Dị GiớiHuyền Huyễn

Long Huyết Vũ Đế

Thiếu niên thiên tài chịu khổ biến cố, tu vi không tiến vào, người người ức hiếp, may mắn được Khốn Thiên Thăng Long Trụ, thức tỉnh ngàn tỉ Long Lực, từ đây bước lên nghịch thiên chi đồ, huề quần mỹ ngạo du cửu thiên ở ngoài. Nhất đạo chi chiến, lục đạo luân hồi, bách triều khởi, vạn tông lập, Long Lực chiến bầu trời, một phù trấn thiên hạ!

Converter: ๖ۣۜJet ๖ۣۜBlack


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lưu Thủy Vô Ngân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Năm năm kiên trì
 • #2: Dị biến
 • #3: Khốn Long Thăng Thiên trụ
 • #4: Long Lực thông Huyền Quan
 • #5: Gặp một lần đánh một lần
 • #6: Tinh luyện nguyên lực
 • #7: Tiểu Thảo
 • #8: Trong huyết dịch sức mạnh
 • #9: Bách bảo các
 • #10: Đạo thứ ba Long Lực
 • #11: Tiếu Nguyệt
 • #12: Thạch Nham bảng
 • #13: Ăn trộm
 • #14: Phá Thiên chỉ
 • #15: : Muốn phi đao, không cửa
 • #16: Đan văn
 • #17: Ngươi cho ít đi
 • #18: Thượng phẩm pháp khí
 • #19: Lãnh gia huynh muội
 • #20: Chân Nguyên đan
 • #21: Cấp ba Luyện Đan Sư
 • #22: Diệp Trường Sinh
 • #23: Vì sao phải quỳ?
 • #24: Phá trận thương pháp
 • #25: Diệp Mạc thủ đoạn
 • #26: : Buổi đấu giá
 • #27: Man tộc
 • #28: Thanh Quang kiếm
 • #29: Huyết hồng sắc đầu thương
 • #30: Giao dịch
 • #31: Hắc Nham mộc báng thương
 • #32: Nhân đạo bất công
 • #33: Máu nhuộm vũ các
 • #34: Thiên tài?
 • #35: Phong ấn đan điền
 • #36: Nhân họa đắc phúc, hoạn nạn chân tình
 • #37: Độc chú
 • #38: Dạ tập (đột kích ban đêm)
 • #39: Lau sạch sẽ cái cổ
 • #40: Lên đường
 • #41: U Minh Sơn Cốc
 • #42: Phong Lang vương
 • #43: Tạo Khí Cảnh một tầng
 • #44: Long Chiến Vu Dã
 • #45: Đại lễ
 • #46: Sát khí sơn động
 • #47: Ngũ hành công pháp
 • #48: Thần bí Tiểu la lỵ
 • #49: Bán thần cấp phù linh
 • #50: Thực lực tăng mạnh
 • #51: Không giữ lại ai
 • #52: Thanh Vân minh minh
 • #53: Phá Trận Thương đối với Hồng Anh Thương
 • #54: Thu phục Yến Thi Hàm
 • #55: Tề Dĩnh nguy cơ
 • #56: : Chém giết Man Thái
 • #57: Giải độc
 • #58: Vận mệnh
 • #59: Đế phi
 • #60: Phản thành
 • #61: Mặc gia diệt
 • #62: Tiếu phu nhân
 • #63: Bị trục Tiếu gia
 • #64: Cái cuối cùng tiêu chuẩn
 • #65: Xong ngược
 • #66: Một chiêu chế địch
 • #67: Thần bí nam tử
 • #68: Mãng Xà Oanh Minh Chung
 • #69: Viêm hỏa phù ấn
 • #70: Lăng khố động
 • #71: Mở cướp
 • #72: Phá võng
 • #73: Che mặt nam tử ra tay
 • #74: Mặc Phong thực lực
 • #75: Mở ra độc chú
 • #76: Thái cổ Thương Long huyết thống
 • #77: Một cấp long huyết cường độ
 • #78: Chém giết Mặc Phong
 • #79: Tranh luận
 • #80: Man Thái bị ta giết
 • #81: Áp chế độc chú
 • #82: Luyện chế Chân Nguyên đan
 • #83: Không rời không bỏ
 • #84: Thiên Độc Cung Điện
 • #85: Đại chiến nửa bước Hóa Hình
 • #86: Huyết sát thương ý
 • #87: Tạo Khí Cảnh bốn tầng
 • #88: Nguyên lực phân thân
 • #89: Thôn phệ sức mạnh
 • #90: Thăng cấp rất đơn giản
 • #91: Man tộc đến
 • #92: Chân Nguyên Cảnh cường giả
 • #93: Cá cược
 • #94: Tần Diệp hai nhà kế sách
 • #95: Thiên Sương Hàn Khí
 • #96: Luyện chế
 • #97: Gà đất chó sành
 • #98: Đại chiến, động một cái liền bùng nổ
 • #99: Thạch Nham bảng tranh cướp tái
 • #100: Năm cái ghế
 • #101: Hung hăng một thương
 • #102: Thiên tài số một
 • #103: Đại chiến Man Kỳ
 • #104: : Thiên Sương Hàn Khí uy lực
 • #105: Đại đế thánh lệnh
 • #106: Đại đế oai
 • #107: Diệp Kình chi tử
 • #108: Bị cùm chặt nữ nhân
 • #109: Thân phận bại lộ
 • #110: Chú oán ma châu
 • #111: Tiêu dao hội
 • #112: Thái Sử Đan
 • #113: Há mồm chờ sung rụng
 • #114: Ý cảnh so đấu
 • #115: Tiêu Dao Mỹ Kỳ thực lực
 • #116: Cường hóa Phá Trận Thương
 • #117: Huyết sát Luân Hồi
 • #118: Cửu Vĩ Yêu Hồ
 • #119: Hàn Băng Điện
 • #120: Hợp tác
 • #121: : Cầu hôn
 • #122: Thanh Vân minh người đến
 • #123: Lưu Thủy Kiếm vô pháp
 • #124: : Thiên Cương Nghiệp Hỏa Kiếm Pháp
 • #125: : Tiến vào hàn băng trì
 • #126: : Bích hàn giao ngư
 • #127: : Cửu vĩ tộc bí ẩn
 • #128: : Huyết sát thương sao
 • #129: : Tạo Khí Cảnh bảy tầng
 • #130: : Mạnh nhất dâm tà kiếm ý
 • #131: : Chém giết Tiêu Dao Mỹ Kỳ
 • #132: : Huyết chiến
 • #133: : Chấn động toàn trường
 • #134: : Tự bạo nguyên đan
 • #135: : Anh hùng
 • #136: : Xét nhà
 • #137: : Thần hành bách biến
 • #138: : Trần gia quân
 • #139: : Nữ Nhi thành sát hạch
 • #140: : Thế cuộc
 • #141: : Biến cố
 • #142: : Nữ thần tên
 • #143: : Phục sinh Linh Nhi
 • #144: : Cùng lên đi
 • #145: : Toàn thắng
 • #146: : Thảo mộc chi linh
 • #147: : Cường hóa Huyền Quan
 • #148: : Hoa Thôi Xán
 • #149: : Thực lực khủng bố
 • #150: : Tân thành chủ
 • #151: : Nữ Thần Tuyền Nhãn gột rửa
 • #152: : Linh Nhi phát uy
 • #153: : Ngũ hành tụ nguyên
 • #154: : Hữu danh vô thật thành chủ
 • #155: : Uy tín
 • #156: : Hai tấm văn hàm
 • #157: : Thiết yến
 • #158: : Hỏa linh thôn thiên
 • #159: : Ai dám giết ta
 • #160: : Tạm biệt Tề Dĩnh
 • #161: : Chưởng khống Thạch Nham thành
 • #162: : Cực hạn hàn băng thương pháp
 • #163: : Tây Chu Bất Liệt Sơn
 • #164: : Giao ra minh bài
 • #165: Hung hăng chém giết
 • #166: : Lùi tái?
 • #167: : Giết người không phạm pháp
 • #168: : Sát hạch bắt đầu
 • #169: : Sinh tử gắn bó
 • #170: : Hồ Bá Thiên
 • #171: : Thông Tí viên hầu
 • #172: : Một tấm phù ấn ân tình
 • #173: : Cho ngươi ba tức thời gian
 • #174: : Trúng rồi Vân Sơn kế
 • #175: : Vượn người đại chiến
 • #176: : Long huyết lực lượng
 • #177: : Được mùa lớn
 • #178: : Tiến vào Thanh Vân minh
 • #179: : Phân phối khen thưởng
 • #180: : Minh Khôi
 • #181: : Nữ tử khi (làm) tự cường
 • #182: : Tử Vong Chi Thành
 • #183: : Khôi giáp u linh
 • #184: : Lấy một địch một trăm
 • #185: : Kịch liệt thảm đấu
 • #186: : Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc
 • #187: : Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội
 • #188: : Không quên được một màn
 • #189: : Hàng xóm có cô gái mới lớn
 • #190: : Đại đế bí mật
 • #191: : Cố ý làm khó dễ
 • #192: : Đại chiến mạc sư
 • #193: : Sư tỷ Yêu Nguyệt
 • #194: : Luyện chế Dung Nhan Đan
 • #195: : Mỹ lệ vì ngươi tỏa ra
 • #196: : Lên cấp Hóa Hình Cảnh
 • #197: : Cửu chuyển phù linh đan
 • #198: : Gặp mặt Diệp Trường Sinh
 • #199: : Tu luyện Thần Hành Bách Biến
 • #200: : Ngoại minh khảo nghiệm thực lực
 • #201: : Oai vũ quyền ý
 • #202: : Tự rước lấy nhục
 • #203: : Nghiệp hỏa chi linh
 • #204: : Khiếp sợ ngoại minh
 • #205: : Gia hình đường
 • #206: : Thiên phú
 • #207: : Cứu trị phương pháp
 • #208: : Tử viêm linh khí
 • #209: : Vũ Thánh đường
 • #210: : Huyết tu
 • #211: : Lên cấp nội minh
 • #212: : Đạp lên không khí cất bước
 • #213: : Phần Thiên sơn mạch
 • #214: : Huyết vực đồ ma thủ
 • #215: : Điên cuồng đuổi giết
 • #216: : Phần Thiên nghĩa địa
 • #217: : Cổ mộ kinh hồn
 • #218: : Phần Thiên Đại Thánh
 • #219: : Một thương thuấn sát
 • #220: : Gặp phải người quen
 • #221: : Càng không thể bỏ qua ngươi
 • #222: : Thiên chân vô tà Thiểu Nữ
 • #223: : Dung hợp khí linh
 • #224: : Rút dao tương trợ
 • #225: : Trúng độc?
 • #226: : Ta không có chạy trốn
 • #227: : Kinh thế đâm một cái thương ý
 • #228: : Tẩy kiếm quật
 • #229: : Luyện chế Linh Khí
 • #230: : Liên thủ chiến kiếm nô
 • #231: : Nguy cấp tồn vong
 • #232: : Thần kỳ Cự Long lực lượng
 • #233: : Vạn vạn không nghĩ tới
 • #234: : Hủy diệt
 • #235: : Còn chưa có chết
 • #236: : Càn Khôn tụ Nguyên Đồ
 • #237: : Thiên Kiếm môn
 • #238: : Vấn Thương Hải âm mưu
 • #239: : Vong Mệnh Nhai đã nói
 • #240: : Bạo ngược
 • #241: : Mượn đao giết người
 • #242: : Kính hồ phong ba
 • #243: : Pháp tướng Kim thân
 • #244: : Vân gia cầu hôn
 • #245: : Đại chiến Vân Phong
 • #246: : Đánh cược linh khí
 • #247: : Tu tâm
 • #248: : Huyền Cơ Minh khôi
 • #249: : Quyết đấu bắt đầu
 • #250: : Diệp Mạc VS Vân Phong
 • #251: : Không tìm đường chết sẽ không phải chết
 • #252: : Mạc ca ca
 • #253: : Bánh bao
 • #254: : Diệp Kình cùng Huyền Cơ
 • #255: : Trùng thủy phù ấn
 • #256: : Cấp Hóa Hình cảnh bốn tầng
 • #257: : Tranh cử bắt đầu
 • #258: : Đánh nhau chết sống phù ấn thuật
 • #259: : Luyện chế thất bại?
 • #260: : Tâm ấn
 • #261: : Tranh cử thành công
 • #262: : Tiểu nhân vật giác ngộ
 • #263: : Huyền Cơ thử thách
 • #264: : Cổ vũ thành
 • #265: : Giám bảo hội
 • #266: : Tái kiến Tiểu Thảo
 • #267: : Nghiệp hỏa Chiến Thần
 • #268: : Đã lâu không gặp
 • #269: : Không đỡ nổi một đòn
 • #270: : Đại Đế du hí
 • #271: : Đối đầu chân nguyên lực lượng
 • #272: : Nuốt chửng chân nguyên phân thân
 • #273: : Địa ma tri chu
 • #274: : Hộ tống nhiệm vụ
 • #275: : Kinh sợ
 • #276: : Xuất phát Thiên Dung thành
 • #277: : Dị hỏa thân thể
 • #278: : Địch tấn công
 • #279: : Đối chiến Hóa Hình cảnh tám tầng
 • #280: : Đòn mạnh nhất
 • #281: : Bi thảm một màn
 • #282: : Huyết phách cờ đầu lâu
 • #283: : Kết giao
 • #284: : Đế quốc ảnh thu nhỏ
 • #285: : Bắt Diệp Mạc
 • #286: : Tào Chinh xuất hiện
 • #287: : Tề Dĩnh thái độ
 • #288: : Diệp Mạc nguy cơ
 • #289: : Tiểu Thảo lựa chọn
 • #290: : Dung hợp sát ý
 • #291: : Khiêu chiến thanh vân bảng
 • #292: : Hoá hình thành long
 • #293: : Băng tâm quyết
 • #294: : Trạng thái vong ngã
 • #295: : Thô bạo chếch lậu long dực
 • #296: : Cường giả như mây
 • #297: : Thô bạo minh chủ
 • #298: : Thăng sau thực lực
 • #299: : Chấn động
 • #300: : Hung hăng áp chế
 • #301: : Nhảy ra ván cờ
 • #302: : Tiếp thu nhiệm vụ
 • #303: : Phong nguyệt lâu
 • #304: : Một đao ám sát
 • #305: : Ám sát Chân Nguyên cảnh cường giả
 • #306: : Ba loại ý cảnh
 • #307: : Có tiền chính là tùy hứng
 • #308: : Không cách nào chạy trốn
 • #309: : Chém giết hoàng sư hổ
 • #310: : Khôi rút tư cách
 • #311: : Hạt bồ đề
 • #312: : Yêu Nguyệt xảy ra vấn đề rồi
 • #313: : Thần bí người mặc áo đen
 • #314: : Chém giết Tào Tam Thạch
 • #315: : Đánh vào địa lao
 • #316: : La Sát địa lao
 • #317: : Yêu Nguyệt tăm tích
 • #318: : La Sát hình phạt
 • #319: : Bách quỷ dạ hành
 • #320: : Cự Long bảo vệ áo giáp
 • #321: : Liền gọi là Diệp Mạc ba
 • #322: : Diệp Kình bí ẩn
 • #323: : Vừa hôn đính ước
 • #324: : Khí thế như vậy
 • #325: : Đại Đế Lý Thiên Khung
 • #326: : Nam đô thành
 • #327: : Đồng gia tỷ muội
 • #328: : Trở thành cung phụng
 • #329: : Tiểu bạch kiểm
 • #330: : Trăm năm trân châu đan hiệu quả
 • #331: : Thỉnh cầu ra tay
 • #332: : Ba chiêu
 • #333: : Quá yếu
 • #334: : Ảo ảnh
 • #335: : Biển sâu cá voi
 • #336: : Hải thần rít gào
 • #337: : Ngàn năm trân châu bao hàm thần đan
 • #338: : Hải yêu tinh phách
 • #339: : Chém giết điên cuồng
 • #340: : Diệp Mạc thua?
 • #341: : Hải giao vương
 • #342: : Bá đạo công chúa
 • #343: : Điên cuồng thức tỉnh
 • #344: : Long chi phân thân thực lực
 • #345: : Thương ly biệt
 • #346: : Tề Dĩnh tả
 • #347: : Thăm dò
 • #348: : Khôi rút chọn lựa tái
 • #349: : Chuẩn bị tiếp ta mấy chiêu
 • #350: : Phần thiên cơn giận
 • #351: : Ý cảnh dung hợp
 • #352: : Không thể nhịn được nữa
 • #353: : Kết thúc
 • #354: : Nạp giới hoàn
 • #355: : Ngũ hình tôi Ngũ hành
 • #356: : Chân tướng rõ ràng
 • #357: : Thăng Hóa Hình cảnh chín tầng
 • #358: : Cô cô vẫn yêu tha thiết ngươi
 • #359: : Thần bí đại lễ
 • #360: : Cho ngươi đưa chung
 • #361: : Chết
 • #362: : Tân khôi rút
 • #363: : Thanh vân diệu nhật tháp
 • #364: : Bảy màu thất sắc diệu lực lượng
 • #365: : Sau khi phá rồi dựng lại
 • #366: : Diệu long lực lượng
 • #367: : Từ hôn
 • #368: : Trận hình uy lực
 • #369: : So đấu thương pháp
 • #370: : Giải trừ hôn ước điều kiện
 • #371: : Tây bắc mã tặc
 • #372: : Thu gặt đầu người
 • #373: : Hắc bạch Vô Thường
 • #374: : Trúng kế
 • #375: : Đạo văn găng tay
 • #376: : Ngôi sao
 • #377: : Cụt tay đồ đao
 • #378: : Trị liệu ánh sáng thiện niệm lực lượng
 • #379: : Xung kích Chân Nguyên cảnh
 • #380: : Hoàn thành nhiệm vụ
 • #381: : Ma sát ma sát
 • #382: : Sở Ca
 • #383: : Hạt bồ đề nẩy mầm
 • #384: : Chân Nguyên cảnh
 • #385: : Nuốt chửng khí linh
 • #386: : Minh chiến đến
 • #387: : Thiên Nguyên kính
 • #388: : Liên minh
 • #389: : Đào thải ra khỏi cục
 • #390: : Băng tuyết hộ vệ
 • #391: : Giao chiến
 • #392: : Đại chiến Sở Ca
 • #393: : Công chúa triệu kiến
 • #394: : Chấn động tin tức
 • #395: : Ta làm chủ tể
 • #396: : Trận chung kết
 • #397: : Hải vực lực lượng
 • #398: : Đế vương kình khí
 • #399: : Thiên tài tranh đấu
 • #400: : Lôi thần giáng lâm
 • #401: : Huyết chiến thiên hạ
 • #402: : Cùng ra tay
 • #403: : Pháp tướng cảnh thực lực
 • #404: : Tái kiến thiên vũ
 • #405: : Hôn mê bất tỉnh
 • #406: : Khí linh nữ hán tử
 • #407: : Sa mạc thú triều
 • #408: : Quần giây
 • #409: : Sa mạc chi ưng
 • #410: : Bá đạo tùy hứng
 • #411: : Đế quốc đẳng cấp
 • #412: : Một người chiến ngàn người
 • #413: : Đòn mạnh nhất
 • #414: : Kết hôn
 • #415: : Tiếu Nguyệt giật mình
 • #416: : Lùi bước
 • #417: : La Sát huyết trì
 • #418: : Thực lực tăng vọt
 • #419: : Khiêu chiến mục phong
 • #420: : Đi tới La Sát thành
 • #421: : Người là ta đánh
 • #422: : Băng hỏa thái cực kiếm
 • #423: : Tử vong cảnh giới
 • #424: : Một phế vật
 • #425: : Thi Hương bắt đầu
 • #426: : Toàn bộ một chiêu giây
 • #427: : Phần tịch
 • #428: : Ba vị trí đầu ra lò
 • #429: : Diệp Mạc ấn văn
 • #430: : Đánh cược mười thanh linh khí
 • #431: : Thần bí linh hồn
 • #432: : Xích Khào mã hầu
 • #433: : Cự Long thần linh uy năng
 • #434: : Thú hạch tới tay
 • #435: : Uất ức Từ gia phụ tử
 • #436: : Đại chiến Thiên Cương cảnh
 • #437: : Luyện hóa Càn Khôn tụ nguyên
 • #438: : Hồng ma cốc
 • #439: : Xà cơ
 • #440: : Ma Liệt Phong
 • #441: : Thần bí cung điện
 • #442: : Bích Thủy kim tinh thú
 • #443: : Nhặt được bảo
 • #444: : Hoang Vu Tháp
 • #445: : Sáu chỉ thiện âm
 • #446: : Thiên đạo ý cảnh
 • #447: : Mới biết yêu thiếu nữ
 • #448: : Một đạo cuộc chiến
 • #449: : Tu La đạo
 • #450: : Lĩnh ngộ thành công
 • #451: : Mậu Mậu
 • #452: : Một đám kỳ hoa
 • #453: : Bạo đánh một trận
 • #454: : Bá đạo
 • #455: : Linh bảo đường
 • #456: : Tự mình chuốc lấy cực khổ
 • #457: : Tu La thần huyết dịch
 • #458: : Ngục long lực lượng
 • #459: : Phẫn nộ Diệp Mạc
 • #460: : Đến lượt ta đánh ngươi
 • #461: : Yêu ma đại quân
 • #462: : Đại chiến yêu ma
 • #463: : Tiểu Tinh lòng dạ
 • #464: : So với liền so với
 • #465: : Thiên tài gặp phải thiên tài
 • #466: : Diệp Mạc ra tay
 • #467: : Vô vọng chi tai đối tử vong chi cảnh
 • #468: : Pháp tướng cảnh cường giả phân cấp
 • #469: : Pháp tướng cảnh cấp bậc chiến đấu
 • #470: : Thiên Nhất môn
 • #471: : Luyện yêu hồ
 • #472: : Giao nhiệm vụ
 • #473: : Hoang vu cổ giới thí luyện
 • #474: : Thiếu môn chủ phu nhân
 • #475: : Tiến vào hoang vu cổ giới
 • #476: : Diệt long sát
 • #477: : Một chọi ba
 • #478: : Đại bằng ác ma hạt
 • #479: : Người áo đen
 • #480: : Ra tay ám sát
 • #481: : Hang động bị tập kích
 • #482: : Điên cuồng đánh giết
 • #483: : Hồng Ma tán không gian
 • #484: : Trung phẩm Bảo khí
 • #485: : Huyết đao thánh tổ
 • #486: : Huyết nguyên đao khí
 • #487: : Chung gặp lại
 • #488: : Đáp án này có thể không?
 • #489: : Ý loạn tình mê
 • #490: : Chém giết long
 • #491: : Mạnh nhất tân sinh
 • #492: : Xếp hạng
 • #493: : Chọn phần thưởng
 • #494: : Vũ nhu xảy ra vấn đề rồi
 • #495: : Kiều diễm trị liệu
 • #496: : Bị người đỏ mắt
 • #497: : Bốn mùa Luân Hồi ý cảnh
 • #498: : Thương vỏ
 • #499: : Ra tay giúp đỡ
 • #500: : Nội phong
 • #501: : Hỗn nguyên giới bái sư
 • #502: : Mắt bị mù
 • #503: : Thăng Bạo Nguyên cảnh
 • #504: : Dám cướp nữ nhân ta
 • #505: : Không đỡ nổi một đòn
 • #506: : Mỹ nhân tắm rửa
 • #507: : Cường hào cha vợ
 • #508: : Thưởng bảo hội
 • #509: : La Sát nữ
 • #510: : Bàn giao
 • #511: : Thiên Vũ Quốc rung chuyển
 • #512: : Thánh tổ hiện thân kinh thiên bí mật
 • #513: : Bái sư
 • #514: : Lục đạo luân hồi ý cảnh
 • #515: : Khổ Hải Vô Nhai
 • #516: : Cứu hay là không cứu
 • #517: : Luân Hồi
 • #518: : Hồi thiên vũ
 • #519: : Hành hình
 • #520: : Giết giết giết
 • #521: : Tào Chính Thuần hiện thân
 • #522: : Chiến pháp tương cảnh cường giả
 • #523: : Đại phá Kim thân
 • #524: : Phẫn nộ ba quyền
 • #525: : Vinh quang trở về
 • #526: : Thanh vân đạo
 • #527: : Tái kiến Sở Sở
 • #528: : Tu di chi giới
 • #529: : Toàn bộ cướp đoạt
 • #530: : Số mệnh bia đá
 • #531: : Dung hợp số mệnh bia đá mảnh vỡ
 • #532: : Đối đầu tam đại Pháp tướng cao thủ
 • #533: : Thu phục
 • #534: : Điên cuồng Diệp Mạc
 • #535: : Lý Thiên Khung trở về
 • #536: : Pháo oanh Thiên Dung thành
 • #537: : Bảy ngày ước hẹn
 • #538: : Đánh giết Địa ngục hung ma
 • #539: : Chư tiên dấu ấn
 • #540: : Không tìm đường chết sẽ không phải chết
 • #541: : Tru Tiên trận pháp
 • #542: : Thăng tìm hiểu thành công
 • #543: : Đại Đế hôn lễ
 • #544: : Làm tròn lời hứa
 • #545: : Đại chiến quần hùng
 • #546: : Lý Thiên Khung ra tay
 • #547: : Đế vương Pháp tướng
 • #548: : Kịch liệt quyết đấu
 • #549: : Lý Hoàng Dân hiện thân
 • #550: : Bụi bậm lắng xuống
 • #551: : Đại sư huynh Mộc Tang
 • #552: : Các sư huynh kinh ngạc
 • #553: : Cấp bốn long huyết cường độ
 • #554: : Lục đạo tranh bá tái
 • #555: : Tiến vào luyện ngục
 • #556: : Trước tiên lộ thứ mặt
 • #557: : Thiên Ma La
 • #558: : Cướp đoạt lệnh bài
 • #559: : Khiếp sợ lục đạo
 • #560: : Thiên yêu bộ tộc
 • #561: : Bán long nhân
 • #562: : Tiến hóa thành công
 • #563: : Đột nhiên sinh ra biến cố
 • #564: : Khiếp sợ kết quả
 • #565: : Thiên nhân hợp nhất
 • #566: : Phục sinh Linh nhi biện pháp
 • #567: : Tiến vào đạo chi hải dương
 • #568: : Không cách nào thăng
 • #569: : Tranh thủ tiêu chuẩn
 • #570: : Vô thiên mưu kế
 • #571: : Tiểu Tinh dị thường
 • #572: : Cái tên này cùng ta có cừu oán
 • #573: : Chư tiên chân nói
 • #574: : Mới vào phù vực
 • #575: : Long uy bạo phát
 • #576: : Phù linh thành
 • #577: : Linh chủng xuất hiện
 • #578: : Điên cuồng đấu giá
 • #579: Tự mình chuốc lấy cực khổ
 • #580: : Mời
 • #581: : Rèn luyện tâm thần
 • #582: : Giải thi đấu bắt đầu
 • #583: : Vũ khí loại Pháp tướng
 • #584: : Diệp Mạc ra trận
 • #585: : Ngươi dám ước sao?
 • #586: : Tiến vào thiên phù tháp
 • #587: : Khí thế kinh người thăng
 • #588: : Tái kiến Linh nhi
 • #589: : Hạ Thi Vận chấn động
 • #590: : Mạnh nhất Pháp tướng Kim thân giáng lâm
 • #591: : Hỗn thế bốn hầu uy lực
 • #592: : Cao thủ ra hết
 • #593: : Ngũ hành long viên
 • #594: : Đại sát tứ phương
 • #595: : Thế tới hung hăng
 • #596: : Khách không mời mà đến
 • #597: : Tràng kết cục ở ngoài
 • #598: : Nhật nguyệt thần phong
 • #599: : Đại chiến Pháp tướng bảy tầng thân
 • #600: : Làm một lần tiên nhân
 • #601: : Địa lao cứu người
 • #602: : Thiên tài tuyệt thế
 • #603: : Vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn
 • #604: : Sơn hà
 • #605: : Xin cao cấp đế quốc
 • #606: : Lại về thiên vũ
 • #607: : Thập tuyệt tông
 • #608: : Đại hiển thần uy
 • #609: : Phát hiện
 • #610: : Sơn hà đồ xuất hiện
 • #611: : Hỗn loạn
 • #612: : Quần hùng tranh cướp
 • #613: : Tháo chạy
 • #614: : Thăng Pháp tướng hai tầng thân
 • #615: : Giết ngược lại
 • #616: : Không giữ lại ai
 • #617: : Diệp Mạc xin lỗi
 • #618: : Màu tím phủ đệ
 • #619: : Phệ tâm rèn luyện
 • #620: : Linh hồ tộc nguy cơ
 • #621: : Phàm tương
 • #622: : Mạnh nhất phòng ngự
 • #623: : Thánh tử chọn lựa tái
 • #624: : Lại vào luyện ngục
 • #625: : Ám sát thiên yêu tộc trưởng
 • #626: : Ma Long tử
 • #627: : Thu gặt du hí
 • #628: : Thanh liên Pháp tướng
 • #629: : Ngũ hành cánh cửa
 • #630: : Tái ngộ ma thiên
 • #631: : Ma thiên cái chết
 • #632: : Đối mặt tuyệt cảnh
 • #633: : Song hùng hợp tác
 • #634: : Thập cường xuất lô
 • #635: : Ma thần tàn hồn
 • #636: : Linh nhi phục sinh
 • #637: : Đầy đủ chuẩn bị
 • #638: : Bốn tấm phù ấn
 • #639: : Khiêu chiến Sở Thiên
 • #640: : Thiên sát chi kiếm
 • #641: : Quyết đấu đỉnh cao
 • #642: : Thắng hiểm
 • #643: : Ta đều để hắn chịu thua
 • #644: : Kỳ hoa kết thúc phương thức
 • #645: : Thăng thánh tử
 • #646: : Thượng cổ độc chú
 • #647: : Bách kiếm lời không bồi
 • #648: : Đột kích ngược chiến
 • #649: : Dung hợp sơn hà đồ không gian
 • #650: : Đối chiến bán huyền
 • #651: : Huyền tàm độc chú
 • #652: : Nữ nhân ác độc
 • #653: : Ngục long hai triệu
 • #654: : Hai nam một nữ
 • #655: : Chém liên tục thủ môn
 • #656: : Tu luyện di hình huyễn ảnh
 • #657: : Bảng hiệu bị đập phá
 • #658: : Trộm gà không xong còn mất nắm gạo
 • #659: : Tuyết Tàm âm mưu
 • #660: : Chặn đường chặn đường
 • #661: : Tàn sát nghệ thuật
 • #662: : Kình minh minh chiến
 • #663: : Hoang vu lệnh
 • #664: : Thẩm vấn
 • #665: : Một ổ rắn chuột
 • #666: : Lý Hoàng Dân ra tay
 • #667: : Tuyết Tàm bước cuối cùng
 • #668: : Thủ đoạn ra hết
 • #669: : Địa lao quái nhân
 • #670: : Môn chủ
 • #671: : Thượng cổ đại chiến truyền thuyết
 • #672: : Hoài nghi cùng tín nhiệm
 • #673: : Đại lục chi tâm
 • #674: : Tìm hiểu trọng lực lĩnh vực mô hình
 • #675: : Tiếu Nguyệt đối chiến Tuyết Tàm
 • #676: : Tiếu Nguyệt sự phẫn nộ
 • #677: : Chém giết Sở Thiên
 • #678: : Thiên hình phong ấn đại trận
 • #679: : Cuối cùng phù hợp
 • #680: : Huyết sát phượng vũ
 • #681: : Chư tiên lĩnh vực
 • #682: : Diệp Mạc giáng lâm
 • #683: : Đại sát rất giết
 • #684: : Thiếu môn chủ Phong Sở
 • #685: : Không coi ai ra gì
 • #686: : Lục đạo luân hồi kiếm
 • #687: : Thánh tổ ý niệm
 • #688: : Sơn hà đồ hiện điên cuồng thăng
 • #689: : Điên cuồng tàn sát
 • #690: : Triệt để hủy diệt
 • #691: : Hỗn loạn chi vực
 • #692: : Thái cổ thần thụy huyết
 • #693: : Phần ngàn
 • #694: : Thật đen thương hội
 • #695: : Chung kết bách thắng liên tiếp
 • #696: : Thần bí thủ lĩnh
 • #697: : Dung hợp Thái cổ thần thụy huyết
 • #698: : Kim cương giác đấu sĩ
 • #699: : Mạnh nhất vương giả
 • #700: : Đại chiến phần ngàn
 • #701: : Phần viêm kiếm thuật
 • #702: : Hỗn Loạn Cung Điện âm mưu
 • #703: : Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
 • #704: : Huyết yêu thiên chú đại trận
 • #705: : Luyện yêu hồ chi tranh
 • #706: : Cự Long thần linh hiện thân
 • #707: : Bị phát hiện
 • #708: : Trốn thân phủ thành chủ
 • #709: : Thành chủ Yêu Nguyệt
 • #710: : Gặp lại
 • #711: : Thăng Pháp tướng bảy tầng thân
 • #712: : Tử vong cùng diệu nhật dung hợp
 • #713: : Cố làm ra vẻ bí ẩn
 • #714: : Đỉnh cao thực lực
 • #715: Nhất định phải sống sót
 • #716: : Càn Khôn cường giả
 • #717: : Ngàn thành đại chiến
 • #718: : Gặp tập kích
 • #719: : Hỗn thế ma thành
 • #720: : Yêu Nguyệt cái chết
 • #721: : Cửu chuyển niết bàn
 • #722: : Chuyển Luân trời sinh thuật
 • #723: : Xung kích thất bại
 • #724: : Chấn động đột phá
 • #725: : Tái chiến hỗn thế ma thành
 • #726: : Luyện yêu hồ uy lực
 • #727: : Ma tượng lão tổ
 • #728: : Lĩnh vực diệu dụng
 • #729: : Ngũ hành long bàn
 • #730: : Tái kiến Tiểu Thảo
 • #731: : Ngàn thành bảng danh sách
 • #732: : Điên cuồng săn giết
 • #733: : Bảng danh sách xuất hiện
 • #734: : Thần bí bóng đen
 • #735: : Đột phá địa huyền
 • #736: : Một người một thương
 • #737: : Sợ vãi tè rồi Phạm Nghị
 • #738: : Thành chủ cấp bậc
 • #739: : Đánh giết Phạm Nghị
 • #740: : Nhận thầu hoàng kim cung điện
 • #741: : Đánh tiểu nhân đến lão
 • #742: : Năm sao thành chủ
 • #743: : Dung hợp Hồng Long chi dực
 • #744: : Tiến vào vòng thứ hai
 • #745: : Nam nữ phối hợp giết quái không mệt
 • #746: : Điện chủ thân phận
 • #747: : Hỏa diễm cầu nối
 • #748: : Hắc hà tu tâm
 • #749: : Đại lục người mạnh nhất
 • #750: : Khốn Long Thăng Thiên Trụ khởi nguồn
 • #751: : Ngũ hành bất diệt Phật chưởng
 • #752: : Lôi kéo ba sao thành chủ
 • #753: : Minh chủ chi tranh
 • #754: : Mở ra hành hỏa bất diệt Phật kiếp
 • #755: : Minh chủ uy năng
 • #756: : Mười ngày điên cuồng tàn sát
 • #757: : Lần thứ hai lên bảng
 • #758: : Quần chiến
 • #759: : Hắc thương nữ tử
 • #760: : Thượng cổ ngưu vương
 • #761: : Hắc thương nữ tử thực lực
 • #762: : Thần thụy miếu
 • #763: : Quần hùng hội tụ
 • #764: : Cướp giật bát quái phương vị
 • #765: : Thiên huyền đại viên mãn xuất hiện
 • #766: : Tiến vào bí cảnh
 • #767: : Âm dương hai đạo
 • #768: : Tuyệt lộ
 • #769: : Ngàn năm chi luyến
 • #770: : Viêm ma bí cảnh
 • #771: : Đại chiến viêm ma
 • #772: : Đại viên mãn cấp bậc chiến đấu
 • #773: : Viêm ma cổ chủng xuất hiện
 • #774: : Động đá sụp đổ
 • #775: : Bảng danh sách biến hóa
 • #776: : Mở ra cuối cùng một kiếp
 • #777: : Phật
 • #778: : Cuối cùng đại chiến
 • #779: : Dâm tà lĩnh vực
 • #780: : Chiến đại viên mãn
 • #781: : Phật chưởng uy lực
 • #782: : Ác quỷ trấn hồn địch
 • #783: : Cổ Tinh Nguyệt bị tóm
 • #784: : Vừa hôn
 • #785: : Tiên âm thạch tác dụng
 • #786: : Mạnh mẽ đột phá
 • #787: : Chân chính cường giả
 • #788: : Kết thúc
 • #789: : Hung hăng trở về
 • #790: : Trực tiếp chém
 • #791: : Kinh sợ tất cả mọi người
 • #792: : Ép hỏi
 • #793: : Khó coi hình ảnh
 • #794: : Thần ma linh dịch
 • #795: : Tuyết Tàm kết cục
 • #796: : Khống chế độc chú
 • #797: : Ép hỏi đại tôn lão
 • #798: : Phong Sở dã tâm
 • #799: : Siêu trận pháp lớn
 • #800: : Nguy cơ đột kích
 • #801: : Một chưởng diệt sạch
 • #802: : Diệp Mạc buồn phiền
 • #803: : Ma vực hiện trạng
 • #804: : Ma Thiên Thiên
 • #805: : Nghênh chiến tứ đại thủ môn
 • #806: : Toàn bộ giết chết
 • #807: : Đi tới Ma Long cốc
 • #808: : Phong Sở thực lực
 • #809: : Tái kiến Vũ Văn Khắc
 • #810: : Long quật cung điện dưới lòng đất
 • #811: : Tiểu Ma Long
 • #812: : Lực lượng không gian
 • #813: : Đại chiến Ma Long
 • #814: : Ma Long chi tâm
 • #815: : Long kỵ sĩ
 • #816: : Song hùng hội tụ
 • #817: : Đỉnh cao cuộc chiến
 • #818: : Đấu phá thương khung
 • #819: : Ngoài dự đoán mọi người kết quả
 • #820: : Thương lượng đối sách
 • #821: : Tế đàn dẫn ma
 • #822: : Cùng Ma thần trò chuyện
 • #823: : Ma Long lực lượng
 • #824: : Tiến hóa lĩnh vực
 • #825: : Diệp Mạc lựa chọn
 • #826: : Phong Vu xuất hiện
 • #827: : Tái chiến Phong Sở
 • #828: : Điên đảo Luân Hồi
 • #829: : Chân tướng
 • #830: Dẫn xà xuất động
 • #831: Trăm năm kế hoạch, trôi theo dòng nước
 • #832: : Dự định
 • #833: : Điện chủ phẫn nộ
 • #834: : Linh Vũ chi vực
 • #835: : Vừa ăn cướp vừa la làng
 • #836: : Thiên Kiếm môn
 • #837: : Tranh luận
 • #838: : Nhập môn sát hạch
 • #839: : Đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết
 • #840: : Phế Kiếm các
 • #841: : Nghe trộm
 • #842: : Tiêu Hải quỷ kế
 • #843: : Tuyệt sát đoàn xuất hiện
 • #844: : Thô bạo
 • #845: : Đại la phong thiên võng
 • #846: : Đột phá tiến hành thì
 • #847: : Giết ngược lại
 • #848: : Cổ Tinh Nguyệt dự định
 • #849: : Lăng mộ khởi nguồn
 • #850: : Tuyệt kiếm đài
 • #851: : Huỷ bỏ kiếm khí
 • #852: : Đánh cược chiến bắt đầu
 • #853: : Môn chủ không chết
 • #854: : Một chiêu kiếm
 • #855: : Thiên long đan
 • #856: : Đào thải Diệp Mạc
 • #857: : Tinh hải không gian
 • #858: : Biểu hiện kinh diễm
 • #859: : Mười tám viên cũng cấp
 • #860: : Môn chủ thiếp thân cao thủ
 • #861: : Đúc Kiếm các
 • #862: : Tà linh
 • #863: : Ếch ngồi đáy giếng
 • #864: : Kẻ thù hiện lên
 • #865: : Lẻn vào băng minh đảo
 • #866: : Thâu tháp
 • #867: : Xung kích Càn khôn cảnh
 • #868: : Tín nhiệm
 • #869: : Càn Khôn đại thành
 • #870: : Lúng túng bị thương vị trí
 • #871: : Ta không họ Diệp
 • #872: : Hội nghị cấp cao
 • #873: : Nhân sinh Doanh gia
 • #874: : Tiên khí xuất thế
 • #875: : Cường giả giáng lâm
 • #876: : Hung hăng áp bức
 • #877: : Lừa gạt tín nhiệm
 • #878: Tiến vào Thần Phong tông
 • #879: Tẩy não quá trình
 • #880: : Người quen xuất hiện
 • #881: : Tiên lôi loại
 • #882: : Ba cái kỳ trân
 • #883: Càn Khôn nhị chuyển
 • #884: Tiên khí uy lực
 • #885: : Tiên bảo tàn phù
 • #886: : Chia của
 • #887: Man Hoang hải vực
 • #888: : Tìm hiểu đại Càn Khôn chân kinh
 • #889: : Phật tháp tầng thứ hai
 • #890: : Động thủ phản kích
 • #891: : Phật cái thế tháp uy lực
 • #892: : Lý Thần Phong ra tay
 • #893: : Nằm cũng trúng đạn
 • #894: : Tìm mẫu con đường
 • #895: : Huyền minh cốt ngạc
 • #896: Đắc ý vênh váo
 • #897: : Treo giải thưởng lệnh truy nã
 • #898: : Cô gái mặc áo tím
 • #899: : Vô danh tiểu tốt ra tay
 • #900: : Hoặc là không làm
 • #901: : Màn đêm thành thiên tài số một
 • #902: : Bạch linh lãnh hỏa
 • #903: : Pháp tướng Kim thân thần thông
 • #904: : Hối đoái tiền
 • #905: : Hỗn Loạn Cung Điện tin tức
 • #906: : Thập đại hiểm địa
 • #907: : Long ngục
 • #908: : Hoàng kim kiếm long
 • #909: : Nuốt chửng
 • #910: : Song song tăng lên
 • #911: : Ngươi tên là gì
 • #912: : Đấu giá bắt đầu
 • #913: : Năm tấm Tiên bảo tàn phù
 • #914: : Hư vô chiếc nhẫn
 • #915: : Chấn động ba trăm triệu
 • #916: : Lại vào long ngục
 • #917: : Khổ tu
 • #918: : Thăng Càn Khôn ba chuyển
 • #919: : Vinh dự cuộc chiến
 • #920: : Ngươi nói một chiêu liền một chiêu
 • #921: : Giải trừ hư vô chiếc nhẫn
 • #922: : Chuyển Luân cường giả
 • #923: : Ma tây bốn quỷ
 • #924: : Nửa đường chặn giết
 • #925: : Linh Vũ thiên lệnh
 • #926: : Ngụy trang thân phận
 • #927: : Bá chủ tụ hội
 • #928: : Lý Thần Phong hung hăng
 • #929: : Toàn bộ đều giết
 • #930: : Chiến Nam Linh Tông
 • #931: : Phục ma đại trận
 • #932: : Hung khí trong lúc đó giao chiến
 • #933: : Quỷ thần ba chém
 • #934: : Huyết sát điên cuồng thần kính
 • #935: : Bạch phong tổ hợp xuất hiện
 • #936: : Sáu Đại thống lĩnh
 • #937: : Hỗn loạn đại chiến
 • #938: : Vũ Văn lão tổ
 • #939: : Lá bài tẩy ra hết
 • #940: : Bởi vì, ta yêu ngươi
 • #941: : Tiền bối cứu ta
 • #942: : E sợ thực lực
 • #943: : Giết chết
 • #944: : Nương
 • #945: : Thái Cổ Thương Long tộc
 • #946: : Tử viêm thần tôn
 • #947: : Dòng máu vàng
 • #948: : Lẫn vào trong đó
 • #949: : Tiến vào Hóa Long trì
 • #950: : Bá đạo Tử Ngưng
 • #951: : Tộc trưởng xuất hiện
 • #952: : Đo lường huyết thống thiên phú
 • #953: : Một bước một long văn
 • #954: : Chín đạo long văn
 • #955: : Trăm vị
 • #956: : Ta họ Diệp
 • #957: : Lão tổ thỏa hiệp
 • #958: : Thăng Càn Khôn bốn chuyển
 • #959: : Địa ngục vực sâu
 • #960: : Diệp Mạc mất tích
 • #961: : Tử Ngạo Thiên
 • #962: : Tộc trưởng vị trí
 • #963: : Ma Long trở về
 • #964: : Thăng long đạo
 • #965: : Khiếp sợ toàn tộc
 • #966: : Ung dung đăng đỉnh
 • #967: : Dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu
 • #968: : Long văn đo lường tràng
 • #969: : Thiên tài mẹ con
 • #970: : Nhiệm vụ đến rồi
 • #971: : Vong thi sơn mạch
 • #972: : Sơn lĩnh cự nhân
 • #973: : Thực nhân phong
 • #974: : Liệt thiên
 • #975: : Từng người mang ý xấu riêng
 • #976: : Bất ngờ phát hiện
 • #977: : Nham hiểm độc ác
 • #978: : Ngươi là cái ác ma
 • #979: : Tử Huyên sự phẫn nộ
 • #980: : Nghiền ép thực lực
 • #981: : Truy sát Tử Ngạo Thiên
 • #982: : Cường giả thời thượng cổ
 • #983: : Thiên tộc
 • #984: : Phục sinh thuật
 • #985: : Tà ma cổ tu phá phong
 • #986: : Tuyệt đối là âm mưu
 • #987: : Người là ta giết thì lại làm sao
 • #988: : Mười đạo long văn
 • #989: : Bốn thần thú gia tộc giao lưu hội
 • #990: : Lão tổ giao phó
 • #991: : Ý nghĩ điên cuồng
 • #992: : Tử tinh bá vương long
 • #993: : Đột phá tự mình
 • #994: : Đột phá cấp tám tâm lực
 • #995: : Tiến vào chiến trường thượng cổ
 • #996: : Bá Giáp Huyền Vũ tộc
 • #997: : Chúng thỉ chi
 • #998: : Hoàn chỉnh chư tiên ý chí
 • #999: : Thái cổ thần thụy ấu thú
 • #1000: : Hung thú sự phẫn nộ
 • #1001: : Kinh thiên đại chiến
 • #1002: : Tử Long bị thua
 • #1003: : Tiểu Tinh ra tay
 • #1004: : Bốn thần thú truyền thừa di chỉ
 • #1005: : Thần thú đồ đằng
 • #1006: : Truyền thừa Tiên khí
 • #1007: : Lão tổ tông ý niệm
 • #1008: : Liều mạng với ngươi
 • #1009: : Diệp Mạc ngạo khí
 • #1010: : Đại mãn quán
 • #1011: : Thần bí con ngươi
 • #1012: : Long Uyên động
 • #1013: : Một năm cá cược
 • #1014: : Thần thú chi nhãn
 • #1015: : Ta thắng
 • #1016: : Tử vong khách sạn
 • #1017: : Miêu tam nương
 • #1018: : Chém giết lang cùng cẩu
 • #1019: : Trực tiếp đánh nổ
 • #1020: : Tầng thứ ba
 • #1021: : Tử vong ngục giam
 • #1022: : Ma quỷ lão tổ
 • #1023: : Lao tù nữ tử
 • #1024: : Ta tên Lý Mộng Ly
 • #1025: : Ta phải cứu ngươi đi ra
 • #1026: : Ma Long 50 triệu
 • #1027: : Hung hăng phản kích
 • #1028: : Không cách nào đối mặt
 • #1029: : Trở về liên minh
 • #1030: : Minh chủ uy năng
 • #1031: : Chu tước thần đỉnh
 • #1032: : Quân Thiếu Tà kẽ hở
 • #1033: : Mắt chó coi thường người khác
 • #1034: : Tỷ thí phù ấn thuật
 • #1035: : So đấu kết quả
 • #1036: : Vị trí Tông chủ
 • #1037: : Hung hăng càn quấy
 • #1038: : Hung chấn động Huyền Tâm tông
 • #1039: : Cộng đồng mục tiêu
 • #1040: : Luân Hồi bão táp
 • #1041: : Tính toán Chuyển Luân ngũ biến cao thủ
 • #1042: : Song sinh khí linh
 • #1043: : Diệp Mạc cùng Tiếu Nguyệt phối hợp
 • #1044: : Phá tan tinh thạch vách tường
 • #1045: : Kinh người kế hoạch
 • #1046: : Tà ma ngoại đạo
 • #1047: : Vong hồn sơn nơi sâu xa
 • #1048: : Vong hồn Ma Đế
 • #1049: : Cùng Ma Đế hợp tác
 • #1050: : Bóc lột Ma Đế
 • #1051: : Âm thiệt thòi ngày
 • #1052: : Thiên địa đại đồng tru ma trận
 • #1053: : Thời cơ thành thục
 • #1054: : Ma Đế phát uy
 • #1055: : Lục đạo địa ngục hỏa
 • #1056: : Thu hoạch khổng lồ
 • #1057: : Độc đấu bồng đen
 • #1058: : Đánh giết lôi oanh
 • #1059: : Huyền Tâm diệu pháp
 • #1060: : Trở về Huyền Tâm tông
 • #1061: : Hào quăng thiên kim
 • #1062: : Tiệc cưới ngày
 • #1063: : Thiên tộc phát ngôn viên
 • #1064: : Cho ta quỳ xuống
 • #1065: : Cực kỳ hung hăng
 • #1066: : Ngang Thiên Tiếu ra tay
 • #1067: : Ta sẽ chinh phục ngươi
 • #1068: : Dung hợp hoang vu chi vực
 • #1069: : Tần Nhã âm mưu
 • #1070: : Lẫn vào Thiên Tộc
 • #1071: : Vạn bất đắc dĩ hiệp nghị
 • #1072: : Tử Huyên thái độ
 • #1073: : Nham tương hỏa khí
 • #1074: : Tuyên cổ tiên khí
 • #1075: : Lục Đạo Môn người tới
 • #1076: : Tư cách
 • #1077: : Đại chiến đêm trước
 • #1078: : Linh Võ thiên tài cuộc chiến
 • #1079: : Vô tình kiếm
 • #1080: : Diệp Mạc xuất chiến
 • #1081: : Không người nào có thể địch
 • #1082: : Thiên mới xuất hiện
 • #1083: : Huyền nữ Kinh Hồng kiếm
 • #1084: : Độc Hắc Thiên thước
 • #1085: : Vòng thứ ba quy tắc
 • #1086: : Tiến vào mộng nhai không gian
 • #1087: : Không nhìn quy tắc
 • #1088: : Đoàn bổ nhào một phe cánh
 • #1089: : Kiếm răng thú vương
 • #1090: : Nhăn nhó hư vô
 • #1091: : Long Tượng cùng đánh
 • #1092: : Đại chiến Ngang Thiên Tiếu
 • #1093: : Lần nữa đoàn bổ nhào đối thủ
 • #1094: : Ngươi đánh thắng ta?
 • #1095: : Vi tích phân thứ nhất
 • #1096: : Giết giết giết giết
 • #1097: : Thực lực tăng lên
 • #1098: : Liều chết thủ hộ
 • #1099: : Chủ động xuất kích
 • #1100: : Chém giết hộ pháp Cự Nhân
 • #1101: : Ép điên rồi
 • #1102: : Bảy đại cự đầu kinh ngạc
 • #1103: : Ba ngàn tiểu thế giới
 • #1104: : Danh sách biến động
 • #1105: : Đại mộ trấn yêu
 • #1106: : Mộ Long Chi Lực
 • #1107: : Tuyên chiến
 • #1108: : Đánh bại ngươi chỉ cần ba chiêu
 • #1109: : Rốt cuộc người nào không có tư cách
 • #1110: : Một cái tay nắm chết các ngươi
 • #1111: : Người nào ngăn ta chết
 • #1112: : Quỷ dị khe sâu
 • #1113: : Long hạp tuyệt ngục
 • #1114: : Long chúng
 • #1115: : Phá phong ra
 • #1116: : Đại chiến Tà Long
 • #1117: : Tần Nhã thân phận chân chính
 • #1118: : Càn Khôn kết hợp
 • #1119: : Thiên kiếp diễn luyện
 • #1120: : Tiên vị cảnh
 • #1121: : Long nguyên xuất hiện
 • #1122: : Cường giả đánh một trận
 • #1123: : Tám bộ Kiếm Chém Rồng uy lực
 • #1124: : Ba điều kiện
 • #1125: : Cục diện trước mắt
 • #1126: : Khắp nơi khiếp sợ
 • #1127: : Cuối cùng chạy nước rút
 • #1128: : Phù Đồ Phật Quang Chuông
 • #1129: : Cô gái nhỏ ngoan độc
 • #1130: : Phật Quang Chuông uy lực
 • #1131: : Nhất chiến thành danh
 • #1132: : Thiên tài huy chương
 • #1133: : Đại lục truyền thuyết
 • #1134: : Trở về Thương Long tộc
 • #1135: : Mẫu tử giao đàm
 • #1136: : Lại tiến Long uyên động
 • #1137: : Tìm hiểu huy chương
 • #1138: : Lên chức Chuyển Luân Cảnh
 • #1139: : Vô lễ a
 • #1140: : Ám ảnh tổ chức
 • #1141: : Thần bí nam nữ
 • #1142: : Phong sở lại xuất hiện
 • #1143: : Cự kình hòn đảo
 • #1144: : Âm Dương Vô Cực côn
 • #1145: : Thiệt giả Diệp Mạc
 • #1146: : Nửa đường chặn giết
 • #1147: : Thương Long cánh tay uy lực
 • #1148: : Lại tiến phù linh thành
 • #1149: : Thể nội phong ấn
 • #1150: : Cường hãn khí linh
 • #1151: : Vô liêm sỉ chi người
 • #1152: : Kim lân há lại vật trong ao
 • #1153: : Hắn là Diệp Tiếu
 • #1154: : Diệt Đông Long tông
 • #1155: : Phù bốn thủ đoạn
 • #1156: : 9 giai tâm lực
 • #1157: : Ăn miếng trả miếng
 • #1158: : Không biết sống chết
 • #1159: : Phù bụi kinh khủng
 • #1160: : Phù Hội bắt đầu
 • #1161: : Tiến vào thiên phù giới
 • #1162: : Hoành không giết ra
 • #1163: : Độc Phù Sư
 • #1164: : Hai mươi bảy vang
 • #1165: : Ấp ủ một kích mạnh nhất
 • #1166: : Một ngón tay bắn bay
 • #1167: : Phù Trần xuất hiện
 • #1168: : Đại hội bắt đầu
 • #1169: : Phù lôi xuất hiện
 • #1170: : Năng lượng liều đấu
 • #1171: : Ấn phù đối bính
 • #1172: : Đỉnh phong va chạm
 • #1173: : Tình huống đột biến
 • #1174: : Đại chiến bắt đầu
 • #1175: : Phù Trần xuất thủ
 • #1176: : Kim thánh phù tiên
 • #1177: : Điên cuồng hấp thu
 • #1178: : Bại trận
 • #1179: : Tà ác phù linh xuất thế
 • #1180: : Hồn chủ hàng gặp
 • #1181: : Áp bách
 • #1182: : Linh Nhi tức giận
 • #1183: : Sứ mạng
 • #1184: : Linh hồn bổn nguyên
 • #1185: : Hồi tộc Phong Vân
 • #1186: : Chặt đứt cánh tay
 • #1187: : Gia tộc đại hội
 • #1188: : {so đấu một chút:-nhiều lần} người nào không có tư cách
 • #1189: : Kỹ kinh bốn tòa
 • #1190: : Long lão rời núi
 • #1191: : Không chừa thủ đoạn nào
 • #1192: : Biến cố
 • #1193: : Lục Đạo Môn giết đến
 • #1194: : Đàm phán
 • #1195: : Cường hãn trấn thiên phù khí linh
 • #1196: : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
 • #1197: : Quyết chiến thiên tài khe sâu
 • #1198: : Giả tượng
 • #1199: : Lão tổ tề phủ xuống
 • #1200: : Lão tổ cấp bậc đại chiến
 • #1201: : Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ
 • #1202: : Long Ngâm
 • #1203: : Bốn tộc thống nhất
 • #1204: : Ôn tình
 • #1205: : Chọn lựa
 • #1206: : Mới quy tắc
 • #1207: : Xuất phát Bồ Đề đảo
 • #1208: : Phật tông
 • #1209: : Một chiêu định thắng thua
 • #1210: : Bồ Đề lão tổ
 • #1211: : Tiến vào Bồ Đề đảo
 • #1212: : Bồ Đề tự nhiên
 • #1213: : Ngươi không hiểu được quý trọng
 • #1214: : Vượn trắng
 • #1215: : Núp ở nữ nhân sau lưng coi là cái gì bản lãnh
 • #1216: : Hoả hoạn hỏa miếu
 • #1217: : Cướp đoạt thẻ ngọc
 • #1218: : Đánh giết Phạm Địa Văn
 • #1219: : Bất diệt sinh tử luân
 • #1220: : Lục tiên cánh tay
 • #1221: : Thu hồn đại pháp
 • #1222: : Trọng thương Cưu Ma Đạo
 • #1223: : Người không phạm ta ta không phạm người
 • #1224: : Cây bồ đề tiếp theo tìm hiểu
 • #1225: : Đánh cuộc hay không
 • #1226: : Mạc Thiên nhất tuyệt
 • #1227: : Thần tích
 • #1228: : Cùng Mộ Vãn Tình nói chuyện
 • #1229: : Chỉnh đốn Ngũ Hành Liên Minh
 • #1230: : Nửa đường chặn giết
 • #1231: : Đi vào giấc mộng Thạch khảo hạch
 • #1232: : Gian nan khảo hạch
 • #1233: : Liên tục qua cửa
 • #1234: : Thu hoạch
 • #1235: : Cuối cùng phóng túng
 • #1236: : Kịp thời chạy tới
 • #1237: : Vong Võ Giới
 • #1238: : Tuyết Ưng lãnh chúa
 • #1239: : Vừa là một thiên tài
 • #1240: : Đối phó với địch phương pháp
 • #1241: : Linh Võ thiên tài đối với Vong Võ Thiên Tài
 • #1242: : Chung kết thần thoại
 • #1243: : Mới lãnh chúa
 • #1244: : Máu ngục chiến trường
 • #1245: : Tình hình chiến đấu
 • #1246: : Trung cấp đi vào giấc mộng Thạch
 • #1247: : Vầng hào quang
 • #1248: : Rung động khắp quân doanh
 • #1249: : Thập nhị vương tử
 • #1250: : Kẻ lén tập kích
 • #1251: : Ác ma Huyết Dực
 • #1252: : Tinh thần tăng mạnh
 • #1253: : Trong sách linh hồn
 • #1254: : Liên tiếp đột phá
 • #1255: : Hồn Kỵ Thiên Sư
 • #1256: : Tiểu Tinh thiên phú thần thông
 • #1257: : Nhị vương tử Hồn Vô Cực
 • #1258: : Dung hợp pháp trận
 • #1259: : Xuất kích
 • #1260: : Lão tía Diệp Kình
 • #1261: : Tam đại vương tử xuất thủ
 • #1262: : Trốn không thể trốn
 • #1263: : Ép hỏi
 • #1264: : Hương diễm hấp dẫn
 • #1265: : Thoát khốn
 • #1266: : Mộ Vãn Tình xuất hiện
 • #1267: : Hồn Vô Cực tức giận
 • #1268: : Vui mừng đột phá
 • #1269: : Trộm tâm
 • #1270: : Phá giải phương pháp
 • #1271: : Điên cuồng cử động
 • #1272: : Chuyển Luân chín biến
 • #1273: : Bao bọc lục vương tử
 • #1274: : Chẳng qua như thế mà thôi
 • #1275: : Linh hồn thân hòa người
 • #1276: : Vong hồn trận doanh mạnh nhất nửa tôn
 • #1277: : Đau khổ chống cự
 • #1278: : Trấn thiên phù chi uy
 • #1279: : Nguy cơ trùng trùng
 • #1280: : Diệp Mạc xuất quan
 • #1281: : Sinh tử thời tốc
 • #1282: : Tuyệt chiêu
 • #1283: : Yêu ma quỷ quái
 • #1284: : Cơn ác mộng phủ xuống
 • #1285: : Diệp Mạc cái chết
 • #1286: : Quỷ dị một màn
 • #1287: : Mạng treo một đường
 • #1288: : Hoàn mỹ linh hồn thể
 • #1289: : Quyết chiến vực sâu biên giới
 • #1290: : Quét ngang
 • #1291: : Đại chiến Hồn Vô Cực
 • #1292: : Xưng hùng
 • #1293: : Pháp tắc lực biến mất
 • #1294: : Linh hồn thao túng
 • #1295: : Xâm lấn
 • #1296: : Đối phó với địch
 • #1297: : Không có lựa chọn nào khác
 • #1298: : Vong Hồn Ma Đế suy đoán
 • #1299: : Không đúng lúc thanh âm
 • #1300: : Tư cách không phải là ngươi cho
 • #1301: : Thay đổi cục diện
 • #1302: : Bồ Đề lão tổ thực lực
 • #1303: : Vận mệnh đánh một trận
 • #1304: : Tình huống đột biến
 • #1305: : Tiến tới Vong Hồn đại lục danh ngạch
 • #1306: : Diệp Mạc thân phận chân chính ( trên )
 • #1307: : Diệp Mạc thân phận chân thật ( hạ )
 • #1308: : Vong Hồn đại lục
 • #1309: : Thiên Ma Địa Ngục Quả
 • #1310: : Kết quả tốt nhất
 • #1311: : Ta là vương tử
 • #1312: : Địa Ngục hắc giáp thú
 • #1313: : Xuất thủ cướp đoạt
 • #1314: : Thập nhị vương tử xuất hiện
 • #1315: : Mạo hiểm đột phá thần tôn đạt thành
 • #1316: : Lực chiến vô địch
 • #1317: : Linh hồn thể khác biệt
 • #1318: : Hoang dã thành
 • #1319: : Hái hoa đạo tặc
 • #1320: : Mượn hơi
 • #1321: : Linh hồn ma lôi
 • #1322: : Hồn cảnh nhị trọng
 • #1323: : Hùng gia quỷ kế
 • #1324: : Nhiệm vụ đột biến
 • #1325: : Một mình đấu hay(vẫn) là quần đấu
 • #1326: : Chịu trách nhiệm nội tràng
 • #1327: : Tam kiện vật phẩm đấu giá
 • #1328: : Bạo loạn bán đấu giá
 • #1329: : Sát phạt hết thảy
 • #1330: : Sói ăn hổ
 • #1331: : Mất khâu thước
 • #1332: : Vong Hồn Ma Đế uy danh
 • #1333: : Mạc Thiên độc tuyệt
 • #1334: : Tới cửa giao bồi thường
 • #1335: : Đan thành
 • #1336: : Địa sát ma lò
 • #1337: : Đan ma truyền nhân
 • #1338: : Đan thành thế cục
 • #1339: : Khổ tu luyện đan
 • #1340: : Ngụy trang thân phận
 • #1341: : Dương Thanh Thư
 • #1342: : Tiến tới Dương gia
 • #1343: : Chủ động khiêu khích
 • #1344: : Ngay mặt đánh giết
 • #1345: : Tội không thể tha
 • #1346: : Kinh khủng thân phận
 • #1347: : Luyện Đan Sư đại tranh tài
 • #1348: : Ghi danh phong ba
 • #1349: : Kịch liệt đại tranh tài
 • #1350: : Phong mang bày ra
 • #1351: : Đối chiến đan ma truyền nhân
 • #1352: : Chói mắt vô cùng
 • #1353: : Trận chung kết
 • #1354: : Độ khó gia tăng
 • #1355: : Siêu phẩm Thiên Linh Hoàn Hồn Đan
 • #1356: : Thành chủ triệu kiến
 • #1357: : Hai con hồ ly
 • #1358: : Dương gia người khiếp sợ
 • #1359: : Đan thánh tính cái mông
 • #1360: : Cứu trị Lý Mộng Ly
 • #1361: : Bay vọt Hải Vực
 • #1362: : Cự Long cực hạn
 • #1363: : Đạm Đài Tang Liên
 • #1364: : Gặp tập kích
 • #1365: : Khôi Lỗi đạo nhân
 • #1366: : Hải Vực kịch chiến
 • #1367: : Phản thao túng
 • #1368: : Địa Bảng Thiên bảng
 • #1369: : Nhiệm vụ mục tiêu
 • #1370: : Ngụy trang
 • #1371: : Hồn thể võ kỹ
 • #1372: : Diệp Mạc đại chiến Liệt Thiên
 • #1373: : Tiến vào Vong Hồn Tộc
 • #1374: : Nữ nhân lòng ghen tỵ
 • #1375: : Đạm Đài Tang Liên thỉnh cầu
 • #1376: : Như thế khảo hạch
 • #1377: : Sau lưng sai sử chi người
 • #1378: : Vênh váo hung hăng
 • #1379: : Còn nguyên còn cho ngươi
 • #1380: : Xông vào vong hồn núi
 • #1381: : Mộng Hinh
 • #1382: : Nghiêm hình bức cung
 • #1383: : Cướp đoạt linh hồn chi hỏa
 • #1384: : Ta không đi
 • #1385: : Hồn cảnh tam trọng
 • #1386: : Tử Hồn vực hoàn cảnh
 • #1387: : Ta khiêu chiến ngươi
 • #1388: : Cầu Cầu tiến hóa
 • #1389: : Võ đài sinh tử
 • #1390: : Chiến thuật đánh bại
 • #1391: : Phó tộc trưởng tin đồn
 • #1392: : Tiếp sử thi cấp nhiệm vụ
 • #1393: : Vạn yêu quốc độ
 • #1394: : Diệt Thế Thần Long Kiếp
 • #1395: : Hắc Ám lối đi
 • #1396: : Chúng ta 15
 • #1397: : Vòng ngoài
 • #1398: : Quỷ dị
 • #1399: : Vạn yêu đứng đầu cục
 • #1400: : Bị vây
 • #1401: : Nội chiến
 • #1402: : Dưới đất phát hiện
 • #1403: : Thái cổ Âm Dương Thần Từ
 • #1404: : Luyện hóa thần từ
 • #1405: : Yêu Vương Hoàng Thiên
 • #1406: : Tình huống nguy cấp
 • #1407: : Điên cuồng thời khắc
 • #1408: : Vạn yêu đứng đầu lên chức
 • #1409: : Trốn trốn trốn
 • #1410: : Kiếm nhận phong bạo
 • #1411: : Đạm Đài Tang Liên chuyện cũ
 • #1412: : Hiện giờ thực lực
 • #1413: : Đại chiến vạn yêu đứng đầu
 • #1414: : Âm Dương Thần Từ uy lực
 • #1415: : Kim Thiên tôn
 • #1416: : Hồn chủ Ngao Thương Vũ
 • #1417: : Riêng phần mình dã tâm
 • #1418: : Giao nhiệm vụ
 • #1419: : Muốn tìm cái chết tựu nói một tiếng
 • #1420: : Lớn mạnh vượt bậc
 • #1421: : Dương gia có khó khăn
 • #1422: : Diệp Mạc chạy tới
 • #1423: : Chém giết kim Thiên tôn
 • #1424: : Tiến tới đan tộc
 • #1425: : Vảy rồng cốc
 • #1426: : Mới quy tắc
 • #1427: : Đan tộc tộc trưởng tức giận
 • #1428: : Lại là cực phẩm đan dược
 • #1429: : Đan thánh kết quả
 • #1430: : Hỏa Thiên tôn phủ xuống
 • #1431: : Đồng tâm hiệp lực
 • #1432: : Âm Dương Thần Từ diệu dụng
 • #1433: : Thanh vừa tỉnh dậy
 • #1434: : Kinh thiên bí mật
 • #1435: : Bày mưu nghĩ kế
 • #1436: : Hạng Thu khí thế
 • #1437: : Thiên bảng thứ nhất
 • #1438: : Hai vị tộc trưởng muốn thu đồ
 • #1439: : Thu đồ đệ phong ba
 • #1440: : Thắng
 • #1441: : Thiên bảng khiêu chiến cuộc thi
 • #1442: : Địa Bảng đệ tử khiêu chiến
 • #1443: : Hai loại lực lượng dung hợp
 • #1444: : Kinh diễm toàn trường
 • #1445: : Đại thiên tử
 • #1446: : Mười hai thiên tử tổ thành
 • #1447: : Nhiệm vụ mới
 • #1448: : Gặp gỡ lúc thú
 • #1449: : Thần kiếm Các chủ
 • #1450: : Ngũ Hành Kiếm
 • #1451: : Năm phật thủ ấn
 • #1452: : Nam Hải cùng Bắc Minh
 • #1453: : Huyết Vô Địch thực lực
 • #1454: : Đỉnh phong đại chiến
 • #1455: : Rung động tràng diện
 • #1456: : Đại chiến kết quả
 • #1457: : Huyết Nguyệt ảnh ngược kinh hiện
 • #1458: : Vớt
 • #1459: : Huyết Nguyệt sứ giả khảo hạch
 • #1460: : Khắp nơi làm khó
 • #1461: : Huyết Nguyệt
 • #1462: : Thiên tài nhiều như chó
 • #1463: : Ba ngàn đại lục mạnh nhất thiên tài
 • #1464: : Tinh Vân thân phận
 • #1465: : Diệp Mạc bị vây
 • #1466: : Thần ma thân thể uy năng
 • #1467: : Huyết Nguyệt tiên tử tiếp kiến
 • #1468: : Cự Long vị thần xuất thủ
 • #1469: : Kẻ nghịch mệnh cùng người thủ hộ
 • #1470: : Bổn mạng huyết luyện
 • #1471: : Vẫn thạch nước lũ
 • #1472: : Thiên Mệnh Vẫn Thạch Kiếp
 • #1473: : Huyết Vô Địch dã tâm
 • #1474: : Xông thẳng Hắc Mộc Nhai
 • #1475: : Tái chiến Huyết Vô Địch
 • #1476: : Huyết Vô Địch cái chết
 • #1477: : Huyết Ma tổ
 • #1478: : Lần nữa đoạt xá
 • #1479: : Lộ ra dã tâm
 • #1480: : Tang Liên thỏa hiệp
 • #1481: : Đánh cờ
 • #1482: : Thân phận tiết lộ
 • #1483: : Diệp Mạc bị bắt
 • #1484: : Ám suối phun động
 • #1485: : Người nào tính toán người nào
 • #1486: : Đại chiến Chu Thiên Mặc
 • #1487: : Thanh lý môn hộ
 • #1488: : Thần bí không gian
 • #1489: : Ký thác linh hồn bổn nguyên chi loại
 • #1490: : Hồn chủ cuối cùng phủ xuống
 • #1491: : Ma Đế chiến hồn chủ
 • #1492: : Đen Bạch Thiên Tôn
 • #1493: : Hai người nguy cơ
 • #1494: : Đánh tan đen Bạch Thiên Tôn
 • #1495: : Hồn chủ bại trận
 • #1496: : Bổn tọa vĩnh sinh bất tử
 • #1497: : Tử Hồn vực
 • #1498: : Tử Hồn tòa thành
 • #1499: : Atula lăng mộ
 • #1500: : Chém giết Cương Thi Vương
 • #1501: : Minh Ngục Atula
 • #1502: : Linh hồn đại viên mãn
 • #1503: : Luân hồi
 • #1504: : Hèn hạ
 • #1505: : Thâm tình vừa hôn
 • #1506: : Linh Võ đại lục thế cục
 • #1507: : Vô cùng nhục nhã
 • #1508: : Thiên Tinh Hồn điên cuồng
 • #1509: : Huynh đệ vợ không thể lấn
 • #1510: : Lại chạm vảy ngược
 • #1511: : Tử Ngưng xuất giá
 • #1512: : Nổi giận Diệp Mạc
 • #1513: : Thiên Tà Thánh Mẫu
 • #1514: : Không thể nhịn được nữa
 • #1515: : Lớn lối bá đạo
 • #1516: : Nước chi tiên thể
 • #1517: : Thánh mẫu thực lực
 • #1518: : Mộ Long Võ xuất hiện
 • #1519: : Diệp Mạc lựa chọn
 • #1520: : Đại lục đệ nhất nhân
 • #1521: : Tiếu Nguyệt phiền não
 • #1522: : Diệp Mạc được vời trở về
 • #1523: : Tiến tới phật tông
 • #1524: : Đạt Ma chú
 • #1525: : Vô lượng chi môn
 • #1526: : Ta là vĩnh viễn bất hủ
 • #1527: : Phật Môn biến cố
 • #1528: : Vạn pháp đại điện
 • #1529: : Lấy xá lợi
 • #1530: : Phật duyên thiện duyên
 • #1531: : Chiến Tà tôn
 • #1532: : Đạo Thánh Tà Phật
 • #1533: : Tà Phật kinh khủng
 • #1534: : Cửu thiên sấm sét
 • #1535: : Rửa chi âm
 • #1536: : Khinh nhờn thần Phật
 • #1537: : Đỉnh phong tăng lên
 • #1538: : Quyết chiến Phật Môn
 • #1539: : Phật cùng thí Phật
 • #1540: : Thánh nữ lựa chọn
 • #1541: : Mưu đồ cờ hoà
 • #1542: : Vừa một nghịch mạng người thủ hộ
 • #1543: : Nguy cơ lại xuất hiện
 • #1544: : Ma Đế chạy tới
 • #1545: : Thánh mẫu uy năng
 • #1546: : Tin tức truyền đến
 • #1547: : Thống nhất
 • #1548: : Cảm ngộ tinh thần*
 • #1549: : Đánh vỡ chân trời
 • #1550: : Đêm trăng tròn
 • #1551: : Bá giả trở về
 • #1552: : Tiên vực
 • #1553: : Tinh thần* lực
 • #1554: : Đỉnh phong đánh một trận
 • #1555: : Long huyết Võ Đế
 • #1556: : Chúng nữ quyết định
 • #1557: : Diệp Mạc đám cưới
 • #1558: : Chí ái cả đời
 • #1559: : Sống lại kế hoạch
 • #1560: : Tần Nhã mục đích
 • #1561: : Tiên vị cảnh thực lực
 • #1562: : Đại chiến tiên vị cảnh
 • #1563: : Phá vỡ pháp tắc lực lượng
 • #1564: : Rơi xuống thần đàn
 • #1565: : Ba năm
 • #1566: : Ngươi là Long Huyết Võ Đế sao
 • #1567: : Tinh thần
 • #1568: : Võ Đế trở về
 • #1569: : Cự Long lực truyền thừa
 • #1570: : Khốn Long Thăng Thiên Trụ kinh khủng
 • #1571: : Tiên bảo xuất thế ngày
 • #1572: : Trăm người luyện khí
 • #1573: : Thánh hồn Yêu Cơ
 • #1574: : Ba chiêu ước hẹn
 • #1575: : Hết thảy để ta làm khiêng
 • #1576: : Long Chiến vô địch
 • #1577: : Thần thụy hiện chân thân
 • #1578: : Tiên bảo ra đời
 • #1579: : Đế Hoàng Huyết Vẫn Thương
 • #1580: : Yêu Cơ thức tỉnh
 • #1581: : Bổn cơ nam nhân
 • #1582: : Tiên giới chín tầng
 • #1583: : Nhược nhục cường thực
 • #1584: : Khai Thiên đại lục
 • #1585: : Vạn pháp Phục Ma vòng
 • #1586: : Linh Nhi sống lại
 • #1587: : Linh San
 • #1588: : Tên côn đồ xuất hiện
 • #1589: : Ép buộc
 • #1590: : Lưu vong sơn trại
 • #1591: : Hỏa chi pháp tắc
 • #1592: : Linh San pháp tắc
 • #1593: : Thành chủ chi uy
 • #1594: : Luyện Yêu Chứng Đạo Kính
 • #1595: : Đánh giết Bạo Hổ
 • #1596: : Hồ ly tinh
 • #1597: : Phong ấn Khốn Long Thăng Thiên Trụ
 • #1598: : Hiên Viên Trạch
 • #1599: : Đem ngươi phù linh bán cho ta
 • #1600: : Cạnh tranh kịch liệt tiên phù sư
 • #1601: : Vốn là muốn rời đi
 • #1602: : Mộc đại sư bái phỏng
 • #1603: : Ý chí chỉ số
 • #1604: : Tiên phù quân đoàn
 • #1605: : Bắt buộc
 • #1606: : Linh San thỉnh cầu
 • #1607: : Ghi danh bắt đầu
 • #1608: : Tiềm lực khảo nghiệm
 • #1609: : Hiên Viên Trạch phân số
 • #1610: : 29 tuổi
 • #1611: : Vạn cổ kỳ tài
 • #1612: : Để cho Diệp Mạc yêu nàng
 • #1613: : Thần bí chỉ dẫn
 • #1614: : Dược cốc tập kích
 • #1615: : Không đầu thân thể
 • #1616: : Sát Thần Đế Tôn
 • #1617: : Nghịch Thiên mà đi
 • #1618: : Sát Thần thân thể uy lực
 • #1619: : Thiếu chút nữa {rút lui:-mắc mưu}
 • #1620: : Sư đệ, ngươi bao nhiêu phân
 • #1621: : Tiên Võ Học Viện
 • #1622: : Bới móc
 • #1623: : Kỳ tài thân phận
 • #1624: : Phật chi Kim Thân
 • #1625: : Tân sinh xếp danh chiến
 • #1626: : Trên vẫn thạch
 • #1627: : Yên lặng
 • #1628: : Yên lặng sau bộc phát
 • #1629: : {một phát:-càng} không thể thu
 • #1630: : Sát Thần tiên vực uy lực
 • #1631: : Không rõ quái vật
 • #1632: : Hoàn toàn đại loạn
 • #1633: : Thái cổ thần đồng
 • #1634: : Quái vật Vương
 • #1635: : Cường giả chạy tới
 • #1636: : Viện trưởng trong lòng thứ nhất
 • #1637: : Tấm màn rơi xuống
 • #1638: : Ước chiến Hiên Viên Trạch
 • #1639: : Võ đạo cực hạn
 • #1640: : Khiêu chiến tầng thứ bảy
 • #1641: : Tìm hiểu nước chi pháp tắc
 • #1642: : Chu Hàn thực lực
 • #1643: : Tiên ban cảnh giới
 • #1644: : Ứng hẹn
 • #1645: : Bình thản một chiêu
 • #1646: : Chỉ được mỗi nước sơn mà chưa được tốt gỗ kiếm thuật
 • #1647: : Hai đồ đệ xuất thủ
 • #1648: : Lại thắng
 • #1649: : Hải Ba lăng
 • #1650: : Hiên Viên Trạch oán niệm
 • #1651: : Chúa Trời thủ đoạn
 • #1652: : Tử La Lan
 • #1653: : Uy linh
 • #1654: : Nhắm thẳng vào Địa giai
 • #1655: : Hoàng linh vũ mao
 • #1656: : Cự tuyệt muốn mời
 • #1657: : Biết được chân tướng
 • #1658: : Tiên ban nhị trọng
 • #1659: : Không nhìn
 • #1660: : Thủ đoạn hèn hạ
 • #1661: : Sinh tử khiêu chiến
 • #1662: : Hoàng linh uy áp
 • #1663: : Cá mắc câu
 • #1664: : Thanh quang Tà Thần áo choàng
 • #1665: : Tiên vực va chạm
 • #1666: : Phượng ngâm Phá Sát uy lực
 • #1667: : Áo choàng tới tay
 • #1668: : Ngũ Hành dây leo
 • #1669: : Yêu hầu thần thoại
 • #1670: : Tám mươi chín khắc độ
 • #1671: : Long giới bổn nguyên
 • #1672: : Thủy Liêm động thiên
 • #1673: : Hổ Lực đại tiên
 • #1674: : Túi càn khôn
 • #1675: : Hầu lông (phát cáu)
 • #1676: : Học sinh tụ tập
 • #1677: : Gặp lại U Minh Đỉnh Thiên
 • #1678: : Năm ngón tay khóa yêu hầu
 • #1679: : Định thiên Hồng Hoang trụ
 • #1680: : Người áo đen xuất hiện
 • #1681: : Để ta làm thủ hộ
 • #1682: : Oanh động chín tầng
 • #1683: : Đập nồi dìm thuyền
 • #1684: : Gặp lại Yêu Cơ
 • #1685: : Hầu Vương phá phong
 • #1686: : Yêu hầu uy thế
 • #1687: : Hoành không xuất hiện
 • #1688: : Biến trở về Tiếu Nguyệt
 • #1689: : Tân sinh thứ nhất
 • #1690: : Tà kiếm Quân
 • #1691: : Diệp Kình tin tức
 • #1692: : Siêu phàm cấp ý chí
 • #1693: : Mây gió cuộn trào
 • #1694: : Tam Tài pháp trận
 • #1695: : Thông tiên cổ lộ
 • #1696: : Một ngụm buồn bực
 • #1697: : Giúp ngươi uống như thế nào
 • #1698: : Đấu rượu
 • #1699: : Một trăm chén
 • #1700: : Tranh phong tương đối
 • #1701: : Thế lực ngang nhau
 • #1702: : Ngũ Hành cùng Lưỡng Nghi
 • #1703: : Nắm giữ thiên cốc nguyên hỏa
 • #1704: : Khổng lồ tăng lên
 • #1705: : Khu vực cuộc thi bắt đầu
 • #1706: : Lệnh bài tranh đoạt chiến
 • #1707: : Bốn đoạt một
 • #1708: : Tàn khốc quy tắc
 • #1709: : Thông tiên cổ chiến trường
 • #1710: : Hung hãn Diệp Mạc
 • #1711: : Làm cho người ta đảm chiến
 • #1712: : Lại giết Sở Thiên Kiều
 • #1713: : Đuổi giết
 • #1714: : Thật to gan
 • #1715: : Nguyên Ngũ Hành
 • #1716: : Lý Huyễn Mộng
 • #1717: : Âm Dương không gian
 • #1718: : Hỏa thiêu hoang dã
 • #1719: : Cướp đoạt Âm Dương loại
 • #1720: : Thành công chạy trốn
 • #1721: : Sát Thần chi dao găm
 • #1722: : Khổng lồ oanh động
 • #1723: : Vi tích phân thứ nhất
 • #1724: : Tiên Hà bảng khen thưởng
 • #1725: : Lý Huyễn Mộng tới chơi
 • #1726: : Lâm thời hội đấu giá
 • #1727: : Bán ra giá cao
 • #1728: : Tử sa trọc đất
 • #1729: : Kịch liệt kêu giá
 • #1730: : Tài đại khí thô
 • #1731: : Người nào trêu người nào
 • #1732: : Tin dữ truyền đến
 • #1733: : Hắc Mặc vương thổ
 • #1734: : Trận chung kết khai mạc
 • #1735: : Trận chung kết khai mạc
 • #1736: : La Liệt thực lực
 • #1737: : Tứ tướng hợp nhất
 • #1738: : Diệp Mạc ra sân
 • #1739: : Kịch liệt so đấu
 • #1740: : Chiến Mục Kiến Lâm
 • #1741: : Phá giáp
 • #1742: : Các hiển thần thông
 • #1743: : Vương thổ chi uy
 • #1744: : Chúa Trời xuất hiện
 • #1745: : Lý do giết ngươi
 • #1746: : Bách biến Tinh Vân
 • #1747: : Tiên không lưu tình
 • #1748: : Ngoài ý muốn khen thưởng
 • #1749: : Ngoài ý muốn khen thưởng
 • #1750: : Mở ra biện pháp
 • #1751: : Hỗn Độn tử
 • #1752: : Lớn mạnh vượt bậc thực lực
 • #1753: : Ra khỏi thành nghênh đón
 • #1754: : Túy Tiên các
 • #1755: : Một say mộng ngàn năm
 • #1756: : Vô sỉ
 • #1757: : Hiên Viên Quận chúa
 • #1758: : Mới luyện chế phương pháp
 • #1759: : Khắp nơi tới tụ
 • #1760: : Thi triển thủ đoạn
 • #1761: : Quật cường Quận chúa
 • #1762: : Muốn chết hay(vẫn) là muốn tay
 • #1763: : Tụ linh tiên pháo trận
 • #1764: : Lực lượng một người
 • #1765: : Trị chân
 • #1766: : Mùi thuốc súng
 • #1767: : Tài tử giai nhân
 • #1768: : Liên tiếp đánh bại
 • #1769: : Ngươi quá yếu
 • #1770: : Vương vị
 • #1771: : Tức giận xuất thủ
 • #1772: : Thần cũng không cách nào cứu ngươi
 • #1773: : Nữ vương tiễn
 • #1774: : Trọng Các ra mặt
 • #1775: : Hoàng Thành đột biến
 • #1776: : Tiên Võ Thông Năng
 • #1777: : Hỗn Độn phá Thông Năng
 • #1778: : Phản kích thời khắc
 • #1779: : Phượng Vũ chạy tới
 • #1780: : Hàn Thiền Băng Kim
 • #1781: : Xông vào phủ tông nhân
 • #1782: : Cơ quan trùng trùng
 • #1783: : Đen tà tế đàn
 • #1784: : Phong Ma(điên dại) tiên thể kình
 • #1785: : Cổ xà Phạm Viêm Hỏa
 • #1786: : Đoạt hỏa
 • #1787: : Đem Quận chúa gả cho ngươi
 • #1788: : Phù quỷ thánh thủ
 • #1789: : Trốn giết
 • #1790: : Tiến tới băng nguyên
 • #1791: : Phù quỷ lại xuất hiện
 • #1792: : Tuyết yêu tộc
 • #1793: : Hàn thiết khảo nghiệm
 • #1794: : Hàn kình chuyển hóa
 • #1795: : Học sinh chiến tán tu
 • #1796: : Giày xéo
 • #1797: : Tham niệm sinh ra
 • #1798: : Hàn Thiền Sơn
 • #1799: : Tuyết Đế trảm
 • #1800: : Hóa Nguyệt
 • #1801: : Ba ngàn Lưu Ly băng
 • #1802: : Băng hỏa va chạm
 • #1803: : Hàn Thiền Băng Trì
 • #1804: : Phù quỷ ngày cuối cùng
 • #1805: : Xâm nhập băng trì
 • #1806: : Điệu hổ ly sơn
 • #1807: : Ba tòa tháp cao
 • #1808: : Tiên Hà bảng thứ hai
 • #1809: : Liên hoa đại trận
 • #1810: : Tam đại tháp chủ
 • #1811: : Mới ghi chép
 • #1812: : Tranh đoạt Diệp Mạc
 • #1813: : Đốt viêm tháp
 • #1814: : Thế tục người phi thăng
 • #1815: : Cả đêm chạy trốn
 • #1816: : Ức hiếp tân sinh
 • #1817: : Chúa Trời nô bộc
 • #1818: : Thiết kế dụ địch
 • #1819: : Xâm nhập tạo hóa núi
 • #1820: : Chân chính sói
 • #1821: : Ép hỏi
 • #1822: : Ác ma Thiên Sứ
 • #1823: : Không nên ép ta
 • #1824: : Vãn Tình tỉnh lại
 • #1825: : Phong Sở bối cảnh
 • #1826: : Nguy cơ sắp tới
 • #1827: : Tam đại nhân kiệt
 • #1828: : Cường giả đột kích
 • #1829: : Thần ma ý chí
 • #1830: : Trở về Linh Võ biện pháp
 • #1831: : Thần khóa học sinh
 • #1832: : Khiêu khích Chu Hồng
 • #1833: : Hỗn Độn chỉ dẫn
 • #1834: : Thiên phú khảo hạch
 • #1835: : Hai chỉ Hỗn Độn đột thứ tay
 • #1836: : Trở về Linh Võ
 • #1837: : Tánh mạng kêu gào
 • #1838: : Cường thế đánh một trận
 • #1839: : Chiến tiên võ cường giả
 • #1840: : Tai vạ đến nơi
 • #1841: : Sinh Tử Chi Đạo
 • #1842: : Ác ma quốc độ
 • #1843: : Triệu hoán nghi thức
 • #1844: : Công chúa bị bắt
 • #1845: : Bị buộc xuất thủ
 • #1846: : Ác ma truy kích
 • #1847: : Truyền công
 • #1848: : Hắc Ám Đại Ma Vương
 • #1849: : Thần niệm
 • #1850: : Nghiền ép yêu minh tử
 • #1851: : Máu Quan Âm
 • #1852: : Ác ma cung điện
 • #1853: : Ác ma trui luyện
 • #1854: : Thiên giai trung phẩm
 • #1855: : Phượng Vũ chấp thiên Hình
 • #1856: : Hoàn toàn đánh tan
 • #1857: : Hoành ngang đẩy đại lục
 • #1858: : Mới quốc độ
 • #1859: : Tiên Võ Thông Năng điểm mạnh
 • #1860: : Thế giới dưới lòng đất
 • #1861: : Tháp chủ bị thương
 • #1862: : Cướp đoạt Tạo Hóa Đan
 • #1863: : Càng thêm hèn hạ
 • #1864: : Chu Hàn uy hiếp
 • #1865: : Đổi cống hiến
 • #1866: : Khổng lồ cống hiến
 • #1867: : Hai người quỷ kế
 • #1868: : Thực lực chính là tư cách
 • #1869: : Cướp đoạt dược thảo
 • #1870: : Thiên Yêu không gian
 • #1871: : Bế quan luyện đan
 • #1872: : Đánh một trận lập uy
 • #1873: : Để cho ngươi chém
 • #1874: : Thuyết phục sư huynh đệ
 • #1875: : Gặp gỡ cổ chai
 • #1876: : Tăng lên kinh khủng
 • #1877: : Bầy anh hội tụ
 • #1878: : Thí luyện bắt đầu
 • #1879: : Tước đoạt Tiên Võ Thông Năng
 • #1880: : Đánh giết yêu tướng
 • #1881: : Tiềm ẩn nguy cơ
 • #1882: : Yêu Hoàng hiện thân
 • #1883: : Thao Thiết cắn nuốt thuật
 • #1884: : Trực tiếp xóa bỏ
 • #1885: : Lên chức tiên võ
 • #1886: : Hung hãn đột kích
 • #1887: : Quét ngang hết thảy
 • #1888: : Băng cực tháp đột kích
 • #1889: : Tím minh thực nước
 • #1890: : Vừa một Yêu Hoàng
 • #1891: : Cấp tốc chạy trốn
 • #1892: : Thống kê sai lầm rồi
 • #1893: : Tuyên bố kết quả
 • #1894: : Mộc Cương
 • #1895: : Trèo lên đỉnh trăm tầng
 • #1896: : Kinh khủng hấp thu
 • #1897: : Chém giết Hồ Khinh Mộc
 • #1898: : Tâm Kinh
 • #1899: : Tâm Kinh năm trụ trận
 • #1900: : Đại Phù Đồ Tâm Kinh
 • #1901: : Học viện rung chuyển
 • #1902: : Thành ma thành Phật
 • #1903: : Ma Môn
 • #1904: : Liên thủ ám sát
 • #1905: : Đại chiến tiên tôn
 • #1906: : Ma tâm lực
 • #1907: : Khổng lồ khoáng mạch
 • #1908: : Liên tục lên chức
 • #1909: : Không biết sống chết
 • #1910: : Hung hãn Diệp Mạc
 • #1911: : Hoài nghi
 • #1912: : Lại đến tuyết yêu tộc
 • #1913: : Không gian pháp tắc
 • #1914: : Tuyết Yêu Vương
 • #1915: : Xung kích tiên tôn cảnh
 • #1916: : Tiên tôn đạt thành
 • #1917: : Trở về thiên khóa
 • #1918: : Đại tranh tài sắp tới
 • #1919: : Đao khách Lý Bỉnh
 • #1920: : Đối với lên
 • #1921: : Nửa tôn mà (thôi)lấy
 • #1922: : Chém giết Mộc Cương
 • #1923: : Xếp danh tình huống
 • #1924: : Quyết thắng cục
 • #1925: : Thiên tài giao phong
 • #1926: : Sát thân thành Phật
 • #1927: : Vô tình gặp được người quen
 • #1928: : Tiêu diệt tên côn đồ
 • #1929: : Sau này không giết hiện tại liền giết
 • #1930: : Chiến vô bất thắng
 • #1931: : Chém giết hai tháp chủ
 • #1932: : Thức tỉnh lúc
 • #1933: : Tiên võ cung
 • #1934: : Thức tỉnh khúc nhạc dạo
 • #1935: : Phù thần Y Lạc
 • #1936: : Vạn vật nuốt linh thuật
 • #1937: : Gặp nhau Vãn Tình
 • #1938: : Trộm đan
 • #1939: : Mất tuyệt Lâm
 • #1940: : Phát hiện mục tiêu
 • #1941: : Đoan Mộc Tử thực lực
 • #1942: : Tu luyện tinh thần* thể
 • #1943: : Khổ tận cam lai
 • #1944: : Tinh thần* thể uy lực
 • #1945: : Thành công lẫn vào
 • #1946: : Tiên võ ngự kiếm thuật
 • #1947: : Thân phận bộc lộ
 • #1948: : Hấp thu dược lực
 • #1949: : Tăng liền ba bậc
 • #1950: : Thiên Địa Đồng Tâm Kiếp
 • #1951: : Xóa bỏ năm người
 • #1952: : Minh phách nhất tộc
 • #1953: : Tiên vương bí cảnh
 • #1954: : Xử lý chiến lợi phẩm
 • #1955: : Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch
 • #1956: : Hoang vực mở ra
 • #1957: : Thánh vân tung
 • #1958: : Hoang thú
 • #1959: : Truyền kỳ ý chí
 • #1960: : Minh phách hiện hình
 • #1961: : Bí cảnh xuất hiện
 • #1962: : Mê chi trận pháp
 • #1963: : Thông Năng truyền thuyết
 • #1964: : Hoàng Đồ đạo y
 • #1965: : Thời gian chi luân
 • #1966: : Tiên tôn 8 giai
 • #1967: : Kịch liệt so đấu
 • #1968: : Thất thải Lưu Vân quang
 • #1969: : Chém giết Chu Hồng
 • #1970: : Mang theo bảo thoát đi
 • #1971: : Nửa đường bị cản
 • #1972: : Diệp Mạc tên
 • #1973: : Ba năm khiêu chiến
 • #1974: : Học viện thái độ
 • #1975: : Lòng nghi ngờ nặng nề
 • #1976: : Không gian dòng xoáy
 • #1977: : Khống chế công đức trưởng lão
 • #1978: : Diệp Mạc kế sách
 • #1979: : Chúa Trời lại xuất hiện
 • #1980: : Huyền hồn bí quyết
 • #1981: : Bộc phát xung đột
 • #1982: : Cây to đón gió
 • #1983: : Bảy ngày tìm hiểu
 • #1984: : Thương hồn bảy thức
 • #1985: : Chớ quên chớ tu
 • #1986: : Chu Hàn
 • #1987: : Chu Hàn suy đoán
 • #1988: : Huyễn Ma âm hồn
 • #1989: : Cuối cùng xuất thủ
 • #1990: : Văn minh cổ bút
 • #1991: : Khổng lồ tình báo
 • #1992: : Tìm kiếm Diệp Kình
 • #1993: : Ủy thác trách nhiệm nặng nề
 • #1994: : Minh bà
 • #1995: : Bắt nhiệm vụ
 • #1996: : Trúng kế
 • #1997: : Hoàng minh hộ pháp
 • #1998: : Thánh Ngân tiên đan
 • #1999: : Bị khống chế
 • #2000: : Ma lôi bạo đạn
 • #2001: : Lôi Hổ quyền uy lực
 • #2002: : Xóa bỏ hoàng minh
 • #2003: : Vô sương trải qua
 • #2004: : Tiên tôn 9 giai
 • #2005: : Lừa gạt vượt qua kiểm tra
 • #2006: : Vây khốn
 • #2007: : Tình huống phát sinh
 • #2008: : Đất Long hộ pháp
 • #2009: : Thắng lợi trở về
 • #2010: : Biện pháp giải quyết
 • #2011: : Nam tự hội đấu giá
 • #2012: : Hàn phách băng sương kiếm
 • #2013: : Chiêu binh mãi mã
 • #2014: : Đôi mắt ưng xuất hiện
 • #2015: : Chim ưng chân thân
 • #2016: : Diệt sát đôi mắt ưng
 • #2017: : Minh Tiếu Thiên
 • #2018: : Thân phận tiết lộ
 • #2019: : Linh Nhi đột phá
 • #2020: : Thánh Ngân ngưng tụ
 • #2021: : Cuối cùng thành tiên thánh
 • #2022: : Quy Hồn Sơn
 • #2023: : Vạn ma hóa phàm
 • #2024: : Máy cày điểu Vương
 • #2025: : Thánh Ngân vận dụng
 • #2026: : Bốn đầu cổ xà
 • #2027: : Lên ngôi nghi thức
 • #2028: : Kẻ đến không có ý tốt
 • #2029: : Nhiều người tức giận minh oan
 • #2030: : Hai tộc khai chiến
 • #2031: : Ngũ Hành minh sử
 • #2032: : Điều thứ hai Thánh Ngân
 • #2033: : Minh bà xuất thủ
 • #2034: : Chém giết Diệp Mạc
 • #2035: : Cô gái áo hồng
 • #2036: : Ngày xưa tỷ muội
 • #2037: : Giải trừ hiểu lầm
 • #2038: : Mỹ nhân kế
 • #2039: : Thân phận mới
 • #2040: : Minh Thủy đế âm kiếm
 • #2041: : Hoàng Đồ đạo y bí mật
 • #2042: : Danh sách xuất hiện
 • #2043: : Một năm sau thực lực
 • #2044: : Điên cuồng đuổi giết
 • #2045: : Khôi phục chân thân
 • #2046: : Nguy cơ vượt qua
 • #2047: : Ngạo Vô Sương thân phận
 • #2048: : Tăng trưởng lão Vương
 • #2049: : Lửa giận
 • #2050: : Cùng trưởng lão cùng nhau chia của
 • #2051: : Không cách nào hạ thủ
 • #2052: : Ám sát bắt đầu
 • #2053: : Muôn đời tiên đan
 • #2054: : Ngân hồ sẽ
 • #2055: : Trưởng lão Vương lập trường
 • #2056: : Điêu ngoa tiểu thư
 • #2057: : Mượn đao giết người
 • #2058: : Da dầy
 • #2059: : Đồng dạng họ Diệp
 • #2060: : Bất tử chiến thần
 • #2061: : Tiên ma biến thành uy lực
 • #2062: : Phụ tử gặp nhau
 • #2063: : Tiên giới quy tắc
 • #2064: : Trưởng lão Vương chỉ điểm
 • #2065: : Lực lượng pháp tắc
 • #2066: : Sinh Tử Môn
 • #2067: : Tề tụ tiên võ
 • #2068: : Yêu nghiệt so đấu
 • #2069: : Hư vô thần vân
 • #2070: : Lưỡng Nghi chi dương
 • #2071: : Quyết ra thắng bại
 • #2072: : Thanh Huyền thu đồ đệ
 • #2073: : Chu Hàn xuất quan
 • #2074: : Giết người lập uy
 • #2075: : Kinh khủng như vậy
 • #2076: : Học viện lựa chọn
 • #2077: : Lão tía xuất hiện
 • #2078: : Liều chết chạy trốn
 • #2079: : Chu Hàn cuồng vọng
 • #2080: : Tình huống hỏng bét
 • #2081: : Băng hỏa trung hoà
 • #2082: : Long khí
 • #2083: : Xuất sư vô danh
 • #2084: : Chết môn
 • #2085: : Thần bí thanh âm
 • #2086: : Lưỡng Nghi Âm Dương thú
 • #2087: : Thành công trấn áp
 • #2088: : Thương thảo đối sách
 • #2089: : Đưa tin
 • #2090: : Cường hãn thực lực
 • #2091: : Bảy Đại đương gia
 • #2092: : Lời khuyên tiểu hồ
 • #2093: : Cổ lộ đàm phán
 • #2094: : Võ si lão nhân
 • #2095: : Dã tâm bừng bừng
 • #2096: : Đại đương gia
 • #2097: : Luyện Tố Hoàn nhắc nhở
 • #2098: : Trưởng lão Vương hội nghị
 • #2099: : Chu Hàn bí mật
 • #2100: : Tiên thánh cấp bảy
 • #2101: : Chư tiên mộ địa
 • #2102: : Ma cát tiên vực
 • #2103: : Tiến vào mộ địa
 • #2104: : Gặp lại vô sương
 • #2105: : Chu Sương
 • #2106: : Sinh tử Vô Thường Kiếm
 • #2107: : Màu vàng Đằng Lâm
 • #2108: : Địa Tàng tiên tổ
 • #2109: : Lâm vào nguy cơ
 • #2110: : Khốn long thăng thiên
 • #2111: : Thần bí nam tử
 • #2112: : Chư tiên tàn sát ma
 • #2113: : Tàn sát Ma Côn uy lực
 • #2114: : Tiên giới thế cục
 • #2115: : Độ hóa
 • #2116: : Không cách nào áp chế
 • #2117: : Từ trên trời giáng xuống
 • #2118: : Trở về võ ma
 • #2119: : Danh phận
 • #2120: : Cường hóa không gian
 • #2121: : Yêu Cơ động tĩnh
 • #2122: : 9 tầng các
 • #2123: : Cường hóa lực cắn nuốt
 • #2124: : Ác quỷ ngoan đồng
 • #2125: : Lòng người hiểm ác
 • #2126: : Tứ đại quỷ người
 • #2127: : Cắn nuốt Thánh Ngân
 • #2128: : Cùng quỷ hợp tác
 • #2129: : Trạng huống liên tục
 • #2130: : Danh chánh ngôn thuận
 • #2131: : Quỷ Đế phủ xuống
 • #2132: : Tiên tổ đại chiến
 • #2133: : Bá đạo Yêu Cơ
 • #2134: : Diệp Mạc nổi giận
 • #2135: : Lấy một địch bốn
 • #2136: : Quỷ chiếu ánh sáng
 • #2137: : Thần đồng tiến hóa
 • #2138: : Diêm La điện
 • #2139: : Địa Tàng xuất thủ
 • #2140: : Cự Long chân thân
 • #2141: : Cướp đoạt chân thân
 • #2142: : Yêu Cơ uy năng
 • #2143: : Lòng tin
 • #2144: : Quỷ Đế hung hãn
 • #2145: : Ô Bát Thiên
 • #2146: : Địa Ngục Ma Uyên
 • #2147: : Ngụy trang tiến vào
 • #2148: : Ma Uyên cung
 • #2149: : Tiến tới động quật
 • #2150: : Nhẹ nhàng hành hạ đến chết
 • #2151: : Ô Vương
 • #2152: : Trấn Ma Châu uy lực
 • #2153: : Không cách nào luyện hóa
 • #2154: : Xung kích quá khó khăn
 • #2155: : Ma vương giáng thế
 • #2156: : Lên chức tiên vương
 • #2157: : Cắn nuốt trấn Ma Châu
 • #2158: : Ô pháp trưởng lão
 • #2159: : Tiên võ nguyền rủa thuật
 • #2160: : Ô pháp kế hoạch
 • #2161: : Ngươi tới mở đường
 • #2162: : Toàn bộ đều phải chết
 • #2163: : Vương đạo hội tụ
 • #2164: : Lần nữa đánh tới
 • #2165: : Điên cuồng cử động
 • #2166: : Hoàn toàn trọng thương
 • #2167: : Tá lực đả lực
 • #2168: : Tiêu hao kinh khủng
 • #2169: : Tàn sát ma bàn tay to
 • #2170: : Sinh tử vấn đáp
 • #2171: : Tiến vào di tích
 • #2172: : Tái chiến ô Vương
 • #2173: : Màu vàng cung điện
 • #2174: : Huyền Thiên cường giả
 • #2175: : Lục Ly
 • #2176: : Cuối cùng thành công
 • #2177: : Ôm nhau hai trăm năm
 • #2178: : Ma luân thiên trận
 • #2179: : Huyền Thiên gặp lại
 • #2180: : Ô Hoàng xuất hiện
 • #2181: : Rõ như lòng bàn tay
 • #2182: : Hai bên đều thiệt hại
 • #2183: : Trấn áp hai đại tiên tổ
 • #2184: : Lại trở về Phật Môn
 • #2185: : Từ tâm tiểu hòa thượng
 • #2186: : Phật Long giáng thế
 • #2187: . : Xích Tiêu Ma vương
 • #2188: : Cưỡng chế tín ngưỡng
 • #2189: : Phật Tướng Thiên tôn Thiên Cương Nhận
 • #2190: : Ẩn thế môn phái
 • #2191: : Giết người càng tin tức
 • #2192: : Vạn Táng Sơn cốc
 • #2193: : Điên cuồng thu hoạch
 • #2194: : Hai nữ nguy hiểm
 • #2195: : Diệp Mạc xuất hiện
 • #2196: : Hai người va chạm
 • #2197: : Ma Ha Vô Lượng
 • #2198: : Tám tông đại hội
 • #2199: : Xem ngươi trang bức
 • #2200: : Hai người các ngươi cùng tiến lên
 • #2201: : Lộ ra phong mang
 • #2202: : Phật long uy thế
 • #2203: : Khôi Lỗi lãnh tụ
 • #2204: : Thánh Ngân lực
 • #2205: : Nguy hiểm tình cảnh
 • #2206: : Lợi dụng lẫn nhau
 • #2207: : Nghịch Mệnh Đồ cảnh báo
 • #2208: : Ẩn chứa sát cơ
 • #2209: : Trở mặt thất bại
 • #2210: : Tiếp tục ngụy trang
 • #2211: : Năm đầu cổ xà
 • #2212: : Lực lượng tăng vọt
 • #2213: : Cố ý bộc lộ
 • #2214: : Một côn tàn sát ma
 • #2215: : Tiên vương 8 giai
 • #2216: : Máu nguyên xông quang kính
 • #2217: : Đại chiến tiên tổ
 • #2218: : Thánh giai thượng phẩm
 • #2219: : Chém giết tiên tổ
 • #2220: : Biến số
 • #2221: : Băng cực nhân đạo
 • #2222: : Phá tháp ra
 • #2223: : Thái thượng phủ xuống
 • #2224: : Không cực băng sơn
 • #2225: : Thiếu chút nữa bị chém giết
 • #2226: : Chu Hàn quỷ kế
 • #2227: : Chu Hàn hung hãn
 • #2228: : Diệp Mạc bị nắm
 • #2229: : Nghiệt Huyền Môn
 • #2230: : Nhốt thái Hoàng
 • #2231: : Mưu đồ:-bản vẽ hiển lộ Tinh Vân
 • #2232: : Nghịch mạng chi khí
 • #2233: : Xông vào thái Hoàng Thiên
 • #2234: : Chu gia chân chính thế lực
 • #2235: : Bạo Phong Tuyết tai họa
 • #2236: : Một người một nửa
 • #2237: : Vô sương chết vì tình
 • #2238: : Nhân tộc võ đạo
 • #2239: : Sao băng tuyệt địa
 • #2240: : Sao băng hắc quang Thạch
 • #2241: : Đòi tồi sự
 • #2242: : Hấp thu tinh thạch năng lượng
 • #2243: : Cố ý thỏa hiệp
 • #2244: : Hắc quang xuất hiện
 • #2245: : Truy tìm sao băng
 • #2246: : Bướm yêu hoa xuất hiện
 • #2247: : Xuất thủ tranh đoạt
 • #2248: : Phong tỏa thành trì
 • #2249: : Tần Nhã luân hồi
 • #2250: : Để xuống ân oán
 • #2251: : Phù Đồ hợp nhất
 • #2252: : Phù du lay cây
 • #2253: : Mơ hồ ký ức
 • #2254: : Xuân thu cả đời
 • #2255: : Xuân thu đạo nhân
 • #2256: : Thần hoàng phủ xuống
 • #2257: : Ba thế ba kiếp
 • #2258: : VII tuyệt tình mẫu
 • #2259: : Xung kích
 • #2260: : Cuối cùng thành tiên tổ
 • #2261: : Trọng tuyển lãnh tụ
 • #2262: : Nghịch mạng thủ đoạn
 • #2263: : Hung hăng nhục nhã
 • #2264: : Trí lui nghiệt huyền
 • #2265: : Hung chấn tứ phương
 • #2266: : Tranh phong bắt đầu
 • #2267: : Nghịch mạng chi hải
 • #2268: Đánh một trận Thành Hùng
 • #2269: : Màu tím bàn tay to
 • #2270: : Bá chủ địa vị
 • #2271: : Chu Hàn bản tâm
 • #2272: : Ám sát sắp tới
 • #2273: : Nghiệt huyền sắp tới
 • #2274: : Hùng hổ dọa người
 • #2275: : Chế tạo cái chìa khóa
 • #2276: : Nghiệt chướng chi độc
 • #2277: : Sáu nghiệt hợp nhất
 • #2278: : Nhất thương đánh bại
 • #2279: : Thu hoạch thần thạch
 • #2280: : Cùng mỹ hợp tác
 • #2281: : Tiến vào phủ thành chủ
 • #2282: : Nghiệt Thiên Huyền
 • #2283: : Đế Thanh Hoàn Đồng Đan
 • #2284: : Mạt noi theo người xưa mộ
 • #2285: : Mạt pháp tiên tổ
 • #2286: : Hắc quang kiếm tổ
 • #2287: : Ý chí tăng lên
 • #2288: : Diệt sát ba người
 • #2289: : Vong linh Ma Long
 • #2290: : Rút ra mạt pháp kiếm
 • #2291: : Mang về
 • #2292: : Nhận được tình báo
 • #2293: : Vương đạo kinh thư
 • #2294: : Mười năm tăng lên
 • #2295: : Thông thiên lão tổ
 • #2296: : Bị buộc đồng ý
 • #2297: : Cướp lấy thư viện
 • #2298: : Hoàn toàn hỗn loạn
 • #2299: : Mang theo bảo chạy trốn
 • #2300: : Vạn thu đảo
 • #2301: : Kinh khủng hài đồng
 • #2302: : Thiên thu lão nhân
 • #2303: : Một đường sinh cơ
 • #2304: : Ba bản nội kinh
 • #2305: : Chín đại vị diện
 • #2306: : Không tiền khoáng hậu
 • #2307: : Thừa kế danh hiệu
 • #2308: : Thiên thủ một thề
 • #2309: : Tu luyện Cổ Đế nội kinh
 • #2310: : Trêu chọc Chu Hàn
 • #2311: : Lần nữa trêu chọc
 • #2312: : Ân oán kết thúc
 • #2313: : Chém giết Chu Hàn
 • #2314: : Điên cuồng tăng lên
 • #2315: : Tiên đế cường giả
 • #2316: : Quân chủ lại đến
 • #2317: : Phong Sở trở về
 • #2318: : Phong Sở lời thề
 • #2319: : Tiến tới thánh phủ
 • #2320: : Tiến vào rửa linh trì
 • #2321: : Kinh khủng nhân số
 • #2322: : Thân phận bài
 • #2323: : Đại chiến bắt đầu
 • #2324: : Bài vị cuộc thi
 • #2325: : Kinh người phát hiện
 • #2326: : Danh sách bài vị
 • #2327: : Gặp lại Chu Hàn
 • #2328: : Thiên Khải Chi Môn tác dụng
 • #2329: : Lên chức tiên tổ cấp bốn
 • #2330: : Chú ý bay lên
 • #2331: : Vạn chúng chú ý
 • #2332: : Người nào thành toàn người nào
 • #2333: : Một thề giây sát
 • #2334: : Bốn sao Đấu Sĩ
 • #2335: : Cố ý buông bỏ
 • #2336: : Một trận chiến cuối cùng
 • #2337: : Thành công lên cấp
 • #2338: : Hắc mã
 • #2339: : Mở tiệc chiêu đãi quần hùng
 • #2340: : Quân chủ uy năng
 • #2341: : Đế tự thiên xuất hiện
 • #2342: : Dám đụng đến ta huynh đệ
 • #2343: : Lời nói hùng hồn
 • #2344: : Thần vương tế đàn
 • #2345: : Mười vạn Thánh Ngân lực
 • #2346: : Ba hiệp
 • #2347: : Cổ đại tông môn
 • #2348: : Phá giải kiếm trận
 • #2349: : Không cách nào Tế Tự
 • #2350: : Minh Hà lão tổ
 • #2351: : Cổ Đế kính tượng
 • #2352: : Vận mệnh hủy diệt
 • #2353: : Pháp lực tăng vọt
 • #2354: : Thánh phủ nguy cơ
 • #2355: : Thi độc môn
 • #2356: : Kiếm trận uy lực
 • #2357: : Thi độc Ma Nhân
 • #2358: : Chém giết Độc Cô Cầu
 • #2359: : Thiên đình tạo thần
 • #2360: : Tiến tới Huyền Thiên
 • #2361: : Huyền Thiên đài
 • #2362: : Tiên đế huyền bí
 • #2363: : Tiên đế đẳng cấp phân chia
 • #2364: : Huyền tháp khảo hạch
 • #2365: : Luân phiên qua cửa
 • #2366: : Đá bộc
 • #2367: : Sinh tử huyền hành lang
 • #2368: : Trận chung kết sách lược
 • #2369: : Diệt hổ
 • #2370: : Vi tích phân trương lên
 • #2371: : Toàn trường khiếp sợ
 • #2372: : Đánh bại Đế tự thiên
 • #2373: : Bị gặp cường địch
 • #2374: : Ngục Ma tộc người
 • #2375: : Đại chiến kết quả
 • #2376: : Lấy tướng mệnh vật lộn đọ sức
 • #2377: : Diệp Mạc điên rồi
 • #2378: : Chứng minh tự mình
 • #2379: : Bái sư hôi vũ tử
 • #2380: : Yêu Cơ tuyên chiến
 • #2381: : Chuẩn tinh anh đệ tử
 • #2382: : Màu đỏ lực trường
 • #2383: : Thượng Quan Hải Đường
 • #2384: : Bổn nguyên ký thác buổi lễ long trọng
 • #2385: : Khôi phục Long giới bổn nguyên
 • #2386: : Lẻ ký thác
 • #2387: : Lực lượng kinh sợ
 • #2388: : Bồ Đề huyền căn
 • #2389: : Hồng môn khách sạn
 • #2390: : Cướp người
 • #2391: : Thành công lẫn vào
 • #2392: : Phát hiện huyền căn
 • #2393: : Hai hàng Thiên Cương
 • #2394: : Động thân ra
 • #2395: : Âu Dương Tuyết
 • #2396: : Hỏi tội
 • #2397: : Nhặt đại tiện nghi
 • #2398: : Bất lương quan hệ
 • #2399: : Viên mãn nắm giữ
 • #2400: : Cường hãn nữ nhân
 • #2401: : Mục Thiếu Bạch khiêu chiến
 • #2402: : Đánh bại một
 • #2403: : Đại bại mà về
 • #2404: : Để cho ta thử một chút
 • #2405: : Bách nhân trảm
 • #2406: : Phong Đế trước đánh một trận
 • #2407: : Nắm giữ so đấu
 • #2408: : Yêu Cơ chân thân
 • #2409: : Đánh bại yêu Ngọc Trúc
 • #2410: : Ma Cơ
 • #2411: : Vạn ma tà tâm công
 • #2412: : Chế tạo thành công
 • #2413: : Nhượng ra tư cách
 • #2414: : Không Hư công tử
 • #2415: : Niết Bàn thức tỉnh
 • #2416: : Đế cấp uy lực
 • #2417: : Lục Ly xuất hiện
 • #2418: : Hôi vũ tử lựa chọn
 • #2419: : Thử dò xét
 • #2420: : Nam Thiên môn
 • #2421: : Tiến vào Thiên Hà
 • #2422: : Lẫn vào dị tộc
 • #2423: : Hoàn thiện Nghịch Mệnh Đồ
 • #2424: : Hoài nghi thân phận
 • #2425: : Long giới chi người
 • #2426: : Bị gặp phải phục kích
 • #2427: : Chém giết thân thể trở nên mạnh mẽ người
 • #2428: : Vong tình nước hạ lạc
 • #2429: : Mị Thương vương triều
 • #2430: : Bị {kèm hai bên:cưỡng ép}
 • #2431: : Thỏa hiệp mua
 • #2432: : Phản uy hiếp
 • #2433: : Viêm Ma Đại Tôn núi
 • #2434: : Viêm núi lão tổ
 • #2435: : Một cuộc tạo hóa
 • #2436: : Nghịch mạng thân thể
 • #2437: : Tiên đế lực lượng
 • #2438: : Xuất thủ tương trợ
 • #2439: : Nhất nhất chém giết
 • #2440: : Huyền ảnh tổ chức ám sát
 • #2441: : Nắm giữ tình báo
 • #2442: : Mộ Dung Thiên
 • #2443: : Trong nháy mắt xóa bỏ
 • #2444: : Mưu đồ bí mật giao đàm
 • #2445: : Thiên Võ chín kiếm
 • #2446: : Phất côn tôn giả
 • #2447: : Nghịch mạng khóa thiên đằng
 • #2448: : Treo giải thưởng phủ
 • #2449: : Lớn treo giải thưởng kim
 • #2450: : Hư không biến thành cao thủ
 • #2451: : Phong thư nội dung
 • #2452: : Giết ngươi chi người
 • #2453: : Vọt vào sinh tử huyền tháp
 • #2454: : Nhổ cỏ tận gốc
 • #2455: : Cắn nuốt hư không pháp tắc
 • #2456: : Lột xác thành công
 • #2457: : Diệp Mạc bị bắt
 • #2458: : Lạc Tẫn Vũ
 • #2459: : Mượn cơ hội đột phá
 • #2460: : Chạy trốn thất bại
 • #2461: : Thần khí
 • #2462: : Diệp Mạc tức giận bộc phát
 • #2463: : Ngã vào loạn lưu
 • #2464: : Gian nan độ hóa
 • #2465: : Thương thế nghiêm trọng
 • #2466: : Nam nhân
 • #2467: : Tuyết Thiên Nữ
 • #2468: : Thần thoại ý chí
 • #2469: : Nói giá tiền
 • #2470: : Hai người nguy cơ
 • #2471: : Thương thế khỏi hẳn
 • #2472: : Toàn bộ chém giết
 • #2473: : Nguyên Ngũ Hành phôi thai
 • #2474: : Nhận người nhớ thương
 • #2475: : Sớm rời đi
 • #2476: : Vạn trộm thuật
 • #2477: : Hắc Vu quả phụ
 • #2478: : Đánh cuộc một cuộc
 • #2479: : Sống không quá ba ngày
 • #2480: : Không có tư cách
 • #2481: : Minh nữ điện
 • #2482: : Quá thiên Thánh nữ
 • #2483: : An bài
 • #2484: : Tiến công Ngũ Hành sơn cốc
 • #2485: : Cửu Âm Bạch Cốt hỏa
 • #2486: : Hỗn Độn sơ khai tức là nguyên
 • #2487: : Nguyên lực
 • #2488: : Bắt nguồn truyền thuyết
 • #2489: : Bị thời đại đào thải người
 • #2490: : Lên chức Ngũ Hành biến
 • #2491: : Hỗn Độn tinh thạch
 • #2492: : Thái Thiên Thánh Nữ xuất hiện
 • #2493: : Thái Thiên Thánh Đạo
 • #2494: : Cự Long phong tỏa
 • #2495: : Trở về Tiên giới
 • #2496: : Diệp Mạc đồ đệ
 • #2497: : Sư phụ
 • #2498: : Lại đánh một cuộc
 • #2499: : Vạn Thu lão đạo
 • #2500: : Tiến tới Xuân Thu Môn
 • #2501: : Đặt bẫy
 • #2502: : Chém giết ma Sâm La
 • #2503: : Nghịch chuyển Càn Khôn
 • #2504: : Cả đời thiên thu tháp
 • #2505: : Tìm hiểu bốn mưu đồ:-bản vẽ
 • #2506: : Bốn thương dung hợp vì xuân thu
 • #2507: : Mở đàn giảng đạo
 • #2508: : Trước đến hỏi tội
 • #2509: : Thương thuật cùng kiếm thuật
 • #2510: : Trở về Huyền Thiên
 • #2511: : Hủy diệt kế hoạch
 • #2512: : Đệ tử chân truyền khảo hạch
 • #2513: : Ta cũng muốn tham gia khảo hạch
 • #2514: : Khiếp sợ tẫn vũ điện
 • #2515: : Đệ tử chân truyền
 • #2516: : Bảy ngày khiêu chiến
 • #2517: : Đê tiện xuất thân
 • #2518: : Xông ta tới
 • #2519: : Quỷ dị một chiêu
 • #2520: : Âu Dương Tuyết uy hiếp
 • #2521: : Đáp lại
 • #2522: : Pháp lực chân lý
 • #2523: : Long trọng tiệc vui
 • #2524: : Hóa phàm vì thánh
 • #2525: : Cố hết sức {không lấy lòng:-không được kết quả tốt}
 • #2526: : Như thế điềm có tiền
 • #2527: : Ti tiện thủ đoạn?
 • #2528: : Vô lượng hằng cát
 • #2529: : Ngọc long thần uy
 • #2530: : Không Hư giữ võ đài
 • #2531: : Chu Trọng Hải xuất hiện
 • #2532: : So đấu thần thạch
 • #2533: : Bình tức phong ba
 • #2534: : Ta tới khiêu chiến
 • #2535: : Không Hư pháp tắc
 • #2536: : Hung hãn đánh giết
 • #2537: : Vu hãm
 • #2538: : Ngươi dám âm ta
 • #2539: : Hạ màn
 • #2540: : Thần phạt
 • #2541: : Lên chức Pháp Lực Biến
 • #2542: : Mua tiên phù
 • #2543: : Huyền ảnh tổng bộ
 • #2544: : Đen vẫn Ly Ca
 • #2545: : Suy đoán động cơ
 • #2546: : Phấn đấu quên mình
 • #2547: : Thủ hộ cự thú
 • #2548: : Ly Hận trường ca
 • #2549: : Ngang nhiên xuất thủ
 • #2550: : Hai đối với một
 • #2551: : Xuân thu cả đời uy lực
 • #2552: : Hoàn toàn trọng thương
 • #2553: : Âm Dương Huyền Hoàng đan
 • #2554: : Minh Hà lão tổ ý nghĩ
 • #2555: : Một năm trôi qua
 • #2556: : Chờ ta thành thần
 • #2557: : Hỗn Độn tinh thạch uy lực
 • #2558: : Tiến tới hai tìm đường sống
 • #2559: : Tô Yên
 • #2560: : Đem hắn đổi đi
 • #2561: : Đánh lén tiểu đội
 • #2562: : Nhất cử chém giết
 • #2563: : Đạt được điểm cống hiến
 • #2564: : Sư tỷ tâm cơ
 • #2565: : Phá hủy pháp trận
 • #2566: : Bản Nguyên biến cường giả
 • #2567: : Lại đến Không Hư phủ
 • #2568: : Linh tuyền thác nước
 • #2569: : Ly Ca lại xuất hiện
 • #2570: : Cực kỳ nguy hiểm
 • #2571: : Trì hoãn thời gian
 • #2572: : Nghịch mạng toái hoang áo choàng
 • #2573: : Lâm vào tình kiếp
 • #2574: : Cứu trị phương pháp
 • #2575: : Thứ nhất chân truyền
 • #2576: : Dưỡng hồn thảo hạ lạc
 • #2577: : Minh U Hải vực
 • #2578: : Hoang cổ chiến trường
 • #2579: : Nhất định bị bức thua
 • #2580: : Nhẫn
 • #2581: : Dưới đất lăng mộ
 • #2582: : Người thủ mộ
 • #2583: : Vứt bỏ Thiên đế
 • #2584: : Đuổi giết mà đến
 • #2585: : Xung kích bổn nguyên biến
 • #2586: : Bổn nguyên vô địch
 • #2587: : Vỡ vụn thần khí
 • #2588: : Ta tới tranh đoạt
 • #2589: : Quét ngang bát phương
 • #2590: : Thiên đình chấp pháp giả
 • #2591: : Chỉ điểm một chút
 • #2592: : Rung động hoang cổ
 • #2593: : Diệp Hải Phong bí mật
 • #2594: : Ngũ Hành thân thể lột xác
 • #2595: : Viêm Dương
 • #2596: : Thiên đình bí mật
 • #2597: : Minh phách tộc di chỉ
 • #2598: : Thiên Võng lão nhân
 • #2599: : Chữa trị phương pháp
 • #2600: : Diệp Mạc tính toán
 • #2601: : Ổn định thế cục
 • #2602: : Chủ động thỉnh chiến
 • #2603: : Hung hãn công phá
 • #2604: : Đại thu hoạch
 • #2605: : Băng cùng hỏa
 • #2606: : Kim Ô chi hỏa
 • #2607: : Mời chào Diệp Mạc
 • #2608: : Tứ đại chấp pháp trưởng
 • #2609: : Thủ đoạn ra hết
 • #2610: : Toàn bộ diệt sát
 • #2611: : Diệp Võ Đạo đuổi theo
 • #2612: : Trốn không thể trốn
 • #2613: : Lục Ly vô lượng
 • #2614: : Cứu viện xuất hiện
 • #2615: : Hung hãn Diệp Võ Đạo
 • #2616: : San bằng thiên đình
 • #2617: : Lần nữa chạy trốn
 • #2618: : Thiên đình điểm nhơ
 • #2619: : Minh phách tộc di chỉ
 • #2620: : Đấu hồn cung
 • #2621: : Đấu hồn thế giới
 • #2622: : Tránh thoát thần phạt nam nhân
 • #2623: : Càng chết càng hăng
 • #2624: : Thành tựu vô lượng
 • #2625: : Vô vô trình độ
 • #2626: : Giao thiệp
 • #2627: : Ứng chiến
 • #2628: : Yêu nghiệt so đấu
 • #2629: : Có một không hai đại chiến
 • #2630: : Thắng bại công bố
 • #2631: : Đấu hồn
 • #2632: : Cuối cùng lấy ra
 • #2633: : Trọng tình trọng nghĩa
 • #2634: : Bắt đầu bế quan
 • #2635: : Một bức thư
 • #2636: : Đầu nhập vào Diệp Võ Đạo
 • #2637: : Nguy cơ phủ xuống
 • #2638: : Liều mạng chống cự
 • #2639: : Phá quan ra
 • #2640: : Vô không cách nào lực
 • #2641: : Độ hóa ba người
 • #2642: : Cổ động mua
 • #2643: : Lẫn vào thiên đình
 • #2644: : Diệp Hải Phong thân phận chân chính
 • #2645: : Khí tháp
 • #2646: : Khiêu chiến luyện khí thuật
 • #2647: : Nghịch chuyển luyện chế
 • #2648: : Hồng Lăng lên chức
 • #2649: : Diệp Khinh Hàn
 • #2650: : Chân chính dã tâm
 • #2651: : Tiến tới động thiên giới
 • #2652: : Làm bộ bị giết
 • #2653: : Luyện chế thần khí
 • #2654: : Cướp đoạt thần khí
 • #2655: : Nữ giả nam trang cô gái
 • #2656: : Tiểu Long Nữ
 • #2657: : Lại đến động thiên cốc
 • #2658: : Đàm phán thất bại
 • #2659: : Xung kích thần khí
 • #2660: : Động thiên cốc nguy cơ
 • #2661: : Hắc bạch kiếm lão
 • #2662: : Hồng Lăng thành thần
 • #2663: : Đại chiến máu tôn
 • #2664: : Thả hổ về núi
 • #2665: : Tái chiến ngục đao máu tôn
 • #2666: : Điên cuồng trấn áp
 • #2667: : Huyết luyện Huyết Ma châu
 • #2668: : Trở về Huyền Thiên
 • #2669: : Ngũ đại Thiên vương
 • #2670: : Bổn nguyên hiện trạng
 • #2671: : Đoàn đoàn bao vây
 • #2672: : Đột xuất vòng vây
 • #2673: : Đối phó với địch đối sách
 • #2674: : Trong lời nói uy hiếp
 • #2675: : Viêm Dương tuyên ngôn
 • #2676: : Hỏa Phách
 • #2677: : Thiên đình đứng đầu
 • #2678: : Phản đối thanh âm
 • #2679: : Diệp Mạc {gặt hái:-lên sân}
 • #2680: : Nói với tội lỗi
 • #2681: : Hình thức đại loạn
 • #2682: : Cuối cùng thi triển
 • #2683: : Đấu chuyển Càn Khôn
 • #2684: : Thần vương
 • #2685: : Mạng của ta do ta, không do trời
 • #2686: : Nghịch mạng cổ thiên trận
 • #2687: : Hư thần
 • #2688: : Xử trí hai người
 • #2689: : Hết thảy đều kết thúc
 • #2690: : Phù Đồ thần cách
 • #2691: : Dã tâm bộc lộ
 • #2692: : Âu Dương Tuyết cái chết
 • #2693: : Nghịch mạng đốt viêm tay
 • #2694: : Ngũ Hành kết hợp
 • #2695: : Chém giết nhiệm vụ
 • #2696: : Thời đại Terminator
 • #2697: : Vạn âm giới
 • #2698: : Tứ đại khu vực
 • #2699: : Thần minh đan
 • #2700: : Mục Tần thỉnh cầu
 • #2701: : Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
 • #2702: : Trảm trảm trảm
 • #2703: : Vạn quỷ cũi giam
 • #2704: : Kịch chiến quỷ thí thiên
 • #2705: : Lửa xém lông mày
 • #2706: : Xung kích Niết Bàn biến
 • #2707: : Vạn người điên cuồng
 • #2708: : Nghịch mạng thức tỉnh
 • #2709: : Tru diệt hư thần
 • #2710: : Đại chiến Yêu Thiên
 • #2711: : Thần tích
 • #2712: : Kẻ nghịch mệnh
 • #2713: : Seiya cơ quan trận đồ
 • #2714: : Trạng huống liên tục
 • #2715: : Bảy thần cách
 • #2716: : Độ hóa Yêu Thiên
 • #2717: : Không người nào có thể địch
 • #2718: : Kết thúc một giai đoạn
 • #2719: : Bất Hủ cùng siêu thoát
 • #2720: : Về nhà
 • #2721: : Luyện hóa thần cách
 • #2722: : Chờ ngươi trở lại
 • #2723: : Nhìn thấy Yêu Cơ biện pháp
 • #2724: : Thần minh
 • #2725: : Nghịch chuyển thần phạt
 • #2726: : Liễu một giết
 • #2727: : Học phủ khảo hạch
 • #2728: : Tranh đoạt thứ nhất
 • #2729: : Toàn bộ đánh tan
 • #2730: : Vuốt đuôi ngựa {công phu:-thời gian}
 • #2731: : Thánh La học phủ
 • #2732: : Hoàng Tuyền Quận chúa
 • #2733: : Thích hợp mà dừng
 • #2734: : Hạ vị thần
 • #2735: : Được coi trọng
 • #2736: : Hoàng Tuyền quân đoàn
 • #2737: : Giáp cấp nhiệm vụ
 • #2738: : Hồng Lăng ra ngựa
 • #2739: : Tầng tầng tính kế
 • #2740: : Liên thủ
 • #2741: : Dẫn vào đại trận
 • #2742: : Thiên Sát đồ đằng
 • #2743: : Thôi động Nghịch Mệnh
 • #2744: : Chém giết Vu Hoàn
 • #2745: : Tứ Đại Chủ Thần khí
 • #2746: : Thực lực đề thăng
 • #2747: : Lại giết Chiến Hổ
 • #2748: : Đổi lấy Thần Nguyên Đan
 • #2749: : Phi Thiên Trộm Vương
 • #2750: : Quận chúa xuất hiện
 • #2751: : Phá giải thân pháp
 • #2752: : Quận chúa Hương Khuê
 • #2753: : Khủng bố tích súc
 • #2754: : Hấp thu Hồn Long Cốt tủy
 • #2755: : Trung Vị Thần
 • #2756: : Đế quốc bố cáo
 • #2757: : Tiềm vào sơn trại
 • #2758: : Tối cường Thượng Vị Thần
 • #2759: : Một cái nhiệm vụ cuối cùng
 • #2760: : Tu Ma thung lũng
 • #2761: : Một thù trả một thù
 • #2762: : Thần Nông Bách Thảo Linh Dịch
 • #2763: : Trùng kích Thượng Vị Thần
 • #2764: : Một trăm bốn chục ngàn đạo Thần Tắc
 • #2765: : Yêu Vô Diêm
 • #2766: : Tuyển chọn bắt đầu
 • #2767: : Nhất minh kinh nhân
 • #2768: : Chỉ tên khiêu chiến
 • #2769: : Thần Cách dung hợp
 • #2770: : Phách lối thực lực
 • #2771: : Hoàng Tuyền Đại Đế
 • #2772: : Kết làm thù hằn
 • #2773: : Quận chúa thỉnh cầu
 • #2774: : Không lên chiến trường
 • #2775: : Thiên Ma băng Lâm
 • #2776: : Tứ Cực Hỏa Viêm Cự Tê Phù
 • #2777: : Phá vỡ Băng Phong
 • #2778: : Tử Kim nguyên hồ lô
 • #2779: : Băng Phong Thần Niệm
 • #2780: : Băng Hỏa nghịch chuyển
 • #2781: : Trấn áp Chủ Thần khí
 • #2782: : Tấn chức Thần Vương
 • #2783: : Lưỡng quân giao chiến
 • #2784: : Hoàn bại
 • #2785: : Hành hạ đến chết Yêu Vô Diêm
 • #2786: : Một người khiêu chiến toàn quân
 • #2787: : Nghịch Mệnh Băng Hỏa chưởng
 • #2788: : Ngày mai buổi trưa
 • #2789: : Yêu Đồng Sơn
 • #2790: : Một lang một bái
 • #2791: : Thánh Hồn Yêu Cơ
 • #2792: : Yêu Cơ phủ xuống
 • #2793: : Lần thứ hai triệu kiến
 • #2794: : Là ngươi sao
 • #2795: : Tiên Vũ thông năng bảng
 • #2796: : Khuynh thế nhất hôn
 • #2797: : Ngục Ma tộc tuyên chiến
 • #2798: : Vạn giới quan tâm
 • #2799: : Thượng cổ thần binh
 • #2800: : Thượng cổ Chư Thiên cầu
 • #2801: : Thánh Quang quốc gia
 • #2802: : Ma Cơ thân phận
 • #2803: : Vạn Ma Tà Tâm
 • #2804: : Nghịch Mệnh đồ xuất thủ
 • #2805: : Thánh Quang thủ hộ
 • #2806: : Hai người nguy cơ
 • #2807: : Có một không hai chi chiến
 • #2808: : Vô thượng oán niệm
 • #2809: : Hư Vô giả xuất hiện
 • #2810: : Trở lại chốn cũ
 • #2811: : Cảm ngộ thế tục
 • #2812: : Phá Toái chân đế
 • #2813: : Đại chiến Phá Toái
 • #2814: : Phá Toái đi!
 • #2815: : Tổ Khí
 • #2816: : Hắc y nhân thân phận
 • #2817: : Ba tai
 • #2818: : Đi trước Thần Giới
 • #2819: : Tông môn san sát
 • #2820: : Cự Phủ Tông
 • #2821: : Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục
 • #2822: : Phượng Ngâm Long Huyết Thương
 • #2823: : Xuất phát
 • #2824: : Không một lời đồng thời đấu võ
 • #2825: : Huyết vẫn quốc độ
 • #2826: : Cổ Minh hộ pháp
 • #2827: : Nghi vấn
 • #2828: : Trung đẳng thế lực
 • #2829: : Vô Cực thần công
 • #2830: : Phản hấp thu
 • #2831: : Đại Thiên Thế Giới
 • #2832: : Bảo Duyệt Thành
 • #2833: : Ánh mắt thiển cận
 • #2834: : Đan Hỏa
 • #2835: : Vạn sự đã chuẩn bị
 • #2836: : Đánh Bái Nguyệt Giáo
 • #2837: : Đại khai sát giới
 • #2838: : Quỷ Lang chân quân
 • #2839: : Thần Giả giết chóc
 • #2840: : Hợp nhất Bái Nguyệt Giáo
 • #2841: : Truyền bá tin tức
 • #2842: : Vũ Đế tên
 • #2843: : Đến đây đàm phán
 • #2844: : Cực Hoang Thần Tượng Nha
 • #2845: : Nhị Trọng Phá Toái
 • #2846: : Tuyệt không tuyệt tình
 • #2847: : Ngay mặt chém giết
 • #2848: : Kịch đấu Huyền Vô Nguyệt
 • #2849: : Chém tam trọng Phá Toái
 • #2850: : Một lần nữa nhâm mệnh
 • #2851: : Mở rộng thế lực
 • #2852: : Cử tông xuất động
 • #2853: : Ám Vô Diệt
 • #2854: : Cổ Minh nhiệm vụ
 • #2855: : Ngàn năm một thuở
 • #2856: : Bái phỏng Hỏa Linh Môn
 • #2857: : Phần Linh Tử
 • #2858: : Ba bước kế hoạch
 • #2859: : Đó là một canh bạc
 • #2860: : Bí mật liên minh
 • #2861: : Tăng cường Phá Toái lực
 • #2862: : Ta bảy ngươi ba
 • #2863: : Hỏa Vân Thiên Viêm
 • #2864: : Thập đại Thần Giả
 • #2865: : Bài danh người
 • #2866: : Cường địch đã tới
 • #2867: : Vũ Đế ứng chiến
 • #2868: : Thiên địa lôi động
 • #2869: : Hạo Thiên chính khí
 • #2870: : Nghịch chuyển triệu hoán
 • #2871: : Đều đề thăng
 • #2872: :
 • #2873: : Mỗi bên đại tông môn
 • #2874: : Chấn động không gì sánh nổi
 • #2875: : Tranh đoạt tái bắt đầu
 • #2876: : Mười tám người
 • #2877: : Thủ đoạn hèn hạ
 • #2878: : Lấy cái chết tạ tội
 • #2879: : Một cánh miểu sát
 • #2880: : Đan Thánh thủ đoạn
 • #2881: : Hỏa Linh Môn lập trường
 • #2882: : Thành công tranh đoạt
 • #2883: : Tông môn đề thăng
 • #2884: : Hành động ám sát
 • #2885: : Tiến nhập huyệt động
 • #2886: : Quỷ Chu lợi trảo
 • #2887: : Huyệt động chiến đấu kịch liệt
 • #2888: : Giết chết Cổ mẫu
 • #2889: : Long Linh Kiếm Tuyệt Minh
 • #2890: : Giả ý thỉnh tội
 • #2891: : Thâm Uyên Cổ lao
 • #2892: : Mượn lực luyện hóa
 • #2893: : Tuôn ra Cổ lao
 • #2894: : Trấn Thiên Thần Kiếm
 • #2895: : Tông môn đại chiến
 • #2896: : Đại thắng mà về
 • #2897: : Mới bá chủ
 • #2898: : Đi trước U Châu tư cách
 • #2899: : Chiến Hạo Thiên hạ lạc
 • #2900: : Cổ Minh đều không để vào mắt
 • #2901: : Hàng phục Tôn Nhất Chân
 • #2902: : Khủng bố tông môn
 • #2903: : Cổ vực đệ nhất mỹ nhân
 • #2904: : Gia nhập vào chúng ta
 • #2905: : Cổ Đế Thần Vương xuất thủ
 • #2906: : Tiến nhập U Châu
 • #2907: : Địa Phong Thủy Hỏa
 • #2908: : Trăm tỷ cống hiến
 • #2909: : Lực lượng cá nhân
 • #2910: : Cổ Thần Hải vực
 • #2911: : Thâm nhập Đệ Thất Tầng
 • #2912: : Hải Long thủ lĩnh
 • #2913: : Đạo Tổ
 • #2914: : Tiên Vũ thông năng bí mật
 • #2915: : Tu Luyện Chi Đạo
 • #2916: : Nguyệt Trần Âm
 • #2917: : Vị trí chủ đạo
 • #2918: : Giận dữ xuất thủ
 • #2919: : Thần phục với ta
 • #2920: : Triệt để kinh sợ
 • #2921: : Phiền phức tới cửa
 • #2922: : Lăn về
 • #2923: : Thần Phong tông tuyên chiến
 • #2924: : Huyết Nhân Ngư Vương
 • #2925: : Thế giới dưới nước
 • #2926: : Nhân Ngư công chúa
 • #2927: : Thế Giới Chi Lực kỳ hiệu
 • #2928: : Hải Hoàng
 • #2929: : Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục
 • #2930: : Khiếp sợ nữ vương
 • #2931: : Bao phủ Cổ vực
 • #2932: : Cứu vớt công chúa
 • #2933: : Câu dẫn Lục Long Vương
 • #2934: : Cự Long ý chí áp bách
 • #2935: : Hàng phục Cửu Long
 • #2936: : Vạn sự đã chuẩn bị
 • #2937: : Hải Tộc việc trọng đại
 • #2938: :
 • #2939: : Hải Vực đại chiến
 • #2940: : Điên cuồng tàn sát
 • #2941: : Cổ Thần Tuyền Nhãn
 • #2942: : Thôn Phệ trong bụng
 • #2943: : Mới Hải Thần
 • #2944: : Tình thế bất đắc dĩ
 • #2945: : Cổ Minh
 • #2946: : Hai tộc đàm phán
 • #2947: : Chân Ngôn giả
 • #2948: : Tông môn lễ ăn mừng
 • #2949: : Bài danh kết quả
 • #2950: : Toàn trường khiếp sợ
 • #2951: : Thần Phong Quỷ Bộ
 • #2952: : Thân phận công bố
 • #2953: : Tin tức kinh người
 • #2954: : Ta không đồng ý
 • #2955: : Chân Ngôn giả tính là gì
 • #2956: : Trà trộn Cổ Minh
 • #2957: : Địa Quân chủ
 • #2958: : Tàng Thư tháp
 • #2959: : Tu ra khí phách khiếu môn
 • #2960: : Thương Phách tu thành
 • #2961: : Ba chiêu làm hạn định
 • #2962: : Thủ nhi đại chi
 • #2963: : Cổ Vô Cực
 • #2964: : Đại hội luận võ
 • #2965: : Hoàn cảnh xấu
 • #2966: : Một thương phá xác
 • #2967: : Phong Ma đánh một trận
 • #2968: : Tiết lộ thân phận
 • #2969: : Đem hết toàn lực
 • #2970: : Thần Giả thủ đoạn giao phong
 • #2971: : Thành công thuyết phục
 • #2972: : Rút về nhiệm vụ
 • #2973: : Cự Đại Biến Cố
 • #2974: : Giúp đỡ xuất hiện
 • #2975: : Chiến đấu Vô Thượng cường giả
 • #2976: : Tần Nhã xuất hiện
 • #2977: : Liều mạng ngăn cản
 • #2978: : Khôi phục công lực
 • #2979: : Cửu Trọng Phá Toái
 • #2980: : Giải trừ nguy hiểm
 • #2981: : Giải cứu Tiếu Nguyệt
 • #2982: : Tiếu Nguyệt tỉnh lại
 • #2983: : Nguyên Thủy Thiên Tôn
 • #2984: : Đi trước Thần Vực
 • #2985: : Ngạo Thế thành
 • #2986: : Lại là nàng
 • #2987: : Tái kiến Y Lạc
 • #2988: : Âm thầm địch nhân
 • #2989: : Nam Phong công tử
 • #2990: : Kiêu căng như vậy
 • #2991: : Như trước không chịu nổi một kích
 • #2992: : Mới cán thương
 • #2993: : Tinh phẩm thần binh
 • #2994: : Khó bề phân biệt
 • #2995: : Đánh chết Bạch Phù
 • #2996: : Tà Tông
 • #2997: : Lẻn vào Phân Đà
 • #2998: : Thành công cứu ra
 • #2999: : Ngàn dặm truy sát
 • #3000: : Ẩn nấp
 • #3001: : Tỷ võ chiêu thân
 • #3002: : Thanh Thiên Thần Thư
 • #3003: : So đấu nhất chiêu
 • #3004: : Tà Tôn phủ xuống
 • #3005: : Trấn áp hai đại Bất Hủ
 • #3006: : Kết quả tuyên bố
 • #3007: : Tràng diện hỗn loạn
 • #3008: : Kỳ Phùng Địch Thủ
 • #3009: : Quỷ dị hỏa diễm
 • #3010: : Biếu tặng đại lễ
 • #3011: : Đồng hành
 • #3012: : Võ Hoang Cửu Chuyển Trận
 • #3013: : Tái chiến Lạc Phàm Trần
 • #3014: : Toàn bộ chém giết
 • #3015: : Chín mươi chín loại
 • #3016: : Võ đạo linh căn
 • #3017: : Võ đạo sơn
 • #3018: : 80 cấp ?
 • #3019: : Vô Thượng Cảnh
 • #3020: : Ngậm bồ hòn mà im
 • #3021: : Nhập môn trắc thí
 • #3022: : Ba Đại Linh Căn
 • #3023: : Võ đạo tức là chính đạo
 • #3024: : Tấn kiến cung chủ
 • #3025: : Tà sát giả
 • #3026: : Yêu Cơ nam nhân sẽ không kém
 • #3027: : Thần La Long Châu
 • #3028: : Thương Phá Cương khí
 • #3029: : Hắc sắc cổ bảo
 • #3030: : Tà Sát giả thủ lĩnh
 • #3031: : Tà Thần Thuật Thức
 • #3032: : Tình báo có sai
 • #3033: : Bỏ trốn mất dạng
 • #3034: : Thủ Hộ Giả căn nguyên
 • #3035: : Nghịch chuyển hư thực
 • #3036: : Phong Ấn Thuật Thức
 • #3037: : Lực lượng tăng vọt
 • #3038: : Ăn miếng trả miếng
 • #3039: : Sát nhập Phân Đà
 • #3040: : Tự chui đầu vào rọ
 • #3041: : Phá huỷ Tiểu Phân Đà
 • #3042: : Dĩ Sát Nhập Đạo
 • #3043: : Sát khí ngưng tụ
 • #3044: : Giai đoạn thứ hai thí luyện
 • #3045: : Thần ảnh song quỷ
 • #3046: : Lực chiến song quỷ
 • #3047: : Thất thủ bị bắt
 • #3048: : Thăm dò điểm mấu chốt
 • #3049: : Thánh Nhãn tiến hóa
 • #3050: : Xuất kỳ bất ý
 • #3051: : Phản hồi tổ chức
 • #3052: : Loạn Thế Tà Thần
 • #3053: : Cắm sào chờ nước
 • #3054: : Dẫn dụ Tà Cốt
 • #3055: : Đại chiến kịch liệt
 • #3056: : Nghịch Mệnh thủ đoạn
 • #3057: : Tam trọng Vô Thượng
 • #3058: : Hắc Ma tà khí tráo
 • #3059: : Tru Thiên giới
 • #3060: : Đạo Thánh
 • #3061: : Đạo Thánh chỉ điểm
 • #3062: : Xuất phát
 • #3063: : Hư không chi hải
 • #3064: : Mảnh nhỏ hồng thủy
 • #3065: : Sát khí cầu thang
 • #3066: : Đăng Thiên Thê
 • #3067: : Thành công lên đỉnh
 • #3068: : Sát Thần Tôn Giả
 • #3069: : Thần Nhãn cấp nhãn cầu
 • #3070: : Đạo Mộng Không Gian
 • #3071: : Vô hạn Luân Hồi
 • #3072: : Hư Vô giả tái hiện
 • #3073: : Ba năm tuyên chiến
 • #3074: : Thôn Phệ Giả Đế Lâm
 • #3075: : Chư Thiên Vạn Giới thái độ
 • #3076: : Luân Hồi Sát Đạo
 • #3077: : Khủng bố chiến lực
 • #3078: : Phản hồi võ đạo sơn
 • #3079: : Ẩn núp nguy cơ
 • #3080: : Khắp nơi ngăn cản
 • #3081: : Luân Hồi sát ý
 • #3082: : Báo cho biết bí mật
 • #3083: : Nguyên Lực dị biến
 • #3084: : Hỗn Độn Tinh Không
 • #3085: : Thịnh buổi đấu giá lớn
 • #3086: : Lôi Ngạo
 • #3087: : Thiên Cương Hỗn Linh Giáp
 • #3088: : Thời gian Ma Phương
 • #3089: : Thần bí đấu lạp nam tử
 • #3090: : Phá Cương Thần Đan
 • #3091: : Thành công chụp được
 • #3092: : Biếu tặng đan dược
 • #3093: : Trong nháy mắt bắt
 • #3094: : Võ Đạo Sát Quyết
 • #3095: : Đạo của mình
 • #3096: : Đạo Đồ tụ tập
 • #3097: : Giới Nguyên Vị Diện
 • #3098: : Yêu Dạ xuất hiện
 • #3099: : Vạn giới hội vũ
 • #3100: : Kiếm đạo cao thủ
 • #3101: : Ba người liên thủ
 • #3102: : Tâm cơ trùng điệp
 • #3103: : Trấn Thiên Phù Uy
 • #3104: : Ngăn trở tam đao
 • #3105: : Thổ thành
 • #3106: : Lần thứ hai tấn chức
 • #3107: : Ngũ Trọng Vô Thượng
 • #3108: : Băng thiên tuyết địa
 • #3109: : Đại chiến Ma Cuồng Thạch
 • #3110: : Ma Anh Tử
 • #3111: : Thẩm vấn một phen
 • #3112: : Phong Sở xuất hiện
 • #3113: : Đem tửu ngôn hoan
 • #3114: : Chế định quy tắc
 • #3115: : Chống lại uy áp
 • #3116: : Thần Cách dung hợp
 • #3117: : Bất Hủ thực lực
 • #3118: : Tấn cấp vòng kế tiếp
 • #3119: : Tàn khốc quy tắc
 • #3120: : Khiêu chiến bắt đầu
 • #3121: : Vô địch thế
 • #3122: : Cái này thì như thế nào
 • #3123: : Nhất chiêu đánh tan
 • #3124: : Tái kiến Cưu Ma Tâm
 • #3125: : Từ bi cùng Sát Đạo
 • #3126: : Đợt thứ hai kết quả
 • #3127: : Điên cuồng bắt đầu
 • #3128: : Đại chiến Bất Hủ
 • #3129: : Ưu thế tuyệt đối
 • #3130: : Mạnh nhất tám người
 • #3131: : Tao ngộ Yêu Thí Thiên
 • #3132: : Vạn Táng Chi Sâm
 • #3133: : Cửu Trọng Vô Thượng
 • #3134: : Thời khắc tối hậu
 • #3135: : Trước tám bài danh
 • #3136: : Khiếp sợ vạn giới
 • #3137: : Trận chung kết bắt đầu
 • #3138: : Huyết Ma Tà mâu
 • #3139: : Cường cường va chạm
 • #3140: : Sát Đạo oai
 • #3141: : Bá đạo
 • #3142: : Thống hạ sát thủ
 • #3143: : Đối chọi gay gắt
 • #3144: : Táng Mộc đối Tà Hàn
 • #3145: : Kịch liệt đánh một trận
 • #3146: : Chuyển bại thành thắng
 • #3147: : Thần Nhãn tỷ đấu
 • #3148: : Song hùng đại chiến
 • #3149: : Cuối cùng kết thúc
 • #3150: : Người gây sự
 • #3151: : Không được làm minh chủ
 • #3152: : Yêu Cơ phủ xuống
 • #3153: : Nửa bước Siêu Thoát
 • #3154: : Kinh sợ tất cả
 • #3155: : Bù đắp tiếc nuối
 • #3156: : Tiếp phụ mẫu
 • #3157: : Vạn tộc cầu hôn
 • #3158: :
 • #3159: : Đi trước Thánh Hồn Tộc
 • #3160: : Làm khó dễ
 • #3161: : Trưởng lão ngầm đồng ý
 • #3162: : Tàn khốc huyết mạch truyền thừa
 • #3163: : Đại hồn lão
 • #3164: : Truyền thụ Thương Thuật
 • #3165: : Có vợ như thế
 • #3166: : Đại hôn tin tức truyện vạn giới
 • #3167: : Bốn tờ thư mời
 • #3168: : Đạo Thánh triệu kiến
 • #3169: :
 • #3170: : Vạn giới đệ nhất thịnh hội
 • #3171: : Phổ Đà nhà sư
 • #3172: : Ngẫu hứng biểu diễn
 • #3173: : Tà Thần khiêu chiến
 • #3174: : Vô tận biển sách
 • #3175: : Lật mặt
 • #3176: : Rốt cục phát hiện
 • #3177: : Tà Thần âm mưu
 • #3178: : Tà Thần phủ xuống
 • #3179: : Diệt Ma Tru Thần Kiếm Trận
 • #3180: : Kỳ soa nhất chiêu
 • #3181: : Bốn vị Thần Giả
 • #3182: : Mười năm ước chiến
 • #3183: : dừng
 • #3184: : Tăng lên điên cuồng
 • #3185: : Tuyệt Tình Cung người đến
 • #3186: : Ta là nàng nam nhân
 • #3187: : Quy củ là chết
 • #3188: : Bức ra thân phận
 • #3189: : Bàn Đào Thụ
 • #3190: : Di tích mở ra
 • #3191: : Bàn Đào Lâm
 • #3192: : Sát cơ xuất hiện
 • #3193: : Thu Bàn Đào Thụ
 • #3194: : Thiên Cung
 • #3195: : Tổ Khí uy lực
 • #3196: : Tấn chức Bất Hủ
 • #3197: : Nghịch Mệnh Thần Giáp
 • #3198: : Nguy hiểm phủ xuống
 • #3199: : Đi qua ân oán
 • #3200: : Không được hàng thì chết
 • #3201: : Liều mạng phản kích
 • #3202: : Tiến nhập Long Giới
 • #3203: : Hắc Long bộ lạc
 • #3204: : Diệp Mạc mất trí nhớ
 • #3205: : Bộ lạc xác nhập
 • #3206: : Thực lực đáng sợ
 • #3207: : Độc Long đột kích
 • #3208: : Tám Đại Long Tộc
 • #3209: : Đi trước Hắc Long tộc
 • #3210: : Đánh cược một hồi
 • #3211: : Không thể tưởng tượng nổi
 • #3212: : Gia nhập vào Hắc Long tộc
 • #3213: : Thần Long truyền thuyết
 • #3214: : Huyết Trì đầu nguồn
 • #3215: : Thần Long giao phó
 • #3216: : Huyết mạch kế thừa
 • #3217: : Nhị Thùy Bất Hủ
 • #3218: : Hắc Viên Cương khiêu chiến
 • #3219: : Tài quyết vận mệnh
 • #3220: : Đại địch đã tới
 • #3221: : Một người là đủ
 • #3222: : Song hùng đánh nhau
 • #3223: : Huyết mạch thần thông dung hợp
 • #3224: : Long Ngâm Cửu Thiên
 • #3225: : Hai tộc đại chiến
 • #3226: : Mạc Ngũ Hành
 • #3227: : Quen biết nhau
 • #3228: : Ngũ Hành giả
 • #3229: : Khôi phục trí nhớ biện pháp
 • #3230: : Thiếu tộc trưởng
 • #3231: : Đoạn tuyệt đầu nguồn
 • #3232: : Huyết Trì khô kiệt
 • #3233: : Lẻn vào Độc Long Tộc
 • #3234: : Giải trừ nguy cơ
 • #3235: : Địa Ngục rèn luyện
 • #3236: : Tam Thùy Bất Hủ
 • #3237: : Thần Long núi
 • #3238: : Tám vị thiếu tộc trưởng
 • #3239: : Thực lực chính là tư cách
 • #3240: : Bách Hoa cốc
 • #3241: : Thực Long hoa
 • #3242: : Ký ức chi hoa
 • #3243: : Huyết mạch giả
 • #3244: : Ngụy trang thất bại
 • #3245: : Lần thứ hai tính kế
 • #3246: : Ký ức ánh sáng
 • #3247: : Thiên tài tuyệt thế
 • #3248: : Lôi Long Cự Chùy
 • #3249: : Chấn động tấn chức
 • #3250: : Rời cốc
 • #3251: : Tà Ngạo Thiên
 • #3252: : Tuyệt đối áp chế
 • #3253: : Ký ức sửa chữa
 • #3254: : Hỗn loạn Ký Ức Toái Phiến
 • #3255: : Mê Thất Tự Mình
 • #3256: : Vạn giới chú mục chính là đánh một trận
 • #3257: : Cổ Vô Cực xuất thủ
 • #3258: : Đế Lâm thay chiến đấu
 • #3259: : Vạn Kiếm Phệ Thiên Quyết
 • #3260: : Chung quy không địch lại
 • #3261: : Khôi phục ký ức
 • #3262: : Diệp Mạc xuất hiện
 • #3263: : Thần Giả chi chiến
 • #3264: : Đạo Tổ chân thân
 • #3265: : Hết sức nguy hiểm
 • #3266: : Vạn Giới Trấn Thiên tuyệt
 • #3267: : Sau cùng thắng thua
 • #3268: : Vạn giới là cờ
 • #3269: : Phù Đạo thí luyện
 • #3270: : Thông Phù Cổ Lộ
 • #3271: : Y Lạc hạ lạc
 • #3272: : Phù mập mạp ẩn tình
 • #3273: : Nghịch chuyển oai
 • #3274: : Phù Văn hạt căn bản
 • #3275: : Vào thành
 • #3276: : Xuất thủ tranh đoạt
 • #3277: : Không coi ai ra gì
 • #3278: : Hấp thu Phù Văn hạt căn bản
 • #3279: : Đại chiến Bạch công tử
 • #3280: : Truy tới Thành Chủ Phủ
 • #3281: : Phù Tổ truyền nhân
 • #3282: : Phản hồi Long Giới
 • #3283: : Ra đi gặp bọn họ một chút
 • #3284: : Tà Tàn Dương
 • #3285: : Thời gian ba cái hô hấp
 • #3286: : Đẩy lùi
 • #3287: :
 • #3288: : Mạc Ngũ Hành khảo nghiệm
 • #3289: : Địa tinh Chi Vương
 • #3290: : Diệp Mạc chột dạ
 • #3291: : Thượng cổ Nguyên Thần đan
 • #3292: : Vượt qua cửa ải khó khăn
 • #3293: : Nên người chết
 • #3294: : Thiên Tôn đại nhân
 • #3295: : Chính thức tuyên chiến
 • #3296: : Nghịch Mệnh đồ không gian
 • #3297: : Mãnh liệt thăng cấp
 • #3298: : Tà Dung Thiên
 • #3299: : Đại địch đã tới
 • #3300: : Ngũ Hành Diệt Thiên
 • #3301: : Không thể chém giết
 • #3302: : Diệp Mạc xuất quan
 • #3303: : Đánh một trận diệt tuyệt
 • #3304: : Danh tiếng đại chấn
 • #3305: : Thượng cổ Viên nhân
 • #3306: : Mời
 • #3307: : Tuyệt vọng sa mạc
 • #3308: : Bá đạo lực lượng
 • #3309: : Viên nhân tộc nhược điểm
 • #3310: : Đạt được bí mật
 • #3311: : Sa mạc di tích
 • #3312: : Quỷ dị Thần Điện
 • #3313: : Ninja
 • #3314: : Nhẫn Đạo Huyễn kỹ năng
 • #3315: : Người thứ ba khảo hạch
 • #3316: : Chiến đấu Dạ Tu La
 • #3317: : Tổ Khí mảnh nhỏ
 • #3318: : Huyễn Thương Bách Phá Trảm
 • #3319: : Luyện hóa vượn tinh
 • #3320: : Bát Thùy Bất Hủ
 • #3321: : Linh Miêu Tộc
 • #3322: : Thọ yến bắt đầu
 • #3323: : Chiêu an
 • #3324: : Gậy ông đập lưng ông
 • #3325: : Tái kiến Tiểu Tinh
 • #3326: : Thần Long pháp tắc
 • #3327: : Vận mệnh quỹ tích
 • #3328: : Long Giới biến cố
 • #3329: : Kế thừa
 • #3330: : Tám Tộc tụ
 • #3331: : Diệp Mạc lòng dạ
 • #3332: : Xác nhận kế hoạch
 • #3333: : Chân chính nội gián
 • #3334: : Tà Hoàng Thiên xuất thủ
 • #3335: : Hèn hạ vô sỉ
 • #3336: : Bát Long Đồ Diệt Huyết Sát Trận
 • #3337: : Bạo phát hỗn chiến
 • #3338: : Liều mạng ngăn cản
 • #3339: : Tranh đoạt Thần Long trứng
 • #3340: : Phá xác
 • #3341: : Long Giới thống nhất
 • #3342: : Tình địch xuất hiện
 • #3343: : Từ hôn ?
 • #3344: : Yêu Thập Tam
 • #3345: : Tam tai cửu nạn
 • #3346: : Mang thai là chuyện phiền toái
 • #3347: : Lại vào Phù Đạo thí luyện
 • #3348: : Ai tới đánh người nào
 • #3349: : Thực lực nghiền ép
 • #3350: : Thế lực phân bố
 • #3351: : Đột phá Bách Thùy Bất Hủ phương pháp xử lý
 • #3352: : Hoàn cảnh tàn khốc
 • #3353: : Kiếm bộn
 • #3354: : Thần lực hoàn mỹ
 • #3355: : Thành lập thế lực ?
 • #3356: : Toàn lực đột phá
 • #3357: : Ba người liên thủ
 • #3358: : Cửu Thùy Bất Hủ
 • #3359: : Không sợ hãi
 • #3360: : Diệt Sát ba người
 • #3361: : Vô sỉ đánh lén
 • #3362: : Ngươi liên thủ
 • #3363: : Long Phù Tông
 • #3364: : Thiên Phù Tông uy hiếp
 • #3365: : Thủ Phù người
 • #3366: : Làm ra tuyển trạch
 • #3367: : Tiến nhập Phù thành
 • #3368: : Uy danh lan xa
 • #3369: : Hấp thu hạt căn bản
 • #3370: : Ra khỏi thành
 • #3371: : Phù thú
 • #3372: : Tọa sơn quan hổ đấu
 • #3373: : Ve sầu thoát xác
 • #3374: : Hai cánh Phù Hổ Vương
 • #3375: : Vạn Phù Thiên Vực
 • #3376: : Phá vực ra
 • #3377: : Cường cường va chạm
 • #3378: : Cục diện giằng co
 • #3379: : Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi
 • #3380: : Thần Giả khí dung hợp
 • #3381: : Ép vào tuyệt lộ
 • #3382: : Thủ lĩnh chạm mặt
 • #3383: : Cuồng bạo phù
 • #3384: : Cho hấp thụ ánh sáng thân phận
 • #3385: : Thập Thùy Bất Hủ
 • #3386: : Phù Tổ bí văn
 • #3387: : Phù mệnh trọng sinh
 • #3388: : Xuất quan ứng chiến
 • #3389: : Trực tiếp miểu sát
 • #3390: : Dựa
 • #3391: : Ba cửa khẩu
 • #3392: : Tà tai
 • #3393: : Thần Tích thành
 • #3394: : Nhằm phía hoàng cung
 • #3395: : Tranh đoạt Thần Tích
 • #3396: : Thần bí hô hoán
 • #3397: : Đại thắng mà về
 • #3398: : Sáng suốt tuyển trạch
 • #3399: : Mời chào nhân tài
 • #3400: : Đệ Nhất Liễu
 • #3401: : Hư Vô giả động tình
 • #3402: : Tín phục
 • #3403: : Bắt giữ Phù thú
 • #3404: : Phù Nhược Trần mục đích
 • #3405: : Thần bí huyệt mộ
 • #3406: : Tử Hắc dây chuyền
 • #3407: : Đại chiến Phù Nhược Trần
 • #3408: : Đế phù!
 • #3409: : Chém giết
 • #3410: : Hỗn loạn hình thức
 • #3411: : Thần Tích lại đến
 • #3412: : Ngũ đợt công kích
 • #3413: : Tàn nhẫn Phù Tổ
 • #3414: : Thủ phù người Mục Thanh Hiên
 • #3415: : Thanh Đồng cung điện
 • #3416: : Tam Cực Thần Quyết
 • #3417: : Nghịch chuyển phù linh
 • #3418: : Phù mệnh trở về vị trí cũ
 • #3419: : Trăm phù thao luyện
 • #3420: : Y Lạc bái sư
 • #3421: : Thần Giả lai lịch
 • #3422: : Ai đúng ai sai
 • #3423: : Một hồi tạo hóa
 • #3424: : Bắt đầu tìm hiểu
 • #3425: : Hắc ám phủ xuống
 • #3426: : Vạn giới oanh động
 • #3427: : Khô Lâu Trận Đồ
 • #3428: : Cửu Cửu Quy Nhất trận
 • #3429: : Tam cực nhất luân hồi
 • #3430: : Hỏa Viêm Quân Chủ
 • #3431: : Tứ đại Quân Chủ
 • #3432: : Thành công phá trận
 • #3433: : Bách Thùy Bất Hủ
 • #3434: : Vĩnh Hằng Thần Nữ
 • #3435: : Thế ngoại cao nhân
 • #3436: : Thần Giới hiện trạng
 • #3437: : Lẻn vào võ đạo sơn
 • #3438: : Quân Chủ cường hãn
 • #3439: : Tao lão đầu
 • #3440: : Thực lực kinh người
 • #3441: : Kịch liệt đối chiến
 • #3442: : Bắt Hỏa Viêm Quân Chủ
 • #3443: : Lựa chọn khó khăn
 • #3444: : Đạo Tổ bí ẩn
 • #3445: : Đạo Tổ cùng Đạo Thánh
 • #3446: : Võ mệnh trọng sinh
 • #3447: Hủy diệt tâm kinh
 • #3448: Sát Đạo Đại Viên Mãn
 • #3449: Phu thê tranh chấp
 • #3450: Đơn đao đi gặp
 • #3451: Thủy Miểu Quân Chủ thực lực
 • #3452: Bẫy liên hoàn
 • #3453: Địa U Quân Chủ xuất thủ
 • #3454: Một lần hành động toàn diệt
 • #3455: Lại là Thiên Tôn
 • #3456: Phật Tướng Thiên Tôn
 • #3457: Tứ Đại Siêu Thoát
 • #3458: Tu La Bồ Tát
 • #3459: Bát Kỳ khói độc
 • #3460: Tình cảnh nguy hiểm
 • #3461: Tinh Khí
 • #3462: Nắm sinh cơ
 • #3463: Bi thương Tuyết Nữ
 • #3464: Hồi tưởng Tuyết Quốc
 • #3465: Nối lại tiền duyên
 • #3466: Người ái mộ
 • #3467: Giết người như ngóe
 • #3468: Thiên Tuyết núi
 • #3469: Bịa đặt thân phận
 • #3470: Coi nhẹ hàn khí
 • #3471: Phiêu Tuyết Phong
 • #3472: Đại náo tuyết phong
 • #3473: Tuyết hàng
 • #3474: Chúa tể đồ
 • #3475: Chấp pháp Tế Tự
 • #3476: Tuyết Nữ xuất hiện
 • #3477: Viêm Quốc Thái Tử
 • #3478: Tuyết Sơn đỉnh
 • #3479: Cực Hàn Băng Thỉ Long
 • #3480: Long Đế căn nguyên
 • #3481: Vĩnh Thùy Bất Hủ
 • #3482: Viêm Quốc cầu hôn
 • #3483: Chân Long Thiên Hỏa bí quyết
 • #3484: Thiên Vũ Chiến Hồn
 • #3485: Đánh bại Viêm Phi Dương
 • #3486: Lời nói dối chọc thủng
 • #3487: Mang theo mỹ nữ chạy trốn
 • #3488: Tuyết Nữ tín nhiệm
 • #3489: Nam canh nữ chức
 • #3490: Băng Hỏa quyết đấu
 • #3491: Gạt bỏ Siêu Thoát
 • #3492: U Minh Quỷ Lan
 • #3493: Thiên Đồ Băng Khố
 • #3494: Ảo giác cùng chân thực
 • #3495: Điên cuồng thu
 • #3496: Băng Hồn trường mâu
 • #3497: Liều mạng ngăn cản
 • #3498: Tuyết Nữ phẫn nộ
 • #3499: Băng Tuyết nhu tình
 • #3500: Phản hồi Chư Thiên giới
 • #3501: Tin tức tốt
 • #3502: Lông cánh đầy đủ
 • #3503: Chạy tới Thần Ma Tộc
 • #3504: Cường địch đột kích
 • #3505: Một hơi thở giết một người
 • #3506: Hàn Sương lão nhân
 • #3507: Tuyệt vọng một màn
 • #3508: Một chiêu một cái
 • #3509: Vĩnh Hằng giả thân phận
 • #3510: Xà ngang
 • #3511: Đấu tranh nội bộ
 • #3512: Đáng sợ lòng dạ
 • #3513: Lại một Thần Giả
 • #3514: Chưởng Khống Giả giác tỉnh
 • #3515: Liên minh lệnh triệu tập
 • #3516: Liên minh đại hội
 • #3517: Chân chính tập hợp
 • #3518: Vĩnh Hằng lực lượng
 • #3519: Tám vị Thần Giả
 • #3520: Thất bại nguyên nhân
 • #3521: Đại chiến rốt cục đột kích
 • #3522: Quỷ dị
 • #3523: Luân Hồi giả hạ lạc
 • #3524: Huyết quang xuất hiện
 • #3525: Tà Ma Xà Vương thú
 • #3526: Tà Tôn sinh ra
 • #3527: Đại nạn phủ xuống
 • #3528: Tiểu Tinh phòng ngự
 • #3529: Luân Hồi giả giác tỉnh
 • #3530: Đạo Tổ hiện thân
 • #3531: Vạn Đạo Thần Quyết
 • #3532: Tà Linh trọng sinh
 • #3533: Thiên Tôn tuyên chiến
 • #3534: Gánh nặng
 • #3535: Nan ngôn chi ẩn
 • #3536: Ta có con ?
 • #3537: Tu luyện Thần Quyết
 • #3538: Đi trước Phật Giới
 • #3539: Giới Luật Tự
 • #3540: Luận Phật
 • #3541: Lôi Âm tháp
 • #3542: Địa Tạng Ma Phật
 • #3543: Cái thứ nhất Xá Lợi
 • #3544: Đại Hòa Tà Phật
 • #3545: Tu La, Thích Đạo, Ngưu Quỷ
 • #3546: Khiêu chiến Thích Đạo
 • #3547: Tổ Khí đẳng cấp
 • #3548: Thần Nữ truyền thuyết
 • #3549: Phượng Lăng Tru Thần Thương
 • #3550: Tru Thần Thương chi uy
 • #3551: Ba linh hợp nhất
 • #3552: Xích Viêm Cuồng Phật
 • #3553: Tai nạn khí tức
 • #3554: Tấn thăng, Siêu Thoát!
 • #3555: Lôi Tai chi lực
 • #3556: Nhất thương Phong Thần
 • #3557: Ngoại giới kẻ xâm nhập
 • #3558: Giết Tam Tai cường giả
 • #3559: Thần Quyết va chạm
 • #3560: Sát Nhất Nạn
 • #3561: Tự bạo trọng sinh
 • #3562: Phật Tướng Thiên Tôn quy vị
 • #3563: Khủng bố Nghịch Mệnh đồ
 • #3564: Nghịch chuyển sinh tử
 • #3565: Phụ thân ta, là người anh hùng
 • #3566: Sĩ khí đê mê
 • #3567: Hai tháng sau cùng
 • #3568: Tam cực cân bằng
 • #3569: Tu luyện thành công
 • #3570: Quy Nhất Trận huyền bí
 • #3571: Thiên Tôn trở về
 • #3572: Đỉnh phong quyết đấu
 • #3573: Hỗn Độn Tinh Không Long
 • #3574: Chư Thiên Quốc Độ
 • #3575: Có một không hai nhất chiến
 • #3576: Nguyên Lực dung hợp
 • #3577: Đúc lại Vĩnh Hằng quốc gia
 • #3578: Thời đại mới
 • #3579: Đế Quân hiện thân
 • #3580: Đại Thiên Thế Giới
 • #3581: Hỗn Nguyên giới
 • #3582: Liều mạng đào tẩu
 • #3583: Huyền Hoàng Kim Đan
 • #3584: Hình nhân thế mạng
 • #3585: Khôi phục thực lực
 • #3586: Thà phụ người trong thiên hạ
 • #3587: Đại Hoang giải đất
 • #3588: Phiền phức đến
 • #3589: Trong nháy mắt gạt bỏ
 • #3590: Đại Diệt Thương Các
 • #3591: Thần Diệt chưởng quỹ
 • #3592: Thủ đoạn hèn hạ đối phó đê tiện người
 • #3593: Thanh danh lên cao
 • #3594: Khổ nạn lực
 • #3595: Diệp Mạc hợp tác
 • #3596: Thiên Trì Lão Quái
 • #3597: Ẩn núp thực lực
 • #3598: Phong Lôi dung hợp
 • #3599: Rơi vào đại trận
 • #3600: Tông môn đại chiến
 • #3601: Ngũ tai truyền thuyết
 • #3602: Thiên Lang Thực Nguyệt
 • #3603: Chém giết Cô Lang
 • #3604: Vô địch thế
 • #3605: Chế phách Bắc Hoang
 • #3606: Chiến Thần Châu
 • #3607: Pháp la đồ
 • #3608: Đại Hoang phường thị
 • #3609: Vân Mộng
 • #3610: Thực cốt vong thổ
 • #3611: Bạo phát xung đột
 • #3612: Hỏa Ma đồ
 • #3613: Yến gia mời chào
 • #3614: Tu luyện Thần Quyết độ khó
 • #3615: Thái Ất Chân Ẩn Phù
 • #3616: Thành tựu ngũ tai
 • #3617: Kiêu ngạo Phượng Hoàng
 • #3618: Đấu giá mảnh nhỏ
 • #3619: Dắt bảo ly khai
 • #3620: Vong đồ xuất hiện
 • #3621: Phượng Hoàng Phệ Thiên chém
 • #3622: Đệ tứ tai
 • #3623: Chúa tể tiềm chất
 • #3624: Cửu Âm Thái A Kiếm
 • #3625: Thất bại thảm hại
 • #3626: Bắt được tư cách
 • #3627: Ra hạ sách nầy
 • #3628: Viễn Cổ mảnh nhỏ
 • #3629: Có chút giấu diếm
 • #3630: Ách Nạn lại đến
 • #3631: Đế Cung Thập Nhị Sát
 • #3632: Vô cùng hận ý
 • #3633: Hóa Mộng Đại Pháp
 • #3634: Đế Cung
 • #3635: Vạn Xuân Uyển
 • #3636: Hồ lộng
 • #3637: Thuyết phục mọi người
 • #3638: Đến đây nháo sự
 • #3639: Vĩnh Hằng Cung Điện bí mật
 • #3640: Tìm được biện pháp
 • #3641: Hoang mạc cổ bảo
 • #3642: Bắt đầu hành động
 • #3643: Phân tán lực chú ý
 • #3644: Tiến nhập cổ bảo
 • #3645: Ninh nhi không ngốc
 • #3646: Đúc lại Bất Diệt Thần Cách
 • #3647: Bạo phát uy năng
 • #3648: Ngũ tai oai
 • #3649: Tai nạn kiêu dương
 • #3650: Thiêu đốt khổ nạn lực
 • #3651: Đế Cung mạng lưới tình báo
 • #3652: Thần quyết ghi âm
 • #3653: Cường đại huyền bí
 • #3654: Dung hợp Thần Cốt
 • #3655: Biếu tặng pháp la đồ
 • #3656: Hư Vọng Thành
 • #3657: Già Thiên đại soái
 • #3658: Oán Thiên Thần Quang
 • #3659: Khổ nạn hợp lại
 • #3660: Hư Vọng Thành Chủ
 • #3661: Tái kiến Đế Cẩu
 • #3662: Phá giải Cấm Chế
 • #3663: Đại viên mãn hỗn chiến
 • #3664: Diệp Mạc xuất thủ
 • #3665: Đánh tan hoàn toàn
 • #3666: Đế Cẩu, chết!
 • #3667: Tin tưởng lẫn nhau
 • #3668: Âm thầm thân phận
 • #3669: Thần quyết sư
 • #3670: Thanh toán thu hoạch
 • #3671: Trăm thắng liên tiếp tràng
 • #3672: Đấu chiến tràng
 • #3673: Đấu chiến triều dâng
 • #3674: Tu ra Nhất Nạn
 • #3675: Đấu chiến bắt đầu
 • #3676: Vạn Sa Thần Quyền
 • #3677: Khiếp sợ đấu chiến tràng
 • #3678: Oanh động to lớn
 • #3679: Đăng Phong lão đầu
 • #3680: Đấu Chiến Thiên
 • #3681: Hoàn thành dung hợp
 • #3682: Trí đấu Hải La Quỷ
 • #3683: Vĩnh Hằng Cung Điện chủ sách vở
 • #3684: Giám định thần quyết
 • #3685: Cố ý bại trận
 • #3686: U Cốc tuyệt cảnh
 • #3687: Oan hồn Linh Thể
 • #3688: Nhị Nạn Siêu Thoát
 • #3689: Đường Cửu Tàng
 • #3690: Tám mươi mốt nạn
 • #3691: Đại chiến Lôi Dung
 • #3692: Cường cường liên thủ
 • #3693: Táng Kiếm Sơn Trang
 • #3694: Đứng ra giải cứu
 • #3695: Uy danh kinh sợ
 • #3696: Ẩn núp cường giả
 • #3697: Tránh không khỏi cũng không cần tránh
 • #3698: Cuối cùng một cổ lực lượng
 • #3699: Thần Đế uy năng
 • #3700: Tu ra Tam Nạn
 • #3701: Đánh một trận đến đỉnh
 • #3702: Ngọa Hổ Tàng Long
 • #3703: Cùng nhau đi qua
 • #3704: Đi trước Thánh Chiến Minh
 • #3705: Hắc Phong Song Sát
 • #3706: Song ngốc
 • #3707: Dụ sứ
 • #3708: Ách Nạn đan
 • #3709: Thánh Chiến cổ thành
 • #3710: Áp đặt ký ức
 • #3711: Lý Tích Tài
 • #3712: Mệnh Bài Đường
 • #3713: Chọn Động Phủ
 • #3714: Đề luyện đan dược
 • #3715: Bên trong thành cùng ngoài thành đệ tử
 • #3716: Tuyệt đối áp chế
 • #3717: Chúa Tể đại chiến
 • #3718: Anh em kết nghĩa
 • #3719: Thành tựu Tứ Nạn
 • #3720: Giả tạo chứng giả
 • #3721: Một thương đánh tan
 • #3722: Không phụ ủy thác
 • #3723: Hư độ chi môn
 • #3724: Hư Vọng Thành nguy cơ
 • #3725: Giỏi một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
 • #3726: Thu phục Cổ Tuyền
 • #3727: Quỷ Thủ Đan Vương
 • #3728: Diễu võ dương oai
 • #3729: Võ đạo cảm ngộ
 • #3730: Tự nghĩ ra Võ Học
 • #3731: Huyễn Diệt
 • #3732: Kinh ngạc
 • #3733: Nhất minh kinh nhân Cổ Tuyền
 • #3734: Cửu Nạn đan vấn thế
 • #3735: Năm người tái hiện
 • #3736: Sát sát sát giết
 • #3737: Thượng cổ Cự Minh Thủ
 • #3738: Đạt thành Ngũ Nạn
 • #3739: Bản mệnh Tinh Hạch
 • #3740: Thủy minh
 • #3741: Mời xin gia nhập
 • #3742: Tần Thủy Thiên
 • #3743: Thánh Huân Đường
 • #3744: Truyền tin nhiệm vụ
 • #3745: Quá vô tri
 • #3746: Phản hồi Chư Thiên giới
 • #3747: Võ đạo đại hội
 • #3748: Thầy trò gặp lại
 • #3749: Chân Huyền giới
 • #3750: Huyết Sát mã tặc đoàn
 • #3751: Xuất thủ giải quyết
 • #3752: Mã tặc một dạng sào huyệt
 • #3753: Tổ Khí va chạm
 • #3754: Ma Văn bí quyết
 • #3755: 500 triệu tai nạn đan
 • #3756: Dán bố cáo
 • #3757: Dạ Thiên Tử
 • #3758: Liên hệ Tiểu Tinh
 • #3759: Dẫn vào thung lũng
 • #3760: Bắt Dạ Thiên Tử
 • #3761: Một vụ cá cược
 • #3762: Tái kiến Tiếu Nguyệt
 • #3763: Phong ấn ký ức
 • #3764: Đoạn tình khó
 • #3765: Ngọc giản nội dung
 • #3766: Ngụy trang Thiếu phủ chủ
 • #3767: Hung hoành lực lượng
 • #3768: Hợp tác Bách Hiểu Phủ
 • #3769: Giả mạo con trai ngươi
 • #3770: Chúa Tể cảnh phân cấp
 • #3771: Dạ Nam Chúa Tể
 • #3772: Thiên tử đại hôn
 • #3773: Đại náo tiệc cưới
 • #3774: Ai cản ta thì phải chết
 • #3775: Đại chiến quần hùng
 • #3776: Thân phận bại lộ
 • #3777: Ngươi là Diệp Mạc
 • #3778: Phu thê cùng vẫn
 • #3779: Diệp Kình lửa giận
 • #3780: Kết quả
 • #3781: Tam cực trọng sinh
 • #3782: Mười lăm năm
 • #3783: Lại đến Dạ Nam thành
 • #3784: Âm thầm theo dõi
 • #3785: Giết Tà Vô Thần
 • #3786: Đối chiến đại viên mãn
 • #3787: Thu được thiết lệnh
 • #3788: Một khúc Long Huyền Ca
 • #3789: Tây Châu Tây Hải
 • #3790: Thần quyết diễn luyện
 • #3791: Danh dự thần quyết sư
 • #3792: Hải Vực tranh phách tái
 • #3793: Khổ nạn thạch
 • #3794: Lấy một địch bốn
 • #3795: Khả nghi thân phận
 • #3796: Nói chuyện với nhau
 • #3797: Ở rể Yến gia
 • #3798: Say rơi mỹ nhân hoài
 • #3799: Thân phận mới
 • #3800: Tuyệt đại đại viên mãn
 • #3801: Tứ đại gia tộc
 • #3802: Điên cuồng tróc nã
 • #3803: Toàn bộ cướp đoạt
 • #3804: Tuyên bố quan hệ
 • #3805: Khổ nạn vương thạch
 • #3806: Khổ hải tu khổ nạn
 • #3807: Cửu Thế Ma Anh
 • #3808: Đại tiểu thư thất tung
 • #3809: Long Huyền Ca truyền nhân
 • #3810: Câu Hồn khúc tỳ vết
 • #3811: Biển sâu người khổng lồ
 • #3812: Đại chiến Cự Nhân Vương
 • #3813: Quỷ dị một màn
 • #3814: Ma Anh xuất hiện
 • #3815: Triệu Minh
 • #3816: Yến gia hội nghị
 • #3817: Giấu đầu lòi đuôi
 • #3818: Chân tướng rõ ràng
 • #3819: Trùng kích đại viên mãn
 • #3820: Hải Vực bị tập kích
 • #3821: Náo động thời kì
 • #3822: Đại Chúa Tể Động Phủ
 • #3823: Đế Cung đột kích
 • #3824: Triều Tịch xuất hiện
 • #3825: Vạn vật vũ lộ
 • #3826: Siêu Thoát đại viên mãn
 • #3827: Cứ Vĩ Thần Quy Thú
 • #3828: Luyện hóa Tinh Hạch
 • #3829: Đại viên mãn tập hợp
 • #3830: Phát hiện Động Phủ
 • #3831: Diệp Mạc chạy tới
 • #3832: Lại là ngươi
 • #3833: Thù mới hận cũ
 • #3834: Chiến đấu Đấu Chiến Thiên!
 • #3835: Ba người liên thủ
 • #3836: Diệt sát đại viên mãn
 • #3837: Thất Giai mãnh thú
 • #3838: Đạo Khí xuất hiện
 • #3839: Xích Hoàng Mâu
 • #3840: Dị Đạo chi võ
 • #3841: Đấu Chiến Hồn xuất hiện
 • #3842: Đối chọi gay gắt
 • #3843: Tử Sắc Tinh Hạch
 • #3844: Vứt bỏ
 • #3845: Luyện Cốt Độc Hoàng
 • #3846: Ma Anh xuất thủ
 • #3847: A Cửu
 • #3848: Hư Vọng Thành tình trạng
 • #3849: Uy năng đề thăng
 • #3850: Đánh Hư Vọng Thành
 • #3851: Chém giết bắt đầu
 • #3852: Thiên Hồn thành bị diệt
 • #3853: Đại Kỳ Ngộ giả
 • #3854: Thị Huyết Hổ Văn
 • #3855: Nguy hiểm giải đất
 • #3856: Mãnh thú hội nghị
 • #3857: Vĩ đại nguy cơ
 • #3858: Bách Thảo Đăng Phong
 • #3859: Cọ rửa Linh Phù
 • #3860: Thành công cứu ra
 • #3861: Chính là Phong Huyền
 • #3862: Dị tượng sinh ra
 • #3863: Miêu Thiên Hồn tuyên chiến
 • #3864: Cửu Giai Tinh Hạch
 • #3865: Miêu Thiên Hồn vẫn lạc
 • #3866: Chiến Thần Châu phong ba
 • #3867: Bày mưu tính kế
 • #3868: Phật giết lĩnh vực
 • #3869: Ngày xưa ân oán
 • #3870: Không thể nhịn được nữa
 • #3871: Phủ chủ phu nhân
 • #3872: Lĩnh vực va chạm
 • #3873: Mẹ con gặp mặt
 • #3874: Buổi lễ long trọng bắt đầu
 • #3875: Thế lực khắp nơi
 • #3876: Mục Lan Phủ người đến
 • #3877: Vũ Đế lên sân khấu
 • #3878: Quét ngang tất cả
 • #3879: Nghịch Mệnh thủ đoạn
 • #3880: Thần Đế Diệp Kình
 • #3881: Thần Đế Diệp Kình
 • #3882: Lẫn nhau khiêu khích
 • #3883: Thái Cổ Sơn Thần
 • #3884: Phong Lôi Biến
 • #3885: Cuối cùng người thắng
 • #3886: Chính là ta Phong Huyền
 • #3887: Tự tìm đường chết
 • #3888: Đế Quân lại đến
 • #3889: Thần Đế chiến Đế Quân
 • #3890: Liên thủ áp chế
 • #3891: Đế Quân đào tẩu
 • #3892: Kế tiếp nguy cơ
 • #3893: Cô đọng Tinh Hạch
 • #3894: Ám Lưu Hung Dũng
 • #3895: Cừu nhân gặp lại
 • #3896: Chiến đấu Tứ Thống Lĩnh
 • #3897: Phệ Thiên phong
 • #3898: Năm người toàn diệt
 • #3899: Đại khai sát giới
 • #3900: Sát Thần
 • #3901: Huyết tẩy Đế Cung
 • #3902: Đế Hầu xuất hiện
 • #3903: Đạt được Dị Võ
 • #3904: Thành công cô đọng
 • #3905: Huyết Ngục thế giới
 • #3906: Cửu U sư tỷ
 • #3907: Xích Hoàng Mâu chần chờ
 • #3908: Trứng lớn
 • #3909: Tấn chức nguy cơ
 • #3910: Tiên Thiên năng lực
 • #3911: Diệp Mạc hô hoán
 • #3912: Bán đạo khí oai
 • #3913: Xích Hoàng chém giết
 • #3914: Tà ác ngục giam
 • #3915: Đại chiến đột kích
 • #3916: Diệp Kình cường thế
 • #3917: Thần Giả cờ xí
 • #3918: Võ đạo Đan Hoàn
 • #3919: Đế Hầu năng lực
 • #3920: Cha con nguy cơ
 • #3921: Thần Ấn Vương Tọa
 • #3922: Cửu Nguyệt Chúa Tể
 • #3923: A Cửu cảm ứng
 • #3924: Chênh lệch thật lớn
 • #3925: Thứ sáu thủ đoạn
 • #3926: Chảy nước mắt cáo biệt
 • #3927: Môn hộ xuất hiện
 • #3928: Chúa Tể đường
 • #3929: Khắp nơi nguy cơ
 • #3930: Âm Dương Tiên Lão
 • #3931: Lợi dụng lẫn nhau
 • #3932: Một đường chém giết
 • #3933: Hắc Ma Văn Hổ
 • #3934: Tiên lão trọng thương
 • #3935: Sát nhân đoạt của
 • #3936: Thông Châu thành chủ
 • #3937: Giả ý đầu nhập vào
 • #3938: Tích súc thực lực
 • #3939: Ba mươi miếng bản mệnh tinh hạch
 • #3940: Quần hùng đã tới
 • #3941: Thực lực đại thành
 • #3942: Quét ngang tuyệt đại đại viên mãn
 • #3943: Cùng nhau đề thăng
 • #3944: Tuyệt đại Thường Thanh Sơn
 • #3945: Duyên tới duyên đi
 • #3946: Phá diệt trọng sinh
 • #3947: Diệp Mạc chiến đấu Yêu Hồn
 • #3948: Quy củ
 • #3949: Tứ tôn tuyệt thế
 • #3950: Nhất cấp khu vực
 • #3951: Chủ động nhường đường
 • #3952: Bạch y nữ tử
 • #3953: Họa Tộc
 • #3954: Quyển trục thế giới
 • #3955: Họa Mi thân thế
 • #3956: : Tiến nhập Họa Tộc
 • #3957: : Cô Hồn đồ
 • #3958: : Tiềm Long Thâm Uyên
 • #3959: : Có dám đánh cuộc hay không
 • #3960: : Siêu Phàm giai Tinh Hạch
 • #3961: : Siêu Phàm đại viên mãn
 • #3962: Chạy ra Thâm Uyên
 • #3963: Vong thủy đồ
 • #3964: Kinh thiên nội mạc
 • #3965: Không chết ?
 • #3966: Thần vong đồ
 • #3967: Băng Hỏa thần dực
 • #3968: Siêu Phàm thực lực
 • #3969: Đáng sợ tốc độ
 • #3970: Ma Cổ Hỏa Ngục
 • #3971: Thú dữ khiêu khích
 • #3972: Thượng Châu thiên tài
 • #3973: Viêm Ma Cự Nhân
 • #3974: Năng lực luỹ thừa
 • #3975: Tích phân tranh đoạt
 • #3976: Gặp lại Đế Lăng
 • #3977: Khiến cho oanh động
 • #3978: Ma Cổ Hỏa Tướng
 • #3979: Tích phân đệ nhất
 • #3980: Thượng Châu vẫn là Hạ Châu
 • #3981: Vĩ đại nhục nhã
 • #3982: Nhất chiêu đánh bại
 • #3983: Vấn Thiên xuất thủ
 • #3984: Chung kết
 • #3985: Tiên Thiên Kiếm Thể
 • #3986: Cự Sư đánh lén
 • #3987: Tư Không Trích Tinh
 • #3988: Cửu U đáng sợ
 • #3989: Nửa bước Chúa Tể cảnh
 • #3990: Chúa Tể đại điện
 • #3991: Khó nhất khảo hạch
 • #3992: Vô pháp hạn chế
 • #3993: Người thứ hai khảo hạch
 • #3994: Tinh Vũ là cờ, tinh thần là tử
 • #3995: Võ đạo tín niệm
 • #3996: : Đột phá Chúa Tể
 • #3997: : Thứ 5 thủ đoạn
 • #3998: : Tiến nhập Thượng Châu
 • #3999: Đại Hạ vương triều
 • #4000: Hiệp Vương
 • #4001: Đại Hạ Vũ Đấu Tràng
 • #4002: Đổ lớn
 • #4003: Hai mươi thắng liên tiếp
 • #4004: Thiên Tai Môn đệ tử
 • #4005: Chúa Tể trận chiến đầu tiên
 • #4006: Diêm La đao
 • #4007: Nghịch chuyển Tiên Thiên
 • #4008: Nghìn năm ước hẹn
 • #4009: Hiệp Vương thọ yến
 • #4010: Ba Thục nơi
 • #4011: Khả nghi Trương Hiệp
 • #4012: Vĩ đại nguy cơ
 • #4013: Tử vong trốn giết
 • #4014: Họa Nhất Tiên
 • #4015: Bạo động thành
 • #4016: Cửa thành xông tới
 • #4017: Luỹ thừa đề thăng
 • #4018: Vung tay
 • #4019: Ba phái tranh đoạt
 • #4020: Phá chủ đan
 • #4021: Phá ức luỹ thừa
 • #4022: Chúa Tể cảnh cấp hai
 • #4023: Tám trăm vạn luỹ thừa
 • #4024: Bang chúng tập hợp
 • #4025: Bắt đầu tranh đoạt
 • #4026: Ngang trời tuôn ra
 • #4027: Được coi trọng
 • #4028: Thuận theo quy tắc
 • #4029: Đồng Sơn khiêu khích
 • #4030: Vài phần phần thắng
 • #4031: Toàn diện áp chế
 • #4032: Mưu đồ bí mật hợp tác
 • #4033: Đánh lén chém giết
 • #4034: Màu đồng hóa thủ đoạn
 • #4035: Toàn bộ thần phục
 • #4036: Dùng
 • #4037: Để ở phản phệ
 • #4038: Đột nhiên tăng mạnh
 • #4039: Thiên Long công tử
 • #4040: Quá mức cường thế
 • #4041: Hạ phẩm Đạo Khí
 • #4042: Thu Đạo Khí
 • #4043: Hạ Thân Vương xuất hiện
 • #4044: Chuẩn bị ly khai
 • #4045: Đi trước binh doanh
 • #4046: Tự do
 • #4047: Đội cảm tử
 • #4048: Ám tổ chức
 • #4049: Hỏa Long quả
 • #4050: Hoà mình
 • #4051: Chúa Tể cảnh Tứ Giai
 • #4052: Lập quy củ
 • #4053: Phật giết
 • #4054: Sát nhập quân địch
 • #4055: Chém xà
 • #4056: Nhằm phía pháp trận
 • #4057: Đại hoạch toàn thắng
 • #4058: Tạo phản
 • #4059: Thiên tai Vô Dương
 • #4060: Vương triều đổi chủ
 • #4061: Tình thế nguy cơ
 • #4062: Vĩnh Hằng môn
 • #4063: Mưu đồ bí mật
 • #4064: Thành công thoát khỏi
 • #4065: Tìm kiếm Luân Hồi Hà
 • #4066: Luân Hồi Hà Thủ Hộ Giả
 • #4067: Long Huyền Ca Luân Hồi
 • #4068: Thoát ly Thần Long tộc
 • #4069: Tu La chi chiến
 • #4070: Tìm hiểu
 • #4071: Tìm hiểu
 • #4072: Thành công cải chính
 • #4073: 1 vạn yêu nghiệt
 • #4074: Ai có cái này năng lực ?
 • #4075: Phản hồi Chư Thiên
 • #4076: Thái Thiên Phật Hoàng
 • #4077: Phật Nộ
 • #4078: Tiến hóa Đại Thiên Thế Giới
 • #4079: Phật Môn cao thủ
 • #4080: Diệp Mạc xuất quan
 • #4081: Vạn Phật Tọa Thiền
 • #4082: Giới Vương Diệp Kình
 • #4083: Luyện hóa Chư Thiên giới
 • #4084: Mẫu thân đây?
 • #4085: 4000 vạn!
 • #4086: Ngạo Trung Kiếm
 • #4087: Mới hành trình
 • #4088: Đánh lén
 • #4089: Trong nháy mắt đánh bại
 • #4090: Quỷ Cốc
 • #4091: Bổ nhiệm chức vụ
 • #4092: Khủng bố năng lực
 • #4093: Quỷ Thú giam giữ chỗ
 • #4094: Quỷ Thú xuất hiện
 • #4095: Liên thủ chiến đấu
 • #4096: Chúa Tể cảnh Lục Giai
 • #4097: : Quỷ Thiên Sầu
 • #4098: : Thu Quỷ Cốc
 • #4099: : Mảnh nhỏ cảm ứng
 • #4100: Một lời không hợp
 • #4101: Cứu đi Đế Xà
 • #4102: Trong mảnh vụn công pháp
 • #4103: Thái Cổ Tinh Vũ bí quyết
 • #4104: Hoàn thiện công pháp
 • #4105: Lạc Thành
 • #4106: Cửu U bị bắt
 • #4107: Bị người phó thác
 • #4108: Minh ngọc bảo thạch
 • #4109: Chém giết Vô Dương
 • #4110: Hai thế lực lớn liên hợp
 • #4111: Tu La Môn
 • #4112: Bạo tạc tính chất tin tức
 • #4113: Tái kiến người quen
 • #4114: Tu Thập Nhị
 • #4115: Oan gia ngõ hẹp
 • #4116: Quá vô tri
 • #4117: Vừa hô toàn diệt
 • #4118: Truyền tống biến cố
 • #4119: Tu La Giới
 • #4120: Chữa trị đan hoàn
 • #4121: Tuyết Sơn lệnh
 • #4122: Tu La bảng
 • #4123: U linh hải tặc
 • #4124: Hắc ăn Hắc
 • #4125: Cướp đi thuyền hải tặc
 • #4126: Tu La đan
 • #4127: Cửa hàng bí mật
 • #4128: Động Thiên cường giả
 • #4129: Cướp đi Cổ Dương đan
 • #4130: Động Thiên lực
 • #4131: Hai nàng thỏa hiệp
 • #4132: Hắn không xứng
 • #4133: Tuyết Ảnh lĩnh
 • #4134: Hai người nghịch chuyển
 • #4135: Giết hướng Thập Phương lĩnh
 • #4136: Phách lối Tuyết Ảnh
 • #4137: Thật đáng sợ!
 • #4138: Lật lọng
 • #4139: Bắt được Tuyết Sơn lệnh
 • #4140: Thần trụy
 • #4141: : Âm dương khí tráo
 • #4142: : Thần Mộng vẫn
 • #4143: Toàn thành phong tỏa
 • #4144: Nhân tình
 • #4145: Phương bắc Tuyết Sơn
 • #4146: Điểm danh mời
 • #4147: Bạch Hà Sầu chuyện tích
 • #4148: Ngư long hỗn tạp
 • #4149: Giới Vương xúc phạm
 • #4150: Tần Hồng Miên
 • #4151: Đi cửa sau
 • #4152: Bạch Hà Sầu
 • #4153: Cốt khí giả
 • #4154: Hầm băng tu luyện
 • #4155: Kiểm tra đo lường thực lực
 • #4156: Khiếp sợ Bạch Hà Sầu
 • #4157: Bái kiến sư phụ
 • #4158: Khắp nơi động tĩnh
 • #4159: Giữ tại nguy cơ
 • #4160: Đại sự không hay
 • #4161: Thiên Tai Môn gặp chuyện không may
 • #4162: Đông lại kiếm
 • #4163: Độn Ảnh chi linh
 • #4164: Siêu nhất lưu yến hội
 • #4165: Mỗi bên thế lực lớn trình diện
 • #4166: Đưa tới Thần Đế
 • #4167: Ta tới
 • #4168: Đại chiến Tu Thập Nhị
 • #4169: Tu La Vương Thần Phạt
 • #4170: Thuần Dương phân thân
 • #4171: Chí Tôn Thần Huyết
 • #4172: Đế Quân tái hiện
 • #4173: Đồ nhi của ta ai dám động đến
 • #4174: Quy tắc ở ngoài
 • #4175: Chu Vũ Chân
 • #4176: Vạn cổ đánh một trận
 • #4177: Tình thế chắc chắn phải chết
 • #4178: Thề sống chết phản kháng
 • #4179: Tu La Chúa Tể
 • #4180: Thanh Hư Tử
 • #4181: Lão tửu quỷ
 • #4182: Chớp mắt nghìn năm
 • #4183: Thần tượng ý niệm
 • #4184: Bất Diệt Tinh Vũ Long Hồn bí quyết
 • #4185: Bất Diệt không phá
 • #4186: Biệt lai vô dạng
 • #4187: Mãnh thú bạo động
 • #4188: Ngươi chính là Tu Thập Nhị ?
 • #4189: Song bào thai ca ca
 • #4190: Thực lực sai biệt
 • #4191: Tiết lộ thân phận
 • #4192: Cùng hổ hợp tác
 • #4193: Lão tửu quỷ giao phó
 • #4194: Mãng Hoang khu vực
 • #4195: Trổ hết tài năng
 • #4196: Trà trộn Thiên Hoàng tộc
 • #4197: Ma Tôn Giáp Dạ
 • #4198: Tấn chức nội tộc đệ tử
 • #4199: Động Thiên cảnh Nhị Trọng
 • #4200: Thú nguyên đại điện
 • #4201: Móc sạch bảo khố
 • #4202: Lại trộm một lần
 • #4203: Phản hồi Vĩnh Hằng môn
 • #4204: Tông môn đại hội
 • #4205: Tu Thập Nhị kỳ ngộ
 • #4206: Ngục giam chìa khoá
 • #4207: Cấp tốc phát triển
 • #4208: Lai giả bất thiện
 • #4209: Tông môn giao lưu
 • #4210: Yêu nghiệt đệ tử
 • #4211: Tông môn đại chiến
 • #4212: Phá toái trọng ngưng
 • #4213: Chém giết Tạo Hóa cường giả
 • #4214: Mật báo
 • #4215: Động Thiên cảnh Ngũ Trọng
 • #4216: Tiến công Ngự Kiếm Tông
 • #4217: Tu La Chi Lộ
 • #4218: Định ở trăm năm
 • #4219: Vạn Táng Thâm Uyên
 • #4220: : Huyết Ảnh kỵ sĩ
 • #4221: : Huyết Vụ Thần Miếu
 • #4222: : Nguyệt nhi
 • #4223: Tinh Linh bộ tộc
 • #4224: Truyền thuyết lâu đời
 • #4225: Vĩnh Hằng Độ Hóa
 • #4226: Tinh Linh Tộc nguy cơ
 • #4227: Côn Lôn Chúa Tể
 • #4228: Tính kế
 • #4229: Quét ngang tất cả thiên tài
 • #4230: Nguyệt nhi tiếng khóc
 • #4231: Ẩu đả Vạn Yêu
 • #4232: Đạo thần tế linh khí
 • #4233: Chém giết Vạn Yêu
 • #4234: Khí linh cùng tồn tại
 • #4235: Trồng trọt Thần Thụ
 • #4236: Tiêu Dao Tiên Tử
 • #4237: Kinh sợ quần hùng
 • #4238: Tuyển ra ba người
 • #4239: Khiêu chiến người nào
 • #4240: Thương Cuồng rất càn rỡ
 • #4241: Diệp Mạc Thương Thuật
 • #4242: Thương Thiên Phủ âm mưu
 • #4243: Mãnh thú đột kích
 • #4244: Mượn đại trận lực
 • #4245: Vĩnh Hằng Độ Hóa oai
 • #4246: Đạt được tình báo
 • #4247: Cấu kết với nhau làm việc xấu
 • #4248: Lợi ích to lớn
 • #4249: Viêm Hoàng Sơn
 • #4250: Mượn cơ hội ly khai
 • #4251: Giới Thiên Hoàng
 • #4252: Giới Vương cấp bậc chiến đấu
 • #4253: Động Phủ hiện thế
 • #4254: Thần bí bạch quang
 • #4255: Động Phủ huyền cơ
 • #4256: Thủ hộ Tế Tự
 • #4257: Đầu bóng lưởng Đại Tế Tự
 • #4258: Cường thế diệt sát
 • #4259: Đợi người
 • #4260: Tiền căn hậu quả
 • #4261: Tuyên Châu đại loạn
 • #4262: Tiến công Thương Thiên Phủ
 • #4263: Mượn Tín Ngưỡng Chi Lực
 • #4264: Chất vấn
 • #4265: Nhanh chóng phát triển
 • #4266: Nhất lưu thế lực
 • #4267: Thanh danh lan xa
 • #4268: Thu nhi lo lắng
 • #4269: Luận đạo mời bảng
 • #4270: Tam phương tụ
 • #4271: Ba bước kế hoạch
 • #4272: Một người nhất kiếm
 • #4273: Đột phá, Tạo Hóa!
 • #4274: Mười một người
 • #4275: Tái kiến hai nàng
 • #4276: Thiên Đế Tông
 • #4277: Thần cấp thế lực
 • #4278: Toàn bộ gặt hái
 • #4279: Luận đạo hội
 • #4280: Chia xẻ võ đạo
 • #4281: Một ngàn không trăm lẻ năm tích phân
 • #4282: Kiểm tra đo lường biến cố
 • #4283: Luận võ bắt đầu
 • #4284: Toàn thắng Cửu Nguyệt
 • #4285: Hành động bắt đầu
 • #4286: Số mệnh đánh một trận
 • #4287: Không gian Đại Na Di
 • #4288: Thủ đoạn ra hết
 • #4289: Vĩnh Hằng chính là Diệp Mạc
 • #4290: Chém giết Tu Thập Nhị
 • #4291: Thái độ cường ngạnh
 • #4292: Không phải không thể không giết
 • #4293: Tràng diện hỗn loạn
 • #4294: Ngục giam gặp chuyện không may
 • #4295: Không đạo kiếm khí
 • #4296: Ngục giam mở ra
 • #4297: Hồng Mông thập đại đạo khí
 • #4298: Thiên cổ tội danh
 • #4299: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
 • #4300: Thánh La thiên
 • #4301: Tử Trúc Thánh Quân
 • #4302: Lẫn nhau ngăn được
 • #4303: Ngày khác, ngươi ra lệnh một tiếng
 • #4304: Thập Nhị Sát dã tâm
 • #4305: Nỗi khổ tâm
 • #4306: Hoàn thiện không được Diệt Thần Quyết
 • #4307: Hôm nay thực lực
 • #4308: Nham thạch nóng chảy Hỏa Ngục
 • #4309: Biến thái thực lực
 • #4310: Thần Lô Thối Đan hoàn
 • #4311: Luyện Thiên Thần Lô hạ lạc