3689: Vạn Linh sơn!2019-12-21 16:53
 • #3690: Lâm Bạch hại ta!2019-12-21 16:53
 • #3691: Thần binh!2019-12-22 16:56
 • #3692: Lão giả dơ bẩn2019-12-22 16:56
 • #3693: Kết bạn mà đi!2019-12-22 16:56
 • #3694: Mê Hồn Hoang Nguyên!2019-12-23 17:22
 • #3695: Gặp lại Cổ Dong!2019-12-23 17:22
 • #3696: Thiên nộ lôi kiếp! Chí tôn lôi kiếp!2019-12-23 17:22
 • #3697: Khổng Tước Kính!2019-12-24 17:30
 • #3698: Lôi kiếp phía dưới!2019-12-24 17:31
 • #3699: Khổng Tước nhất tộc! Không Thanh!2019-12-24 17:31
 • #3700: Phá kiếp nhập đạo!2019-12-27 05:22
 • #3701: Yêu Thần Mộ!2019-12-27 05:22
 • #3702: Nhân tộc cùng Yêu tộc!2019-12-27 05:23
 • #3703: Hoang Sơn Long thành!2019-12-27 05:23
 • #3704: Hồ tộc nữ tử!2019-12-27 05:23
 • #3705: Đúng là âm hồn bất tán con quạ!2019-12-27 05:23
 • #3706: To gan lớn mật!2019-12-27 16:26
 • #3707: Đặc cách lệnh bài!2019-12-27 16:27
 • #3708: Không tồn tại núi!2019-12-27 16:27
 • #3709: Cấm địa! Bách Điểu sơn!2019-12-28 16:33
 • #3710: Cả đời tri kỷ!2019-12-28 16:34
 • #3711: Trộm Khổng Tước Kính!2019-12-28 16:34
 • #3712: Ngu xuẩn!2019-12-29 16:40
 • #3713: Tìm chết sao?2019-12-29 16:40
 • #3714: Nhập kính!2019-12-29 16:40
 • #3715: Liệt tửu vào cổ họng hóa thành sầu!2019-12-31 18:16
 • #3716: Thái Cổ Đạo Thần Kinh!2019-12-31 18:16
 • #3717: Đạo cao một thước ma cao một trượng!2019-12-31 18:16
 • #3718: Yêu Thần Mộ mở ra!2019-12-31 18:16
 • #3719: Không có hảo ý!2019-12-31 18:17
 • #3720: Ném "Thạch" dò đường2019-12-31 18:17
 • #3721: Thần Binh Thất!2020-01-01 16:24
 • #3722: Tàng Đan Phòng!2020-01-01 16:24
 • #3723: Tướng quân khôi lỗi!2020-01-01 16:24
 • #3724: Sinh tử một đường!2020-01-02 16:45
 • #3725: Chạy thoát!2020-01-02 16:45
 • #3726: Còn chờ cái gì? Đuổi a!2020-01-02 16:45
 • #3727: Mỗi người đi một ngả?2020-01-03 16:36
 • #3728: Kỳ kinh ma điển!2020-01-03 16:36
 • #3729: Đạo Thần Ấn!2020-01-03 16:36
 • #3730: Sơn Hà Đồ!2020-01-05 16:21
 • #3731: Cấm kỵ bảo vật!2020-01-05 16:21
 • #3732: Ma Lang Vương!2020-01-05 16:21
 • #3733: Đạo Thần Ấn chi uy!2020-01-05 16:22
 • #3734: Chém Ma Lang Vương!2020-01-05 16:22
 • #3735: Bạc tình bạc nghĩa!2020-01-05 16:22
 • #3736: Trở lại Ngân Nguyệt thành!2020-01-06 17:12
 • #3737: Thanh Khư chiến trường!2020-01-06 17:12
 • #3738: Tham Lang thương hội!2020-01-06 17:13
 • #3739: Gặp lại Hồng Đỉnh!2020-01-07 16:37
 • #3740: Thanh Khư quần anh hội tụ2020-01-07 16:37
 • #3741: 1 tỷ làm ăn lớn!2020-01-07 16:37
 • #3742: Một bộ xác rồng!2020-01-08 16:48
 • #3743: Hồng Đỉnh thỉnh cầu!2020-01-08 16:48
 • #3744: Băng Sương Linh Kiếm!2020-01-08 16:48
 • #3745: Phàm, linh, đạo.2020-01-09 16:39
 • #3746: Thanh Sơn gặp ta ứng như thế!2020-01-09 16:39
 • #3747: Trời ban kiếm tâm!2020-01-09 16:39
 • #3748: Lên đường!2020-01-10 16:55
 • #3749: Cổ gia thiên kiêu!2020-01-10 16:56
 • #3750: Đến trước giờ!2020-01-10 16:56
 • #3751: Vô Biên Ác Địa yêu!2020-01-11 16:28
 • #3752: Quân vương sườn núi!2020-01-11 16:29
 • #3753: Trên đường gặp tà vật!2020-01-11 16:29
 • #3754: Thiên Trì thành! Hứa Từ!2020-01-13 16:53
 • #3755: Tế luyện pháp bảo!2020-01-13 16:54
 • #3756: Tội gì tìm chết!2020-01-13 16:54
 • #3757: Con quạ tỉnh lại2020-01-13 16:54
 • #3758: Quỷ tu2020-01-13 16:54
 • #3759: Tìm Quỷ Vương2020-01-13 16:55
 • #3760: Vọng Nguyệt động!2020-01-14 16:50
 • #3761: Trong động hỗn chiến!2020-01-14 16:51
 • #3762: Quỷ Vương hiện thân!2020-01-14 16:51
 • #3763: Thu phục Quỷ Vương!2020-01-17 06:25
 • #3764: Công tử. . .2020-01-17 06:26
 • #3765: Quỷ phủ ở đâu!2020-01-17 06:26
 • #3766: Cửu Âm Dựng Thần Thể!2020-01-17 06:26
 • #3767: Quỷ Thần Tử!2020-01-17 06:27
 • #3768: Nguyệt Sương quỷ phủ!2020-01-17 06:27
 • #3769: Lục ngọc tàn phiến!2020-01-18 16:39
 • #3770: Ba đầu Ngao Khuyển!2020-01-18 16:39
 • #3771: Ngươi không được, để cho ta tới.2020-01-18 16:39
 • #3772: Thiên Trủng sơn mạch.2020-01-19 16:18
 • #3773: Hồng Diệp cốc!2020-01-19 16:18
 • #3774: Quỷ dị sơn phong!2020-01-19 16:18
 • #3775: Đạo ý nhiếp hồn!2020-01-19 16:18
 • #3776: Nam Minh Đạo Tôn Kiếm Kinh!2020-01-19 16:18
 • #3777: Đạo Thần Binh!2020-01-19 16:18
 • #3778: Minh Nguyệt Kiếm!2020-01-20 17:05
 • #3779: Không chịu ngồi yên con quạ!2020-01-20 17:05
 • #3780: Uy lực không tệ!2020-01-20 17:05
 • #3781: Bạch Y Kiếm Tôn!2020-01-21 17:02
 • #3782: Bách Quỷ Dạ Hành!2020-01-21 17:03
 • #3783: Đạo Thần Binh chi uy!2020-01-22 16:18
 • #3784: Trấn áp thô bạo!2020-01-22 16:18
 • #3785: Man Cổ2020-01-23 16:34
 • #3786: Trong Thiên Thần Mộ thế lực!2020-01-23 16:34
 • #3787: Thiên Trủng Quỷ Vương!2020-01-25 16:53
 • #3788: Ôn nhu kiếm pháp2020-01-25 16:53
 • #3789: Quỷ Vương nhận lỗi2020-01-27 16:27
 • #3790: Tinh La vực! Tử lôi!2020-01-27 16:27
 • #3791: Phế Kiếm Bình Nguyên!2020-01-28 16:37
 • #3792: Ba đạo tề tụ!2020-01-28 16:37
 • #3793: Các phương mánh khoé!2020-02-02 21:53
 • #3794: Đáy đầm phía dưới!2020-02-02 21:53
 • #3795: Tới lui tự nhiên!2020-02-02 21:53
 • #3796: Thần thiết tới tay!2020-02-02 21:53
 • #3797: Sóng lớn đãi cát!2020-02-02 21:53
 • #3798: Đoạt thức ăn trước miệng cọp!2020-02-02 21:53
 • #3799: Yêu kiếm tiềm lực!2020-02-02 21:54
 • #3800: Thần binh yêu kiếm!2020-02-02 21:54
 • #3801: Khô Lâu sơn mạch!2020-02-02 21:54
 • #3802: Thần bí cổ điện!2020-02-02 21:54
 • #3803: Người trong điện!2020-02-02 21:54
 • #3804: Người thủ lăng!2020-02-02 21:55
 • #3805: Trước điện chi chiến!2020-02-03 16:24
 • #3806: Kinh sợ thối lui!2020-02-03 16:24
 • #3807: Tránh được một kiếp.2020-02-04 17:13
 • #3808: Mười tám tầng cung!2020-02-04 17:13
 • #3809: Sinh đảo cùng Tử đảo!2020-02-05 16:43
 • #3810: Tử đảo hung hồn!2020-02-05 16:43
 • #3811: Phục Linh Tháp!2020-02-06 16:26
 • #3812: Tiến về Tử đảo!2020-02-06 16:26
 • #3813: Đao Huyền Hồn!2020-02-07 16:15
 • #3814: Yêu quỷ quyết đấu!2020-02-07 16:16
 • #3815: Ngũ Hành Đạo Thể Thiên!2020-02-09 16:38
 • #3816: Ngũ Hành Tiên Nhân!2020-02-09 16:38
 • #3817: Cường thế diệt sát!2020-02-09 16:39
 • #3818: Nhân tộc sợ dây lợi ích!2020-02-09 16:39
 • #3819: Cường giả hội tụ!2020-02-10 16:39
 • #3820: Hạn một giới vị trí!2020-02-10 16:39
 • #3821: Con đường phía trước gian khổ!2020-02-11 16:20
 • #3822: Tầng thứ ba!2020-02-11 16:21
 • #3823: Hoàng tước tại hậu!2020-02-12 16:50
 • #3824: Không có lựa chọn!2020-02-12 16:50
 • #3825: Quỷ tu Hạ Tùng!2020-02-14 01:46
 • #3826: Hai quỷ một yêu!2020-02-14 01:46
 • #3827: Hổ gia!2020-02-14 16:05
 • #3828: Lên đài một trận chiến!2020-02-14 16:05
 • #3829: Huyền Hỏa Đạo Linh Khí!2020-02-15 16:34
 • #3830: Tà Thi Vương!2020-02-15 16:35
 • #3831: Khó đối phó!2020-02-17 16:49
 • #3832: Ba phe đại hội!2020-02-17 16:50
 • #3833: Liên thủ hợp tác!2020-02-17 16:50
 • #3834: Vây kín chi thế!2020-02-17 16:50
 • #3835: Vô địch!2020-02-20 03:12
 • #3836: Liều mạng!2020-02-20 03:12
 • #3837: Giao thủ Cơ Thái!2020-02-20 03:13
 • #3838: Đồng Tâm sơn cửu yêu!2020-02-20 03:13
 • #3839: Phân cao thấp!2020-02-20 16:17
 • #3840: Không đường có thể trốn!2020-02-20 16:17
 • #3841: Họa thủy đông dẫn!2020-02-23 07:01
 • #3842: Đồng Vô Kỵ!2020-02-23 07:01
 • #3843: Gặp lại Cổ Tứ Thiên!2020-02-23 07:01
 • #3844: Bay thẳng mười tám tầng!2020-02-23 07:02
 • #3845: Phục Linh Đạo Tôn tàn hồn!2020-02-23 16:05
 • #3846: Cự Thần tộc! Đại thiên tuần thú!2020-02-23 16:05
 • #3847: Luyện hóa Phục Linh Tháp!2020-02-24 17:35
 • #3848: Cùng Tà Thi Vương giao dịch!2020-02-24 17:35
 • #3849: Luyện hóa người!2020-02-26 02:29
 • #3850: Thoát đi!2020-02-26 02:29
 • #3851: Một vị còn sống Cự Thần!2020-02-26 17:04
 • #3852: Táng Long Uyên!2020-02-26 17:05
 • #3853: Thiên Trì thành!2020-02-27 16:32
 • #3854: Tiên Nhân sụp đổ!2020-02-27 16:33
 • #3855: Tay không bắt sói!2020-02-29 16:24
 • #3856: Râu bạc lão nhân!2020-02-29 16:25
 • #3857: Thông minh Ninh Nhu!2020-03-01 16:40
 • #3858: Băng Cốc sơn mạch!2020-03-01 16:40
 • #3859: Tiếp đó, đều bằng bản sự!2020-03-01 16:40
 • #3860: Cấm địa núi tuyết!2020-03-01 16:41
 • #3861: Râu bạc lão nhân!2020-03-03 16:50
 • #3862: Lúc đến đường!2020-03-03 16:50
 • #3863: Xoay trái! Thẳng đi!2020-03-03 16:50
 • #3864: Nghe lời hài tử!2020-03-03 16:51
 • #3865: Táng Long Uyên phía dưới!2020-03-05 20:30
 • #3866: Giết người diệt khẩu!2020-03-05 20:31
 • #3867: Cáo từ!2020-03-05 20:31
 • #3868: Thiên Nhất thành chi biến!2020-03-05 20:31
 • #3869: Đối sách!2020-03-07 16:52
 • #3870: Nhân tộc lo lắng!2020-03-07 16:52
 • #3871: Hằng Thiên sơn mạch!2020-03-07 16:53
 • #3872: Sát Tốn Quỷ Vương!2020-03-07 16:53
 • #3873: Phù Dương!2020-03-09 16:11
 • #3874: Cứu binh?2020-03-09 16:11
 • #3875: Có thể thoát khốn!2020-03-10 15:43
 • #3876: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được!2020-03-10 15:44
 • #3877: Quỷ tu Ôn Lâm!2020-03-10 15:44
 • #3878: Táng Long Uyên bên dưới!2020-03-10 15:45
 • #3879: Xâm nhập đệ cửu vực!2020-03-11 15:46
 • #3880: Hắc ám không giới!2020-03-11 15:46
 • #3881: Trên tảng ám băng các cường giả!2020-03-12 15:41
 • #3882: Trong bóng tối lục địa!2020-03-12 15:42
 • #3883: Sáu vị cường giả!2020-03-12 15:42
 • #3884: Mượn Đạo Thần Binh!2020-03-13 15:52
 • #3885: Thôn thiên đạo quả!2020-03-13 15:52
 • #3886: Bảo tàng mở ra!2020-03-14 15:38
 • #3887: Cự Thần Câu Ngu!2020-03-18 03:50
 • #3888: Cự Thần rời núi!2020-03-18 03:50
 • #3889: Là người hay quỷ đều tới!2020-03-18 03:50
 • #3890: Hắc ám tinh quang!2020-03-18 03:50
 • #3891: Cửu sư thúc cùng Hùng Tuyết Tình!2020-03-18 03:50
 • #3892: Ác Giao Long! Khâu Ly Thiên!2020-03-18 03:50
 • #3893: Tá lực đả lực!2020-03-18 03:51
 • #3894: Hàng phục!2020-03-18 03:51
 • #3895: Ác Giao Long lực lượng!2020-03-18 03:51
 • #3896: Bạch ngọc cung điện!2020-03-18 03:51
 • #3897: Con quạ hướng đi!2020-03-18 03:51
 • #3898: Thôn Thiên tộc! Liêu Lục!2020-03-18 03:51
 • #3899: Bí ẩn của Thôn Thiên tộc!2020-03-19 15:27
 • #3900: Cùng Lâm Bạch tương dung tàn phiến!2020-03-19 15:27
 • #3901: Năm gian bảo các!2020-03-19 15:27
 • #3902: Cự Thần giáng lâm!2020-03-21 16:07
 • #3903: Nghênh chiến!2020-03-21 16:08
 • #3904: Chuông tang gõ vang!2020-03-21 16:08
 • #3905: Sáu mai Đạo Thần Ấn!2020-03-21 16:08
 • #3906: Thần dựng ngũ tạng!2020-03-21 16:09
 • #3907: U Minh Phi Kiếm!2020-03-21 16:09
 • #3908: Bàn cờ trắng đen!2020-03-21 16:09
 • #3909: Trăm vạn Kim Giáp Trùng!2020-03-21 16:09
 • #3910: Tam Sát Kiếm Trận!2020-03-21 16:09
 • #3911: Tuyên chiến!2020-03-23 15:55
 • #3912: Buổi trưa đã đến!2020-03-23 15:55
 • #3913: Thần, giáng lâm rồi!2020-03-23 15:55
 • #3914: Thôn Thiên tộc Lâm Bạch! Nghênh chiến!2020-03-30 18:20
 • #3915: Hắc Bạch Kỳ Bàn chi uy!2020-03-30 18:20
 • #3916: Chết cũng không tiếc a?2020-03-30 18:20
 • #3917: Niềm vui ngoài ý muốn!2020-03-30 18:20
 • #3918: Thanh Thiên Thần Cổ Chiến Giáp!2020-03-30 18:21
 • #3919: Buồn cười sâu kiến chi lực!2020-03-30 18:21
 • #3920: Vẫn là. . . Thua. . .2020-03-30 18:21
 • #3921: Kiếm hồn ngay tại khôi phục!2020-03-30 18:21
 • #3922: Ta, tự do.2020-03-30 18:21